Автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін тиімдендірілуінің жетілдіру жолдары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 Бірінші бөлім. КӨЛІК ЛОГИСТИКАСЫНДАҒЫ АВТОМОБИЛЬДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

10
1.1 Қазақстан Республикасындағы көлік жүйесіндегі автомобильдердің маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10
1.2 Алматы қаласының стратегиялық дамуындағы көлік инфрақұрылымдарының даму деңгейі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
19
1.3 Автомобильмен тасымалдауды ұйымдастыру ерекшеліктері мен экономикалық тиімділіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24
1.4. Автомобильмен халықаралық жүк тасымалдау талаптары мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
36

2. Екінші бөлім. АВТОКӨЛІК ЛОГИСТИКАСЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ...

41
2.1. Автокөлік логистикасы жүйесінің сенімділігін арттыруды модельдеудің теориялық
негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
41
2.2 Автокөлік логистикасының сенімділігінің нарық сұраныстарына байланыстыру тиімділіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
54
2.3. Автокөліктердің техникалық дайындығы мен тасымалдау түрлерін сәйкестендіру амалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
69
2.4. Автокөлікпен тасымалдаушыларды таңдау негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... 78

3 Үшінші бөлім. АВТӨКӨЛІК ЛОГИСТИКАСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУДЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..


81
3.1 Автомобильдердің техникалық.экономикалық көрсеткіштерін талдау және анықтау ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
81
3.2 Автокөліктің техникалық жағдайына сәйкес пайдалану тиімділіктерін
арттыру амалдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
87
3.3 Автокөлік логистикасының сенімділігінің тасымалдау шығындарына байланысты өзгеруін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
98

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
110

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
111

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
118
Еліміздегі жүргізілген экономикалық реформа жалпы экономиканы ұйымдастыру, басқару ережелерін, заңдылықтарды түгелдей өзгертті. Нарықтық қатынасқа өтудің қазіргі жағдайында өндірістік инфрақұрылымның жедел дамуына, оның ішінде материалдық ресурстардың айналымын сенімді қамтамасыз ететін транспортқа сұраным туындайды.
Әр жыл сайын біздің елімізде 200 млрд. шамасында әртүрлі шаруашылықтар қатынасы қалыптасады. XX ғ. соңында басқадай тепе тең шартты жағдайда белгіленген өндірістік әлеуметтің өсімі шаруашылық қатынастардың кейінгі 10-15 жылда 4 есеге өсуін мүмкіндік етеді. Бұл мәліметтер қазіргі жағдайда тауар айналымы үрдісінің сенімді экономикалық қалыптасуын қамтамасыз етуде транспорттық кешеннің қажеттілігін қарастыруды керек етеді. [1-3].
Сонымен қатар оларды оңтайландыру мен транспорттың маңыздылығын анықтауда, оның ішінде автомобиль, ұлғаймалы ұдайы өндіріс үрдісінде негізгі қатысушы ретінде, қоғамдық өндірістің тиімділігі мен айырбас және оңтайлы орналастыруына маңызды әсер етеді. Жүк тасуда автомобиль тауар өндірушілер мен өндірістік бағыттағы тауарлар мен халық тұтынатын тауарларды тұтынушылар арасында іс жүзінде барлық қарым қатынасына қатысады.
Бүгінгі таңда елімізде автомобильмен халықаралық жүк тасымалдау кәсібімен айналысу өте тиімді болып отыр. Қазақстанның автомобильмен тасымалдаушылары 2006 жылы 18 шет ел мемлекеттеріне 46,5 мың жүріс орындаған, бұл 2000 жылмен салыстырғанда 30 пайызға жоғары көрсеткіш. Мемлекеттік мәліметтер бойынша осы халықаралық жүк тасымалдауға арналған 200-ден астам кәсіпорын бар. Ел басы бекіткен автомобиль жолдары мен инфрақұрылымдарын жетілдіру бағдарламасының негізгі мақсаты 2012 жылдарда автомобильдер жүріс жиілігін 1000-4000 бірлік/күніне жеткізу болмақшы және ол жыл сайын 7-8 пайызға өспекші. Ал бүгінгі уақытта бұл көрсеткіштер жылына 4 пайызға өсіп отыр, бірақ жанар-жағар майлар шығындарына қарағанда бұл көрсеткіш 2 есеге жоғары.
Министрліктің орындаған даму бағдарламасы бойынша жүк тасымалдау көлемі төмендегідей қарқынмен өзгермекші. [2-5].
1 Назарбаев Н. А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния казахстанцев. – Алматы: Рауан, 1997.– 61с.
2 Назарбаев Н.А. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан //Ана тілі.– Астана, 2007.
3 Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 11.04.2006 года №86.
4 Концепция государственной транспортной политики республики Казахстан на период до 2008 год // Постановление Провительства Республики Казахстан. –Астана. – 11.06.01. № 801.
5 Концепция развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан //Постановление Правительства Республики Казахстан. –Астана, 2001. – C 566.
6 О концепции развития автодорожной отросли Республики Казахстан на 2001– 2008 годы // собрание актов Президента и правительства Республики Казахстан. – Астана, 2001. – № 19.
7 О создании единой государственной системы контроля за автоперевозками на территории Республики Казахстан. Постановление Правительства от 08.09.00. № 1358 // Собрание актов Президента и Правительства Республики Казахстан. – Астана, 2000. – № 38– 39.
8 Закон «О транспорте в Республике Казахстан» от 21.09.1994 года №156– Х111.
9 Квалификационные требования к субъектам, занимающимся перевозкой грузов и пассажиров на автотранспорте в Республике Казахстан: утв. Постановление Правительства Республики Казахстан Директор. –1997, № 1.
10 Закон «Об автомобильном транспорте Республики Казахстан»: утвержден Указом Президента РК от 4.07.2003 г. № 476.
11 Основы логистики: Учебное пособие / под.ред. Миротина Л.Б.и Сергеева В.И. – М.: ИНФРА.– М, 2000. – 200с.
12 Гаджинский А.М. Логистика.– М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.
13 Жаңбыров Ж.Ғ., Тұрсымбекова З. Автокөлікпен тасымалдау ерекшеліктері.
14 Тұрсымбекова З., Жексенбаев Н. Автокөлік логистикасының тасымалдау тізбегінің сенімділігі
15 Қабашева Ж., Боранғалиева Н., Тұрсымбекова З.Ж. Аймақтық әлеуметтік экономикасының даму ерекшеліктері
16 Тұрсымбекова З. Қамбарова А.А. Автокөлікпен тасымалдаудың экономикалық көрсеткіштері мен шығындары
15 Жаңбыров Ж.Ғ.,Тұрсымбекова З.,Мырзагельдиев Р.А., Қамбарова
А.А.Патыкова Б. Автокөлік логистикасы жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері
17 Ж.Ғ.Жаңбыров, З Трсымбекова Автокөлік тиімділігін анықтау моделі
18 Тұрсынбекова З.Ж. Жүк автокөліктерін таңдау және бағасын анықтау
19 Жанбиров Ж.Г. Проблемы развития транспортно– логистических услуг в РК //Вестник Каз.НАУ.– 2005.– № 9.– С.65– 67.
20 Захаров К.В., Цыганюк А.В., Бочарников В.П., Захаров А.К. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. – Киев: ИНЭКС, 2001.– 237.
16 Reuse and Recycling – Reverse Logistics Opportunities (Oak Brook, II: Council of Logistics) Management, 1993). – Р.3.
17 Modern Materials Handling, June 1994, p.57, San Francisco Chronicle, September 10, 1996. – Р. C1.
18 Chris Gills, Robert Motleys, “Rebooting a Supply Chain”, American Shipper, December 1995. – Р. 58.
19 Fred R. Ricker, Peter Sturtevant, “Continuous Replenishment Planning (CRP): The Driving Force in the Healthcare Industry”, in Annual Conference Proceedings of the Council of Logistics Management, 1993. – Р.529.
20 МиротинЛ.Б., ТашбаевЫ.Э. Логистика – М.: Экзамен, 2003.– 160 с.
21 Гаджинский А.М. Основы логистики. –М.: Маркетинг, 1996.
22 Левиков Г.А. Логистика как стратегия повышения конкурентоспособности на международных рынках /Бюллетень транспортной информации.– 2003.– №1 (91).
44 Неруш Ю.М. Логистика /учеб. для вузов.– М., ЮНИТИ– ДАНА, 2000.
45 Бауэрсокс Дональд ДЖ., Клосс Дейвид ДЖ. Логистика: итнтегированная цепь поставок. – М.: Олимп. Бизнес, 2001. – 640с.
47 Канчавели С.Е., Колобов А.А., Омельченко И.Н. и др. Стратегическое управление организационно– экономической устойчивости фирмы: Логистикоориентирование бизнеса /под.ред. А.А.Колобова и И.Н. Омельченко. – М.: Изд– во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.
48 Сергеев В.И., Эльяшевич П.А. Формирование макрологистических систем. – СПб.: Общество «Знание», 2001.
50 Сапарбаев Ә.Ж., Ахметов К.А., Мақұлова А.Т. Экономикалық математикалық әдістер мен модельдер.– Алматы, 2005.
53 Заичкин Н.И. Экономико– математические модели и методы принятия решений в управлении производством /учеб. пособие. – М.: ГУУ, 2000.
56 Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Региональные аспекты логистики и проблемы формирования интегрированных транспортно– логистических систем //БТИ, 2000. – №2.
57 Замков О.О., Толстопятенько А.В., А.В.Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник.– М.: Изд– во Диас, 1997.
59 Смехов А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка. – М: Транспорт, 1998.– 120 с.
60 Смехов А.А.Математические модели процессов грузовой работы. – М.: Транспорт, 2001. – 256с.
62 Смехов А.А Основы транспортной логистики. –М.: Транспорт, 2000.
64 Смехов А.А. Математические модели процессов грузовой работы. – М.:Транспорт, 2001.
66 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен тасымалдау. Оқу әдістемелік нұсқау.– Алматы, КазҰАУ, 2006 .– 2,25 б.п.
67 Аксенов ВН., Бобков Ю.В.. Логистика. Учебное пособие / под.ред. Б.А.Аникина – М.: ИНФА– ЛА, 2000.
68 Жанбиров Ж.Г. Автомобильные грузовые перевозки /учебное пособие. – Алматы. «Нур– Принт», 2005 .– 6,3 п.л.
70 Жаңбыров Ж.Ғ. Жүк тасымалдау ұйымдастыру және басқару (автокөлікпен). Оқу құралы. – Алматы. «Нур– Принт», 2007.– 23,62 б.п.
71 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік кәсіпорындарының даму талаптары //Вестник НАН РК. – Алматы, 2007.– №6, –Б. 43– 48.
72 Жаңбыров Ж.Ғ., Уалханов Б.Н., Джанбакиева З.Р. Автокөлік мекемелер басқару //Вестник Каз АТК.– 2006.– № 5. – С.100– 105.
73 Сыртанов С.К. Экономическая политика государства и развитие транспортного комплекса Казахстана. –Алматы, 2002.– 126 с.
74 Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года. Утверждена Указом Президента РК от 11 апреля 2006 года.№ 86.
75 Бюллетень Агенства Республики Казахстан по статистике «Транспорт и связь Республики Казахстан за 2005 г.».
76 Транспорт и связь РК 2001 – 2005 г.г. // Статистический сборник. – Агентство по статистике РК. –Алматы, 2006.
77 Краткий статистический ежегодник Казахстана. – Агенство по статистике РК. – Алматы, 2006.
78 Шпенст В.И. Концепция развития автотранспортной отрасли /Сб.«Актуальные проблемы транспортно– коммуникационного комплекса на пороге третьего тысячелетия». –Алматы, 2001.
79 Бекмагамбетов М.М. Автомобильный транспорт Казахстана: этапы становления и развития. – Алматы, 2003.– 456 с.
80 Автомобильный транспорт Казахстана, 2003– 2004 (Международный Союз Автомобильного транспорта). – М., 2004.– 148 с.
81 Доклады Агентства Республики Казахстан по статистике «Социально– экономическое положение Республики Казахстан» за 1999– 2005.
82 Ответственность автотранспортных организаций при перевозке грузов. /Предприниматель и право. – 1997, № 6.
83 Каплан Т.Л. Состояние и перспективы развития международных автомобильных перевозок. //Евразийский транзит – перспективы ІІІ тысячелетия: материалы IV Международной конференции «ТрансЕврАзия 2002». – Астана, 2002.
84 Мадиярова Д.М., Текенов У.А., Акбаева Б.М. Международные транспортные перевозки и управление таможенным делом. – Алматы: Экономика, 2000. – 117 с.
85 Повышение эффективности и качества работы автомобильного транспорта /под ред. Л.А. Афанасева.– М.: Транспорта, 1997. – 206 с.
86 Шпенст В.И. Повышение эффективности и качества работы автомобильного транспорта. – Алматы: Казахстан, 1982. – 168 с.
87 Бачурин А.А. Анализ производственно – хозяйственной деятельности автотранспортных организации.– М.: Транспорт, 2005.
88 Родкина Т.А. Информационная логистика. –М.:Экономика, 2002.
89 Экономика автомобильного транспорта /под ред. Кочановой Г.А. Уч. пособие – М.: Издательский центр, 2006.
90 Рожнова О.В.., Гришкина С.Н., Литвенко М.И. Бухгалтерский учет в автотранспортных организациях. – М.: Академия ,2005.
91 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен жүк тасымалдаудан диплом жобасын орындау әдістемесі.– Алматы: Каз.ҰАУ, 2006 г.– 1,75 б.п.
92 Бычков В.А. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник. –М.: Инфра. – М, 2006.
93 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен жүк тасымалдау тиімділігін анықтау үшін әдістемелік нұсқау.– Алматы: Қаз.ҰАУ, 2006.– 1,75 б.п.
94 Жаңбыров Ж.Ғ. Автомобильдермен жүк және жолаушылар тасымалдаудан курстық жоба орындау әдістемесі–Алматы: КазҰАУ,-2006.–2,75 б.п.
95 Жаңбыров Ж.Ғ., Жағыпарова А. Автокөлік кәсіпорындарының экономикалық тұрақтылығы// Сб. матер. Международной научно– практ. конф. –Алматы: КазНАУ, 2006.– С 72– 76.
96 Жанбиров Ж.Г. Проблемы использования автотранспорта в Казахстане //Бишкек, Вестник Кыр.Агроуниверситета, 2007.– №3(8).– С.43– 46.
97 Жанбиров Ж.Г., Калиев Е., Камбарова А.А. Моделирование надежности эксплуатаций грузовых автомобилей в условиях Алматинской области //Сб.мат.МНПК КАДУ им.Гончарова.- Алматы, 2008.-с.104-1117
98 Жаңбыров Ж.Ғ., Қалиев Е.Б. Автокөлік пайдаланудың тиімділігін арттыру амалдары /Ж. ізденістер, нәтижелер.Қаз.ҰАУ, 2007.– № 1. –Б.177– 180.
99 Жаңбыров Ж.Ғ., Джанбакиева З.Р. «Автокөлікпен тасымалдауды ұйымдастыру» пәнінен кредиттік оқу комплексі.– Алматы: АГТУ, 2006.
100 Регар Томас . Количественные методы анализа хозяйственной деятельности / пер. с англ. – М.: Дело и сервис, 1999. – 432с.
101 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік кәсіпорындарының тиімділігін анықтау //Вестник. Каз.НАУ.– Алматы, 2006. №6.
102 Жанбиров Ж.Г.Организационно–техническое обеспечение логистической системы //Ж.Наука и новые технологии. – Бишкек, 2008.– №6.-с.43-46.
103 Разработать предложения по совершенствованию управления ИТС в условиях полного хозрасчета:отчет о НИР/Под руководством Жанбирова Ж.Г. Заказ Госпропрома Каз.ССР.– Алматы, 1989.– 115 с. – Инв.№10256234.
104 Жаңбыров Ж.Ғ., Жағыпарова А.О. Автокөлік мекемесінің тиімділігін арттыру амалдары //Вестник Каз.НАУ.– 2007.– № 1.– С. 173– 177.
105 Внешнеторговые транспортные операции и логистика. Учеб.пособие / под.ред. Д.С.Николаева. – М., Анхил, 1993.
106 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлікпен тасымалдау логистикасының ерекшеліктері //Вестник Каз.АТК им. М.Тынышпаева, 2007.– №6.-79-82 б.
107 Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга. – М., 1998.
108 Стаханов В.Н., Украинцев В.Б. Теоретические основы логистики.– Ростов – н/Д: Феникс. – 256 с.
109 Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.– 168 с.
110 Маевский В.П. Экономический механизм оперативного управления производством на предприятий в условиях регулируемого рынка. – Минск, 1996.
111 Кудайбергенова Д.М. Динамика показателей производственно– хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий в условиях рынка //Сборник научных трудов (межвузовский) – А.:Изд. АЭУ, 2001.– С.323.
113 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік ұжымдарының тиімділігін зерттеу ерекшеліктері /Жаршы.Ізденістер,нәтежелер.Қаз.ҰАУ.– Алматы, 2007.– №6.-36-39 б.
114 Кудайбергенова Д.М. Стратегический бизнес – планирование в автотранспортных предприятиях //Вестник КазЭУ. –Алматы, 2003. –№ 3.
115 Структурные изменения в сфере автомобильных перевозок при создании Е.С.Quart J.Distrib and transp, 1993. – № 227. – С.104– 112.
116 Зеленцова Л.С. Планирование производства. Модели и алгоритмы. – Оренбург: ЦНТИ, 1992. – 63 с.
117 Карсыбаев Е.Е. Методические основы оптимизации технико– технологических параметров перевозочного процесса в логистической цепи поставок // Вестник Национальной Инженерной академии РК, 2004.– №2.
118 Аксенова «Анализ производственно– хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий». – М.: Высшая школа.
121 Жанбиров Ж.Г.Необходимость использования логистики в Казахстане //Бишкек.Вестник Кыр.Агроуниверситета, 2007.– №3(8).– С.46– 49.
124 Бекмагамбетов М.К. «К проблеме развития транспортного потенциала Казахстана»// Транзитная экономика, 2001, №4.
125 Козлов В.П., Даубаев К.Ж., Байжанова Б.Е., Такимбекова К.Т., «Прогнозирование основных показателей работы транспорта Республики Казахстан » / Вестник КазАТК им. М.Тынышпаева. выпупск 1(13).– Алматы, 2002.
126 Лившиц В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте. – М.: Транспорт, 1986.– С.260.
131 Кобдиков М.А.,Карсыбаев Е.Е.Пути интеграции и новые технологии перевозок в логистической цепи поставок грузов /Магистраль.– Алматы, 2003. – №11,12.
132 Ефремов В.В., Семенов В.М. Сравнительная технико – экономическая оценка эффективности различных вариантов доставки грузов в транспортной логистике. – Санкт – Петербург, 1999.– С.91.
136 Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки /учеб. пособие.– М.: Рос консульт, 2001.– 368 с.
137 Колесников С.Н. Управление цепочками поставок // Логистика, 1999.
138 Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике /учеб. пособие.– М.: БЕК, 1998.
142 Лебедов А.И. Региональная программа реализации пилотного проекта логистической системы. Стратегическое моделирование интермодалных транспортных систем.// Сб. материалов Международного логистического форума (ММЛФ – 2000)/Под общ.ред. Л.Б.Миротина, Ы.Э. Ташбаева, Н.С. Журавлевой. – М.: МАДИ (ТУ), 2001.
144 Макаров И.М., Виноградская Т.М., Рубяинский А.А., Соколов В.Б. Теория выбора и принятия решений. – М.: Наука, 2001. – 328с.
145 Лукинский В.С. и др. Логистика автотранспорта.– М.:Финансы и статистика, 2000 .
146 Николашин В.М. Технологические и экономические основы грузовых комплексов. – М., 2002.– 216с.
147 Кобдиков М.А., Карсыбаев Е.Е. Систематизация материальных потоков и критерии оптимизации грузопотоков: матер. Второй Международной научно– практической конференции. Транспорт Евразии: Взгляд в ХХI век, том 2.– Алматы: КазАТК, 2002.
152 Левицкая Л.П. Экономико– математическое моделирование стратегического управления ремонтным производством: автореф. дис. докт. эконом. наук.– М., 1998.– 47с.
153 Приказ Министра ВД РК от 13.02.2003 года №87 «Об утверждении Инструкции по организацию подразделениями ДП ВД контроля за конструкцией и техническим состоянием транспортных средств».
154 Горев А.Э. «Организация автомобильных перевозок и безопасность движения». – М.: Транспорт, 2006.
157 Рекомендация по составлению бизнес – плана для автотранспортных предприятий выполняющих международные автомобильные перевозки.– М.:Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, 2002.
161 Афанасьев Л.Л. «Автомобильные перевозки» – М.: Транспорт, 1999.
162 Жаңбыров Ж.Ғ., Қалиев Е.Б. Автомобильдің құнын жоғалтуы және оны анықтау //Вестник. Каз.АТК им. М.Тынышпаева. – 2007.– №2. – Б. 183– 186.
163 Прокофьева Т.А. Логистическая инфраструктура международных транспортных коридоров //Тез. Доклад на межд. семинаре «Логистика в современном бизнесе» в рамках международной выставки «ТРАНС– РОССИЯ– 2002». – Москва: ГУУ Высшая школа экономики. Международный центр логистки, 2002. – С.35– 42
164 Лушинский В.С. и др. Логистика автомобильного транспорта. – М.: «Финансы и статистика», 2002.
169 Бекмаганбетов М.М. Қазақстанның автомобиль көлігі.– Алматы, 2005.
173 Кушукбаев К.Х. Бекжанов Д.З. и др. Международные автомобильные перевозки.– Алматы, 2003.
182 Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход.– СПб: Альфа, 1999.– 592с.
183 Афанасьев Л.Л., С.М. Цукерберк «Автомбильные перевозки». – М.: Транспорт, 1973.
188 Қазақстан Республикасының көлігі. – Алматы, 2004.
189 Казахстан в цифрах 2006г /Стат.сборник . – Алматы, 2006.
190 Статистический сборник. Раздел транспорта / Агентство РК по статистике за 2000– 2004 гг.– Алматы, 2005.
191 Стратегия индустриально– инновационного развития экономики Республики Казахстан на 2003– 2015 ггоды. – Астана, 2003.
195 Жаңбыров Ж.Ғ., Қалиев Е. Логистикалық жүйені пайдалану ерекшеліктері//Вестник Каз.НАУ,Алматы-2007.-№5.-с.59-66.
201 Бекмағамбетов М.М. Қазақстанның автомобиль көлігі.– Алматы,2005.
204 Артемов С.П. Международные, междугородние автомобильные перевозки. –М.: Транспорт, 1968.
205 Щамулевич М.И. Информационное сопровождение логистической цепи на участке «Грузовладелец – транспортная сеть». //Сб. материалов 2– ой Международной конференции– семинара «Логистика и Бизнес– 98». /под ред. Л.Б. Миротина, Ы.Э. Ташбаева и др.– Москва: Брандес, 1998.
210 Жаңбыров Ж.Ғ. Аймақтық жүк тасымалдауды орындау тиімділігін арттыру амалдары //Ж.Ізденістер, нәтижелер. Қаз.ҰАУ.-Алматы, 2007. – №4.-39-43 б.
213 Александров Л.А., Козлов Р.К. Ориентация управления на автомобильном транспорте. – М.: «Транспорт» , 1985. – С.264 .
216 Радионов Н.В., Радионова С.П. Основа финансового анализа:-математические методы, системной подход. – СПб: Альфа, 1999.
220 Карсыбаев Е.Е. Перспективы анализа деятельности предприятий в логистических системах / Вестник КазАТК, 2003. – №6. – С.39-41.
221 Карсыбаев Е.Е., Карибжанов О.М., Нусупбекова Г.С., Жумабаев А.Б Модели повышения эффективности управления перевозочном процессом в цепи поставок грузов: материалы Второй Международной научно-практической конференции «Транспорт Евразии: взгляд в ХХI век», том 2. – Алматы, 2002. – С. 94-99.
223 Беленький А.С. Математические модели оптимального планирования в транспортных системах: «Организация управления транспортом» // ВИНИТИ: Итоги науки и техники. – Москва, 1999-2003.
229 Концепция развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан. – Астана, 2001. – № 4.
230 Поддержка политики развития транзитных коридоров в Республике Казахстан-Алматы: «Атамұра», 1998.
231 Жаңбыров Ж.Ғ., Қалиев Е., Бакенова Э. Автомобильмен жүк тасымалдауда логистикалық «дәл мерзімінде» жүйесін пайдалану //Сборник МНПК. АГУ им. Абая, 2007. – Б.122-126.
232 Жаңбыров Ж.Ғ., Бакенова Э.О., Қалиев Е.Б., Жағыпарова А.О. Автокөліктер логистикасында «дәл мерзімінде» тасымалдау шартын орындау амалдары//Саясат-Polity. – Алматы, 2007. – №12. – Б. 4-7.
233 Жаңбыров Ж.Ғ., ЖағыпароваА.О., Бакенова Э.О. Көлік логистикасында ұқсастырмалы модельдеуіді пайдалану //Вестник ҚазЭУ им. Т.Рыскулова, 2007. – №4. – Б.102-105.
234 Статистический сборник «Транспорт Республики Казахстан». – Алматы: Агентство РК по статистике, 2006. – С. 3-68.
241 Жаңбыров Ж.Ғ.,Қалиев Е., Бакенова Э.Автомобильмен жүк тасымалдауда логистикалық «дәл мезгілінде» жүйесін пайдалану//Сб.мат.МНПК. АГУ им.Абая.Алматы-2007.-122-126.
242 Смехов А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка. – М.: Транспорт,1998.
248 Транспорт Республики Казахстан : Статистический сборник.– Алматы, 2001– 2006.
250 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлікпен тасымалдау тиімділігінің жол жағдайына сәйкестігі //Ж.Доклады НАН РК.Алматы,-2007.-с.71-75.
254 Жаңбыров Ж.Ғ.Қайырбаева А.Е. Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті. Оқулық.Алматы. «Нұр– Принт»,– 2008.– 342 б.
255 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік логистикасы. Оқулық. Алматы. -«Нұр– Принт».– 2008.– 420 б.
257 Жанбиров Ж.Г. Мырзагельдиев Р.А. Развитие транспортно– логистической системы г.Алматы и Алматинской области //Сб.мат.МНПК Казахского автомобильно-дорожного института им.Гончарова.- Алматы, 2008.-с.111-113.
        
        ОРТАЛЫҚ  АЗИЯ  УНИВЕРСИТЕТІ
ӘОК ... ... ... ... ... ... тиімдендірілуінің жетілдіру жолдары
(Алматы қаласы жағдайында)
05.22.08 – Тасымалдау процессін басқару
Техника ғылымдарының кандидаты дәрежесін алу
үшін орындалған диссертация
Қазақстан Республикасы
Алматы, 2009
МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |4 ... ... | |
| | |
|1 ... ... ... ... АВТОМОБИЛЬДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН| |
|ДАМУ ... |10 ... ... ... көлік жүйесіндегі автомобильдердің | |
|маңыздылығы |10 ... ... | ... ... ... ... дамуындағы көлік инфрақұрылымдарының | ... |19 ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен | ... |24 ... ... | ... ... ... жүк тасымалдау талаптары мен ерекшеліктері| |
|.........................................................................|36 |
|................................ | |
| | ... ... ... ... ... ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ | |
|СЕНІМДІЛІГІНІҢ ... ... ... |41 ... ... ... сенімділігін арттыруды модельдеудің | |
|теориялық |41 ... ... | ... Автокөлік логистикасының сенімділігінің нарық сұраныстарына | |
|байланыстыру |54 ... ... | ... ... ... ... мен тасымалдау түрлерін | ... |69 ... ... | ... Автокөлікпен тасымалдаушыларды таңдау |78 ... | |
| | |
|3 ... ... ... ... ... ... | |
|ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУДЫҢ ... | ... ... | ... ... ... ... ... және | ... ... |81 ... ... | ... ... ... ... сәйкес пайдалану тиімділіктерін | |
|арттыру амалдары |87 ... ... | ... ... ... сенімділігінің тасымалдау шығындарына | ... ... |98 ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... әдебиеттер |111 ... |
| | ... ... | |
| | ... МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
|КЛ |( |көліктік ... ... |( ... логистика жүйесі ... |( ... ... ... ... |( |жылжымалы құрам ... |( ... ... ... және ... ... |( ... ... ... |( ... күндері ... |( ... ішкі өнім ... |( ... ... достығы ... |( ... ... ... ... |( ... ... ... |( ... ... ... ... |( |Қазақстан Республикасы ... |( ... ... ... |( ... мүлік ... |( ... ... ... ... |( ... ... жолмен ұйымдастыру ... |( ... қоры ... |( ... қор ... |( ... қоры ... |( |Америка құрама штаттары ... |( ... әсер ... ... |( |жүк ... ... ... |( ... ... ... |( ... ... ... |( ... ... ... ... |( ... тауар бағасы ... |( ... сату ... ... |( ... ... ... |( ... ... қызметі ... |( ... ... мен ... ... ... |( ... жылдық жұмыс қоры ... |( ... ... ... қоры ... |( ... күту және жөндеу ... |( ... ... тасымалдау тізбегі ... |( ... ... ... |( ... ... ... одағы ... |( ... құны ... |( ... құны ... жүргізілген экономикалық реформа ... ... ... ... ... түгелдей өзгертті. Нарықтық
қатынасқа өтудің қазіргі жағдайында ... ... ... оның ... ... ресурстардың айналымын сенімді қамтамасыз
ететін транспортқа сұраным туындайды.
Әр жыл сайын ... ... 200 ... ... әртүрлі
шаруашылықтар қатынасы қалыптасады. XX ғ. соңында ... тепе тең ... ... ... ... ... шаруашылық қатынастардың
кейінгі 10-15 жылда 4 есеге өсуін мүмкіндік етеді. Бұл мәліметтер қазіргі
жағдайда ... ... ... ... ... қалыптасуын
қамтамасыз етуде транспорттық кешеннің қажеттілігін қарастыруды керек
етеді. [1-3].
Сонымен ... ... ... мен ... ... оның ішінде автомобиль, ұлғаймалы ұдайы ... ... ... ... ... ... тиімділігі мен айырбас және
оңтайлы орналастыруына маңызды әсер етеді. Жүк ... ... ... мен ... бағыттағы тауарлар мен халық ... ... ... іс ... ... қарым қатынасына
қатысады.
Бүгінгі таңда елімізде автомобильмен ... жүк ... ... өте ... болып отыр. Қазақстанның автомобильмен
тасымалдаушылары 2006 жылы 18 шет ел ... 46,5 мың ... бұл 2000 ... салыстырғанда 30 пайызға жоғары ... ... ... осы ... жүк ... ... ... кәсіпорын бар. Ел басы бекіткен автомобиль жолдары мен
инфрақұрылымдарын жетілдіру бағдарламасының негізгі мақсаты 2012 ... ... ... ... бірлік/күніне жеткізу болмақшы және
ол жыл сайын 7-8 пайызға ... Ал ... ... бұл ... 4 пайызға өсіп отыр, бірақ жанар-жағар майлар шығындарына қарағанда
бұл көрсеткіш 2 есеге жоғары.
Министрліктің ... даму ... ... жүк тасымалдау көлемі
төмендегідей қарқынмен өзгермекші. [2-5].
Жылдар ... ... ... ... ... ... (болжау) 1700
51000,0
(нақты) ... ... ... ... ... көліктер түрлеріне қарағанда жүк
тасымалдау жағдайында бірнеше артықшылығы бар. Оларға мыналар жатады:
- жүктерді «есіктен есікке ... ... ... ... ... және ... орамдарға деген сұранымды азайту;
- бума материалдарды үнемдеу;
- автомобильмен жүктерді жеткізудің ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді жеткізуде және қоймалар да жүктерді сақтау мерзімін
қысқартуға, мөлшері аз жүктерді тасымалдауға мүмкіндік береді.
Жоғарыда атап ... ... ... ... автомобильдік
транспорт экономиканың барлық кешендерінде, сонымен ... ... ... қолданылады. Машина жасауда жалпы өнім көлемінде ... ... ... 50 ... құрайды. Шикізатты, материалдарды,
шала фабрикаттарды өндіруде ... ... көп ... ... ... әртүрлі транспорт түрлері, әсіресе ... ... ... ... ... кешенінде көп жағдайда тасымалдаудың
жалпы көлемінің 70 пайызы автомобильдік жолмен іске ... ... ... ... ... кәсіпорындарында өндірістік үдерістің
үзіліссіз бөлігі болып табылады. Ол өндірістің барлық ... ... ... автомобиль көлігінде анықталынған қолда бар қорлар
транспорттық ... ... ... мүмкіндік бере отырып, машина
жасау кәсіпорындарына ... ... ... ... ... ... төмендетеді. Осындай себептерден автокөлік
логистикасының ... ... ... ... ... қарым
қатынастарындағы негізгі рөл ойнайтын технологиялық үрдіс екенін анықтайды.
Аталған мәселелермен көрнекті ... ... ... ... Д. ... Мартин Эдфорт, Л.Джонсон, Р.Поль, J.Colin,
Ellram, C. John Langleg, Colin Barrett, А.А. ... Л.М. ... ... ... К., ... Б.А. ... ... К., Т.А. Родкина,
Л.С. Феодоров, В.Г. Голабурда және басқалары ... ... мен ... теорияларына көңіл бөліп, олардың басқару
негіздерін жасады. Көліктік логистика теориясының сүлбесін ... Ф. ... Буд, ... Л. ... Баэрсокс Дональд, Дж, Клосс,
Л.Б. Миротин, Д.С. ... Н.Э. ... және ... ... мен зерттеушілерге соңғы ... ... ... оны ... ... ... ... зерттеп, одан әрі дамуына зор үлес қосып жүрген қазақстандық
ғалымдар А.С. Сабетов, С.Е. Бекжанова, Н.К. ... А.Д. ... ... С.М. ... Е.Д. ... Б.М. ... Р.К. ... А.Ш.
Шабанов, Т.Н. Байдаулетов және басқалары. Аталған ғылыми-зерттеу жұмыстары
негізінен М. ... ... ... және ... академиясы
жанындағы арнаулы зертханада жүргізіліп келеді.
Көлік кешенінің техника – ... ... ... ... Омаров, А.Б. Беккулов, Л.Ф. Сухова, С.К. Сыртанов, М.А. ... ... К.Х. ... С.В. Ли, Е.Е. ... С.М. Блинцов,
еңбектерінде қаралған.
Қазақстан Республикасы территориясының географиялық орналасуына сәйкес
оның транзиттік мүмкіндігін пайдалануды ... С.С. ... ... К. ... Е.Д. Л.Ф. ... К.К. Жангаскин, А.К. Кошанов,
С.Ш. Сарбаев, А.Ш. ... К.С. ... С.Е. ... Б.Б. ... ... И.С. ... сияқты ғалымдар мен тәжірибелі
мамандардың еңбектері кеңінен пайдаланылды.
Зерттеудің негізгі ... ... ... ... мақсаты
халық шаруашылығының қазіргі кезеңдегі өте маңызды мәселесі болып табылатын
автокөлік логистикасының техникалық сенімділігін қамтамасыздандыру ... жүк ... ... ... ... ... ... жету үшін төмендегідей міндеттер белгіленді:
( қолданыстағы әдістемелер мен амалдарды ... ... даму ... ... ... ... мен түрлерін анықтау;
( автокөлік логистикасына автомобильдердің техникалық–конструкторлық
көрсеткіштерінің әсерлерін анықтау және оларды ... ... ... ... ... автокөлік логистикасы сенімділігі мен автокөлік кәсіпорындарының
экономикалық–қаржылық тұрақтылығы сәйкестігінің бейнесін дамыту.
Зерттеу объектілері мен пәндері
Зерттеу объектілері ... ... ... ... ... «дәл ... ... шарттары мен автомобильдің
техникалық дайындығына сәйкес ... ... ... ... ... және ... ... және әдістемелік болып іргелі және қолданбалы ғылымдардың
негіздері қабылданды. Көліктік ... ... ... ... дайындығын талдау және олардың жүйеге тигізер
әсерін модельдеу; халықаралық және ... ... ... және жүк
тасымалдау жөніндегі заңдар мен қаржылық-нормативтер ... ... ... ... ... ... және жүйелік, жалпы
ғылыми негіздегі ... ... мен ... ... ... және болжау, ғылыми даму амалдарын ... ... ... ... ... ... логистикасының ел экономикасындағы негізгі қолдану сфералары
мен аймақ өндірісінде ... ... ... ... алар
орнының негіздері анықталған;
- автокөліктік логистика жүйесі сенімділігіне тікелей әсер ... мен ... ... ... ... әдістемелері мен
бағалар көрсеткіштері анықталып негізделген;
-автокөлік логистикасының ... ... ... ... мен техникалық жағдайына тасымалдау түрлерін
сәйкестендірудің теориялық негіздері анықталған;
- ғылыми және тәжірибелік зерттеулер ... ... ... ... ... және ... технологиялық
көрсеткіштерін анықтап, жүк тасымалдауда автомобильдің ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің тиімділіктері мен автомобильге
жұмсалған шығындар арасындағы сәйкестіктердің үйлесімділіктері анықталып,
ол нақты кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... оқып-үйренуге әдістемелік нұсқаулар ұсынылған.
Атқарылған жұмыс бойынша ғылыми атақ алу үшін ... ... ... жүк ... тізбегінің техника-экономикалық
көрсеткіштерін талдау, олардың тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... ... ... қарастырылған;
- Қазақстан Республикасының жер жағдайы ... ... ... ... және жол ... инфрақұрылымдардың
автокөлік логистикасы жүйесіне тигізер әсерлері анықталып жүк тасымалдаудың
техникалық-технологиялық ... ... ... ... ... логистикасының сенімділігінің нарық сұраныстарына байланыстыру
тиімділіктері мен ... ... ... ... ... ... ... математикалық модельдеу негізінде автокөлік
кәсіпорындары қызметінің негізі ... ... ... ... жетілдіру мәселесі қарастырылды және нақты ... ... ... ... ретінде Елбасының жарғылары,
мемлекеттік заңдар мен ... ... ... және ... ... ... мен ... мемлекеттік
статистикалық мәліметтер, М.Тынышпаев атындағы Қазақ ... ... ... ... ... және ... ... атқарылған ғылыми және ізденушінің осы тақырыппен айналысқан
мезгіліндегі нақты атқарылған жұмыстары қорытындылары.
Жариялау және ... ... ... - зерттеу жұмыстардың
қорытындылары Алматы қаласындағы жүк тасымалдаумен айналысатын ЖШС «Бек-
Гал» компаниялары пайдалануға ... ... ... ... ... ... Азия ... одан әрі
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде ұтымды пайдалануда.
Атқарылған ғылыми жұмыстардың негізгі ... мен ... ... ғылыми-практикалық конференцияларда баяндалып,
қатынасушылардан оң баға алды. ... ... ... ... ... Орталық-Азия университеті (Алматы, 2006 ж.), «Көліктердің тасымал
үрдістерін басқарудың өзекті мәселелері» М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік
және ... ... ... 2008 ж.), ... ... ... Гончаров атындағы ... ... ... 2008 ж.), ... ... ... ... Қазақ-Британ және Орталық Азия университеттері мен М.Тынышпаев
атындағы Қазақ көлік және коммуникация ... ... ... ... (ақпан, 2009) мен семинарларында
баяндалып, толықтай қолдауға ие болды.
Басылымдар. Диссертация тақырыбы ... 12 ... ... ... ... жұмыс көлемі мен құрылымы. Жұмыс ... ... ... ... үш ... ... компьютерде терілген 117
беттен және сурет 37, кесте 49, ... ... ... ... саны ... ... мәселелерінің маңыздылығы, мақсаты мен міндеттері,
зерттеу тұлғалары мен объектілері, мәселенің ... ... ... ... ... ... ... келтірілген.
Бірінші бөлім көліктік логистика жүйесінің тасымалдау тізбегіндегі
автокөліктер мен кешендерінің ... және даму ... ... ... тасымалдау жұмыстарын еліміздегі
қабылданған заңды талаптарға, ережелерге ... ... ... ... ... тиімді көрсеткіштер мен мәліметтер
және автокөліктік ... ... ... ... тигізер әсерлері мен маңыздылығы дәлелденген.
Екінші бөлім ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштері мен ... ... ... ... тасымалдау тиімділігіне әсері,
автокөлікпен ... ... ... құны мен ... ... ... мен қаржы ағымдары туралы кешенді ... ... ... ... ... жұмыстарына
тапсырыс берушілерді толықтай қанағаттандыру амалдары мен ... ... ... ... ... логистикасы
сенімділігін нарық сұраныстарына байланыстыру тиімділіктері мен техникалық
жағдайына тасымалдау түрлерін ... ... ... ... математикалық модельдері құрылған және автокөліктік
логистика ... «дәл ... ... ... Қазақстан
ішіндегі алыс облыстар арасындағы жүк тасымалдау шараларын ... ... ... ... ... ... ... қалалық, аймақтық және халықаралық жүк
тасымалдау ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерін анықтау, жеке автомобильдің
мүмкіндігін толықтай пайдалану амалдары мен ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары негізінде
ұсынылған автокөлік логистикасының ... ... ... ... ... арқылы тасымалдау тиімділігін арттырудың
практикалық тиімділіктері дәлелденген.
Қорытындыда атқарылған ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері мен
нақты ұсыныстар берілген.
1 Көлік логистикасындағы автомобильдің маңыздылығы мен даму ... ... ... ... ... автомобильдердің
маңыздылығы
Мемлекеттің көлік жүйесінің дамуы оның экономикасының, әлеуметтік
саласының және жалпы өсіп-өнуінің маңызды белгілерінің бірі. ... ... ... ... сұраныс европалық және әлемдік экономикаға бет ... одан да ... ... ... ... ... ... әлемдік
қоғамдастыққа тиімді кіруі үшін және онда жоғары дамыған мемлекет ретінде
орын алуы үшін негіз ... ... ... ... жүк ... ... ... ететін анықтаушы жүйенің бірі сапасына,
реттелуіне, көліктік байланыстарының сенімділігіне, ... ... ... ... ... ... уақыты мен бағасына
қатысты жоғарғы талаптар қойылатын ... ... ... ... ... ... коммуникациясының
жағдайы Еуропа интеграциясының талаптарына жауап беру керек.
Қазақстан Республикасы көлік ... әлем ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған көлік желілерін тиімді
қолдану және ... ... ... мен ... ... ... ... болып табылады. Қазақстан
Республикасының көлік жүйесі әлемдік деңгейге жетуі үшін барлық ... ... іске ... ... ... ... жүйесі құрамына темір жол, әуе жолы, су
жолы, тасымалдау құбырлары және ... ... ... ... жол ... жүкті тасымалдауға қолайлы, сондықтан жүйеде жетекші орын алады.
Темір ... ... ... ... салыстырмалы түрде алғанда ең
арзаны.Бірақ автомобиль көлігімен жүк және жолаушы тасымалдау көлемі көлік
жүйесі ... ... ... ... ... 1.1- ... жүк ... және жүк айналымы [6]
|Көрсеткіштер |2002 |2003 |2004 |2005 |2008 |
| | | | | | ... ... ... | | | | | ... |1531,1 |1687,5 |1840,5 |1926,9 |2024,0 ... ... автокөлікпен |1219,3 |1318,2 |144,8 |1511,1 |1582,5 ... |79,63 |78,12 |78,50 |78,42 |78,20 ... ... ... | | | | | ... т.км. |232,3 |258,5 |283,1 |269,3 |328,8 ... ... ... |37,6 |40,2 |43,9 |47,1 |53,8 ... |16,20 |15,55 |15,51 |17,50 |16,36 ... ... ... ... ... әлемдегі жаңа Қазақстан» атты
жолдауы, мемлекеттің болашақтағы даму ... ... ішкі және ... аса ... 30 ... атап берді. Ал он бірінші бағыты-
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің негізінде стратегиялық инфрақұрылымды
дамыту, сондай-ақ осы ... ... ... көтеру. Соның ішінде «...
көлік-логистикалық кластерді дамыту ауқымында Батыс Еуропаны Батыс Қытаймен
жалғастыратын Қазақстанның ... ... ... ... жолы салынуға
тиіс. Сонымен бірге, Қазақстанның ең ... елді ... ... жергілікті маңызы бар жолдар желісін жедел кеңейтуіміз қажет»-
деп атап өткен. Президент ... іске ... ... Үкімет арнаулы
бағдарлама қабылдап, нақты ... ... ... Өйткені дүние
жүзіндегі дамыған елдердің іс тәжірибелері көрсетіп ... ел ... ... және жол ... даму ... ел экономикасының
көрсеткіштері біріне бірі сәйкес.[7]
Еліміздегі автокөліктермен жүк тасымалдаушылар тек қана ішкі ... ... ... ... етене араласып келеді. Бұл мақсатта
пайдалануға жарамды, яғни Еуро-2,3 стандарт талаптарына сәйкес келетін,
2008 ... 15 ... ... ... ... шығарылған және
елімізде халықаралық тасымалдау жолдарына шыға алатын 4744 ... бар. ... ... ... ... ... түрлерімен
салыстырғанда автокөлікпен сыртқы тасымалдау жұмыс көлемі 3 пайыз, ал ... ... 10,4 ... құрап отыр (1.1 сурет). [7-9]
а
б
а- тасымалданған жүк көлеміне байланысты; б-тасымалданған ... ... ... көлік түрлерінің үлес салмақтарының бөлінуі.
1.1-сурет. Еліміздің сыртқы сауда жүк ... ... үлес ... ... ... болар бірнеше салдары бар, солардың
бастыларының ... ... шет ... ... ... ... тапсырыс бермей, жүкпен барған автомобильдерге ретсіз
талаптар қойып, екі ... ... ... ... ... ... ... ұлтымызға етене жақын түрік мемлекетінің
өзі, қазақстандық жүк тасымалдаушы автокөліктерге әкімшілік ... екі ел ... ... ... жүк ... ... ғана ... жүк тасымалдаушыларына беріп, қалғандарын тек ... ... ... ... ... 2007 жылы ... ... ал 2008 жылғы алты айда 3349 жүк ... ... ... ... ... бұл ... -361 және 231 ... Сондықтан халықаралық автокөлікпен жүк тасымалдау мәселесі ... ... ... ... мәні зор ... ... ... төмендегі 1.2 суретте берілген.
а
б
а- елімізден сырт мемлекеттерге жүк тасымалдаудаудағы көлік түрлерінің үлес
салмақтары; б- сыртмемлекеттерден елімізге тасымалданған ... ... ... үлес салмақтары.
1.2-сурет Ішке және сыртқа тасымалдаулдағы көлік түрлерінің пайдалану
көрсеткіштер
Бүгінгі таңдағы баға ... ... ... тасымалдау
жұмыстарының бағасы темір жолмен салыстырғанда 4 есеге қымбат, бірақ кейбір
жүк тапсырушылар ... ... ... тасымалдау түрлерін
таңдап отыр.Тағы аса көңіл бөлер жағдай ол, еліміз ... ... ... ... жұмыс көлемінің негізгілері, сырт мемлекеттерге жүк
тасымалдау болып келеді. Мысалы соңғы 7 жыл ... ... ... 81,5 ... өсіп ... 2000 жылы 82876,8 мың ... 2007 ... мың тонна болды. Ал басқа мемлекеттерден келген жүк 277 ... 11942,9 мың ... 2000 ... 2007 жылы 45091,2 мың ... жетті.
Аталған жүктерді тасымалдаудағы көлік түрлерінің үлестері келесі ... ... ... ... сауда жүк айналымындағы автокөліктердің
көрсеткіштері
Еліміздің транзиттің мүмкіндігін пайдалануы, ... бұл ... ... ауыз ... ... ... отыр. Оның басты
себебі еліміздегі автокөлік жолдарының нашарлығы, оның ... ... ... ... ... мен ... болмауы. 1980
жылдары Қытай мемлекеті Еуропадан ... ... ... ... жүзіндегі
мемлекеттер арасынан 25-ші орында болатын, ал өз тауарларын ... ... 22-ші орын ... Енді 2006 жылғы мәлімет бойынша Еуропалық одақ
мемлекеттерге тауар ... ... 191 ... ... ал ... ... ... Еуропадан өздеріне тасымалдау тауар көлемі 63 млрд. евро
болды. Сонымен қатар Қытай ... ... ... ... ... айналымын 250 млрд долларға жеткізді.
Бұл аталған тауар ... ... ... ... ... ... табылмаған мәселеге айналым отыр. Мысалы Шанхайдан Ресейдің шығыс
теңіз порттарына дейін келген жүк ... ... ... жолымен батыс
Еуропаға тасымалдау, мұхит арқылы тасымалдағаннан 10 000 км ... ... ... жүк тасымалдайтын негізгі бағыттарының
сипаттамасы [10]
| | ... ... ... ... қашықтығы, км. |
| | | ... | | ... ... аты | |
| | |Жол ... ... түрі ... |
| | |Жал- |
| | |пы |
| | ... |Қара- |Черно- |Гравийно- |Грунто-|
| | ... ... ... |23011 |5614 |9605 |5574 |139 |1769 |310 ... |24046 |5734 |9599 |5577 |55 |1833 |248 ... |23044 |7475 |8645 |4884 |55 |1789 |196 ... |23508 |9302 |7604 |4488 |34 |1936 |144 ... |39,6 |32,3 |19,1 |0,1 |8,3 |0,6 |
| | | | | | | | ... 01. | | | | | | | ... ж | | | | | | | ... |165,7 |79,2 |80,5 |24,5 |109,4 |46,5 ... | | | | | | | ... ... іске ... ... ең жоғарғы деңгейде әртүрлі жобалар
қаралып, нақты шешімдер қабылдану үстінде. Осы ... ... ... ... ... арасында автокөлік жолдарын ... ... ... оған ... 254 млрд-тан астам
тенге, соның ішінде 2008 жылға -85,5 млрд.тенге бөлінді.[13]
Кесте 1.4-Жылдар бойынша және ... ... ... ... ... ... | | 2006-2012жылдарға жоспарланған ... | |
| | | | |
| ... | ... |
| |жұмыстар | |ғы |
| | ... ... |
| | |
| ... ... |Дөңгелетің |Жүргізушінің |
| |ар майлар|күтім мен |желінуі ... ... ... |
| | ... | | | |
|I |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 |1,00 ... |1,10 |1,10 ... |1,10 ... ... |1,25 |1,20 |1,10-1,20 |1,20 ... ... |1,40 |1,35 ... |1,35 ... |
|V |1,50 |1,40 ... |1,40 ... |
Кесте 1.7 – Орталық қолданысты жүк ... саны ... Жыл |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 ... | | | | | | ... |74175 |39385 |18060 |13537 |11061 |10524 ... | | | | | | ... |4481 |2200 |1377 |1108 |880 |819 ... |2756 |1334 |859 |738 |692 |365 ... |7316 |3648 |2035 |1077 |620 |545 ... |1977 |910 |215 |263 |352 |308 ... |7659 |4702 |1482 |1072 |863 |922 ... |4586 |2639 |937 |535 |318 |266 ... |2508 |1502 |801 |854 |709 |734 ... |7400 |3766 |2178 |1638 |1188 |1240 ... |7355 |4200 |1369 |977 |782 |677 ... |2413 |1175 |603 |679 |538 |482 ... |1365 |791 |799 |706 |753 |939 ... |5246 |2959 |1001 |711 |647 |534 ... |5547 |3357 |981 |774 |722 |729 ... |7587 |3182 |1277 |670 |670 |633 ... қаласы |- |- |632 |368 |306 |293 ... ... |5879 |3021 |1514 |1367 |1021 |1038 ... Алматы қаласының стратегиялық дамуындағы ... ... ... ... ... ... ... және ел эконмикасындағы алар
орыны бөлек қала. Сол себепті «Қазақстан-2030» стратегиялық бағдарламасына
сәйкес қаланың 2015 жылға дейінгі негізгі даму ... ... ... ... ... ... бұрынғы инфрақұрылымдарын заман талаптарына
байланысты қайта жаңартып, индустриальды-инновациялық бағдарламасымен
ұштастыра отырып, қаланың тез ... даму ... ... ... іске асыра отырып, Қазақстан Республикасының
дамуының ортаңғы және шешуші рөлін ... ... ... ... басты назар аударылған. Қаланың дамуына енгізілер технологиялар мен
инновациялық ... ... ... ... ... ең ... кем ... міндет етіп қойылған. Сонымен ... ... ... пен ақпарат жүйелері, қаржылық, білім мен ... ... ... ... ... ... ... қойған мақсаты оның орталық Азия ... ... даму ... болу ... болса, Алматы қаласы ... іске ... ... ... қала ... тиіс. Осыған
байланысты Алматы қаласының 2015 жылға дейінгі даму ... ... ... ... керек:[15]
1. Орталық Азия аймағында ең ірі ... ... ... Гонконг сияқты деңгейде). Сонымен қатар ... ... ... ... мен ... ең ... ... орналастыру мен тарту көзделген. Осы жұмыс арқылы
Алматы облысы ... ... мен ... ... әсер ... ... қаржы орталығын қалыптастыру.
3. Аймақаралық инновациялық-білім, технологиялық-кәсіпкерлік
біріктіретін жүйе орнату.
4. ... ... және ... беру ... ... одан соң
аймақтық деңгейге көтеру.
5. Халықаралық, ... ... ... ... ... аттары дүниеге
танымды фирмаларды, компаниялар мен корпорацияларды ... ... ... ... ... Қаланы қысқы спорттық ойындар өтетін және ... ... ... бағдарламаны іске асыру мүмкіндігіне толықтай негіздер
бар. Мысалы төменде (1.4 ... ... ... ... ... ... ... 2000-2006 жылдары Алматы қалассының ... ... ... ... ... ... рейтингтік агентствосы зерттеулері негізінде Алматы
қаласына ұтымды рейтинг ВВ берілген. Ал агентство MOODY´S – рейтинг - ... яғни «Bal ... ... дайындығы категориясы)
категориясын берді. Шет мемлекеттерден тартылған инвестицияларды ... ... ... 1999 жылы оның ... 14,5 ... ... Одан кейінгі
жылдары шет ел инвесторлары Алматы қаласынан ... ... тез ... шикі ... ... пен ... ... сауда, ойын-
сауық саласына ауыстырды
Дегенмен уақыт өтекеле олар Алматы қаласына инвестиция салуларын қайта
қарап, соңғы жылдары ... ... ... Мысалы 2006 жылы 2005 ... ... ... 20,6 пайызға өсті, ал Республика бойынша
салыстырғанда Алматы ... ... ... ... 14,9 ... ... қаржының 32,4 пайызы көліктер, ... ... ... 63,9 пайызы құрылыс пен күрделі жөндеу ... ... ... ... ... негізгі қорлары
мен олардың қаржыландыру көздері төмендегі (1.7) кестеде көрсетілген.
Кесте 1.7- ... ... ... ... ... ... көздері
| |2006 ж., ... ... ... |млн. ... |мөлшері, пайызбен |
| | |2006 ж. |2005 ж. ... ... ... ... |100,0 |100,0 ... | | | ... ... : | | | ... ... |40231,3 |9,6 |8,8 |
|: | | | ... бюджеттен |37517,5 |9,0 |7,5 ... ... |2713,8 |0,6 |1,3 ... мен ... ... |64,7 |78,3 ... | | | ... ел инвестициялары |435,9 |0,1 |0,2 ... ... ... |107274,7 |25,6 |12,7 ... ... ... ... ... пен ... 22,0 пайыз,
жылжымайтын мүліктерге 45,2 пайыз салынғанын көрсетеді.
Кесте 1.8 – ... ... ... ... ... |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005 ж. |2006 ж. ... ... ... |53801 |87945 |91867 |100329 |221239 ... тенге | | | | | ... үй ... тыс. м2 |266,1 |291,5 |311,4 |615,9 |829,7 ... үй ... ... |12121 |18810 |37962 |81768 ... млн. тенге | | | | | ... ... ... ... ... ... ... өндіру
саласына өте тиімді әсер берді. Төменде Алматы қаласында өндірілетін
құрылыс матриалдар ... (1.9 ... ... 1.9 – ... ... ... |2003 ж. |2004 ж. |2005 ж.|2006 ... ... ... ... |82,0 |75,3 |64,6 ... м | | | | ... мен ... ... |195,8 |196,7 |239,5 |245,9 ... ... | | | | ... тонн | | | | ... құрамды конструкциялары, тыс.|323,5 |368,8 |412,0 |512,5 ... | | | | ... ... тыс. тонн |1120 |1390 |2244 |2740 ... 1.10 – ... ... салынған инвестициялар құрылымдарының
өндіріс салаларына қарай бөлінуі
| |2006 ж. |
| |млн. ... ... |
| | ... ... ... салынған инвестиция ... |100,0 |
| ... ... | | ... ... орман шаруашылығы |114,4 |0,0 ... ... |151,2 |0,1 ... ... |23035,7 |9,8 ... су мен газ ... мен тарату |4560,9 |1,9 ... |9174,9 |3,9 ... мен ... |18069,3 |7,7 ... жөндеу | | ... мен ... |875,5 |0,4 ... пен ... |51672,3 |22,0 ... ... |3224,7 |1,4 ... ... ... көрсету, ... |45,2 ... беру ... | | ... ... |482,3 |0,2 ... беру |8432,3 |3,6 ... пен ... ... |3420,8 |1,5 ... коммунальдық,әлеуметтік қызмет түрлері |5363,2 |2,3 ... 5 жыл ... ... ... ... көлемі 4 есе артып,
салынған инвестиция көлемі 9,6 есе, тұрғын ... салу 3,1 ... ... ... сәйкес көлік пен байланыс жүйесінің даму
амалдарыда анықталған. Бүгінгі күні Алматы ... күн ... ... және 60 ... таман автокөліктер көшеге шығады, соның салдарына
көше бойынша қозғалыс жылдамдығы 20-дан 10 ... ... ... ауа ... ... экологиялық қауіпсіздік деңгейі артты.
Сонымен қатар мемлекеттік мәліметтерге байланысты 2006 жылы қалаға
104,2 млн.тонн жүкпен 2093 млн. адам ... бұл ... ... қарағанда 20,8 және 7,8 пайызға артып ... Ал ... ... оның тиімділігі 19,1 пайыз құрап отыр, яғни шығын ... 19,1 ... ... ... ... ... ... жылдан қала ішіндегі аавтомобильдер ... ... үшін ... ... ... қолға алынып, 2006 жылы осы мақсатта
26,3 млрд. тенге қаржы ... ... ... бөлу ... 2006 жылы 10,3 ... ... ... 213 км орташа жөндеуден өтіп, 18,4 км жаңадан жол
салынды. [16]
Аталған бағдаламаны іске ... үш ... ... ол төмендегі (1.5)
суретте берілген.
СЛ - сауда-логистикалық кластері
Қ - ... - ... және ...... ... ... культура
ТР - туристік-рекреациондық кластер
Ин - инновация
И - инвестиция
Қ - құрылыс
БД – білім мен ...... ... ... еліміздің экономикасының өркендеуінің бір
полюсі ретіндегі позициясы мен өсуінің траекториясы.
Бірақ 2006 жылы ... ... мен ... ... мен ... ... 9,4 ... төмендеді (1.11 кесте). [17]
Кесте 1.11- Көлік құралдары мен жабдықтарды өндіру
| |2006 ... ... ... |
| ... ... 2005 ... |
| ... | |
| | ... | ... ... | | |м |к ... |
| Өнім ... ... |12473 |73,7 |63,1 |75,8 |90,6 ... , млн. ... | | | | | ... көп адам ... |18 |100,0 |80,0 |72,2 |85,7 ... бірлік | | | | | ... ... және ... |27 |- |160,0 |147,1 |87,1 ... ... | | | | | ... мен ... |35 |52,4 |27,4 |26,2 |25,0 ... ... бірлік | | | | | ... ... ... ... Алматы қаласында жоғарғы
технологиялық өндіріс ... әлі ... ... Егер
бағдарламада қаралған инновациялық жобаларды іске асыратын болса, бұл нақты
жобалар өндірістің басқада салаларына оң әсер ... сол ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру ерекшеліктері мен экономикалық
тиімділіктері
Автомобильмен тасымалдау жүйесін ... ... ... ... ... ... шешім, яғни жеке ... ... ... қарай олардың бастарын қосып,
тұтастай бір көрсеткішке жұмылдырады. Ол үшін ... ... ... мен ... ... ... орталықтан басқаратын және
түскен пайданы әркімнің үлесіне сәйкес ... ... ... ... ... классикалық жүйелік шешім қабылдаудың соңғы мақсаты әркім
өз пайдасын алу. Ал логистикалық жүйені құруды ... ... ... ... ... ... ... мақсаты яғни керектігі
анықталады. Екінші этап- ... ... ... үшін ішкі және сыртқы
әсерлерді ... ... ... ... ... ... жүйені бірнеше жүйелік құрамдарға бөледі. Төртінші этап құрылған
жүйенің құрама жүйеліктерінің ... ... ... ... ... ... ... барлық халық шаруашылық түрлерін
және салаларын оңтайлы ... және ... ... ... шықты. Соның
ішінде техника және экономиканың ... ... оның ... ... ... ... әдістер көмегімен табысты
шешіледі.
Күрделі ... және ... ... (процестердің) жұмыс
істеуін сараптауда екі ... ... ... ... ... оқиғалармен қарсыласуға тура келеді. Мысалы, бұл бір ... ... ... ... ... ... ... ал екінші жағынан оған байланысты техникалық күту ... ... ... ... ... ... ... ағымы болуы мүмкін.
Мысалы, КАМАЗ-5410 автокөлігі ертеңгісін сағат 8-ден ... ... ... ... ... ... ... уақыты 2 сағат
делік, демек сағат 10-да бұл автокөлік нақты тасымалдау ... ... ... маманы сағат 10-ға осы автокөлікке нақты тапсырыс ... ... ... ... ... ... ... уақытта
аяқталмай қалса, сағат 10-ға алынған тапсырыс мезгілінен кеш ... ... ... Егер ... ... ... ... апару болатын
болса, мезгілінде тиесілі кірпіш келмегеннен құрылыс басында құрылысшылар
бос отырып, одан ... ... ... ... ... ... жағдайларда, яғни қосарлы кездейсоқтық жағдайында автокөліктерге
кезекті техникалық жөндеу немесе жүк тиеу ... ... және ... ... ... айқындау, мысалы қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... орташа ұзындығын
және кезекті қызмет көрсетілместен тастап кете берген автомобильдердің
санын анықтау ... ... ... ... ... мамандандырылған
жұмыс орынындағылар жұмыссыз тұрған жоқ па деген мәселе де нақтылануы
мүмкін. Бұл сұрақтарды ... ... ... ... ... ұйымына сәйкес түзетулерді енгізу және ... ... ... ... ... ... құру үшін қажет.
Жалпы автомобилмен жүк тасымалдаудың ... ... ... қаржының аздығы, көліктің оралымдылығы, жоғарылығы
және жүкті жөнелтушіден қабылдаушыға дейін түсіріп қайта тиемей, бірден
баратын жеріне ... бере ... және ... ... су ... ... ... айтарлықтай жылдамдықпен тасымалдау мүмкіндігі
және тасымалдаудың өзіндік құнының төмендігі.
Автомобиль көлігі тасымалдаудың барлық жұмыстарын өзі атқарады, сондай-
ақ тасымалдаушы ... ... ... ... ... ... ... керекті жерлеріне апару сияқты жұмыстарды да атқарады.
Автомобильмен тасымалдау үш бөліктен тұрады: ... ... ... және ... ... мен жол қатынасын қамтамасыз етуі.
Қатынас құралына автомобиль ... ... ... ... тіркемелер жүйесі және автопоездар.
Автокөліктің қатынас жолдарына автомобиль ... ... ... ... ... ... және т.б. ... Қатынас
құралдарының үздіксіз ұйымдастыру мекемелеріне:
1. Автомобильді пайдалануға арналған (жүк ... ... және ... ... паркі, аралас
автомобиль шаруашылықтары, жанармай құю ... және ... және ... ... шеберханалары.
3. Жол-құрылысы, жол-пайдалану және жол жөндеу ... ... ... ... ... ... ... ажыратылады:
• Салалық (өнеркәсіпті ауылшаруашылығында, ... ... ... әлеуметтік қызмет көрсетуде және т.б.).
• Аймақтық технологиялық, мекеме ... ... ... ... қала ... ... ... облыстары ішіндегі, жекелеген аудандары арасындағы
және аудан ішіндегі, қала ... жүк ... ... ... ... ... шығару және елімізге сырттан
жүк әкелу.
• Мекемелік – қандай мекемеге жататынына қарамай тұтынушыларды
қамтамасыз етуге, ... ... ... ... ... жүктерін тасымалдау.
• Ұйымдастыру (орталықтандырылған) – жүкті әр жерден ... ... ... топтастырып, содан соң тасымалдау,
ортақтандырылмаған әр тұтынушы өзі алған жүгін өзі ... ... ... ... бір ... жылжымалы құраммен көп
мөлшерде тасымалдау; жүктер тобы, бір түрлі жүкті көп мөлшерде тасымалдау;
ұзақ топпен атауы әр ... ... ... ... ... ... жыл бойында атқарылатын; маусымдық,
жылдың ... ... ... ... ... ... ... жүктер).
Автомобилмен жүк тасымалдау еліміздегі өндіріс салаларының бәрін
қамтиды, еліміздің материалдық-техникалық негізін жасауға зор үлес ... ... ... ... ... ... ... барлық
көлік құралдарына тән нәрсе. Өйткені ... ... ... ... ... айтылғандай, оның мүмкіндігін толық пайдаланып,
жүкпен жүріс уақытын бос жүрген ... ... кем ... ... ... болады, арнаулы жылжымалы құрамдардың
пайда болуы төмендегі себептермен ... ... ... ... ... ... талаптарының
көтерілуі мен жекеше алғанда сапалы, санды бүтіндігімен.
- Стандартты жылжымалы құрамда тасымалдана алатын жүк өндіруді кеңейту.
- Жылжымалы ... мен ... ... ... жұмыстарының
экономикалық көрсеткіштерін көтеру қажеттілігімен.
- Халық шаруашылығы салаларына қызмет көрсететін кәсіпорын жұмысының
өнімділігі мен сапасын ... ... ... ... ... ... ... құрылыс, сауда, ауыл
шаруашылығындағы сұраныстары жеткілікті.
Арнаулы жылжымалы құрамның алдыңғы негізгі ... ... ... кең ... тасымалдаудағы көлік
құралдарының жүк көтерімділігін қолдану еселігін ... ... ... ... ... автокөліктердің тасымалдау
мүмкіндіктерін мейлінше кең қолданылуы.
3.Ыдыс пен ... ... ... азайту.
4.Тасымалдауды арзандату және қолданыс пен өнеркәсіп өндіріс қарқынын
жеделдету.
5.Талаптарды барынша толық ... ... ... ... ... ... мен жүк ... түсіру-тиеу жұмыстарының
механизмдері құралдарын мейлінше тиімді қолдану.
7.Түсіру, тиеу кезінде тұрып қалу уақытын қысқарту.
8.Жол қозғалысы ... ... ... ... ... ... ... номенклатурасын тасымалдау мүмкіндігі.
9.Ұйымдарға, кәсіпорындар мен елді мекендерге қызмет көрсету мәдениетін
жоғарылату. Осындай жолмен ... ... ... жылжымалы құрамды
мекеменің есептеушілік қызметін жақсарту сияқты, халық ... ... тыс ... пайдалану ерекшеліктері бар.
Арнаулы жылжымалы құрамның жаңа түрлерінің жобалауының негізделуінде,
көліктік экономикалық ... алу үшін ... ... ... және мекеме қызметінің техникалық қозғалыс көрсеткіштеріне әсер
етуші төмендегі факторларды ... ... ... ... ұзындығы созылған көп жүк алып жүруге
мүмкіндігі бар, базалық шанақтарды қолдану нәтижесінде көлік құралдарының
жүк ... ... ... жүк ... қолдану еселігін үлкейту.
-Тиеу кезінде жылжымалы құрамның тоқтап тұру ... ... ... ... ... ... түрімен тасымалданатын жүктер номенклатурасын кеңейтуге
мүмкіндік беретін жылжымалы құрам құру ... жүру ... ... ... ... жаңа казіргі заманға сай материалдар мен жаңа
инженерлік шешімдерді қолдану арқылы мекеме қызметі тиімділігін ... ... ... ... ... ... техникалық жылдамдықты
көбейту арқылы тиімділіктерін арттыру.
Кесте 1.12-Автокөлік кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... |Жалға |Басқа |
| ... ... ... |ақы |алу ... |
| | ... | ... | | |
| | ... | | | | |
| | |мен ... | | | | ... тг. |70505,8 |2115,8 |30118,5 |14293,1 |1719,1 |22259,3 ... |100,0 |3,0 |42,7 |20,3 |2,4 |31,6 ... 1.13-Автокөлік кәсіпорындарының негізгі экономикалық ... ... ... млн. тг. ... |2003г. |2004г. |2005г. |2006г. ... |905,0 |1244,3 |2779,9 |2501,1 ... ... ... |3,3 |4,3 |4,4 |3,2 ... ... ... үлес салмақтары, пайызбен ... |44,4 |39,9 |36,9 |31,1 ... 2006 ... ... жалпы және негізгі тасымалдау жұмыстарынан|
|алынған кірістері |
| млн. тг. 74638,2 | |69049,6 ... ... ... , ... |
| ... ... ... ... ... ... |
|Барлығы |төлемдер, | |ақы |алу ... |
| ... | | | | ... |3,0 |42,7 |20,3 |2,4 |31,6 ... ... жұмыстарында автокөліктің техникалық
дайындығымен ... ... ... мен ... ... ... себебі логистикалық жүйенің ... ... ... ... осы ... тізбегіне тікелей қатынасатын
жылжымалы құрамның тапсырманы дәл ... ... ... ... ... ... тізбектегі негізгі байланыс құралы жүк ... ... оның ... және ... ... ... тасымалдау логистикасының экономикалық көрсеткіштері шығады.
Осыдан жүк автокөліктерінің экономикалық тиімділігін және олардың қандай
факторлардан тәуелді екенін анықтап ... жөн ... Осы ... ... ... ... бөлу керек. Украина еліндегі жүргізілген зерттеу
жұмыстарының нәтежесі бойынша, орта есеппен бір кг ... ... ... ... 150 кг ... ... ... екен. Олар су, ауадағы
оттегі, ағаш, жер ... ... ... және ... ... ... ... үшін ондаған тонна шикізаттар өңделеді. Төменде Ресейде
шығарылатын Зил-130 маркалы жүк автокөлігін құрастыру мақсатында, сол ... ... ... мен ... ... мен одан қалатын
қалдықтардың үлес салмақтары, ... ... ... институтының
мәліметтері бойынша беріліп отыр.[20]
645 000 кг - 4 300 кг ... ... қор ... ... ... ... ... рет өңдеуге
темір ... ... ... ... ... ... ... т.б.)
Осы Зил-130 автомобилін
8 жыл пайдалану уақытында:
8 000 000 ... ... ... ... ... ... арқылы керекті ... ... ... ... ... бояулар т.с.с. мен ... ... ... ... ... шыққан
түтіндер, пайдаланған
дөңгелектер, бұзылып
істен шыққан құралдар,
қосалқы бөлшектер,
дөңгелектерден ұшқан ... ... ... ... 8 жыл ... ... жылдары ішінде пайдалануда
болғасын оған көрсетер техникалық күтім мен жөндеу жұмыстарының көлемі өсіп
отырады, ... ... ... ... техникалық дайындық деңгейін
қамтамасыз ету үшін тұрақты түрде ... ... ... ... ... ... сол ... пайдаланған уақыты
ішіндегі жүрген ... ... ... ... ... ... анықталады.[21]
Сп .б = ... Сп.б - ... ... ... бағасы;
Сж -сол автокөліктің зауыттан жаңа шыққан
кезіндегі бағасы;
L- осы ... ... ... ... жолы.
Осы теңдеу бойынша автокөліктің ... жол ... ... мен ... ... график түрінде төмендегі (1.6 сурет)
бейнелеу арқылы беруге болады.
S тг
L.км
1.6-сурет. ... ... ... ... бағасы мен техникалық
дайындығын қамтамасыздандыру мақсатында жұмсалар қаржы ... бір ... ол ... ... ... ықшамдылық
пен тиімділікті қамтамасыз ету үшін, осы жүйеге қатынасар әрбір ... ... ... ... өз ... ... атқарар технологиялық
үрдісін толықтай сенімділікпен орындауы тиіс. Егер осы ... ... ... ... ... ... ... атқарса, оның зардабы бүтіндей логистикалық жүйенің тиімділігіне әсер
етеді. Қандайда болмасын ірі өнеркәсіпорындары үздіксіз жұмыс істеп ... жүйе ... егер сол жүйе ... бір ... ... ... ... қалса, онда сол кедергіден барлық ... жүйе ... ... ... моторын жинаушы технологиялық
линияны алайық, егер сол технологиялық ... ... ... бір ... ... сол ... ... тұрады. Өйткені ол тетіксіз
моторды құрастыруға және одан әрі тұтынушыларға жіберуге болмайды. Демек
құны аз, сәл ... үшін ... ... ... ... деген сөз. Ал
автокөлікпен тасымалдау жүйесінің тізбегінде жүк тиейтін немесе түсіретін
механизм бұзылып қалса немесе жүк ... ... ... ... ... ... сол уақыт арасында тасымалдауға келген автокөлік, жүк
тиеушілер немесе түсіруші жұмысшылар, жүкті жіберуші немесе ... ... Ал сол ... ... ол 1 ... болсын, 3 сағат болсын соншама уақыт
тасымалдауға ... ... ... тура ... Егер ... жүру ... 1...2 сағат кеш қабылдап, бірақ жүру кестесіне
сәйкес барғанымен, қабылдап алатын жердегі адамдар ... күні ... ... ... мүмкін, ондай жағдайда жүк тасымалдаушы келесі күнге
қалады. Бұдан келіп сол ... ... ... ... ... жүгімен сақтайтын немесе қоятын арнаулы күзетілетін тұрақ
керек, жүргізушілерге ... орын ... және ... ... бар. ... бір ғана ... ... немесе жауапсыздық
барлық тасымалдау жүйесіндегі атқарылатын үрдістердің орындалу уақытына
әсер етіп, оның арты сол ... ... ... мөлшеріне соғады.[22]
Сол себептен осы тасымалдау логистикасының тиімділігін қамтамасыздандыру
үшін, жылжымалы құрамдардың техникалық ... ... ең ... бірі болмақ. Бұдан бұрынғы жарияланған ... ... ... ... ... ... ... бағасы өте жоғары автокөліктерді алу ... ... ... пен ... төлемдер мөлшері жоғары болғандықтан,
тасымалдау бағасының ... ... ... ... ... ... ... төмен болып, ол жұмыстардан пайда болмауы мүмкін.
Төмендегі берілген суретте көрсетілгендей бұрын 5...7 жыл ... ... ... біркелкі, заман талабына сәйкес бұрын қолданыста
болған, ... ... ... ... жүк ... төменгі бағамен
алу арқылы, тасымалдау нарығында жұмыс атқаруға ... ... жыл ... ... ... керекті техникалық жөндеу жұмыстары мен қосалқы
бөлшектерге жұмсалар қаржы мөлшеріде өседі (1.7 ... ... ... ... ... ... ... төмендей
беретін болғанда, техникалық дайындығын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... белгілі бір
мерзім ішінде нақты бір автомобильді одан әрі ... ... ... ... Ал олардың тиімді пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында және
бұндай автомобильдердің техникалық сенімділігін арттыру үшін, ... ... ... мен ... ... ... ... диагностикалық
жұмыстары арқылы істен шығар тетіктерін ... ... ... ... ... шет елдің, соның ішінде Еуропадан шыққан автокөліктердің
әрбір тетіктерінің нақты пайдада болу уақыты немесе жүрген ... ... ... және ... ... ... ... арқылы
барлық механизмдердің жағдайын қадағалап отыру мүмкіндігі жоғары. ... ... ... ... түрде техникалық күтім мен алдын-ала
тексеру ... ... ... тасымалдау логистикасының сенімділігі
мен тиімділігіне тікелей әсер ... ... ... ... бір
қалыпты болмайтындығын есепке алғанда, егер ... ... ... ... ... ... ... болса, тасымалдау
жұмысының жоспарланған ең төменгі бағасынан, сол автокөлік ... ... ... ... ... ... бейімділігін
көрсетеді.
Мысалы жүк автокөліктерін алайық. Егер автокөлік, жүргізушісі, жанар-
жағар майы және нақты тапсырысы болмаса кәсіпорынға ... ... ... ... Бірінші автокөлік нақты механизмдер мен тетіктерден
тұрады, егер оның біреуі техникалық ... ... ... ... ... автокөлікке нақты жүргізуші ... ,ол ... шыға ... Өйткені автокөлік жүргізушісіз жұмыс атқармайды.
Үшінші сол ... кез ... ... отырғызып, қызмет атқаруға болады,
бірақ бұл жағдайда үлкен тапсырыстарды, ... мол ... ... өте ... ... ... көп болуы мүмкін. Сондықтан
екінің бірі, тіпті барлық жауапты адамдар ондай тәуекелге бара бермейді.
Төртінші, ... ... ... және ... ... ... ... өзара тікелей байланыстылығы болады. Автокөлік жүргізушісі
өзіне бекітілген технииканың ... ... осал ... тағы ... сырт көзге білінбейтін кемшіліктері мен артықшылығын жақсы біледі,
сол арқылы өзі ғана атқара алатын тасымалдау ... ... ... ... автокөлік пен оның жүргізушісі, техникалық жағдайы және жанар-
жағар майлармен қамтамасыздандыру өз алдына біріне-бірі тәуелді, бір ... ... кез ... ... ... мен ... өндірушіден тұтынушыға дейін тасымалдау тізбектерінен тұрады.
Қоймада сақтау, тиеу—түсіру, ыдыстарға салу ... ... ... ... ... ... Осы аталған технологиялық үрдістерді бір
жүйеге келтіру және оны ықшамдай отырып, логистикалық жүйе ... ... Осы ... ... ... ... жүйелік талдау амалдары болады. Жүйелі талдау- бұл ғылыми зерттеу
әдістемелік бір бағдарламасы, оның ... ... ... немесе тұғырын
жүйе ретінде қарастыру, сол арқылы жеке қарағанда ... ... ... ... ... ... ... байланыстығын, тіпті
әрқайсысын жеке қарағанның өзінде білдіретін, біртұтас бірнеше ... ... ... ... ... ... зерттей отырып, нақты
жүйеге әсер етер ішкі және ... ... ... және ... ... ... ... береді. Сол себептен кейде нақты
жүйенің бір құрам жүйесіне ... ... ... ... ... жүйе бойынша ешқандай ұтыс болмауы мүмкін. Мысалы
жүккөтерімділігі 25 тонналық автокөліктің ... май ... ... ... ... ең аз ... ... май жағатын режимге
қоюға болады, бірақ осы ... ... жүк ... ... ... жылдамдықпен немесе дөңестерге шыға ... ... ... тиесілі мөлшерде жанар май берілмегендіктен, автокөліктің
қуаты жетіспейді. Демек жеке дара ... және оны ... ... жүйенің тиімділігіне қол жеткізу мүмкін болмайды.
Ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... ... арттыру мақсатында әрбір автокөлікке ... ... ... Ал осы ... осы ... ... үлкен
көлемді тапсырыс болмады. Яғни автокөліктерге тасымалдау ... олар бос ... ... автокөліктер тұрады. Ал сол автокөлік
жүргізушілеріне еңбек ақы төленуі керек, сонда мекеме келісілмеген ... ... ... (1.8 ... 1.4 1.3 ... ... 2.6 ... ... 5.3 ... ... ... ... ... 77.0 ... 2002 ... ... саны 1-9 ... саны 10-24 ... саны 25-49 бірлік.
Автомобильдер саны 50-99 бірлік.
Автомобильдер саны 100 – ден ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорын ірі тасымалдау жұмысына келісім шартқа
отырып, ... жүк ... ... уақыт арасында тиесілі қалаға ... ал оның ... ... дайындығы 0,5-тен аспайды, яғни
қарауындағы тізімдегі автокөліктің 50 пайызы жұмысқа ... ал ... ... жүк ... ... ... үшін ... дайындық 70
пайыздан кем болмауы керек еді. Демек 20 ... жүк ... ... ... ... аралығында тасылмайды, ал еліміздегі автокөлік
кәсіпорындарының негізі кіші мекемелер (суреттер ... Жүк ... ... ... сәйкес бөлінуі [23]
Келесі мысалды қарастыралық автокөлік кәсіпорыны қарауындағы
автокөліктердің техникалық дайындығын көтеру мақсатында ... ... ... ... Жөндеу орынының қуаты жылына 100 автокөлік
моторын жөндеуге арналған, ал ... ... 60 ... және ... –сы шет ел ... яғни ... 100 ... моторын жөндеу
орынының қуатын толықтай пайдалануға ... жоқ. Егер сол ... ... 20-30 ... моторын жөндеуге әкеледі деген ... ... 60-70 ... ... ... осыдан үлкен қаржыға
салынған жөндеу орынының қуаты 60-70 пайызға ғана істейді.Осыдан тасымалдау
жүйесіне қатынасатын ... ... ... көтеру
мақсатында салынған қаржы, сол жүйенің мүмкіндігін көтергенмен, тасымалдау
құнын қымбаттайды. Сол себепті ... ... ... тек қана ... емес, сонымен қатар оның тиімділігінде қарастыру керек.
Автокөлік кәсіпорындарындағы шығындарын есептеу ... ... ... ... тікелей шығындарға жатады да, ... ... ... ... ... бөлшектердің құнымен
автомобильдерді жөндеу шығындарымен есепке ... ал ... ... ... ... ... ақысы, сол
мекеменің қосымша ... ... ... ... Егер осы
тұрғыдан келсек, барлық шығындар бөлек-бөлек анықталады да, ... ... ... ... ... ... Ал ... елдерде
тасымалдау шығындарын өзгеше әдістермен анықтайды (1.14 кесте).
Кесте 1.14 - Қазақстан Республикасындағы 2007 жылғы көлік ... ... ... ... тенге |Барлық |Соның ішінде |
| ... | |
| | | |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... | |ақы |
| | ... ... | | |
| | ... да | | | |
| | ... | | | ... ... ... |29401,0 ... ... ... ... |20798,9 |302587,9 |85750,4 |6555,7 ... | | | | | ... жол ... |13143,3 |248936,9 |55083,0 |4711,1 ... де | | | | | ... | | | | | ... |57104,5 |1801,3 |19720,1 |10492,5 |1200,6 ... ... |5784,2 |33930,8 |20174,4 |643,9 ... |1046,8 |47,7 |665,6 |195,8 |16,2 ... |54991,0 |547,2 |30824,4 |3652,9 |8253,9 ... ... |7842,5 ... |40136,6 |5620,3 |
Мәліметтерді сараптаудан ... ... ... бар ... ... автокөлікпен тасымалдау жұмыстарының, өзіндік ... ... ... ... бар ... ... Мысалы,
жүргізушілердің жалақысы басқа шығындар баптарынан асады (17% -59%), одан
кейін жанармай шығындары ... және ... ... ... қоғамның дамуы техникалық деңгейдің жоғарылауымен, өндірістің
ұйымдастырушылық құрылымын күрделендірумен, ... ... ... ... және шаруашылықты басқару әдістеріне жоғары ... ... ... ... ... ... ... басқаруға
ғылыми жақындау ғана халық шаруашылығының ... ... ... ... ... ... ... уақытта математика және осы
заманғы есептеу техникасының ең жаңа жетістіктері ... ... ... күннен күнге кең қолданыс табуда. ... ... ... теориясы, жаппай қызмет көрсету теориясы сияқты
математика салаларының дамуы, ... тез ... ... ... ... ... ... да ықпал етіп отыр. Ең ... бірі ... ... ... техникасында
математикалық әдістерді кең қолдану негізінде халық ... ... мен ... ... ... қалыптастыру міндеті қойылып
отыр.
Экономикалық-математикалық үлгілерді құрастыру зерттеліп отырған
процестің ... ... ... ... ... үлгіні жасаудан тұрады. Бұл ретте үлгіде міндеттің барлық
маңызды ерекшеліктерін көрсетуге және ... ... етуі ... ... ... ... алуға үлкен көңіл бөлінуі тиіс. Содан кейін
шешімнің мақсаты ... ... ... (критерий) таңдалады және
міндеттің математикалық тұжырымы ... Оның ... ... Р. ... үлкен үлес қосты. Динамикалық бағдарламалау ... ... ... және т.б. ... одан әрі дамытылды.
Қазіргі уақытта ол негізінен көп кезеңді процестердің түрлі ... ... ... ... Автокөлік кәсіпорынының тасымалдау көлемі мен жүккөтерімділігі
тапсырыстарды толықтай атқарып шығуға жарайды деп күтіледі.
2. ... ... ... ... ... ... ... бағытталған жүктің жалпы (суммарлық) саны осы орындағы жүк қорына
тең болуы тиіс.
3. Жоспарлы шектеу.Барлық ... ... ... ... орынға
жеткізілетін жүктің жалпы саны осы орын тарапынан берілген сұранысына тең
болуы ... ... ... ... ... ... бола
алмайды:
5. Барлық сұраныстар орындалатындай және барлық тасымалдаулардың жалпы
бағасы ең төмен ... ... ... ... ... етіледі,
сондықтан тиімділіктің мақсатты функциясы мен өлшемдері.
1.4. Автомобильмен халықаралық жүк тасымалдау талаптары мен ерекшеліктері
Мемлекеттер арасындағы жүк тасымалдау жұмысы сол мемлекеттердің ... ... шарт ... арқылы іске асырылады. Сонымен қатар дүние
жүзіндегі мемлекеттердің өз ара ... ...... ... елдер біріккен келісім шарттарға қол қойылып, жүк тасымалдау алқабы
өсті.
Соған байланысты халықаралық деңгейде тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... орналасқан Бірікке Ұлттар қоғамы жанындағы Еуропалық экономика
комиссиясы жанында, осы халықаралық тасымалдау жұмыс ... ... ... ... ... осы ... ... одақтын заңдары төмендегі
тораптарға бөлінеді:[28-31]
-Конвенция (келісім шарттары) – ... ... өз ара ... екі ... орындауына міндетті шарттар, ... ... ... сол ... заң ... ... мен
парламенттерінде қаралып, бекітіледі.
-Ережелер – бұл талаптар, қандай елде болмасын, жалпыға бірдей орындауға
міндетті, бірақ ережелер ... ... үшін ... ... ... оның түрлері өзгеше болады және ол сол ... ... ... ...... ... ... анықтайды және оны ... ... ... ... ... – бұл ... нақты бір мәселеге байланысты, мысалы,
шекарадан өту, кеден арқылы іс-құжаттар дайындау мүмкіндіктерінің шектелуі.
Бұндай ... ... ... ... ... үшін міндетті түрде
берілуі ... және ... – бұл ... ... ... БҰҰ Еуропалық
экономикалық комиссия мен бірігеді де, ... ... ... 1.15 ... ... халықаралық жүк тасымалдауға қойылатын талаптар
төмендегідей құжаттарға байланысты.
| ... ... жылы | ... ... ... қозғалысы конвенсиясы |Жол ... ... жол ... of Road Traffic (1968) ... жол ... ... |
| |мен ... жүргізушілер |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... аралық жүк тасымалдау |
|конвенция – Convention on the ... ... ... |
|Contract for the international |міндеті мен ... жүк ... ... of Goods by Road (1975) |жүк ... және ... |
| ... жүк ... |
| ... ... ... |
| ... ... жүк ... ... ... МДП жүк ... және ... ... МДП арқылы |автокөлік жөнінде толық мәлімет ... ... – Сustoms ... Осы ... ... ... on the ... |келген жүкті халықаралық |
|Transport of Goods under Cover of ... ... ... ... Cornets (1975) ... ... өтетінін |
| ... ... ... енгізу кедендік |Кітапша АТА арқылы арнайы ... – Customs ... on ... коммерциялық жүктердің |
|the ATA Cornet for the Temporary ... ... on Goods (1962) ... осы ... ел ... ... |
| ... жүктерді мемлекеттік |
| ... ... ... |
| ... ... анықтайды. ... ... ... ... ... ... қауіпті |
|шарты ДОЛОГ – European Agreement ... тасу ... ... |
|Concerning the International ... ... ... ... of ... Goods by Road ... қорапқа немесе ыдысқа|
|(1957) ... ... мен ... тиеу |
| ... ... ережелері. ... ... ... ... |Тез ... азық-түлік тауарларын |
|келісім шарты СПС – Agreement on ... ... ... ... ... of the and ... арналған көліктерге |
|the Special Equipment to bi used ... ... ... ... |
|from such Carriage (1970) ... ... ... |
| ... тиеу және ... |
| ... ... тасымалдау |
| ... ... ... мен|
| ... ... ... ... ... ... жүргізушілеріне қойылар |
|жүргізушілеріне байланысты Еуропалық|талаптар, олардың еңбек уақыты мен |
|келісім – ECTP – EV ... ... ... ... ... ... (1970) ... ... ... ... жүк ... ... рұқсат қағазы арқылы
атқарылады. Бұл рұқсат ... ... ... кеден және
коммуникация министрлігі бұйрығымен №904-1 13 желтоқсан 1999 ... Бұл ... ... ... 1027 ... ... ... анықтау;
-Қазақстан Республикасы рұқсат қағазын шет ел тасымалдаушылары пайдалану
ережелері;
-шет ел рұқсат қағаздарын отандық тасымалдаушылар арасында бөлу ... ... ... және оны ... ... ... ... автокөлікті тексеру.
2008 жылы аталған рұқсат қағазы 64 мың дана болып шығарылды және оның
73% ... ... ... ... ... 41 – і ... ... алмасты. Бұл мәселедегі шешуін іздестіріп
отырған жағдай, кейбір шет ... ... ... қағазын өте аз
мөлшерде алмасады, өйткені олар ... ... ... ... кейбір келеңсіз жәйттерді болдырмау үшін Көлік ... ... №84-1 17 ... 2005 жылы бұйрық шығарды. (Әділет
министірлігінде 3507 болып тіркелген).
Сонымен қатар ... ... ... жүк автомобильдеріне
техникалық және эксплуатациялық талаптар ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаға шығарар зиянды
заттардың дизель майымен жүретін жүк автокөліктеріне қояр ... ... 1.16- Жүк ... ... ... ... (год) | СО | Сх Ну | NОк ... | Түтін,м-1|
|Евро – 0 (1988) |11,2 |2,4 |14,4 |- |- ... – 1 (1992) |4,5 |1,1 |8 |0,36 |- ... – 2 (1996) | 4 |1,1 | 7 |0,15 |- ... – 3 (2000) |2,1 |0,66 | 5 |0,1 |0,8 ... – 4 (2005) |1,5 |0,46 |3,5 |0,02 |0,5 ... – 5 (2008) |1,5 |0,46 |2 |0,02 |0,5 ... ... ... ... (85/3, 83/360, 88/218, 98/338, 89/460,
89/461, 91/60, 96/53 ЕС және ISO 1726);
-биіктігі ... 2,55 м (2,6 м ... мен ... ... ... ... ұзындығы 12м, жартылай тіркемелі тартқыштарға – 15,5 м,
бір тіркемесі бар жүк автокөліктеріне – 18,75 м, екі ... – 25,9 ... ... ең аз ... 160 мм және 190 мм егер ... арасы 11,5 м көп болса;
-автопоездар, жартылай тіркемелі барлық ұзындығы 15,5 м артық ... ... 12,5 және 5,3 м ... ... ... ... тиіс ... тиелген болмаса).
Еуропа одағындағы автокөліктерге ... ... ... ... ... ... ... салмақтық шектеулер жол
қауіпсіздігі мен қатар автокөлік жол қабаттарының сақталуына ... (1.17 ... ... ... қойылар техникалық талаптар
| Конструкторлық | ... ... ... ... |
| ... |арасындағы бөлінуі, m |
| |m | ... ... ... |18 ... ось – 6,5, ... ... осьті автомобиь |25(26) ... ось – 7, ... |
| | ... ... ... ... |30 (32) ... ось – 7, екінші ось-7, |
| | ... ... (19) ... ... ... |28 ... ... ось-6,5, артқы|
|автопоезд | ... ... ... ... ... |36 |Тартқыш: ... ... ... | ... тіркеме-18 |
|Төрт осьті тартқыш |36* ... ... ... артқы|
|автопоезд | ... ... ... ... ... ... |Тартқыш: алдыңғы ... ... | ... ... ... ... тартқыш |44 ... ... ... артқы |
|автопоезд | ... ... ... | |үш ... ... ... ... ... ... қос ... және ауа
көпшігіндегі автокөліктер үшін. Жалпы салмағы 12т болатын ... ... 96/6, 92/24 ... ... 86 км/сағ жылдамдықтан артық жүруге
тыйым ... ... және ... да дамыған елдерде автокөліктре қойылар
талаптар өскен сайын, ... ... де ... ... іске ... ... ... «Техникалық реттеу» заңына байланысты, 9 қараша
2004 жылы қабылданған, Үкіметтің 20 сәуір 2005 жылғы №367 ... ... ... ... ... ... ... қолға алынды.
Бұл қаулыға байланысты көптеген тауарлар, құрал жабдықтар соның ішінде
автокөліктер ... жүк ... ... ... ... ... ... жылына қарамастан, жаңа болса да, ... ... ... жүк ... ... осы ... кіреді.
Ал қосалқы бөлшектерден дөңгелектер жаңа мен жөндеуден шыққандар,
аккумуляторлар, алдыңғы әйнек пен қауіпсіздік белдігі бар.
Сонымен ... бұл ... ... нормативті қаулыларға байланысты
қабылданған.
Халықаралық стандарт (150), аймақтық стандарт ... ... ... ... ... (СТО) және ... ... (Р).
1 қарашадан 2006 жылғы елімізде СТ РК 3,54 – 2004 ... ... ... ... іске ... бұл үшін ... құжат
ретінде СТ РК ГОСТ Р-51709-2003 «автокөліктер құралы, техникалық жағдайының
қауіпсіздік талаптары мен тексеру ... Бұл ... ... ... іштен жану моторынан шығатын газ құрамындағы зиянды ... ... ... ... ... және ... ... шығар шудың
деңгейі, басқару жүйесі, қауіпсіздік белдігі, әйнек тазалығыштар, дөңгелек,
моторы мен сыртқы жарық берер асылымдары және ... жылы 4 ... ... ... ... ... ... қабылданды. Бұл заңның 22 статьясына ... ... ... ... дұрыс болмаса, немесе жоғарыда атаған
талаптарға сәйкес болмаса жолға шығаруға рұқсат етпеуі керек.
Яғни барлық ... ... ... ... ... ... Республикасында да толықтай бақылауға алынып, тиісті ... ... мен ... ... қабылданып келеді.
2. Автокөлік логистикасы жүйесінің
техникалық сенімділігін модельдеудің теориялық негіздері
2.1 Автокөлік логистикасы жүйесінің сенімділігінің теориялық негіздері
Автомобильдермен жүктерді ... ... ... ісі ... ... жылжымалы құрамы мен басып-түсіру құралдарын
техникалық қайта жарақтандыру, жүк тасымалдауды ... ... ... ... ... жетілдіру жылжымалы құрамның
жылдамдығын арттыруды, басып-түсіру кезіндегі тоқтап тұру уақытын кемітуді,
тасымалданатын жүк көлемін ... және т.б. ... ... мақсаты – атқарылатын жұмыс санын және тасымалдау үрдісінің
сандық ... ... ... жүк тасымалдау ұзақтығы мен еңбек сіңірімділігін
кеміту.
Автомобильмен жүк тасымалдаудың артықшылығы: тасымалды ... ... ... ... ... ... және жүкті
жөнелтушіден қабылдаушыға дейін түсіріп қайта тиемей, бірден баратын жеріне
жеткізіп бере ... және ... ... су жолы ... ... ... жылдамдықпен тасымалдау мүмкіндігі және
тасымалдаудың өзіндік құнының төмендігі.Бірақ ... ... ... ... мен ... ... тікелей байланысты.
Төмендегі (2.1) суретте автокөлікпен ... ... ... ... жұмыстарынан байланыстылығы берілген.[32]
мұндағылар:
- өндіруші кәсіпорынның өкілі;
- тұтынушылар одағының өкілі;
-дайын бұйымды немесе шикізаттарды ... ... ... ... ... ... мекеменің басшысы;
- жүктерді қабылдап, түсіріп,сақтауға қабылдап алатын мекеменің
жетекшісі;
- тасымалдаушы мекеме немесе жеке ... ... ... ... ... т.с.с).
2.1-сурет. Өндіруші кәсіпорынмен тұтынушылар арасындағы көлік
логистикасы жүйесіндегі ұйымдастыру факторларының жүйесі.
Кез ... ... ... және басқару жүйесінің тиімділігі
олардың атқарылған уақыт мерзімімен өлшенеді. Сол ... ... ... ... ... тасымалдау тізбегінің атқару уақытының құрамдары
берілген.
Т1 - ... мен ... ... келіс - сөздер уақыты.
Т2 – тұтынушы мен тасымалдаушылар арасындағы келіс - ... ...... мен ... жетекшілермен келісім уақыт.
Т4 – тұтынушы мен негізгі тұтынушылармен келісім уақыты.
Т5 – ... мен ... ... ... уақыты.
t 1 – тасымалдаушы көлікке жүктерді дайындап, тиеуге жұмсалар уақыт.
t2 – ... ... ара ... ... ... ... ... – жүкті қабылдап түсіріп алу уақыты.
t4 - жүкті негізгі тұтынушыларды қабылдап, тасымалдап түсіру уақыты.
2.2-сурет. Өндіруші кәсіпорыннан ... ... ... ... ... ... басты сүлбесі.
Нарықтық қарым – қатынаста, жалпы бәсекелестік кеңестігіндегі басты
фактор уақыт, яғи сұраныстың ... дәл ... ... жоғарғы
бағамен өткізу болады. Бұны мынандай математикалық өрнекпен ... (2.1 ... ... ... ... ... жұмыстары;
П – нақты дайын бұйымның немесе шикізаттардың нарықтық сұранысы,бірлік;
Б – нақты дайын бұйымның немесе ... ... ... ... ... ... ... «дәл мерзімінде» атқарылуының мүмкіндігі көптеген ішкі және сыртқы
факторларға ... Олар ... ... ... жеке
операцияларды орындаудың уақыттық аралықтары, жол ... әсер ... ... ... болғандықтан, бүкіл циклда бөлінісітің белгілі
бір заңына ... ... шама ... ... ... ... арттыру мақсатында көлік
логистикасының жүйелік талдау негіздеріне қарастырамыз. Логистикалық ... ұғым ... ... ... бір ... ... белгілі, бірақ
сол жүйелер ішінен логистикалық жүйені анықтап, оны талдауға, талқылауға
және ... ... іске ... үшін ... ... ... ... аталып өткендей үлкен өнідіріс саласының бір бөлшегі немесе
құрастырушы-құрылымы.
Ал тасымалдау ... екі ... ... ... ... өзара
байланыстары мен мұқтаждықтары бар кәсіпорындар, ... ... ... ...... ... және толықтай ұйымдастыру
жұмыстарына кейбір уақыт ΣТi, екіншісі алдын – ала ... іс ... ... ... уақыты ΣТi (2.2 ... ... ... ... бірнеше амалдармен атқарылады. Алғашқы
жалпы классикалық шешім, яғни жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... бір көрсеткішке
жұмылдырады. Ол үшін қаржыдай, ақпараттық, адам күштері мен автокөліктерін
біріктіру арқылы орталықтан басқаратын және ... ... ... ... ... ... тұтастай жүйе құрылады. Демек классикалық жүйелік
шешім қабылдаудың ... ... ... өз ... алу.Осы аталған
логистикалық циклдарға келер қауіп-қатерлердің сенімділік теориясына әсерін
келтіреміз. Баршаға аян, жол жағдайы ең ... ... ... әсер ... Алыс жол үстінде кездесетін қауіп-қатерлерімен
техникалық ахауларға байланысты кедергілер және ... шығу ... ... ... ... Жол үстіндегі қолайсыздық қандай жағынан болса да
сәтсіздік әкеліп (сурет 2.3) [35-39], ... ... ... ... ... жағдайда жоспарланған қозғалыс
жылдамдығын және кездейсоқ ... ... ... ... ... ... дайындығы деңгейіне, денсаулықтары мен жүйелерінің
орнықтылығына байланысты жүріс жылдамдығын өсіріп, әрі ... алыс ... ... ... ... ... ... қабылдаумен тиеу және қабылдайтын қаладағы арнаулы
орынға әкеліп тапсырумен түсіруге жұмсалған уақыттар ұзақтығы;
Lо, Lтж-жүкті қабылдап алған және ... ... ... ... жол қашықтығы;
Тж – тасымалдау уақыт ұзақтығы, қаларалық ... ... ... ... ... ... ... барлық уақыт кіреді.
2.3-сурет. Тасымалдау қашықтығына байланысты жүк автокөліктерінің
уақытылы жүріс жылдамдығына әсер етер факторлар
уақыттарын қысқарту ... ... ... ... ... Ал екінші
жағдайда қосалқы бөлшек немесе арнаулы сайман керек болғанда, тасымалдаушы
өте ауыр ... ... ... ... коммерциялық жылдамдықтардың
негізгі себептерінің бірі болып табылады.
Ал тапсырысты орындау уақыты, жоғарыдағы ... ... ... мен ... ... ... және нақты тасымалдау жұмысының
көлемі мен тасымалдау уақыты шектеулі болады. Мысалы үлкен бір ... ... ... ... ... құрылыс басына жеткізу керек
делік. Егер сол ... ... ... ... ... ... ... жеткізу уақыты сол құрылысты аяқтау мерзімінен көп
болмайтыны анық. Екінші бір атап өтер ... ... ... ... тасымалдау уақыты мен бағасы келісілгесін, тасымалдаушы сол жүкті
тасымалдау тиімділігін арттыру үшін, келісілген бағадан кем ... ... Егер оның ... ... шығарған қаржы сомасы келісілген
бағадан артық болса, онда оның залалмен жұмыс атқарғаны, ал шығынымен алған
қаржы ... тең ... онда ... пайда көрмегені, демек техникалар мен
адам күштерін тиімсіз ... Осы ... ... ... ... ... (2.3 формула): келтіруге болады: [40-
45]
Qт = Qк ;
Тт ≤ Тк ;
ТШт < КБк ... - ... ... тапсырыс көлемі;
Qк - тапсырыс берушінің мұқтажына керек жүк көлемі;
Тт - тасымалдауға берілген уақыт мерзімі;
Т к - ... ... ... ... ... мерзімі;
ТШт -тасымалдау жұмысына жұмсалған барлық ... - ... жүк ... ... ... ... келтірілген математикалық өрнектерге сүйеніп,
авткөлікпен жүк тасымалдау тиімділігі, нақты тапсырыстың ... ... ... деуге болады.
Тасымалдау тізбегінің беріктігін жоспарлап, болжам ... үшін ... ... мен ... ... дайындық сенімділігін
болжау амалдарын атқарады. Арнаулы болжам жұмыстарын, ... ... ... арқылы орындау негізінде, кез-келген техника мен
автомобильдің ... ... ... ... ... ... ... бөлшектермен қамтамасыз етуге мүмкіндік болады. Ал
техникалардың ... ... ... ... (2.4) формуланы
пайдалануға болады.[46-53]
,
(2.4)
мұндағылар:
- ... бір ... ... ... ... болжамдау ;
- болжамдау көрсеткішінің орташа мәні;
- белгілі бір маусым аралықтарына ... ... ... бір ... сәйкес қайталануы;
- техникалық сенімділігіне ішкі ұйымдастыру факторлардан болатын,
әсерлер уақыт аралықтары;
- өндіріске, сыртқы ... ... ... көреткіштерді нақтылау мақсатында жүк автокөліктеріне сәйкес
бірнеше факторлар түрлерін келтіруге болады. Мысалы болжамдау ... ... деп ... Бір ай ... ... ... жол қашықтығы 10 000 км
болсын. Бұл автокөліктің бір жылға жоспарланған жүрер жолы 120 000 км. Осы
аралықта (120 000/8000) 15 рет ... май мен май ... ... ... ... және ... ... жүрер қашықтығының шектелуі 60 000 км болғанда 2 ... ... ... ... жол ... байланысты, оның
жүру жолының қашықтығы 30...35 мың км-ден ... ... ... ... ... қыс мезгілдеріндегі кездесер қатты суықтар мен
тайғақ жол бөліктеріне байланысты және осы бағыттағы жаз мезгіліндегі ... ... ... ... ... ... салқындату жүйесіне
арнаулы сұйықтар мен дөңгелектерін ауыстыруға тура келеді. Үшінші, жылма-
жыл егін маусымына байланысты жол үстінде ... ... ... ... есепке алу керек. Соңғы атап өтер кездейсоқ факторға ... ішкі ... ... ... ... ... күрт ... сол сияқты халықаралық немесе қаларалық
жүк тасымалдау жұмысында жүргендер үшін, жол үстіндегі ... ... мен ... ... талаптарының өзгеруі. Сонымен бірге бұл
берілген математикалық модельде адам ... мен ... ... ... ... ал бұл ... автокөлік пен техникаларды
пайдаланудағы әсерлері өте көп. Сол себепті математикалық модельдің ... ... ... ... (2.5 ... ... уақыт арасындағы автокөліктер мен техникаларда жұмыс
атқаратын мамандардың кәсіби дайындық деңгейі;
... ... ... ... және сол ... ... жол
жағдайы.
Аталған жоспарлы және кездейсоқ, тасымалдау жұмыстарына тікелей әсер
етер факторлар түрлерін жоспарлау мақсатында, ... ... ... ... ... ... ... атқарылған болжамдау
жұмыстарының қорытындысынан, автокөліктердің ... күту және ... дер ... ... қол ... Төменде автокөлік
кәсіпорынына техникалық қызмет атқаруға келген төрт автокөліктің ... (2.4 ... ... ... ... ... күтімге түскен тапсырыстардың мезгіл аралықтары;
б -автомобильдерге нақты тапсырысқа қарай қызмет ... ... ... ... ... ... желісіндегі
жұмыстарды атқаруы
Суретте көрініп тұрғандай автокөліктерге ... ... ... ... олардың техникалық күту немесе жөндеу жұмыстарын
атқаруға жұмсаған уақыттарынан кем. Сол ... бір ... ... ... ... ... ... Егер осы автокөліктердің біреуіне
керекті құрал-сайманы, қосалқы-бөлшектері болмаса немесе автокөлікке нендей
техникалық жөндеу жұмыстарын атқаруы ... ... ... ... ... көрсету желісінде тұрар уақыты көпке созылып кетеді, одан
басқа автокөліктерге тиесілі ... ... ... ... ... техникалық қызмет көрсету орынында екінші желіні ұйымдастыруға
тура ... ... 2.4). ... ... ... ... ... диагностиканың дәлдігінен, нақты автокөлікке керекті қосалқы бөлшектер
мен құрал-саймандар дер кезінде келмей немесе ... кеш ... ... ... ... ... ... мезгілде аяқтау мүмкін
болмайды, сол ... ... ... ... ... ... тұратын басқа автокөліктерді уақытында қоюға ... ... ... түсу уақыттары; б-бірінші желіге түскен
тапсырыстардың орындалу уақыттары; в- екінші желідегі тапсырыстың
орындалу уақыты.
2.5-сурет.Екінші техникалық ... ... ... ... ... себептен бұл автокөліктерді алыс жолға жібермей, ... ... ... ... ... ... автокөліктің жұмыссыз
тұруы, кәсіпорынға қаржыдай үлкен шығынға әкеліп тірейді.
а-тапсырыстардың түскен уақыттары; б- ... ... ... ... уақыты; в-екінші желіге түскен тапсырыстарды орындау
уақыттары.
2.6- сурет. Техникалық желідегі атқарылар қызметтердің жұмыс
уақыттары
Автокөлікпен жүк ... ... ... ... ... келе ... ... мен кәсіпкерлер, жоғарыдағы атап өткендей,
еліміз ішіндегі нақты бағыттар бойынша, жол үстінде ... ... ... Олар ... ... ... қандай бағытта тиімді
пайдалануға және жол бойындағы тексеру орындарындағы ... ... ... ... ... есепке алады. Сол себептен ... алыс жол ... ... жағдайлардың 75...80 пайызына, алдын-
ала дайындық жұмыстарын ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан еліндегі сияқты, тасымалдау жұмыстарына
нақты ... ... ... ... ... орындауға болады
(2.7 сурет).
а-тапсырыстардың түсу уақыттары; б-бірінші тапсырысты орындау
уақыты; в-екінші тапсырысты ... ... г- ... ... тұру ... ... тапсырыстың кезекте тұру уақыты.
2.7-сурет. Кезегі бар техникалық күтім жасау ... ... ... ... үшін (суреттер 2.4-2.7) және жоғарыдағы берілген
формуланы негізге ала отырып, техникалар мен автокөліктердің ... ... ... ... - ... ... ... алатын еселік;
Iv - белгілі бір қайталану циклін есепке алар ... - ... бір ... ... ... ... алар ... - болжамның сыртқы күтпеген жағдайлардан өзгеру
еселігі.
Iа - ... ... ... ... ... - ... бағытындағы жол жағдайының тигізер
әсерлерін ... ... ... ... қорытындылай келіп, нақты жүк
автокөліктерінің тиімділігін анықтау мақсатында, төмендегідей ... ... ... ... Шабi, Шқбi, Шжшi, Шбтi, Ажi, КЖi, Lжi, Liн, Liш, S, АСi )dz ... - ... ... ... алу ... ... - i- ... техникалық дайындығы үшін керекті
қосалқы бөлшектер бағасы, тг;
Шжшi - i- автокөлікті жөндеушілерге төленген еңбек ... – i- ... ... себептен тұрған уақыттағы
залалдары,тг;
АЖi – i- автокөліктің пайдада болған жылдары, жыл;
КЖi – i-автокөліктің күрделі ... ... ... ... бір ай ... ... ... км;
Lнi-i-автокөліктің сол айдағы нақты жүрген жолы, км;
Lшi- i- автокөліктің техникалық шектелген жүрер ... ... - ... ... саны, бірлік;
ACi – i-автокөліктің техникалық сенімділік мүмкіндігі.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның автомобильдерінің техникалық жағдайымен ... ... ... Егер осы ... ... толық
мүмкіндігін М, оның осы ... ... үшін ішкі ... ... яғни ... кәсіпорынының автомобильдерінің техникалық
жағдайы ... ... ... ... ... ... ... жанар-жағар майлар мен қаржылары бар (Р) болғандағы
тасымалдау көлемі (М) ... Осы ... (М) ... ... ... (П) осы ... ... істеуіне жеткілікті делік. Демек бұны төмендегідей
белгілеуге болады:[55]
Р≥ М ≤ П.
(2.8)
Ал осы байланыстағы (Р) автокөлік кәсіпорынының (сурет 2.8)
дайындығы ... ... ... ... ... ... тізімдегі саны тұрақты,
қосымша материалдық және техникалық ... қоры ... ... ... қоры өзгермегендегі ... Бұл ... ... ... ... мүмкіндігі жететін (Р) жағдайы делік.
Енді осыны тұрақты ұстап тұруы үшін не керек?
Автомобильдерге күнделікті техникалық ... ... (р1), ... және
жағар майларымен қамтамасыз ету (р2), ... ... ... ... (р3), ... жөндеу жұмыстарын уақытында
атқару үшін ... ... (р4), оны ... ... (р5), жол
жүруге керекті құжаттар (р6) мен қаржы керек болады (р7), автокөлік
кәсіпорынның тиімді ... ... (р8). ... автокөлік кәсіпорынының
жағдайы (Р) осы сияқты бірнеше ішкі жағдайлардан байланысты.
Р → (р1,р2,р3,р4,р5,р6,р7,р8) немесе Р= ∑ ... осы ... ... ... ішкі ... ... қаржы, екіншісі адам күштері. Яғни қаржы
және адам ... ... ... кәсіпорынының негізгі қоры
тұрақты болғанда, оның толықтай тасымалдау мүмкіндігін пайдалануы
үшін ... бір ... (П1) және ... ... (А) ... ... ... автокөлік кәсіпорындарындағы негізгі қорды дұрыс
пайдалану мәселесін тиімді ... жөн. ... ... және ... ... екіге бөлінеді. Төмендегі теңдеуде
берілгендей екеуінің ... ... ... ... ... қор, ... негізгі қордың сомасы, тг;
жылжымалы негізгі қордың сомасы, тг.
Ал негізгі ... үлес ... ... ... ... ... ... аймақтық,
қалалық
және мемлекеттік арнаулы бағдарламаларға сәйкес, өз алдына
зерттеу және талдау жұмыстарын жүргізе отырып, тасымалдау жұмыстарының
түрлерін, көлемін және ... ... ... ... ... жоспарына
орындай алады, соның негізінде керекті автомобильдер сатып алады.
Төмендегі (2.8) суретте ... ... ... ... көлемі мен орындалу мерзімдерінің әртүрлі болатыны ... ... ... Q3, Q4,… Qi - ... берушілердің автомобильмен
тасымалдау жұмыс көлемдері, т.км, т, час.; Сt1, Ct2, ... ... ... нарық кеңестігіндегі бағасы,тг;
T1, Т2, Т3, Т4, Тi – ... ... ...... ... аралығындағы тасымалданатын
жұмыс көлемдері.
2.8-сурет. Маркетингтік зерттеу ... ... ... ... ... ... мерзімдерінің шартты
түрдегі бейнесі [60]
Болжамдау әдістері мекеменің тасымалдау мүмкіншілігінің ... ... ... анықтауға мүмкіншілік береді. Болжамдау интервалының
мәні қаржылық, ... ... ... пайдалану пәрменділігі
деңгейіне және логистикалық жүйенің көлік ... ... ... ... ... ... алар орыны ерекше.
Автокөлік логистикасының теориялық және әдістемелік амалдарын жетік
меңгеру арқылы тасымалдау тізбегінің ықшамдылығы мен ... ... ... ... (2.1) ... ... ... мен маңыздылығы берілген.
Кесте 2.1-Логистиканың бүгінгі автокөлік кәсіпорындарындағы
маңыздылығы [61-75]
| | ... ... ... ... ... және ... мәліметтері бойынша ... ... ... ... ... ... ... 2...5 есе арттық.. |
|Кеңес кезіндегі уақыттан келе|Кеңес кезіндегі сауда орындарында ... ... ... ... 70 ... қол ... |
|халық сұранысына |болған. ... ... ... ... ... 70...80 пайызы |
| ... ... |
| ... қорының 8-10 пайызы тұтынушылар |
| ... ... ... ... ... аймақтық |Арадағы делдалдар дайын бұйымдар ... ... ... бұйымдарды |алғашқысынан тұтынушыларға дейін 2...2.5 |
|тарату жүйесінің аймағындағы |есе көтеріп жіберді. ... ... ... | ... ... ірі және ... саудада делдалдар санының көп |
|орта сауда орындарының ... ... ... 1 мың ... |
|жетіспеушілігі. |0.05 ... АҚШ – 1.9, ... – 3.4 |
| ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалар мен|
|электронды хабар алмасудың |байланыс құралдары түгелдей дерлік сырт |
|дамымауы. ... ... ... ... ... ... кешеніне керекті ... ... ... ... ... ... |
| ... ... 12 ... |
| ... ... |
| ... су ... шығар жолдар жоқтың қасы.|
| ... ең ... ... негізінен |
| ... ... ... бар, жер |
| ... ... 75 % осы |
| ... ... Тас жол ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |Тас жолдардың негізгі бөлігі заман |
|құрамдардың және ... ... ... ... ... |Жүк ... ... 80 |
| ... ... сай келмейді. |
| |Жол бойы ... және ... |
| ... ... |
| ... ... ... жұмыстарының|
| ... және ... |
| ... ... болмауы. |
|Қоймалар жүйесі мен олардың |Қоймалар аландары өте ... ... ... ... ... ... салу енді ... нашарлығы. |ғана қолға алынып отыр. |
| |Ірі ... үшін ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... талабына сай қораптар, |Арнаулы қораптар мен ... ... ... ... ... |тасымалданған жеміс-жидектердің 40 |
|орындарының жоқтығы. ... ... ... Ал ... |
| ... алу ... жоғары. |
2. ... ... ... нарық ерекшеліктеріне
байланыстыру тиімділіктері
Еліміздің экономикалық басқарудың жаңа жүйесіне өтуі, ... ... мен ... де ... ... ... басшылары бәсекелестік, тиімділікті арттыру, табысты ұлғайту
жөнінде ойламаған, өйткені нақты кәсіпорындар бірінші басышының немесе
сол ұжымның жеке ... емес еді. Ал ... ... саясаты
түбегейлі өзгерді және басшылық басқару аппаратына маркетинг қызметін
енгізуге мәжбүр. Нарықты, тауарларды, бәсекелестерді, ... ... ... зерттеу маркетологтардың міндеттері ... ... ... ... ... нақты кәсіпорынның
тактикасын әзірлеумен және нарықтағы тауар қозғалысының тауарлық, сол
сияқты елге ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырумен шұғылданады.
Маркетинг кәсіпорын тиімділігін көтеру құралы.Кәсіпорындағы
маркетинг қызметі немен айналысатындығын және бұл ... ... ... ... ықпал ететіндігін қарастырайық. Біріншіден,
маркетингтік қызметтер ... ... ... ... ... ... ... зерттейді, екіншіден, фирманың нарықтағы жүріс-
тұрыс тактикасын әзірлейді және жүзеге асырады.
Нарық жағдаятын зерттеудің басты мақсаты – ... пен ... ... ету ... ... ... мен ... байланыс қалыптастыру. Жағдаятты зерттеу ағымдағы жылдың
нарығын бағалауды, нарық көрсеткіштерінің өзгеруін ... ... ... ... ... ... бойынша ұсыныстар мен
кепілдемелерді қамтиды. Нарық сыйымдылығы ... ... өз ... ... ... ... өнім көлемі түсініледі.
Маркетингтік қызмет нарық ... ... ... ... ... ... және солардың негізінде кәсіпорын
шығаратын өнім көлемінің артуына немесе кемуіне ... ... ... мен ... ... Нарық сегментациясы – бұл
нарықтың тауарларды өткізу үшін ... ... ... ... белгілер бойынша жүзеге асады: Географиялық (аймақ
кеңдігі, тұрғындар тығыздығы мен саны). Демографиялық ... жас ... ... ... ... – экономикалық
(тұрғындардың білімі, ... ... ... ... ... ерекшеліктері ескеріледі). Сөйтіп,
кәсіпорынның түйісуі мүмкін түрлі көріністерді ... ... ... ... ала тиімсіз деп алынған белдеулерде сынап көру
үшін арналған тауарларды шығаруға ... ... ... Кәсіпорын зерттеулер үшін белгілі бір соманы жұмсағанымен,
артынан ... орны ... ... Міне ... ... көтеру
үшін маркетинг зерттеулерінің рөлі көрінеді. ... ... ... ... тауарлық, бағалық, өткізім саясатын,
сондай ақ тауардың нарықтағы алға басу саясатын қамтитындығы белгілі.
Нақ ... ... ... ... ... ... ... оның бағасын белгілеу, өткізудің түрлі кезеңдерінен бастап,
тауардың алға басуының ақырғы кезеңіне, кәсіпорынның тауарды ... ... ... ... ... ... Осы кезеңде маркетологтар
нарықты, бәсекелестер мен тұтынушыларды зерттеулерді пайдалана отырып,
кәсіпорынның тасымалдау жұмыстарындағы ... ... ... ... ... (қай ... ең көп ... ие, сатып
алушылардың қажеттіліктеріне сәйкес тасымал ... ... оның ... ... ... ... тауарлар өндірушілер мен тұтынушылар, өндіріс салаларының даму
ерекшеліктері, өндіріс кәсіпорындарының орналасу ... ... ... ... ... түрлерін анықтап, сол тасымалдау
түрлеріне керекті автомобильдер түрлері мен санын анықтайды және ... ... ... ... мен ... ... ... Осындай атқарылған жұмыс көрсеткіштеріне байланысты ... ... мен ... ... ... ... жүктер немесе туардың мәні. Әдеттегі
мағынасында жүк немесе тауар деп ... ... ... ... ... ... өндіру үшін тұтыну үшін арналған ... ... ... ... мәні ... мақұлдағаннан біраз
өзгеше, өйткені жалпы мағынада тауар деп түсіну мақұлданған ... өнім деп ... Өнім бұл ... ... алынуына себеп
болған негізгі қасиеттерді бойында таситын тауардың ... ... ... деп ... тасымалдау, орау, сақтау және пайдалану
бойынша шаралар жиынтығы аталады. Өнімді ... ... ... ... ... ... ... өзінің тұтынушылық қасиетін сақтауына
көмектесетін барлық нәрсе ... ... ... ... ... ... ... шаралар (нұсқаулар, дайындау тәсілі);
- ілеспелі тауарлар (адаптерлер, аккумуляторлар, бояулар).
Тасымалдау ... ... ... ... ... ... қалыптастыру процесінің сыртқы факторларына:
тұтынушылар жатады. Бұл фактор нарықтағы ... ... ... ... ... ... ... болып табылады
ма, көшбасшылар немесе аутсайдерлер тобына жата ма соны ... ... ... ... арналарының қатысушылары. Бұл кезеңде бағаға
жеткізушілер де, делдалдар да ... ... ... ... өндіруші үшін
ең көп қатер энерготасушылар екендігін ескеру ... ... ... ... ... тырысады. Мемлекет бағаға кәсіпкерлікке
жанама салық салу, монополияға қарсы және ... ... ... ... ... ... бағасын анықтау. Баға
нарықта өзгергенімен, маркетологтар нарыққа дейін бастапқы ... төрт ... ... баса ... ... әдіс. Әдіс бағаны
өндіріске кететін шығындарды жұмсауларын бағдарлауға негізделген. Бұл
әдіс кезінде баға өзіндік құн мен ... бір ... ... ... Бұл әдіс ... ... ... алушыға қарағанда
тасымалдаушының мақсатын көбірек ескереді. Агрегаттық әдіс. Бұл әдіс
бағаны тасымалдау үрдістерінің ... ... ... ... ... ... ... тасымалдау тізбегіндегі блоктың
бағасы және жекелеген элементтердің бар не жоқ ... үшін ... ... ... ... ... ... Бұл әдістің
мәні тауардың сапалық параметрлерін бағалау мен ... оның ... ... білдіреді. Ағымдағы бағалар ... ... Бұл әдіс ... ... бір ... ... үшін ... тасымалдау жұмыстарының бағасына байланысты белгіленеді, ол
көбірек немесе азырақ болуы мүмкін. Баға ... ... ... ... ... ... ... бастапқы бағасы
өзіне ең көп пайдамен өзгеруі тиісті болатындай стратегияны таңдауы.
Жаңа бағытта немесе жаңа ... ... ... ... ... ... ... бөліп көрсету қажет. «Қаймақты алу»
(skim pricing) стратегиясы алдымен тауарды қаржылық күйреу туралы қам
жемейтін ... ... ең ... бағамен сатуды, одан әрі баға
біртіндеп орта сынып деңгейіне, ал одан кейін жаппай ... ... ... деп ... ... ... ... өнімге сұраныс
тұрақты түрде өскен, бәсекелестік ең төменге түсірілген, сатып алушы
тауарды білген жағдайда ғана ... ие ... ... берік енгізу (penetration pricing), сырғанақ баға
(slide-down pricing) және артықшылықты баға (preemptive pricing)
стратегиялары да бар. ... ... ... ... ... ықпал
жасайды және бағаны түрлі әдістермен дәлдеуге мәжбүр ... ... және ... (flexible) бағаларды белгілеу
әдісі. Қызмет көрсетуші нарықтағы сұраныс деңгейі мен ... ... ... ... баға ... алады. Сондай ақ
стандарт баға да белгіленуі мүмкін, алайда бұл ретте өнімнің ... ... ... ... ... ... ... баға белгілеу әдісі.
Бұл әдіс бойынша бағалар нарық сегменттері бойынша, негізінде, тұтынушы
сегменті бойынша ... Бұл ... ... ... ... ... ... сатып алушының психологиясына сүйенеді.
Сатылы ... ... ... ... ... ... ... бағалар арасындағы сондай сатыларды (аралықтарды)
анықтайды. Ассортименттік шығындарды қайта бөлу әдісі. Тізімдемелік
(номенклаткуралық) шығындарды ... бөлу ... ... ... арнасы бұл нақты тауарды (тауарлардың бірнеше тобын) нарықта
алға жылжыту және айырбастаумен шұғылданатын ұйым немесе ... (2.2) ... ... бағаларының алдыңғы жылдың желтоқсан
айындағы тасымалдау бағасымен салыстырғандағы өзгеруі берілген.
Кесте 2.2-Тасымалдауының өзгеруі [80]
|Жылдар ... ... ... ... ... желтоқсанмен салыстырғанда ... |101,2 |105,2 ... |100,4 |101,2 ... |100,2 |100 ... ... ... ... ... |101,8 |99,7 ... |100,3 |99,2 ... |100,3 |100,0 ... |100,1 |100,0 ... |100,2 |100,0 ... |100,1 |100,0 ... мен ... ... құрылымын зерттеу. Таңдап
алынған нарықтағы бәсекелестік (кәміл, кәміл емес бәсекелестік немесе
монополия) дәрежесін бағалау бәсекелестерді ... ... ... келуі тиіс. Одан әрі бәсекелестердің өздеріне көшу керек.
Мыналар ... ... ... қай ... ... жүргізеді;
- оның дамуы қаншалықты тез;
- бәсекелес тауарының сапасы, оның бағасы;
- жарнамалау нысаны және өткізімі;
- техникалық қолдау.
Зерттеу дұрыс жүргізілсе, бәсекелестің ... мен ... оның ... және ... тұстарын білуге болады, ақырында бұл
ұжымның табысы мен дамуында күмәнсіз көрініс табады. ... ... ұжым ... ... ... мен делдалдарды
зерттеуді білдіреді, фирманың қазіргі шарттарда олардың ... ... бар ... мүмкін емес. Жеткізуші бұл кәсіпорынға қажетті
шикізатты, жабдықтарды, ақпаратты жеткізуші жеке ... ... ... ... ... ... ... бірге көлік компанияларын,
сақтандыру ұйымдарын және т.б. ... де ... Бұл ... ... ... ... кәсіпорынның бірден өзін
сенімді сезінуіне көмектеседі.
Аталған ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігімен, олардың
техникалық жағдайына сәйкестендіру ... ... ... ... сұраныстарды сапалы және дәл мезгілінде орындауы,
әрбір автомобильдің техникалық дайындығы мен ... яғни ... ... және ... стандарттарға техникалық сәйкестігі
негіз болады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... байланысты тапсырыстар беруді жолға
қою міндет.
Жүк тасымалдау көлігі негізгі екі ... ... ... ... ... және жүк ... ... Q - тоннамен өлшенеді, ол белгілі уақыт ... ... ... тиіс ... ... ... ... P тонна – километрмен (т.км) өлшенеді және жүктерді
бір орыннан ... ... ... ... ... ... белгілі уақытта атқарылатын жұмыс көлемін көрсетеді.
Құрылым тасымалдаудың сандық және ... ... ... ... ... оның жалпы тасымалданған жүк шамасымен
жүк айналымындағы үлес салмағын көрсетеді.Тасымалдау көлемін анықтаған
кезде, бір жүктің бірнеше рет ... ... ... ... ... ескеру керек. Бұл көптеген жүктің өндірілген жерден,
бірден, тұтынушыға жеткізілмей, арасында жөнелтушінің, тасымалдаушының,
жүк қабылдаушының, немесе қосымша өңдеу үшін бір ... ... ... ... ... тасымалдау, болмаса, қайталаным ... ... ... жеткізуді дұрыс ұйымдастыруға тікелей
байланысты ... ... ... ... ... неғұрлым аз болуын көздейді.
Жүк тасымалдаудың орындалу, игерілу мерзіміне қарай, жүк тасымалдау
көлемі, сағаттық, тәуліктік, айлық, ... және ... ... тасымалдау көлемі мен жүк айналымы әдетте біркелкі болмайды. Әр
айда, әр тоқсанда бұл мөлшер әр түрлі ... Бұл ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне байланысты.
Бұл, әсіресе, ауылшаруашылық өндірісінде анық байқалады, мұнда, жазғы-
күзгі және ... ... ... ... ... ... ... маусымдылығына сол жердің
табиғаты мен ауа-райы да әсері мол болады (қыста ... ... ... мұз ... көк тайғақ болуы, күздегі жауын- шашынның молдығы және
т.б.).
Тасымалдау деңгейінің бір қалыпсыздығын, қалыпсыздық көрсеткіштігі
мен анықтайды. Ол ... ... ең ... мәні мен жүк
айналымының ең ... ... , ... ... уақыт
аралығындағы орташа мәндеріне Qорт және Pорт ... ... ... ... ... ... жұмыс барысы мынадай
элементтерден ... ... ... ... құрамға (ЖҚ) тиеу, жүк
тиелген жылжымалы құрамның жүкті алған жерден апаратын жерге жеткізуі,
жүкті түсіру және алушыға өткізіп ... ... ... жүк ... ... ... ... жұмысына, жолға шығу және барып қайта
оралу сияқты циклдар кіреді. ... ... ... ... және ... үшін, олардың өзіне тән жұмыс қорытындысының
көрсеткіші, жылжымалы құрамды пайдалану көрсеткіші болады.
Жылжымалы құрамның жұмыс қорытындысының ... ... ... шығу ... Lж-жүкпен жүрген жолын; L б-барлық жүрген
жолын;тасымалдаған барлық жүктің салмағын Q ... және жүк ... ... ... ... ... деңгейінің көрсеткіші ретінде оның
тtхникалық және технологиялық мүмкіншіліктерін ... ... Ол ... ... ... техникалық даярлық еселеуіші
-жылжымалы құрамды жолға шығару ... ... жүк ... ... ... -; ... жүрген жолын пайдалану еселеуіші -; жүрген жолдың орташа
қашықтығы -; ... ... ... ... ... ; ... жүрген уақыты- ; жылжымалы құрам
қозғалысының техникалық жылдамдығы - және ... - ... ... ...... ... техникалық мүмкіндігіне сәйкес жолға ... ... ... км.
2.10-сурет. Жүк автомобилінің техникалық жағдайына сәйкес тасымалдау
жұмыстарын атқару мүмкіндіктері
Жолға шығу-жүкті ... ... ... оның осы жүкті алып жүруі,
жүкті тиісті жеріне апарып ... және ... ... кезекті
тиеуге қою, сияқты жұмыстардың атқарылуын аяқтау. Бұл бір айналым
болады. ... ...... ... ... жүк ... шығып, тиесілі әрекеттерін орындап сол жерге қайта келуі. Ол ,
бір ... ... рет ... ... Бұл ... ... жол
бағдарын таңдай білу үлкен тиімділікке әкеледі, келесі бетте ... ... ... көрсетілген. Жылжымалы құрамның әрқайсысы
жеке немесе бүкіл парк ... ... мен ... ... жұмыстың
техникалық-пайдалану сипатының көрсеткіші арқылы жасалады.[88-94]
Жұмысқа шығу-жұмыста болу еселеуіші, сонымен қатар, жоспарлы бос
тұру ... жол және ... ... ... және ... ... да ... Демалыс және
мереке күндері автомобильді ... ... ... ... ... ... еселеуішін арттыруға қол жеткізу үшін:
- уақтылы, сапалы техникалық қызмет пен жөндеуден өткізу;
- жөндеудің озық тәжірбиесі ... ... ... қолдану;
-ауысым аралығындағы уақытта, екінші техникалық қызмет ұйымдастыру;
-техникалық пайдаланудың белгіленген ережесін сақтау;
-жүргізушінің өзіне ... ... ... ... ... орындалуы.
Техникалық даярлығына тасымалданатын жүктің сипаты, ... ... да зор әсер ... Жүктің жылжымалы
құрамның үстіне дұрыс орналаспауы, артық ... ... ... ... ... сияқты автокөліктің техникалық күйіне
жанармайдың сапасы, жүргізушінің тәжірбиесі мен кәсіби деңгейі де әсер
етеді.
Автомобиль ... ... ... ... ... ... сол көлікті жасап шығарған ... ... жүк ... ... ... оның ... пайдалануға бейімделуіне байланысты болады. Үлгісі бірдей
автомобильдердің жүк көтерімділігі әр түрлі болуы мүмкін. Ол қорабының
құрылысы мен оған қойылған жабдығына ... ... ... паркінің есебінде тұратын барлық көрсеткіштердің бірі-
парктегі бір ... ... жүк ... ЖҚ – орташа жүк
көтерімділігі автомобиль-тонналардың қосындысын автомобильдің ... ... ... ... ... жүк ... ... орташа жүк
көтерімділігін анықтау үшін бір жолға жүк көтерімділігі автомобиль-
тонна-күнді осы мерзімдегі автомобиль-күн санына бөлу ... ... ... бойынша шығарылған орташа жүк
көтерімділігі бар ЖҚ-ның есепте тұру ... ... ... ... ... ... статистикалық жүк көтерімділік еселеуіші нақтылы
тасымалданған жүк санының оның ... жүк ... ... анықталады.Оны мына өрнек арқылы көрсетуге болады.
(2.14)
мұндағы : qy-әр шыққанда үйлесімді жүк ... ... ... ... тиісті жүктің тоннамен алынған саны.
Жүктің көтерімділіктің динамикалық еселеуіші нақтылы орындалған
жүк айналымының, тонна-километрмен алынған ... ... ... толық пайдаланғанда орындалуға тиіс жүк айналымның тонна-
километрмен алынған санына қатынасты бөлу арқылы анықталады да, ... ... ... ... ... ... ... жолдың ұзындығы, км.
Жылжымалы құрамның өнімділігінің артуы, оның жұмысындаға әрбір
элементтерін жете біліп, олардың көрсеткіштерінің жоғары болуын ... ... Ол ... ... жүк ... ... әсер ... білу, оларды қалай арттырудың жолдарына ... ... ... ... ... ... атқарылатын жұмыстар мен әрекеттерді орындау тәжірбиелері мен
ол туралы ғылыми қорытындылар, жүк көтерімділікке әсер ететін негізгі
түрткілер деп мыналарды ... ... ... ... ... ... масссалары;
- тұрқының өлшемдері;
- бір мекен-жайға жөнелтілетін әр топтағы жеке жүктің өлшемі;
- жылжымалы құрамның тасымалданатын ... ... ... ... ... көлемдік масссасы нақты әр жүктің физикалық
қасиетіне байланысты болады. ... ... ... ... ... ... жүктерді тасымалдау кезінде, мүмкіндігінше, олардың көлемдік
массасын ... ... ... ... ... ... ... т.б. жүктер.
ЖҚ-ның жүк көтерімділігін арттырудың ... ... ... ... ... алу, олардың қорабының
жақтауларын биіктетіп сиымдылығын арттыру, жүктерді дұрыс сұрыптау мен
қатар оларды дұрыс ... ... ... ... етіп ... ... де мәні зор. ... қатар, ЖҚ-ның
өнімділігінің артуы мен қозғалыс қауіпсіздігінің сақталуына ауа-
райынның ... да ... әсер ... ... ... соң, ... ... атқаруы тиіс. Осыған байланысты жүрген жол, жалпы
жүрген жол, жүкпен жүрген жол, ... ... жол және ... ... ... болады.
мұндағылар:
Ro - кәсіпорынның тізімдегі автомобильдерді пайдалану үшін керекті
тұрақты шығындары ... ... ... ... ... мақсатында
жоспарланған немесе нақты жұмсалған шығындар сомасы, тг;
Rтб ... ... ... ... қаржы
көлемі.
2.11-сурет. Техникалық дайындығын тұрақты түрде қадағалауды және
жөндеу жұмыстарын атқаруды керек ... ... ... ... ... ... мен ... қадағалау үшін
басты шарт мынандай болуы тиіс [96]
Сo + Стк < S + Cо + Cтк ... бұл ... шарт ... ... болса, яғни төмендегі
теңеу
Сo + Стк > S + Cо + Cтк ... ... ... ... ... ... Демек
автокөлікпен тасымалдау жұмыстарынан түскен қаржы, сол тасымалдау
жұмыстары мен кәсіпорынның ... ... жаба ... ... ... ... реттеп отыру мақсатында кәсіпорындағы барлық
автомобильдерді пайдалану тиімділігін арттыру керек, ол үшін нақты
автомобильдің техникалық ... ... ... ... жолға қойған дұрыс болады. Келесі суретте ... ... ... тапсырыс беріп, олардан келер кіріс ... ... ... ... ... кәсіпорынындағы
жоспарлау мен маркетингтік іс-шаралардың атқарылу сапасы кәсіпорындағы
автомобильдердің техникалық мүмкіндігіне сәйкес тапсырыс алу және оны
ұйымдастырумен бағаланады (2.12 ... ... ... ... мен пайдалану үшін жанар-жағар
май және кәсіпорынның тұрақты шығындарының (Сo) сомасы, тг;
С1,С2,...Сi- нақты автомобильдің техникалық дайындығын қамтамасыз ... ... ... мен жөндеу жұмыстарына пайдаланатын
қаржы сомасы, тг;
S1, S2,... Si ... ... ... ... ... ... ... дайындығы әртүрлі автомобильдерді
пайдаланудан түсер қаржы көлемдері мен олардың бөлінуі
Кәсіпорынның ... ... ... осы ... ... ... бөлінетін болса, яғни ... ... ... жағдайына сәйкес тасымалдау ... ... ... ... құны төмендейді, сол арқылы.
Оның төмендеу мөлшері тізімдегі ... ... ... ... ... мен сол тапсырысты орындау үшін жұмсалған қаржы
шығындарының айырмашылығымен бағаланады. Егер ... ... ... сәйкес атқарған тасымалдау жұмыстары арқасында
кәсіпорынға аз мөлшерде болсада кіріс ... ... сол ... ... ... ... ... жаба алу
мүмкіндігіне байланысты, ... ... ... ... ... ... ... тікелей әсер ететіні
мәлім, сондықтан аталған іс-шараларды ұйымдастыру мен ... ... рөл ... ... тұрғандай барлық автомобильдердің атқарар
тасымалдау жұмыс көлемдері мен тасымалдау бағасы және ... ... ... ... техникалық дайындығына жұмсалар қаржы сомасы
әртүрлі, содан кәсіпорынға келер кіріс ... ... Кез ... басшыларының ең негізгі мақсаты үлкен пайда табу, ал ол ... ... ... пайдалануда болып, аз мөлшерде,
тіпті өз ... ... ... ... ... Олай ... ... автомобильдерден түскен кіріс есебінен, техникалық
жарамсыздықтан тұрған автомобильдердің шығындарын жабуға тура келеді.
Ал кәсіпорында ... ... ... шығып, ешқандай техникалық
жөндеу жұмыстары мен қосалқы бөлшектер ... ... ... ... ағымдарының бейнесі төменде (2.13 сурет) берілген.
Мұндағылар:
Ro -автокөлік кәсіпорынының барлық еңбек ақылары мен тікелей
шығындарының (Со) мөлшері,тг;
Rтб - ... ... ... ... ... ( ... - кәсіпорынның кіріс мөлшері,тг.
2.13- сурет. Автомобильдері жаңадан алынған, ешқандай техникалық
жөндеу жұмыстарын ... ... ... ... ... ... бейнесі.
Суреттерде кәсіпорындағы әрбір автомобильдің техникалық жағдайына
сәйкес тасымалдау жұмыстарын реттеу мен ара қашықтығын ... ... ... тапсырыс берушілердің қандай жүктерді,
қандай қашықтықтарға тасымалдауға тапсырыс беретін ... ... ... техникалық дайындығына жауап берер мамандар
реттеп отырады. Басты мақсат кәсіпорын нақты уақыттағы ... ... ... Осы ... ... ... түрлеріне, жүккөтерімділігі мен мамандандырылуына
байланысты ұтымды орналастырып, тиімді пайдалана білу ... ... ... ... ... амалдары төменде
берілген.[97-102]
Автокөлік кәсіпорынында автомобильдердің түрі бар, ... ... мен ... ... ... ... жұмыстарын орындау керек. Бұл үшін ... ... ... ... ... ;
- -ші тапсырыс берушінің -типті автомобильден керекті
саны, ,
(- тапсырыс берушілердің жалпы саны);
- - ... ... ... ... ... жолы ұзақтығы, ;
- - топтағы ... ... ... ... ;
- ... -типті автомобильдер саны,
, ;
- кәсіпорынның қосымша алатын -типті ... ... ... ... алу үшін ... шығындар сомасы,тенге,
;
- -тобына керекті автомобильдер саны, ;
- ... ... ... ... ... ;
- - тобының -тапсырыс берушіге ... ... ... ... ... ... былайша
келтіруге болады:
(2.18)
(әрбір тапсырыс беруші керекті автомобильдермен ... ... ... ... автомобильдер саны );
(2.20)
(-типті автомобильдердің барлық топтағы саны );
(2.21)
(әрбір топтағы автомобильдер саны -нен ... ... ... ... сан ... алынатын автомобилдердің барлық шығыны - нан аспауы тиіс,
өйткені бұл ... ... ... алуы үшін ... ... болған жүрген жолдары мейілінше ... ... (2.18) – (2.24) ... тедеулер сызықтық
бағдарламалау есептеріне жатаныны мәлім, ал бұндай ... ... ... ... берілген.
Егер автокөлік кәсіпорынының қосымша автомобильдер алуға қаржыдай
мүмкіндігі болмайтын жағдайда түрде келтіреді. Бұл ... ... ... ... ... ... шығып қалады. Ал
қалған (2.19) -ні (2.20) және (2.21) теңдеулерге қою арқылы мынандай
есептеу ... ... – (2.28) ... теңдеулерінің шешімі болуы үшін
төмендегі шарт орындалса болғаны:
(осы шарт ... ... ... ... керекті
автомобильдер жеткілікті болады);
(барлық автомобильдер кәсіпорында немесе арнаулы топтарда орналасады).
(2.25) – (2.28) математикалық ... ... ... ... ... ... ... болады
(2.29)
Осы теңдеулер жүйесі негізінде:
(2.30)
Жоғарыдағы орналастыру арқылы ... ... ... ... ... ... Осы жүйенің шешімі ретінде
көрсеткішінің мәні болады, ол -бригаданың -ші ... ... ... саны. Аталған математикалық теңдеулер
жүйесі арқылы автомобильдердің саны мен қатар ... ... ... ... ... типтері негізін
анықтауға болады, яғни -мен -ді. Егер жүк ... мен ... ... ... ... бірдей
болған жағдайда жоғарыда келтірілген математикалық ... ... ... амалдарын орындай алмауы мүмкін. Өйткені математикалық
теңдеудегі -ші тапсырыс берушіге керекті автомобильдердің ... ... ... ... ... ... математикалық теңдеулер жүйесін
пайдалануға ... - - ші ... ... ... ... -топтағы -ші автомобильдің -ші тапсырыс
берушінің жүктерін тасымалдаудағы еңбек өнімділігі.
(2.31)-ші жүйені шешу мақсатында сызықтық бағдарлама ... ... ... ... ... автомобильдерін
тапсырыс түрлеріне қарай топтарға бөлу амалдары ... (2.18) ... (2.25) – (2.28), (2.30) және (2.31)], ... ... ... ... ... кәсіпорындарының мамандандырылуы үшін
пайдалануға болады. Бұл ... ... ... ... ... мен жеке ... ... орын атқарады және нақты аймақтың болашақтағы даму ... ... ... ... ... ... автокөлік
тасымалдаушы кәсіпорындары өздеріне керекті автомобильдер түрлері мен
сандарын ... ... ... ... ... ... Ол үшін ... көрсеткіштерді негізгі алуға
болады:
- тапсырыс берушілер сандары;
- - ші ... ... ... жүк көлемі, ;
- нақты типті автомобильдер саны;
- -ші типті автомобильдің жүккөтерімділігі, ;
- қосымша алынатын -ші типті автомобильдердің саны, ;
- ... ... ... кәсіпкерлердің саны;
- -ші типті автомобильдің -ші ұжымдағы саны, ,
;
- -ші типті автомобильдің -ші ... ... ... , ;
- -ші ұжым ... -ші ... ... бос ... жолы,, ;
- -ұжымының -ші типті автомобилінің -ші тапсырыс
берушідегі жұмыс ... , ; ;
- -ші ... ... -ші ... жіберген -ші
типтегі автомобильдерінің саны, , ; .
-тапсырыс берушінің тасымалдайтын жүк ... . ... ... ... жүктері әртүрлі болатын болса,
есептеу үшін әрбір жүк түрлеріне қарай дараланып, жеке тапсырыс ... ... яғни ... жүк түрі ... ... жеке ... ... есептелінеді. Өйткені -типті автомобиль жүктің
-түрін ... ... ... сол себепті мынандай шектеу
енгізеді
Жоғарыдағы таңбалаулардың негізінде тапсырманың шешуін мынандай
математикалық өрнекпен келтіруге болады: және ... ... ... тиіс
(2.32)
( -ші ұжымнан барлық тапсырыс берушілерге жіберілетін -типті
автомобильдер саны- );
(2.33)
( -типті ... ... ... саны ... тапсырыс берушінің жүктері толықтай тасымалдануы керек);
(2.35)
( -ші ұжымда -типті автомобильдерді орналастыру шектелуі);
(2.36)
(тұрақсыз көрсеткіштер теріс саны болмайды);
(2.37)
(жүксіз ... ... ... ... ... ... ... жағдайда тасымалдау бағасын көтеруге тура келеді,
бірақ нарық ... ... ... ... ... шектеулі, сондықтан мамандар барлық автокөліктерін толықтай
пайдалану үшін іс-шаралар қабылдап, іске асыруға тырысады.
2.3. Автокөліктердің техникалық дайындығы мен ... ... ... ... ... ... жүк ... жіберу үшін, жол бойындағы ірі қалалар мен орталықтардағы
сол автомобиль ... ... ... ... бөлшектер
тауып, жедел техникалық көмек беру мүмкіндігін анықтау керек. Төмендегі
(2.14) сурете шартты түрде берілген. [103]
Егер Алматы ... ... ... беру ...... қалалардың мүмкіндіктері Rс және Rа көп төмен немесе тіпті
болмауы ... Сол ... ... ... ... түрлерін
таңдау аталған факторғада байланысты.
Автокөлік логистика жүйесінің тасымалдау тізбегінің ... ... ... ... ... ... мен ... тікелей әсер
етеді, соның ішінде шешуші орын алар ... ... жүк ... ... ... ... ... еселеуіші дегеніміз-техникалық тұрғыдан
пайдалануға даяр автомобиль-күн ... ... ... автомобиль
күнге қатынасымен анықталады да, былай өрнектеледі:
.
(2.38)
Автопарктің бір күндегі даярлығы, сол күнігі техникалық тұрғыдан,
пайдалануға даяр автомобильдің ... ... ... ... анықталады:
.
(2.39) Бір ... ... бір ... ... ... ... пайдалануға техникалық даяр
тұрған күнінің, күн ... күн ... ... ... өмір ... ... АҚ ... және коммуникация
ғылыми-зерттеу институты мәліметтері бойынша, жүк ... ... мен ... ... ... (2.3 ... 2.3 - ... кездесетін жағдайлар тізімі [104-107]
|Көрсеткіштер аттары ... ... ... |
| ... |әсері ... ... ... ... ... ... |
|Автомобильдің жылы |«» |«» ... емес ... ... |«» |«» ... ... барлығы ... |«» |«» |
| ... | | ... база ... |«» |«» ... ... |«» |«» |«» ... бөлшектермен |«» |«» |«» ... | | | ... ... ... |«» |«» |«» ... күтімдегі күндер |«» |«» ... ... | | | ... және техникалық |«» |«» ... ... ... ... | | ... және |«» |«» |«» ... | | | ... | | | ... мен ... |«» |«» |«» ... ... көрсетілгендей автомобильді тиімді пайдалануға
әсер ... ... ... бар ... және олардың жоспарлауға
тигізер әсерін білеміз.Ал, экономикасы тез көтеріліп отырған батыс
өңіріне қатынасар автокөлік ... ... ... Қызыл-Орда-
Арал-Ақтөбе-Доссор мекен жайлары арасында қатты жамылғысыз жолдар бар,
автокөліктерге ... ... ... қатар осы бағыттағы жүк
тасымалдауға пайдаланып жүрген жүк ... ... ... ... ... ... ... жол бойындағы техникалық
жөндеу жұмыстары мен керекті қосалқы ... ... ... ... нәтижесінде беріліп отыр (кесте
2.4 және 2.5).
Автомобильдердің техникалық даярлығы кәсіпорындағы техникалық
күтім мен ... ... ... ... байланысты.
Жоғарыдағы (2.14) суретте автомобильдерге көрсетілер техникалық ... ... ... ... және автомобильдердің пайдада болған
уақыттарына қарай оларға көрсетілер техникалық жөндеу жұмыстары
берілген. ... ... ... ... ... болған жыл
мерзіміне сәйкес оларға көрсетілер техникалық жөндеу жұмыстарының
көлемі артып отырады.
Күнделікті ... ... ... ТО-1, ... – жаңа ... – 3-5 жыл пайдалануда
болғандар;
в – 5 жылдан ұзақ пайдалануда болған автокөліктер;
2.15-сурет. Автокөліктің техникалық сенімділігінің шартты ... -екі қала ... жол ... Тк ... ... және ... ... Алматы – Атырау қаларалық жүк тасымалдаудағы пайдаланар
жүк автокөліктерінің түрлеріне сәйкес ... ... ... механикалық жөндеу жұмыстарын атқару мүмкіндіктері
Кесте 2.4-Батыс бағытындағы жол ... ... ... ... ... Тараз
Шымкент ... ... ... ... |100% |100% |90% |50% |50% |60% ... ... |100% |100% |100% |100% |100% |100% ... 2.5-Батыс бағытындағы жол бойында жөндеу жұмыстарын атқару
мүмкіндіктері, пайызбен
|Еуропа ... |100% |80% |50% |– |– |– ... ... |100% |100% |100% |100% |100% |100% ... ... автомобильге жоспарлы техникалық ... ... ол ... алыс ... ... ... және қатерлі
болатыны мәлім, сол себепті автокөлік шаруашылықтары әрбір ... ... ... ... және ... ... ... мен жөндеу
жұмыстарының уақытында, әрі орындалу сапасын мұқият тексеріп отыруы міндет.
Сонымен қатар Еуропадан шығарылған жүк ... ... ... ... ... ... үшін, нақты автокөлік түрлеріне ғана құрал-
саймандар, приборлар мен механизмдердің ... ... ... ... ... өмір көрсетіп отырғандай алдын ала жобалау
кезінде барлық кездейсоқ болар ... ... ... ... ... мұндай жағдайда аталған бағытта Еуропадан шыққан жүк
автокөліктерін ... ... ... мен ... тудырады.
Автокөліктерді қандайда ... жүк ... ... ... күн сайын жуып-тазалап техникалық жағдайын қадағалап отырған жөн,
бұл тасымалдау жұмыстарына тапсырыс алғанда, кез-келген ... ... ... ... ... ... жіберуге болады, яғни оның
техникалық жағдайына ... жүк ... ... Сонымен қатар
техникалық күтім жұмыстарының дер кезінде сапалы түрде, ... ... ... сүзгіштерді тек қана нақты тиісті автокөлік түріне
бейімделгенін пайдаланғанын қадағалау керек. ... ... ... ... ... (2.17 сурет) берілген.[108]
2.17-сурет. Арнаулы автокөлік кәсіпорындарындағы ішкі дайындық
жұмыстарын ұйымдастыру үлгісі
Ол үшін ... ... жүк ... ... ... ... ... өткеннен ғана ойластырған
жөн. Олай болмаса алыс жолда ауа-райының күрт өзгеруінен, май ... ... ... ... ... тағы ... жүйелері істен шығады. Жоғарыда
келтірілгендей Еуропадан келген жүк ... ... май ... ... алыс ... табу ... өте күрделі, тіпті де мүмкін
болмайды, сондықтан жұмысы онша көп емес, бірақ ... ... ... дер ... сапалы атқарылуы, тасымалдау тізбегінің техникалық
сенімділігіне тікелей әсер ететінін естен ... ... Алыс ... және оның уақытында атқарылуы, осындай көлемі кішкене, бірақ мәні
зор жұмыстар ... ... ... Ал ... шешім қабылдау,
тапсырушының қойған тасымалдау уақыт аралығының орындалу мүмкіндігінің
техникалық ... ... ... мен ... дәл ... ... басқада ішкі және сыртқы факторлар әсер ... ... ... ... ... деңгейінің, автокөлік жүргізушісінің
еңбек стажы мен ... ... ... ... мақсатында
жүргізілген сұрақ-жауаптар қорытындысы негізінде берілген көрсеткіштер
төмендегі кестелерде ... ... ... Алматы қаласынан
Атырау, Астана және басқада облыс орталықтарына жүк ... ... ... ... ... негізінде орындалды (2.6-2.7 кесте).
Кесте 2.6- Тасымалдау
жұмысының «дәл мерзімінде»
орындау мүмкіндігіне
әсер етер ... ... ... ... Жұмыс | Кәсіби ... | Жол | ... ... ... |дайындық |жағдайы |жағдайы |әсері ... |
| 5 ... | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 ... | | | | | |
| 5-10 жыл | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 ... ... | 35 | 35 | 10 | 5 | 15 ... | | | | | ... 2.7- ... «дәл ... ... ... ... ... | Саны | ... ... | Жол ... ... | ... |жағдайы |жағдайы |әсері |р |
| | | | | | ... |
|5 ... | 20 | 20 | 80 | 20 | 35 | 10 ... | | | | | | ... жыл | 35 | 25 | 75 | 30 | 20 | 25 ... ... | 50 | 30 | 70 | 30 | 10 | 30 ... | | | | | | ... 2.8- ... ... ... ... |Саны |Мотордың істен шығар ... ... ... ... | ... ... ... |қыштар |
| | ... | ... | | | |
| | |вал ... ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | |ень | | | | |
|5 ... | 20 | 100 | | 60 | 50 | 100 | 100 ... | | |100 | | | | ... жыл | 35 | 100 | 80 | 50 | 50 | 75 | 60 ... жылдан | 50 | 80 | 70 | 45 | 40 | 60 | 60 ... | | | | | | | ... ... ... ... ел ... өткізу немесе тасымалдауды зерттеумен және соған ... ... ... арқылы қаржы шығындары мен адам күштерін
үнемдеуді қамтамасыздандыру ... ... ... ... Өндіріс саласындағы
еңбек өнімділігі, тиімділігі мен ықшамдылығы оларға ... ... ... ... бөлшектердің т.с.с. өндіріске
қажетті және басқа жақтан алдыратын ... дер ... ... ... ... немесе тасымалдануы. Осы алынған мәліметтер негізінде және
жөндеу орталықтарының мәліметтері бойынша ... ... ... етер ... жүйесі төменде берілген. Қазақ көлік және ... ... ... ... ... ... ... істен шығар тетіктер туралы мынандай мәліметтер анықталған:
-автомобильдер үшін: ішкі жану ... – 30 ... ... ...
35 пайыз, салпыншақ – 25 пайыз, шиналар – 25 ... ... ... салпыншақ (асқыш)-60 пайыз, шиналар ... ... ... ... 15 ... шет елдерде шығарылатын жылжымалы құрам үшін негізгі ... мен ... ... бөлінеді:
-автомобильдер үшін: ішкі жану қозғалтқашы – 20 пайыз, тежеу жүйелері –
10 пайыз;
-тіркемелік құрам үшін ... мен ... – 40 ... ...
35 пайыз, ілініс құрылысы – 20 пайыз, рама мен шанақ – 15 пайыз [110].
Ауыр сыныптағы АКҚ ... ... ... пайда болуының негізгі
себептері ретінде жүргізушілер ... ... ... (65 ... ... ... мен жөндеудің төмен сапасын (20 пайыз), жағармай
мен майлау материалдарының, ... ... ... ... ... атады (2.18 сурет).
2.18-сурет Автомобильдердің техникалық дайындығына және ... ... әсер етер ... ... ... логистикасы жүйесінің тасымалдау ... сол ... ... мен ... ... ... ету ... қалай ұйымдастырылғанына байланысты. Бірақ
қарауыңдағы автокөліктер мен техникалардың барлығына ... ... мен ... ... ... ... және жеткілікті мөлшерде
қоймаға жинап қою ... ... ... ... қосалқы бөлшектер немесе
құрал-саймандар мүлдем керек болмауы мүмкін. ... ... ... ... істеу көлемі мен пайдада болған жылдарына сәйкес,
керекті ... мен ... ... ... ... ... уақытта әкеліп беретінін және бағалары мен тасымалдау шарттарын
анықтап, алдын-ала ... ... ... ... ... мен ... болжам жасап отырған жөн.
Қандайда болмасын ірі өнеркәсіпорындары үздіксіз ... ... ... жүйе ... егер сол жүйе ... бір тұсында керекті
құралы, бөлшегі болмай қалса, онда сол ... ... ... жүйе ... ... ... ... жинаушы технологиялық
линияны алайық, егер сол ... ... ... ... бір ... ... сол конвейер толықтай тұрады. Өйткені ол тетіксіз
моторды құрастыруға және одан әрі тұтынушыларға ... ... ... аз, сәл ... үшін ... ... ... тұрады деген сөз. Ал
автокөлікпен тасымалдау жүйесінің тізбегінде жүк тиейтін немесе ... ... ... ... жүк жіберетін қойманың есігінің кілті сынып
ашылмай қалса, сол уақыт арасында ... ... ... жүк
тиеушілер немесе түсіруші жұмысшылар, жүкті жіберуші немесе қабылдаушы бос
тұрады. Ал сол уақыт мейлі ол 1 сағат ... 3 ... ... ... уақыт
тасымалдауға жоспарланған мерзімді ұзартуға тура келеді.
Егер жүкті белгіленген жүру кестесінен 1...2 сағат кеш ... жүру ... ... ... қабылдап алатын жердегі адамдар
жұмыс күні аяқталып, ... ... ... ... ... жағдайда жүк
тасымалдаушы келесі күнге қалады. Бұдан келіп сол тасымалдау шығыны артады,
өйткені ... ... ... ... ... ... арнаулы
күзетілетін тұрақ керек, жүргізушілерге жататын орын алады және кешкісін
ертеңгісін тамақтануы бар. Осындай бір ғана ... ... ... ... ... ... ... үрдістердің орындалу
уақытына әсер етіп, оның арты сол ... ... ... мөлшеріне
соғады.
2.4. Автокөлікпен тасымалдаушыларды таңдау негіздері
Күрделі техникалық және ... ... ... жұмыс істеуін сараптауда бір-бірімен өзара байланысты факторлар
ағымы кездесетін ... ... тура ... ... бұл ... автомобильдерге қызмет көрсетуге уақыттағы кездейсоқ тапсырыстар
ағымы болуы, ал екінші жағынан оған байланысты техникалық күту немее ... ... ... ... ... ... ағымы болуы мүмкін.
Мысалы, КАМАЗ-5410 автокөлігі ертеңгісін сағат 8-ден кезекті ... ... ... ... тұрғызылды, нормативтік уақыты 2 сағат
делік, демек ... 10-да бұл ... ... ... ... ... ... маманы сағат 10-ға осы автокөлікке нақты тапсырыс алады,
ал ертеңгісін жоспарланған техникалық күтім жұмысы белгіленген ... ... ... 10-ға ... тапсырыс мезгілінен кеш орындалады
немесе ... ... Егер ... ... ... кірпіш апару болатын
болса, мезгілінде тиесілі кірпіш келмегеннен ... ... ... ... одан құрылыс саласының кестелі жұмыс көлемі атқарылмай қалады.
Бұл жағдайларда, яғни қосарлы кездейсоқтық жағдайында ... ... ... ... жүк тиеу ... ұйымдстыру және осыған
байланысты ілеспе сұрақтарды айқындау, мысалы қызмет ... ... ... ... ... ... ... орташа ұзындығын
және кезекті қызмет көрсетілместен тастап кете ... ... ... ... ... ... қатар арнаулы мамандандырылған
жұмыс орынындағылар жұмыссыз тұрған жоқ па ... ... де ... Бұл сұрақтарды айқындау жоспарлық ұйымдарға автомобильдерге қызмет
көрсету ұйымына сәйкес ... ... және ... ... ... арналған жоспарлық есепті құру үшін қажет.
Жоғарыдағы ... ... ... орай ... немесе
қалааралық жүк тасымалдаушыны тауып, тұрақты түрде өз ара тиімді ... ... ... ... үшін ... білу және ... ... талап етеді.
Аталған іс шараларды неғұрлым терең, әрі ұтымды ойластыру,
болашақтағы ... ... ... әсер ... Тасымалдаушы тек қана
уақытанда апарғаны мен ... ... ... ... ... бере ... ... тиіс. Мысалы үлкен қаржыға алынған жүкті тұтынушыға немесе
тапсырыс ... ... ... ... ... ... оның ... бағасы ойлағандай болмайды. Осы кезде тасымалдаушы өзінің ... қана ... ... ... ол ... ... бағасын және тапсырыс
берушінің жіберген шығындарымен, пайдасын төлеп бере алатындай мүмкіндікте
болғаны жөн.
Сол себепті ... ... ... ... ... ... ... болашақтағы табысы тасымалдауға тапсырыс
берілген дайын бұйымдарды, ... ... ... дер ... және
сапалы орындалуына тікелей байланысты. Осыған сәйкес көліктік логистикамен
айналысып жүрген зерттеушілер, ғалымдар арнаулы ... ... ... ... ... (2.9, 2.10, 2.11) кестелерде
берілген.
Кесте 2.9- ... ... және ... бағасын есептеу [111].
|Мәлімет-тер |Ранг |Маң-ызд|Бірінші |Екінші ... ... |
| | ... ... ... | |
| | ... ... ... |1 ... ... ... бағасы |2 ... ... |3 ... ... ... |4 ... ... ... |5 ... өңдеу мүмкіндігі |6 ... ... ... | ... ... ... ... |7 ... ... |8 ... ... |9 ... ... |10 ... ... ... ... |11 ... ... ... тасымалдаушының дайындығы |12 ... ... ... ... дайындығы |13 ... ... ... |14 ... ... беру амалдары |15 ... ... ... үшін ... ... |16 ... |17 ... ... | |
| |18 ... 2.11- Тасымалдаушыларды бағалаудағы экспорттық шешім қабылдау
амалдары.
|№ ... ... ... |Тасымалдаушы |Тасымалдау-шы|
| | ... ... |ның |
| | | | ... |
|1 ... |1 |1 |1 |
|2 ... уақыты |3 |2 |6 |
|3 ... |1 |2 |2 |
| ... | | | |
| ... | | | |
|4 ... және |2 |2 |4 |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
|5 ... |2 |2 |4 |
|6 ... |2 |3 |6 ... бағалары |- |- |23 ... өтер ... ... ... ... пайдалану үшін тапсырыс
берушіде барлық тасымалдаушылар жөніндегі ... ... ... Осындай
нақты деректер мен мәліметтер негізінде Ресей ғалымы В.И.Сергеевтің арнаулы
алгортмі негізінде ұтымды ... ... ... ... мүмкіндік бар (2.20 сурет).
2.20-Сурет. В.И. Сергеевтің тасымалдаушыларды таңдау барысында ұсынған
алгоритмі
3. Автөкөлік логистикасының техникалық сенімділігін ... ... ... ... ... ... және
анықтау ерекшеліктері
Өндірістік бағдарламаның және қажетті материалдық-техникалық ағымның
мәнін болжамдау (автомобильдің және оның элементтері ... ... ... осы ... шығымын экономикалық бағалаудан кейін)
көліктің микрологистикалық жүйенін элементі ... оның ... ... ... жағдай жасайды. Сонымен қатар, көліктік қызмет
шығындарын азайтады және ... ... ... ... көтереді (3.1 кесте).
Кесте 3.1 - Тасымалдау бағасының құрамы [130-132]
|Шығындар ... ... ... ... ... ... шығындары |Жүргізушілердің, ... ... | ... ... ... |
| | ... немесе атқарған жұмыс |
| | ... ... ... төлемдер|Еңбек ақы төлемдері |Жүргізушілердің, |
| | ... ... ... |
| | ... ... ҚР заңдарында |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... шығындары |Жағар майлар түрлері, әртүрлі |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... пайдаланылатын |
| | ... ... ... күту ... ... ... ... техникалық|
|және жөндеу |еңбек ақы, амортизация,|күту және жөндеу шығындары: |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| | ... |
| | ... ... қосалқы бөлшек |
| | ... |
| | ... ... |
| | ... төлемдері; |
| | ... ... су, ... ... ... ... ... |Кәсіпорындағы дөңгелектерді |
|дөңгелектерінің |ақы және соған ... ... ... және жөндеуі |байланысты арнаулы |жұмысшылардың еңбек ... және |
| ... ... ... ... |
| | ... және ... |
| | ... ... ... ... ... ... және |
|амортизациясы | ... ... ... |
| | ... ... шаруашылық |Материал шығындары, |Басқару жүйесіне бөлінген |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ақылар және соған |
| ... ... ... төлемдер; |
| | ... ... |
| | |- ... ... |
| | |- ... ... ... ... ... ... көп ... ықпал етеді:
тасымалдау қашықтығы, қозғалмалы құрам типі, сыртқы жағдайлар және ... құны ... ... және ... ... және жеке
фактілік, нормативтік, жоспарлық, пропорционалдық және бекітілген шығындар
түрі бар. Қазіргі кезде Еуропаның ... ... ... ... ... шығынды санау жол жүрісінің 100 ... ... ... ... – 1 күн ... және 1 ... 8 сағат жұмыс уақытымен,
қосалқы шығын 1 сағатқа есептелінеді.
Дегенмен бұрыңғы кеңес заманынан ... жүк ... ... және ... ... ... ... алу тәртібі
бар және ол еліміздегі бірден-бір нақты әдістемелер болып саналады. Төменде
осы әдістемелер (3.2) кесте ... ... ... 3.2 - Жүк автокөліктерінің шығындары және анықтау амалдары
|Шығын аттары ... ... ... май |Жүк ... ... ... май ... анықтайды: |
|шығындары (жүк |, ... ... ... | - ... ... ... май ... л/100 км; |
| | - жүк ... ... ... ... км; |
| | - ... ... жолы, км; |
| | - жүк ... ... ... ... |
| ... ... жанар май мөлшері (анықтама |
| ... |
| | - ... ... т; |
| | - ... ... ... жанар май мөлшері |
| ... ... |
| | - ... жүк ... т; |
| | - ... ... ... ... ... |
| ... қосындысы; |
| | - ... ... ... ... |
| ... май пайдалану мөлшері, л/сағ, л/бір жұмыс; |
| | - ... ... ... істеу уақыты. |
|Өзі аударғыш |, ... бар ... ... | - ... автокөліктің негізгі жанар май мөлшері, |
|жанар май |л/100 км; ... | - ... ... жолы, км; |
| | - ... ... ... май ... ... |
| ... |
| | - ... ... ... т; |
| | - ... ... ... т; |
| | - ... май пайдалануын реттейтін еселіктер |
| ... |
| |- ... ... көлік қозғалысына |
| ... ... май ... әр бір ... |
| ... 40 т ... ... (БелАЗ) (дизель); |
| | - жүк ... ... ... ... ... | кг, ... ... ... | - ... ... шығын нормасы, л/100л жанар май |
| ... |
| | - ... май ... л; |
| | - ... майының тығыздығы, r/см3 . Бағасын анықтау |
| |(3 мм) |
| |3мм = , |
| ... - ... ... ... бір ... |
| ... осы әдіспен басқа да май шығындарын анықтайды. |
|Сүрту | ... ... |
| | - ... бір ... ... ... сүрту |
| ... жүк ... үшін – 2кг; |
| | - ... ... ... |
| |Бір ... ... , |
| ... - ... ... ... ... |
|Автокөлік |Автокөлік шиналарына қажеттілік , ... ... ... |- ... ... ... ... | - ... ... ... жол жүрісі, км; |
| | - бір ... ... ... |
| |К - ... ... ... ... жүруін есептейтін|
| ... ... ... ... ... |
| | - ... ... нормалық жүру жолы, км. |
| ... ... ... ... мөлшері (3 ш) |
| |, |
| ... Н – ... бір ... ... ... |
| ... үшін 1000 км жол ... ... ... тг. ... ... |Бұл шығындар құрамы үш көрсеткіштен тұрады. Бірінші |
|шығындары ... ... ... (3е). |
| |, |
| ... |
| | - жол ... сәйкес алынатын еселік. Мысалы:|
| | |
| ... жол – 0,84, |
| ... жол – 1,25; |
| | - ... ... болғандағы еселік (бір тіркеме |
| |– 1,15, екі – 1,20); |
| | - ... 1000 км ... жол ... |
| ... ... ақылары, тг; |
| | - ... ... ... жол ... км. |
| ... ... ... (Зқб) |
| |, |
| ... |
| | - 1000 км жол ... ... пайдаланған |
| ... ... ... |
| ... көрсеткіш материалдар бағасы |
| | |
| ... |
| | - 1000 км жол ... ... материалдар |
| ... |
| ... ... былайша анықталады: |
| |. ... |Бұл ... ... орындалуы мүмкін: ... |1. Бір ... ... ... сол ... ... пайдалану уақытына бөледі. Мысалы 10 жыл болса, |
| |жыл ... ... ... 10 ... жыл ... ... |
| ... |
| |2. ... – бұл ... ... ... атқарған |
| ... ... ... жүрген жолына амортизацияның |
| ... ... ... ... ... бұл ... |
| ...... ... ... ... ... |
| ... жолын алдын-ала анықтау мүмкін еместігі. Сол |
| ... ... ... ... ... ... |
| |3. ... ... ... – яғни жылма-жыл амортизация |
| ... сол ... жыл ... ... амортизация|
| |бағасына көбейту арқылы ... ... бұл ... |
| ... мерзімі 3-4 жылға ұзарады. |
| |4. ... әдіс – бұл жыл ... ... ... |
| ... пайызына және кумулятивті еселікке көбейту |
| ... ... |
| |Бұл ... әдіс ... заманда техникалар мен |
| ... ... ... ... |
| ... тез ... ... ең тиімдісі болып |
| ... ... ... ... ақы қорын тасылған тонна және |
|еңбек ақысы |орындалған ... ... ... ... |
|шығындары. Еңбек | ... ҚР ... ... ... ... |Ф – жүк ... ... көлемі, т; ... ақы ... | - 1 ... 1 т жүк ... ... ... мен |тг; ... ...... жүк ... т.км; ... |- 1 бір ... жүк үшін әр ... келісім|
|жүргізіледі |бағасы, тг; |
| |- 2,3,4 ... жүк үшін ... ... |
| |Жүк ... 1 2 |
| |3 4 |
| ... 1,00 1,25 |
| |1,66 2,0 |
| ... ... бар ... ... үшін. |
|Ауыспалы және |Жұмыс бабында ... ... ... ... ... ... |жоспарланбаған шығындар жұмсауына тура келеді. |
| ... ... және ... ... ... бөлінеді. |
| ... ... ... келе жатқан мекемелерде жылдық |
| ... ... ... ... орташа еселігін шығарады |
| |да, ... ... ... ... реттеу үшін негізгі шығын жанар-жағар май мөлшерін
үнемдеу керек. Мына ... осы ... ... ... әсер ... (3.1 сурет) сүлбесі берілген. Автокөлікті тиімді әрі сапалы
пайдалану үшін көптеген ұйымдастыру шараларын қабылдауға болады.
3.1-сурет. Автомобильдің жанар май ... ... ... ... келген тасымалдау жұмыстарының тиімділігін арттыру мақсатында
жұмсалған шығындарға талдау жұмыстарынан ... ... ... ... ... ... ... Жоғарыдағы суретте жанар-жағар май
шығындарына тікелей әсер етер факторлар берілген. Кәсіпорын ... ... ... ... оның барып-келу шығындары мен
келер кіріс ... ... ... Осы ... жол ... мен ... ... қарай автомобиль түрі таңдалып, керекті шығындар ... ... ... тасымалдау жұмыстарына және басқада
атқарылған немесе көрсетілген қызмет түрлеріне байланысты болған шығындарды
арнаулы ... ... ала білу ... (3.3 кесте).[136-141]
Кесте 3.3 - Автокөліктерді жөндеу шығындары және оларды ... ... ... ... ... ... |
|есептеу ... | |
|1 |2 |3 ... ... ... ... ахауды толықтай жөндеуге |
|орындалған |орын ... ... ... ... сол уақыттағы |
|жөндеу ... ақау ... ... орындалған тасымалдау |
|жұмыстары | ... ... ... ... ... | ... ... ... |Жыл бойы ... ... ... тәжірбиесіне сәйкес ... ... ... ... ... ... жөндеу жұмыстарына |
|жөндеу |жөндеу жұмыстары |қаралған қаржы ... жыл бойы ... ... ... және ... ... сол ретте негізгі қорға|
| ... ... ... ... ... ... |
| | ... есепке алады. ... ... ... |Бұл ... арнайы болашақ қоры есебінде|
|қаралған |қаржыны бір келкі |ұстайды ... қоры ... | |
| ... сай | |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... ... сәйкес пайдалану тиімділіктерін
арттыру амалдары
ТОО фирма «Бек-Гал» кәсіпорыны ... ... 1992 ... ... ... автомобильдер қорапты КАМАЗ маркалы әртүрлі
барлық жүккөтерімділігі 322,4 тонна, ... және МАЗ ... ... ... 139,4 ... болады. Құм
тәрізді жүктер тасымалдау үшін ... және ... ... ... ... бір ... ... 600
тонна. Сонымен қатар 38 арнаулы тіркемелер бар.
Сонымен қатар Мерседес–Бенц, ... және 64221 ... ... жүк ... ... атқарады. Олардың
әрқайсысы 120 куб,м арнаулы тіркемелі ... ... ... (3.4 ... ... ... ... мекеменің жылжымалы құрамдарының мәліметтері
|Автокөліктер маркасы ... ... ... % ... ... КамАЗ |14 |10,2 ... ... | | ... |4 |2,9 ... |12 |8,8 ... |11 |8,0 ... |2 |1,5 ... |7 |5,1 ... |36 |26,3 ... ... | | ... |59 |43,1 ... |1 |0,7 ... |8, |5,8 ... |68 |49,6 ... ... | | ... |6 |4,4 ... |7 |5,1 ... |6 |4,4 ... |19 |13,9 ... |137 |100 ... 3.5- ... ... ... бөлінуі | Тізімдегі адамдардың ... ... |
| ... саны |мың тг. ... ... |125 |62,069 ... ... мен жұмысшылар, |33 |231601 ... ... | | ... ... |27 |281110 ... ... ... |6 |1315023 ... ... ... |12 |129311 ... |170 |33370 ... ... ... ... ... ... арқылы реттеу
| | ... ... ... |
| | | | ... ... | | |
| ... | | |
| | | 2009ж. | ... ... | ... ... | |лы, % |
| | ... ... | | |
| | ... | | | ... мың тг.|V |4626149 |7758637 ... |+40,37 ... |N |150 |170 |-43 |-19,53 ... адам | | | | | ... ... ... |6460280 |6291000 |-169280 |-2,69 ... мың тг.| | | | | ... ... |421732 |581606 |+159874 |+27,49 ... ... | | | | | ... тг. | | | | | ... ... |В |17657 |35428 |+17771 |+50,16 ... | | | | | ... |fо |0,716 |1,23 |+0,514 |+41,79 ... | | | | | ... | | | | | ... ... |По |10,9 |13,3 |+2,4 |+18,05 ... | | | | | ... ... ... ... аттары |2008ж | |
| ... |2009 ж. |
| | ... ... ... ... саны |137,2 |125 ... ... |10,8 |10,9 ... ... |1482,1 |1360 ... ... |50199 |45625 ... авто-күн |11823,6 |15969 ... ... ... |497313 |
|Жұмыстағы жоспарлы авто-күн |127695 |174059 ... ... |87494,6 ... ... ... |55852,8 ... ... ... болған авто-күн |40012 | |
| | |38143 ... және ТЖ ... ... |10090 |7482 ... ... ... |41602 |63341 ... ... ... |13469,4 |16749,6 ... жол ... ... |0,562 |0,605 ... дайынды еселігі |0,799 |0,836 ... ... ... |0,24 |0,35 ... ... жұмыс уақыты,сағат |7,4 |7,6 ... ... ... |31,1 |29,1 ... ... ... ... |24 |25,1 ... ... ... ,км |56,6 |70 ... ... ... |177,6 |190,8 ... жүріс саны |22449 |26512 ... ... ... |2102568 |3046327 ... ... жол,км |974678 |1844504 ... ... ... ... ... т/км. ... |25780055 |
|Мүмкін жүкайналымы, т./км. ... ... ... ... шаққандағы еңбекөнімділігі, | | ... |153,8 |272,5 ... ... ... жүк, т/км. |8700,9 |18961 ... техникалық жағдайы қанағаттанарлық болып, бір-екі
күндік тапсырысты ... ... ... ... ... қашықтықтағы
тасымалдау жұмыстарына жіберуге болады. Алматы қаласында автомобильмен
тасымалдау кәсібімен айналысатын ... жүк ... саны ... ... ... ... ... шаруашылығының нақты
көрсеткіштеріне талдау жасап, жоғарыда ... ... ... ... ... ... 1114, 1998 жылы ... жолы 540 мың км, жоспарлы мотор ресурсы 1000 мың км, ... ... ... күрделі жөндеу көрмеген, кабинасында жүргізуші дем
алатын арнаулы орыны жоқ, сондықтан алыс ... ... ... ... 5,50 т, жүкпен салмағы 11,0 т, жанар май шығыны 100 ... 18,0 ... ... қораптың жүк сыйымдылығы 25,0 куб.м, тентпен жабылған,
қораптың артында гидравликамен ашылып-жабылатын көтерме ... бар. ... ... 3,5 ... ... бірақ көлемі 25,0 куб м жүкті Талды-
Қорған қаласының жанындағы ... ... ... ... ... ... 40 ... Жүк Алматы қаласынан тиеліп, Еркін ауылындағы қоймаға ... ... ... ... 40,0 ... бөлек. Төменде осы
бағдар бойынша қашықтығы 300 км ... ... ... ... ... пен ... ... жұмсалған уақытын жоспарлауға
арналған график берілген (сурет). Жүргізуші бұл тасымалдау жұмысына толық
бір күн уақытын ... егер оның ... ... ... ... 70,0 мың ... бір ... еңбек ақысы 2,6 мың тенге, жанар май шығынын былайша
анықтайды. Аталған автомобильдің 100 км-ге ... майы 18,0 л және ... ... мотордың жұмыс істеуі үшін 20 пайыз үстеме ... 1 л ... майы 70,0 ... ... ... ... ... жанар май шығыны
18,0 х1,20 х 6 х 70,0 = 9 072,00 тг.
Демек аталған тасымалдау ... ... үшін ... ... ... ... мен жол ... (түскі және кешкі ... 2) және ... май ... ... ... шығындар сомасы
2 600,00+700,00+9 072,00 = 12 372,00 тг.,
яғни кәсіпорынға келер кіріс 40 000,00 – 12 372,00 = 27 628,00 тг.
t0 - ... ... ... үшін жұмсалған уақыт өлшері, сағат;
tжж - жүкпен жүрген ... - ... ... және ... жіберген уақыты, сағат;
tж - Тапсырысты аяқтағаннан кейінгі ... ... ... уақыты, сағат.
3.2-сурет. Арнаулы тапсырыспен жүк тасымалдау үшін ... ... ... ... ... сол күнгі тағы екі автомобилін пайдалану ерекшеліктерін
келтірелік. Бірінші автомобиль Газ-53А, 1992 жылғы, моторына бірнеше ... ... ... ... алыс жолға жарамайды, бірақ
техникалық дайындығы тасымалдау жұмыстарына ... ... ... ... ... май ... 100 км-ге 25,0 л. Жүргізушінің бір ... ... ... ... ... тең, яғни 2600 ... Тапсырыс
үй жиһаздарын көшіру бағасы сағатына 2000 тенге. Төмендегі суретте 2-ші ... ... ... ... ... ... графигінің
бейнесінен жұмсалған уақытын анықталық (3.3 сурет) [144]
tо +tтт +tж +tт +tо ... ... ... орындау мақсатында жүрген жолы
Lо +Lжж +Lбж = L
10+20+30=60 км
3.3-сурет. Техникалық жағдайы ... ... ... ... немесе күрделі
жөндеу жұмыстарына тұратын автомобильдерді пайдалану ... ... 2000 ... ... 7,5 сағат үшін 15 000 тенге
мекемеге түседі, оның 2600 тенгесі жүргізушінің еңбек ақысына және ... ... т/л ... ... ... тікелей шығын сомасы
1 200,00 + 2 600,00 = ... ... ... ... мөлшері
15 000,00 – 3 800,00 = 11 200,00
тенге құрайды.
Келесі автомобиль Зил-5554, 1993 ... ... екі рет ... ... ... ... ... қадағалауды керек етеді,
өзіаударғыш, жүккөтерімділігі 4,5 т, ... май ... 35,0 л 100 ... осы ... ... ... ... материалдарын
тасымалдауға пайдалану мүмкіндігі берілген. Егер кәсіпорын Алматы қаласы
ішіндегі құрылыс ... ... ... ... 8,0 ... ... беру керек болса, ол үшін өзіаударғыш жүккөтерімділігі ... ... ... ... екі ... ... График бойынша
барлық жұмсалар уақыты
tо + tтт + tжж + tт + tж + tтт + tжж + tт + tж = ... ... ... +Lжж +Lбж +Lжж +Lбж = ... ... ... орындау үшін келісім бағасы сағатына 3000,0 тенге,
өйткені автомобильге ... тиеу мен ... ... тапсырыс беруші өз
мойнына алады. Жоғарыдағы сурет бойынша барлық жұмыста болған ... ... ... ... ... қаржы
8,5 х 3000 =25 500,0 тенге,
Осы сомадан жүргізушіге төленер еңбек ақы 2 600,00 ... және ... ... ... л х 1,4 х 80,0 тг/л = ... ... ... басқа мекемеге келер кіріс
25 500,00 – 2 600,00 – 3 880,00 =19 020,0 тенге.
Мекеменің бір ... ... ... ... автомобильдерді
пайдалану амалдары мен олардың тікелей ... және ... ... әртүрлі екенін ... тұр. ... ... бір ... ... ақылары бірдей 2600,0 ... ... ... ... кіріс көлемдері төмендегідей сомаларды
құрайды 27 628,0 тенге, 11 200,0 тенге және 19 020,00 тенге.
Жоғарыдағы нақты атқарылған жұмыстардан ... ... ... тасымалдау жұмыстарына арнайы ұйымдастырылған мекеме басшылары
немесе жеке кәсіпкерлер алыс, жақын ... ... ... ... ішінде автомобильдерінің техникалық дайындығы ... ... жүк ... ... кәсіпкерлер негізінен
осы қаларалық, аймақтық тасымалдауларға ... ... ... алыс ... жүк тасымалдау өте тиімді. Бірақ бұндай тасымалдау
амалдарының басты кемшілігі қайтар жолға жүк табылмай, бос ... ... ... алыс жолдан, 1000 км-ге жуық немесе ... ... ... ... ... ... бірнеше күндеп жатып, қайтар жолға аз
мөлшерде ... жүк ... Ал ... ... кейбір нарық кеңестігінде
бірнеше жыл жұмыс істеп келе жатқан кәсіпорын иелері, төменгі орбиталық
байланыс арқылы автомобильдің ... және ... ... ... жүгін анықтап, қадағалап, басқарып отырады. Төмендегі ... ... ... ... жүк апарған автомобильдің, қайтар жолға
тапсырыс алу үшін Павлодар қаласына ... одан ... ... ... ... ... ... кестесі мен графигі берілген. Бұл
ұйымдастыру негізінде ... ... ... еселегі 0,5-тен
0,85-ке дейін өскенін көрсетеді. Демек автомобильдің мүмкіндігін 35 пайызға
артық пайдаланды. ... ... ... ... ... ... қана жүк ... емес, сонымен қатар тапсырыс беруші мен жүкті
қабылдау орындарының ... ... ... өте тиімді. Олар тапсырған
жүктерін үнемі компьюторда орнатылған арнаулы ... ... ... ... арқасында келер уақытына сәйкес жүкті қабылдауға орын,
жұмысшылар дайындап күтіп алады.
Төменде Мерседес-Бенц 2960 ... 2003 ... ... көлемі 120
куб.м болатын жүк автомобилімен Алматы ... ... ... тасымалдауға тапсырыс алды. Келісім бағасы 160 000
тенге. Автомобильдің жанар май шығыны 29,0 л 100 км-ге, жүргізушінің ... ... 3500,0 ... және жол ... ... 3000,00 ... ... уақыты 48,0 сағат немесе екі күн.
Осы тапсырысты орындау алдында пАвлодар қаласынан Қапшағай қаласына бір жан-
ұяның үй-мүліктерін көшіріп келуге келісім ... Бұл ... үшін үй ... ... ... ... автомобиль Қарағанды қаласынан Павлодар
қаласына дейін тағыда 419 км жол ... ... ... ... ... ... одан ... қаласынан жүктерді тиеп, Қапшағай қапласына
әкеліп. Түсіргеннен ... ... ... ... үшін ... 2964 км жол
жүріп, оның 489 км-ін жүксіз жүреді.
Ал осы жолға жанар май ... ... ... ... ... ... үшін қосымша қозғалыстарын еске ала отырып, барлық жүрген жол
қашықтығын 3000 км-ге тең деп ... ... км х 29,0 л/100 км х 1,2 х 70 тг/л = ... жүргізушіге төленген тікелей барлық қаржы (3000,00 + 3000,00) х 2
= 12 000 ... ... ... ... шығын 85 080,00 тенге құрайды. ... ... ... ... үшін төленер қаржы 160000+40000=200000,00
тенге болғанда, мекемеде қалар қаржы кірісі 114 920,00 тенге болады. Яғни
аталған автомобиль ... бір ... ... 57460,00 ... ... ал ... үш автомобильдердің бір күндік кіріс сомасы 57848,00
тенге болғаны мәлім, яғни аталған қаларалық тасымалдаудан бір ... үш ... ... ... ... болып отыр. Бірақ мекеменің
сол автомобильдерге шығарар шығындарының алғашқы үш автомобильге соңғы ... ... ... көп болатыны және жүргізушілер мен қосымша
жөндеу жұмыстарына, қосалқы саймандарына шығарар қаржы ... ... алыс ... ... ... ... ... келер
пайданың әлдеқайда мол болатыны мәлім
Павлодар
419км
Қарағанды
1447км
1028км
1028км
Қайтар жолға
алынған қосымша
тапсырыс ... ... 2 3 4 5
6 7 8
9 Т
- ... ... жол – 1028км, жүксіз жүрген жол – 1028км = 0,5
- Жүкпен жүрген жол – 2475км, жүксіз жүрген жол – 419км = ... ... ... ... ... ... түрлеріне қарай автомобильдерді пайдалануынан түскен
кіріс мөлшерлері төмендегі кестеде берілген. Егер бір сағат уақыт өлшемімен
есептегенде ең көп және ... алыс ... жүк ... екені (3.8
кесте) көрініп тұр.
Кесте ... ... ... ... ... ... кіріс мөлшерлері
|Рет |Автомоби|Шыққан |Жұмыс ... ... ... |ль ... |сағаты |Жолы,км |бағасы |й ... |
| ... | | | ... тг |шығын,|келер |
| | | | | | | ... |
| | | | | | ... ... | | | | | ... |
| | | | | | |жол | |
| | | | | | ... | |
| | | | | | ... |
| | | | | | |ай тг | |
| | | | | ... ... | | |
| | | | | ... | |
| | | | | | ... | | ... ... |1,27 |45 |23,88 |24,00 |4,87 |1 ... ... |1,27 |40,5 |18,70 |24,00 |4,52 |3 ... + | | | | | | | ... ... | | | | | | ... |1,13 |40,5 |20,92 |24,00 |4,13 |4 ... + | | | | | | | ... ... | | | | | | |
| |71 | | | | | | | ... |0,87 |40,5 |20,92 |24,00 |4,57 |2 ... + | | | | | | | ... ... | | | | | | ... |71 | | | | | | | ... | | | | | | | | ... жүк түрін тасымалдау мақсатында кестедегі мәліметтер негізінде
рейтингілік көрсеткіші 1 болатын қорапты автомобильді таңдаған дұрыс.
Автокөлікпен тасымалдау ... ... ... ... ... ағымдарына бөлінетіні туралы Камаз – 5511 ... ... ... ... облысындағы Түркістан қаласына
салмағы 10 тонна ... ... 24 ... болатын жүкті
тасымалдағандағы жұмыс шығындарының есептеуі толықтай ... ... жол ... 772 ... ... ... қорын есептеу.
Жоба бойынша т/км есептегенде маршруттағы жүк тасу жүргізушінің ... = P х Kn х CT х ...... ... ... – жүк айналымы, т.км;
Kn – түзету еселігі – 1,25
CT - әрбір орындалған т/км жүктің кесінді жалақысы – 0,7;
Km – салмағы – (10 ... = P х Kn х CT х Km = 1050 х 1,25х 0,7х 10 =9188,00 ... 3.10- ... барлық еңбек ақысының сомасы
|Негізгі |Тарифтік |Қосымша ... ... ... ... ... ... ... қоры |жол ақы |қоры ... |
| ... | ... | ... |
| | |% |тг | |% |тг | ... |9188 |30 |2756 |11944 |12 |1433 |13377 |
2. Отын ... ... ... ... ... = Нn L/100 + Hткм P/1000
Т- жалпы отын шығыны, ... ... ... ... ... ... ... ( л/100 км)
Hткм- 100 т.км-ге нормалық шығыны -1,3
Р- жүк айналымы, т.км,
850 л х 70 тг/л = 59500 ... ... ... = Нн х Сб /100 + ... амортизациялық шығын, тг;
Нн- нормалық амортизациялық шығыны – 0,3 пайыз;
Сб- ... баға (2 800 000 ... ... қашықтық, км
Кесте 3.11- Күрделі жөндеу шығынын қосып есептегендегі амортизациялық қор
|Құрамы, көлік ... ... ... ... ... | ... |
| | ... |
| |% |тг | ... |30 |5242 |22932 ... ... ... ... (автошины)
- шина шығыны, тг;
- нормалық шығын – 0,01;
- ұзақтығы – 100000,00 км;
- ... ... – 80000 ... ... саны – 10 ... жүру ...... 3.12- Маршрут бойынша тікелей шығын сметасын жасау
|Рет |Шығындар статьясы ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... жалақысы |13377 | |
|2 ... ... 21 % |2810 | |
|3 ... ... |59500 | |
|4 ... материал шығыны |2550 | |
|5 ... ... ... |22432 | |
|6 ... ... ... |1995 | |
6. ... қызмет көрсету немесе күнделікті жөндеу шығыны. Техникалық
күтім мен кезекті техникалық ... ... ... және ... ... есептеу:
- жалақы қорының шығыны, тг;
- жол жағдайына байланысты сыртқа шығатын автокөліктің төмендеу ... ... ... ... ... бір ... екі ... жүру еселігі (1,25);
-жөндеу жұмысшылар жалақысының нормалық шығыны 1 км-100 теңге алынады;
-жол қашықтығы, км.
Кесте 3.13-Техникалық күтім мен кезекті техникалық ... ... ... ... ... уақыттары
|Р/с |Машина маркасы |Т |t1 |t2 |ttp |
|1 ... |0,40 |2,25 |9,54 |7,24 |
|2 ... |0,47 |2,6 |11 |8,36 |
|3 |Зил ММЗ |0,56 |2,15 |11,34 |7,36 |
|4 ... |0,45 |2,5 |10,6 |8,0 |
|5 ... |0,35 |3,5 |11,6 |9,20 |
|6 |Маз |0,72 |5,22 |21,6 |11,76 ... =K1 ... /1000= ... 3.14- Тарифтік жалақы қоры
|Жұмысшылар аты|Разряды |Нормалық |Адам |Рарядқа |Сағаттық |Тарифтік |
| | ... ТК, ... ... ... |жалақы |
| | |ТЖ | |өсу ... | ... ... | | | | | | ... |6 |24,65 |2 |130 |130 |7690,8 ... ... ... қажет бөлшектер шығыны.
3қб= K1 *K2*H3h*άбар /1000;
3қб-қосалқы бөлшектерді алу шығыны.
-күнделікті ... ... ... 1000 ... ... ... (500- Камазға/800тг/1650-Зилға)
Зқб =K1 *K2*H3h*άбар /1000 = тг
8. ТК және ТЖ-ге қажет материалдар шығыны.
Зқб = K1 *K2*H3h*άбар /1000
-материалық ... ... = ... ТК, ... ... барлық шығындар сомасы
Збарлық=3қб+ Зм+75=1575+2520+7690,8=11785,8 тг
Кесте 3.15- Нормалық шығындары әлеуметтік аудармамен қосып, мың ... ... ... ... ... | ... |Әлеуметтік |
|жалақы |төлем |жалақы ... | ... ... |
|қоры | |мың тг | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| |% |тг | |% |тг | |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... |4 |400 |1600 |10 |160 |
| ... | | | | | |
|2 ... |1 |18660 |18660 |5,9 |1100,9 |
| ... | | | | | |
|3 ... |1 |19000 |19000 |5,9 |1100,21 |
| ... | | | | | |
|4 ... |1 |6000 |6000 |5 |300 |
|5 |Жүк |1 |1800 |1800 |5 |9 |
| ... | | | | | |
| ... алу| | | | | |
| ... | | | | | |
|6 ... |1 |5900 |5900 |5 |295 |
|7 ... бұранасы|1 |13000 |13000 |5 |650 |
|8 | ... ... |12100 |12100 |1,7 |859,1 |
|9 ... ... |4000 |4000 |5 |200 |
| ... | | | | | ... ... құю |1 |600 |600 |7,1 |42,6 |
| ... | | | | | ... |Стол ваннасы |1 |500 |500 |5 |25 ... |Тех. ... |1 |5000 |5000 |5 |250 |
| ... | | | | | ... ... ... |1 |1200 |1200 |5 |60 |
| ... жиынтығы | | | | | ... ... |1 |5000 |5000 |5 |250 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |1 |1300 |1300 |5 |65 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... |1 |1020 |1020 |5 |51 ... |Қысым өлшегіш |1 |600 |600 |5 |30 ... ... |1 |1000 |1000 |5 |50 ... |Фар ... |1 |4500 |4500 |5 |225 |
| ... | | | | | ... ... ... |1 |6000 |6000 |5 |300 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... |1500 |1500 |5 |75 ... ... газы |1 |5500 |5500 |5 |275 |
| ... насосы | | | | | ... ... ... |1 |7500 |7500 |7,1 |532,5 ... |Қақпаны |1 |7000 |7000 |7,1 |497 |
| ... ашу | | | | | ... |Қол ... |1 |300 |300 |7,1 |21,3 |
| ... |28 |129380 |130580 |142,3 |7525,4 ... Мың шақырымға есептегенегі амортизациялық шығын
А1000км=
Бағана 1, 2, 3, 5 ... ... ... ... ТК, ТЖ жүру ... ... жабдықтарының амортизациялық шығыны.
в) ТК және ТЖ II ғимарат құрылыс амортизациялық шығынын зона ... F=72*36= 2592 ... ... ... -көлемі, куб.м;
Ш -ені,м;
H -биіктігі,м;
Ц -бағасы, тг.
г) Амортизациялық шығыны:
Ағим=тг
Ғимараттың күнделікті жөндеу шығындары:
Атжк=тг
З-ғимараттың күнделікті шығыны.
Мың шақырымға есептегендегі күнделікті және амортизациялық ... ... ... ... шығын,тг.
Маршрут бойынша күнделікті және амортизация ғимарат шығыны.
А=А1000 км*
12. Энергия, отын және су шығындарын есептеу.
Қажетті энергия шығыны
Сэн=W*ЦкВт/сағ=25000*3,9=975,0 тг
Сэн-энергия ... ... ... Бу және отын шығынын есептеу
Ст=Vғим*Ц*Кжш=15552*100*5=7776.0 тг
Ст-отын шығыны
Ц-100 тг
Кжш-ай саны
б) Су шығыны Ссу=Vв*Файн*К3*Цсу=5*1900*0,9*20=171,0 ... ... м3 ... бір ... жұмыс жасау уақыты-900
Цсу-су шығыны-20 тг
К3-жұмыспен қамтамасыздандыру еселегі-0,9
в) Барлық бу, отын, су шығынын 1000 ... ... ... ... ... ... бойынша бу, отын, су шығынары.
Зшығ= Сбар* *Km/1000=.
Кесте 3.17- Тұрақты шығын сметасы
| |Шығындар ... ... |
|1 |ТК және ТЖ ... шығыны |87,79 | |
|2 ... ... ... шығыны |26,33 ... 30% |
| | | ... |
|3 ... ... шығын |26438,4 | |
|4 ... және су ... |268,5 | |
|5 ... бу ... |7776,0 | |
| ... ... | |
|6 ... ... ... шығыны|13219,2 |50% ТО зона.ш.|
| | | ... |
| ... ... ... ... ... | |
|7 ... ... ... ... |10% ... |
| | | ... |
| | | ... |
|8 ... ... ... сомасы |52597,842 | ... ... ... ... ... ... ... құрамы |Шығын сомасы |10 т/км ... |
| | |м.тг ... Т | |
|1 ... ... ... |16187 |15416,19 | |
| ... ... | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
|2 ... шығын | | | |
| ... ... |7776,0 ... | |
| ... т.б ... |2550 ... | |
| ... ... |2520 |2400 | |
| ... | | | |
| |-шин ... ... |1995 |1900 | |
| |-ТО, ТР ... |11785,8 ... | |
| ... ... | | | |
| ... ... |8779 |83,6095 | |
| ... |42901,59 ... | |
|3 ... ... ... ... | |
| ... ... қосындысы,|95499,432 |90951,84 | |
| ... құны | | | ... ... ... ... тасу маршрутының схемалық бағасы
|Р/с |Көрсеткіштері |Сомасы ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
|1 ... құн (барлық |95499,432 |90951,84 | |
| ... ) | | | |
|2 ... ... ... |20% 1Б |
| | | | ... |
|3 ... көтерме |114599,31 ... | |
| ... | | | |
|4 |НДС, ... ... ... |17462,752 |16% 3Б |
| | | | ... |
|5 ... б-ша ... ... ... |
| ... қосындысы | | ... ... 3.20 -Жүк тасу ... ... ... ... |Құрамы, % ... |
|1 ... ... |16187 |12,17 | |
| ... | | | |
|2 ... ... ... |20,09 | |
|3 ... ... ... |39,56 | |
|4 ... ... |14,36 | |
|5 |НДС ... |13,79 | ... ... |100 | ... 3.21- ... және ... ... ... |Көрсеткіштер ... ... |
|1 |Жүк тасу ... |Т |10 |
|2 |Жүк ... |т/км ... |
|3 |Жалпы жол ұзақтығы |км |2100 |
|4 ... саны ... |1 |
|5 ... ... |80 |
|6 ... ... |тг |59500 |
|7 ... құн |тг ... |
|8 |10 т/км жүк тасу ... ... тг ... |
|9 ... ... |мың тг ... |
|10 |Пайда |мың тг ... ... ... ... |1 ... ... ... |тг |13377 ... ... |% |13,2 ... ... ... |% |40 ... ... ... |мың тг |135,75 ... ... бағыты бойынша 772 км тасымалдау жұмысының өзіндік ... 232935 тг, ал ... ... тг ... ... тасымалдау
жұмысында жоғарғы кіріс ( 368 682,34-232 935,00=135 747,34 тенге) әкелді.
Кәсіпорын 2007 жылы ... жүк ... ... 320000 мың
тенге, сырт мемлекеттерге тасымалдаудан – 54000 мың тг., сырт ... – 306000 мың тг. ... ... ... ... мен басқару арқасында 2009 жылы кәсіпорынның алар таза пайдасы
5 пайызға өседі деген ... бар. ... ... осы ... ... ... ... мөлшерлері берілген.
1-халықаралық тасымалдау көлемдері; 2- сырт елдерге тасымалдау; 3-сырт
мемлекеттерден ішке тасымалдау; 4- кәсіпорынның ... ... ... ... ... ЖШС «Бек-Гал» компаниясының тасымалдау
түрлерінен түскен кірістер мөлшерінің салыстырмалы ... ... ... ... жүйелерін жетілдіру арқылы
автокөлік логистикасы сенімділігі мен тиімділігі артып, «дәл ... ... іске ... ... ... ... ... жүйесіндегі тасымалдау
тізбегіндегі жылжымалы құрамдардың ... ... ... ... жаңа ... ... ... Автокөлікпен жүк тасымалдаудағы бәсекелестік пен ... ... ... мен ... моделі орындалған.
Тасымалдау жұмыстарының негізгі көрсеткіші ретінде тасымалдау уақыты ... құны ... ... ... ... мен ... моделі айқындалып
ұсынылған.
3. Автокөліктік логистика жүйесі сенімділігіне тікелей әсер ... мен ... ... ... ... әдістемелері мен
бағалар көрсеткіштері анықталып негізделген.
4. Автокөлік логистикасының сенімділігінің нарық ... ... мен ... жағдайына тасымалдау түрлерін
сәйкестендірудің теориялық ... ... ... және ... зерттеулер арқылы әртүрлі бағыттағы
тасымалдау ... ... және ... ... анықтап, жүк тасымалдауда автомобильдің
техникалық мүмкіндігін тиімді ... ... ... ... ... жүйесінің тиімділіктері мен автомобильге
жұмсалған шығындар арасындағы сәйкестіктердің ... ... ... техникалық-экономикалық көрсеткіштері арқылы берілген.
Сонымен бірге, оларды пайдалануға, оқып-үйренуге әдістемелік нұсқаулар
ұсынылған
Экономикалық тиімділігі. Кәсіпорын 2008 жылы тізімдегі автомобильдердің
35 пайызын алыс ... ... ... ... ... кірістің 82 пайызын алып отыр.Соның ішінде: халықаралық ... ... 320000 мың ... сырт ... тасымалдаудан
– 54000 мың тг., сырт елдерден тасымалдаудан – 306000 мың тг. ... ... ... ... мен басқару арқасында 2009 жылы
кәсіпорынның алар таза пайдасы 5 пайызға өседі деген ... ... ... ... ... Н. А. ... – 2030. ... безопасность и
улучшение благосостояния казахстанцев. – Алматы: Рауан, 1997.–
61с.
2. Назарбаев Н.А. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан //Ана ... ... ... ... Республики Казахстан до 2015 года,
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от ... ... ... государственной транспортной политики ... на ... до 2008 год // ... ... ... ...... № 801.
5. Концепция развития международных транспортных коридоров Республики
Казахстан //Постановление ... ... ... 2001. – C ... О ... ... автодорожной отросли Республики Казахстан на
2001– 2008 годы // собрание ... ... и ... ...... 2001. – № ... О ... единой государственной системы контроля за
автоперевозками на ... ... ... ... от ... № 1358 // ... актов Президента и
Правительства Республики Казахстан. – Астана, 2000. – № 38– 39.
8. Закон «О транспорте в ... ... от ... ... ... ... ... к субъектам, занимающимся перевозкой
грузов и пассажиров на автотранспорте в ... ... ... ... ... ... ... –1997,
№ 1.
10. Закон «Об автомобильном транспорте ... ... ... ... РК от ... г. № ... Основы логистики: Учебное пособие / ... ... ... В.И. – М.: ... М, 2000. – 200с.
12. Гаджинский А.М. Логистика.– М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999.
13 Жаңбыров Ж.Ғ., ... З. ... ... ... З., ... Н. ... ... тізбегінің сенімділігі
15 Қабашева Ж., Боранғалиева Н., ... З.Ж. ... ... даму ... ... З. ... А.А. Автокөлікпен тасымалдаудың
экономикалық көрсеткіштері мен ... ... ... З.,Мырзагельдиев Р.А., Қамбарова
А.А.Патыкова Б. Автокөлік логистикасы жүйесін ұйымдастыру ... ... З ... ... ... ... Тұрсынбекова З.Ж. Жүк
автокөліктерін ... және ... ... ... Ж.Г. ... развития транспортно– логистических
услуг в РК //Вестник Каз.НАУ.– 2005.– № 9.– С.65– 67.
20 Захаров К.В., ... А.В., ... В.П., ... ... ... и ... внешнеэкономических операций. – Киев:
ИНЭКС, 2001.– ... Reuse and ... – Reverse ... ... (Oak ... Council of ... Management, 1993). – Р.3.
17. Modern Materials Handling, June 1994, p.57, San ... ... 10, 1996. – Р. ... Chris Gills, Robert Motleys, ... a Supply ... ... December 1995. – Р. 58.
19. Fred R. Ricker, Peter ... ... ... (CRP): The Driving Force in the ... ... in
Annual Conference Proceedings of the Council of ... 1993. – ... ... ... ... – М.: Экзамен, 2003.– 160 с.
21. Гаджинский А.М. Основы логистики. –М.: Маркетинг, ... ... Г.А. ... как ... повышения
конкурентоспособности на международных рынках ... ... 2003.– №1 ... ... Ю.М. ... /учеб. для вузов.– М., ЮНИТИ– ДАНА, 2000.
45 Бауэрсокс Дональд ДЖ., Клосс Дейвид ДЖ. Логистика: ... ... – М.: ... Бизнес, 2001. – 640с.
47 Канчавели С.Е., Колобов А.А., Омельченко И.Н. и др. Стратегическое
управление организационно– ... ... ... ... ... ... и И.Н. ...
М.: Изд– во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001.
48 Сергеев В.И., Эльяшевич П.А. Формирование макрологистических систем.
– СПб.: ... ... ... ... Ә.Ж., ... К.А., Мақұлова А.Т. Экономикалық
математикалық әдістер мен модельдер.– Алматы, 2005.
53 Заичкин Н.И. ... ... ... и ... принятия
решений в управлении производством /учеб. пособие. – М.: ГУУ, 2000.
56 Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. ... ... ... ... формирования интегрированных транспортно– логистических систем
//БТИ, 2000. – №2.
57 ... О.О., ... А.В., ... Ю.Н. Математические
методы в экономике: Учебник.– М.: Изд– во Диас, 1997.
59 Смехов А.А. Маркетинговые ... ... ...... 1998.– 120 ... ... А.А.Математические модели процессов грузовой работы. – М.:
Транспорт, 2001. – 256с.
62 Смехов А.А Основы транспортной логистики. –М.: ... ... ... А.А. ... ... ... грузовой работы. –
М.:Транспорт, 2001.
66 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөліктермен тасымалдау. Оқу әдістемелік нұсқау.–
Алматы, КазҰАУ, 2006 .– 2,25 ... ... ВН., ... Ю.В.. ... Учебное пособие / под.ред.
Б.А.Аникина – М.: ИНФА– ЛА, 2000.
68 Жанбиров Ж.Г. ... ... ... ... ... ... «Нур– Принт», 2005 .– 6,3 п.л.
70 Жаңбыров Ж.Ғ. Жүк ... ... және ... Оқу ...... ... ... 2007.– 23,62 б.п.
71 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік кәсіпорындарының даму талаптары //Вестник
НАН РК. – Алматы, 2007.– №6, –Б. 43– ... ... Ж.Ғ., ... Б.Н., ... З.Р. Автокөлік мекемелер
басқару //Вестник Каз АТК.– 2006.– № 5. – ... ... ... С.К. ... ... государства и ... ... ... –Алматы, 2002.– 126 с.
74 Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года. Утверждена
Указом Президента РК от 11 ... 2006 ... ... ... ... ... ... по статистике «Транспорт и
связь Республики Казахстан за 2005 г.».
76 Транспорт и связь РК 2001 – 2005 г.г. // ... ... ... по ... РК. –Алматы, 2006.
77 Краткий статистический ежегодник Казахстана. – Агенство ... РК. – ... ... Шпенст В.И. Концепция развития автотранспортной отрасли
/Сб.«Актуальные ... ... ... комплекса на
пороге третьего тысячелетия». –Алматы, 2001.
79 Бекмагамбетов М.М. ... ... ... ... и ...... 2003.– 456 с.
80 Автомобильный транспорт Казахстана, 2003– 2004 (Международный Союз
Автомобильного транспорта). – М., 2004.– 148 ... ... ... ... ... по статистике «Социально–
экономическое положение Республики ... за 1999– ... ... ... ... при ... ... и право. – 1997, № 6.
83 Каплан Т.Л. ... и ... ... международных
автомобильных перевозок. //Евразийский транзит – ... ... ... IV Международной конференции «ТрансЕврАзия 2002». –
Астана, 2002.
84 Мадиярова Д.М., ... У.А., ... Б.М. ... перевозки и управление таможенным делом. – Алматы: Экономика,
2000. – 117 ... ... ... и качества работы автомобильного транспорта
/под ред. Л.А. Афанасева.– М.: Транспорта, 1997. – 206 с.
86 Шпенст В.И. ... ... и ... ... ...... Казахстан, 1982. – 168 с.
87 Бачурин А.А. Анализ ...... ... ... М.: ... ... ... Т.А. Информационная логистика. –М.:Экономика, 2002.
89 Экономика автомобильного транспорта /под ред. ... Г.А. ... – М.: ... ... ... ... О.В.., Гришкина С.Н., Литвенко М.И. Бухгалтерский учет в
автотранспортных организациях. – М.: Академия ,2005.
91 Жаңбыров Ж.Ғ. ... жүк ... ... ... ... ... ... 2006 г.– 1,75 б.п.
92 Бычков В.А. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник. ... – М, ... ... Ж.Ғ. Автокөліктермен жүк тасымалдау тиімділігін анықтау
үшін әдістемелік нұсқау.– Алматы: ... 2006.– 1,75 ... ... Ж.Ғ. Автомобильдермен жүк және жолаушылар тасымалдаудан
курстық жоба орындау әдістемесі–Алматы: КазҰАУ,-2006.–2,75 б.п.
95 Жаңбыров Ж.Ғ., Жағыпарова А. ... ... ... Сб. ... ... ... практ. конф. –Алматы:
КазНАУ, 2006.– С 72– ... ... Ж.Г. ... ... ... в Казахстане
//Бишкек, Вестник Кыр.Агроуниверситета, 2007.– ... С.43– ... ... Ж.Г., ... Е., ... А.А. ... надежности
эксплуатаций грузовых автомобилей в условиях Алматинской ... КАДУ ... ... ... ... Ж.Ғ., ... Е.Б. Автокөлік пайдаланудың тиімділігін
арттыру ... /Ж. ... ... 2007.– № 1. ... ... Ж.Ғ., ... З.Р. «Автокөлікпен тасымалдауды
ұйымдастыру» пәнінен кредиттік оқу ... ... ... ... ... ... . ... методы анализа ... / пер. с ... – М.: Дело и ... 1999. – ... Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлік кәсіпорындарының ... ... ... ... 2006. ... Жанбиров Ж.Г.Организационно–техническое обеспечение логистической
системы //Ж.Наука и новые технологии. – Бишкек, 2008.– №6.-с.43-46.
103 Разработать предложения по ... ... ИТС ... ... хозрасчета:отчет о НИР/Под руководством Жанбирова Ж.Г.
Заказ Госпропрома Каз.ССР.– ... 1989.– 115 с. – ... ... Ж.Ғ., Жағыпарова А.О. Автокөлік мекемесінің ... ... ... ... 2007.– № 1.– С. 173– ... ... транспортные операции и логистика. Учеб.пособие /
под.ред. Д.С.Николаева. – М., Анхил, 1993.
106 Жаңбыров Ж.Ғ. ... ... ... ерекшеліктері
//Вестник Каз.АТК им. М.Тынышпаева, 2007.– №6.-79-82 ... ... В.Н. ... ... и ... – М., ... Стаханов В.Н., Украинцев В.Б. Теоретические ... ... – н/Д: ... – 256 ... Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – М.: Центр
экономики и маркетинга, 1998.– 168 с.
110 Маевский В.П. ... ... ... ... на предприятий в условиях регулируемого рынка. – Минск, 1996.
111 Кудайбергенова Д.М. Динамика ... ... ... ... ... в ... ... научных трудов (межвузовский) – А.:Изд. АЭУ, 2001.– С.323.
113 Жаңбыров Ж.Ғ. ... ... ... ... /Жаршы.Ізденістер,нәтежелер.Қаз.ҰАУ.– Алматы, 2007.– №6.-36-
39 б.
114 Кудайбергенова Д.М. Стратегический ...... ... ... ... КазЭУ. –Алматы, 2003. –№ 3.
115 Структурные изменения в сфере автомобильных перевозок при ... ... and transp, 1993. – № 227. – ... ... Зеленцова Л.С. Планирование производства. Модели и ... ... ... 1992. – 63 с.
117 Карсыбаев Е.Е. Методические основы ... ... ... ... ... в ... цепи
поставок // Вестник Национальной Инженерной академии РК, 2004.– №2.
118 ... ... ... ... ... предприятий». – М.: Высшая школа.
121 Жанбиров Ж.Г.Необходимость использования логистики в Казахстане
//Бишкек.Вестник Кыр.Агроуниверситета, 2007.– ... С.46– ... ... М.К. «К ... ... ... ... Транзитная экономика, 2001, №4.
125 Козлов В.П., Даубаев К.Ж., Байжанова Б.Е., ... ... ... ... ... ... Республики
Казахстан » / Вестник КазАТК им. М.Тынышпаева. выпупск ... ... ... В.Н. Системный анализ экономических процессов на транспорте.
– М.: Транспорт, 1986.– ... ... ... ... ... и ... ... в логистической цепи поставок грузов /Магистраль.– Алматы, 2003.
– №11,12.
132 Ефремов В.В., ... В.М. ... ...... ... различных вариантов доставки грузов в транспортной
логистике. – Санкт – ... 1999.– ... ... С.В., ... К.И. ... и ... /учеб. пособие.– М.: Рос консульт, 2001.– 368 с.
137 Колесников С.Н. Управление ... ... // ... ... ... Л.Э. ... ... в экономике /учеб.
пособие.– М.: БЕК, 1998.
142 Лебедов А.И. Региональная ... ... ... ... ... Стратегическое моделирование интермодалных
транспортных ... Сб. ... ... логистического форума
(ММЛФ – 2000)/Под общ.ред. Л.Б.Миротина, Ы.Э. ... Н.С. ... ... МАДИ (ТУ), ... ... И.М., ... Т.М., Рубяинский А.А., Соколов В.Б.
Теория выбора и принятия ... – М.: ... 2001. – ... ... В.С. и др. ... автотранспорта.– М.:Финансы и
статистика, 2000 .
146 Николашин В.М. ... и ... ... ... – М., 2002.– 216с.
147 Кобдиков М.А., Карсыбаев Е.Е. Систематизация материальных потоков и
критерии оптимизации ... ... ... ... научно–
практической конференции. Транспорт Евразии: Взгляд в ХХI век, том ... ... ... Левицкая Л.П. Экономико– ... ... ... ... ... ... дис. докт.
эконом. наук.– М., 1998.– 47с.
153 Приказ Министра ВД РК от 13.02.2003 года №87 «Об ... по ... ... ДП ВД ... за ... ... ... транспортных средств».
154 Горев А.Э. «Организация ... ... и ... – М.: ... 2006.
157 Рекомендация по составлению бизнес – плана для ... ... ... ... ... ... ... перевозчиков, 2002.
161 Афанасьев Л.Л. «Автомобильные перевозки» – М.: Транспорт, 1999.
162 Жаңбыров Ж.Ғ., Қалиев Е.Б. Автомобильдің құнын жоғалтуы және ... ... ... им. ... – 2007.– №2. – Б. 183– ... ... Т.А. ... инфраструктура международных
транспортных коридоров //Тез. Доклад на ... ... ... ... ... в ... ... выставки «ТРАНС– РОССИЯ– 2002».
– Москва: ГУУ Высшая школа экономики. Международный центр логистки, 2002. –
С.35– 42
164 Лушинский В.С. и др. ... ... ...... и ... ... ... М.М. Қазақстанның автомобиль көлігі.– Алматы, 2005.
173 Кушукбаев К.Х. ... Д.З. и др. ... ... ... ... Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы ... ... ... ... подход.– СПб: Альфа, 1999.– 592с.
183 Афанасьев Л.Л., С.М. Цукерберк «Автомбильные перевозки». – ... ... ... ... ...... ... Казахстан в цифрах 2006г /Стат.сборник . – Алматы, 2006.
190 Статистический сборник. ... ... / ... РК ... за 2000– 2004 гг.– ... ... ... индустриально– инновационного развития ... ... на 2003– 2015 ... – Астана, 2003.
195 Жаңбыров Ж.Ғ., ... Е. ... ... ... ... ... М.М. ... автомобиль көлігі.– Алматы,2005.
204 Артемов С.П. Международные, междугородние автомобильные перевозки.
–М.: Транспорт, 1968.
205 Щамулевич М.И. Информационное сопровождение логистической цепи ... ...... ... //Сб. ... 2– ой
Международной конференции– семинара «Логистика и Бизнес– 98». /под ред.
Л.Б. Миротина, Ы.Э. ... и др.– ... ... ... ... Ж.Ғ. Аймақтық жүк тасымалдауды орындау тиімділігін арттыру
амалдары //Ж.Ізденістер, нәтижелер. Қаз.ҰАУ.-Алматы, 2007. – №4.-39-43 б.
213 ... Л.А., ... Р.К. ... ... на
автомобильном транспорте. – М.: «Транспорт» , 1985. – С.264 .
216 Радионов Н.В., ... С.П. ... ... ... ... ... ... – СПб: Альфа, 1999.
220 Карсыбаев Е.Е. Перспективы анализа деятельности предприятий в
логистических ... / ... ... 2003. – №6. – ... ... Е.Е., Карибжанов О.М., Нусупбекова Г.С., Жумабаев А.Б
Модели повышения ... ... ... ... в цепи
поставок грузов: материалы Второй Международной научно-практической
конференции ... ... ... в ХХI ... том 2. – Алматы, ... С. ... ... А.С. ... ... ... планирования в
транспортных системах: «Организация управления транспортом» // ВИНИТИ:
Итоги науки и техники. – ... ... ... развития международных транспортных коридоров Республики
Казахстан. – Астана, 2001. – № 4.
230 Поддержка политики развития транзитных ... в ... ... ... ... Ж.Ғ., Қалиев Е., Бакенова Э. Автомобильмен жүк
тасымалдауда логистикалық «дәл ... ... ... ... АГУ им. ... 2007. – Б.122-126.
232 Жаңбыров Ж.Ғ., Бакенова Э.О., Қалиев Е.Б., ... ... ... «дәл мерзімінде» тасымалдау шартын орындау
амалдары//Саясат-Polity. – Алматы, 2007. – №12. – Б. ... ... Ж.Ғ., ... ... Э.О. ... ... модельдеуіді пайдалану //Вестник ҚазЭУ им. Т.Рыскулова, 2007.
– №4. – Б.102-105.
234 Статистический сборник «Транспорт ... ...... РК по статистике, 2006. – С. 3-68.
241 Жаңбыров Ж.Ғ.,Қалиев Е., Бакенова Э.Автомобильмен жүк ... «дәл ... ... ... ... Смехов А.А. Маркетинговые модели ... ...... ... ... ... : Статистический сборник.– Алматы,
2001– 2006.
250 Жаңбыров Ж.Ғ. Автокөлікпен тасымалдау тиімділігінің жол жағдайына
сәйкестігі //Ж.Доклады НАН ... ... ... А.Е. ... ... және кәсіпорын
менеджменті. Оқулық.Алматы. «Нұр– Принт»,– 2008.– 342 б.
255 Жаңбыров Ж.Ғ. ... ... ... ... ... 2008.– 420 ... ... Ж.Г. Мырзагельдиев Р.А. Развитие транспортно–
логистической системы ... и ... ... ... ... ... им.Гончарова.- Алматы, 2008.-
с.111-113.
-----------------------
N
Б
А
Тi
Т4
Т3
Т2
Cti
Ct4
Ct3
Ct2
Сt1
Q4
Q3
Q1
Q2
Q1
2500
3000
Импорт
Экспорт
_____
_____
жылдар
3500
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
100
7% автокөлікпен
90
6% теңізбен
51 %
темір жолмен
42 % құбырмен
52 ... ... ... ... ... ... ... % автокөлікпен
5 % теңізбен
4 %т. б
4 %әуе жолы
0
0
100
4
3
2
1
40
20
40
50
20
20
б)
а)
24
5
4
34
3
2
1
ti**
ti*
50
50
60
70
80
90
44 %
темір жолмен
32 %
құбырмен
6 % теңізбен
10 % автокөлікпен
10
20
30
40
50
Жеке
Тұлғалар
59,8 %
2%
5,9 ... ... ... ... ... ғимараттар
Инвестиция
Кредит
Кәсіби дайындығы
Өз қаржысы
Қосымша бөлшектер мен саймандар қоймасы
Адам күштері
Техникалық жөндеу шеберханалары
Автокөліктер түрлері
Айналымдағы қор
Негізгі қор
Мүмкіндік
Жанар-жағармай кешені
Ынта
Ұсыныс
Сұраныс
Сұраныс
Сұраныс
ti***
ti***
ti**
ti**
ti*
д)
г)
в)
б)
а)
24
24
34,.40 мин
44
6
5
C3
C2
М
БД
ТР
СЛ
Қ
Қ
Ин
СЛ
Қ
ТР
ИҚ
БДМ
Ин
ИҚ
Мы ң ... ... ... ... ... түсіру, сақтау
Қабылдау тиеу
Тасымалдаушы
Тұтыныушы
Өндіруші кәсіпорын
9
8
7
63
53
3
2
30
17
25
б)
15
18
20
б)
а)
4
3
2
1
30
25
22
20
ti*
5
50
40
30
25
ti**
t2
t1
Т5
Т5
Т4
Тs
Т3
Т2
Т4
Т4
Т1
2
13
43
33
83
93
43
33
2
13
73
63
53
15
10
5
Smc
Sжқ
Sk
Sn

Sав
20
15
10
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
1.7-сурет. Пайдалануда болған автокөліктердің тасымалдау жұмысындағы
шығындарының өзгеруі мен тиімділік уақыты
Техникалық күту және ... ... ... ... ... ... ... ж.
БДМ
халықаралықй
И
2006 ж.
2005 ж.
2004 ж.
2003 ж.
2002 ж.
2001 г.
2000 г.
418998
308856
278491
166241
153395
114763
53909
Негізгі қорға салынған инвестиция сомасы
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
CI
S3
S1
S2
RTB
SI
RТ6
S
R0
2.14-сурет. Жүк автомобилдерін аймақ немесе қаларалық тасымалдау
жұмыстарына пайдалану ... ... АЖ, ... ... ... ... ... ету
Автокөлікті қабылдау
Автокө-лікті тазалау, жуу
Автокөлік тұрақтары
ТО, ТО-1
Техника-
лық жөндеу
Техникалық күтім мен жөндеуге келген автокөліктер,диагностика
Қосалқы бөлшектер мен ... ... әсер ... ... ... күрделілігі
Пайдалану жиілігі
Жүргізушінің кәсіби дайындығы
Техникалық күтім мен жөндеу жұмыстарынының сапасы
Қосалқы бөлшектердің сапасы
Автомабильдердегі пайдаланған жолдар саны
Парктегі автомобильдердің түрлері мен модельдері
Унификациялық үйлесімділігі
Ұжым мүшелерінің ... мен ... ... жағдайлар
Автомобильдердің орналасу тығыздығы
Пайдаланатын материалдар
Жөндеу шеберханалары мен арнаулы орын
Көліктің, жолдың және ауа райы жағдайы
Келтірілген факторларды таңдау және жинақтау
Алдын ала ... ... ... критериі мен бағалаудағы қанағаттандыруы
Тасымалдаушыны әрбір фактор бойынша ... ... ... ... ... бағасы
Маркетинг талдауы
Қосымша критерилерді пайдалану
Эксперттік талдау
Тасымалдаушыны таңдау
соңы
йә
Автомобильдердің көрсеткіштері
Мотор қуаты
Көліктің ... ... май ... ... ... ... ... ... салмағы
Тасымалдау технологиясы
Жанар май шығыны
Жол көрсеткіштері
Жолдың геометриялық өлшемдері
Тегістігі
Беріктігі
Жол үстінің жамылғысы
Жол бойындағы ке- кшендердің дайындығы
Жергілікті жер жағдайы
Жол ... ... ... - райы
Көліктің техникалық-экологиялық жол шығындары
Көліктің әсерлері
Жолдың әсерлері
1
2
3
4
10
11
100
200
300
5
6
7
8
9

tтт
tжж
t0
Lkm
Lkm
5
10
20
30
40
50
Тсағ
1
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
1
Мекеменің тасымалдау мүмкіндігін жетілдіру шаралары
Жылжымалы құрамдарды
таңдау
Тасымалдау бағытын негіздеу
Түсіру-тиеу уақыттарын қысқарту
Жүргізушінің жұмыс уақытын реттеу
пайыз
тізімдегі ... ... ... кіріс
жыл
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 104 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Автокөлік тасымалдаудың техникалық сенімділігін қамтамасыздандыру48 бет
Қазақстан Республикасы көлік логистикасының маңыздылығы мен техникалық сенімділігінің теориялық негіздер және даму жолдарыі81 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Барабанынды бу генераторында су деңгейін реттеуді автоматтандыру жүйесі86 бет
Дельта-функция4 бет
Корпоративті ақпараттық жүйелер үшін желілік технологиялардың сенімділігін арттыру әдісі 12 бет
«Тұлғаның өзіне сенімділігін психологиялық дайындау»9 бет
Автокөлік апаттары6 бет
Автокөлік апаттары туралы9 бет
Автокөлік дамуының сатылары13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь