Менеджмент ғылымын қалыптастыру және дамыту туралы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

І БӨЛІМ. Менеджмент ғылымын қалыптастыру және дамыту ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 Қазақстанда менеджмент теориясы мен тәжірибесінің даму тарихы.
1.2 Менеджменттің мәні, әдістері және қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3 Менеджмент іс . әрекетінің бағыты мен жұмысын ұйымдастырудың негізгі принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

ІІ БӨЛІМ. . ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясының тарихы мен дамуы..
2.1 ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясының жалпы сипаттамасы мен жедел басқару жағдайының анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.2 Қазақстан Республикасында «Гедеон Рихтер» ААҚ Өкілдігін перспективалық бағалау анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33 2.3 Дүниежүзілік қаржы кризисі жағдайындағы фармацевтикалық нарықтағы анализ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45

ІІІ Бөлім. ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясындағы жедел басқаруды тиімді ұйымдастыру мен жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
3.1 Өндірістегі оперативтық жоспарлауды ықшамдаудың әдiстерi
3.2 Кәсіпорында стратегиялық жоспарды құрастыру, оны оперативті басқаруда іске асыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69


Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...71
Күнделікті тұрмыста менеджмент сөзі белгілі бір ұйымдағы барлық адамдардың қызметіне басшылық етумен шұғылданып, өз мақсатына жетуді білдіреді. Тіпті білікті басқару саласының өзінде де менеджмент ұғымы түрліше түсіндіріледі.
Сонымен, менеджменттің бастапқы ұғымы - бұл басшылық.
«Менеджмент» ұғымының анықтамасына сүйенетін болсақ, онда менеджмент дегеніміз қазіргі индустриялық қоғамда жұмыс істейтін экономикалық орган. Менеджмент қабылдаған кез келген әрекет, кез келген шешім –бұл экономикалық сипаттағы шаралар.
Сонымен, менеджменттің тиімділігін және менеджерлердің іс-әрекетін экономикалық табыстар, экономикалық нәтижелер арқылы ғана таразылауға болады.
Кәсіпорын ең сапалы, әрі бағасы бір шама арзан тауарларды шығара алуы немесе бәсекелестеріне қарағанда ең тәуір қызмет көрсете алуы тиіс.
Менеджменттің міндетіне, басшылық етуіне жаңа рыноктарды игеруіне жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру жатады. Егер кәсіпорын нашар әрі тиімсіз жұмыс істесе, онда оның жаңа қожайыны жұмысшыларды емес, басшыларын ауыстырады. Сонымен, менеджмент дегеніміз ұжым (коллектив) жұмысын ұйымдастыру. Кәсіпорын жұмысын ұйымдастырғанда, қызметкерлер мұқтажын барынша толық қанағаттандыруды, олардың жұмысын жандандыруды, әрі тиімділігін арттыруды көздеу қажет.
Менеджментті жеке адамдар арасындағы психологиялық қарым-қатынасқа тәуелді етеді де, бұлар материалдық жағдайларға тәуелсіз ретінде қарастырылады, өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлілігінде шек жоқ.
Менеджмент - нарықтық экономика жағдайында өндірісті тиімді басқарудың теориясы мен практикасы.
Менеджмент – нақты мақсатты жүзеге асыру үшін кәсіпорын жұмысын басқаруға және ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі.
Менеджмент - бұл өнім, технология, өндірісті ұйымдастыру, басқару еңбегі, әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау, жаңалық енгізу мақсатында фирмаларды, компанияларды тиімді басқару принциптерінің, тәсілдері мен формаларының жиынтығы.
Қазіргі кездегі менеджмент жоспарлау функциясы мазмұнының өзгеруімен, фактілерді жан-жақты зерттеуімен, кәсіпорындардың ойдағыдай іс-әрекетімен, басқаруды түпкі нәтижесіне қарай ұйымдастыруымен, дамыған теориясымен және маркетинг практикасымен, жаңа технологияны жасауымен, адам факторын жандандыратын шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Менеджменттің бірнеше ұғымы бар: «Менеджмент-бұл жұмыс істеп тұрған коммерсиялық кәсіпорынның арнайы органы». Егер батыста кез келген кәсіпорын жөнінде сөз бола қалса, адамдар әуелі сол кәсіпорындағы бүкіл басшылыққа ден қояды, өйткені кәсіпорынды қоғамға танытатын да тек басшылар.
1. ҚР-сы Президентінің 2007 жылы 6 наурыздағы «Шағын кәсіпкерліктің дамуына мемлекеттік қолдау көрсетуді күшейту және белсендіру шаралар туралы» жарлығы Казахстанская правда. 2007ж.
2. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. М., моладая гвардия, 2000г. Руководитель коллектива. Наше общество сегодня и завтра. –Л., 2004 Бобрыщев Д.Н. Основные категориитеории управления. М.: 2004
3. Гвишиани Д.М. Организация и управление. М. Наука, 2002
4. Оксфордский учебный словарь английского языка (А.С. Хориби – Оксфорд: Изд-во Оксвордского ун-та, 2004-англ. яз).
5. Шағын кәсіпкерлікті басқару. О. Сәбден. А. Тоқтанова. «Білім». Алматы, 2002ж.
6. Экономика предприятия. В.П.Грузинов, В.Д.Грибов. Финансы и статистика. Москва, 2001г.
7. Қазақстан экономикасы. К. Р. Нұрғалиев. «Қазақ университеті». Алматы, 2003ж.
8. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік. «Экономика». Алматы, 2003г.
9. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. М. Қ. Баймұхашева. Оқу құралы. Атырау, 2004ж.
10. Кәсіпорын экономикасы. Г.Ө.Жолдасбаева. «Экономика». Оқу құралы. Алматы, 2002ж.
11. Кәсіпорын экономикасы. А. Қ. Мейірбеков. Қ.Ә.Әлімбетов. «Экономика». Алматы, 2003ж.
12. З.Е.Старобинский «Как управлять персоналом» – 2007г.
13. В.В.Глухов «Основы менеджмента» - М., 2000г.
14. К.Г.Ахметов «Өндіріс менеджменті» - Орал .2005г.
15. В.Е.Герчикова «Менеджмент» -М:2003г.
16. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.— М., 2005. Браков А.Е. и др. Можно ли управлять предприятием вместе?/Под ред. И.П. Фаминского и А.И. Наумова.— М., 2008.
17. Виханский О.С., Наумов АЯ. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс.— М., 2005.
18. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менеджмент»/Под ред. А.И. Наумова.— М., 2008.
19. Шекшяя С.В. Управление персоналом современной организации.— М., 2007.
20. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік. А.Әмбеталиев. Ғ.Керімбек. Алматы “Бастау” 2002
21. Кәсіпорын экономикасы . А. Қ. Мейірбеков. Ќ. Є. Әлімбеков.
” Алматы”, 2004ж
24. ҚР Азаматтыќ кодексі. – Алматы, 2004.
25. Менеджмент. А.Б.Рахымбаев. Б.О.Сабатаева. А.Қ.Белгібеав. Алматы 2006ж.
26. Агробизнесті ұйымдастыру. С.Әбділдин. Алматы, 2000ж.
27. Қалдыбеков О., Теміров. Нарықтық экономикалық анықтамалығы – Алматы: “ Бастау” 2003ж.
28. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
(салық кодексі).- Алматы: Жеті жарғы, 2001.
29. Менеджмент. К. Бердалиев. Алматы 2005ж.
30. Менеджмент негіздері. Ахметов К.Ғ.Сағындықов Е.Н.Байжомартов Ү.С. Жүнісов Б.А. Жұмаев Ж.Ж.
31. Бовыкин В. Новый менеджмент. Упровление предприятиями. – М: “экономика”
32. ҚРЗ “Инвестициялар туралы”, Егемен Қазақстан,2003, 11 қаңтар.
33. ҚРЗ “Инновациялыққызмет туралы”, Егемен Қазақстан,2002, 9 шілде.
34. ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңы, Заң газеті, 2007. 5 қараша.
35. ҚРЗ “Акционерлік қоғамдар туралы”, Егемен Ќазаќстан, 2008, 23 шілде.
36. ҚРЗ “Қазақстан Республикасыдағы еңбек туралы” заңы 2002 ж. 1 қаңтар Алматы: Юрист, 2002.
37. Грузинов В. П Экономика предприятия. – М: Банки ибиржи, ЮНИТИ-2008. 54.
38. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - М: ИНФРА- М-2009
39. Экономика предприятия: Учебник для вузов Под ред. Проф.. О.И. Волкова, В.К . Скляренко - М: ИНФРА- М.-2000
40. Экономика предприятия: Учебник Ф. К. Беа, Э. Дихала, М. Швайтцера. – М: ИНФРА- М- 2009
41. С. Рақымжанұлы. Экономика, қаржы – несие, салық- кеден , сақтандыру, биржа жєне кәсіпкерлік атауларының орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2009.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
..................................................3
І БӨЛІМ. Менеджмент ... ... ... ... менеджмент теориясы мен тәжірибесінің даму тарихы.
1.2 ... ... ... ... ... іс - ... ... мен жұмысын ұйымдастырудың негізгі
принциптері.................................................................
...........................................23
ІІ БӨЛІМ. . ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясының тарихы мен дамуы..
2.1 ААҚ «Гедеон Рихтер» компаниясының жалпы сипаттамасы мен ... ... ... ... «Гедеон Рихтер» ААҚ Өкілдігін
перспективалық бағалау
анализі.....................................................................
.....33 2.3 Дүниежүзілік қаржы кризисі ... ... ... ААҚ ... ... компаниясындағы жедел басқаруды тиімді
ұйымдастыру мен
жетілдіру...................................................................
..............54
3.1 Өндірістегі оперативтық жоспарлауды ықшамдаудың әдiстерi
3.2 Кәсіпорында стратегиялық жоспарды құрастыру, оны оперативті ... ... ... сөзі белгілі бір ұйымдағы барлық
адамдардың қызметіне басшылық етумен шұғылданып, өз ... ... ... ... ... ... ... де менеджмент ұғымы
түрліше түсіндіріледі.
Сонымен, менеджменттің бастапқы ... - бұл ... ... ... ... болсақ, онда менеджмент
дегеніміз қазіргі индустриялық қоғамда жұмыс істейтін ... ... ... кез ... ... кез ... шешім –бұл экономикалық
сипаттағы шаралар.
Сонымен, менеджменттің тиімділігін және ... ... ... ... ... арқылы ғана таразылауға
болады.
Кәсіпорын ең сапалы, әрі бағасы бір шама арзан тауарларды шығара алуы
немесе бәсекелестеріне қарағанда ең ... ... ... алуы ... ... ... ... жаңа рыноктарды игеруіне
жұртшылықтың мұқтажын қанағаттандыру жатады. Егер ... ... ... ... ... онда оның жаңа ... жұмысшыларды емес, басшыларын
ауыстырады. Сонымен, менеджмент дегеніміз ұжым ... ... ... ... ... қызметкерлер мұқтажын
барынша толық қанағаттандыруды, олардың жұмысын ... ... ... ... ... жеке ... ... психологиялық қарым-қатынасқа
тәуелді етеді де, бұлар материалдық жағдайларға ... ... ... ... ... ... ... шек жоқ.
Менеджмент - нарықтық экономика жағдайында өндірісті тиімді
басқарудың ... мен ...... ... ... асыру үшін кәсіпорын жұмысын
басқаруға және ұйымдастыруға байланысты адамдар қызметінің түрі.
Менеджмент - бұл ... ... ... ... ... әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, инновациялау, жаңалық енгізу
мақсатында ... ... ... ... ... мен ... ... кездегі менеджмент жоспарлау функциясы мазмұнының
өзгеруімен, фактілерді жан-жақты зерттеуімен, кәсіпорындардың ойдағыдай ... ... ... нәтижесіне қарай ұйымдастыруымен, дамыған
теориясымен және маркетинг ... жаңа ... ... адам
факторын жандандыратын шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Менеджменттің бірнеше ұғымы бар: «Менеджмент-бұл жұмыс істеп
тұрған коммерсиялық кәсіпорынның ... ... Егер ... кез келген
кәсіпорын жөнінде сөз бола қалса, ... ... сол ... бүкіл
басшылыққа ден қояды, өйткені кәсіпорынды қоғамға ... да ... ... туындауы еңбек бөлінісінің ... ... ... өзі ... ... ...... басқарушы функциямен
қамтамасыз етіледі, сондықтан ... ... ... тән. ... ... ... басқару ролі де атқарады.
Сондықтан, әлеуметтік жүйелердегі басқару кең ұғымда қызмет түрі мен
мақсатына тәуелсіз кез-келген ... ... ... ... ... басқару нақты функциядан орындауға мүмкіндік беретін
қызмет ретінде түсіндіріледі. Нақты функцияларды ... ... ... ... менеджмент деп аталады.
Менеджер - ең көп ... ... ... Бұл - ... ... заң және ... да мәселелерді жақсы білетін кез
келген адам. Шаруашылықтың түйінді орнында ... ... кез ... ... менеджер.
Барлық менеджерлер үшін, олардың қызмет орнына ... ... ... ... адамдарды жұмысқа ынталандырады, бағыттайды,
ұйымдастырады. Оның ... ... ... ... ... ... ... жұмысы техникаға, есептеу операцияларына немесе өнім
сатуға қатысты болғанына ... оның ... ... ... ... айту және жазу қабілеттеріне байланысты. Ол өз ойын басқа біреулердің
санасына жеткізе білуі, сондай-ақ басқа адамдардың да пікірін ... ... ... ... ... бірі-келіссөз жүргізе
білуі-әріптесінің мүддесін өз мүддесіне сәйкестендіре білетін ... ... ... өзі әсіресе қарамағындағы адамдарға әкімшілік билік жүргізе
алмайтын басшылар үшін де, ... ... ... ... қарым-
қатынас орнату үшін де аса қажетті жағдай. Келесі онжылдықтарда нағыз
компаниялар көп жағдайда ... ... ... ... ... ... ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ
1. Қазақстанда менеджмент теориясы мен тәжірибесінің даму тарихы
Менеджмент ғылым ретінде ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ... ... ... ... ... ... ... басынан кешірді. Экономикалық
әдебиеттерде басқару ойының алғашқы ... ... ... ... ... айтылады.
Алғаш рет ғылыми менеджмент мектебінің ... ... ... ... Тейлор (1856-1915). Ол өндірісті ғылым тұрғысынан
басқаруға болады деген пікір ... ... ... ... болған бұл
құбылысты ол кейін өзінің еңбектерінде ғылыми жағынан жан-жақты дәлелдеді.
Ф.Тейлор кәсіпорынды басқару ісін өнер ... ... ... ... жасауды дәл білуі және соны арзан, әлі ең ... ... ... ... зерттеу нысаны етті. Ф.Тейлор басқару ісін тек кәсіпорын
деңгейінде ... ... Оның ... Гаррингтон Эмерсон
(1853-1931), Генри Форд (1863-1947), Френк Гилберт (1868-1919), Лилиан
Гилберт (1861-1919) т.б. ... ... ... одан әрі ... үлгідегі (әкімшілік) мектептің өкілдері Анри ... ... , ... ... А.К. ... ... әмбебап принциптерін
ойластырды. Сондай мектептің негізін салушы француз ғалымы Анри ... ... ... ... негізінде мынадай қортындыға
келді: “басқару-кәсіпорынның мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, ... бір ... ... Ол сондай-ақ, мемлекеттік басқару ісін ғылым
жолымен ұйымдастырудың принциптерін қолдану мүмкін ... ... рет ... ... ... ХХ ғасырдың 20-шы жылдардың аяғы
мен 50-шы жылдардың басында қарқын белең алды. Бұл ... ... ... ... ... жүйесінде қолданумен айналысты. Бұл мектептің
негізін қалаушылардың бірі американ экономисі – ... Мейо ... Осы ілім ... емес ... ... ... ... өсіруді ынталандырудың жаңа ... ... ... ... ... ... ... мен еңбекті
гуманизациялауды шешуде топтық демократиялық ... ... ... де Мери Паркер Фоллет (1868 – 1993), Абрахам
Маслоу (1908-1970) бихевиористік (мінез-құлық) ... ... ... ойдың жаңа даму дәуірі (1950-1960) қазіргі сандық әдіс
негізінде ... ... мен ... ... ... ... ... “басқару ғылыми немесе сандық ықпал” ... ... Бұл ... ... ... ... ғалымдар С.Черчмен
Джеймс Марч, Герберт Саймон, Райт Джей ... ... ... 60-шы ... ... жаңа ... ... Ол
“ситуациялық әдіс” деп аталды. Әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... нақты қалыптасқан
жағдайымен байланыстыруды талап етеді. Өзінің зерттеуінің негізіне бұл
мектеп кәсіпорын, ұйымның ... ... ... ... ... жұмыс атқаруын ескереді. Осы кәсіпорынның қызмет жасауына қандай
ішкі және сыртқы факторлардың ықпалы бар және осы ... ... ... ... ... қалыптасқан мәселенің бір ғана шешімі
алынады.
Басқару теориясының “классикалық ... ... ... ... ... ... тауар мен қызмет көрсету нарығының өсуі,
бірінші дүниежүзілік соғыс, 1929-1933 жылғы дағдарыс және постиндустриалды
революцияның ... ... ... ... ... ... өсуі
әсерімен түсіндіріледі, дайындығы жақсы менеджерлерге сұраным екінші дүние
жүзілік соғыстың нәтижесінде қалыптасқан жағдайымен байланысты.
“Басқару ғылыми” ... ... ... ... ... ... өсуі әсерімен, “қырғи-қабақ соғыс” өндірістің
құлдырауымен түсіндіріледі.
“Ситуациялық тәсіл” мектебінің ... ... ... ... ... ... ... ғарыштық, бақталастық, жоғарғы
технологиялық өнімнің өмірге келуі, азаматтық құқық күресінің ... ... ... ... ... өсуімен байланыстырылады.
Басқарушылық ойлар жетістігін қолдану практикасында көптеген ... ... ... ... ерекшелігі пайда болды. Қазіргі кезде
басқарудың –американдық, жапондық, арабтық және батыс ... ... ... ... ... тарихының тамырлары ғасырлар қойнауынан
бастау алады. Жүздеген жылдар бойы басқару ойы ... ... ... қажеттілік адамның және оның біріккен қызметінің пайда
болуына байланысты туды. ... ... ... ... еліміздің
дамуының әрқилы кезеңіндегі әртүрлі міндеттер өткенімізге үлкен әсер етті
және бүгінгі күні де ... ... ... ... мен дамуына
ықпалын тигізуде.
Х-ХІІ ғасырларда басқару саласындағы алғашқы ойшылардың бірі ... ... ... Ол ... мен ... ... ... отырып, мемлекеттің, шаһарлардың болашағы мен бағыныштылардың
тағдырын ... ... ... ... ... негізде
дәлелдеді. Оның адамзат қоғамының шығуы, мемлекеттік құрылыс және басшыға
талап қою ... ... ... ... ... ... ... кезде
Қазақстан ғалымдары Әл-Фарабидың ғылыми мұраларын терең зерттеу мақсатында
Отырар ... ... ... ... ... хан ... ... құрған дәуірде неғұрлым прогрессивті
мемлекет және рухани қайраткерлер Төле би (1663-1756), ... би ... және ... би (1982-1766) болды. “Жеті жарғы” деп ... ... олар ... ... жөніндегі өз пікірлерін мазмұндады,
мұнда орта ... ... ... ... ... мен ... ... “Жеті жарғы” - бұл әкімшілік, ... ... ... ... ... ... яғни қазақстардың заңдар
мен қарапайым құқық нормаларының алғашқы жазба жинағы ... ... ... ... ... ... билік ханның қолында шоғырланды.
Басқару халықтық жиналыс-құрылтай ... ... және ру ... ... ... басқару саласындағы кезекті идиеолог және қайта құрушы
Әбілхайыр хан (1693-1748) болды. Ол жеке хандық құрып, ... ... ... территориясында қырық жыл бойы мемлекеттік билікті
ұстап тұрды. Алайда, Әбілхайыр хандығы ... ... ... ... бірнеше этнотерриториялық және этносаяси топтарға, ұлыстарға бөлінді.
ХVІІІ ғасырдың ортасында экономикалық саясат пен мемлекеттік басқару
жүйесінің дамуында ... ... ... ... ... ... қайраткер Абылай хан (1711-1781) маңызды
роль ... ... ... ... кезеңінде ол мемлекетте біраз
өзгерістерді жүзеге асырды.
ХІХ ғасырда Қазақстанның көрнекті мемлекет қайраткерлерінің арасында
ғалым-ағартушы ... ... ... орын ... Ол орыс
ағартушылары мен революцияшыл-демократтарының алдыңғы ... ... ... бірге патшаның отаршылдық саясатын айыптап, олардың
қоғамдық-мәдени артта қалуын орыс мәдениетінен сусындау ... жеңу ... ... отырықшылық пен егін ... ... ... ... ісі мен жеке реформалардың ролін асыра
бағалай ... ... ... ... шаралары көшпенді ауылдар
өмірінің қайта құрылуына ықпал етуі мүмкін деп ... ... ... ... ... ... идеяларын қазақтың басқа
ағартушы-демократтары Ы.Алтынсарин (1841-1889) мен А.Құнанбаев ... ... ... [9, ... ... мемлекеттік басқару саласындағы қазақ зиялылары өкілдерінің
шоғырымен ерекшеленеді. ... Ә. ... ... М.Тынышпаев,
М.Шоқаев, Л. Мирзоян, О.Исаев, Ұ.Құлымбетов, С. ... ... Ғ. ... О. ... ... ... ... І.
Жансүгіров және т.б. Торғай ... - Ә. ... ... ... –М. ... ... халқының өкілдері уақытша
үкіметтің комиссарлары болып тағайындалды. Бірақ олар ... ... ... ... ... жергілікті қазақ тұрғындарының
мәселелерін толық шеше алмады.
Қазіргі заманғы менеджменттің қалыптасу тарихы мен дамуын ХХ ... ... ... ... ... ... ... инженер-менеджері,
өндірісті ұйымдастырушысы Қ.И. Сәтпаев (1889-1964) болды. Ол бірінші
кеншілердің еңбек ... мен ... ... ... ... ... ... кәсіпорындармен және Балқаш пен
Жезқазғанның ... ... ... ... ... сұрақтарын шешті. Оның басқару стиліне тән ең ... ... ... нақтылы материалдарды терең ғылыми жүйелеу мен ... Бұл ... ... ... әдеттен тыс басқару ойы көрінеді.
Қазақстан экономикасын мемлекеттік басқарудың дамуына көрнекті ғалым,
қоғамдық және ... ... Д.А. ... ... ерен ... Ол қырық жылдан астам уақыт бойы республиканы басқарды, оның ішінде
ширек ғасырдан астам елдің бірінші ... ... Д.А. ... ... басқарған кезеңде республика бұрынғы ... ның ірі ... ... ... айналды. Мұнда ... ... ... ... орналасты, ауқымды жылу-энергетикалық кешен
әрекет етті, мұнай өндірудің үлкен ... ... ... 90-шы ... Қазақстан экономикасындағы ... ... ... ... жүйе ... әкімшілік
–бұйрықтық әдістерін ауыстырады. Осының нәтижесінде кәсіпорындар шаруашылық
дербестік пен сыртқы нарыққа шығу ... ... ... кадр ... ... ... қолға алынды. Ел Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың 2004 жылы 19 наурызда Қазақстан халқына Жолдауында былайша
айтылған: “Мемлекет жаңа ... ... ... адамның өз қабілет
мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... ... қамқорлық көрсетеді”.
Қазақстанның Бүкілдүниежүзілік Сауда ... ену ... ... ... ... да ғаламшарлық бәсеке алдында тұрмыз.
Президент мемлекеттік ... мына ... ... алу ... ... халық берген биліктің қызығына түспей, оған иелік ете білу керек:
ә) өзін үшін пайданы көздемей, өзің ... ... ... ... ойлау қажет;
б) “мемлекеттік қызметкер қалай тұрып ... ... ... өмір сүруі керек;
в) адамдардың сенімін жоғалтпайтындай етіп басқару ... ... істі ... ... ... ... ... керек.
Қазіргі жағдайда біздің еліміздің тұрақты дамуының басымды ... ... ... ... ... ... ... жасақтау болып табылады. Менеджментті қоғамдық мәнділігі біздің
ХХ ғасырдың 30-шы жылдары сезілді. Қазақстанның ... оқу ... 1992 ... яғни ... экономикаға көшу сәтінен бастап
оқытылады. Мемлекетте дүние жүзілік ... ... ... ... ... ... ... дайындау жөнінде жұмыс басталды. Қазіргі
кезде білім мен кадрларды кәсіби ... ... ... ... ... ... табылады.
Қазақстанда менеджмент пәні бойынша алғашқы қазақша оқулық профессор
К.ғ. Ахметовтың “Менеджмент негіздері” (1993ж) кітабы болып ... ... ол ... менеджмент мектебінің негізін
қалаушылардың бірі ... ... ... ... арасынан
“Менеджмент негіздері” (1994ж), “Қазақстан экономикасын басқару негіздері”
(2001ж) жұмыстарының ... К.Б. ... де ... болады. Осы
еңбектерінде ол қазақстандық ... ... ... кадр ... ... ... рет ... Каренов Р.С зерттеді. Одан басқа ... ... ... ... (1997ж) атты ... ... ... кадрлармен жұмыс жүргізудің отандық тәжірибесін қорытты және
біздің еліміздің кәсіпорындарында позитивті ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар тұрғысынан
өндірістік менеджменттің теориялық аспектілері Ә.Ә. ... ... ... (2001ж) ... келтірілген. Оның
еңбегінде стратегияны, жоспарлауды, еңбекті басқаруды дамытудың ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай өсті. Қаржы менеджментінің ... де ... ... де көрініс табуда.
Осылайша қазақстандық менеджменттің теориялық сонымен қатар қолданбалы
аспектілері ... ... және әрі ... ... ... ... тарихын білу менеджердің кәсіби білімі мен ... ... ... үлкен роль атқарады.
1-кесте. Менеджменттің ғылым ретіндегі құрылымы.
1.2 Менеджменттің мәні, ... мен ... ... ... ... ... байланысты
біздің сөздік қорымызға “менеджер”, “менеджмент” ... тез ... ... қазақшаға дәл аударатын болсақ, онда “басқа біреу ... ... ... болып табылады. Алайда сөзбе-сөз аудару сөздің түпкі
төркінін әрқашанда дәл бере бермейді. ... ... ... ... бір ... барлық адамдардың ... ... ... өз ... ... білдіреді.
“Менеджмент” ағылшын сөзі, оның түп төркіні гректің “Манус”, яғни
“қол, күш” деген сөзінен шығып, ... ... мал бағу ... дәлірек
айтқанда, ат тізгінін ұстау, меңгеру шеберлігін білдірген. Кейіннен бұл
атақ адам ... ... ... ... ... ... ғылыми, практикалық мәнін білдіретін болды.
Ағылшын тіліндегі Оксфордт сөздігінде бұл ұғымға ... ... ... ... жасау әдісі, үлгісі;
ә) билік және басқару өнері;
б) шеберліктің ерекше түрі және ... ... ... ... ... бөлігі
“Менеджмент негіздері” курсы бойынша студенттерге арналған американдық
оқулықта ... ... ... ... ұйым ... жету үшін адамның материалдық және
қаржылық ресурстарды ұтымдылау пайдалану процесі”
Профессор И.Н. ... ... ... жағдайындағы фирманың кез-
келген шаруашылық қызметінде белгілі бір ... ... және ... ұтымды қолданып және менеджменттің экономикалық механизмінің
принциптерін, қызметтерін және әдістерін пайдалана ... қол ... ... ... ... түрі деп қарастырады. [5, 5б.]
Беларусь ғалымы Н.И. Кабушкиннің ойынша менеджмент-бұл ... ... ... және ... ... отырып, жеңе білу,
қойылған мақсаттарға жете білу туралы ғылым мен өнер.
Ф.М.Русинов пен М.Л. Разу ... ... ... ... ... материалдық, еңбек, қаржылық, ақпараттық және
ұйымдастыру ресурстарын тиімді пайдалану және ... ... ... ... ... ... қолдану негізінде қол
жеткізуге бағытталған кәсіби ... ... түрі ... ... ... ... ... менеджментті былайша
түсіндіреді: Менеджмент –бұл нарық жағдайындағы кәсіпорынның ... ... жету үшін ... ... ... ... мен қызметтерін ерекше түрі.
А.А. Радугиннің менеджмент түсінігінің неғұрлым ... ... Оның ... менеджмент –бұл әрі өнер, әрі ғылым.
Менеджмент –бұл өндірісті басқару, меңгеру және ... ... ... және ... арттыру мақсатында әзірленіп
қолданылатын басқарудың принциптерінің, әдістерінің, ... ... ... ... ... Вачугов Д.Д. жетекшілік еткен
ғалымдар тобы “Основы менеджмента” деген кітапта береді.
Менеджмент саласындағы маман Веснин В.Р. ... және ... ... ... Менеджмент (мекеме, коммерциялық немесе
коммерциялық емес фирмалар мен олардың жекелеген ... ... ... бір ... ... бір анықтаманы дамытады, өйткені
олардың бәрінен тән ортақ ... ... - бұл ... ... әдістерінің, құралдарының және ... ... ... ... мен ... астам менеджмент анықтамасының
интерпетанциясына тоқталмай-ақ, менеджменттің басқару еңбегінің сипаты ... ... ... мен ... ... жасаған [9, 317б.].
2-кесте. Басқарудың жалпы және нақты қызметтері
Біз, менеджментті қолда бар ресурстарды ұтымды қолдану арқылы ұйымның
мақсаттарын қалыптастырып, оған қол ... ... ... ... мен ... қызметтің саласы деп қарастырған ғалымдардың көзқарасын
қолдаймыз.
Тіпті, білікті басқару саласының өзінде де менеджмент ұғымы түрліше
түсіндіріледі. ... ... ... жасаушылардің бірі Ф.Тейлордың
пірінше, менеджмент-ережелер мен принциптерге негізделген шынайы ғылым деп
есептеледі.
П. Друкердің ... ... ... ... бола тұрса
да, менеджмент ғылым немесе кәсіптен гөрі ... ... Ол ... кең ... түсінік беруге ... ... оны ... ... айтқанда тауар өндіру мен алуан түрлі экономикалық
қызмет көрсетуге жатқызады.
Менеджмент ұғымына Э.Петерсон мен Э.Плоумен ... ... ... ... іскерлік әлемге “Бизнес пен менеджментті ұйымдастыру
кітабының авторы ретінде аламыз”. Олар ... деп ... Кең ... ... ... менеджмент дегеніміз адамдарға ... ... ... нәтижесінде өрістейтін техника немесе тәсіл.
Мұндай топтың ... ... ... ... клубтарды және іскер
кәсіпорындарды жатқызуға ... ... топ ... оның ... ... болуы тиіс. Осы тұрғыдан алғанда менеджментті тәсілдер жиынтығы
ретінде қарастыруға ... әрі сол ... ... бір ... ... мен міндеттері белгіленеді және айқындалады.
Басқарудың осындай жалпы қағидасы адамдар тобының алуан түріне түрліше
қолданылғанымен, оның ... ... ... сол ... ... ... белгілі бір әлеуметтік топтарға сәйкес келетін менеджменттің негізгі
алты түрі тармақталады: ... ... ... ... ... қызметіне қолданылғанымен,
Петорсонмен Плоуменнің пікірінше оның қызметі ... ... ... ... ... сәйкес келеді.
2. Мемлекеттік менеджмент. Көп мемлекеттік мекемелерді ұйымдастыру
және сондағы қызмекткерлерге билік жүргізуді ... ... ... ... ... ... ... түрі. Қарулы
күштерді ұйымдастыру және оларға жетекшілік ету.
4. Құрама одақтық (ассоциациялық) немесе ... ... ... ... мұнда қызметкерлер тобының іс әрекетінің
ұйымдастырып ... ... ету ... ...... Үкіметтіктен және мемлекеттіктен өзгеше
келетін менеджменттің ерекше түрі.
6. Мемлекеттік меншіктегі менеджмент. Бизнес – ... ... Жеке ... іскерлік кәсіпорын қызметімен қоса, мұнда менеджмент
сипатына мемлекеттік және ... ... ой ... ... мен ... ... атап ... Менеджменттегі мұндай
өзгешіліктерін көп жағдайда елеулі айырмашылығы бола тұрсада, ... ... ... ... ... ... алынатын түсініктерге”
сүйенеді.
Осы аталғандар менеджментті жеке адамдар арасындағы психологиялық
қарым-қатынасқа тәуелді ... де, ... ... жағдайларға тәуелсіз
ретінде қарастырылады, өйткені соңғы айтылғанның алуан түрлігінде шек жоқ.
Менеджментке алуан ... ... ... ... ... ... көп ... қарап ғылымды (басқару саласындағы
ұйымдық ілім негізі) қолдану.
Көрнекті америка экономисі В.В. ... ... ... ... ... өндірісті ұйымдастыру, басқару еңбегі,
әлеуметтік қатынас саласында жаңарту, ... ... ... ... ... тиімді басқару принциптерінің,
тәсілдері мен нышандарының жиынтығы”.
Қазіргі кездегі ... ... ... ... ... ... ... зерттеуімен, кәсіпорындардың ойдағыдай іс-
әрекетімен, басқаруды түпкі нәтижесіне қарай ұйымдастырумен, ... және ... ... жаңа ... ... ... ... шешімдер қабылдауымен сипатталады.
Вольфганг Хайер өзінің “Еуропада бизнес қалай ... ... деп ... ... – бұл ... ... ... коммерциялық
кәсіпорынның арнайы органы”. Егер Батыста кез келген ... ... ... ... ... ... сол ... бүкіл басшылыққа ден қояды,
өйткені кәсіпорынды қоғамға ... да тек ... ... ... ... ... кәсіпорындар тек өз органдары, яғни басшылары, немесе менеджмент
арқылы ғана әрекет ете алады.
Жеке кәсіпорынның, өзінің құқықтық нышандарына қарамастан, ... ... ... ... ... ... ... менеджментінің
айырмашылығы сол, кәсіпорынның мақсаты, демек оның басқару міндеті ... ... ... ... ... айтқанда, жұртышылықтың қажет өтеу,
немесе нарық арқылы әлеуметтік қажеттілікті ... ... ... ... ... ... олар ... экономикалық түсінікті басшылыққа алуы тиіс. Оның өмір ... ... ... ... ... ... ұғымының анықтамасына сүйенетін болсақ, онда менеджмент
дегеніміз қазіргі индустриялық қоғамда ... ... ... орган.
Менеджмент қабылданған кез келген әрекет, кез келген шешім-бұл экономикалық
сипаттағы шаралар. Сонымен, менеджменттің тиімділігін және ... ... ... ... ... ... ғана
таразылауға болады.
Менеджменттегі басты нәрсе – кәсіпорын мүддесіне жауап беретін
мақсаттар қою ... ... ... ... ескі ... кәсіпорын
басшылығы менеджерлердің түбегейлі өзгешілігі де осында. Менеджменттің тағы
бір анықтамасына сәйкес оның жұмыс ... ... ... ... бар адам
мен материалдық ресурстар негізінде тиімді кәсіпорын құру.
Кәсіпорын ең ... әрі ... ... ... ... ... ... бәсекелестіктеріне қарағанда ең тәуір қызмет көрсете алуы тиіс.
Кәсіпорын – ең алдымен адамдар. Осындан келіп бұл ... ... ... менеджмент – бұл адамдардың, қызметкерлердің ... ... ... ... маңызды элементі болып
саналады. Жаңа кәсіпорын құрарда жаңа инвестицияны ... ... ... мен ... ... ... ... болады.
Ал өз ісін жетік білетін қызметкерлерді іздеп табу ... ... ... ... ... жаңа нарықтарды игеруіне
жұртышылықтың мұқтажын қанағаттандыру жатады. Егер кәсіпорын нашар ... ... ... онда оның жаңа қожайыны жұмысшыларды емес, басшыларын
ауыстырады. Сонымен, менеджмент дегеніміз ұжым ... ... ... ... ... ... ... толық
қанағаттандырады олардың жұмысын жандандыруды әрі тиімділігін арттыруды
көздеу қажет.
Сонымен, менеджменттің екі ... ... ... - бұл ... ... ету ... ... - бұл адамдарды басқару (әрекеті);
Менеджментті зерттей отырып, оның атқаратын қызметтерін және ... ... ... ... ... ... кәсіпорын жұмысын жоспарлау және ... ... ... ... ... қаржыландыру көздерін іздестіру және
белгіленген шешімдер мен бағдарламаның орындалу мерзімін анықтау;
– ранг ... ... ... ... ... ... тиісті жұмыстарын ұйымдастыру, яғни жұмыстың ... ... білу ... ... ... ... ... өнімді жұмысқа мақсатпен бөлу және оны жоғарғы тиімділікке
мақсатты ... ... мен оның ... ... ... ... және
басқалардың қызмет атқаруын тұрақты қарау, сөйтіп оны өзінің және сол
ұйымның қойған мақсатына жету үшін бағыттау;
– алдағы мақсаттарды ... ету үшін ... ... ... әдістері - бұл ұйымның тиімді дамуын қамтамасыз ... ... ... міндеттерін шешудің ережелері мен процедуралар-
ының жүйесі [9, 19б.].
Ғылыми басқарудың ... емес ... ... ... олар ... тұрғыдан пайдалану есебінен қолданылатын
қолданылатын шешімдердің сапасын арттырады.
Біріншіден, ойын теориясы ... ... Бұл ... қайбір істің
бәсекелеске әсер етуін бағалау үшін пайдаланылады.
Екіншіден, имитациялық модельдендіру тәсілі. Бұл ... ... ... Олар нақты өмірді имитация ... яғни ... ... ... ... ... кей кездегі
экономикалық жағдайын қарастырады.
Үшіншіден, “бұтақты ағаш тәрізді шешімдер” тәсіл ... ... ... ... ... және ... көзбен шолып қарауды
ұсынады.
Төртіншіден, баламаны және оның ықпалдығын айқындау үшін болжау
тәсілін ... ... ... ... ... ... ... кадр менеджменті, қаржы менеджменті, стратегиялық
менеджмент, ақпарат менеджменті, инновациялық менеджмент, ... ... ... сапа ... және ... ... ... мен сипатына байланысты кәсіпорын
менеджменті бірнеше деңгейге бөлінеді:
– менеджменттің жоғары ... (топ ... ... ... және жұмыс жоспарын анықтайды.
Жоғарғы деңгейді әдетте ... ... деп ... ... ол
кәсіпорынды жалпы басқаруға және максималды пайда табуға бағытталған;
– менеджменттің орташа (midle ... ... ... ... ... ... Сондықтан да ол “функционалды”
менеджмент деп аталады. Функционалды ... ... ... ... ... ... және нарықты басқарумен
байланысты.
Менеджменттің ... ... (lover ... ... ... ... Олар ... қызметкерлерінің жұмысын тікелей
ұйымдастыруды және жоспардың орындалуын, өнім ... ... мен ... ... ... ... ... дәстүрлі, жүйелі және жағдайлық тұрғысын
ескере отырып құралады. Мамандардың айтуынша, басқарудың дайын ... ... яғни ... ... ... ... және оның іс-әрекетінің бағыты;
К.Маркс өзінің “Капитал”деген еңбегінде былай деп ... ... жеке ... ... ... оның ... ... үшін
арнайы адам жалдап, еңбекақы төлейді. Бұл менеджерлер деп ... ... ... сол ... ... ... мұндай
басқарушы өзін-өзі ақтағанда пайда болады.
Өндірісті басқару үшін ... ... ... ... таптық формацияларға дейін де болған. К.Маркс Аристотельге
сүйене отырып, құл иеленуші басқару қызметін басқа ... ... ... ... ... атап ... “Бұл мырзалар мұндай
ауырпалықты (яғни басшылықты) қалмаған жағдайда бұл міндеттің бір ... ... де, ... өзі ... ... емес ... (4) Капиталист бұл қызметті менеджерге ақыл-ой жұмысын ... ... ... ... ең ... ерекше мамандық екендігіне және де
онымен тек білікті мамандар ғана тиімді айналысатындығын көзі жеткендіктен
беріп ... деп ... ... ... ... барлық
фирмаларда жұмыс істейді. “Өзінің офицерлері унтерофициерлерін қажет ететін
армия секілді, деп ... ... - ... ... үшін дәл ... офицерлері, басқарушы менеджерлер қажет болды”. (4)
Қазіргі мемлекеттік - монополистік ... ... ... ... басқару процестерінің күрделенуі монополияның басқару
аппаратын сөзсіз арттырады.
АҚШ-та 1990-шы жылы 40 ... бір ... ... ... ... жылы ... ... істейтіндердің оннан бірі инженер-техник
қызметкерлері мен қызметкерлері болса, ... ... бұл ... ... ... ... корпорациясында басқару қызметкерлерін үш ... ... ... - ... ... буыны. Жыл сайынғы анықтамалық
басылымында “бұған директорлар кеңесі төрағасын, ... аға ... ... ... сондай-ақ бақылаушылар мен
казначейлерді жатқызады”. Жоғарғы басқару қызметкері ... ... ... ... және ұзақ ... ... ... мәселелерін шешіп, сыртқы кәсіпорындармен байланыс ... Осы ... өнім ... ... ... ... өріс
қуатын ұлғайту, шетел ... ... т.б. ... менеджмент- өндіріс бөлімшелері мен функциялық қызметтің ортаңғы
меңгерушісі басшылары, завод ... ... ... ... ... ... зерттеулерді жоспарлау мен ұйымдастыруға,
өндіруге және өткізуге есеп пен бақылауды жолға қоюға кадр саясатын ... ... ... “дәстүрлі ортаңғы басшылардың жұмысы, - деп есептейді
Друкер, көп жағдайда бір ... Оған ... ... ... жоқ. Оның
міндеті қабылданған шешімді жүзеге асыру. Көпшілік ... ... ... ... ескере отырып, шешімді орындауы тиіс”.
Ловер менеджмент – басқарудың төменгі буыны, төменгі басшылар - цех
жетекшісі, ... ... ... ... ... ... мен ... басшылары - жұмысшылар мен қызметшілерге тікелей
басшылық етеді. Олардың алдында тұрған негізгі ... ... адал ... тәрбиелеу, әр түрлі әлеуметтік жанжалды басу,
компания мақсатына жету үшін тек дене ... ғана ... ... ... ... ... ... және “менеджер” ұғымдарын бірдей деуге болмайды, меншік иесі
және басқарушы –бұлар мүлде бөлек жандар.
Менеджер деген кім?
Менеджменттің ... ... ... ... ете ... “to manage” деген сөзінен шыққан және басқарушы, меңгерушісі,
әкімшілік деген ұғымды білдіреді.
Менеджер деген сөздің өзі ... ... ... ... бір ... бір ... ... басшылық ету деген сөз. Мәселен тек ... ... ... ... емес. Алайда, егер ... ... ... ... онда ол, ... ... ... емдеп қана қоймай, емхана меңгеретін дәрігер ... де ... ... – ең кең ... ... ... Бұл – ... шұғылданатын, заң және басқа да мәселелерді жақсы білетін кез
келген адам. Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс ... кез ... ... ... ... егер ... ... иесін есептемесін, бұлар
тағайындалатын адамдар. АҚШ-та басшы кадрларды сайлау ... ... ... елде менеджерге түрліше анықтама береді. Мәселен, американдықтардың
түсінігінше, мұндай адамдардың міндетіне ... ... ... ... ... ... ... жатады.
Еуропалықтардың түсінігінше, менеджер қазіргі тәсілдерді басшылыққа
ала отырып, нақты жұмысты ұйымдастыратын адамдар.
“Менеджер- бұл ... оның ... және ... ... ... жеке мүддесін фирма мүддесін бағындыра білуге, өзінің жанұясы ... ... үшін ... әзір ... ... Жапониядағы менеджерлер
мектебінің, негізгі жапон корпорацияларының болашақ ... ... оқу ... ... ... осы ... күн ... табиғатына П.Друкер сипаттама берді. Оның пікірінше, менеджер
арнайы екі міндетті ... және бұл ... ... кәсіпорын
жұмыскерлерінің ешқайсысында жоқ.
Менеджердің бірінші міндетіне - қолда бар ресурстармен “нағыз тұтас”
өндірістік бірлік құру. Бұл ... ... ... оркестр дирижеріне
ұқсас. Алайда дирижердің қолында ... ... ... ... да, ... тек ... берумен ғана шектелетін болса, “менеджер” - ... әрі ... ... ... ... құру міндетін шешу үшін менеджерге бүкіл әлсіз
буындарды жою, барынша дамытуды қамтамасыз ету, ұйымдық мәселелердің ... ... ... ... адам ... пайдалану үшін тырысуына
тура келеді. ... ... ... ... көз ... ... ... кәсіпорынның, сондай-ақ нарықтық жағдайлардың жалпы
іс-әрекетін қадағалай білуі тиіс.
Менеджердің екінші ... – кез ... ... ... ... ... бүгінгі талапты ескерумен қоса кәсіпорынның болшағы
туралы да ... ... ... ... ... - деп атап көрсетеді
Друкер, өзінің басқару ... ... ... ... ... тура
келеді. Алайда барлық менеджерлер үшін олардың қызмет орнына қарамастан,
ортақ қызмет міндеті ... ... ... ... мақсатын орындайды, сол
мақсатын ... үшін не ... ... ... ... нақты
міндеттер жүктей отырып, оны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.
Екіншіден, менеджер-ұйымдастырушы. Ол ... ... ... ... ... ... басшы жұмыскерлердің тиісті құрамын
іріктейді және т.б.
Үшіншіден, менеджер көтермелеу шараларын ... ... ... ... ... Ол ұжымды өз ісіне жауапкершілікпен ... ... бұл үшін ... бар ... ...... беру,
марапаттау, жоғары қызметке тағайындау шараларын пайдаланылады. ... ... ... тіл ... ... ... ... менеджер ұйымның іс-әрекетін талдауды, ... ... ... ... ... ... жұмысын бағалайды.
Бесіншіден, менеджер адамдардың қызмет жағынан кемелденіп, жоғарылауын
қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... не ... де ұжым ... нығаюы не берекесізденуі де
менеджер ... ... ... – деп ... ... ... есеп берсін, мейлі
бермесін, жоғарыда аталған қызметтерін міндетті түрде ... ... ... ... да, жаман атқаруы да мүмкін, бірақ ол әйтеуір
орындауы ... ... бір ... осы аталған қызметтердің әрқайсысы жеке
элементтерден құралған жиынтық ... ... ... Сонымен,
қорытындылай келгенде менеджер жұмысы күрделі кешен болып саналады және ... ... ... орындау үшін алуан түрлі сапа мен біліктілікті ... ... ... ... проблемаларды біле бермейді, сондықтан
да “бесаспап данышпан” болуы да ... ... Оның ... еңбек құралы, атап
айтқанда ақпараты болады. Менеджер адамдарды жұмысқа ... және ... Оның ... ... ... ... ... цифр тілі. Менеджердің жұмысы техникаға, есептеу операцияларына
немесе өнім сатуға қатысты болғанына қарамастан, оның ... ... және оқу, айту және жазу ... ... Ол сөз ойын ... ... жеткізе білуі, сондай-ақ басқа адамдардың да ... алуы ... ... ... жайттарының бірі – келіссөз жүргізе
білуі - әріптесінің мүддесін өз ... ... ... өнер ... ... өзі ... қарамағындағы адамдарға әкімшілік билік жүргізе
алмайтын басшылар үшін де, ... ... ... ... ... ... үшін де аса ... жағдай. Келесі онжылдықтарда нағыз
компаниялар көп ... ... ... ... ... [ 9, ... ... келіссөзді ойдағыдай жүргізе білу шеберлігі төрт
кезеңнен тұрады:
- өз ... ... мен өз ... ... үшін немесе
өзінің келісім жасайтын адамдар арасында тепе-теңдік қарым-қатынас ... өзің ... ... ... ұнататындығынды, оның пікірлерін
ескеретіндігінді білдіру
- келісім кезінде қайшылық туа қалған жағдайда айқын позиция ... ... бұға ... ... деп ... ... және де не ... алмайтынныңды айқын түсіндіру;
- өзіңізбен әңгімелесіп отырған адамның басқа мәдени дәстүрде
тәрбиленуі мүмкін ... ... ... ... ... жолы ... дұрыс жол деп ойлауға болмайды. “Әңгіме-
лесушіге өктемдік айту - келісім жүргізудің ... ... Біз ... ... ... қарым-қатынас орнатуға үйретеміз”.
Хейстің пікірінше, менеджердің тікелей ... - ... ... білуге, өндірістің тиімді тәсілдерін іздестіруге ықпал
ету. Ол жұмысшыларды баулудың бақылау тәсілі ретінде ... ... мен ... ... ... отыруды, сатып алушы-лармен
кездесу өткізуді және де мүмкіндігіне қарай жарыс ұйымдастыруды ұсынады.
О.С.Виханский мен А.И.Наумовтың ... ... ... ... ... ... ... ететін адамдар. Сонымен ... тек ... ... ғана маман емес, сонымен бірге ол персоналдық
немесе кәсіпорынның қызметіне жауапты адам.
“Менеджмент” кітабының авторы И.н. ... ... ... береді. Менежер - бұл нарық жағдайындағы фирма қызметінің нақты
түрлері бойынша шешім қабылдау ... ... және ... ... ... ... басқарушысы (54).
Сонымен, менеджер - бұл нарықтық бәсеке ... ... ... ... ... асыру үшін барлық ... ... ... басқару саласында ғылыми білімі бар адам. Яғни, ол тек
жай ғана басқарушы ... ... ... ... адамдардың
ұйымдастыратын, олардың іс-әрекетін үйлестіріп, бақылай білу керек. Қысқаша
айтқанда, ... ... ... ... ... ... бір ... болмасын жұмысына кірісетін жаңа менеджерге
фирманың жоспарлы бағдарламасын ... ... ... Ол ... ... “не ... “қалай істеу?”, “қашан істеу керек?” нақты жауап
болғаны жөн. ... ... - бұл тек қана ... қадам. Егер менеджер
көздеген нәрсені көп жоспарлап және ... ... ... ... және ... белгіленген жоспардың өзі қағаз жүзінде қалып қоюы мүмкін.
Жетістікке жету үшін ол өзінің ... ... әрі ... ... жасауы керек. Бұл жұмыстағы басты мақсат әрбір жекелеген
адамын “өз кілтін” таба білуде. Жетістікті бағалай ... оның ... ... әрі өте ... ... ... және ... қалыпын
барынша қолдау қажет.
Жұмыс барысында менеджер өз ұжымындағы ресми емес басшыны ... ... оның ... ... ... істің пайдасына бағыттауы
қажет.
Нарық жағдайында менеджер нартәуекелділікке бел бууы және оны ... де ... ... үшін ... ... ... таба білу ... Оның болатын мүмкіндігінің дәрежесін бағалап, алдын-ала шаралар
қолдануы керек. Бұл жағдайда менеджерге ... ... ... ... ... ... ... жақындығы,
парасатты есеп, көп қырлы қабілеттілік және ... тез ... ... ... реакция жасау, түпкі нәтижені нақты бағалау тән
болғаны дұрыс.
Менеджердің осындай кең ... ... ... оның басқаруда
жоғарғы тиімділікке қолын жеткізеді яғни, кәсіпорын жұмысының жоғарғы
нәтижелілігі, алдымен ... табу ... ... ... ... алға ... міндеттерге жетудің түпкі мақсаты болып табылады.
1.3 ... іс - ... ... мен ... ... принциптері
Менеджмент мынадай бағыттарда жүзеге асырылады:
1. экономикалық;
2. әлеуметтік-психологиялық;
3. құқықтық;
4. ұйымдық-техникалық.
Экономикалық бағыттың мәні - ... ... ... ... менеджер қызметі аз шығындала отырып, ... және ... ...... ... ... барлық деңгейіндегі
менеджерлерді біріктіру.
Басқарудың төменгі және орта деңгейіндегі менеджерлердің қызметі және
жұмысшылар мен коллектив арасындағы дұрыс өндірістік ... ... ... ... - фирманы құру бойынша заңдар, кедендік
және салықтық саясат, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік ... ... ... Менеджерлердің ұйымдық - ... ... ... ... ... ... ... және т.б.
қамтиды.
Менеджментің 3 кезеңі белгілі:
• стратегиялық басқару,
• оперативтік басқару,
• бақылау.
Стратегиялық басқару - менеджменттің мақсаттарын тағайындау, жобалау
мен ... ... ... - ... екі ... ... ұйым және
жетекшілік.
Бақылау - пайдаланбаған өндірістік резервтерді, қойылған ... ... ... мен бағалау.
Тиімді әрекет етуші мекеме менеджменттің барлық бағыттары емен
кезеңдерінің бірлігін қамтамасыз етеді.
Пайданы ... ету – ... ... ... пайдалық деңгейі нарықпен анықталады, ... ... ... ... мен ... ... тәуелді.
Менеджментің қазіргі және болашақтағы тәуекелдік деңгейін төмендетуге
негізделген.
Менеджер еңбегінің заты ақпар және ұжымдағы қарым-қатынас.
Өнірістік басқаруда менеджер аз ... ... ... ... сырын жетік біліуі керек. ... ... ... мен ... ... бизнесмендердің қажет білім игеруіне мүмкіндік
береді.
Менеджер деген ... өзі ... ... ... ... бір ... бір нәрсені меңгеру, басшылық ету деген сөз. ... тек ... ... ... ... ... Алайда, егер ол
зерттеуді ұйымдастыруға қатысатын болса, онда ол әрине, менеджер. ... ... қана ... ... ... ... ... де осыны айтуға
болады.
Менеджер - ең көп тараған ... ... ... ... заң және ... да ... жақсы білетін кез келген адам.
Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс істейтін кез келген адам да менеджер.
Барлық менеджерлер үшін, олардың ... ... ... ортақ
қызмет міндеті болады.
Біріншіден, менеджер іскер кәсіпорынның мақсатын орындайды, сол
мақсатын ... үшін не ... ... ... ... нақты
міндеттер жүктей отырып, оны жүзеге асыруды ... ... ... ... Ол ... ... ... ұйымдық құрылымды құрады, басшы жұмыскерлердің тиісті құрамын
іріктейді т.б.
Үшіншіден, менеджер көтермелеу шараларын қамтамасыз етіп, ... ... ... Ол ... ... өз ісіне жауапкершілікпен
қарайтын адамдармен құрады: бұл үшін қолда бар барлық ... ... ... ... ... ... ... Менеджер
ұжымдағы барлық адамдармен тіл табысып, тұрақты байланыс орнатады.
Төртіншіден, менеджер ... ... ... ... кәсіпорында жұмыс істейтін барлық адамдардың жұмысын бағалайды.
Бесіншіден, менеджер адамдардың ... ... ... ... етеді. Адамдардың мамандығының жетілдірілуі де,
қызмет жағынан жоғарылап, не ... де, ұжым ... ... ... де ... жұмысына байланысты.
Менеджер алдында тұрған барлық ... біле ... ол ... ... ... да ... ... Оның арнайы еңбек
құралы, атап айтқанда ақпараты (информациясы) ... ... ... ... ... ұйымдастырады. Оның бірден-бір құралы-
жазбаша немесе ауызша сөзі; немесе цифр тілі. Менеджердің жұмысы техникаға,
есептеу ... ... өнім ... ... болғанына қарамастан,
оның жұмысының тиімділігі тыңдау және оқу, айту және жазу ... Ол өз ойын ... ... ... жеткізе білуі, сондай-ақ
басқа адамдардың да пікірін айқындай алуы тиіс.
Менеджерлік шеберліктің маңызды жақтарының ... ... ... өз ... сәйкестендіре білетін өнері болуы
тиіс. Мұның өзі ... ... ... ... ... жүргізе
алмайтын басшылар үшін де, сондай-ақ сырттан шикізат жеткізушілермен ... ... үшін де аса ... ... ... онжылдықтарда нағыз
компаниялар көп жағдайда маклерлік фирмаға ұқсайтын болады.
Менеджерлер жұмысын ұйымдастырудың мынадай принциптері бар.
- төңірегіңе ... ... ... ... ... ... сүйен;
- өзінің бірінші кезектегі ... ... ... ... жазбасын жүргіз, ең күрделі проблемаларды текстің бірінші ... ... ... іс ... айт, ... айтсаң, солай жазба біл, жүргізілген
талдаулар мен қорытындылар материалдарына ... әрі ... ... ... ... ал ... ... варианты –шағын болсын;
- басшы штаб мен өндірістік сала аралығындағы кикілжің қымбат уақыт
пен күш-жігерді бос ... ... ... ... екі жақтың да
жауапкершілігін дұрыс шектей ... ... ... ... ... міндеті-
басшыға жәрдемдесу, әрі өндіріс учаскесіне дұрыс ықпал ете білу;
- әркімнің ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік бер;
- сын-ескертпелерді, әр түрлі көзқарастарды ескер, оларды дұрыс
пайдалан;
- пайда ... ... ... ... ... күннің түйінді
мақсаты-барынша пайда табуға қамқорлық жасау екендігін есте сақта;
- өз жұмыс ... тап, әрі соны ... ... ... ... ... ... менеджерлер үшін үш
өсиет айтады: адамды құрметтеу, клиентке көңіл бөлу және жұмыстың жоғарғы
сапасы.
Европалық менеджерлер қазіргі кезде ... ... ... қауіп-қатерді бастан өткізуде. Басқару жөніндегі ... ... пен ... ... босанған менеджер»
кітабында алдағы онжылдықта басқару үшін ... ... ... ... ... тиіс.
-өзін меңгере білу;
-жеке басының бағалы қасиеттері;
-жеке өзінің айқын жоспарлары;
-жеке басын үнемі ... ... ... дағдылану;
-өнертапқыштық және инновацияға қабілеттілік;
-маңайындағы адамдарға ерекше ықпал ете білетін қабілет;
-қазіргі басқару әдіс-тәсілдерін білу;
-басшылық ету қабілетін;
-қол астындағы адамдарды баулып, жетілдіре білу;
-тиімді ... ... ... және ... қабілеті.
2. ААҚ «ГЕДЕОН РИХТЕР» КОМПАНИЯСЫНЫҢ
ТАРИХЫ МЕН ДАМУЫ
2.1 ААҚ «Гедеон ... ... ... ... мен ... жағдайының анализі
«Гедеон Рихтер» ААҚ серiктестiгі ғасырдан аса ... ... ... ол бай ... және ... биiк ... ... дайын өнiмдер, белсендi субстанциялар, аралық қоспалар
өндiрiсімен және маркетингпен ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
Серiктестiк венгр фармацевтi Гедеон Рихтермен 1901 жылы ... ... Бұл тек қана ... ... шектелмей, сайып келгенде
барлық венгр фармацевтикалық индустриясының негiзі ... ... ... ... күндерiмiзде жұмыс iстейтiн Юллеи көшесіндегі (Бүркiт)
«Шаш» дәрiханасында болды.
Бүгiнгі күнде ... ... ААҚ ... - ... ... бар) жалғыз тәуелсiз фармацевтикалық зауыт, (Ресей, ... ... ... 5 ... ... ... ... соның iшiнде Еуропалық одақ елдерiндегі, Америка Құрама
Штаттарында және Жапониядағы ... және ... ... бар,
мультиұлттық серiктестiк. Серiктестiктiң қызметкерлерiнiң жалпы саны 5900
адамнан асады.
Серiктестiктiң ғылыми потенциалы, тек ... ... ... ғана емес, басқа фирмалардың лицензиялары ... ... ... ... үдерiстерiн қосатын
препараттарды өңдеудегі бiрнеше бағыттарда, ұйымнан ... ... ... ... ... ... Рихтердiң» ААҚ өнiмiнiң 19% меншiктi
өңдеулердiң нәтижесi, 69% дәрiлер қайта жасалған (генериктер) ... ... 12% ... ... ... ... дәл келедi. Сайып
келгенде 90% өнiм бұл фирманың ... ... ... 25% табыстары оригиналды препараттардың сатуларынан алады.
Бүгiнгi күнге «Гедеон Рихтер» ААҚ Венгриядағы дәрiлердi ... ... ... ... ... ... Оның акциялары
Будапешт, Лондон, Франкфурт, Вена және ... әлем ... ... ашық ... ... ... ... биржалық құны
USD 1миллиардын құрайды.
«Гедеон Рихтер» ААҚ серiктестiгі өз ... ... ... ... ... ... ... жоғарылатумен және құнының ықшамдауымен үнемi жұмыс iстей отырып,
серiктестiктiң өнiмiн барлық ... ... қол ... ... ... ААҚ-нің препараттарының тиiмдiлiгі, сенiмдiлiгі
және қауiпсiздiгi бүкiл әлемде өте ... ... ... ... ... ... фармацевтикалық
серiктестiгiнiң тарихы 1901 жылы болып есептеледi. Дарынды ғалым-фармацевт
Гедеон Рихтер оның негiздеушiсi, ... Шаш ... ... ... лабораторияны ұйымдастырды. 1902 жылда бiрiншi дәрi
препарат - ... ... жылы ... ... ... ... ... алды. Ғылыми зерттеу орталықпен өндiрiстің масштабын ... ... жыл ... болды. 1907 жылы әр түрлi дәрi ... ... ... ... ... ... Сондықтан, шыныменге Гедеон
Рихтер Венгрияларда фармацевтикалық индустрияның ... ... ... ... серiктестiгі мен ғылыми ... ... ... ... ... әлемдiк соғыстың алдында 24
дәрi препараттарына патенттердiң алуы. ... ... ... бұл тiзiм 100-ге жуық ... ал 40-шы ... ... ... дейiн жетті. Екiншi әлемдiк соғыстың басында зауытта 10 шетел ... ... ... 80 елдерiне дәрiлерiнiң жабдықтауларын
қамтамасыз ететiн коммерциялық уәкiлдердiң көлемдi ... ... ... ... ... ... Рихтер Венгрияны
тастап кетпедi, соңғы күндерге дейiн зауыттың жұмысымен ... ... ауру ... немесе таптық айырмашылықтарды бiлмейді деп санады, ал
дәрiгерлiк және ... ... ... деп ... ... ... дүниелiк данқтылық, жетiстiктер мен ... Ол 1944 жылы ... ... ... ... ... зауыт
оның негiздеушiсiнiң атымен аталады, Гедеон ... ... көп ... дамытуы және тиiмдiлiгi көпшiлiгiнде идеологиялық, игерiлген
әлемдiк нарықта алдын ала анықтаған болатын.
1949 жылы СЭВ ... ... ... өз өндiрiсiн СЭВ мүше елдер
одағына бағдарлайды. Барлық экспорттық-импорттық ... ... ... ... ... ... кәсiпорыны арқылы
орталықтандырылып iске асады.
1992 жылы «Гедеон Рихтер» ААҚ ... ... ... әр ... ... ... ... желi және
өкiлдiктердiң желiсiнiң жасалуы.
1995 жыл «Гедеон Рихтер» ААҚ серiктестiгінiң басқармасының
шешiмiмен ТМД ... ... желi ... 1998 жылы ... ... ... ең iрi фармаөндіріс болып қалыптасады және дүниелiк
нарықтың тиiстi қазiргi тенденцияларына маркетинг стратегиясын өндейтiн
дәрi ... ... ... ... ААҚ ... - бұл 5 континенттерде (Ресейде,
Украинаға, Румыния, Польшаға, ... 5 ... және 14 ... ... ... ... нарықтық желiнi (5200 қызметкерлер)
Венгриядағы жалғыз тәуелсiз фармацевтикалық зауыт, ... ... ... ... Рихтер» ААҚ - инновация бағдарланған
фирма. Венгрияларда «Гедеон Рихтер» ААҚ ... мен ... ... 1-ші ... ... Зауыттың абыройы болып, ... ... ... ... ... ... әлемнің 30
елдерiндегi сұранысқа ие препараттар. Жаңадан өндiрiлген ... ... ... меншiктi бiртума өндiрiс технологияларын
алады. Мұндай Диротон, Микосист, Квамател, Стероид ... FDA ... ... ... 1996 жылы ... ... ААҚ-ы WIPO-нiң
ой-ақыл меншiгiнiң Дүниелiк ұйымының алтын медальмен марапатталады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ жетiстiгiнiң кепiлдiгi - ... және ... ... ... ... ... ... Ес, ТМД
елдері болып табылады, сәйкесiнше GMP және ... ... ... ААҚ ... фармацевтикалық қызметтiң
толық циклiн қамтитын, оның құрылымында ... ... және ... ... iздестiру және жаңа жұмыс iстейтiн заттардың зерттеуi, ... ... ... Таңдаулы жолдың дұрыстығын зауыттың 107-
жазғы тарихпен дәлелдеуге болады.
Алматы ... 1995 ... ... ... Рихтер» ААҚ
өкiлдiгі ашылды. Өкiлдiк өз қалыптасуы мен дамуында ... ... ... ... жетiстiктермен атап өтiлген.
Ең алдымен, бүгiнгі күні, бiздің республиканың нарығын Венгр ... ... ААҚ ... ... ... емес, ол Қазақстандағы
импорты жағынан ... ... ... ... ... орын
алады.
Өнiмдердің айналымдарды рейтинг бойынша, «Гедеон Рихтер» ААҚ
өкiлдiктерiнiң арасында, Қазақстандық өкiлдiктiң ТМД ... 3 ... ... және алыс шетел елдердiң арасында 7 орында. ... ... ... ... ұжым мен ... ... өзгерді
және Қазақстанның барлық өлкелерiнде өз қатысуын белгiледi.
Бiз елде зауыттың 100-ге жуық препараттары тiркелген. ... ... ... және ... ... ... дерматологиялық, урологиялық, гастроэнтерологиялық тағы басқа
ауруларға арналған дәрiлер. Серiктестiктiң күштi жақтары дәстүр ... және ... ... ... ... ... ... дәрi-дәрмектерi өте жаңа технологиялардың негiзi және
олардың ... ... биiк ... ... ... бұған 2006 жылдың
мамырындағы Еуропалық одаққа Венгриясының кiруi де ... ... ... ААҚ ... өз ... ... және тиiмдi дәрiлердiң отандастарының ... ету ... ... жаңа ... және ... ... қолдануы мүмкiндiктерi туралы толық және нақты мәлiметтiң әрiптес-
дәрiгерлерге және фармацевттерiне берiлу.
Өкiлдiкте биiк кәсiби ... ... ... емделушi мен
дәрiгер және провизордың аралығында тиiмдi өзара әрекеттесулердi жүзеге
асыратын, дәрiханамен, ... ... ... ... ... ... сiңiредi.
Өкiлдiктiң жұмысының басты ерекшелiктерi кәсiпкерлiк ... ... алға ... және ... және дәрiгерлiк қоғамның өкiлдерi бар
өзара тиiмдi iстестiк негiзделген түзу ... ... ... 2005 ... Ан ... ... дәрiгерлiк МВА ғылымдар
кандидаты басшылық етедi.
«Бiздің ұжымның табыстылығының құпиясы - пiкiрлестік. ... ... бiз ... ... барлығымыз ортақ iске ... ... ... ... ... керек екендігін түсінеміз.
Коммерциялық дирекцияның негiзгi есептерiнiң бiрiне ... ... ... ... ... ... кәсiпорын өндірісінің
ресейлiк фармацевтикалық нарығындағы озып келе ... ... ... ... ие болуы болып табылады.
Бүгiнгi күнге, біздің әрiптестер мен тұрақты сатып алушылар, 40-қа
жуық ... ... ... ... фармацевтикалық өнiмнiң «Фирма
ЦВ Протек» ЖАҚ, «СИА Интернейшнл» ЖАҚ, ... ЖАҚ, НПК ... ... ЖАҚ ... ең iрi ұлттық дистрибьюторлары кiредi ... ... ... ... портфелi 31 дәрi препараттардың
атынан тұратын, тiзiмi жыл сайын кеңееді.
2007 жылдың жарты жылдығының қорытындысы ... 2006 ... ... ... өсу құны 70% ... Серiктестiк фармацевтикалық
өнiмнiң отандық өндiрушiлерiнiң арасында сатылған өнiмнiң көлемi ... ... озып келе ... ... жиырма тиындығына
кiредi. Уақыт келе серiктестiк жоспарында ең iрi ресейлiк ... ... ең ... ... ... өнiмiне сұраныспен биiк
сапаға шартталған, аурулардың кең қатарын емдеуге арналған әр ... ... дәрi ... ... ... үлкен
шеңберге арналған препараттардың салдары. Серiктестiктiң бағалы саясаты
және ... ... ... ... ... ... ... өнiмiмiздi ұсынатын
«Гедеон Рихтер» ААҚ өкiлдiктердiң негiзiнен және ... ... ... ... ... өлкелерiнде дерлiк және бiздiң
өндiрiсiмiздiң өнiмiнiң алға басуы бойынша сауаттылық ... ... ... 2005 ... ... ... азаматтар
санаттарының қосымша дәрiмен қамтамасыз етуi ... ... ... программадағы белсендi қатысуды қабылдады.
Сабақтас осы программаның iске асыруымен, ... ... осы ... ... бiз ... ... сақтауға
арналған iшкi және қаржы ... табу ғана ... ... ... ... әрекеттесудiң ұтымды тетiктерi, емделушiлердiң
емдеуге арналған дәрi-дәрмектердiң үзiлiссiз жабдықтауларын жүзеге асыруға
iстеп шығару қарамай ... ... ... дирекциясының жедел жоспарлардағы
жұмысының басым ... бiрі - бұл ... ... ... ... болып табылады. Бiздiң кәсiпорынымыздың осы ... ... ... ... ... өнiм ... ... әрiптестерiмiз арқылы танымал.
Дәрiхана желiлерiнiң фармацевтикалық нарықтағы динамикалық
дамытуының үлкен маңыздылығын есепке ала ... ... ... ... түзу жабдықталуы тек Мәскеуге ғана емес, сонымен қатар аймақтық
кеңейту мақсатымен түпкi сатып алушыға жақын болу үшін ... ... ... ... ... қызметiндегi басым бағытының бiрі болып - ... ... ... ... ... күні біздің жұмысымыздың оң
жіне нәтижелі тәжірибесі бар және оны өте ... деп ... ... ... ... барлық ұлттық-ресейлік
жобаларға қатысуда барлық күш-жігерін қосады. Бұл денсаулықты сақтау ... ... ... ғана емес, сонымен қатар ресейлік дәрі-дәрмек
өндірушілердің арасында орын алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
«Гедеон Рихтер» ... ... ... ... ... ... өйткені оның қызметімен тығыз байланысты.
Кәсіпорын өз қызметінде Ресей Федерациясының аумағындағы ... ... ... ... ... мен ... және экологиялық
қауіпсіздікті қорғауды Ресей Федерациясының «Қоршаған ортаны қорғау» туралы
заңын толық ұстанады.
Заңмен Ресей ... ... ... ... ... заңының
ережелері анықталған, оған адамның табиғи ... ... мен ... ... және ... ұрпақтың мүдделерiндегi шаруашылық және басқа
да қызметтердің экологиялық зиянды ... ... қалу ... адам
мен қоғам арасындағы байланысты жақсартуды реттеу.
«Гедеон Рихтер» ААҚ айналадағы ортаны ... ... ... ... негiзгi міндеті - экологиялық заң қағидаларының мiндеттi
орындалуы болып табылады.
Кәсiпорындағы осы мақсатпен экологиялық қауiпсiздiкке ... ... ... ... мен ... экология, айналадағы
ортаны қорғау және экологиялық қауiпсiздiк бағдарламасы байынша үйрену және
iскерлiк сараптауларды мерзiмдi өтуде.
Экологиялық ... ... ... келесі жобалар бар:
1. Нөсер сарқынды сулары бар ... ... ... ... ... және ... қалдықтарының бiлiмнiң лимитiнiң жобасы.
3. Атмосфераға барынша мүмкiн лақтырулардың нормативтарының жобасы.
4. Сарқынды сулары бар су ... ... ... ... ... ... қорғау бойынша бiраз шараны қолданылады: Атмосфераға
зиянды лақтыруларын сақтап қалу.
- орналасқан желдеткіш жүйеге маталы емес фильтр орналастырылған
- ... ... ... ... ... ... технологиялық
желдету орнатылған.
Зауытта суды биологиялық тазартатын ... ... ... ... биологиялық тазартылған су ағызылады.
Дәрiлердi өндiретін жұмыс орындары (өндiрiстiк ортаның барлауы) еңбек
жағдайлары бойынша ... ... ... ... ... ... мониторингтерден өтедi.
Барлық кәсiпорынның қайта жасаушы және реконструкциялалатын
объекттерi экологиялық сараптамалардан өтеді.
2001 жылы көне ... ... ... ААҚ ... өз 100 ... ... ... осы күндердегі фармацевтикалық
бұйымдар өндірісінің ғасырлық тәжірибесін ... атап ... ... ... ... бас стратегиялық есептi
шешіп, шығыс Еуропада дәрi препараттарының ең iрi ... ... ... жаңа ... ... серiктестiктiң ары қарай
дамытуына, жаңа сапалы деңгейге өтуіне, жаңа ... ... ... ... көндiредi.
«Гедеон Рихтер» ААҚ басқармасының дүниежүзілік фармацевтикалық
нарығында ... ... ... ала отырып жаңа ... ... ... қазіргі күйінің толық талдауының, оның
қаржылық ... ... ... ... ... өндiрiстiң
технологиялық және техникалық ерекшелiктерiнің негізінде құрды.
Соңғы уақытта ... ... даму ... ... ... ... және ... жасауына, сонымен қатар,
фармацевтикалық серіктестіктердің ... ... ... өсуде.
Дүниежүзілік тәжiрибеде, алайда, осындай адымдар кейбiр оның
қатысушыларына тек қана ... ... ... де, ал ... ... ерiктi мақсаттарының iске асуының нәтижесінде, тiптi
олардың опат болуына алып ... ... ААҚ ... 100-жылдық тарихында әрдайым тәуелзіздікке
үлкен көңіл тұлдады және бұл қағидаларға сәйкес өз ... ... ... ... ... ... Рихтер» ААҚ серiктестiгiнiң рейтингi бұл елдердің нарығында,
препараттарының танымалдығымен, биiк ... ... ... мен ... ... де, нарықтағы позицияларын күшейту үшін жаңа дәрi ... ... ... және ... жаңа дәрiлердi жасаулар
қажет. Өз кезегінде, бұл олардың ... ... ... ... мен ... ... ала ... ойластырады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ фармацевтикалық препараттардың 100-ге жуық ... ... ... Окситоцин, Постинор, Преднизолон және
т.б.), 170 формадан көп түрін ... ... ... көп ... ... ... ... шығарады, ауыз арқылы ұрықтануға қарсы
препараттар, орталық жүйке жүйесіне, жараға қарсы, жүрек-қолқа және iшек-
қарын ... ... ... көп көңіл бөлінген.
Бұл нарықтар «Гедеон Рихтер» ААҚ жаңа емес, оның дәрілік препараттары
және субстанциялары бұл ... ... ... ... бұл ... ... болып, ары қарай қатысуы мен ... ... ... ... ... ... ұйықтататын
нейролептиктер) жеткізу болып табылады.
Серiктестiктiң негiздеушiсi, (1872-1944жж.) венгр фармацевтi Гедеон
Рихтердiң ... ... ... пункт жасауды қажеттiлiк туралы дамытулар
алады және болашақта. Өкiлдiктердiң желiсi қазiргi ... ... ... ... ... ... ... бiржолата. «Гедеон Рихтер» ААҚ
дүниелiк фармацевтикалық нарықтағы мультиұлттық қатысуды қағида тәубеге
келе жаңа ... ... үшiн ... Рихтер» ААҚ биiк ғылыми және зияткерлiк потенциалы бүкiл
әлемде мойындалған. Серiктестiктiң қаржы мүмкiндiктерi ғылыми ... ... ... үшiн ... ... ... алып болғанын
ұлыдан сонша емес. Өңдеудің ғылыми зерттеулерiнiң негiзгi қағида ... ддың ... және ... ... ... ... қайта
жасалған бiртума.
Сонымен бiргелер мұндай мақсаттарға тиiмдiрек және тиiмдi қолдану
қорлар есептейдi. Ғылыми зерттеулердiң бағыттарының дұрыс ... ... ... ... ... ... бар ... керек болдар осы стратегиялық мақсаттың iске асыруының
шарттарымен.
Ұйымдық құрылымды әбден ... ... жету жаңа ... ... ... ... жұмылдыратын және ұтымды өте бөлiп
бере алған Гедеон Рихтердiң қайта құру және ұйымдық құрылым ... ... ... ... Облыстың мұндағы негiзгi ... ... ...... ... ... ... бойынша серiктестiктiң
бүгiнгi ұйымдық құрылымы өзi жаңа стратегияның қатал талаптарына ендi қазiр
сәйкес келетiн болады.
Биiк әдеп стандарттарының қолдауы.
Қарағанда да, ... ... да ... ... ААҚ ... ... ... биiк әдеп стандарттарын сақтады.
«Гедеон Рихтер» ААҚ стратегиясы солқылдақ, оны болып қалады жағдайлар
байланысты өзгередi. Бұл оның ... ... ... ... ... бұл ең ... ... дәрiлерiнiң жасаушы және өндiрушiсiнiң дiн
серiктестiк. Болудың барлық 100-жазғы тарихтары өзгерiссiз бойыда тек ... ... ... Қалпына келтiру және адамның денсаулығының күшейтуге
арналған барлық мүмкiншiлiктi жаса, оның ... ... ... дты
Гедеон Рихтердiң серiктестiгiнiң бас мақсаты.
2.2. Қазақстан Республикасында ... ... ААҚ ... ... ... нарықтық айналымның бірінші орындарында орын
алған. Дәрі-дәрмек және медициналық құралдар әлемдік ... жыл ... ... ... ... 1 ... долларға бағаланады. Нарықта түп-нұсқалық
препараттар бір-екі пайызға жыл сайын өседі, оның ... ... ... ... өсу ... ... мен ... жоғары
дифференцирленген. Солтүстік Америкада сатылым орташа есеппен ... ал ... 7-10 ... өседі. Жапония нарығы АҚШ-тан ... ... оның ... 2-3 ... Азиялық нарықта жыл сайынғы
сатылымдар орташа есеппен 12-15 пайызға ... Ең ... ... ... фармацевтикалық нарық құрайды, 37 ... ... ... да ... ... ... ... Ресей нарығында
жылына 20-25 пайызға өсті.
Қазақстан Ресейдің фармацевтикалық нарығының тенденциясын қайталайды.
Соңғы төрт жылда ... ... ... ... ... ... ... өндірісімен Ресей мен Украинадан ерекшеленеді.
90 жылдардың басында дәрі-дәрмектермен Қазақстанның өзіндік фармацевтикалық
өндірісі жалпы тұтыну пайызы 3 пайызға жуық ... 2008 ... ... ... ... ... 10 пайызға соңғы үш ... ... ... ... әлі-де басымдылығын сақтайды.
Фармацевтикалық нарықта дәрі-дәрмектердің 7000 ... жуық түрі ... ... ... 2008 жылы дәрі-дәрмектердің нарықтағы
көлемі өндірушілердің бағалауы бойынша 805 млн. долларды құрады, ал 2007
жылға қарағанда 16,6 ... ... ... ... 2,2 ... 34 ... дейін төмендеді.
2008 жылды алдыңғы жылдармен салыстырғанда, дәрі-дәрмектердің импорт
көлемінің орта кедендік бағалымының өсуіне жалғыз әсер етуші ... ... ... ... рет ... өсу ... жылы есте қаларлық дефолт кезеңінде импорт ... 1998 ... ... көрсеткіш боынша 21,3 пайызғы төмендеді, ал нақты
көрсеткіші бойынша 8,9 пайызға өсті.
1 сурет. 2005-2009жж. дәрі-дәрмек импорты
2008 ... ... ... ... ... ... ... 2009 жылы ҚР статистика бойынша Агенттігі санағы
бойынша 584,7 мың адам ... 6,9 ... ... белсенді тұрғындар, ал
санаққа кірмеген жұмыссыздар саны 1,7 ... ... ... ... төмендеуі теңгенің сатып алу қабілеттілігін төмендетті, бұл дәрі-
дәрмектерге сұраныстың көлемі мен ... ... 2009 ... ... ... ... ... пайда болды. Тұтынушылар көбінесе аса арзан
дәрілік заттарды және отандық өндірісшілер ... ... ... ... ... бағасы 2008 жылы 4,6 пайызға өсті, ал ҚР статистика
бойынша ... ... ... ... ... ... ... бағасы 10 пайызға өсті. Осылайша, бөлектік ... ... баға ... ... ... бірақ 2009 ... ... ... ал ... ... ... ... сурет. 2004-2009жж. фармацевтикалық нарықтың баға және ... өсу ... ... Consultng Group «ҚР дайын дәрілік заттардың бөлектік
сатылым мониторингі» Агенттігі есебі ... 2009 ... ... қазақстандық дәріханаларда қораптық дәрілік заттардың ... ... баға ... өсу ... ... ... (3 ... сурет. 2009 жылғы дәрілік заттардың дәріханадағы айлық есептік
сатылым көрсеткіші 2008 жылдың кезеңімен салыстырғанда
Құнсыздану тұрақты ... ... ... ... ... ... қысқартқандығы дәрiхана ... ... ... ... ... ... емес ... тарабына
бейнеленген жылжуы, госпиталь нарығының төмендетілуі күтiледi.
Теңгенiң құнсыздануына дейiн, мемлекеттiк сатып алулар ... ... ... ... ... ... ... №82-
шi бұйрықтағы ескертулер шығарылған.
Осыған байланысты, 2009 ... ... ... өнiм ... ... ... болады. Бұдан
басқа, ағымдағы жылдың екiншi жартысында мемлекеттiк денсаулық сақтау
ұйымдарына арналған ... ... жаңа ... ... ... ... ... бiрге бұл жоба жергiлiктi өндiрушiлердiң қолдайды және
отандық зауыттар осыған дайындық ... ... ... ... ... ... ... тiркелген, соның ... ... ... ... ... (2007 ... 2008 ... - 3).
Қазақстандық дәрiлердiң сапасын, реттеуші органдар өз ... ... ... ... ... ... ... денсаулық сақтау министрының №113-шi бұйрығы шықты, бұйрықта
GMPның шарттарындағы субстанциялардың ... ... ... өнiмдердiң сараптамасынан ... ... ... ... ... ... шықты. Сайып келгенде, 2007
жылдың ортасындағы қаржы секторынан өз жүру бастаған дағдарыстың ... ... ... ... елеулi ықпал етедi.
Нарықтың дамытуындағы маңызды моменттердiң бiрi болып, ... ... ... сақтау мекемелер санының көрсеткiшi көрсетедi. 2009
жылының басында ... ... ... саны - 5153 ... ... тұрақты мекемелерi – 1054, әскери ... ... ... ... ... ... - 3720 емхана. Әйтсе
де, Қазақстанды ... дәл ... ... саладағы
квалификациялы кадрларының ... ... ... ... ... 2010 ... дейiн республика шеңберiнде, барлық
аумағындағы iрi емдiк-алдын алулар және ... ... ... ... өзгертулер ескерiлген Мемлекеттiк программа қабылданған.
Республиканың фармацевтикалық нарығында ... ... ... орын ... өндiрушi, дистрибутор, бөлшек желi (дәрiхана
және аурухана) 3-кестеде көрсетілген.
3-кесте. Фармацевтикалық желi ... ... ... ... ... ... шұғылданатын ұйымдарының саны өсуде,
50-ге жуық фармацевтикалық дистрибьюторлар.
Нарықтың шарттайтын тартымдылықтарының бас факторы болып ойыншылардың
санының (фармацевтикалық ... көп ... Бұл ... ... ... серiктестiктердiң жалпы саны 615-ке
жуық сегмент. Нарықта жыл сайын 40 жаңа ... ... ... ... ... 100-ге жуық ... ... өкiлдiктерi жұмыс iстейдi. Серiктестiктердiң
көпшiлiгi коммерциялық жұмыстың ... ... ... ... жыл
iшiнде бұрын өз консигнациялы қоймалары бар серiктестiктер мен ... ... ... ... ... да ... ... өкiлдiктердiң бәсекеге түсе алатындығын күшейтедi, нарықта
олардың мүмкiндiгiн кеңейтедi. ... ... ... ... дистрибьютордың өнiмiнiң алға басуларымен ... ... бар ... ... ... ... ... және фармацевтикалық өкiлдiктердiң жұмысының әдiстерiн үйренедi.
Шетелдiк өндiрушiлер Қазақстанның нарығына бiр ... ... ... ... ... Бұл Қазақстанда өкiлдiгiнiң ашуымен және
Алматыда қызметкерлердiң толық штатының болуымен және өлкелерi сату көлемi
бойынша ... және ... ... ... ... ... ... бiрден тартымды өтемақы пакетi ұсынылады. Серiктестiктiң келесi
жылдарында штаттардың кеңейтуiн жалғастырады, мақсаттық топтардың ең ... ... ... ... ААҚ ... ... өкiлдiгi 1995
жылдың желтоқсанында ресми түрде аккредитациядан өткен. ... ... ... шұғылдануға тiркедi. Серiктестiктiң жұмысы
препараттардың ... ... ... ... көлемiне негiзделген.
Негiзiнен, бұл Қазақстан ... ... ... алып жатқан
бастаушы дистрибьюторлар.
Өкiлдiктiң қызметi Қазақстан республикасында келесi заңдар мен ... ... ... (6-шы ... ... ... ААҚ ... Қазақстандағы түпкi мақсаты болып
табылатын:
|Типі ... |Аты ... ... жылдарға "Халықтың денсаулығы" |№239 |
| | ... ... iске ... ... | |
| | ... ... ... туралы | ... ... ... ... мемлекеттiк |№ 278 |
| | ... ... ... ... ... | |
| | ... | ... ... ... ... ... ... |№ 26 |
| | ... бойынша нұсқаулар бекiту туралы және | |
| | ... ... | ... ... және ... ) ... және |№ 160 |
| | ... ... ... үшiн дәрi ... | |
| | ... ... мәтiндерiнiң құрастыруы | |
| | ... ... ... ... және . туралы. | |
| | ... ... ... ... ... | |
| | ... агенттiктерi төраға 30.11.2000 № | |
| | ... | ... ... ... ... ... стандартизациялар|№184 |
| | ... | ... ... ... және ... |№ 21 |
| | ... ... ... | |
| | ... ... ... | ... ... ... iске ... ... ... 20 |
| | ... дәрiгерлiк тағайындаудың бұйымдарының | |
| | ... ... ... | ... ... ... iске асырулар, дәрiгерлiк |№ 19 |
| | ... және ... ... ... |
| | ... ... туралы | ... ... және ... |№63 |
| | ... және ... | |
| | ... ... арқасындалары | |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... мемлекеттiк | |
| | ... ... етуi, ... ... | |
| | ... ... | ... ... ... |№ |
| | | ... ... ... ... туралы |№15 |
|Шешім |11.06.03|Қазақстан "Қазақстанды республикада ... |№1101 |
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... ... | ... ... сақтау жүйелерi туралы |№ |
| | | ... ... ... бойынша дәрiгерлiк |№138 |
| | ... ... ... ... жүзеге | |
| | ... ... ... ... | ... Қазақстан фармацевтикалық нарық құрылымындағы позицияларын
күшейту,
- тауар айналымының үлкеюi,
-жаңа препараттардың алға басуы,
-бұрын ... ... ... ... ... белсендiлiк және дәрiгерлiк
өкiлдердiң жұмысының сапасын жоғарылату мақсатында өткiзуi.
Өкiлдiк тiкелей ... ... ... ... бат ... ... талдауға консигнациялық қоймалардың
мәлiметтерінше сату көлемi, тиiстi жылға қызметкерлерiнiң саны ... ... ... ... алынған.
Қазақстандағы Гедеон Рихтер өкiлдігінiң сату көлемiнiң түбегейлi өсуi,
4-шi суреттегi 2001-2009 ... ... ... ... ... Рихтер» ААҚ сату көлемiнiң өсу динамикасы
«Гедеон Рихтер» ААҚ сату ... ... ... ... ... жыл iшiндегі сату көлемдерiнiң өсуiнің ... ... ... ... ... ... көлемінiң өсу
динамикасы
Екi соңғы диаграммада көрсетілгендей, 2009 ... ... 4,8% өсуі ... ... ... - 1400000 ... ... серiктестiгiнiң Қазақстан фармацевтикалық нарығындағы
орыны, импорты мен ... ... ... ... қарап
шығайық.
4- кесте. «Гедеон Рихтер» серiктестiгiнiң ... ... ... мен сатылулары
|жылы ... ... орны |
| ... ... ... |2 |3 ... |4 |4 ... |5 |4 ... |6 |5 ... |6 |3 ... ... ... ... соңғы 3 жылда
жетекшiлердiң ондығына кіреді, дегенмен импортта 2005 жылы 2-шi ... жылы 6-шы ... ал ... ... 2005 ... үшiншi позицияға
қайтып келдi.
6- суретте Гедеон Рихтер серiктестiгiнiң Қазақстандағы дәрiлер
импорты бойынша бөлігі ... ... ... ... Қазақстандағы дәрiлер
импорты бойынша еншісі
Сонымен бiрге, импорттпен ... ... ... ... тұрақты шектерде қалды.
7- суретте, ... ... ... ... ... саяси, нарықтық ... ... ... көрсетілген.
7-сурет. Факторлар анализінің дөңгелек диаграммасы
7-суретте сыртқы ортаның ... өте ... ... ... ... және ... ... екенін көруге болады. Тап осы
өзгерiстерді есепке ала отырып, ... ... ... ... ... қалмау үшiн үнемi барлауы керек.
Серiктестiктестіктің стратегиялық талдауының келесi талдауының түрі-
SWOT - 5 ... ... ... ... ... ... - ... |Жақсы жақтары |W ... ... |
| ... ... | ... бағадағы |
| | | ... көп ... |
| ... ... ... | |Жұмыстың нашар бағалануы |
| ... жыл ... | ... ... ... ... | | |
| ... биiк | ... әлсіз |
| |техникалық жарақтанғандығы| ... ... |Iшкi ... ... | ... ... |
| ... жүйе | | |
| ... ... рух | | |
| | | | ... ...... |
| ... ... | ... ... ... |
| ... тауарды арзан | | |
| ... беру | | |
| ... ... | ... ұйымдардағы |
| ... және | ... |
| ... | | |
| ... | | |
| ... ... | |Заң ... өкілетінен |
| |күшейтуi | ... |
| ... ... | ... ... |
| |өсу | ... |
| ... жолымен iшкi| |Әлемдік қаржылық кризис |
| ... | | |
| ... ... | | |
| ... жаңа ... | | |
| ... ... | | ... ... ... ... ... фармацевтикалық нарықтың тез және түбегейлi өсуi,
көпшiлiгiнде өкiлдiктiң сатуларын өсу ...... ... ... аймақтық қызметкерлерiнiң өкiлдiктiң
қызметкерлерiнiң санының өсуiне байланысты.
Қолдану мүмкiндiктері, Қазақстанның ... ... ... ... ... ... тұруға мүмкiндiк бередi.
Қауiптер мен әлсiз тараптар мүмкiндiгінше жою керек, ол ... ... ... күнде Өкiлдiк дивизиондық ұйымдық құрылымды алады (6 ... Осы ... ... ... негiзгi қағидаларын сақтап
және нарықта тиiмдi жұмыс iстеуге мүмкiндiк бередi.
6 кесте. ... ... ... ұйымдық құрылымы
Қалалар мен аймақтардағы қызметкерлер санының өсу динамикасы
8 сурет. «Гедеон Рихтер» ... ... ... ... ... жыл ... ... сату
көлемiнiң үлкеюiне, жаңа өнiмдердiң портфелiнің ... ... ... ... ... ... ... биiк қарқынды
өсуi фонда, өкiлдiк неткенмен нарықтағы еншiнi ... ... ... ... ала отырып, 2009 жылдың мақсаттары өте биiк.
Сайып ... ... ... талдауын жүргізу
барысында, серiктестiктің күштi және әлсiз тараптар, ... ... ... ... ... ... ... тигiзуге болатын
факторлар анықталған:
- ... ... ... бизнес-процесстердi ықшамдау,
- қызметкерлердiң ынтасын күшейтуi,
- консигнациялы қоймаларға жеңiлдiктiң беру ... ... жаңа ... ... ... ... профессионализмының жоғарылатуы.
Бұл факторлардың шартында серiктестiктiң мақсатқа жетуiнің ... және ... жылы ... ... ... басқарудың негізгі ресурстарына кәсіби қызметкерлер –
дәрігерлік өкілдер жатады.
2.3 Дүниежүзілік ... ... ... ... ... салалардағы қатты бәсеке күрестер мен ... ... ... ... екі ... ... ол дағдарысқа
ұшыраған және дағдарысты күтудегі серіктестіктер. Осындай ... тек ішкі ... ғана ... салып қоймай, сонымен қатар
оның сыртқы ортасының өзгерістеріне көңіл бөлуді үлгеріп, келешекте мықты
тұғыр салар ұзақ ... ... ... ... ... ... тек ... ахуалдарға көңіл бөлемін деп, өзінің нарықтағы
орнын өзгерту мүмүкіндігін жіберіп ... ... ... ... ... ... ... алмайды және ол ... ... ... ... Ассортимент портфелінің
оптимизациясы, біріктірілу мен ... алу ... ... жету ... ... ... ... мүмкін. Фармацевтикалық сала, сонымен
қатар дистирбьюторлар дағдарыстың тікелей қысымын сезінбесе де, ... ... ... ... келесі жанама әсерін тигізді:
- банктік несие саясатының қаталдануының арқасында қаржының несие алу
процедурасының күрделенуіне;
- бөлшек сауда қаржылардың қайтарылу ахуалдарының күрделенуіне;
- ассортимент ... мен ... ... күрделенуіне;
- валюта курсiнiң тұрақсыздығының үнемi құбылмалылығына байланысты
дер ... ... ... ... ... ... ... жеткізілімдерді қамтамасыз ету мүмкіндігін беретін
болашақтағы ... ... алу және ... құру үшін ... капиталдың көлемін ұстап тұру және маражаны сақтауға болады.
Серіктестіктер ақшаның бақылауы мен ... ... ... ... ... ... яғни ... мен
дәріхана мекемелерімен қарым-қатынасарын нарықтық шарттарғы ... ... ... ... ... ... қарағанда 3 пайызға қысқартылған отандық
өндіріс көлеміне қарағанда ... бір ... 4-ші ... ... алулар күтілген жеңілдетілген бағалармен алуға арналған еді, ал
екінші жағынан дистирбьюторлар маржалық пайданы сақтау мен ... күту үшін олар ... ... ... ... құру үшін ... ... жұмсады.
Сонымен, 2009 жылғы қорытындылары бойынша, ... ... ... ... ... ... және дәрілік
емес заттардың жалпы сатылым саны теңге бойынша 25 ... АҚШ ... 29 ... және 20 ... евро ... жоғарылады.
Дистирбьюторлардың тура сатылымдары (дәріхана мекемелерінде, сонымен бірге
АЕМ мен тік ... ... ... ... ... ... доллар бойынша 39,5 пайызға және евро бойынша 23 ... жылы 2-3 ... ... ... ... ... сатылымдардың көлемі жоғары көрсеткіштерді көрсетті.
Қазақстан дистирбьюторларының импортының жоғары ...... ... ... ... ... саналады.
Осы уақытта қатарлас дистирьюторлардың мемлекеттік ... ... ... ал ... ... ... тұрақтылығы жоғары
ірі дистибьюторлар мен өкілдіктерден сатып алуға көшіп, шетел өнімімен
жабдықтауды тоқтатты.
Сәйкесінше, жақын ... ... ... ... ... мүмкін, сонымен қатар мемлекет пен аймақ аралық және аймақтық көптеп
сататын серіктестіктердің өзара біріктірілуі мен ... ... ... рейтинг бейнесі 2009 жыл қорытындылары бойынша, айтарлықтай
өзгерістерді дәлелдейді. ... ... ... ... ... айтарлықтай
білінбесе де, кейбір дистрибьюторлар үшін бұл жыл болашақтағы ... ... ... ... және өзгерістер сәті болашақта болатыны
көбірек болады деп ... мен ... ... ... ... ... 2009 ... желтоқсан айынан ақпан айына дейін ... ... ... ... және отандық дәрі-дірмектердің ... ... ... ... ... ... ... бағасы
көбірек өсті, одан кейін баяу екпінмен қымбат бағалы ... ... ... ... алмасты: орташа бағалы дәрежелі дәрілердің
тұтынушылары арзанырақ дәрілерді алуға ... және ... ... дәрілердің сенімді аналогтарын іздей бастады.
Парафармацевтикалық өнімдерді тұтыну төмендеді. ... ... ... баға сегментациясы куә болады: тұтынушылардың сұранысы
арзанырақ өнімдер тарабына ауысты. Отандық және шетел өнімдерінің ... ... ... ... ... өнімдері үстемі
болды.
Дистрибьюторлардың ағымдағы ахуалының екіұштылығы өз ... ... ол ... ... маржалық пайданы 2008 жылдың
деңгейінде сақтап қалуды көздеді. Валюта курсының тұрақсыздығы мен ... ... ... ... ... ... ол ... қаржы
ресурстарын сауатты басқаруды талап етеді. Сонымен ... ... ... пен ... баға монитеригі барлық департаменттердің
барлауын қажет етті. Дағдарыс сипаты әсерлі барлық күш ... ... ... ... ... ... ... аймақтық
ойыншылардың жұтылуы мен біріктірілуімен аяқталады, бұл кәсіпкерліктің
іріленуі мен аймақтық ... ... ... ... ... ... орнын
күшейтуген алып келеді. Дағдарысқа дистрибьютордың негізгі реакциясы 7-
кестеде көрсетілген.
|№ |Дағдарыстың ... ... ... |
|1 ... ... ... ... тізбектің диверсификациясы |
| |заттарды ... ... |
| ... ... | |
| ... ... | |
| | ... емес сатып алуларды ассортименттен|
| | ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... |
|2 ... ... |Қаржы қорларының қолдануының ықшамдауы |
| ... ... | |
| ... үшiн ... | |
| ... қолдану | |
| ... | |
| | ... және ... ... ... |
| | ... қысқартуы |
| | ... ... ... ... белсендi|
| | ... |
|3 ... ... |Жiберiлетiн бағалардың жоғарылауы |
| |өсуi және ... | |
| ... ... | |
| ... өзiндiк құнының| |
| |өсуi | |
| | ... ... ... бас ... |
| | ... ... тербелiстер ассортиментiне|
| | ... ... |
| | ... ... ... ... алуының |
| | ... ... және ... қалдырулармен|
| | ... |
|4 ... ... сату ... өтеу жұмысының систематизациясы |
| |дебиторлық қарыздардың | |
| ... ... | |
| | ... бар ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... күн ... ... |
| | |iшкi ... енгiзуi |
|5 ... сату ... ... ... ... |
| |төмендетуi ДЛО каналдары |емес бөлшек сауда жұмысын активизациялау |
| ... және ... ... |
| ... сауда екiншi | |
| ... ... ... | |
| ... ... | |
| ... үдесінің | |
| ... | |
|6 ... ... ... ... ахуалдың жан-жақты |
| |қызметінің ... ... ... ... күйi, |
| |пайдаранылуының төмендеуі|операциялық талдау, талдауы және |
| | ... ... ... |
| | ... жағдайы |
| | ... ... ... болсаны тексеру, |
| | ... ... ... ... алуы бар|
| | ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... iшкi |
| | ... өз ... ... |
| | ... ... жоғарылатылсын, |
| | ... ... ... ... ... | ... ... және өтiмдiкпен басқаруды|
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... оптимизациялау |
Егер ресейдің ... ... ... ... өнім көлемі өткен жылы 2007 жылмен салыстырғанда 2009 млрд.
АҚШ долларын құрады, ол 21 ... ... ... ... ... бойынша 71,6 млрд.-қа жетті, ол алдыңғы жылмен ... ... ... 2009 ... 1-3 ... ... ... алдыңғы
жылдың осы кезеңіндегі әр ай сайын сатылымының өсіуіне байланысы 31 ... одан ... ... ... ... ... дағдарыстық
келіп жағаласуы, оның өнімінің өндірілу қарқыны 3 ... ... ... Сол себепті, сектор бойынша жоғары көрсеткіштер ағымдағы жағдайларда
болашақтағы серіктестіктің жоспарларына тиімсіз.
Жаңа жағадй ресей мен қазақстандық ... ... ... ... қана қоймай, сонымен қатар фармацевтикалық нарықтың
тауар өткізілуші шынжырын, яғни оның ... ... ... ... ... ... ... отандық өнімді қолдау мен
дамытуды ұйымдастыру мен енгізуді ... ... ... Өткен жыл ресейлік
фармацевтикалық нарығының дамуында ... ... ... ... ... несиелермен олдануға мүмкіндігі ... бұл ... даму мен ... ... ... тудырды. Халықтың әл-
ауқатының жақсаруы қымбат бағалы дәрілерлік және ... емес ... ... әсер ... ... түгелдей алғандығы Ресей
фармацевтикалық нарығының динамикалық өсуі мен дамуына ... ... ... ... өнімдерінің жоғарылауы мен көлемі басқа кезеңдермен
салыстырғанда отандық өнімдермен салыстырғанда, аытарлықтай ... ... ... ... өндірушілер несиелендірудің жағымды жағдайларын
пайдаланып, нарықта жаңа заманға сай өндіру ... мен ... ... ... ... ... ... саладағы ең iрi біріктірулер
мен қосылулар
|Жыл ... ... ... ... |
| | | ... |
|2007 ... ... |15,6 ... ... |11 ... |Merck KgaA |Serono |10,6 ... ... |Alcon |10,4 ... |Roche ... |46,8 ... |Pfizer |Wyeth |68 ... |Merck &Co ... |41 ... ... ... ... екі ... ... ... ірі бәсекелестік бірігу немесе оны қосу;
- биотехникалық өнімдерді, арныайы өнімдер мен генериктерді;
- ... алу ... ... ... жылы ... ... қолбасшысы АҚШ кәсіпорны «Pfizer»
фармацевтика өндірісіндегі жаңа лига «XXL-фарма» сияқты жаңа қадам ... ... ... ... мыналар саналады:
- биофарма мен факцина саласындағы кәсіп диверсификациясы;
- айналымға көбірек өнімді орналастыру;
- тиімді өнім ассортиментін 17 ... ... ... ... ... 15 ... қысқаруы, яғни, 20 000 жұмыс
орны;
- 46 өндіріс бірлігінің жабылуы;
- территориялық экспансия.
Басқа серіктестіктер ... ... ... ... ... және ... серіктестіктерін біріктрген ТМД
фармацевтикалық холдинг ШТАДА пайда болды. Отандық ... ... ... өзгерістерге ұшырады, олар ребрендинг арқылы атын валентаға
ауыстырып қана қоймай, ішкі құрылымның оптимизациясымен айналысты; сонымен
қатар басқарушы ... ... алып ... ... бір ... ... ... Жоғарыда айтылып кеткен шаралар өндірушілерге даму
потенциалын жоғарылату үшін ... өз ... ... ... ... ... ... нарықтың дамуына өткен жылдың екінші жартысында сөз болған
оқиғалардың бірі - өмірдің барлық ... ... ... әсер ... ... ... ... дағдарыс өз өзгертулерін
енгізді. Фармацевтикалық салада дағдарыстың әсеріне душар болды. Отандық
өндірушілер дағдарыс кезеңінде жаңа ... тап ... оның ... ... ... шетел субстанцияларын сатып-алу
қажеттілігімен байланысты ... мен ... ... ... қол жеткізудің төмендеуімен байланысты. Өндірушілерге мұндай
жағдайларда керекті өзгертулерді енгізуге және бір ... ... ... ал ... жағынан жеткізілген өнім үшін ақша қаражаттарын қайтару
мақсатында қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... бағаларын жоғарылату, төлемді ұзартуды қысқарту, прайс-
парағын өзгерту, фармацевтикалық ... ... ... ... белсенділігінің жаңа формалардың ізденісі жатады.
Бірақ кейбір өзгерістер ... ... ... ... ... ... ... минимальды бағалар мен төлемді ұзарту
маржаны ... ... ... ... үшін маңызды болып
табылады.
Отандық өнімдер фармацевтикалық нарықта құндық мағынасында ... ... ғана ... ... өнімдердің өндірісінің көбісі шетелден
әкелінетін субстанцияларды қолдану арқылы ... ... Бұл ... тәуеділікті білдіреді. Сонымен қатар, қазақстандық фармацевтикалық
нарықта көрініс тапқан бәсекелестік брэндтердің жоқтығы отандық өнімдердің
«шайылымына» әкеледі.
Өкінішке орай, жағдайды ... тез және ... ... ... жоқ. ... ... кезде отандық өнімдердің дамуы мен қалдауына
бағытталған бағдарламалар актуальді және орынды болып ... ... ... ... ... ... ... өз үлесін қосады
(әсіресе, мемлекеттік сатып-алулар сегментінде). ... ... ... ... байланысты жақын арада өсуі мүмкін, бірақ,
өсу үлкен болмайды. Саланың масштабиық және ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... 2020 ... дейін
дамыту стратегиясы» жасалды. Стратегияны ағымдағы жағдайларда ... мен ... ... ... ... ... үшін ... сай және актуальді болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... ету үшін қосымша
қаржыландыруды және құқықтық базаны ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді болу мүмкіндігі бар. Қазіргі жағдайларда қазақстандық
өндірушілер алдында уақытылы және тұрақты ... ... ... ... ... проблемалары өткір болып тұр.
Егер ірі өндірушілер орын алған жағдайларда дистрибьюторлармен сәтті
тандем құра алса, ал кіші ... ... ... ... ... ... ... мұндай серіктестіктер алаңдарының
көпшілігі моральді ескірген құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген және ... ... ... етеді; сәйкесінше, мұндай өндірушілердің
ассортименттык портфелі ... ... ... ... ... ... ... қызығушықтары арзан дәрілер сегментіне алып
келуі мүмкін. Сол ... ... ... ішкі ... ... төмен
бағаларға байланысты орын алған ... қол ... ... ... ... әкелген қиындықтарына қарамастан бұл
уақытты масштабтық өзгертулерге ... ... ... қарау керек. Дағдарыс
кезіндегі қазақстандық өндірістің оптимизациясы қазақстандық нарықтағы
отандық ... ... ... ... ... ... нарыққа шығу үшін потенциалды жинауға көмектеседі. Мемлекет
жағынан қолдау өсетін кезде қазақстандық өндірушілердің үлесінің ... ... ... ... өндіріс кәсіпорындарын активті
көмек көрсету туралы жариялайды. Бірақ, бұның тиімділігінің жоғары ... айту ... ... саларына мемлекеттік көмек көрсетуді ойластыруға
қарамастан Қазақстанда мұндай сөз берулерден үміт ... ... ... ... ... серіктестіктері сырқы орта жағдайларының
өзгерістеріне адаптациялау үшін көп күш ... ... ... жағдай біраз серіктестіктерді нарықтық
көшбасшыларымен қосылуы мүмкін, ал ... кіші ... ... ... ... бар аймақтық дистрибьюторлармен әріптестікті
жақсарта алады.
Осындай әріптестілік тауар –өндіруші ... ... ... ... компаниялардың серіктестігінің көпшілігі дағдарыс
жағдайында қызметкерлерді қысқарту немесе жаңарту үшін қолданылады: кейбір
жағдайларда ... ... ... ... ... алатын эффективті қызметкерлерге ауыстыру, яғни,
«балласты» ликвидациялайды. ... ... ... кеңейді. Сонымен
қатар алаңдағы жағдай фармевтикалық қызметкерлердің жарқын тенденциясының
жоқ болуын айтуға болады. ... ... ... ... ... ... ... әлі болып жатқандағыдай фарминдустриядағы
қызметкерлерге сұраныс төменділігі болып жатқан жоқ. ... ... ... дамып жатқан дағдарысқа байланысты көптеген серіктестіктер
қызметкерлерді таңдау процессін тоқтатты. Осындай жұмыс берушілер жағынан
активтіліктің ... ... ... ... ... ... кезеңде
рекрутингтік қызметтер нарығына ... ... ... алу ... «қатырып қойғандар» жан-жақты қарап, мүмкін болатын
тәуекелділікке баға беріп, ұстанымдарды оптимизациялауға ... ... ... ... ... ... ... фармацевтикалық
компаниялар үшін жұмысшыларды жинау жағдайы басқа салалармен салыстырумен
азды-көпті тұрақтанды және ... ... ... ... ... серіктестіктер өткен жылы жұмысшыларды жинау туралы
белгіленген ... іске ... ... ... өкілеттігін ашуға
тырысқан шетел серіктестіктері өзінің мақсаттарынан бас тартпайды. Батыс
фирамларына ... ... ... ... ... ... ... серіктестіктерінде жұмыс тәжірибесі бар «бос агенттер» ... ... ... ... ... ... ... дағдарыстық жағдайды бар
қызметкерлерді ауыстыру мен «балластын» аса ... ... ... ... ... нарығында қызметкерлерді таңдау кеңейді.
Нарықта департамент бөлімшелерінің қызметін ... көп ... ... жас және ... аз, маркетингтегі жұмыс пен
басқа ... ... ... ... саны ... ... және
тәжірибелі продакт-менеджерлерді соңына дейін ұстап, жұмыстан шығармайды.
Медициналық өкілдерді айтатын болсақ, кандидаттарының аздығы белгіленбейді.
Егер олар ... ... ... тез ... ... яғни ... ... әрқашада сұраныста болады. Фармацевтикалық ... ... ... активті жүріп жатқан біріктіру мен ... ... орын ... ... ... ... ... тура сол немесе одан ... ... ... жоғары класстық мамандарды жұмысқа алуға жағымды
уақыт деп санайды. Кандидаттар өзінің ... ... ... Біздің
серіктестіктің статистикалық санағы бойынша фармацевтикалық нарықтың кейбір
позициялары жалақы деңгейінің төмендеуі 20-30 пайызға дейін ... ... ... серіктестіктер жылдық бонустар төлеуден бас
тартқандығы ... ... ... мақсатында кейбір серіктестіктер
компенсациялық пакетті нашарлатудан басқа, ... ... ... ... ... ... төлеу қорын құрастыру кезінде
бюджетке жоспарланған инфляцияның деңгейіне ... ... ... бір пайызын қосады. Қазіргі уақытта кейбір серіктестіктер осындай
тәжірибеден бас тартуда. Сонда да ... ... ... ... ... ... айырмашылықтан сақтап қалуға уәде
береді.
Көптеген фармацевтикалық серіктестіктің әлеуметтік пакеті азайды.
Бірінші ... ... ... ... 2008 ... қазан
айында ерікті медициналық сақтандырудан бас тарту басталды және ол көпшілік
арасында тарады. ... ... ... ... ... ... ... жеке сақтандыруға қарағанда өз ... ... ... ... ... ... ... сонымен
қатар тамақтану, фитнес клубтағы абонементтік төлемдер мен тағы ... ... ... ... бас ... ... ... сүйену арқылы болашақты модельдеу
көптеген дистрибюталарының жаңа ... аша ... ... ... ... ... білу мен қиын жағдайда нақты басқару ... ... ... ... ... ... өзгерістер маңызды. Сол себепті
ол осы кезеңде бағдар құру қиынға ... ... ... ... ... ... ... қатар біріктіру мен басып алу
шарттарының саны көбеетіні әбден мүмкін. ... ... ... ... ... оның дағдарыс жағдайындағы өзін-
өзі ұстау стратегиясына тікелей байланысты болады. Серіктестіктер ... ... ... бизнес-процесстерін оптимизациялау, аса
эффективті қызметкерлерді азырақ эффективті ... ... ... қатар, персоналдың көпшілік жұмыстан ... ... ... ... КОМПАНИЯДАҒЫ ОПЕРАТИВТІК БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Өндірісте жедел басқаруды жетілдіру мақсатында ... ... ... ... ... көп ... оның өңдеуiнiң
әдiстерiнiң көптiгiн алдын ала анықтай отырып, ... ... ... ... ... рөл объекттiң келешек
күйiн болжауда емес, болып жататын өзгерiстерге ... ... ... ... ... ... жоспарлауды объекттiң белсендi өрнектеу.
Жоспарлаудың әдiстерi жұмыстардың мазмұнның шағылысуының формалары
және кәсiпорынның қызметiнiң түрлерiнiң жобалық, жоспарлы, ұйымдастыру ... ... ... және ұзақ мерзiмдi кешендерiнiң орындауды
ұзақтығы бiрлер болып ... ... ... ... ... ... өндiрiстiк жүйелердiң жасауының үлгiлерiнiң ұзақ мерзiмдi
қолданудың объекттерiнiң тағы ... ... ... кең қолданулар
табады. Олар жоба - өндiрiстiк және ... ... ... ортақ ұзақтығын ғана емес, қажеттi ... ... ... және жеке ... ... кезеңдердiң жүзеге
асыруын тiзбек, сонымен бiрге болатын жаңа ... ... ... ... ... әдiстерiнiң дұрыс қолдануы кәсiпорынның
дамытуын ... ... ... ... өңдеуiне мүмкiндiк
туғызады. Жүрiстесi әр түрлi ... және ... ... ... ... ... болатын күрделi көп
баспалдақты және өздiгiнен процесс болмен стратегиялық жоспарлау, үшiн ... ... ... не ... керек. Өткенген жылдарда жоспарлы
қызметтердi тәжiрибеде болжамдардың ... әр ... ... нақтылы тәжiрибе жинаған және жоспар. ғалымдардың ... 150 әр ... ... әдiстерiнен артық саналады; ретiнде iс
жүзiнде негiзгi тек қана 15-20 ... ... ... ... ... құралдары. Суретте 10 ... ... ... ... ... ... және болжамдар, стратегиялық программалар
және жоспар барлық ... және ... ... талдауының
қабылдаулары, жоспарлы көрсеткiштердiң есептеулерiнiң жүйесi, олардың өзара
байланыстыруын ... ... ... Қазақстанды
республикасындағы стратегиялық жоспарлауды жүйе, ... ... ... ... жоспарлауларды сонымен бiрге
әдiстердiң астында техникалық әдiс, көмегiмен жоспарлауды қандай болмасын
мәселеге ... ... ... ... ... ... көрсеткiштерiнiң санмен көрсетiлген мәндерi есеп айырысады
және жоспар.
Әр түрлi жоспарлы құжаттардың құрастыруы анықталу ... және ... ... ... ... ... ... қызметiнiң
жүрiстесiгi кәсiпорын пайда болатын мәселелердiң тағы басқалары. Бұл, ең
алдыменмен, ... ... өз шешу ... ... ... үлкеюмен сабақтас жаттығу сұрақтары ... ... тағы ... ... ... ... ... мәселелерiнiң құрылымдылықтарында байланысты айырмашылықтарға
болжамдар, программалардың өңдеуiнiң бiрiгiп бiрнеше әдiстерiн қолданылады
және жоспар. ... ... : ... ... ... ... әдiстерi; есептеулердiң инженерлiк-экономикалықтары
түзулердi әдiстер; баланстық әдiс; жүйелiк талдау және синтездiң әдiстері.
Сарапшылық ... ... ... ... және ... емес
мәлiмет, тәжiрибе және кәсiпорындардың менеджерлерiнiң сезгiштiгiнiң
қолдануында, ... ... ... формаларымен негiзделген болып
табылады :
а) бойынша тұрғынның жеке топтарының пiкiрiнiң анықтауы д ... ... ... ... ... ... және ... қызметкерлерiмен қандай болмасын жанды
затқа;
б) менеджерлердiң жүйелi түрде жұмысы ұйымдасар едi. ... ... ... ... болады тиiстi бiлiм
аясы, үлкен кәсiби ие ... және ... ... ... сарапшы-менеджерлер және қызметкерлердiң жұмысты
ұйымдастыруы ақылдасуының олардың қызметi, ұжымдық генерациясының ... жазу ... ... ... ... ... нашар жiктелген
мәселелердiң ... ... ... ... ... ... ... шындық, iшкi байланыстар және дамытудың озық
тенденцияларының ... ... бар ... ... ... және қоғамдық қатынастардың әбден
жетiлдiруiнiң мүмкiндiктерi және өндiрiстiң ... ... ... ... ... әлеуметтiк-экономикалықпен өткiзу
ойлайды.
Дәрігерлік өкіл кәсәбі, алғашқы ... ... ... ... ... әртүрлi фармацевтикалық серiктестiктер жеткiлiктi
кадрлардың таңдауға, өкiлдiң жұмыстың құрылымына әртүрлi ... ... ... өкл ... ... істемеді? Ол мұғалімдер, инженерлер,
актерлер, дәрігерлер мен провизорлар. Iрi ... өз ... ... ... ... ... тұрғызды.
Ірi серiктестiктердiң тренинг серiктестiктерi және тренинг-
менеджерлерi үйретушi программаларға өздерінің білімдерін қоса ... ... ... ... ерекшелігін туғызды.
Серіктестіктің өкілі неғұрлым кәсіптілігі, оның дәрігерлер мен
дәріханалармен байланыста болуы серіктерстіктің соғұрлым табысты
болатындығын ... ... ... ... ... 100 ... немесе фармацевтикалық бiлiм алады.
Сонымен, бұл маман қандай сапа мен құзырлары болуы керек?
Бiрiншiден, ДӨ ғажайып психолог ... ... Оның ... ... ... ... ... секілді сұқпаттасудың алғашқы кезеңінен бастап-
ақ, ол жеке сапардың уақытында өз ... ... ... ... Сол ... толқынына күйге келтiре алған ДӨ табысты.
Екіншіден, кез-келген ДӨ - сатушы. ДӨ-дің жұмысын бағалауының негізгі
критерийлері – бұл сатылым көлемі. Табысты сатушы болу үшін ДӨ ... ... ... ... дәрілік заттардың терапиялық әсерін жетілдіре білу
- фармнарығында білімін кеңейту
Үшiншiден, ДӨ ақтаған, негiздi тәуекелге қабiлеттiлiкке ие болуы
керек. Кәсiпкерлiктегi табысты ... ... ... ... ... жетiстiктерге жеттi.
Төртіншіден, ДӨ-дің жұмысы психологиялық және физикалық өте ауыр
еңбек.
Дәрiгерлiк өкiлдердiң жұмысының тиiмдiлiгi
Дәрiгерлiк өкiлдердiң қызметi дербес деп аталады. Бұл ... ... ... ... төте ... немесе
провизорлармен түсiнедi.
Дербес сатулардан басқа, фармацевтикалық өнiмнiң алға басуының әлi бiрнеше
қабылдаулары бар болады : 1. жарнама; 2. ... ... ( ... ұсынысқа өлшелетiн жауаптың түзуi алу мақсатымендерiндегi
коммуникациялардың бiр немесе бiрнеше құралдарын қолданылатын direct
marketing ) маркетинг 3. түзу ; ... 4. ... ... жұмыстары ) дербес сатулардың артықшылықтарымен бұл
фармацевтикалық өнiмнiң алға ... ... ... ... : ... ... алуы бар өнiмдердi сатуын жағдай жасайтын
тұтынушымен тiкелей байланысуды 1. қамтамасыз ету; нарық туралы маңызды
мәлiметтi ... ... ... керi ... 2. ... ... дәрiгерлiк өкiлдерге және мәлiметтiң берiлетiн онына
сенiмнiң дәрежесi дәрiгерлiк өкiлдердiң тиiмдiлiк ақырында анықтайтын өте
маңызды фактор ... ... ... ... ... ... сақтаудың мамандарының
дәрiгерлiк өкiлдерiнiң негативтi қабылдауын мәлiметтiң берiлетiн онына
сапамен ұғындырылатында көрсетедi : жартылай кейде дәрiгерлiк өкiлдер
қосымша ... ... ... ... ... дыбыстандырады,
алға бастырылатын препарат туралы өңге жағдайлардың ұқыпсыз мазмұндамаларын
жiбередi.
Қалай шетел зерттеулерi, 100 дәрiгерлiк өкiлдерден тек қана 30 көрсетедi
серiктестiктiң алға бастырылатын ... ... ... ... ... ... және тек қана төрт ... олар
үшiн шындығында арналған мақсаттық дәрiсханаға дейiн шығып жатады.
Фармацевтикалық серiктестiктерде сияқты дәрiгерлiк өкiлдерi бар керi
байланыстарды әрдайым есепке ... ... ... ... ... ... бiр болып қалыптасады.
Дәрiгерлiк өкiлдiң жұмысының тиiмдiлiгi келесi факторларды анықтайды :
-маркетинг қатынастары Ключевоелер. Фармацевтикалық серiктестiк дәрiгердiң
нақты қажеттiк адаптерленген қатынастарды Ключевоелердi ... ... ... тиiстi қажеттiктерiн өз өкiлiне беруi керек.
- маркетингтiң ... ... ... ... және сатулар.
Дәрiгерлiк өкiлдер сатуларға арналған оқу құралының түсiнiктi, бiрдей
тәжiрибесiн маркетологтердi күтедi. Фармацевтикалық серiктестiктердiң
қатары маңызды жаңалық тағы бiр енгiздi : сатуларды ... ... ... негiзiнiң тақырыбына тренингтердi өтедi.
Дәрiгерлiк өкiлдерге бұл үйрету курсi ... ... ... ... ... ... төңiрегiнденi өз күнделiктi қызметiнде қолдануға
мүмкiндiк бередi.
- негiзгi есеп - клиенттердiң қажеттiлiктi қанағаттандыруы
Егер ол ... ... алға ... ... өкiлдердiң
жұмысының тиiмдiлiгi төмендейтiн туралы кейбiр мамандардың пiкiрi бар
болады. Кейбiр шетел фармацевтикалық серiктестiктерi ... ... ... бар ... өкiлi ... ... тек қана
жалғызын алға басумен шұғылдануы керек болатын ... ... ... ... ... ... кез келген жағдайдалар, дәрiгерлiк өкiлi,
оның мамандардың нақты ... ... ... болу ... ... ... ... дәрiгерлер және емделушiлердiң мәселелерiнiң
шешiмiне көмектесуi керек шығып жататын мәлiмет, препараттың артықшылығының
ашық көрсетуге алға бастырады.
9-кес.Қабылдану және шешiмнiң iске ... ... ... ... |Мазмұн ... ... ... |1.1. Ахуалдың пайда болуы |
| |1.2. ... |
| |1.3. Бұл ... ... ... анықталу керек |
| |1.4. ... ... |
| |1.5. ... ... |
| |1.6. ... ... |
| ... ... бар осы ... ... байланысын|
| ... |
| |1.8. ... ... ... ... ... |
| |1.9. ... қойылу |
| |1.10. ... ... ... |
| |1.11. ... және ... анықтау ... ... ... |2.1. ... ... ... ... вариантының |
| ... |
| |2.2. Өзi ... ... өзi ... ... |
| ... |
| |2.3. ... бiрнеше ұтымды варианттары аумалы |
| ... ... яғни ... ... ... шешiмдi |
| ... |
| ... ... ... ... ... қызметтiк |
| ... ) ... ... ... ... ... ... Ұйымдастыру |3.1. Нақты жауапты анықталсын . орындаушы ... |3.2. ... ... ) ... дейiн шешiмнiң |
| ... |
| |3.3. ... ... оған ... ... |
| ... шешiмдi және жанында сiз шығатын мақсаттар |
| |3.4. ... ... ... |
| |3.5. ... ... ... белгiлелерi ... ... ... |4.1. ... ... ... Бақылау - бұл мақсатқа |
| ... ... ! ... бақылауына Гiн анықтаймыз |
| ... ... ... жеттiгемiз немесе жоқ |
10- кесте. ... ... ... ... өкілдің жұмысты
жоспарлау
|  |  |  ... аты : ... ... |ҒПК, ... ... | |ен ... |ен жұмыс |дөнгелекстол,|стол, |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
|1 ... ... ... ... склад с |
| |ы |02-04.2010ж|02-04.2010ж.|02-04.2010ж. ... |
| | |. ... ... ... |
| | ... 20 (5 |врачей: 20 |Интерактив |
| | |20 ... ... ... |
| | ... |фортеге) | | |
|2 ... ... ... |медсервис склад |
| |  ... ... |
| | |. ... ... |3.02.2010ж, |
| | ... 20 (5 ... ... с |
| | |20 ... ... ... |
| | ... ... | | |
|3 ... |мерзімі: |мерзімі: |Эмити склад |
| |ы ... ... | |. ... ... |я, интерактив. |
| | ... 20 (5 |20 ... |
| | |20 ... | | |
| | ... ... | | |
| | | ... | |
| | | |) | | |
|4 ... |мерзімі:08-1|мерзімі: |медсервис склад |
| |  ... ... |, ... с |
| | |. ... ... ... |
| | ... | | |
|5 ... ... |
| | ... ... |.2010ж. |акция с |
| | ... ... ... |
| | | ... | | |
|6 ... ... | дәріг.саны |презентации в |
| |ы ... | |ЛПУ с |
| | | ... | ... 12 |
| | | | | ... |
|7 ... ... ... ... |
| |ы |дәріг.саны:|дәріхана | ... в |
| | | ... | ... с |
| | | | | ... В |
| | | | | |20 ... ... ... жүзеге асыру
|Фаза ... ... |
| |1.1. ... iшкi ... ... |
| |1.2. ... ... ... ... Мәселенiң пайда |2.1. Мәселенiң ахуалының сипаттамасы ... ... |2.2. ... пайда болған ұйымдастыру буынының |
|анықталу және анықтауы|анықталуы 2.3. Мәселенiң тұжырымы |
| |2.4. Оның ... ... |
| |2.5. ... пайда болуының себептерiнiң анықталуы |
|3. Формулирование |3.1. ... ... ... ... ... ... Мәселенiң шешiмiнiң мақсаттарының тұжырымы |
|4. Обоснование |4.1. ... ... ... ... решения |4.2. Айнымалы факторлардың өзгерiстiң облысының ... ... 4.3. ... ... анықтауы |
| |4.4. ... ... ... ... |
| |4.5. ... ... ... ... |5.1. ... есептегi есебiнiң бөлшектеуi 5.2. Әрбiр |
|варианттарының өңдеуi |төменгi есеп бойынша шешiмнiң идеяларының |
| ... 5.3. ... ... және |
| ... өткiзуi 5.4. Анықтау әрбiр төменгi |
| ... және iшкi жүйе ... ... ... |
| ... мүмкiн |
| |5.5. ... ... есеп ... ... ... |
| |5.6. ... ... есеп ... ... |
| ... болжауы 5.7. Барлық есептiң шешiмiнiң |
| ... ... ... ... ... |6.1. Шешiмнiң варианттарының тиiмдiлiгiнiң талдауы |
|таңдауы |6.2. ... ... ... ... ... Корректировка и |7.1. Орындаушылары бар шешiмнiң талқылауы 7.2. ... ... ... ... жұмыс iсте қызметтерi бар шешiмнiң|
| ... 7.3. ... ... - ... ... iске |8.1. Iске ... жұмыс жоспарының әзiрлеуi |
|асыруы |8.2. Оның iске ... |
| |8.3. ... ... iске ... |
| ... ... 8.4. ... және жүзеге |
| ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жоспарыжұмыс жоспары
|ПЛАН РАБОТЫ НА МЕСЯЦ на | | | ... | | | ... ... ... | | | | ... нед. |2 нед. |3 нед. |4 нед. |5 нед. ... | | | | | ... ОиР ... |ГП №4 |ГП №15 ... ... | | | ... |
|К | | | | | |
| ... ... |МЦ ... ... |ГКБ №1 |
| | | ... | |
| |КМУ ... ... ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| |ЛДЦ | | | | ... ... |КНБ ... Ю ... |
|ИК | | | ... | |
| ... |Мвд ... ... ... |
| ... | | | |
| |ГП №18 ... ... |ГП №18 | |
| | | ... | | |
| | | ... | | ... №1 ... №3 ... №2 ... №1 | |
| | | | | | ... |МЦ Дади |Каз НИИ |МЦ ... ... ... | | ... | | |
| | | |и ВБ | | |
| |ГП №5 ... 1 ... |ГКБ №7 | |
| ... ... 2 | |ГКБ №1 | |
| | | | | | ... №2 ... №1 ... №3 ... №2 | ... | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | ... ... ... жоспарды құрастыру және оны іске асыру
Тандалынған кәсіпорындарда стратегиялық жаспарлау, стратегиялық
басқарудың ең маңызды ... болу ... Ол ... ... ... ... қабылдау үрдісін, ресурстарды реттеу,
кәсіпорынның сыртқы ортаға бейімделуін көрсетеді. Стратегиялық жоспарлаудың
кәсіпорында жөнділігі мен ... ... ... ... фирмалар фармацевтикалық нарықта өзінің өмір сүру ... ... Сол үшін олар ... ... ... ... соң өзінің
мақсаттарын анықтап, өзгерту керек. Жоспарлаудың үздіксіз болуының екінші
себебі – отандық нарықтың ... ... ... Қоршаған ортада болып
жатқан өзгерістер және ... ... ... ... доспарды құрастырғанда қарастырылған дағдыдан басқаша ... Сол үшін ... ... мақсатында жоспарды мезгілдеп, қайта
қарастырылып тұру керек.Бұл ... ... ... сыртқы ортаға
тәуелді қиындайтын және үлкеетін шектелген ... пен ... ... ... мен ... ... мүшелерінің келісу қызметін
қамтамасыз ету және ... ... ... орны мен ... бойынша
детерминалданған, бөлінбеген ретінде қарастыру қажет.
ЖШО «Космомед»-тің стратегиялық жоспарлаудың ... ... ... және ... ... болып келеді. Бұл ... ... ... ... менеджерінің стратегиялық
қызметіндегі «ойын алаңын» айқындайды. 11-кестеде стратегиялық жоспарлаудың
негізгі деңгейлері көрсетілген, олар дәрі-дәрмек өндіретін ... ... ... ... түрде қажеті:
1 деңгей – шаруашылық ортаны талдау:
1. ... ішкі және ... ... талдау.
2. Экономикалық талдау.
3. Фираманың қызметінің күшті және әлсіз жақтарының ортасын ... ... ...... қызметінің бағыттамасы:
1. Мақсаты;
2. Міндеті;
3 деңгей – Стратегиялық талдау
1. Шаруашылық ортаның бағалары мен ... ... ... Айырмашылықты айқындау;
3. Шаруашылық ортасының бағалануын мақсаттармен байланыстырады;
4. Стратегия түрін ьаңдайды.
4 деңгей – ... ... ... ... ... және ... ... негіздеу
2. Қызметті жалғастыру және құрылымдық сураттелуі
5 деңгей – құрастыру үрдісі
Әрекеттер бағдарламасын құрастыру және ... ... ... ... – бюджетті құрастыру
Бюджетті құру
7 деңгей – жоспарды түзету және мониторинг
Жаңа стратегиялық жоспарлауды құрастыру үшін арналған алдын-ала көріністер
анықталады.
11-кесте. ЖШО ... ... ... деңгейлері
ЖШО «Космомед»-тің жоғары деңгейлі менеджерлері ... ... ... ... ... ... ... қатар, олар
іске асыратын жұмыс бүл ... ... ... ма, – ... ... ... кейін басшылық егер қажет болса бұл мақсатты түзетеді және төменірек
сатыдағы менеджерлерді мақсаттау үшін бүкіл ұйымға ... ... ... ... төрт элементпен анықталады:
- «Космомед»-тің даму эволюциясы. Әр компанияда өзінің мақсаттары,
саясаты және ... ... ... ... ... орта. Уақыт өту барысында ЖШО «Космомед»-тің мақсаты
сыртқы ортаның ... ... ... ... жаңа ... қажеттілігі туындайды.
- Ресурстар. ЖШО «Космомед»-тің ... ... ... Қызметкерлердің, бастықтардың мақсаты қызметкерлің қабілеттері мен
мүмкіндіктері.
ЖШО ... ... ... ... ... ... білумен негізделеді.
Солай, ЖШО «Космомед» өзінің арналуы туралы жарлық құрастырады, содан
кейін оны менеджерлерге, қызметкерлерге және ... ... ... ... мақсат туралы жарлық серіктестіктің қызметкерлеріне саналы
түрде нақты мақсатқа ... ... ... береді, анықтайды және
мүмкіншіліктерді есептеуді қамтамасыз етеді.
ЖШО «Космомед»-тің мақсаты үш ... ... ... ЖШО ... назары мақсаттардың шектелген
мөлшерінде шоғырланады. Арыз: «Біз ... ... ... ... ... өндіріп олардың, кең таратылымдығын қамтамасыз етуін қалаймыз».
Екіншіден, арызда ЖШО «Космомед» ... ... ... ... ... ... кетті. Серіктестіктің саясаты қызығушылық
танытқан топтармен, қызметкерлермен, клиенттремен, жабдықтаушылармен қарым-
қатынастарды аныұқтайды. Серіктестік саясаты жауапкершілікті ... ... жеке ... ... ... ... маңызды
сұрақтарға жауапты іздеу оның қызметкерлерімен ұжымдық түрде жүргізіледі.
Үшіншіден, фирманың ... ... ... ... негізгі алаңдарын анықтайды:
- Өндіріс алаңы. Серіктестік қызмет ететі ... ... ... ... ... тек бір ... ... басқалары – бір-бірімен байланысты топтармен, үшіншілері –
тек рецепттік дәрі-дәрмектермен жұмыс істейді, ал ЖШО ... ... ... талпынады.
- Өнімдер және қызметтің бағыт алаңы. Ұсыныалтын дәрі-дәрмектер және
олардың әсерлерінің бағытының шеңберлері.
- ... ... ... мен қабілеттердің алаңы. Серііктестіктің
жиі жетілдірілетін технологиялық және басқа да дағдыларының және
қабілеттерінің шеңбері.
- Нарықтық сегмент ... ... ... тұтынатын нарықтың
және клиенттредің түрі. Кейбір серіктестіктер тек әл-ауқатты ... ... ... етеді.
- Тікелей интеграция алаңы. Бағаны қалыптастыру реттің түйіндер саны
серіктестік қатысы бар шикізатты ... ... ... ... ... мен оны ... дейін.
- Географиялық алаң. Серіктестік жұмыс ... ... және ... ... ... ... зерттеу объектісі болып ... ... мен ... ... ... ... бизнес ортасында болып жатқан әр
өзгеріске көз сала бермейді, яғни, әр жыл ... ... ... анықталған кезде, келесі сұрақ туындайды: «Бұл мақсат сыртқы
ортаның қазіргісімен ертеңгісімен қалай өзара әсер етуде болады?».
Көптеген әртүрлі жағдайлар ... ... ... ... ... ... технологиялардың, бәсекелестік
шарттардың өзгертілуі және ... ... ... ... ... ... кезінде ойға сыйымды, орындалатын болып көрініп,
кейіннен уақыт өткен соң мүдделі іске асырмайтын ... қалу ... ... өндірістік жүйе вакуумда қызмет етпейді, ол әрқашанда қатты
дифференцияланған ортаның ішінде немесе оның ... ... [26,с. ... ... барлық күштер мен ұйымдар кіреді, ... ... және ... қызметімен әрекет етеді. Фирмадан тыс барлық
заттар, ортаның барлық элементтері әсер етеді, - ... ... кіру ... ... «Космомед» компаниясы өзінің өмір сүру ... мен ... ... ... ... қатар өзгерістерге әсер етуді біледі:
ортаға бейімделудегі қате, кейіннен бизнестің қателігіне әкеліп соқтырады.
Стратегтялық жоспарлау ... ... ... талдау
барысында анықталған мүмкіндіктермен айқындалатын стратегияға айналады. Бұл
мақсаттар екі топқа бөлінеді: қысқа мерзімді (ағымдағы) және стратегиялық.
Ағымдағы мақсаттар ... ... ... олар ... қол жеткізуді қамтамасыз етеді және ... ... ... Ағымдағы бағдарламала бизнес жоспар
түрінде құрастырылуы мүмкін. Стратегиялық міндеттерді іске асыру ... ... ... ... ... ... стратегиялық бағдарламалары. Бұл бағдарламаларды ... ... және ... ... ... ЖШО ... ұйымдастырылуы – ол ұйымның мақсатына тиімді жетуін қамтамасыз ету
үлгісінде қарастырылған. Басқару ... ... ... қисынында өзара қарым-қатынас деңгейлері. Кәсіпорынның мақсаттар
жүйесі негізгі мақсатта негізделеді, кейіннен ол декомпозияцияланады ... ... ... ... «Космомед»-те мақсат деп – нақты қорытынды жағдайлар немесе алға
қорйылған тәтижелер болып саналады, ... ... ... ... ... асырғысы келеді. Мақсаттарды құрастыру мен жария ету ... ... ... ... ... құралы боып саналады, ол
арнаулы топтармен өзара ... және ... ... ... ... ... жеке ... топ ретінде және көшбасшысы ретіндегі
адамдардың тәртібі туралы сұрақтармен айналысады.Басшылыққа ең көп ... ... ... ... ... ЖШО ... ... қатар белгілі бір стратегияны таңдау құндылығы ретінде қабылданатын
дағдылар, қарым-қатынас, қажеттіліктер, құндылықтар. Бұл ... ... ... ... ... ... және ... бағалау.
Ұйымның сыртқы ортасы старегияны құрғанда негізгі рольді ойнайды, ол
серіктестіктің сыртқы ортасымен өзара ... ... ... ... келеді [36,167б.].
«Космомед» серіктестігінің үлкен тәжірибесі бар менеджерлері әрқашанда
сыртқы ортаны зерттеп, ... ... ... алынған мәлімет
стратегиялық жоспарлау ... ... ... ... ... ... үшін, сыртқы ортада болып жатқандарды ... ... ... ... құрастыру кезінде белгілі ... ... ... ... керек, оларға: тұтынушылар, жабдықтаушылар,
потенциалды және қазіргі бәсекелестер ... ... бұл ... ... алуға қажетті.
Менеджердің төрт мәлімет көзі бар:
- сыртқы жеке ... ... жеке емес ... ішкі тұлғалық байланыстар;
- жеке емес ұйым ішіндегі байланыс көзі.
ЖШО «Космомед» менеджерлері стратегиялық ... ... ... жеке емес ... жиі қолданады. Стратегиялық
жостпарлау үрдісіне қатыстырылған менеджерлер өздеріне арнап серіктестіктің
ресірстарын ... ... ... ... ... ... ... ұйымының бағытты саласы ... ... ... мен ... ... ... ... үш кең
аймақтағы біліктілігі мен ... ... ... ... ... адал факторын қарастыратын аумақ салаларын
көрсетеді.
Менеджерлер өзінің серіктестігінің бағыты саласын ... және ... ... үшін ... Ол үшін олар ... мүмкіндіктеріміз
қандай?» деген сұраққа жауап береді. Содан соң қосымша тағы екі ... ... ... ... ... және ... ... қандай және бұл мүмкіндіктер біз қалаған ... ... ... ... Стратегиялық жоспарлау барысында шешім
қабылдаудың келесі фазасы: баламалар талдауы және стратегияны ... ... ... ЖШО ... ... ... ... саналады.
SWOT-талдау қорытындыланғанда, ... ... ... ... ... іздеуді бастайды.
Басында олар фирманың қазіргі стратегиясын қарастырады және ... деп ... ... ... Бұл ... ... ... мақсаттарға қазіргі стратегияның жеткенін анықтауға ... Егер ... ... ... ... ... жағдайда оны
жетілдіру арқылы болашақта қолдану туралы ... ... Егер алға ... ... ... ... ... айырмашылық болған жағдайда басқа
стратегиялық альтернативалар здеу және ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарлаудың келесі процесінде ... ... ... отырып стратегияның нұсқаларын бағалау керек:
1. Әр нұсқа серіктестіктің жалпы ... ... ... сәйкес келе ме? Бұл стратегия ... ... ... ... ... етпей ме?
2. Стратегия кәсіпорынның негізгі мүмкіндіктері мен жетістіктерінің
факторларын ... ... Бұл ... ... ... ... жетістіктерін
қолдануға және әлсіз жақтар болып табылатын аймақтарға үлкен
үміттерді артқанын білуге мүмкіндік береді ме?
4. Ең ... бұл ... ... ма? Еге ... ... оның жұмыс
істемеу тәуелділігі қанша?
Бұл серіктестіктің менеджерлерінің ... ... ... бағалаумен айналысады, ұтымды жасау үшін ЖШО «Касмомед» ... ... болу ... екендігі және кәсіпорынның мұндай
бәсекелестік жетістіктерді құра және ала алатындығы анықталады және әрбір
стратегияның ... ... ... ... ... ... бағалаумен тығыз
байланысты. Стратегиялық жоспарлауда үлкен тәжірибесі бар менеджерлер соңғы
шешімін қабылдау мақсатынлда ... ... ... бағасын алу үшін
стратегияларды екілік салыстыруды жүргізеді. Сонымен қатар, кәсіпорынның
барлық мүшелерінің ... ... бар, ... ... ... ал ... наразылық білдіруі мүмкіндігі туралы айта
кету керек.
Әрбір ... оң және ... ... ... ... менеджерлер ұзақ мерзімді потенициалмен байланысты тәуелділікті
теңестіре отырып кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... басында әрбір альтернативаға бағалай
беріліп, содан кейін ... ... ... ... мен ... ... ... беріледі. Келісімге келген және шешім қабылданғанда
жаңа стратегия мен оған ... ұзақ ... ... ... ... аса ... бөлу керек. Содан кейін ғана стратегияны
серіктестіктің күнделікті қызметіне енгізуге кірісе беруге ... яғни ... ... ... нақты қызметтеріне ауыстыру керек. Стратегияны
енгізу серіктестіктің әрбір бөлімшесіне ескертпелеп берілген, алты ай ... одан да аз ... ... ... ... ... ... «Касмомед»-тегі қысқа ... ... ... ... ... ... сәйкестікті қамтамасыз
ету үшін стратегиялық жоспармен тікелей байланысты. ... ... ... оның ... ... ... ... Айта кететін
бір жайт, олар ұзақ мерзімді жоспарлармен тығыз байланыста болады.
Кәсіпорын қызметінің көрсеткіштеріне сыртқы ортадағы ... ... әсер ... ... ... әсер етуіне кәсіпорын мақсаты,
міндеттері және ... ... ... басшылықтың актуальды
мақсатының бірі қазіргі кездегі кәсіпорында болып жатқан ... ... ... айналадағы қоршаған ортаға адекваттығын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... қосады. Кәсіпорынның қазіргі кездегі жағдайы туралы ақпаратты
жинау; жоспарланған ... ... ... және ... ... - ... ... кезеңде, қоршаған ортаның жағдайын есептей отырып кәсіпорынның
бағыты туралы ақпаратты жинау, яғни, ұйымдастыру мәдениетін басқару ... ... оның ... ... ... ... кәсіпорын сыртқы ортаның бағытын салыстыру
кезінде қазіргі және болашақтағы позиция ... ... ... жағынан әсер ету және керісінше; кәсіпорынның технологиялық ... оның ... ... ... ... орта ... экономикалық саясаты; ортамен байланыстылығының құрылымы.
Стратегиялық жағдайды талдау процесінің екінші кезеңінде орталық орын
оның күшті және ... ... ... ... ... қолайлы
мүмкіндіктерді қолдануға мүмкіндік беретін кәсіпорынның ерекшеліктерін
анықтайтын ортаның мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... орта ... сезімталдық дәрежесін бөлуге көңіл
бөлінеді.
Үшінші деңгейде жаңадан алынған мүмкіндіктер мен қауіптерді есепке алу
арқылы, келешек ұйымның ... ... ... ... ... оған
мүмкіндіктерді қолдануды қамтамасыз ететін және ... ... ... ... беретін ұйымдастырушылық, технологоиялық ... ... ... мүмкіндік береді. Бұл жерде орталық жағдай
болып стратегиялық ахауларды анықтау және талдау, яғни ... ... ... мен жаңа өзгеріп жатқан ортаның даму бағытының айырмашылығы.
«Стратегиялық ахаулар» ... ... ... ... ... ... ... мақсаттары мен стратегиямен, ұйымдастырылу
құрылымымен, стратегиялық және ... ... ... және т.б. ... ... ... ... мамандар мен ұйымның басшылығының
біліктілігі мен тәжірибесі негізінде. Жоспарды жобалаудың ... ... ... бағытты саласының сыртқы ортада оңтайлығы және ... ... ... ... Содан кейін, стратегиялық мақсаттар
анықталып, алгоритм тұйықталады [40, 165-168б.].
ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіпорындарда оперативті басқаруды жетілдіруді ... ... ... мен ... ... ... оперативті басқаруды жетілдіру ... ... ... ... құрастырылу мінездемесін, бағытын
және мақсаттарын анықтайтын, объектінің дамуының ... ... ... әсер ... айқындалатын, белгіленген
ұстанымдармен негізделеді. Стратегиялық жоспарлау ... ... ... ... ... талдауды өткізу
барысында олардың ішінде ең маңыздалырын анықтауға мүмкіндік берді:
жүйелік, үздіксіздік, нақталық, мақсаттылық, ... ... ... болуы, кешенділік және әлеуметтік бағыттылық.
Стратегиялық жоспарлаудың негізі ақиқатта ... ... ... ... ... ... ... объектісіне қажетті
өзгертулер енгізуге қажетті қолайлы ... ... үшін ... ... ... ... ... түсінік алу үшін
керекті белгілі бір әдістемелік бағытқа ... ... ... шешу үшін оларды кешенді және жүйелі түрде қарастыру
керек, бұл стратегиялық жоспарлаудың ... мен ... ... ... келеді.
2. Стратегиялық жоспарлаудың әртүрлі үлгілерін біріктіру және ... ... және ... ... ... ... Қазақстан шарттарында
орындалу мүмкіндігін көрсетеді. Менің ойымша, ... ... ... даму шарттарына ең қолайлы үлгі, бұл
стратегиялық жоспарлауды логикалық кесте ... ... ... ... ... Стартегиялық жоспарлау ғылыми негізделген басқармалық шешімдерді
қабылдаудың құралы болып келеді. Оның негізгі ... ... ... ... ортамен дұрыс қабылдану үшін жеткілікті
мөлшерде ... ету. ... ... ... ... технологиясы бар: кәсіпорынның мақсатын анықтау, оның
қызметінің мақсаттары мен ... ... ... орта мен ішкі ... ... және бағалануы, стратегиялық
баламаларын құру және талдау, стратегияны таңдау.
4. Республикамыздың фармацевтикалық саласы қиын және ... ... ... ... ... ... ... көрсету салсының дамуына кедергі болып тұрған себеп оларды
дамыту талпынысына қаржалақ ресурстардың жетіспеушілігі, ... ... ... ... ... ... басқару және
жоспарлау тәсілдерін білмеу. Қазақстанда дәрі-дәрмекті өндіретін және
іске асыратын 350 ... бар, ... ... ... және ... 0,3% ... алады. Бұл тауарларды тұтыну Қазақстан
Республикасының аумағында, келесідей ... ... – 50% 6 ... - 25%, сотүстікке - 25%.
5. Қазақстан Республикасында фармацевтикалық нарықтың кеңейтілу барысы
көзделген. Бұрын-соңды оқшауланған ... ... бір ... ... ол ... ... үлкен үлесін ұсына
бастап,соған байланысты ... ... ... ... кәсіпорында өткізілген стратегиялық жоспарлау жүйесін
талдау барысында, ЖШО ... ... жиі ... ... ... және іске асыру, оның ... әсер ... ... біреуі екені анықталды.
7. Стратегиялық жоспарлаудың көп салалы құрамы оның ... ... ... ... жоспарлау қиындықтарының
құрылымының әр түрлігіне, байланысты ... ... ... және жобаларды құрастыруда әртүрлі
тәсілдер қолданады. Оларға: сарапшылар тәсілі, әлеуметтік-экономикалық
талдау тәсілі, тікелей ... ... ... ... ... ... және синтез тәсілі. Зерттеу барысында
стратегиялық жоспарлаудың жүйелеу тәсілі қолданды, бұл олардың ... ... ... ... ол ... ... кәсіпорынға ең
тиімді оларды қолдану бағытын анықтады.
8. Нарықта бәсікелестік ... ... ... ... ... ... ... керек. Кәсіпорын өзінің
дамуының стратегиясының анық ... оның ... ... іске ... жоғалтады. Осыған байланысты стратегиялық ... ... ... ... ең ... ... ... сонымен қатар стратегияны құруға бағыттылған басқару шешімдерін
қабылдау үрдісін көрсетіп, ресурстарды бөлу және кәсіпорынның сыртқы
ортаға бейімделуі. Стратегиялық ... ... ... автормен туындайтын қиындықтарды шешімдерін жабуды
қолайландыратын, оңтайлы стратегиялық ... ... ... және
құрастырылып жатқан жобалардың нарықтық көзқарастан мәнділігі мен
тиімділігін бағалауға мүмкіндік ... ... ... Бұл ... құрастырылған фармацевтикалық компанияға арналған
оперативті басқаруды жетілдіруді, стратегиялық ... ... ... ... ... негізделген стратегиялық жоспарлау үлгісі
ұсынылады. Әртүрлі факторлардың әсер ... ... ... және ... ... ... ... шешімді табу, одан
пайда көру мақсатында кәсіпорынның оперативті ... ... ... ҚР-сы Президентінің 2007 жылы 6 ... ... ... мемлекеттік қолдау көрсетуді күшейту және белсендіру шаралар
туралы» жарлығы Казахстанская правда. 2007ж.
2. Макаров С.Ф. ... за ... М., ... ... ... коллектива. Наше общество сегодня и завтра. –Л., 2004
Бобрыщев Д.Н. Основные категориитеории управления. М.: ... ... Д.М. ... и управление. М. Наука, 2002
4. Оксфордский учебный словарь ... ... (А.С. ... – Оксфорд:
Изд-во Оксвордского ун-та, 2004-англ. яз).
5. Шағын кәсіпкерлікті ... О. ... А. ... ... ... Экономика предприятия. В.П.Грузинов, В.Д.Грибов. ... ... ... 2001г.
7. Қазақстан экономикасы. К. Р. Нұрғалиев. «Қазақ университеті». Алматы,
2003ж.
8. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік. «Экономика». Алматы, 2003г.
9. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. М. Қ. ... Оқу ... ... Кәсіпорын экономикасы. Г.Ө.Жолдасбаева. «Экономика». Оқу құралы.
Алматы, 2002ж.
11. Кәсіпорын экономикасы. А. Қ. Мейірбеков. Қ.Ә.Әлімбетов. ... ... ... «Как управлять персоналом» – 2007г.
13. В.В.Глухов «Основы менеджмента» - М., ... ... ... ... - Орал .2005г.
15. В.Е.Герчикова «Менеджмент» -М:2003г.
16. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.— М., 2005. Браков А.Е. ... ... ли ... предприятием вместе?/Под ред. И.П. Фаминского
и А.И. Наумова.— М., 2008.
17. ... О.С., ... АЯ. ... человек, стратегия,
организация, процесс.— М., 2005.
18. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу ... ... ... М., ... Шекшяя С.В. Управление персоналом современной организации.— М.,
2007.
20. ... ... және ... ... ... ... ... Кәсіпорын экономикасы . А. Қ. Мейірбеков. Ќ. Є. Әлімбеков.
” Алматы”, 2004ж
24. ҚР Азаматтыќ кодексі. – Алматы, 2004.
25. Менеджмент. ... ... ... Алматы
2006ж.
26. Агробизнесті ұйымдастыру. С.Әбділдин. Алматы, 2000ж.
27. Қалдыбеков О., ... ... ... ...... ... ... Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
(салық кодексі).- Алматы: Жеті жарғы, ... ... К. ... ... 2005ж.
30. Менеджмент негіздері. Ахметов К.Ғ.Сағындықов Е.Н.Байжомартов
Ү.С. Жүнісов Б.А. Жұмаев Ж.Ж.
31. ... В. ... ... ... ... – М:
“экономика”
32. ҚРЗ “Инвестициялар туралы”, Егемен Қазақстан,2003, 11 ... ҚРЗ ... ... ... ... 9 ... ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңы, Заң газеті, 2007. 5 қараша.
35. ҚРЗ “Акционерлік қоғамдар ... ... ... 2008, 23 ... ҚРЗ ... ... ... туралы” заңы 2002 ж. 1 қаңтар
Алматы: Юрист, 2002.
37. Грузинов В. П Экономика предприятия. – М: Банки ибиржи, ... ... Н.Л. ... ... предприятия. - М: ИНФРА- М-2009
39. Экономика предприятия: Учебник для ... Под ред. ... ... В.К . ... - М: ... ... Экономика предприятия: Учебник Ф. К. Беа, Э. Дихала, М. Швайтцера. –
М: ИНФРА- М- ... С. ... ... ...... ... ... , сақтандыру,
биржа жєне кәсіпкерлік атауларының орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2009.
-----------------------
Басқару ісі
Басқару ісі
Әлеумет және басқару психологиясы
Басқару экономикасы
Басқарудағы ұйымдастыру
Ғылыми басқару
Биресми ... ... ... ... ... процесі
Басқару механизмі
Басқару жүйесі
Басқаруды интеграциялау
Басқаруды жіктеу
Басқарудың дамуы
Менеджменттің жалпы қызметтері
Жоспарлау – бұл басқару ... бір ... ... іс ... қажетті қаражат,басқада заттар сонымен бірге нақты жағдайдағы
ең тиімді әдіс тәсілдерт жасалынады.
Ұйымдастыру – бұл ... ... ... ... бірге оның
бір қалыпты тиімді жұмыс жасауын барлық қажеттіліктермен қамтамасыз ету
Мотивация – бұл іс ... ... ұжым ... ... ... еңбекке,мақсатқа жетуге деген ынта тудыру.
Бақылау – бұл басқару қызметі,оның негізгі мақсаты жұмыс,еңбек нәтижесінің
сапасы,сан ... ... және ... ... жүргізу.
Өндіруші
Импорттеуші
Оптом
Сақтандыру
қоғам
Дәрігер
Дәріхана
Нау-қас
Өкілеттіктің директоры
Қаржы департаменті
Коммерциялық департамент
Дәрілердіңрегистрациялық департаменті
Техникалық менеджер
Офис менеджер
Маркетинг департаменті
Аймақтық және дәрігер өкілдерінің басшысы
Батыстың ... ... ... ... аймақтың менеджері
Оңтүстік аймақтың менеджері
Жоба менеджерлері
Батыс супервайзері
Шығыс супервайзері
Солтүстіксупервайзері
Оңтүстік супервайзері
Шығыстың дәрігерлік өкілдері
Солтүстік дәрігерлік өкілдері
Батыстың дәрігерлік өкілдері
Оңтүстік дәрігерлік өкілдері

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Менеджмент ғылымын қалыптастыру және дамыту69 бет
Менеджмент пәнінен дәрістер328 бет
Мектеп педагогикалық жүйе және ғылыми басқару нысаны ретінде. педагогикалық менеджмент субъекті қызметінің мақсаты6 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
"қабылданған шешімді орындаудағы ұйымның функциясы"6 бет
5в050700 «Менеджмент» мамандығы 1-курс студенттері үшін іс-тәжірибеден өту туралы есебі12 бет
Delphi программалау ортасы15 бет
«TSC Group» корпорациясының даму тарихы және бүгіні44 бет
«Алекс» ЖШС ыдысқа құю бөліміне сапа менеджмент жүйесін әзірлеу және енгізу негізінде сапаны басқару процесін жетілдіру70 бет
«Педагогикалық менеджмент» оқу-әдістемелік кешені42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь