12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі

Кіріспе 6
1.Сәулет.құрылыс бөлімі 8
1.1.Бастапқы белгілер 9
1.2.Құрылыс объектісінің бас жоспары 9
1.2.1.Ауданның климаттық мінездемесі 10
1.3.Көлемдік жоспарлық шешімдер 12
1.3.1.Тұрғын үйдің қоршағыш конструкциясының жылу
техникалық есебі 13
1.3.2.Сыртқы қабырғаның конструкциясының материалдарын таңдау 14
1.3.3.Төбе жабынның жылытқыш қабатының қалыңдығын анықтау 16
1.3.4.Технико.экономикалық көрсеткіштер 17
1.3.5.Есік, терезе және витраждың спецификациясы 17
1.4 Ғимараттың конструктивті шешімдері 19
1.5. Ғимараттың сыртқы әрлеуі 20
1.5.1.Ғимараттың ішкі әрлеуі 21
1.6. Инженерлік жүйелер 21
1.6.1. Жылу.механикалық бөлім 23
1.6.2.Су құбырлары мен су әкету құбырлары 24
1.6.3Су құбырлары мен су әкету құбырларының негізгі көрсеткіштері 25
1.6.4. Қорғаныс шаралары 26
1.6.5. Өртке қарсы шаралар 27

2. Есептік.конструктивтік бөлім 28
2.1.Есептік шешеімдер 29
2.1.1. Контур бойынша жасақталған монолиттік төбе
жабынның тақталар есебі және конструкциясы 31
2.1.2. Жабын тақтасының есебі 31
2.1.3. Адымдардың есептік анықтамасы және тақтадағы иілгіш
моменті 32
2.1.4. Тақтаның қалыпты кескінінің қатаңдық есебі және оның
дәнекерлі тормен арматуралануы 33
2.2. Ұстындар есебі 35

3. Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру бөлімі 38
3.1.Құрылыстың өндірістік технологиясы 39
3.1.1.Ғимаратқа мінездеме 39
3.1.2.Көлемдік жұмыстарды анықтау 40
3.1.3. Технико.экономикалық көрсеткіштерге сәйкес
эксковатор таңдау 41
3.1.4.Пайдалану кезіндегі эксковатордың өнімділігі 43
3.1.5. Автокомплекстің санын анықтау 44
3.1.6. Бульдозер таңдау 45
3.1.7. Топырақты механикалық түрде тығыздау үшін көлік таңдау 46
3.1.8. Іргетасты бетондау 46
3.1.9. Құйылмалы іргетас пен құйылмалы паркингтің құрылымдары 47
3.1.10. Жұмыс өнімінің түрлерін таңдау 47
3.1.11.Теңестірілетін нұсқаулар бойынша қалыпты жұмыстары 48
3.1.12. Әр нұсқа бойынша келтірілген шығындар саны 48
3.1.13. Бетонды, арматуралы және қалыпты жұмыстарды технико
қауіпсіздігімен сапасын қадағалау 50
3.1.14. Бетонды және темір бетон жұмыстарының сапасын бақылау 51
3.1.15. Жер асты жұмыстарының калкуляциясы 52
3.2. Жер үсті бөлімі 55
3.2.1.Қабырғалар мен бағаналарды бетондау 55
3.2.2. Технико қауіпсіздік ережелері 56
3.2.3.Бетонды күту 58
3.2.4.Құрылымның мінездемесі және өндірістік жұмыстар 58
3.2.5. Қалыптардың конструкциясының таңдауы 59
3.2.6. Ұсақ қорғанды құрамалы.ауыстырмалы қалыптар 59
3.2.7. Конструкцияның арматуралау әдісін таңдау 60
3.2.8. Жерүсті конструкциясын бетондау 61
3.2.9. Кран есебі 61
3.2.10. Кран мен бетонсорғыштың технико.экономикалық
көрсеткіштері 63
3.2.11. Обьектідегі кранның жұмысты орындау ұзақтылығы 65
3.2.12. Өнімділігін, жылдық өндіруін, әр жұмыстың механизациясына
келтірілген шығынды және капиталды салымды есептеу 66
3.3. Құрылыстың бас жоспары 68
3.3.1. Құрылыстың бас жобасын жобалау кезінде қабылданған
шешімдерді негіздеу 69
3.3.2. Жұмыс өнімділігінің күнтізбелік жоспарын құру 75
3.3.3. Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулар 76
3.3.4. Еңбекті қорғау 78
3.3.5. Салынып жатқан ғимараттың қауіпті аймағын қоршау 80
3.3.6. Өртке қарсы шаралар 80
3.3.7. Жерүсті жұмыстарының калькуляциясы 82

4.Құрылыстың экономикалық бөлімі 84

4.1. Түсіндірілмелі қағаз 85

5.Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық бөлімі 103
5.1. Қоршаған ортаны қорғау 104
5.1.1. Азонды қабатты қирату 104
5.1.2. Ғимарат пен ғимараттарды салу кезіндегі табиғатты қорғау
Шаралары 105
Қорытынды 109
Пайдаланылған әдебиеттер 110
«SCAD Group» бағдарламалы комплекстегі кеңістіктік
арқалығының статистикалық есебі 112
«Қазақстан 2030» мемлекеттік бағдарламасы арқасында Республикамыздың экономикасы, осған байланысты халқымыздың жағдайының өсуі байқалып отыр. «Қазақстан 2030» мемлекеттік стратегиясының дұрыс әрі нақты орындалуы мемлекеттің әрі қарай қадам жасауына жол ашып отыр. Бұл үшін Қазақстанның жылдам, сонымен қатар әржақты жаңарту жолын таңдап отыр. Республиканың экономикасының структуасының өзгеруі нәтижесінде Мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы қолға алынды. Бұл бағдарлама мемлекетте 2005-2007 жылдар аралығында өтуі қажет болды. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі алға қойған мақсаттарының ішіндегі ең қиын тапсырмаларының бірі бола тұрып, Қазақстан халқының және біздің қоғамның алдында ынталы әрі жоспарлы жұмыс тұр.
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасының басты бағыты болып мемлекеттегі тұрғын үй құрылыс қарқынының бірқалыпты өсуі, әрі осы құрылыстарға халықтың қолы жететіндей етіп, оның бағасының арзан болуы қажет. Осыған байланысты несиелерді өтеу мерзімінің ұзаруы және тұрғын үй несие пайыздарының төмендеуі қажет.
Осы бағдарламаны іске асыру үшін құрылыс істері бойынша комитетінің (МИТ ҚР) алға қойған жоспарлары бар. Бұл жоспар Қазақстан Республикасының үкіметі шешімімен бекітіліп қойған болатын.
Тұрғын үй құрылысы дамуы арқасында жеке әрі сапалы жоспарланған шаралар анықталып отыр. Ол жерде құрылысты жүргізетін мекеме және құрылысты іске асыру уақыты, өндіріс секторының дамуы, сонымен қатар шамаланған жұмыс көлемі және қаржыландыру көздері қарастырылып отыр.
Жоспардың орындалуы Қазақстан Республикасындағы барлық құрылыс бағытындағы орталықтағы және жергілікті атқарушы органдарының әрекеттерінің максималды координациялығын қамтамасыз етеді және мүмкіндіктердің топталуына жол ашады.
Мемлекеттегі барлық тұрғын үй құрылысы бағдарламасының іске асырылуын мемлекет басшылары бағалап отырады.
Ұйымдастыру шараларының жиынтығына келесілер жатады:
• тұрғын құрылысының дамуының аймақтық дайындық бағдарламасы;
• өндірістің қайта қалпына келуі арқасында тұрғын секторының дамуы;
• өңдеу жұмыстарының аяқталуы және облыстағы қала бас жоспарының бекітілуі;
• облыс орталықтары Алматы және Астана қалаларындағы ұсынылған құрылыстардың жобаларын өңдеу және қарастыру;
• тұрғын үй және инженерлік тораптардың құрылысына қажет сметалық құжаттамаларын жасау, экспертиза және бекіту;
• тұрғын құрылысын жүргізуге конкурстар өткізу;
1. Под. Ред. З.А Казбек-Казиева. Архитектурные конструкции.
М. Высшая школа, 1989г.
2. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника.
М. Госстрой СССР, 1983г.
3. СНиП 2. 01.01-82. Строительная климатология и геофизика.
М. Госстрой СССР, 1983г.
4. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
М. Госстрой СССР, 1986г.
5. СНиП РК В.1.2-4-98. Строительство в сейсмических районах.
Алматы 1998г.
6. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные железобетонные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1989г.
7. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
М. Госстрой СССР, 1983г.
8. Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции.
М. Стройиздат, 1991г.
9. Попов Н.Н. Забегаев А.В. Проектирование и расчет
железобетонных конструкции.
М. Высшая школа, 1998г.
10. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных
конструкции. М. Стройиздат, 1989г.
11 Байков В.Н. Сигалов Э.Е. Спецкурс.
12. Жунусов Т.Ж. Основы сейсмостойкости сооружений.
Алматы 1990г.
13. Мартемьянов А.И. Проектирование и строительство здании
и сооружении в сейсмических районах.
М. Стройиздат, 1985г.
16. Под ред. проф. Иванова В.А. Конструкции из дерева и
пластмасс.
Киев. Вища школа, 1981г.
17. Под ред. проф. Иванова В.А. Конструкции из дерева и
пластмасс(примеры расчета и конструирования)
Киев. Будивельник, 1970г.
18. Берлинов М.В, Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и
фундаментов.
М. Стройиздат, 1986г.
19. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и
подземные сооружения.
М. Стройиздат, 1985г.
20. ЕНиР. Сборник Е3.Каменные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
21 ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство
монолитных железобетонных конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
22. ЕНиР. Сборник Е6.Плотничные и столярные работы в зданиях
и сооружениях.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
23 .ЕНиР. Сборник Е2 Земляные работы.
24. ЕНиР. Сборник Е4 Монтаж сборных и устроиство монолитных
железобетонных конструкций.
25. ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
26. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных
конструкций.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
27. ЕНиР. Сборник Е9. Сооружения систем теплоснабжения,
водоснабжения, газоснабжения и канализация.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
28. ЕНиР. Сборник Е11.Изоляционные работы.
М. Прейскурантиздат, 1988г.
29. ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
30. ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы.
М. Прейскурантиздат, 1987г.
31. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.
М. Госстрой СССР 1990г.
32. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
М. Стройиздат, 1982г.
33. Ботабеков А.К. Методические указания по оформлению
рабочих чертежей железобетонных конструкций. Алма-Ата, 1990г.
34.ҚР 2.04-01-2001ж.ҚНжЕ “Құрылыс климатологиясы”,
35.ҚР 2.04-03-2002ж.ҚНжЕ “Құрылысты жылыту техникасы”,
36.ҚР 4.02-05-2001ж.ҚНжЕ “Жылыту,желдету және салқындату”,
37.ҚР 3.02-01-2001ж.ҚНжЕ “Тұрғынды ғимараттар”,
38.ҚР 3.02-22-2002ж.ҚН “Жерасты гараждар мен тұрақтар”,
39.ҚР 2.04-21-2004ж.ҚН “Азаматтық ғимараттарды энерго тұтынуы мен
жылу қорғағыштығы”,
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
К.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ... ... ... және ... ... жіберілді
«Құрылыс және сәулет»
кафедр. меңгерушісі
_________ Азимов И.М.
«___» _________ 2008 ж.
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Бөлімдер кеңесшілері:
Жетекші:
Сәулеттік - ... ... ________ ... ... . ... ...... Студент:
к.т.н.,доц Багитова С.Ж.
Құрылыс ... ... ... ... Калиев М.М.
050729 – Құрылыс.
Құрылыс экономикасы __________________ ... ... ... ... ... және экология __________
д.т.н.,проф. Жараспаев М.Т.
Мөлшерлік бақылаушы __________________
к.т.н.,проф. Бакиров К.К.
Алматы, 2008
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... техникалық университеті
«Құрылыс және сәулет»
Мамандығы: 050729- «Құрылыс»
«Бекітемін»
«Құрылыс және сәулет»
кафедр. ... ... ... _________ 2008 ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСҚА ТАПСЫРМА
Студент ____________________________________________________
(аты-жөні, тобы)
Жұмыстың тақырыбы _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Университет бойынша 2008 ж. _________ № ________ ... ... ... ... ... ... мәліметтер: _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дипломдық жұмысты дайындауда қаралатын сұрақтар:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сызбалық материалдар тізбесі
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Андатпа
Алматы қаласы Бөгенбай батыр-Қожамқұлов көшесі бойындағы ... екі ... авто ... тұрғын үй комплексі. Қаңқалары құйылмалы
темірбетоннан жасалған. Қатаң блокпен және ... ... ... ... ... секциялардағы остер тік және көлденең арқалықпен
ұстындармен құралған.
Аннотация
12-ти этажный ... ... с двух ... ... по ... ... ... г. Алматы. Каркасы блоков выполнены в
стальных конструкциях: ... ... ... ... устройством
защемлением их колоннах, кроме того поперечные ригеля, так же защемлены ... ... по ... осям ... ... ... SUMMARY
A twelve floor inhabited complex with two floor parking is situated to
the address of street Bogenbaj Batyr- Kozhamkulova in Almaty. ... ... are executed in steel designs: Rigidity of ... is ... the device a jamming their columns, except for that ... ... as are jammed in columns, section on extreme axes have ... ... ... ... бас ... ... ... ... ... ... қоршағыш конструкциясының жылу
техникалық ... ... ... ... ... жабынның жылытқыш қабатының қалыңдығын анықтау ... ... ... және ... ... Ғимараттың конструктивті ... ... ... ... ішкі ... ... ... ... ... ... мен су ... ... құбырлары мен су әкету ... ... ... ... ... ... қарсы ... ... ... ... ... бойынша жасақталған монолиттік төбе
жабынның тақталар ... және ... ... ... ... ... ... анықтамасы және тақтадағы иілгіш
моменті
32
2.1.4. Тақтаның қалыпты кескінінің қатаңдық есебі және ... ... ... ... ... ... технологиясы және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... өнімділігі
43
3.1.5. ... ... ... ... ... ... ... ... ... үшін ... таңдау
46
3.1.8. ... ... ... ... пен ... ... құрылымдары
47
3.1.10. ... ... ... ... ... ... ... ... Әр ... ... келтірілген ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... және темір бетон жұмыстарының ... ... Жер асты ... ... Жер үсті ... мен ... ... ... ... ... ... ... және ... жұмыстар
58
3.2.5. ... ... ... Ұсақ ... ... ... ... арматуралау әдісін ... ... ... ... Кран ... Кран мен ... ... Обьектідегі кранның жұмысты ... ... ... ... өндіруін, әр жұмыстың механизациясына
келтірілген шығынды және ... ... ... ... бас ... ... бас ... ... кезінде қабылданған
шешімдерді ... ... ... күнтізбелік жоспарын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қоршау
80
3.3.6. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... Ғимарат пен ғимараттарды салу кезіндегі табиғатты қорғау
Шаралары
105
Қорытынды
109
Пайдаланылған ... Group» ... ... ... ... ... 2030» ... бағдарламасы арқасында Республикамыздың
экономикасы, осған байланысты халқымыздың жағдайының өсуі ... ... 2030» ... стратегиясының дұрыс әрі нақты ... әрі ... ... ... жол ашып отыр. Бұл үшін Қазақстанның
жылдам, сонымен қатар ... ... ... таңдап отыр. Республиканың
экономикасының структуасының өзгеруі нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Бұл ... мемлекетте 2005-2007
жылдар аралығында өтуі қажет болды. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі алға
қойған мақсаттарының ішіндегі ең қиын ... бірі бола ... ... және ... ... алдында ынталы әрі жоспарлы жұмыс
тұр.
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасының басты бағыты ... ... үй ... қарқынының бірқалыпты өсуі, әрі осы құрылыстарға халықтың
қолы жететіндей етіп, оның бағасының арзан болуы ... ... ... өтеу ... ... және ... үй несие пайыздарының
төмендеуі қажет.
Осы бағдарламаны іске асыру үшін құрылыс істері ... ... ҚР) алға ... ... бар. Бұл ... ... Республикасының
үкіметі шешімімен бекітіліп қойған болатын.
Тұрғын үй құрылысы дамуы арқасында жеке әрі ... ... ... ... Ол ... ... жүргізетін мекеме және құрылысты
іске асыру уақыты, өндіріс секторының дамуы, сонымен қатар шамаланған жұмыс
көлемі және ... ... ... ... ... ... ... барлық құрылыс
бағытындағы орталықтағы және ... ... ... ... ... ... ... және мүмкіндіктердің
топталуына жол ... ... ... үй құрылысы бағдарламасының іске асырылуын
мемлекет басшылары бағалап отырады.
Ұйымдастыру шараларының жиынтығына келесілер жатады:
• тұрғын құрылысының ... ... ... ... ... ... ... келуі арқасында тұрғын секторының дамуы;
• өңдеу жұмыстарының аяқталуы және ... қала бас ... ... орталықтары Алматы және Астана қалаларындағы ... ... ... және ... ... үй және инженерлік тораптардың ... ... ... ... ... және ... тұрғын құрылысын жүргізуге конкурстар өткізу;
• үйлер мен ғимараттар құрылысы комитетімен салынатын үйлерді жобалау
туралы сұрақтарды шешу;
... ... ... ... ... орналасу орны,
конструктивтік және инженерлік шаралары, рационалды көлемді-жоспарлық
шешімдер дайындалуы тиіс.
Инвистициялардың жұмылдырылуының ... ... ... жылына 27
млн. шаршы метр листтік әйнек (шыны) өндіретін өндіріс орны қайта іске
қосылу ... ... ... ... ... Қызылорда, Маңғыстау
облыстарында жылына 157 млн. дана керамикалық кірпіш өндіретін зауыттар
салынуы көзделіп ... ... ... ... ... ... ... 500
тонна эмальды бояу зауыты жоспарланып отыр.
Батыс Қазақстан облысында жылына 500 мың ... ... ... өндіру
зауыты құрылысын ұймдастыру қажет болып отыр.
Қарағанды облысында несие қаржыларының ... ... ... ... ... метр линолеум өндіретін өндіріс орнының құрылысы ұймдастырылып
отыр.
Қостанай облысында инвестицияның жұмсалуы арқасында ... ... ... орны ... Оның ... өнім ... ... 160
мың кубометр өнім өндіру болып табылады.
Павлодар облысында ЖШС «Кастинг» ... ... 600 мың ... ... үшін ... ... ... қажет болып отыр
және Теміртау қаласындағы ЖШС «Втормединдустрия» өндіріс орны жылына 300
мың тонна өнім ... ... ... ... үй ... ... орындалуы барысында түрлі
сұрақтар туындауы мүмкін, ... ... ... ... ... ... хабарлау қажет.
1 Сәулет-құрылыс бөлімі
1.1 Бастапқы белгілер
Құрылыстағы табиғи-климаттық жағдайлар
1.Климаттық аймақ –Алматы қаласы.
2.Қар жабынының салмағы (ҚР ҚНжЕ 2.01.07-85) сәйкесінше ... ... ... соғу ... ... (3-ші желді аймақ)
4.Бас жобадағы 789,65 белгі бойынша 1-ші қабат ... +0,000 ... ... ... III В (ҚР ҚНжЕ 2.04.01-2001).
-Қысқы ауадағы сыртқы ауаның корсеткіші
-Бес күндіктегі орташа салқындығы -25ºС (ҚР ҚНжЕ ... ... ... -28ºС (ҚР ҚНжЕ ... қату ... -1,32м
6.Өртке төзімділік деңгейі II (ҚР ҚНжЕ 2.02-05-2002)
7.Құрылыс ауданының сейсмикалығы 9 балл (ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006)
-Ғимараттың сейсма тұрақтылық көрсеткіші 9 балл (ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... ... ... жобалары ҚР ҚНжЕ 2.03.-04-2001 «Сейсмикалы аймақтағы құрылыс»
сәйкесінше жасалған.
1.2 Құрылыс объектісінің бас ... ... ... ... ... 0,00 ... 1 қабат еденінен
басталады,
ол топосъемкадағы 789,65 белгісімен теңескен. Биіктік ... ... ... ... ... ... көшелерге және жақын маңындағылардың
биіктігінің есебімен ... ... суды ашық ... ... ... ... ... асфальтобетонды және плиталы жабындысы
бар тұрақтардың,тротуарлардын, ... ... ... ойын ... кіші архитектуралық қалыптар(ойыр
орындықтар, урналар, әткеншектер, құмдықтар,т.б.) Көшірмелі төсемелерде
гүлдер газондары орналастырылады.Жақын жатқан ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Жердің бас жобасы ПДП, кварталдың ... және жаяу ... ... ... ... ... Бас ... схемасы
қала ішіндегі құрылыс жағдайлары, көшелердің ... ... ... ... бас ... және ... объектінің орналасуы жер
массасының ауысуы бойынша аз көлемді жұмыс ... ... ... ... және ауданды жарықтандыру үшін шамдармен
жабдықталған.
Ауданды көгалдандыруда гүл күшеттері және газондар қолданылады.
Территориядағы жүретін бөліктегі ... суды ... ... ... ... жүзеге асады. Құрылыстан және асфальттық жабындыдан бос аудан
территориясы жасыл желектермен және ... ... Бар ... ... сақталады. Берілген территорияны ... және ... ... ... ... ... ... түрі көрсетілген. Олар жол бойында – жолдар
арасында және жаяу жүру орындарында орналастырылған. Қылқан ағаш ... ... ... ... ... ... бөліктерде
орналастырылған. Газон шөптері территорияны асфальтты жолдан және жаяу жүру
жолынан бос ... ... ... ... ... ағаштармен, газон
шөптерімен және ... да ... ... ... Бұл ... толығымен сәнде көрсетеді.
1.2.1.Ауданның климаттық мінездемесі.
2.04-01-2001 ҚР ҚНжЕ мәлімет бойынша ауданның климаттық мінездемесі
көрсетілген.
2.04-01-2001 ҚР ҚНжЕ бойынша ізденіс ауданы III ... ... ... ... ... темперетурасы 2 кесте
2 ... |II |III |IV ... |18,0 |20,0 |23,0 ... ... жүктеме–38кг/м² (3 желді аймақ)
Қардан келетін жүктеме–70кг/м² (2 қарлы аймақ)
Жердің нормативті қату ... ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... ... ... үшін.
Қар жоқ жердің максималды қату тереңдігі-1,7м
1.3.Көлемдік жоспарлық шешімдер.
1.47,600х26,700 осі бойынша бірінші қабатында ... ... 12 ... ... үй. ... КОНКРИТ ПРОДАКТС фирмасының жылу
блогымен толтырылған моналитті ... ... δ=400; 300мм ... ... ... 300мм жылу ... 120х50х3мм иілген швелермен жасалады.
Ұстын, арқалық және құйылмалы темірбетонды қабырғалардың ... ... OL-E ... ... ... ... ... қабырғалар 100х50х3мм; 70х50х3мм иілген швелер
салынған қалыңдығы 100-200мм γ=600кг/м³ жылу блогынан жасалады.
Ылғалды ... ... ... қабырғалары М50 маркалы құмды цементте
М7,5 маркалы топырақты кірпіштен ... 120мм ... ... блоктарымен витраждары бір камералы шынықаптармен
толтырылған ... ... ... ағаш элементтері металды бетонмен, кірпішпен және жылу
блоктармен жанасатын беттері ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... ... ... ішкі су ағысты. Төсеме жылытқышы – ПТЭ -
175 (ТУ ... ... жылу ... ... ... ... ені 1,0м ұсақ асфальт-бетон қалыңдығы 30мм отмостка
орнатылады. Шағыл қалыңдығы 120мм,топыраққа нығыздалады, отмостка ылдыйлығы
-0,15; отмостканың жоғарғы ...... ... ... ... -0,030 ... 1:2 құрамды
құмды – цементті сұйықтықтан қалыңдығы 30мм болады.
8. Едендер мен төсемелер, ... және ... ... ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... пәтераралық есіктер болмайды.
10. SIGMA фирамсының лифтерінің жүккөтергіші 630 және 400кг болады.
11. Өндіріс ... ... ... оң ... ... ҚНжЕ ... орындалады.
Жобаланған ғимаратта 108 пәтер олар: бір бөлмеліден төрт ... ... ... ... көлемімен саны 1 кестеде
көрсетілген:
Кесте 1
|№ |Пәтер ... ... бір ... ... |
|1 |1 ... |18 |м² |1120,02 |
|2 |2 ... |46 |м² |3646,20 |
|3 |3 ... |40 |м² |4794,46 |
|4 |4 ... |4 |м² |544,56 ... үйдің қоршағыш конструкциясының жылутехникалық есебі.
1. Сырқы қабырғаның қалыңдығын тексеру және анықтау.
Құрылыстың жылутехникасы ғимараттың ... ... ... ... және ... ... ... Сыртқы қабырғаның, төбе
жабынның және басқа қоршаудың пайдалану сапасы таңдалынған ... ... ... ... сонымен қатар ішкі және сыртқы ауа
режимінің ... ... ... ... ... келесі
жылутехникалық талаптарды қанағаттандыру қажет:
а) аудан ... ... ... ол ... ... және ... күн ... қызуы бөлмеге өтпеуі қажет.
б) бөлменің және қоршағыштың ішкі ... ауа ... ... ... ... ... қажет. Талаптың бұзылуы
адамның денесін суытады, осы беттерге жылу түсуін және қорғанышқа ... ... ... ... ... жылу ... өзгеруі кезінде ішкі қоршаудың ... ... ... аз ... ... ... бұл қасиетін жылутұрақтылығы деп
атайды.
г) қоршаудың ауа өткізгіштігі оның жылуқорғаныш қасиетін нашарлатпау қажет
жәнеде ... ... суып ... ... ... ... ылғалды режимі орташа болуы қажет. Қоршаудың ылғалданып ... ... ... ... ... ... азайтады жәнеде бөлме
ішінде ылғалдылық пайда болады.
Жоғарыда ... ... ... ... сай келу ... ... ... ауаөткігіштігін, буөткізгішітігін
және ылғалөткізгіштігін ҚР 3.02.03-2003 нормалары ... ... λ. Вт / (м·К) ... Вт / ... жылу көлемі,
қалыңдығы 1м сынайтын материалдан ішінен өтетін, ауданы 1м² бір ... ... 1ºС екі ... температураның әртүрлілігі.
Жылусыйымдылықты С (Дж/К, Дж/сағ·ºС)- материалдың бөлмені ... ... ... ... ... кезде оны беру қаблеті. Қоршауыш
конструкцияға жылутехникалық есепті ... ... ... ... ... ... жазық қабырға сияқты есептеледі, әртүрлі
температура мен ауа кеңістігін бөлетін.
Қоршауыш ... ... ... Rо талап ететін жылубегіш
қарсылығынан аз болмау қажет.
Rо≥ Rо ...... ... ... ... ... темірбетон қабырғаның δқаб берілген қалыңдығының жеткіліктігін
анықтаймыз, көлемдік салмағы γ=2575кг/м³ , жылу ... ... ... ... δмт ... салмағы γ=420кг/м³ және ... ... ... ... Сыртқы қабырға конструкциясының материалдарын таңдау.
Құйылмалы темірбетон.
5 кесте
| № ... |δ |λ, |S |
| | |м |Вт / ... |
| | | ... | |
|1 ... |0,03 |0,75 |8,9 |
|2 ... ... |0,1 |0,075 |1,46 |
|3 ... |0,3 |1,75 |14 ... ... ... ... ... ... 2 кесте, 9,5 бөлімі немесе мына формула бойынша ... ішкі ... ... мен ішкі ауа температурасының
арасындағы нормативті температуралық түсу 2 ... 9,2 ... ... ... ... ішкі бетінің жылубергіш коэффиценті 3
кесте, 9,2 приложениесі бойынша қабылданады.
αв=7,5ккал/м²·сағ·ºС
n- қоршауыш конструкцияның сыртқы бетінің ... ... ... ... ... коэффицент, n=1 1 кесте,9,2-бөлімі
бойынша қабылданады.
tв- ішкі ауаның есептік температурасы °С, ГОСТ 12.1.005-76 және тұрған
ғимаратты және ... ... ... ... 1 ... 9,5 ... ... ыртқы ауаның есептік қысқы температурасы, ºС, 9,3 придожениесі
бойынша қабылданады.
Есептік қысқы температура tн қоршағыштың массивтігін ... ... ... ... ... (Д) ... инерция (Д)- конструкцияның оның қалыңдығындағы температурасын
сақтауға немесе ақырын өзгертуіне қабілеті.
Сыртқы ... ... деп ... егер ... инерция Д≤1,5, аз
массивті 1,590,88 мм2
M2=3,3кНм h=87,5 мм кезіндегі l2 бағытындағы ... ... ... ... ζ =0,973 ... бойынша.
Аs = 0.8х3,3х106360х0,973х87,5 = 86,14 мм2
Ø5 Вр-1 және 200 ... ... ... ... 1 пм ... = 98>86,14 мм2.
Сондықтан, тақталарды арматуралау үшін Ø5 мм және 400 мм адымды стерженді
екі бағытты жұмысшы арматуралар қабылданады.
Тор ... : ... ... ... 5Вр-I-400 2200х3400
Ортаңғы тіректердегі арматура ... 20 % ... ... МII= ... ... = ... ... 7,65х1000х(92,5)2=0,09
ζ =0,953.
Арматура кескіннің ауданы:
Аs = 0.8х7,4х106/0,953х360х92,5 = 186,55 м2
Ø5 Вр-1 және 100 мм ... ... ... ... ... ... = 196 ... мм2
Ø3 Вр-1 және 350 мм адымды таратқыш тіректі ... ¼ ... тор ... ... әр ... ... бағыты бойынша:
А1 =1/4 l01+1/4 l01+b2=1/2х4400+400=2600 мм
l2 бағыты бойынша:
А2 =1/4 l02+1/4 l02+b2=1/2х5600+400=3200 мм
l1 бағыты бойынша 50 х 50 см төбе ... тор ... ... ... бойынша:
L=6000-500=5500 мм.
Тор маркаларын қабылдаймыз:
l1 бағыты бойынша: ... ... ... ... ... 5Вр-I-100
3200х4400
2.2. ... ... ... бағаналардың жұмыс арматурасының ауданын AS
анықтау.
Тұрақ — 14 ... 12 ... ... әр ... ... В = 4 м, 4,8 м және 6м. ... ... H = 3,15м. Бағанадағы
көлденең қилысу ауданы 500×500 мм, 600х600мм. Ауыр ... ... ... ... ... γb2 = 0,9. ... ... класы АIII,
көлденеңнен арматура класы АI. Бағанаға өрілген қамыс ... ... ... ... ... ... ... таңдаймыз
Шешімі:
1. Негізгі материалдардың есебін кесте бойынша шығарамыз.
● бетон классы В30
= 17,0 МПа
= 29000 Мпа
... = ... 15,3 ... ... ... АIII ... 365 ... 365 Мпа;
=200000 Мпа;
2. Комбинация есебі (подвал бағаналарының ... ... Nmax = - 4140,03 ... = -0,1 ... Mmax = 81,74 кНм
N қатынасы = -3093,81 кН
в) бір қалыпты және ұзақ ...
3. ... ... ... ... ... ... = h – a = 40 – 3 = ... а = а` = ... ... ... ... ... L0:
Мұндағы: Н – арақашықтық
5. Эксцентриситет күшін анықтаймыз
Кездейсоқ эксцентриситет
қабылдаймыз
6. ... ... ... ... ... күші ... ... қатынасты қиылысу кезеңін анықтап табу:
ұзақ ауырлықта
толық ауырлықта
l0 / r = ... = 19,38 > ... r = 0,289h = 0,289 × 40 = 11,56 ... ... ... элементтің ауырлыққа ұзақ әсер ететін коэффициенті
қабылдаймыз
7. Арматураның коэффициенті және ... ... ... ... ... N арматураға As дейінгі арақашықтықты e анықтаймыз.
9. Қысылған аймақтың биіктігіне байланысты шекараның анықтаймыз:
мұнда ω – бетонның ... ... ... Ауыр бетон үшін
ω = 0,85 – 0,008Rb = 0,85 – 0,008 × 15,3 =0,728
10. Есептейміз
мұндағы
11. Жұмыс істейтін арматураның ауданын ... 2Ø32 AIII As = 16,08 ... есеп ... ... тең ... ... болады.
12. Бағаналардың арматурасын констрирлеу
Жалпақ тоқылған қамыстардан, қамыстың ашық жерлерінде бағаналарға
арматура ... олар ... ... ... ... және ... Ø8АI, адымнан орналасуынан S = 20 см тұрады. Мұны сызудан
көруге болады.
3 Құрылыстың технологиясы ... ... ... ... ... бастар алдында құрылыс ... ... ... ... ... алаңын тазартудан басталады. Алаңда бұзылытын
ғимараттарды ... өсіп ... ... ... ... ... ... сақталып қалатындарын қоршайды.
Дайындық кезінде құрылыс алаңын қоршап, құрылыста падаланылатын
уақытша ғимараттар ... ... ... жасалып, су құбырлары мен
электр жұйелері тартылады. Монтаждау крандары мен құрылысқа қажетті басқа
да ... ... ... Бұл ... ... ... сай ... іске асырылуы тиіс.
Негізгі жұмыс кезеңдері ғимараттың жер асты, жер үсті және ... ... ... ... ... нольдік цикл деп атайды.
Бұл кезеңде қазан шұңқырды ... оны ... ... жертөленің
қабырғаларын орнату, жертөленің төбежабынын жабумен тағыда басқа ... ... үсті ... ғимараттың нольдік деңгейден жоғары ... ... ... ... ... ... ... тұрғызу,
қабатаралық жабын тақталарын жабу жұмыстары мен жер үсті ... ... да ... ... ... ішкі және ... әрлеу жұмыстары болып бөлінеді. Ішкі
әрлеу жұмыстарына бөлмелердің қабырғаларымен төбесін әрлеу, ... ... ... ... ... ... ... сыртқы
қабырғаларын сылап-жөндеу мен басқа да жұмыстар ... ... ... қаласы Бөгенбай батыр-Қожамқұлов көшесі бойындағы 12-қабатты
және 2-қабатты жер асты ... ... үй ... ... ... ... Қатаң блокпен және ұстындармен
қамтамассыз етілген, сонымен қатар ... ... ... тік ... ... ұстындармен құралған.
Құрылыс ауданының сейсмикалығы 9 балл (ҚР ҚНжЕ 2.03-30-2006)
Ғимараттың сейсма тұрақтылық көрсеткіші 9 балл (ҚР ҚНжЕ ... ... ... ... ... Жұмыс жобалары ҚР ҚНжЕ
2.03.-04-2001 «Сейсмикалы аймақтағы құрылыс» сәйкесінше жасалған.
Технологиялық жобалаудың соңғы шешімдері.
Кесте 2,1
| ... ... ... |
| | ... ... ... |Топырақ түрі |- |I ... ... ... ... ... |1750 ... |Қопсытудың бастапқы коэф-енті |- |1,26 ... ... ... ... |- |1,07 |
| |Ко.р | | ... | Еңіс ... |- |0,75 ... ... ... ... |53 ... |Іргетас табанының деңгейі |м |-10,05 ... түрі – ... ... ...... ... ... – еңістік коэфициенті ҚР ҚНжЕ 3.01-85 саздақ ... ... = ... ... ... ... бастапқы жобалары
Мұндағы
а және b – ... ... ... ... ені ... ... қиу.
Қазаншұқыр көлемін табу.
Мұндағы:
А-және В- іргетас табаны бойынша енімен ұзындығы.
в- және d- іргетас тақтаның остен шығу қалдығы.
мұндағы:
С- және Д- ... беті ... ені мен ... ... коэфициенті
Н- қазаншұқыр тереңдігі
Vоб = Vв.тр. + Vк. = 220,6 + 5386,5 = 5607,1 ... ... ... ... ... ... = F · (n = 58,05 · 32,68 · 0,15 = 284,5 м3;
Мұндағы :
F- ... ... және ... ... ... ... ... (0,15…0,2).
Қайта көму топырағы.
Мұндағы:
- іргетас көлемі;
Кққ.- қопсытылған топырақ коэффициенті
Қайта көму топырақтың көлемі.
Vшұң.= Vқк.= 7632,99 м3;
Көлікке тиеу топырақ ... Vқ – Vқ.к. = 17219,7 – 7632,99 = 9586,71 ... ... ... Vк.к ... Техника–экономиклық көрсеткіштерге сәйкес
экскаватор таңдау.
Шұңқыр топырағын өңдеу үшін төмендегі ... ... ... ... ... үшін кері ... ... ұсыныстарды қолдана отырып, экскаватордың жұмыс көлемдері және
есепке сипаттамалары алынады.
1 нұсқа.
Бір шөмішті экскаватор (гидравликалық жетек) ЭО–5122
Шөміштің ... ... ... ... тиеу ... ... радиусы R=9,4м
Экскаватордың қуаты 125(170)кВт(л.с.)
Экскаватордың салмағы 35,8т
Cмаш–ауысым – 42,64тг
Со.п.–37,34 мың тг
Уақыт нормалар: N1-1,98 навымет N2-2,6 ... ... ... ... шөмішті экскаватор (гидравликалық жетек) ЭО–4121А
Шөміштің сыйымдылығы Vш=1м³
Қазу тереңдігі hг=5,8м
Машинаға тиеу биіктігі Нв=5м
Қазу радиусы R=9м
Экскаватордың қуаты 95(129)кВт(л.с.)
Экскаватордың салмағы ...... мың ... нормалар: N1-1,6 навымет N2-1,9 көлікке тиеумен бірге
Экономикалық тиімді ... ... ... ... ... 1м³ ... ... құнын анықтау арқылы жүргізіледі. Ол үшін
әр бір ... үшін 1м³ ... ... құны мына ... ... ... шығындарды есептеуші коэффицент.
Смаш–ауысым–1маш–ауысым құны, тг.
Пауысым–өнім–экскавтордың 1ауысымдағы еңбек өнімділігі, м³/ау.
Экскавтордың 1 ... ... ... ... ... ау.
Мұндағы:
Vқ – қазаншұңқыр көлемі, м³.
ΣN.– экскаватордың маш.ау. қосындысының саны.
ΣN=
(3,2)
Әр бір экскаватор үшін 1м³ топырақтың өңдеу үшін салыстырма ... ... ... ... мың ... 1м³ ... өңдеудің шартты шығынын анықтаймыз.
П=C+Eн∙K
(3,4)
Мұндағы:
Ен– қаржылық, тиімділік, нормативтік коэффиценті 0,15 тең.
I– ші экскаватор ЭО–5122 үшін.
С=1,08∙42,64/375,83=0,122тг
Пауысым–өнім=18791,57/50=375,83м³/ау.
ΣNмаш. ау.= [ ... ... – ші ... ... ... ау.= [ ... ]/8,2=39ауысым
Куд=1,07∙23,47∙1000/481,84∙300=0,173тг
П=0,069+0,15∙0,173=0,094м³
3.1.4. Пайдалану кезіндегі экскаватордың өнімділігі.
Пэ=T∙60∙g∙n∙kе∙kв
(3,5)
Мұндағы:
Т– сменаның ұзақтығы (сағ).
g– шөміштің геометриялық ... ... бір ... циклдың саны, 60/tц .
tц– бір циклдың уақыты, мин.
ке– шөміштің пайдалану көлемінің коэффиценті.
кв– сменалық уақытты пайдалану коэффиценті ... 2–ші ... ші ... ... ... – ші экскаватор ЭО–4121А үшін.
Пэ=8,2∙60∙1∙(60/27)∙0,85∙0,6=557,04м³
731,12>557,04
Бірінші эксковатордың өнімділігі көп ... ... ... қабылдаймыз
Топырақты бір жағынан түсіргенде маңдайша өтісінің ең ... ... ең ... қию ... м. ... ... жұмыс ұзындығ
Rт– көлік құралдарына топырақты артатын ең үлкен радиус, ... ... ... ені, ... ... асты мен өтіс ені.
Вt=Bүст–2mH
(3,7)
Мұндағы:
Н – қазаншұңқыр тереңдігі, м; m – еңіс ... және ... ... ... ең үлкен ені.
B=в3+в4= (Rт–mH–вав/2–1)+√Rқ²–lа²
(3,8)
Мұндағы:
Rқ – қазаншұңқырдың түбі бойынша ... ... ... ... 1,5²=8,53м
3.1.5. Автокомплекстің санын анықтау.
1)Экскаватор шөмішіндегі ... ... ... ... ... ... ... м³.
Kш– шөміштің толу коэффиценті.
Kпр– топырақтың бастапқы үгітілу коэффиценті (ЕНиР 2–ші жинақ)
Vтоп=1,25∙0,9/1,15=0,11м³
(3,13)
2) Экскаватор ... ... ... ... Vтоп∙ρ
(3,14)
Q=0,98∙1,7=1,67т
3) Автомобиль кузовына топырақ салынатын шөміш санын ... ... ... ... ... ... қабылдаймыз.
Автомобиль кузовына салынатын топырақтың тығыз жағдайдағы ... ... ... 1 цикл ... ... ... ... тиеу уақыты (мин) мына формуламен анықталады.
tn=V∙Hуақ∙60/100
(3,18)
Мұндағы:
Нуақ– машина уақыт нормасы (ЕНиР 2–ші ... ... ... арақашықтығы (км)
Vr– көліктің тиелген кезіндегі орташа жылдамдығы (км/сағ)
Vn– көліктің орташа жылдамдығы (км/сағ)
tp– ... төгу ... ... операциялардың уақыты.
Т=7,2+60∙1,5/19+0,8+60∙1,5/25+2,2=18,54мин
Топырақты тасымалдау үшін автомобиль санын анықтаймыз.
N=T/ ... ... ... ... ... ... жұмыстары , өсімдік қабатты кесу
және топырақты кері көму үшін қажет.
Осы ... үшін Т–100 ... ... ДЗ–8 ... ... ... ауысым өнімділігі.
Пэ = (60 ∙T ∙q ∙α ∙Kв) / (Тн + Тп + 1г/Vп + ...... ... ... ... (8,2 ... – бульдозердің бір рет тасмалдағандағы, топырақтың тығыз күйіндегі
көлемі, м³ ;
α – ... ... ... ... ... ... - 0,005 ∙lГ = 1 – 0,005 ∙36 = 0,82);
Кв – уақыт кезіндегі көліктің ... ...... алу уақыты, мин;
Тп – жылдамдықты салуға кететі уақыт, мин;
lг,lп – тасымалдаудың жүкпен және жүксіз есептік арақашықтығы, м;
Vг,Vп – бульдозердің тиелген ... және бос ... ... = ... ... ... үш ... кезеңге бөлінеді: алу,
тасымалдау және ... қою. ... ... ... ... әдісімен
орындалады, олкезде топырақты өңдеу параллельді жолмен орындайды, ... ... ... 0,3м ден 0,5м ге дейін үстінен жабылады. Жерқазу
көлігі сияқты бульдозер-дің ... ... 150м ... ... ... ... ... тиімді.
3.1.7.Топырақты механикалық түрде тығыздау
үшін көлік таңдау.
Жасанды тығыздау жұмыстарын жүргізу ғимаратқа үлкен пайдасын түсіреді.
Мысалы, жер ... ... ... ... ... ... және судың жерге өтуін азайтады. Топырақты тығыздау ... ... ... ... ... ... көлігінің
өнімділігіне қатыста болуы қажет; топырақты тығыздау технологиясы 10см-20см
қалыңдығымен жүргізілу қажет.
Осы дипломдық жұмыс ... ... ... ... екі ... болғаннанкейін тығыздау жұмыстары іргетас периметірінің сыртқы
жағынан жүргізіледі. Қабырға , ... ... ... жұмыс істеуіне
ынғайсыз жерлерді, тығыздау ... аз ... ... ... ... ... жұмыс істегенде
ең алдымен үлкен табанды башмакпен соданкейін кіші ... ... Кері ... ... жоғарғы бетін өздігінен жүретін
катокпен тығыздайды.
ДУ–29 катоктың эксплуатация кезіндегі ауысым өнімділігі.
Пэ = (В-b) ∙ V ∙ 1000 ∙ h ∙ Т ∙ ...... ... ені, м; b - ... ... смежных
полос (0.1-0,2м);
V – орташа жұмыс жылдамдығы, км/час;
h – тығыздалатын ... ... ...... ұзақтылығы сағатпен;
Кв – ауысымдағы қолданатын уақыт коэффициенті (0,8-0,85);
m – бір орынмен өтетін керекті сан.
Пэ = ... ∙ 5 ∙ 1000 ∙ 0,35 ∙ 8,2 ... = ... ... ... ... 25см үлкен болғанда ерітіндіні тығыздау үшін
терендік дірілдеткішті және одан ары жоғарғы жақты тығыздау үшін жоғары өту
арқылы ... ... ... ... жоғарғы дірілдеткіш.
Нөлдік цикл кезінде қалыпты ... ... ... ... ... жүк ... 12,5т, жебе ... 50м
мұнаралы кранды қабылдаймыз.
9. Монолитті іргетас пен ... ... ... ... ... ... ... тақта. Тақта өлшемі
26700х47600х1200 мм және 53750х6650х1200, 34750х5450х1200мм.
Жұмыс көлемінң ... ... ... ... ... көлемі |Қолданылатын |
| | | ... |
| | | |т. ... ... |1391 |202,58 ... |1334 |1934,9 |111 ... және | | | ... | | | ... |111,1 |386,3 |402,78 ... | | | ... |11,2 |24 |4 ... | | | ... ... өнімінің түрлерін таңдау.
Монолитті және темірбетонды ғимарат пен ... құру ... ... ... ... бетонды, тасымалды және
қосымша жұмыстарды қолданумен жүргізіледі. Олардың барлығы әртүрлі ... ... ... ... қалпы ретінде болғандықтан
шашулы – ауыстырмалы (іріқорғанды және ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Арматуралар жеке стержндерден,болатты қаңқалардан ... ... ... тасымалдау және құю үшін автобетонараластырғыш қолданады,
ол бетонды конструкцияға немесе ... ... ... ... ... ... ал одан ... керек орынға бетоносорғыш
немесе басқа машиналармен жеткізіледі.
Қалып түрін ... үшін ... ... қолдануға болады:
1-нұсқа: Құрастырмалы ұса - щитті қалып (металлды) ГИПРОТИС
2-нұсқа: Шашылмалы ауыстырмалы ұсақ қорғанысты ... ... ... ... ... нұсқалармен еңбек ақысымен еңбек шығынын есептеп шығару.
Іргетас қалпын орналастыруға қажетті ... ... ... ... ... ... нұсқалар бойынша қалыпты
жұмыстары
Еңбек сыйымдылығын есептеу
1-нұсқа
Қалыптардың еңбек сыйымдылығы
Бұл ... ... ... ... тең, себебі қалаптардың қорғанысын
тазалау және ... ... ... ... ... м2 ... еңбек сиымдылыңғы :
= 43,4а.-к.=355,88 с.-с.
Объект бойынша барлық қалыптардың жалпы ... ... ... бойынша қалыптардың жөнделуінің жылпы еңбек сыйымдылығы:
1-нұсқа бойынша қалыпты жұмыстардың жалпы еңбек сыйымдылығы:
2-нұсқа
Қалыптардың еңбек сыйымдылығы
Тсм = ... ... Әр ... ... ... ... ... 100м2 қалыпты орналастырудағы қолмен жасалатын жұмыстардың ... ... ... ... ... 100м² ... монтаждау және демонтаждау кезіндегі МКГ– 16М, кранының
қолданылған ... ... Г, - ... бір ... ... ағымдық шығымдарына
сәйкес .
в) Өнімнің бірлік бағасын ... ... ... (100 ... ш.б; Сс=0,05*3=0,15 ш.б.; Си=882 ш.б; Ср.=69,39ш.б; Св=11,13 ш.б; n=80
циклда.
г) 100 м2 қалыпты орналастырудағы шығыны :
д) Өнімнің ... баға ... (100 м2 ... ... 16М ... ... ... м2 қалыпқа келтірілген шығындар
Мұндағы:
2-нұсқа
а) 100м2 ... ... ... ... ... еңбек ақысын
(машинисттермен краншылардың ақысынан бөлек):
б) себебі, ағаш ... кран ... ...
в) ... ... бағасын қалған компоненттер менанықтаймыз (100 м2
қалыпта):
См=0 тен.; Сс=0,05*3=0,15 тен.; Си=1084 тен.; ... тен.; ... ... 100 м2 ... ... ... ...
д) ... ... баға ... (100 м2 ... ... ... ... қоллданылмайды,себебі келтірілген
шығындар өнімнің өзіндік бағасына сәйкес келеді
Эуд = Сед = 87 ... |ТО ... |Сед ... м2 |Эуд тенге/100 м2|
|нұсқа |33,21 |98 |98,37 ... |26 |87 |87 ... ... ... ... нұсқада көрсетілгендей еңбек
шығындары аз болып келеді. Сол ... ... ... екінші нұсқаны
қолданамыз.
3.1.13.Бетонды, арматуралы және қалыпты жұмыстардың
техникалық қауіпсіздігі мен сапасын қадағалау
Бетонды жұмыстардағы техника қауіпсіздігі.
1) Монолитті темірбетонды конструкциялауда ... ... ... ... дайындалады және қолданады.
2) Қалыпқа құралдар мен ... ... ... және де ... жұмыс аймағында болмауы керек.
3) Қалыптарды шешу (бетонның қажетті төзімділікке жеткенге ... ... ... жүргізіледі, ал аса жауапты конструкциялар –
бас инжинер келісімімен ... ... ... мен ... ... ... орындар мен
сәйкес құрылымды орындарда жасалады;
5) Арматураны дайындаудағы жұмыста қажеттілері:
- Арматураларды тұралау мен ажыратуға арналған ... ... ... 0,3м ұзын етіп ... ... ұшқыннан қорғайтын
құралын қолдану,
- Арматура стрежендерін ... ... ... ... ... арматураны арнайы қоршалған орынға жинау,
- Ұзындығы 1м ден көп арматура стержендерін ... көп ... ... ... ... ... мен ... тұрып қалған
бетонды алу тек қана атмосфералық қысымды азайтқан соң ... ... ... ... ... 10м ... ... күнделікті қалыпқа бетонды құюды бастамас ... ... ... ... ... ... жағдайда тез арада жөнделуі
керек,
4. бетон ... ... ... ... бар ... ... ал демалыс кезінде және жұмыс орның
ауыстырған кезде электрвибраторды ... ... және ... ... ... ... келесі тексерумен жүргізіледі:
1. бетон мен арматура құрамының сапасы мен сақталу шарттары,
1. блоктар мен ... ... ... ... ... орналасуының дайындық
сапасын бақылау, )
2. бетон ... ... мен ... сапалығы
3. бетонды қадағалау, арматураны шешу, конструкцияның бөліктік ... ... ... ... мен ... кемшіліктерді жою,
Бұл іс-шараларды орындау үшін жұмыс өнімділігін үнемі ... ... ... ... ... ... ... құжат толтырылып жұмыстың
сапалығы бақыланып отырылуы керек.
Құрылымда басты бақылау ... ... ... ... ... ... немесе сындырылмайтын әдәстер арқылы тексеріледі.
3.1.15.Жер асты жұмыстарының калькуляциясы.
| ... |Жұм. ... ... |ң |бір. |көл. | ... ... ... | | | |сы | |ы |
| | | ... ... |
|1 ... шеберханасы |9,97×7,23 |57,6 ... | | | ... |
|2 ... ... |8 |Тасымалданатын |
| ... | | | |
|3 ... |6,6×9 |54 ... |
| ... | | | |
| | | | | |
|4 ... ... |6×6 |36 ... | | | ... |
|5 ... ... қойма | | | |
| ... ... |8×2,8 |16 ... |
|6 ... ... ... |8 ... |
|7 ... ... ... |8 |Тасымалданатын |
|8 | ... |9,4 ... ... Су ... есебі
|№ | Тұтынушы |Өлш. |Саны ... ... бір ... |Су ... |бір. | ... ... ... |
| | | | |к ... ... ... |
| | | | ... ... | |
| |I. ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 ... |м3 ... |1,5 |24 |0,06 |
| ... | | | | | | |
|2 ... |м2 |185,2|7 |1,5 |16 |0,03 |
| ... | |7 | | | | |
|3 ... |м2 | |0,5 |1,5 |16 |0,02 |
| ... | |1247,| | | | |
|4 ... |м3 |3 |200 |1,5 |16 |0,03 |
| ... | | | | | | |
| ... | |6,16 | | | | |
| ... | | | | | | |
| |II. | | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 ... ... |266 |15 |3 |24 |0,14 |
| ... су | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|2 ... ... |30 |1 |0,75 |2,96 |
| ... су | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| |III. ... | | | | | |10 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... су ... мына ... анықталады:
- судың үлестік шығыны
- саны
- суды бір қалыпты қолдану ... ... ... ... ... қажеттілікке арналған су шығыны мына формуламен анықталады:
Шайынуға арналған су шығыны мына ... ... ... ... мына формуламен анықталады:
Уақышта су жіберу құбырының диаметрін анықтаймыз:
ГОСТ-қа сәйкес сыртық диаметрі 88,5 мм болатын ... ... ... ... ... ... ... |Өлш. |Саны |Үлес |Сұраныс ... ... |бір. | ... ... |коэфф. |а-торлық |
| | | | | | | ... |
| |I. ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 ... кран |Дана |1 |61,5 |0,35 |0,4 |53,81 |
|2 ... | | | | | | |
| ... ... |5 |25 |0,35 |0,4 |109,38 |
|3 ... | | | | | | |
| ... ... |6 |0,8 |0,35 |0,4 |4,2 |
|4 ... |Дана |4 |0,6 |0,35 |0,4 |2,1 |
|5 ... ... | |2 |5,25 |0,35 |0,4 |9,19 |
| |II. Ішкі |100 | | | | | |
| ... |м2 | | | | | |
| | | | | | | | |
|1 ... ... | |0,41 |1,5 |0,8 |1 |0,49 |
|2 ... | |0,83 |1,5 |0,8 |1 |0,99 |
|3 ... | |0,08 |1 |0,8 |1 |0,06 |
|4 ... | |0,49 |1,5 |0,8 |1 |0,59 |
|5 ... ... | |0,73 |1 |0,8 |1 |0,58 |
|6 ... жер | |0,73 |0,8 |0,8 |1 |0,47 |
|7 |Душ | |0,16 |0,8 |0,8 |1 |0,1 |
|8 ... ... | |0,16 |0,8 |0,8 |1 |0,1 |
|9 ... ... | |2,74 |0,8 |0,8 |1 |1,75 ... |Асхана | |0,08 |0,8 |0,8 |1 |0,05 ... ... | | | | | | |
| ... жеке | |0,16 |0,8 |0,8 |1 |0,1 |
| ... арн.| | | | | | ... ... | |0,58 |0,3 |0,3 |0,65 |0,08 ... ... | | | | | | |
| ... |0,08 |1,3 |0,3 |0,65 |0,05 ... |шеберхана | | | | | | |
| ... |0,54 |1,3 |0,3 |0,65 |0,32 |
| ... ... | | | | | | ... ... | |0,08 |1,3 |0,3 |0,65 |0,05 |
| ... | | | | | | ... ... | |0,36 |0,8 |0,35 |1 |0,1 ... ... | | | | | | |
| ... | |0,16 |0,8 |1,2 |1 |0,15 |
| |цех | | | | | | |
| |III. ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|1 | |1000 | | |1 |1 |10,96 |
| ... ... |9,13 |1,2 | | | |
| ... |1000 | | | | |0,28 |
|2 ... ... |м2 |0,349| |1 |1 | |
| ... |км | |0,8 | | |0,75 |
|3 ... ... | | | |1 |1 | |
| | |100 |0,3 |2,5 | | | |
|4 ... ... |м2 | | |1 |1 |2,36 |
| ... | |1,97 |1,2 | | | ... ... ... энергиясының шығыны мына формуламен
есептеледі:
N – механизмдер саны
Руд1 – үлестік қуат
КС – ... ... қуат ... ... жұмсалатын электр энергия шығыны мына формуламен
анықталады:
Сыртқы жарықтандыруға жұмсалатын электр энергия шығыны мына ... ... ... ... мына ... ... ... таңдаймыз
Прожекторлар санын анықтаймыз:
мұнда F – ғимарат ауданы
E – жарықталу нормасы
Ρ – прожектордың үлестік қуаты
k – қор ...... ... ... ... ... күнтізбелік жоспарын құру
Күнтізбелік жұмыс жоспары әртүрлі жұмыс түрлеріне және оның ... ... ... ... жоспарда жобада берілген
жұмыс көлеміне қарай жасалады. Жұмыс ... ... мен ... ... ... ... ... байланысты болады.
Күнтізбелік жоспары 3.01.01-85 ҚР ҚНжЕ талаптарына сай құрылады, яғни
ол дайындық жұмыстарынан соң негізгі жұмысқа кірісу мүмкіндігінің болуы.
Аудан ... ... ... ... ... ... қабылдау және өткізу ;
- құрылыс ауданын жобалау ;
- қолданылатын өсімдік топырағының рекультивациясы ;
- су әкету бойынша жасанды ... ... ауыз су ... ;
- ... және ... жол құру ;
- су, ... жылу көздерін, су ... ... ... ;
- ... ... ... ... қоршау құру ;
- құрылыс материалдарымен ... ... ... ... ... құру ;
- ... ұйымдастыру ;
- құрылыс ауданында өртке қарсы су құбырларымен ... ... ... ... ... дайындық жұмыстарың негізгі жұмыс
талаптарына сәйкес құрылуы.
Сол себепті күнтізбелік жоспарды құрған кезде ... ... ... ... ... ... :
- ... жұмыс кезеңін дайындық жұмысын аяқтағаннан соң бастайды ;
- құрылысты құрылыс ауданына апаратын тұрақты ... ... ;
- ... жер асты ... салуға жер асты қазаншұқырлар,
траншеялар салғаннан соң рұқсат етіледі ;
- жобада барлық дайындық және ... ... ... ... ;
- ... ағымды әдіспен жүреді ;
- жұмыс орындаудағы ... ... ... ... қолдану ;
- жұмыс ағымының ұзақтығы 1.04.03-85 ҚР ҚНжЕ талаптарынан аспауы қажет
- ... ... ... ... уақытымен қауіпсіз техника
ережесін сақтаумен жүргізіледі ;
- қабылданған әдістер тқұрылыстың жоғарғы сапасын атқару қажет ;
- жұмыс бригадасымен машиналардың ... ... және ... ... ;
- ... ... ... машиналарымен байланысты жұмыс ауысымын
жоғарлату.
Күнтізбелік жобаны құру үшін берілген белгілер:
- сәулеттік құрылымдық бөліктің сызбасы;
- есептік конструкциялық ... ... ... ... ... ... ғимараттың құрылыс көлемі ;
- жұмыс өнімінің және механизмнің қабылданған әдістері ;
- машиналы уақыттың шығындарымен жұмыс көлемі ;
- ғимараттың ... ... және ... ;
- ... қалыпты ұзақтылығы .
Жұмысты жылдамдату үшін екі-үш ауысым болуы мумкін, ... ... ... ... ... ... ... берілген белгілер :
− Машиналы уақыттың шығынымен еңбек ақысын есептеу ;
− Жұмыс өнімділігіне қабылданған әдіс ;
− Күнтізбелік кестеге қосылатын ... ... ... ... ... ... формуламен анықтаймыз.
– машина ауысымының қажетті саны ;
– машиналар саны ;
– тәуліктегі ... ... ... жұмыстардың анықтамасы
– еңбек көлемі (адам.күн);
– ауысымдағы жұмысшылар саны .
Ұстын қалыптарының құралуы
Арқалық қалыптарының құралуы
Төбе жабын қалыптарының құралуы
Төбе жабын қалыптарының ұстағыш ... ... ... ... ... ... жабын қалыптарының шешуі
Төбе жабын қалыптарының ұстағыш ағаштарының шешуі
Ұстын арматуралардың орнатылуымен тоқылуы
Арқалықтың арматура қаңқасының қолмен құрылуы
Төбежабындысының арматура қаңқасының қолмен құрылуы
Самосвал кузовынан ... ... ... ... ... құю ... ... дегі жұмысы
Ұстындарға бетон құймасын құю
Арқалықтарға бетон құймасын құю
Төбе жабындысына бетон құймасын ... ... ... бір рет су ... ... ... ... дұрыс кестесін құру:
Кнер=618,4/17=36,337
– Объектідегі жұмысшылардың максималді саны ;
– Жұмысшылардың ... саны ... ... ... ... ... ... бойынша нұсқаулар
Темір бетонды жұмыстарды жүргізу ... СНжЕ ... ... қауіпсіздігі» бойынша қойылған талаптар орындау және
ережелерді сақтау қажет:
1. Бір ... ... ... ... ... қажетті
қалыптар ППР- ға сәйкес белгілі тәртіпте бекітіліп ... ... ... ... бетон берілген мықтылыққа жеткеннен кейін прораб
рұқсатымен ... ... ... және ... ... ... орында орындалады.
4. Арматуралық тор ол қойылатын жерге 80см төмен ... ... ... арматуралаушылар оларды жобаға жібереді.
5. Арматуралық элементтердің үстінен жіру тек ені ... ... ... Кран ... кезінде аймағында адамдар жүруге тиым салынады.
Жұмысшалр үстінен жүк тасуға тиым салынады.
7. ... ... ... және ... ... ... Сонымен
қатар жел 6 баллдан жоғары болса, монтаж жұмыстарын ... ... Кез ... кернеудегі электр өткізгіштер үстінде атқыш кранмен
жұмыс істеуге тиым салынады.
9. Жұмысшылардың котлаван ... ... тек ғана ... ... Ерег котлаван немесе трашей қисықтарында құлауға әкеліп соғатын
жарықтар пайда болса, ... ... ... ... ... қисықтығы азайту керек.
11. Дәнекерлеу трансформаторларын және жарықтандыру құралдарын тек
ғана кезекші электрикке қосаға рұқсат ... ... ... ... электр жүйелері үшін изоляцияланған сым
қолданған жөн және ... ... ... 3м, ал ... 5м етіп іліп қою ... Жер ... 2,5м биіктікте бола,
электрлік сымдар құбырға немесе қорапта бекітілуі керек.
13. Дәнекерлеу трансформаторлары және дәнекерленетін өнімдер СНжЕ III-
4-80 п 6.15 ... ... ... ... ... ... жүйеге тек ғана жабық ... ... ... ... Ашық ... ... ... кезінде электр дәнекерлеушілерді
шлем-бет пердемен немесе бетті және көзқді ... ... ... бар ... ... ... қажет. Электр
дәнекерлеу аймақтағы жұмысшылар- қорғау әйнегі бар ... ... ... ... ... ... ... басталғаны жөнінде ескертуі қажет.
16. Жауын және нөсер кезінде электр дәнекерлеу жұмыстарын ашық аспан
астында жүргізуге болмайды. ... ... мен ... ... ... ... 15 м ... керек.
Механикалық бұзылуыдан сақтау үшін сымдарды резеңке ... ... ... ... сымдарды қолдануға болмайды. Жұмыс алдында
дәнекерлеу сымдарының және электр ұстағыштардың дұрыстығын,
сонымен ... ... ... ... ... ... Электр
ұстағыш жақсы изоляцияланған болуы керек.
18. Дәнекерлеу трансформаторының тұйығындағы кернеу дуга ... 70В ... ... ... қоспалар қосылған бетонды қоспаны дайындау ... ... ... және ... ... ... ескерту
шараларын қолдану қажет.
20. Бетон беруді монтаждау, демонтаждау және жөндеу, сонымен қатар
тұрып қалған ... алу тек ғана ... ... ... төмендеген кезде рұқсат етіледі.
21. Электр вибратормен жұмысқа тек ғана мединицалық қорытындысы бар
жұмысшалар жіберіледі. Медициналық тексеру ... ... ... жүргізіліп отырады.
22. Бетондаушылар арнайы киіммеғн, сонымен қатар аяқ киім ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
23. Вибратор корпус жер ... ... ал ... вибраторлар резеңке түтікке бекітіледі.
24. Бетонды қоспан нығыздау кезінде ток өткізгіш шланг арқылы электр
вибраторды айналдыруға болмайды. Жұмыстың ... ... ... ... ... 30-35 мин жұмысы кезінде 5-7 минөт өшіріп
суыту қажет.
3.3.4. Еңбекті қорғау
Жұмысшыларды және ... ... ... ... ... 25 ... артық ғимарат қабатына жұмысшылар және
құрылыстық материалдарды көтеру үшін көтергіштер ... +45,750 м ... ... ... үйді ... ... жұмысшыларды көтеру, сонымен қатар ... ... ... ... ... аз ... ... ПГС-800 маркалы мачталы көтергіш қолданылады. Оның жүк ... кг тең, ... ... 80м биіктікке көтеруі және көтеру жылдамдығы ... ... ... ... ... ... ... терезе
жақтауларына бекітілген кронштейнмен бекітіледі.
Бөлмелерге ... ... ... ... және ... қауіпсіз шығарды қамтамасыз ету үшін кабина ішінде жылжымалы
алаң – ... ... ... ... ... ... үшін кабинаны көтергішті
қосатын, жылдамдығын реттейтін механизммен жабдықталған.
Желдің жылдамдығы 12 м/с және t= -25°С. ... ... ... тиым ... ... ... кезінде көтергіш алаңы жарықтандырылады.
3.3.5. Салынып жатқан ғимараттың қауіпті аймағын қоршау
12 қабатты ... ... ... ... монтажшылар,
бетондаушылар, өңдеушілер және шатыр жұмыстарын жасаушылар құлап кетпеуін
қамтамасыз ету үшін инвентарлы ... оның ... ... ... ... ... мен ... ашық жерлерін;
- қабат аралық жабындының периметрі бойынша;
- шатыр арқылығы;
- терезе жақтаулары және лоджалар;
- лифт шахтасы және оның есік ... ... ... ... ... қауіпсіздік мақсатында құрылыс алаңында материалдарды
және өнімдерді дұрыс ... ... ету ... Жеңіл ұшатын және
жанатын материалдардың жану ... жою, ... ... ... ... ... Сонымен қатар, өрт сөндіргіштердің дайын ... ... ... қажет. Гидранттар бір бірінен 300 метр сайын су құбырында
орналасады. Бірақ ғимаратқа 5 мтерден ... емес және ... 2,5 метр ... ... Өрт сөндіру құралдарының алғашқы нормасын анықтау.
Sn.қ = 49,6 х 18,0 = 892,8 м2 –«ҚМЖ жүргізу кезінде өрт ... 5 ... ... ... ... үшін әр бір ... еден үшін ОХП-5 ... бір өрт сөндіргіш, құмы және күрегі бар,
сыйымдылығы 0,5м3 ... ... 250л ... сумен бөшке және 2
шелек болуы ... ... – 6 ... бар ... – 3 дана.
суы бар бөшке – 2 дана.
өрт инвентар жиынтығы – 1 ... лом және ... үсті ... калкуляциясы
| ... ... ... ... |Минимальді көрсеткіш |
| ... ... ... ... ... | ... ... ... | | ... | | ... | | | | | ... |0.204 |631 |1 |-0.288 |1415 |1 |
|Y |0.195 |1377 |1 |-0.205 |1390 |1 |
|Z |0.006 |1455 |1 |-6.206 |35717 |1 ... ... ... ... ... Т, м. ... ... ... ... ...... |пі| | ... |ен | | | | | ... |ном| | | | | |
| | |ері| | | | | |
| ... ... ... (БАСТАПҚЫ БЕЛГІЛЕР ) ... | ... ... ... ... |ауырлық |ұзақтықтың |анықтауыш ... ... ... |ті, см |
| ... |рі | | |
| |(см) | | | |
| |A1 |A2 |KLy |KLz | |Eay |Eaz ... |7 |7 |1 |1 ... |0 |0 ... | | | | | | | ... ... ( ... ) ... ... түрі ... ... | | |
| | ... ... ... |
| | ... | |
| | | |ГБ1 |ГБ ... ... |1 |0.9 |1 ... ... ( ... ) ... ... ... жұмыс шарттарының |Армату|
| ... ... | |ың |
| | ... | ... |
| | ... ... ... ... |% ... |A240 |1 |1 |10 ... ... С Е П Т Е У Л Е Р Н Ә Т И Ж Е Л Е Р ... ... ... ... |Ашық |Тік ... ... | ... |ін| | |ның ... |
| |N | | | ... | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | ... емес |симметриялы |мм |см.кв|cм |см.|c|
| | | | | | |. | ... |
| Т О П Б Е Л Г І Л Е Р І 1 |
| ... ... 1 (2D – жалпақ стержень) |
| ... B30 ... ... A400 ... A240 |
| ... ... ... 40 мм |
| ... ... B=60.0 H=60.0 ( см ) |
| ... орталық нүктеге дейінгі арақашықтығы: A1 = 7.0 A2 |
|= 7.0 ( см ) ... ... ... ... ... ) ... ... |Ұзақтық | ... ... ... ... м ... ... | ... ... см |
| ... | ... | |
| ... | | | |
| |см | | | |
| |A1 |A2 |Ly |Lz | |Eay ... 2D |5 |5 |1 |1 ... |0 ... ... ... |
| ... ... түрі ... ... | | |
| | ... ... ... |
| | ... | |
| | | |ГБ1 |ГБ ... |Ауыр |1 |0.9 |1 ... ... ( ... ) |
| ... ... ... ... ... |Арматур|
| ... ... | ... | ... |
| | ... |
| ... ... ... |% ... | | | | ... |A240 |1 |1 |10 ... ... ... | ... арматураның ауданы (см.2 |Ашық ... ... ... № |ч.| | |ң ені ... |
| |№ | | | ... | | | | ... | | | | ... |
| | | |симметриясыз ... |мм ... ... | | | | | | | ... | | | | | | | |.| |
| | | | | | | | |2| |
| |
| ... Г Р У П П АСЫ 1 |
| ... МОДУЛІ 1 (2D - жалпақ стержень) |
| ... B30 ... ... A400 ... A240 |
| ... ... ... мм |
| ... B=50.0 H=50.0 ( см ) |
| ... ... қашықтық A1 = 5.0 A2 = 5.0 ( см ) ... |1 | | 1.47 | 1.47 | | |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | | | | |
| | |2 ×0.73 |2 ×0.73 | | | |2 ×0.73 | | | | | | | | | | | |
|2 ∅10 |2 ∅10 | | |0.22 |2 ∅10 | |0.22 | | | | | | | | |2 | | ... 1.47 | | |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | | | | | | | |2 ×0.73 ... | | | |2 ×0.73 | | | | | | | | | | | | |2 ∅10 |2 ∅10 | ... |2 ∅10 | |0.22 | | | | | | | | |3 | | 1.47 | 1.47 | | ... 1.47 | |0.21 | | | | | | | | | | |2 ×0.73 |2 ×0.73 | | | ... | | | | | | | | | | | | |2 ∅10 |2 ∅10 | | |0.22 |2 ∅10 ... | | | | | | | |25783 |1 | | 1.47 | 1.47 | | |0.21 | 1.47 ... | | | | | | | | | |K |< 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2 ×0.74 |2 ×0.74 | | | |2 ×0.74 | | | | | | | | | | | | |2 ∅10 ... | | |0.22 |2 ∅10 | |0.22 | | | | | | | | |2 | | 1.47 | 1.47 |
| |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | | | | | | |K |< 0.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | |2 ×0.74 |2 ×0.74 | | | |2 ×0.74 | | | | | | | | | | |
| |2 ∅10 |2 ∅10 | | |0.22 |2 ∅10 | |0.22 | | | | | | | | |3 |
| 1.47 | 1.47 | | |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | | | | | | |K |< 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |2 ×0.74 |2 ×0.74 | | | |2 ×0.74 | |
| | | | | | | | | | |2 ∅10 |2 ∅10 | | |0.22 |2 ∅10 | |0.22 | | | |
| | | |25784 |1 | | 1.47 | 1.47 | | |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | |
| | | | |K |< 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |2 ×0.74 |2 ... | | |2 ×0.74 | | | | | | | | | | | | |2 ∅10 |2 ∅10 | | ... ∅10 | |0.22 | | | | | | | | |2 | | 1.47 | 1.47 | | |0.21 | ... |0.21 | | | | | | | | | |K |< 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|2 ×0.74 |2 ×0.74 | | | |2 ×0.74 | | | | | | | | | | | | |2 ... ∅10 | | |0.22 |2 ∅10 | |0.22 | | | | | | | | |3 | | 1.47 | ... | |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | | | | | | |K |< 0.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | |2 ×0.74 |2 ×0.74 | | | |2 ×0.74 | | | | | | | | | |
| | |2 ∅10 |2 ∅10 | | |0.22 |2 ∅10 | |0.22 | | | | | | | |25785 |1
| | 1.47 | 1.47 | | |0.21 | 1.47 | |0.21 | | | | | | | | | |K |

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
Жұмысшылардың қорғаныс құралдары3 бет
Баланың жүйке жүйесінің даму ерекшеліктері5 бет
Мырыш(іі) және кадмий(іі) унитиолатты комплексінің термиялық ыдырау процесінің кинетикалық және термодинамикалық заңдылықтарын зерттеу53 бет
Стратегиялық мешеулік кезеңі5 бет
Өзендер5 бет
12 қабатты тұрғын үй құрылысы54 бет
4 қабатты 20 патерлі тұрғын үй19 бет
5 қабатты тұрғын үйдің іргетас құрылысына технологияық карта тұрғызу21 бет
«9-қабатты офистік ғймарат» тақырыбына арналған дипломдық жобаның есептеу-конструкциялық бөлімі9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь