12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі


Кіріспе 6
1.Сәулет.құрылыс бөлімі 8
1.1.Бастапқы белгілер 9
1.2.Құрылыс объектісінің бас жоспары 9
1.2.1.Ауданның климаттық мінездемесі 10
1.3.Көлемдік жоспарлық шешімдер 12
1.3.1.Тұрғын үйдің қоршағыш конструкциясының жылу
техникалық есебі 13
1.3.2.Сыртқы қабырғаның конструкциясының материалдарын таңдау 14
1.3.3.Төбе жабынның жылытқыш қабатының қалыңдығын анықтау 16
1.3.4.Технико.экономикалық көрсеткіштер 17
1.3.5.Есік, терезе және витраждың спецификациясы 17
1.4 Ғимараттың конструктивті шешімдері 19
1.5. Ғимараттың сыртқы әрлеуі 20
1.5.1.Ғимараттың ішкі әрлеуі 21
1.6. Инженерлік жүйелер 21
1.6.1. Жылу.механикалық бөлім 23
1.6.2.Су құбырлары мен су әкету құбырлары 24
1.6.3Су құбырлары мен су әкету құбырларының негізгі көрсеткіштері 25
1.6.4. Қорғаныс шаралары 26
1.6.5. Өртке қарсы шаралар 27

2. Есептік.конструктивтік бөлім 28
2.1.Есептік шешеімдер 29
2.1.1. Контур бойынша жасақталған монолиттік төбе
жабынның тақталар есебі және конструкциясы 31
2.1.2. Жабын тақтасының есебі 31
2.1.3. Адымдардың есептік анықтамасы және тақтадағы иілгіш
моменті 32
2.1.4. Тақтаның қалыпты кескінінің қатаңдық есебі және оның
дәнекерлі тормен арматуралануы 33
2.2. Ұстындар есебі 35

3. Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру бөлімі 38
3.1.Құрылыстың өндірістік технологиясы 39
3.1.1.Ғимаратқа мінездеме 39
3.1.2.Көлемдік жұмыстарды анықтау 40
3.1.3. Технико.экономикалық көрсеткіштерге сәйкес
эксковатор таңдау 41
3.1.4.Пайдалану кезіндегі эксковатордың өнімділігі 43
3.1.5. Автокомплекстің санын анықтау 44
3.1.6. Бульдозер таңдау 45
3.1.7. Топырақты механикалық түрде тығыздау үшін көлік таңдау 46
3.1.8. Іргетасты бетондау 46
3.1.9. Құйылмалы іргетас пен құйылмалы паркингтің құрылымдары 47
3.1.10. Жұмыс өнімінің түрлерін таңдау 47
3.1.11.Теңестірілетін нұсқаулар бойынша қалыпты жұмыстары 48
3.1.12. Әр нұсқа бойынша келтірілген шығындар саны 48
3.1.13. Бетонды, арматуралы және қалыпты жұмыстарды технико
қауіпсіздігімен сапасын қадағалау 50
3.1.14. Бетонды және темір бетон жұмыстарының сапасын бақылау 51
3.1.15. Жер асты жұмыстарының калкуляциясы 52
3.2. Жер үсті бөлімі 55
3.2.1.Қабырғалар мен бағаналарды бетондау 55
3.2.2. Технико қауіпсіздік ережелері 56
3.2.3.Бетонды күту 58
3.2.4.Құрылымның мінездемесі және өндірістік жұмыстар 58
3.2.5. Қалыптардың конструкциясының таңдауы 59
3.2.6. Ұсақ қорғанды құрамалы.ауыстырмалы қалыптар 59
3.2.7. Конструкцияның арматуралау әдісін таңдау 60
3.2.8. Жерүсті конструкциясын бетондау 61
3.2.9. Кран есебі 61
3.2.10. Кран мен бетонсорғыштың технико.экономикалық
көрсеткіштері 63
3.2.11. Обьектідегі кранның жұмысты орындау ұзақтылығы 65
3.2.12. Өнімділігін, жылдық өндіруін, әр жұмыстың механизациясына
келтірілген шығынды және капиталды салымды есептеу 66
3.3. Құрылыстың бас жоспары 68
3.3.1. Құрылыстың бас жобасын жобалау кезінде қабылданған
шешімдерді негіздеу 69
3.3.2. Жұмыс өнімділігінің күнтізбелік жоспарын құру 75
3.3.3. Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар 76
3.3.4. Еңбекті қорғау 78
3.3.5. Салынып жатқан ғимараттың қауіпті аймағын қоршау 80
3.3.6. Өртке қарсы шаралар 80
3.3.7. Жерүсті жұмыстарының калькуляциясы 82

4.Құрылыстың экономикалық бөлімі 84

4.1. Түсіндірілмелі қағаз 85

5.Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық бөлімі 103
5.1. Қоршаған ортаны қорғау 104
5.1.1. Азонды қабатты қирату 104
5.1.2. Ғимарат пен ғимараттарды салу кезіндегі табиғатты қорғау
Шаралары 105
Қорытынды 109
Пайдаланылған әдебиеттер 110
«SCAD Group» бағдарламалы комплекстегі кеңістіктік
арқалығының статистикалық есебі 112
«Қазақстан 2030» мемлекеттік бағдарламасы арқасында Республикамыздың экономикасы, осған байланысты халқымыздың жағдайының өсуі байқалып отыр. «Қазақстан 2030» мемлекеттік стратегиясының дұрыс әрі нақты орындалуы мемлекеттің әрі қарай қадам жасауына жол ашып отыр. Бұл үшін Қазақстанның жылдам, сонымен қатар әржақты жаңарту жолын таңдап отыр. Республиканың экономикасының структуасының өзгеруі нәтижесінде Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы қолға алынды. Бұл бағдарлама мемлекетте 2005-2007 жылдар аралығында өтуі қажет болды. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі алға қойған мақсаттарының ішіндегі ең қиын тапсырмаларының бірі бола тұрып, Қазақстан халқының және біздің қоғамның алдында ынталы әрі жоспарлы жұмыс тұр.
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасының басты бағыты болып мемлекеттегі тұрғын үй құрылыс қарқынының бірқалыпты өсуі, әрі осы құрылыстарға халықтың қолы жететіндей етіп, оның бағасының арзан болуы қажет. Осыған байланысты несиелерді өтеу мерзімінің ұзаруы және тұрғын үй несие пайыздарының төмендеуі қажет.
Осы бағдарламаны іске асыру үшін құрылыс істері бойынша комитетінің (МИТ ҚР) алға қойған жоспарлары бар. Бұл жоспар Қазақстан Республикасының үкіметі шешімімен бекітіліп қойған болатын.
Тұрғын үй құрылысы дамуы арқасында жеке әрі сапалы жоспарланған шаралар анықталып отыр. Ол жерде құрылысты жүргізетін мекеме және құрылысты іске асыру уақыты, өндіріс секторының дамуы, сонымен қатар шамаланған жұмыс көлемі және қаржыландыру көздері қарастырылып отыр.
Жоспардың орындалуы Қазақстан Республикасындағы барлық құрылыс бағытындағы орталықтағы және жергілікті атқарушы органдарының әрекеттерінің максималды координациялығын қамтамасыз етеді және мүмкіндіктердің топталуына жол ашады.
Мемлекеттегі барлық тұрғын үй құрылысы бағдарламасының іске асырылуын мемлекет басшылары бағалап отырады.
Ұйымдастыру шараларының жиынтығына келесілер жатады:
• тұрғын құрылысының дамуының аймақтық дайындық бағдарламасы;
• өндірістің қайта қалпына келуі арқасында тұрғын секторының дамуы;
• өңдеу жұмыстарының аяқталуы және облыстағы қала бас жоспарының бекітілуі;
• облыс орталықтары Алматы және Астана қалаларындағы ұсынылған құрылыстардың жобаларын өңдеу және қарастыру;
• тұрғын үй және инженерлік тораптардың құрылысына қажет сметалық құжаттамаларын жасау, экспертиза және бекіту;
• тұрғын құрылысын жүргізуге конкурстар өткізу;
1. Под. Ред. З.А Казбек-Казиева. Архитектурные конструкции.
М. Высшая школа, 1989г.
2. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника.
М. Госстрой СССР, 1983г.
3. СНиП 2. 01.01-82. Строительная климатология и геофизика.
М. Госстрой СССР, 1983г.
4. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
М. Госстрой СССР, 1986г.
5. СНиП РК В.1.2-4-98. Строительство в сейсмических районах.
Алматы 1998г.
6. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные железобетонные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1989г.
7. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1983г.
8. Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции.
М. Стройиздат, 1991г.
9. Попов Н.Н. Забегаев А.В. Проектирование и расчет
железобетонных конструкции.
М. Высшая школа, 1998г.
10. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных
конструкции. М. Стройиздат, 1989г.
11 Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Спецкурс.
12. Жунусов Т.Ж. Основы сейсмостойкости сооружений.
Алматы 1990г.
13. Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство здании
и сооружении в сейсмических районах.
М. Стройиздат, 1985г.
16. Под ред. проф. Иванова В.А. Конструкции из дерева и
пластмасс.
Киев. Вища школа, 1981г.
17. Под ред. проф. Иванова В.А. Конструкции из дерева и
пластмасс(примеры расчета и конструирования)
Киев. Будивельник, 1970г.
18. Берлинов М.В, Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и
фундаментов.
М. Стройиздат, 1986г.
19. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и
подземные сооружения.
М. Стройиздат, 1985г.
20. ЕНиР. Сборник Е3.Каменные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
21 ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство
монолитных железобетонных конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
22. ЕНиР. Сборник Е6.Плотничные и столярные работы в зданиях
и сооружениях.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
23 .ЕНиР. Сборник Е2 Земляные работы.
24. ЕНиР. Сборник Е4 Монтаж сборных и устроиство монолитных
железобетонных конструкций.
25. ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
26. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных
конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
27. ЕНиР. Сборник Е9. Сооружения систем теплоснабжения,
водоснабжения, газоснабжения и канализация.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
28. ЕНиР. Сборник Е11.Изоляционные работы.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
29. ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
30. ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
31. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.
М. Госстрой СССР 1990г.
32. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
М. Стройиздат, 1982г.
33. Ботабеков А.К. Методические указания по оформлению
рабочих чертежей железобетонных конструкций. Алма-Ата, 1990г.
34.ҚР 2.04-01-2001ж.ҚНжЕ “Құрылыс климатологиясы”,
35.ҚР 2.04-03-2002ж.ҚНжЕ “Құрылысты жылыту техникасы”,
36.ҚР 4.02-05-2001ж.ҚНжЕ “Жылыту,желдету және салқындату”,
37.ҚР 3.02-01-2001ж.ҚНжЕ “Тұрғынды ғимараттар”,
38.ҚР 3.02-22-2002ж.ҚН “Жерасты гараждар мен тұрақтар”,
39.ҚР 2.04-21-2004ж.ҚН “Азаматтық ғимараттарды энерго тұтынуы мен
жылу қорғағыштығы”,

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 86 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!






ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
К.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Құрылыс және сәулет кафедрасы

Қорғауға жіберілді
Құрылыс және сәулет
кафедр. меңгерушісі
_________ Азимов И.М.
___ _________ 2008 ж.

Дипломдық жұмыс

Тақырыбы ___________________________________ __________
___________________________________ __________
___________________________________ __________

Бөлімдер кеңесшілері:
Жетекші:

Сәулеттік - құрылыстық _________________ ________ Исақов О.А.
д.т.н.,проф . Исақов О.А.
Есептік – конструктивтік_________________ Студент:
к.т.н.,доц Багитова С.Ж.
Құрылыс өндірісінің
технологиясы ________________________ мамандығы:
стар. преп. Калиев М.М.
050729 – Құрылыс.
Құрылыс экономикасы __________________ тобы: ____________
к.т.н.,доц. Амренов Р.М.
Еңбек қауіпсіздігі және экология __________
д.т.н.,проф. Жараспаев М.Т.
Мөлшерлік бақылаушы __________________
к.т.н.,проф. Бакиров К.К.

Алматы, 2008
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
К.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Құрылыс және сәулет

Мамандығы: 050729- Құрылыс
Бекітемін
Құрылыс және сәулет
кафедр. меңгерушісі
_________ Азимов И.М.
___ _________ 2008 ж.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА

Студент ___________________________________ _________________
(аты-жөні, тобы)
Жұмыстың тақырыбы ___________________________________ __________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________

Университет бойынша 2008 ж. _________ № ________ бұйрықпен бекітілген
Дипломдық жұмысты тапсыру уақыты___________________________20 08 ж.
Қажетті мәліметтер: ___________________________________ ____________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
Дипломдық жұмысты дайындауда қаралатын сұрақтар:
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________
Сызбалық материалдар тізбесі
___________________________________ _____________________________
___________________________________ _____________________________

Андатпа

Алматы қаласы Бөгенбай батыр-Қожамқұлов көшесі бойындағы 12-қабатты
және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі. Қаңқалары құйылмалы
темірбетоннан жасалған. Қатаң блокпен және ұстындармен қамтамассыз етілген,
сонымен қатар шеткі секциялардағы остер тік және көлденең арқалықпен
ұстындармен құралған.

Аннотация

12-ти этажный жилой комплекс с двух этажным паркингом по адресу
ул.Богенбай батыра –Кожамкулова г. Алматы. Каркасы блоков выполнены в
стальных конструкциях: Жесткость каркасов секций обеспечивается устройством
защемлением их колоннах, кроме того поперечные ригеля, так же защемлены в
колоннах, секции по крайним осям имеют вертикальные связи.

THE SUMMARY

A twelve floor inhabited complex with two floor parking is situated to
the address of street Bogenbaj Batyr- Kozhamkulova in Almaty. Skeletons of
blocks are executed in steel designs: Rigidity of skeletons is provided
with the device a jamming their columns, except for that cross-section a
crossbar as are jammed in columns, section on extreme axes have vertical
communications.

Мазмұны

Кіріспе
6
1.Сәулет-құрылыс бөлімі
8
1.1.Бастапқы белгілер
9
1.2.Құрылыс объектісінің бас жоспары
9
1.2.1.Ауданның климаттық мінездемесі
10
1.3.Көлемдік жоспарлық шешімдер
12
1.3.1.Тұрғын үйдің қоршағыш конструкциясының жылу
техникалық есебі
13
1.3.2.Сыртқы қабырғаның конструкциясының материалдарын таңдау
14
1.3.3.Төбе жабынның жылытқыш қабатының қалыңдығын анықтау 16
1.3.4.Технико-экономикалық көрсеткіштер
17
1.3.5.Есік, терезе және витраждың спецификациясы
17
1.4 Ғимараттың конструктивті шешімдері
19
1.5. Ғимараттың сыртқы әрлеуі
20
1.5.1.Ғимараттың ішкі әрлеуі
21
1.6. Инженерлік жүйелер
21
1.6.1. Жылу-механикалық бөлім
23
1.6.2.Су құбырлары мен су әкету құбырлары
24
1.6.3Су құбырлары мен су әкету құбырларының негізгі көрсеткіштері
25
1.6.4. Қорғаныс шаралары
26
1.6.5. Өртке қарсы шаралар
27

2. Есептік-конструктивтік бөлім
28
2.1.Есептік шешеімдер
29
2.1.1. Контур бойынша жасақталған монолиттік төбе
жабынның тақталар есебі және конструкциясы
31
2.1.2. Жабын тақтасының есебі
31
2.1.3. Адымдардың есептік анықтамасы және тақтадағы иілгіш
моменті
32
2.1.4. Тақтаның қалыпты кескінінің қатаңдық есебі және оның
дәнекерлі тормен арматуралануы
33
2.2. Ұстындар есебі
35

3. Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру бөлімі
38
3.1.Құрылыстың өндірістік технологиясы
39
3.1.1.Ғимаратқа мінездеме
39
3.1.2.Көлемдік жұмыстарды анықтау
40
3.1.3. Технико-экономикалық көрсеткіштерге сәйкес
эксковатор таңдау
41
3.1.4.Пайдалану кезіндегі эксковатордың өнімділігі
43
3.1.5. Автокомплекстің санын анықтау
44
3.1.6. Бульдозер таңдау
45
3.1.7. Топырақты механикалық түрде тығыздау үшін көлік таңдау
46
3.1.8. Іргетасты бетондау
46
3.1.9. Құйылмалы іргетас пен құйылмалы паркингтің құрылымдары
47
3.1.10. Жұмыс өнімінің түрлерін таңдау
47
3.1.11.Теңестірілетін нұсқаулар бойынша қалыпты жұмыстары
48
3.1.12. Әр нұсқа бойынша келтірілген шығындар саны
48
3.1.13. Бетонды, арматуралы және қалыпты жұмыстарды технико
қауіпсіздігімен сапасын қадағалау
50
3.1.14. Бетонды және темір бетон жұмыстарының сапасын бақылау
51
3.1.15. Жер асты жұмыстарының калкуляциясы
52
3.2. Жер үсті бөлімі
55
3.2.1.Қабырғалар мен бағаналарды бетондау
55
3.2.2. Технико қауіпсіздік ережелері
56
3.2.3.Бетонды күту
58
3.2.4.Құрылымның мінездемесі және өндірістік жұмыстар
58
3.2.5. Қалыптардың конструкциясының таңдауы
59
3.2.6. Ұсақ қорғанды құрамалы-ауыстырмалы қалыптар
59
3.2.7. Конструкцияның арматуралау әдісін таңдау
60
3.2.8. Жерүсті конструкциясын бетондау
61
3.2.9. Кран есебі
61
3.2.10. Кран мен бетонсорғыштың технико-экономикалық
көрсеткіштері
63
3.2.11. Обьектідегі кранның жұмысты орындау ұзақтылығы
65
3.2.12. Өнімділігін, жылдық өндіруін, әр жұмыстың механизациясына
келтірілген шығынды және капиталды салымды есептеу
66
3.3. Құрылыстың бас жоспары
68
3.3.1. Құрылыстың бас жобасын жобалау кезінде қабылданған
шешімдерді негіздеу
69
3.3.2. Жұмыс өнімділігінің күнтізбелік жоспарын құру
75
3.3.3. Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар
76
3.3.4. Еңбекті қорғау
78
3.3.5. Салынып жатқан ғимараттың қауіпті аймағын қоршау
80
3.3.6. Өртке қарсы шаралар
80
3.3.7. Жерүсті жұмыстарының калькуляциясы
82

4.Құрылыстың экономикалық бөлімі
84

4.1. Түсіндірілмелі қағаз
85

5.Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық бөлімі
103
5.1. Қоршаған ортаны қорғау
104
5.1.1. Азонды қабатты қирату
104
5.1.2. Ғимарат пен ғимараттарды салу кезіндегі табиғатты қорғау
Шаралары
105
Қорытынды
109
Пайдаланылған әдебиеттер
110
SCAD Group бағдарламалы комплекстегі кеңістіктік
арқалығының статистикалық есебі
112

Кіріспе

Қазақстан 2030 мемлекеттік бағдарламасы арқасында Республикамыздың
экономикасы, осған байланысты халқымыздың жағдайының өсуі байқалып отыр.
Қазақстан 2030 мемлекеттік стратегиясының дұрыс әрі нақты орындалуы
мемлекеттің әрі қарай қадам жасауына жол ашып отыр. Бұл үшін Қазақстанның
жылдам, сонымен қатар әржақты жаңарту жолын таңдап отыр. Республиканың
экономикасының структуасының өзгеруі нәтижесінде Мемлекеттік тұрғын үй
құрылысы бағдарламасы қолға алынды. Бұл бағдарлама мемлекетте 2005-2007
жылдар аралығында өтуі қажет болды. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі алға
қойған мақсаттарының ішіндегі ең қиын тапсырмаларының бірі бола тұрып,
Қазақстан халқының және біздің қоғамның алдында ынталы әрі жоспарлы жұмыс
тұр.
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасының басты бағыты болып мемлекеттегі
тұрғын үй құрылыс қарқынының бірқалыпты өсуі, әрі осы құрылыстарға халықтың
қолы жететіндей етіп, оның бағасының арзан болуы қажет. Осыған байланысты
несиелерді өтеу мерзімінің ұзаруы және тұрғын үй несие пайыздарының
төмендеуі қажет.
Осы бағдарламаны іске асыру үшін құрылыс істері бойынша комитетінің
(МИТ ҚР) алға қойған жоспарлары бар. Бұл жоспар Қазақстан Республикасының
үкіметі шешімімен бекітіліп қойған болатын.
Тұрғын үй құрылысы дамуы арқасында жеке әрі сапалы жоспарланған
шаралар анықталып отыр. Ол жерде құрылысты жүргізетін мекеме және құрылысты
іске асыру уақыты, өндіріс секторының дамуы, сонымен қатар шамаланған жұмыс
көлемі және қаржыландыру көздері қарастырылып отыр.
Жоспардың орындалуы Қазақстан Республикасындағы барлық құрылыс
бағытындағы орталықтағы және жергілікті атқарушы органдарының әрекеттерінің
максималды координациялығын қамтамасыз етеді және мүмкіндіктердің
топталуына жол ашады.
Мемлекеттегі барлық тұрғын үй құрылысы бағдарламасының іске асырылуын
мемлекет басшылары бағалап отырады.
Ұйымдастыру шараларының жиынтығына келесілер жатады:
• тұрғын құрылысының дамуының аймақтық дайындық бағдарламасы;
• өндірістің қайта қалпына келуі арқасында тұрғын секторының дамуы;
• өңдеу жұмыстарының аяқталуы және облыстағы қала бас жоспарының
бекітілуі;
• облыс орталықтары Алматы және Астана қалаларындағы ұсынылған
құрылыстардың жобаларын өңдеу және қарастыру;
• тұрғын үй және инженерлік тораптардың құрылысына қажет сметалық
құжаттамаларын жасау, экспертиза және бекіту;
• тұрғын құрылысын жүргізуге конкурстар өткізу;
• үйлер мен ғимараттар құрылысы комитетімен салынатын үйлерді жобалау
туралы сұрақтарды шешу;
• мемлекет тарапынан тұрғын үйлердің қалада орналасу орны,
конструктивтік және инженерлік шаралары, рационалды көлемді-жоспарлық
шешімдер дайындалуы тиіс.
Инвистициялардың жұмылдырылуының арқасында Ақтөбе облысында жылына 27
млн. шаршы метр листтік әйнек (шыны) өндіретін өндіріс орны қайта іске
қосылу жоспарланып отыр. Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау
облыстарында жылына 157 млн. дана керамикалық кірпіш өндіретін зауыттар
салынуы көзделіп отыр.
Семей қаласында несиелік қаржылардың тартылуы арқасында жылына 500
тонна эмальды бояу зауыты жоспарланып отыр.
Батыс Қазақстан облысында жылына 500 мың тоннаға дейін цемент өндіру
зауыты құрылысын ұймдастыру қажет болып отыр.
Қарағанды облысында несие қаржыларының тартылуы арқасында жылына 4
млн. шаршы метр линолеум өндіретін өндіріс орнының құрылысы ұймдастырылып
отыр.
Қостанай облысында инвестицияның жұмсалуы арқасында минералды мақта
өндіретін өндіріс орны ұйымдастырылуда. Оның жылдық өнім шығару қуаты 160
мың кубометр өнім өндіру болып табылады.
Павлодар облысында ЖШС Кастинг мекемесі жылына 600 мың тонна
металлопрокат өндіру үшін үлкен инвистициялардың жұмсалуы қажет болып отыр
және Теміртау қаласындағы ЖШС Втормединдустрия өндіріс орны жылына 300
мың тонна өнім өндіру көздеп отыр.
Мемлекеттің тұрғын үй құрылысы бағдарламасы орындалуы барысында түрлі
сұрақтар туындауы мүмкін, сондықтан түсіндірме жұмыстарын баспа түрінде
және теледидарда хабарлау қажет.

1 Сәулет-құрылыс бөлімі

1.1 Бастапқы белгілер

Құрылыстағы табиғи-климаттық жағдайлар
1.Климаттық аймақ –Алматы қаласы.
2.Қар жабынының салмағы (ҚР ҚНжЕ 2.01.07-85) сәйкесінше -70кгм²
(2-ші қарлы аймақ)
3.Желдің соғу жылдамдығы -38кгм² (3-ші желді аймақ)
4.Бас жобадағы 789,65 белгі бойынша 1-ші қабат деңгейі +0,000 етіп
алынған.
5.Құрылыстағы климаттық аудан III В (ҚР ҚНжЕ 2.04.01-2001).
-Қысқы ауадағы сыртқы ауаның корсеткіші
-Бес күндіктегі орташа салқындығы -25ºС (ҚР ҚНжЕ 2.04.01-2001)
-Тәуліктегі орташа салқындығы -28ºС (ҚР ҚНжЕ 2.04.01-2001)
-Топырақтың қату тереңдігі -1,32м
6.Өртке төзімділік деңгейі II (ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002)
7.Құрылыс ауданының сейсмикалығы 9 балл (ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006)
-Ғимараттың сейсма тұрақтылық көрсеткіші 9 балл (ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006)
8.Жауаптылық дәрежесі бойынша ғимарат класы II
9.Жұмыс жобалары ҚР ҚНжЕ 2.03.-04-2001 Сейсмикалы аймақтағы құрылыс
сәйкесінше жасалған.

1.2 Құрылыс объектісінің бас жоспары.

Тұрғын үйдің биіктігін өлшеу деңгейі 0,00 биіктігі 1 қабат еденінен
басталады,
ол топосъемкадағы 789,65 белгісімен теңескен. Биіктік жүйесі Балтық
координат жүйесй –қалалық..
Вертикальді жүйесі жергілікті көшелерге және жақын маңындағылардың
биіктігінің есебімен жасалады.Жауынды ағынды суды ашық суаққыш арқылы
жүргізу қарастырылған.
Аймақтың жайлылығы көшелердің асфальтобетонды және плиталы жабындысы
бар тұрақтардың,тротуарлардын, плиталы алаңшалардың болуы
қарастырылған.Балалар ойын алаңшаларында кіші архитектуралық қалыптар(ойыр
орындықтар, урналар, әткеншектер, құмдықтар,т.б.) Көшірмелі төсемелерде
гүлдер газондары орналастырылады.Жақын жатқан аймақтарды көгалдандыру үшін
декоративті ағаштар, газонды гүлдерді отырғызу қарастырылған.
Жердің бас жобасы ПДП, кварталдың тарнспорттық және жаяу жүру
байланыстары, қызыл сызықтары ескеріліп жобаланған. Бас жобаланың схемасы
қала ішіндегі құрылыс жағдайлары, көшелердің үлкеюі есептері ескеріліп
толықтырылған.
Құрылыс жерінің бас жобасы және жобаланатын объектінің орналасуы жер
массасының ауысуы бойынша аз көлемді жұмыс болуы ескеріліп жобаланған.
Территория көгалдандырылған және ауданды жарықтандыру үшін шамдармен
жабдықталған.
Ауданды көгалдандыруда гүл күшеттері және газондар қолданылады.
Территориядағы жүретін бөліктегі беткі суды ағызу қалалық арықтық жүйе
бойынша жүзеге асады. Құрылыстан және асфальттық жабындыдан бос аудан
территориясы жасыл желектермен және газондармен толтырылған. Бар жасыл
желектер барынша сақталады. Берілген территорияны мүмкіндігінше
көгалдандыру және жақсарту қарастырылады. Негізінен көгалдандыру
барысында жапырақты ағаштар түрі көрсетілген. Олар жол бойында – жолдар
арасында және жаяу жүру орындарында орналастырылған. Қылқан ағаш түрлері
– шыршалар ғимарраттың басты есігіне тірелетін бөліктерде
орналастырылған. Газон шөптері территорияны асфальтты жолдан және жаяу жүру
жолынан бос жерлерді алады. Жобаны барлық жағынан ағаштармен, газон
шөптерімен және басқа да экзотикалық өсімдіктермен көгалдандыру
қарастырылған. Бұл территорияны толығымен сәнде көрсетеді.

1.2.1.Ауданның климаттық мінездемесі.

2.04-01-2001 ҚР ҚНжЕ мәлімет бойынша ауданның климаттық мінездемесі
көрсетілген.
2.04-01-2001 ҚР ҚНжЕ бойынша ізденіс ауданы III климаттық ауданынада
орналасқан.29
Ай бойынша сыртқы ауаның темперетурасы 2 кесте

2 кесте

I II III IV
14,0 18,0 20,0 23,0

Желден келетін жүктеме–38кгм² (3 желді аймақ)
Қардан келетін жүктеме–70кгм² (2 қарлы аймақ)
Жердің нормативті қату тереңдігін ҚР ҚНжЕ 2.01-11-2001 бойынша құрайды:
1,36м-ірітүйіршікті топырақ үшін.
0,92м-саздақ топырақ үшін.
Қар жоқ жердің максималды қату тереңдігі-1,7м

1.3.Көлемдік жоспарлық шешімдер.

1.47,600х26,700 осі бойынша бірінші қабатында кеңсе орналастыру
жобасындағы 12 қабатты тұрғын үй. Ғимарат КОНКРИТ ПРОДАКТС фирмасының жылу
блогымен толтырылған моналитті каркас.
Сыртқы қабырғалары δ=400; 300мм монолитті темірбетонды γ=600кгм³
қалыңдығы 300мм жылу блоктары 120х50х3мм иілген швелермен жасалады.
Ұстын, арқалық және құйылмалы темірбетонды қабырғалардың сартқы жылытылуы
ISOVER OL-E δ=100мм тақтамен қарталады.
2.Ішкі бөлме аралық қабырғалар 100х50х3мм; 70х50х3мм иілген швелер
салынған қалыңдығы 100-200мм γ=600кгм³ жылу блогынан жасалады.
Ылғалды бөлмелердің бөлме аралық қабырғалары М50 маркалы құмды цементте
М7,5 маркалы топырақты кірпіштен қалыңдығы 120мм болады.
3. Терезе блоктарымен витраждары бір камералы шынықаптармен
толтырылған металлды пластик.
4. Барлық ағаш элементтері металды бетонмен, кірпішпен және жылу
блоктармен жанасатын беттері ҚР ҚНжЕ (3.04.01-87) сәйкес антисептикаланады.

5. Төсеме тегіс, орамалы, ішкі су ағысты. Төсеме жылытқышы – ПТЭ -
175 (ТУ 5761-001-00126238-00) δ=160мм жылу оқшаулағыш тақталар.
6. Ғимарат айналасына ені 1,0м ұсақ асфальт-бетон қалыңдығы 30мм отмостка
орнатылады. Шағыл қалыңдығы 120мм,топыраққа нығыздалады, отмостка ылдыйлығы
-0,15; отмостканың жоғарғы деңгейі – 0,300.
7. Қабырғаның горизонтальді гидрооқшаулығы -0,030 белгісі 1:2 құрамды
құмды – цементті сұйықтықтан қалыңдығы 30мм болады.
8. Едендер мен төсемелер, оқшаулағыш және құрылысты жұмыстары
2-6-3-2000 ҚР ҚНжЕ сәйкес жасалады.
9. Пәтерлер арасында пәтераралық есіктер болмайды.
10. SIGMA фирамсының лифтерінің жүккөтергіші 630 және 400кг болады.
11. Өндіріс жұмыстары сыртқы ауаның оң температурасында, теріс
температурада ҚНжЕ сәйкес орындалады.
Жобаланған ғимаратта 108 пәтер олар: бір бөлмеліден төрт бөлмеліге
дейінгі пәтерлер қабылданған. Пәтердің көлемімен саны 1 кестеде
көрсетілген:
Кесте 1
№ Пәтер Саны Өлшем бір Жалпы көлемі
1 1 бөлмелі 18 м² 1120,02
2 2 бөлмелі 46 м² 3646,20
3 3 бөлмелі 40 м² 4794,46
4 4 бөлмелі 4 м² 544,56

1.3.1.Тұрғын үйдің қоршағыш конструкциясының жылутехникалық есебі.

1. Сырқы қабырғаның қалыңдығын тексеру және анықтау.
Құрылыстың жылутехникасы ғимараттың пайдалану кездегі қоршағыш
бөлігінің жылулық және дымқылдық режимін зерттейді. Сыртқы қабырғаның, төбе
жабынның және басқа қоршаудың пайдалану сапасы таңдалынған материалға және
конструкцияға тікелей байланысты, сонымен қатар ішкі және сыртқы ауа
режимінің температуралық ылғалдылығына байланысты. Сыртқы қоршаулар келесі
жылутехникалық талаптарды қанағаттандыру қажет:
а) аудан жеткілікті жылуқоршағыш қасиеттерімен, ол дегеніміз жылуды
жоғалтпау және жазда күн сәулесінің қызуы бөлмеге өтпеуі қажет.
б) бөлменің және қоршағыштың ішкі беттерінің ауа температурасының
әртүрлілігі нормативті мәндерден жоғары болмау қажет. Талаптың бұзылуы
адамның денесін суытады, осы беттерге жылу түсуін және қорғанышқа ішкі
ауаның ылғалының конденсатына әкеліп соғады.
в) жылу ағынының өзгеруі кезінде ішкі қоршаудың бетінің температурасының
өзгеріп тұруы аз болуы қажет; қоршаудың бұл қасиетін жылутұрақтылығы деп
атайды.
г) қоршаудың ауа өткізгіштігі оның жылуқорғаныш қасиетін нашарлатпау қажет
жәнеде бөлменің қатты суып кетпеуіне әкелмеуі қажет.
д) қоршаудың ылғалды режимі орташа болуы қажет. Қоршаудың ылғалданып кетуі
жылу жоғалтуын жоғарлатады, жұмыс істеу ұазқтылығын азайтады жәнеде бөлме
ішінде ылғалдылық пайда болады.
Жоғарыда аталып кеткен талаптарға қоршау сай келу үшін,
жылуөткізгіштігін емес, жылутұрақтылығын, ауаөткігіштігін, буөткізгішітігін
және ылғалөткізгіштігін ҚР 3.02.03-2003 нормалары бойынша есептейді.
Жылуөткізгіштігі λ. Вт (м·К) немесе Вт (м·сағ·ºС) жылу көлемі,
қалыңдығы 1м сынайтын материалдан ішінен өтетін, ауданы 1м² бір сағат
ішінде материалдың 1ºС екі жағынанда температураның әртүрлілігі.
Жылусыйымдылықты С (ДжК, Джсағ·ºС)- материалдың бөлмені жылытқан
кезде жылуды сіңіру немесе суыған кезде оны беру қаблеті. Қоршауыш
конструкцияға жылутехникалық есепті қысқы жағдайдағы бөлмені жылытуға
орындалады. Сыртқы қоршау жазық қабырға сияқты есептеледі, әртүрлі
температура мен ауа кеңістігін бөлетін.
Қоршауыш конструкцияның жылубергіш қарсылығы Rо талап ететін жылубегіш
қарсылығынан аз болмау қажет.
Rо≥ Rо тр
(1,1)
Мұндағы Rо тр-жылубергіштің талап ететін қарсылығы, м²·ºСВт
(м²·сағ·ºС)ккал.
Сыртқы темірбетон қабырғаның δқаб берілген қалыңдығының жеткіліктігін
анықтаймыз, көлемдік салмағы γ=2575кгм³ , жылу сақтағыш материал
минералдымақта қатты мақта δмт көлемдік салмағы γ=420кгм³ және сыртқы
әшекей қабаты қалыңдығы 0,03м.

2. Сыртқы қабырға конструкциясының материалдарын таңдау.
Құйылмалы темірбетон.

5 кесте
№ Материал δ λ, S
м Вт Втм2∙°С
(м·сағ·ºС)
1 Сылақ 0,03 0,75 8,9
2 Минералды мақта 0,1 0,075 1,46
3 Темірбетон 0,3 1,75 14

Еңбірінші қоршауыш конструкцияның талап ететін жылубергіш
қарсыластығын 2 кесте, 9,5 бөлімі немесе мына формула бойынша анықтаймыз.
Rотр=n(tв-tн)Δtн·αв
(1,2)
мұндағы:
Δtн- ішкі беттің температурасы мен ішкі ауа температурасының
арасындағы нормативті температуралық түсу 2 кесте, 9,2 придожениесі
бойынша қабылданады.
αв- қоршауыш конструкцияның ішкі бетінің жылубергіш коэффиценті 3
кесте, 9,2 приложениесі бойынша қабылданады.
αв=7,5ккалм²·сағ·ºС
n- қоршауыш конструкцияның сыртқы бетінің орналасуынан сыртқы ауаға
қатынасына байланысты қабылданатын коэффицент, n=1 1 кесте,9,2-бөлімі
бойынша қабылданады.
tв- ішкі ауаның есептік температурасы °С, ГОСТ 12.1.005-76 және тұрған
ғимаратты және имаратты жобалау нормалары немесе 1 кесте, 9,5 бөлімі
бойынша қабылданады.
tн- ыртқы ауаның есептік қысқы температурасы, ºС, 9,3 придожениесі
бойынша қабылданады.
Есептік қысқы температура tн қоршағыштың массивтігін ескере отырып,
келесі қоршағыштың жылулық инерциясымен (Д) мінезделеді.
Rотр=1·(18+25)6·7,5=0,96(м²·сағ·ºС )ккал
(1,3)
Жылу инерция (Д)- конструкцияның оның қалыңдығындағы температурасын
сақтауға немесе ақырын өзгертуіне қабілеті.
Сыртқы қоршағыш жеңіл деп саналады егер жылулық инерция Д≤1,5, аз
массивті 1,5Д≤4, орташа массивті 4Д≤7, массивті Д 7-ден үлкен болғанда
саналады.
Сыртқы қабырғаның массивтігіне жылулық инерциясын Д бағалау үшін,
келесі формуламен анықтаймыз.
Д=R1·S1+R2·S2+R3·S3
(1,4)
Мұндағы:
S1, S2, S3-материалдың жылуқабылдағыш есептік коэффиценті, 24сағаттағы
әр қабатқа бөлек, 9,4 бөлімінен алынады.
R1, R2, R3-қоршаудың әр қабатының жылуөткізгіштігінің қарсыластығы
келесі формуламен қабылдаймыз.
R1, 2,3=
(1,5)
Мұндағы:
δ- қабаттың қалыңдығы
λ-материалдың жылуөткізгіштігінің есептік коэффиценті
ккалм²·сағ·ºС, 9,4 бөлімінен алынады.
R1==0,17(м²·сағ·ºС)ккал
R2==1,33(м²·сағ·ºС)ккал
R3==0,04(м²·сағ·ºС)ккал
Д=0,17·14+1,33·1,46+0,04·8,9=4,25 (4Д≤7 орташа массивті)
Rк= R1+R2+ R3
Мұндағы:
Rк- қоршауыш конструкцияның термиялық қарсыластығы (м²·сағ·ºС)ккал.
Rк=0,17+133+0,04=1,54(м²·сағ·ºС)кк ал.
R0=+ Rк+
(1,6)
R0=17,5+1,54+120=1,73(м²·сағ·ºС) ккал.
1,73≥0,96 шарт орындалды, қабырғаның қалыңдығы 380мм.

Жылыблок.

6 кесте
№ Материал δ λ, S
м Вт (м·сағ·ºС)Втм2∙°С
1 Жылыблок 0,3 0,35 5,6
2 Слақ 0,03 0,75 8,9

Rо тр=1·(18+25)6·7,5=0,96(м²·сағ·ºС) ккал
R1=0,30,35=0,85(м²·сағ·ºС)ккал
R2=0,030,75=0,04(м²·сағ·ºС)ккал
Д=0,85·5,6+0,04·8,9=5,156 (4Д≤7 орташа массивті)
Rк=0,85+0,04=0,89 (м²·сағ·ºС)ккал.
R0=17,5+0,89+120=1,08 (м²·сағ·ºС)ккал.
1,08≥0,96 шарт орындалды, қабырғаның қалыңдығы 330мм.

1.3.3.Төбежабынның жылытқыш қабатының қалыңдығы анықтаймыз.
Төбежабын конструкциясының материалдарын таңдау.

7 кесте

Материалдар δ λ,Вт S
м (м·сағ·ºС) Втм2∙°С
Құмды-цементті төсеме 0,04 0,8 9,45
Пенолистирол жылытқыш 0,15 0,042 0,45
Рубероид 0,09 0,15 3,05
Темірбетон жабынтақта 0,2 1,75 14

Rо тр=1·(18+25)6х7,5=0,95(м²·сағ·ºС) ккал
R1=0,040,8=0,05(м²·сағ·ºС)ккал
R2=0,0150,042=0,357(м²·сағ·ºС)кка л
R3=0,090,15=0,6(м²·сағ·ºС)ккал
R4=0,20,15=0,34(м²·сағ·ºС)ккал
Rк=0,05+0,357+0,6+0,34=1,34 (м²·сағ·ºС)ккал.
R0=17,5+1,34+110=1,57 (м²·сағ·ºС)ккал.
Д=0,05х9,45+3,57х0,45+0,6х3,05+0,34 х14=6,1(4Д≤7 орташа массивті)
1,57≥0,95 шарт орындалды, қабырғаның қалыңдығы 310мм.

1.3.4. Техника-экономикалық көрсеткіштер.

№ Аталуы Өлш. Көлемі
бірлік
1 Құрылыс көлемі 0,000деңгейден жоғары Vқұр м3 56547,50
2 Құрылыс ауданы Sқұр м2 1315,53
3 Ғимараттың жалпы көлемі (12 қаб.+тех қаб) м2 15046,84
Sжал
4 1 қабаттың жалпы ауданы Sп м2 1080,60
5 Тұрғын қабаттың жалпы ауданы м2 12541,10
Пәтердің жалпы ауданы м2 10105,24
6
Пәтердің жалпы саны Пәт 108
7

1.3.5. Есік-терезе және витраждың спецификациясы.

Жоба-дағы марка
Е1
Т-1
В1 ---- 5360 4200
Холл, ЖатынП1 Паркет – 20мм 8510,01
бөлме, Тегістегіш қабат М150 –
қонақ жай, 30мм
ас үйі Құйылмалы темірбетон –
200мм
Кеңсе, П2 Линолеум – 8мм 983,88
дәліз, Құм-цементті ерітінді –
қосымша 30мм
бөлмелер Рубероид қабаты
Бетонды дайындық– 100мм
Құйылмалы темірбетон –
200мм
Сан. түйін П3 Керамикалы тақта– 15мм 468,8
Құйылмалы темірбетон –
200мм
Гидроизолияция 2рет – 30мм
Құйылмалы темірбетон –
200мм
БаспалдақтаП4 Керамикалы тақта– 15мм 393,0
р, Құм-цементті ерітінді –
Машина 30мм
алаңы Құйылмалы темірбетон –
200мм



1.5. Ғимараттың сыртқы әрлеуі.

Жертөле беті- ылғалға төзімді- 30мм.
Қою қоңыр түс.
Қабырға- 100мм ISOVER OL-E жылу сақтағыш тақта, Гост 5336-80
талабына сай сетка және сылақ. Қоңыр түсті краска 2 рет.
Жылы блок сыртынан жоғары сапалы сылақ және 2 рет қоңыр түсті краска.
Қасбеттегі декоративті элемент: молдинг, терезелі блокта декоративті
элемент,
балкон қоршамалары ақ түсті краска 2рет.

1.5.1. Ғимараттың ішкі әрлеуі

Аталуы Әрлеу элементтерінің
түрі
Төбе Ауданы Ауданы
м² Қабырға м²
2-12 қабат
Қоқыс жинағыш Затирка. 2рет 39,2 Құмды цементті 315,72
камера. краскілеу сылақ., 2 рет
краска.
Лтфттің холы, Затирка, 2 рет Күшейтілген құмды
баспалдақтың краскілеу цементті сылақ. 2
ауданы, дәліз. 907,80 рет 8712,4
Эмальді краскілеу6
(ашық тусті)
биіктігі
толығымен
Жатын, асүй, Отделка астындағы Жоғарғы сапалы
қонақ үйі, душ затирка 10109,16 сылақ, отделкаға 24532,
бөлмесі, дайындау 68
кіреберіс
1-қабат
Кеңсе, Жоғарғы сапалы
сылақ, отделкаға 1524,9
Ілінбелі төбе, дайындау 8
лифкасты бет. 894,20
Дәліз Жоғарғы сапалы
сылақ, отделкаға 287,05
дайындау
Сан. түйін Отделка астындағы Керамикалық
затирка тақта, 224,3
Толық биіктігімен
Қосалқы бөлме Отделка астындағы Жоғарғы сапалы
затирка сылақ, отделкаға 290,12
дайындау,
эмульсиялы краска
2рет.
Қоқыс жинағыш Затирка. 2рет Құмды цементті 44,26
камера. краскілеу сылақ., 2 рет
краска.
Техникалық
қабат
Затирка. 2рет Құмды цементті
краскілеу сылақ., 2 рет 855,3
краска.

1.6. Инженерлік жүйелер
Жылыту және желдету жүйесі.

Жылыту мен желдету жобасын келесі негіздерге сүйене отырып жасалған:
- архитектуралық құрылыстық сызбалар,
- техникалық ғимараттар кескіндерінесүйеніп,
- ҚР 2.04-01-2001ж.ҚНжЕ “Құрылыс климатологиясы”,
- ҚР 2.04-03-2002ж.ҚНжЕ “Құрылысты жылыту техникасы”,
- ҚР 4.02-05-2001ж.ҚНжЕ “Жылыту,желдету және салқындату”,
- ҚР 3.02-01-2001ж.ҚНжЕ “Тұрғынды ғимараттар”,
- ҚР 3.02-22-2002ж.ҚН “Жерасты гараждар мен тұрақтар”,
- ҚР 2.04-21-2004ж.ҚН “Азаматтық ғимараттарды энерго тұтынуы мен жылу
қорғағыштығы”,
- Қолданылатын құрал жабдықтар шығаратын фирмалардын стандарттары мен
талаптары,
Сыртқы ауаның есептегіш көрсеткіштерін жоспарлау:

- Жылдың суық мезгілінде жылыту және желдету минус – 25º С.
- Жылдың жылы мезгілінде желдету - 28,2º С.
-Жылыту кезеңіндегі орташа температурасы минус -1,8º С,
-Жылыту кезеңінің ұзақтығы – 1670 тәулік.
-ҚЖЕЖ сәйкес ішкі ауаның көрсеткіштері.
Жылыту көзі – жылу жүйесі.Жылу тасымалдағыш – Т1-Т2=132-70 көрсеткішті
жылытылған су.
Жылыту жүйесі - ашық, жылу жүйесіне тәуелсіз сызбамен
қосылған.Жылыту жүйесіндегі жылутасымалдағыш ретінде – 80-60º С ,
пластинкалы жылу алмастырғышта дайындалатын су қолданылады.

Жылыту.
Бөлмелердегі жылу жүйесі – жылутасымалдығыш қозғалысы барекі трубалы
пәтерлі трубаларқолданады.Жылытқыш құрал ретінде алюминді”Calidor” атты
радиаторлар қолданылады.Лифтілі холдар мен баспалдақты торларды жылыту
жүйесі - бір трубалы, ағынды қадағаланбайды.Жылытқыш құралдары ретінде ЧМ2-
100-500-09 маркалы радиаторлар қолданылады.Жертөлелер мен гараждарды жылыту
қарастырылмаған.
Пәтерлерді жылыту жүйесінің трубалары – полипропиленді, магистральді
трубалар, техникалық бөлмелердің трубалары сулыгаздыөткізті темір және
электрдәнекерлі трубалар.

Желдету.
Тұрғын бөлмелерде, яғни дәретханаларда,жуынатын бөлмелерде, асханада
сорғыш желдетулер орнатылады. Жойылатын ауа инфильтрациядан өтеді.
Гараж желдеткіші жасанды жолмен жасалады.Гараж ауаалмастығы машина
қозғалтқышынан бөлінетін газдың ассимиляциясына есептеліп
жасалған.Ластанған ауаны жою үшін В1,В2 жүйелі сорғыш желдеткіштерді
жоғарғы және төменгі аймақтағы 50 пайыз ауаны жою үшін қолданады.
Ауажолдары ГОСТ 14918-80 бойынша цинкілі темірден жасалады.
Жоспарда гараждарда, шлюздерде, тұрғын үй қабаттарының дәлізінде
және лифт шахталарында түтінге қарсы құрылғылар
қарастырылған.Түтінқабылдағыш құрылғы (КПД-4 түтінжойғыш қақпақтар) төбе
астына орналастырылады.Түтінжойғыш қақпақтың өртке тұрақтылығы 1 сағаттан
көп және элетромагниттік қолданылу механизммен жасалған.
Түтін шығының гараждағы өрт ошағының көрсеткіші арқылы анықталады
(1машинаның жануы).
Түтін жойғыш ауажолдары(ВДу1...ВДу4) және өрт кезіндегі сырттан
таза ауа беретін түтіктері (ПД1,ПД2) б =1мм төсемелі темірден дәнекрленіп
жасалған. Беті “Феникс”құрамды коррозияға қарсы қоспасы бар өртке төзімді
жабындымен жабылған,қатпар қалыңдығы 1,3мм, өртке төзімділігі -0,75сағат.
Ішкі санитарлы техникалық жүйелер монтажын ҚР 3.05.01-85 ҚНжЕ сай
жүргізеді.Барлық монтажды жұмыстардан соң трубалар өткен қабырға тесіктерін
өртке төзімді материалдармен бітеліп тасталынады.
Жылыту мен желдету жүйесін қолданысқа бермес алдында өңдірістік
тексеруден өткізіп, жылу беруге реттеп алады.
Өрт пайда болғанда желдету жүйесі автоматты түрде өшіріліп,
түтінгеқарсы қорғаныш пен өртке қарсы дабыл автоматты түрде қосылады.

1.6.1. Жылумеханикалық бөлімі.

Жылу пунктінің жұмыс тәртібі жылумен қамтамасыз ету 12.09.2006ж. №21-
ТУ-3-91\3641 шарт негізінде жасалған.
Жылу көзі – қалалық жылыту жүйесі.
Жылыту жүйесіндегі температуралық графигі – 132-70º С.
Жылыту мен желдету жүйесіне жылутасымалдағыш ретінде -80-60º С
көрсеткіштегі су қолданылады.
Жылыту жүйесіне ыстық су жүйесін қосу ашық сызба бойынша жүргізіледі.
Жылдың жылы мезгілінде ыстық суды керекті температурада ұстап тұру
үшін 48кВт өндіретін электрлі қазандықтар қолданылады.
Жылыту мен желдету жүйесін қосу пластикалы жылуалмастырғышкөмегімен
тәуелсіз сызба бойынша жасалады.
Жылутасымалдағыш айналымы су сорғыштар арқылы қадағаланып отырылады.
Жылу алмасуы автоматты жылу жүйесінен жабық түрде жүреді.
Апатты жарылыс су жүйесімен өтеді.
Температураны ұлғайту үшін кеңейткіш бактар орнатылған.
Жылу жүйесіндегі қысымды бір қалыпта ұстап тұру автоматты реттегіш
онатылған.
Электронды бақылау арқылы ауарайына сай рреттегіш жылу
тасымалдағыштан, содан соң су ысыт қышқа барадыда жылу жүиесіне қосылады.
Әр нүктеде жылу беру мен желдетуді қолмен реттейтін қақпақтар
орнатылған.
Жылу жуйесіндегі трубалар электросваркалы трубадан жасалған.
Ыстық су жүйесіне темірсулыгазды цинкіленген труба қолданылады.
Ішкі санитарлы – техникалық жүйемен қолданылатын құралдарды ҚР
3.05.01-85 ҚНжЕжәне өндірістік – фирмалар талаптарына сәйкес орнықтырады.
Жүйелерді толтыруға алдын ала дайындалған суды немесе жылу
жүйесіндегі суды қолданады.
Жылу жүйесін қолданысқа бермес алдын тексеруден өткізіледі.
Трубаларды коррозиядан сақтау үшін – ГФ – 021 грунтына екі
қабатты БЕ 177 грунтын жабады.

1.6.2. Су құбырлары мен су әкету құбырлары.

Тұрғын үйдегі су құбырлары мен су әкету құбырларының архитектуралы –
техникалық сызбасы 11.09.2006ж. Алматы қаласының ГКП”СУАРНАЛАРЫ” ҚНжЕ
03.02-16-2003ж шартына сай жасалады.

02.04.01-85 ҚНжЕ сәйкес тұрғын үйдегі ішкі өрт сөндіруші 2
тетіктен 5л\сек мөлшерде су қолданады. Ғимараттың сыртқы өрт сөндіруіне
25л\сек және қалалық өрт сөндірушілер депосының орнатқан өрт сөндіруші
гидранттар қолданылады. Шаруашылық ауыз су мен ыстық су жүйесіне
РN-20 иілгіш полипролиненді “K-FLEX ST”трубалары қолданылады. Суық суға
аймақ ішілік жүйеден алынған суды қолданады. Ғимаратқа Ø108х4мм коррозияға
қарсы жабырдысы бар темір трубалар қолданылады.
Суық су жүйесі 2 аймақтан тұрады. 1- ші аймақ 1-5 қабатқа, 2-ші
аймақ 6-16 қабатқа арналған.
Судың есебін білу үшін ø40мм су есептегішті ғимаратқа енгізген
трубаға онатылады. Әр пәтерге ø15 мм су есептегіш орнатылады.
Ыстық суды жылу жүйесінен алады. Артық қысымды жою үшін Т3ст 1-5
қабаттарға бұрандадан кейін 7мм тесігі бар диафрагма орнатылады.
Өрт сөндіру жүйесіне суық су трубасынан алынады. В2 жүйесі ГОСТ
бойынша 10704-91 темірлі электро дәнекерлі ø108х4мм трубалы және ГОСТ
бойынша 3262-75 сугазды өткізгішті ø65мм қара труба қолданылады.
Шаруашылық тұрмыстық су әкету жүйесінде санқұрылымдардан аққан
су ГОСТ бойынша 22689.3-89 пластмассалық трубалар ал жер төледе ГОСТ
бойынша 6942.3-98 шойын трубалар орнатылады.
Шаруашылық қалдықтарды су әкету жүиесі аудан ішілік жүйеге, одан
кейін ø300мм қалалық канализациялық коллекторге өтеді.
Тұрақтардағы қосымша суды КР 250және КР 350Grundfos
фирмасының су сорғыштарымен, Q=8м³сағ. Н =4.3м сорады. Қосымша ағындар
жүйесіне ГОСТ бойынша 3262-75 ø50мм сулыгазды трубалар орнатылады.
Ғимарат шатырындағы жауынды суларды ағызу жүйесі сыртқы ашық арықтар
арқылы ағызылады. Қыс мезгіліндегі тұрмыстық канализацияға қосылатың
гидравликалық бұрыштама қолданылады. Ішкі суаққыш жүйесі ГОСТ бойынша
ø100х4 электродәнекерлі темір трубалар қолданылад
Трубалар мен суаққыштардың қыс мезгілінде мұзданып қалмау үшін
электрлі жылытпалар қолданылады. Барлық ашық жатқан трубалар 2 реттен
синтетикалық эмальді бояумен боялады.

1.6.3.Су құбырлары мен су әкету құбырларының
негізгі көрсеткіштіері.

Жүйе КірістегіЕсептік шығыны Эл.қозғалт
аталаулары су қыштың
ағыны,м шартты
қуаты,кВт
м³тәулігм³сағатлсек өрт
кезінде
Шаруаш-қ 35,0 99,0 5,70 2,40 7,60
ауыз су
әкелу
Ыстық су 66,00 8,00 3,41
әкелу
Шаруаш-қ - 165,00 13,65 6,78
суәкету
Ішкі су 8,54
ағындары

Электротехникалық шешімдер.

Электр көзі ретінде 380220В жерге нейтральмен жіберілген элетр жүйесі
қолданылады. Электркөзі дәрежесіне қарай жалпы үйдің электр қабылдағышы
және пәтерлер электр қабылдағыштары 2 категорияға жатады, ал өрт сөндіру
сусорғыштары, лифтілі қондырғылар, түтін жойғыш желдеткіштер 1 категорияға
жатады.
Рр = 275кВт
Ір = 454 А

Күштік электрлі құралдары.

Тұрғын үйде қолданылатың енгізбелі – таратқыш құрылғысы жекелеп
жасалған, автоматты өшіргіштері бар, электрлі қорап ішіне орналастырылған.
Негізгі күштік электрлі қабылдағышқа санитарлы техникалық құрылғылар
жатады. Реттеуші аппарат реттінде Я5000 сериялы ПМЛтүрдегі магнитті басқару
жәшігі қолданылады.
Өрт кезінде жалпы ауысымды желдеткішті өшіру, түтінжойғыш желдеткішті
және өрт насостарының қосылуы Автоматизация бөлімінде қарастырылған.
Барлық 1- категориялы АВР құрылғысы бар электрліқабылдағыштар ЕТҚ2
жатады. Ток көзін сыртқы электрмен қамтамасыз ету жүйесіне екі кабель
арқылы қосылған(екі трансформаторлы подстанция).
Топтық және реттегіш жүйелері ВВГнг маркалы кабельдер арқылы таралады.
Бұл кабельдер құрылыс кезінде ПВХ трубаларының арасына салынып жасалады.
Өзара алмастырғыш кабельдері әр трубаға және кабельді арналарға
орналастырылады. Барлық элетр кабельдері ауыстыруға ыңғайлы болуы тиіс.

Элетро жарықтандыру.

Бұл құрылымға жалпы жарықтандыру жүйесі жатады және олар қызметтік
және апаттық болып бөлінеді. ҚР 2.04-05-2002ж . ҚНжЕ талаптарына сай
бөлмелерді жарықтандыру қарастырылған. Қызметтік және апаттық жарықтандыру
люминесцентті лампалармен және лампалары арқылы жасалады. Эвакуациялық
жарықтандыру ШЫҒУ,ҚОСЫМША ШЫҒУ, жазулары бар белгілеге қолданады.
Баспалдақтар мен аулалардың жарықтары ЯУ09603 жәшігі арқылы қараңғы
тұскенде автоматты түрде қосылады. Ол жәшікте тәуліктік уақыт релесі
орнатылған.
Пәтерлерде резетка еденнен – 0,3м биіктікте ,ал асханада -0,8м
биіктікте, өшіргіштер 1,0м биіктікте орналастырылады.
Тұрғын үидегі электрэнергиясының шығының әр пәтерге арналған
электрщитте орналастырылған электр есептегіші арқылы,ал жалпы үи мен
тұрақтағы электр энергиясын арнайы щиттарда орналасқан есептегіштер арқылы
бақылайды.

Телефондандырылу

Тұрғын үйдің телефондандырылуы 29.06.2005ж. ТУ-2331 техникалық
шарттарына сәйкес қалалық телефондық жүйеге қосылған. Әр пәтерге жеке
номер есебімен кабель жүргізіледі.

1.6.4. Қорғаныс шаралары.

TN-S қорғаныс жүйесін қолдану қарастырылған. Потенциалдардың негізгі
және қосымша теңдік жүйелері қарастырылған. Потенциалдарды теңестіру үшін
келесі өткізгіш бөлшектерді өзара қосу қажет: ғимаратқа кіретін ток көзінің
нольдік қорғаныстық РЕ өткізгіштігі, коммуникациялардың металдық трубалары,
ғимарат каркасының металды бөлігі, жерге жіберілген найзаға қарсы
қондырғылар(ғимарат фундаментінің арматуралары).
ПУЭ келісімімен пәтерлі щиттің жануынан қорғайтын 300мА- лық токты
өндіретін өшіргіштік қондырғы орналастырылған. Тура және жанама әсерлерден
қорғау үшін, 30мА –лық УЗО аппараты орналастырылады.
Ғимараттың найзаданқорғанысы 3 категория бойынша өтеді. Ø6мм домалақ
темірден жасалған металды тор найзағайқабылдағыш ретінде қолданылады, ол
ғимарат төсемесіне 6х6 метрден орналастырылып, токәкеткіштердің көмегімен
ғимараттың фундаментіне жалғастырылады.

1.6.5. Өртке қарсы шаралар.

Ғимарат ҚР ҚНнЕ 02.02-05-2002ж.”Ғимарат пен құрылыстың өрт
қауіпсіздігі.”және ҚНжЕ 03.02-02-2001ж.“Қоғамдық ғимраттар мен
құрылымдар.” Талаптарына сай эвакуациялық есіктер салынған.
Жертөле бөлмесінен екі эвакуациялық есік жасалған.Біріншісі - сыртқы
ашық баспалдақ, екіншісі – қолданыстағы басплдақтан бөлек жасалған қосымша
баспалдақты тор арқылы ашылған.
Қосымша баспалдақты тор корридорлардан өздігінен жабылатын есіктер
арқылы бөлінген.
ҚР 2.02-05-2002ж.ҚНжЕ 3.31п сәйкес жасалған сыртқы П-1 өрт баспалдағы
арқылы төсемеге шығу қарастырылған.

2 Есептік- конструктивтік бөлімі

2.1.Есептік шешімдер

Темір – бетонды конструкцияларға қолданылатын бетондар қатаңдығы,
арматурамен жақсы бекітуі, аяздан қорғанышының жеткіліктілігі, таттан
сақтану қорғанысының болуы, ұзақ жоғары температураның(200° С-тан
жоғары)әсеріне төзімділік, басқада кері әсерлерге төзімділік қасиетіне ие
болуы керек.
Бетондарды келесі белгілеріне қарай бөледі: 1) құрылымына қарай –тығыз
құрылымды, (бұршақ аралық қуысы 6 пайыздын аспау керек), ірі қуысты азқұмды
және құмсыз, қатайған жасанды қуысты бұршақ аралық толықтырушылары бар
(қуыс пайызы 6 көп); ұялы жасанды қуысты;
2) Тығыздығы бйынша (жалпы салмағынан) р кгм3 — аса ауыр, р 2500;
ауыр, 2200 р ; 2500; жеңілдетілген, 1800
3) р 2200; жеңіл, 500 р 1800; аса жеңіл, р 500;
4) Созылмалығы бойынша — цементті, силикатты (әкті созылмалы), гипсті
созылмалы, аралас және арнайы созылмалы;
5) Толтырылу түріне байланысты — тығыз толтырулар (ауыр бетондар үшін),
қуысты толтыруларға (жеңіл және жеңілдетілген бетондар үшін), жылулық,
химиялық, сәулелік қорғанысты арнайы толтыруларға, т.б.
6) Бұршақтық құрамы бойынша — ірі бұршақты (ірі және майда толтырулармен)
және ұсақбұршақты (тек қана майда толтырулармен);
7) Қатаю шарттарына байланысты — атмосфералы қысымды жылудан және
автоклавты өңдегіштен өткен шынайы қатаю бетоны.
Жүк көтергіш темірбетонды конструкциялар үшін бетондардың келесі
негізгі түрлерін қолданады:
Ауыр бетон — цементті созылмалы және тығыз толтырулардағы нығыз
құрылымды, ірі бұршақты, тығыздығы жағынан ауыр, кез келген қатаю жағдайда
дайындылған бетон;
Қуысты толықтырулы бетон — нығыз құрылымды, созылмалы цементті, қуысты
толтырулы, жеңіл және жеңілдетілген, кез келген қатаю жағдайда дайындалған
бетон.
Ауыр бетондарға тығыз толтырулар ретінде ауыр қиыршықтас түрлерін
—құмды, гранитті, диабазды және т.б. қолданылады. Қуысты толтырулар ретінде
жеңіл табиғи түрлері (пемза, ракушечник, шунгезит және т.б.) және жасанды
материалдар (керамзит, перлит, шлак, термозит и аглопорит); соған
байланысты толтыруларды - шлакобетон, перлитобетон, керамзитобетон және
т.б. болып аталады.
Бетон төзімділігі. Бетонның механикалық қасиеті оның ось бойына қарсы
сығылу мен созылу қасиетінің болуы. Бетонның ось бойында қарсыласуы оның М
маркалы 15 см қабырға өлшемділігімен, 20 ± 2°С температурада 28 күнде
сақталған, стандартты сынау (және де басқада стандарт шарттары бойынша).
П-21-75 ҚР ҚНжЕ ге сәйкес бетонның сығылу тығыздылығы бойынша келесі
түрлерге бөлінеді: ауыр бетондар үшін — М50, М75, М100, М150, М200, М250,
М300, М350, М400, М450, М500, М600, М700, М800; соның ішінде аралық
құрылым үшін - М250, М350 және М450,оларды цемент үнемдеуі жағынанда қарау
керек,ал М300, М400, М500 маркалы бетондар басқа технико-экономикалық
көрсеткіштері, ал қуысты толтырулар үшін — М25, М35, М50, М75, М100,
М150, М200, М250, МЗОО, М350 и М400.
Созылудағы жұмысшыларға бетонның Р маркасына келесі қалыпты
тығыздықты қолданады: ауыр бетон үшін—Р10, Р15, Р20, Р25, РЗО, Р40; қуысты
толтыруларға— Р10, Р15, Р20, Р25, РЗО.
Тығыздығы бойынша бетон маркалары сығығлу (М) және созылу(Р) қатаңдығы
бойынша осьті сығылу R(кубикті қатаңдығы) және уақытша Яр осьті созылу
қарсылығына сәйкестенеді, ол бетонның стандартты түрінде ГОСТ бойынша
кгс\см² қолданады(МПа,мегапаскальді өлшемге ауысу кезінде сандарды 0,1 ге
көбейту керек).
Бірнеше қатаю мен еру жағдйынан өтетін жерлерге Мрз аязға төзімді
бетондар орнатылады,олар суға қаныққан кезде 25% сығылуда және 5% салмағын
жоғалтқанда қатаңдығы өзгермейді ауыр бетондар үшін - Мрз 50 ден Мрз 500
ге дейін, қуысты толтыруларды бетондар үшін - Мрз 25 тен Мрз 500 ге дейін.

Сұйықтық қысымдағы конструкцияларға суөткізбейтін бетон
маркаларын,ауыр бетон мен қуысты толтыруларды бетондар үшін бірдей болады
— В2, В4, В6, В8, В10 және В12, олар судың жеткілікті қысымына сәйкес (в
кгссм2) келеді. Тексерілетін түрлері— цилиндрлер; ол үшін биіктігі 150
және диаметрі 150мм алты түрін қолданады.
Бетонның оптимальді маркасын түр мен конструкцияға,эксплуатация
шарттарына, қысымды жағдайға сәйкес негізгі технико-экономикалық
жағдаымен елістіріліп алады. Құрылыс ережелеріне сәйкес темірбетондар
конструкциясына ауыр маркалы бетонды М100 жоғары, ал сығымды элементтер
үшін қайталамалы күштеулі – М200 ден жоғары, ал қатты жүктелген стерженді
ауыр және қуысты толтырылмалы бетондарға М300 ден жоғары бетондар түрін
қолданады.
Элементтердің салмағын, бетон үнемділігін, кескін өлшемдерін азайту
үшін жоғарғы маркалы М500, М600 және одан жоғары бетондар қолданылады. Кей
жағдайларда жүккөтергіш конструкцияларды қуысты толтырулы бетонды қолдану
ыңғайлы, мысалы М300 және М400 маркалы керамзитобетондар ды қолданғанда
конструкцияның өзіндік салмағы 25-30% азаяды. Жоғары қатаңды ауыр
бетондарды және қуыстыбетондарды қолданғанда олардың жұмыстарының
ерекшіліктерін ҚНжЕ ге сәйкес ескере отыру керек.
Rо бетонның өткізгішті қатаңдығы алдын ала – қуатты конструкцияда
марканың минимальді мағынасы 80% 14 МПа төмен болмау керек, ал Ат-У1
немесе К-7 класты арматурада 20 МПа төмен болмау керек. Алдын ала – қуатты
элементті дайындау үшін бетонның жоғары маркасын қолданады, яғни М400,
М500, М600 және одан жоғары маркалары; бұл жағдайда R0 өткізгіштік
қатаңдығы алынған проект маркасынан 50% төмен болмау керек. Конструкцияның
беткейінде орналасқан арматураларды коррозиядан сақтау үшін М150 ден төмен
емес ұсақбұршақты бетон маркасын қолданады, арналар үшін М300 жоғары және
құрастырылмалы темірбетонды конструкция элементтеріне М100 ден төмен емес
бетон маркасы қолданылады.

2.1.1. Контур бойынша жасақталған монолиттік төбе жабынның

тақталар есебі және конструкциясы

14-қабаттық ;тұрғын үй жүктемесі

Жүктеме көрсеткіші.

№ Жүктеме атаулары Жүктеме нормасыЖүктегіш Есептік
пп кгсм2 коэфи-ті жүктеме
кгм2
1 2 3 4 5
  1. 1 қабат жабыны      
1 Темірбетонды тақта -
- -
2 Көбікті бетон j=500 кгм3,20 1,2 24
б=40 мм,
0,04х500=20 кг
3 Құмды-цементті төсеме б=5090 1,1 99
мм, j=1800 кгм3, 0,05 х
1800 = 90кг
4 б=10 мм, j=1200 кгм3, 12 1,2 14,4
0,01х1200=12 желімінде
еденнің поливинилхлоридті
тақтамен жабылуы
  Қорытынды:     137,4
  Уақытша жүктеме 200 кгм2 200 1,2 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қонақ үй шаруашылығы қызметінің өрлеу әдістері
Қонақ үйде кір жуу бөлімінде қызмет көрсету
Қонақ үй
Үйлер мен ғимараттар конструкциясы
Қонақ үй кәсіпкерлігіндегі бизнес-жоспардың құрылым
Қонақ уйдегі қызмет көрсетуді ұйымдастыру
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»
«9-қабатты офистік ғймарат» тақырыбына арналған дипломдық жобаның есептеу-конструкциялық бөлімі
Көп қаббатты тұрғын үй салу туралы
Қожа Ахмед Яссауи
Пәндер