Болон үдерісі аясында әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялануы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ЖАҺАНДАНУ ПРОЦЕСІНДЕГІ БОЛОН ҮДЕРІСІН ҚОЛДАНУ

1.1 Болон үдерісінің мәні мен мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Болон үдерісі аясында жоғарғы оқу орындарының жаңа рөлі ... ... ... ... ... ... 15
1.3 Болон үдерісінің әдістемелік қамтамасыздандырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ...27


2 БОЛОН ҮДЕРІСІ ЖӘНЕ ӘЛ. ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ

2.1 әл.Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетіндегі білім
беру жүйесінің қазіргі жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
2.2 Болон үдерісіне сәйкес әл.Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық Университетіндегі оқу жүйесін оңтайландыру мәселелері ... ... ... ... ... 45
2.3 Еуропалық оқу әдістерін әл.Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Университеті тәжірибесіне енгізу бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72
Білім беру деңгейі - экономикалық ғылыми техниканың ең негізгі көрсеткіштерінің бірі екендігі белгілі. Білім беру мемлекет пен қоғамның орнықты дамуының кепілі болып табылады. Білім беруде кідіріп қалу мемлекеттің бәсекелестік қабілеті мен ұлттық болашағына кері ықпалын тигізері сөзсіз. Сондықтанда білім беру және оны заманауи талаптарына сәйкес жүргізу қазіргі кезеңдегі көкейкесті мәселелердің бірінен саналады. Осыған орай Елбасы Н.Назарбаев тәуелсіз мемлекетке «қазіргі заманғы экономикалық және қоғамдық модернизацияның сұраныстарына сай келетін білім беру жүйесі қажет» екенін атап көрсеткен болатын.
Жаһанданудың етек алуына байланысты әлемдегі өзгеруден, жаңа технологиялардан, білім берудегі соңғы тәсілдерден тысқары болудың мүмкін еместігін уақыттың өзі дәйектеп отыр. Оның үстіне бұрынғысынша білім беру экономиканы тежейтін тетіктердің бірі екендігіне көз жеткізіп келеміз. Мемлекетіміздің басты стратегиялық бағыты мейлінше бәсекелестікке бейім 50 елдің қатарына қосылу екендігі баршаға мәлім. Дамыған елдердің қатарына қосылудың басты шарттарының әрі талаптарының бірі- бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау. Елбасы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында дамуымыздың тегершігі «парасатты экономика» негіздерін қалыптастыруды негіздей отырып, әуелі адами капиталымызды жасақтау қажеттілігін баса айтқан еді. «Бәсекеге қабілетті экономика бұл ең алдымен кадрлардың бәсекеге қабілеттігі» деген Президенттің тұжырымы осының дәлелі.
Терең білімді, жоғарғы білікті мамандар дайындауда бірқатар реформалар қажет екендігін республиканың қазіргі білім саласындағы деңгейі көрсетіп берді. Кеңестік кезеңнен қалған білім беру жүйесін түбегейлі өзгертпей ары қарай даму екі талай екендігіне көз жеткізілді. Себебі кеңестік білім беру саласы батыстық білім әлеміндегі үдірістерден оқшау еді. Тіпті тоталитарлық биліктің темір құрсауы сыпырылып тасталғаннан кейін де өзге де ТМД елдері тәрізді постиндустриалды мемлекеттердің білім беру жүйесіне Қазақстан да бірден мән бере қоймады. Тек тоқсаныншы жылдардың соңына қарай білім берудегі сең болып сірескен консервативті әдіс-тәсілдердің орнына оқытудың жаңа технологиялары келе бастады. Германия «2000 жылға дейін білім», АҚШ «ХХІ ғасырдағы американдықтар білімі», Франция «ХХІ ғасырдағы білім моделіне ізденіс» тәрізді реформаларға қол созған уақытта Қазақстан дүниежүзілік интеграциялардан тыс қалмау үшін білім саласына назар аударып, бірқатар реформалар жүргізді. Солардың арасында «еурапаға ашырған терезе» арқылы Болон декларациясына қол қойды. Сол кезде осы шараны жақтаушылардан даттаушылар басым болған еді. Олар оқытудың кредитті жүйесіне енуді еуропалық түрдегі білімге бой ұру, ұлттық нышандардан жұрдай болу, дәстүрлі тәсілдерден бас тарту, жаһанданудың жағымсыз тұстарына жол ашу деп түсінді, осындай пікірді насихаттауға тырысты.
1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2009 жылы 6-наурыздағы Дағдарыстан-жаңару мен дамуға халыққа жазылуы, //Егемен Қазақстан, 2009.- №2.- 3-4б.
2. Құжамқұлов Т. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің ХХІХ-ғылыми әдістемелік конференциясының материалдары ақпан, 2008-215б
3. Галкина Е.П., Болонские Тайны., АПН, 2005.43-45с
4.Цвых В.И. Краткая справка о Болонском процессе http:// www.ukraina.ru
5. Болонская декларация, Болонья http:// www.ukraina.ru
19.06.1999.18б.
6. Потошник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления Москва: 2006.-69-72б.
7. Колесов В.П. Ступенчатость высшего образования и Болонский процесс, Экономика образования 2004.-№2-47б
8. Колесов В.П. Рынок образовательных услуг и ценности образования (между ВТО и Болонском процессом) Высшее образования в России-2006-№2
9. Полозков С.М. Исследование различий влияния и знания и информации их развития общества. // Экономист,- 2005 №2 - 5б
10. Казахстан сегодня. Агенство статистика РК -2008 г.
11. Мамырова Н.К. Человеческое развитие в Казахстане. Учебник Алматы: 2003.-225б
12. Ермухамедов К.Н. Білім кеңістігіне бастар жол//Ақиқат. 2006.- №4- 11б
13. Сарбасова А.С. Білім беру саласының негізгі мәселелері. Алматы: Қазақ университеті. 2007.- 19б
14. Цвых В.И. Университеттің жаңа рөлі // Айқын.- 2006.- №4-17б
15. Назарбаев Н.Ә. Жаһандық білім беру // Жаңа ғасыр.- 2007.- №8 – 4б
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Экономикалық теория кафедрасы
Диплом жұмысы
Болон үдерісі аясында әл- Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің әлемдік ... беру ... ... 4 курс студенті ... ... ... ... ... ...
Нормо контролер ... А.Ч. ... ... ... ... ... М.C.
э.ғ.д.,профессор
Алматы, 2009
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ......................................................................................................................3
1 ЖАҺАНДАНУ ПРОЦЕСІНДЕГІ БОЛОН ҮДЕРІСІН ҚОЛДАНУ
1.1 Болон үдерісінің мәні мен мақсаттары................................................................6
1.2 Болон үдерісі аясында жоғарғы оқу ... жаңа ... ... үдерісінің әдістемелік қамтамасыздандырылуы...................................27
2 БОЛОН ҮДЕРІСІ ЖӘНЕ ӘЛ- ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ... ... ... ... ... ... Университетіндегі білім
беру жүйесінің қазіргі жағдайын талдау................................................................ 38
2.2 Болон үдерісіне сәйкес әл-Фараби атындағы ... ... ... оқу ... ... ... ....................45
2.3 Еуропалық оқу әдістерін әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ...................................................72
КІРІСПЕ
Білім беру деңгейі - экономикалық ... ... ең ... ... бірі екендігі белгілі. Білім беру мемлекет пен қоғамның орнықты дамуының кепілі болып табылады. Білім беруде кідіріп қалу ... ... ... мен ұлттық болашағына кері ықпалын тигізері сөзсіз. Сондықтанда білім беру және оны заманауи талаптарына сәйкес жүргізу қазіргі кезеңдегі ... ... ... саналады. Осыған орай Елбасы Н.Назарбаев тәуелсіз мемлекетке «қазіргі заманғы экономикалық және қоғамдық модернизацияның ... сай ... ... беру ... ... екенін атап көрсеткен болатын.
Жаһанданудың етек алуына байланысты әлемдегі өзгеруден, жаңа технологиялардан, білім берудегі соңғы тәсілдерден тысқары ... ... ... уақыттың өзі дәйектеп отыр. Оның үстіне бұрынғысынша ... беру ... ... тетіктердің бірі екендігіне көз жеткізіп келеміз. Мемлекетіміздің басты стратегиялық бағыты ... ... ... 50 ... ... қосылу екендігі баршаға мәлім. Дамыған елдердің қатарына қосылудың басты шарттарының әрі талаптарының бірі- бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау. Елбасы «Жаңа ... жаңа ... атты ... ... ... ... экономика» негіздерін қалыптастыруды негіздей отырып, әуелі адами капиталымызды жасақтау қажеттілігін баса айтқан еді. ... ... ... бұл ең ... ... ... қабілеттігі» деген Президенттің тұжырымы осының дәлелі.
Терең білімді, жоғарғы білікті мамандар дайындауда бірқатар реформалар қажет ... ... ... білім саласындағы деңгейі көрсетіп берді. Кеңестік кезеңнен қалған білім беру жүйесін ... ... ары ... даму екі ... ... көз ... ... кеңестік білім беру саласы батыстық білім әлеміндегі үдірістерден оқшау еді. ... ... ... ... ... сыпырылып тасталғаннан кейін де өзге де ТМД елдері тәрізді постиндустриалды мемлекеттердің білім беру жүйесіне Қазақстан да бірден мән бере ... Тек ... ... ... ... ... берудегі сең болып сірескен консервативті әдіс-тәсілдердің орнына оқытудың жаңа технологиялары келе бастады. Германия «2000 жылға ... ... АҚШ «ХХІ ... американдықтар білімі», Франция «ХХІ ғасырдағы білім моделіне ізденіс» тәрізді реформаларға қол созған уақытта Қазақстан дүниежүзілік интеграциялардан тыс қалмау үшін ... ... ... ... ... реформалар жүргізді. Солардың арасында «еурапаға ашырған терезе» арқылы Болон декларациясына қол ... Сол ... осы ... ... ... басым болған еді. Олар оқытудың кредитті жүйесіне енуді еуропалық түрдегі білімге бой ұру, ... ... ... ... дәстүрлі тәсілдерден бас тарту, жаһанданудың жағымсыз тұстарына жол ашу деп түсінді, осындай пікірді насихаттауға тырысты.
Бұл тарихи шындық.Алайда ... ... ... ... тең, ... ... ... айналу» үшін Болон процесіне енудің қажеттілігі айқын көрінді. Оның үстіне Елбасының Қазақстан халқына жолдауында 2008 жылы үкіметке ... жол» ... ... ... ... ... ... қатар Қазақсран 2010 жылы беделді еуропалық ұйым ОБСЕ-ге төрағалық етеді. Мұның өзі ... ... ... ... жасау дегенді білдіреді, яғни онымен тауарайналымын жақсартады, және ... ... ... ... Ал мұндай байланыстар жоғары білімді, білікті мамандар арқылы жүзеге асырылатыны белгілі. Қазақстан азаматтарының білімдері сапалы, ... әрі ... ... ... ... онда ... қарым-қатынастарды жасауға Еуропа елдерінің алдында беделді мемлекет ретінде өзін көрсету қиынға түспейтіндігіне көз жеткізілді.
Болон процесінің өзі Еуропа ... аса ... ... келді, себебі соңғы жылдары Еуропа біртұтас экономикалық ... ... бет ... айтарлықтай нәтижелерге жетіп келеді. Білім жүйелерінің ала-құлалығы, шашыраңқылығы экономикадағы біртұтастықты толыққанды ... ... ... ... да осы салада да интеграцияға қол жеткізу процестің басты ... ... ... ... процесінің мақсаты-еуропалық жоғары мектептің бәсекелестігін өсіру және азаматтардың жинақтылығын жоғарлату, оқу бітірушілердің жұмысқа тұру қабілеттігін арттыру бағытында 2010 жылға ... ... ... ... ... ... жоғары білімнің бірыңғай еуропалық жүйесі құрыла бастады. Соның ішінде еуропалық білімнің ... және ... ... ... білімнің көпдеңгейлігін енгізуге, академиялық кредиттер жүйесін енгізуге, білім сапасын бақылауға студенттер мен оқытушылардың жинақтылығын кеңейтуге, студенттерді ортақтастырып ... ... қол ... ... ... ... ... ғылыми зерттеудің деңгейін өсіру шараларына ерекше көңіл бөледі. Сонымен қатар қоғамдық жетістікте жоғары білімнің орнын куәландырады, сапаға жіті мән береді.
Болон ... ... ... ... және өзінің қатысушыларынан ештеңе қажет етпейді. Ол білім беру жүйесіндегі ашықтықты, ... ... бір ... екінші жүйеге көшуді оңайлатып, білім алушыға мол мүмкіндіктер береді.
Болон процесіне ену Қазақстан үшін ... ... ... ... ... беру ... біақатар алғышарттар жасалды. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына сәйкес және білімді дамытудың 2005-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы ... ... ... үш ... ... қарастырылған. Жоғары білім беруді бакалавриат, магистратура және PhD докторантура арқылы жүзеге асыру жоспарланған. Қазіргі кезде ... ... ... беру ... ... сипаттағы жоғары оқу орындарында жүргізілуде. Жоғарғы оқу орындарындағы кредиттік ... ... ... ... түрінде енгізілсе, 2008-2009 оқу жылынан бастап академиялық кредит ... ... ... мен институттар көшірілді.
ҚР Еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету министірлігі Республиканың Білім және ғылым министірлігмен бірге бакалавр ... ... ... ... ... ... номенклатуралық тізбе белгілеу жұмыстарын жүргізді.
Білім берудегі үш сатылы жүйені ... ... ... ... ... де тәжірибенің аздығына қарамастан ендірді. «Көш жүре түзеледі» демекші алғашында көптеген қиындықтар мен түсінбеушіліктерді бастан кешірген оқу орны ... ... ... ... ... ісінде жүктің ауыр жағы өзіне түсетіндігін түсініп, үш сатылы білім берудің оңтайлы әрі тиімді тұстарын меңгеруді қолға ... ... ... ... ... қай жан ... деп ұлы Абай айтқандай заманауи талаптары университетте кредитті ... ... ... шаш етектен келер түйіткілерді шешуге итермеледі. Шындығын айту керек, осындай күрделі мәселені ... ... құр ... ... ... ... уақыттардағы нәтижелері қомақты. ҚазҰУ-дың Қазақстан және Орта Азия елдері ... ... ... оқу орнына айналу- осының айғағы. Ендігі кезекте білімнің қара шаңырағы білім беруде халықаралық деңгейге көтерілуді ... ... ... ... ... жаңа ... мен ... қазіргі заманға сәйкес технологиялары кеңінен пайдаланылуда.Басқаларды айтпағанның ... ... ... ... ... ... ... оқытуда соны технологияларды, тың тәсілдерді қолдануға мән берілуде. ... ... ... әрі ... технология жағдайында дәстүрлі сипатта дәрістер оқып, семинар сабақтарын жүргізудің ... ... ... ... ... кері ... тигізетіні байқалды.
Болон процесінің қағидаларының бірі білімнің сапасын арттыру болып табылады. Осы бағытта университетті білім мен ғылымды ұштастыру шараларына ерекше ... ... ... ... ... ... ... ісінде жүктің ауыр жағы өзіне түсетінін байқаған ҚазҰУ ғылыми зерттеулерді ... ... ... ... ... кәсіби біліктілігі мен ғылымды дамыту үшін жалпы ... беру ... ... ... ... басы жоғары оқу орындарында түйіседі. Сондықтан да жаңа технологияларды меңгеру тек сапалы білім берумен шектелмеуі тиіс. Университеттер, ... ... ... оқу ... ... деңгейдегі ғылыми зерттеу орталықтарына айналуын еліміздегі экономикалық, әлеуметтік-саяси жағдай талап етіп отыр. Бұл жайында ... өз ... мен ... ... талай рет айтып өткен болатын. Университеттерде ғылыми зерттеу орталықтары мен зертханалары көп ... ... ... ... ... ... білім беруге, бәсекелестікке қабілетті маман дайындаудың деңгейіне де ықпал етері сөзсіз. Осы тұрғыдан келгенде ҚазҰУ-да ғылыми орталықтардың қатарын көбейту қолға ... ... ... ... 2011 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарынан көрініс тапқан.
Қорыта келе, Болон процесіне ену бүкілеуропалық білім кеңістігіне кіру ... ... баса ... ... ... кіруден гөрі ұлттық білім беру үлгісін жасау қажет ... ... де ... ... ... ... білім беру үлгісін қалыптастырудың қажеттілігіне уақыт өткен сайын көз жеткізіп келеміз, дегенмен жаһандану үрдістері етек алған тұста әрі білім ... ... ... ... мақсат еткен кезде Болон процесінде қарым-қатынас жасап, жұмыс істеу мәселесі көкейкесті бола туседі. Білім саласын ... ... ... ... оқытудың иновациялық тәсілдерін ұстанудың маңызы арта түседі. Соны әдіс-тәсілдер білім сапасын арттыру бағытындағы тиімді жолдардың бірінен ... ... да ... ... ... ... ... басу үшін озық тәжірибелерді дер кезінде енгізу қажет. Университеттердің Ұлы Болон ... ... ... ... және ... ... нәтижесінде пайда болған, дербес ұйымдық құрылымы бар қоғамдарда қызмет атқарады және адамзат мәдениетін зерттеу мен ... сыни ... ... ... ... ... қалыптасады. Қазіргі әлемдік талаптарға сай болуы үшін өзінің зерттеу және білім беру қызметінде ол саяси және ... ... ... және ... ... ... болуы тиіс деп көрсетілген.
Олай болса біз өзіміздің бітіру жұмысымызда Болон ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесіне интегрциялану мәселелерін қарастырдық.
Бітіру жұмысы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімін Болон үдерісінің мәні мен ... осы ... ... ... оқу ... жаңа рөліне, Болон үдерісінің әдістемесін қамтамасыз етілуіне арналады.
Екінші бөлімде ҚазҰУ-дің білім беру жүйесінің қазіргі ... ... ... үдерісіне сәйкес ҚазҰУ-дегі оқу жүйесін оңтайландыру, батыстық оқу ... ... ... ... ... ... ... мақсаты-Болон үдерісі аясында әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің әлемдік білім беру ... ... ... жіктеп,сараптап,қажетті ұсыныстар әзірлеу.
Бітіру жұмысының міндеттері:
- Болон үдерісінің мәні мен мақсатын анықтау;
- ... ... ... ... жаңа ... ... ... үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету мәселелерін айқындау;
- Болон үдерісі аясында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің оқу жүйесін талдау;
- ... ... ... әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің оқу-әдістемелік жұмыстарының негізгі бағыттарын талдап жасауға ұсыныстар ... ... ... ... ... ҚОЛДАНУ
Болон үдерісінің мәні мен мақсаттары
Болон үдерісі Еуропалық елдердің білім министірлерінің 19 маусым 1999 жылы Болонда (Италия) қолы қойылған ... ... ... халықаралық ынтымақтастық бойынша декларация. Бұл декларацияда Еурапа елдерінің жоғарғы білім беру ... ... ... ... мен ... әкелетін негігі мақсаттар түзілді. Университеттердің Хартиясының штаб-пәтері ретінде ... ... ... да ... емес. Бұл- Еуропада 9 ғасырдан астам уақыт бұрын құрылған ежелгі университет, ол Италияда ғана ... алыс ... де ... ие. ... ... ... ... салмақты атағына бай тарихи мұраларына ғана емес, сондай-ақ дана да, көреген философиясына байланысты қол
жеткізе ... ... ... ... оның ... жоғары білім стандарттарын жасауға бағытталған халықаралық процеске атау берген символдары еске түседі. 1988 жылы ... 900 ... ... ... мұнда Еуропа жоғары оқу орындарының 388 ректоры бас қосып, алғаш рет университеттердің Ұлы ... қол ... Нақ осы ... ... ... негіз болды. Келесі, 1989 жылы әлемнің 29 елінің ... ... ... жоғары білімнің бірыңғай аймағын құру туралы Болон Декларациясына қол қойды. Алғашында Болон Декларациясы ресми турде ... ... Ұлы ... ретінде танылғанмен, ол (Декларация) тез арада АҚШ, Латын Америкасы , Австралия мен Азияның көптеген беделді университеттерінен қолдау ... ... бері ... ... ... мен принциптері Еуропа шегінен асып, ғаламдық білім ... ... ... ... келесі қадамы –жылы қол қойылған «Еуропа аймағындағы жоғары білімге жататын біліктілікті(квалификция) мойындау туралы» Лиссабон конвенциясы болды. Конвеция ... ... ... философиялық, діни және экономикалық алуантүрлілікті көрсететін Еуропадағы білім беру жүйесін бүкіл Еуропаның байлығы ретінде таныды. Сөйтіп, шетелдік ... мен ... ... ... ... ... ... ,шеңберін кеңейтті.
Осы Конвенциясының арқасында білім беру саласындағы интеграция үдерісі жалпы еуропалық білім беру кеңістігінің қалыптасуына көшті. Еуропа кеңесі және ЮНЕСКО-ның ... ... ... ... ... ретінде 1994 жылы ұлттық ақпарыттың орталық жүйесі-ENIC ... Network of National ... Centers on Academic Mobility and ... ... 25 мамырында Сорбоннада Франция, Германия, Италия және Ұлыбритания білім ... ... ... ... беру ... ... туралы Сорбон Декларациясын қабылдады. Декларацияда университеттерге континентті ... ... рөлі ... ... жоғары білім беру кеңістігінің бірлігін жүзеге асыру жолдары көрсетілген. Декларацияда үйлесімділіктің мысалы ретінде бірлескен дипломдар келтірілген. ... ... ... қатысушы мемлекеттерді және басқа да еуропалық елдері осы кеңістікке қосылуға шақырды.
Мұндай бірігу 1999 жылы 19 маусымда Болонья қаласында орын ... Онда ... 29 елі ... ... қол қойды. Бұл құжат Болон процесінің басталуы болды. Онда «Білім Еуропасы» (Европа знаний) ... ... ... әрі ажырамас факторы деп аталды.
Прага қаласында 2001 жылы 32 елдің білім министрлері қабылдаған Бірлескен бас қосуда 2010 ... ... ... ... ... ... кеңістігін құру жөніндегі міндеттемелер расталды. Осы бас қосуда жоғары білім берудің екі сатылы жүйесін енгізудің жағымды жақтыры да айтылған болатын. Оның ... ... ... ... ... ... ... «master») деп аталады.
жылы Берлинде Болон процесіне қатысушылардың саны 40-қа жетті, оның ішінде Қазақстан Республикасы мен ... ... да бар. 2003 ... 18 ... ... ... ... Қазақ ұлттық университеті ресми түрде Болон процесіне қатысушы елдердің қатарына енді. Бұл құжатқа сол кездегі ... ... қол ... болатын.
Процестің 2010 жылға дейін жетуі қажет мақсаттары төмендегідей:
ж жұмысқа орналасу мүмкіндіктерінің пайда болуына байланысты азаматтардың жинақтылығын(мобильность) ... ... ... ... жоғары білім берудің еуропалық аймағын құру;
ж Еуропаның зияткерлік, мәдени, әлеуметтік және ғылыми-техникалық әлеуетін қалыптастыру әрі нығайту;
ж Еуропалық жоғары мектептің әлемдегі ... ... ... ... ... дамытуда университеттердің басты рөлін арттыру, өйткені, университеттерді еуропалық сананы алып ... ... ... Болон Декларациясына өз еріктерімен қосылуда. Олар Декларацияға қол қойып, белгілі бір міндеттемелерді қабылдайды. Олардың бірқатарының ... ... ... ... Болон процесіне қатысушы- елдердің жоғары оқу орындарының барлық түлектеріне бакалавр мен магистр дипломдарына бірыңғай үлгідегі еуропалық қосымшаны ... ... ... ... ... Болон процесінің негізгі талаптарына сәйкес білім берудің ұлттық жүйесін реформалау.
Болон ... ... ... ... ... ... берудің 3 сатылы жүйесі;
- ЕCTS-тің академиялық кредиті;
- ЖОО студенттерінің, оқытушыларының және әкімшілік персоналының
академиялық жинақылығы (мобильность);
Сонымен, Болон процесінің негізгі ... ... ... Ұлы ... ... 1988 ... Лиссабон конвенциясы (1997 жыл);
- Болон декларациясы (1999 жыл).
Осы және ... ... ... ... ... ... кеңістігін құру туралы мәтіндердің ағылшын және орыс тілдеріндегі электронды нұсқасын интернет ... ... ... ... мақсаты - 2010 жылға дейін Еуропа елдеріндегі жоғары білімнің ұлттық ... бері ... ... ... болып табылады.
Болон процесіне қатысу қажеттілігінің негізгі екі себебі бар. Олар:
1) соңғы он жылдықта жаппай ... ... алу- өте ... табыс көзіне айналып отыр. Бірақ еуропалық жоғары оқу орындары АҚШ-тан қалып қойды, сөйтіп біраз шығынға ұшырады;
) ... ... ... ... нық қадаммен бірыңғай мемлекет болу жолымен келе жатыр. Ортақ әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылымдар бірыңғай еңбек рыногының дұрыс ... ... үшін ... ... беру ... ... қалайды.
Бакалавр- кең профильді маман. Білім берудің бұл алғашқы сатысы- Болон процесінің басты эксперименттерінің бірі болды. Бұл ... ... жаңа ... беріп, жаппай жоғары білім алуды арзандатуға бағытталған. Болон процесінің құжаттарында ... ... ... ... ... бар ... ... жұмысқа алуға міндетті деп көрсетілген. Бірақ қазіргі уақытта бакалавр дәрежесі бар мамандарға жай ғана жоғары білім алудың бірінші ... ... ... ... ... ... алып ... кейінгі дәреже магистр деп аталады. Лиссабон конвенциясы мен Болон ... ... бұл ... ... алу үшін ... біліктілігіне ие болуы керек деп жазылған. Бірақ магистрант дәрежесіне ие болу ... ... ... анықталады.
Негізінен Болон процесі қатысушы- елдердің жоғары оқу орындарын тиісті салалар бойынша белгілі бір деңгейді қамтамасыз етуге міндеттейді. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... өзара мойындау міндетті емес. Лиссабон конвециясының ІІІ тарауына сәйкес кейбір ... ... ... ... ... ... ... жүктеледі.
Процестің жетістігі- біліктілік иегері өз білімін тегін бағалауды талап ете ... ... одан ... Бағалау рәсімін қолайлы ету үшін «кредит жүйесі» (кредит-өтілген сынақтың бірліктері) және ... ... ... формасы енгізіледі. Сонымен қатар Болон процесі студенттердің білім алуға жұмылуын да қамтамасыз етуін қарастырады, яғни курстың бір ... ... бір ... оқу орнында тыңдап, басқа жоғары оқу орнында сынақтан ешқандай шығынсыз өте алады. Сондай-ақ ... ... ... ... оқу ... ... ... асырылған бірлескен білім беру бағдарламаларын дамытуда ұсынылады. Мысалы, бірқатар курстарды ғылыми дәстүрлерінің немесе ... ... ... болуына байланысты басқа ЖОО жоғары сапада оқып-үйренуге ... ... ... сапасын тексерудің белгілі бір жүйесін ұсынады. Ол осы жоғары оқу ... ... ... ... ... дегенді көрсетеді.
Қазіргі уақытта Болон процесіне 45 ел қатысады. Оның ішінде ТМД мемлекеттері бар. Олар- Қазақстан, Ресей, ... ... ... ... және ... Бұл жүйе ... ... шын мәнінде қажет, онсыз ЕО әлемдік экономика мен саясатта ... ... АҚШ пен ... ... төтеп бере алмайтын ұйым болып қалады. ТМД мемлекеттеріне де аталған процес қажет. Кеңес одағы ... ... ... беру, соның ішінде жоғары білім беру жүйесі өте жоғары дамыған болатын. ... ... ... ол ... ... мен техникумдар бар еді. Осындай арнайы оқу орындарын аяқтағандар белгілі бір мамандық иесі болып шығатын. Кеңес Одағының білім беру жүйесі ең ... жүйе ... ... Оны ... әлем ... еді. ... көптеген елдер КСРО-ны әлемдегі ең ғылыми өркениет деп атайды. Бірақ КСРО ыдырағаннан кейін әрбір тәуелсіз мемлекет өз ... ... Бұл ... ... ... жүйесіне, жалпы білім саласына әсерін тигізді.
Тәуелсіз Қазақстан үшін Болон процесіне ... ... деп ... ... уақытта Қазақстан жоғары білімін иновациялық дамуы Болон процесінің жалпы бағыттарына сай жүргізілуде.
Еліміздің жоғары білім беру ... ... ... қосылуына орай Жоғары оқу орындарында бірқатар өзгерістер бой көрсетуде. Бұған, ең алдымен, құрылымдық, мазмұндық өзгерістер жатады. Осындай жаңашыл өзгерістер ... ... ... ... университетінде де алғашқылардың бірі болып қолға алынды. Қазіргі кезде Болон процесінің стандарттары зерттеліп, олар білім беру жүйесіне қарқынды енгізілуде. Оқу ... ... іске ... ... ... жаңа құбылыстардың тиімді тиімсіз, артық-кем тұстарын саралаудан алдын Болон процесінің мән-мазмұнын жете ... ... ... деп ... Сонымен, Болон процесі дегеніміз, Еуропа елдерінің ортақ білім жүйесін құруды мақсат етіп, Италияның ... ... ... 29 мемлекетінің білім министрлері қол қойлған қаланың ... орай бұл ... ... ... процесі атауына ие болған.
Жалпы Еуропа елдерінің білім беру ... ... мен ... ісі 1970 ... ... алады. Сол кездің өзінде Еуропа Одағы Министрлер кеңесі Білім саласы боынша бірінші ынтымақтастық бағдарламасы туралы қарар қабылдаған еді. ... ... ... тағы бір ... ретінде Университеттердің ұлы Хартиясы (Болонья, 1988) және Сорбон декларациясын (Париж, 1998) атауға болады. Ал 1999 жылы ортақ мақсатқа жетуді көздеп, ... ... ... 29 ... қол қойды. Болон процесі қазіргі кезде 40-тан астам мемлекетті біріктіріп отыр.
Процесс 2010 жылы мынадай негізгі мақсаттарға қол жеткізуді көздеуде:
1) ... ... ... ... ... ... ... Бұл азаматтардың осы елдер арасында ешбір кедергісіз жұмысқа орналасуына мүмкіндік ... ... ... мәдени, әлеуметтік және ғылыми-техникалық әлуетін қалыптастыру және нығайту; әлемде еуропалық жоғары мектептің беделін арттыру;
3) Еуропалық жоғарғы оқу ... ... ... және ... ... ... басқа білім беру жүйелерімен салыстырғанда бәсекеге қабілеттілігін күшейту; Ұлттық жоғары білім беру жүйесінің сәйкестігіне, жоғары білімнің сапасына қол ... ... ... ... ... ... ... қатыса алады. Декларацияға қол қою арқылы олар өздері орындауы тиіс міндеттемелер алады. Бұл міндеттемелердің бірқатары мынадай мерзімдермен ... 2005 ... ... ... ... ... ... жоғары оқу орнын бітіруші барлық түлектеріне бакалавр және магистр дипломдарына бірдей үлгідегі тегін еуропалық қосымша беру;
6) 2010 ... ... ... ... ... ... ... ұлттық білім беру жүйесін реформалау.
Енді Болон процесінің негізгі өлшемдеріне келейік. Олар мыналарды қамтиды:
1) Жоғары білімнің үш деңгейлі жүйесі;
2) ECTS ... ... ... ... мен ... ... икемділігі (ортақ білім кеңістігі бойынша еркін жүріп-тұруы);
4) Диплоға еуропалық қосымша беру;
5) Жоғары білім сапасын қадағалау;
6) біртұтас еуропалық зерттеу кеңістігін ... ... ... ... ... ... еуропалық бағалау;
студенттердің белсенді түрде қатысуы;
тұрмысы нашар студенттерге әлеуметтік қолдау көрсету;
өмір бойы білім беру.
Болон процесінің факультативтік өлшемдеріне төмендегілер жатады:
Білім мазмұнын дайындық ... ... ... өз ... ... ... алынған курстар арқылы оқыту;
модульдік жүйе;
қашықтан оқыту, электрондық курстар;
студенттер мен оқытушылардың академиялық рейтингтері.
Міне, Болон процесінің ... ... ... ... бірге бұл процесс жоғары оқу орындарының автономдылығын қуаттайды.
Сонымен Болон ... ... ... ... ... ... құру ... Еуропа елдерінің ұлттық білім беру жүйесіне өз серіктес жоғары орындарында қолданылып жүрген ең ... ... озық ... жаңалықтарды студенттер мен білікті мамандарды тартып алу. Бұл студенттердің, оқытушылардың, басқарушы қызметкерлердің осы кеңістік аясында еркін жүріп-тұруына мүмкіндік беру ... іске ... ... нәтижесінде біртұтас Еуропа Әлемдік «білім нарығында» тартымдылыққа, басымдыққа ие болады.
Өз құрамына енген елдердің жоғары білім жүйесін ... ... ету үшін олар ... «ашық» болуы тиіс. Бұл мақсатқа бір типті білім беру жүйелерін (бакалавриат, ... ... ... жол ... ... ... кредиттері жүйесін енгізу, алынатын біліктіліктің белгіленген бірдей нысандарын енгізу, академиялық біліктілікті ортақ ... тану ... ... ... қол ... ... ... сауал туындайды. Еуропа елдерінің Болон процесі негізінде білім реформалдарын жүргізіу ... ... туып ... Бұл ... Болон процесінің жоғарыда келтірілген негізгі өлшемдерінен біршама жауап алуға болады деп ойлаймыз. Бұған ... ... ... ... ... Еуропа құрлығындағы елдер өздерін біртұтас сезініп, Бірігуге мықтап ден қойды. Ал жоғары білім беру ... ... ... ... ... ... Сондықтан да білім жүйелерінің әрқилылығы мен әртектілігі ... ... ... ... ... еңбек күшінің, тауарлар мен капиталдың еркін қозғалуына мүдделі. Бұл үшін жоғары оқу орындары беретін ... осы ... ... қол ... ... Мұнсыз біліктілігі жоғары мамандардың еркін жүріп-тұруы қиын болады.
Сонымен бірге жоғары білім беру саласы бизнес әлемінде табыстылығы ... ... ... бірі ... ... ... ... бұл салада АҚШ басым позицияға ие. Осы саладағы бәсекелестікте Еуропа өз білім ... ... және өзге ... ... үздік қасиеттерін пайдалана отырып, мол табысқа жетуді көздейді.
Қазақстанда Болон процесіне қосылу мәселесі 2003 ... ... ... Республикасы Білім және ғылым министірі Ж.Кулекеевтің 2003 жылғы 8 қазандағы № 661 ... ... ... ... ... ... жұмыс тобы құрылды. Бұл жұмыс тобына Қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... енуін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, Еуропа кеңесінің, ЮНЕСКО-ның жұмыс топтарымен, өзгеде құрылымдарымен және басқа ұйымдармен байланыстарды ... ету ... ... тобының Құрамына Білім және ғылым министрлігінің жауапты қызметкерлері, Қазақстанның іргелі жоғары оқу орындарының ректорлары кірді.
Жұмыс тобының атқарған іс-шараларының ... ... ... ... кіру ... декларациясына қол қойды. Бұл Қазақстанның бұдан былайғы жерде әлемдегі ... беру ... ... Болон процесіне қатысушылардың қабылдайтын шешімдеріне өз ықпалын жасауға мүмкіндік алатынын білдірді.
Қазақстанның бұл процеске қатысуы қандай қажеттіліктен туды деген ... ... ... ... ... орынды. Біріншіден, Қазақстанның білім жүйесі Ресейлік білім жүйесінің бір бөлшегі ретінде қалыптасқан. Ал Ресейдегі Петр бірінші негізін қалаған ... ... ... ... білім жүйесінен тамырланатыны белгілі. Ресей болса 2003 жылы Болон процесіне қосылды. Сондықтан да Қазақстанның бұл процестен тыс қалуы белгілі ... ... ... ... ... Еуропалық Одақпен қарым-қатынасы жақсы. Сыртқы экономикалық байланыстары да дұрыс жолға қойылған. Бұл байланыстардың негізінен жоғары білімді адамдар ... ... ... ... да ... ... ... жақсы білетін мамандардың қарым-қатынас жасауы жеңіл болады.
Үшіншіден, жаһандану кезеңінде оқшаулану қиын әрі бұл ... те ... Оның ... ... қоймайды. Осы себепті керісінше, аталған процеске қатысып, оның қабылданатын ортақ шешімдеріне белгілі бір дәрежеде ықпал ету тетіктерін ойластырған ... ... ... ... ... ... ... беру жүйесінде көптеген артықшылықтарға ие екендігі талас тудырмайтыны ақиқат. Мұндай озық тәжірибеден үйренудің қажеттігі мен тиімділігі қарсылық туғызбайды деп ойлаймыз.
Сонымен ... ... ... ... ... зерттеулер жүргізу,оқыту бойынша озық дағдыларын, ғылыми және педогогикалық мектептерін, қалыптасқан дәстүрлерін Болон принциптерімен үйлестіре ... ... ... атап айтқан жөн.
Қазіргі кезде Болон процесінің барлық аспектілілері әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде мүмкіндігінше іс ... ... ... ... ... ... бірге жастардың, қоғамның алға қойған мақсат-мұраты өзгергенін есепке алсақ, бұл процестің бізге тиімді жерлері көп деп есептеуімізге болады. Жастарды біз ... ... ... ... ... ... ... пайдалануды үйретеміз. Ғылым мен білім сапасын арттыру үшін жастарды жан-жақты ... ... ... Бос уақыттарын басқа тілдерді үйренуге жұмсау керек. Бұл процестің жастарды, оқытушыларды басқа ... ... ... ... ... ... өте дұрыс ойластырылған деп есептеймін. Сонда ғана әлем әдебиеттерінде болып жатқан ... ... баға ... өз ... ... әдеби үдеріске салмақты сараптама жасай аламыз. Біз болашақ әдебиеттанушыларды ғаламдық әдебиеттегі теориямен қаруландырып, ең алдымен, ... ... ... ... жөн. ... таңда университетте Болон процесі аспектілерінің сыртқы қалпы іске асырылып жатыр, бір қалыпқа түскен соң барлық аспектілер іс ... ... ... ... Данышпан Абай айтқандай, Болон процесіне қосылудағы мақсатымыз –оның «пайдасына ортақ, зарарынан қашық» болуға ұмтылу ... игі деп ... ... мәні мен ... оның ... Ұлы ... (Болонья, 1988ж) " Лиссабон конвенциясы " (1997ж), "Болон декларациясы" (1999ж) ... ... ... ... ... ... интеграциялануына қол жеткізу болып табылады.
Аталған процесс бойынша 2010жылға дейінгі атқаратын жұмыстар қатарында жұмыспен қамтуға байланысты оқытылулар жұмылдыра түсу мақсатында ... ... ... аумағын құру, интелектуалдық, мәдини, әлеуметтік және ғылыми-техникалық потенциалды қалыптастыру және жетілдіру. Еуропалық Университтердің ... ... ... ... оқу ... ... ... басқа жүйелерімен бәсекелестік мүмкіндігін арттыру, ұлттық білім беру жүйелерінің өзара салыстырмалығы мен әрекетінің жаңа деңгейіне қол жеткізу.
Еуропалық ой-пікірдің озық ... ... ... ... өскелең ұрпақ санасына шығармашылық негізде сіңіру жұмыстары ... ... ... ... ... ... сай болу ... дәйектейді.
Болон үдерісі аясында жоғары оқу орындарының жаңа рөлі
Болон үдерісі аясында жоғары ... жаңа ... ... ... ... ... профессорлар құрылымының ХХХІХ-шы ғылыми әдістемелік конференциясы арналды. Мұның өзі кездейсоқтық емес еді. Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа одақтығы, 2010 жылы ... ... және ... ... ... ... Болон Хартисына қол қоюы жақын уақыттарда Болон келісіміне де қол қоюды қажететеді. Ал, бұл ... ... ... ... ... білім беруді реформалаудың негізгі кезеңдерін аяқтауға мүмкіндік береді.
Қазақ Ұлттық Унивреситеті Қазақстандағы жоғарғы білім берудің ... ... ... ... беру ... ... көшбасшысы болып болып табылады. Сондықтанда қазірдің өзінде бізге Болон үдерісі принциптері мен идеяларын жүзеге асыруда белсенді қызмет атқару қажет ... ... ... Қазақстанның басқа жоғары оқу орындарында бүгінгі күнге дейін қандай жұмыстар атқарылды, алға қойған ... жету ... ... ... ... да Болон үдерісінің тарихы мен мазмұнын зерттеп, сараптау өте маңызды мәселе ... ... ... ... ... елдермен университеттерде бірнеше он жылдықтар бойына талдаулар мен ... ... ... 1988 жылы Болон университінің 900- жылдығын мерекелі атап өту кезінде Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойылған болатын. Бұл хартияда мамандарды даярлау ... ... ... ... оқу ... қызметін нтеграциялаудың негізгі бағттары көрсетілген еді.
Орталық Азия мемлекеттері және Республиканың ЖОО-лары ішінде Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бірінші болып ... ... 2003 жылы қол ... ... ... таңда 90-ға жуық қазақстандық университеттер осы құжатқа қол қойды. Ал, бұл болса ЖОО-лардың ынтымақтастығы жаңа биіктерге көтеріп, білім ... ... ... мүмкіндіктер береді.
жылы қабылданған «Еуропалық аймақтағы жоғары білім бруге жататын біліктілікті тану туралы» Лиссабон конвенциясын қабылдау болды. Аталмыш құжатты Қазақстан ... ... бірі ... қол ... да 1997 жылдың желтоқсан айында ратификациялады.
Қорытынды кезеңі ... ... 29 ... ... беру ... өз ... ... Болон декларациясына қол қоюы болып табылады. Қазіргі уақытта Болон декларациясына 45 мемлекет, соның ... ... 6 ... ... ... ... Грузия, Молдава, Әзірбайжан бар.
Болон үдерісінің мақсаты- біртұтас білім беру кеңістігін құру, білім беру сапасын, оның ... ... ... және жоғары білім берудің әлеуметтік ролін күшейту үшін ұлттық білім беру жүйелерін интеграциялау болып табылады.
Болон декларациясында шешімі негігі мақсатқа жетуге ... ... ... ... ... ... беру саласында жалпыға түсінікті, салыстырмалы біліктілік деңгейлерін енгізу. Мысалы, Қазақстандық бітіруші экономика бакалавры 120-дан кем емес ... ... тиіс және оның оқу ... ... 4 жылдан кем болмауы қажет.Білім беру деңгейі бойынша оқу мерзімінің ұзақтығы барлық елдерде бірдей еместігін ескеретін болсақ, Болон ... қол қою ... ... ... ... ... ... Айта кететін бір жайт, болашақта біліктіліктің салыстырмалылығына жету үшін ... ... ... ... ... ... ... нормаларға сәйкестендіру керек.
Жоғары білім берудің үш сатылы жүйесіне өту (бакалавриат-магистртура-докторантура);
Еңбек сыйымдылығын ... ... ... ... сынақтау кредит бірліктерінің біртұтас жүйесіне енгізу және ЮНЕСКО талдап жасаған үлгі бойынша дипломның қосымшасында оқу бағдарламасын көрсету. Аталған талаптың ... ... ... ... ... ... сыйымдылығын өлшеу үшін әрқили өлшем жүйесінің қабылдануы себеп болып отыр. Мысалы, бакалавр ... алу үшін ... ... 360 ... ... ... Испанияда 400-500 кредиттер, Швецияда 120 кредиттер жән т.с.с. Тіпті кредиттің өзін ... ... ... бар. ... 1 ... ... оқытудың бір аптасына келеді. Сондықтан, бүгінгі таңдағы мәселе сынақтау бірліктерінің барлығына бірдей бітұтас жүйесін қабылдау болып ... яғни ... ... енген елдер кредиттерінің біртұтас жүйесін пайдаланатын болады.
студенттердің, оқытушылар мен әкімшілік-басқару қызметкерлерінің мобильділігінің іске ... ... (ең ... әрбір студент алауы бойынша өзінің білім алу траекториясына сәйкес басқа жоғары оқу орнында бір семестрден кем емес болуға ... алуы ... ... қол жеткізу үшін бакалавриат-магистратура-докторантура PhD оқу бағдарламаларын біріздендіру (идентификациялау) ... және ... ... ... ... беру сласындағы құжаттарды өзара тану.
Жоғары оқу орындары қызметіндегі автономдықты қамтамасыз ету және жоғары оқу орындарының қоғам ... ... ... ... ... үш талабы ҚР бойынша негізінен жүзеге асырылды.
Жоғары білім беру саласындағы жалпыға түсінікті, салыстырмалы ... ... 2004 жылы ҚР ... және ... ... бакалавриат және магистратура мамандықтарының классификацияларын бекіткеннен кейін басталған болатын. Бұл құжат ҚР білім беруді халықаралық стандартта жіктемесі методологиясымен салыстырмалылықты ... ... еді. ... ... ... ЮНЕСКО бекіткен болатын. Бүгінгі таңда жоғары және ЖОО –дан кейінгі білім беру ... ... ... ... ... ... аяқталды. Мұнда Болон келісіміне қатысушы елдердің барлығы қабылдаған білім беру деңгейлері мен мамандықтар топтамалары сәйкестендірілген.
Білім берудің ... ... ... ... ... ... ... келесідей:
1- білім беру;
2 - гуманитарлық ғылымдар;
3- құқық;
4- өнер;
5- әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес;
6- жаратылыстану ғылымдары;
7- техникалық ғылымдар және технология;
8- ауыл ... ... ... ... іс және қауіпсіздік;
11- денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру;
12 –ветеранария;
13- есептеу техникасы.
Екінші талап- жоғары білім берудің үш сатылы ... өту ... ... барлық деңгейлерін біріздендіруге бағытталған. Мұның өзі білім беру бағдарламаларындағы басы артық ... ... ... ... беру ... арттыруға және білім беру үдерісіндегі ғылымилықты күшейтуге мүмкіндік береді.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ –дың Болон келісімі ұсынған жоғары ... ... ... ... ... ... ... бірі болып енгізгені мәлім.
жылы университетте бакалавриаттық оқыту бағдарламаларын жүзеге асыру басталды. Ал, 1996 жылы бұл ... ... ... ... 2005 ... бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да алғашылардың бірі болып отандық философия докторларын даярлау бойынша пилоттық жобаны енгізу жұмыстары басталды.
Болон келісімінің ... ... ... сынақтау бірліктері жүйесін, яғни білім берудің кредиттік жүйесін енгізу болып табылады. Мұның өзі білім беру бағдарламаларының салыстырмалылығын ... ету және ... ... ... ... ... еді. 2003 ... 1 қыркүйегінен бастап Білім және Ғылым министрлігі республиканың жетекші ЖОО-ларын экономикалық мамндықтар бойынша 1 курс ... ... ... жүйесі негізінде білім беруді бастауды ұсынған болатын. Бұл жобадағы алғашқылардың бірі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ... ... ... ... жоғары зияткерлік әлеуеті арқасында, әдістемелік жұмыстың дамыған дәстүрі негізінде білім беруді дамытудың мол тәжірибесі іске қосылып ... ... ... ... берудің кредиттік жүйесі толықтан енгізілді. Бұл жүйенің негігі принциптері мен құралдарын ... ... ... ... мен ... қабылдады. Кредиттік жүйенің тиімділігін арттыру үшін болашақта оқытушы-профессор құрамының курстарды трансформациялауға, білім беру бағдарламаларын жетілдіруге, студенттермен диалогты ұйымдастыруға ... де ... ... ... ... ... ... пен құндылықтарды сақтау үшін, жас ұрпақты тәрбиелеу дәстүрлерін берік ұстану үшін әлеуметтік жағдайларға сәйкестендірілуі ... ... ... енгізу тәжірибесі көрсеткендей бұл жүйенің де едәуір проблемалары баршылық, оларды күш-қуатты ... ... ... ... ... Оларға мыналар жатады:
Оқу процесін толықтап дербестендірітін кредиттік жүйе дәстүрлі студенттік топ ерекшеліктерін тегістеп ... ... Ал, ... өзі ... мамандарға ұжымшылдық,елгезектік, командада жұмыс атқара білу сияқты саналық құндылықтарды тәрбиелеудің жаңа жолдары мен мүмкіндіктенрін іздестіруді талап етеді.
Студенттер ... ... ... ... үшін ... ... ... курстарды таңдауы мүмкін.
Кредиттік жүйе курстарды таңдауда студенттерге мол мүмкіндіктер беретіндіктен кейбір курстарды оқытуды тоқтату жағдайларын да есепке алу ... ... жеке ... оқу ... ... ... кенет төмендеп кетуі мүмкін. Сонымен бірге студенттердің пәндерді таңдауы себептерінің өзі ... ... ... да ... жөн. Бұл ... ... жүйе бұрыннан оқытудың негізі болып табылатын шетелдік жоғары оқу ... да бар. Бұл ... ... ... ... жауапкершілік жүгі топ эдвайзерлеріне түседі. Олардың міндеті консервативті шешімдер қабылдап, оқу бағдарламасын ойдағыдай орындау мақсатында ... ... ... созу болып табылады.
Кредиттік жүйе бойынша студенттер оқытушыны да ... ... оңды ... жету және ... ... алу жолында прициптің, талантың және білімсіз оқытушылардан бас тарту жағдайларын болдырмау да аса қажетті істердің қатарынан орын алуы ... ... ... ... ... арылу үшін Ұлыбританияда лектор-оқытушы немесе практикалық сабақ жүргізуші бағалар немесе баллдар қойылатын қорытынды бақылауға қатыспайды. ... ... ... ... ... ... құпия ұстайтын басқа оқытуша бағалайды. Сондықтан әрбір оқытушы өзінің сабақтарын барынша саналы ... ... ал ... ... ... оқытушыны таңдайды, оған (студентке) жақсы білім алу және ... ... ... ең ... мәселе екендігі даусыз. Ең басты студенттердің оқуға деген ынта-жігерін арттыратын әдіс, амалдарды тұрақты түрде жетілдіруге беру қажет.
Осындай және ... да ... ... шешу үшін ... ... ... ... тиіс. Мысалы, жоғары оқу орындарының штаттық кестесіне және лауазымдар тізбесіне орыс ... ... ... ... үшін ... негіздеп тиісті мекемелерге тығу қажет.
Жүзеге асырылуын күтіп отырған тағы бір ... ... оқу ... ... жүктемесін шетелдерде қалыптасқан кредиттік жүйе бойынша оқыту жүктемелеріне сәйкестендіру керек. Ұлыбританияда, ... ... ... ... 100 ... ... ал оқытушының орташа аудиториялық жүктемесі 200-250 сағатты құрайды. Жопония, Алмания елдеріндегі әл-Фараби атындағы ... ... ... ... ... ... жылына 450-500 академиялық сағат көлеміне жеткізу ойластырылуда. Бұл мәселе тек қана кезең-кезеңмен шешімін табады.
Қазіргі кезеңнің негізгі мәселесі, ол ... ... ... ішінде ҚазҰУ-да Болон келісіміне қол қоюға дайындық барысында назар аударылуы қажет жағдайлар ... ... ... ... ... іске ... және жоғары білім беру саласында осыған қатысты құжаттарды тәртіпке келтіру болып табылады.
Егер батыс елдеріндегі ЖОО- ... ... ... ... ... және ... ... траекториясы шеңберінде өздерінің білім алу бойынша мүдделерін қанағаттандыру үшін басқа ... ... ... жекелеген курстарды меңгеруге, белгілі профессор –ғалымдарының лекцияларын тыңдауға, магистрлік және ... ... ... ... ... мейлінше дамыған университеттерде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндіктері болса, Қазақстан ЖОО-лардың студенттері үшін мұндай ... ... ... ... тұр. Осы мәселені шешу үшін бір қатар шаралар ... ... ... ... қол ... елдер үшін ЮНЕСКО бекіткен біртекті үлгідегі дипломға қосымшаны республика бойынша енгізу. Диплом қосымшасында ... ... ... ... ... негіздері:
Бітірушуінің біліктілігі және оның деңгейі, алған білімінің мазмұны ... ... ... және лауазымдық бағдарлануы бойынша қызметтік сипаттамалары туралы ақпарат;
Білім беру ... осы елде ... ... ... ... ... ... қосылған әртүрлі елдердің білім беру жүйелерінің дипломдарының мөлдірлігі мен салыстырмалылығын қамтамасыз етеді, олай боса студенттердің оқуын ... ... ел ... ... жұмысқа тұруына, жоғары білім туралы дипломдардың еркін айналымына мүмкіндік туады, жалпы студенттердің еларалық қозғалысы жеңілдейді. ... өзі ... беру ... ... ... ... қабілеттілігін арттыра түседі.
Бұл үшін жетекші шетелдік ЖОО-лардың білім беру бағдарламаларын сараптауын өткізіп, оларды ҚазҰУ-дың ... беру ... ... отырып Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайына бейімдеу. Мұндай жұмыс біздің университеттің көптеген факультеттерінде басталып та кетті.
Біздің білім беру ... ... ... ... ... Бұл ... ... ұзақ және мұқият жұмыстар атқаруға тура келеді. Қазіргі ... ... ... бойынша білім беру бағдарламасын аккредитациялау үшін дайындықтар жүріп жатыр. Ұлыбританияда, АҚШ-та, Германияда және т.б. ... ... ... ... ... ... ҚазҰУ-дың Германиялық АСИИН аккредитациялау орталығын таңдауы олардың жоғары халықаралық беделі және Қазақстанның ... оқу ... ... ... ... керек. Айталмыш орталық Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетін аккредитациядан өткізген еді.әл-фараби атындағы ҚазҰУ ... күні ... ... үшін аккредитациялық орталықты іздестіру үстінде. Негігісі түсіп жатқан ұсыныстардың ішінен беделі ... ... ... ... болып отыр.
Сонымен бірге, ЮНЕСКО құжаттарында көрсетілгендей студенттердің транс шекаралық қозғалысын ұйымдастыруда сапасы төмен оқыту қызметтерін ұсыныстардан аулақ болған ... ... ... құжаттарында университеттердің автономдығы және академиялық еркіндігі туралы көрсетіледі және және оқу орындарының қоғам алдындағы жауапкершілігі ескеріледі.
Болон Хартиясы ... : ... ... ... сай болу үшін университет өзінің зерттеу және оқыту қызметінде моральдық және ғылыми тәуелсіздікте болу тиіс» және одан әрі «бұның маңыздылығы ... ... ... ... мен ... ... білім беру және ғылыми зерттеулер жүйесі қоғамның өзгермелі қажеттіліктері мен сұранысына ... ... ... ... білімнің дамуына қажетті жағдайлар жасауы жолында өзін сенімді ұстауда болса керек».
Жоғары оқу орындары автономдығын күшейту істері келесі бағыттарда шоғырланғанын байқауға ... және ... ... және ... оқу ... ... ... функцияларының аражігін көрсетіп шектеу;
Білім беру Министірлігінің бақылау қызметін біртіндеп қысқартып,керісінше білім беру қызметін тұтынушылардың (тапсырыс беруші ұйымдар, бизнес құрылымдар, ата-аналар , ... және ... оқу ... ... мен ... ... ... (ЖОО-ның қамқорлықкеңестері, ЖОО-ларды халықаралық аккредитациялау және т.т.) тарту; Қаржыландыру көздерін ... ... жүйе ... ... ... мен ... ... механизімі ретінде пайдалануы тиіс;Ғылыми-зерттеуді одан әрі дамыту мақсатында ЖОО-ны қаржыландыру ... ... ... ... ... ғылыми жобаларды бағалау бойынша тәуелсіз эксперттік агенттерді құру қажет.
Айталық, Ұлыбританияның білім беру Министірлігінің тек қана ... ... бар. Ал ... оқу ... ... ... бағыттары: жаңа мамандықтар ашу, оқтушылардың жүктемесі және штаттарды қалыптастыру, оқушылар контингентін анықтау (оқуға қабылданатын абтурненттер саны , ... ... ... ... ... ... және ... түсу баллдары т.с.с.), қаражатты университет ішінде бөлу сол университеттің дербес ісі болып табылады .
Қатаң мемлекеттік басқару ... ... ... ... өнімді болған шығар. Ал, енді рыноктық экономикаға байланысты шешім қабылдаудағы бәсекеге қабілеттік, жеделдік ... ... ... ... ... айналған жағдайда орталықтандырылған басқару, бұған білім беру орындарының орасан зор санын қосыңыз, тіпті ... ... ... икемді, сезімтал болуы қажет сфераның дамуына кедергі болуы да ... ... ... және ... Министірлігінің стратегиялық функцияларын күшейте отырып, басқару өкілеттіктерін ЖОО-лардың ... ... ... ... ... оқу орындары автономдық статус алуы тиіс, оны заңдастыру керек. Бүгінгі таңда ... ... ... ... ... ... ... берген дұрыс. Сонымен бірге автономия- бұл ең алдымен ЖОО- лардың мемлекет пен қоғам алдындағы жауапкершілігі болса керек. ... ... ... ... өмір сүре ... қоғамнан мүлде шетте болу мүмкін емес. Бұл қағида университеттерге де тән ... ... ... ... ... 2009 ... белгілеп отырғандықтан біз әлемдік білім беру кеңістігіне интеграцияланудағы негізгі тәуекелдерді сараптаудан өткізуіміз қажет. Қазақстанның Болон үдерісіне ... беру ... ... ... ... алу ... ... міндет емес, бастысы ерекшеліктерді, әлеуметтік жағдайларды, ұлттық дәстүрлерді,ескеріп, ұлттық және аймақтық берегейлікті сақтағанда ғана бәсекелік артықшылықтар мен адам ресурстарын ... ... ... ... ... ... беру саласындағы кез-келген реформаларды біз туған еліміздің ... және ... ... ... ... ... керек. Және керісінше, Болон келісіміне қол қоюдан бас тарту, яғни интеграциядан бас ... ... ... болады. Олар: әлемдік білім беру кеңістігінен тұйықталу және қол үзу, отандық білім беру жүйесінің артта қалуы және ... ... ... ... білім беру жүйесінің заманауи талаптар үдерісінен шыға алмауы болып табылады.
Болон келісіміне қол қою қарапайым ғана шаруа емес, сондықтан университеттегі қызметтердің ... ... ... түсу ... оларды Болон үдерісі ақиқаттарына сәйкестендіре беру керек. ... ... ... үшін жағдайды жан-жақты сараптап,Болон үдерісінің қағидалары мен мақсаттарын жүзеге ... ... ... ... ... ... бұл ... келесі негізгі бағыттарды қамтуы тиіс:
Білім беру бағдарламаларын жетілдіру, олардың салыстырмалылығын қамтамасыз ету, сонымен бірге білім берудің ... ... ... ... ... ... біздің тарих пен дәстүрлер талаптарын мұқият қорғау.
Білім беру технологизациялау, ол үшін нәтижелерге кепілді түрде жетуді қамтамасыз ету үшін оқу ... ... ... ... әдістерді және формаларды енгізу.
Студенттерді оқыту әдістерін жетілдіру және университеттің материалдық-техникалық базасын жаңғырту.
Жедел жұмылдыруды бағалау жүйесін талдап ... және оны ... ... ... ... ... енгізу. Осыған байланысты академиялық және қаржы-экономикалық мәселелер бойынша студенттерді жедел жұмылдыруды жоғарлату механизімін талдап жасау ... ... мен ... жедел жұмылдыруы мен халықаралық ынтымақтыстығы қажеттіліктеріне оқу орыны бюджеттерінде мақсатты қаражаттар бөлу.
Республика оқу ... ... ... ... Қазақстандық білім берудің тартымдылығын жоғары білім туралы дипломның ауысуын конверттенуін мақсат тұтып ағылшын тілінде білім беру ... ... мен ... академиялық алмастыру шеңберіндегі ынтымақтастықты дамыту.
Халықаралық стандарттарға сәйкес мемлекеттік баршаға міндетті ... беру ... ... ... ... ... ... талдап жасау.
Мамандықтар классификаттарының еңбек рыныгымен сәйкестігін, білім беру бағдарламаларының нұсқалығымен икемділігін қамтамасыз ету.
Осы бағдарламаларының негізгі бағыттары дер кезінде орындау, сайып ... ... ... ... емес,оқытушылардың өзіне байланысты болмақ. Жоғары мектептегі барлық реформалар, жаңғырту жолдары, жаңа технологиялар оқытушы ... ... ... байланысты. Сондықтан, инновациялық мәдениетті жоғарлату, заманауи технологияларды оқу үрдісіне қарқынды түрде енгізу қажеттіліктері өзекті мәселелердің бірі болып ... ... ... ... ... ... берудің пәндік-ақпараттық типін креативті- дамытушы типіне ауыстыруды, сөйтіп ... ... ... етуді қалайды. Оқыту әдістері оқытушының құралы бола тұра қазіргі ... ... оның ... сәйкес болуы қажет.
Иновациялық оқыту ерекшеліктеріне мыналар жатады: жұмысты озат ұйымдастыру; даму бағыттарын алдын- ала байқау; ғылым мен білім берудің тығыз ... ... ... білімнің тұлғаға бағытталуы, оның дами түсуі- шығармашылық элементтердің міндетті түрде ... ... ... ... ... , ... ... оқытумен байланысты оқытудың жаңа әдістері мен формалары белсенді ... ... ... ... ... ... құрамдас бөлігі болып табылады. Электрондық университет- болашақтағы университет емес, ол оның бүгінгі күні.
ҚазҰУ-дың жаңа стратегиясына сәйкес аталмыш білім беру ... ... арта ... ... 2008 жылы ... ... жүйесі әзірше біржақты ғана жұмыс істеп тұр: оқытушылар өздерінің оқыту және әдістемелік ... ... ... ал ... пен ... бұл процесті көріп, бақылайды. Белсенді кері байланыс, студенттермен нақты, қарымды жұмыс электрондық білім беру ... ... ... ... ... Ұлыбританияның Сити университетінде әрбір студент электрондық оқыту жүйесі (e-Leaning) арқылы оқу ... ... бар кез ... ... университеттің барлық құрылымдарынан алуға мүмкіндіктері бар, соның ішінде оқытушының ... ... ... оқу ... ... ... пікірлесу, кітапханадағы кітаптар туралы ақпарат, оқу үшін төлем және т.б. Біз де осы деңгейге жетуді мақсат тұтуымыз ... ... ... ... ... ... беру ... сапасын арттыру бағытындағы басты міндеттердің бірі.
Видеопроекторлар, смарт тақталар, кез-келген пән бойынша компьютерлік класта өткізілетін семинарлар ... ... ... құбылысқа айналуы тиіс.
Ағымдағы 2009 жылы барлық факультеттердің оқу лабараториялары 600 млн. ... ... ... ... ... ... көзденіп отыр. Оқытушылардың міндеті- оқытудың техникалық құрал-жабдықтарын белсенді түрде пайдалану, сондай-ақ педогогикалық қызметте оқытудың жаңа әдістері мен формаларын қолдануды күшейте түсу ... ... ... ... беру ... ... ... түбегейлі өзгерді, олай болса жоғары мектеп оқытушыларына ... ... де ... ... ... ... дайын білімдерді жеткізуші ғана емес, ең алдымен ол- оқу және тәрбие процесін ұйымдастырушы. ... оқу орын ... ... негізгі функциясы- бұл кәсіби қызмет көрсетудің үлкен спектірін ұсынушы және ең алдымен- кеңес беру, эксперттік, ... және ... ... ғана ... ... ... керек.
Болон келісіміне сәйкес кадрлар даярлауда жетілдірудің маңызды міндеті оқытушылардың оқу ... ... ... ... ... ... ... өтуге байланысты әрбір пән қажетті ақпараттық банкпен (оқулықтар құралдары, әдістемелік нұсқаулықтар және т.б.) қамтамасыз етілуі тиіс, ... өз ... ... ... ... қалыптастырады. Педогогикалық қызмет процесінде оқытушы үшін маңыздысы оқу процесіне ... ... ... алу және ... ... ... керек. Оқу материалын, бақылау тапсырмаларын талдап жасап, оларды игеру жұмыстарын ұйымдастыру оқытушының күнделікті іс-әрекетіне айналуы ... ... ... ... ... сабақтар ескірген формада өткізіліп жүргені құпия емес. Бұл жерде ... тек қана ... ... арту ... ... мұнда университеттің де кемшіліктері бар. Жақын болашақта университеттің оқытушы құрамымен үлкен жұмыстар жүргізу жоспарланып отыр .
Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... ... әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың оқытушыларын біліктіліті арттыру жүйесін жетілдіру арқылы қайта даярлаудан өткізу абзал. Бұл үшін біліктілікті ... ... ... көбейту және министірлік бөлінетін гранттар көлемін арттыра түсу қажет. Бүгінгі таңда Білім мен Ғылым Министірлігі бөлген ... ... ... 160 оқытушы өзінің біліктілігін жоғарлатуға мүкіндік алып отыр. Бұл қаражат, әрине ... ... ... бар ... үшін өте ... Университетке бюджеттен тыс қаражаттар шеңберінде біліктіліті жоғарлатуда қаржыландыру көздерін іздестіру қажет-ақ. Оқытушылар, өз ... ... ... ... дербес пайдалану, шетелдік іс сапарларды өздерінің кәсіби қызметі деңгейін жоғарлату үшін ... ... ... ... ... ... ... арттыруда адам ресурсы сапасын жоғарлату факторы ретінде қарастырудың дәстүрлілігі қалыптаса қоймаған. Айталық, Лондон Университетінде (UCL) курс ... ... ... ... оқытушылардың біліктілігін жетідіретін орталық қызмет атқарады. Орталықтық жеке ғимараты және едәуір штаты бар. Қызметке қабылданған оқытушы үш жыл бойы ... ... ... ... ... мен технологиялары бойынша даярлықтан өтеді және осы Орталықтың сертификатын алғаннан кейін ғана оқу орнының штатына қабылдануға мүмкіндік ... ... ... да ... әдістемелік даярлығына едәуір назар аударылатын Университет әлемдегі ең үздік 100 университеттер қатарынан орын алып отырған болар.
әл- Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жаңа ... ... ... кадрларының біліктілігін арттыру жұмыстары жаңа деңгейге көтеру жоспарланып отыр.
Біздің Университет ... ... ... әр ... ... ... керек, соның ішінде әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында біліктілікті ... ісі ... ... ... ... униврситет басшылары емес, оқытушылар баруы тиіс.
Бүгінгі күні ... ... ... Лондон Университетімен келісімдер негізінде біздің оқытушылардың аталмыш оқу орындарында біліктілігін жетілдіруге қол жеткізіліп отыр.
Білім ... ... ... ... небір жоғары мекемелерде тұрақты түрде қойылып, үлкен ... ... ... отыр. Сапалы білім беру, білім беру сапасы мәселесінің өзекті болуының басты себебі, біздің ойымызша маман ... ... ... ... ... ... ... және іс-әрекетін ойдағыдай ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ал, мұның өзі ... ... ел ... ... арттырып, мемлекеттің халықаралық аренадағы алатын орнын бекемдей түседі. Сапалы ... ... қол ... үшін ... келісімінде көрсетілген прициптерді бұлжытпай орындау керек. Олар: гуманизм (ізгілік), ашықтық жеке тұлғаға ... ... ... ... ... ғылым мен білімнің рөлін арттыра түседі. Студент пен оқытушы университеттің ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми лабараториялары, кафедралары базасында зерттеу қызметкерлері мен ... ... ... қол ... ... ... ... мен ғылым қоғамның ірі өндіргіш күшіне айналып отыр, сондай-ақ олар ... ... ... ... және ... ... ... базалық рухани және моральдық құндылықтарды қалыптастыратын мәдениеттің ажырамас ... ... ... ... ... профессор оқытушы құрамы бүгінгі күні университет ірі ғылыми-білім беру орталығы болып, іргелі және қолданбалы ғылыми ... ... ... ... ... ... және ... ғылым мен бизнестің интеграциялануының жарқын бейнесін көрсетуі тиіс. Ғылым мен практиканың арасы үзілмеуі тиіс, ғылым бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға ... ... ... ... ... ғылым университеттік лабараторияларда жасалады, оқытушылар өзінің айналасына шығармашыл жастарды жинап өзі де шығармашылық табыстарға жетеді, жас дарындарға да ғылым ... ... ... ... ... ... тұр.
Сондықтанда біздің университет оқытушыларының алдына студенттердің шығармашылық әлеуетін жұмылдыру міндеті қойылып отыр. Ал, бұған жетудің басты шарты ғылым мен білім ... ... ... ... ... ... болып табылады. Оқу-әдістемелік департаментіне, факультеттердің әдістемелік бюроларына, кафедраларға ғылым мен практика арқылы оқыту технологиясын талдап жасап, ізденгіш әдістерді қолдана ... ... ... және ... сабақтарды жүргізу методикасын жаңарту қажет. Мұндай методикалар шетелдік оқыту технологияларында көптеп қолданылады, ... ... ... ... ... Гарвард университетінің студенттері қолданбалы физика және математика, биохимия, жүйелі ... ... және ... тану салалары бойынша ғылыми жобаларды жүзеге асырады.
Күшті ғылым жоғары кәсіби білім беру мән-мазмұнын ... ... ... ... ... ... жаңа ... (таңдау бойынша) курстар ашып, білім беру мен ғылыми-техникалық процесс деңгейлері арасындағы ... ... ... да ... даму ... ... университетін жасақтаудың стратегиясына негізденуі тиіс. Осы идеяны алға жылжыту үшін ... ... ... ... ... білу, ғылыми жұмыстарды оңтайландыруда өзіндік бағытымызды табуға күш салу қажет.
Ғылым мен білімді интеграциялауға қажетті механизімді ... ... ... зияткерлік әлеуетін арттыру, сондай-ақ университетті қаржыландыруды әртараптандыру (диверсификация) бойынша үкіметке ұсыныстар әзірлеу керек.
Кадрларды даярлаудың маңызды құрамдас бөлігі оқыту мен ... ... ... ... ... Өскелең жастарды рухани күшті тұлға ретінде қалыптастыру өзекті мәселелердің бірі. Қазақстан азаматтарының жаңа буына бастамашылдық, ... ... алға ... ... ... салауатты өмір салты сияқты қасиеттер негізінде қалыптастыруы тиіс.
Оқу процесінде рухани құндылықтарды қалыптастыру, отанға деген патриотизм мен ... ... ... ... ... ... бірі болуға тиіс. Мұндай бағдарламаны жоғары білім берудің ұлттық жүйесін ... үшін ... үшін ... ... ... ... әдіснамалық және әдістемелік орталықтары болуы қажет. Қазақстан Республикасында бұндай орталық- ол әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті. Мұнда зор ... және ... ... ... ... ықтимақтастық практикасы мен құнды адами ресурстар қоры шоғырланған.
Сонымен, Қазақстанның Болон үдерісіне қол қоюы көптеген елдерге Қазақстан ... ... ... ... пен ... ... дінаралық және ұлтаралық келісім сияқты тәжірибелер насихатталып, өзінің ... ... ... даусыз.
Болон үдерісі аясында жоғары оқу орындарының жаңа рөлі қазіргі әлемдік талаптарға сай болу үшін ... ... ... және ... ... рухани және ғылыми тәуелсіздікте болуы, сондай-ақ университеттердің автономдығы жоғары білім беру жүйесінің қоғамның қажеттіліктері мен сұранысына әрдайым бейімделуі, ғылым мен ... ... ... ... ... үшін ... сенімділікті арттыра түсуінде болса керек. Ол үшін университеттің академиялық еркіндігі деңгейі мейлінше жоғары болуы ... ... ... ... оқу ... жаңа ... ... үшін келесі шарттар атқарылуы тиіс:
1.Университеттік білім беруде салыстырмалы біліктілік деңгейінің болуы;
2.Жоғары білімнің үш ... ... ... ... ... ... ... сынақ бірліктерін енгізу;
4.Оқутушы-профессор құрамы және студенттердің жинақылығын арттыру;
5.Универсеттер дипломдарының еларалық еркін ауысуы үшін,оларды өзара тану және т.б.
Болон үдерісінің әдістемелік ... ... ... ... ... және ... ... негізінде қарастыруға болады.
Қазақстан білім беру жүйесінің алдында ... ... ... білім беру сапасын еуропалық деңгейге көтеру. Жаңа заманның талаптарына сай жоғары оқу ... ... ... ХХІ ... ... ... жаңа ... өрістеу ғасыры. Әрбір студент жоғары оқу орнының қабырғасынан ұлтжандылық, отансүйгіштік, тағы да басқа ... ... ... ... ... ... сай жұмыс істей білудің әдістемесін игеріп шығуы қажет. Сондықтан да, ... ... ... рөлі ... ... ... ... заманғы жоғары оқу орындарына қойылатын халықаралық талаптар әл-Фараби атындағы ... ... ... ... ... университеттердің негізгі даму бағдарламаларында көрсетілген. Әлемдік жаңа ақпараттық технологияны дамыту үрдісіне қосылу, университеттің оқытушы-профессорлар құрамының білім беру сапасын көтеру және ... ... ... ... ... Қазақстандық жоғары оқу орындары технологиялық, әдістемелік, теорилық, ... ... ... енгізіп жатыр.
Кредиттік жүйе немесе батыстық білім кеңістігіне кірігу әлемнің түрлі мемлекеттеріндегі көшбасшы жоғары оқу орындарымен ынтымақтаса отырып ... ... және ... ... жобаларды көбейтуді меңзейді. Қазақстандық оқу орындары 2010 жылы ... ... ... құру ... Болон процесі шеңберінде үйлестірушілік қызмет атқара алатындығын дәлелдеді.
Жуырда Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің ... ... ... ... ... Халықаралық форум өтті. Форумға Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірі Жансейт ... ... Ұлы ... Бас ... ... ... Жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім департаменті, 90 жоғары оқу орындарының басшылары мен оқытушылары қатысты. Бастьян ... ... ... процесінің барлық ережелерін орындау үстінде екенін айтты.
Университеттердің Ұлы Хартиясының Қазақстанның бастаған барлық ... ... ... ... ... ... ... білім беру кеңістігінде алатын маңызды орнын түсінетіндігі баяндалды. Академик Б. ... ... ... ... ... ... ... процесіндегі басты прициптерін енгізудегі тәжірибесімен бөлісті. Қазақстандық жоғары оқу орындары ішінде Қазақ Ұлтық Университеті ... ... 2003 жылы ... Ұлы ... қосылғанын атап өтті.ҚазҰУ-дың посткеңестік кеңістікте үшсатылы жоғары ... беру ... ... ... отырған тұңғыш университет екенін айтты. Бүгінде университетте 183 мамандық бойынша маман ... ... ... ... ... өзі ... ... ірі жаңалық болды. Ректордың айтқанындай, даму стратегиясының негізгі шараларын сатылап жүзеге асыру университетке ... ... ... принциптерін енгізуге, әлемнің әртүрлі университеттерімен әріптестік қарым-қатынастар орнату жолында жол ашатын шынайы реформалар жасауға мүмкіндік береді.
Қазақстанның Болон процесіне ... ... ... Қазақстан білім беру жүйесі Совет үкіметі тұсында қаланған, европалық түбірі бар отандық жүйе үшін ... ... ... ... ... сол бір ... өзгерту қисынды болып көрінеді. Екіншіден, Президенттің Қазақстан халқына жолдауында 2008 жылы Қазақстан ... ... ... жол» ... ... әзірлеуге тапсырма берілген. Қазақстан 2010 жылы беделді еуропалық ұйым ОБСЕ-ге төрағалық етеді, Еуроодақпен тауар айналымын жақсартады және сыртқы ... ... ... Осы ... ең ... ... ... бар адамдар мен жүзеге асырылады. Егер олардың білімдері сәйкес болса, байланыс орнатып, ұстап тұру оңай болады.
Қазақстанда Болон ... ... ... ... ... келсек, Қазақстан Республикасының 2007 жылы « Білім туралы» ... ... және 2004 ж. ҚР ... ... қол ... ҚР ... дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша Қазақстанда үш ... ... ... ... ... саты- бакалавриат (нормативті оқу мерзімі 4 жыл), екінші- магистратура (оқу мерзімі 1-2 жыл). Бұл жүйе Ph.D ... және ... ... пен ғылым үшін докторлар дайындауды жоспарлауда.
Жоғары оқу орындағы ... ... ... ... ... ... ... бойынша енгізілсе, ал қазір 2008-2009 оқу жылынан бастап еліміздің барлық жоғары оқу орындарында академиялық кредит жүйесі бойынша оқыту жүреді.
Болон процесінің ... ... ... ... ... ... рөл ... Академиялық мобильділік- бұл студенттер ЖОО оқытушылары, әкімшілік-басқарушы ... үшін ... ... ЖОО-да әлдебір себеппен ала алмаған мүмкіндіктерді басқа ЖОО алу, ... ... ... және ... ... алу ... бір ЖОО-дан екіншісіне «ауысу» мүмкіндігі. Болон декларациясының ұсынымдары бойынша әр студенттке семестрді мүмкіндігінше басқа ЖОО-да, шет елде ... жөн. ... ... ... ... ... ... құрылымды және қаржыландыру көздерінің қолжетімділігін (гранттар) көздейді, бұл, өкінішке орай, әркез орындала бермейді.
Шын мәнінде, сөз ... ... ... ... ... мен ... үдерісінің әсерін қонымды түрде шектеу туралы болып отыр. Бір жағынан, жаһандану процесінің объективті сипаты бар, әлем елдері экономикалық, ... және ... ... ... ... ... ... болып шығады. Тек оқшаулану ғана бұған альтернатива бола алады, ал ол тарих көрсеткендей, ешқашан және еш жерде оң ... ... ... ... ... жаһанданудың қарадүрсін түсіндірілуі бұл ұғымды көбіне америкаландыру дегенмен ауыстырады. Осы соңғысында, әлем біріздендірілген бір ... ... ... деп ... ... ... кез-келген безендіру қауіпті: ол сөзсіз тоқырауға алып келеді, ... нақ ... ... ... ... ... оң ... көзі болмақ. Әр мәдениетте өзінің, тек соған тән ғана ... ... ... ... ... өз ... бар, ал ... екпінімен тіпті бір ғана мәдениетті жою –бұл әлемдік ... ... ... ... Еуропаның өз мәдениетінің барлық өзгелермен ұқсастығын сақтап, салыстырып ... ... ... бар.
Нәтижеде, Батыстық білім беру кеңістігіне келешекте қабылданатын қазақ елінің білім беру, білім алу және ... ... ... бұл оң, ... әрі ... ... тек ... хақ.
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің ОӘБ (оқу әдістемелік бағдарламасы) оқу бөлімінің негізгі ... оқу ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруды бақылау және үйлестіру, негізгі мақсаты мынадай міндеттерді орындаудан тұрады:
1) Университеттегі оқу үдерісін ҚР Білім және ҒМ- нің ... мен ... және ... үдерісіне сәйкес қамтамасыз ету;
2) Оқу жұмысы бойынша тапсырмалар мен бұйрықтарды оқу ... ... ... ҚР ... және ҒМ мен ... атындағы ҚазҰУ-ды бітірушілердің қорытынды аттестациядан өту тәртібін ... ... ... ... ... және ... бақылаудың өтуін қадағалау;
4) Кафедра мен деканаттардың оқу құжаттарын өз мерзімінде және сапалы рәсімдеуін қадағалау;
5) Оқу үдерісін ұйымдастыру және еңбек пен оқу ... ... ... ... ... ... сағат көлемінің есебін тексеру және университет бөлімшелері бойынша ПОҚ- ның студенттердің контингенті мен оқу жоспарындағы мамандыққа және даярлаудағы бағыттарға ... ... ... ... ... мен ... оқу үдерісінің кестесін, оқу жоспарының, педогогикалық, өндірістік және оқу практикаларын өткізу кестесін орындауды бақылау және үйлестіру;
8) Факультеттердің оқу ... мен ... ... ... және ... емтихандардың кестесін алуын қамтамасыз етуді бақылау және үйлестіру;
9) МАК жұмысы мен сынақ емтихан сессиясының қортындысын ... ... ... ... ... көтеру үшін шара қабылдау;
10)Оқытушылардың, сонымен қатар штаттық қосымша жүктеме және ... ... ... ... ... жеке ... ... бөлуді және оның орындалуын қадағалап, үйлестіру;
11)Университеттің Ғылыми кеңесіне ... ... ... ... ... ... және ... басқару мен өткізу шығынын төлеу бойынша құжаттардың жобасын (смета) тексеру;
Оқу бөлімінде ректораттың қаулысымен ПОҚ-ның ... ... ... ... өңделіп, бекітіледі, сонымен қатар оқу үдерісін қамтамасыз ету ережелері ПОҚ оқу- әдістемелік жұмысы көлемінің есебі үшін нормативтер дәстүрлі және ... ... ... ... ... сырттай және қысқарған түрі бойынша ережелер өңделеді.
-2007 оқу жылында университет кафедраларындағы ПОҚ ... ... ... ... саны, оқу жылына сәйкес білім алушы мен бітірушінің есебімен анықталады. Оқу жылы мен семестр соңында ПОҚ ... жеке ... ... сәйкес педагогикалық жүктеменің орындалуы туралы кафедралардың есебі тексеріледі. Университеттің барлық ... ... ... ... және ... ... ... құжатпен рәсімдеу және әдістемелік қамтамасыз ету, қажетті іс ... ... ... ... ... ... ... атқарылуда.
Университеттегі оқу үдерісі кредиттік жүйе бойынша білім алатын студенттер үшін, осы жүйенің барлық қағидалары толық сақталып ұйымдастырылған.
Университетте ... ... ... ... жүзеге асыру және ендіру, біріншіден қажетті шарттарды орындауды талап етті:
1) Кредиттік ... алғы ... мен ... ... ... ... 42 мамандығы және бакалавриаттың 161 мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары өңделіп, бекітілді.
2) Қажетті әдістемелік құралдар өңделді.
3) әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ... жүйе ... ... ... Кредиттік технология негізінде бакалавриатта білім алушыға арналған студент жадынамас.
5) Оқу тәртібі бойынша оқу- әдістемелік кешен туралы ереже.
6) ... мен ... ... ... туралы ереже.
7) Білім алушылардың аралық аттестация мен үлгерімі бойынша ағымда бақылау өткізу туралы ереже.
8) әл-Фараби атындағы ... ... ... ... қорытынды аттестцаия енгізіу және ұйымдастыру туралы ереже.
Ішкі ... ... ... қойылады:
1) Оқу жұмыс жоспары;
2) Оқу әдістемелік кешен;
3) Силабус;
4) ... жеке оқу ... ... ... ... (І және ІІ);
6) Емтихан тізімдемесі;
7) Курстық жұмыс тізімдемесі;
8) Мемлекеттік аттестация комиссия отырысының хаттамасы;
9) Студенттің сынақ кітапшасы.
10) ОЕО-ға «Деканат» ... ... үшін жеке оқу ... құру ... ... ... ... пәнді таңдау үдерісін автоматтандыруға мүмкіндік беретін студенттерді тіркеу бойынша Офис-регистр қызметін қамтамасыз ету бағдарламасын енгізуге ... ... ... ... ... үшін қысқы және жазғы сессияларының қортындысы GPA деңгейі негізінде анықталып өткізіледі.
Университетте ағымдағы бақылау ... екі ... ... ... ... және он ... ... сәкес ұйымдастырылған. АБ тізімдемесі электрондық база үлгеріміне, оқу жоспары мен аралық бақылау өткізудің күн тізбелік ... ... ... және ... ... өткізудің сапасы автоматты түрде талданады, дұрыстығы және тізімдеменің өз уақытында толтырылуы оқу бөлімі қызметкерінің ... ... ... ... барлық мекеме және ұйымдармен практика өткізу үшін келісім шарт жасалған.
Оқу практикасы университет кафедраларында сол сияқты ... мен ... ... ... және ... ... ... үшін практика далалы жерде өткізіледі.
Студенттердің кәсіби практикасы 2 аптадан 17 аптаға дейін созылады. Факультеттердің жыл соңындағы есебінде оқу, өндірістік және ... ... ... мен ... оқу ... ... ... сәйкес өткізілгені көрсетіледі.
Оқу үдерісінде мамандық бойынша өндірістік практика 2 аптамен 6 апта аралығында ... 3-5 ... әр ... мекемелерде, фирмаларда, мемлекеттік-әкімшілік орындарында, тәртіп сақтау органдарында, ЖАБ ұйымдарында, республика мен университет, институттардың ғылыми орталықтарында, университеттердің үздік студенттері ... ... ... ... бар. ... ... практикадан өтуіне байланысты қажетті дайындық өткізу ұйымдастырылған. Педагогикалық практиканы өткізуді ұйымдастыру факультет кафедралары ... және ... ... жалпы психология, этнопсихология және педогогикалық психология кафедраларымен бірге жүзеге асырылады. Педогогикалық практика Алматы қаласының орта ... ... ... ... және ... өткізіледі.
Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сүйене отырып мынадай қортынды жасауға болады, университет бойынша студенттердің жалпы үлгерімі жоғары деңгейде.
Жазғы сынақ-емтихан сессиясының қортындысы бойынша ... ... ... 10974 ... сессия емтихандарын тапсырды, ол 93,7% -ды құрайды.
Барлық мамандықтар бойынша 2-3 курс студенттерін ... ... ... ... ... ... ... жүргізілді.
Университет студенттерінің жазғы сынақ-емтихан сессиясының үлгерімі біршама өсті, былтырғы оқу жылымен салыстырғанда ... ... ... білім грантымен несиеде оқитын студенттер барлық оқу жылын сәтті аяқтады. Олардың оқу үлгерімі орташа есеппен 95,5% құрайды.
Ақылы түрде оқитын ... оқу ... 82,1% ... Жыл ... ... ең жоғары нәтиже көрсетткен қазақ бөлімінде оқитын студенттер. ... ... 89,4% аса, орыс ... ... ... сынақ- емтихан, сессияларын орташа үлгеріммен 87,6% аяқтады.
Жоғарыда келтірілегн мемлекеттерге сүйене отырып, мынандай қортынды жасауға болады, университетте үлгерім толықтай ... ... және ... құрылымдық тенденциясын сақтап отыр.
Емтихан сессиясының қортындысы бойынша мемлекеттік грантпен оқитын 5 үздік ... ... ... алуға ұсынылды.
Өткен оқу жылында ғылымдағы және спорт пен қоғамдық қызметтегі жоғарғы жетістіктіері үшін 1 аспирант пен 100 студент ҚР ... ... ... ұсынылды.
студент 2007 ж. ҚР Білім және Ғылым корпоративтік степендиясын жеңіп алды. Өткен оқу жылында ... ... ... МАК ... ... ... саны 2642 олардың ішінде 779 бітіруші үздік дипломмен бітірді. Диплом жобаларын қорғау барысында «өте ... ... баға ... және 1633 ... ... ... тапсыруда, ал МАК келмеген студенттер жоқ.
Мониторинг және тестілеу ... ... ... ... асырды:
- Студенттер арасында сауалнама жүлгізу;
- Студенттердің білім ... ... ... бақылау;
- Қысқы емтихан сынағы;
- Аралық ішкі бақылау (АІБ);
- Университеттің білім беру ... ішкі ... ... ... ... мен ... конкурстарға қатысу және жарияланған мақалалар.
Мониторинг және тестілеу бөлімі унивеситетте жыл сайын білім сапасын ... ... ... және оқу ... ... ... анықтау мақсатында студенттер мен оқытушылар арасында эксперименттік тексеру, яғни ... ... ... оқу ... ... ... 1398 студент қатысты. Сауалнамаға оқу үдерісін ұйымдастыруда кездесетін кемшіліктерді анықтау үшін социология кафедрасының социолог мамандарымен бірлесе отырып талқыланған және ғылыми-әдістемелік ... ... ... ... ... ... ... программалық жүйе арқылы өңделіп, факультеттер бойынша сарапталды. ... ... ... ... нәтижелері «Үздік оқытушы» республикалық конкурсына қатысқан 106 оқытушы үшін ... ... ... студенттердің білім деңгейінің сақталу дәрежесін (немесе қалдық білімін) бақылау жыл сайын ректордың ... ... ... курс ... үшін ... ... Бұндай сынақтың нәтижесі ҚР Білім және Ғылым министірлігіне ... ... ... әр түрлі есеп беру ақпараттары түрінде жіберіледі. Осы саладағы ғылыми-әдістемелік зерттеулерге жүгінсек, студенттердің қалдық білімінің деңгейі 70 пайыздан жоғары ... оқу ... өз ... ... ... ... болып табылады, ал егер одан төмен болса, онда оқу үдерісінің тиімділігі мен сапасын арттыратын жолдарды іздестіру қажет деген сөз.
Биылғы оқу ... ... ... 14 ... 2008 ... №49 ... ... 3-10 сәуір 2008 ж. аралығында 64 мамандық бойынша интеактивті режимде компьютерлік кластарда өткізілді. Университет бойынша үлгерім 75,4 ... ... ... ... ... ... ... студенттердің 90 пайызы, яғни 2509 студент оң нәтижеге ие болды . ... 10 ... яғни 277 ... 50 ... ... нәтиже көрсетті. Университеттің 7 факультеті бойынша нәтиже 70 пен 92,3 ... ... ... «өте жақсы». Мамандықтар бойынша алсақ маркетинг; гидроаэродинамика; мемлекеттік және жергілікті басқару; мұражай ісі және ... ... ... орыс ... ... және материалдар технологиясы; археология және этнология; техникалық физика; география; радиофизика және электроника; филология: қытай тілі; филология: араб тілі; ... ... ... және ... ... ... есеп және ... физика; аймақтану және т.б. мамандықтардың студенттерң 90 пайыздан жоғары, яғни өте жақсы нәтиже көрсетті.
-2008 оқу жылында ректордың 22 ... 2007 ... №236 ... оқу ... ... ... сынағын ұйымдастыру және өткізу туралы» бұйрығы бойынша университетте мониторинг және тестілеу бөлімінің ұйымдастыруымен тест түрінде 267 емтихан ... оның 87 ... ... 115 ... өңдеумен, 11 аралас түрде және 54 альтернативті негізде ... ... ... ... ... 20 ... тест ... өтті.
Университетте өткен тест емтихандары бойынша студенттердің орташа оқу үлгерімі 83,0 пайызды құрады. Бұл ... ... оқу ... ... емтихан нәтижесінен (82,9 пайыз) көп өзгерген жоқ, яғни оқу үлгерімі тұрақты бір қалыпты екенін ... ... ... ... бойынша ең жоғарғы көрсеткіш филология факультетінде, орташа оқу үлгерім –,3 пайызды құрады. Орташа үлгерім бойынша ең төменгі ... ... заң ... –,1 ... ... бұл ... 7 ... жоғары көрсеткіш. Интерактивті түрде өткен тест емтиханы бойынша философия және саясаттану факультетінің студенттері жоғары ... ... –,9 ... ең ... үлгерім тағы да заң факультеті бойынша –,4 пайыз. Сканерлік емтихандарда орташа үлгерім 64,4 пайызбен (заң факультетінде) 89,3 пайыз (филология ... ... ... ... ... ... санына қарай салыстыратын болсақ, жалпы университет бойынша емтихан тапсырған студенттердің 94,0 пайызы оң ... ... ... 71 ... ... ... және химия факультеттерінде 98 пайыз болса, факультеттің басым бөлігінде 72-97 пайыз аралығында, ал филология факультетінде 99 пайыз болды. ... ... ... ... ең ... ... «Филология: қазақ тілі» - 98,2 пайыз және «Филология:парсы тілі» - 94,0 ... ... ... ... Ең ... ... ... ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандығы бойынша -62,0 пайыз.
Пән аралық талдаудың қортындысы бойынша «Салықтық есеп» - 99 ... ... ... ... ... ... (қ/б) - 98 ... «Гидрометрия негіздері», «Этика», « Мектеп педагогикасы», «ТМД тарихы» (қ/б), «Туризмдегі бух-есеп» және «Банк ісі» (о/б) ... ... және ... ... жаңа ... (о/б) - 96 пайыз, ал мына пәндер бойынша нәтиже төмен болды: «Социология», «Шет ... ... және ... тарихы» - 40 пайыз, «Мультимедиялық технологиялар» - 44 ... «ҚР ... ... (жалпы бөлім) –пайыз, «Саясаттану», «Микроэкономика», «Макроэкономика» - 49 пайыз.
Қысқы емтихан сынағы ... 10 ... ... ... 63 ... сынақ кітапшасын нөмірінің дұрыс болмауына және вариант номерін қате ... ... ... ... ... ... ... тиісті тәртіппен қаралды. Шығыстану, биология және механика-математика факультеттерінде бұндай жағдай орын алған жоқ.
ҚазҰУ-де білім сапасын бақылаудың біртұтас жүйесі ... Осы жүйе ... ... ... ... ... аралық ішкі бақылауы (АІБ) 2 курс студенттері үшін жыл сайын өткізіледі. 2007-2008 оқу ... ... 14 ... 2008 жылы №49 ... аралық ішкі бақылау (АІБ) барлық мамандар бойынша сәуірдің 21 мен 28 ... ... АІБ ... ... мемлекеттік бақылауға дайындықты қамтамасыз ету. Биылғы жылы да АІБ пәндерінің тізімі аралық ... ... ... ... ... аралық ішкі бақылау ҚР Білім және Ғылым министрлігі 20 қараша 2006 жылы №598 ... ... ... ... бар университет оқытушылары құрастырған және үнемі толықтырылып, жаңартылып отыратын тест қорының негізінде компьютер кластарында ... ... ... АІБ ... ... студент кем дегенде 50 пайыз нәтиже көрсеткен жағдайда ғана ол бұл бақылаудан мүдірмей өткен болып есептеледі.
Биылғы АІБ қортындысы мынадай ... ... ... 2600 студент қатысып, олардың 1722-сі, яғни 66 пайызы оң нәтиже көрсетті. Соның ішінде 6 пайызы - өте жақсы нәтиже; 14 ... - ... 46 ... ал ... 34 ... ... деген нәтижелерге ие болды. Университет бойынша орташа үлгерім көрсеткіші 56,3 пайыз болды.
мамандықтың студенттері 60 ... ... ... ... ... астраномия; ақпараттық жүйелер; экономика және құқық негіздері; ... ... ... ... және ... техникалық физика; физика; филология; орыс тілі; химия; юрипруденция және ядролық физика.
Университетте сапа менеджменті аясында үнемі білім беру мониторингі жүргізіліп ... Бұл ... ... ... және ... ... университеттің негізгі қызмет көрсеткіштері бойынша мәліметтерді жинақтап, ол бойынша талдау жасаумен айналысады, сонымен қатар ҚР Білім және ... ... ... ... ... және т.б. ... басшылыққа олардың сұраулары бойынша мәліметтер жіберіп отырады. Биылғы оқу жылында бұндай мәліметтер жоғары оқу орындарының рейтингі бойынша 2008 жылғы конкурсқа ... ... ... ... Қазақстандық білім сапасын қамсыздандыру агенттігіне Астанаға жіберілді.
ҚР Білім және ... ... ... ... ... ... технологиясының оқу үдерісіне енгізілуі туралы ҚазҰУ-нің есебі» дайындалып, жіберілді.
«Қазақстан ... ... оқу ... ... ... ... беру тапсырысын орналастыру конкурсына» қатысу мақсатында қажетті құжаттар жинақталып және бакалавриат пен магистратураның ... ... ... жүзден астам ақпарттық карталар толтырылып, ҚР Білім жіне ғылым министірлігіне ... ... ... ету ... ... ... кеңесі мен ректорат желістерінде үнемі талқыланып отырады. Сапа менеджменті ... (СМЖ) ... 3 ... университеттік шет елдер кафедраларындағы СМЖ процестерінің жұмыс істеу сапасы тексерілді. Ішкі аудитті арнайы құралған жұмыс тобы ... ... тобы ... ескерпелермен қамтамасыз етіліп, тексеру барысында көңіл аудару керек мәселелер алдын ала талқыланды. Тексеру ... ... ... ... ақпан, наурыз 2008 ж.) тыңдалды. СМЖ аясында ректордың №61 бұйрығына сәйкес барлығы 13 ... және 87 ... СМЖ ... ... қамтамасыз етілуі мен іске асырылу деңгейі толық тексерілді. Ішкі ... ... ... ... Бөлім қызметкерлерімен алдын ала қандай мәселелерге көңіл бөлу керектігі ... ... ... ... ... алдын ала дайындалған ескертпелер таратылып берілді. Ішкі аудит барысында қызметтік нұсқаулармен сапа ... ... ... және ... ... дәрежесіне көп көңіл бөлініп, тексеру қортындысы бойынша тиісті құжаттар толтырылды. Ішкі аудит қортындысы 8 ... 2008 ж. ... ... ... тыңдалып, ректораттың шешімі бойынша 1 аптадан соң қайтадан тексеру жүргізді. ... ... ... ... ... ... түрде баяндалды.
-2008 оқу жылында жазғы емтихан сынағы ректордың 26 ақпан 2008 ж. №43 бұйрығы бойынша өткізілді. Жазғы емтихан ... ... тест ... 145 ... ... оның 25 интерактивті түрде, 74 сканерлік өңдеумен және 46 ... ... ... ... ... ... ... 1063 емтиханның 14 пайызы тест түрінде өтті.
Жазғы емтихан сынағында өткен тест емтихандарының ... ... ... ... ... оқу ... 84,1 пайызды құрады. Бұл көрсеткіш былтырғы оқу жылындағы жазғы емтихан сынағы нәтижесімен (81,4 пайыз) салыстырғанда 2,7 пайызға ... ... ... қорытындылары бойынша ең жоғарғы көрсеткіш география, журналистика, ... ... және ... ... олардың орташа оқу үлгерімдері : 90,1; 89,6; 89,5; 87,0 және 86,4 пайызды құрады. Студенттердің үлгерімі бойынша ең ... ... заң ... –,7 ... ... және бұл көрсеткіш былтырғыдан 15,6 пайызға жоғары болды. Интерактивті түрде 10 факультетте өткен тест емтихандары ... ... ... ... ... ең ... нәтижені механика- математика, география және журналистика факультеттерінің студенттері көрсетті –,5; 88,5 және 87,9 пайыз, ал ең ... ... заң ... ... –,5 ... болды. Сканерлік емтихандарда унивеситет бойынша орташа үлгерім –,3 пайыз , ең жоғары нәтиже журналистика және ... ... - 90,4 ... ең ... нәтиже халықаралық қатынастар факультеті бойынша - 45 пайыз болды.
Оң бағаға тапсырған студенттер санына қарай ... ... ... ... ... көрсеткіш –пайыз, ал филология, химия және журналистика факультеттернде –пайыз, география факультетінде ... ... ... ... ... 87-94 ... ... халықаралық қатынастар факультетінде 27 пайыз ғана болды. Жазғы емтихан сынағына қатысқан 64 мамандық бойынша жүргізілген талдау нәтижесімен ең жоғарғы ... ... және ... ... тілі» -91 пайыз, (гидрометеорология», «өмір тіршілігінң қаіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау», ... «шет тілі ... ... ... және ... ... - 90 пайыз, ал енді көрсеткіш: « археология және этнология» мамандығы бойынша –пайыз болғанын көруге болады.
Пән аралық талдаудың қортындысы бойынша « ... пәні –, ... -99, «Шет ... ... , «Копиляторлар жасау» -98, «Нарық инфраструктурасының экономикасы» - 98, «Жас өспірім психологиясы» - 98, «Философия» - 98, ... 98, ... -97, ... ... ... қаржылық есеп» - 97, «Бюджет және қазынашылық» - 97, « Қаржы ... ... -97, ... ... ... ... ... - 96, «Педагогика» және «Философия»- 95пайыз болса, ал «Оптика» пәні-35, «Мемлекеттік қаржыны басқару» пәні-33 пайыз болды.
Жазғы емтихандар барысында 10 ... ... 54 ... ... ... номерін дұрыс боямауына және вариант номерін қате көрсетуіне немесе дұрыс боямауына байланысты ... арыз ... ... ... да ... қаралды. Басқа 3 химия, механика-математика және халықаралық қатынастар) ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік қамтамасыздандырылуы университеттік оқу-әдістемелік басқармасының негігі қызметтерін Болон үдерісіне сәйкес ұйымдастыруды бақылау, үйлестіру міндеттеріне ... ... ... ... ... ... оқу ... бойынша тапсырмалар мен нұсқауларды талаптарға сай орындау;
2) Аттестациялаудан өту тәртібін реттейтін нормативтік құжаттар әлемдік ... ... Оқу ... ... ... пен оқу ... ... үдерістеріне сәйкес реттеу және т.б. Құқықтық-нормативтік актілерді жүзеге асыру болып табылды.
4) Кафедралар мен деканаттардың өз ... ... және ... дайындауын қадағалау;
5) Оқу үдерісін ұйымдастыру мен еңбек ... ... ... ... ... ... ... оңтайландыру;
7) Оқу кестесін,лекцияларды,семинар сабақтарын үйлестіру ісін ұйымдастыру;
8) Профессор-оқытушы құрамының және студенттердің пайдаланатын әдістемелік оқу ... ... ... ... ... ... және ... БОЛОН ҮДЕРІСІ ЖӘНЕ ӘЛ- ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
2.1 ҚазҰУ-нің білім беру ... ... ... талдау
Университеттердің Ұлы Болон хартиясы бойынша университет әртүрлі тарихи-географиялық шарттар нәтижесінде ... ... ... ... бар ... іс-әрекет жүргізуде және халықтар мәдени құндылықтарды зерттеу мен оқу үдерісінің ... ... ... ... ... ... қарастырды. ҚазҰУ-нің білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы біз бұдан он жыл бұрын өткен ... ... ... 5 қантарында Студенттер сарайының ашылуына Н.Ә Назарбаев:"Қазақ мемлекеттік университетінің элитарлы екендігіне күмән жок... дегенді тағы да ... ... Сол ... дәл ... ... ... Қазақстан студенттеріне арнаған белгілі үндеуі жария етілді. Бұл үндеуде Елбасы ... ... ... ... ... ... ... туралы айтып өтті: “Қазақстан-2030" Стратегиясы жастар үшін жасалған, оны жастар жүзеге асыруы тиіс". Президент ҚазҰУ студентгерін ... ... ... ... ... соның ішінде бүкіл әлемге ашық түрде дәріптеуге шақырды.
ж. 11 маусымында Қазақстан Республикасынын "Білім беру туралы" заңы шықты. ҚР ... ... ... ... оқу ... ... ... беру туралы" 5 шілде 2001 ж. № 648 Жарлыгында ұлттық және жалпы адамзаттық қүндылықтар, ғылым мен ... ... ... жеке тұлғаны қалыптастыру, дамыту және кәсіби даярлау және 7 шілде 1999 ж. '' Білім беру туралы" ҚР ... ... ... атындағы Қазақ Ұлттық Университетіне Қазақстан ЖОО-ның ішінде бірінші болып ұлттық университет ерекше мәртебесі берілді. 2000 ж. 20 шілде №1106 ... ... ... ... ... беру ... КР ... сәйкес және 1993 ж. 9 қаңтардағы "әл-Фараби атындагы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің мәртебесі туралы" ҚР ... ... ... атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті" Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның ерекше мәртебесі туралы Ереже бекітілді.
Бұл қаулы университет әлеуетін ... ... ... үшін барынша тиімді пайдалануға бағытталған. Онда елдің жетекші ЖОО-ның жоғары білікті мамандар даярлаудағы, ғылым мен ... ... ... рөлі ... ... ... ... Қазақстанда және шетелдерде кеңінен, танымал беделді ғылыми мектептерді сақтап қалу қажеттілігі баса айтылған. Ережеде ... ... ЖОО ... ... ... мен ... ... сондай-ақ оның қаржылық-щаруашылық, бақару кызметтерінің мәселелері, окушылар контингентін калыптастыру кағидалары да ... ... ... ... тағайындайды және қызметінен босатады деп бекіттелген. Қамқоршылар Кеңесі жұмысының мәртебесі мен қағидалары анықталған.
ж. 26 желтоқсанында ... ... үшін ҚР 2015 ... ... ... беру Концепциясы жарияланды. 2004 ж. 19 наурызда- "Бәсекеге қабілетті Қазақстан, бәсекеге қабілетті экономика, бәсекеге ... ұлт", ... ... ... ... 11 қазанында Қазақстан Республикасының Президентінің №1459 Жарлығымен "2005-2010 жж. Казақстан Республикасында білім беруді дамытудың Мемлекеттік Бағдарламасы бекітілді. Бұл Бағдарлама ... жаңа ... және ... жағдайларда білім берудің Қазақстандық жүйесінің алдында тұрған білім беру сапасын жоғарылатуға, стратегиялық мәселелерді шешуге бағытталған түбегейлі жаңғыртулар қажеттілігі атап көрсетілген.
2009 жыл ... ... ... ... ... үшін ... жыл - бұл университеттің 75-жылдығы. Университеттінің мерейтойы ЮНЕСКО аясында өткізілген "XXI ғасырдағы өркениет дамуындағы ... рөлі ... ... ... үш томдық университет Жылнамасы, "Қарашаңырак" кітабы, университет ардагерлері туралы, ғалымдар, педагогтар, тәлімгерлер жинағы, бірқатар жетекші профессорлар, оқытушылар және қызметкерлердің ... ... ... "Адамдар және тағдырлар" жинағы, "әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті" анықтамалық-ақпараттық кітабы баспадан ... ... ... ... арналған ең үздік журналистік жұмысқа ашық конкурс жарияланды, ... ... ... ... ... және ғылыми-әдістемелік конференциялар, дәстүрлі "Менің Қазақстаным" студенттік фестивалі өткізілді.
Мерейтойдың ең әсерлі оқиғасы "Наурыз" театрландырылған мейрамы болды. Бұған дипломатиялық ... ... ЖОО ... БАҚ ... және әр ... ... бітірушілер қатысты.
ҚазҰУ-де республика бойынша алғаш рет ғылыми зерттеу институттары мен ғылыми орталықтар жасақтала бастады. ... оку ... ... зерттеулер мен табиғи интеграциларға қол жеткізілді. Ұжымдық еңбек арқылы елде ... ... ... ... мамандықтар бойынша бакалавриат пен магистратура ашылды. Барлық қажетті нормативті-құқықтық, оқу-әдістемілік құжаттар талдап жасалынып, Егемен Қазақстанның ... ... беру ... ... ірге тасы ... ғалымдары мен қызметкерлерінің кәсіпкерлік бастамасын колдау мақсатында және ... ... ... ... келтіру үшін университет 8 шағын ғылыми-өндірістік қәсіпорынның ... ... Бұл ... ... қиын кезеңде кафедралар мен ғылыми бөлімшелердің кадрлық әлеуетін сақтап қалуға көмектесті.
ҚазҰУ-дің ғылыми бөлімшелері және ... ... ... кәсіпорындар өз жұмыстарын қайта кұруға қол жеткізді және университеттік ғылымның өміршеңдігі мен коммерциялык құндылығын дәлелдеді. Жаңа ... ... ... ... атқарып шаруашылық-экономикалық іc-әрекеттері тұрақты да оңды әсерлер әкеліп, университеттік ... ... ... ... ... игеруіне жәрдемдесті.
Сол бір күрделі кезеңдерде университеттік ғалымда алда ... ... ... ... ... - ... және ... факультеттерінің ғылыми мектептері өздерінің беріктігін тағы да дәлелдеді.
Осы факультеттердің негізінде - экспериментальды және теориялық физика ғылыми-зерттеу ... және жаңа ... ... мен ... ... ... ... қызмет аткарды. Жиырма бес жылдан астам уақыт ... ... ... және жану ... жану ... іргелі және қолданбалы аспектілерін зерттеу жемісті болды.
Еліміздің жоғары мектебі тарихында алғаш рет биология және биотехнология проблемалары ғылыми-зерттеу институты және ... және ... ... ... ... ... ... бағыттары механика және математика, кибернетика және ЭВМ салалары, машиналар теориясы, роботтар мен манипуляторлар, заттардың физикалық және химиялық құрылысы тиімділігі жоғары ... ... ... ... орта және ... ... ұтымды пайдалану, жаңа емдік препараттарды цинтездеу, республика дамуының әлеуметтік-экономикалық және саяси проблемалары, ... ... ... ... ... ... ... археологиялық зерттеулер мәселелері және тағы басқа бойынша жүргізілді.
ҚазҰУ-дың жаңа тарихында ... ... ... ... ... ... Сорос Қазақстандық Фонды, Инко - Коперникус және т.б. көптеген халықаралық ғылыми фондттар, бағдарламалар жэне гранттардың қаржылары тартылды. Әрине, ғылым дамуының ... ... ... ... жоқ. ... ... зерттеулерінің дәрежесінің көрсеткіші ретінде, мысалы, 1995-2000 жж кезеңінде ҚР ҰҒА 23 медаліне ие болғанын айтуға ... 1999 жылы ... ... түрлі салалар бойынша берген 7 дипломының 4-іне ҚазҰУ студенттері ие ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуда, жас ғалымдар ассоциациясы, магистранттар Клубы, «Жаңа ұрпақ» полиглот клубы реформаланып және ... ... ... дәстүрлі жэне жаңа интеллектуалды ойындар және фестивалдар, ғылыми конференциялар өткізілді.
жылы ҚазҰУ-да жеті ... ... 10 ... ... ... істеді. Университет ғалымдары 23 фундаменталды бағдарламалар,7 қолданбалы-ізденіс және 2 - ... ... ... зерттеулер жүргізді, соның ішіндегі 12-сінің бас ұйымдастырушысы ҚазҰУ болды. ҒЗЖ-ға қатысқан 1500 ғалымның ішінде 30 ғылым докторлары, ... ... ... ... ... ... 1997 жылы ... 27 диссертациялық кеңес жұмыс істеді, сонымен қатар 15 ... 28 ... және 97 ... диссертация.
жылдың 3 сәуірінде ҚазҰУ-де 2003 жылға дейінгі Халықаралық ынтымақтастық бағдарламасы ... 2000 жылы ... 20 ... шетелдік оқу орындарымен және ғылыми орталықтармен келісім шарттарға қол қойды. Осы шарттардың жалпы саны 1999-2000 оқу жылында 15 мемлекеттің 52 ... ... ... ... келісім шарт жасады.
ж әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің білім және ғылым саласындағы дамуының маңыздылығын, бүкіл әлем алдындағы ... ... ... ... ... ... ... (SРI) халықаралық байқаудың нәтижесі бойынша университетті «SPI ... ... ... 16 ... ... ... Болонья (Италия)
университетінің кабырғасында ҚазҰУ-нің ректоры дүниежүзілік университеттердің Әйгілі ... қол ... ... ... мен Орта Азия ... жоғарғы оқу орындарының
ішінде бірінші болып Еуропалық білім кеңістігіне кірді.
2001-2002 оқу жылының басында университет штатында 1715 профессор мен оқытушылар қызмет атқарды, оның ... 250 ... ... профессорлар және 800-дей ғылым кандидаты мен доценттер болды.
Осы жылы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, яғни ... пен ... ... ... 1625 студент қабылданды, бұл 2000-2001 оқу жылындағыдан 300 студентке артық. 1800 ... ... оқу ... ... ... ... бұл ... жылдан 250 студентке артық. Бюджеттік негізде магистратураға 1001 адам қабылданды, бұл өткен ... 5 есе ... ... ... ... ... ... орын өткен жылмен салыстырғанда 3 есе артық жоспарланған болатын. Мұның өзі республика бойынша осы жылда қабылданғандардың 40% құрайды.
әл-Фараби атындағы ... ... 15 ... ... № 470 ... ... 98 мамандық бойынша білім беруге мемлекеттік лицензия алды, сoның ішінде 16 жаңа ... бар. ... оқу жылы ... ... ... технологиямен оқытуды енгізу процесі басталды. 2002 жылы осы технология өткен әл-Фараби атындағы ... ... ... ... ... ... ... бірлестігі ерекше рөл атқарады.
Университетте оқыту сапасын арттыру мақсатында бірқатар жаңа практикалық қадамдар мен ... ... ... Атап ... ... ... оқу ... 38 гуманитарлық, жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық мамандықтар бойынша біліктілікті жетілдіру институты ашылды.Сонымен қатар «құқықтану», «шет ... ... ... ... және ... ... (қолдану салалары бойынша) жаңа Колледжі ашылды.
-2004 оқу жылында университетте 156 мамандық бойынша және бағыттар бойынша ... (34 ... ... ... 29 ... педагогикалық білім және 93 жоғары арнайы білім) дайындалды. Университетте қуатты магистратура институтын дамыту фундаменті қаланды, негізгі құқықтық нормативтік ... ... ... ... ... және ... да аймақтық білім беру орындарында магистрлерді даярлау үшін көп көмегін ... ... ... ... ... АҚШ, Азия мемлекеттерінің 160 университетімен тығыз қатынаста болды. ҚазҰУ халықаралық университеттер Ассоциациясына қабылданған,және Еуразиялық университеттер Ассоциациясының бірден бір құрылтайшысы ... ... ... оқу ... ... ... және ... университеттерімен жаңа 7 келісім—шарт кабылданды. Ланчжоу унверситетімен бірігіп ҚазҰУ-де Қытай тілі Орталығы ашылды.
Соңғы он жыл ішінде университет дүние жүзі ... 20 ... оқу ... ... ... қол ... Соның ішінде Оклахома Университеті;Висконсин-Медисон Университеті (АҚШ);Миддлсек Университеті (Ұлыбритания); Ренн-1; Нанси-2 Уиверситеті; Роберт Шуман атындағы Страсбург ... ... ... ... ... ... Университеті (Германия); Алкала университеті (Испания); Варшава Университеті; Адам Мицкевич атындағы Познань Университеті; AGH ... ... ... ... ... Халықтар Университеті; Жэньминь Халықтар Университеті; Шанхай Университеті (ҚХР); Тайвань Орталық Ұттық Университеті; ... ... ... ... шет тілдер Университеті; Кангвон Ұлттық Университеті (Корея); Тегеран Университеті (Иран); Дикара ... ... Каир ... Аль-Миния Университеті Египет); М.В. Ломоносов атындағы МГУ; Томскдағы Мемлекеттік университет (Ресей); Қырғызстандағы Ұлттық университет; Ташкенттегі Мирзо Ұлұқбек ... ... ... және т.б бар.
Халықаралық ынтымақтастықтың қызметі қазақ, орыс (ай сайын), ағылшын (екі айда бір рет), ... ... ... ... тілдерінде ақпараттық бюллетендер шығарады. Бұлар университеттің халықаралық білім алмасу саласындағы жетістіктер туралы хабарлайды. Жақын арада бюллетендерді араб ... де ... ... білім беру кеңістігіне 2002-2003 жж енген ҚазҰУ шетелдік Университеттерімен Phd ғылым докторларын даярлау жұмыстарын жүргізе бастады. ... ... және ... ... ... ҚХР, ... мен Жапонияның 34 университеті 2004 ж ақпанында ҚазҰУ да жаңа қазақ-үнді ақпараттық технология орталығы (КИЦИТ) ашылды. Бұл ... ... ең ... ... ... of ... Technologies, Үндістан) жоба бойынша қызмет атқаратын ғылыми орталық ... ... ... университетте қазақ-француз электрондық оқыту институты құрылды. Бұған Р.Шуман атындағы университеттің ғалымдары ат салысты.
Егеменді Қазақстанның жаңа тұрақты өзгермелі тарихи ... ... мен ... ... ... ... жұмысы саласында түбегейлі өзгерістер орын алды, оның жаңа ... ... ... ... ... ... әсіресе жастардың мәдени-тарихи санасын жаңғыртуға бағытталған ұлттық рухани және мәдени дәстүрлерді қайта қалпына келтіру үдерісі үлкен роль атқарды.
Осы мақсатта ... оқу ... ... ... ... ... ... мазмұны мен сапасын ұйымдастыру мен басқарудың мақсатты-бағдарламалылық қағидасы мен жүйелілік әдісі белсенді қолдана бастады. Оқу үдерісінде және оқудан тыс ... ... ... ... оқу, ... өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі қалыптастыру басшылыққа алынды.
Біздің университеттің студенттер топтарының оқытушылары мен кураторлары ең ... ... өз ... ... ... ... ... екенін ешқашан ұмытпайды. Бұл тәрбиелік "парадигма" қарапайым және түсінікті, жас ұрпақтың азаматтық позициясын таңдауға жәрдемдесетін, бай ұлттық дәстүрлер мен ... ... ... ... ... табылады. Университет жетекшілігі азаматтылық түбірден өсіп шығатынын, сондықтан ел тарихында бос сөз ... ... тиіс ... оның ... ұрпағы уңиверситеттің, туған қаланың мақтанышы болатын позицияны әрдайым ... ... ... ... Alma Mater ... ... ... және қолдауға қажеттінің барлығы жасалады.
Республикадағы көрнекті сәулет кешендерінің бірі - толықтай студенттерге ... - Ө.А. ... ... ... сарайы. Онда 11 көркемөнер үйірмесі және "Фараби Сазы" қазақ халық аспаптары оркестрі; ... ... ... ... ... - алтын бесігің" гала-концертін ұйымдастырушы "Жастар рухани орталығы" ... ... ... тіл - ... ... ... ... басқа ұлт өкілдерінің қазақ тілінде баяндама жасауы және т.б.
Жастарды өз халқының рухани және ... ... ... ... ... "ҚазҰУ аруы", "Жігіт сұлтаны", "Қозы мен Баян күні", "Бәрекелді", -Жыр мүшәйрасы", айтыс, "Ашық есік күндері", "Білім күні", ... ... ... ... ... күні", "Менің Қазақстаным!" фестивалі, "Студенттік көктем" және басқа да ... ... ... ... "Жастар рухани орталығы" жастар орталығы студенттердің қоғамдық ... ... ... демалыс орнының орталығы болып табылады. Орталық шығармашылық кештерді, танымал тұлғалармен, университет түлектерімен кездесу, ... ... ... ... ... ... КТК ... және т.б. да шараларды өткізуді жүзеге асырады.
Университетте студенттерді қызығушылығы, қабілеті мен бейімділігі бойынша біріктіретін әр түрлі ... ... ... "Жас ... "Рух", "Ұстаз", "Инсайт", SIFE-ҚазҰУ (студенттер еркін кәсіпкерлікте), "Кіші Фараби Академиясы", "Социолог", "Пікірсайыс орталығы", "Құқықтық емхана" жастар ... ... ... өсуге, өзіндік жетілуге, дамуға, өзін-өзі тануға және басқа да психологиялық ... ... ... бағытталған. Университет аумағында құқықтық тәртіп отряды жұмыс істейді оның негізгі міндеті студенттер жатақханасы мен студенттік калашық ... ... ... қорғау және қолдау болып табылады.
Университет студенттері әрқашан университеттік, аудандық, қалалық, республикалық форумдарға, ... мен ... ... ... мәдени шараларға белсенді қатысты.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің білім беру жүйесінің қазіргі жағдайын талдау нәтижесінде келесі мәселелер ...
- ... ... Ұлы ... ... оқу ... заманауи көзқарас негізінде ұйымдастыру бойынша едәуір жұмыстар жүргізілуде;
-Университет мамандар даярлаудың екі ... ... ... -4 жылдық бакалавриат, 2-жылдық магистратура жемісті аяқтады;
- ҚазҰУ-нің жаңа тарихында оқу және ғылыми зертеуге ИНТАС,НАТО,ДААД,МАГАТЭ,СОРОС қоры сияқты беделді халықаралық ... ... ... ... оқу жүйесі енгізіліп, интранет бақылау жүйесі тиімді жұмыс атқарып келеді;
- Университеттің оқу ... ... ... ... ... ... ... мен сапасын ұйымдастыру мен басқарудың мақсаты-бағдарламалық қағидасы мен жүйелілік ... ... ... ... ... Жастарды өз халқының рухани және мәдени мұраларына ұйту мақсатында"Наурыз", "ҚазҰУ аруы", "Жігіт сұлтаны" , ... мен Баян ... "Жыр ... ... есік ... ... ... "Студенттер қатарына қабылдау", "Университеттің қалыптасу күні" , "Студенттік көктем" және басқа да шараларды өткізу дәстүрге айналды.
2.2 Болон ... ... ... оқу ... ... ... ... білім беру жүйесінің жаңа бағыттары іздестіру жүріп жатыр. Болондық хартияда (1988 ж.) ... ... тен ... ... назар аударылған. Біздің университет те үдерістің қазақтылыққа ЖОО-лардың қағидалары тең талаптарын орындауға мүдделі болып отыр. ... ... ... атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің оқу жылының бірінші семестрінде университет басшылығының ... ... ... ... ... орындауға бағытталған ҚазҰУ іс-әрекетін ақпараттық-сараптамалық қамтамасыздандыру және ... ... ... есеп беру ... ірі ... және шетелдік мерзімді басылымдар бойынша, ғылым мен білімдегі ... ... даму ... ... ... ... ... әлеуметтік және жастар сонымен қатар ҚР Президенті Әкімшілігінің, ҚР БжҒМ, ҚР статистика жөніндегі Агентігінің және т.б. ... және ... ... ... мониторинг жасау іске асырылып отырды.
жылдан бастап бөлімнің іс-әрекетінде өзгеріс болды, ол университет басшылығын информациялық, ... ... ... ... ... бөлімінің имидждік тұжырымдамасын құруға ат салыса бастады. Университет басшысы тапсырмасы бойынша ... даму ... мен даму ... ... ... ... ... әлемдік рейтингтер мен оларға енудің жақтары жайлы және абитуриенттер қабылдаудың динамикасын ... ... ... ... жазылды. проректордың тапсырмасы бойынша БАҚ-қа бірқатар мақалалар жіберілді : «К 10-летию ... ... им. ... - интеллектуальный лидер страны»), Қазақстанның ұлттық университеттерінің Жарғысы және мерейтойлық құттықтау хаттары даярланды.
Президенті Әкімшілігіне, Алматы ... ... ... ... ... ҚР Білім және Ғылым Министрлігіне ҚазҰУ туралы ақпаратты-сараптамалық материалдарды, сонымен бірге бұқаралық ақпарат кұралдары үшін де әр ... ... ... ... ұсынды.
Университеттің Оқу әдістемелік басқармасының әдістеме бөлімі 2007-2008 оқу жылында бекітілген жұмыс жоспарына және университеттің білім беру қызметтерінің ... ... ... ... өз ... ... ... бойынша жүргізді. Бөлім жұмысының басты бағыты - оқу үдерісін реттеуші университет ережелерін жасау болып табылады. Есеп ... ... жылы ... ... ... Т.Ә.Қожамқұловтың редакциялаумен «әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде оқу үдерісін білім инновациялық (кредитттік) жүйесі бойынша ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... жылдың 15 тамызында жаңадан редакцияланған Қазақстан Республикасының білім туралы» Заңы қабылданып, онда білім берудің жаңа технологиясын ескере отырып, оқу ... ... ... ... ... Білім берудің кредиттік технологиясы сараптама кезеңінен өтті. Нормативтік ... ... оқу ... ... ету ... университет ережелерінің қайта қаралуын қажет етті. Әдістеме ... ... ... ... ... ... ҚР ... және Ғылым министрлігінің нормативтік базасының барлық өзгерістерін ескеретін, жаңаша ... ... ... ... ... ... ұсынуына тура келді.
-2008 оқу жылында Қазақ Ұлттық Университетінің ғылыми-әдістемелік кеңесінің 4 өткізіліп, оларда білім беру үдерісін ұйымдастырудың кредиттік технологиясын асыру және оқу ... ... мен ... сапа ... жүйесін мәселелері қаралды; университет түлектерінің сұранысқа ие болуы және оларды ... ... ... 2007 ... ... оқу құралдарын және әдебиеттерді шығару жоспарының орындалу барысы тыңдалды және 2008 жылы болатын басылымдардың тізімі бекітілді,сондай-ақ оқытушы-профессорлар ... және ... ... ... оқу ... ... ... деңгейі жөніндегі факультет декандарының мәліметтері тыңдалды, білім берудің кредиттік жүйесі кезінде пәндерді оқытуды ... ... ... ... оқу ... кызметін тексеру жөніндегі комиссия жұмыс істеп, бөлімнің оқу құжаттамаларын тексеріп шыкты және барлық мамандықтардың оқу жоспарларының ... ... ... стандартына сәйкес екендігін атап өтті.
Жаңа 2008-2009 оқу жылына даярлық барысында 2005, 2006, 2007 ... ... ... оқу жоспарлары мамандықтарының Мемлекеттік Стандарттар сәйкестігі тексерілді және оларға оқытушы-профессорлар құрамының педагогикалық жүктемелерін есептеудің жаңа стандарттары қабылдануына байланысты ... ... ... ... енгізілді.
МЖМБС стандартындағы оқытушы-профессорлар кұрамының педагогикалық жүктемесін есептеу әдісіндегі «аудиториялык жұмыс» ұғымы өзгертілді, қазір оның құрамына СОӨЖ ... да ... ... СӨЖ ... ... СОӨЖ бен СӨЖ ... өзгерді, практикалардын барлық түрлерінің ұзақтығын есептеу механизмі бекітілді.
Бұл жұмыс жоспарларының академиялық күнтізбелерінің өзгеруіне әкеліп соқты, қазір университет ... оқу ... ... кестесі кабылданған, ол 39 дан 42-ші аптаға дейінгі аралықта өтетін жазғы семестрді де қамтиды. Тек соңғы ... ... ... ... ... ... және ... практикалардың әртүрлі семестрлер қойылуына байланысты, кейбіреулерінде ... ... ... бар, ... көпшілігінде ондай практика жоқ, әр мамандықтың оқу үдерісінің өзінді-кестесі бар.
Жұмыс оқу жоспарларының барлығында СОӨЖ мен ... ... ... есептелуі өзгертілді.
жылы қабылданғандар үшін оқу жоспарлары жаңа ұстанымдарға сәйкес жасалды.
Қазақ тіліндегі әдебиеттерді даярлау мен бастырып шығару мәселесі әрқашан ... ... ... Бұл мәселе жоспарлы түрде ... ... және ... ... ... ... бірнеше рет қаралды. Әдістемелік бөлім, университет кітапханасымен бірлесе отырып, барлық мамандықтар мен даярлау бағыттары ... ... ... ... ... ... ... талдап отырады және деканаттарды, факультеттердің әдістемелік төрағаларын нақты пәндерді мемлекттік тілдегі оқу-әдістемелік әдебиеттермен ... ... ... ... хабардар етіп отырады. Басылымдардың 2008 жылға араналған тематикалық жоспарында әдебиеттермен нашар қамтамасыз етілген пәндер ... ... бар. ... ... қажетті оқу әдебиеттерін даярлау жөнінде ар тапсырмалар беріліп, олардың басылу мерзімі анықталған. Қазақ тіліндегі әдебиетте қамтамасыз етілу мәселесі әлі де ... ... ... жағдай біршама жақсы келе жатқанын атап өткен жөн.
Әдістемелік бөлім, университеттің оқу-әдістемелік бірлестігімен (ОӘБ-УМО) болып отырып, ҚР БжҒМ ... ... ... ... ... мен құралдарының тізімін жасады. Оқулық және ғылыми әдебиеттерді ... ... ... жыл сайын факультеттердің ұсынысы бойьнша құрылады. Университет редакциялық-баспалық кеңесі (РБК-РИСО) мәжілістерінде ішкі және сыртқы ... бар, ... ... ... ... ... әдістемелік бюросында басып шығаруға ұсынылған, тақырыптық жоспарға енген жұмыстарды талқылайды. Редакциялық- ... ... ... үш ... ... ... ... және ғылыми әдебиет бастырып шығаруға қатысты мағлұмат қосымшада келтірілген.
Бөлім қызметкерлері университеттің барлық факультеттеріндегі оқу-әдісттемелік ... ... ... ... және олардың бөлек нұсқаларының болуын ... ... ... ... ... Университетің кафедраларының білім беру үдерісіне қатысты құжаттамалары, дәріс курстарын оқытушылардың жұмыс ... және ... ... ... ... ... Бүтіндей университет бойынша, жекелеген факультетер мен кафедралар бойынша жағдай біркелкі емес. Физика факультеті, заң және ... ... ... ОӘК (УМК) құру және ... жұмыстарын іс жүзінде толық орындап шықты, дәрістер курсы қағазға және ... ... ... ... қатар, механика-математика және филология факультеттерінің біркатар оқытушыларында қажетті оқу-әдістемелік ... жоқ ... ... ... ... баламаларының болуы студенттердің оқу әдебиеттерімен, әсіресе қазақ тіліндегі әдебиеттермен, қамтамасыз етілу мәселесін шешуге көмектесуі тиіс.
Әдістемелік бөлімнің ұсынысы ... ... ... ... ... ... институтында (ИПК) ҚазҰУ оқытушылары және өзге де жоғары оқу орындарынан ... ... үшін ... ... және білім берудің инновациялық әдістерін қолдану жөнінде дәрістер оқылды (доцент ... ... 2008 ... 24-25 ... ... ... атындағы» Қазақ Ұлттык Университеті және Жаңа Қазақстанның білім беру стратегиясы» атты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ... ... XXXVIII ... конференциясына даярлық жұмыстарын атқарды. Конференция білім беру сапасы, Университетің оқытушы-профессорлар құрамының ішкі және сыртқы еңбек нарығында сұранысқа ие бола ... ... ... ... және ... жетілуіне қосатын үлесі мәселелеріне арналды.
Конферанция жұмысына 390 адам,олардың ішінде оқытушы-профессорлар құрамы, факультет ... ... ... ... ... ... Республикасының өзге жоғары оқу орындарының оқытушылары қатынасты.
Конференция жұмысы барысында ... ... ... ... дөңгелек үстел отырысында мынадай өзекті мәселелер талқыланды: мамандарды даярлау сапасын басқару жүйесін дамыту;
білім сапасына жоғары интеллектуалдық ... ... ... ... ... ... ... машықтануға негізделген, іргелі білімдерді күшейту және жан-жақты қол жеткізу;
Университеттегі оқу үдерісін оңтайландыратын инновациялық педагогикалық идеялар енгізу; мамандар даярлаудың үш ... ... көшу ... ... ... қағидаларын жүзеге асыру кезінде университет жұмысында толык тәжірибені ... ... ... ... ... ... ұсыныстардан көрініс тапты, оларда, мыналардың қажеттігі атап көрсетілді:
- білім сапасын, оқу-әдістемелік жұмыстың сапасын және басқару жүйесін ... ... мен ... берудің инновациялық әдістерін енгізу арқылы арттыру;
- студенттерді білім берудің қашықтықтан оқыту түрі бойынша даярлауды іске асыру;оқытушы-профессорлар құрамының біліктілігін арттыру курстарын.
Оқушылардың ... ... және ... ... ... отырып немесе шетелдік жоғары оқу орындарында, ғылыми орталықтарда өтуін жоспарлау;
- ҚР «Білім туралы» ... ірі ... ... ... ... бап. ... ... талаптарын ескере отырып оқу үдерісінің мазмұнын анықтауда еркіндік беру;
- халықаралық тәжірибеде қалыптасқан тәжірибеге және ... ... ... ... жаңа ... ашу еркіндігін беру;
- оқытушының жоғары оқу орны жұмысына қосқан үлесіне ... ... ... ... сатылап бөлу;
- ұлттық және жалпы адамзат кұндылықтары негізінде студенттердің белсенді өмір ұстанымын және жеке тұлға ретінде дамуын ... ... ... одан әрі ... ... ... ... дайындады, жарыққа шыкты.
Университет оқытушылары қатыскан Республикалық «Жылдың үздік оқытушысы» конкурсы біздін университетте әдістемелік жұмыс өте жоғары ... ... ... Оның ... ... ... ... университет оқытушыларының көп болуы ғана емес,сондай-ақ,ҚР БжҒМ ие болтан оқулықтар мен ғылыми әдебиеттердің сапасы мен санында да.
Әдістемелік бөлім жұмысының ... ... бірі ... ... жайлы БжҒМ, сондай-ақ баска да әкімшілік және үкіметтік органдарға арнап сан-алуан мағлұмат, анықтамалар беру, келіп түскен сұрауларға ... ... ... ... Атап ... ... ... студенттік бөлімге арнап, ЗНК формасы бойынша статистикалық есебі ... ... жаңа оқу ... ... ... ... тізімін анықтау үшін университетегі мамандықтар тізімі жайлы акдарат дайындауға жэне жоғары оқу орындарының рейтингін анықтау үшін ... жыл ... ... ... және ... ат ... бөлімнің бастығы Б.Х.Сейітов маусым айының 6 мен 8 аралығында ҚР Ұлттық Аграрлық ... ... ... берудің кредиттік технологиясының енуі мәселелері бойынша Республикалық оқыту семинарының» жұмысына тікелей атсалысты. Басылып шыққан семинар материалдары алынды, онда ... өзге ... оқу ... ... ... ... білім беруді ұйымдастырудағы оң тәжірибие атап өтілген. Осы, ... ... ... оқу ... ... ... технологиясын енгізу жөніндегі Халықаралық семинарда жасаған, Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрі Ж.К.Түймебаевтың баяндамасы Республиканың ... ... беру ... ... ... кезде тұрған міндет - білім беру сапасын қадағалаудан - білім сапасын қамтамасыз етуге көшу ... ... - деп атап ... оқу ... ... бөлімнің жұмыс жоспарына сәйкес магистрат бөлімі қызметкерлерінің жұмысы оқытудың кредиттік технологиясын іске асыруға және ... ... ... ... және жоспарлау барысында жаңа технологияны қолдан) оқу-әдістемелікпен қамтамасыз ету ... оқу ... ... бойынша магистранттың жинақтау қағидаларына негіздеп, білім игеруіне ... ... ... ... байланысты магистратурада білім берудің ғылыми-педагогикалық саласы бойынша 47 мамандықтардың жұмыс оқу жоспарларына қазақ және орыс тілдері сараптама ... ... ... барлық түрін ұйымдастыру мәселелеріне арналған ережелері, магистранттың жолкөрсеткіш-анықтамасы, кредиттік жүйесімен оқыту ... ... беру ... ұйымдастыру шаралары, курстық жұмысты жазу, мемлекеттік қорытынды аттестаттау және магистрлік ... ... ... ... ... ... жұмысы және магистранттың кәсіби практикасы туралы ережелер әзірленіп, 2008 жылы ҚазҰУ Редакциялық баспа Кеңесінде қарастырылып, басылымға ұсынылды.
Биылғы оқу ... ... оқу ... ... ... шараларын қадағалау мақсатында магистранттардың сабаққа қатысуына және ОПҚ-ның еңбек тәртібіне жүйелі түрде бақылау жүргізуге ерекше ... ... ... ... қорытындысы бойынша магистранттардың білім жетістіктерінің деңгейі мен сабаққа қатысуына өзара ... ... ... және қорытынды аралық бақылауы бойынша оқу үлгерімдеріне талдау жүргізілді. Оқу-әдістемелік семинарда талдау қорытындысы ... ... ... ... мен жағдайы бақылауға алынды. Оқу-әдістемелік кешенінің қағаз және электронды тасымалдауда: пән ... оқу ... ... ... магистранттың жеке оқу жұмыс жоспары, пән каталогы, оқу-әдістемелік әзірліктер, құралдар мен ұсыныстардың қолда болуы ... ... ... ... ... түсүшілерге кэсіптік бағдар беру акпаратты стенд пен ... ... ... жұмысы жайында деректер дайындады.
Бөлім бастығы университеттің ғылыми-әдістемелік конференциясына 4 баяндама және Асфендияров атындағы ҚазҰМА өткен ... ... ... ... мәселелері жайында баяндама жасап, 2 мақала ұсынды, сонымен бірге,Петербург /Ресей/ қаласында өткен конференцияға ұсынған мақаласы басылып ... ... ... ... мұражайына деректер жинақталып, келесі оқу жылына ҚазҰУ магистратурасы жайында жарнама проспектілер дайындалды. ... ... ... ҚР БжҒМ ... ... ... (ҰАО) ұйымдастыруымен Шымкент (ОҚМУ) және Алматы (ҚазҰУ) қалаларында өткізілген жоғары оқу ... ... ... ... ... ... ұйымдастырған Республикалық "Электронный ректорат в условиях кредитной технологии обучения" ... және ... ... ... ... шын ... ... "E-Leanning" семинарына екі рет қатысты.
Бекітілген оқу жұмыс жоспарына сай факультеттерде сабақ кестесін уақытында құрастырып, ... ... ... ... ... өткізілуін, оқу үдерісінің әдістемелік кешенімен қамтамасыз етілуін, мамандықтарының бағыты бойынша магистрлік диссертация тақырыптарының сәйкес келуін, ... оқу ... және ... ... ... ... және құжаттық белсендірілуін бөлім әдіскерлері жүйелі түрде бақылаудан өткізді. Сонымен бірге, бөлім қызметкерлерімен жүргізілген ... ... оқу ... аралық және қорытынды бақылауларын талдау, сессияға бұйрықтар дайындау.
-2008оқу жылында университет факультеттерінен барлығы электронды оқулық қабылданды. Оның ... ... ... ... ... ... Оның себебі кітапхананың сұранысына сай келмеді, факультет ... ... ... ... бір CD-ға ... ... ... Кітапханаға тапсырылған 72 электронды оқулықтың 4-еуі оқулық (2-қазақ тілінде, 2-еуі орыс тілінде); 49-зы оқу кұралы (34-і қазақ ... 15-і орыс ... ... кешен (2-еуі қазақ тілінде, 3-еуі орыс тілінде); 3-еуі монография (1-еуі қазақ тілінде, 2-еуі орыс тілінде); 2-еуі оқу-жұмыс бағдарламасы (1-еуі ... ... ... 9-зы әдістемелік құрал (7-еуі қазақ тілінде, 2-еуі орыс тілінде)
ОТҚ және ЖОТ бөлімі оқу үдерісінің тиімділігін арттыратын қажетті әдіс дидактикалық, аудиовизуалды ... ... ... жаңа тек ... ... ... және ... университеттік іс-шаралар көрсетеді.
Мысалы, жыл басынан бері төмендегідей іс-шаралар бейнетаспаға ... ... Атап ... жыл 30 ... - ... ... 125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция;
2007 жыл 21 ... - ... ... «Заман біздікі» атты факультетаралық жастар форумы;
2007 жыл 11 желтоқсан - академик Зейнолла Қабдоловтың 80 ... ... ... ... «Академик З.Қ. Қабдолов және қазақ әдебиеттануының өзекті мәселе халықаралық ... ... жэне ... ... ... ... 24-25 ... - «әл-Фараби атындағы ұлттық университеті Қазақстанның білім беру стратегиясы» атты гылыми конференция;
2008 жыл 9 ... - ... ... ... ... мерейтойына арналған халықаралық ғылыми конференция;
2008 жыл 20-22 ... - ... ... ... XXI ... атты қазақстандык халықаралық көрме;
2008 жыл 19 наурыз - Қазақстан Жоғары ... ... ... ... ... ... берілуі;
2008 жыл 9 сәуір-НАТО-ның бас хатшысының арнайы өкілі Роберт Симпсонмен кездесу;
2008 жыл 9 ... ... ... ... ... ... университет оқытушы-профессорлар құрамы және студенттермен кездесуі, «Құрметті профессор» атағы берілуі.
2008 жыл 11 сәуір –«Қазіргі қазақ прозасы және М.Ысқақбай шығармашылығы атты» ... ... ... жыл 11 ... ... ... ... қатынастарының қазіргі жағдайы және даму бағыттары» деген халықаралық ғылыми конференция.
2008 жыл 16-18 ... ... и ... ... ... өткен 9- халықаралық көрме.
ҚР Қарулы күштері министрінің орынбасары Жанасаев Болат Бақытжанұлымен кездесу.
20-22 ақпан айларында Астана қаласында және 16-18 ... ... ... ... ... ... ... ОТҚ және ЖОТ қызметкерлері мультимедиялық құралдармен қамтамасыз етті.
ҚазҰУ-дың ГУКЗ-А,Б- дағы №1,2,3,4,5,6, оқу залдарында және биология ... оқу ... ... ... ... ... тұр.
Бөлімнің қызметкерлері 2008 жылдың 1 және 3 мауысымында өткен ұлттық бірыңғай ... ... ... ... арқылы ата-аналарға көрсетіп отырды.
23 маусым күні Астана қаласының 10 жылдық мерейтойына байланысты студенттер ... ... ... ... ... ... маусымда өткен философия докторларының (PhD) алғашқы түлектеріне ... ... ... ... ... ... ... жасалды.
Дағдарыстық қайта реформалау жағдайында жас мамандардың бәсекеге ... ... ... арта ... Еңбек рыногындағы бітіруші түлектерге деген қажеттілік олардың бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші болып табылады. Осы орайда бітіруші түлектерді жұмысқа орналастыру университетгің ... ... ... өтетіндігін айта кеткен жөн.
Аймақтағы еңбек нарығын зерттеп, жұмыс беруші кәсіпорындар тобын анықтау бітіруші ... ... ... ... ... ... табылады. Осы кезенің жұмысын жүзеге асыру үшін кәсіптік білім беру және жүмыспен қамтамасыз ету ... ... ... жұмысқа орналасу мәселесіне қатыстары бар әр түрлі деңгейдегі басқару құрылымдарымен өзара ... ... Осы ... нарығына мониторинг өткізу, әлеуметтік-экономикалық жағдайға болжам мен талдау жасалады;
• кәсіпорындармен, ұйымдармен және басқа да біздің университеттің бітіруші өзектерінің ... ... ... ... әр түрлі меншік формаларындағы фирмалармен байланыс орнатылады;
• бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуына, еңбек нарығында олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға (бітіруші ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдардың тұсаукесерлері (презентация), мамандар дайындауға келімісім шарттар ... ... ... ... материалдар шығарылып, іс-шаралар өткізіледі;
компаниялармен ... ... ... ... ... ... ... түйіндемелері қазақстандық жұмыс электрондық желісіне енгізіледі;
• жас мамандарды даярлау сапасын анықтау мақсатында "ЖОО-компания" шерулері өткізіледі;
• жұмыс жәрмеңкелеріне, мансап күніне байланысты жыл ... ... ... және мансап" көрмесіне бітіруші курс студенттерінің қатысуы ұйымдастырылады;
• мамандар даярлауға келісімшарттар жасалады.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... жұмысқа орналастыру үшін бөлім келесідей іс-шаралар өткізеді:
• кәсіпорындар мен ұйымдардың бітіруші ... ... ... ... ... ... ... бойынша кадрларды іріктеу жүргізеді.
• бітіруші түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша өзіндік ... ... ... ... түскен тапсырыстар қарқынын талдайды және бітіруші нақты мамандық бойынша ... ... үшін ... сала мен ондағы жұмыс орындары туралы ақпарат таратады;
• бітіруші түлектердің жұмыс ... ... ...
• кәсіпорындар мен ұйымдардың тұсаукесерлерін (презентация) ұйымдастырады.
2008жылдың мамыр, маусым айларында ... ... ... ... ... ... ... түлектерді жұмысқа бөлу ісі жүргізілді.
2008 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ды бюджет бойынша білім алатын 484 мен 1638 ... ... ... ... ... 9 % магистрлер мыздың ... оқу ... ... ... ... және ... ... түлектердің 22 %-ы лицейлерге, орта мектептерге және колледждерге оқытушылық ... ... ... жіберілді.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың магистратурасын бітіруші түлектердің 11 %-ы және оқытудың 1-деңгейін бітіруші ... 8%-ы кіші ... ... ... ... ... және Ғылым министрлігінің институттарына жіберілді.
Кәсіптік бағдар беру және ... ... ету ... жыл ... оқу ... ... факультет, кафедралармен бірлесе отырып, әрбір бітіруші түлектің ... ... ... ... ... қадағалау мақсатында олардың әрқайсысымен байланыс орнатады.
Мамандардың бөліну орнына жұмысқа келуі туралы ... ... ... мамандық бойынша жұмысқа орналасу деңгейі туралы қорытынды жасалды. 2008 жылы бітіруші түлектердің жұмыска орналасуы туралы мәліметті жүйелеу 1 және 2-кестелерде ... ... ... 2008 ... бітіруші түлектердің келуі:
• бакалавриатты - 89 %;
• магистратурыны - 91 % құрайды. Кәсіптік бағдар беру және жұмыспен қамтамасыз ету ... ... ... беру жұмысына төмендегілер жатады:
• Әр факультетте кәсіптік бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру.
• ҚазҰУ-да ... ... ... ... ... ... ақпараттық-жарнамалық проспектілерді дайындау және ... ... ... ... ... және әр факультет бойынша ақпарат беретін буклеттер дайындау.
• Қала мектептеріндегі педагогикалық практика ... ... ... ... ... мектеп түлектеріне арналған кештер, кеңестік шаралар өткізу, жарнамалық буклеттер ... бойы ... ... түлектеріне дайындық курсын ұйымдастыру және өткізу.
• ҚазҰУ-ға дарынды жастарды тарту мақсатында факультеттерде ашық күндері ... Бұл ... ... кезінде факультет басшылықтары мен жетекші оқытушьшар талапкерлерге өздері білім беру жүйесі, оқу бағдарламасының сипаттам мамандықтар, ... ... ... ... ... және соңғы ғылыми жетістіктер туралы ақпарат береді. Ашық есік ... және ... ... ... ... түлектері шақырылады.
• "Білім және мансап" атты көрмеде ҚазҰУ-ды таныстыру, қала ... ... ... ... мектептерінің бітіруші түлектеріне арналған "Жас талап фестиваліне қатысу.
• Талапкерлерге арналған ... мен ... ... жарнама,материалдар дайындау және т.б.
• Мектеп бітіруші түлектерді университет ішінде өткізілетін ғылыми қызметке қатыстыруға ... ... ... ... желісіне ҚазҰУ-ға түсу шар туралы жарнамалық беттерді енгізу.
• Талапкерлер мен олардың ата-аналары үшін оқуға түсу емтихандары мен шарттары бойынша ... ... ... ... ... ... беру мен жұмыспен қамтамасыз ету бөлімінің жұмысы ЖОО-мен (өзінің бітіруші түлектері арқылы ) экономиканың әр түрлі салаларында кәсіпорындар ... ... ... яғни өзінің білім беру қызметі арқылы еңбек рыногын реттеуге бағытталған. Сол ... ... ... ҚазҰУ мамандар даярлауға қатысты стратегиясын анықтай алады.
әл-Фараби атындағы ... ... ... ... ... жоғары және оқу орнынан кейінгі білім берудің және РОӘК-нің гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдар ... ... ... оқу жылы ... ... ... жұмыстар атқарды.
Осы уақыт аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің БжҒМ-нің және жоғары оқу орнынан ... ... ... РОӘК ... және ғылымдар секция орталығының жоспарланған кезекті екі мәжілісі өтті. Мәжілістің тақырыптары: "Қазақстан Республикасы ұлттық идеясын жүзеге ... ... беру ... ҚР ... ... қабілетті мамандарды даярлау мақсатында кәсіптік білім берудің мазмұнын жетілдіру". Мәжіліске ҚР 22 ЖОО оқу-әдістемелік жөніндегі проректорлар қатысты. ... ... ... ҚР ... жоғары және жоғары оқу орнынан білім беру саласындағы қадағалау және аттестаттау Комитетіне ... ... ... хат ... ... ... ... қысқаша хаттама Мәжілістің тақырыптарына байланысты 2 мақалалар жинағы жарық көрді.
Есеп беру аралығында РОӘК секциясы ҚР білім және ғылым министрлігіне ... ... ... ... ... магистратура және заман мамандықтарының Классификаторы", "Қазақстан Республикасы Президентінің немесе оның ұсынысымен таңдалынған ... ... мен ... ... ... ... ... мен бекітетін қызметтердің тізімі" және т.б. жасалынды және ... ... ... ... ... ... және ғылым министрлігіне ҚР БжҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан ... беру ... ... ... ... ... ... жіберілді.
Бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтарының Классификаторына өзгереулер мен ... ... үшін 21 ... ... ... ... БжҒМ № 2-03-3-1/243 7 ақпан 2008 жылғы хатына сәйкес РОӘК Секциясы магистратура және докторантура (PhD) мамандықтарының классификаторының құрылымы мен ... ... үшін ... ... мәжілісіне классификатордын макеті жасалынды және ұсынылды.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаментінің тапсырмасы «Қазақстан ... ... ... ... қазіргі Қазақстан тарихының бөлімі кеңірек толыктырылып, "Информатика", "Экология және тұрақты даму' типтік бағдарламалары білім беру ... ... ... ... ... ... қатар, Білім және Ғылым министрінің 2008 жылғы 8 сәуірдегі № 03 3/326 хатына сәйкес, жоғары оқу орындары үшін ... ... ... ... ... ... талқыланды және аныкталды.
Есеп беру аралығында «Химия», «Тарих», «Теология» мамандықтары бойынша әл Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы РОӘК секциясында жасалынған ... ... ... ... білім беру стандарттары ББТМСҰО сараптамадан өткізілді. Бұдан кейін стандарттар Білім және ... ... 2007 ... 28 қазанында № 514 бұйрықта бекітілді.
РОӘК Секциясы 050109-Математика, 6Ы0109-Математика, 050103-Психология және педагогика, 6N0103-Психология және педагогика, ... ... ... ... 050113-Ағылшын тілін меңгерген биология, 050110-Ағылшын тілін ... ... ... ... ... физика, 050116-Ағылшын тілін меңгеретін 6N0116- Ағылшын тілін меңгерген география ... ... ... ... ... ... беру стандарттарына сараптама жүргізілді.
Білім беру мен тестілеудің мемлекеттік стандарттарының ұлттық орталығының 20 % жылдың 52 қыркүйегіндегі №9.3-1068 хаты ... ... ... ... ... ... пәндеріне аралық мемлекеттік бақылауға байланысі в-минимум бағдарламалары жасалынды.
Бұл оқу жылында Республикалық жоғары оқу ... ашық ... ... ... ... мен ... әдебиеттерді жазу, оқулықтарды мемлекеттік тілде іс аудару, дайын оқу әдебиеттерін сатып алу бойынша оқулықтар мен оқу ... ... ... ... ... беру ... ... ЖОО оқу және оқу-әдістеме әдебиеттердің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі туралы талдау жасалынып, Қазақстан Республикасы білім және ... ... ... ... ... пәні мен мамандықтардың тізімі жіберілді.
Есеп беру уақыт аралығында республикамыздың түрлі ЖОО 7 ... және 104 ... ... ... Казақ Ұлттық Университетінің жанындағы БжҒМ-нің және жоғары оқу орынынан кейінгі білім берудің Республикалық оку-әдістемелік кеңе ... және ... ... ... секциясының құрамына кіретін комиссия және ішкі секциясында ... ... ... ... 88 оқу ... РОӘК ... ... берілді, 5 оқулыққа жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Департаментіне оң пікірмен БжҒМ-нің рифін ... ... Одан ... 16 оқу ... кері ... ... қарауға жіберілді. Білім және Ғылым министрлігінің тапсырмасымен білім беру және ... ... және ... ... ұсынылған оқулықтар мен оку құралдарының тізімі жіберілді.
РОӘК Секциясы "ЖОО ең үздік оқытушысы" мемлекетік грантының иелену ережесіне Қазақстан Республикасының 2005 ... 24 ... №872 ... ... ... алу ... және құжаттар дайындауға тікелей атсалысты.Қызметкерлер "ЖОО үздік оқытушысы" байқауына құжаттар дайындауда кеңес беруді ұйымдастырды. Байқауға 92 үміткердің ... ... ... ... ... ... ... атыңдағы ҚазҰУ-дың 37 оқытушысы грант жеңімпазы атанды. 2006 жылдың "ЖОО ең үздік ... ... ... ... Республикалық жетістіктерінің тізбесін дайындап, ҚазҰУ оқытушыларының қысқа есебі жаңалып, ҚР ... ... және ... оқу ... ... ... беру ... жіберілді.
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-әдістемелік жұмыстарының жағдайларына талдау жасау әл-Фараби атындағы ҚазҰУ инновациялық дамуының Стратегиясына, әл-Фараби ҚазҰУ жанындағы ҚР БжҒМ ... және ... оқу ... ... ... гуманитарлық және ғылыми жаратылыстану ... РОӘК ... ... ... ... ... ... университетінің құрылымын жетілдіру, сонымен қатар РОӘК Секция құрылымын белсендіру, оқытудың әдістемесі мен ұйымдастыру, ... ... ... ... ... ... ат салысты.
Жыл бойы Республиканың ЖОО-да мемлекеттік ... ... ... ... оқу ... мен ... беру бағдарламаларының құрылымы туралы, сонымен қатар оқулықтар мен оқу құралдарының қолжазбаларын даярдауга ҚР БжҒМ ... ... ... жанындағы гуманитарлық және ғылыми жаратылыстану Республикалық - әдістемелік кеңесі секциясының ... ... ... ... ... ішкі секцияның қызметтері үйлестіріліп, ҚР БжҒМ түрлі бөлімшелерінің сұраныстары жазбаша хат алмасып отырылды.
Есеп беру аралығында бөлімде: ЖОО РОӘК ... ... ... ... ... шығарылған типтік бағдарламалар, оқулықтар, оку-әдістемелік құралдар монографиялар туралы ұдайы ... ... ... ... Сонымен қатар-ақпараттар РОӘК секция мүшелеріне мәжілістерде, электрондық почта арқылы ... ... ... ... ... ... оқулыктар, оқу құралдары мен типтер бағдарламаларға көрмелер ұйымдастырылды. Кітап палатасына CD диске шығарыл типтік оқу бағдарламаларын штрих код пен ISBN ... ... ... жаңа ... ... ... ... оқу бағдарламаларын сату және CD көбейту жүйелі жүргізіліп отырды. Есеп беру аралығында Республикамыздың 131 ... оқу ... ... 709 ... ... ... оның ішінде -444 кітапша түрі А-265 электронды түрде сатылды.
Осы жылы қолданбалы ғылыми-техникалық «Қазақстан ұлттық идеяның негізгі жоғары білім ... ... ... ... және ... ... қабілетті 50 елдің қатарына ену» атты жобаның жұмысы жалғасты.
Жобаның негізінде 2008 жылдың 20 ақпаныңда. әл-Фараби ... ... ... ... UCL Бас Лондон университетінін, білім беру байланыстары директоры Нигеля Персивалямен, 2008 жылдың 21 мамырында С02 технология ... ... Стеф ... ... кездесу өткізілді. Кездесуде әл-Фараби атындағы I мен UCL ынтымақтастығы негізінде ... ... ... ... ... жетілдіру жұмыстары туралы; доктарантура және басқада зерттеу жұмыстары; ... ... UCL ... стандарта сапасы мен кепілін біріге үйрену; UCL тілдер орталығында қазақ тілді үйрену. Әрбір бағыт бойынша кейін жоспарлы ... ... ... бірігіп оқытушыларға ... ... ... ... 2008 жылдың 14-25 сәуір аралығында РОӘК секциясы UCL курсы тікелей оқыту үшін (Лондон, Ұлыбритания) "ЖОО ең ... ... ... жеңімпаздары мен РОӘК Секциясының қызметкерлерін оқыту ұйымдастырылды. Курс мақсатына ... жаңа және ... ... ... ... оқытушыларымен байланыс орнату, ҚазҰУ презентациясы мен тәжірибелерімен Ұлыбритания университеттерінің арасында біздің университеттің ... ... ҚР ... ... беру ... ... таныстыру және т.б. болып табылады. ҚазҰУ оқытушылары оқытудың инновациялық әдістері негізінде ... ... ... ... ... ... ашық сабақтарына, таластар мен жеке презентациялар және т.б. өткізді. Курс соңында ҚазҰУ оқытушылар мен қызметкерлеріне сертификаттар ... ... ... мен ... ... ... технологиялар еңгізу барысында UCL оқыту технологияларын талдау мақсатында жинақ құрастырды.
Болон үдерісіне сәйкес ҚазҰУ-дегі оқу жүйесін оңтайландыру
бойынша ақпараттық- сараптама бөлімі ірі ... және ... ... ... білім мен ғылымда дамытудың инновациялық жобаларын зерделеп, Университеттердің Ұлы Хартиясына сәйкес пайдалануды жүзеге ... Алда ... ... ... ... ... толықтап жүзеге асыру, Ұлттық Университетінің құрылымын жетілдіру, әдістемелік модернизациялау (жаңғарту) жұмыстарын одан әрі кешенді түрде ... ... ... ... ...
- ... ... сапасын басқару жүйесін дамыту;
- студенттердің өзіндік ... ... ... алу және ... практикалық жұмыстар түрлерін ұйымдастыру;
- студенттердің шығармашылық ой-санасын дамыту;
- университеттік білім беруді жетілдіру және оқу үдерісін ... ... ... ... ... білім сапасына жоғары интелектуалдық екпін беріп, іргелі білімдерді күшейту;
- университте инновациялық ... ... ... ... ... ... ... кезінде университет жұмысын еуропалық тәжірибені пайдалану;
- студенттерді білім берудің қашықтықтан оқыту бойынша даярлауды іске асыру;
- оқытушы-профессорлар құрамының біліктілігін арттыру курстарын, ... ... және ... ... ... ... жоспарлау және т.б.
2.3 Еуропалық оқу әдістерін ҚазҰУ ... ... ... ... ... ... біртұтас білім беру кеңістігін құру, білім беру ... оның ... ... ... және ... ... ... әлеуметтік рөлін кеңейту үшін ұлттық білім беру жүйелерін интегралдық болып табылады.
Батыстық (АҚШ, Еуроодақ ... оқу ... ... ... ... бағыттарына келетін болса, онда қазіргі болмыс адамзаттың ез ... жаңа ... ... ... - ... ... ... дәуірге өту кезеңіне кадам басуымен сипатталады. Бұл білімнің маңызды бола түскендігін, билікті іске асырудын және де ең ... ... кол ... ... ... ... ... акша, байлық және тағы да баскалары сиякты билікті іске асырудың маңызды құралдарын көлеңкеге ... ... оның ... ... ... ... ... айналғанын керсетеді.
Осыған байланысты университеттер оку-ағарту мен білім берудің негізгі одағы ретінде саяси үрдістің тікелей қатысушылары, ішкі және сыртқы ... ... ... ... сондай-ақ ең маныздысы –білім экономикасының дамуынын шешу факторына айналуда. Тандаулы ... ... - ... ... кездің өзінде акыл-ой орталығы бола отырып, едәуір дәрежеде өз елдерінін саясатының іске ... ... ... ... де ... ... күтіп тұр. Сондай-ақ бұл бізге қажет те әлі де болса шеткері елі ... ... ... рейтингі-синдеол «білімге негізделген коғамдарға» катысты алғанда («Knowledge sociefy») әлемнің 191 елінің ішінде 40-орын алады.
Білім қоғамы ақпараттық ... ... ... ... ... жаңа ... парадигмаларының пайда болуына саяды.
Жаңа өркениет дәуіріне ену үшін және соған сәйкес жаңа білім парадигмасына өту үшін мемлекеттік, қоғамдық және жеке ... ... ... ... ... және ... ... арасында бірлесудің жоғары деңгейі кажет. Мұндай қоғамдық құрылымдардың бірі —білім кәсіподақтары.
Қазіргі Еуропада білім жүйесі дамуының векторларын іздестіру, казіргі ... ... ... ролі мен ... ... ... ... түрде жүріп жатыр. Қазіргі заманғы білім берудің негізгі принциптері мен ... ... ... ... ... ... ... жарияланған құжат —Болондык Хартия (1988 ж.) немесе университсттердің Ұлы Хартиясы болып табылады. Онда ... ... мен ... ... ... ... ... қоғамның мұқтаждықтары мен ғылыми зерттеулердің дамуына сәйкестілігінің қажеттілігі атап көрсетіледі. Еуропалық мәдениеттің дамуында университет-термині басты роль ... тиіс ... атап ... 1999 жылы ... ... мемлекеттердің білім министрлері жалпы Болондық конвенцияға кол ... бұл ... ... ... ... реформалаудың бастамасы бола отырып, Болондық процесс деген атқа не ... 1158 жылы ... ... ... ... Habita» мақтау қағазын алған Болондық құқық мектебі болды,яғни, еуропалық бірыңғай білім кеңістігіне кірді.
Университеттердің ... және ... ... ие ... ... өз ... және тұтас алғанда білімнің қазіргісі мен болашағы үшін білім мен ғылымның ерекше ... ... ... түсінеді. Қоғамда да, сондай-ақ билік жүйесінде де ең алдымен адамзат тағдыры үшін ешкіммен бөліспейтін жеке жауапкершілігі тұрғысынан алғанда университеттердің рөлі ... ... ... ... ... ... ... бейтарап бола алмайды және болуы да мүмкін емес. Университет ... ... ... құндылыктарын қорғауы тиіс барлық интеллектуалдар үшін жауап береді. Білу әрекет үшін жауап беру дегенді білдіреді, ал ... ету -бұл ... ... ... ... ... тұтас алғандағы халықаралық білім жүйесіндегі университеттердің рөлі де өзгерді. Коммуникациялық орталық ... ... ... білімге жан-жақтан келіп түсетіндерді жергілікті жағдайларға бейімдейтін, тандайтын және кайта жасайтын механизмдердіңде рөлін атқарады. Украина тәрізді ... ... ... ... секторды белгілі бір мемлекеттендіру жүріп жатыр, бұл өзінің алдына жана мемлекеттілікті теориялық негіздеу мен ұлттык-мәдени негіздерді қалай да ... ... ... ... ... ... университеттер бұдан былай бәрінен бұрын білім алуға деген адамның жеке құқықтарын қанағаттандыратын ... ... ... негізгі роль аткарады. Өйткені, қазіргі кезде Еуропада әлеуметтік тұрақтылыкты қамтамасыз ету жоғары біліммің басты қоғамдық ... ... ... білімге деген бәрінін салыстырмалы кол жеткізушілігі жастардың мансаптық өсуі мен өзінің әлеуметтік мәртебесін көтеруіне шынайы мүмкіндік жасайды
Болондық процеспен байланысты реформалардың ... ... ... өзгертуге немесе жоғары білімнің көмегімен әлеуметтік катынастарды ... атап ... ... күшейтуге және осы негізде орта тапты қалыптастыруға кол ... ... ... бәрінен бұрын университеттік білім, ғылым мен техникадағы сапа серпілістермен ... ... ... ... және ннструменталдық негізге ауысады.
Жаңа акпараттық дәуірге ене отырып дүниежүзік ... ... ... ... ... жоқ үстемдігін бастап көрсету университеттер осы технологияларды жасаушылар және таратушылар болып табылады. Осындай технологияға иелік етіп ... ... ... ... да басым орынды иемденетіндігі сөзсіз. АҚШ әлемде саяси, экономикалық және мәдени үстемлік етеді, өйткені оның ... және ... ... ... ... мен ... әлемдік университетгер желісі бар. Бұл оған дүниежүзік технологиялық жағынан да билеуге мүмкіндік береді.
Дегемен, белгілі бір уакыт пен ... өмір ... ... ... феномен ретіндегі классикалық университет өзінін бірегейлігін жоғалтуы да мүмкін. Қайдан болғанда да сәйкес үн қатулар оған виртуалдық және ... ... ... университеттер сияқты білім беру қызметінің жана формалары тарапынан келеді. Сонымен катар, университет өзінің сападағы артықшылыктарын да жоғарыға ... ... ... ... кажеттілік білім беру кызметі нарығының мұқтаждығына жауап беруге қабілетті, басқа да жаңа институттарды өмірге әкеледі. Бұл тұрғыда БАҚ пен ... да ... ... ... зор. ... ... берудегі өзінің жетекші ролін сактай ала ма, әлде сақтай алмай ма немесе білім беру ... ... ... ... айнала ма, бұны айту киын. Жоғары білім ақырғы, арнаулы білім ретіндегі өзінін ... ... та ... ... ... ... ... деген өзінің ең тандаулы құқығын жоғалта бастады. Бұл проблемаларды ... ... ... ... - ... ... ... инновациялық университеттін жобасы. Университет өндірістегі және білімді таратумен байланысты экономикалық корпорация ... ... ... ... ... ... принциптерін өзгертеді, тек иерархиялық орнына адамдар өздерінін жеке бағалауы бойынша тағайындайтын көлденең байланыстар келеді.Мега-қоғамның тез өзгертетін қатынастары бар, пішіні үйлесімді ... желі ... Енді ... ... ... үшін жер ... ... нүктесінде, егер ол қажетті ақпараттық технологияға қол жеткізе алатын болса, академиялык дәреже алу ... ... және ... ... ... жасауды қоса алғанда барлық нұсқаулыктың «онлайын» алу үшін, «онлайдык тәртіпте» емтихан тапсыру үшін және тіпті академиялық дәрежені иемдену жөніндегі ... алу үшін ... ... ... ... ... ... бар жеке кірісі мол компаниялар енді университеттермен бұл бизнесте оқытушылардың қызметін жай ғана сатып алу арқылы бәсекелестік жасай ... ... бұл ... ... ... ... дүниежүзіне тарату үшін пайдаланады.
Әрине, жаһандану барлық ұлттык жобалардың мәнін жоғалту каупін төндіреді, солардың бірі - ... Оның ... ... екі ... бойы ... миссияда дәріптелді. Университет ұлттық рухтын корғаушысы бола отырып соған сәйкес мемлекеітен қолдау тапты. Бірак жаһандану ... ... ... де рөлі ... кезде, оның жаһандык экономикалық процестерге ыкпал етуге деген мүмкіндігі де қысқарды, сол кезенде ұлттык жоба ... ... өмір ... сүрмеуінің өзі екі ойлы болып тұрды, казіргі заманғы университеттің немесе жакын келешектегі университеттің идеясы ... ... да ... болды. Жаһандану процесі өзінің карама-карсылығын аймактандыру мен таратпаушылыкты тудырады.Мұндай процестердің айкын көрсеткіштері ретінде еуропалык интеграция процесі, сонғы он жылдыктағы ... ... ... көбеюі, национализм дабыры мен діни фундаментализм алға шығады. Процестердің осы диалектикасында ... ... ... табу ... бар. Сонымен катар оның жаһандык процестерге косылуы онын миссиясынын жергілікті тұтастай теңгеріле алады.
Болондык процесс пен университеттердің дамуындағы ... орны ... ... орыс тіліне және қазақ тілінде Еуропалық білім мииистрлерінің Конференциясының Коммюникесінле қарастырылмаған. Олай болса, 2005 жылғы ... ... ... ... ... ... расталады, еуропалык білім кәсіподактары Болондық Хартияны іске асыруға ... ... ... ... ... бұл ... жалпы қабылданған дәстүрлі түсінудегі кәсіподактардың қатысуы емес, профессорлардың, ... ... ... философиялық, географиялық коғамдардың және баскаларының ассоциациясы сиякты мамандардың бірлесуі карастырылады.
Яғни, Болондық процесс осы ассоциациялар мен ... ... ... ... ... ... кәсіби бірлестіктерінін оку жоспарлары мен бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнына арта түскен ... ... ... ... ... ... Барлык деңгейлердегі оку процесін, білімді заң шығарушы, нормативте қамтамасыз етуге катысу ... ... мен ... ... кім тартып алды.
Әлеуметтік құрамдас бөлігі. Болондык нормаларды қабылдау бізге жалақыда, еңбек шартында және ... ... ... ... ету ... ... Яғни, тұтас алғанда білімді бір ізге салу мен бір үлгіге салу, сондай-ақ, әлеуметтік үлгіні ... ... Біз ... ... мен ... жөніндегі құжаттар мен еңбеқакының салалық құрылымын жасауға ... және ... ... ... ... сондай-ақ Ресейде де кәсіподактар, тек солар ғана білім философиясы мен экономикасының тұжырымдамасын жасауға ... ... және ... ... ... ... ... тұжырымдамасын жасауға. Тек солар ғана және де ең алдымен енбек ұжымдарынын өкілдері ретіндегі бастауыш кәсіподақ ... осы бір өте ... ... жете ... бастама жасауы тиіс. Біздің көзкарасымыз бойынша, барлык кәсіподак құрылымдарынын ішінен бастауыш ұйымдардын рөлі мүлдем жаңа сапаға ие болуда. Бұл ... мен ... ... жаңа ... ролімең және жағдайымен, білім максаттары мен міндеттерін айкындаудағы оның дербес мәртебесімен, шешімдер қабылдаудағы білім қызметтерін ұсынумен аныкталады. Университет бұл ешкандай да ... ... ол ... ... ... ... онын өкілі ресми түрде бастауыш кәсіподақ ұйымы болып табылады, іс жүзінде де солай болуы ... Бұл ... көп ... ... ... ... табылатындарға және өзін бастауыш ұйымның жетекшісі деп санайтындарға байланысты. Бұл үшін жетекшінің жана сапасы мен жеке жауапкершілігінін жоғары деңгейі талап ... ... ... міндетті емес, бірак, оның ұлттық ерекшелікті ескеретін ашык, ... ... бар ... атап ... манызды. Онын алға жылжуында директивтілік жок, көп нәрсе онда мемлекеттік-әкімшілік құрылымдарға емес, жоғары оку ... ... ... ... ішінде кәсіподактардың бастамаларына байланысты. Өйткені, Болондык процесс —бұл үкіметаралык немесе мемлекетаралық бірлестік емес, бұл университеттердің ... Ол ... ... жол ашық ... ... ... алудағы, әлеуметтік мәртебе, мамандық пен қызметті айкындаудағы азаматтардың тең құқықтылығын іске асыруы мен оның ашыктығына есептелген білім интеграциясынын ... ... мен ... ... ... ... өзіндік үн кату болып саналады.
Батыс елдеріндегі академиялық автономия дәстүрінің терең ... бар. Оның ... ... ... әлемдік алты ретінтіндегі туысқандығы туралы пікір ежелгі грек ойшыл Платонның идеяларынан туындаған болатын. Платонның пікірі бойынша философтар өздерінің ... және ... ... сай ... ... ережелерін орнықтыра алады. Орта ғасырларда университеттердің автономия ұғымына олардың артықшыларды кемденуі немесе университеттік автономияны ... ... ... ... ... Сол кездердегі автономия белгісіне өзіндік сот, басқару, ғылыми дәреже беру ... ... ... ... ... мәселелер кіретін еді.
Кейінгі уақыттарда университеттік автономия әлемдік тәжірибеде кеңінен танып бастады. Жоғары оқу орындарының автономия ... яғни ... ... бас ... екі себебі бар:
- жоғары білім берудің ірі жүйелерінің орталықтан оқтылып басқару мүмкіндігінің болмауы.
- Жоғары оқу орындары ... беру ... ... ... ... іздестіру. Шетелдердегі жоғары білім беру жүйесін сыратаң жұмыстары көрсеткендей ХХІ ғасырдық ... ... ... ... күшене түсті.
Олар келесі бағыттарда шоғырланған:
- ЖОО-лардың қоғам алдындағы жауапкершілігінің арта түсуі. Мұның өзі жоғары білім беруді басқарудың әртүрлі деңгейлер ... ... мен ... ... ... ... ... Білім беру қызметін тұтынушылардың ЖОО-ларды бақылау мүмкіндіктерінің ... ... ... ата-аналар, тапсырыс беруші ұйымдар, бизнес- құрылымдар, қоғамдық ұйымдар т.б)
- ЖОО-лар қызметіндегі тұтынушылар мүдделерін ескеретін ... арта ... ... ішкі ... ... жету мүмкіндіктерін өздеріне қалдыру.
Жоғары оқу орындарын автоматты беру мәселесі Қазақстанда да көтеріліп отыр.Бұл ... ... ... ... ... ... не ... жүргізу қателігінен туғызылады.Қазіргі кезде Республиканың орнықты әлеуметтік эканомикалық дамуы кезеңінде, білімге бейімделген эканомиканы қалыптастыру қателігі тағайындалған білім ... ... ... ... ... ... ... қарайтын болсақ, онда бұл мәселені шешуге байланысыты келесі таралымдарына бөліп көрсетуге болады. Олар: ... оқу ... ... ... ... ... даярлау бағдарламаларды деңгейіндегі қызметтерді басқаруға мемлекеттің араласу дәрежесі жоғары білім беруді ... ... және т.б. ... оқу ... ... ... ... білікті кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру үшін ғана емес, сонымен бірге әлемдік білім беру кеңістігіне кіруі үшін де маңызды болып ... ... ... ... бұл ... жету икемді қолайлы және жедел басқаруды қалайды.
Белгілі болғандай стратегиялық функнкциялар білім беру ... мен ... ... ... ... ең ... және ... мәселелерді қамтиды. Бұл жерде әңгіме білім беруді әлемдік білім беру кеңістігіне заңнамалық актілерді талдап жасау, білім беруді дамытудың ... мен ... ... ... ... болжау және қабылданған шешімдердің мүмкін болар салдарын анықтау жұмыстары туралы болып ... ... ... ... –жеделдік, икемділік , даналық және көргендік. Қазақстандық білім беру жүйесі осыларға сай болуы тиіс.
Батыс ... ... оқу ... ... ... өзгертулер енгізудің қажеттілігі жоғарлаудың және студенттердің саны көбеюінен ғана емес. Сонымен бірге тиімділікке талаптардың күшеюіне байланысты орталық ... ... ... оқу ... ... ... ... шешім қабылдаудың қиһидап түсуінде болса керек. Орталықтын басқару кеңесиік жүйенің жоспарлы шаруашылығы кезінде қолайлы еді, себебі ол ... ... ... жеттілділік, және мобильділік прерогатива болған емес. Жоғары білім беру ... ... ... ... әртүрлі былымалы (альтернативті) тәсілдер арқылы жоғары оқу орындарын басқару мемлекет қаржыландыру жүзеге асады. ... ... екі ... бірі ... ... ... ... мәселесі қарастырылады. ... ... ... ... ... ... басқаруды модернизациялау ісінде мемлекеттік реттеу модульдерінің ұтымды нұсқаларын пайдалану өзекті, зәрі мәселе болып ... ... ... ... ... ... елдерде университеттер мемлекеттік (State) мекемеден мемлекеттік-қоғамдық ұйымдарға (public) атталалдылуды. ... ... ... ... ... және ... функцияларды мемлекет атқарады немесе өз бақылауында ұстайды. Екінші жағдайда функциялар ... пен ... ... ... ... Бұл жағдайда мемлекет өз қолына реттеуші, стратегиялық бағыттарды алады, ал күнделікті басқару функциясымен қоғамдық кеңестер (қамқорты кеңейер, университеттік ... және т.б.) ... ... ... мемлекет пен жоғары оқу орындарының өзара байланысы өзгерісіне ұшырайды. Азаматтық қоғам және рыноктық экономикасы бар елдерде әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... ... негізінде басқарылады.
Әлемдік банктің саратамалық жазбасында орталық мемлекеттік министрліктен өкілеттікті алуға байланысты үш негізгі тәсіл бөліп көрсетілген. ... ... ... ... ... ... органын, мамандырылған агентікке (делдал ұйымға) немесе университеттің ... ... ... ... ... ірі ... ... және өтпелі экономиканың бар мемлекеттерде білім беру ... ... оқу орны ... бақылау функциясы аймақтық басқару органдарына беріп, өз қарамығында білім беру алысқа үйлеструді жүзеге асыру бойынша функциясына қалдырған. Өкілеттіктерді ... ... ... Германия және Каипдық сияқты елдер тәжірибесінен байқағу болады. АҚШ-та болса барлық мемлекеттік- қоғамдық Public Университеттерді ... мен ... ... өз қалпына алған. Мұның өзі университеттердің аймақтық ... және ... ... ... ... ... орнатуына игі ықпалын тигізеді.
Дегенмен, өкілеттіктердің мұндай конфигурациялық біртұтас ұлттық білім беру саясатын ... үшін ... ... ... ... ... немесе Германияының Федералдық үкіметі жаңа ұлттық стратегияларды енгізу.
Екінші тәсіл -өкілеттегі бір немесе бірнеше мамандарынған ... ... ... ... Ұлыбритания, Австралия, Индия және Пакистан сияқты елдерде қолданылады. Өкілеттікті берудің ... ... оны ... ... беру ... ... моделдік артықтылығына, делдал-ұйым, мысалы өзіне министрліктің жедел мәселелерді жету, функциясын алып министрлікті белгілі бір әлеуметтік топтың мүдделеріне қорғады деп ... ... ... ... ұйым ... сараптама мен Тәжірибелі жинақтау негізінде жоғары білім беру мәселелерін шешуде кәсіби әлеуметті арттыра түседі.
Делдал-ұйым, әдетте ... ұйым ... ... және министрлік жасап, бекіткен нормативті актілер негізінде әрекет етеді. Әдетте, ол бастысы тәуелсіз ... ... ... ... арқылы басқарылады. Кеңес мүшелерінің арасында бизнес бизнес өкілдері, ректорлар және салалық мамандар болуы ... ... ... ... ... беру ... ұлттық стратегияны ұстантындығына қарамастан аталған стратегиялық ЖОО-ның нақты жағдайларына қарап өзгертіп ... ... ... ... ... ... ... біліміне сәйкес біліктілікті беру кәсібилердің қоғамдық бірлестіктеріне жүктеледі.
Білім беру ... және ... ... ... ... ... маңызды функциясының Қазақстандағы университеттер ассоқиақылысына берілуі мүмкін. Әрине, білім берудің ұлттық жүйесін ... ... ... ұйым ... ... ... ... тұрақты негізде үйлестіру қажеттілігі туындайды. Бұл ұйымдастырудың барлығын біріктіруші әлеуметтік ол ... ... беру ... ... ... стратегия болып табылады.
Батыстық кейбір елдерінде білім беру министрлігінің стратегиялық нұсқаулары жарияланып отырады.
Үшінші ... ... беру ... ... ... өздеріне едәуір өкілеттіктер береді де, өзінің стратегиялық ... ... ... ... оқу ... ... беру ... құрылымы мен мазмұны талдап жасауды, оқутышылар контингентік ... ... ... ... т.с.с ... Бұл ... ... оқу орындары білім беру қызметін тұтынушылардың түзулерімен сұранысын ескеруге мүмкіндік алады.
Жоғары оқу орындарына автономия беру ... одан әрі ... ... ... ... ... нақылдықдық тағы басқа онды өзгерістердің кепілі болады.
Сонымен, жоғары білім беруді басқарудың негізгі функцияларын бөлудің әртүрлі нұсқалары бар. Олар бір ... ... оқу ... ... ... ... етеді, екінші жағынан олардың қызметіне қажетті мемлекеттік бақылау орнатады.
Барлық факультеттерде оқытудың әртүрлі белсенді ... ... ... ... алмасу жұмыстары қызу жүріп жатты. Нәтижесінде, қажетсіз схематизм мен "технократизмнен" арылып, оңды тәжирибе негізінде университет ұжымы ... ... және ... ... ... ... ие ... Ең бастысы, оқу және ғылыми зерттеу жұмыстарына студенттердің мүдделілігі жоғарылап, жеке-дара қызығушылығы мен ынта-жігері арта түсті. Қазіргі ... ... ... ... беру ... ... ... қашықтықтан білім беру бағытына ерекше тоқталған жөн. ҚазҰУ ... ... беру ... қосылған, және уңиверситеттердің халықаралық және Еуразиялық Ассоциацияның мүшесі ретінде қашықтықтан оқыту эдісін енгізу үшін екпінді жұмыстарды ... ... ... ... білім беру бөлімі жасақталып, жемісті еңбек етуде. 1993 жылы ҚазҰУ-нің ... ... ... ... ... ... ... компьютерлеңдіру бойынша құрылған щшайы кеңес өз қызметін компьютерлік технологияларды оқу процесінде белсенді пайдалануға негізделген ... ... ... ... ... ... ріртіндеп барлық факультеттер құрамында интерактивті әдістер, компьютерлік тестілеу бар ... ... ... ... және ... технологияны қолданумен оқытатын бағдарламаларды іске қосты.
Елдің әлеуметтік-экономикалык және саяси ... орын ... ... ... ... жағдайында университет басшылығы мен ұжымы ҚазҰУ-ның ескірген кітап қорын жаңалау, компьютерлік базаны жаңалау, ... ... ... ... оқу лабораторияларын, кабинеттерді жаңғырту сияқты мәселелермен бетпе-бет келді. Бұл үшін қатаң әкімшілік және қаржылық-шаруашылық жоспарлар қабылданып, ... ... ... мен сақтауда бақылау күшейтілді.
-1995 оқу жылында университеттің экономика және бизнес, сондай-ақ физика және химия факультеттерінде жоспарлы негізде магистратура ашылды. ... ... оқу ... енгізілді. Қазақстан бойынша бұл жүйе 1999 жылдан бастап толықканды қызметін бастаған болатын. 1995-1996 оқу жылы 25 университеттік мамандықтар бойынша бакалаврлардың ... дегі ... ... ... рет дәл ҚазҰУ-дің магистратура да оқытудың барлық ңормативтік базасы мен ғылыми-әдістемелік ережелері талдап жасалынды, соңдай-ақ магистрлік корпусты ... ... ... мен оқытудың жаңа технологиялары игерілді. "Магистрлік даярлау туралы Ережеге" ... ... үшін ... қажетті мамандықтар таңдалды. Университеттегі әлемге танымал ғылыми мектептердің бар ... ... ... ... байланыс 29 мамандық және 96 мамандандырылған жүйе бойынша магистрлер даярлаудың жоғары сапасына қол ... ... 12300 ... соның ішінде 11 мың ракалавриатта жэне 810 магистратурада оқушылар болды. 790 аспирант, 45 докторант пен ага ... ... ... ... 1290 ... ... ішінде 180 ғылым докторлары, профессорлар және 670 ғылым қандидаттары мен доценттер еңбек етті. 249 пән бойынша оқытудың кезеңдік ... ... ... бақылау жэне студенттердің білімін рейтингтік багалау жүйелері қызмет атқарды.
ж. 22-24 казанында ҚазҰУ-де "Магистратурада оқытудың инновациялык модельдері" халықаралык мектеп-семинар болып ... Оған ... ... ... ... 214 ... ... Жас ғалымдар 60 ауызша және 77 стендалық баяндамалар ... ... рет ... ... ... жүмыстары жинағы баспадан шықты.
ҚазҰУ негізінде құрылған оқу-әдістемелік бірлестік қызметі ереше маңызды болды. Бұл ... ... ... ... ... ... оқу ... талдап, жасап енгізуге басшылық етті.
Оқу-әдістемелік бірлестік мемлекеттік стандарттарды практикаға енгізу ... ... ... ... ... жетістіктерге жетті. Сол кездерде жасалған мемлекеттік білім беру стандарттары біздің елдегі Университеттік мамандыктар стандарттарының негізін калады. Түпкі ... ... өзі ... ... ... беруді әлемдік білім беру стандарттарына жақындатты, дипломдар ... ... ... ... ... мен ... ... мэселелерін жеңілдетті.
Казақстан Республикасының "Білім беру туралы" Заңының талаптарына сәйкес 2000 жылы 12-22 ... ... жэне ... ... 6 мамыр 2000 ж . бұйрығымен құрылған Мемлекеттік ... ... ... ... ... ең ... университетке автономдық ЖОО құқығының берілуі жоғары оқу орын ... ... ... ... қол ... атап ... Егемен Қазақстанда жүріп жатқан білім беруді түбегейлі реформалау, рыноктық экономиканың қалыптасуы, заманауи саяси институттардың дамуы кезеңіндегі университеттің қызметі қолдау тапты.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ҚР Білім және Ғылым Министірлігінің 16 маусым 2000 ... ... ... ... даярлау мамандықтары бойынша Республикалық оқу-ідістемелік бірлестігі болып табылды және білім берудің университеттік озық технологиялары Қазақстанның жоғары оку орындарында ... ... ... ... ... ... мен білім берудің заманауи элемдік үрдістерін қабылдауға ұмтылды, сондай-ақ білім берудің кэсібилігі мен мамандандырылуына назар аударып келеді.
-2000 оқу ... 39 ... ... ... беру қазақ тілінде жүрді. Университетте ҰҒА-ның 3 академигі, 12 мүше-корреспонденті, халықаралық білім беру, ғылым және инженерлік Академиялардың 10 академигі, 26 ... ... ... ... күрметті атағының иегерлері, 206 ғылым докторы мен 835 ғылым кандидаттары қызмет ... ... ... беру ... ... бойынша маңызды қадам 2001 жылы жасалды. Сол кезде ҚР ... ... ... ... ... беру ... мен мамандықтар даярлаудың классификаторын бекітті. Оған сәйкес мамандықтар ... ... ... өзі өз ... ... білім беру етандарттарының талабына сәйкестендіру болып табылады, айталық біліктілікті тану бойынша Лиссабон конвенциясына Қазақстан ТМД-ның ... ... ... кол қойды. ҚР Білім және Ғылым Министірлігінің реформаторлық кадамдары біздің университетте тэжірибеден өтті. ... оқу ... ... ... ... ... және ... бойынша зор үлес қрсты.
Жинақталған тәжірибені корыта келіп 2004-2005 оқу жылында ҚазҰУ оқытудың кредиттік технологиясын ... ... ... ... таңда университетте Қазакстанның 14 мың жас азаматтары білім ... Олар 46 ... ... ... 200 ... 500 шетелдегі қазак диаспорасы өкілдерінен, 3700 магистранттар, аспиранттар, ізденушілер мен .етажерлардан түрады. Ғылыми жұмыспен 90-ға тарта ... мен ... ... ... ... ... оқып ... саны 7000 астам адамды құрайды.
Университет аспирантура және докторантура арқылы мемлекеттік тапсырыста жүзеге асырады. Аспирантураның 84 мамандығы, докторантураның 51 ... ... ... ... жж. ... ... ... беруді дамытудың Мемлекеттің Бағдарламасы бойынша" елімізде аспирантура мен ... ... Phd ... ... ... жэне кадрлар даярлаудың үш деңгейлі жүйесіне толық өту басталды (бакалавриат-магистратура-докторантура). ҚазҰУ ТМД аумағында бірінші ... ... ... үш ... халықаралық стандарттарын иғерді.
Phd жүйесінің негізгі ерекшелігі диссертациялық зерттеулердің ... ... ... ... ... болып табыладьт. Ғылыми жетекшілері отандық және шетелдік кеңесшілер болады да "сзндзич-бағдарлама" деп аталатын жүйе жүзеге асырылады. ҚазҰУ Phd докторларын 2005 ... ... ... ... ... ҚазҰУ –де 900-ден астам шетелдік болып қатты. 2008 ж. Посткеңестік кеңістікке тыс қана ... 59 Phd ... ... ... ... Қазақ Ұлттық Университеті дамуының тарихи кезеңдері жоғары білім беру және ЖОО-дағы ... ... ... қалыптасуы және дамуының ажырамас бөлігі. Біздің университеттің есею кезеңдері еліміздің жаңа тарихындағы көрнекті оқиғалар мен тұспа-тұс екендігінде ... ... ... ... және ... университет мәртебесі бойынша ҚазҰУ-нің тағдырын Қазақстан тарихынан ажыратуға болмайды.
жылы қазақстандықтардың көптеген буынының есінде мәңгі қалады. Сол жылдың 21 желтоқсан күні ... ... ... ... республикаларының он бір басшысы жаңа бірлестіктің негізін қалаған- Тәуелсіз Мемлекеттер ... ... қол ... ... маңызды міндеті жаңа бағытты таңдап алу еді. Басты фактор Қазақстан Республикасының дүниежүзілік қауамдастықтың тең құқылы мүшесі ретінде ... еді. ... ... дамудың бас векторын анықтады- ол дәйекті түрде әлемдік ... беру ... ... ... ... ... стандарттарға көшу болатын.
Қазіргі Еуропада білім беру жүйесі дамуының жаңа ... ... ... ... ... ... жаңа рөлі мен міндеттерін айқындау белсенді түрде түріп жатыр. ... ... ... ... қағидалары мен университеттердің қажетті қызметі туралы жарияланған ресми құжат- ... ... (1988 ж) ... ... Ұлы Хартиясы болып табылады.
жылы 19 мауысымда Еуропалық мемлекеттердің білім министрлері жалпы Болондық конвенцияға қол қойды. Бұл біріккен Еуропадағы ... ... ... ... ... болған еді және Болондық үдеріс деп аталды. Себебі өз ... ... ... университет 115 жылы Болондық құқық мектебі болды. Қазақстан да 2010 жылы Болондық ... ... яғни ... ... ... ... кіреді.
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Қазақстандағы жоғары білім берудің көшбасшысы ретінде еліміздің әлемдік білім берудің көпбасшысы ретінде еліміздің ... ... беру ... ... ... болып табылады. Сондықтан да Болон үдерісінің тарихы мен мән-мазмұнын ... ... ... ... пәні ретінде қарастыруы тиіс.
Орталық Азия елдері, сондай-ақ республикада бірінші болып ҚазҰУ аталмыш хартияға 2003 жылы қол қойған ... ... ... 20-ға жуық ... ... осы ... қол ... Болон үдерісінің мақсаты-біртұтас білім беру кеңістігін құру, білім беру сапасын, оның бәсекеге қажеттілігін арттыру және жоғары білім ... ... ... ... үшін ... ... беру ... толықтандыру болып табылады.
Біздің бітіру жұмысымыздың нәтижелері бойынша Болон үдерісі аясында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің әлемдік білім беру жүйесіне интеграциялануынның мән-мазмұны мен ... ... ... білім беру саласында, соның ішінде әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... ... ... салыстыру мүмкіндігі бар біліктілік деңгейлерін енгізу.
- Жоғары білім берудің үш сатылы жүйесіне өтуді және тиімді ... ... ... ... ұйымдастыру.
- Қажетті еңбек сыйымдылығын (курстар, бағдарламалар, жүктемелер) бағалауда біртұтас сынақ кредит бірліктерінің жүйесіне енгізу және Батыс елдері талдап, ... ... ... ... ... қосымшасында жүзеге асқан оқу бағдарламасын көрсету.
- Студенттердің, оқытушылармен ... ... ... мобильділігін (іске жұмылдырылуын) арттыру.
- Біліктілікті және соған сәйкес жоғары ... беру ... ... университет аралық өзара тану.
- Жоғары оқу орындары қызметіндегі ... ... ету және ... ... жауапкершілігін арттыру және т.б.
Болондық үдеріс- үкімет аралық немесе мемлекетаралық бірлестік емес, бұл университеттердің бірлестігі. Оның негізгі мұраты жоғары ... ... жол ашу, ... ... ... пен ... бағыты айқындауда азаматтардың құқықтарын жүзеге асыру, сондай-ақ оның ашықтығына бағдарланған білім беруді интеграциялаудаң барлық ... ... ... ... ... ... өзіндік ерекшеліктерін айқындау болып табылды.
Бітіру жұмысында анықталған мәселелер біздің зерттеулерімізде жалғасын табатын болады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ...
1. ҚР ... ... 2009 жылы ... ... мен дамуға халыққа жазылуы, //Егемен Қазақстан, 2009.- №2.- 3-4б.
2. Құжамқұлов Т. ... ... ... ХХІХ-ғылыми әдістемелік конференциясының материалдары ақпан, 2008-215б
3. Галкина Е.П., Болонские Тайны., АПН, ... В.И. ... ... о Болонском процессе http:// www.ukraina.ru
5. Болонская декларация, Болонья http:// ... ... М.М. ... ... ... и технология управления Москва: 2006.-69-72б.
7. Колесов В.П. Ступенчатость высшего образования и Болонский процесс, Экономика образования 2004.-№2-47б
8. Колесов В.П. ... ... ... и ... ... ... ВТО и Болонском процессом) Высшее образования в России-2006-№2
9. Полозков С.М. Исследование различий влияния и знания и информации их ... ... // ... 2005 №2 - ... ... сегодня. Агенство статистика РК -2008 г.
11. Мамырова Н.К. Человеческое развитие в Казахстане. Учебник Алматы: 2003.-225б
12. Ермухамедов К.Н. ... ... ... ... 2006.- №4- ... Сарбасова А.С. Білім беру саласының негізгі ... ... ... ... 2007.- 19б
. Цвых В.И. Университеттің жаңа рөлі // Айқын.- 2006.- ...
. ... Н.Ә. ... ... беру // Жаңа ... 2007.- №8 ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 89 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы білім мен ғылым интеграция үрдістері43 бет
Акушерлік қан кету5 бет
Болат пен шойынды жылумен өңдеу3 бет
Кредит формалары6 бет
Халел Досмұхамедов және түркітану мәселелері4 бет
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы және Аймақтық қауіпсіздік мәселелері20 бет
Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте6 бет
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
12 жылдық білім жүйесіне көшу жағдайындағы мұғалімнің кәсіптік құзыреттілігі31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь