Нанокөміртекті сорбент көмегімен алынған биореттегіштің цитоуыттылық белсенділігін анықтау

КІРІСПЕ

1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Көміртекті материалдар туралы жалпы мәлімет және оларды алу әдістері
1.2 Көміртекті материалдардың медицинада және өнеркәсіпте қолданылуы
1.3 Биореттегіштердің (фузикокциннің) ашылуы және химиялық қасиеттері
1.4 Цитологиялық улылық сипаттамалары
1.5 Адсорбциялық, гидрофобты және гельді хроматографияның физика.химиялық негіздері
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Сорбенттерді карбонизациялау арқылы алу
2.2 Колонкалы хроматография әдісі
2.3 Биореттегіш алу әдісі
2.4 Фузикокциндік белсенділікті анықтау
2.5 Цитологиялық белсенділікті анықтау
3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1 Көміртекті сорбциялаушы материал көмегімен биореттегіш алу
3.2 Биореттегіштің фузикокциндік белсенділігін анықтау
3.3 Фузикокцинді биореттегіштің цитологиялық белсенділігін анықтау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША
Адамзат кеуекті көміртекті материалды (сорбентті) жүздеген жылдардан бері қолданып келеді. XVIII ғасырдың өзінде ағаш көмірінің әртүрлі сұйықтарды тазалау және кейбір газдарды сору қабілеті белгілі болған. XX ғасырға дейін көміртекті сорбент (негізінен ағаш және сүйектің белсенді көмірлері) тамақ өндірісінде, сұйықты тазарту үшін және шарап жасауда қолданылды. Бірінші дүниежүзілік соғысы кезінде пайда болған улайтын заттарды зиянсыз ету қажеттілігі газдарды тазарту жұмысының дамуын қалыптастырды. Орыс ғалымы Н.Д.Зелинский ашқан сорбент ретіндегі белсенді көміртекті газға қарсы зат әлі күнге дейін ұшатын улы заттардан қорғайтын ең тиімді әдіс болып саналады.
Қазіргі уақытта көміртекті сорбентті қолданудың негізгі бағыты газды және сұйық ортада концентрациялау, тарату, бөлу және адсорбциялық тазалау үрдісі технологиясымен байланысты. Экологиялық мәселелерді шешуде көміртекті сорбент рөлі үнемі өсуде: өндірістік және энергетикалық кәсіпорындарынан шығатын газды, ағынды, ауыз суды тазартуда. Көміртекті сорбентті медицина және фармацевтика саласында қолданылу кеңеюде. Мысалы, көміртекті гемосорбенттер аурулардың қанын тазартуда, ал энтеросорбенттер – ішкі организмді зиянды заттардан және микробтардан тазарту мақсатында қолданылады.
Кеуекті көміртекті материалын алғашқыда ағаштың термиялық өңдеуінен кейін тас көмірден алды. Қазір оларды құрамында көміртегісі бар барлық шикізаттан өндіреді: ағаш және целлюлоза, тас және қоңыр көмірден, торфтан, мұнайдың және таскөмірдің пісірінділерінен, синтетикалық полимер материалдан, сұйық және газ тәрізді көмірсутектен, әртүрлі органикалық қалдықтардан. Кеуекті көміртегі материалын (ККМ) шығаратын заманауи әлемдік өндіріс өнімі жылына бір миллион тоннаға жақындап келеді.
Көміртекті сорбент әртүрлі формада қолданылады: бөлшек мөлшері 0,8 мм болатын ұнтақ, ірі мөлшерде гранула, әртүрлі формалы және ұзындықты блок, қабыршақ және талшықты мата түрінде. Кеңінен тарағаны ұсақталған шикізаттан алынатын ұнтақ тәрізді сорбент.
Онкологиялық аурулар қауіпті және зиянды болып табылады. Қатерлі ісік жасушалары сау жасушалармен күреседі, олар жоғары мутациялық қабілетке ие болып келеді. Жалпыға мәлім, жасушалардың өмір тіршілігі өзінің ген бақылауында ағады және айқын реттелген. Көптеген ағза жасушалары өсірілген in vitro жасушаларындағыдай өмірдің шектелген мерзіміне ие және жасушалардың өлімі алдын ала болжанады. Бұл құбылысты апоптоз деп атайды. Жасушалардың өлімі оның өлшемінің кішірейтілуімен, хроматиннің конденсациясы және фрагментациясымен, сыртқы және цитоплазмалық жарғақшаның тығыздануымен көрсетіледі.
Қатерлі ісік жасушалары апоптоздық өлімнің орнына бақылаусыз бөлінеді, соның салдарынан ісік пайда болады. Қатерлі ісік жасушалары өзінің өсуін аутокриндік жолмен реттейді.
1. Leewen de Vries-van, Kortekaas-Thijssen C., Nzigou Mandouckou J., Kas S., Evidente A., Boer A. de Fusicoccin-A selectively induces apoptosis in tumor cells after interferonpriming //CancerLetters, Elsevier,2009.
2. Емуранов М.М., Бийсенбаев М.А., Мансуров З.А., Сабитов А.Н., Басыгараев Ж.М., Ибрагимова С.А., Гильманов М.К. Очистка фузикокцинового фитогормона хроматографией на новом наноструктурированном углерод-минеральном сорбенте //Известия НАН РК серия химическая.-2006.-№3(357).-С.76-80.
3. Kerimkulova A.R., Azat S., Mansurov Z.A., Gilmanov M.K., Ibragimova C.A, Adekenov S.M.,Rakhimova B.B., Mesoporous nano carbon sorbents for separating different biomolekules //Advanced Materials Research.-2012.-Vols.535-537.-P.284-288 Online available since 2012/Jun/14 at www.scientific.net
4. Фенелонов В.Б. Пористый углерод. Новосибирск: ИК СО РАН, 1995. 513 с.
5. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984. 310 с.
6. Рощина Т.М. Адсорбционные явления и поверхность // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. № 2. С. 89-94.
7. Кузнецов Б.Н., Щипко М.Л., Кузнецова С.А., Тарабанько В.Е. Новые подходы в переработке твердого органического сырья. Красноярск, 1991. 371 с.
8. Лихолобова В.А. Каталитический синтез углеродных материалов и их применение в катализе // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. № 5. С. 35-42.
9. Золотухин И.В. Фуллерит - новая форма углерода // Там же. 1996. № 2. С. 51-56.
10. Сидоров Л.Н. Газовые кластеры и фулерены // Там же. 1998. № 3. С. 65-71.
11. Ваlliо А., Chain ЕВ., DeLeo P., ErlangerB.F., Mauri M., Tonolo A. Fusicoccin: a new wilting Toxin produced by Fusicoccum amygdali Del.// Nature. - 1964. - Vol. 203.- № 4942. - P. 297.
12. Муромцев Г.С., ЧканиковД.И., Кулаева О.Н., Гам¬бург К.З. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. - М.: ВО Агропромиздат.- 1987. - 80-133 c.
13. Бабаков А.В., Абрамычева Н.Ю., Билуши СВ., Шевченко В.П. Исследование заимодействия фу¬ зикокцина с плазматическими мембранами выс¬ших растений // Биол. мембраны. - 1990. - Т. 7. М 2. - С. 107-112.
14. Korthout H.J., Van Der Hoeven PCJ., Wagner M. J., Van Hunnik E., De Boer A. H. Purification of the Fusicoccin-Binding Protein from Oat Root Plasma Membrane by Affinity Chromatography with Biotinylated Fusicoccin //Plant Physiol. -1994. – Vol. 105.- №4. –P. 1281–1288.
15. Johansson F., Sommarin M., Larsson C. Fusicoccin activates the plasma membrane H+-ATPase by a mechanism involving the C-terminal inhibitory domain. //Plant Cell - 1993. – Vol.5. – P. 321-327.
16. Ваlliо А., Chain ЕВ., DeLeo P., ErlangerB.F., Mauri M., Tonolo A. Fusicoccin: a new wilting Toxin produced by Fusicoccum amygdali Del.// Nature. - 1964. - Vol. 203.- № 4942. - P. 297.
17. Lüthen H., Böttger M. Induction of elongation in maize coleoptiles by hexachloroiridate and its interrelation with auxin and fusicoccin action //Physiologia Plantarum – 1993. - V. 89.- Issue 1. – P. 77-86.
18. Olivari C., Albumi C., Pugliarello M. C., De Michelis M. I. Phenylarsine Oxide Inhibits the Fusicoccin-Induced Activation of Plasma Membrane H+-ATPase //Plant Physiol. – 2000. – Vol. 122.- №2 – P. 463–470.
19. Jhghjg
20. Гильманов М.К., Дильбарканова Р., Дарканбаев Т.Б. Латентная форма глютаматдегидрогеназы, локализованная в сферосомоподобных структурах зерна пшеницы//Доклады АН СССР.- 1982. – Т.264, №3. – С.737-739.
21. Skoog F., Hamzi H. Q., Szweykowska A. M. Cytokinins: structure-activity re¬lationships//Phytochemistry - 1967.- Vol. 6. -P. ll69.
22. Letham D. S., Shannon I. S., McDonald R. The structure of zeatin, a factor inducing cell division//Proc. Chem. Soc.-1968.- № 7.- P. 230.
23. Richmond A. A., Lang A. Effect of kinetin on protein content and survival of detached Xanthiun leaves//Science -1957.- Vol. 125 № 3249.- P. 650.
24. Хмельницкий И.К. Безопасность продуктов и процессов наноиндустрии// Учеб.-метод.комплекс.-2011.С. 74-76.
25. Kutics K., Kotsis L., Argyelan J., Szolcsanyi P. Production of activated carbon from walnut shell II. Pore structure investigations // Hungarian journal of Industrial Chemistry. – Veszprem. – 1986. – Vol.14. – P.353-362.
26. Kutics K., Kotsis L., Argyelan J. Production of activated carbon from walnut shell II. Pore structure investigations // Hungarian journal of Industrial Chemistry. – Veszprem. – 1984. – Vol.12. – P.319-327.
27. Helena Jankowska, Andrzej Swiatkowski, Jerzy Choma. Active Carbon // New York, 2000. – P.279.
28. Twyman R.M. / Principles of Proteomics //, BIOS Scientific Publishers. – 2004.217-234.
29. Patterson S.D. and Aebersold R.H.(2003) Proteomics: the first decade and beyond. Nature Genet 33 (Suppl): 311-323.
30. Мансурова Р.М. Физико-химические основы синтеза углеросодержащих композиции. // Монография, Алматы XXI век, 2001 г.С.180.
31. З.А. Мансуров. / Наноуглеродные материалы // Вестник КазНУ, серия химическая, 2003.-№ 2 (30). – С.29-31.
32. Захаров В.А., Мансуров З.А., Бессарабова И.М., Мансурова Р.М., Николаева А.Ф. Исследование сорбции золота на карбонизованных сорбентов // Вестник КазНУ. Серия химическая – 2003. – М23(31). – С.129-135.
33. Заявка №200 3//1195.1 РК, МПК7 В01J 20/20, C01 B 31/08. Способ получения карбонизованного сорбента для извлечения золота из растворов Мансуров З.А., Жылыбаева Н.К., Захаров В.А., Бессарабова И.М., Бийсенбаев М.А., Мансурова Р.М., Николаева А.Ф. – Заключение о выдаче предпатента от 12.01.2005 г.
34. Мансуров З.А., Шабанова Т.А., Мансурова Р.М. Морфология микронаночастиц карбонизованного растительного сырья // Вестник КазНУ.Сер.химическая. – 2004.- №2 (34). – С. 129-135
35. З. Дейла, К. Мацека, Я. Янака. Жидкостная колоночная хроматография. М.: Мир, 1972. – С.89.
36. Кузнецов Б.Н., Рудковский А.В., Щипко М.Л. и др. Влияние условий активации угля-сырца из древесины осины на микротекстуру и сорбционные свойства получаемых активных углей // Химия в интересах устойчивого развития. – 2000. - №8. С. 809-812.
37. Николаев В.Г., Стрелко В.В. Гемосорбция на активированных углях. Киев: Наукова думка. – 1979. – C.288.
38. Лопухин Ю.М., Молоденков М.Н. Гемосорбция. 2 изд. М.: Медицина.- 1985. – C288.
39. Лужников Е.А., Гольдфарб Ю.С., Марупов А.М. Рос. Хим. Ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И.Менделеева). -2004. – Т.48, № 2. С. 117-124.
40. Зорина Е.И. Активированные угли для водоподготовки // Водоснабжение и сан.техника. – 1998. - № 8. – С. 46-63.
41. Юдкевич Ю.Д., Васильев С.Н., Ягодин В.И. «Получение химических продуктов из древесных отходов». – Спб.- 2002.
42. A.G. Nasibulin et al., Nature Nanotechnology 2, 156 (2007)
43. Беляков Н.А. Энтеросорбция. Л.: Центр сорбционных технологий. – 1991. – С.301.
44. Филипенко П.С., Моисенкова Н.Н. Клиническая медицина. – 2004. - № 12. С.9-15.
45. Saniyam A. Ibragimova, Zhandos M. Basygaraev, Almagul R. Kerimkulova, E.A. Bukenova, Murat K. Gilmanov. The New Effective Biostimulator for Agroecological Engineering International Journal of biological and Life Sciences 2011; 7(2):60-64
46. J.M. Jandosov, Z.A. Mansurov, M.A. Biisenbayev, A.R. Kerimkulova, Z.R. Ismagulov, N.V.Shikina, I.Z. Ismagilov, I.P. Andrievskaya. Mesoporous composite materials from activated rice husk carbon and montmorillonite, «Carbon 2012», 17-22 June 2012, Krakow, Poland, CD-Author index # 874
47. А.Р. Керимкулова, Б.Б. Мансурова, М.К. Гильманов, З.А. Мансуров. Нанопористый углеродный сорбент для молекулярно-ситовой хроматографии белково-липидног комплекса.// Журнал физической химии, 2012, том 86, № 6, С. 1-5.
48. Skoog F., Strong F.M., Miller C. Cytokinins//Science.- 1965.-Vol.148, №3669.-P.532.
49. Meyer B.N., Ferrigni N.R., Putnam J.E., Jacobsen L.B., Nichols D.E. and McLaughlin J.L.. Brine Shrimp: A Convenient General Bioassay for Active Plant Constituents// Planta Medica.-1982.-Vol.45.-P.31-34
50. McLaughlin J.L. Crown Gall Tumors on Potato Discs and Brine Shrimp Lethality: Two Simple Bioassays for Higher Plant Screening and Fractionation// Methods in Plant Biochemistry.-1991.-Vol.6.-P.1-32.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Химия және ... ... ... М. ... ... КӨМЕГІМЕН АЛЫНҒАН БИОРЕТТЕГІШТІҢ ЦИТОУЫТТЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ»
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
«5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір ... ... ... ... ... және ... Министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Химия және химиялық технология факультеті
Химиялық физика және материалтану кафедрасы
«Қорғауға жіберілді»
« » ... 2013 ... ... және ... меңгерушісі
х.ғ.к. ____________ Түлепов М.І.
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
Тақырып: «НАНОКӨМІРТЕКТІ СОРБЕНТ КӨМЕГІМЕН АЛЫНҒАН БИОРЕТТЕГІШТІҢ
ЦИТОУЫТТЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУ»
«5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және өмір ... ... ... ... ... 2013
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысының құрылымы мен көлемі: бітіру жұмысы 45 бетке жазылып, 7
суреттен, 5 кестеден және 50 ... ... ... тұрады.
Түйін сөздер: КӨМІРТЕКТІ СОРБЕНТТЕР, ... ... ... ... ... ... алып, зерттеуге қажетті
материалдар: жұмсақ бидайдың (Triticumaestivum) «Арай», «Стекловидная-24»,
«Саратовская-29», «Казахстанская-10», «Надежда», ... ... ... sativa) ... дәні мен ... ... ... мақсаты: Нанокөміртекті сорбент көмегімен биореттегіш
алу, алынған ... ... ... және ... ... ... ... өскінінен жаңа эффективті
биореттегішті тазарту үшін жаңа наноқұрылымы бар көміртегі сорбенті арқылы
тазарту әдісі ... ... ... ... ... фузикокциннің
цитологиялық уыттылық көрсетуінің медициналық маңыздылығы зор.
РЕФЕРАТ
Объем и структура дипломной работы: дипломная работа изложена на ... ... 5 ... 7 рисунков, список используемой литературы
содержит 50 ... ... ... ... ... ... НАНОСТРУКТУРА,
КОЛОНОЧНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ.
Объекты исследования: мягкая пшеница ... ... ... ... ... ... и ростки риса сорта «Маржан» (Oryzae sativa).
Цель данного ... ... ... с ... ... ... фузикокциновой активности полученного
биостимулятора и цитотоксической активности.
Актуальность темы исследования: для получения эффективного и ... из ... ... был ... ... его очистки с помощью
нового наноструктурированного углеродного сорбента. Также ... ... ... в ... ... ... важную роль
в медицине.
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ
БР – биореттегіш
ББ – бидай биореттегіші
6-БАП – ......... ... ... – спирттік экстрактісі бар фузикокцин
МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ |7 |
|1 ... ШОЛУ |9 ... ... ... туралы жалпы мәлімет және оларды алу | |
| |әдістері |9 ... ... ... ... және ... қолданылуы| |
| | |12 ... ... ... ... және ... | |
| ... |14 ... ... ... ... |21 ... |Адсорбциялық, гидрофобты және гельді хроматографияның | |
| ... ... |22 |
|2 ... ... |28 ... ... ... ... алу |28 ... |Колонкалы хроматография әдісі |28 ... ... алу ... |29 ... ... ... анықтау |31 ... ... ... анықтау |31 |
|3 ... ЖӘНЕ ... ... |32 ... ... сорбциялаушы материал көмегімен биореттегіш алу |32 ... ... ... ... анықтау |33 ... ... ... ... белсенділігін анықтау |38 |
| |ҚОРЫТЫНДЫ | |
| ... ... ... | |
| ... | ... ... көміртекті материалды (сорбентті) жүздеген жылдардан
бері қолданып келеді. XVIII ғасырдың өзінде ағаш ... ... ... және ... ... сору қабілеті белгілі болған. XX
ғасырға дейін көміртекті сорбент (негізінен ағаш және ... ... ... ... ... ... үшін және ... жасауда
қолданылды. Бірінші дүниежүзілік соғысы кезінде пайда болған улайтын
заттарды ... ету ... ... ... ... дамуын
қалыптастырды. Орыс ғалымы Н.Д.Зелинский ашқан сорбент ретіндегі белсенді
көміртекті газға қарсы зат әлі ... ... ... улы ... қорғайтын
ең тиімді әдіс болып саналады.
Қазіргі уақытта көміртекті сорбентті қолданудың негізгі бағыты газды
және ... ... ... ... бөлу және ... тазалау
үрдісі технологиясымен байланысты. ... ... ... ... рөлі ... ... ... және энергетикалық
кәсіпорындарынан шығатын газды, ... ауыз суды ... ... медицина және фармацевтика саласында қолданылу кеңеюде. Мысалы,
көміртекті гемосорбенттер аурулардың қанын тазартуда, ал энтеросорбенттер –
ішкі организмді ... ... және ... ... ... ... ... алғашқыда ағаштың термиялық өңдеуінен
кейін тас көмірден алды. Қазір оларды ... ... бар ... өндіреді: ағаш және целлюлоза, тас және қоңыр көмірден, ... және ... ... синтетикалық полимер
материалдан, сұйық және газ тәрізді көмірсутектен, ... ... ... ... материалын (ККМ) шығаратын заманауи әлемдік
өндіріс өнімі жылына бір миллион тоннаға ... ... ... әртүрлі формада қолданылады: бөлшек мөлшері 0,8 ... ... ірі ... гранула, әртүрлі формалы және ұзындықты блок,
қабыршақ және ... мата ... ... ... ... шикізаттан
алынатын ұнтақ тәрізді сорбент.
Онкологиялық аурулар қауіпті және зиянды болып табылады. Қатерлі ісік
жасушалары сау ... ... олар ... мутациялық қабілетке ие
болып келеді. Жалпыға мәлім, жасушалардың өмір ... ... ... ... және ... реттелген. Көптеген ағза жасушалары өсірілген
in vitro жасушаларындағыдай өмірдің ... ... ие ... ... ... ала ... Бұл құбылысты апоптоз деп атайды.
Жасушалардың өлімі оның ... ... ... және ... сыртқы және цитоплазмалық жарғақшаның
тығыздануымен көрсетіледі.
Қатерлі ісік жасушалары апоптоздық өлімнің орнына бақылаусыз ... ... ісік ... болады. Қатерлі ісік жасушалары өзінің өсуін
аутокриндік ... ... ісік ... ... ... ... ... яғни жасушалар өлмейтін ауыстырылым болады. Қатерлі ... ... ... олардың пролиферацияға деген жоғары
қабілеттілікті біріктіреді. Бұл қабілеттілік ... екі ... ... ... өсу қабілетінен және анықталмаған ұзақ ... ... ... ... ... фитогормондарын – ... ... ... ісік жасушаларын апоптоз жағдайына ... ... ... молекулалық биология және биохимия институтының
және жану ... ... ... ... ... ... фузикокцинді алу әдістерін жасап шығарды. Бұл әдіс
наноқұрылымдық көміртекті ... ... ... ... жану ... ... зерттеушілерімен жасап шығарылды [2-
3].
Қорыта келгенде, сорбенттермен жұмыс жасай отырып, ... ... ... тиімді препараттарды жасауға мүмкіндік ашылды.
1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1. Көміртекті материалдар ... ... ... және ... алу ... көміртекті материал (ККМ) құрылымы графит құрылымы секілді
тұрғызылған, ... онда ...... ... ... ... ауданы кезектесе орналасқан [4]. ККМ графиттен ерекшелігі
әртүрлі мөлшерлі және ... ... және ... ... ... ... ... бос кеуекті кеңістікке ие. Микрокеуектер
(мөлшері 2 нм), ... ... ... 2 ден 50 нм ... ... ... > 50 нм ... деп ажыратылады. Микрокеуектердің
ішінде супермикрокеуектер мөлшері 0,7-2 нм және ...

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Микробалдыр chlorella vulgaris43 бет
Іріңді жара қоздырғыштары қатысында сорбенттің эфференттік белсенділігін зерттеу33 бет
Арал өңірінің тұзды батпақты шалғынды топырағында өсірілген күріш өніміне отандық препараттардың әсері30 бет
Ағаш сорбенттердегі ауыр металдар (Pb II, Hg I, Hg II, Cd II) сорбциясы56 бет
Карбонизделген сорбенттің регенерациялық және жара жазушы қасиеттерін зерттеу32 бет
Карбонизделген сорбенттің регенерациялық және жара жазушы қасиеттерін зерттеу туралы49 бет
Күрішті сабан және шелухадан биокомпосттарды алу технологиясы51 бет
Фосфор және бор өндеу өндірісі54 бет
Химиялық мелиорант, фосфогипс46 бет
Шунгиттердің сорбциялық қасиеттерін зерттеу37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь