Каспий аймағының экологиялық құқықтық мәртебесі


ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР 3
КІРІСПЕ 4
1

1.1


1.2

1.3

1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3 КАСПИЙ АЙМАҒЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ
Каспий аймағының қоршаған ортасын қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы құқықтық нормалардың қалыптасуы мен дамуы
Каспий аймағының экологиялық құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері
Каспий аймағының қоршаған ортасын қорғау және табиғи ресурстарды пайдаланудың құқықтық қағидалары
Каспий аймағындағы жекеленген табиғи ресурстарды пайдаланудың құқықтық негіздері
Каспийдің су ресурстарын пайдаланудың құқықтық режимі
Каспий аймағында жер қойнауын пайдаланудың құқықтық режимі
Каспий аймағындағы жануарлар дүниесін пайдаланудың құқықтық режимі12

24

38


45
56
64
2


2.1

2.2


2.3 КАСПИЙ АЙМАҒЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫН ҚОРҒАУ МЕН ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНДАРЫ
Каспий аймағы қоршаған ортасын қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды мемлекеттік реттеу түсінігі, мақсаты мен қызметтері
Каспий аймағындағы қоршаған ортасын қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы экологиялық сараптама, мониторингтің және экологиялық рұқсат берудің құқықтық режимі
Каспий аймағы қоршаған ортасын қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттік органдар жүйесі мен өкілеттіліктері


75

80


96
33.1

3.2 КАСПИЙ АЙМАҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МЕН ТАБИҒИ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІ
Каспий табиғи ресурстарын пайдалану саласындағы халықаралық ынтымақтастықтардың құқықтық негіздері
Каспий аймағы мемлекеттерінің Каспий экологиялық бағдарламалары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР101


112
120
125
132
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық зерттеуде Қазақстан Республикасының Каспий аймағының қоршаған ортасын қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалануды құқықтық ретту ерекшеліктері және оны жүзеге асырудың құқықтық тетігі, осы салада туындайтын қатынастарын мемлекеттік реттеу ерекшеліктері, Каспий аймағы мемлекеттері мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларын, оны жузеге асыру тәжірибесін жетілдіру мәселелері сараланады.
Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Каспий теңізінің өзге көлдер мен теңіздерден ерекшелігі тұйық (жабық) қоймасы болып табылады. Каспий теңіздің экологиялық жүйесі көптүрлі өсімдіктер мен жануарлар дүнйесіне бай болып келеді. Каспий теңізі жер шарындағы балық шаруашылығы бойынша ең өнімді су қоймасы болып табылады және оның әлемдік генетикалық қорындағы бекіре қосылымы Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің бірегей экожүйесімен оған құятын өзендермен ерекшеленетіндігінде [1].
Каспий аймағының уникалды экологиялық жүйесі қазіргі таңда, Каспий аймағы мемлекеттерінің бірлесе шешуін талап ететін маңызды мәселелерінің бірі болып отыр. Кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін Каспий аймағы мемлекеттерінің теңізге деген экономикалық қызығушылығын тудыруда. Бүгінгі таңда теңіздің табиғи ресурстарын игеру мен пайдаланудан пайда болған түрлі нысандағы мәселелер, соның ішіндегі экологиялық мәселелерді аймақтық деңгейде шешудің нақты мемлекеттік-құқықтық механизмді талап етуде.
Каспийдің экологиялық меселелерін нақты құқықтық базасының жоқтығы, теңіздің құқықтық мәртебесін анықтауда да және оның қоршаған ортасының мәселелерін қорғауда қиындық туғызып отыр. Аймақтың қоршаған ортасының нашарлануының бірнеше себептері бар. Жағалау аумақтарының шөлейттенуімен, топырақтың химиялық ластануымен, оның iшiнде мұнай өнiмдерiмен, бұрғылау, түрлi желiлiк құрылыстарды салу, карьерлер жасау кезiндегi техногендiк әсерлермен, сондай-ақ геологиялық барлау жұмыстарын жүргiзу уақытында жүйесiз жолдар салумен және жолсыз жерлермен ауыр бұрғылау техникасын тасымалдаумен байланысты қызметтер аймақтың қоршаған ортасына зиянын тигізіп отыр. Сонымен қатар, Каспий теңізі қайраңының ресурстарын қарқынды игерумен байланысты проблемалар Каспий аймағында жүргізіліп жатқан шаруашылық қызметтер жылдан-жылға қарқынды жүргізілуде. Ал осы аймақтағы шаруашылық қызметтерді жүзеге асыру, табиғи ресурстарды игеру және пайдаланумен тығыз байланысты. Аймақтағы жер, су, жер қойнауы шаруашылық қызмет жүргізудің базасы ғана емес, өндірістің негізгі объектісі болып отыр. Осындай табиғи ресурстарды пайдалану өндірістің, ең алдымен қоршаған ортаны қорғау талаптарымен санасуы қажет. Табиғи ресурстарды қарқынды нысанда игеру мен пайдалану салдарынан Каспий аймағының қоршаған ортасының нашарлануына алып келуде. Өтпелі кезеңдегі экономикалық қызмет саласындағы экологиялық талаптардың толық сақталмауы, мемлекеттік басқару механизмінің әлсіздігі мен құқық қорғау органдары қызметтерінің тиісті дәрежеде атқарылмауы, сондай-ақ Каспий теңізінің құқықтық мәртебесінің анықталмағандығы мен Каспий аймағының қоршаған ортасын қорғау туралы арнайы заңнамалық базаның болмауы аймақтағы экологиялық нашарлауына әкеп соқтырды.
1 Қазақстан Республикасы Президенті. Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі Тұжырымдамасы: 2003 жыл 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығы // Егемен Қазақстан. – 2003ж. 4 желтоқсан.
2 Қазақстан Республикасы Президенті. Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы: 2003 жыл 16 мамырдағы Жарлық // Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003. – № 21, 22 құжат.
3 Охрана природы в Казахской ССР., том 1. Алма-ата, «Қайнар», 1975ж. - 82-95 б., 96-99 б
4 Стамқұлов Ә.С. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы; Оқу құралы. 1 бөлім. Тараз.: Тараз Университеті. 2003 ж. 400 б.
5 «Каспий теңізін ластанудан алдын алу шаралары туралы» 1968 жылғы 9 желтоқсанындағы Қазақ ССР-ның Министірлер Советінің қаулысы / Қазақ ССР-да қолданылып жүрген заңдар жинағы. Алма-ата., Қазақстан. 1979 жыл. VI том. - 547б.
6 Муртазалиев А.М. Правовые проблемы охраны окружающей среды в бассейне Каспийского моря. Диссертация доктора юридических наук. – М., 1996. – 375с.
7 «Каспий теңізінің солтүстік бөлігін қорық аймағы деп тану туралы» Қазақ ССР-ның Министірлер Советінің қаулысы / Қазақ ССР-да қолданылып жүрген заңдар жинағы. Алма-ата., Қазақстан. 1979 жыл. VI том. - 557б.
8 1974 жыл 30 тамыз «Каспий теңізінің солтүстік бөлігін қорық аймағы деп тану туралы» Қазақ ССР-ның Министірлер Советінің қаулысы / Қазақ ССР-да қолданылып жүрген заңдар жинағы. Алма-ата., Қазақстан. 1979 жыл. VI том. - 548б.
9 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Каспий теңізінде көмір сутегі шикізатын өндіруді жолға қою және дамыту туралы Қаулы. -1993 жыл 13 ақпан // ПҮАЖ-ы 1993 ж. № 3. - 13б.
10 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Каспий теңізінің қазақстандық секторының мұнай мен газ беру әлеуетін бағалау жөніндегі халықаралық консорциум құру туралы Қаулы. - 1993 жыл 3 желтоқсан. // ПҮАЖ-ы 1993 ж. № 47. - 26б.
11 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Солтүстік Каспийде геологялық барлау жұмыстары туралы Қаулы. - 1993 жыл 23 қыркүйек // Параграф анықтамалық жүйе
12 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Каспий теңізінің Солтүстік бөлігінің қорық аймағын қойылытын экологиялық арнайы талаптар туралы Қаулы. - 1999 жыл 11 шілдеде // Параграф анықтамалық жүйе.
13 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Қазақстан Республикасының 2005-2007 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы. Қаулы. -2004 жыл 6 желтоқсан // Параграф анықтамалық жүйе
14. Қазақстан Республикасы Үкіметі. Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасын бекіту туралы . -2008 жылғы 19 ақпан // Параграф анықтамалық жүйе
15. БҰҰ-ның теңіз құқығы туралы 10 желтоқсан 1982 жылғы Конвенциясы / Действующее международное право. М.: Московский независимый институт международного права. 1997. - 56 б.
16 Эколого-экономические проблемы освоения Каспийского шельфа / Сб. материалов Международной научно-практической конференции. - Алматы: Deluxe, 2006. -168 с.
17 Материалы международной конференции «Каспий: правовые проблемы» // Международная жизнь. 2002. № 4. - 79 с.
18. Каспийская экологическая программа. Правовые и организационные меры охраны и использования природных объектов экосистемы Каспийского моря в прикаспийских государствах Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан // Справочная правовая система ЮРИСТ, 17.07.2008.
19. Әзірбайжан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау туралы 1999 жыл 8 маусымындағы заңы // БД "Законодательство Азербайджана" (Vescc Consultancy - Азербайджан)
20. Ресей Федерациясының Ерекше қорғалатын территория туралы 1995 жыл 14 наурызындағы заңы // Собрание законодательства. 1996. № 3. Ст. 140.
21. Түркменстан Республикасының Мемлекеттік ерекше қорғалатын территориялар туралы 1992 жылғы № 5 заңы // http://sibecocenter.ru/sb.htm
22. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 9 қаңтар 2007 жылғы // Егемен Қазақстан. 2007 жыл. 23 қаңтар.
23. Бринчук М.М. Экологическое право. (Парво окружающей среды). – М.: Юристь, 1998г. - 559 с
24. Экологическое право России / Под. ред. В.Д. Ермаков, А.Я. Сухарева. – М.: ИМПЭ, 1997г. - 380 с.
25. Петров В.В. Экологическое право России. –М.: Бек, 1995г. - 557с.
26. Ерофеев Б.В. Экологическое право России. –М.: Юристь, 1996г. -75с.
27. Байдельдинов Д.Л., Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахста. Учебное пособие. Алматы: Издательский центр ОФППИ «Интерлигал» 2004. – 312с.
28. Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США: Пер.с англ. под. ред. О.С. Колбасова и А.С. Тимошенко М.: Прогресс, 1990. – 154с.
29. Природоресурсное право и правовая охрана окружающей среды / под. ред. В.В. Петров, С.Б. Байсалов
30. Транин А.А. Национальные парки в СССР: проблемы и перспективы. – М.: Наука, 1991г. -10с.
31. Исаков Ю.А., Криницкий В.В. Система охраняемых природных территорий Советского Союза и перспективы их развития / Охраняемые природные территории Советского Союза, их задачи и некоторые итоги исследования. – М.:1983г. - 12-13с.
32. Меллума А.Ж. Особо охраняемые природные объекты на старсосвоенных территориях. – Рига 1988г. -35с.
33. Сагынбекова Г.М. Проблемы правовой охраны окружающей среды Прибалхашья. Диссерт. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Алматы, 2005.-130с.
34. Сагынбекова Г.М. Некоторые правовые проблемы охраны природно-хозяйственных комплексов. // Вестник Университета им. Д.А. Кунаева, 2003, № 4, -158-160с.
35. Рысбекова Ж.К. «Правовое регулирование деятельности государственных национальных природных парков Республики Казахстан» Диссерт. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Алматы, 2007. -147с.
36. Транин А.А. Вопросы правовой охраны природного комплекса столицы России // Государство и право. 2001 г. № - 1. - 40с.
37. Ресей Федерациясының Байкал көлін қорғау туралы 2004 жыл 22 тамыздағы заңы // Собрание законодательства РФ. 2004. № 13. 147c.
38. Кузнецов Н.В. Экологическое право: Учебное пособие. - М. : Юриспруденция, 2000.-140с.
39. Демеген А.А., Жаңбыршин Е.Т., Демеев А.Д. Табиғи ресурстарды үнемді пайдаланудың оңтайлы жолдары. Ақтау, 2005. - 8б.
40. Экологиялық энциклопедия / А. Ақбасова, Е.Ү. Жамалбеков, М.Н. және т.б. Алматы, 2007жылғы- 214б.
41. Цабулевская О.И. Теория государства и права. – М., 1994. - 49 с.
42. Сапаргалив Ғ., Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. / Алматы. Жеті жарғы 1998 жылғы- 65б.
43. Мухитдинов Н.Б. Основы горного право. – Алматы, 1993. - 100 с.
44. Алексеев С.С. Проблемы теории и права. – М., 1973. - 103 с.
45. Атаманчук Г.В. Государственное управления: проблемы методологии правового исследования. – М., 1975. – 52 с.
46. Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Ильященко Л.В. Правовое обеспечение рационального природопользования. - Алма-Ата, 1985. – 132с.
47. Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько. - М.: ЮРИСТ, 2001. - 398 с.
48. Игнатьева И.А. Принципы экологического законодательства // Государство и право. - 2003. - № 9. - 36-45с.
49. Амандықова С.К ҚР Конституциялық құқығы. А., 2001.-123б.
50. Байдельдинов Д.Л., Конституционная основа охраны природы Республики Казахстан // Материалы международной научно-практической конференции «5-летие Конституции и законотворческий процесс в РК». – Астана, 2000. - 91с.
51. Қазақстан Республикасының Жер кодексі. 2003 жылғы 20 маусым (2008.26.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // Параграф анықтамалық жүйе
52. Қазақстан Республикасы. Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 1996 жылғы 27 қаңтардағы Заңы // Параграф анықтамалық жүйе
53. Қазақстан Республикасының Су Кодексі 2003 жылғы 9 шілде // Параграф анықтамалық жүйе
54. Ресей Федерациясының 2002 жылдың 10 қаңтарында қабылданған «Қоршаған оратаны қорғау туралы» заңында // http://www.consultant.ru/popular/okrsred/
55. Түркменстан Республикасының 1991 жылғы «Табиғатты қорғау туралы» заңының // http://enrin.grida.no/htmls/turkmen/soe/htmrus/laws.htm
56. Қазақстан Республикасы Үкіметі. Су ресурстарын, жануарлар дүниесін сақтау және оңтайлы пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың желісін дамыту жөніндегі 2010 жылға дейінгі бағдарламаны бекіту туралы Қаулысы. - 2007 жыл 8 қазан // Параграф анықтамалық жүйе
57. Қазақстан Республикасы Үкіметі. Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгі тұжырымдамасын мақұлдау туралы Қаулы. -2002 жыл 21 қаңтар // Параграф анықтамалық жүйе
58. Байсалов С.Б. Водное право Казахской ССР. - Алама-ата. 1995. - 128 с.
59 Мухитдинов Н.Б., Тукеев А.Ж. Право собственности на воды РК в период перехода к рынку. - Алматы. 1995. – 128 с.
60. Мухитдинов Н.Б., Куандыков К.Ж. Право сельскохозяйственного водопользования. - Туркистан. 1998. - 212с.
61. Мукашева А.А. Право водопользования в Республике Казахстан в условиях рыночных отношений: Автореф. канд. юрид. наук. - Алматы, 2003.-25с.
62. Сүлейменова С.Ж. Теоретические проблемы механизма реализации норм водного права Республики Казахстан: Диссер. д-ра. юрид. наук. 2009. - 259 с.
63. Досымбет К. Правовой режим земель воднго фонда в Республике Казахстан: Дисс. канд.юрид.наук:12.00.06. Алматы, 2007. - 28 с.
64. Вода которую мы пьем// Экономика и жизнь. -1991. №2. - 50 с.
65. Стамқұлов Ә.С. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы.Оқу құралы. II бөлім. Тараз. 2003. - 288 б.
66. Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы № 1095 Жарлығы // Юрист анықтама жүйесі
67. Салимгерей А.А., Ерджанов Т.К., Сарсембаев М.А. Морское право и внутри континентального государства. Учебник. Алматы, 2000 г. - 222 с.
68. Теңізде және Қазақстан Республикасының ішкі айдындарында мұнайдың төгілуінің алдын алу және оған ден қою жөніндегі ұлттық жоспарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 6 мамырдағы № 676 қаулысы (2007.22.08. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) // Юрист анықтама жүйесі
69. «Каспий теңізінің қазақстандық секторының мұнай мен газ беру әлеуетін бағалау жөніндегі халықаралық консорциум құру туралы» 1993 жыл 3 желтоқсандағы ҚР Үкіметінің қаулысы // ПҮАЖ-ы. 1993ж. № 47. 26б.
70. Қазақстан Республикасы Үкіметі. Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы туралы ереженi бекiту туралы Қаулы. - 2004 жылғы 15 желтоқсан // Параграф анықтамалық жүйе
71. Қазақстан Республикасы. Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы 2004 жыл 9 шілдедегі Заңы (2007.09.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // Параграф анықтамалық жүйе.
72 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы Қаулы. -2006 жыл 6 қазан // Параграф анықтамалық жүйе.
73 Прохорова Н.А. Понятие управления в земельном праве / Государство и право. 2003. - № 6. - 90-95 с.
74. Кравченко А.И. Трудовые организации: структура, функции, поведение. – М., 1991. - 75 с.
75. Алияров Е. Информатизация системы государственного управления в Казахстане // Саясат-Policy. 2006. - № 3. - 33 с.
76. Оспанов А.Ж. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления в РК: Дис. канд. юрид. наук. – Алматы, 2002. – 133 с.
77. Колбасов О.С. Водное законодательство в СССР. - М.: Юридическая литература, 1972. - 216 с.
78. Байдельдинов Д.Л. Правовой механизм государственного управления в области экологии. - Алматы, 1998. - 98 с.
79. Иконицкая И.А. Правовое регулирование земельных отношений в условиях рынка // Вестник МГУ. Серия 11, Право. – 1992. - № 5. - 24-26с.
80. Еркинбаева Л.К. Аграрные правоотношения в РК: Дис. д-ра юрид. наук. - Алматы, 2008.- 131 с.
81. Косанов Ж.Х. О проекте Экологического кодекса // Аналитическая записка к проекту Экологического кодекса Республики Казахстан. – Астана, 2006. – 6 с.
82. Культелеев С.Т. Экологическое право РК. – Алматы, 2003. – 328 с.
83. Квашин А.А. Правовые проблемы совершенствования государственного управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования в Республике Казахстан в условиях рынка: дисс. канд.юрид.наук. – Алматы, 2006. - 44 с.
84. Тюлеубекова С.Ш. Правовое обеспечение исполнения обязательств РК по экологическим конвенциям: Дис. канд. юрид. наук. – Алматы, 2003. - 154 с.
85. Алехин А.П. Административное право РФ. – М., 1997. - 680с.
86. Бектурганов А.Е. Проблемы обеспечения экологических требований в аграрном секторе. / Эколого-правовая наук и практика Казахстана: Проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов: Материалы международной научно-практической конференции - Алматы, 2004 – Библиотека земельного права. Выпуск. 6. – С. 37-41.
87. Государственное регулирование экономики / Под ред. А.Н. Петрова, М.И. Кныша. – С-Пб, 1999. - 16 с.
88. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. – М.: Юристъ, - 1999. - 189 с.
89. Губин Г.П. Государственное регулирование экономики и права / Государство и право на рубеже веков. М., 2001.- С.263-269.
90. Кушембаев А.А. Экологическое право Республики Казахстан. – Астана: Фолиант, 2001. - 241 с.
91. Байдельдинов Д.Л, Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Интерлигал, 2004. - 137 с.
92 Асылбеков А.П. Проблемы правового регулирования экологического контроля в Республике Казахстан: Дис. канд. юрид. наук. - Алматы, 1998. - 106 с.
93 Ахметов А.С. Правовое регулирование контроля в области охраны окружающей среды: Дис. канд. юрид. наук. - Тараз, 2004. - 43 с.
94 Абдраимов Б.Ж. Проблемы совершенствования процессуальных форм реализации норм земельного права: дис. д-ра юрид. наук. - Алматы, 2001. - 360 с.
95 Упушев Е.М. Экология, природопользование,экономика. – Алматы, 2002. - 233с.
96 Экологическое право / Под. ред. О.Л. Дубовика. - М.: Эксмо, 2005. - 442 с
97 Қазақстан Республикасы Үкіметі. Эмиссиялар нормативтері белгіленетін және қоршаған ортаға эмиссиялар үшін ақы алынатын ластаушы заттар мен қалдық түрлерінің тізбесін бекіту туралы Қаулы. - 2007 жыл 30 маусым // Параграф анықтамалық жүйе.
98. Боголюбов С.А., Минина Е.Л.Аграрное и экологическое законодательство в России и СНГ (сравнительно-правовой анализ). - М.: Инфра -М. - 1999. - 240 с.
99 Баймбетов Н.С. Проблемы регулирования экологической экспертизы в РеспубликеКазахстан. Диссерт. на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Алматы, 1999. -10с.
100 Бектұрғанов Ә.Е. Қазақстан Республикасындағы жер құқық қатынастары. – Алматы: Жеті жарғы, 1997. -240 б.
101 Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. –М: МГУ, 1992.- 19 с.
102 Есжанов М.Е. Проблемы правового регулирования экологического мониторинга в РК: Дис. канд. юрид. наук. - Алматы, 1999. - 19 с.
103 Каспий теңiзiнің теңiз ортасын қорғау жөнiндегі негiздемелiк Конвенциясы Тегеран, 2003 жыл 4 қараша // Параграф анықтамалық жүйе.
104 Абдраимов Б.Ж. Проблемы приведения экологического права Республики Казахстан в соответствие с международными нормами и стандартами // Проблемы развития и унификации экологического и аграрного законодательства Казахстана и стран СНГ в контексте интеграционных процессов (Байсаловские чтения - 2005): Материалы международной научно-практической конференции. – Астана, 2005. – С. 16 – 21.
105 Новикова Е.В. Теоретические проблемы развития экологического законодательства в Республике Казахстан. [Электронный ресурс]. Дис. д-ра юрид. наук. - М.: РГП, 2007. - 398 с.
106. Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей природной среды. - М.: Международные отношения, 1982. - 240 с.
107 Қазақстан Республикасы Конституциясы. – 30 тамыз 1995 жыл. – (2007.21.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен).- Алматы.- Юрист, 2007 - 35 б.
108 Международное право: Учебник для вузов. - 2-изд., изм. и доп. / Отв. ред. Проф. Г.В. Игнатенко и проф. О.И. Тиунов. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА. М), 2002. - 592 с.
109 Бурлаков Л. Каспийдің таңғажайып экожүйесін сақтау – маңызды мемлекеттік міндет // Маңғыстау. 14 қыркүйек 2006 жылғы-3б.
110 Салимгерей А.А., Ерджанов Т.К., Сарсембаев М.А., Морское право и внутриконтинентальные государства: Учебник. - Алматы: Данекер, 2000 -101с.
111 Аманова А. Правовые проблемы защиты окружающей среды Каспийского моря, связанные с разработкой ресурсов Каспий // НефтьГазПраво Казахстана. 2005, №1. - 40 с.
112 Международное эколого-правовое сотрудничество: Учебник. - Алматы: Данекер, 2001 - 56-58с.
113 Каспийдегі ынтамақтастық // Маңғыстау. 12 қазан 2006жылғы- 2б.
114 Конвенция ООН по морскому праву, 10 декабря 1982 г. // Действующее международное право. М.: Московский независимый институт международного права, 1997. - 56с.
115 Мамедов Р. Международно-правовой статус Каспийского моря: вчера, сегодня, завтра (вопросы теории и практики) // Центральная Азия и Кавказ. Общественно-аналитический журнал. - 2000. - №2(8). - 27с.
116 Каспийское море и экологические потребности: координация борьбы с проблемами // www.caspianenvironment.org/reports.htm 02.24.2002.
117 Новикова Е.В. Эколого-правовые проблемы Каспийского региона и их отражение в научных исследованиях // Нефть Газ и Право Казахстана, 2005. №2. -36-39с.
118 Баркелиев Т. Главные экологические проблемы Каспийского моря // Экспертиза, 2002. – С. 78.
119 Ашимбаев М.С. Курганбаева Г.А. и др. Нефтегазовые ресурсы Казахстана в системе мировых и региональных отношений. – Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований, 2002. с.61
120 Рубан Л. С. Проблема использования ресурсов Каспийского моря: экологическая, технологическая и экономическая безопасность //Экологическая безопасность Каспийского региона, www.kap.kz.
121 Чигаркина О., Скарлато Л. Проблемы охраны окружающей среды при освоении нефтяных месторождений Прикаспия// Саясат, №7, 2002. – с. 70.
122 Қазақстан Республикасы. Мұнай туралы 1995 жыл 28 маусымдағы Заңы (2007.27.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) // Юрист анықтама жүйесі.
123 Захарова Р.Ф. Правовой режим подводных трубопроводов. Вопросы международного морского и воздушного право. – Москва. 1979. - 96с.
124 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря.// http://www.redbook.ru/article382.html
125 Каленченко М.М. Международно-правовые проблемы управления природопользованием в больших морских экосистемах // Большие морские экосистемы в эпоху глобальных изменений (климат, ресурсы, управление): Мат-лы международ. конф. (Ростов-на-Дону, 10-13 октября 2007 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. - С. 61 - 67.
126 Национальный отчёт по сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообразия / Карибаева К.Н. – ред. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. – Алматы, 1998. – 96 с.

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 179 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Каспий теңізі жағалауындағы елдердің мұнай – газ проблемалары75 бет
Каспий теңізінің құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелері75 бет
"Оңтүстік Қазақстан кәсіби тарихшыларының мәртебесі"29 бет
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«ХVIII-ХХІ ғ. Қазақстандағы кәрістердің тарихы, әлеуметтік және құқықтық мәртебесі»9 бет
«Қазақстан - Каспийшельф» ЖШС-ң дебиторлық қарыздар есебін талдау21 бет
Іле-Балқаш аймағының су ресурстарын бағалау20 бет
Аграрлық секторда кәсіпкерлікті дамытудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі (Моңғолия Республикасының Баян-Өлгий аймағының мысалында)29 бет
Адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі негіздері47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь