2011 жылғы «Азиада» ойындарының туризмдегі рөлі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1 АЗИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Азиада ойындарының тарихи және қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ..7
1.1.1 7.ші Азия Ойындарының тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.1.2 Астанадағы Азиаданың бағдарлама жобасы ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.1.3 Мәдени Азиада ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
1.2 Туризмнің, теориялық негіздері, түрлері және оның маңызы ... ... ... ..17

2 АЗИАДА ОЙЫНДАРЫНЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

2.1 Алматы қаласының Азиада ойындарына байланысты мүмкіндіктері..29
2.2 Астана қаласының туристік инфрақұрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... .47

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ

3.1 Туризм дамуының алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 53
3.2 Азиада ойындарының қазақстандық туристік инфрақұрылымды
дамытудағы орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..65
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .67
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан өкіметі 2015 жылға дейінгі туризмді дамыту мемелкеттік бағдарламасын қолдады. Бұның ішінде 2010-2014 жж. аралығындағы туристік индустрия бағытарының болашақ дамуының мемелекетттік бағдарламасының жобасы қарастырылды. Бұл бағдарламаны тарату нәтижесінде 2015 жылға дейін туризм аймағының негізгі өндірістік капиталының инвестициялық өсімі 2009 жылға қарағанда 30%-ке өседі- деп белгіленуде. 2009 жылы инвестиция көлемі 123 млрд тенгені құраса, қазіргі таңда ол, 147,5 $ құрайды. Бұл бағдарламада «Батыс- Европа-Батыс -Қытай» халықаралық транспорттық коридор бойынша туристік кластер құрамыз деп жоспарлануда. Атап айтқанда, халықаралық жол - Алматы, Тараз, Оңтүстік-Қазақстан, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында әртүрлі категориялы жол инфрақұрылымы бойынша салынады [1]. Сондай-ақ, Ақмола облысында «Бурабай» туристік-ойынсауық кешенін, Шығыс-Қазақстан облысындағы «Алакөл» көлінің жағасында қонақ үй кешендерін, Алматы облысындағы «Қапшағай» суқоймасы жағалауынан «Жаңа-Іле» халықаралық туристік орталықтарын салуды және Манғыстау облысынан «Кендерлі» халықаралық курортын дамыту қарастырылған. Бағдарламада 2015 жылы «Бәсекеге қабілетті туризм және саяхат индексі» бойынша 92 орыннан 90 орынға көтрілу міндеттері қойылды. Осы бағдарламаның жүзеге асуының тағы бір көрінісі Қазақстан Республикасындағы 7-ші қысқы Азиада ойындарын өткізу болып табылады. Қазіргі кезде қоғамның рекреациялы іс-әрекеті әлемде қатты дамып келе жатыр. Бұл құбылыс қызмет көрсету көлемінің кеңеюіне, халықтың білім деңгейінің көтерілуіне және халықтың материалды жағдайының жақсаруына байланысты көптеген дамыған индустриалды мемлекетерде жүріп жатыр. Қазіргі таңдағы еңбек түрінің өзгерісі, адамның жүйке жүйесіне әсер ететін қысымның көбеюі, қоршаған ортаның экология-сының бұзылуы, адамның физикалық және рухани күш-қуатын қалпына келтіруге деген қажеттілігінің өсуі және бос уақыттың болуы жергілікті тұратын жерден тыс рекреациялық іс-әрекетпен айналысатын халықтың санының өсуіне әсерін тигізді. Осыған орай қазіргі кездегі Азиада ойындарының туризмді дамытудағы ролі ерекше және маңызды мәселе. Туризм өзінің масштабтарымен, көпшілігімен, халықаралық және әлеуметтік сипатымен қоғам өмірінің әлеуметтік және экономикалық жағдай-ларына әсер етеді. Туризм саласының қоршаған ортаға, аудандардың экономикасы мен халықтың тұрмыстық жағдайына жағымды қуатты әсері анықталды. Осыны негізге ала отырып Қазақстан Республикасының Үкіметі туристік саланы ұзақ мерзімді бағдарламаға енгізіліп, болашағы бар сала ретінде қарастырды. Туризмді дамытудың негізгі мақсаты – оның жоғарғы рентабельді индустриясын құра отырып, кіріс беретін салаға айналдыру. Қазіргі кезде бұл мақсатқа жету үшін еліміздің әр түрлі аудандарының туристік-рекреациялық әлеуетін тиімді түрде пайдаланудың, дамытудың негізгі бағытын жасау керек. Сол, бағыттардың бірі ретінде спорттық туризмге жататын Азиада, Олимпиада ойындары.
1 Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана. Алматы: Қазақ Университеті, 1991 г.-287 с.
2 Под ред. Джамагамбетова С. Ж. Акмола энциклопедия. Алматы: Атамура. 1995 г.- 128 – 182 с.
3 Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. Алма-Ата: Кайнар, 1989 г.-150с.
4 Кольцов С. В. По Акмолинской области. Краеведческий очерк. Алма-Ата: Академия наук. 1986 г.- 26-58 с.
5 Резванцев Б.Б. Сердцевина Евразии: Удивительнон и прекрасное вокруг новой столицы Казахстана. Алматы: Онер, 2003 г.- 78-89 с.
6 Ред. Коллегия Акушкаров М.М., Колпаков П.П. Государственный Национальный природный парк «Кокшетау». По заказу Инфармационно-аналитического центра геологий. Кокшетау, 2001 г.
7 Михайлов В. Ф.Боровое: Путевые очерки. Алма-Ата: Кайнар, 1993 г.8-57 с.
8 Чигаркин А. В. Памятники природы Казахстана. Алматы: Кайнар, 1994 г..
9 Шабельникова С. А. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан для целей развития отдыха и туризма. Алматы, 2000 г.-15-25с.
10 Евдокимов С.В. Вопросы археологии Центральното и Северного Казахстана. Караганда, 1989 г.- 115-136 с.
11 Евдокимов С.В. История материальной культуры Казахстана. Алматы: 1995 г.-253 с.
12 Акмолинская область в годы независимости Р.К. Кокшетау: Управление статистики Акмолинской области, 2001 г.- 5-17 с Управление статистики Акмолинской области. Управление статистики Акмолинской области.
13 http:// w.w.w. kazstat. Asdc.
14 Регионы Казахстана. Агентство РК по статистике.Алматы: 2004 ж.-455
15 Азар В.И. Введение в экономику иностранного туризма. – М.: Главинтурист, 1975. – 87 с.
16 Биржаков М.В. Введение в туризм. – СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2000. – 192 с.
17 Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. – М.: Изд-во МГУ, 1975. – 299 с.
18 Tourism: 2020 Vision. – Madrid: WTO, 1998. – 230 p.
19 Индустриально-инновационное развитие экономики Республики Казахстан // National Business. – 2004. – №9. – С. 30–67.
20 Осадин Б. Туризм и экономика // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 1999. – № 5. – С. 14–15.
21 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 464с.
22 Темный Ю.В. Введение в экономику туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2001. – 184 с.
23 Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. А.Д. Чудновского. – М.: Изд-во ЭКМОС, 2000. – 400 с.
24 Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
25 Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Экспертное бюро, 1997. – 176 с.
26 Даль В. Толковый словарь живого русского языка. – М.: Издат. группа «Прогресс», «Универс», 1994. – Т.4. – С. 127–128.
27 Ердавлетов С.Р. География туризма Казахстана. – Алма-Ата: Галым, 1992. – 190 с.
28 Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преображенский. – М.: Наука, 1975. – 224 с.
29 Котляров Е.А. География отдыха и туризма. – М.: Мысль, 1978. – 238 с.
Мироненко И.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 207 с.
30 Республика Казахстан. Закон от 13.06.2001 г. № 211. О туристской деятельности в Республике Казахстан // Казахстанская правда. – 2001. – 23 июня.
31 Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. – Алматы: Галым, 2000. – 336 с.
32 Надыров Ш.М. Экономическая и социальная география Казахстана: теория и практика // География в школах и вузах Казахстана. – 2006. – № 2. – С. 2–3.
33 Герасименко В.Т. Основы туристского бизнеса. – Одесса: Черноморье, 1997. – 60 с.
34 Правительство Республики Казахстан. О программе развития туристской отрасли на 2007–2011 гг.: Указ Президента Республики Казахстан от 35..12.2006 г. № 231 // Казахстанская правда. – 2006. – 10 января.
36 Правительство Республики Казахстан. Концепция развития туризма в Республике Казахстан: одобрено пост. от 6 марта 2001 г. № 333 // Туристская деятельность. – Алматы, 2003. – С. 16
37Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие. — М.: Нолидж — 1996.
38 Сенин В. С. Организация международного туризма: учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.
39 В. Е. Арефьев. Введение в туризм: Учебное пособие. Изд-во АГУ, 2002. — 282 с.
40 Ополченов.Е. Проблемы развития национального туризма // Туризм. – 2006. – №7. – с.24-25.
41 Каукенов Ж. Кирпичики государственной архитектуры // Деловой мир. – 2005. – №6. – с.10-12.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІЛІГІ
ал-Фараби атындағы Қазақ ... ... ... ... ... ... ЖҰМЫС
Тақырыбы: 2011 жылғы «Азиада» ойындарының туризмдегі рөлі
050902 –мамандығы бойынша - «Туризм»
Орындаған
Жұмағұлова М.С.
Ғылыми ... ... ... ... меңгерушісі
______________ Артемьев А.М.
Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің география факультетінің
туризм кафедрасының 4 курс студенті Жұмағұлова Махфузаның «2011 ... ... ... ... ... дипломдық жұмысына
Тапсырма
|№ |Тапсырма мазмұны ... ... ... ... |
|1 ... бекіту |қараша 2010 | |
|2 ... ... ... |желтоқсан 2010 | |
|3 ... ... ... |18.01 – | |
| ... жұмыстары, өндірістік |06.02.2011 | |
| ... ... ... | | |
| ... | | |
|4 ... |08 – ... | |
|5 |1 ... |23.02 – ... |
|6 |2 ... |13.03 – ... |
|7 |3 ... |27 – ... | |
|8 ... |27 – ... | |
|9 ... ... |04 – ... | |
| ... ... | | |
| ... рәсімдеу | | ... ... ... |11 – ... | ... ... мен баяндаманы |17 – 25.05.2010 | |
| ... | | ... ... – ала ... ... | ... ... жұмысты қорғау |03.06.2011 | ... ... ... ... ... ... ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Азиада ойындарының тарихи және қазіргі жағдайы…………….......7
1.1.1 7-ші Азия Ойындарының ... ... ... бағдарлама жобасы……………………....…11
1.1.3 ... ... ... ... негіздері, түрлері және ... ... ... ... Алматы қаласының Азиада ойындарына байланысты мүмкіндіктері..29
2.2 ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ
3.1 ... ... ... Азиада ойындарының қазақстандық туристік инфрақұрылымды
дамытудағы орны………………………………………………............. 62
Қорытынды…………………………………………...........................…....65
Пайдаланған әдебиеттер тізімі…………………………...............67
КІРІСПЕ
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан өкіметі 2015 жылға ... ... ... ... ... ... ішінде 2010-2014 жж.
аралығындағы туристік ... ... ... ... ... ... ... Бұл бағдарламаны тарату нәтижесінде
2015 ... ... ... ... негізгі өндірістік капиталының
инвестициялық өсімі 2009 ... ... 30%-ке ... деп ... жылы ... ... 123 млрд ... құраса, қазіргі таңда ол,
147,5 $ құрайды. Бұл бағдарламада «Батыс- Европа-Батыс -Қытай» ... ... ... ... ... ... деп жоспарлануда.
Атап айтқанда, ... жол - ... ... ... және ... облыстарында әртүрлі категориялы жол инфрақұрылымы
бойынша салынады [1]. ... ... ... ... туристік-
ойынсауық кешенін, Шығыс-Қазақстан облысындағы «Алакөл» көлінің жағасында
қонақ үй кешендерін, Алматы облысындағы «Қапшағай» ... ... ... ... ... ... және Манғыстау
облысынан «Кендерлі» халықаралық ... ... ... 2015 жылы ... ... туризм және саяхат индексі»
бойынша 92 ... 90 ... ... ... ... Осы ... асуының тағы бір көрінісі Қазақстан Республикасындағы 7-ші қысқы
Азиада ойындарын өткізу болып табылады. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... келе жатыр. Бұл құбылыс ... ... ... ... білім деңгейінің көтерілуіне және халықтың
материалды ... ... ... ... дамыған индустриалды
мемлекетерде жүріп жатыр. Қазіргі таңдағы еңбек түрінің өзгерісі, адамның
жүйке жүйесіне әсер ететін қысымның ... ... ... ... ... физикалық және рухани күш-қуатын қалпына келтіруге деген
қажеттілігінің өсуі және бос ... ... ... ... жерден тыс
рекреациялық іс-әрекетпен айналысатын халықтың ... ... ... ... орай ... ... ... ойындарының туризмді
дамытудағы ролі ерекше және маңызды мәселе. Туризм ... ... ... және ... ... ... ... және экономикалық жағдай-ларына әсер етеді. Туризм саласының
қоршаған ортаға, аудандардың экономикасы мен халықтың ... ... ... ... ... Осыны негізге ала отырып Қазақстан
Республикасының ... ... ... ұзақ мерзімді бағдарламаға
енгізіліп, болашағы бар сала ... ... ... ... ... – оның жоғарғы рентабельді индустриясын құра отырып, кіріс беретін
салаға айналдыру. Қазіргі кезде бұл мақсатқа жету үшін ... әр ... ... ... тиімді түрде пайдаланудың,
дамытудың негізгі бағытын ... ... Сол, ... бірі ретінде
спорттық туризмге жататын Азиада, ... ... Осы ... ... ... мемлекет тарапынан қолға алынбағандығы
байқалады. Кез келген ... ... өтуі сол елге ... ... ... ... аймақтың туристік рекреациялық
ресурстардың игерілуіне ... ... ... ... ... ... ... ойындары өтетін Алматы мен Астана аймағындағы ең
негізгі мәселелердің бірі ... ... Бұл ... ... ... өте бай өңір. ... ... ... ... даму көрсеткішінің жоғарылығымен ... ... ... ... ... мен ... ... қажет
ететін бай туристік-рекреациялық әлеуетімен сипатталады. Туризм геграфиясы
тұрғысынан алып қарасақ осы ... ... және ... ... ... республикамыздың жартылай ... ... ... әлеуетіне жатқызылады. Сондықтан да ... ... даму ... анықтау демалыс пен рекреация үшін мүмкіншіліктер
мен жағдайларды терең түрде, жан-жақты ... ... ... ... ... ... ойындарына байланысты мәселелерді талдай
отырып туризм мен демалыс саласын дамытудың ... ... ... туристік әлеуетінің жиынтығын анықтау мен ... ... мен ... ... ... негізгі жолдарын
қарастыру жатыр. Зерттеу жұмысы өте ... ... ... ... ... ... пен ... саласын ұйымдастыру жолдары
ауданның әлеуметтік кешенінің құрылуына, экономикалық деңгейінің өсуіне,
мәдениет пен тарих ... ... ... ... ... ... мұра ... сақталуына, халықтың
экологиялық және географиялық мәдениетінің дамуына және халық арасында
тәрбиелік маңызы бар ... ... ... ... ... ... үлкен
мүмкіншіліктер береді.
Зерттеу объектісі Алматы мен Астана аймағының туристік-рекреациялық
ресурстары болып табылады.
Зерттеу пәні ретінде ауданның туристік-рекреациялық ресурстарын ... ... ... ... ... зерттеу және туристік саланың даму
болашағын анықтау алынады.
Зерттеудің мақсаты 2011 ... ... ... ... рөлін
теориялық тұрғыдан зерттеу және аймақтың демалыс пен туризм саласын дамыту
үшін туристік-рекреациялық ресурстарды белгілеу және ... ... ... ... ... ... жету үшін ғылыми зерттеу жұмысының алдына келесі
міндеттер қойылды:
1. Азиада ... ... ... ... шаруашылық саласын
дамытудағы мәнін анықтау;
2. Аймақтың физикалық-географиялық орнына сипаттама беру;
3. Аймақтың туризм мен ... ... ... ... және ... ... анықтау;
4. Аймақтың туризм мен демалыс саласының қазіргі көрінісіне талдау жасау;
Зерттеу жұмысының методологиялық және ... ... ... және
рекреациялық география облысындағы қазақстандық және шетелдік ғалымдардың
еңбектері құрайды. ... ... жазу ... ... ... қоғамдық географияның негізін қалаушы, ... ... ... ... ... және сонымен қатар
И.В.Зориннің, В.С.Преображенскийдің, Ю.А.Ведениннің, М.Б. ... ... Ж.Н. ... К.С. ... тағы ... ғылыми жұмыстары пайдаланылды.
Зерттеу әдістері: салыстырмалы-аналитика, жүйелі түрдегі ... ... ... ... ... және ... зерттеу,
картографиялық зерттеу әдістері қолданылды.
Жұмыстың ғылыми жаңалығы.
Азиада ... ... ... ... ... ... ... анықталды;
Аймақтың физикалық-географиялық орнына сипаттама берілді;
Аймақтың ... мен ... ... ... табиғи және
әлеуметтік-экономикалық алғышарттарын анықталды;
Аймақтың туризм мен ... ... ... ... ... Азиада ойындарына қатысты туристік-рекреациялық сфераның қазіргі
көрінісі мен туризм мен демалыс саласының ... және ... даму ... ... мен ... ... ... зерттеу
жұмысы жүргізілді. Ауданның ... ... мен ... ... ... ОЙЫНДАРЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 ... ... ... және ... жағдайы
2006 жылы 4 марта Кувейте Азия Олимпиада кеңесінің ... ... ... ... ... ... туралы шешім қабылданды.
Бұл жаңалық өте үлкен резонанс тудырды. ... ... ... ... ... алғашқы баспалдақ ретінде саналады. Мок шешімі
тарихи деректерге ... ... ... бір ... еді. Жапония
Қытай Корей ... ... ... ... ... ... ... өткізуге қол жеткізді.
Азиада тарихына шолу. Алғаш рет Азиада ойындарының тұсау кесері ... ... Сол ... бері тек қана 3 ірі ... мемлекеттер
Жапония Қытай Корей аймақтарында өтті. Бұл елдер қысқы спорт ... ... ... ... ... келе ... ... санатында
болатын. Алғашқы старт Саппоро қаласында Жапон ... ... 1986 ... ел ... қаттысқан болатын. Алғашқы қысқы Азиада ойындары
жеті ... ... ... ... ... ... ойындарының эмблемасы 1-
суретте көрсетілді. Ең алғаш рет ойын ... ... 29 ... ... кетті. Бұл рекорд әлі өзгерген жоқ. Жылдан ... ... ... ... ... ... Саппоро қаласында 1999 жылы
өткізілді. Он ... ... ... ... ... ... Жапон
командасы 18 алтын медалді иемденді.
Үшінші Азиада ... 1996 жылы ... ... Харбин
қаласында өтті. Тұрақты қатысушылар қатарына ... рет ... ... ... командалары келіп қосылды. Қазақстандық команда Қытай
спортшыларынан кейінгі орынды иеленді [3].
Келесі Азиада оңтүстік ... ... ... ... өтті. Тағыда Қытайлықтар басым болды. Қазақстан коман-
дасы үшінші ... ... Ал, ... ... ... Жапонияның
Аомори қаласында 2003 жылы тағыда бірінші орында болып,Қазақстан-дықтар
төртінші орынга ие ... ... ... 24 ... ... ... бар ... 7 алтынды қоржынына сала алды.
Алтыншы Азиада ойындары Қытай Республикасының ... 2007 жылы ... 2011 жылы ... ... ... ... өту ... болатын. Азиада ойындары Қазақстанда өтуі
заңды нәрсе. ... ... ... бірнеше Азиада ойындарына
қатысып жақсы ... ... ... ... ... аргумент ел
экономикасының тұрақтылығңы мен ... ... ... ... ... ... Алматы қаласында өтетін ойындар ... ... ... Астана мен Алматы ... ... ... ... ... ойындарына дайындық барысында. Бұл шешімнің
дұрыстығын ойын кезінде нақты біле ... ... ... мұндай
шешімдерді қабылдауда басты мақсат елорда ... мен ... ... ... ... ... ... жағдайда екі қалада өтуі орынды
нәрсе. Біз, Азиада ... ... ... ұласатынын тарихтан
білеміз. Сондықтанда Қазақстан болашақта Олимпиада ойындарын ... ... 2014 ... ... ойындарын өткізу турына қатысу үшін
алдымен қысқы ... ... ... ... ойындарын өткізіп
спорттық құрылымдарды сынап көру қажет. Бұл ... ... ... ... ... ... болмайды деген
тұжырымдамаға сүйену керек. Халықаралық ... ... ... Хуан ... ... ... өткен Орталық Азия
ойындарында осы ойындардан кейін Ташкентте ... ... ... ... тегінен тегін айтқан жоқ болатын. Себебі, ... ... одан ары ... ... жаңа ... ... тоқталған болатын. Азиада тарихында қабылдаушы ... ... ... ... Онда ... өтілуге тиісті спорт ... ... ... ... ... ... ... хоккей, шорт –
треке, таушаңғы түрлері сақтала отырып ... ... ... ... ... 2011 жылы Алматыда 11 спорт түрінен 59 медальді сарапқа
салу дайындығы ... 17 ... 800 ... ... жуық ... құралдары өкілдері, 700 волонтерлер,
1500 ... ... ... және 60 ... жуық ... қатысатын
шығар деген болжамдар да бар. Шамамен 35-45 млн ... АҚШ ... ... ... ... туатыны сөзсіз.
Алматы қалалық акимат өкілдері,Ұлттық ... ... ... мен
спорт министрлігі, экономика мен бюджетті жосспарлау, транспорт ... ... және ... ... ... ... , ... ішкі істер, мәдениет жәнен ақпарат, сыртқы істер министрліктері
тарапынан ... ... ... ... ... талданды.
Спорт инфрақұрылымдары мен ... ... ... талданды.
Республикалық бюджеттен жалпы көлемі $722,2 млн. ... 15 мың ... ... салынбақ. Ол спорттың көптеген түрлерінен жарыс өткізуге
арналмақ ... ... ... ... ... баскетбол,
гандбол, мини-футбол және гимнастикадан) жарыстарға ... ... ... бұл ... ... көрмелер ұйымдастыруға жарамақ.
спорткомплекс «Медеу» және Б. Шолақ спорт сарайларына ірі реконструкция
жасалынды. ... ... ... жол ... ... ... [30].
$218,4 млн. жергілікті бюджет қаражатынан ... ... ... ... жылу жүйкелерін ретке келтіруге, ұйымдастыру
жұмыстарына тағы да ... ... ... млн. ... ... тау ... мен ... қалашығын салуға
жұмсалатын қаржы түсті.
2007 жылы 5,5 млрд. тенге республикалық ... ... ... 2008-
2009 жылдары спорт құрылымдарын салуға, 2010 жылы ... ... ... ... ауытқулар болуы да мүмкін. Қантар-ақпан 2011
жылдары Алматы мен ... ... ... ... ... ... құрылымдар халықаралық денгейге сәйкес ... ... ... ... елімізге жаңа спорт кешендерін, жұмыс күшін
пайдаланудың жаңа ... алып ... ... саты ... ойындарының
эмблемасын, логотипін жасау гимн ,спорт ... ... ... ... ... жарияланған болатын. ... 5 ... ... ... $1000 ... бағаланбақ.
Сурет 1. Эстафета қабылдау ... ... ... ... ... өткізетін қала болып 4
наурызда 2006 жылы Кувейтте Алматы ... ... ... және ... ... ... контракт жасалынды. 30 қаңтар мен 6 ақпан 2011
жылы ... ... ... ... ... ... кұткен келісімге
қол қойылуы тарихи оқиға айналды, ... ... ... ... мэрі – А. Жу ... ... жабу ... Иманғали Тасмағамбетовке 4 ақпан күні
«Changchun Wuhuan Dome» атты Қытай ... ... ... вице-
президенті Хо Чжэньтин тапсырғанының куәсі болдық.
Сол, Чанчунде өткен VI қысқы ... ... іс ... салсақ Спорттық ойындарды өткізу тікелей инфрақұрылым мен келетін
туристерге қызмет көрсету ... ... ... Қытайдың ел орталығынан алыста орналасқан провинциясының бірі
Қытай туралы дерек беретін туроператорлардың буклеттерінен ... ... ... ... апаратында тарихи орындар жоқтын
қасы. 200 жылдық тарихы бар Қытай қаласы Ал Харбин көрші ... ... ... де ... ... ... осы ... алынуы түсініксіз [31].
Чанчунь орыс тілінде «Мәнгі көктем» деген ... ... ... ... ... ... ... зауыты салынған еді. Чанчун
студент-тер қалашығы жұмысшылардың жалақысы Пекин қаласындағылардан 3 ... ... ... тазалайды. 2 миллион халқы бар қала ... ... ... мен ... ... ... денгейде
ұйымдастыра алды. Оны біз, Рессей ... ... ... китайцы подготовили весьма современную и в то же время отличающуюся
простотой. Два ... ... ... ... ... арена, дворцы
для фигурного катания, керлинга, да и главный крытый стадион для проведения
в нем ... ... ... и ... Игр ... из себя
модульные металлические конструкции. Ни бетона, ни ... один ... в ... ... Еще ... ... ... к решению вопроса
проведения соревнований на открытом воздухе. В ... ... базы ... ... для ... ... и биатлона, и получился второй ... ... ... – в ... ... это в 160 ... ... два с лишним часа пути, но ... ... ... болельщики, так как спортсмены и их тренеры жили, тренировались
практически ... с ... ... ... ... 2006 жыл ... әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов Чанчун ... ... ... ... Азиадаға арналған кешенде-рдің салынуы мен
сапасын,ұтымды ... ... ... ... салуда
пайдаланбақ. 1,424 млрд доллар көлемінде Азиада ойындарына ... ... ... және ... министрлігінің мәліметтері бойынша ... ... ... 59 ... ... ... ... топ жетекшісі Азиада өткізу жөніндегі көзғарасын былай
деп тұжырымдайды: «Нам ... ... ... концепцию подготовки
к Азиаде 2011 года. Мы приступаем к строительству олимпийской деревни ... ... Все они ... быть ... и ... ... особенностей той категории людей, о которой мы сегодня говорим. Надо
серьезно подумать о том, ... и ... ... ... ... ... Это станет мощным импульсом для дальнейшего развития
нашего города, потому что, к ... в ... ... людям с
ограниченными возможностями уделялось недостаточно внимания в вопросах той
же ... А ... ... немало работы для того, чтобы здесь
было ... ... ... ... үшін ... және ... қандай стадиондар
мен спорт кешендерін салу басталып қана қойған жоқ ... ... Ол, ... ... ... ... ... ) ҰОК
Тимур Досымбетов мәлімдеген болатын. Қазақстандағы спорттық кешендер
салуды ... ынта ... ... К.Ватанабэ Шымбұлақ тау шаңғы ... ... ... қала ... ... Ол жоба ... стандартқа сай. Қысқы
спорт ... ... ... ... ... ... ... Азиада ойындарының екі қалада өтуіне байланысты көп-теген
жобалар іске аспайтын ... тұр. ... ... екі ... қалай
бөлінбек деген сауалға тоқтасақ. Ел астанасында ... ... ... ... ерлер мен әйелдер ... ... ... Ал, Алматы үлесіне спорттың келесі түрлері;
шаңғы,тау ... ... ... ... ... ... Өкінішке орай, Алматыда салынбақ болған 20000 орындық спорт
сарайы салынбайтын болды. Балуан ... ... ... сарайы таршылық
жасайды және стандартқа сай болмай тұр. Жаңа спорт ... ... ... ... өткізуге қажет ақ. Азиада ойындарының
кейбір спорт түрлерінен ... ... ... ... ... ... ... трасса маусымдық сипатқа ие болмақ. Оның
алып ... ... ... ... ... Грек еліне көптеген
шығындар алып келгені белгілі. 3 млрд ... ... деп ... ... 8 млрд ... Оның ... мемлекет бюджетінен алынғанын
естен шығармау ... ... 1976 ... ... ... да
қарыздарға батты. 2000 жылғы ... 1,4 млрд ... ... ... ... екі ... ... естен шығармауымыз керек [24].
| |
| ... Азия ... ... |
| ... жылдың 4 наурызында Азиялық Олимпиада Кеңесі (АОК), ҚР Ұлттық ... ... (ҚР ҰОК) және ... ... ... арасында Қазақстан |
|Республикасында, Алматы қаласында 7-ші қысқы Азия ... ... ... ... қол ... 2007 ... 29 қазанда АОК ҚР ҰОК-нің 7-ші қысқы |
|Азия ойындары бағдарламасын Алматы және Астана қалалары арасында бөліп ... ... ... ... [17]. ... мен ... басталуы ... Азия ... ... ... 2011 жылы 30 қаңтар мен ақпанның 6-сы|
|аралығында Астана мен Алматы қалаларында өтеді. Алайда Азиада негізінен |
|бұдан ... ... ... ... ... ... |
|Олимпиадалық Алауы эстафетасының басталуы ... 2011 ... 11 ... ... ... ... тұтанып. 12 қаңтар күні Алматы қаласына |
|әкелінеді. Алау Эстафетасын ... ... ... соң ... ... |
|көшелерін бойлай жүріп, онан соң аймақтарға жіберіледі. Алау 20 күн бойы |
|Қазақстанды ... ... ... - Азия ойындарының ашылу салтанатына |
|жеткізіледі. |
| |
| ... ... ... ... |
| ... ... Азиада ойындарының бағдарламасында келесідей шараларды |
|өткізу жоспарланған: ... ... ... Кеңесі Бас Ассамблеясының отырысы (2011 жылғы |
|29 қаңтар, «Рэдиссон отелі»); ... Азия ... ... ашылу рәсімі (30 қаңтар, жаңа ... ... ... ... ... ... ... жарыс (29 қаңтардан 6 ақпанға дейін, |
|«Қазақстан» спорт сарайы). ... ... ... (2-5 ақпан. Республикалық велотрек). ... ... (31 ... 2 ... ... Республикалық велотрек) |
|жарыс бағдарламасында өзгерістер мен толықтырулар болуы мүмкін. ... ... ... ... ойындарын өткізу кезінде жақын және алыс |
|шетелдерден екі жарым мыңнан астам қонақтар келеді деп күтілуде. Оның бес ... ... ... ... жүзі ... жаттықтырушылар, мамандар, |
|спорт төрешілері, дәрігерлер және т.б. , ... ... жуық ... ... шетелдік журналистер мен үш жүз республикалық және |
|қалалық БАҚ өкілдері [23]. ... ... ... ... қонақ үй кешенінің көрме павильонын |
|жабдықтау ұсынылуда. Осы қонақ үйде ... ... ... |
|болады. Бұдан басқа қонақтардың ішіндегі жақын және алыс шетелдік ... ... ... ... ... ашылу салтанаты: Азиаданың ең басты маңызды оқиғасы 30 қаңтарда ... ... ... ... ... ... ... болып |
|табылады. Оның салтанатты ашылу рәсімі тәуелсіз Қазақстан тарихында және |
|қысқы Азия ойындарын өткізу тарихында ең ... ... ... бірі ... ... ... басшысы, достас мемлекет басшылары, |
|Халықаралық Олимпиада комитеті мен Азиялық Олимпиада ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... |
| ... ... ... ... Азиада» деп аталатын үлкен жоба ... ... ... ... ... ... ... Азиада - бұл жарыс емес. Бұл Ойын идеясын одан әрі жандандыра |
|түсетін локомотив және де ... ... ... тілінде спорттық |
|басты оқиғаларды жүргізеді. Мәдени Азиада қазақтың мәдени мұралары мен ... жаңа ... алға ... жоба ... ... ... |
|барлығы Республикамызды және оның астанасын барлық елге таныту үшін ... ... ... ... ... ... - төрт жыл ... 1951 жылдан бері|
|Азия елдерінің барлығында атлеттер арасында өткізілетін ... ... ... Нью ... ... ... Ойыннан жүргізіліп келеді. Ойындардың |
|жалпы ұзақтығы - Ашылу және ... ... қоса кем ... 7 және ең ... 16 ... ... емес. Ойын Халықаралық Олимпиада комитетінің (ХОК) |
|қадағалауымен Азиялық Олимпиада кеңесімен (АОК) реттеледі. Азия ойындарының|
|эмблемасы, туы, ұраны мен әнұраны Кеңес меншігі ... ... ... ... ... ... ... комитеті бастайды. Мемлекеттік ту мен |
|әнұран ... ... ... ... Он ... ойын 2010 жылы 12-27 ... ... Гуанчжоуда өтеді. Бұл жерде Азия ойындарында бірінші рет |
|Крикет өтеді [19]. ... ... ... ... ... ... ... ... бірнеше елі тәуелсіздік алды. |
|Көптеген жаңа ... ... ... ... көмектесетіндей |
|жарыстардың жаңа түрлерін жасағысы келді. 1948 жылғы тамыз айында ... ... ... Олимпиада ойындарының барысында Үндістан Олимпиада комитеті |
|Гуру Дутт ... ... Азия ... командаларының басшыларына «Азия |
|Атлеттік Федерациясын» ... ... Азия ... ... ... |
|талқылауды ұсынды. 1949 жылы ақпанда ... ... ... ... ... ... Бірінші Азия ойындарын Нью-Делиде өткізуге шешім |
|қабылданды. ... ... ... жылы ... ... мен Израильді қабылдау мәселесі бойынша дау |
|туындады. Ойынды қабылдаушы ... осы ... ... ... ... болды. 1970 жылы Оңтүстік Корея Солтүстік Корея тарапынан болатын |
|қауіпсіздікке қауіп ... ... ... ... алмады, ойындар|
|Корея қаражатын пайдаланып Таиланд астанасы - Бангкокта өткізілді. 1973 |
|жылы АҚШ пен Тайваньның бірнеше елдері мен ... Араб ... ... ... байланысты дау туындады. 1977 жылы Пәкістан Бангладеш ... ... ... ... ойындарды өткізе алмады. Ойындар тағы |
|Бангкокқа ауыстырылды. Осы оқиғалардан ... ... ... ... ... Азия ... ... жарғысын өзгерту туралы шешім |
|қабылдады. |
| ... 1 ... Азия ... [38] |
| |
| |
| ... № |
| ... ... ел |
| ... |
| ... ... саны ... түрлерінің саны ... мен ... тұ ... саны |
| ... ... ... ... |
|7 |
|7 ... |
| ... ... ... ... ... |
|6 ... |
| ... ... ... ... ... |
|7 ... |
| ... ... ... ... ... |
|7 ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... ... ... ... жаңа бірлестік құрылды. Осы кеңес |
|ойындарды 1986 ... бері ... ... ... ... АОК ХОК ... сәйкес оны «Қытай (Тайбэй)» деп атайды. Израиль шығарылып ... ... ... қосылды. Ойындарға 1994 жылы бірнеше елдердің |
|қарсы болуына қарамастан АОК ... ... ... ... ... ... Өзбекстан, Түркіменстан және Тәжікстан. ... ... ... Азия Ойындарының логотипі (эмблемасы) олимпиадалық спорттық қозғалыс |
|идеясын білдіріп, Азия Ойындары өтетін елдің ерекшелігін көрсетіп тұруы ... ... ... ... ... ... кейін ол Азиялық |
|Олимпиада Кеңесімен бекітіледі. Азиялық Ойындардың барлық элементтерінің |
|ажырамас бөлігі ... ... күн көзі ... ... |
|2007 жылы 2011 ... ... Азия ... ... ... ... |
|жарияланды. Байқауда 50 ... ... ... 10 жоба ... ... |
| ... 2 ... Азия ... ... ... жеңіп алған медальдар саны |
|[17] |
| ...... ... ел ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... жоқ |
| ... ... ... ... ... жоқ |
| ... ... ... ... ... |
|9 |
|8 ... |
| ... ... ... ... ... |
|8 |
|7 ... |
| ... ... ... ... |
|7 |
|7 |
|6 ... |
| ... ... ... ... ... |
|6 |
|6 |
|6 ... |
| |
| ... ... ... Тигран Туниянц жетекшілік еткен ... ... тобы ... ... Ертеректе аталмыш ұжым |
|Пекин қаласында болатын Олимпиадалық Ойындардың ... ... ... ... ... ... мен безендірілуін жасаған еді. ... ... ... ... атап ... ... нобайларды есепке |
|алмағанда, осы уақытқа дейін біз жасаған 20 жобаның ішінен таңдауымыз дәл ... ... ... 4 ... түс бар: ... бирюза, рубин мен алтын. |
|Азиада Ойындарының эмблемасында түрлі түстер бұған дейін қолданылмаған». |
|Мысалы, ... ... ... ... ... ... түсі ... |
|триколорға сай – ақ, көк, қызыл [5]. ... Лейк ... ... қар ... бейнеленген және ашық |
|түстерге боялған – сары, қызғылт сары және көк. Бұл ... ... ... ... ... Юта ... табиғатына тән. ... ... ... Азия ... ... ... арба ... |
|ұқсас. Геральдикалық өнерде доңғалақ ... де, ... да ... |
|қозғалыс белгісін білдіреді. Тұрақты даму идеясының белгісі бола отырып, ...... алға ... жылжуын білдіретін эмблема болып табылады. |
|Доңғалақ бейнесі дөңгелек символикасына ... ... ... және көне |
|нанымдарға сәйкес, ол Күн құдайының Жерді айналу идеясын береді. Бұл ретте |
|логотип ... ... ... ол өмір мен ... ... ... шырақтың сәулелі қуатын білдіреді. 7-ші қысқы Азия Ойындарының |
|эмблемасы үш түстен, ... ... ... бірінің үстіне бірін салумен |
|жасалған. Дайын нұсқасында ақ кристалл түріндегі кесінді мен айналасы сары |
|түсті суреті қолданылады. ... ... бола ... ол ... көк пен ... ... ... қарсыластығы есебінен «әсерлі» әрекетті күшейтеді. |
|Түрлі-түсті гамманың өзінің мағынасы бар («суық» көк пен «жылы» қызылдың ... ... бұл ... сезінуді және эмоциялық жақсаруды |
|күшейтеді [8]. ... көк түс ... ... ... мен кеңдігін символмен |
|көрсетеді, сонымен бірге, ол ... пен ... ... ... ... бейнелейді. Қызыл түс жеңіске деген ырықсыз күш-жігерді, |
|спорттық құмарлықты және ... ... ... Үйлесе келе, осы |
|екі түс жарқын спорттық оқиға болып келетін қысқы Азияда рухының өзін ... мұз бен ... ... ... береді, оны келесі 2 суреттен |
|көруге болады. |
| ... 2. ... ... ... [37] ... ... ... ... Азия ... ұраны: «Мақсаты бірдің – рухы бір!». ... (3 ... ... ... ... ... ... мен
халықтардың бір мақсатқа жетудегі ауызбірлігі мен достығын бейнелейді. ... 7-ші ... Азия ... ... ... олимпиада
идеалдарына адалдығын тағы бір дәлелдейді (Қосымша А,Ә).
Сурет 3. Азия Ойындарының ұраны: «Мақсаты бірдің – рухы бір!» ... ... ... ойындарын ұйымдастыру комитетінің ... ... ... айтуы бойынша билет сатудан түскен
пайда 432 млн. тенгені ... ... ал ... ... ... Рашида Шайкенова әрбір елімізге келген турист
2000 доллардан ... ... деп, ... ... ... ... келеді деп есептеді.
2011 жылғы 7-ші қысқы Азиада ойыны кезінде Астана мен Алматы қаласына
келетін туристерді 4 ... ... ... ... ... ... (АОК), 274-vip-қонақтар мен ресми ... ... ... ... ... ... көрсетушілер,
дәрігенлер мен масажистер, 1300- шетелдік БАҚ өкілдері, құқық қорғаушылар,
барлығы 3897 адам, оның 1694 Астана қаласына, ал 2203 адам ... ... ... ... ойыны кезінде Республикамызға келетін пайда қонақүйлерден,
мирамханалардан, тасымалдау көліктерінен, сондай-ақ, мәдениет үйлері,
концерт ... ... және ... ... ... ... Дегенмен нақты сандық көрсеткіштерді айту ... ... ... ... ... қарағанда 70-80 % -ке көтеріледі ... ... ... ... ... кезінде елімізге келетін пайда көздерінің бірі
сувенирлер болып табылады. Ал, нақты қанша табыс ... ... ... ашық ... ... келтірілген мәліметтерді
қорытындылай келе, спорт және туризм министрі ... ... ... ... ойынын өткізу 233, 5 млрд. тенгені құраса, ал ... 5 ... ... ... деп атап көрсетті.
1. Туризмнің, теориялық негіздері, түрлері және оның маңызы
Туристік іс әрекет көңіл көтеру, таным мен ... ... ... ... ... камтамасыз етумен қатар транспорттық қызметті,
тамақгану, ... ... ... талап ететін
тұтынушылық сұраныстың жаңа түрін өмірге енгізуде.
Қазіргі кездегі туризм толық жіктеу үшін туризмнің түрін ... ... ... атап ... болады: яғни туризмнің ұлттық ... ... ... ... негізгі қажеттілік:
саяхатқа пайдаланылатын негізгі қозғалыс құралдары: ... ... ... ... ... ... өнім ... қалыптасуының негізгі
принциптері және т.б. Туризм келесі түрлерге бөлінеді:
Рекреациялық туризм. Туризмнің бұл түрінің негізінде ... ... ... ... ... ... ... бұл түрі әр түрлі діндегі адамдардың діни
қажеттілігіне негізделген. Діни туризм екіге бөлінеді:
- діни мерекелерде мешіттерге, шіркеулерге бару:
- ... ... ... ... Бұл ... негізінде басқа ... ... ... ... ... өту ... ... туризм. Ол түрлі ... ... ... съездерге, конгрестерге және
т.б. ... ... ... ... қатысуға байланысты
ұйымдастырылады.
Конгресске қатысушының шығыны әрине қарапайым туристің ... ... ... ... ... ... үйымдастыру қажеттілігі
туады.
Өткенді аңсау мақсатындағы туризм. Тарихи өмір сүру аясында осы
орындарға бару қажеттілігіне негізделген.
Өз бетінше ұйымдастырылған туризм. ... бұл түрі ... атқа ... су ... және т.б. ... ... біріктіреді. Туризмнің бұл түрінің айрықша
ерекшелігі оған ... өз ... ... ... Турларды ұйымдастырумен ... ... ... ... ... және бірлестіктермен ... ... ... ... Туризмнің бүл саласына ... ... ... ... ... ... сапарлар жатады.
Танымдық туризм. Туризмнің бұл түрінің негізін әр түрлі бағыттарда
білімді арттыруға деген қажеттілікті қанағаттандыру қүрайды.
Спорттық туризм. ... бұл ... ... ... жатыр, осыған байланысты:
Белсенді (активті) және пассивті түрге бөлінеді. ... ... ... ... ... ... кажетілігі, ал
пассивті туризмге қызығушылық, яғни сайыстар мен ... ... ... ... шығу ... ... ... байланысты
туризм келесі түрлерге бөлінеді.
Жаяу туризм. Туризмнің бұл түрін ішкі туризмде кеңінен
тараған.
Тәжірбие ... бір ... ... ... ... ... да ... мысалыға, ұшақ-автобус, темір жол-автобус
және т.б. түрлерін айтуға болады. ... ... ... түр ... ... Туризмнің бұл түрінде саяхат автобусты қозғалыс
қүралы ретінде ... ... ... ... туристік-экскурциялық (транспорт туры, үсынатын қызметтің
барлық түрін, яғни тамақгану, экскурсиялық қызметті ұсынумен)
және "денсаулық ... деп ... - ... туры ... (бір ... ... туризмі. ... бүл ... ... ғана ... алады.
Автокөлік туризмі. Туризмнің бүл түрі XX ... ... ... ... ... кезде ол кеңінен таралуда.
Әуежолы туризмі. Туризмнің осы түрінің болашағы зор, ... ... ... ... ... ... Мысалы 1960
жылдан 1980 жылға дейіннің өзінде туризмде қодданылатын үлес салмағы үш ... ... ... үшақгағы жолаушылар орнының ... ... ... ... және арнайы туристік тасымалдауға арналған
әуе сапарларына бөлінеді [4].
Теплоход (су) туризмі. Туризмнің бүл ... ... өзен ... ... ... ... бойынша бағыттар круизді
(ұзақтығы бір ... аса ... ... ... ... ... Олар
порттарға тоқгамауы да мүмкін.
Өзен ... ... ... ... ... Оларға: бір тәуліісген үзаққа өзен су кдйығын жалға алып
саяхаттау мен ұзақтығы бір ... ... ... ... ... экскурциялық серуендер жатады.
Круизді және ... ... ... ... ... ... ... теплоходтар қолданылады.
Барлық жағдайы жасалған теплоходтағы су ... ... ... ... ... ... көңіл көтерумен
камтамасыз етілуінде.
Теміржол туризмі. Туризмнің бұл түрі XIX ... ... ... ... ... билеттерінің салыстырмалы арзан болуы
оны тұрғындардың аз кдмтамасыз етілген бөлгіне қолайлы болады. ... ... мен ... ... ... ... бәсекелестікте болып
тұрады.
Туристік өнім бағасын құрау принципін анықтауға байланысты коммерциялық
және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарға жеткілікті ақшалай қаражаты жоқ
тұрғындардың әр түрлі деңгейіне демалуға мүмкіндік беру ... ... ... ... ... ... ... жалақы алатындар және т.б.
Әйгілі американ социологы Т.Бертон бос уақытты ... ... ... ... ... әсер ... факторлардың үш тобын бөледі:
- технологиялық (жаппай коммуникация құралдары);
- институттық (зандылық);
- әлеуметтік-экономикалық (демография, кіріс шамасы, мамандық).
Өз кезегінде бос ... ... ... ... ... әсер ... ... бірі болып есептелінеді.
Туризмнің дамуына әсер ететін негізгі ... ... ... болып бөлінеді.
Статистикалық табиғи-географиялық факторлар жиынтығы жатады. Өйткені ол
тұрақгы мәнге ие, себебі адам туристік қажеттілікке тек ... ... оны ... ... ... және ... өз ... әдемі, бай табиғаттан, ... ... жер асты ... да ... ... ... ... демографиялық, ... және ... ... жатады. Олардың мәні уақыт және
кеңістікте өзгеретін әр түрлі шамада болуы мүмкін.
Жоғарыда аталған бөлулерден басқа туризмге әсер ... ... ... ... ... бөлінеді.
Сыртқы факторлар туризмге демографиялық және әлеуметтік ... әсер ... ... бұл тобы ... ... ... ... әйелдер санының өсуі және әр жанұяның кірісінің өзгеруі, ... ... ... өсуі, некеге кеш тұру және жанұяның кірісінің
өзгеруі, жалғыз басты адамдар пропорциясының өсуі, некеге кеш тұру ... күру ... ... ... ... ... санының өсуі,
иммиграция шегінің қыскаруы жатады. Ақылы іс ... ... ... ... ... ... ... іскерлік туризмнің сипатын
өзгертеді. Бұл турлардың ұзақтылығына әкеледі.
Жоғарыда аталған көрсеткіштер туризмнің дамуының объективті әлеуметтік-
демографиялық жағдайын жасайтын ... бос ... ... ... Сондықган да туризмді дамыту бағдарламасын ... ... қоры мен бос ... ... анықгау керек болады.
Тұрғындардың бос уақыт кұрылымы:
- қоғамдық өндістегі еңбек;
- физиологиялық кажеттіліктерді қанағаттандыру уақыты;
- үй ... ... ... алуға келетін уақыт шығыны;
- еркін уақыт.
Туризмге әсер ететін сыртқы ... ... және ... ... ... кірістің көбеюі (азаюы), демалуға бөлінген
кіріс бөлігіне байланысты жоғары туристік белсенділік: туризм мен ... ... ... ... ... ... өсуі ... дамуына әсер етеін ... ... ... тұрғындардың білім, мәдениет, эстетикалық кажеттілік
деңгейлерінің өсуі де жатады. ... ... ... ... әр ... түрмысымен, тарихымен, мәдениетімен, өмір ... ... ... ... ... ... сыртқы факторларға саяси және ... ... ... ... ... ... мен сауданың
дамуы, саяхаттаудың қауіпсіздік жағдайларының өзгеруі жатады.
Ішкі (эндогендік) факторлар - бұл ... ... әсер ... Оған ең бірінші материалды-техникалық факторлар жатады [9].
Олардың бастысы орналастыру ... ... ... ... ... сауданың және т.б. дамуымен
байланысты.
Ішкі факторға туристік нарықтың төмендегі факторлары жатады.
а) ... ... және ... факторлары (қазіргі
нарықгық кдтынастардың ерекшелігі ретінде туристік өнімге деген ... ... ... ... катар жеке туризмнің өсуін айтуға
болады).
б) ... ... ... өсуі ... ... жаңа туристік
сегменттердің пайда болуы, саяхат баратын жерлердің қашықтығының ұлғаюы,
демалысты әр түрлілігі және ... ... ... пен ... ... сәйкестілік ролінің
өсуі (көлденең интеграцияны күшейту, яғни ірі фирмалардың орта және
кіші фирмалармен серіктік кдтынастарының өсуі: туристік ... ... ... интеграциялау және т.б.)
г) Туризмдегі кадрлар ... өсуі ... ... ... ... еңбекті ұйымдастыруды жақсарту
және т.б.)
д) Жеке ... ... ... артуы.
Жоғарыда келтірілген факторлар өз кезегінде экстенсивті, интенсивті
және ... ... ... ... ... ... ... материалды
ресурстар көлемінің өсуі, туризмнің жаңа объекгілерін салу.
Интенсивті факторлар: жеке адам ... ... ... ... ... ғылыми-техникалық прогресс жетістіісгерін пайдалана
отырып материалды ... ... ... ... бар материалдық
ресурстарды тиімді пайдалану және ... ... ... ... ... ... ... жүмыссыздық: ақшаның түрақсыздығы, жеке түтыну көлемінің
қысқаруы, қолайсыз ... ... ... ... ... және ... ... негативті әсер ететін факторларға мысал ретінде мына
жағдайды келтіруге болады: қызмет көрсету тарифының тұрақсыздығы: туристік
қызмет көрсетуге ... ... ... қонақ үй қызметінің нашарлауы:
сапардың ұзақгығығының, оған кететін шығынның қысқару: ... ... ... ... ... Бұл ... осы жағдайларда өздерін
әлсіз сезінетін әлеуметтік және жастар туризміне маңызды әсерін тигізеді.
Казіргі кезде негативті факторлар Қазақстанда туризмнің дамуына ... ... ... ... Н. ... ... халқына арналған:
"Казақста-2030" жолдауында қызмет көрсету, оның ішінде ... ... бар ... дамытудағы үзақ жылдық мақсаттар мен оны ... ... ... ... туризмді дамытуға катысты төмендегідей ерекше стратегиялық
мәселелерге тоқталуға ... ... ... ... ... жалпы
алғандағы "моделінің" көрінуі:
әрбір Министрліктер мен ведомстволардың туризм индустриясын
дамытуға, оның ... мен ... ... ... жауапкершілікті сезінетіндей "туризм" жүйесінің
қалыптасуы:
- туризм ... ... ... ... зандылықгардың, шешімдердің қоғамды ... ... ... даму ... ... ... қызметті басқаруға, стратегиялық жоспарлауға негізделген жүйенің
кажеттілігі:
Туризмнің стратегиялық дамуына ... ... зор ... ... ... ... ... ғылыми және
шығармашылық мүмкіндіктерінің жоғарылығымен ерекшеленетін адам ресурсының
болуы; экологиялық саясатты ... ала ... ... ... ... пайдалану арқылы туристік-реакрациялық шаруашылықгы дамытуға
қолайлы табиғи ресурстардың молдығы; шет мемлекеттерден келетін туризмді
дамытуға қажетті ... ... ... ... ... табиғатындағы
өзіне ғана тән қонақ жайлылығы; ... ... ... ... ... жағдайы мен оның территориясында
тарихи Ұлы ... ... ... ... халықаралық ұйымдардың (БҰҰ,
ЮНЕСКО, ДТҰ және т.б.) қолдануы: экономика саласына тиімді ыкпалы ... ... ... ... немесе жанама түрде кері әсерін
тигізетін факторлар:
- қызмет ... ... ... ... ... ... ... кажет ететін жалпы теңгермешілік пен жарқын болашаққа
кепілдік берердей менталитеттің ... ... ... ... ... ... жаңа тәсілдері мен бәсекелестікке
сай ... ... өз ... ... ... негізінде туристік қызмет
өндірісінің ішкі ... мен ... ... ... орта ... өте баяу ... ... тиісті дәрежеде туризмді ... ... және ... ... ... ... еуметтік-экономикалық деңгейдегі дайындықтарының сапасыздығы
Қазіргі ... ... ... ... ... "Жібек жолының тарихи орталықтарын қайта өркендету,
түркі тілдес ... ... ... сақгау және сабақтастыра дамыту,
туризмнің инфрақұрылымын ... атты ... ... саласындағы қарым-қатынастарды реттейтін зандық, нормативтік,
үйымдастырушылық- құқықгық ... ... ... ... дамытудың үлттық стратегиясын іске ... ... ... ... ... ... ... ешкімге
ұқсамайтындай өзіне ғана тән ... ... қүру ... ... ... ... айқындалатын, қызығушылық
туғызатындай және ... ... ... комплекске
қысқа мерзімде қол жеткізуге мүмкініктерде бар ... ... енді ғана ... келе ... ... Туристік қызметтің
үзақ мерзімдік басылымдылық мақсаттарының негізінде оның барлық салалары
бойынша түрліше ізденістер жүргізілуде.
Республикамызда ... және ішкі ... ... осы ... заң ... ... ... болуын талап етіп
отыр. Осы орайда Қазақстан Республикасының территориясында туристік қызмет
пен туризмнің құқықгық, ... ... және ... ... бірқатар нормативтік, құқықтық құжаттар қабылданды .
Еліміздегі туризм инфрақұлыламының жіте дамуына, ... ... ... ... ... болмауына және сол
объектілерді іске ... ... ... ... ... ... ... түсе алатындай және экономикалық табысты салаға
айналуына мүмкіндіктері зор.
Республикамыздағы ... және ... ... ғылыми-
мәдениеттанымдық, сәулет-қала құрылысы туризм жүйесін ... ... ... ... ... кажеттілігі туып отыр.
"Туризм" жүйесінің мемлекеттік және мемлекеттік емес кұрылымдарының өзара
байланысына қатысты.
Туризмнің маңыздылығы жөніндегі ... ... ... 1993, А.М.Мелдебеков 1998., А.Г.Ким 1991., ... 1995., ... 1997., ... А), ... құру ... ... 1983., Веденин. 1982., В.М.Кривошеев ... 1985 және т.б.), ... ... күні ... ... 1997., ... 1998. және т.б) ... ... ... ... ... та ... ойындарының ықпалы
туралы мәліметтер жоқ.
Ғылым мен ... ... ... ... ... ... абсолютіне мейлінше толық та дәл жауап беру мүмкін болмай
отыр. Туризм жүйе ... ... ... мәні ... жоғарғы дәрежедегі
күрделі, көпқырлы, тарихи дамып, әртүрлі өзгерістерге үшырап отыратын
қүбылыс. Сондықтан да ... ... ... бергенде туристік қызметтің
табиғаты мен мәні жайлы әртүрлі ... ... ... ... ... ... де кездестіруге болады.
ДТҰ-ға мүше мемлекеттердегі туризмге қатысты саясаты мемлекеттік ... ... ... ... және аймақгық туристік
үйымдардың іс-тәжірбиесін қарастыра келіп, әлемдік ... жер ... ... ... ... ... ... пен
өзара түсініктің моральдық және интеллектуальдық негізі бола алатындығы
атап өтілген.
ДТҰ-ның жоғарыда ... ... ... ... мәдени ағарту және экономикалық өмірі мен ... ... ... зор ... ... ... қызмет
ретінде: әлеуметгік-экономикалық өмірдің қүрамдас бөлігіндей ... ... ... ... ... мен ... және ... іске асырушы адам қызметінің түрі ретінде, адамдардың жеке
тұлғалық дамуының сапалық элементі ретінде ... ... XX ... ... (1989) ... сай ДТҰ
өзіне мүше елдерді туризмге катысты мәселелерді кең ауқымда ... үшін ... ... ... ... ... парламент сайлауларында,
туристік саясат жүргізе алатындай оның ... ... ... ... ... мен хұқықтық ережелер кабылдауға қабілетті, туризм жайында Заң
немесе Заң күші бар Турист Кодексін қабылдайтындай параламент өз кезегінде
туризм ... ... ... ... мен ұлттық заңдылықтарды
қолдануға ерекше мән ... ... ... ... халықаралық келіссөздер жүргізіп
келісім шарттар жасап, туризм саласындағы карым-катынастарды ... ... ... ... мен ... ... басшылыққа
алып отырады [36].
Еліміздегі туризм индустриясын дамыту оның геосаяси, географиялық және
тарихи-мәдени кеңістігіндегі ... ... ... ... ... ... туристік байланыстың маңызды бөлігіне
айналдыруға негізделген. ... ... ... ... мақсат
жетістіктеріне бағынышты ең күрделі мақсаттылық жүйелеріне ... де ... ... сияқты акпараттың берілуі мен басқару процессі
тән. Жүйелілік туризм мен оның инфрақүрылымын ... ... ... ... ... ... бірыңғайлылығы ретінде
қарастырылуы кажет. Сондықган бүл жүйенің қоғамдық функциясы мен ... даму ... ... үшін ... оның мақсаты мен шағын
жүйелерінің мақсатын айқындап алу кажет.
"Туризм" жүйесінің жүмыс ... ... ... туризмге
қатысты саясатты үйлестіруде туризмнің басымдылығын заң жүзінде айқындайтын
мемлекеттік саясат басты роль аткарады.
Туризм жүйесін дамытудағы ... ... ... ... құндылықгармен, көркем шығармашылықгың және өндірістік
мақсаттағы бірегей орындарды көрсетіп таныстыру: туристік ... ... ... ... азаматтарын баска елдердің ... ... ... ... Қазақстан Республикасының халықаралық
гуманитарлық байланыстарын нығайту және кеңейту: ... ... ... ... ... ... деп түжырымдалынған [20].
Осылайша танымдық, ұйымдастырушылық, саяси және экономикалық түрғыдан
белгілеу, жалпы мақсатты көпсатылы жүйелілік негізде кішігірім ... ... ... ... ... ... ... .
Өзінің мазмұны жағынан ... ... ... және рухани
құндылықтарды өндіру, адамдардың карым-қатынастарының формасы, қоғамдық
жағдайлар мен ... ... ... жеке ... кабілеті,
дағдылары мен білімдерін жетілуіне катысты болғандықган, туризм жүйесі
құрылысының негізін қалайтын күрделі де ... жүйе ... ... ... ... ... өндірістік құрылымының ұйымдастырушылық-
құқықтық формалары, туристік-экскурциялық қызмет көрсетуді ... ... ... туристік мақсаттағы тауарларды өндіру және сату
сияқты т.б. қызметтің барлық түрлері туризм жүйесінің ... ... ... ... ... жүйесінің көп қырлы функцияларының біріне
рекреациялық ресурстары жатады. Рекреациялық ... ... ... ... ... ... ... рекреациялық салаға тартылған объектілерді(табиғи, табиғи-
этникалық геожуйе мен оның ... ... дене және ... оның ... ... ету ... калпына келтіріп, арттыруға
және де курорт пен туристік ... ... мен ... ... әртүрлі түрлерінің сүранымдарын қанағаттандыруға ... ... және ... ... мен оның ... Туризмде қолданылатын мақсатты туристік-рекреациялық ресурстар
катарына:
- емдік демалыс ресурстары: минералды су, ... ... ... ... ... туризмнің ресурстары: ... ... ... жыл ... ... ... ... теңіз
жағасы, суға түсу маусымын:
- спорттық туризм ресурстары: табиғи ... ... ... ... ... ... көрінетін
ерекшеліктер), оның , өзіне тән ерекшеліктерін ... ... ... ... ... т.с.с)
- экскурсиялық туризм ресурстары: тарихи, мәдени, археологиялық
ескерткіштер, табиғаттың көрікті орындары, этнографиялық және
шаруашылықгық объектілер, ... және тағы ... ... ресурстар" бұл тек қана ТМД елдерінде тараған түсінік.
Оның маңызы мен жіктемесі жайлы біздің елімізде де шет ... де ... жоқ. ДТҰ Бас ... IV ... ... ... ... "жасанды", "мәдени" ... ... ... ... ... ... ресурстар жөнінде әртүрлі терминологиялық айырмашылықгар
болғанмен олардың барлығы да оған белгілі бір объектілер мен ... ... ... ... зандылықгар мен
кешендерін, халықгық қолданбалы және көркем шығармашылығының этномәдени
құндылықгарын, ... ... ... және ... ... ... мен ... ресурстар" ұғымдары өздерінің
мәндерін жағынан өте жақын ұғым, олар адамдардың демалуы, мен ... және ... ... ... ... ... мен құбылыстар жиынтығын шатастырмау үшін ... ... деп ... дұрыс болып отыр.
Туристік нарық қызметінің саласын тандауда немесе оның ары ... ... ... ... ... ... ... ресурстардың болуы жатады.
Табиғи жаратылыстық ресурстарға технологиялық құрамдық, ... ... ... және т.б. ... ... ... ресурстар екі топқа бөлінеді,
біріншісі ... ... ... ... ... ... ... туғызушы ресурстар.
Технологиялық міндетті ... ... ... ... ... ... ... Туристік нарықгы жетілдіруде
технологиялық қажетті ресурстар болуы кажет. Мысалы, экологиялық ... әсем ... ... ... ал тау ... мен ... ... мен шатқалдардың бірегей массалардың болуы жатады.
Технологиялық міндетті ресурстар толық ... мен ... ... ... ... ... уақытта ең тиімді мүм-
кіндік болып санала бермейді. Сұранымды толық қанағаттандыру үшін өзіне
тән орта, ... ... ... ... ... ... яғни ... туғызатын ресурстар болуы қажет.
Технологиялық міндетті және мүмкіндік жасаушы ресурстардың үйлесімділігі
демалушылардың ... ... ... туристік-
рекреациялық ресурстар кешенін қалыптастырады.
Технологиялық міндетті рекреациялық ресурстар рекреациялық ресурстың
өзі немесе мақсатты бақыттағы ... ... ... және т.б.) ... рекреациялық емес, бірақ та технологиялық ... бар ... ... ... т.б.) ... ... екіге бөлінеді.
Табиғи ресурстардың сыйымдылығын біркелкі емес ағынын, ... ... ... үлкен сұранымын канағаттандыра алатындай
қабілетімен есептеледі.
Табиғи ресурстардың көлемі туризмнің ... бір ... ... жүмыстардың циклына орай анықгалады.
Табиғи ресурстарды пайдалануды реттеп отыру ... ... аса ... сондай-ақ табиғи ортадағы экологиялық тепе-
теңдікті сақгауға лайықгы шара ... ... ... мақсаттылығы ... бір ... ... осы ... ... ... ... түсетін
әлеуметтік-экономикалық пайдамен айқындалады. ... ... - ... ... болжауға, экологиялық ... ... ... ... ... өнім ... ... қамтамасыз етуден түрады.
Кешенділік бүл қолда бар ресурстардың ... мен ... ... ... қарасытырады.
Табиғи объектілер мен кешендер негізінен туристік- рекреациялық ... ... ... ... ... шаруашылықга олар еңбек заты
болып, ал туристік ... ... ... ... ... ... ... мен кешендер туристік рекреациялық қызметке ... ... ... ... та олар ... ... ... қатынастың артуымен, ... ... ... ... ... кеткен еңбек және қаржылай түрғындардан кейін,
туристік өнімді өндіруге, тікелей қолдануға және ... ... ... ... ... ... жатады.
Табиғи кешендерді туристік қызмет өндірісіне қолдануда табиғат
ресурстары шешуші фактор болып ... ... ... туристік кешен, жол бағыттарды айқындайтын
фактор болып есептеледі. Себебі, туристердің демалу мен ... ... ... ... ... ... роль ... шаруашылықты ұйымдастыруда кайсы бір территорияның ... ... ... ... ... мен ауа-рай, өсімдіктер
әлемінің сан қилығы, аң мен ... ... ... сондай ақ демалумен
спорттың тиімді түрлерімен айналысуды ... ... ... ... ... көрікті орындар әсемдігі, туристерді
тартатын, өзіндік ерекшеліктері, ауасының тазалығы, альпинизм, тау ... аң ... және т.б. ... ... ыңғайлы маршруттар ашуға
сүраныстар туғызғанымн, туристік объектілер мен коммуникация ... ... ... қиындықгарға кезігеді, алайда
осындай қыйындықгарға кдрамастан жұмсалған шығын тез арада-ақ ... ... ... ... ... ... ... саласының негізгі
дамуы үшін, туристік саланың комплекстік спецификасын құрастырудағы табиғи
тіркеуі жэне туристік рекреациялық ... ... ... ... ... ... деп ... болады.
Қазіргі рекреациялық ресурстың ... ... ... ... ... алуы бұл ... ... байланысты.
Анықталған әдіс табиғи ресурстың санымен байланысты. Бірақ-та, ... ... ... ... ... және ... ... біреуі де анықгалмаған және рекреациялық ресурстың классификациясы ... ... ... тек ТМД ... ғана ... ... ... бұл шетелдермен көзқарастары яғни ... ... ... ... ... бұл ДСҰ-на IV сессиядағы
келісім ... ... ... ... ұғымдар қолданылады: "жаратымды",
"көркемөнер", тағы "табиғи", "туристік" ресурстар [13].
Соңғы 10 ... ... ... қазіргі көрсетілудегі ұғымы бірнеше
терминдер қолданылады: "табиғи рекреациялық ресурстар", "рекреациялық
мүмкіндіктер" және ... ... ... тарихи-мәдени байлық және комплексі,
этномәдени халықка мұра қондыру, ... және ... ... ... ... ... қызмет, еңбекші
ресурс және т.б. Географиялық туризмнің ... бүл ... ... ... ... өлкелік практика және осының сүранысы өлкелік практика
және ... ... ... беретін жаңа зерттеулер, рекреациялық ресурс
ұғымы бара өзгеруіне келісімше, туризм саласының экономикалық түрі. ... ... ... ... оның ... мен адамдар
ресурстары сол жердің рекреациялық игерілуіне және оны ... ... ... ... ... ... мен ерекше
белгілерін бөліп қарап,туристік рекреациялық функциаларын дамытуды қажет
ететін сапаны анықтауға мүмкімдік беру ... ... ... ... ... мен мүмкіншіліктерін қарастыра
отырып біз, Азиада немесе басқа ... ... ... ... деген сұраққа жауап іздедік. Өкінішке орай, әзірге ондай ... жоқ ... ... ... бұл ... ... ойындарына қатысты
біраз проблемаларды шешеді ... ... ... ... ... үшін, алдымен ойындар өтетін екі қала ... ... ... ... ... ... ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ
2.1 Алматы қаласының Азиада ойындарына байланысты мүмкіндіктері
Алматы ... аса ірі ... ... ...... бөлігінде Іле Алатауының солтүстік
беткей баурайында , теңіз ... 700 – 900 м ... ... және
Кіші Алматы өзендері аңғарларында жайласқан.
Табиғи жер бедері қала ... ... ... өзгерген.
Қала арқылы Үлкен Алматы мен Кіші ... және ...... ( ... ), Ремизовка , Казачка , Карасу өзендері
ағады.
Қала өмірі үшін ... ... ... ... ... ... бөгені, ... ... ... ... ... ... ... батыс бөлігінде, Үлкен Алматы өзенінің аңғарындағы
Сайран ... ... жаз ... қала ... ... ... ... және Кіші Алматы өзендерінің аңғарларындағы, Іле
бойындағы ... тағы ... ... қала ... ... айналған.
Табиғи ауданы бойынша Алматы қоңыржай климаттық белдеу зонасының
Солтүстік Тянь – Шань ... Шу – Іле ... ... ... ... ... ... жағы – Орталық Іле Алатауы табиғи
ауданына енеді. Шалғынды және ... ... ... ... ... жекелеген 5 ландшафтылық биіктік белдеу анық ... ... ... ... ... көп ... орташа температурасы 9 градус, ең жоғарғы
температурасы 42 ... ең ... 38 ... ... шамамен 14 қазан мен 18 сәуір ... ... ... кезі 28 ... ... 30 ... дейін созылады.
Ауаның 0 градустан жылы кезі ... ... ... 176 ... ... 118 – 214 ... ) дейін жетеді.
Вегетациялық кезеңнің орташа ұзақтығы 252 тәулік , 10 ... ... ... ... аяз, яғни ... 0 – ... ... мәні орташа
есеппен 67 тәуліктей, шамамен 19 – желтоқсаннан 23 ... ... ... ... ... 60 – 70 ... күннің тым жылынатын
кездері болады. ( ... ... Ауа ...... ... ... ... саны орташа есеппен ...... ал 1944 жылы – 58 ... созылып, 1972 жылы 8 – ақ ... ... ... ... кез – ... ( ... ) айы , ... қалаға орташа есеппен 24 мм ғана ...... ... , ... мол ай – май айы , ... жауын – шашынның орташа мөлшері 550 – 600мм. ... ... ... ... , май ... , бұл құбылыс кейде қазан , ... да ... ... кезі ... ... ... . Тұманды күндер
саны қалада орта есеппен жылына 50 – 70 ... ... ... ауытқуы кейбір жылдары 40 тәуліктей .
Алматы климаты ерекшеліктерінің бірі – ... ... ... – ақ күн ... найзағай ойнайды. ... рет ... 1982 жылы 17 ... қала ... жылы ауамен
солтүстік батыстан ағылған ... ... ... ... ... қар ... кезіндегі болатын құбылыс.
Қардың тұрақты жаууы ... 30 ... ... 21 ... ... ... Толық еру мезгілі 2 сәуір ... ... ... ... қалыптасуына қала ... тас ... ... ... үйлердің және асфальт
төсеніші ... ... ... және ... ... ... ортаға көптеп шығарылуы тағы басқа
жағдайлар ... ... ... ... ... те ... әсер етеді. Жер
бедерінің сипатына байланысты ... әр ... ... ... ... үлкен ... ... тау ... қарай биіктеген сайын ауа ... ... ... ...... ... молаюы жер ... ... ... ... айтылған қаланың табиғи ... ... ... ... туризмді жоғары деңгейде ... ... Ол үшін ... көптеген жұмыстар жүргізілу
қажет. Оның ... ... ... : ... инфроқұрылымдардың
жағдайын жақсарту, мүмкіндіктер мен ... ... ... ... , ... ... сапасын жоғарлату
және тағы басқа. ... ... қала және қала ... ... ... келтіріп жандандыруға ықпалын
тигізетіні анық. Ол үшін Азиада ... ... ... ... ... ... келе ... мәліметтер онша емес.Жоспарлы
салынатын ... ... ... ... ... ... қажет.
Міне , осы жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... айналдыруға болады. Әрине, сондай – ақ ... ... ... ... ... ... территориялық - өндірістік ... ... ... ... ... ... ... кіреді.
Алматы айналасына шоғырланған ... 1,5 ... ... ... яғни ол – ... халықтың ең тығыз қалыптасқан
аймағы.
Ал жалпы Алматы қаласында 1,7 млн. адам ... бұл 2002 ... ... ... ... ... ... шығысындағы аса ірі
өндірістік орталықтардың ... ... 140 ... орны ... ... ... және көрші елдерге баратын ... бар. Бұл ... ... өте ... ... , Алматы
– Новосибирск , Алматы – Бішкек және т.б. Сондай – ақ әуе ... ... ... ... дамуда. Әуе жолдарының жаңа бағыттағы
маршруттары көбеюде, әсіресе шет ... ... ... ... және ... ... елдеріне және т.б.
Жалпы әуе транспортының ... , ... үшін ... ... ... Орта ... Қытайға негізгі жолдардың өтуі туризмге
тигізер ықпалы зор.
Қаланың экономикалық жағынан ... ... ... жол ашты.
Оның ішінде айта кетсек, жаңа туристік ... ... ... көбейту, транспорт жүйесін жақсарту, қызмет көрсету ... және т.б. ... ... ... және ... – географиялық жағдайы
және олардың туризмге ықпалы қарастырылды. Жоғары айтылып ... ... ... ... ресурстары, шаһардың әсемдігі,
транспорт жүйесінің ... ... жол ... өтуі ... ... ... ... туғызары анық, мол мүмкіндік
береді. Сондай – ақ қаланың ... ... ... ( « ... комплекс, «Шыңбұлақ» спорттық демалыс және т.б.), ... ... да ... ... ... Осы ... ... да жаңартып, жөндеп, қызмет көрсету деңгейін ... ... ... ... ... ... еді. ... бүгінгі күні
бұл жұмыстарды жүргізуге ... ... аз ... болады, оған
басты себептің бірі қаржы мәселесі, маман – ... ... ... ... да ... бұл ... шешімін табуға керек ... келе ... ... ... ... ... ... болашақ жоба ішінде Холргос –Қапшағай- Есік-Талгар-Алматы-Каскелен
–Жамбыл мұражайы электр желі жолын салу ... ... ... ... жоба ... елді мекендердегі халықты жұмыспен қамтамасыз ету,туризм
индустриясында жұмыс орындарының пайда болуы,еліміздің туристік,әсіресе
тарихи көне ... ... ,оны ... ... ... ... еді ... қатарда «Эйр – Қазақстан» , «Саяхат» , «Аэросервис» ... , ... ... , ... ... ұлттық
демалыс парктері, туристік базарлар, пансионаттар мен демалыс үйлері
бар.
Алматы ... ... күні 500 ... ... ... ... ... туристік фирмалар ... ... ... үй және басқа да туризм ісіне
сәйкес ... ... мен ... шарт ... ... – ден ... Алматы қаласының аумағында орналасқандықтан туризм
қызметін көрсету ... ... 90 ... ... ... ... транзиттік желілер Алматы
қаласындағы фирмалар арқылы өтеді.
Шет ... ... ... ... көпшілігі Алматы қаласына
атбасын тірейтіндіктері біздің қаламызға ғана ... ... ... ... ... дамуына жол ашты.
Қазақстанның туристік фирмаларының дамуына Алматының туристік
кәсіпорындары кең ... ... да қала ... ... ... болуының маңызы
зор. Бүгінгі күнге дейін туризм ... ... ... ... ... ортақ жүйесінің құрылуы, оның
енді еркін дамуына жол ашатындығы ... ... ... ... ... қаласының
мәртебесі және оны одан ары ... ... ... Жарлығы
бізге Оңтүстік астананың болашағына зор ... ... ... – 2030» ... ... қаласы мәдени ,
туристік және бизнес ... өте ... ... ... біз Алматы қаласына сырттан көз ... ... , оның ... және ... ... ... ... мән береміз.
Бүгінгі қала бұл үлкен сан ... ... ... әсем ... ... ... және ағарту орталығы ретінде көз ... ... ...... жағдайының туризмге
ықпалы I – тарауда толығымен ... ... ірі де ... мен ... ... орындары адамдардың демалуына жағдай
туғызатын бизнес ... ... ... – ақ. ... көз ... ... жағдайлардың бір өзі ... ... ... ... ... ... нұқсан келтіретін әлі де болса ... өз ... ... ... күтеді.
Бірсыпыра келеңсіздіктердің, яғни шетел кәсіпкерлері мен туристер-
дің ... ... ... ... қаласы және оның барлық қызметтің инфрақұрымдылық нашар
дамуы, мүмкіндіктер мен ... ... ... ... базаның жеткіліксіздігі.
- Көрсетілетін қызметтер ... ... ( ... ... ... транспортпен қамтамасыз ету және т.б.).
- Қалаға келіп – кетуде виза және ... ... ... уақыттың кететіндігі.
- Бірқатар шет ... ... авия ... ... болмауы.
Жоғарыдағы кемшіліктерді жою бағытында қала ... ... ... ... ... бар. ... күнгі шетел туристері
мен кәсіпкерлері үшін аса маңызы бар ... ... ... іске қосуды жоспарлауда. Алматы ... ... ... үшін ... ... ... ... керек. Ол бұқаралық ақпарат
құралдарының қай түрінде де ... ... ... ... ... ... ... мазмұнда
болуға тиіс.
Әзірге біздегі қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... жете алған жоқ. ... ... ... жеті ... ... қайту 450 доллар тұрады (оның
ішінде ... орын мен ... ... 15-20 ... ... қатарға « РАХАТ – ПАЛАС» , « АНКАРА» , және ... да ... атап ... жөн. Тек қала ... ғана емес , ... әлемдік маңызы бар «МЕДЕУ» мұз ... , « ... ... ... ... ... әсем ... аясында тұрып
сұлулығымен көз ... ... ... ... ... барған адамдардың қай – ... да ... ... жан ... ... ем ... осы ... әрдайым
назарда ұстау міндетіміз.
Алматы қаласына туристердің ... ... ... ... ... мына бір жағдайды да ... авиа ... ... , ... туристердің жеке басына қауіпсіздік жөнінде
кепілдік ... де ... емес ... ... ... ... ... қызмет түрлерінің
әлемдік деңгейге қандай ... ... ... ... қарау
керек. Жақында болып өткен ... ... ... ауқымдылығымен
қуантады.
Туризм – бүкіл әлемде тұрғандарды еңбекпен ... ... ... ... – бір ... іс көзі болып табылатыны
белгілі. Біздің қаламыздағы туризмді ... ең ... ... ... саласына қажетті әр түрлі қызмет түрлерін дамыту [27].
Алматы болашақта ... ... мол ... бар қала.
Өте ірі туристік кешен салу жоспарлануда , және оған ... де ... мұз ... Шымбұлақ базасы тау ... ... ... ... ... әдет – ... ... бойынша
құруға да мүмкіндік береді.
Туризмді дамыту ... ... ... ... бірі
– ежелгі Жібек жолы бойында Орта Азия ... ... ... ... туризмнің этнографиялық үлгілерін ... ... ... Жібек Жолы бойынша қарастырылатын мәселелер өз ... ... ... мен Орта Азия ... бір ... ... ... жолын Алматы туризмнің болашағы ... ... ... ... ... 1988 ... ... Парижге сапарын еске аламын. Мәскеуде щұғыл
істер басынан асқан Нұрсұлтан Әбішұлы мұнда бір ақ күнге келіп еді. ... ... ... ... ... ... ең танымал деген тау шаңғысы
орталықтарына тік ұшақпен ұшып, аралап ... ... ... - ... ... ... көз ... кеш пен түнде – келіс
сөз жүргізді, ақыры Қазақстан-Француз келісіміне қол қою рәсіміне ... ... ... ... ... ... ... жасау жөніндегі
әзірлік жұмысын бастап берді [29].
Мұндай кешен тұрғызу үшін сан ... ... пен ... мамандары
тарту кажет еді. Бірақ негізгі салмақтың құрылысшыларға түсетіні анық.
Сондықтан да ... ... ... үшін ... САЕ ... компаниясына
бас етіп консорциум кұру дұрыс деп тапты. ... ... ... ... түсті. Ол кезде біздің трест Қазақстанның жетекші
құрылыс ұйымдарының бірі болатын. Біз Алматыда және одан тыс ... ... ... ... ... әуежай, «Медеу» мұз
айдыны, «Шымбұлақ» тау шаңғысы базасы, т.б.) тұрғызғанбыз.
Тараптардын пікірі бір жерден ... ... ... жыл бойы ... ... ... Кешен жұмысының негізгі бағыты-тау шаңғысы спортына
әуес туристерге қызмет көрсету, сондай-ақ альпинизм, тау туризмі, ... ... ... ... әуеде кұлықтау, атспорты, аңшылык, балық ... ... ... ... унататындарды қабылдау. Таудың
бедерімен кешеннің ... онда тау ... ... ... ең ... жарыстар өткізу үшін жағдай жасалуын қамтамасыз етуге тиіс.
Кешен шипалы су-балшық емі, ... ... ... ... Азия аймағының басқа да елдерінің көрікті жерлеріне экскурсиялар
ұйымдастыру, әртүрлі форумдар, ... ... ... ... ... және ... қызметтің сан түрін ұсынуы ... ... ... ... нақ ... ... кызмет
түрлері туристік кешендерге адамдардың ағылып келіп бизнесті пайда әкелуін
қамтамасыз ... Бұл, ... ... сөз ... және келісімді
әзірлеу кезеңінде айрықша назар аударылды. 6мың ... ... ... ... ... тоқтадық. Бір қарағанда бұл аса көп. Бірақ
инфрақұрылым мен мұндай кешенді жасауға кеткен шығынды тиісті ... үшін ... орын саны ең ... деп ... Альпысында көптеген таулы курорттарда сол кездің өзінде 35 мың
төсектік ... ... ... еді. ... 50 мың ... ... жобаланып, салынып жатқан-ды [6].
Енді кешен құрылысының орны туралы. Біздін, серіктестеріміз ондай
орынды анықтау үшін ... ... және ... ... тартты. Бұл жұмысқа алматылықтар да белсенділікпен қатысты.
Мамандардың интернационалдық отряды Алматы тауларынан ең ... ... ең ... ... ... кем түспейтін тау шаңғысы жолдарын
орналастыруға мүмкіндік беретін ... ... ... ... шатқалынан
бастап Есік көліне дейінгі ... ... ... ... Шымбұлаққа,
Бутаковкаға, Алматауға айрықша назар аударғаны, өзінен-өзі түсінікті.
Алайда Қаскелен, өзенінің басталар ... ... ... берілді. 1988
жылғы қарашада қол қойылған келісімде Қаскелең шатқальның айтылуы ... еді. Енді жоба ... ... ... атқа ие ... тандап алынған ауданды барынша тереңірек зерттеу Қаскелең кешені
табиғи жағдайы жөнінен «халықаралық денгейге» жатпайды және тау ... ... ірі ... өткізетін орынға айнала алмайды, валюта
түсімінін негізгі ... көзі - ... ... ... ... алмайды, деген
қорытынды жасауға мәжбүр етті. Тараптардың келісімімен ... Ол ... ... ... биік таудағы Ойқарағай үстіртіне
әкелді.
Интернациоиалдық топ Түргеннің келбетін көргенде таң-тамаша болды.
Топтың алматылық мүшелерінің бірі ... ... сол ... ... былайша суреттеген еді: «бастапқыда олар ауыздарын ашьп ... ... ... айырылғандай күй кешті, ес ... соң ... ... ... Олай ... ... нақ осы ... тұрғысынан
таныстырып өтіңізші. Тау курорттары мен тау шаңғысы орталықтарын ... ... ... жандарды ол қандай қасиеттерімен тамсандырды?
-Түрген жаңа лектегі халықаралық туристік кешен құруға мүмкіндік беретін,
шетелдік ... ... ... мен ... бәсекелесе алатын орын.
Табиғаты мен ауа райы жағынан да өте қолайлы [15].
Ғаламат ойпаны бар. ... ... ... ... 3712 ... басталып,
2100 метргс дейін созылады. Мұның өзі түрлі мақсаттағы: күрделілігі ең
жоғары ... ... ... шаңғыны аяғына жаңа байлағандар мен ... тау ... ... сан ... ... ... ... Шапшаң құлдилау жолы 4000 метрге тең, биіктік құламасы -
1097 метр. Орташа келбеуі - 27,43 ... ... ... ... ... -
50 ... ... өзендерінің көптігі қажет кезде жасанды ... ... және ... ... кез ... аймағында жасап алуға мүмкіндік
береді. Шымбұлақ баурайында мұндай мүмкіндік жоқ. Табиғи жолдары бар әсем
орман ... мен ... ... шөп ... ... ... толықтыра
түседі.
Түрген тау шаңғысы үшін ғана қолайлы емес. Мұнда спорттың көптеген
жазғы түрлерін ұйымдастыруға болады, тіпті ... аса кең ... ... де тамаша табиғи жағдай бар.
Қапшағай мен Ыстық көлдегі ... су ... ... ... келі ... ... ... әсем жағалауындағы мейманхана кешендерін, аңшылар
мен балықшылар үйлерін, ... суы ... ... ... серіктестеріне айналдыруға болады.
- Енді «Түрген» бағдарламасы бойынша нс істелгені және көшенің күні
бүгінге дейін неліктен жүзеге асырылмағаны туралы әңгімелесіңіз.
-1988 жылғы ... ... ... ... «Сосьете Оксильер
д.Антреприз»( САЕ) компаниясы мен «Промдорстрой» (ПДС) тресі және ... ... ... 1988-90 ... Іле ... 100 ... тау алыбын зерттеп шықты, әуеден фотосуреттер түсірілді,
ғеографиялық және ... ... ... ... жүргізілді, маркетингтік болжамдар, жобаның техникалық және
қаржылық есептері жүзеге асырылды.
Француздар бұл жұмыстың ... өз ... ... ... ... катысушылар барлық әзірлік жұмыстарын түгел орындады,
бірақ, өкінішке қарай, накты істі бастап кетуге тәуекел ете ... ... ... олардың бәрі түптеп келгенде бір-ақ нәрсеге
тірелді: 90-жылдардың шытырман оқиғалары француздық серіктестерге жобаға
инвестициялар салу ... бел ... ... ... ол ... 150 ... АҚШ ... шамасында еді.
Одан кейінгі оқиғалар да «Түрген» бағдарламасына қайтып оралуға мұрсат
бермеді, сондықтан ол ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... кезеңі туды, бірақ бұл үшін әсем
таулар мен табиғаттың басқа да тартуларына ие болу ... ... ... осы ... туристік кешендері мен тау қурорттарын турғызу
шарт. Міне осы жәйт «Турген» бағдарламасын қайта тілге тиек ... ... ... ... жақын Альпы мен басқа да
танымал тау алаптарының орнын жер түбіндегі Алматы
аймағына басымдық беруі үшін Түргеннің ... деп ... ... әрине. Әйтсе де Түрген төңірегінің спортшылар
мен тау шаңғысы әуесқойлары үшін аса қуаггы тарту күші бар:
аймақтьң шұғыл континенттік ... ... ... ... ... ... ... осынау
ерен ерекшеліктің бағасын жақсы біледі.
Бұдан басқа климаттың ерекшелігі мен Тургеннің шөпті ... ... ... қар ... қай ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік
туғызады. Мұның өзі қар аз ... ... ... ... ... ... астаң-кестең құбылысы Тургеннің осы артықшылықтарын
жоққа шығаратын болса, онда оның бай су ... ... ... тиіс.
«Түрген» бағдарламасы бойынша жұмысты ұзақ үзілістен кейін қайта ... ... ... ... орындаудан басталуы
керек.Әліде ... осы ... ... ... керек сияқты.. Оған
экология, климатология, таулы жерлерді игеру, спорттық технология саласының
жетекші мамандарын, тау шаңғысы ... мен ... ... ... тартатын шетелдік туристік фирмалардың өкілдерін,
спортшылар мен тау шаңғысы спортының мамандарын шқақыру қажет. ... ... ... ... ... асыра бастағанға дейін міндетті түрде әлі
де бірқатар шараларды орындау қажет, олардың қатарында - шаңғы ... ... (ФИС) ... ... ... куәландырып,
байқап көруі, кейіннен оны халықаралық деңгейге сай келеді деп ... ... ... ... ... ... Халықаралық Азиада
комитетінің өкілдеріне де таныстырған жөн болады.Бірақ ... ... ... баса ... ал ... ... ... асқан жасқаншақтықпен, жалтақпен қарайды. Оларға ... ... ... бұдан былай жоғары кіріс әкелетініне салмақты
дәлелдер қажет. Мұндай дәлелдер бар ... ... ... ... ... берген сұхбатына «Түрген»
бағдарламасына орай өз көзкарасын баяндап берді. Н.Назарбаев былай ... ... ... ... маркетингтік зерттеулер, экономикалық
дәйектемелер керек. Алайда бұл арада бір ... бар - ... ... көрсетілуінің дамыған, басқа да проблемалары
жеткілікті мемлекеттер ... ... ... да кіреді, беделі алға
тартылады, Аталмыш проблемалар маркетинітің теріс нәтижелерін күні ... ... ... Осылайша өзіндік бір тұйық шеңбер туып отыр: ... ... аз ... ... көңіл көншітпейтін болжамдардың алға
тартылуына байланысты тұрғызылмай отыр, ал енді ... ... ... ... ... нақты фактілермен теріске шығару да мүмкін емес.
Тұйықтан бір-ақ әдіспен шығуға болады, ол үшін жоғары ... ... ... ... сай ... керсетілуін қамтамасыз ету керек.
Мұны жаппай істеу әзірге мүмкін емес, бірақ бастама үшін тек бір Түргенді
ғана қолға алуға ... ... ... ... ... түрде келеді.
Бірегей табиғи орта соның кепілі...».
Бұдан анық айта алмайсың. Елбасының мүндай айқындамасы - ... ... кең ... ... ... ... ... біздің отандастарымыз оған қатысу ... ... ... ... және ... ... елде ... десек осы мәселе
қарастырылуы қажет ақ..
Біздің тауларымыз, одан туындайтын тау шаңғысы индустриясы, халықаралық
туризм - ... өрге ... ... ... және дене ... тұрмыс дәрежесін көтерудің аса куатты әулеті ... ... бірі ... ... Ұлттың көш бастаушысы ретінде осы әулетті
іске қосу әрекеттерін жасауда. Сөз орайы келгенде айта кетейік. Н.Назарбаев
республика басшыларынан бірінші ... ... ... ... ... гөрі спортпен шұғылдануға арнауды артық санайды. Мұның өзі ... мен аса ... ... ... ... қайнар көзі. Ол өз
төңірегіндегілерді, мемлекеттік шенеуніктерді, ... ... ... ... ... ... ... Олар Елбасының
соңынан тауды аралап, теннис корттарын төңіректейтін болды.
Өткен ғасырдың алпысыншы жылдары Есік көлінің есімі, оның ... ... ... ... ... барлық түкпіріне жетіп,
дүркірегені бар. Есік көлі ... ... ... күндері таптырмас
демалыс орнына айналған-ды. Алматыдан небәрі 50 шақырым ғана ... ... Есік ... сол ... күніне мындаған адам демалуға
ағылатын. Алматыдан арнайы автобус қатынайтын, ... үй, ... ... ... түрлі дүкен, киоскілер жұмыс істейтін.
Биік тау ішіндегі көл суы көкпеңбек. Айнала ... ... тау. ... ... тас, ... ... Көл ... демалушылар қайықпен серуен
құрады. Үлкен қатер кемесі де бар еді. Ол демалушыларды көлдің бер ... ... ... ... ... ... жататын. Көлдің
ар жағы қалың қарағай, ну орман. ... ... үй ... онда да ... ... ... тау бектерінде екіден-үштен, кейбіреулер
бала-шағасын ерткен жанұясымен немесе бір топ ұжым болып ... ... ... ... көңілді демалып жататын. Асқақ ән тау ішінде жаңғырығып
жатушы еді. ... жол ... оны ... орнына халық игілігіне
айналдырған сол ... ... ... комитетінің бірінші хатшысы, ақын
әрі сазгер Алханбек Малкеев «Есік көлі» ... ән ... Оны өзі ... ... ... ... 1760 метр биіктікте. Өте жоғары.
Сондықтан шілденің аптап ыстығында ... ... ... ... тамаша. Сұлу көрініске сұқтана таңданасың. ... бір ... ... суреттеп те, айтып та жеткізе алмайсың. Ол ... ... ... елде онша ... ... Халық тек демалу үшін
ғана ағылатын. Ертенгісін келіп, ұзақты күн аралап, кешкісін қайта қайтып
үлгіретін. Тегін ... ... ... ... жол ... бірнеше пионерлер лагерлері, оқушылар ... Олар да жаз бойы ... ... ... еді. Бұл күндері осы
көлге деген қызығушылық қайта ... Көл ерте ме, кеш пе ... ... ... ... ... сыры ... сыны кеткен жок.
Әлі-ақ туризмнің таптырмас орталығы болып, талайларды тамсандырары сөзсіз.
Тек узағынан сүйіндірсін демекпіз. ... жер ... жер ... туып
өскен перзент, ата қонысты ардақтаған азамат, ғұмыр ... адам ... ... деп ... ... да.
Авторлар әні бойынша бірінші рет өткен үш күндік халықаралық фестиваль
атақты Есік ... ... ... ... ... ... "Әнші таулар" деп аталуының өз мәні бар. Оның ел ордасы
Астананы емес, Есік көлін тандаудың да өзіндік сыры ... ... ... ... ... бастап Бішкек пен Мәскеуден де
әнқұмар қауымды жаппай шақырудың да сыры ... ... ... ... ... ... - елімізде туризмді дамыту. Соның бір саласы -
Есік көлі көңілдің ... ... ... орны деп ... ... Есік ... табиғаттың таңғажайып сұлу көрінісі, көрікті
келбеті әлі тамаша-ақ. Есік қаласынан арақашықтық 14-ақ шақырым.
Табиғаттың тамаша осы ... 1963 жылы ... су ... ... ... Есік көлі оған ... ... орны болып, жаңадан дүркірей ... Ол ... ... ... ... елде онша ... мезгілі. Ел
ұзақты күнге тегін демалатын. Су тасып, сел жүріп, көл көзден ... ... сол ... ... әлі де көңілде, Сол арманның көкжиегі қайта
көрінгендей. Соның бір бастамасы - халықаралық фестивальдың ... ... ... және осы Есік ... ... ... ... Дмитрий Сухарев, Виктор Луферов,
Галина Хомчик, Алматыдан Ольга Кочанова, Вадим Козлов, ... ... ... ... ... ... ... Олар әрі әділ қазылар
алқасы болды. Бұлар сонау 80-90 ... бері ... ... ... ... ... жылы Ольга Качанова мен Вадим Козловтын хәне Алексей Петров пен
Андрей ... ... ... көрермендердің жоғары бағасына ие
болуда. Олар Ресей мен Еуропаның көптеген елдерін ... ... ... ... Есік ... ... ... Авторлар
гитарада және барлық концерт әнінде көш бастап, тау ішіндегі ... ... ... ... тау ішіне түнгі қараңғылық ерте түседі әрі
маужыраған тыныштық ұйқысына ерте шомады. Есік ... ... ... ойпаң
жазық қаптаған палаткілер мен туристік көші-қонға тізілген. Әр жерлерде
сусын сатқан сауда ... сан жоқ еді. Ол ... ... қатысушылардың жұма күнгі ертеңгі онда басталған бастамасы тус
ауа сәл ... ... ... Жеңіс Ыскаков, Александр Симен, Игорь
Иваченко, Есімхан Шынбатыров, Павел Аксутов, Леонид Тернов, Александр Семен
сынды саңлақтар түнгі тоғызда ... ... ... ... ... Жұма ... ... сөйтіп түнгі сағат 24-те әзер доғарылды.
Ертеніне сенбі ... ... тағы да ... сағат онда қызды. Сағат
14.00-де бұл ... ... ... ... Одан ... ... ... сегізден түнгі сағат 23-ке қайта созылды. Түнгі сағат 24-тен
02-ге дейін іріктелген саңлақтар сахнаға және шықты.
Олардың ішінде дуэтте ... ... пен ... ... Виталий
Серокин, Лидия Колесникова, Гүлзада Жарқымбаева, Виталий Сорокин, Руслан
Күдербаев, Дмитрий Югай сынды ... ... ... тау ішін ... ... ... төрі жап-жарық. Прожекторлар тау ... тұр. ... толы ... ... ... ... кілем үстіне
жайғасқан жұртшылық.
Таңғы төртке микрофонға еркіндік тиді. Төрттен бастап конкурстан тыс
қатысқан әуесқой әншілер өлең ... би ... ... ... ... атып,
күннің көкжиектен көрінгенін білмей де қалды.
Бұл халықаралық фестивальдің бас ... ... ... орталығы
және "Экспресс К" мен "Рахат" секілді көптеген фирмалар. Фестивальды Алматы
облыстық әкімшілік және Сәуле Керімтаева ... ... ... ... ... Оны ... аудандық әкімшілік
қолдап, қосымша жұмыстарды өз ... ... ... ... әкімінің
орынбасары Нұрғалық Мұқалиев бастаған басшылар үш күн бойы қалтқысыз қызмет
көрсетумен жүрді. Аудан ... ... ... ... өзі ... ... барысын жалпы бақылап отырды. жексенбі күні конкурстын
іріктелген санаулы тобы енді ... ... ... ... онда бет ... Атақты Есік көлімен олар қимастықпен қоштасты.
Ал Есік көліне келіп, серуен құрған халықтың көбі, демалысты әлі ... үшін қала ... ... тау шыңына шыққан еді. Олар да
шатырын жинамады. Мұндағы жақпар тасты тау ... ұшар басы ... ... метр биіктікте.
Әл-Фараби атындағы Қазақтың мемлекеттік ұлттық университетінің
студенттер Мәдениет үйі ... ... енді ... ... ... Бұл ... ... де мәз, көрмеген де мәз.
Халықаралық фестивальға 148 өнерпаз талантты авторлар қатысқан екен.
Жүлдегерлер сахна төріне шақырылды. ... ... ... Колесникова,
Дмитрий Югай, Күдербеков Руслан, Светлана Звигиниева, Игорь Иваноченко
бастаған лауреаттар мен дипломанттар ... ... ... ... ... 11 адам лауреат, 12 адам дипломант атанды. Олардың ішінен 13
жасар ең жасы Дмитрий Югайға ... ... ... ... туризмнің дамуына Республиканың үш аймағының (
оңтүстік , солтүстік , шығыс ) ... ... зор. ... ... байланысты, әсіресе әлеуметтік – экономикалық күні ... ... ... ... ... даму ... төмендегі екі жағдайға назар аударайық
1.Ұлы Жібек Жолы , оның ... ... ... Осы ... ... туралы төмендегі мәліметтерге тоқталғанды жөн көрдік.
Тарихымыздың о бастағы төркіні сақ, үйсін, алан, қаңлы, һун және ... ... ... ... оларды қазіргі қазақтың арғы ата-бабасы деп
мақтанамыз. ... ... - Есік ... 1969 жылы ... ... ... адам. Көне тіршілік иелерінің палеонтологиялық және
антропологиялық деректерінің негізінде олардың ... ... ... ... ... 30 жыл бойы ... ... қорғандардан жыл сайын тауып жатқан жәдігерлерді
зерттеу жалғасып келеді.
Киелі Есік өңірінде осындай 106 сақ ... ... ... ... ол ... ... сақталуда. Археологтар қорғандарда
қазба жұмыстарын жыл сайын жүргізуде, түрлі экспонаттар жиналып жатыр.
«Сақ қорғандары» Алматыдан 50 шақырым қашықтағы Есік ... ... ... жағындағы жол бойында. Солтүстіктен оңтүстікке қарай
созылған үш шақырым ара ... ... бес ... ... қатар-қатар
тізілген. Мұндағы әр қорғанның алып жатқан аумағынын диаметрі ... ... ... ал биіктігі 4-тен 15 метрге жетеді.
Сақтар - б.з.б. 1 - мың ... Орта ... ... Шығыс
Түркістан жерін мекен еткен ежелгі тайпа. Бұларды грек ... ... ... деп ... Рим жазушысы үлкен Плиний де осылай деген.
Оның жазуынша, скифтер парсылар «саға» («сака», ... аты ... ... ... ... сына жазу ескерткіштерінде С. үш топқа бөлінеді.
Олар Хаумаварға С. (хаому шарабып ... ... ... С. ... ... Гьяй-парадария С. (теңіздің ... ... Орта ... ... Арал ... төңірегін,
Сырдария бойын, Жетісу ... ... С. ... ... ... ... ... Қамақ, Аримаспы сияқты көптеген көне
тайпалар біріккен. Бұлар Кавказ тауын Қаз тауы деп ... Сақ ... ... ... ... ... үлкен өзендер болған.
Сырдарияны бақтиярлар ... ... ... ... ... ... ... ал С. Сілес (Сіле, Сілеті) деп атаған
С.б.з.б. ... ел ... ... ... мол. ... археологтары
Қазақстаның оңтүстік ауданы мен ... ... және ... С. ... қорғандары мен обаларын тапты. (Есік обасы, Есік
жазуы, Пазырлық қорғандары) Көне ... ... ... ... Кир П, Дарий I С-дың әр трлі тайпаларымен жауласып, бірде жеңіп,
бірде жеңіліп отырған. С. парсы әскерінің құрамында ... ... ... ... ... қызмет атқарды. Александр
Македонский, кейіннен Селевкилер де С-ға ... ... ... 2 ... ... ... тайпалардан ығысқан С. соғыса отырып Дрангиан жеріне
орын тепті де, бұл араны Сақстан атады (бүгінгі Иран, ... ... ... Орта ... ... ... солтүстік
Үндістанның жеріндегі С.б.э.б. 1 ... ... ... ... ... ... С. тілі ... 10 ғ-ға дейін сақталады. Бүгінгі
түркі халықтарының тілінде сақ сөзі жиі ұшырасады. Мәселен, якуттардың
өздерінше ... ... ... сақа ... ... сақ сөздерінің сақталуы да
бұлар Сақтардың ұрпағы екенінін бір ... де ... өз ... ... ... ... және қалай
қалыптасқаны қызықтыруы сөзсіз. Тым ерте, әлім ... өмір ... ... ескерткіштер арқылы анықталмақ. Есік қаласының
іргесіндегі жылдар, ғасырлар бойғы ескерусіз тізіліп ... топ ... ... ... ... ... деп кім ойлаған. Осыдан отыз
жыл бұрын төбені тегістеу ... ол ... ... ... ... ... күрегі кенеі беймәлім кедергіге кездескені.
Сөйтсе адам көмілген ... ... ... ... ... ақыры жан-жаққа
хабар береді. Алматыдан келген тарихшылар, ғалымдар, археологтардың ішінде
тарихшы-археолог Бекен Нұрмұханбетов те бар еді ... ... ... - 60, биіктігі - 6 метр. Адам ... ... Іле ... ... қарағайымен қаланған. Ал бөрене карағайлардың
жуандығы 25-30 ... ... 2,20 х 1,5 ... Адам ... ... іші 2,9 х 1,5 метр. Табыттың едені тақтай. Төбесі де бөренемен
жабылып, оның үсті ... ... ... қымталған. Қабірдің ұзына бойына
батыс-шығыс бағыттарын ... ... ... ... киімді адам
қойылған Адам бойы - 165 см. Бірақ иықты екені аңғарылады. Жас шамасы ... дағы ... ... киім түсі - ... ... да, ... де ... батыс және оңтүстік іргесіне оның дүние-мүліктері қойылған.
Қыштан жасалған тостаған, көзе, ... ... ... ... ожау, қасық,
кездеседі. Күміс шөміш, тостақ ... ... Есік ... деп ... ... осы ... ... жазылған [36].
Бір ғажабы, қыш ыдыстар сапалы топырақ қамыр болып иленіп, шыр
айналса дөңгеленетін арнайы қалып арқылы дайындалған. Бұл ... ... ... мың ... ... ғажабы, ағаш ыдыстар қолмен
қашалмаған. Оларға да ағаш ою аспаптары ... Ең ... ... ... ... жоғары және бәрі күрделі аспаптар арқылы ... ... адам ... ... көз жүгірткенде тұрқы өте биік бас киім
бірден ерекшеленеді. Бұл бас киімнің негізгі тіні – ... ... ... ... Ол ... ... ... Бас киімнің сыртқы келбеті жарты
метрлік шошақ калпақ. Айналасы түгел алтынмен апталып, әшекейленген. Ернеуі
алтын ... ... ... ... ... ... ... жатқан таулы, жоталы көріністі аңғартады. ... ... ... ... ... ... ... қос пырақ тік шапшып тұр. Одан
кейін тік ... төрт ... Бас ... ... ... ... ... Ол да алтыннан жасалған.
Бас киімнің артқы, желке жағы да алтынмен әшекейленген. Бұл ою-
өрнектер, тауешкі, ілбіс, барыс секілді ... ... ... ... әшекейі үш сатыдан тұрады. Бірінші сатысы -
маңдайшадан төмен. Екіншісі - маңдайшадан ... ... - ең биік ... ... ... Осы үш белдемшеден сақ ... ... ... ... ... ... жағы тау мен аспанды, төменгі жағы ... ... Төрт ... - төрт тайпа елдің біріккенінің айғағы.
Олардың бәрінің ... ... - ... ... Ал пырақтар - қазақтың
ата кәсібінің символы. Бас киім деп ... тәж. Тәж қию — ... ... сақ ... патшасы десе де болады.
Кеудеге кигені жағасыз, ашық бешпет. Бұл кеудеше ... ... ... өн бойы да алтынмен апталған. Оның әшекейі үш
түрлі. Етек ... ... ... ... ... ... бәрі ... Егер әрқайсысын жеке алсақ бәрі де ұшбұрышты
келген құс ... ... ... ... ... Оның екі түрлі үзбелері де бұғы
бейнелі алтын. Ол үзбелердің алдыңғы үшеуі ... ... ... ... ... Ал ... бұғының басына ғана қондырылған.
Белдіктің екі жағына семсер мен қанжар байланған. Олардың жүзі
темір, сабы ... ... ... екі жағы ... ... ... Ал
беті толы әртүрлі хайуанаттар суреті. Олар тізбектеліп ... ... Бір ... осы ... ... жыл ... бәрі бар.
Семсер мен қанжардың қынабы қайыстан. Қынап та алтынмен апталған.
Ондағы сурет - марал мен ... ... ... ... де ... ... саптама етік.
Бұтына тері шалбар киген. Ол ... ... ... ал ... жуандығы
шынашақтай, төрт орамнан тұратын алтын білезікті моншақ тәрізді ... екі ... ... басы ... ... тұр. Бұл да ... ... зерттеген тарихшы, этнограф, антрополог, археолог
ғалымдарының бірсыпырасы қазақ халқының арғы тегі ерте ... ... ... VII- IV ... Орта Азияны мекен еткен
ежелгі сақ тайпаларынан шыққан дейді. ... ... ... ... ... байланыстырады. Ол (қазақ) деген сөз ерте замандағы (қасым)
және (сақ) ... екі ... ... шыққан, яғни Қасым-сақ, қас-ақ -
қаз-ақ болған деп тұжырымдайды. Тарихшы М.Ақынжанов қазақ деген сөз ... ... ... ... екі ... «қас-сақ» (нағыз сақ) дейді.
Қазақтарды түрік, моңғол тектес халықтың екі бұлағынан (хұн мен ... ... ... халық деп те атайды. «Алтын адам» қорғанынан
табылған ... ... ... көз ... тауысқан ғалымдар
көптеген соны деректердің бетін ашты. Алтын адамның ... ... 70 ... ол 4000 бөлшектен құралған. Ұлы жібек жолы ежелгі ... ... ол ... ... ... елдерінде аяқталады. Өзімізге
белгілі бұл жолдың көп бөлігі Орта Азия мен Қазақстан ... ... ... Жолы — ... ... ... ... жалпы атауы. Б.з.б. II ғасырдан
.— б.з.ХVІ ғасырға дейін Орта Азия арқылы Қытайды ... ... ... ... ... б.з.б II ... ашылды. Ұлы
Жібек Жолы тек сауда жолы болған жоқ, мұнда 2 түрлі өркениет - ... ... өз ... ... ғылыми-техникалық жетістіктері мен
кездесті. Әрине тарихта көп нәрселер ... оған ... сол ... ... ... болды. Ұлы Жібек Жол жалпы адамзат тарихындағы
аса бір маңызды жетістіктердің ... ... Азия мен ... ... ... ... ... өтті, сол замандағы Батыс пн Шығыс мәдениеттері
арасындағы маңызды қатынасы болған. Ұлы Жібек Жолы Іле ... ... ... ... ... ... кесіп өтетін [25]. Алматының
орнындағы кіші қалашықтарды ... ... ... ... ... ... сауданың үлкен орталығы болады. Талһирдан жол ... ... ... - ... Іле қазіргі Есік, Түрген, Шелек арқылы
өтетін сосын ... оң ... ... ... ... ... ... Солтүстік жол Талхиздан басталып Ілеге Қапшағайға жақын жердегі өткенге
немесе одан кейін Көксу, Қаратал мен ... ... ... Міне Ұлы ... ... ... мен Жетісу арқылы өтетін бағыттарына ... ... ... Еуропа елдеріне экспорттауға пайда-ланылса, кейіннен
Делимен, Үнді елінен, Ираннан, Араб халифаттарынан, кейінірек ... ... ... осы ... ... ... ... тауарлар қатары
өте көп болды, сауданың негізі - жібек болды.
Есік қорғандары Есік қаласының аймагында орналасқан. Сақ ... ... ... Осы ... ... ... мәдениетіміздің даму
деңгейін көрсететін айғақты ескерткіш адамның алтын сауытты ... ... ... ... ... ... сарапқа салғанда бұл сақ
тайпасының көсемі Қасқалдақтың үшінші баласының мүрдесі.
Президентіміз Н.Назарбаев 1992 жылы ... ... ... ... ... Есік ... ат ... бұрған күпі Алматы облыстық
«Алтын адам» мұражайы ашылған ... Бұл ... ... ... ... Ұлттар Ұйымынан бастап бүкіл дүние жүзін аралап шықты. Әр елдің
мақтан ... өз ... ... ... ескерткіші бар. Мәселен, Францияға
барғандар Эйфель мұнарасына, Италияға жолы түскендер Колизейге, Египетте
болғандар алып ... ... Ал ... үшін ... ... ... де құнды.
Дүние жүзінің өркениетті елдерін аралаған «Алтын адам» және ... ... ... ... ... барғанда оған қызққан ірі
банкир Президентіміз Н.Назарбаевпен бірге Есік ... ... ... ... ... ... экспонатгар көрмесін және «Алтын адам» мүсінін
көріп көңілдері толып қайтқан.
Бұрын аудандық ... ескі ... бір ... ... ... ... енді ... керек екендігін ескертеді.
Есік қаласы маңындағы көне обадан табылған үсті-басы төрт мыңға жуық
алтын әшекей бұйымдармен безендірілген ... ... адам - ... ... ... ... ... елде болса, көкке көтеріп,
барша халқы мақтан ететін ғаламат құбылыс. Біз болсақ оны ... екі ... жыл ... өмір ... сақ ... қалған белгі деп айтуға да
бой күйездік танытып келеміз ғой. Ендеше бұл кемшін ... ... ... - ақ ... ... ... Азиада қонақтарына Қазақстан десек
«Алтын адам», «Алтын адамды» ... ... деп ... жағдайға
жетуіміз ләзім. Соны ... бір ... ... қазақ кәсіпкерлер конгресінің «Ал. и Ко» компаниисының
жігіттері ұсынып отыр. Олар ... ... ... ... ... жасап, алғашқы өнімдерін шығарып та үлгерді. Алтынмен апталып,
арнайы қорапқа салынған «Алтын адам» көшірмесінің ... ... ... ... басшыларына да арнайы сый ретінде тартылған.
Сонымен сырттан келген әрбір ... ... ... ... шет жаққа
ұялмай алып баруға тарту-таралғы ретінде ... ... ... ... ... ... үйінің сыйлы сөресінде тұруға лайық шын
қазақстандық кәде сый дүниеге келгенге ... ... ... ... қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде халқымыздың осы бағалы ... ... ... да ... ... ... қаласы ішінде немесе маңында ұлттық этнографиялық
орталық құру. ... ... құру ... ... ... мәселенің бірі.Мысалы (Қазақ ауылы).Осыған ұқсас қазірде ... ... 5-ГЭС ... Шеберлер ауылы ашылған болатын.Нагыз
ұлттық тәрбие беру орталығы және туристік сувенир ... осы ... ... ... қарастырайық : Ұлы Жібек ... оның ... ... ... Ұлы ... Жолы – ежелгі керуен
жолдарының жүйесі , ол Қытайдан ... , ... ... аяқталады.
Қазіргі жағдайда, Алматы ... ... ... ... ... ... ... Ол үшін Алматы
маңындағы елді мекендердің географиялық орнын, ... ... ... ... ... мүмкіншіліктерін ... ... ...... орталыққа қолайлы
рекреациялық аймақты айқындап алу ... ... ... ... ... орай ... ойындарының өтетініне
қарамастан ұлттық этнографиялық орталық қала маңынан ашылмауы дұрыс ... ... ашу ... әр ... ... ... Менің
ойымша билік басындағылар әліде болса Алматы ... ... ... бар бай ... ... бар қала ... ... речсурстарын
игеру жолдарына тоқталса деген ой бар.Біз ... ... ... ... ... ... туристік бағдарламасында
көрсету керектігіне назар аударамыз.Ол өз алдына қарастырылатын ... ... ... ... ... ... зерттеу
орталықтарының болмауы таң қаларлық ... ... ... ... ... болады. Мысалы Азиада ойындарына байланысты
және ... ... ... жер ... ... ... материалдар тапшылығына қарамастан қабылдаған іс әрекеттерді і
жүзінде асыру үшін, ... ... ... ... ... мысалға, Дания, Норвегия, т.б. елдердің этнографиялық ... ... ... ...... орталықтың
ірге тасын қалау.Республика ... ... ... ... сол ... ... ... көне тарихи ескерткіштерді, Ұлттық салт
– сана дәстүрді , ... ата – ... өмір ... 4-5-8 ... туристерге көрсетіп таныстыру ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымы.
Акмола облысы Солтүстік Қазақстан аумағында ... ... ел ... ... ... орналасқан.
Әкімшілік орталығы 1999 жылдан бері Көкшетау қаласы болып саналады.
Аймақтың ... ... ... Солтүстік Қазақстан, шығысында
Павлодар, оңтүстігінде Қарағанды облыстары территориялары жатыр.Ақмола
облысы Рессейдің ірі ... ( ... ... Томск Омска және Новосибир
областарына жақын орналасқан.Ұзақ жылдар бойы ... және ... ... ... айналымы жақсы жолға қойылған [10].
Ақмола облысы - аграрлы-өнеркәсіпті ... ... ... 2 ... ... бар екі қала: Көкшетау және Степногорск
8 аудандық маңызға ие: Акколь, Атбасар, Державинск, ... ... ... ... қалалары.
17 ауылдық аудандар орналасқан:
Акколь, Аршалы, Астрахан, Атбасар, Буланды, ... ... ... ... ... ... ... Степногор, Шортанды,
Щучинскі, 15 поселкілер, 245 ауылдық округтер
Тарихы Облыстың гербі XIX ғасырдан басталады.
Ақмола облысы XX ... ... мая 1854 ... ... Омск облысы құрамында болып келді. Сибир
кыргиздарының орталығы Омскі ... ... 1868 жылы ... ... ... бастады.
XIX ғасырда Ақмола облысы Ресейдің Орталық ... ең ірі ... ... ... ... ... Семиреченс, Фергана,
Сырдарьинск, Самарканд және Закаспий облыстары кірген ... ... ... және Ишим ... ... –шығыста Ертіске
дейінгі аралықта,сольтүстік шығысы 45° тан 54° ... ... ... 105° ... бойлықта ауданы 594672,6 км² ... ... ... алып ... Оны 1 ... ... болады.
Кесте 3
Акмола облысы. Википедии - еркін ... ... ... ... ... - ... ... материалдары ... |Ел ... | ... ... ... ... ... ... |17 ... 2 муниципальды қала бар |
|4. |Әкімшілік орталығы ... ... |Ірі ... ... (124 277 мың. ... |
| | ... (50 900 мың.адам.) |
|6. |Құрылған жылы |1939 ... ... ... басшысы) | Есенбаев М. Т. ... ... ... |748 200 ... ... ... ... |5,1 ... ... ... ... |орыстар(43,3%) қазақтар (25,5%) (2004 ... ... ... км² |
3 ... келтірілген мәліметтерге сәйкес Ақмола облысының касртасы 5-
суретте бейнелегенген.
Сурет 4. Ақмола облысының ... ... ... 1887 жылы бар ... 463 347 адам ... қазақтар болды. Акмола, Көкшетау, Омск, Петропавл және ... ... ... құрылымы жағынан облыс территориясы үшке
бөлінеді. Олар, бір ... ... ... ... жазықты, құмдауытты тұзды көлді болып келген. Орталық бөлігі
аласа төбелі Ишим , Нұра Сарысу өзендерімен ... Кей ... ... ... ол ... тұруға болады. Облыс аумағында
алтын, мыс, тас көмір кен ... ... ... бөлігі -шөлді,
сусыз далалы сарысу мен Шу ... ... алып ... ... деп ... ... ... қала болып Акмолинск (қазір Астана), қаласы
Ишим мен Нұраның толғысқан ... 1862 жылы ірге ... ... ... ... Каркаралинск, форт Амкау және ... ... ... жолы ... ... Ол жол ... Ташкент және Бухардан келетін
керуеншілер дамылдайтын жер болғандығын тарихтан ... ... бұл ... Омск және ... ... да кірді.
5 шілде 2006 жылы Ақмола облысы кәсіпкершілік және ... ... ... Семинар тақырыбы "Перспективы развития
туристского кластера в Акмолинской области". Оны өткізушілер ... ... ... partners" жетекшілігімен Ақмола облысында
туристік кластерге байланысты ... ... ... облысы
кәсіпкершілік және өнеркәсіп департамент басшысының ... ... ... ... ... ... ... директоры,
А.А. Идрисов экономист-аналитик Н.Т Ачилов, А.Ш. Нургалиева және басқалары
сөйледі. Туристік кластер мазмұнын талдау ... ... ... ... ... ... назар аударылғандығы байқалады.
Қазіргі кезде кластерлік ... ... ... болғандықтан мемлекет
тарапынын саяси қорғауға алынған жағдайда оның жоспарларын іс ... ... ... ... ... ... даму ... туралы
деректер талданып,оның Қазақстандық варианты ... ... ... ... ... ... ... дамыту мәселелері
айтылғанымен нақты іске ... ... ... ... баға беру, классификациялау, стратегиялық түрғыда инновациалық
жобалар, туристік инфрақұрылымды дамыту ... ... ... ... жасау айтылған. Семинар соңында ... ... ... ... ... жеткілікті мол екендігін тілге
тиянақ етті. Туристік фирмалар ғана емес ... ... даму ... айтылды.
Ақмола облысы ел ... ... орай ... ... ... Бурабай өңірі туристердің көп ... ... ... ... Астанаға тарту жолдарын
зерттеу,анықтау. «Зеренд», «Қорғалжын», «Сандыктау», «Ерейментау» ... ... ... ... орталықтарына жатқызу үшін істелетін
жұмыстар тобы ... ... ... ... ... және ... туризмдегі
орны әлі де болса жеткіліксіз. Оның себептерін ашу қажет.
Турбизнестің салалары алуан түрлі, сол ... ... ... ... танымдық, іскерлік туризм ... ... ... ... ... Өз алдында бір төбе ... ... ... ... әлем ... ... ... ал Қорғалжын
қорығы экологиялық тұрғыда шетелдік ... таң ... ... облысы бірегей табиғатымен ғана емес, ... ... ... де бай ... ... ... ... спортық
танымдық аң аулау балық ... ... ... ... ... аймақтарға жатады.
Щучинско – Бурабай курорты зонасы ... мен ... көп ... ... болуна табиғи тарихи е,емдік сауықтыру
және инфрақұрылымдық көлік жолдарынынң жеткіліктілігімен ... ... ... 19 ... бастап белгілі. Бурабай көлі
жағалауында 1910 жылы қымызбен емдеу ... ... 1925 жылы ... ... ... 1927 жылы ... көлі ...
«Бармашино» емдік сауықтыру орталығы жұмыс істей ... ... және ... емдеу, ал «Щучинский» ... ... ... ... ... ... емдеу, вибромассаж және ... ... ... ... Бұдан басқа сауна бассейндер, бильярд, видеосалон,
барлары, жаз кездерінде – пляж, қайықтар, катамаран, ... ... ... база «Алтын Орман» 260 орынга арналса туристермен зжэұмыс
жоғары дәрежеде жүргізілгендігін ... ... ... ... мың ... ... ... ол 100 күн ішінде жарты ... ... ... ... люкс ... 100 доллар, бірақ сервистік қызметт
көрсету дәрежесі ... ... ... ... ... демалыс
ұйлерінде тәулігіне 800 тенге, ал маусым кезінде баға 2000 ... ... ... туризм орталығына – Қорғалжын,
қорықтық аймағын жатқызамыз. Ол, ... ... , 130 км ... ... ... ... ... террриториясы көлемі 2600 кв.
километр. Еуро-Азиая континентіндегі ең ірі ... ... ... ... ... территориясына қызықты
ландшафт,археологиялық нысандарды көру ... ... ... ... Жыл бойы ... ... сонымен қатар қымыз, шұбат ... ... ... ... ... жаз ... Рессейден
ондаған мың адамдар автотуристер келеді.
Ұлттық бақ өз балансына «Турпан» демалыс зонасын, жас моряктар ... - ... ... Бұл ... ... және ... туризмі
орталығына айнала алады.
31 мамыр 2006 жылы Астанада экологиялық ... ... ... Оның ... ... мен Қорғалжын аумағы жатты. Еуразия
фондысы айналысады олар «Экос» және ... ... емес ... экологиялық туризмді жолға қоймақ. ... ... ... ... ... кезінде жекеменшік ... алып ... Бұл ... ... ... «Эксон Мобил Казахстан Инк.»,
АҚШ агентстігі (USAID) халықаралық даму және глобальді экологиялық қормен
бірлесе отырып оған ... ... ... және спорт министрлігіде
қатысады.
Бұл жобада Қазақстан ... ... (KTA) және ... Сандықтау ауданының туризм ... ... ... ... артта қалуда .Инфрақұрылым толықтай ... ... ... бұл ... шеше ... Маман дайындауды
Көкшетау мемлекеттік университетінде қолға алу ... ... ... ... ... ішінде тарихи мәдени туризмді ... тұр. ... ... ... салт ... көрсететін
этнографиялық орталықтар қажет. Астана қаласының туристік спорттық
инфрақұрылымына ... беру ... ... ... ... алғышарттарды талдадық .
2006-2009 жылдардағы туризмді дамыту програмларында Астана маңының
туристік потенциалы нашар ... ... ақша ... ... ... ... ... алынбады. Туризм индустриясы
ассоциациясы құрылып Халықаралық консалтинг компаниясы "IPK International"
зерттеу ... ... ... ... ... ... и
сертификации" сертификаттау жұмысын қолға алды ... ... ... объектілері жатады. Сапа сертификатын ... 4 ... үй, 3 ... 2 демалыс орны алды. Бұрынғы қонақ үйлер
қайта өз жұмысын бастауға бет алды. 90-шы ... 60% ... ... ... соңғы 3 жылда керісінше қалпына келтіру жұмыстары
басталды. Ол процесс ... ... ... ... қорғау министрлігімен бірлесе отырып Сергеев су қойма-
сынан 420 миллион тенге ... ... ... ... ... ... 62 ... жолл жөндеуден өтіліп ретке
келтірілді. 1 963 миллион ... ... ... ... ... ... 5-10 адамдарға арналған Щучинск, Зеренди
Акмола облыстарында мини ... ... ... қатынасы ретінде ыңғайлы
микроавтобустар ... шарт . ... ... ... құны $50000. Екі жылда өзін
өзі өтейді. Қазіргі кезде Астана қаласында 33 ... ... ... ... ... ... Астана қаласы
болашақ Азиада т.б спорттық ... ... ... ... мезгіл болды. Қоршаған орта ... ... ... Инфрақұрылым көлік қатынасы мен ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ
3.1 ... ... ... ж ҚР-сы Бүкіләлемдік Туристік ұйымның толық мүшесі болды. ҚР-ғы
туризм саласының мемлекеттік ... ... ... органы туризм және
спорт Комитеті, білім, мәдениет және денсаулық министірліктері ... ... ... ... ... органына сәйкес құрылым
арқылы, басқа елдердегі мемлекеттік туристік өкілдіктер арқылы жүзеге
асырылады.
ҚР-да ... ... үшін ... база ... 1992 ... ... ... заң жұмыс істейді. Ол барлық ... ... және ... ... ... ... ... және әлеуметтік ұйымдастыру негізін ақтайды. Оның
ішінде туристік іс-әрекетті лицензиялау туралы құжаттар бар.
1993 ж ... ... ... ... ... ... ал
1997 ж «Ұлы Жібек жолының ... ... ... ... ... ... ... және бір ізбен дамыту, 1997-2003 жж
“Туризм инфрақұрылымын құру” туралы Мемлекеттік ... ... ж 2030 ж ... ... ... ... өңделді.
Қазақстан барлық әрекет етуші туризм түрлерін ұсынады-танымдық,
этникалық, экологиялық, ... ... ... ... атпен
шытырман оқиғалы.
ҚР-да 720 астам туристік ұйым, фирмалар, әртүрлі жеке түрдегі бюролар
жұмыс жасайды. Ол жерде 6 мың ... 1500 ... ... ... Туристер үшін Қазақстан территориясынның барлығымен 700 туристік
сапар ұсынылады.
Жыл сайын туризмнен түсетін кіріс ... Егер 1995 ж ... ... көлемі 2 млрд теңгені құраса, ал 1996ж 3 млрд теңгені
құрады.
Туристік қызметті мемлекеттік ... ... ... ... ... ... шараларды жүзеге асыруға бағытталуға тиіс:
1) Республикалық және ... ... ... ... ... мен
жоспарлауды үйлестіру; 2) Туристік индустрия саласындағы қарым-қатынасты
ретке келтіру мен жетілдіруге бағытталған ... және ... ... қамтамасыз ету; 3) Сапалы туристік өнімнің ... ... ... ... және ... ... ... ету; 4) Туризмге
арналған кадрларды кәсіптік ... 5) ... ... ... ... ... ... объектілердің сапасын
және қызмет көрсетудің стандарттарын бақылау; 6) Визалық және ... ... ... 7) ... туристік көрнекті орындарын
құру және қорғау т.б.
Туризм инфрақұрылымын дамыту. Республикада жүзеге ... ... ... ... ... және оның инфрақұрылымын
толық қамтып қойған жоқ. ... ... ... ... жыл ... миллиондаған долларды жоғалтуда, бұл туристік салаға
күрделі ... ... ... және ... ... қаражатын
тартуды қажет етеді [26].
Ұлттық туристік өнім ерекшелігін ескеріп, тұрақты ... ... ... ... ... туризм инфрақұрылымын дамыту үшін:
Туристік мұқтажды қанағаттандыру үшін жол-көлік инфрақұрылымын дамыту;
Сумен, электрмен жабдықтау, кәріздер және ... ... ... ... дамыту;
Туристік кешендерді, этнографиялық мұражайларды және демалыс аймақтарын
құру; тарихи-мәдени және этнографиялық ескерткіштерді қалпына келтіру және
мұражайға айналдыру т.б
Маркетинг стратегиясын әзірлеу. ... ... өнім және оны ... сәйкес маркетинг стратегиясын әзірлеу қажеттілігі бар. Маркетинг
стратегиясын іске асыру ... ... ... ... ... ... ... туристер жіберілетін негізгі елдерде ... ... ... қабілеті жоғары деңгейдегі туристерді тарту.
Германия, АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Ресей, Қытай, Жапония және т.б.
туристер ағынының дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... көрнекті туристік орындар мен объектілердің
бүкіл ... ... ... ... ... ... жылжытудың жаңа ақпараттық технологияларын
пайдалану.
Қазақстанның ... ... ... ... Ұлы ... ... сан алуан тарихи оқиғалардың ғасырлар бойы куәгері ретінде
Қытай мен Еуропаны жалғыстырып жатқандығына ... ... әлі ... туристік бағыт ретінде әлемге танымал бола қойған жоқ. ... ... ... ... туристік фирмалары ... ... ... ... ... ... оның ішінде ДТҰ тарапынан өткізілетіндеріне қатысуы,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында ... ұқас ... ... ... ... ... ... және мәдени
құбылыстар орталығына айналдыруға ... ... ... туризмді
дамытудың маңызды бар.
Елдің туристік беделін қалыптастыруда республика аймақтарында және шет
елдерде туристік ақпараттық орталықтарды ... да ... ... ... ... ... жарнамалауда ұлттық авиатасымалдаушы мен
басқа да көлік кәсіпорындары пәрменді көмек көрсете ... ... ... ... ... ... және ... материалдарын шығару және белсенді түрде тарату қажет. ... ... ... туристік агенттіктері мен бұқаралық ... ... ... ... ... ... саяхаттарын
ұйымдастырудың тиімділігі мол болады.
Қолайлы туристік ... ... ... ... ... ... спорттық және туристік іс-шаралар өткізу ықпал
етеді.Туристердің ... ... ету. ... ... ең алдымен келушілер ағынын көбейтуге немесе азайтуға әсер ... ... ... ... ... турфирмалар
қабылдайтын шараларға, сондай-ақ туристің жеке басының іс-әрекетіне тікелей
байланысты.
Мемлекеттік органдар, туристік ұйымдар мен ... ... ... үшін қауіп тудыратын табиғи апаттан, әлеуметтік
тәртіпсіздіктер, террорлық әрекеттер, көлік жұмысындағы елеулі ... және ... ... ... туризмге ықтимал қауіптер ақпарат береді.
Кадрларды даярлау мен ғылыми қамтамасыз ету. Қазақстандағы тиімді
туристік салаға ... ... ... ... ... буындағы «Туризм» мамандағы бойынша кәсіптік білімінің мемлекеттік
стандартын әзірлеу;
Мамандарды оқытуда олардың ... ... ... ... ... ... жаңа ... технологияларды білуіне, тілдік
дайындауға негізінен иек арту;
Жалпы ... ... ... туристік сыныптар, секциялар мен үйірмелер
құруға көмектесу;
Бұдан бұрын таратылған балалар мен жасөспірімдер туризмнің республикалық
және аймақтық ... ... ... ... ... (1700 км) ... учаскесіндегі туристік-
рекреациялық қорларды қайта жаңғыртуға және ... ... ... ... ... ... алдымен, ҚР-ң рекреациялық ресурстарын ... және ... ... ... ... ... Экономиканың саласы
ретінде туризмді ғылыми қамтамасыз ету үшін оны ... ... ... ... ... ... құру ... облыс шаруашылығының жаңа саласы ретінде, ... ... ... ету ... ұйымдасқан экономиканы қайта құрудың
жалпы ретін және оның материалдық ... ... мен ... біршама ақша
қаражатын талап етеді. Қазіргі уақыттағы даму өсіп келе ... ... ... және ... ... ... ... етпейді [22].
Туризмнің барлық түрлері мекемелеріндегі (ішкі, шетелдік, жас балалар)
Бытыраңқылық және қонақ үй шаруашылықтың дара ... ... мен ... ... ... ... ... көрсету
түрлерімен- сауда, тамақтану, жеңіл және ... ... жол, ... ... ... және т.б ... сәйкессіздігі- қызмет
көрсетудің кешендік жүйесін ұйымдастыруға мүмкіндік бермейді және ... ... ... ... ... ... ... өзін-
өзін ақтамауына әкеп соғады және туризм дамуын жалпы шектейді.
Туризм дамуының маңызды алғышартына қорғалатын ... ... ... шаруашылықтар жатады. Бұл территориялардың барлығы жоспарлы туризм
дамуының алдыңғы ... қоры ... ... ... жоспарлы туристерге
қорықша территориясынан өтуге рұқсат беріледі. Атап өту керек, тек осы
қатынаста ғана ... ... ... және қорықтағы орын ... ... ... ... ... назарын тек жаяу ғана емес, сондай-ақ ат және велосипед
бағыттары да өзіне ... Сол үшін көп ... ... ... тау-
жаяу бағыттарын ұтымды талдау және енгізу қажет.
Республикада тарих және мәдениет ескертеіштері ... ... ... ... парк салу мен ... ... кеңітуімен қорытылады,
әрине, бұл туристерді қызықтыра ... ... ... ... ... кешенжілікпен ұйғарылады.
Туризм индустриясының дамуының көлемі мен бағыты халықтың орналастыру,
қозғалыс, тамақтандыру, көңіл көтеру құралдарындағы сұранысына ... ... ... ... қалыптасу заңдылықтары белгілеу және
туристік демалыстың әртүрлі түріндегі сұранысты ... ... Бұл ... ... ... салу ... ... шешуге
және жеке түйіннің даму ... ... жою ... географиясының басқа сауықтыру мекемелерінің тармағымен
үйлесімділігін ұтымды ... ... ... ... ... жобасын анық дәлелдеу қажет. Бұл демалыс пен туризмде халықтың өсіп
келе жатқан сұранысын қанағаттандыруға мүмкіндік береді ... ... ... жүйесінің орнықты міндеті
республика территориясындағы туристік-рекреациялық ... ... ... ... өте қолайлы рекреациялық аудандар мен ... ... ... талдау қажеттіліктерін қамтамасыз етеді.
Қазақстан территориясында қазіргі уақытта мамандармен 4 туристік-
рекреациялық аудан бөлінген- ... ... ... ... ... ... өте тиымды құрылған жүйесі және
мәдени ... ... ... ... ... ... ... өте көп пайызы жинақталады [14].
Қалаға өте жақын ұлттық мәдени ескерткіштер (архитектуралық, археологиялық)
жинақталған. Оңтүстік Қазақстан туризм ... ... ... ... және сол үшін ... үй базасының ары қарай дамуы қажет. Бұл аудан
сондай-ақ шетел туризмін тарту орталығы болып саналады.
Оңтүстік Қазақстанның ... ... ... ... ... тау ... спортының трассалары ұйымдастырылады. Ал,
аса кең ресурстар жинағы жоқ аудандарда, туризм дамуы ... ... ... ... қаралады. Олардың базасында стационарлы-
сауықтыру туризмін ұйымдастыруға ... бар, ал ... ... орталықтары танымдық туризмнің объекттілері болып
табылады.
Халықтың жалпы демалысқа сұранысы ... ... ... ... ... ... үйлері мен пансионаттар,
жаздық қалашықтар және демалыс базаларының деңгейлері өзгерді- олар ... ... ... ... ... және ... базалары халықтың көпшілігінде жоғары даму
деңгейімен және танымдылықпен ... Бас ... ... ... ... мекеме болып салынған. Олар қазіргі ... ... ... ... ... ... көпшілігі жыл бойғы
қолдануға арналып жабдықталған.
Қала маңының демалыс ... ... ... демалыс
мекемелерімен қатар,жабдықталған жағажайды, су станциясын, тамақтандыру
мекемесін, серуенге жабдықталған орынды қамтитын бір ... ... ... ... ... зоналар ұйымдаспаған туристер мен демалушылардың ағынын
белгілі дәрежеде қадағалауға және қала маныңдағы табиғи-рекреациялық өте
қолайлы ландшафттың ... ... ... апаттылығын жібермеуге
мүмкіндік жасайды. Қазақстан жағдайында соңғысы, әрине, аз ... ... ... жетіспеуінен рекреациялық мақсатқа бағытталған су
қоймаларын құру туралы айту өте ... ... ... және
суландырушылық мақсатта су қоймасын салғанда оның рекреациялық қолдануын
да еске алған жөн.
Республикада туризм мен ... ... ... орында санаториалы-
курорттық қызмет көрсету қажет. Қазіргі курорттардың инженерлік қамтамасыз
етуін толық жетілдіру байқалады.Соңғы ... ... ... орынды
санаторий-профилакторий алып отыр. Республикада ... ... ... ... ары ... ... Адамдардың демалыс уақытындағы ... ... ... ... ... ... ... қатар, олар
қызметкерлер мен жұмысшылардың көп мөлшеріне қызмет ... ... ... ... ... ... ... сұраныс пайызын
азайтады. Алайда, жергілікті санаторийлердің өте көп насихаты қажет,
себебі, ... ... бұл ... рентабелділігі аса жоғары емес.
Транспорт туризмі қарқынды дамуы ... ... ... ... оның ішінде кемпингтер салыну қажет. Олар негізгі, жалпылама
мәлім автожолдарда орналасуы керек. Ереже бойынша бұл ... ... ... Темір жол саяхатын ұйымдастыру үшін жағдай едәуір денгейде
электрификациялы магистралдардын екі жолдық қозғалыска ... ... ... Олар ... ... ... Орта Азияға, Сібірге негізгі шығу
жолын береді.
Аэропорттардың қауіпсіз қызметін қазіргі ... ... ... ... самолеттердің ең алдыңғы қатардағы түрлерімен
игерудің негізінде тұрғындардың авиасаяхаттау көлемі өсуде.
Республикада туризмнің басқа түрлері де даму үстінде ... Б). ... ... ... ... аймақты туристік-рекреациялық
ресурстарының жиынтығы шешуші рөл ... ... ... ... ... өтетін туристік жорықтарға соңғы кезде сұраныс көбеюде.
Талғар аймағының территориясы туризм түрлерін ұйымдастыру үшін қолайлы
табиғи ресурстармен ... ... ... ... ... өсімдік және жануарлар әлеміне бай табиғат әлемін кез-дестіруге
болады. ... ... ... ... игерілген ауданы - Іле Алатауының
таулы жүйесі. Таулы ... жер ... ... ... әр түрлі
дайындық деңгейіндегі туристердің спорттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға
көмектеседі.Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... табиғи ортаға бағыттап дамытуға тырысады. Талғар
өңірінің ... ... ... ... кең етек алған. Қалталы
туристер үшін мұнда туристік фирмалар ... ... ... ... ... ... ... өз бетінше төмен қарай таулы
беткейлермен ... ... ... ... ... ... ... туристердің есінде көпке дейін сақталады. Қажеттіліктерін
толығымен ... ... сол ... ... ... [16].
Талғар аймағының таулы аудандары бойынша категориялы тау жорықтары жиі
болып ... ... ... бірі “ Іле ... қарлы аудандары
бойынша” атты маршрут ұйымдастырылды.
Туристік тау маршруты. Талғар қаласы - Алматы қорығы - Орта ... - ... ... - Оңтүстік-шығыс Талғар өзені - Жаңғырық ... ... асуы - ... кел көлі - ... өзені - Оңтүстік Батыс
Талғар өзені - Разведочный асуы - Дмитриев мұздығы - Сол ... ... ... Талғар асуы - Үлкен Талғар асуы - Шымбұлақ таушаңғы курорты - ... ... - ... ... ... ... ... берілген.
Қиындық дәрежесі бойынша II категориялы маршрут. Ұзақтығы 8 күн. Жаяу жүріс
жерлерінің ... 135 км. ... 15 ... мен 30 ... ... асады. Маршруттың басталатын жері - ... ... ... жері - Алматы қаласы. Талғар қаласынан Алматы қорығына номері 5
автобуспен барамыз.
1-күн. Маршруттың жаяу ... ... ... ... кіре ... ... ... Талғар өзенінің бойымен оңтүстік-шығыс бағытта жүріп
отырып, Орта Талғар өзенінің сағасына жетеміз. Орта Талғар ... ... ... ... ... ... ... жоғары көтерілеміз. 3330
м биіктіктен жоғары Іле ... ... ... ... ... тұрып Орта Талғар өзенінің бойында түнеуге болады.
2-күн. Түнеу орнынан ары қарай Орта ... ... ... 2 ... ... Іле ... мұзды жотолары кездеседі. Мұзды қыраттарға
жетпей тұрып демалып, тамақтануға ... ... ... ... ... ... бойымен Богатырь мұздығының етегіне келеміз. Осы
жерде морена етегінен Богатырь мұздығының ... ... ... ... 8,3 км, көлемі 30,3 шаршы км. Батыс бағытта ... ... ... ... жер ... алуға болады.
3-күн. Богатырь мұздығына шығу 10-150 тік мұзды аудандар бойынша
жүзеге асады, 40-50 минуттан ... ... ... ... дәл ... ... ... алуға болады. Мұздықтан төмен түсу
оңтүстік-шығыс бағытта жүзеге асады. Мұздықтан төмендегенде 25-300 ... ... ... ... өту онша қиын ... өткеннен кейін Оңтүстік-Шығыс Талғар өзеніне жетіп оның
оңтүстік ... ... Одан ары ... ... ... ... ... жағалауына келеміз. Түнеу орнын ұйымдастырамыз.
4-күн. Келесі маршрут бөлігі Жаңғырық ... ... ... ... оңтүстік жағалауымен батыс бағытта жүру керек. 3484 ... ... ... ... ... ... ... 10-150 тік
жағалау бойынша ұзындығы 60 м жерді жүрумен жүзеге ... ... ... дәл ... ... керек. Мұздықтың оңтүстік етегі-мен
оңтүстік-батыс бағытта мореналардан өту арқылы төмендейміз. Одан ары ... асуы ... ... 4139 м ... асуы Іле ... ... ... жалғастыратын, Шелек пен Чонг-Кемин өзен бассейндері үшін
суайрық қызметін атқаратын асу ... ... ... ... ... Кемин
мұздығының төменіндегі соқпақ жолдар бойымен жүріп отырсақ түнеуге ... ... ... ұйымдастыруға болады.
5-күн. Кемин мұздығынан ағып жатқан Джасыл кель өзені бойымен ба-тыс
бағытта жүріп отырамыз. Алдымыздан ... кель көлі ... Бұл ... Тянь-Шаньның әдемі көркем тау көлдерінің бірі. Көл жағасы-на
тоқтап тамақтанып, дем алып, суретке ... ... ... ... ... ... Көлді жағалай өткен соң батыс бағытта жүріп Чонг-Кемин
өзеніне жетеміз. Өзеннің ... ... ... жүреміз. Чонг-Кемин
өзеніне Оңтүстік Батыс Талғар өзені ... ... ағып ... ... Талғар өзені сағасына жеткенде түнеу орнын дайындаймыз.
6-күн. Келесі күні Оңтүстік-батыс Талғар өзенінің шығыс жақ бойымен
солтүстік бағытта ... ... Өзен ... ... ... Іле
Алатауының мұзды мореналарына жақындаймыз. 3897 м ... ... ... ... ... ... Іле Алатауының биіктігі 4239
м Разведочный (1Б) асуы ... ... ... бойымен асудан асамыз. Асудан
солтүстік ... ... ... ... жағы 350 дейін тік ... ... ... тамақтанып алуға болады. Асудан ... ... ... ... Мұздықты батыс жағалауымен жүріп отырып
Исира асуының төменгі ... ... ... ... ... түнеуге қолайлы орын тауып алуға болады. ... ... 5,1 км, ... 18,8 ... км. ... ерекше бір белгісі Кошевой
тауының тіс тәріздес қыраттары.
7-күн. ... ... ... ... ... ... бағытта
маршрутымызды жалғастырамыз. Екі сағатқа таяу жүрістен кейін мұздық
биіктігі 3450 м ... ... Одан ары ... бағытта жүрсек мұз
етегі көрінеді. Мореналар арқылы төмендейміз. Қауіпсіздік ережелерін сақтау
керек. Моренадан өткен соң ... ... ... ... арқылы жүреміз.
Осы жерлерде тамақтанып, демалып алуға болады. Жүрісті жалғастыра ... ... ... ... ... ... ... өзеннің батыс
жағалауымен солтүстік бағытта жүреміз. Солнечная ... ... ... ... Сол Талғар өзенінің бойымен біраз жүргеннен кейін маршруты-
мызды батыс бағытқа бұрамыз. Мұнда соқпақ жолдар ... ... ... ... ... ... орманының арасынан өтетін кең серпантинге алып
барады. Серпантин ... ... ... Одан әрі ... 2870 ... ... асуына шығамыз. Осы жерден Жамбыл мұздығы-ның циркі, және ... райы күні ... ... да көруге болады. Маршрутымызды ары қарай Чкалов
шыңының солтүстік бойындағы соқпақ
арқылы жалғастырамыз. Одан Үлкен Талғар асуына ... ... ... соң ... ... курортына дейін қанатты-кресел жолмен
төмен түсуге болады. Төмен түсуге 30 ... ... ... ... қанатты
жолмен төмен түсуге жағдай болмай қалса, төмен қарай соқпақ жол ... ... ... Одан ары Алматы қаласына жетеміз. Қалаға ... ... ... ... ... маршруты. Туристік IV А категориялы ... ... ... ... ... ... лагерьден
Оңтүстік Талғар мұздығының моренасына дейін соқпақ қарлы жол ... ... ... оң ... ... ... қарлы-мұзды жазыққа шығамыз.
Оңтүстік Талғар мұздығына ... ... ... ерте ... 350 ... бойынша жоғары көтерілеміз. Мұзойғыш арқылы сақтандырылу ... ... ... ... жота ... оның биіктігі 3950 м.Ілмек
арқылы сақтандыру жүйесін пайдаланып, одан ... ... Одан ... м ... ... ... ... жетеміз. Маршрут схемасы 6-суретте
берілген.
Талғар өңірінде ... ... ... 6 ... ... ... ... қорығының дирециясының мәліметтері бойынша
Оң Талғар, Орта Талғар, Сол Талғар өзендері ... ... ... ... ... сұранысқа ие. Бірінші экологиялық соқпаққа
орта есеппен 1 күнде 50 адамдай келеді. Экологиялық соқпақтармен ... ... ... ... адамдар және сонымен қатар шетелдік
азаиаттар экскурсоводтың көмегімен жүріп өту арқылы Іле Алатауының ... көп ... ... ... ... ... ... соқпақтармен жүрудің төлем ақысы бар. Барлық төленген ... ... ... ... Ол экскур-сиялар бағасы ... ... ... ... ... ... құны [37]
|№ |Атаулары ... ... ... (теңге) |
| | ... | |
| | | | ... |ТМД |Шет ел |
| | | | ... |аза- |аза |
| | | | ... |мат- ... | | | ... |тарына |на |
|1 |Оқу экскурсиялары, қорық |1 адам |1 күн |50 |150 |350 |
| ... оқу | | | | | |
| ... мен ... | | | | | |
| ... | | | | | |
|2 ... ... |1 адам |1 күн |100 |300 |700 |
| ... және қоршаған ортаны| | | | | |
| ... мен ... ісі | | | | | |
| ... ... дайындау | | | | | |
|3 ... ... кіру |1 адам |1 рет |100 |300 |700 |
|4 ... ... ... |1 адам |1 рет |100 |300 |700 |
|5 ... ... көрсетулерді |1 адам |1 күн 2|150 280 |450 840|1050 |
| ... ... ... |1 адам |күн 3 |400 |1200 |1960 |
| ... мен ... ... |1 адам |күн | | |2800 |
|6 ... ... Лектордың|1 сағ | | | | |
| ... |20 | | | | |
| ... ... | | | | |
| | ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... Бұл саланы дамыту тұрғындарды тәрбиелеу мақстында ғана емес эко-
номикалық өсу құралы ... де ... ... ... ... ... толы ... қала. Қала бойынша қалалық шолу,
тақырыптық (тарихи, ... ... ... экскурсиялар өткізуге
болады. Талғар қаласы бойынша қалалық шолу экскурсия ұйымдастырылды.
Тақырыбы “Талғар - мәдени-тарихи орталық”, ұзақтығы 3 академиялық сағат
(2 ... 15 ... ... ... ... ... және ... Маршрут ұзындығы - 35 км.
Экскурсия мақсаты:
Патриотизмге, қарым-қатынасқа, қаланың мәдени-тарихи ... ... ... экскурсанттарды қазақ халқының ұлттық
мәдениетін сыйлауға тәр-биелеу;
Экскурсияның міндеттері:
1. Мәдени-ағарту іс-шараларын жүргізу;
2. Экскурсанттардың ... ... ... ... мен ... ... ... қала-ның мәдени
өмірімен, тарихымен, қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрімен таныстыру.
Экскурсия маршруты: ... ... - ... ... Рысқұлов көшесі -
Қонаев көшесі - Абай көшесі - Әуезов көшесі - ... ... ... ... өткенін бейнелейтін бар-лық мәдени-тарихи
ескерткіштермен және қазіргі тыныс тіршілігін бейнелейтін ... ... ... орындармен танысады. Сайып келе, аймақтың
туристік шаруашылығы жоғары ... ... ... ... ... ... ... күнге жанданып келе жатыр. ... ... ... ... ... ... атқарылуы тиіс. Қала жанында
орналасқан Талхиз қалашығының Мемлекеттік ... жолы ... ... ... ... дамыту, сақтау” бағдарламасына енуіне сай
туристік салада ... ... ... ... ... мен ... ... ескерсек, мұнда
туристік шаруашылықты дамытуға зор мүмкіншілік бар. ... ... ... ... ... мен ... саласын дамытудың
негізгі бағыттары анықталды. Мұндағы туристік-рекреациялық ресурстарды
пайдалана отырып, іскерлік, ... ... және ... ... ... ... ... тиімді туризм индустриясын құру үшін туристік саланы
құрастыратын жеке салаларды ... ... ... мен ... ... керек. Ол үшін келесі жұмыстар іске асуы ... ... ... үй ... дамыту; туризм түрі бойынша материалдық база
қалыптастыру; Талғар қаласы мен оның ... ... ... ... ... ... Туристік копьютерлік -ақпараттық
жүйені туристік шаруашылыққа ... ... ... ... біртұтас саясатты құруға, экономикалық негізді ұйымдастыруға,
қазіргі бәсекелестікке сай туристік инфрақұрылымды құруға бағытталған.
3.2 ... ... ... ... ... ... ... қазақстандық туристік инфрақұрылымды дамы-
тудағы өзіндік орнын еліміздің екі қаласындағы салынып ... ... ... ... ... жиынтығынан көреміз. Сондықтан да,
Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыруда Астана мен Алматы ... ... орны ... Жалпы Азиада ойындарының өтуі ... ... өту ... ен дәрежелерін салыстыра ... ... ... ... дерек көздеріне талдау
жасалынды . Талдау барысында ойындар өтетін ... ... ... әлеуметтік жағдайлары туралы зерттеулер
болмағандығын ... . ... ... тақырыптың тар шеңберде болуы
мен алға ... ... пен ... сай ... ... ... көздері Азиада ойындарын тек Алматы қаласына ... ... ... және оның ... ... ... ғана талдаған болар едік. Ол ... ... ... ... ... ... ... 300 шақырымдық
қашықтықтағы туристік ... ... ... ... бір ... ... міндеттеріне жатқан болар еді. Бірақта
өкімет шешімі бойынша Азиада ... ... екі бас ... ... ... ... аздаған өзгерістер ... ... ... қаласы бойынша мәліметтер ... ... ... ... ... топтастырылды. Азиада ойындарының
өтуіне ең алдымен спорт түрлеріне байланысты ... мен ... ... ... Аз ... ... ... басшылары
мен туризм және спорт министрлігі тарапынан басқа да ... ... ... ... ... ... 5
Алматы мен Астана тұрғындарының сауалнамаға берген ... ... ... |Астана ... ... ... қай ... қай | 38 % ... | ... |
| ... өтеді | | ... ... ... ... қай ... ... |11 % ... |
| |өткен | | ... ... ... ... ... | 48 % біледі |54 % ... |
| ... неде ? | | ... ... ... ... бір қалада | | |
| ... | | |
| ... ... келмейді. | | |
| ... ... ... |68 % |70 % |
| ... қарағанда жақсырақ | | |
| | | | |
| | |75 % |89 %і ... ... ... ... ... | | |
| ... деп ойлайсыңдар | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... бере ... |75 % |50 % |
| | |20 % |338 % |
| | |5 % |10 % ... ... ... ... ... шамамент 1600 спортшылар
қатысады екен. Сол спортшыларға қызмет көрсеттеін қызметкерлерді ... ... ... көрермен туристердің жағдайы мен олпрдың
тамақтануы мен ... ... ... оны ... шешу жолдарын көрмедік.
Спорт кешендеріне реконструкция жасау мен жаңа ... үй ... ... ... ... ... ... жатқанын көрмедік.
Алматы қаласында туризм бөліміндегі бар болғаны 3 ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген саулнамаларда ол
туралы қала тұрғындарпы өз пікірлерін ... Сол ... ... ... ... университеті студенттерінің мәліметтеріне
сұйенсек екі қала ... ... ... ... ... ... болып шықты .
Жоғарыдағы сауалнамалар Азиада ойындары туралы Қазақстан-дықтардын
білмейтін жақтары көп ... ... ... туралы
ақпарат материалдарындағы шенеуіктердің жауабына ... ... қызу ... ... көрсетеді.Бірақта қазіргі жағдайда
Алматы қаласы бойынша ... ... ... ... ... ... ... Алматы мен Астана қалаларындағы
туризм мамандығы бойынша Азиада ойындарына қатысты ... ... ... Ол жоба ... шеттілін білетін студенттердің
тобынан 35-50 экскурсовод даярлануы керек. ... ... ... ... арнацы үш тілде берілетіни анықтама ... ... ... қажет.Қала имиджін қалыптастыру
жолдары қолға алынcа Азиада ойындарының жоғарғы ... ... ... ... емес ... айтылғанды қортындылай отырып, біз, ғылыми жұмысымызда ... ... ... ... ... сараптап, рекреация даму
жағдайына сипаттама беру қадамын жасадық.
Қазақстанның екі ірі қалалары мен оның ... жер ... ... ... ... ... ... қалай себеп
болады және туристік спорттық ... ... ... ... ... ... ескере отырып, жүргізілген талдау мен ... ... ... ... екі ... ... ... көрсетуге болады: Астана мен Алматы қалаларының Азиада ... ... ... ... ... ... ... және жоғырдағы аталған қалалар, дүние жүзінде
туризмнің перспективті аудандарының бірі болуы мүмкін, бірақ-та, ... де, ... ... де ... ... ... ... бұнда кең дамыған қызмет көрсету жүйесінің құрылуы қажет болады.
Қазақстанның рекреациялық ресурстар мәселесін шешу мен ... құру үшін ... ... ... экономикалық және
техникалық мінездемесі бар жұмыстарды жүзеге асырылуы қажет. Алайда, ... ... ... ... рекреациялық потенциалдың алдын
ала жалпы географиялық бағалау жүзеге ... ... бұл ... ... ... ... және зерттелудің одан
аса детальдардың негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... сондай-ақ,
статистикалық мәліметтерге талдау жасау нәтижесінде келесі жаңалықтарды
алуға мүмкіндік берді.
Азиада ойындарының ... ... ... ... ... ... ... физикалық-географиялық орнына сипаттама берілді;
Аймақтың туризм мен ... ... ... ... ... ... ... туризм мен демалыс саласының қазіргі көрінісіне талдау
жасалынды.
Сондай-ақ, зерттеу мәселесі, ... ... ... ... ... ... ... тура тәуелді екенін көрсетеді.
Бұндай мемлекеттерде құрастырған ішкі ... ... ... салуында жеңілдікті ескертеді және шекаралық-кедендік режимді
жеңілдетуін, инвестициялар үшін ... ... ... ... үшін ... және ... беруді, кадрларды даярлау,
жарнама және инфрақұрылымның дамуына бағытталған бюджеттік қаржы бөлуін
үлкейтуді ескертеді. Тек қана ... ... ... ... ... ... ... жасауды және біздің мемлекетімізге туристерді тартуға
мүмкіндік береді. ... ... ... шетелдік туристерге
бағытталған турлар, экскурсиялық нысандар, ... өнім ... ... мен ... ... ... ... отырып, мынадай ұсыныс беріледі:
- “Азиада” ойындары кезінде ... ... ... ... ... ... пайдасы, олардың
ерекшеліктері туралы мәліметтер жинақталып оқу-әдістемелік, көмекші
құралдар шығарылса, ол студенттер мен болашақ ... өз ... ... ... мәселе жаңа, күрделі болғандықтан, оның барлық
қырынан жан-жақты қарастыру бір зерттеу ... ... ... Біз, ... ... ойынының туризімдегі рөлінің тек бір ғана нұсқасын ұсындық.
Келешекте ... оқу ... ... ... ... ... ... жұмысына негіз бола алады деп есептейміз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Ердавлетов С.Р. Экономическая и социальная география Казахстана.
Алматы: ... ... 1991 г.-287 ... Под ред. ... С. Ж. ... энциклопедия. Алматы: Атамура.
1995 г.- 128 – 182 с.
3 Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. Алма-Ата: Кайнар, 1989 г.-150с.
4 ... С. В. По ... ... Краеведческий очерк. Алма-Ата:
Академия наук. 1986 г.- 26-58 с.
5 Резванцев Б.Б. ... ... ... и ... вокруг
новой столицы Казахстана. Алматы: Онер, 2003 г.- 78-89 с.
6 Ред. Коллегия Акушкаров М.М., ... П.П. ... ... парк ... По ... Инфармационно-
аналитического центра геологий. Кокшетау, 2001 г.
7 ... В. ... ... ... ... ... 1993 г.8-57
с.
8 Чигаркин А. В. Памятники природы Казахстана. Алматы: Кайнар, 1994
г..
9 Шабельникова С. А. ... ... ... ... ... ... ... отдыха и туризма. Алматы, 2000 г.-15-25с.
10 ... С.В. ... ... Центральното и Северного
Казахстана. Караганда, 1989 г.- 115-136 с.
11 ... С.В. ... ... ... ... Алматы:
1995 г.-253 с.
12 Акмолинская область в годы ... Р.К. ... ... ... ... 2001 г.- 5-17 с ... ... области. Управление статистики Акмолинской области.
13 http:// w.w.w. kazstat. Asdc.
14 Регионы Казахстана. Агентство РК по статистике.Алматы: 2004 ... Азар В.И. ... в ... ... туризма. – М.:
Главинтурист, 1975. – 87 с.
16 Биржаков М.В. Введение в туризм. – СПб.: ... ... ... 2000. – 192 ... ... М.А. ... и география международного туризма. – М.: Изд-
во МГУ, 1975. – 299 с.
18 Tourism: 2020 Vision. – Madrid: WTO, 1998. – 230 ... ... ... ... ... ... National ... – 2004. – №9. – С. 30–67.
20 Осадин Б. ... и ... // ... ... проблемы,
перспективы. – 1999. – № 5. – С. 14–15.
21 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. –
М.: ... 2001. – ... ... Ю.В. Введение в экономику туризма: Учебное пособие. – М.:
Советский спорт, 2001. – 184 ... ... и ... ... / Под ред. ... Чудновского. – М.: Изд-во ЭКМОС, 2000. – 400 ... ... Г.А. ... ... ... Маркетинг в
туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 ... ... Е.П. ... ... ... – М.: ... 1997. – 176 с.
26 Даль В. Толковый ... ... ... ... – М.: ... ... ... 1994. – Т.4. – С. 127–128.
27 Ердавлетов С.Р. География туризма Казахстана. – Алма-Ата: ... – 190 ... ... ... ... ... / Отв. ред.
В.С. Преображенский. – М.: Наука, 1975. – 224 с.
29 Котляров Е.А. ... ... и ... – М.: ... 1978. – 238
с.
Мироненко И.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во
МГУ, 1981. – 207 с.
30 Республика Казахстан. ... от ... г. № 211. О ... в ... Казахстан // Казахстанская правда. – 2001. – 23
июня.
31 Ердавлетов С.Р. ... ... ... ... методы,
практика. – Алматы: Галым, 2000. – 336 с.
32 Надыров Ш.М. Экономическая и социальная география Казахстана: теория
и практика // ... в ... и ... ... – 2006. – № 2. – ... Герасименко В.Т. Основы туристского бизнеса. – Одесса: Черноморье,
1997. – 60 с.
34 Правительство ... ... О ... ... ... на ... гг.: Указ Президента Республики Казахстан ... г. № 231 // ... ... – 2006. – 10 ... Правительство Республики Казахстан. Концепция развития туризма в
Республике Казахстан: одобрено пост. от 6 марта 2001 г. № 333 // ...... 2003. – С. ... ... ... ... Учебное пособие. —
М.: Нолидж — 1996.
38 Сенин В. С. Организация международного туризма: ... ... и ... ... ... ... в туризм: Учебное пособие. Изд-во АГУ,
2002. — 282 с.
40 Ополченов.Е. Проблемы ... ... ... // Туризм. –
2006. – №7. – с.24-25.
41 Каукенов Ж. ... ... ... // ... мир. ... – №6. – ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азиада туралы12 бет
Шаңғы спорты10 бет
1822 және 1824 жылғы Сібір және Орынбор қырғыздары туралы ереже.5 бет
1869 жылғы көтеріліс4 бет
1871 жылғы конституция7 бет
1916 жылғы Амангелді Иманов бастаған Ұлт-азаттық көтеріліс49 бет
1916 жылғы көтеріліс14 бет
1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-заттық көтеріліс63 бет
1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс44 бет
1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс жайлы10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь