“ВАКУУМДЫҚ ТЕХНИКА” БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ҚҰРАЛЫН ЖАСАҚТАУ

РЕФЕРАТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Вакуумдық техника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Вакуумдық техниканың даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Вакуумдық сорғылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 Электрондық оқулықтың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Электрондық оқулық жасау түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 HTML бағдарламасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3 Вакуумдық техника бойынша электрондық оқулықтың
мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Білім беру жүйесін ақпараттандыру жағдайында физика пәнін оқытуда, ақпараттық-компьютерлік технологияларды тиімді пайдалануға негізделген бағдарламалық құралдар болып табылатын теориялық материалды ұсынатын, оны меңгеруде өз бетінше шығармашылық жұмыстарды ұйымдастырып және білім деңгейін бағалауға қажетті электрондық оқулықтарды жетілдіру және құрудың негізгі мәселесінің көкейтестілігі күннен-күнге өсуде.
Оқыту үдерісіне электрондық оқулық, мультимедиалық, Интернет сияқты жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданудың дидактикасы мен технологиясы кеңінен қолданылып келе жатқаны мәлім. «Электрондық оқулық» жайлы әдебиеттерде әртүрлі айтылып келгені мәлім.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: «Вакуумдық техника» бойынша электрондық оқулығын Web-бетте құру қолданушыға ыңғайлы түрде өңдеу және программалауда тиімді пайдалану жолдарын көрсету.Осы мақсатқа жету үшін алдыма келесі міндеттерді қойдым:
- HTML программалау тілін терең оқып үйрену;
- Арнайы оқулықтармен танысу;
- Web-бетте ортасында электрондық оқулық жасау үшін қажетті компоненттерді, олардың қасиеттерін оқып үйрену;
- HTML-де «Вакуумдық техника» бойынша электрондық оқулығын жасау;
Жұмыстың жаңашылдығы: Электрондық оқулықтың заманауи ,тиімді үлгіде жасалынып шығуы.
Жұмыстың құрылымы: Жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттерден және қосымшадан тұрады.
Бірінші бөлімде вакуумдық техника жайлы жазылған.
Екінші бөлімде электрондық оқулық пен HTML тілінің негіздері жайлы толық мәлімет берілген.
Үшінші бөлімде электрондық оқулықтың жасалған жолы туралы жазылған.
Электрондық оқулықтың басты ерекшелігі, оқыту үдерісін басқару жүйесі, білімді жүйеге келтіру және диагностикалау құралы, сөздік әдісті қолдану, көрнекілікті пайдаланудың жоғары деңгейі, мультимедиа құралдарын, оқытудың басқа да түрлерін ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ол ЭО-тың деңгейін екі түрге бөледі:
 мемлекеттік стандарт талаптарына толық сай, негізгі теориялық материалдарды қамтитын, практикалық дағдыларды қалыптастыратын жаттығулар мен есептердің жүйесі; оқыту процесін басқару құралдары мен әдістері, қорытынды тексеру әдістері, базалық білімдерді меңгеруді бағалау деңгейі;
 қосымша теориялық материалдарды қамтушы; студенттің кәсіптік және шығармашылық сұраныстарын қанағаттандырушы бөлімдері, оқыту процесін басқарудың дидактикалық құралдары сияқты деңгейлерге жіктейді.
1 Розанов Л. Н. Вакуумная техника: Учеб. для вузов по спец. «Вакуумная техника». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк. 1990. — 320 с.: ил. ISBN 5-06-000479-1
2 Пипко А.И., Плисковский В.Я., Пенчко Е.А. Конструирование и расчёт вакуумных систем DJVU "Энергия", 1979. 504 с.
3 Васильев Г.А. Магниторазрядные насосы М.: Энергия, 1970. - 112 с.
4 Грошковский Я. Техника высокого вакуума М.: Мир, 1975. -622 с.
5 Данилин Б.С. Вакуум и его применение М.: Трудрезервиздат, 1958. - 89 с.
6 Дэшман С. Научные основы вакуумной техники Москва. Изд-во иностр. лит-ры. 1950. 695с.
7 Е. С. Фролов и др. Вакуумные системы и их элементы (Атлас-справочник). - М., "Машиностроение", 1968. - 200 с.
8 Кузьмин В.В. Вакууметрическая аппаратура. Техники высокого вакуума и течеискания М.: Энергоатомиздат, 1984. - 240 с.
9 Курашов В.И., Фомина М.Г. Вакуумная техника: средства откачки, их выбор и применение Учебное пособие: КГТУ, 1997. – 52 с.
10 Левин Г. Основы вакуумной техники /Под общей редакцией Р. А. Нилендера. М.: Энергия, 1969. - 272 с.: ил. Пер. с англ. Н. Б. Шпаро и А. М. Ямпольского.
11 Савельев А. и др. «Создание и использование баз данных», М: 1991
12 Куправа Т.А. «Создание программирования баз данных средствами СУБД», М: Мир, 1991.
13 Шумаков П.В., Фаронов В.В. Delphi4. Руководство разработчика баз данных. М: «Нолидж», 1999 – 560с.
14 Голицына О.Л. и др «Базы данных», М.: «Форум - Инфра» 2003.


Интернет желісінен алынған:

11 http://kulpan.kz/elektrondy.okytu
12 http://ru.wikipedia.org/wiki
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Айтугулова А.
“ВАКУУМДЫҚ ТЕХНИКА” БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ҚҰРАЛЫН
ЖАСАҚТАУ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Мамандық «050110 –Физика»
Алматы, 2013
Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... университеті
«Қорғауға жіберілді»
Плазма физикасы және компьютерлік
физика кафедрасының меңгерушісі ... ... ... ... ... ... ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ҚҰРАЛЫН ЖАСАҚТАУ»
Мамандық «050110 –Физика»
Орындаған:
4-курс ... ... ... ғ. к., ... ... А.Т.
Норма бақылаушы:
ф. -м.ғ.к, аға оқытушы ... ... ... ... 20 ... 15 әдебиеттен тұрады.
Түйін сөздер: вакуумдық техника, вакуумдық сорғы, электрондық оқулық,
HTML ... ... ... ... ... электрондық оқу
құралын жасақтау.
Бұл мақсатқа жету үшін келесі қойылатын талаптарды шешу керек:
электрондық оқулық жасау жолдарын ... ... ... HTML ... ... тілі,
Paint, Диспетчер рисунков Microsoft программалар.
МАЗМҰНЫ
РЕФЕРАТ....................................................................
....................................... 3
| |4 ... ... | |
| | ... ... |6 ... ... |8 ... ... ... даму тарихы | ... | ... ... ... ... | |
| | |
| 2 ... оқулықтың сипаттамасы |21 ... | ... ... оқулық жасау |30 ... | ... HTML | ... ... |32 |
| | |
| | |
|3 ... ... ... электрондық оқулықтың | ... ... | |
| | ... |47 ... ... | |
| | ... ... |48 ... | ... |50 ... |
|............................. | ... беру ... ... ... ... ... оқытуда,
ақпараттық-компьютерлік технологияларды тиімді пайдалануға негізделген
бағдарламалық құралдар болып табылатын теориялық ... ... ... өз ... ... жұмыстарды ұйымдастырып және білім
деңгейін бағалауға қажетті электрондық оқулықтарды ... және ... ... ... күннен-күнге өсуде.
Оқыту үдерісіне электрондық оқулық, мультимедиалық, Интернет сияқты
жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданудың дидактикасы мен
технологиясы кеңінен қолданылып келе ... ... ... ... ... ... ... келгені мәлім.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: «Вакуумдық техника» ... ... ... құру ... ыңғайлы түрде өңдеу және программалауда
тиімді пайдалану жолдарын көрсету.Осы мақсатқа жету үшін ... ... ... HTML ... ... терең оқып үйрену;
- Арнайы оқулықтармен танысу;
- Web-бетте ... ... ... ... үшін ... ... қасиеттерін оқып үйрену;
- HTML-де «Вакуумдық техника» бойынша электрондық оқулығын жасау;
Жұмыстың жаңашылдығы: Электрондық оқулықтың заманауи ... ... ... ... ... ... үш ... қорытындыдан,
қолданылған әдебиеттерден және қосымшадан тұрады.
Бірінші бөлімде вакуумдық техника жайлы жазылған.
Екінші бөлімде электрондық оқулық пен HTML ... ... ... ... ... ... электрондық оқулықтың жасалған жолы туралы жазылған.
Электрондық оқулықтың басты ерекшелігі, оқыту үдерісін басқару
жүйесі, ... ... ... және ... құралы, сөздік әдісті
қолдану, көрнекілікті пайдаланудың жоғары деңгейі, мультимедиа құралдарын,
оқытудың басқа да ... ... ... ... Ол ЭО-тың
деңгейін екі түрге бөледі:
( мемлекеттік стандарт талаптарына толық сай, ... ... ... ... дағдыларды қалыптастыратын жаттығулар
мен есептердің жүйесі; оқыту процесін ... ... мен ... тексеру әдістері, базалық білімдерді меңгеруді бағалау деңгейі;
( қосымша теориялық материалдарды қамтушы; студенттің кәсіптік және
шығармашылық сұраныстарын ... ... ... ... ... құралдары сияқты деңгейлерге жіктейді.
Сонымен бірге, электрондық оқулықтарға қойылатын талаптарды ғылыми-
әдістемелік, техникалық, ... деп үш ... ... ... ... ЭО-тар арқылы студенттердің оқу материалы жайлы
ақпаратты қабылдауы мен практикалық жұмыстарын ... ... ... қырық бес минут аралығында болатындығын көрсетті.
Электрондық ...... емес ... дидактикалық,
әдістемелік, интерактивті бағдарламалық жүйе және ол оқу ... ... ... ... әрі мультимедианың соңғы
мүмкіндіктерін қолданып, ғылыми-зерттеу әдістерін толықтырады.
Электрондық оқыту, негізінен, үш ... ... ... курс ... ... ... бөлім, алған білімдері
бойынша бекітілген жаттығулар, оқушының білімін көлемді түрде бағалау үшін
тесттер. ... ... ... оқулықты, анықтаманы, есептеуішті,
зертханалық жұмыстарды бір-бірімен байланыстырады.
1 ВАКУУМДЫҚ ТЕХНИКА
1.1 Вакуумдық техниканың даму тарихы
Латын тілінен ... ... сөзі бос орта ... Вакуумдық техниканың ғылыми даму кезеңі 1643 жылы Торричеллидің
алғаш рет атмосфералық қысымды өлшеуінен бастау алады. 1672 жылы Отто ... сулы ... бар ... поршенді сорғышты ойлап табады.
Вакуумда әр түрлі жүйелер мен тірі ... ... ... ... ... 80 ... адамзат вакуумдық құрылғылар мен техниканың
технологиялық кезеңіне өтті. Бұл А.Н. ... ... ... ... ... ... ... мен Т.А. Эдисонның термоэлектронды
эмиссияны ашуымен(1883) байланысты болды. Келесі вакуумдық ... ... ... ... 1905), ... (Дж. Дьюар, 1906),
молекулалық (Геде, 1912), ... ... 1913); ... (Г. Мак-Леод, 1874), жылулық (М. Пирани, ... (О. ... ... техника  — атмосфералық қысымнан ... ... ... және оны ... үшін ... ... ... жиынтығы. Вакуумдық техника қазір көптеген өнеркәсіп
саласында ... [2]. ... ... ... шығаратын
электролампалар мен электровакуумдық кұралдарда ... ... ... болғаннан кейін вакуумдық құрылғыларды аса таза ... ... ... Металлургияда вакуумдық техниканың қолданысын
тапты: вакуумдық балқыту арқылы металдар еріген газдар мен ... ... ... ашып және ... шаң ... үшін оны ... ... жүргізеді. Вакуумдық техникасыз үлкен көлемде химиялық таза және
ыстыққа шыдамды металдарды өндіру ... ... ... ... мен ... ... қабықшалары онеркәсіпте балалар ойыншығын
өндіруден бастап оптикалық құралдар мен ... ... ... ... ... аз температурада қысымды
төмендете отырып молекулалық тазарту арқылы ... ... ... ... ... ... Ал ... биология және
тамақ өнеркәсібінде вакуумда ... ... ... материалдар
сублимациялы, яғни төмен температурада кептіріледі. Вакуумдық ... ... де ... орны ... ... ол ... ... материалдарды өңдеп, вакуумдық құрылғылардың тартып ... ... мен ... қолданылуы
Вакуумның қолдану аясы өте үлкен. Технологиялық күрделі ... ... ... ... ... ... шамдары, газдық разрядты, генераторлы
және аса жоғары жиілікті құралдары, телевизионды және ... ... мен ... өндірісінде: жұқа қабықты қондыру, ионды
енгізу, плазмохимиялық өңдеу, электронды литография.
Металлургияда: вакуумде металдарды балқыту ... ... ... одан ... мықты, созылмалы және жабысқақ болады.
Машина жасауда: электронды ... ... ... балқытып біріктіру, плазмалы өндіру.
Химиялық өнеркәсіпте: вакуумды кептіру аппараттары, вакуумды
пропитка, ... ... ... физиканың негізі құралы – бөлшектерді үдеткіш –
вакуумсыз жұмыс істемейді.
1.2 Вакуумдық сорғылар
Вакуумдық сорғы – ... бір ... ... ... мен ... кұрылғы [3-10].
1) Жалпы сипаттамасы
Барлық вакуумдық сорғыларды жоғары вакуумды және ... ... ... болады, ал физикалық жұмыс істеу принципі бойынша –механикалық,
сорбциялық, иондық.
Механикалық сорғылардың ішінде көлемдік пен ... ... ... газ ... ... ... көрсету негізінде
жасалған.
Көлемдік сорғылар жұмыс камерасының көлемін периодты түрде өзгерту
арқылы ... ... ... сорғының бұл типі басқалардан бұрын пайда
болды және әр түрлі ... ... ... ... ... және ... ... қозғалыс санын беретін сорғылар былай бөлінеді: су
ағынды, эжекторлық, ... және ... ... ... ішкі ... ... арқылы есептеуге болады.
Вакуумдегі сорбциалық құбылыстар вакуумдық жүйеден газдарды тартып
шығаруға кеңінен қолданылады. Ал буланатын сорғылардың ... ... ... ... ... мен ... криосорбциялық
сорғымен газды тартып шығаруға ... ... ... ... өрісі әсерімен алдын ала зарядталған газ ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ионды
мен сорбциялық тартып шығару принципі ионды-сорбциялық сорғы құрылғыларында
қолданылады.
Кез ... ... ... ... өлшемдері: жұмыс істеу
жылдамдығы, шектік ... ... ... ең ... ... ... ... қысымды көбірек қосу, қысымды көбірек шығару.
Вакуумдық жүйенің қарапайым сызбасын ... ... ... ... объектісінен 1, сорғыдан 2, және ... ... ... ... шығару объектісінен сорғыға газ ағыны қысым айырмасына
байланысты ( - ), бұл жерде > ... - ... ... ... ... ... шығару лезделігі Si:
Si = dVi/dt.
Объектінің тартып шығару лезделігі немесе ... ... ... ... бірлік уақытта тартып шығару объектісінен p1 ... ... ... ... келетін газ көлемі деп аталады:
= d/dt.
(1)
Сорғының жұмыс істеу лезділігі – бұл бірлік ... р2 ... ... ... газ ... = ... ... ... шығару лезделігінің жұмыс істеу лезделігіне
қатынасы сорғының қолдану коэффициенті деп аталады:
Ku = ... ... деп кіру ... ... өтетін газ ағынын
айтады. Стационарлық ағынға келесі шарт орындалады:
Q = SH = p1= piSi.
(4)
Вакуумдық ... ... ... үш сипаттамасынын байланыстырайық:
сорғының жұмыс істеу лезделігі SH, объектіні ... ... ... және ... ... сорғы мен тартып ... ... ... U. ... теңдеулерді жазайық:
SH= Q/=U (-)/,
= Q/ = U ( - )/.
(5)
Және түрлендіре отырып ... ... ... = 1/U.
(6)
Бұл теңдеу вакуумдық техниканың негізгі теңдеуі болып табылады. Бұл
теңдеуді талдау үшін ... ... ... SHU/(SH + ... ... ... Егер SH = U ... онда = 0.5SH;
2) Егер U, онда SH;
3) Егер , онда ... ... ... pпр – бұл ... ... шығару объектісіз
жұмыс істейтің төменгі қысымы. Сорғының ... ... ... ... жақындағанда нөлге ұмтылады. Көптеген вакуумдық сорғының ... ... ... ... ... ... ... бөлінуімен
анықталады.
Вакуумдық сорғының жұмыс істейтің ең төменгі қысымы pм – бұл ... ... ... ... ... ... ... қысым. Жұмыс істейтің
ең төменгі қысым шектік қысымнан бір ... ... ... ... ... ... ... мен шектік қысым арасында қолданған тиімсіз.
Жұмыс істейтің ең жоғары қысым - бұл ұзақ уақыт атаулы ... ... ... ... ... ... сорғының жұмыс істеу
қысымының ауқымы ... ... ... ... қосу қысымы - сорғының жұмыс бастай алатын
кіру бөлігіндегі жоғарғы қысымы. Қосу ... ... ... ең ... да коп ... ... ... кейбір түрлерінде, мысалы
магнитразрядтық сорғыларда бұл айырмашылық 2-3 есеге ... ... ... қосу ... - сорғының тартып шығара алатын кіру
бөлігіндегі жоғарғы қысымы. Бұл өлшем сорбциялық сорғының кейбір ... ... ... ... ... ... ... -
кіру қысымы мен жұмыс істеу лезделігінің ... ... ... ... ... ... екі ... болады: тұрақты қысымның стационарлық әдісімен және ... ... ... - Кіру қысымы мен жұмыс істеу лезделігінің ... ... ... физикалық жұмыс істеу ... ... ... және ... ... ... бөлінеді.
Газтасымалдайтын сорғылар бөлшектерді белгілі бір жұмыс көлемі арқылы
(поршенді сорғылар), немесе ... ... ... беру арқылы
тасымалдайды (соқтығысу арқылы). Кейбір ... ... ... ... ... ... ал ... - ламинарлы. Механикалық
сорғылар көлемдік және молекулалық болып бөлінеді (1-кесте).
1-кесте - Механикалық ... ... ... |
| ... |
| ... ...... |
|Роторлы |
| ... ... ... ... ... ... ... 1 н/м2(10-2 мм.рт.ст.) - 10-8 н/м2 (10-10
мм.рт.ст.)дейінгі вакуумды алуға қолданады. Қарапайым механикалық сорғының
жұмыс ... ... ... және кері жүйе ... қарай сиректететін
поршен қозғалып тұрады.
Поршеньді сорғы
Поршенді сорғылар бастапқы механикалық сорғылар болды, ... ... ... Көпқабатты айнымалы сорғыда газды сорып және
қайта шығару ұяшықтардың көлемі өзгеру арқылы іске ... Бұл ... ... ... пластиналары бар ротордан пайда болады, пластиналар
камераның ішкі бетінде айналма кезінде сырғанайды. Ротордың айналу ... ... бұл ... тартып шығару лезделігі жоғары ... ... ... ... бірсатылы сорғыларда 2000 н/м2 (15 ... ал ... ... 10 н/м2 (10-1 ... дейін жетеді.
Поршенді вакуумдық сорғыларда периодты ... ... ... ... айдап шығару жүзеге асырылады. Цилиндрлер сумен немесе
ауамен салқындатқышы бар қарапайым және екі ... ... ... ... ... жылдамдығы 1 м/с аспайды. Қарапайым озі істейтін қақпағы
бар поршенді сорғылардың шектік қысымы 4.103 - 1.104 Па. ... ... ... ... ... төмен, бір сатылыда 3.102 Па
және екі ... 10 Па. ... ... сорғылардың жұмыс істеу лезделігі
10-4000 л/с. Әдетте сорғылар атмосфералық қысымнан бастап жұмыс істейді.
Поршенді сорғының кемшілігі айдап шығару процесінің ... ... ... көп ... ... меншікті салмағы үлкен(10-20
кг/(л/с)).
Сұйық – сақиналы сорғы
Сұйық-сақиналы сорғыларнемесе сұйық поршенді сорғылар ... ... ... ... ... ... сақинасы 2
бар.Корпус ішіндегі сұйықтық айналу кезінде ... ... күш ... қабырғасына жабысып сұйық сақина пайда болады 4. Сорғыда сұйық
cақина мен қалақтар ... ... ... ... ... көлемі
ұлғаяды, газ сору түтігі 3 ... ... ... Одан ... ұяшықтар
кішірейіп, және сығылған газ түтік 5 арқылы сорғыдан шығады.
Су буы бар ауаның қоспаларын айдап шығару үшін ... ... ... ал хлорды айдап шығару үшін – концентрленген күкірт ... ... ... мен ... ... жағынан бұл сорғылар
поршендіге қарағанда ... ... ... ... мен ... ... сорғылардың шектік қысымы сұйықтық буының қанығу қысымымен
анықталады. Сусақиналы ... ... ... ... Па. Сорғылар
атмосфералық қысымнан бастап жұмыс істей алады. ... ... ... Па ... ... ... ... лезделігі 25-тен 500 л/с дейін.
Сорғының кемшілігі ... ... ... ... көп қуат кетеді (~200 Вт/(л/с)). Сорғының меншікті салмағы шамамен 10
кг/(л/с).
3-сурет - Сұйық – сақиналы сорғы
4-сурет – Сорғының ... ... ... ... сорғылар (5-сурет) электрлік разряд және электр өрісімен
иондалған молекулаларды шығару ... ... ... Бұл әдіс ... өйткені құрылғы күрделі және магнит өрісін туғызуға көп ... - ... ... температурасында инертті газдар мен көмірсутектер металдардың
тозаңды қабатында жұтылмайды. Оларды жою үшін ... ... ... ... сорғылар қолданылады. Бұл сорғыларда
химиялық белсенді ... ... ... ... және ... газдар мен
көмірсутектің ионды айдап шығару әдісі байланысқан. ... ... 10-2 н/м2 (до 10-4 ... ... ... шығаруда 10-
5 н/м2 (10-7 мм.рт.ст.) дейін вакуум түзеді. Айдап шығару лезделігі газ
түріне байланысты.
Пластинкалы – ... ... ... сорғылар (6 сурет) цилиндрлік корпустан 7
енгізу 4 және газ шығаратын 3 ... пен оғаш ... ... 6, ... ... ... 5 тұрады. Центрге тартқыш күш ... ... ... ... ... ... көлемін өзгертіп
тұрады. Жұмыс істеу лезделігі аз ... (~1 л/с) 6 a ... ... ... ... жалғану герметизациясы мен үйкеліс шығының азайту
үшін май ваннасында жұмыс істейді. Жұмыс ... ... ... ... ... 2 ... ... 1 арқылы пластина статордың бетіне жалғанады.
Айдап шығару лезделігі ... 103 л/с ... 6 б ... сызба
бойынша пластинасы көп болып құрылады. Бұл сорғылада майлы ванна жоқ, ... ... ... ... ... сақиналар 5
қолданылады. Айналу сақиналарында газ ... ... ... ... ... кейбір құрылғыларда айналу сақинасын
қолданбаса да болады.
Бұл сорғылардың шектік қысымы ... ... ... мен май буының
қанығу қысымымен анықталады.
6 - сурет - Пластинкалы – роторлық сорғы
а) жұмыс істеу лезделігі аз сорғы; б) ... ... ... ... сорғы
Сорғының зиянды кеңістігі 7 - суретте В әріпімен көрсетілген. Қабатты-
роторлы сорғыларда зиянды ... ... ... ... ... буын ... атмосфералық қысымнан бастап айдап
шығарғанда сорғының шектік қысымы: 4а суреттегі сызба үшін- 1 Па және 4б
суреттегі сызба үшін - 2.103 ... ... ... шектік қысымына зиянды қабаттың
әсерін азайту үшін олар ... ... ... Бұл ... ... ... Па ... азаяды.
Бұл сорғылардың меншікті салмағы 10-нан 30 кг/(л/с) дейін, меншікті
қуат ... ... 0.3 ... дейін, ал ең аз ... ... ... - ... - ... ... насостың зиянды кеңістігі
Эжекторлық сорғылар
Эжекторлық сорғылар1-ден 30 мм рт.ст. ... ... ... өте
тиімді. Эжекторлық сорғының үлкен жылдамдықпен қозғалатын ағыны беттік
үйкеліс күшімен газ бөледі, кейін оның ... ... ... ... бу мен газ ... шығады.
К эжекторным насосам относят ... или ... ... ... ... Близки по принципу работы к эжекторным
насосам также вихревые ... ... ... —15 мм рт. ... ... ... ... в основном отсутствие движущихся
частей и способность откачивать агрессивные газы.
Водоструйные насосы. В водоструйном ... газ ... ... или ... ... ... ... поверхностного трения. Насосы
такого типа называют также аспираторными насосами. Их работа ... ... ... газу ... ... жидкости.
Молекулалық сорғы
Молекулярные насосы с одинаковым направлением движения газа и
стенки канала имеют много конструктивных ... ... (рис. ... в ... 3 ... цилиндрических канавок 4, входные и ... в ... ... ... 1. ... 2 ... с ... так, что его линейная скорость близка к тепловой скорости молекул.
Спиральный паз на ... ... 2 и ... ... 3 ... ... канал (схема на рис. 8б). Спиральные
канавки на ... ... ... 1, ... на ... от вращающегося диска 2, используются для молекулярной откачки в
схеме рис. 8в. ... ... ... статором и ротором происходит возврат газа
из камеры сжатия в камеру всасывания, что ухудшает ... ... ... ... ... ... ... при зазоре между ротором
и статором не превышающем 0.1 ... ... ... прямо пропорциональна частоте вращения
ротора, которая в ... ... ... ... 10 - 40 тыс. оборотов
в минуту. Максимальная ... ... ... не ... 100 л/с ... ... ... каналов. Предельное давление 10-5 Па при
коэффициентах компрессии 105 - ... ... с ... перпендикулярным движением рабочих
поверхностей и потока откачиваемого газа получили широкое распространение.
Конструкция турбомолекулярного насоса, использующая этот принцип, во ... ... вала ... ... или ... и ... ... органов: цилиндровые, конусные, дисковые с
радиальным потоком, дисковые с осевым ... ... ... на ... насоса оказывает конструкция опорных
узлов: на смазываемых подшипниках качения, на магнитных опорах или ... - ... - ... ... ... с горизонтальным и вертикальным расположением вала
ротора показаны на рис. 9. В корпусе 2 ... ... ... 4, ... которыми вращаются колеса 3, закрепленные на роторе.
Роторные ... ... в виде ... с ... В ... ... зеркально расположенные прорези такой же формы. Для удобства
монтажа статорные колеса разрезаются по ... ... ... ротора движение газа в ... ... во ... ... ... на два ... которые
соединяются в выхлопном ... ... вид ... ... на ... ... - сурет - Молекулалық сорғы
10 - сурет - ... ... ... ... (700 л/сек)
Диффузиялық сорғы
В большинстве высоковакуумных откачных систем применяются диффузионые
насосы, действующие по тому же ... что и ... ... насос
Ленгмюра (рисунок 12). Упрощенная схема диффузионного насоса представлена
на рисунке 13.[6]
11-сурет - Диффузиялық сорғы
Это вертикальная цилиндрическая труба, ... ... ... A
соединенная с откачиваемым объемом. На нижнем конце электроплитка нагревает
в ... B ... ... ... при этом испаряется. Пары
рабочей жидкости проходят по трубке V вверх, где ... ... ... в виде кольцевой струи под углом к стенкам корпуса. На стенках,
охлаждаемых снаружи ... с ... ... они конденсируются, и
образовавшаяся жидкость стекает по стенке обратно в ... ... из ... ... ... ... ... своего движения
влетающие во входное отверстие A насоса, попадают в ... пара и ... ... где они ... вспомогательным механическим ... к ... ... ... Вероятность же
случайного прохождения ... газа ... ... пара ... вверх весьма
мала.
12-сурет - Диффузиялық сорғынын сызбасы
.
Электроплитка поддерживает кипение рабочей жидкости, пары которой
поднимаются из кипятильной камеры B по ... V и ... ... ... ... отражателем A. Сопло создает направленную вниз кольцевую
струю, которая увлекает с собой ... ... в ... ... Пары
конденсируются на стенках. Большая доля увлекаемых молекул выводится ... ... ... чему и ... ... в ... ... под струей пара выше некоторого предельно
допустимого значения, то ... ... и ее ... ... ... от ... ... требуется, чтобы он не
только отводил все ... ... ... но и ... ... ... ... Для снижения требований к предельному
вакууму вспомогательного насоса диффузионные насосы делают многоступенными.
Несколько кольцевых сопел ... на ... ... и рассчитывают их
так, чтобы предельно допустимое давление после самого ... ... ... ... без ... количества газа, проходящего через струю
первого сопла.
Первоначально все конденсационные насосы были ртутными, но в 1928 Ч.
Берч ... что в ... ... ... ... использовать и
высококипящие дистилляты нефти. В ... ... ... ... отражательная ловушка, которая не пропускала бы
в откачиваемый объем пары ртути. Масла же с более ... ... ... ... ... отражательной ловушкой, охлаждаемой ... чему они и ... ... ... В ... время в
качестве рабочих жидкостей ... ... ... в ... ... ... кислот и кремнийорганические ... ... они ... стойки и имеют крайне низкое давление
паров. Ртутные же насосы применяются лишь в тех ... ... пары ... ... как ... - Диффузионные паромасляные насосы
2 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Электрондық оқулық дегеніміз – ақпаратты бейнелеудің ... ... ... дискіден оқылатын және дискiде сақталатын,
білім беретін электронды ... ... ... ... ... ... деп ... болады [11-14].
Оқу үдерісін интенсивтендіру мақсатында, оның тиімділігі мен сапасын
жоғарылатуда ... ... ... ... ... ... ... оқыту жүйесінің бір түрі бола ... ... ... әр түрлі үлгіде беріле алады. Электрондық оқулықты
автоматтандырылған оқыту жүйелерінің қатарына жатқызуға болады.
Біздің зерттеуімізде, электрондық ... ... ... ... ... кері ... ... өтуі;
• физикалық заңдылықтар мен құбылыстар ... оқу ... ... және ... ... ... өте ... көлемді ақпаратты, оның тасымалдау, қолданушымен қарым-
қатынас жасау және оған тез ... ... ...... қызметін автоматтандыру, сонымен ... ... көп ... ... ... ... ... өңдеуі;
• оқу қызметін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету, ұжымдық басқару
және меңгеру нәтижелерін ... ... ... ... ... мүмкіндіктері студенттің тұлғалық дамуына,
мамандардың сапалы дайындалуына ерекше әсер етеді, адамды ақпараттық қоғам
жағдайында дағдыларын ... ... ... ... ... ... ... байқампаздық-әрекеттік,
байқампаздық-бейнелік, интуитивтік, шығармашылық, теориялық);
• эстетикалық тәрбие алуы (мысалы, мультимедиа технологиясының,
компьютерлік графиканың мүмкіндіктерін ... ... ... қабілеттерін дамыту;
• күрделі жағдайда шешімдер ұсыну немесе қолайлы шешім ... ... ... ... - ... ... іскерліктің дамуы;
• ақпараттық мәдениет пен ақпараттық жетістіктерді қалыптастыру.
Электрондық оқулықтар тиімділігі мен ... ... ... ... іске ... оқу ... ретінде ғана емес,
сонымен қатар оның сапасын арттырады:
• қоршаған орта тану құралы;
• студенттің тұлғасын ... ... ... ... (мысалы, физика курсын меңгеру аймағы);
• ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету құралы;
• алдыңғы педагогикалық технологияларды тарату ... ... ... ... мен ... ... ... оқу
қызметінің нәтижелерін түзету, бақылау процестерін автоматтандыру
құралдары;
• студенттердің өзіндік, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен интеллектуалды
ойындарын ... ... ... негізгі қасиеттері:
• жинақылық – бұл үлкен көлемдегі материалдардың аз көлемде жинақы
түрде ... ...... ... бір ... ... эстетикалық безендірілуі – мәтінмен бірге аудио-видео бейне түрінде
ақпаратты қабылдауы;
• жылдамдылығы және т.б. – мұнда студенттің кез-келген ... ... ... ... таба алуы мен ... ... ... талаптар:
1) Жан-жақтылығы – электрондық оқулық арқылы кез-келген физикалық
немесе басқа да ... ... ... ... ... ала ... ... – электрондық оқулық өте аз тексттік ақпараттан тұруы
тиіс, себебі ... ұзақ ... оқу ... және ... ... мен
меңгеруді төмендетуге әкеледі. ... ... көп ... ... ... ... Тиімділігі – гипермәтіндік түсіндіруден жан-жақты ақпараттық
материалдар алады; әрбір жеке ... ... ... ... тараулар
бойынша тексеруге, бағалауға мүмкіндік береді.
4) Модульдік – сабақты иллюстрациялық ... ... ... ... ... және ... тыс уақытта өз бетімен
әртүрлі деңгейлі, шығармашылық тапсырмалар орындауға ... ... ... ... ... айырмашылығын мынадай
технологиялық ерекшеліктерден көруге болады: электрондық оқулықты ... ... ... ... ... ... және т.б. ... қолдану арқылы баспа оқулығына қарағанда
көрнекіліктің басым болуын қамтамасыз ... ... ... ... ... жоғарылығы, яғни сұраныс кезiнде оның санын көбейту,
телекоммуникациялық құралдар арқылы алу аз ... ... ... ... ... ... ... жұмыс жасау барысында
студенттердің білімін бағалау үшін ... ... ... ... ... ...... әрбір студенттің берген ... ... ... үшін ... ... ... – арнайы құрастырылған сұрақтарға студент оқытушының
сұрақ қоюымен жауап беру арқылы жүзеге асады.
3) Тестік ...... ... ... тақырыпқа байланысты
тестік тапсырмаларды береді.
4) Мұғалім жеке тақырыптар бойынша студенттермен әңгіме, пікір алмасу
және т.б. оқыту технологияларын қолдана ... ... ... ... ... ... студенттің өзіндік жұмысы –
мұғалімнің қадағалауымен студенттің тақырыпқа сай ... ... ... ... кредиттік оқыту жүйесі, қашықтан оқыту
және т.б. оқыту технологиялары бойынша ... ... ... ... ... ... құруға, физикалық
құбылыстардың және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізу ... ... ... ... сай ... ... ... жасайды.
Қашықтықтан оқыту – елдегі және шет ... ... ... ... ... беру ортасының көмегімен
қашықтықтан алмасу құралдарына (спутниктік ... ... ... және т.б.) ... оқу ... ... ... беру
қызметтерінің кешені. Қашықтықтан оқытудың ақпараттық – білім беру ... ... алу ... ... ... ... ... жүйелі – ұйымдасқан жиынтығын, ақпараттық ... ... ... ...... және ... ... қамтамасыз етілуін береді. Қашықтықтан оқыту адамның білім
және ақпарат алу құқығын жүзеге асыратын білім берудің ... ... ... ... ... мен үйренушінің уақыт пен
кеңістікте бөлектенген білім алуының кез келген түрі деп ... Егер ... ... ... онда ... оқу түрі ... ... түп бейнесі, бірақ онда жекелеу элементі жоқ. Қашықтықтан оқытуға
жекелеу элементін ... ... ... ... осы ... дейінгі белгілі болған ақпараттарды
берудің түрлерін және бізге не маңызды болып саналатынын ... ... ... бар, тек олар ғана ... ... алгоритмін жүзеге
асыра алады және оқытушыны оқу материалын меңгеру барысы жайлы дұрыс және
жылдам кері байланыспен қамтамасыз ... онда бәрі ... бола ... ... бүгінгі түсінігінің дәстүрлі ... ... ... ... мен ... ... ... ауыстыратынында
ғана емес, сонымен қатар «көгершін почтасын» ... ... ... – бұл жаңа ... ... тасушы ғана
емес, бұл – “face to face” үлгісінің ең ... және ... ... ... ... ғана ... ... маңыздыларының бірі болып
табылатын гипермедиялық ... ... ...... ... ... аудиториялардағы тәжірибе сабақтарын, оқушының өз
бетімен жұмыс істеуі үшін ... оқу ... мен ... ... ... қатар үйдегі дербес компьютердің бәрін тек
бір ғана компьютерлік ортамен ... ... ... ... жағдайда ғана қазіргі білім беру ісінде реформа болуы ... ... ... ... және ... ... маңызды
бөлшегі болып табылады. Осыған орай ақпараттық технологиялар олардың
компоненттері ... ... ... ... ... пайдалану
өзін - өзі оқыту жүйесінде, сонымен қатар квалификацияны ... ... ... ... ... тиімді. Орта бiлiм беру жүйесiн
ақпараттандырудың мемлекеттiк бағдарламасының негiзгi бағыттарының бiрi ... ... ... ... ... ... ... үшiн жаңа буын
оқулықтарын электрондық вариантқа аудару қажет.
Электрондық басылымның (ЭБ), оқу электрондық басылымының (ОЭБ) және
электрондық ... (ЭО) ... ... ... ала ... ... ... кеңейту және айқындау қажет. Электрондық оқулық
дегеніміз не және оның ... ... ... ... ... оқулық оқу тәртібінің негізгі ғылыми мазмұны бейнеленген ДЭЕМ
магниттік тасымалдаушыларында (қатты немесе ... ... ... тексеруші, үлгілеуші және басқа да ... ... ... Электрондық оқулықтар ара қашықтықтан оқыту формасына негiзделiп
жасақталады және оны жүзеге ... үшiн ... ... – оқу әдебиеттінің жаңа жанры болып табылады.
Электрондық оқулық (тіпті ең жақсысы да) ... ... ... ауыстырмайды
және ауыстыра алмайды. Әдеби шығарманы экранизациялау қандай да бір ... ... ... ... та оқу ... ... жаңа
жанрына жатады. Фильм көру ол түсірілген кітапты оқуды ауыстыра алмайтын
сияқты, электрондық ... бар ... ... ... ... ... керісінше оқушылардың кітапқа деген ... ... ... ... ... ... құру үшін ... оқулықты алып, оны навигациямен
(гипермәтін құру) және бай иллюстративті материалдармен ... ... ... және оны ... ... ... ... оқулық, оның функциясы ... ... ... бар ... де, ... да айналмауы керек.
Электрондық ... ... ... ... және ... ... ... дайындау оңай
болмаса да оқулықта тіл ... ... оңай ... Электрондық
оқулықтардың ең негізгі ерекшелігі де осында.
Электрондық оқулық біршама ұғымдарды, пайымдауларды және ... ... және тез есте ... ... ... ... ... оқулық студенттің өз бетімен жұмыс істеуіне мүмкіндік
туғызады. Электрондық ... ... ... ... ... дамытуға бағытталуы ... және оның мына ... ... ... жүйелiлiк, эстетикалық
көркемдiлiгi, жылдамдылығы және т.б. Осы ... ... ... ... дидактикалық ойындар сияқты ... ... ... Бұл ... оқушының өздiгiнен оқып-
үйренуiне және өзiндiк жұмыс ... ... ... мүмкiндiк бередi.
Электронды оқулықты пайдалану мұғалімнің де ғылыми-әдістемелік потенциалын
дамытып, оның сабақ ... ... ... ... ... кезде оның мәтiндiк ақпараттан гөрi
графиктiк ақпарат көбiрек қамтылуы ... ... ол ... ... ... көрнекi түрде қабылдауына жағдай жасайды.
Қашықтан оқыту, мультимедия құралдарының дамуы оқушының, ... ... ... белсенділігін арттырады. Студенттің сабақта көзделетін
нысандары, құбылыстары туралы өз ... ... ... ... ... оны ... асыра білуі қазіргі заманғы ... даму ... ... ... заманғы жаңа технологиялар электрондық оқулықты
пайдалану, ақпаратпен жұмыс ... ... ... ... ... беру жүйесі
ақпараттық технологиялар мен компьютерлік телекоммуникацияны қарқынды түрде
пайдаланып келеді. Электрондық оқулықтарды ... ... ... жоғары деңгейлі компьютерлік программалармен қатар, қарапайым
программалармен де ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейде
ақпараттанған және дарынды жазылуы қажет. Қашықтан ... ... ... ... - ... ... кіруі керек. Қазіргі заманғы ЭОБ
оқушыға ыңғайлы индивидуалды қарқынмен ... ... ... ... практикалық дағдыларды қалыптастыруға, өзін - өзі
тексеруге мүмкіндік ... ... ... ... ... нәтижелерін бағалау үшін
түрлі диагностикалық зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бар:
1) Білім мониторингісі;
2) ... ... ... ... Жеке ... ... ... алмасу т.б.
5) Оқушыларды сырттай бақылау
Электрондық оқулықтарды қолдану барысында оқушылардың сабаққа ... күрт ... ... ... де ... қажетті
әдістемелік, дидактикалық көмекші құралдарды молынан қолдана алады.
Электрондық ... ... ... ... ... өз
мүмкіндіктерін жетілдіріп, казіргі жағдайда ... ... ... ұсынылуында. Дәл осындай оқулықты кез-келген оқушыға ұсынуға
болады және дәл осындай оқулықты студенттердің өзін-өзі дайындауда ... ... ... қатар сынақтарға және әр пәннен өтетін емтихандарға
дайындалуға көмектеседі.
Бүгінгі таңда есептеу техникасының қарыштап ... ... ... ... ... жетіспеушілігінен оқыту мақсатында әртүрлі
программаларды жазу, пәндерді әртүрлі әдістермен оқыту ... ... ... ... мәселені есептеу техникаларын және әртүрлі программалау
тілдерін, қолданбалы программаларды қолданып ... ... ... ... ақпаратты қабылдау құралы ретіндегі
жақсы емес дисплейді (мәтіндік ақпаратты экраннан қабылдау ... ... ... және тиімдірек) және кітаппен ... ... ... жатқызуға болады.
Осы уақытқа дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын
немесе оқулықты пайдалану қазіргі ... ... ... ... ... қоғамында бұл оқулықтарды пайдаланбай алға
жылжу мүмкін емес.
Енді электронды оқулықты пайдаланудың ... және ... ... (2-кесте).
|Тиімді жақтары ... ... ... ... ... оқу ... ... |
|материалын іздеп отырмайды. ... ... ... ... етпей-ақ |Пән аралық байланыстың аздығы. ... ... кез ... ... материалдарда бірыңғай таңдау.|
|мәліметті алып, оқып үйренуіне |Оқып үйренудегі мамандық ... ... ... ... ... ... қиын ... |Материалды толық қамтуы немесе ... ... ... ... ... аудару. ... ... ... жеке ... денсаулық |
|Таңдап алған хабарды көшіруге |жағдайы ескерілмеген. ... бар. ... ... ... ... ... ... нормалардың |
|түсіндіріледі. ... ... ... ... тест|Компьютердің графикалық мүмкіншілігінің |
|сұрақтармен қамтамасыз етілген. |қолданылуының нашарлығы және әлсіздігі. |
|Көрнекілік құралдарға деген ... тіл ... ... ... ... ... қарым-қатынасқа түсе алмауы. |
|Мүғалім әр оқушымен ... жеке | ... ... ... ... |
| | ... ой өрісін, дүниетанымын | ... тану ... ... | ... | ... ... бар тұлға | ... | ... ... ... ... ... - ... оқулықты пайдаланудың тиімді және тиімсіз жақтары
Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды болдырмау үшін төмендегідей
ұсыныс жасауға болады:
1) Компьютерді сабақтың белгілі бір ... ғана ... ... ... ... сақтау;
3) Компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау;
4) Дәстүрлі және электронды оқытуды кіріктіру арқылы жүргізу.
Себебі электронды оқыту – оқу ... ... ... ... компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, модельдеу,
тестілеу т.б. бағдарламалар жиынтығы.
Электрондық оқулық жай оқулықтарға өте ... ... ... ... мына ... ... шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді;
• керекті ақпаратты тез табуға көмектеседі, ал кәдімгі ... ... ... ... ... ... рет ... уақытты
үнемдейді;
• қысқа мәтінмен қатар көрсетеді, әңгімелейді, үлгілейді және т.с.с.
(дәл осы ... ...... артықшылықтары мен
мүмкіндіктері көрінеді) тез, бірақ жеке адам үшін ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Бұл оқытуда нақты нәтижеге қол жеткізуде ақпаратты талдау, ой
түйіндеу, мультимедиа өнімдерін ... білу ... ... ... оқулық кімге және не үшін қажет ?
Электрондық оқулық күндізгі оқу бөлімінде оқитындарға өзіндік ... үшін ... ... ... ... өйткені ол :
- оқытылатын материалды баспа оқу ... ... ... ... ... беру тәсілдері: есту мен эмоционалдық
жадқа әсер ету, ... амал және ... ... ... студенттің қажеттіліктеріне сәйкес, оның дайындық ... ... мен ... ... ... ... мәнісіне шоғырлануға және неғұрлым көп мысалдар ... ... ... бере ... көптеген түрлендірулерден
және үлкен есептеулерден босатады ;
- жұмыстың ... ... ... өзін-өзі тексеру үшін кең
мүмкіншіліктер ... ;
- ... ... және ... ... безендіріп, мұғалімге файл түрінде
өткізуге мүмкіндік туғызады.
- ... ... ... еске ... ... ... тәлімгер ролін атқарады.
Оқулық студентке берілген пән бойынша сапалы және жан-жақты білім алу
үшін қажет.
ЭО арнайы аудиторияларда өтетін практикалық сабақтарда пайдалы,
өйткені ... ... ... ... ... ... ... береді және
алынған шешімдерді сараптау мен олардың графикалық ... ... ... .
- ... ... ... өзіндік жұмыс жасау ретінде өткізуге
мүмкіндік туғызады;
- мұғалімге компьютердің көмегімен оқитындардың білім деңгейін ... ... ... ... жұмысының қиындық деңгейін және
мазмұнын беруге мүмкіндік туғызады.
Электрондық ... ... ... ... ... ... мен ... сабақтар үшін көлемі бойынша аз, ... ... ... өз ... ... шығаруға мүмкіндік
туғызады, аудиториялық сабақ шеңберінен тыс электрондық ... ... ... ... үй ... бақылау жұмыстары мен типтік есептеулерді тексеру
жұмысын компьютерге бере отырып одан босатады;
- аудиторияда қарастырылған және үйге ... ... мен ... мен ... байланысты үйлестіруге мүмкіндік береді;
- әсіресе, бақылау және үй тапсырмаларына қатысты студенттермен жұмысты
жекелеуге мүмкіндік туғызады.
2.1 Электрондық оқулық ... ... ... (ЭО) – топтық, дербес немесе жеке оқыту үшін және
студенттердің алған білімдері мен іскерлігін ... ... ... ... толықтыратын, жаңа ақпаратты көрсетуге арналған
компьютерлік, әдістемелік, бағдарламалық құрал.
Электрондық оқулық, жаңа ... оқу ... ... ашық ... ... яғни оқулықтың құрылымы мен ... ... ... ... ... оқулықтың негізгі элементтері :
1) Электрондық оқулық өте аз мәтіндік ... ... ... себебі
экраннан ұзақ уақыт бойы мәтінді оқу тез жалығуға және ... мен ... ... ... ... оқулықтар көп
мөлшерде суретті материалды қамтуы тиіс.
2) Бейнеүзінділерді қолдану динамикалық процестер мен құбылыстарды айқын
көрсетуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... сай қолдану керек, себебі
студенттердің қабылдауы мен қызығушылығы артады және ... ... ... ... ... жаңа ... ... түсіндіреді. Осыған байланысты
электрондық оқулықта аудио-видео үзінділерді қолдану ақпарат берудің
үйреншікті тәсіліне жақындатуға ғана ... ... ... ... ... қабылдауды жақсартады, ол тек көзбен көру ғана емес,
сонымен қатар есту орталықтарын да іске ... ... ... аудиоқабылдауда ақпараттың тек 12%-ы, визуалды ... 25%-ы ... ал ... ... 65%-ға дейін
қабылданады.
4) Электрондық оқулық, оқулық элементтері бойынша гиперсілтемелерден
тұруы тиіс және ... ... ... мен ... ... тиіс.
5) Ерекше дидактикалық мақсатқа сай мәтіндік, графикалық және басқа
материалдар құрамына ... ... Жаңа ... ... ... ... есте сақтау жылдамдығы, белгілі бір мөлшерде оқу
ақпаратын меңгеру толықтығы беттегі (компьютер экранындағы) ... және ... соң бірі ... беттердің сәйкестігіне
байланысты. Электрондық оқулық кез-келген уақытта сілтеме ... ... ... ... ... сілтеуіштер тізімін, ... қою ... ... ... ... ... болуы
тиіс. Жоғарыда айтылғандай, электронды оқулық ЖОО-ның нақты оқу жоспарына
бейімделіп жасалады және ... ... ... ... ... ... да ... болады. Әдебиеттер тізімі
журналдардан, ғылыми конференция ... және т.б. ... ... ғана ... сонымен қатар оқу электронды басылымдарды
немесе Internet жүйесінен алынған материалдарды енгізуге ... ... ... ... ... ... ... ішінен Html бағдарламасын пайдаланып электрондық оқулық
жасадым.
2.2 HTML бағдарламасы
HTML ... ... ... ... Web бет ... ең ... құралын таңдап алу керек. Әрине
ол - HTML тiлi. Бiрақ HTML тiлiнде программалу үшiн ... орта ... Web бет құру мен оны ... тек бiр ... ғана ... ... шектейдi. Сондықтан көп жағдайларда HTML тiлiнде
программалау ... ... ... ... ... асырылады да,
web беттiң графикалық безендiрiлуi және ... ... ... iске ... Windows ортасында NotePad (Блокнот) редакторы
HTML-дың ең кеңiнен тараған құралы. Ол Windows ... ... ... ... ... ... HTML тiлi ... HTML (Hyper Text Maker Language) ағылшын тiлiнен аударғанда ... ... ... белгiлеу тiлi. Ол құжаттың бастапқы мәнiне
(ASCII-файл) енгiзiлетiн қарапайым командалар жиынынан ... олар ... ... ... басқаруға мүмкiндiк бередi. Сонымен қатар, кез
келген мәтiндiк редакторда даярланған құжаттар HTML ... ... ... ... ... ... – бұл ... элементтердi басқару мақсатында iшiне
екпiндi элемент орналасқан мәтiн түрi. Ол ... iшiне ... ... ... безендiру және форматтау әрекеттерiн орындайтын немесе осы құжаттың
басқа бөлiгiне сiлтемесi бар ... ... ... ... сөз. ... ... белгiлеу келесi көрсетiлетiн құжат бөлiгi
қалай ... ... ... ... осы сөз iшiне ... ... бiлдiредi. Гипермәтiндi бейнелеу үшiн браузер деп аталатын арнайы
көрсету ... ... Ал ... ... белгiленген
қарапайым сөз ретiнде тұрады, егер курсорды сол сөзге жеткiзiп, тышқанды
шертсек, не ENTER ... ... онда ... байланысты құжатты оқи
аламыз.
Сонымен, HTML тiлi мәтiндердi осылайша ... ... ... ... HTML ... мына 3 ... топтауға болады:
• Тақырыптық элементтер, яғни HEAD ("шапка", ... ... ... ... және оған ... ... ... TITLE
• Құжат құрылымын сипаттайтын ... ... ... ... параграфтарға (азат жолдарға) бөлу элементтерi:
H1, H2, H3, H4, H5, H6 және P, UL, OL, DL, PRE, CENTER, FORM, ... ... ... ... ... ... өрнектеу белгiлерi: EM, STRONG
• қарiп өлшемдерi: TT, I, B, U, STRIKE, BIG, SMALL, SUB, ... ... ... A, FONT, ... ... тiлiнде жазылатын құжаттар тэгiнен ... ... ... ... ... аяқталады. Аталған тэгалар
ортасында ... ... ... мен ... ... келетiн негiзгi
бөлiгi орналасады.
Жазылу форматы:

......
құжаттар тұлғасы
.......

Қарапамайым бет құру жолы
HTML ... ... ... ... ... ... ... бірі Windows-тің "Блокнот" мәтіндік редакторы.
Блокнот- өзіне ... ... ... Кез ... блокнотағы
программа былай жазылады:
- Блокнотта жаңа құжат құру терезесін ашамыз;
- Жұмыс өрісіне бағдарламаның қандайда бір бөлігін енгіземіз, әрине ... ... ... ... ... Қарапайым программа жазған бет автоматты түрде *.txt деп сақталынады.
Біз ... атын 1 (кез ... ... ... болады).html деп
сақтаймыз да, браузерге енгіземіз немесе сақтаймыз.
- Сонан соң, біз ... ... web ... көре ... ... тег және ... тізімі
Беттің басымен аяғы
Беттің тақырыбы
Беттің аты
Беттің негізгі бөлімі
... (і 1 ден 6 ға ... ... ... ... теңістіру
Жолды ауыстыру
... түз ... Жуан ... ... ... ... индекс
... ... ... ... Шрифт түсі
Шрифт гарнитурасы
... ... ... ... беру
Суретті фон ретінде орналыстыру
Фон ... ... ... ... ... ... сілтеменің түсі
TEKCT Басқа бетке сілтеме
TEKCT Осы беттегі мәтінге сілтеме
... ... ... ... Номерленген тізім
... ... ... бірінші нөмірі
... ... ... ... құру негізгі құрылымы және
фонның, мәтіннің түстерін енгізу тэгтері
Біздің бірінші Html ... ... екі ... да, ... ... ... енгізіледі. Және де ол Html тілінде жазылғандығын ... ақ Html да ... ... ... 2 түрі ... ... және жабылатын. Жабылатын тэгтің
ашылатын тэгтен айырмашылығы қисық сызықшада. Сонымен ашылатын тэг ... ... тэг ... ... жарлықтар үшін жабылатын тэгтер
қажетті түрде болу керек, ал басқа кейбір тэгтер үшін жабылатын тэг қажет
емес.
Әдетте Html ... ... ... тағы да ... бар. ... ... ... қажетті түрде ). Ол HTML
бетінде тақырыпша жазу үшін ... Осы ... атын да ... болады. Оның
аты және тэгтер арасында ... ... ... ... алу
Жеке символдар мен сөздердi бейнелеудi басқару үшiн мәтiн үзiндiлерiн
бөлiп алу тэгасы ... ... ... бөлiп алудың 3 түрлi тэгасы
бар, олар: — қарайтылған мәтiн; — ... ...... ... ... - бұл басқа Web құжаттарының адресіне байланысты
мәтіннің фрагменті ... ... ... ... ... Web-беттерде қолданушылар өз ... ... н асты ... ал ... ... (рамкамен) ерекшеленеді..Олар қоданушыға ақпаратты тез және
ыңғайлы алуға мүмкіндік береді.[ 2002.-100с]
Гипермәтiндiк байланыстарды құру
HTML тiлiнiң ... ... ... оның ... ... сiлтеме
жасау мүмкiндiгiн айтуға болады. HTML тiлiнен ... ... ... ... ... ... HTML-файлға;
• ағымдағы HTML-құжаттың құжаттың iшiндегi белгiлi бiр орынға;
•HTML-құжаты болып ... кез ... ... ... ... мәтiндi немесе суреттi қолдануға болады.
Кесте құру, фреймдер, формалар, терезе, жүгіретін жол
Кесте тэгімен басталып тэгімен аяқталады. ... ... ... бар. ... - ... шекарасы бойынша кестені орналастырады. Мәндері: left,
center, ... орта және оң ... - ... ені. Мәні ... ... түрінде немесе браузер түрінде
экранының еніне шықандағы пайыз түрінде көрсетуге болады.
Border - ... ... ... ... ... анықтайды (пикселмен). Егер атрибут көрсетілмесе, онда кесте
рамкасыз ... - ... ... арасындағы арақашықтықты пикселмен
анықтайды.
Cellpadding - ... ... мен ... ... арақашықтықты
пикселмен анықтайды.
Кестеге және ... ... ... ... ... Бірақ ол міндетті түрде қойылуы тиіс емес.
align атрибутын ... ... Оның ... ... ... bottom (кестенің жоғарғы және төменгі жағында).Кестенің әрбір жолы
... ... және ... ... тэгі ... ... ... қабылдайды:
Align - жол бойынша кесте ұяшықтарындағы ... ... ... center, left ( оң, орта және сол ... ... - ... ... мәтінді вертикаль бойынша түзету.
Мәндері:
TOP, midbre, BOTTOM ... ... және ... жақ бойынша
орналастыру).
Кестенің әрбір ұяшығы тэгімен ... ... тэгі ... ... ... ... алады:
Nowrap - бұл атрибут ұяшық ішіндегі мәтін бір ... ... ... ... - ... ... ... құлаштауын көрсетеді. Мысалы,
colspan=3 дегені, бір ұяшықтың үш бағананы алатынын көрсетеді;
Rowspan - вертикаль бойынша ұяшық құлаштауын ... ... ... бір ... үш ... алатынын көрсетеді;
Align - ... ... ... ... right, center, left ( оң, орта және сол жақ ... - ұяшық ішіндегі мәтінді вертикаль бойынша түзету. ... midbre, bottom ... ... және ... жақ бойынша
орналастыру);
Width - ... енін ... ... - ... ... ... көрсетеді.
Егер кесте ұяшығы бос болса, онда оның шетіндегі ... ... ... бос болып, ал рамка керек ... онда ... ... space - ... пробел) символ объектісін негізуге болады.
Сонда ұяшық бос және шетінде ... ... ... не? ... ”деген сөздің өзі “рамкаға алынған сурет,
терезешік немесе бет” дегенді білдіреді. ... Html ... ... ... экранын бірнеше бөліктерге бөледі.Нәтижесінде бетті
қарап отырған адам, беттің бір бөлігінен басқа бөлігін тәуелсіз ... ... ... ... Бір ... фреймдер өте күрделі
болып ... ... ... ... ... ... ... экранда орналасуы кестелердің ұяшықтарын орналастыру сияқты
беріледі. Фреймдер мен ... ... ... ... ... ... ... бар. Ұяшықтар құрамы кестемен Html-беттің
кодымен беріледі. Кесте құрамындағы мәтін немесе ... ... ... атрибуттармен, тэгтермен бірге енгізіледі. Ал фреймдер бар экран
Html-бетте атты тэгпен баяндалады. Фреймнің құрамы - ол ... ... ... ... Фреймдік құрылым тек фреймдері бар ... ... ... және ... ... ... көрсетеді.
Фреймдерге арналған тэгтер мен атрибуттар. - фреймдерді қабылдай
алмайтын, яғни фреймдермен жұмыс істей ... ескі ... ... Бұл ескі ... ... ... алмайтындықтан және браузер
экраны бос болып,түсініспеушілік болмас үшін қолданылады.9 Егер ... онда ... ... және ... жазылған мәлімет шығады.
Формалар
HTML-дың негізгі элементтерінің бірі формалар болып табылады. Олар
авторларға қолданушылармен байланыс жасауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ал қолданушы жауап береді. Форманың
мазмұны қолданушыға электрондық почта ... ... ... құру ... ... ... форма құру, ал екінші серверде форманы өңдеудің
сценариін құру. Біз тек ғана жұмыстың бірінші бөлімін қарастырамыз. ... және ... ... ... тэгі үш атрибутты
қабылдай ... ... ... біреуі міндеті болып келеді. Олар:
action - міндетті атрибут. Форма өңдеушінің қайда ... - ... ... ... ... ... Мәндері: method=pos және ... Егер ... онда ол ... ... method=get мәнін қабылдайды.
enctype - формадағы мәліметтерді өңдеушіге жіберу үшін қандай
әдіспен қолданылатыны көрсетіледі. Егер ... мәні ... ... ... ... ... ... мәліметтерді өңдеушіге жіберу процесін қосу үшін басқару органы
керек. Ал ... ... ... ... ... ... ішінде мұндай қатарды браузер экранлда submit жазуы бар батырма
ретінде шығарылады. Ал бұл батырма формадағы ақпараттарды өңдеушіге жіберу
үшін қолданылады,ол үшін тек ғана ... басу ... ... ... ... ... өзгертуге болады. Мысалы:

батырмадағы жазуды керекті жағдайда, өңдеуішіе жіберілетін ақпаратпен бірге
name=[аты] атрибуты көмегімен жіберуге болады.
Мысалы:

формада ... ... ... ... ... ... summit типті
батырмалар болуы мүмкін. тэгінде басқада элементтер түрі ... -тың ... ... оның атын ... ... атрибутын
қосуы керек (сәйкесінше өңдеушіге жіберілетін айнымалы аты). Элемент аты
тек ... ... ... ... ... көпшілігінде
өңдеушіге сол атпен жіберетін элемент мәнін анықтайтын value=[“мәні”]
атрибуты болу керек. элементтері үшін value ... ... ... айнымалының мәні ретінде қолданушы енгізген мәлімет
алынады.алады. Қалыпты жағдайда броузердегі мәтіндік гиперсілтемелер түсі
ме?
элементтінің басты элементтері:
type=text - ... ... ... ... ... ... ... терезе ені) және maxlenght=[сан] (символмен өлшенетін
ең ұзын қатар көлемі) қосымша атрибутарын қабылдай ... input type= text size=20 ... value= ” ... символдан тұратын мәтін енгізу үшін арналған тарезені анықтайды.
Бастапқы мәні ретінде ”Сәкен” қатары алынады, бірақ оның ... ... ... ... өзгертуіне болады. Өзгертілмеген қатар немесе
өзгертілген түрде (”Сәкен”) өңдеушіге user ... ... ... - ... енгізілетін терезені анықтайды. Жоғарыдағы
келтірілген text типіне ұқсас, тек енгізілген символдарды экранда жұлдызша
(*) ретінде көрсетіледі. Мысалы:
< input type= password ... ... ... ұзындығы бар пороль енгізуге арналған терезені
анықтайды. Пороль ең көп ... 10 ... ... ... Енгізілген
пароль өңдеушіге “pw” айнымалысы ретінде жіберіледі.
type=radio - радиобатырманы анықтайды. checked (сол ... ... ... ... ... қабылдай алады. Бірдей
аттас бірнеше радиобатырмалардың арасында біреуі ғана белгіленуі мүмкін.
Мысал:
14400 бит/с
28800 ...... қою ... ... анықтайды. checked
қосымша атрибутын қабылдай алады.Радиобатырмалардың айырмашылығы-мұнда бір
белгі емес, бірнеше белгі ... ... ... компьютерлер
жұмыс станциялары
жергілікті желі
серверлері
интернет серверлері
tupe=hidden - ... ... ... ... ... ешбір өзгеріссіз жіберілетін жасырын ... ... ... ... сіздің форманың қандай ... ... ... десеңіз, онда:
. type=reset-батырманы
анықтайды және оны басқан кезде форма ... ... ... ... ... ... мәліметтер өңдеушіге жіберілмегендіктен, оған
name атрибуты қажет емес.
Жүгіретін жол
Marquee командасы құжатта жүгіретін ... құру үшін ... ... ретінде бейнеленеді.Оның ішінде текістк жол қозғалып
тұрады. Текст , ... ... ... биіктігі (height), ені (width) және түсі (bgcolor)
атрибуттар ... ... ... ... жүгіретін жолдың бағытын анықтайды. Оңнан солға
(left), солдан оңға (right), ... ... (up), ... ... (down)
атрибутымен жазылады. Ол айналу ретінде (мәні: scroll), немесе бір ... ... ... ... ... ... Loop атрибуты жылжитын
текст тіктөтрбұрыш ішінде қанша рет өту керектігін ... ... ... жүгіретін жолдың жылдамдығын береміз. Оның мәні 1 болса,
онда ... ... ... Scrolldelay атрибуты жүгіретін жолдың
уақыттық ... ... – бұл ... ... беттердi) қарауға
негiзделген программа (Internet ... Netscape ... ... және ... жеке ... ... құжат iшiндегi сiлтемелерге сәйкес браузерлер оларды ... ... ... ... ... ... қабылдап, браузер оларды
реттеп орналастырады да, HTML тiлiнiң командалары арқылы мәтiнге қажеттi
түстер енгiзiп, терезе көлемiн, мәтiн ... мен оның ... және ... анықтап, нәтижесiн экранда көрсетедi.
HTML файлдары *.htm немесе *.html ... ... ... Оны құрастыру үшiн “Стандартные” программасындағы ... Ал оның ... ... көру үшiн Microsoft Internet
Explorer браузерi қолданылады.
3 Вакуумдық техника бойынша ... ... ... жұмыста «Вакуумдық техника» ... ... ... ... жасақталған. Төмендегі электрондық оқулық
қарапайым программалардың ... және HTML, ... ... Бұл программаларға Paint, Диспетчер рисунков Microsoft Office
т.б.
Басты бетте 12 ... бар. Әр ... ... ... ... ... қалай іске асатыны туралы 18 – 29 суреттер аралығында
көрсетілген.
Осы электрондық оқулықта вакуумдық техника және ... ... ... ... ... ... үш ... тұрады, жоғарғы екі шеткі ортанғы. (Әр
бөлікке кейін жеке – жеке тоқталып өтеміз). ... ... екі ... ... бар. Оның ... ... бет» – негізгі бірінші бетке ауысады,
екіншісі «ҚазҰУ» – ҚазҰУ-нің Физика-техникалық ... ... ЖӘНЕ ... ... ... үшіншісі «Презентация» – ол
дипломдық жұмысты қысқаша .pptx кеңейтілуі бойынша ... ... ... осы электрондық оқулықты жасаған адам туралы мәліметтер
беті ашылады, бесінші «http://kaznu.kz/» - әл-Фараби атындағы ... ... ... сілтеме жасалған. Әр сілтемеге тышқанды
жақындатқанда түстері ауысады ол ... (15-16 – ... ... - ... - ... оқулықтың басты беті
15 - сурет - Сілтемелер тышқанды ... ақ ... ... ... ... HTML бағдарламасы арқылы жасалған. Ол: бас
тақырыптан, мазмұн, ... ... ... ... ... ... әдебиеттерден тұрады.
16 – сурет - Сілтемелер тышқанды жақындатқанда қоңыр түске ауысады
Бұл ... ... үш ... ... ... «Бас ... ... Бірінші бөлігі жазуы ол көк түспен ... тұр ол ... ... ... ... ішкі беті олған тышқанды жақындатсақ
қоңыр – сары түске ауысады. Негізінде басқалардығыдай көк түспен белгіденіп
тұрады. ... ... ... ол ... ... ... ... ал тышканды
алсақ ол жоғарыдағы сілтеме сияқты өз ... ... ... ... ... тез таңдайсыз және ыңғайлы.
17 - сурет – Электрондық оқулықтағы күнтізбе
Күнтізбе үш ... ... ... бөлікте ай мен жыл қара қою
түспен көрсетілген, екіншісінде апта ... ақ ... ... ... ... ай мерзіміндегі апта күні көрсетілген. Дәл болып жатқан
күн көк түспен ерекше белгіленіп тұрады.
Ол уақытты өзі ... ... ... ... ... ... компютерда уақыт қате тұрса күнтүзбеде қате көрсетеді.
Әр сілтемені басқан кезде өз тақырыпшасына ... ... ... сілтемесін шерткенде ПЛАЗМА ФИЗИКАСЫ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ФИЗИКА
КАФЕДРАСЫ туралы ашылады. Электрондық оқулықтың бұл беті ... 18 ... ... – сурет - әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық УниверситетініңФизика-
техникалық факультетінің ... ... және ... ... басшылығы
Ал егер де Мазмұны сілтемесін басатын ... онда ... ... ... бет ашылады. Бұл Web-беті 19 - сурет көрсетілген.
19 – сурет - Мазмұны сілтемесі
Кіріспе, Қорытынды, Әдебиеттер ... дәл ... ... ... ... мен ... ... сипаттамасы сілтемелерін
басқанда мына суреттердегідей (20 - 21 - суреттер) болып беттер ашылады.
20 – ... - ... ... ...... - ... ... сипаттамасы сілтемесі
Бұл беттердің басқалардан өзгешелігі бұл беттердің оң жақ жоғарғы
шетінде
екі сілтемеден орналасқан. Олар әр бөлімдердің ... ... ... бар.
ҚОРЫТЫНДЫ
ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет
дәуірі. Бүгінгі білімнің мазмұны мен оған қойылатын ... ... ... ... HTML ... ... пайдасы тиеді.
HTML-тілінде көптеген мүмкіндіктерді пайдаланып жұмыс жасалған. Қарапайым
абзацтар мен гиперсілтемелер, gif ... және jpg ... ... Avi- ... ... ... қоса ... мен тізімдер де
қамтылған. Сонымен ... ... ... қолданған өте керемет. Ол сіздің Web
– бетіңізге өте әдемі сән береді. Егер қаласаңыз кез – келген ... ... қоя ... яғни ... де ... де ... болады. Жалпы
айтқанда HTML – дің мүмкіндігі өте зор және қолдануға өте ... ... ... ... ... қолданудың
негізі болып қызмет етеді және электрондық оқулық қазақ тілінде болғанымен
ерекшеленеді. Бүгінгі таңда білім мекемелеріне ... ... ... ... ... мысалдарды пайдалану және берiлген тапсырмаларды
орындау арқылы HTML тiлiн ... өз ... ... ... ... меңгере алады деген сенiмдемiз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 Розанов Л. Н. Вакуумная техника: ... для ... по ... ... — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк. 1990. — 320 с.: ... ... ... А.И., ... В.Я., ... Е.А. Конструирование и расчёт
вакуумных систем DJVU "Энергия", 1979. 504 с.
3 ... Г.А. ... ... М.: ... 1970. - 112 ... ... Я. Техника высокого вакуума М.: Мир, 1975. -622 ... ... Б.С. ... и его ... М.: ... 1958. - 89
с.
6 Дэшман С. Научные основы вакуумной техники Москва. Изд-во иностр. лит-
ры. 1950. ... Е. С. ... и др. ... системы и их элементы (Атлас-
справочник). - М., ... 1968. - 200 ... ... В.В. Вакууметрическая аппаратура. Техники высокого вакуума и
течеискания М.: Энергоатомиздат, 1984. - 240 с.
9 Курашов В.И., ... М.Г. ... ... ... ... ... и ... Учебное пособие: КГТУ, 1997. – 52 с.
10 ... Г. ... ... ... /Под ... ... Р. ... М.: Энергия, 1969. - 272 с.: ил. Пер. с ... Н. Б. ... и ... ... ... А. и др. «Создание и использование баз данных», М: 1991
12 Куправа Т.А. «Создание программирования баз данных ... ... Мир, ... ... П.В., ... В.В. Delphi4. ... ... баз
данных. М: «Нолидж», 1999 – 560с.
14 Голицына О.Л. и др ... ... М.: ... - ... 2003.
Интернет желісінен алынған:
11 http://kulpan.kz/elektrondy.okytu
12 http://ru.wikipedia.org/wiki
ҚОСЫМША ... ...... алу, сақтау және оны өлшеу үшін
қолданылатын әдістер мен құрал-жабдықтар жиынтығы.
Вакуумдық сорғы– белгілі бір қысымға дейін газдар мен буларды
тазартатын кұрылғы.
Электрондық оқулық ... ... ... ... ... дискіден оқылатын және дискiде сақталатын, білім
беретін электронды тасымалдығыштағы дидактикалық, әдістемелік және
интерактивтік бағдарламалық жабдықтау.
HTML (Hyper Text Maker ... ... ... ... ... ... ... белгiлеу тiлi.
Фрейм –  деген сөздің өзі “рамкаға алынған сурет, терезешік немесе
бет” дегенді білдіреді.
Броузер – бұл ... ... ... ... ... ... ... Netscape Navigator).
ҚОСЫМША Ә
Электрондық оқулықтың видео көрінісі бар бөлігіндегі HTML коды


... ... ... ... ... ... қолдану


      Бас тақырып
      Мазмұны      Кіріспе      Вакуумдық техника
     Электрондық оқулықтың сипаттамасы


      ... ... ... ОҚУЛЫҚТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Электрондық оқулық дегеніміз – ақпаратты бейнелеудің әртүрлі
формалары арқылы компьютерлік дискіден оқылатын және дискiде ... ... ... ... ... әдістемелік және
интерактивтік бағдарламалық жабдықтау деп айтуға болады [11-14].
Оқу үдерісін интенсивтендіру мақсатында, оның ... мен ... ... ... ... ... артуда. Электронды
оқулық компьютерлік оқыту жүйесінің бір түрі бола отырып, қойылған
мүмкіндіктерге сәйкес әр түрлі үлгіде беріле алады. Электрондық оқулықты
автоматтандырылған оқыту жүйелерінің ... ... ... ... ... ... ... және көптеген
мысалдарды түсінуді және тез есте сақтауды максималды түрде жеңілдетуі
керек. Электрондық оқулық студенттің өз бетімен жұмыс ... ... ... оқулықтың мазмұны оқушының интеллектiлiк ойлау
қабiлетiн дамытуға бағытталуы қажет және оның мына қасиеттердi
қанағаттандыруы жеткiлiктi: жинақтылық, жүйелiлiк, эстетикалық
көркемдiлiгi, жылдамдылығы және т.б. Осы ... ... ... модельдеушi, дидактикалық ойындар сияқты қолданбалы
программалар қолданылып келдi. Бұл программалар ... ... ... және ... ... жасау қабiлетiн дамытуға мүмкiндiк бередi.
Электронды оқулықты пайдалану мұғалімнің де ғылыми-әдістемелік потенциалын
дамытып, оның ... ... ... ... ... ... олардың қашықтықтан оқытудағы өз
мүмкіндіктерін жетілдіріп, казіргі жағдайда барлық білім алатын
үйренушілерге ұсынылуында. Дәл ... ... ... ... ... және дәл осындай оқулықты студенттердің өзін-өзі дайындауда жақсы
көмек береді. ... ... ... және әр ... ... ... ... оқулықтың кемшілігіне ақпаратты қабылдау құралы ретіндегі жақсы
емес дисплейді (мәтіндік ақпаратты экраннан қабылдау кітап оқығанға
қарағанда ыңғайлы және тиімдірек) және ... ... ... бағаны жатқызуға болады.
Бүгінгі таңда есептеу техникасының қарыштап дамуына байланысты және ... ... ... ... мақсатында әртүрлі
программаларды жазу, пәндерді әртүрлі әдістермен оқыту негізгі мәселе
болып ... ... ... ... техникаларын және әртүрлі программалау
тілдерін, қолданбалы программаларды қолданып шешуге болады
Электрондық оқулықтың негізгі қасиеттері:
• жинақылық – бұл үлкен көлемдегі материалдардың аз ... ... ... жүйелілік – ақпараттың белгілі бір жүйеде берілуі;
• эстетикалық безендірілуі – мәтінмен бірге аудио-видео бейне ... ... ... және т.б. – ... ... ... ... тез
әрі жылдам іздеп таба алуы мен қабылдауы.


Электрондық оқулықтың
сипаттамасы


      Электрондық оқулық жасау түрлері
      HTML бағдарламасы... ...

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дербес ЭЕМ. Дербес ЭЕМ-нің элементтік базасы5 бет
Есептеуіш машиналардың негізгі кластары8 бет
Компьютерлерді ұйымдастыру және автоматтар теориясы9 бет
Элементар электр зарядың анықтау. Кулон заңының әртүрлі қашықтықтар үшін тәжірибе жүзінде тексерілуі. Кавендиш әдісі. Вакуумдағы кейбір электростатикалық өрістерге Гаусс теоремасын қолдану9 бет
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
Байыту фабрикасынын кернеуи 110\10 кв электр торабынын жобасы37 бет
Магнитті қосқыштарды монтаждау және жөндеу7 бет
МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық48 бет
Принципиалды-электрлік сұлбалар5 бет
Синхронды машиналар17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь