Тауар белгісі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

І тарау. Тауар белгісінің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1 Тауар белгісінің мәні және мағынасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.2 Тауар белгісін қалыптастыру және басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
1.3 Фирмалық стиль . тауар белгісінң құрамдас бөлігі ретінде ... ... ... ... ... ... ..32

ІІ тарау. Қазақстан Республикасының тұтыну нарығындағы тауар белгісінің қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.1 Қазақстанның табиғи шырын сусындар нарығы мысалында тауар белгісінің қалыптасуы мен қолданылуын бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.2 «Juicy», «Да.Да» қазақстандық тауар белгілерідің салыстырмалы бағалауы ... ... 42
2.3 Бренд жасауға бағытталған сервистің шетелдік тәжірибелері ... ... ... ... ... ..59
2.4 Тауар белгісінің дамуындағы жаңа маркетингтік технологиялар және оның Қазақстан Республикасында қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63

ІІІ Тарау Тауар белгісінің бағалау әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..72
3.1 Тауар белгісін бағалағанда қолданылатын әдістер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .72
3.2 Компанияның тауар белгісін табыс әдісімен бағалау мысалында компания мүлкін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...89

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..103
Тақырыптың өзектілігі: Қазір дүкен сөрелерінен көптеген тауарлырды әртүрлі елдерден, әртүрлі өнеркәсіптен және әртүрлі орамдарда әртүрлі атпен көптеп кездестіреміз. Бірақ, ішкі жағынан оларда айырмашылық аз. Оның қайсысын сіз таңдар едінің?
Әрине, сатушы айтқан, өзіңіз естіген және бұрыннан қолданып келе жатқан тауарды таңдайсыз. Осылай миллиондаған сатып алушылар жасайды. Аяғында, сол тауарлар көптеп сатылады да, қалғаны қалып қояды. Маркетингтің нәтижелілігі құралдары пайдалану ұтымдылығына байланысты емес, сонымен қатар нарық қажеттілігіне тауарға деген тұтынушының сипаттамасы.
Осы сипаттаманы тұтынушыға жеткізуші тез арадағы туындысы емес , тауарлық марка және нарқтағы бар тауармен бәсекелестерге тұтынушының ұзақ мерзімді артық көруі, маркетинг үшін маңызды тапсырма.
Кең көлемдегі әйгілі кәсіпорынның өзінде қатаң бәсекелестік кезінде мынадай қиын тапсырма туындайды: қызмет нәтижелілігін және нарықтағы ұстанымын қалай сақтап қалу керек. Әдетте, мекеме басшылығы нарықтағы бөлігін көбейту үшін іс –шаралар жүргізеді. Көптеген мамандар жетістіктің негізгі факторы кәсіпорындардың көбінде тұтынушының сенімділігі болып табылады деген сенімде. Бұл түсініктің пайда болғанына көп уақыт өтпесе де, көптеген елдің қызығушылығын баулап алды. Тұтынушының сенімділігінің жоғарғы сатысы –бұл тауар белгісінң фанаттық ойы.
Кез –келген тауар нарыққа келгенде өз жайында әртүрлі ой туғызады –теріс және оң, бұл ойлар тұтынушы тауар жайлы білгенде бірден пайда болады. Тұтынушының тауарды қабылдау қауымдастығы бренд деп аталады. Тауар белгісін тудыру және оны басқару брендинг деп аталады. Ол өзіне туындау, өсу, ұстану, жаңару, даму бөлімінің өзгеруі, кеңею және тереңдеуді қосады.
Жұмыстың негізгі мақсаты -әлемдік және отандық тауар белгілерідің жүйесін бағалау, маңыздылығын қарау, тауар белгісінің тарихи дамуын зерттеу.
Тақырыптың өзектілігі қарастырған тақырыптың жаңалығында, сондай –ақ әлемдік тәжірибеде брендинг ғасырдан аса қолданылып келе жатыр, ал Қазақста Республикасында брендинг жаңа –жаңа дамып келе жатыр және экономикалық –маркетингтік қарым –қатынаста өте маңызды элементі болып табылады. Мемлект басшысы бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосыламыз деген тапсырма қойылған. Осы ұйғарған мақсатты орындау үшін, тауар экспортымен жұмыс жасау керек. Экономикалық көз –қарастан қарағанда, отандық өндірушілерге әлемдік нарықта танымал емес өнімді сату нәтижелі болмайды және әлемдегі ұлы тауар белгілерімен жарысу.
Әрине, өнімді халықаралық нарыққа шығару үшін әйгілі тауар белгілері керек.
“Made in Kazakhstan” түсінігі әлемдік тұтынушының жоғары сапалық, экологиялық таза және жоғарғы технологиялық өнімде “қара жәшікте” әйгіленуі және қауымдасуы керек. Өз өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін көтеру үшін олардың маңызды объективті түсінігіне қарамастан, отандық кәсіпорындар өз қызметінде қазіргі маркетингтік –техникаларды белсенді қолданбайды.
1. Барлоу Д. Сервис ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество: Пер. С англ. / Д.Барлоу, П.Стюарт. – М.: ЗАО “Олимп–Бизнес”, 2006. – 288 с.
2. Рэнделл Д. Брендинг: краткий курс. – М.: Фаир-Пресс, 2003. – 154 с.
3. Уокер Р. Введение в гостеприимство. – Москва: ЮНИТИ, 2002. – 423 с.
4. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. – Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. – 167 с.
5. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. – М.: Академия, 2005. – 85 с.
6.Кабушкин А.Н., Бондаренко А.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – М.: Экономика, 2000. – 171 с.
7. Жақсыбергенов А.Г., Кулажанов Т.К. Менеджмент ресторанного
бизнеса. – Алматы, 2000. – 205 с.
8. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес. – М.: ЭкМос, 2000. – 265 с.
9. Годин А.М. Брендинг. Учебное пособие. – М.: Издательство «Дашков и К◦», 2006. – 85 с.
10. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995. – 256 с.
11.Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка: Учебное пособие. – 2 изд., испр. и доп. – Алматы: Триумф «Т» 2007 г.
12.Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами рекламы и РR: Учебное пособие. – М.: Экономистъ, 2004. – 344 с.
13. Патти Д. Шок, Джон Т. Боуэн, Джон М. Стефанелли Маркетинг в ресторанном бизнесе. – М.: ЗАО «Издательский дом» Ресторанные ведомости», 2005. – 185 с.
14. Эгертон-Томас К. Ресторанный бизнес. Как открыть и успешно управлять рестораном. – М.: РосКонсульт, 2000. – 173 с.
15. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов: Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2004. – 154 с.
16. Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд – лидерство: новая концепция брендинга. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. – 217 с.
17. Шульц Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании: научное издание / Д. Шульц, Б. Барнс. – М.: Издат. Дом Гребенникова, 2003. – 512 с.
18. Мельников А.Д. RЫNKIHГ или особенности национального бренд-менеджмента: кто и что мешает российским компаниям догнать и перегнать иностранных конкурентов / А.Д. Мельников. – М.: Вершина, 2006. – 240с.
19. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие 3-е издание. – Минск: Новое знание, 2003. – 175с.
20. «Тауар таңбалары, кызмет көрсету таңбалары және тауар шығаратын жерлердің атаулары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. - 1999. 2 тамыз.
21. «Теріс пиғылды бәсеке туралы» Қазақстан Республикасының Заңы // Егемен Қазақстан. - 1998. 11 маусым.
22. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: ИНФРА- М, 1999.
23. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевия, X. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева. - М.: ОАО «Изд-во Экономика», 1999.
24. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Изд. «Финпресс», 1998.
25. Голубков Е. П. Основы маркетинга. - М.: Издательство «Финпресс», 1999.
26. Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы: Оқу кұралы:Алматы, Қазақ университеті, 2002.
27. Котлер Ф. Маркетинг негіздері. Ағылш. ауд. М.Т. Ізбасаров Алматы, Жазушы, 2000.
28. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб: Питер Ком, 1999.
29. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб, Наука, 1996.
30. Маркетинг: Учебник / Под ред. Э.А. Уткина. - М: ИМП ЭКМО 1998.
31. TNS Gallup Media Asia мәліметтері
32. RG Brands компаниясының ресми мәліметтері, - Қаржы-қаражат журналы,2009.
33. Маркетинг: Учебное пособие /Под ред. Н.К. Мамырова. - Алматы: Экономика, 1999.
34. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистик 1996.
35. Нысанбаев С.Н, Садыханова Г.А., Маркетинг негіздері, А.: Қазақ университеті, 2002.
36. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 2000.
37. Мамыров Н.К. Маркетинг. Алматы, Экономика, 1999-248с.
Есімжанова С.Р. Маркетинг.Оқу құралы. Алматы Экономика 2003
        
        Реферат
Бітіру жұмысы 78 беттен тұрады. Оның құрылымы 7 кестеден, 13 суреттен,
кіріспе, 3 негізгі бөлімнен, 6 бөлімнен, ... 38 ... ... тұрады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты - халықаралық тауар белгілерін туризм
бизнесінде дұрыс құрастыра ... ... ... ... ескере
отырып, нарықтық экономика жағдайында туризм бизнесіндегі тауар белгілері
мәселесін зерттеу және оның даму ... ... ... ... ... жұмыс тақырыбының өзектілігі - қарастырған ... ... ... ... ... ғасырдан аса қолданылып
келе жатыр, ал Қазақстан Республикасында тауар белгісі жаңа дамып келе
жатыр және ... ... ... өте ... ... ... ... басшысы бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына
қосыламыз деген тапсырма қойылған. Осы ұйғарған ... ... ... ... ... ... ... Экономикалық көз –қарастан қарағанда,
отандық өндірушілерге әлемдік нарықта танымал емес ... сату ... және ... ұлы тауар белгілерімен жарысу.
Жұмысты жазу барысында зерттелетін мәселе бойынша теориялық ... ... ... ЖШС, «RG Brands» ... ... зерттеліп қолданылған.
Зерттеу нәтижесінде «Raimbek Bottlers» ЖШС, «RG Brands» компанияларының
маркетингтік ... ... ... ... ... дайындалған.
ГЛОССАРИЙ
Тауар белгісі – бұл заңмен тіркелген тауар маркасы (қызмет ...... бір ... және ... рәсімдеуге біріккен,
бәсекелестер арасында тауарды (қызметті) ... және оның ... ... ... тауар белгісінің, орамалдауының, ... ... ... промоушнның және жарнаманың басқа ... ... ... тұтынушысына бірлескен әсерге негізделген
тауарға (қызметке) ұзақмерзімді артықшылықты жасау қызметі.
Бренд ұғымы – ол тұтынушылардың тауар ... ... ... ... ... ... ... branol) – қастауыш, қатты қызған темір, таңба,
фабрикалық үлгі.
ИМК – бұл ... бір ... ... ... ... маркетингтік коммуникацияларының барлық ... ...... нарықта нәтижелі мақсатты ... ... және ... ... - ... ... ... өнімнің жоғарғы деңгейіне жету үшін,
өнімнің бейімделу процесі.
Фирмалық стиль – кәсіпорын (фирма, компания) барлық ... ... ... және оларды бәсекелес өнімнен айырықшаланатын ... ... ... ... блок – ... ... ... белгісі (қызмет көрсету
белгісі) мен ... және де ... ... ... (ел, ... ... ... музыкалық қостау және сол сияқты) және кейде
фирмалық ұраны.
Фирмалық ұран – ... ... ... негізгі идеясын
көрсететін әдемі, қысқаша құрастырылған ұран.
Логотип – кәсіпорын (фирма, компания) немесе оның ... ... ... ... ... немесе қысқартылған атауының кескіні.
Жарнама - қаржыландыру көзі анық көрсетілген, БАҚ ... ... ... ... тауар мен қызметті жылжыту нысаны.
Маркетинг – тауарды өндіру, оны тұтынушыға ұсыну және ... ... ... ... және ... мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған әлеуметтік және басқару процесі.
Маркетингтік зерттеулер – ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік міндеттеріне сәйкес ақпарат жинап,
өңдеу және мәліметтерді бағалау мен қортындылар ұсыну.
МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
....................................................5
І ... ... ... ... ... ... мәні ... Тауар ... ... және ... ... стиль – тауар ... ... ... тарау. Қазақстан Республикасының тұтыну нарығындағы тауар белгісінің
қазіргі
жағдайы.....................................................................
...............37
2.1 Қазақстанның табиғи шырын сусындар ... ... ... ... мен ... ... «Да-Да» қазақстандық тауар ... ... ... ... ... ... ... Тауар белгісінің дамуындағы жаңа маркетингтік технологиялар және оның
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... бағалағанда қолданылатын
әдістер.........................................72
3.2 Компанияның тауар белгісін табыс әдісімен бағалау ... ... ... ... ... ... ... көптеген тауарлырды
әртүрлі елдерден, әртүрлі өнеркәсіптен және әртүрлі орамдарда әртүрлі атпен
көптеп кездестіреміз. Бірақ, ішкі жағынан ... ... аз. ... сіз таңдар едінің?
Әрине, сатушы айтқан, өзіңіз естіген және бұрыннан қолданып келе жатқан
тауарды таңдайсыз. Осылай миллиондаған сатып ... ... ... сол
тауарлар көптеп сатылады да, қалғаны қалып қояды. Маркетингтің нәтижелілігі
құралдары пайдалану ұтымдылығына ... ... ... ... ... тауарға деген тұтынушының сипаттамасы.
Осы сипаттаманы тұтынушыға ... тез ... ... емес ... ... және ... бар ... бәсекелестерге тұтынушының ұзақ
мерзімді артық көруі, маркетинг үшін маңызды тапсырма.
Кең көлемдегі әйгілі кәсіпорынның өзінде қатаң ... ... қиын ... туындайды: қызмет нәтижелілігін және ... ... ... қалу ... ... мекеме басшылығы нарықтағы
бөлігін көбейту үшін іс –шаралар ... ... ... ... ... ... ... тұтынушының сенімділігі болып
табылады деген сенімде. Бұл ... ... ... көп ... ... ... елдің қызығушылығын баулап алды. Тұтынушының сенімділігінің
жоғарғы сатысы ... ... ... ... ... –келген тауар нарыққа келгенде өз жайында ... ой ... және оң, бұл ... ... тауар жайлы білгенде бірден пайда
болады. Тұтынушының тауарды қабылдау қауымдастығы бренд деп аталады. ... ... және оны ... брендинг деп аталады. Ол өзіне туындау,
өсу, ұстану, жаңару, даму бөлімінің өзгеруі, кеңею және тереңдеуді қосады.
Жұмыстың негізгі ... ... және ... ... белгілерідің
жүйесін бағалау, маңыздылығын қарау, ... ... ... ... өзектілігі қарастырған тақырыптың жаңалығында, сондай –ақ
әлемдік тәжірибеде брендинг ғасырдан аса қолданылып келе жатыр, ал Қазақста
Республикасында ... жаңа ... ... келе жатыр және экономикалық
–маркетингтік қарым –қатынаста өте ... ... ... ... Мемлект
басшысы бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына қосыламыз деген тапсырма
қойылған. Осы ... ... ... ... ... ... ... жасау
керек. Экономикалық көз –қарастан қарағанда, отандық өндірушілерге әлемдік
нарықта танымал емес өнімді сату нәтижелі ... және ... ұлы ... жарысу.
Әрине, өнімді халықаралық нарыққа шығару үшін әйгілі тауар белгілері
керек.
“Made in Kazakhstan” түсінігі әлемдік ... ... ... таза және ... технологиялық өнімде “қара жәшікте” әйгіленуі
және қауымдасуы керек. Өз өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін көтеру ... ... ... түсінігіне қарамастан, отандық кәсіпорындар өз
қызметінде қазіргі маркетингтік –техникаларды белсенді қолданбайды.
Қазіргі Қазақстанның экономикалық нақтылығы мынадай: ... ... ... ... ... көбі ... ... сапасы жағынан да
тиімді. Тек экономиканың жеке сегментінде, ... ... азық ... ... ... қойылған. Біздің компанияның күштілігіне
қарамастан осы сегментер ДСҰ –ң келуіне байланысты қауіпті жағдайда.
Әлемде, кез –келген ... ... ... мен ... ... ... ... артықшылығының өзі барынша
қолданылады.
Қазіргі кезге Қазақстан кәсіпорындары ... ... ... ... жұмыс жасауда. Тұтынушылық нарықтың негізгі
жетістігі –тұрақты артықшылық. Сондықтан, белгілі бір ... ... ... негізгі тапсырмасы – ұзақ мерзімді сатып алушылардың артық
көрушілігі. Бұл ... ... ... табылатын-алдыңғы қатарлы
технологиялар және маркетинг ... ... ... меңгеру және
қолдану қажеттілігі.
Сатып алушы тауар алғанда ... аты үшін ... ... ... ... ... ... өндіру мен сатушы жақсы атақағы тауарды
ұсына отырып, белгісіз маркадағы ... ... ... ... ... ... –тауардың жылжуына көмектеседі, ал ... ... яғни ... тауардың өмірін қиындатады.
Брендингті қолдану компанияға 3 үлкен артықшылық береді -1 –ші ... ... ... ... туғызады, 2 –ші бренд жаңа тауарларды
нарыққа шығаруды компанияға жеңілдіктер береді және ... жаңа ... ... береді.
Зерттеудің негізгі мақсаты халықаралық тауар белгілеріді туризм
бизнесінде дұрыс ... ... ... экономика маңыздылығын ескере
отырып, нарықтық экономика жағдайында ... ... ... ... ... және оның даму ... ... тәжірибелерге
сүйене отырып жасау.
Дипломдық жұмыстың мақсатына жету үшін төмендегідей міндеттері
анықталды:
- тауар ... мәні және ... ... ... ... ... және енгізу процесін қарастыру;
- тауар белгісін қалыптастыру және жылжыту тәсілдерін анықтау;
- тауар белгісінң құрамдас бөлігі ретіндегі фирмалық ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы және
маркетингтік бағалауы;
- бренд жасауға бағытталған сервистің шетелдік тәжірибелерін қарастыру;
- брендинг арқылы туризмдегі сервисті жетілдірудің болашағын қарастыру.
Дипломдық ... ... ... жаңашылдығы қонақжайлылық
қызметтегі брендік қызметтің қырларын ашу болып табылды.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... қызметін практикалық жағынан талқылау болды.
Дипломдық жұмыстың ... пәні ... ... ... ... ... ... дамыту стратегиясы мен ... ... ... ... ЖШС, «RG Brands» компанияларының жағдайын
анықтау болып ... ... ... кіріспеден, негізгі үш бөлімнен, яғни
теориялық, бағалау және ұсыныстық, ... ... ... анықтау
бөлімінен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімнен тұрады.
Дипломдық жұмыста отандық және жақын шет елдік ғалымдардың ... ... даму ... ... ... ... және де олар ... жұмыстың негізгі көздері болып
табылды.
І. ТАУАР БЕЛГІСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Тауар белгісінің мәні және ... ... ... жаңару кезінде, нақты тауар (қызмет)
көрінісін ... ... ... көрінісіне жаппай ауысуы ерекше
байқалады. Осы жинақы көрініс ... ... ... ... ... табылады. Тауар мен қызметтер тұтынушының
есінде кәсіпорын (фирма, компания) эмблемасы немесе тауар ... ... ... – бұл ... ... тауар маркасы (қызмет көрсету
белгісі). Ол кәсіпкерлік қызмет ... ... ... ... атына
лайықты органдарында тіркеледі. Тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі)
кәсіпорын (фирма, компания) имеджін жасауға көмектеседі, ... ... ... ... ... негізінде ауызша, бейнелеу, көлемдік және тағы ... ... ... ... ... түрінде тіркелуі мүмкін.
Сондықтан тауар белгілерін (қызмет ... ... төрт ... бөледі:
бейнелеу, ауызша, аралас және көлемдік. Тауар белгісін (қызмет көрсету
белгісін) жасауға келесі ... ... ... ... ...... (фирма, компания) атауы, ... ... ... ... ... ... – мақсатты таңдау мен оның қызмет ету
уақыты, өнімнің атауын ... ... ... ... ... тауар белгісіне (қызмет көрсету белгісіне) құқығы заңмен
ескеріледі. Ұжымдық белгі ... ... ... ... ... ... шаруашылық ассоциациясының,
концернның немесе басқа кәсіпорындардың бірігуінің тауар ... ... ... ... көрсету белгісінің) иесі тауар ... ... ... ... ... маркировкасын қоюға құққылы,
қолданылатын көрсетулер тауар белгісі екендігін ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі (тауар белгісі немесе қызмет көрсету
белгісі өз елінде және қолданатын барлық ... ... ... жатады.
Тауар белгісіне (қызмет көрсету белгісіне) халықаралық талаптар өте
қатаң болады. Тауар белгісі ... ... ... ... ... мақсаты мен бейнесіне ... әр ... ... ... іскерлік құжатнамасында, желілік жарнама
үшін, теле мен кино жарнамасына, ... ... ... ... ... ... қолдану мүмкіндігіне, басқа
белгілерден айырықшалану мүмкіндігі мен ... есте ... ... ... бедерлер, мәдениет деңгейі және тағы басқасы нақты
көрсетілуі керек), түрлі-түсті индивидуалдылығына сәйкес болу керек. Тауар
белгісін ... ... ... ... ... ... ... тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі) әрқашан белгіленуі
қажет, оны тырнақшада немесе бас әрпімен жазуға қажет;
– тауар белгісін ... ... ... ... ... кез-
келген мәтінде оны сәйкес ескертумен қамтамасыз ету қажет;
– тіркелген тауар белгісін (қызмет көрсету ... ... ... ... (қызмет) өткізілетін елде қабылданған
арнайы белгімен жабдықтау қажет;
– егер ... ... ... ... ... болса, онда
тауарға (қызметке) оны тікелей көрінетіндей және ... ... ... ... ... ... ... көрсету белгісі) септелмейді.
Тауар белгісін қолдануда айырықша ерекшеліктерге ие:
– тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі) тек ... ... ... ... ... (қызмет көрсету белгісі) жалқы түрде тіркелген
болса, оны ... ... ... тауар белгісінің (қызмет көрсету белгісінің) сақталу
деңгейін сипаттайтын ескерту ... ... ... ... ... ... (қызмет көрсету белгісін) оның
иесінің келісімсіз қолдануға болмайды.
Жоғарғы тауар қабілеттілігімен айырықшаланатын ... ... ... ... ... ... беделін, бірегейлігін немесе
тауардың (қызметтің) ... ... ... немесе оны бірден
сипаттайтын ... ... ... және ... мүмкіндік береді.
«Жарнамалық менеджмент» кітабында Р. Барта және ... ... ... ... ... бұл – ... тауар маркасымен
байланыстыратын бейнелер жиынтығы. Олар ол ... ... ... өмір ... пайдалану жағдайларын, тауар маркасының имеджін,
дүкендерін қамтуы мүмкін.
Тұтынушының санасында ... ... ...... ... және ... ... маркаларының тұтынушымен салыстырмалы
бағада негізделетін қатысты концепция болып табылады. ... ... ... ... ... бейнелеу сыйымдылығы ретінде арнайы
немесе кездейсоқ табылған вербальді ... ... ... немесе графикалық символдарында қолдануы ... ... бір ... ... ... белгісі (қызмет көрсету белгісі) экспорттық қызметінде басты
роль атқарады. Ол ... ... ... ... ... сол ... ... маркаланбаған тауарларға қарағанда, көбінесе жоғарғы
бағалармен ... ... ... ... ... ... мен оның тауар белгісі
тұтынушыларға қаншаға танымал және оны қолдану нәтижесінде, ол ... ... ... ... арасында тура тәуелділік бар. Осы екі
көрсеткіш маркаланған тауарлардың жаппай шығарылымын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... нарықта тауар белгілерінің (қызмет көрсету белгілерінің) қиян-
кескі күрес, бәсеке болып жатыр. Бірақ-та ... ... ... ... ... ... белгілерінің) жоғарғы мәртебесініңі
маңыздылығын әлі күнге ... ... ... ... ... ... төрт типі бар, олар:
фирмалық атауы, фирмалық белгісі, сауда бейнесі (қызмет ... ... ... көрсету белгісі). Бұл көрсеткіштердің толық түсіндірмесі 1
суретте берілген.
Сурет 1. Сауда маркаларының ... ... ... белгілеу
түрлері
Соңғы жылдары елеулі дамуға ие болған және корпоративтік деңгейде, және
де тауар белгісінің (қызмет ... ... ... ... ... белгісінің перспективаларымен байланысты болатын, тағы бір
бағыт демеушілік – әр ... ... ... ... ғылыми
экспедициялардың және тағы басқалардың қаржыландыруы болып табылады.
Сонымен бірге ... ... ... ... ... ... ... демеушілері ретінде болады, қоғамдық
және мемлекеттік ұйымдарға әр ... ... ... ... және ... ... ... белгісін) насихаттайды.
Корпорациялар өз кәсіпорындар (фирмалар, компаниялар) мен тауарлардың
(қызметтер) беделді жарнамалары үшін, сол ... ... ... ... ... ... артисттерді өзіне тартады.
Нарық экономикасы дамыған елдердің ... өз ... ... ... ... және пайданы ... ... ... ... ... жарнама нысандардың
және тәсілдердің әркелкілігімен айырықшаланады. Оларды ... ... ... ... ... ... ... көрсету белгісі) келесі тиімділікті әкеледі:
... ... ... ... ... кепілдік береді;
– сатып алушыларды (клиенттерді) мүмкін болатын бағалар деңгейіне
бағыттайды;
... ... ... ... сегментациясын жеңілдетеді, ерекше белгіні жасайды;
– сауда маркасын (қызмет ... ... ... ... ... немесе қызметтің беделін көтереді;
– тауар немесе қызметті автоматты түрде жарнамалайды;
– маркалық тауар ... ... ... алу кезінде тұтынушылардың
түсінігінде тәуекелділікті алып тастайды;
– жаңа өнім ... ... ... ... ... ... ... оның тауар белгісінен (қызмет
көрсету белгісінен) айырмашылықты қарастырайық.
Бренд – бірнеше зерттеулер жүргізуге арналған күрделі ұғым. ... ... ... әлі ... дейін бренд не екендігі туралы білмейді. Бұл
көбінесе сауда маркасымен шатыстыратындықтан, берілген ... ... ... ... тек ... элементтер: логотип, атау мен
дыбыстық қатар жатады, ал бренд – кеңірек ұғым болып келеді.
Айтылған элементтерден басқа, оған ... ... ... ... ... бірге тауардың өзі, тауар имеджі, бренд имеджі,
берілген тауар белгісінң артықшылықтарын тұтынушыларға уәде беруі, және ... ... ... белгісі (қызмет көрсету белгісі) бұл – жинақтаушы ... ... ... ... ал брендинг бұл – белгілі бір идеямен
және бірегей рәсімдеуге біріккен, бәсекелестер арасында тауарды (қызметті)
айыратын және оның ... (brand image) ... ... ... ... ... материалдардың, сейлз промоушнның және
жарнаманың басқа элементтерінің ... ... ... ... ... негізделген тауарға (қызметке) ұзақмерзімді артықшылықты
жасау қызметі [9].
Қазақстанда брендингті әлі күнге ... ... ... ... ... яғни ... ... компания) белгісі тұтынушылардың есінде
сақталады. Бірақ-та брендингке тауар белгісінің ... ... ... ... бірге, сатуды ынталандыру шаралардың салдарынан да пайда
болатын тұтынушыға кешендік әсерді де жатқызу керек.
Бұл ... ... ... ... ... және де ... сол ... мен қызметтерге серіктіктер, инвесторлар,
мемлекет пен тұтынушылар жағынан ұзақ мерзімді жоғары ... ... ... ... ... ... өзі «брендинг» атауына ие.
«Бренд» сөзі тура мағынасында (ағылшын тілінен аударғанда) «таңбалау»
мағынасын білдіреді. Уақыт келе берілген сөз ... ... ... ... ... ... ұқсастыққа ие болатын әр түрлі өндірушілердің
көптеген тауарлары мен қызметтері ... ... ... ХХ ... екінші
жартысында брендинг белгілі бір қызмет ретінде аса дамыды.
Бәсекелестік күрестің ... ... ... мен саудагерлер
арасында айырықшалануға талпынуды, сатып алушылар мен ... ... ... туғызды.
Уақыт өте бренд ұғымы трансформацияланды және сауда ... аса кең ... ие ... Тауар белгісінң тауар маркасынан
айырмашылығы, тауар маркасы – бұл бір ... және жеке ... ... ... ... тауарлары мен қызметтерінен айыра алатын
көрсеткіш. Ал бренд жалпыға мәлім ... ... ... ... ... бұл – маркетингтік зерттеулермен дәлелденген жекелеген бренд-
имеджтің, белгілі бір тауар белгісімен ... ... ... ... тұтынушы санасына кең масштабты енгізуі мен жасау
бойынша жарнама агенттігі мен ... ... ... ... ... ... Бренд-имеджті жасаушылары өнімнің, сезімдердің физикалық
қасиеттерін ескереді.
Егер тауар (қызмет) нарықта ... ... ... онда ... ... ұқсас, оның атақтылығын қайталанатын тауарлар (қызметтер) ... ... бұл – ... ... ылғи ... отыратын
қызмет.
Брендинг мүмкіндіктері:
– нақты нарықта жоспарланған сату ... ... және ... ... ... ... ... немесе тауардың жинақы көріністерін
тұтынушылар санасында қалыптастыру мен нығайту;
– ұжымдық ... ... ... тауарлардың (қызметтердің)
жалпы бірегей қасиеттері мен тауарлар ассортиментінің кеңеюі нәтижесінде
пайданың көбеюін қамтамасыздандыру;
... ... және ... ... ... ... ... саланың, аймақтың, қаланың және тағы ... ... ... тұтынушылар сұранысын, тауар сатылатын
территориясының ерекшелігін ескерту;
– жарнама аудиториясының үндеуіне ... ...... күннің шындығын және ұзақ мерзімді болашаққа болжамды қолдану;
– фирманың (қызметтің) өнімін ... ... ... ... ... ... онымен қызмет ететін жарнама агенттігінің ... ғана ... ... ... ... тауар
белгілерімен немесе қызмет көрсету ... ... ... ... білуінен де тәуелді болады.
Тауар белгісінің және тауар белгісінің (қызмет ... ... ... ... екі ұғым бір ... тауарларын
(қызметтерін) ұқсас тауарлардан (қызметтерден) айыруға көмектесетін
құралдарды білдіретіндігін байқауға қиын ... ... бұл ... ... ... ... ... Заңына сәйкес қолданылатын объективті және
айыратын белгілердің болуы кезінде бірдей болып табылады. Басқаша айтқанда,
тауар ... ... ... белгісі) бренд болып табылады, егер тұтынушы
айырып тану және ... үшін тек сол, яғни ... ... ... ... белгісі) ретінде тіркелген белгілер ғана қолданса.
Тауар белгісінің (қызмет көрсету белгісінің) брендтен айырмашылығы оның
заңгерлік ... ... ... ұғымы кеңірек – ол тұтынушылардың тауар (қызмет) туралы барлық
ойлайтыны және сезетіндігі. Брен ... ... ... ... (меншікті тұтыну тәжірибесі, айналадағылардың кеңесі, жарнама,
таңдау, сатып алу, сақтау, тасу, ... ... ... жөндеу,
орамалдауды қайта қолдану және тағы сол сияқты) байланысқан ... ... ... ... ... ... «бренд» терминін қолдану
тек тұтынушылардың тауарды (қызметті) қалай түсінеді және сол ... ... және ... шектелген.
Тауар белгісінң негізгі элементтері:
– тауардың (қызметтің) өзі мен оның сипаттамасы;
– тауар белгісі ... ... ... тауарды (қызметті) қолдану артықшылығын тұтынушыға уәде беру;
– әлеуетті тұтынушының ... ... ... пайда болатын
елестеулер, күтілімдер;
– тұтынушыға бар арсенал құралдары: ... ... ... ... және ... ... жарнама, маркетингтік коммуникациялар, сатуды
ынталандыру арқылы әсер ету.
Бренд пен ... ... ... ... бір ... ... бұл – ... өзі, яғни өңдеудің, жасаудың, тауар (қызмет) және
(немесе) ... ... ... ... және ... өзгеруінің
әдістер жиынтығы, көрініске әсер ету әдістері туралы ғылым, ал брендинг бұл
– оның қайталанбас ... ... ... ... ... ... позитивті әсер ететін және нақты өндірушіден ... ... ... ... ... туғызатын тауардың (қызметтің)
қасиеттерін анықтайды.
Тауар ... құру ... ... ... ... ... етеді,
сондықтан оның дайындалуымен мамандар айналысуы ... ... ... жасау кәсіпорын (фирма, компания) абыройына жақсыз ... ... ... ... ... ролі мен орны ұзақ уақыт
кезеңінде құралды. Болашақ ... ... ... ... сонау
ертедегі қауымдық формация кезінде пайда болды. Мерекелік киімдер, оюлар,
тұмар, татуаж және ... ... ... ... ... ... түрлері болып табылады. Ерекше рәміздер мен ... ... ... ... және ... бір қауым заттарының
қажетті екенін ... үшін ... және ... ... ... ... оның ролі ... жаңа даму кезінде болды. Шебер таңбасы тауардың ... ... жәе оны ... ... ... ... дамумен қатар
бірте-бірте жалпы қабылданған ... ... ... ... ... ... үлгілерге ұқсас гильдия шеңберлерінің таңбасы
болды. Осылайша ол тауардың ... ... қана ... ... және ... ... ... дағдарыс экономикалық дамуға жаңа мүмкіндіктер ... ... мен ... таур ... ... ... қарағанда бөліп
көрсететін негізге айналды.
Ұзақ мерзімдегі сатып алушылар қалауының пайда болу ... ... ... ... ... құндылығы ретінде көрінеді, ... ... ... ... ... ... ... тұрақты шығарылған үлгісімен байланысты қауымдастық ... Бұл ... ... ... ... онық ... ... әртүрлі пікірлерін бір жалпыға біріктіретін жарқыраған әрі тұрақты
сурет ретінде - ... ... ... ... branol ... белгі;
әсер қалдыру). Бренд тауардың (қызметтің) ... ... ... таңдаған үлгінің бейнесі болып табылады.
Тауар белгісін басқару жүйесі туралы қысқаша ақпарат: бренд (ағыл.
branol) – ... ... ... ... ... фабрикалық үлгі.Сөздің өзі
бастапқыда мал шаруашылығымен байланысты. ... ... ... кешке
қарай бөтен сиырды сауып қоймас үшін өз ... ... ... ... ... келе brand сөзі тағы бір ... ... болды,
қазіргі таңда оны Маркетингтің Америкалық Қауымдастығы (American Marketing
Associations-AMA) тауардың «аты, термині, белгісі, ... ... ... ... ... ерекшеленуі үшін деп түсіндіріледі.
Брендинг- маркетинг (БМ) және бренд жүйесі өз бастамасын өткен ғасыр
ортасында алады. Брендинг бір ... ... ... дамыды, бірақ
оның негізін Ұлыбритания мен АҚШ ... ... ... ... Америкада дамуына қысқаша тоқталып
кетсек, себеп дәл осы мемлекетте ең ... ... ... ресми түрде
жүйесі қабылданды.
Американдық брендинг – маркетингтің тарихы бір-бірінен күшті, бірақ бір-
бірімен байланысты 4 ... ... ... ... ... ... ... қожайындары ме олардық көмекшілері – тарихтағы ... ... ... ... ... ... сәтті бренд болып қалған алғаш
жалпылай ... ... ... ... Бұл ... ... ... отырып тауар сапасының көтерілу үрдісі жүреді, яғни оның жарнама
ретінде таралуы. Жалпылай ... ... ... ... ... ... ... жж, бар брентерді ... ... ... таба ... өз ... ... ... Осы қысқа
уақыт аралығында белсенді түрде тауарды ... ... және ... ... ... істеуді үйренген орташа деңгейлі менеджерлер
пайда болды. Үшінші кезең, 1930- 1945 жж, Ұлы ... және ... ... ... ... ... радикалды өзгерістеріне
қарамастан тауар белгісін басқару әдістері көп фирмалар ... ... Осы ... ... ... маркетинг жүйесінің ұғымында
Procter & Gamble және басқа да фирмалар пайда болды. Бірақ БМ әлі кеқ ... ... ... 1945 ж. ... ... күні, көп тауар өндіретін
фирмалар өздерінің бренд ... ... ... белгілері сонау 1870 ж. үлкен ... ... ... жоғары емес сапада АҚШ та пайда болды.
Сол кезде бүкіл әлемде сияқты Америкада да ... ... ... - өз ... ... алмай, кішкене дүкенше мен үлкен дүкендерде
көтерме бағамен сатылған ... ... шам ... ... Өндірушіге бұл
жағдай тиімді болмады, яғни оның тауарлары бәсекелестерге қарағанда өзгеше
болмады, ... оны тек ... ... сатып алушылар қолданды. Екінші
жағынан фабриканттар дүкен қожайынының кез-келген сұранысын қанағаттандыру
үшін бір өнімнің үкен ... ... ... ... еді: Мыс, Colgate
1906 ж. 160 түрлі иіс сабын, 625 парфюмериялық иістер және 2000 ... ... ... өндірді.
Бренд маркетингтің қалыптасу кезіндегі негізгі проблемалары:
а) 1915 ж. дейін ең негізгі анықталғаны, кейбір ... ... ... ... және сауда серіктестерінің қарсылық білдіруі және де
тауар белгісінің тауарларды басқарудағы негізгі формаларына қажетті ... ... ... ... ... және үшінші бренд қалыптасу кезеңінде негізгі тартыс
бірлестік ішінде ... яғни ... келе ... ... ... мен жаңа ... арасында.
Брендинг тауарды қалыптастырып тұтынушыларға дейін жеткізетін және оның
ойында жағымды ... ... ... ... ... бір тәсіл,
әдістердің көмегімен жүзеге асады. Бұл мәтінде брендинг сатып алушының ... ... тез ... ... ... ... белгісінң негізгі
мінездемелері мыналар болып табылады: оның ... ... ... ... ... мен ... клиенттермен (Brand Attributes)
көрінетін функционалды және эмоционалды қауымдастықтар; марканың ... ... ... ... белгі (Brand Name); тұтынушылар қабылдайтын
қалыптасқан жарнама, яғни визуальді ... ... (Brand Image); ... үшін ... ... ... ... күші (Brand Power); тауар
белгісінң тұлғалығын мінездейтін талдап қорыту тауар белгісінң тұлғалығын
мінездейтін ... ... ... ... (Brand Identy); ... ... (Brand Value); ... белгісінң алға жылжу
деңгейі (Brand Development Index); тауар белгісінң жалпылай аудитория мен
оның ... ... ... ... (Brand ... ... тауарлы белгі бренд бола алмайтынын ескеру керек. Ол үшін
тауарлы ... ... үлгі ... ... және ... алушылардың
сенімінде болуы керек. Батыс ... 8-ден 22-ге ... ... табуға болады. Тавтологияны алып ... ... ... ... ... ... тауар нарықтың үлкен бөлігін иемдене алады, яғни тек
тауарлы үлгі ретінде тауарды жылжытады, бірақ ... ... ... арқылы жылжытатын жүргізетін өнімге сұраныс бренд емес тауар
сұранысына қарағанда жоғары деңгейде өседі.
3. Тауар белгісінк ... ... ... ... өз ... ... ... көрсете алады.
4. Күшті бренд компанияның портфеліндегі қолда бары өндіруші
компаниялардың ... ... ... ... ... Тауар белгілеріде тұтынудың үлкен бөлігі -25- 30-40-50% үлгіге адал
болып келеді, яғнитауарды ... ... одан бас ... ... ... дайын тұтынушылар; Сол уақыттағы жай тауарлық үлгілердің
адалдық деңгейі 10-15%-н аспайды.
Халықаралық деңгейдегі ... ... ... ... түсінігінің
негізін өзгертуге алып келді. Белгі тұтынушыға ... бір ... ... ... ... ... ... қызеттерін атқарды. Практикалық
тәжірибені талдап қорыту ... ... ... ... ... соқты. Осыдан келіп өзгешелік тұжырымдама жаңа технологиядағы фирмалық
белгі- тауар ... ... ... ... Prokter & Gamble ... ... кездеседі.
1878 жылы компания өзіндік атымен нарыққа таратылатын жаңа ... ... ... ... ... іс– ... тауардың мол теориялық және
практикалық тәжірибесінің ілгерілеуіне әкелді.
Эволюция негізінде брендинг дамудың 4 кезеңдік ... ... ... ... ... ... және ... тауардың жалпы өндірісі.
- Басқару қызметінің маркетингтік дамуы;
- Бренд менеджментінің енгізілуі.
- Тауар белгісінң фирмаішілік тұжырымдамасының дамуы
Жарнамалық инфрақұрылымның арнауында тауар ... ... үш ... бөлінеді: тиімділік, әсерлілік және әлеуметтік (рухани).
Тиімділік тәсілі соғыстан кейінгі кезеңдегі тұтынушының белсенділігінің
күшеюімен байланысты. Сол кезде өндірушілер ... ... ... ... ... ... және ... да тиімді себепті, шерулік қасиетте
болды. Бұл мектептің негізін қалаушылар Д. Огилви, Р. Ривз және т.б.
Әсерлік, ... ... ... ... ... ... әсерлік мектебі дами бастады. Тауардың имиджі оның нақты ... және ... ... орын ... ... белсенді таратылуын
көздейді. Бұл соғыстың негізін қалаушылар В. Паккард, Б. Хэгарти, Д.Траут,
Э. Райс және т.б.
Әлеуметтік брендинг ... ... кері ... ... пайда болады, яғни ... ... ... ... ... қатпарлануы және т.б. [2].
Қазіргі таңда көп компаниялар тек тауар шығарып қана қоймай, адамзат
өмірінің сапасын ... ... ой- ... яғни ... дамытуда 90 – шы ... ... ... ... жаңа
тұжырымдамасы құрыла бастады. Бизнестің негізгі мақсаты ... ... ... ... даму құралы болып табылатын брендинг фирманың
табысты және бәсекеге ... ... ... ... ... ... ... көзі және компания қызметтің реинжинирингінің себебі болып
табылады.
Қазіргі кездегі брендинг тұжырымдамасы бизнестің үлгілік жүргізілуіне
және ... ... ... ... Бұл ... Д. ... ... П. Теморала және басқаларының жұмыстары көрсетілген.
Әртүрлі тауарлар үшін ... ... ... ... бар
тауарлар өзінің мінездемесіне, тағайындалуына, ... әр ... ... сол ... ... әдістері де әртүрлі.
Ең алдымен тауардағы ерекшелік бренд құру керек екенін анықтайды – тауарлы
немесе бірлескен. ... ... ... үлгілері көбінесе
қажеттілік тауарларының секторында кездеседі – ... ... ... өз атын ... – Marks & Spencer, Saipsbury,
Carrlfour ... – Hittle ... ... ... ереже бойынша бір атқа шоғырланады –
Mitsubishi, Yamaha, ABB, Siemens, Philips. ... ... ... ... ... ... кең ... қосады: Vichy, Pond,s,
Vivea.
Тауарлы немесе бірлескен тауар белгісінң біреуін ... ... ... тек ... ... ... ... ескеру керек – бұл акция мен облигацияны ... ... және ... ... және ... жабдықтаушылар және басқарушы мекемелер.
Барлық дәстүрлі өткізілімдер (Brand Actions) – ... ... ... ... ... барлық кезеңдері үшін, жеке
тұлғалылық үшін ұйымдастырылған, бұлар ... ... ... күшінің»
кеңеюіне бағытталған.
Тұтынушылар түсінігін және тәуекелділіктің төмен болуын қажет ететін
технолоиялық қажетті өнімдер 2 жақты диалогты пайдалана отырып ... ... ... ... көп функционалды, тәуелсіз тауарларға
лайықты болып келеді. Мұндай жағдайларға байланысты тұтынушылар талғамын
басқару ... 2 ... ... бұл ... тұтынушыға қаншалықты
сәйкес келуі және оның жабдықтаушымен ара- қатынасына. Жабдықтаушы мен
сатып ... ... ... мен болашақ тұтынушының ... ... ... ... ... сенімділігін, тұтыну
талғамын жоғарылатады. Компаниялар бұл диалогтық үрдісті тек болашақ сатып
алушылармен қарым-қатынасты орнықтыру үшін ғана ... ... ... ... түрде күшейту үшін қолданады.
Бір қарағанда «брендинг» және «жоғарғы технология» сөздері үйлеспейтін
тәрізді: өйткені ... ... ... үшін ... ... ... Сонымн қатар тауарлардың жоғарғы жылдамдықпен
ауысуы, тауардың өзінің күрделілігі және тұтынушының сенімсіздігі ... ... ... ... ... ... ... көркемді
етіп көрсетеді. Қажетілікті қанағаттандыруду сатып алушыны нақты брендқа
сенетіндей ынталандырады.
Технологиялық ... ... ... үшін ... бір фактор, тауарды
сатып алушыға әсер ол-тәуекел, бұны тұтынушы өз міндетіне ... ... ... ол ... ... ғана ... керек, себебі ол өзі тауардың
кемшілігі мен артықшылығын бағалай алмайды.
Сонымен ... ... ... ... тауамен байланысты. Кәдімгі
ойға жетерлік тауарлар, бұған ешқандай тәуекелдіктің қажеті жоқ, сондықтан
бұл тауарлар кәдімгі тұтынып жүрген ... ... ... ... ... ... ... тұтынушы өзін көптің арасында «жалғыз» деп ... ... Бұл ... монитор жарнамасында белсенді қолданылады.
Жарнама жоғары технологиялық брндті жылжытудың тиімді әдісіне жатпайды.
Бүгінгі күні әйгілі жоғары технологиялық тауар белгілері- Intel, ... Sun, Liseo, Novell және ... ... дәрежеге жарнама арқылы
емес, ұзақ уақыт кезіндегі өзінің көшбасшылық сенімді демонстрациясының
көмегімен жетті.
Жоғары сапалы тауар ... ... ... ... ... жүйесі
бар, тұтыну қабілетін тұрақтандырып, қолдайтын ақпарат болып табыады.
Жылжыту тұжырымдамасына қарағанда, бұл ақпарат тұтынушыға ... ... ... ... ... яғни өз мақсаты тезірек
тауарды сатып алу ғана емес жабдықтаушы компания белгілі бір ... ... яғни ол ... осы сауда үлгісіне
баулиды; тұтынудан кейінгі тұтынушының ... ... ... ... ... ... құрылымы бірнеше мақсатқа қызмет
етеді: бәсекелестерге қарағанда, сатып алушыны жақсы білу.Бұл әдісті
қолдануда ... ... ... ... жағдай болуы керек.
Жоғары технологияық тауар ... ... ... ...... үрдісі клиент таңдауынан басталады. Бұл өте
маңызды себебі көп клиенттің қажеттілігі бұл сферада әртүрлі.
Тұтынушы ... ... ... ... ... тұтынушы
қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жол таңдап ала алады, яғни тек ... ғана ... ... ... ... ... алатын серітестер күшін
де пайдаланады.
Алғашқы кезеңдегі клиентпен таныстық, оның тауарды сатып алуы ... ... дәл ... тауарды өндіруге тілек туғызады. Қарым-
қатынас құрылымы сатып алу үрдісін тездетеді. Және ... алу ... ... жабдықтаушы тиімділігі үшін қамтамасыз етеді. Қарым –
қатынас ... ... ... алынғаннан кейінгі тұтынушының
сенімділігін осы сауда маркасына тұрақтандыру үшін ерекше маңызды.
Ақпаратты қолдану клиентке ... ... ... ... жабдықтаушымен
тұтынушы қарым -қатынасының күшті қолдауы болып табылады.
Бренд тұтынушының сенімділігін тұрақтандыру үшін ... ... ... ... ... ... болған сайын, клиентпен қарым-қатынас
күшейген сайын фирма өзін сенімді сезінеді.
Өзінің брендінде ... ... құру ... – бұл ... ... ... ... келесі қадам.
Егер осы, қорытынды кезеңде тұтынушылар ойындағы сауда маркасы акцент
жасаса, онда оның барлық ... ... ... ... ... ... ете отырып жаңа сегментке көшіріледі.
Осылайша бренд негізі тауар туралы жағымды әсер қалдыру үшін ... ... ... ... үшін ... ... ... бренд
көп ұқсас тауарлардың арасынан таңдау, ... ... ... ... ... маркетинг мақсаттарының жетістігін қамтамасыз етеді.
Тауар белгісін құраушылар – бұл қауымдастықтар, өндіруші аты, рәмізі,
тауар белгісінң жеке ... және оның ... ... ... күні банктік қызметтер нарығында тұтынушыға таңдау жасау ... ... ... ... сәйкес немесе лайық болып көруіне
байланысты. Осындай сезімдерді ... ... ... функциясына жатады.
ΧΧ ғ. 90 - жылдарында маркетингтік ... ... ... ... (ИМК) ... ... ... әкелді.
Ф.Котлер бойынша, ИМК – бұл стратегиялық рөльдердің жеке бағыттарын
(жарнама, өткізуді ... ету, ... ... жасау, жекеше сату
және т.б) бағалау мен коммуникацияның ... ... ... ... мен ... ... байланысын іздеу.
Басқаша айтқанда, ИМК – бұл белгілі бір ... ... ... үйлесуі, маркетингтік коммуникацияларының барлық
құралдарын жетілдіру процессі.
ИМК-ны пайдалану синергияға жету үшін өте ... Бұл ... ... ... ... ... жағымды әсері оларды
жеке қолданғанмен салыстырғанда күшті болатынын ... ... мәні ... ... әлді және әлсіз жақтары
коммуникациялық кешеннің басқа элементтерімен ... ... ... ... ... ... кемшіліктерін
басып тұратындай етіп пайдалануы керек. Жақсы жоспарланған коммуникативтік
стратегия ... ... ... жеке ... ... ... ... қарым-қатынасты бір позициядан ұйымдастыру;
барлық маркетингтік коммуникацияларды біржақты көз-қарас ... ... ... ... ақпараттарды алуы.
Осы процесстердің нәтижесі – брендпен байланысты пайда ... Оған ... ... ... көз-қарастары мен
маркетологтардың ... ... ... ... Бұл екі процесс
коммуникацияларды жоспарлау кезінде маркетингтік іс-әрекетте интегралдануы
керек.
Сурет 2. Тауар ... ... және ... ... ... ... ... Маркетингтің американдық
ассоциациясы тауар белгісін «атау, термин, белгі, символ немесе дизайн, ... ... ... ... мен ... ... немесе
тауалар мен қызметтерді бәсекелестердің тауарлар мен қызметтерінен ажырата
білу» деп түсіндіреді.
Бірақ бұл анықтама «brend» ... ... ... ... аша ... жарнаманың негізін қалағандардың бірі Дэвид ... ... ... берді: «Бренд – бұл өнімнің ұстап көруге ... оның аты, ... мен ... атағы мен жарнамалау әдісі».
Ogilvy & Mather агентствосының қызметшілері тауарлар мен ... ... ... атап ... ... ұстап
көруге болады, олардың әртүрлі модельдері мен қасиеттерін бағамен ажыратуға
болады. Ал бренд – ... өнім ... ... оған ... ... адалдылық пен сенімділік сезімдерінен ... ... ... ... ... ... ... берді: «Бренд – бұл ... ... әрі ... ... ... ... Тауар
белгісін жасау, оны басқару процессі, ... ... ... ... ... ...... деп аталады.
Бренд пен брендингке берілген анықтамаларды бағалау нәтижесінде
келесідей қорытынды жасауға болады.
Тұтынушының ... ... ... бір ... ... ... дәлірек айтқанда, клиент белгілі бір банкті басқалармен бірге
бірдей деңгейге қоя ... жеке ...... ... ... нәтижесі ретінде қарауға болады.
Осыған кез-келген бренд жасаушы ұмтылуы керек.
1.2 Тауар ... ... және ... ... ... ... мен тұтынушының есінде қалдыру үшін, оңай
емес. Мұнда алдын-ала зерттеулерсіз, алынған нәтижелердің зерттеулері ... ... ... ... ... ... кесте - Тауар белгісінң функциялары
|Функциялары |Қасиеттері ... ... пен ... ... ... |
| ... пен оның ... идентификациялау |
| ... ... ... ... құру |
| ... қызметтерінің тұрақты сапасын көрсету |
| ... ... пен ... ... |
| ... ... ... ... ... мен нормаларын |
| ... ... ... ... ... және ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... қамтамасыз ету. |
| ... ... ... ... әсер ... жол |
| ... ... ... өсуі |
| ... ... бағасына қосымша төлем енгізу |
| ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, ең алдымен келесілерді нақты анықтау қажет:
кім үшін өнім, сәйкесінше бренд жасалынады, яғни оның ... ... алу. ... ... егде жастағы адамдар негізінен қазіргі
заманғы шоколад батончиктерін жемейді және салқын сусындарды ... ... ... ... ... жаңа ... белгісін жасау кезінде,
жастарға бағытталуы қажет екендігін білдіреді. Соның ішінде қазіргі кезде
көпшілік жастарға ... не ... ... ... ... ... олардың қызығушылықтары, талғамдары мен жастар ортасындағы мүмкін
болатын модалық ағымдардың жалпы түсінігін елестету керек. ... ... ... ... ... бөліктері құрастырылады.
Бұдан басқа, берілген ... ... ... ... ... ... ... сатып алатын тұтынушы қандай пайдаға ие
болатындығы туралы түсіну керек.
Содан ... ... ... ... ... нақты бір тауардың
(қызметтің), тауарлар (қызметтер) сериясының немесе бүкіл ... ... ... ... ... қажет. Және де міндетті
түрде, келешек тауар белгісінң негізгі бәсекелесін білу керек. ... ... ... компания) мүмкіндіктерін және оның қарамағынадағы
қаражаттар көлемін нақты бағалау қажет.
Осылайша, тауар белгісін позиционерлеу мәселесіне ... ... ... ... ... белгісінң нарықта алатын орынды таңдау, және
осыдан басқа, ... және ... ... ... ... ... белгісінң позиция таңдауы бәсекелестерде болмайтын тауардың
(қызметтің) сапасына сүйенуі қажет.
Тауар ... ... ... ... негізгі қасиеттері:
– Өзектілік. Тауар белгісінң позициясы ... ... ... және ... ... қажет. Бренд ұсыныстары маңызды және актуалды
болған сайын, оның позиционерленуі табысты болады.
... ... ... позициясы ықшамды,
карапайым, түсінікті және оңай есте қалатындай болу керек.
– Дәйектілік. Тауар ... ... ... ... ... маркетингтік коммуникациялар құрамында мағыналы ядросы
бар, ал үндеулер бір-бірін өзара күшейтіп толықтырды. Тауар
белгісінң позициясы аталуында, орамалдауында, жарнама және ... ... ... және ... ... ... ... тауар мен
дербес сатуды шығаруға нақты тұжырымдалу қажет.
... ... ұзақ ... бойы ... ... ... Позиционалдау жемісті болу үшін, уақыт қажет,
тұтынушылар түсіну үшін және берілген бренд ... ... ... сол ... ... ... ... да
кәсіпорын (фирма, компания) жетекшілерінен беріктілік пен
ерлік қажет ... ... ... ... барлық қасиеттерін
тұтынушыларға көрсетуге ұсынбайды. Әрине, бұл қасиеттер аз емес, сондықтан
біреуісіне тоқталу керек.
Бірақта бәсекелестердің ... ... ... ... ... ... ... (ең күшті талғам, түс және сол секілді) ... ... ... артықшылықтарына ғана акценттеу керек емес. Көпшілік
жағдайда тұтынушы бұл айырмашылықты байқамайды, және барлық ғылыми ... ... Бұл ... тауардың басымдылық қасиеті оның сыртқы
келбеті мен ішкі мазмұны емес, ал ... ... ... ... ... ... отырып, өз өнімін
бәсекелестер өнімімен әрдайым салыстыруға міндетті емес.
Бренд маңыздылығының өсуімен қатар жаңа ... ... ... ... ... тауардың сапасын дәлелдесе, онда қазір ол өзі өнім болып отыр.
Ал тауар тек тауар белгісін қолданушы ғана ... ... ... жүзілік
брендке ие болатын корпорациялары үшін, өзіндік өнімін өндіру қосалқы болып
шықты.
Ең негізгісі, бренд әкелетін «жолдау», идея ... ... ... ... ... ... ... белгісін жасау мен қолдауға
гиганттық қаражаттарды жұмсау үшін, өндірістің рентабельділігі жүз пайыздан
асу керек.
Нарық ... ... ... ... ... ... ... ең маңызды институттарының біреуі болып табылады, және ... ... ... ... ... ... ие ... көзқарасынан қарағанда, тауар белгісінң жақты рөлі тауарлар
мен қызметтердің нақты тұтыну қасиеттеріне бағытталады, ... ... ... ... ... ұнаған маркасының өнімін байқап және
есте сақтап алғаннан кейін, келешекте қиын және ... ... ... ... ... ... үрдісін оңайлату тұтынушыға ... және ... ... мүмкіндік береді.
Өндірушісі көзқарасынан, ұқсас өнімдер арасында кәсіпорын (фирма,
компания) өнімін ... ... ... ... ... да ... болып табылады. Өз ... ... ... ... бір мүмкіндіктерге ие болады,
демек, ... ... және ... ... құралдарды
пайдалану, икемді бағалы және жарнамалық саясатты өткізу мүмкіндігі бар.
Көптеген ... ... ... ... белгілерідің тауарлары мен
қызметтері маркировкаланбаған аналогтардан қымбаттырақ тұрады.
Тауар белгілеріді қолдану, тауарларды жылжыту, ... PR ... ... ... құралдардың тиімділігін көбейтуге мүмкіндік
береді. Өндірушінің және ... ... ... ... ... отырып, бренд жарнаманың, PR-дің жылжыту құралы мен объектісі
болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... белгілерідің бәсекелестігімен ауысқан кезде, соңғылары
бәсекелестік күрестің негізгі стратегиялық құралы болып келеді.
Тұтынушыға ... және өнім ... ... ... берген
кезде, бренд нарық экономикасы жағдайында ақшалық бағалау берілуі мүмкін
болатын ақпараттық ... ... ... ... ... кәсіпорын
(фирма, компания) үшін, бренд нарық экономикасының жағдайында шаруашылық
операцияларда (сату-сатып алу, лицензациялау, ... және тағы ... ... болатын, құнды материалды емес актив болып табылады.
Іздеу шығындарының қысқаруы және өнім ... ... ... ... ... үшін, тұтынушының ірі сомманы төлеу мүмкіндігін білдіреді.
Тиісті шығындардың ақша нысанына (тауар бағасының ... ... ҚҚС және ... табысына салығы (бренд жүйесі ... ... ... шығындарды іздеу ... ... ... ... ... түрінде салық түсімдерінің өсуімен
қамтамасызданады.
Экономикалық теорияда тауар белгілері нысанында ... ... ... ... ... мен ... арасында келісімдер саны
қысқарады (кейбір тауарлар немесе қызметтер өз сатып ... ... ... ... ... айырбастаудың шекаралары
қысқарады, соның салдарынан: тауарайналымы мен ... ... ... сигналдарын қолдаумен және ұдайы өндірумен қамтамасыз ететін тауар
белгілері жүйесі үлкен әлеуметтік ... ие, ... ... механизмі өнім сапасының құрамында (әрбір өндіруші – бренд
иесі өз беделін көтеруге мүдделі және нарыққа сапасыз ... ... ... жүйесінің қызмет етуінің нәтижесінде, тұтынушылар
денсаулығы мен ... үшін ... ... тәуекелдіктер қысқартылады.
Өнім сапасының осындай бақылау жүйесінің бірегейлігі жеке сипатына ие ... ... ... ... ең аз ... ... бірге тауар белгілері институты мемлекет жағынан қолдаусыз
тиімді қызмет ете алмайды. Бұл қолдау ең ... ... мен ... ... ... ... ... бұзушылықтың идентификациясының
нақтылығы мен уақыттылығында тұжырымдаланады.
Мемлекет жағынан сәйкес кепілдіктер ... ... ... өндірушілерге де қажет. Ұлттық ... ... ... және шетелде отандық тауарлардың бәсеке қабілеттілігін
күшейтеді. Шетел ... ... ... ... ... ... ... салық төлемдері мен кеден баждары түрінде
түсімдердің өсуін білдіреді.
Әр түрлі экономикалық ... үшін ... ... ... ... ... ... 3-ші суретте көрсетілген.
Сонымен бірге тауар белгілері жүйесін қолдауымен байланысты жақсыз
сыртқы эффектілерді ... ... ... 3. ... ... ... ... экономикалық пайда
Өндіруші көзқарасы жағынан, осындай жүйенің қызмет етуі тауар
белгілерін ... және сот ... ... ... ... қосымша шығындарымен байланысты болады. Монопольдік құқықтарды
коммерциялық белгілеуіне қолдануы, нарықта берік бекітілген ... ... жаңа ... ... ... тең емес ... ... Нәтижесінде «жаңа келгендердің» өнімдерді жылжытуға кеткен жоғары
шығындары әйгілі корпорацияларға ... ... ... ... және басқа сыртқы эффектілердің болуы, тауар белгілеріді қолдану
мен қорғау ... ... ... ... ... ... куәландырады.
Сонымен бірге жүргізілген зерттеу ... ... ... тауар белгілері орын алғандығын көрсетті. Қазақстандық тауар
белгілерідің жалпы көлемінің фамилиялы тауар белгілерідің тұрақты ... мен ... ... қалыптастырушының фамилиясын тауар маркасы ретінде қолдану,
күнделікті әдіс болып кетті. Бірақ отандық нарықта жаңа ...... ... ... ... ... ... қолдануы жақында ғана
пайда болды.
Осыдан басқа, көптеген компаниялар тауар белгілері мен ... ... ... ... ... ... фамилияларын
қолданады. Осының барлығы тұтынушы ... ... ... ... және ... ... ие болғандығы туралы ойлау үшін жасалынады.
Және де кейбір ... егер оның ... ... танымал
болса, тауар белгілеріді өз фамилиясымен атайды.
Брендке ат қою кезінде, фамилия ретінде де, осы брендтті сату ... ... ... ... ... қажет.
Орташа алғанда тауар белгісін жасауға 2-3 жыл кетеді. Шығындарды алатын
болсақ, мамандардың ... ... 5тен 10 млн ... ... болуы
мүмкін (Батыс нарығын алатын болсақ). Есте ... ... ... ... ол солай жүзеді».
Брендте мұхиттағы қайық сияқты. Атты ойлап табудың 3 жолы ... ... аты ... ... аты сияқты. Мысалы: Кока-кола, ... ... ... ... ... ... да ... Кемшілігі тауар ассортиментінде туады. Бірде мен таң ... ... ... Қолында қызыл LG жазуы бар балаларға арналған
тіс пастасы. Ол тіс пастасын қайтадан орнына қоя ... ... ... ... ... Кім ... сол тіс пастасы әлі ... ... ... ... сөз, ат немесе сөз тіркесі. Мысалы: Guinness; Царицино. Оның
жағымды жақтары сөздерді тез есте қалушылық пен ... ... ... бұл брэндтің аттарын заң жағынан қорғау қиынға түседі.
- Жаңа сөз немесе дәстүрлі емес сөз тіркесі.
- Негізгісіне көшуге уақыт келді. Нарыққа ... ... ... мен ... қалу ... түседі.
- Тауардың сапасы.
- Дифференцилды ой: Әрбір нәрсеге, оның ішінде сыпырғыға да ат ... ... ... аз. Тіпті бір құрып қалған шоғырға ерекше ат ... ... ... ... толық ойластырылуы және тауарды жылжытудағы
қадамдылық.
- ... ... ... ... ... жалпы ойы қысқа, анық
болуы керек. Жай ойларға тұрақтап қалу оңай.
- Тауар белгісінң тұтастығы.
Өнеркәсіптің басшылығы сауда маркасының шығарылуына, оны ... ... ... ... ... ... шығарылымның имиджі. Көбінесе
брендтеуді, көптеген салалардың өкілдері –нарықта және ары қарай ... ... ... ... құралы деп санайды. (кірістің өсуі). Әсіресе,
ол өз акценттерін ... ... ... ... ... ... ... төмендеуіне кірістің өсуіне дейін, нарықтағы
бөлігіне. Сондықтан, компания тәсілін сақтау және ... ... ... ... өте ... ... ... немесе шығару үшін ең алдымен бәсекелестер
өзінікіндеі немесе соған ... ... ... ма соны ... ... керек.
Мысалы, жарнама компаниялары. Көбінесе, ... ... ... ... ... –синергиянық жарқын мысалы. Маркетингтік аналититердің жұмысы,
жарнамашылардың творчествалық табыстары, PR –ң ... ... ... ... бәрі жеке ... бір ... береді. “Кешенді ” қарайтын
жалпы түзу ... ... ғана ... ... ... Түзу сызықты тек
бренд анықтайды, ол былай ... 2 + 2 = 5 ... ... (Brаnd Management) –бұл тауар белгісінң стратегиялық
құнының өсуі ... ... ... ... процесі. Сондай –ақ, тауар
белгісін басқаруға персоналда кіреді, ол жеке тауар ... ... ... ... жету үшін ... ... ... және жеке
сипатынан пайда түсіру үшін өзгерту керек пе, жоқ па, соған жауапты. Сондай
–ақ, брендтті ... ... ... ... жоспар құру
соған жүктелген.
Бренд менеджментінің тапсырмасы. “жинақ” және “кешен” элементтерінен
тұрады. Бренд өзінің тәсілін және ... ... тұру үшін ... жұмыстары
бірдей нәтижеде бірігуі керек.
Брендпен басқарудың негізгі ... ... ... 4 негізгі
принцип бар:
1 –ші принцип -өндірушімен ... ... ... ... ... ... ақпарат арқылы ... ... ... ... ... керек екенін біледі. Қалыпқа
келтірілген маркетинг жүйесі компанияда сатуды қамтамасыз ... ... ... ... және жарнаманың барлық тәсілін қолданады.
Сатудағы оңтайлы іс бәсекелестік ... ... және ... ... мамандандырылған, оқу жылдамдығы, жасы мысалдардың көшірмесі, осы
аталғандар Украинаның көптеген ... ... Бұл ... ... ... ... ... ретінде көрінеді.
2-ші принцип –мақсаттық нарыққа бағытталу. Маркетологтар мақсатты
нарықты таңдап және теңестіріп, және ... ... ... стратегиясын шығарып және оны іске асыруы керек. ... ... ... ... ... маркетологтар мақсатты нарықты
анықтай алады.Сұраныс қажетті сатылатын сауда маркасын тудырады. Сондықтан,
маркетологтарға жаңа ... ... ... ... ... шығарылған тауардың құрамын басқа тауармен салыстыру;
Мысалы: Интернет ... ... ... танысу”. –бұл жерде арнай сипаты
яғни, “интернет жылдамдылығымен”. Бірақ, көптеген тұтынушылар интернеттің
жоғарғы жылдамдылығының пайдасын түсінбейді, тек оны ... ... ... ... біз ... ... біз тесік сатамыз. Осы ережеге сәйкес
техникалық сипаты жүзеге аспайды.
Тұтынушылар мына жағдайда ғана әйгілі ... ... ... ... сервистік қызметті қажет етсе;
2. ауыр өнім
3. қысқа мерзімді тауарлық қызмет
4. жеке тұтынушының белгілі бір өнім категориясына қызығушылығы;
5. тұтынушы белгілі бір өнім ... ... ... ... ... өнім ... ақы жеткіліксіз
8. нарықтағы жаңа өнім
9. өнім жанартудағы қысқа цикл
10.тұтынушының бағаны таңдауға ... ... –ші ... ... айқын концепциясы. Өнім ... ... ... ... ... ... материалдық емес
құралдардың жинағы, ... ... ... ... Өнім ... ... ... болғандықтан
тұтынушылар оны бағалай ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Сондықтан, маркетологтар тестік маркетингтік ... ... ... ... керек.
Интервьюлендіру, фокусгруппалар, тұтынушының мінез –құлқын
бағалау және т.б. Тәжірибе жүзінде ... аз ... ... ... ... өнеркәсіп екпін жасаған. Осы құрамды
жақсартуға көптеген қаржы салынды.
Бір кәсіпорын шикізаттың негізгі түрін ... ... үшін ... ... қате ... ... ... алға жылжу
бағдарламасын жіберген, ол жерде оның тауарда саралануы және т.б. ... ... ... ... бірегей шикізаттың бар екендігін және ірі
атақты кәсіпорынның шығарғанын атап ... ... ... ... ... ... өте қиын. Мүмкіндігі бар, ... ... ... ... ... ... және ... алға жылжытуды енгізуге
300 мың доллар құраған. АҚШ компания түсіміне ... ... 4 ... ... – ші ... –мақсатты аудиторияның өнім дизайнына қатысты
көрсетілімі. Маркетологтар ... ... іске ... анықтауға көмектеседі. Өнім 2 шартты ... ... ... ... бастайды –материалдық немесе материалдық ... ... ... ... – тұтынушымен мұқият
тексерілген зат, яғни сатып алардың алдында.
Мысалы, жол ... ... май құю ... ... ... ... ... бұл клиенттер санын көбейте ме және сапалы
клиенттер құрамын білу керек пе, және осы ... ... ... май құю
орны пайда әкеле ме? Маркетологтар негізгі пайда әкелетін сауда ... ... Бір ... ... ... ... ... объект
болып табылады, және сауда маркасын басқарудың негізі. Екінші жағынан
–мекеменің ішкі ... ... ... құрудың бастамасы, және
мақсатты басқаруда қаржылық қоры болып табылады.
Сонымен, брендтеуді енгізуге ... ... бар, ол ... ... ... Ең алдымен анықтау үшін, брендтеудің жұмысы
қай көлемдет орындалуы керек, ... ... ... ... компанияның бәсекелестік ұстанымын және нарықтың болашағын.
Бәсекелестіктің табиғатын анық түсіну керек: белгіленген ойын ... ... ... ... стандарттау стратегиясымен компания басым
болады.
Стандарттау – сыртқы нарықта нәтижелі мақсатты ... ... және ... ... ... ... ... өнімнің жоғарғы деңгейіне жету
үшін, өнімнің бейімделу ... ... ... ... ... ... ... оқу
инфрақұрылымы енді, енді пайда болып келе жатыр, мамандар өте аз. Бұл –біз
ең ... ... ... ... ... ... ... қалаған қалыпқа
келтіріп, қабылдау және басқару. Қазақстандағы, ТМД –ғы, Батыс Европадағы
тауар ... құру және ... ... салыстыру мынаны көрсетеді.
Қазақстандық компаниялар соның ... ... ... ТМД –ғы ... ... негізгі бұқарасының маманданбағандығын
пайдалануға өте қолайлы жағдайда ие болуды және ... ... ... ... ... аз ... ... өзі нарықтың
құнын ұлғайтуға қол жеткізеді. Батыс серіктестері, брендттеу ... ... ... ... ... ... еркіне қойылуы
Қазақстанның бірте –бірте жоғарғы мүмкіндігін көрсетті.
Бәсекелестер саудалық марканы басқару стратегияның 4 түрін қолданады:
Бір ... ... ... ... ... Негізгі және
толықтыратын өнім компоненттерінің сипаты, ішкі мақсатты нарық ... ... ... ... масштабта көз тартарлықтай болады.
Маркетингке салыстырмалы түрде өте көп қаржы кетеді. ... ... ... ... ... ... қолдану,сусындар ұзақ
мерзімділікке және жоғарғы пайдаға кепілдік береді. ... ... ... ... ... Осы стратегияны пайдалана
отырып өз өнімін жан –жақты қолданады, соның ... ... жолы ... Шоу –бизнес, ойындық, ... ... ... ... енгізуде оңтайлы нәтижеге ие болды.
Бұл стратегяны Coca – Cola, McDonalds және ... ... ... ... Бұның мақсаты –бүкіл әлемдегі бір деңгейдегі сипатқа
қол жеткізу.
Икемді сауда маркасын басқару. Өнімнің негізгі компоненттерінің ... ... ... ... ... ... талап ету есебінен толықтыратын компоненттердің сипаты
модификацияланған. Басқа ... ... ... ... ... дизайнін өзгертетін көп кездесетін жағдай.
Тапсырылған сауда маркасын басқару. Мемлекеттің мақсатты нарығының
талабымен байланысты негізгі және ... өнім ... ... қалыптастырылады. Бұл сипат мағыналы жағынан бірегейлендірілген сауда
маркалық сипатынан қатар жылжып жатқан компаниялармен ... ... өнім ... қолданылады, жиі жеткізіліп тұру
бастамасынан өнімнің жеке сипаты өзгертіледі. Бұл ... ... ... бар ... ... ... өнім ... қатесі нақты нарыққа алып шыққан жаңа сауда маркасын тез арада
құртып жібереді. Мысалы, Польшада ... ... түсі өте ... өте салқындатылған сыраны қалайды, англичандықтар –конатаның
температурасындай, мексикандар кока ... мен ... ... ... ... елінің киімін қалайды, дегенмен ол киімдер ... ... ... ... ... ... маркасын басқару. Өткен сауда маркаларының
сипаты келісімдік сауда маркасына инкорпорициоланған, яғни, бірдей ... ... және ... ... ... ... ... келтіру сипатымен.
Кейбір салалар және мекемелер әр жердің бұрыш –бұрышына жетті. ... жеке ... емес ... тұтынуда шоғырланды. Фирмадан,
бірегейлендір стратегиясын ұстанатындардан, компаниядан, ... ... ... өнімнің белгіенген тобында
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... стандаттарды енгізгеннен кейін, олар толықтыратын сипатты,
жекелеген түрде тауар ... ... ... ... ... тапсырылған сауда маркаларының әсері төмендейді.
Украиналық компаниялар сауда маркасын басқарудың ... ... ... сұрақ болуы керек:
Мақсаттық нарық ұлтық шекарада табыла ма? ... жоқ ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар мемлекеттегі жаңа
сегментке шығуы керек: ... ... ... ... ... Бұл мынаумен түсіндіріледі, маркетинг бағдарламасының брендпен
басқарылуының компанияға ойдағыдай енгізуге жергілікті қызметте уақыт ... ... ... Компаниялар тек өздерін ғана сатпайды, ... ... ... ішкі ... ... тұратын іс –тәжірибе
ойларында.
Кейде олар тұтынушының өмірлік үлгісін және жүріс –тұрысын түпкілікті
өзгертеді.
Егер мақсатты ... ... ... ... онда ... ... бар, ... да дамытатын, отандық компаниялар ... ... ... ... ... керек. Осы потенциалды таратуға
яғни, оңтайлы компанияның мысалы ретінде мекемені ... ... ... ... ... белгісін қалыптастыруда компания өз брендін
көшбасшы немесе басқалардың ... ... келе ма соны ... ... мынадай принцип бар “ұстанымдық принципі” –ол тұтынушының
ойынан өз ұстанымының орнын тапқан компания, бұл ... жою ... ... ... ... –халыққа сақтандыру ... Осы ... ... ашылып келе жатқан ммкіндіктерді
және соған бастау жасауды қадағалау. Алдағы ... ... ... ... ... 1 орынды сақтап қалу. Егер компанияның 1 болуға
мүмкіндігі ... онда ол ... ... ұстанымы бар
компанияларға қарсы шабуыл ... ... ... білу ... ... ... 1 ... талпынса, онда ол басқа облыста көшбасшы ретінде рнығуы
керек, сонда ғана қажет нарығына шыға ... ... жолы ... ... ... жеңу –басқа жаңа тауар шығару және соның ... ... ... ... бар компания өзіндегі бар брендтен пайда түсіруге ... ... ... ... ... ... сегментінде қолдаылуы ... ... және ... ... Бұл іс ... ... ... белгісінң кеңеюі деп аталады. (Brand Extension). Тауар
белгісінң кеңеюіне мысал ретінде кез ... ... ... ... Қазақстандық нарықта сатылатын –Golden Telecom, Cisco, ... ... ... ... ... ... шыққанда. Мысалы,
Қазақстандық компанияның өнімі Үркер косметикс Қырғызстанда, Өзбекстанда,
Ресейде қойылған.
Толықтыратын кіріс ... ... ... алып ... ... ... ... отырып, өз брендін нарық қажеттілігіне толық сәйкес
келмейді деген жағдайға комания жиі ... ... ... ... ... брендпен аса қанық сондықтан, тұтынушылар олардың арасындағы
айырмашылығын көре алмайды; тауар ... ... ... арқылы сатылады,
сондықтан қымбат тауар белгісін ... ... ... ... ... ... болғандықтан арзан тауарды көп көлемде шығарып және ... ... ... ие ... ... ... тменгі нарық сегментінде жүреді, сондықтан
компания бағасын төмендетеді немесе осы ... ... ... ... келу үшін компания өзінің күшті ... ... ... “жеңілдікті” болжамын ұсынады. Бірақ, осыған ұқсас саясат
аса абайлылықпен жүргізілуі керек, өйткені компания өз ... ... ... ... ең ... ... маркасын құртып алмау,
әсіресе оның ... ... ... ... ... ... брендпен байланысты акцияларға қарағанда қолданушының қабылдауына
тез әсер етеді. Психологтардың айтуынша адамдарға оң ақпаратқа қарағанда
теріс ақпарат тез әсер ... ... іс ... ылғи тым тәуелді деп айтуға болмайды. Кейде
төменгі нарық сегменті үлкен пайда әкелуі мүмкін.
Марканың төмендеуі –бағаның төмендеуі. ... ... и ... ... бәсекелестік және негізгі сауда бөлшек ... ... ... үшін ... ... болмауы керек. Сондықтан, бәсекеге
қабілетті ғыла ... олар өз ... ... Орыс тілінен аударғанда
мына түсінік “value priced” –баға / сапасына тиімділік.
Баға ... ... ... ... ... тауардан
айырмашылығын, оның сапасы ... ... ... ... және басқа
маркадан жасалғандығына күмән туғызады.
Тауар және сауда маркасы бір –бірімен тығыз байланысты. Бренд тауардың
объективті сипаты ... ... ... бір ... ... нарықта өз
ерекшелігімен өзінше өмір сүреді (2 кесте).
2 кесте - Тауардың және оның ... ... ... ... ... ... ... |Коммерциялық пайда алу |Нарықтағы ақпаратпен |
| | ... |
| | ... және оның ... |
| | ... ... ... процесі |Физикалық өнім фирмада, ... ... |
| ... ... |физикалық ... емес |
| ... ... ... ... ... ... сипаты, |
| ... ... ... |
| ... ... және ... |
| ... ... | |
| ... | ... мерзімі |өмірлік цикл теориясына |Сәтті бренд ұзақ өмір |
| ... ... ... ... ... ... алуы | Заңды түрде қорғалған |
| ... | ... ... ... ноу ... ... |
| ... ... ... ... көзі,фирма |Фирманың материалды емес|
| ... ... ... ... және |
| | ... ... құнының |
| | ... ... ... ... ... әлі де ... нарықтың жоғарғы
сапасында. Бұл тауарлар арзан тауарлы бәсекелестіктермен тұрмайтын ... ... ... ... ... ... ... қалып тек бөлшек
сатушылар және тұтынушылар екенін дәлелдеу.
Мысалы, Procter & Gamble, бағасын төмендетуде, бұл бағдарлама тек ... ... ... Жаңа бағалық саясат P&G ойынша, қоймалауға,
сақтауға, тапсырысқа шығын аз ... ... ... таңдаулы хош иіс Hugo Boss, чипсы Pringles
өнімдері америкалық P&G компаниясының өнімі ме? Rama ... ... ... және one, Calvin Klein ... және vaseline ... Uniever –да шығарыла ма? Әртүрлі апта, ... ... ... атынан көптеген тауарлар шығарылуда. Оған жарнамасына,
нарықта өтуге ақша бергенше, кофе, ... ... ... ... бір ... тек осы атты ... тұру үшін ғана ақша ... әлде қайда жеңіл.
Сонымен тауар белгісінң бірнеше артықшылықтары бар.
- Тауар белгісінк тауарды сапасы бірдей болып тұрса да ... ... ... ... ... белгісін жарнамалаған кезде баға ... ... ... - бұл жай сөз емес, бағасы бар сөз. ... ... ... Оны бағалаудың қарапайым тәсілі «premium-price».
- Тауар белгілеріі бар компонияларға жаңа ... ... ... және
жаңа нарыққа шығу оңайға түседі.
Жаңа тауар белгісін дамыту қымбатқа түседі. Бірақ дұрыс жолды таңдаса,
табыстар ... асып ... ... осы ... ұстануда.
1.3. Фирмалық стиль – тауар белгісінң құрамдас бөлігі ... ...... (фирма, компания) барлық өнімінің бүтіндігін
қамтамасыз ететін және оларды бәсекелес өнімнен айырықшаланатын ... ... ... ... ... ... ... (фирманың, компанияның) бренд-
стратегиясының құрамдас бөлігі болып табылады. Ол тауар белгісінен (қызмет
көрсету белгісінен) ... ... ... ... ... ел немесе жер атауы, мекен-жай, телефон), фирмалық
ұранды, фирмалық түстер гаммасын, фирмалық полиграфиялық ... және ... ... ... ... жарнамада, безендіруде қолдануды
білдіреді.
Фирмалық стильдің негізгі мақсаттары, ... ... ... ... ... және ... кәсіпорынмен байланысы;
екіншіден, тауарлардың (қызметтердің) оның ... ... ... массасынан айырмашылығы.
Фирмалық стильдің болуы, оның иесін ... өнім ... ... ... ... Брендинг міндетінің біреуі, сатып алушыға
берілген кәсіпорынның (фирманың, компанияның) ... ... ... жақты эмоцияларын есіне тсүру. Осылайша, фирмалық стиль жанама
түрде тауарлар мен ... ... ... ... ... ... оның иесіне келесі негізгі көптеген артықшылықтарын
әкеледі:
– тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... ... жедел және қатесіз ... ... ... ... ... ... бағдардың
көмегі;
– жарнама тиімділігін жоғарлатуы;
... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын (фирма, компания) жарнамасы мен ... ... ... ... мен ... оларға беделді каталогтарды
(буклеттерді) ... ... ... ... телеконференцияларды жүргізу және тағы басқасы жатады;
– кәсіпорынның (фирманың, компанияның) эстетикалық ... ... ... рухты жоғарлатуға жәрдемдесу, ортақ жұмысқа
қатысу сезімін, «фирмалық патриоттық сезімін» туғызу.
Фирмалық стиль – кәсіпорынның (фирманың, компанияның) ... ... ... бейнесін қалыптастырудың негізгі құралдары. Дэвид Огилви,
фирмалық коммуникациялардың жоғарғы деңгейлері туралы айтқан ... ... ... ... ... бейнесі болып табылатын күрделі
символға салынатын салым ... ... ... ұзақ мерзімді салым
ретінде қарастырылуы қажет».
Фирмалық стильдің элементтерінің негізгі ... ... ... ... ... насихаттау проспектісі, журналдар,
пресс-конференциялар үшін залдарды дайындау және тағы
басқасы;
... ... ... ... ... ... ... каталогтар және тағы
басқасы;
– сувенирлік жарнама: автоқаламдар, полиэтилендік пакеттер,
кеңсе құралдары және тағы басқасы;
– іс ... ... ... ... ... ... жарлықтар, ішкі жазба хаттар үшін) бланктер, жазбалар
үшін фирмалық қағаздар және тағы ... ... мен ... ... ... ... куәліктері және сол секілді;
– қызметтік интерьерлердің элементтері: ... ... ... ... ... көпшілігі фирмалық түстерге бояланады;
– басқа тасушылар: фирмалық жарнама туы, ... ... ... ... ... және тағы ... стильге кіретін элементтердің мәнін қарастырайық:
– тауар ... бұл – ... ... ... ... яғни ... ... және басқа
ұқсас тауарлардан айыра алатын аты, атауы, белгісі, символы;
... ... ... ... ... екі ... ... – жарнамалық және шекаралық. Тауар белгісі
(қызмет көрсету белгісі) бұл – ... ... және ... ... ... мен ... айыра алатын,
біртума безендірілген бейне, белгіленген тәртіппен тіркелген
ресми қабылданған ... ... бұл – ... ... ... ... ... тобының әдейі құрастырылған біртума толық немесе
қысқартылған атауының кескіні;
... блок бұл – ... ... ... (қызмет көрсету белгісі) мен логотип, және де әркелкі
түсіндірілетін жазулар (ел, пошта адресі, телефондар, телекс,
музыкалық қостау және сол ... және ... ... ... ... ұран бұл – ... ... компанияның)
негізгі идеясын көрсететін әдемі, қысқаша құрастырылған ұран.
Осылайша, ... «AKZHOL TRAVEL» ... ... ... ... ... қызмет көрсету тілейсін, қонаққа
да сондай қызмет көрсет»;
– фирмалық тұрақтылықтар бұл – ... ... ... ... ... ... ұстанылатын мәтін
версткасының жүйесі, көркемдеу түсініктер және тағы басқасы;
... түс бұл – ... ... ... ... түс немесе түстер сәйкестігі;
– фирмалық шрифтер жинағы бұл – өнім ... ... ... ... ... және ... фирмалық
атауларының, композицияларының кескіндеу ... ... ... ... ... басқа фирмалық стильге қосымша да элементтер кіреді:
– іскерлік құжатнама бұл – көркем безендірілген ... ... ... ... ... ... ... формаларының нұсқаулары;
– жарнама-ақпараттық баспа ... бұл – ... ... листовкаларды, плакаттарды,
прессадағы жарнама хабарламалардың типтік ... ... ... ... және сол ... ... жарнаманың әркелкі элементтері бұл – ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі жарнамалар мен
көрсеткіштер, баға көрсеткіштері; көрме ... ... ... безендірудің түрлері және тағы
басқасы;
– фирмалық сувенирлер – фирмалық белгілердің, ... ... ... және ... нұсқалары;
– өнімнің немесе тауардың маркировкасы және орамы бұл ... ... ... ... ... және тағы ... ... бойынша аса масштабты өңдеулер формалары нысандары
эстетикалық типизациялардың мәселелерін және ... ... ... ... ... ... ... мәдениетін
немесе қызмет көрсетуді жатқызатын дизайн-бағдарларды ұсынады.
Фирмалық стильдің бүкіл элементтері, әдеттегідей, материал ... ... ... ... ... құраушылары:
– фирмалық стиль;
– корпоративтік логотип пен символ;
– корпоративтік ... мен ... ... ... ... ... пен басқа кәсіпорындардың тауар белгілері (қызмет
көрсету белгілері);
– корпоративтік тауар белгісінің және басқа тауар белгілерінің
(қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... баспа өнімінде, ақпараттық
беттерінде, буклеттерде және тағы ... ... ... ... мен ... ... ... конверттер;
– визиттік карточкалар;
– тыстар мен папкалар;
– әр түрлі қолданушыларға тауар белгілерін ... ... ... тәсілдері;
– корпоративтік жарнама;
– өнім мен қызмет жарнамасы;
– сыртқы жарнама;
– әр түрлі белгілеудің территориясын және ... ... ... және тағы ... ... ... мен ұқсас хабаршылар;
– фирмалық киім;
– этикеткалар;
– кәсіпорын (фирма, компания) философиясы немесе қағидалары;
– кәсіпорынның (фирманың, ... ... ... ... ... бұл – қатынас кезінде және кәсіпорын (фирма,
компания) ұзақ уақыт ... ... ... айналатын құндылықтар
жиынтығы.
Кәсіпорынның (фирма, компания) имеджін ... ... ... жалпы мүдделерді тұрақты қолдау мен ынтымақтастық
мүмкіндіктерін кеңейтуге талаптану;
... ... ... жұмысқа шығармашылық
қатынасты дамыту және жетілдіруге талпыну, ... ... ... ... ... ... ... алушыға бағытталу, сұраныстарды қанағаттандыру,
тауарлар мен қызметтер сапасын, ... ... ... өсу мен ... ... қызметтің ең жақсы көрсеткіштерге
және жағымды қаржылық нәтижелерге жету, жақтардың абыройын
қолдау мен бекіту.
Барлық ... ... ... ... компания) имеджін
жоғарлатуға тікелей әсер етеді, ал бұл ... ... ... стиль бұл – кәсіпорын (фирма, ... ... ... ... маркетингтік, брендингтік саясаттың ... ... ... өнімдері кәсіпорынға (фирмаға, компанияға)
атақтылыққа ие ... яғни ... ... да көмектеседі.
Тұтынушылар күтуін ақталмаған жаман тауар (қызмет) ... ... ... ... ... көрсету белгісімен), фирмалық стильмен
тез арақатынасады. Осындай метаморфоза нарықта өндірушінің позицияларын
нашарлатуы мүмкін. ... ... ... ең ... ... ... қажет, ол үшін өте жақсы техникалық пен коммерциялық жұмысты көрсету
керек ... ... ... ... НАРЫҒЫНДАҒЫ ТАУАР БЕЛГІСІНІҢ ҚАЗІРГІ
ЖАҒДАЙЫ
2.1 Қазақстанның табиғи шырын сусындар нарығы мысалында тауар белгісінің
қалыптасуы мен ... ... ... нарығының спектрі өте кең – ... ... ... шырындар, тосаптар, қалыпты және газдалған су, әлсіз
алкогольды және түрлі алкогольды емес ... ... ... ... Қазір нарықта салқын шай секілді сусын түрлері де
кездеседі. Сусын ... ... ... ... ... ... ... қажеттісін табуда қиналады: денсаулық үшін қайсысын ішкен
дұрыс, қайсысы пайдалы, ... ... қай ... ... ... ... де ... туындайды. Біз қазір Қазақстандағы сусындар нарығына –
тұтастай алғанда, сусындар ... ... ... ... ... ... ... нарығының құрылымында қандай орынға ие, ... ... ... ... ... тұтынушылары кімдер, сусындарды
қандай тауар белгілеріі ... ие, ... ... ... қалай
дамып жатыр деген мәселелерге тоқталайық та, жақын болашақтағы сусындар
нарығының жағдайын болжам ... ... ... ... бойынша Батыс Еуропаның
сусын саласындағы ... ... ... ... Ол сусынды,
сыра мен өткір алкоголь сусындарын ... ... ... Ал ... ... ... ... мен шараптарды тұтынудың үлесі басым.
Соған қарамастан, қазақстандық тұтыну әлі күнге дейін Еуропаның ... ... ... әлі де кеш қалып келеді (жан басына
шаққанда 24-28 литрді құрайды).
Германияда сусындарды тұтынуы ерекше жоғары: жан басына ... ... ... ... ... де бұл ... 10 литр шамасында.
Қазақстанда жан басына шаққанда 6 литр шырыннан келеді [31].
Қазақстандағы сусын нарығындағы жағдай ... оның ... ... ... ... ... сай ... – 11, 297 млн литр.
Қаптамадағы сусындардың үлесі әлдеқайда аз – 996 млн ... Бұл ... ... ... ... ... үлесі спиртті
ішімдіктердікіне қарағанда екі есе көп.
Батыс ... ... ... ... ...... аталатын сусындардың (фунционалды деп аталатын себебі оның денсаулыққа
пайдалы ретінде көрініс ... ... ... ... ... ... Еуропада кеңінен дамыған: дәрумендерге бай сусындардан
бастап, құрамында соя немесе өзге ... ... ... сусындарға
дейін, балаларға арналған сусындардан бастап кәрі кісілерге ... ... ... сусындарға дейін, жүкті әйелдерге
арналған кальциі бар сусындарға ... бәрі ... ... ... ... ... ұсынылмайды,
себебі «қарапайым» сусындар нарығы тиісті деңгейіне жеткен жоқ әрі ... ... ... ... ... ... ... баға белгісі
бойынша сегменттелген. Сусын нарығының жалпы құрлымындағы ең ірі ... ... ... емес және небәрі 3,6% құрайды. Біздегі сусын
нарығының ең ірі сегменті – бұл ... ... ... ... ... нарығының ең үлкен сегменті – орташа баға сегменті, ... ... ... баға ... ... ... баға ... жоғары. Алайда орташа баға сегментінен ... ... ... ... жапы ... ...... тенденция байқалады: premium класының сусындары жататын жоғары
баға ... 2008 ... ... ... ... ... 3,4 млн литрға дейін артқан. Сусындар мен шырындар енетін орташа баға
сегментінің ... 2002 жылы 2008 ... ... 15,8 ... ... Zuko, Yupi ... ... қосылған сусындар енетін төменгі
баға сегментіне келсек, олардың үлесі 2008 ... ... екі ... ... млн литрға артты. Бүгінде құрамында шырыны бар сусындар «кедейлерген
арналған ... ... ... шөлді басатын сусындар ретінде
қабылданады.
Нарықта соңғы кездері ғана пайда болған Ice Tea ... ... бір ... 0,3 млн ... ... ... ... уақытта сусындарды Tetra Pak типіндегі
қатырмақағаздан жасалатын ... ... ... ... ... мен банкілерге құйып тарату тәсілі қазірде біршама жетілдірілді.
Алайда қаптаманың мұндай тәсілі ... ... ... арттыраттыны белгілі.
Қазақстанға сусындар әкелініп жатқан алғашқы жылдарда шыны ыдыстағы
сусындарды мерекелік ... қою – ... ... Бұл ... ... ... шыны ... және кейбір жағдайларда ғана
көпқабатты қатырмақағаздан жасалған ... ... ... ... ... аузы үлкен, қалың шыныдан жасалған бөтелкелер 3, 2, 1 ... ... ... ... ... ... ... қазақстандық тұтынушы үшін таңсық еді.
Қаптама нарығына келсек, мәселен, АҚШ пен Қазақстан арасында үлкен
ерекшелік бар. ... ... ... индустриясының мүлде басқа түрі
басымдыққа ие. Американдық компаниялар үлкен ... ... ... ... ұнатады. Сақталу мерзімі ұзақ пастерленген,
винтті ... ... ... ... ... ... ие.
Қазақстанда сусын нарығындағы тұтынушы сұранысының артуы ең алдымен
тұрғындардың тұтынушылық қабілетінің артуына байланысты. Алайда тағы ... ...... ... таза ... ... артуы. Сусын өніміне деген сұраныс үлкен қалаларда өмірге қаупі
бар зиянды ... ... жою, ... ... ... ... ... артуы мүмкін.
Сату нарығының даму тенденциясы егер де premium санатындағы сусындардың
үлесі артатын ... ... ... ... ... ... өту ... туындайтынын көрсетеді.
"BRIF Business Analytica" компаниясының жүргізген бөлшек сауда аудиті
бойынша зерттеу нәтижесі, 10 ірі ... ... ... нарығы
көшбасшылары болып, бірінші "Raimbek Bottlers" (61,19%), екінші және
үшінші орынды "Food ... (11,38%) және "RG Brands" ... ... "DigiDon Co Ltd" с 5,69% тұр (3 ... ... - ... ... компаниялардың 2009 жылғы нарықтағы үлесі
|Компаниялар ... ... % ... Bottlers |61,19 ... Master |11,38 ... Brands |9,48 ... Co Ltd |5,69 ... KFT |3,53 ... SP Ltd |2,55 ... ... ... |1,76 ... |0,96 ... Ltd |0,79 ... |0,38 ... ... ... ... адам ... ... ... есепппен
жылына 19-20 пайызға артып келеді. Мәселен, 2003 жылы ол 1 адамға ... ... ал 2005 жылы 1 ... орташа есеппен -7 литрге, 2008 жыл осы
көрсеткіш адам ... 8-9 ... ... Осы ... потенциалын бағалау
үшін Ресей және шет елдің тұтыну аясын салыстыра кетейік:
Ресейде – адам басына 10 литр, ... ... ... 10-15 ... отырады;
Германияда – адам басына 50-60 литр, жылына орташа есеппен 2-3 ... ... ...... адам ... 40-50 ... пайдаланады, орташа
есеппен 3-4-пайызға артып отырады.
Tetra Pak компаниясының мәліметі бойынша, 2009 жылы осы ... ... ... шырын суларыныњң көлемі 200 млн. ... ... суы ... ... ... бойынша сегментациялануы мүмкін:
шырын су түрлері (қалпына келтірілген немесе ... ... ... ... ... шыны ... және ... таңда қазақстан нарығының негізгі үлесі Қазақстанда және көрші
мемлекеттерде шығарылған ... ... ... ... ... ... ... Тетра Пак мәліметі бойынша 2009 жылы оларда шырын суы
нарығының 81,7 ... ... бұл өз ... 163,4 млн. ... ... ... көрсетілген сегменттің 94 пайызы болатын тетра-пакет басым. Ол 153,6
млн литрді құрайды.
Нарықтың 18,3 пайызы Қазақстанда және Таяу ... ... ... ... яғни ол 36,6 млн. ... құрайды
Сығып алынған шырындардың нарық сегменті 36,6 млн литрді құрайды.
Шет ел мемлекеттерінен єкелінген сығып алынған шырын сулары ... Premium ... ... ... ... және ол орта ... тұтынушылардың көпшілігінің табысы жетпейді. Мұндай шырын сулары ерекше
көркемделген шыны ыдыстарға құйылады. Басқа орама түрлеріне қарағанда, шыны
экологиялық таза ... ... ... ... - Алматы қаласы шырын сусындар нарығының сыйымдылығы
|Атауы |Орама |күніне ... ... |
| ... | | | |
| |л. | | | |
| | |шт. |Л |шт. |л |шт. |Л ... |2 |2028 |4056 |44616 |89232 |535392 |1070784 ... |1 |1340 |1340 |29480 |29480 |353760 |353760 ... |1.9 |1173 |2228.7|25806 |49031.4 |309672 ... ... |1 |5200 |5200 |114400 |114400 |1372800 |1372800 ... |2 |4500 |9000 |90000 |180000 |1080000 |2160000 ... 4 және ... 4-те ... ... Алматы қаласының ірі бөлшек
сауда орындарының күнделікті берілетін есептерінен алынды.
Өз кезегінде шыны ... ... ... жеміс-жидектен сығып
алынған шырын сулары негізінен өзбек және тәжік өндірушілері шығарған. Олар
сапаның тұрақсыздығынан және орама безендірілуінің ... ... ... ... ... ... жоқ. Осы орайда, қазіргі таңда
қазақстандық шырын сулары нарығында оның ... ... 200 және ... белгілеуге болады. Мұндай шырын сулары, егер ... ... сөз жоқ ... ... ... ... шырын суларына қарағанда дәмді және пайдалы.
Сурет 4. ... ... ... ... және ... ... басқа сараптамашылар шырын суларының «профилактикалық қызметін»
арттыру тенденциясын айтады.
Тұтынушыға қазіргі таңда тек шырын суларын тек ... ... ... олар ... ... ... ... етеді.
Сату көлемі бойынша жоспарға жетудің негізділігі. Жеміс-жидектен жаңа
сығылған шырын суларының сату ... ... үшін ... ... жєне ... алаң құру ... KF ... орамадағы шырын сулары сегменттің бес пайызын тұтынушының
қосымша ағынын көздеу мақсатына жұмсалады [36].
Шырын сулары ... ... ... суларының үлесі орташа есеппен
7 млн. литрді құрайды. Компанияның 2008-2009 жж. сату ... 4,5 ... ... ... ... 15 млн литр ... ... маркаларының
жүзеге аспаған қоры бар.
Нарықтың 18,3 пайызы Қазақстанда және таяу мемлекетте жасалынған сығып
алынған шырындар, яғни ол 36,6 млн. ... ... ... ... ... ... 36,6 млн литрді құрайды.
Шетел мемлекеттерінен екелінген сығып алынған шырын ... ... Premium ... ... суларын шығарады және ол орта табысы бар
тұтынушылардың көпшілігінің табысы жетпейді. Мұндай шырын сулары ерекше
көркемделген шыны ... ... ... ... ... шыны экологиялық таза орама болып
табылады.
Сату көлемі бойынша ... ... ... Pak АҚ ішкі ... сату ... 4 ай тәжірибесін ескере
отырып (жүйелі сатуды 2009 ж. басталды, 12 сату аймағына ... ... ... ... жалпы есептен барлығы 29 пайызды құрайды.
2.2 «Juicy», ... ... ... тауар белгісінің салыстырмалы
бағалауы
RG BRANDS — Қазақстан мен Орта Азия ... ... мен ... ... ... ... ... Компания «Resmi»
компаниясы Тобының мүшесі болып табылады.
Қазіргі уақытта RG BRANDS операциялық құрылымына алты ... ... ... ... ... сусындар
- Сүт
- Салқын шәй
- Снектер
Және мынадай таратушы компаниялар:
- «Uni ... ... ... ... ... қызметін, белгі халықаралық маркалардың сырттан әкелінетін
тұтынушы ... ... ... кең ... ... ... өзінің дамуының негізіне енгізе отырып 1994 жылы
бастаған болатын.
1991 жылдан бастап 2001 ... ... RG Brands ... өз сауда
маркаларын пайдалана отырып шырындар мен ... ... ... Pepsi ... ... мен Қырғызстандағы әріптесіне айналды.
2004 жылы Компания ... (Nestle ... сүт ... ... алды және өз ... пайдалана отырып сүт өндірісін іске
қосты.
Стратегиялық басым бағыттары:
- Компанияның барлық негізгі қызметтерінде клиент пен ... ... ... құны бар ... ... ... өнім ... көшбасшылық ұстанымдар;
- Орталық-азиялық аймақтағы аумақтық экспансия;
- пен дистрибуция саласындағы кешенді шешімдер.
RG Brands операциялық құрылымына Қазақстан мен ... ... ... мен екі ... ... ... ... Маркетинг:
- ПЕТ ыдысындағы Да-Да Day шырынды сусынын шығару;
- Pepsi бренді іс жүзінде негізгі бақталастың нарықтық ... ... ... ... ... ... ... ыдыстағы Lipton Ice Tea халықаралық брендін шығару;
- ... Gold ... ... ... шәй ... ... стратегиясы;
- Да-Да шырынын жаңа қаптамада шығару.
2. Өндіріс:
Барлық өндірістік компаниялар ISO ... ... ... сертификациядан өткен.
Greenfield жобасы - өндірістік қуаттылықтарды өсіруге және оларды бір
алаңда жинақтауға мүмкіндік беретін көп ... ... ... ... ... ... тиімділікті, инфрақұрылымды
жоғарылатады және техникалық шарттары бойынша халықаралық стандарттарға сай
болады.
3. Сату және дистрибуция:
Алматы ... жаңа ... ... ... жаңа ... дистрибуциямен қамтылды. Қырғызстандағы сатылымдардың
жоғарғы өсімі +38%.
4. Ұйымдастырушылықты дамыту:
- Компанияның жаңа экономикалық үлгісіне ... жаңа ... ... ... Қызметкерлерге арналған жаттығулар мен оқыту бағдарламаларын өткізу;
- Өндіріс пен сатылымдардың функционалдық менеджерлеріне арналған PSP
бағдарламасының екінші кезеңін ... ... ... ... ... ... ... мен Орталық Азиядағы тамақ сусындарының ... ... ... ... ... арқылы жаппай
тұтынушының өмір сүру сапасын арттыру.
2008 ... ... RG Brands 10 ... ... ... қарыз
беруге Қазақстанның даму Банкімен келісім жасады. Қарыз тек қана ... ... ... ... ... ... қаржыландыру
үшін қолданылуы тиіс [38].
Қарызды беру, Үкіметтің өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасының шеңберінде,
тау-кен өнеркәсібінен тыс, жергілікті бәсекеге қабілетті өнеркәсіпті дамыту
үшін ... ... ... ... ... табылады.
Осы қарыз төлемдер басталғанға дейін 2 жылдық ... ... ... мерзімді (5 жыл) болып табылады.
2008 жылдың 16 сәуірінде Еуропалық қайта құру және даму банкі ... 50 ... АҚШ ... ... қарыздың егжей-
тегжейлері соңғы рәсімдеуден өтті. Қарыз төмен пайызбен беріліп отыр, бұл
RG Brands ... ... мен ... ... құру және даму банкінің
арасындағы сенім мен түсінушіліктің ... ... ... ... ... ... 2 жылдық кейінге ... бар 7 ... ... ... - ... жобасының аяқталуына қолдау көрсету, және
де жергілікті банкке қарызды қайта қаржыландыру.
RG Brands-тың барлық қарыздары енді, компанияның қысқа мерзімдегі ... ... ... ... ... ұзақмерзімді қаржыландыру
арқылы қайтарылатын болады.
- Компанияның ... ... ... үшін 5 ... ... ... ететін бағдарламаны енгізу.
- Шет елдік жеке инвестициялар Корпорациясының (АҚШ ... ... ... City Bank ... ... 800 ... ... табысты қайтарылды.
5 кесте - RG Brands компаниясының қаржылық есебі 2008-2009 жылдарында
|  |2009 |2008 ... |KZT 000 |KZT 000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... |1,182891 |7,13808 ... ... ақша ... ... ... ... және ... ... ... |1,801642 |1,801642 |
|капитал | | ... таза ... ... және шайылу эффектін |445 |203 ... ... | | |
RG Brands ... ... ... «Gracio», «Нектар Солнечный»
деген сауда маркаларын шығарады. Соның ішінде «Да-Да» өніміне тоқталайық.
Да-Да шырындар мен шәрбаттары – бұл ... ең бір ... ... белгілерінің бірі. 2003 жылы Да–Да «Жыл Бренді» деген атаққа ... ... ... ол ... ... ... ... рет пайда болған 1999 жылы басталған. Сол кезден бері Да-Да шырыны
әрбір ... ... ... Жоғары сапалы ингредиенттер,
консерванттар мен бояғыштардың ... кең ... ... пен
мүлтіксіз жоғарғы сапа – міне, осы қасиеттері үшін жұрт ... ... ... ... ... кең ... ... ұсынылған, олар:
Көк алма, Қызыл алма, Апельсин, Шабдалы, Абрикос, Тропикалық жемістер,
Ананас, Томат. ... ... 1,5л – ... жанұяға арналған; 1л –
жылы компания үшін; 0,2л – ... ... ... ... туралы кеңірек www.dada.kz сайтынан танысуға болады.
«Да-Да» шырынының үндеуі: «Да-Да – Жүрекке ... Ал ... ... 1999 жылы «Да-Да» шырыны пайда болғаннан ... ... ... ... шарттарына сәйкес жасалынды (сурет 5).
Сурет 5. «Да-Да» тауар маркасының ... ... RG Brands ... ... ... ... ... жатады.
Gracio – бұл құрамында жеміс-жидектер көптеп кездесетін 100%-дық табиғи,
жоғарысапалы шырын. 2004 жылғы «Жыл ... ... ... ... ... қою да тартымды дәмімен, жоғарғы деңгейдің және
қайталанбас бірегейліктің белгісіне айналды. Шырынның керемет дәмі, нақышты
және қазіргі ... сай ... ... ... ... ... аңғартады, оның мәртебесі мен ерекшелігін айрықша ... ... ... ... ғана емес, сонымен қатар Gracio-ға
әділ баға берген және жақсы көріп үлгерген Қырғыз жерін де қамтып отыр.
Gracio ... ең ... 10 ... дәмдермен ұсынылған, олар: Апельсин,
Көк алма, Қызыл алма, Шие, Ананас, ... ... ... ... Ыдысының көлемі: 1 л. Gracio шырынының үндеуі: «Gracio ... ... мен ... мемлекеттік стандартқа сай жасалынған (сурет
6).
Сурет 6. «Gracio» тауар маркасының логотипі
«Да-Да», «Gracio» ... ... ... ... жасалынған.
Қораптағы жазулар көп ақпарат береді, сатып алушы анағұрлым білімдірек бола
түседі. Стандарт қорап сыртында (шырын, нектар және ... ... ... мен
оның құрамының жазылғанын талап етеді. Нақты ... ... ... ... ... ... құралғаны туралы жазылады.
Шырын мен нектарға да шырындылықты қосуға рұқсат етілген, бұл негізінен
өнім атауы ... ... ... ... ... мен ... сапасы
құрамының ұсақталуымен анықталады.
Ешбір өндіруші шырынның қорабында қай фирма концентраттарын қолданғаны
туралы ... ... ... ... ... 25% ғана шырыннан тұрады, бірақ та
оның құрамына барлық мүмкін консерванттар, ... ... мен ... ... ... ... шырын қорабында өнімнің
шығарылған уақыты көрсетілуі ... ... екі жыл ... ... ... ... ... бірақ кез-келген шырын тоғыз ... өз ... ... Сондықтан да танымал компания өнімдерін
таңдаған жөн, ... ... ... ... толық қоспалар тізімі,
тағамдық және қуаттылық құндылығы, сақтау мерзімі көрсетіледі [36].
Бірақ та ... ... ... орын ... ... ... бар.
Ол – Отандық тауар өндірушілер ... ... ... ... ... ... нарығындағы шетелдік және отандық шұжықтарды, шырындар
мен шоколад, иогуртарды тексеріп шыққан ... жас ... ... ұстанады екен. Сараптама нәтижесінде тағамдардың көпшілігінен
түрленген соя, не жүгері табылған. Алайда, табиғи деп ... ... ... сыртқы қаптамаларында бұл туралы ешбір ақпарат жазылмаған.
«Шырын қою ... ... оның ... ... жүгері, не соя болуы
әдбен мүмкін. ... ... ... ... Бұр ... есте ... - деп ... жас ғалымдар.
Бұл қоспалар ғылыми тілде трансгенді компоненттер деп ... ... ... өз ... ... соя, не ... ... сыртына жазбайды.
Ресейлік ғалымдар түрленген қоспалар адам денсаулығына ... зиян ... ... тағамдарға қосуға тыйым салынған. Ал, Қазақстан заңы ... ... Тек, ... және ... тағамдарына пайдалануға
болмайды дейді. Сондықтан, қазақстандық ... өз ... ... Тағы бір өкініштісі, Қазақстанда генетикалық түрленген
компонеттерді тексеретін ... ... ... тауарының құрамын өз
қалауы бойынша жазып көрсете береді. Бұл мәселені тұтынушылар құқығын
қорғаушы мекемелер ... де, ... ... жүргізген де емес [17].
«Raimbek Bottlers» ЖШС Қазақстан рыногындағы шырын ... ... ... табылады. Бұл өндіріс 1998 жылы ... ... ... желі іске ... Қазіргі сәтте «Raimbek Bottlers» ЖШС
«Juicy», «Juicy Cool», ... ... «Frutta Juzz» ... ... ... ... ... сауда көлемі бойынша №1 сауда маркасы ретінде «Juicy»
шырыны танылады. Шырындар шығару үшін компания әбден ... ... ... жаңа сығып алған шырындардан ылғалды кетіру ... ... ... ... Компанияның ... ... ... ... ... және өнім ... үшін ... барлық процедураларды қатаң кезектілікпен орындай
отырып, бүкіл өндірістік процесті ... ... 7. ... ... ЖШС ... ... ... өнім белгіленген әлемдік стандарттарға сәйкестігіне міндетті
түрде тексеріледі. Өз өнімдерін әзірлеу «KF Engineering» (Германия) ... Pak» ... ... ... ... ... сай
жабдықтарында жүзеге асырылады. Бұл қысқамерзімді ... ... ... ... ... ... жабдық қоректік заттарды
барынша сақтайды және ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Жоғары көркем дизайны, эстетикалығы және
пайдалануға ыңғайлылығы өнім қаптамасының ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында компания «Square Streamcap» 1 литр,
қаптаманың үстіңгі ... төрт ... ... бар, ... ыңғайлы болу үшін әзірленген   қаптаманы пайдаланатын алғашқы
және жалғыз өндіруші болып ... ... ... ... ... және осы өндірісте белгіленген талаптарға ... ... ... ... ... ... ... ие, бұл
шикізаттың да, дайын өнімнің де сапасын ... ... ... ... ... және ... сондай-ақ дәмі мен хош иісі
бұрынғыдан да байырақ шырындар мен ... жаңа ... ... ... ... концентраттардың оңтайлы қатынасын таңдау мақсатында тұрақты жұмыс
жүргізіліп отырады. Қазақстан Республикасының Тағам ... ... ... және ... реттеу жөніндегі комитет
(Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... отырады. Жаңаша білім алған тәжірибелі
мамандардың жоғары профессионалдылығы және құзіреттілігі профессионалды
менеджментпен, білікті және ... ... ... ... сапасымен
және өндірістік процесті бақылаумен қамтамасыз етеді. «Raimbek Bottlers»
компаниясы «Мүлтіксіз Бизнес ... ... ... ... және
оның жұмысына күмән келтіру мүмкін емес.
2005 жылы «Raimbek Bottlers» ЖШС ХС ISO-9001 және ... ... ... менеджменті жүйесін» және ... ... ... ... ... және ... Санитарлық-
эпидемиологиялық станция зерттеулерінің ... ... ... ... «Juicy» шырыны бірінші орынды иеленді. 
       «Қазақстан Тұтынушыларының Ұлттық Лигасы» қоғамдық қоры осы ... сапа ... ... ... қазан айында Римде жыл ... ... ... ... ... ... коммерциялық емес ұйым болып табылатын
«Сауда көшбасшыларының клубы» халықаралық ... ... ... ... Trophy For Quality» сапа үшін жүлде беруде
«Raimbek Bottlers»-ке жеміс ... ... ... ... ... ... Award» ... берілді.
«Raimbek-Bottlers» компаниясы шығаратын табиғи ... мен ... ... ... ... ... жолымен әзірленеді.
Бұл әдістеме әлемнің әр алуан елдерінде жоғары технологиялық
жабдықтарда өндірілген ... ... ... ... ... ... және алыс ... жеткізушілерінен сатып
алады, бұл жер шарының әр ... ... ауа райы ... тәуекелдерді азайтуға кепілдік береді және шикізаттың жыл бойы
жеткізіліп отыруымен қамтамасыз етеді.
  Компания ұзақмерзімді, тынымсыз ... ... ... ... ... ... ISO 9000 стандарты бойынша
сертификатталған ... ... ... ... ... өз елдеріндегі ең
ірі концентрацияланған шырын өндірушілер болып табылады.
       Шырындар мен нектарларды өндіруге арналған шикізат алдын ала ... ... ... ... ... 3-5 ... ... азаяды. Бұл тәсіл бүкіл
әлемде кеңінен қолданылады, себебі осы ... ... ... ... ... ... сатыда шығарылып алынған су өндіріс процесінде ... ... ... және ... сәйкес қалпына
келтіріледі.
       Дайын ... ... ... ... ... ... келтіруге пайдаланылатын су алдын ала өңделеді, себебі шырындар мен
нектарларды дайындауға қажетті шарт ... ... мен хлор ... ... оны залалсыздандыру және сүзу болып табылады. Одан әрі ... ... ... ... ... ... ... бойынша тексеріледі және алдын ала жылумен өңдеу
үшін ... ... ... ... пастерлеу «KF ENGENIRING» және «TETRA LAVAL» секілді ... ... ... ... жабдықтарында жүргізіледі.
       Пастерлеуді жүзеге асыру режимі ... ... ... етуінің минималды уақытына есептелген, бұл ... ... ... қалуға мүмкіндік береді және микроорганизмдердің әрекеттерін
басады.
Пастерлеуден өткен өнім жабық құбыр желісі арқылы «Tetra Brik ... ... құю ... ... онда ... ... «TETRA PAK» фирмасының өнімді ұзақмерзімді сақтауға арналған
пакеттеріне құйылады.
Француздық «TETRA PAK» компаниясының технологиясын өнімді ... ... ... ... ... консерванттарсыз, бастапқы қалпында
жеткізуге, оны ұзақ ... бойы ... және ... бір жыл ... ... беруге мүмкіндік береді.
«TETRA PAK» фирмасы жеткізетін қаптама материалы өндіріс процесінде
бақылаудың әр ... ... ... ... осы ... қолдану бүкіл
әлемде кеңінен таралған және тағам өнімдері өндірісінде ең үздіктердің бірі
болып есептеледі.
Компанияның ұраны: «Тұтынушыға өнімді ... ... ... әрқашан да дәмді және пайдалы. Таңертең және кешке шырын ішу
ұсынылады. Табиғи шырындардың пайдалы ... Су. ... ... әрбір шырынның құрамына 50-ден 70%-ға ... ... ... да ... шырындар төмен калориялы.
- Көміртектер: фруктоза, глюкоза, сахароза, полисахаридтер және
басқалар, барынша ... ... ... болып табылады және адам
ағзасының қызметінде маңызды роль атқарады. Шырындардың ... ... ... ... бұл сусындардағы глюкозаның
тұрақты деңгейін сақтап қалуға мүмкіндік береді, бұл қант диабетімен
ауыратын адамдар үшін өте маңызды. ... өз ... ... ... ... ... болады, осылайша, ол ішекке
сіңбейді.
- ... ...... ... өзіндік «санитарлары».
Олар астың ішекте тұру уақытын азайтады және оның тезірек тазалануына
ықпал етеді.
Шырындардың ... ... ... мен ... ... және тез арада гликогенге – ... ... мен ішкі ... мен ... қажетті жануар көміртегіне айналады. Ол ... үшін ... ... ... атқарады. Фруктозасы көп
көкөністер мен жемістерді пайдаланған кезде май алмасуын реттеуге ... ... ... ... ... болады.
Органикалық қышқылдар барлық жемістер мен көкөністерде бар. Алма, алмұрт,
айва, шие, өрік, қызанақтар алма ... бай. Өз ... ... ... және ...... қышқылына. Шарап қышқылы жүзімде
және қызыл қарақатта ... пен шие ... ... көзі ... ... ... ... айқын байқалатын бактерицидтік қасиеттерге ие, ол мүкжидекте өте көп (1
кг жас ... 0,5-2 г ... ... ... ас ... ... қатысады және ыстық түсіруші, қабынуға қарсы, сондай-ақ
бактерияға қарсы әсер ... ... ... және ... шырындары – бұл әрбір шырында бар
витаминдердің негізгі тасымалдаушылары. Ағза витаминдерді өз бетімен
шығара алмайтын ... біз ... ... сырттан алып
отыруымыз керек. Ағзадағы ... ... ... отыру
мүмкіндігімен бізді күнделікті көкөніс және ... ... ... ... ... Минерал заттар. Көкөніс және жеміс шырындары минерал заттардың көзі,
сондай-ақ біздің ... өте ... ... ... ... мен ... көзі болып табылады.
Шырынның белгілі бір түрін ғана ... ... ... Жеміс
шырындарының ағзаны тазартатынын, ал көкөніс шырындарының ... ... ... керек.
- Фолий қышқылы, негізінен, жасыл жапырақты көкөністерде шоғырланған,
бета-каротин — қызыл, сорғыш және ... ... ... ... өз ... ... көзі ... табылады. Көк,
ақшыл көк және сары ... ... ... және
радиоқорғаныс әсеріне ие. Мұндай қасиетке бета-каротин де, сондай-ақ
С және Е витаминдері де ие. ... ... мен ... лимонен секілді қатерлі ісікке қарсы заттар бар. 
«Raimbek Group» холдингі қазақстандық рыноктағы бөлшек сауда саласында
өз позициясын нығайта түспек. ... ... ... жан-жақты енгізе
отырып, компания бөлшек сауданың ... ... жаңа ... ... отыр. Бөлшек сауда саласында оқ бойы алға шыққандықтары ... ... ... қажетті барлық жағдайды жасайтынына холдинг
мамандары сенімді.
«Raimbek Group» рынокта ... сүт және ... ... ... ретінде танымал, ал компанияның бөлшек сауда рыногында жеткілікті
тәжірибесі бар екендігін білу ... таң ... ... Холдингтің бұл
бығыты төрт жыл бойы аймақтарда ... ... ... ... ... ... сынақтан өткізген компания енді
мегаполистердің рыногына шығады.
Холдинг ... ... ... ... ашуды жоспарлап
отыр, оның мақсатты аудиториясы ... орта ... және жеке ... Бұл, сараптамашылардың пікірінше, оңтсүтік астанадағы сұранысқа ие
формат және дүние жүзіндегі бөлшек сауда рыногын ... ... ... ... «Frutta Juzz» ... мен ... ... кезде республика халқы
салауатты өмір сүруге және күнделікті рационға витаминдер ... ... қоса ... ... және ... тағам өнімдерін
қолдануға тырысады.
«Frutta Juzz» шырындарын қалайтындар, бірінші кезекте, туғандары мен
жақындарының ... ... ... Біз тұтынушыларымызға бай
дәмдік сапалы «Frutta Juzz» шырындары мен нектарларының ... жаңа ... ... бұл ... ... ... ... емдік шөптер
мен жемістер экстракты бар. «Frutta Juzz» ... мен ... ... және ... жақсартуға ықпал етеді.
- «Palma» шырындары мен нектарлары. Бүгінгі таңда шырындар ... ... ... айналып отыр. Шырындардың құрамындағы
витаминдерге орай адам ... қыс және ... ... ... қоректік заттарды алады. «Palma» шырындары – бұл нәрлі
жемістер мен көкөністердің табиғи дәмі. ... ... ... дәм
мен нақты пайданы ұнататындар қалайды.
- «Juicy» шырындары. «Juicy» сауда маркасының құрамында консерванттары,
жасанды қосындылары немесе бояғыштары жоқ ... ... 1998 ... ... Республикасындағы шырындар мен нектарлар рыногындағы
көшбасшы болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... тек жаңа, жетілдірілген қаптамадағы 100%-дық
шырындармен ұсынылған. Айта кететін ... ... ... ... қант, жасанды бояғыштар және консерванттар жоқ,
бұл олардың құрамында тек табиғи ... мен жаңа ... бар ... Сонымен қатар, қаптаманың жаңа дизайны тұтынушыларда дәмді,
жас жемістермен ассоциация тудыру үшін арнайы әзірленген. Бұл, өз
кезегінде, ... осы ... ... ... тағы да итермелейді,
сауда нүктелерінің ... ... ... және үлкен пайда әкеледі.
Апельсин «Juicy» - дау жоқ, ең танымал шырын. С витаминінің бай көзі,
сергітеді және ... ... ... ... көбі шырындар
жасауға жұмсалатынын айтудың өзі ғана жеткілікті. Себебі ол ... ... ... және қан ... ... Алма «Juicy»
- танымалдығы жағынан екінші орында. Оның калориясы төмен, құрамында темір
көп және бүйрек ... ... ... ие. ... бай ... ... ... әсер етіп, ағзаны қалдықтардан тазартады. Күніне ... бір ... ... ішу ... алу ... ... жақсартады.
Ананас «Juicy» қазақстандықтардың көптен бергі сүйікті шырыны және ол
көшбасшылармен – апельсинмен және ... жиі ... ... ... ... ... ... ангинамен ауырғанда ішу ұсынылады.
Ал бірегей табиғи зат - ... ... ... дене ... ... үшін ... шырынға айналдырады, себебі бромелайн табиғи май
кетіруші болып табылады және ағзаны жасарту қабілетіне ие. ... ... ... бала кезден жақсы көреміз, енді оның пайдасы туралы да
білеміз. Ол ... және ... ... бай, ... ... көп
болуына орай қатерлі ісіктердің пайда болуына және дамуына кедергі ... ... ... зат ... жақсартатын табиғи лимон, алма
және қымыздық қышқылдары, сондай-ақ натрий, магний, калий және ... ... ... рыноктарымызда көптеп пайда болатын ашық қызыл шие, өкінішке
орай, шілде-тамыз ... ... ... бұл ... ... табиғи Шие «Juicy» шырынын ... Шие ... ... және фосфор тұздарына бай, құрамында инозит – зат
алмасуын табиғи реттеуші бар. Ең бастысы, шие шырынын ... ... ... Шие ... ... ішу жаттығулардың ажырамас бөлігі ... ... ... ... ауыруын басады. «Juicy» Манго. Мангоның
отаны Үндістан деп есептеледі. Ол жерде 4 мың ... ... ... бойы ... ... ... халықтың да, ақсүйектердің де ... ... ... ... ... көп ... орай ол ... сыртқы ортаның залал келтіруші факторларынан сақтайды. ... мен йод ... зат ... және қалқанша безге жағымды әсер
етеді. Ал барлық нәрсені бірден алғысы келетіндер жеміс ...... ... Оның ... ... ... шабдалы, ананас
және банан шырынды С, В витаминдерімен, сондай-ақ кальциймен және магниймен
байытады. ... ... ... ... дәм алу үшін немесе
бірегей букет жасау үшін араластырады.
Мұның барлығы – бір сусындағы пайда мен дәм. ... ... ... ... ... шырынының жаңа қаптамасы шырын құйылған
қорапшада қанша жеміс бар ... ... да ... ал ... - кез ... уақытта оған өзі таңдаған нәрсені ұсыну [38].
Кез-келген кәсіпорынның ... ... баға ... ... баға ... баға мен баға ... бағалық стратегиялары. Баға өзінің макро-микроэкономикалық
мағынасында ... ... ... ... ... ... ... тауарды өткізу жағдайларымен анықталады және
мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатын ... ... ... ...... шығатын шығындарды жаба
отырып, пайда табу.
Баға жөніндегі маркетингтік шешімдерге мыналар жатады: бағалық төменгі
және жоғарғы ... ... ... ... ... сапасына,
сұранысқа, бәсекелестердің баға саясатына, ТӨЦ (тауардың өмірлік циклі) пен
басқа факторларға байланысты өзгеруін ... ... ... бағаларын
белгілеу және жеңілдіктер жүйесін жасау. Осыған орай маркетингтің баға
саясаты фирманың өз мақсаттарына ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың көпшілігіндегі бағалардың маркетингтік
саясатымен маркетинг бөлімдерінің ... ... ... ЖШС , «RG Brands» ... ... ... қазіргі
кезде және болашақта бағаға қатысты дұрыс шешім қабылдаудың негізі ... ... ... ... мөлшерін қалаулы нәтижелерге дейін
өсіруге, болашақта нарық үлесін ұлғайтуға, нарыққа әсер ететін әр түрлі
тетіктер мен тұтқаларды ... үшін ... ... және ... ... ... ... береді.
Баға белгілеудің өзі бір өнер болып табылады. Өйткені ол өндірушінің
мүддесінен шығып, нарықтың талаптарын, ... ... ... бағасын, мемлекеттік баға саясатын, тауардың сапасы мен ерекше
қасиеттерін және тағы ... баға ... ... ... ... ЖШС, «RG Brands» компанияларының Алматы ... ірі ... – Magnum және SM ... ... салыстырмалы бағалау (сурет 8).
Сурет 8. Magnum және SM market ірі супермаркеттеріндегі бағалар бойынша
салыстырмалы бағалау жүргізілген орын
Жүргізілген ... ... ... ... ... ... SM market-тегі «Raimbek Bottlers» ЖШС, «RG Brands» компанияларының
шырын өнімдері бағалары:
«Да-Да» шырынының 1 ... – 169 ... ... 1 ... – 233 тг;
«Juicy» шырынының 1 литрі – 189 тг; «Palma» шырынының 1 ... – 127 ... ... ... ... ЖШС, «RG Brands» ... ... бағалары:
«Да-Да» шырынының 1 литрі – 146 тг;«Gracio» шырынының 1 литрі – 195 тг;
«Juicy» шырынының 1 литрі – 167 тг; ... ... 1 ... – 109 ... ... ... келесідей қорытынды шығарсақ болады: Magnum және SM
market ірі супермаркеттерінде шырын сусындарына ... ... ... ... ... жасадық. Талдама қорытындысы бойынша,
супермаркеттердегі 20 шақты шырын, нектар, ... ... ... ... ... «Palma», «Juicy» шырындарына деген сұраныс өзге ... ... ... да ... ... ие ... ... дәлел төменде
жүргізілген сауалнама қорытындысынан байқауға болады. ... ... ... ... ... ... ... атап немесе
өзге мереке үшін сатып ... ... ... ... ... ... қоса тағы бір артықшылығы супермаркеттің тәулік бойы қызмет жасауы,
кез-келген уақытта қажетті сусынға ие ... ... ... ... мен ... ... алушының өзіне деген сенімін
ұялатып, келесі ретте тағы осы сапарын қайталауына жетелейді. Кемшілігі ... тұру ұзақ ... ... әрі ... ... ... қысымы әрі
өзге қыспа ауруына шалыққан адамдарға зиян болуы мүмкін. ... ... ... тығыз немесе кәсіпкер адамдардың келмеуі, яки тек демалыс
күндері ... ... market Magnum ... 9. «Да-Да», «Gracio» шырындарының салыстырмалы бағалары
Бұл көрсеткіштерден келесідей қорытынды шығарсақ болады: Magnum және SM
market ірі супермаркеттерінде ... ... ... ... ... арқылы талдама жасадық. Талдама ... ... 20 ... шырын, нектар, сусын көптігіне өзге шетел бренд
сусындарымен салыстырғанда да үлкен сұранысқа ие екен. Бұған дәлел төменде
жүргізілген ... ... ... ... Бақылау бойынша
Magnum супермаркетінен сусындарды ... ... ... атап ... ... үшін ... алуға бағасы жағынан ... ... ... мен ... ... ... өзіне деген
сенімін ұялатып, келесі ретте тағы осы сапарын қайталауына ...... тұру ұзақ ... алады, әрі адамдардың көптігі, жүрек
қысымы әрі өзге ... ... ... ... зиян ... ... ... Magnum-ға уақыты тығыз немесе кәсіпкер адамдардың келмеуі,
яки тек ... ... ... ... 11. SM market супермаркетіндегі жайғастыру мен жарықтандыру
тиімділігі көрінісі
| |
Сурет 12. Magnum ... ... ... мен
тиімді жеңілдіктер көрінісі
Ал SM market-тің басты артықшылығы - жоғары жарықтандыру мен тауарларды
жайғастырудың үйлесімділігі. Сөрелердегі шырындар ... үшін ... ... Ал ... шырындар жәшіктерімен бірге зауыттан
шығарылған күйінде тұр (сурет 11). Мұндағы бір артықшылық – ... ... үшін өте ... сатылым орны және баға, үлкен жеңілдіктер. ... ... ... бақылаумен қоса, қазіргі таңдағы
тұтынушылардың қажеттілігін анықтау мақсатында сауалнама жүргізілді.
Сауалнама жүргізілген орын - Magnum және SM market ірі ... қала ... ... ... дүкендер (Тимирязев көшесі ҚазҰУ аялдамасы
жанындағы дүкен, Абай – Сайын көшелері қиылысындағы шағын екі ... ... ... саны – ... ... Қазақстанның шырындар нарығындағы тауар белгілері
мен ... ... ... ... ... ... ... - Қазақстанның шырындар нарығындағы туындайтын ... ... ... ... ... |иә |жоқ ... |
|1 |Сіз төмендегі шырындардың қайсысын | | | |
|1 |жиі ... | | | |
| ... |32 |9,8 |8,8 |
| ... |28 |12,4 |14,2 |
| ... |18 |15,6 |12 |
| ... |16 |13,4 |14,4 |
| ... ... |6 |48,8 |60,6 ... ... таңдауыңызға әсер еткен | | | |
| ... ... | | | |
| ... жарнама |41,2 |9,2 |32,6 |
| ... ... |14,8 |21,6 |12,2 |
| ... ... |10,4 |19,6 |17,8 |
| ... ... нұсқауымен |6,8 |27,8 |15,6 |
| ... ... ... |26,8 |21,8 |21,8 ... |Ұсынылған өзге сусын ішінен неліктен| | | |
| |осы ... ... | | | |
| ... ... |41,8 |7,6 |21,2 |
| ... баға |33,6 |39,4 |37,2 |
| ... қорап |7,8 |18,8 |18,8 |
| ... ... ... |4,6 |19,8 |5,2 |
| ... себеп |12,2 |14,4 |17,6 ... ... ... таңдаудағы | | | |
| ... | | | |
| ... ... |42,4 |22,2 |44,8 |
| |Шөл ... үшін |33,2 |18,2 |31,2 |
| ... еніп ... |9,2 |38,6 |8,8 |
| ... жауап |15,2 |21 |15,2 ... |Сіз ... ... ... | |21,2 |30,8 |
| ... бе? |48 | | |
6 ... ... |2 |3 |4 |5 |
|6 ... | | | |
|6 |20 ... ... |11 |- |- |
| |20-35 ... ... |18 |- |- |
| |35-50 ... ... |26 |- |- |
| |50 жас және ... |25 |- |- |
|7 | ... | | | |
|7 ... |22 |- |- |
| ... |58 |- |- |
|8 | ... ... | | | |
|8 ... жұмысшы |29 |- |- |
| ... |18 |- |- |
| ... |25 |- |- |
| ... ... |8 |- |- ... ... ... келесідей тұтынушылар сегментін бөліп
көрсетеміз (кесте 7).
7 кесте - «Да-Да», Gracio», ... ... ... тұтынушылар
сегменті
|Түрлері |Мінездеме ... |7 ... ... балалар және 14-16 жастағы |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... үй үшін ... ... әйелдер; |
|Жастар (16 - 22 жас) |Студенттер немесе өзге жас адамдар, жанұя және ... ... ... ... ... ... |
|«Тәжірибесі мол» жанұя |Жақсы карьера мен табыс көзі бар, өзі, жанұясы, ... – 45 жас) ... ... үшін ... жасайды; ... ... |Бұл ... ... міндеттеменің |
|адамдар(40 – 55 жас) ... ... өсуі ... ... ... жатады. ... ... ... ... шығарсақ болады:
1. Шырындарды тұтыну жиілігі қатарында біріншілікті «Juicy» шырыны
(32%) ... ... ... ... ... «Palma» шырындары тұр. Басты
назар ... ... бұл ... ... сапа ... ... бұдан шығатын қорытынды, Қазақстанда бұл төрт өнімнің де
тұрақты тұтынушысы бар.
2. Таңдау жасауға әсер еткен ... ... ... ТВ ... Ал ең ... ... - ол таныс адамдардан нұсқау алу.
3. Сусынды неліктен таңдадыңыз критерийлеріне өнім ... мен ... өнім ... ... орын иеленеді.
4. Сусынды таңдаудағы мақсаттар қатарына тағам ретінде және шөл қану
үшін таңдап жатады. Яғни тек ... ... ... ... ... де шырынның
рөлі зор.
5. Қораптағы жазуларды оқу туралы ... ... ... бөлінген.
Біршамасы назар аударса, кейбіреуі кейде, кейбіреуі тауардың жарнамалауына
иланып мүлде орам сыртын оқымайды екен.
6. ... ... әйел адам ... ... жағдайға бөліну кезінде, жалпы шырындардың барлық
сегментке қолжетімді бағада екеніне назар аударуға ... ... ... ... ... ... тәжірибелері
Әлемдік косметика Maxfactor, теріні күтуге арналған құрал Ellen Betrix,
Hugo Boss таңдаулы хош ... Pringels ... мен Folgers ... Procter & Gamble ... ... ... білеміз бе? Ал
Rama маргарині, Magnum ... Organics ... Calvin ... және One ... және Vaseline ... ... шгант Uniever
компаниясынан екенін ше?
Бұл бүкіл ғаламшардағы қызықтыратын корпорацияларға әр түрлі ... әр ... ... ... олардың жарнамасы мен нарықта жылжуына
көп көлемде ақша қаражатын жұмсаудың керегі не?
Өндіруші- фирманың ... ғана ... және тек сол ат үшін ... ... ... және кір ... ... өндіргені тиімді емес пе?
Бұл сұрақтарды түсініп, ұғу үшін алдымен тауар белгісінң құрылу жолын,
бренд деген не, бұл ... ... ... ... біліп алу тиіс.
“The World,s Gliatest Brands” №y University Press, 1997 кітабынан
алынған ХХ ... ... ... ... көрсетілген.
Бұларды авторлар келесі көрсеткіштері арқылы бөлген: салмағы (өз
категориясына немесе нарыққа әсер етуі), ... ... ... ... ... ... таралуы), ені (тұтынушылар типін,
халықаралық перспективаларды және әртүрлі өсімді категорияларды қалай кең
жаулап ... ... ... (сатып алушылар жағынан сенімділікке
шақыру қасиеті).
1. McDonalds –бұл бренд халықаралық қамтылудың квинтэссенциясы, ... ... ... ... және өз ... көшбасшы болғандықтан,
бірінші болып есептеледі.
2. Coca –Cola. Бұл ... –қа ... ... ... Coca –Cola- әлемдегі ең көп таралған бренд.
3. Disney –бұл орынға компания келесі ұран ... ие ... яғни ... бір ... ... ... ... және нығайтатын интегралды жүйе.
4. Kodak. “Кнопканы басыңыз, ... біз ... ... он ... бұл ... ... ... әлем мойындаған тұрақты бренд құруға
мүмкіндік туғызды.
5. Sony. Рекордты мерзімді мықты бренд құра ... ... ... ... ... ... және ... бір нүктеге ... ... ... жаңа өнімді ұсынатын электроника және
зерттеулер.
6. Gillette. Бұл фирма өзінің ... ... ... ... ... Күні кеш ғана ... ... компания ретінде көрінген компания
қазіргі күні өмір стилін бөлісетін серіктеске айналды. Gillette ... және ... ... Mercedes –Benz. ... ... ... ең ... ғажап мысалы. Ұзақ
ғасырлық ұрпақтың қауыпсыздықпен қамтамасыздандырылуы.
8. Levi,s. ... ... ... ол жеміс –жидек -алма” –бұл
ассоцияцияланған тізбекті тағы бір элементпен толықтыруға болады: ... ... ... ... джинстар –аңызды бренд.
9. Microsoft. Компьютермен қопарылған әлем, Билл ... ... ... ... бренді -ақпараттық технология ауқымында өте мықты, ал
қазір программалық ... ... ... ... Marlboro. Marlboro туралы айтатын маңызды ештеңе жоқ, 10 жыл ... ... бұл ... ... ... ... ... ең сәтті бренді ретінде, Coca –Cola танымал. Coca ... 120 жыл ... 1886 жылы ... ... ... ... ... бас ауруға шипа табу барысында, ... ... ... ... Бұл ... ... көк жапырақтары, қант және кофеин
кіреді. Бұл сусынның татымды құндылығын бағалаған Джон, оны ... онда ол бір ... 5 ... ... ... соң ... су қосып, Coca –Cola деп атаған. Ойлап шығарушының өлімінен кейін
бизнесмен Аза Кендлер Coca –Colaның рецептін оның ... 2300$ ... 1893 жылы 31 ... Coca –Cola ... ... ... ... АҚШ
–та тіркелді. Қазіргі күні Coca –Cola ... ... ... ... ... өнімі әлемнің 200 –ге жуық мемлекетінде сатылды. Қазір үлкен және
тез өсімді әлемдегі кітапхана болып ... ... Оның ... ... ... жауап табылатын және мамандандырылған ... ... қоры мол. ... интернеттің бір кемшілігі керекті
ақпарат әр ... ... ... ... «брендте» сервисті енгізу туралы қабылдау үлкен
мағынаға ие, егер өнімдермен ... ... ... ретінде болса,
немесе ол клиенттер сатып алатын ... ... ... Егер ... үлгісі осындай болса, онда сервис тауар белгісін күшейте алуы
мүмкін; сервис өзі ... бола ... ... сол және ... ... ... ... тауарларды болжайтын өндіруші-компаниялар
осы қосымша қызметтерден маңызды деңгейде тәуелді ... Бұл ... ... ... өнім ... күшейту үшін, үлкен мағынаға
ие.
Сервис тауар белгісінң басымды құраушы бола ... ... ... өз ... ... нарыққа
ұсынатын ұйымдарда (консалтингтік және бухгалтерлік фирмаларда, медициналық
мекемелерде, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында, ойын-сауық мекемелерде
және тағы ... ... ... ... бола ... ... брендін тура өнім брендін секілді ... яғни ... ... ... ... және ... ... кең тұтынылатын тауарлары болып табылатын немесе
сезінетін ... ... ие ... компаниялар осылай бұл жағдайды
тиімді қолдануы мүмкін.
Брендттерді ... ... ... ... ... ... мен ... байланысуды ғана емес, басқасын да білдіру қажет.
Тауар белгісінң жетістігі, енді оны білетін клиенттер ... ... ... ... ... мен ... ... эмоциялық байланыстың
күшеюімен бағалауға болады [13].
Кез-келген бренд бұл – жай ғана ат ... ... ... өз ... ... құндылықтарды, сенімдерді және сервистің әсерлерін
жатқызады.
Брендинг сферасында елеулі, күрт ... ... ... мен ... ... ... ... білгендігімен, біз өз
танымын кеңейту мен тереңдетуге немесе көзқарасын ауыстыруға дайын ... ... ... ... неге ... ... ... бір тауар
белгісінң орнына басқа брендтті артық қояды? Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерінен емес таңдайтыны туралы (немесе керісінше)
айтады. Мүмкін олар аңдаусыз деңгейде шешімді қабылдайды.
Алғашқыда қарағанда, ол қарапайым көрінеді. Бірақ-та ... ол ... ... ... WPP Group ... ... ... тобының
директоры, сусынның таңдауын анықтайтын үш ... ... ... ... ... ... ... жататын көптеген сәтті тауар ... ... ... ... басшылықтың болу себебінен маркетологтар тұтыну
тауар белгілерімен, «Coca-Cola», ... тіс ... ... ... ... оңай ... мүмкіндігіне ие болады. Бірақ-та
кока-кола банкасы немесе бутылкасы тұтынушы қолына түсуді талаптану және
клиенттер мен ... ... ... ... ... ... түсуі мүлдем басқа болып табылады.
Адамдар қызмет көрсету сферасында тауар белгілерімен кездескен кезде,
олардың жарнамамен құрылған ... ... ... ... қиынырақ
түседі. Қызмет көрсету процесінде ... ... ... ... бақылау ұсталмайтын және ... ... ... ... ... қамтамасыз ету,
автомобиль жасау, телекоммуникациялар, қонақ үй бизнесі, мейрамхана
бизнесі, ... ... ... ... ... ... де өнімдері тек адамдар арқылы (бухгалтерлік есеп, медициналық пен
заңгерлік қызметтер, шығармашылық ... ... ... бұл ең негізгі мәселе болып табылады [14].
Сіз бренд идеясын фотосуреттерімен, ... ... ... ... ... ... ... аласыз. Адамның мінез-құлқысы –
қызмет көрсету сферасында тауар белгісінң позицияларын күшейтудің негізгі
құралы болып табылады. ... Инд, ... ... бойынша эксперттің
айтуынша, «бір ортақ іс үшін ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын уәделерін тауар белгілерідің әсерін біз
жеңіл жете ... ... ... көрсету процесі кезінде пайда
болатын фирма қызметкерлері мен клиенттер арасындағы өзара байланысты ... ... мен ... өте қиын. Род Орам, бизнес мәселелер бойынша басты
жаңазеландтық аналитигі өз ... ... ... ... ... ... жобалау мен жасау салыстырмалы түрде оңай, бұл
былыққан және ... ... ... ... көрсетудің жетілдіруін
қамтамасыз ету қиынға түседі,» – деп ... ... ... ... ... ... ... көрсетуден бекітетін әсерлер
бренд пен тұтынушы арасындағы қатынасты күшейтеді. 11-ші ... ... мен ... берілу деңгейі арасындағы тәуелділік ... ... ... мен оның ... ... басталады.
Өнімдермен танысу жарнаманың әсерінен туады. Нәтижесінде тауарды сатып алу
немесе қызмет көрсетумен ... ... ... ... Сатудан кейін
позитивті, бекітетін бренд тұтынушыда ұстанушы сезімін арттырады. Осылайша,
келешекте жарнама сатып алушының мінез-құлқына әсер ... күш ... ... ... ... көрушілік сезімін туғызу үшін,
тұтынушылардың қатынастарын (customer relationship ... ... ... ... ... ... қатынастарды басқару бұл –
құрал ғана. Адамдардың өзара арақатынасының мәні өз ... үшін ... ... туралы білу үшін, фундаментальді мағынасына ие болу
қажет. Сонда да, ... ... ... олардың бағдарламалық
қамтамасыз етудің CRM жүйелеріне өз ... мен ... ... үйренуге модельдерін жасауға кеткен аса ... ... ... табыстары неге жүзеге асырмайтындығы туралы
түсінбейді.
Сурет 13 – Брендке ... ... мен ... де лояльділігі кенет көтеріледі, егер
ұйымдар өз инвестициялардың көп емес ... ... мен өз ... және ... ... ... ... сәйкес
келетін қызмет көрсетуіне үйрететін біріктіретін брендинг CRM жүйелеріне
жұмсаса. ... ... ... ... үшін ... ... рет байқалған. Мысалы, оқыту мен дамыту Американдық қоғамы
(American Society for training and Development, ASTD)
өз ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштерін салыстырды. Нәтижесінде
біріншілерде:
– акционерлер үшін нарық ... 20%-ке ... ... бір ... ... сатудан түскен таза табыс ... ... бір ... есебінде жалпы табыс 37%-ке өсті.
Сонымен, қонақжайлылық сферасындағы сервисте тауар белгісінң уәделеріне
бағытталатын, компаниялардың күшті мысалдары бар. Бұл ... ... ... Pret a Manger, Vodafone ... ... ... ... жаңа маркетингтік технологиялар және оның
Қазақстан Республикасында қолданылуы
Технологиялық үрдіс пен өндірістік ... ... ... ұлғаюы, нарықтағы керекті тауардың бәсекелес тауарға
идентификациясының күрделенуі – ... ... ... ... ... құруын қажет етті. Одан басқа, өмірдегі өнердің әлеуметтенуі ... ... және ... ... болуы үшін қолдланатын
уақыт максимизациясына бағыттайды. Брендинг тұтынушыларға тауар ізденісін
жеңілдетуге және тездетуге көмектесе ... ... ... ... ... тиімді құрал ретінде семплинг іс-тәжірибесін қолдайды
(Sampling), яғни ... ... ... мен ... екендігіне
көз жеткізуі үшін оларға тегін тауар үлгілері таратылады. Брендинг әсіресе
сезілмейтін және ойша ... бар ... үшін ... ... ... ... ... бренд аты ең маңызды, ал сол аты
арқылы өндіруші-фирма делдал фирмамен байланысады. Бренд атауын ... ... ... ... ... ұзақ ... ... әдісін құрудың бірнеше әдістері бар.
Неологизмдер (қайта құрылғандар). Атты ойлап табудың техникасы ... ол ... ... ... ... Tulenol, Teflon және ... ... неологизмдер. Бұл әдістің жағымды, жағымсыз жақтары болады.
Біріншісіне неологизм тарихта жоқ екенін жатқызуға болады. Жаңа сөз ... тек есте ... қана ... ... өндірісте таралуы мүмкін
(Xerox, Kleenex, Pampers). Бұл сөздер дүние жүзінде сатылатын ... сай ... тек ... ... бұл ... ... ... тілдерде
жаман сөзді білдіруі мүмкін.
Неологизмдердің ең басты ерекшелігі – олардың ештеңе ... бар ... ат тек есте ... ... ал ... бейнелеуі
мүмкін.
Қарпайым ауызекі тілде қолданылатын сөздер. Мысалы, Sprint, Oracbe,
Time, Monager - бұл ... ... ... не өндіретінін айқын
білдіреді. Бар, қолданылатын сөздер тауар немесе компанияның өзгеруіне ... ... Аpple ... ... ... ... ... сияқты емес
болып танылады, бірақ достық қарым-қатынастағы, ашық және ... ... Оған кері жағы бар ... ...... ... ... толық ауысу мүмкін еместігі. Солайша, «Ролс-Ройс» неміс тілінде
«Silver Manure» («Күміс көң») деп аталатын қымбат жаңа Silver Mist ... атты ... ... Екінші проблема толық ... ... ... ... ... ... ... сөзі құрамына көп сусындар
кіретін, ешкімге лайықты бола алмайды және ... ...... ... еместігі. Stiletto, жаңа қызанақ соусы үшін, «Big Sucker» ... ... ... ... Гибриттер (аббревиатуралар). Think Pad, PanAM және
Aquafresh осыған жатады. Мұндай аттарды қолдану себебі ... бір ... ... ... ... ... ал ... жағынан –ондай атты
тіркеуге толық құқылысыз. Және бұл сөздерді аудару да қиын емес.
Акронимдер. ... BP және IBM, яғни British ... ... Business Machines ... есімізге түсіндергеннен кейін
түсінікті болады. Акорнимдер бізге өз темірлерін бір топ әріптері ... ... ... келіп жетті. Акроним сөзерін қолдану біздің
заманымызда мәлім емес, ол жаңа сөзді есте ... ... көп күш, ... оны есте ... қиын және ол ... ... түсіндірмейді.
Келесі 7 ереже арқылы сіз өз тауарыңызға немесе өз ... ат ... ... және ... ... ұзын және ... ... сәті
тауарлар да бар. Бірақ, оларға сәттілік аты арқылы келген жоқ. Жақсы ат
тез сақталауы және тұтынушыға қандай да бір ... ... ... Басқалардан озат және кездесетін. Идеалды атау тұтынушыға тез, ... ... ... Шындықпен байланысты. Жақсы атау компания немесе тауар ... ... ... ... ... орнықтырады. Сіздің компанияңызда мақсат бар.
Жақсы атау тауар не үшін қызмет ететінін және компания ... ... ... ... атау бірінші минуттан бастап тауар мен тұтынушы
арасында ... ... ... бастайды.
- Есте қалатын. Атау тез есте ... ... ... және жеңіл
қабылдануы тиіс.
- Көз және құлаққа жағымды. Ми сөзді ... ... ... ... ... жиі ... ... ол естілуге жағымды болуы тиіс.
- Кері қауымдастықсыз. Жақсы атау кері сезім және байланыс ... Осы ... ... ... ... болса, онда ол
атау озат екені анық.
Тауар белгісінң құрылымын қалыптастыру 4 негізгі кезеңнен тұрады:
- Портфель ішіндегі әрбір бренд ... ... ... мән мәтінінде тауар белгісінң анықталуы;
- Портфель құылымы;
- Графикалық және вербальді құрылыстың іске асырылуы.
Әрбір ... ... ... бұл ... орнығуының маңызды
кезеңі.
Тауар белгісінң көп тараған ролі немесе ампуласы: стратегиялық бренд,
бренд -«тетігі», бренд- «жұлдыздар» және ... ... ... бренд қалыптастыруды шешу жолдары
1.Кадрлар барлығын шешеді. ... ... ... ... мамандарының жетіспеуі құпия емес. Жыл сайын еліміздің
3000 ... Қ.Р. ... ... ... иегері болуы.
1993 жылы 5 қараша №1394» Қ.Р.Президентінің халықаралық ... ... ... ... ... Егер ... кадрлар болса, мемлекетіміздегі экономикалық
климатқа көңіл бөлулері қажет. Өзінің 15 жылдық тәуелсіздігінде Қазақстан
экономикада, халықаралық ... ... ... ... уақытта
мемлекетіміздешағын және орта бизнеске компаниялар, заводтар ... ... ... ... Өкімет және мемлекеттік құрылысқа ... ... ... ... ... ... бренд айналымда
болуы тиіс.
3. Отандық тауар белгілерідің Қазақстандық инвестициялық фондынан
қалай өңделетіндігі, Ресейлік компания V-RATIO Business ... ... және ... ... ... ... зеттеулер жүргзу
қажет. Бірақ, менің ойымша осындай деңгейдегі зерттеуер тегін немесе арзан
болуы тиіс, ... бұл озат ... ... ... ... үшін ... өткен кәсіпкерлер форумында Н.Назарбаев шағын және орта бизнес
туралы өзінің жаңа ... ... және мына түзу ... ... «Кәсіпкерлік экспортқа бағытталуы тиіс. Қазақстанда өндірілген өнім
тек отандық нарықта ғана емес, бренд «Қазақстанда жасалынған» деп ... ... ... ... тиіс».
4. Еліміздегі жаңа және ескі тауар белгілерідің айналымы және жылжуы,
нарықтан шыққаннан кейін брендпен не ... ... ... ... ... және тауар белгісінң өмірін ұзартатын маркетингтік
жиындардың ... ... ... ... мамандардың
қатысуымен оқытылатын тренингтер мен ... ... өте ... ... ... заманғы бәсекелестіктегі брендинг рөлі туралы бренд
–менеджердің қызмет етуі және де ... ... ... бастап неймингке дейінгі бренд – кодының құрылуы және ... нені ... білу ... ... семинарлардың мақсаты
болып: маркетингтік қызметті ұйымдастыру мен жоспарлауды қамтамасыз ететін
негізгі ... мен ... ... нарықтағы тауарлы марка мен тауар
белгісінң өңделуіне қажетті.
5. Қазақстандық жарнама дегеніміз не және жалпы ... ... бар ... ... көп ... ... жарнама- экономикалық барометрі.
Ұлы депрессия кезінде Рузвельт өзінің ... өз ... ... солайша оладың тұтынуын ... ... ... ... жоғарылады. Қазақстанда жылдан жылға
жарнамалық агентстволар ... ... ... ... ... белгілеріі келеді, ал ол жағдай отандық өндірушілердің өсуіне ... ... ... ... Егер елде лайық мамандар болса, онда
жарнамалық агентстволардың ... ... ... сұрақтар туады.
Мемлекетке халықаралық нарыққа шығарылатын өнім және тауар – дән, ... т.б ... ... үшін ... субсидиялар мен дотациялар болуы
қажет.
6. Жарнама сферасындағы заңның қатаңдауы, тауарлы марка мен ... ... ... белгілері әлемдік нарықта бәсекелесуі үшін ең алдымен
біздің еліміз – туған Қазақстан керекті деңгейде болуы ... ... ... ... ... қатысады, аймақтық деңгейдегі серіктестік
ара-қатынастарды күшейтуде өз үлесін қосатыны алғашқы рет ... Ең ... ... шегі ... жиын ... ... және дәстүрлік дін
көшбасшыларының бір қалыпты съездерін еске алуға ... ... ... етіп ... ... Жағымды «сыртқы политикалық бренд»
Қазақстанға құрады. Ал мемлекеттің ... ... тура ... ... ... табылады.
Бренд сатып алу үлгісінен немен ерекшеленеді? Батыс тарихынан 8ден 22
дейінгі ерекшеленетін атрибуттарын табуға болады. Оларды 5 ... ... ... ... ... ... ... тауар белгісінк емес ұқсас
тауарларға қарағанда, брендталған тауар нарықта өзінің ... ... ... ... ... үлгі ... ... белгісінк емес тауарларға
қарағанда, жүргізуші брендтардың жылжытуы астында өнімге деген сұраныс тым
жоғары қарқынмен өсіп ... ... ... ... ... ... белгісінк емес ұқсас
тауарларға ... ... ... өзінің буынтық шеңберінде тым
жоғары бағалық ... ... ... ... ... ... әрбір метрінен үлкен пайда түсіргендіктен,
қорында күшті бренді бар ... ... үшін ... ... жүргізу оңай.
5) Брендтардың ең маңызды үлкен бөлігінің ... ... ... ... құрайды, яғни сатып алудан бас тартады
немесе ... ... Сол ... ... ... марка сияқты
абсалютті әділдік деңгейі 10-15% көтерімейді.
Жалпы айтқанда, бренд компанияның тауарларына ... ... ... ... ... ... ... отырады. Егер тауарлық марканың құны оның
шығындары мен заңдық қорғау орындарынан өту бұл максимум мың доллар ... ... құны ... 10 ... ... құрайды, кей жағдайларда 100
миллион долларға дейін ... ... ... бұл фирмаға иелік етудегі таза қазына. Тауар
белгісінң бағасына жасалған тәсідер ... ... көп, ... олар әлі
нақты бөліп шығарылып тасталған жоқ.
Бізде қазақстандық ... ... және ... ... Онда ... ... құны саудалық маркада әлі құралған
жоқ. Сатып алу қазірде де басталған ірі істер ... ... ... ... бренд құны жалпы бағаға кірмейді. Бұл мүлдем дұрыс емес,
себебі бренд компанияның ... ... ... ... ... ... жанында брендтарды біз бұл жұмыс жөнінде лидерлік жасаушы «Interbrand»
ағылшын компаниясының методикасын қолданамыз. Бұл ... ... ... ... брендтарын өлшеуге болады. Одан басқа біз сапалы
маркетингтік ... ... ... ... әдіс керегінше жеткілікті бағалауды қысқа мерзімде тек ... ... ... және ... ... іске ... ғана ... асыруға болады.
Бренд құнының бағасының 4 кезеңі бар:
1.Сегментация
Тауар белгісінң құнында жалғыз каналды дистрибуциялар немесе біркелкі
топтық тұтынушылары ... ... ... ең алдымен тұтынушылар
жағынан, тауарлық жағынан және ... ... ... Жеке ... ... ... ... брэнд құнын
қарастырады. Обеъективтік сегменттер бағасы ең алдымен қаржылай ... пен ... және ... ... ... Біз ... бар ... пайдаланамыз. Көрсеткіштердің 2 түрін
жинаймыз. Бірішіден тауар белгісінң бейнесіне яғни тұтынушыларды қалай
қабылдайтындығы. Осы ... ... 5 саты ... ... ... ... образ
в) Азық-түліктер образы
г) Тауар белгісінң құндылықтары мен индивидуалдығы.
д) Пән ерекшеліктері
Екіншіден, нарық үлгісіндегі марканың ... ... ... тағы ... ... де, бұл ... ... көрсеткіштердің
жиынтығы. Онда тауар белгілерідің сандық мәліметтерінің таратымдылығы және
сапалылығы, сонымен қатар тұтынушылардың қабылдауы.
2.Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... алып келетін үш жастық кірістер ... ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде төлем
төленетін пайыздар мен салықтардың соммасы тауар белгісінң пыйдасы болады,
сосын одан ... мен ... ... ... ... Негізгі бизнес факторларына саралау жасау: тауар белгісінң рөлі.
Материалды активтердің қай бөлімі брэндпен ... ... рөлі ... Кей ... мысалы порфюмерлік саласында.
Бұл жерде пайда қаншалықты материалды активтердің қарамағында ... ... ... ... тұтастай жатқызылып отырады. Тауар ... ... ... ... қатар тұтынушылардың сатып алу ... ... ... әсер ететіндігін қадағалап отыру қажет. Ол үшін ... ... әсер ... бастапқы факторы анықталады.
Консультанттармен ұйымдастырылған фокус-топ мәліметтер мен ... ... да ... нарыққа сүйенеді. Егер қажет болса, компания
қосымша маркетингтік ... ... ... ... бағасы пайыздық
көрсеткіште көрсетіледі. Материалдық емес ... ... оны ... ... көбейтіп,брэндтің жалпы пайдасының көрсеткішін алады.
4.Бренд күшінің бәсекеге қабілеттілігіне сұрыптама жасау.
Мүмкіндігінше жорамалданып ... ... ... ... ... ... сұрыптау жолымен анықталады. Күшті брэнд
өнімдер мен қызмет көрсетулерге ... ... ... қамтамасыз ете
отырып, келешекте табыстың тұрақты болуын құрайды. Бұны өлшеп алу үшін
тауар белгісінң ... ... ... ... ... ... ... анализдайды. Бұл операция жұмыс істеп жатқан брендқа нарық
бағасын және секторын оның ... ... ... ... ... ... ... тауар белгісінң күшті жағы оның тәуекелділігіне
әсер ететін дисконтталған ... ... ... ... ... тіккен
ұтысы сияқты, бұл қатар өзін тәуекелсіз активтерге ұқсатады. Қаншалықты
күшті бренд ... ... ... ... ... ... ... Тауар белгісінң құны 2 ... ... ... ол- ... бір уақыт кезеңінде
қалыптасқан барлық ... ... ... ал ... ... өсімдерінің бірқалыпты болуы үшін алдыңғы жылдарға үнемі ... ... Ол ... ... ... ... бейнелейді. Бұл
көрсеткіштердің барлығы бірге ... ... 1 ... ... ... ... бірге әр түрлі жақындау жолдары қолданылады: маркетингтік
сапалы көрсеткіштерді қаржылық ... ... ... таза пайда сәйкес индекстерге көбейтіледі. Барлық жақтама бағалық
күшті брендтен индекс ... ... ... ... ... ... шығады
1) Нарықта көшбасшылық жасау. Төменгі деңгейлі маркаға қарағанда,
көшбасшылық ету ... ... ... ... және бағалық
сапалылығымен иемденеді.
2) Тұрақтылық. Ұзақ уақыттық саудалық тарихы саудалық марка.
3) Нарық. Облыстардағы ... ... мен ... ... ... нарықтарға қатысушы маркалар азық-түлік тауарлары сияқты
бағалы болып келеді.
4) Халықаралық.
5) Халықаралық негізгі ойлар. Жалпы ұзақ ... ... ... оның әрдайым тұтынушылар үшін ... ... сай ... ... ... ең ... критери болып есептелінеді.
6) Қолдау көрсету. Мақсатты бағытталған қолдау мен ... ... ... ... ... деп есептелінеді.
7) Сақтық. Тіркелген саудалық белгі.
Осы айтылған критерилердің ... ... ... ... марка
күшінің көрсеткіші болып табылады. Қаншалықты ... ... ... ... ... ... жоғарылайтындығы айдан анық
болды. Қазігі кезде ... ... 20% ... ... ... ... қалай бренд болып қалыптастық?
Ең алдымен тауар белгісінң атын ойластыру керек, корпоративтік түсім,
филасофиясы мен миссиясын ... ... ... ... ... ... ... алып қалуларға кірісу.
Кәсіпорын өз қатарынан ерекшеленіп тұру үшін, бәсекелестер арасында
өзін жарқын ... ... ... ... ... ... үшін біз
қызыл түсті таңдадық. Бренд сенімділігіне қатысты кәсіпорындағы сервис
айналасында ... ... ... емес ... ... құру.
Бізбен ешкімде бәсекеге түсе алмайтын күшті бренд болуды ... ... ... ... ... ... есепке алмайды.
Сондықтан да ең ... ... ... ... ... ... ... керек. Тағы да айта кететін жәйт
өзіміздің өніміміз бен ... ... көп ... ... ... ... шындық қиялдардан асады.
V-RATIO BUSINESS CONSULTING компаниясының ... ... ... ... ... Ол ... ... басқару кеңесінің
көптеген үлкен проектердің негізін ... Екі ... ... Кевин Клэнси мен Питер Криг өздерінің кітаптарында АҚШ
нарығының ... ... ... ... ... ... инвестициялық қайтарымдар қалай болады? 1% -дан 4%-ға
дейін. Компанияның 14% үшін жарнамалық ROI ... ... 2% үшін – ... Тек қана 16% ... ... үшін 5%- дық ... болды. «
Көптеген компаниялар өзінің ақшасын жарнамаға жұмсамай, ... ... ... ... ... Бұл ... алған жалпы заңға
сыйымды ... Бұл ... тек бір ғана ... ... Маркетингтік
қарым қатынастың нәтижелілігіне және жеке жарнамаларға тез ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
- маркетингтік бюджеттің қысқарылуы.
- Маркетинг және ... ... ... шешімдерінің
абыройының төмендеуіне және залалдануына әсерін тигізеді.
-Жарнама саласындағы басқарушылық пен пайдалылықтың қысқаруы.
- Маркетингтік консалтинг және ... ... ... ... қысқарылуы.
Бренд бағасы маркетологтарға көмектесуде:
Тиімді ағымдық шығындарды қысқа мерзімді көзқарастарсонымен қоса ... ... ... ... ... ... нәтиже уақытын кері және оң ... ... ... ... ескере отырып, бюджеттің ... ... ... шешімдерді дұрыс қабылдай білу. Фирманың ... ... жеке ... ... бағалайды.
Бренд бағасы қаржыгерлерге көмектеседі. Трансферттік келісім шартта
бағаны анықтауда (франчайзингте, саудалық маркалардың сатылуында) оптималды
бюджеттің ... ... ... ... осы уақытта
қаржыландырмаудан жапа шегеді, ал көбісі «тұйықталғандар» үлкен бюджетті
күйдіруді жалғастырады. ... ... ... ... ... ... және күнделікті шартты шығындар ... ... ... ... ... бағасына деген бейімделулердің
тәжірибелік бағыты көп. Олар бір-бірінен мықты. Фирманың табысы жоқ дегенде
салымдардың ... ... ... басқарушылығынан алу. Бұл жағдайда
қызметкерлердің жартысынан көбін ұятты жағдайда жұмыстан ... ... ... ... ... ... бұл жағдай болашақта болуы мүмкін, егер
барлығы қатаң тексерілуде болса? Ол жеткілікті және толық әдістердің бренд
құнының бағасы мен ... ... сөзі ... кезде көп қолданылатын бренд сөзінің әсерінен
туған. Шығу тегіне қарамастан брендинг сөзі ... ... ... қарастыратын болсақ: «брендинг ондай қорқынышты ... ... тым ... айту себебінен қорқыныш туады. Басынан бастайық....
Сыпыртқы бұл – ... ... ... емес, бірақ тұтынушылық
қасиеті ерекше - бұл жай тауар. Егер көп сыпыртқы ... ... ... ... «Вениамин» атты сөз жабыстырса, оны тани бастайды. Бұл
тауарлық ... ... Егер ... өте ... ... көтеріп, сұраныс
төмендемесе және көбінде: «Ваниамин» не дегенде: «Бұл өте ... ... бұл - ... ... ... ... 2-3 жыл ... Шығындарды алатын
болсақ, мамандардың есептеулері бойынша 5тен 10 млн доллар арасында болуы
мүмкін (Батыс нарығын алатын ... Есте ... ... ... қалай
атасаң, ол солай жүзеді» Брендте мұхиттағы қайық сияқты. Атты ойлап табудың
3 жолы бар:
- Компанияның аты ... ... аты ... ... ... ... артықшылығы брендке жарнама жасағанда, компанияға да жарнама
жасалады. Кемшілігі тауар ассортиментінде туады. ... мен таң ... ... ... ... қызыл LG жазуы бар балаларға арналған
тіс пастасы. Ол тіс ... ... ... қоя салды. Себебі бұл
логотип техникамен байланысты. Кім білер сол тіс ... әлі ... ... ... ... сөз, ат ... сөз тіркесі. Мысалы: Guinness; Царицино. Оның
жағымды жақтары сөздерді тез есте қалушылық пен дайындарды ... ... бұл ... ... заң ... ... қиынға түседі.
Мысалы біз брендімізді «Белочка »деп ... ... ... ... ... ... атты бренд шықпайтындығына
кім кепілдік бере алады. Кепілдік жоқ сонымен қатар ... ... ... ... Жаңа сөз ... ... емес сөз ... Pampers Chupa chups. Бұл
атын тауып дамыту, өнімді одан әрі жылжыту жағынан ең қиын жол. ... ... ... ең ... ... ... жағынан үлкен мүмкіндіктер туады.Бұл жаңа тауарларға үлкен
қатысты. Мысалға Pampers пен Сhupa chups ... ... осы ... ... ... ... Негізгісіне көшуге уақыт келді. Нарыққа тауар белгісін ... мен ... қалу ... түседі. Белгілі ережелер бар. ... ... ... ... ... ол ... да ... Бірақ «Вениамин» деп
атағаннан кейін атына сай болуы керек.
- Дифференцилды ой: Әрбір нәрсеге, оның ішінде сыпырғыға да ат ... ... ... аз. Тіпті бір құрып қалған шоғырға ерекше ат қою
қажет болады.
- Маркетингтік комплекстің толық ойластырылуы және тауарды ... ... ... алшақтап қиялдап көрейік, шаң сорғыштарды
ұмытып, «Вениаминды»қымбат элитті ... ... ... ... ... болмайды. Арнайы өңделген тұтқалар онша
шыдамайды, ... ... ... ойын одан әрі ... ... ... ... осы жағдайда дәл келеді.
- Мақсатты бағытталған тырысулар. Тауар белгісінң жалпы ойы қысқа, анық
болуы керек. Жай ... ... қалу ... Тауар белгісінң тұтастығы. «Вениамин» халық арасында ... ... ... жібердік. Біз түрлі түсті тұтқалар шығара бастадық. Сатып
алушылар ағыла бастады. Барлық тауар таусылады, бізде ... ... ... не ... ... ... бәсекелестерге ауысады. Қорларды
толтырғанша тұтқалар ұмытылып кетеді.
Тауар белгілері не үшін керек?
Тауар белгісінң бірнеше артықшылықтары ... ... ... ... ... ... ... да брэндтік еместен
қымбат сатуға болады. ... ... ... кезде баға бойынша
бәсекелеспеген жөн.
-Бренд- бұл жай сөз емес, бағасы бар сөз. ... ... ... Оны ... ... тәсілі «premium-price». Егер Х-
«Вениаминнің»бағасы болса,Y-қарапайым сыпырғының бағасы, яғни брэндтік емес
сыпырғының , ал ... сату ... ... ... ... мына
формула бойынша есептеледі: (Х-Y)хN
-Тауар белгілеріі бар компонияларға жаңа ... ... ... ... ... шығу оңайға түседі. Мысалы, біз сыпырғыларға қоса ... ... да ... деп ат ... Енді жаңа ... тауар белгісін дамыту қымбатқа түседі. Бірақ дұрыс жолды таңдаса,
табыстар шығындардан асып ... ... ... осы жолды
ұстануда.
Қонақжайлылық сферасындағы сервис тәжірибесінде брендингті қолдана
отырып, төрт маңызды пайданы алу ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетуін» бақылауды
қайтарады. Компаниялар дәстүрлі, тауар белгісін ... ... ... ... клиенттер ол туралы өз жеке стандарттар бойынша
қарайды. Сондықтан ұйымдарға өзбетімен жақсы және ... ... ... қиын ... ... Осы ... ... егер оларға
тұтынушылар айтпаса, қызмет көрсетудің қандай ... ... ... ... ... өндірістік кәсіпорындар
секілді, қызмет көрсететін компаниялар да, қызмет ... ... ... ... не күтетіндігі туралы хабарлаңыз, өз
қызметкерлерден бұл стандартқа сай ... ... ... ... ... брендке қатынасы өзгереді.
2. Брендке бағытталған сервис ұйымға стандарттарды бес ... ... ... ... Сервистің бес ... ... ... ... Texas A&M ... ... ... алынған сауалнамалардың нәтижелері негізінде құралған.
Оларға: сенімділік, беріктілік, ... ... ... және сезгіштілік қабілеттілігі. Сервис брендке сәйкес болған
жағдайда, ұйым тауар белгісінң нақты стандарттарын сервисті ... бес ... ... ... ... ... Брендке бағытталған сервис күшті реттеуіш болып ... ... ... ретімен орындап отырған ұйым, үлкен жарнама бюджетінсіз
өз брендін күшейте ... ... өз ... орындаған компания сирек
кездесетіндіктен, өз уәделерін ... ... өзін ... ... ... ... ие ... отыр.
4. Табысты брендинг квазимонополияны жасауы мүмкін. Ірі компанияларды,
мысалы, Coca-Cola компаниясын бірінші позициядан ... ... ... бірақ-
та брендтегі сервис кішігірім тауар белгілеріге өз ... ... ... ие ... ... белгісін күшейтетін тауар немесе қызмет мақсатты аудитория үшін,
магнит болып кетеді.
Бренд уәдесіне сәйкес ... ... ... ... ... бұл ұғымның жалпы мағынасында береді. Бірақ сервистің брендтегі
тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... асады [17].
Енді қонақжайлылық бизнестегі тауар белгілерідің сервисі ... ... ... ... ... ... байқаймыз.
Олардың осы ерекшеліктері туризм индустриясындағы орналастыру құралдарының
(қонақ ... ... ... ... әсер етеді, мейрамхана
бизнесіндегі компаниялардың өнімдері, яғни қызметтері ... ... ... ... ... ... олар осы ... жетістіктерге
ие бола алмай, бренд болмас еді.
Сондықтан мейрамхана нарығындағы кәсіпорындар бренд атауына ие болу
үшін, қайталанбас қызмет ... ... ... ... ... ... ... маркалары «IL Патио», «T.G.I.Fridays», «Планета суши» және
т.б. өзіндік ерекше стилін, сервисін ... ... ... оның ... міндетті түрде келуіне жағдай жасайды, мысалы, компанияның ... ... ... ... ... ... ... бағалау әдісі
3.1 Тауар белгісін бағалағанда қолданылатын әдістер
Тауар белгісін бағалауда шығындық әдістің қолданылуы
Өнеркәсіптің активтері мен ... ... ... нарық
құрылымы өзгеруінен, есеп әдісін қолдануда, баланстық құн нарық құрылымымен
сәйкес келмейді. ... ... ... ... түзеу керек.
Бұны жүзеге асыру үшін әр баланс активы нарықтық бағамен ... ... ... ... ... капитал қорын көрсетеді [5].
Жеке капитал = Актив – ... ... ... ... ... әдіс 2 ... ... таза актив құны әдісі;
– құнын жою әдісі.
Құнды бағалаудағы ... әдіс ... құн және ... ... барлық айырмашылықтарға қарамастан нарық қатысушылары құн мен
бағаны өндіріс пен ... ... ... алу ... ... ... ... қолданғанда бағалау құны белгілі бір объектті
өндіруге (қайта өндіруге), оны жеткізу мен ... ... ... ... ... ... ... немесе жанама түрде есептеу арқылы
анықталады.
Тауар белгісін 3 түрлі әдіспен анықтауға болады: ... ... және ... ... ... ... ... капиталының құндылығы жеткілікті
түрде қалыптасқан нарық жағдайындағы сатылу сомасымен анықталады ... ... ... бизнестің ең ықтимал бағасы нарықпен
белгіленген ұқсас фирманың ... сату ... ... мүмкін.
Салыстыру әдісінің теоретикалық негізгі қолданудағы мүмкіндігін
дәлелдейтін, ... ... ... ... объективтілігіні болып
келесідей жағдайлар саналады.
Бағалаушы ұқсас компанияға немесе олардың акцияларына ... ... ... ... бір ... ... ... Дамыған
қаржылық нарық жағдайында компанияның бүтіндей алғандағы ... ... ... ... ... құнының шамасына әсер ететін көп
факторларды интегралды ... ... ... ... ... пен ... ... байланысын; тәуекелділік деңгейін; салалардың
даму перспективаларын; компанияның нақты ерешеліктерін және нарыққа сенетін
бағалаушының жұмысын ... тағы да ... ... ... ... әдісі альтернативтік инвестициялардың ... ... ... ... сала отырып, ең алдымен болашақтағы
табысты сатып алады. Инвесторды өндірістік, технологиялық және ... ... да ... тек ... алу ... қызықтырды.
Компанияның бағасы оның өндірістік және ... ... ... даму перспективаларын бейнелейді. Сондықтан, ұқсас
компаниядарда пайда дивидендтік төлемдер, ... ... ... ... құны ... маңызды қаржылық параметрлермен және баға
арасындағы байланыс бір-бірімен сәйкес болуы керек.
Салыстыру ... ... ... ... ... ... ... әдісінің негізгі артықшылығы бағалаушының ұқсас компанияның
сату-сатып алу бағасынан хабардар болуы болып ... ... ескі ... ... ... ... ... мақсатқа жеткен нәтижелерін бейнелейді. Сол кезде
табыстық әдіс болашақ табысқа болжамда бағытталады.
Сонымен ... ... ... бағалау практикасында оның қолданылуын
шектейтін маңызды жетіспеушіліктер қатарын көрсетеді. Біріншіден, есептеу
негізі өткен кезде мақсатқа ... ... ... ... ... бұл әдіс ... даму перспективаларын ескермейді.Екіншіден,
салыстыру әдісі жан-жақтылық қаржылық ... ... тек ... ... ғана ... сонымен қатар, бағалаушы таудап алған ұқсас
фирмалардың аналогы ретінде көп мөлшері ... ... ... ...
аналогынан қосымша ақпарат алу-күрделі және қымбат процесс.Үшіншіден,
бағалаушы негіздік дәлелді талап ететін ... ... ... аралық
есептеулерге және қорытынды шамаға түзетулер енгізуі керек. Бұл практикада
мүлдем бірдей компаниядар жоқ ... ... ... ... ... ... кезінде аларды жою жолдарын ... ... ... ... ... қолданудың бірінші жағдайы – ... ... ... ... бұл ... ... келісім туралы мәліметтерді
қолдануды болжайды. Екінші жағдай – бағалаушыға қажетті қаржылық ... ... ... ... жол ... ... ... – бағалық және
қаржылық ақпаратқа құйылатын арнайы қызметтердің болуы болып ... ... ... үш ... ... қолданылады:
– аналог-компания әдісі;
– келісім әдісі;
– салалық коэффициент әдісі.
Аналог-компания әдісі немесе капитал-нарығы әдісі ашық қор нарығында
қалыптасқан бағаны қолдануда негіз ... Ашық ... ... ... ... салыстыру негізінде қызмет етеді. Сондықтан, берілген
тәсіл миноритарлық акция пакеттерін бағалауда қолданылады.
Келісім әдісі немесе сату ... ... ... ... ... ... оның ... акция пакеттеріне баға беру негізінде жүзеге
асырылады.
Салалық коэффициент ... ... ... ... әдісі баға мен
анықталған қаржылық ... ... ... ... ... және ... қорытынды шамасы.
Бағалық мультипликаторларға сипаттама.
Салыстыру әдісі кезіндегі компанияның меншіктік капиталы ... ... ... ... ... саналады.
Бағалық мультипликатор компанияның нарықтық бағасымен өндірістік ... ... ... ... ... арасындағы
байланысты бейнелейді. Мұндай көрсеткіштер ретінде тек ... ғана ... ... ... ... ақша ағымын қолдануға болады.
Бағалық мультипликаторларды есептеу үшін мыналар қажет:
– аналог-компанияның меншік капиталының ... ... ... ... анықтау керек. Ол үшін ұқсас ... ... құны ... ... санына көбейтіледі. Бұл
формуладағы алымның мәнін береді;
– тиісті қаржылық көрсеткіштерін есептеу: пайда, таза актив құны және
тағы басқалар.
Бағалау ... ... ... 2 түрі ... және ... мультипликаторларға [9]:
– «Баға/Пайда»;
– «Баға/ақша ағымы»;
– «Баға/дивидендтер»;
– «Баға/өткізуден түскен түсім»;
– «Баға/физикалық көлем».
Моменттік мультипликаторларға:
– «Баға/активтердің баланстық ... ... ... ... ... ... ... тобы тауар белгісін бағалауда ең көп таралғаны болып
саналады. Мультипликаторды есептеуде аналитик оны ... ... ... ... ... Сондықтан, таза пайда көрсеткішінен
басқа салық салғанға дейінгі пайданы және ... ... ... пайданы пайдалануға болады [10].
«Баға/Пайда» мультипликаторын қолдану үшін бухгалтерлік есептеуді
жүргізу тәсіліне байланысты, сондықтан ... ... ... ... ... пайданы бірдей стандартқа үлестіру жүйесі қолданылады.
Барлық түзетулерді жүргізгеннен кейін ... ... ... ... ... деңгейіне жетуі мүмкін.
«Баға/ақша ағымы» мультипликаторын есептеу негізі амортизация саласына
көбейтілген кез келген пайда көрсеткіші болуы ... ... ... ... ... ... қолдануы мүмкін.
«Баға/ақша ағымы» мультипликаторын қолданудағы ең көп таралған
жағдайлары ... ... ... ... аз ғана ... және ... ... мультипликаторлары. Берілген мультипликатор
потенциалдық дивидендтік төлем ... ... ... шын ... төленген
дивиденд базасы ретінде есептелуі мүмкін.
«Баға/дивидендтер» мультипликаторы ақпараттарды есептеу үшін қажетті
жеткіліктерге қарамастан, ол жиі қолданылады. Бұл ... ашық ... ... табысты төлеу ретінің өзгешілігімен байланысты болады.
Жабық қоғамдарда меншік иесі арендалық төлемдердің төмендеуі ... ... ... ... ... ақшалай пайда табады.
«Баға/өткізуден түскен түсім», ... ... ... ... ... мультипликаторы
негізінен, басқа әдіспен алынатын нәтижелердің объектілігін тексеруде жиі
қолданылады. Жақсы нәтижелерді мультипликатор компанияның ... ... ... ... ... сақтандыру, ритуалдық қызмет
көрсетулер және тағы басқалар). ... ... ... ... ... тәуелді болмайды.
«Баға/физикалық көлем» мультипликаторы «Баға/өткізуден түскен түсім»
мультипликаторының бір түрі болып табылады. Оны қолдану кезінде баға ... ... ... ... ... ... ... орнатылған құрал-жабдықтардың санын ... ... ... ... ... ... ... үшін қаржылық база ретінде барлығының және ... ... ... ... ... немесе соңғы есептеу мерзіміндегі
баланстық құнын пайдаланады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпарат қолданылады.
«Баға/таза активтер құны» мультипликаторы. Мұндай мультипликаторды
келесі жағдайларды сақтаған кезде ғана қолдануға болады:
... ... ... ... ... салуды білдіреді:
жылжымайтын мүлік, бағалы қағаздар, газды және мұнай құрал-жабдықтары;
– компанияның негізгі қызметі болып ... ... сату және ... ... ... ... жағдайда өнімге шамалы құн қосады.
Құннын қорытынды шамасының қалыптасуы
Құнның қорытынды шамасының ... үш ... ... ... ... ... мақсатқа сәйкес қолданылатын мультипликатор
шамасын таңдау;
– бағалық мультипликатордың әр түрлерін қолдану кезінде ... ... ... ... ... қорытынды түзетулер енгізу.
Бағаланатын компанияда мақсатқа сәйкес қолданылатын мультипликатор
шамасын ... Бұд ... ... бойынша көрсетілген бағалау туралы есеп
беруде белгіленген нақты ... ... ... ең ... және жауапты
этап болып саналады. Бірдей компаниялар болмайтындықтан, ... ... ... бір ... ... да ... мультипликатор
шамасының диапазоны ... ... ... ... ... ... шамасын шығарады және оның аналог бойынша
орташа және медианалық шамасын есептейді.
Бағалық мультипликатор ... ... ... ... ... орташа және медианалық мәндегі анализ негізінде, сонымен қатар,
салыстыру элементі бойынша бағаланатын ... ... ... ... ... ... компанияларды іріктеуге алып
келеді.
Аналогтарды ... үшін ... ... усынуға болады:
бағаланатын компанияның көрсеткішіндегі барлық диапазоны бойынша көбею және
азаю көрсеткіштерін ... ... ... ... ... ... ... төмендейді, бірақ та
экономикалық теория математикалық есептеумен сәйкес кем ... ... ... ... мән ... ... бағалау процесінде «қаржылық коэффициенттің жинақ
кестесінде» топталған қаржылық ... ... ... ... ... шамасын таңдау үшін аналитик ... ... ... ... пайдаланады. Қаржылақ коэффициент
шамасын салыстырған кезде үйлесімді компаниялар арасындағы ... ... ... ... ... ... жинақ
кестесін» қолдану арқылы ... ... үшін ... мәні ... ... ... Бұл үшін ... қаржылық коэффициент мәнінің графикалық салыстыру методикасын
қолдануға болады. Аналог тізімі бойынша ... ... ... мәні ... Мынандай математикалық негізді ұсынуға ... ... ... ... мәні 0,95–0% деп алынады,
максималды мәні 4,2–100% деп алынады. Сонда бағаланатын компания ... мәні ... тең, % ... ... құрайды.
((1,34–0,95)/(4,2–0,95)).
Аналог-компания әдісі ашық акционерлік қоғам бойынша қор ... ... ... ... сондықтан да, бағалық
мультипликатордың шамасын бағаланатын компанияның капиталының ең ... ... ... ... әдіс ... ... барлық түрлерінің
максималды санын қолдануға рұқсат етеді, олай болса, есептеу процесінде
құнның соншалықты нұсқалары ... ... Егер де ... ... ... ... ... нарықтық құнының ең қарапайым орташа
шамасын ұсынса, онда бұл оның ... ... ... ... ... ... шамасын объективті тәсілмен анықтау болып
өлшеу әдісі ... ... ... ... ... үшін ... ... шамасы алынады (1кесте).
Кесте 8
ЖШС «JUICY» құнының алдын-ала шамасының өлшемі
|Мультипликатор |Алдын-ала құн, |Үлес салмағы ... |
| ... | ... ... ... |55 |0,6 |33 ... ... |46 |0,3 |13,8 ... |40 |0,1 |4,0 ... | | | ... ... | | |50,8 ... | | | ... ... ЖШС «JUICY» бухгалтерлік есебі журналынан
Қорытынды түзетулерді енгізу. Бағалық мультипликаторлардың ... ... ... ... ... ... ... бизнесті
бағалаудың нақты жағдайларына сәйкес түзетілуі керек. ... ... ... ... ... ... ... диверсификациясының сатып алушы үшін
тартымсыз сипаты кезінде беріледі;
... ... ... нүсқасын анықтаған кезде қызмет етпейтін
активтерді ескеруі керек, мысалы, өндірістік емес сипаттағы;
– қаржылық талдау ... ... ... ... ... ... ... салымдардың шұғыл қажеттілігі туындаса,
онда алынған шаманы алып ... ... ... ... ... ... ... кейбір жағдайларда инвесторға берілетін бақылау элементтері үшін
сыйақылар ретінде түзеті еңгізілді; ... ... ... ... ... ... себебі оны меншіктік капиталдың
бақыланған бөлігін бағалау үшін қолдануға мүмкіндік береді.
Салыстырмалы әдіс есептеулер мен талдаудың қиындығы мен ... ... ... ... ... ... ... анықтаудың ажырамас
әдісі болып табылады. Берілген ... ... ... ... ... бар және оның ... ... көптеген санын
тартуға мүмкіндік береді.
Ақша ағымдарын дисконттау әдісі
Бизнестің нарықтық бағалануы оның перспективаларына ... ... ... ... ... кезде, капиталдың тек болашақта белгілі
бір нысанда табыс әкелуі мүмкін бөлігі ғана ескеріледі. ... ... ... осы ... ... алатыны және оның тәуекелділігі ... ... ... ... ... әсер ететін барлық осы факторлар
ақша ағымдарын дисконттау әдісін мүмкіндік береді.
Ақша ... ... ... ... ... ... потенциалды
инвестор берілген бизнес үшін осы бизнестің болашақтағы табыстарының
ағымдығы құнынан көп соманы төлемейді ... ... ... ... ... бизнесін болжанатын болашақ табыстарының ағымдағы ... ... ... ... кейін тараптар болашақ табыстардың ағымдағы құнына
тең нарықтық бағаға келіседі деп ұйғарылады.
Бағалаудың берілген әдісі инвестициялық себептері ескеріп, ең ... ... ... ... ететін компанияға ақшасын салатын кез
келген инвестор ғимараттардан, ... ... ... ... емес ... және тағы басқалардан тұратын
активтер жиынтығын емес, ... ... ... ... ... ... өзінің халін көтеруге мүмкіндік беретін болашақ табыстар ағымын сатып
алады. Осы көзқарастан ... ... қай ... ... ... компаниядар ғана тауарлық өнімді – ақшаны өндіреді [11].
Ақша ағымдарын дисконттау әдісі кез келген жұмыс істеп ... ... ... үшін ... ... Осыған қарамастан, ол объективті
түрде ... ... ... ең дәл ... ... жағдайлар
болады. Берілген әдістін ... ... бір ... ... бар және тұрақты экономикалық даму ... ... ... ... ... дисконттау әдісімен компаниядарды бағалаудың негізгі
кезеңдері:
1. Ақша ағымының моделін тандау.
2. Болжамдық мезгілдің ұзақтығын анықтау.
3. Өткізуден түсетін жалпы ... ... ... ... ... Шығындарды талдау мен болжау.
5. Инвестицияларды талдау мен болжау.
6. Болжамдық мезгілдің ... жылы үшін ақша ... ... ... ... ... Постболжамдық кезіңдегі құнның шамасын есептеу.
9. Болашақтағы ақша ағымдарының ағымдағы ... мен ... ... есептеу.
10. Қорытынды түзетулерді енгізу.
1. Ақша ағымнын моделін тандау. Бизнесті бағалағанда ақша ағымның екі
моделінің біреуін ... ... ... капитал үшін; барлық
инвестициялық капитал үшін. 2 кестеде меншіктік капитал үшін ақша ... ... ... көрсетіледі. Осы модельді қолдана отырып,
компанияның меншіктік (акционерлік) капиталының нарықтық құнын есептейді.
Кесте 9
ЖШС ... ... ... үшін ақша ... ... ... |
| ... ... кейінгі таза пайда |
|Плюс ... ... ... ... ... ... ... азаюы (көбеюі) |
|Плюс (минус) ... сату ... ... ... ... |Ұзақ мерзімді барыштын көбеюі (азаюы) ... ... ... үшін ақша ағымы ... ... ШС JUICY ... есебі журналынан
Барлық инвестициялық капитал үшін ақша ағымының моделіне
(3 кесте) сәйкес компанияның меншіктік капиталының құны қарыз капиталы мен
пұрсатты ... ... оның ... ... ... ... алып ... тең құнмен анықталады.
Берілген модель көп профильді бизнесті бағалау үшін өте қолайлы.
Барлық ... ... үшін ақша ... ... ... ... және қарыз капиталдарын шартты түрде айырмай, ... ... ... болады. Осыдан шығып, есептеу таза пайдадан емес,
пайыздар мен салықтарды төлегенге дейінгі пайдадан басталады, яғни ... ... да ... салығы салынады деп есептеледі. Осындай түсінік
Бағалаудың халықаралық стандарттарында жазылған. Сонымен қатар бұл модельде
шартты түрде ... ... және ... ... ... ақша ағымын есептегенде ұзақ ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі болып компанияның
инвестициялық капиталының нарықтық құны ... ... ... ... ... капитал үшін ақша ағымының
моделі
|Амал ... |
| ... мен ... ... ... пайда |
|Минус ... ... ... ... ... ... ... (көбеюі) |
|Плюс (минус) ... сату ... ... ... ... ... ... капитал үшін ақша ағымы ... | ... ... ЖШС «JUICY» бухгалтерлік есебі журналынан
2. Болжамдық мезгілдік ұзақтығын ... Ақша ... ... сәйкес, компанияның құны өткен емес, болашақ ақша ... ... ... ... ағымдағы жылдан бастап, белгілі
бір уақыт кезеңіне ақша ағымын болжау (ақшаның қозғалысы ... ... ... ... ... ... Болжамдық кезең ретінде компанияның
өсу қарқыны тұрақталғанға дейін созылатын кезең алынады.
Болжамдық кезеңнің пара-пар ұзақтығын анықтау өте қиын ... ... ... болжамдық кезең ұзақ болған сайын, бақылаулар саны да ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Екінші шағынан, болжамдық кезеңі неғұрлым ұзақ ... ... ... ... мен ... ... ... соғұрлым қиынға
түседі. Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде қалыптасқан тәжірибеге
сәйкес тауар белгісін бағалау үшін ... ... ... мақсаттары мен
нақты жағдайға байланысты 5 жылдан 10 жалға дейін созылуы мүмкін. Өтпелі
экономикасы бар елдерде, ... ... ұзақ ... ... ... ... жағдайында, біздің ойымызша, жекелеген жағдайларда
болжамдық кезеңі 3 жылға ... ... ... ... кезеңді
ұсақтау өлшем бірліктерге: жарты жылдықтар мен тоқсандарға бөлу ... ... ... ... бар. ... ойымызша, қысқартылған
болжамдық кезең шенберіне бағаланатын компанияның ... ... ... ... ... жағдайда ғана мұндай әдіс қолданылуы
мүмкін. Басқа жағдайларда бөлек болжамдық ақша ... ... ... ... ... ... ... түсімнің өткенді шолатын ... ... ... ... ... мен оны ... белгілі бір факторларды есжей-
тегжейлі қарастыруды және есептеуді қажет етеді. Бұл факторларға мыналар
жатады:
- өндірілген өнімнің ... ... ... мен өнім бағалары;
- компания өсімінің ретроспективті қарқындары;
- өнімге деген сұраныс;
- инфляция қарқындары;
- қолда бар өндіріс құаттылығы;
- ... ... ... мен мүмкін зардаптары;
- сұраныстық перспективаларын анықтайтын экономикадағы жалпы жағдай;
- бағаланатын компанияның нарықтағы үлесі;
- постболжамдық кезеңдегі өсімнің ұзақ ... ... ... компания менеджерлерінің жоспарлары.
Инфляция қарқыны белгілі бір кезеңінің бағалар ... ... ... ... ... ... ... Ол үшін мына
формула қолданылады:
(12)
мұндағы; Iр – инфляция индексі;
Р1 – талданатын кезең бағалары;
Р0 – базалық кезең ...... ... ... тауарлар саны.
Кез келген саланың ішінде ең болмаса бірнеше компания нарықтағы өз
үлесі үшін ... ... әр ... ... ... ... ... арқылы кеміген нарықта өзінің үлесін көбейтуге болады және,
керісінше, өсетін нарықта ... ... ... ... ... байланысты
компания істейін деп жатқан нарықтық сегменттік өлшемі мен шектерін дәлме-
дәл бағалау өте ... ... ... ... ... ... сұранысы мен қажеттіліктерін есептегендегі ... ... ... ... ... ... тенденциясын анықтау.
Мұндай жағдай төмендегідей факторларды талдауды қажет етеді:
- қазіргі уақыттағы компанияның нарықтағы үлесі;
- ... ... ... (тұрақтылық, қысқаруы немесе
көбеюі);
- компанияның бизнес-жоспары. Компания нарықтық ... ... ... көбейтетініне аса назар аударуы қажет (бағаларды төмендету, қосымша
маркетингтік шығындар немесе өндірілген өнімнің ... ... ... ... ... позицияларын талдау.
4. Шығындарды талдау мен болжау. Берілген кезеңде бағалаушы ... ... ... өзара байланыстар мен тенденцияларды есептеу;
- шығындар құрылымын, әсіресе тұрақты және айнымалы ... ... ... ... ... үшін ... ... есептеу;
- өткен жылдардың қаржылық есебінде бар, бірақ ... ... ... және ... ... баптарын зерттеу;
- қазір қолда бар активтер мен олардың болашақтағы өсуі мен ... ... ... ... ... ... ... негізінде пайыздарды төлеу шығындарын
есептеу.
Шығындарды классификациялау ... ... ... ... ... бойынша – жоспарлы, болжанатын және нақты;
- өндіріс көлеміне байланысты – ... ... ... ... ... ... ену әдісі боцынша – тікелей, жанама;
- басқару қызметтерді бойынша – өндірістік, коммерциялық, өкімшілік.
Бизнесті бағалауда ... екі ... ... ... – бұл ... тұрақты және айнымалы деп бөлу,
яғни өндіріс көлемінің өзгерісінен олардың өзгеруіне ... ... ... ... ... ең алдымен, шығынсыздыққа талдау
жүргізіледі, сонымен қатар өндірілген өнім құрылымын ... ... ...... ... және жанама деп бөлу. Ол
шығындарды өнімнің белгілі бір түріне байланысты ... ... - ... ... компоненттерін әр түрлі сценарий үшін
ерекшеленетін көрсеткіштерді ... ... ... ... меншікті
айналым құралдары, Капитал салымдары, ... ... ... 13. ... ... ... көзі: ЖШС «JUICY» бухгалтерлік есебі журналынан
Кесте 11
ЖШС «JUICY»-ның көрсеткіштік болжамы
|Көрсеткіш ... |Ең ... ... |
| ... ... ... ... көлемі |Өсімнің жоқтығы |Қалыпты өсім |Елеулі өсім |
| ... ... ... 3%-ға |(жылына 3%-дан |
| ... ... ... ... өнім ... ... ... |Бағалардың айқын |
|бағалары | ... ... ... |
| | ... 5%-ға ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... ... соңына |
|пен дайын өнім |соңына қарай 30%-ға|деңгейдегі |қарай 20%-ға ... ... ... |тұрақты қатынас|деңгейіне дейінгі|
|қатынасы ... | ... |
| | | ... ... ... ЖШС ... бухгалтерлік есебі журналынан
Дисконттау ставкасын анықтау. Экономикалық мағынада дисконттау
ставкасы ... ... ... ... ... ... ... капиталдан түскен табыстың инвесторлар
талап еткен ставкасы алынады, басқаша сөзбен айтқанда, бұл ... ... ... ... ... бар инвнстициялар нұсқалары
бойынша талап етілетін табыстың ставкасы.
Дисконттау ставкасы немесе капиталды тарту құны үш ... ... ... ... Бірінші – орнын толтырудің әр ... ... ... ... ... ... ... көздерінің бар
болуы. Екіншісі инвестициялар үшін уақыт ... ақша ... ... ...... факторы. Берілген ... ... ... ... алу ... ... анықталады.
Дисконттау ставкасы анықтаудың әр түрлі әдістері бар, олардың ішінде
ең көп тарағаны: меншіктік капиталдың ақша ағымы үшін:
– капиталдың ... ... ... ... ... ... инвестициялық капитал үшін ақша ағымы:
– капиталдың орташа салмақталған құнның моделі.
Капиталдық активтерді бағалау моделіне сәйкес дисконттау ... ... ... = Rf + ( • (Rm Rf) + S1 +S2 + C, ... R – инвестор талап ететін табыс ставкасы(меншіктік капиталға);
Rf – табыстың тәуекелділіксіз ставкасы;
( – бета ... ... ... ... макроэкономикалық және саяси
үрдістермен байланысты жүйелік тәуекелділіктің шамасы болып табылады);
Rm – толықтай нарықтың жалпы табыстылығы (бағалы қағаздардың ... ...... ... үшін ... – бөлек компания үшін сипатталған тәуекелділік үшін ...... ... ... , ... ... бағалау моделі (САРМ) қор нарығының
ақпарат массивтерін, нақтылы – еркін айналатын акциялардың ... ... ... деп ... өту ... ... компаниялар үшін
дисконттау ставкасын табу үшін бұл ... ... ... ... ... етеді.
Дисконттау ставкасын кумулятивтік тұрғызу әдісінің формуласы мынандай:
(14)
мұндағы; E(Ri) – і құнды қағазына ... ... ... ... ... – бағалау күніне тәуекелділіксіз құнды қағаз үшін табыс ставкасы;
RPm – ... ... үшін ... «нарықтық» сыйақы;
RPs – шағын компаниялардың тәуекелділігі үшін сыйақы;
RPu – нақты компанияның жүйелі емес тәуекелділігі үшін сыйақы.
Барлық ... ... ақша ... үшін меншіктік капиталға
енудің салмақталған ставкалары мен қарыз қаражаттарының ... ... ... қолданылады, мұнда таразы ретінде капитал құрылымындағы
қарыздың және меншіктік қаражаттардың үлестері ... ... ... ... ... салмақтаған құны деп аталады (weighted average
cost of capital – WASS).
Капиталдың орташа салмақталған құны:
WASS = kd (1 tc)wd + kpwp + ... kd – ... ... ... ...... ... салық салудың ставкасы;
wd – компанияның капиталының құрылымындағы қарыз капиталының
үлесі;
kp – ... ... ... акциялар) тарту құны;
wp – компанияның капиталының құрылымындағы пұрсатты акциялардың
үлесі;
ks – ... ... ... ... ... ...... капиталының құрылымындағы кәдімгі акциялардың
үлесі.
8. Постболжамдық кезеңдегі құнның ... ... ... құнды анықтау болжамдық кезең аяқталғаннан кейін де ... ... ... деген тұжырымға негізделген. Болжамдық кезең аяқталғаннан
кейін бизнестің табыстары тұрақтанады және ... ... ... тұрақты
ұзақ мерзімді қарқындары немесе шексіз бірқалыпты табыстар орын ... ... ... ... ... перспективаларына байланысты
дисконттау ставкасын есептеудің белгілі бір әдісі ... ... ... ... ... Берілген әдіс постболжамдық кезенде қолда бар
активтерді сатумен бірге ... ... ... ... Жойылу құнын есептеген кезде жойылумен байланысты шығындарды
және жеделдік үшін шегерімді (жедел жойылу кезінде) ... алу ... таза ... ... ... ... ... құнын есептеуге ұқсас,
бірақ жойылу шығындары мен компанияның активтерін жедел сату үшін шегерімді
ескермейді. Бұл әдіс негізгі ... ... ... ... ... ... бизнес үшін қолданылуы мүмкін;
– мүмкін сатулар әдісі. Ол салыстырылатын компанияларды сату ... ... ... ... арнайы коэффициенттердің
көмегімен ақша ағымын құнның көрсеткіштеріне қайта есептеуге негізделеді;
– Гордон әдісі. Бұл әдіс бойынша ... ... мен ... ... ... ... ... ретінде есептелген капитализация
ставкасының көмегімен постболжамдық кезеңнің жылдық ... ... ... ... ... болмаған жағдайда
капитализация ставкасы дисконттау ставкасына тең болады. Гордон ... ... ... ... алу ... ... және тозу ... салымдарының шамалары тең деп ұйғарылады.
Гордон моделіне сәйкес қорытынды құнды есептеу мына формула бойынша
анықталады:
V(term) = CF(t+1) \ (Rd ... V(term) – ... ... ...... ... ... бірінші жылындағы
табыстардың ақша ағымы;
Rd – дисконттау ставкасы;
g – ақша ағымы ... ұзақ ... ... ... ақша ... ағымдағы құндары мен постболжамдық
кезеңдегі құнды есептеу. Ақша ағымын дисконттау әдісін бағалауда ... ... ... ... ... алып ... периодтық ақша
ағымдарының ағымдағы құндары мен болашақта күтілетін постболжамдық
кезеңдегі ... ... қосу ... ... ... ... ... екі құрамдастан тұрады:
– болжамдық кезеңнің ішіндегі ақша ағымдарының ... ... ... кезеңдегі құнның ағымдағы мөлшері.
10. Қорытынды түзетулерді енгізу. Компанияның құнының ... ... ... нарықтық құнның қорытынды шамасын а үшін ... ... ... ... ... ... қызмет етпейтін активтердің құнының
шамасына түзету және меншіктік айналым капиталының шамасын түзету.
Бірінші түзету құнды есептеген ... ... ... ... яғни ақша ... ... қатысатын активтері ғана ескеріледі
деген тұжырыммен негізделеді.
Екінші түзету – меншіктік айналым ... ... ... ... ақша ... моделіне өткізудің болжамдық ... ... ... ... ... ... ... енеді.
Компанияда бар меншіктік айналым капиталының нақты шамасы талап ... ... ... Сәйкесінше, мынадай түзету қажет: меншіктік айналым
капиталының артығы алғашқы құнның шамасына қосылып, ал ...... ... ... дисконттау әдісімен тауар белгісін бағалау нәтижесінде
акциялардың бақыланатын өтімді ... құны ... Егер ... ... ... онда шегерім жасау қажет.
Табыстардың (пайданың капиталдану әдісі). Табыстардың капиталдану
әдісі де бизнесті (жұмыс істеп жатқан ... ... ... табыстық
тәсіліне жатады. Ол компаниядағы меншік үлесінің құны осы меншік ... ... ... ... ... тең ... ... әдістің мәні мына формуламен сипатталады:
|Бағаланған құн |= ... ... |
| | ... ... ... капиталдану әдісі көбірек деңгейде компания ұзақ уақыт
бойы табыстың шамамен бірдей шамаларын ... оның ... ... ... ... деп ... жағдайда қолданылады.
Тауар белгісін бағалауға қарағанда, бизнесті бағалағанда көптеген
бағаланатын компаниядар үшін тән ... ... ... ... ... шамаларының тербелісінің әсерінен берілген әдіс өте сирек
қолданылады ... ... ... ... ... әр түрлі қатары бар.
Мысалы:
– таза табыстың (салықты төлегеннен кейін);
– салықтарды төлеудің алдындағы пайданың;
– нақты ... ... ... ... тағы сол сияқтылардың капитализациясын
бөліп көрсетуге ... ... ... ... ... ... тұрады:
1. Қаржылық есептілікті талдау, оны тұрақтандыру және өзгерту (қажет
болса).
2. Капиталданған ... ... ... Капитализация ставкасын есептеу.
4. Құнның алғашқы ставкасын анықтау.
5. Қызмет етпейтін активтердің ... де ... ... ... ... Бағаланатын үлестің бақыланатын немесе бақыланбайтын ... ... ... ... ... де қажет болса) түзетулер
енгізу.
3.2 Компанияның тауар белгісін табыс әдісімен бағалау мысалында ... ... ... ... ... ... ретте жүзеге асты:
- бағалау өткізуіне келісім-шарт нәтижесі;
- бағалау объектісін ... оның ... ... ... ... ... ... және талдау, республика масштабтарында объекті нарық
құнына әсер ... ... және ... ... ... ... және хабар талдауы, бағалау объектісінің және объектіні
- ... ... ... ... ... бағасына сәйкес бағасын
ұсыну;
- ең жақсы талдау және нәтижелі қолдану: шек қоюлар және ... алып ... ... ... ... ... қолданудың - үшін
ауданның бағалау объектісін орналастыру;
- жақын келулердің таңдауы және бағалау ... ... ... ... ... ... жалпылауы, алынғандардың бағалау әдістерінің ... және ... құн ... ... және ... ... есептеу нәтижесі тапсырыс берушісіне
бағалау туралы.
Барлық факторлар есепке ала ... құн ... ... ... қалай
маңызды әсер етушілердің ... ... ... ... дәл осылай
қаралатын. Құн анықтамасы жанында, ереже сияқты, үш қолданған негізгілердің
жақын келудің түрлері:
- Шығынды әдіс
- Салыстырмалы ... ... ... ... ... лайықты әдістерінің қолдануы алдын ала ескереді
және объекті әртүрлі баға мінездемелерінің алуына ертіп әкеледі. Қолданған
әдістерден ... онан арғы ... ... ... ... етті және бұл әдісті немесе әдістердің тап осы ... ... ... ... ... ... ... ең бағаланған.
Бағалау сапа сертификаты
Біз, бағалаушылар, жұмысты орындағандар, ... ... ... және ... ... тап осы есептеу нәтижесінде,
дұрыс және сыпайылық келеді;
-Талдау, пікірлер, пікірлер және ... ... ... және
шек қойылатын шарттарға талапқа сай болады, және ... ... ... ... ... ... және есептеу нәтижесінің түрі бағалау туралы орындалатын бап
талаптарына сәйкес ҚР 9 Заңы ... ... ... ... № N 109-ІІ 30 Қарашаның 2000ж. (Өзгертулермен және қосымшалармен №
388-ІІ ... № 414-ІІ ... ... ... ... Нарық құн құруы бағалау әдістерінің
қолдану жолымен шығарылады, топтастырылғандардың шығындық, салыстырма және
пайдалы ... ... ... ... ... ... ... бірге бұйрығымен 21 қараша 2002 ... ... ... №173, ... 02 ... 2002 ... №600, ... және Қазақстан Республикасының саудасының 26
қараша 2002 жыл №96 және ... ... ... ... жер ... ... 23 ... 2002 жыл №90« ережелердің бекітуі
туралы қолданумен бағалаулар - мүлік әдістеріне талаптардың бағалау қызмет
субъектілерімен ... ... ар ... мүлік кешендердің
сияқты )».
Шыгын әдіс инвестор мүмкіншіліктерінің зерттеуінде ... ... ... ... ... алушының және аралап шығады ананың, не инвестор
(сатып ... ... ... ... ... ... ... салудың
астына учаске лайықты алу амалдай тұрады және ұқсас тұрғызу тағайындаумен
және көз жетерлік дәуірге кешен ... ... ... әдіс ... ... ар ... ... қалпына
келтіргіш құн бағалауын көрсетеді , үлкейгенді жер ... ... ... ... тап осы әдіс жанында: калпына
келтіргіш құн есеп-қисабы; физикалық, функционал, сыртқы ... ... ... ... құны алуына арналған ... ... құн ... түзу ... талдау әдісі посылкада құрылады, не
субъектілер ... ... ... іс - ... келісімдері жүзеге
асырады, яғни, хабарда құрыла туралы ұқсастарды келісімдерде. Демек, ... әдіс ... баса тұру ... ... және ... өз ... не ... сатып алушы үшін ұсынылғанды сатылуға мүлік үлкен соманы
төлемеу үшін жарамдылықтың объекті сапамен ұқсас ие ... ... ... тап осы тап осы әдіс ... қосады және
ұсыныстардың меншік объектілерімен, ұқсастармен бағаланатынмен. Параметрлер
есепке ала объектілер - аналогтерге бағалар ... соң ... ... ... ... досы ... ... түзетуінен кейін
бағаланатын мүлік нарық құны анықтамасы үшін қолдануға оларды ... ... ... ... алу және салыстырма талдау
өткізулері үшін ... ... ... ... ... ... және алып қойылғандардың
объектілердің салыстыруына арналған, ... ... ... ... ... қажеттілік жанында, бағаланатын объекті баға түзетуі .
Бағаланатын объекті құн құруы салыстырма мінездемелердің ... және ... ... ... ... ... ... тобына [14].
Әдіс - табысты күту принципында құрылады. Тап осы принцип бекітеді, не
типтік инвестор немесе сатып алушы ... ... алу ... немесе пайдаларды ие болады. Басқаша айтқанда, оның
қабілеттілігі сияқты объекті құны мүмкін айқын ... ... ... ... ... ... бағалауы:тиеу шығындарының бағалауы
базар талдауы негізінде шығарылады, ... оның ... ... есептелген мөлшер сайып келгенде вычитается ... ал ... ... ... жалпы табыспен келеді. Шығындардың
есеп-қисабы оның ұстауымен ... ... ... ... - құрылады және типтік шығындарда тап осы ... ... ... ... ... ... ... Бөліп шығару тек қана
шығындардың мақаласының қосылады, ... - ... ... ... - ... емес ... ... пайыздар және тозықтық бөліп
шығарудың.
Алынған сайып келгенде таза ... ... соң ... ... тәсілдерді
қасында объекті құн ағымдағы. Қайта есеп тәсіл таңдауы ... ... ... ... Барлық келешек селдердің ағымдағы құн есеп-қисабы
әдістермен - ақшалы селдерді шығарыла алады немесе ... ... ... суреттеуі: қысқаша.
Зерттеу бөлімі
Бағалау объектіні сипаттау
Бағалау - салыстырма әдіспен есептелген
Кесте 15
Тауар белгісін есепке ала отырып салыстыру әдісімен бағалау
|Сипаттама ... ... ... |
| ... | |
| | ... №1 ... №2 ... №3 ... ... ... ... |кірпіш |кірпіш |
|материалы | | | | ... |1(4) |1(5) |1(4) |1(4) ... ауд., м2 |38,4 |100,0 |38,0 |40 ... ... ... ... ... |
|Санузел ... ... ... |Жеке-жеке |
|Жалпы күй-жағдайы |Жақсы ... ... ... ... ... ... |0 |0,2 |0 ... в $ |  |358 000 |165 000 |160 000 ... $/м2 | |3 580 | 4 |4 000 |
| | | |342 | ... ... | |-5% |-5% |-5% ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... | |0% |0 % |0 % ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... ... | |0% |0% |0% ... түзету | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... ... | |0% |0% |0% ... түзету | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... ... | |15% |0% |15% ... ... | | | | |
| |
| |
| ... - ... ... ... баға 1м2 | |3 911 |4 125 |4 370 ... | |0% |0% |0% ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 911 |4 125 |4 370 ... ... |4 135 | | | ... | | | | ... орташа | | | | ... | | | | ... ... м2 |38,4 | | | ... ... |158 784 | | | ... | | | | ... ... |19 960 737 | | | ... | | | | ... ... ШС JUICY ... ... ... - ... жер алаңы учаскемен, әдіспен есептелген түзу.
Екінің құн мөлшері ... түзу - ... ... ... таза ... табыс мөлшер спрогнозировандық және лайықты
ұтыс тігудің ставкалардың ... ... V – ...... ... операциялық жылдық табыс мөлшері;
R –капитализация ставкасы.
Капиталға табыс ұтыс тігуін ұтыс тігу - қосады ( ... ... ... алғашқы инвестиция, қатысты экономикалық қызмет
объектісіне) және қайтару нормасын, алғашқы ... ... ... ... ... тігу ... табыстың ұтыс тігу, ең алдымен, тәуекелдер
қайтарады, құралдарды душар болады, ... тап осы ... . ... ... ... үшін - ... есебінің коэффициент қолданылады.
Объекті бағалауына арналған тап осы әдіспен, негізінде жиналған ... ... тап ... ... ... жалы ... сауда среднерыночная жал құны есептелген болатын. Хабар
объектілерге - ... ... ... ... ... жал құнын негіздің артынан алынған
болатын, дәл осылай қалай олардың ұстауына ең аз ... ... , ... көп табыстарды аламыз .
Осыдан кейін барлық шығындардың жалдық төлеу құнынан шегеру жолымен,
қажеттілердің ... ... ... ... түр ... ... ... табысы алынған болатын.
Дәл осылай, қосымша талдау жүруінде есептеп шығарылған болатын, не
толық ұстау м.кв. 1 ... 100 ... ... ... үшін ... ... еңбек ақы төлеу, тозық, коммуналдық қызмет соның ішінде),
сәйкесті, жылға объектіні барлығы - 46080 ... Жер ... ... ... ұтыс тігу м.1 кв. ... 42,43 теңге құрастырады , 806
теңге сәйкесті. Жинағы шамаланғандар ... ... -46886 ... ... ... ... ... барлық орналастыруларының
ауданы м 38,4 кв. құрастырады, есептелгенде мөлшерде жал орта салмақты құны
объектісі ерекшеліктері есепке ала 6914 ... айға м.1 кв. ... ... беруінің айлық орташа мөлшер табысы 265498 ... ... ... ... беруінің жалпы айлық табысы 265498
теңгені біріктіреді, ал жылға 3185976 теңге ... ... ... табыс, нарық ерекшілігіне байланысты кепілідігімен мүмкін
емес.
Үлкен сұранысты және ... аз ... сол ... ... ... ... Алматы қ., бос ... ... ... және ... алынбаған жалдықтардың жалпы
табыстың 5 пайызы төлемі біздің ... ... ... ... ... ... ... , нақты жалпы жылдық
табыс еске ... ... ... ұтыс тігу ... ... ставка |6,0 ... , ... ... ... |2,5 ... байлаулы жобалардың өтімшіліксізімен |2,0 ... ... ... ... – елге |2,5 ... тәуекел, байлаулы өзгерту мүмкіншілігімен |2,5 ... ... және ... ... | ... ... ұтыс ... |1,5 ... |17,0 ... ... ЖШС ... бухгалтерлік есебі журналынан
Кесте 17
ЖШС «JUICY»-ның есеп-қисап құнның - әдіске түзу
капитализациясы
|Аты ... ... ... теңге |
|Потенциалды жалпы табыс ... ... ... ... |% |5 ... | | ... ... ... ... |3 026 677 ... ... ... |46 886 ... ... ... ... |2 979 791 ... | | ... ... |1 356 919 ... операциялық табыс |Тенге ... ... ... |% |17 ... құны ... |9 546 306 ... ... ЖШС ... ... ... журналынан
Сайып келгенде, объекті құны әдіспен 9546306 теңге түзу ... АҚШ 75939 ... ... ... және нәтиженің объекті құны туралы. Объектілердің
құн анықтама үш жақын ... ... ... жанында барлық танымал
нормалармен талдап шығылған болатын шығын әдісі, салыстырма, пайдалы.
Шығындық әдіс қолданылмады ... 100%. тап ... - ... ... ... асырады. Біз талдау нәтижесінде қолдану мақсатқа
лайықтылығы туралы шығаруға келдік екі жақын келу тап осы ... ... ... және ... әр ... әдістермен алынғандар , құн мағыналарының қайсысыз
шашуын демонстрация жасайды, біздің пікірімізбен , әбден заңды .
Шығару жанында құн қорытынды мөлшерлері басшылыққа ... ... , ... , бағалау мақсатымен , сонымен қатар санмен және негізгі хабар
сапасымен , бар болатынның ... ... ... жоғарыда айтылғанды есептейміз, не -5%. түзу - құрастырады -5%,
салыстырма әдісті -90%, әдіс ... ара ... ... ... ... ... ... есебі
|№ п/п|Әдістер |Алдын-ала құны, |Ара салмағы |АҚШ ... |
| | |АҚШ ... | ... |
| | ... | ... |
| | | | ... |
Кесте 18 жалғасы
|1. ... ... |15 769 |5 % |788 ... ... |158 784 |90 % |142 906 |
| ... | | | |
|3 ... ... |75 939 |5 % |3 797 |
| ... | | | |
| ... | | |147 491 ... ... ЖШС ... ... ... ... ... болуы мүмкін базар құн - орналастырудың ... жер ... ... ... ала: ... қ., ... ауданы,
Айманов көшесі, 202 үй, 33 пәтер, жолмен айқын орта салмақты ... ... 18541094 (он ... миллион бес жүз ... бір ... төрт ... ... не ... ... қырық жеті мың
төрт жүз тоқсан бір) АҚШ доллары.
Объектінің 25% ... құны ... ... төмендеу коэффициенті
қолдануға ұсынылады.
АҚШ 147491 доллары 25%=110618 (жүз он мың алты жүз он ... ... ... 13905789 (он үш ... ... жүз бес ... жүз ... тоғыз) теңге.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бүгінде тауар белгісі – бизнестегі ең негізгі тақырыбы. Бұл модаға
кірген ұғым ылғи ... ... ... ... ... ... Ол ... жайдан-жай емес, себебі бренд сіздің ... ... ... ... тәсілін анықтайды, сонымен
қатар басқалардан айырықшалануға ... ... ... ... маркетинг аясындағы масштабты ... ... ... ... – тек атаулар мен логотиптер ғана емес.
Бренд абырой ... ... ... бола отырып, бизнесті
жүргізу тәсіліне айналды.
Брендинг бойынша лондондық Brand Guardians ... ... ... ... бұл – ең ... ... Әр ... адамдар
брендингті әр түрліше қабылдайды. Бірақ ақырында ол ... ... жету ... ... ... ... ... тауар белгілері туралы ой-пікірлер
сезімдермен пронизаны. ... ... ...... эмоционалды
көзқарас, деп ойлайды. Осылайша, британдық маркетингтік ... ... ... ... ... егер ... шешімді қабылдайды деп сенімді болса да, алалаулардың предпочтений
66% сезімдік қабылдауға негізделеді.
Тауар белгілері белгілі бір ... ... ... ... жеке ... болмайтындығы туралы бекітуге барлық негіздер бар.
Тауар ... ... мен ...... бір ... ... ... тең құқылы партнерлер бірлесе ие болады.
Бастаушы сауда маркалар нарықтың үлкен үлестерін жаулап алуда. Олардың
абсолютті өлшемдері ... ... ... ... Сол ... ... ... тақырып болып отыр. Күшті тауар белгілері пайданы
әкеліп, үлкен ... бола ... ... ... ... онда ... ... маркетологтар брендинг маркетингтің беделді функциясы
болып табылатындығы туралы ... ... ... олар ... ... мен ... үрдісін маркетинг бөлімінің шексіз құқықтары деп ойлайды
[20].
Айтылып өткендей, бренд: тұтынушылардың ... ... ... туралы көзқарастарымен ұйымдастырылған индивидуалдылық пен абырой.
Бұл пікірлер көпшіліктің тауармен, персоналмен және кәсіпорынның өзімен
байланыстар ... ... ... ... бекітілім компаниялардағы
маркетингтік мамндардың қарастыруларын ... ... ... ай ... онға жуық ... ... ... Мейрамхана бизнесі өз дамуының жаңа сапалық өзгешеліктерін және
жаңа импульстерін жаңару арқасында дамиды. ... ... өз ... ... ... тереңдей өзгерткен көптеген жаңа адамдар қосылды.
Бірақ та туристік бизнесті сауатты, тиімді ұйымдастыру – бұл ... ... ... және ақыл ойға сенуге жеткілікті ... ... ... ... өзгеруі, туристер ағымының толу
үрдісі және бәсекелестердің жоғарлауы бұл бизнеске жаңа ғана ... ... ... әр түрлі аспектілерінде оның негіздерінің терең,
жан-жақты білімдерді талап етеді. ... ... ... ... ... компаниялардың санының көбею бет алысы байқалуда.
Стратегиялық шешімді «брендте» сервисті енгізу туралы қабылдау үлкен
мағынаға ие, егер ... ... ... ... ретінде болса,
немесе ол клиенттер ... ... ... ... ... Егер ... ... осындай болса, онда сервис тауар белгісін күшейте алуы
мүмкін; ... өзі ... бола ... немесе сол және басқаны
сәйкестендіреді.
Қосымша сервисті ... ... ... ... ... қосымша қызметтерден маңызды деңгейде тәуелді болады. Бұл жағдайда
сервистік ... ... өнім ... ... ... ... мағынаға
ие.
Фирмалық стиль бұл – кәсіпорын (фирма, компания) қызметінің, оның
тауарлық, ... ... ... ... өзіндік
бейнеленуі. Фирмалық стильдің өнімдері кәсіпорынға (фирмаға, ... ие ... яғни ... ... да ... ... ақталмаған жаман тауар (қызмет) тұтынушыда сақтықты
туғызатын тауар белгісімен ... ... ... ... ... ... ... метаморфоза нарықта өндірушінің позицияларын
нашарлатуы мүмкін. Сондықтан сатып алушылардың ең ... ... ... ... ол үшін өте жақсы техникалық пен коммерциялық жұмысты көрсету
керек
Сонымен бірге тауар белгілері институты мемлекет жағынан ... ... ете ... Бұл қолдау ең алдымен тауар мен қызмет нарығында
ойынның мөлдір ережелерін бекітілуінде, бұзушылықтың идентификациясының
нақтылығы мен ... ... ... ... мемлекет жағынан тауар мен қызмет нарығында әр түрлілігін
ынталандыра ... ... ... ... ... көбейтеді.
Мемлекет жағынан сәйкес кепілдіктер отандық өндірушілермен қатар,
шетелдік өндірушілерге де қажет. ... ... ... қорғау
Қазақстанда және шетелде ... ... ... ... ... тапсырыскер тек соған арналған қызметтер ... ... алуы ... осы ... ... ... ... басқа салаларына қарағанда үлкен мүмкіндіктер бар, әрине егер
тұтынушы сәйкес бағаны төлеуге ... ... ... ... беталысының ерекшеліктерін,
экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін көрсетті. тауарлық маркетингтің
диффузиялық моделінқолдану ұсынылды және туризмнің негізгі түрлері бойынша
сауалдаманың эксперттік парақтары ... ... ... ... ... маңыздылыққа ие болуда, бұл бәсекелестіктің өсуімен ... ... ... жаңа ... ... ... ... мен қызметтерді автоматтандыру – осы ... ... және ... ... ... ... ... нарықта әрдайым клиенттер саны бойынша немесе табыс
көлемі жағынан көшбасшы ... ... саны аз ... да, ... жоғары
болуына байланысты олар дамыған брендке көп пайда әкеледі). Сонымен қатар
дамыған бренд екі ... ... да ... бола алады.
Дамыған бренд жарнама белсенділігі төмендеген ... да ... ... және ... тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Жаңа тауар белгісін дамыту қымбатқа түседі. Бірақ дұрыс жолды таңдаса,
табыстар шығындардан асып ... ... ... осы ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Барлоу Д. Сервис ориентированный на бренд. Новое конкурентное
преимущество: Пер. С ... / ... ... – М.: ЗАО “Олимп–Бизнес”,
2006. – 288 с.
2. Рэнделл Д. Брендинг: краткий курс. – М.: ... 2003. – ... ... Р. ... в ... – Москва: ЮНИТИ, 2002. – 423
с.
4. Богушева В.И. ... ... ... ... ...... ... 2002. – 167 с.
5. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в ... ...... 2005. – 85 ... А.Н., Бондаренко А.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. – ... 2000. – 171 ... ... А.Г., ... Т.К. ... ...... 2000. – 205 с.
8. Чудновский А.Д. Гостиничный и ... ... ... ... 2000. – 265 ... Годин А.М. Брендинг. Учебное пособие. – М.: Издательство «Дашков и
К◦», 2006. – 85 с.
10. Браймер Р.А. ... ... в ... ...
М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 1995. – 256 с.
11.Тулембаева А.Н. Банковский маркетинг. Завоевание рынка: Учебное
пособие. – 2 изд., ... и доп. – ... ... «Т» 2007 г.
12.Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами рекламы и РR: Учебное
пособие. – М.: Экономистъ, 2004. – 344 ... ... Д. Шок, Джон Т. ... Джон М. ... ... ... бизнесе. – М.: ЗАО «Издательский дом» Ресторанные ... – 185 ... ... К. ... бизнес. Как открыть и ... ... – М.: ... 2000. – 173 с.
15. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика ... и ... ... – М.: ... ... 2004. – 154 ... ... Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд – лидерство: новая ... – М.: ... Дом ... 2003. – 217 ... Шульц Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании: научное
издание / Д. Шульц, Б. Барнс. – М.: Издат. Дом ... 2003. – ... ... А.Д. RЫNKIHГ или особенности национального бренд-
менеджмента: кто и что ... ... ... ... и ... ... / А.Д. ... – М.: Вершина, 2006. – 240с.
19. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие 3-е ... ... ... ... 2003. – 175с.
20. «Тауар таңбалары, кызмет көрсету таңбалары және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы //
Егемен Қазақстан. - 1999. 2 ... ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасының ... ... ... - 1998. 11 ... ... Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.:
ИНФРА- М, 1999.
23. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для ... / Г.Л. ... ... X. Анн; Под общ. ред. Г.Л. ... - М.: ОАО ... ... ... Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и
практика. - М.: Изд. ... ... ... Е. П. ... маркетинга. - М.: Издательство «Финпресс»,
1999.
26. Ілиясов Д.Қ. Маркетинг: теориясы мен практикасы: Оқу кұралы:Алматы,
Қазақ университеті, 2002.
27. Котлер Ф. ... ... ... ауд. М.Т. ... ... 2000.
28. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент - СПб: Питер Ком, 1999.
29. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская ... ... с фр. - СПб, ... 1996.
30. Маркетинг: Учебник / Под ред. Э.А. ... - М: ИМП ЭКМО ... TNS Gallup Media Asia ... RG Brands компаниясының ресми мәліметтері, - ... ... ... ... /Под ред. Н.К. ... - Алматы:
Экономика, 1999.
34. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: ... и ... ... ... С.Н, ... Г.А., ... ... А.: Қазақ
университеті, 2002.
36. Фатхудинов Р.А. Стратегический ... ... - М.: ... ... 2000.
37. Мамыров Н.К. Маркетинг. Алматы, Экономика, 1999-248с.
Есімжанова С.Р. Маркетинг.Оқу құралы. Алматы Экономика 2003
38. ... ... ... үшін ... әр ... ... өсім
Салық
Шығындардың минимизациясы
Өнім дифференциациясы
Іскерлік белсенділіктің өсімі
фирмалық белгі – символ, суреттер, ерекше белгіленген түс немесе көрсеткіш.
фирмалық атау – ... ... ... ... сөз, әріп ... ... тобы.
Тауар белгісі (қызмет көрсету белгісі) – тауар (қызмет) ... ... ... символдар жиынтығы (немесе олардың тіркесі).
Сауда белгісі (қызмет көрсету белгісі) – фирмалық атау, ... ... ... ... ... ... тіркесі.
Сауда бейнесі – дербестелген сауда маркасы.
Талдаудың негізгі компоненттері
Бастапқы м Кез келген саланың ... ең ... үшін ... ... ... нұсқаулар болуы мүмкін. Табыссыз бәсекелестер арқылы кеміген ... ... ... ... ... ... өсетін нарықта өзінің
үлесін жоғалтуы мүмкін. Осыған байланысты компания істейін деп жатқан
нарықтық сегменттік өлшемі мен шектерін дәлме-дәл ... өте ... ... ... капиталының санасы
Олар маған өте ұнайды,
мен басқаларын
сатып алмаймын
бұл – менің брендім
Бренд пен оның өнімдеріне сенімділік
Қатынастарды күшейту, мен бұл ... мен ... ... өзін тұтынушымен теңестіру
мен бұл брендті
сатып алғандығыма ризамын, және де ... ... ... сенімдімін
Брендті/өнімдерді сатып алу
Мен оларды жақсы көргендігінен, артық ақша төлеуге дайынмын
Сатып алудан кейін брендке/өнімдерге ... ... ... ... ... ... ... кезде мен олардан сатып аламын
Бренд пен оның өнімдерін жоғары бағалау
брендтің айырықшаланатын ... ... ... ... олар ... көбірек мәлімет жинаймын да басқалармен салыстырамын
Брендке және оның ... ... ... ... пен өнім ... ... тарату
Ия, мен олар туралы білемін
Брендті және оның өнімдерін білу
Меншіктік айналым құралдары
Капитал
салымдары
Қаржыландыру-ға қажеттіліктер
Тозудың шамасы бойынша қолданылатын активтерді ауыстыру үшін ... ... ... ... қажетті қосымша шамалар
Ұзақ мерзімді несиелерді алу және жою
Болашақта өндірістік құатылықты
көбейту үшін активтерді сатып алу немесе салу ушін инв.
Акцияларды ...

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 114 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Еңбек өнімділігі.Еңбек төлемі және оны ұйымдастыру. Еңбек өнімділігі туралы түсінік.Өлшеу әдістері. Кәсіпорынның қызметшілер санын жоспарлау3 бет
Маркетинг бағдарламасы9 бет
Маркетинг тауар13 бет
Маркетингтің жалпы сипаттамасы54 бет
Маркетингтегі тауар түсінігі3 бет
Нарықты сигменттеу ерекшеліктері2 бет
Салық құқығы негіздері6 бет
Тауар белгілерін тіркеу тәртібі21 бет
Тауар тауарды топтастыру35 бет
Тауарлық белгілерге жалпы сипаттамалар6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь