«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС жылжымалы құрамының агрегаттарды жөндеу учаскесінің технологиясын жетілдіру

КІРІСПЕ
1. ТЕХНИКА.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
1.1. Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы
1.2. АТК техникалық қызметінің соңғы 3.5 жыл ішіндегі жұмысына талдау жасау
1.3 Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу
2. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУ
2.1. ТҚК бойынша жылдық өндірістік бағдарламаны есептеу
2.1.1. ТҚК нормативті мерзімділігін және КЖ.ге дейінгі жүрісті таңдау және түзету
2.1.2. Цикл ішінде бір автомобильге келетін КЖ, ТҚК санын анықтау
2.1.3.Циклдік техникалық дайындық коэффициентін есептеу
2.1.4. Жыл ішінде бір автомобильге келетін және жалпы автопарк бойынша ТҚК санын анықтау
2.1.5. Автомобильдердің ТҚК мен диагностикасы бойынша тәуліктік бағдарламаны есептеу
2.2. Жұмыстардың жылдық көлемін есептеу
2.2.1. Нормативті еңбек мөлшерлерді таңдау және түзету
2.2.2.Жұмыстардың жылдық көлемін анықтау
2.2.3. Жұмыс көлемінің өндірістік аймақтар мен учаскелер бойынша үлестірілуі
2.2.3. Жұмыс көлемінің өндірістік аймақтар мен учаскелер бойынша үлестірілуі
2.3. Өндірістік жұмысшылардың санын есептеу
2.4. Бекеттер мен толассыз желілерді есептеу
2.4.1. Автомобильдердің ТҚК мен АЖ жұмыстарын ұйымдастыру тәсілін таңдап алу
2.4.2. ТҚК.1 толассыз желісін есептеу
2.4.3. ТҚК.2 бекеттерінің санын есептеу
2.4.4. Диагностикалау бекеттерін есептеу
2.4.5. КҚК желісін есептеу
2.4.6. АЖ бекеттерінің санын есептеу
2.5. Жайлардың аудандарын есептеу
2.5.1. ТҚК мен АЖ аймақтарының ауданын есептеу
2.5.2. Өндірістік учаскелердің ауданын есептеу
2.5.3. Қоймалық бөлмелердің аудандарын есептеу
2.5.3. Қоймалық бөлмелердің аудандарын есептеу Қоймалық бөлмелердің аудандарын автомобильдердің 1 млн. км жүрісіне келетін қоймалық бөлмелердің меншікті ауданы бойынша анықтаймыз. Қойма ауданы [1]: , (2.61) мұнда . автомобильдердің 1 млн. км жүрісіне келетін қойманың осы түрінің меншікті ауданы; Кпс, К¬р, Краз. . тиісінше, автомобильдердің типін, санын және әртүрлі маркалығын ескеретін коэффициенттер. Кпс = 0,3 [1]; К¬р = 1,2 [1]; Краз. = 1,2 [1]; Формулаға мәндерді қойып, қоймалық бөлмелердің аудандарын есептейміз және 2.4.кестеге енгіземіз. Кесте 2.4 Қоймалық бөлмелердің аудандары Қоймалық бөлмелер , м2 Fск, м2 1 2 3 Қосалқы бөлшектер Агрегаттар Материалдар Шиналар Майлау материалдары Лак және бояу материалдары Химикаттар Құрал.сайман қоймасы Аралық қойма 3 6 3 3,2 4,3 1,5 0,25 0,25 0,2å Fск 14,6 29,3 14,6 15,6 21 7,3 1,2 1,2 21 2.5.4. Автомобильдерді сақтау аймағының ауданын және күту бекеттерінің санын есептеу
3.ҰЙЫМДАСТЫРУ БӨЛІМІ
3.1. ТҚК.2 және АЖ өндірісін агрегаттық.аймақтық тәсілмен ұйымдастыру
Қорытынды
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан Республикасының «Қазақстан – 2030» экономикалық және әлеуметтік дамуының стратегиялық бағдарламасында мемлекеттің көлік-коммуникациялық кешенін ары қарай дамытуға ерекше көңіл бөлінген.
Автомобиль көлігі еліміздің көлік жүйесінде ерекше орын алады. Себебі, мемлекеттің халық шаруашылығында тасымалданатын жүктер мен жолаушылардың орта есеппен төрттен үш бөлігін осы автомобиль көлігінің үлесіне тиеді. Ал өз кезегінде автомобиль көлігінің негізгі міндеті халық шаруашылығы мен тұрғындардың тасымалдауға деген мұқтаждықтарын дер кезінде әрі сапалы, әрі тез және арзан етіп қамтамасыз ету болып табылады. Автомобиль көлігі басқа көлік түрлерімен салыстырғанда жақын қашықтыққа тасымалдау үшін ең ыңғайлы және тиімді көлік түрі болып табылады. Автомобиль көлігінің тиімді және үнемді жұмысы жүк және жеңіл автомобильдерден, автобустардан, тіркемелерден және жартылай тіркемелерден құралатын көп салалы автомобиль паркін дұрыс, әрі оңтайлы пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі.
Автомобиль көлігінің жылжымалы құрамын техникалық жарамды жағдайда ұстап тұру үшін жұмсалатын еңбек және материалдық шығындар автомобиль көлігіндегі жалпы шығындардың едәуір көп бөлігін құрайды. Техникалық ақаулар салдарынан транспорт құралдарының бос тұруы халық шаруашылығына үлкен материалдық шығындар келтіреді. Осы шығындарды азайту автомобиль көлігі саласындағы қызметкерлердің, сондай-ақ осы дипломдық жобалаудың басты міндеті болып табылады.
1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 1985-232с.
2. Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию.- М.: Транспорт, 1985-224с.
3. Техническая эксплуатация автомобилей. Под редакцией д.т.н., профессора Е.С. Кузнецова. Издание третье.- М.: Транспорт, 1991-416с.
4. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: Транспорт,1986-237с.
5. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986-73с.
6. Проект рекомендаций по организации труда на рабочих местах ремонтных рабочих автотранспортных предприятий. Министерство автомобильного транспорта Казахской ССР. - Алма-Ата, 1987-147с.
7. Муха Т.И. Приводы машин. Справочник. Л.: Машиностроение,1975-343с.
8. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. - М.: Машиностроение, 1980.
9. Курсовое проектирование деталей машин. - М.: Машиностроение, 1987-415с.
10. Салов А.Н. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1985.
11. Ю.М.Кузнецов. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт, 1990-288с.
12. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. - М.: Транспорт, 1986-176с.
13. Борисова В.М., Сергейчик Л.В., Шелопут Ю.В. Экономика, организация и планирование автомобильного транспорта. Пособие по курсовому проектированию М.: Транспорт,1987-192с.
14. Туленов А.Т. Методические указания к дипломному проектированию по технической эксплуатации автомобилей. - Шымкент: Южно-Казахстанский технический Университет,1996-45с.
15. Автобусы Икарус. Под редакцией Е.С. Кузнецова - М.: Транспорт, 1976-288с.
16. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Автобусы ПАЗ. - М.: Транспорт, 1979-47с.
    
    А Н Н О Т А Ц И ... ... жоба «ОҚ ... ЖШС ... ... ... учаскесінің технологиясын жетілдіруге арналған.
Жобаның есептік-түсіндірме жазбасы аннотациядан, мазмұнынан,
кіріспеден, ... ... ... ... бөлімнен, ұйымдастыру бөлімінен, техникалық жобадан,
конструкторлық ... ... ... қоршаған ортаны қорғау
және ... ... ... ... ... ... және қосымшалардан тұрады.
Дипломдық жобаның графикалық бөлімі А1 үлгісінің 9 бетінде
орындалған, оның құрылымына кіреді: ... ... АТК ... ... ... агрегаттарды жөндеу учаскесінің технологиялық
жоспары, технологиялық және еңбекті ұйымдастыру картасы автомобильдердің
беріліс қорабын жөндеуге және сынауға арналған стенд ... ... ... ... ... көрсеткіштері. Жобада
технологиялық есептеу нәтижесінде агрегаттарды жөндеу учаскесінің
реконструкциясы жасалып, автомобильдердің агрегаттарын жөндеуге және
сынауға арналған ... ... және осы ... ... ... ... құрастырылды, ұйымдастыру бөлімінде жылжымалы құрамның
ТҚК және жөндеу өндірісін ұтымды ұйымдастыру және басқару бойынша ұсыныстар
келтірілген, сонымен қатар ... АТК ... ... ... ... ... ресурс үнемдейтін технологиясы ұсынылған, іс-
шаралардың тиімділігі экономикалық есептеулермен дәлелденді.
Дипломдық жоба түсіндірме жазбасы 96 беттен, 23 кестеден, ... 16 ... ... ал ... ... 9 сызба беттерінен
тұрады.
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының «Қазақстан – 2030» ... ... ... ... ... мемлекеттің көлік-
коммуникациялық кешенін ары қарай ... ... ... бөлінген.
Автомобиль көлігі еліміздің көлік жүйесінде ерекше орын алады. Себебі,
мемлекеттің халық шаруашылығында тасымалданатын жүктер мен ... ... ... үш ... осы ... көлігінің үлесіне тиеді.
Ал өз кезегінде автомобиль көлігінің негізгі ... ... ... мен
тұрғындардың тасымалдауға деген мұқтаждықтарын дер кезінде әрі сапалы, ... және ... етіп ... ету ... ... Автомобиль көлігі басқа
көлік түрлерімен салыстырғанда жақын ... ... үшін ең ... ... ... түрі болып табылады. Автомобиль көлігінің тиімді және
үнемді жұмысы жүк және ... ... ... және ... ... құралатын көп салалы автомобиль
паркін дұрыс, әрі оңтайлы пайдалану ... ... ... ... ... ... техникалық жарамды жағдайда
ұстап тұру үшін жұмсалатын еңбек және материалдық ... ... ... ... ... көп ... ... Техникалық
ақаулар салдарынан транспорт құралдарының бос тұруы ... ... ... шығындар келтіреді. Осы шығындарды азайту автомобиль
көлігі ... ... ... осы дипломдық жобалаудың
басты міндеті болып табылады.
Бұл мәселе бір жағынан, автомобиль жасау кәсіпорындарының ... ... ... ... етілсе, ал екінші жағынан,
автомобильдерді техникалық пайдаланудың ... ... ... көрсету мен жөндеу жұмыстарын механикаландыру және
автоматтандыру, ... ... ... көрсету мен жөндеу
жұмыстарының ұйымдастырылуы мен технологиясын жетілдіру, ... ... ... ... ... ... ... Берілген дипломдық жобада автомобильдердің ТҚК мен АЖ өндірісінің
тиімділік ... ... ... ... ... ... ТЕХНИКА-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
1.1. Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС автокөлік ... ... ... ... Автокөлік кәсіпорны Шымкент қаласында Сайрам көшесі 190
үйде орналасқан. Кәсіпорынның негізгі міндеті жүк тасымалдарын атқару ... ... ... негізінен сусымалы жүктерді тасу үшін, сондай-ақ
автомобиль жолдарын, тұрғын үй құрылыстарын салу ... ... ... және Қазақстанның басқа да тың жерлерінде астық жинауға және ... ... ... ... жүкті тасымалдаудан бөлек жеке
иеліктегі жүк ... ТҚК және ... ... орындаумен де
айналысып келеді. Себебі кәсіпорында қажетті құрал-жабдықтар мен білікті
мамандар мен ... бар. ... ... «ОҚ ... ЖШС ... 2004 жылдан бастап Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік техникалық
байқау өткізеді.
Бүгінгі таңда ... ... ТҚК және ... ... жетілдіруге үлкен көңіл бөлініп отыр. ТҚК және жөндеу өндірісі
негізгі құжат- «Автомобиль көлігі ... ... ТҚК және ... ... ... нарықтық экономика жағдайында жұмысын ұтымды ұйымдастырып,
келесі бағыттар бойынша ... ... ... жылжымалы құрам санын жаңа автокөліктерді сатып алу есебінен арттыру;
– тасымалданатын жүк көлемін көбейту;
– жаңа жұмыс орындарын ашу;
... ТҚК және АЖ ... ... ... жылумен, сумен, электр энергиясымен жалпы ... ... ... ... ... ... 32000 м2. ... жайлардың жалпы
ауданы 19200 м2.
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС жылжымалы құрамының құрылымы
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС ... ... ... 1.1-кестеде
келтірілген.
Кесте 1.1.
|Жылжымалы құрам маркасы, моделі ... ... ... |
| ... | |
| | |КЖ ... |КЖ ... ... ... |45 |20 |25 ... ... |15 |4 |11 ... ... |20 |7 |13 ... ЗиЛ ... |5 |– |5 ... ... |8 |2 |6 ... |5 |- |5 ... |2 |2 |- ... |100 |35 |65 ... |8 |6 |2 ... |6 |2 |4 ... |4 |- |4 ... | | | |
| ... |18 |8 |10 ... Қазавтосервис» ЖШС техника-экономикалық көрсеткіштері
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС-ның есеп берілген 2007 жылдағы ... ... ... келтірілген.
Кесте 1.2
|Көрсеткіштердің атауы ... ... ... ... ... ... |– |0,83 ... ... ... |мың тн. | ... Жүк ... |мың тн. ( км | ... ... орташа уақыт |сағ. |8 ... ... ... ... |км |120 ... ... жалпы жылдық жүрісі |мың км |4362,5 ... ... ... ... ... |күн |305 ... АТК ... ... ... 3-5 жыл ... жұмысына
талдау жасау
АТК техникалық қызметінің жұмысы келесі көрсеткіштермен бағаланады:
техникалық дайындық коэффициенті, ТҚК мен ... ... ... ... ... ... ... цехтар мен
учаскелер бойынша жөндеуде тұру және т.с.с.
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС ... ... ... ... ... ... Қызмет көрсетілетін автомобильдер санының өзгеру динамикасы, дана.
2. АТК жастық құрылымы, %
Au,%
35
30
25
20 ... 0,5 0,75 1,0 ... 1,75 ... ... ... коэффициентінің өзгеру динамикасы, (Т

4. Затраты на ТО и ТР, тенге/1000 км
4. ТҚК мен АЖ-ға кететін шығындар, тенге/1000 км
5. Қол ... ... және ... ... ... ... ... бойынша салыстыру
УМ,%
6. ТҚК-1 және ТҚК-2 операциялар тізімінің орындалу толықтығын талдау
|Операция саны ... ... ... ... |21 |39 ... |42 |71 |
7. Іс ... ... ... tф нормалықпен tн салыстыру
|1 ТҚК еңбек мөлшері |Іс-жүзінде ... ... ... |3,57 |2,68 ... |15,23 |11,4 |
8. ... ТҚК ... іс жүзіндегімен салыстыру
|ТҚК мерзімділігі |Іс-жүзінде ... ... ... |4860 |3600 ... |14040 |10800 ... ... ЖШС ... қызметі жұмысының көрсеткіштерінің
талдауы оның жеткілікті емес ... ... ... ... тұр,
себебі автомобильдерді жұмысқа қабілетті күйде ұстап ... ... ... ... асып тұр. Бұл, ... автомобильдерді ТҚК
мен жөндеу бойынша өндірістік ... ... ... ... ... ... Жобаланатын нысан сипаттамасы және жоба тақырыбын негіздеу
Тапсырма бойынша шиномонтаж учаскесі ... ... ... ... ... технологиялық процесі төменде келтірілген
жұмыстардан тұрады. ТҚК және АЖ ... ... ... ... оның ... (покрышкалар, камералар, дискілер)
шиномонтаж учаскесіне келіп түседі. ... ... ... операциялар белгілі реті тағайындалған: доңғалақтарды жуу
және құрғату, шинаны және доңғалақтардың басқа да ... ... ... таттан және бояудан тазалау, ... ... ... ... Бақылау нәтижелері бойынша жарамсыз
бөлшектерді алмастырады немесе жөндеу өлшемдеріне дейін қалпына келтіреді.
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС ... ... ... ғимаратта
орналасқан және ТҚК-2, АЖ аймақтарымен шектеседі. Учаскеде 2 ... ... ... 5-күндік жұмыс аптасы бойынша ұзақтығы 8 ... ... ... ... технологиялық жабдығы орындалатын жұмыстарға сәйкес келеді.
Диплом алдындағы практика кезінде ... ... ... мен технологиясында келесі кемшіліктер анықталды:
- учаске механикаланған жабдықпен нашар ... ... бұл ... ... ... еңбек мөлшерін жоғарылатады;
- жұмыс орындары технологиялық карталармен қамтамасыз етілмеген;
- ... ... ... ... ... ... ... келмейді.
- шиномонтаж стенді істен шығып шинаны дискіден ажырату жұмыстары қолмен
орындалады, бұл жұмыстардың еңбек көлемін жоғарылатады және ... ... ... ... ... болып табылады, шинаны шығынға жазуға
алып баратын негізгі себептер жобаның графикалық ... 1-ші ... ... ... .
2. ... ... ТҚК бойынша жылдық өндірістік бағдарламаны есептеу
2.1.1. ТҚК ... ... және ... ... ... ... ... таңдау және түзету автомобильдердің әрбір моделі үшін ... үшін ... ... КЖ-ге дейінгі жүрісін (Lк) және ТҚК-1 () мен
ТҚК-2 () ... 300 000 ... 4000 ... 12 000 ... пайдалану жағдайының III категориясын ескеретін коэффициент,
К1 = 0,8;
– жылжымалы құрамның модификациясын ескеретін коэффициент ... К2 = ... ... ... ... ... ... коэффициент, К3 = 0,9.
КЖ-ге дейінгі жүрісті және ТҚК мерзімділігін келесі формулалар бойынша
түзетеміз [1]:
, ... ... ... ... ... ... ... 300 000 ( 0,8 (1( 0,9 = 216000
= 4000 ( 0,8 ( 0,9 = ... 12 000 ( 0,8 ( 0,9 = ... цикл ... ... ... ... ... = , ... – есеп ... кез ... ... ... ... ... бірінші КЖ-ге дейін жол жүрмеген «жаңа»
және оның нормасын орындаған «ескі», бірақ пайдаланылып
жатқан автомобильдердің ... ... ... ... ... ... 0,8 ( 216000 = ... =
Тәуліктік орташа жүріспен түзетілген ТҚК мерзімділігі және КЖ-ге дейінгі
жүріс, ... ... ... 20 ( 180 = ... 3 ( 3600 = 10800
= 18 ( 10800 = 194400
2.1.2. Цикл ... бір ... ... КЖ, ТҚК ... анықтау
Цикл ішінде бір автомобильге келетін техникалық әсер етулердің саны
келесі формулалармен анықталады [1]:
, ... ... ... ...... ... жүрісі,км.
КамАЗ –5320
= 1
2.1.3.Циклдік техникалық дайындық коэффициентін есептеу
Циклдік техникалық дайындық коэффициенті келесі формуламен анықталады
[1]:
, ...... цикл ... ... түзу ... ... ... автомобильдің цикл ішінде ТҚК мен жөндеуде тұрған
күндерінің саны.
, ... ...... ... ... күндерінің саны;
– автомобильдің ТҚК мен АЖ-да меншікті тұру күндері,
күн/1000 км ;
–автомобильдің пайдалану басынан бергі ... ... , ...... ... ... нормативті тұру күндері;
– автомобильді АЖЗ-ға ... ... ... -тан 10-20% етіп ... ТҚК мен ... тұру нормаларын және
коэффициентінің мәнін тағайындаймыз [1]:
= 0,5 күн /1000 км
= 22 күн
= 0,1 (= 0,15( 22 ( 3 ... 22 + 3 = 25 ... ...... ... –5320
=
=
(Т =
2.1.4. Жыл ішінде бір автомобильге келетін және жалпы автопарк бойынша
ТҚК санын анықтау
Жыл ішінде бір ... ... ТҚК саны ... ... ... ... ...... ... өту ... ...... ... ... ... (2.17)
мұнда – ... жыл ... ... ... ... ... 253 ( 180 ( 0,88 = 40075,2 км
=
= 1080 ( 0,21 = 226,8
= 36 ( 0,21 = ... 17 ( 0,21 = ... парк ... ТҚК ... ... ... ... – автомобильдердің тізімдік саны.
КамАЗ –5320
= 226,8 ( 150 = ... 7,56 ( 150 = ... 3,57 ( 150 = ... ... ... ... әсер етулердің жылдық санын
анықтау.
Жалпы парк бойынша D – 1 саны [1]:
, ... 1,1( 1134 – 536 = ... парк ... D – 2 саны [1]:
, ... 1,2( 536 = ... ... ТҚК мен ... ... ... есептеу
ТҚК мен диагностика түрлері бойынша тәуліктік бағдарлама [1]:
, ... – ТҚК мен ... ... түрі ... ... ТҚК мен ... орындауға арналған аймақтың
жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны.
= ,
= ,
= ,
= ,
= ... ... ... ... ... Нормативті еңбек мөлшерлерді таңдау және түзету
Еңбек мөлшерлерді есептеу үшін тағайындаймыз:
– ТҚК мен АЖ нормативті еңбек мөлшерлері ... - ... 0,5 ... 3,4 ... 14,5 ... 8,5 ад-сағ;
– пайдалану жағдайының III категориясын ескеретін коэффициент,
К1 = 1,2;
– жылжымалы құрамның модификациясын ескеретін ... ... К2 = ... ... құрғақ климаттық ауданды ескеретін коэффициент,
К3 = 1,1;
– автомобильдердің пайдалану басынан бергі жүрісін ескеретін
коэффициент:
К4 = ... ... ... ... ескеретін коэффициент, К5 = 1,05.
КҚК есептік еңбек мөлшері[1]:
, ... ... КМ – КҚК ... ... ... ... ... ескеретін коэффициент;
М– механикаландырылып орындалатын КҚК жұмыстарының үлесі, %.
ТҚК-1 және ТҚК-2 ... ... ... ... формулалармен
анықталады [1]:
, ... ... ... ... ... ... формуламен анықталады [1]:
. ... мен АЖ ... ... - ... = 1 –= ... 0,5 ( 1( 1,05 ( 0,35 = 0,18 ад-сағ;
= 3,4 ( 1( 1,05 = 3,57 ... 14,5 ( 1( 1,05 = 15,23 ... 8,5 ( 1,2( 1( 1,1( 1,3( 1,05 = 15,32 ... жылдық көлемін анықтау
ТҚК мен АЖ ... ... ... ... ... формуламен
анықталады[1]:
, ... ... ... ... 34020 ( 0,18 = 6123,6 ... 1134 ( 3,57 = 4048 ад-сағ;
= 536 ( 15,23 = 8163,3 ... 40075,2 ( 150 (15,32 /1000 = 92092,8 ... және ... ... орындалатын ілеспелі АЖ ескерілген ТҚК мен АЖ
жылдық еңбек көлемдері [1]:
, ... ... ... – ТҚК-1 және ... ... ... ... АЖ-ның жылдық
еңбек мөлшерлері, ад-сағ ;
, ... СТР = 0,15(0,2 – ... АЖ ... ... 0,15 (4048 = 607,2 ... 0,15 ( 8163,3 = 1224,5 ... 4048 + 607,2 = 4655,2 ад-сағ;
= 8163,3 + 1224,5 = 9387,8 ад-сағ;
= 92092,8 – (607,2 + 1224,5) = 90261,1 ... ... ... ... = 0,2 ( 0,3 (ТЕО, Г + Т1,Г + Т2,Г + ТТР, ... = 0,25 (6123,6 + 4655,2 + 9387,8 + 90261,1) = 27606,9 ... ... ... ... ... мен ... ... мен АЖ еңбек мөлшерлерінің жұмыстардың түрлері бойынша ... ... ... мен АЖ ... ... ... түрлері бойынша үлестірілуі
|Жұмыстардың түрлері |% от ТГ, ... ... |
| |i |ТГ, i, ... |
|1 |2 |3 ... | | ... |23 |1690,1 ... |65 |4776,4 ... |12 |881,8 ... |100 |6123,6 ... | | ... |9 |418,9 ... |35 |1303,3 ... |11 |409,6 ... май құю ... |21 |781,9 ... |12 |446,8 ... ... ТҚК |4 |148,95 ... |8 |297,9 ... |100 |4655,2 |
| | | ... | | ... |8 |751 ... |35 |2623,7 ... |18 |1349,3 ... май құю ... |16 |1199,4 ... |10 |749,6 ... ... ТҚК |9 |674,7 ... |4 |299,8 ... |100 |9387,8 ... | | ... жұмыстар | | ... |2,0 |1436,2 ... |1,0 |718,1 ... жинау |35 |25134 ... ... ... |2 |1436,2 ... |5,0 |3590,6 ... |45 |40617,5 ... ... | | ... |19 |13644,2 ... |12 |8617,4 ... |5 |3590,6 ... |1,0 |718,1 ... ... ... жөндеу |4 |2872,5 ... |1,0 |902,6 ... |1,0 |902,6 ... ... |3,0 |2154,3 ... |2 |1436,2 ... |1,0 |718,1 ... ... |1,0 |718,1 ... |1,0 |718,1 ... қаптау |1,0 |718,1 ... ... |3,0 |2154,3 ... |55 |49643,6 |
| | | ... |100 |90261,1 ... ... | | ... ... ... ... |40 |9037,9 ... |10 |2259,5 ... ... |20 |4518,9 ... ... ... ... | | ... тарату |10 |2259,5 ... мен ... ... |20 |4518,9 ... |100 |27606,9 ... D - 1 мен D – 2 ... ... ... ... –АТП –СТО-80 бойынша диагностикалық жұмыстардың жалпы жұмыс көлемі
келесі ... ... Г = (0,5 ( 0,6) ( ( ТD,Г ; ... Г = (0,5 ( 0,4) ( ( ТD,Г ; ... ( ТD,Г – ... ... ... жұмыс көлемі;
( ТD,Г = Т1,D + Т2,D ... Т1,D, Т2,D, ТТР,D – ... ... ТҚК-2 және АЖ ... ... жұмыстардың көлемі .
АТК бойынша диагностикалық жұмыстардың көлемін анықтаймыз:
( ТD,Г = 418,9 + 751 +1805,2 = 2975,1 ... = 0,55 ( 2975,1 = 1636,3 ... = 0,45 (2975,1 = 1339 ... мен D-2-ні жеке ... ... кезде, ТҚК мен АЖ
бекеттерін әрі қарай есептеу үшін ТҚК мен АЖ ... ... ... ... [1]:
; ... ... ... 4655,2 – 418,9 = 4236,3 ад-сағ;
= 9387,8 – 751 = 8636,8 ад-сағ;
= ... 1805,2 = 38812,3 ... ... ... үшін ... ТҚК-1 (), ТҚК-2 ... ... ... ... , ... , ... = 3,7 ... = 16,1 ад-сағ;
2.3. Өндірістік жұмысшылардың санын есептеу
Технологиялық қажет жұмысшылардың саны[1]:
РТ = , ... ТГ – ... ... ... ... ... ... жылдық
көлемі, ад-сағ;
ФТ – технологиялық қажет жұмысшының жылдық уақыт қоры,сағ.
Жобалау практикасында Рт есептеу үшін жұмысшының ... ... ... ... ... ... өндіріс үшін 2070 сағ және еңбек жағдайлары ауыр
өндіріс үшін 1830 сағ етіп қабылдайды.
Жұмысшылардың ... саны ... = , ... Фш – штатты жұмысшының жылдық ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың санын осыған
ұқсас анықтайды. Жұмысшылардың санын есептеуді кесте түрінде орындаймыз.
Кесте 2.2
Өндірістік және көмекші жұмысшылардың санын есептеу
|Әсер ету түрлері|Жылдық |ФТ, |Фш, |РТ, ад. |Рш, ад. |
| ... |сағ |сағ | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| | | ... |7 |108 ... |4 |63 ... |2 |27 ... |1 |36 ... ... аспаптарын жөндеу |1 |14 ... |1 |27 ... |3 |54 ... |1 |14 ... ... |1 |27 ... Қоймалық бөлмелердің аудандарын есептеу
Қоймалық бөлмелердің аудандарын автомобильдердің 1 млн. км жүрісіне
келетін қоймалық ... ... ... ... ... ауданы [1]:
, ...... 1 млн. км ... ... қойманың осы
түрінің меншікті ауданы;
Кпс, Кр, Краз. – тиісінше, автомобильдердің типін, санын және ... ... ... = 0,3 ... = 1,2 ... = 1,2 ... мәндерді қойып, қоймалық бөлмелердің аудандарын есептейміз
және 2.4-кестеге енгіземіз.
Кесте ... ... ... ... |, м2 |Fск, м2 |
|1 |2 |3 ... бөлшектер |3 |14,6 ... |6 |29,3 ... |3 |14,6 ... |3,2 |15,6 ... ... |4,3 |21 ... және бояу ... |1,5 |7,3 ... |0,25 |1,2 ... қоймасы |0,25 |1,2 ... ... |0,2( Fск |21 ... ... ... ... ... және күту бекеттерінің
санын есептеу
Күту бекеттерінің санын келесі ретпен анықтайды [1]:
– КҚК ... ... = (0,15 ( 0,25) ( NЕО.л , ... = 0,15 ( 17 = 2,6 ( ... ТҚК-1 (D-1) ... ... [1]:
, ... 1; ... ТҚК-2 (D-2) ... ... ... ... АЖ аймағы үшін[1]:
nТР = (0,2 ( 0,3) ( ... = 0,2 ( 12 = ... ... ... ... ... ...... ... ... ... м2;
Аст –автомобильдерді сақтау орындарының саны;
Кп = 2,5(3,0 – ... ... ... ... автомобиль-орын саны оларды автомобильдерге бекіткен кезде
парктің тізімдік санына сәйкес келеді, яғни ... = ... ... = 18,5 ( 150 ( 2,5 = 6937,5 ... ... ТҚК-2 және АЖ ... ... тәсілмен ұйымдастыру
Бұл тәсіл кезінде келесі шарттар орындалу ... ТҚК-2 тек ... ... , ал АЖ ... ... ... ТҚК-2 ... бірнеше бөлікке (үштен беске дейін) бөлініп, ... ... ТҚК ... іс ... ... ... ... ТҚК-2 жоспарланған бөлік санына сәйкес арнайы маманданған аймақтар
жабдықталады, олардың әрбірі автомобильдің ... бір ... ... ... терңдетілген диагностиканы, ТҚК-2 мен АЖ
орындайды;
- маманданған аймақтар жұмыс профиліне ... ... ... ... ... етіледі;
- Д-2, ТҚК-2, АЖ тұйық бекеттерде орындалады;
- Белгілі бір маманданған аймаққа қызмет көрсететін цехтар мен қоймалар
мүмкіндігінше ... ... ... АТК техникалық қызметі агрегаттық учаскелік принцип ... ... ... маманданған бригадалар саны маманданған
аймақтар санына тең етіп тағайындайды;
- ТҚК-1 толассыз желіде ... ТҚК-2 ... ... бұл маманданған аймақта орындалатын ТҚК-2 көлемін
төмендетеді;
- жөндеу өндірісі ... ... ... және ... ... осы ... ұйымдастырудың
артықшылықтары:
- ТҚК-2 мен жөндеудің негізгі көлемінің ауысымаралық ... ... ... кезде орындалуы;
- бригадалардың автомобильдердің жүйелері және агрегаттары бойынша
мамандануы;
- жөндеудің агрегаттық-тораптық әдісін ендіру ... және ... ТҚК және АЖ ... ... ... ... автомобильдердің техникалық дайындығы ауысымаралық уақытты ТҚК-2 және
АЖ үшін барынша қолданудан жоғарылайды;
- жөндеуші жұмысшыларды және ... ... ... ... ... автомобильдердің ТҚК-2 және жөндеуіне кететін шығындар төмендейді.
Бұл әдіс кезінде үнем ... ... ... ... құралды жеке
ТҚК-2, АЖ, Д- 2 аймақтарында қайталап орнатпай, тек ... ... ... ... ... ... қаржыны қажет етпейді, себебі бұл
тәсілде кейбір бекеттердің, технологиялық жабдықтардың, цехтардың орын
ауыстыруы жеткілікті болып ... ... ... ... ұйымдастырған кездегі
ТҚК мен АЖ технологиялық процесінің схемасы сызбаның 6-шы ... ... 3 ... аймақ (қозғалтқыштардың,
агрегаттардың, кузовтың ТҚК-2, АЖ, Д-2 маманданған аймақтары) ... ... ... ... ... аймақта қозғалтқышқа және оның жүйелеріне ТҚК-2,
АЖ, Д-2 орындалады;
2-ші аймақта трансмиссия ... ... АЖ, ... ... ... және ... бөлігіне ТҚК-2, АЖ, Д-2
орындалады.
3.2 Техникалық қызмет көрсету мен диагностикалау кешені жұмысын ... ... ... ... мен ... тиімділігін
арттыру үшін оларға қызмет көрсеткенге дейін және ... ... ... ... жеке ... алу қажет. Бұл кезде талап
етілетін ақпараттарды алу үшін агрегаттар мен ... ... көп ... ... орындалуы қажет. Техникалық қызмет көрсету
кезінде жабық және жаңадан ... келе ... ... ... туралы
ақпараттар алу алдын-ала немесе кеш жөндеулерді болдырмау үшін маңызы ... ... ТҚК мен ... жүйесінің бір элементі
болып табылады. Автотранспорт кәсіпорындарында диагностикалау эәрбір жеке
алынған автомобыильдің ... ... ... ... дұрыс
ақпараттармен теқникалық қызмет көрсету мен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру ТҚК мен АЖ
процестерін ... ... ... ... техникалық
жағдайын жолда бақылау орнатылған диагностикалау ... ... ... көрсету кезінде бақылаулар тексеруі арқылы қамтамасыз
етіледі; 1-ТҚК ... ... ... ... қауіпсіздігін
қаматамасыз ететін ... Д-1 ... ... ... ... 2-ТҚК және АЖ ... агрегаттар мен механизмдерге
тереңдетілген ... Д-2 ... ... ... ... ... кешенін қолданады. Бұл жағдайда реттеу және
жөндеу жұмыстарының ... ... және ... ... ... ету
үшін, автомобильді қосымша орын ауыстырып жүрмес үшін, оны ТҚК мен ... ... ... ... ... диагностикалау автомобильдің
техникалық жағдайы мен ТҚК мен АЖ технологиялық процесстерін ... ... жеке ... алу мен ... адам-машина жүйесі болып
табылады.
Автмобильге ТҚК қажеттілігі кезінде диагностикалау кешені ... ... ... ... ... ақпараттармен ТҚК бригадасы
слесарларын қаматамасыз етеді. Сонымен бірге бұл ... бір ... ... өндіріті басқару орталығына ТҚК мен жөндеу,
өндірісті дайындау ... ... ... ... ... ... жұмысты
бақылау және тіркеу үшін беріледі .
3.1-сурет. АТК-да ТҚК мен АЖ басқару үшін диагностикалауды қолдану схемасы
ТҚК ... ... ... ... оның ... мен тораптарының бөлшектемей техникалық жағдайын анықтаға ... ... ... ... ... үшін ... жұмыс көлеменің
5-9 процентін құрайды.
Д-1 ... ... ... ... ... ... мен механизмдерінің (тежегіштерді, басқару механизмін, басқару
доңғалақтарының орантылуын, жарықтандыру ... ... ... ... ... ... және отын үнемділікті диагностикалаға
арналған. Бұл кезде тек ... ... ... ... ... негізгі ақауларды анықтау және реттеу
жұмыстарын орындаумен шетелуі мүмкін. ... ... ... ... желіге шығу алдында немесе кейі орындалады, ал Д-1 1-
ТҚК алдында орындалады.
Д-2 ... ... ... ... үшін және оның ... ... ... мен
механизмдерінің ақауларын анықтау үшін қолданылады. Д-2 негізінен 2-ТҚК
алдында жөндеу ... ... және оның ТҚК ... бос тұру ... үшін ... 2-ТҚК ... Д-2 бірге бір мезгілде технологиялық
қажет ... ... да ... ... ... және оларды өлшеу құралдары
|Автомобильдің ... ... ... |
|эксплуа-тациялық ... | ... | | |
| | ... ... ... ... |Nk, Pk, va, Ff, |Тарту сапасы |Кешенді ... |sB, sp, tp, jp, ... ... ... ... |CO, A, Q |Тежеу стенді |-//- |
| |PT, sT, j3, t3, ... ... |-//- |
| |Pб ... | ... ... ТҚК мен ... ... басқару
Жылжымалы құрамның жұмысқа қабілеттілік деңгейін және АТК ... ... ... ... ... ... ТҚК мен ... сапасын жоғарылату болып табылады.
Нарықтық экономика жағдайында орындалған жұмыс және еңбекақы арасындағы
тәуелділік көп жағдайда АТК-да ... ... ... ТҚК ... ... ... жүйесінен ( -бет) байланысты болады.
Жобамен АТК-да автомобильдердің ТҚК мен жөндеу сапасын қолма-қол болжау
жүйесін қолдану ұсынады. Бұл жүйе келесі ... ... ... ... шапшаңдылық принципі бойынша бағаланады. ... соң ... ... ... ішінде кәсіпорынның жөндеуші
жұмысшысының еңбек сапасының деңгейі болжанады.
Персонал ... ... ... ... ... жұмысшылар тобы
қызмет көрсететін нақты агрегаттар бойынша жүргізіледі.
Еңбек бригадалық әдіспен ұйымдастырылған кезде сапаны басқару ... ... ... екі рет ... мүмкіндік береді.
Бірінші жағдайда, бригаданың еңбекақы қорын қалыптастыру кезінде,
екінші рет-бригада қорын ... ... ... Бригаданың еңбек
сапасын есептеу негізіне бірінші кезекте бригадаға бекітілген агрегаттар
мен жүйелердің ... ... ... ... тоқтаусыз жұмыс істеу
көрсеткіштері алынады. Осы кезде ТҚК мен ... ... ... ... ... ... істеу ықтималдығы көрсеткіштері
қолданылады.
Жалақыны ... ... ету үшін ... ... ... бағалауды ақпарат жүйесімен қамтамасыз ету үшін жалпы
қабылданған АТК құжаттары ... алу ... ... ... ... ... карточка, қосалқы бөлшектер мен материалдарға талап
қағазы).
Бригада персоналының еңбек сапасын шапшаң бағалау ... ... ... мен ... ... ... ... негізгі қиындық жұмыстағы анық брактан басқа еңбек
нәтижелері ұзақ ... ... ... Егер ... ... ... ресурсының соңына дейін қалдыратын болсақ онда
орындаушылардың өз еңбегінің нәтижесіне ... ... ... ... ... шапшаң бағалап, орындаушыларға аралық төлем
жүргізіп отыру керек. Сапаны шапшаң бағалау мәнісі ... ... ... және ... ... наработканы агрегаттардың жөндеуден
кейінгі бағалау мерзімі ішінде бірінші істен шығулары саны бойынша бағалау
жатады ( - ... ... ... ... анықтау.
Автомобильдердің агрегаттары мен тораптарының жөндеу ... ... ... және ... бағалау мерзімін арттырумен
өседі ( - ... ... ... ... ... келесі түрге
келеді:
∆общ= [β(1-Pи)+Ри (1-β)]→ min
мұндағы ∆общ- l агрегаттарды болжауда және ... ... ... ... ... жадыда сақтау кезіндегі қосынды қателік;
β- l агрегаттарды жөндеуден кейін болжаудың сенімді ықтималдығы.
Pи- орындалған жөндеулер ... ... ... ... ... ... бағалау мерзімін (lоц) анықтауға
мүмкіндік береді.
5.КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ
5.1. Жобаланған шиномонтаж стендінің ... және ... ... ... ... және автобустардың шиналарын демонтаж жасауға
арналған стенд рамадан 7, электр қозғалтқышынан 11, червякты редуктордан 12
және белдікті берілістен 9 ... ... ... ... ... ось ... жасалған, ол айналмалы қозғалысты муфта және қозғалмалы
винт 2 арқылы кронштейнге 1 ... ... ... ... ... Доңғалақ шұңқырға монтаждалған және серіппеленген
арнайы күйентемен 4 сүйемелденеді. Шинаны демонтаж жасау кезінде сүйемелдеу
үшін ... төрт ... ... 10 ... Электр қозғалтқышын іске
қосу, тоқтату және кері жүргізу басқару ... (14) іске ... ... ... ... ... 10 ... роликті
5 күйенте үстіне 4 ... ... ... ... 15 ... ... 1 ... қатырылады.
Стенд басқару пультімен 14 іске қосылады. Электр қозғалтқышы ... ... ... (9) червякты редукторды (12) айналдырады. Редуктор
червякты доңғалақтың шлицті осін бір мезетте айналмалы және ... ... ... және ... қозғалыс (n = 10 айн/мин)
муфта және ... винт 2 ... ... 1, яғни ... ... дискісіне беріледі. Кронштейн 1 бойлық ось бойымен
айнала отырып, шинадан ... ... ... ... ... ... және дискіні стендтен шығарып алады. ... кері ... ... ... ... ... ... ол
жүріс шектеуішпен (14) бақыланады. Бастапкы ... ... ... ... қозғалтқышы тоқтатылады. Процесс қайталанады.
5.2. Кинематикалық есептеу
5.2.1. Червякты ... ... ... жағдайы:
- біркелкі жүктелген винт жетегі;
- электр қозғалтқышының айналу жиілігі n1 = 1450 айн/мин.
- жалпы беріліс саны: Иобщ = Ир.п. * Иτ.р. = 1450/10 = ... ... яғни ... ... ... ... n2 = 10 ... деп
қабылдаймыз.
- принимаем: Иτ.р. = 80, Ир.п. = 145/80 =1,8125;
- ортааралық қашықтық А = 100 мм.
- Червякты доңғалақ ... ... Мн = 200 * 0,1 = ... редуктордың жұмыс істеу ұзақтығы тәулігіне 7 сағат.
Есептік моментті анықтаймыз:
Мр = Мн * к = 20 * 1 = 20 кгс ... 26 [ ] том 3 ... осы ... үшін ... ЦКБ – Ш – 501М
болатын редуеторды таңдап аламыз, ол үшін N1 = 0,9 кВт; М = 30,5 кг ... осы ... үшін ... ... ... оның ... қуатымен
шектеледі- N1т = 1,30 кВт (кесте.27, Том 3) [ ].
Осыны ескеріп қабылдаймыз:
N1т = 1,30 кВт; n1 = 1450 ... = 44,8 кгс м; η = 0,65 – ... 29, Том 3 ... = ... Белдікті берілісті есептеу
Беріліс саны:
Электр қозғалтқышына орнатылған шкив диаметрін d = 100 мм ... Олай ... ... ... ... диаметрі тең болады:
Дτ = Дэ * Ирм = 100 * 1,81 = 181 ... ... ... = Nо * К1 * К2 * z = 1,15 * 0,98 * 0,84 * 2 = 1,89 ... = 1,15 кВт – бір ... ... қуат ... 29 Том 2[ 1])
v = R * w = 0,05 * 151,8 = 7,6 ... = 0,98 – ... 30, том 2 [ ], ... бұрышын ескеретін коэффициент;
К2 = 0,84 –кесте. 31, том 2 [ ], ... ... және ... ... ескеретін коэффициент;
z = 2 – белдік саны.
Белдік қимасын ... 32 ... [1] А ... ... шкив кездегі осьаралық қашықтық:
l = к * dрб = 1,2*181 = 217мм
мұнда dрб =181 мм – ... шкив ... = 1,2 – ... 3.3 бойынша [ ].
Шкив өлшемдерін МЕСТ 20889-75 бойынша тағайындаймыз.
5.2.3. Электр қозғалтқышын таңдау
Таңдалған червякты редуктор және ... ... ... ... қуатын анықтаймыз:
Nэл = N1т * ηи.р = 1,3 * 0,65 * = 2 кВт
Осы қуатты ... ... ... ... ... ... =
0,945. Ауытқу құрайды 5,5% < 10%.
Сонымен, типі АОЛ – 2 – 22 – 4, Щ2, ... N = 2 кВт; n = 1450 ... ... ... таңдап аламыз.
5.3. Құрылымның элементтерін есептеу
5.3.1. Қозғалмалы винтті есептеу
Бастапқы мәліметтер:
Р = 200 кгс; d = 70 мм – ... ... ... lr = 100 мм – ... ... есептеу
Ойманың винтті сызығының көтерілу бұрышы:
мұнда S = 10 мм – винтті ... ... = 60 мм – ... ... ПӘК-і:
мұнда ρ = 6…80 – төмен жылдамдықпен сырғанау кезіндегі үйкеліс бұрышы
(~ 0,01 м/с).
Винт материалындағы мүмкін кернеу:
мұнда σт = 22 ...... ... ... ... 0,785 * d1 2 = 0,785 * 50 = 39,25 ... ... кернеуі:
- беріктік шарты орындалады.
5.3.3. Тозуға төзімділікті есептеу
Ойма орамының жұмыстық биіктігі:
Ойманың жұмыстық беттеріне түсетін ... ... [q] = 20 ... – винт – ... ... – шойын материалы үшін.
Тозуға төзімділік шарттары орындалады.
5.3.4. Червякты доңғалақтың шлицті берілісін беріктікке есептеу
Шлицті берілістің тістерінің бүйір беттері ... ... ... ... ...... және ... номограмма бойынша есептеу шешуші роль атқарады [ ] :
[Mср] = ψ * z * F * l * rср [σcм] = ... =
= 154350 кгс мм = 154,35 кгс ... ψ = 0,75 – ... ... беттеріне күштердің біркелкі түспеуін
ескеретін;
z = 14 – тістер саны;
F = 0,8 m = 0,8 * 5 = 4 ...... ... ... = 70 мм ... ... ұзындығы;
rср = 0,5*m*z = 0,5*5*14 = 35 мм
m = 5 мм – тіс модулі.
[σсм] =1,5 кг/мм2 – жаншылуға мүмкін кернеу, ... 29 [ ... ... ... М1т ... ... келесіні
аламыз:
[Мкр] = 154 кгс > М1т = 45 кгс м
6. ТІРШІДІК ҚАУІПСІЗДІГІ
Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòû ¸ðäàéûì äàìó ... ... ... ... ìåí ... ... ê¾ðäåëi òåõíîëîãèÿëûº æàáäûºòàð
òåõíèêà ºàóiïñiçäiãiíå ºîéûëàòûí òàëàïòàð-äû æî¹àðûëàòûï îòûð.
Å»áåêòi ºîð¹àó áîéûíøà º½ºûºòûº ì¸ñåëåëåð ... ... ... ... ... ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû»
å»áåêòi ºîð¹àó áîéûíøà çà»ûìåí ðåòòåëåäi. ... ... ... å»áåêòi ºîð¹àó æà¹äàéëàðûí æàºñàðòó ìàºñàòûíäà
²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» ... ... 2004 æûëû 12 ... ... ... ... Ðåñïóáëèêàñûíû» Çà»û ºàáûëäàíäû. Íåãiçãi
áà¹ûòòàð ... ... ... ... ... ... ... àëóäû åñêåðòóäi, å»áåê ¾ðäiñiíäå º½ºûºòûº, ½éûìäàñòûðó-
òåõíèêàëûº æ¸íå ¸ëåóìåòòiê-ýêîíîìèêàëûº øàðàëàðäû äàéûíäàó æ¸íå ... ... ... ¼ìiði ìåí ... ... ... ... äàìûòóäû» ñòðàòåãèÿëûº áà¹ûòòàðûíà ºàóiïñiç òåõíèêà
ìåí òåõíîëîãèÿëûº ïðîöåñòåðäi æàñàó, ¼íäiðiñòi ... ... ... ... ... å»áåêòi ºîð¹àó àÿñûíäà äàéûíäàó
æ¸íå îñû íåãiçäå áàðëûº ê¸ñiï-îðûíäàðäà ¼íäiðiñòiê æàðàºàò ... ... æ¸íå àóûð ºîë ... ... ... ºàìòàìàñûç åòó
áîëûï òàáûëàäû.
6.1. Өíäiðiñòi» ïîòåíöèàëäûº ºàóiïòiëiãií æ¸íå çèÿíäûëû¹ûí òàëäàó
Шинамонтаж учаскесінiң технологиялық процестерiнде келесi қауіпті және
зиянды факторлар ... ... ... ... ... àøûº ... ... ýëåêòðëiê º½ðàë-æàáäûºòàðìåí æ½ìûñ iñòåó êåçiíäå
ýëåêòð òîãûíû» ½ðó ºàóïi; табиғи ... ... ... ... жарықтануы; дайындама беттерінің кедір-бұдырлығы ... ... ... ... бөлшектермен шаңдануы және т.с.с.
Шинамонтаж учаскесінің òåõíîëîãèÿëûº ïðîöåñiíäå ºîëäàíûëàòûí óëû
çàòòàðäûң талдауын 6.1-êåñòåãå ... (СН 245-71 және СН ... 6.1. ... ... ... ïðîöåñòåðiнäå
ºîëäàíûëàòûí çàòòàðдың óëûлығы
|Çàòòàð |Óëûëû¹û |ÏÄÊ ... ... ... ... |
| | ... ... ... iñ-øàðàëàð |
|Абразив шà» |Óëû емес |10 |4 ... ... ... |Улы |300 |4 ... ... ... | | | ... арнайы ыдыстарға|
|(отын және | | | ... жеке ... ... | | | ... ... |
6.2. ʼëåìäiê-æîñïàðëûº øåøiì
Өíäiðiñòi» ïîòåíöèàëäûº ... æ¸íå ... ... ... ... ... ... á¼ëìå îðòàñûíû»
ñèïàòòàìàñû, ¼íäiðiñòiê ïðîöåñòi» òîáû àíûºòàëàäû. ... ... ... ... 6 ì áið ºàáàòòû ¼íäiðiñòiê ¹èìàðàòòà
îðíàëàñºàí æ¸íå ÀÆ àéìàғûìåí, ТҚК-2 ó÷àñêåñiìåí ... ... ... ... àðà ºàøûºòûºòàð åñêåðiëiï
îðíàëàñòûðûëàäû (ÎÍÒÏ-ÀÒÏ-ÑÒÎ-80 áîéûíøà).
Шинамонтаж учаскесінде îðûíäàëàòûí æ½ìûñòàð ÑÍ 4088-20 æ¸íå ... ... ... ... ... (II á) êàòåãîðèÿñûíà æàòàäû.
Ìèêðîêëèìàòòû» íîðìàëàðû æûëäû» ñóûº æ¸íå àóûñïàëû ... ... ... ... ... ... ñàëûñ-òûðìàëû ûë¹àëäûëû¹û
60-40(, àóàíû» ºîç¹àëó æûëäàìäû¹û 0,3 ì/ñ; æûëäû» æûëû ... ... ... ... ... ûë¹àëäûëûº 60-40(, àóàíû»
ºîç¹àëó æûëäàìäû¹û 0,4 ì/ñ.
²½ðûëûñòû» îòºà ò¼çiìäiëiê ä¸ðåæåñi -II. ... ... ... ... ìàòåðèàëäàðûíàí æàñàë¹àí.
Êåñòå 6.2
|Íûñàííû» àòàëóû |´ðò ... ... | ... ... |ÏÓÝ |ÏÓÝ |ëûº |
| ... |áîéûíøà |áîéûíø|ñè-ïàòò|
| |i ... ... |àìà |
| ... |, ... ... |øà | ... |
| ... ... |íû» ... ... | ... |
| |» | | ... ... ... | | ... |
| ... | | | |
| |i | | | | ... ... ... |1 |10000 |10000 |1000 |500 ... ... ... |1 |150000 |150000 |15000 |7500 |
|тексеруге және ауа ... | | | | | ... ... | | | | | |
| 3. ... |1 |5000 |5000 |500 |250 |
| 4. ... ... |1 |60000 |60000 |6000 |3000 ... ... |1 |100000 |100000 |10000 |5000 ... ... | | | | | |
| 6. ... ... |1 |5000 |5000 |500 |250 |
|7 7. ... |1 |2000 |2000 |200 |100 ... ... мен |1 |5000 |5000 |500 |250 ... ... сөре | | | | | ... ... ... |1 |5000 |5000 |500 |250 ... | | | | | ... ... ... |1 |15000 |15000 |1500 |750 ... ... стенд | | | | | ... | |357000 |357000 |35700 |17850 |
К = 357000 + 35700 + 17850 = 410550 ... ... ... ... ... Өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы
Негізгі еңбек ақы қоры [2]:
З0 = Сч ( Рт ( Фт ( Кпд, ... Сч – ... ... ... , ... – жұмыс уақытының жылдық қоры, сағ;
Рт – ... ... ... = 1,1 – ... мен қосымша ақыны ескеретін
коэффициент.
З0 = 110 ( 1 ( 2070 ( 1,1 = 250470 тенге.
Қосымша ... ақы ... ... ... анықтайды [2]:
Здп = З0 ( Пдп /100, ... Пдп – ... ... ... (АТК ... бойынша 7%).
Здп = 250470 ( 7 /100 = 17532,9 ... ... ... ... ... сома:
НЗ = Зобщ. ( 0,26 , ... ...... ... ... ... = З0 + Здп. ... = 250470 + 17532,9 = 268002,9 тенге,
НЗ = 268002,9 ( 0,26 = 69680,8 ... ... ... ... ... = , ... = = 28140,3 тенге.
8.2.2. Материалдар мен ... ... мен ... ... құнын 1000 км жүріске келетін
шығындар нормасы негізінде анықтаймыз [2]:
Нм (з.ч.) = , ...... ... ... ... бөлшекке)
кететін шығындар нормасы, тенге /1000 км
;
К1 – ... ... ... ... = 1000 ( 0,02 ( 1,2 = 24 тенге /1000 ... = 1500 ( 0,02 ( 1,2 = 36 ... /1000 ... мен ... ... құнын мына формуламен анықтайды
[2]:
, ...... ... жүрісі, км;
См = = 144270,7 тенге;
Сз.ч. = = 216406,1 тенге.
8.2.3. ... ... ... құнын негізгі материалдардың құнынан 3-5% етіп
қабылдайды:
Свсп.м. = (0,03 ( 0,05) ( См; ... = 0,03 ( 144270,7 = 4328,1 ... ... ... ... ... = QЭ ( ЦЭ, ... QЭ – ... ... ... ... ... – 1 кВт( сағ ... энергиясының құны, тенге.
Күштік электр энергиясына жылдық қажеттілік:
QЭ = , ...... ... ... кВт;
Фоб –жабдықтың жылдық уақыт
қоры, сағ;
КЗ – жабдықтың ... ... ... коэффициенті (0,15(0,25);
Кпс – тораптағы ... ... ... ... ... ... ... ескеретін
коэффициент (0,85(0,9).
QЭ = = 1395 кВт,
СЭ = 1395 ( 7,73 = 10783,4 ... ... ... = R ( Fп ... ( ЦЭ /1000, ... R = 15-20 Вт/м2 – ... 1 м2 еден ... ... ... ... ... шығыны;
Fп – өндірістік бөлімше еденінің ауданы, м2;
Фосв = 800 сағ- ... ... жыл ... ... ... = 18 ( 54 ( 800 ( 7,73 /1000 = 6010,8 тенге.
Тұрмыстық ... ... су ... = (40( Рт + 1,5 ( Fп) ( Dр.г. ( Цв ... Рт – ... ...... жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны;
40 – 1 жұмысшыға жұмсалатын су ... ...... еденінің 1м2 ауданына жұмсалатын су ... 1м3 ... ... = (40( 1 + 1,5 ( 54) ( 253 ( 43,73 /1000 = 1338,7 ... ... ... ... ... пом. = Сосв + Св.б. = 6010,8 + 1338,7 = 7349,5 ... ... ... ... шығындар:
Ср.об. = 0,05 ( Соб, ... Соб – ... ... жабдықтың құны, тенге;
Ср.об. = 0,05 ( 357000 = 17850 тенге.
Жабдықтың амортизациясы:
Аоб = 0,12 ( Соб, ... = 0,12 ( 357000 = 42840 ... ... ... құндылықтарды жөндеуге кететін шығындар:
Зин = (0,08 ( 0,10) ( Соб, ... = 0,1 ( 357000 = 35700 ... ... ... ... ... = 0,03 ... + НЗ), ... = 0,03 ... ... = 10130,5 ... да ... ... ... 8.2
Қосымша шығындар сметасы
|№ |Шығындар статьясы ... |
| | ... ... ... ... |4328,1 ... |Күш ... электр энергиясы |10783,4 ... ... ... ... ... ... |7349,5 ... |Жабдықтың ағымдағы жөндеуіне кететін шығындар |17850 ... ... ... |42840 ... |Құны төмен материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін|35700 |
| ... | ... ... ... ... ... шығындар |10130,5 |
|8. ... да ... |6449,1 |
| ... ... ... ... ... құнының калькуляциясы
Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын есептеу нәтижелерін 8.3-кестеге
жазамыз.
Кесте 8.3
| ... | ... ... ... ... ... |Сомасы, |тенге ... ... | ... | ... % |
| | | | 1000 км | 1 ... |
| | | ... | | ... ... |268002,9 |35,9 |105,3 |25,7 |
| ... | | | | ... ... |69680,8 |9,4 |27,4 |6,7 |
| ... | | | | ... ... сома ... |20,6 |60,3 |14,7 ... ... ... |63 |184,4 |44,9 ... ... ... |135430,6 |11,2 |32,7 |8 |
| ... ... | | | | |
| ... ... |138,7 |461,9 |100 ... ... экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу
Еңбек өнімділігінің жоғарылауы, %:
Пт = 100 , ... t1, t2 – бір ... ... еңбек мөлшері, тиісінше, жоба және
АТК мәліметтері бойынша, ... = 100 = 14 ... ... ... ... = 100 (С1 /С2 –1), ... С1 – АТК ... бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;
С2 – жоба бойынша өнімнің өзіндік құны, тенге;
Пс = 100 ( (540,2 /461,9 –1) = 17 ... ... ... ... жылдық үнем:
Э = (С1 – С2) ((Т, ... ((Т – ... ... жұмыстардың жылдық көлемі.
Э = (540,2 – 461,9) ( 1805,2 = 141347,2 тенге.
Жылдық ... ... = Э – К ( Ен, ... К – ... ... ... ... салымдар, тенге;
Ен = 0,15 – күрделі салымдар тиімділігінің ... = 141347,2 – 410550 ( 0,15 = 79764,7 ... ... өтелу мерзімі:
Т = , ... = ... ... ... ... ... ... ендірілуі экономикалық тиімді. Есептеу нәтижелерін 8.4-кестеге
келтіреміз.
Кесте 8.4
Жобаның техника-экономикалық көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштер |Өлш. ... |АТК ... |
| | ... |бой-ша |мәлімет.|(+) артуы.|
| | | | |б-ша |(–) ... |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... саны ... |150 |150 |– ... ... ... ... |мың км |6011,3 |5738 |+273,3 ... ... дайындық коэффициенті|– |0,88 |0,84 |+0,04 ... ... ... еңбек |ад.-сағ|1805,2 |2745,2 |–940 |
| ... | | | | ... ... ... саны |ад. |1 |2 |– ... ... ... орташа еңбек|тенге |28140,3 |25350,6 |+2789,7 |
| |ақысы | | | | ... ... ... ... |% |14 |– |+14 ... |1 ад-сағ өзіндік құны |тенге |461,9 |540,2 |-78,3 ... ... ... ... |% |17 |– |–17 |
| ... | | | | ... салымдар ... |410550 |– |– ... ... ... ... |141347,2|– |– |
| ... ... үнем | | | | ... ... ... |жыл |3 |– |– |
| ... | | | | ... ... ... ... |79764,7 |– |– |
9. ... Аннотация
Бизнес-жоспар тақырыбы: «ОҚ Қазавтосервис» ЖШС шиномонтаж бөлімшесін
қайта жобалаудың бизнес-жоспары
Фирма аты: «ОҚ Қазавтосервис» ... ... қ., ... ... ... 8(3252)571045;
Кіммен жасалған: Уйсінбаев А.
Бизнес аясы: Автомобильдерге техникалық ... ... және ... ... түрлері: Автомобильдердің шиналарын жөндеу бойынша
қызмет көрсету
Басталу мерзімі: 01.07.2008ж.
Бизнес-жоспар қандай мерзімге есептеліп жасалған: 1 жыл.
2 РЕЗЮМЕ
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС- бұрынғы «Автоколонна-3090» негізінде ... ... ... ... ... кәсіпорны болып табылады.
Кәсіпорын жүк тасымалдарын орындаумен айналысады, ... ... ... ... техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін,
ағымдағы жөндеуді және ... ... ... ... учаскесі үшін өндірістік тәжірибесі және сәйкес
мамандығы бар, ... ... және ... ... ... бар ... қабылдау жоспарлануда.
Бұл кәсіпорынның шиномонтаж учаскесінің басқа кәсіпорындардағы тап
осындай учаскеден артықшылығы – ... ... ... ... ... мен ... ... талаптарына жауап беретін жаңа құрал-
жабдықтарды қолдану болып табылады. Сондай-ақ, клиенттермен ... және ... ... ... ... беру ... ... орнату қарастырылады.
Кәсіпорынның негізгі пайдасы жолаушылар тасымалдаудан түседі. Сонымен
бірге, кәсіпорын қызметінен ... ... жеке ... мен басқа АТК-ның
автобустарына жөндеу жұмыстарын орындау арқылы кеңейтуге болады. Бұл жақсы
пайда берумен ... жаңа ... ... ашуға, кәсіпорынды алдыңғы қатарға
шығаруға мүмкіндік береді.
Кәсіпорынның стратегиясы – ... ... ... ... жөндеу бойынша сапалы, әрі өзіндік құны төмен қызмет көрсету арқылы
нарықты жеңіп алу болып ... ... ... және ... үшін 410550 ... ... қажет. Көрсетілген қаражат жаңа құрал-жабдықтар сатып ... 3 ... ... ... ... қаржыны қайтару міндетіне алады.
9.2. Кәсіпорынның, саланың қысқаша сипаттамасы
Кәсіпорын ... 2007 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |– |0,83 ... ... ... |мың тн. | ... Жүк ... |мың тн. ( км | ... ... орташа уақыт |сағ. |8 ... ... ... ... |км |120 ... ... ... жылдық жүрісі |мың км |4362,5 ... ... ... ... ... |күн |305 ... ... ... ... шиномонтаж учаскесі жобалау нысаны болып табылады.
Шиномонтаж ... ... ... ... ... ... ТҚК және АЖ ... автомобильден ажыратылған
доңғалақ немесе оның ... ... ... дискілер)
шиномонтаж учаскесіне келіп түседі. Шиномонтаж учаскесінің ... ... ... реті ... ... ... құрғату, шинаны және доңғалақтардың басқа да элементтерін бақылау,
доңғалақ дискілерін таттан және ... ... ... ... отырғызу операциялары. Бақылау нәтижелері бойынша ... ... ... ... ... ... ... келтіреді.
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС шиномонтаж учаскесі өндірістік ғимаратта
орналасқан және ТҚК-2, АЖ ... ... ... 2 ... ... ... ... жұмыс аптасы бойынша ұзақтығы 8 сағат бір
ауысыммен жұмыс істейді.
Орта және жоғары сыйымдылықтағы автобустарға ... ... және ... ... ... қалыптасқан автотранспорт кәсіпорындарын
талдай отырып, қаладағы ірі 6 автобус парктерінің ішінде «Автобуссервис»
ЖШС мен «Нұр-Қуанышы» ЖШС ... ... ... екендігін білдік. Басқа
кәсіпорындар 50 және одан төмен пайыз жабдықталған және ... ... ... ... ... алмайды. Барлық ... ... ... ... деп ... ... сәйкес білімі
жоқ, техникалық сауатсыз, жөндеудің ... ... ... ... құрал-жабдықтар, төмен жалақы, техникалық өсу деңгейі
төмен, маркетинг жетілмеген.
Орта және ... ... ... ... ... ... ... жұмысын талдай отырып, олардың ішінде ... ... сапа мен ... ... деңгейіне жетуге
мүмкіндігі жоғары екендігін көруге болады. Бұл кәсіпорынның ... ... ... ... ғимаратында бөлмені жалға алған жеке
кәсіпкердер кәсіпорын мен жеке тұлғалар үшін компьютерлік диагностикалау
бекетін ашты.
Қазіргі кезде кәсіпорынға екі ... ... ... – жолаушы
тасымалдауға, екіншісі – автобустарға техникалық қызмет көрсету мен
жөндеуді жүргізуге.
9.4. ... ... ... ... ... ... жолаушы тасымалдау
нарығы да өсуде. Сонымен қатар, жылжымалы құрамның санының ... ... ... ... ... ... ... мен жөндеу бизнесі де
қарқынды түрде өсуде. Бұл кәсіпорында автомобильдерге жол ... ... ... өткізуге де мүмкіндіктер бар.
Шиномонтаж учаскесі төбесі жабық жеке тұрған ғимаратта орналасқан.
Осыған байланысты ... және ... ... ... көрсетуге жағдайлар жасалған. Ол үшін қосымша жаңа жабдықтар сатып
алу үшін бір жыл ... ... алу ... ... ... ... түсетін пайда күрделі салымды 3 жыл ішінде қайтаруға
мүмкіндік бар ... ... ... ЖШС сияқты кәсіпорындарда автобус иелері арасында
жұмыстың ... ... ... ... ... ... жоқ, ... қандай да бір ... ... ... ... біліп келеді. Көп жағдайларда автобус
жөндеу орындарында білікті ... жоқ ... ... тез ... қабылдап, ақауды жөндеу процесін жасырын орындауға
тырысады. Автомобиль иесі жөндеу сапасын, жұмыстың ... ... ол ... мен ... ... жұмысының арасындағы
айырмашылықты көрмейді де, автомобилін кез-келген неғұрлым арзан ... ... Мен ... иелерін шақыруға көмек беретін ... ... ... ... ... ... көрсетуге маркетинг
бойынша бірнеше іс-әрекеттерді ұсынамын:
1.Автобустар мен ... ... ... ... ... клиенттерге
біз 15%-тік жеңілдік беретініміз туралы ұсыныстар айту.
2.Кепілдік мерзімі көрсетілген, ... ... ... ... ... ... ... Бұл автобус иесіне кәсіпорынға негізделген
шағымдарын беруге құқық береді, ал біз өз ... ... ... ... ... ... ... иесі біздің кәсіпорында 25000 ... ... ... ... онда ... бір жыл ... 15 %-тік ... бағамен
қызмет көрсетуге жеңілдіктер алады.
Жарнама мақсатында алғашқы айларда ... қала ... ... ... ... ... ол жарнамалардың дизайнын ерекше етіп
көрсетеміз.
9.5. Өндірістік жоспар
Құрылыс жұмыстары дипломдық жобада қарастырылмаған, яғни ... ... ... ... ... ... ... алынатын жаңа құрал-жабдықтардың құны, тасымалдау және
орнату бағасы келтірілген.
1-кесте
|Жабдықтың атауы ... ... ... |Сдм, |Стр, |
| | ... ... ... ... |
| | | ... | | ... ... құрал-сайманы|1 |10000 |10000 |1000 |500 ... ... ... |1 |150000 |150000 |15000 |7500 ... және ауа ... | | | | | ... ... | | | | | |
| 3. ... |1 |5000 |5000 |500 |250 |
| 4. ... ... |1 |60000 |60000 |6000 |3000 ... ... |1 |100000 |100000 |10000 |5000 ... стенд | | | | | |
| 6. ... ... |1 |5000 |5000 |500 |250 |
|7 7. ... |1 |2000 |2000 |200 |100 ... Покрышкалар мен |1 |5000 |5000 |500 |250 ... ... сөре | | | | | ... ... құрал-саймандар |1 |5000 |5000 |500 |250 ... | | | | | ... ... ... |1 |15000 |15000 |1500 |750 ... арналған стенд | | | | | ... | |357000 |357000 |35700 |17850 ... ... ... еңбек көлемі 1805,2 ад-сағ, 1 жұмысшы
еңбек етеді. Олардың орташа айлық еңбек ақысы 28140,3 теңгені ... ... ... ... ал 3-кестеде ағымдағы жөндеу аймағындағы
өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы ... ...... ... сметасы
|№ |Шығындар статьясы ... |
| | ... ... ... ... |4328,1 ... |Күш ... ... ... |10783,4 ... |Өндірістік бөлімшені күтуге жұмсалатын шығындар |7349,5 ... ... ... жөндеуіне кететін шығындар |17850 ... ... ... |42840 ... ... төмен материалдық құндылықтарды жөндеуге кететін|35700 |
| ... | ... ... ... статьясы бойынша шығындар |10130,5 ... ... да ... |6449,1 |
| ... ... ... ... аймақ жұмыстарының өзіндік құнының калькуляциясы және
шығындар ... ... | ... ... |Әрбір |
|№ ... ... ... ... |
|р/б | ... | ... % |
| | | | 1000 км | 1 ... |
| | | ... | | ... ... ... |35,9 |105,3 |25,7 |
| ... | | | | ... ... |69680,8 |9,4 |27,4 |6,7 |
| ... | | | | ... ... сома ... |20,6 |60,3 |14,7 ... ... ... |63 |184,4 |44,9 ... ... ... ... |11,2 |32,7 |8 |
| ... ... | | | | |
| ... ... |138,7 |461,9 |100 ... ... ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖОСПАРЫ
Дипломдық жобаның ұйымдастыру жоспарында кәсіпорын жұмысын басқаруды
ұйымдастырудың ... ... ... ... ... оны қамтамасыз ету кіреді. Жобаны жүзеге асыруға кәсіпорынның
техникалық ... ... ... ... ... ... ... қатысады.
Бөлімшелер мен ағымдағы жөндеу және ТҚК аймақтары арасында тығыз
байланыс орнатылған. Шиномонтаж ... ... ... төменде
келтірілген жұмыстардан тұрады. ТҚК және АЖ ... ... ... ... оның ... ... ... шиномонтаж учаскесіне келіп түседі. Шиномонтаж учаскесінің
жұмысының ... ... ... реті тағайындалған:
доңғалақтарды жуу және ... ... және ... ... ... бақылау, доңғалақ дискілерін таттан және бояудан тазалау,
жөнделген шиналарды дискілерге отырғызу операциялары. ... ... ... ... ... ... ... өлшемдеріне дейін
қалпына келтіреді.
Өндірістік жұмысшылар саны басқа осындай ... ... ... ... Еңбек ақы төлеу жүйесі сыйақы
қорын қолдануға негізделген. Келешекте еңбек ақы ... ... көшу ... яғни ... ... ақысы орындалған жұмыс
сапасы мен мөлшеріне байланысты ... ... үш айда ... Басшылар мен қызметкерлердің еңбек ақысы қызметтік төлем
ақы мен істеген ... ... және ... ... ... ... ... мамандар саясатының негізгі бағытымен анықталады:
1. Жоғары класты мамандарды ... ... ... ... ... ... ... материалдық төлемдер мен моральдық сипаттағы шаралар
кіреді.
Кәсіпорынның өзінің жылжымалы құрамына сәйкес ... ... ... ... ... ... өндірістік процесс таныс.
Қосымша құрал-жабдықтарды тікелей завод-дайындаушылардан алдырған дұрыс –
бұл арзан әрі тиімді болады.
9.7. ... ... ... ... ... ... ... ... ... |- |410550 ... ... ... ... ... ... |
|Күрделі салымдардың өтелу ... |- |3 ... ... ... |- |79764,7 ... коэффициенті |- |0,33 ... ... ... үшін жаңа ... ... алуға 410550 теңге
қажет. Біз бұл несиені 3 жыл мерзімге Казкоммерцбанкінен жылына 25 пайызбен
алуды ... ... сома аз ... біздің осы банктегі есеп
шоттарымызды кепілдікке қоюға болады. Сонымен бірге ... ... ... құрамды да кепілдікке алуға бұл банкте бағдарламалар жасалған.
Біздің бизнесіміздің қысқа мерзімді мақсаты – бұл ... ... ... ... ... техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы
жөндеу сапасын арттыру, еңбек өнімділігін жоғарылату, жұмысшылардың еңбек
ету жағдайларын жақсарту ... ... ... ... ... – қала ... және ... тасмалдау нарығында алдыңғы қатарлы орынға шығу үшін жұмысқа
білікті мамандар ... ... мен ... ... ... ... ... жаңарта отырып, қызмет көрсету ... ... үшін ... ... ... шара қолдану болып табылады.
Кәсіпорынның қаржылай орнықтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
альтернативті бағыттар:
1 Қолданылмайтын ғимараттарда жылжымалы құрамға ТҚК мен ... ... ... ... Жылжымалы құрамды және пайдаланылмайтын ғимараттарды жалға беру.
3 Қолданылмайтын территорияда жаңа өнім шығаруды ... ... ... ... тізбесі
Жоспарлау мен құрастырудың соңы осы жылдың 1-тамызына белгіленіп отыр.
01.08.2008 жылдан бастап сатып ... ... ... жұмыс
орындарына орнатылып, жұмысқа кіріседі. Бизнес-жоспарды ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау мен жобалаудың жаңа
элементтерін өндіріске енгізеді. Жасалған бизнес-жоба бұл ... ТҚК мен ... ... ... ... ... көрсете алатынын
көрсетті.
9.9. Жобаның тәуекелділігін (сезімталдылығын) талдау
Бұл тараудың мәні – бұл ... ... ... мақсаттарының
қауіптілігін бағалау және оларға қаншалықты жетуге болатынын (толық немесе
жартылай) көрсету. Бағалау жоба кезеңдері ... ... ... ... ... бару ... ... кейін оны азайтуға
баңытталған іс-шаралар жасалады. Сипатына байланысты тәекелдер қарапайым
және ... ... ... ... ... ... тәуекелдің
композициясы болып табылады.
Сатып алушылардың төлеуге қабілетсіздігі тәуекелі – бұл өнім ... ... ... ... ... ... ... сипатына,
бәсекелестердің санына және сапасына байланысты болады. Мұндай ... ... жаңа ... ... ... ... бұл жағдайдан қашып кету қиын,
алайда оны тез ... ... ... ... Егер баға мен сатып
алушылардың төлеуге қабілеттілігінің арасындағы теңдікті ... ... ... ... ... тәуекелі – егер барлық ірі және ұсақ бәсекелестердің
жұмысын дұрыс ... ... бұл ... болу ... да ... ... толық бағаламай қоюға болмайды. Біз көп бәсекелестер
арасында стандарттық параметрлер ... ... ... ... көрсетумен
ерекшеленуге немесе тұтынушыларды нақты қызықтыратын стандарт қызмет
түрінен басқа жаңалықтармен ... ... ... ... ... байланысты алдын-ала көрінбейтін мүмкін
шығындарды кеміту үшін кәсіпорын мүлкін сақтандыруымыз ... Бұл ... ... ... болады, алайда жаман жағдайларда кәсіпорынның
тарауынан құтқарады.
Инфляция көрсеткіштерінің өзгеруі де жобаның жүзеге ... ... ... ... «ОҚ ... ЖШС ... ... қызметінің өндірістік жұмысына талдау жасалып, жоба
тақырыбы негізделді. Технологиялық бөлімде жылжымалы құрамның қазіргі
тізімдік саны және ... ... ... ... ... Технологиялық есептеулер нәтижесі бойынша АТК
шиномонтаж учаскесінің реконструкциясы жасалды. Ұйымдастыру бөлімінде
жылжымалы құрамның ТҚК және жөндеу өндірісін ... ... ... ... ... ... ... жобада учаскедегі
жұмыстардың сапасын және өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін техникалық
деңгейі жоғары технологиялық құрал-жабдықтар таңдалды және олардың
технологиялық ... ... ... ... ... автомобильдердің доңғалақтарын демонтаж
жасауға арналған стендтің жобасы ұсынылды. Стендтің өндірісте қолданылуы
жұмыс сапасын жоғарылатып, жұмыстардың еңбек мөлшерін төмендетеді.
Жобада тіршілік ... және ... ... ... де ... ... ... жағдайларын қамтамасыз ету және
қоршаған ортаны ластауды төмендету бойынша іс-шаралар ... ... ... ... ұйымдастыру-техникалық іс-
шаралардың экономикалық тиімділігі тиісті есептеулермен дәлелденді және
жобаның бизнес-жоспары жасалды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ... Г.М. ... ... ... и ... ... ... - М.: Транспорт, 1985-
232с.
2. Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое ... ... ... ... по ... и ... проектированию.-
М.: Транспорт, 1985-224с.
3. Техническая эксплуатация автомобилей. Под редакцией д.т.н., профессора
Е.С. Кузнецова. Издание третье.- М.: ... ... ... Б.С., ... В.В. ... обслуживание и ремонт
автомобилей. - М.: ... ... о ... ... и ... ... состава
автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1986-73с.
6. Проект рекомендаций по организации труда на рабочих местах ... ... ... Министерство автомобильного
транспорта Казахской ССР. - Алма-Ата, 1987-147с.
7. Муха Т.И. Приводы машин. Справочник. Л.: Машиностроение,1975-343с.
8. ... В.Н. ... ... ... - М.:
Машиностроение, 1980.
9. Курсовое проектирование деталей ... - М.: ... ... Салов А.Н. Охрана труда на автотранспортных предприятиях М.: Транспорт,
1985.
11. Ю.М.Кузнецов. Охрана труда на ... ... ... 1990-288с.
12. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей среды. - ... ... ... В.М., ... Л.В., ... Ю.В. ... ... и
планирование автомобильного транспорта. Пособие по ... М.: ... ... А.Т. ... указания к дипломному проектированию по
технической ... ... - ... ... ... ... ... Под редакцией Е.С. Кузнецова - М.: Транспорт, 1976-
288с.
16. Положение о ... ... и ... подвижного состава
автомобильного транспорта. Автобусы ПАЗ. - М.: Транспорт, 1979-47с.
-----------------------
AU, ед
SEO
STO–1
STO–2
STP
S TO–TP, тенге/1000 ... ... ... ... бақылау-тексе-ру пункті, Д-1, Д-2,
кешенді диагностика
АЖ бригада-лары
Өндірісті басқару және техникалық бақылау бөлімі
Өндірісті дайындау кешені

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Арбашалар және доңғалақ жұптар жөндеу бөлімшелері15 бет
Темір жол көлігін техникалық пайдалану қағидалары54 бет
Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру3 бет
ОҚО Мақтарал ауданында мақта өсіруге арналған суғару арықтарының сапасын жоғарылату мақсатында арыққазғыш КДУ-2/1 дамба нығыздағыштың жұмысшы органын жобалау56 бет
ОҚО шаруа қожалықтарында қант қызылшасын егіп өсіруді механикаландыру және технологиялық картасын жасау53 бет
Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану16 бет
Жер кадастры81 бет
Жер салығына жалпы сипаттама және оның құрылу ерекшеліктері12 бет
Жер қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы мемлекеттік органдардың функциялары жайында14 бет
Жерге меншік құқығының және өзге де құқықтардың пайда болу, өзгеру және тоқтатылу негіздері. Жермен жасалатын мәмілелердің ерекшеліктері16 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь