Фирманың маркетингтік жүйесінің программалық жабдығын құру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 КӘСІПОРЫН МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1 Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесіне сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Кәсіпорын қызметінің тағайындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1. 3Ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18

2 КӘСІПОРЫН МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН
ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.1 Есептің жалпы қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
2.2 Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесін жүзеге асыруда
қолданылатын программалық құралдарға сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.3 Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
2.4 Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесі жобасын құру
кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40

3 КӘСІПОРЫН МАРКЕТИНГТІК АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕХНИКА.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
3.1 Еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45
3.2 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .46
3.3 Жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
3.4 Өртке қарсы іс.шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
3.5 Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесін құруға кететін
шығынынды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады. Маркетингтегі ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде заттық аймақ, кәсіпорын сипаттамасы, ақпараттық, программалық, математикалық, ұйымдастырушылық, лингвистикалық қамтамасыз ету талаптары анықталған және өнімнің сатылу көлемін талдау және болжау мәселесінің концептуалды сұлбасы көрсетілген. Негізгі бөлімінде өнімнің сатылу көлемін талдау мен болжау және өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету үшін ақпараттық база және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құрал жабдықтар сипаттамасы, математикалық, программалық қамтамасыз етілуі және оның құрылымы берілген. Сонымен қатар бақылаушы есеп пен қолданушыға нұсқау көрсетілген. Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер тізімі, құжаттардан және программадан тұратын қосымшалар бар.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты - сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Осы мақсатқа сәйкес ішкі есеп берудегі ақпараттың толық болуын қамтамасыз ету, сатып алушы қажеттіліктерін зерттеуде қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ағымдағы ақпараттың тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, маркетингтік талдауда қолданылатын әдістердің және технологиялардың тиімділігін арттыру, ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б. есептер шешіледі.
Қазіргі кезде барлық мекемелер нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
Ақпараттық жүйе - экономикалық нысанды басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі [8].
1. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
2. Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. Экономист 2005г.
3. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
4. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности организаций.// Проблемы теории и практики управления – 2002. -№ 6 –с. 91-98.
5. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
6. Закон РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
7. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
8. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
9. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы пробл емаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
10. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
11. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
12. Голубков В. Маркетинговые исследования/Москва: Финансы и статистика, 2001
13. Филипп Котлер Основы маркетинга/ Москва: Финансы и статистика, 1998
14. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
15. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
16. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
17. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
18. Сейдахметова Ф.С. Источники и методы сбора маркетинговой информации. Служба маркетинга/сбыта на предприятий. -1997г. № 3 –с. 7-8.
        
        Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті
«Қорғауға жіберілді»
«Қолданбалы
информатика»
кафедрасының
меңгерушісі:
ф.-
м.ғ.к., доцент Заурбеков Н.С.
№ ___ хаттама ... 2010 ... ... ... ... ... ... жабдығын құру
«050704-Есептеу техникасы және программалық жабдықтама» мамандығы
Орындаған:
3 курс студенті ... ... ... ... ... Г.С.
Алматы, 2010
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.............................................3
1 КӘСІПОРЫН ... ... ... ... Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесіне
сипаттама................................................................
............................................5
1.2 Кәсіпорын қызметінің
тағайындалуы...........................................................14
1. 3Ақпараттық жүйесіне қойылатын
талаптар..................................................18
2 КӘСІПОРЫН ... ... ... ... ... Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесін жүзеге асыруда
қолданылатын программалық құралдарға
сипаттама..................................25
2.3 Ақпараттық база
............................................................................
.................37
4. Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... техника-
экономикалық сипаты
.......................................................................45
3.1 ... ... ... Электр ... ... ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесін құруға кететін
шығынынды
есептеу................................................................
....................51
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
....................................58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ...........................................................59
Қосымша.....................................................................
......................................60
Кіріспе
Диплом жұмысы кіріспеден, ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің деңгейін
бағалаудан, қорытындыдан, ... ... ... және ... ... ... ... негіздеу бөлімінде заттық аймақ,
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ету ... анықталған және
өнімнің сатылу көлемін талдау және ... ... ... сұлбасы
көрсетілген. Негізгі бөлімінде өнімнің сатылу көлемін талдау мен ... ... ... ... ... ету үшін ... база
және барлық есептер кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құрал
жабдықтар сипаттамасы, математикалық, программалық ... ... ... ... ... ... ... бақылаушы есеп пен қолданушыға нұсқау
көрсетілген. Диплом жұмысында қолданылған ... ... ... ... тұратын қосымшалар бар.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты - ... ... ... ... мен өндірістің жоғарғы түсімділігін қамтамасыз
ету. Осы мақсатқа ... ішкі есеп ... ... ... ... ету, ... ... қажеттіліктерін зерттеуде қолданылатын
әдістердің және ... ... ... ағымдағы ақпараттың
тиімділігін және оның айқындылығын арттыру, ... ... ... және ... ... ... ... нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б.
есептер шешіледі.
Қазіргі кезде барлық мекемелер нарыққа ... даму ... ... жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін
кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық ... ... ... ... ... ... кеңейтілуінде қажеттілік
сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ ... ... ... ... қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару
процесіне сапалы ... ... ... маңызының артуымен, қазіргі
заманғы ЭЕМ-ң ... ... ... ... экономика
дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады. Әрине, бұл жағдайларда
ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті ... ... ... ... ... ... есептеу техникасынсыз қолмен
жасалатын ақпарат жүйелері және ... ... ... ... жүйе - ... ... ... қажетті ақпаратты
жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру ... ... жүйе ... мен ... есептеу жүйесінен тұратын күрделі
жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе құру мен ... ... ... жазылған техникалық құжат, ал ақпаратты есептеу жүйесі
АЖ жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық ... ... ... АЕЖ ... ... өткізіп беруді, өңдеуді,
сақтауды, жинақтап ... және ... ... АЖ ... ... қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне
негізінен экономикадағы ақпарат жүйесі кіреді - бұл ... ... ... және ... ... ... амалдары мен әдістерді, сондай-ақ ... бір ... ... ... жоғарғы деңгейде арнайы ... ... ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы
ақпарат жатса, ал шығыс құжаттарына басқару ... ... ... ... ... ... интеграциялану Қазақстан экономикасын
дамыған мемлекеттер үшін жалпы тенденцияларға сәйкес реформалауы тиіс, бұл
барлық кезеңдерде ең ... және ... ... ... сай ғылым
және басқару тәжірибесінің тәсілдерін, соның ішінде маркетингтің жаңа
бағыттарын ендіруду ... жүйе ... мен ... ... ... ... ... Ақпараттық жүйе жобасы деп - ақпараттық жүйе құру мен жұмыс істету
шешімдерін сипаттап жазылған ... ... ал ... ... жүйесі
жобасын жұмыс істетуге бағытталған ұйымдастыру техникалық кешен ... ... ... ... ... ... ... өткізіп
беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап толтыруды және шығарып беруді АЖ
жобасындағы ... ... ... ... ... ... ... жүйесінІҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ негіздеРІ
1.1Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесіне сипаттама
Корпоративтік ақпараттық жүйе ... ірі ... ... және ... ... ... ... Осымен қатар басқарушылық процесстерді автоматтандыру
ақпаратты өңдеуге кететін шығындарды ... ғана ... ... ... ... ... және ұйымдық құрылымын динамикалық
оптимизациялауға бағытталған. Қазіргі ... ... ... ... ... территориялық бөлінуінің, серіктестерімен
кооперативтік байланыстардың көп болуына байланысты күрделі құрылымға ие.
Қазіргі күнгі КАЖ архитектурасы ... ... ... бір ... ... бақаруға мүмкіндік беретін ақпараттық
жүйенің программалық ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан
мұндай ақпараттық жүйелер транзакцияны жедел өңдейтін жүйелер (OLTP- OnLine
Transaction Processing) деп ... ... ... ... ... және ... процесстер немесе ұзақ транзакцияларды орындау
процессінде өзара әрекеттесуін қарапайымдандырады. Ұзақ транзакцияны КАЖ-ға
жүгінуді талап ... әр ... ... ... ... еш ... ие
болмайтын іскерлік процесстің операциялар жиынтығы ретінде қарастыруға
болады. Қысқа транзакцияны ... жәй ... КАЖ ... ... ... ... серверге жүгінуі ретінде қарастыруға
болады.
Сервер ретінде клиенттің ақпараттық қажеттілігіне қызмет көрсететін
процессті түсінуге ... ... ... ... ... ... ... немесе жаңарту болуы мүмкін, сонда сервер
мәліметтер база сервері деп ... ... ... ... ... ... ... мұндай жағдайда сервер қосымша ... ... ... ... ... ... ... түрін анықтау,
серверден қызмет көрсету нәтижесін алу, ... ... ... ... ... ... ... Қызмет көрсетуге сұрау жіберетін соңғы
қолданушы, сондай-ақ ... ... ... ... да ... ... жағдайда клиент-серверлік архитектура өзіне ұсынудың үш
деңгейін ... ... ... ... ... Мәліметтерді қосымшамен өңдеу деңгейі;
• Мәліметтер базасымен өзара әрекет ету деңгейі;
Клиенттер және серверлер жергілікті ... ... ... ... түйіндерінде орналасқан кезде клиент-серверлік архитектура
көп қолданушылық жұмыс ... іске ... және ... болып табылады.
Жергілікті желінің орталықтандырылған есептеуіш жүйеден артықшылығы бұрын
орнатылған есептеуіш құрылғылар арасындағы өзара қәрекет принциптерін ... ... ... ... ... есептеуіш ресурстарға ашық
қосылу және қолдануында.
Есептеуіш ... ... ... түрліше іске асуы
мүмкін. Нақты сұлбаны таңдау түрлі нұсқалар мекеменің ... ... ... ... ... тез ... ... қызмет көрсету қарапайымдылығымен
анықталады.
Файл-серверлік ... ... ... ең ... ... ... орай серверде тек қана мәліметтер файлдары орналасқан,
ал клиенттік бөлігінде қолданушылар қосымшаларымен бірге МҚБЖ орналасқан.
Файл-сервер ... ... және ДЭЕМ ... ... жағынан айтарлықтай
құатты болып, жергіліктік желінің орталық түйіні болып табылады. Файл-
сервер желілік операциондық жүйе ... ... жүйе ... ... ... және ... ... жадысында орналасқан
файлдарға енуді ұйымдастырады.
Берілген жағдайда МҚБЖ программалары жергіліктік желінің ... ... ... ал мәліметтер базасының файлдары файл-
сервердің магниттік дисктерінде орналасады. ... ... ... ... файлдардың қай жерде орналасқанын анықтайды. Осыған
байланысты берілген МҚБЖ ... ... ... де, орталық
мәліметтер базасымен де жұмыс істей алады. Файл-сервер мәліметтер базасын
бірлесе қолдануды синхронизациялау жазуларды ... ... ... ... ету ... оларды түзету уақытына ... ... ... ... ... ... - мәліметтерді өңдеудің барлығы жұмыс
станциясында ... ал ... тек ... жинақтаушы және
ену құралының функциясын атқарады дегенді білдіреді.
Екі деңгейлі клиент-серверлік архитектурасы тек қана ... ... ... ... негізінде құрылған. Клиент бөлігі
мәліметтерді ұсыну деңгейі болып табылады, ал серверде мәліметтер ... МҚБЖ және ... ... ... ... айырмашылығы - оның жедел жадысында
желілік операциялық ... ... ... ... DB-сервердің сыртқы
жадысында орналасқан мәліметтер базасын ... ... ... ... МҚБЖ жұмыс істейді.
DB-сервері мәліметтер файлдарын тұтастай желімен ... ... ... береді, оның орнына қолданушының сұрауын
қанағаттандыратын ... ... ... ... ғана ... бар. ... ... қолданушы қосымшасын екі бөлікке бөлу
мүмкіндігі бар: бір бөлігі серверде ... және ... ... ... ... және ... ... талдау
және шешім қабылдауға қажетті мәліметтерді ұсынатын екінші бөлігі клиент
машинасында жүзеге асырылады. Осы ... ... және ... ... ... ресурстарын қосу нәтижесінде ақпараттық жүйенің
жалпы өнімділігі артады.
Қолданушылардың КАЖ-ға енудің негізгі құқықтары мыналар:
... ... ену ... ... ... желілік операциялық
жүйе құралдары көмегімен есептеуіш желі администраторымен ... беру ... ... ... категорияларына желі
ресурстарының және олармен оқу, қайта өңдеу, жазу функцияларын орындау
мүмкіндіктерінің тағайындалуына ... ... manager 1 ... 1 ... ... ... қол ... алады.
1 кесте.
Қолданушылардың қол жеткізетін ресурстары
|Қолданушы аты |Жүйелік ресурс ... ... |
| ... ... |
| ... | ... 1 |D:\zapasy\ostatok1.dbf |Тек оқұ |
| ... |Оқұ, ... |
| ... ... |
| | |Тек жазу ... ... МҚ-ы сұлбасының объекттеріне ену құқықтары. Мұндай құқықтар
серверлік МҚБЖ ... ... МҚ-ы ... ... ... беру ... түрлі қолданушылар категорияларына МҚ
сұлбасының объекттерімен оқу, қайта өңдеу, жазу функцияларын орындау
мүмкіндіктерінің ... ... ... manager 1 ... 2 кестеде көрсетілген ресурстарға қол жеткізе алады.
1. Кесте.
Қолданушының құқықтары мен жеңілдіктер тізімі
|Қолданушы | МҚ ... ... ... |
|аты | ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| ... |Алаң |Бейне |Есеп беру|Сұрау | ... 1 |SPR_M |RW |
| |KODM |RW |
| |E1 |RW |
| |V1 |R |
| |REP1 |R |
| |ZAPR1 |R |
2. КАЖ үшін ... желі (ЕЖ) ... үшін берілген архитиктураның ЕЖ-н жасау құрылғыларды сатып алу
және монтаждау, сонымен ... ... ... ... ... ... құрылымды сипаттау-D6 және техникалық
құралдар мен желілік операциялық жүйенің таңдалған конфигурациясын сипаттау-
D3 негізінде есептеуіш ... ... іске ... операциялық жүйені таңдау көбінесе есептеуіш құралдардың
техникалық платформасына тәуелді. INTEL ... ... WINDOWS ... WINDOWS 95 ... ... ... көп ... болып табылады.
- ILM
- SUN
- HP және т.б.
Платформалары қолданғанда UNIX операциялық жүйесінің
түрлі ... ... ... ... үшін МҚ-ң ... ... МҚ-ы серверлерінің нарығын әртүрлі
критериялар бойынша талдауға негізделеді. Мұндай критерилер келесілер ... ... ... ... ... ... платформадан тәуелсіздігі;
• Ашық жүйелер стандартын сүйемелдеу;
• Мәліметтерді көппроцессорлық және ... ... ... ... ... ... ... WEB серверлерді сүйемелдеу және INTERNET-пен жұмыс;
• Екілік индекстерді сүйемелдеу;
• Үзіліссіз жұмыс;
• Бұзылудан сақтау;
• Қолдану қарапайымдылығы;
Мысал түрінде жоғарыда ... ... ... ORACLE 7.0, MS ... 2000 және ADABAS D МҚ-ң ... ... ... талдау 3 кестеде келтірілген.
3 Кесте. МҚ серверлерінің ... ... ... |ORACLE 7.0 |MS SQL SERVER |ADABAS D ... | |2000 | |
|1 |2 |3 |4 ... ... | ия |ия |ия ... | | | ... ... | ия |жоқ |ия ... ... | | | ... жүйелер стандартын | ия |ия |ия ... | | | |
| ... ... | ия |ия |ия ... ... өңдеуді | | | ... | | | ... ... | ия |ия |ия ... ... | | | ... ... сүйемелдеу және | ия |ия |ия ... ... | | | ... ... ... | ия |жоқ |ия ... ... | ия |ия |ия ... ... | ия |жоқ |ия ... ... | жоқ |ия |ия ... ... болуы | жоқ |ия |жоқ ... ... ... | ия |ия |жоқ ... ... | ия |ия ... |
|экспорттау, трансформалау | | | ... ... ... ақпараттық жүйе КАЖ-ң барлық талаптарына
сәйкес құрылды.
XIX ғасырда көптеген фирмалар ұсақ болды және ... ... ... жеке ... ... маркетингтік ақпаратты
адамдармен сұқпаттасу, сұрақтар қою арқылы жинады. ХІХ ғасырда ауқымды және
жақсы сапалы маркетингтік ақпаратты жинаудың ... ... үш ... ... ... ... деңгейден жалпы ұлттық масштабтағы
маркетингке көшу: Фирма өзінің нарығының территориясын ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинаудың басқа жолдарын табу керек.
2. Сатып алу мұқтаждығынан сатып алу қажеттілігіне көшу: Табыстарының
өсуіне ... ... ... тауарларды таңдау талғамы артады.
Сатушыларға сатып алушылардың тауарлардың әртүрлі сипаттамаларына,
орамаларына және де ... ... ... ... ... ... ... жүгінеді.
3. Бағалық бәсекелестіктен бағалық емес бәсекелестікке көшу: Сатушылар
тауарларға ... ... ... ... дараландыру, жарнама
және өткізуді ынталандыру ... ... ... емес
құралдарын кеңінен қолдануда және оларға нарықтың осы ... ... ... қайтаратыны туралы ақпарат қажет.
Шаруашылық жүргізу шарттарын және қазіргі таңда бар ... ... ... ... ... отандық тауар және
қызмет өндірісінің дамуы көп ... ... ... ... тәсілдеріне
және тұтынушылардың отандық өнім маркаларына ... ... ... көрсетеді.
Бұл стратегиялық жоспарлау мен басқаруға ... ... ... ... ... ... негіз жасайтын заман
талабына сай маркетингтік технологияларды қолдануды талап етті. Сондықтан
олардың негізгі мақсаты – ... бар ... ... және ... ... жол ... болды.
Іскерлік белсенділік деп ұйымның, оны құраушыларының ... ... ... ... ... ... ... (соның ішінде
өндірістік-өткізу жүйесі) себептесетін әрекеттердің жиынтығын түсіну керек.
Іскерлік белсенділікті ... ... ... ... екі бағыт бойынша
жүзеге асырылады – жоспардың орындалу дәрежесі ... және ... ... ... ... Бірақ бұл көрсеткіштер негізінен
жүйенің экономикалық даму қарқынына әсер ететін ішкі факторларды ... ... ... ... ... ... шығарылатын өнімнің болуы,
мекеме абыройы (соның ішінде мекеме ... ... ... және т.б.) ... ... белсенділіктің сапалы құраушылары
формализациялауға келмейтін сияқты қарастырудан тыс қалады.
Мекеменің іскерлік ... ... ... ... ... ... ... қажет, ұлттық, аймақтық,
салалық деңгейлерін. Конъюнктураны ... ... ... және ... ие ... жүйе ... ... ғана іскерлік
белсенділік деңгейін бағалау, өзгеру қадамын түсіндіру және ... ... ... ... ... ... ... сай қайтқыш
болып табылады. Олармен қатар қоғамның экономикалық өмірінің ... ... ... ... ... ... құраушылар
түрінде енуі мүмкін болатын қайтпайтын тенденциялар бар.
Маркетингтік белсенділік іскерлік белсенділіктің құраушылырының бірі
ретінде қарастырылуы мүмкін. Маркетингтік белсенділік деп ... ... ... ... ... ... және ... кезінде
сыртқы орта өзгерістеріне реакция жылдамдығын бейнелейтін мекеменің
бәсекелестік ... ... ... ... ... ... Жарнама нарығы маркетингтік белсенділіктің ... ... етуі ... ... ... ... сапалық аспект (бәсекелестік стратегиясы) көрсеткіштері,
маркетингтік ... ... ... пайдалану әдістері мен
мәдениеті) мобилизациялау деңгейінің ... және ... ... ... ... бәсекелестік жағдайға реакция
сипатының сәйкес келуі) көрсеткіштер, және де ... ... ... ... ... және оның тартылған инвестициялар
деңгейін қамтаммассыз етуі қарастырылуы керек.
Маркетингтік комуникациялардың негізгі ... бірі - ... ... - бизнестегі коммуникативтік белсенділіктің артуы туралы
және қосымша зерттеу мен уақыт ... ... ... ... ... ... қажеттілігі туралы айтуға мүмкіндік береді. Түрлі
маркетингтік концепциялардың оларда маркетингтік комуникацияларға ... ... ... ... ... ... ... маректингті
және ішінара маркетингтік комуникацияларды басқаруда жаңа ... ... ... ... ... ... концепциясында бейнеленеді.
Маркетингтің коммуникациялық концепциясы ... ... ... ... ... ... табылатын қаржылық есеп ... жаңа ... атын ... ... ... ... сауатты коммуникация ұйымдастыруға негізделеді.
Маркетингтегі ақпараттық жүйе:
1.1-сурет. Маркетингтегі ақпараттық жүйе сызбасы
Маркетингтегі ақпараттық жүйе ішкі және ... ... ... ... ... ... мен мамандарына қажетті
ақпаратқа айналдырады. Маркетингтегі ақпараттық жүйе сәйкес ... ... ... ... мен ... ... ... Сонымен қатар мекеменің ... ... ... ... ... ... басқа қызмет басшыларына қажетті
ақпаратты жеткізеді. Мекемедегі маркетингтің функциясын жүзеге асыру үшін
қажетті ақпарат ... ... ... ... құру ... екі жағдайдан
тұрады: сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен ... ... ... ету. Нарық жүйесіндегі фирманың немесе мекеменің
ақпарат кеңістігі мен көп ... ... ... директивті
экономикалық жағдайда жұмыс істейтін мекеменің ақпарат кеңістігінің біршама
айырмашылығы болады. Нарық ... ... жүйе ... әдетте ол
шаруашылық қызметтегі нақты тәуекелділікті болжайды. Нарық ... ... ... – бұл ... мүмкіндіктерді жіберіп алудың және
қалаған табысқа жетудің кездейсоқ жағдайларымен үнемі алмасып отыруы.
Фирманың ... ... ... ... ... ... ... да
факторлармен қоса, ол жан-жақты ақпаратты болуы керек. Бұл жерде ақпаратты
бола білу дегенді тек мәлімет жинау деп ... ... бұл ... ... ... ... ... теориясының және т.б. әдістерге
негізделген ақпаратты таңдаудың арнаулы тәсілдерін де білу ... ... бола білу – бұл ... “жағымсыз” ақпаратты болашақ
табыс факторына немесе жаңа ойлардың генераторына айналдыра білуден тұратын
өнерге жатады. Ішкі есеп беру ... – бұл ... ... ... мен ... ... ... Мәліметтерге: тапсырыстар,
есеп берулер, өнімнің бағалары, келіп түскен ... ... ... ... ... ... көлемі, өнімнің өзіндік құны, өтім
және қарыздар туралы ... Әр ... ... ... ... материалдық қорлар, қолдағы ақшаның қозғалысы,
кредиторлық және дебиторлық қарыздар туралы ... ... ... ... Бірақ, тек ақпараттың осытүріне ғана ... ... бұл ... түрі ... ... ... ... үстіне аса маңызды ұйымдастырушылықтағы кемшіліктермен ерекшеленеді.
Ағымдағы сыртқы маркетингтік ... ... ... - ... ... ... ... оны түзеуге қажетті маркетингтік сыртқы
ортаның өзгеруі туралы ағымдағы ақпаратты ... ... ... процедуралар және көздерін қолдануға ... ... ... Өз ... ішкі ақпарат алынған нәтижелерге фокусталады, ал
ағымдағы сыртқы маркетингтік ақпаратты жинау жүйесі сыртқы ... ... ... ... ақпаратты алу көздері әртүрлі сипатта болуы мүмкін,
оны жинау үшін формальді және ... емес ... ... ... ... ... көздеріне мыналар жатады: кітаптар, газеттер,
арнаулы басылымдар, клиенттермен, жабдықтаушылармен кездесулер, фирмалардың
басшыларымен, қызметкерлермен ... ... ... жәрмеңкелер,
көрмелер, жарнамалық даңғылдар, каталогтар, арнаулы бюролармен жекеменшік
ақпарат бөліміне және ... ... ... ... ... ... жақсы ұйымдастырғанда, жинақталып және
жүйеленген мәліметтерге талдау жасап, ол ... ... ... ... ... ... және бірдей реакция жасауға ... ... ... – маркетингтік зерттеу ... ... ... байланысты қажетті деректер тобын жүйелі
түрде анықтау, оларды жинау, талдау және есеп беру. Маркетингтік ... ... ... маркетингтік ақпаратты жинау жүйесінен өзгешілігі ... ... тап ... ... ... жағдай бойынша мәліметтерді
жинайды және талдайды. Мұндай іс-әрекет нақты ... ... ... ... ... және ... ... өңдеудің арнайы
әдістерін қолдану негізінде периодты іске ... ... ... ... кең болғандықтан, оған мыналар қамтылады: нарық сипаты
мен оның потенциалды мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... ... бөлісуге талдау жасау; бәсекелестердің іс
әрекетін, сауда саясатын, жарнамаларды зерттеу; сұранысты болжау және т.б.
Маркетингтік зерттеу 5 ... ... ... ... табу және зерттеу мақсатын тұжырымдау;
- ақпарат көздерін таңдау;
- ақпаратты жинау;
- жиналған ақпаратты ... ... ... ... ... талдау жүйесі – маркетингтік деректерді және
мәселелерді талдаудың жетілдірілген әдістер жинағы. Әр бір ... ... ... негізін статистикалық банк және модельдер банкі
құрайды. Маркетингтегі ақпараттық жүйе:
- мүмкін болатын қиындықтар мен мәселелерді ерте табуға;
- қолайлы ... ... ... ... стратегияларын мен шараларын табу және
бағалау;
- маркетинг жоспарларының ... және ... іске ... ... және ... ... ... бағалау үшін
арналған [11].
Маркетингтегі ақпараттық жүйені жобалаудың келесі қадамдарын ұсынуға
болады. Алғашқысында мекемеде ... ... ... жүйесінде тапсырмалардың, құқық және жауапкершіліктің таратылуы
зерттеледі. Келесіде ... ... ... қажеттілігі
анықталады. Осы ... ... ... ... оны алудың және талдаудың процедуралары мен құралдары
анықталады. Келесі ... ... ... ... ... ... ... форматын және қызығушылақтары бар ... ... ... ... жобалау. Осымен қатар мәліметтер банкін,
қамтамассыздандыру жүйесін және ... ... ... бағалау жүйесін жасау және қолдау шаралары жасалады.
Маркетингтегі ақпараттық жүйенің біркелкі үлгісінің жоқтығы ... және оның ... ... ... ... өзіндік
ерекше талаптар қояды, ол өзінің жеке мекемесі және де оның сыртқы ортасы
туралы жеке көзқарастарын басшылыққа ... ол ... ... жеке ... және ... ... ... жеке
басының және іскерлік қасиеттеріне, ... ... ... ... ... болатын басқарудың өзіндік дара стиліне ие. Осымен
қатар тиімді жұмыс істейтін ... ... жүйе тек ... ... дамуының нәтижесі болып табылады.
1.2 Кәсіпорын қызметінің тағайындалуы
Маркетингтегі ақпараттық жүйесін құру мақсаты екі ... ... ... ... барынша зерттеу мен ... ... ... ету. ... ... ... жүйенің мақсаты
ақпараттық жүйені тұрғызудың әдісіне, техникалық базасына, байланыс ұстап
тұратын ақпараттарына, қолдану саласына ... кез ... ... ... ақпарат ұсыну болып табылады. Экономикалық ... ... ... ... оның ... ... ... ішкі есеп берудегі ақпараттың толық ... ... ... сатып алушы қажеттіліктерін зерттеуде қолданылатын әдістердің және
технологиялардың тиімділігін ... ... ... тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
маркетингтік талдауда қолданылатын ... және ... ... ... ... ... және дәл болуын қамтамасыз ету;
- талаптар кешені және ақпарат қорларының орындалуын қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің жұмыс ... ... ... ... ... ... жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Маркетингтегі ақпарат жүйесінің тағайындалуының негізгі шарты сатып
алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен өндірістің жоғарғы ... ету ... ... ... ... ... ... құрылымы қосымша есептер кешенінің қосуға және болашақта одан
әрі қарай дамыту үшін ашық ... ... ... жұмыс істеу үшін
"достық интерфейсі " және ақпараттық жүйе қолдануда қарапайым болуы керек,
ол ... ... ала ... ... ... зиян шекпеуін
қадағалайды.
АЖ тұрғызудың негізгі мақсаты - нақты ... ... ... ... ... ... жабдықтары мен экономика - математикалық
әдістермен ... ... ... ... ерекшелігі экономикалық объектіні
басқару фукциясының көптеу бөлігін ... ... ... қамтуды
қарастыратын жүйелік ыңғайды қолдану болып табылады. АЖ-ны жобалау әр ... ... ... ... ... де, ұзақ ... көп ... кезең. Тұрғызу кезеңінің барлығы бөлек сатыларға бөлінеді. ... ... ... ... және ... ... кезінде тізбектеліп
орындалатын бөліктің бірі. Тұрғызу кезеңі - бұл ... ... ... ... ... ... бекітілетін жалпы сатының бір бөлігі.
Басқарма АЖ-сі ақша құралдарын тиімді ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинау сақтау, іздеу, өңдеу және
ұсыну үшін арналған. Кез-келген АЖ оның ... ... ... ... дұрыс ақпаратты ұсынады.
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі қарай даму үшін ... есеп ... қосу үшін ашық болу ... құру ... - ... өндіруді автоматтандыру болып табылады.
Бұл басқарма қызметкерлердің жұмысын жеңілдетеді, себебі ... ... және ... құжаттарды толтыруға, Басқарманың
қаржы-несие бойынша ақпаратын өңдеуге уақыт ... ... ... ... үрдісіне қызметкерлер жұмысының
тиімділігін жоғарылату талабы қойылады.
Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
– есеп беруді жинау, сақтау, ... ... және ... ... ... ... АЖ-нің ақпараттық және программалық қамтамассыз етуді жаңарту;
– нақты уақыттағы Басқарманың қаржы-несие шаруашылығын толық талдау;
– алынған дұрыс ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін ... есеп ... ... ... алу;
– бірегей МБ құру.
Сонымен қатар келесілер қамтылуы тиіс:
– жұмыс жеделділігі;
– ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
– қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған ... орны (АЖО) – ... ... есеп
шешімдеріне қатысатын және сипатталатын жиыннан, функционалды басқаруды
өндейтін нақты ... ... ... ... ... ... персоналды электронды есептеуіш машинаны тікелей
қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған ... ... ... екі ... бар: ... функционалды. Техникалық ақпарат жүйесі құрамында процессор, монитор,
клавиатура, тышқан, принтер және ... ... ... ... жиынтықты
негізінде персоналды компьютер (РС/ПК) физикалық модуль анықталады. Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына қажет программалық ... ... ... ... операциондық жүйе, сервисті программалар және т.б.
қатынасы мен ... ... ...... нарығына сенімді, сандық технология
нарығында шексіз мүмкіндіктерді қамтитын жаңа компьютерлік техника және
технологияларды ... ... ... ... ... ... Көтерме сауда
▪ Дистрибуция
▪ Корпоративтік жобалар
▪ Тендерлерге қатысу
▪ Электронды коммерция 
▪ Сервис
Маркетинг, сату және ... ... ... ... ... сату және ... департаментің негізгі
міндеттері:
• Серіктестіктің шағаралатын дайын өнімді сату ... ... ... ... ... ... ... маркетингін зерттеу және нарық ... сай ... ... сату және ... ... ... жүктелген міндеттеріне
сай келесі функцияларды орындайды:
• жоспарлық ... мен ... ... ... ... ... ... сатылуын ұйымдастырады, бекітілген сату
жоспарына сай ... ... ... және ... көлемінде
жөнелтілуін бақылайды;
• заңға сәйкес өзінің функионалдық міндеттер шегінде маркетинг және сату
бөлімшелерін, оған қоса ... ... іске ... ішкі ... ... маркетинг және сату сұрақтары бойынша қорытынды
дайындайды;
• дайын өнімді сатуға келісім шарттар жасайды, олардың экономикалық және
қаржылық негізділігі ... ... ... ... ... ... ағымдағы және перспективалық жобаларын дайындайды;
• дайын өнімді сатудан түсуге тиісті ақша-қаражаттары туралы есеп ... ... ... мен ... ... пайдалану және сату жұмыстарының
өткізілуін жоспарлайды;
• дайын өнімді өткізу жоспарының орындалуы туралы есеп берулер құрастырады;
• өнімді ... ... ... ... ... ... заң бойынша қажетті барлық лицензиялар мен рұқсаттар алуды, кедендік
рәсімдеуді жүзеге асырады;
• вагондарға (цистерналарға, ... және ... ... ... ... өнімді тасымалдау жоспарын
құрастырады;
• ақша-қаражатының бюджетін жасауға көмектеседі, ... ... ... ... ... құрастыруға қажетті
бастапқы мәліметтердің дайындалуын қамтаммасыз етеді;
• Серіктестіктің өнімін сату жоспарын ұстануын бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... оған қоса ақша-қаражаттарын
немесе дайын өнімді қайтарғанда кедендік, валюталық және лицензиялық заң
ережелерін ұстануын ... ... ... ... ... есеп ... қажетті мәліметтерді жинайды,
жүйелендіреді және береді;
... ... ... ... ... жаңа мүмкіншіліктерін
іздеуді және іске асуын жүзеге асырады;
• экономикалық ақпаратты жинайды, жүйелендіреді және ... ... ... ... ... ... мәліметтер қоймасын құрастырады;
• өткізу нарығын кеңейту және шығарылатын өнімнің жаңа пайдалану ... ... ... жаңа ... ... жүзеге асырады;
• принципиальді жаңа өнім жасауға ұсыныстар жасайды;
• Серіктестіктің дайын өніміннің тұтынушыларының шағымдарын ... ... ... шарттарын бұзған жағдайда дер кезінде
қажетті ақпаратты және ... заң ... беру ... ... сату және ... Департаментінің Басқарушысы Маркетинг, сату
және логистика Департаментіне жүктелген функция есептерінің орындалмауына
және дұрыс орындалмауына персоналды ... ... сату және ... ... құқықтары
Маркетинг, сату және логистика департаменті:
• Серіктестіктің ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге құқылы;
• Серіктестіктің, оған қоса филиалдардың қызметкерлерінен ... және ... ... ... ... ... есеп ... және басқа да мәліметтерді ... ... ... және басқа құжаттарды дайындау үшін, сонымен
қатар ... сату және ... ... жүктелген
міндеттеріне сай жүргізілетін іс-шараларды ұйымдастыру мен іске асыру
үшін басшылықтың ... ... ... ... ... құқылы;
• өнімді өткізу сұрақтары және басқа да маркетинг, сату және ... ... ... ... Серіктестік басшылығымен,
филиалдар басшылығымен шақырылатын жиналыстарға қатысуға құқылы;
• маркетинг және сату сұрақтарына ... ... мен ... да ішкі ... ... ... күші бар ... енгізу туралы ұсыныстар ұсынуға немесе күшін ... ... ... сату және ... ... Басқарушысы:
• келісім шарттар жасау сұрақтары, Серіктестіктің жасалынатын ... ... ... ... ... мен ... ... дайын өнімді сату жұмысын ұйымдастыру сұрақтары бойынша Серіктестіктің
және филиалдарының өткізу ... ... ... мен ... ... міндетті нұсқаулар беруге
құқылы;
• Серктестіктің және филиалдардың өткізу қызметінің жұмысының орындалуына
ішкі бақылау жүргізуге құқылы.
1. 3 Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... алатын орнына қарай
функционалдық және жабдықтайтын болып ... ... [8]. ... бөлімі – ішкі жүйе мен кешен жиынынан және ... ... ... құрылымнан құралған жиынтық. Функционалды бөлім ішкі жүйе
қамтылған кешен ... ... ... ішкі жүйе ... ... ішкі жүйе – нақты белгілер бойынша бөлінген жүйенің
салыстырмалы ... ... ... кіші жүйе ... ... бөлінуі мүмкін.
Кіші жүйе – нақты белгімен ... жеке жүйе ... ... ... ... ... бойынша топталған жиын. Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары
қызметкерлер орындайтын жұмыс кешенін автоматтандырылған ... ... ... – ішкі ... ... ... ішкі ... - уақтылы
байланыстарды салыстырмалы түрдегі тұрақтылығы және жеке жүйе астары
элементтерімен байланысты. ... ... ... - бір фирмадағы
құндылықтар мен материалды ресурстар болып табылатын мәліметтер жиынтығын
айтамыз [7]. Оған ішкі жадыда ... ... және ... мәліметтер
массиві мен кіру құжаттары жатады.
Ақпараттық жүйе – жеке бөлім мен элементтерге ... ... ... ... ... жүйеге істей алмайтын нәрсені жеке элементтерге бөліп
істей алуға болады. Жүйе элементтері мен бөлімдері ... ... әрі ... ... қатынасы анық болса, соғұрлым жүйені ... мен ... ... ... ресурстарының келесілеріне талаптар қойылады:
ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
техникалық қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар;
ақпаратты қорғауға және программа құралдар жабдығына қойылатын талаптар.
Кесте 4. Ақпарат жүйесі құрылымына қойылатын талаптар
|Есеп ... ... ... ... ... ... ... |Қолданушылар |
| ... есеп ... | ... |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... | | | | ... зерттеулер | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | ... |Маркетолог |
| ... ... ... | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | ... ... |
| ... ... ... есеп | |
| ... | ... | |
| | | | | |
| ... | ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | ... | |
| | | ... | ... ... ... талаптар
Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, ... ... ... өте ... ... ... (АЖ) ... ақпараттық жүйеде қолданатын экономикалық ақпаратты жіктеудің және
шартты ... ... ... мен ... және ақпарат
массивтерінің үйлестірілген жүйелерінің бірігуі болып табылады. ... ... ...... ... мен ... ... өзгерістер енгізу, басқару шешімдерін қабылдау үшін шығатын
ақпаратты беру жатады.
Ақпараттық жабдықтау ... ... ... және ... ... болып табылады. Ақпараттық жабдықтау төмендегі талаптарды
қанағаттандыруы керек:
Есептеу жүргізетін объектілер мен субъектілердің ... ... ... ... ... ... анық және өзекті болуы керек;
Есептеу мәліметтерінің есебіне қойылатын талаптарына сай келуі және ақпарат
толық болуы керек;
Ақпарат құпиялылық ... ... ... ... ... қол ... максималды түрде жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан ... ... ... ... олады жүргізетін құрлдардан тұрады. Ақпарат
жүйесіндегі ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік – ... және ... ... пен ... жіктелуін қамтиды.
Ақпараттық жабдықтау 5 кестеде көрсетілген.
Кесте 5. Ақпараттық ... ... ... ... ... базасында негізделген |
|Мәліметтер базасы типі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... ... кезінде парольдер|
| ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету – АЖ функционалдылығы үшін ... ... ... ... ... жеке операциялармен орындау, оның
шешімдерінен тұрғызылады.Барлық операция үш саты ... ... алу, ... және тұтыну. Бірінші саты экономикалық ... ... ... ... ... ақпаратты жинау мен тіркеу
тобынан тұрады. Қайта өңделген ақпарат тобы ... пен ... ... ... ... ... орындайды. Үшінші саты басқару
шешімдерін қабылдау үшін ... ... ... ... ... ... ... негізгі сатыларына сәйкес келесі
техникалық құралдар қолданылады: ақпаратты ... мен ... ... машиналық тасығыштарды дайындау, ақпаратты өңдеу техникасын
ұйымдастыру. ... ... ... ... ... ... ортасы
мен оны қолданатын жерге өткізуде қолдану. Техникалық құралдар жиынтығы кез-
келген объектінің, өңделетін ақпараттың көлемі мен ... ... ... ету ... ... ... тиіс:
Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген есепті автоматты түрде
дұрыс ... ... ... орындау қажет;
Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және ... ... ... жүйе ... өзгерістерді енгізу мүмкіндігінің
болуы;
Ақпараттық диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ету;
Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір типтегі, ... ... ... ... ... келесі техникалық құралдар кешені кіреді:
есептеу техникасының құралдары;
телекоммуникация мен байланыс құралдары;
/ЛВС/ жабдықтау құралдары;
әртүрлі банк қызметін автоматтандыратын ... ... ... ... ... карточкалар;
ақшамен жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ мүмкіншілігі ... ... оның ... мен ... ... ... АЖ жобалау сатысында ... ... ... ... ... ... мен ... функционалды құралдар,
интерфейс жиыны сияқты талаптары нысандалады.
Техникалық және программалық құралдардың ... ... ... тиіс: еркін түрде мәліметтерге қол жеткізуді қалыптастыру, өңдеу
үрдісін максималды түрде автоматтандыру, техникалық құралдар кешенінің
істен ... ... ... ... ... ... және және ... ету, сонымен қатар өңделетін ақпараттардың құпиялылығын сақтау
керек.
Кесте 6. Техникалық жабдықтау
|Техникалық ... ... ... ... ... | | ... Intel Pentium 4 |Процессор |Intel, 2.4MHz |
| ... ... | |
| ... |512Mb |
| ... |120Gb |
| ... |17 ... |
| ... ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet ...... ...... |Sony – 42S ... ... ... ... жабдықтауға қойылатын талаптар
Программалық қамтамасыздандыру – АЖ мен ... ... ... ... ... ... ... жиынынан
тұрады. Программалық қамтамасыздандыру математикалық негізінде ... ... ... ... ... ... ... Программалық жабдықтау екі
бөлімнен тұрады: жалпы программалық жабдықтау және ... ... ... ... – бұл ... кең ... есептелген және ақпаратты өңдеу есебінде жиі ... ... ...... ” шешімін ... ... ... ... ... ... ... бөлімі.
Арнаулы программалық жабдықтауға ҚПП мен бөлек функцияларды орындайтын
және ақпараттық жүйенің әр түрлі функционалды ішкі ... ... ... ... ... ... келесі талаптарды қанағаттандыру керек:
МБ мәліметтер құрамын кеңейту мүмкіндігі;
– МБ ... ... ... жаңа ... ... мен ... ... қаржы несие функцияларының жоспары мен құрамын динамикалық ... МБ ... ... ... ... ... үшін ... саласын
анықтау;
– шығу мәләметтерін өңдеу мен таңдау әдістерін анықтау.
Программалық қамтамасыз ... ... ... үнемдеу бойынша
қолданатын қағидаларын ескеру, яғни олар ыңғайлылық, тираждау ыңғайлылығы
және т.б. Ақпараттық ... ... ... ақпарат көлемінің үлкен
болуына байланысты программалық жабдықтау 7 ... ... ... ... 7. ... ... ... ... ... ... ... ... жүйе ... Windows NT |Күшті 32-битті көп |
| |Server 4.0 ... ... |
| | ... ОЖ, ... | ... ... |
| | ... |
| ... Windows NT ... ЭЕМ үшін ... |
| ... 4.0 ... көп ... |
| |MS Office XP ... ... ОЖ, |
| | |ЛЕЖ ... ... ... Windows 2000 ... ЛЕЖ үшін ... |
| | ... ОЖ, ЭЕМ ... ... Access 2003 | ... ... ... ... |Delphi 7 ... және ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... |
| |Paradox 7 ... база Paradox 7 |
| | ... жасау, кестелер |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ... ... ... ... ... |МБ ... ену құқын анықтайды. |
2 ... ... ... ... Есептің жалпы қойылымы
Есеп – бұл кіріс және ... ... ... бір ... ... функцияның бір бөлігі [8].
Ақпараттық жүйедегі жүзеге асырылатын есептер кешенін маркетингтік
ақпаратты жинау, ... және ... ... Бұл ... ... төмендегі
есептерден тұрады:
- ішкі есеп беру;
- ағымдағы ақпаратты жинау;
- маркетингтік зерттеулер жүргізу;
- маркетингтік ақпаратты талдау.
Кіріс ақпараты
Кіріс ақпараттары – ... ... ... ... ... ... құжаттар түрінде келетін мәліметтер мен
ақпараттар[8]. Кіріс құжаттары өз алдына алынатын ... ... ... ... ол ... ... ... материалдық,
еңбек, технологиялық және басқа да нормалар мен нормативтер, сонымен қатар
анықтамалық – мәліметтерді көрсетеді. Өңдеуге жіберілетін ақпарат
бақылаудан өтуі керек, ... ... ... да ... ... ... ... құжаттарына:
- сұраулар
- қажеттіліктер
- ұсынылымдар
кіреді
Кіріс құжаттарының тізімі 8 кестеде көрсетілген.
8 кесте. ... ... ... | ... ... түсу ... ... |Аты |формасы ... | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |күнделікті ... ... ... ... ... ... |
|Predlozh |Ұсынылымдар |құжат ... ... ... ... “Ұсынылымдар” кіріс құжаттарының сипаттамасы
төменде келтірілген (9 кестеде).
9 кесте. Массивтерді сипаттау
|Атауы | |
| ... ... |Zapros ... ... |Есепте белгіленуі ... ... ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... аты |P_Name |9(4) ... ... |P_Cost |9(4) ... алу ... ... |9(12) ... |Pr_skid |9(9) ... | |
| ... ... ... ... ... |Реквизит ұзындығы ... ... ... |Num |A(30) ... ... аты |Z_Name |9(12) ... аты |P_Name |A(30) ... ... |P_Cost |A(20) ... көлемі ... |9(6) ... | |
| ... ... ... ... белгіленуі |Реквизит ұзындығы ... ... ... |Num |9(4) ... ... аты |Z_Name |A(30) ... аты |P_Name |9(12) ... ... |P_Cost |A(30) ... ... |O_zakaz |A(20) ... ... ... – ақпараттық жүйенің қызметінің орындалуы нәтижесінде
алынатын басқару объектісіне немесе ... да ... ... ... сигналдар түрінде берілетін ақпарат болып табылады [8].
Берілген ... ... ... ... ... есеп ... талдау негізіндегі болжамдық көрсеткіштер;
Шығыс құжатының сипаттамасы 10 кестеде көрсетілген.
10 кесте. Шығыс құжатының сипаттамасы
|Атауы ... ... ... есеп беру |Otchet ... ... ... белгіленуі |Реквизит ұзындығы |
|Номері |Num |9(4) ... аты |P_Name |A(30) ... ... |P_Cost |9(12) ... алу ... |O_prodazh |9(9) ... баға ... |9(4) ... ... |Pr_reyt |9(4) ... ... ... ... ... ... |Prognoz ... атауы |Есепте белгіленуі |Реквизит ұзындығы ... |Num |9(4) ... аты |P_Name |A(30) ... баға |P_Cost |A(30) ... ... ... |9(4) ... баға ... |9(4) ... Кәсіпорынның маркетингтік ақпараттық жүйесін жүзеге асыруда
қолданылатын программалық құралдарға сипаттама
Программалаудың пайда болуы және дамуы процедуралық ... ... ... ... алгоритім және мәліметтерді өңдеу
процедурасы болды.
Объектілі-бағытталған программалау (ОБП) – түбірінде ... ... ... ... ... ОБП ... пайдаланып шешкен есеп,
объек және оған жүргізілетін амалдар терминалогиясында ... ... ... ... ... және ... арасындағы байланыстар
жиынтығы ретінде анықталады.
Объектіге түсініктеме бермес бұрын, ең ... ... ...... ... ... және ... жүргізілетін амалдардан
тұратын, пайдаланушы анықтайтын тип.
Сонымен класс дегеніміз – сипаттама, ал объект дегеніміз – бұл сипаттамаға
сәйкес жасалынған зат. ОБП тілі ... ... ... ... және ... амалдар жеке элемент ретінде қарастырылған. ... ... ... үшін ... ... жасауды еске түсірсек болғаны.
Жазбалар өрістерден тұрады. Өрістер түрлі типтегі мәліметтерден тұрады.
Объектілер – ... ... ... ... ... мәліметтер
өрістер (fields) деп аталады және ... ... ... ... ... ... қосымша сол объектінің өрістеріне
қолданылатын процедуралар мен фукнциялардан тұрады. Бұл процедуралар мен
функциялар ... ... деп ... ... ... ... ... арқылы өзгертуге болады. Delphi-де объектінің әрбір
қасиеті өріс мәнін беруге және оларды оқуға ... ... ... ... ... ... (қамту әдістері). Қасиеттерді қосымшаны
жобалау барысында объектілер инспекторы арқылы беруге, өзгертуге болады.
Объектілі-бағытталған ... ... ... ... ... инкапсуляция;
• мұрагерлік;
• полиморфизм;
Инкапсуляция – класс ішінде, сыртқы пайдаланушыдан, мәліметтерді және
оларды өңдеуші әдістерді ... ... жаңа ... ... ... ... арғы ата деп
атайды) қасиеттері мен әдістерін алуға мүмкіндік береді. Мұрагер-объектілер
арғы аталарынан барлық өрістерді, қасиеттерді және ... ... ... ... және өрістер мұрагер-объектіде өзгеріссіз сақталуы
немесе өзгертілуі мүмкін. Бұған қосымша мұрагер-объекті ... ... ... ... және ... қоса алады.
Программалық қамтамасыз етудің құрылымы жалпы жүйелік және арнайы
программалық қамтамасыз ... ... ... ... ... ету - ... ... тұратын кең қолданушылар көлеміне
бағытталған ... ... және ... ... ... ... ету бірлігі. Операционды жүйе есептеріне жүйенің
барлық ресурстарын басқаруға жауап береді. ... жүйе ... ... ... ... ... ең төменгі
деңгейінен тұрады. Дербес компьютер ... ... әр ... ... жүйе ресурстары қажет. Қолданушыға
программалық өңдеу және ... үшін ... ... әр ... ... ... жүйе ядросы белгілі қызметтік программалар көмегімен
жүзеге асады. Осы ... ... ... ... ... ... параметрлерін орнату, жедел жадыны тестілеу, компьютердің
басқа да ... ... ... жіберу локальды желілермен
байланыс орнатуды жүзеге ... ... ... жүйе аппарат
құралдарын толықтырып, дербес компьютердің бөлінбейтін ... ... 2000 ... операциондық жүйесінің сипаттамасы:
Windows тек қана файлдар мен операция үшін ыңғайлы интерфейспен ... ... ... Windows ортасында жұмыс істейтін программалар үшін
жаңа ... ... ... ... ... үшін ... ... жобалануы тиіс, сондықтан оларды Windows программасы
немесе Windows қосымшалары деп атайды.
Windows DOS– та ... ... ... ... бірақ мұндай
программалар Windows-тың басымдылықтарын қолданбайды, осыған байланысты
баяу жұмыс істейді.
Windows-қа ... ... ... мен ... өте ... өте ... құрылғыларымен жұмыс істейтін әмбебап желілік клиент ... ... жүйе ... ... ... ... мультимедиа құралдары бар. Windows 2000 ... ... ... ... Office деп ... ... пакетінен
құралған, оған келесі программалар кіреді:
Microsoft Word мәтіндік редакторы;
Microsoft Excel электрондық кесте;
Microsoft Power Point презентация редакторы;
Microsoft Acces ... ... ... жүйесі;
Microsoft Schendule күнделік редакторы.
Windows 2000 аппарат бөлігін қолданған кезде ... ... және одан ... процессор;
6 Мб кем емес жедел жады;
сәйкес келетін VGA видеоадаптері;
Windows 2000 ... ... үшін ... ... көлемі 70 Мб болуы керек.
Арнайы программалы қамтамасыз ету – ... ... ... және оның функцияларын жүзеге асыру үшін өңделген ... — COM ... Object Model – ... моделі), COBRA(Common Object Request Broker Architecture –
жалпы ... ... ... ... ... ) ... осыған байланысты қашықтықтан кіру мүмкіндіктері бар технологияларда
басты роль ... ... ... айтқанда, басқа машинада орналасқан
объектілер объектілерге кіру технологиясы. Оның негізгі міндеті – ... ... ... және ... ... яғни программалау
тілінде клиентке арналған қосымшаны жасауда пайдаланылады.Интерфейстің
көмегімен ... ... ... ... қатынас жасайды, егер ол
өзінің жеке меншік ... ... ... ... өте кең және қызықты да. Бірақ біз
интерфейстер жөніндегі жалпы ... ғана ... ... – бос ... құрылуы және пайдаланылуы
Интерфейстер типтерді сипаттаудың дербес жағдайы. Олар ... ... ... хабарланады. Мысалы,
Type
1Edit = interface
Procedure Copy; stdcall;
Procedure Cut; ... Paste; ... Undo; ... ... ... ... сипаттаумен бірдей, яғни интерфейсті
шақыру ондағы хабарланған қасиеттер мен әдістерді талдауды ... ... ... ... ... болмайды, сондықтан
ондағы read және write бөлімінде хабарланған қасиеттер тек әдіске ғана
сілтеме ... ... ... ... ... ... тек Public
секциясында орналасқан.
Әдістер абстракт, виртуалды, динамикалық немесе жабылатын ... ... ... ... ... болмайды, яғни
ондағы сипатталған әдістер тек оны сүйемелдейтін кластың ... ... ... ол ... деп ... ... бір ... интерфейсті сүемелейтін болса, онда бұл
интерфейстің аты оның ... ... ... ... көрсетіледі:
TEditor = class(TInterfacedObject, IEdit)
Procedure Copy; stdcall;
Procedure Cut; ... Paste; ... Undo: Boolean; ... ... ... ... ... оның бірнеше аталық
интерфейсі болуы мүмкін:
Type
IMyInterface = interface
Procedure Delete; stdcall;
End;
TMyEditor = class(TInterfacedObject, IEdit, IMyInterface)
Procedure Copy; stdcall;
Procedure Cut; stdcall;
Procedure Paste; stdcall;
Function Undo: Boolean; ... Delete; ... ... ... ... ... ... асыру бөлімінде
сәйкес интерфейстік әдістерді сипаттау ... ... егер ... ... = interface
Procedure CirclePaint(Canva:TCanvas;
x,y,R:integer);
Procedure RectPaint(Canva: TCanvas; ... оның ... ... ... болса,
TPainter = class(TInterfacedObject, IPaint);
Procedure CirclePaint(Canva:TCanvas; x,y,R:integer);
Procedure RectPaint(Canva: TCanvas; ... ... ... ... ... ... көрсету қажет:
Procedure TPainter. CirclePaint(Canva:TCanvas;
x,y,R:integer);
Begin
With Canva do
Ellipse(x,y,x+2*R, e+2*R);
End;
Procedure T Painter. ... ... ... Canva do
Rectangle ( x1,y1,x2,y2,)
End;
Енді шеңбер және квадрат сызу үшін ... ... ... ... TForm1. PaintBoxPaint(Sender:TObject);
Var
Painter:I Paint;
Begin
Painter:=T Painter. Create;
Painter.Circle Paint (PaintBox1. Canvas,
10,0,10);
Painter.Rect Paint ... оның ... ... ... хабарлағанға дейін
хабарланатындығына қарамастан, оның ... ... ... ... ... ... ... Біздің жағдайда оны
былай көрсетуге болады:
Type
TPainter = class (TInterfacedObject, IPaint);
End;
Мұндай жазу қате ... ... ... және Rect ... ... талап етер еді.
Сондай-ақ, Object Pascal тілінің ... ... ... ... TObject ... ... тәрізді барлық интерфейстік
кластар TInterObject жалпы аталығынан туындаған. Бұл ... ... ... үшін ... ... және IUnknow ... ... = class (TObject, IUnknown)
Private
Frefcount: integer;
Protected
Function QueryInterface(constIID:TGUID; outObj): integer;
stdcall;
Function AddRef: integer; stdcall;
Function Relefse: integer; stdcall;
Public
Property RefCount: integer read ... ... ... TPainter ... ... ... ... = class(TPaint)
Procedure CirclePaint(Canva: Tcanvas;
x,y,R:integer);
Procedure RectPaint(Canva:
Tcanvas;x1,y1,x2,y2,: integer);
End;
Онда компилятор ... ... ... ... ... етер еді. Бұл ... FRefCount өрісі интерфейстік
объектіні шақыру есептегішінің қызметін ... және Windows ... ... IUnknow ... Add ... ... ... есептегіш 1-ге артады, ал Release әдісіне ... ... 2-ге ... Бұл өрістің мәні нөлге тең болғанда интерфейстік
объект жойылып, жадыдан алған орнын ... ... ... келтіру операторын қолдануға болады,
бұл жағдайда керекті интерфейс таңдалады:
Procedure PaintObject(TInterfacedObject)
Var ... ... ... ... кейін компилятор код құрады және
оның көмегімен IPaint интерфейсіне сілтеме жасауды талап ... ... ... ... ... Егер ... ... сүйемелдемейтін болса, шектен тыс жағдай пайда болады.
Қашықтықтағы объектіні пайдалануға есептелген интерфейстер глобальды
бірегей ... ... ... ... = ... ... Tcanvas;
x,y,R:integer);
Procedure RectPaint(Canva:
Tcanvas;x1,y1,x2,y2,: integer);
End;
Implements қызметші сөзінің көмегімен ... ... ... да бір ... қоса ... Бұл ... типі интерфейс немесе
класс болуы мүмкін. Егер қасиеттің типі интерфейс болса, бұл интерфейстің
аты аталық ... ... ... тиіс, яғни интерфейстік
кластағыдай:
Type
IMyInterface = interface
Procedure P1;
Procedure2;
End;
TMyCllass = class(TObject6 IMy
Interface)
FMy Interface: IMy Interface;
Property MyInterface: ... ... ... мына мәселеге көңіл аудару қажет: мысалдағы ... ... ... ... яғни Р1 және Р2 ... ... онда МуInterface өкілетті қасиетін анықтауды алып тастаса, ... ... ... ... және ... ... сипаттау қажет.
Өкілетті қасиетті мінднтті түрде read бөлігі ... ... Егер ... ... ... және ол сол класта хабарланған болса, оның басқа өкілетті
қасиеттерінің болуы мүмкін емес.
Модульдер
Модуль – бұл интерфейстік бөлімнің әртүрлі ... ... ... ... ... Интерфейстік бөлікте
объектілердің пайда болуы олрды негізгі программаның басқа модульдері үшін
мүмкін жасайды. Процедуралар мен ... ... ... ... ... ... орналасады. Delphi – де
модульдердің ролі тек жеке компиляциялау механизмімен ғана ... ... ... ... ... жеке модульді байланыстырады
да, осындай тәсілмен жеке программалық бірлік үшін терезенің ... ... Біз атап ... ... ... ... ... модульдердің тізімінен және қажетті терезені құруды
қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... ... байланысын қамтамасыз етеді. Программаның
барлық негізгі жұмысы программада сақталған кодпен басқарылады.
Модульдер құрылымы
Модульдін құрылымы төмендегідей:
Unit ;
Interface
< интерфейстік бөлік ... Unit – ... сөз ... ... ... ... - ... атауы(дұрыс идентификатор); Interface – қызметші
сөз(интерфейс); модульдің интерфейстік ... ... ... ... ... ... ... бастайды; initialization
қызметші сөз (инициализация); ... ... ... ...... сөз (аяқтау); модульдің аяқталатын
бөлігін бастайды; еnd – қызметші сөз, модульдің соңы ... ... кез ... ... ... және төрт ... бөліктен
тұрады, олардың кез келгені бос болуы мүмкін.
Модуль тақырыбы және модульдердің бір-бірімен байланысы
Модуль тақырыбы Unit ... ... және одан ... модуль
атынан тұрады.Object Pascal тілінде дұрыс ... ... үшін ... ... ... қосу ... қарастырылған.Ол
үшін бұл атау модульдің алғашқы мәтіні орналасқан ... ... ... ... ... ... Global болса,сәйкес ... ... ... ... ... орналасуы тиіс.Сонымен, модуль атауы оны басқа
модульдермен және ... ... ... ... ... ... сөйлеммен
Uses ‹модульдер тізімі›
қамтамасыз етіледі.
Мұндағы Uses – қызметші сөз ... ... ... ... ... модульдер тізімі, олар бір-бірінен үтір арқылы
ажыратылады.Мысалы,
Uses Windows, SysUtils, My Unit;
Егер Uses ... ... онда ол ... программаны бейнелеу
бөлімін ашуы ... ... ... де ... Uses сөзі не ... , не ... ... кейін
бірден жазылады.
Интерфейстік бөлік
Интерфестік бөлік Interfase қызметші сөзінен кейін ашылады.Бұл бөлік
модульдердің барлық глобальді объектілерін ... ... ... ... ... ... ... және олар негізгі
программада немесе басқа модульде пайдаланылуы мүмкін.Интерфестік бөлікте
глобальді қосалқы программаларды хабарлауда тек олардың тақырыбы
көрсетіледі.Мысалы,
Unit Cmplx;
Interface
Type
Complex=record
Re, im: real;
End;
Function AddC(x, y: ... ... MulC(x, y: ... Complex;
Енді басқа модульде Unit Cmplx;
сөйлемін жазатын болсақ, онда Complex типімен және Cmplx модулінен екі
процедура AddC және MulC ... ... ... ... ... ... қызметші сөзінен басталады және
интерфейстік бөлікте хабарланған ... ... ... модуль үшін жергілікті ...... ... айнымалылар және қосалқы прогаммалар, сондай-ақ, белгілер
хабарлануы мүмкін.
Модульдің интерфестік бөлігінде ... ... ... ... ... тақырыптың алдында тұруы керек, оған
формалды айнымалылар тізімі жазылады.Егер ... ... типі ... ... ... яғни ... параметрлі тізімі мен нәтиженің
хабарлануы жазылса, онда ол интерфейстік бөлікте жазылған тақырыппен сәйкес
келуі ... ... im: ... AddC(x, y: ... ... MulC(x, y: ... Complex;
Implementation
Function AddC(x, y: Complex): Complex;
Begin

End;
Function MulC;
Begin

End;
End.
Орындалатын бөліктегі тақырыптың қайталануы толық, әрі ... ... ... AddC(x, y: ... ... пайдалансақ, онда бізге интерфейтік бөлікте хабарланған
функция ... ... ... ... ... еді ... У ... қажет).
Инициализацияланатын және аяқталатын бөлік
Инициализацияланатын және аяқталатын бөлік көпшілік жағдайда
initialization және ... ... ... ... мүмкін.
Инициализацианалатын бөлікте басқаруды негізгі программада бергенге дейінгі
операторлар орналасады, әдетте ол ... ... ... ... ... ... ... файлдар оқылуы
қажет.Аяқталатын бөлікте негізгі программаның ... ... ... операторлар көрсетіледі.Егер инициализацияланатын бөлікте
бірнеше ... ... ... онда бұл ... Uses ... ... бірінен соң бірі орындалады..Егер ... ... ... ... ... онда бұл ... Uses сөйлеміндегі
келтірілген ретке кері, яғни алдымен е ішкі ...... со ... ... сияқты объектілер атрибуттарын ... ... ... ... объект өрісіндегі мәліметтерді ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Қасиеттер
объект атрибуттарын, сонымен қатар есептелінетін мәндердіде ... ... ... ... ... оның аты, типі ... ... қасиетті жар салудың кем дегенде бір ... ... ... ... ... ... ... келесі түрде болады:
property қасиет атауы: сипаттау типі;
Мысалдағы қасиет атауы ерекше болуы керек. Ал тип ... ... ... мәліметтер жазылуы керектігін анықтайды. Сипаттау – сол ... ... ... ... кез ... қасиетінде қасиетті қамтудың кем дегенде ... ... болу ... ... ... қамтудың екі міндетті
сипаттауы бар: қасиет мәнін оқу (read) және ... ... жазу ... сипаттау синтаксисы - read және write келесі түрде көрсетіледі:
read өріс немесе әдіс
write өріс немесе әдіс
Мұндағы өріс ... әдіс – ... ... ... мәні алатын
немесе оған енгізетін өріс немесе әдіс. Read сипаттамасы құраушы қасиетінің
мәнін оқуға, ал write ... ... ... ... ... ... ... бұл өріске кіру мүмкіндігін реттейтін кластардың арнайы
механизмі. ... ... read, write ... ... көмегімен
хабарланады (read, write сөздері тек қасиетті хабарлау контексінде
пайдаланатын ... ... ). ... ... қандай да бір өріспен
байланысты болады және осы өріске ... ... одан ... ... ... ... ... төмендегідей меншіктеу операторының жазылуы мүмкін:
aClass.IntField:=newValue;
Бұл оператормен төмедегі оератордың ... ... ... SetField ... ... ... қосылады және арнайы әрекеттер
орындалады. Оқу программасында келтірілген ... еске ... ... Caption қасиеті SeyText әдісін шақырады, ол ішкі
айнымалыдағы символдар ... ... қана ... жаңа ... де ... ... арнайы оқу немесе жазу үшін қажеттілік болмаса сәйкес
әдістің атауының ... өріс ... ... ... SetField(Value:integer);
Property IntegerValue: integer read IntField
writeSetField;
End;
Егер қасиет тек оқу немсе жазу үшін ... ... онда оған ... жазбауға болады. Қасиет өріспен байланыспауы да мүмкін.
Шынында, ол қасиеттің өзінің типіндей ... ... ... әрекетті жүзеге асыратын бір немесе екі әдісті сипаттайды.
Форма. Delphi-де жаңа ... ... ... форманы құрудан
басталады.Программаны өңдеу кезеңiндегi диалогты терезе форма деп аталады.
Форманың және оның компоненттерiнiң ... ... ... және ... Object ... ... ... қасиеттерi:
Name - форма аты
Caption - мәтiн тақырыбы
Width - форма енi
Height - форма биiктiгi  
Top - форманың жоғарғы шекарасынан ... ... ... ... - ... сол жақ ... экранның сол жақ шекрарасына
дейiнгi қашықтық.
Border Style - шекара түрi ... ... ... да шекараның
болмауы да мүмкiн)
Border Icons - терезенi басқару батырмасы
Icon - диалогты ... бас ... ... ... ... ... белгi.
Color - фон түсi
Font - қаріп
Форма көлемiн курсорды қойып, тышқанды жылжыту арқылы өзгертуге де болады.
Форма құру үшін, алдымен қасиет ... Caption ... ... ... ... ... Form1 мәтінін “жүгіру жылдамдығына” ауыстыру
қажет. Ол үшін Object ... ... Caption ... ... әкеп ... керек, нәтижесінде 7-ші суреттегідей курсор сызығы
пайда болып, “жүгіру жылдамдығына” мәтін ... және ... ... болады. Бұл қасиеттерге 250 және 330 мәндерін ... - өте ... ... Сондықтан оның көлемін басқа терезелердей
тышқан батырмасын басу арқылы шекарасынан ... алып ... ... ... ... Өзгертіп болысымен автоматты түрде Height ... ... ... ... ... Олар ... орнатылған өлшеміне
сәйкес болмақ. Программаны ... ... ... ... ... ... ... кейінгі жағдайына сәйкес келеді,
бұл Tор мәнінің қасиетімен ... ... ... шегініс) және Left
(экранның сол жақ шекарасынан шегініс) қасиетімен ... ... ... ... ... форма терезесін тышқанның көмегімен
ауыстыру арқылы ... де ... ... ... ... BorderStyle, қасиеттің ағымдағы
мәнінің оң жағында тізімді ... ... ... ... ... ... тізімнен таңдау жолымен беруге болады. Кейбір қасиеттері күрделі
болады, яғни олардың қасиеттері басқа мәндер ... ... ... ... мәндерінің аттарының алдында “+” белгісі тұрады,
бұл белгіні басқан кезде ... ... ... ... ... ... ... қолданушы мынадай бастапқы
деректердi енгiзуi керек: арақашықтық ... және ... ... ... ... ... ... енгiзiледi:
сондықтан да Edit редакциялау өрісі компонентiн формаға қою ... ... ... Standard ... ... ... қосу үшiн ... палитрасынан сол
компоненттi таңдап, оның ... ... сол жақ ... Ары қарай тышқан тiлiн ... сол жақ ... ... тағы бiр рет ... керек. Нәтижесiнде формада ... ... ... болады.
Компонент өлшемiн формаға қосылу барысында беруiмiзге болады. Ол үшiн
палитрадан ... ... ... соң ... тiлiн ... сол жақ ... бұрышына басып, тышқан батырмасынан қолды
алмастан компоненттің оң жақ төменгi бұрышындағы ... ... ... ... ... ... ... керектi өлшемді компонент пайда
болады.
2.3 Ақпараттық база
Ақпараттық база - бұл басқару есептерін шешу үшін ... ... ... ... оны ... ... бейнелейтін ақпарат
массивтерінің бірігуі [8]. қазіргі уақытта ақпарат базасын тұрғызудың екі
ыңғайы қалыптасқан: жеке ... ... ... ... ... ... қойманы тұрғызу, ол АЖ-ны тұрғызудың бастапқы
кезеңдеріне тән; саны көп ... үшін ... ... ... база ... тұрады:
- ақпаратты кодтау жүйесінен;
- ақпараттық массивтен, яғни ... ... ... ... ... база ... ішіндегі және машинадан тыс болып бөлінеді.
Машинадан тыс ... база ... ... жедел ақпарат;
- нормативті құжаттар;
- кодтау классификациясының жүйесі.
Машинадан тыс ... база - ... ... ... ол
ақпараттық жүйенің қалыпта (формада) қызмет етуінде қолданылатын белгілер
және ... ... ... ... қабылданатын
мәліметтердің бірлігінен тұрады. Машинадан тыс ... база ... ... ... ... ... жедел
ақпараттардан тұрады. Кодтауды классификациялау жүйесі мәліметтерді бір
мәнде жазу, ... ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады. Нормативті - анықтамалық құжаттар шартты -
тұрақты ақпараттар категориясына жатады және әр ... ... ... ... олар ұзақ ... бойы есептеуде
өзгеріссіз қолданылады.
Ал машина ішіндегі ақпараттық базасына - ақпараттық жүйе кіреді.
Машина ішіндегі ... база - ... бір ... ... ... тасығыштарындағы қолданылатын АЖ-ның мәліметтер жиынтығынан
тұратын ақпараттық базаның бөлігі.
Жедел ... дәл сол ... ... жай күйін бейнелейді,
яғни ол өңделмеген бірінші ақпарат болып табылады. Кодтаудың мақсаты - ол
ақпаратты ... ... ... ұсыну, ол құжатта ... ... ... ... ... да операцияларды жүргізгенде
қажет. Әт үрлі белгілі номенклатуралардың негізгі ... ... ... ... оны ... ... ... болып көп объектілерді бөлу жүйесі болып табылады (пәндерді,
үрдістерді, түсініктерді) белгілі немесе әр түрлі ... ... ... ... ... классификацияланатын объектілердің өзі,
классификациялау нәтижесінде алынған ... тобы ... ... ... ... ... ... - жиынды жиын
астарынан бөлу ережелерін айтады. ... ... ... ... ... ... ... классификациялау жүйесі - жиын
объектілерінің кезектілікпен бағыныңқылы классификациялық топтарға бөлінуін
айтады. Фасет ... ... – көп жиын ... ... топтарына байланыссыз ... ... ... ... ... ... байланысты ақпарат
бірліктерін кодтайды. Кодтау дегеніміз – ... ... ... ол ... ... ... ... мақсатында пайдаланады.
Кодтау жүйесі дегеніміз – классификацияланатын объектілерге ... ... ... ... Код – ол белгілі ережеге сәйкес
барлық номенклатураға белгіленуі ортақ теңестіруді тұрғызу жүйесі, ... әр ... ... ... ... (кодты белгілеудің саны);
код разряды( кодты белгілеудегі белгінің саны);
код алфавиті ( кодты белгілеуде қолданылатын белгілер, олар ... ... ... ... ... ... ... белгілердің орналасу тәртібі).
Кодты қолдану ақпаратты өңдеудің сыйымдылығын азайту ... ... ... қысқартады, машиналық тасығыштарға
ақпаратты жазуды жылдамдатады.
Экономикалық ақпараттың жіктегіштері мен шартты белгілерін жобалау ... ... ... ... ... ... бөлігіне жатады.
Экономикалық ақпаратты мазмұнды мағынасына қарай жіктеу – бұл
мәліметтер қоймасынан ақпаратты ... мен ... ... үшін ... ... ақпаратты шартты белгілеу – бұл мәліметтерді алфавиттік түрде
бейнелеудің ... үлес ... ... ... көп көлемдігіне,
ақпаратты орталықтандырмай өңдеуге көшуге байланысты, ақпаратты – есептеу
желістеріне байланыс арналары ... ... ... ... мәліметтер
көлемінің өсуіне байланысты қажет ... ... ... ...
экономикалық ақпаратты тығыз, ыңғайлы түрде көрсету. Демек, мәліметтерді АЖ
жадында бірмәнді бейнелеп жазу үшін жіктеу мен шартты белгілер қолданылады.
Көлемі ... ... ... ... номенклатуралар үшін “тіркейтін”
шартты белгілер қолданылады. Олар бір объектіні ... ... ... ... яғни кішігірім ақпараттық қасиеті бар.
Шартты белгілеу деп – ... ... ... бейнелеу
мақсатында оларға таңбалық белгілерді иемдету барысы. Сондай-ақ, бұл жіктеу
объектілері мен жіктелген топтарды белгілеу ... ... ... ... ... ... және параллельдік деген төрт
жүйесі бар.
Жоғарыда айтылған классификациялаудың иерархиялық жүйесіне сәйкес
төменде ... ... ... ... ... топтың элементтерін қосу
арқылы қалыптасады, мұндай жүйе жоғары ақпараттылыққа ие болады. Ал ... әр ... ... ... ... пайдаланады, олар біркелкі
бір-біріне байланысты болуымен және жеке классификациялау белгілері ... ... ... әр ... ... үйлесуімен сипатталады.
Ақпараттық жүйе ақпараттық қамтамасыз етудің ... ... ... ... ішіндегі ақпараттық база АЖ-да қолданатын ... Ол ... ... ... ал ... ... ... ЭЕМ-ға, ДЭЕМ-ға автоматты түрде енгізу үшін
қолданылатын,оларға қатты ... ... ... ... ... барабандар, магнитті карталар, фотохромды тасығыштар,
микрофильмдер, ... ... және т.б. ... ... ... ... ... дискілер кең көлемде қолданылады. Ішкі машина
базасының ... жүйе ... ... ... ... Ақпараттық жүйенің функционалдық есебі максималды ... ... және ... ... ... ... қажет.
Ақпарат массиві – нақты тәсілмен аталған және ұйымдастырылып өзара
мәндік түрде ... ... ... ... массивін
ұйымдастыру ол оның құрамын, құрылымын, яғни әрбір ақпарат массиві үшін
реквизиттердің тізімін, ... ... ... ... Ақпарат массиві
қолдану белгісіне қарай: кіретін, ... және ішкі ... ... ... ... ... – объектіні басқару есебін шешу үшін сұранысты және
жедел немесе алғашқы ақпаратты қамтиды; ішкі массивтер тұрақты, ... ... ... ... ... ақпараттық массив анықталмаған-
нормативті ... ... олар ... өңделуіне дейін
қалыптасады және ақпараттық жүйенің есептерін шешуде қолданады. Анықтамалық-
нормативті ақпараттар массивінің ... ... ... ... ... Сақталатын массивтер бір-бірімен өзара байланысты
есептерді шешуде қолданылады; шығатын ақпарат массиві баспа ... ... ... мәліметтерді құрайды. Осы ақпарат ... ... ... ... яғни осы ақпаратты қолданады. Жедел
массивтер жедел құжаттардың негізінде құрылады, яғни айнымалы ақпараттардан
тұрады, ол біртіндеп ... ... ... ... мәні ... ... ... Жедел ақпарат – ол объектінің күйін осы уақыт
сәтінде бейнелейтін, яғни ... ... ... ... ... және ... есеп ... жатады. Қызметтік массивтер
қызметтік ақпараттардан тұрады, ол массивтерді ... ... үшін ... ... ... бір-бірімен байланысты ақпараттық
массивтерден тұрады, олар тікелей қол ... ... есте ... ... ... ... басқару қызметін жүзеге
асырады. Мәліметтер базасын құрудың мақсаты – мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... қайшы келетін
мәліметтерді жою, кез келген қолданушыға мәліметтерді кең ... ... ... ... шығару программасына мәліметтердің тәуелсіз болуы,
мәліметтердің мәліметтер базасында сақталуы және ... ... ... ... ... ... ... құруда тиімді әдістер мен жабдықтарды қолдану, ... ... ... ...... ... ... мен
мерзімін азайтып, сапалы жүйелерді тұрғызуға мүмкіндік береді.
АЖ-ны ... ... ... ... ... ... қолдану
арқылы АЖ-ны тұрғызу тәсілі [8]. Мұндағы жобалау жабдықтарына – ... ... ... ... ... АЖ-ның типтік жобалары,
жобалаудың құралдық жабдықтары,яғни МББЖ, амалдық ... ... ... ... барлық әдістері, жобалау жұмыстарын ... ... түп ... ... ... жобалау,
автоматтандырылған жобалау болып топтарға бөлінеді. Түп ... ... ... ... ... тарихи деңгейінде қолданылады. Бұл әдістің кемшілігі
ол үлкен еңбек сіңіруді, әрі жобалау мерзімінің ұзақтығын қажет етуі ... ... ... тұрақсыздығы, жүйенің жаңа жағдайға нашар бейімделуі
болып табылады.
Типтік ... ...... ... оған аз ... өзгерістер
ендіріп пайдалана беруге болатындай, тұрғызылатын жүйенің көптеген ... ... және ... ... ... ... шешімін
құрастыруды шамалайды.
АЖ-ны тұрғызудың жаңа бағытына ... ... ... ... жүйелерін қолдану, кейбір ... ... ... үлгісін құрастырумен сүйемелдеуді ұсынады, сондықтан
бұл әдіс үлгілік жобалау деп те ... Бұл әдіс АЖ -ны ... ... ... және оның ... ... әдістің өз үлгісінің
түрінің болуы, басқару үлгілерінің өңделуі, әр сатыда қолданылуы, жобалау
құжаттарының құрастырылуы, еңбек шығынының ... ... ... ... табылады. Ал кемшілігі программалық жабдықтарының
қымбаттылығы.
Ақпарат ... ... ... ... мен ... тәжірибелер мен басқару объектісінің сипатына қарай өзгешелеу.
Сондықтан ... ... ... әр ... ... пайда болуына әсер
етті.
АЖ төмендегідей болып жіктеледі: басқару объектісінің сипаты,
басқару объектісінің түрі, ... ... ... мен ... басқару деңгейі, орталықтану дәрежесі.
Қазіргі уақыттағы АЖ-ның барлық түрлері ақпараттық – ... ... ... ... яғни ол нақты объектіні басқару шешімін
қабылдаумен әлсіз байланысқан.
Орталықтану деңгейіне ... АЖ - ... ... деп ... Сондай-ақ, АЖ-ны екі негізгі топқа
бөлген тиімдірек, ... кез ... ... ... ... жүйелер және жеке ... ... мен ... саласын
иемденетін жүйелер. Жобалау кезеңдерінің пішіндері ... ... ... ... ... ... бас ... Сұаныс пішіні.
2.3-сурет.Сұраныстар тізімі терезесі
2.4- сурет. Есеп беру терезесі
2.5- сурет. Талдау және жорамалдау терезесі.
2.6-сурет.Аймақтар тізімі.
КӘСІПОРЫН маркетингтік ақпараттық жүйесінІҢ
техника- экономикалық сипаты
3.1 Еңбек ... ... ... ... ... қорғау жұмыстары мекемелер
басшылығына жүктеледі. Еңбек ... ... ... ... негізінен директор мен бас инженерге жүктеледі. Басқа
бөлімшелер ... бұл ... ... ... ... ... ... мекемелер келесі ұйымдастыру жұмыстарын
жүргізуі керек, біріншіден жұмыскерлер мен ... ... ... ... ... қарсы қорғану мен еңбек
қорғау ... ... ... инструктаж жүргізіледі, екіншіден
кәсіби таңдау бойынша ... ... ... еңбек қорғау
нұсқаулары талаптарын орындауды қадағалау ... ... ... ... ... ... ... мен әдістерінің ережелері жайлы
инструктаж жүргізу және ... ... ... ... мекемелерде
олардың сипаты мен қауіптілік ... ... ... мен ... өтіліне тәуелсіз жүргізілуі керек. ... ... ... ... ... ... және ... мекемеде жүргізу жүктеледі.
Инструктажды дер кезінде жүргізуді бөлім бастығы, бас ... ... ... ... ... Олар ... дер кезінде және
сапалы жүргізуге жауап береді.
Инструктаждың бірнеше түрі бар: ... ... ... инструктаж, қайталау, жоспардан тыс, ағымдағы инструктаж.
Кіріспе ... ... ... ... ... ... практикаға алғашқы келгендер өтеді. Оны еңбек қорғау
жөніндегі инженер ... ... ... ... жұмысқа алғашқы
қабылданғандарға, бір ... ... ... ... іс-
сапардағыларға жүргізіледі.
Қайталау инструктажы алты ... бір рет ... ... мақсаты - еңбек қорғау ережелерін ... ... ... тыс ... ... ... өзгергенде, еңбек
қорғау ережелері өзгергенде, жаңа технология мен ... ... ... ... ... ... ... алдында алдында
жүргізіледі.
Апатты жағдайлардың алдын алу және ... ... ... ету ... ... ... роль еңбек қорғау қызметіне
жүктеледі, ол қызмет басшысы мен бас ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Электр тогы халық ... ... ... ... ... ток өткізетін бөліктері жұмыс
кеңістігінде орналасады, әдетте электрлік ... ... ... ... түсіру қыздыру бұйымдарын ... және ... ... ... ... ток ... бөлікпен
контактті бұйым және инструмент арқылы ... ... ... ток ... ... ... және басқа
электр пешінің ток өткізу бөліктері арасында ... ... ... каркас, персонал пайдалануда жанасатын есіктер ... ... ... ток ... ... ... ... болуы тиіс.
Міндетті түрде ұжымдық ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етудің
маңызды ... ... ... және қорғау құралдарын
бірінші ... ... ... ... ... ... профилактикалық іс-шараларды жүргізу болып табылады
Қорғалмалы желілендіруді есептеу
Пайдаланылатын электр беріліс желілерінің ... 35 ... ... ... тік өзек тәрізді (құбыр
тәрізді) жерлендіргіш L =3 м, d= 0,05 м, t=0,5 ... ... ... ... L =3 м, d= 0,8 м, в=0,5. ... ... кернеу
6 және 0,4 кВ. Электрберіліс ... ... ... L =2 км, ... ... өлшемдері бар тік өзектерден тұратын төрт ... деп ... ... ... көлденең электрод болат жолақ
көмегімен бірігеді ауданы 40х40 мм, 0,8 м тереңдікке ... ... ... ... он ... ... ... жасалған
металл технологиялық конструкция ... Оның ағып ... ... ... ... өзгерістеріне байланысты ... Ом ... ... ... келе жерге тұйықталудың есептік ... жуық ... ... ... ... ... ... келесі формулалар
бойынша анықтаймыз:
Тік жерлендіргіш үшін
(3.1)
Көлденең ... ... ... ( - ... ... ... ... жыл мезгілі мен
өлшеу кезінде грунттың күйіне ... ... ... кедергісінің
есептік мәнін алу үшін маусымдылық ... ... ... зоналарының мінездемелеріне сай кесте ... ... ... ... ... біле отырып (ІІІ ... зона ... ... сай П1.2) ... ... ( анықталады.
Онда
(есеп = (өлш ... ... (өлш - ... ... ... кедергісі, жылдың жылы
уақытында (мамыр-қазан). Біздің жағдайда ... ... ... П. 1. 3 кестесі бойынша қабылданады.
Онда (в = 1,3 м егер L =3 м, (2 =2,5 м егер L =10 ... ... ... ... ... тік және көлденең
жерлендіргіштер үшін (к.өлш = 4, ... = 15) ... ... ... Оның мөлшері
(к.өлш = 4(25= 100 Ом(м
(т.өлш = 15(13= 195 ... ағып ... ... ... ... ... R1 және ... жерлендіргіш R2
Ом
Ом
Тексеру есептемесі жолымен жерлендіргіш ... ... ... ... таңдададық L =10 м; тік жерлендіргіштер ... ... ... түрі ... ... ... бойынша
орналасқан. Тік электродтарды ... а=3 м ... Яғни біз ... ... ... n = 4 дана,
ал , жерлендіргіштерді пайдалану ... 1.4, 1.5 ... тік = 0,69; ... = 0,45. Одан соң біз ... ... кедергісін анықтаймыз
Электр қондырғыларын орнату ... ... (ЭОЕ) ... ... (R3 ) 1000 В дейін 4 Омнан артық болмауы тиіс.
Үлкен токтарда (500 А ... ... ... етілетін
кедергісі R(0,5 Ом. Кіші токтарда (500 А аз) R деп ... 10 Ом ... ... бұл жерде І3 – корпусқа ... ... ... ... R3 мәні 10 Ом ... ... ... пайдалануда жасанды ... ... ... ... ... Re – ... жерлендіргіштің жерлендіруге кедергісі;
Rз – жерлендіруші қондырғының ең үлкен ... ... ... жағдайда жасанды жерлендіргіштің қажетті кедергісі R≈100 Ом.
Біз қабылдаған топтық жерлендіргіштің ағып ... ... R ... ... R ... ... отырып, R=0,7(10 Ом ... бұл ... ... ... және осы ... соңғы
деп есептейміз.
3.3 Жасанды жарықтандыруды ұйымдастыру
Жарықтандырудың өндірістегі негізгі міндеті – ... ... ... ... ... ету. ... құру бөлімінде дұрыс
жобаланған және ... ... ... өндірістік қызметті
қамтамасыз етеді. ... көру ... ... оның ... нерв
жүйесінің жағдайы мен қауіпсіздік жарықтандыруға байланысты. ... ... ... ... мен ... өнім сапасы
тәуелді.
Жарықтандыру келесі талаптарға ... ... ... 1) ... ... көру ... түріне сәйкес келуі тиіс; 2) жұмыс
бетінде жарықтың біркелкі таралуын қамтамасыз ету керек; 3) ... ... ... ... ... 4) ... шамасы уақыт бойынша
тұрақты болуы тиіс; 5) ... ... ... ... ... ... ... болуы тиіс, және өрт пен жарылыстың
пайда ... ... ... ... 6) ... пайдалану үшін
ыңғайлы және жеңіл болуы керек.
Жасанды жарықтандыруды есептеу
Көлденең жұмыс бетінде жалпы ... ... ... ... әдіс ... ... есепке алатын төбе мен қабырғадан шағылатын
жарық ағыны әдісі.
Лампаның жарық ағыны Фл (лк) келесі ... ... ... ... Ен – ... минималды жарықтандыру, лк; Ен=200 лк; S-
жарықтандырылатын бөлменің ауданы, м2; z – ... ... ... ... 1,15; к – ... ... қор
коэффициенті; ( - лампалардың ... ... ... ... ол
жарықтандырғыштың ПӘК, жарық күшінің таралуы қисығына, (т төбе ... ... ... ... жарықтандырғыштың іліну биіктігі
мен бөлме көрсеткішіне ... ... ... ... ... ол ... жергілікті болуы мүмкін. Біз ... ... деп ... ... ... ... орналасу
биіктігі
(3.4)
бұл жерде Н – бөлменің биіктігі, м; hl – ... ... ... ... қашықтық; hр – төбеден жарықтандыру ... ... ... ара ... мен ... іліну биіктігі ... ... ... саны n=10(1,1=11 дана.
Жарықтандырғыштардың жалпы саны 11 (1 ... ... ... мәнін есептейміз:
(3.5)
бұл жерде А, Б – сәйкесінше ... ені мен ... м; Нс ... ілу ... ... ағыны
Осылайша қыздыру лампасын таңдаймыз Б 220-230-40 Фл=460 лк.
Жарықтандыру лампасының жалпы қуаты
Вт (3.6)
бұл ... Рл – ... ... Вт; N – ... ... дана
.
Тарту – сору желдетуін ұйымдастыру
Желдету ауаның гигиеналық сапасын қамтамасыз ... ... ... ... ол лас ... сыртқа шығаруға және таза ... ... ... береді.
Ауаның алмасу әдісіне сәйкес желдету табиғи және ... ... ... байланысты желдету тарту ... сору ... ... ... ... ... ал ауа алмасу әдісіне сәйкес
– жергілікті және жалпы алмасу желдетуі болып бөлінеді.
Жұмыс орны ... ... ... Ауа ... ... кіргізіліп жұмыс аймағына ... ... ... 0,3м/с ... болмайтындай жылдамдықпен тарайды.
Тарту желдеткіштерінің ауа ... ... жер ... 2 ... жел бағытына сәйкес орнатылады. Сору ... ... таза ауа ... ... конструкцияларының қуыстары арқылы
енеді.
Жұмыс орны зиянды және жарылыс қаупі бар заттардың ... ... ...... жергілікті тартпалармен жабдықталады. Бұл жағдайда
не қолшатырлы жабынды не біріккен сору ... ... ... ... ... ... рұқсат етілген деңгейден
(ШРЕД) асатын шу тудырмауы тиіс. Ол ... өрт -, ... ... ... ... ... және тиімді болуы керек.
3.4 Өртке қарсы іс-шаралар
Бағдарлама құру ... ... ... элементтері
материалдардың өрт қауіптілігі белгісіне байланысты, І және ІІІ ... ... ... ... Г ... ... құру бөлімінде жарылыс қаупі бар жағдай туындауы ... ... бұл ... ... ... ... мақсатында
майларды пайдалануда жүзеге асады.
Қазіргі заман ... ... ... ... алдын алуда үш принцип пайдаланылады:
1) жанғыш қоспалар пайда ... ... 2) ... ... ... ... жою; 3) жарылысты жекешелендіру.
Бақыланатын атмосфераларды ... ... ... жағдайдың
алдын алудың негізгі ... ... ... жою, ... ... үрлеу.
Шынықтыру майларымен жұмыс істеуде өрт-жарылыс қаупі бар жағдайдың
алдын алу май ... мен ... ... ... ... болып табылады.
Майдың жануынан пайда ... өрт, ... ... ... одан соң тез ... Өрт ... тиімді құралы
көмірқышқылды өрт сөндіргіштер. Олар ... ... ... ғимараттарында микроклимат параметрлерін анықтау
Бағдарлама құру бөлімі жұмыс аймағының ауасы адамның ... ... ... ... ... ... ... мұндағы
жүргізілетін технологиялық үдірістер зиянды заттардың ауаға бөлінуімен
бірге жүреді.
5. ... ... ... ... ... кететін
шығынынды есептеу
Ақпараттық жүйені жасап шығаруға кететін шығындарды бағалау ... ... ... маңызды критерий болып табылады. Шығындардың
есептік деректері 11-кестеде көрсетіліп, анықтамалар ... ... ... алғашқы мәліметтер
|№ |Көрсеткіштер атауы |белгілен|өлшем |Көрсеткіштердің |түсініктеме |
| | |уі ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... ... |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|1 ... ... және |Кп1 |Мың тг |10,0 | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... алу |Кп2 | |25,8 | |
| ... | | | | |
|2 ... ... ... |Мың тг |108,0 | |
| |дің (ДК) құны | | | | |
|3 ... ... |Зэ | |21,6 | |
| ... | | | | |
|4 ... ...... |5 | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 ... ... |З |тг |0,85 | |
| ... мөлшерлемесі| | | | |
|6 ... ... |G | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|7 ... ақы ... |С | |0,14 | |
| |ына ... | | | | |
| ... ... | | | |
|8 ... ... |Н | |0,33 | |
| ... коэффициент | | | | |
|9 |ДК –ді ... |V | |0,0875 | |
| ... | | | | ... ... берілетін ал |Р |% |75,0 | |
| ... ... ... | | | | |
| |нен ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... жұмыс уақы |Тэвм |сағат |2214,0 ... |
| ... ... қоры | | | ... ... |Есепті шығару уақыты |Тшығ |сағат |30,0 ... ала |
| | | | | ... ... ... ... |Овв |Мың | ... |
| |көлемі | ... | ... ... ... ... ... |Мың | ... |
| ... | ... | ... |
|15 |Шығыс ақпаратының |Овых |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... |Фвр |сағат |11022,0 ... |
| ... ... қоры | | | ... ... |Әр уақыттағы шы- |Енп ... |0,11 | |
| ... ... ... | | | | |
| |ына ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... ... ... есептейді және ол техникалық
тапсырма, техникалық жұмыс ... ... ... ... ... табылады. Жобаны енгізуге кететін шығындар енгізу ... ... ... ... ... ... Байланыстыру
шығындары жобаны енгізу шығындарына ұқсас жасалынады:
- дербес компьютерлердің құны “Прайст-лист” ... ... ... ... ... ... );
- берілген есептеумен шұғылданатын жұмысшылар саны;
- жұмысшылардың орташа жылдық мөлшерлемесі;
- жобаны енгізілетін кәсіпорынның бухгалтериясы есептейді;
- ... ... ... ... жасалатын есептер үшін
1-ден аспауы керек;
- дербес компьютерге берілетін жұмыстардың алғашқы көлемінен пайыз
ескеретін коэффициенті ... ... ... ... пайыз қатынасын біліреді;
- дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры ... ... ... ... ... уақытының қоры
|Дербес |1 ... ... ... ... |ДК-дің жылдық |
|компьютер түрі|ғы жұмыс | ... саны ... қоры |
| ... ... | | ... |8.2 |1 |270 |2214 |
- ... ... уақыты эмприкалық түрде өңделетін формалар
санын ескерумен есептелінеді;
- енгізілетін ... ... ... ... ... ... көлемінің қосындысы ретінде есептелінеді. Бір форма
бойынша ... ... ... ... бір жолдағы
максималды белгілер саны бір құжаттағы жылдың санына және ... ... саны ... белгілердегі өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат көлемі
мен есептер кешенін шешу үшін пайдаланатын мәліметтер ... ... ... ... ... табылады. Өңделетін
ақпарат көлемін Кбайтқа айналдыру үшін алынған қосындыны 6-ға
көбейтіп 8-ге бөлу керек;
- шығатын ақпарат ... ... ... бойынша шығатын ақпараттар
көлемінің қосындысы ретінде алынады. Әрбір форма бойынша ақпарат
көлемі келесідей анықталады: бір жолдағы белгілер саны ... ... ... Бір ... ... ... ... есептеу
|Көрсеткіштер ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... |Күн |366 ... күндер |Күн |53 ... ... |Күн |8 ... ... |Күн |305 ... ... |Күн | ... демалысы |Күн |24 ... ... |Күн |11 ... міндет |Күн |0 ... ... ... |Күн |270 ... саны | | ... алдындағы күндер |Күн |7 ... ... ... |сағат |2204,4 ... қоры | | ... = ... ... ... ... саны – мейрам алды күндерінің саны) *
8,2 – мейрам алды күндерінің саны 7= (270-8)8,2+8*7= 2204,4 сағат.
Жұмысшылардың жобаны ... ... ... ... еңбек
сыйымдылығы (До) келесі формуламен анықталады:
До = Ч * Фбр ... Ч – ... ... адам
Фбр – бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытының қоры, ... До = 5 * 2204,4 = 11022,0 ... ... ... жұмысшы жасайтын жұмыстар құны (Со), келесі
формуламен анықталады:
Со = До * З [(1+д) * (1+с) + н] ... До – жоба ... ... ... ... ... – бір ... орташа сағаттық тарифтік
мөлшерлемесі; Д ... ... ... ...... ... аударымдарды ескеретін
коэффициент;
Н – қосымша шығындарды ескеретін коэффициент.
Со = 11022,0 * 0,85 * [(1+0,7) * (1+0,14) + 0,33] = ... = 21,25 ... ... ... ... ... ... жұмыстардың еңбек
сыйымдылығы жұмысшыларға қалған жұмыстардан және ДЭЕМ ... ... ... ... ... ... ... жылдық еңбек
сыйымдылығы (Дост) келесі формуламен есептелінеді:
Дост = До * (1 – р / 100) ... До – ... ... ... ... енгізуден бұрын
жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы, сағат;
Р – бастапқы көлемнен ДЭЕМ-ге ... ... ... ... = 11022,0 * (- - 75 / 100) = 2755,5 ... енгізгеннен
кейін жұмысшыларға қалған жұмыстар құны ... ... ... = Дост * 3 * [(1 + д) * (1 + с) + н] ... = 2755,5 * 0,85 * [(1+1,7) * (1+1,14) + 0,33] = 5312,0529 тг =
5,3 мың тг
ДЭЕМ-ның ... ... ... ... ... ... ... пайдалану шығындары
|№ |Шығын баптарының атауы ... (мың тг) |
|1 ... және ... ала жөндеудегі |5,4 |
| ... | |
| ... ... құнының 5%) |12,96 |
|2 ... ... ... ... 12%) |2,16 |
|3 ... ... ... |0,54 |
|4 ... ... | |
| ... пайдалану шығындары |21,06 ... ... орны ... ... ... ... ... шығындарының үлесі (Свц) келесі формула бойынша есептелінеді:
Свц = Р реш * Т реш * Зэ / Тэем ... Р реш – жыл ... ... ... ...... ... шығындары, мың тг;
Тэем – ДК жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат;
Т реш – ... шешу ... ... ... шешу ... ... болса, онда ол екі қосылғыштың
қосындысы болып табылады, яғни:
Свц = Свц1 + ... = (60 * 15 * 21,060) / 2214 = 8,5609 мың ... = (17 * 15 * 21,060) 2214 = 2,4256 мың ... = 8,5609 + 2,4256 = 10,9856 мың ... ... жағдайда ақпаратты өңдеуге шығатын жылдық шығын ... ... ... = Свц + Сост ... Свц – ... ... ... ақпаратты өңдеудің пайдалану
шығындары, мың тг;
Савт = 10,9856 +5,3 = 16,2865 мың ... ... ... ... ... ... үнем (Сажо):
Сажо = Со – Савт ... Со – ... ... ... енгізуден бұрынғы
ақпаратты өңдеу шығындары, мың тг;
Савт – автоматтандырылған жұмыс орнын енгізген жағдайдағы ақпаратты
өңдеу шығындары, мың тг.
Сажо = 21,25 – 16,2865 = 4,9635 мың ... ... ... ... ... кеңестер және нәтижесін
талдау
Тестілеу нәтижесінде жүйе дұрыс нәтижені көрсетті деп айтуға ... ... ... ақпаратты енгізудің басты талаптары, онымен жұмыс
істеуі , керекті мәліметтер базаларының құрылымын ... ... ... ... ЭЕМ ... және оны редактрлеу анықталған.
Функционалды немесе қамтамассыз етуші ... ... ... ... ... ... ... сәйкестік дәрежесі мен жақсы икемділікті қамтамасыз ету
мақсатымен ... және ... ... ... дұрыс тағайындалуы, оның техникалық және методологиялық
жетістігі және экономикалық тұрғыдан ақталатындығы ... ... ... кезінде келесі көрсеткіштердің
анықтамасын ... ... ... ... икемділік,
интерфейстің достастығы, интерактивті режимде жұмыс істей алуы және ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі
мүмкін, әсіресе бұл тақырыптық аймақ, яғни нақты қосымшалар, ... ... ... ... ... ... ... есептер
тізімі. Бұл жағдайда берілген ақпаратты іздеу жүйесі оның элементтері
арасында есептеу ... ... ... қайта бөлу қасиетін қамтамасыз етуге
едәуір ... ... жаңа ... қосуға кеңейтілмелі болып табылады.
Сондай-ақ ақпараттық ... ... ... ... өзгертуге
қабілетін атап айту керек. Оны ұйымда ақпаратты ... мен ... ... ... ... ... мен ақпарат көлемінен тәуелсіз
пайдалануға болады. Мәліметтер қорының ... ... ... кезі мен
активті күйде тез сақталуын қамтамасыз етеді. Ақпаратты ... ... ... ... мәліметтерді унификациялауға мүмкіндік беріп, өңдеуді
ыңғайлы түрде келтіреді.
Осы ақпараттық жүйенің сенімділігі жұмыс кезінде өз қасиеттерін ұзақ
уақыт ... ... ... ... ... жүйе бір ғана мақсатқа
бағындырылған – сатып алушының қажеттілігін барынша зерттеу мен ... ... ... ету. ... модульдік құрылуы оның
логикалық байланысын және ... ... ... ... мен ... ... істеуінің оптималдылығына ... ... ... ... ... ... мінез – құлқы
және басқару жүйесі көрсетілген. Олардың ... ... ... элементтердің жұмыс жасау ... ... ... ... қайта құрудың, жұмысқа қабілеттіліктің және
құнның үйлесімді талаптары негізделген.
Дипломдық жұмыста қойылған ... ... ... ... ... мәселелер шешілген.
Дипломдық жұмыс өңделген, автоматтандырылған ақпараттық ... бұл өнім ... және ... саласында негізгі қызмет болып
табылады.
Экономикалық жүйеде есептер орны анықталған, ... ... ... ... ... есеп кешенінің шешіміне
арналған лайықты бағдарламалық қамтамасыз ету бөлінген. Ақпараттық ... ... ... ... ... ішкі есеп ... ... жинау, маркетингтік зерттеулер жүргізу, маркетингтік ақпаратты
талдау. Анықталған есептер бойынша кіріс және шығыс ақпараты, ... ... ... ... ... ... ... кешенін коммерциялық әмбебаптылығы, үнемділігі, барынша көп
сервисті, пайдаланушыға арналған түсініктіліктің және қол ... ... есеп ... ... ... әрі ... ... кешенін өңдеу нәтижесінде пайдаланушыға ... ... ... алу ... ... әдебиет тізімі
1. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
2. Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. Экономист
2005г.
3. ... А.С., ... Н.Н. ... ... ... пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
4. Моисеева Н. Маркетинговые технологий в обеспечений деловой активности
организаций.// Проблемы теории и практики ... – 2002. -№ 6 ... ... ... ...... ... РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
7. «Қазақстан ... ... ... ... ... бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан
Республикасының Президентінің /Указ/.
8. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических
информационных ... ... М: ... и ... ... ... жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы пробл
емаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы.
Алматы: Экономика.
10. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат ... ... ... Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат
жүйелері. – Алматы: Экономика ... ... ... В. ... ... ... и статистика,
2001
13. Филипп Котлер Основы маркетинга/ Москва: Финансы и статистика, 1998
14. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына
автоматтандыралған ... ... ... – М, Статистика.
15. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық.
Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 ... ... Г.Н. и др. ... ... информационных
систем. М: Финансы и статистика, 2000-352б.
17. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: ... ... Ф.С. ... и ... ... маркетинговой информации.
Служба маркетинга/сбыта на предприятий. -1997г. № 3 –с. ... ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, MXDB, DB, DBTables, MXTABLES, Mxstore,
TeeProcs, TeEngine, Chart, MXGRAPH, ... = ... ... ... TComboBox;
Table2: TTable;
Table2ID: TFloatField;
Table2Product: TStringField;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Table1: TTable;
Table3: TTable;
Table1Zakazchik: TStringField;
Table1Tovar: ... ... ... TIntegerField;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations ... Public ... ... TFDiag;
implementation
uses Unit1, UOKDiag;
{$R *.dfm}
procedure TFDiag.FormCreate(Sender: TObject);
Var ... i:=1 to ... ... ... TObject; var Action: ... ... ... I:Integer;
begin
If Length(ComboBox1.Text)>0 ... i:=1 to ... ... i:=1 to ... ... Table1Tovar.Value=ComboBox1.Text then
Begin
Table3.Insert;
Table3Zakazchik.Value:=Table1Zakazchik.Value;
Table3Kol.Value:=Table1Kol.Value;
Table3.Post;
End;
Table2.Next;
End;
Table3.Refresh;
TOKDiag.Create(Self);
End;
end;
procedure TFDiag.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
end.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, ComCtrls, ToolWin, StdCtrls, Mxstore, MXDB, ... ... Chart, MXGRAPH, DB, ... MXTABLES, Series,
DbChart, ImgList;
type
TForm1 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N10: ... ... ... ... ... ... TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton7: TToolButton;
ToolButton8: TToolButton;
ToolButton9: TToolButton;
ToolButton10: TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
ToolButton12: ... ... ... TImageList;
procedure ToolButton13Click(Sender: TObject);
procedure N4Click(Sender: TObject);
procedure N9Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject);
procedure N10Click(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
procedure N3Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: TObject);
procedure N6Click(Sender: ... ... ... ... TObject);
procedure ToolButton5Click(Sender: TObject);
procedure N12Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public ... ... ... Unit2, Unit5, Uzap, USpisok, UOtch, Uprog, UDiag, UOKDiag;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.ToolButton13Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure ... ... ... ... TForm1.ToolButton10Click(Sender: TObject);
begin
TForm5.Create(Self);
end;
procedure TForm1.N10Click(Sender: TObject);
begin
TForm5.Create(Self);
end;
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
TFzap.Create(Self);
end;
procedure TForm1.ToolButton1Click(Sender: TObject);
begin
TFzap.Create(Self);
end;
procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);
begin
TFSpisok.Create(Self);
end;
procedure TForm1.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
TFSpisok.Create(Self);
end;
procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject);
begin
TFOtch.Create(Self);
end;
procedure TForm1.ToolButton4Click(Sender: TObject);
begin
TFOtch.Create(Self);
end;
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
TFprog.Create(Self);
end;
procedure TForm1.ToolButton5Click(Sender: TObject);
begin
TFprog.Create(Self);
end;
procedure ... ... ... Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, DBTables, Grids, DBGrids, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm2 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Button1: ... ... ... TDataSource;
Table1: TTable;
Table1Kod: TFloatField;
Table1Region: TStringField;
Panel2: TPanel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure ... ... ... ... Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form2: TForm2;
implementation
uses Unit1, Unit3;
{$R *.dfm}
procedure TForm2.FormCreate(Sender: ... ... TObject; var Action: ... ... ... ... ... Table1.RecordCount>0 then Table1.Delete;
end;
end.
unit Unit3;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, DB, ... = ... ... ... ... ... TEdit;
Label2: TLabel;
Edit2: TEdit;
Table1: TTable;
Table1Kod: TFloatField;
Table1Region: TStringField;
procedure FormShow(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject; var Key: ... Private ... ... Public declarations }
end;
var
OKBottomDlg: TOKBottomDlg;
implementation
uses Unit4;
{$R *.dfm}
procedure TOKBottomDlg.FormShow(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
Edit2.Text:='';
end;
procedure ... ... ... and (Length(Edit2.Text)>0) then
Begin
Table1.Insert;
Table1Kod.Value:=StrToInt(Edit1.Text);
Table1Region.Value:=Edit2.Text;
Table1.Post;
End
else Warn.ShowModal;
end;
procedure TOKBottomDlg.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: ... Key ... ... ... Windows, ... Classes, ... Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls;
type
TWarn = class(TForm)
OKBtn: TButton;
Bevel1: TBevel;
Label1: TLabel;
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Warn: ... ... ... ... SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, DBTables, Grids, DBGrids, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TForm5 = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Button1: TButton;
Button2: ... ... ... ... ... TDataSource;
Panel2: TPanel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... }
end;
var
Form5: TForm5;
implementation
uses Unit1, Unit6;
{$R *.dfm}
procedure TForm5.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.N1.Enabled:=False;
Form1.N5.Enabled:=False;
Form1.N8.Enabled:=False;
Form1.N11.Enabled:=False;
Form1.ToolBar1.Enabled:=False;
end;
procedure TForm5.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
Form1.N1.Enabled:=True;
Form1.N5.Enabled:=True;
Form1.N8.Enabled:=True;
Form1.N11.Enabled:=True;
Form1.ToolBar1.Enabled:=True;
end;
procedure TForm5.Button2Click(Sender: TObject);
begin
If Table1.RecordCount>0 then Table1.Delete;
end;
procedure TForm5.Button1Click(Sender: ... ... Windows, ... Classes, ... Forms, ... ... ExtCtrls, DB, DBTables;
type
TOKBottomDlg1 = class(TForm)
OKBtn: TButton;
CancelBtn: TButton;
Bevel1: TBevel;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Label2: ... ... ... ... ... ... Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure OKBtnClick(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... ... TOKBottomDlg1;
implementation
uses Unit4;
{$R *.dfm}
procedure TOKBottomDlg1.FormShow(Sender: TObject);
begin
Edit1.Text:='';
Edit2.Text:='';
end;
procedure TOKBottomDlg1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: ... Key ... ... TOKBottomDlg1.OKBtnClick(Sender: TObject);
begin
if (Length(Edit1.Text)>0) and (Length(Edit2.Text)>0) then
Begin
Table1.Insert;
Table1ID.Value:=StrToInt(Edit1.Text);
Table1Product.Value:=Edit2.Text;
Table1.Post;
End
else Warn.ShowModal;
end;
end.
unit UOKDiag;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls, DB, Mxstore, MXDB, ... ... ... ... Chart, ... = ... ... TDecisionGraph;
Series3: TBarSeries;
Series1: TPieSeries;
DecisionSource1: TDecisionSource;
DecisionQuery1: TDecisionQuery;
DecisionCube1: TDecisionCube;
DataSource1: TDataSource;
Table1: TTable;
Table1Zakazchik: TStringField;
Table1Kol: TIntegerField;
procedure OKBtnClick(Sender: ... ... TObject; var Action: ... ... ... Private ... ... Public declarations }
end;
var
OKDiag: TOKDiag;
implementation
uses UDiag, Unit1;
{$R *.dfm}
procedure TOKDiag.OKBtnClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TOKDiag.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
Form1.N1.Enabled:=True;
Form1.N5.Enabled:=True;
Form1.N8.Enabled:=True;
Form1.N11.Enabled:=True;
Form1.ToolBar1.Enabled:=True;
end;
procedure TOKDiag.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.N1.Enabled:=False;
Form1.N5.Enabled:=False;
Form1.N8.Enabled:=False;
Form1.N11.Enabled:=False;
Form1.ToolBar1.Enabled:=False;
DecisionGraph1.LeftAxis.Title.Caption:='';
DecisionGraph1.BottomAxis.Title.Caption:='';
end;
end.
unit UOtch;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, ... Classes, ... ... ... ... DB, ... = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
GroupBox1: TGroupBox;
GroupBox2: TGroupBox;
GroupBox3: TGroupBox;
ComboBox1: ... ... ... ... TTable;
Table2ID: TFloatField;
Table2Product: TStringField;
Panel2: TPanel;
Panel3: TPanel;
Table1Kol: TIntegerField;
Table1Skidka: TIntegerField;
Table1Date: ... ... ... ... FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
FOtch: TFOtch;
implementation
uses Unit1;
{$R ... ... ... ... i:=1 to ... do
Begin
ComboBox1.Items.Add(Table2Product.Value);
Table2.Next;
End;
Panel2.Caption:='';
Panel3.Caption:='';
end;
procedure TFOtch.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
Form1.N1.Enabled:=True;
Form1.N5.Enabled:=True;
Form1.N8.Enabled:=True;
Form1.N11.Enabled:=True;
Form1.ToolBar1.Enabled:=True;
end;
procedure TFOtch.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure ... ... ... i:=1 to ... do
if S=Table1Tovar.Value then
Begin
K:=K+Table1Kol.Value;
Sum:=Sum+Table1Itogo.Value;
End;
Panel2.Caption:=IntToStr(K);
Panel3.Caption:=IntToStr(Sum);
end;
end.
unit Uprog;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, ... ... ... DB, DBTables;
type
TFprog = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
ComboBox1: TComboBox;
GroupBox2: TGroupBox;
Panel2: TPanel;
GroupBox3: TGroupBox;
Panel3: TPanel;
Panel1: TPanel;
Button1: ... ... ... TTable;
Table1Zakazchik: TStringField;
Table1Tovar: TStringField;
Table1Kol: TIntegerField;
Table1Skidka: TIntegerField;
Table1Date: TDateField;
Table1Itogo: TIntegerField;
Table1Tsena: TIntegerField;
Table2ID: TFloatField;
Table2Product: TStringField;
Table1Nomer: TAutoIncField;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: ... ... ... ... ... Private ... ... Public declarations }
end;
var
Fprog: TFprog;
implementation
uses Unit1;
{$R *.dfm}
procedure TFprog.FormCreate(Sender: TObject);
Var ... i:=1 to ... ... ... TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
Form1.N1.Enabled:=True;
Form1.N5.Enabled:=True;
Form1.N8.Enabled:=True;
Form1.N11.Enabled:=True;
Form1.ToolBar1.Enabled:=True;
end;
procedure TFprog.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TFprog.Button1Click(Sender: TObject);
Var ... i:=1 to ... ... ... then
Begin
N:=N+1;
K:=K+Table1Kol.Value;
T:=T+Table1Tsena.Value;
End;
Panel2.Caption:=FloatToStr(K/N);
Panel3.Caption:=FloatToStr(T/N);
end;
end.
unit USpisok;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ExtCtrls, ... DB, Grids, DBGrids, ... ... ... RpRave;
type
TFSpisok = class(TForm)
Panel1: TPanel;
Button1: TButton;
Table1: TTable;
DBGrid1: TDBGrid;
DataSource1: TDataSource;
Table1Zakazchik: TStringField;
Table1Tovar: TStringField;
Table1Date: TDateField;
Panel2: TPanel;
Button2: ... ... ... ... ... ... TRvProject;
RvDataSetConnection1: TRvDataSetConnection;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public ... ... ... ... ... ... TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
Form1.N1.Enabled:=True;
Form1.N5.Enabled:=True;
Form1.N8.Enabled:=True;
Form1.N11.Enabled:=True;
Form1.ToolBar1.Enabled:=True;
end;
procedure TFSpisok.Button2Click(Sender: TObject);
begin
If Table1.RecordCount>0 then Table1.Delete;
end;
procedure TFSpisok.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Form1.N1.Enabled:=False;
Form1.N5.Enabled:=False;
Form1.N8.Enabled:=False;
Form1.N11.Enabled:=False;
Form1.ToolBar1.Enabled:=False;
end;
procedure TFSpisok.Button1Click(Sender: TObject);
begin
RvProject1.Execute;
end;
end.
unit Uzap;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ... ... ... DB, DBTables;
type
TFzap = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
ComboBox1: TComboBox;
GroupBox2: TGroupBox;
ComboBox2: TComboBox;
GroupBox3: TGroupBox;
GroupBox4: TGroupBox;
Edit1: ... ... ... ... TEdit;
DateTimePicker1: TDateTimePicker;
Panel1: TPanel;
Button1: TButton;
Table1: TTable;
Table2: TTable;
Table3: TTable;
Table2ID: TFloatField;
Table2Product: TStringField;
Table3Kod: TFloatField;
Table3Region: TStringField;
Button2: TButton;
Table1Zakazchik: ... ... ... ... ... ... ... TAutoIncField;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: ... ... TObject; var Key: ... ... TObject; var Key: ... Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Fzap: TFzap;
implementation
uses Unit1, Unit4;
{$R *.dfm}
procedure TFzap.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
Form1.N1.Enabled:=True;
Form1.N5.Enabled:=True;
Form1.N8.Enabled:=True;
Form1.N11.Enabled:=True;
Form1.ToolBar1.Enabled:=True;
end;
procedure TFzap.FormCreate(Sender: TObject);
Var ... i:=1 to N ... i:=1 to N ... ... TObject);
Var Flag:Boolean;
K,T,S:Longint;
begin
Flag:=True;
If ComboBox1.Text='' then ... ... then ... ... then ... ... then ... Edit3.Text='' then Edit3.Text:='0';
If Flag then
Begin
Table1.Insert;
Table1Zakazchik.Value:=ComboBox1.Text;
Table1Tovar.Value:=ComboBox2.Text;
Table1Tsena.Value:=StrToInt(Edit1.Text);
Table1Kol.Value:=StrToInt(Edit2.Text);
Table1Skidka.Value:=StrToInt(Edit3.Text);
Table1Date.Value:=DateTimePicker1.Date;
K:=Table1Kol.Value;
T:=Table1Tsena.Value;
S:=Table1Skidka.Value;
Table1Itogo.Value:=K*T-Trunc(K*T/100)*S;
Table1.Post;
Close;
End
else Warn.ShowModal;
end;
procedure TFzap.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Case Key of
'0'..'9':;
else Key:=Chr(0);
End;
end;
procedure TFzap.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: ... Key ... ... ... TObject; var Key: ... Key of
'0'..'9':;
else Key:=Chr(0);
End;
end;
procedure TFzap.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
end.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетингтегі ақпарат жүйесін тұрғызу68 бет
Белсенді жастармен жұмыс істеуге деректер базасын құру25 бет
Медициналық мекеменің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру59 бет
Қайталану командалары20 бет
Өрт қауіпсіздігі негіздері. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары. Өрт кезіндегі эвакуация уақытын есептеу10 бет
Delphi –программалық ортасында бағдарламалау17 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
Visual Basic 6 ортасында программалық код19 бет
«1с предприятие» программалық жүйесі7 бет
«Navigant Travel» ЖШС-нің маркетингтік қызметімен экономикалық құндылық анализі59 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь