Жапондық коя балықтарын өсіру ерекшеліктері

КІРІСПЕ 5
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ 6
1.1 Жапондық коя балығының систематикасы, таралуы, орны .
1.2 Жапониялық тұқының биологиялық және морфологиялық сипаттамасы
7
1.3 Кояның сапасына баға беру әдісі 8
1.4 Коя балығың селекция жолдарымен шығарылған түрлерінің қысқа.ша сипаттамасы
.
1.5 Коя балығының денесінің түсі мен суреті 9
1.6 Коя балығының стандарт бойынша қабылданған түрлері 10
1.7 Декоративтік әсемдік объектісі ретіндегі сипаттамасы 21
1.8 Коя балығын қоректендіру және қоректердің түрлері 22
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ 24
2.1 Алматы зообағының сипаттамасы 25
2.2 Алматы хайуанаттар бағындағы аквариум бөлімі 26
2.3 Биологиялық зерттеу әдісі 28
2.4 Балықтардың қоңдылық коэффициенттерін анықтау әдістемесі 30
2.5 Коя балығының жынысын анықтау әдісі 31
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 33
3.1 Кояны өсіруге арналған аквариумның сипаттамасы .
3.1.1 Аквариумдағы грунттың сипаттамасы 34
3.1.2 Аквариум ортасы (су, оттегі, температура, pH) 35
3.1.3 Аквариум суына қойылатын талаптар .
3.1.4 Аквариумға қажетті құрал . жабдықтар 36
3.2 Кояны аквариумдық және тоғандық жағдайда өсіру 37
3.3 Коя балықтарында кездесетін ауру түрлері және емдеу шаралары 47
3.4 Алматы зообағындағы коя балығын стимулдау әдісі арқылы жасанды көбейту
52
Қорытынды 55
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 56
Таңдалған тақырыптың өзектілігі. Аквариумдық балық өсіру бағыты – ежелгі тарихы бар балық шаруашылығының бір саласы болып табылады. Қазақстан нарық жағдайында аквариумдық балық өсіру немесе әсемдік балық шаруашылығымен арнайы айналысатын кәсіпорындар жоқ десе де болады. Алайда, бұл жағдайға қарамастан, республикамызда әсемдік балықтарға қызығушылық пен сұраныс бар және ол жылдан жылға артып келеді. Қазақстан тұтынушыларының талабы бойынша, әсемдік балық түрлерінен көбінесе декоративті алтын балықтар, түрлі – түсті гуппилар мен коя балықтары үлкен сұранысқа ие. Аталған балықтар өзінің өсу әдістерінің қарапайымдылығымен, өсірудің аса қиын еместігімен ерекшеленеді. Бұл балық түрлерін үй жағдайында өсіру арқылы, адам өзіне тек оң эмоциялар алып, шаршаған жүйкесін тыныштандырады.
Аквариумдық балық өсіру мектеп оқушылары мен жасөспірім балалар үшін де, олардың сана – сезімінің қалыпты дамуына үлкен септігін тигізеді. Әсемдік балық өсірудің аталған ерекшеліктерін ескере отырып, дипломдық жұмыстың тақырыбы декоративті болып табылатын коя балығын аквариум жағдайында өсіруді зерттеуге арналды.
Аквариумдық коя балығының аквариумдық жағдайда өсу ерекшелігі, және коя балығының әсемдік объект ретінде алатын орны. Коя балығы декаративтік әсемдік балық болып табылады. Қазіргі таңда аквариумда балық өсіру және де басқада су объектілерін өсіру қарқынды дамыған кәсіптің бірі болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Алматы хайуанаттар бағындағы Жапониялық коя балығын аквариумдық жағдайда өсу ерекшеліктерін зерттеу, және коя балығының өсу ерекшеліктеріне сипаттама беру, алынған мәліметтерді әдебиет көздерімен салыстыру. Алматы хайуанаттар бағындағы Жапониялық коя балығының өсу жағдайын бақылау.
Дипломдық жұмыстың міндеті:
● Әдебиет көздерімен танысу, жапониялық коя балығының систематикалық орнына биологиясына, көбеюіне, өсуіне дамуына сипаттама беру;
● Алматы хайуанаттар бағындағы Жапониялық коя балығының өсу ерекшеліктерін бақылау, алынған мәліметтерді әдебиет көздерімен салыстыру.Балықтардың өсу жағдайын күнделікті бақылау, өсу ортасының абиотикалық параметрлерін анықтап отыру,судың температуралық режимін бақылау, қоректендіру,балықтардың өсу қарқынын анықтау;
● Коя балығының әсемдік объект ретінде өсіруде алатын орны.
1. Ә.А. Бәйімбет., С.Р. Темірхан. Қазақстанның балықтәрізділері мен балықтарының қазақша – орысша анықтауышы. Алматы 1999 «Қазақ университеті» 44
2. Палонский А.С., Рыбы аквариумов и декоративных водоемов\ М.:АСТ Астрель, 2006. -663, [1] С.: ил «издательство АСТ»
3. Ямазаки С., Уцукущинищиги кой \ Издательство «Коко-эн»Токия , 2006
4. Огата М., Сотохэй А., Оёгухоосеки Издательство «Хего» 1985. –С 587-698
5. Токуда А., Хироюки Т., Комиккунищиги кой моногатари издо «Химэдзи», 1987 – С 112-116
6. Маекава К, Нищиги кой канщёхякка Издательство « Коко-эн» 2004 – С 78-85
7. Сотохэй А., Манабу О., Кокугёносайтэн\ Издательство «Химэдзи» 2001-
8. Татэо К., Кингёзанма Издательство «Навигация» 2006 – С 534-601
9. Кочетоя А. Декоративное рыбоводство.- .: Просвешение, 1991
10. Dokopil N. Zivorodky technika chova biolodie drnhn u ztandardu : - praha : CZN. 2006.
11. Пыльцына Е. Е ., Аквариум от А до Я все об акваиуме. Валшебный мир аквариума. Красивый аквариум- ваша гордость. Ростов-на Дону; издательский дом «Владис», М.; издательский дом «рипол классик» 2008.-320 с
12. Хацкевич Е.Е., Аквариум.- Мн.; харвест 2007.- 224 с
13. Пыльцына Е.Е., Ваш аквариум. Популярная энциклопедия\ Ростов н\д владис, 2009.- 640 с.. с ил
14. Миллс Д А., Ламберт Д К., Справочник по аквариумным рыбам руководство по содержанию и уходу. Издательство « Мир книги» 111246, Москва, ул, 2-я кибельная, д, 2 стр 6
15. Нельсон Д.С., рыбы мировой фауны ; Пер 4-го перараб англ изд.\ предисловие и Талковый словар Богуцкой Н.С Насеки А.М., -М.; Книжный дом « Либроком» 2009. -350 с
16. Миллс Д., аквариумные рыбки\ Д. Миллс.- М. ; ООО издательство Астрель, 2003.- 304с..ил
17. Байгужиев С. Аквариум әліппесі Алматы « Қайнар»1968 ж -58-60 бет
18. Куленов К., Қазақстан балық байлығы. Алматы « Қайнар»1967 ж 2
19. Қайымов Қ. Балықтар әлемінде Алматы « Қайнар»1981 ж
20. Ильин М.Н Аквариумное рыбоаодство издательство МГУ 1968 -56-64с
21. Махин М.Д., Занимательный аквариум М.; Пищевая промышленность 1975. -225-245 с
22. Чулкова Л.В., Глуховцев И.В., Карпов В.Е., Чулков А.В. Ваш аквариум. – Алма – Ата: Кайнар, 1992.-336 с.
23. Кочетов С.М. Современный справочник аквариумиста. – М.:Вече, 2008.-304 с.
24. Арутюнов О.Д., Якубов Ш.А., Суворова Т.Ф. О некоторых аспектах усовершенствования биотехники выращивания объектов аквакультур // Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Астрахань, 1991. 7 с. (Рукопись депонирована во ВНИЭРХ 20.05.91. № 1156-.
25. Бабаян К. Рыболовство в водоемах Цейлона // Рыбоводство и рыбоводство. № 4. 1960. С.55-5
26. Японские карпы Коя. декоративные рыбки \ fish- wopd @ narod. Ru
27. Серветник Г.Е, Шульгина Н.К., Новоженин Н. П., Шиманова Е. И., Клушин А. А., Лабену А. В., Аквакультура и интергрированные технологий проблемы и возможности : материалы междунорадной научно – рпактической конференций посвященной 60- летию Масковской рыбоврдно мелиаративной опытной станций и 25 летию ее реорганизация в ИГУ ВНИИР Сборник и науяных докладов. Т 2 – Москва, 11-3 апреля. 2005\ ГНУ ВНИЙ ирригационного рыбоводства – масква, 2005 г, 360 с
28. Аквариум и его обитатели в интерьера\ серия «стильные штучки».- ростов\ Д : фениск, 2003.- 226 с,
29. Жданов В.С Аквариумные растения. – М., 1987
30. Иерусалимский И.Г., Епифоновский Н. И., Шевченко Н. И., В мире аквариумных и пресноводных рыб. – Ростов- Дону, 1975
31. Комнатный аквариум Под ред. М .А Пешкова.- Алма- ата, 1957
32. Полканов Ф.М Подводный мир в комнате.- 1957
33. Саветы натуралисту – Любителю, Сборник стадей под ред П. А Мантейфеля – 1956
34. Сосновский И.П Редкие и исчезающие живодные: По станицам красной книги СССР.- М.: «лесная промышленность» 1987
35. Франс С. Иллюстрированная энциклопепдия рыб.- Прана: «Артия», 1957
36. Популяные аквариуные рыбки.- М.: цитатель- трейд 2002.224с
37. Энциклопедия «жизнь животных» Т.4.- М. 1971
38. Бауэр Р Болезни аквариумных рыб.- М.: «Аквариум», 1198
39. Жизнь живодных. В 7. Ми Томах. Т. 4- М.: Просвещение 1983
40. Ильин М. Н аквариумное рыбоводствою- изд- во МГУ, 1968,1977
41. Козюков Ю.А Болезни аквариумных рыб.-М.: Колос 1979
42. Кочетов А.М экзотические рыбы – М.: Лесная промышленность 1988
43. Махлин М.Д Путешествие по аквариуму М.: Колос 1993
44. Петровицкий И. Аквариумные тропические рыбы пер. со словацкого.- Прага: Артия 1984
45. Палонский А.С содержания и разведение аквариумнычх рыб справочник. – М.: ва « Агропромиздат», 1991
46. Полонский А.С. аквариумные рыбки. Содержание и разведие.- М.: избдотельский дом «прибой» издательский центр «классика», 1996-2000г
47. Полонский А.С Популярные аквариумные рыбки.- М: Аквариум,2004
48. Полонский А.С Рыбы аквариумов идекоративных водомов.- М.: АСТ: Астрель, 2006
49 Правдин. И.Ф. Руководство по изучению рыб. Вып.1. М.; 1931 – С. 8 – 23.
50 Choi Ki – Chul, Leon – Sang – Rin, Kim IK – Soo, Son Yeong – Mok. Coloured illustrations of Fresh water Fishes of Korea 1990. P. 277.
51 Макеевой.А.П. Причины расселения дальневосточных промысловых рыб в водоемах Средней Азии // Итоги и преспективы акклиматизации рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. Тез. докл. ВсеСоюзной конф. М., 1980. – С. 250 – 252.
52 Митрофанов. В.П. Экологические основы морфологического анализа рыб. Алма – ата. 1977 – С. 3 – 32.
53 Кочетов А., Кочетов. С. Рыбы наших вод // www aquarium kulichki net./
54 Рыбаков О.Э. Экзотические аквариумные рыбы иллюстрированная энциклопедия. – С.- П.: Радар, Гея,селена, 1994
55 Ильнин М.Н. Аквариумнное рыбодство. Издательство Московского университета, 1995.
56 Вракин В.Ф., Привезенцев Ю.А., Маркин В.И. Морфофизиологическое состояние внутренних органов тиляпии в онтогенезе // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. № 4. 1987. С.161-169.
        
        МАЗМҰНЫ
| |Кіріспе |5 |
| ... ... | |
|1 ... ШОЛУ |6 ... ... коя ... систематикасы, таралуы, орны |- ... ... ... ... және морфологиялық сипаттамасы | |
| | |7 ... ... ... баға беру ... |8 ... |Коя ... ... жолдарымен шығарылған түрлерінің қысқа-ша | |
| |сипаттамасы |- ... |Коя ... ... түсі мен суреті |9 ... |Коя ... ... бойынша қабылданған түрлері |10 ... ... ... ... ... ... |21 ... |Коя балығын қоректендіру және қоректердің түрлері |22 |
|2 ... ... МЕН ... |24 ... ... ... ... |25 ... ... ... ... аквариум бөлімі |26 ... ... ... ... |28 ... ... ... коэффициенттерін анықтау әдістемесі |30 |
|2.5 |Коя балығының жынысын ... ... |31 |
|3 ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ |33 ... | ... ... ... аквариумның сипаттамасы |- ... ... ... ... |34 ... ... (су, ... ... pH) |35 ... ... ... ... ... |- ... қажетті құрал – жабдықтар |36 ... ... ... және ... ... ... |37 ... |Коя балықтарында кездесетін ауру түрлері және емдеу шаралары |47 ... ... ... коя балығын стимулдау әдісі арқылы жасанды | |
| |көбейту |52 |
| ... |55 |
| ... ... ... |56 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | ... ... 61 ... 3 ... 24 ... 56 пайдаланылған
әдебиеттен, соның ішінде 10 шет тілі ... ... ... ... ... коя, ... Кохаку. Тайсе Сансеку,
Сёва Сансёку, Уцуримоно, ... ... ... Сюсуй, Коромоно,
Кингинрин, Каваримоно, Огон, Хинори- моемоно, Госини, ... ... ... ... ... Алматы хайуанаттар бағы.
Зертеу объектісі ретінде Алматы хайуанаттар бағындағы жапониялық
коя балығын аквариумдық жағдайда өсу ерекшеліктерін зерттеу ... ... ... мақсаты: Алматы хайуанаттар бағындағы жапониялық
коя балығын аквариумдық жағдайда өсу ерекшеліктерін ... және ... өсу ... ... ... алынған мәліметтерді әдебиет
көздерімен салыстыру. Алматы хайуанаттар бағындағы жапониялық коя балығының
өсу жағдайын бақылау.
Дипломдық ... ... ... ... ... ... коя ... систематикалық
орнына биологиясына, көбеюіне, өсуіне дамуына сипаттама беру;
● Алматы зообағындағы ... коя ... өсуі ... ... мәліметтерді әдебиет көздерімен салыстыру;
● Коя балығының әсемдік объект ретінде алатын орны.
КІРІСПЕ
Таңдалған тақырыптың өзектілігі. Аквариумдық балық ... ... ... ... бар ... шаруашылығының бір саласы болып табылады. Қазақстан
нарық жағдайында аквариумдық ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар жоқ десе де болады. Алайда,
бұл жағдайға қарамастан, республикамызда әсемдік балықтарға қызығушылық пен
сұраныс бар және ол жылдан ... ... ... ... тұтынушыларының
талабы бойынша, әсемдік балық түрлерінен көбінесе декоративті ... ...... ... мен коя ... ... ... ие.
Аталған балықтар өзінің өсу әдістерінің қарапайымдылығымен, өсірудің аса
қиын еместігімен ерекшеленеді. Бұл балық ... үй ... ... адам ... тек оң эмоциялар ... ... ... ... ... ... оқушылары мен жасөспірім балалар үшін
де, олардың сана – сезімінің қалыпты ... ... ... ... ... ... аталған ерекшеліктерін ескере отырып, дипломдық
жұмыстың тақырыбы ... ... ... коя ... ... ... ... арналды.
Аквариумдық коя балығының аквариумдық жағдайда өсу ерекшелігі, және коя
балығының әсемдік объект ретінде алатын орны. Коя ... ... ... ... табылады. Қазіргі таңда аквариумда балық өсіру және де
басқада су объектілерін өсіру қарқынды дамыған ... бірі ... ... ... Алматы хайуанаттар бағындағы Жапониялық коя
балығын аквариумдық жағдайда өсу ерекшеліктерін зерттеу, және коя балығының
өсу ерекшеліктеріне сипаттама беру, алынған мәліметтерді ... ... ... ... ... ... коя балығының өсу
жағдайын бақылау.
Дипломдық жұмыстың міндеті:
● Әдебиет көздерімен танысу, жапониялық коя ... ... ... ... ... ... ... беру;
● Алматы хайуанаттар бағындағы Жапониялық коя балығының ... ... ... ... ... ... өсу жағдайын күнделікті бақылау, өсу ортасының
абиотикалық параметрлерін анықтап ... ... ... қоректендіру,балықтардың өсу қарқынын анықтау;
● Коя балығының әсемдік объект ретінде өсіруде ... ... ... ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1 Жапониялық тұқының систематикалық орны және таралуы
Тип : Chordata - ... ... ... - ... ... - ... ... Pisces - Балықтар
Класс: Osteichthyes - Сүйекті балықтар
Отряд: Cypriniformes - Тұқытәрізділер
Тұқымдас: ...... ... carpio– жапониялық тұқы [1].
1сурет-Жапониялық тұқы
Таралуы: Қытай, Жапония, Корея елдерінің ... ... мен ... кең ... түр. ... сулардағы жапондық кояның дене
тұрқы, әдетте 80-120 см ... ... ал ... ... ... қазірге белгілі дене тұрқы 30-40 см аралығында [2].
1.2 Жапониялық тұқының биологиялық және морфологиялық сипаттамасы
Коя балығы сазан балығының мәдени ... Коя ... ең ... ... ... ұзақ селекция нәтижесінде шығарған .
Жапондық тұқы балығы ерекше әдемі балық. Бұл ... ... Тек ... ... және ... суқоймалардан
көруге болады. Тұқы коя өзінің ... ... ... балық. Тарихы
2500жылды құрайды. Коя суық суда өмір сүретін ... ... ... ... Ciprinus carpio ... ... сондықтан алтын балықтың жақын туысы
болып келеді [2].
Коя балығын 2500 жыл ... ... ... ... ... ... тұқы балығы XIV-XV ғасырдан белгілі. Жапонияға тұқы балығы
қытайдың басқыншыларымен келген деген дерек бар. Жапондықтар оны ... ... деп ... ... ... жеке ... ... жасалған суқаймада тағамдық қорек ретінде өсірді. Алыс ... ... ... ... жапондық тұқы балығы адамдардың
негізгі тағамы болып қалыптасты [3].
Кей кездері ... тұқы ... ... ... ... бола
бастады, қалыпты емес суреттері бар балықтар тағам ... ... ... ... ... тұқыны өсіру шаруашылықтар арасында көбейді. Өз
балықтарын шағылыстыру арқылы жаңа түстер вариациясын алып ... ...... ... ... сұранысты арттыра түсті.
Токияның Тайсё көрмесінде 1914 жылы алғаш рет түсті ... ... ... ... ... ... ... клубы құрылып,
көрмелер мен шоу ұйымдастыруда. « Коя» ... ... ... ... ... ... кезде Жапондық тұқы тек өз ... ғана емес ... ... балық. Жапондықтар «Жапондық тұқы коя әлемді жаулап ... деп ... ... ... ... ... қызғылт
сары,қызыл ақ, көк, жасыл және дақты болып келеді. Ең танымал тұқымдары
кохану (ақ тұқы ... ... ... (ақ тұқы қызыл қара ... және шова ... тұқы ... ақ суреттері бар) [3].
Коя балығы көп елдерде қазіргі кезде әсемдік мақсатта ... ... бағу қиын ... оны саяжайлардағы тоғандар да, сонымен бірге
аквариумде ... ... ... тұқы ... шабағын арнайы таза өсірген
питомниктерінен сатып алған жөн. Коя балығы қорек ... ...... уақытында белсенді қоректене береді. Коя балығының тағы бір
ерекшелігі басқа ... ... ... ... ... ең ... ... болып табылады. Коя балығы
нағыз ұзақ өмір сүретін балық. Ең танымал Жапондық ... 226 жыл ... ... ... сапасына баға беру әдісі
Бағалау реті
Дене құрылысы. Кояның ... ... – бас, ... және ... ... бір - біріне пропоциональді болуы керек. [3].
Айырмашылығы койдың аналығының денесі мықты. Жүзбе қанаттарының
мөлшерімен ... ... ... ... ... Басының пішіні
көлемі қысқа, ұзын немесе бір ... ... ... ... ... ... ... түзу және екі жағына пропорцианальді болуы тиіс
Түсі мен суреттері сыртқы көрінісі және терісі. Бірінші ... ... мен ... ашық, болуымен бағаланады. Сонымен бірге
түстерінің үйлесуіде ... ... ... ... керек. Түстерінің
сапасы, суреті және ... ... ... үйлесімімен
бағаланады.Түсті дақтар анық шектеулі көрінуі керек, таза ... ... ... ... дақтар денесінің алдында немесе ортасында немесе құйрық
қанаттарында болмауы тиіс. ... ... ... ... ... жөн
[3,4].
Сапасы. Әрбір породаға немесе породаның характеристикасына қарай
сыртқа түріне ... ... ... Суда өзін өзі ... және ... және ... ... белсенділігіне сипаттама болуы керек
[5].
1.4 Коя ... ... ... ... ... сипаттамасы
Коя балығының 80 аса тұқымы бар.Оларды ыңғайына ... ... ... ... ... Жапонияда, кояның бірнеше түрі бар, стандартқа
тек 14 түрлі түсті ... ... Коя ... ұзақ ... шағарылған балық түрі болып табылады. Селекцияның 6 ... ... ... [ 4]. ... ... бойы коя ... Жапон хан
сарайларында құпия күйінде сақталды. Жапон ихтиологтары тұқы балықтарын
бір-бірімен шағылыстыру нәтижесінде коя ... ... және ... бір ... ... ... ... түрлер алынған.
Алынған түрлерге ғылыми ... ... ... ... Коя ... классификациясы мен санының өсуі, ... ... ... аты ... көп ... ... ... айтатын болсақ, тұқының барлық атаулары Жапон
тілінде,ағыншыл ... ... ... ... ... ... ... ыңғайлы.
Мысалы: Танцо немесе Тантё латынша Tancho деп жазылады, көпшілігі Танчо деп
атайды Жапон тілінде ”ч„, анық ... ... сөзі жоқ „ш” ... де ... Суши деп атайды, бірақ Суси, бұлай атауға ... ... емес ... келсе керек. [5].
2 сурет - Коя балығының селекция нәтижесінде алынған түрлері
1. Кохаку
2. Тайсе Сансеку
3. Сёва ... ... ... ... ... Сюсуй
9. Коромоно
10. Кингинрин
11. Каваримоно
12. Огон
13. Хинори- моемоно
14. Госини
15. Кумонрю
16. Дойцу-гой
| |
| ... Коя ... ... түсі мен ... |
| ... (Ai) – ... ... (Aka) – қызыл (балықтың денесіннің негізгі түсі ретінде) ... (Beni) – сары ... дақ ... (Cha) – ... түс (көк шай ... ... (Gin) – ... түстес ... (Hi) – ... дақ ... (Karasu) – қара ... ... ... түсі ... |
|Ки (Ki) – сары ... (Kin) – ... ... ... (Midori) – ... ... ... ... ... ...... ... – ақ ... – қара дақ ... – сары [5]. |
| ...... Күлгін дақтар жүзімге ұқсайды. Будо Санке – қызыл денеде |
|күлгін ... ... ... ... ... ...... Бұл қара ... ... қара ... тұрады да, торлы |
|сурет нүктелерді құрайды. ...... ... да ... ... ... ...... ... ... ... ... қолданылады |
|басынан құйрық қанатына дейін зигзан тәрізді дақ болады. ...... ... ... ... ... қара дақтар болады. |
|Уцури – шағылысу. Қара дақтар басқа түске ақ, қызыл, немесе сары ... ... ... ... Мысалы балық денесінің бір бөлігінде басқа түс, ... ... ... түс ... ... ... қара ... береді. |
|Доицу – мөлдір. Тұқы ... ... жоқ ... ақ ғана емес. ... Гин Рин – ... ... ... ... ... ... жылтыр болады) |
|Хинари – жарқырап тұрады, ... ... де ... түсті жарқырап тұрады |
|[3,4,5]. |
| |
| ... Коя ... ... ... ... ... |
| ... – Taisho Sanshoku Sanke |
| ... ... ... ... ... түрі көбінесе санке деп атайды, жапон |
|тілінен аударғанда үш түс немесе үш түсті білдіреді [5]. ... ақ коя ... ... және аз ... қара дақ ... ... өте ... қара дақтың болуымен ұқсас келеді. Ұқсастықтары сонша санке ... ... ... ... Қызыл және ақ түс тек кохануға тән ... , ... ... ақ ... ... түсі ... ... Санкенің |
|қара суреттерін шабақ кездерінде мөлдір сұр дақ ретінде көрінеді, кейіннен ... дақ ... ... үлкейеді. Қара суретіне әсер ететін тағы бір ... ... рH ... ... рH ... ... қара сурет жақсы көрінеді, ... ... ... кері ... ... Ең жақсы нұсқада кояда 3 немесе 4 ... қара ... ... ... ... ... Бірнеше үлкен қара |
|дақтар кеуде жүзбе қанатының негізін де ... қара ... ... ... ... ... де орналасқан. Кояның басының төменгі бөлігінде қара |
|дақтар денесіндегідей көбірек болуы керек. Осы белгі санкеге тән. Санке ... ... ... ... ... ... ... түрлерінен ерекшелігі |
|тез өседі және уылдырық шашу ... кез ... ... шаша ... ... шашу үшін арнайы белгілі бір орынды өзі дайындап ... және ... ... ... өзі ... орынға барып шашады. Санке балығының |
|тағы бір ерекшелігі ұрпағына қамқорлық жасайды. (балықтың бұл түрі 3суретте|
|көрсетілген) [6]. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|3 ... - ... – Taisho Sanshoku Sanke |
| ... – Shoẁa ... |
| ... сансёну немесе „үлкен үштіктің” соңғы түрі. Ол да үш түстен тұрады. ... ... ... ... ... ... өткен ғасырдың 20 – шы |
|жылдары шыққан, аты да сондықтан сёва делінген. Сёва мен ... бір ... ... ... ... ... ... қара дақтар, кеуде қанатының |
|негізінде қара дақ болады, кеуде жүзбе қанаты түгелінен қара, денесінің көп|
|бөлігін қара дақ алып ... Сёва ... ... негізгі түсі қара деп |
|есептелген, оған ақ және қызыл суреттері болады делінген, өйткені шабақтары|
|қара ... ... ... өсе келе ақ және ... суреттер пайда болады.Сёва |
|балығының басты ерекшеліктерінің бірі тез өседі және жыныстық жағынан ерте|
|жетілетін балық түрі болып табылады. Сёва ... коя ... ... ... көп өсірілетін түр. Дене формасындағы суреттеріндеде ерекше әдемілік пен|
|үйлесім байқалады (балықтың бұл түрі 4-суретте көрсетілген) ... ... өте ... ... талғамайды. Сёва балығын квариумда |
|өсірген өте қызық, және төменгі температураға бейімделген балық. ... ... ... ... ... температурасына және тазалығына |
|басты назар аудару керек. Жапония, ... ең көп ... ... ... ... ... ... тасқа шашады.ең көп уылдырық шашатын коя |
|тобына жатады. Жапония еліндегі ең көп өсірілетін коя тобы [6]. |
| |
| |
|4 ... Сёва – Shoẁa ... |
| ... – Bekko |
| ... бұл ақ тұқы қара ... бар. ... коя ... ... алу кезінде|
|шыққан, сосын қызыл тұқы қара суретері бар түрлері ... ... бұл ақ, ... ... сары ... қара ... бар cанкеге ұқсас балық. Қазіргі кезде|
|бекко коя бөлек түрге жатады және бірнеше топты құрайды: Сиро – бекко (ақ),|
|Ака – бекко ... және Ки – ... ... Сары және ... ... коя сирек|
|кездеседі. Сиро – бекко ақ коя деп саналады. Сиро – ... қара ... ... ақ ... негізгі түстері әппақ болуы керек. Бекко кояда қара дақ |
|денесінде біркелкі таралуы керек, сосын басында қара дақ болмауы ... ... ... ... қара ... болады. Бекко балығы басқа коя ... ... ең ... ... және қара ... ... |
|Жыныстық жағынан ерте жетіледі және ұзақ өмір сүретін коя ... ... ... ... балығын қолдан өсіруде еш қиыншылық тудырмайды. Қолға тез үйренеді. |
|Уылдырықтарын көктем – жаз айларында шашады.Уылдырығын тасқа шашады. ... ... өте ... ... талғамайды. Беко балығын аквариумда |
|өсірген өте қызық, және төменгі температураға бейімделген ... ... ... ... кезде суының температурасына және тазалығына |
|басты назар аудару керек. Қытай, Жапония, Корея елдерінде ең көп өсірілетін|
|әсемдік объкт ретінде саналады.Беко ... ... ... ... ... бір ... ... тапқан (балықтың бұл түрі 5-суретте |
|көрсетілген) [8]. |
| |
| |
| |
| |
| |
|5 ... ... – Bekko |
| ...... |
| ... шығу тегі Сёва ... ... Уцуримоно да қара дақ көп |
|болады және қара түс негізгі түс ... ... ... ... ... |
|бірнеше түрге:сир уцури (ақ суретпен), хи уцмру (қызыл суретпен) және ки ... ... ... ... ... ... сёва сансёнуді көбейту |
|негізінде көбірек алынатын өнім ретінде басты негіз болған. Бірақ кейін ... ... ақ ... ... ... алынды, содан бастап сиро уцури коя |
|ретінде көбейтіле бастады. Хи уцури сёва ... ... ... ... ... ... ... ал ки уцури негізі өте сирек кездеседі (балықтың бұл|
|түрі 6-суретте көрсетілген) [9]. |
| |
| |
| |
|6 ... ...... |
| ... – Asagi |
| ... (индиго) –Асаги коидың негізгі түсі және балықтың бүйір сызығынан ... ... Көк түс қара ... сұр ... ... өзгеріп отырады. Көк|
|түстің ақшыл түсі қара түсіне қарағанда жақсы бағаланады. Ақшыл көк түс ... келе қара ... ... ... Көк түстің жан –жағы ақшыл түсті ... ... ... ... ... ... көрінеді. Бұл|
|эффект қабыршақтары бір қатарда орналасса онық көрінеді. ... ... ... ... қызыл түс бар, ол бүйір сызықтың астында орналасқан және басы |
|мен ... ... ... ең бастысы басы дақсыз болуы керек. Асаги ... ... ... ... ... келе Асаги койдың іріктеуі өзгеріп 100|
|жыл бұрынғыға қарағанда әділірек болды (балықтың бұл түрі ... ... [9]. |
| |
| |
| |
| |
|7 ... ... – Asagi |
| ... – Shusui |
| ... – Асагидің кейінгі бауыры ретінде саналады, олар өте ұқсас. ... ... ... торы басынан құйрығына дейін өтетін арқа |
|қабыршақтарының өте ірірек болуымен өзгеруі. Үлкен ... ... ... ... керек, санымен бірге қабыршақтар бір тізбекпен орналасуы |
|керек, басында дақ ... ... ... ... өте тез ... коя|
|балығының ішіндегі ең әдемі балықтың бірі. Денесіндегі түстермен ... ... бір – ... ... ... және ... коя ... қарағанда суда жүзуінде де өзіндік ерекшелік байқалады |
|(балықтың бұл түрі ... ... [10] |
| |
| |
| |
|8 ... - Сюсуй – Shusui |
| ... – Koroma |
| ... – Koroma |
| ... – Асаги түрін Кохану Санке және Сёва ... ... ... ... Нәтижесін де үш түрге ұқсайтын түр алынды, қызыл дақ көк тордан |
|бөлініп шықты. ... ... ... көк ... ... ... деген |
|тағы да коя бар. Коронаның 5 түршесі бар. [9]. ...... – бұл ... ... ... ... Бұл кояның |
|қабыршағын да ... ай ... көк ... бар. ...... ... ... коя және қара түстің бірігуі қара – ... ... ... және сирек орналасады. ...... – Ай ... ... тек қара ... ... ... – Сёва Асаги мен сева шағылысуынан алынған. Асаги торы тек қызыл |
|негізгі түстеде бола береді. Басты ерекшелігі осы ... ... ...... қара дақ толымен қара емес, жарты ай секілді болуы |
|керек,сонымен ... тек ... ... орналасуы керек. Коромо балығы |
|денесіндегі суретімен ... ... ... ... Санке балығы |
|сияқты уылдырық шашу барысында кез келген жерге шаша салмайды. Уылдырық |
|шашу үшін ... ... бір ... өзі ... ... және ... |
|шашатын кезде өзі дайындаған ... ... ... Тез өседі, және жыныстық |
|жағынан да, ерте жетіледі.Таза суда өмір сүргенді жақсы көреді. Корома |
|балығы өте ... ... ... Дене ... ... өте ... және |
|үйлесімді орналасқан. Жапония елінде ең көп өсірілетін кояның түрі болып |
|табылады (балықтың бұл түрі ... ... [9,10]. |
| |
| |
| |
|9 ... ... – Koroma |
| ... – Tancho |
| ... ... ... ... ақ құс қан ... ... ... деп |
|аталады. Аңыздар да бұл құс ұзақ мыңдаған жылдар бойы өмір ... және ... пен ... ... саналады дейді. Осы құсқа байланысты |
|Тантё коя деп атаған. Тантё алғашында Кохану деп аталған, денесі ... ... ... тек ... ... тәжі ... дағы бар. ... кохану Жапонияда |
|ерекше саналады. Жапонияның ұлттық жалауын ақ түсте қызыл түсте еске ... [ 9]. ... ... ... ... ... тантё госини, деген түршелері бар. ... тән ... ... ... қызыл дақ. Барлық мән басындағы қызыл |
|даққа аударылады. Дақ домалақ ... ... ... ... және ... ... орналасуы керек. Денесінде басқа да қызыл дақтар болады. Коя |
|балықтарының ішіндегі ең ... ... ... жағынан өте белсенді, |
|қорек талғамайды, және жасанды қорек түріменде, табиғи қорек түріменде ... ... ... жағдайда тез өседі және жыныстық жағынанда |
|тез жетіледі. Таза суда өмір ... ... ... ... шашу жағынан, |
|басқа коя балықтарына қарағанда мөлшері жағынан өте көп шашады. Қолға тез |
|үйренеді Қытай, ... ... ... ең көп ... ... ... ... саналады Қолға тез үйренеді (балықтың бұл түрі 10-суретте ... [ 8,9, 10]. |
| |
| |
| |
| |
| ... ... - ... – Tancho |
| ... – Doitsu |
| ... ... ... деп ... Германиядан, Жапонияға |
|импортталған ... ... ... ... да ... ... зернальний |
|тұқы секілді, сол кезде бар түрлері мен тұқыны шағылыстырды,шағылыстыру |
|нәтижесінде. дойцу кохану, ... ... т.б. ... ... ... кояның |
|негізгі ерекшелігі қабыршағы мүлдем болмайды. ... ... ... ... Дойцу ең аз өсірілетін коя түріне жатады (балықтың бұл түрі |
|11-суретте көрсетілген) [10]. |
| |
| |
| ... ... ... (Doitsu) |
| ...... |
| ... тұқы ... ең көп түрі. Оған негізгі түрге жатпаған түрлердің ... ... ... ... ... жоқ. ... коя түрін бірнеше |
|топқа бөлуге болады. ...... ... ... да қара қарға) бұл топқа тұқылар жатады|
|және бірнеше түр астын біріктіреді. ...... қара кой. ... – қара кои ... құйрық жүзбе қанаттарының шеті ақ болады. ...... ... оған қоса ... ақ дағы бар. ...... ... ... басы түгелімен ақ ...... жоқ ... – су ... ... қара ... жан жағы қарадан |
|сұр түске өзгереді. ... бұл ... ... ... [10]. |
| |
| |
| ... ... ... – Kawarimono(карасу, хатесиро, юцусиро) |
| ...... |
| ... ... ... үш ... кин ... гин күміс, және рин ... ... ... ... ... қай түрі ... ... түсті |
|фолгаға ұқсас жылтыраса ол кингинрин немесе гинрин түріне жатады. ... екі типі ... 13)[ 8]. ... тип – перл кинрин алтын қабыршақтың ортасында маржан бар секілді, |
|және сұр-жылтыр түсті береді. Бұл типтің ... ... ... өсе келе ... жоғалтады. ... тип ... ол үш ... ... ... ... ... немесе хиросима қабыршағы қымбат тастар секілді ... түсі ... ... ... ... ... беті жылтырлайды. ... ... ... ... ... беті ғана ... |
| ... – қабыршағы ақ немесе қызыл суретте жақсы көрінеді,күн түсті, түс |
|қабыршақтың жарқырауын одан әрі ... |
| |
| ... ... Кингирин – Kinginrin (кинрин, Гинрин) |
| ... ... ... ... or Hikarimono) |
| ...... түсі осы ... ... ... болуы керек. Хинари –мудзи |
|түріне бір түсті кояның бәрін де металл жылтыры болса, соның бәрі кіреді. ... ... түрі ... түр ... бөлінген: Юмабуки – алтын сары түсті, |
|орендузи – қызғылт сары, Кинбо – алтын түсті күн, гинбо – ... ... күн, ... – сұр. Кояның бұл түрінде ешқандай дақ болмауы керек. Кеуде ... ... ... жылтыр болуы шарт. Хинари коядың тобында жиі кемістіктер |
|кездесіп отырады: аузының жырығы, жүзбе қанаттарының қисаюы. (Балықтың бұл ... ... ... [9]. |
| |
| |
| ... ... Хикари – Hikarimuji (гинбо, недзу юмабуки) |
| |
| ... Hikari Utsuri |
| ...... сёва мен ... ... металл түсті реңді балықтар. |
|Бұл түрге: кин – сёва алтын түспен қапталған, гип сёва ... ... ки – ... және хи – ... сары ... және қызыл металл тәрізді түсті реңді |
|болып келеді. ... ... ... дене ... суреттермен |
|ерекшеленеді, және денесіндегі суретттер өзіндік үйлесім тапқан. Хинари ... коя ... ... көп ... бермейтін балық. Бұл балық түрін |
|өсіру үшін, шыдамдылық пен төзімділікті қажет етеді (Балықтың бұл түрлері ... ... [9]. |
| |
| |
| |
| ... ... ... (Hikari Utsuri) |
| ... мойо – ... |
| ... мойо бұл ... ... ... де металл жылтыр болуы керек. |
|Платиналы кохану және Гин – бено – ақтың орнына ... ... ... ...... коя сары сурет; ... ...... коя қара ... ... ... – платиналы коя бүйірінде қызыл сызық болады ...... коя ... ... және қара ... ... ... – түсті, металл жылтыр. ... Огон Тора – ... ... ... жолбарыс) алтын коя қара |
|суреттер мен, ки бенноға ұқсас ...... ... ... ... ... деп ... деп Ай горомони |
|металды жылтырлы болса атайды. Хикори коя балығының әдемі түрлерінің бірі |
|болып табылады. Дене ... ... ... үйлесім тапқан. Хикори |
|мойо коя балығының ішіндегі ең ұзақ селекция нәтижесінде алынған. Жыныстық |
|жағынан кеш жетілетін коя түріне ... ... ... ... ... ... көп өсірілетін балық түріне жатады. (Балықтың бұл түрлері ... ... [10]. |
| |
| |
| ... ... Хикори мойо – Hikarimoyo(ямабуки ,хариваке) |
| |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... таңдағы өте қарқынды дамыған
кәсіптің бір түрі болып табылады.Әсемдік балықтарды өсіру, олардың өмір
сүру жағдайын ... өте ... ... ... ... болсақ,
көздің жауын алатындай әдемі блықтарды тамашалау, адамның жүйке жүйесіне
және ой өрісінің дамуына көп әсерін ... Шын ... бұл ... ... ... ... ... бастап қалай өсіп дамып жетіледі ... ... ... әсемдік балыққа деген қызығушылығын тудырады.
Қазіргі таңда декоративтік әсемдік мақсатта өсірілетін балықтар өте көп,
солардың бірі ... коя ... ... ... ... ... түсі мен және ... үйлесім тапқан
суреттерімен ерекшеленеді. Жапония елінің салт – дәстүрінде коя ... пен ... ... болып саналады. Сондықтанда коя ... ... ... өз ... ... және коя ... ... бақыт алып келеді деп сенеді. Әсемдік бағытта ең көп өсірілетін ... ... ... елінде ғана емес Израилде, Малайзияда, Корея, Қытай
және т.б мемлекеттерде декоративтік әсемдік балық ретінде ең көп ... ... Коя ... ... және ... ... Ең ... коя балығын жиі және аздан қоректендіру болып
табылады. ... ... ... 2-3 рет әр ... қоректермен
қоректендірген тиімді деп саналады. Кояны қатаң белгіленген уақыттарда ... ... ... [2]. ... ... ... өте ... табылады. Тірі қорек жаңа сатып алынған немесе жаңа ... ... ал ... ... ... ... ... болмауы керек. Қоректік
рационның алуан түрлілігі балықтардың сыртқы түріне, белсенділігіне қолайлы
әсерін тигізеді, балықтардың жиі көбеюіне және ... ... ... ... Тірі ... үнемі өсімдіктектес қоректермен алмастырып отыру
керек, қажет болған жағдайда ... ... ... ... қосып отыруға болады. Балықтарды қоректендірудегі ең басты
қағида – балықтарға тым артық мөлшермен қорек бермеу ... ... ... ... ... судың ластануына әкеледі [6].
Кояға берілетін қоректер алуан ... ... ... олар ... өсімдік тектес және жасанды құрғақ қоректерге ... ... деп ... ... ... ... ... ұсақ
плантон – дафния, циклоптар жатады. Ал, ірі ... ... ... ...... және мотыльді беруге болады. Артемияны,
трубочникті және ... ... ... болады. Коя балығы қорек
талғамайтын балық, арнайы қорек түрімен де, жасанды ... ... ... ... Желбезекаяқ шаянтәрізділер отрядына жатады. Ол тұзды сулы
суқоймаларда кеңінен таралған. Олардың дене ... 16 мм, ... 10-12 ... созылыңқы денесі сегменттелген және қою-қызыл немесе жасыл түске
боялған. ... ... ... ... ... ... балықтардың дернәсілдерін қоректендіруге пайдаланады [19].
Ескекаяқтылдар және бұтақмұртшалы шаянтәрізділер. Ескекаяқтыларға
дафниялар, моина, босмина, хиродус, сид, ... және т.б. ... ... ... - диаптомустар, циклоптар т.б. жатады.
Бұларды ... ... деп те ... ... Жылы ... жағалауларында мекендейді.
Диаптомустар сияқты циклоптардың да екі жұп ... ... ... 1-4 мм аралығында және баскеуде және кеуде бөлімдеріне бөлінген.
Басында ... көзі бар, ... да оны ... деп атап ... дене өлшемі кіші балықтарды ... ... ... ... Тірі және ... ... балықтар үшін ең жақсы қорек
көзі болып саналады. ... дене ... 5мм, ... ... ... басында күрделі құрылысты үлкен көзі, оның жанында
жай көзі болады. Су ... ... ... ... ... ешқашан
судың түбіне түспейді
Коловраткалар. Бұл тұщы суда кең таралған шаянтәрізділерге жатады.
Оның дене тұрқы ... ... тірі ... ... ... ... балықтардың дернәсілдерін және кейбір шабақтарды
қоректендіруге болады. [18].
Трубочник.Ең кең таралған тірі ... ... ... ... ... Ол ... ... мекендейді, лайдың беткі
қабаттарында тіршілік етеді. Оның дене ұзындығы 20-400 мм, ... ... қара ... ... ... ... келеді. [19,20].
Лайдан жуылған трубочник су түбіне жиналып қалады. Бұл ... ... ... ... ал ... ... бөлшектеп, кесіп
беру қажет
Құрғақ қорек түрлері. Экзотикалық балықтар үшін толыққанды ... ... ... ... ... ... қоректердің құрамында барлық
құнарлы заттар болады. Құрғақ қоректер ... ... ... ... Ұсақ ... үшін ең ... ... ретінде ұлпалар
саналады. Олар суда ұсақ түйіршектерге дейін үгітіледі. Ұлпалар ... ... оны су ... жүзіп жүрген балықтар бірден байқап, жей
бастайды. Түйіршіктер және таблеткалар су түбіне тез батады, ... ... су ... тіршілік ететін балықтарды қоректендірген жөн
[16].
Өсімдіктектес қоректер. Тірі ... ... ... ... ... де ... ... пайдалы. Оларға көптеген ... ... су ... ... және т.б.) және ... ... ... жатады. Сондай-ақ, балықтар үшін қосымша қоспа ретінде
қалайқадың жапырақтарын, , капустаның жапырақтарын да ... ... ... ... Көптеген балық түрлеріне кәдімгі адамдар жейтін
тағамдарды беруге болады, оларға еттің үзінділері, сұлы ... ... ... т.б. Бірақ мұндай қоректерді алдын –ала ұнтақтап, майдалап,
балықтарға аздан беру қажет ... ... ̵̵ ... ... ... ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
Зерттеу материалдары Алматы хайуанаттар бағындағы аквариум бөлімінен
алынды. Зерттеу объектісі ретінде Алматы ... ... ... өсіріліп жатқан жапондық коя балығы. Зерттеу жұмысының негізгі
бағыты жапондық коя балығының өсу ерекшеліктерін ... ... ... ... жаз айларында ұйымдастырылды.
Аквариумда кояның өсіп – көбеюіне қажетті барлық жағдайлар жасау
мақсатында, ең алдымен ... ... ...... ... ... ... 3 рет қоректендіріліп тұрды, балықтардың
100 л аквариумда өсірілді.
Жиналған материалды зерттеу үшін классикалық ихтиологиялық ... ... ... балықтарды анықтау Богуцкая Н.Г., Насека ... ... және ... А., ... С. ... ... ... барысында биылғы шабақтардың келесі көрсеткіштері
өлшенді: балықтардың ең жоғары салмағы (Q, г).
Зерттеу барысында ... және бір ... ... биологиялық
талдау жасалып, оның нәтижелері бойынша олардың Фультон және Кларк
формулаларын ... ... ... ... ... қоңдылық коэффициенті (1) формула бойынша анықталады:
F = Q/l*l*l ... ... ... ... ...... салмағы, г;
l – дене ұзындығы, тұмсығының жоғарғы жағынан құйрық қанатының негізіне
дейін, яғни құйрық қанатына дейінгі ұзындығы, см.
Кларк ... ... ... (2) ... ... ... = ...... ... ... ... – ішкі ... алғандағы салмағы, г.
2.1 Алматы хайуанаттар бағының географиялық сипаттамасы
Алматы хайуанаттар бағы – ... мен Орта ... ірі және ... ... бағы ... Республикасы және ТМД елдерінің
ішіндегі көне және жетекші бақ. Ол 1937 жылы ... 54 га ... ... ... 27 га бөлінген.(1сурет). Алғаш зообақты негізінен
Қазақстанның жергілікті ... ... ... ... Содан бері көп
жылдар бойы хайуанаттар бағы ... есе ... ... ... ... жануарларымен толықтырылды. Африкада ... ... саны ... Орталық Азия зообағында кездеспейтін Африка
хайуанаттары: ... ... ... Куду ... ... ... Оңтүстік Африка республикасынан жираф әкелінді. Сондай-ақ
Африка ... ... ... осы ... ... шимпанзе,
зебра, жолақты тасбақа, және әсем құстар, мысыр ... және ... Оның ... ... ... ... – марал, арқар,
қасқыр, сақалтай, бүркіт, борсық, түлкі т.б. аң - құстары күтілуде. Сондай-
ақ жер құрлығының бәрінен ... ... ... ... ақ аю,
гималай аюы, амур жолбарысы, қабыландар, піл, зебра, қодас, бұғы, үйір
мүйіз ... ... ... ... қарға, жыландар, қолтырауындар
бар.
Хайуанаттар бағының топтамасы жануарлардың 350 түрін және 6000-ға ... ... ... ... ғимаратында экзотикалық жануарлар түрі
күтіледі. ”Түнгі әлем„ ... ... ... ... ... ... әлденеше балықтар түрімен ... ... зебр ... ... ... ... ... бағының – тірі табиғаттың бірегей музейі десе болады. Бұл
адамдардың ... ... ... ... ... қарбаласынан келіп, табиғатты, жануарларды аялап, демалатын орыны.
Табиғаттың тірі жануарларының адамдарды тартатын тылсым күші бар, ... ... қала ... ... шағын қойнауына кіріп, оның
әсемдігін сезінгендей болады және ... тағы ... ... ... ... ... ... қызықты әлем. Алматы хайуанаттар
бағындағы әрбір жануарларды қызықтап ... ... ... ... қарап
тұрудан эстетикалық ләззат аласың.
Алматы хайуанаттар бағында 530 түрдің 3754 дарағы бар, осының 26 түрі
Қазақстанның қызыл ... ... ... ең ... ... бірі. Жануарларға деген
қызығушылық адам
Сонымен қатар Алматы зообығы ғылыми ... де ... ... ... натуралис Максим Зверев негізін салған «жас зоологтар үйірмесі»
жұмыс істеп келеді.
1 Сурет- Алматы зообағының сызба-нұсқасы
2.2 Алматы хайуанаттар ... ... ... ... ... аквариум 1981 жылдың 1мамырында ашылды.
Хайуанаттар паркіндегі жеке бір уйде ... ... ... ... ... етеді. Балықтардың 86 түрі кездеседі. Хайуанаттар бағындағы
аквариумда мекендейтін сәндік балықтарды ... ... ... ... ауатын осындай балықтардың бірі алтын балық, шілтер құйрық,
комета, шодыр көзді телескоп, су көзі, қызыл ... және т.б ... ... пен ... ... ... жұмыртқа пішіндес, жүзу
қанаттары ұзын. Екі айырылып шілтерше жіберілген. Құйрық ... ... ұзын ... Ал ... көзі ... ... ... Екі шар тәрізді болып келеді. Олардың кейбіреулерінің
шодырайған көзінің ... ... 5 см ... ... ... ... лабарант балықтар жақсы мәлім. Бұлардың тұқымдасына
гурами, әтеш балық, лямус сияқты алуан түрлер жатады. Бұл ... ... ... аз суда ... ... ... пайда болған. Желбезек
үстіндегі орган ... ... ұя ... өте ... ... су ... ... жүрген ұсақ жапырақтарды жинайды да оны ... ... ... ... ұяға уылдырық шашады. Табиғи жағдайда
лабарант балықтар ... ... баяу ... ... мол ... тіршілік етеді. Адам аквариумен айналыса жүріп, ... ... ... ... көзқарасын кеңейтіп, бірлік шеңберін
дамытады, ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелер жасағанын өзі байқамай қалады. Әсіресе жұмыстан ... қол ... ... ... көз ... ... ... мен
өсімдіктерге, әйнек арқылы сан алуан түске құбылып, көздің ... ... көз ... ... ... рахаттана тынығасың.
Аквариум бөлімінің құрамы
• Көбейту бөлімі;
• Өсіру бөлімі;
• Экспозициялық бөлім
• Тоғанда ... ... ... ... зообақ ішінде тоғандар, бассейндер де бар, онда коя
балығы өсіріледі. Балықтардан-шабақтар, ... ... және ... ... жатқан аквариумдар, ауырған балықтарды емдейтін
аквариумдар бар. Мұндағы аквариумдардың ... ... ... ... тұтас шыныдан жасалған төртбұрышты аласа ... ... Әр ... ... шабақтары өсіріледі. Мұндағы
температура салыстырмалы түрде жылы болуы керек. Көбейту ... ... ... ... етеді. Шабақтарды күніне 4 мезгіл
қоректендіріп отырады және арнайы құнарлы қорек ... ... ... Бұл ... 100-ге жуық ... бассейн-2
бассейн тұндырғыш бар.көптеген әсемдік балық түрлері өсіріледі.
Экспозициялық ... ... ... алатындай әсемдік балықтарды
тамашалауға болады. Бұл жерде балықтарды тамашалау арқылы балықтардың тыныс
тіршілігімен ... ... ... болады.
Тоғанда өсіру бөлімі. Бұл жерде коя балықтарын өсіреді. ... ... коя ... мен ... жағдайда өсіріліп жатқан коя
балықтарынан айырмашылық байқауға ... ... да ... коя балықтары
аквариумдық жағдай да өсіріліп жатқан коя ... ... тез ... ... Биологиялық зерттеу әдісі
Даралардың биологиялық көрсеткіштерін анықтау жалпымен бірдей
қабылданған ихтиологиялық ... ... ... ... ... ... келесі өлшемдері толық алынды:
1. Балықтың толық салмағы, г (Q)
2. Балықтың ішкі құрылысынсыз салмағы, г ... ... ... ... мм ... ... ... ұзындығы, мм (l)
Балықтардың кеңейтілген биологиялық анализінде дененің ең биік ... ... ең ... жері (h), басының ұзындығы (c) өлшенеді.
Биологиялық талдауға, сонымен қатар, ... ... ... ... ... жасына байланысты
анықтау да болып табылады.
Балықтың жасын анықтау ... ... үшін ... Ол үшін ... бар ... ... қабыршағы жоқ балықтардың желбезек
қақпағын және омыртқаларын алады. ... ... ... ... ... ... ... желбезек қақпағы бойынша, ... арқа және ... ... ... бірінші сәулелері бойынша
анықтайды. Балықтың жасын омыртқа бойынша ... ... ... және ... ... ... омыртқа алынады.
Балықтарды биологиялық зерттеуіне гонаданың жыныстық жетілу сатылары да
кіреді.
Гонаданың жыныстық жетілу ... ішін ... ... ... және ... ... ... қарнының толуын жән майлылығын анықтайды. ... ... 0 – ... майы жоқ, 1 – майы өте аз, 2 – аз, 3 – ... 4 – көп, 5 – ... қалың майға оранған.
Жыныс бездерінің сыртқы түрі жыныс клеткаларының даму процесінде
айтарлықтай ... ... ... ... жеке анықтау үшін жетілу
шкалалары жасалған, оларды пайдаланып жыныс ... ... ... ... мен ... үшін ... бездерінің алты жетілу стадиясын
анықтауға болады, олар ... бен ... ... ... ... ... Әдетте, жыныс бездерінің I даму стадиясын анықтау
қиынға түседі, ондай жағдайда журналда juveniles (juv) деп ... ... ... ... үшін ... гонаданың жыныстық жетілу сатылары:
I саты
Жыныс бездері бұл сатыда - жұқа, мөлдір, кейд сарғыш ... ... ... Жыныс клеткалары жай көзбен қарағанда анық көрінбейді.
Көпшілік балықтарды сыртқы ... ... ... ... анықтау
қиын. Жыныс клеткалары оогония мен жас ... ... I ... ... ... болып саналады.
I саты
Жұмыртқа қапшығы біршама ұлғаяды, бірақ бұрынғыдай түссіз немесе мөлдір
болып тұрады. Лупамен қарағанда, ... ... жеке - жеке ... ... Ол ... және мөлдір. Бұл сатысында жұмыртқа қабында үлкен
көлемде ... ... бар, ол I ... ... да, ... ... стадиясында бір қалыппен ыдырай бастайды.
III саты
Әр түрлі балықтардың жыныстық жетілуі кезінде жұмыртқа қабының сыртынан
қарағанда біршама ... ... ... ... ... үшін ... белгілері - жұмыртқаның көлемі біршама үлкейеді, дене көлемінің ... алып ... ... ... ... немесе трофикалық заттардың
әсерінен түсі кіреді. Күңгірттенеді және түсін ақшыл сарыдан, ашық ... ... ... ... ... ... түсі ... саты
Жұмыртқа қапшығы денесінің үлкен бөлігін алып жатыр, түс әр ... әр ... ... ... ... бекірелерде жұмыртқасының түсі
сұр немесе қаралау. ... жеке ... ... үшін ... соңғы мөлшеріне жеткен.
V саты
IV сатыдан V сатыға өтер кезде уылдырығы мөлдір ... ... ... ... құрсағынан қыссаң аналь тесігінен уылдырықтары
оңай шығады. Кейбір ... ... ... синхромды, ал басқа
балықтарда ол созылмалы.
VI саты
Жұмыртқа орташа пішінді, ... ... - ... түсті. Ол түсі
фоликулярдың жарылуына байланысты. VI ... ... ... ... ... ... саналады.
Аталық жыныс безінің жыныстық жетілу сатылары:
I ... ... ... толық жетілмеген. Гонадалар өте жұқа
мөлдір, ... ... ... ... ... Қан тамырлары
көпшілік балықтарда онша дамымаған, гонада түссіз, сарғыштау немесе сұрлау.
Кейбір балықтар да мысалы, алабұғада ұрықтары жұп ... ... ... Ұрық ... даму барысында көлемі үлкейген. Олар мөлдірлігін
жоғалтып, күңгірт түске айналады. Гонадалары жіңішке лента тәрізді және
көбіне сұрлау және ашық – ... ... ... ... ... ... өседі, піседі, қалыптасады. Саты соңында
піскен сперматазоидтар түзіледі. Ұрық көлемі үлкейеді. Сатының басында ... ... – сұр ... ал ... ... - ақ ... Ұрық ... және ұрық клеткасымен толығады. Каналдары өте жіңішке, сол
себепті ұрығы тығыз және мықтылау. Ұрықты ... ... ... ... ... 1 – ... ... шәуеті ақ түсті болып келеді
IV саты.
Ұрығы өте ірі. Ұрық каналында тек жетілген ... ... ... ... ... ұрық ... дамуына дейін тұрады. Яғни
сперматогенездің ... ... ... ... ... клеткалар өте ұсақ, ұрықтың түсі ақ түсті. Гонаданы кескен кезде
лезвия ақ түспен ылғанады және қою шәует ... ... ... ... ... алуға болады.
V саты. Балықтың сыртқы құрылысына қарап білуге болады. Осы ... ... ... ... ... оңай шығады. Ол кезде кілегей сияқты
шәуеті шығады.
Шәуеті –сүт ... ... тез ... ... – сүт ... ақ болады.
Қолмен ұстағанда жұмсақ. Жыныс өнімдері шығу барысында шәует ... ... ... саты. Жыныс безі жіңішке жіп тәрізді, қан ... ... ... ... ... түсі күлгін немесе күңгірт түсті болады. Оны құрсағын
кессе немесе қысса біршама мөлшерде ... ... ... мүмкін. VI
сатыдан кейін жыныс безінде сперматогонидің ары қарай көбеюі басталады.
Сперматогенездің жаңадан басталуы II ... ... ... ... ... ... және оның гонадаларының жетілу сатысы морфологиялық
өлшеу немесе биологиялық ... ... ... ... қабыршақ
кітапшасына және этикеткаға жазылады. Жазылуы қысқаша, жалпы қабылданған
белгілермен ... ... егер ... ... ... ... ... онда - ♀ II де жазылады. Сәйкесінше ... ... ... ♀ I, ♀ II, ♀ III, ♀ IV, ♀ V, ♀ VI; ... үшін ♂I, ♂ II, ... ♂ IV, ♂ V, ♂ VI деп ... Егер гонаданың жетілу сатысын анықтау
қиынға түсіп, қандай кені ... ... онда ... деп жазуға болады: ♀ I
– II, ♀ II – III, ♂ I –II, ♂ II – III және ... ... ... ... ... ... жетілу
сатылары бір уақытта уылдырық шашатындарға қарағанда өзгеше жазылады. ... ... ... ... ... ал ол ... ... белгіленеді: ♀ ІІІ1 бұл уылдырықтың бірінші порциясының әлі
шығарылмағанын ... Тек ... ... ... ... VI1 жетілу сатысы келеді. ... ... және бір ... шашатындарында шәуеті порциямен бөлінеді, сондықтан V даму сатысы
екі түрінде де ... ... ... ... Ол ... ... белгімен белгіленеді.
2.4 Балықтардың қоңдылық коэффициенттерін анықтау әдістемесі
Балықтардың майлылығы және қоңдылығының көрсеткіштері ... ... ... ... ... Олардың майлылығы және
қоңдылық көрсеткіштері организмдегі зат ... ... ... ...... ... қорымен қамтамасыздану
көрсеткіші. Балықтардың май алмасу көрсеткіштері динамикалық ... ... және ол ... балық жынысына, жасына, суқойманың ... ... да ... ... ... ... май қоры түрлі органдарында шоғырлануы мүмкін (май
депосы): тері асты ... ... ... ... және ... ... ... ішкі құрсағында, құрсақ бөлігінде ... ... май іш майы деп ... ... майлылығын және
олардың қоңдылығын анықтаудың маңызы жоғары, себебі, балықтарды өсу
мерзімдерін ... ... және оның ... ... үшін ... ... маңызды болып саналады.
Балықтардың қоңдылық коэффициенттері ... (1) және ... ... ... ... x ... = ----------------------
------ ,
(1)

q x ... ... ... Ful – ... – Кларк
Q – балық денесінің толық салмағы, г
q – ... ... кіші ... ... мүшелерінсіз),
г
l³ – балықтың ... ... ... ... Коя ... жынысын анықтау әдісі
Балық жыныстық жасқа жеткенше 100% ... ... ... ... ... ... айтуғада болмайды, өйткені жылы климатта суық ... ерте ... ... байқауға болады, балық өспей қалғанда – ... ... ... бастайды. Олар енді өсуіне энергияны аз құртады.
Бірнеше айырмашылықпен ажыратуға болады. Кеуде жүзбе қанаты –♂ – ... ... және ... ... ... ♂–ң ... ... болып
келеді. ♀–жүзбе қанаты домалақ пішінді, сондықтан асықпай жүзеді.
( 3сурет)
Жыныстық жасқа ... ... іс ... ... ... ... ... ♂–ғы ♀–ғын қуады, тұмсығы немесе басының көмегімен. ♀–ң
бүйірінен итереді. Уылдырық шашуға 3 балық қатысады: ... екі ... екі ... ... ... ... ... шашады.
| |
2 ... ... ... ... ... ... домалақ
Балықтың нақты жынысын анықтау үшін балықты ұстап алады. ♂–қ ... алып ... ... қарайды, аналь тесігі кіші болса және бас жағынан
құйрық жағына қарай ... ... алға ... ақ ... емес сұйықтық
шығады. Осылай болса ол–♂. ♀– ң ... ... ... домалақ болады.
Бүйірінен ақырын ақса ештеңке шықпайды, егер қатты ... ... ... ... ... ... соң ... шығады.( 4. суретте көрсетілген).
4 сурет. Коя балығының жынысын анықтау сәті
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... ... ... ... табиғи жағдайда сәйкес жабдықталған аквариумда жақсы
тіршілік ... ... ... арналған аквариумның ең қолайлайлы ... ... ... ... биіктігі, екінші өлшем –ені, үшінші
өлшем аквариумның ұзындығы. Аквариумдағы балықтардың ... ... ... ... ... біраз артығырақ болуы керек. Аквариумның ... л ... ... Оған 400л тұндырылған таза су құйылады. Су температурасы
тұрақты 26°С. Ұсақ ауа ... 2 ... одан 8 бас ауа ... Коя ... ... ... ... тазалығына баса назар
аудару керек, себебі егер ... таза ... ... ... ... ... және ... ауруға апарып соқтыруы мүмкін. Аквариумға
аптасына бір рет тазалық жасап, суын ауыстырып отыру керек.
Қазіргі таңда ... көп, ... және шар ... ... ... ... ... дегенмен соңғы кезде бұл мақсатта тікбұрышты
аквариудар кеңінен пайдаланылуда.
Балық уылдырық ... ... тік ... ... және ... шыныдан
жасалғаны дұрыс, оны дезинфекциялау да оңай болады. ... ... ... ... өсіп ... үшін шабақ өсірілетін аквариум енді,
аласа және көлемді болуы керек.
Кейде ересек ... ... ... тура ... ... жеке
өсірілетін балықтың мөлшерін, санын және қанша мерзімге бөлек ... ... ... ... кез ... ... ... түрлерін шартты түрде тегене тәрізді және көпбұрышты
аквариумдарға ... ... ( 1 ... ... ... ... ыдыстар біртұтас шынылы, каркасты және каркассыз деп ... ... ... ... қыртыстары немесе түйісу жерлері
болмайды, ал каркасты ... ... ... ... болады,
каркассыз аквариумдар арнайы шыны әйнектерден ... ... ... ... ... ... алуан түрлі - 1 литрден бірнеше
жүздеген литр ... ... ... ... ... кезінде
аквариум неғұрлым кіші болса, соғұрлым оны күтуге (судың температурасын
және оттегі режимін бір ... ... ... ... көп ... ... қажет. Үлкен көлемді аквариумдарда кіші аквариумдармен салыстырмалы
түрде тұрақты экожүйе қалыптасады, тиісінше мұндай аквариумды күтуге ... ... ... Коя ... ... арналған аквариумның схемасы: А –
органикалық әйнектің ... ... Б – ... ... В – құрастырылған
аквариум; а - ... в - ... с, с', с', - ... ... грунттың сипаттамасы
Өсімдіктерді су түбіне орнықтыру үшін аквариум түбіне төселетін зат
грунт деп аталады. ... ... ... таза және ... ауа жақсы өте
алатындай куйде болғаны жөн. Аквариумге төсеуге ең қолайлы грунт құм. Коя
балығы ... ... ... тасқада өсімдіктергеде шаша береді.
Аквариумға грунт дайындау онда өсірілетін балыққа тікелей байланысты.
Коя балығы негізінен суық сүйгіш балық ... ... Сал ... ... ... ... аквариумға ең қолайлы грунт тас болып табылады.
Коя балығын өсіруге арналған аквариумда грунтты дайындау, өте ... ... ... ... дайындау үшін ең алдымен жақсылап жуып аламыз,
оған төсейтін тастарды да жақсылап жуып алу ... ... ... ... Біз аквариумға грунт отырғызар алдында басты назар
аударатын нәрсе аквариум адамның көзінің жауын алатындай ... ... ... жан ... ... ... болуы керек.
Аквариумға өсімдік отырғызу. Су өсімдіктері аквариумға сәндік үшін
ғана ... олар ... ... оттегін бөліп, судағы көмірқышқыл
газды сіңіру ... ... ... қажетті жағдай да туғызады.
Аквариумға отырғызатын өсімдіктерді экологиялық тұрғыдан үш топқа бөліп
қарастырсақ болады. Олар: су ... ... суда ... ... ... ... ... жапырақ жайатын деп бөліп қарастырамыз.
Грунтқа бекініп тұратын өсімдікті аквариум түбіне тастарды отырғыза
салып ... ... Ол үшін ... ... оған ... ... ... егу керек. Өсімдіктердің тамыр жүйесінің сипаты, өсу
әдісі және аквариумда орналастыратын ... орай ... ... ... ... өте ұсақ ауа ... ... бар, пішіні мен
мөлшері әртүрлі қышқұмыраларға отырғызса, тіпті ... ... ... ... ... ... ... орналастыру керек.
Өсімдіктердің жарық сүйгіштігін ескеру керек.
3.1.2 Аквариум ортасы (су, оттегі, температура, pH)
Коя балығын өсіруге арналған ... ең ... ... ... ... оттегі, және температура болып табылады. Сонымен бірге тұқы кояны ... үшін ... ... ... ... ... көрсеткіші (рH) - 7 ден 8,5;
• Карбанатты тұтқырлығы (KH) - 1 ден 7 dKH ( 72 lty 125 ... ... ... (GH) - 4 ден10 dGH (72 - 125 ... ... пен аммоний мөлшері - 0 ppm;
• Нитраттың мөлшері - 40 ppm;аспауы керек;
• Оттегі мөлшері - 5 ppm. кем ... ... бұл ... бір бөлігі,(килограм миллиграм немесе ... ... ... ). ... ... судың құрамы ерекше болып келеді
бұл табиғи су көптеген су ... ... мен ... ... ... негізінен судың көлемі емес, оның құрамы маңызды. ... мен ... ... ... ... Аквариум суына қойылатын талаптар
Балықтар негізінде еріген оттегімен тыныс алады. Суда ... су ... көп әсер ... ... су өсімдіктері жарықта судан
көмірқышқыл газды сіңіріп,оттегін суға бөледі. Сол себептіде аквариумға
өсімдіктерді көбірек отырғызу ... Егер ... ... тыс ... болсақ, өсімдіктердің суды қанықтыруға шамасы жетпейді. Сондай
жағдайда ауа ... ... тура ... ... ... ... болуы ең басты талаптардың бірі болып табылады. Аквариум суында
тағы бір ескеретін жайт судың тазалығы, сол себептіде суды аптасына бір ... ... ... Коя ... суық сулы ... Сол ... коя балығын
өсіруге арналған аквариумда температураны басты назарда ұстау ... ... коя ... 26°С ... ... ... температура ауытқып
кеткен жағдайда олардың тіршілік ету жағдайы нашарлайды.
Аквариумға су толтыру. Аквариумда балық өсіру үшін кез ... суды ... ... төсеп, өсімдік отырғызырғаннан кейін су толтыруға болады.
Құдық суы, және бастау суында әртүрлі тұз қоспасы ... ... ... ... ... ... суы мен батпақты су да жарамсыз.
Акваниумға құйылатын су ... әрі таза ... жөн. ... оған
суқұбырынан ағатын, өзен және көл суы толық жарамды болып ... су ... ... ... ... ... ... воронканы пайдаланамыз.
Аквариумдағы суды жылыту. Балықтартың әрқайсысы суда ... ... ете ... су ... ... ... артса
сандай ақ кемісе балық өледі. Сондықтан ... ... ... ... Су ... ... немесе сынап толтырылған
термометрмен өлшейді. ... ... ... баяу ғана ... ... ... бұл аквариумдағы су температурасының ... ... ... ... мұндай суда ұзақ тіпшірік етсе, уылдырық
шашу қабілетінің айырылып, ұрпақ бермейтін күйге тап ... ... ... қашанда тұрақты болғаны жөн.
Аквариум суын жылытуға ең ... ... ... ... және ... ... ... электржылытқыштың
құрылысы онда күрделі емес: жіңішке шыны таяқшаға қимасы 0,1мм нихром ... ... етіп ... пробиркаға салады да ... ... ... ... шығарып қояды. Оқшаулағыш есебінде майда ақ құм алып,
оны пробиркаға толтырып салады, пробирканың аузын резтна тығынымен ... ... ... ... сым ұштары тоққа қосылғанда жылытқыш
жұмыс жасайды.
Аквариумға жарық ... ... ... түсіру үшін ең алдымен
жарықты қай ... ... ... ... ала ойластырып алу керек.
Табиғи жарық қаншалықты маңызды болғанмен де ... ... ... ... ... ... қолдан түсіру тиімді болып табылады. Жарықты
қолдан түсіруге сәуле шағылыстырғышы бар ... ... ... ... ... ... ... қорек беретін кезінде ғана жарық беру
жеткіліксіз жарық ... ... ... ... ... ... Егер ... қалқып жүретін өсімдіктерге жарық
түсіру үшін ... ... ал суда ... және грунтқа бекініп,
жапырақ жаятын өсімдіктерге жарықты аквариумның бүйіп жағынан ... Және бір ... жәйт ... ... балықтардың реңі жақсы
көріну үшін жарықтың маңызы өте зор болып ... ... ... ...... ... жылытқыш (обогреватель)
4.кембриг (шыланга пішінді)
5.компрессор
6.термометр
7.шыланга
Компрессор - аквариумда үнемі оттегі режимін бір ... ... ... ... ... әр ... ... төменгі және
үстіңгі су қабаттарын араластырып, олардың ... ... ... ... ... ... тәуілік бойы жұмыс істеп тұрғаны
қажет. Компрессор 2 каналды ... 3 ... ... ... кембриг
жалғанады. Кембригқа ауа шығарып тас ... суға ... ... ауа ... қуаттылығын реттейтін түтікшесі бар. Кембриг
арқылы ... 2 ... 3:4 ... бөлгіш арқылы жасауға
болады.
Кембриг - бір ұшы ауа ... ... ... тұруы керек. Ал бір
ұшы ауаға шығып тұрады, ол ... ... ауа ... Ауа ... түтік
спиралы келген ауаны ішіне айдайды.
Паролон - екі ... ... ... өзіне қоқыстарды жинайды
сорады, балықтарды сорылып кетуден қорғайды. Паролонның тесіктері үлкен
болғаны қолайлы.
Шыланга - ... ... ... ... ... жинайды,
рәзіңке трубкамен аквариум түбіндегі ластанған заттарды сорып алады, губка
аквариум қабырғасына жабысып ... ... ... ... үшін ... ... тырмалар арқылы аквариум түбінде қалған балдырларды ... - ... ... ... ... судың
температурасын анықтау үшін қажет. Әр бір ... ... ... шығарып тазартып отырады, пинцетпен шамадан тыс қаулап өсіп
кеткен өсімдіктерді сиретіп отырады және кейбір ... ... ... ... ... үшін аквариумда фильтрлерді
пайдаланады, сол ... ... суды ... және суда ... ... ... су тек тазарып қана қоймай, оттегімен байиды. Бірақ
фильтрлерді де тазартып тұру керектігін ұмытпаған жөн. Фильтрлерде жүретін
процесті ... ... ... ... десе де ... Қазіргі кезде
аквариумдық жағдайда пайдаланатын фильтрлердің түрлері өте көп.
3.2 Кояны аквариумдық және тоғандық ... ... ... кояны тоғандық жағдай да күтіп бағу қиын емес. Бірақ тұқыны кояны
арнайы таза өсірген питомниктерінен ... ... жөн, ... адамға
зиянды аурудың аралық иесі болып келеді. Көбінесе коя балығын аквариумда,
ашық суқоймада, бетоннан, ... ... ... ... ... суқоймаларда өсірген дұрыс.Үлкен көлемді суқойма керек
емес. Балықтың жақсы қалыпты өсуі үшін 15 ... ... 10 ... ... ... ... ... Осындай тоғанның мөлшері орта
есеппен 23-15 метр ... ... ... ... ... күннің
жылы мезгілінде 20 - 25 0С, ал қыста 4 төмен түспеуі керек, сондықтан қысқы
мезгілде ... ... ... су ... қолдану керек.
Коя балығы аквариумдық – өсірілу ерекшеліктерінде тек ... ғана ... бар. Оның ... ... әсемдік балық өсіру объектілерімен
салыстырғанда қарапайымдылығымен ерекшеленеді .
Ең алдымен коя балықтары басқа балық түрлерінен ... ... ... ... балықтардың өрістеу алдындағы мінез – құлқы, жыныстық
жетілу мерзімдері, көбею кезеңділігі, тұқымдылығының саны бойынша.
Коя балығына ... ... ... барлық жағдайлар
қарастырылған. Сол себептіде коя балығын ... ... ... ... ... ... ... өсетін коя балығына қарағанда,
аквариумдық жағдайда өскен коя дене ... ... ... ... сурет. Алматы зообағындағы аквариумда өсіріліпжатқан коя балығы
Коя балығының ... өсу ... ... жұмыстарын
бастардың алдында коя балықтарына толық ... ... ... ... температуралық, оттегілік, судың тұздылығы сияқты
факторларға бейімдеушілігі анықталды. Кояның қоректену белсенділігі мен ... ... ... көрсеткіштері анықталды.
Зерттеу жұмыстарының негізгі нәтижелері 1-3 кестелерде берілген
Кесте 1.- Кояның аквариумда өсу жағдайын бақылау
| | | | |
| ... ... саны ... % ... ... ... ... | |
| ... 0С | | ... 06. 2012 |26,6 |150 |0 ... 06. 2012 |26,7 |150 |0 ... |26,6 |149 |0,6 ... 06. 2012 |26,8 |149 |0,6 ... 06 .2012 |26,6 |149 |0,6 ... 0.6 2012 |26,6 |147 |1,3 ... 06. 2012 |26,7 |147 |0 ... 06. 2012 |26,7 |146 |0,6 ... 06. 2012 |26,8 |146 | 0 ... 06. 2012 |26,9 |146 |0 ... 2012 |26,8 |144 |1,3 ... 2012 |26,7 |144 | 0 ... 2012 |26,9 |143 |0,6 ... 2012 |26,7 |141 |1,3 ... 2012 |26,8 |141 |0 ... 2012 |26,9 |138 |2 ... 2012 |26,8 |138 |0 ... 2012 |26,6 |136 |1.3 ... 2012 |26,6 |136 |0 ... 2012 |26,7 |135 |0,6 ... 2012 |26,8 |133 |1,3 ... 2012 |26,7 |132 |0,6 ... 2012 |26,6 |132 |0 ... 2012 |26,9 |130 |1,3 ... 2012 |26,7 |130 |0 ... 2012 |26,8 |129 |0.6 ... 2012 |26,9 |129 |0 ... 2012 |26,8 |127 |1,3 ... 2012 |26,7 |127 |0 ... 2012 |26,7 | 125 |0 ... 2012 |27,8 | 125 |0 |
| |
3 ... ... аквариумда өсу жағдайын бақылау диограмалық көрсеткіші
Бұл кестедегі нәтижелерді қорытындылау мәліметтерін атап
көрсететін болсақ коя ... ... өсу ... ... жұмыстары
жүргізілді.Зерттеу жұмысы бір ай көлемінде жүргізілді.
Зерттеу жұмысында коя ... ... ... ... ... ... тұрақты температурысы 260С, көрсеткішін
көрсетті. Суының температурасында аздаған ауытқушылықтар болды.
Зерттеу барысында аквариумдағы денәсілдер саны мен өсу ... ... ... бақыланды. Аквариумда коя балығының, дернәсіл саны 150
балық. Бір ... ... ... ... саны 125 ... ... аквариумдық жағдайда өсіп жатқан 100% кояның, 85 % тірі ... ... Өлу ... ... ... әсер етеді.
Негізгі факторлардың бірі антропогендік ... ... ... ... ... мән ... жағдайда, және өз уақытында
қоректендірмеген жағдайда. Алынған нәтиже ... ... ... ... зерттеу нәтижесі әдебиет материалдарына сәйкестігі
анықталды.
Кесте 2. - Кояның өлшемдік ... өсу ... | | | ... |Q, г |L,см |Fulton |
|1 |0,231 |2 |2,88 |
|2 |0,230 |2,3 |2,77 |
|3 |0,251 |2,1 |3,09 |
|4 |1,131 |3 |12,5 |
|5 |0,880 |2,5 |11 |
|6 |0,534 |2,3 |5,89 |
|7 |1,525 |2,9 |17,1 |
|8 |0,232 |2 |46,4 |
|9 |1,130 |2,8 |12,8 ... |1,540 |2,6 |17,9 ... |2,079 |3,5 |21,8 ... |2,250 |4,1 |13,9 ... |1,634 |3,6 |45,3 ... |1,520 |3,2 |16,7 ... |1,520 |3,2 |16,7 ... |1,539 |3,6 |39,4 ... |2,350 |4,2 |14,5 ... |1,638 |3,6 |17,0 ... |2,358 |4,7 |14,1 ... |2,356 |5,1 |9,3 ... |1,525 |3,3 |15,4 ... |1,351 |2,9 |27,5 ... |2,933 |4,9 |18,3 ... |1,525 |3,5 |16,9 ... |2,350 |5,5 |9,4 ... |2,285 |5,3 |9,14 ... |2,125 |5,3 |9,8 ... |2,250 |4,1 |13,9 ... |2,350 |4,2 |14,5 ... |1,520 |3,2 |16,7 ... ... ... қорытындылау мәліметтерін атап көрсететін
болсақ коя балығының аквариумдық өсу ... ... ... жүргізілді.
. Балықтардың салмағы мен ұзындықтарының бір айлық ... ... ... алынған көрсеткіштерді
Q x 100%
Ful = ... ... ... есептеп
шығардым.

Кесте 3.- Жапондық тұқы балығының қоректену белсендігін бақылау кестесі
| |Су ... ... ... |
| ... ... ... |
| |ері ... |і | ... |
| ... | | | | | |
| |т.б.) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | ... 06. 2012 |26,6 |150 |2,0г |300 г ... 06. 2012 |26,7 |150 |2,0 г |300 г ... 06. 2012 |26,6 |149 |2,0 г |298 г ... ... ... 06. 2012 |26,8 |149 |2,0 г |298 г ... 06. 2012 |26,6 |149 |2,0 г |298 г ... 06. 2012 |26,6 |147 |2,0 г |294г ... 06. 2012 |26,7 |147 |2,0 г |294 г ... 06. 2012 |26,7 |146 |2,0 г | 292г ... 06. 2012 |26,8 |146 |2,0г |292г, ... 06. 2012 |26,9 |144 |2,0 г |288г ... 06. 2012 |26,8 |144 |2,0 г |288 г ... 06. 2012 |26,7 |144 |2,0 г |288 г ... 06. 2012 |26,9 |143 |2,0 г |286 г ... 06. 2012 |26,7 | 141 |2,0 г |282 г ... 06. 2012 |26,8 | 141 |2,0 г |282 г ... 06. 2012 |26,9 |138 |1,5 г |207 г ... 06. 2012 |26,8 |138 |1,5 г |207г г ... 06. 2012 |26,6 |136 |1,5 г |204 г ... 06. 2012 |26,7 |136 |1,5 г |204 г ... 06. 2012 |26,8 |135 |1,5 г |202г г ... 06. 2012 |26,7 |133 |1,5 г |199 г ... 06. 2012 |26,6 |132 |1,5 г |198 г ... 06. 2012 |26,9 |132 |1,5 г |198 ... 06. 2012 |26,7 |130 |1,5 г |195 г ... 06. 2012 |26,8 |130 |1,5 г |195 г ... 06. 2012 |26,9 |129 |1,5 г |193 г ... 06. 2012 |26,8 |129 |1,5 г |193 г ... 07. 2012 |26,7 |127 |1,5 г |190 г ... 07. 2012 |26,7 |127 |1,5 г |190г ... 07. 2012 |26,7 |125 |1,5 г |190 г ... 07. 2012 |27,8 | 125 |1,5 г |190 г ... ... ... атап ... болсақ, коя балығына берілген
қорек мөлшерін есептедім. Зерттеу нәтижесі бойынша бір балыққа күніне 2 ... ... ... ... ... берілетін қорек мөлшері 300 г. Бір
айда жалпы қорек мөлшері 7кг кетеді
Кесте 5. – Кояны өсіруге ... ... су ... анықтау
Су кермектілігі
0С |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ... ... ... |
0,06 |
1,43 |
1,78 |
2,13 |
2,49 |
2,85 |
3,20 |
3,56 | |Су кермектілігі
0С |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | ... ... ... ... ... ... ... |
6,05 |
6,40 |
6,76 |
7,12 | |
260С градустан бастап, оданбылайғы судың кермек екенін білеміз. ... рН – бен ... ... ... суды ... суымен
немесе дистилденген сумен жұмсартуға болады.
Судағы сутегі ионының концентрациясы ... ... да рН ... ... ... ... белгілі
қышқылдықта ғана тіршілік ете алады, өте қышқыл, қышқыл сілтілі, сілтілі
және өте сілтілі суда балық өсе ... Су ... көп ... газының шамасына байланысты болады, сондықтан да ... ... өте ... өйткені Со2 түнімен жиналып қалады, ал кешке
қарай өсімдікттердің көмірқышқыл газды ... орай ол шама ... ... тәжірибесіне қарағанда судың
қышқылдығын былай шамалауға болады: 1-3 рН - өте ... су, 3-5 рН – ... 5-6 рН - ... қышқыл, 6 – 7 - рН – өте әлсіз қышқыл, 7 рН – нейтрал, 7-
8 рН - өте ... ... су, 8-9 Рн - ... сілтілі су, 9-10 рН -
сілтілі, 10-14 рН – өте ... су. Су ... ... рН ... 6,5-8,5
деп есептеледі де нейтрал шамаға жуық болады.
Судағы ... ... ... ... ... ... ... Электрометрліе әдіспен анықтау үшін
лабораториялық жағдайда арнаулы қондырғы пайдалану ... Ал ... ... кейбір органикалық бояғыш зат арқылы анықталатын колориметрлік
әдісі әлде қайда оңай әрі ... ... ... ... иондарының концентрациясын анықтау үшін пробиркаға
зерттелетін судың 5 мл ал ... ... 0,1 мл ... ... ... шкаладан сұйықтықтың түсін табады. Пробирканы шайқағанда
оның аузын саусақбен жабуға ... ... ... су ... оны ... ... міндетті түрде активтелген көмірмен
түссіздендіру керек. ... ... ...... және көк – ... ... ... Егер аквариумдағы су қышқыл болса,
онда универсал индикатордың түсі – ... ал ... ...... тірі организмдер мен өсімдіктердің толассыз тыныс алуы
салдарынан судағы органикалық заттар ыдырап, көмірқышқыл ғазы түзіледі. Ол
суда ... су ... арта ... ... көмірқышқыл газдың
концентрациясы 30 мл\л мөлшерінен асып кетсе, балық ... ете ... ... ... ... ... ... кетпеуін
қадағалау керек.
Егер суда оттегі жеткіліксіз болса және өте ... ... су ... күкіртсутек пайда болады. Күкіртсутек –
жұмыртқаны шірітіп өте улы аз, оны иісі ... ... ... Өте майда
құм төселген аквариум ұзақ уақыт қараңғы жерде тұрса және тамақ ... ... су ... ... ... ... ... артады. Майда
құмға оттегі сіңбейді және органикалық зат ыдырамағандықтан судың құрамыда
өзгеріп кетеді.
3.4 Коя балықтарында кездесетін ауру түрлері және ... ... да ... ... ... да әр түрлі аурулармен ауырады.
Аурудың алдын алу үшін ... ең ... ... ... ... ... жиі ... отыру қажет. Аквариумға көбінесе жаңадан отырғызылған
балықтар, өсімдіктер немесе су ... ауру ... ... ... қарапайымдылар түсіп кетеді. Бұл организмдер
кейде ұзақ уақыт бойы еш байқалмайды. Оның ... ... ... ... берілуі, су температурасының жиі ауытқулары, судағы оттегі
мөлшерінің жетіспеуі себеп болады. Сондықтан, жаңа ... ... ... алған жағдайда оларды алдын – ала өңдеу ... Ол ... ... балықтардың сыртқы түрін бағалау керек, ... ... ... ... көңіл аудару керек. Дені ... ... ... ... ал желбезек ... ... ... ... ... көп ... тікірейіп тұруынан, қабыршақтарында ұсақ ақ ... ... ... ... ... терісіндегі паразиттерінің
болуына да көңіл аудару керек. Балықтардың қолайсыз жағдайларын ... ... ... ... ... ақшыл түсті желбезек қақпақшасынан
білуге болады. Сонымен бірге, балықтардың шамадан тыс семіздігі немесе тым
арықтығы да ... ... ... Егер ... суда бір ... ғана жүзіп
жүрсе, оның торсылдағының зақымданғанын білуге болады. Аквариумды бақылау
кезінде балықтардың сыртқы ... ... ... аударып тұру қажет.
Балықтардың тәбеті жақсы, тыныс алуы ... адам ... ... ... өшуі, шыныны саусақпен тарсылдату) бірден жауап ... ... ... Ал үй ... ... ... алдын алу
үшін ең жақсысы - карантин аквариумын ұстау.
Балықтарды емдеуді арнайы препараттардың ... ... ... ... ... асырады. Емдік препаратты (антибиотиктер,
бояғыштар, ас тұзы, марганецқышқыл калий, мыс тотығы және т.б.) суда ... ... ... Үй жағдайында келесі препараттардың болғаны
абзал:
• ас ... ... ... ... ... ... мыс купоросы;
• аммиак;
• формалин.
Балықтардың аурулары да адамның аурулары тәрізді инфекциялық (ауру
тудырушы ретінде бактериялар, ... ... ... ... ... болып табылады) және инфекциялық ... ... туа ... ... ... ... дисбалансы негізіндегі алынатын стрестер, әр ... ... ... аммиак, никотин) немесе сапасыз қоректермен улану ... ... ... ... ... ең көп ... ауруларға
балықтардың улануын, ацидозды, ... ... ... ... ... ... ауруларды жатқызуға болады.
Балықтардың улануы.Алдын-ала улы ... ... ... ... тірі қоректермен қоректендіру нәтижесінде балықтар
улануы мүмкін. Бұл жағдайда балықтардың денесі ... ... ...... ... (суда жүзуі жиіленеді, балық тыныш таппайды),
ауыр жағдайда балықтар қырылып қалады.
Хлормен улану кезінде ... ... ... тынышсызданады,
тез қозғалып, аквариумнан секіріп кеткісі келеді, бірақ, белгілі уақыттан
кейін, керісінше ... ... ... әр ... ... жоғалады, жиі жағдайда, соңында балықтар өле бастайды.
Аммиакпен уланудың белгілері хлормен улану белгілеріне ұқсайды, бірақ
бұл жағдайда балықтардың дене түсі ... ... ... ... ... ... осы кезде дереу суды ауыстырмаса, балықтар жаппай
өлуі мүмкін. Бұндай жағдайға жол ... ... ... ауру).Бұл ауру аквариумдағы судың қышқылдық
көрсеткішінің біртіндеп нормадан ... ... ... ... ... балықтар үшін белгілі нормаға сәйкес болуы керек. Егер судың қышқылдығы
нормадан артса, онда балықтардың қозғалысы баяулайды, олар ... ... ... осыған қарамастан олардың қорекке тәбеті жоғалмайды.
Белгілі ... ... ... жүзу ... ... ... ... ақшыл дақтар пайда болады. Дер кезінде ем қолданбаған жағдайда,
балықтар судағы өсімдіктерге тығылып, өліп қалулары мүмкін. Егер ... ... ... ... онда ауру ... 1,5 ... емделеді.
Балықтардың семіздік ауруы. Аталған аурудың белгісі ретінде ... ... май ... ... болып табылады. Жиі осы аурумен
кішігірім аквариумның ... ... ... ... ... ... бір түрлілігі (көп жағдайда құрғақ қорек) де әсер етеді.
Семірген балықтардың қозғалысы азайып, құрсағының алдыңғы ... ... ... ... ... балықтар өлімге ұшырайды. Коя балығы
қорек талғамайды ... ... ... ... ... ... көп шалдығады.
Асфиксия (тұншығу). Аквариумда оттегісі жеткіліксіз суда өсірілген
балықтарда оттегілік ашығу пайда ... ... ... ... балықтардың жиі тыныс алуынан басталады. Бұл көрсеткіш балықтардың
желбезек қақпақтарының жиі қозғалысынан ... ... ... ... ... ... бар ... тыныс алуға ұмтылады. Аквариумда
оттегі жетіспеген ... ... ... ... ... ... кетеді.
Аквариумды дұрыс күтпеу, таза жуылмаған грунт, суды жиі ауыстырмау,
аквариумдағы фильтрдің ... ... ... балықтардың санының тым
көп болуы сияқты факторлар судағы оттегінің жетіспеуіне себеп болады.
Уақытша көмек ретінде аквариумға сутек тотығының 15 % ... л суға 1 мл ... ... ... ... Оттегі жетіспеушілігін
болдырмас үшін аквариумды және ондағы балықтардың санын ... ... Бұл ... көзі - ... құрттарға жататын сорғыш құрт-
дактилогирус, балықтардың желбезектерінде паразиттік тіршілік етеді. Ол
көбінесе ... тірі ... ... енеді.
Аурудың белгілері ретінде балықтардың желбезектерінің түсі ... оның көп ... ... ... бөлуін айтуға болады. ... ... ... ... ... ... ... су
бетіне шыққысы келгендей, ауа жұта бастайды. Бірден қарағанда бұл ... ... ... ... ... ... ... балықтардың желбезектері бұзылады, аурудың ауыр жағдайында
балықтар өледі.
Диагноз қойылып, ... түрі ... ... ... ... ванна жасау керек, ол үшін ... ... 20-25 ... ... тұз ... «шомылдыру» қажет. Осы
процедураны бірнеше күн қатарынан қайталау керек. Ваннадан ... ... ... ... мол таза ... ... Аурудың профилактикасы
ретінде балықтарды үнемі 5 минут бойы 5% тұзды ванналарда шомылдырып тұру
керек.
Бүндай аурудың ... ... ... бір ... ... берілетін қорек
түріне басты назар аудару керек.
Гиродактилез. Бұл ауру ... ... ... ... ...... ... мекендейтін сорғыш құрт –
гиродактилус. Бұл аурудың алғашқы белгілері және оны ... ... ... ... ... Сондай-ақ, ауруды мыс купорысының
ерітіндісінде (1 г мыс купоросын 10 л суға ... ... ... ... бойы ... болады. Сонымен қатар метилен көгімен де емдеуге
болады. Ол үшін 3 мл 1% ... ... 10 л суға ... ... ... 3-5 күн бойы ... тұру арқылы ауру балықтарды емдеуге
болады.
Балық биті ... ... көзі ...... ... ... биті ... аргулюс болып табылады. Аквариумға басқа
балықтар арқылы немесе қорек арқылы енуі ... ... шағу ... ... ... ... Сол себепті жас
шабақтар терісінің қатты зақымдануынан жиі өледі. Зақым ... тері ... да ... ... ауруларына ұшырайды. Бұл аурумен күресу
өте қиын, себебі тұзды ерітінді ауруға ем болмайды, ол үшін 0,2% ... ... 10-15 ... ... ... ... Сапролегния сағырауқұлағы көбінесе теріні зақымдайды.
Әлсіз, ... ... ... ақ мақта тәрізді шоғырлар пайда
болады.Ең алдымен ... ... ... ... да ... ... Балықтың бұлшықеті мен ішкі органдарын зақымдайды.
Сапролегния сондай-ақ ... да ... ... да ... ... ... қысқа мерзімдік тұзды ванналардың ... ... (1 л суға 10-15 г ас ... ... ... Процедураны арнайы
ыдыстарда жүргізеді. Сонымен қатар, сапролегниямен аурған балықтарды 2 ... ... ... ... ұстау арқылы да емдеуге болады.
Бранхиомикоз. Бұл аурудың ... ... ... ... ... және ... demigrans болып
табылады. Олар ірі және ұсақ қан ... ... ... ... ... ... етеді. Аурудың алғашқы белгісі
ретінде олардың қозғалысының бәсеңдеуі, сыртқы белгілерге әсер етпеуі болып
табылады. Ауру балықтарды жай ғана қолмен ... алу оңай ... ... бұл ... өз ... ... оны бөлек ыдыста мыс
сульфаты немесе риванол ерітіндісінде шомылдыру арқылы емдейді, ... ... ... ... ... ... аурулар. Мұндай ауруларға фурункулезді, қызылшаны және т.б.
жатқызуға ... ... ... ... Бұл ауру ... қозады. Оның белгісі ретінде сыртқы көзбен қарағандағы
сау балықтардың қабыршағы барлық денесі ... ... ... ... ғана ... болады. Бұл қабыршақ астында кішкентай ауа
көпіршегі – пустуланың түзілуінен ... ... Егер ауру тек ... ... ғана ... онда ... ... жазуға болады, ал
қабыршақтың барлығы көтеріліп тұрса, балықтар жаппай қырылып ... ... ... бірден аквариумнан алып ... ... ... ... ... құм және ... түсті тері (белокожие). Бұл аурудың себепкері Pseudomonas dermoalba
атты бактерия болып табылады. Бактерия аквариумға тек ауру ... ... ... ... – жабдықтар арқылы ене алады. Ауруғ ... тері ... ... ... ... Тері арқа қанаты және
құйрық сағасы тұстарында кенеттен ағара бастайды. Зақымдалған дара ... ... ... судың беткі қабатында жүзеді. Ақ дақ ... ... ... ... ... ... ... емдеуге левомецитин ерітіндісін қолдануға болады. Ауру пайда
болғаннан бастап аквариумдағы өсімдіктерді, ондағы грунтты және басқа ... ... ... дезинфекциялайды.
Ихтиофтиризиас. Ең ауыр ауруларға жатады, Оны ... ... Ол ... терісінің астына ... ... ... ... ұлпаларын зақымдап, тез өсе бастайды. Аквариумға
тірі ... ... ... Бұл ... ... оның ... ... Оның денесі эллипс тәріздес, сүтті-ақ болып келеді. Ихтиофтириустың
қауіптілігі – ол тек қана балықтардың ... ғана ... ... ... ... да ... ... тері астына енген паразит тез
өсіп, 16-22 0С, температурада 6 -7 тәуілік ... ... дара ... ... ... ... қоршап тұрған эпителильді капсула жарылып,
инфузория сыртқа шығады. Ересек даралар су ... ... ... ... бір ... ішінде 2 мыңға жуық майда ингфузориялар болады.
16-220С температурада ... өте ... ... және ... ... ... ішінде зақымдай бастайды.Температура жоғары болса, паразит өліп
қалады. Ихтиофтириуспен күресу үшін ... мен ... кері ... ... температураны пайдалануға болады. Сонымен қатар,
балықтарды ағын сувмен де ... ... ... ағыс инфузориялардың
сыртқа шығуын қамтамасыз ... ... ...... (13 мг ... 1 л суға ... ұзақ уақытқа ванна жасау
арқылы) қолдануға болады..
3.4 Алматы хайуанаттар бағындағы коя балығын стимулдау әдісі арқылы жасанды
көбейту
Балықтарды ... ... ... екі әдіс ... ... және ... ... балықтарға табиғи жағдайды
стимулдау. Аквариумдық балықтарға табиғи жағдайды стимулдау арқылы көбейту
қазіргі кезде қарқынды даму ... ... бұл ... ... ... ... көп ... Табиғи жағдайды стимулдау әдісі
гипофизарлық инъекция әдісімен салыстырғанда балықтардан бірнеше ... ... ... ... ... жағдайда қиын көбейетін балыққа
жапондық тұқы коя сyprinus carpio балығы жатады.
Зерттеу жұмысы 2012 жылдың мамыр ... ... ... ... ... жүргізілді. Осы уақытқа дейін басқа елдерде және
Қазақстандық балық өсіру ... коя ... ... ... ... әдісін қолдану арқылы алынып отырылды. Ең ... ... жылы ... хайуанаттар бағының «Аквариум» бөлімінде табиғи жағдайды
стимулдау әдісін қолдану арқылы коя балығын жасанды көбейттік.
Жынысқа жетілу сатысына жетпей ... ... ... өте ... ... ... жеткен кезде жыныстық жатыны жетілді деп есептеледі. Ересек
кезінде аналығының кұрсағы ... ... ал ... ... ... қанаты
қалыңдап, сәулелерінің ұшы үшкір болады.
Кояны көбейтер алдында 1,5-2 апта бұрын аналық пен аталықты екі бөлек
аквариумдерге бөліп ұстадық, ... әр ... ... ... ... ... аквариум ретінде көлемі 200х50х50см болатын, сыйымдылығы 500 л
аквариум алынды, оған 400л тұндырылған таза су ... Су ... 25° С. Ұсақ ауа ... 2 компрессор, одан 8 бас ауа шығарғыш
қойылды. Аквариумның грунты залалсыздандырылған жұмыр тастармен толтырылды.
Аналық пен ... 1:1-2 ... ... Көбеюге дайын аталық
пен аналық неке сәнін көрсетті, аталығының түсі қанық қызыл түске ... ... ... ары бері ... ... назарын өзіне аударуға
тырысты. Көбеюші аквариумда аналықтың құрсағы ісініп, ... ... ... ... ... 3-4 уақыты кезінде аналығы уылдырығын шаша
бастады. Аталығы ... ... ... ... ... ... ... 2 сағатқа созылды. Уылдырығын шашып болғаннан кейін өндірушілер
басқа ... ... ... ... ... алу,
санитарлық тазалықты сақтау мақсатында суға метилен көгін қара көк ... ... ... ... ... ... 3-4 тәулікке
созылды. Осы уақыт аралығында 1100 дернәсіл шығып, ... ... ... 2-3 күн тұрды, 3 күн өткен соң ... ... ... Бұл ... ... ... өйткені олардың
сарыуызы толық кеткен жоқ. 4-6 тәуліктен кейін дернәсіл шабаққа айналды.
Сыртқы ... ... ... ... қорек шаянтәрізділердің
личинкасымен, артемиямен қоректендірілді. Сонымен ... ... ... ... қорек берілді. Шабақтар 1,5 см жеткен кезден бастап майда
түйіршекті қорекпен қоректендірілді. Балық әрбір тәулік ... ... 3 ... ... ... ... және бұл ... 5-6 уақытқа
бөліп тасталынды. Аквариумда судың 20%-ы күнделікті ауыстырып тұрылды.
Осылайша, қазіргі кезде ... ... ... ... 1,5 ... ... 8 см-лік 1100 дана өмірге төзімді шабақтар –
өсірілуде.
ҚОРЫТЫНДЫ
Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы «Жапондық қоя ... ... ... жұмысымды орындау барысында бірнеше негіздерді
қарастырдым.
Негізгі бөлімде, қоя балығының систематикалық орны мен ... мен ... ... ... ... жолымен
шығарылуы, коя балығының түсінің сапасы мен түріне, сонымен қатар ... ... ... декоративтік обект ретінде сипатталуы т.б.
ерекшеліктерін толыққанды қарастырдым.
Зерттеу материалдарына келетін ... ... коя ... мен
Алматы хайуанаттар бағындағы аквариум өсіру деңгейлерінің қарқындылығы,
сонымен бірге, балықтардың ... ... ... ... ... ... т.б. материалдық үлгіде қарастырдым.
Келесі бөлім зерттеу бөлімі. Зерттеу нәтижесінде ... ... коя ... ... ... өте жақсы өсетіндігі анықталды.
Бұл балықтар қорек түрлерін талғамайды және өсу қарқыны жоғары.
Дипломдық жұмыстың нәтижесін қортындылай ... коя ... ... ... тез ... объект ретінде сипаттауға болады. Алматы
зообағының аквариумдарында өсіріліп ... коя ... ... жағдай қарастырылған. Аквариумдағы кояға тиімді өсу температурасының
тұрақтылығы 26°С . ... ... ... ... ... ... түрлі. Балықтарды нормалап қоректендіру үшін оларға
табиғи өнімдер ретінде: сүт, сиырдың ... еті мен ... еті ... ... ... ... аквариумдағы өсу жағдайын бақылаудың 1ай мерзімінде
мынандай көрсеткіштерді көрсетті. Аквариумда коя балығының дернәсіл саны
150 ... Бір ... ... ... ... саны 127 ... ... аквариумдық жағдайда өсіп жатқан 100% кояның 85 % тірі қалу
мүмкіндігі анықталды.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Ә.А. ... С.Р. ... ... ... ... ...... анықтауышы. Алматы 1999 ... ... ... А.С., Рыбы ... и декоративных водоемов\ М.:АСТ Астрель,
2006. -663, [1] С.: ил «издательство АСТ»
3. ... С., ... кой \ ... ... , 2006
4. Огата М., Сотохэй А., Оёгухоосеки Издательство «Хего» 1985. –С 587-698
5. Токуда А., Хироюки Т., ... кой ... издо ... ... С ... ... К, ... кой канщёхякка Издательство « Коко-эн» 2004 – С 78-85
7. Сотохэй А., Манабу О., Кокугёносайтэн\ Издательство ... ... ... К., Кингёзанма Издательство «Навигация» 2006 – С 534-601
9. Кочетоя А. Декоративное ... .: ... ... Dokopil N. ... technika chova biolodie drnhn u ... : ... : CZN. 2006.
11. Пыльцына Е. Е ., ... от А до Я все об ... ... ... Красивый аквариум- ваша гордость. Ростов-на Дону; издательский
дом «Владис», М.; издательский дом «рипол классик» 2008.-320 ... ... Е.Е., ... Мн.; ... 2007.- 224 ... ... Е.Е., Ваш аквариум. Популярная энциклопедия\ ... ... 2009.- 640 с.. с ... ... Д А., ... Д К., Справочник по аквариумным рыбам ... ... и ... ... « Мир ... 111246, Москва, ул, 2-я
кибельная, д, 2 стр 6
15. Нельсон Д.С., рыбы мировой фауны ; Пер 4-го ... англ ... и ... ... ... Н.С ... А.М., -М.; ... дом
« Либроком» 2009. -350 с
16. Миллс Д., ... ... Д. ... М. ; ООО издательство Астрель,
2003.- 304с..ил
17. Байгужиев С. Аквариум әліппесі Алматы « Қайнар»1968 ж -58-60 ... ... К., ... ... ... Алматы « Қайнар»1967 ж 2
19. Қайымов Қ. Балықтар әлемінде Алматы « Қайнар»1981 ж
20. Ильин М.Н Аквариумное рыбоаодство ... МГУ 1968 ... ... М.Д., Занимательный аквариум М.; Пищевая промышленность 1975.
-225-245 с
22. Чулкова Л.В., Глуховцев И.В., ... В.Е., ... А.В. Ваш ... ... – Ата: Кайнар, 1992.-336 с.
23. Кочетов С.М. Современный справочник аквариумиста. – М.:Вече, 2008.-304
с.
24. ... О.Д., ... Ш.А., ... Т.Ф. О ... ... ... выращивания объектов аквакультур //
Астраханский технический ... ... ... и хозяйства.
Астрахань, 1991. 7 с. ... ... во ... 20.05.91. № 1156-.
25. Бабаян К. Рыболовство в водоемах Цейлона // Рыбоводство и рыбоводство.
№ 4. 1960. С.55-5
26. ... ... Коя. ... ... \ fish- wopd @ narod. ... ... Г.Е, Шульгина Н.К., Новоженин Н. П., Шиманова Е. И., Клушин
А. А., ... А. В., ... и ... ... ... возможности : материалы междунорадной научно – рпактической конференций
посвященной 60- летию Масковской рыбоврдно мелиаративной опытной станций
и 25 летию ее реорганизация в ИГУ ... ... и ... ... Т 2 ... 11-3 ... 2005\ ГНУ ВНИЙ ирригационного рыбоводства – масква,
2005 г, 360 с
28. ... и его ... в ... ... ... ... Д : фениск, 2003.- 226 с,
29. Жданов В.С Аквариумные растения. – М., 1987
30. Иерусалимский И.Г., Епифоновский Н. И., ... Н. И., В ... и ... рыб. – ... ... ... ... аквариум Под ред. М .А Пешкова.- Алма- ата, 1957
32. Полканов Ф.М Подводный мир в комнате.- 1957
33. Саветы натуралисту – Любителю, ... ... под ред П. А ...
1956
34. Сосновский И.П Редкие и исчезающие живодные: По ... ... ... М.: ... ... ... ... С. Иллюстрированная энциклопепдия рыб.- Прана: «Артия», 1957
36. Популяные аквариуные рыбки.- М.: цитатель- трейд 2002.224с
37. Энциклопедия «жизнь животных» Т.4.- М. ... ... Р ... аквариумных рыб.- М.: «Аквариум», 1198
39. Жизнь живодных. В 7. Ми Томах. Т. 4- М.: Просвещение 1983
40. Ильин М. Н ... ... изд- во МГУ, ... Козюков Ю.А Болезни аквариумных рыб.-М.: Колос 1979
42. Кочетов А.М экзотические рыбы – М.: Лесная промышленность 1988
43. Махлин М.Д Путешествие по ... М.: ... ... ... И. ... ... рыбы пер. со ... Прага:
Артия 1984
45. Палонский А.С содержания и разведение аквариумнычх рыб ... ... ва « ... ... ... А.С. ... рыбки. Содержание и ... ... дом ... ... ... «классика», 1996-2000г
47. Полонский А.С Популярные аквариумные рыбки.- М: Аквариум,2004
48. Полонский А.С Рыбы аквариумов идекоративных водомов.- М.: АСТ: ... ... И.Ф. ... по изучению рыб. Вып.1. М.; 1931
– С. 8 – ... Choi Ki – Chul, Leon – Sang – Rin, Kim IK – Soo, Son Yeong – ... ... of Fresh water Fishes of Korea 1990. P. 277.
51. Макеевой.А.П. Причины расселения дальневосточных промысловых рыб ... ... Азии // ... и ... ... рыб ... в ... СССР. Тез. докл. ВсеСоюзной конф. М.,
1980. – С. 250 – 252.
52. ... В.П. ... ... ... ... рыб.
Алма – ата. 1977 – С. 3 – 32.
53. Кочетов А., ... С. Рыбы ... вод // www aquarium kulichki ... ... О.Э. ... ... рыбы иллюстрированная
энциклопедия. – С.- П.: Радар, Гея,селена, 1994
55. Ильнин М.Н. Аквариумнное ... ... ... 1995.
56. Вракин В.Ф., Привезенцев Ю.А., ... В.И. ... ... ... ... в ... // ... сельскохозяйственной академии. № 4. 1987. С.161-169.
ТҮЙІНІ
Дипломдық жұмыстың тақырыбы коя балығын жасанды жағдайда өсіру ... ... ... өсірілген коя балықтарын өсіру жағдайларына
толық сипаттама ... ... ... және ... ... сипатталған.
РЕЗЮМЕ
Дипломная работа посвящена вопросам разведения коя в аквариумах. Приводится
условия содержания коя в аквариумах. Дается ... ... ... коя в ... ... race of the carp as koy-a fish is the object of ... Living conditions, technological scheme and ... are given.

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балықтардың паразитарлық ауруларын диагностикалық әдістері20 бет
Бекіре балықтары15 бет
Каспий бұзаубас балықтарының (perciformes, gobiidae) асқорыту жүйесінің морфо-функциональді ерекшеліктері25 бет
Солтүстік Каспийдегі бұзаубас балықтардың асқорыту жүйесіндегі морфофункциональді ерекшеліктері15 бет
«Жоғарғы температураның үй қояндарының ph көрсеткішіне әсері»44 бет
«Үй қояндарының овуляциясы және фолликулалардың пісіп жетілуі»25 бет
Ауылшаруашылық дақылдарының суға, ауаға, жылуға, қоректік заттарға қоятын талаптары7 бет
Баскарудың жапондық типінің түрлері10 бет
Басқарудың жапондық типінің базалық принциптері9 бет
Еттің тағамдық және биологиялық құндылығы, қоян етінің адам денсаулығына тигізетін пайдалы әсерлері, және халықтың күнделікті тағамдық тұтынысына қоян етін енгізуге ұсыныс105 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь