Қазақстанда мемлекеттік басқаруды жетілдіру кезеңдері және дамыған елдердің басқаруды реформалау тәжірибелері

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І Мемлекеттік басқарудың мәні және оның экономикалық процестерді әрі қарай дамудағы рөлі.

1.1 Мемлекеттік басқару мәні және оның нысандарын басқару
қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.2 Басқару қызметінің әлеуметтік . экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... .8
1.3 Экономиканың мемлекеттік секторын басқарудағы мемлекеттің рөлі ... .11

ІІ Қазақстанда мемлекеттік басқаруды жетілдіру кезеңдері және дамыған елдердің басқаруды реформалау тәжірибелері
2.1 Мемлекеттік басқарудағы орталық атқарушы органдардың
құрылымының қалыптасуы және дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.2 Мемлекеттік басқаруды жетілдіру кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.3 Басқаруды реформалауда дамыған елдердің тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... .39

ІІІ Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудағы мемлекеттік басқару органдарының құрылымын жаңарту жолдары.
3.1 Мемлекеттік органдар құрылымын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
3.2 Мемлекеттік басқару қызметінің жоғаы сапасына қол жеткізу ... ... ... ... .47

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..52
Кіріспе

Елу жылда – ел жаңа деуші еді бабаларымыз. Еліміз тәуелсідік алғаннан кейнгі қысқа мерзімнің ішінде қоғамның өмір тіршілігін өзгертіп, жаңа саяси жүйе қалыптастыруда экономика мен әлеуметтік салаларды реформалауда іргелі табыстарға қол жеткізді. Ұтымды әрі кезең – кезеңімен жүйелі түрде жүргізіліп жатқан қомақты іс – шаралардың оң нәтижелері еліміз таңдаған жолға деген халықтың сенімін нығайтуда. Дегенмен өтпелі кезеңнің күрделі экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешкен сайын, қоғамның даму деңгейіне сәйкес халықтың өмір тіршілігін тиімді ұйымдастырудың жаңа және аса күрделі мәселелері күн тәртібіне қойылып отыратыны бәрімізге түсінікті. Еліміз іргесінің бұзылмай, тыныштығы мен тәуелсіздігін сақтап, экономикасы мен мәдениетін ілгері тұрған елдермен теңестіру үшін бүгінгі күннің шындық болмысына жауап беретін мемлекеттік басқарудың жетілген жүйесі қажет.
Еліміз егемендік алған алғашқы күннен бастап мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтің қазіргі заманғы тиімді жүйесін қалыптастыруға баса назар аудартады. Осы орайда елбасы тануда Үкімет алдына міндет етіп қойған әкімшілік реформасы респубилкамыздағы бүгінге дейін өніктілігімен танылып келе жатқан келелі өзгерістердің заңды жалғасы деуге болады. Ол ұзақ мерзімді «Қазақстан 2030» стратегиясында көрсетілген кәсіби мемлекет құру жөніндегі жетінші басымдық негізінде іске асырылмақ. Реформаға сәйкес, мемлекеттік органдар құрылымдарын жетілдіру, шенеуніктердің жұмыс сапасына баға беру негізінде олардың жалақыларын ұлғайту, мемлекеттік қызмет көрсетудің оң сапасына қол жеткізу, сыбайлас жемқорлықтың тынысын тарылту және басқа да маңызды шаралар Қазақстанның әлемдік бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қатарына кіруіндегі басты өлшемдердің бірі болып қалмақ. Сондықтан саяси сипаты бойынша да, әлеуметтік – экономикалық жағынан алып қарағанда да мұның мәні маңызы аса зор.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Сапарғалиев Ғ., Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы: Жеті Жарғы, 1998 ж.
2. Глущенко Е.В. Теория управления, М: 1992 г.
3. Егемен Қазақстан № 210. 02.09.06 ж. “Мемлекеттік басқаруды жаңарту”
4. Егемен Қазақстан. 15.11.06. “Әлемдік стандартқа сай әкімшілік реформасы”.
5. Егемен Қазақстан № 184. 04.08.06 ж. ”Әкімшілік реформасы: ұмтылыс пен ұсыныс”.
6. Егемен Қазақстан № 110. 20.05.06 ж. ”Әкімшілік реформасы: білім мен білік – басты мәселе”.
7. Егемен Қазақстан 11.08.06 ж. “Қазақстандағы корпоративті басқару мүддесі – тиімділік”.
8. Егемен Қазақстан 16.12.06 ж. “Алдымен экономика”.
9. Егемен Қазақстан 26.06.06 ж. “Мемлекеттік қызмет мінсіз болсын”.
10. Егемен Қазақстан № 128 . 07.06.06 ж. “Басқаруды жетілдіру бастаулары”.
11. Егемен Қазақстан 18.10.06 ж. “Жаңа тұрпаттағы басқарушылар”.
12. Егемен Қазақстан № 94-95. 17.04.07 ж. “Ел дамуының белгісі – электронды үкімет”.
13. Егемен Қазақстан 21.02.07 ж. “ Электронды үкімет” бүгінгі күннің қажеттілігі”.
14. Казахстанская правда. 25.11.06 г. “Современное управление: диалектика количества и качества.
15. Ішкі саясат. Саясат – Policy № 6. 2005. “Демократические принципы, кадры и эффективность управления”.
16. Президенттің Қазақстан халқына биылғы Жолдауы. “Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан”.
17. ҚР Президентінің Актілер жинағы: ҚР Президентінің ҚР Үкіметі құрылымы мен олардың қызметі жайлы жарлықтары:
1) 1993 11-маусымдағы.
2) 1994 16 – сәуірдегі.
3) 1995 19-қазандағы № 2541.
4) 1995 18 – желтоқсанындағы.
5) 1996 14- қыркүйектегі № 3113.
6) 1996 29-қазандағы № 3168.
7) 1996 8-қарашадағы № 3203
8) 1997 14-қаңтардағы № 3329
9) 1997 4- наурыздағы № 3377
10) 1997 26-мамырдағы №3531
11) 1997 10-қазандағы №3655
12) 1997 6-қарашадағы №3741
13) 1999 22-қаңтардағы №6
14) 1999 3-наурыздағы № 80
15) 1999 13-мамырдағы № 139
16) 1999 13-қазандағы №235
17) 2000 13-желтоқсанындағы №507
18) 2001 17-қазандағы №705
19) 2002 28-тамыздағы №931
20) 2003 13-маусымдағы №1102
21) 2003 13-қыркүйектегі № 1189
22) 2003 23-желтоқсанындағы №1255
23) 2004 9-маусымдағы №1382
24) 2004 29-қыркүйектегі №1449
25) 2005 25 - ақпанындағы №1521
26) 2006 17-наурыздағы №73


Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан от 4 октября 2004 года N 1022

Типовая структура местного государственного управления Республики Казахстан

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 16 февраля 2005 г. N 141-1; от 27 декабря 2005 года N 1294 (вводится в оепствие с 1 января 2006 года); от 22 сентября 2006 года N900 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

1. Областной акимат
1. Аппарат акима области
2. Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства
3. Департамент (Управление) внутренней политики
4. Департамент (Управление) государственного архитектурно-
строительного контроля
5. Департамент (Управление) государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
6. Департамент (Управление) здравоохранения
7. Департамент (Управление) координации занятости и социальных
программ
8. Департамент (Управление) культуры
9. Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий
10. Департамент (Управление) образования
11. Департамент (Управление) пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
12. Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности
13. Департамент (Управление) природных ресурсов и регулирования
природопользования
14. (Исключен - от 27 декабря 2005 года N 1294 (вводится в действие с 1
января 2006 года)
15. Департамент (Управление) сельского хозяйства 15-1. Департамент
(Управление) строительства
16. Департамент (Управление) финансов
17. Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования
18. Управление (Отдел) архивов и документации
19. Управление земельных отношений
20. Управление по развитию языков
20-1. (Исключен - от 22 сентября 2006 года N 900 (вводится в действие со
дня первого официального опубликования)
21. Управление (Отдел) физической культуры и спорта

2. Акимат города республиканского значения, столицы

1. Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1-1. Департамент (Управление) администрирования специальной
экономической зоны "Астана - новый город
2. Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства
3. Департамент (Управление) внутренней политики
4. Департамент (Управление) государственного архитектурно-
строительного контроля
5. Департамент (Управление) государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
6. Департамент (Управление) жилья
7. Департамент (Управление) занятости и социальных программ
8. Департамент (Управление) здравоохранения
9. Департамент (Управление) культуры
10. Департамент (Управление) по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий
11. Департамент (Управление) образования
12. Департамент (Управление) пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
13. Департамент (Управление) предпринимательства и промышленности
14. Департамент (Управление) природных ресурсов и охраны
окружающей среды
15. (Исключен - от 27 декабря 2005 года N 1294 (вводится в действие с 1
января 2006 года) 15-1. Департамент (Управление) строительства
16. Департамент (Управление) финансов
17. Департамент (Управление) экономики и бюджетного планирования 17-1. Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства
18. Управление (Отдел) архивов и документации
19. Управление земельных отношений
20. Управление по развитию языков
20-1. (Исключен - от 22 сентября 2006 года N 900 (вводится в действие со
дня первого официального опубликования)
20-2. Управление (Отдел) сельского хозяйства
21. Управление (Отдел) физической культуры и спорта
3. Акимат района и города областного значения
1. Аппарат акима района, города областного значения
2. Отдел внутренней политики
3. Отдел архитектуры и градостроительства
4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
5. Отдел занятости и социальных программ 5-1. Отдел земельных отношений
6. Отдел культуры и развития языков
7. Отдел образования
7-1. Отдел предпринимательства
8. Отдел сельского хозяйства 8-1. Отдел строительства;
8-2. Отдел физической культуры и спорта
9. Отдел финансов
10. Отдел экономики и бюджетного планирования

4. Акимат района
(с численностью населения менее 50000 чел.)
(Раздел исключен - постановлением Правительства РК от 27 декабря 2005 года N 1294 (вводится в действие с 1 января 2006 года)
        
        Жоспар
Кіріспе..................................................................
..............................................3
І Мемлекеттік басқарудың мәні және оның экономикалық ... ... ... ... ... ... мәні және оның ... басқару
қажеттілігі..............................................................
............................................4
2. Басқару ... ...... ... мемлекеттік секторын басқарудағы мемлекеттің рөлі.....11
ІІ Қазақстанда мемлекеттік басқаруды жетілдіру кезеңдері және ... ... ... ... Мемлекеттік басқарудағы орталық атқарушы органдардың
құрылымының ... ... ... ... ... Басқаруды ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару тиімділігін
арттырудағы мемлекеттік басқару органдарының құрылымын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қол
жеткізу.................47
Қорытынды..............................................................
..................................50
Пайдаланылған ... ... – ел жаңа ... еді бабаларымыз. Еліміз тәуелсідік алғаннан
кейнгі қысқа мерзімнің ішінде қоғамның өмір ... ... жаңа ... ... экономика мен әлеуметтік салаларды реформалауда іргелі
табыстарға қол жеткізді. Ұтымды әрі кезең – ... ... ... ... ... іс – ... оң ... еліміз таңдаған
жолға деген халықтың сенімін нығайтуда. Дегенмен өтпелі кезеңнің ... және ... ... ... ... ... ... сәйкес халықтың өмір тіршілігін тиімді ұйымдастырудың жаңа және
аса күрделі мәселелері күн тәртібіне ... ... ... ... ... ... ... мен тәуелсіздігін сақтап, экономикасы
мен мәдениетін ілгері тұрған елдермен теңестіру үшін бүгінгі күннің шындық
болмысына ... ... ... басқарудың жетілген жүйесі қажет.
Еліміз егемендік алған алғашқы күннен бастап мемлекеттік басқару ... ... ... ... тиімді жүйесін қалыптастыруға баса
назар аудартады. Осы орайда ... ... ... ... ... етіп ... ... респубилкамыздағы бүгінге дейін өніктілігімен танылып
келе жатқан келелі өзгерістердің заңды ... ... ... Ол ұзақ
мерзімді «Қазақстан 2030» стратегиясында көрсетілген кәсіби мемлекет құру
жөніндегі жетінші басымдық негізінде іске ... ... ... органдар құрылымдарын жетілдіру, шенеуніктердің жұмыс сапасына
баға беру ... ... ... ... ... қызмет
көрсетудің оң сапасына қол жеткізу, сыбайлас жемқорлықтың тынысын тарылту
және басқа да ... ... ... ... ... барынша
қабілетті 50 елінің қатарына кіруіндегі басты өлшемдердің бірі болып
қалмақ. ... ... ... бойынша да, әлеуметтік – экономикалық
жағынан алып ... да ... мәні ... аса ... Мемлекеттік басқарудың мәні және оның экономикалық процестерді әрі қарай
дамытудағы рөлі.
1.1 Мемлекеттік басқару мәні және оның нысандарын ... ...... және ... ұйымдарда, қоғамдық құрылыстың
барлық саласында қолданады, аз шығындармен барынша ... ... ... ... да ... теориясы мен тәжірибесі барлық
деңгейлерге тән. Басқару – процесс ретінде ... ... ие ... ... ... яғни ... ... құралдар мен
заттарын арттыруда) тірі табиғатта (биологиялық жүйелерде) және қоғамдағы
әлеуметтік жүйені басқару ... ... ... ... ісі ... ... ... бөліктерде әлеуметтік –
экономикалық жүйелерде объективті түрде жүзеге асырылады. Сонымен ... ... ... ... түрде қатыса отыырп, өзінің
қалыптасуы мен барысында қолайлы ... ... ... ... ... ... әрекетінде әрбір территориялық ерекшелігін барынша ескеру,
жергілікті экономикалық дамуы мен жасауын реттеуді қалыпты орынға қою ... ... ... мәні ... ... ... ... басқару деп – мемлекеттің билік күшін пайдалану ... ... ... жету үшін адамдардың ... ... ... және ... ... әсер етуі ... ... басқарудың
мақсаттылығын, тиімділігін адамдардың ... ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару - ерекше
субъектілер тобының экономикалық, ... ... және ... ... ... ... процесінде міндеттерімен қызметтерді іс
жүзінде орындаудан тұратын заңға тәуелді ... ... ... ... ... ... сипатталады:
- қоғамдық пайдалы қызметтің нақтылы түрімен;
- бұл қызметтің атқару өкім ету сипатымен;
- арнайы уәкілетті субъектілердің жүзеге асырумен;
- күнделіктілігімен және ... ... ... ... қызметтің әр түрлі нысандарымен;
Мемлекеттік басқару принциптері – оның мән мағынасын білдіретін негізгі
бастамалары, ... ... ... принциптері екі түрге бөлінеді:
1) Жалпы мемлекеттік басқару;
2) Ұйымдастырушылық мемлекеттік басқару;
Жалпы мемлекеттік басқарудың өзі ... ... ... ... ... ... объективтілік;
- жалпы ғылымдық;
- жалпы нақтылық;
- жалпы шапшаңдық;
- жалпы тиімділік;
- жалпы жариялылық;
Ал ұйымдастырудың түрлері мыналар:
- ... ... ... ... екі ... ... жеке дара ... пен олқылықты үйлестіру.
Мемлекеттік басқару ол жүйелі құрастырсаң басқару қызметтерден ... ... ...... ... ... қойылуы қажет, ол қашан
және қалай орындалады деген сұрақтарға жауап беріледі.
2) Ұйымдастыру қызметі – ... ... мен ... беру ... ... ... нәтижеге жұмылдыру:
3) Реттеу қызметі – адамдардың белгілі бір ұйым шеңберінде белгілі бір
қызметтерді атқаруға міндеттейді;
4) Қызметкерлермен жұмыс істеу ... - ... ... ... ... ... бөлініп, қолданылып келеді.
5) Бақылау қызметі – барлық жоғарыда аталған ... ... ... басқару нысаны – атқарушы билік ... ... ... ... ... және нарықтық реттеуші мен белгілі бір
сардарлар туғызатын қызметтің сыртқы көрінісі. Сондықтан нарықты экономика
механизмінде мемлекеттің экономикаға ... ... ... өзін -
өзі реттеуі мүмкін емес. Осы орайда мемлекет ... ... ... ... ... ... ... отырады. Ал, мемлекеттің арнайы
қызметтері ретінде ғылыми – техникалық ... ... ету, ... мен қаржы жүйесін жүйесін мемлекеттік бақылау және ... ... ... ... ... ... ... үшін оның қағидаларын бір – бірімен ... ... ... ... Мемлекеттік басқаруда келесі 3-қағиданы атап
көрсетсек болады:
- ...... ... ... ... оның ... және бір – ... байланысын қарастырады:
- Гносологиялық – қағидалардың негізгі ерекшеліктерін талдау және оларға
ғылыми түрде сипаттама беру;
- Методологиялық – ... ... және іс – ... ... ... қатар мемлекеттік басқаруда келесі қағидаларды қамтиды:
1) Қоғамдық - саяси - ... ... ... ... ... ... даму заңдылығын анықтау;
2) Функционалдық - құрылымдық - мемлекеттік басқару ... ... ... ... – құрылымдық - мемлекеттік басқарудың ұйымдастыру құрылымының
заңдылығы мен бір – бірімен байланысын түсіндіреді;
4) Мемлекеттік басқару қызметі - ... ... ... ... ... ... ... басқару әдістеріне – басқару субъектісінің басқару объектісіне
ықпал ету тәсілі, амалы, ал басқарудың ... ... ... ... қол жеткізу үшін басқарудың функцияларын іске ... ... ... ... әдісінің мынандай белгілері бар:
1) Мемлекеттік қызметтің белгілі бір түрін мақсатты түрде танумен табиғи
байланысты.
2) Басқару қызметі субъектісін объектіге басқару ықпалын ... ... ... өз – ... ... іске ... құралы.
4) Тиісті объектіге арналған.
5) Алға қойылған мақсатына нақты жағдайда қол жеткізудің қолайлы ... ... бір ... ... ... ... қызметінің әлеуметтік – экономикалық тиімділігі.
Мемлекеттік басқару тиімділігі тек технологиялық мәселе емес, ол
тарихи ... ... ... ... басқару сол кезеңдегі
қоғамдық құрылымдағы көптеген адамдардың әлеуметтік механизмін қамтамасыз
ете алмауынан ... ... ... ... ... екі фактор
экономика және саясаттың, меншік қатынастары мен билік қатынастарын тиімді
пайдалану ... өз ... ... Бұл факторлар бір – ... ... ... ... құрылымы мен оның әлеуметтік
бағыттылығын анықтайды.
Сонымен әлеуметтік басқарудың ... ... ... атап
көрсетуге болады:
- басқару құрылымы мен қызметкерлердің қызметтерінің бағыттары, мазмұны
және нәтижесі басқару ... ... ... мен статусымен
анықталған параметрлерге сәйкес болуы;
- басқару құрылымдары мен оның қызметкерлерінің шешімдерді ... ... ... ... мен құқықтық нормаларды ұстана отырып, жұмыс
істеуі басқару ... ... ... ... ... ... дамуына жағдай жасауы, яғни
басқару шешімдері басқару ... ... оның ... даму
қызметін қамтамасыз етеді;
- басқару ... ... ... ... ... ... демократиялық басқару арқылы қызметкерлер еңбегінің
нәтижелігі мен тиімділігін ... ... ... мен оның ... ... ... мен
қызметтерінің маңызды болуы;
- басқару құрылымдары мен оның қызметкерлерінің ... ... мен ... ... ... ... мемлекеттік басқарудың тиімсіздігі адамдардың негізгі
үлкен ... ... ... ... қызметтерге
бағытталмағандығымен анықталады, ал ол өз кезегінде әлеуметтік ... ... ... алып ... ... ... ... субъектілері басқа пікірлерге
қосылуына себепкер болады, егер ... ... ... да, ... ... қойылған саяси бағыттылық пен ... ... Олар ... ... ... ... ... деңгейде басқару арқылы жетуге болады деп есептейді.
Басым басқару тиімділігінің бағыты тек қана ... ... ... ... мақсатқа ресурстардың аз шығындылығымен жоғары еңбек
өнімділігімен жетуге...» экономикалық тиімділікке қабылданған шешімдер ... ... ... және ... да ... ... ... орай барлық құрылымдар білуі қажет, ... ... бір ... ... ... ... білу мүмкін емес. Сонымен
қатар және бір міндетті қағидадағы – ... ... ... ... және ... қызығушылықтармен инновациялық идеяларды жүзеге
асырушы – интеллектуалды – кадрлық ресурстарға қарағанда орны ... ... ... ... ортақ мақсатқа ... ... ... ... белгілеп алып, сонда қарама –
қайшы түсініктер анықталар еді. Бұл енді яғни ... ... ... ... ... ... ... басты бағытын айқындалып, елдің
дамуына және тұрғындардың жағдайын көтеруге тиіс.
Ел мен ... ... ... пен ... ... әр ... ... өзі болып табылады. Осымен
байланысты басқару қызметінің ... ... ... ... ... ... қызметінің тиімділігі оның жалдамалы жұмысшыны дұрыс
таңдап алуына да байланысты. Жұмыстың ... ... ... істі ... ... ... келетініне сөзсіз тәуелді.
Жұмысшыны таңдайтын адам ең алдымен өзіне нендей мәселелерді шешудің
қажеттілігін дұрыс сараптамай білуі керек. Соған сай ... ... ... ... Әрі ... барынша көбірек адамды тартуы керек.
Әрқайсысының алға қойған ... ... ... ... ... бай екендігін және оларды тікелей өзі орындауға қабілеттілігін
сынып көру керек. Соның нәтижесінде ғана ... ... өз ... ... ... биліктегі шенеуніктердің бәрі жалдамалы
қызметкерлер. Олар қай деңгейде болмасын, ... ... ... ... қоғамды басқарудың халыққа қызмет етудің дәрежесін, тиімділігін
анықтайды.
1.3 Экономиканың мемлекеттік секторын ... ... ... ... ... дербестілік саяси алғышарттарының қажеттілігін ескертеді. 20-
жылдардың екінші жартысынан бастап бұрынғы ... ... ... ... саяси ахуал қарама – қайшылықтармен сипатталып, қоғамдық
тұрақсыздықты көрсетті. Орталықтың Республика мен оның ... ... ... және ... еңбек бөлінісінде орын
алып отырғандай, мекемелік және жергілікті мүдделердің ...... ... ... ... бей берекет пайдалануына мүмкіндік береді,
мұның ақыры экономикалық ахуалдың шиеленісіне ... ... ... ең ... ... жоғарыда аталғандай жүйенің ішкі тоқырауында
болды. Кеңестік ... ... ... ... ... ... ... тұру,
талаптық жүйенің үдей түсуі, ақшаның құнсыздануы ... ... ... ... аяқ кезіне дейін дербес экономикалық орын ... ... ... айқын дәлелдегендей, барлық шаруашылық жүргізу
жүйелерінің ішінде ең тиімдісі болып ... ... ... Ол
еңбекті ынталандыруды жетілдіреді, өнім өндірушілердің ... ... және ... тұтынушы сұранысына бағыттайды. ... ... ... ... ... экономиканы
басқарудың маңыздылығы көрсетілген. Бұл жайлы республика ... ... мен өмір ... ... ... ... Атап айтқанда, олар Қазақстанның ... ... ... оның ... ... ішкі және ... су
ресурстарына өсімдік пен жан – ... ... ...... ... қардылық ресурстарына, өндірістік және
өндірістік емес объектілігіне деген төтенше меншігі.
Қазақстан ... ... ... ... болып
табылады. Бұған басқару функциясы ретіндегі мемлекеттік реттеуде аса
маңызды өзіндік ...... ... ... ... ... қалыптасуы,
салық және кеден жүйесін ұйымдастыру жатады.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... қағидалары бар. Біріншіден, Қазақстан экономикасы
меншіктің әр түрлі нысандарына негізделеді. Мемлекет заң ... ... ... ... ... ... ... жеке меншікке
қол сұғуға ... ... ... жеке ... қызметтің
еркіндігіне кепілдік береді және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз ... ... ... пен ... кез – ... шектеуіне
жол берілмейді. Бесіншіден, әкімшілік аймақтың бірліктері дербес болып
табылады.
Бұл қағидалар Қазақстан ... ... ... ... ... ... және республиканың халық шаруашылығының
әлеуметтік бағыттағы нарықтық ... ... ... қамтамасыз етуі
тиіс. Экономиканың қарқынды дамуы, ... ... ... ... ... ... ... сай келуі – Қазақстан корпоративті
басқару қағидаларын жүзеге асыруға ең қолайлы ... ... ... ... ... туралы» Заң қабылданып, биыл корпоративті
басқару жөніндегі ... ... ... мамандарының пікірінше, корпаративті басқару қағидаттары, яғни
нарықтың тетіктердің өзі кәсіпкерлерді ... ... ... ... ... үйретеді. Ал мұның өзі бизнестің табысты болуына жол ... ... ... ... ... және ... құқықтарын қорғау» жөнінде мәселе қозғалған наурыз айындағы
жолдауына орай ... ... баса ... ... Жаңа ... қол ... іргелі ізденістің, іскерліктің қажеттілігі
орасан. ... да ... ... ... ... қатысты
маңызды жәйттермен өзгерістер енгізу, осы ... ... ... мемлекеттік холдингтерге енгізу болып ... ... ... ... және оның сапасын халықаралық деңгейге
көтеруде «Самұрық» ... ... және ... ... даму ... ... ... Тап осындай қағидаттар бойынша аграрлық
секторда «КазАгро» ... ... және ... ... ...... ... ретінде «Сарыарда» корпорациясы іске
қоспады. Осы орайда биылғы ... ... ... еліміздің барлық
аумақтарын қамтитын жеті әлеуметтік – корпорация ... ... ... ... ... ... – мемлекеттік активтердің корпоративтік
түрде басқарудың сапасын халықаралық деңгейге ... Енді ... ... ... ... активтерді басқару жөніндегі “Қазақстандық
холдингі”. ... ... ... ... бірқатар
заңнамаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Оның құрамына
«Қазақстан ... ... ... компаниясы» АҚ (100-пайыз), «Қазпошта» АҚ,
«Энергетика желісін басқару жөніндегі қазақстандық компания», «КЕGOK» (100-
пайыз), «Қазақтелеком» ( 50 ... + 1 ... ... ұлттық
компаниясы» АҚ (100-пайыз) кіріп отыр. Ұлттық холдингтің басты мақсаты
ұлттық компанияларды басқарудың корпоративтік ... ... ... ... ... еншілес және тәуелді ұйымдардың құнды қағаздарын
қор рыногына шығару ... ... ... ... ұлттық компанисымен
мемлекеттік холдингтің құны артумен қатар, дамымақ. Басқарудың кезекті
сатысында мемлекеттік ... ... ... ... даму ... ... дүниеге келді. «Қазына» АҚ-ның басты міндеті – экономиканы
әртараптандыруға ... ... мен ... ... шағын
және орта бизнесті қолдауды қаржыландыру. Бұл мақсаттар ұзақ мерзімді болып
табылады және таза коммерциялық ... ... Қор ... ... –ақ
«Қазына» жұмысы барынша ашық болатынын атап өтті. Сонымен қатар, басты
назарда инвестициялық ... ... ... ... ... және мемлекет жақсы дивиденттер алуы керек болады. Холдингтің
өзі қарамағына өзіне сәйкес келмейтін ... ... ... ... ... ... ... құрылды.
Мемлекет басқаның бәрін жекеменшікке таратып, өзіне бағалы, асыл ... ... ... ... жергілікті рынокта өздерін дәлелдеуіне,
нығаюына кетті. Ал, ... ... ... ... ... басын қосқан
«КазАгро» холдингына берілетін болды. Министрлікке ... ... ... ... пакетіне иелік ететін холдингке
берілген. Холдингтің капиталы 80 миллиард теңгені ... ... ... ... Жарлықтан көп кешікпей ...... ... құру және ... ... ету ... шаралар туралы» Жарлығы жарияланды. Ол ... ... 100 ... ... ... ... ... «Сарыарқа»
ұлттық компаниясын құруға арналды. Бұл «Сарыарқа» Ақмола мен ... және ... ... ... ... ... ... Осы өңірдің мемлекеттік және жекеше секторын
шоғырландыратын болады. Пайдалы қазбаларды барлау, ... ... ... ... «өңір» ұғымы алғаш мемлекет өміріндегі істен көрініс
таппақшы. Бүгін ... ... екі ... пен бір ... қаланы қамтыған «Сарыарқа» құрылса, ... ... ... ... оңтүстік – шығыста «Жетісу», оңтүстікте
«Қаратау», батыста «Жайық» және «Үстірт» аталатын әлеуметтік – ... ... ... ... ұлттық компаниялар ортақ түптеп келгендегі мақсаты
ел дамуындағы маңызды ... ... ... ... ... ... мүддесін жүзеге асыру болып табылады. Соның біршамасына
тоқталсақ:
Біріншісі – отын – ... ... ... ... ... ... аралығы кезеңінде ілеспе табиғи газды кәдеге жаратуды ұлғайту
және оны ... ... ... энергия өндіретін жаңа қуаттарды салу
есебінен энергетиканы одан әрі дамытуды қамтамасыз ету жоспарланған.
Екіншісі - өнім өндіруші компаниялардың ... ... ... және ... өндірістерді дамыту, көмірсутегі кеніштерінің ірі
операторлары маңынан Қазақстанның шағын және орташа бизнесінің ... ол ... ... өскелең қажеттеріне қызмет ететін
болады.
Үшінші – экономиканың дамуныа елеулі түрде ықпал ... ... ... іске ... ...... ... дамытудың бас
жоспарын іске асыру болады. ... ... ... –ақ ... мұнай –
химия жобаларын жүзеге асыру басталады.
Төртінші. Жоғары ... құны бар ... ... мен ... өсуіне қол жеткізуді, оның көлемді өндірісін болашақтағы 2-3
жылда жолға қойылуы ... ... ... ... ... ... қамтыған жоқ, бірақ
бұл республиканың бәсекеге қабілетттігін одан әрі арттыру ... ... ... отырған «серпіліс» жобаларының неғұрлым болашақтағы
бағыттары.
Осы бағыттарда мақсатты жұмыстарды ұйымдастыру үшін ... ... ... АҚ және ... мемлекеттік холдингтік компаниясы» АҚ
компанияларын жұптастырылған.
ІІ ... ... ... ... ... және дамыған
елдердің басқаруды реформалау тәжірибелері
2.1 Мемлекеттік басқарудағы ... ... ... ... және ... ... сапасын дамытудың стратегиясы қашанда ... ... ... тиімді және заман талабына сай ... ... ... ... ... қатар, атқарушы биліктің
құрылымын талдау болып табылады.
Атқарушы ... ... ... ... ... ... қарай салалық құзыретті органдарға, ... ... ... және қадағалау органдарына, мемлекеттің
арнайы немесе ерекше функцияларын іске ... ... ... ... ... ... ... төмендегі салалар
бойынша республиканың орталық атқарушы органдары бар:
а) экономика салалары бойынша: Экономикаға; Мемлекеттік кіріс; ... ... ... және ... ... Индустрия және
сауда; Табиғи ресурстар және ... ... ... қорғау
министрліктері; Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау ... ... ... ... Мемлекетік сатып алу жөніндегі;
Инвестициялау жөніндегі; ... ... ... Жер ... ... Статистика жөніндегі агенттіктер; Бағалы қағаздар
жөніндегі ұлттық комиссия;
ә) ...... ... ... ... ақпарат және
қоғамдық келісім; Білім және ғылым; Еңбек және ... ... ... ... ... ісі ... Туризм және спорт
жөніндегі, Көші – қон және демография жөніндегі агенттіктер; Отбасы ... ... ... ... ... ...... қызмет бойынша: Сыртқы істер, Қорғаныс; Ішкі
істер; Әділет министрліктері; Төтенше жағдайлар ... ... ... ... ... құпияларды қорғау жөніндегі;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы ... ... ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күрес ... ... ... ... ... ... ... болады. Мысалы, Энергетика, индустрия және ... Атом ... ... және ... комитеттері;
Табиғи ресурстар және айналадағы ортаны қорғау ... ... ... аң ... және Су ... жөніндегі комитеттері.
Кейбір органдардың өкілеттіктері мемлекеттің бірнеше салаларына
таратылады, мысалы, ... ... ІІМ, ҰҚК және ... да ... ... да ... сақтау мекемелері мен органдары бар. Олар
арнайы және аймақтық қызмет көрсетеді, ... ... ... ... Сонымен бірге, Денсаулық сақтау ісі жөніндегі агенттіктің
емдеу ісін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулары мен өкімдерін орындап отырады.
Қазіргі кезде атқарушы ... ... ... ... ... атқаруының тәртібі «Қазақстан Республикасының Үкіметі» ... заң күші бар 1996 ... 18 ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі туралы»
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 1999 жылғы 6-мамырдағы
Конституциялық заңмен, Республика Үкіметінің 1997 ... ... ... ... бекітілген Қазақстан Республикасының ... ... ... Үлгі ... және ... ... комитет, комиссия туралы жеке ережелермен реттеледі.
Сонымен, Қазақстан Республикасында ұйымдық – құқықтық ... ... ... ... мына төмендегідей ортаның атқарушы
органдары бар:
1) Қазақстан Республикасының министрліктері;
2) Қазақстан Республикасының агенттіктері;
3) Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... депортаменттер және
басқармалар.
Орталық органдардың ... ... ... үш ... ... ... функционалдық бөлімшелер, қызмет көрсететін бөлімшелер.
1. Қазақстан Республикасының министрлігі ммлекеттік басқарудың тиісті
саласына (аясына ... ... ... ... ... ... ... үйлестіруді жүзеге асыратын Республиканың ... ... ... ... ... ...... ұсынысы бойынша
Республика Президенті құрады, қайта құрады және таратады. Министрлерді де
Республиканың орталық атқарушы ... ... ... ... ...... ... бойынша
Республика Президенті құрады, қайта құрады және таратады. Министрлерді ... ...... ... ... ... ... тағайындайды және қызметтен босатады.
Министрліктің жұмысына министр ... ... және ... ... ... және оның өз функцияларын жүзеге
асыруына жеке ... ... ... ... ... ... ... Үкіметінің құрамына
кіреді. Министрліктің құрылымы мен штат санының ... ... ... ... орынбасарларының (вице министрлердің),
сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ететін (алқа төрағасы) алқа Конституциялық – кеңесші ... ... ... ... Үкімет, ал жеке адамдар құрамын Министр
бекітеді. Алқаның шешімі министрдің бұйрығымен рәсімделеді.
Министрлік өз ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының барлық аумағында міндетті күші бар
бұйрықтар түрінде актілер шығарады.
Министрлік өзінің ұйымдық – ... ... ... ... ... табылады. Мемлекеттік биліктің органы ретінде ... ... аты ... мөрі мен ... ... үлгідегі бланкілері,
сондай-ақ заңдарға сәйкес банкілерді есеп – ... ... ... ... тек қана мемлекеттік ... ... ... барлық министрліктер өзара тең болып табылады және біріне
– бірі әкімшілік бағыныста ... ... олар ... ... ... ... ... атқару немесе әртүрлі ведомстволардың іс –
қимылын қажет ететін, мысалы, республикалық мақсатты бағдарламаларды ... ... ... тағы ... ... ... шешу туралы
шарттар мен келісімдер жасай алады.
2. Қазақстан Республикасының агенттігі Үкімет құрамына ... ... ... ... ... ... Республика Премьер –
Министрінің ұсынысы бойынша Республика ... ... ... және таратады.
Агенттік тиісті мемлекеттік басқару саласына (аясына) басшылықты,
сондай-ақ заңдарда белгіленген шектерде салааралық үйлестіруді және өзге ... және ... беру ... ... ... және ... үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы
органдардың басшыларын қызметке Үкімет ... және ... ... оның ...... бекітеді. Әдетте, оның
құрылымы депортаменттер мен басқармалардан тұрады.
Агенттік төрағасының ... ... ... ... ... Оның сан және адам құратын ... ... ... ... актілері болып оның төрағасының бұйрықтары табылады.
Министрліктер мен өзге де орталық ... ... ... ... ... аумақтық органдарының және ... ... ... ... штат ... ... Үкіметі бекітеді.
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік ... ... және ... жөніндегі мемлекеттік қызмет
жөніндегі агенттіктері, Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ... ... ... және ... ... ... комиссия (бұл комиссияның төрайымы әрі Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... тікелей
бағынады.
4. Республиканың орталық атқарушы органының комитеті тиісті орталық
атқарушы органның ведомствосы болып табылады.
Кесте - 1
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... орган басшысының ұсынуымен
республика Үкіметі құрады, қайта ұйымдастырады және таратады.
Ведомство Республиканың орталық атқарушы құзыретінің шегінде ... және ...... ... ... ... немесе мемлекеттік басқарудың ішкі саласына (аясына) ... ... ... ... ... ... ұсынуы бойынша Республика Үкіметі
ведомствоның басшысын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
Ведомствоның ... ... және ... ... ... іс – ... ... Үкімет белгілейді. Сондай-ақ мемлекеттік
басқару құрылымындағы орталық атқарушы органдарының құрылымын ... Осы ... ... ... ... ... жылдарымен осы
бүгінге дейін Қазақстан Республиканда 7-үкімет жұмыс ... ... ... ... ... ... қалыптасуы жайында тоқталып өтсек:
1. Сергей Александрович Терещенко үкіметі;
2. Әкежан Қажыгелдин үкіметі;
3. Нұрлан Балғымбаев үкіметі;
4. Қасым- Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметі;
5. Иманғали ... ... ... Даниэл Кенжетайұлы Ахметов үкіметі;
7. Кәрім Қажымқанұлы Мәсімов үкіметі – қазіргі уақытта қызмет ... ... ... ... ... ... ... тұсындағы орталық атқарушы органдарының ... ... 1993 ... 9 ... ... ... үкімет құрылымы:
1. ҚР ішкі экономикалық байланыстар министрлігі;
2. ҚР ішкі ... ... ҚР ... және ... қорғау министрлігі;
4. ҚР денсаулық сақтау министрлігі;
5. ҚР сыртқы істер министрлігі;
6. ҚР ... және жаңа ... ... ҚР ... ... ҚР ... министрлігі;
9. ҚР білім министрлігі;
10. ҚР мөртаңба және жалпы ақпарат министрлігі;
11. ҚР ... ... ҚР ... ... ҚР ауыл – шаруашылық министрлігі;
14. ҚР халықты әлеуметтік ... ... ҚР ... ... ҚР ... министрлігі;
17. ҚР еңбек министрлігі;
18. ҚР туризм, дене шынықтыру және спорт министрлігі;
19. ҚР ... ... ҚР ... және ... ... министрлігі;
21. ҚР экономика министрлігі;
22. ҚР энергетика және отын ресурсы министрлігі;
23. ҚР әділет министрлігі;
Комитеттер тізімі.
1. ҚР антимонополиялық саясат жөніндегі мемлекеттік комитеті;
2. ҚР ... және ... ... ... ... ҚР су ... ... мемлекеттік комитеті;
4. ҚР мемлекеттік мүлік жөніндегі мемлекеттік комитеті;
5. ҚР жер қатынастары және жер орналастыру жөніндегі мемлекеттік комитеті;
6. ҚР жастар ісі ... ... ... ҚР ... ... ... қадағалау және тауды қадағалау
жөніндегі мемлекеттік комитеті;
8. ҚР ұлттық қауіпсіздік комитеті;
9. ҚР статистика және ... ... ... ... ҚР ... ... жөніндегі мемлекеттік комиссия;
11. ҚР министрлер кабинетінің құрамындағы материалдық резервтер ... ... ҚР ... ... ... ... ... мемлекеттік
комитеті;
13. ҚР министрлер кабинетіндегі тілдер жөніндегі ... ... ҚР ... ... ... және ... ... басты
басқармасы;
15. ҚР министрлер кабинетіндегі геодезия және картаға түсіру жөніндегі
басты басқарма;
16. ҚР министрлер ... ... ... басты басқарма;
17. ҚР министрлер кабинетіндегі стандарттау және метрология жөніндегі басты
басқарма;
18. ҚР атом энергетикасы агенттігі;
19. ҚР министрлер кабинетіндегі ҚР ... ... ... ... ... ... агенттігі;
21. ҚР министрлер кабинетіндегі «Қазақстан» телерадиокешендік мемлекеттік
компаниясы;
22. ҚР министрлер кабинетіндегі ҚР жоғары аттестациялық комиссиясы;
23. ҚР ... ... ... ... ... ... жж) тұсындағы үкімет құрылымы. Президенттің
1995 жылғы 19 –қазанындағы Жарлығы ... ... ... ... ... 3-тармақшасына
сәйкес үкімет құрылымы:
1. ҚР Премьер Министрі;
2. ҚР Премьер Министрінің орынбасарлары;
3. ҚР Үкіметі Аппаратының ... ҚР Ішкі ... ... ҚР ... жер ... қорғау министрлігі;
6. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі;
7. ҚР Сыртқы істер министрлігі;
8. ҚР Мәдениет ... ҚР ... және жаңа ... ... ҚР ... және газ ... министрлігі;
11. ҚР Қорғаныс министрлігі;
12. ҚР Білім министрлігі;
13. ҚР Жастар ісі, туризм және спорт ... ҚР ... және ... министрлігі;
15. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі;
16. ҚР Халықты әлеуметтік ... ... ҚР ... ... үй және аумақтарда құрылыс салу министрлігі;
18. ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігі;
19. ҚР Еңбек министрлігі;
20. ҚР Қаржы министрлігі;
21. ҚР ... және ... ... ҚР ... ... ҚР ... және көмір өнеркәсібі министрлігі;
24. ҚР Әділет министрлігі;
25. ҚР Мемлекеттік мүлікті басқару ... ... ... ҚР Жер ... және жерге орналастыру жөніндегі мемлекеттік
комитеті;
27. ҚР Ұлт саясаты жөніндегі мемлекеттік комитеті;
28. ҚР ... ... ... ... ... ... ҚР Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен ынтымақтастық жөніндегі
мемлекеттік комитеті;
30. ҚР Статистика және талдау жөніндегі ... ... ҚР ... ... мемлекеттік комитеті;
32. ҚР Баға және монополияға қарсы саясат жөніндегі мемлекеттік комитеті;
33. ҚР Төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті;
Нұрлан Балғымбаев ... жж) ... ... ... 1997 ... ... ... негізінде бекітілген.
Конституцияның 44-бабына 3-тармақшасына сәйкес үкімет құрылымы:
1. ҚР Премьер Министрі;
2. ҚР Премьер ... ... ҚР ... ... Концелярші басшысы;
4. ҚР Ішкі істер министрлігі;
5. ҚР ... ... ... ҚР Ғылым министрлігі ҚР ғылыми академиясы;
7. ҚР ... ... ҚР Ауыл ... ... ҚР ... және ... министрлігі;
10. ҚР Қаржы министрлігі;
11. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;
12. ҚР Әділет министрлігі;
13. ҚР ... ... ... ... ҚР Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі;
15. ҚР Энергетика, индустрия және ... ... ҚР ... және ... ... министрлігі;
17. ҚР Білім, мәдениет және денсаулық сақтау министрлігі;
18. ҚР Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеті;
19. ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі ... ҚР ... даму ... ... ... ... жж) үкімет тұсындағы үкімет ... 1999 ... ... ... негізінде бекітілген
үкімет құрылымы туралы:
1. ҚР Сыртқы істер министрлігі;
2. ҚР Қорғаныс министрлігі;
3. ҚР Ішкі ... ... ҚР ... ... ҚР ... министрлігі;
6. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі;
7. ҚР Еңбек және ... ... ... ... ҚР ... және ғылдым министрлігі;
9. ҚР Көлік және байланыс министрлігі;
10. ҚР Энергетика, индустрия және ... ... ҚР ... ... ... ҚР ... ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігі;
13. ҚР Экономика министрлігі;
14. ҚР Премьер – Министрінің канцеляриясы;
15. ҚР Жер ресурстарын ... ... ҚР ... ... ҚР ... жоспарлау агенттігі;
18. ҚР Туризм және спорт агенттігі;
19. ҚР Табиғи монополияны реттеу, ... ... және ... ... ... ҚР ... ... атом энергетикасы жөніндегі комитет;
21. ҚР министрлер кабинетіндегі орман, балық және аң ... ... ... ... ҚР ... ... су ресурстары жөніндегі мемлекеттік
комитеті.
И.Н.Тасмағамбетов (2002-2003 жж) тұсындағы Президенттің 2002 ... ... ... ... ... ... ҚР Ішкі ... министрлігі;
2. ҚР Ішкі істер министрлігінің Ішкі әскерлер комитеті;
3. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі;
- ҚР ... ... ... ... ... ... ... комитеті
- ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ... ... ... өнеркәсіп комитеті;
3. ҚР Индустрия және сауда министрлігі;
- ҚР Индустрия және сауда ... ... ... ... ҚР Индустрия және сауда министрлігінің ... ... ... ҚР ... және ... ... Инвестициялар жөніндегі
комитеті;
- ҚР Индустрия және сауда министрлігінің ... ... ... ... ... ҚР Индустрия және сауда министрлігінің сауда комитеті;
4. ҚР Сыртқы ... ... ... ... ... ТМД ... жөніндегі комитеті;
5. ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі;
- ҚР ... ... және ... ... ... ... ҚР Мәдениет, ақпарат және ... ... ... және ... ... ... комитеті;
6. ҚР Қорғаныс министрлігі;
7. ҚР Білім және ғылым министрлігі;
- ҚР Білім және ғылым ... ... ... ... ҚР ... ... ... ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі;
9. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі;
- ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ... ... ... ҚР Ауыл ... ... ... ... және аңшылық
шаруашылығы комитеті;
10. ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігі;
- ҚР Көлік және ... ... ... ... ҚР ... және коммуникациялар министрлігінің Аэроғарыш комитеті;
- ҚР Көлік және ... ... ... ... ... ... ҚР Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көлікті бақылау
комитеті.
11. ҚР ... және ... ... ... министрлігі;
12. ҚР Қаржы министрлігі
- ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және ... ҚР ... ... ... комитеті;
- ҚР Қаржы министрлігінің Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі
комитеті.
- ҚР Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті
- ҚР ... ... ... ... ҚР ... және ... ... министрлігі.
14. ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі;
- ҚР Энергетика және минералдық ... ... ... жер ... ... ... ҚР ... және минералдық ресурстар ... ... ... ... ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің Мемлекеттік
энергетикалық қадағалау жөніндегі комитеті;
15. ҚР Әділет министрлігі
- ҚР Әділет ... ... және ... ... ... ... комитеті;
- ҚР Әділет министрлігінің ... ... ... ... ҚР Әділет министрлігінің Қылмыстық атқару жүйесі комитеті;
- ҚР Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті;
Агенттіктер
1. ҚР ... ... алу ... ... ҚР Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттік;
3. ҚР Көші – қон және ... ... ... ҚР ... монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі
агенттік;
5. ҚР ... ... ... ҚР ... бақылау агенттігі;
7. ҚР Туризм және спорт жөніндегі агенттік;
8. ҚР Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік;
9. ҚР Төтенше жағдайлар жөніндегі ... ҚР ... ... ... ... ... дейін) тұсындағы үкімет құрылымы.
Президенттің 2006 жылғы 22 наурыздағы Жарлығы негізінде ... ... ... ... яғни Қ.Қ ... (2007 ж ... тұсында жұмыс істеп
келеді.
1. ҚР Сыртқы істер министрлігі;
2. ҚР ... ... ҚР Ішкі ... ... ҚР ... ... ҚР ... министрлігі;
6. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі;
7. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;
8. ҚР ... және ... ... ҚР Көлік және коммуникация министрлігі;
10. ҚР Энергетика және минералдық ресурстар ... ҚР ... ... ... ҚР Индустрия және сауда министрлігі;
13. ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі;
14. ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;
15. ҚР ...... ... ҚР Статистика жөніндегі агенттігі;
17. ҚР Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі;
18. ҚР Ақпарат және ... ... ... ... ... ... ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі;
21. ҚР Туризм және ... ... ҚР ... ... реттеу жөніндегі агенттігі;
23. ҚР ұлттық космостық агенттігі.
Кесте 2
Қазақстан Республикасының Үкіметінің 1992-2007 жылдар аралығындағы құрылым
|№ |ҚР Премьер - ... ... ... |Агенттік |
| | ... ... ... |
|1 |С.А.Терещенко (1992-1994) |23 |12 |3 |
| ... 1993 ... | | | |
| ... ... | | | |
|2 ... ... |21 |9 |1-1 |
| ... 1996 ... | | |
| ... | | | |
|3 ... ... |13 |2 |1 |
| ... 1997 ж. | | | |
| ... ... | | | |
|4 ... (1999-2002) |12 |3 |6 |
| ... 1999 ж | | | |
| ... ... | | | |
|5 |И.Н. ... |15 |33 |10 |
| ... ... 2002 ж| | | |
| ... ... | | | |
|6 ... ... |17 |1-1 |4 |
| ... 2006 ж. | | | |
| ... | | | |
|7 ... (2007 ... |17 |1-1 |5 |
| ... ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... жетілдіру кезеңдері
1991 жылы тәуелсіздік алуымызбен Қазақстанда оның тұңғыш ... ... ... ... жедел түрде жаңа ұлттық мемлекеттік
құру басталды. ... рет және өте ... ... ... ... ... ... ететін жүйесін құрудың тарихи да ел ... ... ... ... ... етілді; сөйтіп мемлекеттік қызметкерлердің
кәсіби корпусын қалыптастыру басиау алды. Мемлекеттік қызметтің тиімді
кәсіби ... ... ... тәжірибесі халықаралық деңгейде атап
өтілген.
Дүниежүзілік ... ... өзге ірі ... ... ... бұл ... ... және лайық көреді. Бізд мемлекеттік
қызметті реформалауда ТМД -ның көптеген ... ... бола ... ... пен ... ... ... сондай-ақ алыс
шетелдің кейбір елдері біздің тәжірибеге белсенді ... ... ... Осы ... бәрі ... ... жылында жүргізілген мемлекеттік басқаруды реформалау нәтижелігінің
көрсеткіші болып ... ... мен ...... ... мемлекеттің құрылысы мен қалыптасуының төрт – бес ... ... Бұл нені ... ... ... ... өте жаңа, былайша
айтқанда, тым аз ... ... ... дәлелдейді. Екіншіден, он жыл
бойына бірінші кезекте ... ... ... ... және ... ... ... жоспарлы да дәйекті түрде
жүргенін көрсетеді.
1991 жылғы желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздік алуымен мемлекеттік
басқару жүйесін ... ... ... ... оны өте ... ... ... алдық. Бұл кезең өткенінің әлі де
айтарлықай күшті екпінімен, ... ... ... ... “егіздің сыңарындай” ұқсас болып, өкілетті органдар
бұрынғысынша көне ... ... ... деңгейінде әрекет еткен
ескі қалыптар мен қасаң дәстүрлердің ... ... ... санасында
орын алып, нақты өмірде сақталып тұруымен сипатталады.
Жаңа мемлекеттік билік органдарының қалыптасуы КОКП ... ... ... мен іс ... барлық материалдық техникалық
және қаржы ресурстары алыстағы және ... ... ... ... бөлудің орталықтандырылған жерлесінің салдары
ретіндегі аса ... ... ... ... және ... дағдарысты
еңсеруге байланысты міндеттерді шешудің шеруінде жүрып жатты.
Бұл кезеңде Қазақстанда ... ... ... моделінен
президенттік басқару нысанындағы мемлекетке көшу жүзеге асырыла бастады.
Негізгі бастау елімізде жаңа жоғары мемлекеттік органның ... ... ... ... ... Президенті атқарады.
Бірінші кезекте атқару билігінің жоғарыдан төмен қарай ретті негізі
құрылды. Бұл кезеңде атқару ... ... ... ... іс ... тыс тұрған салаларды басқаруды қамтамасыз
еткен жаңа ... ... ... Олар – ... ... Қорғаныс, Ішкі
істер министрліктері, Ұлттық қауіпсіздік комитеті және басқалары.
Атқару билігінің жүйесін нығайтуымен бір қатарда ... ... ... ... 1994 ... ... ... өзін –
өзі таратуынан кейін жергілікті орындарда жаңа органдарда жаңа органдар –
мәслихаттар құрылды.
Мемлекеттік органдарды ... ... ... ... өткізумен және 1995 жылғы ... ... ... Жаңа Конституциясы қабылдануымен байланысты. Негізінен нақ
сол кезде әлеуметтік экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік басқару ... ... ... ... ... ... Президенттік басқару
нысанының орнатылғанын жария етті. Конституцияның нормаларға сәйкес
Қазақстан ... ... ішкі және ... ... ... ... биліктің заң шығару, атқару және сот тармақтарының
келісіп жұмыс істеуін ... ... ... пен ... ... ... мызғымастығының, азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарының нышаны мен кепілі болып табылады. 1995 ... ... ... ... ... ... және сот тармақтарына
бөлудің демократиялық принципі бекітті, ... ... оның ... ... қолданыстағы Конституциясы бойынша Қазақстанда атқару билігінің
жүйесін ... ... ... ... Ал еліміздің ... қос ... ... ... және ... ... Қазақстан Жоғарғы сот басқаратын тәуелсіз сот жүйесі құрылды.
Тұңғыш рет Қазақстан Конституцияның ... ... ... басты орган ретінде Конституциялық Кеңес тағайындалды.
Мемлекеттік аппараты реформалау мақсатында осы ... ... ... ... қызмет туралы” заң күші бар Жарлығы
шықты. Нақ соның негізінде мемлекеттік қызметті реформалау және ... ... ... корпусты қалыптастыру жөніндегі нақты жұмыс басталды.
Мемлекеттік басқарудың реформалаудағы үшінші кезеңнің басталуы 1992
жылғы “Қазақстан 2030” стратегиясының қабылдануымен ... ... ... мемлекеттік басқару жүйесі Қазақстанның ... ... ... ... бірі ретінде белгіленеді.
Стратегияда нарықтық экономика жағдайы үшін ... және ұзақ ... ... ... ... осы заманғы тиімді мемлекеттік
басқару құрылымдарын құру міндеттері қойылды.
Алға қойылған міндеттерді орныдау мақсатында ... ... ... ... Министрліктер мен ... саны 2 ... ... дерлік қысқартылды. Орталық және
жергілікті билік ... ... ... ... ... ... ... әлде – қайда кеңейтілген, атап өткен жөн.
“Қазақстан 2030” ... ... ұзақ ... ... және ... ... жоспарлар мен іс – әрекет ... ... ... іске асырылуда.
Мемлекеттік басқару органдарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
жөнінде мақсатты шаралар қолға алынды. Қазақстан ТМД ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күрес туралы” арнаулы Заң
қабылдады. Осынау жылдары биліктің өкілетті және сот ... ... ... ... ... ... ... мен
үкіметтік емес ұйымдардың қызметін жандандыру үшін жаңа ... ... рет ел ... ... ... ... сондай-ақ Парламент
депутаттарын партиялық тізімдер бойынша дауыс беру арқылы сайлау ... ... ... ... ... ... ... әлемдегі Жаңа Қазақстан” атты Қазақстан халқына
Жолдауында ... да ... ... Онда Біз ... ... ... ... ашықтық және қоғам алдындағы есептілігі
қағидаттарын арқау ететін сапалық жаңа моделін ... - ... ...... жаңғырта жаңарту, жоғары кәсіби мемлекеттік қызмет пен
тиімді басқару құрылымын жасақтау ... ... ... -
әкімшілік реформасы – өте күрделі мәселе. Бізге оның Үкімет комитеттерінде
талқылауын ұйымдастырып, аранйы таудаулар ... ... ... Бұл ... ... ... жақсарту үшін “Самұрық” құрылды және соған
барлық жақты экономика ... Олар ... ... ... ... ... озық ... акцияларын сатып алғаны,
бізге алдыңғы қатарлы технологияларды әкелгені керек. Біз ... ... ... ... ... экспорттың
бағдарланған осы заманғы кәсіпорындар салу үшін ашық ... ... ... ... акция жиналды.
2.3 Басқаруды реформалауда дамыған елдердің тәжірибесі
Серпінді ... ... ... қабілетті, ашық экономикасы,
демократиялық қоғамы бар, барлық ... ... ... ... ... қамтылған, құқықтық нығайған, басқа ұлттармен
келісе ... ... тілі және ... ... ... ... тұрақтылығымен қауіпсіздігі қамтылған халықаралық қауымдастықтың
толыққанды және жауапты ... ... ... керек.
Әрине, бұл мақсаттарға жетуіміз үшін өзімізден көш ілгері алда тұрған
елдердің тәжірибесін жете ... ел ... ... ... ... түрінде болсын заманауи тәсілдерді енгізуге тиіспіз.
Елбасы таяуда Үкімет ... ... етіп ... ... ... ... дейін өкілеттілігімен танылып келе жатқан келелі
өзгерістердің заңды жалғасы ... ... Ол ұзақ ... “Қазақстан
2030” стартегиясында көрсетілген кәсіби мемлекет құру жөніндегі жетінші
басымдық негізінде іске асырылмақ. ... ... ... ... ... ... ... сапасына баға беру негізінде
олардың жалақыларын ұлғайту, мемлекеттік қызмет көрсетудің оң ... ... ... ... ... ... және басқа да маңызды
шаралар Қазақстанның ... ... ... ... 50 елінің
қатарына кіруіндегі басты өлшемдердің бірі ... ... ... саяси
сипаты бойынша да әлеуметтік – ... ... алып ... ... мәні мен маңызы аса зор. Демек, бәсекеге қабілетті ... ... ... ... ... ... ... саралаудың маңызы өте зор және аса қажет деп санаймын.
Әкімшілік реформалардың қағидаттары мен ... ... Жаңа ... ... АҚШ ... ... сынынан өтіп,
тиісті нәтижелерін беріп ... Ал, ... ... ... ... ... тұрғыдан айқындалмауы және оның
сабақтастығы қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... басқару реформаларының оң
нәтижелерге қол жеткізуіне халықтың ... тез ... баға ... және ... ... ... ... ашық әрі икемді
саяси институттарының құрылуы түрткі болды. Аталған ... ... ... ... ... өкілеттіктер жаңа бөлініске түсті.
Айталық, Үкіметтің құзырына мемлекет пен қоғамның даму ... және ... ... ... ... ... үйлестіру
міндеттері жүктелсе, жергілікті органдарға халыққа ... ... ету, ... ... дамуға қолдау көрсету міндеттелген
болатын.
Осы орайда ... ... ... үлгі ... ... ... Кезінде М.Тэтчер мен Дж.Мэйзжор британиялық ... өз ... ... ... не істеу керектігін
айқындап алуды тапсырған болатын. Яки, қажетсіз функцияларды жою, ... ... ... ... оның ... ... беру ... атқарушы
агенттіктер құру тәсілдері тыңғылықты ... ... ... 1988 – 1996 ... ... 126 агенттік құрылды. Бұлар
орталық ... ... шарт ... арқылы негізінде оның міндеттерін
басқаға беру немесе атқарушы ... ... ... баға ... ... ... одан әрі ... немесе тоқтату жөнінде тиісті
шешімдер шығарады.
Реформалаудағы озық нәтижеге қол ... ... ... ... ... ... төлеудің жалпы деңгейі, ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Бұл қағидаға сүйену шенеуніктерге абыройлы өмір сүру ... ... ... ... кәсіби мамандардың тұрақты қызмет
атқаруына ықпал ... ... ... ... ісі ... ... сайын мемлекетік қызметшілердің ... ... ... ... еңбекақысымен салыстырып, зерттеп отырады. ... ... ... ... көріп, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... жалақысы әлдеқайда
жоғары. Мәселен, Польша, Венгрия мен Канадада ... ... ... ... 2,5 есе, ал ... 4 есе ... ... осы үлгідегі тәжірибеде ұғымды тұстарын өзіміздегі
әкімшілік реформада қолдана білу ... ... ... ... біз
мемлекетімізді Мемлекет басшысы меңзеген ... ... ... ... ... Республикасындағы мемлекеттік басқару тиімділігін арттырудағы
мемлекеттік басқару органдарының құрылымын жаңарту жолдары.
3.1. Мемлекеттік органдар құрылымын жетілдіру
Мемлекеттік биліктің атқарушы бұтағы да ... ... ... ... бұл ... ... ... әрі ықшамдалып,
біраз өкілеттігін жергілікті органдарға ... Ұсақ – ... ... орталық билік өз қолында ... ... ... ... Қазақстанның стратегиялық мақсатын айқындап берді.
Біз әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына ... ... ... ... үшін мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін ... Елде ... ... реформаның негізгі мақсаты да сол.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қарастырып
өтейік.
Біріншіден синистрліктер мен ведомстволар ... ... ... тұрғыдан тұжырымдау, мемлекеттік уәзималарды жіктеуді
аяқтау, мемлекеттік органдардың ... және ... ... ... Осы ... атап ... ... министрліктерге бағынысты
комитеттердің рөлі мен ... ... ... ... Яғни,
комитеттер бақылаушылық және қадағалаушылық функцияларды жүзеге асыруға
құқылы болады. Сондай-ақ агенттіктерге де осындай ... ... ... ... берілетін функцияларды пайдалана отырып, ... ... ... ... ... мақсатты нормативтерді алға
қойып, мемлекеттік тапсырысты айқындау және ... ... ... ... іске ... ... ... міндеті нақты басқару
функциясын тиімді түрде орындаумен шектелуі керек.
Осындай ... іс – ... ... ... мен атқарушының
мемлекеттік басқарудың кез келген саласында монополияның жасалуына “жағдай
туғызып келген”, “ортақ көгенге” ... ... ... айтсақ,
бірыңғай бюрократиялық саты баспалдақтарын қайталап басудан арылтады.
Мұның нәтижесіне келсек, ... ... ... басқарудың
инновациялық стратегиясын әзірлеу және енгізуге мүмкіндік алса, екіншіден,
атқарушы агенттіктердің жұмысын сапалы әрі ... ... ... ... ... ... ... негіз бойынша, мемлекеттік
және жекеменшік өндірушілер арасындағы түрлі мамандандырылған ... ... ... ... ... ... түрде мамандандырылуы тиіс, яғни нақты
көрсетілген функциясы бойынша ... ... ғана ... абзал. Бұл
оның жұмыс ... ... ... ... жете ... ... ... Министрліктер мен атқарушы агенттіктер арасындағы
қарым – қатынас нақты бизнес жоспарлар негізінде құрылуы тиіс.
Екіншіден - Орталық ... ... ... ... ... және жергілікті атқару органдары арасындағы міндеттер ... ... ... ... одан әрі нақтылай түсу.
Орталық және жергілікті ... ... ... ... ... қажет.
Үкіметтің құзырына мемлекет пен қоғамның даму стратегиясы, сыртқы
және қорқорғаныс саясатын ... және оның іске ... ... ... ... ... ... қызметі, ұлттық қауіпсіздік
проблемаларын үйлестіру міндеттері жүктелсе, жергілікті ... ... ... ... ... ету, өңірлердегі экономикалық дамуға
қолдау көрсету болып табылады.
Үшінші – Мемлекет органдар ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін қызметкерлердің
сапалық деңгейін көтеру. Маман – кадрлардың бәсекелестікке ... ... ... ... ... ... ... біліктілігі төмен қызметкерлерден тазартыла бастайды. Сол ... ... ... шамамен 30 % қысқарту арқылы мемлекеттік
органдар ... ... ... Осы ... өз ... ... ... 3-бағытта жүзеге асыруды жөн көремін.
1. Кейбір штаттардағы орынбасарлық лауазымдағы штаттардың қызметі
тиімді емес, яғни ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік басқару органдарының қысқарту ... ... ... ... ... ... қысқарту;
3. Ең бастысы қысқарту шаралары ең керекті яғни қажетті стажы өтілі
жоғары мамандарды ғана қалдыру ғана ... ... бұл ... жас ... үлесі тепе – теңдік баланста болуы керек.
Төртіншіден – Мемлекет басқару органдарының қызметкерлерінің ... ... ... нәтижелеріне қарай, қазақстандық ізгі жекеменшік
компаниялармен салыстыруға келетін ... ... ... ... ... құру және ... жемқорлықты жою мақсатында
мемлекеттік органдардың бірыңғай еңбекақы төлеу жүйесі елеулі өзгерістерге
түседі.
Мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... ... тиіс, ал жалақы мемлекеттік қызметшінің кәсіпқойлығы мен
орындайтын жұмысының ... ғана ... ... сипатталады.
Саяси мемлекеттік қызметшілер бойынша мемлекеттік органдар қызметін
рейтингтік бағалау нәтижелерінің негізінде жылдық бонустар төлеу ... ... ... ... ... ... ... қызметін бағалаудың біртұтас жүйесін қалыптастырғаннан
кейін Үкімет мемлекеттік аппаратты қысқартудың ... ... ... салыстыруға келетін деңгейге дейін кезең – кезеңімен
көтеру жөнінде ... ... ... ... ... ... ... жалақыны көтеруге жұмсалады. Мерзімді 2007 жылдың 1
қаңтарынан бастап мемлекеттік қызметшілердің ... ... 30 ... өсірілді.
Сондай – ақ, жыл аяғына дейін жалақы ... ... ... ... деп күтілуде. Ең аз жалақы, мәселен, қатардағы сарапшының
айлық еңбекақысын 700 долларға, бас сарапшының, ... ... ... ... ... ... 1500 және 2000
долларға дейін көтеру жөнінде ұсыныстар жасалуда.
Мұның бәрі ...... ... ... ... – Мемлекеттік аппараттың тұрақтылығын және ... ... ... ... органдарда Мемлкет басшысы
тағайындайтын, олардың ... ... ... ... ... – хатшы жоғары әкімшілік лауазымының енгізілуі. Ол Мемлекеттік
органның барлық ішкі істеріне жетекшілік ... бұл ... ... ... және стратегиялық мәселелермен айналысуына мүмкіндік
береді. Бұл лауазым иелері Президент ... ... – ақ ... кеткенде ауысады.
Статс хатшы министрліктің ішкі жұмысына ғана араласып, ... ... ... жұмыстардың әрі қарай жалғасуына мұрындық болады.
Жаңа лауазым мемлекеттік ... ... ... ... ... етіп, құрылымдық бөлімшелердің өзгерістерге
ұшырамауын қадағалайды.
Сонымен қатар ... ... ... органдардың
қызметкерлер деңгейінің өзгеруі, яғни үкімет тарапынан ұсынылған жобада
мемлекеттік ... ... ... ... ішінде басқарма
бастығының орынбасары, бөлім бастығының ... ... ... ... ... ... деген лауазымдар қысқарады да, олардың орнына бас
сарапшы және ... ... екі ... ... ... ... ... жоғары сапасына қол жеткізу
Мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... ... ... есеп беру қағидаты кезең – ... ... ... ... ... біздің елімізде жасына, тіпті
лауазымына қарамастан кез келген мемлекеттік қызметші шешімді ... әрі ... ... ... тиіс ... ұғым ... яғни ... үшін бұл жазылмаған қағидатқа айналған. Біз реформалау кезінде,
міне, нақ осы қағидатты күйретуіміз керек. Мемлекеттік қызметтік үлгісі ... ... ...... ... арылуымыз керек.
Шынын айтуымыз керек, қазіргі уақытта шенеуніктердің көпшілігінің
күнделікті ... ... ... ...... ... ... жұмыс күнінің жартысынан астамы ... ... ... ... ... сапасына қол жеткізуде мынадай
үш дербес міндет жіктеліп ... жөн. Атап ... ... ... ... ... саяси және әкімшілік салаларды нақты бөлу;
3. ... ... ... ... ... ... жұмысын жоспарлауды үш деңгейге бөліп қарастырсақ,
былай болып ... ... ... шенеунік өзінің нақты қызмет
бағыты бойынша ... ... бір ... нәтиже жететінін сезінбек. Ал
жедел шешімдер қабылдау деңгейінде тиісті ведомство ... ... ... шеңберде әзірлеуге тырысады.
Нақ осы деңгейде атқарушы билік арасында қайшылықтардың туындайтынын
жасырмаған жөн. ... ... ... көп ... ... мүдделер саны да арта түседі. Соның салдарынан ведомствоаралық
қайшыылқтар ұдайы ... ... ... бүгінгі таңда министрдің
орынбасарының немесе департамент басшылығының жалпы жұмыс уақытының шамамен
30-40 пайызы ведомстволар арсындағы ... ... ... ... ... ... қалыптасқан қағазбастылықтан арылып,
электрондық құжат айналымына көшуді де енгізілді.
Мемлекеттік ... ... ... ... үкімет”
бағдарламасы нәтижесінде уақыт үнемделіп, шешімдер тез арада және ... ... еді. Ал ... оңай қолжетімді, тіпті қажет жағдайда
жалпыға ортақ игілікте айналып, құжат айналымының ... ... ... ... ... ... 4 ... үкімет алдында түрлі міндеттер қойылуда.
Ең бастысы – ... ... орай тез әрі ... ... ... жемқорлықпен күресу, Мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... мемлекеттік қызметкерлер мен
басшылар құжаттарды ... мен ... ... ... ғана ... ... 2006 жылы 7,5 мың құжат электронды түрде әзірленіп,
бекітілді. Бұл ... ... ... 50 % ... ... ... шапшаң дамуда. Өткен кезеңдерде хабар алмасуларға 2-3
күн кетсе, бүгінде ... бір ... ... ... 10-45
минутте жетеді.
Азаматтар электронды үкіметтің порталы арқылы мемлекеттік басқару
органдарына мәлімдеме жасап, оның ... ... ... ... ... үкімет үлгісі мемлекеттік басқару қызметін ... ... және ... ... ... ішкі ... айналымын және ең ... ... ... ... ... ... анықтайды.
2006 жылдың 20-ақпанында “Мемлекеттік органдар үшін куәландыру
орталығын құру” жобасын іске ... ... ... электронды
құжат айналымын қамтамасыз ету мақсатында басшылар мен ... ... ... қол ... ... 572 ... берілді.
2006 жылдың 6-желтоқсанында азаматтар мен заңды тұлғаларға сандық қол
қоюды ... үшін осы ... ... ... өткізілді.
Сонымен “электронды үкімет” құру шаралары интернет ... ісін ... ... ... ... іске ... бағытталған.
“Электронды үкімет” дегеннің өзі орталық үкімет органдары жұмысының
бағытын, ... ... яғни ... ... интернет, яки
ақпараттық технологияларды ... ... ... ... отыру
болғандықтан Парламентке “Ақпараттандыру туралы” және ... ... заң ... ... ... ... енгізу туралы заң жобаларын мақұлдады. Осы заңда “Электронды
үкіметке” кеңінен қарастырылған яғни, ... ... ... ... тетікті құралы ретінде: “ол – мемлекеттік органдардың
электрондық қызмет көрсетулерді ұсыну ... ... ... ... ... жүріп өткен жолы мерзім жағынан көп емес. Бірақ
осы қысқа ... ... ... ... ... жетті.
Басқару жүйесін жаңартудың белгілі бір белесіне көтерілдік.
“Қазақстан 2030” ... ... ... ... бірі
ретінде ықшам әрі кәсіби Үкімет жасақтау алға қойылған ... ... ... ... біз өтпелі кезеңде табыспен аяқтап, дамуымыздың жаңа кезеңіне
қадам ... ... бұл ... маңызы бұрынғыдан да арта тсүеді. Сол
себепті “Мемлекеттік басқару жүйесін ... ... ... ... ... Отто фон ... ... айтқанындай:
Қауқарсыз заңдар мен қарымды шенеуніктер арқылы елді басқару мүмкін болар –
ау, алайда, ... ... ... заң да ... ... жаңарту, ашықтық және қоғам ... есеп беру ... ең озық ... ... ... ... ... істеуі тиіс.
Мемлекеттік басқаруды жаңартуда – мемлекеттік басқару ... ... ... ... баса ... ... Аталған бағытта жұмысты бастау үшін билік пен оған бөлінетін
қаржыны ... ... ... ... алу, міндеттер мен
функциялардың құрылымдық жағынан іске ... ... және ... ... ... ... ресурстар арқылы ынталандырып отыру
бірінші кезектегі міндеттерге айналғаны жөн. Тек ... ғана ... ... ... ... үкімет құрылымын жетілдіруде олардың өкілеттіктерін
анықтауда келесі шаралар өз ... ... ... ... ... ... мен агенттіктер арасында ... ... жоқ. ... ... ... ... ... бюджеттік
ұйымдарда корпоративтендіру, әлеуметтік қызмттерді жеткізушілер ... орта құру әлі ... ... Осы ... ... басқару
процесін жетілдіреді деген пікірдемін.
Қорыта айтқанда Қазақстанның өз ... жаңа ... аяқ ... ... ... жаңарту қоғам алдында талап етеді. Мемлекеттік
басқаруды жаңарту біздің қоғамымыздың топтасуына, Қазақстанның ... ... ... мен беделін өсіру түсуге жәрдемдесумен
қатар Қазақстан өзінің алдына ... ... ... ... бәсекеге
қабілетті 50-елінің қатарына кірудің асқаралы да жауапты мақсатына жетуге
әсері зор ... ... ... мен ... алға ... мақсаттарды қол жеткізуіміз үшін
және Қазақстанның одан әрі өркендеуі үшін жауапкершілікпен жемісті ... ... ... ... ... Ғ., ... А. ... және құқық теориясы. Алматы: Жеті
Жарғы, 1998 ж.
2. Глущенко Е.В. Теория управления, М: 1992 г.
3. ... ... № 210. 02.09.06 ж. ... ... ... ... Қазақстан. 15.11.06. “Әлемдік стандартқа сай әкімшілік
реформасы”.
5. Егемен Қазақстан № 184. 04.08.06 ж. ... ... ... ... Егемен Қазақстан № 110. 20.05.06 ж. ”Әкімшілік ... ... ...... ... Егемен Қазақстан 11.08.06 ж. “Қазақстандағы корпоративті басқару
мүддесі – тиімділік”.
8. Егемен ... 16.12.06 ж. ... ... ... Қазақстан 26.06.06 ж. “Мемлекеттік қызмет мінсіз болсын”.
10. ... ... № 128 . 07.06.06 ж. ... ... ... ... 18.10.06 ж. ... тұрпаттағы басқарушылар”.
12. Егемен Қазақстан № 94-95. 17.04.07 ж. “Ел ... ... ... ... ... ... 21.02.07 ж. “ Электронды үкімет” ... ... ... правда. 25.11.06 г. ... ... ... и ... Ішкі саясат. Саясат – Policy № 6. 2005. ... ... и ... ... Президенттің Қазақстан халқына биылғы Жолдауы. “Жаңа әлемдегі ... ҚР ... ... ... ҚР ... ҚР Үкіметі құрылымы
мен олардың қызметі жайлы жарлықтары:
1) 1993 ... 1994 16 – ... 1995 ...... 1995 18 – ... 1996 14- ...... 1996 29-қазандағы № 3168.
7) 1996 ...... 1997 ...... 1997 4- ... № 3377
10) 1997 26-мамырдағы №3531
11) 1997 10-қазандағы №3655
12) 1997 ... ... 1999 ... ... 1999 ... № 80
15) 1999 13-мамырдағы № 139
16) 1999 13-қазандағы №235
17) 2000 13-желтоқсанындағы №507
18) 2001 ... ... 2002 ... №931
20) 2003 13-маусымдағы №1102
21) 2003 13-қыркүйектегі № 1189
22) 2003 23-желтоқсанындағы №1255
23) 2004 ... ... 2004 ... ... 2005 25 - ... ... 2006 17-наурыздағы №73
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 4 октября 2004 года N 1022
Типовая структура местного государственного ... ... ... ... изменения - постановлением Правительства РК от ... 2005 г. N 141-1; от 27 ... 2005 года N 1294 ... ... с 1 ... 2006 года); от 22 сентября 2006 года N900 (вводится ... со дня ... ... ... Областной акимат
1. Аппарат акима области
2. Департамент (Управление) архитектуры и градостроительства
3. Департамент (Управление) внутренней политики
4. Департамент (Управление) государственного архитектурно-
строительного контроля
5. ... ... ... ... надзора
6. Департамент (Управление) здравоохранения
7. Департамент (Управление) координации занятости и ... ... ... ... ... ... по ... подготовке,
гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий
10. Департамент (Управление) образования
11. Департамент (Управление) пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
12. Департамент (Управление) ... и ... ... ... ... ресурсов и регулирования
природопользования
14. (Исключен - от 27 декабря 2005 года N 1294 (вводится в ... с ... 2006 ... ... ... ... ... 15-1. Департамент
(Управление) строительства
16. Департамент (Управление) финансов
17. Департамент (Управление) экономики и ... ... ... (Отдел) архивов и документации
19. Управление земельных отношений
20. Управление по развитию ... ... - от 22 ... 2006 года N 900 ... в ... ... ... официального опубликования)
21. Управление (Отдел) физической культуры и спорта
2. Акимат города ... ... ... ... акима города республиканского значения, столицы
1-1. Департамент (Управление) администрирования специальной
экономической зоны "Астана - новый город
2. Департамент (Управление) ... и ... ... ... внутренней политики
4. Департамент (Управление) государственного архитектурно-
строительного контроля
5. Департамент (Управление) государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
6. ... ... ... ... (Управление) занятости и социальных программ
8. Департамент (Управление) здравоохранения
9. Департамент (Управление) культуры
10. Департамент (Управление) по ... ... ... ... предупреждения и ликвидации
аварий и стихийных бедствий
11. Департамент (Управление) образования
12. Департамент (Управление) пассажирского ... ... ... ... ... ... и промышленности
14. Департамент (Управление) природных ресурсов и охраны
окружающей среды
15. (Исключен - от 27 декабря 2005 года N 1294 ... в ... с ... 2006 ... 15-1. ... ... строительства
16. Департамент (Управление) финансов
17. Департамент (Управление) ... и ... ... 17-1.
Департамент (Управление) энергетики и коммунального хозяйства
18. Управление (Отдел) архивов и ... ... ... ... ... по ... языков
20-1. (Исключен - от 22 сентября 2006 года N 900 ... в ... ... ... ... опубликования)
20-2. Управление (Отдел) сельского хозяйства
21. Управление (Отдел) физической культуры и спорта
3. Акимат района и города ... ... ... ... ... ... областного значения
2. Отдел внутренней политики
3. Отдел архитектуры и градостроительства
4. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта ... ... ... ... и социальных программ 5-1. Отдел земельных отношений
6. Отдел культуры и развития языков
7. Отдел образования
7-1. Отдел предпринимательства
8. ... ... ... 8-1. ... ... Отдел физической культуры и спорта
9. Отдел ... ... ... и ... ... ... ... численностью населения менее 50000 чел.)
(Раздел исключен - постановлением Правительства РК от 27 декабря 2005 года
N 1294 (вводится в ... с 1 ... 2006 ... ... сарапшы
Сарапшы
Премьер министр
Үкімет
Премьер - Министр
орынбасарлары
Премьер – Министрдің
Канцеляриясы
Министрліктер
Агенттік
Комитет
Департамент
Басқарма
Депортаменттер
Басқармалар

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Алаш» партиясы (1917—1920)6 бет
Клиникалық эпидемиология әдістемелік нұсқама30 бет
Меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру туралы25 бет
Экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі жайлы ақпарат12 бет
Қазақстандағы жоғары мектептің жағдайы және дамуы15 бет
Қазақстанның білім мәселесі кеше, бүгін, болашақта9 бет
"резерфорд тәжірибелері. ритцтің комбинациялық принципі. бор-зоммерфольдтің квантталу ережелері. "12 бет
"Қазақстандағы және дамыған мемлекеттердегі тұтыну себетін, күнкөріс минимумын, ең төменгі еңбекақыны талдау"4 бет
«Мұғалімнің озық педагогикалық тәжірибелерін зерттеу мен қорыту педагогикалық проблема»43 бет
«Қоныс аударушы» дамыған капиталистік елдер5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь