Қазақстан Республикасының кедендік бақылаудың формалары мен принциптері

Мазмұны

Кіріспе

І. Кедендік бақылау кеден ісінін кұрамдас бөліктері.
1.1. Кедендік бақылау мәні, құылымы максаттары.
1.2 Кедендік бақылау механизмін ұйымдастырудың негізгі бағыттары.
1.3. Қазақстан Республикасының Кедендік бақылаудың құқықтық
негіздері.

II. Қазақстан Республикасының кедендік бақылаудың формалары мен
принциптері.
2.1. Кедендік бақылаудың әлемдік тәжірибесі.
2.2. Қазақстан Респуликасының кедендік бақылаудың формалары.
2.3. Қазақстан Республикасында тауарлар мен көлік кұралдарына
қатысты жүргізілетін алдын ала операциялар және негізгі кедендік
ресімдеу тәжірибесі.
ПІ. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кеден департаментінің
кедендік бақылау жұмыстарына талдау.

3.1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кеден департаментінің
кедендік жұмыстарының барысы.
3.2. Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың проблемалары мен
болашағы.

Қорытынды.

Пайданылған әдебиеттер.
Кіріспе
Қазіргі экономикалық даму ұлттық экономикалардың аймақтық және бірыңғай әлемдік кешендерге бірігу үрдісіне, еркін сауданың кең аймақтарын құруға тауарлар мен қызметтермен алмасу жөніндегі халықаралық келісімдер ролінің артуына ұмтылысымен сипаталады. Барлық елдердегі ұлттық экономикалар есімдеудің белгілі бір дәрежеде ашық болуда халықаралық еңбек бөлінісімен халықаралақ бәсекеге қосылуда.
Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару органдарының жүйесінде сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға уақытылы қызмет көрсететін неғүрлым динамикалы түрде дамуышы ретінде кеден қызметіне ерекше рөл беріліп отыр. Бұл сыртқы экономикалық байланыстар қарқындарының өсуімен түсіндіріледі.
Кеден қызметінің мемлекеттік құрлылым ретіндегі негізгі қызметі мемлекеттің саясатын жүргізу болып табылады. Сондықтан, кеден органдарының қызметтері барлық елдерде дерлік бірдей болғанымен, барлық жерде осы қызметтерді орындау мен қайта бөлудің өзі бірдей деп тұжырымдау дұрыс емес болар еді. Әр түрлі елдерде кеден органдарының алдында түрлі мәселелер қойылды. Кейбір елдерде, әсіресе дамушы елдерде, кеден органдары бюджеттің негізгі "толтырушысы" бола отырып, негізінен фискалды қызметті атқарады. Экономикасы дамыған елдерде кеден органдары есірткімен күресудің негізгі звеносы немесе үкімет саясатының негізгі жүргізушілері болып табылады.
Кеден органдарының қызмет аясы кеңейді және интеллектуалды меншік қүқықтарын қорғау, уландыратын қалдықтарды өткізілуін бақылау мәселелері сияқты мәселелерді шешуді қосады. Экономиканы жоспарлаумен айналысатын мемлекеттік шенеуніктердің талаптары, сенімді кеден статистика берілгендерін алудағы қажеттілік кеден органдарына мәліметтерді өндеу процесіне қосьшуға түрткі бодды. Осы факторлар, сонымен қатар қоғамды терроризмнен, зорлық-зомбылық, діни экстремизмді
тарататын материадцардың енуінен қорғауды талап ету бүкіл әлемнің кеден қызметтері алдында өте күрделі және ауқымды мәселелер тұратындығына көз жеткізді.
Қазақстан Республикасының кеден қызметі 1992 жылдан бері кеден жүйесінің бөлігі Бүкіләлемдік Кеден Ұйымының мүшесі болып табылады. Қазіргі таңда біздің қызметінің халықаралық беделінің қалыптасуы туралы, халықаралық деңгейдегі позициялардың біртіндеп нығаюы туралы айтуға болады. Мүшеліліктің практикалық маңызы кадрларды дайындау. Қайта дайіндау, кеден қызметін модернизациялау мен реформалау жөніндегі Бүкіләлемдік Кеден Ұйымының әр түрлі бағдарламаларында катысу мүмкіндігінде.
Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізілуін тез-дету үшін кедендік ресімдеу мен кедендік бақьшау механизмін жетіддіру маңызды болып табылады. Сондықтан дишюмдық жұмысымды орындаудьщ мақсаты: кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың негізгі терминдері мен түсініктерін, мақсаттарын және құқықтық негіздерін ашу; қатысушылар шеңберін анықтау және олардың тауарлар мен көлік құралдарын Қазакстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу кезінде кедендік ресімдеу кезендерін рет ретімен орындау; Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша .Кеден басқармасының жұмыстарына талдау жасау арқылы кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау механизмін жетілдіру бойынша тиімді әрі ұтымды ұсын-ыстар жасау болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының конститутциясы 1995
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі. 2005
3. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар
мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендш бақылаудың ережесін бекіту туралы" ҚР Кедендік бакылау Агенттігі Төрағасының 10.10.2002 жылғы N48 бұйрығы.
4. "Тауарларды декларациялаудың кейбір мәселелері туралы" ҚР Кедендік бақылау Агенттігі Төрағасының 20.05.2003 жылғы N221-бұйрығы.
5. "Тауарлар мен көлік құралдарын әкету әкелу туралы міндеттеме формасьш бекіту туралы" ҚР Кедендік бақылау Агенттігі Төрағасынын 12.05.2003 жылғы№186-бұйрығы.
6. "Жеке кедендік режимдер шеңберінде кедендік бақылау туралы"
ҚР кедендік бақылау Агенттігі Төрағасының 7.05.2003 жылғы №187-бұйрығы.
7. "Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу туралы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден комитеті Төрағасының 15.02,2001 жылғы N54 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР кедендік бақылау Агенттігі Төрағасының 6.01.2003 жылғы №3 бүйрығы.
8."Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеудің кейбір мәселелері туршіы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден комитеті төрағасының 15.02.2001 жылғы №51-бұйрығына өзгертулер енгізу туралы.
9."Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу туралы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден Комитеті төрағасынын 15.02.2001. жылғы №54 бұйрығы.
10. Кедендік бақылау туралы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден Комитеті Төрағасының 15.02.2001 жылғы №50 бұйрығы.
11. "Алдын ала жүргізілетін операциялар туралы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі кеден комитеті Төрағасының 15.02.2001 жылғы №149-бүйрығы.
12 "Жеке тұлғалардың валюталарды декларациялаудың тәртібі туралы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден Комитетінің 14.09.2000 №285-бұйрығы.
13. "Әуе кемелерін пайдалануға қажетті жанар-жағармай материадцарды кедендік ресімдеу-туралы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден Комитеті Төрағасының 22.05.2000 жылғы №157- бұйрығы. 12."Жүктерге шекараларда бақылау жүргізу шарттарын үйлестіру туралы Халықаралық конвенцияға Қазақстан Республикасының қосылуы туралы" 6.05.2002 жылғы N320 ҚР Заңы.
13."Контейнерлерге қатысты 1972 жылғы Кеден конвенциясына Қазақстан Республикасының қосылуы туралы" 6.05.2002 жылғы N319 ҚР заңы.
14 Трансферттік бағалары қолдану негізіндегі мемлекеттік бақылау туралы" 5.01.2001 жылғы ҚР заңы.
15." Қазақстан Республикасындағы өнімінің сәйкестігін бақылау туралы" ҚР Үкіметінің 29,11.2000 жылғы № 1787 Қаулысы.
16."Теміржол көлігімен тасымалданатын транзит тауарларды кедендік ресімдеу туралы" ҚР Үкіметінің 18.03.1999 жылғы №258 қаулысы. 17."Евразиялық экономикалық қауымдастық мүше-мемлекеттерінің территорияларындағы этил спиртін, алкогольді, құрамында спирті бар және темекі өнімдерінің өндірісі мен айналысын кедендік бақылау туралы Келісімнің жасалуы туралы" ҚР Үкіметінің 23.01.2002 жьшғы N82 қаулысы. 18."Қазақстан республикасының территориясы бойынша автокөлік құралдарының өтуін реттейтін кейбір мәселелер" ҚР Үкіметінің 19.01.2002 жьшғы N62 Қаулысы.
19. Әлібеков С.Т. Қазақстанның кеден қүқығы Жалпы және ерекше бөлім.-Астана: 2002.
20. Борисов К.Г. Международное таможенное право.-Москва:2001
21. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник для вузов;-Киев:2001.
22. Основы таможенного дела: Учебник для вузов /под ред. В.Г. Драганова.-Москва: экономика, 1998.
23. Сарсембаев М.А. Таможенное право Республики Казахстан.-Алматы: 2000.
24. Нұрақметов Б. Қазақстан Респбликасының кеден ісі: сұрақтар мен жауаптар-таможенное дело в Республики Казахстан: Вопросы и ответы.-Алматы: 2000.
25. Таможенное право /под ред. Габричидзе — Москва. 1997.
26. Мадиярова Д.М. Кеден ісін ұйымдастыру және басқару: оқу құралы.-Алматы:2000.
27. Досымханова Ш.Некоторые аспекты совершенствования таможен-ных процедур Таможенный вестник N1, 2002.
28. Концепция проекта Таможенного кодекса Республики Казахстан Вестник МГД РК, N2 (29) февраль 2002.
29. Проект таможенного кодекса Внешнеэкономическая дятельность в Казахстане, N23 (197), 2002.
30. Новая подход к основным положениям таможенного законодательства Внешнеэкономическая деятельность в Казахстане, N22 (196), 2002.
31. Исахан Г. Казахстанской таможенной службе-10 лет! Вестник МГД РК, N7 (22) июль 2001.
32. Сериков Б. Таможенный контроль за перемещением
энергетических ресурсов страны Таможенный вестник- N1, 2001.
33. Ванин М. Реформа таможенной системы и эффективность экономики Проблемы теории и практики управления - N2, 2001.
34. Таможенные процедуры должны быть прозрачны для всех
Автомобильный транспорт N1, 2001.
35. Приоритетные направления Таможенной автоматизированной информационной системы РК (ТАИС) Вестник МГД РК, N10 (25)октябрь2001.
36. Глобальная экономика и проблемы таможенного контроля КОРИНФШІ, 2001.
37. Шалтыкова А. Таможенная служба-важнейший политический институт Республики Казахстан Евразийское сообщество N4, 2000.
38. Задачи таможенной политики на современном этапе Таможенный вестник №1, 2002.
39. Кеденшілер шетінен жемқор деу жансақ пікір: Кедендік бақылау Агенттігінін төрағасы Бердібек Сапарбаевпен сұхбат Егемен Қазақстан - 5 наурыз, 2003.
40. Об утверждении правил таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстане — N22 (196), 2002.
41. Таможенное оформление: Сборник нормативных актов:-А:2001.
42. Таможенный контроль: Сборник нормативных актов:-А:2001
43. Таможенное право: Сборник документов. Ч 1 и 2 Сост. П.В Диденко; М.Б. Кудайбергенов-А.Данекер, 2000.
44. Нұрахметов Б. Қазақстан Респбликасының кеден ісі: сұрақтар мен жауаптар — Таможенное дело в Республике Казахстан: вопросы
и ответы. — Алматы: Жеті жарғы, 2000.
45.Таможенное прово подред. Б.Н. Габричедзе-М. 1997.
46. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан:
Учебное пособие; — Алматы: 1997.
47. Таможенное оформление товаров и транспотных средств Таможенный альманах, 5 2001.
48. Инструкция о проведении таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, ввозимых на комплекс "Байконур" из РФ Внешнее экономическая деятельность в Казахстане - N3 (201), 2003.
49. Таможенное оформление информации передающейся по спутниковой связи ВЭД в Казахстане N22 (196), 2002. Сапарбаев Б.М. Фундамент таможенной деятельности ВЭД в Казахстане№0(208),2003.
50. Досымханова ІП.Ш. Перемешение товаров и транспортных средств, оформление и их декларирование ВЭД в Казахстане N9 (207), 2003.
51. Программа развития таможенной службы Казахстана на 2003 ВЭД в Казахстане N23 (197), 2002.
        
        Мазмұны
Кіріспе
І. Кедендік бақылау кеден ісінін кұрамдас бөліктері.
1.1. ... ... ... ... ... ... ... механизмін ұйымдастырудың негізгі бағыттары.
1.3. Қазақстан Республикасының Кедендік бақылаудың құқықтық
негіздері.
II. Қазақстан Республикасының кедендік бақылаудың формалары мен
принциптері.
2.1. Кедендік бақылаудың әлемдік тәжірибесі.
2.2. ... ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік кұралдарына
қатысты жүргізілетін алдын ала операциялар және негізгі кедендік
ресімдеу тәжірибесі.
ПІ. Оңтүстік ... ... ... ... ... ... жұмыстарына талдау.
3.1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кеден департаментінің
кедендік жұмыстарының барысы.
3.2. Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың проблемалары мен
болашағы.
Қорытынды.
Пайданылған ... ... даму ... ... аймақтық және бірыңғай
әлемдік кешендерге бірігу үрдісіне, еркін сауданың кең аймақтарын құруға
тауарлар мен қызметтермен алмасу жөніндегі ... ... ... ұмтылысымен сипаталады. Барлық ... ... ... ... бір ... ашық болуда халықаралық еңбек бөлінісімен
халықаралақ бәсекеге қосылуда.
Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару органдарының жүйесінде
сыртқы ... ... ... уақытылы қызмет көрсететін
неғүрлым ... ... ... ... кеден қызметіне ерекше рөл
беріліп ... Бұл ... ... ... ... өсуімен
түсіндіріледі.
Кеден қызметінің мемлекеттік құрлылым ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан, кеден органдарының
қызметтері барлық елдерде дерлік бірдей болғанымен, барлық ... ... ... мен ... бөлудің өзі бірдей деп тұжырымдау дұрыс емес
болар еді. Әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... елдерде, әсіресе дамушы елдерде, кеден органдары бюджеттің
негізгі "толтырушысы" бола отырып, негізінен фискалды ... ... ... елдерде кеден органдары есірткімен күресудің негізгі
звеносы немесе үкімет ... ... ... ... ... органдарының қызмет аясы кеңейді және интеллектуалды ... ... ... ... ... ... мәселелері
сияқты мәселелерді шешуді қосады. Экономиканы жоспарлаумен ... ... ... ... ... ... алудағы қажеттілік кеден органдарына ... ... ... ... ... Осы факторлар, сонымен қатар қоғамды
терроризмнен, зорлық-зомбылық, діни экстремизмді
тарататын материадцардың енуінен қорғауды талап ету ... ... ... ... өте ... және ауқымды мәселелер тұратындығына көз
жеткізді.
Қазақстан Республикасының кеден ... 1992 ... бері ... ... ... ... Ұйымының мүшесі болып табылады. Қазіргі
таңда біздің ... ... ... ... ... ... ... біртіндеп нығаюы туралы айтуға болады.
Мүшеліліктің практикалық маңызы кадрларды ... ... ... ... ... мен ... ... Бүкіләлемдік Кеден
Ұйымының әр түрлі бағдарламаларында катысу мүмкіндігінде.
Тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізілуін тез-дету
үшін ... ... мен ... ... ... ... маңызды
болып табылады. Сондықтан дишюмдық жұмысымды орындаудьщ мақсаты: кедендік
ресімдеу мен кедендік бақылаудың ... ... мен ... және ... ... ашу; қатысушылар шеңберін анықтау және
олардың тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... кезінде кедендік ресімдеу кезендерін рет ретімен
орындау; Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша .Кеден ... ... ... ... ... ... мен ... бақылау механизмін
жетілдіру бойынша тиімді әрі ұтымды ұсын-ыстар жасау болып табылады.
I. КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ МЕН ... ... - ... ... ... Кедендік бақылау мәні, құрылымы және мақсаттары
Сыртқы экономикалық қызмет және ең ... ... ... ... ... арқылы занды тұлғалар мен жеке тұлғалардың тауарлар мен көлік
құралдарын өткізумен ... ... ... мен ... ... ... мен кедендік ресімдеуге жатады. ... ... ... ... кедендік бақылау мен кедендік ресімдеудің мәні мен
механизімін түсіну үшін осы процестермен байланысты ... ... ... ... ... Республикасының кеден территориясы Қазакстан Республикасының
құрлықтағы жері, териториялық және ішкі сулары және олардың үстіндегі ... ... ... ... ... қатар Қазақстан
Республикасының теңіздегі ерекше экономикалық аймағында ... ... ... мен ... жатады. Қазақстан Республикасының
териториясында еркін кеден аймақгар мен ... ... ... ... ... аймақтар мен еркін ... ... ... ... ісі туралы заңы мен кеден ісі бойынша өзге де заң
актілерімен анықталатын жағдайлардан ... ... ... териториясынан тысқары жерде орналасатын қоймалар ... ... — бүл ... ... ... ... ... еркін кеден ... мен ... ... - кез ... жылжымалы мүлік, соның ішінде валюта, валюталық
бағалықтар, энергияның электр, жылу, өзге де ... және ... ... де ... жабдықтарын қоса жолаушылар мен тауарларды халықаралық
тасымалдау үшін қолданылатын көлік құралдарынан басқа көлік ... ... — бұл ... мен өзге де ... жабдықтарын қоса
жолаушылар мен тауарларды халықаралық ... үшін ... ... ... Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу -бүл Қазақстан
Республикасының кеден териториясына немесе осы ... ... ... ... ... ... ... мен электр тарату
желілерін пайдалануды қоса алғанда, тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... ... жөніндегі іс-әрекеттер жасау.
Аталған іс-әрекеттерге мыналар жатады:
- Қазақстан Республикасының кеден территориясына
тауарлар мен ... ... ... ... және ... ... ... еркін қоймалардан Қазақстан Республикасы кеден териториясынын қалған
бөлігіне әкелген кезде - ... ... ... ... ... өту.
- Қазақстан Республикасы кеден териториясынан тауарлар
мен көлік құралдарын шығарған кезде және Қазақстан ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын шығару немесе
әкелу ниетін жүзеге асыруға тікелей бағытталған өзге де ... ... ... Республикасынан шығатын тауарлар немесе
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... — Қазақстандық тауарлардан баска бяршык тауарлар.
Тауарлардың иелері қазақстандық түлға да, шетелдік заңды және жеке
тұлғалар да бола ... мен ... ... ... шекарасынан заңды тұлғалар сияқты,
жеке тұлғалар да өткізе алады — бұл ... ... ... ... ... ... ... кедендік тасымалдаушылар т.с.с.)
бола алады.
Тауарларды ... ...... ... ... ... ... иесі немесе Қазақстан Республикасының зандылығына сәйкес
тауарлармен өз атынан ... ... ... ... да ... ... тұлғалар.
Декларант — тауарларды өткізуші түлға ... ... мен ... өз ... мәлімдеуші, көрсетуші және ұсынушы кеден ... ...... ... ... ие ... ... заңдылығына сәйкес құрылған және кеден брокері ретінде іс-
әркеттерді ... ... ... ... ... ... алған
кәсіпорын.
Тасымалдаушы - тауарларды іс жүзівде өткізуші не көлік ... ... ... ... ... қызмет арқасында мемлекеттің бюджетке табыс
түсіруге, қажетті құрал жабдықтар, ... ... ... мен ... ... қайта кұру, халықты қамсыздандыру
үшін басқа да ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндігі бар.
Сондықтан мемлекет сыртқы экономикалық қызметтің белгілеген ... ... ... ... ... қатысушылары оны жүзеге асырудың белгіленген тәртібін білу керек
және оны орындау керек.
Ең алдымен бұл кедендік бақылаудың пәні ... және ... мен ... ... ... ... үшін қажетті мәселелерге қатысты:
Шаруашылық субъектілері ретінде мемлекеттің сәйкес органдарына тіркелу
жолымен ... ... ... айналысуына рұксат алу;
-келісімдерге түру, соның ішінде тауарлардың ... ... ... айырбас (бартерлік) операцияларына, тасымалдауға, тиеу-
түсіру, сақтандыру және тауарлардын ... ... ... да ... халықаралық контрактілерге түру;
-тауарлардың белгілі бір түрлерінің импортына немесе экспортына сәйкес
лицензиялар, тауарлардың белгілі бір мөлшерін немесе белгілі бір ... ... ... ... ... ... шығаруға, яғни экономикалық
саясат шараларын орындауына рүқсат алу;
-сәйкес тауарларды алып ... ... және ... СЭҚ ... ... ... ... аталуына, олардың құнына, жеткізу,
сақтандыру, тасымалдау шарттарына ... ... ... мәселелерге
байланысты басқа да құжаттарды ресімдеу;
-салықтарды, кеден баждары мен алымдарын төлеу немесе төлеуге кепілдік
беру;
-тауарлар мен ... ... ... және ... ... ... кедендік бақьшау мен кедендік ресімдеуді жүргізу
үшін тауарларды мәлімдеуі;
-тауарлар мен көлік кұралдарын ... ... ... және кедендік
бақылау аймағындағы басқа да жерлерге орналастыру;
-тауарларды ... ... ... кейін немесе өзге де кеден
режиміне орналастырғаннан ... ... ... - бұл ... кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлар
мен көлік кұралдарының мәртебесін анықтайтын ережелер жиынтығы.
Белгіленген тәртіпті орындау жағдайында тауарлар мен ... ... ... ... ... өте ... ... экономикалық , қаржы, салық, сыртқы сауда, кеден, әскери
саясатты жузеге асыруда, сондай-ақ ... ... ... ету ... саясатты жузеге асыруда мемлекет ... ... ... ... кұқықтар беруде ғана емес,
сонымен қатар оларға жүктелген міндеттерді орындауда, соның ішінде ... мен ... ... ... асыратын кеден органдарының
көмегімен сәйкес шараларды қабылдайды.
Кедендік_бақылау - бұл Қазақстан ... ... ісі ... шарттар бойынша заңдылықгы сақтауды қамтамасыз ету максатында
Қазақстан Республикасының кеден органдарымен кабылданатын шаралар жиынтығы.
Кедендік ... - ... мен ... ... ... бір кеден
режиміне орналастыру және осы режимнің аяқталу процедурасы.
Қазақстан Республикасының заң және ... да ... ... ... ... ... ... сауда қызметін реттеу жүйесіндегі
кеден органдарының рөлі мен орны анықталған, олардың ... ... ... ... ... ... принциптері, әдістері
мен құралдары, кеден органдарының қызмет тәртібі белгіленген.
Кеден органдарына жүктелген қызметтерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... тауарлар мен көлік кұралдарын ең алдымен
кедендік ... мен ... ... ... ... ... қызметтер кеден шекарасынан тауарлар мен көлік құралдары шекарадан
өту кезінде бір жерде, бір органда ... ... үшін ... ... ... ... ... құжаттардағы мәліметтерді
тауарлар туралы ... ... ... екі түрлі
берілгендердің арасындағы сәйкессіздікті табуға, оларды белгілеуге,
қателерді жөндеуге және ... ... ... зиянды алдын алуға,
кеден ережелері мен зандарды бұзудың пайда болу ... мен ... және ... ... ... ... бекітуде шаралар
кабылдауға, осы бұзушылықтардың ... ... бер те ... ... ... - бұл ... Республикасының кеден ісі және
халықаралық шарттар ... ... ... ... ету ... Республикасының кеден органдарымен кабылданатын шаралар жиынтығы.
Кедендік рәсімдеу-тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... өткізуге байланысты адамдар және
Қазакстан ... ... ... жасайтын іс-әрекеттер жиынтығы.
Кедендік бақылаудың мақсаты әр түрлі тексерулердің көмегімен ... мен ... ... ... сәйкестігін, жеке және
заңды тұлғалардың кеден ережелері мен рәсімдерін сақталуын айқындау.
Кедендік бақылаудың объектілері: ... ... ... ... ... мен ... кұралдары; сол туралы құжаттар мен
мәліметтер; осы тауарларға қатысы бар жеке және ... ...... ... тапсырмалары бойынша жұмыс ... ... ... ... ... ... және т.б. олардың
қүжаттары; іс жүзіндегі жағдайлардың кеден шекарасы арқылы тауарлар ... ... ... ... ... сәйкестігі;
Декларанттардың тауарлар мен көлік құралдарына қатысты кеден ... ... ... ... ... мен үсыну мүмкіндігі.
Кедендік бақылау тауар қозғалысының өндірісі, сақталуы. сатып
алуы, сатуы, тиеу, түсіру, қораптау, ... ... ... ... ... ... субъектілері Қазақстан Республикасы кеден органдарының
жүйесі, СЭҚ-ке қатыстырушылармен өзара қатынаста ... ... ... ... ... лауазымды тұлғалары.
Кедендік бақылауды жүргізу:
1. Сыртқы экономикалық айналымды тездетуге ... ... ... ... мен көлік күралдарын кеден шекарасы арқылы
өткізудің рүқсат етушілік тәртібін;
3. Контрабанда, кеден ережелері мен ... ... ... ... ... есірткі заттар, кару-жарақ, оқ-дәрі жарылғыш заттар,
халықтардың ... ... және ... ... ... ... ... жолын кесуді;
4. Кедендік баждардың, салықтардың және басқа да ... ... және ... ... Сыртқы сауданың кеден статистикасын және Қазақстанның арнайы кеден
статистикасын жүргізуді;
6. Кеден органдары қүзыры шегінде валюталық бақылауды жүзеге асыруды;
7. ... ... ... ... номенклатурасын жүргізу және
т.б. қамтамасыз етеді.
Тиімді кедендік бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігі тауарлар мен ... ... ... ... ... ... кұрылады.
Осы қызметтің мақсаты, тиімді құжаттык және ... ... ... ... ... ... , ... , ветерннарлық -экологиялық
бақылау үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету мақсатына өткізілетін ... ... ... ... ... , ... ... акпараттық негізді
қалыптастыру, мәліметтерді есепке алу мен тіркеу; сыртқы сауданың кедендік
статистикасын және ... ... ... жүргізу; сәйкес тауарлар мен
көлік құралдарын орналастыруда, осы режимнің сақгалуы мен оның қызметін өз
уақтысында аякгауда СЭҚ қатысушыларына ... ... ... ... ... ... ... мен көлік
кұралдарын міндетті түрде декларациялау (кеден органдарына мәліметтерді
мәлімдеу) туралы заңдылық ... ... ... ... ... ... электрондық түрде кедендік декларацияны, кедендік
ресімдеу мен кедендік бақылауға қажетті өзге де ... мен ... ... мен ... ... ... ... және транзиті кезіндегі
декларанттар болатын әр түрлі жағдайларына байланысты мәлімдеу ... ... ... ... және т.б. бойынша, соның ішінде
декларанттың таңдалған ... ... ... ... ... мумкін. Сәйкесінше кедендік ресімдеу процесі де ... ... ... ... ... ... ... оның мәні өзгермейді — тауар
туралы мәліметгерді, оның ... ... ... өтуі ... ... ... ... айналысқа шығару туралы қабылданған шешімдерді
құжаттық белгілеу. Тауарлар мен көлік құралдарының кедендік ... ... ... тауарды алып жүруші, өзге де ... ... жүк ... немесе қысқаша декларациясын алу,
ауызша мәлімдемелерді белгілеу, кедендік
мақсатқа қажетті тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... мәліметтері бар құжаттарды немесе олардың
электрондық ... ... ... ... іс-әрекеттер;
белгіленген тәртіпке сәйкес әрбір кеден режимі үшін ... және өзге де ... ... бір мәліметтерді енгізу
бойынша іс-әрекеттер, осы мәліметтерге кеден органының лауазымды тұлғасының
қолы және оның жеке ... ... ... әр ... құжаттарды (жеткізуді бақылау құжаттары және т.б.) кұру
бойынша іс-әрекеттер;
- уакытша сақтау ... ... мен ... ... уакытша
сақтау кезінде сынамалар мен үлгілерді алу туралы ... ... ... ... мен ... ... ... шешімдерді қабылдау мен
оларды белгілеу бойынша іс-әрекеттер;
- тауарлар мен көлік құралдарын ... ... мен ... аяктау фактісін растау бойынша іс-әрекеттер жатады.
Тауарлар мен көлік құраларын кедендік бақылау мен кедендік ресімдеу әр
түрлі кызыметтер бола отырып, сонымен ... бір - ... ... ... ... жүзеге асырылады, кейде бір мезгілде.
1.2. Кедендік бақылау мен кедендік ресімдеу механизмін ұйымдастырудың
негізгі бағыттары
Кедендік бақылау мен кедендік ... ... - ... ... ... ... шекарасы арқылы өткізумен байланысты кеден органдары
жүргізетін шаралар кешені. Бұл ... ... ... мен кедендік
ресімдеуді оларды жүзеге асырудың көрсетілген орындарда сияқгы, ... мен ... ... ... жүзеге асыраудың бақыпауға жататын
тауарлар мен көлік құралары болатын және ... ... ... ... ... асыра алатын баска да орындарда кедендік бақылау
мен кедендік ресімдеуді қамтамасыз ... ... ... ... күру ... ... ... бақылау мен кедендік ресімдеуді ұйымдастыру:
- кеден шекарасынан өтудің ... ... мен ... туралы; СЭҚ
-қатысушыларының экспорттық немесе ... ... ... ... туралы хабарландыру тәртібі туралы; -тауарлар мен көлік құраларын
жеткізудің уақыты, орны және ... ... мен ... және ... ... ... беру ... мен көлік құраларының кедендік бақылауға алу тәртібі, оларды
уақытша сақгау қоймасына ... ... ... ... ... бақылау мен кедендік ресімдеуді ұйымдастыру процесінде олардың
өндірісінің технологиялық схемалары жасалады, жұмыс ... ... ... ... ... ... кедендік бақылау мен
кедендік ресімдеуді жүзеге асыру бойынша ... ... мен ... ... бөлінеді, олардын арасында ... ... ... ... мен ... ... асыру барысында бақылау мәселелері шешіледі.
Сөйтіп, кедендік ... мен ... ... ... ... көпқырлы процесс болып табылады. Осы процестің ерекшелігі көптеген
факторларға байланысты. Тауарлар мен ... ... ... бакылау мен
кедендік ресімдеуді ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... мен ... құраларынын кеден шекарасынан
өтудің, кедендік бақьшау мен ... ... ... ... орны ... ... ... кедендік бакылауда болу уақыты анықталған.
Сөйтіп, тауарлар мен көлік құралдарының кеден шекарасынан өтуі кеден
органдары ... ... және ... ... ... жүргізіледі.
Сонымен бірге, тауарлар мен көлік кұралдары кеден шекарасын кеден
органдарының өзге де ... және ... ... тыс ... ... ... ... шекарасынан өту орындарда (өткізу пунктерінде) әкелінетін
тауарлар мен ... ... ... бақылауға алынады, ал оларды кеден
шекарасынан әкету кезінде кеден шекарасының іс ... ... ... ... мен ... ... кеден шекарасынан өтуі таңдау қүқығы
мен қолданылуы декларант анықтайтын ... ... ... жүргізіледі.
Тауарлар мен көлік құралдарын кеден органдарына ұсынылатын мәлімдеу
процедурасы кедендік ... ... ... ... ... Кедендік
ресімдеу тауарларды жіберуші немесе алушы болатын кеден органы ... осы үшін ... ... және ... ... жұмысының уақыты
кезінде жүргізіледі. Сонымен бірге, кеден органының келісімімен мүдделі
түлғаның ... ... ... ... өзге де ... және ... ... органы жұмысының уақгысынан тыс жерлерде жүзеге асыра алады.
Тауарлар мен ... ... ... ... дейін немесе тандап
алынған кеден режиміне сәйкес тұлғаның иелігіне берілгенге дейін мәлімдеу
мен сақтау ... ... ... ... ... болып, кеден
органдарымен немесе қазақстандық заңды тұлғалармен кұрылатын уақытша сақтау
қоймалары ... мен ... ... ... территориясына жеткізу және келіп
жету орны кеден заңдьшығына сәйкес тек уақытша сақтау қоймасы бола ... ... ... ... кедендік ресімдеуді жүргізуге де орындалады.
Сондықтан халықаралық хабарландыруға қатынастарға ашық аэропорттар ... ... ... ... ... ... қабылдауын, тиеу, арту,
түсіру және беруін жүзеге асыратын темір ... ... ... ... автомобиль қатынасты жүзеге
асырылатын мемлекеттік ... ... ... ... ... ... сақтау қоймалары міндетті түрде болу керек.
Тауарлар мен көлік ... ... ... ... орналастыру
негізгі кедендік ресімдеу, яғни олардың мәлімденуі мен оларға ... ... ... ... алдындағы алдын ала жасалатын операцияларға жатады.
Алдын ала жасалатын операциялар осы процедуралардың өндірісін оңайлату және
тездетуге мүмкіндік ... және ... ... тауарлар мен көлік
құралдарын әкелу мен әкетуін болдырмауына, сонымен қатар ... ... ... бірдейлендіруге бағытталған.
Тауарлар мен көлік күралдары автоматты түрде оларды кеден органына беру
кезінен бастап уақытша сактауда болатын мәртебеге ие болады.
Тауарлар мен ... ... ... ... шекарадағы кеден рганының
тасымалдаушы немесе өкілетті түлғаны ... мен ... ... ... ... ... орнына әкелу туралы
хабардар ету болып табылады.
Тауарлар мен көлік құралдарын шығару кезінде үсыну кеден ... ... ... қабылдауында немесе кеден органын олардың
келіп жетуі ... ... ... ... ... ... ... тасымалдайтын көлік құралдары кедендік ресішелуі тауарлардың
кедендік ресімдеу орындарында жүзеге асырылады. Келенлік шекарада ... және әуе ... бос ... ... мен ... ... көлік
құралдары кедендік ресімдеуге жатады. Олардың ... ... ... ... ... жөне ... ... ету құқығын растайтын
көлік құжаттарын кеден органына ұсыну жолымен жүзеге асырылады.
Кеден заңдылығына сәйкес ... ... ... өту ... мен
тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеуді жүзеге асырулың орындары
кедендік бақылау аймақтары болып табылады, ал тауарлзрды. ... ... өзге де ... ... лауазымды тұлғаларын қоса отырып
тұлғаларды осындай аймақтардың шекарасы арқылы ... тек ... ... және ... ... ғана ... ... Республикасының кедендік
бақылаудың құқықтық негіздері
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы.
3. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі.
4. ҚР Президентінің жарлықтары.
5. ҚР Үкіметінің қаулылары.
6. ҚР ... ... ... бұйрықтары, нұсқаулары,
инструкциялары.
7. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен ... ... ... мен кедендік бақылаудың ережесін бекіту туралы
ҚР Кедендік бақылау Агенттігі Төрағасының 10.10.2002 жьшғы N48 ... ... ... ... ... туралы ҚР Кедендік
бақылау Агенттігі Төрағасының 20.05.2003 жьшғы N221-бұйрығы.
9. Тауарлар мен көлік құралдарын ... ... ... ... ... ҚР ... бақылау Агенттігі Төрағасының 12.05.2003 жьлғы
11186-бұйрығы.
10. "Жеке кедендік режимдер шеңберінде ... ... ... ... ... ... ... 7.05.2003 жинағы 87-бұйрығы.
Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу туралы" ҚР мемлекеттік
кіріс Министрлігі Кеден комитеті ... ... ... N54 ... мен ... ... туралы ҚР кедендік бақылау Агенттігі
Төрағасының 6.01.2003 жылғы № 187 ... ... мен ... ... ресімдеудің кейбір мәселелері туралы" Қ.Р мемлекеттік кіріс
Министрлігі Кеден ... ... ... ... №1-бүйрығына
өзгертулер енгізу туралы.
12."Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу ... ... ... Министрлігі Кеден Комитеті төрағасының 15.02.200Ь
жинағы №54-бұйрығы.
ІЗ.Кедендік бақылау туралы ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден
Комитеті Төрағасының 15.02.2001 ... ... ала ... ... туралы" ҚР мемлекеттік кіріс
Министрлігі кеден комитеті Төрағасының 15.02.2001 жылғы №49-бүйрығы.
15. Жеке тұлғалардың валюталарды декларациялаудың тәртібі туралы" ... ... ... ... ... 14.09.2000 № 85-бұйрығы.
16. Әуе кемелерін пайдалануға қажетті жанар-жағармай материалдарды
кедендік ... ҚР ... ... ... ... ... 22.05.2000 жылғы Ш57-бүйрығы.
17.Жүктерге шекараларда бақылау жүргізу шарттарын үйлестіру туралы
Халықаралық конвенцияға Қазақстан Республикасының косылуы туралы
6.05.2002 жылғы № 320 ҚР Заңы.
18.Контейнерлерге ... 1972 ... ... ... Қазақстан
Республикасының қосылуы туралы 6.05.2002 жылғы №319 ҚР Заңы.
19. Трансферттік бағалары қолдану негізіндегі ... ... ... ҚР ... Қазақстан Республикасындағы өнімінің сәйкестігін бақылау
туралы ҚР Үкіметінің 29.11.2000 жьлғы № 1787 ... 21. ... ... ... ... кедендік ресімдеу
туралы ҚР Үкіметінің 18.03.1999 жылғы № 258 қаулысы.
22. Евразиялық экономикалық қауымдастық ... этил ... ... ... спирті бар және
темекі өнімдерінің өндірісі мен айналысын кедендік бақылау туралы
Келісімнің жасалуы ... ҚР ... ... ... N82 ... ... территориясы бойынша автокөлік
кұралдарының өтуін реттейтін кейбір мәселелер" ҚР ... ... N62 ... ... ... ... ... кеден қызметінің жұмысы
басқарылатын, және реттелетін болуы керек. ... ... ... ... ... ... ... бақылауды болдырмайды, ал қызметтің өзі
өзінің мақсатын жоғалтады және тиімсіз болып ... ... ... ... құқықтық реттеудін сенімді механизімі негізінде,
басқаша айтқанда ... ... ... ... асырылатын жағдайда
ғана жетуге болады.
Мұндай кұқықтық база ретінде 2003 жылдың 1-мамырында күшіне енген Кеден
кодексі ... ... ... ... ... ... ... бұл
орталық кеден органының нормативтік зан ... ... ... қүқықтық акт болып табылады. ... ... ... ... қатысушыларды кеден органдары лауазымды тұлғаларының
кедендік процедураларға заңсыз араласуынан қорғауға мүмкіндік ... ... мен ... ... өткізілуіне, оларды кедендік
ресімдеу мен декларациялауына, кедендік бақылауға үлкен орын беріліп отыр.
Тауарлар мен көлік ... ... ... алдын ала
жүргізілетін ... ... ... мен рәсімдер бөлімінде
негізгі кедендік ресімдеу мен тауарлар мен көлік ... ... ... режиміне орналастыру алдындағы жеке кедендік операцияларды орындаудың
төртібі рет-ретімен және толық жазылған.
Алдын ала жүргізілетін операцияларды ... ... ... ... ресімдеуді аяқтау процесін оңайлатады және тездетеді,
тауарларды ұзақ уақытша сақталуын ... ... ала ... ... ...... Республикасының териториясы
бойынша өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын ... ... мен ... ... жеткізілуін бақылау ішкі кедендік транзит
процедурасы көмегімен жүзеге асырылады. Яғни, ол дегеніміз ... ... ... ... ... оргынынан мәжелі кеден органына ... ... ... белгіленген тәртібі.
"Уақытша сақтау" деп аталатын 13-тарауда сыртқы экономикалық кызметке
қатысушыларға да, кеден органдарына да қолайлы ... ... ... ... ... орындарының түрлері сакталған.
Кеден кодексінің 95-бабы мына жағдайларда алушы коймаларда уақытша
сақтау мүмкіндігін қарастырады:
-арнайы тауарларды уақытша сақтау ... ... ... ... ... ... ... кезінде; -кедендік төлемдерді төленуін
қамтамасыз еткен жағдайда тауарларды жеткізу
орындарында уақытша ... ... ... ... ... ... деп аталатын 6-бөлімі 15 тараудан 32
тарауын ... ... ... ... үшін тиімді жағдайлар жасау,
кедендік мақсаттарда тауарлардың ... дәл бөлу ... ... кеден режимдерінің түрлері бүрынғы заң бойынша 15-тен 17-ге
дейін ... ... ... ісі ... заңында тауарларды уақытша әкелу мен әкету кеден
режимі бар режим ретінде анықталса, онда ... ... бүл ... 2-ге
бөлінеді:
-Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша әкелу. -тауарлар мен ... ... ... ... ... үшін ... өңдеу" режимінің аталуы ... ... ... ол ... ... ... деп ... бірақ ол кедендік режимнің дәл аталуы
болмаған, өйткені кеден териториясында қайта ... ... де ... ... ... Сонымен қатар арнайы кедендік режим енгізілді, яғни
тарифтік емес реттеу шараларын қолданбай, кеден ... мен ... ... ... ... регламентгеуде негізгі концепция ... ... ... мен ... жақындау болып табылады.
"Кедендік ресімдеу" деп аталатын 9-бөлімде кедендік ресімдеудің негізгі
ережелері беріледі, ... ... ... шығаруға
негіздемелер нақты шығарылған.
Жаңа нормалар енгізілген, яғни соған сәйкес ... ... ... ... ғана ... сонымен қатар кедендік төлемер ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртіппен тіркелген шетеддік ұйымдардың ... бола ... ... ... ... ... ... тауарларды
кедендік ресімдеу үшін ... ... ... ... ... декларацияны қабылдау мен тіркеу тәртібі толық көрсетілген, кеден
органдары ... ... ... бас ... қүқылы жағдайлар
жазылған. Сонымен қатар, Кеден кодексінде ... ... ... ... ... бөлімшелері тіркелген кеден органы қызметі аймағынан тыс
жерде тауарлардың негізгі кедендік ресімделу жүзеге асыру кезінде ... ... ету ... ... ... ... беретін
жағдайлар анықталған.
Кедендік декларацияны тексеру мерзімдері бұрынғы ... ... ... үш ... екі ... кыскартылған.
"Тауарларды шығару" деп аталатын 50-тарау енгізілген. онда белгілі ... ... ... ... негіздемелерді.
сонымен қатар құжаттық және нақты бақылауды аяқтағанан кейін тауарларды
шығарудың мерзімдері белгіленген.
"Кедендік бақылау" деп ... ... ... ... жөнінде жалпы ережелер, кедендік ... ... ... ... бақылаудың нақты формалары мен түрлері анықталған,
кедендік бақылауды іріктеп жүргізудің принципі қарастырыл ған.
II. Қазақстан Республикасында кедендік ... ... ... ... ... Кедендік бақылау кедендік қатынастарды ... ... ... кедендік ресімдеуі мен кедендік бақьшауы тауарларды бекітілген
тәртіппен халықаралық шарттарды ... ... ... ... ... қатынасындағы жүктерге шекарадан өтетін барлық заттар
мен ... жеке ... ... мен ... ... ... уақытта халықаралық қатынастар шеңберінде ... ... ... ... түрлері кездеседі:
1. Кеден қызметі мен кеден шекарасы арқылы сыртқы сауда жүктерін
өткізуде ... ... ... ... халықаралық сауда келісім
шарттары мен ... ... ... аркылы жүргізілуі керек.
Осындай өткізулердің негізгілері болып табылатындар:
- ... жүк ... ... көлік қүжаттары.
Соның ішінде 1966 жылдың 9-қарашасында қабылданған №17 ... ... ... түп ... ... ... табылады. Егер
кеден шекарасының өсімдіктердің, жемістердің, жануарлардың, құстардың, ... жүн ... ... ... ... сәйкесінше санитарлық
және мал дәрігерлік куәліктері көрсетілуі қажет. Бұл құжаттар ... ... және ... ... ... ... ... береді. Егер жүктер мен ... ... ... ... ... баска елден шыққан деген таңба болса және сәйкес
келмесе, сондай-ак импорттауға тиым салынған болса, ол тәркіленеді.
1. ... су ... ... кеден бақылау " Порттық кеден
режимін шекарадан тыс жүзетін кемелер мен ... ... ... ... отырып жүргізіледі. Кедендік бақылау жолаушыларға, кеме
экипажына, кеме қорына, кеме экипажы мен ... ... қол ... жүргізіледі. Шекара болып табылатын немесе
шекарадан өткен өзендердегі бақылау тәртібі ... ... ... және ... ... ... жүргізілетін кедендік тәртіптеріне сай
қолданады.
2. Халықаралық тасымалдаудағы кедендік бақылау мең ... ... ... ... ... ... ресімдеу;
Тиелген вагондарды кедендік тінту үшін ашылғандар
ресімдеу;
Кеден жүк декларациясын тексеру;
- Кеден жүк ... ... мен ... ... ... ... ... жолаушылар поездерін кедендік қарау, тінту;
Тасымалдау құжаттарын тексеру.
3. Халықаралық автокөлік тасымалдаулар сферасындағы кеден ... ... ... ... ... және ... ... құралдарымен бірге бір жүйелі кедендік тексеру арқылы іске
асырылады.
4. Әуе тасымалдауларын кедендік ... сол әуе ... ... жолаушыларға, олардың қол жүктеріне, сондай-ақ
әскери-көліктік үшақтарға бақылау жүргізу арқылы орындалады.
5. ... ... ... ... ... ... ішкі
зандарына сәйкес жүргізіледі.
2. Кедепдік тексеру, ... ... ... ... ... ... ретінде.
Кедендік тексеру — халықаралық кеден бақьиіауының негізгі әдісі болып
табылады. Мемлекеттік шекарадан өтетін қол жүктерін, ... ... ... ... ... жүргізіледі. Кедендік тексеру
тәртібі ... ... ... ... ... ... мен тінту
кезінде мөр қою, қол қою және басқа да осыған ... ... көп ... ... пошталық жіберулерді кедендік тексерулерде
дипломатиялық пшықгарды және ... ... ... ... ... Әлемдік Денсаулың сақтау Ұйымыньщ халықдралық тәртіптегі санитарльщ
режимге сәйкес кедеп қызметкерлерінің функциялары.
Кеден қызметі, Әлемдік ... ... ... ... ... ... Бүл ... егу (вакцинация) бойынша ... ... ... ... ... ... Әлемдік Денсаулық сақтау
Ұйымының Халықаралық санитарлық ... ... және жеке ... ... елге ... ... ... енуін ескерту
мақсатында береді.
Мемлекеттік шекараны санитарлық қорғауды 1951 ... 25-ші ... ... ... ... 4-ші ... қабылданған және
1955, 1956, 1976 жылы қосымша ендірілген "Денсаулық бақылау ... ... ... ... ... ... сәйкес
санитарлық эпидемиологиялық талаптарды ескере отырып жүргізіледі.
Санитарлық, ... ... ... ... ... ... ... — бүл шекарадан немесе қалада, кеден аудандарынада орналасқан
санитарлық эпидемияға карсы ... ... ... Бұл ... ... бөлімдері немесе ... ... ... ... ... станциялары мен лабораториялары.
Халықаралық санитарлы шаралар қолданатын ... ... ... ауруларға келесілерді жатқызамыз: оба, сүзек, табиғи оспа
және тағы басқалар эпидемиялогиялық тез жұғатын аурулар. Бұл ... ... және ... ... ... ... ... орнатылып вакциналармен егу жөніндегі қүжаттардың сәйкестігін
тексереді.
Мемлекетттік шекараны қорғау үшін ... ... ... ... ... ... орындауға бас
тартқан түлғалардың елдің шеңберінен шығуға немесе кіріге ... ... ... ... ... байланысты эпидемиялогиялық жағдайдағы елдерден
халықаралық пошта жіберулеріне тыйым салу; мемлекеттік шекараны ... ... ... ... ... ... ресімдеулерді атасақ, 1963 жылғы Халықаралық ... ... ... ... ... ... Римдік дипломатиялық конференциясы
өзінің үсыныстарында Біріккен Үлттар Ұйымындағы Әлемдік Денсаулық сақтау
Ұйымының қабылдаған халықаралық ... ... ... ... ... ... аурулармен күресте әр елде ... ... ... ... ... ететіндігін атап көрсетті.
4. Есірткі және психотроптьщ заттарды кедендік ... ... ... ... тексеру.
Есірткі заттарды кедендік тексеру сүрақтарымен мемлекеттер 1909 жылғы
есірткі ... ... ... ... ... ... келе ... халықаралық жүйесі біріншіден Үлттар Лигасының
шеңберінде, ал ... 1946 ... ... ... ... ... ... істей бастады.
Есірткі заттарға бақылаудың халықаралық-қүқықтық режимі мемлекеттердің
есірткі ... ... мен ... және ... ... ... жасауды қарастырды. Атап айтқанда, опиум ... ... ... ... ақ ... ... тыйым салу
бойынша Келісім, есірткі заттарды өндіруді шектеу мен сауда жасау бойынша
келісімде ... мен ... ... саудасына халықаралық бақылауды
ұйымдастыру анықталған.
Психотроптық және ... ... ... ... 196 1
жылғы Есірткі заттар бойынша бірыңғай конвенциямен және 1971 ... 1976 жылы ... ... ... ... ... ... халықаралық конвенциялардың басты мақсаты мұндай заттарды шығаруды
шектеу және оларды тек ... ... ғана ... ... ... уақытта мемлекеттер арасында есірткі бойынша түрлі келісімдер
қызмет етеді: Біреулері 1961 жылғы Бірыңғай конвенциясына және 1936 ... (95 ... ... ... ... ... ... сүйенеді. Бүл бақылаудың екі жүйесі бар екендігін білдіреді. Бірақ
бақылаудың 22. Евразиялық ... ... ... этил ... алкогольді, құрамында спирті бар және
темекі өнімдерінің ... мен ... ... бақылау туралы
Келісімнің жасалуы ... ҚР ... ... ... N82 қаулысы.
23."Қазақстан республикасының ... ... ... ... ... ... ... ҚР Үкіметінің 19.01.2002
жылғы N62 Қаулысы.
Орган барлық ... ... — 1968 ... Біріккен Үлттар Ұйымымынын
жүйесінде құрылған Есірткі заттардың бақылауы бойынша Халықаралық Кеңесі.
5. Біріккен Үлттар ... ... және ауыл ... ... тәртіптерге санитарлы-малдәрігерлік және ... ... ... ... ... ... ... кеден шекарасынан ... ... ... ... ... Халықаралық тәртібіндегі
ауыл шаруашылық өнімдері мен өсімдіктерінін санитарлы-малдәрігерлік және
фитасанитарлық жағдайға ... ... ... ... сақтаудың Халықаралық келісімі 4-ші және 5-ші баптарында
өсімдіктердің немесе олардың бір ... ... және ... ... мемлекекттердің арнайы ұлттық ... ... алып ... ... ... ... ... кеден қызметімен
бірге келесідей бақылауды атқарады:
а) Өсімдіктерден жасалған өнімдерге, карантиндік және басқа да қауіпті
ауруларды, өсімдік зиян ... ... ... бар ... бандерольдарын, қол жүктерін тексеру;
б) шетелден келген көлік құралдарын бақылау;
в) өсімдік ... ... ... ... ... ... өндеген кәсіпорындарды тексеру.
Шекара және кеден бекеттеріндегінің фитосанитарлық бақылау ... ... ... келіп жеткенінен кейін жүргізіледі.
Фитосанитарлық ... ... ... ... анықаталу
жағдайында импортер-елдің мемлекеттік сыртқы сауда ұйымы карантин жүктерді
қайтадан жіберуге күқығы бар, ондай ... ... ... ... ... жойылады.
Әлемдік пошталық одацтың орнатцан ережелер талаптарыиа халақаралық
пошталъщ эісіберу тәртіптеріииі сәйкестігін кедендік
тексеру мен ... ... ... ... ... одағының негізгі мақсаты
негізгі "Корреспонденцияның алмасуы үшін мемлекеттердің бірыңғай ... ... ... ... ... мен ... ... және осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін халықаралық ынтымақгастыққа
көмектесу болып табылады.
Халықарлық пошталық жіберулер (посылкалар, ... ... ... ... салымы бар хаттар) ... ... ... ... ... пошта айырбастау орындарында байланыс кәсіпорындары
кедендік мекемелердің кедендік тексеруіне ... ... ... ... ... ... ... немесе пошталық ауысу бойынша келісімде бекітілген уақытта
қамтамасыз етілуі кджет. Бұған қоса посылкалар мен ... ... ... тиісті кеден деклорациясымен бірге үсынылады. Халықдралық
пошталық жіберулердегі қораптардың бүзылғандығы, салмағының ... ... ... ... ... ... ... тиісті акт
толтырып кеден мекемесіне халықаралық ... ... мен ... ... ... қалыптасқан тәжірибесінде шекарадан
кеден рүқсатынсыз және кеден бажынсыз өткізуге келесідей жіберулерге ... ... ... ... құқықтық тәртібінде жіберілген,
мөрленген посылкалармен бандеролдар (кем дегенде 100 ... тек ... ... бар бандеролдар, әр аталуынан екі экземпляр;
в) Сол аталуындағы жіберулер;
г) Сыйлық, сувенир салынған тауарлы емес ... мен ... ... ... ... ... ... кедендік
бақылаудан тығылған немесе ... ... ... ... ... ... контрабанда ретінде тәркілейді.
Дипломатиялық пошта (қаптар, шемодандар және тағы ... ... ... қолданып, кеден бақылауына кеден мекемесіне алынбай
өткізіледі. Олар шетел істері министрлігінің және ... ... ... ... ... ... мөрленіп курьерлік парағына
енгізілуі қажет. Дипломатиялық поштанын әкел әкетуге ... ... ... ... арқыпы белгіленеді. Транзиттелінетін поштаның көлемдік
нормасы шектелмейді.
Дипломатиялық поштаның ... ... және ... және ... ... ... ... құқылы.
Халықаралық пошталық стандарттарға сәйкес дипломатііялық ... ... ... ... ... 30 килограмға дейін жететін
брезент қаптарға салынады. ... ... ... қаптардың
номерлері, жіберу мекені жазылған екі ... ... ... ... ... мен ... цүндылыцгардың әкелуі мен әкетілуіне және валюта-
царжылъщ ... ... ... ... ... ... ... жүйесі халықаралық қаржы ұйымдарының
орталық банктерінің және мемлекеттердің қаржы ... ... ... ... құралады. Біраз мемлекеттердің қатары,
мысалы — Британ үлттарының ынтымақтастығындағы мүше елдер (Үлыбританияны
коса ... ... ... бас ... ... Ұлттар Ұйымынын
халықаралық каржы
қорымен келіспей ағымдық операциялар бойынша қаржылық шектеулерден бас
тартуды қарастыратын міндеттемелерді қабылдау.
Орталық және Шығыс Еуропа ... ... емес ... ... ... және есеп ... тәртібі бойынша жан-жақгы
келісімдермен саудалық емес төлемдер бойынша есеп жүргізумен сәйкес ... ... ... ... ... арқылы олардың ұлттық ... ... ... билеттерін өткізуге тыйым салынады. Орталық және
Шығыс ... ... ... құндылықтарды аударуға немесе қайта
аударуға, әкелуге, ... ... ... ... ... беруіне болады.
Шетел валютасын әкелуі кезінде кеден мекемелері онын тіркелуі туралы
куәлік береді. Төлем қүжаттары мен ... ... осы ... қымбат металлдардың, тастардың және маржандардың әкелу мен
окетілу тәртібін тиісті үлттық ... ... ... ... ... ... ... шығып бара жатқан түлғаның иелігі ... ... ... шығару, сәйкес банктерімен және қаржы ... ... ... мүше ... ... Экономикалық
Одақ) өздерінің қаржылық реттеуін Еуропалық ... ... ... ... ... жылғы келісімге сәйкес бүл жүйенің негізгі бөліктері ... ... ... ... бірліктерін реттейтін механизмі ... ... қоры ... табылады.
Француз Одағы аймағындағы және елдеріндегі каржылық реттеуін ... ... ... ... ... Банкі, және Малидің Орталық
Банкі анықтайды. Бүл елдерде валюталық
әкетуді әр адам басына бес мың франк есебінде рұқсат ... ... ... шектелмеген, бірақ шетелден келген соң бір ай мерзім
ішінде валюта нарығында ... бар ... ... 1000 ... ... ... және ... Америкасының тәжірибесінде әкелінетін шстелдік валютаға
валюталық бақылауды тек берілген декларацияда бес мың АҚШ ... ... ... және ... ... ... ... үлттык банктері жүргізеді.
Тәжірибе жүзінде валютаның әкелуі шектелмейді, ал ... ... ... ... Миграциалъщ бацылау жүйесіндегі кеден цызметі.
Мигранттардың қүқықтық жағдайын реттеу ... ... ... еңбек ұйымының мигранттары туралы конвенциясын қабылдағаннан
кейін 1949 жылдан бастап жүргізіле бастады. 1975 жылы Миграция ... ... жоне ... ... адам ... негіздерін
қорғаудағы теңдікті орындау туралы екінші Конвенция болып өтті. Бүл
ережелер мен ... ... ... және ... ... ... Пакттің жалпы негіздерімен бекітілді.
Нарық экономикасында дамитын елдердегі жұмыс ... ... ... ... салу мен ... әрі жоғарыда аталған келісімдерді орындау
кеден ... және ... ... ... ... ... ... 1991 жьшдың 25-ші ақпанында барлық
жұмысшы-мигранттардың және олардың жан-үяларының қүқтарын қорғау жөнінде
халықдралық ... ... ... 9. Мемлекеттердің; қауіпті
жүктерді тасымалдаудың халыцаралыц тәртіптерді сақтау ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық Кодексінің
классификациялануына қауіпті жүктерге, спецификалық кдсиеттерге байланысты
оларды: ... ... ... жұмыстарының барысында қоймалардың
өртеніп, жарьшып немесе бүзылуына, сонымен қатар ... мен ... ... ... ... алып келетін заттары жатады.
Олардың қауіптілігін есепке ала отырып тасымалдау мен ... ... ... ... Мысалы: екінші класс-ерітілген, сүйык
немесе қысым астындағы газ; алтыншы ... ... ... ... ... ... инфекционды заттар.
Радиоактивті материаддарды классификациялау олардың радиациялық
көлемінен туындайды. Қауіпті жүктерден ... ... ... ... оны ... ... толығымен мемлекеттің міндетіне берілген.
Мемлекеттердің мүндай ... ... ... бейбіт жолмен
пайдалану ынтымақгастығы бойынша ядролық құралдар мен ... ... ... халықаралық
келісімдермен келісім шарттарында қарастырылып, Біріккен Үлттар
Ұйымының Атом энергиясы ... ... ... ... жылы Вена ... ... құрылғыларды, көлік күралдарымен
материалдарды физикалық ... ... қол ... Конвенция ашылған.
Конвенцияның негізі халықаралық тасымалдау ... ... ... ... ... ... материалдардың экспортты мен
импорты және транзиті мемлекетке халықдралық тасымалдауды ... ... атом ... ... ... ... ... шартына түрған жағдайда ғана рүқсат етіледі.Бүл конвенцияға сәйкес
экспортталатын және ... ... ... ... ... атом ... ... Халықаралық агенттігімен бақылауға алынады,
және МАГАТЭ Бағдарламасымен Агенттігінің стандарттары деңгейіидегі
физикалық ... ... мен ... етіледі. Шетел кемелері мен
қауіпті жүктердің экспорттық және ... ... ... және ... ... ... мен ... Әр
қауіпті жүктің класын, подкласын, категориясы мен тобын аныктайтын арнай
карточкалар ... ... ... жүктердің қауіптілігін
білдіретін қораптану мен маркілеуге қойылады. Кеден қызметі осы ... ... мен ... ... ... ... ... бакылау функцияларын жүзеге асырады.
2. 2. Қазақстан Республикасында кедендік бақылаудың формалары
Кеден кодексі кедендік ... ... ... ... ... ... ... мен мәліметтерді тексеру;
2) ауызша пікір сүрау;
3) түсіндірмелер алу;
4) кедендік қадағалау;
5) тауарлар мен көлік құралдарын тексеру;
6) тауарлар мен ... ... ... тексеріп қарау;
7) жеке тексеру;
8) тауарларды арнаулы таңбалармен таңбалау не осы ... ... ... салық заңдарына көзделген жағдайларда оларға
бірдейлендіру ... ... ... мен ... ... ... мен олар ... есептілік
жүйесін тексеру;
10) тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу;
11) үй-жайлар мен аумақтарды тексеру болып ... ... ... мен ... ... ... қүжаттардың түп нүсқалылығын және ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын кедлендік
ресімдеу ... ... ... ... ... және
мәліметтерді тексереді.
Кеден органдарына кедендік ресімдеу ... ... ... ... ... басқа дерек-көздерден аяынған ... ... ... статистиканың мәліметтерін талдау, ақпараттық
технологияларды пайдалана отырып мәліметтерді өндеу ... ... ... ... ... ... басқа да тәсілдермен
жүзеге асырылады.
Кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде кеден органы кедендік
декларациядағы ақпаратгарды ... ... ... жазбаша
түрде барлық қүжаттар мен мәліметтерді сұратып алуға құқылы.
Іріктеп тексеру негізінде кеден ... ... мен ... жол ... ... ... ... Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар
мен көлік құралдарына кедендік ресімдеуді ... ... ала ... өзге де ... ... ... ... органдарының лауазымды адамдары
түлғалардан ауызша пікір сүрауға қүқылы, аталған ... ... ... ... жазбаша нысанда ресімделмейді.
Түсіндірмелер алу.
Түсіндірмелер алу — ... ... ... ... және кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін маңызы бар мән-
жайлар туралы мәліметтерді білетін өзге де адамдардан кеден ісі ... ... ... ... ... ... Адамды түсіндірме алу үшін
шақыру туралы хабарламаға тиісті кеден ... ... қол ... ... адамға қол қойғызып алу арқылы тапсырылады. Кедендік цадагалау.
Кедендік қадағалау - кеден органдары лауазымды адамдарының ... ... мен ... ... ... ... жүк ... де операциялардың жасалуын көзбен шолып, оның ішінде техникалық
құралдарды колдана ... ... мен ... ... ... ... лауазымды адамдарының тауарлар мен көлік күралдарын, оның
ішінде ... ... ... жеке ... ... карауы
кедендік бақылаудағы тауарлардын сипаты. шығарьшған
жері, жай-күйі, мөлшері туралы, тауарларда, көлік құралдарында және
олардың жүк тиелетін ... ... ... мөрлердің және
басқа да қондырылған бірдейлендіру құралдарының бар ... ... ... үшін ... ... мен көлік құралдарын тексеру- егер мүндай тексеру көлік құралы
мен оның жүк тиелетін бөліктерін ашумен және тауарлардың ... ... ... ... бақылау мақсаттары үшін ... ... ... ... құралдарын, жүкке арналған ыдыстарды, кедендік
пломбалардың. мөрлердің және өзге де тауарларды бірдейлендіру құралдарының
бар жоқтығын ... ... ... бақылау аймағында тауарлар мен көлік құралдарын тексеру
декларант, тауарлар мен көлік құралдарына қатысты ... бар өзге ... және ... өкілдері тексеру кезінде қатысуға тілек ... ... ... ... ... ... мүмкін.
- Тауарлар мен көлік күралдарын тексеру нәтижелері бойынша кеден
органдарының лауазымды ... егер ... ... нотижелері кедендік
мақсаттарда пайдаланылатын болса, белгіленген ... ... акт ... ... ... адамдары тауарлар мен көлік күралдарына қатысты
өкілеттіктері бар адамның талабы бойынша акт ... ... ... ... ... ... екінші данасы тауарлар мен ... ... ... бар ... ... мен көлік цүралдарын кедендік тексеріп царау.
Кедендік тексеріп қарау — ... ... ... ... ... ... ... күралының жүк тиелетін бөліктерін не
ьщыстары, контейнерлерді және ... бар ... ... өзге де ... ... ... тауарлар мен көлік
құралдарына қатысты іс-әрекет.
Кедендік тексеріп кдрау тауарларды ... ... ... ... ... дұрыстығын аныкгау не Қазақстан
Республикасының кеден завдарын бұзу ... ... ... ... ... тексеру, сондай-ак іріктеп тексерудің негізінде кедендік бақылау
жүргізу мақсатында жасалады. Джларант, тауарлар мен ... ... ... бар өзге де ... және ... ... өздерінің
бастамасы бойынша тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... ... мен көлік күралдарына қатысты өкілеттігі бар декларант немесе
өзге түлғалар және олардың өкідцері кеден органы ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын тексеріп қарау кезінде
қатысуға және ... ... ... ... ... ... көрсетуге
міндетті. Тасымалдаушы арнайы уәкілеттік берген өкіл ... ... ... ... жеке ... осы ... атқарушы болып табылады.
Кеден органы декларант, тауарлар мен көлік ... ... бар өзге де ... және ... ... болмаған кезде,
мынадай жағдайларда:
1) аталған адамдар тауарлар мен көлік құралдары тапсырылғаннан ... ... ... соң келмеген жағдайда;
2) үлттық қауіпсіздікке, адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған
ортаға, Қазақстан Республикасы халықтарының мәдени ... ... ... ... және ... ... ... өзге де жағдайларда;
3) Тауарларды халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберген кезде;
4) тауарлар мен көлік құралдарын ... ... ... ... ... бүза ... қалдырған жағдайда
тауарлар мен көлік кұралдарына кедендік тексеруп карау жүргізуге құқылы.
Аталған жағдайларда тауарлар мен ... ... ... ... екі ... кдтысуымен жүргізіледі және кеден ісі мәселелері
жөніндегі уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша ... ... ... ... кедендік декларация көрсетілген тауарлардың бір бөлігі бір
атаудағы тауарлар ... ... ... ... ... болса, онда
мүндай тексеріп қараудың ... ... ... ... ... ... ... тексеріп қараудың нәтижелері бойынша екі дана етіп ... ... ... қарау жүргізілгендегі туралы актіде мынадай
мәліметтер:
1) кедендік тексеріп қарауды жүргізген ... ... ... мен оны ... кезінде қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
2) декларанттың, тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттіктері
бар өзге де ... ... ... ... ... жүргізудің
себептері;
3) кедендік тексеріп кдраудың нәтижелері көрсетіледі. Актінің екінші
данасы тауарлар мен көлік күралдарына ... ... бар ... ... ... ... ... царау.
Кедендік бақылаудың ерекше нысаны ретіндегі жеке тексеріп ... ... ... ... ... өтетін не кедендік
бақылау аймағындағы немесе халықаралық әуежайдың транзит ... ... ... ... ... бұзу объекгілері болып
табьшатын тауарларды өзінде жасап, бермей түр деп
ойлауға жеткілікті негіздер болған жағдайда, ... ... ... оны алмастырушы адамның жазбаша шешімі бойынша жүргізіледі.
Жеке тексеріп қарау жүргізуге байланысты рәсімді және жеке ... ... ... ... ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган
айқындайды.
Жеке тексеріп қарау басталар алдында кеден органынын ... ... ... ... ... басшысының немесе оны алмасытрушы ... ... ... ... туралы шешімін көрсетуге, ажве ... ... ... ... кезіндегі күкыкгарымея таныстыруға және жасырған
тауарларын өз еркімен беру туралы үсыныс жасауға міндетті.
Кеден органы лауазымды адамның жеке ... ... ... ... ... жеке түлғаның ар-намысы мен абыройына нүксан келтірмеуге тиіс.
Өзіне қатысты жеке тексеріп қарау ... ... жеке ... жеке ... ... ... басталғанға дейін оны жүргізу тәртібімен
және жеке тексеріп қарау жүргізу туралы шешіммен танысуға;
2) ... ... ... бұзу ... болып табылатын
өзінде жасырған тауарларын өз еркімен беруге;
3) жеке тексеріп кдрау ... ... ... ... адамның жеке
тексеріп қарау жүргізу туралы хаттамаға міндетті түрде енгізе отырып,
мәлімдеме жасауға;
4) жеке ... ... ... нәтижелерімен және іс жүргізу
қүжаттарымен танысуға;
5) жеке тексерш қарау жүрпзетш кеден органы лауазымды адамдарының ... осы ... ... шағым жасауға;
6) адвокатың қызметтерін пайдалануға күқығы бар.
Өзіне қатысты жеке тексеріп қарау жүргізілген жеке адамға жеке тексеріп
қараудың жүргізілгені туралы ... ... ... ... ... акті беріледі.
Жеке тексеріп қарауды тексеріп қаралатын адаммен бір жыныстағы кеден
органының лауазымды адамдары сол ... екі ... ... ... сай ... ... үй-жайда
жүргізеді. Бұл үй-жайға басқа жеке түлғалардың енуіне және ... жеке ... ... ... ... мүмкіндігіне жол
беррілмеуге тиіс. Тексеріп қаралатын адамның дене органдарын тексеріп
зерттеуді маман-дәрігер, ... ... ... ... медициналық техниканы
пайдалана отырып жүргізуге тиіс.
Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды
қоспағанда, ... ... ... ... ... оны ... жеке ... қарауды жүргізу туралы шешімін орындаудан жалтаруға
құқығы жоқ.
Жеке тексеріп қараудың ... ... ... ісі ... ... ... ... нысан бойынша хаттама жасалады.
Хаттама — жеке тексеріп қарауды ... ... ... ... ... ... ... қарау жүргізілген жеке түлға, куәгерлер, ал
тексеріп зерттеу жүргізілген кезде — дәрігер ... ... ... ... ... ... ... цою
Қазақстан Республикасының зандарында көзделген жағдайларда кеден
органдары кедендік ... ... ... ... арнаулы
таңбалардың, бірдейлендіру белгілерінің немесе ... ... ... ... әкелудің заңдылығын растау ... ... ... өзге де ... ... ... жүзеге асырады.
Тауарларда арнаулы таңбалардың бірдейлендіру белгілерінің
немесе тауарларды белгілеудің өзге де ... ... егер ... ... табьшған адам, декларант не өзге де мүдделі адам ... ... ... ... ... ... тауарлады
кедендік ресімдеу мен шығару жүргізілмей жүзеге асырылған тауарлар ... ... ... және көлік құралдарының есебі мен олар
бойынша есепшілік жүйесін тексеру.
Кедендік бақылаудың нысаны ретіндегі тауарлардың және ... ... мен олар ... ... жүйесін тексеру мынадай жағдайларда:
1) Тұлға кедендік ресімдеудің ... ... ... туралы
мәлімдеген кезде;
2) Қазақстан Республикасының зандарынада айқындалған
тәртіппен есепке алынуға тиіс тауарларды шартты ... ... ... ... брокерлері, кедендік тасымалдаушылар ретіндегі қызметті жүзеге
асыратын, сондай-ақ жекелеген ... ... ... және ... ... ... ... көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
түлғаларға қатысты;
4) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты ... ... ... ... ... ... пен есептілік жүйесін тексеру кеден ісі саласындағы сырқы
экономикалық және өзге де ... ... ... ... ... ... кезінде іске асырьшуы мүмкін.
Тауарлардың және көлік құралдарының есебін жүргізу. ... ... ... мен ... құралдарын, тарифтік және тарифтік емес
реттеу шаралары белгіленген тауарларды ... ету ... ... органдары осы Кодекске сәйкес кедендік
ресімдеу мен кедендік ... ... ... ... мәліметтер
негізінгде, кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті ... ... және ... ... ... ... шекарасы
арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік кұралдарының есебін жүргізеді.
Қазақстан Республикасының аумағында шартты ... ... ... ... ... пайдаланатын тұлғалар және осы Кодексте белгіленген
өзге де тұлғалар олардың есебін жүргізуге және кеден органдарына ... ... ... ... орган белгіленген тәртіппен есептілік
тапсыруға ... мен ... ... ... заң ... ... жағдайларды
қоспағанда, кеден бақлауын жүргізу мақстанда ... ... ... ... ... және кеден органының басшысы қол ... ... ... ... ... жататын тауарлар мен көлік
күралдары, кедендік бақылау үшін қажетті күжаттар болатын, не ... ... ... ... ... болуы мүмкін, не кедендік бақылаудағы
тауарларға қатысты қызмет жүзеге асырылатын аумақ пен ... ... мен ... ... ... ... ... бар.
2.3. Қазақстан Республикасыңда тауарлар көлік кұралдарына қатысты
жүргізілетін операциялары.
Орнатьшған тәртіпке сәйкес және кеден ... ... ... мен
көлік құралдарын өткізу жағдайларына байланысты ... ... ... ажыратылады: алдын ала жасалатын операцияларды жүзеге асыру
және негізгі ... ... ... ... ... ала жасалатын
операциялар негізгі ... ... ... ... ... ... береді.
Негізгі кедендік ресімдеу тауарлар мен көлік құралдарын оларды мәлімдеу
процесінде сәйкес кеден режиміне орналастыруында көрінеді.
Кедендік бақылауды жүзеге асыру процесінде ... ... ... ала ... ... ... ... және қолдану тәртібін
қарастырайьқ
Кеден органдарына жүктелген маңызды қызметтердің ... ... ... ... ... ... айналысын тездетуге мүмкіндік
беретін жағдайлар ... ... ... Бұл үшін осы ... ... ... нормативтері анықталған. Тауарлар мен көлік құралдарының
кедендік ресімдеуі ... ... ... ... осы ... ... ... дайындығын біддіргеннен кейін 30 минуттан кешіктірмей
басталуы тиіс.
Сонымен, қатар кедендер мен ... ... ... ... ... ... ... кешіктірмей бітіру керек.
Осы мақсатта тауарлар мен көлік құралдарын кеден органына үсынудың
шекті мерзімдері белгіленген.
Сөйтіп, ... беру ... ... мен ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден органына
үсынған күннен бастап 30 күннен аспауы керек. Бос көлік
кұралдары мен ... ... ... ... ... ... шекарасынан тікелей өткен уақытта мәлімденеді.
Жеткізу орындарда тауарлар мен көлік кұралдарын үсыну уақыты ... ... ... ... ... алдындағы кеден ісіне қатысты барлық іс-
әрекеттер алдын ала жасалатын операцияларға ... ... ... ... ... ала ... ... әр
түрлі, маңызды және негізгі кедендік ресімдеу максаты үшін қажет.
Олардың ішіндегі маңыздылары келесілер:
кәсіпкерлік қызметпен айналысуына шаруашыпық субъекті ... ... және ... ... алу;
СЭҚ-ке қатысушының лицензиялар және сәйкес
мемлекеттік органдарының басқа да рүқсат қүжаттарын: мәміле паспорты;
кеден төлемдерін төлеуді ... ... ... ... ... ... ... жарамдылығы туралы куәліктері; тауар көліктік
және тауарды алып ... ... ... ... елі ... ... мақсаттарға кажетті басқа да құжаттар алуы;
кеден органының кеден шекарасын кесіп өту туралы немесе тауарлар мен
көлік ... ... ... ... ниеті туралы хабардар етуі;
кеден органына сәйкес жағдайларда үшінші ... ... ... туралы кепілдіктерін үсыну немесе қажетті ... ... ... ... ... тасымалдау, мәлімдеу және көлік ... ... ... сынамалары мен үлгілерін алу;
- кеден органдарына уақытша және қысқаша декларацияларын
ұсыну;
- тауарларды уақытша сақтау ... ... ... мен ... құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізуге
байланысты барлық басқа әрекеттер.
Жоғарыда атап кеткендей, алдын ала ... ... ... тауарлар
мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы өткізуін ... ... ... мен көлік құралдарын әкелуі мен әкетуін ... ... ... мақсаттарда идентификациясына бағытталған.
Негізгі кедендік ресімдеудің мақсаты — тауарлар мен көлік құралдарын
белгілі бір кеден режиміне орналастыру болып табылады.
Негізгі ... ... ... кезендерден тұрады:
1) кедендік декларацияларды қабылдау, тіркеу және есепке алу, белгілі
бір ... ... ... дұрыстығын, тарифтік емес ... ... ... ... ... ... ... декларациядағы мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын ... ... ... қызметтің Тауар номенклатурасына сәйкес тауардың
кодын, шыққан шыққан елін анықгаудың дұрыстығын бақылау, валюталық бақылау,
кеден күнын бақылау,кеден төлемдерін бақьшау кезеңі.
3) кедендік ... және ... ... ... ... ... және оның ... көшірмесін қабылдауға
қажетті шартгардың сақталуын тексеру, соның ішінде алдын ала ... ... ... ... тексеру;
- кедендік декларация және кеден органына міндетті түрде үсынуға
жататын ... да ... ... ... ... ... декларацияның
электрондык көшірмесін кдбьщдау;
- кедендік декларацияны тіркеу;
- кедендік декларация және оның электрондық көшірмесін ... ... ... ... ... ... ... электрондық көшірмесіндегі мәліметгердің ... ... ... ... ... мен ... ... кейін де қағаз носительдегі міліметтеріне сәйкестілігін жалпы
тексеру;
-тауарларды идентификациялау мақсаттары үшін кедендік декларациядағы
мәліметтердің ... мсн ... ... ... ... дскларацияны берудің белгіленген мерзімдерін
сақтауын тексеру;
елпленген ... ... ... ... тауарды сипаттаудын
ұыстығын, осы сипатгаудың кедендік ресімдеуге үсынылғанған ... ... ... ... қатар тауар туралы сандық
берілгендерді (орын саны, ... және т.б.) ... емес ... ... ... ... кедендік декларациядағы
мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын бақылау; ... емес ... ... растайтын қүжаттар мен мәліметтерді тексеру;
- тауарлардың сәйкес кедси режимінде (кедендік ... ... және ... ... ... ... ... сақталуың бақылау;
кедендік бақылауға қажеггі құжатгар мен ... ... ... кеден телемдсрі гуралы құжаттар мен ... ... ... ... мен мәліметгерден басқа;
- кедендік ресшдеу аяқталгаипан кейін кедендік декларацияларды жоие
онымен ... ... ... ... ... ... ... декларацияларды есепке алу
жүзеге асырылады.
Бақылауды аяқталғаннан кейін лауазымды ... ... ... ... теріс жағына " 1 "санына "Тексерілді" деп жазып,
тексерудің күнін, ... ... ... жеке ... мөрін басады
және декларацияны келесі кезеңге жібереді.
Екінші кезеңінде:
- сыртқы экономикалық қызметтің ... ... ... ... ... мақсаттары үшін кедендік декларациядағы мәліметтердің
толықгығы мен дұрыстығын бақылау;
- тауар кодын бөлімше қүзіретіне жатқызылған жағдайда ... СЭҚ ... ... анықтаудың дұрыстығын тексеру;
- тауардың шыққан елін анықтау үшін және ... ... ... мен ... ... үшін ... ... толықгығы мен дұрыстығын бақылау;
- валюталық бақьшау мақсаттары үшін қажетті барлық құжаттардың болуын
(соның ішінде кеден құны декларациясы мен мәміле ... ... ... ... келісім-шарттары мен кедендік ресімдеу негізінде
жүргізілетін басқа да ... ... ... заңдылық
талаптарына сәйкестігін тексеру;
-кедендік декларацияға мәліметтердің, валюталық бақылауды ... ... ... қүжаттардағы акпараттың сәйкестігін тексеру;
- декларанттың тауардың кеден қүнын аныктау ... ... ... ... ... ... мәлімдеудің кеден күнын анықтаудың таңдалған
әдісіне және оны ... ... ... ... ... ... ... барысында кеден құны мен кедендік төлемдерді түзету
және ... ... ... ... және кедендік кұн
декларациясына өзгертулер ... ... ... ... ... құжаттық расталуы болмаған кезде
тауарды уақытша (шартты түрде) бағалау, ... құны мен ... ... ... ... ... валюталақ бақылау бойынша арнайы бөлімшеге кеден
органдарының қүзырына жатпайтын ... ... бұзу ... ақпаратты
беру;
- кедендік төлемдерді төлеуге жауапты түлғадан кедендік; төлемдерді,
бұрын жасалған ... ... ... ... төлеуді кейінгі
қалдыры немесе бөліп-бөліп төлеу проценттерді төлеу бойынша қарыздардың,
кеден ережелерін бұзу ... ... ... соммаларының, кеден
төлемдерін төлеудің ... ... үшін өсім ... тексеру;
- кедендік декларация мен оның ... ... ... ... ... ... әсер ... ондағы
мәліметтердің толықтығы мен аныктығын ... ... және ... ... мен ... ... ... анықгайтын не болмаса кеден төлемдерін бақлау мен
есепке алуын жүзеге ... ... ... ... ... ... кезде кеден төлемдері мен салықтарын есептеу және ... ... ... ... бақылау;
- кеден төлемдерін төлеу бойынша мәлімделган кеден режимінің шарттарын
сақталуын ... ... ... қамтамасыз етуін бақылау;
- төленуге жататын кеден төлемдері мен салықтар сомаларының есептесудің
дұрыстығын тексеру;
- кеден төлемдері мен ... ... ... ... ... ... салықтарын төлеуте төлем құжаты реквизиттерін толтырудың ... ... ... ... ... ... ... бөліп-бөліп төлеуді
ұсыну туралы кеден органы басқылаушыларының шешімінің болуын, сондай-ақ
кеден төлемдерінің ... мен ... ... ... ... ... ... бөлімшесінде белгіленген тәртіпте тіркелген кеден
төлемдерінің төленуін ... ... ... ... ... ... ... кезеңде лауазымды түлға уақытылы төленбеген кеден ... ... үшін өсім ... ... ... ... ... кедендік длекларацияның
бірінші парағының теріс жағында "2" деген санына "Тексерілді" деп жазып,
тексерудің күнін, ... ... ... ... жеке ... мөрін
басады және декларацияны келесі кезеңге жібереді.
Үшінші кезенде:
- кедендік ресімдеу мен ... ... ... — өтуін
тексеру;
- кедендік тексеру (соның ішінде идентификациялық тексеру) және ... ... ... жүргізбеу туралы шешімді қабылдаған кезінде тауарлар
мен көлік құралдарын қарау;
тауарлар мен көлік кұраладарын шығару ... ... ... ... ... туралы шешім қабылдау жолымен келендік ресімдеуді аяқтау.
Тексеру ыдысты, қораптауды ашу жолымен уакытша сақтау ... ... ... жүзеге асырылады. Тексеру барысында тауардың ... оның ... ... ... үшін ... ... да көрсеткіштер орнатылады.
Тауарларды жасырын өткізу туралы ... ... ... ... ... немесе оның жүк орындарын, ... ... ... ... ... мүмкін.
Тексеруді жүргізу жағдайында белгіленген форма бойынша тексеру актісі
жасалады және кедендік декларацияның бірінші парағының теріс жағыңда ... ... ... ... асыратын лауазымды түлға тексеру
нәтижелері белгіленген екі данада ... ... ... ... мен
күнін, тексеру нәтижелерін көрсетумен деп жазып, күні, ... және ... мөрі ... ... туралы шешім кедендік ... ... ... ... ... ... сәйкес лауазымды түлға
осындай шешімнің қысқа негіздеуін ... ... ... ...... .." деп ... ... тапсырған шығаруға
жауапты лауазымды түлғаны ескертеді.
Тексеруді тексеру тобының құрамына кіретін және ... ... ... түлғалар жүргізеді (орталық кеден органының
ногрмативті күқықтық актілерімен ... ... ... ... шешімнің кдбылдануы жағдайларынан баска).
Тексеру аяқталғаннан кейін оны жүргізген ... ... ... ... ... мен ... ... жауапты түлғаға
үсынады.
Шығару туралы шешім бөлім бастығы мен немесе ... ... ... және ... ... ... ... (Выпуск
разрешен) мөрін басуымен, сондай-ақ көлік құжатында оның жоғары жағында
кедендік декларацияның ... ... ... мен ... ... ... шешімді кдбыцдаған лауазымды түлғаның
жеке номерлік мөрімен ...... ... ... облысы бойынша Кедендік бақылау
департаментінің кедендік бақылау жұмыстарына талдау
3.1. Кедендік ... ... ... КБД ... ... мш ... жұмыстарын талдау
|Аталуы |2005 |2006 ... | |"V |у) ... ... ресімделген КЖД |10479 |11250 |771 ... | | | ... (10) |3297 А |4092 |+795 ... ... (11) |12 |25 |+ 13 ... ... әкету (31) |317 |351 |+34 ... ... ... ... ... |6606 |+38 ... ... |16 |21 |+5 ... ... ... ... ... |2 |+ 1 ... | | | ... ... ... ... ... |- |-2 ... | | | ... ... ... ... ... |28 |-26 ... (61) | | | ... ... аймағы (71) |- |- |- ... ... ... |95 |17 |-78 ... ... (73) |- |- |- ... ... (74) |57 |60 |+3 ... ... үшін ... бас ... |3 |-4 ... | | | ... жою (76) |3 |1 |_-) ... |48 |44 |-4 _, ... |2839,2 мың ... ... |+ 1599,4 ... |1941,9 ... |1066,2 м.т |-875,7 |
|-Казакстаннан |434,1 млн. $ |650.9 млн $ |+216.8 ... |162,2 млн$ |160.4 млн$ |"1:8 ... алып ... ... |947 251 |358 88 |-589 ... ... | | | ... | | | ... ... ... өткізілген |111 808 63 |577 578 278 |+214 891 ... ... ... |906 |797 | ... | | | ... |47 902 |298 781 |+250 879 ... 2005ж ... 2006ж өнім ... өсуі ... яғни ... өнім экспорты 1 599,4 тоннаға артты, ал импорт 875,7 мың тоннаға азайды.
Сәйкесінше, ... ... де арту ... яғни ... тауарлардың құны 216,8 млн. АҚШ ... ... ... тауарлардың құны 1,8 млн. АҚШ долларына азайды.
Жүк айналымы бойынша жүргізілгш талдауға сәйкес ... ... ... ... бойынша
1. Ресей 1. Ресей
2. Өзбекстан 2. Өзбекстан
3. Германия 3. Қытай ... ... ... ... ... ... ... Ресей
Федерациясына келеді. 2006ж Ресей мш жеткізілетін өнімнің барлық ... ... ... 64% ... ал 2005 ж бұл ... 58% ... өткізілетін тауарлар табак, автокөліктер, халық тұтынатын тауарлар
болып табылады.
Кесте 2- Тауарларды жеткізу бойынша мәліметтер
|Көрсеткіштер |2005 |2006 |+/- ... ... ... |17758 2450 |17955 3611 |+197 + 1161 ... | | | ... ^ | | | ... ... |17365 2446 |16036 3499 |-1329 +1053 ... | | | ... | | | ... ... -УКД |97% 99,8% |89,3% 96,8% |-7,7% -3% ... | | | ... ... ... 2005ж 2006ж дейін 2005ж жеткізу - 97%, 2006ж
-89,3% құрайды. Жеткізбеудің пайызы салыстыру мерзімдеріне -7,7% ... ... ... ҚР ... ... ... мен көлік
құралдарын, жеткізу, көлік құралдарының белгілшгш ... ... ... 2000км ... ... шекті мерзімнен аспауы керек.
Бұдан шығатыны, уақытша кедш декларациясының берілгш саны ... ... ... ж кедш ... ... ... ... ең көпе саны:
- Батыс Қазақстан Облысы бойынша Кедш басқармасы -490 дана.
- Павлодар облысы бойынша Кедш ... ... ... ... ... ... негізгі импорттаушылармен
экспорттаушылар болып табылады, соған байланысты, ... ... үлкш ... ... тиісті.
Кедендік бақылау-Қазақстан Республикасы кедш заңдылығын ... ... ... мш одан ... ... міндеттердің
орындалуын қамтамасыз ету ... ... ... органдары колданатын
жиынтығы.
Кедендік бақылау-Қазақстан Республикасы кедш органдарының лауазымды
түлғаларымея келесі нысанда жүзеге асады:
кедшдік бақылауға ... ... мш ... ... мш ... құралдарды кедендік тексеру;
жеке тексеру;
Республика кедш шекарасы арқылы өтетін заттарды есепке ... және ... ... ... ... және ... ... тексеру;
кедендік бақылауға жатқызылатын заттар орналасатын уақытша
сақтау қоймасы, кедш ... ... ... дүкші және өзге
жерлердің аумақтары мен бөлімдерін тексеру;
кеден баждары мш өзге төлемдерді жинау.
Оңтүстік Қазақстан облысы ... ... ... ... 15 ... ... қызмет етеді, олардың 8 шекаралас автоқыту кедш
бекеттері және 2 теміржол бекеті. Кеден бекеттері 700 ... ... ... ортақ мемлекеттік шекараны бақылаудан өткізеді. Ел
Президштінің 2003 жылы 10 қыркүйекте бергш ... ... ... Кедшдік Бақылау Агшттігі тауарлар мен көлік құралдарын
өткізетін кедш бақылау шекарасы 100 ... ... ... ... ... ... ... назар көлік құралдарын тексеруге аударылады.
Өткізіліп жатқан шаралар кезінде 9 мыңнан астам автокөлік ... ... ... жол ... 60 әуе ... 74 мыңнан астам адамдар
тексерілді. Нәтижесінде, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік ... ... ... ... ... ... ... қызметкерлері темір-жол вагоны ішінен 300 килограмм героин
үстады.
3.2 Кедендік бақылаудың мәселелері мен ... ... ... даму ... ... ... ... өсуі мен халықтың өмірінің жақсаруында мүмкіндік туғызатын
табыстарды алу мақсатында ... және ... ... мш ... ... ... энергетикалық ресурстарды тиімді қолдану болып табылады.
Бізге белгілі, энергоресурстар мемлекеттің валюталық түсімдерінін
негізгі көзі бола ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы энергонасительдің өндірудің жалпы көлемінен
шамамен 30 пайызын құрайды, газ жалпы үлестің 13-15 ... ... ... ... мш байланысты
мұнаймш, газбш, оларды өңде өнімдері мен электр ... мш ... ... жүзеге асыратын сыртқы экономикалық қызметке
қатысушылардың саны ... ... ... ерекшелігі көмірсутек шикізатын
әлемдік рыноктарға жеткізу үшін тиімді қүбыр ... ... ... кең аясын ашады.
Каспий қүбыр тасымал корсорциюмның қаратенгіздік терминалындағы бірінші
танкеріне Қазақстандық мүнайы жіберілді, ... ... ... ... дайындық жүргізудің алғашқы кезеңі аякталып
жатыр. Баку-Жейхан қүбыр тасымалының жобасы бойынша ... ... ... ... ... тасымалдау мүмкіндігін зертталне
ынталандырады. "Атасу" ... ... ... "Терең-өзеіг және
Шүбарқүдык бекеті ашылды, "Бестамақ" мүнайқүю эстакадасы аркылы өткізілетін
мүнай көлемі артуда.
Мұнын бәрі ... ... ... бар ... ... ... ... талап етеді.
- Кедшдік ресімдеуді нақты бақылауды ұйымдастырудың нүсқасын, Қазақстан
Республикасының кедш шекарасы арқылы ... ... ... жасау қызметі сондай-ақ белгіленгда тәртіпте ... ... ... әлмдік рыноктағы баға деңгейінен
негізсіз ауытқулар ... ... және ... ... ... ... операциялар бойынша кедш заңдылығын сақтауды
бақылау қызметі кіретін Орталық ... кедш ... ... ... ... бойынша 5 млрд. теңге көлемінде энергоресурстар
бойынша кедшдіік төлемдермен ... ... бұл 2005ж мш ... ... ... ... мш ... негізгі үлесі энергетикалық кедш
бекеттерімш өндірілді:
• Ақтөбе ... ... Кедш ... млн. ... ... ... бойынша Кеден Басқармасы-703 млн. тшге;
• Батыс Қазақстан облысы бойынша Кедш Басқармасы-773 млн. тг;
• ОҚО бойынша Бас Кедш Басқармасы-499 млн тшге
... ... ... Бас Кедш ... 775 млн ... Маңғыстау облысы бойынша Кедш басқармасы - 442 млн тенге
Мұнай өнімдерін әкелуде кедендік бақылауды ... ... ... ... ... ... алмасу жөнге салынды. Әр он күн
сайын ... ... ... ... мүнай өнімдері көлемі туралы
алынған ақпарат энергетикалық бекеттерімш ... ... ... ... баға ... ... талдау нәтижесі
бойынша ҚР үкіметіне отандық компаниялар демпинг бағалары бойынша мүнай
экспорты ... ... ... ... ҚР ... ... қабылдады, атап айтқанда:
Бірінші кезекте ҚР үкіметі мүнай өндіруші компанияларға шикізатпен
қамтамасыз ету үшін және ішкі ... ... емес ... ... үшін мүнайдың өндірілетін мөлшерінің бөлігін мүнай өндіретін
кәсіпорындарға қоюды міндет етті. Бүл ... ... ішкі ... ... ... туралы" 02.08.2000 жылдың N1172 үкімет
қаулысында көрініс тапты;
-"Трансферттік бағалар туралы" Заң қабылданды;
-өткізу пункттерін ... және ... ... ... ... ... туралы ҚР үкіметі қаулысының жобасы жасалады
және ведомстволарға келісуге жіберіледі. Қазіргі уақытта бұл жоба ... ... ... нақты бақылаудың, валюталық бақылау мш кедш
табыстарының, оперативті ... ... ... ... ... ... ... құруды басым мәселе деп санайды
Бүл программалық құрал тек есептілікті қалыптастыруды ғана емес,
сонымее ... ... ... ... ... ... ... кезеңінш сәйкес шоттарға
валюталық түсімдерді аударуға ... ... ... бәрі ... мен ... процестерін тиімді басқаруға мүмкіндік
береді, сонымен қатар ... ... ... ... ... үшін айтарлықтай көмегін көрсетеді:
Осы мәселені шешу үшін кедшнің жергілікті есептегіш желісін жасау;
мәліметтерді байланыс ... ... беру ... ... ... ... қажет.
Сонымен бірге, тек кана эвгргоресурстарды ғана емес, басқа ... ... ... ... мш ... ... ... атқарылды:
Барлық кедш басқармаларында кедшдік жүк декларация процесін визуалды
бақылау үшін ... ... ... ... ... жұмыстар
атқарылды. Сыртқыэкономикалық қызметке қатысушылардың кедшдік рәсімдеудің
барлық кезеңдерін өту процестерін бақылау пайда болады.
Мұндай ... жүйе ... ... бойынша Кедш басқармасында іске
шгізілді. Кедшдік рәсімдеу залының ақпараттық-кансультациялық бекеті
монитормш жабдықталған. Онда
- КЖД ... ... ... операция туралы ақпарат;
- сол операцияны орындаудың уақыты;
- операцияны орындаған инспектордың аты-жөні көрсетіледі.
Жақын арада мұндай жүйелер басқа да кедш ... ... ... ... ... ... жүйесі бар.
Сыртқыэкономикалық қызметке қатысушыларға ... ... ... ... ... кедшдік рәсімдеу жөнінде операцияларды
өздері жүргізуге мүмкіндік беретін ереже қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... сонымш қатар
осындай қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... қойылған.
2006 жылдың 1-қарашасында ҚР орталық кедш органы жеке ... үшін ... ... ... ... қатысушыларға 121 рүқсат берілді.
Кеден ісі саласындағы басқа жаңа ... маңы ... ... ... ... сақтау орындарын (УСО) кеңейту ... ... ... ... ретінде жүк алушылардың ашық алаңдарында
қоймаларын қолдануға болады. Егер ... ... ... ... ... ... ... мен көлік құралдарын
уақытша сақтау қоймаларына орналастыруға мәжбүр болса, онда қазір, ... ... ... ... ... агенттігінің шешімін алғаннан кейін
сыртқы экономикалық қызметке қатысушы тауарларды жеке ... ... ... ... ... алады. Бұл қосымша шығындардың қысқаруына мүмкіндік
береді және ... ... ... ынталандырады.
Қазіргі уақытта ҚР кедендік бақылау ... ... ... үшін ... ... ... ... және әдістері мен
формаларын шгізу жөнінде шаралар қабылданды.
Атап айтқанда, Қорғас кедшінде 2006 жылы 5,4 ... ... ... жылы ... ... ... ... мш салықтардың көлемі 165 млн.
тшгеге ... ... 2005 ... ... 4,6 ... көп. 2006 ... Қалжат кедші жұмысын бастады, онда 5 айдың ішінде 700 млн ... ... ... мш ... ... ... ... мақсатында
бірқаьар кедш бекеттері жойылды, ал олардың негізінде Қордай, Семей Өскемен
кедендері ... ... ... 161 ... ... ... ... басқармаларда кедшдік жүк делорациялар бір жұмыс күні ... күн) ... ... ... ... ... кеден басқармасында бүл көрсеткіштер -99,5 пайызды, Жамбыл
облысы бойынша -99,4 пайызды құрады. Ең төмшгі көрсеткіштер ... ... Кедш ... 81,6 ... ... ... ... 81,8
пайызды құрайды.
Сонымш бірге тарифтік емес реттеу мен экспорттық бақылау, ... ... ету ... ... ... ... бар. Радиациялық бақылауды жүргізудің технологиялық ... ... ... ... қауіпсіздік нормаларын бүза отырып
жүкпш байланыс жасады.
2006 жылы республикаға мүмкін ... ... ... ... ... ... ... сынықтары мш қара металдың калдыктары
қайтарылды. Қара металдың қалдықтарын Қытай аумағынан кайтарудың ең ...... ... ... ... Қазакстан облысы бойынша,
Маңғыстау облысы бойынша Кеден баскармаларында тіркелді.
Сонымш қатар, ... ... ... ... ... ҚР ... дамуының мемлекеттік бағдарламасын талқылау жүргізілуді, яғші
соған сәйкес кедш ... мен ... салу мш ... ... ... ... мен кедендік бақылаудың техникалық
құралдарымш ... ету, асыл ... ... ... алу, ... ... мш ... жетілдіру мәселелері талкыланды. Кедшдік
рәсімдеу мш бақылау жүргізу тетіктерін ... үшін ... ... Қазақстанда 2015 жылға дейін қабылданған мемлекеттік жаңартпалы
-индустриялық дамыту бағдарламасын енгізген негізгі талабы талабы ДС¥ ... ... ... ... ... артықшылықтың қатысы, әсіресе
шикізаттық сектордағы емес өнімге қатысты сөйлесу үрдісіндегі жайғасымды
күшейту;
2. кедш ... ... ... жатқан кеден
процедураларын топтастыру, халықаралық терроризммен күресті ... ... ... трафиктермш күресті тиімді жүзеге асыру мақсатында
жасалған келісімдер шеңберінде шет елдердің кедш ... ... ... ... Қазақстан беделі мш ролін бекіту мақсатында жемқорлық және басқа да
қүқық бүзушылықтармш, кедш ... ... ... тұрақты
жүргізу;
4. Құрылған кеден органдарының қызмет ету мш тұрмыстық жағдайын
қамтамасыз ... ... ... ... ... қызметтік
-өндірістік және түрғын үй түрмыстық кешендер мш тармақталған күрделі ... сала ... ... және ... ... бекеттерінің жеке құрамын қызметтік өткерудш айырмай білім
беру үрдістерін өткізу мақсатында ... ... ... ... және компьютерлі сауатсыздылықты әр бір ауысатын құрамға кедш
такырыбында ситуациялық жағдайлар жіберу арқылы жою. Бұл ... ... ... ... ... әдістерін, тршинг, кооперативті оқыту
жүйелерін пайдалану;
6. Жалпы ... және жеке ... ... ... ... ету мақсатында, үрдісті түрде ҚР-ның кедшдік бақылау
агенттігін және Республика Үкіметін жергілкті жерде ... ... ... жағдайлардағы өзгерістерінің қарқыны туралы ақпараттармен
қамтамасыз ете ... ... және ... шараларды тиімді
пайдалануды жалғастыра беру.
Кедш органдарына жүктелгш функциялардың кешенін іске ... үшін ... ... ... мш кедшдік бақылауды жүзеге асыру қажет. Кедшдік
рәсімдеу мен бақылау кедшдік ... ... ... ... ... ... ... шарттарын толық сақтау
(тауарлар мш көлік құралдарын тікелей өткізу пункттерінде ресімдеу) жолымш
ҚР-ның ... ... ... ... ... мш ... құралдарын
кедендік ресімді жеделдету бағытында дамитын ... ... ... жұмыс істеу үшін бейімделмеген және ... ... ... ... кеден бекеттерінің шамасы 52%құрап
отыр, солардың деңгейін жақсартып, ... ары ... ... үшін ... ... керек. Ол бағдарламада ең бірінші, бақылап-өткізу
пункттеріне қажетті қазіргі заманға сай ... ... ... ету
керектігі қаралу қажет және сол жоспарды жүзеге асыру үшін нақты қаражат
сомасы есептелініп, ... ... ... ... ... белгілшуі керек.
Бұл жобаның іске асуы ең алдымен тауарлар үш ... ... ... кешендік бақылауды тез әрі сапалы жүргізуіне ... ... ... және жеке ... ... ... ... кезінде кеден органдарымен жүзеге асырылатын шаралар
тиімді нәтижелерді алу мақсатында бақылаудың барлық қатысушылары арасындағы
өзара ... ... ... ... мен процестердің
жиынтығы арқылы жүзеге асырылады. Осы бақылауды дұрыс ... ... ... жетуге болады.
Кедендік бақылауды ұйымдастырудың алғашқы мәселесі тауарлардың кеден
шекарасы арқылы ... ... ... мақсатында сыртқы экономикалық
байланыстардың қатысушыларына, сыртқы номикалық қызметтің аса ... ... ... ... кедендер мен олардың құрылымдық
бөлімшелерін ашу ... ... ... мен ... ... ... ... бойынша жұмыстың
негізгі бөлігі кедендер мен кеден ... ... ... да ... ішінде және кеден органдары арасындағы өзара ... ... ... ... ... мақсаттарын
көрсететін кеденнің (кеден бекетінің) тиімді кұрылымын ... ... ... ... ... ... маңызды
мәселесі.
Кедендік бақылауды ұйымдастырудың ... бір ... ... ... кдтысушыларды, көлік және байланыс
кәсіпорындарын, ... ... ... ... атқарушы билік органдарын
қатыстыру болып табылады. Бұл жерде ерекше роль ... ... ... ... ... ... бақылауды жүргізуін жеңілдететін
және тездететін ... ... ... ... ... ... мен ... қоймалардың иелеріне қатысты.
Сөйтіп, тауарлардың, көлік құралдарының және түлғалардын ... ... ... қарастырылған және баска да
ұйымдастырушылық шаралардың үйлесуі жолымен тиімді кедендік ... үшін ... ... жасалады. Аймақтағы кедендік бақылауды
ұйымдастыру:
1. Кеден органдары атқаратын жұмыс көлемін анықтауды;
2. Кедендік бақылау мен ... ... ... олардың
арасында жұмыс көлемін тиімді бөлуден, осы ... ... ... ... ... ... Кеден органының сандық ... ... және ... ... ... ... мен ... Материалды-техникалық базасын құруды;
6. Кеден органының ішінде және кеден мен кеден маңы саласы арасында
байланыс пен ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруда қатысатын және осы процеске көмек
көрсететін кеден органының барлық кызметтерінін ... ... ... ... ... ... ... нүскасы кеден органдары
қызметкерлерінің тауарларды, көлік ... ... ... арқылы
өткізуге қатысы бар өзге де ... мен ... ... ... ... ... елге ... және түлғалардың келу кезінде
ол келесі шараларды қамтиды:
1. Кеден органының тауарлар мен келік құралдарының, кеден ... өтуі ... ал ... ... — кеден шекарасын кесіп өтетін
түлғалар ... ... етуі және оны ... ... ... ... құралдарын және соларға байланысты қүжаттар үсыну;
3. Кедендік бақылауға тауарларды, ... ... ... ... қабылдауын ресімдеу, ал кейбір жағдайларда — тауарлар мен көлік
құралдарының идентификациялық тандамалы немесе толық тексеруді, ... ... ... ... ... ... ... және соларға сәйкес ... ... ... ... Тауарлардың, көлік құралдарының және ... ... ... кеденіне жеткізуді бақылау;
6. Тағайындау кеденінің жеткізілғен тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... көлік құралдарынын және соларға
сәйкес құжаттардың тағайындау кеденіне жеткізуі туралы хабардар етуі;
8. Тауарларды уақытша сақтау қоймасына орналастыру;
9. ... ... ... ... ... ... органының кеден декяарациясын қабылдағаннан кейін тауарлардың
кедендік бақылауы мен ресімдеуі;
Ю.Кедендік ресімдеуді аяқтау және оның ... ... ... ... ... ... бақылауды ұйымдастырудың тек негізгі бағыттары
ретінде ғана қарастыру керек.
Тауарлардың, көлік ... ... ... ... және
тұлғалардың елден кетуі кезінде операциялардың тәртібі кедендік бақылауды
жүзеге асыруда өзгереді, бірақ ол ... ... ... айтарлықтай әсер етпейді.
Сонымен, кедендік бақылауды ... ... ... ... ... мыналарда:
1. Кедендік бақылау механизмін ұйымдастыруды жетілдіру;
2. Тауарлар мен көлік құралдарын тексерудің сапасын артттыру ... ... ... төлемдерін төлеу мерзімдерін қысқарту;
4. Кедендік процедураларының қүжаттық ресімдеуін ... және ... ... қауіпсіздігіне зиян тигізуді алдын алу;
6. Кедендік бақылауды жүзеге асыруына жүмсалған шығындарды
тауарлардың категориясы мен ... ... ... байланысты
тиімді технологиялар жасау жолымен азайту;
7. Тауарларды ... ... ... ... ... ... ... ету;
8. Көлік ұйымдарымен тауарлардың тиімді ... ... ... ... асыруын қамтамасыз ететін бірлескен технологияларды жасау
және еыгізу жолымен өзара әрекеттесуін жақсарту;
9. Кедендік ... ... ... ... ... негізгі бағыттарын жетілдіру бойынша шараларды ... ... мен ... ... ... ... бағыттарында бақылауды
жетілдіру.
Осы аталғандардан қорытынды шығаратын болсак, кеден ... ... және ... ... осы процесті жүзеге
асырудың әрбір бөлігінде ұйымдастыруды жетілдіру нәтижесінде ғана кеден
жүйесінің ... ... ... ... ... ... әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының конститутциясы 1995
2. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі. 2005
3. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар
мен көлік ... ... ... мен ... бақылаудың ережесін
бекіту туралы" ҚР Кедендік бакылау Агенттігі Төрағасының 10.10.2002 жылғы
N48 бұйрығы.
4. "Тауарларды декларациялаудың кейбір мәселелері туралы" ҚР ... ... ... ... жылғы N221-бұйрығы.
5. "Тауарлар мен көлік құралдарын әкету әкелу ... ... ... ... ҚР Кедендік бақылау Агенттігі Төрағасынын
12.05.2003 жылғы№186-бұйрығы.
6. "Жеке кедендік режимдер шеңберінде ... ... ... ... ... ... Төрағасының 7.05.2003 жылғы №187-бұйрығы.
7. "Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу туралы" ... ... ... ... комитеті Төрағасының 15.02,2001 жылғы
N54 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы ҚР кедендік бақылау
Агенттігі Төрағасының 6.01.2003 ... №3 ... мен ... ... ... ресімдеудің кейбір мәселелері
туршіы" ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі ... ... ... ... ... ... енгізу туралы.
9."Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу туралы" ... ... ... ... ... төрағасынын 15.02.2001. жылғы
№54 бұйрығы.
10. Кедендік бақылау туралы" ҚР мемлекеттік ... ... ... Төрағасының 15.02.2001 жылғы №50 бұйрығы.
11. "Алдын ала жүргізілетін операциялар туралы" ҚР мемлекеттік ... ... ... ... ... жылғы №149-бүйрығы.
12 "Жеке тұлғалардың валюталарды декларациялаудың тәртібі туралы" ... ... ... ... Комитетінің 14.09.2000 №285-бұйрығы.
13. "Әуе кемелерін пайдалануға қажетті ... ... ... ҚР ... кіріс Министрлігі Кеден Комитеті
Төрағасының 22.05.2000 жылғы №157- бұйрығы. 12."Жүктерге ... ... ... үйлестіру туралы ... ... ... ... ... ... жылғы N320 ҚР Заңы.
13."Контейнерлерге қатысты 1972 жылғы Кеден конвенциясына ... ... ... 6.05.2002 жылғы N319 ҚР заңы.
14 Трансферттік бағалары қолдану негізіндегі мемлекеттік бақылау
туралы" 5.01.2001 ... ҚР ... ... ... өнімінің сәйкестігін бақылау туралы"
ҚР Үкіметінің 29,11.2000 жылғы № 1787 Қаулысы.
16."Теміржол көлігімен тасымалданатын транзит ... ... ... ҚР ... ... ... №258 ... экономикалық қауымдастық ... этил ... ... ... ... бар ... өнімдерінің өндірісі мен айналысын кедендік бақылау ... ... ... ҚР ... ... ... N82 қаулысы.
18."Қазақстан республикасының территориясы бойынша автокөлік ... ... ... мәселелер" ҚР Үкіметінің 19.01.2002 жьшғы N62
Қаулысы.
19. Әлібеков С.Т. Қазақстанның кеден қүқығы Жалпы және ... ... ... Борисов К.Г. Международное таможенное право.-Москва:2001
21. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник для вузов;-
Киев:2001.
22. ... ... ... ... для ... /под ред. ... экономика, 1998.
23. Сарсембаев М.А. Таможенное право Республики Казахстан.-Алматы:
2000.
24. Нұрақметов Б. ... ... ... ісі: ... ... дело в ... Казахстан: Вопросы и ответы.-Алматы:
2000.
25. Таможенное ... /под ред. ...... ... Мадиярова Д.М. Кеден ісін ұйымдастыру және басқару: оқу құралы.-
Алматы:2000.
27. Досымханова Ш.Некоторые ... ... ... ... ... N1, ... Концепция проекта Таможенного кодекса Республики Казахстан Вестник
МГД РК, N2 (29) ... ... ... ... ... ... дятельность в
Казахстане, N23 (197), 2002.
30. Новая подход к основным положениям таможенного законодательства
Внешнеэкономическая ... в ... N22 (196), ... ... Г. ... ... службе-10 лет! Вестник МГД РК,
N7 (22) июль 2001.
32. Сериков Б. Таможенный контроль за перемещением
энергетических ресурсов страны ... ... N1, ... ... М. ... таможенной системы и эффективность экономики
Проблемы теории и практики управления - N2, 2001.
34. Таможенные процедуры ... быть ... для ... ... N1, 2001.
35. Приоритетные направления ... ... ... РК ... Вестник МГД РК, N10 (25)октябрь2001.
36. Глобальная экономика и ... ... ... ... ... А. ... ... политический институт
Республики Казахстан Евразийское сообщество N4, 2000.
38. Задачи таможенной ... на ... ... ... ... ... Кеденшілер шетінен жемқор деу жансақ пікір: ... ... ... ... Сапарбаевпен сұхбат Егемен Қазақстан - 5
наурыз, 2003.
40. Об утверждении правил таможенного оформления и ... ... и ... ... перемещаемых через таможенную границу
Республики Казахстане — N22 (196), ... ... ... ... нормативных актов:-А:2001.
42. Таможенный контроль: Сборник нормативных актов:-А:2001
43. Таможенное право: Сборник документов. Ч 1 и 2 ... П.В ... ... ... ... Б. ... Респбликасының кеден ісі: сұрақтар мен
жауаптар — Таможенное дело в Республике Казахстан: вопросы
и ответы. — ... Жеті ... ... ... ... Б.Н. ... 1997.
46. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан:
Учебное пособие; — Алматы: 1997.
47. Таможенное оформление товаров и ... ... ... 5 ... Инструкция о проведении таможенного контроля и таможенного
оформления товаров и транспортных ... ... на ... ... РФ ... ... ... в Казахстане - N3 (201), 2003.
49. Таможенное оформление информации передающейся по спутниковой связи
ВЭД в ... N22 (196), 2002. ... Б.М. ... ... ВЭД в ... Досымханова ІП.Ш. Перемешение товаров и транспортных средств,
оформление и их декларирование ВЭД в ... N9 (207), ... ... ... ... ... Казахстана на 2003 ВЭД в
Казахстане N23 (197), 2002.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 43 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу250 бет
Кеден органдарындағы кедендік рәсімдеу мен бақылау жүргізу тетіктерінің теориялық аспектілері53 бет
Педагогикадан мемлекеттік емтиханға дайындық40 бет
Философия дәрістер32 бет
Қазақстан Республикасы банкiнiң валюталық бақылауы17 бет
«Бақылаудың статистикалық әдістері» пәннің оқу-әдістемелік комплексі45 бет
«Еуропа Одағының бірқатар елдері арасында төлқұжаттық және кедендік бақылауды алып тастау туралы келісімі»4 бет
«Қазақстан Республикасындағы кедендік саясат»34 бет
Ішкi бақылаудың негiзгi элементi – түгендеу27 бет
Адамның жеке басын тексеріп қарау кедендік бақылаудың ерекше нысандары ретінде47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь