Автоматтандырылған өрт хабарландырғыштар

КІРІСПЕ
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Қайта қосу мүмкіндіктер жіктемесі
1.2 Сигналдарды жіберу түріне қарай жіктемесі
1.3 Жылулық өрт хабарландырғыштар
1.4 Түтін хабарландырғыш
1.5 Нүктелік хабарландырғыш
1.6 Cызықтық хабарландырғыш
2 КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Өрт дабылқаққышының түтін датчигі
4 ЭКОЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1Желдеткіш жүйелеріне қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары
4.2 Өрт сөндіру және өрт дабылы қондырғыларының, түтінге қарсы қорғаныс жүйелерінің,адамдарға өрт туралы хабарлау мен көшіруді басқаруды қамтамасыз ету
4.3 Өрт кезіндегі іс.қимыл тәртібі
4.4 Елді мекендер
4.5Адамдардың тұруына арналған ғимараттар
4.6 Жалпы ережелер
4.7 Электрлік дәнекерлеу жұмыстары
4.8 Газбен дәнекерлеу жұмыстары
5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Қазіргі қауымда адамдар өмірі мен материалдық құндылықтарды өрттен сақтау шараларына, яғни объектілердің өрт қауіпсіздік жүйесін құрастыруға үлкен назар аударылуда. Өйткені өртпен туындаған өмір үшін қауіптілік, шығындар ұрлық пен зомбылықтан пайда болған қауіптен ондаған есе жоғары.
Негізгі мақсат – адам өмірін сақтап қалу.
Көбінесе өрттен туындаған зиянды тек жәбірленушінің ғана емес, сонымен қатар бүкіл қоғамның өтеуіне тура келеді. Сондықтан да, көптеген адамдар кәсіби өрт дабыл қаққыш жүйесін орнатуды жолға қояды.
Автоматтандырылған өрт дабыл қаққыш жүйесі пайда болған өртті жылу бөлу, түтін және т.б өрт кезінде болатын құбылыстарды тез және сенімді анықтау үшін арнайы құрастырылған. Өрт қауіпі анықталғаннан кейін орталық станция ғимараттың автоматтандырылған жүйесін басқару ережесінде көрсетілген шараларды ( вентиляциялық жүйесін өшіру, түтінсорғышты, хабарлау жүйесін, жарық және дыбыс хабарлағыштарды, өрт сөндіру жүйесін қосу, лифттерді тоқтату, есіктерді құлыптау және т.б. ) орындауға міндетті. Бұл ғимарат ішіндегі адамдарға және өрт бөліміне немесе объектінің жанама өрт күзетіне өртті пайда болу кезінде жоюға және келтірілген шығынды минималды азайтуға мүмкіндік береді.
Өрт дабыл қаққыш жүйесінің мақсаты оның жалпы құрылымын, яғни оның әр түрлі қызмет атқаратын үш құрамын анықтайды:
- өрттің анықталуы автоматтандырылған өрт хабарлағыштардың алуан түрлі анықтау қағидалары мен түрлі ақпаратты өңдеу мен алмасу тәсілдері арқылы жүзеге асырылады;
- хабарландырғыштан түскен ақпаратты өңдеу мен шешімді операторға беру орталық станциямен және басқару пультімен орындалады;
- өрттің туындау себебін жою үшін ұжымды және өрт бөлімін хабарлау қабылданған ереже бойынша шаралар орталықтандырылған станциямен, сонымен қатар өрт бөлімінің бөлімшелерімен және жанама өрт күзет постының жылдам тура әрекеттерімен орындалады.
Үш құрауыштар бір-бірімен тығыз байланысқан және жалпы өрт дабыл қаққыш жүйесінің тиімді жұмысы әрбір құрауыш жұмысының сенімділігімен және қалыптылығана байланысты. Бірақ та, объектінің кәсіби өрт қауіпсіздік жүйесін құру кезінде негізгі құраушы рөлді өрт хабарландырғыштар алады. Дәл солар өрттің пайда болу себебін жылдам әрі сенімлі анықтауға міндетті.
1.Осокин В.И, Поротов В.Н. Автоматизация измерений и контроля электрических и неэлектрических величин. 1987.328c.
2.Шоланов Қ.С, Жұмашева Ж.Т.Механизмдер мен манипуляторлар механикасы.Алматы: ҚазҰТУ, 2005ж.
3.Қ.С Шоланов. Кибернетические машины. Монография-Алматы 2008ж.
4.Мэклин Э. Д. Терморезисторы. М. 1983. 208 с.
5.Шашков А. Г. Терморезисторы и их применение. М. 1967. 320 с.
6.Зайцев Ю. В. Полупроводниковые резисторы. М. 1969. 48 с.
7.Шефтель И. Т. Терморезисторы. М. 1973. 416 с.
8.Зайцев Ю. В. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи. М. 1985. 120 с.
9.Гендин Г. С. Все о резисторах. Справочное издание. М. 2000. 192 с.
10.Дубровский В. В. Резисторы: справочник. М. 1991. 528 с.
11.Трофимов Н.А., Лаппо В.В. Измерение параметров теплофизических процессов в ядерной энергетике.- М.: Атомиздат, 1979.
12.Датчики теплофизических и механических параметров. Справочник, т.1, кн.1/ Под общ.ред. Коптева Ю.Н., под ред. Багдатьева Е.Е., Гориша А.В., Малкова Я.В.- М.: ИПЖР, 1998.
13.Виглеб Г. Датчики. М.: Мир, 1989.
14.Федотов Я.А. Основы физики полупроводниковых приборов. М.: Сов.радио, 1969.
15.Фогельсон И.Б. Транзисторные термодатчики. М.: Сов.радио, 1972.
16.Гордов А.Н., Жагулло О.М., Иванова А.Г. Основы температурных измерений. М.: Энергоатомиздат, 1992.
17.Шефтель И.Т. Терморезисторы. М.: Наука, 1973.
18.Орлова М.П. Низкотемпературная термометрия. М.: Изд.стандартов, 1975.
20.Зарубин Л.И., Немиш Ю.И. Полупроводниковая криогенная термометрия. Обзор в кн. Полупроводниковая техника и микроэлектроника. Киев: Наукова думка, 1974, вып.16.
21.Вайнберг В.В., Воробкало Ф.М., Зарубин Л.И. Полупроводниковый материал для термометров сопротивления на диапазон (14…300) К. Полупроводниковая техника и микроэлектроника, Киев, 1979, вып.30.
22.Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Кн.1, М.: Мир, 1984.
23.Велшек Я. Измерение низких температур электрическими методами. М.: Энергия, 1980.
24.Милнс А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. М.: Мир, 1977.
25.Соколова А.А., Смирнов Н.И., Ларионов И.Б. Высокочувствительные датчики температуры из кремния, легированного золотом. –В кн. Совершенствование средств и методики измерения температуры при стендовых испытаниях изделий. Тезисы отраслевого семинара. Загорск, 1978.
26.Silicon temperature sensors.- Electron.Appl.News, 1982, v.19, №2.
27.Raabe G. Silizium temperatur sensoren von –50 °C his 350 °C – NTG – Faahber, 1982, №79.
28.lntre –55 °C et 300 °C penser au copteur de temperature silizium composauts.- Techniques d`applications mesures – 15, №4, 1985.
29.Mallon I., Germantion D. Advances in high temperature solid pressure transducers – Adv. In Instrum., 1970, v.25, part 2.
30.Папков В.С., Цыбульников М.Б. Эпитаксиальные кремниевые слои на диэлектрических подложках и приборы на их основе. М.: Энергия, 1979.
31.Суханова Н.Н., Суханов В.И., Юровский А.Я. Полупроводниковые термопреобразователи с расширенным диапазоном рабочих температур. Датчики и системы, №7, 8, 1999.
32. Шоланов Қ.С, Жұмашева Ж.Т. Оқу әдістемелік кешен.Дипломдық жұмыс стандарты. Алматы: ҚазҰТУ, 2009ж.
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі қауымда адамдар өмірі мен материалдық құндылықтарды өрттен
сақтау шараларына, яғни объектілердің өрт ... ... ... ... аударылуда. Өйткені өртпен туындаған өмір үшін ... ... пен ... ... болған қауіптен ондаған есе жоғары.
Негізгі мақсат – адам ... ... ... ... ... ... тек жәбірленушінің ғана емес, сонымен
қатар бүкіл қоғамның өтеуіне тура ... ... да, ... ... өрт ... ... жүйесін орнатуды жолға қояды.
Автоматтандырылған өрт дабыл қаққыш жүйесі пайда болған өртті жылу
бөлу, түтін және т.б өрт ... ... ... тез және ... үшін ... құрастырылған. Өрт қауіпі анықталғаннан кейін орталық
станция ... ... ... ... ережесінде
көрсетілген шараларды ( вентиляциялық жүйесін өшіру, ... ... ... және ... ... өрт сөндіру жүйесін
қосу, лифттерді тоқтату, есіктерді құлыптау және т.б. ) ... ... ... ішіндегі адамдарға және өрт бөліміне немесе объектінің жанама
өрт күзетіне өртті пайда болу ... ... және ... ... азайтуға мүмкіндік береді.
Өрт дабыл қаққыш жүйесінің мақсаты оның жалпы құрылымын, яғни оның әр
түрлі қызмет атқаратын үш құрамын анықтайды:
- ... ... ... өрт ... ... ... қағидалары мен түрлі ақпаратты өңдеу мен алмасу тәсілдері
арқылы жүзеге асырылады;
- хабарландырғыштан түскен ... ... мен ... ... ... ... және ... пультімен орындалады;
- өрттің туындау себебін жою үшін ұжымды және өрт бөлімін хабарлау
қабылданған ереже бойынша шаралар ... ... ... өрт ... ... және жанама өрт күзет постының жылдам
тура әрекеттерімен орындалады.
Үш ... ... ... байланысқан және жалпы өрт дабыл
қаққыш жүйесінің тиімді ... ... ... ... ... ... байланысты. Бірақ та, объектінің кәсіби өрт ... құру ... ... ... ... өрт хабарландырғыштар алады. Дәл
солар өрттің пайда болу ... ... әрі ... ... ... ... БӨЛІМ
1.1 Қайта қосу мүмкіндіктер жіктемесі
Автоматтандырылған өрт хабарландырғыштар іске ... ... ... ... байланысты келесі түрлерге бөлінеді.
Қайта қосу мүмкіндігі бар қайтарылатын хабарландырғыштар – егер ... ... ... ... онда өрт қауіпі жағдайынан ешқандай
түйіндерді ауыстыруды қажет ... ... ... келе ... Олар ... ... бөлінеді:
-автоматтандырылған қайта қосылатын хабарландырылғыштар – ... ... өз ... ... жағдайына ауыса алатын
хабарландырғыштар;
-қашықтықтағы қайта қосылатын хабарландырылғыштар – ... ... ... ... ... көше ... ... көмегімен қосылатын хабарландырғыштар – хабарландырғыш өзіне
адам көмегі арқылы ғана ... ... ... ... ... ... – іске ... кейін
кейбір элементтері ауыстырылғаннан кейін ғана ... ... ... қосу ... жоқ ... ... ... кейін бақылау ... ... ... ... ... ... қарай жіктемесі
Сигналдарды жіберу түріне ... ... ... ... түрлерге бөлінеді:
Екірежимді хабарландырғыштар өрт қаупі болса да, ... да бір ... ... ... өрт ... мен ... да ... жағдайларда
бірқалыпты тыныштық жағдайына бір жақты шектеулі (екіден көп) сигнал түрін
жібереді;
Аналогты ... ... өрт ... ауқым
көлемі туралы сигналдар беруге арналған немес өрт қаупінің тікелей сигналы
болмайтын аналогты-сандық сигнал;
1.3 Жылулық өрт ... ... ... өрт ... ... ... ... жылулық
өрт хабарландырғышты құрастырушылардың бірі Фрэнсис Роббинс Аптон және
Фернандо Диббл 1890 жылдың 23 қыркүйегінде АҚШ ... (№ 436961) ... ... электрлік батареялар, қоңырау куполы, ажыратылған
шыншырлы магниттер мен термостатикалық ... ... ... ... ... ... ... Жылу көлемінің ең жоғарғы артуы
бекітілгеннен кейін батарея мен ... ... ... ... ... ... ... куполын ұрып ғимараттағы адамдарды ескертеді.
Қолданылуы:
Жылулық өрт хабарландырғыш ХІХ ... ... ... ... ... шайбадмен қосылатын екі a және b сымнан ... ... ... ... және ... ... ... жабылатын
d капсулды құбырша орналастырылған. Температура жоғарылағаннан сайын воск
балқиды, сынап құрылғыға ... да, екі сым ... ... ... бұл ... ... ... алып келеді.
Егер өрт басталу кезінде қажетті мөлшерде жылу бөлінетін ... ... ... ... ... ... Немес басқа да хабарландырғыштарды пайдалану мүмкін болмаса
қолданылуы мүмкін. ... ... ... ... салынған.
Жоғарғылау температура аймағы төбеден 10 мен 23 см ... ... да, осы ... ... ... сезімтал
элементін орналастыру жөн. Өрт пайда болу себебі мен ... алты ... ... жылулық хабарландырғыш өрт кезінде жылу бөлінетін
жағдайда 420 кВт іске ... ал 10 метр ... – 1,46 ... ... аумақта өрт қаупінің белгілеріне әсер ... ... ... ... – бұл ... бойында
дискретті орналасқан нүктелі сенсорлар жиынтығы ... ... ... ... ... ... ... орнату қадамы
белгілі бұйымның техникалық құжатында көрестілетін нормативті құжаттар мен
техникалық ... ... ... ... бірінен құрамы бойынша ажыратылатын сызықтық
жылулық өрт хабарландырғыштардың бірнеше түрі ... ...... ... ... ... коэффициенті бар сыммен қапталған зат пайдаланылатын
сызықтық жылулық өрт ... ... ... түрі ... ... ... топтамада ғана жұмыс істейді. Термокабелдің кез
келген аймағына температурасының әсер етуі әсір ету нүктесінде қарсылығы
өзгереді. Басқару ... ... ... іске ... шегін бекітуге
болады;
Механикалық – аталған хабарландырғыштың температура ... ... ... ... ... ... мен электронды басқару
блогына ... ... ... ... ... кез ... ... әсер етуі маңызы электронды блогымен тіркелетін
газдың ішкі ... ... ... ... жылулық өрт хабарландырғыш
түрі көп пайдалануға арналған. Сенсордың металдық трубканың жұмыс ... 300 ... ... ... шегі бар:
Электромеханикалық - аталған хабарландырғыштың температура сенсорының
орнына екі ... ... ... ... ... ... сызықтық жылулық өрт хабарландырғыш. Температура
әсерінен термосезімтал ... ... бұл екі ... ... ... Түтін хабарландырғыш
Түтін хабарландырғыштар – жұту мен ... шашу ... ... ... ... ... спектрларға әсер
ететін жанатын өнімдерге іске ... ... ... ... аспирациондық және дербес болуы мүмкін. ... ... ... ... болып табылады.
Қолданылуы:
Түтін хабарландырғышты іске қосатын белгі – түтін. Әкімшілік –
тұрмыстық ... өрт ... ... жүйесінде тек түтін
хабарландырғыштар ғана қолданылуы керек. Әкімшілік – тұрмыстық ... ... ... ... ... салынады. Ғимаратты
қорғайтын хабарландырғыштар саны ғимарат ауданы, хабарландырғыш ... ... ... ... (өрт ... түтінді жою, құрылғларды құлптау)
жүйенің болуына байланысты.
70% дейінгі өрттер ... ... ... қол ... ... ... өрт туындау шағын себепетеріне тиесілі. Жанатын
өнімдер ерекшелігімен және бірнеше сағат ... ... ... өрт ... ... ... ... целлюлоз бар материалдарға тән. Мұндай өрт
пайда болу себебін ... ең ... жолы ... ... ... ... Бұл ... және газды хабарландырғыштар жасауға
мүмкіндік ... ... ... ... ... ... түрлі түстегі түтіндерге түрлі әсер етеді. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... ақпараттарды ұсынады. Түтін хабарландырғыштар реакциясы туралы
ақпарат өзіне қара түтінге емес , тек сұр ... ... ... ( ... ... Нақты мағынаның орнына жиі сезімталдық
диапозоны көрсетіледі.
1.5 Нүктелік хабарландырғыш
Негізгі ... ... ... ... ... ... өрт хабарландырғыш ( қызыл жарықтық диод үзіліссіз
жанып тұр )
Түтін хабарландырғыштар ғимаратта жөндеу жүргізу ... шаң ... ... ... ... ... ... өрт факторларына әсер
етеді. Нүктелік ... ... іске ... ... ... сұр ... ... негізделеді. Өрттің бастапқы
стадияларында шоқтану кезінде ерекшеленетін, сұр ... ... әсер ... ... ... қара ... кері әсер етеді.
Хабарландырғыштардың кезеңдік қызмет көрсетуіне төрт байланысы бар
«розетка» деп аталатын, бөліне ... ... ... оған ... ... ... шлейфтен өшіруді бақылау үшін резеткіге
хабаландырғышты орнату кезінде түйісетін екі кері байланыстар болады.
1.5.1- сурет. Өрттік түтіндік нүктелік ... ... және ... ... ... ... 76-98 ... бойынша барлық нүктелік түтіндік оптикалық өрт
хабарландырғыштарда ИП ... ... ... жарықты диодты
сәулені ыдырату диффуздық эффектісі қолданылады. Жарықты диод, ол ... ... ... ... үшін ... ... ... пайда болу кезінде сәуленің жартысы олардан ... ... ... ... Оптопардың сыртқы жарығынан қорғану ... және ... қара ... ... ... камерада
орналасады.
Тәжірибелік зерттеулер түтіндік хабарландырғыштарды төбеден 0,3 ... ... ... ... ... ошағын анықтау уақыты 2..5
есе ұлғаятындығын көрсетті. Ал ... ... 1 м ... ... өрттің уақытын анықтау 10..15 есе ... ... ... рет ... ... ... хабарландырғыштар ойлап
табылған кезде, мамандандырылған элементтік база, стандартты жарықтыдиод
және фотодиодтар болмаған. ... ... ... хабарландырғышта
оптопар ретінде СГ24-1,2 сияқты шамның қызуы және ... ... ... Бұл ... хабарландырғышының төмен техникалық
мінездемесін және сыртқы әсер етуден ... ... ... ... 15 – 20 %/м кезінде іске асырудың ... 30 с, 27±0,5 ... ... ... 50 ... ... ... токы , масса 0,6 кг,фондық
сәулелендіру 500 лк-ге дейін, ауа ағынының ... 6 ... ... ... ... 2000...2006 жылдар кезеңіне ИДФ-М 629
хабарландырғыштар эксплуатацияланды.
ДИП-1 аралас ... ... ... ... ... және ... ... Үсіліссіз емес, ал
импулсьтік сәуле қолданылды: ұзақтығы 30 мкс, жиілік 300 Гц. ... үшін ... ... ... т.б. ... ... ... сәулесі уақытысында ғана ашылды. Бұл ИДФ-1М хабарландырғышқа
қарағанда, бөгеттерден қорғаныстың одан әрі ... ... ... хабарландырғыштың мінездемесін айтарлықтай жақсартты: оптикалық
тығыздық 10%/м кезінде инерттілік 5-ке ... ... т.б. 2 есе ... 2 есе ... фондық сәулелік шегі 20 есе ұлғайды, 10000 лк-ге
дейін, ауа ағынының жылдамдық шегі 10 ... ... ... ... режимінде
қызыл түсті ... ... ... ДИП-1 және ... дабылқаққышты жіберу үшін реле ... ... ... ... ... ... 40 мА артық және
дабылда 80 мА артық, қорек көзінің кернеуі кезінде 24±2,4 В, ... ... және ... көзі ... ... ... ... бас тартудың
шекті жұмыс істеуі 1,31·104  сағатты құрайды.
1.6 Cызықтық хабарландырғыш
Сызықтық – қабылдағыш ... мен ... ... ... екі
құрамды хабарландырғыш, ол қабылдағыш пен ... ... ... пайда болғанда іске асады.
Сызықтық түтінді өрт хабарландырғыш ... ... ... мен ... ... ортада электромагнитті ... ... ... ... ... ... Мұндай құрылғы түрі
екі блоктан тұрады, ...... ... ... ... ... – фотоқабылдағыш. Екі блок та тікелей ... ... ... ... ... ... хабарландырғыштардың ерекшелігі болып олардың
жөнделмейтін сигналын орталық қабылдау құрылғыға беру ... ... ... ... Осы ... үшін ... ... бір
уақытта қолдану тек ауыспалы белгі шлейфінде дұрыс деп есептелінеді.
Сызықты хабарландырғышты ... ... ... қосу ... ... құлыптауға алып келеді, ол өз кезінде НПБ75-ке қарсы келеді.
Тұрақты белгі ... тек бір ғана ... ... ... ... ... ... ДОП-1 деп аталған және жарық
көзі ретінде ... ... ... үшін ... Ал ... ... ... қолданды. Хабарландырғаш қажетті аралыққа
перпендикулярлі бағытталған жарық сәулесін ... ... ... мен сәулелендіру және жарықты ... үшін ... ... ... ... Қабылдап жіберетін блок пен шағылыстыру
арасындағы ... ... 2,5±0,1 ... ... ... Өрт ... ... датчигі
Өрттен зиян ұрыдан түскен зияннан көп болуы мүмкін, ал уақытылы
ескертілген дабылқаққыш бәр нәрсені ... ... ... ... ... датчигінің электрлік сызбасы
Өндіріс орындарында дабыл қағу үшін ... ... ... ... ... ... Бұл ... ерекшелігі
қорғалатын объектілер өртеніп болған соң ғана, қауіптілік сигналын береді.
Өрт сөндірушілер ... ... әсер ... ... сенімдірек,
бірақ олардың құны басқа датчиктерден қымбат.
Түтін ... ... ... бірі ... ... ... (микросызба элементтерінде DD1.1, DD1.2, С1, R1, ... ... ... ( DD1.3 және С2, R3), ... (VT1) және
сәуле шағылыстыру (HL1) ИК-импульстардан, сонымен қатар компаратор (DD2)
мен ... ... ... ... ... ... ... ИК-импульсы HL2 түскенде компаратор іске ... С4 ... ... ... ... ... 1 ... ішінде қорек көзі дейін конденсатор резистор R9 арқылы
қоректенеді және D1.4 ... іске ... Ол ... импульстарын тоқ
коммутаторына VT2өткізеді. HL3 жарықдиодының пайдалану міндетті ... ... оның ... ... ... ... басқаруға мүмкіндік
береді.
Датчик конструкциясында (2.1.2-сурет) жұмыс ... бар, оған ... ... әлсірейді, ал егер бірнеше импульс қатарынан өте
алмаса – датчик (сызбаның ... ... ... іске ... ... қосылу сызығында басқару сызбасын ерекшелейтін тоқ импульсі
пайда болады, ол (2.1.3- сурет).
 
2.1.3- сурет. Басқару сызбасы
Бір қорғалатын шлейфке бірнеше ... ... ... ... Басқару сызбасын - R14 резисторындағы транзисторлар VT3 және ... ... (HL4 ... ... ... ... ... түтін датчигі күзет режимінде 3 мА артық тоқ қажет етеді және
диапозонда жұмыс кезінде -40-ден +50 °С ... ... ... ... ... ... VT4) датчик орнына ... ... ... ... ... жерде бірнеше датчиктерді пайдаланғанда түтін
датчигіндегі индикатор номерімен толықтыруға болады. Генератор тазалығы ... ... ... ... үшін, ал тазалықтың ... ... жану ... оңай табу мүмкін болады. Сымдарды
бөлу процесін жеңілдету мен ... ... ... үшін ... ... ... жоғалады.
VT1 и VT2 транзисторлары КТ814-пен ауыстырыла алады. ИК-диоды көптеген
басқа түрлерге болады, бірақ R6 ... ... ... қажет болуы
мүмкін.
К10-17а, СЗ — К53- 18-16В, С6 - К50-6-16В типтерге конденсаторлар С1,
С2, С4, С5-де ... ... оңай ... ... орналасқан ғимараттарда сақтау, ал
ауа ағымы өтетін ғимараттарда, мысалға, вентиляциялық тесік қасында – бұл
жағдайда өртенудің бастапқы ... тез ... ... жөн.
Сызбаға басқа да пайдалану көздерін табуға болады, мысалға; күзет
дабылқаққыштың немесе автоматика жабдығының ... ... ... 521ca3 ... ... ... ... ... LM111 ... ... 3 мВ ... емес ... ток 100 нА артық емес ... ... ... 10 нА ... емес ... дифференцилды кернеу 30 В ... ... 200000 ... емес ... тогы 50 мА ... ... 200 нс кем емес ... көзі +5...+30 немесе ±3...±15 В ... ... |
| ... ... ... қиылысу детекторы ... ... ... ... ... түзеткіш ... ... ... (жоғарыдан көрініс): |
|+ IN – ... ... ...... ... ... - ... ... ... ... ... - ... ... кері ... ... – шығу ... – балансталған кіріс ...... |
| |
| |
| |
| |
| ... ... 521CA3 ... ... |
| |
| ... ... ... ... аймағы |
| ... ... ... ... мен ... арадағы ғимараттағы әрбір |
|қорғалатын нүкте арасындағы аралық: ... ... ... ... ... ... 7,5 м ... керек; ... ... ... ... ... 5,3 м ... керек. |
|Көрсетілген нүктелік ... ... ... ... |
|құрастыру ерікті формадағы ғимараттарға қолдануға арналған. Түтіндік және ... ... ... ... радиусына қарай шаршы торды ... ... ... ... ... |
| ... Өрт дабылқаққышының орналастырылуы ... ... ... ... кең ... жағдайда тәжірибеде |
|үнемдірек болып келетін, оның қадамы да қорғалатын ... ... ... ... ... ... ... (2.2.2-сурет). |
| |
| ... ... ... ... ... датчиктер |
|қолданылады. ... 2 м ... ... ... ... ... ... тек |
|дәліздің орталық түзуге жақын нүктелер ғана қарастырылады, осыған орай ... ... ... ... ал ... ... – 10,6 метр ... ... |
| ... Өрт ... ... ... ... детекторлары төбеге орнатылады, бұл олардың сезімтал элементтері |
|төбеден келесі арқашықтықтан ... ... ... ... - 600 мм ... ... үшін;  ... мм - 150 мм ... ... ... ... ... ... түрде қорғалатын аймақтың түріне байланысты және |
|ережелерге сай орындалуы тиіс. Мысалға,  түсіп тұратын ... ... ... ... ... қызуы тек төбеден кейінгі аралықтың |
|ғана температурасының жоғарылуын алып келеді, ал чердагы жоқ ғимараттардың|
|еркін аймақтарындың ... ... ... ... бір ... ... ... орнына арнайы кронштейндерді қолдану арқылы |
|түтіндік хабарландырғыштар орнатылады. ... ... ... өртті анықтамайды, ал ашық жалын кезең кезінде |
|температураның ... ... орын ... және ... эффекті |
|жоғалады, осыған орай төбе мен термосезімтал элементтер арасындағы ... ... ... ... мерзімін ұзартады. ... ... ... ... еңіс ... онда ... жобалауда |
|хабарландырғыштар арсындағы қашықтық әрбір еңіс бұрышының градусы үшін 1% |
|арттыруға болады., бірақ 25% ... ... ... ... ... ... ... датчиктер арақашықтығы сырғанақ еңісі төмен шыйратылым|
|таңдалады (2.2.4-сурет). |
| ... ... ... екіайналымды шатырда датчиктер ... ... мен еден ... ... ... ... аралық |
|еңісті жабынның мен сырғанақ бойымен міндетті қорғалу критериялары ... өрт ... ... сырғанақ бойымен орналастырылуы керек, |
|жабынның жоғары бөлігі мен төменгі бөлігі аралығы келесілерден ... ... |
|- 600 мм, егер ... ... ... қорғалатын болса;  |
|- 150 мм, егер ... ... ... ... ... ... талаптар орындалар жағдайда, ғимарат көлденең төбе жағдайындағыдай |
|қорғалады. |
| |
| ... ... ... ... өрт ... қақыш ... ... ... өрт ... ... ... |
|аймақтың үлкендігіне байланысты көлемнің жоғарғы бөлігінің 10% жуық ... 125 мм ... ... ... ... ... ... және |
|жылулық детекторлар түтін мен ысытылған газдар ағымы шығуы үшін әрбір ... ... ... ... 500мм кем ... ... керек. Егер |
|шектелген аймақ 1 м кем ені болса, онда ... ... ... ... |
|мүмкін емес және осы ... ... ... ... мүмкін болғанша жақын |
|орналастырылады. ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылады, егер біруақытта келесі талаптар орындалса: |
|- ... ... кез ... төбе ... 1m x 1m 40 % -дан көп ... |
|- кез ... қиылыста әрбір перфорацияның минималды көлемі 10mm кем ... |
|- ... ... ... ... ... ... көлемінен үш |
|еседен жоғары болмауы керек. ... ... ... ... ... ... төмен |
|орналастырылуы тиіс және егер ... ... ... қорғау керек |
|болса, онда қосымша датчиктер төбеден кейінгі аралықтың ... ... ... ... ... жеңіл міндеттелген вентиляция жүйесінің кіріс тесігінен 1м |
|аралығында орналастырылмауы керек. Вентиляциялық ... ... ... төбе арқылы түскетін жерде, перфорация әрбір датчиктің ... ... 600 ... ... экранмен жабылуы тиіс. ... 250 мм көп ... ... мен ... төбеде орналасқан|
|жарықтандырғыш арматура немесе басқа да бөлек құрылғылар түтін ағымына ... ... ... ... оның екі ... биіктігінен жоғары |
|болмауы керек. Ені 150 мм жоғары мен биіктігі төбеден 10 % жоғары ... ... ... ... жеке ... ретінде қарастырылуы керек ... |
| ... ... ... бөлек жеке қабырға ретінде қарастырылуы |
|Егер қорғалатын аймақ жоғары шегі төбеден 300 мм ... ... ... ... ... олар төбеге дейін көтерілетін бір |
|блйдағы қабырға деп ... ... ... орналасуы төменгі |
|жартылайсфераға дейін 500мм ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... түтіндік жатчиктердің орналасуы көлденең жобалауда қорғалатын ... кез ... ... ... ... ... ... нүктесіне|
|7,5 метрден аспауы керек, яғни ені 15 метр жол бақыланады. (2.2.8-сурет). |
| ... ... ... ... ... ... ... хабарландырғыштарды орнату барысында сәуле мен төбе ... 25 ... 600мм ... ... ... ету ... 600мм |
|жоғары ... ... ... ... ... ... кеңістігін |
|қорғау керек, ауа желдетілетін бостықта нүктелік ... ... ... ... ... 10% ... ... |
|бөлігінде немесе 125мм-ден бастап жабылудан орналасуы қажет, үлкен ... шыға ... ... ... ... ... 300 ... |
|шегңнде орналасқан жоғарғы шеті, ... ... төбе ... ені 150 ... және ... бойынша, төбенің биіктігінен 10 %-дан көп, біртегіс|
|қабырға ретінде ... ... ... ... датчиктер былайша, 3 м |
|оптикалық сәулеге қарағанда, ... 500 мм ... ... ... ... ... вентеляциялық каналдар сияқты, түтіннің ағыны үшін бөлгіште немесе |
|тосқауылда орналасуы қажет.  ... ... ... ... төбеге ие болса, онда жоғарыда көрсетілген 7,5 |
... ... ... градусы үшін 1%-ға артуы, 25 %-ға дейін максималды |
|артуы мүмкін(2.2.9-сурет). |
| ... ... ... төбе ... түтіндік сызықты датчиктер түтіннің жоғары көтеріліп бара жатқан ... ... ... үшін ... 600 ... көп ара ... |
|орналасса, онда ауданның ені, оптикалық сәуленің артуынан ... ... ... ең ... ... ... әрбір жақтан қорғалатын 12,5 % сияқты |
|бағалануы ... Егер ... ... ... ... шектерінде |
|адамдардың пайда болу ықтималдығы бар болса, онда ... ... кем ... еденнің деңгейінен 2,7 м жоғары орналасуы қажет . |
| |
| ... ... жылу ... орналасуы |
| ... жылу ... ... ... қажет, ара қашықтық кез келген |
|көлденең жобалауда ... ... ... дейін қорғалатын ғимараттың |
|нүктесінен 5,3 м, т.б. ... ... ені 10,6 метр ... ... ... қорғалатын аудан қиғаш төбеге ие болса, онда жоғарыда көрсетілген 5,3 ... ... ... қиғаштың градусы үшін максималды артуы 25 %-ға дейін 1% ... ... ... ... жылу ... ... ... отырып, сызықты |
|жылу хабарландырғыштарды орнату кезінде олардың сезімтал элементтерінен |
|төбеге дейін 25 мм-ден 150 мм-ге ... ... ара ... ... ... ... ... қайта құлау кезінде 150 мм-ден көп шатырдың жүзінен |
|кеңістікті қорғауға міндетті. Үлкен мағынадан шыға отырып, желдетілмейтін |
|бостықтарда ... ... ... ... ... ... 10% ... жабылудан 125 мм-ге дейін орналасуы қажет. Тосқауылдар немесе |
|стеллаждар, жоғарғы шеті ... 300 мм ... ... ... төбе ... 150 ... көп және тереңдігі бойынша, төбенің биіктігінен 10 %-ден |
|көп орналасқан бірыңғай қабырға ретінде ... ... ... жылу ... ... орналасуы тиіс, 3 м-ден көп емес оның ... 500 мм, ... ... ... ... газдар ағыны үшін, балок|
|және вентеляциялық коробкалар сияқты жақын орналасуы қажет. ... ... жылу ... ... ... ... ... кабельді |
|ғимараттарды қорғауға қолданылады, ол барынша өрттің шығуы мүмкін немесе |
|жанып кету ... бар ... ... ... тиіс, сол жерде немесе |
|сонымен жылу байланысқан жерде орналасуы тиіс. ... ... ... етілген биіктігі. ... ... ... өрт ... ... ... ... |
|рұқсат етілген биіктігі кесте 1 көрсетілген. |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ПИ ... ... ... м |
| |
| |
|L ... ... ... ... қорғау) ... ... ... (мүлікті қорғау) |
| ... по EN54-5 ... ... ... ... |
| ... класс ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... |
| ... ... |
| ... ... түтіндік ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| |
| ... Өрт сөндіру құрылысын жобалаудағы проблемалардың шешім жолы
Көмірқышқыл газы – тексерілген технология;
Көмірқышқыл газ (СО2) ... ... ... қорғау аймағына тез
және тиімді ене алатын ... ... және ... жоқ газ ... тығыздығы ауа тығыздығынан 50% жуық жоғары. СО2 сұйық күйде
жоғары ... ... ... СО2 көп уақыт аралығында тек өрттен
қорғау мақсатында ғана емес, ... ... ... ... да
қолданылып келді. Галогендердің қолданықа енгеннен кейін сөндіргіш агент
ретінде СО2 төмендегеніне қарамастан, ол сонда да ... ... ... ... ие. Бұл ... ... ... шектейтін басты
жағдайдар көрсетілген Монреал Хаттамасына қол ... ... одан ... ... ... СО2 ... ... өртті сөндіруді екі
негізгі механизм негізінде іске асырады. Біріншісі, ... ... ... ... және 21% -дейін оттегі көлемін төмендету негізінде жүхеге
асырады. Көп өрт ... ... ... ... ... ... ... емес. Екінші механизм жылуды суыту мен жұтып алуды көздейді.
Қоныстанған аймақта СО2 ... ... ... ... ... ... ... алу асфикцияға алып келуі мүмкін екенін ексерген
жөн. Қауіпсіздік шараларын сақтаған ... СО2 50 жыл ... ... архивтар, қауіптің электрлік көздері, ақпараттық
таратылымдардың ... мен ... ... ... ... қорғау
үшін пайдаланып келді. Кейбір елдерде қоныстанған ... ... ... газын автоматты бақылауды шектейді. Ал ... бұл ... ... мен жүйе ... қамтамасыз ететін
қажетті құралдармен жабдықталу ... ... ... ... ... ... ... арқасында LPG-нің өрттен қорғау ... ... ... және Африканың 40 жоғары мемлекетте сәтті
түрде қолданылуда.
LPG көмірқышқыл жүйесі толықтай LPG жасаған және ... ... ... ... клапанның 2 түрімен жабыдықталған. LPG 128
клапаны жүргізуші баллонға бекітіледі де, ... ... ... ... ... іске ... ... береді. LPG 110 клапаны
қосымша баллондарға бекітіледі және жүргізуші ... ... ... ... іске қосады.
Бұл клапандар қазіргі нарықта бар және де ... ... ... ала ... ... ... мен түсу ... жоғары
майысқыштығын қатамасыз етеді. Олардың конструкциясына ... ... іске ... ... ... элементтері қосылаған.
Сонымен қатар олар жүйені эксплуатацияға беру мен келесі техникалық қызмет
көрсету кездерінде стационарлы өрт ... ... ... кауіпті
элементтерін тексереді және ... ... бұл ... іске ... ... ... ... аумақты жоғалтуларды тексеру үшін LPG-
де СО2 толтырылған баллон зарядтарының жағдайын ... ... ... ... ... арнайы жүйесі бар. LPG СО2 компонентері
үшін VdS сертификаты мен VNIIPO ... ... газ (СО2) ... ... артықшылықтары:
-Қайта зарядтаудың төменгі құны
-қолданудығы жанама түрі
-көрінбейтін орттерге қолдану
-өртен кейін қоқыстын болмауы
-озон қабатына ешқандай әсері жоқ
-Электрөткізгіш ... ... ... ... сурет. Көмірқышқыл газ (СО2) толтырылған баллон.
1- қосу, өшіру құрылғысы; 2- манометр; 3- электромагнит; 4- баллон.
Техникалық сипаттамасы:
- Жұмыс қысымы – 6,0 ... ... ...... 50 С ... ... өрт ... зиянды заттар ортасы – ГОСТ 12.1.007-76
бойынша қауіптіліктің 4 деңгейі
- Техникалық шарт бойынша қысым тығыздығы – 7,5 ... ... ... көмірқышқыл газ (СО2) өрт ... ... 2- ... 3- ... қосу ... ... ... 5- жоғары қысым етегі; 6- тензодатчик; 7- индикатор;
8- қосу, өшіру құрылғысының модулі; 9- штатив; 10- СО2.
2.5 СО2  көміртегінің екі ... өрт ... ... тиімділігі;
- көлемді өрт сөндіруге қолданылғандай, локальді көлемі бойынша өрт
сөндіруге де қолданылады;
- ... ... ... ... және банктердің
қоймаларында) және үлкен фондқоймалар, архивтер және кітапханалар қоры үшін
қолданылады;
-  жақсы диэлектрлік қасиетіне ие, 10000 ... ... ... ... ... адамдар алдын ала эвакуирленген ғимаратта өрт сөндіру үшін ... ... ... ГОТВ ... ... ... қалдық концентрациясы 12 % құрайды, ... ... ... ... ... газ ауадан, дәмсіз,түссіз және иіссіз ауырырақ болып келеді;
-   шығу ... 60 ... ;
- ГОТВ ... ... құрылымын талап етеді;
- қысып шығарғыш газды талап етпейді;
- газды өрт сөндіргіш заттың төмен құны және ҚР кез ... ... ... ... ... газды өрт сөндіргіш заттардың
бірі.  Химикалық көміртегінің ... ... ... ... ... ... химикалық инертті зат болып табылады.
Көміртегі диоксиді  өрт сөндірудің негізгі механизмі араластыру болып
табылатын ГОТВ инертті классына жатады.Сондықтан көміртегінің ... ... өрт ... ... ... ... де, ... диоксиді жанып кеткен модульдер ... ... ... ГОТВ – ... ерекшеленеді. Сұйықтық газдан
тығыздау, сондықтан көміртегі диоксиді үшін толтыру коэффициенті қысылған
азот және ... ГОТВ – ... ... ... ... ... сөндіру
жүйесінде баллондарды елеулі үнемдеуіне әкеледі.
Эксплуатация кезінде қосымша қауіптілікті тудыратын көміртегі диоксиді
бар ... ... ... бар ... қысым үш ... ... ... коррозиясын тудырмайды, көп
материалдармен жоғары температура кезінде де әсер етпейді. Оны ... ... ... ... бар ... ... үшін ғана ... болады.
Атмосферада көмірқышқыл газының концентрациясы 0,04 % ... газы ... ... ... да аса ... жиілігі және тереңдеуі оның концентрация кезінде ауада 2—3 %
тең екендігі байқалады.
Көмірқышқыл газы көп ... ... әсер және ... ... оның ауада концентрациясы 4—5 % құраса, көмірқышқыл газымен улану
( жөтел, бас ауру, ... ... ... ... артериалды қысым)
белгілері пайда болады.
Көмірқышқыл газы концентрациясы 10% кезінде, есінен тану және ... ... ... ... ... ... Модульді жүйе
қорғалатын қауіпсіздік қайнар көзі қасында орналасқан бөлек баллондарды
көрсетеді.
Орталықтандырылған жүйе – ол ... ... ... ... қорғау үшін LPG  таратқыш құрылымымен жабдықталған болуы мүмкін.
 LPG өрт сөндіру жүйесінде қолданылатын LPG кепілдік сапасының ... ... ... ... ... етеді.
2.5.1-кесте
СО2 көміртегінің екіоксидті физико-химикалық қасиеті: 
|Химиялық атауы ... ... газ ... ... | CO2 ... ... |44.01 ... сұйықтық тығыздығы |777 ... ... ... |31,0°C ... ... |73,82 ... қысым |5,88 ... ... ... |57,2 ... кезіндегі максималды |0,72 ... кг/л | ... ... ... |36,5 % ... | ... Өрт даму ... ... ... ... ... ерекшелігіне байланысты (адамдардың болуы, ... ... оның ... ... бір ... ... нұсқа үшін өрт
даму кезіндегі шекті уақыт есепетелінеді:
- адамдардың уақытылы эвакуациялануын қамтамасыз ету;
- ... ... ... ... ... ... шекарасынан өрттің жайылуын алдын алу.
1. Адамдардың уақытылы эвакуациялануын қамтамасыз ету үшін өрт даму
кезінде шекті ... ... ГОСТ 12.1.004 ... ... қауіпті факторының (ӨҚФ) жылдам таралуына алып келетін ... ... ... ... ӨҚФ ... ... ... мен материалдар
түріне және жану ауданына, бұл өз кезегінде материалдардың құрылымына және
олардың орнатуы мен қозғалуына ... ... ... ... ... ... іске асуы мүмкін өрттің даму сызбасының
түрін таңдайды. Әр сызбаға A, n, B, z кешенін есептейді.
3. Әрбір есептеу сызбасы ... ... ... ... ол ... ... ... формасына, жанатын заттар мен материалдарға
байланысты және келесі түрде ... S ... ... оңай тұталатын және жанатын сұйықтықтар үшін:
- сұйықтықтың анықталған жану жылдамдығы кезінде:
A=ψ∙S, ... ... ψ – ... ... ... ... жанатын материалдар мен өрт ауданының жанудың салыстырмалы ... ... ... кг·с-n;
n - уақыт аралығындағы жанған материалдар массасының өзгеруін
ескеретін есеп параметрі (дәреже ... ... ... жылдамдықтағы сұйықтықтың жануы:
A=0,67∙ψ∙S∙√τст, n =1  
(2.6.2)
A=0,67∙7,8∙36√100 =18,81                                         
онда  τст - сұйықтықтың жануының стационарлық режимінің анықталған уақыты.
τст мәні сұйықтықтың қайнау температурасына ... °С ... - 180 ... 150 °С ... - 240 ... °С ... - 360 ... жанатын материалдың тегіс жағылған горизонталды ... ... ... ... жанатын материалдың бетінде оттың сызықтық таралу жылдамдығы;
в) оттың таралуынан ... бір беті екі ... ... ... тігінен немесе көлденең бетінен жану (мысалға, оттың бүкіл биіктігі
бойымен жануынан перденің тігінен жануының тігінен ... ψ υЛ b, n = ... ... оттың перпендикулярлы бағытта қозғалатын жану зонасының көлемі;
г) ... ... ... ... ... ... жалғызды
декорациялардың жануы, материалдың ... ... ... ... және ... бетінің материалдарының төменнен жануы):
A=0,667ψ υГ υВ , n = 3   
(2.6.5)
A=0,667∙7,8∙13∙5=338,168                    
Онда υГ – оттың таралуының көлденең жылдамдығының орташа ... ... ... ... жылдамдығының орташа мәні;
д) цилиндр тәріздес жанудың сырты (тесікпен орналасқан паркеттің
декорациясы мен маталардың жануы):
A=2,09ψ ... ... ... ... ... үшін қорғалатын объектінің геометриялық
сипаттамасын анықтау. Оған оның геометриялық көлемі, берілген биіктігі мен
әрбір ... ... ... ... ... ... ... көлемі мен конфигурациясы негізінде геометриялық көлем
анықталады. Берілген биіктікті геометриялық көлемнің ... ... ... қатынасы деп есептелінеді. h жұмыс аймағының биіктіг
келесі формуламен есептелінеді:
h=hотм+1,7-0,5δ 
(2.6.7)
h=2,5+1,7-0,5∙0=4,2 
                                                          
Онда  hотм - ғимарат еденінен ... ... ... ... ... 0 ол ... ... онда δ – еденнің биіктігінің әртүрлілігі; 
В и z кешенінің мәнін анықтау.
B=
(2.6.8)
B=
  z=, h ≤ ... ... ... жану ... және ғимараттың еркін ауданына
байланысты өлшемді кешен, кг;
z - биіктіктегі ... ... емес ... ... ... ... ... ауданы, м3;
Q – жынудың төменгі жылуы, МДж·кг-1;
h –жұмыс аймағының биіктігі, м;
H - объектінің ... ... жылу ... ... ;
η – жанудың толықтық коэффициенті.
Cp - газдың салыстырмалы изобаралық жылусыйымдылығы, МДж·кг-1.
5. ӨҚФ-нің дамуы
Әрбір жоғарыда көрсетілген есептік сызбаға реттілік ... ... ... Адам ... ... ... ... ӨҚФ-нің шекті мәніне
жету жағдайына байланысты шекті өрттің жалғасу уақыты анықталады:
а) жоғарылаған ... ln[1]) ... ... ... ... ... температурасы;
б) көріну жағдайы жоғалғанға дейін:
  ... ... ... ... ... заттардың шағылысуы (альбедо);
E – эвакуациялау жолдарының бастапқы жарығы, ... ... ... ... ... ... Нп·м2·кг-1;
lпр – түтінде көріну жағдайының шекті алыстығы, м.
α и Е мәніне арнайы ... ... 0,3 и 50 лк ... ... ... ... аз ... ... ...   - LQ ... ... шығыны, кг·кг-1 ;
г) жануда шекті әрбір газ құраушы уландырғыш өнімдерінің көлемі:
=(ln[1-])   
(2.6.13)
=ln[1-=4,464
                                                
Мұнда  X – ғимараттағы улы ... ... ... ... көлемі, кг·м-3 
(=0,11 кг·м-3;  =1,16 кг·м-3;  XHCS=23∙10-6 кг·м-3);
L – бір кг материал жанғанда улы газдардың салыстырмалы шығуы,
кг·кг1 .
Егер ... ... ... сан ... онда ӨҚФ ... ... есептер қарастырылатын ғимараттағы ӨҚФ біршама ... ... ... ... ... ... ... үшін
жүргізіледі.
Ол үшін өрттің даму қауіптілігі жоғары нұсқалар таңдалады, олар ... ... шегі ... =min{, ... ... ... ... ... кеткен материалдар көлемі:   
mj=Aj                                                       (2.6.15)
Таңдалған  j сызбасындағы әрбір mj мәні M ... ... ... ... массасымен салыстырылады.
mj>M мәні тең есептік сызбалар болашақта қарастырылмайды.
Қалған есептік сызбалардан өрттің ұзақтылығының шегі ... ... ... таңдалады:
mj=min{kp}             
          (2.6.16)
Алынған мәнkp өрт жағдайында адамдардың қауіпсіздігін ... ... ... ... мәні ... ... ... эвакуациялау үшін қажетті уақыт:
  ... ... 12.1.004 ... ... ... ... эвакуациялау
үшін қажетті уақытты анықтайды.
   мәні келесі иеңсіздікті қанағаттандыруы керек:
          
                                      (2.6.18)
8. Бастапқы кезеңге өрттің шекті уақыты:
ГОСТ 12.3.046-91 АУПТ ... ... ... кезеңінде іске асуы керек.
Ғимараттардағы өрттің минималды бастапқы кезеңдегі жалғасуы τнсп ГОСТ
12.1.004  сәйкес келесі ... ... ... өртқ ... g ... келесі формуламен есептеледі:
g= 
                                            (2.6.19)
мұнда  gi – жанатын және қиын жанатын материалдан ... өртқ ... gi мәні ... формуламен есептеледі:
gi=gm                                                    (2.6.20)
мұнда  gm жанатын және қиын жанатын материалдар көлемі I ... ... ... ... жану ... МДж·кг-1.
бастапқы өрттің жалғасуы анықталады:
а) көлемі  V≤3*103 м3
     ... ... ...  V>3∙103м3;
     ... ... ... ... ... ... ұзықтығы (2.4.1-
сурет) немесе (2.4.2-сурет) көрсетілген графиктегі ғимараттың көлеміне
байланысты анықталады;
2.4.1-сурет. Ғимараттардағы өрттің бастапқы ... ... ... ... ... ... және ... өрт зардап
көлеміне байланыстылығы:
| ... ... ... ... ... кг·м-2;3g=200 кг·м-2;
H=8м;1-g=60 кг·м-2;2-g=(140-160) кг·м-2;3-g=(210-250) кг·м-2;
H=4,8;g=(169-70) кг·м-2;
2.4.2-сурет. Ғимараттардағы өрттің бастапқы кезеңінің минималды ұзақтығының
ғимараттың көлеміне, ғимараттың биіктігіне және ... өрт ... ... м; 2-H=6 м; |
|3-H=12 м |
  ψср- ... ... ... өрт ... ... ... ... кг·м-2·с-1, келесі формуламен анықталады:
ψср=                              
               (2.6.23)
мұнда  ψi- i материалының ... ... ... өрт ... ... ... ... өрт зардаптарының орташа жану жылулығы, МДж·кг-1, келесі
формуламен ... ... ... сызықтық жылдамдығы, м·с-1.
ν өлшемінің орнына материалдардың өрт зардаптарының ... ... ... ... ... ... ... мәндері қосымша 2 келтірілген.
10. Өрттің бастапқы кезеңінің шекті ... ... ... минималды жалғасу ұзақтығына τнсп теңестірілуі мүмкін.
= τнсп           ... ... ... ... ... ... шекті уақытының аз мәні Кб алынуы мүмкін::     
=Kστнсп                                                           (2.6.
26)
13. Қорғалатын объект шекарасында өрттің таралуын тоқтату үшін шекті
уақытты негіздеу.
Кейбір ... ... ... ... ... таралуын
тоқтату мақсатында талаптарды тапсырыс беруші АУПТ-ні жобалауда негіздейді.
Әдетте бұл минималды отқа төтеп беру қабілетті
конструкцияның элементінің тұтастығын ... қалу үшін ... ... жалғасу ұзақтығы ГОСТ 12.1.004 және басқа да
нормативті құжаттарда көрсетілген.
2.7 АУПТ жылдам әсер етуді таңдау
Уақыт, онда ара ... ... ... ... ... өрт:
  ... өрт ... ... ... ... ... ОТВ өшіру үшін қолданылатын уландырғышты шектеу ... ... СНиП 21-01-97 ... ОТВ, ... ... ... объектіде өртті сөндіру кезінде нормативті өрт сөндіргіш
қосылымының көлемі үшін, өрт сөндіргіш зат әлі ... ... Сот ... Ф2 ... ФЗ ... жатқызылатын функционалды өрт
қауіптілігі қолданылуы қажет. Бұл ... ... ... ОТВ ... ... ... уақытының есебі жұмыс режиміне, өрттің
 пайда болу сәтінен бастап, келесі шарттар үшін ... ... ... ... ету үшін:
     ... ... ... үшін ... уақыт;
Кб – қауіпсіздік коэффициенті;
 - қаралатын өрттің қауіпті факторы (ӨҚФ) үшін өрттің ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін:
                                              (2.7.3)
онда  - АУПТ өрттің ... ... ... ететін іске
асыру уақыты;
 - жоспарланған шығынмен, одан өрттің таралуының бастапқы кезеңі
шегінде өрттің шекті жалғасуы.
Уақытты ... ... АУПТ ... ... АУПТ үшін – ... ... іске асуына дейінгі уақыт) автоматты өрт сигнализациясының (ТС
АПС) техникалық ... ... ... ... ... АУПТ ... іс-әрекеті (АУПТ қосуға басқару сигналын беруден
жұмыс режимін орнатудың ... ... ... АУП ... ... техникалық документация (ТД) бойынша анықталады.
Мәліметтердің жоқтығынан АУПТ жылдам іс-әрекет ориентирлік мағынасын
2.7.1- кестесінен алуға болады.
2.7.1- кесте
АУПТ ... ... ... типі ... ... іс-әрекеті  ,|
| |с ... су ... |0 ... ... |500 ... ... |200 ... дренчер |300 ... |5 ... |5 ... |5 |
4 ... ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
4.1Желдеткіш жүйелеріне қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары
 
1.Ауа жүретін жолдардағы от жалынын бөгейтін түтіктер ... ... өрт ... ... өрт дабыл қаққышының автоматты
қондырғысы бар желдету жүйесінің ... қою ... және өрт ... ... ... ... ... белгіленген уақытта
тексеріліп, жарамды жағдайда ... ... ... және ... ... пайдаланған кезде:
1) желдеткіш камерасының есігін ашық қалдыруға;
2) сорғыш каналдарды, тесіктерді және темір ... ... ауа ... газ жылу ... ... ауа ... ... жиналған шөгінділерді, шаңдарды және басқа да
жанғыш заттарды күйдіруге тыйым салынады.
3. Желдеткіш камералары, циклондар, сүзгіштер, ауа ... ... ... ... мен ... ұйым ... белгіленген
уақытта тазартылады.
4. Жарылыс және өрт ... бар ... үшін ұйым ... ... ... қауіпсіз әдістермен тазалаудың ... ... Өрт ... бар ... ... ... ... сүзгіші құрғақ, шаң ұстағыш және желдеткіштің (аспирация) басқа
да қондырғылары сөндірілген болса, ... ... ... рұқсат берілмейді.
6. Желдеткішке жанғыш шаңдардың, талшықтар мен басқа да ... ... алу үшін ... ... тас ... ал ... ... алу үшін магниттік сепараторлар орнатылуға тиіс.
7. Ауа жолдары мен пневматикалық көліктің құбырларындағы ... ... ... үнемі тазалап және өрт болған жағдайда оны
сөндіру үшін ... ... ... ... ... орнатылуы қажет.
8. Бақылау люктерінің арасы 15 м аспауы, ... ... ... қабырғалар мен жабындар арқылы өтетін құбырлар қасында ... ... мен ... ... ... ауаны
тазалауға арналған сүзгіштер жекеленген бөлмелерде орналастырылуы қажет.
10. ... ... ... ... ... ... айналымы кезінде
екі баспалдақты сүзгіштің көмегімен тартылуы қажет.
4.2 Өрт сөндіру және өрт ... ... ... ... ... өрт ... ... мен көшіруді басқаруды
қамтамасыз ету
 
1. Өрт сөндіру және автоматикалық өрт дабыл қаққыш қондырғыларына,
түтінге ... ... ... өрт ... ... ... ... басқаруға, жоспарлы-алдын алу және техникалық қызмет көрсету және
жөндеу ... ... ... ... дайындаушы-зауыттың
техникалық құжаттарын және жөндеу жұмыстарын жүргізу мерзімін есепке ала
отырып, ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу ... ... ... ... ... ... персоналы
орындайды.
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары бойынша жұмыстарды
орындау кезеңінде, ... ... ... ... ... ... ... ғимараттарды, құрылыстарды,
бөлмелерді, технологиялық жабдықтарды өрттерден қорғау ... ... ... ... бекет бөлмелерінде (өрт ... ... өрт ... ... (жүйелерінің) ақауы және өрт
туралы дабыл түскен кезде кезекші қызметкерлердің іс-әрекеттерінің тәртібі
ілінеді. Диспетчерлік бекет (өрт ... ... ... ... ... ... ... (3 данадан кем емес) қамтамасыз етілуі
қажет.
3. Өрт сөндіру ... ... ... ... ... ... және үнемі дайын болуы тиіс.
Қондырғыны норма мен ережеде көрсетілген жағдайлардан ... ... ... қолмен қосуға ауыстыруға жол берілмейді.
4. Өрт сөндіру қондырғыларының баллондары мен сыйымдылықтарын, өрт
сөндіргіш ... ... және ... есептік мөлшерінен 10 немесе одан
көп пайызға төмен болса, онда оларды зарядтау немесе қайта зарядтау қажет.
5. Спринклерлік ... ... ... ... ... бар ... суландыру картасын
өзгертпейтін және жылудың таралуына әсер етпейтін ... ... ... және ... ... ... ... мен
бекіткіштерді ауыстырып қоюға рұқсат етілмейді.
6. Өрт сөндіру станциясы өрт ... ... ... ... ... және іске ... сызбасымен қамтамасыз етілуі тиіс.
Басқарудың әр торабында қорғау орындары және қондырғы секциясындағы
суландырғыштардың саны мен түрі көрсетілген ... ... ... ... іске қосу сызбасына сәйкес нөмірленуі тиіс.
7. Өрт туралы хабарландыру жүйелері барлық ғимаратқа (құрылысқа)
немесе таңдамалы ... оның ... ... ... секциялар) бірдей
уақытта көшіру туралы хабарлау дабылын беру жоспарына сәйкес ... ... және ... дейінгі балалар мекемелерінде, сондай-ақ мектеп-
интернаттардың ұйықтау корпустарында тек қана ... ... ... ... ... оларды пайдалану нұсқауларында
көрсетіліп және осы жүйені іске қосу ... бар ... ... ... Өрт ... хабар беру үшін техникалық құралдарды ... ... ... ... ... өрт ... хабарлаудың тәртібін
анықтап, оған жауапты тұлғаны тағайындайды.
9. Хабарлағыштар (дауыс зорайтқыштар) дыбыс реттегішсіз ... ... ... ... ... қажет.
Хабарлау мәтінін жеткізу кезінде сенімділікті қамтамасыз ету және
көшіруді басқару үшін ішкі радиотрансляциялық желі мен ... бар ... ... ... ... ... Өрт ... іс-қимыл тәртібі
 
1. Әрбір азамат Өртті немесе оның жану ... ... ... температураның жоғарылауын т.б.) байқаған кезде:
- өрт туралы бірден телефон арқылы өртке ... ... ... ... ... ... өрт болған орынды, сондай-ақ өзінің аты-
жөнін хабарлауы қажет);
- адамдарды көшіру, ... ... және ... ... ... ... қолдануға тиіс.
2. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... және жауапты
тұлғалар, ұйым басшылары мен лауазымды тұлғалары өрт орнына келгенде:
- өрт ... өрт ... ... ... ... тұрған басшылар
мен объектілердің кезекші қызметін хабардар етуге;
- адамдар өміріне ... ... ... шұғыл түрде қолда бар күштер
мен құралдарды пайдалана отырып, ... ... ... өрте ... ... (өрт ... ... хабардар ету, өрт
сөндіру, түтінге қарсы қорғаныс) ... ... іске ... ... ... ... ... (өртке қарсы қорғаныстың
жүйесін қоспағанда) ... ... ... ... ... ... ... газды, су және ... ... ... және олармен жапсарлас ... ... ... ... тоқтатуға, ғимараттың түтіндеуі
мен өрттің таралуын болдырмауға себепші болатын басқа да ... ... өрт ... ... ... жоқ ... ... (егер бұған өндірістің ... ... ... ... ... қауіпті аймақ шегінен өрт сөндіруге қатыспайтын барлық жұмысшыларды
алыстатуға;
- өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт ... ... ... ... ... ... жалпы басшылық жүргізуге;
- өрт сөндіруге қатысушы жұмысшылардың өрт ... ... ... ... өрт ... ... ... құндылықтарды қорғау мен құтқаруды
ұйымдастыруға;
- өртке қарсы қызмет бөлімшелерін ... ... ... және өрт
орнына төте жолмен баруына көмектесуге тиіс.
- өрт сөндіру бөлімшелерінің жетекшілеріне ұйым басшысы (немесе ... ... ... ... және технологиялық ерекшеліктері,
іргелес құрылыстар мен ... ... және ... ... ... улы, радиоактивті заттардың, материалдардың, бұйымдардың ... ... мен саны ... және өртті жоюға себін тигізетін ... ... ... ... сондай-ақ өрттерді жою және олардың
алдын ... ... ... ... ... ... үшін ... мен
құралдарды жұмылдыруды ұйымдастырады.
- Объектіде болған әр өрт бойынша әкімшілік өрттің ... ... ... себеп болған жағдай туралы түсінік беруге және алдын алу ... ... ... Елді ... ... органдар және орман пайдаланушылар ... ... елді ... өрттердің құрылыстар мен ғимараттарға (өртке
қарсы қорғаныс жолақтарды қондыру, ... ... ... ... ... ... ... және т.б.) таралу мүмкіндігін
болдырмайтын іс-шаралар ... ... ... ... ... жерлерде шығатын өрттерді болдырмау іс-шараларын әзірлеп, орындау
қажет.
2) Ауылдық жерлерде жеке тұрғын үй есіктері немесе қақпаларында осы ... өрт ... ... міндетті екендігі көрсетілген кестелер
ілінеді.
3) Әрбір тұрғын үй құрылыстарында суы бар сыйымдылық (бөшке) орнатылады.
Құрылыста ... ... ... саты ... ал шатырда оның басына
дейін жететін саты ... ... ... елді ... блок-контейнерлік ғимараттардың, саяжайлық
және бағбандық ауылдардың аумақтарында өрт ... ... ... ... арналған дыбыстық дабыл қаққыш құралдары орнатылуы және өрт
сөндіру мақсатында су қоры болуға тиіс, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... қажет.
5) Тұрғын үй, өндірістік, мәдени-тұрмыстық және басқа да ... ... жер ... ... пайдалануына сәйкес рұқсат етілген өртке
қарсы ережелер мен нормативтердің талаптарын сақтауға тиіс.
6) Жазғы маусымның ... ... және ... ... ... ... ... алғанда билік атқарушы, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының ... ... елді ... кәсіпорындарда, саяжайлық
ауылдарда, бақшалық жерлерде от жағуды, белгілі учаскелерде өрт ... ... ... пеш ... ... ошақ пен көмірмен жанатын
қазандық қондырғыларына рұқсат берілмейді.
7) Көктемгі-жазғы өрт қауіпті кезеңде өрт сөндіру ... ... ... ... ... көмек ретінде елді мекендерде ... ... мен ... ... ... ... Елді мекендер және жеке орналасқан объектілер өртке қарсы қызметке
өрт туралы хабарлауға ... ... ... ... радиобайланыспен
қамтамасыз етілуге тиіс. «01» байланыс ... ... ... ... ауыстыруға рұқсат берілмейді.
4.5Адамдардың тұруына арналған ғимараттар
 
1) Тұрғын үй пәтерлерінде, жатақханалар бөлмелерінде жарылыс өрт қаупі
бар заттар мен ... ... және ... ... және ... ... ... сондай-ақ жобалау нормасына
сәйкес қайта құру жүргізілмейінше жалға берілмейді.
2) ... ... және ... ТТС және ЖС 10 ... ... ... рұқсат беріледі. ТТС және ЖС балкон мен ... ... ... ... ... газ ... қондырғыларын жанбайтын материалдардан
жасалған (желдетуге арналған тесігі бар) немесе қорғағыш қаптамасы, сондай-
ақ «Өрт қауіпті. Газ.» деген ... ... ... ... ... газ баллон орналасқан тікелей қондырғылары отқа
төзімділіктің ІІІ-ІІІа дәрежесінен төмен ... және ... ... ... ... және ... ... ұзақ уақытқа иесіз қалғанда электр
жүйелері ток ... ... және газ ... ... ... ... ... Қонақ үйлерге, мотельге, кемпингтер мен жатақханаларда қазақ ... ... өрт ... ... жадынама болуы қажет. Шетел
азаматтары тұрған кезде өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... келушілер өрт қауіпсіздігі ережелерімен таныс болуға
(қол қойылған ... ... ... үй ... мотельдерде, кемпингтерде және жатақханаларда
өрт болған жағдайда ... ... ... ... мен ... ... мен қозғалыс бағыты, өрт сөндіру құралдарын орналастыру орны
мен қажетті ... ... бар ... ... ... ... Адамдар тұратын ғимараттар ... ... ... ... ... қарттар үйлері мен мүгедектер үйлері,
балалар үйлері мен тұрғын үйлерден ... ... ... өрт
қаупін тудырмайтын жылудан қорғау изоляциялық құрылғысы, жанбайтын жылу
изоляциаланған ... жоқ ... жылу ... ... ... ... электр шәйнектерін, электр ... ... ... жол ... ... үйлердің тұрғын бөлмелерінде қоймалар, кеңселер орналастыруға
жол берілмейді.
10) Әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінде (оның ішінде мектеп-интернат,
мүгедектер мен қарттарға ... ... ... үйі) ... ... ... ... ұйымдастырылуы қажет. Кезекшіде үнемі
барлық көшіру ... ... ... ... ... ... тиіс.
Екіншісі кезекшінің бөлмесінде сақталады. Екі жинақтағы әрбір кілтте
құлпына сәйкес жазуы болуға ... ... ... телефон орнатылған бөлмеде отыруы және электрлік
қол шамы болуы ... ... ... және ... да көшіру жолдарында
кереует қоюға рұқсат етілмейді.
12) Жанғыш газдарды жағуға арналған қондырғыларды пайдалану ... газ ... ... ... газ ... пайдалануға;
б) газ арматурасының (темір шеген) бөлшектерін ұшқын ... ... ... ашық ... көздерінің (оның ішінде сіріңкелер, балауыздар, оттықтар)
көмегімен жалғастырудың саңылаусыздығын тексеруге;
г) толтырылған газ баллондарымен жөндеу жұмыстарын ... ... ... арналған ғимараттардың (қонақ үйлер, кемпингтер,
мотельдер, жатақханалар, мектеп-интернаттар, мүгедектер мен ... ... ... үйі және ... да ... ... көрсетуші
тұлғалары олардың тікелей жұмыс орындарында сақталуы тиіс демалу ... ... ... ... жеке ... қамтамасыз етіледі.
Бұдан басқа, жоғарыда айтылған 5 және одан да көп ... ... ... ... жабдықтарының жинағы немесе аспалы құтқару сатысы)
құралдармен (30 адамға бір ... ... ... ... ... ... құралдары өрт қауіпсіздігінің сілтеуіш белгілеріне ... алу ... бар ... ... ... Әрбір жеке құтқару
құрылғысына құрылғыны бекітуге арналған құралдармен ... ең ... ... ... ... ілінуі қажет.Дәнекерлеу және басқа да отпен
байланысты жұмыстарды жүргізу ... өрт ... ... ... ... Ашық отты ... байланысты дәнекерлеу және басқа да отты жұмыстар
осы бөлімнің талаптарына, сондай-ақ тиісті нормативтік ... ... ... ... ... ... және басқа да отты жұмыстар орны:
а) үнемі осы мақсат үшін ... ... ... ... және ашық ... ... отқа ... жұмыстар тікелей құрылып немесе қайта
жаңартылып жатқан ғимараттарда, тұрғын үйлерде және басқа ... ... ... ... ... құрылысты монтаждау
аумақтарында болуы мүмкін.
3) Отқа байланысты жұмыстардың 10 бекеттен көп ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
орталығында қарастырылуы тиіс.
4) 10 көп емес бекеттері бар дәнекерлеу шеберханаларының әрбір бекетіне
арналған жанғыш газбен және ... ... ... артық баллондары
болуы тиіс. Артық ... ... ... қалқандармен қоршалуы
немесе арнайы орында сақталуы ... ... ... жұмысы жүргізілетін орындардың едендері жанбайтын
материалдардан жасалған ... ... ... ... ... ... ... негізді ағаш едендерді орнатуға болады.
6) Дәнекерлеу және басқа да отты ... ... ... ... ... ... және өрт қауіпсіздік талаптары
бойынша сынақ тапсырып, өрт ... ... ... ... ... ... ... бойынша тапсырылған тұлғалар жіберіледі.
7) Арнайы шеберханалар мен ашық алаңдарда отты жұмыстардың тұрақты орны
кәсіпорындар (ұйым) басшыларының бұйрығымен анықталады.
8) Уақытша ... ... және ... да отты жұмыстардың тұрақты орны
нысанның өрт қауіпсіздігіне жауап ... ... ... ... ... отқа ... ... жүргізуге берілетін рұқсат қағазы
бойынша анықталады.
9) Отты жұмыстарды жазбаша рұқсатсыз ... ... ... орындарда
және құрылыс алаңдарында, тек Ережені жақсы білетін және өрт-техникалық
минимум бағдарламасын ... ... ... ... ... етіледі.
10) Отқа байланысты жұмыстарды уақытша жүргізуге рұқсат тек ... ... Бір ... ... бірнеше күнге немесе ауысымға
жалғасатын ... ... ... қайта рұқсат алу талап етілмейді.
Мұндай жағдайларда әрбір келесі жұмыс ауысымына, берілген жұмыс орнын
қайта тексергеннен кейін, ... ... ... ... ... ... ... жүргізілуіне уақытылы бақылау жүргізу
мақсатында осы ... ... ... ... әкімшілігінен объектінің
салалық өртке қарсы қызметіне, ал егер болмаған жағдайда ерікті өртке қарсы
құрылымға берілуі тиіс.
Отқа байланысты жұмыстарға кірісуге ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін жайлар алғашқы өрт сөндіру құралдарымен
жабдықталуы тиіс (от ... құмы бар ... ... суы бар шелек т.б.).
Объектілерде ішкі өртке қарсы су құбырларынан отты ... ... өрт ... ... өрт ... оқпанды жеңдер салынуы тиіс.
Отты жұмыстармен ... ... ... ... өрт ... ... ... тиіс.
12) Отты жұмыстарға жауап беруші тұлға жұмыс орнында өрт сөндіру
құралдарының болуын тексеруге ... ... ... ... ... үшін өртке, өрт жарылу қаупі бар
бөлмелерді пайдалануға рұқсат етілмейді.
14) Отпен жұмыс ... ... ... өрт пен ... сақтау үшін:
а) оларды өрт жарылу қаупі бар заттардан арылту;
б) жұмыс ... ... ... ... ... жүргізуге қатысы
бар коммуникациялардан басқа);
в) алдын ала жуу, тазалау, булау, желдету, жұту және ... ... ... ... жабдықтың ішкі құрылысын булағанда будың температурасы
жанғыш газдың тұтану температурасының 80% мөлшерінен ... ... ... ... ... ... ... газ тұтануынан төмен
температурада немесе электростатикалық тәртіпте жуу қажет.
17) Отпен жұмыс ... ... ... мен ... әдістері онда жарылыс қаупі бар булы-тозаңды қосылыстар мен ... ... ... тиіс.
18) Металлдардың қызған бөлшектері қосалқы бөлмелерге, көршілес
қабаттарға т.б. түсіп кетпеу ... ... ... технологиялық және
басқа да ... ... ... ... мен ... үй аралық қалқалардағы т.б. отқа жанбайтын материалдармен
жабылуы тиіс
19) Отпен жұмыс істейтін жерлердің ... ... ... ... мен ... ... ... Көрсетілген радиус аймағындағы құрылыстар, еден төсеніштері, қабырға
әрлері, ... ... ... мен ... - жанғыш
материалдардан жасалған -, асбест полотналардан және басқа да заттардан
ұшқын ... ... ... ... сумен бүркелуі тиіс.
21) От жұмысы жүргізіліп жатқан орынды ... ... ... ... соның ішінде тамбур-шлюздер есіктері нығыз жабылуы ... жыл ... ... ... жұмыс уақытының
ұзақтығына байланысты жұмыстың қауіптілігіне сәйкес ... ... ... ТТС және ЖС мен ЖГ жинақталу қаупі бар ... ... ... ... желдетілуі тиіс.
23) Дәнекерлеу және кесу жұмыстары жүргізілетін үйлер мен жайлардағы -
құрылыстарына отқа ... ... ... - ... ... ... ... тиіс. Қоршау материалының биіктігі 1,8 м ... ал ... мен еден ... ... 5 см ... болмауы тиіс. Жұмыс
кезінде қызған ... ұшып ... ... үшін ... ... мм ... тормен бітелуі тиіс.
24) Отқа байланысты жұмысты бастаудан алдын және ... ... ... пен ... аймақтағы бу, газ, ауа құрамы үнемі
бақылауда болуы қажет.
Егер де қауіпті ... пен ... ... ... ... ... ... құрамы төмендеп, жарылыс қаупі деңгейіне жуықтаған
жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... істеу жұмыстары жүргізіліп жатқан ... ... ... ... ... ашуға, өнімді түсіруге, артуға,
құйып ... ашық ... ... ... егер олар өрт ... жарылыс
болуына - газдану мен ... ... ... ... ... Жұмыс кезіндегі үзілісте жұмыс уақыты аяқталысымен дәнекерлеу
аппараты тоқ көзінен, ал шлангілер жанғыш сұйықтар мен ... ... ... қысым толық шығарылуы тиіс.
27) Жұмыс аяғында барлық аппараттар мен жабдықтар арнайы ... ... ... ... ... ... ... ақау болғанда жұмыс бастауға;
б) отқа жанғыш бояулармен сырланған ... мен ... ... ... ... ... ... жанғыш заттардың
дақтары болса;
г) дәнекерлеу кабиналарында киімді, ТТС және ЖС және өзге де ... ... ... ... оқушыларды, мамандығы жөнінде куәлігі мен ... ... жоқ ... ... ... ... сығылған, сұйытылған, қысылған газдары ... ... ... және улы ... толы ... ... қосулы аппараттармен
және коммуникациялармен жұмыс істеуге;
и) отпен байланысты жұмыстарды шатырдағы гидроизоляциялы, бунзоляциялы
қондырғылармен, жанғыш және ауыр ... ... ... ... мен ... ... (жанғыш заттар мен желімдерді, лактарды
т.б.) монтаждап, бір мезгілде істеуге;
к) электр дәнекерлеушімен және газ дәнекерлеушімен (газ ... ... ... сыйымдылық пен бөлмелердің ішінде жұмыс ... ... Үй ... жеңіл металл құрылыстардан, жанғыш және ауыр жанғыш
жылытқыштар толтырылған бөліктерде отпен байланысты жұмыстарға ... ... ... ... қабырғалары қалың
(сылақ, бетонды және ... ... және ... ... қойылатын
белдіктері бар, жанғыш материалдардан босатылған касералар мен ... ... ... ... және ... ғимараттарда түбегейлі жөндеу және жаңарту
жұмыстары кезінде отты жұмыстарды ұшқын мен ... ... ... ... жүргізу қажет.
32) Өндірістің тоқтаусыз жұмыс істейтін ... ... ... және отты ... жүргізгенде кәсіпорын әкімшілігі осы кезеңге
өрт қауіпсіздік ережесі талаптарын күшейту жоспарын жасауға міндетті.
33) Көптеген өрт қауіпті, отты ... ... ... ... істеген
кезде өрт бекеттерін тұрғызу қажет.
Биікте жұмыс істейтін жұмысшыларда электродты ... ... ... қораптар болуы тиіс.6 баллдан жоғары жел тұрғанда биікте
жұмыс істеуге жол ... Өрт ... ... ... жетекшісі немесе басқа қызметтік
тұлға отты жұмыстар аяқталған соң орнына 3-5 сағат ішінде ... ... ету ... Электрлік дәнекерлеу жұмыстары
 
1) Дәнекерлеу сымдары изоляциясыз немесе бүлінген изоляциялы, сондай-
ақ, стандартты емес қорғану аппаратын қолдануға рұқсат етілмейді.
2) ... ... ... ... ... немесе арнаулы
қысқыштармен жалғастыру қажет. Электр сымдарын дәнекер тұтқасына ... ... мыс ... (шайбалы) арқылы жалғастыру қажет.
3) Дәнекерлеу аппаратына, бөлу қолғапшасы өзге қондырғыларға, дәнекерлеу
орнына жалғанатын ... ... ... ... ... жағдайларда
жоғары температурадан, механикалық зақымданудан, химиялық әсерден ... ... ... ... ... оттегі жүретін түтіктерден
0,5м, ацетилен жүретін түтіктерден ... 1 м ... ... ... ... дәнекерлеу тоғына кері тасымалдаушы ретінде
болат немесе алюминий ... ... ... ... ... ... бұйымның өзі, егер көлденең кесіндісі сәйкес келсе қызмет ете
алады.
5) Кері тасымалдаушы ретінде пайдалынылатын заттар өзара ... т.б. ... Өрт және ... ... күшті жағдайларда, кері тасымалдаушы зат
ретінде, дәл ... ... тура ... ... ... ... изоляцияланған
кабельді пайдалану қажет.
7) Кері тасымалдаушы зат ретінде ішкі теміржолдарды, жермен жалғастыру
немесе бейтраптандыру тораптарын сондай-ақ үйлердің ... ... ... ... ... пайдалануға рұқсат етілмейді.
8) Ашық ауда орнатылған дәнекерлеу генераторлары мен трансформаторлары,
сондай-ақ оларға көмекші құралдар мен аппараттар ылғалға қарсы ... ... ... және жанбайтын материалдардан жасалған шатыр астында
орнатылуы тиіс.
9) Қолмен дәнекерлейтін ... ... ... ... ... мен нығыз қысып ... ... ... затпен қысқа
тұйықталмауды, қолдан түсе қалған жағдайда жабысып қалмауды қамтамасыз етуі
тиіс.
10) ... ... ... ... ұстағыш құрылымы берік
ұстағышпен және жылдам ... ... ... ... ... ... барысында уақытша үзіліс кезінде немесе олардың
металл заттардың үстіне түсуін болдырмау ... ... ... ... ... ... және жылу өткізбейтін материал болуы тиіс.
11) Дәнекерлеу кезінде қайталанатын ... ... ... ... тоқ ... ... ... тиіс.
Дәнекерлеу барысындағы электродтар қалдықтарын жұмыс орнындағы ... ... ... ... ... агрегаты жұмыс кезінде жермен жалғастырылуы тиіс.
Негізгі дәнекерлеу қондырғысынан басқа, ... ... ... ... тасымалдау сымын да жермен жалғастыру қажет.
13) Агрегат пен ... ... ... ... жұмыстан соң тазалап
тұру қажет. Техникалық күтім мен жоспарлы ... ... ... ... ... ... Атомды-суттекті дәнекерлеу қондырғыларында доғаны қоректендіру бөлек
транформатордан жүргізіледі. Доғаны тікелей бөлу қорабынан кез-келген
типтегі реттегіш ... ... жол ... Атомды-сутекті дәнекерлеуде ысытқышта тізбек үзіле қалған жағдайда
кернеуді ағытып тастаудың автоматты тетігі орнатылуы ... ... ... ... қараусыз тастауға болмайды.
17) Өрт жарылыс қауіпі бар аймақтарда ... ... ... ... тоқ көздерін пайдалану қажет немесе айнымалы тоқты
пайдаланғанда олардың құрылысында ... ... - ... пен
дәнекерленуші зат арасындағы кернеуді доғаның қайталана қозуы ... ... ... тоқ ... ... қажет;
б) П-II класындағы өртке қауіпті жағдайларды қиын тұстардағы шаң-тозаңды
кетіру үшін 1 м2 алаңға 1 л есебінен дайындалған ... ... ... ... және ... ... ... диаметрі 4 мм үлкен емес
электродтармен атқарылады. Бұл жағдайда қайталанылған тоқ ... ... ... 20 ... кем ... ... электр қондырғысын іске қосу алдында дәнекерлеу тұтқасында электрод
болмауына көз жеткізу қажет.
 
 
4.8 Газбен дәнекерлеу ... ... ... ... ... ... ... береді.
2) Жылжымалы ацетилен генераторларын ашық алаңдарда орнату қажет. Оларды
уақытша жақсы желдетілетін жайларда ... жол ... ... ... ... ... істейтін жерден 10 м қашықтықта,
сондай-ақ ауа сорушы компрессорлар мен желдеткіштерден 10 м ... ... ... ... ... ... «бөгде адамдарға кіруге
болмайды!», «Отқа қауіпті!», ... ... ... «От алып ... - ... аншлагтар ілінуі тиіс.
5) Жылжымалы генератордағы ... ... ... соңында
зиянсыздандырылады. Генератордан алынға әк балшығы осындай ... ... ... әк ... ... ... ... тасталады.
6) Әр балшығына арналған ашық шұңқырлар шарбақпен қоршалып қойылады, ал
жабық шұңқырлар ауа сору ... және ... ... Әк ... тасталған жерде радиусы 10 м аймақта темекі шегуге, от
жағуға рұқсат берілмейді. Ол ... ... ... ілінуі тиіс.
8) Аппарат ниппельдерінен газ тасымалдайтын шлангілер ысытқыштарға,
кескіштерге, редукторларға сенімді түрде жалғанып, қамытпен ... ... ... ... сыммен байлануы тиіс.
Су ысырмалары никкельдеріне шлангілер тығыз кигізілгенімен қамытпен
бекітілмейді.
9) Кальций карбиді құрғақ желдетілетін жайларда ... ... ... мен су ... ... жерлерде сақтауға ... ... ... ... ... тігінен
үш қабат етіп жинайды, ал механикасы жоқ ... ... ... және ... екі ... ... ... рұқсат берілмейді.
Барабандар қатарының аралығына қалыңдығы 40-50 м тақтай төселеді.Қатарларға
жиналған кальций карбиді ... ... жолы 1,5 м кем ... ... ... ... бар жайларда, егер кальций карбидін сақтайтын
орын болмаса, 200 кг дейінгі кальций карбидін сақтауға болады. Бұл жағдайда
тек бір ... ғана ... ... ... ... ... бар ... су тиюден сақтау қажет.
12) Кальций карбидін сақтайтын, ашатын орындарда темекі шегуге, ашық
отты пайдалануға, ұшқын ... ... ... болмайды.
13) Газы бар баллондарды сақтау мен тасымалдау барысында оларға бұрамалы
қалпақтар кигізіледі. Баллондарды тасымалдау ... олар ... ... ... орнына баллондар арнайы арба, зембіл, шанамен
жеткізіледі.
14) Газ толтырылған баллондарды сақтау кезінде «қысыммен жұмыс істейтін
ыдыстарды ... ... және ... ... ... ... бар баллондар сақталу, тасымалдау және жұмыс ... күн ... де жылу ... ... ... ... орнатылған, сақтауға қойылған баллондар жылу аспаптары
мен пештерден кемінде 10 м, ал ашық от ... ... 5 м ... ... ... ... (топты) баллондар ысытқыштан кемінде 10 метр,
ал оттегі немесе ЖГ бар жеке баллондардан кемінде 5 метр қашық болуы қажет.
Бір ғимараттың ... ... ЖГ ... ... ... бояулар
мен майларды сақтауға рұқсат етілмейді.
16) Дәнекерлеу шеберханасында бесеуден көп емес оттегі және ... ... ... болуы керек.
17) Бос оттегі ЖГ баллондарымен жұмыс істеген кездегі сақтық шаралары
толы баллондармен жұмыс істегендей болуы қажет.
18) Газбен ... және ... кесу ... ... ... ацетилен генраторларын, құбырларды, бұрамаларды,
редукторларды және өзге де ... ... ... ... ... затпен жылытуға;
б) оттегі баллондарын, редукторларды және өзге де ... ... ... ... май ... май ... ... жол берілмейді;
в) бір су ысырмасынан (затвор) шығатын түтікпен екі дәнекершінің жұмыс
істеуіне;
г) өте ірі кальций карбидін генераторға ... салу үшін ... ... сымды пайдалануға, сондай-ақ карбид ұнтағымен жұмыс істеуге;
д) кальций карбидін су болған себетке немесе газ жинағышта су бар ... ... ... ... ... бар ... ... себетін
салуға;
ж) ЖС арналған шлангіні оттегімен үрлегуге, ... ... ... ЖС ... ... ... кезінде олардың шлангілерін өзара
ауыстыруға;
з) ұзындығы 30 м ... ал ... ... 40 м ... ... істеуге;
и) газ жүретін шлангілерді бұрауға, сындыруға, қысуға;
к) газ жинағышында ацетилен бар кезде генераторды тасымалдауға;
қ) ацетилен генераторының газ қысымын ... ... ... үшін кальций карбиді ... ... ... ... ... ... карбиді бар барабанды мыс аспаппен ашуға, сондай-ақ ацентилен
аппаратын дәнекерлеу үшін мысты пайдалануға, әсіресе оның ... ... ... жол ... қол өрт сөндіргіштерімен жабдықтау бойынша ұсыныстар
 
|Бөлменің |Шекті ... ... ... ... |
|санаты |қорға- |классы|лығы ... ... ... өрт |
| ... | |100 л. ... |100 л. ... |
| ... | |ауа- ... ... |гіштер |
| ... | ... |100 л |өрт ... |
| |м. | |өрт ... ... ... Л |
| | | ... ... ... | |
| | | ... |рілген | | |
| | | | |өрт | | |
| | | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | | | | |25 |80 ... |500 |А |1++ |1++ |1++ |- |3+ 3+ 3+ ... | |В |2+ |1++ |1++   |- |- ... мен | |С |- |1+ |1++ |- |1++ ... | |D |- |- |1++ |- | ... | |(E) |- |1+ |1+ |2+ | ... |800 |А |1++ |1++ |1++ |4+ |2+ ... | |В |2+ |1++ |1++   |- |3+ ... мен | |С |- |1+ |1++ |- |3+ ... | |D |- |- |1++ |- |- ... | |(E) |- |- |1+ |1++ |1+ ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... өрттерді сөндіру үшін ұнтақты өрт ... ... ... ... ... үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С және (Е)
класстары үшін - ВС(Е) және ... және Д ... үшін - ...... қамтамасыз етуге ұсынылатын өрт сөндіргіштер
белгіленген,«+» - белгісімен ұсынылатындар және тиісті ... ... ... ... ... ... өрт ... белгіленген;«-» -
белгісімен аталған объектілерді ... жол ... ... және ... ... сақтау бойынша өрт
қауіпсіздігi талаптары (12.1.004-91 МЕМСТ ұстанымдар)
 
4.9 Жалпы ... ... ... мен ... ... үшін ... ... бар барлық кәсіпорындарға қатысты.
2. Талаптар арнайы ереже бойынша сақталып, тасымалдануға тиісті ... ... ... мен ... ... ... мен материалдарды сақтау кезінде өрт қауіпсізден ... ... осы ... ... ... Заттар мен материалдарды бірге сақтау мүмкіндігі өрт қауіптілігінің,
улылығының, химиялық белсенділіктің, ... өрт ... ... сандық есеп көрсеткішінің негізінде анықталады.
5. 4-тармақта санамаланған қасиеттердің үйлесуіне байланысты заттар мен
материалдар сақтау кезінде бір-бірімен үйлесімді ... ... ... ... мен ... бірге сақтау кезінде (ыдыстарының немесе
орамаларының қорғаныс қасиеттерін есепке алмағанда):
- егер ... ... жеке ... мен ... ... ... болса;
- өртті сөндіру кезінде қосымша қиындықтарды тудыратын болса,
- өрт ... ... ... ... болса (тиісті санмен
алынған кейбір заттар мен материалдардың өртімен ... ... ... ... түзе ... ... ... әрекет ету реакциясына
түсетін болса, үйлесімсіз деп табылады.
7. Өрт ... ... ... факторларын күшейту, мекен ететін ортаны
улау (ауа, су, жер-топырақ, флор, ... ... ... ... қауіпті жағдайлар кезіндегідей өрттер кезінде де ... ... ... өңеш ... ... әсер ... тікелей байланыс жасау
немесе алшақтан араласуында заттар мен материалдар ... ... ... ... ... қауіпті;
- аса қауіпті.
8. Өрт жағдайында қауіпті ... улы, ащы) ... ... ... ... өзге ... ... немесе өрт қаупі бар, улы,
ащы, экзотермиялық қоспалар түзбейтін, ... ... ... мен материалдар қауіпсіз заттар қатарына жатады.
Қауіпсіз заттар мен материалдарды түрлі типтегі бөлмелерде немесе ашық
алаңшаларда сақтау қажет ... ол ... ... ... қарсы
келмесе).
9. Қауіпсіздерге жатпайтын және МЕМСТ 19433-88 ... ... және ... талаптарына кірмейтін жанғыш және күрделі жанғыш
заттар мен материалдар қауіптілігі аз заттар қатарына жатады.
Қауіптілігі аз заттар мынадай топтарға бөлінеді:
- ... ... ету) ... 90 оС ... ... ... газ ... әсерінен 120оС және одан жоғары уақыт ішінде ... ... мен ... ... ... жағдайында МЕМСТ 12Л.044 - 89 бойынша қоршаған ортаның
температурасы 140оС кезінде 24 сағаттан асатын ... 150оС ... ... ... ... заттар мен материалдар;
- сумен өзара әрекет ету кезінде 0,5 куб дм/кг ... аз ... газ ... ... мен ... 500 мг/кг-нан (егер олар сұйық болса) аса немесе 2000 мл/кг-нан ... ... ... аса ... ... ... ... мөлшері орташа
немесе 2500 мг/кг-нан аса мөлшері теріге тиген кезде ... ... ... 20 ... ... ... алу ... мөлшері өлтіретін улы
заттар мен материалдар;
- улылығы төмен және (немесе) ... ... ... заттар
мен материалдар: 24 сағаттан асатын уақытта жануарлардың (ақ егеу құйрық)
терісінде көрінетін некрозын тудыратын жанасу уақытында ... ... ... кем ... ... (болат) (ҚЗ) немесе алюминий (Аб) беттерінің тотығуы;
- 5-тармақ бойынша жанатын орамадағы жанбайтын заттар мен материалдар.
Қауіптілігі аз заттар мен материалдарды ... ... отқа ... ... ... ... ... рұқсат етіледі.
10. Көрінісі жарылысқа өртке, өлімге, ... ... ... мен ... ауруына құрылыстардың, трасті өрт
құралдарының зақымдануына әкелетін сипаттары бар жанатын және жанбайтын
заттар мен ... ... ... ... ... қауіпті
немесе апат жағдайлары кезінде жеке заттар мен материалдар сияқты МЕМСТ.
19433-88 бойынша өзге де ... ... мен ... ... ету кезінде көрініс табуы мүмкін.
Қауіпті заттар мен ... отқа ... І және II ... сақтау қажет.
11. МЕМСТ 19433 бойынша қауіптіліктің бірнеше түрі бар ... ... ... (7-тармақты қара) аса қауіптілерге жатады.
Аса қауіпті заттар мен материалдарды жеке ... ... отқа ... І және II ... ... ... қажет.
12. МЕМСТ 19433-88 бойынша қауіпті және аса ... ... ... ... кластылыққа және категорияларға бөлінеді.
13. Аса қауіптілер разрядына жататын заттар мен материалдарды сақтау
кезінде 15- кестеде көрсетілгендей етіп ... ... ... разрядына жататын заттар мен материалдарды сақтау кезінде
16- кестеде көрсетілгендей етіп орналастыру ... ... тыс аса ... және ... ... мен ... бір
қоймада сақтауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда ... 17 ... етіп ... ... От ... ... біртекті емес заттар мен материалдарды қойманың
бір бөлмесінде сақтауға тыйым салынады.
5 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Осы заманғы инженер ... ... ... мен ... ... ғана ... ... өткізетін рыноктың мүмкіндіктерін алдын ала
болжауына және ... ... ... ... қоюына
мәжбүр болады. Мүмкін болатын ... ... ... ... ... ... құрамдас бөлігі экономикалық жағдайға талдау
жасау және оның ... ... ... ... экономикалық
тиімділігін анықтау болып табылады.
Дипломдық жобамның ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Дипломдық жобамның тақырыбы - «өрт
сөндіру ... ... ... ... шығуда техникалық ұсынысты жобалауға кеткен уақыт
шығынын, тартылған еңбек ресурстарының саны мен ... ... ... ... ... ... ... кеткен бұйым мен еңбектің ... ... ... ... мүмкіндіктері мен тұтыну ... ... ... уақыт мөлшеріндегі тиімділігін ескереміз.
Дипломдық жобамның экономикалық бөлімін жасап шығу үшін алдымен
экономикалық ... және ... ... назар аудару керек. Ол
өндірісті қайта құру үшін және инженерлік ... ... ... ... қажет.
Осыған байланысты «жоба» сөзін нақты дипломдық жобаны орындау ғана деп
қарамай неғұрлым көп пайда беретін ... және ... ... деп қарастыру керек.
Кез-келген өндірісте автоматтанды басқару жүйелесі тиімді. Егер
автомоматты ... ... ... ... ... ... қанағаттанырлса.
Заманауй талаптар мен қажеттіліктерге байланысты әлбір өндіріс орны
өзінің ... ... ... ие ... ... ... сол
сұранысты қанағаттандырарлық материалды қамтамасыз етуге міндетті.
Және өнім ... өте ... ... сай ... ... жаңа ... мен ... енгізу экономикалық тиімділік
ақталған кезде жасалады.Өндіріске ... ... ... ... ... ... сапасы жоғары болуы керек және еңбек
өнімділігі өсу керек.
Жаңа ... ... ... оны ... ... ... жақсаруы. Жаңа техниканы және технологияны дамытуға
салған капиталдың экономикалық шығындары өтелуі тиіс.
Экономикалық тиімділікті ... ... ... ... ... ... ... жағдайда халықшаруашылығына келетін экономикалық
тиімділік болу керек.
Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерінің қабылданған бірлік жүйесі
жаңа техниканы енгізуде келесі ... ... жаңа ... енгізуге қажетті капиталды салым;
2) өнімнің өзіндік қүны;
3) тиімділік коэффициенті және капиталды ... ... ... ... ... еңбек өнімділігі.
Негізгі көрсеткіштермен қатар экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... - шикізат, энергия,
май шығындары, қызмет ... ... ... және ... салым дегеніміз ойлап шығарумен, жасаумен, кәсіпорынның
өндірістік ... ... ... ... Жаңа ... ... қажетті
кұралдар мен материалдармен,жартылай ... ... ... ... материалды дайындығы кезінде қамтамасыз
етіледі.Өндіріс программасының ... ... ... қүрамын немесе бөлек цехтарды қарастырады.Сонымен қатар
олардың ... ... Өрт ... ... ... және ... ... есептеу
Дипломдық жұмыста қарастырылған басқарылатын өрт құрылғысын
толығымен зерттеу үшін уақыт ... ... ... ... біз
басқарылатын өрт құрылғысын зерттеуге қанша уақыт кетеді және оған ... ... ... ... ... ... ... бұл
зерттеулерді жүргізу тиімділігін қарастырамыз. Дипломдық ... ... ... өрт ... ... зерттеу
жұмыстары жүргізілгендегі оның экономикалық көрсеткіштерін ... ... және ... ... ... жалақы 5.1.1-кестеде көрсетілген
5.1.1-кесте
Мамандардың жалпы жалақысы
|Маман ... ... ... ... ... ... |мың тг. |ай |тг. ... |70 |3 |210 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... ... |60 |3 |180 ... ... |60 |3 |180 ... ... |50 |3 |150 ... |40 |3 |120 ... |840 ... | ... | ... техникалық жабдықтар құнын анықтаймыз:
5.1.2-кесте
Жабдықтардың құны мен тізімі:
|Жабдық атаулары |Бағасы, тг ... ... ... тг ... |10000 |4 |40000 ... ... | | | ... |15000 |2 |30000 ... |2000 |2 |4000 ... ... |3500 |4 |14000 ... | | |5000 ... | | | ... | | |34500 ... кеткен | | |39844 ... | | | ... | | |159375 ... шығындар жалақының 5% құрайды:
=42000;
Монтаждауға кететін шығын техникалық жабдықтардың жалпы құнының 25%
құрайды:
=39843,75.
Барлық шығындар:
Кдоп = 84000+31875+42000+159375=1073250.
5.2 Автоматты басқару ... ... ... нәтижесі
Қондыру өнімділігі мына формуламен анықталады:
θ
(5.2.1)
мұнда: θ – өнімділік (тәуліктік), тг/сағ;
Рв, Рн - ... ... ... бойынша жоғарғы
және төменгі шектер, кг/см2 ;
к – аудармалық коэффициент, т*см2/кг;
n – тәулікте істелетін дроссельдер саны;
Т1 – тоқтау уақыты, сағ;
Т2 – 24 ...... ... қолмен басқару кезінде өнімділікке есептеу
жүргіземіз. Бірнеше күн ... ... ... ... мәндер 5.2.1-
кестеде берілген[10].
5.2.1-кесте
Қолмен басқару кезіндегі өнімділікке есептеуге қажет ... ... ... |Рн |N |Т1 |к ... ... |
| | | | | ... |шығыны |
|9.5 |2.34 |89 |0.67 |0.62 |395.80 |5172 ... |2.05 |87 |0.5 |0.62 |365.66 |4740 ... |2.2 |81 |2.38 |0.62 |334.46 |4356 ... |2.6 |107 |0.60 |0.62 |358.02 |4860 ... |1453.94 |19158 ... ... ... орташа өнімділік мынаған тең болады:
(5.2.2)
т/сағ
Онан әрі, автоматты басқару кезіндегі ... ... ... Есептуге керекті мәндер 5.2.2-кестеде берілген.
5.2.2-кесте
Автоматты басқару кезіндегі өнімділікке есептеуге қажет мәндер ... ... |Рн |N |Т1 |к ... ... |
| | | | | ... ... |
|8.95 |2.4 |99 |1.87 |0.62 |402.40 |4740 ... |2.4 |103 |1.17 |0.62 |423.40 |4890 ... |2.4 |88 |3.35 |0.62 |391.74 |4512 ... |2.4 |94 |1.72 |0.62 |424.40 |4938 ... |1641.94 |19080 ... ... ... кезіндегі орташа өнімділік мынаған тең болады:
(5.2.3)
т/сағ
Өнімділіктің жоғарлауы келесі прапорция бойынша анықталады:
15.815—100%
18.72—х
Сонда:
Осыдан, өнімділіктің жоғарлауы 18.36% - ға тең.
5.3 Электроэнергия ... ... ... шығыны салыстырмалы мәндер арқылы анықталады, басқару
жабдықтарына автоматтандыруды енгізу кезінде өнім көлемі 18.36%-ға ... ... ... мына формула бойынша
анықталады[10]:
Ш =
(5.3.1)
мұнда: Э – ... ... ... ... ... ... салыстырмалы шығыны мынан
құрады:
Автоматты басқару кезіндегі электроэнергияның ... ... ... шығынының төмендеуі келесі пропорциядан анықталады:
13.2—100%
11.62—–х
сонда:
Осылай, электроэнергияның салыстырмалы шығынының ... ... ... ... ... ... прцесімен автоматты басқару кезіндегі ... ... ... ... 8 ... ... ... тарифі 11 тг/(кВт*сағ) болғанда, күндізгі шығыны:
(5.3.2)
мұнда: Руст – қондырғы қуаты, ... – 1 ... ... құны тг;
t1 – қондырғының жұмыс істеу уақыты.
Электроэнергияның жылдық шығыны мынаған тең болады:
(5.3.3)
мұнда, Qр- жұмыс күнінің саны.
тг ( 252 күн ... ... Эл. ... 1314593- ... ... N – цех ... Жылдық экономикалық тиімділік
Жылдық экономикалық тиімділікті анықтау 5.4.1-формула ... = Э – Ен * ... Э – ... ... ... басқару жүйесін енгізген
кезіндегі электроэнергияның, үнемделуі тг;
Кдоп – барлық шығын, тг;
Ен – қаржы салудың тиімділік ... ... ... - бұл ... ... әсер ... болып
қалатын шектердің минимал уақыт интервалы ( жұмыс ... ... ... ... ... ... анықталады:
(5.4.2)
Сонда:
жыл
Экономикалық тиімділікті есептеу дайын ... ... ... ... Өтемділік мерзімі 0.8 жыл, бұл қалыптыдан
әлдеқайда төмен, яғни, осы өңдеудің экономикалық мақсатқа лайықты.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл дипломдық жұмыста өрт ... ... ... ... мен қазіргі экологиялық-техникалық қауіпсіздік стандарттарына
сәйкестігі қарастырылды. ... ... – адам ... қауіпті
жағдайлармен күресу, яғни өрт қауіпі туындаған кезде оны жылдам әрі тиімді
өртті анықтау мен ... ... ... Бұл ... ... ... алдында туындайтын қиындық және де бұл мәселе ... ... ... алып ... ... ... туындағанда онымен күрес, алдымен, өрт қауіпін мен
өрт туындау ошағын ... оны ... ... Бұл өз
кезінде болашақта көптеген жағмсыз жағдайлардан сақтайды. Сонымен, ... ... өрт ... ... оны өз ... ... ... өрт сөндіру орталық жүйесіне өрт ... ... ... ... ... мен конструкциялық ерекшелігі байланысты
өртті анықтау деңгейі мен оның нарықтағы құны анықталады. Бұл ... ... ... ... мен ... архитектуралық ерекшелігі де
хабарландырғышты орнату барысында ескерілуі керек.
Өрт туындағыннан кейін оның ... ... Ол ... ... ... сонымен қатар өртті өшірген кездегі пайдаланылған құрылғылардың
әсерінен де ... ... орай біз ... ... ... ... газ (СО2) толтырылған баллондардың артықшылықтарына орай, оны
ерекшелеп заманауи деп таныдық.
Экономикалық тиімділікті ... ... ... тиімділікті анықтау
әдісімен жүргізілген. Өтемділік мерзімі қалыптыдан әлдеқайда төмен, яғни,
осы өңдеудің ... ... ... ... келгенде, өрт сөндіру құрылғыларын жобалау барысында өрттің
алдын алу ... ... рөл ... және ... шаралардың дұрыс
жүргізілуі мен басқарылуы болашақта жағымсыз жағдайлардан сақтайды. Ал өрт
сөндіру құрылғыларын таңдау ... ... әрі ... ... жобалаудың
негізі болып табылады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1.Осокин В.И, Поротов В.Н. Автоматизация ... и ... и ... ... ... Қ.С, ... Ж.Т.Механизмдер мен ... ... ... ... ... ... Монография-Алматы 2008ж.
4.Мэклин Э. Д. Терморезисторы. М. 1983. 208 с.
5.Шашков А. Г. Терморезисторы и их ... М. 1967. 320 ... Ю. В. ... ... М. 1969. 48 ... И. Т. ... М. 1973. 416 ... Ю. В. ... ... М. 1985. 120 ... Г. С. Все о ... Справочное издание. М. 2000.
192 с.
10.Дубровский В. В. ... ... М. 1991. 528 ... Н.А., ... В.В. ... ... ... в ядерной энергетике.- М.: Атомиздат, 1979.
12.Датчики теплофизических и механических параметров. Справочник,
т.1, кн.1/ Под общ.ред. Коптева Ю.Н., под ред. ... Е.Е., ... ... Я.В.- М.: ИПЖР, 1998.
13.Виглеб Г. Датчики. М.: Мир, ... Я.А. ... ... ... ... ... ... И.Б. Транзисторные термодатчики. М.: Сов.радио, 1972.
16.Гордов А.Н., Жагулло О.М., Иванова А.Г. ... ... М.: ... ... И.Т. Терморезисторы. М.: Наука, 1973.
18.Орлова М.П. Низкотемпературная термометрия. М.: Изд.стандартов,
1975.
20.Зарубин Л.И., ... Ю.И. ... ... ... в кн. ... техника и микроэлектроника.
Киев: Наукова думка, 1974, вып.16.
21.Вайнберг В.В., Воробкало Ф.М., ... Л.И. ... для ... ... на диапазон ... ... ... и микроэлектроника, Киев, 1979, вып.30.
22.Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Кн.1, М.: Мир, ... Я. ... ... ... ... ... ... 1980.
24.Милнс А. Примеси с глубокими уровнями в полупроводниках. М.: Мир,
1977.
25.Соколова А.А., Смирнов Н.И., Ларионов И.Б. Высокочувствительные
датчики температуры из ... ... ... –В ... ... и ... измерения температуры при стендовых
испытаниях изделий. Тезисы отраслевого ... ... ... ... ... ... 1982, v.19, ... G. Silizium temperatur sensoren von –50 (C his 350 (C – ... Faahber, 1982, ... –55 (C et 300 (C penser au copteur de ... silizium
composauts.- Techniques d`applications mesures – 15, №4, 1985.
29.Mallon I., Germantion D. Advances in high ... ... ... – Adv. In ... 1970, v.25, part ... В.С., ... М.Б. Эпитаксиальные кремниевые слои на
диэлектрических подложках и приборы на их основе. М.: ... ... Н.Н., ... В.И., ... А.Я. ... с ... ... рабочих температур. Датчики
и системы, №7, 8, 1999.
32. Шоланов Қ.С, ... Ж.Т. Оқу ... ... ... ... ... 2009ж.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
«Iprint» типографиясының дайын өнімінің құнын есептеуді жеделдету үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру74 бет
«Деканат» - автоматтандырылған ақпараттық жүйе44 бет
Автоматтандырылған «Банкоматты басқару» банктық жүйесі19 бет
Автоматтандырылған ақпаратар жүйесіне кіріспе3 бет
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе (Глоссарий)60 бет
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне арналған тесттер17 бет
Автоматтандырылған ақпараттық ресурс орталығы72 бет
Автоматтандырылған жүйені өңдеу84 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь