Вольфрам наноұнтағының рентген-құрылымдық талдауы


1. Кіріспе бөлім
2. Теориялық бөлім
2.1 Вольфрам элементі
2.2 Наноұнтақ алу әдістері
2.3 Рентген сәулелерінің физикасы
2.4 Рентгендік техника
2.5 Рентгенқұрылымдық талдау әдістері
2.6 Рентгенді спектрлік талдау
2.7 Рентгендік фазалық талдау
3. Қортынды
4. Қолданылған әдебиеттер тізімі
Рентген талдау дифракция құбылысы пайдалана отырып, органдардың құрылымын зерттеу әдісі болып табылады. Материяның бөлу құрылымын зерттеу үшін рентген әдісі талданатын объектінің қарқындылығы және ғарыштық сәуле ақысырентген жалдау.
Рентгенқұрылымдық зерттеу әдістері металдар, қорытпалар, минералдар, бейорганикалық және органикалық қосылыстар, полимерлер, аморфты материалдар, сұйықтар мен газдар, ақуыз молекулалары, нуклеин қышқылдары, т.б. Рентгендік талдау кристалдардың құрылымын анықтайтын негізгі әдіс. Кристалдардың зерттелуі жайында ақпарат береді. Бұл күшті кристалдар алатындарыңызға байланысты құрылымын мерзімділігі мен табиғаттың өзі жасаған X-сәулелерінің үшін тор дифракция. Алайда, бұл бағалы сияқты аз тапсырыс құрылымы жеткізеді, ақпараттық және ғылыми-зерттеу органдары сұйық, аморфты органдар, сұйық кристалдар, полимерлер, және тағы басқалар. Негізінде көптеген атом құрылымдар кері болады, шешіледі және қабылдамау болды.
1. Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. Химия металлов. — М.: Мир, 1972. — Т. 2. — С. 347.
2. З.А.Мансуров. Т.А.Шабанова Синтез и технологии наноструктурированных материалов.- Алматы, «Қазақ университеті», 2008. - 208с
3. Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.
4. Рентгенофлуоресцентный анализ. Применение в заводских ла-бораториях. Сб. науч.трудов / под ред. Х. Эрхардта. – М. : Металлургия, 1985. – 187 с.Русакок А. А.
5. Рентгенография металлов. – М. : Атомиздат, 1977. – 556 с.
6. Горелик С. С. и др. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. Практ. рук-во по рентгенографии и электронной микроскопии металлов, полупроводников и диэлектриков. – М. : Металлургия, 1970. – 182 с.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Физика – техникалық факультеті
Қатты дене физикасы және бейсызық физика кафедрасы

Практика есебі

Дипломдық жұмыстың тақырыбы: Вольфрам наноұнтағының рентген-құрылымдық
талдауы.

Қабылдаған: Ташкеева Г.
Орындаған: Оразова А.
Материалтану 309 топ

Алматы қ. , 2015 жыл

Мазмұны:
1. Кіріспе бөлім
2. Теориялық бөлім
1. Вольфрам элементі
2. Наноұнтақ алу әдістері
3. Рентген сәулелерінің физикасы
4. Рентгендік техника
5. Рентгенқұрылымдық талдау әдістері
6. Рентгенді спектрлік талдау
7. Рентгендік фазалық талдау
1.
3. Қортынды
4. Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Кіріспе бөлім
Рентген талдау дифракция құбылысы пайдалана отырып, органдардың құрылымын
зерттеу әдісі болып табылады. Материяның бөлу құрылымын зерттеу үшін
рентген әдісі талданатын объектінің қарқындылығы және ғарыштық сәуле
ақысырентген жалдау.
Рентгенқұрылымдық зерттеу әдістері металдар, қорытпалар, минералдар,
бейорганикалық және органикалық қосылыстар, полимерлер, аморфты
материалдар, сұйықтар мен газдар, ақуыз молекулалары, нуклеин қышқылдары,
т.б. Рентгендік талдау кристалдардың құрылымын анықтайтын негізгі әдіс.
Кристалдардың зерттелуі жайында ақпарат береді. Бұл күшті кристалдар
алатындарыңызға байланысты құрылымын мерзімділігі мен табиғаттың өзі
жасаған X-сәулелерінің үшін тор дифракция. Алайда, бұл бағалы сияқты аз
тапсырыс құрылымы жеткізеді, ақпараттық және ғылыми-зерттеу органдары
сұйық, аморфты органдар, сұйық кристалдар, полимерлер, және тағы басқалар.
Негізінде көптеген атом құрылымдар кері болады, шешіледі және қабылдамау
болды.

2. Теориялық бөлім
2.1 Вольфрам элементі

Вольфрам ең қиын және ең қиын балқитын металл бірі болып табылады. Бос
күйінде кездеспейді, оның минералдары – вольфраматтар, аздап оксидтер және
сульфидтер күйінде кездеседі. Вольфрамды 1781 жылы швед химигі Карл Шееле
тапқан, 1783 жылы ағайынды д’Элуяр вольфрам ангидридін көміртекпен
тотықсыздандыру арқылы алғаш рет металл вольфрам алған. Вольфрам ашық сұр
түсті, баяу балқитын металл. Оның ең көп тараған минералдары – вольфрамит
(Fe, Mn) [WО4] және шеелит CaWО4. Вольфрамның балқу температурасы 3410ºC
қайнау температурасы 5900ºС, тығыздығы 19,3 гсм3, қаттылық 488 кгмм2.
Таза түрінде шамамен 1600 температурада, платина ұқсас металл күміс-ақ
түсті болып табылады. Вольфрам негізінен күрделі тотықты қосылыстары
түрінде табиғатта табылған. Вольфрам орташа концентрациясы 1-2% құрайды,
сондықтан Вольфрам минералдар әдетте, гранит жыныстарының кірістіріледі.
вольфрам триоксид WO3 кеннен концентраттарды оқшаулағыш қадамда, шамамен
температурада сутегі металл ұнтақ кейіннен қысқарту арқылы өтеді алу
процесі. 700 ° С Арқасында ұнтақ металлургия әдістерін пайдалана отырып,
жинақы нысанын шығаратын вольфрам жоғары балқу температурасына дейін: ұнтақ
алынған, содан кейін электр тоғының арқылы өтіп, 1200-1300 ° С
температурада сутегі атмосферасындағы қабыстыруға үшін қысылған. металл
жабысатын монолитті материал орын онда 3000 ° С, қызады. ) Одан әрі тазарту
үшін және бір-кристалды нысаны аймағы балқи пайдаланылады алу. Вольфрам
араласқан құймалардың механикалық қасиеті молибденге жақын. Қалыпты
жағдайда ол химиялық тұрақты, ауада қыздырғанда тотығып, вольфрам
ангидридіне айналады. Вольфрам және оның қосылыстарын алу үшін
вольфрамиттер мен шеелиттерді (олардағы WО3 2%-дан аспайды) байытып,
концентраттарын пайдаланады. Концентраттардан химиялық жолмен таза вольфрам
қышқылдары мен оның тұздары алынады. Оларды тотықсыздандырғанда ұнтақ
металл бөлінеді. Вольфрам электр шамының қылы, электр пештерінде
қыздырғыштар, рентген түтіктерде, катодтар, тағыда басқа электрлік
құралдарда электродтар ретінде қолданылады.
Вольфрамға легирлеуші элементтерді (молибден, рений, мыс, никель және т.
б.) қосу нәтижесінде алынған қорытпа. Вольфрам қорытпалары ұнтақты
металлургияда немесе компоненттерді арнаулы пештерде қорыту әдісімен
өндіреді. [ 1, C. 145-148]
Вольфрам қоры бойынша әлемде Қазақстан бірінші орынды, фосфор рудасы
бойынша — екінші, ал қорғасын мен молибден бойынша — төртінші орында.
1990жылы бұрынғы Одақтағы 98,2% хромит, 81,7% барит, 64,7% фосфорит, 53%
вольфрам, 38,5%-қорғасын, 29,5% молибден, 28,4% мыс, 22,1% боксит,
20,1%асбест, 13%марганец, 11,9% көмір және 9,7% темір рудасының қоры
Қазақстан үлесіне келеді. Уран рудасы қорының көптігі бұрынғы Одақтағы уран
өндірудің 56% қамтамасыз етті. Республика жерінде Менделеев кестесінің 60-
тан астам ең белгілі элементтері табылған.

2.2 Наноұнтақ алу әдістері
Наноұнтақтарды алудың конденсациялық әдісінің принциптерін сипаттамасы:
Қазіргі кезде наноматериалдардың түрлерін алудың көптеген өндірістік
әдістері бар. Алайда осы ерекше материалдар мен олардың негізіндегі
композиттерді алу әдістерінің көп бөлігі әлі де технологиялық дайындау
сатысында тұр.
Қазіргі өндірістегі дамуы мен көлемі жағынан алдынғы орындағысы -
наноұнтақтар дайындау. Мұндай ұнтақтар автомобильдердің жану газдарының
катализаторлары (11,5 тыс. тонн), абразив (9,4 тыс. тонн), магниттік
жазуға арналған материалдар (3,1 тыс. тонн) және күннен қоғайтын
материалдар (1,5 тыс. тонн) ретінде қолданылады.
Наноұнтақтарды алу әдістерін шартты түрде екіге бөледі: химиялық және
физикалық.
бұл әдістерді бөлу тек шартты түрде ғана болады. Себебі реакциялық газдар
ортасында буландыру кезінде химиялық реакциялар үлкен рөл атқарады. Сондай-
ақ көптеген химиялық әдістер физикалық құбылыстарға негізделген (төменгі
температуралық плазма, лазерлік сәулелендіру т.б.)
Химиялық әдістер әмбебап әрі өнімдірек болып келеді. Алайда, бөлшектердің
өлшемін, құрамын және пішінін басқару физикалық әдістерді, оның ішінде,
конденсациялық әдістерді қолдану кезінде оңай жүзеге асырылады.
Буландыру және конденсация – бұл наноұнтақтарды алудың ең қарапайым
тәсілі. Оқшауланған нанобөлшектерді инертті газ атмосферасында бақыланатын
температурада металды, қоспаны немесе жартылай өткізгішті буландыру арқылы
алады. Вакуумдегіден ерекшелігі инертті атмосферада буландырылған заттың
атомдары газ атомымен соқтығысқан кезде кинетикалық энергиясын тезірек
жоғалтады. Әр түрлі газдарда әр түрлі металдардың буландырылуы арқылы
алынған бөлшектерді зерттеу бөлшектің өлшемі инертті газдың атомдық салмағы
мен қысымға тәуелді болатынын, буландыру жылдамдығы аз әсер ететінін
көрсетті. Н2, Не және Аr атмосферасында газ қысымы 0,1 – 0,9 ден 2,7 – 3 мм
сын.бағ. болған кезде алюминий буының конденсациясы диаметрі 20 дан 100
нанометрге дейінгі бөлшектердің түзілуіне алып келеді. Кейінірек металл
буларын Аr мен Не-де бірге конденсациялау арқылы жоғары дисперсті,
диаметрлері 16 – 50 нанометр сфералық бөлшектер түрінде түзілетін қоспалар
Аu-Сu, Fе-Сu алды. Өлшемі ≤ 20 нм бөлшектер сфералық пішінді, ал ірі
бөлшектер көпжақтар түрінде болады.
Металды тигельде, жіңішке сым түрінде, металл ұнтақты шашу арқылы
буландыруы мүмкін, металды инертті газ иондарымен тозаңдатуға да болады.
Энергия беру үздіксіз қыздыру арқылы, сым арқылы электр тогын жіберу
арқылы, газдағы электрлік доға әдісі арқылы, лазерлік немесе электрон-
сәулелік қыздыру әдісімен жүзеге асырылуы мүмкін.
Буландыру вакуумда, қозғалмайтын инертті газдарда, және олардың
ағынында өтуі мүмкін. [ 3, C. 135-138]
Плазмохимиялық синтез:
Бұл əдіс плазма ағынын жылдам суытуға негізделген. Онда газ фазасынан
наноөлшемді бөлшектердің конденсациялануы жүреді. Жоғары суыту жылдамдығы
бөлшектердің өлемдерінің ұлғаюына мүмкіндік бермейді жəне олардың
соқтығысқанда бірігуіне кедергі жасайды.
Реакциялар тепе-тең емес шарттарда жүреді жəне ол өскін түзілу жылдамдығын
жоғары етіп, олардың өсу жылдамдығын төмен етеді. Плазмохимиялық синтез
əдісіне төменгі температуралы (3500-7500ºС) азотты, аммиакты, көмірсутекті,
аргонды плазмалар қолданады.
Мұндай температуралар плазмада электрондар мен иондардан басқа – қозған
күйдегі радикалдар мен нейтралды бөлшектердің болуына жол бермейді. Бұл
реакцияның жылдам өтуіне (10-3 - 10-6с) жəне оған барлық бастапқы заттардың
қатысуына алып келеді.
Бұл əдіс көбінесе нитридтердің, карбидтердің, боридтердің жəне металл
оксидтерінің наноұнтақтарын алуда қолданылады. Бастапқы шикізат ретінде
элементтердің өздерін, олардың галогенидтерін, жəне басқа қосылыстарын
алады. Бастапқы шикізатқа, синтездеу технологиясына жəне реактордың типіне
қарай өлшемдері 10 нм жəне одан үлкен (1-5 мкм дейін) ұнтақтар алуға
болады. Плазмохимиялық синтездің өнімділігі жоғары, бірақ оның негізгі
кемшілігі алынатын бөлшектер диаметрінің əр түрлі болуы.

Рис.1 Принципиальная схема плазохимического синтеза
Плазмохимиялық синтезде бастапқы өнім ретінде металдардың хлоридтері,
металл ұнтақтары, кремний жəне металлоорганикалық қосылыстар қолданылады.
Плазмохимиялық технология қиын балқитын металдардың (W, Мо), қосылыстардың
(TiN, AlN, Аl2О3, SiC, Si3N4, Ti(C,N) жəне Si3N4 + SiC, TiB2+TiN типті
композиттік объектілердің ультрадисперсті ұнтақтарын көбірек алуды
қамтамасыз етеді. [3, C. 140-142]

3. Рентген сәулелерінің физикасы
Рентген сәулелердің табиғаты мен олардың спектрі. Вульф - Брэгг формуласы.
Кристалдарды рентген сәулелерімен шашырату [4, С.11-18,23-24;5, C.5-13].
Рентген сәулелері өзімен электромагниттік толқын ұзындығын көрсетеді,
атомдардың сызықтық өлшемдерімен салыстырғанда толқын ұзындықтары .
Бұл көрінбейтін сәулелер кейбір кристалдық заттарда флоуресценциялық
қабілетін шақырады (мырышты күкіртті қоспа, платино – синеродтық барий және
т.б.), фотопластинкаларға әсер ете алады (көрінетін жарық үшін мөлдір емес
экрандарды жарықтатуға) және газдарды иондайды. Рентген сәулеленуінің екі
түрі белгілі: тежеуіш және сипаттамалық.
Тежеуіш сәулелену рентген трубкаларында жылдам электрондар анодқа
шабуылдап тежеліп тоқтағанда вакуум ішінде пайда болады. Тежеуіш сәулелену
қысқа толқынды бөлімдерде өкпек шекараның бар болуы, кинетикалық энергия
және тез ұшатын оқталған бөлшектің (электронның) массасы жаппай спектрге
ыдырайды.
Сипаттамалық рентген сәулелері атомдағы электронның ядро орбитасынан алыс
жатқан жерінен жақынырақ жатқан орбитаға көшу кезінде пайда болады, егер
тереңірек жатқан орбитада бос орын пайда болса, сипаттамалық рентген
сәулесі газдардағы оптикалық спектрлерге ұқсас сызықтық спектрлігіне ие
болады. Сызықтық спектральді рентген жиілігі мен (Z) элементтің
реттік номерінен сипаттамалық шашырауды байланыстыратын заң Г. Мозглимен
(1913) жылы ашылған болатын және ол келесідей түрде түсіндіріледі: жиілігі
немесе сипаттамалық сызыққа сәйкес келетін квадрат түбірі
элементтердің реттік номерінің сызықтық функциясы болып табылады.
Рентген сәулелері заттан өткенде жартылай жұтылады. Кіретін ағыны мен
интенсивтілік арасындағы қатынас заттың өтпелі қабаты келесі түрде
болады [5, C.18]

(4)

мұндағы – жұтылу коэффициенті;
– жұтатын қабаттың қалыңдығы.

Әрбір элемент үшін үлгі құрамына кіретін өлшем бірлігі, рентген
сәулесінің жиілігіне байланысты секіртпелі түрде өзгереді. Қисықтағы
жұтылудың секіртпесі n=1 (К-жұтылу), n=2 (L-жұтылу), n=3 (М-жұтылу) және
т.б. резонанстық жұтылуға сәйкес келеді.
Рентген сәулеленуінің жұтылу коэффициентіне заттың тығыздығы және сәулелену
толқын ұзындығының табиғаты маңызды әсерін тигізеді.Рентген сәулелерінің
заттан жоғарғы өтімділігі және де рентген сәулелерінің кристалдық торға
дифракциясы тәжірибелік түрде оптикалық мөлдір емес заттардың құрылымын
олардың бұзылмауынсыз зерттеуіне негіз болады.
Дифракция құбылысының пайда болуы үшін, көршілес жазықтықтар арасындағы
ара қашықтық кристалда сәуле пайда болуы, түскен сәуле толқын ұзындығының
жартысынан кем болмауы қажет. Рентген сәулелердің дифракциясы газдарда,
сұйықтықтарда және аморфты заттарда, әсіресе кристалдарда айқын байқалады.
Рентген сәулелердің дифракциясындағы кристалдар негізінде, кейінірек
рентген құрылымдық және рентгенофазалық талдау әдістері өңделген. Рентген
сәулелерінің дифракция мәні - екінші қайтара толқындардың толқын
жиіліктерінің өзгеруінсіз зерттеліп жатқан атомның электрондық
қабықшасындағы құраушылар, яғни электрондармен шашыратылған
амплитудаларының қосуында жатыр. Рентген сәулелерінің рұқсат етілген
шашырау (дифрагиралық) бағыттарының кеңістік шашырауының саны
мен сипаттамасы Ю. Вульф пен У. Брег (1913) келесідей қатынастағы
заңымен анықталады

(5)

мұндағы d – кристалдағы шағылатын көршілес
жазықтықтың арасындағы ара қашықтық;
– кристалға түсетін жарықтың шағылу бетінің
бағытымен пайда болатын сырғанау бұрышы;
п – берілген және -да дифракциялық максимум
бақыланатын, реттік шағылу;
λ – рентгендік сәулеленудің толқындық ұзындығы.

Егер зерттелетін кристалл, монохроматты рентгендік жарық жолында
орналасқан болса, оны жарықтың перпендикуляр осі бойынша айналдырып және
осылайша, шағылатын жағдайға рет-ретімен кристалдың жазықтық жүйесін
қойсақ, онда, шашыраудың толық суреті бақылады. Рентгендік сәулеленудің
үздіксіз спектрінің көзін қолдана отырып, дифракциялық суретті үлгі
айналуынсыз да алуға болады. Бұл жағдайда барлығына кристалл жазықтығының
жүйесі үздіксіз спектрде міндетті түрде, Вульф – Брегтің заңын
қанағаттандыратын λ толқын ұзындығы табылады.

2.4 Рентгендік техника
Рентгендік трубкалар мен аппараттар. Рентгендік сәулеленудің
тіркелуі және олардың өлшеулерінің интенсивтілігі. Ионизациялық және
фотографиялық әдісі [4, С. 35-38; 5, 6].
Рентгендік сәулелерді алу үшін: рентгендік трубкалар, рентгендік
аппараттар, бетатрондар (рентгендік сәуленің ерекше қысқа толқындылығын алу
үшін), рентгендік сәулеленудің радиоизотоптық көзінің мінездемесін
қолданады.
Рентгендік трубка электронның жолында орнатылған, нәтижесінде пайда болатын
атом анодымен тез ұшатын электрондардың ара қатынасы, рентгендік сәуле көзі
болып табылады [5, С. 28-36; 6, С. 7-12].
Рентгендік трубкалар келесі белгілер бойынша классифициаланады :
- электрондарды алу жолы бойынша трубкалар иондық және электрондық;
- вакуумды жарату және құру жағдайы бойынша тігілген және құрылған
трубкалар;
- қолдануы бойынша: материалдың мөлдірлігі, анализдің құрылымында,
спектрлік талдауда, медициналық мақсатында (диагностикалық және
терапевтикалық);
- фокустың (ауданының) шамасы бойынша трубканы нормаль және фокус бойынша
жасайды.Түгелдей шыныдан немесе шыныдан және металдан жасалынған рентгендік
трубка баллондық түрде болады. Баллонда катод пен анод орналасқан. Трубка
жоғары вакуумға дейін сорылады. Вольфрамнан тұратын қызған жіп катод болып
табылады, оны трансформатордың төменгі вольтты тогымен 2273—2973 К-ге дейін
қыздырылады. Анодқа фокустайтын электрон ағынының құрылғысында катод
орналасқан. Қалайыдан жасалған цилиндрдің ішкі жағы түбіндегі жазық
кеңістігі анод болып табылады. Нысана рөлін атқаратын бұл аймақты
электрондармен атқылағанда сипаттаушы сәулеленудің қажетті толқын ұзындығын
алу үшін металл қабатымен жағады (дәнекерлеу және гальваникалық әдіспен).
Трубканың ПӘК-і төмен болғандықтан (~1-3%), оның жұмысы кезінде бүкіл
дерлік тұтынатын қуаты жылуға айналады, сондықтан анодты суыту жүйесі
қолданылады (ауалы, сулы, майлы). Жіңішке берилл фольгасынан жасалған
әйнектер 0,4 нм-ден және одан төменгі сәулеленуді өткізуге мүмкіндік
береді.
Рентген аппараты күрделі құрылғы, ол жоғарғы вольтты трансформатордағы
рентгендік трубкадан ( кернеуді жоғарлататын), рентгендік трубканың
қыздырушы трансформатор және кенотроннан (төмендету типінің
трансформаторы), басқару пультынан құралады (орам санының түрлілігі немесе
лездік регуляторы автотрансформаторда орналасқан, жоғарғы кернеудің өшуі,
кенотрон-ның және рентгендік трубканың қыздыру реостаты, бақылау құралдары)
[5, С. 38-41; 6, С. 12-13].
Кенотрон электронның рентгендік трубкасына ұқсас, ол жоғары кернеудің
тогын түзету үшін қолданылады немесе кернеудің белгісі ауысқан кезде
рентгендік трубканы өшіреді [5, С 36-38].
Пайдаланылуына байланысты рентген аппараттары әртүрлі жоғары вольтті
сұлбаларға ие.
Рентген сәулелерін тіркеуде ионизациялық [5, С. 42-51], фотографиялық [5,
С. 52-58], электрофотографиялық [5, С. 58-60] және люминесцентті әдістер
қолданылады [5, С. 60].

2.5 Рентгенқұрылымдық талдаудың әдістері
Лауэ әдісі. Монокристалдың айналу әдісі. Ұнтақ әдісі. Әдістер негізі.
Индициялау, рентгенограмманы есептеу және алу. Рентгендік камералар және
дифрактометрлер [4, С. 257-267, 369-376, 381-; 5, C.149-219].
Зерттелетін кристалдық үлгіде рентген құрылымдық талдауды өткізген кезде
толқын ұзындығы 0,07-ден – 1нм – ге дейін рентгендік сәуле жолына
орналастырылады, ол кристалмен араласқан болады. Рентген құрылымдық
талдауды өткізу үшін зерттелетін кристалдың жолында рентгендік сәуле
толқын ұзындығы 0,07-ден –1нм-ге дейін бірлесіп әрекет жасайды. Соңында
фотоэмульсия көмегімен немесе арнайы электрондық детектормен тіркелетін
дифракциялық сурет болып шығады. Оны талдай отыра, кристалл торларының
түйіндерінде атомдардың кеңістікті орналасуын, кристалдың элемен-тар
ұяшықтарының өлшемін, олардың орналасу симметриясы мен бөлшектер санын
анықтайды. Кристалдың дифракциялы спектрін зерттеген кезде (5) Вульф -
Бреггің теңдеуі қолданылады. Рентген құрылымдық талдаудың бірнеше әдістері
өңделген. Лауэ әдісінде РКСО камерасы қолданылады: мұнда алғашқы рентген
сәуле шоқтары 0,5-1,0 мм саңылауларынан 1 диафрагмаға түседі, диафрагма
саңылаулары алғашқы шоқтың қимасы зеттелініп отырған кристаллдың көлденең
қимасынан үлкен болуы тиіс. Кристалл 2, өзара перпендикуляр екі доғалы
жүйеден құралған гониометриялық бастиекке 3 орналастырылады. Бастиектегі
кристалл ұстаушы осы екі доға арасында орын ауыстыра алады, ал бастиектің
өзі алғашқы шоққа перпедикуляр осте кез-келген бұрышта бұрыла алады.
Гониометриялық бастиек кристаллдың шоққа байланысты бағдарлауын және сол
кристаллдың шоққа байланысты белгілі-бір кристаллографиялық бағытын табуға
мүмкіндік береді. Дифракциялық кескін фотфопленка 4-ке тіркеледі.

Рис. 2 Камера РКСО

Кристаллдардың симметриясын лауэграммада дақтардың өзара орналасуынан
анықтайды ( атомдардың орналасуының симметриялық жазықтығы шағылысқан
сәулелердің симметриялық жазықтығына пара-пар):

Рис. 3 Схема съемки рентгенограмм по методу Лауэ (а – на просвет, б –
на отражение, F – фокус рентгеновской трубки, К – диафрагмы, O – образец,
Пл - пленка)

Лауэ әдісін монокристалдардың құрылымдарын зерттеу үшін қолданады. Жаппай
спектрге ие монокристалды үлгіні рентген сәулесінің жолында орналастырамыз.
Бұл монохроматсыз сәуле кристалға түскенде, онымен әрекеттесе отырып,
дифракция нәтижесінде фотопленкада бірінші сәуле дағы арқылы өтетін эллипс,
гипербола, түзу түрінде орналасқан қараңғылы дақ нүктелері пайда болады.
Монокристалдың белгілі бір орналасуында алынған сурет кристалл
симметрияларының құрылымдық сипаттамасынан өзге негізгі элементтерін
орнатуға мүмкіндік береді (кристалдың элементарлық ұяшық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Рентген сәулелері
Молибден және вольфрам
Рентген сәулелері және олардың қолданылуы
Вольфрам оксидін өндіру
Күннің рентген сәулеленуін бейсызық талдау
Вольфрам кендерін және үгітінділерін байыту технологиясы
Кремний қос тотығының құрылымын аз бұрыштық шашырау және рентген құрылымдық анализ әдісімен анықтау
Рентген сәулелері және оның қасиеттері
Құрылымдық әдіс
Рентгенология.Құрылымдық кристаллографияның негіздері.
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь