Үздіксіз – компрессолы газлифтілі әдіс

Кіріспе
1 Геологиялық бөлім
1.1 Кен орнының геологиялық құрылымының сипаттамасы
1.1.1 Кен орын бойынша жалпы мәлімет
1.2.3 Тектоника
1.1. 4 Мұнай газдылығы
1.2.5 Мұнай мен газдың қорлары
2 Технологиялық бөлім
2.1 Кен орнын игеру жүйесі
2.1.1 Ағымдағы игеру жағдайын талдау
2.1.2 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін талдау
2.1.3 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау
2.1.4 Кеніштің энергетикалық жағдайының сипаттамасы, игеру режимдер
2.1.5 Қабат қысымын ұлғайту жүйесі, және мұнай бергіштікті ұлғайту әдістерін қолдану
2.2 Мұнай және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
2.2.1 Ұңғыларды пайдалану тәсілінің көрсеткіштерінің сипаттамасы
2.3 Арнайы бөлім
2.3.1 Дипломдық жоба тақырыбы бойынша қысқаша шолу, компрессорлы газлифтік жүйе
2.3.2 Дипломдық жоба тақырыбы бойынша технологиялық есеп
2.3.3 Компьютерлік бағдарламаны қолдана отырып есептеу
3 Экономикалық бөлім
3.1 Кен орнын игерудің технико . экономикалық көрсеткіші
3.1.1 "Октябрьскмұнай" мұнай.газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы
3.1.2 "Октябрьскмұнай" мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай.күйі
3.1.3 Мұнай газ өндірубасқармасының қызметкерлерінің жол ақысының жағдайы
3.1.4 Техника.экономикалық көрсеткіштердің талдауы
3.2 Экономикалық тиімділік есебі
3.2.1 Күрделі қаржыны есептеу
3.2.2 Жылдық орта дебит
3.2.3 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс
3.2.4 Қосылған құнға салық салынғаннан кейінгі табыс
3.2.5 Жылдық өндіруге кеткен шығындар
4 Еңбекті қорғау
4.1 Жаңажол кен орнында қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау
4.2 Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары

4.2.1 Ұңғыларды газлифтілі компрессорлы пайдаланудың қауіптілігі
5 Қоршаған ортаны қорғау
5.1 Атмосфералық ауаны қорғау
5.2 Жер ресурстарын қорғау
5.3 Жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау
ҚОРТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Мың жылдар аралығында мұнай адамзатқа жарық, жағар май, денсаулықты сақтауда да өзінің қызметін көрсетіп отырды. Ал, қазіргі таңда мұнайдан алынатын өнімдер халық шаруашылығында тұтынатын бірден-бір өнім. Мұнайдың қызу қабілеті көмірге қарағанда күшті. Бір тонна мұнай, үш тонна көмірге, жеті тонна жанғыш сланцтарға тең. Көптеген авто көліктер, үшақтар, двигательдердің куші осы мұнай өнімінен алынады. Сондықтан да, мұнай қымбат, құнсыз өнім болып табылады.
Мұнай мен газды ысырапсыз қолдану арқылы ғана оны болашақ ұрпаққа қалдыруға болады. Осы орайда жаңа технология қолданудың мұнай мен газ қорын жер астында қалдырмай алуға келтірер себебі зор.
Жаңажол кен орнында мұнай қорының 40,7 % өндіру көп қиыншылық әкеледі, оның себебі олар газ қорының астында орналасқан.
Қазір Жаңажол кен орнында 100 – ден астам мұнай ұңғымалары газ бен судың көбейіп кетуінен тоқтап тұр.
Бұл ұңғыларды қазуға миллиондаған қаражат жұмсалды, алайда олар шыққан шығынды әлі өтеген жоқ.
Ең бірінші мұнайды сығылған газбен көтеруді 1897 жылы В.Г.Шухов Бакуда қолданған. Қазіргі кезде газлифтілі пайдаланудың екі модификациясы қолданылады:
- компрессорлы станциядан алынатын сығылған газды пайдалану;
- компрессорлы газлифт;
- газды жатыннан алынатын сығылған газды пайдалану;
- компрессорсыз газлифт.
Ұңғыманы пайдалануда компрессорлы газлифт механикаландырылған әдіске жатады.
Компрессорлы газлифтіні пайдаланудың артықшылығы:
- жоғарышығынды ұңғыларда пайдалану мүмкіндігі;
- ұңғымаға түсіретін жабдықтардың қарапайымдылығы;
- ұңғыма жұмысының жеңіл бақылауы.
Жаңажол кенорнының мұнайын өндіру қазіргі таңда үлкен мәселелердің бірі болып отыр.
Ендігі жерде Жаңажол кенорнының мұнайшыларының мақсаты – осы жер қойнауынан шығып жатырған қара алтынды тиімді өндіру.
Қазақстан мұнайының бастауы бар, тоқтауы жоқ себебі кең байтақ республикамыздың тұла бойы толған байлық.
1. А.И.Ширковский «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» М., «Недра», 1987г.
2. В.Ф. Шматов, Ю.М. Малышев «Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной промышленности». М., изд-во «Недра», 1990г.
3. В.С. Бойко «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», М., изд-во «Недра», 1990г.
4. В.И.Щуров «Технология и техника добичи нефти», М., изд-во «Недра», 1983г.
5. Годовой отчет НИИ ОАО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2006год.
6. Годовой отчет отдела по исследованию проблем добычи и бурения нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол за 2006 год.
7. Ғ.М.Нұрсұлтанов, Қ.Н.Абайұлданов «Мұнай және газды өндіріп, өңдеу», Алматы, 1999ж.
8. Джиембаева К.И., Насибуллин Б.М. «Ұңғы өнімдерін жинау және дайындау». – Алматы, 2000ж.
9. И.М.Муравьев, В.И.Ямпольский «Основы газлифтной эксалуатации скважин», М., изд-во «Недра», 1973г.
10. «ҚР мұнайгаз өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары» – Алматы, 1995ж.
11. М.М. Иванова, И.П. Чоловский, Ю.И.Брагин, «Нефтегазопромысловая геология», М., изд-во « Недра», 2000г.
12. «Мұнай және газ» нормативтік құқықтық актілер жиынтығы, Алматы, «Юрист», 2005ж.
13. Научно-исследовательский институт по разработке нефтегазовых
месторождений ОАО «СНПС Актобемунайгаз» «Проект рабочей схемы по снижению давления в системе сбора нефти участка «Север» месторождения Жанажол». Г.Актобе, 2006 год.
14. Научно - исследовательский институт «Гипровостокнефть» «Технологическая схема разработки нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол Актюбинской области», г.Куйбышев, 1986г.
15. Научно-исследовательский институт «Гипровостокнефть» «Дополнение к технологической схемы разработки нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол Актюбинской области», г.Самара, 1992г.
16. Тайкулакова Г. С. «Экономическая эффективность внедрения новой техники и технологических процессов». – А.: КазНТУ, 2000.
17. Тяжин Ж.Т «Еңбекті қорғау» әдістемесі. А. ҚазҰТУ, 1999-2000 ж.
18. Х.А.Калабаев «Методические указания к выполнению организационно-экономической части проектов для студентов специальности 0907 «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» А-А 1992г.
19. Ю.В.Зайцев, Р.А.Максутов, О.В.Чубанов, Ш.Т.Джаффаров «Справочное пособие по газлифтному способу эксплуатации скважин», М., изд-во «Недра», 1984г.
        
        Кіріспе
Мың жылдар аралығында мұнай адамзатқа жарық, жағар май, ... да ... ... ... ... Ал, ... таңда мұнайдан
алынатын өнімдер халық шаруашылығында тұтынатын ... ... ... ... ... ... күшті. Бір тонна мұнай, үш тонна ... ... ... ... тең. ... авто көліктер, үшақтар,
двигательдердің куші осы мұнай ... ... ... да, ... құнсыз өнім болып табылады.
Мұнай мен газды ысырапсыз қолдану арқылы ғана оны болашақ ... ... Осы ... жаңа ... ... ... мен газ қорын
жер астында қалдырмай алуға келтірер себебі ... кен ... ... ... 40,7 % өндіру көп қиыншылық
әкеледі, оның себебі олар газ ... ... ... ... кен ... 100 – ден ... ... ұңғымалары газ бен
судың көбейіп кетуінен тоқтап тұр.
Бұл ұңғыларды қазуға миллиондаған қаражат ... ... олар ... әлі ... ... бірінші мұнайды сығылған газбен көтеруді 1897 жылы ... ... ... ... ... ... екі модификациясы
қолданылады:
- компрессорлы ... ... ... ... ... ... ... газды жатыннан алынатын сығылған газды пайдалану;
- компрессорсыз газлифт.
Ұңғыманы пайдалануда компрессорлы газлифт ... ... ... пайдаланудың артықшылығы:
- жоғарышығынды ұңғыларда пайдалану мүмкіндігі;
- ұңғымаға түсіретін жабдықтардың қарапайымдылығы;
- ұңғыма жұмысының жеңіл бақылауы.
Жаңажол кенорнының мұнайын өндіру ... ... ... ... ... отыр.
Ендігі жерде Жаңажол кенорнының мұнайшыларының мақсаты – осы ... ... ... қара ... ... өндіру.
Қазақстан мұнайының бастауы бар, тоқтауы жоқ ... кең ... тұла бойы ... байлық.
1 Геологиялық бөлім
1.1 Кен орнының геологиялық құрылымының сипаттамасы
1.1.1 Кен орын бойынша жалпы мәлімет
Мұнайгазконденсатты ... кен ... ... ... ... 240 ... ... Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Мұғалжар
таулары мен Ембі өзенінің дала ... ... ... ... ... ,кен ... ... – шығысқа қарай 15
шақырым жердегі Жаңажол ... ... және ... қарай 35
шақырым жердегі жұмыс істеп тұрған Кеңқияқ мұнай кәсіпшілігі саналады.Жақын
маңындағы теміржол станциясы болып, кен ... ... 100 ... ... – Орталық Азия теміржол торабында орналасқан Ембі станциясы
болып табылады. ЖаңажолМГӨБ АҚ ... ... ... кен ... ... қарай 130 шақырым жерде, Октябрь
қаласында
Жер бедері әлсіз жоталы жазықтан тұрады. Жер бедерінің ... +125 – 270 м ... ... ... ... кен ...... шектейтін Ембі өзенінің маңында кездеседі.Ауданның
гидрографиялық бөлігі Ембі өзенімен ... ... Ол ... ... ... ... пайдаланады.Ал тұрмыстық мақсаттарда құдықтардан
алынатын су пайдаланады. Ембі өзенінің және ... ... ... 2 ... ... көп құрайды. Ембінің сол саласы – Атжақсыда ... ... ... тек қана ... ... су ... толады.Ауданның ауа-райы құрғақ,жоғары континентальды және жылдық
пен тәуліктік температуралардың болуымен, аса ... ... ... ... сүйенсек,қыстағы
температура минимумы –40 градусқа жетсе, ал ... ... ... ... ... Ең суық ... мен ақпан айлары болса,ал ең ... айы ... ... ... ... мен ... ... қаңтар мен
ақпан айлары үшін тән.
Топырақтың қату тереңдгі 1,5-1,8 м құрайды.Ортажылдық, ...... ... ... емес және жылына 140 – 200 мм жетеді. ... ... ... ... су ... ... 3 және 8 милиметрлік штуцерлер қолданды. Қазіргі кезде Жаңажол
кен орында жоғарғы және төменгі ... ... мен ... корбонатты
қабаттың өндірістік өнімділігі анықталды, осыған байланысты жыныстар жасы
анықталад.
1.1.2 Стратиграфия
Жаңажол кен орнындағы ... ... ... ... ... бор ... ... жиынтығы анықталған. Стратиграфиялық
бөлшектеуде, керннің сипаттамасы, өндірістік-геофизикалық зерттеу диаграм -
масы, палентологиялық ... ... ... ... кен ... ... ашылған, барынша ерте шөгінді жыныс болып
ортавизе жасындағы терригенді шөгінділер табылады. Осы жыныстар №1 ұңғымада
4190-4200м аралығында кездесті,терригенді шөгінділер ... ... ... ... корбанатты қабатпен ауысады, олардың жасы жоғарғы ... ... ... ... ... ... аргиллит аралас
әктастар мен доломиттерден тұрады. Төменгі корбон жынысының қабатының
максимальды ... 308 ... ... ... ... ... және москвалық ярус құрамдарында
ашылды. Башкир ярусы—C2.Бұл жастағы ... №1 ... ... ... ... және ... мен ... қамтылды. Олардың толық қалыңдығы
224 метрге жетеді.
Құрамында қошқыл және ақшыл, ... ... ... ... ... массивті доломит жікшелерден тұрады. Москва ярусы-С2, мұның
құрамы екі подярусқа бөлінеді.
Төменгі москвалық подярусының №1 ... ... метр және ... 3807-647 метр аралықтарында верей және паширлік ... ... ... 106 метр ден 156 метрге дейін жетеді.Бұл
қабаттар корбананттар және ... ... ... шөгінділерден тұрады.
Жоғарғы Визе -москвалық ярусының корбонанты жыныс ... ... ... 630 ... ... ... корбонантты қабаты
құрайды, ол бұл өз ... ... ... ... москва
ярусы, бұл мячковтың және подольск горизонттарымен белгіленген. Подольск
горизонтының төменгі бөлігі көбіне - көп ... ... ... ... қиыршық топырақ, гравилиттер және ... ... жиі ... ... ... ... ... дерлік ұңғылармен өтеліп, оргеногенді,
үгілгіш, ұсақ түйіршікті ... және ... ... Оның қалыңдығы
115 метрден 164 метрге дейінгі аралықты өзгермелі болып келеді:
-жоғарғы бөлім-С3.
Жоғарғы корбонанты ... ... ... ... шекарасы
геологиялық каротаж сызбасындағы өзгеруінен көрінеді. Жоғарғы корбонның
көптеген микрофауналарымен флоралардың табылуына байланысты .
Касимов және ... ... ... жасы № 5 ... 2832 — 2834 және ... ... №1
ұңғымасының 2900- 2896 метрлер, №6 ұңғымасының 2909 - 2906 және 2899 -
2897, 2894 - 2888 және 2884- 2879 метр ... №12 ... ... ... ... ... ... және №5 ұңғыманың 2832
-2824 және 2819 - 2819 метрлер ... ... ... ... ... ол ... ... әктастар және доломиттерден құралған. Касимов ярусының қалыңдығы
50 метрден 97 метрге дейінгі аралықтарда өзгеріп, кездеседі:
- гжель ярусы ... ярус екі ... ... ... ... 53 метрден 136 метрге
дейін өзгереді. Жыныс ішінде сульфатты және корбонатты қабаттар бар. ... ... ... ... ... ... 65—85%
фауналар мен су өсімдіктерінің қалдығынан тұратын әктастар болып табылады,
осы аймақтар №12 ... 2964.2 — 2890 метр және ... ... ... ... дәлелденген.
Жоғарғы КТ—I корбонатты қабатында негізінен газоконденсат коры
сақталған. Корбонатты ... ... ... ... ... ... ... үсті бөлігі жиі кездеседі. Яғни, гравалит,
сазбалшық, алевролит қабаттарынан құралған ... ... ... қорабынан түзілген. Оның қалыңдығы 24 ... 109 ... ... ... ... ... - төменгі және жоғарғы бөлімдермен берілген, төменгі
бөлім-P1. Төменгі пермь бөлімі ассольдік, сакморлық, артин және ... ... ... ... кен ... ... ... қабат туғызады. Бұл қабыршақты қабат қалыңдығы белгілі дәрежеде
құрамында сазбалшықтың болуымен және кең ... ... 16 ... 598 метр
аралығында өзгеріп, солтүстіктен оңтүстікке қарай ... ... ... байланыста бұл аргиллиттер, қыйыршық топырақтар,
алевролиттер, жиі - жиі гравлит және ... ... ... ... ... жасы №1 ұңғыманың 2647 - 2645 және 2498-
2495 метрлер аралықтарында және №1 ұңғымада 246-2458 ... ... ... ... ... №93 ... 9 ... №8
ұңғымада 359 метрге дейін өзгеріп отырады, сонмарлық ярусында қалыңдыққа
байланысты сақталмаған, яғни, №5 ұңғымада кездескен:
-кунгур ярусы-Р1к.
Кунгурлық ... ... ... ... корбонат үсті
терригенді қабатымен бірге кунгур қималарының мұнай мен ... ... өте зор ... ... ... ... ... шөгіндісінің төменгі бөлігі сульфатты терригенді - ... ... ... ... Оның ... 10 ... ... аралығында өзгереді. Жоғарырақта галогенді аргиллит аралас, жиі
қиыршық топырақ пен ... және ... ... ... қабаттың максималды қалыңдығы №12 ұңғымада 996 метрден, минималды
қалыңдығы №3 ұңғымада 7 метр аралығында.
Кен орынының кунгурлік ярусының ... ... ... -
сульфатты қабаттар жатыр. Оның негізгі бөлігін 4 ... 48 метр ... ... ... ... ... пермь шөгінділері шұбар түсті, қоңыр түсті, құрамында жеке
ангидрит ... ... ... ... тұрады. Жоғарғы
пермь бөлігінің қалыңдығы солтүстік төбешіктерімен ұштасқан ... ... ... ... ... ... ... T-төменгі құрамынан бөлініп және литологиялық жағынан
шұбар боялған сазбалшық, киыршық топырақ ... ... ... 65 ... 371 метрге дейінгі аралықта өзгереді:
- юра жүйесі -I.
Юралық шөгінділер ... және ... ... бөлімдерге құрамдарына
байланысты бөлінген. Олардың жалпы калыңдықтары №13 ұңғымада 60 ... ... 246 метр ... ... ... ... ... сазбалшық, қара-
қошқыл түсті, құм-қиыршық топырақтардан, тығыз алевролит және қоңыр киыршық
топырақ полимикті, ... ... ... ... бор ... ... жоғарғы бор, яғни негізгі ... ... ... ... қоңыр жасылды саздар есептеледі. Жоғарғы бөлім қалыңдығы 28 метрден
132 метрге дейінгі аралықта өзгереді. Қалыңдықтың ... ... ... ал ... ... №88 ұңғымада байқалады:
- антропогенді жүйесі- Q.
Бұл жүйенің шөгінділерінің, қалыңдықтары онша емес, ... 2 ... 3 ... төрт ... ... бөледі. Солардың құрамдалулары саздың
сугликаларымен құмайт супестерден түзілген. Олардың жалпы калыңдықтары ... 60 ... №З ... 246 метр ... ... ... қоңыр сазбалшық, қара-қошқыл түсті, құм-қиыршық топырақтардан,
тығыз алевролит және қоңыр киыршық топырақ ... ... ... ... яғни ... шөгінді жынысы болып ... ... ... ... ... Оның қалыңдығы 10 метрден 60 метр
аралығында өзгереді.
Жоғарырақта Антропогенді жүйеге галогенді ... ... жиі ... пен ... және ... ... ... жыныстар тұрады.
1.2.3 Тектоника
Тектоникалық жағынан аудан Каспий маңы ойпатының борт алдындағы ватолы
бөлігінде орналасқан. Ол өз кезегінде Орал ... ... ... ...... ... бөлінген.
Геологиялық дамуының ерекшеліктерінің бірі болып, аумақтың жедел түсуі
және мықты шөгінді түзілімнің қалыптасуы болып ... Оның ... ... ... ... (7-10 км). ... қалыңдығының жапсарлары
батысқа қарай еңкейген ... бір ... ... ... ... ... ... Оларға: Жаңажолдық (5,5-6 км),
Кеңқияқтық, Қоздысайлық және Шұбарқұдықтық (7- 7,5) баспалдақтары ... өз ... түзу емес ... ... ... ... кен орны ... яғни Жаңажол баспалдағындағы
ерекшеліктерінің бірі болып, ... ... ірі ... ... ... ... дамуы табылады.
Жаңажол кенорыны Гжель-Подоль (К -1) және Кашир-Венев (КТ-2) жастағы
жыныстардан құралатын карбонатты массивінің жоғарғы бөлігіне ... ... емес ... бөлінген, иррационалды созылған солтүстік пен
оңтүстік күмбездері бар, ірі брахиантиклинальмен сипатталған.
Барлау ... ... ... кезде, карбонатты қалыңдығының
төменгі қимасында тектоникалық ақаулар бар ... ... ... аса ... 100-150 м ығысу амплитудасымен батыс қанаты бойынша
өтеді, қалған екеуі 40-50 м ... ... ... ... (61-шы ... ... Осы ... арқасында жалпы
құрылым 3 блокқа бөлінеді; 1 (оңтүстік ... 2 (61-шы ... 3 ... ... ... қорлары негізінен 1 мен 3
блоктарда шоғырланған.
Кенорынның өндірістік мұнайгаздылығы екі карбонатты ... ... және ... олар өз кезегінде қалыңдығы 206 – 417 ... ... ... ... ... 4 Мұнай газдылығы
Жаңажол кен орыны Қазақстандағы өнімділігі ... ... ... ... кен ... болып табылады. Ол белгілі Кеңкияқ,
Құмсай, Көкжиде, ... ... ... және Қопа ... ... ... ... жоғарғы және төменгі пермь жүйелерінің шөгі -
ділеріндегі г ... ... бар ... орналасқан.
Қиманың мұнай-газ бергіштігі туралы алғашқы мәлімет Жаңажол ауданында
№1 ұңғысын бұрғылау жұмыстары ... ... ... ... керніндігі мұнай ... және ... ... ... ... ... ... №4 ұңғымасының 3050-3020
метр аралықтарындағы тереңдікті тексеру барысында 62.5% метан, 1% этан, 1%
ауыр көмірсутектер жиынтығынан құралған ... ... ... ... ... ... әктастарының ашық ақпанында қабат-санағышпен сынау
арқылы газданған мұнай өнімі алынды. Кейін, 1978-жылдың ... ... ... 2767-2884 метр тереңдік аралығында 2767-2884 метрлер
тереңдік аралықтарынан шығымы 66.8 м3/с ... ... және 107.6 ... газ ... ... 3 және 8 ... ... қолданды, қазіргі
кезде Жаңажол кен орында жоғарғы және төменгі ... ... ... ... ... өндірістік өнімділігі анықталды:
-КТ – 1 жоғарғы корбонатты қабат.
Литологиялық қатынасында әктас, доломит және ... ... ... Осы өзгерістермен қатар саздың азғантай
қаптамалары да кездеседі. ... ... ... ... ... ... ... жылдам өзгеруі бойынша
сенімдлікпен ... ... ... ... ... және ... байланысты геологиялық каротождың жоғарғы мәндерін
сипаттайтын реперлер саны ... ... ... қою ... ... ... қабат
көлемінде коллекторлардың үш ... ... ... ... ... "А", "Б" және "В" ... ... жағынан алғашқы екі бөлік орта корбонның касимовтың және
гжелдік ярустарына ... ... ... ... солтүстік еңісі
көлемінде № 10, 13 және 50 ұңғымаларының ... ... ... төртінші бөлігі "В" бөлігі бөлінген.
Қабат коллекторының өнімді бөлігін құрайтын саны 1-ден 12-ге дейін, ал
қалыңдық шегі 1 метрден 40 ... ... ... ... ... қабаттың орташа қалыңдығы 5 метрден 10 ... ... ... қабат бөлігі төрт қабатты коллекторлардан тұрады."А"
және "Б" бөліктеріндегі секілді бұл қабатта 2 метрден ... ... ... ... ... саны 8 -ге жетеді."А" бөлігінде
мұнай қабатында биіктігі бойынша азғантай газ ... ... ... Гжель-Подоль (К -1) және Кашир-Венев (КТ-2) жастағы
жыныстардан құралатын карбонатты массивінің жоғарғы бөлігіне бейімделген.
Құрылым үлкен емес ... ... ... созы ... пен ... ... бар, ірі ... ... пен ... ... бар, ірі ... ... қабат литологиясының өзгеруінің шартына байланысты
сипатынан, жылдам өзгеруі бойынша сенімдлікпен белгіленеді.
1.2.5 Мұнай мен газдың қорлары
Жоғарғы КТ-I карбонатты ... ... газ және ... ... ... ... ... бойынша есептеліп, ГКЗ СССР №9016
(1982ж. 23 маусым) протоколымен бекітілген.
Төменгі карбонатты қабаттың (КТ-ІІ) ... газ, ... ... ... ... ... 15- ... жағдайына есептеліп,
ГКЗ СССР №9895 (1985жыл 25 желтоқсан) протоколымен бекітілген.
Жаңажол кен орнының қорлары есептеліп, мұнай 399922 ... ... ... 118140 ... ... газдың баланстық қоры 109831 млн.м3, газ
бүркемесінің газ қоры 100481 ... ... қоры 40709 ... құрады,
кесте 1.2.4.1 Жанажол кен орны бойынша мұнай газ және ... ... ... кен орны ... мұнай газ және кондентсат қорлары
|Горизо|Мұнай қоры, мың.т |Еріген газ ... |Газ ... ... |
|нт | ... ... |
| | | ... | |
| | | ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| ... ... ... | |Баланстық|Алынған |
| ... ...... | ... ... |
|КТ-I |166423 |47857 |40637 |11760 |72502 |21664 |13210 ... |233499 |70283 |69194 |20421 |27979 |19045 |13332 ... |399922 |118140 |109831 |32181 |100481 |40709 |26542 |
2 ... ... Кен ... ... жүйесі
2.1.1 Ағымдағы игеру жағдайын талдау
Қазіргі кезде Жаңажол кен ... 2000- ... ... ... кен орнын игерудің технологиялық схемасы» жүзеге асырылуда. Бұл
жоба бойынша КТ-І қабаттарында жаңа ұңғымалар бұрғылау ... ... ... газлифт жұмыс көлемін көбейту, қосымша перфорация
және тұз қышқылмен өңдеу сияқты ... ... ... Жобаны жүзеге асыру процесінде, мұнайдың қалдық қоры ... ... ... ... үшін және кейінгі мұнай өндіру қарқынын
жоғарылату үшін ... ... ... ... мақсатында мұнайдың
қалдық қорларының таралуын ескеру қажет. КТ-ІІ горизонтында ... ... 16м және ... ... ... кен орнының игерілу
жағдаын жақсарту және өнім алу қарқынын ... үшін ... ... ... ... жаңа 116 ұңғыма бұрғылау қарастырылды, олардың
ішінде: 92 ұңғыма өндіру, 24 ұңғыма айдау, 70 ... ... 16 ... ... 49 ... ... ұңғымаларын қосымша перфорациялау
үшін, 36 ұңғыма ... ... ... ... ... және сорапты ұңғымалар, 193 ұңғыма өндіру ... ... ... 65 ... ... ұңғыларында ТҚӨ жүргізу үшін. Жобамен жалпы
кен орны бойынша барлығы 572 ұңғыма бұрғылау қарастырылды, оның ... ... және 141 ... ... ... жылдық мұнай өндіру 4,0844
млн.м3 (2004 жыл), мұнай алудың максималды қарқыны-1,02%. 2017 жыл ... ... ... қосындысы 82,2525 млн.т. құрайды, КИН (мұнай алу
коэффициенті) - 20,57%, алынатын ... ... ... - ... ... ... ... схемасы жалпы кен орны (негізінен
КТ-І) бойынша өнімділікті және ... ... ... ... ... ... сулы қабаттарды шектеу және сұйықпен жару
сияқты шаралар кеңінен ... Ал ... ... 2002 ... соңына
дейін ұңғымалар торын тығыздау және ... ... ... ... ... ... кен орын бойынша жаңа 80 ұңғыма бұрғыланды, 76
ұңғыма падаланылуға еңгізілді. Г солтұстік бумасында 59 ұңғыма, Д ... Д ... Г ... және Д ... ... бір ... нұсқада жаңа 116 ұңғыма бұрғылау қарастырылды.
2000-жылғы техсхемаға сәйкес 4 жыл ішінде, яғни 2003 жылдың соңында
барлық жұмыстар көлемі ... ... ... ... жоғарылату
шараларымен 378 ұңғыма, айдау көлемін жоғарылату шараларымен 117ұңғыма,
бұрғылауы аяқталған 160 ... ... 2.1.1.1 ... ... ... көреткіштер берілген.
Кесте 2.1.1.1
Бекітілген негізгі технологиялық көреткіштер
|Жылдар |Өндіруұңғы|Айдауұңғыларының қоры ... ... | ... |қ |қ су |газ |
| ... | ... | | |, |тық ... 10 |
| | | ... ... | | |т |у, ... |
| | | | ... | |
| | | | |.т | | |
| ... ... |
| |іру |у |ай, ... ... |, | |
| | | ... | ... |
| | | | | | |3 | ... |25,3 |25,3 |26,0 |25,6 |28,4 |29,4 |29,4 ... |24,8 |24,8 |24,1 |25,4 |27,4 |27,9 |27,8 ... |24,6 |24,5 |23,6 |24,6 |27,5 |27,2 |27,0 ... |24,3 |24,2 |23,8 |24,9 |27,4 |27,3 |27,0 ... |24,1 |24,0 |23,6 |24,7 |27,2 |27,1 |26,8 ... ... қабат |83,3 |82,8 |81,7 |85,3 |71,3 |71,6 |71,2 ... ... ... | | | | | | | ... ... ... ұлғайту жүйесі, және мұнай бергіштікті ұлғайту
әдістерін қолдану
Судың сапа нормасын құрастыру үшін екі ... есте ... ... ... коррозиясы, бітелген жүйелерді және су айдау ұңғымаларын
басқару боп ... Су ... ... ... ... ... ҚҚҰ ... су керекті тазартудан өтпейді. Су тазарту , ҚҚҰ ... тек ... қалу ... ... ... ... ... жоғары (құрамында H2S – 106мг/л, CO2 - 74 мг/л, ... - 6 ... ... ... және ... ... әкеп ... химиялық өңдеуге керекті қондырғысымен жабдықталмаған ,
айдалатын ... ... ... ... ... ... ортаны ластауды азайту үшін ағынды сулар ... ... ... ... көзі ретінде пайдалынылады. Жоба басқаруына ... ... су ... ... 30x103 м 3 /тәу - 41x103 ... ... керек. Су қорек көзі сенімді, қазіргі кезде 20 су ... ... ... ... ... 18x103 м3/ тәу ... ... шығыны қанағаттанарлық болу үшін тағы да оңтүстік бөлігінде қорек
көзі бар 20 су алу ұңғымаларын ... ... жаңа ... ... ететін
43 км желіні және су көтеру сорап станциясын салу керек.
Су айдау қысымын зерттеп, ... ... әр ... ... ... ... бөлігінде КТ-1 үшін ұңғыма сағасында қысым 13 МПа ; ... ... ... ... 15 МПа, солтүстік бөлігіндегі КТ-1 үшін ұңғыма
сағасында қысым 13,5 МПа, КТ-2 үшін ұңғыма сағасында қысым 16 МПа.
Айдау ... ... ... жоғарлау тиіс. Шоғырлама сорап
станциясы №3 солтүстік бөлігінде және блокты шоғырлама сорап станциясы ... ... ... ... 4 ... қысым талаптарын қанағаттандыру және
жеке сорап литражын жоғарлату үшін. Шоғырлама ... ... және ... ... ... қайта құрастырып және олардың су айдаудың ортақ
қуаты оңтүстік бөлігінде 6,3x103 м3/ тәу - 12,96x103 м3/ тәу дейін және ... ... ... ... ... 23,7x103 м3/ тәу - 28x103 м3/ ... болу керек.
Айдалатын судың сапасы жоғары болу үшін шоғырлама сорап станциясында
және блокты шоғырлама сорап ... ... ... ... қондырғысымен су сақтау үшін және диаэроцион реагенттерін қосу
үшін комплекс қондырғылармен жабдықталады, өте жұқа фильтрмен ... ... ... ... мен әсерлесуі азаяды.
Айдаудың қысымы мен көлеміне қойылатын талаптарын қанағаттандыру үшін
магистраль жүйесіндегі 15 ... ... ... ... 45 км ... керек. Жаңа айдау ұңғымалары және айдауға ауыстырылған ... ... ... камтамасыздандыру пунктерімен қосуға болады, су
айдау үшін 2 сумен камтамасыздандыру пунктері, 40 ... ... ... ... ... 66 км лақтыру желілері салынып жатыр.
Қыс кезінде айдау жүйесі кен ... ... ... ... үшін ... сағасында керекті шаралар істелініп жатыр.
Қоршаған ортаны ластауды азайту ... ... ... қайта айдау
үшін,екінші қорек көзі ретінде, тек қана дайындаудан кейін қолдану керек.
Кен ... ... ... ... ... ... көлемі жыл сайын
көбейеді.Сондықтан ағынды суды дайындау құрылысын келесі ... ... ... 2000-2010 жж, қуаты 3500 м3/ тәу жобаланған, екінші құрылыс
көлемі 2010-2028 жж, ... 5800м3/ тәу ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Десульфация кезінде қондырғы арасынан көрсеткіштерінің жетіспеушілігі
байқалған кезде ,қажетті ... ... онда ... көрсеткіштер алынады
(200мг/л кіші) .
Дайындалған мұнайлы судыңқабат суына сәйкестігін ескере отырып , құбыр
желілерінде коррозияны ... үшін және ... ... су айдауда
әркелкі су айдау ... ... ... станциясы № 1,3 бойынша
жүргізіледі.Жаңа сумен қамтамасыз ететін 43 км ... және су ... ... салу ... ... ... мен көлеміне қойылатын талаптарын
қанағаттандыру керек.
2.2 Мұнай және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
2.2.1 Ұңғыларды ... ... ... ... кен ... ... ... азайып, соған
сәйкес қабат қысымы түсіп, ... ... ... ... ... ... басқармасының балансында 442 ұңғы бар.Кен ... ... ... 8 бөлікке бөлінеді. Олардағы ұңғылар;
«В» (солтүстік) бөлігінде 76 ... ... ... 50 ... бөлігінде 91 ... ... 13 ... ... 24 ... ... 36 ... (Ш)» ... 19 ... (Ш)» бөлігінде 65 ... ... ... 374 ұңғы ... істеп тұрған қорда 359 ұңғы мұнай ... ... ... ... кейін 3 ұңғы қосылуға дайындалуда. ... 10 ... ... ... ... ... ... 8 ұңғы
конверциялауда.
Су айдау қорында 62 ұңғы, оның 54 ұңғысына ғана су ... және ... ... 9 ... ... ... ... 8 ұңғысының алтауы ... ал 2 ... ... ... ... ... ұңыларының істемей тұрған
себептері мына ... ... ... ... парафин тығындыларының пайда болуынан,
- күкірттісутектің өнімде көп ... ... ұңғы ... ... ... ұшырауына, штуцер және жер асты
құбырларының коррозияға ... ... ... ... ... ... байланысты болуда.
2006 - жылы 2345,941 мың ... ... ... Сол ... ... ... ... орташа шығымы тәу. Ұңғылардағы ... ... 170 ... ... өзгереді, 5 т/тәу-тен төмен
шығыммен 9 ... ... ... Саға қысымына 62 ұңғы ие.Барлық
ұңғы таза мұнай береді. Тек ... 1%-ін ... су ... ... ... байланысты, қабат қысымын ұстау үшін
қабатқа су айдау 1986 - ... ... су газ ... ... ... бойынша жүргізілуде. Игеруден ... ... ... мың м3 су айдалды.
Кедергілі қатарда 14 айдау ... ... ... 1 ... су ... ... жүйе ... қабатқа су айдауда. Дегенмен
бұл әдіс техникалық ... ... ... ... ... ... біршама қиыншылықтармен орындалуда.
Қабат қысымын ұстаудың осы ... 2001- жылы 3 су ... ... 16 су ... ұңғы ... ... отыр. Осы
бағытта, яғни қабат қысымын ... ... ... ... және газды
механикаландырылған игеру әдістері жобаланған.
2000 - жылы ... кен ... ... ... терең сораппен игеру әдісі бойынша, ұңғыға ... ... ... Әзірге осы әдіс бойынша 2 ұңғы ... ... ... ... 2 ұңғы ... дайындалуда.
Осы екі ұңғымен жыл бойына 11072 ... ... ... - ... ... ... ... әдісімен мұнайды
өндіру көзделінуде. ... ... осы ... ... қажетті құрал-
жабдықтарды, ұңғыларға қондыруға ... ... ... ... ... жылы 2005-жылдың ... ... ... ұңғы қоры өсуде. Мұның себебі; жаңа
өнімді қабаттарды игеру үшін ... кен ... ... ... ... ... өсуі игерілген ұңғылар
есебінен ... ал ... ... ... пайдаланудан. Кесте
2.2.1.1 жаңажол кен орнының пайдалану ... ... ... 2.2.1.1
Жаңажол кен орнының пайдалану коэффициентінің қозғалысы
|Жылдар |2003 |2004 |2005 |2006 |
| ... ... ... ... ... |
| | | ... |барлығы | | ... |20-23/V |19300 |8,7 ... |97,0 |66 ... |18-19/V |20700 |10.0 ... |97,0 |68 |
|ІІІ |4-10/V |22400 |13,2 ... |97,0 |71 ... |11-12/V |24000 |10,2 ... |97,0 |77 |
|V |13-16/V |25200 |11,5 ... |96,0 |82 ... ... жұмыс режимінде жұмысшы агенттің айдалуы жүзеге
асуы үшін кемінде 2 тәулік керек. Содан кейін ұңғымалар өніміне ... мен ... ... 3-5 рет ... ... оның ... өнімнің
орташа мағынасы шығарылады, ол «орташа ... ... ... ... ... ... ... қосындысынан Q=f (V0) қисығын
аламыз. Зерттеу ары қарай А3НИНДИ игеру әдісімен жүргізіледі, компрессорлы
ұңғымаға зерттеу жүргізілгенде штуцер ... ... ... ... ... ... өзгермейді), бірақ сұйықты іріктеуді
бақылағанда жұмысшысы агенттің берілу ... ... (V0) ... ... түрі төрт сипаттамасы нүктені қабылдайды
.
1-ші нүкте – координат басынан алшақтау орналасқан, себебі, ... ... ... кейін бірден жұмыс жасамайды. Ал, шамалы
уақыттан соң жұмысқа кіріседі, ол, сызылған газдың ... ... еңді ... ... ол әрі ... ... құбырларға беріледі
(бұл кезде, газлифтілі көтерудің жұмысында «инерттілік» пайда болады).
2-ші нүкте – жұмысшы координат басынан ... ... ... ... ... береді.
3-ші нүкте – Q=f(Vo) ұңғымасының иілу нүктесі. Ол ұңғыдағы штуцердің
берілген диаметрі, көтеру құбыры және оның ... ... ... ... ... тиісті келеді. Бұл нүкте сипаты, Vo жұмысшы
агентінің шығыны болашақта ... ... ... ұлғаюына емес,
керісінше төмендеуіне ... Бұл ... ... ... ... ... ... агенттің артылуы сезіледі.
4-ші нүкте – егер жұмысшы агеттің ұңғымаға ... ... ... ... ... ... ұңғымаға қабаттан сұйықтың ағып келуі
тоқтаса, онда құбырдан таза газ ұшып ... Бұл ... ... өнімі нольге
тең
болды.
Ал жұмысшы агенттің берілу ... ... ... ие болса,
онда 4-ші нүкте Q=f(Vo) қисығына сәйкес келеді.
І және ІІІ қисығында ... ... ... ... ... кезде сұйықтың максималды ... ... және ... ... ... ... (13,2т/тәу) алынады. Бір тонна
сұыйқтықты шығару үшін жұмысшы агенттің меншікті шығыны 71м³/тәу құрайды.
Зерттеулерде 1277 ... ... ... ... агенттің берілуінің
болашақта ұлғаюы 24000-25200м³/тәу жетеді, бірақ сұйықпен мұнай өнімінің
ұлғаюына әкелмейді, ал керісінше - оның ... ... кен ... ... ... газлифті жабдығын қолдана
отырып, газлифттілі ... ... ... ... ... ... ... айдалатын және
қабаттан келетін ұңғыма өнімінің ағымы енгізіледі. Бұл ... ... ... ... ал ... берілген іріктеу өнімі мен оны
жинау ... ... ... ... ету үшін ... ... жылы “Актөбемұнайгаз” ААҚ-ы ... ... кен ... 25 ... ... ... газлифт (ҮКГ)
әдісіне ауыстыруды бекітті.жанажол кен орнындағы газлифтілі пайдаланудың
тнхнологиялық сызбасы (Г ... ... бір ... газ жинау қондырғысынан (ГЖҚ) кейін 3,4 МПа
қысымынан және 380С температурамен С –301 ... ... ... соң ГК ... – 2 ... ... ... одан 11,5 МПа қысыммен шығады.
Газ әрбір қысылу сатысынан кейін жүйелі түрде , ауалы ... ... ... ... ... ... 450С ... екінші сатыдан кейін 700С дейін
салқындайды, ал содан соң газлифтіге ... Май ... пен ... ... ... суды ... үшін Е-1305/1-2, Е – 1306/1-2
өнімді сыйылдылықтары қамтылады.
Ұңғыманы ... ... ... ... ... ... жүзеге
асуы үшін кемінде 2 тәулік керек. Содан кейін ұңғымалар өніміне (сұйықтар,
мұнайлар мен ... ... 3-5 рет ... жүргізілді, оның ішінде өнімнің
орташа мағынасы шығарылады, ол «орташа ... ... ... ... ... ... нүктелер қосындысынан Q=f (V0) қисығын
аламыз.
Газлифтілі қондырғының істеп шыққан бөлшектерін арқанды ... ... және ...... құбырлар тізбегін көтермей-
ақ орындауға болады.
Газ газдайындау қондырғысының өнімі боп табылады, ол ОСТ – 5140-83
талабына сәйкес келу ... ... 2.3.1.2 ... ... ... ... ... концентрациясы
|Көле|Азот ... ... | ... | ... | ... | ... | | |
|% | | |
|1 ... 633-80 ... ... СКҚ ... |73 |
| ... мм | |
|2 ... ... Рр, МПа |21 |
|3 ... – 632-80 ... ... ... |
| ... тізбегінің шартты диаметрі, | |
| |мм | |
|4 ... ... ... ... |25 |
| |мм | |
|5 ... ... м |3000 |
| ... орта ... және |
|6 | ... ... ... |
| | ... 1 г\л механикалық |
| | ... бар |
|7 ... ... тік ... ... |0,96 |
| ... рад | |
|8 ... орта ... К ... |403 |
| ... | |
|9 ... ... мм |Диаметр |17100 ... ... кг ... ... |440 |
| | | |505 ... |ТУ26-16-10-76. 1НІТ сәйкес келетін |2ПД-ЯГ-136-70-К2 |
| ... типі | ... ... клапаны, 1 дана |КПП1-40К2 ... ... ... 1 данадан |ЛНП.00101, 2 ЛН.001 ... ... ... 1 дана ... |
|15 |Ұңғымалық камера, 1 дана ... ... | ... ... ... сәйкес келетін қапақ | |
| ... ... ... ... | |
| |605 мм ... ... ... 4 |5Г-25-35-К2 |
| ... | ... ... ... негізі бөлшектері: сорапты-компрессорлы
құбыр (СКҚ), газлифтілі клапандар, ұңғымалық камера, тізбектің айырғышы,
айналмалы клапаны, пакер және ... ... ... кен ... сорапты-
компрессорлы құбырдың (СКҚ) 73.7,01 мм (С-75-2 ... ... ... қондырғы, ереже бойынша, ұңғыманың құбыраралық
кеңістігінде құбырларды бөлектену үшін пакермен ... ... ... ... ... ... ... түрі; Ү435-135 (Қытай
Халық Республикасы (ҚХР). Газлифтіге ауысқан ұңғымаларда ... ... ... ... үшін ҚХР-ң қазіргі ... ... ... ... 2.3.1.4 Ү435-135 (ҚХР)
көрсеткіштері берілген.
Кесте2.3.1.4
Ү435-135 (ҚХР) көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... |
|1 ... ... ... |
|2 ... ... (Мах ... ... |35 |
|3 ... сыртқы диаметрі, мм |135 |
|4 ... ... ... мм |82,5 |
|5 ... сәйкес келетін | |
| ... ... ... | |
| ... ... ... ... мм|168 |
|6 ... ... ... К |393 |
| ... емес | |
|7 ... |Диаметрі |135 |
| ... мм | | |
| | ... |610 |
|8 ... тізбегінің ішкі |146 |
| ... ... мм | ... ... ... қос ... КҮҮ435-135 аспап көмегімен
өндіріледі: аспап қондырылғаннан кейін тізбектің салмағы жазылады, қажетті
жағдайда тікелей жазу ... де, ... 38,1 мм ... ... шар ... отырғызылатын қондырғыға отырғаннан кейін 5 минут
уақыт ішінде ... ... 10,15,18 МПа ... ұлғаяды тізбектің салмағының
өзгеруін бақылау кезінде – салмақтың төмендеуі паксровкіде көрсетіледі.
Ұңғыманы фонтанды, содан кейін ... ... ... ... ... камерасы газлифтілі қондырғы: меңіреу тығын,
ингибиторлы, айналмалы және ... ... ... ... ... қалтасында орталықтандырылған орналасу үшін ең көп жұмыс
жасауы және таралуы керек. Олар ... ... ... ... құбырлар
тізбегіндей клапан қондырғысының тең өткізу қимасын ... ... ... ... ... ... түп маңын жууға, ұңғыма
жабдығының алынбалы-салынбалы ... ... ... ... ... ... ... туғызады.
Осыны ескере отырып, ұңғыманы пайдалану үрдісі кезінде негізі жұмысты
атқаратын ұңғылық камераға газлифтілі клапан қондырылады, ал ... ... ... ... ... ... клапандары үшін
ҚХР өндірістік жабдықтары тексеру және тарирлеу СИУ-40 жан-жақты ... ... ... күйге келтіретін және реттейтін стенд, ... ... ... ... ... ... ... құбырларын бақылау үшін ... ... ... ... ... ... клапандары көтеру және түсіру
сипатына байланысты ZVТ-1 алынбалы-салынбалы және ZVG-350 ... ... ... ... өс ... РТ-2 ... және ZVТ-
350алынбалы-салынбалы газлифтілі клапаны ... РТ-1 ... ... және ZVG-350 ... ... ... Кесте
2.3.1.5 Ұңғымалық камераның өс бойында ... РТ-2 ... ... ... 2.3.1.7 Алынбалы-салынбалы ZVТ-1 газлифтілі
клапанның көрсеткіштері, ал кесте 2.3.1.8 ZVG-350 тұрақты ... ... ... ... 2.3.1.9 КЦВГ айналмалы клапанның
көрсеткіштері қарастырылған.
Кесте 2.3.1.5
Ұңғымалық камераның өс ... ... РТ-2 ... ... |РТ-2 |
|1 ... ... ... мм |59 |
|2 ... ... ... Рр, МПа |35 |
|3 |Ей ... ... жалғастырушы оймасы, дюйм. |27/8’’ |
|4 ... мм |2080 |
|5 ... ... диаметрі, мм |114 |
|6 ... ... тн |60 |
|7 ... ... ... ... ... |140,146 |
| ... ... ... мм | |
|8 ... ... температурасы, к(с) артық |423 (150) |
| ... | |
|9 ... кг |58 ... ...... айдалатын газды автоматтыбасқаратын
қондырғы. Газлифтілі ұңғыма жабдығының негізі ... ... ... (СКҚ), газлифтілі клапандар, ұңғымалық камера, тізбектің
айырғышы, айналмалы клапаны, ... және ... ... ... ... ... құбырдың (СКҚ) 73.7,01 мм (С-75-2 материалды)
түрі ... ... ... ... ереже бойынша, ұңғыманың
құбыраралық кеңістігінде құбырларды бөлектену үшін пакермен ... ... ... шыққан бөлшектерін арқанды техника
көмегімен ауыстыруға және сорапты – компрессорлы құбырлар тізбегін көтермей-
ақ орындауға болады.
Газлифтілі ұңғының жер асты ... ... ... ... ... мен ... ... ескере отырып,
ұңғымаларды үздіксіз газлифтіге ауыстыру керек. Кесте 2.3.1.6 РТ-1 тұрақты
ұңғымалық ... ... ... ... ... жұмыстарын зерттегенде, түп маңын жууға, ... ... ... ауыстырғанда көтеру құбырлар
тізбегін шығармай-ақ жасауға мүмкіндік туғызады.
Кесте 2.3.1.6
РТ-1 тұрақты ұңғымалық камерасының ... ... |РТ-1 |
|1 ... ... ... мм |62 |
|2 ... ... қысымы Рр, МПа |35 |
|3 |ЕЙ ... ... ... ... ... |27/811 |
|4 ... мм |820 |
|5 ... сыртқы диаметрі, мм |114 |
|6 ... ... тн |60 |
|7 ... ... ... ... ... |140,146 |
| ... ... ... мм | |
|8 ... ... температурасы, к(с) артық |423 (150) |
| ... | |
|9 ... кг |13 ... ... ZVТ-1 ... ... ... |Көрсеткіштер |ZVT-1 |
|1 ... ... ... ... мм |25,4 (г) |
| ... | |
|2 ... жұмысшы қысымы Рр, МПа |35 |
|3 ...... ... ... |15 |
| |Р3, МПа | |
|4 ... тиімді ауданы, см2 |2,0 |
|5 ... ... ... мм |1/8’, 3/16’, ¼’ |
|6 ... максималды диаметрі, мм |34,5 |
|7 ... ... ... к (с) ... |373 (100) |
| ... | |
|8 ... ... мм |490 |
|9 ... кг |1,25 ... ... ... клапанның базалық бөлшегінен жасалған,
ұңғымалы камерасы дәл осындай үлгіге қондырылады. Сондықтан КТ1-135/б0-35
К2 ... ... ... жер асты ... ... құралына кіргізуге
болады.
Қабаттың жылулық температурасының тереңдігі 1-2 ... ... ... 1,8 м ... Қабаттың жылдық температурасы бейтарап
қабаттың тереңдігі әр түрлі ... ... ... ... ... төменгі қабатта жыныстардың орналасу шарты және ... оң ... ... ... 2.3.1.8 ZVG-350 ... ... ... берілген. Бұл ұңғыманың ... ... түп ... жууға, ұңғыма жабдығының алынбалы-
салынбалы элементтерін ауыстырғанда көтеру құбырлар тізбегін жасауғаболады.
Кесте 2.3.1.8
ZVG-350 тұрақты ... ... ... ... |ZVG-350 |
|1 ... ... ... ... мм |25,4 ... |
| ... | |
|2 ... ... ... Рр, МПа |42 |
|3 ...... ... қысымы Р3,|15 |
| |МПа | |
|4 ... ... ... см2 |2,0 |
|5 ... ... ... мм |1/8’, 3/16’, ¼’ |
|6 ... ... м |3500 |
|7 ... ... температурасы, к(с) артық |393 (120) |
| ... | |
|8 ... ... мм |425 |
|9 ... кг |1,1 ... ... ... клапанның көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... К2 |
|1 ... ... мм |73 |
|2 ... қысым Рр, МПа |35 |
|3 ... ... ... ... мм |22 |
|4 ... тесігінің диаметрі, мм артық емес |9,5 |
|5 ... орта ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... 1 г\л |
| | ... ... бар |
|6 |Бір ... ... |М 2,5 |7,17 (73,16) |
| ... МПа ... | | |
| | |М 3 |10,7 (109,3) |
|7 ... ... ... |М 2,5 |4 |
| ... | | |
| | |М 3 |4 |
|8 ... ... мм ... |29 |
|9 | ... |485 ... ... ... ... кг |1,3 ... ... газлифтілі клапанның базалық бөлшегінен жасалған,
ұңғымалы камерасы дәл осындай үлгіге қондырылады. ... ... ... ... ... жер асты ... компановка құралына кіргізуге
болады. Элементтерін ауыстырғанда көтеру құбырлар тізбегін жасауғаболады.
Кесте 2.3.1.10 ... К2 ... ... ... ... К2 ұңғымалы камерасының көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер ... К2 |
|1 ... ... диамтері, мм |59 |
|2 ... ... ... Рр, МПа |35 |
|3 ... ... ... ... |73 |
| ... мм | |
|4 ... ... ... м |3500 |
|5 ... орта ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... 1 г\л |
| | ... ... бар |
|6 ... сәйкес келетін пайдалану |140, 146 |
| ... ... ... ... мм | |
|7 ... ... ... К артық емес |423 |
| ... ... |1850 |
|8 ... мм| | |
| | |Ені |97 |
|9 ... кг ... ... |52,0 |
| | ... ... | ... ... жер асты ... ... ... анықтау,
сараптау белгілері мен геологиялық-техникалық дәлелдеулерді ескере отырып,
ұңғымаларды үздіксіз газлифтіге ауыстыру керек. 16 ... ... ... ... үшін ... ... 2 ... № 415, 2077
қанағаттандырады.
Геотермиялық градиент пен ... ... ... ... беткі қабатының температурасы негізінен белгілі бір мезгілде
сәулесіз тарауымен өзгеріп отырады. Бірақ температураның ... ... ... жер ... ондаған метрге созылуымен де
ерекшеленеді.Жердің ішкі жылу өрісі жерінің ... ... ... ... температура болып табылады .Тұрақты оң температурада төменгі
қабатта жыныстардың ... ... және ... ... оң ... жылулық температурасының тереңдігі 1-2 метрден аспайды,
Ақтөбе ... 1,8 м ... ... ... ... бейтарап
қабаттың тереңдігі әр түрлі аумақта түрліше болады. ... ... 10-40 ... ал ... ... 25 ... тең. ... қаласындағы
бейтарап қабаттың тереңдігі 30 метрді құрайды.
Жер қыртысының ... ... ... ... ... ... отырады. Температураның өзгеру қасиетін сипаттау үшін
оның жоғарылау процесі ... 100 м ... ... ... ... Мұнайдың қабаттық қысымының жерінен газ ... ... ... ескере отырып, мұнайдың қабаттық
ерекшелігін жер бетіндегі ... ... ... ... ... ... ... қысымының әсер етуінен газдың белгілі мөлшері еруі
мүмкін. Қабат мұнайының құрамына ... әсер етуі ... ... ... газынан айырғаннан кейінгі оның құрамының
маңыздылығы ... ... ... ... ... және сол ... ... бірдей болмауы мүмкін.
ГИС (геотермия) мәліметтері бойынша әрбір ұңғы үшін ... ... ... ... ... ... тереңдікке тәуелді ұңғы сағасының
температурасына Н=f (т), кесте мен диаграмма құрамыз:
- алынған мәліметтер экстропоменерлі тіке ... ... ... ... ... ... тереңдігінің аяқталуы
тіктіктің басы боп табылады.
Барлық таңдалған ұңғылардың Н (тереңдік) мәні өлшемі үшін ... ... ... 1,8 м және ... ... 30 ... ... метрге тең болатын сумарлы мән боп табылады.
Бейтарап қабатшадағы топырақтың орташа жылдық температурасы ... ... ... ... тіке ... ... ұңғылар үшін
Н=31,8 м; Т=8,5 0С тең алынған тікеден ұңғы ... ... ... ... ... анықтаймыз. Алынған қорытынды
мәліметтерді 2.3.1.11 кестеге енгіземіз.
.
Кесте 2.3.1.11
Алынған мәліметтер
|№ ... |415 ұңғы |
|1 ... ... 31,8 м ... | |
| ... ... гр. 0С(к) |8,5 (281,6) |
|2 ... ортаңғы интервалы, м |2854 |
|3 ... ... 0С(к) |60 (333,1) |
|4 ... геотермиялық градиент W, гр. 0С(к) |2,4 ... ... ... ... ... ұңғы үшін орташа геотермиялық градиентті мына ... ... Т б.қ.) / (Lұ – Lб.қ.) ... Тқаб – ... ... ... ... интервалы
):
Тб.қ – бейтарап қабатына температурасы, Ақтөбе ... ... =8,50 С= 281,6 ... ұңғы тереңдігі.
Геотермиялық градиентті анықтау үшін Lұ-шы ... ... ... тең деп аламыз:
Lб.қ – бейтарап қабатының тереңдігі ;
Lб.қ.= 31,8 м 415 ... W= 0,024 к/м ... ... жоба ... ... ... ... компрессорлық әдіспен меңгеру
Қатты және төзімді текті қабат ағынын шақыру үшін ... ... ... амалын қолданылады. Бұл амал фонтандық, жартылай
фонтандық және бір бөлігі механикаландырылған ... ... ... ... Құбырға СКҚ бағанасын түсіріп, құбыр ... ... ... ... ... ... компрессоры бар
айдауыш құбыр қосылады.
Газды айдағанда құбыраралық кеңістіктегі ... СКҚ ... ... алдын-ала тиісті тереңдіктегі СКҚ ... ... ... Газ СКҚ -ға ... ... сұйықтықты газсыздандырады.
нәтижесінде түптегі қысым төмендейді. Газ шағынын ... ... ... ... ... ... өзгертуге болады, керісінше Ртұп тұбіндегі
қысымды да Ртұп

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Айранкөл мұнай кен орны47 бет
Жаңажол кен орны жайлы78 бет
Скважинаның газлифті жабдықтары21 бет
Ұңғыдан мұнай өндіруді автоматизациялау6 бет
Ұңғымаларды пайдалану әдістері9 бет
Айранкөл кен орны45 бет
«Адамзатты үздіксіз толғандырар Арал»25 бет
Кокс жылубергішінің қайнаушы кабатында үздіксіз кокстеу қондырғысын жобалау66 бет
Нақты сандарды үздіксіз бөлшектермен жуықтау42 бет
Оңтүстік Қазақстанның тау маңы аймағындағы картопты үздіксіз өсірілетін танабының фитосанитарлық жағдайын зерттеу67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь