Жылдық өндіріс көлемі 150000 тонна жалпақ шыңдалғыны жасауға арналған участк жобасы

КІРІСПЕ

1. ЖАЛПЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.1 Ыстық таптамалардың керілген . деформацияланған күйінің
талдамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Жабдықтар бірлік санын және оның жүктелуін анықтау ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Цехтегі негізгі қызметкерлердің саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Соғылымның өлшеміне әдіптерді, құлауларын және дәлдәк шек
тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Дайындаманың өлшемдері мен массасын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Жүрісін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4. Пресс күшін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Аспапты таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.6 Дайындаманың қыздыру режимін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7 Муфта соғылмасының ұсталау технологиясының үрдісін жетілдіру.

4 ЖОБАНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҒЫ ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.1 Жобаның қауіпсіздігі және ТЖ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.2 Жобаның экологиялылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Күрделі қаржыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Цехтың өндірістік бағдарламасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.3 Қызметкерлер санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.4 Еңбек өнімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5 Өнімнің өзіндік құнын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.6 Жоба тиімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОСЫМША ТІРКЕМЕЛЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

6

6
18
21

23

23
24
24
25
27
28
30

36
36
41

45
45
46
47
47
50
51

53

54

58
Соғу үдерістер металдарды қысыммен өңдеудің негізгі бір түрі болып есептеледі. Соғу және көлемдік штамптаумен дайындаманың сыртпішін жасау, металдың сыртпішін қираусыз елеулі өзгертуге жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өңделетін металдың илемділігімен, яғни илемді деформациямен байланысты. Соғылманың сыртпішін жасау соққыштың бетінде және жылға деп аталатын штамптың қуысында жүргізіледі. Әрбір штамп кем деген де екі бөлімнен түрады. Бастапқы дайындаманы төменгі штамптың қуысына қояды, содан кейін жоғарғы штамп төмен қозғалағанда ол деформацияланады. Дайындама металы штамп жылғасында аққан да, ол штамп қабырғасының кедергісіне және үйкеліс күшіне кездеседі. Осының нәтижесінде дайындама металы керекті сыртпішінді қабылдап, жылға көлемін толтырады. Соғылып немесе штампталып жасалған дайындаманы соғылған немесе штампталған соғылма, немесе соғылма деп атайды. Соғылма штамп жылғасының дәл көшірмесі болып саналады.
Егер бастапқы дайындама соғу температурасына дейін қыздырылып штампталса, онда штамптау ыстықтай көлемдік штамптау деп аталады. Суықтай көлемдік штамптаумен салыстырғанда ыстықтай көлемдік штамптау тым таралған (суықтай көлемдік штамптауға өте үлкен қуаты бар машиналар керекті; суық күйде өңдегенде көп болаттарда илемділік жеткіліксіз болады; суықтай көлемдік штамптағанда қолданылатын штамптың шыдамдылығы төмен). Ыстықтай штамптаған кезде жоғарғы илемділікпен бірге төменгі деформация кедергісін алуға ұмтылады. Соғу мен ыстықтай көлемдік штамптауда толық беріксіздендіру жүреді, ал суықтай деформациялау беріктенумен қошталады.
Соғу және ыстықтай көлемдік штамптау автомобилдердің, тракторлардың, білдектердің, құралдардың жауапты тетіктерін, жасау үшін қазіргі заманғы машинажасауда кеңінен қолдануды тапты. Қазіргі заманғы машинаның 20% көп болаттан жасалған тетіктерін кейінірек кесумен өнделетін соғылған немесе ыстықтай штампталған соғылмалардан жасайды. Олардың бағасы, илемделген шыбықтан тек кесумен жасалған сол тетіктердің бағасымен салыстырғанда 2 - 2,5 есе аз болады.
Соғылған және ыстықтай штампталған тетіктердің механикалық қасиеті, шыбықтан кесумен алынған немесе құйылған тетіктердің механикалық қасиетімен салыстырғанда тым жоғары. Ыстықтай штамптау үрдісі, металдарды қысыммен ыстықтай өңдеп алатын тетіктердің кез келген үрдісімен салыстырғанда ең өнімді және арзан болады.
Соғылманың пішінін дайын тетіктікіне жақындатудың арқасында, механикалық цехтарда соғылманы кесумен өңдеген кезде жоңқаға қалдық, электроэнергияға шағын және жұмысшы күші азайады [1].
1. Ковка полых заготовок бойками с непрямолинейным фронтом подачи. Тюрин В.А. Куролес В.И. Антощенков Ю.М. Деревянко Б.А. // Кузнечно-штамповочное производство. 1985.-№7.-С. 8-10.
2. Результаты промышленной ковки полых заготовок инструментом с непря-молинейным фронтом подачи /Антощенков Ю.М // Кузнечно-штамповочное производство. 2001.-№7.-С.26-27.
3. Охрименко В.А. Тюрин В.А. Мохов А.И. Поля линий скольжения при ковке колец./ Изв. вузов.Черная металлургия. 1973.-№1.-С.50-53.
4. Полухин П.И. Воронцов В.К. Петров В.А.// Кузнечно-штамповочное производство. 1965.-№5.-С.1-5.
5. Балясный И.И. Власов В.А. Григорьев И.И. Мирмельштейн В.А. Производство крупных машин. М.: Машиностроение. 1966- с.38-49
6. Охрименко В.А, Тюрин В.А., В.И. Мохов, С.Д. Баранов. Исследование процесса раскатки вырезными бойками / Изв. вузов.Черная металлургия. 1975.-№5.-С.111-113.
7. А.с. № 541877. СССР. Способ деформирования заготовок // В.М. Сегал, В.И. Резников. Опубл. 5.01.77.
8. Лапин В.В., Фомичев А.Ф., Шалов В.И., Иванов М.Н. Технологические параметры горячей торцераскатной прошивки // Кузнечно-штамповочное производство. 1988.-№8.-С.10-11.
9. Малоотходная технология изготовления тяжеловесных тракторных изделий торцераскатной раскаткой. Кузнечно-штамповочное производство. 1987.-№4.-С.9-11.
10. Богольленский К.Н., Семен М.Г., Лапин. Оборудование и технология рас-катки прецизионных заготовок. Обзор М. 1991
11. Березовский Б.Н., Рябцев Г.С. Напряженно - деформированное состояние на свободной поверхности при раскатке колец с выемкой по внутреннему контуру. Сообщение 1./ Изв. вузов.Черная металлургия. 1986.-№5.-С.48-51.
12. Технология ковки толстостенных профилей колец большого диаметра / Зубков А.И., Арефов В.Д., Петушин А.Ю. и др.// Кузнечно-штамповочное производство. 1978.-№2.-С.45-46.
13. Челышев Г.В., Алюшин А.Н., Березовский Б.И., Беляева О.Ю. Течение металла на боковой поверхности при прокатке. Сообщение 1/ Изв. вузов. Черная металлургия. 1973.-№8-С.104-108.
14. Результаты промышленной ковки полых заготовок инструментом с непря-молинейным фронтом подачи./ Антощенков Ю.М.// Кузнечно-штамповочное производство. 2001.-№7.-С.26-29.

15. Исследование формоизменения полой заготовки при протяжке на оправке /Антощенков Ю.М.// Кузнечно-штамповочное производство. 2001.-№4.-С.3-6.
16. Каргин В.Р. Исследование скручивания профилей круглых сечений / Изв. вузов. Черная металлургия. –1993. -№1.-С 46-49.
17. Анализ напряженно-деформированного состояния заготовки в процессах осесимметричной штамповки осадкой с кручением / Смирнов О.И., Ершов А.Н., Чумаченко С.Е., Кропотов Р.А. // Кузнечно-штамповочное производство. 1998.-№6.-С.9-12.
18. А.с.№ 902962. СССР. Устройство для упрочнения металла пластическим деформированием // В.М. Сегал, В.И. Копылов. Опубл.7.02.82.
19. А.с.№ 1140870. Устройство для деформирования заготовок // О.А. Ганаго, В.М. Сегал, Н.А. Шестаков и др. Опубл.23.04.85.
20. Громов Н. П. Теория обработки металлов давлением. М.: Металлургия.-1978. 359с.
21. А.с. № 498079 СССР. Способ осадки поковок // Я.М. Охрименко, В.А. Тюрин. Бюл. 1973.
22. А.с. 592503 СССР. Способ ковки слитка //В.Н. Перетятько, В.И. Ларин. Бюл. 1973.
23. Внедрение металлосберегающей технологии-важнейший резерв экономии металла / В.М. Новиков, И.З. Мансуров, Ю.С. Радноченко // Кузнечно-штамповочное производство. 1982.-№5.- С. 2-5.
24. Колмогоров В.Л., Коновалов А.В., Лаповок Р.Е. Расчет напряженно-деформированного состояния при радиальной ковке / Изв. вузов. Черная металлургия. 1989.-№12-С.66-69.
25. Залесский, В.А. Тюрин, Экарев. Исследование процесса ковки с дополни-тельным сдвигом в поперечной плоскости заготовки / Изв. вузов.Черная металлургия. 1976.-№2-С.104-108.
26. А.с. № 1016009 СССР. Способ ковки пластин /А.Н. Онищенко, Э.В. Вере-тенников, И.Р. Крягин и др. Бюл. 1983.
27. Повышение качества деформированного металла при ковке крупных поковок валов / Мохов А.И., Максимчук В.С., Петушин А.Ю. и др. // Кузнечно-штамповочное производство. 1995.-№5.- С. 8-10.
28. Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Булебаева А.Ж. Исследование процесса деформирования заготовок в специальном инструменте без существенного изменения начальных размеров / Изв. вузов.Черная металлургия. 2001.-№6-С.23-25.
29. Ашкеев Ж.А. Исследование и разработка высокоэффективного способа ковки для получения поковок с повышенными эксплуатационными свойствами. Дис. кан. техн. наук. – 1999.
30. Найзабеков А.Б. Условия развития сдвиговых деформаций при ковке. Алматы. Гылым. 1997.-185 с.
31. Найзабеков А.Б., Исаенко В.В. Анализ деформированного состояния и качества заготовок при ковке / Изв. вузов.Черная металлургия. 1998.-№8-С.17-21.
32. Тюрин В.А. Теория и процессы ковки слитков на прессах. М.: Машино-строение. 1979.- 240с.
33. А.с.№ 393018. СССР. Инструмент для ковки // Я.М. Охрименко, В.А. Тюрин, Ю.И. Мищенков, М.С. Экарев. Опубл.10.08.73.
34. А.с.№ 1724421. СССР. Слиток // С.А. Машеков, А.К. Абдрахманов Опубл.7.04.92.
35. А.с.№ 871982. СССР. Устройство для деформирования слитков // Б.О. Темкин, В.Ф. Касатонов , В.Н. Бордунов и др. Опубл.15.10.81.
36. А.с.№ 967645. СССР. Способ изготовления поковок // В.Я. Ермилов, Э.М. Шикло, Ю.А. Статкевич. Опубл.23.10.82.
37. А.с.№ 963659. СССР. Способ деформирования слитков // Б.О. Темкин, А.В. Котелкин, В.Н. Посаженников. Опубл.7.10.82.
38. А.с.№ 1348048. СССР. Способ изготовления пресс-изделий // В.К. Воронцов, В.А. Петров, С.А. Машеков Опубл.30.10.87.
39. А.с.№ 837524. СССР. Способ осадки удлиненных слитков // Н.Д. Подоль-ский. Опубл.15.06.81.
40. А.с.№ 1303238. СССР. Способ ковки слитков и устройств для его осуществления // А.В. Котелкин, В.А. Петров, В.Г. Ярцев и др. Опубл.15.04.87.
41. В.М. Сегал, В.И. Резников, Д.А. Павлик / Технологические особенности ковки-протяжки с продольным сдвигом бойков // Кузнечно-штамповочное производство. 1980.-№11.-С.8-10.
42. Пронякин А.В. Совершенствование и внедрение технологического процесса производства полуфабрикатов из высокопрочных алюминиевых сплавов Дисс. канд. техн. наук.-1994.
43. А.с.№ 1386348. СССР. Кузнечный инструмент // В.К. Воронцов, С.А. Машеков, В.А. Петров и др. Опубл.7.04.88.
44. А.с.№ 774756. СССР. Комбинированные бойки // А.В. Котелкин, В.А. Петров. Опубл.30.10.80.
45. А.с.№ 812401. СССР. Устройство для упрочнения длинномерных заготовок/ В.М. Сегал, В.И. Копылов. Опубл.15.03.81.
46. А.с.№ 580937. СССР. Кузнечный инструмент // Б.А. Мигачев, А.И. Потапов, В.П. Волков и др. Опубл.25.11.77.
47. Тюрин В.А. Теория процессов ковки. М.: Высшая школа. 1977.-С.-
48. Ковка поковок прямоугольного сечения и заготовок штамповых кубиков / А.Б. Найзабеков, А.В. Котелкин, В.А. Петров и др. // Кузнечно-штамповочное производство. 1990.-№10. -С.4-10.
49. А.с.№ 1409394. СССР. Способ изготовления поковок // В.К. Воронцов, А.В. Котелкин, А.Б. Найзабеков и др. Опубл.15.07.88.
50. Найзабеков А.Б., Исаенко В.В. Инструмент для ковки поковок типа плит и пластин / Изв. вузов. Черная металлургия. 1997.- №6.- С.295.
51. Петров В. А., Котелкин А. В. Деформации и напряжения в процессах сво-бодной ковки и разработка научно- обоснованных режимов деформирования // ОМД. – М.: Металлургия, 1987. С. 54-64.
52. А. с. 428841 СССР. Инструмент для ковки металлов и сплавов / Охрименко Я. М., Лебедев В. Н., Тюрин В. А. и др. Опубл. 1974. №19.
53. А. с. 774756 СССР. Комбинированные бойки / Котелкин А. В., Петров В. А. Опубл. 1980. №40.
54. А. с. 519260 СССР. Способ ковки слитков / Гребенюк Г. С., Михайленко Б. Е., Цыгура Н. Г. Опубл. 1976. №24.
55. А. с. 496082 СССР. Способ ковки заготовок / Охрименко Я. М., Тюрин В. А., Бурко А. Ф. Опубл. 1975. №47.
56. А. с. 393018 СССР. Инструмент для ковки / Охрименко Я. М., Тюрин В. А., Мищенков Ю. И. Опубл. 1973. №33.
57. Воронцов В. К., Полухин П. И. Фотопластичность. –М.: Металлургия, 1969. 400 с.
58. О распределении пластических деформаций при поперечной ковке в фасонных бойках / Каледин Б. А. // Кузнечно-штамповочное производство.-1972. – №3 – С. 10 11.
59. Колмогоров В.М. Напряжения, деформация и разрушение. М.: Металлургия 1970. 230 с.
60. Охрименко Я. М. Технология кузнечно-штамповочного производства М.: Машиностроение. 1976. 560 с.
61. ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали,
изготовляемые свободной ковкой на молотах.
62. Ковка и штамповка справочник в 4 томах/ Ред. совет: Е. И. Семенов и др. М.:
Машиностроение. 1989. Т. 1. 568 с.
63. Теория и технология ковки. Под ред. Л. Н. Соколова. – К.: Выща. Шк.
Головное издательство. 1989. 317 с.
64. Писчиков М.М., Метс А.Ф., Щепилов Ф.И. Организация и планирование
производства в черной металлургии. «Металлургия» Москва 1974, 328 с.
65. Экономика и организация производства в дипломных проектах по
технологическим специальностям. / Под редакцией Геворкяна А.М – М.:
Высшая школа, 1982.
66. Техно – экономические расчеты по организации, планированию и
управлению металлургическим предприятием / Под ред. Иванова О.И. – М.:
Металлургия, 1993.
67. Турабаева М.Б. «Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау» пәні бойынша
дипломдық жұмыстың экономикалық бөліміне арналған методикалық
әдістеме.Барлық металлургиялық мамандықтар үшін,2006 ж.
68. Экономика предприятия, Под ред. Волкова О.И. М.: 1997.
69. Злотников С.Л Казакевич П.И. Техника безопасности и промышленная
санитария в кузнечно-прессовых цехах. М. Машиностроение 1987. стр. 234
70. РНТП-01-94 Республиканские нормы технологического проектирования.
71. Определение категорий помещений, зданий и сооружений по
взрывопожарной и пожарной опасности.
72. Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов Республики Казахстан. Составил: Скала В.И.-Алматы: «LEM» 2002 г. стр.-276.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
РМК
Металлургия және құрылыс ... ... ... ... ... ... аты-жөні.
____________2016ж.
МАТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫММЕН ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ БАКАЛАВРЫ
АКАДЕМИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІН алуға арналған
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ
тақырыбы: Жылдық өндіріс ... 150000 ... ... шыңдалғыны жасауға арналған участк жобасы
Жұмыс жетекшісі___________________________________________________
ғылыми дәрежесі, аталуы, аты-жөні, қолы
____________2016ж.
Кеңес берушілер____________________________________________________
ғылыми дәрежесі, аталуы, аты-жөні, ... ... 2016 ... ... индустриалдық университеті
Факультет_____________________Кафедра_____________________
Мамандық_____________________
БЕКІТЕМІН:
Каф.меңгерушісі____________
_______________20__ж.
БАКАЛАВРДЫҢ ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСЫНА ТАПСЫРМА
Студент_____________________________________________________________
(ата тегі, аты, жөні)
1. Жобаның (жұмыстың) тақырыбы______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
университеттің _______20___ж. №_____бұйрығымен бекітілген
2. Біткен жобаны (жұмысты) тапсырудың соңғы ... ... ... ... Есептеу-түсіндірме жазбаның мазмұны (талдауға жататын сұрақтар тізімі)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Сызба және бейнелемелер тізімі (міндетті түрде дәл көрсетілген сызба)_____
________________________________________________________________________________________________________________________
6. ... ... ... Жоба ... ... ... ... жобаға қатысты көрсетілген бөлімдері):
Бөлім
Кеңесші
Қолы, күні
Тапсырма берілді
Тапсырма ... ... ... ... ... ... жетекшісі ___________ ______________________ (қолы) ... ... ... ... ... ____________________
(қолы) ... ... ... ... ... ... ... кезеңіндегі уақыты
Ескерту
Студент ________________________________________________
Жобаның (жұмыстың) жетекшісі __________________________
мазмұны
кіріспе
1. Жалпы бөлім..............................................................................................
1.1 Ыстық таптамалардың керілген - деформацияланған күйінің
талдамалары...................................................................................................
1.2 ... ... ... және оның ... ... Цехтегі негізгі қызметкерлердің саны..............................................................................
2 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ..........................................................................
2.1 Соғылымның өлшеміне әдіптерді, құлауларын және дәлдәк шек
тағайындау.........................................................................................................
2.2 Дайындаманың өлшемдері мен ... ... ... таңдау................................................................................................
2.4. Пресс күшін есептеу.....................................................................................
2.5 Аспапты таңдау...............................................................................................
2.6 Дайындаманың қыздыру режимін құру.......................................................
2.7 Муфта соғылмасының ұсталау технологиясының үрдісін ... ... ... МЕН ... ... қауіпсіздігі және ТЖ.....................................................................
4.2 Жобаның экологиялылығы............................................................................
5. Экономикалық бөлім...........................................................................
5.1 Күрделі қаржыны есептеу............................................................................
5.2 Цехтың өндірістік бағдарламасын есептеу..................................................
5.3 ... ... ... ... ... есептеу..............................................................................
5.5 Өнімнің өзіндік құнын есептеу.....................................................................
5.6 Жоба тиімділігін есептеу..............................................................................
Жалпы ... ... ... ... ... ... қысыммен өңдеудің негізгі бір түрі болып есептеледі. Соғу және көлемдік штамптаумен дайындаманың сыртпішін жасау, металдың ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін өңделетін металдың илемділігімен, яғни илемді деформациямен байланысты. Соғылманың сыртпішін жасау соққыштың ... және ... деп ... ... қуысында жүргізіледі. Әрбір штамп кем деген де екі бөлімнен ... ... ... ... ... ... ... содан кейін жоғарғы штамп төмен қозғалағанда ол деформацияланады. Дайындама металы штамп жылғасында аққан да, ол штамп қабырғасының кедергісіне және үйкеліс ... ... ... нәтижесінде дайындама металы керекті сыртпішінді қабылдап, жылға көлемін толтырады. Соғылып немесе штампталып ... ... ... ... ... соғылма, немесе соғылма деп атайды. Соғылма штамп ... дәл ... ... ... бастапқы дайындама соғу температурасына дейін қыздырылып штампталса, онда штамптау ыстықтай көлемдік штамптау деп аталады. Суықтай көлемдік штамптаумен салыстырғанда ... ... ... тым ... ... көлемдік штамптауға өте үлкен қуаты бар машиналар ... суық ... ... көп ... ... ... болады; суықтай көлемдік штамптағанда қолданылатын штамптың шыдамдылығы төмен). Ыстықтай штамптаған кезде ... ... ... төменгі деформация кедергісін алуға ұмтылады. Соғу мен ыстықтай ... ... ... ... жүреді, ал суықтай деформациялау беріктенумен қошталады.
Соғу және ыстықтай көлемдік штамптау автомобилдердің, тракторлардың, білдектердің, құралдардың жауапты тетіктерін, жасау үшін ... ... ... ... ... ... Қазіргі заманғы машинаның 20% көп болаттан жасалған тетіктерін кейінірек кесумен өнделетін соғылған немесе ыстықтай штампталған ... ... ... ... ... ... тек кесумен жасалған сол тетіктердің бағасымен салыстырғанда 2 - 2,5 есе аз ... және ... ... ... ... ... ... кесумен алынған немесе құйылған тетіктердің механикалық қасиетімен салыстырғанда тым жоғары. Ыстықтай штамптау үрдісі, металдарды қысыммен ыстықтай өңдеп алатын тетіктердің кез ... ... ... ең ... және ... ... ... дайын тетіктікіне жақындатудың арқасында, механикалық цехтарда соғылманы кесумен өңдеген кезде ... ... ... ... және жұмысшы күші азайады [1].
1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ
1.1 Ыстық таптамалардың керілген - деформацияланған күйінің талдамалары
Жиектемелеуде созғылау әдісімен қуысты ... ... ... ... ... комбинирленген немесе оймалы тоқпақтарда соғу операциясн орындауды қарастырады [1]. Көрсетілген соғу ... ... ... ... ... еркін бетіне шығарумен ұзартуда металл ағысының біртегіссіздігін болдырмауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... сығымдауда және жиектеуде пластикалық аумағында жапсыру шекарасы бойынша қосымша тартылушы керілулер туындайды, металды тегістеу ... ... ішкі ... ... ... ... нәтижесінде деформацияланған таптаманың жазықтығында әсіресе оның соңдарында қатрпарлар ... ... Осы ... әсер ету нәтижесінде беттік ... ... ... ... ... ... ... түзіледі. Сондықтан ыстық таптамаларды соғу - керу технологиясында жиектемелерде соңғы ... ... ... ... бұл ... жарамды металдардың шығуын төмендетеді [2,3].
+ сурет - Ойық тоқпақтарда тарту сұлбасы ... ... ... ... үлкен бөлігін HD және d0,5D параметрлермен сақиналар құрайды. Мұндай типтердің таптамаларын алдын ала отырғызылған және ... ... ... ... ... Соғу - ... - металдарды қысыммен өңдеудің ең аз зерттелген әдістерінің бірі, сақиналы ... ... ... ... ... ... металдың керілмелі күйін зерттеуге жатады [4].
* дайындама, 2- тескіш, 3- ... ... - Тесу ... ... ... ... қалыңдығы бойынша орташа алғанда керушілердің әсері металдың ... ... ... ... ... бұл дайындама шеттерінде қатты айқын байқалады [4]. Тартылушы керілулердің деформация ошағындағы зиянды әсерлерін ... ромб ... ... ... қолдану арқылы төмендетуге болады [5]. Жұмыста [6] таптаудағы тартылушы керілулерді төмендету мүмкіндіктері қарастырылған. Зерттеулер ... ... үшін Т=0 ... ... ... ... ... сырғу жолағының әдісімен орындалған. Тұрғызуларды бірлік сығымдау дәрежелер үшін , және жазық және ромб тәрізді оймалы ... ... екі ... үшін ... Сырғу жолағының аумағының принципттік ерекшеліктері оймалы ромбты тоқпақпен және жоғарғы және ... ... ... аумағында түзу сызықты болып табылады.
Осылайша ромбты оймалы тоқпақпен таптаудың артықшылығы ... ... ... жолағының аумағының екі ошақты құрылымымен қамтамасыз етеді және оларды таптау сатыларында сақина қалыңдығы ... ... ... ... - ... жіне ойық ... остік симметриялы дайындамаларды дайындаудың ең перспективалық әдістерінің бірі ... ... ... ... ... ... болып табылады [7]. Технологиялық тапсырмалардың бірі деформациялау күші бойынша ... ... алу, ... ... ... ... білу қажет. Жұмыста [8] деформация ошағының шекарасын анықтау жұмыстары жүргізілген, сонымен қатар анықталғанай шетік таптап жабыстыруда деформация ошағы ... ... ... ... ... аумақты алады. остік симметриялы ыстық дайындамаларды шеттік таптап ... мен алу ... ... егер ... ... қолданылса ғана [9].
Жұмыста [10] ішкі контуры ойынша оймамен сақиналарды бос бетте таптауда ... ... ... ... ... ... келтірілген [11]. Профилдік сақиналар процессі келесі ерекшеліктермен ... олар ... ... ... зерттеу әдістемесін таңдауды анықтайды. Деформация ошағы бастапқы күйде тік сызықты емес ... ... ... ... бойынша бірлік сығымдалулар 0,1 аспайды, бұл дәлдік талаптарынан бұл сығымдалуларды бірнеше сатыларға бөлуге және ... ... ... ... ... ... [12]. Одан әрі , екі ... сығымдалулар бірінші сығымдалу деформация ошағы біршама алдыңғы ... ... ... ... ... ... бір ... жинақталған деформацияны есептеу үшін екі сығымдалуды есепке алу қажет. Кернеулі күй ... ... және ... деформация девиаторын қолданумен қатаң пластикалық үлгі ортасы (Т=const) үшін анықталған.
1.4 сурет - Жаяу ... ... [13] ... ... ... ... ыстық дайындамалардың жиектемедегі деформация сызбасын ұсынуда, алайда жоғарғы жазықтығының орнына ... түзу ... емес ... ... ... ... құралдың ерекшелігі түзу сызықты емес фронтта бұрыштың анықталуы болып отыр, бұл деформация ошағында ... бір ... ... [14]. ... және тәжрибелік зерттеулер деформациялаушы құралдапдың оптималды геометриялық ... ... ... ... , онlа созу ... ... металын созу және кеңейтудегі бір тегіссіздігі минимальды болып табылады. Ыстық ... созу ... ... шеті ... түзу ... емес фронтымен тоқпақпен қалыптасқан дайындама сызатсыз болады, ал деформацияланбаған ... ... ... ... түзу сызықты емес фронтты тоқпақпен төменгі оймалы тоқпақта келесі ... ... бұл ... ... ... талаптармен арттырады. Ұқсас таптамаларды салыстыру үшін комбинирленген тоқпақтарда қайта соққыланады. Созу процессі ... бір ... ... бұл сызаттардың түзілуіне алып келді. ... ... ... ... ... пластикалық қалып өзгертудің негізгі механизмі болып табылады, олар минималды энергия ... ... ... ... ... [15]. ... деформацияның интенсификациясы көптеген дәстүрлі және жаңа технологиялық процестерге біршама әсер ете алады [16]. ... ... ... ... ... бұл өз ... таптамалардың сапасын арттыруға мүмкіндік береді, әсіресе пластикалық қасиеттерді [17]. Қарапайым ... ... ... ... ... құрылымдағы ұнтақтауда, қуыстарын толтыру , металдың басқада ақауларын болдырмау оптималды схемасына сәйкес келеді [18].
1.5 ... - ... ... ақауларды болдырмауға жылжу деформациясынң әсерін кристалдық түйіршіктердің пластикалық деформациясының схемасының сызбасынан қарастыруға болады. Анықталғандай деформацияланудан кейін түйіршіктер ... ... ... ... нәтижесінде дөңес қалыпқа ие болады. Жылжулар жазықтықтарда орын ... олар ... әсер ету ... ... ... құрайды. Ережеге сәйкес сырғу жазықтықтар бойынша орын ... онда ... ... ... Яғни бұл ... тығыз орналасқан ақауларды болдырмауға да болады (микро саңылаулар, вакансиялар және т.б.).
Осыдан дайындама көлемі бойынша деформациялардың жылжуын ... ... ... ... ... ... дененің бір бөлігінен басқасына қатысты орын алады. Алайда жылжу деформациясын жүзеге асыру үшін орын алған деформациялау әдістері тең емес жағдайларда ... ... ... ... ... орын ... ... нәтижелер анықталады ( күштер, сапа және т.б.).Сондықтан металдың кейбір көлемінде ... ... ... ... соғу ... егжей тегжейлі талдаулар жасау қажет.
Үйкеліссіз жазық плиталар арасында дайындаманың бір тегіс отыруында ақау ... ... ... ... арта ... байқалады [19]. Дайындаманы жазық паралель плиталар арасында отырғызғанда ... және ... ... ... ... ... ... байқалады [20].
Жылжу деформациясын отырғызғанда бойынша шығарлады және дайындаманың ... ішкі ... ... ... әсер ... ... ... деформациясымен және ішкі орнатылған күштердің бағытының арасындағы бұрыш 45 градусты құрайды. Сондықтан ... ... ... ... таптауда әр бір айналымда дайындаманы жиектеп отыру қажет, бұл соғу процесінің өнімділігін төмендетеді, тағыда энергияның үлкен көлемі шығындалады. ... ... ... үшін ... деформацияны қолданудың бірнеше әдістері бар [21,22], жұмыстарда қолданылатын қондырғы метал ... ... және ... ... ... ... ... күшін төмендетеді. Мұнда бір мезгілде таптау осі бойынша деформациядау күшін түсірумен қатар оның шетінен қайтымды келетін етіп ... ... ... ... бағытымен өзара күш түсіреді.
Белгілі мәліметтерге шолулар [23] көрсетіп отырғандай жылжумен радиальды жиектеу дайындалаын таптамалардың сапасын ... ... ... прогрессивті аз қалдықты технологиялық процесс болып табылады, механикалық өңдеуге келетін металдың көлемін төмендетеді, еңбек өнімділігін арттырады. Алайда ... ... ... негізделмеге технологиялық схемасын таңдамау ішкі тегіссіздіктер түріндегі ақаулардың туындауын әкеліп соғады ... ... - ... соғылмалар
Соғу - созудың қарапайым процестерінде құймалы құрылымды деформацияланған етіп түрлендіру металдың таптау осінің ортасына қарай ... орын ... ... ... ... ... ... түзіледі және біршама анизотропия түзіледі. Соғылған бұйымдарды нақтыланбаған тасымалдау талаптарына сәйкес металдың анизотропия дәрежесін реттеу ... ... ол ... ... ... ... байланысты болып табылады. Соғуда толқын түзілуді ... ... ... және сәйкес көлденеі бағытта жылжытумен өзгертуге болады. құймалы құрылымды аяқтауа қарапайым бірлік сығымдалуды қосымша деформациялармен ... ... ... қол ... болады [24].
Метал көлеміндегі механикалық қасиеттердің анизотропиясын төмендету үшін жұмысшы беттің түрлі конфигурациясымен тоқпақтар қолданылады. Ең ... ... бірі ... ... тоқпағы болып табылады, ол дайындаманы көлденең жеткізумен соғу үшін арналған [21,26]. Мұндай сызба бойынша ... ... тек ... емес тік ... ... орын ... бұл көлденең бағытта механикалық қасиеттердің артуына мүмкіндік береді, сәйкесінше механикалық қасиеттердің анизотропиясы төмендейді.
1.7 сурет - ... ... тік ... емес фронтымен қамтамасыз ететі тоқпақтарды қарастырайық [27]. Мұндай тоқпақтар оймалы және ... ... ... ... ... соғу ... ... ерекшеліктері сақталады, бірақ деформация ошағы басқаша формаға ие болады, сонымен ... ... ойма ... ... ... ... жеткізудің бағытына тік бұрышпен емес ұлғайтылған созылумен және бетпен максималды жазықтықта жылжумен орын ... Бұл ... ... ... ... қол ... мүмкіндік береді.
[28] авторлармен ұсынылған құралдар ... ... және тік ... ... ... интенсивті дамуына мүмкіндік береді және бастапқы өлшемдері болар болмас өзгереді, ... ... , [29, 30, 31] ... даму ... тек ... тік және көлденең бағыттарында ғана темір ұстаханасының құралының конфигурациясына байланысты қол жеткізіледі.
Жылжу деформациясын жүзеге асырудың оңтайлы шешімдерінің бірі тең ... ... ... екі канал арқылы өткізу әдісі болып табылады, олар бір бірімен белгілі бір бұрыш арқылы қиылысады [32]. Үлкен қималарда қарапайым ... ... көп рет ... ... ... және өте ... интенсивтілігіне қол жеткізіледі, олар басқа пластикалық деформация әдістерінде байқалмайды.
Бұл ... ... ... ... ... дайындамаларды (30 мм) шығару үшін арналған, ал ірі таптамаларды соғу үшін күрделі құрылымдағы тоқпақтар қажет, сонымен ... ... күші ... ... ... Тағыда қарапайым жылжытуды жұқа қабырғалы құбырды бұрау арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... өзгермейді, ал қималар бір біріне қатысты бұрылады. Бірақ бұл процесті ... ... ... жағдайда жүзеге асыру өте қиын болып табылады.
Дайындаманы бұраудың ең тиімді әдісі бүйір саңылаулары айқасып орналасқан тоқпақтарда ... ... ... ... бір ... басқасына қатысты пластикалық жылжыту бір мезгілде ... ... ... ... орын алады. Бұл көлденең бағытта шектен тыс талшықтарының шығуын болдырмауға, металдың анизотропиясын төмендетуге және ... ... ... металдың құрылымын жақсартуға мүмкіндік береді. ... бұл соғу ... ... ... ... ... ... және үзілуіне алып келеді, өйткені бүйір беттерінің тоқпақтарының арасында саңылаулар қарастырылмаған. Бұраумен ... ... ... ... өзі бұл процесс отырғызу операциясымен бірге қолданыла бастады [34]. Отырғызу сыртқы күштемелердің әсер ету ... ... ... жүзеге асырылады. Берілген әдіс металл талшығын бұрауды үйкеліс күшін белсенді қолданудың арқасында орын алады. Бұл жағдайда дайындама ... ... ... орын ... күрделендірілген деформация аумағы төмендетіледі. Осының нәтижесінде деформацияның бір тегіссіздігі және механикалық ... ... ... ... үйкеліс күшін таратудан қажетті сығымдау күші төмендейді. Бұраумен отырғызуды жүргізу үшін арнайы қондырғы жобаланған; оның төменгі деформациялаушы ... екі ... ... ... ... ... қатар бір бөлігі паза тіктемесімен жабдықталған бұрандалық жолағы бойынша басқасына салыстырмалы болуы мүмкін [35]. ... ... және ... ... соғу үшін ... қолдану коэффициентін арттыру мақсатында әдіс жобаланған, оған ... ... ... ... еркін роликтермен қозғалатын құймалардың бүйір бетін тегістеу жүргізіледі [36]. Күрделі деформацияланатын болаттан және балқымадан таптамалардың сапасын ... және ... ... ... соғу ... ... ... жүзеге асырылады, онда бұраумен отырғызу алдында билеттелген құймамен бүйір бетін үлкен және төмен диаметрлермен кезектеп орындайды [37]. ... ... ... ... ... ... бетінің сапасы құймалы болғандықтан түрлі ақаулар түрімен зақымдалған метал пластикалығының төмендеуінің нәтижесінде қанағатанарлықсыз болғандықтан ұсынылады. ... ... ... ... ... ... рет қыздыруға, оны отырғызуды және тартуды кезекпен перпендикуляр бағыт ... ... ... ... ... ... ... отырғызу процесінде бағытын өзгертумен дайындамаларды бұрау жүргізіледі [38]. Сапаның жоғарлауы отырғызуда бұрау нәтижесінде қосымша жылжуда жиынтық деформацияның ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарды алады. Отырғызу процесінде бұру бағытын өзгерту ... ... ... ... ... ... ... құрылымды және механикалық қасиеттердің анизотропиясының минималдылығын алады.
1.8 ... - Тесу ... үшін ... ... ... және ... ... плиталар арасына дайындаманы орнату арқылы жұмыс жасайтын әдістер қолданылады. Бір ... ... ... ... ... ... ... оны дайындаманың көлденеі осінің айналасында бұрауға түсіреді. [39].
Тағыда құймаларды соғу әдісі және оны ... ... ... бар, онда құйманы қыздырады, биллетирлейді, тартады және бұрайды [40]. Осы әдіске сәйкесс таптама металынының сапасын арттыру ... ... ... және ... ... ... қол ...
Алайда осы әдістерді қолдану біршама шектелген, яғни бұрау процесін жүзеге асыру үшін ... ... ... үшін ... ... , ... ... дайындамалар, тағыда күрделі құрылымдағы тоқпақтар қажет,олар ... ... ... ...
Жылжу деформациясын жүзеге асыруда үлкен жағымды рольді ... ... күші ... алайда металдарды қысыммен өңдеу процестерінде бұл фактор кері әсерін береді. Жылжымалы деформация дайындама осінің айналасында тоқпақтарында ... ... ... ... ... үйкеліс күшінің дайындаманың бетіне жанаса әсер ету есебінен орыналатын соғу ... ... ... орын ... ... және төменгі жұмысшы орындарын байланыстырушы кривошип көмегімен орын алады [41]. Жобаланған жылжуды жасаумен соғу тарту процестері кернеулі деформацияланған күйлерінің біртектілігін ... , оске ... ... болдырмайды, металдың құймалы құрылымын сапалы жөндеуге мүмкіндік береді. Алайда берілген процесс алдын атап өткендей биік бағытта ... ... ... бұл деформациялау күшінің аруын, тағыда күрделі құрылымдағы қондырғыларды талап етеді. Сондықтан бұл процесс майда сериялы және ... ... ... ... ... ... ... комбинирленген процестер тиімді қолданылады: фигуралы тоқпақтарда тартумен дайындама ... ... ... деформация дәрежесін жинақтауға дейін макро жылжумен деформацияланады, ал кейін қажетті қалыңдықты алғанға дейін таптау ... [42]. ... ... дайындамаларды тарту таптаудан алдын үлкен салыстырмалы жеткізулерде қажетті деформациялау циклін жүргізуге мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... артады, ал тарту таптауда тәжрибе жүзінде тарту және металды кеңейту мүлде болмайды, дайындама бастапқы өлшемдерін ... ... ... ... ... ... бойынша циклдер саны артуымен қатар механикалық қасиеттер жоғары бағытта арта түсетіндігін айта кеткен жөн. Сонымен мысалға, 8- ... ... ... ағымдылық шекарасы 15%, беріктілік шегі 10%,ал салыстырмалы ұзару және жиналу 30% және 50% ... ... ... 20% ... ... 2- ... 3,4 - ... және төменгі төқпақтар
1.9 сурет- оправкада тарту сұлбасы
Пластикалық жылжу тоқпақтардың горизонталь және вертикаль остерге қатысты ... ... ... орын ... [43]. ... отырған тоқпақтарда жоғарғы және төменгі оймаларының жұмысшы беттері ... ... ... осте орналасқан, сонымен қатар олардың жұмысшы беттерінің ұзындығы бірдей болады. Дайындаманы ... ... ... ... және жазықтықтары вертикаль оске 2025 бұрышпен әсер ету арқылы деформацияланады. Металды ойма бұрышына ... орын ... және ... ... бір бөлігі басқасына қатысты бұрылады. Алайда авторлар айтып ... ... ... 2025 ... ... ... коэффициенті төмендейді, өйткені бұл бұрыш ... ... ... ... ... жұмысшы беттер бұрыштары 7065 ойма бұрышына металды сығымдауда біршама үйкеліс туғызуы мүмкін.
1,9 - ... 2,4,6 - ... 3,5 - ... 7,10- ... - ... ... ... тесу сұлбалары
Жылжымалы деформацияларды комбинирленген тоқпақтарда сыртқы күштердің симметриялы емес етіп жасауынан дамытуға болады [44]. ... ... ... ... ... дайындаманың орталық аумағындағы кернеулі күйдің сызбасы артады. Сыртқы күштердің симметриялы емес етір әсер ... ... ... ... ... кейбір бұрышта орналасуымен және тоқпақтың орталық осінен белгілі бір арақашықтыққа төменгі ... ... ойма ... ... ... ості ... қол ... деформациялау процесінде қосымша кернеулер және қатты созылулар пайда болуы мүмкін.
Темір ұстаханасы- престеу цехтарында ... ... ... жұмысшы беттермен тоқпақтар ие болады, олар кезектелген ойыңқы дөңеслармен түзілген [45-46]. ... ... ... ... ... деформацияларды интенсификациялау арқылы қол жеткізіледі, ол тоқпақтардың ойыңқы дөңесларының әсерінен туындайды, олар бір ... ... ... оның ... симметрия осіне симметриялы орналасқан, ал басқа тоқпақтың ... ... ... осі оның ... ... ... паралель болып орналасқан [45]. [46,47] жұмыстарда сипатталған тоқпақтарға ұқсас жұмыс жасайды. Бұл тоқпақтар отырғызуда қашып құтыла алмайтын, ... ... ... ... ... ... ... дамытылған аумақтарда күрделендірілген деформацияны реттейді.
Алайда бұл ... ... ... ... ... түзіледі, ал дайындаманың негізгі бөлігі отырғызу деформациясына түседі. Сондықтан тоқпақтардың жұмысшы ... ... ... ... ... ... көлемі бойынша жылжымалы деформациясын жасау тапсырмасы туындайды. Мысалы, ойыңқы және дөңесмен тоқпақтар. Мұндай тоқпақтардың бірі жұмысшы беттердің сатылы ... ... ... табылады [48, 49]. Мұндай соғу әдістері және сатылы құралдар ... беру ... ... ... ... алып ... онда ... бір бөлігі төменгі тоқпақтың оймасы жоғарғы тоқпақтың дөңес бетіне әсер ету есебінен жылжыйды. Берілген соғу ... ... ... ... ... көлемінде болар болмас қана білінеді. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... даму ... пластикалық қасиеттердің анизотропиясы төмендейді, ұзындығы бойынша механикалық қасиеттері түзетіледі, ... 12 - 15 % ... ... ... ... қолданған кезде қондырғының жүктелуінің эксцентрлігі туындайды, соның нәтижесінде оның модернизациялау қажет.
Металдың сапасын ойықтарымен және дөңестері бірдей қатынастағы ... ... ... ... ... ... аумағына жылжу деформациясын дамыту жолымен жақсартуға болады [50].
Метал ... ... ... ... ... үшін дайындаманы әр бір кезеңнен соң алдыңғысына қатысты орын ауыстырып отыру қажет. Мұндай тоқпақтарда өңдеуге ... ... ... кезінде оның барлық ұзындығы бойынша бірдей емес биіктікке ие болады. Сондықтан бірдей емес биіктікті алу үшін қосымша күш ... ... ... ... соғуда бірі жазық және екіншісі толқынды дайындама қиылысы бойынша деформацияның таралуына зерттеулер [51] көрсетіп отырғандай жылжу деформациясының беттік қабаттардағы ... екі есе ... ... ... ... көрсетіп отыр. Сонымен қатар дайындаманың орталық аумағында жазық тоқпақтармен соғумен салыстырғанда сығымдаушы ... ... ... кернеулі күйдің сызбасы жүзеге асырылады.
Жұмыс авторлары [52] толқынды тоқпақтардың орнына ... ... ... ... отыр, сонымен қатар жоғарғы тоқпақты жазық етіп қалдырады. Авторлардың пікірі бойынша бұл ... ... ... бойынша деформация интенсивтілігін толқынды тоқпақтармен салыстырғанда 1,4-1,6 есе ... ... ... ... ... кернеулі күйдің схемасы жеңілдей түседі.
Ірі таптамаларды білік типтілерін дайындауда [53-56] сыртқы күштерді симметриялы емес етіп орнатылған тоқпақтарды қолдану ұсынылып ... Ол үшін ... ... беттерін түрлі бұрыштармен орналастырады немесе тоқпақтарды бір біріне қатысты түрлі нұсқалармен орнатып қолданады.
Авторлардың ... ... [51], ... ... ... емес етіп ... есебінен дайындамада күш моменті туындайды, ол қосымша жанама кернеулермен және жылжымалы деформацияның туындауына жағдай жасайды және ... ... ... ... ... ... ... деформацияның интенсификациясы туындайды. Металды деформациялау одан әрі интенсификацияланады, егер сонымен қатар жоғарғы жазық тоқпақты еңкейтеді.
Толқын тәрізді рельфті ... ... ... ... ... оның ... ... тарту осіне паралелль орналасқан. Толқын қадамдары t=0,1-0,2және қисықтық радиусы r ... ... ... ... 0,06-0,1 ... Мұндай тоқпақтарды қолданумен соғу дайындаманы ені бойынша жөндеуге алып келеді және осының нәтижесінде металдың тек ... қана емес ішкі ... ... ... ... деформациялануна алып келеді [57].
Деформацияланудың интенсификациялануына ойық бетінің толқындарының арасын 1/2 қадамға орын ауыстыруменде жоғарғы және төменгі тоқпақтарда толқн ... ... орын ... де қол ... ... [58]. Бұл ... қимасы бойынша механикалық қасиеттердің анизотропиясын ... ... ... ... пластикалық болаттарды және балқымаларды соқу кезінде мысалы құймалы күйінде жылдам кесілетіндері оның бастапқы пластикалық қалып өзгерту кезінде құйманың бұзылуынан ... ... ... ... үшін ... ... беттерінен ішкі қабаттан құйманың көлеміне минималды керілуші мәндермен ... ... бұл ... үшін ... ... ұсынылған, онда деформациялауда бірінші сатысында сығымдау құйманың жоғарғы беттік қабатында толқынды жұмышы бетпен орын алады, бұлолардың пластикалылығын ... ... ... ... ... ... және жазық жұмысшы беттерде жүзеге асырылады, бұл төмен деформация дәрежесінде дайындаманың орталық қабаттарында жағымды кернеулі ... ... ... ... ... [59].
Кейбір авторлармен ойыңқы тоқпақтарды қолдану ұсынылды, ондағы ... ... және ... ... ... бағыттағы кеңейумен бір тоқпақтың шеткі шекарасына және қарама қарсы бағытта өзара орын ауыстырумен орын алады. Тағыда әр бір жұмысшы ... ... ... ... ... қатысты бір ойықты тоқпақпен көлденең бағытта симметрия осіне қатысты, басқа тоқпақта қарама қарсы жақа орын ауыстырады. Мұндай ... ... ... ... ... ... дайындауға қарағанда жеңілдірек.
1.2 Жабдықтар бірлік санын және оның жүктелуін анықтау
Жылдық өндірістік бағдарлама 1.1 кестеде көрсетілген.
1.1 - ... - ... ... ... ... ... ... массасы, т.
Цафпа
8900
10
89000
Муфта
90
500
45000
Төлке
1000
16
16000
Барлығы
150000
Өндірістік жабдықтың әр типті өлшемдерін сағатына жиынтық салуды мына теңсіздікпен анықтаймыз (сағ) .
Т/ = П/Н; (1.1)
мұнда П[/] - ... ... ... ... үшін ... бағдарламен,
қақталған дайындаманың массасы немесе саны (кг немес дана);
Н - берілген ... ... ... (өндіру нормасы) (кг/сағ.
немесе дана/сағ.).
Т/ = 150000/2,5=60000ч,
Жабдықтың бірлік санын есептеу (дана):
Пр = П/НФдо; (1.2)
мұндағы ФдоФдо - жабдықтың ... ... ... ... = ... Фн.о - ... ... істеуінің уақытты номиналды жылдық қоры, сағ.,
Фн.о = (365-10)х3х8 = 8520 сағ.
ко - ... ... ... уақытты жоғалту коэффициенті, ко = 0,12 (5 кесте) [13].
Фд.о = 8520х(1 - 0,12) = 7498 ч.=7500 ... ... = ... ... ... дәрежесі:
kз = прпфх100%, (1.4)
мұндағы пф - орнатылған жабдықтың ақиқат ... ... ... ... тиім жабдықты 100% жақын жүктеу кезінде жетілген деп есептеледі, яғни жабдықтың таңдалған саны тұрып ... ... ... қызмет істейтін пештер, әртүрлі. Металды қыздыру үшін пештер және қыздыру құрылғыларды қолданады. Ереже түрде, жүргізетін ұсталау жабдықтын әр ... бір ... ... (пеш) ... ... ... ... қатарынан тәуелді: өндіріс типінен, қыздырылатын металдың түрі және дайындаманың өлшемдері, қыздыру көзі.
Берілген өндірістік бағдарламаны орындау үшін камералы пештің оттық астының ... ... ... = Пнf =150000/150=1000 39680150=264 м2,
мұнда Fобщ - пештің оттық астының жалпы ауданы, м2.
ПН - ... ... ... ... - ... салыстырмалы сағаттық өнімділігі, кг/ м[2]·сағ
Методикалық пештің жылдымалы оттық астының 7.27 кестесі бойынша [14] ... ... ... ауданы 100 м[2].
Nпеч = FобщFпод, (1.5)
мұнда Nпеч - пештің саны, дана,
Fпод - пештің оттық астының ауданы.
Nпеч = ... ... Nпеч = 10 ... 100% ... ... біреуіне ұшырайды - жақсаруға, нормализациялау немесе күйдіру, онда термиялық пештер қажет. Берілген типті пештердің қажетті саны мына ... ... ... Пт - ... ... ... жылдық бағдарламасы, т;
fT - термиялық пештің салыстырмалы өнімділігі, кг/ м2·сағ, 6.8 кесте [14].
Kт = 13000000х1000100х265х7500х50=1,3=2 шт.
100 т-ға ... ... бар ... ... ... және пешке отырғызуға жұмыскерлер жасайды - отырғызушылар [4].
1.3 Цехтегі негізгі қызметкерлердің саны
Ұсталау ... ... және ... ... ... ... әдістері және құралдары, механизацияның құралдарының түрін және санын сұрақтарын шешуден кейін ұсталау жабдықта жұмыскерлердің құрамын анықтаймыз. Бұл кезде еңбек ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... ... пештік және крандағы жабдықтар түзу жағдайда болу қажет, қыздыратын құралдар дайындаманы қыздыруға қажетті температурасын қамтамасыздандыру қажет және ұсталау ... ... ... ... ... ... ... жабдықтың орналастыруы мақсатқа сай болу керек, яғни сондай, қандай да бір-бірінен жеке ыңғайлы қолдануға ... ... ... тек ғана ... ... ... болады, жұмыс орнын таза түрде және тәртіп ... ... ... нормалды жарық 200 лк шамасында құрайды.
Цехте барлық ... ... ... ... ... қызметшілер және кіші қызмет істейтін қызметкерлер. Жұмысшылар өз кезекте өндірістік және қосымшаға бөледі.
Ұсталау цехте өндірістік жататын ... ... ... ... операцияларды орындайды, ал жұмысшылар дайындаманы қыздырумен айналасқан ... ... - бұл ... ... ... ... байланыспайтын: жалпы тағайындау кранда жұмыс істейтін жұмысшылар, жүктейтін машинаның машинисті, стропальщик, тасымалдау жұмысшылар, ... ТББ ... ... ... жұмысшылар және т.б.
Ұсталау цехте жұмыстың бригадалық әдісті қолданады. Екі ... ... 100 МН ... престе жұмыс істеу үшін жоғары еңбек шартында көрсетілген ұсынылады [4]:
* Престеуші - 1 ... ... ... - 1 ... ... қол асты жұмыскер - 3 адам;
* Престің машинисті - 1 адам;
* Манипулятор машинисті - 1 ... ... ... машинисті - 1 адам;
* Ұсталау кранда істейтін жұмысшы - 1 ... ... ... - 9 ... ... ... - 5,3.
Яғни жобаланатын цехта жұмыстың үш ауысымды тәртіпте жқмысшылардың саны 27 адам құрайды. ... ... ... 32 адам ... [63].
Қорытынды
Комбинирленген тоқпақтармен ыстық таптамаларды тарту процесі ұзарудың ... ... ол ... ... алып ... ... ... қамтамасыз ету үші жеткізудің тік сызықты емес ... ... ... ... артықшылығы фронттың түзу сызықты емес бұрыштарының болуы болып ... бұл ... ... ... ... ... Металдарды қысыммен өңдеуде деформацияланатын дененің көлемінде жылжымалы деформацияны ... ... ... алынатын таптамалардың сапасының артуына алып келеді. Алайда қолда бар әдістермен жылжымалы деформацияны жүзеге асыру көбірек ... және ... ... орын алады, тағыда біршама күшті талап етеді, ол соғу процесінің өнімділігін төмендетеді. Металдың сапасын ... ... ... ... орташа сығымдауда және дайындаманың барлық көлемі бойынша остік аумағында ғана емес ... ... ... ... құралдарды деформациядаудың жаңа сызбалары жобаланған.
Цехта жұмыстың үш ауысымды тәртіпте жқмысшылардың саны 27 адам құрайды. ... ... ... 32 адам ... ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІ
2.1 Соғылымның өлшеміне әдіптерді, құлауларын және дәлдәк шек
тағайындау
Соғуға рұқсат ету және өңдеуге, сонымен бірге кертпелердің пайда болу ... ... ... мен ... ... 7829-70 ГОСТ ... ... жасалатын соғылым үшін регламенттелген.
Стандарт бойынша құрылған әдіптер бөлшектің 60ХН болатынан номинальді өлшемдері тағайындалады.
Әдіптермен шекті ауытқуларды 2 [61] ... ... ... ... және ... ... ... ауытқулардың тағайындалуы
А) Диаметрге негізгі әдіптермен шекті ауытқулар 2 [61] ... ... ... 1450 мм диаметріне әдіптермен мен шекті ауытқу 208 ... 1100 мм ... ... мен ... ауытқу 105 мм;
Б) Бөлшектің ұзындығына әдіптермен мен шекті ауытқуды сәйкесінше 15 [61] бойынша тағайындаймыз:
* 1620 мм ... ... ... мен шекті ауытқуы 3010 мм;
Негізгі әдіптермен шекті ауытқулармен тағайындалған соғылым 2.1 суретте келтірілген.
2.1-сурет. Негізгі әдіптермен және ... ... ... соғылым эскизі
2.2 Дайындаманың өлшемдері мен массасын ... ... ... ... ... ... ... тектегі технологиялық әдіп массасын есепке ала отырып ... ... vn ... ... көлемі (осьтік қалдық, иіс) құйма корпусының көлемінің 25 % ... ... ала ... ... ... массасы тең:
Gпok = vп = 1260019200 7,8510-6 = 9891,15 кг,
мұнда - металл тығыздығы.
Берілген дайындама үшін құйма ... 11,5 т ... ... ... ... ... (2.2 сурет).
2.2 сурет. Берілген құйма түсімі
Осы құйманы пайдалану соғуды сапасын және соғылымның механикалық құрамын төмендетпей биллетирлеу мен жою ... ... ... ... ... ... ... технологиялық сұлбасы - соғылымның қажетті сапа нәтижесін алуды ... ... ... ... ... болып табылады.
Соғу сұлбасы жүргізілген эксперименттік және теоретикалық зерттеу есебімен өзгеруі мүмкін. Ұсынылған соғу ... ... ... кепілдік беруі шарт. Сонымен қатар, соғудың кез келген технологиялық процесстерінің сұлбасы соғылымның талап ететін ... ... ... ... ... ретін орындау қажет. Мысалы құйманы (дайындама) қимасы бойынша бірқалыпты қыздыру қажет, құйманың орталық ось жағдайын ... ... цапф ... корпусына қатысты есебімен қамтамассыз ету, бірқалыпты құйманың орнығуын және жеке ... ... ... ... керек.
Соғудың осы алынған сұлбасын іске асыру үшін жеке дәйекті технологиялық жүріс қатарын орындау ... ... ... ... ... ... ... алады. Әрқашан дәйекті түрде соғудың технологиялық жүрісін орындау логикалық сұлбасы негізінде анықталады.
Сонын негізінде соғылымдар сұлбасының шешімі көп нұсқалы ... ... ... ... соғудың дұрыс сұлбасы соғылым металының сапасына және технологиялық жүрісінің орындалуына әсер етеді, соғылым конфигурациясының алынуын қамтамассыз етіп, ... ... ... ... кезең болып табылады.
2.3 суретте соғудың соғылым цапфа типіндегі құйма түсімі 11,5 тонна болатын технологиялық сұлбасы көрсетілген. Бұдан тыс ... ... жою ... технологиялық процесс қысқарады, ол қыздыруды азайту арқылы орын алады. Яғни құйма түсімін қолдану кезінде қыздыру саны 3 есеге дейін ... ... ... ... және ... ... тігілген дайындаманың ішкі 700мм, сыртқы 1250 мм де, үшінші 1090 мм диаметрде берілген жаю.
2.4. Пресс күшін есептеу
Соғу ... ... ... және ... ... орындау тiзбегiнен кейін агрегаттың соғуын таңдау орындалады.
Прессті таңдау үшін ең энергиясыйымды (отырғызу) операцияның күшін анықтау ... ... ψ - ... ... - ... ... ... шегі;
f - отырғызудан кейінгі соғылымның көлденең қимасының ауданы;
.
7.45, [62] кесте бойынша 100мн күшпен гидравликалық прессті таңдаймыз, келесі техникалық ... ... күш 100 ... ... ... өтуі 3800 ... ... жарықтағы өлшемдері 7500 ... ... ... ... ... ... дейiн атаулы 80 ... ... 9000 ... массасы 5360 тонн.
2.4 сурет. - Цафпа түріндегі соғудың технологиялық сұлбасы
2.5 Аспапты ... ... ... ... ... кезінде соғу операциясын жүргізу үшін механикалық жағынан қажетті болып табылады.
Технологиялық процессті ... ... ... ... нақты 3 бөлімге бөліп қарастырылады: негізгі деформацияланатын, қосымша және арнаулы.
Негізгі балталау және пресстеу деформацияланатын ... ... соғу үшін ... және ... ... ... ... қимасының әдісімен қолданылатын жазық соққыштар, ойып кесетін соққыштар (радиусты, ромбик пішінді) және ... ... ... ... ... соғу үшін ... ... соғылым; үстелдер; отырғызылған тақта; сақина; тарату және тігу үшін прошивеньді қақпақтар; тарату және тартып алу үшін ... ... ... балталар, артығымен қысулар, конус тәрізді төсемелержәне басқалары жатады. Соғуда технологиялық каратада осы қосымша ... ... ... кездеспейді, тек кейбір аспаптың түрі туралы айтылуы мүмкін. (артығымен қысым, балта және тағы ... ... ... жататындар: шаршы соғу үшін дайындаманы манипуляторлау күрегі; дискті соғу кезінде манипуляторлы шанышқы, соғылымды алатын құрылғымен соғылатын түзету; қиын ... ... алу үшін ... ... және тағы ... ... аспап ретінде түріндегі бөлшекті соғылымды деформациялауға үшін жазық ... ... ... ... үшін ... ... және ... ішкі 700 мм және сыртқы 1250 мм диаметрге дейін ... ішкі 1090 мм және ... 1470 мм ... дейін зырлату
Соққыштардың жазық енін в келесі формула бойынша бойыгша анықтаймыз:
,
мұнда dмах - берілген прессте соғылатын домалатылған кесек немесе бір ... ... ... ... Онын ... ... ... 0,4.....0,7 тең болады.
Соққыштың жұмыс жиегін айналу радиусын күйдіру үшін ... ... ... ... - ... ... күйдіруі.
Біздің жағдайда соққыштың ені 7.45 [63] кесте бойынша 5200 мм ... ... ... ... r = ... есепке ала отырып 780мм құрайды.
2.6 Дайындаманың қыздыру режимін құру
Соғудың ... ... ... ... ... ... негізгі термомеханикалық параметрлердің бірі болып табылады.
60хн болатты соғу алдында металлды қыздыру максимальды температурада (соғудың температуралық интервалы үшін жоғарғы ... 1150 с, ал ... шегі -800с (7.11. [63] ... ... ... үшін ... температурамен жіберілетін максимальды қыздыру қолданылады.
Суық құйманың қыздыру уақыты камералық пеште тарпалы жағдаймен формула бойынша анықталады 7.73 [63]:
= akd ... d - ... ... ... ... ; d = 0,988 м;
k - пештегі дайындаманың орналасу сипаттамасын ескере ... ... k ... - ... ... 10ға тең және 20 легірленген болатқа тең ... 988мм ... ... қыздыру уақыты келесіні құрайды:
нагр = 20 . 1 . 0,988 = 19,6 сағ.
Дайындаманы қыздыру камералық ... ... ... ... ... ... ... кеңістігінің өлшемдері:
- ені 6000 мм;
- ұзындығы 11978 ... ... 5000 ... 72 ... максимальды шығыны 2250 м[3]/сағ.
Пештің жұмыс кеңістігінің өлшемдерін дайындама өлшемдері мен санының қарай анықтаймыз. Осыдан шығаратынымыз, ... ... ... диаметрі 988 мм және ұзындығы 2060мм дайындаманы қыздыру үшін алып отырған пешке қыздыруға болатынын көріп отырмыз.
Соғылымды дайындағанннан кейін оны ... ... және ... ... ... ... ...
Суытудың температурасына байланысты қимада сыртқы бетінде жайылатын кернеу пайда болып, жарылуға әкеліп соғады.
Көлемі ... әр ... ... температурада критикалық интервалдан өтуі кезінде жарылуға әкеліп соғатын және температураның жинақталуы құрылымдық кернеу ... ... ... ... ... ... ... болат маркалы флокендер пайда болуы мүмкін.
Бұның барлығы суыту кезінде арнайы ... ... ... ... көрсетеді.
Балтамен соғу кезінде соғылымды 7.28 [63] кесте бойынша көрсетілгендей суыту ұсынылады. Яғни ... осы ... да ... ... 60 хн болат соғылымды құдықта құммен суытамыз.
2.1 - кесте -Цапфа соғылымын соғудың технологиялық процессі
Бастапқы таза ... ... ... ... ... ... мм диаметрдегітолықтай отырғызылған құйманы тігу
Дайындаманы қыздыру 13000 С
Ішкі 700 мм және сыртқы 1250 мм ... ... ... дайындаманы жаю
Дайындаманы қыздыру
Ішкі 1090 мм және сыртқы 1470 мм диаметрге дейін жаю
ОТК
2.7 Муфта соғылмасының ұсталау технологиясының үрдісін жетілдіру
2.7.1 ... ... ... ... болатынан жасалады. Соғылманың негізгі әдіптері және шақтамалары диаметрлеріне, ұзындығына және ішкі диаметріне байланысты МЕМҮЛ 7229-70 бойынша қабылдаймыз [62].
Ø280
Ø200
380
2.5 сурет - ... ... ... ... кесте құрамыз.
2.2 - Кесте - Соғылма өлшемдері
Параметрлер
Таза өлшемдер, мм
Әдіптер, мм
Шақтамалар, мм
Соғылма өлшемдері, мм
D
280
14
+-2
294+-2
L
380
16
+-2
396+-2
d
200
13
+-2
187+-2
78400
Кестені пайдаланып, ... ... ... ... - ... эскизі
Соғылманың массасымен көлемін анықтаймыз.
Соғылма массасы:
Gc = 125 кг;
Соғылма көлемі:
Vc = ... ... Vс - ... ... - ... ... ... - соғылма биіктігі
Gс - соғылма массасы
Vс - соғылма көлемі;
ρ0 - ... ... ... мен ... ... ... = 22 ... көлемі:
Vж = 0,002769544 м3;
мұнда Vж - жұлын көлемі;
В0 - соғылманың бастапқы ... - ... ішкі ... - ... ... - ... көлемі;
ρ0 - темірдің тығыздығы
Кенерме көлемін анықтаймыз:
Vк = 0,00044387345 м3;
мұнда Vк - ... ... - ... ... ... - ... ішкі ... түріндегі 2,5% шығынды ескеріп, дайындаманың массасын анықтаймыз:
Gд = 219 кг;
мұнда Gд - дайындама массасы;
Gс - ... ... - ... ... - жылу ... ... = 57 %;
мұнда nс - қажетті металдың шығуы;
Gд - дайындама массасы;
Gс - ... ... ... мен диаметрін анықтаймыз.
Дайындама көлемі:
Vд = 0.02783 м3 = 27890 см3;
Дайындама ... = 2; Dд = 0,26 ... Vд - ... ... - дайындама массасы;
ρ0 - темірдің тығыздығы;
Dд - дайындама диаметрі;
Дайындаманың ... ... ... = 0,525 ... L0 - дайындама ұзындығы;
Vд - дайындама көлемі;
Dд - ... ... Қызу ... ... ... ... қызу уақыты:
τ = 215,8 мин;
мұнда τ - дайындаманың қызу уақыты;
d - ... ішкі ... Соғу үшін ... ... ... бойынша құралдар таңдаймыз. Негізгі құралды - ... ... етіп ... ені В мына ... сәйкес болуы керек:
В>=(0,4...0,5)Dmax;
В>=0,5Dmax.
Ұсталық тесулерін анықтаймыз:
Н = 125мм; D1 = 68 мм; r = 4 мм;
мұнда G - ... ... ... = 8650,3 ... ... ... буауалық тоқпақ. Құлау бөліктері 10 т. Оның соғу энергиясы 250 кДж-ға ... ... ... анықтау
* Дайындаманың өтулерін анықтау үшін, соғылманың бастапқы температурасына дейін қыздырамыз Тн.к.= 1200°С ... ... Dк-не ... ... L - ... ұзындығы;
Dт - тесік диаметрі;
D0 - ... ... ... - ... ... биіктігі;
Hт - тесік биіктігі.
Сонда
Hт=415,8 мм; Dт=292 ... ... екі ... тесу ... ... жақ ... ... мм;
dт=79,8 мм
Екінші жақ бетінен тесеміз:
hв=74,34 мм
мұнда hж - жұлын биіктігі;
dт - ... ... - ... ... Жасалған тесіктерге тарату операциясын жүргіземіз
5) Оправада ішкі диаметр d=187 мм-ге дейін домалату операциясын жүргіземіз.
Ø187
ҚОРЫТЫНДЫ
Цафта, муфта соғылмасының ... ... ... ... ... қызу режимінің температуралық интервалын анықтау, қажетті жабдықтарды таңдау, дайындаманың өлшемдерін анықтау, өтулерді анықтау, дайындаманы отырғызу, оправада соғу ... ... ... ... үрдістің орындадық.
4 ЖОБАНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҒЫ
4.1 Жобаның қауіпсіздігі және ТЖ
4.1.1 Цех аумағын таңдау. Санитарлық- қорғау аймағы
Соғу бөлшектерді дайындайтын ... бар соғу ... ... ... алаң ҚР СНжЕ ... ... ... суды кетіру үшін еңіс болуын ескеріп, тұрғын алаптың ық жағын таңдап, энергетикалық коммуникацияға жақындығын ескеріп таңдалды. Кәсiпорынның санитарлық ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Соғу бөлшектерді дайындайтын бөлімшесі бар цех жобаланып отырған, АҚ аймағы, биосфераға өндірістік зияндылықтарды бөлу ... ... ... ... ... ... кезіндегі санитарлық нормалар талаптарына сәйкес 1000 м (өндірістің бірінші классы) өлшемінде санитарлық- қорғау аймағымен тұрғын ... ... ... ... ... ... - 15% - дан кем емес. Онда гараждарды, қоймаларды, өрт депосын орналастыруға рұқсат етіледі [3]. ... ... ... ... ... және ... (ауысымда еңбек ететін бір жұмысшыға алғанда), өткел, өтетін жол, өндірістік микроклимат нормалары, ... ... ... ... кіре берістегі (кіру) жылулық оқшаулағыштар, баспалдақтарды, тамбурларды жарықтандыру ескерілген; есіктер сыртқа ... ... ... ... су ... ... шығарады (ҚР СНжЕ 1.03-06-2001). Бөлімшені қарқынды желдету үшін аралық түрдегі ғимаратта орналастырған жөн. Жарықтандыру мен вентиляция үшін ... тік ... ... ...
Цехтың аумағында адамдардың қауіпсіз әрі ... ... ... ... мен жаяу жүргінші жолдары бар. Олар цехтың корпусынан 1,5 м қашықтықта және жақын ... ... ... ... 3,75 м ... ... Өткел мен теміржолдары бар тасжолдардың қиылысқан жерінде өткелдер мен жаяу ... ... ... ... ені 0,75м ... ... ... енімен қабылданады.
Ғимарат жұмыскерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, адамдар мен көлік тасымалына бөлек кіру және шығу есіктерінен құралған. Автомобиль ... ... ... автокөліктің енінен 0,5м артық және автокөлік биіктігінен 0,2м ... ... ... Сау ... ... қамтамасыз ету үшін өндірістік ғимарат микроклиматының нормативті көрсеткіштері орнатылған. ҚР СНжЕ 1.02.006 - 94 ... ... ... ... ... қозғалыс жылдамдығы ретке келтіріледі.
ҚР СНжЕ 4.02-05-2001 сәйкес вентиляция жүйесін таңдау технологиялық жабдықтың ... оның ... және ... ... ... ... ...
Тартпалы жүйелерді қабылдау құрылғылары жойылатын ауа жұмыскерлердің тыныс алу зонасынан өтіп кетпеу үшін жабдыққа қызмет ету фронтына қарама қарсы етіп ... Ең ... ... орындарында ауаның құйылуы мен жергілікті механикалық желдетумен тіркесте аэрация жүйесін қолданған жөн.
Жобада жасанды жарықтандырумен тiркесте бөлiмшені табиғи ... ... ... ... ... ... ҚР СНжЕ 2.04.05-2002қолдану арқылы жобаланады.
Жұмыстарды қайталау үшiн жарық апатты қыздыру лампасымен бiр жалпы жарықтандыруды жүйенiң алдында бұл ... ... ... үшiн жұмыс бетi, апатты режимде, нормалардан 10 %-дан кем емес жарықтылық, талап ... ... ... ... ...
Жабдық айналасындағы өндірістік аумақтар қоршалған және ескерту белгілерімен белгіленген. Белгілі бір қауіпті механикалық жабдықтардың қозғалатын бөліктері ... Бұл ... ... қамтамасыз ету үшін қоршаулық, шектеулік, алдын ала сақтағыш және бұғаттау ... ... ... ... ... ... ... етіп қана қоймай, еңбек өнімділігін арттырып, жеке операцияларды орындау жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.
Еденнен 2,5м биіктікте және ... ... ... ... ... және ... ... механизм мен жабдық бөлшектерінің айналмалы элементтері сенімді қоршалуы ... ... ... ... ... жүк ... және ... құрылғылар: қауіпті аймақтар, қорғану әдістері, автоматтандыру және механикаландыру деңгейі, қоршаулар
Жобалық бөлімшедегі ... ... ... ... ... ... ... мен балғалар ашық жұмыс бөліктері бөлімшенің қауіпті зонасы болып табылады.
Престің ... ... ... ... ... ... тиюінің алдын алу мақсатында қорғану әдістері қозғалмайтын қоршау болып табылады. Олар мыналардан жасалынады:
-табақты болаттан;
-өртенбейтін мөлдір пластмассадан;
-метал мен мөлдір пластмассаның ... ... ... тор ... ... ... ... мен еңбек жағдайын жақсартуға жағдай жасайды, қоғамдық еңбектің шығындарын күрт ... ... ... оның ... арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар прес, қайшы жұмыстары, технологиялық үрдістің жүрісі және өнім сапасы жақсарады. ... ... бар болу ... үшiн ... ... и кейiн кетулердi алып тастаудың ию мөртабанға дайындамаларды механикаланған беру қолдарды ... ... ... жылжымайтын қоршауды қауiптi аймақтың жабуы қажеттiлiктi жоймайды.Бөлімшенің механизациялау және автоматтандыру деңгейі 90 % ... ... беру және ... зона ... ... алып ... ... және автоматттандыру- еңбек жағдайын жақсарту және қайғылы жағдайларды жоюдың ең ... ... ... ... ... ... электромагнит өрісі, статикалық электр қуат көздері, қабылданған қорғау шаралары
Өнеркәсіптік жиілікті электр тоғының көздері ретінде жұмыс істеп ... ... ... ... ... электр беріліс сызықтары, индукторлар, генераторлар, трансформаторлар) ток өткізетін бөліктері болып ... ... ... тоқ ... бөлшектеріне жақындаудан қорғану, электротехникалық қорғаныс құралдарын ( оқшаулағыш, қоршау және көмекші) қолдану арқылы, олардың биіктікте орналасуымен ток өткізетін бөліктерді қоршау ... ... қосу ... ... ... ... ток ... бөлігімен оның тоқ өткізбейтін металдық бөлігінің ( корпус, бүркеніш, тағы сол сияқтылар) тоқ ұрудан қорғанудың қорғаныс шарасы болып табылады. Қорғаныс ... ... ... ... ... ... оның ... ПУЭ-2005 кернеуі (ҚР СНжЕ 4.04-06-2002) пайда болған жағдайда электр құрылғыларды автоматты түрде өшіру ... ... ... ... ... ... қорғануды қамтамасыз етуге арналған тиімді шара болып табылады.
Кернеуді алумен ... ... ... жұмыс орнын дайындау үшін, келесі техникалық шаралар көрсетілген тізбекте орындалады: қате және ... ... ... ... ... жүргізеді және шаралар қабылдайды:
жұмыс орнына қоршаулар орнатылады және жетектерде ... және ... ... ... ... адамдар жұмыс істеп жатыр" деген ескерту белгілерін іледі;
жұмыскерлерді ток ұрудан қорғау үшін жерге қосуды үстіне қоятын, ток өткізетін ... ... бар ... жоқтығын тексереді;
ток өткізетін бөліктердің кернеуінде қалған жұмыс орындарын қажет болған жағдайда қоршайды;
электр қондырғылардың кернеуліктің жоғын кернеу көрсеткіштерімен тексереді және олардың ... ППИ-4 ... ... ... ... ... ток өткізгіш бөліктерге қауіпті жақындау және мүмкін контактты болдырмау үшін жаппай және торлы стациянарлық қоршаулар қарастырылады. Жаппай қоршаулар 1000В ... ... ... ... бүркеніш және т.б. түрінде қолданылады. Торлы қоршаулардың есіктері болады және олар құлыпталынып жабылады. Көбінесе алдын-алу жұмыстарын жүргізген кезде қалқандар, оқшаулағыш ... ... ... ... ... қоршауларды қолданады. Олардың да құлыппен жабылатын есіктері және қақпақтары бар немесе қорғаныс бұғаттаумен қамтамасыз етілген.
o Шуыл, ... ... ... ... әдістері
Соғу цехтарда шуыл электр қозғалтқыштардың жұмысынан, тежегіштер мен пневможүйелі ... ... ... ... ... сонымен қатар штамбтың жұмыстық бөліктерінің соқтығысу кезіндегі металдық гүрсілге әкелетін престердің орындаушы механизмдерінде тесіктердің бар болуынан пайда болады.
Тесіктерден ... ... үшін ( ҚР СНжЕ ... ... деформациясы басталмас бұрын орындаушы механизмде тесіктерді таңдау керек. Сол үшін ... ... ... ... ... етуде тағы бiр маңызды рөл атқаратын бұдандарына: оған және шеткi жоғарғы ... ... ... ... ... (тормоза айыру, әздек ию сынуына басқару жүйесінің iстен шығуы және т.б.) ... ... ... ... ... ползунның реттегіштері орнатылады.
Заманауи престердің басым көпшілігінде сығылған ... шығу ... ... үшін ... ... сөндіргіштері орнатылады.
Осылайша, электр қозғалтқыштардың дауысы цехта шуылдың негізгі көзі болып табылады.
Престердің ... ... ... ... ... ... металды механикалық өңдегенде, автотранспорттың шаң-газ тазалау жабдықарында шуылдың нақты деңгейі өзінің деңгейінен асып ... және 100-115 ... ... ... ... ... және ... және өндірістік ғимараттарда адам үнемі жүретін жерлерде шуыл деңгейін азайту үшін дыбыс жұтқыш конструкцияларды ... ... ... ... ... сіңіргіштер) қолданады.
Қорғанудың жеке құралдары (наушниктер, бирушилер) шуылдан қорғану шаралары болып табылады
Әртүрлі технологиялық үрдістер, механизмдер, машиналар және оның жұмыс ... ... көзі ... ... Тербеліс конструкция элементтеріне тарай отыра, олардың бұзылуын тездетеді, сонымен қатар жұмысшыға зиянды әсер етеді.
Гидравликалық пресінің, балғалардың, бірлескен соққылық ... ... ... ... ... ... көзі болып табылады.
Цехта вибрацияны азайтудың негізгі шарасы метал өңдейтін стан мен пресс астындағы діріл құрылғысы болып ... ... мен ... конструкциясының түйілісу орындарында дыбысты оқшаулауды, массивті қоршау конструкциясын және ... ... ... ... мен шуыл деңгейін азайтудың жолы болып табылады. ... мен шуыл ... ... болатын бөлімшелерде жұмыс істейтін жұмысшы қорғаудың жеке құралдарымен, яғни шуылға қарсы құлаққаппен, вибрацияны басатын қолғаптармен ... ...
o ... ... ... ... ... әдістері
Цехта иондық сәулелену байқалмайды.
o Санитарлық-тұрмыстық жай-күйлер, олардың құрамы мен ... ішу ... ... ... ... мен ... ... тобына: жуынатын бөлме, душқа түсетін бөлме, дәретхана, жеке гигиенасы үшін арналған бөлме, темекі шегетін орын, гардероб, ауыз сумен қамтамасыз ету ... ... ... ... оның саны мен ... ... ... және аудандарды жууға арналған, жасыл алқапты суландыруға қажет су мөлшері норматив бойынша белгіленеді.
Тұрмыстық ғимараттың жабдықтары мен құралдары, құрамы өндірістік үрдістің ... ... ... және олар технологиялық үрдіс тобына тәуелді ҚР СНжЕ 1.03-05-2001 сәйкес анықталады.
Тұрмыстық ғимарат цехқа жақын орналасады. Цехта газ, ... ... ... ... ... жел ... ...
Жуынатын және қол жуатын жерлердегі еден су өткізілетіндей етіп орналастырады. Қабырға 1,5м ... ... ... ... ... ... ... фельдшерлік пункт және дәрігерлік пункт қарастырылады. Олар тұрмыстық ғимараттың 1 қабатында орналасады. Дәрігерлік ... 2 ... ... жасайды. Олар тәуілігіне 24 сағат жұмыс жасайды. Цехты ауыз ... ... ету үшін су ... жүйесіне жалғанған ауыз су фонтандары орналастырылған және суды тазалау жүйелері арқылы тазалайды.
o Өрт пен ... ... өрт ... ... мен ... ... ... ғиамараттар, өрт пен жарылудан қорғану, өрт сөндіру жүйесі, жайқорған, азаматтық қорғаныс
Жобаланып отырған термиялық бөлімше ... ... және ... ... ... және А ... жатады. ҚР СНжЕ 2.02-01-2001 сәйкес А категориясына ... Цех I ... отқа ... ... ... ... өрттің басты себебі отпен жұмыс (электргазды дәнекерлеу жұмысы, пештер, кыздырған ... ... ... ... ... бөлінетін абразивті құралмен жұмыс жасау) жасаған кезде техника қауіпсіздік талаптарының сақталмауынан болады.
Оттың таралуын шектеу үшін [2] ... ... ... ... ... ... мен жеңіл алынатын жапқыш орнатады, әйнектеген ойықтардың ауданын үлкейтедi, өртке қарсы жабын мен қабырғаларды орналастырады. ... жою үшін ... ... ... ... қажет:
* ауадан жану ошағын оқшаулау немесе жану болмайтын жағдай деңгейіне дейін оттегі концентрациясын азайту;
* жану ошағын ... шек ... ... температурада салқындату;
* жалын кезіндегі химиялық реакцияның жылдамдығын интенсивті тежелту;
* су немесе газ қатты ағынын механикалық тоқтату;
* отты қоршау жағдайларын жасау; ... пен ... ... үшін ... өрт ... ... ... Олардың қатарына: өртсөндіргіштер (ұнтақты, көмірқышқылды), өрт крандары, құм, өрт ... ... және т.б. ...
Хабарлау байланысы ретінде негізгі элементтері хабарлау-датчигі, қауіп ... ... ... беру және өрт ... ... беру ... ... электрлік өрт хабарлағышы қолданылады.
Ғимарат найзағайдың тіке соққыларынан, электрстатикалық және электромагниттік индукциядан, жер асты және жер ... ... ... ... ... ... ... қорғануы қажет.
Кәсіпорындарда оқыс жағдай болған жағдайда қызметкердің қауіпсіздігін толық қамтамасыз ету үшін шаралар ... ... ... ... ... ... ету үшін ... қорғаныс штабы бар және бомбадан қалқалану қарастырылған. Кәсіпорында ОЖ және өрт кезіндегі эвакуация жоспары ... ... Апат ... жағдайда қауіпті ескертетін сигнал беру қарастырылған.
4.2 ЖОБАНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҒЫ
4.2.1 Жылу бөлігінің көздері және ауаны, суды, өндіріс жай-күйлерді ... ... ... ... қауіп және өндірістік зиянды факторларға шаң, газ және пар бөлінетіннін жатқызуға болады. Шаңды және газды жою үшін ... ... ... ... ... ... ... ескерiледi. Цехта аралас желдету қолданылады: табиғи, ауаның ... ... ... ... iске ... және одан тыс ... күш) және желдiң әсерi (желдің күш); тартып алу, ауаның ластануы және зиянды нарсені ұстау үшiн ... ... ... ... ... үдерiстiң минимум түйiстiрiліп ұсынылған техникалық сұйықтықтардың ластануы (майлау және т.б.). Салыстырмалы қазіргі престі қолдануға ұсынылады, майлау жүйесі қоршайтын ортға майдың ... ... ... ... майды жаңасына ауыстыру оңай, себебі шығыны жок. Штамптау алдында дайындаманы майлау жұмыс зонасында пресс автоматты түрде іске ... және ең аз ... ... ... ... ... ыдысына салады, осылайша жұмыс орнын маймен ластамай және сәйкесінше цех бүтін.
4.2.2 Бөлiмшедегi шуыл ... ... ... ... ... нормаға сәйкес бағалау үшін жұмыс орнында дыбыстық қысымның деңгейінің есебін жүргізу ... ... ... келесі өрнекті қолданамыз(1):
(1)
мұңда: - жұмыс орнындағы дыбыс қысымның деңгейі;
- бір қуат көздің дыбыстық деңгейі, дБ;
- аудан, жабдықтың алып откан ... ... ... ... ... ... келтірілген.
Бір қуат көздің дыбыстық деңгейінің тәуелділігін анықтаймыз(2):
(2)
мұңда: - шығарылатын дыбыстың қуаты, кВт.
Электр қозғаушы қуаттан орнатылған номиналдан престің ... ... 0.001% ... ... ... пен стандық жабдықты қосқанда бөлімшедегі электрқозғалтқыштың орнатылған жалпы ... 240 ... тең. ... ауданы 620 м2. Дыбыс жұту коэффициенті 0,3-ке тең. Бұл жағдайда:
дБ,
дБ
Жұмыс орнында тұрақты шуылдың мінездемесіне ... ... ... үшін ... деңгейін дБА-мен алу қажет. Шуыл шумометрдің "А" шкаласы бойынша өлшенеді және ... ... ... ... - ... ... ... қысымның орта квадраты шу метр, Па;
- дыбыстың орташа квадраттық қысымы.
Дыбыс деңгейі 85 дБ- ден ... ... ... ... белгілеу қажет. Әкімшілік бұл зонада жұмыс істейтін адамдарды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге ... ... ... 135 дБ-ден жоғары зонаның октавалық деңгейлерінде кез- келген октавалық жолақтарға қысқа уақытқа кіруге тыйым ... ... ... ... жұмыс орындарындағы шуыл деңгейі орындалып жатқан рұқсат етілетін нормадан 10 дБ-ден асатын жабдық есептелінеді.
Шуылдан қорғану коллективті және жеке ... ... іске ... ... ... ... ... тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Дыбыс оқшаулағыш қоршаулардың көмегімен шуыл ... 30...40 ... ... азайтуға болады. Бұл әдіс қоршауға түсетін дыбыстық толқынға көлеңкеснің ... ... ... ... ... көпшілігі шағылады және оның аз ғана бөлігі (1/100 жуық және аз) ... ... ... (1 ... ... дыбыстық энергия қоршаудың өзінің тербелісінің арқасында өтеді деуге болады. ... ... ... ... оны тербеліс жағдайында келтіру қиын болады және ол дыбыстың өтуін жақсы оқшаулайды. Бөгет кедергісі оның инерттілігімен анықталатындықтан, жоғары жиілікті ... ... ... ... тербеліске қарағанда жақсы оқшауланады, сондықтан шуыл көздерінің сипаттамасын ескеру қажет. Дипломдық жобада ... бар ... ... ... ... ... ... бұл жағдайда цехтағы шуыл деңгейін келесі өрнекпен анықтауға ... ... дБ - ... ... ... ... ... ауданы, м2;
- шуыл көздерінен қашықтық, м;
- тұрақты ғимарат.
- біртекті қоршау үшін дыбыс жұту коэффициенті , мұндағы
- 1 м2 ... ... ... ... ... жиілігі, Гц;
Есепті 8000Гц қауіпті жиілікте өткіземіз.
дБ,
дБ.
Осылайша, дыбыстық ... ... ... ... ... шуыл ... 88 ... дейін азаяды және жобаланып отырған бөлімше шуыл деңгейі бойынша санитарлық нормаларға сай келеді. Шуылмен күресуде ең үлкен әсер ... ... ... байқалатындықтан, мүмкіндігінше ғимараттағы шуылды азайту үшін барлық қолжетімді шараларды қолдану ұсынылады.
5 ... ... ... ... есептеу
Күрделі қаржылар - машиналарды, кұрылыстарды, аппараттарды, қазіргі техника мен технологияны жетілдіруге, жаңа кәсіпорын құруға жұмсалынған тірі және ... ... ... ... ... ... ... анықтау - жұмсалынған шығындармен алынған (түскен) үнемді салыстыруды талап етеді.
Күрделі қаржылар, тура эксплуатациялық шығындар ... ... ... ... ... яғни осы техникалық шараны тек бір кәсіпорын ғана емес бүкіл халық ... ... ... ... ... қанша екенін анақтау қажет [68].
(5.1)
мұнда К - ... ... ... - жанама қосалқы қаржы;
Кс - ілеспелі күрделі қаржы;
Квозм - ... ... ... ... ... халықшаруашылық шығындарының орнын толтыруға жұмсалынатын шығындар (негізгі қаржыны басқа жерге ауыстыру, егерде олар ... ... ... онда оны ... ... - ... қаржы;
Кна - күрделі қаржының амортизацияланбаған бөлігі;
Зкр - біз қайта құратын ескі жабықтарды жөндеуге қарастырылған шығындар;
Зр - ... ... ... жабдықтарды өткізудің құны; (сатудың құны)
П - ... ... ... ... ... ... біліктерді дайындауда өнім көлемі 150000 тонна бөлімшені жобалау бойынша күрделі қаржы шығынын есептеп, келесі кестеге толтырайық.
5.1-Кесте-Күрделі ... ... ... ... ... ... тг
1.Гидравликалық пресс
8
10000000
80000
2.Қыздыру пеші
10
580000
5800
3.Гильотинды қайшы
10
900000
9000
4.Термиялық пеші
2
1000000
2000
5. Амортизация
5500000
5500
6. Монтаж
975000
975
Барлығы
103275
Одан кейін меншікті күрделі ақша шығындары анықталады:
Ку=К/В, (5.2)
мұнда К- ақша қаражатын ... ... ... ... жобаның өндіріс көлемі, тонна.
Ку= 282000000 / 150000 = 1880 тг/т.
5.2 ... ... ... ... ... қорының номинальді және фактілі шамаларын келесі формуламен анықтаймыз:
Тном.=Ткал-Тппр, (5.3)
мұндағы Ткал- календарлы уақыт, күн;
Тппр- ... ... ... ... ... ... қоры мына ... анықталады:
Тф=Тном-ТП , (5.4)
мұнда Тном- номинальді уақыт қоры, күн;
ТП- ... ... ... ... номинальді уақыт қорының 13% -нен құралады.
Жобадағы уақыт қорының номиналы формулалар мен есептер 4.2-кестеге толтырылып жазылады. Календарлы уақыт қоры -365 ... тең ... - ... - Бір ... ... ... ... элементтері
Жұмыс режимі
Бескүндік жұмыс аптасы
Күнтізбелік уақыт
365
Мейрам күндері
10
Номинальді уақыт
355
Шықпаған күндері:
- жылдық демалыс
24
- мемлекеттік ... ... ауру ... ... ... ... ...
324
Шығынға кетіруші коэффициент
355/324=1,1
Шықпаған күндерінің фактілі уақытқа қатысы бойынша саны, %:
* жылдық демалыс және мемлекеттік қызмет ... ауру ... ... ... есептеу
Жұмысшылар санын есептеу категория бойынша: жұмысшылар, инженерлі-техникалық мамандықтар, негізгі және ... ... ... ... цех бойынша және әр қиылысысына бөлек есептелінеді.
Заң шарттарына сай, өнеркәсіптерге жұмыскерлердің еңбегін төлеу жүйесі мен түрін өз ... ... ... ... ... ... қорының есебі кесте түрінде еңбекті төлеу жүйесі бірдей жұмыскерлер топтары бойынша, сыйақылау жүйесі және шығу ... ... ... ... ... ... ... орындалу - сыйақылы (сдельно-премиальная). Пештік аралықта ... ... ... үшін ... ... 70%, ал ... ... жұмыс істейтін жұмыскерлер үшін 50% - деп қабылданады.
Бөлімшедегі ... ... ... ... оны 5.3-кестеге толтырамыз:
5.3-кестеде көріп тұрғандай бөлім бойынша барлық жұмысшылар саны 27 адамды ... - ... - ... ... саны

Жұмысшылар мамандығы
Разряд
Үш ауысымдағы сан
1.
Жабдыққа қызмет көрсетушілер:
2
-престегі жұмысшы
3-5
1
3
-престегі жұмысшының көмекшісі
4-5
1
4
-пресшінің қол ... ... ... ... ... ... жұмысшы
3-5
1
8
Бөлім бойынша барлығы
9*3 = 27
5.4 - Кесте - Штат саны мен және жұмысшы уақытының қоры
Мамандық
Тарифтік разряд
Сағаттық тарифтік ставка Ст
Жұмыс ... ... ... ... ... соның ішінде
Жұмыстың номиналды тәулік саны
Ауысым ұзақтығы, сағ
Тәуліктегі ауысым ... ... ... ... штат, Шз
Барлығы
Атқарған жұмыс күні
Барлығы
График бойынша
Түнгі
Мерекелік
Престегі жұмысшы
4
98
274
8
3
0,1
1
1
0,13
2
274
2192
1918
91
120
Престегі жұмысшының ... ... қол ... ... ... ... жұмысшы
5
109
274
8
3
0,19
2
2
0,26
4
548
4384
4110
183
240
5.5 - Кесте - Жұмысшылардың еңбек ақы қорын есептеу
Мамандық
Негізгі еңбекақы қоры
Барлығы
Негізгі еңбекақы
Қосымша еңбекақы
Барлық ... ... ... ... ... ... күндерд
График бойынша
Прес жұмысшысы
177552
17755,2
3685,5
9720
54375,3
263088
342014,4
37621,6
379635,98
Прес жұмысшысы
372640
37264
7777,5
15300
122272,5
62782
818716,6
90058,8
908775,4
Пресшінің қол астындағы жұмысшы
320032
32003,2
6679,5
17520
105010,2
513248,8
667223
73394,5
740617,5
Прес машинисі
368256
36825,6
11151
22200
163221,5
877847,2
1141201,3
125532,1
1266733,4
Машинист
306880
30688
6405
12600
100695
533988
694184,4
76360,3
770544,7
Кранда істейтін жұмысшы
434016
43401,6
9058
23760
142411,3
691708,3
899220,8
98914,3
998135,1
Еңбек ақы дегеніміз жұмыскерге оның еңбегі үшін ... және ... өнім ... сәйкес берілетін төлем. Қауіпті жағдайда еңбек ақы қажетті оның ақшалай түрі болып табылады [68].
Еңбек ақы бірнеше факторлармен анықталады:
- жұмыс күші және ... ... ... қанағаттандыратын мүліктің құны.
- мамандыққа немесе оқытуға жұмсалған шығындар.
- отбасының өмір сүруіне қажетті заттардың ... ... ... ... өсуі: бұл фактор еңбек ақыны ұлғайтуға мүмкіндік береді.
- жұмыс күшін біліктілеу және оның ... ... ... ... дәрежесі.
Берілген тарауда міндетті түрде негізгі жылдық еңбек ақы төлеу ... және ... ... ақша бөлуді есептеуді жүргізу керек. Содан кейін осы ... ... өз ... ... ... ... ... Барлық жұмыс сағаты:
365∙24/4=2190 сағ.
2) Түнгі сағат:
2190∙1/3=720 сағ.
3) Мейрам ... ... ... ... негізгі элементтері:
1)Тариф бойынша еңбек ақы төлеу
2)Жоспарды орындаған үшін сыйлық
3)Түнгі уақытқа қосымша төлеу сағаттық ... ... 10% ... ... ... ақы ... ... еңбек ақы төлеуден 10% мөлшерінде алынады.
5)Еңбек ақы ... қоры ... және ... ... ақы ... қосындысынан тұрады.
5.4 Еңбек өнімділігін есептеу
Еңбек өнімділігін өлшеу үшін екі негізгі көрсеткішке қолданылады: өнім ... және ... ... ... ... бір орта тізімді жұмыскерге келетін немесе уақыт бірлігіне келтірілген өнім санымен өлшенеді.
Еңбек өнімділігін мына формуламен анықтаймыз:
ПТ=В/Чраб; (5.5)
мұнда В- өнім көлемі, тн;
Чраб- ... ... ... / 27 = 5555,56 ... ... 5555,56 тн/ ... тең ... Өнімнің өзіндік құнын есептеу
Өнімнің өзіндік құны төмендеуі үшін әсер ететін ... ... ... деңгейін жоғарлату;
* өндірістің материал отын энергия және еңбек сыйымдылығын төмендету;
* ... ... және ... жетілдіру;
* технологияны жақсарту және негізгі қорларды тиімді пайдалана білу [65].
5.6 - Кесте -Жылдық өнімнің өзіндік ... ... ... жылдық шығынға
Бір тоннаға
Өлшемі, тонна
Бағасы
Бағасы, мың. теңге
Өлшемі, тонна
Бағасы, мың. теңге
1. ... ... ... ... ... ... бойынша шығындар м. т.
- Жанар май ж/е электроэнергия
268000
1,78
- амортизация
338400
2,256
- кіріспеге ж/е басты жабдықтардын жөндеу ... ... ... резерв
11280
0,0752
-негізгі және қосымша жалақы төлемі
227745
1,52
- социальды налогы
34162
0,23
- Еңбек ... мен ... ... ... құн ... Жоба ... есептеу
Жобаның тиімділігіне өнімнің өзіндік құнын түсіру арқылы, кіріс шамасы мен қолдану тұрақтылығын ұлғайту арқылы жетуге болады ... ТЖШ прес ... ... ... ... көлемді соғылманы дайындау бойынша бөлімшесін жобалап, өндіретін бұйымдардың сыналып жоғарлату ... ... ... мына ... анықтаймыз:
П=(Ц-С) ∙В (5.6)
мұнда Ц- 1 тн өнімнің бағасы, Өнімнің бағасы 40000 теңге.тг;
С- 1 тн өнімнің өзіндік құны, тг;
В- өнім көлемі, тн.
Ппр= ... ... мың ... қаржының өтелу мерзімі:
Т=КВ/П, (5.7)
Т=103275000/202500000=0,51 жыл.
Күрделі қаржының тиімділік коэффициенті:
Е=1/Т; (5.8)
Е=1/2,04 = 0,49
Осы табылған нәтижелерді ... ... ... ... ... ... атауы
Өлшем бірлігі
Жоба бойынша
1.
Жылдық өнім көлемі
тонна
150000
2.
Бөлімшенің жұмысшылар саны
адам
27
3.
Жұмысшылардың еңбек өнімділігі
тонна/адам
4.
Орта еңбек ақы құны
теңге
125000
5.
Өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... ... ... қаржының экономикалық коэффициенті
0,49
9.
Күрделі қаржының өтелу мерзімі
жыл
2,04
ЖАЛПЫ ҚОРЫТЫНДЫ
Комбинирленген тоқпақтармен ыстық таптамаларды тарту процесі ұзарудың біртексіздігімен сипатталады, ол сызаттардың түзілуіне алып ... ... ... ... ету үші ... тік ... емес ... қолданылады. Ұсынылған құралдың артықшылығы фронттың түзу сызықты емес бұрыштарының болуы болып табылады, бұл деформация ошағында ұзарудың біртексіздігін ... ... ... ... ... дененің көлемінде жылжымалы деформацияны арттыру әсіресе соғуда алынатын таптамалардың сапасының артуына алып келеді. Алайда қолда бар әдістермен ... ... ... асыру көбірек сығымдаумен және сәйкес созумен орын алады, ... ... ... ... етеді, ол соғу процесінің өнімділігін төмендетеді. Металдың сапасын арттыру мақсатында жылжымалы деформацияны ... ... және ... ... көлемі бойынша остік аумағында ғана емес деформациялау күшін дамыту жолымен құралдарды деформациядаудың жаңа сызбалары жобаланған. Цехта ... үш ... ... жқмысшылардың саны 27 адам құрайды. Жұмысшылардың қалған категориясы 32 адам құрайды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Ковка полых заготовок бойками с непрямолинейным ... ... ... В.А. ... В.И. ... Ю.М. ... Б.А. // Кузнечно-штамповочное производство. 1985.-№7.-С. 8-10.
* Результаты промышленной ковки полых заготовок инструментом с непрямолинейным фронтом подачи /Антощенков Ю.М // ... ... ... ... В.А. ... В.А. ... А.И. Поля линий скольжения при ковке колец./ Изв. вузов.Черная металлургия. 1973.-№1.-С.50-53.
* Полухин П.И. ... В.К. ... В.А.// ... ... ... ... И.И. Власов В.А. Григорьев И.И. Мирмельштейн В.А. Производство крупных ... М.: ... 1966- с.38-49
* ... В.А, ... В.А., В.И. ... С.Д. Баранов. Исследование процесса раскатки вырезными бойками / Изв. вузов.Черная металлургия. 1975.-№5.-С.111-113.
* А.с. № 541877. СССР. Способ деформирования заготовок // В.М. ... В.И. ... ... 5.01.77.
* Лапин В.В., Фомичев А.Ф., Шалов В.И., Иванов М.Н. Технологические параметры горячей торцераскатной прошивки // Кузнечно-штамповочное производство. 1988.-№8.-С.10-11.
* Малоотходная ... ... ... ... ... ... ... Кузнечно-штамповочное производство. 1987.-№4.-С.9-11.
* Богольленский К.Н., Семен М.Г., Лапин. Оборудование и технология раскатки прецизионных заготовок. Обзор М. 1991
* Березовский Б.Н., ... Г.С. ... - ... ... на ... ... при раскатке колец с выемкой по внутреннему контуру. Сообщение 1./ Изв. вузов.Черная ... ... ... ... толстостенных профилей колец большого диаметра / Зубков А.И., Арефов В.Д., Петушин А.Ю. и др.// Кузнечно-штамповочное производство. 1978.-№2.-С.45-46.
* Челышев Г.В., ... А.Н., ... Б.И., ... О.Ю. ... металла на боковой поверхности при прокатке. Сообщение 1/ Изв. вузов. Черная металлургия. 1973.-№8-С.104-108.
* Результаты промышленной ковки полых заготовок инструментом с ... ... ... ... Ю.М.// ... ... ... Исследование формоизменения полой заготовки при протяжке на оправке /Антощенков Ю.М.// Кузнечно-штамповочное производство. ... ... В.Р. ... ... ... круглых сечений / Изв. вузов. Черная металлургия. - 1993. -№1.-С 46-49.
* Анализ напряженно-деформированного состояния заготовки в процессах осесимметричной штамповки ... с ... / ... О.И., ... А.Н., ... С.Е., Кропотов Р.А. // Кузнечно-штамповочное производство. 1998.-№6.-С.9-12.
* А.с.№ 902962. СССР. Устройство для ... ... ... ... // В.М. ... В.И. ... ... А.с.№ 1140870. Устройство для деформирования заготовок // О.А. Ганаго, В.М. Сегал, Н.А. ... и др. ... ... Н. П. ... обработки металлов давлением. М.: Металлургия.-1978. 359с.
* А.с. № 498079 СССР. Способ осадки поковок // Я.М. Охрименко, В.А. ... Бюл. ... А.с. 592503 ... ... ... ... //В.Н. Перетятько, В.И. Ларин. Бюл. 1973.
* ... ... ... ... ... металла / В.М. Новиков, И.З. Мансуров, Ю.С. ... // ... ... ... С. ... ... В.Л., Коновалов А.В., Лаповок Р.Е. Расчет напряженно-деформированного состояния при радиальной ковке / Изв. вузов. Черная металлургия. 1989.-№12-С.66-69.
* Залесский, В.А. Тюрин, ... ... ... ковки с дополнительным сдвигом в поперечной плоскости заготовки / Изв. ... ... ... А.с. № 1016009 ... ... ... пластин /А.Н. Онищенко, Э.В. Веретенников, И.Р. Крягин и др. Бюл. 1983.
* Повышение качества деформированного металла при ... ... ... ... / ... А.И., ... В.С., Петушин А.Ю. и др. // Кузнечно-штамповочное производство. 1995.-№5.- С. 8-10.
* Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Булебаева А.Ж. ... ... ... заготовок в специальном инструменте без существенного изменения начальных размеров / Изв. вузов.Черная металлургия. 2001.-№6-С.23-25.
* ... Ж.А. ... и ... ... ... ковки для получения поковок с повышенными эксплуатационными свойствами. Дис. кан. техн. наук. - 1999.
* Найзабеков А.Б. Условия ... ... ... при ... Алматы. Гылым. 1997.-185 с.
* Найзабеков А.Б., Исаенко В.В. Анализ деформированного состояния и ... ... при ... / Изв. ... металлургия. 1998.-№8-С.17-21.
* Тюрин В.А. Теория и процессы ковки слитков на прессах. М.: Машиностроение. 1979.- ... ... 393018. ... ... для ... // Я.М. Охрименко, В.А. Тюрин, Ю.И. Мищенков, М.С. Экарев. ... ... 1724421. ... Слиток // С.А. Машеков, А.К. Абдрахманов Опубл.7.04.92.
* ... 871982. ... ... для ... ... // Б.О. ... В.Ф. ... , В.Н. Бордунов и др. Опубл.15.10.81.
* А.с.№ 967645. СССР. Способ изготовления поковок // В.Я. Ермилов, Э.М. Шикло, Ю.А. Статкевич. ... ... 963659. ... ... ... слитков // Б.О. Темкин, А.В. Котелкин, В.Н. Посаженников. Опубл.7.10.82.
* А.с.№ 1348048. СССР. ... ... ... // В.К. Воронцов, В.А. Петров, С.А. Машеков ... ... 837524. ... ... ... ... ... // Н.Д. Подольский. Опубл.15.06.81.
* А.с.№ 1303238. СССР. Способ ковки слитков и устройств для его ... // А.В. ... В.А. ... В.Г. ... и др. ... В.М. Сегал, В.И. Резников, Д.А. Павлик / Технологические особенности ковки-протяжки с продольным сдвигом бойков // Кузнечно-штамповочное ... ... ... А.В. ... и внедрение технологического процесса производства полуфабрикатов из ... ... ... ... ... техн. наук.-1994.
* А.с.№ 1386348. СССР. Кузнечный инструмент // В.К. Воронцов, С.А. Машеков, В.А. ... и др. ... ... 774756. ... ... ... // А.В. ... В.А. Петров. Опубл.30.10.80.
* А.с.№ 812401. СССР. Устройство для упрочнения длинномерных ... В.М. ... В.И. ... ... ... 580937. ... ... инструмент // Б.А. Мигачев, А.И. Потапов, В.П. Волков и др. Опубл.25.11.77.
* Тюрин В.А. Теория процессов ... М.: ... ... 1977.-С.-
* Ковка поковок прямоугольного сечения и заготовок штамповых кубиков / А.Б. Найзабеков, А.В. Котелкин, В.А. Петров и др. // ... ... ... ... А.с.№ 1409394. СССР. Способ изготовления поковок // В.К. Воронцов, А.В. Котелкин, А.Б. Найзабеков и др. ... ... А.Б., ... В.В. Инструмент для ковки поковок типа плит и пластин / Изв. вузов. Черная металлургия. 1997.- №6.- С.295.
* Петров В. А., ... А. В. ... и ... в ... ... ... и ... научно- обоснованных режимов деформирования // ОМД. - М.: Металлургия, 1987. С. 54-64.
* А. с. 428841 СССР. Инструмент для ... ... и ... / ... Я. М., ... В. Н., Тюрин В. А. и др. Опубл. 1974. №19.
* А. с. 774756 СССР. Комбинированные бойки / Котелкин А. В., ... В. А. ... 1980. ... А. с. 519260 ... ... ... слитков / Гребенюк Г. С., Михайленко Б. Е., Цыгура Н. Г. Опубл. 1976. №24.
* А. с. 496082 ... ... ... ... / ... Я. М., Тюрин В. А., Бурко А. Ф. Опубл. 1975. №47.
* А. с. 393018 ... ... для ... / ... Я. М., ... В. А., ... Ю. И. Опубл. 1973. №33.
* Воронцов В. К., Полухин П. И. ... - М.: ... 1969. 400 ... О ... ... деформаций при поперечной ковке в фасонных бойках / Каледин Б. А. // Кузнечно-штамповочное производство.-1972. - №3 - С. ... ... В.М. ... ... и ... М.: ... 1970. 230 ... Охрименко Я. М. Технология кузнечно-штамповочного производства М.: Машиностроение. 1976. 560 с.
* ГОСТ 7829-70. Поковки из углеродистой и легированной стали,
изготовляемые ... ... на ... Ковка и штамповка справочник в 4 томах/ Ред. совет: Е. И. Семенов и др. М.:
Машиностроение. 1989. Т. 1. 568 с.
* ... и ... ... Под ред. Л. Н. ... - К.: Выща. Шк.
Головное издательство. 1989. 317 с.
64. Писчиков М.М., Метс А.Ф., Щепилов Ф.И. Организация и планирование ... в ... ... ... 1974, 328 ... Экономика и организация производства в дипломных проектах по
технологическим ... / Под ... ... А.М - ... школа, 1982.
66. Техно - экономические расчеты по организации, планированию и
управлению металлургическим предприятием / Под ред. ... О.И. - ... ... ... М.Б. пәні бойынша
дипломдық жұмыстың экономикалық бөліміне арналған методикалық
әдістеме.Барлық металлургиялық мамандықтар үшін,2006 ж.
68. Экономика предприятия, Под ред. ... О.И. М.: ... ... С.Л Казакевич П.И. Техника безопасности и промышленная
санитария в кузнечно-прессовых ... М. ... 1987. стр. 234
* ... ... ... технологического проектирования.
* Определение категорий помещений, зданий и сооружений по
взрывопожарной и пожарной опасности.
* Охрана труда и ... ... в ... ... ... ... Казахстан. Составил: Скала В.И.-Алматы: 2002 г. стр.-276.
Қосымша тіркемелер
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОВКИ ПОКОВКИ ЦАПФА
Нагрев исходного бесприбыльного ... ... с ... ... ... ... ... прошвенем диаметром 430мм
Нагрев заготовки
Раскатка прошитой заготовки диаметра внутреннего 700 мм наружного 1250 мм
Нагрев заготовки
Раскатка заготовки до ... ... 1090 и ... 1470 ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кеңқияқ кен орнының игерілу жүйесі6 бет
ҚР қызмет ететін арнайы салық режимі9 бет
100 көлеміндегі сандарды көбейту мен бөлу20 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру12 бет
12 жылдық білім беру бағдарламасы22 бет
12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері24 бет
12 жылдық білім беру жүйесі26 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь