Қонақ үй қызметінің тиімділігін арттыру, қонақ үйдің қызмет көрсету сапасын арттыру жолдары

АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ
1. ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ, СИПАТЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚОНАҚ ҮЙЛЕРДІҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ
1.1. Алғашқы қонақ үйдің қалыптасу тарихы
1.2 Қазақстанда қонақ үй ісінің қазіргі жағдайына талдау
1.3 Қонақ үйлердегі сапа мен бағаның ара қатынасы
2. «ХОЛИДЕЙ ИНН»ҚОНАҚ ҮЙІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕ ТАЛДАУ
2.1 «Холидей Инн» қонақ үйіне жалпы сипаттама және қызмет көрсету сервисі
2.2 «Холидей Инн» қонақ үйінің өндірістік ресурстарын есептеу және қаржылық жағдайы
2.3 Қонақ үйдегі қызметкерлерді басқару әдістері және қауіпсіздік қызметі
3. «ХОЛИДЕЙ ИНН» ҚОНАҚ ҮЙІНІҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН СЕРВИСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 «Холидей Инн» қонақ үйінің қызметін жетілдіру жолдары
3.2 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру
3.3 Қонақ үйді безендірудегі жаңа әдістерді қолдану
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША А
Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда қонақ үй туризмнің маңызды саласының бөлігі болып саналатын қонақжайлық өнеркәсібінің құрамды бөлігі болып табылады. Қонақ үй қызмет көрсетулерін өндіру мен тұтынуда сапа аса үлкен маңызға ие болады. Сапалы қызмет көрсетусіз қонақ үй өзінің мақсат-мүдделеріне жете алмайды. Сонымен қатар орналастыру құралдарын категориялау мәселесі сапаны басқару көзқарасы тұрғысынан аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Осыған орай дүниежүзілік тәжірибеде орналастыру құралдарын категориялау мәселесін шешуде бірнеше бағыт белгіленген. Қонақ үй бизнесін басқаруда маңызды мәселелердің бірі болып кадрлар мәселесі табылады. Қонақ үй қызмет көрсетуінде қызметкерлердің мәдени түрде қызмет көрсете білуі адам рерсурсының маңыздылығын растайды.
Қазіргі заманғы ұйым құрылымы бойынша ұйым қызметкерлері, басқарушылар (менеджерлер), акционерлер, ұйым қызметкерлері үшін жауап беретін және ұйым құрылымен, деңгейінде қабылданған шешімдер қабылдаушы, директорлар кеңесі белгіленеді. Ұйымның қызмет етуіне мүделлі жақтар мен топтар. Адамдық ресурстарды басқару жұмысында әрбір ұйым оның қызметінің арналуына байланыссыз бірдей негізгі міндеттерде қарайды. Біріншіден, әрбір ұйым мақсатқа жету үшін қажетті адамдық ресурстарды тартады. Персоналды тарту, қабылдау әдістері ұйымның қызмет шарттары мен сипатына байланысты. Бүгінгі күні қызметкерлерді біріктіруінің кең тараған түрі жолдау,яғни,ұйым мен индивид арасында шарт жасалу,сәйкесінше ұйымға адам өзінің денелік және интеллектуалдық мүмкіндіктері, мамандық кәсіпқойлығын белгілі бір уақыт ішінде материалдық марапаттауға алмастырады.
Екіншіден, бүкіл ұйымдар олардың алдында тұрған міндеттерді түсіндіру үшін және осы мақсаттарға олардың кәсіпқойлығы мен білімін сәйкестендіру үшін өз қызметкерлерін «оқыту» жүргізіледі.
Үшіншіден, ұйымдар өз мақсаттарына жетудегі әрбір қызметкерлерінің қатысуы бағалайды. Бағалау әдістері де ұйымдар түрі сияқты көп – бұл қатар алдында мадақтау, дәрежесін көтеру, қатарлы разрядқа ие болу, күнделікті аттестация болуы мүмкін. Және соңғысы әрбір ұйым белгілі бір жерде өз қызметкерлерін марапаттайды. Сонымен жетістікті даму үшін ұйым персоналды қабылдау, оқыту, бағалау, марапаттау мен коммуникациясын басқару, яғни, осы үрдістерді ұйымдастырудың процедуларын, әдістерін құруы қолдануы және жүзеге асыруы керек. Қазіргі экономикалық реформаларды жүзеге асыру шаралары жүйесінде- кадрлармен жұмыс жасау деңгейін көтеру, осы мәселенің берік ғылыми фундаментін қалыптастыру, отандық және шетел тәжірибесінде көп жылдар бойына пайдалану мәселесі алға қойылуда. Көптеген әлем елдерінің экономикасының дамуының қазіргі сатысындағы маңызды мәселелердің бірі-персоналмен жұмыс жасау.
1. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В.Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов: Учеб. для сред. спец. Учеб. заведений- М.: Академия, 2004.- 199стр
2. Муромкина И.И. Использование методов маркетинговых исследований на рынке потребительских товаров: Учебное пособие /. - Нижний Новгород: НКИ, 1999. - 125 с.
3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі- http://www.stat.kz
4. Ефимова О.П.Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие /; под ред. Н.И. Кабушкина. - Мн.: Новое знание, 2004. - 392 с.
5.http://revolution.allbest.ru/marketing/00040000_1.html
6.Справочная правовая система – Юрист. Документ «ГОСТ 28681.4-95», «Туристік – экскурсиондық қызмет көрсету». «Қонақ үйлер классификациясы»
7.Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание / С.И. Байлик. - Киев: Альтерпресс, 2002. - 329 с.
8.http://www.new-hotel.ru/bild/project/security/
9. Рахимбекова Ж.С. Международный гостиничный бизнес: Учебное пособие. Алматы Каз. Ун
10. Балашова Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса / Е.А. Балашова. - М.: Вершина, 2006. - 200 с.
11http://revolution.allbest.ru/marketing/00036214_0.html
12.http://revolution.allbest.ru/marketing/00027047_0.html
13. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства. Учебное пособие / Е. А. Джанджугазова. - М.: Академия, 2003. - 224 с.
14. Медлик С. Гостиничный бизнес / С. Медлик. - М.: Юнити, 2005. - 239 с.
15.Сервисная деятельность : Учебное пособие ; под ред. В.К. Романович. - М.: ДИС, 2005. - 160 с.
16.http://www.expert.ru/printissues/Kazakhstan/
17.www. astana-hotel.com
18.Уокер Д. Введение в гостеприимство / Д. Уокер. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 463 с.
19. Федцов В. Г. Культура сервиса : Учебное пособие / В. Г. Федцов. - М.: Дашков и К, 2006. – 421,465 с.
20. Филипповский Е. Е. Экономика и организация гостиничного хозяйства / Е. 21. Е. Филипповский, Л. В. Шмарова. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 399 с.
22. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Мю.:ПрофОбрИздат, 2001-0187стр
23.Дубинина Т.И., Яворская А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц. Методич.мат-лы. Вып №3 1997г.
24.Володоманова Н.Ю., Морозова М.А., Умнов А.Н. Международные стандарты обслуживания для предприятий гостиничной индустрии.-М.: 2001г., 285ст
25.Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Л.Лесника, А.В. Чернышева.-М.: 2001г., 225ст
26. www.google.ru
        
        АНЫҚТАМАЛАР
Қонақжайлық индустриясы – бұл қонақжайлық ұстанымдарға сүйенер қызмет
түрлерінен тұратын ... ... ... ... ... ... ... көзқараспен мінезделеді.
Қонақүй сөзінің кең мағынасында – бұл жиһаздалған бөлмелері бар, қысқа
мерзімді уақытта тұруға арналған үй.
Қонақүй – бұл ... тыс ... ... адамдарға қызмет кешенін
ұсынатын кәсіпорын, олардың арасында тең дәрежеде маңызды ... ... және ... ... түрлері.
Туристік қонақүй – бұл қонақүйдің ерекше үлгісі, саяхатпен байланысты
туристерге қызмет кешенін ұсынуға ... ...... ... ... ... ұсынатын кәсіпорын:
жайғастыру және континентальді таңғы ас.
Пансион – қарапайым ... және ... ... ... ... аула – ... ерекшеленетін жеңілдетілген қызет көрсету
стандарты бар, сыйымдылығы аз, қонақтарды қарсы алу және ... ... жоқ ... ... және ...... қонақүй, бір-екі орынды бөлмелерден тұартын вагон,
онда ұйықтайтын креслолар орналасқан. Киім ... ... ас ... бар бөлімшелер бар.
Флотель – ірі қонақүй, жиі «судағы курорт» деп те ... ... ... ... ұсынылатын комфортты номерлер.
Ботель – су үстіндегі шағын қонақүй, қонақүй орнына ... ... кеме ...... ... ... ... Аса қымбат және саны аз
қонақүй үлгісі.
Алькасар (ағылш.alkazar). Ескі көнеғасырлық сарай, мавритандық стильде
(Испания) салынған және ... ... ... ... өте ... ... ... патшалық ақсүйектер, мемлекеттер президенттері және
басқалары.
Хостел (ағылш.Hotel): арзанырақ түнек беретін студенттік қонақүй.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ... ... ... ... біріккен ұлттар ұйымы
СТӘК- саяхат және туризм бойынша әлемдік кеңес
ӘТАА (ВАТА) - Әлемдік туристік ... ... әуе ... ... ... үй ... (Record ... International) – ұзақ мерзімді жалдау
ҚҚМБ - Қазақстандағы қонақ үйлік және мейрамханалық ... ... ... ... ... үй ... ... бөлігі болып саналатын қонақжайлық өнеркәсібінің құрамды бөлігі
болып табылады. Қонақ үй ... ... ... мен ... сапа
аса үлкен маңызға ие болады. Сапалы қызмет көрсетусіз қонақ үй өзінің
мақсат-мүдделеріне жете ... ... ... ... ... мәселесі сапаны басқару көзқарасы тұрғысынан аса ... бірі ... ... ... орай ... ... құралдарын категориялау мәселесін шешуде бірнеше бағыт
белгіленген. Қонақ үй ... ... ... мәселелердің бірі
болып кадрлар мәселесі ... ... үй ... ... ... ... ... көрсете білуі адам рерсурсының
маңыздылығын растайды.
Қазіргі заманғы ұйым құрылымы ... ұйым ... ... ... ұйым қызметкерлері үшін жауап беретін және ұйым
құрылымен, деңгейінде қабылданған шешімдер қабылдаушы, директорлар ... ... ... ... мүделлі жақтар мен топтар. Адамдық
ресурстарды басқару жұмысында әрбір ұйым оның ... ... ... ... міндеттерде қарайды. Біріншіден, әрбір ұйым
мақсатқа жету үшін қажетті адамдық ресурстарды ... ... ... әдістері ұйымның қызмет шарттары мен сипатына байланысты. Бүгінгі
күні қызметкерлерді біріктіруінің кең тараған түрі ... ... ... шарт ... ... адам ... денелік және
интеллектуалдық мүмкіндіктері, мамандық кәсіпқойлығын ... бір ... ... ... ... ... ұйымдар олардың алдында тұрған міндеттерді түсіндіру
үшін және осы мақсаттарға ... ... мен ... ... өз ... «оқыту» жүргізіледі.
Үшіншіден, ұйымдар өз мақсаттарына ... ... ... ... ... ... де ... түрі сияқты көп – бұл қатар
алдында ... ... ... ... ... ие ... күнделікті
аттестация болуы мүмкін. Және соңғысы әрбір ұйым ... бір ... ... ... Сонымен жетістікті даму үшін ұйым персоналды
қабылдау, оқыту, бағалау, марапаттау мен коммуникациясын ... ... ... ұйымдастырудың процедуларын, әдістерін құруы қолдануы және
жүзеге асыруы керек. Қазіргі ... ... ... ... ... ... жұмыс жасау деңгейін көтеру, осы мәселенің
берік ғылыми фундаментін ... ... және ... тәжірибесінде көп
жылдар бойына пайдалану мәселесі алға қойылуда. Көптеген әлем елдерінің
экономикасының дамуының ... ... ... ... ... жұмыс жасау.
Қонақ үй кәсіпорындарының ... ... ... қатынасы көп жағдайда қызметкерлердің ... ... ... ... Олар ішкі ... жүргізіп, жоғары сапалы
қызмет көрсеткені үшін қызметкерлерді ... мен ... ... ... ... ... ... түрлі зерттеулердің көрсетуінше
үлгілі қонақ үй стратегиялық жоспарлау жүйесінің бар ... ... ... ... өсіруге ұмтылуымен, тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... үй қызметінің тиімділігін арттыру, қонақ
үйдің қызмет көрсету сапасын арттыру және жан-жақты ... ... ... ... ... ... ... үй шаруашылығының қалыптасуының негіздерін ... ... үй ... баға мен сапа ара ... қарастыру,
- Қонақ үйдегі қызмет көрсетулерді басқаруды тиімді ұйымдастыру
мен ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштеріне талдау жасау.
Жұмыстың жаңалығы: Берілген жұмыста қонақ үйдегі ... ... және оны ... ... өзіндік ерекшеліктерге талдау,
дүниежүзілік ... әлі де өз ... таба ... ... категориялау мәселесі қарастырылады. Және де атаулы ... ... ... үй ... басқарудағы қызметкерлерді басқару
мәселесіне аударылып, атаулы бизнес түрін осы ... ... ... ... ... дерек көздер: Жұмыстың негізгі дерек ... ... ... ... ... үй бизнесін басқарудағы ... ... ... ... ... ... нұсқаулар,
қонақ үй әкімшілігінің құжаттары, оқулықтар, газет-журналдар, басқа да
мәліметтік ... ... ... ... ... ... кіріспе бөлімнен, үш
тараудан, ... ... ... ... және ... ... үй ... шығу тарихы, сипаты және ... ... даму ... ... қонақ үйдің қалыптасу тарихы
Қонақ үй пайда болғаннан бері негізінен 3 кезеңге ... Ерте ... ... 4 ... яғни 467 ... Орта ... ... Жаңа заманғы (16-20ғасырлар)
Ерте заманғы қонақ үй тарихшысының айтуы бойынша «таверналар» деп
аталған. Греция мемлекетінде б.д.д. 1- ... ... ... кең ... болды. Таверна бұл саяхатшыларға арналған паналайтын
және тағам ішетін жер ... ... ... осы мақсаттарда
пайдаланылатын жерлер болған (постоялые дворы). Ол ... ... мен ... ... ... ... ... жерлер
Рим империясында пайда болды. Тұрақты паналайтын жерлер Рим империясының ең
басты қалаларында, ең ... ... ... ... ... 25 миль ... болған.
Осы жылдары Таяу шығыс, Азия, Кавказ жерлерінде қонақжайлылық пайда
бола бастаған. Осы жерлерден ең ірі ... ... ... ... ... ... ... Ұлы Жібек Жолында бекеттер мен ... ... Ұлы ... ... ... ... көз салсақ 7-12
мың километр болған ... ... 467 жыл, Рим ... ... ... ... ... басталды.
Орта ғасырлық кезеңде әр халықтың дәстүріне көп ... ... ... ... ... шіркеу орындарында болған, яғни паналауды,
тамақтандыруды шіркеу орындары ... ... ... ... ... ... ... арналған. Бұл үйдің айырмашылығы кіргеннен барлық
қызмет ... ... 12-13 ... Русь ... ... қонақ
үйлер пайда бола бастады. Олар қонақ үйлерді «Үңгірлер» деп атады. Ресейдің
Новгород қаласында 15-17ғасырлар арасында немістік, голандтық ... ... ... ағылшын, гректік, армяндық қонақ үйлер пайда бола бастады.
Жаңа заман 16-20 ... ... 16 ... ... ... ... ... Көбінесе батыс Европада экзотикалық сусындар,
кофе және шай дами ... Ең ... ... ... 1652 жылы ... ... ... қатар 1683 жылы Венада ашылды. 1553 жылы ... ... ... «Тур ... ашылды. Ресторан термині Парижде 18
ғасырдан бастап қолданыла бастады. Ресторан сөзі француздың ... ... ... ... ... ... мағынаны білдіреді. Осы
мейрамханада Буланже аспазшының дайындайтын ең басты асы – сорпа.
Европа елдеріндегі мемлекеттердің экономикалық–саяси ... ... үй ... дами ... 17-18 ... ... ... келуіне қарай Европалық типтегі қонақ үйлер ... ... ... 70 бөлмелі қонақ үй «Сити отель» Нью –Йорк қаласында жарық
көрді [1].
Қазақстанда қонақ үйлердің түрлі ... ... ... ... ... ... – экскурсиондық қызмет көрсету
Қонақ үйлер классификациясы
Мазмұны
1. қолдану ... ... ... анықтамалар;
4. қонақ үйлерге қойылатын жалпы талаптар;
А. Түрлі категориялы қонақ үйлерге қойылатын талаптар.
1. Қолдану аумағы
Нағыз стандарт 10 номерден аз емес ... ... ... ...... формалардың классификациясын құрайды. Жалға
алынатын ... мен ... ... ... ... қонақ
үйлерге сертификаттау мақсатында қолданылады.
2. Нормативтік сілтемелер
Нағыз стандартта келесі ... ... ... экскурсиондық қызмет саласын стандарттау. Негізгі мәліметтер:
ҚНЕ - қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар;
Мүгедектер мен аз қимылдайтын адамдар тобының ... ... ... өмір сүру ... ... - жұмсақ балмұздақ шығаратын кондитерлік кәсіпорындарды қоса
алғанда қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған санитарлық ... ... және оның ... техникалық қолдану ережелері.
3. Анықтамалар
Нақты стандартта келесі терминдер қолданылады:
3.1. қонақ үй – уақытша өмір сүруге арналған кәсіпорын;
3.2. мотель- автокөлік бойында ... ... ... ... бойынша: қызмет көрсету шарты, сапасы, туристік –
экскурсиондық қызметтің сапа деңгейі;
3.4. қонақ үй, ... ...... ... ... ... топ.
4. қонақ үйлерге қойылатын жалпы талаптар
4.1.Категориялар бойынша қонақ үйлердің классификациясы ... ... ... материалды – техникалық қамтамасыз ету;
• ұсынылатын қызмет номенклатурасы мен сапасы;
• қызмет көрсету ... ... ... ... ... жұлдыздар саны қызмет
көрсету сапасының деңгейінің өсуіне сай артады[2].
Қонақ ... 5 ... ... ... бойынша
класификацияланады. Қонақ үйдің ең жоғарғы категориясы «*****», ал ... «*» ... ... Түрлі категориялы қонақ үйлерде болуы міндетті: жол ... ... ... ... ... территорияға енетін жарықтандырылған,
жабдықталған алаң, автокөлік қозғалысына кедергі келтірмейтін, аз уақытты
тұраққа арналған ... ... ... ... алаң, кәсіпорынның
атауы мен категориясын білдіретін арнайы маңдайша жазу, егер мейрамхананың
жеке кіре берісі болса, оның атауы ... ... ... ... ... үй ... бір бөлігін алса, онда жеке кіре – ... ... ... және ... ... ... техникалық жабдықтары ҚНЕ талаптарына сай болуы қажет.
4.3.3.Қонақ үй экологиялық таза ортада ... ... үйде ... ... уақытта олардың өмірі, денсаулығының
қауіпсіздігін және заттарының ... ... ету ... Жай ... апатты жағдайлар орын алған кездері қонақтардың оңай бейімделуіне
арналған көзге түсетін ... ... ... ... ... ... кіре - ... есіктер болуы міндет.
4.3.5. Қонақ және тұрғын үйлерге арналған өртке қарсы қауіпсіздік
ережелерінде қарастырылғандай, ... үй ... ... ... ... мен
ескерту (оповещание) және өрттен қорғану құралдарымен жабдықталуы тиіс.
4.3.6. Қонақ үйде санитарлы–эпидемиологиялық ... ... ... мен ... ... ... ... тазалығы, санитарлық жабдықтардың дұрыс қалыпта ... ... және ... мен ... ... қорғау болып
табылады.
4.3.7. Барлық электрлік газ, су ... және ... ... үй және оның ... қолданудың техникалық
ережелеріне» сәйкес орнатылуы және ... ... ... ... ететін инженерлік жүйелермен
жабдықталуы тиіс:
• ыстық, суық сумен қамту (24 сағат) су ... ... ... бір ... ... су ... сақтайтын арнайы құты болуын;
• канализация;
• жылу, тұрғын және қоғамдық орындарда 18,5°С ... емес ... ... (вентиляция) (табиғи және жасанды) қоғамдық орындарда ... жат ... ... ... және ... қалыпты
циркуляциясына жағдай жасау;
• радио және телевидениемен (барлық номерлерде);
• телефондық байланыспен;
• номерлердегі жарықтандыру кәдімгі (1 терезеден кем ... ... ... шамдар–200лк, жай шамдар–100лк дейін жарықтандыру қуаты
және дәліздерде тәулік бойы жасанды және кәдімгі жарықтандырумен;
• 4.3.9. Жаңа ... ... ... және ... ... ... сай мүгедектерді қабылдау және ... ... ... ... шаралар қарастырылуы.
3,4,5 жұлдызды қонақ үй категорияларына арналған талаптар ... ... ... ... ... үй ... қазіргі жағдайына талдау
Халықаралық және ішкі туризмнімнің дами бастауымен ... ... ... Ол кең 60-80 ... ... ... асты.
Туристік қонақүйлер көбіне республиканың ірі қалаларында орналасқан.
Оның негізгі себебі ол ... ... ... және ... мұражайлардың болуымен түсіндіріледі. Қазақстандағы түгел
дерлік туристік қонақүйлердің басты мақсаты- демалушылардың ... ... ... таныстыру.
Қазақстан Республикасының туристерді ... ... ... ... ... үйлер ұсынылған. Олардың бірден
үш бөлігі облыстық орталықтарда орналасақан. Олардың басым бөлігі Алматы
және Астана ... ... ... ... Қазақстан, Алматы және
Оңтүстік-Қазақстан облыстарында орналасқан.
Негізгі ... ... ... ... ... Павлодар,
Солтүстік – Қазақстан және Оңтүстік – ... ... ... ... түскен. Теріс сальдо көлемінің басым бөлігі Алматы, Астана
және Алматы облыстарындағы қонақ үйлік ... ... он ... ... ... Қазақстандағы қонақжайлылық индустриясы
кәсіпорындарының негізгі даму тенденцияларына келесілерді жатқызуға болады:
• Қонақ үй және мейрамхана ... ... ... ... ... үй және мейрамхана жолдарын қалыптастыру;
• Кіші кәсіпорын желісін дамыту;
Қонақжайлылық индусриясына жаңа компьютерлік технологияларды енгізу.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... (ҚР
ҰҚК Шекара қызметінің деректерін есепке ала отырып) 2011 жылғы қаңтар –
қыркүйектің қорытындысы бойынша қызмет ... ... саны ... ... ... ... 18,1% көбейді, яғни 13 569,2 мың
адамды құрады (11 493,2 мың адам) өсті.
Жалпы туристердің санынан іссапар мақсатымен ... ... 57,5 ... ... жүрген туристер 35,7 %-ы құрайды.
Есептік кезеңде туризмнің барлық түрі ... ... ... ... келу ... бойынша келушілердің саны 14,2%-ға артты және 3 834,7
мың адамды ... (2010 ... ... ... – 3 357,3 мың ... ... шығу туризмі бойынша туристердің саны 24,5% -ға артты, яғни
5 932,6 мың адамды құрайды (2010 жылғы қаңтар-қыркүйек ... – 4 ... ... ішкі ... ... ... саны 12,8 %-ға ... яғни 3 801,9
мың адам (2010 жылғы қаңтар-қыркүйек айлары – 3 369,5 мың ... ... 1. ... ... ... көрсеткен келушілер санының
динамикасы
Туристік салада қызмет ... ... саны ... ... ... млрд. теңгені құрады (2010 жылғы қаңтар-қыркүйек айлары – 53,9 ... ... 37,4 мың ... бар және олардың бір ... 81 275 ... ... яғни 2010 жылмен салыстырғанда 9%-
ға көбейді (2010 жылғы қаңтар-қыркүйек айлары – 74 540 ... ... ...... ... ... ... инвестицияның
көлемі 2010 жылғы талдамалық кезеңмен салыстырғанда 78,3% көбейді (107,5
млрд. ... және 191,7 ... ... құрады.
Экономикалық қызмет классификаторына сәйкес аталған көрсеткіштің жеке
көлемді индексі 2011 жылғы бірінші жарты жылдықтың қорытындысы 2010 ... ... ... ... ... ... жылғы қаңтар-маусымда республика бойынша қонақ үйлерде тұруды
ұйымдастыру бойынша қызмет ... ... саны 1 641-ді ... ішінде 385 мейрамханасы бар, 660 мейрамханасыз қонақ үйлер, ... және ... ... ... 557 ... үйлер, сондай-ақ, 39 туристік
лагерлер және тұрғын үйлер бар.
Қызмет көрсетілген келушілердің басты мақсаты іскерлік және ... ... бос ... ... және ... – 32,2%, ... – 1,4% болып табылады, ... ... ... ... ... ... 2. 2011 жылы сапар мақсаттары бойынша орналастыру орындарымен
қызмет көрсетілген келушілер саны (мың адам)
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, 2011ж.
Сурет 3. 2011 жылы ... ... ... ... ... ... өзінде тек нәтижелі менеджмент қаржылық басқаруда дұрыс ... ... ... ... ... ... ... етуге қабілетті. Сондай–ақ жаңа формаларды және
фирманың өндірісті – шаруашылықты ... ... ... ... ... ... нарықтық жағдайын бағалау үшін, оның нақты
орнын анықтау қажет. Өкінішке орай ... ... жеке ... ... статистикалық белгілердің жоқтығынан Қазақстандағы
қонақ үйлер қызметінің толықтай қаржылық – экономикалық сараптамасын өткізу
мүмкін ... ... ... ... ... ... Ұсынылған жұмысты атқару
кезінде қонақ үйлердің қаржылық қызметін әшкерлеу мүмкін болмады, сондықтан
жұмысы құнды болып табылатын ... ... ... ... туралы
мәліметтер бар. Бүгінгі күнге бізде орналастыру индустриясының бірқалыпты
қызмет механизмі жоқ десекте болады, ал ол өз ... ... ... ... ... ... Республикасының статистикалық мәліметтеріне жүгінетін болсақ
туристердің 93 % Астана қаласына іскерлік мақсатты келеді.
Туристі қонақ үйлері Астананың бас алаңында ... пен ... ... ... сонымен қатар, Аққу; Алтын дала; Ақ ... ; ... т.б. ... бар ... ... ... саяхат жасаушы шетел туристерінің
саны өсуде. Туристердің бұл ... ... ... ... ... және ... табиғат жағдайында саяхат жасауды қалайды. Сондықтан,
Қазақстанда жайлылық ... ... ... 40-50 орынды кішкентай қонақ
үйлер салынып жатыр. Бұл қонақ үйлер ... ... ... ... (пайдалану) шығыны көп қажет етпейді.
Шығыс Қазақстанда 26 қонақ үй бар. Өскемен ... ... 4 ... үй қызмет көрсетеді. Өскемен қонақ үйінің люкс номерінде ... ... ... ... ... үйде ... 8 қабатта
бар, 2 буфет жұмыс істейді.
Ертіс қонақ үйінде мейрамхана мен кір ... орын ... ... мини бар және душ бар.
Турист қонақ үйінің люкс ... ... ... ... мен ... кабельдік теледидар, телефоны бар және қонақ үйде буфет жұмыс
істейді.
Қарағанды облысында 26 ... үй бар. ... ... ... ... кеңселерін қоспағанда 9 негізгі қонақ үй орналасқан.
Күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін Чайка қонақ үйлік ... ... 3 ... ... ... бар.
Космонавт қонақ үйінде сауна, бассейін, мейрамхана жұмыс істейді.
8 қабатты Қазақстан қонақ үйі қала орталығында ... ... ... кез ... деңгейіне орын тауып бере алатынымен
ыңғайлы.
Турист қонақ үйі негізінен спортшыларға ... ... Люкс ... бильярд орталығы және аквопарктегі отель.Валют –транзит отель
қала орталығында ... ... ... ... Испат көрметке тиісілі қонақ үй
жұмыс істеуге және демалуға ... ... ... ... қарастырылған.
Көкшетау қаласындағы Жекебатыр жаңа қонақ үйлік кешені облыс
орталығында ... оны ... ... сәйкес қызмет
көрсететін жоғары сапалы отельдер қатарына жатқызуға болады. ... ... ... ... ... ... ... дизаиынмен
жабдықталған 12 номер бар олар түсті теледидар, ... мини бар, ... ішкі және ... телефон байланысымен қамтамасыз етілген. Тұратындар
мен келушілерге европалық және ... ... бар, 150 ... ... бойы ... ... ... залы, сауна, бильярд, боулинг
қызмет атқарады. Сонымен бірге қосымша қызметтер және туристік экскурсиялық
қызметтер көрсетіледі.
Қостанай облысында 4 қонақ үй бар ... ... ... ... ... ... аяғында, бір ғана 3 жұлдызды отель, 7 номерлік Айдана-
Peasa қонақ үйі ... ... ... дизаин интерьері соңғы үлгіде
жабдықталған, сапалы жиһаз және тұрмыстық техника, сервис ... ... ... ... бар, ... ... арналған бөлме, киім
жуу және тазалау орындары бар.
Целенный қонақ үйінде 154 номер бар Қонақ үй номерлерінің 30 % ... ... ... ... үйі 1974 ... бастап жұмыс істеуде. Қонақ үйде 86 номер
бар. Қызметтерінің ішінде-номерге тамаққа тапсырыс ... ... ... орны, халықаралық байланыс және такси сияқты ... ... ... үйі ... ... атты газеттерін шығарады. Онда
барлығы туризм қаладағы туристік және тұрмыстық сервис туралы ... ... әр ... ... ... ас беріледі. Дисконттық картамен
қызмет көрсету бар. ... ... 4 ... үй Уют ... ... Қазақстанда 5 қонақ үй бар.
Ең жақсы қонақ үй Петропавловскіде орналасқан, әкімшілікке ... ... ... ... ... ... ... тұрағы және киім
тазалау ұсынылады.
Американдық Acces Industries ... ... Скиф ... үй
кешені бұрынғы союзцелинвод алдын ала емдеу кәсіпорнын қайта ... ... ... 78 ... ... 45 ... бар. Бассейні,
орыс моншасы мен саунасы, дайындық және үлкен спорт ... ... ... ... қызметіне бильярд, мейрамхана бар, ... ... ... ... киім ... орын, фонтаны бар қысқы бақ
ұсынылады.
Қызыл-жар қонақ үйінде 114 номер бар. ... үйде ... ... ... мейрамханалар, асхана, буфет, бар, киім тазалау, жазғы
алаңдар жұмыс істейді.
«Экспресс» қонақ үйі Оңтүстік оралдағы темір жол ... ... ... қызметтері көп емес -әр қаббата душ бөлмері, кухня.
«Колос» қонақ үйінде 32 ... 14 ... бар. ... ... ... ... 12 ... үй бар. «Сапар және КЕМА» қонақ үйлері
жағдайы жақсы адамдарға арналған «Сапа» қонақ үйі 1996 жылы ... ... ... әкімшілігінің ғимараты жанында, қала ... ... үй ... ... - орталық, аквапарк, сауда орталығы, ... ... бар. ... үй 9 ... және 18 ... оның ... 3
президенттік люкстен тұрады. Шымкенттің әуежайы 20 минуттық ... 1,5 ... ... ... жол ... 40 минуттық жерде
орналасқан. Номер бағасы 73-200$ аралығында отельде мейрамхана, ... ... ... ... ... ... орталығы бар.
«КЕМА» қонақ үйі де сол ... ... ... ... ... ... үй ... атқарады.
Әдеттегі қонақ үйлерден бөлек, қаржыларға арналған қонақ үйлер бар.
Олардың саны 2 ... Баб ... және ... ... ... ... және ... дамуына жағдай жасайды.
Орналастыру құралдарының әлемдік дамудағы беталысын ... ... ... индустриясының дамушы бір бөлігі ... ... ... Ол ... мен қозғалмайтын мүлік ... ең ... деп ... ... ... статистикалық басқарылымның берілген мәліметтері бойынша
әртүрлі көлемді, әртүрлі сервисті, әртүрлі мүмкіндіктері және ... бар, ... ... 2011 ... мәлімет бойынша Алматы
қаласында 119 ... үй ... - бұл ... ... ... ... және ... орталығы,
1927-1997жж 70 жылдан астам ресми астанасы ... ... ... ең ірі ... ... ... және ескерткіштер орнатылған. Алматы қаласының
табиғаты да ерекше Қала шетінде, ... ... ... тау ... ... тау- шаңғы базасы Шымбұлақ орналасқан.
Алматыда әлемнің 40 елімен байланыстыратын халықаралық әуе жай бар.
Бұнда ... КЛМ; ... ... ... ... және басқада авиакомпания ұшақтары қонады.
Алматы қаласында 119 қонақ үй орналасқан. Соңғы ... ... ... ... ... Рахат-палас, 4 жұлдызды-Амбассадор; 3-
жұлдызды–Астана Интернешн, Айсер, Отырар сияқты халықаралық ... ... ... ... ... ... ... үйлік кешендері бар
/сурет 3/.
Сурет 4. Орналастыру объектілерін санаттар бойынша бөлу
Қазақстан ... ... ... ... ... үйлерде көрсетілетін қызметтерінің ішінде бала бағушы
қызметі, қонақ үй территориясында балалар алаңы және ... ... ... жоқ. ... ... бар отбасылар бұрынғыдай пәтер
жалдайды.
Статистика көрсеткендей, Алматыдағы ірі кәсіпорындар үлесі орташа және
шағын ... ... ... Соған орай кірісті бөліктің
негізін «Rixos Almaty ... ... ... ... ... ... ... ірі қонақ үйлер құрайды. Алматы қаласындағы әрбір қонақ үйдің қонақ
үйлік кіріс нарығындағы үлесін анықтауға болады, ... ... ... және ... көлемінде, қызмет көрсететін қызметкерлердің санын көруге
болады.
Ең үлкен үлеске «Рахат–Палас» қонақ үйі иелік етеді, барлық ... ... бұл ... ... бойынша онымен салыстыруға келмейтін
санаттарда. Ең жақын бәсекелес «Анкара» қонақ үйі, ол 1996 ... ... ете ... ... үйлік қызметтер нарығы үшін бәсекелесті күресті
қамтамасыз етті. Алматы қаласында орналасқан ... үй ... ... ... ... ел экономикасы өз үлестерін қосуда .
2011жылы Қонақжайлылық ... ... ... ... және ... ... ерекшелігімен
байланысты. Маңызды мәселелер:
– ұсынылатын ... ... ... және ... ... сәйкес келмеуі;
– материалды –техникалық қамтамасыздандыру төмен мөлшері;
– ақпаратты – техникалық инновациялар ендірудегі аз мөлшер ... ... ... ... ... және т.б.);
– өзін – өзі қызмет көрсететін терминалдарға деген орын жоқ болуы;
– тур өнімнің ... ... ... ... әртүрлі
деңгейдегі отельдердің номерлік қорлардың жүктелуі және т.б жатады.
Қонақ үй қызметтері адамдарға жұмыс іс-сапарлармен, демалыс ... ... да ... ... тұрақ құру.
Негізгі қызметі адамдарды тұрақпен қамтамасыз ету.
Қонақ үй ... ... үй ... ... ... ... ... арналған әр түрлі типтегі ғимараттар.
Бағыты бойынша қонақ үйлер 5 түрге бөлінеді:
• демалушыларға ... ... ... қала ... туристік қонақ үйлер;
• курорттық қонақ үйлер;
• пансионаттар;
• мотельдер.
Демалушыларға арналған қонақ үйлер демалуға келген адамдарға арналған.
Демалушыларға арналған қонақ ... ... ... жағдайлары бар елді
мекендерде орналасқан(өзеннің, көлдің, ... ... ... ... ... бар, ... орталықтарда орналасқан.
Туристерге арналған қонақ темір жол, атомобильмен саяхаттайтын үйлер
күндізгі және түнгі уақытта уақытша тұрақпен қамтамасыз етеді.
Мотельдер ... мен ... ... ... және автотұрақпен
қамтамасыз етеді. Мотельдер аясында ... ... де ... Автотұрақ кіреберіс пен автомагитраль торабы арасында орналасады.
Автотұрақ көлемі мотельдің сиымдылығына ... ... ... уақытша тұрақ пен шипажайлық- ... ... ... ... үй ... ... жағдайы жақсы
курорттық орындарда орналасады.
Сервистік қызмет қонақ үй қызметінің технологиясына негізделеді.
Қонақ үй қызметінің технологиясы- қонақ үйдегі ... ... ... және ... құрал- жабдықтарды дұрыс пайдалану
процестері мен операцияларының жиынтығы.
Қонақ үй кешеніндегі адамдарға қызмет көрсетуге әр ... ... ... ... ... ... ... тимді ұйымдастыру үшін
персоналдар номерлерде қызмет көрсету, ұйымдастырушылық ... ... ... қамтамасыз ету, медецинаық қызмет көрсету, инжинерлік
технологиялық жұмыстарды орындау ... ... ... бөлімдер, жұмысшылар және қонақтарға қажетті орындар саны
қонақ үй типі мен категориясына байланысты.
Қазіргі заманға сай ... үй ... ... ... сай ... ... ғимарат.
Қонақ үйдегі құрал- жабдықтар кіріктіреді:
• қонақ үй номерлеріне қондырылған жиhаэ, тұрмыстық құрал- жабдықтар,
аудио- ... ... ... ... ... ... дастархандар;
• тамақ дайындауға арналған құрал- жабдықтар;
• лифтілер;
• ғимаратты жинауға; үтіктеуге, жууға ... ... ... үйді ... ... жалпы және персоналдарға арналған
зоналар деп бөлуге болады.
Тұрғындарға арналған зона қонақ үйдің жоғарғы қабаттарда ... ... ... ... ... ... орналасады. Жалпы зонаға кіре
беріс, келушілерді қабылдау орны, тұрғындарды жайғастыру, жүктерді ... есеп ... ... ... ... орындар жатады.
Вестибюлбдік орындар өзіне вестибюль, гардероб, сақтау камерасы,
кезекші администратордың бөлмесі, ... ... ... ... ... бөлігі, дүкендер, дүбіршектер, барлар, кей кезде банк
бөлімшелері, қызмет көрсету бюросы, ... ... ... ... ... ... бөліктерді кіріктіреді.
Осы орындардың көлемі ... ... ... сыйымдылығы және
категориясына байланысты.
Қонақ үйлерде ... ... зона бар, ол ... ... ... ... қонақтарға төсек- орындар, ыдыс- ... ... ... ... үй типіне байланысты орнығады. Мысалы,
демалушыларға арналған қонақ үйлерде екі орындық ... көп болу ... ... ... ... бір ... көп болу керек. Қонақ ... ... ... ... ... ... ... Номерлердің
сапасы қонақ үйдің комфортын көрсетеді. Номерлер архитектуралық- пландық
шешімдер, санитарлық- ... ... ... ... сияқты әр түрлі
аудандардан тұрады.
Қазіргі заманғы нормативтерде номерлік қорлардың келесі ... 8 ... метр бір, екі ... ... ... 10 шаршы метр үш жұлдызды қонақ үйлерге;
• 12 (16) шаршы метр төрт жұлдызды қонақ үйлерге;
• 14 (18) шаршы метр бес ... ... ... бір, екі ... ... ... метр, 14 шаршы метр, 14(20) шаршы метр төрт ... ... ... көп ... ... қабылдау үшін, қосымша орын үшін 6шаршы метр (бұл
норматив бір- екі ... ... ... ... үй номерлері бірнеше типтерге бөлінеді:
• бір адамға арналған бір бөлмелі номерлер; екі адамға арналған бір
бөлмелі номерлер;
... ... бір ... номерлер, сұранысқа байланысты
бөлмелер сиымдылығын өзгерту үшін ... үш- төрт ... ... бір- екі ... ... бес немесе одан
көп адамдарға арналған бір- екі бөлмелі номерлер(номер- жатақхана);
• үш- төрт ... ... ... ... және ... ... және екі орындық номерлердің салмағы мен саны ... ... ... ... және ... да ... байланысты.
Отандық қонақ үйлердегі бір орындық номердің ... ... ... ... ... ... ... 60- 80%, туристік және ... ... екі ... ... 75- 100%.
Қонақ үй номерлері ... ... ... санитарлық бөліктен
тұрады. Қонақ үй номерлерінде әр түрлі өмірлік процестер ... ... ... ... ... алу, ... ... және т.б) /16/.
Номердің комфорттылығы архитектуралық- жоспарлық шешімдер, номердің
дыбыс сақтау ... ... ... ... ... ... ... құрал- жабдықтар, микроклимат жүйелері, теле-
радиоаппаратуралар, байланыс жүйелеріне ... ... ... ... ... ... арқылы персоналды компьютер немесе факс,
екінші телефон қойылады.
Қазіргі заманға сай қонақ үй номерлері бірнеше функционалдық ... ... ... жұмыс істеу зонасы, күндізгі ұйықтау зонасы.
Әр түрлі типтгі және категориялы қонақ үйлерде қонақтарға ... ... ... ол үшін бірінші және екінші ... ... ... ... шоу), ... шарапты, түнгі),
коктейль- холдар, асханалар, буфеттер.
Нормативтерге сай ... ... және ... ... ... 45-68%, ... 13- 28%, асханаларда 7- 9% барларда ... ... саны ... ... ... ... үлесін алу керек.
Қонақ үйлердегі тұрғындарға кинозал, Интернет- кафе, конференциялар
ұйымдастыру, семинарлар, би ... ... ... ... сияқты
әлеуметтік- мәдени қызметтер ұсынылады.
Қонақ үйлердегі тұрмыстық қызмет көрсетулерге химиялық тазалау, ... киім ... ... ... үйдің жұмыс істеу зонасына персоналға арналған бөлмелер, кезекші
персонал бөлмесі, ... ... және ... ... таза және ... сақтау бөлмесі, ыдыс- аяқ сақтайтын бөлме, және санитарлық бөлік
кіреді.
Қабаттарда қабаттардағы номерлік ... ... ... ... ... ... киім жуатын бөлік тұрғын бөлікен алыс орналасады.
Жұмысшыларға арналған бөлмелерге ресторан, ... ... ... кіреді.
Қауіпсіздік бөлімшесі, инжинерлік- техникалық бөлімшелер, микроклимат
жүйесін қолдау жұмысына ... ... ... ... ... ... және т.б бөлек орындарды алады.
Жұмыс істейтін орын жарық, ... ... ... ... қауіпсіздік ережелері сақталған, санитарлық- гигиеналық жағдайлары
қарастырылған болу керек.
Қонақ үй кәсіпорындары кез келген ... ... ... болып
табылады. Адамның келген жерінде қонатын орны ... ... ... ... ... ... ... міндетті түрде кіреді. Бұл
сияқты негізгі қызметтерді тиіптері және қызмет көрсету дәрежесі әр түрлі
қонақ үй ... ... Сол ... бір ... ... ... орталықта орналасқан қонақ үй кешендерінің болуы ... ... ... әсер ... ... ... жіктеу біртиіпті отельдердің өндірістік дамуы
нәтежелерін салыстыруға мұмкіндік береді. ... ... ... үй ... ... ... ... және сапасын көрсетеді.
БӘТҰ шағын қонақ үйді 30-ға дейінгі номері бар қонақ үй деп санауды
ұсынады. Басқа көзқарас ... ... ... ... бір ... ... қонақ үй. Көп жағдайда шағын қонақ үйлер қонақ үй
тізбектеріне кірмейтін тәуелсіз ... ... ... табылады.
Қонақтарды орналастырудың қонақүйдің жабық технологиялық циклі негізгі
қызметтер төмендегіде:
• Брондау
• Қызмет көрсету
• Қабылдау және есептеме қызмет бөлімі
... ... ... қызметі.
Бұлар қонақүйдің қонаққа көрсеттетін (2–кесте) минимальды қызмет жиыны
болып саналады. Бірақ ... ... ... ... ... әр ... ... байланысты қызмет саны да әртүрлі
болады.
кесте 1
Қонақтарға қызмет көрсетудің технологиялық циклі
3. Қонақ ... сапа мен ... ара ... үй ... көрсетулерін өндіру мен тұтынуда сапа аса үлкен маңызға
ие болады. ... ... ... ... үй ... ... алмайды. Тарихқа үңілетін болсақ, түрлі ірі ... мен ... ... ... ... болуына байланысты екенін көрсетеді.
Сервистік қызмет – адамдардың қарым – ... ... ... ... ... ... ... және құрылуы болады.
Сервистік қызметті ... ... ... ... ... ... ... береді. Бұл сервистік қызметтің
мазмұнының сипаттамасы болып қонақ үй ... бола ... Оның ... ... сервистік құрлымдарды, клиентуралық тәртіп,
регионалды инфрақұрлымдардың модернизациясы, кәсіби білім ... ... ... ... орнын кеңейту арқылы жетуге болады. Қонақ үй ... ... ... ... үй ... ... үй шаруашылығының негізгі сипаты - жеке ... ... ... ... ... бұнда анықтаушылар болып
қонақжайлылықтың функционалдық сапасы саналады. Қонақ үй ...... ... ... ... ... кәсиби
ұйымдастырушы. Қонақ үй шаруашылығының объектісі – қонақ үй номерінде
уақытша ... ... ... үй шаруашылығының субъектілері іс -
әрекеттердің сервистік сипатын қолдана отырып, ... ... ... ... алдын алу құралы ретінде сенімді, нәтижелі шараға
айналдырды. ... үйде ... ... (жиһаз, интерьер, персонал
және тағы басқа) бәрі индивидтің өмірге қабілеттілік қасиеттерін нығайтып,
мәдени – ... ... ... ... болып табылады.
Ұсынылатын қызметтер сапасы ... ... ... болу керек. Қонақ
үйлерде ұсынылатын қызметтер негізгі және қосымша болып екіге ... ... ... ... ... ... /14/.
Негізгі қызметтерге тамақтандыру мен уақытша тұру жатады. Қонақ үйлерге
келушілер мен ... ... ... бойы ... тиіс. Қонақ үйде
тұратын тұлғаларға қоғамдық тамақтандыру, байланыс және тұрмыстық қызметтер
кәсіпорындары ұсынатын қызметтерді ... ... алуы ... Қосымша
төлемсіз қонақтарға келесі қызметтер түрлері ұсынылады:
-жедел жәрдемді шақырту;
- медициналық аптечканы қолдану;
- ... ... ... оны ... ... белгілі уақытта ояту қызметі;
- ыдыс –аяқтың комплектін және асқа ... ... ине, жіп, ... және ... ... өзге ... үйлер қосымша төлем
жүргізу арқылы өз клиенттеріне қосымша қызметтер кешенін ұсынады. Қосымша
қызметтердің тізімі және ... ... үйге ... ... сай ... деңгейі жоғары және орташа ірі және орташа ... ... ... ... ұзын ... ... қоғамдық тамақтандыру ұйымдарының (бар, ... ... сыра ... ... ... ... ... көтеру инфрақұрлымы (дискотека, түнгі клуб, ойын автоматтарының
залы, бильярд);
- ... ... ... және ... қызметі;концерттерге,
театрларға, циркке билетті сатуды ұйымдастыру;
- транспорттық қызметтер (көліктің барлық түріне ... ... ... ... ... тапсырыс беру, такси шақыру,
автокөлікті жалға алу);
- гүлдерді сатып алу және ... ... ... және басқа баспа өнімдерін сату;
- тұрмыстық қызмет көрсету (аяқ киімді жөндеу және тазалау; киімді үтіктеу
және ... ... және кір жуу ... жүкті және құндылықтарды
сақтау; жүкті номерге жеткізу, тасымалдау; мәдени-тұрмыстық мақсаттағы
құралдарды ... беру – ... ... ... ... және ... радиоаппаратура, тұрмыстық техника, сағаттарды жөндеу; шаштараз,
маникюр, массаж кабинеттері және басқа ... ... ... сән ... ... сауна, монша, бассейн, жаттығу залы;
- конференц зал, ... ... ... беру;бизнес орталық қызметтері;
- басқа да қызметтер.
Жайлылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін, қонақтардың ... мен ... ... ... ... ... ... үй шаруашылығында сервис деп аталады. Сервисті тек
сұраныс принципі (қонақ нені қалайды) бойынша ғана ... ... ... принципі (қонақ үй көрсете алатын ... ... ал ... ... да құру ... ... ... қонақ үй категориясына тәуелді. Барлық қонақ үйлер
қонақтарға тұрмыстық қызметтерді ұйымдастырып, қызметтердің толық пакетін
ұсына алу ... ие ... ... ... жерде қызметтер жиынының
клиенттердің тапсырысына сай болуына талпыну қажет.
Бәсекеге қабілеттілік – нарықта қызметтің ... ... ... бағалық және тұтынушылық ... ... Дәл ... ... ... тауарлардан ерекшелейтін артық мүмкіндіктері.
Стратегиялық жетістікке жету үшін келесілерді атап көрсетеді:
• тауардың немесе қызметтің саны;
• ұқсас тауар мен қызметтің бағасының ... ... ... мен деңгейі;
• сатып алушылардың қажеттілігін толығымен және тереңдетіп зерттеу.
Қонақ үй факторларының құрлымы мен құрамы ... ... ... ... Осы ... ...... потенциал
параметрлерінің (мықты жақтары) кәсіпорынның анықталған қоршаған орта
мүмкіндіктеріне ... ... ... ... ... ... болсақ, олар клиенттің қызмет көрсету ... да келу ... ... ... оған көрсетілген қызметтің жақсы
немесе жаман болуына тәуелді екенін айрықша көрсетеді. ... рет ... ... мен бай интерьермен немесе мәзірмен қызықтырып тартса, ... ол ... ... ... ... ... мен ... жұмысына тамсанып келеді.
Неліктен сервистің сапасы сондай маңызды болады? Егер қызмет көрсету
кәсіпорындарын даму динамикасы ... ... ... ... сапа ең үлкен әсер ететін фоктор болып табылады. Тұтынушыға
сапалы өнімді сәтті жасау, олардың ... өмір ... ... ... ... не? Сапа деп ... ... күтілетін
немесе орныққан стандарттарға сәйкестігін түсінеміз. Сонымен стандарттар
олардың ... ... және оның ... ... көрсету сапасының критерийі
болып табылады. Тұтынушы үшін сервис сапасының бағалау критерийі – бұл ... ... ... және ... ... ... Клиенттің
қанағаттану деңгейі – қайта осы ... ... ... ... ... ... мен ... таңдауына кеңес беруі.
Заманауи қонақ үй кәсіпорындарының ең ... ...... ... басқару, ол сапа стандарттарын құру мен енгізуді, персоналды ... ... ... ... ... қызмет көрсетуді жетілдіру,
корректировка және бақылауды қамтамасыз етеді. ... ... ... ... бұл ... екі аспектісін айрықша тап көрсетеді:
1) клиенттің қажеттілігіне сәйкес келетін ерекшеліктер;
2) кемшіліктердің болмауы.
К.Гронрус өзінің зерттеулерінде сапа–деп ... ... ... ... Ол атап ... ... «сапа» туралы
түсінігі мен жоғарғы звено менеджерлерінің «сапа» туралы түсініктері
бірдей болуы ... К. ... ... екі ... бөліп көрсетеді:
Техникалық аспект өндіріс өнімдерін сипаттайды – ... ... ... ... ол үшін өте ... ... ... стейк немесе
лас, жабдықтары бұзылған номер жалпы қызмет көрсету сапасы жайлы клиентте
белгілі бір ой ... ... бұл ... бірі ғана.
Функционалды аспект – қонақтың қандай тәсіл мен ... ... ... ... ... ... ... бәс даяшымен ұсынылса,
онда сапаның деңгейі әлдеқайда түсіп кетеді. Сапаның ... – бұл жай ... мен ... ғана ... ... ... ... көрсету процессінің құрлымы. Персоналмен көрсетілген ең
жақсы ... ... ... еш ... ... ... қызмет
көрсету жүйесін толықтыра алмайды.
Сервис сапасы – бұл дұрыс анықталған клиеттердің қажеттіліктері. Мұнда
есепке концепцияны ... жөн, оған ... ... ... ... қызметтерді ұсыну қажет. Егер ... ... ... ... келсе, оны сол қызмет ... ... ету ... ... бұл ... түрін көрсетпесе, онда компания осы ... ... ... болуы тиіс. Дәл осы жағдайда сапа бәсекелік
артықшылыққа айналады.
Сервис сапасы–бұл дұрыс ... ... Екі ... енеді: қызметтер тек клиенттердің қажеттілігін қамтамсыз етіп
қана қоймай (техникалық ... ... ... ... жүйе клиентті
қамтамасыз етіп және жайлылық тудырып, персоналдың арасындағы ... ... ... ... ... сапасы – бұл тұрақтылық. Мұндағы айтатын ... ... ... миллион рет болса да, бір деңгейде жасалу қажеттілігі.
Тұрақсыздық – ... үй ... ... ... ... тосын сыйларды
жақсы көрмейді және нақты тауарлық маркаға ұқсас анықталған нәрселерді
күтпейді. Тауарлық марка өзін -өзі ... ... ... әсер ... ... сапа деп – ... орындалған істі айтады.
Сапа бағасы–адамның және қоғамның қажеттіліктерін кей еңбек өнімдері
қаншалықты деңгейде ... ... Сапа ... бағасы
келесі операциялардан тұратын болады: сапа көрсеткіштерінің жүйесін таңдау
(тұтынушылардың қанағаттану бұтағы); өлшемдер; алынған ... ... ... көрсетуде негізгі төрт фактор ықпал етеді:
- материалдық техникалық база, яғни қонақ үйді ... ... ... ... оның қоғамдық және тұрғын бөлмелерін ыңғайлы жиһаз
бен жабдықтармен қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ас ... жоғары өнімді құрал-жабдықпен жабдықталуы, ыңғайлы
лифт т.б.
- алдыңғы технологиялық қызмет көрсетулер. Ол ... және ... ... ... мен ... клиеттерді тіркеу мен
олармен есеп айырысу, мейманхана мен барларда ... мен ... ... ... ... көрсету формалары және ... ... ... ... ... мен ... Олардың
жедел, сапалы және мәдени қызмет көрсетулері.
- Қызмет ... ... Оның ... сапа ... жасап шығару мен
іске енгізу, қызметкерлерді оқыту және т.б. ... ... ... ... ... не ?-деген ... ... ... ... ... ... мен мазмұны сапа
критерийлері болып табылмақ. Алайда стандарттар міндетті түрде ... ... ... тікелей байланысты болып ... үш топ ... ... ... қатынас қонақ үй қызмет
көрсетуінің сапасын бағалауға ықпал етіп отырады ... ... әр ... өзіндік атқаратын қызметі ... ... ... ... төлейді, қызметкерлер сапалы қызмет
көрсетеді, басшылық тиімді басқару шараларын қолданады. ... ... ... ... ... ... олардың сенімінен
шығатынын айтады. Дегенмен, қызметкерлердің олай ойламауы да әбден ... ... ... ... ... қызметті де басқаша
көрстеулері мүмкін.
Жоғарыда аталғандардың нақты себебі болып басқару ... ... ... үй ... күн ... бір ... ... байланысты
емес мәселелермен кездесіп отырады. Оларға, мысалы, келесілер жатады:
портьенің ... ... ... ... ... ... шала ... номердегі жанып кеткен шам ... ... ... барлығы да бір-бірімен тығыз байланыста болып келеді.
Мұндай жағдайда, іс ... ... ... ... кете ... ... ... сапаны бағалаудағы көптеген мәселелер
тоқтаусыз туындай бермек. ... ... ... ... ... біз ... жатқызамыз:
Жалпы келісімнің болмауы. Жұмыстың ... ... ... ... ойы ... болмайды. Әркімнің көзқарасы әр ... ... Сол ... бір ... ... ... себебі, басшылық басқару шешімдерін қабылдаған ... ... ... Соның нәтижесінде шала өнім, қызмет ... т.б ... ... ... мен қызмет көрсетулердің тепе-тең берілмеуі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бір бөлмеде сүлгі саны жеткілікті болып, екіншісінде ол жетпей
жатса, онда ... ... ... ... Көп ... ... үйлерде байланыстың
басшылықтан төменгілерге деген бағытта ... ... ... ... ... ... апаратын кері байланыс
қарастырылмаған. Көп жағдайда өтініш, шағым тілек ... ... ... ... ... ... ... қонақтарға сауалнама
жүргізеді.
Еңбекті нәтижесі емес, белсенділік бойынша бағалау. ... ... ... ... ... қызметіне байланысты бағаланатыны
жаңалық емес. Ал шын мәнінде ... ... ... емес. Сол
себептен сапалы және табысты қызметтің өлшемі ... оның ... ... ... ... ... мен ... Қонақ үй
қызметкерлерінен: «Менің бастығым мені жұмысыммен қанағаттанбаған кезде
ғана ... ... жиі ... ... Егер де қызметкер өзінің
жұмысын таза, адал, нәтижелі ... ол ... ... көп ... ... ... ... ұмытпай, оларға көңіл бөліп
отыру керек. Басшылар бұл жағдайда аса ... мән бере ... ... ... ... ... езу ... марапат сөз ешқандай қиындыққа
соқпағанмен, үлкен нәтиже бермек.
Қонақ үйді басқару бір адамның ... ... ... кетуімен
онда қалыптасқан қызмет көрсету стандарттары да құрайды. Сол себептен
нарықта нық ... ... іс ... ... ... емес және ... ... жоғары сапасын қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... Бұл ... басшылықтың
қызметкерлерге қысым көрсетуі аталады.
Жұмыстың ескі қалыппен жүруі. ... ... ... ... ... ... ... біршама қызмет атқарған
қызметкерлерге тіркеу. Бұл бар ... ... ... ... тастайды. Алайда, мұндай ретте ... ... ... ... сұрыптау кезінде артығымен кетуі мүмкін.
Сапаны бағалау мен басқару. Қызмет көрсету стандарттарының ... ... өте ... болып келеді. Мұндай бағалау құжаттануды
жүргізуді, есеп беруді жүргізу, бағалауды, ... ... ... ... ... ... бірккен ұжымды құруды
қарастырады /7/.
Қызмет саласы мәселелері. Басшылық қызмет ... ... ... ... ... көп ... таныта қоймайды. Ондай жағдай
туындағанда, кінәлі адам іздестіріліп, ол ... ... мен ... ... ... ... қояды.
Ұйым – бұл оның элементтерін қосып алғанда неғұрлым үлкен ... Сол ... ... ... мен ... ... жеке салалары бойынша ... асып ... ... ... ... ... және оның ... ету жолдары мен ... ... ... ... ... ... ... үй шаруашылығы
(индустриясы) өзінің өндірістік ... бар ... ... ... табылады.
Қонақ үй кәсіпорынында сапаны басқару кездескен кемшіліктерді жоюға
жұмсалатын шығындармен байланысты ... ... Сол ... қонақ үй
қызметтерінің тұрақты және сапалы өндірілуіне ... ... ... ... табысты болуына кері ықпалын тигізеді.
Сонымен қатар, кемшіліктерді жоюға жұмсалған ... ... ... ... есеп ... ... және ... көрсетулерді
бақылау мен сапаларды бағалаудың басқа да құралдарын ... ... ... ... ... бірге қонақ үй кәсіпорындары
қызмет көрсету сапасының төмендеу мүмкіндігінің ... алу ... ... ... ... стартегиялы кәсіпорындарда ондай
шығындар жоғары болады, ... ... ... ... жоғары сапалы қызмет
көрсетуге ұмтылады. Кемшілктердің алдын алуға үлкен ... ... ... ... ... қонақтардың көңілінен шықпақ.
Капиталды сапаны басқаруға салу нәтижесіде табыстың молаюына әкеледі.
Неғұрлым тиімді жұмыс ... ... ... әр ... табыстың
тікелей көзі болып табылады.
Жоғарыда біз жалпы қонақ үй шаруашылығына, ондағы ... ... мен ... ... кеттік. Сонымен қатар, қонақ
үй ... ... ... ... қарағанда басқа
факторлардан кем ... ұғым бар. ... ұғым ... тарапынан
қонаққа ерекше күтім мен қызмет көрсетуді қарастырады. Мұны ... үшін ... ... өздеріңізді сезініп көріңіз, әрине, сізге
ерекше қызмет көрсеткен жерге сіз ... ... ... түрде кіре
кетесіз. Сол себептен, қонақ үй өнеркәсібінде ... ... ... ... ... зерттеулеріне қарағанда, қонақжайлық қызметшілердің
клиентке деген мейірімді, жылы ... ... ... құбылыс
өзінің негізділігін жоғалтқан кезде себебі қызметшілердің тәртібінен,
немесе клиент қажеттіліктерін елемеуден, ... ... үй ... көп ... ... ... ... теріс пікір клиенттердің қызметшілермен араласуына шек ... ... ... тым ... ... шықты: егер де қонақ қызметшілер
тарпынан жылы қатынастың болмауына ... онда ... ... пен ... ... ... қысқаруы бойынша біраз
шаралар қолданылады. Жаңа ... ... бұл ... ... ... ... бір сәтте мыңдаған адамды ... ... ... үйде және ... брондау жасауға болады.
Технологиялық жаңалықтардың ... ... ... тарапынан қонақ пен
қызметшілер ... ... ... ... ... ... ... шешуді қарастырады. Алайда клиенттер
көзқарасы басшылардың ... ... ... ... ... ... ... қайта қарастыру тенденциясы байқалады. Ол бойынша
машиналар түрлі (апараттар) адамның бәсекелесі емес, көмекшісі ... ... ... ... барысында тигізер көмегі мол.
Компьютерленген бар, немесе портье ... ... ... ... ... ... ... береді.
Қонақжайлық ережелерін атап беру қиын, дегенмен де, оның ... ... ... ... ... Қонақжайлықты өлшеп, оны оқыту
бағдарламасына енгізу қиынға соғады. Бұл ... ... ... ... Сол ... ... қонақжайлықты қамтамасыз
етуге ұмтылған қонақ үй кәсіпорындары қызмет етуші қызметшілерді сұрыптаған
кезде жеке ... ... ... ... ... тиіс.
Сонымен қатар, қонақжайлық пен оқыту арасындағы ... да ... бұл ... ... ... қызмет көрсету кезінде қатысты
болып келеді. Қонақжайлық пен ... ... ... ... тұрмыстық ерекшеліктерін білмеген жағдайда таныту қиынға
түседі. Оқыту кезінде оның ... да ... жөн. Өзі ... ... ... ... даяшы қонақтың қажеттілігі мен қалауын түсінбеуі
демүмкін. Қонақты жарты сөзінен ... ... –ақ оған не ... ... ... ... ... қызмет көрсетулермен қатар, қызмет
көрсету дәстүрін өздігінен ... ала білу ... ... Егер де ... ... кадрлары
нашар сұрыпталған, құрал-жабадықтары нашар жұмыс істейтін жерге келіп
түссе, оның ол ... ... ... ... емес.
Қонақжайлық көзқарасы тұрғысынан қонаққа ұсынылатын түрлі мәліметтік
сұрау-анықтамалар ... ... ... Егер де қонақ дәретхана, сақтау
камерасы, немесе қызмет көрсету ... қай ... ... ... ... ... ... мұндай сұрақтарға күнделікті ... ... ... ... ... онда ... бұзылды деген
сөз.
Қонақ үй әкімшілігі қонақжайлықты ... ең ... ... ... Оның әр ... ... ... бастап, клиенттермен
қол алысу, сапа ... ... мен ... етуге дейін,
қонақжайлыққа өз ықпалын тигізеді. Мысалы, ... ... ірі ... ... өз ... ірі қонақтардың аты-жөнін есте
сақтауды міндеттеген. Ал кездескен кезде, аты ... атап ... ... Бұл да ... бір ... ... табылады.
Қонақ үйді ... оның ... шолу ... ... ... қағаз байқаса, оларды қоқыс жәшігіне өзі апарып салады.
Оның көзқарасы бойынша, мұны ... ... оны ... ... де ... ... тек қонақ үй басшылығы
ғана ... ... ... өзінің қызметкерлерімен бөліседі. Әр
қызметкер белгілі ретте қонақжайлық деңгейіне ықпал етеді/10/.
Сонымен, қонақжайлық ... ... ... ... ... ұжымдағы қатынастың нығаюынан көрінеді.
Бірқатар басылымдарда, сонымен бірге ресми басылымдардың ішінде, сапа
деңгейін анықтау ... ... деп ... Алайда бірқатар
жағдайларға байланысты үрдістің нақтырақ ... үшін ... ... ... ... ... ... жөн
көрді. Бұл ... ... ... ... сәйкес орналастыру
құралдарын бөлуді белгілеу үшін қолданады.
Орналастыру ... ... ... ... ... ... аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады.
Бүгінгі ... ... ... ... ... де ... біртұтас жүйесі жоқ.
| |
| |
| |
| |
2. ... ... ... ... ... ... «Холидей Инн» қонақ үйіне жалпы ... және ... ... ... Инн ... үй ... InterContinental Hotels Group
бірлестіктерінің негізгі үлкен бөлшегі ... ... ... Group ... ... болу тарихы 1777 жылдары Уильям Басс
Burton-on-Trent-де сыра ... ... ашып өз ... ... ... ... ... және оның ұлы Майкле Томас ... ... сыра ... және ... ... ... ... 1876 олардың саудалық маркасына Ұлыбританияда тiркелген бiрiншi
саудалық марка болды. Бизнес ... ... ... ол ... ... ... ... атақты Шотландиядағы Tennents
Caledonian, Мидлендегі Mitchells сарайларын өзіне қаратты. Уильям Басс 1967
жылы Лондондағы 1967 жылы ... ... ... ... ... ... үлкен пабылары болды, соның нәтижесінде Басс ... ... ең ірі ... ... 1967 жылы Уильям Басстың қарамағында кішкентай қонақ үй тізбектері
бар болатын. Бірақ халықаралық қозғалыстағы қонақ үй бизнесінің ... ... ... Holiday Inns ... ... ... ... америка
кәсіпкерлігінде қазіргі уақыттағы Holiday Inn ... 1990 ... ... ... Inn Almaty орта ... халықаралық қонақ үйі Алматы
қаласындағы алғашқы қонақ үй және ... Holiday Inn ... ... ... ... ... ... 2009 жылы «Holiday Inn Almaty» ... үйі ... ... және ... өз ... ... «Holiday Inn Almaty» қонақ үйі Алматы қаласының бел
ортасында, іскерлік және әкімшіліктік ... ... ... ... мен
Республика алаңынан 5 минуттық, ал әуежайдан 25 ... ... ... үйде ... ... сай 230 ... бар, оның 18- люкс ... 27
жақсартылған және 187 стандарт номерлер. Барлық номерларда жерсеріктік
теледидар жалғанған, ауа ... фен, ... ... байланысқа
тікелей шығатын телефон және шағын бар ... ... ... жүйе ... ... ... ... тұтынушылардың жағдайы мен ыңғайлылығына қажеттінің
бәрімен жабдықталған. Барлық номерлерде үлкен төсек, ванна, тоңазытқыш,
теледидар бар. ... ... ... ас ... ал ... және ... ... бөлек төленеді.
Сонымен қатар қонақтар іскерлік ... ... ... олар бір-бірімен араласуына қолайлы және ... ... ... ... ... бар.
Қонақүй меймандары ұсынылатын қызмет түрінің қайсыбірін пайдалануы
мүмкін, бірақ бұл қонақүй тиімді қызмет етуі үшін ... ... ... ... ... тауардың аса маңызды компоненті
(құрамдасы) және нарыққа ықпал ... ... ... Бұл ... ... ... бөлімімен өзара тығыз байланыста болу керектігін
білдіреді. Жеке маркетинг ... ... ... оның ... ... жүктеледі.
«Holiday Inn Almaty» қонақ үйінің ЖШС менеджері білікті, іріктеуден
өткен ... ... ... ... мен клиенттер арасында
жақсы қарым-қатынас орнатуға бағытталған саясат жүргізеді. Бұл ... да ... ... ... сапасына елеулі нұсқан келтіретіні
анық.
«Holiday Inn Almaty» қонақ үйінің ... ... ... ... жүктелген лауазымдық міндеттер мен құқықтардың негізінде
ұйымдастырылған. ... ... мен ... ... ... ... клиенттердің сұраныстарын қанағаттандыру қажеттілігіне
байланысты болады.
Жалпы басқарушылық ... ... ... жоғарғы деңгейіндегі
қызметкерлерге жүктелген. Кәсіпорын құрылымдары әрқайсысы ... ... ... ... буын ... ... ... құрылымның
түпкі мақсаты бір–тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру.
«Holiday Inn Almaty» 9 қабатты қонақ үйі қазiргi дизайнмен ... ... ... және 7 ... ... ... сонымен бiрге банкет
залдарының сыйымдылығы 400 адамға дейін клиенттерге қызметтердiң көрсетуi
үшiн барлық ... ... ... ... үй ... ... деңгейде іс-шара, жиналыс, конференцияны өткізу
жөнінен іскерлік адамдарға қызмет көрсету жөнінен бәсекелестерінің алдында
беделі бар.
- 9 залда кәдімгідей ... және ... ... ... ... 10 ... 400 адамға дейін сиятын
«әртүрлі сыйымдылықты 9 конференц залдар және 7 келісім ... ... ... үшін ... жүйесі, кондиционер, аудио
және видио құралдар және т.б.) Қызмет көрсету кезіндегі жеңілдіктердің
икемді жүйесінің қолданылуы.
- Іс-шараларды жүргізу кезіндегі ... ... ... сервисі(кофе-
брейк, банкет-фуршет және т.б.) /кесте-3/.
кесте 2
Holiday Inn Almaty қонақ үйі келіссөздер және iскерлiк кездесулер үшін
конференц залдарын ұсынады:
| |Зал ... ... ... |
|1 ... ... |2 ... |
| ... | | |
|2 ... люкс |2 ... |
|3 ... |2 ... |
| ... люкс | | |
|4 ... ... ... |2 ... |
| |2 ... ... номер | | |
|5 ... с ... ... |2 ... ... ... ... теледидармен, ауа салқындатқыштармен, фенмен,
сейфпен, халықаралық байланысқа тікелей ... ... және ...
бармен қамтамасыз етілген. Мейманхананың барлық бөлмелері Интернетке сымсыз
ену мүмкіндігімен жарақтандырылған.
• Жартылай-люкс номер
Екі ... ... бар ... бір бөлмелі номер немесе екі
қонақты орналастыруға ыңғайлы номерлер.
Номердегі ... ... ... ... және ... ... теледидармен;
• Ақылы теледидар арналарымен;
• Интернетке сымсыз ену мүмкіндігімен;
• Тікелей телефон желісімен;
• Шай, кофе дайындауға арналған жинақпен;
• Салқындатқышпен;
• Фенмен;
... ... ... ... Мини ... ... - екі орынға орналастырылғанда – 34272.00 KZT
Номердің құнына мыналар кіреді: әуежайда қарсы алу ... салу ... ... ... және ... залын пайдалану, Швед столы
таңғы ас және ҚҚС (12%).
• Люкс номер
Бір кең төсегі бар ... бір ... ... бір ... ... ... арналған.
Номердегі қызмет:
• Ванна бөлмесінің жабдықтары және душ;
• Спутникті теледидармен;
• Ақылы теледидар ... ... ... ену ... ... ... ... Шай, кофе дайындауға арналған жинақпен;
• Салқындатқышпен;
• Фенмен;
• Сейфпен жарақтандырылған;
• Жұмыс орны;
• Мини ... құны - ... ... ... ... ... ... қарсы алу \ шығарып салу
жөніндегі қызметтер, мейманхана моншасын және жаттығу залын пайдалану, Швед
столы таңғы ас және ҚҚС ... 2 ... ... ... жоғары екі бөлмелі жайлы номер. Кең төсекті ... ... ... мен ... бар ... ... ... Ванна бөлмесінің жабдықтары және душ;
• Спутникті теледидармен;
... ... ... Интернетке сымсыз ену мүмкіндігімен;
• Тікелей телефон желісімен;
• Шай, кофе дайындауға арналған жинақпен;
• Салқындатқышпен;
• Фенмен;
• Сейфпен жарақтандырылған;
• Жұмыс ... Мини ... құны – 24192.00 ... құнына мыналар кіреді: әуежайда қарсы алу \ ... ... ... және жаттығу залын пайдалану, «Швед ... ... ... ҚҚС ... кезде қонақ үй бизнесінде шығындарды неғұрлым ... ... ... ... ... ... мамандарға жасап
отыр. Қонақ үйдің табысының, түсірген пайдасының, қызметкерлерінің ұжымда
бірігіп қызмет атқаруының, қызмет ... ... ... ... ... ... ... басқарудан көрінеді деген пікір
бүгінгі күнде бастылардың қатарында. ... ... ... саласында
басқалармен қызметтік бірлестікте қызмет атқара ... ... ... ... үй ... неғұрлым азайтуға тырысады. Атаулы
құбылыстың маңыздылығын ішкі маркетинг саласымен байланысынан көруге
болады.
2.3 ... ... ... ... ... және ... келген қонақ үйді сәтті басқару үшін кадрлармен тиімді жұмыс істеу
қажет «кадрлар барлығын шешеді» деген әйгілі ұран ... ... ... Адам ... ... ... бизнестегі басқа ресурстармен
салыстыру мүмкін емес (материалдық, табиғи және т.б.) ... ... ... ... ... ... бағалау және кадрларды
жетілдіру.
Адамдық фактор әр ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін, ... ... ... ... ... құрайды. Қонақ үй қызметкері мен қонақ арасындағы
жеке ... ... ... ... ... ... /8/.
Қонақ үй индустриясы өте көп еңбекті болғандықтан, онда ... ... ... емес қызметкердің көп мөлшердегі үлесі,
тұрақты жұмысы жоқ жұмыскерді уақытша пайдалану,кадрлар ағымының жоғарлығы
болып ... ... ... ... ... ... бар ... қалдыруда, қонаққа шебер қызмет көрсетуде (қызмет ерекшелігі осылай)
менеджердің тиімді жұмысы керек. Көптеген қонақ ... ... ... ... ... ... Бір мезгілге алынған адамдар
–бұл тек қонақ үй қызметінің соңғы нәтижелеріне жету құралы емес, ... ... бір ...... ... сол үшін тұтынушы ақша төлейді.
Мысалы, қонақ үй ... тек ... үшін ... ... пен ... ... қамқорлықтың деңгейі үшін де төлейді.
Сонымен, қонақ үй индустриясының қызметкерлеріне назардың ... әсер ... 3 ... ... ... мен ... арасындағы өзара қарым-қатынастың маңыздылығы ;
- осы саладағы ... ... ... еңбекақысының
көтерілуімен байланысты;
- адам ресурстарын басқару аймағындағы мемлекеттік реттеудің күшеюі.
Қонақ үйді басқарып Қонақ үйді басқарып, оның жұмысын ұйымдастырып және
ары қарай ... ... үй ... ... өте зор. ...... кәсіби басқарушы. Ол қандайда бір саланың маманы емес, ерекше
кәсіпке қатысты болып табылады. Ол ... ... ұйым ... ... байланысты шешім қабылдаушы және тұрғылықты басқару
қызметімен айналысатын адам.
«Холидей Инн» халықаралық ... ... ... ең ... басты назарды кәсіби мамандарды таңдауға, олардың біліктілігін
көтеруге, жұмыскердің жеке қасиеттерін жетілдіруге аударады. Сонымен ... пен ... қоса ... ... мәселесімен айналысады;
еңбек тәртібін реттейді. ... ... ... ... олардың
функциясы 6-суретте көрсетілген.
ощщзщзз
Сурет 6. Еңбектік ресурстарды пайдаланумен байланысты функциялардың
тізбектелуі
Қонақ үй ... ... ... мен жоспарлау, таңдау үшін
қолданылатын ... ... ... ... қиыстыру қажет. Бұл
кезде, тұтынушыға қызмет ... жол табу мен ... ... ... ... ... қаласының көптеген қонақүйлері қызметкерді ... ... ... ... басқаруға аса көп көңіл бөлмейді.
Бірақ бұл дұрыс емес, ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан ұйым тұтынушыдан ақша алып отырады.
Мысалға, қарастырылып ... ... ... тек ... үшін ғана ... ... ... тазалық үшін және қызметкердің көрсеткен
қызметі үшін де төлейді. ... Инн» ... ... ... ұзақ
мерзімдік болашағының негізінде адамдық ресурстарды пайдалану тиімділігін
жоғарлату бағытын бизнес ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасы адам ресурстарының даму менеджментіне үлкен
көңіл аударуды талап ... ... ... ... ... Инн» ... ... үйінің менеджерлері клиентті жинау үшін
қызметкерлердің жағдайын жақсарту және олардың дамуына, жұмысшының ынтасын
тәрбиелеуге үлкен қаражат салу керек ... ... ... Мұның бәріне
тез қол жеткізу қиын, ол үшін ұзақ және ... ... ... Инн ... ... ... басты міндеті – өзінің қасында
және айналасында командалық рухты құру. Сондықтан, басқару ... ... ... ... негізгі қасиеті болып табылады.
«Холидей Инн» қонақ үйінің ... ... мен ... ... Қонақ үй менеджерінің нормаланбаған жұмыс күні адамның
шаршағыштығын есепке ала отырып жұмысқа шығу ... құру ... ... басқаратын жүйенің ішкі және ... ... ... ... оны ... қалдырсақ немесе дер кезінде оперативті
шешім ... ... ... ... ... ... ... бірдей уақыт жұмсамайды (сурет7).
Сурет 7. «Холидей Инн» қонақ үйіндегі менеджер уақытының ... үйді ... ... үшін ... ... ... жиынтығына ие
болу керек.Оларды жеке психологиялық, жалпы кәсібилік, өз пәндік, моральды-
этикалық және ресурстық деп ... ... ... ... талаптар.
Жекелік психологиялық қасиеттер:
- өнегелік (адалдық, парасаттылық, қызметіне деген адалдылығы);
- дүниетанымдық (өмірлік мақсаттар, құндылықтар, ұстанымдар);
- жекешелік (өзіне деген сенімділік, өзіндік ... ... ... (кәсіби қызметін жеке қызметімен біріктіру).
Жалпы кәсібилік немесе жалпы басқарушылық талаптар:
- қызметті ... ... ... ... мен дағдысы;
- бақылау мен өзін қолда ұстау дағдысы;
- мотивация (білім, ... ... ... ... ... қасиеті мен дағдысы;
- кәсіпкерлікті жүргізу деңгейі.
Қызметтік пәндер аумағындағы білімі:
- маркетинг ... ... ... ... ... ... жабдықтауды, сапа бақылауын ұйымдастыру
т.б);
- қаржы;
- экономика, есеп;
- кәсіпорынның дамуы ( стартегиялық жоспарлау, инновациялық қызмет
және ... ... да ... ... ... ... ең бірінші іскерлік этика:
- бәсекелестік күресте тек рұқсат ... ... ... ... ... ... бөлу;
- жұмыста және тұрмыста этикалық нормаларды өзі ұстау ... ... ... және ... ... ... ... алғанда ақпараттық әлеуеті;
- уақыт;
- адамдар.
Бұл ресурстарды шебер қолдана отырып, ... ... ... қонақ үйдің бәсекеге қаілеттілігін жоғарлатады.
Көрсетілген талаптарға менеджердің қасиеттері сәйкес келмесе, ... ... бір ... ... ... ... көрсету саласының нақты проблемаларының бірі – кадрлар ағымы.
Кадрлар ағымы деп қызметкерлер ауысымының ... ... мен ... ... шығындар байланысты. Өйткені қонақүй қызметінің ерекшелігінің
күшінде тәжірибелі оқытылған ... ... ... ... ағымының
көбеюі үлкен назарға ие. қонақ үйідің ... ... ... ағымын жоққа шығару үшін бірнеше кепілдеме қатарын ... ... ... ... ... кету ... ... жұмыстан күтімін қызметтестерден анықтау мақсатында қызметкерлерден
сұрау жүргізу;
- кәсіпқойлық ... және ... ... алу ... ... өңдеу;
- әлеуметтік тиімді бағдарламаларды, дайындықты, ... ... сапа ... игеру;
- пайданы бөлу сызбасын өңдеу;
- бала күту және жасы келген жұмысшыларға көмектесу қызметі бойынша
бағдарлама құру;
- ... ... ... өлшемін сақтау;
КА – кадрлар ағымы;
К – кетулер;
ҚОҚ – қызметкерлердің ... ... мен ... ... ... бар және олар жүйелі түрде
дайындау, біліктілікті көтеру жұмыстары жүргізіледі.
Жұмысшылардың категориясына байланысты еңбекті ... және ... ... ... бұл ... ... жұмысқа қабылдау
кезінде және жұмыс орнында көрсету жүргізіледі. Қызметкердің ... ... және жылы ... атмосферасын жасай отырып
сервистік қызмет көрсету сапа стандарты өңделген.
Қызметкер әкімшілгі жыл ... ... ... ... келісім шарт құруға негізделеді. Бұл келісім-шартта ұжымның
әлеуметтік сұрақтары ... ... ... ... ... ... жыл сайынғы коэфициент есептерін бір айға ... ... ... жұмысты жүргізу өз жұмысшыларының
күшімен негізделген.
Қонақтардың сұраудан кейін көрсеткендей, қонақ үйдегі тазалық ... ... ... ... және қайда тоқталуға бағыттайтын ең ... ... ... ... ... ... керек.
Оған бағынатын:
- қызмет көрсетуші персоналды әсерлі және рационалды қолдану.
- рационалды қабылдаулар мен ... ... ... ... ... ... болу және қадағалау жасау .
- ағайыншылықты жіберлеу, бәріне ... ... ... ... түрдес тізімге алуды өткізу.
- қонақтармен жетекшінің алдында пайда болған мәселелерден ... ... ... ... ... пен адамгершілік принціптерін ұстау.
- қызметкерлердің ең жоғарғы деңгейіне талпынуларын ... ... ... ... ... ... өзара сыйлау, ұйымдылық, қайырымдылық, өзара
жәрдемділік,кіші пейілділік ... ... ... үй ... ... қонақтардың талаптарын күнделікті
қанағаттыра алмайды.
Қонақ үйдің әр қызметкері клиент үшін ... ... ... және
клиенттің жеке тілектеріне жүктеле отырып ... ... ... өз ... үйлестіреді. Тікелей функциясы мен міндеттері
клиентке қызмет көрсетуге бағытталатын және олармен ... ... ... ... кез келген қызметкері қызмет көрсетуші персоналға
жатады. Қызметкердің бірінші және басты арнаулылығы – қонақтың ... ... ете ... ... шебер түрде
түзеу. Клиентке сапалы қызмет көрсету үшін қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... ... /24/.
Қонақ үй персоналы шыдамдылығы және әдептілігі болу керек, ол ... және оның ... ... ... Есте сақтаған жөн,
қонақтарға дұрыс қызмет көрсету, олардың қанағаттандырылмағанымен тең.
Осылайша қызметкер ...... ... кадрлық саясатының
стратегиясы мен тұжырымдамасының өңделуі қызметкерді ... ... ... бойынша мақсатты қызметі. Негізінен, қызметкерлер
маркетингісін және жоспарлануын,ондағы ... ... ... ... ... ... оның жұмыстан шығарылуына
дейін,кадрлардың кәсіби дамуы және бағалануын қоса алғанда қызметкерді
басқару жүйесінің қалыптасуы ... сөз ... ... ... ... ... шарттардың бірі оны туристер үшін
қауіпсіздікпен қамтамасыз ету ... ... ... қауіпсіздігін
қамтамасыз ету Дүниежүзілік ... ұйым Бас ... ... ... 1985 жылы өткен VІ сессиясында ... ... ... қаласында (Чили) 1999 жылғы 1 ... ... ... ... жарияланды.
Туристің қауіпсіздігі мемлекеттің саясатына, туроператорлар мен
турагенттердің турларды ұйымдастыру ... ... ... ... ... актілердің, індет пен техногендік сипаттағы жағымсыз
зардаптардың өсіп ... ... ... ... ету ... қойылып отыр.
Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін мыналар қажет:
туристік кадрларды арнайы даярлауды және туристерге қызмет көрсету
жөніндегі ... мен ... ... ... ... ... ... сақталуын бақылауды жүзеге
асыру мәселесін пысықтау;
туристік ортаны қорғау және күзету;
қорғану және ... ... ... халықты және туристерді
ақпараттандыруды қамтамасыз ету;
ұйымдасқан қылмысқа, лаңкестікке және адам ... ... ... ... және ... ... ... қарсы күрес жүргізу;
Қазақстанға туристік және өзге де көші-қон ... ... ... ... ... атын жамылған экстремистердің «ыстық нүктелерге» өтіп кету
мүмкіндігінің алдын-алу үшін бақылауды күшейту;
облыстар мен ... және ... ... туристерге көмек ретінде
«hot line» режиміндегі телефондық ақпараттық қызмет құру.
Ал қонақ үйдегі қызметкерлердің қауіпсіздігі мен еңбек күтіміне ... ... ... ... ... ... жасауға, жұмысшылардың арнайы
киімін және аяқ киімін жөделуін қамтамасыз етуге, профилактикалық өңдеуге
арналған жуатын және ... ... ... дәрі ... ... ... бойынша мемлекеттік
уәкілетті органдар белгілеген нормаға сәйкес емдік профилактикалық
тамақтануды қамтамасыз ... ... жеке ... ... ... және ... ... қызметі
барысында) медициналық тексерулер мен қ.р. заңнамасында қарастырылған
жағдайларда жұмыскерлерді медициналық куәландыруды жүргізу,сондай-ақ,
жұмыс ... ... ... ... ... ... ... белгілері пайда болғанда;
- жұмыскерлерді қауіпсіздік және еңбек күтімі жайлы оқыту және дайындауды
жүргізу;
- қауіпсіздік, еңбек күтімі бойынша ұйымдық ... ... ... ... ... ... үрдіс пен жұмыстың қауіпсіздік ережесімен
байланысты құжаттармен қамтамасыз ету;
жұмыскерлер жұмыс ... ... жеке ... ... уақытта медициналық тексеруден және еңбек күтімі мен
нұсқулар талаптарын сақтау, ... ... ... ... ... ... ... егер аталған шарттар орындалмаған
жағдайда, жұмыскерлер жұмысынан босатылады.
Қауіпсіздік қызметі қонақтарды сақтандыру үшін, ... ... ... үй ... әр ... ... ісдтерден сақтау үшін құрылады.
Қонақ үйдегі қылмыстың басым көпшілігі – ұрлық. Ұрлық қонақтарға емес қонақ
үйдің ... ... жоқ ... жасалады. Кетер кезде өзімен
бірге қонақ үй сүлгісі мен төсек жабдықтарын және де күл ... ... алып ... ... бар. Мұндай ұры клиенттерді қонақ үй басшысы
қара тізімге енгізеді. Бұл тізімге сондай-ақ арызданушылар, персоналдармен
қақтығыс орнататын ... де ... ... ... ең
басты мақсаты -қылмыстық істерді тексеру емес , оларды ... ... ... қызметкерлерінің полиция қызметкерлеріне қарағанда
құқығы шектелулі: олар қонақты тергей, ... ... ... ... жұмыс атқару үшін қонақ үйдің басқа бөлімшелерімен, соның
ішінде қаржы депортаменті және ... үй ... ... ... ... тиіс . ... қызметінің бақылауы қаржы ... ... ... ... ... үшін жұсыскерлерді жұсысқа алар
кезде қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... бөлімшесімен жақсы қарым-қатынаста болуы керек, өйткені
олар жағымсыз ... ... ... ... ... Сондай-ақ бұл қарым-
қатынас тым жақын болмауы тиіс: құқық қорғау органдарына қонақүй ... ... ... ... беруге болмайды, тек қана заң жүзінде
ғана. Қауіпсіздік ... ... ... ... ... ол ... үй басшысымен бекітіледі. Бұл құжат қауіпсіздіктің
барлық ... ... ... ... ... саны көп болмайды: 500 номерге он
шақты адамнан келеді. Топта әйел ... да ... ... ... әйел ... ... онда оған ... айтып беру жеңіл болады.
Қауіпсіздік қызметінің қызметкері ... ... ... болуы тиіс.
Себебі, ол әр түрлі ... ... тап ... ... бұл ... құқық қорғау қызметінде жұмыс істеген қызметкерді ... ... ... үй ... сай ... ... жұмыс атқармайды,
оларға қонақтармен және персоналдармен қарым-қатынас жасау, ... ... ... ... ... мен паж ... өздеріне
бағындырады. Қауіпсіздік қызметінің қызметкері жұмысқа тұрар алдында
міндетті түрде үйрену ... ... ... ... үймен және оның
бөлімшелерімен, ... ... ... ... ... ... және ... медициналық көмек көрсетуді, тергеу
кезінде есеп беру қағазын толтыруды үйретеді. Қауіпсіздік ... ... ... қатысты заңдарды жақсы білуі қажет. Қауіпсіздік
қызметінің киім ... ... ... және ... ... есеп ... толтыратын жеке бөлмесі болуы тиіс. Қауіпсіздік қызметінің кабинеті
клиенттің көзіне бірден көрінетін жерде орналаспауы ... және ... ... ... ... ... ол бұл кабинетке басқа
бөлме арқылы кіре алмайтындай болуы керек. ... ... ... ауысымы қонақ үйдің басқа қызметкерлерінің жұмыс
ауысымымен бір ... ... ... ... ... қауіпсіздік қызметінің
жоғары мұқияттылығын талап етеді. Олар қонақ үйде қауіпті ... ... тиіс ... ... ... ... телевизиялық
камераларды жатқызамыз, ол арқылы барлық қоғамдық және қызметтік ... ... ... ... ... кем ... 24 сағ. ... Қауіпсіздік қызметі сонымен қартар кілті бар ... ... ... ... ... ... береді. Қауіпсіздік
қызметінің қызметтеріне форма киюге, белдігіне тапанша салуына, қолына
дубинка ұстауына ... ... Бұл ... ... емес, керісінше
мазасыздыққа әкеп соғады. Қауіпсіздік қызметінің белгісі ... ... ... да ... ... ... қызметінің ең бір қиын ...... ... ... ... есіктердің жабық екендігін,
бөлмелерде болмауға тиісті ... жоқ ... ... ... ... ... алу үшін және өрт болған ... да ... ... ... мас ... төсек орнында темекі шегуінен шығады.
Қауіпсіздік қызметі қызметтер кіретін жерді бақылауда ұстайды, ал ... ... ... көрінбейтін тосқауыл орнату керек, олар ... ... ... үйге ... жол ... затты тергеу ісіне келетін болсақ, қонақ үйде ұрлық жасаған
адамды ұстап жазалағаннан гөрі оны ұрлық ... үшін ... ... ... жөн. ... қызметінің тергеу тәсілі құқық
қорғау органының тергеу ... ... ... ... ... қызметінің құқығы құқық қорғау органының құқығына қарағанда
шектеулі. Қауіпсіздік қызметінің қызметтері ... ... ... ... керек. Сұрастырылып жатқан адамға қолайлы ... ... ... ... жатқаны және оның қандай көмек бере алатындығын ... ... ... ... ... ... жасауы, зорлау сияқты ауыр
қылмыстарды құқық қорғау органдары тергейді, олар бұл ... ... ... Ең ... ... үйде ... ең аз түсетін тұрушының бұл
органдарға кіріп шыққаны жөн. Басқа ... ... ... абай
болған жөн. Кейбір жағдайларда тұрушыны өзінің номерге шақырған жезөкшесі
тонап кететін жағдай да ... ... ... ... ... пе? Керек
емес пе? Бұл мәселені шешуді клиенттің өзіне қалдырған жөн. Көп ... әр ... ... ... ... үшін ... қорғау органдарына
хабарласпайды.
Мұндай тұрушылардан құтылу мүмкін емес және олардан құтылудың ... жоқ. ... ... ... ... үй персоналы мазаламауы керек.
Қонақ үй номерінде жоғалған ... табу өте ... ... ... ... ... айтудың қерегі жақ. Қайтсе де, тергеудің сәтсіз
жақтарын хабарлауға тура ... ... ... ... ... абай ... қандай жағдай болса да қонақ үйдің қауіпсіздік қызметінің нашар
екендігін мойындамаған ... ... ... ... ... ... ... іске немқұрайлы қарап, оған жол берді деп иск
көрсетуі мүмкін.
Қауіпсіздік қызметінің функциясына жоғары тап ... ... ... борлық кілттерге бақылау жасау. Қонақ үй қызметкері ... ... ... ... алуы керек, бүкіл кілтті емес; егер ... ... ... ауыстыру керек немесе қайта ... ... ... қауіпсіздік қызметінің қызметкерлері қонақ ... ... үй ... ... ... жасайды, оларға жеке
қолдануға берілген мүліктер жатады (қызметтік көлік, кредиттік карточкалар
және т. б.). ... қоса ... ... ... карточкасын тексеру,
компьютер қауіпсіздігін бақылау жүктеледі (компютерлік базаға хакерлердің
кіріп кетуі).
Соңғы кезде террористік актілердің ... ... ... ... ... ... үйде жарылғыш зат бар деп хабарласқан
жағдайды қонақ үйдің барлық қызметкеріне ... ... ... не ... ... ... ... Біріншіден, званоктың қайдан екендігін анықтау
үшін қонақ үй қызметкері террористпен ... ... ұзақ ... ... ... ... ... жарылу уақытын анықтай алуға
трысып көру керек, оның пішінің, қайда ... ... ... неге
осы қонақ үйді таңдағанын, хабарласушы жөнінде көптеген анықтама ... ... ... ... ... ... ... оның қаншалықты
қонақ үй мен қонақ үй қызметкерімен таныс ... біле ... ... жөнінде әр қызметкер қашан хабарласу керектігін білу керек.
Эвакуация ... ... ... ... қабылдайды. Тұрғындарға
хабарлау керектігін де сол шешеді. ... ... ... қызметі – мүлікті сақтап қалу және эвакуация ... ... ... өрт жағдаайында да).
Сонымен қонақ үй қауіпсіздік қызметі ... ... ... ... ... үйге ... қонақтарды қорғау және жеке мүлігінің қауіпсіздігін
сақтау
• Қонақ үй ғимаратын террористік шабуылдардан ... ... ... барлық жерінде қоғамдық тәртіпті сақтау
3. «ХОЛИДЕЙ ИНН» қонақ үйінің қызметі мен сервисін жетілдіру жолдары
3.1 «Холидей Инн» қонақ үйінің қызметін ... ... бірі ... ... ... ... ұсыну
деңгейі өте төмен. Оны жоюға ұсынылады:
Қонақ үйде ... ... ... енгізу.
Қонақтың қонақ үймен танысуы номерде отырып-ақ «Кафе», «Мейрамхана»,
«Бар», «Салон», «Конференц зал» және тағы басқаларына мәзір ... ... ... ... ... ... танысып, номерлік қор жайлы және
«Холидей Инн» қонақ үйінде қандай атақты адамдар тұрғаны ... ... ... ... ... белсенді теледидардың келесі функцияларын тереңдете
қарастырамыз, оларды 6 топқа бөлуге ... ...... ... ... ақпараттық байланысын қамтамасыз
ететін:
«Қонақты қарсы алу» - бұл ... ... ... ... бар жалпы
парақ, мұнда қонаққа аты – жөнін айтып, тіл қату және Басты ... ... ... ... ... ... - ... немесе үшінші тұлғадан әкімшілік
арқылы қонаққа берілген хаттамалар, олар ... ... ... ... ... ... ... жайлы арнайы сигнал арқылы білуге болады.
Теледидарларды іске қосу барысында, олардың алдыңғы панелінде көрсетілген
арнайы сағат индикаторын іске қосу ... ...... кез ... номерден шықпай өзінің қонақ үйлік шотын тексере алады.
2) Табысты функциялар–қонаққа төленетін ... ... ... көзі – ... ... ... фильмдер» - табыстың 70% түсетін Интерактивті
телевидение жүйесінің функциясы ... ... ... ... ... ... ұсыныстары және «видеоағын stream unicast»
оның иелігінде ... ... ... ... керегін таңдап алу үшін, 3-4 минут алдын
ала көрсетеді. Егер ... ... осы ... көргісі келсе, ол қосымша
төлем жүргізеді (бағасын әкімшілік тіркейді).
«Видео кестесі» жинақта бар ... ... ... 1-8 ... ішкі ... ... алдын ала тапсырыс берілген көрсетілім.
Мысалы, таңғы сағат 06:00 - 15:00 дейін – ... ... 15:00 ... ... ... ... ... сағат 22:00 – 06:00 дейін романтикалық
фильмдер, үзілістер ... ... ... ... кезінде «кесте бойынша видеоны» құру
мүмкіндігі туады. Бұл жағдайда ... ... ... ... комедия,
мелодрама) тілдік принциптер бойынша (ағылшын тілінде, шет ... ... ... ... фильмдер)жіктеуге болады.
Интернет және E-mail «интернет» функциялары. ... ... ену ... ... 24 ... бойы төлемді жүргізуге ... ... ... парақтарды сату» Мәзірдің Интернет парақтарын жарнама
берушілерге сатылуы мүмкін. Жарнама берушілер – турагенстволар, бутиктер,
антикварлы салондар және тағы ... ... ... өнімдерін қонақ
үйде тұратын туристерге сатуға бағытталған компаниялар, ал ... ... ... мен ... ... ... танытаны анық. Жүйедегі ... ... мен ... ал ... ... сапалы LCD теледидарлардың мүмкіндіктері
талаптары ең жоғары жарнама берушілердің көңілінен шыға алады.
3) Көңіл ... ... ... ... Бас ... шолу ... ... бөлінетін «Телевидение» функцияларына кіреді:
«Эфирлік ТВ» жергілікті ТВ арналардың ... ... ТВ» ... ТВ ... ... жинағы, жеке арналар
төленетін пакетке енуі мүмкін.
«Кесте бойынша ... - ... бойы ... ... ... ... ... (жұп немесе тақ сан сағаты бойынша) немесе үздіксіз
ағындар бойынша – төленетін ... ... қала және ... үй ... ... және ... ... бар ішкі қонақ үйлік ақпараттық арна. Қонақ үйлік ... ... ... арна ... ... белгіленген.
Теледидарды қосу дәл осы батырмаға келуі мүмкін.
4) Тегін функциялар – ... ... ... – радионың ең жақсы
арналар тізімінен сұрыпталған радиоарналарды таңдау ... ие. ... ... ... фоны ретінде болуы мүмкін. Индивидуалды тапсырыстар
бойынша басқа елдердің радиоарналарымен толықтырылуы мүмкін.
5) Көмекші функциялар - ... ... ... уақыт мерзімінде,
жағымды дыбысымен оятады. Теледидар Мәзірдің сәйкес парағына қосылады:
«Мейрамханадан номерге тапсырыс»;
«Таңғы асты ... ... ... ... ... ... алып ... Қызметші функциялар. Номер жағдайы: Ішкі жағдай (Room status) жаңа
қонақтарды қабылдауға номердің дайындығы туралы ... үй ... ... ... қабаттағы қызметшінің мәлімдеме жасау
мүмкіндігі.
Арнайы ... ... ... ... апаттық жағдайларда –
қонақ үй әкімшілігінің барлық номерлерге теледидарларды қосу және ... бар ... ... жөніндегі жалпыға ортақ міндеттеушілік
командасын беру мүмкіндігі. Бұл ... ... ... функциялары
апаттық сигналдың жоюлуына дейін аннуляцияға ұшырайды.
Бизнес шегінде бағалық және ... ... ... ... ... ... санына байланысты.
2.«Интерактивті телевидение» жобасы өзін- өзі 14 айдан - 28 ай ішінде
ақтап шығады. Орташа баға деңгейін таңдау ұсынылады:
-көктем – жаз ... ... ... ... келетін кезі,
қозғалысы шектеулі адамдарға арнайы номерлерді жабдықтау. ... ... үшін ... ... ... арналған номерлердің болуы ... ... ... ... ... – бір ... болып табылады. Алматыда
мұндай қонақ үйлер жоқтың қасы.
Территорияны ... ... ... ... бар мүгедектердің
автокөліктеріне ыңғайлы кең орын қарастырған жөн және ... ... ... ... ... ... жол бойында: бордюр және
табалдырықтың болмауы қажет. ... кіре – ... ... пандуспен
жабдықталуы тиіс. Сонымен қатар лифтпен көтеру мүмкіндігін қолданса болады,
бірақ ... ... ... ... ... ... себебі егер электр қуатын өшіретін болса немесе лифт бұзылып қалса,
қонақты көтеріп түсіру қажет ... ... ... жол ашық ... тиіс
(жолда қиындық туғызатын жабдықтардың болмауы, есіктің ұзындығы үлкен болуы
керек). Зонаның бойында арнайы ұсталынатын құралдарды орналастыру қажет.
Мүгедек қонақтарға ... ... ... ... болмауы тиіс.
Есіктердің кеңдігі – 0,9 метрден кем болсауы ... ... ... ... тұратын арнайы магниттік стопормен жадбықтайды. Номер көлемі
қарапайым стандартты номер көлемінен кеңірек - 28 кв.м ... Есік ... ... 1,2метр биіктікте орналасуы тиіс. ... ... ... ... сондықтан номер жайлы және комфортты болуы керек, есік көзін
стандартты деңгейде де орналастыру керек.
Номердің ... ... бөлу ... ... ... қорғаныс
панелімен (алынатын және алмастырылатын) жабдықталуы тиіс, арбаның оларды
қырып, сырып кетуінен қорғайтындай етіп ... ... Егер ... ... орын болса және корпус ішінде жүруге арналған арба ... ... ... мен ... ... ... мен ... тиіс. Ванна бөлмесі жайлы болуы тиіс. Осы адам ... ... ... ... ... онда ... айналып, жүруіне кедергі
келтірмейтіндей етіп көлемді болуы қажет. ... ... ... ... ... ... керек, ол арқылы олар ваннаға кіруге және
унитазға ... ... ... ... биік ... керек.
раковина керісінше төменірек орналасқан жөн. Душ ванна түбінен 0,9-1 ... ... ... фен, ... ... ... су отырған адам
деңгейінде орналасады. Тағы бір ... ... ... ... ... Инн» қонақ үйінің жарнамалық компаниясын ... ... ... ... ... ... журнал, кітаптар);
• жазбаша жарнама (плакаттар, катологтар, визиттік карточкалар және тағы
басқалар);
• сыртқа жарнама (үлкен ... ... ... ... ... жазбалар орналастырылған электрофицирлік панно);
• Туристік кәсіпорындар арқылы жарнама тарату.
3.2 Қызметкерлердің біліктілігін арттыру
Бүгінгі таңда кез келген кәсіпкерлік ... ... және ... ... ... өте ... рөл ойнайды. Қонақ үй бизнесіндегі
маркетингтің рөлін біз атап кеттік. Сонымен ... ... ... ... қызмет ететінін де ескердік. Маркетинг пен ... ... ... ... ... ... істейді: маркетинг қызметкерлері
клиенттерді тауып әкелсе, ... ... ... ... ... ... ... барлығы бүгінгі күнгі нарықта ... Сол үшін ... ... пен зерттеу үстінде болу керек.
Маркетинг бойынша мамандар қонақ үй қызметшілері көрсету ... ... ... ынталандыратын, мүмкіндік беретін әдіс-тәсілдерді
жасап шығарулары керек. Ішкі ... ... ... соншалықты,
қонақ үйдің ұжымдық құрылымының әр деңгейіндегі қызметшілер ... ... ... ... ... ... көзқарасты
қалыптастыруға дәнекер болатынын түсінеді. Ішкі маркетингтің мақсаты
қызметшілердің ... ... өтей ... дұрыс қызмет
көрсетуге ... Ішкі ... бұл ... ішкі құрылымына
бағытталған маркетинг, оның ... ... ... ... қызмет көрсету мәдениеті;
- кадрларды басқарудағы маркетингтік ... ... үй ... арасында маркетингтік мәліметтерді тарату;
- қызмет бойынша қызметкерлердің жылжуы мен ... беру ... ... ... ішкі ... ... ... де қонақ үйдің ұйымдастырушылық мәдениеі қонаққа қызмет көрсетуді
қолдамаған жағдайда маркетингтік ... ... ... ... ... ... қызмет көрстетудің жақсы бағдарламасы
қатардағы қызметкерлермен жұмысқа қарағанда көп ... ... ішкі ... ... мен ... қатаң
талап қояды.
Егер де қонақ үй ... ... ... мен бағдарлар
анықталмаса, онда қызметкерлер өздерін ұстау мен жүріс—тұрысын ұстауға
қосымша уақыт ... ... ... бір ... келу үшін ... ... ... ұйғарымын тосады. Ал атаулы басшылық
жоғарыда тұрған басшылықтың жауабын күтеді. Атаулы ... ... өз ... ... күтуге мәжбүр болады. Қызмет көрсету
мәдениеті жоғары деңгейлі ... үйде ... не ... ... ... ... ... жауап беру керек екенін білгендіктен,
олар көп уақыт жоғалтпай, туындаған ... ... ... ... қатар мұндай типті қонақ үйде ... ... ... ... ... жеңілдіктерді жасайды.
Бүгінгі таңда қонақ үй бизнесін басқаруда отандық тәжірибеде ... ... ... ... ... Қонақ үйді басқарудың үлгісі
Маркетинг бойынша мамандар маркетинг әдістері ... ... ... ... ... ... үй қызметкерлері үшін маркетинг-
миксті жұмыс, еңбекақы, пайда, жақсы ... ... ... жұмыс
сағаттары, жұмыс беделі, және ... ... ... аса ... назарды қызметкерлерді тарту мен ұстап қалу үшін
төрт негізгі фактор қарастырылады:
1. Сұрыптау. Жалға алу ... мен ... ... ... сақтау. Сонымен қатар, үміткерлер ... ... ... ... Кез ... таңдалған қызметкер ішкі фирмалық оқыту курсын
өтуге ... ... ... ... ... екі жыл мерзімге дейін жаңа
орынға ауысуды сұрай алмайды. Қызметшілердің жиі ... ... ... мен ... ... ... ... Оқыту. Тұрақты оқыту үрдісі мен кәсіби шеберлікті ... ... олар ... ... тұрақты мүшесі немесе бөлігі
болып қалады.
Қонақ үй мен мейманханалық бизнестегі ... ... ... ... ... келесідей қорытындыға келді:
1. Кадрлар ағымы қонақ үй мейманханаларындағы директорлары ... жеке ... ... ... жиі ... ... ... орынбасарлары басшыларына қарағанда жұмыс
орнын ауыстыруға бейімдірек ... ... ... ... болуы отбасылық тұлғалар арасында сирек
байқалады.
4. Ер адамдар әйел ... ... ... ... көп ... ... тарапынан жақсы қарым-қатынас мейманханадағы кадрлар ағымын
азайтуға септігін тигізеді.
Атаулы қорытындыға ... ... ... ... түрлі
топтары мен түрлі ... әр ... ... келеді.
қызметкерлерді оқыту бағдарламалары мен ... ... ... ... ... ... құрылуы тиіс. Маркетингтің жалғыз
ғана стратегиясы нарықтың ... ... ... ... ... ... бір ғана ... пен әдіс сәтсіздікке ұшырауы
мүмкін.
Жалақы мен ... да ... ... ... қызмет таңдау
кезінде басқа да маңызды факторлар ... ... ... ... ... ... ... бойынша өсу мен жылжу мүмкіндіктері,
- қызықты жұмыс,
- жауапкершіліктің ... ... ... үшін ... ... ... бір бүтіннің бөлігі ... ... ... ... бағалану қажеттілігі,
- жұмыстың қауіпсіздігі,
- оқытудың жақсы бағдарламасы,
- қызметкерлердің біріккен ұжымы,
- жоғары салаларға қолжетерлік,
- географиялық ... ... ... ... ... мәселелерді шешу кезіндегі көмек.
Дегенмен де, біздің ... тағы бір ... ... ... ... ... ... көрсету мәдениеті басқаларға қарағанда
төмендірек болады. Себебі ондай қонақ үйлердің ... ... ... олар ... аз ... ... ... үміткерді
таңдайды.
Қонақ үй қызмет көрсетуінде қызметкерлердің мәдени ... ... ... адам ... ... ... Сол себептен
қонақ үй кәсіпорыны қызметкерлерінің карьералық ... ... аса ... әлеуметтік мәселесі ретінде қарстырылуы керек. Бүгінгі
таңда қонақ үйді ... ... ... ... ... ... басты міндеттерінің бірі болып табылады. Мұндай жүйе
кадрларды ... ... ... кәсіби біліктілігі мен
бейімделуін қарастыруды, жұмыс орнындағы ... ... ... ... ... тиіс. Атаулы объективті бағалаулардың
негізінде ... ... ... ... отыруы тиіс.
кесте 4
Қызметшілерді басқару жүйесінің сапасын белгілеуші категориялар
(орта есеппен ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... |13,5 |
| |і ... ... және ... ... | |
| ... |талқылау мен шешуге ... | |
| | |ҚБ ... ... ... |12,75 |
| | ... келуі | |
| | |ҚБ ... ... ... ... |9,75 |
| | ... ету ... | ... ... ... ... кезінде |11,00 |
| |ді ... ... ... жеке қасиеттер мен | |
| ... ... | |
| | ... мен ... ... |12,50 |
| | ... талдау кезінде есепке | |
| | ... ... | ... ... ... ... |13,75 |
| | ... тікелей басшылық қабілеттілігі. | ... ... ... негізгі мақсаттарын, |15,75 |
| ... ... және ... ... | |
| ... ... нұсқаулардың бар болуы | |
| |ету | | ... ... ... ... ... ... ... ... бар |16,25 |
| ... ... | ... ... бойыша заңнамалар мен басқа да |12,25 |
| ... ... ... ... | |
| ... ... ... деңгейі | ... ... ... |18,50 |
| |ді ... ... ... | |
| | ... нәтижесі бойынша қызметкерлердің |11,25 |
| | ... және ... ... ... құру | ... ... мамандарды тартуға қабілетті |8,50 |
| | ... ... бар ... | |
|9 ... ... ... ... қалуға қабілетті|8,75 |
| | ... ... бар ... | |
| | ... ... қызметкерлердің кәсіби |16,75 |
| | ... мен ... ... бос | |
| | ... тұру үшін ... ... | |
| | ... ... және бар ... | |
| | ... ... ... мен |10,25 |
| | ... жоспарларының өзара байланысы | |
| | ... ... мен даму ... |9,00 |
| | ... ... қатысуы | |
| | ... және ... даму ... |9,75 |
| | ... бағалау әдістемеінің бар | |
| | ... | ... ... көзі : National Busines/ ... 2008ж №1, ... ... үйді безендірудегі жаңа әдістерді қолдану
Сервис кәсіпорындарының ... сай ... ... ...... құралдары таңдалады. Типтік жоба бойынша
сервис кәсіпорындарының ғимараттарын тұрғызу барысында дизайнер ұлттық салт
... мен ... ... есепке ала отырып, ішкі безендіру
кезінде ерекше сәнді құралдарды қолдануды жобалауы керек. Ғимарат ... үй ... ... сай ... жөн. ... ... қоршаған
құрылыстардан ерекшелеген жөн, халықтың көңілін аудару үшін.
Заманауи ... ... ... ... да ... ... да ... болуы тиіс. Сондықтан ғимараттарды жобалау
өндірістік бөлмелерді жоспарлау – алдыңғы қатарлы тәжрибені, ғылымның соңғы
жетістіктерін, қызмет көрсетудің прогрессивті ... ... ала ... ... ... негізделген абзал.
Сервис кәсіпорындарының ғимаратының сыртқы эстетикалық безендіруі түрлі
көркем құралдарды қолдануға иетрмелейді. Ғимараттың фасадының эстетикалық
безендіруінің ... ...... мен ... жазу ... жазу ... ... атауы, оның эмблемасы және тұрғындарды
көрсетілетін қызметтер жайлы хабарландыру болуы тиіс. Оны ... ... түс, ... шрифт және тағы басқа қолданылады. Маңдайша
жазудың орналасуы ... және ... ... мүмкін.
Эстетикалық безендірудің көңіл аударатын тағы бір ... ... ... ... ... ... сай ... және жайлылық құру болып табылады.
Интерьердің эстетикалық ... ... ... бойынша клиеттер кәсіпорынның қызметкерлері, қызмет көрсету
мәдениеті, жалпы кәсіпорын жайлы ой ... ... ... ... ... тудыруы тиіс. Бөлменің тар және тығыз (жиһаздың орналасуы) болмау
тиіс, ол сұлулық талаптарына және мақсатарына кері әсер ... ... ... ... бас тарту керек. Мысалы, коллонналардың
артық саны болса, оларды белгілі түстерге бояп немесе ... ... ... ... ... Бұл жағдайда айна бір уақытта салонның
сәніне айналады. Әрбір интерьердің өзіне көңіл аудартатындай ... ... ... Бұндай композициялық орталық болып жиһаз немесе залдың
жабдықтары саналады.
Интерьерді таңдаған кезде түстердің адамға әсер етуі ... ... ... ... түс көз ... ... есту ... күшейтеді.
Қызыл түс қоздырып, тез шаршауға әкеп ... Сары және ашық сары ... әсер етуі ... ... ... Психологиялық тұрғыдан сервис
кәсіпорын стиліне мүлде ... ... ... және ... ... ... бойынша интерьерде көп ашық жарқырап тұратын және ... ... ... ... ... ... ... әсер ету заңдылықтары
бойынша таңдайды. Мысалы, қызыл ... ... ... ... ал көк түс арқылы «суытуға» болады. Түстік контрастілерді қолдана
отырып, ... ... ... ... ... ... жөн ... алыстататын, ал қара түс жақындататын ой тудырады.
Жарықтандыру көркем безендірудің тағы бір құралы. Жарықтандыру суреті
арқылы бөлмеге масштабтылық, көлемділік ... ойша ... ... ... болады. Бірақ жарықтың шектелген нормасынан аспаған жөн.
Интерьерді безендіру кезінде түспен жарықты бір – ... ... ... ... жөн.
Интерьер құруда түрлі материалдарды қолданады: декоративті штукатурка,
керамикалық плита және тағы басқа. Бұл материалдардың ... түрі ... ... гигиеналық жағымды, мықты, дыбыс жұтатын ... ... ... ... ... мен ... ... Жоғарыда
аталған декоративтік элементтерді қолдануда бірінші кезекте кәсіпорын түрін
ұмытпаған жөн.
Жұмыс орнының эстетикасы. Жұмыс орны–қызметтік міндеттерді ... ... ... ... ... зонасы. Жұмыс орнының
эстетикалық безендірілуі қызметкерлердің жағымды эмоциясын және қызмет
көрсету ... ... ... ... ... ... ... еңбек өнімділігін арттырады.
Жұмыс орнын безендіру барысында жалпы интерьерді бұзбай, керісінше
оларды толықтыруы тиіс. Сол ... ... және ... ... ... ... фонымен сәйкес келуі тиіс. Тіпті қатынас зонасындағы қызметкердің
құралдары да сәйкес келген жөн. ... ... ... ... орны
ыңғайлы жұмыс позициясын қамтамасыз етіп және оның іс ... ... ... Бұл үшін ... мен ... ... ... сай келуі тиіс. Қызметкердің шаршамауына және ... ету үшін ... ... ашық ... ... жасыл, көк – жасыл,
зәйтүн түстес жасыл) қолдануды ұсынады. Сервис ... ... ... ... ... ... келбетінің эстетикасы. Сервис қызметкерлерінің эстетикалық
мәдениеті, оның жасы мен жеке ерекшеліктерін есепке ала ... ... ... ... құру ... ... ... сыртқы
келбетіне қарап, келген адамның (клиент, ... ... ойы ... ... осы сала қызметкері әрқашан әдемі болғаны абзал.
Қызметкердің сыртқы келбеті ... ... ... ... Осы ... ... клиент қызметтің көрсетілу деңгейін,
кәсіпорын жайлы және қызметкердің мәдениетін анықтайды. Ал егер ... ... ... келбетіне көңіл бөлмесе, тұтынушының көңілі қалады.
Бұндай қызметкерлермен ешқандай ... ... ... ... ... құрауыштардан тұрады: киім, аяқ киім, шашы,
косметика, мимика, өзін - өзі ұстауы және жүріс тұрысы. Ең ... ... ... және жайлы болуы тиіс. Киім түсі өте ... Ол өте ашық ... да ... ... ... ... сәнділігі, әдемілігі, ыңғайлылығы
қызметкердің өзіне де ... және ... ... ... шығуы керек.
Әйелдер үшін формалық киім – көйлек, көйлек – костюм, юбка және ... үшін – ... мен жиде ... ... ... ... түсі және ... түріне және ұсынатын қызметтеріне сай болған абзал. Формалық
киімнің болуы өз алдына, қызметкердің оны дұрыс киюі өз ... ... ... ... болмайды (сырға, алқа, білезік).
Аяқ киім болуы керек:
• киім түсіне, үлгісіне сәйкес;
• ыңғайлы болған жөн.
Күнделікті шашты тарау сәні (прическа). Ұзын ... ... ... ... кекілден аулақ болған абзал.
Қызметкердің әрқашан қолы таза, тырнағы алынған, шашы ... ... ... ... ... кезде «қанағат» дегенді естен шығармаған
жөн.
Қатынас зонасындағы қызметкердің жақсы (осанка) жүрісі болуы ... ... ... ... төмен салбыратып жүрген адам қоршаған
ортаға жағымсыз әсер қалдырады және керісінше басын ... ... ... ... адам ... жағымды ой қалыптасады (алға мақсат қойған, өз
қызметіне қызыққан).
Қызметкердің келбетінде басты рөлді «манера» ойнайды. ... ... ... әсер ... ... ... тәртіпсіз саналады: қолына
қарап отыру, үстелді саусақпен қағу, ... ... ... ... ... ... жан ... қарамай, клиенттке қарау
керек. Әңгіме барысында аяқ астынан ... ... ... ... ... ... ... түрлі қимылдар жасауға, басты, иықты жиі
қозғау қызметкердің мәдениетінің төмендігін айқындайды.
Қазіргі ... ... ... ... саласының кәсіпорынының
имиджімен сәйкес келеді. Көптеген сервис кәсіпорындары ... ... ... ... өзгертеді, нарықтың жаңа талаптарына
жұмысшыларды дайындайды. Имидж қызметкердің ... бар ... ... қызметкердің өзі - өзіне, клиенттерге, әріптестеріне
қалай қарайтынын көрсетеді. Қызметкерге сәйкес ... ... ... ... ... ... өз ісінің маманы екенін көрсете алады. Тіпті
қызметкердің дауысын дұрыс қою 40% дейін клиенттке жағымды әсер етеді.
Этикет – ... ... ... ... көрінісін сипаттайтын өзін -
өзі ұстау ережелерінің жиынтығы. Бұл жерге жататындар: қоршаған ... және ... алу ... - ... ... ... ... болады. Осы талаптарды орындауда өзін - өзі ұстау тәртібі ... ...... арасындағы анықталған келісімді білдіреді. Жақсы
және жаман мәнер деген не? Өзін -өзі ұстау тәртібін білу ... ... ... ... ... ... ... – қоршаған адамдарға көңіл аудару, құрмет, міндет немесе борыш,
мейірімділікті сипаттайтын белгілі бір іс – ... ... ... ... ... ... ішкі және ... сыртқы этикетке бөлу тек
шартты түрде. Этика - әрекеттің құрамын, ал этикет – оның ... ... ... ... ішкі және ... мәдениеті бір деңгейде, олар
бірігіп – интеллегенттікті құрайды. Этикетте адамның тәрбиелік деңгейі,
өзін - өзі ... ... ... ... ашылады. Тәрбиелі адам
бір қарағаннан көзге түседі.
Этикет ережелері ... ... ... ... ... Ол ... қоғамдық орнына және лауазымына тәуелсіз, барлығына
бірдей мейрімді және құрметпен құрауға міндеттейді. ... ... ... ... ... және ... әдемілігін анықтайды.
Этикет ережелерін құру адамның ... ... ... қажеттілік болып
табылады. Қоғам өмірі күнделікті қатынастарға негізделеді, олар өз алдына
белгілі бір деңгейде реттелуі ... ... ... ... қиын ... ... адамдармен аралысу жағымды. Сондықтан қызмет көрсету
саласының қызметкері этикет ережелерін білу ... ... ... ... – қызметтік лауазымына байланысты қызмет көрсету
саласының ... өзін - өзі ... ... мен ... жиыны.
Қызметтік этикет ережелері: ... ... ... ... ... ... және олармен ұрысуға, шекісуге, тікелей ... ... ... ... ... ... ... бөлуге
жүктейді.
Қызметтік этикет ережелерін мінсіз меңгерген жұмысшы әңгіме барысында
қажетті жолды тауып, әрбір ... ... ... ... ... алу, яғни ... өз ... айтуға мүмкіндік беру
және сөзін бөлмей, мұқият тыңдау болып ... ... ... ... ... өте ... ... жағдайларды мәдениеті төмен тұтынушылардың
дөрекі сөздері мен ұрысынан қорғалатын қызметкердің ... ... ... ... ... – қатынас зонасындағы қызметкерге қонақтарға
мейірімділік ... ... ... қарсы алуын анықтайды. Кездесу
барысында күлімсіреу, осы кездесуге қуанышты екенін көрсетеді. Бірақ барлық
қызметкерлер бұған ... ба? Бұл ... ... ... ... жоғары
мәдениетті қызмет көрсетуге дайындығының кәсіби деңгейі тексеріледі. ... ... ... ... ... ... себепсіз
күлуге тыйым салынады, себебі клиентті мазақтап ... тұр деп ... ... бет пішінінде клиент қандай да бір дөрекі қимыл жасаса да,
ешқандай ашу, ызаның белгілері болмауы керек. Ол ... ... ... ... ... керек. Сондықтан жұмыскер өз мимикасын
басқара алауы керек. Ережелерге ... ... ... ... ... ... ... үстел басында тік отырады, еңкейіп немесе орындыққа
сүйеніп, иіліп отырмауы ... ... ... үстінде, иықтары бір
биіктікте, басы және мойны аздап төмен түсірілген болғаны абзал.
Айтып кететін жайт қызмет көрсетуші персоналдың ... ... ... - өзі ... мәнерін көрсетеді. Жақсы мәнері бойында жоқ адамдар,
әрқашан тәртіпсіз ... ... әдет пен ... ... туралы жаман ой
түюге итермелейді және ... ... ... ... ... қызметкерлер тұтынушылармен қатынасты керексіз, маңызсыз дейді, бұл
қате ой. Қызмет көрсету ... ... ... әсер етуі ... Қызметкер этикет ережелерін клиенттің жеке психологиясын ескере
отырып, қолдану керек
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмысты зерттеу жүргізу барысында біз ... ... ... ... ... ... ... дамуы, мемлекеттердің ұлттық
шекараларынан тыс ... ... ... кең ... ... қонақ үйлік индустриясына айналуы, халықаралық
экономикалық қарым-қатынастардың осы өрістегі ең жақсы ұйымдарына демеуші
болатын ... ... ... ... ... тудырып отыр,
олар қонақжайлылық индустриясының негізгі әлемдік даму ... ... ... және ... ... ... және ... қызметтірінің негізін қалаушы ұстанымдарды жасайды, сондай-ақ туризм
және қонақ үйлік бизнес өрісінде елдердің ынтымақтастығына өз ... ... ... ... ... анық
көрінеді. Тансұлттық компаниялар халықаралық өмірдің аңғарарлық құбылысына
айналған ... ... ... ... ... ... ... тереңдеуі маңызды
тенденциямен өзара байланысты. Халықаралық қатардың білімденуі ... биік ... ... мен ... ... рөл
атқарады. Көптеген басқа да тенденциядар сияқты қонақ үйлер ... ... ... АҚШ – та ... ...... ең маңызды
элементі. Орналастырудың жүйесі мен құралы – бұл ... ... олар ... ... әр ... ... сервиспен күтіп
алуға және қоныстандыруға арнайы бейімделген. Бүгінгі ... ... ... шаруашылықтың және туристік оралықтың өте тиімді
жүйесі, және туризм экономикасының ... ... ... ... үй ... ... ... мемлекетпен жақсы қарым-қатынаста
деп айтса болады. Олардың экономикалық жағдайы мемлекет пен ... ... ... жағдай жасап, дамуы мен әлемдік
нарыққа шығуына көмек көрсетеді. Бұл кәсіпорындарға өз ... ... ішкі ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының қонақжайлылық өнеркәсібі қазіргі таңда даму
үстінде. Қонақ үйлер туристерді орналастырудың негізгі орны болып табылады,
сондықтанда қазіргі кезде ... ... ... ... ... осы ... ... қызметке бөлінеді.
Қазақстан Республикасы бойынша қонақ үйлер жыл ... ... ... келуде. Олардың қызмет көрсету деңгейлері жоғарылап келе жатыр. Қонақ
үй елдің экономикалық жағдайына үлкен әсерін тигізеді.
Туристік және ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің бір бөлігі ... ол жүйе ... және ... ... ... ... ... негізгі ұстанымдарды және жұмыс ұйымдастырылуын,
нормативті құжаттардың санатын, стандарттардың ... және ... ... ... ... Туристік қызмет көрсету өрісінің
стандарттау мақсаты ... сапа ... және ... ... ... ... тұтыну қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, туристік өнім
тұтынушыларының мүдделерін нарықтағы ізгіліксіз ... ... үй ... ... ... мен тұтынуда сапа аса үлкен
маңызға ие болады. Сапалы қызмет көрсетусіз қонақ үй ... ... жете ... Бұл туралы тарауларда айтылған болатын.
Дегенмен де, ... ... ... ... оларға ықпал етуші
факторларды да атап кеткен жөн. Соңғылардың ... ... ... ... ... база,
– алдыңғы технологиялық қызмет көрсетулер.
Қорыта келе Қазақстандағы қонақ үй ісінің даму ... ... ... ... ... ... ... И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В.Материально-техническая база
и оформление ... и ... ... для ... спец. Учеб.
заведений- М.: Академия, 2004.- 199стр
2. Муромкина И.И. ... ... ... ... на
рынке потребительских товаров: Учебное пособие /. - Нижний Новгород: ... - 125 ... ... ... ... ... http://www.stat.kz
4. Ефимова О.П.Экономика гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие /; под ред.
Н.И. ... - Мн.: ... ... 2004. - 392 ... ... система – Юрист. Документ ... ...... ... ... «Қонақ үйлер классификациясы»
7.Байлик С.И. Гостиничное хозяйство: организация, управление, обслуживание
/ С.И. ... - ... ... 2002. - 329 ... ... Ж.С. ... гостиничный бизнес: Учебное пособие.
Алматы Каз. Ун
10. Балашова Е.А. ... ... Как ... ... ... /
Е.А. Балашова. - М.: Вершина, 2006. - 200 с.
11http://revolution.allbest.ru/marketing/00036214_0.html
12.http://revolution.allbest.ru/marketing/00027047_0.html
13. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в ... ... ... / Е. А. Джанджугазова. - М.: Академия, 2003. - 224 с.
14. Медлик С. Гостиничный бизнес / С. Медлик. - М.: ... 2005. - 239 ... ... : Учебное пособие ; под ред. В.К. ... ... ДИС, 2005. - 160 ... astana-hotel.com
18.Уокер Д. Введение в гостеприимство / Д. Уокер. - М.: ЮНИТИ, 1998. - ... ... В. Г. ... сервиса : Учебное пособие / В. Г. Федцов. - М.:
Дашков и К, 2006. – 421,465 ... ... Е. Е. ... и ... ... ... / ... Е. Филипповский, Л. В. Шмарова. - М.: Финансы и статистика, 2005. - ... ... И.Ю. ... и ... ... ... ... Т.И., Яворская А.О. Зарубежный опыт малых гостиниц. Методич.мат-
лы. Вып №3 ... Н.Ю., ... М.А., ... А.Н. Международные стандарты
обслуживания для предприятий гостиничной индустрии.-М.: 2001г., ... и ... ... бизнесом: Учебник / Под ред.
А.Л.Лесника, А.В. Чернышева.-М.: 2001г., 225ст
26. www.google.ru
Қосымша ... ... ... ... категорияларына арналған стандарт
талаптары
Туристік – экскурсиондық қызмет ... ... ... қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар;
мүгедектер мен аз қимылдайтын адамдар ... ... ... ... өмір сүру ... ... - жұмсақ балмұздақ шығаратын кондитерлік кәсіпорындарды қоса
алғанда қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған санитарлық ... - ... ... қонақ үй категорияларына арналған талаптар
| ... ... | |
| |*** |**** ... ... және оған ... ... белгі маңдайша | | | ... | | | |
| ... | | | ... ... не ... | | | ... тұратын эмблемасымен |+ |+ |+ |
| ... ... ... есігі: | | | ... ... ... ... ... есігі |+ |+ |+ |
|-автокөліктен шыққан кездегі атмосфералық жауын – |+ |+ |+ ... ... ... ... | | | ... ... бар) |+ |+ |+ ... ... |+ |+ |+ ... |+ |+ |+ |
| ... | | | ... үйдегі, күзетілетін |+ |+ |+ ... ... |+ |+ |+ ... ... | | | ... саны ... санынан(қонақ үйлер үшін) кем | | | ... ... | | | ... |+ | | ... | |+ |+ ... Техникалық құралдар |
| ... ... ... және ... | | | ... | | | ... сағат бойы негізгі жарықтандыру мен құрал – |+ | | ... ... ... лифт бар) ... қамтамасыз | | | ... ... | | | ... ... ... ... – стационарлы | |+ |+ ... | | | ... ... ... |
| Су ... ... су – ... жөндеу жұмыстары кезінде |+ |+ |+ |
|ГВС резервтік жүйеден ... ... ... | | | ... ... | | | |
| Жыл бойы ... ... ... ... | |+ |+ ... | | | |
| ... қоса ... ... бөлмелердегі ішкі | |+ |+ ... | | | ... ... | | | ... ... аса | |+ |+ ... қабаттан аса |+ | | ... жүк және ... ... | |+ |+ ... бойы ... ... көтерілу және түсу |+ |+ |+ |
| ... ... ... | | | ... ... тікелей қалаға шығу желісі |+ | | ... % ... ... ... ... және | |+ |+ ... ... | | | ... ... ... ... ... акустикалық | | | ... ... ... ... | | | ... ... ... |+ |+ |+ ... қор |
| Бір – екі ... ... ... ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... |+ |+ |+ |
| Көп ... ... ... ... |+ | | ... ... ... | | | |
| Көп ... ... ... |+ |+ | |
| ... ... ... ... ... ... есепке | | | ... ... | | | ... бөлмелі бірорынды |Бір ... екі ... | | | ... |14 | | | ... |14(20) | | | ... |16(25) | | | |
| | |+ | | |
| | | |+ | |
| | | | |+ |
| ... ... | | | ... унитаз, ванна не душ: | | | ... 100% |+ | | |
|- ... ... ... 100% | |+ |+ ... ... ... ... ... әжетхана | |+ |+ |
| ... ... ... | | | ... |+ | | ... ... ... ... | |+ | ... | | |+ ... ... ... |
| ... мен құлыптар: | | | ... ... |+ |+ |+ ... ... ... | |+ |+ |
| ... ... ... ... ... | | |+ |
|бақылайтын ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ... шамға дейін |+ |+ |+ |
|-төсектің қасындағы шам |+ |+ |+ ... шамы |+ |+ |+ ... ... шам |+ |+ |+ ... бас ... ... электр көзін | |+ |+ ... ... ... | | | |
| ... | | | ... ... | |+ |+ |
| ... | | | ... ... ... ... ... |+ |+ ... бөлмесіндегі жылы едендер | | |+ |
| ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... аппараты: |+ |+ |+ ... ... ... |+ |+ |+ ... ... ... ... көрсетуші персоналды | | |+ ... ... | | | |
| Ояту ... (таймер) | |+ |+ |
| ... |+ |+ |+ |
| ... | | | ... ... ... ... |+ |+ |+ ... 37см кем ... ... ... | |+ |+ ... ... мен ... үй | | | ... ... ... ... | | | ... | | | |
| Мини – бар | |+ |+ |
| Мини – сейф | |+ |+ |
| Көп ... ... тоңазытқыш |+ | | ... ... және ... жабдықталуы |
| ... ... ... | | | ... ... 90х200см |+ |+ |+ ... ... ... |+ | | |
|- екі ... ... | |+ |+ ... ... ... |
|- екі ... ... | | |+ ... ... (ұсыныс бойынша) |+ |+ |+ |
| ... ... ... ... ... |+ |+ |+ ... ... ... және тағы ... ) | | | |
| ... немесе арнайы материалмен еденнің қапталуы | |+ |+ |
| Әр ... ... ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... | | | ... мен ... (5 аз ... |+ |+ |+ |
| Бас ... және ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... (1 аз емес) | | | ... | |+ |+ ... |+ | | |
| ... арналған кресло: | | | ... | |+ |+ ... |+ | | |
| Жазу ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... | |+ |+ |
| ... ... сөре |+ |+ |+ |
| ... ... мүмкіндік беретін қалың перделер |+ |+ |+ |
| Айна | | | ... ... тұла ... ... ... | |+ |+ |
| ... киім және аяқ киім |+ |+ |+ |
| Кілт ... ашу үшін) |+ |+ |+ |
| ... ... |+ | | |
| Мини – ... ... ... ... | |+ |+ |
| Күл ... (пепельница) |+ |+ |+ |
| ... ... ... | | | ... тілінде |+ |+ |+ ... ... ... |+ |+ |+ ... ... ... ... тізімі |+ |+ |+ ... және ... ... бар ... ... |+ |+ ... брошюралар) | | | |
| Хат ... ... ... ... ... |+ |+ |+ |
|қағаз, қалам, ... | | | |
| ... ... ... |+ |+ |+ |
| Сол ... сай ... жағдайлар (жер сілкінісі, |+ |+ |+ ... ... ... іс-қимылдар ережесі | | | ... ... ... ... ... |
| Айна |+ |+ |+ |
| ... ...... ... |+ |+ |+ |
| ... ... перде |+ |+ |+ |
| ... |+ |+ |+ ... ... ... |
| ... ... фен | |+ |+ |
| ... мен киімге арналған ілгіш |+ |+ |+ |
| ... ... ... | | | ... кем емес |+ | | ... кем емес | |+ |+ |
| ... ... ... арналған сүлгі |+ |+ |+ |
| ... ... бас киім ... ... |+ |+ |+ |
| ... арналған аяқ киім (әрбір қонаққа) | | |+ |
| Әр ... ... ... ...... | | | ... байланысты ауыстырып отыру): | | | ... |+ |+ |+ ... ... |+ |+ |+ |
|- ... ... ... тұз ваннаға арналған | |+ |+ |
| ... |+ |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ыдысы |+ |+ |+ |
| ... ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... мен кір ... ... дорба |+ |+ |+ ... ... ... ... ... |
| ... | | | ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... әжетханалық кабиналар, қол жуғыш |+ |+ |+ ... ... ... ... ... | | | ... қағаз майлықтар немесе электрлік сүлгі, киім | | | ... ... ... | | | ... ... ... |
| ... не бөлмелердің функционалдық қолдануына |+ |+ |+ ... ... және ... да ... қамтамасыз | | | ... | | | |
| ... ... күту және ... ... |+ |+ |+ ... ... орындықтар мен үстелдер, журнал | | | ... | | | |
| ... ... қаптама (граниттік, мраморлы, |+ |+ |+ ... | | | |
| ... ... ... немесе арнайы едендік қаптама|+ |+ |+ |
| ... ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... журналдар | |+ |+ |
| ... ... ... ... сейф |+ |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ ... ... ... |
| ... ... мен ... |+ |+ |+ ... ... және мәдени шараларға арналған | | | ... зал | | | |
| ...... | | | ... ... және ... ... ... |+ |+ |+ |
|-келіссөз жүргізу бөлмелері, ... ... | | |+ |
| ...... ... не ... ... | |+ |+ |
| ... | | | ... | | |+ ... ... | |+ | |
| ... ... | | |+ |
| ... | | | ... кем емес ... бар ... үйде |+ | | ... ... ... ... педикюр) | |+ |+ |
| ... мен ... ... | |+ |+ |
| ... ... ... орталықтары |+ | | |
| ... ... ... ... ... |+ |+ |+ ... ... қызметтерін ұсынуға арналған орындар немесе бөлмелер |
| ... не кафе |+ | | |
| Кафе | |+ |+ |
| ... | | | ... ... | |+ |+ ... ... | |+ |+ ... залдар, мүмкіндігінше конференц залдар | |+ |+ ... клуб | | |+ |
| Бар |+ |+ |+ ... ... |
| ... ... ... бойы қабылдау) |+ |+ |+ |
| ... | |+ |+ |
| ... ... ... ... және номерден | | | ... ... ... | | | ... | |+ |+ ... ... бойынша |+ | | |
| ... ояту ... ... бойынша) |+ | | |
| ... ... | | | ... |+ |+ |+ ... ... оның қалпына байланысты | |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... ... ... қадағалау | | |+ |
| ... ... ... (белье) ауыстыру: | | | ... ... бір рет |+ | | ... ... ... ... | |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| Кір жуу және ... | | | ... ... ... |+ |+ |+ ... ... ... ... | |+ |+ |
| ... | | | ... ... орындау | |+ |+ ... ... ... ... қамтамасыз ету |+ | | |
| ... |+ |+ |+ ... ... ... ... | |+ |+ |
| ... ... ұсақ жұмыстары |+ |+ |+ |
| Аяқ киім ... | | | ... үй ... | |+ |+ ... ... |+ |+ |+ |
| ... және телеграфтық қызметтер: |+ |+ |+ ... және ... ... ... | |+ |+ ... және ... | | | ... | | |+ |
| ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... ... секретарьдің, | |+ |+ ... және ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... өз ... | |+ |+ ... ... байланыс құралдарын, видео – | | | ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... сақтау |+ |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... ... бойы |+ |+ |+ |
| ... алу мен ... ... ... ... не | |+ |+ ... | | | |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... беру | |+ |+ |
| ... автокөліктеріне техниклық қызмет | | | ... ... ... | | | ... үйде | |+ |+ |
| ... ... ... билеттерді брондау |+ |+ |+ |
| ... ... ... және басқа да шараларға |+ |+ |+ ... сату не ... | | | |
| ... | | | ... ... |+ |+ |+ ... ... инструкторлар |+ |+ |+ |
| ... ... ... ... ... қолдану |+ |+ |+ |
|17 кестенің ... ... ... ... |
| ... көрсету: | | | ... ... ... таңдау мүмкіндігі (таңғы ас, 3 |+ |+ |+ ... ... | | | ... кез ... уақытында бір кафенің не бардың | |+ |+ ... ... | | | |
| ... ас: ... |+ |+ |+ ... – 7.00 кеш емес |+ |+ |+ ... 10.00 ерте емес |+ |+ | ... ерте емес | | |+ |
| ... ... ... ала ... беру |+ |+ |+ |
| ... ... көрсету: | | | ... ... ... |+ |+ | ... бойы | | |+ ... таңғы астың мәзірінің болуы | |+ |+ ... ... және оның ... ... ... |
| ... ... мен ... ... ... |+ |+ |+ ... ... | | | |
| ... ... мен ... ... | | | ... өтуі ... | | | ... ... сай |+ |+ |+ ... үйде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін |+ |+ |+ |
| Шет ... ... | | | ... бір шет ... ... ... ... |+ |+ |+ ... екі ... үш ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... ... |+ |+ |+ ... тексерістен өтіп отыруы қажет | | | |
| ... ... ... | | | ... киім |+ |+ |+ ... ... (значок) |+ |+ |+ ... ... ... ... үйде ... |+ |+ |+ ... ... ... ... ... шарт | | | ... 3, 4, 5 ... ... үй ... арналған барлық пунктер
бойынша түрлі ... шарт ... ... Қазақстандағы осыдай
жұлдызды қонақ үйлердің жағдайы осы талаптарға сай болғаны абзал [6].
-----------------------
Брондау
Келіп тіркелу туралы
Алдын – ала төлем
Номерлер бойынша орналастыру
Кету ... ... ... ... ... ... ... және сату бөлімі
Генералды директор
Техникалық бөлім
Көмекші бөлім
Шаруашылық бөлім
Сусындар сату бөлімі
Қаржы бөлімі
Таңдау үрдісінің құжаттамалық формалары ... ... ... ... ... ... және ... бойынша шаралар
Қызметкерлерге деген қажеттілікті анықтау және қысқа - ұзақ мерзімдік
жоспарлау
Еңбек келісім-шартын құру туралы шешім (контракт)
Дайындау, қайта ... және ... ... ... ... ... байланыс
Маркетингтік зерттеулер
Қонақ үйде клиенттерге қызмет көрсету
коммуникация
Кәсіпорынның мақсаты мен ... ... үй ... ... ... ... ... басқару
Жаңа өнім жасау

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Орта және шағын қонақ үй бизнесіндегі басқару жүйесін жетілдіру96 бет
Агроөнеркәсіптік интеграцияның қазіргі ахуалы мен жетілдіру жолдары68 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет
Жылқыны азықтандырудың негізгі көрсеткіштері18 бет
Кәсiпорынның өндiрiстiк қорларының теориялық негiздерi29 бет
Кәсiпорынның негiзгi өндiрiстiк қорларын кешендi түрде талдау20 бет
Кәсіпорындағы негізгі қорларды тиімді пайданудың теориялық негіздері55 бет
Кәсіпорынның тиімділігін арттырудағы ынталандыру64 бет
Нарық жағдайында өндіріс тиімділігін арттыру65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь