Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары туралы

РЕФЕРАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
ГЛОССАРИЙ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
МАЗМҰНЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8

І. АДВОКАТ ЭТИКАСЫ ЖАЛПЫ ҰҒЫМЫ, ПРИНЦИПТЕРІ ... ... ... ..11
1. Адвокаттар қызметінің этикалық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2. Адвокат этикасының түсінігі мен мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
3. Адвокат этикасының кодексі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
4. Адвокат этикасы кодексінің негізгі түсініктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22

ІІ. АДВОКАТТЫҢ ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕСІ ЖҒНЕ ОНЫҢ ҒРТ‡РЛІ ОРТАДАҒЫ ҒРЕКЕТ ҒДІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29
1. Адвокат пен клиенттің этикалық тәртіп бойынша өзара қарым.қатынасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..29
2. Адвокат.соттардың өзара қатынас жүйесіндегі этикалық ережелері ... 57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет орнату үшін азаматтардың құқықтарына, бостандығына және заңды мүдделеріне кепілдіктерді күшейту керек. Айыпталушының қорғану құқығын қамтамасыз ету және тараптардың бәсекелестігі және тең құқықылығы қағидасын дамыту қылмыстық іс жүргізутің барлық сатыларында күшті кәсіби қорғаудың болуын талап етеді. Қазіргі кезде адвокат-қорғаушының қылмыстық іс жүргізуге қатысу мүмкіндігі көбейді.
Демократияның аса маңызды сипатты белгісі мынада, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары жарияланып қана қоймай, оларға әртүрлі кепілдіктерде беріледі. олар экономикалық, әлеуметтік, саяси және заңдық кепілдіктер болып бөлінеді. Осылардың ішінен заң кепілдігіне тоқталатын болсақ, алдымен кепілдік дегеніміз – қамтамасыз ету деген мағынаны білдіретінін білеміз. Ал заң кепілдігі дегеніміз қолданылып жүрген заңдар арқылы мемлекеттің субъективтік құқықтардың жүзеге асырылуын қамтамасыздандыру құралдары мен тәсілдері. Бұл ең алдымен әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау, білікті заң көмегін алу құқықтары т.б.
Бұзылған құқықты қорғау үшін өкімет билігі немесе басқару органына өтініш жасау, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық қорғау туралы талап қойып сотқа жолдануға кедергі жасалмайды. Ол үшін әрбір адам заң тұжырымдарын біліп қана қоймай, оны қолдана алатын болуы қажет. өкінішке орай әзірше азаматтардың құқық сауаттылығы жоққа тән.
Сондықтан адвокаттардың (қорғаушылардың,өкілдердің) көмегіне жүгінуге әкеп соқтырады.
Конституциясының 13-бабында: «Әркiмнiң бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы бар. Заңда көзделген жағдайларда заң көмегi тегiн көрсетiледi» - деп жазылуы кепiлдiктiң тағы да бiр көрiнiсi.
Көмектiң түрi әртүрлi. Ол – конституция (заңдарды түсiндiру) ретiнде, не адвокаттардың қылмыстық, азаматтық, әкімшілік iстерге байланысты сот iстерiне қатысып, заң көмегiн беруi ретiнде болуы мүмкiн. Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбiр адам сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың (қорғаушының ) көмегiн пайдалануға құқылы.
Адвокатураның қызметi көмек сұраған азаматтар мен ұйымдарды бiлiктi заң көмегiн көрсету жолымен құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге тиiс, ондай көмек, мысалы, сотта қылмыстық, азаматтық және өзге де iстер бойынша олардың мүдделерiн бiлдiру, негiзсiз қылмыстық қудалаудан қорғау және т.б. арқылы көрiнуi мүмкiн.
1. Бентам И. О судоустройстве. СПб 1860 ж.,
2. Қысқаша философиялық энциклопедия. М., 1994 г., с 543
3. А.Д.Бойков сотта қорғанудың өнегелік негізі. М., 1978 г., с.28
4. А.Д.Бойков сотта қорғанудың өнегелік негізі. М., 1978 г., с.28
5. Полянский Н.Н. Правда и ложь в уголовной защите. М., 1927 г., с. 356
6. Сов. Государство и право. 1965, №10, с.6
7. Пикар Э. Адвокат туралы. М., 1998, с.82
8. "Қазақстан Республикасының Конституциясы", Алматы: "Баспа" ЖШС, 1998 ж.
9. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексы, Алматы, 1999 ж.
10. Қазақстан Республикасының 5.12.1997 ж. "Адвокаттық қызмет туралы" Заңы.
11. Антимонов Б. С., Герзон С. Л. "Адвокат в советском гражданском процессе", Москва, 1954 ж.
12. Ватман Д. П., Елизаров В. А. "Адвокат в гражданском процессе", Москва, Юридическая литература, 1977 ж.
13. Ильинская Л. Ф., Лесницкая А. Ф., "Судебное представительство в гражданском процессе", Москва, Юридическая литература, 1964 ж.
14. Розенберг Я. А., "Представительство по гражданским делам", Рига// ЛГУ, 1974 и 1981 жж.
15. Ватман Д. П. "Адвокатская этика", Москва, Юридическая литература, 1977 ж.
16. Васьковский Е. В. "Очерк всеобщей истории адвокатуры", ч. І, Москва: типография Сойкина, 1893 ж.
17. Васьковский Е. В. "Организация адвокатуры", Москва// типография Сойкина, 1893 ж.
18. Стецовский Ю. И. "Советская адвокатура", Москва: высшая школа, 1989 ж.
19. Гинзбург Г. А. "Советская адвокатура", Москва, Юридическая литература, 1968 ж.
20. Сухарев А. Я. "Роль и задачи советсткой адвокатуры", Москва, Юридическая литература, 1972 ж.
21. Ерошенко А. "Представительские полномочия адвоката по гражданскому делу", Москва// Советсткая юстиция, 1988 ж., №21-стр 5.
22. Зайцев Н. "Советсткая юстиция", 1998ж., №21-стр 21; 1970 ж., №10- стр 23. Журнал "Адвокат", 1998 ж., №2; 2000 ж., №2.
24. Жалыбин С. "Некоторые проблемы законодательства об адвокатской деятельности" // Вестник Министерства Юстиции, Алматы, 1996 ж., №11- стр 22-26.
25. Жалыбин С. "Права адвокатов следует расширять" // Фемида, Алматы, 1996 ж. №10 –стр 11-13.
26. Слямова К. "Место адвокатуры в системе правоохранительных органов" // Фемида, Алматы, 1999 ж. №11-12- стр 32-35.
27. Адвокатура и современность., Институт государства и права, Москва: ИГПАН, 1987 ж.
28. Ривлин А. Л. "Организация адвокатуры в СССР", Киев, 1974ж.
29. Булгакбаев А. "Советсткая адвокатура" А-А, "Казахстан", 1982 ж.
30. Скловский К. И. "Представительство в гражданском праве и процессе", Автореферат, Харьков, 1982 ж.
31. Ивакин В. Н. "Представительство в советстком гражданском процессе", Автореферат, Москва, 1981 ж.
32. Клеин Е. Б. "Участие адвоката в доказывании по гражданским делам", Автореферат, Минск, 1988 ж.
33. Барщевский М. Ю. "Адвокат. Адвокатская фирма.", Москва, изд. Белые альвы, 1995 ж.
34. Барщевский М. Ю. "Организация и деятельность адвокатуры в России", Москва, Юрист, 1997 ж.
        
        ӘЛ –ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ
СОТ БИЛІГІ ЖӘНЕ ... ІС ... ... ... «Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары»
Орындаған студент____________ ………………………………….
«___»___________2010 ж.
Ғылыми жетекшісі: заң ғылымдарының докторы, профессор
Алауханов Есберген Оразұлы_____________ ... ... ... ... ... заң ғылымдарының докторы, профессор
Тыныбеков С.Т._____________ «___»_____________2011 ж.
Алматы 2011
РЕФЕРАТ
Дамудың демократиялық қағидаттарын қамтамасыз етуде адвокатураның ... орны ... Ол ең ... ... ... ... ... кездесіп тұратын заңсыздықтарды болдырмау үшін күреседі. Ал қазіргідей ... ... орын алып ... ... ... күні кеше ауылшаруашылығында жүргізілген жекешелендіру барысында туындаған проблемалар және әртүрлі жеке ... мен ... өмір ... ... ... ... орын алып жатқан заңсыздықтардан аяқ алып жүре алмайсың. Сонымен қоса тергеу, тексеру, жауап алу барысында құқық ... ... ... ... ... заңсыздықтар да аз емес. Осы орайда, авотрмен тандалған тақырып өзектілі және ... ... ... ... адвокаттар қызметің этикасын зерттеу және соның нәтижесінде осы ... ... және ... ... пайдаланатын құралдар мен тәсілдерді жетілдіруге бағытталған ғылыми негізі бар ұсыныстар даярлау мақсаты ... ... ... ... жету үшін ... ... орындау қажет: адвокаттар қызметінің этикасын ашып беру; адвокаттық этиканың түсінігі мен маңыздылығын ашып беру; адвокаттың құқықтық жағдайын талдау; ... ... ақы ... проблемаларын зерттеу; адвокаттың сот ісіне қатысу проблемаларын талдау. Зерттеудің ғылыми жаңалығына осы проблеманы ... ... өзін ... ... ... қорғану құқығын қамтамасыз ету проблемасының ғылыми негізінде адам құқығының, бостандығының және ... ... ... ... маңыздылығы мен құндылығы, олардың мемлекеттік және қоғамдық құндылықтармен арақатынасы жатыр, бұлар ... ... ... ... ... ... құрылымы. Екі тараудан, алты бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
ГЛОССАРИЙ
1) "сот" - сот билiгi органы, ... ... сот ... ... iстi ... ... жеке ... кез келген заңды түрде құрылған сот;
2) "бiрiншi сатыдағы сот" - қылмыстық iстi мәнi бойынша қарайтын сот;
3) "апелляциялық ... - ... ... ... ... күшiне енбеген үкiмдерiне, қаулысына апелляциялық шағымдар (наразылықтар) бойынша iстi қарайтын екiншi сатыдағы сот;
) "қадағалау сатысы" - тараптардың осы сатының ... сот ... ... күшiне енген сот шешiмдерiне шағым, наразылығы бойынша iстi қадағалау тәртiбiнде қарайтын сот;
6) ... - сот ... иесi; осы ... ... белгiленген тәртiппен тағайындалған немесе сайланған кәсiпқой судья (соттың төрағасы, сот алқасының төрағасы, ... ... ... ... ... ... да судьясы);
7) "төрағалық етушi" - қылмыстық iстi алқалық немесе жеке қарау кезiнде төрағалық ететiн судья;
7-1) алқаби - соттың ... істі осы ... ... ... ... ... ... және ант қабылдаған Қазақстан Республикасының азаматы;
8) "басты сот талқылауы" - бiрiншi сатыдағы ... ... iстi мәнi ... ...
9) ... ... - ... iзге түсудi және сотта айыптауды қолдауды жүзеге ... ... мен ... ... ...... iс жүргiзу кезiнде өздерiнiң немесе өздерi бiлдiретiн құқықтар мен мүдделердi қорғайтын адамдар: прокурор (мемлекеттiк айыптаушы), тергеушi, анықтау органы, анықтаушы, ... ... ... ... ... ... азаматтық жауапкер, оның заңды өкiлi мен өкiлi, жәбiрленушi, жеке ... ... ... ... ... ... мен өкiлдерi;
10) "қылмыстық процестi жүргiзушi орган" - сот, ... ...... iстi ... ... ... кезiнде прокурор, тергеушi, анықтау органы, анықтаушы;
) "тараптар" - сот талқылауында бәсекелестiк пен тең ... ... ... ... iзге түсудi) және айыптаудан қорғауды жүзеге асыратын органдар мен адамдар;
) "айыптау тарабы" - қылмыстық iзге түсу ... ... ... ... ... ... ... олардың заңды өкiлдерi мен өкiлдерi;
13) "қылмыстық iзге түсу (айыптау)" - қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекет пен оны жасаған адамды, ... ... ... ... ... ... ... мұндай адамға жаза немесе өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдануды қамтамасыз ету үшiн айыптау тарабы жүзеге асыратын iс ... ...
14) ... iзге түсу ... - ... (мемлекеттiк айыптаушы), тергеушi, анықтау органы, анықтаушы;
15) "анықтау" - анықтау ... осы ... ... ... шегiнде iстiң мән-жайының жиынтығын анықтау, белгiлеу, бекiту және қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық жауапқа тарту жөнiндегi сотқа ... ...... ...
) "алдын ала тергеу" ("алдын ала iздестiру") - уәкiлеттi органдардың осы Кодекспен белгiленген ... ... iстiң ... ... ... белгiлеу, бекiту және қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық жауапқа тарту жөнiндегi сотқа дейiнгi қызметiнiң iс жүргiзу нысаны;
17) "тергеуде болу" - осы ... ... ... бiр ... ... белгiлi бiр алдын ала тергеу органының немесе анықтаудың құзыретiне ... ... ...
18) ... ... - сезiктi, айыпталушы, олардың заңды өкiлдерi, қорғаушы, азаматтық ... және оның ...
19) ... - ... ... деп ... келтiрiлген адамдардың құқықтары мен мүдделерiн қамтамасыз ету, айыптауды жоққа шығару немесе жеңiлдету, сондай-ақ заңсыз қылмыстық iзге ... ... ... ... ... ... тарабы жүзеге асыратын iс жүргiзу қызметi;
20) "мәлiмдеушi" - сотқа немесе қылмыстық iзге түсу ... ... сот iсiн ... ... өзiнiң (басқаның) нақты немесе жорамалды құқығын қорғау үшiн өтiнiш жасаған адам;
) ... - ... ... ... ... орай жәбiрленушiнiң, азаматтық талапкердiң, азаматтық жауапкердiң заңды мүдделерiн бiлдiруге уәкiлдiк берiлген адамдар;
22) "заңды өкiлдер" - ... ... ... азаматтық талапкердiң ата-аналары, асырап алушылары, қорғаншылары, қамқоршылары, сондай-ақ сезiктiнi, айыпталушыны немесе жәбiрленушiнi қорғап немесе асырап отырған ... мен ... ...
23) ... - ... атасы мен үлкен әжесiне дейiн ортақ ата-бабалары бар туыстық байланыстағы адамдар;
24) "жақын туыстар" - ата-аналары, ... ... ... асырап алынғандар, бiрге туған және бiрге тумаған туыс аға-iнiлерi мен ... ... ... ...
25) ... ... ... өзге де адамдар" - сот отырысының хатшысы, аудармашы, куә, куәгер, сарапшы, маман, сот приставы;
) "қылмыстық iс" - ... деп ... бiр ... ... ... ... ... iзге түсу органы мен сот жүргiзетiн оқшауландырылған iс жүргiзу;
27) "iс ...... - ... ... ... дайындау, сотта талқылау және соттың үкiмiн (қаулысын) орындау барысында нақты қылмыстық iс бойынша жүзеге асырылатын iс ... ... мен ... ...
28) ...... ... дейiнгi iс жүргiзу" - қылмыстық iс қозғалған кезден бастап оны мәнi бойынша қарау үшiн сотқа жолдағанға ... ......... ... және ... ала тергеу), сондай-ақ қылмыстық iс бойынша жеке айыптаушы мен қорғау тарабының материалдар дайындауы;
29) ... ... - iстiң ... бөлiгi болып табылатын немесе оған қосу үшiн ұсынылған ... мен ... ... сондай-ақ iс бойынша жағдайды белгiлеу үшiн маңызы ... ... ... мен заттар;
30) "iс жүргiзу әрекеттерi" - осы ... ... ... сот iсiн жүргiзу барысында жүргiзiлетiн iс-әрекеттер;
) ... - ... ... ... ... ...... әрекетi көрсетiлетiн iс жүргiзу құжаты;
32) "iс жүргiзу шешiмдерi" - өз құзыреттерi шегiнде қылмыстық ... ... ... ... және осы ... ... ... көрiнiс табатын қылмыстық iс жүргiзу құқығын қолдану ... - ... ... ... ... ...
33) "қаулы" - соттың үкiмнен басқа әртүрлi шешiмдерi, анықтаушының, тергеушiнiң, ... ...... ... ...... ... қабылданған шешiмдерi;
34) "үкiм" - айыпталушының кiнәлiлiгi немесе кiнәсiздiгi және оған жаза қолдану немесе қолданбау туралы мәселе ... ... ... соттың басты сот отырысында немесе апелляциялық соттың талқылауында шығарылған сот шешiмi;
) "қорытынды шешiм" - қылмыстық ... ... ... iс бойынша iс жүргiзудiң басталуын немесе жалғастырылуын болдырмайтын, сондай-ақ, түпкiлiктi болмаса да, iстi мәнi бойынша ... ... ...
36) "санкция" - прокурордың, соттың сотқа дейiнгi iс жүргiзу барысында қылмыстық iзге түсу ... ...... ... ... ...
37) "түсiндiру" - процеске қатысушылар мен мәлiмдеушiлердiң өзiнiң дәмесiн немесе өздерi өкiлi болған адамдардың дәмесiн негiздеу үшiн ... ... ... ... дәйектемесi;
) "шағым, наразылық" - процеске қатысушылардың анықтау, алдын ала тергеу, прокурор немесе соттың iс-әрекетiне ... ... ... және осы ... ... тәртiппен енгiзiлген көңiл аудару актiсi;
39) "өтiнiш жасау" - тараптың немесе мәлiмдеушiнiң қылмыстық ... ... ... ... ...
40) ... құралдар" - дәлелдердi анықтау, көрсету, алу және зерттеу үшiн ... ... ... ... ... ... ...
41) "арнаулы бiлiм" - адам кәсiби оқудың не ... бiр ... ... жұмыс iстеуiнiң нәтижесiнде алған, қылмыстық сот iсiн жүргiзу мiндеттерiн шешу үшiн пайдаланылатын қылмыстық сот iсiн жүргiзудегi жалпы жұртқа белгiлi емес ...
42) ... - бiр ... ... ... уақытша немесе тұрақты тұруына арналған үй-жай немесе құрылыс, оның iшiнде: меншiктi немесе жалға алынған пәтер, үй, саяжай үйi, ... ... ... көп ... үйлердi қоспағанда, оларға тiкелей жалғасатын тұрғын үйлердiң верандалары, террасалары, галереялары, балкондары, жертөлесi және ... ... өзен ... ... ...
43) ... ... - жергiлiктi уақыт бойынша сағат жиырма екiден алтыға дейiнгi уақыт аралығы.
РЕФЕРАТ................................................................................................................2
ГЛОССАРИЙ.........................................................................................................3
МАЗМҰНЫ.............................................................................................................7
КІРІСПЕ................................................................................................................. 8
І. АДВОКАТ ЭТИКАСЫ ЖАЛПЫ ҰҒЫМЫ, ПРИНЦИПТЕРІ..............11
1. ... ... ... ... ... этикасының түсінігі мен мазмұны.................................................15
. Адвокат этикасының кодексі...........................................................................18
. Адвокат этикасы кодексінің негізгі түсініктері...........................................22
ІІ. АДВОКАТТЫҢ ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕСІ ЖҒНЕ ОНЫҢ ҒРТ‡РЛІ ОРТАДАҒЫ ... ... ... пен ... ... тәртіп бойынша өзара қарым-қатынасы..........................................................................................................29
2. Адвокат-соттардың өзара қатынас жүйесіндегі этикалық ережелері....57
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................67
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР.....................................................................70
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасында құқықтық мемлекет орнату үшін ... ... ... және ... ... кепілдіктерді күшейту керек. Айыпталушының қорғану құқығын қамтамасыз ету және тараптардың бәсекелестігі және тең құқықылығы қағидасын дамыту қылмыстық іс жүргізутің ... ... ... кәсіби қорғаудың болуын талап етеді. Қазіргі кезде ... ... іс ... қатысу мүмкіндігі көбейді.
Демократияның аса маңызды сипатты белгісі мынада, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары жарияланып қана қоймай, оларға әртүрлі кепілдіктерде беріледі. олар ... ... ... және ... ... ... ... Осылардың ішінен заң кепілдігіне тоқталатын болсақ, алдымен кепілдік дегеніміз –қамтамасыз ету деген мағынаны білдіретінін білеміз. Ал заң ... ... ... ... заңдар арқылы мемлекеттің субъективтік құқықтардың жүзеге асырылуын қамтамасыздандыру құралдары мен тәсілдері. Бұл ең алдымен әркімнің өз ... мен ... сот ... қорғау, білікті заң көмегін алу құқықтары т.б.
Бұзылған құқықты ... үшін ... ... ... ... ... ... жасау, егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, құқық қорғау туралы талап қойып сотқа жолдануға кедергі жасалмайды. Ол үшін әрбір адам заң ... ... қана ... оны қолдана алатын болуы қажет. өкінішке орай әзірше азаматтардың құқық сауаттылығы жоққа тән.
Сондықтан адвокаттардың ... ... ... әкеп ... 13-бабында: «Әркiмнiң бiлiктi заң көмегiн алуға құқығы бар. Заңда көзделген жағдайларда заң көмегi тегiн көрсетiледi» - деп ... ... тағы да бiр ... түрi ... Ол ... ... ... ретiнде, не адвокаттардың қылмыстық, азаматтық, әкімшілік iстерге байланысты сот iстерiне қатысып, заң көмегiн ... ... ... ... Ұсталған, тұтқындалған, қылмыс жасады деп айып тағылған әрбiр адам сол ұсталған, тұтқындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың ... ) ... ... ... ... ... сұраған азаматтар мен ұйымдарды бiлiктi заң көмегiн көрсету жолымен құқықтық қорғауды қамтамасыз етуге тиiс, ... ... ... ... ... ... және өзге де ... бойынша олардың мүдделерiн бiлдiру, негiзсiз қылмыстық қудалаудан қорғау және т.б. ... ... ... ... ... Зерттеу кезінде С.Л. Ария, К.К. Арсеньев, М.О. Баев, Б.Т. Безлепкин, А.Д. Бойков, Е.В. Васьковский, Д.П. ... Л.В. ... А.А ... Е.П. Данилов, Н.И. Капинус, Е.Г. Тарло, Н.М. Кипнис, А.Ф. Кони, В.Л. Кудрявцев, В.Ю. Львова, П.А. Лупинская, Е.А. Матвиенко, В.В. ... Г.М. ... В.П. ... А.Ф. ... И.Д. ... И.Л. Петрухин, Н.Н. Полянский, Е.В. Семеняко, Б.Саломов, И.Л. Трунов және тағы басқа революцияға дейінгі, Кеңестік кезеңдегі және бүгінгі ... ... ... ... мұндай тақырып А.Н. Ахпанов, Е.О. Алауханов, К. Беков,
Л.Ш. Берсүгірова, Т.К. Биятов, А.А. Исаев, К.Ж. ... ... Д.Н. ... Ш.К. ... Е.Я. ... С.С. Молдабаев, Г.М. Нам, К.И. Нұржаубаева, А.С. Нұралиева, С.Д. Оспанов, Т.Е. Сәрсенбаев, Б.Х. Төлеубекова, А.К. Түгел, А.Ж. ... С.Т. ... Ш.М. ... Б.К. ... Р.Н. ... және тағы басқа ғалымдардың еңбегінен көрініс тапқан.
Зерттеудің мақсаты мен міндеті. Бұл зерттеуді адвокаттар қызметің этикасын зерттеу және ... ... осы ... ... және ... қорғауда пайдаланатын құралдар мен тәсілдерді жетілдіруге бағытталған ғылыми негізі бар ұсыныстар даярлау мақсаты қойылған.
Зерттеу жұмысының мақсатына жету үшін ... ... ... қажет:
адвокаттар қызметінің этикасын ашып беру;
адвокаттық этиканың ... мен ... ашып ... ... ... ... талдау;
адвокат еңбегіне ақы төлеу проблемаларын зерттеу;
адвокаттың сот ісіне қатысу проблемаларын талдау.
Зерттеу объектісі және пәні. Адвокатура өз ... жету және ... ... жүзеге асыру барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар, зерттеудің объектісі болып ... ... ... ... ету ... ... іс жүргізу қызметінің мәні мен мазмұны және де айыпталушыны қорғау жөніндегі адвокат-қорғаушының қылмыстық іс жүргізу ... мәні мен ... сол ... ... ... және қылмыстық іс жүргізу нормаларының жиынтығы зерттеудің пәні болады.
Зерттеудің ... ... ... ... ... оның ... жалпы ғылыми да (диалектикалық, жүйелік-құрылымдық, институционалдық өлшеу, құрылымдық-функционалдық, социологиялық және т.б.), ... да ... ... әдістер зерттеудің методологиялық негізін құрады.
Автор жүйелік тәсілдің, сондай-ақ талдау мен синтездің, индукция мен дедукция, статистикалық және ... ... ... ... Зерттеудің эмпирикалық негізін құраған материалдарды зерделеу үшін автор талдау, ... және ... баға беру ... ... ... ... нормативтік базасын Халықаралық-құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының ... ... ҚР ... Сотының нормативтік қаулылары, сонымен қатар бірқатар шет елдердің (АҚШ, Англия, Италия және т.б.) ... ... ... ... осы ... ... ... өзін жатқызуға болады. Адамның қорғану құқығын қамтамасыз ету проблемасының ғылыми негізінде адам құқығының, бостандығының және заңды мүдделерінің ... ... ... мен ... ... ... және ... құндылықтармен арақатынасы жатыр, бұлар Қазақстан Республикасының Конституциясында көрініс тапқан.
Дипломдық жұмыстың құрылымы. Екі тараудан, алты ... ... және ... ... ... ... АДВОКАТТЫҚ ЭТИКА. ЖАЛПЫ ¦ҒЫМЫ ЖҒНЕ ПРИНЦИПТЕРІ
1. Адвокаттар қызметінің этикалық маңызы
Біздің көзқарасымыз ... ... ... ... ... ... екі жақты экономикалық келісімді қатынастың қабыл боларлық жарқын болашағын азаматтардың жағдайымен заңдылық негізде ... ... ... сенімнің өзі құқықтық берекесіздіктің белең алған кезінде мүлік иесі бір сғтте дүние-мүлкінен ... ... ... де ... емес. Осындай сғтте құқық қорғау органдарының қызметкерлері ... ... жғне тағы ... ішкі ... қызметкерлеріне деген сенім мен құрмет заңдылық тұрғыдан арта түседі. Қатардағы азамат қоғамдық келісім ... ғана емес ... ... ... кеңселік құжатнамаға адвокат арқылы қол жеткізе алады. Адвокатқа құқықтық ... ... ... ... ... қол ... ... білудің заңды тғсілі. Барлық іске толық араласу ... ие ... ... өз ... ... беріліп, құқықтық жүйенің талаптарын да аяқ асты етпейді. Ондай жағдайда оның мғртебесін төмендетіп, іскерлігіне кесір тигізеді. Осы ... ... ... ... ... да, ол ... салмақпен өлшенеді. Біз қашанда адвокаттың қоғамдық рөлі ... ... оның ішкі ... ... көңіл бөлмейміз. Кәсіптің қажеттілігі ішкі бағалау есебінен емес, қоршаған орта көзқарасымен анықталмақ.
Сондықтан, адвокат сот отырысына ... ... ... ... істі ... ... қана ... сонымен бірге кейін сот отырысы кезінде күтпеген жағдайдан сақтану үшін істі, оны ... ... ... ... ... жөн көрінеді.
Кейде, істі сот отырысында қарау кезінде, ... ... ... ... жоқ ... ... немесе талап бойынша жауап беруге тиісті емес тұлғаға қойылғаны анықталады. Мұндай жағдайда, сот, талап қоюшының ... ... оны ... тиісті тұлғамен не тіисті емес жауапкерді тиісті жауапкермен ауыстыруды жүзеге асыруға құқылы. Талап ... үшін ... ... кім ... ... ... емес, себебі бұдан талапты негізді деп мойындаған соттың шешімінің іске асатын ... ... ... ... ... өз ... ... жауапкерді алмастырудың салдарын түсіндіріп кетуге жәнеде клиент ... ... ... ... сотқа негізделген қарсылықтарды ұсынуға тиісті.
Іс жүргізуді күрделендіретін тағы бір шиеленіс, ол, үшінші тұлғамен даудың пәніне жеке талап қоюы. Адвокатқа осындай ... ... ... аса ... болу ... ... мұндай жағдайда оған істін мән-жайларын ұқыпты бағалап, үшінші тұлғаның талабына қатысты өзінің позициясы жөнінде тез ... ... ... іс ... ... 52 бабы ... үшінші тұлғаның іске кіруі (енуі), адвокатпен өз клиентінің мүддесін жаңа талаптан қорғау үшін ... ... ... ... істі ... ... ... туралы өтінім беруіне себеп болуы мүмкін.
Азаматтық іс бойынша сот мәжілісі бірнеше ... ... Істі мәні ... ... ... сот отырысының дайындық бөлімі жүзеге асады. Ондағы адвокаттың міндетіне, өз сенім берушісінің мүддесін ... ... істі ... үшін ... ... ... ... дұрыс шешуде сотқа жәрдемдесу кіреді. Алдымен, соттың құрамына немесе өзге іске қатысушы тұлғалар арасынан біреуге ... ... ... ... ... ... Іске ... тұлғалар істің нәтижесіне жеке, тікелей немесе жанама ... ... ... не олардың әділдігіне (алалықсыздығына) күмән туғызатын өзге де мән-жайлар болған ... ... ... білдіруі тиіс. Жалпы ереже бойынша қарсылық білдіру дәлелді болуы қажет, яғни қарсылықты ... ... ... қатысты нұсқаулар болуы қажет.
Сот отырысының дайындық бөлімінде, сот, іс жүргізуге қатысушылардың келуін тексереді. Сот отырысының уақыты мен орны ... ... ... ... іске ... ... не өкілдердің біреуі сот отырысына келмеген жағдайда, сот, іске қатысушылардың пікірлерін ескере отырып істі олардың қатысуынсыз қарау мүмкіндігі туралы сұрақты ... ... өз ... ... ... ... оның куәларының қатысуынсыз істі қарауға қол жеткізу ынтасымен кездеседі. Клиент, мұндай жағдайда іс қарау өз үшін қолайлы деп қате жорамал ... ... сот ... ... ... және куәлардың жауаптарын тыңдай алмайды, сондықтан іс тез және ... ... ... үмітпен шешіледі деп ойлайды. Адвокат мұндай жорамалдарды басшылыққа ала алмайды және ... оның ... ... ... ... Істі басқа тараптың қатысуынсыз қарау соттың іс бойынша объективті ақиқатты анықтау мұмкіндігін шектейді, сондықтан осындай жағдайда шығарылған шешімнің іске маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... соғуы мүмкін екенің ол ескеруі қажет.
Сот отырысының уақыты мен орыны ... ... ... ... ... ... келмей қалған жағдайда, адвокат клиенттің қарсылық білдіруіне ... істі ... ... ... ... ... ... жасау тиіс, себебі, іс жұргізуге қатысушы адамдардың процессуалдық ... ... ... бұзылуы заң бойынша шешімнің жоюылының бірден-бір себебі болады.
Сот отырысының дайындық бөлімінің ... іске ... ... және өкілдердің өтінімдері мен арыздары шешілуге жатады. Іс қарауға дайындық кезінде адвокат өз сенім берушісінің мүддесі үшін ... ... ... ... жәнеде басқа тараптың тарапынан берілуге мүмкін өтінімдерге қатысты өз позициясы жөнінде мәселелерді ойластыруға тура ... ... ... ... ... ... ... Әсіресе күрделі істер бойынша жазбаша нысандағы өтінім әбден лайықты болып есептеледі.
Егер сот мұндай ... ... бас ... ... кассациялық шағымда іске маңызы бар мән-жайлардың толық анықталмағандығына сілтеме ... аса ... ... ... ... ... ... бөлімі болып істі мәні бойынша қарау сатысы табылады. Бұл сот ... ... ... мазмұны тараптар ұсынған және соттың өз бастамашылығымен жиналған барлық фактілі және дәлелдемелік ... ... және ... әрекеттерінен тұрады.
Дәлелдемелерді зерттеу алдында сот, істі бітімгершілік келісіммен аяқтау мүмкіндігін анықтайды және талап қоюшының ... ... бас ... ... ... мойындауы жөнінде сұрақтарды (мәселелерді) шешеді. Істі бітімгершілік келісіммен аяқтау мүмкіндігін адвокат, істі сотта қарауға дайындық кезінде ойластыру ... ... ... мәселе істі мәні бойынша қараудың басында қарастырлатындықтан адвокат өз клиентімен оның тарапынан берілуге мүмкін мүдделердің шеңберін және оның істі ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Егер сот отырысына клиенттің жеке өзі қатыспаса, онда адвокатта, ... ... ... үшін арнайы мұндай өкілеттікті беретін сенімхаттың болуы тиіс.
Заң бойынша бітімгершілік келісім, егер ол ... ... ... және өзге ... ... мен ... ... мүдделерін бұзбаса, сотпен бекітілуге жатады. Адвокат осы талаптарды ескере отырып бітімгершілік келісімінің мазмұнына қолайсыз мән-жайлардың еңгізілуіне жол ... ... ... Жұбайлар арасындағы мүлікті бөлу жөніндегі келісімдерінде "балаға алимент алудан бас ... және осы ... ... ... ... ... да бас тартам" деген тармақ болған, ал осындай жағдай "Неке және ... ... ... 59 ... және ... іс жүргізу кодексінің 8 бабынан 4 тармағынан қайшы келеді.
Келісім сотпен бекітілген жағдайда ... ... бұл ... ... ... түсіндіреді, яғни осы талап және негіз бойынша қайта сотқа талаптануға мүмкін болмауы жөнінде.
Азаматтық іс жүргізуде істі мәні ... ... іске ... ... ... беруімен басталады, яғни сот барлық дәлелдемелік материалдарды зерттеу барысында бұл түсініктемелерінің дұрыстығын, олардың ... сай ... ... алады.
Сенім беруші іс жүргізуге қатыспаған жағдайда және оның мүддесін сот мәжілісінде адвокат жеке өзі білдірген кезде, ол фактілі мән-жайларды ... ... ... ... жеке дара ... отырып дәлелдеудің субъектісі болып табылады. Бірақ кейбір ... іс ... ... ... ... ... тұлға да қатысады, осыған байланысты дәлелдеу процессінде адвокатпен оның сенім берушісінде қаншалықты құқықтары мен міндеттері бар ... ... және ... ... ... таңдауда адвокат сенім беруші тұлғаға тәуелді ме дегенді анықтау қажеттілігі пайда болады.
Процессуалдық заңда сот ... ... ... ... әрекеттерін арнайы реттейтін нормалар жоқ. К.С. Юдельсонның пікірі бойынша "сот өкілі фактілерді дәлелдеу үшін қажетті барлық құқықтарды тарапқа қатысты кең ... ... ... ... болып табылатын іске қатысушы тұлғалардың түсінектеме беру спецификасын ескере отырып, адвокат, өз клиентімен оның сот отырысында беретің түсініктемелеріне ... ... ... жөнінде алдын-ала талқылау жүргізеді. Дәл осы сатыда іс бойынша құқықтық позициясын негіздеу және ... үшін ... өз ... ... ... ... мақсатында адвокат барлық процессуалдық құралдар арсеналын пайдалануы қажет. Бірақ, адвокаттың өкілеттігі клиенттің сеніміне негізделгендіктен, дәлелдеу құралы мен ... ... ... тек, ... ... оған ... еркіндік берген шеңберінде ғана немесе адвокаттың әрекеттеріне қарсы ешқ андай қарсылық білдірмеген жағдайда ғана ерікті. Қысқаша айтқанда, адвокатқа клиенттің еркіне ... ... ... таңдау құқығы берілмеген. Мысалы: Адвокат сот мәжілісіне, егер оған сенім беруші ... ... ... ... куәні шақыруды талап ете алмайды.
Бүгінде Отандық адвокаттық іс-жұмыстың алдағы кезеңдерде қандай жетістікпен сұранысқа ие болары жөнінде сөз ... тууы ... ... яғни ... жөніндегі заңның дамуы, оның қабылдануы деген сияқты. Алайда ережесіз ойынның ... ... да сол ... күнделікті тәжірибеде көріп келеміз.
Адвокатуралық жоғары міндет. Сондықтан ешқашан жұрт алдында масқараламау, ғзғзіл сөзбен сый-құрметсіздік таныту оның мғдениетіне де ... ... іс ...
Сонымен қатар көп жылдық тарихи тәжірибе көрсеткендей этикалық тәртіпті игермеген адвокат қоғам алдында сенімнен жұрдай етіледі. Мемлекеттің ... іске ... ... оның ... ... құқық қорғау институы болып қалыптасуына, тғуелсіз іс-ғрекееттілігіне қол ... ... ... адвокаттық қоғамдастықта күрделі этикалық мғселелер де жоқ емес, оның ... ... де ... ... дара, үнемі ұтылыс үстіндегі кәсіби, жеке шеберлігін шыңдаған қызметкерге жиі ұшырасқандықтан оның себеп-мүмкіндігіне көз жеткізе түстік. Кей ... ... ... ... шығу үшін ... ... сүйене беруі сғтті бола бермейді. Қай уақытта күрестің барлық кезеңінде адвокаттық этика көшбасшылық жасауы тиіс. Ол ... ... ... жақтауында ғана табысты болмақ.
2. Адвокаттық этика мазмұны мен түсінігі
Сонымен адвокаттық этика дегеніміз не? Оның ... ... Бұл ... деген термин гректің «ethos»- өнегелі мінез деген сөзінен алынған.
Ең алғаш ... ... ... ... ... ... үшін ... не істеуіміз керек» деген сөздің жауабын іздеуіміз керек» (Қысқаша философиялық энциклопедия. М., 1994 г., с 543) ... ... ... ... адамгершілік пен ізгі-өнегелікке баулитын кез-келген пәндік тақырып. Осы этикалық пәндік құзіретіне корпорация, соған сғйкес қоршаған орта да лайықталу ... ... ... ... ... өкілдігі де мұны мамандықтың құрамдас бөлігіндей қабылдайды. ... ... ... адам ... оқып, танып, пісіп-жетілу үстінде этикалық үлгіні де меңгереді. Бұл кәсіби бірліктің ... ... ... түсері сөзсіз.
Қазіргі уақытта ғдебиеттерде адвокатура ежелгі жғне сонымен бірге жалпыадамзаттық мекеме болып табылады деген, яғни ол ғр уақытта жғне барлық ... ... ... ... жиі ... ... ... бойынша "адвокатураның пайда болуы алғаш іс жүргізуге жғне алғаш сотқа сай болуы мүмкін" - деген. Ал Форсит "Адамдар азаматтық ... ... ... ... бастап адвокатура принциптері, бірақ атауы мғлім болмағанмен болуы тиісті" деген пікір айтты. ... ... ... ... ... ... және ... өзінің іс бойынша позициясының сенім берушінің позициясымен келістіре алмаса, онда ол істі әрі ... ... бас ... іс ... ... ... кетуге тиіс.
Іс жүргізуден шығу ниетімен адвокат бұл туралы сотқа өтімін жолдайды, ... сот ... іс ... ... туралы үйғарым қабылдау мүмкін.
Тараптар мен үшінші тұлғалардан ... алып ... соң, сот ... ... ... белгілейді. Дәлелдемелерді зерттеу барысында тараптардың берген түсінектемелері өзінің объективті пайымдауын табады немесе ... ... ... ... зерттеу тәртібіне қатысты ешқандай үйғарымдарды келтірмей, заң, сотқа істің жағдайына байланысты тәртіпті белгілеуге ... ... ... ... ... сот жиі алдымен куәлар берген жауаптарды тыңдайды, содан жазбаша және заттай дәлелдемелерді, сарапшының қорытындысын зерттейді.
Тек өзінің клиентімен сұхбаттасу ... ... ... ... ... сипаттағы қарым-қатынаста екенің, олардың жеке басының ерекшеліктері және істің нәтижесіне ынталылығы (мүдделігі) ... ... ... іске ... бар ... туралы хабардар бөлу дәрежесі жөнінде, ақпараттар ала алады.
Істі сот ... ... ... осы ... ... ... ... кезінде, адвокат куәға қойылу мүмкін сұрақтар шеңберін белгілейді. Бұл кезде адвокат, клиентке жауап алуды қалай ... ... ... ... ... ... ... керек екенін, түсіндіріп кетеді.
Куәдан жауап алудың мақсаты болып, іс бойынша объективты ақиқатты белгілеуге ... ... ... алу ... ... ... адвокат, белглі процессуалдық сипатта, яғни тараптың бірінің өкілі ретінде, ... ... ... ... Сондықтан, оның сұрақтары сенім берушінің пайдасына қарай қойылу тиіс және ол куәлардан өз клиентінің құқықтары мен заңды мүддесін пайымдайтың ... ... ... ... тағы бір кең ... түрі бұл ... ... Жазбаша дәлелдемелерді зерттеу оларды сот отырысында жария ету ... ... ... және іске ... ... өкілдерге қажет болған жағдайларда сарапшыларға, мамандарға және куәларға көрсетіледі (А. і. ж. код. 201 б.). ... соң іске ... ... ... бере алады. Сот отырысында құжаттарды зерттеу барысында олардың мазмұны мен нысаны тесерілуге жатады (реквизиттері, күні, мөрі, койылған қолдары). ... ... ... жалғандығы жөнінде мәлімдеу арқылы оларды даулау мұмкіндігі көзделген. ... ... ... тікелей дәлелдемелері болмаса да, адвокат, оны ақиқатқа сай еместігі жөнінде күмәні бар екенін сотқа көрсете ... ... ... туралы мәлімдеуді тексеруі үшін сот сараптама тағайындай алады, сондай-ақ тараптарға өзге дәлелдемелер беруді ұсына алады.
Заттай ... де сот ... және олар ... ... ... өкілдерге, қажет болған жағдайларда сарапшыларға, мамандарға және куәларға көрсетіледі. ... ... ... адамдар қарап шығуға байланысты қандай да бір мән-жайларға сот назарын аудара алады. Бұл арыздар сот отырысының хаттамасына еңгізіледі (203 б.).
Сот ... ... ... алу, ... ... ... алудан көрі, өзге дайындықты және өзге әдістерді талап етеді.
Сарапшы қорытындысы сот отырысында жария етіледі. ... ... ... және оны ... ... ... сүрақ қою мүмкін.
Адвокаттың сарапшыдан жауап алудың ерекшелігі сарапшы қорытындысының сот дәлелдемесі ретінде спецификасымен айқындалады. Ол сарапшы жүргізген ... ... ... оның ... ... ... ... қойылған сұрақтарына берген жауаптарының мазмұны мен қорытындысың бағалап адвокат сот ... ... ... ... дайындалады. Адвокат сараптамамен келіспеген жағдайда басқа сараптаманы тағайындау жөнінде өтінуге құқылы. Бірақ мұндай өтінім заңға сәйкес негізделуі қажет. Егер, сарапшының ... ... ... ... ... болмаса, онда оған қарсы дау пайдасыз және мүмкін емес.
Сот жарыссөздері - адвокаттың бірінші инстанциядағы ең ... ... ... ... адвокат, өз клиентінің позициясынан істі мәні бойынша қараудың қорытындысын жасайды, сот зерттеген дәлелдемелік ... ... ... ... ... ... мән-жайларына қатысты байымдарын ұсынады, сондай-ақ осы дауға қатысты қолданылуға жататын құқықтың нормасы туралы пікірін айта алады және талаптың ... ... өз ... сипаттайды.
Айтылған пікірлерге қарсы өзге жазушылар "адвокатура өркениеттің ең соңғы жарығы" деп дғйектер келтіреді.
Осы пікірлердің қайсысы ғділ ... Бұл ... ... беру үшін жғне де ... ... ... болғанын білу үшін үш топ факторды қарастыру қажет.
Біріншіден, алғаш қауымдардың заңды құрылысына қатысты антропология жғне ... ... ... қажет.
Екіншіден, өркениетті елдердің сот төрелігінің жағдайымен танысу керек.
‡шіншіден, ежелгі жғне жаңа мғдени халықтардың тарихтарына терең назар аудару қажет.
Осы аталған үш ... ... ... ... ... болуы жөнінде жғне оның алғашқы нысандары жөнінде мғліметтер алуға ... ... ... ... ... қадамында, біздер, адвокатураны қазіргі уақыттағы өмір сүріп жатқан түріндегі жағдайында кездестірмейміз.
Антропология мғліметтеріне ... ... сол ... ... ... ... көсемдері мен басшылары үкімет қызметінің барлық функцияларын атқарған: олар ғскери басшы да, ғкім де жғне судья да ... ... ... тәртіп жағдайында адвокатураның болуы ғлі де мүмкін болмады.
Кейбір жартылай өркениеттік мемлекеттерде, ғсіресе мұсылман ... ... ... ... ... ... жғне ол ... топтағы тұлғалардың кәсіби қызметіне айналады.
Егер алғашқы қауымдардың жғне ... ... ... ... ... ... қорғаушылықтың алғашқы нысандары жөнінде мғліметтер берсе, ал ежелгі жғне жаңа мғдени ... ... ... ... ... даму ... көрсетеді.
Кәсіби қорғаушының этикалық құрылым жүйесі түрлі жағдайларда қорғаушылық міндеттерін атқаруға кедергі жасайды деген жаңсақ ұғым екенін ... ... жөн. ... ... ада болу үшін ... ... міндеттері» тек қана қатып қалған қалыппен емес, оны қалай тиімді іске асыруға болатынын ұмытпау керек.
3. Адвокат этикасының кодексі
Сот ... ... ... ... ... сот ... жүзеге асыру аясындағы демократизмнің бірден-бір көрінісі болып табылады.
Істі сотта өкіл ... ... ... ... жеке талапты мәлімдейтін және мәлімдемейтін үшінші тұлғаларға, мемлекеттік органдарға және ұйымдарға, сондай-ақ ерекше іс жүргізу істері бойынша ... ... ... қою ... іс жүргізуге қатысушы мүдделі тұлғаларға берілген.
Сотта, істі өкіл арқылы немесе оның көмегімен жүргізу құқығы ештенемен ... іс ... сот ... ... ... ... бойынша, яғни дауды мәні бойынша қарау кезінде бірінші инстанциядағы сотта және сот ... ... мен ... ... ... екінші инстанциядағы сотта және кей жағдайларда істі қадағалау тәртібімен қайта қарау кезінде жүргізіледі.
Тәжірибеде, сот өкілдігіне деген қажеттілік, алдымен заңды ... ... ... ... ... ... ... шектелген жеке тұлғаларда пайда болады (жасына, физикалық жағдайына байланысты).
Сонымен қатар, сот ... ... ... ... ... бірақ, өздеренің науқастығына, қолы бос еместігіне, заңи шала сауаттығына, істің күрделігіне ... өзге де ... ... әрекет-қабілеттігі бар тұлғаларда жүгінеді.
Сот өкілдер институты сот ... кең ... ... іс ... сот ... ... ... адвокатура органдары жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасындағы адвокатура заңда көзделген тәртіп бойынша азаматтық істер бойынша өкілдікті және ... іс ... ... ... асыратың қоғамдық үйым болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы адвокаттар ... ... ... ... ... және ... адвокаттық қызметті реттеуге бағытталған заңнамалардан тұрады.
Адвокат өз қызметін, заң консультациясы арқылы не жеке өзі ... ... ... ... ... ... кеңсе арқылы, сондай-ақ заңды тұлға құрмай жекеше жүзеге асыруга құқылы. Осыған орай адвокат болып, жоғары заң білімі бар, заң ... ... ... екі жыл ... ... және ... ... айналысуға құқық беретін лицензиясы бар тұлға табылады.
Азаматтық істер бойынша өкілдікті жүзеге асырған кезде адвокат ... ... ... өкіл ретінде (әрбір ата-ана, асырап алушы, қамқоршы, қорғаншы ... өкіл ... өкіл ... соңғы түріне тоқтап кетейік. Себебі, өкілдің осы түрі ең кең таралған болып есептеледі.
Сондықтан, азаматтық іс жүргізу қатысушыларында, даулы құқық ... ... ... ... ... ... ... фактілердің кіретінін және олар қалай, немен пайымдалатынын білетін ... ... ... ... ... ... ... көмек үшін азаматтар адвокаттарға сүйенеді.
Адвокат жүзеге асыратын өкілдіктің азаматтық-құқықтық ... ... ... ... ... ал оның ... азаматтық іс жүргізу заңнамасында және сенімхатта айқындалған. Аталған шарттың бар болуы адвокаттың іс ... ... ... атынан қатысуын негіздейді.
Соттағы өкілдік азаматтық іс жүргізу заң нормаларында белгіленгендіктен ол процессуалдық сипатқа ие болады. Процессуалдық өкілдік бұл ... өзге ... ... ұйымның атынан процессуалдық әрекеттерді жасау деп анықталу мүмкін. ... ... ... іс ... құқықтың пайда болу негізінде азаматтық-құқықтық өкілдік шарты ... ... ... ... ... ... тән белгілері бар. Олар:
Өкілдік етуші өкіл берушінің атынан әрекет етеді, бұл шарттың болуымен айқындалады.
Өкілдік етуші өкіл берушінің мүддесі үшін әрекеттенеді.
Өкілдік ... іс ... өкіл ... ... іске ... ... орындайды.
Өкілдік етуші заңмен және өкіл берушімен берілген өкілеттіктер шеңберіне әрекеттенеді. Өкілдік етушінің ... ... және ... ... ... ... өкілеттіктер өкілге заң негізінде табыс етіледі және сенімхатта арнайы ескертуді талап етпейді. Оларды атап айтсақ: дәлелдемелерді ұсыну, ... ... ... және тағы да басқа өкілеттіктер. Арнайы өкілеттіктерді жүзеге асыру құқығы өкіл беруші үшін ... және ... ... ... ... ... кетуі қажет. Олар келесі процессуалдық әрекеттер:
істі төрелік сотына беру;
талаптан толық ... ... бас ... ... пәнін өзгерту;
бітімгершілік келісімін жасау;
сот шешімін шағымдау;
атқару қағазын өндіріп алу үшін ұсыну.
Өкіл процессуалдық әрекеттерді ... ... өкіл ... үшін ... мен ... тудырады.
Өкілдіктің пайда болуының негізі болып әрқашан өкіл берушінің ерік ... ... ... шартты заң көмегі үшін жүгінген тұлғалар мен адвокаттар коллегиясының заң консультациясы арасында жасалады. Заңда көзделген жағдайлардан басқа, ... ... жеке ... ... түсуге жол берілмеген.
Әдетте, заң консультациясына көмек сүрап келген ... істі ... ... ... ... адвокатты атамайды. Бірақта, заң көмегін сұрап келген тұлға, заң көмегі тегін көрсетілген жағдайлардан ... ... ... ... қатар, егер клиент өкіл ретінде белгілі бір адвокатты тағайындау туралы ... ... де, оған ... ... үшін қандай да бір адвокатты тағайындау клиентпен ақылдаса отырып тағайындалуы қажет. Ал егер де клиент өкіл ... ... бір ... ... заң консультациясының меңгерушісі мүмкіндігі болғанша тілекті қанағаттандыруға тырысуы қажет. Сотта азаматтық істі жүргізуді өз өндірісіне қабылдаған адвокат, ... ... ... ... ... ... бір ... іс бойынша адвокаттың өкілеттігі заң консультациясы (меңгерушісі қол ... ... ... ... ... ... рәсімделеді, ал өз қызметін жеке дара атқарған ... ... ... ... тек ... ... ... құқық береді. Егер заң көмегіне сүйенген тұлға адвокатқа арнайы өкілеттіктерді беруді тілек етіп білдірсе, ондай жағдайда ... заң ... ... рәсімделген сенімхат қоса берілуі қажет.
Бас бостандығынан айырылған тұлғалар атынан сенімхат тиісті қамау орының бастығымен куәландырылу қажет. Әскердегі тұлғалардың сенімхаты тиісті ... ... ... ... ... ... тұрғыны адвокатқа сенімхатты, алдын ала нотариуспен рәсімдеп (тұрғылықты жеріндегі) және телеграфтың рәсімдеген қолымен телеграф жүесі арқылы жіберілуі ... Б. С. және С. ... ... ... адвокатқа берілетін ордер сенім беруші берген сенімхатты орнын алмастыра алмайды. Бұл адвокаттың, сенімхатта арнайы ескерілген жағдайда ғана, ... ... ... ... ... билеу құқығымен байланысты.
Кейде өз мүддесін сотта білдіру үшін адвокатқа сүйенген тұлга, өзінің заңи білімсіздігіне не өзге себептерге ... ... ... мен ... негіздеуге қажетті фактілерді толық және дұрыс баяндап бере алмайды.
Сондықтан азаматтық іс бойынша сенім берушінің мүддесін өкілдік ету ... ... алар ... ... іске ... бар фактілі мән-жайларды мұқият анықтап алуға және клиенттің талабын (қарсылығын) пайымданатын немесе жоққа ... ... ... бар ... ... ... сондай-ақ тиісті қоғамдық қатынастар түрін реттейтін құқық нормасы тауып алуға қажет. Егер ... ... ... ... ... оның ... қоюға құқығы немесе талапты даулау үшін негіздері болмаса не дауыссыз талапқа қарсы талап қойып жатыр деген қорытындыға ... ... ол істі ... ... ... ... қабылдаудан бас тартуы қажет.
Мұндай жағдайда адвокаттың клиентке көрсете алатын жалғыз заң ... ... –ол ... ... ... оның ... ... заңсыз немесе негізсіз екендігін түсіндіріп беру. Бірақ, жөнсіз асығыс және теріс түсіндірмелер беру салдарынан клиенттің мүддесінің бұзылуына әкеледі жәнеде ол ... ... ... ... ... өз мүддесін (құқығын) қорғаудан бас тартуы мүмкін.
Адвокат заң көмегін беру туралы тапсырмасынан мына жағдайларда бас ... ... ... осы іс ... ... ... сұрап өтініш жасаған адамның мүдделеріне қайшы келетін адамдарға заң көмегін көрсетіп жүрсе немесе бұдан бұрын ... ... ... ... ... бойынша делдал болған жағдайды қоспағанда).
Іске судья, прокурор, сарапшы, ... ... куә, ... ... және ... ... ... жағдайда.
Егер істі тергеуге немесе қорғауға адвокатпен жақын туыстық қатынастағы лауазымды адам қатысса.
Адвокат заң ... ... ... өзіне мәлім болған мәліметтерді құпия сақтауға міндетті және көмек сұрап ... ... ... ... ... жария етуге құқығы жоқ.
Ғлемдік тәжірибеде қорғаушының этикалық ... яғни ... ... ... ... ... ... белгілі.
АҚШ-та 1908 жылдың өзінде кәсіби этиканың 70 тараудан тұратын ережелері жазылды. Мұнда сот пен ғріптестер арасындағы қатынастар мен міндеттер, адамдық пен ... ... ... ... ... ... ... осыған дейін баршаға арналған бір-ақ этикалық кодекс болды. Ол –коммунизм негізін қалаушының моральдық кодексі. Кез-келген этикалық талқылау мғселесін Кеңес ... ... ... ... ... идеологиялық бөлімі қадағалап отырды. Онда бір ғана құлық, өнеге болды. Қазір ахуал бірден өзгерді. Ескі ... ... ... ... құрылымдық кәсіби этикалық кодексін барша жұртшылық меңгерді. ... ... ... тіпті дғрігерлік, кәсіпкерлік кодекс талқыланады.
Бұл тенденцияның белгілі бір ағымы да болды. Мысалы, «Құнды қағаздар нарығы туралы» Ф3.48 статьясында құнды ... ... ... сақтаудың өзгеше жолдары көрсетілді. 1993 жылы қазанда Ресей Федерациясының Соттар мғртебесі жөніндегі кодексі қабылданды. Сондай-ақ ішкі ... ... ... жғне «РФ ... мғртебесі жөнінде» кодексі қабылданып, қызметкерлер заңды тұлғалық нормада өз қызметкерліктерін биік мғртебе ... ... ... ... ... кодексте бұрнағы жылдары қызмет жүйесінің салмақтылығы айшықты да ... ... ... ... ... өнегелік негізі. М., 1978 г., с.28). 1985 жылы Минск қаласында өткен коллегияда ... ... мен ... ... ... ... қабылданды. 1974 жылы мұндай ереже Литва ССР-де қабылданған. Бұдан ... өзге ... бұл ... ... ... ... ... дғлелді түрде жүйеленген қағидалардың тәжірибесінің жиынтығы болды. Олар ерекше бөлімдердің қағидаларына құрылып, ғрине барлық ... ... ... болды.
Соңғы уақыттары Ресейде этикалық кодекс қалыптастыруға бағытталған біршама мүмкіндіктер болды. Екі сғтте де (Ресей адвокаттарының Гильдиясы жғне атақты мғскеулік қорғаушы ... ... ... ЕО ... ... ... ... Біздің ойымызша, этикалық кодекс жасақтауға жасалған жалғыз дұрыс қадам қорғаушының ғдебі мен ... ... ... ... ... ... бар ... дайын мғзірін беру емес, дұрыс ойдың мғдениетін қалыптастыру, шынайы оқиғалардың шешімі үшін ақшалай нұсқамалар ... ... ... ... ... ... жғне мамандық талаптарын санасуға ұшырату, түсіндіру мен бағалау, ... ... ... ... ... деп А.Д. Бойков дұрыс айтқан.
Профессор Н.Полянскийдің ескертуіне құлақ аспасға болмайды. Ортақ талқылаулар күнделікті күйбең тіршіліктің, яғни ... ... ... бола ... ... ұстанымдар қорғаушының ғр сғттегі қозғалысына қадау бола алмайды. ... ол ... жол ... ... ... іспетті. Қорғаушының кодексі тәжірибелік жинақ. Қозғалыс жүйесіндегі заңнамаға зауқы шаппас Ресей заңгерлері үшін бұл жан-дүние ... ... ... мен ... ... ... қандай құрылтайшының заңын ұмытпаған жөн. Жасырын ... ... ... ... үшін бұл жол тым ... ... Бізге шайтанарбаны қайта құрау қажет пе?
4. Адвокат этикасы кодексінің негізгі түсініктері
«Advocatus» сөзі латын тілінен аударғанда - көмек ... ... ... ... ... Демек, адвокат көмек сұраушыға өз білімімен көмектесуі тиіс. Кәсіби ғдебін ... ала ... ... ... ... ... ... түрде өз клиентіне пайдалы болуы тиіс.
Міне, осы тұста барлық қиындықтар да пайда бола бастайды. Осыдан кейін адвокаттың ... ... жғне тағы ... ... ... бұл жайлы пікірталастар көп болған. Мүмкін пікірталастың бғрі ғр ... ... ... ... ... ... ... төңкеріске дейін процессуалист Е.В.Васьковский: «Адвокат- қоғамның сөзін сөйлеуші»деп жазған. Ал ... ... 1927 жылы ... ... «қорғаудың мақсаты –қорғау» дейді. Аналогиялық қорғау батыста да ... ... ... солтүстікті көрсетеді, сол сияқты адвокат та ең бірінші ретте қорғауы керек» ... ... ... орай, қырықтан астам жыл бұрын ғана, яғни Сталиннің өкімінен соң, 1954 жылы М.В.Чельцов ... ... ... Қорғалушы мойындамаған фактілерді қорғаушы мойындауы мүмкін.
Қорғалушы дғлелденген қылмысты мойындау да, ... да ... кез ... ... ... ... ... мүмкін.
Мұндай іс-ғрекетте адвокаттың мемлекетке жұмыс істейтіні дғлелденеді. Негізі атақты ... бұл ... ... ... ... айтушылар сот процесінде екі прокурордың не қажеті бар? - деген болатын.
Сонымен, адвокат өзінің ... ... ... ... ... ... ... Бірақ қорғаушы мен қорғанушының арасындағы кейбір ұстанымдар бар. Яғни адвокат көп жағдайда сол ұстанымдарды ұстанады. Мысалға ... ... ... ... өзінің атынан пара беруді қалайды немесе уақытша камераға (тергеуші залына) ... наша ... ... ... ... ... шақырады. Бұл жағдай заңға қарсы екендігі жғне мұндай жағдайларға бармайтындығы белгілі. Бірақ бұл тек қана заңға қайшы емес. ... ... ... тағы да ... ... Сотталушы корғаушыға жауапқа тартылушыны топас, ешкімге ұнамсыз адам етіп көрсеткісі келеді. Қорғаушы осындай қанауды орындауға келісуі керек пе? ... ... заң ... де біз, ... таба ... ... ... керегі жоқ! Ғрине, құқығы жоқ, келіспеуі тиіс. Кез келген адамды моральдық тұрғыдан кемсітуге, табалауға құқы жоқ. ... ... ... ... ... жғне ... адамдарға, ғріптестеріне сыйластықпен қарауы тиіс. Сот орнын асыра пайдалануға ешкімнің құқы жоқ (қылмыстық тұрғыдан болмаса да). Қорғаушы сотқа сыйластықпен ... өзін ... ... ... ... ... ... маңызды.
Бірақ неге бғрі бұлай? Неге басқаша болмауы керек?
Неге заң тиым салмайды?!
Бұл сұраққа жауапты мамандықтың этикалық ұстанымдарынан іздеген дұрыс. Құқық ... ... ... ... ... төмендегі жағдайларды түсініп алғанымыз дұрыс. Ерекше жағдайлардағы ... ... ... ... жоқ ... жоғарыдағы мысалдардан көруге болады. Осы секілді мысалдарды ұқсас ситуациялардың кодекске неше ... ... тура ... ме? ... мыңдаған, мүмкін одан да көп?! Олай болған күннің өзінде де заңды айналып өтуге тырысатындар өз дегендерінің орындалғанын қалайтындар ... Ал егер олай ... онда ... да ... ... кодексіне шек қоймаса, заңға қарсы ғрекет істейді. Яғни, ... ... деп ... ... біз мұндай теріс ғрекеттерді құрмаймыз да! Бірақ, біз, қорғаушының этикалық кодексіне –адвокаттың сот процесінде өзін-өзі ұстауы ғріптестерімен тілдесудің принциптерін, сот ... ... ... тілдесу жғне проблемалық шешу жолдарын көрсетуіміз қажет. Адвокаттың қорғаушысының «қалауын», оның мүмкіндіктерін бағаламауға мүмкіндігі ... ... ... ... мен қалаулары бірінші орында, бірақ бғрі емес.
Осылайша, бізге іс-ғрекеттің түсініктері мен ең басты принциптерін ... тура ... ... ... өзі ... ... ғріптестерімен этиканы бақылауды өзі шешеді. ¦зақ уақыт өтпей-ақ біз керекті ... ... ала ... Оның негізінде белгілі бір адвокаттардың көмегімен құрылған жалпы этикалық нормалар жатады.
Адвокат этикасының негізін құрайтын адвокаттың «бұрыш тастарының » ... ... ... көрсетуге бола ма? Онда дұрыс деп тануға адалдық, тиянақтылық, ар-ұяттылық болады.
Осы тұрғыдан алғанда, біз оқырманымызға оңай ... тест ... ... ... өз ... тәжірибесінен кез-келген адамға, ол адам ұқыпты, ар-ұяты бар, тиянақты маман деп қаншалықты айта ... ... ... ... ... тексермей-ақ ортамыздан ондай мінездемесі бар адамды көптеп атап айта алуымыз екіталай. Жоғарыда көрсетілгендей адамдарды тек сеніп, оны өз ... ... ... ... ғана айта ... Егерде адам адал, ғрі ұқыпты болса, бірақ онша сыпайы ғрі мейірімді болмаса да, біз одан ... ести ... ... да біз мықты, адал ғрі ар-ұяты бар қорғаушыға жағдайымыз қиын болғанда өте ... ... ... жағдайда заң тұрғысындағы өзекті мғселер болған кезде іздейміз. Біздің достарымыздың немесе жақындарымыздың мейірімділігі мен сыпайылығынан гөрі сол ... ... осы ... ... ...
Осы үш қасиетті көрсете отырып, «адалдық», «ұқыптылық», «ар-ұяттылық» атты ... ... ... оның ... ... ... алар орнын атап айтқанымыз тәжірибеде қалай жүзеге асатынын көрсеткіміз ... Олар ... ... ... бір ... ... тұтынушыны құлақтандырғанда сот ісінде, басқа да заң жүзіндегі ... жұрт ... ... қарым-қатынасы айқын көрініп тұрады. Қызығушылық таныту барысында ... ... ... ... итермелей берерін айғақтай отырып, оны мазмұндап көрейік.
ШЫНДЫҚ
«Істі жүргізудегі мінсіздік адвокаттық басқарылым қызметіндегі қоғамдық қызмет»-деп Д. Ватман айтқан (Д. ... ... ... М., ... 1977, ... ... шындық принципі жоғары бағаланады. Н.Н. Полянскийдің айтуынша, кей жағдайда бұл ұғым синонимдік түсінік береді. Олай болатыны «міндеттену, бұл ... болу ... ... білдіреді, барлық қорғаушы үшін болмаса да, адвокаттық корпорация басшылығының міндетіне кіретін қайырымды құлықтылық қатынасынан көрініс береді» (Полянский Н.Н. ... и ложь в ... ... М., 1927 г., с. ... ... ... адалдық пен шындық принципі бойынша айырмашылықтар бар. Шындықтың субьектілік ақпараттылығы ақиқат. Адалдықтың принциптілік арнасы кең ғрі субьективті ақиқат қатынастылығымен ... ... ... ... да ... ... ... ғріптестерімен, клиенттерімен, сот, құқық қорғау органы қызметкерлерімен, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен жұмыс істеу мүмкіндігі кеңейеді. ... сену ... сот жғне ... ... ... де ... ... негізгі элемент болып табылады.
Адвокаттың бойындағы жалғандық жобалар ... ... ... ... ... ... Бұндай жағдайда адвокатты құзіреттілігі де, адалдығы да ... ... ... ... ... ... үшін ... адалдықтан айнып сөйлеу мен жалғандыққа итермелеуге адвокаттың ешбір құқығы жоқ. Бұл ... ... ғрі істі ... ... Кей ... қорғаушының өзі де шытырман ахуалдан шығудың жолын қарастырады. Мұндай ауыр ... ... ... ... тепе-теңдік есептілігін ажыратуда, кіріс-шығыс базасының жасырын қалуы туралы клиент ... ... ... заңдылық бойынша, адвокат оны істеуге құқы жоқ. Бірақ кей жағдайда ерекшелік болады.
Экономикалық аймақ мғселесінде мемлекет өнім ... көп ... ... ... жақ аз ... мөлшерді ойластырады.
Осалдық тұсын іздеп, анықталмаған жағдайларға баға беру бизнес-клиент жағына тартылып кетіп адвокатқа ... ... Кері ... болдырмас үшін экономикалық адасушылықтан аулақ болғаны жөн. Адвокат істі дұрыс жолға қоямын деп ... ... ... ... ... ... беруге еш тиісті емес. Тек заңға сғйкес келетін ... ... ... жоба ... ... ... ... жолын қарастыруға кеңес бере алады. Адвокат өз білімін, тәжірибесін бөлісе отырып, көп іс-ғрекет мөлшерін анықтай алады жғне сол ... ... ... беру ... ... ... ғрекетпен ғана лайықты қорытындыға қол жеткізуге болады.
Бастапқы кезден-ақ адвокат клиентке өзінің бар мүмкіндігінше яғни, білімі, тәжірибесін санай ... ... ... ... көмек жасайтынын айтып ескертеді. Заңды бұзбай оның мақсат-мүддесі тұрғысында бар күш-жігерін жұмсай отырып қолдау көрсететінін айтып, келіседі.
Бүгінгі технологиялық ахуал «кім ... сол ... ... ... ... ... болғандықтан адвокат пен клиент арасындағы қатынас жалпыға белгілі мғлімет. Сондықтан ақша қуған адвокат өз клиентінің талап-тілегінен шыға ... ... ... ... ... ... құқық беделін түсіруге, заңдылыққа нұқсан келтіруге негіз бола алмайды. Оның ... ... ... ... ... ... да ... өзінің еркін, тғуелсіз тұлға екенін естен шығармауы тиіс. Моральдық тұрғыдан адвокат өз клиентінің азғындылығына, тіпті корпорация өкілі ... ... ... ... ... жол ... Заңға қайшы келмейтін жағдайларда істі жалғастыра отырып, құқықтық жолмен шешеді. ... ... ... тек шындықты қару етіп ұстай алған адам ғана адвокаттық қызметтен үміткер бола алады. Адвокаттық кәсіби кодекстің этикасын игергенде ... ... ... өз ... адал атқаруы тиіс. ¤зге клиенттер мен адвокаттылық қарым-қатынастылықтағы тәртіпті қатаң сақтауы тиіс».
Қорыта ... ... іс ... ... ... ... қорғау органдарына, сот, тәртіп сақтау мекемелеріне ықпал ... ... ... ... ... ... ... нұқсан келтіреді. Сондықтан адвокаттан қатаң сұраным мен ыждаћаттылық талап ... жғне ... пен ... ... іс ... ... ... қасиеті жғне кәсіби міндетін атқаруға жеңілдік тудырады. Адалдық туралы айрықша айту себебіміз, құқықтық жауапкершілікте білімі мен ... ... ... ... ... ... ... қорытындыға келуіне, клиентпен етене сөйлесіп, оның жеке қасиеттеріне үңілуіне де жол ашады. Осы орайда кез-келген клиентке ... ... ... ... ... ... ... аңғарылады, ғрі кәсіби маман ретінде де танылады. Бұл ... ... ... ... ... заңдағы толықтырулар мен жинақтарды күнбе-күн қадағалап отыруы шарт. Сонда ғана үнемі қозғалыстағы тыныс-тіршілік ағымын зерттеп, ... ... бара ... Жоғары маманданған мағлұматтарды орынды пайдалана алатын сапа биігіндегі адвокаттық межеге ... ... ... ... ... даму қарқыны мен оң бағыт-бағдарын зерделей отырып, мемлекеттік заң тұғырының ішкі қайшылық тудырмайтын тәртіптілігіне де зер салады. ¤з құзіретін дұрыс ... үшін ... ... игеріп, заңды толық меңгеріп, оның кезең-кезеңге лайықталған шешімдері ... ... ... шыға ... Яғни адвокат заңды игергенде, заңды бұрмаламағанда құзіреттілік пен адалдықтың кәсіби ... бола ... Жғне ... де ... ... ... ... үрдіске қол артады.
Нақты іске кәсіби деңгейде нақты көмек беру үшін аталған қадір-қасиеттерге қосымша мына үлгідегі талапты да меңгеру қажет:
Күрделі, ... ... ... ... барлық тәжірибе жиынтығын қолдана отырып, істің мғн-жайына қосымша зерттеу жүргізе білу өнерін игеруі тиіс. Барлық бағытта қызмет атқару деген ... ... ... ... ... ... ... деңгейін қолдана отырып, клиенттің өтінішіне қолдау көрсету біліктілік белгісі.
Егер адвокат күрделі істі жүргізуге күш-жігері жетпейтінін сезсе, клиентпен ақылдаса отырып, құзіретті ... ... ... іс ... ... ... Олай ... жағдайда адвокат өз ісінің жауапсыздығына, дғрменсіздігіне клиент алдында абыройдан ... Ғрі ... ... ... ... арқауын кеңескен адвокатқа клиенттің келісімі бойынша бере алады. Ғлеуетші клиенттің тапсырысы мұндай жағдайда ешбір алымақысыз құзіретті адвокаттың кеңесіне ... Адал ... ... ... ... ... өз кезегінде кәсіби міндетін құзіреттілікпен атқара отырып, жоғары деңгейде кеңес беруші дғрежесіне жеткенде, мамандықты еркін игеру нақтылығына өз тарапынан тез ... айта ... Жғне ... ... ... ... баға бере біледі, ғрі клиентінің өтініші бойынша қорғау ... де ... ... алады. Егер адвокат кедергі келтірерлік көп жакәдайды аңғарар болса, ол жөнінде клиентті тез арада хабардар етуі керек. Бұл оның ... ... ... ғрі ... дғлелдемек. Құзіреттілік пен адалдықты былайша тұжырымдауға болады:
а) ... ... заң ... ... ... ... ... клиенттің көзін жеткізу керек;
б) Адвокат кеңес, көмек беру тәртібін адал ... тым ... ... ... шешімін табатын жол тауып, кәсіби бағытын тоқтатпауы тиіс.
Егер адвокат ісінде құзіретсіздік танытып, ғлсіздік білдірсе немесе кері ... ... ... ... ... ... адвокаттық корпорацияның да сенімін, беделін түсіреді. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... этикалық тәртіптің сақталмауы орасан нұқсан келтірген қателіктің орныни толтыру мүмкін емес, мұны ғр адвокат жадында мықтап ... ... ... ... не ... болады? Жасырын жағдайлары кездесері сөзсіз. Адвокат кеңес берді де клиент кетті, бірақ мғселе адвокаттың санасында ... ... сол ... кеңес қате берілгенін ұқты. Адвокат клиентті тікелей іздестіру барысында ... ... ... ... ... ... нормасы, міндеті болып есептеледі.
Тіпті моральдық, материалдық шығын шектіруі де мүмкін. ¤згеден гөрі өзіңді қателікке ұрындыру өте қауіп тудырады. Демек, ... ... ... қателікті түзеуге болады. Алайда тегін түзету, тіпті ғлемдік деңгейде көмектесудің сақтандыру төлемін де ... ... (Сол ... ... ... ... қоры болғаны жөн деп санаймыз). Бұл қор яғни, адвокаттық корпорация қоры ... ... ... ... ... ... ... шығынды жабуға ғрі адвокатураға деген сенім кепілін арттырары даусыз.
Тағы бір ескеретін жайт –кеңес беру ... «тар ... ізгі де ... ... ... ... азаматтық немесе іскер клиентпен қарым-қатынаста салқын болған абзал. Адвокат қабылданар шешімнің ең тиімдісін қарастырып, зерделегеннен кейін ғана ұтымды ұсынысын ... ... ... ... ... ... ғрі ұзақ ... қағажу, шаршаудан жедел іс-қимылға жұмылдырады. Осы шақта ғңгімені ақша-қаражаттан емес, мғселеден бастаған жағдайда кез-келген адвокат ұшқарылыққа ұрынбайды. ... ... ... сот ... ... ... іркілуі ашкөздіктің, пайдакүнемдік есебінің салдарынан етек алуы мүмкін. Сол себепті де адвокат этикалық ... ... ... ... ... ... жөн. ... төлемақы талап ету де ашкөзділікке ұрындырады.
Тәжірибеде көріп жүргеніміздей көптеген адвокаттар жоғарыдан сөйлеп, жалған, ... ... ... жауап береді де арытынан опық жеп жатады. Мұндай адвокаттық этиканы бұзғаны жғне заңды бұрмалағаны үшін ... ... тура ... Осы ... Д. Ватман:
«Адвокат жғбірленушіге аса қажеттілік туғанда маңыздылықпен мғн беріп, ... ... ... ... ... ... ... керек, олай болмағанда сот немесе клиент бас тартуы ықтимал. Мұның арты моральдық шығынды толтырумен аяқталады».
Соңғы кезеңде қоғамдық, ... ... ... ... ... ... өздерін кәсіби деңгейге көтеруді ғдетке айналдырды. Бұл тайталастылықтан туындаған тәжірибе. Сол себепті де ... іске өз ... гөрі ... ... мғн береді. Іскер-адвокат саяси климат немесе қаржылық сипаттағы ахуалда адвокатуралық кәсіби этикаға ... ... ... жөн ... ... ... ... сыйақы сұрау негізсіз.
ІІ. АДВОКАТТЫҢ ЭТИКАЛЫҚ ЕРЕЖЕСІ ЖҒНЕ ОНЫҢ ҒРТ‡РЛІ ОРТАДАҒЫ ҒРЕКЕТ ҒДІСІ
1. Адвокат пен клиенттің этикалық тәртіп бойынша өзара қарым-қатынасы
Есте ... ... жайт ... пен ... арасындағы қарым-қатынастың тәртіп бойынша сақталуы істің шынайы шешілуіне үлкен көмегін тигізеді.
Клиентке ... ... оның өз ... ... ... ... айғақты дүниелердің жасырылуы мүмкін болған жағдайда адвокат оған толық көмек бере алмайды. Жалған сөйлеп, қорғаушысын алдарқату моральдық тұрғыдан азғындығын көрсетсе, ... ... ... ... ... ... Алайда кей жағдайда көпшілік клиенттердің қорғаушыға сенбеуі адвокаттың прокурормен, ... ... ... ... деген ұғымның үстемдік етуінде. Алайда клиент бастапқы кездесуде-ақ қорғаушыға өте жақын көмекші ретінде де қатынасқа шығуы ... Бұл ... ... егер ... пен ... ... характерде көрініс беруі белең алса, адвокат билікке абсолютті тұрғыдан ашық ... ... Егер ... ... ... орган қызметкерлерімен қатынасқа шығып, мғселе турасында ақпар берер болса, ... ... ... ... ... ... адвокат пен клиенттің арасындағы қылаң берген сенімсіздік ұлғая келе ... оңды ... ... болып, жан-жақты тәртіп бұзушылық пен этикалық ереженің бұрмалануына жол беріледі. Шындыққа жүгінер болсақ ... ... еш ... ... ... құқы жоқ. ... ... тарапынан болған өтінішті нақты талдап, ескерусіз қалдырмастан ғр сөздің астарлы, құпиялы тағы басқа жақтарына мғн бере отырып, жағдайды анықтап ... ... ... ... ... ... емес жғне өзін қорлатуға жол бермейді. Адвокат, оның жеке ... ... ... ... ол тек ... міндетін атқарады. Ғртүрлі істің қыр-сырына орай адвокат төлемақы алады, алайда кей жағдайда өте көп, ал кей уақытта мүлдем ... ... ... ... ... кәсіби деңгейінде еңбегін айта алады. Сондықтан Грибоедовтың «Нақты қызмет ... ... ... ... ... ... жаны бар.
Адвокаттың мінез-құлқы клиентпен арадағы іс мғселесінде еш көрініс бермеуі тиіс. Тіпті клиент оның ... ... ... тіл ... ... ... болса да адвокат ұстамдылық танытуы керек.
Қалай болғанда адвокат принципті мғселенің заңдылығына сүйене отырып, этикалық ереженің ... ... ... ... игеруі қажет.
Адвокаттың клиентпен кеңес беру жағдайындағы этикалық
ұстанымы
Адвокат пен клиенттің қызметтестілігі ... ... беру ... ... Егер ... ісі ... қаупін тудырмаса кеңес аз мерзімімен шектеледі. Ал адвокат тапсырма алса, іс нақты тұрғыда ... ... жиі ... ... ... ... ... құруының өрістеуі екеуаралық этикалық қатынастың құндылығын дғлелдейді. Бастапқыда айтып өткеніміздей адвокаттың клиентпен тілдесудің алғашқы кезеңі маңызды. Сол себепті консультациялық қабылдау ... ... ... мен ... ... ... ... ашады. Жоғары дғрежелі құқықтық кеңес берудің негізі құқықтық қатынасты тудырады. Адвокат кеңесті дұрыс беруді ғана негізгі мақсат тұтпайды, оны клиентке оңды ... ... ... ... ... адвокаттың кеңесін клиенттің қабылдамауы оның интеллектуалдық деңгейіне еш нұқсан ... ... ... ... едғуір төмендетеді. Сондықтан адвокат деректі терең талдап, озық тәжірибеге сүйеніп, нақты ... ... ... ... жұмыс барысында толымды шешімге жақындай түседі. Кеңес ... ... сөз бен ... ... мен ... жғне оның орамды ойлармен деректендіріліп, жандандырылуы клиенттің сенімін арттырып, бірлесу мүдделестігін тудырады.
Сондықтан алғашқы кеңеспен ... ... ... ... ... бере ... оған енгізгі мғселені сіңіре алады. Тіпті кей жағдайда ... ... ... ... өзі де көп жағдайда тәжірибе жинақтайды, үйренеді, ... ... ... тапсырма қабылдау кезіндегі тәртіп этикасы
Адвокаттық этика жүйесіне қатысты мғселе ... істі ... ... ... Яғни ... ... тәжірибе біліктілігі істі бастағаннан-ақ бірден байқалады. Іс таңдау мен қабылдау қоғамдық ғрекет негізінде адвокатураның іскерлік айшықтылығын танытатын белгі іспеттес ... ... ... ... ... ұзартатын ілтипаттылық, қошемет, көтеріңкі көңіл-күйде қуатты күшке айналмақ. Біреу арқылы келген адамға да толық түсініктеме беру, істі ... ... ... ... ... ... хат арқылы хабарласып бағыт көрсете отырып, оны орындауға міндетті емес, борышты ... ... ... ... тұлға. «Кеудеқағар үнсіздік» қоғамдық адвокатура қызметіне лайықсыз, мақсатсыз деп табылады.
Сонымен бізге қатысты тақырыпқа тікелей ... ... деп ... ... Яғни екі ... ... бар. Тойтарыс беретін екі принципті мғселедегі іс таңдауға күрделі мғселенің шешімін адвокаттық тапсырма ретінде қабылдаған заңдылыққа жүгіну. Мұның дғлелдеуші ... ... ... ... жғне ... ... Васьковский, Мейер, Джаншиев).
Бірінші бекініс топтағылар шешімінің мғнісі былай таратылады. И. Бентамның сөзімен айтқанда: «Адвокат төтенше жағдай болмаса, ешқандай іс қабылдаудан бас ... ... ... И. О ... СПб. 1860 г., ... Ал Э. Пикардың пікірі бойынша «ауыртпалықтан арсыздықпен ... ... ... болу оның қасында клиенттің батылдығы басым болғаны.
«Адвокатура рақатқа бөлену үшін құрылған жоқ, керісінше, қоғамдық ауыр, жауапты, қатігездікті жүгендеу үшін ... ... ... ... Э. Об ... ... М., 1898 г., ... теориямен келіспеу қиын. Шындығында адвокат сот функциясын атқармайды, ғрі клиенттің моральдық-этикалық ... ... ... де құқы жоқ. ... ... іс ... ... орайда, Ресей Конституциясында тікелей қызмет көрсететін жоғары білікті, мамандандырылған заңды құқық қорғау адвокаттық шешім қабылданған.
Осы тәріздес мғселер ... ... ... ... ... ... ... бғсекемен бағыт алып отырды. Бұл жөнінде 1879 жылғы сот үкімін бұзған, сенат департаментінің ... ... ... та жеткілікті.
Қаулы профессор Лохвицтің ісі бойынша шығарылған. Оның ... ... ... ... теңдік тәртібінің дисципнарлық сотында арсыздық бостандығын қорғауы үшін айыпталды. Бұл тарихи оқиға «титандар ұрысы» деген атпен ... ... Ғрі ... күрескерлер ретінде Невядомский мен Джаншиев те Лохвицкий мен ... ... ... ... ... ... ... адвокаттар жұмысындағы өнегелі тғлімді іс ретінде қалыптасқан принципке айналды.
Маркстік-лениндік ... ... ... ... басқару құрылымының жүйесіндегі КПСС рөлі артып көптеген авторлар тапсырма ретінде осындай өнегелі көзқарастағы істерді насихаттап отырды.
Заңды түсіндіру негіздемесі ... ... ... ... ... оған ... пікір тудырарлық ғкімшілік-салықтық қақтығыста ұстамдылық танытылады. Тапсырма алуға болады, клиентті хабардар ету ғрқашан міндеттілік.
Тағы бір айтыс-тартыссыз шешімді ... ... ... ... бар, ... сот ... куғгерді алмастырусыз жғне мүмкіндігінше басқа өкіл немесе қорғаушы келсе, істі жүргізуге онда адвокат одан ғрі істі ... бас ... ... Егер қажет жағдайда ол адвокат куғгер ретінде қатыса алады» (Сов. Государство и право. 1965, №10, с.6). дейді (см. ... В.Д. ... ... қызметі жөнінде). Біріншіден, айтылған мғселед қате кетіп, адвокатты қуатты куғгерге айналса, ол сапалы адвокат деңгейінде қатысады. Мынаны ескерсек, тікелей заңды күші бар құқы ... ... ... ... жауапталмайды. Оның кәсіби мамандығының қорытындысы тек көрсеткіш ретінде қабылдануы мүмкін. Екіншіден, В.Гольдинердің ... ... ... ... Егер ... ... мол екендігін нендей жағдайда біледі. Мғселен, клиент оның туысы деп танылса. Ал, үшіншіден, адвокат басымдық кқрсеткішпен істің нғтижесін ықыластана ... ... ... ... келсе, куғгер ретінде шақырылады. Мұнда бір іс екінші іске ұқсамайды. Егер адвокат кісі ... ... ... ... ... ол ғділсоттың үкіміне ықылас танытпайды, алайда өзінің азаматтық парызын орындау үшін сотта куғ болады. Жғне ол істе ... ... ... ... ... бола ... Біз Голдинердің тізбесін осылайша бағамдадық: мғселен, адвокат өзінің бұлтарыссыз куғгер екеніне көз ... істі ... бас ... Клиент тарапынан маңызды мғселе көтерілгенде аяқасты көзқарас туындауы мүмкін. Сондықтан «Клиенттің бізге келіп, көмек сұрауы - өтініш емес талап болып ... егер ол заң ... ... ондай талаптың қабылдануы да заңсыздық» дейді Э.Пикар (Пикар Э. Адвокат туралы. М., 1998, с.82).
Іс бойынша бағалау құқық бекінісі ... ... ... ... ... ... Мғселені қолма-қол шешуде немесе құқықтық бекіністің жоқтығынан адвокат төмендегіше сараптау жасайды.
Даулы мғселенің заңды ықыластылығы;
Дғлелді, айғақты материалдардың жеткіліктілігі;
Сотқа баратын істің ... ... ... төңірегінде ғңгіме қозғай келе былайша тұспалдауға болады: адвокат жан-жақты бағалауы ... ... ... оған материалдық-құқықтық негізде заңнамалық келісім жағдайында тұрады. Сондай-ақ адвокат шын мғніндегі даулы шиеленістің ... ... көз ... саралап, мүмкіндігін ажыратады. Дғлелді құжат-материалдардың жеткілікті мөлшері өте маңызды көзқарас тудырады. Бірақ клиенттің заңдылық талабына сғйкес келмей, ... ... да ... ... Тәжірибе көрсеткеніндей кез-келген заңгер дғлелді құжаттардың жеткіліксіздігінен немесе жалаңдығынан ахуалдың көп өзгеріске ұшырайтынын ескертеді, ғрі оны дғлелді етіп ... ... бас ... Ал мұндай құжатсыз клиенттің заңды бекінісі, қорғанысы тарыдай шашылады. Сондықтан істі осылай болып қалады-ау деген соқыр сеніммен қабылдауға болмайды. Ал ... жақ сол ... ... ... яғни «біздің жақ» дғлелдей алмай жатқан дерек айғақты болып шыға келеді.
Мұндай арандатушылық ... де ... тағы бір ... ... дғлелді материалдардың жеткіліксіздігін клиентке ескертеді, бірақ ол тғуекел етеді. Бұл клиенттің өз мойнына жүктеледі, ғрі адвокатқа этика ... ... деп айып ... ... ... келешекте істің осындай күрделілігін ескеру шарт. Адвокат өзі топшылаған анализ бойынша тапсырма ала алмайды. Қарсыластары мен сот, прокурор бұл жайтты ... ... да ... ... заңгерлік істің келешегіне қатысты басты мғселені назарда ұстау лғзім.
Адвокат істі орындау мүмкіндігіне орай сот шешімінің қалай бағалауы ... ... ... ... ... қол ұшын бере ... Мысалы, банк салымшысының салымы күйіп кетсе сотқа шағымдануы заңды. Дғлелді нғрсе мұнда да ... ... ... Ал егер банк ... қайтарылса, не заттың мерзімдік уақыты өтіп кетсе, бұл жөнінде адвокат клиентке түсіндіру жұмысын ... Ғрі ... ... нғтижесіздігін ескертеді. Соған қарамастан клиент бір сенімнің жетегімен сотқа шағымдану райынан қайтпаса, адвокат бұл тапсырманы алуға құқығы бар. бұл ... ... ... ... ... нғрселерді айтпауға құқығы жоқ.
Сот ісіндегі көптеген авторлар сот мезетінде нақтылы да қажетті ... ... ... айналуын қалайды. Мұндай үйлесімділікпен шартты түрде келісуге болады. Тәжірибедегі сот ісінің дұрыс сғйкестілігі жөніндегі тенденция адвокат көзқарасымен үйлеспеуі мүмкін, оған ол ... ... ... ғрі заңнамалық түсіністілікпен істі қабылдау тапсырмасын орындайды. Осыған орай клиентті келеңсіз ахуал жөнінде таныстырып, соған сғйкес заңнамалық норма ... ... ... ... ... ... да ... тәжірибе сотқа жататын тәжірибе құрылымына ықпал етпейді. Онымен қоса адвокаттың міндеттілігі жөніндегі заңдылық ережесі клиенттің де қызығушылығын тудырып, алдын-ала ғдіс-тғсіл ... ... ... ... түсінеміз. Ешқандай Жоғарғы Сот Пленумының қаулысы бұл заңдылықтарға кедергі, бөгет бола алмайды. Мейлі ол ... Сот ... орын алса да ... ... ... ... елеп-екшеп барып адвокат тапсырма қабылдайды. Біз адвокаттық корпорацияның ... ... ... ... ... лайықсыздық көрсетпеуі қажеттілігін, тәртіптілігін бірнеше мғрте қайталап айттық. Бұл барша адвокаттарға шартты түрде түсінікті. Мғселен, заңгер адвокат ... ... ... сот, ... ... немесе мемлекеттік қызметкер адвлкаттық қызмет істейді. Осыған ұқсас ахуалды ... аса сақ болу ... ... ... ... қабылдау барысында. Дғл осы мезет «Құдай күнғден сақтасын» дегендей бұрынғы сот қызметтен босатылғаннан ... ... ... ... рұқсатымен) сот алдына шығып сөйлеу, іс жүргізу мұқият қадағалаушылықты талап етеді. Бұрынғы тергеуші не сот, прокурор ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ мемлекет қызметкері ретінде де бұрынғы ғріптестерінің ... ... ... де ... жоқ. Олардың қатысуымен клиентке кеңес беруге де болмайды. Нақты ақиқатқа ... ... ... Мғскеу қалалық адвокаттар коллегиясын мысалға алуға болады. Көп жылдардан бері жұмысқа қабылданған адвокатты заңгерлік кеңес алуға кері қайтармайды. Яғни ... ... сот, ... ... ... істеген аудандарына жібермейді. Клиент өзінің істі таныс-тамыр арқылы шешіледі деген сенімге кіре ... ... ... ... ... сұраныс пен оның абыройына кір келтіріледі. Сондай-ақ отыз-қырық адамнан құралған мғскеулік баламалы тұрғыдан бұрынғы тергеушілерден тұратын шағын адвокатуралық коллегия бар. бұл топ тек қана ... ... ... ... адвокаттық жұмысты тереңдетіп отырады. Сотта олар іс жүргізбейді. Сонда адвокатуралық ... ... тегі ... Жауапкершілігі шектеулі жабық қоғамдастық дегеніміз бе, жоқ ғлде жауапкершілігі пара алудағы шектелмеген жауапкершіліксіз қоғам дегеніміз бе? Жалпы ... ... ... кей ... қарау жөніндегі ұсынысты қабылдамауы мүмкін (қорғаушы ретінде адвокат жауап алушы мен сот ұйғарымымен) бірақ ұйғарым болған күнде адвокат клиенттің ... ... ... ... ... жасай отырып, өкілдіктер көмегін пайдалана алмайды. Оған тек дербес ... ... ... ... ... ... іс ... кіріс есеп айырымына қарамастан, жоғарғы жақтың нұсқауымен берілген ... бас ... ... ... ... көмек еш алаңдамастан іске маңыздылықпен қарауды талап етеді. Адвокат осы ... ... ... ... ... тұрғысынан баға береді.
Клиенттің мүддесіне байланысты шиеленісте адвокаттық этикалық тәртіп
Істің оңтайлы шешім табуына адвокаттың ықпалы орасан зор екенін біз ... ... Яғни ... ... ... көмек көрсетіп, клиенттің мүддесін қорғау –негізгі фактор. Шын мғніде осыншалықты қол ұстатпас биіктіктегі күрделі, маңызды ... ... ... ... ... тек адвокаттың қызметіне сүйену ғділдік іздеудің бір жолы.
Бұл мғселені біреуге теориялық дғлелдеуде емес, кез-келген клиент үшін ең маңыздысы ... пен ... ... ... ... ... ... бғлкім міндетіне қабылдаған міндеттемесі ретіндегі соңғы күрес ... ... ... ... ... ... ... кәсібилігіне тиер ықпал мен оның қаншалықты мазмұнды кеңес бергендігінде.
Егер адвокаттың шешімі жғне оның ... мен ... ... ... ... ... ... шынайы қауіптілігін шақырса, онда үлкен шығынға соқтығысады. Клиент үшін ... ... ... жайлар, күдік тудырар жайттар адвокат үшін де ... ... ... ... ... ... ... оқиғаға тоқталып өтейік. Бірлесе жинақтаған мүлік бөлінісіндегі шиеленіс мғселесімен адвокаттық бюроға бір ғйелден өтініш түсті. Осы арада ол өзінің бұрынғы ... ... ... ... ... аға серіктесіне қоңырау шалады. Екі бірдей адвокат бір бюроның ішінде бір істі ... ... өте ... ғрі ... ... ... оның күйеуі бір нысанға орналасқан басқа фирмаға келген болып шықты, адвокаттың бюроға емес. Жалпы осы жағдайға ... ... тууы мен ... ... былайша қисындауға болады: адвокат қарсылас екі клиентке бір мезгілде кеңес бермеуі керек. Егер ... ... ... шешімін екі жақты тиімділікке ойыстыру қажет. Осы ретте тәртіптілік анықтау ... ... ... ... ... ... біршама салыстырмалы дғлелдермен даудың шығу себебін анықтайды. Бұл мғселеде адвокат сғйкестілікті мақұлдау адвокатқа жүктеледі. Ашық шиеленісте бірыңғай, бірегейлік ... бар ... ... ... бар. ... ... ойлайтын адвокат бір клиентті бүгін, екіншісі ертең кеңес беруге шақырмайды. Тіпті, Ресейде мұндай жағдай жиі ... ... де, бір ... бір адвокат бір күнде бірнеше клиентпен жұмыс істейді. Яғни шағын коллегия ... бірі ... ... бірі ... жатқан күнде, үшіншісі жұмыс ырғағын тоқтатпайды. Ал енді ажырасқалы жатқан екі қалыңдыққа да кеңес беру ... ... ... ... жоқ. Не ... керек? Жағдайға қарамастан қалыптасқан ахуалды шешуде адвокат екеуінің біреуінен бас тартуы тиіс. Екіншісіне ... ... ... ... хабар етіп, тғсіл қолданады. Бұндай жағдайға қарсылық білдірілсе Ресей Федерациясы Конституциясы адам құқын қорғауға кәсіби көмек беруге кепіл бергендіктен біз ... ... ... ... танытамыз.
Біріншіден, бұл жерде ахуал күйіп-жанып жатқан жоқ. Екіншіден, Конституциялық құқық заңгерлік, кәсіби көмек кепілі ұсынысын ескере ... ... ... біз де ... Себебі жақсы дғріні тиімді пайдаланбаса, жағымсыз ғсер тудырары сөзсіз дегендей ... ... ... ... ... ... ашық ... оқиғалар көп. Осында істе бір адвокат істен бас тартты. Жоғары мғртебелі шенеунік пен журналистің арасында дау туды. ... ... ... Осы ... ішінде журналист тағы бір мақала жариялап үлгерді. Ол басқа бір шенеунік саясаткер жөнінде болды. Ол да осыған ұқсас қарсылықты талап-өтініш ... осы ... ол ... бұрынғы ғйелімен дүние-мүлік бөліс туралы жғне ажырасу процесін жалғастырды. Демек, байқап қарасақ бұл журналист пен адвокаттың ... жыл ... ... жүргенін аңғарасын. Журналист адыокатқа ар-намысын сақтап, неке ажырасу ісімен өтінді. Адвокат бас тартумен жауап берді. Осындай оқиға. Біз ... ... ... мғселе тұрғысынан келеміз. Яғни адвокат өзінің қайырлы танысы журналистің ісін неге қабылдамады, не үшін онымен жұмыс істемеді. ... ... ... ... ... ... ... қызмет-қызметпен» деген мақал есімізге түседі. Шындығында кәсіби қызметін, міндетін адвокат жеке қатынасымен араластырғысы келмеді. Адвокаттық этика тәртібі жағынан ... де, ... ... ... да еш ... келмейді. Жаңа дғлелдермен көмек берер тұсы жаңа ... ... ... ... ... ... Ал журналист оған өкпелемеді, керісінше адвокаттікін дұрыс деп бағалады. Ал адвокат бір ісін алып айналысуына болар ма еді? ... ... ... жоқ ... оны көпшілік те орындайды. Оқырман да түсінеді. Адвокат бұл қатынаста акт ... ... шара ... ... бас ... ... дейміз бе? Жақсылық жасау туралы ойына келіскенімен, ғрекетке ғділ болмауы мүмкін. Бұл да ... ... ... Салиқалы ойлап, құрама мғжбүрлікпен өзіңді қателікке ұрындыру осалдығың. ... ... ... ... ... ... Ол журналистке қарсы іс жүргізген күнде шенеунік оның адалдығын ақтай алмайды. Уақытша өзін алдап, адвокат эмоционалдық күйге ... ... бір ... ғана оған ... іс ... Ал ... ... оны журналист сатып алды деген жаңсақ пікірге ... ... емес ... ... ... бұл іс ... маңызға ие болғанымен адвокаттың ғлгіндей тәрізді тәртіпке көрінуі заңда тиым салынбаған. Адвокаттың бұрынғы ... бола тұра ... ... қарсы жақ болғанымен адвокат істі қабылдап жүргізуіне бола ма? Бұл сұрақ соңғы мғселе болмақ. Адвокат өзінің бұрынғы ... ... ... ... ... егер оның ... ... қажетсіеері болмаса. Босқа біреудің қамқорлығындағы адамның ісін жүргізуге, яғни бұған ешқандай қатысы болмаса, егер онда оны ... ... сол ... ... ісін ... ... Д.П. Ватман өз кезегінде былай деді:
«Кәсіпорын не мекеме жұмыскерінің сол мекемеге қарсы азаматтық ісін жүргізуге құқы жоқ, егер ... заң ... ... ... араласуымен тоқтаған болса» дейді. «Егер азаматтық айтыс заң кеңесінің ... ... ... ... ... болмаса, клиент пен адвокат жғне мекеме шұғыл ... ... ... (Д.П. ... ... с.10). Бұл ... ... дұрыс шешім сөз айта алды дей алмаймыз. Адвокат пен клиент ... ... ... ... ... ... Заңды тұлғаға заңды көмек көрсету сірғ адвокат пен ... ... ғана ... ... ... ... ... да растап шығу, мақұлдау, анықтау, дғледеу жғне оның директоры мен директорлар кеңесі, акционерлер, бухгалтерлері, тағы ... ... ... ... ... ... арасындағы адамгершілік қатынасты қалыпты жағдайға орнықтыру бірлескен істің өнімділігін арттырғанмен тең. ... ... ... ... ба ... оның ... ... жеке тұлғалыққа қатысты емес. Клиент ғркез адвокаттың іскер-кәсіпкерлігіне емес, кәсіби мамандығына деген адалдығына сенеді.
Серіктестік президенті немесе ... ... ... ... құқықтық көмек сұрап, коммерциялық кәсіпорынға өтінішпен шығуы мүмкін.
Акционерлік қоғам белгілі бір уақытқа дейін атқарушы директормен келісімді бұзып, ... ... ... ... осы ахуалдың шешілу жолын адвокат ұсыныс еткен болар ... ... ... ... ... ... де ... істе ол шешімнің асығыс түрдегі механикалық қозғалыстағы қадам. Шын мғнінде адвокаттың бастапқы клиенті қайсысы: гендиректор ме жоқ ғлде оның ... ... ұйым ба? Осы ... ... ... болуы шарт. Адвокат өзіне қатысты мекеме шаруашылығын толық зерделеп жүрген болса, соның бастапқы тапсырыс алушысы болса, онда соның пайдасына қызметкқрсетеді. Егер ... ... ... орныққан жағдайда гендиректормен қаншалықты қарым-қатынаста болғанына қарамастан келісімді бұза алмайды.
Бұл адвокаттың кәсіби этикалық кодексімен былайша ... ... ... ... ... ... олардың арасындағы келісімділік пен адвокатаралық келісім үздіксіз жүріп тұрған болса, екеуара дүрдараздықта адвокат екі ... ... бас ... мүмкін. Оған құқы да бар. бұл арадағы екі кәсіпорынның осы мезгіл ішінде қаншалықты келісімді ... ... ... іскерлік қатынаста болғанын ескерумен қатар адвокаттың да сол іске қолдау ... ... ... ... екі ... арасындағы аяқасты келіспеушілік адвокаттық құрылым жүйесінің жаңа формасын орнықтыруға үйлестіруші фактор болуы да ықтимал. Адвокаттың білім, адвокаттық фирма, ... ... ... ... ... ... ... та. Мғселен, адвокаттық жұмыс тәжірибесіне сүйенсек, оқиғаның орын алуына адвокат емес фирма ... бюро ... ... ... ... ... іскер адвокатқа жолыққанымен заңдылық міндеттілік пен құқықтылықты алға тартады да, заңдылық аясында көмек қолын созу үшін ... ... жаңа ... дүниеге келуіне де себеп болып жатады. Аладйда адвокаттық фирма қатынас жақпен келісім жасамайды. ... ішкі ... ... ... ықтимал. Бірақ сенім принципі қарым-қатынастылықтағы маңызды құрал. Адвокат пен клиент ... ... ... ... ... ... басқаша туындайтын өзекті мғселелер де болуы кәдік. Келіспеушілік заңмен қорғалатын мүдделердің қызығушылығын тудырғанымен, бұл жайт адвокаттық ... ... ... ... ... Жеке ... барысындағы тәжірибеде құқықтық жүйе ісінің практикалық тәртіптілігін басшылыққа алу арқылы ... ... ... ақпар алмасу көмегіне сүйенуге тура келеді. Белгілі бір жақтың қызығушылық көрсетуіне туындайтын шиеленісті ұғыну қиын болмайды. Мғселе, ... ... ... ... мен ... Барлық мүмкіндікті пайдалана отырып, ойластырылған мғселелер төңірегінде нақты шешім шығару жолдарын қарастыра білсе, бір ... ... ... үшін адвокатқа да істі қарауға мүмкіншілік тудырады. Батыс елдерінде ... ... ... қорғау фирмалары нақты тәртіп бойынша жағдайға байланысты адвокатқа тиісті көмек ... ... ... өзі ... істі тез ... ... бірден-бір жолы. Естелік құжаттарды пайдалану немесе түсініксіз мғселелер төңірегінде қателікке ұрынбас үшін байырғы құнды ... ... ... шиеленісті таратып, істі оңғарады.
Бір жағынан мұндай естелік талас тудырарлық жайттарда ғріптестер арасындағы маңызды тәжірибелік айғақ ретінде адвокаттық фирманың не бюроның ... ... ... ... ... оның ... немесе шынайылығын таныту кезегінде шиеленістен адвокат істен шығып қалмас қолданатын айғақты ғдістер. Соңғы нүктені тек ... ... ... бір ахуалды кезеңдерде клиенттің қызығушылығы мен пайдасын көздеген бір фирма адвокатының іс ... екі жақ ... ... ... ... мойындау қажет. Кезекті шараларда адвокаттық көмекке жүгінудің негізгі сенімділігін біткен істің қорытынгдысымен өлшеген ... ... ... ... ... ... ... келісім жасау мүмкіндігі, оның зерттеу, дғлелдеу тәжірибесінің молдығы, шығынның есебі мен басқа адвокат жалдаудағы ыңғайсыздықты, басқа да ... ... ... ... ... жаңаша қатынас, түсінісу, ұғысу факторларын ажыратады. Сондықтан клиент тапсырыстың шиеленістілігін қабылдау арқылы оны шешудің жолдарын қарастыруда, соңғы ... ... ... ... пен ... ... ... тұратынын ұғынады.
Шын мғнінде іс қаншалықты насырға шауып, қандай қиындықтарды туғызарына қарамастан ... ... ... ... ... де бар, олар ... ... жалдауға құмартпастан сол бір қорғаушымен қатар тұрады. Ендігі кезекте адвокат өтініш ... ... оның ... ... ... ... ... бойынша барынша заң актілерін пайдалана отырып қызығушылығын қамтамасыз міндеті артылады. Мұндай істерде адвокат мынадай жайларды ескеруге тиісті болады. Бірлескен ... не ... ... ... немесе серіктестік ғлде акционерлік қоғам тарапынан болуы мүмкін ... ... ... ... ғдіс шешімін ойластырады. Екі бірдей мекеменің бір адвокаттық фирманың не бір адвокатқа ... ... ... іскерлік қатынаста үнемі заңдылықпен жүзеге асырылуын, қадағалауын талап етеді. Бұл жағдай ... ... ... ... екі ... да іскерлік қатынас пен ақпарат жөнінде жазбаша келісім алып отырады. Сондай-ақ адвокат екі ... ... ... ... ақпараттан сақтандырып, ескертіп отырады. Шарттың сақталуын қамтамасыз ету шиеленістің алдын алу ... ... ... ... ... рұқсатымен жүзеге асуын қадағалап, айтыс-тартыссыз шешіммен бітістіреді. Сол себепті адвокат өз клиенттерін талас ... ... ... ... ... кеңес беріп отыруға құқылы.
Осы негізде барлық құқықтың шартты, кеңестік ... ... ... істі ... ... беруіне болады. Қосалқы нұсқаны пайдалана отырып, адвокат ... ... өзге ... ... ... ... ... жұмыс процесін жалғастыра береді. Кей жағдайда құзырлы дғрежеге жеткен екі мекеме де ешқандай адвокаттың кеңесінсіз, мғселені ... ... ... ... ... де жетеді. Тек бұрын-соңды алдын-ала байқалмаған, ескерілмеген талас бой көрсеткенде ғана ... ... ... алады. Істің жайын білетін адвокат бұл жағдайда қалай қимылдау қажеттілігін біледі, ғрі жекелеген іс барысында ... ... ... жайт –адвокат бұл мекеменің ау-жайын бұрыннан білетін болғандықтан аралық мғселеге араласа алады.
Сот процесі барысында адвокаттың өзін ұстау ... ... ... адвокаттың өзін ұстау тәртібі сот барыснда еркін, алайда қатаң талап тұрғысында ерекше мғнге ие. Адвокаттың қызмет ... ... ... мына ... ... сот ... ... құрмет тәртібін сақтай отырып, адвокат клиенттің қызығушылығын ... ... ... ... қорғаушылық қызметін атқарады. «Заңдылық аумағында клиенттің өтініш-талабын қанағаттандыруға бар күш-жігерін жұмсай ... ... ... ... ... ... ... адвокаттық тәртіп жөніндегі ғлемдік жалпы кодексі п. ... ... ЕС ... ... ... орай ... ... тәртіп сақтау нормасын бұзбастан адвокаттық этиканың стандартты ұстанымын ... ... ... Бұл ... мына ... ... тиіс. Сотқа жалған сөйлемеу, оған еріктілік таныту керек.
Процессуалдық қарсылас жау ... ... ... ... арына тимей (тек қана қылмыстық құқық бойынша ғана емес, «тұрмыстық» деп те ... ... ... ...
Адвокат тарапынан алдау, жаңсақ дғлелдемелерге тиым салынады. Осы жолда куғгерлерді де үгіттеуге рұқсат етілмейді.
Айтыстың ең ... ... ... ... келу (көптеген жағдайда ғртүрлі органдар мен мекемеаралық айтыстарда ... ... ... ... жатары рас. Сот пен адвокат арасындағы түсінбеушілік те ... ... ... ... ... үйреншікті ғдеті ғдетке айналдырып қалыптасқандықтан күтпеген жағдайда да біліктілік танытады. ... ... ... ... ... ... себеппен іске араласа алмауы да мүмкін. Ол солай ма?
Осыған байланысты азаматтық сот өндірісінің қылмыстық проецес пен іс ... ... ... ... ... істі ... ғрі жүргіуде де еркін іс-ғрекетке көше алады. Заңдылық күшіне енген істен адвокат бас тарта алмаған жағдайда, егер клиент ... ... ... ... ... еткенде де азаматтық істі бұзуға құқы жоқ. Азаматтық процесте адвокат келесі жақтың өкілі ретінде де іске қатысып, бірақ ... ... бола ... ... ... ... ... өз тарапынан баға береді. Адвокаттық ғдіскерлік тғсілмен өз ... ... ... Д. ... ... заңдылық негіздегі құқын қорғауға қызығушылығын қанағаттандыруға қатыса отырып, адвокат оның сот алдындағы құқықтылығын негіздей келе, ... ... ... клиенттің мүддесін қорғай алмайды» дейді. Демек, адвокат барлық істе бір мезгілде қорғаушы болмайды. Тек өзіне қатысты жағын қамтамасыз ... ... Д.П. ... соч., с.47). ... ... адвокаттың азаматтық істе тғуелсіздігін басшылыққа ала отырып, қылмыстық істе де шынайылығына этикалық тұрғыдан ықпал жасайды. Кей жас ... ... ... ... алған тапсыоыстың барлық жағын қамтуды көздейді. Соның ... іс ... ... да ... ... таң ... өз ... тұрғысынан дғлелді себеп болмаса клиенттің сотқа келмей қалуы жғне басқа іс-ғрекетіне баға бермейді, ғрі ондай жағдайға қолдау да ... ... ... ... ... ... сотқа мойынсыну болып табылады. Қылмыстық жғне азаматтық мғнде де тепе-теңдік сақталымына ие. «Азаматтық істе, сот барысында ... ... өзін ... ... негізде қорғауға құқылы делінген» (ГПК РСФСР. c.30). «Ал адвокат сенімді өкіл ... ... ... ... бұл оған процессуалдық құқықты адал атқарғандығы турасындағы шешімнің оңдылығы ма? Ғлбетте жоқ!
Адвокат аталмыш клиенттің, процестің лайықты, ... ... бола ... өз ... жауаптылығын төмендетпейді. Сонымен қатар мамандық иесі ретінде жағымды құқықтың нұсқа, пікірдің таралымы ғр корпорациялық құрылым кәсіптеріндегі ... ... ... ... ... ... Сондықтан бір қалыптылықпен істі жүргізуді клиент өтінер болғанда егер оның жауаптылығын көтеру ... ... ... ... ... бас ... ... немесе сот нормасын, заңдылық ережесін бұзбайтындай деңгейде жүргізуге келісе алады.
Сот ережесіне адалдықты бұрмаламай алдау, жалған айту ... ... ... ... ... ... ... дғлелдермен жасанды құжаттар жинауды (клиентіне кеңес беруге) былай айт деп үгіттеп, саналы түрде сот үкімін бұзатындай іс-ғрекеттерге ... жол ... ... Сондай-ақ адвокат сот шешіміне нұқсан келтіретіндей анайы да жанама адамдардың ықпалын тигіздіртуге, сот мүшелеріне ғсер етерлік қарсылықты пиғыл ... ... ғсте сақ ... ... ... ... заңсыздыққа жол бергені үшін адвокат істен бас тартуға мғжбүр болады, ғрі сот ... ... да ... бар. Егер оның ... ... ... ... не сот прокурормен жеке іс-шара шешудің жолын таңдаған жағдайда да адвокат саналы түрде бас тартып, жеке ... ... ... ... ... ... не ... көрсету арқылы қатысушының біріне қоқан-лоққы жасаса адвокат сенімнен шықты деген ниетпен ... бас ... ... адвокаттардың қателесуі немесе тәртіп бұзушылығы, этика ережесін сақтамауы оның клиентпен сұрақ-жауаптасу барысында ... ... ... қатты қайырым жауап айту арқылы өздерін мақтап ... ... Шын ... бұл кері ғсер ... ... ... есептеледі. Адвокат өз мүмкіндігін жеке басының мүддесіне пайдаланбауы тиіс.
Адамдардың жеке өміріне қатысты мғселелеріне араласпай, куғлердің ісіне қарсы шығу арқылы клиентті ... ... ... жаңсақ пікіріне, жалған жауабына, жалтарма сөзіне бола сезімге беріліп, ағаттық жасауға кәсіби этикасы жібермеуі ... ... орай ... ... деп ғділ жазған: «Адвокат өз құзіретін пайдаланып куғгерге психологиялық, моральдық тұрғыдан тиым салынған ұсыныстар жөнінде мүлдем қате ... ... ... ... Я.С. ... ... Л., 1974, с.43). ... адвокатқа куғгерді үгіттеуге, жалған сөйлеуге мғжбүрлеуге толық емес түсініктеме беруге насихат жүргізу ... ... ... қана ... ғрі ... этиканы бұзатын жат қылық көрінісі. Жағдайды жалпы біліп, түсініп қабылдау нғтижесінде айтысты ушықтыру жаңа келбеттегі психоанализдердің қолданылу аясын тарылтады.
Адвокат бар ... ... ... мүмкін нғрсенің толық нғтижесін пайдалану, қолану барысында кез-келген куғгердің жалған сөйлеуіне жол ... ... ... дғлелді құжаттарының негізінде олардың берген түсініктемелерін оңды, тиімді пайдаланып, сотқа келуін қамтамасыз ... ... ... ... те ... ... ... адвокатымен де өз клиентінің келісімінсіз артық іс-қимылға көшпейді, қатынасқа шықпайды. Сондай-ақ адвокат ... ... ... да, егер лның іске ... болмаса жғне ол жөнінде қарсыластарға да ескертілмесе ондай мғселеде ғңгіме қозғауы этикалық тәртіпті бұзғандығы болып ... Сол ... ... ... ... екінші жақтың қызығушылығын тудыру, ғрекетіндегі келісімге икемдеушілік ойдан аулақ болғаны жөн.
Аралық қатынастың жаратпаушылық сезімін тудыратын жғне ... ... сын ... ... ... жарасымдылық пен ынтымақтастыққа кері ықпал ететіндей ғрекеттен аулақ болуы адвокаттың іс жүйесінің кәсібилігін көрсетпек. Олай ... ... ... ... ... өз ... ... болып саналады, ғрі сатқындық деп танылады. Адвокат өзіне берілген мүмкіндік аясында адвокаттық этиканы ... ... жғне ... ... ... ... ғана (ГПК ... қолданылатын заңдылықты пайдалана алады. Процессуалдық құқық негізінде лайықты іс ... ¤з ... шығу үшін ғана ... ... ... бас ... ... өз еркімен шешім жасауға жғне қорғанушының қарсыластар есебіне шығын келтіруге де, істі тым күрделендіруге құқы жоқ. ... ... ... үшін ғрі ... мен ақылсыз қылығы үшін жағдайға байланысты тиімсіз шешімге ұрынғаны үшін сотшешімінен бас тартып бұрмаланған істі қалпына ... ... ... отырып, клиент басқаша жол іздейді. Мұның екінші бір жағы адвокат ... ... ... деп істі ... да құқы жоқ. ... ... сот пен ... не клиент арасындағы қақтығысты ушықтырып, ғлеуметтік психология тұрғысынан зардап шегеді. Сол себепті адвокаттық корпорация да ... ... ... төмендетіп жібереді. Адвокат демек, сот алдында да мінсіздік пен жұмыс ережесін бұзбай, этикалық тәртіп негізінде оңтайлы сөйлеп, аралық қатынас ... ... ... ... ... соншалықты байыпты, салмақты болуына ықпал жасайды. Бұл істе туыстық емес, мінберлік іс ретінде қатынас тудырып ғділдік, құзырлылық, мемлекеттік ... ... ... ... тұрмақ.
Кей жағдайда клиент адвокаттан заңсыз ғрекет жасауын қаламаса да өз тарапынан оқыс мінез танытады. Бұл ғрекет біле тұра жымысқы дғлелдер мен ... тіл ... ... жақ пен сот ... ... ... келтіреді. Адвокат еш ғбіржіместен салмақытылық танытып, тыныштыққа шақырады. Егер клиент адвокаттың ескертпесе ескермесе ... оғаш ... мен ... ... ... ... ... уақытта іс жүргізуден бас тартады. Алайда іс қарау процесінде клиенттің шүбғ ... ... ... ... ... ... Бір жағынан өзінің клиентінің дұрыс емес қадамдарына қарсылық білдіріп, түзеті енгізіп отырады. Ғрі сот алқасына оның дөрекілігіне баға беріп, ... ... ... ... оңды шешімін табуға кедергі келтіріп жатқандығы турасында жиі ескертіп отырады. Осындай ахуалға орай клиенттің ... ... ... ... ... да ... зиянын аңғарамыз. Демек, клиент қабылдауы адвокаттың қызығушылығындағы мғселені ... көп ... ... Ал ... өз міндетіне жүктелген істі заңдылық аясындағы ғдістермен барлық мғселені шешуді ... ... ... іс ... стиліндегі ерекшелік түбегейлі нғтижеге қол жеткізу үшін өз құзіретіндегі өкімдігін ... жғне ... де ... ... ... ... ... Бұл жан-жақты сот алқасына, тағы басқа жаққа деген құрметтеушілік тәртібі. Осы ... ... ... ... түсіндіріп, онымен жұмыс істеу барысында да осы талаптарды басшылыққа алады.
Бастапқыда «адалдық» негізгі сүйенер принципіміз деп атап өттік. Адвокаттық этика осы ... аса ... ... дедік. Демек бұл принциптің сот ісінде қалай қолданылу шарты бар? ... ... ... ... ... мүддесін қорғау екенін естен шығармаймыз.
Бұл орайда оқырманымызға Цицеронның мына сөзін айтқымыз ... ... ... қате іздеушілер біздің жеке пікірімізден қате іздеп қателеседі. Бұл сөз: іске жғне ... ... ... ... ... ... сөзі» (Цицирон «Pro Cluent»). Жақсы ереже заманға сғйкес адвокатқа тғн. ... ... шын ... ... ... бірақ оны адалдық емес деп табуға болмайды. Мғселен, адвокат өз клиентінің мүддесін қорғайтын жауаптар ... ... бе? ... ... ... ... ... сенім арттырғаны үшін бе? Алайда адвокат клиентке тек зиян тигізеді. Тіпті, клиенттің мүддесін қорғау үшін жалтарма жауаптар оның құқы ... Осы ... ... өз ... заңгері болуы тиіс»-деген Л.Е. Владимировтің сөзі еске түседі. «Адвокат пен клиент бір мезгілде сотқа жалған сөйлеп, бірін-бірі азғырушылыққа барғандар үшін ... ... ... ... өз ... мығым, дғлеліне нақты, қатал болуы керек, азаматтық-құқықтық ... оның ... ... көтеріп қана қоймайды, сондай-ақ ұйғарымын топтама құжат үлгісінде қорғаушылығындағы адамының қорғаныс бекінісін ... ғрі ... ... жаңаша тарапта түсіндіріп береді. Жоғары деңгейдегі шынайылық фактісін анықтап көрсету тәжірибесіндегі талапты ... ... өз ... көксеген мақсат-сенімінен шығу тек заңдылық шеңберінде ғана біліктілігін арттырады» (Д.П. Ватман, указ. соч., с. , с. 39-40).
«Ризашылық пен келісімнің ... ... ... ... төмендегідей жағдайлардағы бекітілімді мақұлдау қиын-дейді Д.П.Ватман:« Азаматтық іс жөнінде шындықты орнықтырудағы азаматтық сот өндірісінің тұтас қатынастылығын адвокаттық ... ... ... ... ... ой ... ... Д.П. Қорғау құқығы. М., 1973 г., с. ... ... ... ... ... ... ... тапсырма жоқ (мұнда автор дара немесе салыстырмалы шындықты айтқысы келеді...). Бірақ өзінің кәсіби мамандығын пайдалану барысында ... ... ... ... ... ... жаланы таратып, түсіндіргенмен өз еркімен сотқа бастамашыл ақпар беріп, клиентке қарсы шығып қалмауы тиіс.
Шындық. Бірақ бғрі рас емес ... ұғым ... ... ... ... ... ... шындық болмақ.
Жағдайды талдай келе адвокаттың іс жүргізудегі дербестігі мен өз клиентінен ... ... ... тапсырмадан бас тартпайды, бірақ айтысқа қатыспайды. Адвокат сотта сенім білдірушінің барлық міндеттемесін мүлтіксіз орындайды. «Білмеймін» ... ... ... ... жала ... ... ғрі оған өзі өкілеттігін берген тұлғаның ғрекеттері үшін өзінің жеке ғрекеттері ретінде жауапкершілік жүктейді.
Мұндай сенім білдірушінің нұсқауы нақты, заңды жғне ... іске ... ... ... ... өз ... түсініктеме көрсеткіш бере алатын тұлға ретінде де өкілеттігін тоқтатпайды. ... егер ... ... ... жғне ... ... үшін ... болса, онымен келісе алмаса, жауаптаса алмаса, сенім білдірушінің нұсқауынан ауытқуға ... ... ... ... ... адвокат клиентіне өзгерістер туралы мғліметтер беруге тиіс. ¤з өкілеттіктер шегінде адвокаттың іс жүргізу ... ... сот ... клиенттің құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша өзіне қабылдаған міндеттерді орындауы үшін маңызды құжат болып есептеледі.
Сөйтіп іске ... жеке ... ... қорғау тарабынан болатын көмекті жоққа шығармайды, оның ... ... ... ... ... қатысушысы ретінде іс-ғрекет ететін азаматтық тілегі мен мүддесіне сай онымен үйлесім табуы мүмкін. ... ... ісін ... олардың органдары жғне заңдармен, басқа нормативтік құқықтық актілермен, құрылтай құжаттармен, сенімхатпен берілген өкілеттік шегінде іс-ғрекет ететін ... ... ... негіздегі көмекті, сондай-ақ ғртүрлі азаматтық-құқықтық шарттар бойынша ұйымдарға қызмет ететін адвокаттар да көрсете алады.
Заңды тұлғалардың басшылары сотқа олардың лауазымдық жағдайы мен ... ... ... ... ... ... органы тиісті өкілеттігі бар өзге өкілмен қатар қатыса алады.
Азаматтық істерді талқылау кезінде сотта өкілдік ету ... ... оның ... ... ... ... мен заңда көзделген барлық іс жүргізу құралдары мен ғдістерін пайдалануды өз мақсаты етеді. Талап қоюшы мен жауапкер ... өз ... сөз ... мғн-жайларға таоаптар мен наразылықтардың заңдылығын негіздейтін айғақтарды келтіру арқылы өзінің материалдық –құқықтық мүдделерін қорғайды. Ал сот өкілдері болса, сот ... ... ... ... ... ... ... отырып, өз мүддесін білдіріп отырған тараптың құқығын қалпына келтіретін не дауға түсіп оытрған ... ... ... ... ... ... үшін ... көзін жескізуге тырысады. Сөйтіп соттың талқылауының мғні өкілдің іс бойынша жоқ жеке ... ... ... ... өз ... білдіріп отырған азаматтық-құқықтық дауға қатысушылардың құқықтары мен міндеттері болып табылады.
Сотта өкілдік етудің екі түрі бар: заң бойынша өкілдік ету жғне шарт ... ... ету. ... ... ету процесте ғрекетке қабілетсіз азаматтардың, ғрекет қабілетіне толық ие емес немесе ... ... ... деп ... азаматтардың құқықтарын, бостандықтарын жғне заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау мақсатында жүзеге асырылады. ¤здерінің өкілеттігін куғландыратын құжаттарды сотқа көрсеткен ата-аналар, ... ... ... ... қорғаншылар өкіл бола алады.
Ғрекетке қабілетсіз азаматтардың, ғрекет қабілетіне толық ие емес немесе ғрекетке қабілеті шектеулі деп ... ... ... бір ... екі ... ... бола ... заңды өкілі жғне шарттық өкілі. Кәмілетке толған ғрекетке қабілетті азаматтың мүддесін екі ... ... ... ... да ... ... Бұл сот талқылауына жеке өзінің қатысу мүмкіндігі жоқ тараптың ісі бойынша туыстарын немесе басқа адамды өз өкілі ретінде өкілеттеуіне, ол ... өз ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Сотта өкілдік ету туралы шартта екі тарап болады: сенімі білдірілген адам, яғни істе тарап болып табылатын, мүдделері сот ... ... ... ... жғне өз атынан немесе сенім білдірушінің заң кеңесімен немесе адвокат кеңесімен келісім бойынша өзіне сенім білдірген адамның мүддесін ... ... ... ... ... ... ... сот ісін жүргізуде адвокат ғрқашан сенім білдірген адамның атынан жғне оның мүддесі үшін іс-ғрекет еткендіктен, оның іс ... ... ... өз ... ... ... адам үшін ... Егер талап сот шешімімен қисынды болып табылса, онда бұл жағдайда ... ... ... ... айғақталады немесе шектеледі, егер талаптан бас тартылса жауапкер құқығы қорғалады. Тек қорғаушы қорғауындағы адамның мүддесін ғана емес ... ... ... ... да ... нұқсан келтірмейтіндей дғрежеде мінберге шығады.
Адвокат пен клиенттің қаржы қатынасына қатысты шиеленісі
Ресей рыногындағы аяқасты оқиғалы жағдайларды ескермеуге ... Даму ... жаңа ... алған сайын қозғалмайтын мүлік, құнды қағаз, ғріптестіктің көбеюі серіктестіктің кең етек алуы үлкен нарықтық жүйені құрды.
Адвокаттың өзі де, фирманың ... де, ... та осы ... тұтынушы клиентіне айналды. Осындай жағдайда күтпеген жерден адвокат пен клиент ... ... ... ... ... Саналы түрде мұндай қақтығысқа ұрынбаған жөн, ғрине. «Досыңды ... ... ... ақша бер (ал)» ... халық даналығы текке айтылмаған. Мүмкін күнделікті тіршілік ағымына орай бұл сөз сғйкес келе бермес, бірақ адвокат клиент арасындағы шиеленісте бұл ... ... ... отыру, басқа да ұсақ-түйекті айтпағанда, ең қауіптісі ... ... ... ... ... да ең ... адвокат «өзімен-өзі» жүрген адвокатпен бекерге ғзілдемейді.
Ол өз ісіне, кәсібіне туысына қызмет ететін адвокат. Мұнда ... ... ... ... ... ... кетеді. Не адвокаттың, не іскер серіктессің.
Адвокат мүлікті алу не жекешелендіру кезінде клиентпен келіспей қалады. Клиенттен сатып алу, сату ережесі ... ... ... ... ... ... ... негізде орайластырылып, заң мекемесінің қызметкерінің орындауымен жүзеге асырылса, туыстық, қалыңдық, күйеулік дүние-мүлік қатынасындағыараздық ... ... ... да бұл ... ... ... ...
Сондықтан адвокат барлық істе, ұстамдылық танытып, ар-ождандық мғртебесін төмендетпей заң ауқымында, адвокаттар алқасына кір келтірмейтін этикалық тәртіп негізінде ... ... ... ... ... ... қалдыру мғселесінде адвокаттың клиентке өзгеше шарт қоюы лайықсыз. Мғселен, осы адвокаттың араласуымен ... ... ... ... ... жатқандығы жөнінде жазу.
Сонымен адвокаттың несие-қаржылық мғселе жөніндегі тәртібін шамалап көрдік, яғни оның көмегін лайықтап, туралап айтқанда заңды ... ... ... ... бұрын адвокаттың өзара қатынастылықта өзіндік көзқарас арқылы ашу-ыза ... ... ... жай ... емес ақша беру, мүлік алмасу, сатып алу белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... тудырады. Мұның қысқа ережелік нұсқасын былайша қисынға келтіруге болады:
а) Адвокат қандай жағдайларда клиентпен келісім жасамауы керек;
б) Келісім ... ... ... ... іс екені клиентке жазбаша түрде ұғынықты болғанда;
в) ... ... ... ... мақұлдауын мойындаса, ондай жағдайда қорытынды сараптау өзге адвокатта болуы мүмкін;
г) Клиент жазбаша түрде ... ... ... ... ... ... жағдайда қатыса алмайды? Егер:
) адвокат жекебасының қызығушылығын клиенттің өтінішінен жоғары қойғанда;
) Арадағы ... ... ... тғуекелге бел буып ұзап кетсе;
Адвокат клиентпен арадағы қатынас ... ... оның ... ... ... ... туғанда заңды көмектен бас тартады.
ж) Адвокат сыйақы алу құжатын жасаумен айналыспайды, оған қоса ... ... ... да ... ... ... өзінің қызығушылығын тудырған бірлескен коммерциялық кәсіпорынның басқа адаммен серіктесуіне ... ... ... ... тұрып, бірлескен аралық мғселені шешуге көмек бере алады.
Клиент меншігін ... ... ... іс ... ... (өте ... болса да өкілеттік етіп соттың сенім қаулысына сүйеніп) үшін бүгін уақыт тез ... ... ... ... ... ... жаңа түрін тудырды (мысалы, керек-жарақ заттар мен құнды қағаз, кепілдікпен қамтамасыздандырылды). ‡шіншіден, адвокаттың іс-тәжірибесі көрсеткендей ... ... ... ... қаржы, мүлік мғселесіндегі көбейді) дғлелденді. Төртіншіден, бай, қуатты клиенттің тар уақыт шеңберінде қаржылай мүмкіндігін ескере келе талапкер мен қуушының сот ... ... ... ... ... бғріне яғни, клиенттің мүлкі адвокаттың қолында тұрғанда этикалық тәртіп бойынша ғлеумет жағынан ескерілу қажеттілігі туды. Азаматтық ... ... ... ... ... ... тағы бар. ... этикалық кесепат. Не корпоративті дғстүрлі қағида актісі жоқ. Еуропалық адвокатура тәжірибесі ұзақ уақыт мүлікті сақтау, қорғау арқылы істің оңтайлығына көшеді, ал ... ... ... ... ... ұқсастық пайда бола бастағаны байқалды. Егер адвокат бғрін өз жауапкершілігіне алса, онда ... ... ... ... ... Еуропа жғне Ресейлік тәжірибе үлгісін салыстыра келе, ... ... ... қаншалықты жауапкер бола алатынын зерделелік. Бұл ереже төмендегіше қорытындалады:
Адвокат барлық ... ... мен ... ... ... қажет. Клиенттің мүлкін сақтау, жинақтау жөніндегі құқықтық тәртіпті толық игеру қажет. Мүлікке клиенттің ұқыпты ... ... ... ... бөлу ... ... ... ақшасын сақтау жөнінде арнайы акт нормативі бар. Ондай ереже болмаған жағдайда адвокат парасатты тәртіп сақтап, жекелік-ипотекалық құндылықпен, ... ... ... ... ... Клмент өз мүлкінің өз мүлкінен бөлек сақтаулы ... ... ... ... ... ... ... турасындағы есеп пен тізім құжатысақталып, оны кез келген уақытта сенім иесіне ұсына алады. Сондай-ақ адвокат айтыс-тартыс аяқталғанша ... ... ... құпия сақтап, оны кез келген уақытта клиенттің өтініші бойынша ... ете ... ... ... ... кез ... жағдайға қатысты, оның жеке ісіне байланысты заңды қарсылық талап қоя ... егер іс ... ... өтер ... ... ... ... адвокат клиенттің мүлкіне қатысты барлық заңнама акті жинағы мен ... ... ... ... ... жасаған. Адвокат орындауға мүмкін емес міндеттілік алмайды. Міндеттілік пен шарт құжаттандырылып, жазбаша түрде нақтыланады. Бұл ... ... ... ... ... мүлкін адвокат иесінің келісімінсіз ешқандай жағдайда өзге міндеттеме жүктелген адамға бере алмайды. Егер олай істеуге мғжбүр болса, клиенттің қатысуымен, келісім ... ... ... ... шарт ... Оның ... тұрғыдағы ақпарат құралдары жөніндегі негізді айғақтарды клиенттің өкілеттігінсіз бермейді.
Клиент адвокатқа шешімді шағымдау жөнінде ... мына ... бере ... ... инстанциядағы сотта оның мүддесін дғл сол адвокат қорғаса.
Егер бірінші инстанциядағы сотта клиент мүддесін басқа адвокат қорғаған болса.
Егер бірінші инстанциядағы сотта ... іс ... ... ... ... үш ... ... мен қатар спецификалық белгілері де бар. Бірінші жағдайда, бірінші инстанцияда істі жүргізген адвокат екінші ... тек ... ... ісін ... ... іс жүргізудін тең қатысушысы болып табылатын тұлғанын ісін, оның мүддесі ... ... ... ... ... екінші инстанцияда жүргізе алмайды.
Екінші жағдайда адвокат бірінші инстанцияда ... ... ... істі екінші инстанцияда жүргізу үшін тапсырманы алған кезде ол өзге кәсіби тәртібтегі сұрақтармен кездеседі. Жиі клиенттін адвокатты ауыстыру себебі, оның оған ... ... ... ... ... бір ... басқаға аусуы объективті негізделмеген: клиент адвокатқа негізсіз талаптар қояды.
‡шінші жағдайда, адвокат бірінші инстанцияда ... ... іс ... ... ... ... ету, істі қабылдап алған адвокат үшін ерекше қыйындықтарды туғызу мүмкін. Мұндай жағдайда, бірінші инстанциядағы сотта істі өзі жүргізген ... оған заң ... ... үшін ... ... ма ғлде оның ... мен қателері екінші инстанцияда қандай-да бір заңи позицияны ... ... ... ... ... шешу тура ... ... азаматтар өздерінің істерін жүргізген кезде жасаған қателері кейде түзелмейтіндей болу мүмкін.
Адвокаттың ... ... ... істі қарауға қатысуына қарамастан немесе клиент шешім шығарылған іс бойынша өкілдік ету ... ... ... рет ... ... ... тапсырманы қабылдап алуға құқылы, егер сот дауды дұрыс шешпеді деген ... ... ... осы ... ... бойынша бірінші инстанциядағы соттың шешімін заңмен белгіленген жойылу негіздеріне талдау жасау ... ... ... істі ... инстанциядағы сотта жүргізу үшін құқықтық позицияның бар не жоғын анықтайды.
Даулауға жататын шешімді негізділігі бойынша тексеру барысында, адвокат оны ... ... ... ... шын ... пайымдалған ба деген мғселелерді анықтайды.
Егер сот даулы ... ... ... ... ... айқындалған фактілер көлемін толық анықтамаған немесе құқық нормасы заңды салдармен байланыстыратын ... ... ... ... іске ... ... толық анықтамау мғселесі туындайды.
Даулауға жататын шешімді заңдылығы жағынан талдау жасауда адвокат оны заң талаптарына, яғни ... жғне ... ... ... ... анықтайды. Кассациялық (аппеляциялық) тәртіппен шешімді жоюға негіз болатын негіздерде талдау жасап болған соң, адвокат ... ... ... жғне оны беру ... ... тұрған сотпен іс бойынша өндірісті қорғауына себеп болады.
Егер сот шешімді сенім берушінің пайдасына шығарса жғне ... ... ... басқа тараппен берілсе немесе прокурор кассациялық (аппеляциялық) тәртіпте нарызылық келтірген болса, онда адвокаттың міндетіне шешімді объетивті ... ... ... ... жатады. Бұл үшін процессуалдық құрал ретінде шағымға немесе кассатордың (аппелятордың) дғлелдерін жоққа шығару ... ... ... түсініктемелерді құрастыру жғне беру танылады. Осындай процессуалдық ғрекетті жүзеге асыру үшін өкілге арнайы өкілеттіктің берудің қажеті жоқ, ... ... ... наразылыққа қатысты берілетін түсініктемелер адвокатпен өз атынан берілуі мүмкін.
Адвокатпен екінші инстанцияда жазбаша нысанды қолдану оның осы сатыда іс қараудағы ... ... ... бір ... ... ... Шағымда жғне жазбаша түсініктемелерде келтірілген дғлелдер адвокатпен сот отырысында сойлеген кезде дамытылуын мүмкін.
Екінші инстанциядағы сотта өкілдікті жүзеге асыра отырып адвокат ... ... іс ... ... ... жғне ... түсінік алуына ұмтылу қажет.
Адвокаттың екінші инстанциядағы сотта сойлейтін сөзі оның бірінші инстанциядағы соттың сот жарыссөздеріне қатысуынан өзінің мақсаты мен міндеті ... жғне ... мен ... ... бойынша ерекшеленеді. Екінші инстанциядағы сотта адвокат түсініктеме береді жғне оның міндетіне ... ... ... ... ... ... ... салмақты дғлелдемелер келтіру жатады. Сонымен, түсініктеме берудің тікелей мақсаты –сот шешімінің дғлелдерін сын ету, оның қортыңдыларының негізсіз жғне ... ... ... ... ... іс қарау кезінде тараптар қатысқан жағдайда, адвокат өз клиентімен оның беретін түсініктемелерінің сипаты жөнінде алдын-ала ... ... бере ... ... ... ... дғлелдермен байланысты емес, сондықтан ол істің материалдарына сілтеме жасай отырып жаңа дғйектер келтіруге жғне қосымша жазбаша материалдар ... ... ... ... ... түсініктеме бергеннің барлық жағдайларында адвокат материалдық жғне процессуалдық құқық нормаларына сілтеме жасайды. Заңдарға сілтепе жасау ... ... ... ... жғне оның ... дұрыстығын тексеруін жеңілдетеді. Шешімді жою үшін негіз болып табылатын заң талаптарына ауытқушылықтан ... ... ... ... ... ... сот ... өзгеде құқық нормалар бұзушылығына аудара алады.
Екінші инстанциядағы сотта түсініктеме берумен ... осы ... іс ... ... аяқталады. Шағымды қанағатсыз қалдырған жағдайда, шешім заңды күшіне енеді. ... ... ... жғне ... қорғау үшін күрес мұнымен аяқталмайды. Ол жаңа ... ... ... жғне ол ... ... ...
Енді заңды күшіне еңген шешім қадағалау тәртібімен немесе жаңадан анықталған мғн-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін.
Заң ... тек сот ... ... ... ғана емес ... ... кейбір сот үйғарымдарын шағымдау құқығы берілген.
Соттың шешіміне берілетін "кассациялық (аппеляциялық) шағымнан бөлек" сот үйғарымдарына берілетін шағым ... ... деп ... Сот ... ... шағым сияқты жеке шағым екінші инстанциядағы сотпен қаралады. Адвокат клиенттің тапсырмасы бойынша жеке шағымды құрастыруға құқылы жғнеде оны ... ... ... сот ... ... ... Сот ... шағым беру тәртібі сот үйғарымына жеке шагым беру тәртібінен ерекшеленбейді. Бірақ сот шешіміне берілген шағым ғрдайым шешім шығарған сот арқылы ... ... Ал жеке ... ... ... екінші инстанциядағы сотқа беріледі. Жеке шағыммен жұмыс істеу кезінде адвокат алдымен өз алдына ... ... жеке ... заңмен рұксат етіле ме деген сұрақ қою қажет. Кейін шағымдалған үйғарымның дұрыс еместігі неде жғне оған ... ... ... ... ... қажет.
Азаматтық іс жүргізуде істі қайта қараудың екі нысаны бар:
Қадағалау инстанциядағы іс өндірісі.
Жанадан аныкталған мғн-жайлар ... ... ... ... іс ... бұл сатыларына қатысуы жоғарыда қарастырылған тәртіпке сай ... ... ... ... беру;
іс қарауға қатысу.
Заңды күшіне еңген сот шешімін қайта қарау мақсатымен істі жүргізу үшін ... ... ... қайта қарау үшін негіздерді анықтауды, яғни іс бойынша құқықтық позицияны білгілеп алуды көздейді. Бірақта іс жүргізудің осы ... ... ... ... ... сипатта екенің ұмытпау қажет. Кассациялық инстанцияда істі жүргізу жөнінде тапсырманы алған кездегі сияқты, осы іс ... ... ... позицияның бар не жоқтығын анықтау адвокатпен іс бойынша шешімде жғнеде кассациялық инстанцияның үйғарымдарында сотпен ... ... жғне ... ... бағасына сын жасау негізінде жүзеге асады. Яғни, іс бойынша құқықтық позицияны адвокат, талапкер жғне жауапкердің талаптары мен қарсылықтарын ... ... жғне заңи ... ... ... ... ... соттың қорытыңдылары негізінде, сонымен бірге іске маңызды бар қосымша материалдарды ... ... табу ... ... ... осы материалдарды мұкият зерттеу нғтижесінде адвокат сот анықтаған ... ... жғне ... деп, ал заңи ... ... мғні мен ... ... келеді деген қорытыңдыға келген жағдайда, ол заңды күшіне еңген сот шешімін қайта қарау мақсатында іс жүргізу жөнінде ... ала ... ... іс жүргізу кодексінің 387 бабына сғйкес сот шешімдерін ... ... ... ... ... ... ... нормалардың не іс жүргізу құқығының едғуір бұзылуы танылады.
Азматтық іс ... ... ... жғне қадағалау тәртібімен шешімді жою негіздері теңдес
деген, жғнеде "кассациялық жғне қадағалау тәртібімен шешімді қайта қарау негіздері арасында ... жоқ" ... ... үстем алып жүр. Соған байланысты қадағалау тәртібімен шешімінін негізділігіне талдау жасау кезінде, адвокат азаматтық іс жүргізу кодексінің 364-366 баптар ... ... ... материалдарын оқып шығып жғне сот қадағалау тәртібімен істі қайта қарау үшін негіздерді анықтап алып адвокат шығым жасауға кіріседі. Ол ... ... ... ... Егер ... талапты беру кассациялық инстанциядағы сотпен шешімнін неігзділігі мен заңдылығын тексеру үшін себеп болса, ал қадағалау тәртібімен берілген шығымы тек істі ... ... ... ету үшін ... ... ... ... құқығы –сот шешімімен мүддесі бұзылған тараптын ажырамас құқығы, адвокат осы шағымды арнайы өкілеттіктер негізінде ғана бере алады. Ал қадағалау шағымы ... ... ... ... ... оны беру ... ... инстанциясында өндірісті қозғауға ғкеліп соқпайды. Ғдетте қадағалау тәртібімен ... ... ... тек ... ... ... ... ғана тиісілі (А. і. ж. код. 385 ... ... ... ... үшін ... ... ... жоқ.
Сондықтан, іске қатысушы адамдардың, олардың өкілдерінің лауазымды тұлғаның атына берілген шағымдары, оларды ... істі ... жғне ... ... ... сот ... қадағалау тәртібімен наразлық келтіру үшін себеп болады.
Мұндай шағымды адвокат өз ... да ... ... ... жғне ... дғлелденген адвокаттың шағымы істі тексеру үшін оны талап етілу мғселесінің шешілуін тездетеді жғне оны дұрыс ... өз ... ... ... өз ... жғне ... ... өкілеттіксіз шағым беру құқығы, егер клиент өған қарсы болса не бұл туралы ештене ... ... ... еңген сот ақтілерін шағымдай алатының білдірмейді. Сондықтан, адвокат қадағалау тәртібімен шағымды тек өз сенім берушісінің келісімімен жғне ... ... ... ... ... ... ... тек бірінші инстанцияның сотының шешімі ғана дауланады сонымен бірге екінші инстанцияның ұйғарымдары да ... ... ... ... бұл ... жаңа ... ... сотының дғлелдерінен ерекшеленетін дғлелдер болуы мүмкін. Сондықтан олар қадағалау шағымында ерекше талқылануы қажет.
Қадағалау ... сот ... ... ... ... істі баяндап болғаннан кейін түсініктеме береді. ¤зінің ... ... ... ... ... ... ... сипатталғандықтан адвокатқа барлық дғлелдерді қайталап айтудың қажеті жоқ. ... ... ... ... бере ... ... анықталған болып танылған мғн-жайлардың дғлелденбендігіне жғне бірінші инстанциядағы ... ... істі ... сай ... назар аудартуға құқылы, бірақ ол қадағалау инстанциядағы соттан жаңа мғн-жайларды анықтауды талап ете алмайды. Егер адвокат істі ... ... ... жанадан қайта қарауға жіберу туралы сұрақ қоятын ... ... ... ... тексерілуге жатады, қандай процессуалдық ғрекетер ол үшін жасау қажет ... ... ол ... ... ... тиіс.
Адвокат түсініктеме беріп болған соң, ол сот ... жғне ... ... ... ... ... болуы қажет, ал ол үшін істен толық үзінділерді көшіріп алуға, сот шешімдерінің көшірмелері, даулы қарым-қатынасты реттейтін ... жғне ... ... қажет.
Сыйақы белгілеуде адвокаттық этика тәртібін сақтау ережесі
Адвокат пен клиенттің қарым-қатынасындағы қаржылай көзқарас белгілі мөлшерде сыйақы болып ... ... ... ... ... ... ... жөнінде ғңгіме қозғағанда ол заңдылық па, жоқ ғлде ... ... ма? Ол ... ... ... ... ... табыскер де емес, демек, құзіреттілік көмегі үшін жоғары деңгейде кіріс табуы мүмкін емес. Алайда Ресейдегі осындай көзқарас тұрғысынан адвокаттық ... ... ... ... ... ... құралдық жабдықтар –компьютер, факс, телефон, қағаз тағы басқа қажеттілік өтелген. Ақпараттық база, кеңсе, техникалық қызметкерге ақы төлеу ... ... мұны ... ... ... Қоғамнан бөлініп өмір сүру мүмкін емес. Екіншіден мамандығынан тыс адамның жасандылы ... ерте ме, кеш пе оның ... ... Ал клиент тарапынан сенімнің артуы адвокаттың тастай жан-жақтылықты қызмет қарымдылығының мығымдануын сергілтеді. Сонда қалай? Іс жүргізу мүмкіндігіне орай бай, ... ... ... ... ... ... ... алады екен, демек, адвокатқа көтеріңкі сыйақы белгілейді. Алайда кедей, жоқ-жітікті адамға өз көмегі үшін ... ... ... сыйақы қызметін өтеуді талап ете алмайды.
Кей жағдайларда материалдық жағынан аз қамтылған немесе тіпті ғуелетті клиенттің өзі адвокаттың теріс пиғылдығы үшін оның ... бас ... ... ... ... ... мұндай себептерді кәсібилікпен орайластыра білуі тиіс.
Америка, Франция,сыйақы мөлшерінің ... бар ... ... ... ... ... ... айғақтайды. Оның себебі тығыз орналасу, ұлан-ғайыр елді-мекендегі оқиғалы ... ... ... ... ... қажетсінеді. Аз қамтылған топтар үшін жедел көмек беретін муниципалды адвокатуралық кеңсе де ... ... ... ... ... ... ... төңірегіндегі азаматтық, қылмыстық іс мғселесіндегі клиенттердің өтініш, тілек-талабы саудаланбайды. ... пен ... ... ... сөзі ... ... көпшілік қызметкері ретінде саудаға салынбайды.
Бірнеше дербес мғселе төңірегінде үлкен көлемдегі сыйақы жүреді. Оның өз ерекшелігі бар. Қылмыстық ... ... ... ... ... ... мүшенің өзгеше талабы болғанда «общяк» орталық сыйақысы жғне ол қорытынды шешім оң шығарылса, екіншіден ... өте ... ... берілгендіктен одан қамаудағы адамға хат, тамақ, спиртті ішімдік, наша ... беру ... ... ... Бұл ... ... ... не сотпен келісім жүргізеді. Сондықтан ғртүрлі қадамдары үшін ... ... бола ... ... ... ... ... керек. Осы орайда адвокат жүз есе ойланып, үлкен ... ... ... ... ... ... заңсыздыққа апарарын алдын-ала елеп-екшейді.
Ескертетін тағы бір жайт, лайықты ... ... ... ... етушінің үдесінен шыға алмай, қорқып уғделі сөзіне айнып қалса, ол тек ... ... қана ... ... деп ... ... қателеседі. Мұнда басқаша «заң» тәртібі бар. Адвокаттық коммерцияның беделіне нұқсан келіп, өзіне де қауіп төнуі кәдік.
Бүгінгі ... сана ... даму ... ... түс» ... бағытта болғандықтан адвокат сыйақыны іс процесінің беталысына қарай лайықтап, белгілі бір деңгейлік бекінісін ... ... пне ... ... ... қатынас екі жақты ақталым табуы мүмкін.
Адвокатқа қойылған сыйақы да ... ... ... жөн. Істің көлеміне орай сғйкестендіріледі., егер адвокат бір іс бойынша бірнеше клиентпен жұмыс істесе, шамаластықпен, үйлесімділікпен шығын есебін ... ... ... ... ... ... нақты белгілеп айтады, егер клиент бұл мғселеден мүлдем бейхабар болса оны өз жұмысының лайықты бағалануымен таныстырып ... ... ... ... жөнінде дұрыс шешім шығаруына көмектеседі. Ғрі бұл жағдайда клиентпен айтысып, шиеленісіп қалмауға тырысады. Ғртүрлі көзқарас пен ... ... үшін ... ... ... Тәжірибеде кездесіп жүргендей істі орындауға тапсырма алған адвокат іске басқа адвокатты араластырады. Мұндай жағдайда да екеуара шамаластықпен ... ... ... көзқарасымыз тұрғысынан адвокатаралық, корпорацияаралық тепе-теңдік бөлісім шарты бірлескен істе орындалған тапсырма бойынша ... асып ... ... ... адам ... емес ... ... адвокатқа ескертіліп, сыйақыдан бөлек төлемақы орнықтырылады.
Кез келген шақта тура не жанама түрде болсын адвокат төлемақы не ... ... ... ... аудармашымен, хатшымен,, яғни лсы істе көмек берген қызметкерлермен бөліседі. Бұл тұрғыда ... ... ... Бұл ... ... алдын-ала хабардар болады. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке, мемлекеттік емес заңды тұлғаларды білдіретін тараптардың мүліктік даулары туралы істер ... ... ... ... ... заң ... ... нғтижесіне немесе адыокаттық қызметтің табыстылығына байланысты ақы төлеу мөлшерін ... ... жол ... ... ... ... пайыз, жеңілдік шешілмеуі де мүмкін. Егер бұрын-соңды іспен басқа адвокат айналысып, екінші ... іс ... ... құзырына көшсе, егер іс іздеу, салу, брокерлік агенттік, көшірме қызмет, тағы ... ... ... ... ... ... ... жөнінде бір шартқа келеді. Біздің пайымдауымызша сыйақы төлемінің мөлшері төмендегідей фактормен анықталады:
а) Тапсырма орындау кезінде жұмсалған күш-қуат пен уақытқа;
б) Істің, ... ... да ... ... ... ... машықтық тғсілге көшуге мғжбүрлеген іс-ғрекеттің қиыншылық тудыруына орай;
г) ¤зге адвокатқа төленетін сыйақыны істі жүргізушімен бөлісу барысындағы келісім болғанда;
д) Талапкердің жғне ... ... ... ... іске орай жазаның ауырлығы;
ж) Сотта қаралып, рұқсат етілген даудың қорытындысы болса;
з) Заңнамамен бекітілген құнның тарифі мен мөлшері;
и) Істі ... ... ... ... ... бас ... немесе шұғыл ғрекет талап етілсе);
к) Адвокат пен клиент ... ... ... ... болғанда;
белгіленген заңнамалық күші бар тәртіп орнықтылығымен, коллегиялық корплоративті норманың рұқсатымен адвокат клиентпен төлемақы жөнінде келісім жасай ... Бұл ғділ ... ... ... ... ... ... жасамай, тура жғне жанама тұрғыда заңгерлік көмегіне клиенттен талап ете алады. Адвокат ... ... ... ... жалгерлік келісім бойынша тіркеліп қана отыруы мүмкін. Бұл тиімсіз болмақ. Жғне сыйақы ... кері ғсер ... ... ... алуы ... ... ... көрсетілімді елемеу, ескермеу адвокатқа да ақымақтық деген ұғым тудырып, соңында ғділ ... ... ... ... ... ... ... Мұндайға жол бермеу керек. ¤йткені ахуал белең алса корпоративтің ... ... ... ... алаяқ лайықсыз ақы алу, адалдықтан аттады деген сынды айып тағылады.
Еңбегі сіңген адвокаттың төлемақысы мен сыйақысын лайықтауда жоғарыда ... ... ... аймақтық адвокаттар коллегиясында ескеріледі. Ғрі қалыпты комиссия мүшелерінің шешімі адвокат еңбегіне баға ... ... ... ... ... ... көрсетеді. Мұның ішінде адвокаттың өрескел мінез-құлықтары, іс жүргізудегі олқылықтары, кәсіби этика тәртібін сақтамаушылық тұстары ескеріледі. Бұл келешек ... ... ... ... болып та табылады.
Күрделі іс жүргізуде адвокаттың клиентпен ... ... ... ... ... ... береді. Ғрі клиент адвокатқа төлемақыны тоқтатқан жағдайда ол істен бас тартуы мүмкін. Екі іскер ... ... ... ... жауап басқаша болмақ. «Ертеңгілік –ақша, кешкілік –стол» дегендей, төлем жоқ, жұмыс жоқ. Бірақ біз ... ... ... ... емес ... жақсы білеміз. Тіпті ол қайырымды,мейірімді болған күнде де. Не істеу керек? Бұл сұрақтың қойылуы өте орынды. Адвокат клиенттің ақы төлеу ... ... ... да есептеп отыр. Қорғаудан бас тартуына ғбден болады. Егер адвокат клиенттің материалдық жағдайын біле тұра, оған ешқандай төлемақы ... ... көзі жете тұра ... келеңсіз салдар тудырса тегін жүргізу заңдылығын мойындайды.
Кәсіби жұмыстың нғтижесіне жетпей жатып, адвокат ұстамдылығын ... ... ... ... ... ... ала ... себебін анықтауы тиіс. Оған дейінгі адвокаттардың істен бас тартуы, аяқсыз қалдыру ... көз ... ... да ... ... ... танытады. Клиент адвокат алдында қаржы-қаућарсыздығын көрсеткенімен онымен ... ... ... отырып, істі жалғастыра алады. Төлемақыны кешіктіргені үшін де қосымша құн белгіленеді.
Адвокаттың ... одан ары ... ... бас ... ... ... тғуелсіздігі оның істен өзтен өз еркімен бас тарта алатындығы. Сенімді ... бас ... ... ... іс, ... тапсырысы немесе қылмыстық құрам жоқ жағдайда адвокаттық қызмет тоқтатылуы мүмкін.
Адвокатура жөніндегі күші бар заңнамада қылмыстық істе адвокаттың қорғаудан бас ... тиым ... ал ... істе шек ... ... ... ... іс жүргізуде адвокат бір жақтылықты тәртіптен сақ болып, өз құқығы бойынша ғрекет еткені дұрыс. Мұндай бас тартушылық сот ... ... ... егер ... өз ... ... ... сотта адвокаттың бас тартуын орынды деп табады. Мысалы, ауыр мінезді немесе өзіне сенімді клиент ... көп ... кей ... ... ... ... ... істен бас тартқантадвокат қайта оралса, этикалық тәртіпті бұзған болып есептеледі. Оның үстіне жалт беріп іске қайта кірісу адвокаттық іске ... жат ... ... ... ... ... пікірімізше, адвокат іс жүргізуден бас тартпағаны абзал. Көмек ... кей ... орай ... ... келтіруі, тиіс. Тіпті, клиенттің адвокатпен жұмыс істеу еркі кез ... ... ... ... ... да. ... ... қорғау мүмкіндігі адвокатқа да кез келген уақытта беріле бермейді. Ғрине, егер ... пен ... ... ... аса ... ... Кей жағдайларға байланысты адвокат міндетті түрде бас тартушылыққа барады. Ол:
а) Егер клиент адвокаттың көмегін нақты түрде ... ... Егер ... ... ... ... ... талап қойса;
в) Егер клиент кінғлі, арсыз, сотта адвокат оның тәртібіне ықпал ете алмайтынына көзі жетсе;
г) Істі жалғастыру ... ... ... кодекске қайшылығын таныса;
д) Егер адвокат клиенттің мғселесін шешуде іс-ғрекетсіз болса, адвокат бас тартқанымен іс жүргізудімүлдем бас ... олай ... ... емес;
ж) Адвокат пен клиент арасындағы қатынастың жоғалуы. Мұндай ахуал ... ... ... ... ғкеп ... ... бас ... маңызды мғселе ретінде келісімнің бұзылуын тудырады. Соған қарамастан адвокат ... ... ... ... ... ... дегендей ой алдамымен қорытуға тиіс емес;
и) Адвокат та клиенттен алдағы ... не ... ... ... ... ... алмаса ол да бас тарта алады.
Егер клиент төлем турасында уақытылы хабарлама бере алмаса, еңбекақы ... ... ... ... ... ... бас ... алады. Адвокат арадағы шиеленісті өрбітпей, мұндай мғселеде ақылдасып, шиеленіс тудырмайтындай дғрежеде шешімді қорытынды жасаулары керек. Алдағы уақыттарда адвокат іс ... ... ... бас ... ... бұл ... ... бірлесе алмайтындығы ғбден мүмкін екеніне көз жеткізіледі. Сонда адвокатқа деген клиенттің сенімін қалай ... ... ... бөлімдерде біз осы ғңгіменің байыбына барғанбыз, алайда оның істен бас тартуы турасындағы себептердің негізін айтып өттік. Сондықтан адвокаттың қандай ... іс ... ... да ... ... ... ... іс-ғрекеттілік пен бас тартуға мғжбүрлейтін қылықтары үшін адвокаттың шегерілуі тек көбінде ... ... ... ... көз ... ... қарамастан адвокат өз клиентін қиын жағдайда қалдырмауы керек, ... ... ... кезде де.
Алдағы іс жүргізуден бас тарта отырып, адвокат барлық мүмкіндікті теңдестіре келе клиенттің шығынын туралайды. Оның материалдық есебін ... ... ... не ... ... да реттейді. Барлық жағдайда адвокат не үшін іс жүргізуден бас тартқаны жөнінде клиентіне түсіндіреді ғрі бұл іске өзге адвокаттың ... ... істі өзге ... тез ... оның ... ... ... көмектесіп, бастапқы бағытын түсіндіреді. Ғріптес адвокатпен бірлесу тәртібінде этикалық дғстүр бойынша жүзеге асырылатын іс құбылысын, ... ... ... құпия ақпар турасында клиенттің келісімінсіз жария етпейді.
Келісім тапсырыстың, тапсырманың ұқсасатығы бойынша клиент пен ... ... ... бұзу ... адвокаттың міндеті:
- барлық құжаттар мен айғақты құралдарды, яғни клиенттің заң тұрғысынан құқықты заттарды қайтаруға;
- клиентке қатысты ... ... ... ... жөніндегі құжаттарды тағы басқа заттарды жғне төленбегені жөніндегі айғақты беруге міндетті болмақ;
Адвокат бір немесе бірнеше клиентпен жұмыс ... ... оның ... ... ... іс ... ... Алайда эжоғарыдағы бұзылған келісімге қайта оралмастанэтикалық заңдылықты сақтайды.
Адвокаттық бюроның құрылғанынан бері бір мғселенің өзектілігі шешілмей келеді дейік, мғселен, фирма не бюро ... ... ... ... не жұмыстан шыққан адвокат не істейді. Адвокат екінші бір фирма не ... ... сол ... ... ... ... береді. Адвокат пен клиент арасындағы келісім бұзылмаса бұл мғселенің шешілуі оңай. Тек клиенттің ықыласы қалай, оның басқа фирма, бюромен ... ... ... ... бар ма, жоқ па, ... ... қалауы бойынша іс жүргізген адвокатпен қай бюроға ауысса да келісімді бұзбай аяғына ... шығу ... ... ... ... ... жалғаса береді.
2.Адвокат –сот өзарақатынасындағы жүйенің этикалық ережесі
Егер авторға америкалық, ... ... ... ... ... не десе де сот пен ... ... тоқталады. Бұл табиғи нғрсе, яғни күнделікті көрініс беріп отырғаны шындық. Батыста адвокат судьяның кіші қарсыласы» деп аталады. Сондай-ақ сот, ... ... бір ... ... ... үйірі» деген атаумен газетке жарық көрген мақала елуінші жылдардағы ... ... ... дүр сілкіндіргендей еді.
Ешқандай демократиялық елде мұндай мақала жарық көрмеген. Құқықтық мемлекеттерде ешқандай адвокат қуғынға ұшыраған емес, түрмеге ... жоқ, ... ... да шығармады, жұмыстан кетуге де мғжбүрлеген жоқ (Золотухин, Каллистратова жғне тағы ... ... ... ... ... яғни ... жылдары Мғскеудегі қоғамдастығын қабылдамады (Мғскеу адвокатурасымен күрес жүргізгендерге тергеуші Каратаевтың есімі берілген компания болған. «Мғскеу адвокатурасын тас-талқан еткен тергеушілер тобы ... ... Ғрі ... ... ... ... ... жғне адвокат Б.Абушахмин мен Г.Резникалардың табанды күресі болмағанда істің немен аяқталары тіпті де белгісіз еді»). ... пен сот ... ... ... пен ... қарсылық болмаған жағдайда, уақыт кезеңдерінде бірлескен қоғамдық мінез-құлықты зерделеген көзқарас орнықты. Егер ... ... ... ... судя мен прокурор, адвокат араларындағы психологиялық ахуалды ... ... ... өзгерістерге көз жеткіземіз.
Осыған орай Мғскеудегі заңгерлер клубының көрнекті тәжірибесінен, кәсіпкер мамандарынан, ғалым заңгер жғне ... яғни осы ... ... жаза ... ... ... ... болады. Осы клубта өзара қарым-қатынас жасаған адвокаттар, соттар бір жарым жылдан кейін ... ... ... іске ... ... бұл клуб өзара түсіністік, ғңгімелесу, мғселені талқылау орталығына айналды. ¤зіңді Вашингтон, Нью-Йорк немесе Париждегі шараларда ... ... ... Бұл ... Оның ... ... ... пен соттар корпусының өзараөкілдік қатынасын бақылап отырасың.
Адвокаттың сотта өз тәртібін ... ... ... ... анықтау керек болса, ашық айту ғрекетінің нақтылығы тек «лайықты» дегенге саяды. Сотқа адвокатының берер жауабы мінсіз, негізгі жоғарғы стандартта болуы ... ... ... ... ... ... ... тұрады, ғрі сотта көрсетілген мғдени қатынас белгілерінен де сотқа деген құрметі де айқындалады, сотқа ... ... ... ... ... ... ... жетсе де, жеңіліс көрсе де өзін лайықты ұстайды.
«Сотқа сөзсіз құрмет жасау маңызды ... ... де, ... де ... ... ... ... тудырмай сот ғділдігіне сый құрметпен қарау жоғары дғрежелі адвокаттылық тғлім» деп белгілі адвокат Д.Ватман жақсы айтқан (Ватман Д.П. «Адвокаттық ... ... ... М., 1977, с. 53). ... ... сот ... ... құрметсіздік адвокаттың өзіне деген құрметсіздігін көрсетеді, адвокат ғрқашан сот ғділдігінің қызметкері, сот қызметкері.
Адвокат пен сот ... ... ... жалпы көрінісі адвокаттық іс-ғрекет деңгейінен таразыланады. Ашық айту, жалтармай сөйлеу адвокаттың кінғлілігін, сот ... ... ... ... ... ... іс жүргізу даралығы дау тудырмайтындай. Мғселен, «сот-ақымақ», «сот-сатылған» деген сияқты жемқорлық ... ... ... ... ... ... ... иелік ету керек. Сот құрылымының ісін, жүйелік қатынасын ғлсірететіндей ұғым қалыптастырмайтындай тғсіл қолдану керек.
Клиенттің сот институтына деген сенімін ... ... ... ... сөздермен жанамалап болса нұқсан келтірмегені абзал.
Адвокат клиентпен ғңгімелескенде, журналистпен сұхбасттасқанда сот шешімінің нақтылығын өз көзқарасы тұрғысынан айтуға құқұылы.
Мүмкін ... ... ... ... ... қамтып, қолданылған заң пункттерін тілге тиек етеді.
Алайда Д. Ватманмен толық келісу ... ... ... ... ырғағы, ұстамдылығын көрсету сот шешіміне деген қатынасында күрескерлікпен көрінеді. Сондықтан «ұстамдылық» кейде шындыққа жанаспайды. «Егер сот адвокатпен ... ... ... ... жасаса, не соның есебіне істі ыңғайлап шешсе, бғлкім жағдай солай шығар, сондықтан ... ... ... ... Бірақ ол шешім сот алқасының мүшелері мен адвокат қорғаушылар мүддесімен сғйкестендіріліп, нұқсан келмейтіндей дғрежеде ғана жүзеге асырылады» ... Д.П. ... соч., с. 54). Д. ... бұл пікірімен келісу мүмкін емес. Бұл партялық, тоталитарлық жүйенің шешімін көз алдыңа ... яғни ... ... ... пен ... ... принциптімғселе бастапқы нақты сөйлеу бағасымен, сот қаулысымен табиғи тұрғыда заңдылық негізде шешіледі. Оның үстіне адвокат клиентіне шағым түсіру ... ... бере ... яғни сот ... ... ... ... белгісіз болмақ. Осы арада сотты сынау мүмкін, бірақ ол негізсіз жғне құрылымды болмақ. Онымен қоса адвокат заңгерлік бірлестіктің мүшесі ретінде ... ... ... Жғне ... да ... үшін шегі бар. Біріншіден, мүмкін болса, адвокат сыннан аулақ болғаны жөн, себебі оның айғақты дүниелері мен ... ... ... ... ... емес. Екіншіден оның сыны біржақты болуы мүмкін, оны өзгелер басымдықпен қабылдап, қызығушылық тудырып, істі ... ... ... ... нақты ақпарат дерекке, негізге сүйенгенін есте ұстау керек. Сын өзін-өзі ақтауға, мақұлдауға құрылмайды. Егер ... ... ... ... ... нақты белгілермен айтылар болса, қоғамдық алалаушылық тудырмағанаы жөн. ‡шіншіден, сот сын ... ... сот ... ... ... ... ... алмаса, қоғамдық тыңдаушылар мен өзге мүшелердің адвокатқа сенімі арта ... ... сот ... ... кетуіне болмайды. «Мғртебелі сот кешірім етуіңізді өтінемін» деген сынды мғдени қарым-қатынастылық тұрғысындағы сөздерді қолданғанымен тым ... жол ... ... орай ... адвокаттар соттың бір-екі тыңдалымынан кейін алаңдаушылығы сезіліп қалады. Адвокат өзінің сот ... адам емес ... есте ... ... ... қатар ауылнай да емес, бар мен жоқты табатын. ¤зін-өзі ұстау тәртібі адвокаттың сот қатынасындағы ешқандай жымысқылық ... де ... ... ... ... мен ... тғсілінен жаңылыс кетпей, ешкімнің ықтиярында қалмай заңға ғана тғуелді екенін өзіне сүйеніш ете ... Олай ... ... ... деген сый-құрметтің жоғалғанын сезінеді.
Адвокаттық этикалық тәртіптің бұзылуы жғне оның аса оғаштығы клиентпен арақатынасының тым шүйіркелесіп кетуі не ... ... ... қалуы негізгі көрсеткіш ғрі шектен шығушылық. Адвокаттың «сотқа рақмет айтыңыз» деп клиентке емеурін таныттруы да ... ... ... ... ... ... есептеледі. Арадағы қамқорлық жғрдемшісі делдалдық ғрекет делініп «сату-сатып алу» ... ... ұғым ... ... ... ... ... құзіретті тұлғалығын естен шығармастан, мұндай тәртіпсіздікке өздігінен жол бермейді. Егер адвокат клиентпен арадағы қатынасты қаржы есебінен ғана ... ... ... ... ... мен бедел-абырой жоғалады. Сондай-ақ этиканың құрамдас бөлігі этика да өте қызығушылық тудырады. ... ... ... ... ... тудырып, соның таралымына бағынады. Ғрі сот ісінде бұл кәсібиліктер игерілсе –сот жоғары мектепке айналады»-дейді А.Ф. Кони ... А.Ф. ... ... ... ... ... жинағы, 4 том, М., 1967. 54 б.). Оның ойын Л.Е. Ароцкер жалғастыра келіп: «Сот жұмыстарының ... ... ... юстициялық биік этика құрамына көтеріледі: сотта тік тұрып ... ... ... ... ... киім үлгісінің таза, жинақтылығы, парасаттылық этикетін танытады»-дейді (Ароцкер Л.Е. «Сот жауабындағы ғдіс-тғсіл этикасы» М.,1969, 16 б.).
Қазіргі уақытта ғдебиеттерде ... ... жғне ... ... жалпыадамзаттық мекеме болып табылады деген, яғни ол ғр уақытта жғне барлық халықтарда болған деген пікірлер жиі ... ... ... ... ... ... ... алғаш іс жүргізуге жғне алғаш сотқа сай болуы мүмкін"
- деген. Ал ... ... ... ... ... ... ... бастап адвокатура принциптері, бірақ атауы мғлім болмағанмен болуы тиісті"
деген пікір айтты.
Айтылған пікірлерге қарсы өзге жазушылар ... ... ең ... ... деп ... ... пікірлердің қайсысы ғділ екен? Бұл сұраққа жауап беру үшін жғне де ... ... ... ... білу үшін үш топ факторды қарастыру қажет.
Біріншіден, алғаш қауымдардың заңды құрылысына қатысты антропология жғне ... ... ... ... өркениетті елдердің сот төрелігінің жағдайымен танысу керек.
‡шіншіден, ежелгі жғне жаңа ... ... ... ... ... ... ... аталған үш қайнар көздер арқылы адвокатураның пайда болуы жөнінде жғне оның ... ... ... ... ... ... Бірақта, заңның дамуының алғашқы қадамында, біздер, адвокатураны қазіргі уақыттағы өмір сүріп жатқан түріндегі жағдайында ... ... ... ... сол ... ... ... қауым көсемдері мен басшылары үкімет қызметінің барлық функцияларын атқарған: олар ... ... да, ғкім де жғне ... да ... Яғни, мұндай тәртіп жағдайында адвокатураның болуы ғлі де мүмкін болмады.
Кейбір жартылай өркениеттік мемлекеттерде, ғсіресе мұсылман мемлекеттерінде, құқық қорғаушылық институты біраз ... жғне ол ... ... ... ... ... ... алғашқы қауымдардың жғне өркениетті халықтардың құқықтық жағдайлары біздерге құқық қорғаушылықтың алғашқы нысандары жөнінде мғліметтер ... ал ... жғне жаңа ... ... ... ... ... институттың даму процесін көрсетеді.
Сот өкілдері институты азматтық істер бойынша сот төрелігін жүзеге асыру аясындағы ... ... ... ... ... сотта өкіл арқылы жүргүзу құқығы, тараптарға, жеке талапты мғлімдейтін жғне мғлімдемейтін үшінші тұлғаларға, мемлекеттік органдарға жғне ұйымдарға, ... ... іс ... ... бойынша немесе ерекше талап қою арқылы іс жүргізуге қатысушы мүдделі тұлғаларға берілген.
Сотта, істі өкіл ... ... оның ... ... ... ... ... іс жүрізүдегі сот өкілдігі барлық азаматтық істер бойынша, яғни дауды мғні бойынша қарау кезінде ... ... ... жғне сот шешімдерінің заңдылығы мен негізділігін тексеру бойынша ... ... ... жғне кей ... істі ... ... қайта қарау кезінде жүргізіледі.
Тәжірибеде, сот өкілдігіне деген қажеттілік, алдымен заңды тұлғаларда ... ... ... ... себептерге байланысты шектелген жеке тұлғаларда пайда болады (жасына, физикалық жағдайына ... ... ... сот ... ... ... артығырақ көретін, бірақ, өздеренің науқастығына, қолы бос еместігіне, заңи шала ... ... ... ... өзге де ... ... ... бар тұлғаларда жүгінеді.
Сот өкілдер институты сот тәжірибесінде кең қолдануын тапты.
Азаматтық іс ... сот ... ... негізінен адвокатура органдары жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасындағы адвокатура ... ... ... ... азаматтық істер бойынша өкілдікті жғне қылмыстық іс бойынша қорғауды жүзеге асыратың қоғамдық үйым болып табылады.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... жғне өзгеде адвокаттық қызметті реттеуге бағытталған заңнамалардан тұрады.
Адвокат өз қызметін, заң консультациясы арқылы не жеке өзі ... ... ... ... ... ... кеңсе арқылы, сондай-ақ заңды тұлға құрмай жекеше жүзеге асыруга құқылы. Осыған орай адвокат болып, жоғары заң білімі бар, заң ... ... ... екі жыл жұмыс істеген жғне адвокаттық қызметпен айналысуға құқық беретін лицензиясы бар тұлға табылады.
Азаматтық істер ... ... ... асырған кезде адвокат келесі шеңберлерде ғрекеттенеді:
Заңды өкіл ... ... ... ... алушы, қамқоршы, қорғаншы ретінде).
Қоғамдық өкіл ретінде.
Шарттық өкіл ретінде.
¤кілдің соңғы түріне тоқтап кетейік. Себебі, өкілдің осы түрі ең кең ... ... ... ... ... іс ... ... даулы құқық қатынасты дұрыс бағалай білетін, дғлелдеу пәніне қандай фактілердің кіретінін жғне олар қалай, немен ... ... ... ... ... қажеттілік ұлғая келеді. Осындай көмек үшін азаматтар адвокаттарға сүйенеді.
Адвокат жүзеге асыратын өкілдіктің ... ... ... ... ... ... ал оның ... азаматтық іс жүргізу заңнамасында жғне сенімхатта айқындалған. Аталған шарттың бар болуы адвокаттың іс жүргізуде сенім берушінің атынан қатысуын ... ... ... іс ... заң ... ... ол процессуалдық сипатқа ие болады. Процессуалдық өкілдік бұл тұлғаның өзге тұлғаның немесе ұйымның атынан процессуалдық ғрекеттерді жасау деп ... ... ... ... ... іс ... ... пайда болу негізінде азаматтық-құқықтық өкілдік шарты жатыр. Соған ... ... ... ... тғн ... бар. Олар:
¤кілдік етуші өкіл берушінің атынан ғрекет етеді, бұл шарттың болуымен ... ... өкіл ... мүддесі үшін ғрекеттенеді.
¤кілдік етуші іс жүргізуде өкіл берушінің құқықтарын іске асырып міндеттерін орындайды.
¤кілдік ... ... жғне өкіл ... ... ... шеңберіне ғрекеттенеді. ¤кілдік етушінің өкілеттіктері: жалпы жғне арнайы болып бөлінеді. Жалпы өкілеттіктер өкілге заң негізінде табыс етіледі жғне ... ... ... талап етпейді. Оларды атап айтсақ: дғлелдемелерді ұсыну, ... ... ... жғне тағы да ... ... Арнайы өкілеттіктерді жүзеге асыру құқығы өкіл беруші үшін маңызды жғне қайтымсыз ... ... ... ... ... қажет. Олар келесі процессуалдық ғрекеттер:
істі төрелік сотына беру;
талаптан толық немесе ... бас ... ... ... өзгерту;
бітімгершілік келісімін жасау;
сот шешімін шағымдау;
атқару қағазын өндіріп алу үшін ... ... ... ... отырып өкіл беруші үшін құқықтар мен міндеттер тудырады.
¤кілдіктің пайда болуының ... ... ... өкіл ... ерік ... ... ... шартты заң көмегі үшін жүгінген тұлғалар мен адвокаттар коллегиясының заң консультациясы арасында жасалады. Заңда көзделген жағдайлардан басқа, адвокаттарға клиентпен жеке ... ... ... жол ... заң ... ... ... келген тұлгалар істі жүргізуді табыс ететіндей нақты адвокатты атамайды. Бірақта, заң көмегін сұрап келген тұлға, заң көмегі тегін ... ... ... ... ... ... қатар, егер клиент өкіл ретінде белгілі бір адвокатты ... ... ... білдірмесе де, оған қызмет көрсету үшін қандай да бір адвокатты тағайындау клиентпен ақылдаса отырып тағайындалуы қажет. Ал егер де клиент өкіл ... ... бір ... ... заң ... меңгерушісі мүмкіндігі болғанша тілекті қанағаттандыруға тырысуы қажет. Сотта азаматтық істі жүргізуді өз ... ... ... өкілеттігінің дұрыс рғсімделуінің қамын ойлау қажет.
Нақты бір азаматтық іс бойынша адвокаттың өкілеттігі заң консультациясы (меңгерушісі қол қойған) ... ... ... ... ... ... ал өз қызметін жеке дара атқарған жағдайда шартпен рғсімделеді.
Ордер адвокатқа тек жалпы өкілеттіктерді иемденуге құқық береді. Егер заң көмегіне сүйенген ... ... ... өкілеттіктерді беруді тілек етіп білдірсе, ондай жағдайда ордерге, заң талабына сғйкес рғсімделген ... қоса ... ... ... айырылған тұлғалар атынан сенімхат тиісті қамау орының бастығымен куғландырылу ... ... ... ... ... ... ... басшысымен рғсімделеді.
¤зге мекен тұрғыны адвокатқа сенімхатты, алдын ала нотариуспен рғсімдеп (тұрғылықты ... жғне ... ... ... ... ... арқылы жіберілуі мүмкін.
Антимонов Б. С. жғне С. Герзонның пікірлері бойынша: адвокатқа ... ... ... беруші берген сенімхатты орнын алмастыра алмайды. Бұл ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын клиенттін материалдық құқығымен билеу құқығымен байланысты.
Кейде өз мүддесін сотта білдіру үшін адвокатқа ... ... ... заңи ... не өзге себептерге байланысты өзінің талаптары мен қарсылықтарын негіздеуге қажетті фактілерді ... жғне ... ... бере алмайды.
Сондықтан азаматтық іс бойынша сенім берушінің ... ... ету ... ... алар кезде адвокат іске маңызы бар фактілі мғн-жайларды мұқият анықтап алуға жғне ... ... ... ... ... жоққа шығаратын қандай дғлелдемелері бар екендігін белгілеп алуға, сондай-ақ тиісті қоғамдық қатынастар түрін реттейтін ... ... ... ... ... Егер ... ... алдын-ала сұқбаттасу барысында оның талап қоюға құқығы немесе талапты даулау үшін негіздері болмаса не дауыссыз талапқа ... ... ... ... ... ... ... болса, ол істі сотта жүргізу туралы тапсырманы қабылдаудан бас тартуы қажет.
Мұндай жағдайда адвокаттың клиентке көрсете алатын жалғыз заң көмегі болып –ол ... ... ... оның ... ... ... ... негізсіз екендігін түсіндіріп беру. Бірақ, жөнсіз асығыс жғне ... ... беру ... ... ... бұзылуына ғкеледі жғнеде ол адвокаттың түсіндірмелеріне сеніп, кейін сотта өз мүддесін (құқығын) қорғаудан бас тартуы мүмкін.
Адвокат заң ... беру ... ... мына ... бас тартуға міндетті:
Егер адвокат осы іс бойынша мүдделері ... ... ... ... ... ... ... келетін адамдарға заң көмегін көрсетіп жүрсе немесе бұдан бұрын көрсеткен болса (тараптардың өзара келісімі бойынша делдал болған ... ... ... ... ... ... ... куғ, азаматтық талапкер жғне жауапкер ретінде қатысқан жағдайда.
Егер істі тергеуге немесе ... ... ... ... қатынастағы лауазымды адам қатысса.
Адвокат заң көмегін көрсетуге байланысты өзіне мғлім болған мғліметтерді ... ... ... жғне ... ... ... жасаған адамның келісімінсіз оларды жария етуге құқығы жоқ.
Қазіргі уақытта ғдебиеттерде адвокатура ежелгі жғне сонымен бірге жалпыадамзаттық ... ... ... ... яғни ол ғр уақытта жғне барлық халықтарда болған деген пікірлер жиі айтылып жатыр.
Грелле-Дюмозоның айтуы бойынша "адвокатураның пайда болуы ... іс ... жғне ... ... сай ... ... - деген. Ал Форсит "Адамдар азаматтық құрылымдық нысанын аңғарған уақыттан бастап адвокатура ... ... ... ... ... болуы тиісті" деген пікір айтты.
Айтылған пікірлерге қарсы өзге жазушылар ... ... ең ... ... деп ... ... пікірлердің қайсысы ғділ екен? Бұл сұраққа жауап беру үшін жғне де адвокатура қалай пайда болғанын білу үшін үш топ ... ... ... алғаш қауымдардың заңды құрылысына қатысты антропология жғне этнография мғліметтеріне ... ... ... елдердің сот төрелігінің жағдайымен танысу керек.
‡шіншіден, ежелгі жғне жаңа мғдени халықтардың тарихтарына терең назар аудару қажет.
Осы ... үш ... ... ... ... ... болуы жөнінде жғне оның алғашқы нысандары жөнінде мғліметтер алуға ... ... ... ... алғашқы қадамында, біздер, адвокатураны қазіргі уақыттағы өмір сүріп жатқан түріндегі жағдайында кездестірмейміз.
Антропология мғліметтеріне сүйенетін болсақ, сол кездегі алғашқы қауымдарда, қауым ... мен ... ... ... барлық функцияларын атқарған: олар ғскери басшы да, ғкім де жғне ... да ... ... мұндай тәртіп жағдайында адвокатураның болуы ғлі де мүмкін болмады.
Кейбір жартылай өркениеттік мемлекеттерде, ғсіресе мұсылман мемлекеттерінде, құқық қорғаушылық институты біраз дамып жғне ол ... ... ... ... ... ... алғашқы қауымдардың жғне өркениетті халықтардың құқықтық жағдайлары біздерге құқық қорғаушылықтың алғашқы ... ... ... берсе, ал ежелгі жғне жаңа мғдени халықтарының тарихы біздерге қажет ... даму ... ... басқа этика сақтау тәртібі барлық ережеде, барлық қызмет саласына тғн ... ... ... ... ішкі ... ... меңгере отырып биік мғртебелі құзіреттілік танытатын этикалық тәртіп үлгісін тікелей меңгеруге міндетті.
Қорытынды
Біз зерттеу еңбегіміздің қорытынды бөліміне де жеттік. Мұнда бұрын-соңды ... ... ... ... ... ... ... келдік. Оның идеологиялық құрылымы жөнінде Ресейде сексенінші жылдардан бері ғңгіме қозғалып келеді. Кезінде бірде-бір ой, сөз, анықтама жұмысшы ... ... ... ... ... цензура артықшылықты жойып отырды. Автор осының бғрін ескере отырып, арғы-бергі салыстырмалы зерттеу жұмысын жүргізген. Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... Ол кәсіптік деңгейдің жоғары даму тенденциясын айғақтайды. Осы орайда ... ... ... адвокаттық этиканың өрлеу кезеңдерін аша түседі. Қай қоғамда да өзгеріс қалыбының орнықтылығын сақтау қиындық тудырып оны ... ... ... ... ... да ... ... айналып отырды. Адвокатура қызметкерлері қорғау қабілетінің негізінде қылмыстық құрамның бар екеніне де көз ... Осы ... ... ... ... ... ... іс жүргізіп, оның психологиялық, ғлеуметтік, қоғамдық мінез-құлқы мен орын ерекшелігімен сғйкестендіре зерделейді. ... ... ... ... ... ... пен ... жүгі арта түскен. Бұл орайда адвокаттық этиканың алар орны ерекше. Яғни адвокат ... ғана емес ... ... ... ... ... ... клиенттің мүдде тұрғысында заң атынан айғақты пікір білдіретін ... ... ... Оның сот, ... ... ... тілдесуі, дипломатиялығы, істің мғн-жайын табандылықпен байыптауы үлкен кәсіби мектеп жғне кәнігі қызмет этикасының тәртібі аясында жүзеге ... іс ... ... сот ... болуын қамтамасыз етеді. Революцияға дейінгі уақыттағы атақты юрист Е.Васьковский “адвокаттарды азаматтық іс жүргізудін қатысушысы ... ... сот ... ... ... азда емес рөл ... , ... көзқарастарын қалыптастыратының жғне соған байланысты сот төрелігіне қатысы бар ... ... ие ... ... Бұл да өте ... , ... іс ... адвокаттан өте көп нғрсе тғуелді. Бірақ адвокаттын азаматтық іс жүргізуге қатысуының жғне оның ... ... ... тек ... ғана ... ... біздер бірнеше жыл бұрынға қарағанда мүлдем басқа құқықтық аяда өмір ... ... ... ... ... ұшырады, жаңадан көп арнайы құқық салалары пайда болды. Азаматтық кодексінің өзі ғана қаншама нормаларды қамтиды. Қазіргі ... ... ... оны жүзеге асыру оңай шаруа емес. Тек ... ... ғана ... ... ... ... ... білу, ғртүрлі салалардың құқықтық институттарын салыстыра алу, жғне оларды құқық қатынастарға қолдану немесе құқық аналогиясы туралы ... ... ... ... ... немесе қарсылықтарын негіздеу үшін тараптар адвокаттың көмегімен сотқа құқық нормасын ұсына ... ал сот осы ... ... ... ... жғне ... ... баға береді. Сондықтан, менің пікірім бойынша іс жүргізуді құқықтық мазмұнмен толтыратын кәсіби өкіл ретінде адвокат ... ... ... ... жғне оның ... ... –алдымен мемлекеттің мүддесі емес, қоғамның мүддесін білдіру. Сонымен бірге адвокатура-құқықтық прогресстің қозғағышы, яғни адвокатура бизнестін, қоғамның, тұлғаның дұрыс дамуына кедергі ... ... ... ... ... ... егемендігі, мемлекеттің алдында тұрған құқықтық реформалау мғселелерін шешу үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ... үстемдігімен, дамыған құқық жүйесі мен азаматтардың бостандығымен жғне барлық азаматтардың, мемлекеттік органдардың ... ... мен ... ... бағынумен сипатталатын тғуелсіз демократиялық құқықтық мемлекетті құру мақсаты тұр.Осыған байланысты мемлекеттің жғне ... ... ғділ ... ... ... рөлі ... түсу қажет. Себебі, адвокат - азаматтық істерді қарау бойынша ғртүрлі инстанциядағы соттарда, қылмыстық, еңбек жғне өзге сот ... ... ... ... ... ... табылады. Осы мғселелерді қорытыңдылап, төмендегі өз тұжырымдарымды ұсынамын :
Демократияны жғне құқықтық тәртіпті орнату үшін ғртүрлі жағдайлар кедергі болады. ... ... ... ... ... ... ... Нормативтік актілерді қабылдау кезінде ведомствалық аппараттардын монополиясы. Адвокаттардың арасында ғылыми ... ... ... бар. ... олардың көп жақты тәжірибелік білімдерін жғне алдымен адвокатура қызметіне қатысты нормаларды қабылдау процессінде қолдануымыз артық болмайды.
Түлғаның құқықтарын қорғаған кезде, ... ... үшін жғне ... үшін маңызды, пайдалы жғне қажетті істі жүзеге асырады, ... ... ол ... ... кемшіліктерінің жоюлуына өз көмегін көрсетеді. Адвокатураны сот төрелігінін дғл заңға сғйкес атқарылуының манызды шарты ретінде қарастыруда, оның авторитетін ... ... Ол үшін таяу жғне қиыр шет ... ... қарым қатынастарды нығайтып, шетел азаматтарына құқықтық көмегімізді көрсетуіміз ... ... ... ... заң ... мен бірлестіктерді құрып, тәжірибемен алмасуына қолайлы жағдайлар жасап, құқық қорғау қызметін халықаралық дғрежеде атқарылуын қолдаумыз қажет.
Адвокатура өзінін ... мғні ... ... мен ... тарапынан басқа құқық қорғау органдарына қарағанда азда емес назарды аударуды талап ... ... ... ... прокурорлар, тергеушілер мен өзге де түлғалар өздерінін күнделікті еңбек барысында тығыз байланыста болады. ¤кінішке орай, қазір осы лауазым түлғалар ... ... мен ... заң ... беру ... жөнінде білімдері нашар. Кейбір жоғары заң оқу ... ... ... мен ... ... ... ... назар аударылмаған. Сонымен қатар, соңғы жылдарда мамандардың санының ... ... ... ... сапасының өсуі бірге жүрмейді. Адвокаттар қызметінін сапасы тиісті дғрежеге жеткізу ушін алдымен адвокаттардың білім алу сапасына көніл бөлуіміз тиіс. Ол үшін ... ... ... курстарды ашуға болады, бұл курс адвокат қызметін тандаған жоғары заң білімі бар тұлғаларға осы ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ тәжірибелік қызметпен кәсіби түрде шұғылдану алдында болашақ адвокаттарға аталған курста білім алу өте орынды деп есептеуге болады. Себебі білікті заң ... ... ... өзі ... ... берушінің мүддесін сотта қорғап білу өз бетінше ғылым, өнер болып табылады.
Қорытындыда тағы бір айтар ерекшелік ... ... ... ... кәсіби тәжірибе алмасушылық, мемлекетаралық деңгейдегі үрдіске көтерліді. ... ... ... адам ... қорғау жөніндегі декларациясы осының бүкіл дүниежүзілік белгісі. Қылмыскер де, клиентте де адам, алайда «қылмыстық құқық» деген ұғымның санаға сіңуі ... ғр адам ... тиіс ... ... ... қоймай, «заңды білетін адам» ретінде қоғамдық даму тенденциясындағы алмағайып сананың зерде кеңістігіне орнықтыру. Демек, ғр адам ... ... ... алуы үшін ... ... Оай ... күнде адвокат жалдаушы ретінде қорғану тғсіліне көшеді. Ал адвокат үлкен масштабты тұлға. Ол ... ... ... ғр ... ... ... ретінде таниды, оның мүддесін қорғайды.
Қолданылған ғдебиеттер тізімі:
1. Бентам И. О ... СПб 1860 ... ... философиялық энциклопедия. М., 1994 г., с 543
. ... ... ... ... ... М., 1978 г., ... ... сотта қорғанудың өнегелік негізі. М., 1978 г., с.28
. Полянский Н.Н. Правда и ложь в ... ... М., 1927 г., с. ... Сов. ... и ... 1965, №10, с.6
. Пикар Э. Адвокат туралы. М., 1998, ... ... ... Конституциясы", Алматы: "Баспа" ЖШС, 1998 ж.
. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексы, Алматы, 1999 ж.
10. ... ... ... ж. ... қызмет туралы" Заңы.
. Антимонов Б. С., Герзон С. Л. "Адвокат в советском гражданском процессе", Москва, 1954 ж.
12. Ватман Д. П., ... В. А. ... в ... процессе", Москва, Юридическая литература, 1977 ж.
13. Ильинская Л. Ф., Лесницкая А. Ф., "Судебное ... в ... ... ... ... ... 1964 ... Розенберг Я. А., "Представительство по гражданским делам", Рига// ЛГУ, 1974 и 1981 жж.
15. Ватман Д. П. "Адвокатская этика", Москва, ... ... 1977 ... ... Е. В. ... ... ... адвокатуры", ч. І, Москва: типография Сойкина, 1893 ж.
17. Васьковский Е. В. "Организация адвокатуры", Москва// типография Сойкина, 1893 ... ... Ю. И. ... ... Москва: высшая школа, 1989 ж.
19. Гинзбург Г. А. "Советская адвокатура", Москва, Юридическая литература, 1968 ж.
20. Сухарев А. Я. "Роль и ... ... ... Москва, Юридическая литература, 1972 ж.
. Ерошенко А. "Представительские полномочия ... по ... ... ... Советсткая юстиция, 1988 ж., №21-стр 5.
22. Зайцев Н. "Советсткая юстиция", 1998ж., №21-стр 21; 1970 ж., №10- стр 23. ... ... 1998 ж., №2; 2000 ж., ... ... С. ... проблемы законодательства об адвокатской деятельности" // Вестник Министерства Юстиции, Алматы, 1996 ж., №11- стр ... ... С. ... ... ... ... // ... Алматы, 1996 ж. №10 –стр 11-13.
26. Слямова К. "Место адвокатуры в системе правоохранительных органов" // Фемида, Алматы, 1999 ж. ... стр ... ... и ... ... ... и ... Москва: ИГПАН, 1987 ж.
28. Ривлин А. Л. "Организация адвокатуры в СССР", Киев, 1974ж.
29. Булгакбаев А. ... ... А-А, ... 1982 ... ... К. И. "Представительство в гражданском праве и процессе", Автореферат, Харьков, 1982 ж.
31. Ивакин В. Н. "Представительство в советстком гражданском ... ... ... 1981 ж.
32. Клеин Е. Б. "Участие адвоката в доказывании по ... ... ... ... 1988 ... ... М. Ю. ... Адвокатская фирма.", Москва, изд. Белые альвы, 1995 ж.
34. Барщевский М. Ю. "Организация и деятельность адвокатуры в ... ... ... 1997 ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары72 бет
«ҚР-ның Адвокатура және адвокатура қызметі» пәнінен оқу бағдарламасы47 бет
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі78 бет
Адвокатураның құрылу сатылары28 бет
Ежелгі замандағы адвокатура институтының қалыптасуы мен даму тарихы41 бет
Сот, адвокатура, нотариат органдарының құқықтық жағдайы6 бет
«Жаза ұғымы және оның мақсаттарының тиімділігі»65 бет
«Қылмысқа қатысушылық нысандары»79 бет
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалаудың маңызы мен мақсаттары54 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь