Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы

Мазмұны

СТРАТЕГИЯНЫҢ ПАСПОРТЫ

КІРІСПЕ

Ι.Тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК.КОММУНИКАЦИЯ КЕШЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ.КҮЙІН ТАЛДАУ

ΙΙ.Тарау. МАҚСАТ, СТРАТЕГИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕР МЕН ҚАҒИДАТТАР

ΙΙΙ.Тарау. СТРАТЕГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

3.1. КӨЛІК ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
3.2. КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ
3.3. КӨЛІК ҚЫЗМЕТІ НАРЫҒЫН ДАМЫТУ
3.4. КӨЛІК ЖҮЙЕСІН ӨҢІРЛІК ДАМЫТУ
3.5. КӨЛІКТЕГІ ҚАУІПСІЗДІКТІ АРТТЫРУ
3.6. ТРАНЗИТТІК ӘЛЕУЕТТІ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
3.7. КӨЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ
3.8. КӨЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ КАДР ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ

ΙV.Тарау. КӨЛІКТІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІНДЕ СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
4.1. ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНДЕ
4.1.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
4.1.2. Көлік қызметі нарығын дамыту
4.1.3 Транзиттік әлеуетті іске асыру
4.1.4. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
4.2. АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНДЕ
4.2.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
4.2.2 Автокөлік қызметі нарығын дамыту
4.2.3. Транзиттік әлеуетті пайдалану
4.2.4. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
4.3. ҚАЛАЛЫҚ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІНДЕ
4.3.1. Дамытуды жоспарлау
4.3.2. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
4.3.3. Инвестициялық және қаржылық саясат
4.4. ӘУЕ КӨЛІГІНДЕ
4.4.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
4.4.2. Ұшулардың қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік
4.4.3. Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету және сертификаттау
4.4.4 Әуе тасымалдары нарығын дамыту және реттеу
4.4.5. Аэронавигациялық кешенді дамыту
4.4.6. Транзиттік әлеуетті пайдалану
4.4.7. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
4.5. СУ КӨЛІГІНДЕ
4.5.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
4.5.2. Транзиттік әлеуетті пайдалану
4.5.3. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру

V.Тарау. СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ТЕТІКТЕРІ
5.1 . КЕЗЕҢ: 2006.2010 ЖЫЛДАР
5.1.1. Темір жол көлігі саласында
5.1.2. Автомобиль және қалалық жолаушылар көлігі саласында
5.1.3. Әуе көлігі саласында
5.1.4. Ішкі су көлігі саласында
5.1.5. Теңіз көлігі саласында
5.2. II . КЕЗЕҢ: 2011.2015 ЖЫЛДАР
5.2.1. Темір жол көлігі саласында
5.2.2. Автомобиль және қалалық жолаушылар көлігі саласында
5.2.3. Әуе көлігі саласында
5.2.4. Ішкі су көлігі саласында
5.2.5. Теңіз көлігі саласында
5.3. ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІКТЕРІ
VΙ.Тарау. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ

6.1. НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР
6.2. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ

Қорытынды.
КІРІСПЕ

Қазақстан экономикасы өсуінің жоғары қарқыны ұзақ мерзімді жоспарлауға негізделген дамуының өз моделін құру мен іске асырудың тиімділігін дәлелдейді.
Мемлекет дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын жариялаған түбегейлі құжат Қазақстан Республикасы Президентінің елдің 2030 жылға дейінгі дамуының ұзақ мерзімді стратегиясын айқындап берген «Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» Жолдауы болып табылады.
Қазақстанда қабылданған Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы1 (бұдан әрі – Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) бәсекеге қабілетті экономиканы және жоғары технологиялар индустриясын одан әрі дамыту үшін жағдай жасауда.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының іске асырылуы мемлекеттен экономиканың барлық саласын қарқынды да сапалы дамытуға және кадр әлеуетін арттыруға бағытталған кешенді күш-жігерді талап етеді.
Елдің бірыңғай экономикалық кеңістігін дамыту көп жағдайда әр өңірдің көлік инфрақұрылымы дамуының дәрежесіне байланысты. Осыған орай, өңірлердің көлік жүйесін теңгерімді дамыту және орталықсыздандыру үрдісінің сақталуымен көлік қызметін мемлекеттік реттеу мәселелерінде орталық және жергілікті органдардың өзара іс-қимылын күшейту қажеттілігі барынша өзекті болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясының (бұдан әрі - Стратегия) жалпы мемлекеттік маңызы бар, бұл Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 1 наурыздағы "Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында" Қазақстан халқына Жолдауында өз көрінісін тапты.
Көлік қызметтері оларды алушыларға, атап айтқанда халықтың, экономиканың мұқтаждықтарына, сондай-ақ елдің бірлігін, қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің стратегиялық мәселелерін шешуге бағытталуы тиіс.
Негізгі стратегиялық құжаттарды дамытуға әзірленген, Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзитік тасымалдардың тиімділігін арттыру, көлік қызметтеріне қазіргі және болжамды қажеттіліктерді қанағаттандыру, олардың сапасын жақсарту үшін көлік кешенін озыңқы дамытуды басты мақсат етіп айқындаған, Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік саясатының 2008 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасы2 көлік кешенін дамытудың бастамасы болды.
Сонымен бірге, қол жеткізілген нәтижелер көрсетілген құжаттың қолданыстағы салалық дамыту бағдармалары үшін негіз құра және бірқатар салалық заңдарды әзірлеу мен қабылдауды қамтамасыз ете отырып, негізінен өз
миссиясын орындағанын куәландырады. Таяу жылдарда дағдарыстық шекке
жеткізуі мүмкін, көліктің барлық түрлері негізгі қорларының тозу қарқыны мемлекеттен оларды жедел қалпына келтіру мен жаңғыртуға бағытталған жаңаша жүйелі шаралар қабылдауды талап етеді.
Жаһандану жағдайында Қазақстанның кеңбайтақ аумағын ескере отырып, экономиканың және мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі көбіне көлік-коммуникация кешенінің тиімді қызметіне байланысты болады. Мемлекеттік көлік және транзиттік саясатқа сәйкес келетін жоғары технологиялы көлік инфрақұрылымы отандық тауарлардың, қызмет көрсетулердің және тұтас экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің кепілдігі болып табылады.
Стратегия дамуы мен тиімді жұмыс істеуі елеулі дәрежеде мемлекеттің саясатына байланысты болатын көліктің темір жол, автомобиль, қалалық жолаушылар, әуе және су көлігі түрлерін қамтиды. Қазіргі жағдайда көлік Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады.
Республиканың қалалары мен елді мекендерін өзара байланыстыра отырып, көлік мемлекеттің аумақтық және әкімшілік тұтастығын қамтамасыз етуде, оның қорғаныс қабілеттілігі мен қауіпсіздігінде негізгі рөл атқарады.
Стратегия елдер арасындағы өсіп отырған сауда байланыстарын пайдалы, сенімді және қол жетімді транзиттік бағыттармен қамтамасыз етуге бағытталған. Стратегия шеңберінде негізгі көліктік магистралдар мен байланыстырушы бағыттардың меридиандық және ендік орналасуының жаңартылған моделі қолданылатын болады.
Стратегия қолданыстағы және жаңа «түзетуші» көлік жолдары мен инфрақұрылымдық объектілерді көлік құралдарының барлық түрін бір мезгілде жаңарта отырып, жаңғырту мен құруды көздейді.
Мұнай-газ саласының ерекшелігін ескере отырып, құбыр көлігін дамыту қолданыстағы Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасы3 және Қазақстан Республикасының газ саласын 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы4 шеңберінде жүзеге асырылады.
Стратегия мемлекеттік көлік саясатының 2015 жылға дейінгі басым бағыттарын белгілейді және көлік жүйесінің кешенділігі мен біртұтастығын қамтамасыз етуге және тиісті салалық бағдарламаларды әзірлеу үшін негіз қалауға тиіс саяси-экономикалық және ұйымдастыру-құқықтық шаралардың, принциптердің, көлік инфрақұрылымы мен транзиттік саясатты дамыту басымдықтарының жиынтығын білдіреді.
        
        Диплом
Қазақстан Республикасының
2015 жылға дейінгі көлік стратегиясы
"... ... ... ... ... ... – тұрақты экономикалық өсуді
қамтамасыз ету.
Бүл міндетті біз атқара аламыз. Біз экономикада жылына 8-9% ... ... ... ... ... ... ... негізді
жасадық. Енді бізге алға қарқын басуға және ... ... ... ... лайықты орынға ие болуға ... ... ... ... салу ... ... әлемдік көлік-коммуникация жүйесінің бөлігі болуы тиіс,
бұл бізден еліміздің барлық көлік ... ... ... ... ... ... ... байланысқан ұзақ мерзімді көлік
стратегиясын қабылдауға тиіспіз. Солтүстік-Оңтүстік және ... ... және ... ... ... ... ... қазіргі заманғы магистральдар желісін құруымыз
қажет.
Еліміздің әуе ... ... ... ... ... ... ... өрістету қажет. Тек еліміздің барлық
қалаларын ғана емес, сонымен қатар ... ірі ... ... ... беретін қуатты көлік тораптарын – қазіргі заманғы
“хабтар” жасауға айырықша басымдық беріледі."
Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев
Мазмұны
СТРАТЕГИЯНЫҢ ПАСПОРТЫ
КІРІСПЕ
Ι-Тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК-КОММУНИКАЦИЯ ... ... ... ... МАҚСАТ, СТРАТЕГИЯЛЫҚ МІНДЕТТЕР МЕН ҚАҒИДАТТАР
ΙΙΙ-Тарау. СТРАТЕГИЯНЫҢ НЕГІЗГІ ... ... ... ... ... ... ... КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ
3.3. КӨЛІК ҚЫЗМЕТІ НАРЫҒЫН ДАМЫТУ
3.4. КӨЛІК ЖҮЙЕСІН ... ... ... ... ... ТРАНЗИТТІК ӘЛЕУЕТТІ ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
3.7. КӨЛІК САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ
3.8. ... ... ... ЖӘНЕ КАДР ... ... ... ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІНДЕ ... ІСКЕ ... ... ЖОЛ ... ... инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
4.1.2. Көлік қызметі нарығын дамыту
4.1.3 ... ... іске ... ... даму және кадр ... қалыптастыру
4.2. АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНДЕ
4.2.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
4.2.2 Автокөлік қызметі нарығын дамыту
4.2.3. Транзиттік әлеуетті ... ... даму және кадр ... қалыптастыру
4.3. ҚАЛАЛЫҚ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІНДЕ
4.3.1. Дамытуды жоспарлау
4.3.2. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
4.3.3. Инвестициялық және ... ... ӘУЕ ... ... ... ... және дамыту
4.4.2. Ұшулардың қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік
4.4.3. Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету және сертификаттау
4.4.4 Әуе тасымалдары нарығын ... және ... ... ... ... Транзиттік әлеуетті пайдалану
4.4.7. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
4.5. СУ КӨЛІГІНДЕ
4.5.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және ... ... ... пайдалану
4.5.3. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
V-Тарау. СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ТЕТІКТЕРІ
5.1 - КЕЗЕҢ: ... ... ... жол ... ... Автомобиль және қалалық жолаушылар көлігі саласында
5.1.3. Әуе көлігі саласында
5. 5.1.4. Ішкі су көлігі саласында
5.1.5. Теңіз ... ... II – ... ... ... ... жол көлігі саласында
5.2.2. Автомобиль және қалалық жолаушылар көлігі саласында
6. 5.2.3. Әуе ... ... Ішкі су ... ... ... көлігі саласында
5.3. ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІКТЕРІ
VΙ-Тарау. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ
6.1. НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР
6.2. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ
Қорытынды.
СТРАТЕГИЯНЫҢ ПАСПОРТЫ
|Атауы ... ... 2015 ... ... ... |
| ... ... үшін ... | ... Республикасы Президентінің 2006 жылғы |
| |1 ... ... өз ... жаңа |
| ... ... ... ... халқына |
| ... ... ... ... |
| ... өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысының |
| |2005 ... 21 ... № 01-7.8 ... |
| ... әзірленді ... ... ... ... және ... |
| ... ... ... мен ... көлік қызметіндегі |
| ... ... ... қанағаттандыруға |
| ... ... ... ... дамыту |
| | ... ... | ... ... ... ... ... |
|мен ... ... ... |
| ... ... ... ... кеңістігін |
| ... |
| ... ... ... ұлттық көлік |
| ... ... |
| ... ... ... және ... ... |
| ... ... ең ... ... қол |
| ... және ішкі, транзиттік және |
| ... ... ... өнім ... ... құрамдасын төмендету; |
| ... ... ... ... және халықаралық |
| ... ... ... құқық нормаларының, |
| ... ... ... ету; |
| | |
| ... экономикалық кеңістікті нығайту және |
| ... ... ... сондай-ақ көліктік|
| |қол ... ... даму мен ... |
| ... ... беретін деңгейде қамтамасыз |
| |ету; |
| ... ... мен ... |
| ... ... ... Қазақстанның көлік |
| ... ... ... ... |
| ... процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, |
| ... ... ... және ауыртпалығын |
| ... |
| ... ... және ... |
| ... тиімді пайдалануды қамтамасыз ету; |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... асыру мерзімі ... ... |
| | |
| |1 ...... жылдар |
| |2 ...... ... ... ресурстар |Қажетті ресурстар және ... ... ... ... көздері |көліктің әрбір түрі бойынша салалық бағдарламаларды|
| ... мен ... ... ... болады |
|Күтілетін ... ... ... істеудің сапалық жаңа деңгейіне|
|нәтижелер ... ... ... ... ... жүйесі |
| ... ... |
| ... ... ... ... ... жүйесіне |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... арқылы көлік |
| ... ... ұзақ ... ... |
| ... ... ұйымдастыру мен өндірістік |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... құрылады. |
| ... ... түрі ... ... жұмыс істейтін|
| ... ... ... |
| ... ... жүйесі жасалады. |
| ... ... ... ... оны |
| ... ... бәсекеге қабілетті |
| ... ... ... ... |
| ... мен ... қажеттіліктерін сенімді де |
| ... ... ... ... ... ең |
| ... ... қол ... ... ... |
| ... және ... қауіпі төмендейді. |
| ... ... ... ... үлесі 2,5 есе |
| ... |
| ... ... және ... |
| ... ... ету ... |
| ... ... бұл ... Республикасы |
| ... ... мен ... |
| ... өсуіне ықпал ететін болады. |
| ... жүк ... мен ... ... |
| ... ... қабілеттілігі артады. |
| ... ... және ... саласымен аралас |
| ... ... ... орындары құрылатын болады. |
| ... өнім мен ... ... ... ... |
| |6,9 %-ға ... ... экспорттың бәсекеге |
| ... ... ... ... үлесі (жеке|
| ... ... 7,9 %-ды ... (2005 |
| ... – 11 %). ... даму |
| ... іске ... және аумақтық даму |
| ... ... ... ... жүк |
| ... 5 ... – километр/ доллар ІЖӨ-ге |
| ... ... ... |
| ... (1,5 есе) және жүк (2 есе) ... |
| ... өсуі қамтамасыз етілетін болады. |
| ... елді ... (1,1 мың ... |
| ... ... ... ... қамтамасыз етілуі |
| ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... |
| |9, 364 млн. ... ... (2005 ... 32,2 млн. |
| ... ... дейін; |
| |84,7 млн. ... (2005 ... 190,0 млн. |
| ... дейін, |
| ... ... ... ... 3 есе – |
| |46,3 ... ... (2005 ... 136,3 млрд. теңгеге|
| ... ... |
| ... іске ... Қазақстан экономикасын |
| ... ... оң ... ... |
| |ие ... және ... Республикасының |
| ... ... ... |
| ... арналған стратегиясы және Қазақстан |
| ... ... ... дамытудың |
| ... ... ... мемлекеттік |
| ... ... ... ... ... ... айтарлықтай жәрдемдесетін болады |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ... ... ... ... ... ұзақ ... негізделген дамуының өз ... құру мен іске ... ... ... ұзақ мерзімді басымдықтарын жариялаған түбегейлі
құжат Қазақстан Республикасы Президентінің елдің 2030 ... ... ұзақ ... ... ... ... ... Барлық
қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»
Жолдауы болып табылады.
Қазақстанда қабылданған Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... (бұдан
әрі – Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) ... ... және ... ... индустриясын одан әрі дамыту үшін
жағдай жасауда.
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясының іске ... ... ... ... ... да ... дамытуға және
кадр әлеуетін арттыруға бағытталған кешенді күш-жігерді талап етеді.
Елдің бірыңғай экономикалық кеңістігін дамыту көп ... әр ... ... ... дәрежесіне байланысты. Осыған орай, өңірлердің
көлік жүйесін теңгерімді ... және ... ... ... қызметін мемлекеттік реттеу мәселелерінде орталық және
жергілікті органдардың өзара ... ... ... ... өзекті
болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі көлік стратегиясының
(бұдан әрі - ... ... ... ... бар, бұл ... ... 2006 ... 1 наурыздағы "Қазақстан өз
дамуындағы жаңа ... ... ... ... ... Жолдауында
өз көрінісін тапты.
Көлік қызметтері оларды алушыларға, атап ... ... ... ... ... ... қорғанысы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің стратегиялық мәселелерін шешуге бағытталуы
тиіс.
Негізгі стратегиялық құжаттарды дамытуға ... ... ... ... ... тасымалдардың тиімділігін арттыру,
көлік қызметтеріне қазіргі және болжамды қажеттіліктерді ... ... ... үшін ... ... ... ... басты мақсат
етіп айқындаған, Қазақстан Республикасы мемлекеттік көлік ... ... ... ... ... тұжырымдамасы2 көлік кешенін дамытудың
бастамасы болды.
Сонымен бірге, қол жеткізілген нәтижелер ... ... ... ... ... үшін негіз құра және бірқатар
салалық ... ... мен ... қамтамасыз ете отырып,
негізінен өз
миссиясын орындағанын куәландырады. Таяу жылдарда ... ... ... көліктің барлық түрлері негізгі қорларының тозу қарқыны
мемлекеттен оларды жедел қалпына келтіру мен ... ... ... шаралар қабылдауды талап етеді.
Жаһандану жағдайында Қазақстанның кеңбайтақ аумағын ескере отырып,
экономиканың және ... ... ... ... ... ... ... қызметіне байланысты болады. Мемлекеттік
көлік және транзиттік саясатқа сәйкес ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетулердің және тұтас
экономиканың ... ... ... ... ... дамуы мен тиімді жұмыс істеуі ... ... ... ... ... ... темір жол, автомобиль, қалалық
жолаушылар, әуе және су ... ... ... ... жағдайда көлік
Қазақстан экономикасында маңызды рөл атқарады.
Республиканың қалалары мен елді мекендерін өзара байланыстыра ... ... ... және ... ... қамтамасыз етуде,
оның қорғаныс қабілеттілігі мен қауіпсіздігінде негізгі рөл ... ... ... өсіп ... ... байланыстарын
пайдалы, сенімді және қол ... ... ... ... ... ... шеңберінде негізгі көліктік магистралдар мен
байланыстырушы бағыттардың меридиандық және ендік ... ... ... ... ... және жаңа «түзетуші» көлік жолдары мен
инфрақұрылымдық объектілерді көлік құралдарының барлық ... бір ... ... ... мен ... көздейді.
Мұнай-газ саласының ерекшелігін ескере отырып, құбыр көлігін ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
бағдарламасы3 және Қазақстан Республикасының газ саласын 2015 ... ... ... ... ... ... ... көлік саясатының 2015 жылға дейінгі басым
бағыттарын белгілейді және көлік ... ... мен ... ... және тиісті салалық бағдарламаларды әзірлеу үшін негіз
қалауға тиіс ... және ... ... көлік инфрақұрылымы мен ... ... ... ... ... ... РЕСПУБЛИКАСЫ КӨЛІК-КОММУНИКАЦИЯ КЕШЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-
КҮЙІН ТАЛДАУ
Көліктің жай-күйі мен ... ... ... үшін ... ... ... ... (кең-байтақ аумағы, теңізге
шығатын жолының болмауы, елді ... және ... ... ... ... ... жоғары тәуелділіктің себебі бола
отырып, оның экономикасын әлемдегі барынша жүк қажеттілікті ... ... мен ... ... ... Қазақстан Азия елдеріне
Ресей және Еуропамен географиялық жағынан баламасыз жер үсті ... ... ... ... транзиттік әлеуетке ие. Республика
әуе кеңістігінің тартымдылығы мен ... ... де ... ... өткізу нарықтары бар елдермен ... болу да ... ... ... ... ... ... жазықтығы5 және табиғи тастың үлкен қоры болуы
темір жол және ... ... ... кедергісіз дамытуға
мүмкіндік береді.
Жер үсті жолдары қатынасы желісінің негізгі ... ... ... ... (тиісінше 88,4 және 14,0 мың км) келеді. ... ... ... 3,9 мың км, әуе ... ұзындығы - 61 мың ... 1000 ... км ... ... ... ... 5,1 км темір
жолды, 32,4 км қатты төсемді автомобиль жолдарын, 1,5 км ішкі су ... 90 ... ... жасаған нарықтық экономикаға деген
таңдауы және басталған реформалар ... ... ... және ... деген сұраныстың сипатын айтарлықтай өзгертті.
Реформалар жүргізудің бірінші онжылдығында көлікте құрылымдық және
институционалдық ... ... ... жаңа ... ... ... беретін құқықтық базасы құрылды. Мемлекеттік
басқару мен шаруашылық қызметтің функциялары бөлінді, нарық жағдайларына
барабар көлік қызметін ... ... ... ... ... ... жекешелендіру негізінен аяқталды.
Ұйымдастыру-құқықтық нысандардың құрылымы мен көлік кәсіпорындарының
саны барлық сала бойынша жыл ... ... ... Бұл ... және ... қызметтеріне нақты сұраныспен реттелетін оңтайлы
нарық ... ... ... білдіреді.
Көліктің жүйе құраушы рөлі айтарлықтай өсті және оны дамыту міндеттері
мен әлеуметтік-экономикалық өзгерістер ... ... ... ... ... ... жолаушылар және жүк ... ... ... қанағаттандырды. 2000 жылдан бастап 2005 жылды қоса алған
кезеңде көлік қызметтерінің ... ... ... алғанда жолаушылар
тасымалында 7,8%-ды, жүк ... ... ... жыл ... өсу 10,3% ... ... ... көліктің нарық жағдайына жалпы бейімделгеніне
қарамастан, ... ... ... жүйесінің жай-күйін оңтайлы, ал оның даму
деңгейін жеткілікті деуге болмайды.
Көлік-коммуникация желісінің елдің барлық ... ... ... ... ... ... мен халықтың
ұтқырлығының өсуіне кедергі болып отыр. Өнеркәсіптік бағдарланған темір жол
және ... ... ... ... ... ... шекараларын ескерместен дамыған6. Көлік инфрақұрылымының ... ... ... ... және Қазақстанның
қазіргі сауда серіктестерінің жүйелерімен сәйкес келмеуі7 өңірлік кірігу
мен сауда-көлік ... ... ... елеулі кедергі болып
табылады.
Көлік желісін ... ... ... ... ... ... ... кедергі жасауда. 2 мыңдай ауылдық елді мекеннің жыл
бойғы көлік қатынасы жоқ. Елді ... ... ... ... ... ... дамуының қазіргі кезеңінде республиканың көлік кешені негізгі
құралдарының қанағаттанғысыз жай-күйімен, ... және ... ... және ... ... өнім ... көлік шығыстарының үлесі біршама жоғары және
ішкі темір жол мен ... ... үшін ... 8% және ... ал нарық экономикасы дамыған елдерде бұл көрсеткіш 4-4,5% құрайды.
Жүк қажеттілігінің көрсеткіші бойынша Қазақстан ... ... 5 есе ... Мысалы, ІЖӨ-нің әрбір бірлігіне доллармен
есептегенде 9 ... кем емес ... ... ... ал ... елдерінде жүк қажеттілік – 1 тонна-км/доллар ІЖӨ-нен кем.
Сапалы көлік қызметтеріне деген өскелең сұраныс ... ... ... деңгейінің жеткіліксіздігіне және көлік технологиялары
саласындағы артта ... ... ... қанағаттандырылмайды.
Барлық тасымалдар көлемінің, оның ішінде көмір, мұнай құю ... ... ... және ... ... ... басқа да
жүктер экспортымен байланысты тасымалдар көлемінің айтарлықтай өсуі
өткізу ... ... ... ... ... ... көлік қызметтерін экспорттау арқылы ұлғайту
мүмкіндіктері толықтай іске асырылмайды, өйткені ... ... ... ... тасымалдаушылардың жағдайы олардың іс ... ... ... және ... ... ... пайдаланылмайды.
Қазақстан Республикасының Еуразия құрлығының ортасында орналасуы оның
Еуропа мен Азия, сондай-ақ Ресей мен Қытай арасындағы ... ... ... ... ... береді.
Қазақстанның аумағы бойынша республикадағы қазіргі көлік
инфрақұрылымының ... ... ... төрт ... ... ... ... бойынша республикадағы ... ... ... құрылған халықаралық төрт көлік дәлізі өтеді:
- Трансазиялық темір жол ... ... ... ... ... –– Ресей мен Қазақстан (Достық – Ақтоғай – Саяқ - Мойынты – Астана –
Петропавл (Пресногор) учаскесінде) арқылы Қытай, Корей ... және ... ТАТМ ... ... ... ... Еуропа – Түркия, Иран, Орталық
Азия елдері мен Қазақстан (Достық – Ақтоғай – Алматы – Шу – Арыс - ... ... ... және ... ... ... ... Еуропа – Қара теңіз, Кавказ және ... ...... - Ақтау учаскесінде) арқылы Орталық Азия.
- Солтүстік – Оңтүстік: Солтүстік Еуропа – Ресей мен Иран арқылы Парсы
шығанағының елдері, ... ... ... - Ресейдің Орал өңірлері және Ақтау
-Атырау ... ... ... ... ... ... енетін бағыттармен
қатар Сарыағаш – Арыс – ... - ... ... бойынша өңірлік
транзиттік тасымал үшін аса маңызға ие ТАТМ Орталық дәлізін атаған жөн.
Дәліздер ... ... ... және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Қытай экономикасының, атап айтқанда оның батыс өңірлері экономикасының
қарқынды өсуі, бүгіннің ... ... ... ... ... ... ... туғызып отыр. Сонымен бірге, ... ... ... транзиттің даму деңгейі саланың және тұтас алғанда
республиканың әлеуетіне сай емес. Мысалы, 2003 жылы ... ЕО ... ... ... 115 млн. тоннаны құрады, алайда ... ... ... осы бағыттағы транзиттік тасымалдың ... 3 млн. ... ... ... түрлері бойынша транзиттік дәліздердің ... ... ... ... көрсетілген.
1-кесте
|Көлік түрі |2005 жылғы ... ... |
| ... ... ... ... |
|Темір жол көлігі, |8, 895 |30,0 |30 % ... ... | | | ... көлігі,|0,350 |3,0 |12 % ... ... | | | ... ... млн. |84,7 |342,5 |25 % ... | | | ... ... млн. |0, 150 |2,5 |6 % ... | | | ... ... желісі географиялық жағынан ... ... ... ... ... Өңірлік даму,
өндірістік күштерді орналастыру және халықты қоныстандыру ... ... оны одан әрі ... және ішінара қайта бағдарлау қажет
болады.
Көлік процесінің, бірінші кезекте жол ... ... ... ... ... ... Жыл ... жол-көлік
оқиғаларында (ЖКО) 3 мыңнан астам адам қаза ... бұл ... ... көрсеткіштерінен екі есе артық.
Соңғы 5 жыл ішінде ЖКО-да зардап шеккендер санының жыл сайынғы ... ... ... ... ... сақталған жағдайда, мемлекет
қауіпсіздікті ... ... ... ... ... іске асырудан және құқық қолдану жүйесін күшейтуден тұратын
нақты кешенді шаралар қабылдамайынша, 2015 жылы ЖКО ... ... 10 мың ... ... ... ортаны ластаудағы көліктің үлесі 30%-ға дейін жетеді, бұл
әлемдегі дамыған елдердің ұқсас ... 1,7 есе ... ... сұраныстың өсуі және болжамды перспективада ... ... ... ... ... ... ... және оның жекелеген
салаларында бірқатар шешілмеген ішкі проблемалар сақталып отыр.
Көлік саласында соңғы ... ... ... ... ... ... ... дамыған жоқ. Экономиканың бұл
секторындағы нарықтық қатынастарды одан әрі ... үшін ... ... ... оларды дәйектілікпен аяқтау қажет.
Қазақстанның көлік кешені негізгі қорларының тозу дәрежесі мен ескіруі
орташа алғанда ең жоғары белгісі – 60%-ға ... бұл ... ... және ... ... өткізу қабілетінің шекті деңгейіне
дейін жетуіне әкеп соқтырды.
Магистральдық темір жол желісі жеткілікті дамымаған. Оны ... ... ... жаңа темір жол желілерін салу қажет.
Темір жол көлігінің ұзақ уақыт ... ... ... ... ... ... астам табиғи тозуға ұшырады. Салада
жылжымалы ... жол ... ... және ... ... үлгілері, жолдың тозған конструкциялары пайдаланылады және негізгі
өндірістік құралдарды ... мен ... ... ... ... ... ... төмен тиімділігі негізгі
қорларды жұмысқа жарамды ... ... үшін көп ... ... етеді.
Жүк тасымалдарын контейнерлеудің әлемдік үрдісін (жүк тасымалдарының
жалпы көлемінің 55%-ы) ескере ... ... ... ... және көліктің әралуан түрлерінің технологиялық бірлігін
қамтамасыз ететін көліктік-логистикалық орталықтар құру қажет.
Республикалық ... бар ... ... ... ... ... ... еліміздің қалған өңірлерімен байланыстыратын
ендік бағыттағы жолдарды салу қажет. Оған қосымша ... ... ... ... ... салу жоспарлануда.
Жол төсемінің қанағаттанғысыз жай-күйі ... ... ... ... ... ... авариялықтың өсуіне
әкеледі.
Автокөлік паркі жылжымалы құрамының тозуы (шамамен автобустардың ... және жүк ... ... ... 13 жылдан асады) жөндеуге және пайдалануға ... ... ... ... ... әкеп соқтырады және қоршаған ортаға
теріс әсерін тигізеді.
Қазақстанның халықаралық әуежайлар желісі оңтайлы, ... ... ... ... келтіру ... 22 ... 21-і ... ... тұр. ... ... стандарттарға сәйкес келмеуіне және авиациялық техника түрлері
бойынша шектеулер енгізілуіне байланысты тек 5 ... ғана ... ... Қарағанды және Ақтөбе қалаларында) ауыр салмақты ... ... ... ... ... ... әуежайлар қайта
жаңғыртуды қажет етеді.
Әуе кемелерінің (672 бірлік), үнемді емес және шуылы мен ... ... ... сәйкес келмейтін қозғалтқыштардың тозығы
жеткен паркі ... әуе ... ... ... ... Осы орайда, әуе кемелері паркін жаңартуға ықпал ететін тартымды
жағдайлар жасау мен ... ... ... ... ... жағдайда әуе көлігінің дамуына ... және ... ... ... ... жаңғыртылмауы әсерін тигізеді.
Өткізу қабілетінің жеткіліксіздігі және ... ... ... себептері Қазақстанның тораптық әуежайлары ... ... ... ... ... қатар, өздері қабылдайтын ... әуе ... ... ... ... уақытта Қазақстан Каспий өңірінде ... ... сапа мен ... ... ... ... бір ғана ... теңіз сауда портымен танылып отыр. Сонымен бірге, елдің батыс
өңірінде өндіруші өнеркәсібін одан әрі ... 2015 ... ... ... өндіру
деңгейін жылына 140 млн.тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді, бұл Ақтау
теңіз порты арқылы ... ... ... 20 млн. ... ... ... Порттың өндірістік қуаттарының инфрақұрылымын орта
мерзімді ... ... ... ... дейін кеңейту, сондай-ақ
басқа порттарда да мұнай терминалдарын салу мен теңіз операцияларын ... құру ... ... ... су ... ... ... көпшілігі қызмет ету мерзімін 2-3
мәрте артық атқарды. Мемлекеттік техникалық өзен ... ... ... көлігінің басқа да елеулі ... ... ... ... ... мен ... болып
табылады. Ұзақ мерзім бойы ... (50 ... ... ... салу ... ... ... ауданның ... (6 – 7,5 ... ... конструкциялардың тозуы,
қосалқы бөлшектер мен жабдықтар сатып ... ... ... оларды
қайта жаңарту мен жаңғырту жөнінде шұғыл шаралар қабылдауды талап етеді.
Қазақстанның көлік кешені үшін ... ... ... ... ол ... ... ... 90%-дан астам құрайды. Осыған
байланысты көлік ... үшін ... ... ... мен ... ... мен ... жөнінде отандық өндірісті қалыптастыру және
дамыту қажет.
Көлік саласындағы ғылыми әлеуетті дамытуға бөлінетін қаражат деңгейі
жеткіліксіз: ... ... ... ол ... дамыған елдердегі 2-
2,5%-ға қарағанда көлік кірісінің 0,1%-дан азын ... ... ... ... ... бөлікті
(микроэлектроника, телекоммуникация, ... ... ... ... ұластыра қолдану) ... ... ... талшықты-оптикалық байланыс желілері республиканың
магистральдық байланыс желілерінің жалпы ... ... ... ... ... ... құрайды.
Көлік кешені инфрақұрылымы мен негізгі құралдарының жай-күйі мемлекет
пен жеке меншік сектор ... ... ... ... етеді.
Операторлардың бәсекелестік нарығын дамыту үшін инвестициялар салу мен
қолайлы жағдайлар жасау ... ... ... ... ... ... ... шұғыл кірісу қажет.
Көлік жүйесінің дамуын және жұмыс істеуін басқаруда, ... ... ... ... мен ... ... ... қажетті кешенділік жоқ.
Инфрақұрылымдық сипаттағы проблемалармен қатар Қазақстан аумағы арқылы
өтетін транзиттік ағын бірқатар кедергілерге тап болуда, олардың анағұрлым
елеулілері – ... және ... ... өту ... ... және ... қиындықтар.
Барлық көлік кешені секторларының қызметі транзиттік тасымалдарға
арналған тарифтер ... ... ... сипатталады. Транзиттік
тасымалдар бойынша көліктік қызметтер көрсететін монополист кәсіпорындар
қатаң халықаралық бәсекелестік ... ... ... бұл ... ... қалыптастыруда жоғары икемділікті талап етеді.
Көлік қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық ... ... база ... ... ... Сонымен қатар,
бірқатар салаларда қабылданған салалық ... іске ... үшін ... ... ... жоқ. Қолданылып жүрген нормативтік техникалық
стандарттар ... ... ... ... және үйлестіруді
қажет етеді. Көлік секторының қызметін реттейтін заңнама нормалары ... ... ... ... негізгі ережелерін ескеруі тиіс.
Көліктің жұмыс ... ... ... ... ету ... мақсатында Көлік кодексін әзірлеу мен ... ... ... ... ... ... 1,5%-ын құрайтын ағымдағы
деңгейі аумақтық сипаттамалары ұқсас елдерге қарағанда көп ... ... келе ... ... ... кешеніне ІЖӨ-нің 4-7 %-на дейін бөледі.
Көлікті дамытудағы проблемалар ... ... ... даму мен ... ... ... қалыптастырудың деңгейін
төмендетеді. Оларды тездетіп шешу, ... ... ... ... ... өсу ... ауысуы жағдайында ерекше маңыз алады.
2000 жылдан 2004 ... ... ... ... ... ... ... 42,7 %-ды, ал тауарлар мен қызметтер өндірудің өсімі
тиісінше 41,9 % және 43,7 %-ды ... Бұл ... ... барлық түрлерімен
жасалатын жүк тасымалдарының көлемі 28,5 %-ға өсті. Мұның нәтижесінде,
көлік ... ... ... ... өсу ... жағдай қалыптасты.
ІЖӨ-нің жылдық өсу қарқынын 8,8-9,2 % деңгейінде сақтауды болжай және
өңдеуші өнеркәсіпте орташа ... өсу ... 8-8,4 %-ға( ... ... экономикалық даму перспективалары көлік жүйесіне, әсіресе,
елдің ішіндегі өнеркәсіптік және ... ... және ... және ... ... ... рөл атқаратын көліктің
темір жол және ... ... ... ... ... сөзсіз әкеп соқтырады.
Халықтың орналасуының төмен тығыздығы жағдайында үлкен қашықтықтармен
қатар мемлекет экономикасының шикізаттық бағыттылығы экономиканың көлікке
барынша ... ... Егер ... құлдырау кезеңінде көлік
кешені мемлекет экономикасының барша қажеттілігін қамтамасыз етіп, сондай-
ақ көлік қызметтерінің тарифтері мен ... ... тұру ... ... ал ... ... ... өсуі кезеңінде көлік саласын қалпына
келтіру мен көтеруде елеулі ... ... ... ... ... МІНДЕТТЕР МЕН ҚАҒИДАТТАР
Стратегияның мақсаты экономика мен халықтың көлік ... ... ... ... қабілетті көлік-коммуникация
кешенін озыңқы дамыту болып табылады.
Стратегияның миссиясы – мемлекеттің міндеттерін, елдің транзиттік
мүмкіндіктерін ... іске ... және ... ... ... ықпал
ететін барынша жетілдірілген көлік жүйесін құру.
Қойылған мақсатты ... ала ... ... ұзақ ... және ... ... сәйкес көлік жүйесін
дамытудың стратегиялық міндеттері мыналар болып табылады:
көлік ... ... ... ... ... қызметтердің сыртқы нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін, сондай-ақ
транзиттік әлеуетті ... ... ... ... ... ... ... көлік жүйесіне кірігуі;
сыртпен кіріктірілген бірыңғай көлік кеңістігін ... ... және ... ... ... ... мен
тораптарды байланыстыратын негізгі көлік магистралдарының меридиандық және
ендік орналасуының түрлендірілген ... ... ... ... ... ... құру;
мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру, көліктің транзиттік әлеуетін
арттыру мен ... іске ... және ... ... ... жолымен көлік процестерінің барынша тиімділігіне қол жеткізу және
ішкі, транзиттік және экспорттық-импорттық қатынастағы түпкі өнім ... ... ... ... және халықаралық ұйымдар шеңберінде ұлттық көлік заңнамасын
халықаралық заңнама нормалары талаптарымен үйлесімді ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ көлік инфрақұрылымын дамыту мен тиімді ... ... ... ... ... деңгейде көлікке қол жетімділікті
қамтамасыз ету;
инновациялық технология және инфрақұрылымды кластерлік дамыту есебінен
Қазақстанның ... ... ... ... ... процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көліктегі оқиғалар
саны мен ... ... ... сәйкес келетін экологиялық стандарттарды
белгілеуде және олардың орындалуын ... ... ... ... ... ... арқылы экологиялық қауіпсіздікті және
энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету;
көлік секторында қолайлы инвестициялық ... ... ... ... міндеттерді ескере отырып,
Қазақстанның көлік жүйесін дамытуға ... ... ... ... ... ... ... қызмет пен көліктік инфрақұрылым қол жетімді болуы тиіс.
Көлік қызметтерінің құны Қазақстан азаматтарының, оның ішінде халықтың
аз қамтылған ... және ... ... деңгейімен шамалас болуы
тиіс. ... ... ... ... ... ... тұрғылықты
жеріне қарамастан әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне ... ... ... ие ... дәрежеде жүзеге асырылуы тиіс.
2) көлік өмір мен денсаулық үшін ... ... ... техногендік және экологиялық қауіптілік көзі ретіндегі көліктің
әсері ең аз шамаға жеткізілуі тиіс. Көлік оқиғаларының саны мен ... ... ... денсаулығы мен қоршаған ортаға келеңсіз әсерін
төмендету ... ... ... іске ... көлік жүйесін дамытудың
саяси басымдықтарының бірі болуы тиіс;
3) ... ... ... мен ... экономиканың кіріктірілген
жүйесі шеңберінде дамуы тиіс.
Көліктің жекелеген түрлері бірыңғай көлік жүйесі құрылымында дамытылуы
тиіс. Көлікті және көлік ... ... ... ... орналастыру және ... ... ... ... ... байланыстарды дамыту бірыңғай экономикалық
кеңістікті нығайтуға ықпал етуі ... ... ... және ... қызметтері ең жоғары дәрежеде өзін-
өзі өтейтіндей болуы тиіс.
Транзиттік қозғалысты қоса ... ... ... ... тікелей және жанама алымдар, оны ұстау мен
ағымдағы жөндеуге арналған шығындарды ең ... ... ... сондай-ақ
күрделі инвестицияларға үлес қосуы тиіс. Көлік қызметінің ең төменгі
деңгейін қамтамасыз етуге ... ... ... жағдайларды қоспағанда,
көлік қызметінің құнын оларды пайдаланушылар толық дәрежеде өтеуі тиіс;
5) мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Мемлекеттік кәсіпорындардың тікелей көлік қызметтерін ұсынуы ең ... ... ... Инфрақұрылымды басқару жөніндегі функцияларды
мемлекеттік кәсіпорындарға бере отырып, көліктегі барлық ... ... ... ... ... ... және инфрақұрылымды
ұстау мәселелері жеке меншік сектордың қарамағында ... ... ... іске асыруға жеке меншік секторды тарту да
мемлекет тарапынан көтермеленетін ... ... ... ... ... ... ... және оның алдына қойылған мақсаттар мен
міндеттер мемлекеттік көлік саясатының көліктің ... түрі үшін ... ... ... ... бағыттарын атауға мүмкіндік береді:
көлік қызметін мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру;
көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту;
көлік қызметтері нарығын дамыту;
көлік жүйесін өңірлік ... ... ... ... ... әлеуетін пайдалану тиімділігін арттыру;
көлік саласындағы инновациялық даму;
көлік саласындағы ғылыми және ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру
Көлік жүйесінің дамуы мен тиімді ... ... ... ... оның ... мен өзіндік жеткіліктілігі болып табылады.
Нақ осы екі шартты орындау қандай да бір ... ... ... мен ... ... ... ... отырып, экономика
мен халықтың көлік қызметтеріне қажеттіліктерінің өзгеруіне уақтылы және
жедел ден қою ... ... ... ... ... ... бір ... көлік жүйесінің өзіндік жеткіліктілігі
мемлекеттің қатысуын ... ... ... ...... ... ... шектен тыс және негізсіз араласу көлік
жүйесінің дамуындағы теңгерімдікті бұзып, тиімділігін төмендетуі мүмкін.
Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... ... реттеудің барынша пәрменді және
тиімді құралы болып ... және ... ... ... ықпал ететін
болады.
Сөйтіп, мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру ... және ... ... қамтитын болады және мынадай негізгі бағыттардан тұрады:
көлік саласындағы заңнаманы ... ... ... мен ... лицензиялау мен
сертификаттау тетіктерін жетілдіру;
көлік қызметінің ... ... ... реттеуді
жетілдіру;
көлік саласындағы фискальдық саясатты жетілдіру;
көлік саласындағы техникалық реттеу жүйесін реформалау;
көліктегі бақылау-қадағалау қызметінің ... ... ... арттыру;
орталық және жергілікті атқарушы органдардың өзара іс-қимыл деңгейін
арттыру;
әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін және тасымалдар көлемін
болжау әдістерін пайдалану ... ... ... ... мен жаңғыртуды
жоспарлаудың бірыңғай жүйесін құру;
көлік саласындағы шағын және орта бизнесті ... ... ... үшін қолайлы ахуал жасау және қаржы
институттарын ынталандыру;
қоғамдық бірлестіктердің рөлін арттыру;
көлік саласындағы техникалық реттеу жүйесін реформалау.
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР:
мемлекет пен ... ... ... мен ... саласында техникалық реттеу (техникалық регламенттер)
саласындағы нормативтік құқықтық актілерді ... ... ... ... ... ... ... көзқарас негізінде нормативтік құқықтық актілер әзірлеу және
қабылдау;
бірыңғай көлік кешені ... ... ... түрлерін және
олардың инфрақұрылымын дамыту;
көлік қызметтері мен инфрақұрылым қызметтері нарығында бәсекелестікті
дамыту және монополиялық ... ... ... ұтымды пайдалану және қоршаған ... ... ... ... ... ... барабар әкімшілік ықпал етуді қамтамасыз ететін және
бақылаушы органдар тарапынан қызмет бабын теріс пайдаланушылыққа ... ... ... ... ... арттыру;
көлік қызметінің жекелеген түрлерін мемлекеттік қолдау;
тоғыспалы субсидиялауға жол бермеу.
3.2. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
Инфрақұрылымның даму деңгейі ... ... ... ... ... жүйесінің инфрақұрылымын дамыту мынадай бағыттар бойынша
жүзеге асырылатын болады:
көлік процестерін ... ... ... жаһандық жүйесін құру,
сондай-ақ қозғалысты бақылау мен басқарудың қазіргі заманғы техникалық
құралдарын ... ... жол ... ... ... автомобиль
жолдарының, қалалардағы көше-жол желілерінің және ішкі су ... және ... ... ... ... өзен және ... өндірістік қуаттарын арттыру;
логистика қағидаттарын пайдалана отырып, оңтайлы көлік инфрақұрылымын
қалыптастыру, жолаушы және жүк тасымалдарын ... мен ... ... ... ... ... ... технологиялық өзара іс-қимылды
қамтамасыз ететін, Шығыс-Батыс және ... ... ... және ... орналасудың жетілдірілген моделі негізінде
мультимодальдық көлік ... ... ... және ... ... құру;
Қазақстанның ірі қалаларындағы жолаушы көлігі жүйесін дамыту және
жетілдіру. Астана және Алматы қалаларында ... ... ... ... оның ... жолақтар бөлуді ұйымдастыра отырып, рельспен
жүретін ... ... ... ... ... ... ... басымдық барлық елді мекендердің және
өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы ... оған жыл ... ... қамтамасыз ету болуы тиіс;
инфрақұрылымды дамыту әлемдік ғылым мен техника жетістіктерін кеңінен
қолдану базасында жүзеге асырылуы тиіс;
инфрақұрылым ... ... ... күштерді
орналастырудың, елді мекендерді, аграрлық секторды ... ... ... ... перспективті жоспарларымен байланыстырылуы
тиіс;
инфрақұрылымды ... оны ... ... ... ... ... ... қалыптасатын кірістермен
барынша жаба отырып, коммерциялық негізде жүзеге асырылуы тиіс;
инфрақұрылым объектілерін ... және ... ... ... ... бірі ... ... әл-аухаты
мен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету болуы тиіс.
СТРАТЕГИЯЛЫҚ АКЦЕНТТЕР:
көлік инфрақұрылымын бірыңғай көлік ... құру ... ... ... ... ... жоспарлаудың, жаңғырту мен дамытудың ... елді ... ... ... ... инвестициялық-инновациялық моделін
қолдану.
3.3. Көлік қызметтері нарығын дамыту
Көлік қызметтерінің отандық нарығын ... үшін ... ... ... ... ... маңыздылығын сезіне отырып, мемлекет нарықты
ырықтандыру және операторлар мен нарықтың басқа да ... ... ... ... ... ... ... ҚАҒИДАТТАР:
нарықтық реттеу негізінде көлік қызметінің әлеуетті бәсекелес және
монополиялық салаларын бөлу мен тарифтік ... ... ... ... ... мен ... қызметі нарығына барлық шаруашылық
субъектілері үшін қол жетімділіктің тең шарттарын қамтамасыз ету.
СТРАТЕГИЯЛЫҚ АКЦЕНТТЕР:
тасымалдаушылардың, экспедиторлар мен көлік қызметін ... ... ... ... ... сапасын бақылау жүйесін ИСО халықаралық ... сай ... ... ... дамыту және көлік қызметтерінің
халықаралық нарығында отандық операторлар үшін қолайлы жағдайлар жасау.
4. . ... ... ... ... өңірлерінің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы елеулі
айырмашылықтар белгілі бір ... ... ... ... ... ... әсерін тигізеді. Бұл ұстауы жергілікті бюджеттерден
қаржыландырылатын инфрақұрылым объектілеріне қол жетімділік ... ... ... ... әлеуметтік маңызды жолаушылар
тасымалдарын ұйымдастырудан көрінеді.
Мыналарды:
функциялар мен ... ... ... мемлекеттік басқаруды
одан әрі орталықсыздандыру кезінде әрбір ... ... ... ... ... ... орталық атқарушы органдардың үйлестіруші рөлін
сақтау;
барлық деңгейдегі атқарушы билік органдарының қаржылық-экономикалық
мүмкіндіктерін, ... ... ... жағдайлар жасай отырып, өңірлік
даму үшін жеке ... ... ... ... ... ҚАҒИДАТТАР:
Республиканың әрбір өңіріндегі көлік жүйесінің даму деңгейі көлік
стандарттарының ең төменгі деген ... ... ... ... және ... атқарушы органдардың өзара іс-қимылының
негізінде әрбір өңірде мемлекеттік көлік саясатын іске ... ... ... ... ... ... ... дамытуды жоспарлау негізінде Қазақстанды
әлеуметтік-экономикалық, өнеркәсіптік, аумақтық және ... ... ... тиіс;
көлік инфрақұрылымын дамыту мен жаңғыртуға арналған инвестицияларға
қажеттіліктерді анықтау ... ... ... мен көрсеткіштерін ескере отырып жүргізілуі тиіс;
орталық және жергілікті атқарушы органдардың ... ... ... ... ... ... республикалық және өңірлік
бағдарламаларын әзірлеуді және іске асыруды үйлестіру.
Экономикалық және әлеуметтік процестердегі көлік ... ... ... ... ... осы саясатты жүзеге асыру халық пен ... ... ... ... ... ... жүйесін
біркелкі жүктемелеуді және ... ... ... ету жөніндегі
міндеттерді шешетін болады.
5. . Көліктегі қауіпсіздікті арттыру
Таяу ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып, қазірдің ... ... ... алу және көлік процестерінің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жөнінде ... ... ... өткір қажеттілігі
туындап отыр.
Көлік қауіпсіздігі саясатын іске ... ... ... ... ... рәсімдердің оңайлатылуын, екінші жағынан,
ашықтықты, бақылау мен алдын ... ... етуі ... ... қауіпсіздігін арттыру үшін:
көлік құралдарының техникалық жай-күйін бақылаудың тиімділігі ... ... ... қауіпсіздігінің белгіленген ережелерін сақтауды
бақылаудың ... ... ... ... ... ... көліктің барлық түрлерінде
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің сәйкестілігін растау және
лицензиялау;
қазіргі заманғы, аса сенімді техника мен жабдықты, ... ... ... ... ... ... ... даярлау деңгейін арттыру;
жолаушылар мен жүк ... ... және ... ... процестерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз
ету;
көлік оқиғаларының себептерін дер кезінде анықтау және олардың алдын
алу мен ... ... ... шаралар қабылдау мақсатында осындай оқиғалар
туралы ақпаратты жинау, өңдеу және талдау;
Қазақстан Республикасы халықаралық ... ... іске ... көлік қауіпсіздігі жүйесінің қызметін ресурстық қамтамасыз ету қажет.
Террорлық актілердің және қауіпсіз әрі үздіксіз көлік қызметіне өзге
де ... ... ... ... асырылу мүмкіндігін болдырмауға
қабілетті көліктегі қауіпсіздіктің осы заманғы және тиімді ... ... ... ... ... ... ... практикаға сәйкес болуы,
жолаушыларға қызмет көрсету сапасын жақсартуы және олардың конституциялық
құқықтарын сақтауы ... ... ... ... және ... ... ... келеңсіз әсерін азайту үшін осы саладағы мемлекеттік саясат
мыналарды қамтитын болады:
тиісті мониторинг жүйесін ... мен ... және ... ... арқылы экологиялық талаптарға жауап ... ... ... ... және ... ... ... қоса алғанда, көлік құралдарының ... ... ... көшу;
экологиялық бақылау қызметін құруды және олардың орталық ... ... ... есеп ... қамтамасыз етуді қоса алғанда,
инфрақұрылымды пайдалану нәтижесінде қоршаған ортаға ... зиян ... ... ... мен операторларының жауапкершілігін арттыру;
мониторинг жүйесін әзірлеу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы
заңнама шеңберінде ... ... ... ... көлік инфрақұрылымы
объектілерінде құрылыс, жөндеу, пайдалану және басқа да ... ... ... ... бұзғаны және қоршаған ортаға келтірілген
зияны үшін ... және ... ... арттыру.
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР:
шаруашылық қызметінің нәтижелерімен салыстырғанда азаматтардың өмірі
мен денсаулығының ... ... ... ... басымдығы;
ел ішінде өндірілетін және ... ... да ... ... ... ... пен ... процестерінің қауіпсіздігі
саласындағы стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
СТРАТЕГИЯЛЫҚ АКЦЕНТТЕР:
техникалық-технологиялық процестердің, әуе, жер үсті және су ... ... ... ... ... ... жетілдіру;
көлік инфрақұрылымы мен техникалық ... ... ... және қауіпсіздік деңгейін арттыру;
қоршаған ортаны ластаудың жылжымалы көздеріне қойылатын экологиялық
талаптарды қатайту, мониторинг және ... ... ... ... ... . ... ... пайдаланудың тиімділігін арттыру
Транзиттік әлеует ... ... ... ... транзитті жүзеге
асыру жөніндегі мемлекеттің қызмет көрсету мүмкіндігін айқындайтын сыртқы
және ішкі факторлар мен шарттардың жиынтығын ... ... ... ... ... қолда бар
мүмкіндігін толық көлемде іске асыру ... ... мен ... ... ... транзитті дамыту мен оның
сапасын арттыру үшін қолайлы жағдайлар ... ... ... ... ... ... қалыптасқан транзиттік мемлекет
ретінде сапалық жаңа талаптар қояды.
Қазақстанның ... ... ... және ... ... Қытай мен Еуропа арасындағы жаңа жүк ағындарының туындауы ... ... ... ... ... іске ... ... Бірыңғай көлік стратегиясы («Қарқынды
қадам») және "Go West" («Батысқа қарай жүру») ҚХР-дің батыс провинцияларын
жедел дамыту ... Олар ірі ... ... ... ... ... шекарасында құрылып жатқан «Қорғас» еркін сауда
аймағына жаңа темір жол желілерін (атап айтқанда, ... ... ... ... ... 6 млн. ... ... Цзиньхе –
Қорғас), сондай-ақ "Шығыс-Батыс" бес стратегиялық автомобиль жолын (соның
ішінде Ляньюньгань – Қорғас, Шанхай – ...... - ... ... ... ... бұл ... аумағы арқылы Қытайдан транзиттік жүк
ағынының перспективті ұлғаюын болжауға мүмкіндік береді;
Бостон портынан ... ... ... ... ... ... ... дейінгі теңіз жолы бойынша өтетін Трансазиялық
темір жол магистралінің (Петропавл – ... ... ... ... Норвегия, Швеция, Финляндия және Ресей аумақтары бойынша өтетін,
Суэц каналы ... ... ... ... ... ... табылатын АҚШ –
ҚХР бағытындағы "N.E.W. - ... ... ... дамыту перспективалары;
"NELTI" жаңа автокөлік бастамасын іске асыру.
Баламалы бағыттар, атап айтқанда ... ... ... ... жағдайында Солтүстік–Оңтүстік дәлізі шеңберінде
Бандар-Аббас –Бандар-Анзали – Ақтау порттарын пайдалана отырып, ... ... ... ... жол ... ... ... бірі болуы мүмкін.
Бұдан басқа, әлемдік ... ... Азия ... және ... ... транзиті бойынша БАЭ алып отырған орнықты коммерциялық
жағдайы Ақтау теңіз порты арқылы жүктерді ... ... ... үшін
жағдай жасап отыр. Бұл ретте, шығыс Қытайдан жүк ағынын осы бағытқа ішінара
қайта бағыттауға ықпал ететін ... ... ... ... жөн, атап
айтқанда:
жолдағы барлық порттарда (Дубай – Бандар-Аббас – Бандар-Анзали
–Ақтау) ... ... ... азайтуға ықпал ... ... ... режимінің болуы;
электр тұрмыс техникасын, халық тұтынатын ... ... ... ... ... ... бойынша Бандар-Аббас –
Бандар-Анзали – Ақтау бағытын ... ... ... ... ... ... кен ... әзірлеуді жүзеге асыратын
Қытайдың бірқатар ірі компанияларының әртүрлі ... ... ... ... ... ... Каспийдегі порт
инфрақұрылымдарының және кеме қатынасының дамуына ... ... ... ... ... және ... автопаром қатынасының (РО-РО)
жандануына серпін береді. Сонымен ... ... ... ... ... бағдарлау үшін баламалы бәсекелес бағытты іс жүзінде құру ... жыл ... ... 100 мың ... жүк ... және 10 мыңнан астам
стандартты контейнерлерді қамтамасыз етуге қабілетті.
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттің одан әрі ... ... ... тарифті, жеткізу жылдамдығын, жүктердің сақталуын,
ақпараттық қамтамасыз ... және ... және ... ... транзиттік көліктің қызметіне кедергі ... ... ... ... ... ... ... кешенді
дамыту қажет.
Осыған байланысты:
транзиттік тасымалдарды дамыту, оның ішінде көлік дәлізіне ... ... ... ... қалыптастыру
мәселелерінің мемлекетаралық қатынастар ... ... ... инфрақұрылымының қазіргі элементтерін қалпына ... ... ... қоса ... ... ... ... инфрақұрылымын
басымдықты келісілген дамыту;
жол бойы сервисі объектілерін дамытуды қоса ... ... ... ... қабілеттілігін, олардың техникалық және ... ... ... ... ... арқылы арттыру;
Қазақстан Республикасының аумағы ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету;
ішкі де, халықаралық қатынастағы да жүктің көлемдері, түрлері ... ... ... ... бағыттары жөніндегі деректерді
жинақтауға, талдауға және болжауға, сондай-ақ жүктің тұрған орны ... ... ... ... ... ... ... жүйелері мен
көліктік деректер базасының ақпараттық талдау жүйесін енгізу;
қосарланған сақтандыруды болдырмайтын екі жақты халықаралық шарттар
жасасу;
инфрақұрылымды ... ... және ... ... тарту
үшін қолайлы жағдайлар жасау;
халықаралық және транзиттік тасымалдарға анағұрлым сапалы қызмет
көрсету үшін ... ... ... ... өңірлік көліктік-
логистикалық орталықтар мен терминалдық ... ... ... ... дамыту қажет.
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР:
икемді тарифтік саясат транзиттің ұлғаюын ынталандыруы тиіс;
Қазақстанның аумағы бойынша ... ... ... ... ... ұстауға арналған шығындарды өтеу;
транзиттік жүк тасқынын зерттеу мен талдауды ынталандыру және жүктерді
баламалы бағыттардан біздің мемлекеттің аумағы ... ... ... ... ... іздеуге бастамашы болу;
транзиттік әлеуеттің дамуына ықпал ету барлық мемлекеттік органдардың
стратегиялық басымдығы болуы тиіс.
Стратегиялық акценттер:
республика ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігін дамыту және арттыру;
Қазақстан ... ... ... ... ... ... және ... жарақтандыру деңгейін арттыру.
7. . Көлік саласындағы инновациялық даму
Экономиканың жүк қажеттілігін төмендету немесе бұл ... ... ... мен ... ... мультипликативтік дәрежесін
анықтайтындықтан, өндірілетін өнім ... ... ... ... ... ... ел ... даму деңгейін арттыру тұрғысында
көлік жүйесі алдында тұрған мемлекеттік міндеттердің бірі болып табылады.
Сондықтан, тауарлар ... мен ... ... құрамдасының
бөліктің үлестік салмағын азайтуды мемлекет көлік жүйесінің негізгі
стратегиялық басымдықтары ... ... ... бұл ... ... ... халықтың барлық топтары үшін анағұрлым қол жетімді етуге мүмкіндік
береді.
Бұл орайда, мемлекеттің бірінші кезектегі міндеті құқықтық ... ету және ... ... ... мен ... құру үшін қажетті экономикалық жағдайлар жасау болып табылады.
Көлік процестерінің тиімділігін арттыруда оларды ... ... ... ... бар. Спутниктік навигация жүйесін қарқынды дамыту,
өндірілетін өнімдер мен қызметтер туралы ақпараттық деректер базасын ... ... ... ортаға келеңсіз әсерін шектеу және реттеу
көлік құралдарының экологиялық өлшемдерін бақылау үшін ... ... және ... ... қазіргі заманғы жабдықпен және
технологиялармен (газ анализаторлары, түтін өлшегіштер, отындағы ... ... ... ... құралдар және т.с.с.) жарақтандыруды
қажет етеді.
Әрине, бастапқы кезеңде көлік жүйесінің техникалық және технологиялық
деңгейін арттыру мемлекет тарапынан да, жеке ... ... да ... ... ... ... етеді. Сонымен бірге, дамыған ... жаңа ... ... және ... ... және
ресурстарды үнемдеуге, кешенді ақпараттандыруға инвестиция салудың толық
ақталатынын және қысқа мерзімде ... ... ... қол
жеткізуге мүмкіндік беретінін көрсетеді.
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР:
ұлттық көлік жүйесін инновациялық дамыту ең алдымен көлік қызметтеріне
қол жетімділікті арттыруға және ... ... ... ... ... жаңа ... ... ішінде жүзеге асырылатын
көлік процестерінің жаһандық көлік жүйесі процестерімен біріздендірілуін
қамтамасыз етуі тиіс.
СТРАТЕГИЯЛЫҚ АКЦЕНТТЕР:
көлік технологияларын жетілдіру және ... ... ... ... ... және көлік процестерін ықпалдастыру және ... ... ... ... саласындағы ғылыми және кадр әлеуетін арттыру
Көлік жүйесін қарқынды дамыту мен жоғары ... ... ... ... ... ... ... технологиялы және тиімді
көлік жүйесінің ажырамас бөлігі және міндетті шарты болып табылатын ғылыми
және кадр ... ... ... ... ... жөн.
Ғылымды дамыту, әсіресе, ерекше маңыздысы, жоғары ... ... ... бір уақытты талап ететіндіктен, мемлекет мамандарға деген
болашақ қажеттілікті дұрыс айқындауды күні бұрын ойлап, ... ... ... ... ... ... тиіс.
Көлік саласындағы мамандардың біліктілігін ... үшін ... ... оқу орындарын белгілеу және олардың базасында жүк ... ... ... ... ... ... құру ... Міндеті,
басқа міндеттерімен қатар, көлік модельдерін, жоспарлау тетіктерін әзірлеу,
санаткерлік ресурстарды дайындау, оқыту және ... ... ... ... ... ... ... көрсетуі тиіс.
Институттар мемлекеттік органдарға даму ... ... ... ... ... мен ... және ... мен жүк
көлігінің қызметін қамтамасыз етуге байланысты басқа да мәселелерді шешуде
жәрдем көрсететін болады.
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР:
республиканың көлік ... ... ... ... ... өз ... ... дамыту алынуы тиіс;
көліктің барлық түрлері үшін кәсіби кадрлар даярлау көлік ... ... ... жаңа ... енгізілуі және жаңа
технологиялардың енгізілуін ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс.
СТРАТЕГИЯЛЫҚ АКЦЕНТТЕР:
көлік саласындағы ... ... ... және ... зерттеулерді
ынталандыру;
мемлекеттік қызметшілер мен көлік қызметкерлерінің кәсіби деңгейін
арттыру;
жоғары, орта техникалық және кәсіби білім беру жүйесін дамыту;
қазіргі ... ... ... оқу ... ... ... ... оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын ... ... ... ... JAR ... енгізе отырып,
жетекші әлемдік азаматтық авиация академияларымен бірлескен ... ... ... Ұлттық теңіз және өзен флотының дамуына орай
қазақстандық мамандарды шетелдердің мамандандырылған оқу ... ... ... ... ... ... СТРАТЕГИЯНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мемлекеттік көлік саясаты, бір жағынан, мемлекеттік реттеу мен
араласуды біртіндеп ... ал, ... ... жеке ... пен
бәсекелестікті дамыту үшін қолайлы ахуал мен жағдайлар жасаудан тұруға
тиіс.
Мемлекеттік көлік ... ... ... мен бағыттарының
көліктің жекелеген түрлеріне ... ... және ... ... жүйесі мен мемлекет ішінде ... ... ... ... ... дәрежесіне, сондай-ақ
Стратегияны іске асыру сәтіндегі ... ... ... ... ... ... ... ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНДЕ
4.1.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
Темір жол көлігінің инфрақұрылымын ... ... ... ... ... халқының, экономикасы мен өнеркәсібінің қажеттілігінен
шыға отырып, жаңа ... салу ... ... ... ... пен ... жылдамдығын әлемдік стандарттарға ... ... ... келтіру, жүк тасымалдылығы көп учаскелердің өткізу қабілетін
арттыру және ... қоса ... ... ... ... негізгі республикаішілік бағыттарда магистральдық желінің техникалық
жай-күйінің деңгейі басымдылық ретімен арттырылуы тиіс.
Инфрақұрылым ... ... ... ... жаңарту
жүргізілуі және олар темір жол көлігінің халықаралық ... ... ... жол ... ... ... басымдықта дамыту Солтүстік ... ...... ... және ... – Батыс (Оңтүстік Шығыс Азия –
Қытай – ... ... ... ... іске ... ... жаңа темір жол желілерін салу
жөніндегі ... ... ... қаралатын және экономикалық
негіздеме болған жағдайда іске асырылатын болады:
Бейнеу – ... ... ... ... жүру ... батыс өңірі мен Азия ... ... ... ... ... орта есеппен 530 км-ге қысқарады;
Қорғас – Сарыөзек учаскесі, ол ... ... ... ... ... ... ... темір жол
тасымалдарының қашықтығын ... ... ал ...... ... ... салу жобасы іске асырылғаннан кейін Цзиньхе – Ақтау
бағытының ... ... 3 920 ... 3 222 ... ... қысқарады;
Жезқазған – Сексеуіл станциясы ... ол ... ... ... ... анағұрлым қысқа шығуды қамтамасыз етеді және
іргелес өңірде көмір, ... ... ... және ... да ... ... ... етеді;
Шар станциясы – Өскемен учаскесі, ол Локоть ... ... ... ... ... ... Ресей аумағы
арқылы жүруді қажет етпестен 300 км-ден астамға қысқартады;
Қазақстан жүктерін Каспий теңізіне неғұрлым тиімді ... ... ... ... шамадан тыс жүктемені азайту үшін ... ... және ...... жаңа ... ... ... жүзеге асырылатын
болады.
Темір жолдарды одан әрі жаңғырту үшін жүк тасымалдылығы көп ... ... ...... ... – Железорудная және Хромтау ... ... ... ... іс-шаралар жүргізілетін
болады.
Өңірлер арасында өте қысқа ... ... жүк ... және жаңа ... жол желілерін салу арқылы Қазақстан
Республикасынан тысқары жерге ... ... ... ... ... ... ... темір жолдар желісін
қалыптастыру жүк поездарының артық ... ... және ... өнім
құнындағы көліктік құрамдастар үлесін төмендетуге мүмкіндік береді.
Темір жол көлігінің инфрақұрылымдық жобаларын іске асыруда олардың
жоғары ... ... ... ... ... ... ... қолданылатын болады. Жаңа ... ... ... жеке ... тарту үшін мемлекеттік-
жеке ... ... ... ... ... болады.
4.1.2. Көлік қызметі нарығын дамыту
Темір жол көлігінде жүргізілген құрылымдық қайта құрулар көлік
қызметтерінің ... ... ... мен ... үшін ... ... ... құрады. Тасымалдау қызметін ... ... ... ... желені ұстау жолаушылар мен жүктер ... ... ... ... ортаның қалыптасу мүмкіндігін көздейді.
Локомотивтік тарту мен жүк ... ... ... ... ... ... ... бірге магистральдық темір жол жүйесінің қызметтерін ұсыну
табиғи-монополиялық сала болып қала ... және ... ... ... пен ауыл шаруашылығының жоғары әлеуметтік қыры мен
магистральдық желіні пайдаланғаны үшін ... ... ... ... отырып, оларды қалыптастыру оны жөндеуге және ұстауға
арналған белгілі бір шығындар нормасын және ... ... ... ... ... ... мен сауда туралы бас ... ... ... магистральдық темір жол желісі қызметтеріне тарифтерді маңызды
өлшемдер бойынша саралау мүмкіндігін көздейтін ... ... ... келген ықтимал операторға көлік қызметтері нарығына қол жеткізудің
бірыңғай талаптары мен тең ... ... үшін ... ... база ... ... Лицензиялау мен сертификаттау жүйесі осы
талаптардың орындалуын және ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі тиіс.
Мемлекет белгілейтін әлеуметтік мәні бар қатынастар ... және ... ... ... ... арналған
тарифтердің шекті деңгейін шектеу Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... субсидиялар түрінде осындай тасымалдарды ұйымдастыруға
байланысты залалдар үшін ... ... ... ... ... ... және экономикалық тиімділігін арттыру
үшін негізгі ынталандыру ретінде жүк тасымалдары ... ... ... мен ... ... ... ортаны
қамтамасыз ету қажет. Бұл, бірінші ... ... ... жүк вагондарының жүктерді өңдеу пункттерінде ... көп ... ... және белгілі бір дәрежеде ... ... ... ... ... ... босату және кәсіпорындардың кірме жолдарында жүк
операциялары кезінде жылжымалы құрамның бос тұруын қысқарту ... ... ... темір жол инфрақұрылымын дамыту мен жаңғырту
қажет.
4.1.3. Транзиттік ... іске ... жол ... транзиттік әлеуетті дамытудың және оны пайдалануды
арттырудың ең жақсы перспективаларына ие.
Транзиттік қозғалыс үшін темір жол дәліздерінің тартымдылығын ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік сипаттағы тосқауылдарды ... ... ... Қызметтерді
жетілдіру нақтылық, сенімділік және тасымалдау жылдамдығы сияқты өлшемдер
бойынша жүзеге ... ... ... ... мен ... ету ... кұру ... темір жол магистралі бойынша халықаралық тасымалдарды
қамтамасыз етуде қазақстан-қытай шекарасындағы Достық ... ... ... ... ... транзиттік әлеуетін дамыту және ... ... ... ... іске ... ... ... өнімдер мен қызметтерді ... ... ... мемлекеттің, көлік ұйымдарының және тауар өндірушілердің
күш-жігерін үйлестіру мақсатында ... ... ... қалаларында,
сондай-ақ Достық станциясында және Қазақстанның басқа да ... ... ... ... өңірлік көлік-логистикалық
орталықтар ұйымдастырылатын болады.
Достық – Алашанькоу халықаралық ... ... ... ... жол ... ... ... өсуі мақсатында, қытай жағынан
Алашанькоу мен Үрімші ... және ...... ... ... 2015 ... қарай 25 млн. тоннаға дейін кеңейтуді
қоса алғанда, оның өткізу қабілетін барынша ... ... ... іске ... қажет.
Қолданыстағы магистральдар арасындағы байланыстыратын учаскелерді салу
жолымен Қазақстан аумағы ... ... ... жол ... құру ... ... ... қабілетін Түркіменстан,
Иран, Түркия және Еуропа елдері бағыттары бойынша жылына 100 млн. ... ... ... ... Жаңа учаскелерді жобалау оларды кейіннен
электрлендіруді ескере отырып жүргізілуі тиіс.
Қытайдан транзиттік тасымалдарды одан әрі ... ... ... ... ... ... жол өткелін ашумен және Қытай ... ...... темір жол желісі құрылысының жалғасы болып табылатын
Қорғас – Сарыөзек темір жол ... ... ... мүмкін, бұл еркін
сауда (Қорғас шекаралық өткізу пунктінде) аймағын ... оң әсер ... ... ... әлеуетін, оның ішінде
Трансазиялық темір жол магистралінің Солтүстік дәлізін ... ... ... жобаларының қатарына халықаралық трансконтиненталдық
интермодаль дәлізін («N.Е.W. – ... ... ... ... жол ... ... ... жатады. Бұл бағыттағы контейнерлік
ағынның әлеуетті қуаты алғашқы жылдары 100 ... ... ал ... ... 25 млн. ... ... дейін жетеді.
4.1.4. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
Темір жол көлігі саласында инновациялық дамудың және кадр ... ... ... темір жолдарды қазіргі заманғы техникалық құрылғылармен,
сондай-ақ оларды диагностикалау және ұстау жүйелерімен жарақтандыру;
вагондар мен ... ... және ... ... ... үшін ... ... сондай-ақ темір жол
техникасының жетекші әлемдік ... ... ... құруды
ұйымдастыру;
темір жол көлігінде автоматтандырылған басқару жүйесін енгізуді қоса
алғанда, көлік ... ... ... ... ... ... және интермодальдық (контейнерлік, контрейлерлік,
аралас) тасымалдарды дамыту және қызмет ... ... ... ... ... ... ... құру;
темір жол саласының кадрларын даярлау және ... ... ... ... табылады.
4.2. Автомобиль көлігінде
Бірыңғай көлік жүйесін дамытуды қамтамасыз етуде автомобиль көлігінің
рөлін сипаттайтын мемлекеттік көлік ... іске ... ... ... бойынша бірқатар бірінші кезектегі ... ... ... ... ... ... және ... кең-байтақ аумағы мен автомобиль жолдары желісінің
салыстырмалы төмен тығыздығы, тасымалдардың алыс ... ... ... немесе болмауы көлік шығыстарының өсуіне және өндірілетін
өнімнің өзіндік құнының артып ... ... ... ... ... ерекше мән беріледі.
Халықаралық көлік дәліздерін, республикалық, ... және ... бар ... ... ... және ... мемлекеттің аумақты
дамыту бағдарламаларымен белгіленген, оның экономикалық кеңістігінің
тұтастығын қамтамасыз ... ... және ... ... ... үшін қызмет ететін бағыттарда басымдық тәртібімен
жүзеге асыру қажет.
Облыс ... ... ... ... ... ... ... беріліп, республикалық бюджет есебінен
ұсталуға тиіс.
Жол инфрақұрылымын ... ... ... ... болып
табылады:
алты негізгі халықаралық транзит дәліздерін қайта жаңартуды аяқтау:
1)Ташкент – Шымкент – ......... ......... – Орал – Самара;
3) Алматы – Қарағанды – Астана – Петропавл;
4) Астрахань – Атырау – Ақтау – Түркіменстан ... Омбы – ......... ... – Қостанай – Челябі – Екатеринбург;
күрделі және орташа жөндеуді, жекелеген учаскелерді жоғары ... ... ... ... ... ... жою мен ... қоса алғанда, ортақ пайдаланудағы халықаралық, республикалық,
облыстық және аудандық маңызы бар ... ... және ... ... көлік-пайдалану жай-күйін қозғалыс қарқынын және
осьтік жүктемесін ескере отырып, ... ... ... ... ... пайдаланудағы халықаралық, республикалық, облыстық және аудандық
маңызы бар автомобиль жолдары желісін, олардың мақсатты қолданылуына сәйкес
келуіне ... ... және ... ... ... ... жыл бойы қауіпсіз жүруін қамтамасыз ететін деңгейде ұстауды
(пайдалануды) қамтамасыз ету;
жол бойындағы инфрақұрылымды дамыту және оны ... ... ... пайдаланудағы жолдар желісін оңтайландыру, өңіраралық және
облысаралық автомобиль қатынастары проблемаларын шешу үшін ... жаңа ... және ... ... ... ... келеңсіз әсерін азайту мақсатында ірі ... ... ... және ... ... салу және ... жұмыстарының барлық түрлерінің конкурстық негізде
орындалуына көшуін қоса алғанда, жол-пайдалану қызметтерінің және жолдардың
ағымдағы ... ... ... тиімділігін арттыру;
жүк тасымалдауды жүзеге асырған кезде пайдаланылатын ... ... және ... ... бақылаудың тиімді жүйесін
құру;
транзиттік жолдарды қоса ... ... ... ... ... мөлшерін оларды жөндеуге және ұстауға
арналған мемлекет шығыстарын барынша ... ... ... ... ... жеткізу;
өздерінің техникалық-пайдалану сипаттамалары бойынша жол қозғалысы
қауіпсіздігінің талаптарына сай келмейтін ... ... ... және ... ... кезең-кезеңімен қайта жаңарту;
жол-пайдалану жұмыстарының көлемі мен құнын нормаланған жоспарлаудан
және ... ... жол ... ... етуден бас тарту;
қалалардың және өзге де елді ... ... және ... қоса ... жол ... орындаған кезде экологияның жай-
күйіне және адамдардың өмірі мен денсаулығын қорғауға қойылатын ... ... ... ету және оларды сақтамағаны үшін
жауапкершілікті арттыру;
жол саласының ... ... ... және ... ... ... ұстауды жоспарлау мен басқарудың ... ... мен ... енгізу, инженерлік-техникалық және
басқару қызметкерлерін даярлау деңгейін және біліктілігін арттыру;
Қазақстанның барлық қалаларында, Астана және Алматы ... ... ... ... ... ... қоса алғанда, қозғалысты
басқару құралдарының технологиялық деңгейін жаңарту;
нормативтік-техникалық базаны одан әрі жетілдіру, техникалық ... ... ... ... ... ... міндеттері:
негізгі халықаралық транзиттік дәліздерді, сондай-ақ республикалық
маңызы бар халықаралық бағыттар мен ... ... ... ... ... ... қолдану;
ішкі және келушілер туризмін және кластерлік бастамаларды ... ... ... ... ... және табиғи туристік
объектілеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін ортақ пайдаланудағы жолдардың
жекелеген учаскелерін қайта жаңарту жөніндегі шараларды жүзеге ... ... ...... – Георгиевка;
2) Таскескен – Бақты;
3) Шонжы – Көлжат;
4) Үшарал – Достық (іріктеп);
5) Қызылорда – Жезқазған – Павлодар – ... ... ... ... – Петропавл – Ресей Федерациясының шекарасы (іріктеп);
7) Бейнеу – Ақжігіт - Өзбекстан шекарасы (екінші кезең).
Экологиялық жағдайға автомобиль ... ... ... ... ... халықаралық автокөлік дәліздерінде ... ... ... ... жолдармен қамтамасыз етілуге тиіс.
Автожол саласын қаржыландырудың балама көздерін іздеу мақсатында
құрылыс жобаларын іске ... және ... ... ... ... ... ... мемлекет-жеке меншік серіктестігінің
тетіктерін енгізуді көздеу қажет.
4.2.2. Автокөлік қызметтері нарығын дамыту
Автокөлік қызметтері нарығын дамытудың бірінші кезектегі ... ... ... ... ... схемаларына сәйкес
және халықтың орналасу тығыздығын ескере отырып, ауылдық елді мекендерді
қоғамдық жолаушы ... ... ... ... ету;
жолаушылар мен жүктер тасымалдарының жаңа озық технологияларын енгізу,
жолаушы тасымалдарының қолайлылығын арттыру және оларды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... сапасын арттыру болып табылады.
Халықаралық тасымалдарды дамыту саласындағы негізгі міндеттер:
автомобиль көлігі саласында ... ... ... жасасу;
халықаралық автомобиль тасымалдарына рұқсат беру ... ... ... ... ... халықаралық нормаларға кезең-
кезеңімен жақындату және үйлестіру;
қисынды жәрдемдесу саясатын ... ... ... ... ... ... ... операторларының шеп-тұғырын дамыту мен нығайту
үшін қолайлы жағдайлар жасау;
отандық автомобиль өнеркәсібін дамыту үшін жағдайлар жасау;
қосымша қызметтерді ... және ... ... ... ... ... құру;
пайдаланушылар үшін халықаралық автобус рейстеріне билеттерді қашықтан
резервтеу мен сатып алу мүмкіндігі бар ұлттық ақпараттық жүйе ... ... ... ... ... ... ... автомобиль тасымалдарының транзиттік әлеуетін
анықтайтын негізгі сыртқы факторлардың қатарына трансконтиненталдық
автомобиль жолдарының ... мен ... ... ... ... ... ... жетілдіруді жатқызған жөн.
Сонымен бірге сыртқы факторлардың Қазақстан үшін оң ... ... ... ету ... ... транзиттік бағыттар өтетін
мемлекеттермен екіжақты және көпжақты қатынастарды дамытумен шектеледі.
Ішкі факторлар ... ... ... ету, ... беру ... ... әрі ... бақылау жүйелерінің тиімділігі, сондай-ақ
автомобильдік транзиттік дәліздердің жай-күйі болып ... ... ... ... арттыру жөніндегі қосымша
негізгі міндеттер:
ТМД және алыс шетелдермен екіжақты және ... ... ... ... ... ... ұлттық заңнаманы халықаралық нормалармен
үйлестіруден;
бағыттар бөлінісінде және халықаралық дәліздерді ескере ... ... ... және жүк ... есепке алудың автоматтандырылған
жүйесін жасаудан;
кеден және көлік бақылауынан өткізу рәсімдерін жеңілдету мен ... ... үшін ... ... ... және ... аялдамаларға
қарай қызметтердің стандартты жиынтығын ... ... ... және ... көрсете отырып, шекара бекеттерінің инфрақұрылымын
жаңарту және оны қазіргі заман талаптарының деңгейіне дейін жеткізу қажет.
Пекин ............ – Рига – ......
Берлин – Брюссель бағыттары бойынша жүк ... ... ... ... ... ... шеңберінде іске асыру
перспективалы болып ... Жоба ... жүк ... ... ішкі ... ... дәлізі бойынша жылына 5,2 млн.
тоннаға дейін ұлғайтуға бағытталған.
4.2.4. Инновациялық даму және кадр ... ... ... ... инновациялық дамудың және қазіргі заманғы
технологияларды қолданудың маңызды бағыты көлік процестерін ... ету ... ... оған ... ... мен тасымалдаушылар қауымдастығын, операторлар және олар
көрсететін қызметтер ... ... құру және ... ... ... ... өту және ... өту бағыттары мен жай-
күйі, жол бойындағы инфрақұрылымдар объектілерінің орналасқан жері туралы
бірыңғай ақпараттық дерекқор құру;
жүктің тұрған жері мен оның ... ... ... ... ... бар, ... халықаралық автомобиль тасымалдарының спутниктік
навигация жүйесін енгізу.
Спутниктік ... ... ... ... ... ... ... бақылаушы органдарға автокөлік құралдарын оны
республика аумағында тоқтаусыз, жүктерді ... ... ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру үшін пайдалануға мүмкіндік беруге тиіс.
Көліктің қоршаған ... ... ... шектеу мен ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге
асыру үшін экологиялық органдарды қазіргі ... ... ... ... ... ... көлігі саласының кадр әлеуетін қалыптастыруда кадрларды
даярлау және қайта ... ... ... ... Қалалық жолаушылар көлігінде
Қазақстан қалаларының қарқынды дамуы мен елдің қалаға ... ... ... үрдісін ескере отырып, қалалық жолаушылар ... ... ... органдар қызметінің басымдықтарының бірі болуға тиіс.
4.3.1. Дамытуды жоспарлау
Қазақстанның ... ірі ... үшін ... ... ... қалалық жолаушылар көлігін дамытудың ұзақ мерзімді жоспарлары
әзірленуге тиіс.
Мұндай жоспарлар:
қалаларды және қала ... ... ... мен салу жоспарларына
негізделген, қалалық жолаушылар көлігі қызметтеріне халықтың, оның ішінде
мүгедектердің ... ... және ... ... ... ... ... іске асыру құнын, сондай-ақ
басым инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... қозғалысы үшін
басымдықтың белгіленуін, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... тетіктерін;
қалалық және қала маңындағы жолаушылар көлігінің бағыттық желісін
оңтайлы дамыту ... ... ... ... ... ... ... көлігінің қоршаған ортаға ... ... ... ... ... көздеуге тиіс.
4.3.2. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
Қалалық жолаушылар көлігі қозғалысын диспетчерлік ... ... ... ... ... Мұндай жүйелер процестерді нақты уақыт
режимінде ... ... ... ... ... және бағыттық жоспарлау функцияларын іске асыруды
қамтамасыз етуге тиіс.
Қалалық жолаушылар көлігінің барлық ... ... ... отырып, электрондық билет берудің бірыңғай жүйесі енгізілуге
тиіс. Мұндай жүйе ... ... ... мен ... ... арттыруға да ықпал ететін болады.
Тұрғындар мен ... ... ... ... және ... да қажетті ақпаратқа еркін қолжетімділігін, сондай-
ақ қашықтықтан бронь беру мен ... сату ... ... ... ... ... ... ету жүйесін әзірлеу және
енгізу аяқталуға тиіс. Көліктің ... ... ... ... ... және кірігіуін қамтамасыз ету қажет.
Жолаушы тасымалдарын ұйымдастырудың қазіргі заманғы технологияларын
қолдануда, сондай-ақ Қазақстан қалаларында ... ... ... ... ... жүргізуді ұйымдастыруда халықаралық
тәжірибе жинау мен ... ... ету үшін ... ... ... заманғы технологиялар орталығын құру қажет.
Қалалық жолаушылар көлігін дамыту басымдықтарының бірі қалаларда көлік
тасқынының күтіліп отырған өсуі мен жеке ... ... ... ... ... ... ... қозғалысын реттеу жүйесін жедел
әзірлеу және іске асыру болады. ... ... ... ... ... ... ... құру мен жарақтандыруды;
бейімделген реттеу технологияларын қолдана отырып қозғалысты автоматты
реттеу жүйесін (бағдаршамдарды) жаңғыртуды;
көлік қызметтері нарығында ашық та әділ ... ... ... қалалық жолаушы көлігінің басым қозғалысы
үлгілерін іске ... ... ... ... тіркеу, нөмір белгілерін тану және
қалаларда әрі қала ... ... ... ... ... қоса алғанда, көше ... ... ... ... ... ... қамтиды.
Трамвай, троллейбус, бөлінген автобус желілері, монорельсті көлік
және метро ... ... ... ... ... ... ... жолаушылар көлігі қызметкерлерінің біліктілігін және кәсіби
деңгейін арттыру маңызды болып табылады.
4.3.3. Инвестициялық және қаржылық саясат
Қалалық жолаушылар ... ... ... ... ... ... болады. Автостанциялар мен ... ... ... даму ... ... шеңберінде жүзеге
асырылатын жағдайларды қоспағанда, жекеше құрылымдар жүзеге асыруға тиіс.
Осындай ... ... ... серіктестік шеңберінде
болуы мүмкін.
Троллейбус пен трамвай парктерін және олардың ... ... ... тиісті бюджеттері шеңберінде мемлекеттік-жеке
серіктестік тетіктерін әзірлеу мен ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымдық жобаларды әзірлеу мен іске асыру қалалық
жолаушылар көлігін дамыту бағдарламалары шеңберінде ... ... ... ... ... жолаушылар көлігінің барлық түрлерін дамыту
бағдарламаларымен және қала құрылысының перспективалық жоспарларымен ... ... ... ... көлігінің балама түрлерін дамыту
жөніндегі ресурстарды қажетсінетін жобалар ... ... ... ... ... және басқаларын) техникалық-экономикалық
бағалануға және ... ... ... ... талдануға тиіс.
4.4. Әуе көлігінде
4.4.1. Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
Азаматтық авиация саласындағы инфрақұрылымдық саясат:
әуеайлақтар мен әуежайлар кешендерінің құрылысын, ... ... ... жөндеуді қоса алғанда, әуежай кешендерін техникалық-пайдалану
жай-күйінің ... ... ... ... ... ... ... және әуеайлақ алаңдарын салуды,
қалпына келтіруді және оларды жеңіл әуе кемелері мен тікұшақтарды жыл ... үшін ... қоса ... ... ... ... жоқ
орталықтан алыс аумақтарға қызмет көрсету үшін ... ... ... ... ... ... және ... авиакомпаниялар құру
жөніндегі іс-шараларды қаржымен қамтамасыз етуді;
авиапаркті кеңейту, ішкі авиақатынастар нарығын және Астана, ... ... ... ... ірі ... дамытуды;
облысаралық және ауылдармен қатынаста шектеусіз барлық бағыттарға
қызмет көрсету үшін перспективада ... қоса ... ... және ішкі әуе ... ... ... үшін ... радионавигациялық кешенді сандық және сапалық ... ... ... ... ... ... ... жаңарту мен жаңарту жүргізілетін болады:
2006-2010 жылдары: Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Қостанай,
Қызылорда, Павлодар, Өскемен және ... ... ... ... үшін
жергілікті тарихи және мәдени маңызы бар (Түркістан), ... ... ... ... ... Баянауыл, Бурабай) бар орындармен
облыс орталықтарының арасында әуе қатынасын ұйымдастыру көзделуде.
2011-2015 жылдары: ... ... ... ... ... ... және Тараз.
Жолаушылар ағынының өсуіне байланысты экономикалық орындылығын ескере
отырып, тораптық ірі ... ... ... ... ... ... ... және Атырау қалаларындағы әуежай кешендерін кеңейту жөнінде
іс-шаралар жүргізілетін ... ... ... ... ... ... ... паркі операциялық және қаржы лизингі ... ... ... ... ... одан әрі ... ... 2006-
2015 жылдарда мақсат бойынша қолданылатын түрлі типтегі тікұшақтар ... ... ... ... мен ұлттық мәдени-тарихи
орындарына қолжетімділікті арттыру үшін тікұшақтар мен ... ... ... ... су ... қонатын гидроұшақтарды сатып алу
жоспарлануда.
4.4.2. Ұшулардың қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... деңгейін арттыру және авария
болатын әрі жазатайым оқиғаларды азайту азаматтық ... ... ... ... басымдықтары болуға тиіс.
Ұшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы ... ... ... ... ... ... ... арқылы ИКАО ережелерін
уақтылы енгізуді қамтамасыз ету;
ұшуларды қамтамасыз ету ... ... ... бар ... мен бақылап отыру;
туындаған тәуекелдерді жою жөнінде пәрменді әрі барабар ... ... ... мен енгізу;
барлық тарауларды қамтитын, ұшулар қауіпсіздігін басқарудың
мемлекеттік жүйесін ... ... ... ... ... жаңарту және ескірген әуе кемелерін
пайдаланудан шығару есебінен олардың техникалық ... ... және ... оқиғалар санын азайту қамтамасыз етілуге тиіс.
Ұшулардың қауіпсіздігіне әуе кемелерін пайдаланушылар мен авиациялық
қызметкерлерге уәкілетті ... ... ... ... ... ... да ... дәрежеде әсер ететін болады.
Әлемдік қоғамдастықта террорлық қатердің артуына және ... ... ... актілеріне осалдығына байланысты авиациялық
қауіпсіздікті арттыру саласындағы уәкілетті орган ... ... ... ... ... ... ... бақылау мен үйлестіруді күшейтуді;
тексеріп-қараудың сапасын арттыру және әуе кемелерінің борты ... ... ... ... ... заттар санаттарының түсуін
болдырмау үшін жолаушылар мен қол жүгін тексеріп-қарау пункттерін жоғары
технологиялық жабдықтармен жарақтандыруды;
тексеріп-қарауды ... ... ... ... ... ... авиациялық қызметтердің жекелеген мамандарының азаматтық авиацияның
қызметіне заңсыз араласу актілеріне қарсы ... ... ... Республикасында ұшу қауіпсіздігін метеорологиялық қамтамасыз
ету саласында Халықаралық азаматтық авиация ұйымының ... ... ... ... Нормативтік құқықтық ... ету ... ... қолданыстағы нормативтік құқықтық базасы, атап
айтқанда, әуе кемелеріне ... ... ... ... ... ... алғашқы кезеңде ИКАО ... және ... ... JАR ... да сәйкес
келтірілуге тиіс.
Кеңестік өндірістің әуе кемелері санының көптігіне байланысты мұндай
көшу ... ... ... ... ... қамтитын әзірленген
бағдарлама бойынша стандарттардың қолданыстағы жүйесінің ... ... ... ... ... Әуе тасымалдарының нарығын дамыту және реттеу
Авиация нарығын реттеу саласындағы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... етуге
қабілетті қазақстандық бәсекеге қабілетті авиакомпанияларды қалыптастыруға
бағытталатын болады. Біртұтас саясатты, оның ішінде нормативтік-техникалық
саясатты іске асыру арқылы ... ... ... ... ... ... ... қолдау көрсетуге жол бермеу
қамтамасыз етіледі.
Азаматтық авиацияның нарық жағдайларында ... ... ... отырып, оның шығынсыз деңгейге жетуіне қарай барлық бағыттарда
жолаушылардың авиатасымалдарын ... ... ... емес ... ... ... тиімдірек пайдалану
керек.
4.4.5. Аэронавигациялық кешенді дамыту
Қазақстан Республикасында аэронавигациялық жүйені дамытудың басты
мақсаты ... ... ... ғарышта орналасатын спутниктік
навигация элементтерін пайдалануды көздейтін (CNS/АТМ) ИКАО әуе ... ... ... ... ... ... енгізуге дайындау болып табылады. Өз кезегінде бұл Қазақстан
Республикасының аэронавигациялық жүйесінің кіші ... ... ... ... және оны енгізу үшін негіз болып табылатын бірыңғай
кешенге біріктіруді талап етеді.
Осы мақсатта ... ... CNS/ATM ... ... ... және ... аэронавигациялық жүйелердің бірыңғай техникалық
сәулетін әзірлеу жөнінде шектес елдермен ... ... ... ... ... жүйесін қазіргі заманғы
кешендермен жарақтандыруды ескере отырып, неғұрлым озық және ... ... ... негізінде аэронавигациялық инфрақұрылымды
оңтайландыруды жалғастыру қажет.
4.4.6. Транзиттік әлеуетті пайдалану
Көлік жүйесінің ажырамас бөлігі ... ... ... ... ... ... ... арттыру көлікті
дамыту саласындағы мемлекеттік саясаттың маңызды ... ... ... ... ... одан әрі ... ... транзиттік саясатты көрші мемлекеттермен
келісу деңгейін ... ... әуе ... ... және ... ... арқылы Еуропа және Азия елдерімен бағыттарды қолайлы түйістіруді
ұйымдастыру ... ... ... ... ... іске ... ... жаңғырту және ауыр әуе кемелерін қабылдау
бойынша мүмкіндікті ... қоса ... ірі ... қызмет көрсету;
Қазақстанның транзиттік әлеуетінің пайдаланылу ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету технологияларын жетілдіруді қоса
алғанда, аэронавигация ... ... ... ... ... ... ... көрсету сапасын арттыру үшін Қазақстан
әуежайларының инфрақұрылымын дамыту: ірі тораптық ... ... ... ... және ... ... әуе кемелерін, ал қалған
халықаралық мәртебесі бар әуежайларға – ИКАО-ның ... ... ... рұқсат етілуге тиіс.
4.4.7. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
Әуе көлігінде қазіргі заманғы технологияларды дамыту мен ... әуе ... ... ... көрсету, сондай-ақ
жүктерді қабылдау мен өңдеу әрі ... ... ... ... ... ... мерзімді перспективада әуе қозғалысын басқарудың басты және
өңірлік орталықтарын құра ... әуе ... ... ... (ӘҚБАЖ) дамыту аяқталуға тиіс.
Аэронавигациялық кешеннің ... ... ... ... ... үшін ... ... бағдарламалық шаралар
әзірленуге тиіс:
қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды және ... ... ... ... ... ... арттыру;
Қазақстанның және Орталық Азия елдерінің аэронавигациялық қызметінің
диспетчерлік және инженер-техник құрамын ... үшін ... ... ... ... ... өңірлік
орталығын Қазақстан қалаларының бірінде құру;
шетелде шығарылған жабдықтар мен ... ... ... ... және инженер-техник қызметкерлерді ағылшын тіліне
жеделдете оқыту.
Авиация ... ... ... әуе ... паркімен кеңейту
мен жаңарту мынадай шараларды іске асыруды талап етеді:
азаматтық авиацияның оқу орындары базасында ... ... ... ұшу және ... ... ... инженер-техник және
ұшқыштар құрамын бастапқы даярлау мен қайта даярлау бағдарламасын әзірлеу;
авиация ... жаңа ... және ... ... игеруге қарай профессор-оқытушы құрамын қайта даярлау және
біліктілігін ... және ... ... ... даярлаудың жаңа
бағдарламалары бойынша оқу орындарын техникалық ... ... Су ... Көлік инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту
Су көлігі саласындағы инфрақұрылымдық саясаттың басым бағыттары теңіз
порттарын, ... ... ... ... және ішкі су ... кеме ... ... ұстауды қамтамасыз ету болып табылады, оған ... ... ... сипаттамаларын қолдау үшін онда жыл
сайын жөндеу жұмыстарын жүргізу;
танкерлік, құрғақ жүк және ... ... ... және ... ... ұлттық сауда флотын қалыптастыру;
мемлекеттік техникалық өзен флотының санын оңтайландыра және оның жай-
күйін ... ішкі су ... ... ... ... орындау
үшін қажетті деңгейге дейін жеткізе отырып, жыл сайын жаңарту мен жаңғырту.
2006-2010 жылдары:
Каспий теңізінің қазақстандық ... ... ... және ... ... өңірлерін дамытудың басқа да
бағдарламаларын іске асыруды ... ... ... ... ... ауыстырып-тиеу қуаттарын жүктерді ауыстырып-тиеудің болжамды ... ... ... ... кеңейту;
паромды және контейнерлік тасымалдарды қоса алғанда, ... ... ... ... одан әрі ... және ... жаңа
түрлерін игеру;
өңірлік дамуды ескере отырып, келешекте порт арқылы өтетін жүк ағынына
сәйкес келетін деңгейге дейін жеткізумен Ақтау ... ... ... ... ... ... ... су жолдарындағы гидротехникалық құрылыстардың өткізу қабілетін
және технологиялық параметрлерін өзен ... ... ... мен ... ... ... деңгейге дейін жеткізе
отырып, оларды қайта жаңарту және жаңғырту жоспарлануда.
2011-2015 жылдары Каспий теңізінің ... ... ... ... ... ... ... кемелер санының көбеюін назарға ала
отырып жаңа кеме жасау базалары салынатын және болжамды сұраныс ескеріле
отырып, кеме ... ... ... ... су ... одан әрі ... мақсатында жолаушы және ... ... оның ... трансшекаралық мемлекеттермен
ұлғаятынын ескере отырып жаңа кеме қатынасы бағыттарын ашу жоспарлануда.
Сонымен бірге ... ... ... ... ал порт ... бақылау-реттеу функциялары қалатын
порттарды басқарудың моделі әзірленетін және ... ... ... ... ... ... кезінде оның
ашық болуы және мемлекеттің мүдделеріне сәйкес келуі ... ... ... ... ... жобалар мерзімі белгіленбеген жеке
меншік шартында әзірленбейтін болады. Басқа компанияларға кемсітпеушілік
негізінде инфрақұрылымға қол ... ... ... ... жеке ... ұзақ мерзімді концессия ұсынылатын болады.
Теңіз порттарының инфрақұрылымын ... ... ... ... ... өтей ... ... негізде
жүргізілуге тиіс.
4.5.2. Транзиттік әлеуетті пайдалану
Қазақстан арқылы өтетін судағы транзиттік бағыттардың ... ... үшін ... ... ... және
мультимодальдық тасымалдарды дамытуға ... ... ... ... ... ... болдырмау жөнінде тиісті шаралар
қабылдануы қажет.
Транзиттік ... ... жүк ... қызмет етуге арналған
шығындарды толық өтеу шартымен ... ... ... ... ... ... бекеттеріндегі кеден және көшіп келу ... ... ... ... ... және ... ... электрондық
өңдеу жүйесін енгізу және тәулік бойғы жұмыс кестесін жүргізу ... ... су ... перспективалы транзиттік бағыттары ретінде:
Ертіс өзенінде Қытай – ...... ... ... ... маңы ... өзен ... Солтүстік-Оңтүстік
халықаралық транзиттік бағытының жұмысына қосу.
4.5.3. Инновациялық даму және кадр әлеуетін қалыптастыру
Экономиканың өсуіне қарай су арқылы тасымалданатын тауарлардың ... ... ... және ... ... ... ... болады. Шикізатты тереңдете қайта өңдеу экспорттық өнім
бірлігінің құнын арттырады және порт ... мен ... ... ... ... қажеттілігін туындатады.
Су көлігі мамандарын даярлау және қайта даярлауға арналған оқу
орындары ... ... мен ... ... етеді. Бұл секторда тиісті
персоналдың жетіспеуіне қарай осы ... ... ... ... ... ... өнеркәсібінің кәсіпорындары құрған оқу
орындарымен ынтымақтастықта жүргізілуге ... ... ... жүзу ... мен ... персонал үшін
оқу орталығын құруға мүмкіндігінше барлық күш-жігерді жұмсаған ... ... порт ... және ... ... ... және
жөндеумен айналысатын персоналға арналған оқыту бағдарламасын кеңейту
қажет. Осы ... ... су ... ... ... және ... ... практикаға негізделуге тиіс,
денсаулықты қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережені сақтаудың
маңыздылығы ... ... ... ІСКЕ ... ... МЕН ТЕТІКТЕРІ
Стратегияны іске асыру екі кезеңде жүзеге асырылатын болады.
I кезең: 2006-2010 жылдар.
Сипаты: көлік секторына инвестицияларды тарту; ... ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық базаны дайындау;
көлік салаларын реформалауды аяқтау және ынталандыратын ... ... ... ... және ... ... ортасына кірігу.
II кезең: 2011-2015 жылдар.
Сипаты: мемлекет көлік ... ... ... ... субъектілердің көпшілігі мемлекеттік те, жекеменшік те, ... ... ... айналады; Қазақстан Республикасы көлік
кешені операторларының қызметі халықаралық стандарттарға сай келеді ... ... да, ... нарықта да кеңінен ұсынылады; экономика мен ... ... ... ... өзгеруіне барабар ден қоюға қабілетті
көлік жүйесін ... ... және оны ... ... және
қауіпсіз көлікпен қанағаттандыру; транзиттік тасымалдар көлемінің қарқынды
өсуі; көлік инфрақұрылымы қазіргі заманғы стандарттарға ... ... I ... ... ... ... ... халықаралық шарттарға қосылуы және
көлік заңнамасын үйлестіру, екіжақты халықаралық ... ... ... және ... ... қағидаттарын іске асыру жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... қазіргі
нормативтік-құқықтық базаны өңдеу және ... әрі код қою ... ... ... ... ... тиімділігін арттыру үшін халықаралық
тасымалдарды жүзеге ... ... ... ... ... сипаттағы қазіргі бар кедергілер егжей-тегжейлі зерделенуге және
жойылуға тиіс.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ... өту ... ... ... және ... ... өткелдерінде бірыңғай
бақылау-өткізу бекеттерін құру қажет.
Жылжымалы ... ... ... ... ... және ... ... үшін мемлекет қолайлы жағдайлар жасайтын болады.
Көлік кешенінің барлық ... ... және ... оның ... ... ... ... сондай-ақ қаржы
және материалдық ресурстардың оңтайлы бөлінуін қамтамасыз ету көлікте:
біртұтас және жалпы қолжетімді ... ... ... ... ... бойынша бірыңғай көлік дерекқорын
қалыптастыруды;
өңірлік республикалық және халықаралық деңгейлерде жолаушы және ... ... ... сондай-ақ көлік кешенін және оның ... ... ... жоспарларын жасауды;
көлік-экспедиция бекеттерінде логистика орталықтарын құруды;
басқару ... ... құн және ... ... және ... ... автоматтандырылған есептері
жүйелерін әзірлеу мен енгізуді көздейтін ... ... ... мен ... ... ... жүйелерін енгізу
негізінде көліктегі басқару мен бақылаудың қолданыстағы жүйесін жаңарту.
Стратегияны іске асырудың бірінші кезеңі ішінде көлік инфрақұрылымын
дамыту ... ... ... ... бағыттары болады.
5.1.1. Темір жол көлігі саласында:
халықаралық көлік дәліздері жүйесіне ... ... ... ... ... ... ... темір жол учаскелерін электрлендіру;
жүктолымды темір жол учаскелерін оңалту;
локомотивтер мен вагондарды күрделі жөндеуді ... ... ... мұқтаждары үшін қосалқы бөлшектер, жабдықтар мен материалдар
өндірісін дамыту;
Солтүстік-Оңтүстік (Ресей – Орталық ... және ... ... Азия – Қытай – Еуропа) бағыттарында темір жол көлік желісін өңірлік
дамыту, сондай-ақ ішкі темір жол дәліздерін ... және ... ... ... ... кен ... ... темір
жолдарды дамыту;
халықаралық көлік дәліздері бойынша тұрақты контейнер поездарын
ұйымдастыруға ... және ... ... ... ... берудің талшықты-
оптикалық желісін құру, поездар ... ... ... есеп пен құжат айналымын жүргізудің электрондық нысанына
көшу;
тасымалдарды басқару, процестерді ақпараттандыру мен автоматтандыру
жүйелерін жетілдіру;
басым бағыттар ... ... ... ... ... ... жоғары технологиялық көлік-логистика орталықтарын құру;
Достық станциясында және Ақтоғай-Достық ... ... ... ... одан әрі ... ... ... бағдарламасын іске асыру;
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан ... ... ... ... ... қажетті рәсімдерді барынша жылдам
орындалуын қамтамасыз ететін жаңа көлік және кеден технологияларын енгізу;
кеден заңнамасын және ... ... ... ... ... ... жетілдіру жолымен жүктердің қозғалысы кезіндегі
кедергілерді жою;
ресурс үнемдейтін ... ... жол ... сапа ... ... ... жол көлігінде лицензиялау, стандарттау және сертификаттау
жүйесінің жұмыс істеу тетіктерін жетілдіру;
контрейлерлік тасымалдарды дамыту;
жылжымалы ... ... ... және қалалық жолаушылар көлігі саласында
халықаралық және республикалық маңызы бар ... ... ... ... ... ... облыс орталықтары ... ... бар ... ... ... ... ететін
жергілікті маңызы бар (облыстық және аудандық) жолдар учаскелерін ... ... ... ... жай-күйін қозғалыс қарқынының
өсу перспективасын ескере отырып, нормативтік ... ... ... ... ... жолдарының жекелеген учаскелерін
және олардағы құрылыстарды ... ... ... ... ... қайта жаңарту;
республикалық маңызы бар қалалардың, облыс және аудан ... ... ... ... мен ... ... ... жайлы жүріп өтуді қамтамасыз ету үшін, зиянды ... ... ... ... ... ... мен күрделі жөндеу жүргізу үшін,
сондай-ақ жаңа көшелер мен инженерлік құрылыстарды салу, ... ... және ... ... белгілерін тану жүйесін қоса алғанда,
көше қозғалысын қазіргі заманғы басқару жүйелерімен жарақтандыру ... ... және ... ... ... ... ... автостанциялар, автовокзалдар мен қалалық көлік
инфрақұрылымының басқа да ... салу және ... ... және ... да елді ... ... ... және айналма
жолдарды салу және қайта жаңғырту;
халықаралық, республикалық және ... ... бар ... ... ... ... жолдардың жай-күйінің олардың мақсатты
пайдаланылуына сай келуіне кепілдік беретін және Қазақстан ... ... ... кез ... автокөліктің жыл бойы қауіпсіз жүріп
өтуін қамтамасыз ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
жол бойы сервисі объектілерін салуды және ... ... ... алыс ... шыққан көлік құралдары үшін күзетілетін тұрақ
бекеттерін, жедел ... ... ... ... және ... ... ... қоса алғанда, жол бойы инфрақұрылымын дамыту;
жол жұмыстарының сапасына және ... ... ... ... ... ... сондай-ақ жол
жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізуді ұйымдастыру;
транзиттік қозғалысты қоса ... ... ... ... ... ... мемлекеттің жолдарды
салуға, жөндеуге және ... ... ... толық жабылуын
қамтамасыз ететін деңгейге дейін кезең-кезеңімен ... ... ... және ел ... ... автокөлік
құралдарының салмақ және көлем параметрлерін бақылаудың тиімді жүйесін
қамтамасыз ету;
орталық ... мен ... ... ... ... арасындағы
үйлестіруді қамтамасыз ету;
тасымалдаушылар мен мемлекеттің ... ... ... ... ... ұйымдарын республикалық деңгейде
біріктіру;
лицензиялау, сертификаттау және стандарттау ... ... ... және жүк ... ... ... ... есепке алу
жүйесін қалпына келтіру;
қалалық қоғамдық, қала маңы және ... ... ... ... ... сандық және сапалық жай-күйін осындай
тасымалдарға қажеттілікті, сондай-ақ жолаушылар мен жол ... ... ... ... ... ... деңгейге дейін жеткізу;
қала жолаушы көлігін диспетчерлік сүйемелдеудің және ... ... ... ... заманғы жүйелерін енгізу;
автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды ақпараттық қамтамасыз ету
көліктің барлық ... ... ... ... пен ауыл
шаруашылығы кәсіпорындары және олардың өндіретін өнімдері туралы ... ... ... отырып, бір мезгілде іске асырылатын болады;
отын сапасына экологиялық талаптарды арттыру, ... ... ... ... ... ... ... тасымалдаудағы лицензиялауды ... ... ... ... және ... ... ... қойылатын талаптарды арттыру;
ауылдық елді мекендерді өндірістік күштерді орналастыру мен ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын
тұрақты тасымалдармен қамтамасыз ету;
Қазақстанның ірі қалаларында бөлінген ... ... ... ... ... ... көлік, метро және басқалары сияқты
қалалық жолаушы көлігінің балама түрлерін дамыту;
жол-көлік оқиғаларының ... ... және ... ... ... ... ... асыру;
автомобильдерді құрастыру және шығару жөнінде бірлескен өндірістер
құру.
3. Әуе көлігі саласында:
азаматтық авиация ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық қағидаттарды
сақтайтын және қазақстандық авиация нарығының авиациялық тасымалдарға деген
қажеттіліктерін қамтамасыз ... ... ... және дамушы
авиакомпаниялар құру және қолдау ... ... ... мемлекеттік
реттеу шараларының жүйесін қолдану;
тұрақты ішкі және ... әуе ... ... ... ... ... операциялық және қаржы лизингі негізінде сатып алу жолымен
толық жаңарту; авиациялық жұмыстардың әр ... ... ... ... ... Қазақстанның және Каспий қайраңының қазақстандық бөлігінің
мұнай ... ... ... ... әуе ... жеңіл авиация
паркін жаңарту;
тұрақты емес ұшуларды, атап ... әуе ... ... бірі болып табылатын ... ... ... ... ... ... Атырау тораптық әуежайларының және Қазақстанның
өнеркәсіптік және дамушы өңірлерінде орналасқан әрі ... ... мәні бар ... ... ... ... Шымкент,) әуежайлардың
өндірістік қорларын қайта жаңартуды аяқтау;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... кіші жүйесінің CNS/АТМ түптұрпаты және оны енгізу үшін
негіз ... ... ... кешенге кірігуін қамтамасыз ету;
нормативтік-техникалық актілерді, оның ... ұшу ... ... ету саласындағы актілерді ИКАО халықаралық
стандарттарына және JAR талаптарына сәйкес келтіру;
ірі ... ... ... ... ... ... ... мен халықтың қажеттіліктеріне қызмет етуді жүзеге асыратын
шағын ... ... ... және ... ... басқа да мамандарын іріктеу,
бастапқы даярлау және қайта даярлау жүйесін жетілдіру.
5.1.4. Ішкі су көлігі саласында
мемлекеттік техникалық өзен ... оның саны мен ... ішкі су ... ... ... ... жұмыстардың толық
көлемде орындалуы үшін қажетті ... ... ... ... ішінара
жаңарту және жаңғырту;
ішкі су жолдарындағы гидротехникалық ... ... ... ... параметрлерін өзен кемелерінің навигациясы барысында
тәуекелдердің туындауы мен іркілістерді болдырмайтын ... ... ... ... ... өзенінде тоқтаусыз кеме қатынасын ашу, сондай-ақ бүкіл кеме
жолының ... ... және ... да ... ... “өзен-
теңіз” сыныбындағы кемелермен тоқтаусыз жолаушы және жүк кеме ... ... ... беретіндей тереңдікке жеткізе отырып, Жайық-Каспий
арнасында жыл сайын жөндеу және табанын тереңдету жұмыстарын жүргізу;
Қазақстанның кеме жүретін басты өзендерінің ... ... ... өзен ... ... ... мен ... тап
келуін болдырмайтын жағдайға дейін жеткізу;
Ертіс өзенінде Қытай – Қазақстан – Ресей транзиттік бағытын ашу ... ... ... маңы ... өзен ... Солтүстік-Оңтүстік
халықаралық транзиттік бағыт жұмысына қосу;
ішкі су көлігінде техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ... ... ... ... істеп тұрған және дамушы порттардың өндірістік қуаттарын, Каспий
теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасын және
Қазақстанның ... ... ... ... да бағдарламаларын іске
асыруды ескере отырып, жүктерді ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі жұмыстардың бірінші кезеңін
аяқтау;
Ақтау теңіз порты негізінде көлік-логистика орталығын құру;
Маңғыстау облысының Түпқараған шығанағында кеме ... ... ... мұнай мен мұнай өнімдерін, сусыма және сырғымалы жүктерді
тасымалдау үшін кемелерді ... ... және ... қоса алғанда,
қазақстандық теңіз сауда флотын дамыту, сондай-ақ көмекші флоттың меншікті
кемелерін сатып алу және ... ... ... және ... жүретін басқа да сауда кемелеріне
қызмет көрсету үшін кеме ... және кеме ... ... ... ... және ... беру мен вахтада тұру туралы 1978
жылғы 7 ... ... ... ... Қазақстан Республикасында
білікті кадрларды даярлауды ұйымдастыру үшін ... ... ... II ... ... ... асырылған даму бағдарламаларының нәтижелерін егжей-тегжейлі
зерделеу, кемшіліктер мен проблемалық мәселелерді ... және ... ... ... ... Экономикадағы құрылымдық өзгерістерді
ескере отырып, бағалау нәтижелерінің негізінде мемлекеттік стратегиялық
және бағдарламалық жоспарлауды ... ... ... ... ... ... жерінде одан әрі даму басымдықтары қайта айқындалуға,
инвестицияларды салу ... ... ... ... реформалар
ұсынылуға тиіс.
Осы кезеңде халықаралық келісімдер шеңберінде ... ... ... ... сондай-ақ тиісті келісімдерге қосылу мен оларды
іске асыру және ішкі су ... ... ... ... көлік
саласындағы заңнаманы жақындатуды жүзеге асыру жоспарлануда.
Отандық даму институттарының және ... ... ... ... көлік кешеніне белсенді тартуды жалғастыру
жоспарлануда.
Сыртқы көлік саясаты көлік қызметтерінің ... ... ... ... ... ... ... жасауға және
орнықтыруға, сондай-ақ транзит ... ... ... арттыруға
бағытталатын болады. Мультимодальдық тасымалдарды дамыту жүргізілетін
болады.
Аталған кезеңде салалардың ғылыми әлеуетін ... ... ... инновациялық құрылымдарды қалыптастыру жүргізілетін болады. Көлік
салаларының мамандарды қажетсінуге сәйкес ... ... ... ... іске ... ... кезеңінің соңына қарай Қазақстанның
елді мекендерінің (олардың даму орталықтарына тартыла түсуін ескере ... ... ... қамтылады, бұл көлік ... ... ... бағытына сәйкес келеді. Бұл ретте, оның ... мен ... ... ... толық сәйкес келеді.
Бұл кезең ... іске ... оңды ... ... ... тиімділігі, сондай-ақ жаңа технологиялар
мен тәжірибе қанат жайып, ... ... ... ... тиіс.
Өзін-өзі барынша өтеу қағидатындағы инфрақұрылымды қаржыландыруға өту
жүзеге асырылуға тиіс, бұл одан әрі орнықты даму мен ... ... ... ... ... тұру үшін ... жинақтауға
мүмкіндік береді.
Осылайша, Стратегияны іске асырудың екінші кезеңінде ... ... ... мемлекеттік басымдықтар мыналар болады:
5.2.1. Темір жол көлігі саласында
бүкіл магистральдық ... жол ... мен сала ... ... ... ... ... келтіру;
вагон және локомотив жасауды ... ... ... ... мен ... шығару;
арнайы жылжымалы құрамды жөндеу жөнінде өндірістер құру;
жылжымалы құрамды ауқымды ... ... жол ... Шар - ... ... - ... Ералиев
-Құрық, Қорғас - Сарыөзек, Бейнеу - Шалқар, Жезқазған - Сексеуіл желілерін
салу бағдарламасын іске асыру;
халықаралық көлік дәліздері ... ... ... ... ... ... ірі қалалар мен тораптық станцияларда қазіргі заманғы жоғары
технологиялық көлік-логистика орталықтарын құру;
қазіргі заманғы жүрдек жолаушы қатынасын ... ... ... ... ... ... едәуір ұлғайту;
отандық көлік операторларын әлемдік нарыққа кіріктіру;
отандық көлік операторларының ... ... ... ... ... және ... жолаушылар көлігі саласында
ортақ пайдаланудағы автомобиль жолдары желісінің және ... ... ... ... ... ... ... осьтік жүктемесін есепке ала отырып, нормативтік-техникалық құжаттар
талаптарына сәйкес келтіру;
республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар ... ... ... және ... ... салу, өңіраралық, облысішілік
және аудандық автомобиль қатынастарын қамтамасыз ететін ортақ пайдаланудағы
жолдардың қазіргі бар желісінің ... ... жою және ... ... стандарттардың деңгейіне дейін арттыру;
халықаралық, республикалық маңызы бар жолдарды және жергілікті мәні
басым жолдарды қазіргі бар ... ... ... ... толық қалпына
келтіру және автожолдардың халықаралық ... ... ... ... ... ... беру ... жеке инвестицияларды тарту және ақылы
жекеше автомобиль жолдарын жасау;
халықаралық ... бар ... ... ... ... ... ... және оларды халықаралық стандарттар деңгейіне дейін
жеткізу;
ортақ пайдаланудағы халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы
бар ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету;
жекелеген учаскелердің өлшемдерін І техникалық санатқа дейін ... ... ... ... ... ... салу;
халықаралық автомобиль тасымалдарын орындау кезінде нақты ... қол ... елді ... ... ... ... мен ... схемасына сәйкес қоғамдық жолаушы көлігі жүзеге асыратын
тұрақты тасымалдармен қамтамасыз ету;
бөлінген автобус желілері, ... ... ... ... шусыз
трамвай желілері және басқалар сияқты қалалық жолаушылар ... ... ... ... сапа стандарттарын жаппай енгізуі үшін
жағдайларды қамтамасыз ... ... ... ... жандандыру үшін жағдайлар
жасау;
автобустар мен жүк автомобильдерін экология саласындағы еуропалық
стандарттарға ауыстыру;
халыққа ... ... ... ... ... ... елдердің
деңгейіне жеткізу, жаңа технологиялар мен ... ... ... ... автомобиль өнеркәсібін дамыту үшін жағдайлар жасау.
5.2.3. Әуе көлігі саласында
авиатехниканы ... ... ... және қосалқы бөлшектерді
шығаратын бейінді зауыттар құру;
мұнай өндіру және құбыр көлігінің ... ... ... ... ... құру;
авиациялық тасымалда халықтың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру
мақсатында серпінді және бәсекелестікке қабілетті индустрияны дамытуды
көтермелеу ... ... ... ... реттеу жүйесін
ішінара ырықтандыру;
азаматтық авиация ... ... ... нормаларды нығайту.
Нормативтік құқықтық база ИКАО-ның халықаралық стандарттарының ... ... ... ... ... ... әуе кемелерінің паркін игерудің
жүйелілігі мен одан әрі ... ... ... ... ... ... ... пайдалану үшін қойылатын барлық халықаралық
талаптарға сәйкестігі;
облыстық маңызы бар әуежайлардың өндірістік ... ... ... ... әуе ... ... мен ... айлақтары
желісі жандана дамуда. Әуеайлақтар желісі Қазақстанның барлық ірі елді
мекендерін географиялық жағынан ... ... ... ... ... ... мәні бар әуежайлар ең кем дегенде ИКАО-ның ІІ санаты
бойынша әуе ... ... ... ... ... қозғалысын ұйымдастырудың технологиялық жүйесінің диспетчерлердің
шығарылған жұмыс орындары жүйесімен және ... ... ... ... әуе ... ... ... әдістерін біріктірумен
жиынтығында кең ауқымды бірыңғай автоматтандырылған жүйеге толық өту
кезеңін ... ішкі және ... ... ... әуе ... ұлттық операторларының жұмыс істеуі үшін азаматтық авиация нарығын
мемлекеттік реттеу жүйесін ырықтандыру. ... ... ... мен ... ... ... мемлекеттік реттеу шаралары
қалады;
қазақстандық авиация нарығында халықтың әуе ... ... ... және қазіргі заманғы әуе ... ... ие ... қабілетті бірнеше авиаоператорлардың болуы.
5.2.4. Ішкі су көлігі саласында
Қазақстанның кеме жүретін су жолдарының тереңдігін және басқа ... ... ... ... сыныптағы кемелерімен жолаушылар
мен жүктердің тоқтаусыз кеме қатынасын жүзеге асыруға мүмкіндік ... ... даму ... ... ... ... бар ... дамыту және жаңаларын салу;
отандық кеме жасау есебінен мемлекеттік техникалық флот ... және ... ... және кеме ... ... қалпына келтіру мен
дамытуды ынталандыру;
кедергісіз және қауіпсіз кеме қатынасына кепілдік беретін ішкі ... ... ... өткізу қабілеті мен
технологиялық ... ... ... ... ... ... Республиканың әуе кеңістігінде ұшудың негізгі ережесін ... ... ... ... 2003 ... 17 ... ... қараңыз
сервистік және жөндеу кәсіпорындарын қалыптастыру.
5.2.5. Теңіз көлігі саласында
теңіз порттарының өндірістік қуаттарын кеңейту және ... ... ... ... ... бөлігінде жүктерді (порттарды) ауыстырып-
тиеудің балама бекеттері инфрақұрылымын, ... ... ... ... болжамды өсуін қамтамасыз ... және ... ... іске ... ... деңгейге дейін кезең-
кезеңімен жеткізе отырып дамыту;
қазақстандық теңіз сауда флотын дамыту;
кемелер қозғалысын басқарудың өңірлік жүйесін құру;
меншікті сервис және ... ... ... үшін ... ... ... ... соңында іске асырылған ... ... ... ... жүргізілуге, кемшіліктер
анықталуға және Стратегияның ... және ... ... ... ... енгізілуге тиіс.
5.3. Іске асыру тетіктері
Стратегияны іске ... ... ... мен ... ... ... түрі бойынша салалық даму бағдарламаларын ... ... ... ... ... ... ... мен
іске асыру арқылы жүзеге асырылатын болады. Осылайша, көлік ... ... ... және кешенділікке қол жеткізіледі.
Даму ... ... ... емес ... қауымдастықтардың) және жеке бизнестің белсенді қатысуымен
жүзеге асырылуға тиіс. Салалық даму бағдарламалары ... ... ... ... ... бағалау жөніндегі есептермен міндетті
түрде бірге берілуі және ... ... ... өтуі ... көздеуге тиіс.
Мұндай бағдарламаларды іске асыру мониторингі үшін Үкімет есеп берудің
тәртібі мен жүйесін әзірлеп, енгізетін болады, онда ... ... ... мен тиімділігі, іске асыру тетіктері мен ұйымдық
құрылымдардың ашықтығы, жобалардың ұзақ мерзімді орнықтылығы мен ... ... ... баса ... ... болады.
Сипатталған өлшемдерді ескере отырып дайындалған, Стратегияның іске
асырылуы туралы есептерді Стратегияның іске ... ... ... ... жыл ... ... ... және Үкіметке ұсынуға
тиіс. Оларда Стратегияның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді ... ... ... ... іске ... ... ... қорытындылары бойынша
стратегиялық бағыттарды түзету жөніндегі ұсыныстар қамтылуға тиіс.
VΙ-Тарау. ... ... ... қағидаттар
Көлік қызметтері нарығын одан әрі мемлекет ... ... ... ... ... өндірістерді дамыту, жеке меншіктегі жылжымалы
құрам мен инфрақұрылым объектілерін жаңарту мен жаңғырту ... ... іске ... мемлекеттің жәрдемдесуі икемді нормативтік
техникалық және ... ... қоса ... ... экономикалық
жағдайлар жасауда болып табылады. Барлық көлік қызметтерін іс жүзінде жеке
кәсіпорындар көрсететін болғандықтан, олар ... ... ... ... өз бетінше өтейтін болады.
Жолаушы темір жол тасымалына қатысты Қазақстан Республикасының темір
жол көлігін қайта құрылымдаудың 2004-2006 ... ... ... ... ... әзірленіп жатқан мемлекеттік субсидиялау жалғасатын
болады.
Автомобиль және темір жолдардың тірек (магистральдық) желісі, ... ішкі кеме ... ... ... меншігінде қалады. Терминалдар
біртіндеп жекеше сектор меншігіне берілетін болады.
Әуе навигациясы ... ... ... және ... ... ... (АНҚ) ... есебінен өзін-өзі
барынша ақтайтын болады. Авиациялық терминалдар әуежайлардың жауапкершілігі
аясында болады және әуежай ... ... үшін ... ... Әуежайлар олардағы ұшу-қону алымдары және басқа да қызмет
түрлері есебінен қаржыландырылатын, инфрақұрылымға техникалық ... және оны ... үшін ... ... ... және жекеше
секторға кіретін болады.
Теңіз порттарының терминалдарын салу мен оларға техникалық ... ... ... ... ... ... ... Ортақ
пайдаланудағы теңіз инфрақұрылымы ... ... ... бұл орайда шығындар мүмкіндігінше порттар ... ... ... ... және ... компаниялармен жасалған шарттар негізінде
өтелетін болады.
Ішкі кеме ... ... ... ... сектор
жауапкершілігіндегі сала болып табылады. Ішкі кеме ... ... ... ... ... су ... кеме қатынайтын
жағдайда қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау ... ... ... ... ... ... ... өтеледі. Сондықтан
мемлекеттік инвестициялар техникалық қызмет көрсету үшін де, ... үшін де ... ... ... инфрақұрылымы пайдаланғаны үшін өзгелерден
алымдарды пайдалану ... және сол ... ... ... ең ... ... ... елдеріндегідей басты
магистральдардағы
_________________________
11Қазақстан Республикасы ... 2004 ... 6 ... №145 ... ... үлкен жүк автомобильдеріне қолданылады.
Ұзақ мерзімді перспективада мұндай саясат кеңейтіледі және ... ... ... де ... ... ... сәйкес келтірілуі қажет
бәсекеге қабілетті Қазақстан ... ... ... істеуі үшін
автомобиль жолдарының маңызы ... ... ... ... қайтарылатын ұзақ мерзімді
концессиялық келісімдерді қоса алғанда, жекеше сектордың көлік ... ... ... ... ... ... ... схемасы мемлекеттің инфрақұрылымды ішінара ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қаржыландырумен қатар
даму институттарын, басқа да ... және ... ... ... АДБ, Дүниежүзілік банк, ИДБ және басқалар) тарту көзделеді. Жеке
бизнесті дамыту үшін ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер мен преференциялар беру жолымен жүзеге
асырылатын ... ... іске ... ... ... және мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің тетігін
белсенді пайдалану есебінен жүзеге асырылатын болады.
Стратегияны іске ... ... ... ... шамамен алғандағы
инвестициялық қажеттілігі 2005 жылғы бағамен шамамен 3,4 трлн. ... ... 70%-ын ... ... ... ... шамамен бағалаудың негізінде көлік инфрақұрылымының түрлі
элементтерін қалпына келтіру, қайта ... және ... ... ... жатады. Стратегияны іске асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... бағалау көлік түрлері
бойынша салалық даму бағдарламаларын әзірлеу және ... ... ... ... жылға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру ... ... іске ... Қазақстан экономикасын дамытудағы жалпы
әлеуметтік-экономикалық оңды ... ... және ... ... ... ... ауылдық аумақтарын дамытудың
2004-2010 жылдарға ... ... ... және әзірленіп
жатқан Қазақстан Республикасын аумақтық ... 2015 ... ... ... бағдарламалық құжаттарды іске асыруда айтарлықтай
көмегі тиеді.
Барлық көлік жүйесі жұмыс ... жаңа ... ... ... ... сай ... көлік желілері қалыптастырылып, экономика
мен халықтың сенімді әрі ... ... ... ... ... етудің ең жоғары деңгейіне қол жеткізілетін болады.
Қазақстандық көлік кешені әлемдік көлік ... ... ... ... ... ... нормативтік база мен экология
саласындағы ... ... ... ... ... ... ... ортаға келеңсіз әсерін азайту жөнінде шаралар
қолданылатын болады.
Қолайлы инвестициялық ахуалды қалыптастыру ... ... ... ұзақ ... ... ... ... ұйымдастырудың және
өндіріс процесінің озық технологиялары ... ... ... ... ... ... көлік жүйесінің бәсекелестікке
қабілеттілігін арттыру оны көрші мемлекеттердің сыртқы экономикалық ... ... ... бағыттауға мүмкіндік береді.
Көліктің барлық түрлері өзара үйлесімді жұмыс істетйтін ... ... ... ... желісі құрылады.
Осының барлығы транзиттік тасымал үлесінің едәуір ұлғаюына ... ... ... ... ... құрайтын болады. Транзит
мемлекеттің және көлік компанияларының ... ... ... түсуін қамтамасыз етеді.
Көлік жүйесі тиімділігінің артуы оның Қазақстан экономикасының
бәсекелестікке қабілетті элементі ... ... ... ... ... ... ... өсуі қамтамасыз етіледі.
Экономика мен халықтың сенімді әрі қауіпсіз көлік ... ... ... етудің ең жоғарғы деңгейіне қол жеткізілетін
болады. Көлік халық үшін қол жетімді болады, оның ... ... ... ... ... және технологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету мәселелері шешілетін болады, ол ... ... ... қабілеттілігінің артуына ықпал ететін болады.
Өнімнің және көрсетілетін қызметтердің өзіндік құнының көліктік
құрамдасы ... ... ... ... ... ... ... кешені мемлекет экономикасының негізгі
қозғаушыларының ... ... ... тұратын ауданына және жыл мезгіліне қарамастан
көлік қызметтеріне қол жетімділігі ... ... ... пен ... ... айтарлықтай жоғарылайды. Көлік қызметтерін
тұтынушылардың ... ... ... ... ... ... ... рентабельді емес жолаушы тасымалдарын қаржыландыруды және
азаматтардың жекелеген санаттарына жол жүру ... ... ... ... ... ... нарығында өзінің кәсіпкер ретінде
қатысуын азайтып, өз ... ... ... ... ... көлік қызметін реттеуді жүзеге асыруға бағыттайды.
Көлік инфрақұрылымы оны пайдаланушылардан ... ... ... ... ... ... барынша қамтылатын болады. Бұл қаржы
ресурстарын көлік инфрақұрылымын одан әрі ... ... мен оны ... және ... ... ұстау үшін шоғырландыруға мүмкіндік
береді.
Стратегияны іске асыру 2015 жылға қарай ... ... ... ... ... ... 1,5 есе ... (2005 жылы ол 107,6 млрд. жолаушы-
км-ді құрады), жүк айналымы 2 есе ұлғаяды (2005 жылы – 223,8 ... ... өнім ... ... ... үлесі 6,9 %-ға ... ... ... ... ... есебінен автомобиль
жолдарын пайдаланушылардың көлік шығыстары азаяды;
көлік ... ... ... (2005 жылы ... ... ... болды);
1000 автокөлік құралына ... қаза ... ... 3 есе ... (2005 жылы Қазақстанда ол 1,9 ... ...... ... елді ... ... ... қатынасымен қамтамасыз
етуді арттыру (ауылдық жерлердегі елді мекендердің саны 1,1 мың бірліктен
асатын ... ... жыл ... ... ... ... қамтамасыз
етіледі);
халықтың темір жол және автомобиль көлігін пайдалануы 1,5 есе, ... ... – 6 есе ... ... ... ... ал ... халықаралық көлік
дәліздерінде – 20-30%-ға өседі;
отандық тасымалдаушылардың және ... ... ... ... ... жүйесінде және ұқсас көлік саласымен аралас салаларда қосымша
жұмыс орындары ашылады;
Қазақстанның аумағынан өтетін транзиттің көлемі: 9,364 млн. ... (2005 ... 2015 жылы 32,2 млн. ... ... ... 84,7 млн. ... (2005 ... 2015 жылы 190,0 млн. ұшақ-километрге ... ... ... ... 3 ... ... – 46,3 млрд.
теңгеден (2005 жылы) 2015 жылы 136,3 ... ... ... ... үлесі (жеке меншік автомобильдерсіз) 7,9 %-ды құрайды
(2005 жылы 11% құрады);
қоршаған ... ... ... ... 2,5 есе ... ... 30% ... даму стратегиясын және аумақтық даму
перспективаларын есепке ала ... ... жүк ... ... 5 тонна км/долларға дейін төмендейді.
Стратегияны іске асыру, оның қағидалары негізінде биліктің барлық
тармақтары мен ... ... ... ... топтарының іс-
қимылдарын үйлестіру Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму
мүддесінде көлік мүмкіндіктерінің неғұрлым тиімді пайдаланылуын қамтамасыз
етеді.
____________________________
( Көздер: ... ... ... ... ... стратегиясы
9 “Автомобиль жолдары” ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2003 қараңыз
-----------------------
_____________________________
1Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 ... 17 ... ... ... Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 11 ...... ... ... ... 2003 жылғы 16 мамырдағы №1095
Жарлығымен бекітілген
4 Қазақстан ... ... 2002 ... 11 ... №25 қаулысымен
қабылданған
______________________________
5 Қазақстанның кейбір өңірлерін, әсіресе, ... пен ... ... ... ... кейбір учаскелері Ресейдің (солтүстікте) және
Қырғызстанның (оңтүстікте) ... ... ... Сол ... ... бойынша Ресей мен Қырғыз темір жолдарының учаскелері өтеді
7 Атап айтқанда, Еуропа мен ... ... ... ... жол табанының
ені әр түрлі, сондай-ақ темір жол техникасының өлшемдері кейбір шектес
мемлекеттердегі (мысалы ... ... ... сәйкес емес
______________________________
12 Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 ... 10 ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 96 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балабақша тәрбиешілерінің білімін жетілдіру4 бет
Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері8 бет
Аймақтарды мемлекеттік реттеу21 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау71 бет
2013-2014-2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткішінің сипаттамасы17 бет
2013-2015 жылдардағы ҚР-ның макроэкономикалық көрсеткішіне сипаттама14 бет
2015 жылға дейінгі елді дамытудың индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыру9 бет
5-6 жастағы балалардың грамматикалық дағдыларын қалыптастыру (2015 жылғы. 5-ке тапсырылды)56 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«Стандарттың ISO 9001:2015 жаңа нұсқасын ISO 9001:2008 нұсқасымен салыстыру»26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь