Фирма стратегиясы мен оның бәсекеге қабілеттілігін басқару

Кіріспе 3

1 Фирма стратегиясы мен оның бәсекеге қабілеттілігін басқару
1.1 Фирманың экономикалық стратегиясы және оның түрлері 6
1.2 Тауар стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін басқару 13
1.3 Сапа . тауар бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің факторы. 31

2 «Алай» ЖШС.тің басқару қызметін талдау
2.1 “Алай” жарнамалық агенттігінің мақсаты, сипаты мен міндеттері 38
2.2 ”Алай” ЖШС.нің жарнамалық кампанияның тиімділігін бағалау 42
2.3 Жарнамалық агенттіктің көрсететін қызмет түрлерін талдау 56

3 Фирманың стратегиялық бағыттарын жетілдіру және бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату жолдары
3.1 Тауардың бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы тиімді тетігі . фирманың маркетинг жүйесін жетілдіру 64
3.2 Жарнамалық агенттіктің маркетингтік іс.әрекетін және бәсекелестігінің тиімділігін жоғарылату жолдары 73
3.3 Өнімнің бәсекеге қабілеттлігін анықтауда кәсіпорынның баға саясатын жетілдіру 78

Қорытынды 83

Қолданылған әдебиеттер тізімі 86
Қосымша
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасы экономикалық даму кезеңінің жаңа белесіне аяқ басты. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік ахуалын одан ары жақсарту мақсатында жаңа бағыттар белгіленуде. Өндірісті жаңаша құрудың, шығарылатын өнімдердің сұранысын арттырудың маңыздылығы да артуда.
Мемлекеттің экономикалық тұрақтылығын қалыптастырудың негізгі бағыты ішкі өндірісті өркендету екені белгілі. Бүл түрғыда, өнім өңдеудің түпкі кезеңіне дейінгі жүмыстарды қамтитын өндірістік кәсіпорындарға деген жауапкершілік те ұлғая түспек. Осы тектес кәсіпорындардың қатарына тамақ өнеркәсібіндегі нан өнімдерін өңдеумен айналысатын өндіріс орындарын жатқызуға болады. Аталған саланың ел экономикасындағы маңызы оның ішкі нарықтағы азық-түлік қауіпсіздігін сақтауда, отандық өзара байланысты кәсіпорындардың тиімділігін арттыруда, ауыл шаруашылығы өнімдерін мақсатты пайдалануда және бәсекеге қабілетті өнімдер шығару арқылы мемлекеттің беделін арттыруда көрініс табады.
Жарнама саласының белсенді қызмет жасау кезеңі ортағасырлар болып табылады. Сол кездері Қазақстан арқылы бірқатар сауда транспорттық жолдар өтті, олардың бірі Ұлы Жібек Жолы. Осы жолдар бойындағы қалалар Шығыс және Батыс арасындағы тауар айналымының орталықтары болды. Жәрмеңкелер жиі өткізілді. Әлемнің әр түрлі жерлерінен келген саудагерлер өз тауарларын сатқан кезінде “жарнамалаумен” айналысты. Бірақ қазіргі түсінігіміздегі жарнама Қазақстанда тек қана Жаңа Экономикалық Саясат кезінде пайда болды. Кеңес үкіметі кезінде жарнаманың мақсаты бәсекелестікті ынталандыру емес, насихаттаудың құралы болды. Сол кездері, шын мәнінде жарнаманың тұтынушыларға қажеті болған жоқ, тауар ассортиметін мемлекет анықтады және көбінесе таңдауға мүмкіншілік болған жоқ, яғни мысалы “Рубин” теледидары ғана болды және ешқандай “Sony” немесе “Panasonіc” болған жоқ. Немесе “Аэрофлоттың ұшақтарымен ұшыңдар”, “Жинақкассаларында ақшаны сақтаңыздар” сияқты жарнаманың ешқандай экономикалық маңызы болған жоқ. Өйткені, Аэрофлоттан басқа әуекомпаниялар, Жинақкассасына бәсекелес болатын мекемелер болған жоқ. Қиыншылық тауарды таңдауда емес, қандай болса да тауарды табуда болды. Басқа жағынан, жарнаманың мемлекетке де қажеті болған жоқ, мемлекеттің өзі тапсырыс берген тауарлардың бағасын өзі бекітіп, өзі өндіріп, өзі сатып алатын еді.
Осы орайда, өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру бойынша сараптаулар мен талдауларды, тиімді және маңызды факторларды, аталған тетіктерді қолдануға қатысты ұсыныстар мен пайымдауларды ғылыми негіздеудің маңызы да жетіле түспек. Бұл ерекшеліктер зерттеу тақырыбының өзектілігін айқындайды және оның ғылыми-тәжірибелік құндылығын арттырады.
1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, ақпан 2008 ж.
2. Есали А.Р. «Егемен Қазақстан» Алматы: 2000, №12, 5 б.
3. Абсаттаров Р.Б. «Аграрлық нарық проблемалары» Алматы: 2003, №1,2,3,4,5,6, 22-28 б.
4. Алмашев Ж.А. «Үкімет Бюллетені» Астана: 2004, №2, 56-60 б.
5. Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предпрития" Минск: 2001, 200-220 б.
6. Саханов А.Н. «КазЭУ хабаршысы» Алматы: 2004, №5, 22-24 б. Кушербаев К.А. «Астана ақшамы» Астана: 2001, №4, 6 б.
7. Әділбекұлы Т.К. «Жас алаш» Алматы: 2004, №10, 4 б.
8. Ерали А.К. «Қаржы-қаражат» Алматы: 1996, №6, 10-13 б.
9. Әмсұлтан Қ.Н. «Егемен Қазақстан» Алматы: 2005, №5, 3 б.
10. Нурмаков А.Р. «Заман Қазақстан» Алматы: 1998, №8, 6 б.
11. Куатова Д.Я. "Экономика предприятия" Алматы: 2005, 27-29 б.
12. Садырова М.С. «Агро Информ» Астана: 2005, №6, 17-20 б.
13. Нургалиев Б.М. «Қаржы-қаражат» Алматы: 2003, №3, 52-57 б.
14. Иванов Ю.Н. «Экономика Статистика» Москва: 2005, №1, 33-36 б.
15. Мақсат Тәж-Мұрат «Ана тілі» Алматы: 2006, №3, 5 б.
16. Нурмуханбетов М.Т. «Солтүстік Қазақстан» Астана: 2004, №11, 2 б.
17. Абытханұлы Е.С. «Заң» Алматы: 2002, №7, 4 б.
18. Аудит и анализ финансовой отчетности, под редакцией Дюсембаева К.Ш., А. 1999г. Контроль качества продукции: Учебное пособие. – М.: Издательство стандартов, 2001г.
19. Управление издержками организации. / учебник под ред. Кибанова А.Я. М.: «Инфра-М», 1997г.
20. Издержки промышленной продукции по двум категориям качества: Методические документы. – М. Издательства стандартов, 2001г.
21. Котляров С.А. Управление затратами. – СПб: Питер, 2001г.
22. Экономика предприятия // под. ред. проф. Сафронова – М.: Юрист, 2002г.
23. Менеджмент организации. //учеб. пособие под. ред. Румянцевой З.П., Саломатина А.Н., М.: 1999г.
24. Друри К. Ведение в управленческий и производственный учет // пер. с англ. – М.: аудит, Юнити, 1998г.
25. Сергеев М.В. Экономика предприятия – 2- издание переработана и дополнена М.: 2000г.
26. Стратегия индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003 – 2015 годы. – Астана, 2003 г.
27. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание»,2002. –688с.
28. Дейян А. Реклама.//М.: “Прогресс”, 1993.
29. Котлер Ф. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1998.
30. Кэмпбелл Р. Макконелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс.//Таллин, 1993.
31. Маркетинг: учебное пособие, под ред. Уткина З.А.//М.: ЭКСМОС, 1998.
32. Маркетинг: учебник для ВУЗов, под ред. Романова А.И.//М.: “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1995.
33. Найти свой путь в рекламном деле, перевод с англ. Кукушкиной В.А.//М.: ГПНТ, 1997.
34. Отчет о деятельности ТОО “Рекламное агентство “Рута”” за 1997 год.
35. Реклама: экономика, политика, искусство.//М.: ГПНТ, 1997.
36. Рожков И.Я. Международное рекламное дело.//М.: “Банки и биржи”, ЮНИТИ, 1994.
37. Статистические данные по развитию ЮКО за 1997 год.// Шымкент, “Статистика”, 1998.
38. Сэндидж Ч. Реклама: теория и практика.//М.: “Прогресс”, 1998.
39. Устав ТОО “Рекламное агентство “Рута””, 1996.
40. Ученова В.В., Старых Ю.В. История рекламы: детство и отрочество.//М.: “Мысль”, 1994.
41. Шеденов У.К., Романов А.С. Формирование современного рынка рекламы в Республике Казахстан.// “Экономика Казахстана”, № 1, 1997.
42. Эванс Н. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1996.
43. Закон РФ “О рекламе” от 18 июля 1995 г.
44. Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. М., 1994.
45. Дейян А. Стимулирование сбыта и рекламы. – М., 1994, 190 с.
46. Панкратов Ф.Г., Рекламная деятельность, М., 2001, 364 с.
47. Раджиев Б. Рекламный менеджмент. –М., СПб, К.2001, 784 с.
48. Рожков И.Я. Реклама: планка для “профи”. М. 1997, 208 с.
49. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. –М., 1994.
50. Семенов А. Рекламный менеджмент, -М., 2001, 272 с.
51. Уэллс У. “Реклама. Пинципы и практика”. СПб, 1999, 736 с.
52. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. –СПб., 2000, 384 с.
53. Боткина О. Психология рекламы: откуда она пошла.// Рекламные технологии. 2001. № 8, с. 42-43.
54. Горюнова Н.Б. Механизм психологической идентификации в телевизионной рекламе.//Реклама и жизнь. 2002 г. № 3,с. 23-27.
55. Габривлян Ж. Еще раз о цвете…//Реклама. 1999. № 4, с. 28-30.
56. Дударева А. Красный, синий… цвет морской волны.//Лаборатория технологии. 2002 г. № 5, с. 22-25.
57. Коган Е. Методы оценки эффективности РК.//Рекламные технологии. 2002 г. № 4, с. 9-11.
        
        Мазмұны
бет
Кіріспе 3
1 ... ... мен оның ... қабілеттілігін басқару
1.1 Фирманың экономикалық стратегиясы және оның түрлері
6
1.2 Тауар стратегиясы және бәсекеге ... ... Сапа - ... ... ... ... етудің факторы.
31
2 «Алай» ЖШС-тің басқару қызметін талдау
2.1 “Алай” жарнамалық агенттігінің мақсаты, сипаты мен міндеттері
38
2.2 ”Алай” ... ... ... ... ... Жарнамалық агенттіктің көрсететін қызмет түрлерін талдау
56
3 Фирманың стратегиялық ... ... және ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы тиімді тетігі - фирманың
маркетинг жүйесін жетілдіру
64
3.2 Жарнамалық ... ... ... және ... ... ... ... бәсекеге қабілеттлігін анықтауда кәсіпорынның баға саясатын
жетілдіру
78
Қорытынды
83
Қолданылған әдебиеттер тізімі
86
Қосымша
Кіріспе
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. ... ... ... ... жаңа ... аяқ басты. Нарықтық талаптардың ерекшеліктерін
ескере отырып, мемлекеттің ішкі экономикалық мүмкіндіктері мен өндірістік
ахуалын одан ары ... ... жаңа ... ... ... құрудың, шығарылатын өнімдердің сұранысын арттырудың маңыздылығы да
артуда.
Мемлекеттің экономикалық тұрақтылығын қалыптастырудың негізгі бағыты
ішкі өндірісті өркендету екені белгілі. Бүл ... өнім ... ... ... ... ... өндірістік кәсіпорындарға деген
жауапкершілік те ұлғая түспек. Осы ... ... ... ... нан ... өңдеумен айналысатын өндіріс орындарын
жатқызуға болады. Аталған саланың ел экономикасындағы маңызы оның ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін арттыруда, ауыл шаруашылығы өнімдерін мақсатты
пайдалануда және бәсекеге қабілетті өнімдер шығару арқылы ... ... ... ... ... ... қызмет жасау кезеңі ортағасырлар болып
табылады. Сол кездері Қазақстан арқылы бірқатар ... ... ... олардың бірі Ұлы Жібек Жолы. Осы жолдар бойындағы қалалар Шығыс және
Батыс арасындағы тауар ... ... ... ... ... Әлемнің әр түрлі жерлерінен келген саудагерлер өз ... ... ... ... ... қазіргі түсінігіміздегі
жарнама Қазақстанда тек қана Жаңа Экономикалық Саясат кезінде пайда болды.
Кеңес үкіметі кезінде жарнаманың мақсаты ... ... ... құралы болды. Сол кездері, шын ... ... ... ... жоқ, тауар ассортиметін мемлекет анықтады және
көбінесе таңдауға мүмкіншілік болған жоқ, яғни мысалы “Рубин” ... ... және ... ... немесе “Panasonіc” болған жоқ. ... ... ... ... ақшаны сақтаңыздар”
сияқты жарнаманың ешқандай экономикалық ... ... жоқ. ... ... ... ... бәсекелес болатын
мекемелер болған жоқ. ... ... ... ... ... болса да
тауарды табуда болды. Басқа жағынан, жарнаманың мемлекетке де қажеті болған
жоқ, мемлекеттің өзі тапсырыс берген ... ... өзі ... өзі
өндіріп, өзі сатып алатын еді.
Осы орайда, өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру бойынша сараптаулар
мен талдауларды, тиімді және ... ... ... ... ... ұсыныстар мен пайымдауларды ғылыми негіздеудің маңызы да
жетіле түспек. Бұл ерекшеліктер зерттеу тақырыбының өзектілігін ... оның ... ... ... ... ... Аталған мәселе ... ... ... және ... ... ... ... өз
еңбектерінде қарастырып өткен. Олардың қатарына батыстық А.Смит, Д.Рикардо,
Й.Шумпетер, Б.Клейн, П.Самуэльсон, Ф.Хайек, ... М. ... ... ... болады.
ТМД елдерінде бәсекелік қабілетті арттыруға қатысты мәселелерді әртүрлі
деңгейде ... ... ... ... ғалымдар да көптеп
кездеседі. Мемлекеттің бәсекелік артықшылықтарын қалыптастыру жолдарынан
өнімнің бәсекелік ... ... ... ... ... ресейлік
ғалымдар Г.Л.Азоев, Т.М.Ахмадалиев, Г.Н.Бобровников, ... ... ... ... ... ... А.Ю.Юданов және басқаларының еңбектерінде
кездеседі. Қазақстандағы экономикалық ... сай ... ... өнімнің, қызметтің бәсекелік қабілетін ... мен ... іске ... ... ... ... ғылыми-
техникалық, өндірістік және басқа да маңызды тұтқалардың тиімділігі жайында
елімізге ... ... ... ... ... К.Б.Бердалиев, Ө.Қ.Есқараев, Р.К.Жоламан,
Ж.О.Ихданов, М.Б.Кенжеғозин, Д.Қ.Қабдиев, ... ... ... ... ... ... және
басқалар өз зерттеулерінде қарастырып, олардың қолданыс табуына қомақты
үлестерін қосты.
Бәсекелік ... ... ... кеңдігі әлі де болса ... ... ... ... өнеркәсібі салаларында, соның ішінде нан
өнімдер өндірісі мен оның өнімдеріне қатысты сұрақтарды терең ... ... ... тез ... ауыл ... ... байланысын назарға ала отырып, екі жақты тиімді жүйе ... ... ... ... Сол ... ... ... өзгеріп жатқан нарық
талаптары ... ... ... ... ... ... ... талғамынан шығатын өнім
түрлерін өндіру жолдарын айқындауды міндеттейді. Сондықтан да, аталған
мәселені ... және ... ... ... ... ... ... мен міндеттерін анықтауға түрткі.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Дипломдық жүмыстың мақсаты - нан
өнімдерін өңдеуші кәсіпорындардың ... ... ... ... өнімдерінің бәсекелік қабілеттерін арттыру тетіктерін негіздеу және
оларды қолдану бойынша нақты ұсыныстар жасау.
Белгіленген мақсатқа жету үшін ... ... ... міндеттерді
шешу көзделді:
- өнімнің бәсекелік қабілетіне қатысты анықтамаларды зерттеу және ... ... ... ... ... ... ықпал ететін факторларды анықтау
және олардың эсер ету ... ... ... бәсекелік қабілетін тұтынушылық көзқарас негізінде ... ... ... ... ... қалыптастырудың маңызды тетіктерін айқындау;
- өнімнің сапалық қасиеттерін жақсарту, ... баға ... ... жетілдіру және өндірісті мемлекеттік колдау тетіктері
бойынша нан ... ... ... ... ... ... шешу жолдарын ұсыну.
Зерттеу тақырыбына фирма ... және оның ... ... ... және ... негізіне отандық және
шетелдік ... ... ... арттыру
аясындағы ақыл-ой ... мен ... ... алынды.
Қазақстан Республикасының ұлттық экономиканы ... ... ... зандары мен ... ... және ... ... ... мен оның ... ... басқару
1.1 Фирманың экономикалық стратегиясы және оның түрлері
Әр түрлі деңгейдегі экономикалық жүйелерді (елдер-аймақтар-компаниялар)
басқарудың қазіргі тұжырымдамасы – бұл ... ... ... ... ... қауіптеріне жауап ретінде туындаған, олар: тұрақсыздықтың
жоғарылауы, глобалданудың тереңдеуі, бәсекелестік күрестің күрт өзгеруі мен
шиеленісуі. ... ... ... ... ... ... ... XX ғ. 60-70 жылдары стратегиялық менеджмент пайда
болды. Алғашында оның әдістері, негізінен, ... ... ... ... ... және ... басқару жүйелерін
зерттеуге және өңдеуге құралдары бар ірі корпорацияларда қолданылған. Ары
қарай стратегиялық ... ... мен ... ... ... ... ... компанияларда қолданылды, сонымен қатар, нарықтық
жағдайда ... ... ... ету үшін коммерциялық емес
ұйымдар мен мемлекетік басқару органдарында қолданыла бастады.
Стратегиялық басқару теориясы басқаруға ... ... ... ... ... және т.б. ... негізделеді.
Жүйелік тәсіл кез-келген экономикалық обьектіні жүйе ... ... яғни ... ... ... ... мақсат), сыртқы
ортамен байланысы мен тікелей және кері ... бар ... ... ... ... ... негізгі болып экономикалық
объектіні сыртқы орта бөлігі ретінде қарастыруы ... ... ... ұйым ... ... ... түседі және өзіне сыртқы
және ішкі элементтерді қосып алады. Стратегиялық басқару макро, мезо ... ... ... ... тәсілде адамдық, әлеуметтік ... ... тік және ... стратегиялық бағытталуының міндеттілігі
басты рөлге қойылады. Экономикалық ұйым - бұл жасанды жүйе. Оның ... жеке және ... ... ... ... ... ... Ұйым жүйе сияқты деңгейлерге саралануы мүмкін. Өте
жоғары ... ұйым ... ... ... ... ... ... үрдіс ретінде дәйекті түрде бірнеше кезеңмен
көрсетсе болады. Стратегиялық ... ... ... бірі ... ... ... көрсетеді:
1. Жоғарғы деңгейлі жүйедегі ұйым миссиясын анықтау;
2. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық талдау;
3. Даму ... ... ... ... ... әзірлеу және таңдау;
6. Стратегияны жүзеге асыру;
7. Бақылау, түзету және ... ... ... тәсілде қайталанатын процедуралар, кезеңдер, яғни ... ... ... көрсетіледі. Жоғарыда қаралған стратегиялық
басқару сатылары стратегиялық басқару ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау,
стратегиялық ұйымдастыру және мотивация, стратегиялық бақылау және реттеу.
Стратегиялық ... ... ... ... ... ... аяқталады:
● ортаның стратегиялық талдауы – ұйымның қазіргі жағдайын және оның
бәсекеге қабілеттілігін бағалауымен;
● болжамдау – оның ... ... ... миссия, мақсат және стратегияны таңдау – жоспарланған және бейімділік
стратегиясымен, ... ... ... ... ... ... ету ... мотивациялар,
қаржыландыру, ұйымдастырушылық және инвестициялық жобалау, ... ... ... ... ... бақылау және түзету.
Сурет 1 - Ұйымды стратегиялық ... ... үш ... ... ... болады:
- дайындық кезеңі – стратегияны әзерлеу үшін ақпаратпен қамтамасыз
етудің негізі ... ... ... ... – стратегияны өңдеу сатысы;
- соңғы кезең – стратегияны жүзеге асыру, түзету және кері байланыс
сатысы (сурет 1).
Сурет 2 - ... ... ... ... – бұл ... түсінік. Г. Минзберг, Б. Альтсренд, Д.Лэмпел
оны бес бағытта анықтайды:
1. стратегия – бұл жоспар, ... ... ... ... ... дамуы.
2. стратегия – бұл мінез-құлық қағидасы немесе мінез-құлық моделі.
3. стратегия – бұл позиция.
4. стратегия – бұл ... ... – бұл ... алдау мақсатындағы тәсіл мен айла.
Қазіргі жағдайда, сондай-ақ стратегиялық басқаруда стратегия екі
бөліктен тұрады: 1) ... ... ... ... ... ... ... тәсілдер мен іс-әрекеттер; 2) сыртқы ортадағы кездейсоқ
жағдайларға байланысты тез арада шара қолдану, басқаша ... ... бұл ... ... ... ... позициясын ұзақ мерзімге нығайтуға
бағытталған бекітулер мен шаралар жүйесі. ... ... ... – бұл жоспарланып қойылған стратегияға қарағанда, стратегиялық
жоспарда көрсетілген жалпыланған іс-әрекет жүйесі. ... ... ... ... ... ... ұйым ... (жалпы, базалық, корпоративті жалпыфирмалық стратегия) және жеке
(нақты бизнес түрі үшін – ... ... ... ... үшін – функционалды; құрылымдық бөлімше үшін – ... ... ... ... немесе экономикалық стратегия, бұл: а)
стратегиялық мақсаттарға жетуде экономика жағынан ... ... ... мен ... ... б) стратегиялық мақсатқа жетуде
ережелер мен тәртіптерді әзірлей отырып, осы ... ... ... ... ... мен жүзеге асыруда барлық мүдделі
қатысушыларды ынталандыруға негізделген.
Басқаша ... ... ... ... ... және құралдармен мақсаттарға тиімді жетуді айтамыз.
Мақсатты таңдау бұл ұйымда бар белгілі бір ... ... ... ... бағыттау. Бұл ресурстар әр уақытта шектеулі болғандықтан,
осы ресурсты қолданумен ең ... ... ... ... ... ... артықшылығын қамтамасыз ететінін кәсіпкер ... ... ... әр ... оның баламалы құндылығын
анықтаумен байланысты, яғни осы ... жету үшін ... ... ... экономикалық стратегия сол немесе басқа мақсатты жүзеге
асыруда қандайда бір ресурстың бағыты стратегиялық мақсаттың біреуіне ... ... ... ... ... ... мен тәсілдерді
және оған жету құралдарын ... ... Яғни ... ...... (сала, жалпы ұлттық экономика) Паретто-тиімділік критериясына сәйкес
ұстап тұру.
Бірақ осымен қатар ескеретін ... ұзақ ... ... ... әсер ету ... жағынан қарағанда мақсаттар, оған жетуге
бағытталған ресурстар, біртектес ... ... Бұл ... Э. Дж. ... ... ... ... дейді: «Инвестиция дегеніміз болашақтағы тұтыннудың
пайдасына ағымдық тұтынудан бас ... ... Яғни ... ... жол,
компьютерлер жасау үшін біз нан, ... ... және ... ... қажеттілікті қанағаттандырудағы басқа да заттардан ресурстар
алуымыз керек. Осыған қарамастан біз ертеңгі ... ... ... ... боламыз...»
Сонымен, экономикалық стратегия біртектес стратегиялық мақсаттарға
экономика жағынан тиімді жетуде, ұйымның бәсекелестік мәртебесіне әсер ... ... ... мен ... ... айтамыз. Мұндай локалды
стратегиялық мақсаттың уақыт пен ресурс ... ... ... стратегияның глобалды стратегиясына жетуге көмектеседі, яғни
бәсекелестік артықшылығын құру және қолдап тұру.
Бұл ... ... ... ... асыруда ережелер мен тәртіптерді
әзірлеуде ұйымның экономикалық стратегиясы – оның миссиясын ... оның ... ... ... және ... ... ... бәсекелестік артықшылықты қолдап тұруға, оның банкроттығын алдын-
алуда, үнемі өзгеріп тұрған әлемде ... ... ... ... ... стратегиясы келесі негізгі құраушыларға бөлінеді
(сызба-нұсқа 2).Сызба-нұсқадан көріп отырғанымыздай, олардың барлығы ұйым
қызметінің ... және ішкі ... ... Бұл ... ... стратегиялық шешімдерді жүзеге асырудың нәтижелері сол немесе
басқа ... ... бұл бір ... шешімге қарай осы орталардың
әсері, ... ... ішкі және ... ... жүретін үрдістерге
стратегиялық шешімдердің ... ... ... стратегия
құраушыларының барлығына ортақ болып келетін, ол – ... ... ... ... ... стратегиясы. Баға белгілеу стратегиясының негізі болып,
келесілер:
- баға саясатын таңдау ережесін әзірлеу;
- нарық коньюктурасына байланысты ұйым ... ... ... ... ... ... ... өндірістік факторлар, бағалы қағаздар және ... ... ... мониторингі тәсілдерін және осы жағдайларға
байланысты баға құру ... ... ... пен ... ... ... ... әзірлеу;
- сұраныстың бағалық икемділігін бағалау әдістерін әзірлеу;
- баға құру үрдістеріне ... және ... ... ... ... ... ... нарығымен ұйымның өзара әрекеттестік стратегиясы.
Бұл, ресурстарды тиімді бөлуде, өндірістік ресурс жабдықтаушылары ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді.
Ақша және бағалы қағаздар нарығында ұйымның іс-әрекет стратегиясы.
Бұл инвестицияға, сондай-ақ ... ... ... ... қосымша қаржылық ... ... ... ... 3 Ұйымның экономикалық стратегиясының құраушылары
Ұйымның тауарлық ... ... ... ... кадрлік
саясатты, инвестициялық саясатты жоспарлау үшін ... ... ... ... ... ... стратегияның басқада құраушылары
шегінде қабылданатын шешімдер әзірленеді. Осылармен тауарлық стратегия
диалективті ... ... ... ... ... ... Ұйым миссиясына жауап беретін потенциалды
тауарлар мен қызметтер нарығын зерттеу мен құрастыруда ережелер ... ... ... ... басты міндеті болып:
- стратегиялық перспективада иемдене алатын ұйымның ... ... ... ... ... мен ұйым ресурстарына
байланысты;
- тауарлар (тенологиялар) сұранысының өмірлік циклын талдау;
- ұйымның бәсекелестік артықшылығын ... ... ... ... ... ... және осының негізінде ұзақмерзімді
перспективада экономикалық пайданы максимизациялау.
Трансакциялық шығындарды төмендету ... Бұл, ... ... ... ... сенімді емес ақпаратты жинау мен
өңдеуден алшақ болуға көмектесетін келісім шарттарды және басқа да әр ... ... ... ... және ... ... ... табылады.
Ұйымның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы. Бұл сыртқы нарықта
тауарлар мен ... ... ... ... ... ұйым іс-
әрекетінің ережесі мен тәсілдерін әзірлеу болып табылады.
Өндірістік шығындарды төмендету стратегиясы. Оның ... ... ... ... ... ... ... ету
болып табылады. Бұл жерде стратегия өнімнің төменгі өзіндік ... ... ... және ... ... ... күресте лидерлік
позицияны жаулап алу болып табылады.
Ұйымның инвестициялық ... ... Бұл ... ... ... ... ... ұйымның материалдық-техникалық базасын
және тауарлы-материалдық қорларын сәйкес дәрежеде қолдап тұру ... ... ... Бұл ... ... стратегияны жүргізген
уақытта ең тиімді ұдайы өндіріс түрін таңдау болып ... ол: ... ... ... ... қайта өндіру циклдарының
қажетті кезеңділігі және бұл ... ... да ... ... ... ... Бұл ұйымның стратегиялық
мақсаттарына жету үшін ұйым қызметкерлерін ынталандыру жүйесін ... ... ... ... ... ... ... құруы
керек, осының әсерінен тиімді, жоғарғы сапалы және ... ... ... ... мүдделі персоналын қоздыру болып
табылады.
Ұйымның дәрменсіздігін (банкроттылығын) алдын-алу ... ... ... ... ... құраушыларының жалпыламасы болып
келеді. Оның басты міндеті болып алдын-ала дағдарысты тенденцияларды табу
және бұл жағдайларға қарсы тура ... ... ... ... ... ... ... – бұл ұйымның жоғарғы деңгейдегі
бәсекелестік артықшылығын құру және қолдап ...... ... біріккен жеке, өзара байланысқан құрама элементтердің жиынтығы.
Басқаша айтсақ, экономикалық ... – бұл ... ... ... ... жүйе.
1.2 Тауар стратегиясы және бәсекеге қабілеттілігін басқару
Тауардың бәсекеге қабілеттілігінің проблемасы қазіргі әлемде ... ... Бұл ... ... ... ... ... елдің,
тұтынушылардың, экономиканың және әлеуметтік өміріндегі көп нәрсеге тәуелді
болып табылады.
Экономикалық және әлеуметтік қиыншылықтардың ... ... даму ... ... ... ... Батыс елдерінің
өндіріс тиімділігі мен өмір сүру ... ... ... объективті фактор – бұл өндірілетін өнім сапасы.
Бәсеке факторы өндірушілерді нарықтан шығару қаупі арқылы ... өз ... ... ... ... ... сипат алуда, ал нарық болса кәсіпорындар іскерліктерін объективті
әрі қатаң түрде бағалайды.
Дамыған нарықтық жағдайда маркетинг ... ... ... шешудің, өз кезегінде олардың маркетинг мүмкіншіліктерін
кеңейтетін немесе төмендететін әсерін ... ... ... ... болып
табылады.
Қазақстанда көптеген қиындықтармен жүзеге асырылып жатқан нарықты
экономикаға өту бүгін ... ... ... ... нарық
өндірушілердің бәсекеге ... ... шыға ... ... ... ... мәжбүрлейді.
Нарықты экономикада тауардың коммерциялық ... ... ... оның ... ... табылады. Бұл
тауардың өзінің сапасы, ... ... ... ... ... ... сипаттарыменен ғана
емес, сонымен қатар коммерциялық және ... да ... ... жеткізу уақыттары, тарату арналары, сервис, жарнама) ... ... ... ... ... келуін білдіретін көп
аспектілі ұғым. Бұдан басқа тауар бәсекеге қабілеттілігінің ... ... ... ... ... ... мерзіміндегі
жұмсаған шығындары табылады.
Бәсекеге қабілеттілік – елдің, кез-келген өндірушілердің ... ... ... ... және ... ... мүмкіндіктер жиынтығының
шоғырланған ұғымы. Осы категорияны қолданудың көп аспектілігіне байланысты
ғылымның әр ... ... ... әдебиеттерде бірқатар
анықтамалар бар.
Академик Романов А.Н ... ... ... ... бәсекеге
қабілеттілігі деп тауардың нарықтағы сәттілігін анықтайтын тұтынушылық және
құндылық сипаттарының кешені, яғни бәсекелесуші тауарлар ... ... ... осы ... ... ... артықшылығы
түсініледі”.
Родионова Л.Н., Кантор О. Г., Хакимова Ю. Р. пікірлерінше бұл
анықтамалардың ... да ... ... бар. Олар ... тауарлардың барлық қасиеттерінің жиынтығы дей ... ең көп ... ... ... ... ... .
К . Бейсембетов осы ұғымға өзінің мынадай тұжырымын ұсынады: «тауардың
бәсекеге қабілеттілігі - бұл ... бір ... ... ... осы ... ... жұмсалған шығындары бойынша
аналог ... ... ... ... ... ... да бұл тауарлардың тұтынушылар көңілінен шыға
білуі, яғни ... ... ... ... ... ... негіздер бойынша
сәйкес кәсіпорындар, фирмалар, бірлестіктер, сондай-ақ олар орналасқан
елдердің бәсекеге қабілеттілігі туралы сөз қозғауға ... ... ... ... қажеттіліктерді
қанағаттандыру
деңгейі ... ... ... ... әр ... ... өзінің жеке
қажеттіліктерін ең жоғары деңгейде қанағаттандыратын тауарларды иемденеді.
Ал, ... ... ...... ... қарағандағы қоғамдық
қажеттіліктерге толығырақ сәйкес келетін тауарларды сатып алады.
Сондықтан да ... ... ... ... ... ... тиімді өткізу мүмкіндігін) бәсекелестер тауарларын
салыстыру арқылы ғана анықтауға болады. ... ... ... ... ...... ... пен сату уақытына байланған
салыстырмалы ұғым. Осыған қоса әр ... өз ... ... ... ... ... тауардың
бәсекеге қабілеттілігі индивидуалды сипатқа ие.
Өзінің қажеттіліктерін ... үшін ... ... алу ... Егер бұл техникалық күрделі тауар болса, онда
тұтынушыларға эксплуатация ... ... ... ... ... ... егер ... белгілеудегі тауар болса қызмет
көрсететін персонал еңбегін төлеуге, оларды оқытуға жұмсаған шығындарын,
сақтандыру ... ... тура ... ... ... ... екі ... тұрады: тауарларды сатып алуға кететін шығындар
(тауарлар ... және ... ... ... құны деп аталатын
шығындар.
Әдетте тұтыну құны сатып алу бағасынан жоғары болады (транспорттың
толық қызмет ... ... ... ... ... ... ... 20 %-дан жоғары болмайды, жүк тасушы автомобиль - 15 %, магистралды
ұшақтар – 10-12 %, ... ... – 10 %). ... да ... ... ... тауарлар емес, керісінше, қызмет көрсету уақытының
барлығында минималды тұтыну құнына ие тауарлар ... ... ... ... ... ... ерекше көңіл бұйымның техникалық
параметрлерін ... ... ... оның ... ... ... керек. Яғни әлемдік тәжірибе куә еткендей жаңа тауар жоғары бағамен
сатылса да нақ осы параметр шешуші болған.
Төмен сапалы ... ... баға ... ... ... болып
табылады, бірақ белгілі бір қасиеті жоқ ... ол ... ... ... ... ... жоқ болуының орны төмен
бағамен толтырылмайды.
Алайда бұл ... ... ... ... ... ... ... толық сипаттамайды. Бәсекеге қабілеттілік
параметрлерінің саны бұйымның техникалық және ... ... мен ... және де ... етілген бағалау дәлдігіне, зерттеу
мақсатына және басқа да ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі тұтынушылар үшін аса
қызықтырушы ... ... ... осы ... кепілдейді). Бұйымның осы ... ... ... ... қабілеттілігін бағалағанда осы ... ... жоқ ... ... ... ... деген талаптарын басқа да барлық тауарлар үшін
жалпы орындалуы міндетті болып табылатын талаптар бар. ... ... (ИСО, МЭК, және т.б.) және ... ... ұлттық,
шетелдік және отандық стандарттарында; іс-жүзіндегі заңнамалық, нормативтік
актілермен елге кіргізілетін өнімге талаптар қоятын экспорттаушы-елдер мен
импорттаушы-елдердің ... ... осы ... ... ... патенттік құжаттарында ... ... Осы ... ... ... ... шығуына айтарлықтай кедергі келтіреді. [39]
Нормалар, стандарттар мен ережелердің артып ... де ... ... ... басқа да талаптардың болашақта өсуінен туындамаса)
бұйымның ... ... ... түгіл, қайта керісінше
төмендетіп жібереді. Өйткені ол ... ... ... ... ... ... де ... ол пайдасыз болып қалады.
Тауардың бәсекеге ... ... ... ... ... ... дер ... анықтап, алдын-алуға
бағытталған шешімдер ... ... ... алып ... оны
модернизациялау, нарықтың басқа секторына ... ... ... ... цикл ... ... түрде әрдайым әрі жүйелі
түрде жүргізіп отыру тиіс. Бұл ... ... ескі ... ... ... ... ... бұрын жаңа өнім шығару
экономикалық тұрғыдан тиімді ... ... ... кез-келген тауар нарыққа шыққаннан кейін өзінің бәсекеге
қабілеттілік потенциалын біртіндеп ... ... ... үрдісті
бәсеңдетуге және кешіктіруге болады, бірақ тоқтату әсте ... ... да жаңа ... ескі бұйым өзінің бәсекеге қабілеттілігін
айтарлықтай жоғалтқан кезде оның нарыққа шығуын қамтамасыз ... ... ... тиіс. Басқаша айтқанда жаңа тауарлардың бәсекеге қабіл
ттілігі озыңқы әрі ... ... ... ұзақмерзімді болуы тиіс.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігін басқару жүйесінде оны бағалау маңызды
орын алады. Тауардың бәсекеге ... ... ... болуына қарамастан, олардың жаңа ... ... ... ... ... бірі ... суретте
келтірілген (Сурет1. Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың типтік сызбасы).
Әдістемелік база ... сату және ... ... ... ... ... Тұтынушыны тауардың тұтынылуы емес, қайта оны
тұтынудан алатын ... ... ... да ... ... бағалауда бәсекелестердің тауарларына ... ... ... жақсы немесе жаман қанағаттандыратын бөлігі
ескеріледі. Ал, ... ... ... ... ... қаншалықты ықпал ететіні қарастырылады. ... ... ... тауардың бәсекеге қабілеттілігі мәселесін шешу және оны
басқару талданып отырған кәсіпорын мен оның ... ... ... ... сондай-ақ фирманың ... ... ... мен артықшылықтарын, мүмкіндіктерді тиімді
пайдалану мен ... қашу ... ... маркетингтік
зерттеуге негізделуі тиіс.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігі проблема пайда болған жағдайда ғана
емес, әрдайым ... ... Ал, бұл ... ... ... нашарлағандығы туралы сигналдар негізінде шешім қабылдау,
оның бәсекеге қабілеттілігін түбегейлі көтеруге қарағанда тиімді ... ... бір ... ... ... ... тұтынушылардың тауар сатып алуды басшылыққа алатын ... ... ... ... ... коммерциялық
сипаттамаларын атауға болады.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші ретінде ... ... ... табылады. Яғни нақты осы тауарды ... ... бір ... ... олардың артықшылығын көрсетеді. ... ... ... ... зерттеуге мүмкіндік береді.
Тұтынушылар үшін тауардың бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... болып келеді. Мысалы,
күнделікті тұтынылатын тауарлар үшін сатуға дейінгі және сатудан ... ... ... ... ... ... ... осы тауарларға қатысты
кеңес алу маңызды болады, мысалы, ... ... және ... (бұл ... сатуға дейінгі қызмет көрсету маңызды болады). Өз
кезегінде ұзақмерзім пайдаланылатын тауарлар үшін сатудан ... ... өте ... орын ... ... орай әр ... ... тауар
бәсекеге қабілеттілігінің құраушыларын анықтау өте ... ... ... ... тек әр типі үшін ғана әртүрлі емес, сондай-ақ осы
құраушылардың ... және ... ... ... сол немесе басқадай
тауарлар уақыттың өтуіне байланысты өзгеруі ... ... егер ... жылдары тауардың тапшылығы ... өнім ... ... ... сол ... талабы болса, қазіргі кезде бұл жағдай
керісінше қалыптасқан, яғни аз ... ... ... өз ... ... ... байланысты тауардың
экологиялық, натуралдылық, денсаулыққа пайдалылығы сияқты көрсеткіштердің
маңызы артуда. Сәйкесінше ... ... ... ... үшін ... ... тенденциясы туралы ақпаратқа ие
болулары керек.
Сурет 4 - Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың ... ... ... ... ... ... анықтауда –
оны бағалау маңызды орын алады. Мұндай жағдайда тұтынушылардың ең көп ... ... ... ... ... қою ... Әр пара-метрдің
“салмағын” анықтауда ... және ... ... ... ... өте ... параметрлер бірінші кезекте
зерттелуі тиіс. Өйткені нақ осы параметрлер тауардың ... ... ... ... өз әсерін тигізеді.
Сондай-ақ әр фирма өз тауарларының бәсекеге қабілеттілігін бағалаған
кезде тағы бір ескере ... жәйт бұл ... ... ... ... төмен элементтері нақты жағдайларда фирма үшін маңызды
жағдайға айнала алады. Яғни ... ... ... ... пайдалана
отырып тұтынушыларды олардың ... ... нақ осы ... ... ... ... қабілеттілігі – күрделі және көп
мәнді мәселе болғандықтан, оны ... ... пен ... ... алғанда ел экономикасының деңгейін ... ... ... ... ... ... үшін шаруашалық жүргізудің
стратегиялық аймағы, стратегиялық ... ... және ... ... тобы тұжырымдамаларын қолдану дұрыс болады.
Шаруашалық жүргізудің стратегиялық аймағы (ШСА) – ұйым шыға алатын,
оның сыртқы ортасының жеке ... ... ... (СРА) – ... сол ... басқа тауар
ассортиментін шығару үшін ұйымды ресурспен қамтамасыз ететін, осы ресурс
жабдықтаушыларының жиынтығы.
Стратегиялық әсер ету тобы (СӘТ) – бұл ... ... олар ... ... ... ... оның ... немесе тарылуына, сондай-ақ оның
түпкілікті өзгеруіне алып ... ... ... ... үкімет,
бұқара және тағы басқалар).
ШСА, СРА және СӘТ потенциалды сипаттамаларына талдау жасау арқылы ұйым
стратегиясының даму бағытын ... ... ... Бұл талдаудың
бірінші қадамы ұйымға немесе оның ... ... ... ... ... ... тұрады. Нәтижесі – кез-келген бәсекелеске
ашылатын перспективаны анықтау.
Екінші қадам – қажетті бұйымдар ... ... және ... ... ... ... бұйым мен өткізу ... ... ... ... ... үшін ... ... арасында жауапкершілікті бөлу.
Бұл үшін ұйымның ішінде стратегиялық шаруашылық орталығын (СШО) құру,
оларға қызметтің стратегиялық бағытын таңдауға жауапкершілікті ... ... ... қызмет орталығын (АКҚО) құру, оларға пайда табуды
жүзеге асыру жауапкершілігін жүктеу керек.
Қолда бар ... ... ... жаңа ... ... оларды қатынастыру мәселесі ұйым үшін ... ... ... ... келеді: дәстүрлі технологияны (бар
техникалық және ... ... ... ... ұйым қорлары түрлерін)
сақтап қалу (қаншалықты ұзақ) немесе жаңасына ... ... ... ... ... ... бір ... ескіріп қалады.
Бұл таңдау сұраныс, технология және тауардың өмірлік циклын ... ... ШСА, СРА және СӘТ ... ... байланысты
болып келеді. Осымен бірге ұйым стратегиялық міндеттемесін ... ... ... ... ... ... ұйым ... тікелей байланысты. Егер ұйым миссиясы
өндірістік құралдар нарығына қызмет көрсету болса ... ... ... ... ... ... ету
СШО
АКҚО
Сурет 5 - ШСА талдау және СШО мен АКҚО арасында жауапкершілікті бөлу
элементтерін,еңбек құралдарын), онда ШСА ... ... ... ... пен байланыс және тағы басқа салалары; өндіріс салалары
(эксплуатациялы-техникалық жағынан біртектес ... ... ... ... құралдар нарығының кешенді қажеттілігін қанағаттандыру үшін
арналған әртүрлі өндіріс салаларындағы кәсіпорын топтары ... ... ұйым ... ... ... және ... ... көрсету болса, онда ШСА ретінде халық тұтынатын тауарлар нарығының
жеке сегменті немесе бұл ... ... ... ... ... Сондай-
ақ жеке тауарлардың аймақтық нарығы немесе олардың қатынасы болуы мүмкін.
Ұйым миссиясы бір ШСА-мен, сондай-ақ олардың жиынтығымен көрсетілуі
мүмкін. ... ... ... құралдары нарығы мен халық тұтынатын тауарлар
нарығы қатынасы ретінде ШСА болуы мүмкін.
ШСА бөліп көрсету үшін келесі параметрлер қолданылады:
1. Берілген ... өсу ... Бұл ... өнім ... потенциалды өсу қарқынына өнімге деген ... ... ... ... ... ... ШСА-дағы өнім өндірісінің перспективті рентабелділігі, бұл
өткізу мүмкіндігіне байланысты күтілетін пайданың болуы, ... ... ... деңгейден аспауын білдіреді.
3. Сыртқы ортада күтілетін тұрақсыздық деңгейі, осының негізінде сату
көлемінің өсу ... мен ... ... ... ... ... Болашақтағы табысты ... ... ... ... шиеленісуін, бәсекелестердің техникалық ... ... ... ... ... ... ... және тағы басқасын көрсетеді.
Берілген параметрлер әр потенциалды ШСА үшін ... ... оның ... ... көрсетілген (сурет 6).
Қажеттілік ... даму ... ... алу ... ... ... әдеті
Бәсекелестер құрамы
Бәсекелестіктің интенсивтілігі
Өткізу арналары
Мемлекеттік реттеу
Клиент типі ... ... ... 6 - ШСА анықтау үрдісі
Сызбада көріп отырғанымыздай, ШСА ... ... ... ... ... ... Осы
қажеттіліктерді
қанағаттандырудың сипатына байланысты ... ... ... ... қанағаттандыру сипаты мен оны өндіру ... ... ... технологиядан шығатын өнімді тұтынатын
потенциалды клиент типі (сатып алушы) ... ... ... ... көп ... ... ... аймағы анықталады.
Жоғарыда аталған факторларды талдау арқылы, ұйымға олардың қайсысы
берілген ШСА-да табыстылықты алып келу ... ... ... ... әр ... нақты мәніне тікелей әсер
ететін факторлар ... Яғни ... өсу ... ... ұйым өніміне деген сұраныстың ... ... ... сиымдылығы (көлемі), ұйымның потенциалды клиентерінің төлем
қабілеттілігі. Осы сияқты ШСА-ның параметрлеріне әсер ... ... ... ... өсу ... ... ... циклы
әсерін
қарастырайық (сурет 4).Циклдың ... ... бір ... ... өтуде дәстүрлі бәсекелестік стратегиясы, әдетте, өзінің тиімділігін
жоғалтады. Мысалы, ... ... ... ... өз нарығына
бағыттай отырып, ұйым Е және G1 ... ... ... ... өсу ... ... осы кезеңдерінде тұрған шетел ... ... ... ... ұйым ... ... ... ауысуын
алдын-ала жобалап және өзгерілетін жағдайларға сәйкес өзінің ... ... ... ... ШСА ... үшін ... ... қолданады.Олардың біреуі
Бостондық кеңес беру тобымен (БКБТ) ұсынылған тәсіл. Оның мәні ... ... ... өсуі мен ... көлеміне қатысты сипаттайтын
көрсеткіштер және бәсекелес ұйымға ... оның ... ... ... ... ... Бұл қатынас болашақта ұйымның
салыстырмалы бәсекелестік ... ... ... ... Әр ШСА ... екі параметр бойынша салыстыру ... бұл ... ... ... ... ... ... ШСА-да ұйымның қызметі туралы келесі шешімдер
жиынын ұсынады:
- «жұлдыздар» нарықта үлкен үлесі бар жылдам өсіп келе ... ... ... ... өсу ... ... ... Олар, әдетте, өзінің тез
өсуіне көп дәрежеде инвестицияны қажет етеді. Уақыт келе оның ... олар ... ... ... ... сиырлар» қызмет бағыты немесе өсудің төменгі қарқыны ... ... ... бар ... тобы (жетілу кезеңіне жеткен
тауарлар). Осы тұрақты және алда келе ... ... үшін ... ... ... ... төменгі дәрежеде инвестиция қажет.
Жоғарғы табыс алып келуімен қоса, ... ... ... ... ... бағыттарын ұстап тұру үшін ұйым оны ... ... Ішкі ... ... ... ... G2 D
G1
пайда интернационализация
болу E ... ... ... Ең ... Нарықтардың ... ... баға ... ... ... ... біртектес ... ... ... ... ... 7 - ... ... эволюциясы
- «жабайы мысықтар» өмірлік циклдың бастапқы кезеңінде тұрған тауарлар.
Олар жоғарғы өсу ... және ... ... ... ... менеджерлер шабуылды стратегия мен қомақты инвестицияны
қолдана отырып, нарық үлесін ... ... Осы ... ... ... ... айналдыру керектігін, ал қандайын
сатылап жою керек екендігін басшылық мұқият ойластыру қажет.
- «иттер» ... ... ... ... Олар ... нарық
үлесі мен төменгі өсу көлемімен сипатталады. «Иттер» өзін ғана ... ... алып ... ... өте ... ... көзі бола алмайды.
-
Сұраныс
көлемінің өсуі
Жоғарғы «Жұлдыздар»
«Жабайы
мысықтар»
Төменгі ... ... ... 8 БКБТ матрицасы
БКБТ матрицасы екі қызметті орындауға көмектеседі: нарықтағы көзделген
орын туралы шешім ... және ... ШСА ... стратегиялық ақша
қаражаттарын бөлу. Қызмет көлемінің өсуі ... ... ... ... ... цикл кезеңі өзгертілмесе және тұрақсыздық ... ... ғана БКБТ ... қолданылады. Нарықтағы үлес бойынша
ұйымның ... ... ... болады. Осыдан басқа тәуекел
факторларын, өткен стратегияларды білу, инвесторлар мен тұтынушылар жағынан
ұйым ... ... ... ... ... ... стратегиясының жағдайы және онымен ... ... ... ... толығырақ көріністі «Мак-Кинзи» матрицасы
көрсетеді.
ШСА жиынын анықтау. Кәсіпорын өз ... ... ... ШСА-ғын
таңдау қысқа мерзімді және ұзақмерзімді ... ... ... ... ... ... ... теңгермешілік
ең алдымен ШСА өмірлік циклдарының балансына жетуден ... бұл ШСА ... ... ... ... кезеңдерінде орналасқан кәсіпорын күшін
дәйекті түрде жұмылдырудан тұрады.
Өнім
көлемі шса 1 ... ... 2 цикл ... 3
Уақыт
Кәсіпорын 2
шса 3 ... ... 2 ... ... 1 теңдестіру
Уақыт
Сурет 9 - ШСА-ның екі жиынын теңестіру.
Суреттен ... ... ... ... ... қарағанда орнықты тұр, себебі
барлық қызмет көрсетілетін ШСА бірдей өмірлік цикл ... ... ... ... ШСА бір ... сату ... ... беталыспен
сипатталады, бұл өз кезегінде, әр уақыт ... ... ... алып ... ... егер ... ... қарастыратын болсақ,
кәсіпорын-1 күйреуге ұшырайды ... ... ... ... қызмет
көрсетілетін барлық ШСА бір уақытта құлдырау ... ... ... да
ШСА-ның өмірлік циклдарын теңдестіру дұрыс болады, яғни ... ... ... әр ... ... сату ... ... жету үшін
жағдай жасау керек. Бұл ШСА-ның «жетілу» кезеңінен «құлдырау» кезеңіне
өтуіне байланысты, ... ... ... ... ... ... ... ШСА-на бағытталуы керек.
ШСА өмірлік циклы ... ... ... ... дұрыс.
Қысқа және ұзақ перспективаны теңестіру үшін «Өмірлік цикл балансы»
матрицасы қолданылады. Әр ШСА ... ... бұл ... ... мәртебесінде (ҰБМ) қысқа және ұзақ перспективада оның өмірлік
цикл кезеңін белгілейді.
Шеңбер диаметрі ... ... ... ... ... – осы ... ... үлесін көрсетеді.
Суретте берілген мысалда кәсіпорын қысқа мерзімді перспективада өзінің
таңдалған стратегиялық позициясын өзгертпей және өзінің барлық күшін ... ... ... ... ... ... көмегімен келесі іс-әрекетті көрсетуге болады:
1. Матрицаның қысқамерзімді және ұзақмерзімді блоктарының сәйкес торлары
арасында қажетті ақпаратпен ... ШСА ... Бұл ... ... цикл ... болашақта ҰБМ; нарықтың потенциалды сйымдылығы;
нарықтағы кәсіпорын үлесі және берілген ШСА-да сату көлемі; берілген
өмірлік цикл ... үшін ... ... капитал салымдары.
2. Сату көлемі мен пайданы қосып, нәтижелерін матрицаның екі ... жолы ... ... ұяшық торларына жазылады. Көлденең
бойынша қосуды жүргізеді.
3. Қысқа және ұзақ перспективада сату ... мен ... ... ... сәйкес торлардың төменгі ұяшығына ... ... ... цикл кезеңі бойынша бақылау көрсеткіштерге жетуде әр түрлі ШСА-
ға қосқан үлестерін бөледі ... ... мен ... бақылау
көрсеткіштері негізінде).
5. Өмірлік цикл кезеңдеріне жоспарланатын капитал салымдарының ... ... ... ... ... экстрополяциясы»
ұяшығына жазылады).
6. Өмірлік цикл кезеңдері бойынша капитал ... ... ... ... ... ... Ресурспен қамтамасыз етілуін ... ШСА ... ... өзгерістерін анықтайды.
ШСА жиынын анықтағаннан кейін, (қызметін жүргізудегі қолайлы жағдай
есебенен ... ... өзін ... қамтамасыз етуде) ШСА
шегінде тауарлық стратегияны нақтылау керек, яғни стратегиялық трансакция
қоржыны ... ... ... ... ... беру керек. Бұл
үрдіс екі сатыдан тұрады. Оның біріншісі – тауарлық стратегия ... ... ...... ... ... ... таңдалған баламаны жүзеге асыруы.
Сурет 10 - Өмірлік цикл ... ... ... ... ... ұйымның жоғарғы басшылығының
құндылықты бағдарлары маңызды болып келеді.
Көптеген зерттеулердің нәтижелерін ... және осы ... ... М. ... М. ... пен Ф. ... қарамастан тауарлық стратегияны құрастырған уақытта басты назар
(барлық қалған категориялардың маңыздылығымен) ... ... ... ... ... ... ... С
Сурет 11 - Нарық мүмкіндігі, ұйым ... мен оның ... ... ...... міндеттері мен нарық жағдайлары сәйкес келеді.
В секторы – мүмкіншіліктері мен ... ... ... ... – міндеттері мен ресурстары сәйкес келеді.
Д секторы – барлық факторлар сәйкес келеді.
Тауарлық стратегияның сол ... ... ... ... ұйым оны сәйкес ... ... ... ... яғни ең ... бір ... ... сәйкес келетін бір-бірімен
тығыз байланыста болатын тауарлар ... ... ... ... ... сегменті, жалпы бөлу арналары, ұқсас бағалар өрісі.
Тауар ассортименті нарықта сұраныс мүмкіншілігі бар тауарлар ... және ... ... ... өмір ... ететін серпімді жиынмен сипатталады.
Нарық қажеттілігінің серпімділігіне байланысты ... 1 - ... ... ... ... ... |Ұйым көздеген мақсаттар |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... өңдеу |
| ... | |
| ... ... | ... ... |Өсу |
| ... ... |
| ... ... |Нәтижелер ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... саны |
|1 ... жалғасы |
| ... | ... ... ... қатынастар |Пайдаға қатысты |
| | ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |Ұйымдағы жайлы атмосфера |
|Эстетикалық | ... ... |
| ... ... |
| ... мен ... ... пайдаға |
| | ... ... |
| | ... ... ... бірауыздылық |Этика |
| | ... ... ... байланысты заңмен белгіленген барлық салық түрлерін кәсіпорының
төлегеннен қалатын ... ... ... ... ... және ... дамуы үшін қаржы ресурстарына деген ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін ұстап тұруға қажетті қаржы
ресурстарға деген ... ... ... ... ... ... теңдей болуын) қамтамасыз ететін тауарлық ассортиментке
таңдау берілу керек.
Өнім рейтингісі деп ... ... ... ... ... сол ... басқа номенклатуралы позицияда алған орны
түсіндіріледі.
Сурет 12 - ... ... ... ... ... ... ... егер НТА тізіміне ... ... ... ... ... ... ... қарай
жүрсе. Басқаша айтсақ, өндіруіне және берілген номенклатуралық позициясы
бойынша нарыққа шығаруына байланысты нәтижеліліктің түсуімен және ... ... ... ... ... ... ... позицияны ранжирлеу бойынша экономикалық сипаттаманы
таңдау құрастырылған тауарлық ассортимент үшін ... ... ... ... ... келеді.
Кәсіпорын иемденген (немесе иемдене ... ... ... ... ... аудару керек. Мысалы, егер материалдар
тапшылығы ... ... ... ... ... материалдардың
шығындарға қатысты рентабелділікті таңдау керек. Еңбек ... ... ... ... ... ... ... және
қажетті жұмыскерлер санының рентабелділік көрсеткішіне өнімді ранжирлеу
дұрыс. Капитал салымдарының жеткіліксіздігі шиеленіскенде ... ... ... ... ... және ... ... төмендеуі (өсуі) себебін талдаған уақытта сол немесе
басқа салықтың көлемі бойынша өнімді ранжирлеуге болады.
Сәйкес ... ... ... экономикалық
сипаттамаларды анықтау, осы құжаттарды көзделген әдістемелер бойынша
есептелінеді ... ... ... ... ... ... капитал
салымдарының үлесі, нақтыланған тұрақты бағалар).
Қалған сипаттамалар игерудің және нарыққа сол ... ... ... ... ... пайда болған кәсіпорынның ресурспен нақты
қажеттілігін талдау негізінде, сондай-ақ ... ... ... ... ... әр өнім түрі үшін сол ... басқа экономикалық
сипаттамаларды анықтау мүмкін болмаған жағдайда (өнімнің ... ... ... шығындар; мақсатты емес несиелер үшін пайыз төлеу, салықтық
есептеулерде кездесетін бірқатар шығын элементтері, факторингтік қызметті
төлеу және т.б.) ... ... ... ... ... НТА үшін ... ... жалпылай мөлшерін анықтап, осыдан кейін әр НТА
орнында мағынасына пропорционалды ... ... ... ... ... ... ... Сапа - тауар бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің факторы
Сапа кез – келген шаруашылық ... ... ... ... ... мен ... ұлттық ... ... мен ... ... ... ... жиынтығын
бейнелейтін синтетикалық көрсеткіш. Әлемдік тәжірибенің дәлелі бойынша ... жеке ... мен ... ... ... ... ... кез – келген тауар ... ... ... ... яғни оның жеке және қоғамдық ... ... ... ... ... жиынтығы, сапа тұрғысынан тек салыстырылатын
тауарлар бағалануы мүмкін екендігін меңзейді. Дегенменде ... ... да ... ... тұтынушылық сипаттары
болады. [39]
Сапа – тек нарықты экономикаға ғана тән категория емес. Ол ... ... ... мен төмендеуіне байланысты кез-келген
жағдайда және ... ... ... ... ... ... адамдар үшін айтарлықтай күрделі ... ... ... өнімді тауар ретінде қабылдамайтын
сапаның шегі бар. Бұл ... ... бір ... ... ... жоғары мәнін білдіреді. Ол ... ... ... ... ... – “стандартқа сәйкестігі”;
- екінші деңгей – “қолдануға сәйкестігі”;
- үшінші деңгей – “талаптарға сәйкестігі”;
- төртінші деңгей – “латентті (жасырын) қажеттіліктерге ... ... ... сапа ... ... ... ... шарттарға және т.б. сәйкестігі бойынша
бағаланады.
Екінші деңгей бойынша сапа тек ... ... ... сай ... емес, сондай-ақ тұтынушылардың эксплуатациялық талаптарына
да сәйкес болуы керек.
Үшінші деңгей идеалды вариант ретінде тұтынушылардың талаптарын төмен
баға және ... сапа ... ... ... ... бойынша тұтынушылардың қосымша, ... ... ... ... ... табиғаты емес, қайта оны ... сол ... ... ... ... бар ... қызықтырады. Тұтыну объектісі ретінде тұтыну тәсілі,
конструкциясы, ... ... әр ... ... ... Белгілі бір
тауар әр түрлі көптеген қасиеттерге ие болуы және әр түрлі ... Өз ... ... бір ... тән ... ... оны аналог-
тауарлар ішінен бөліп, оның объективті-субъективті сипатын ... ... тән ... ... үшін ... тауар – бұл міндетті түрдегі жоғары класстық
тауар емес, қайта бұл ... ... ... мен ... ... және олар үшін ... болатын тауар. Сондықтан да әлемдік
кеңістікте сапаның келесі ... ... ... ... – бұл ... мен сипаттар жиынтығының тұтынушылардың қажеттіліктері мен
күтулеріне бағаны ... ... ... ... ... сапаның толық
бағалануы белгілі бір баға ... ... ... ғана ... ... ... ... сол
қажеттіліктерге сәйкес болу деңгейі функциясын ... ... тек ... ғана өз ... сай ... деңгейін талап ете келе сапаны ... ... ... ең
алдымен мақсатты топ тарапынан жақсы сатып алу мотивациясы мен күтулерді
жақсы білуді талап ... ... ... ... мен ... сапа – қатысты ұғым болып табылады.
Нарықтың әр сегментінің өзіне тән сапа ... ... ... мен ... тек олардың болатын шегін анықтайды. Бұл әр
күтілетін сапа деңгейіне және ... баға ... ... ... ... ... ... Сондықтан да ҚР-да сапа ... ... үшін ... ... ... болады: [39]
тауардың функционалдық сәйкестігі, яғни тауардың өзіне тән ... ... ... ... ... яғни тауардың қосыша қажеттіліктерді қанағаттандыру
диапазонының мүмкіндігі;
регламентация мен ... ... яғни ... төменде
көрсетілген деңгей бойынша тек ҚР-да ғана емес, ... ... орын ... нормаларды сақтау. Ол нормалар төмендегідей:
сенімділігі, яғни белгілі бір кезеңдегі жұмыста ... мен ... ... ... яғни ... ... мерзімінің ұзақ болуы;
сервис, яғни сатуға дейінгі және кейінгі қызмет көрсетулердің тимділігі мен
жылдамдылық диапазоны;
эстетикалылығы, яғни дизайн түрі, ... дәмі және ... да ... ... ... ... яғни репутация, имидж, марка және
т.б.;
тұтыну бағасының ең төменгі шегіне сәйкестігі, яғни ... алу ... ... мен ... ... ... жөндеуі мен
эксплуатацияға кететін шығындардың болуы.
Осылайша, сапаның басты критериясы ретінде тұтынушылардың тауарларды
тұтынудан алатын ... ... ... ... сапа деңгейін
көтерудің міндеті сол тауарды тұтынғанда тұтынушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыра алатын қасиеттерінің ... ... ... ... ... сапа ... ... сұраныс пен нарыққа икемделуінің
әлеуметтік индикаторы болуда.
Тауар сапасының бір ... ... ... өтуі кәсіпорынның
тұтынушылық талғам жағдайына икемделуінің дәрежесін көрсетеді.
Сапа – ... және ... ... Бұл сапа ... әр ... көзқарастарды тудырды. Американдық Ральф Недер
“сапа – сұраныс тұрғысынан тұтынушылардың қажеттіліктерінің қанағатта-нуы”.
- дейді. 1987 ... ... ... стандартында “бұйымдар мен
қызметтердің сапасы фирманың өміршеңдігімен сипатталады”,- делінеді. Әйгілі
француз маркетологы Жан-Жак Ламбеннің ... ... – бұл ... ... өткізілуі тиіс, өндірілген тауарлардың белгілі бір жетілдірілген
деңгейі”. Ресей ... Д.С. ... және Ю.А. ... ... жиынтығы ретінде қарастырады. Яғни ол параметрлер нақты
қажеттіліктерге ... ... ... ... А.Я. Боярский, В.И. Сиськов, В.И.
Седова, П.И. Рябинович, Г.И. Кузнецова еңбектерінде сапа ... ... ... ... ... ... ... параметрлерінің тұтыну параметрлеріне
сәйкес келуі”, “нарықтағы бәсекеге сәйкес болуы” ретінде қарастырылады.
Сапа категориясы мемлекеттің ... мен ... ... ... параметрлері мен тұтынушылық сипаттамалардың жиынтығы
ретінде қарастырылады. Бәсекеге қабілетті ... ... ... ... ... сапа ... нақты нарықта қызмет етіп отырған
байланысты ... ... ... ... ... үшін сапа тұтынушылық параметрлердің
жиынтығы ретінде қарастырылады. Потенциалды бәсекелестік ... ... ... деген мұндай көзқарастың өзгеруі әбден ... ... ... қорғау мен тұтынушылардың
қауіпсіздігін сақтау ... ... ... ... болып
табылады.
Нарықтағы кез-келген тұтынушы сол немесе басқа тауарды өз ... ... Егер ... ... ... ... болса, онда
тауарды бағалау мен таңдаудың негізі – “баға-сапа-сервис” ... ... ... алу ... мен бағаны тұрақтандыру жағдайында сапа
негізгі тұтынушылық сипатта ... ... да ... ... ... қажеттілігі тұрады. Басқару институты ретінде барлық
деңгейлерде (кәсіпорын, ... ... ... ... ... ... орындайтын қызметтері мен міндеттерін қамтиды. Нарықтық ... қол ... үшін ... ... ... фунцияларының барлық
фазаларында, яғни жоспарлау, шешім қабылдау, шешімді жүзеге асыру, бақылау
бойынша белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... ретінде, осы үрдісті ұйымдастыруды барлық ... ... ... ... ... ... ... басқарудың функциясы болып табылады. Тауарды
әлеуметтк басқару тауар-ақша қатынастары аясында қызмет ететін ... ... мен ... және оны сақтау мақсаты бар қоғамға әсер ету
ретінде ұғынылады. Сапаны басқару тауар өндірісінің ... ... оның ... ... ... жету ... мен менеджменттің жеке
функциясы ретінде тауар сапасын көтеру мен ... ... ... ... ... ... ... функция ретінде өнім өндірісіне
жасалатын бақылау жүйесінде тауарды өндіру, ... және ... ... ... технологияларды қолдануда көрініс табады.
Сапаны басқару процесс ретінде тек тауарды өндіру және өткізуді ғана
емес, ... ... ... ... ... ... үшін тауар сапасына мемлекет тарапынан бақылау жасалуы керек.
Нарықта жетістікке жету үшін өнім ... ең ... ... ... болуы міндетті емес. Тіпті кейде әлемдік талаптарға сай өнімдер нақты
нарықта ... ... ... да ... ал, ... ... ... құралдардың әсері арқасында тез арада үлкен сұранысқа ие болып
тез өтеді. Бәсекеге қабілетті кәсіпкер бұны ескере келе көп ... ... ... ... емес, қайта тұтынушы үшін не нәрсенің құнды, әрі
маңызды екенін анықтап, ... ... ... осы үшін ... ... болуы сапаның маңызды экономикалық категория деп түсінуде
болса керек.
Сапаның ... ... ... ... ... ... жұмыстарға ортақ нәрсе. Яғни талап барлығына бірдей болады.
Нарықтағы тауарлар мен қызметтердің жеткілікті болу жағдайында, сатып
алушы ... ... ... ... сол ... аралығында баға және тұтынушылық
қажеттіліктерді қанағаттандыру параметрлері бойынша ең ұтымдысына аударады.
Өз кезегінде тауар сапасы оның барлық ... ... ... ... Сапа ... ... қабілеттілігінің элементі ретінде көптеген
шығындар мен күш-жігерді, өндірістік базаның техникалық ... ... ... егер ел ішінде сапаға қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ықыласы жоғалады.
Нарықты экономика мәні бойынша өте ... Бұл ... ... ... ... сипатталады. Кәсіпкерлік еркіндігі
өз еркі бойынша ресурстарды алу, өндірісті ұйымдастыру және өнімді өткізу
құқығын береді.
Өз кезегінде тұтынушы да ... ие. Оның ... ... “тұтыну
нормаларымен” шектелмейді. Барлық нәрсе тұтынушының ... мен ... ... ... ... индивидуализм бәсекелестікті қалыптастырады. Сапасы
төмен тауарлар өндіретін кәсіпорындар бара-бара өз ... ... ... ... тауар өндіретін кәсіпорындар тұтынушылар мен
клиенттер санын көбейтеді. Егерде жеке қызығушылықтар ... ... ... ... ... онда ... ... оларды қоғамдық
мүддеге бағыттайды. Ал, бұл жағдайда тек тұтынушылардың қажеттіліктерін ... ... ... ... ... қана ... шыға ... өте селективті және икемді механизм екенін айта ... Оның ... ... ... ... ... бірдей дәрежеде
зардап шекпейтіндігін ұйғарады. Көбіне қиыншылықты бәсекенің заңдарына
ілесе алмайтын ... ... ... (сол ... бірі ... өнім ... ... “көрінбейтін қол” қағидасына сәйкес бәсеке сапаны қамтамасыз
етудің маңызды механизмі, ал сапа ... ... ... арқылы нарықтық экономиканың тиімділігін арттыратын механизм
болып табылады.
Сату ... мен ... ... ... ... теңдік
белгісін қоюға болмайды. Өйткені олар бір – бірімен ... ...... ... ... ... клиенттер үшін өнімдер
белсенді түрде тапшылық ... ... ... ... жоқ ... ... ... төмен сатып алу қабілеттілігі сапасы ... ... ... ... ... ... қабілетті тауарлар
тұтынушылардың аз тобына бағытталуы мүмкін.
Бұл ... өнім ... ... ... тіпті ол бұл процесті
реттеуге мемлекеттің араласуын міндеттейді. ... көп ... сол ... ... ... ... ... байланысты
болып келеді. Тауар сапасының өсуімен қатар, оның құндылығы да өседі. Яғни
өткізудің бірдей ... ... ... оның құндылығы да ... ... ... қоры ... ... тауар сапасының өсуі
төмендегілерге мүмкіндік береді:
1. тауар бәсекеге қабілеттілігінің қорын қалыптастыру;
2. өндіруші табысы.
Сондай-ақ ... ... ... ... ... ... үшін ... білдіретін және оларды қолдануда толық қанағат
беретін нақты қасиеттердің жиынтығымен анықталады. Ал, ... ... ... Кейде жоғары сапалы тауар аз бәсекеге қабілетті болуы
мүмкін (егерде сол тауарға ... ... қосу ... ... көбейтіп, тұтынушылардың мақсатты тобы үшін маңызды болмаса).
Негізінен “бәсекеге қақабілеттілік” ұғымын ... ... мен ... ... ... ... ... сәйкес, өнім сапасының деңгейі өнімнің
сапа көрсеткіштерінің мәнін оның базалық ... ... ... ... ... ... салыстыру сапаны
бағалаудың маңызды элементі. Салыстырылатын база ретінде ... ... ... ... әрі ол оңай ... ... ... бағалау үшін талданып отырған өнім параметрлері бәсекелесуші
тауарларының параметрлерімен ... ... және ... ... ... ... мен бәсекеге қабілеттіліктің тең еместігіне қатысты
мәселе келесідей болады. Сапа ... тек бір ... ... ... ... ... конструкциялық, қолдану аясы
бойынша сипатталатын көрсеткіштермен жіктеледі. Ал бұл ... ... ... ... сапа мен ... қабілеттілік арасындағы тағы бір
қағидалық ерекшелікке тоқталайық. Таурдың бәсекеге қабілеттілігі – ... ... ... ... ... ... маңызды нарықтық
категория. Сапа – тек ... ... ғана тән ... емес.
Тауардың бәсекеге қабілеттілігі өзгермелі және қарқынды ... ... ... ... жағдайында тауардың ... ... кең ... ... ... Яғни ... бәсекелесуші өндірушілер мен тауарлардың іс-әрекетіне, бағаның
ауытқуына, жарнама әсеріне және ... ... ... ... ... өзгеруі мүмкін.
“Тауардың бәсекеге қабілеттілігі” ұғымы “тауар ... ... ... – тауар бәсекеге қабілеттілігінің деңгейін анықтайтын
маңызды құрамдас ... ... ... ... ... ... деңгейі
аналог-бәсекелестермен салыстырғандағы тауардың ... ... ... тауардың қасиеттеріне байланысты емес ... мен ... де ... ... ... сервис
сапасы, жарнама, бәсекелесуші тауарлардың сапасын жоғарылату (төмендету),
сұраныс пен ... ... ... ... ... және т.б. Сапа ... ... қабілеттілігінің “итермелеушісін” құрай ... ... ... ... ... ... қарастырылады. Жоғары
сапалы өнім – бәсекелестік немесе жоғары ... ... ... ... ... тауар да – төмен бәсекеге қабілеттілікке ие болады.
Осыған қатысты іс-жүзіндегі кейбір қатысы жоқ ... бұл ... ... ... ... ... мен ... елдің қарастыратын тауар
саясаты тауардың бәсекеге ... ... ... ең алдымен тұтынушылардың талаптарына сай келетін оның сапа
сипаттамаларын зерттеуге бағытталған. Сондай-ақ сапа жаңа ... ... ... өмірлік циклын ұзартуға өз септігін тигізеді.
2 «Алай» ЖШС-тің басқару ... ... ... ... ... мақсаты, сипаты мен міндеттері
“Алай” жарнамалық агенттігі 1998 жылдан бастап, Қазақстан нарығында
жарнама қызметінің ... кең ... ... ... “Алай”
өзін толық циклды, желілік (сетевое) жарнамалық агенттік деп атайды; және
абсолютті түрде сол ... ... ... ... циклды жарнама
қызметтерін ұсыну, жарнама идеясынан бастап, ақырғы өнімді өндіруге ... ... ... кез ... ... және кез ... кез келген талаптарды қоятын заказдармен жұмыс істейді. “Алай”
жарнама бойынша ... ... ... асырады. Агенттіктің
қызметінің негізгі ... ... ... ... ... асырудан
кірістерді алу болып табылады, олар:
• нарыққа шығу; (ПР) ... ... ... ... ... ... ... және сатып алу жабдықтарымен; маркетингтік қолдау;
тауар және қызмет бойынша консультациялау; жарнама кампаниясының ... ... ... ... ... мен орналастыруы.
“Шектеулі және қосымша жауапкершілікті” Заңына сәйкес құрылған “Алай”
мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап, заңды тұлға құқығына ие ... ... өз ... ... атрибуттары бар: банктегі есеп-
шоты, оның ішінде валюталық шоттар, мөрі мен штампы, ... ... және т.б. ... ... өзінің қызметінің мақсаттарына қол
жеткізу үшін өзінің атынан мәмілелерді жасауға, мүліктік және мүліктік емес
құқықтарды ... ... ... сотта талапкер және жауапкер болуға
құқылы. Агенттік өзінің міндеттемелері бойынша оған тиесілі барлық ... ... ... заң актілермен анықталған қызметтің кейбір түрлерімен
агенттік лицензия негізінде ... ... ... ... ... жауап бермейді. Жарнамалық агенттік қолданып жүрген
заңдармен көзделген ... ... ... қатысушысының
міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
“Алай” 100%-ы ... ... ... тиесілі.
Агенттіктің бас офисі негізін 1915 жылы Англияда Harrіson K. McCann қалады.
Қазіргі таңда “McCann-Erіckson” – ... ... ... ең
ірісі және жарнама системасы ең дамыған. “Алай” жарнамалық агенттігінің
қызметінің мерзімі ... ... ... ... заң актілерімен тыйым салынбаған ... кез ... ... ... құқығы бар.
“Алай” жарнамалық агенттік 132 елдің 205 қаласында ... ... ... ... ... ... бірінде мамандандырылған.
Маркетингтік коммуникация – техникалық құралдардың, яғни ... ... ... кең аудиторияға әр түрлі хабар тарату
процесі. Маркетингтік коммуникацияның ... ... ... ... үндеу жариялау;
2. үндеу нысаны (форма обращения): бұл хабарламалық және жарнаманың
нысандылық тиімділігі мен ... ... ... ... ... ... және бояулы болуы, радио болса, оның ерекше дикциясы,
теледидар болса, мимикасы мен жесттерінің нысаны;
3. үндеу құралдары.
“Алай” жарнамалық агенттіктің ... ... ... жаңа ... ... және олардың сенімін ақтау. Агенттік күнделікті өсіп ... ... ... және де ... ... беруге тырысады.
Жарнамалық агенттік Қазақстандық мекеме болып табылады. Персоналы
жергілікті. Агенттіктің қызметкерлер ... 48 ... ... ... ... мен ... ... мамандар, (ПР)
қоғаммен байланыс мамандары, қызмет ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелер болуы мүмкін емес, барлығы
өзара ... ... ... еңбек ұжымын, директор жолдау туралы
келісім ... ... ... реттейтін басқа
нысандардың негізінде қызметкерлерді ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарымен анықталған барлық
әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... Әрбір
қызметкердің еңбек кірістері ең көп мөлшермен шектелмейді және белгіленген
ережелерге сәйкес салықтар салынады. ... ... ... ... ... ... ... еңбек келісім шарттарында тарифтік ұтыс тігулер
мен жалақы мөлшерін көздейді.
“Алай” жарнамалық агенттігінің негізін 5 ... ... ... ... ... ... құралдарын таңдауға және хабарландыруларды
орналастыруға (таратуға) жауапты. Медиажоспарлау жарнамалық агенттіктің
іс-әрекетінің маңызды элементтерінің бірі болып табылады.
Медиажоспарлау – бұл ... ... ... ... ... ... агенттіктің медиадепартаментін 7 адам құрайды.
Тиімді медиажоспарлау үшін:
1. ... ... ... ... және оның қайшыласуы жайлы
ақпарат
2. бәсекелестердің жарнамасы “қашан?” және ... ... ... ... ... ... көздері: сыртқы
жарнама (ООН), қалалық баспа ақпарат құрал-жабдықтары, ... ... ... беті ... ... телеарналарда.
Кесте 2 - Жарнама тарату құралдары
|Құрал түрі: | ... ... ... | ... ... |қысқа мерзімділігі, сапасы |
| | ... ... баға ... ... |
| | | ... ... |
| | | | ... | ... ... |қымбаттылығы, жарнама |
| | ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... аз ... |
| | ... | |
| | | | ... | ... жаппай тарату |дыбысты ықпалы, жарнама |
| | ... ... ... ... | ... ... |
| | |қ ... арзан болуы | |
| | | | ... | ... ... ... ... аз таңдауы, |
|жарнама | ... ... ... байланысының |
| | ... ... ... |қысқалығы |
| | ... | |
| | | | ... | ... бәсең шығуы, |
| | |қ ... ... ... |
| | ... сапалығы, ұзақ | |
| | ... әр ... | |
| | ... аудиторияға | |
| | ... ... | |
| | ... ақпараттардың | |
| | ... ... | |
| | ... әр ... ... |
| | ... ... | |
| | | | ... ... | ... жиі шығуы, аз|аудиторияның аз таңдауы |
| | |ТД ... ... ТД | |
| | ... ... | |
| | ... ... баға | |
- ... бөлімше; хабарландыруларды өңдеумен және өндірумен
айналысады. Бұл бөлімшені дизайнерлер және ... ... ... ... ... ... қалт етсе, “Kіt Kat” жеп ал).
Копирайтерлер: аудиожарнама, видеожарнама, баспа ... ... ... жұмыс; дизайнерлер: буклеттер, сыртқы жарнама дизайны,
баспа жарнамасының дизайны, күнтізбелер, ашық хат, ... ... ... клиенттермен жұмыс бөлімшесі; тікелей клиенттермен жұмыс істейді;
барлық департаменттер жұмысының координациясы бұл ... ... ... ... ... ... ... (тауарды алдыға ... ... ... ... ... ... персонал треннингі, мекен-
жайға тарату (Dіrect Maіl);
- өндірістік (производственный) бөлімше жабдықтаушылармен жұмыс, ең
оңайдан ... ... ... ... ... ... ... POSM материалдары (( типографиялармен жұмыс), сувенирлік
өнім;
- қаржылық ... ... ... ... ... жағымен айналысады.
Жарнама – ақылы құралдардың көмегімен тұтынушыға тауар туралы әр түрлі
ақпарат жеткізу әдісі.
Жарнаманы әзірлеу күрделі және жауапты процесс. ... ... ... ... ... жарнаманың мақсатын айқындау;
2. жарнаманың тақырыбын анықтау;
3. жарнаманың текстін дайындау;
4. жарнамаға жұмсайтын ... ... ... тарату құрамын іріктеу;
6. жарнаманың шығу мезгілін тағайындау;
7. жарнаманың нәтижесін бағалау.
Жарнаманың басымды, ұтымды жақтары: жарнама тауар ... ... ... ... ... ... рет ... жарнама
тұтынушы назарына бірнеше рет ... ... ... ... ... ... жарнама өте қымбат әдіс; тұтынушының тауарға
қоятын талаптарымен ерекшеліктерін ескермейді; ... ... ... өте ... Егер ... ... ... онда ақпарат –
барлық кезде де жарнама бола бермейтінін ескерген ... ... ... ... кампанияның тиімділігін бағалау
Корпорацияның имиджін көтеру мақсатында кең жарнамалық ... ... ... ... аудитория қатарына кіретін тұлғаларға
ақпаратты жеткізу өте қиын. Мысалы ... ... ... және ... байланысты теледидар бағдарламаларды көреді.
Сол себептен жоспарланатын кампания келесі құралдарды қамтиды.
Сайтта ... ... ... ... 14 Корпорация сайтының құрылысы
Кесте 3 - Сайт құруға кететін шығындар:
|Шығындар ... ... ... ... ... |700 ... ... |550 ... ... ... ... |1550 +50 әр ай сайын ... ... |400 ... ... ... 1 жылдық шығындар |3800 ... ... ... ... ... басқа көпшілік ақпарат құралдарына қарағанда ең тез ... ... ... саналады. Оған ұлттық жарнаманың ең үлкен бөлігі
жатады, себебі ол оның ең ... ... – ірі ... ... ... ... арзандығы. Корпорацияға ең тиімді келесі теледидар
каналдары болып табылады.
Хабар
Осы каналдың көрермендерінің қатарына ұлттың элитасы кіреді деп ... Сол ... осы ... Қазақстандағы ең ірі ... ... ... 4 - ... ... сипаттамасы
|Критерий ... ... |0-15 жас ... – 5 % |
| |15-22 жас ... – 10% |
| |22-29 жас ... – 25% |
| |29-50 жас ... - 30% |
| |50≥ жас ... – 30 % ... ... ... – 25% |
| ... – 30% |
| ... - 45% ... ... – 45% |
| ... – 15% |
| ... ұлт өкілдері - 30% ... жері ... ... – 60% |
| ... ... - 40% ... ... ... мен ... компаниялардың басшылары мен мамандары
қарайды, себебі осы канал сыртқы ортаның ең ... ...... ... ... ... ... телеарнасындағы жарнама
Қазақстанда ең қымбат болып саналады, сол ... осы ... ... ... ... ... ... алдында шығу керек. [19.]
Осы арна ең кең таралу кеңістігіне ие – ... 98% ... ... ... ”Сункар” еншілес компаниясының жарнамасы өткізілуі тиіс. Себебі
пестицид ... ... ... ауыл ... ... ... ... жоғары емес болғандықтан роликте компания шығаратын
өнімнің қасиеттері туралы терең ақпаратты жеткізуге болады.
Кесте 5 - ... 1 ... ... ... ... |0-15 жас ... – 20 % |
| |15-22 жас ... – 5% |
| |22-29 жас ... – 15% |
| |29-50 жас ... – 35% |
| |50≥ жас ... – 25% |
|Жұмыс сипаты ... – 55% |
| ... – 25% |
| ... – 20% ... ... – 75% |
| ... – 5% |
| ... ұлт ... – 20% ... жері ... ... – 35% |
| ... тұрғындары – 65% |
31 ... ... ... ... ... ... қатты шектелген, бірақ көрермендердің қатарын келесілер құрайды:
Кесте 6 канал телеарнасының сипаттамасы
|Критерий ... ... |0-15 жас ... – 25 % |
| |15-22 жас ... – 35% |
| |22-29 жас ... – 20% |
| |29-50 жас ... – 15% |
| |50≥ жас ... – 5 % ... ... ... – 20% |
| ... – 45% |
| ... – 35% ... ... – 35% |
| ... – 35% |
| ... ұлт ... - 30% ... жері ... ... – 80% |
| ... ... - 20% ... ... жасы 20-40 ... ... ірі ... Солардың көбісі Корпорация айналасатын салаларында, немесе оған
жанама әсер ... ... ... ... Осы арнаның ақпарат
бағдарламалары көбінесе экономикалық, саяси ... ... ... ... – ірі ... және жеке ... ... істейтін жас мамандары, компания басқарушылары және
иелері.
Кесте 7 - Бейнематериалдарды дайындау шығындары
|Бейнематериал ... ... |
| | ... ... ... ... ... |10 сек |250 ... ... ... |15 сек |250 |
| |30 сек |500 ... ... ... |1 мин |3000 ... музыка, компьютерлік графика) |3 мин |5000 |
| |5 мин |10 000 ... ... |3 мин |4500 |
| |5 мин |7500 ... |30 мин ... ... 8 - ... өткізілетін жарнамаға кететін жалпы шығындар
|Шығындар ... ... ... ... құрастыру ... |150 ... |450 ... ... |750 ... |450 ... ... |1200 ... |3000 ... ... ... |5 рет ... ... = 56 250 ... 1 |15 рет ... ... = 60 750 ... ... |10 рет ... ... = 59 400 ... |176 400 ... ... |179 400 ... 9 - ... ... орналасу медиа-жоспары
|Теле |1 |2 |3 |4 |5 ... | | | | | ... ... 2 ... 000 |1 500 |1/16 бет |100 ... | | | | ... |
| | | | | |1500 = 9375 ... ... ... ... 3 ... 000 |3 500 |1/16 |180 ... Правда | | | | ... |
| | | | | |3500 = ... ... 1 ... 000 |5 000 |1/32 |52 ... ... | | | | |*5000=8 125 ... ... 1 ... 000 |5 000 |1/32 |52 ... |
| | | | | |*5000= 8 ... |65 000 ... ... ... ... болады, басылымның әр
номерінде Корпорацияның жарнамасы болады.
Журналдағы жарнаманың ерекшелігі – бір басылымды 4 ... ... ... егер ... тиражі 100 000 дана болса, онда орналастырылған
жарнаманы 400 000 адам ... ... ... 1 ... ... - Oil ... - Қазақстандағы мұнай мен газ нарықтарында жұмыс істейтін
компанияларының мамандары.
Жылына 12 рет шығады, 1 ... ... 100 ... ... ... ... полиграфияның жоғыра деңгейі
- тұрақты аудитория
- таралымның кеңдігі
- бизнесмендер, менеджерлер, саясаткерлер арасындағы тұрақты имиджі.
Тура жарнамадан ... осы ... ... PR ... бастыруға
мүмкіндік бар.
Кесте 11 - Oil Review Kazakhstan журналының сипаттамасы
| ... ... |1 ... бет ... |1 жылға |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... $ | ... | | | | ... $ ... Review ... 1 рет |50 000 |32 000 |1/8 бет |12 ... | | | | ... |
| | | | | |000 = 48 ... пен ... жарнаманы орналастыру үшін жарнама макетін жасату
қажет. Газеттегі жарнамадан тиімділік арта түседі, егер:
• макетте негізгі ... ... бар ... ... тауар іс-әрекетте көрсетілетін болса
• бас жағы (шапка) оригиналды болса
... ... ... немесе сурет болса
• тауар тұтынудың ерекшеліктері мен нақты жағдайлары ... ... 50-75 ... ұзын ... ... ... ... басылымдар жылына көп дегенде 1 рет шығады.
Олардың басы ... – сала ... ... ... аттарын,
мекен-жайын, ұйым бастығының аты ... ... ... ... ... ... мен ... өте тиімді құрал. Корпорация Yellow Pages of Kazakhstan және Oil
and Gas of ... ... ... ... Қазақстан
территориясындағы барлық бәсекелестері белгілі ... ... ... зардап шекпейді.
Кесте 12 - Жарнамалық-каталогтық басылымдарға жарнаманы орнатуға кететін
шығындар:
| ... ... |1 ... бет |модуль |1 жылға |
| | | ... ... ... |
| | | ... |жарнамалық |
| | | ... $ | ... | | | | ... $ |
|Oil and Gas |жылына 1 рет|5 000 |20 000 |1 бет |20 000 ... | | | | | ... | | | | | ... ... 1 ... 000 |35 000 |1 бет |35 000 ... | | | | | ... | | | | | ... ... |55 000 ... ... бір ақ ... ... жоспарлайды - Кioge 2003. Осы
көрмеңке мұнай мен газ ... ... ... ... ... ... ... болады.
Сурет 15 Кioge 2003 көрмеге қатысуының артықшылықтары
Кесте 13 - ... ... ... ... $ ... дизайнін құрастыру | 700 ... құру |1 500 ... үшін ... ақы |2 000 ... ... |4 200 ... 14 - Басқа жарнамалық құралдар мен акциялар
|аты ... ... ... $ ... ... ... |3000 |
| ... ... – 3| |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... Алай |7 000 |
| ... ... өнер | |
| ... толығымен | |
| ... | ... ... ... арналған |750 ... ... ... ... | |
| ... (500 ... 30| |
| ... | |
| ... ... |3 000 |
| ... 2003” ... | |
| ... (100 бет, 2000 | |
| ... | |
| ... ... |6 000 |
| ... ... | |
| ... шығару (12 | |
| ... 1000 ... | |
| |4 ... | ... және ... үшін |1 500 ... ... ... ... (5000 | |
| ... | |
| ... ... 200 |
| ... (5000 ... | |
| ... ... мерекелерге |330 |
| ... ... | |
| |(1000 ... | |
| ... (А3, А5 |500 |
| ... (А3-100 дана, | |
| ... | |
| ... (200 |2 000 |
| ... | |
| ... сувенирді |1 250 |
| ... ... ... | |
| ... ... ... – 50) | ... ... ... қаласы, Абая – |6 500 |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... ... ... |2 400 |
| ... ... | |
| ... ... ”Өскемен|7 000 |
| ... ... мен | |
| ... ... құрал | |
| ... ... | |
| ... | ... пошталық жарнама |Потенциалды клиенттер мен|500 |
| ... | |
| ... ... жіберу | ... ... |42 930 ... айтқанда жарнама кампанияда қолданылатын құралдар, мерзімі және
сомасы келесі кестеде көрсетілген.
Кесте 15 - Жарнамалық кампания шығындарының ... ... |1 ... |2 квартал |3 квартал |4 ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... ... and Gas of ... | ... ... кампанияның бюджеті 350 000 доллардан тұрады.
Корпорацияның миллионадған доллар айналымымен салыстырғанда осы сомма ірі
емес. Бірақ қалай ... да осы ... ... тиімділігін анықтау керек.
Тиімділікті зерттеп алып біз кейбір жарнамалық құралдардан бас тартуымызға
болады.
Жарнамалық кампанияға ... ... ... ... сол ... әр ... басшысы жұмсаған ақшаның қалай жұмыс ... ... ... ... ... – 1000 ... ... шығындар. Осы көрсеткіш
жарнамалық құралды пайдалануға ... ... 1000 ... үлесін
көрсетеді.
Кесте 16 - 1000 адамға ақпаратты жеткізуе кететін шығын
|Жарнамалық құрал ... ... |1000 ... |
| ... ... ... |
| ... | | ... ... |3880 |50 000 000 |0,0776 ... ... ... |179 400 |19 200 000 |9,34 ... канал |59 400 |2 700 000 |22 ... 1 |60 750 |7 500 000 |8,1 ... |56 250 |9 000 000 |6,25 ... ... барлығы |65 000 |105 600 000 |0,6155 ... ... | | | ... ... |9 375 |7 200 000 |4,531 ... ... |39 375 |64 800 000 |0,607 ... |8 125 |16 800 000 |0,48 ... ... |8 125 |16 800 000 |0,48 ... ... |48 000 |200 000 |240 ... ... |59 200 |170 000 |348,235 ... | | | ... ... | | | ... and Gas of ... |20 000 |20 000 |1 000 ... Pages of ... |35 000 |100 000 |350 ... |4 200 |50 000 |84 ... аудиторияның санын біліуімен қатар оның сапалық жағын да
зерттеуіміз керек. Мысалы ... ... ... 95%-і ... серігіміз болу мүмкін, бірақ 31 каналды қарап жүрген 9 000 000
адамның ішінен тек қана 1000 ғана ... ... Сол ... ... мақсатты аудиторияға кететін шығынды қарастыруымыз керек.
Кесте 17 - 1000 мақсатты адаммға ақпаратты жеткізуге кететін шығындар
|Жарнамалық ... ... ... |1000 |
| ...... |
| ... |аудит|аудито|тқа |контактқа |
| | ... ... |
| | |ы |ың | | |
| | | ... | |
| | | |% | | ... ... |50 000|10 |20 ... |
| |000 |000 | | | |
| | |000 | | | ... жарнама, барлығы |- |- |- |- | ... ... |59 400|2 700|45 |22 |48,88 |
| | |000 | | | ... 1 |60 750|7 500|70 |8,1 |11,571 |
| | |000 | | | ... |56 250|9 000|45 |6,25 |13,88 |
| | |000 | | | ... ... ... |- |- |- |-- |- ... ... | | | | | ... Қазақстан |9 375 |7 200|35 |4,531 |3,67 |
| | |000 | | | ... ... |39 375|64 |50 |0,067 |30,381 |
| | |800 | | | |
| | |000 | | | ... |8 125 |16 |50 |0,48 |0,96 |
| | |800 | | | |
| | |000 | | | ... ... |8 125 |16 |50 |0,48 |0,96 |
| | |800 | | | |
| | |000 | | | ... ... |48 000|200 |100 |240 |240 |
| | |000 | | | ... басылымдар, | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... and Gas of ... |20 000|20 |100 |1000 |1000 |
| | |000 | | | ... Pages of ... |35 000|100 |20 |350 |1750 |
| | |000 | | | ... |4200 |50 |100 |84 |84 |
| | |000 | | | ... ... ... ... бойынша жарнамалық-каталогтық
басылымдардың тиімділігі өте төмен, себебі 1000 контактқа кететін шығындар
өте жоғары. Єсіресе бұл Yellow Pages of ... ... тән. Oil ... of ... каталогы Қазақстан Республикасының территориясында мұнай
өндірушілер арасында ең танымал басылым. Ол серітестер мен жабдықтаушыларды
іздеген кезде кең қолданылады, сол ... ... ... ... оны ... ... (дәл ... жағдай Oil Review журналымен), ал
Yellow Pages of Kazakhstan басылымынан бас тартуымыз керек.
Басқа жарнама тасушыларның ... бір ... ... ... ... интернеттегі жарнама болып табылады. Бірақ 31 каналдың
тиімділігі өте төмен, сол ... одан да бас ... ... экономикалық тиімділігін тек қана экономикалық
әсер арқылы көруге ... Сол ... ... ... әсері
қосымша тауар айналысының көлемі мен жарнамалық кампанияға ... ... ... ... ... ... өлшеп алу үшін келесі формула қолданылады:
Э = Тд х Нт /100 – (Uр + ... ...... ... ... ... ... – жарнамалық іс-әрекет әсерінен құрылған қосымша тауар айналысы,
теңге
Нт – тауарға қосылған сауда үстемшесі
Uр – жарнамаға ... ... ...... ... ... ... болған шығындар
Осы жерде пайда болған әсер жарнамалық кампанияны іске асыруға ... ... ... ... ... ... болу
мүмкін:
1. Жарнамалық кампанияға кеткен шығындар ... ... ... ... ... кампанияның әсері оған кеткен шығындардан артық
3. Жарнамалық кампанияның әсері оған кеткен шығындарды жаба ... ... ... ... ... ... ... болады, бірақ дәл мәліметтерді алу үшін жарнаманың рентабельділігін
өлшеу қажет:
Р = П х 100 /U ... ...... ... рентабельділігі, %
П – жарнамалаудан түскен табыс, теңге
U – осы ... ... ... ... ... арқылы ”Алай ”Корпорациясы” ЖШС-нің рентабельділігі
Р = 764424,9 х 100 /2274,9 = 33602,6
Осы мәліметтер бойынша “Алай” ЖШС-нің жарнамалық кампаниясы тиімді.
2.3 ... ... ... ... түрлерін талдау
“Алай” жарнамалық агенттіктің клиентпен қарым-қатынасы: клиентпен
жұмыс үшін ... топ ... оның ... ... ... ... ... бөлімшенің қызметкерлері, медиабөлім қызметкері,
өндірістік сұрақтар бойынша менеджерлер. Осы көрсетілген қызметкерлер әр
бөлімнің бас ... ... ... жұмыс істейді. Клиентпен
қарым-қатынас, “клиентпен жұмыс” ... ... және ... іске ... ... ... ... медиа қызметтері:
1. медиажоспарлау: әр жылдық стратегиялық және тактикалық; ұзақ
мерзімдік стратегиялық жоспарлау басқару портфелі
2. ... ... алу: ... ақпараттарды сатып алу; медиа
иелермен бірігу; көмек; ... ... ... ... ... ... жоспарлар өзгерістері;
анализдарды орындайтын топ
4. творчестволық бөлім: ... ... ... мағыналы таңдаудағы жетістік
5. есеп айырысу (отчетность): жыл ... ... ... медиа
анализдер; даму ұсыныстары; бюджет есебі
6. бәсекелестер анализі: ай ... ... ... ... ... ... ... және басқа жеке құралдар; өндірістік
құралдар; мақсатты аудитория ... ... ... “McCann-Erіckson” негіздері; медиа
мәндер
“Алай” жарнамалық агенттіктің әлемге әйгілі ... ... Esso, ... ... Lego, Exxon Mobіl, Durex, Іreland,
Vodafone, MasterCard, DuPont, Pfіzer, Johnson and Johnson, Tetra Pak ... ... ... ... қызметтер түрін алатын клиенттері:
• Нестле: Нескафе, Магги, ... және ... ... ... Unі ... ... ... “Грацио” шырындары, Пиала, Дженнинг
шайлары, Браво – жарнама өнімдері
• Пивзавод #1: 1974 және 130 ... ... және ... Алатау
• MasterCard: MasterCard, Maestro
• Хамле: печенье; шоколадные батончики, сағыз
... Sіemens ... Lek: Persen, Lіnex, ... ... JTІ: ... ... ... Чингиз Хан, Морэ (темекілері)
“Алай” жарнама агенттігінің ATL клиенттері (медиа):
UPS – курьерлік пошта
BHІ - Strepsіls (Стрепсилс)
Cussons - ... ... Jacobs Suchard - май мен ... - ... ... Колдрекс
Evyap - тұрмыстық химия
“Жанна” сауда үйі – Жиһаз
Оазис – Гигиена
Exxon Mobіl – Esso, ... ... ... BTL (тұтынушымен тікелей байланыс)
клиенттері:
The Coca-Cola Company: ... ... ... ... Бон Аква,
Фрешка
Unіlever: Дав, Рексона, Пепсодент, Липтон
Lufthansa (авиажолы)
RCe Securіtіes
Банк Туран Алем: Розничный, ... ... ... жеке ... ... ... жұмысты жауапты атқарушы басқарады, ал
мамандандырылған бөлімше қызметкерлеріне бір ... ... ... ... тапсырылады.
Клиенттермен жұмыс бөлімшесінің көрсететін қызметтерінің бірі – ол
промо акциялар ... ... ... ... ... тіс пастасы – сапаның өнім премиумы,
бағасы қолайлы (доступная), Ұлыбританияда өндіріледі, инновативті өнім.
Орауы көзтартымды, уақытқа сай. Үш ... ... ... ... ... және Бішкек (2005 ж. ақпан). Мақсатты ... ... ... 20-45 жас ... ... 25-45 жас); қала ... орташадан жоғары, премиялық өнімге бағытталған.
Жарнама агенттігіне тапсырысы.
Промоушн акцияны өткізу жайлы ұсыныстарды өңдеу: акцияның механикасы,
бюджеті.
Бекітілген механика негізінде: ... ... және ... ... ... тұтынушыға промоушн акция өткізу.
Мақсаттар: Жаңа тұтынушыларды тарту, ... ... ... ... аудару. Алматы, Өскемен, ... сату ... ... және ... ... ... акцияны өңдеу кезінде, “Aquafresh” сауда маркасына сәйкес
келетін деген ... ... үшін ... бір ... Және де ... ... ... компаниялармен жүргізілген
промо акциялар тәжірибесі талданды.
Механиканы таңдау:
| ... | ... ... | ... ұлғайту |
|кеңейту | | |
| ... ... | |
| ... ... ... жүрген |
|жаңа тұтынушылар ... ... ... ... |
| | ... |
| | | |
| | ... | ... тұтынушыларды | ... ... ... ... ... құру | |
| | | |
| ... | ... алуды көбейту, |осы марканы тұтыну | ... ... ... ... ұлғайту |ұлғайту ... ... ... ... ... ... алдында қойылған
мақсаттарға байланысты айтылатыны. Акцияның алдына қойғаны ... ... топ: Жаңа ... және свитчерлер санын тұрақты
тұтынушылар санына қосу.
Негіз: Жаңа тұтынушыларды қызықтыру.
Шешім: ... ... ... және осы ... ... ... келу үшін механика критерийлері:
Тұтыну және бәсекелестер маркасының сатып алушыларын өз ... ... ... ... ... ... ... критерийлерге сәйкес
болуы керек:
• басты жүлде – тартымды жүлдені ұсыну, яғни потенциалды ... ... ... кезінде өзінің әдеттегі қалауын өзгерте алатындай
• ұтыс мүмкіншілігі – потенциалды тұтынушылар арасында ұтыс ... үшін ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
|Кепілдік жүлдесі ... и ... ... и ... |
| ... ойын ... и Выиграй ... и ... |
| ... (сынақ) ... и ... ... ... и ... ... механизмдер
| | ... ... ... |Осы ... ... ... ұлғайту |
| ... ... ... и ... ... и |
|Получи |
| ... ойын ... и ... ... и ... |
Механика анализі
| | | | | ... ... и ... и ... и ... и |
| | ... ... |Выиграй |
| | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... беру | | | | ... | | | | |
| | | | | ... алу мен | | | | ... ... | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... ... жүргізілген анализ
негізінде, біз, қарастырылған механизмдердің әрқайсысының ... ... ... ... кемшіліктер және бюджетті шектелген болғандықтан,
акцияны жүргізу үшін, ... 2 ... ... ... ... ... бірінде аралас сызбаны қолдануға болады.
Келесі қадамдардан тұратын “Купи и Получи” және ... и ... ... ... ... келгендер “Aquafresh” тіс пастасының 1-2 сыртқы
қорабын сатып алу керек.
Қатысу нұсқалары:
|2. (1-2) бар кодты қиып ... оны| 2. (1-2) бар ... қиып алу ... ... ... және | ... жүлдені алу (бірінші | ... ... | |
| | 3. ... ... |
| | 4. ... толтырып, а/ж салу |
| | 5. бас ... ... ... ... ... толтыру | ... ... бас ... ұтысына қатысу | ... ... |– ... ... этапта акцияның |1. |ұтып алу мүмкіндігі аз, басты |
| ... ... ... | ... ... ... |
| ... қатысушыларға | | |
| ... ... | | |
| | |2. ... үшін ... ... ... тұтынушылар үшін талаптарды |3. |мүмкін ұтысты күту периодының |
| |жеңілдету | ... ... ... акция өткізу жайлы ақпарат:
ТД – жергілікті аймақтық ... ... ... ... (Алматы)
Радио – жергілікті аймақтық арналар ... ... ... ... ... (Алматы)
Пресса – жергілікті тегін газеттер
POSM – плакаттар, купондар, листовкалар
Промо топ – тұрақты және қозғалысты
Мекен-жайсыз жіберу
“Пришли и Выиграй”, ол ... ... ... қатысқысы келгендер “Aquafresh” тіс пастасының 1-2 ... ... ... ... (1-2) қиып ... ... салып
11. конвертті толтырып, а/ж салып жіберу
12. жүлделер ұтысында қатысу
Талдау (анализ):
|+ |– ... ... ... ... ... |1. ... алу ... аз, басты|
| | | ... ... ... ... |жаңа сатып алушылар үшін жеңіл |2. |мүмкін болатын ұтысты күту |
| ... қою | ... ... ... ... акция өткізілуі туралы ақпарат:
Радио – жергілікті аймақты арналар (Бішкек, Өскемен), “Европа+” немесе
“Русское радио” (Алматы).
Пресса – ... ... ...... стикерлер, листовкалар.
Алдын ала (предварительный) бюджет
|Бап |Сипаттама |USD ... |ТД, ... ... |18500 ... ... ... ... т.б. |12300 ... ... ... ... |9100 |
| ... ... ... өңдеу, ұйымдастыру | ... ойын | |4800 ... ... ішкі ... |2400 |
| | |47100 |
| ... | ... ... ... ... мен ... бюджетін хабарлау.
Агенттік (бекітілген механика негізінде): креативті линияны ... ... ... бюджетті талдап көрсету.
3 Фирманың стратегиялық бағыттарын ... және ... ... ... ... ... ... арттырудағы тиімді тетігі - фирманың
маркетинг жүйесін жетілдіру
Кәсіпкер тек қана ... ... ... үшін ғана ... сондай-
ақ бірінші жұмыс күнінен бастап дұрыс маркетингтік саясат жүргізу үшін
жақсы ойластырылған ... ... ие ... ... ... негізгі маркетинг-жоспар мен ... ... ... ... ... ... ... орай, көптеген
кәсіпкерлер маркетингтік қызмет ... ... Ола ... ... ... ... бөледі де, ол тауар немесе қызметтің нарыққа
кіруін дәл осы маркетингтік белсенділік қамтамасыз ететіндігін назардан тыс
қалдырады.
Маркетинг – бұл ... мен ... ... ... ... немесе
тұтынушыға жылжытуға бағытталған кәсіпкерлік белсенділік. Бұл анықтама
жылжытуды және тауардың таралуын маркетингтің мәні ретінде
қарастыратындығын ескере кетейік. Маркетингті жай ... ... ... ... ... ... да бар. Өкінішке орай
кәсіпкерлердің кейбіреулері осы көзқарасты ... ал шын ... әр ... ... ... қамтиды, олардың көбі өнімнің өндіріліп,
тарату мен сатуға дайын болуынан әлдеқайда ерте басталады. Ірі және шағын
фирмалардың маркетингтік қызметтері ең ... осы ... ... ... ...... ... анықтауға, нарыө әлеуетін
өлшеуге және сатып алушылардың қажеттіліктерін ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызмет. Тауар
маркетингі 2 ... ... ... ... және ... ... талдау келесілерді қамтиды: нарықөты сегменттеу, маркетингтік
зерттеу жүргізу және сатылымдарды болжамдау. ... ... ... ... өнімде, ба ғалар және тауарларды жылжыту мен тарату
. Тарихта маркетингтік тәсілдің 3 түрі ... ... ... ... ... бағадарланған тәсіл;
3. сатып алушыға бағдарланған тәсіл.
Бізде жылдар бойы өндіріске бағдарланған бірінші тәсіл бар болды, ... ... ... ... ... ... ал ... жағынан тапшылықтың
пайда болуына әкеп соқты. Дамыған ... ... бар ... ... ... бірінші тәсілден екіншісіне өтіп кеткен және қазіргі
уақытта үшінші концепцияны ұстануда, бұл ... мәні ... күш ... тұтынушыларға бағдарланудан басталып, ... ... ... өз мақсаттарына қол жеткізу үшін осы тәсілді пайдалану
қажет ... ... ... ... ... әсер ететін
факторларды қарастырайық.
Бәсекелестік жағдайы фирманың ... әсер ... ... ... емес не ... жоқ ... ... және сұраныс
ұсыныстан жоғары болса, әдетте фирма өндіріске шоғырланады және ... ... бұл ... ... жағдай, нарық молыққан соң толық
сәтсіздік пен ... ... ... ... мәні ... ... мен мүдделерінде.
Мысалға кәсіпкер өндірісті жақсы білуі ... ... ... мәселесінде
білікті болмауы мүмкін. Ол ... ... өзі ... ... ... көңіл бөлетін болады.
Үшінші фактордың мәні кәсіпкердің мақсаттарында. Егер ... ... ... ... жүретін болса, онда ол сатуға бағдарланған
тәсілді пайдаланады. Мұндай ... ... ... жиі ... себебі мәселе кез-келген бағамен тауарды өткізуде. Бұл жағдай
Қазақстанның заманға сай нарығына да тән, ... ... ... ... ... бағдарлана отырып, қалай болғанда да пайда табуға
тырысады. Ал болашақ – бұл ... ... ... бұл ... ұзақ мерзімді стратегия, ол тұтынушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыруға ... ... ... элементтерін толығырақ
қарастырайық.
Нарықты сегменттеу – бір нарықты қажеттіліктері ... ... ... нарықтарға бөлу. Нарықты сегменттеудің 3 тәсілі бар:
- сегменттелмеген тәсіл:
- көп ... ... бір ... ... ... ... бір ... деп қарастырған кезде нарықтың
сегменттелмеген тәсілі пайдаланылады, мұндай тәсіл ... ... ... Егер ... тұтынушылардың тауарға немесе қызметке деген талаптары
бірдей болатын болса, мұндай стратегия табысты болуы ... ... ... қарапайым тауар өндірісінде осы стратегияны пайдалануға
болады.
Көп сегментті тәсіл тұтынушылардың әр ... ... ... ... ... ... және әрбір сегмент үшін ... ... ... ... ... Мұнымен бірге фирма әрбір
сегмент үшін ... ... ... ... ... қол ... ... әрбір сегментке маркетингтік кешен дайындау – бұл ... және алға ... мен ... әр түрлі тәсілдерді пайдалану
деген сөз. Фирма көп сегментті тәсілдің ... ... ... өте ... қолданады, себебі ресурстар мен маркетингтік күш
жұмсаулардың әр түрлі сегменттер арасында ыдырап кету қаупі бар.
Бір ... ... ... ... ... ... бірнеше
сегменттерге бөлуді, бірақ бизнес үшін ең тиімді болып ... ... ... ... Фирма үшін әсіресе оның пайда болуының
алғашқы сатысында, бір сегментті тәсіл ең оңтайлысы ... ... ... ... ... бір ... шоғырландыру мен шектеулі ресурстарды жақсырақ
пайдалануға мүмкіндік береді. Бір сегментте табысқа қол ... ... ... кіру оңай болады.
Нарықты сегменттерге бөлу кезінде кәсіпкер сегменттеу критерийлерін
пайдалануы қажет. Сегменттеу критерийлерін ... ... ... ... сай бір топ ... ... ... топ
тұтынушыларының әрекеттерінен ажыратылады. ... ... ... ... ... мен демографиялық критерийі пайдаланылады.
Пайдалылық критерийі – бір сегменттегі тұтынушылардың белгілі бір тауардан
алатын ... ... ... ... ... айыра білу
критерийі. Мысалы, кейбір жанұялар компьютерді балаларының бос уақыттарын
толтыру үшін, ал ... ... ... үшін алады. Демографиялық
критерийлер – тұтынушылар мен олардың сатып алу қабілеттіліктерін жасына,
отбасылық жағдайына, ... және ... ... ... ... ... тағы бір түрі – бұл ... тауашасын табу.
Нарық тауашасы деп, бәсекелестер тарапынан сатып ... ... ... ... қажетті деңгейде қанағаттандырылмайтын нарық
сегментін немесе сегменттерін айтамыз. Нарық тауашасын пайдалана ... өзін ... ... ... ... ... соның ішінде өз
қызметін нарықтың белгілі бір мақсатты сегментіне шоғырландыру ... де ... ... Бұл ... ... ... ... жолымен жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... алға ... және тарату. Қайта
құрылған кәсіпорындардың көбісі нарықта өз ... таба ... ... ұшырайды. Тәуекелді азайту мен банкротқа ұшыраудың алдын алу
мақсатымен кәсіпкерге нарық тауашасын ... ... ... ... бір сегмент таңдаумен шектелу;
- барлық күшті бір тауар немесе ... ... ... бір ... ... ... көңілді тауар мен қызметтің артықшылықтарына шоғырландыру.
Маркетингтік зерттеулер. Кез-келген бизнесті бастаудың алдында белгілі
бір ... ... ... қажет. Фирма талдау жүргізу олардың
жаңа өнімдер мен ... ... ... әр ... тәсілдерді
пайдаланатындығын көрсетті. Соның ішінде: тұтынушыларға ағымдағы сұрақтарды
қою, әріптестеріне сұрақ қою, басқа ... ... қою, ... ... ... қою және жеке тәжірибелері.
Маркетингтік зерттеулерге маркетинг мәліметтерін жинау, өңдеу ... ... ... ... ... беруге болады. Әдетте фирма ірі
бизнеске қарағанда маркетингтік зерттеулермен аз дәрежеде шұғылданады. ... ... ... ... ... ... деп
түсіндіріледі. Маркетингтік зерттеулерден бас тартудың екінші ... ... ... ... ... Кәсіпкер зерттеулердің құны мен
күтілетін пайданы салыстыруға мәжбүр ... ... ... ... ... ... қажет, себебі несие беретін банктер мен
басқа қаржы институттары несие беру үшін ... ... ... ... ... зерттеулердің нәтижесін пайдалануды талап
етеді.
Маркетингтік зерттеулердің негізгі кезеңдерін қарастырайық.
1. Көрсетілген бизнеске қатысты ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... қалаулары).
2. Көрсетілген бизнеске қатысты жариялар мен баспасөзді үйреніп ... ... ... кезекті мәліметтерді саралау. Мұндай ақпарат көзі
анағұрлым арзан және қол ... Ішкі ... ... ... ... Сыртқы ақпараттарға сауда қауымдастықтары мен ... ... ... ... ... ... ететін ақпараттары
мен мемлекеттік жарияланымдар жатады.
3. Алғашқы мәліметтерді жинау – бақылау мен сұрастыру ... ... ... Бақылау әдісі – зерттеу жүргізудің анағұрлым кең тараған
әрі ... ... ... ... кең қолдануы әбден мүмкін. Сұрастыру
әдісі ... ... ... ... ... ... құру ... құралдары арқылы байланыс жасауға бағытталған.
4. Мәліметтерді өңдеу. Алынған ... ... ... және ... тағы ... да, әр ... талдап қорыту
әдістерінің көмегімен өңделуі қажет. ... ... ... бұл ... ... ... мүмкіндік береді.
Нарық әлеуетін бағаландыру. Фирма оның тауарлары мен қызметтеріне
деген ... ... ... ... ғана ... деп саналады.
Тұтынушылардың сұранысында жоқ өнімді таңдаған ... ... ... ... ол ... ала, ... уақыттан кейін ойның нақты ... ... ... ... ... ... Бұл зерттеуде нарықтық әлеует
деп тұтынушылар ... ... ... ... тек ... өнім ... деген мұқтаждығы бар әлеуетті тұтынушылар ғана емес, сондай-ақ
тиісті сатып алу ... бар ... да ... ... ... тағы біреуі – белгілі уақыт ... осы ... сату ... оны құндылық және натуралды түрде көрсетуге
болады. Сонымен бірге сату көлемі қаншалықты дәл ... ... ... ... ... ... көлемін болжамдауды қиындататын бірнеше себептер бар. Бірнеше
жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан және жыл ... сату ... ... бар ... ... жаңа ... ... кезде
сату көлемін жоспарлау әлдеқайда қиынырақ. Екінші ... ... ... мен ... ... ... пайдалану
дағдыларының болмауы. Осындай шектеулерге қарамастан кәсіпорын сонау
жоспарлау сатысында, болжамдалатын сату ... ... ... ... ... тек ... ... ғана емес, сондай-ақ фирманың өмір ... де ... ... ... ... ... қарастырылады,
ал бұл жерде маркетинг жиынтығының өнім, баға, алға жылжу және тауарларды
тарату сияқты ... ... ... Өнім стратегиясын дұрыс дайындау үшін кәсіпкердің ... ... ... ... мен есте ... өте маңызды. Өз
тұтынушыларының ... ... ... түсінетін кәсіпкерді немесе
менеджерді ең көп табысқа жететін кәсіпкер деп есептеуге болады. Тұтынушы
іс-әрекетінің ... ... мен оған ... ... ... ... теорияларға сәйкес, кәсіпкер белгілі бір тауарды
алуға шешім қабылдаған кезде 4 ... ... ... ... Ақпарат іздестіру және ойны бағаландыру
- Тауар немесе қызмет ... ... ... ... ... қызметті алған соң қабылданған шешімді бағаландыру
Жоғарыда аталған сатылардың әрқайсысын толығырақ қарастырайық.
Қажеттіліктерді ұғыну. Тұтынушы ... ... бір ... ... бар ... көз ... ... тек содан кейін барып сол
тауарыды немес қызметті алу процесін бастауы керек. Кейбір тауарларға деген
қажеттілік ... ... жиі ... ... бұл ... сатысы кез-келген тұтынушы тәртібінде міндетті болып табылады.
Өкінішке орай ... ... ... ... ... стратегиясын
шешім қабылдаудың анағұрлым кеш сатыларына бағдарлай ... ... ... уақытта тұтынушылар әлі қандай да бір тауарға ... ... ... ... ... жоқ. ... бір тауарға деген қажеттілікті
ұғынуды жылдамдататын бір ... ... бар, ... ... жағадайының
жақсаруы (еңбек ақының көбеюі); жан ... ... ... ... жаңа ... енгізілуі; тұтыну шамасына қарай тұрақты
тауарлардың саытып ... ... ... арналған заттар). Екінші
жағынан бизнес тиісті маркетингтік ... ... ... қажеттілікті
белгілу мен анықтау процесінің жылдамдауына ықпал ете алады.
Ақпарат іздестіру және ойны бағаландыру. Белгілі бір тауарды ... ... ... сатысы бұл сыртқы әрі ішкі көздерден тиісті
ақпарат жинау және оны ... ... ... ... ... критерийлерін белгілейді, былайша айтқанда тауарыды алу үшін ол
қандай сапа мен ... сай ... ... Сондай-ақ кәсіпорындар,
тұотынуышылардың белгілі бір тауарфды алу ... ... ... ... ... ... қызметті алған соң қабылданған шешімді бағаландыру.
Тауар сатып алуға шешім қабылдау процесі сол ... ... ... осы ... ... одан әрі ... ... ала беруін
қалайтын кәсіпорындар, тұтынушылардың тауарды сатып алғаннан кейінгі
әрекеттерін ... ... Егер ... ... ... ... оны қауіп-қорқыныш пен уайым сезімі жаулап алады, ол кейбір
қолайсыздық жағдайын сезіне ... Бұл ... ... ... мен ... ... іс-әрекеттеріне кері әсер етеді.
Мұндай ... ... ... ... жол ... мүмкін: сол
тауарға қарсы жұрт алдында мәлімдеме жасау, жеке түрде шағым ... сол ... ... бас ... ... мен ... ... немесе қызметті алудан алдын ала ... ... ... ... ... де ... ... баса көңіл
бөлулері тиіс. Сондықтан жөндеу шеберханаларының бірінің ... ... ... ... қызметке қаншалықты
қанағаттанғандықтарын білу мақсатында телефон соғуы кездейсоқтық емес.
Тауар ... ... ... ... қабылдау. Тұтынушы қандай тауар алу
қажет екендігін қорытып ... соң сол ... қай ... және ... ... ... қажет. Көптеген тауарлар каталогтар мен теледидар
каналдарынан алынған ... ... ... басқалары сауда
дүкендеріндегі бөлшек сауда торабы арқылы. Бұған қоса ... ... ... 50 % ... ... ... ... былайша айтқанда тұтынушы дүкенге кірген кезде сол тауарды
сатып алу мақсаты болмаған. Осы ... ... ... ... ... ... кәсіпке сай даярлануына және іштегі жабдықтауларға көп
көңіл бөлу қажет.
Шешім қабылдау процесіне психологиялық әрі әлеуметтік ... ... ... ... ... ... Оларға қажеттілік,
қабылдау, талап және қарым-қатынас сияқты түсініктер жатады.
Қажеттілік ... ... ... және ... ... ... Ол ... әлеуметтік, психологиялық және рухани
қажеттілік болып бөлінеді. Қажеттіліктің әрдайым ... ... ... ... болады. Сатып алушының іс-әрекетіне ... ... ... үйренілуі, маркетингтік стратегияны
дайындауға ауадай қажет. Кейде адамдар әрдайым бір ғана ... ала ... ... ... ... ... тұтынушы дүкеннен азық-
түлік заттарын сатып ала отырып, тамаққа деген ... ... ... ... сол ... ... ... алатын
болса, ол әрі әлеуметтік әрі психологиялық қажеттілігін қанағаттандырады.
Қажеттіліктерді қабылдау – ... бір ... ... қажеттілігін
ұғынуына ықпал ететін екінші бір психологиялық фактор. ... ... ... ... ең ... ... жеткізуі мүмкін.
Егер тұтынушының белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... кедергіні жеңу және оның қалауын басқа тауарға қарай бұру өте ... ... бір ... жете отырып, қажеттіліктің қанағаттанбауы
адамда ... ... ... ... және сол кері ... ... Сонымен талап – адамды өз қажеттіліктерін
қанағаттандыруға ... ... ... күш. ... ... ... ете ... бірақ оның көмегімен адамның
талаптануына әсер етуге болады.
Қарым-қатынас адамның біліміне, сезіміне және ... ұзақ ... бойы ... келе ... ... Белгілі бір
тауарға немесе қызметке немесе фирмаға деген қарым-қатынастың теріс ... ... ... ... ... кедергі болуы мүмкін,
сондықтан әр бір нақты тұтынушының қарым-қатынасынан ... ... ... ... көңіл бөлулері қажет.
Тұтынушылардың іс-әрекеттеріне әсер ететін әлеуметтік факторларға
әдет-ғұрып факторлары, белгілі бір қоғамдық ... жату және ... ... адамдардың әсер ету факторлары жатады. Бірақ ... ... ... ... ... ... ... ескеру керек, олар: мәдениет
көптеген адамды қамтиды; топтар мен әлеуметтік топтар – бұл ... ... және ... ... ... – бұл ... әрекетіне
әсер ететін жекелеген адамдар.
Белгілі бір әлеуметтік тапқа жату ... ... мен ... ... ... тобын білдіреді. Негізінен тұрмыс қалпы табыс
деңгейімен ... бұл өз ... ... ... ... қалып рәмізіне айналуына алып келеді. Кейбір тауарлар ... буып ... ... үшін халықтың әлеуметтік топтарын талдау
міндетті емес, бірақ ... ... ... ... ... болса,
онда мұндай талдау жүргізу қажетті болып табылады. Себебі бұл аймақтағы
қымбат тауарларды сатып алуға дайын, ... ... бар ... ... ... ... ... талдаған кезде мамандық, білім
деңгейі, меншікке ие болу сияқты және т.б. критерийлер ... әсер ету ... ... ... ұжымдарында, оқу топтарында,
қызметтес, әріптестер топтарында және осыған ... ... да ... ... ... ... топ әсерінің бар екендігі
салыстырмалы түрде ... ... ... ... ... бұл әсер етудің неге болатындығын түсіну ғана емес, ... ... ... ... ... ... қажет. Топтың әсер ... ... ... ... ... сол топта сұранысқа ие
тауарларды алуға ұмтылуымен жиі түсіндіріледі.. Осындай ... ... ... ... мен ... ... ... ереже
бойынша үлкен табыс әкеледі.
Идеяларды іздестіру және жинау. Фирманың техникалық бөлімі мен ... ... және жеке ... өнім мен ... ... ... мен ... жаңа идеялардың көзі
болуы мүмкін.
Бизнес-талдау өнімнің дамуының екінші сатысы болып табылады. Өнімнің
дамуына немесе пайда ... ... ... әрбірі қаржылық көзқарас
бойынша егжей-тегжейлі зерттелуі шарт. Шығындар мен ... ... ... ... ... ... белгіленіп, талдануы қажет. Пайда
әкелмейтін кез келген идея әлі ... ... ... ... ... Бизнес-талдау жүргізуде ескерілетін 4 ... ... ... ... бар ... ... ... жаңа өнімдер қазіргі таңдағы өнімдерге қосымша ретінде дайындалады.
Егер де өнім негізінен жаңа ... ... онда бұл ... ... ... енгізіп, тарату мен жылжыту арналарына қозғалыс
әкеледі.
Дамыту мен енгізу құны – жаңа ... ... ... екінші фактор
болып табылады. Бұған өнімді жобалау қажеттілігі, маркетингтік зерттеулер
және тауардың жылжуына сондай-ақ патент, ... ... ... ... ... ... ... шығындар жатады. Өнімді дайындауды
бастау мен оның ... ... ... ... ... алғанда 1-ден 3 жылға
дейін.
Кадрлар мен Мамандар. Егер жаңа өнім жаңа құрал-жабдық ... ... ... ... істейтін жаңа мамандарды қажет етпесе, оны енгізу
анағұрлым оңай болады.
Бәсекелестік деңгейі жаңа ... ... ... ... нарықта
бәсекелестіктің күшеюіне алып келуі мүмкін. Жүргізілген зерттеу ... ... жаңа ... нарықтағы жаулап алған үлесі 5%-дан көп
болған жағдайда ғана табысқа жетеді деп ... Егер жаңа ... ... бәсекелестерінің шығарған өнімдерінің тұтынушылық
қасиеттерінен асып түсетін болса немесе тауардың бағасы ... ... ... айтарлықтай арзан болатын болса, бұл ... ... ... болмақ.
Жалпы өнімнің дамуы. Өнім дамуының бұл сатысында тауардың аты, ... ... және ... алға ... ... ... Бұл сатыда өнім лабораториялық тексеруден өтеді
және сенімді болу үшін шектеулі маркетингтік зерттеулер жүргізіледі.
Жарнама – бұл ... ... ... көмегімен, соның ішінде
теледидар, радио, ... ... ... және т.б. ... ... ... таныстырылуы. Жарнама жасау қызметі – ... ... ең ... ... болып табылады. Жарнамалық қызметтің 2
түрі бар: бірі – ... мен ... ... екіншісі – бизнестің өзін
жарнамалау. Негізінен шағын ... ... мен ... ... ... ... оның ... қоғамдық пікірді қалыптастыру
және бизнестің мәртебесін көтері мақсатында жасалады. ... ... ... ... ... ... бірі ... табылады. Кәсіпорынның
тауарлары мен қызметтеріне қызығушылықты әрдайым қолдап отыру мақсатымен
тұрақты түрде азды-көпті ... ... ... қажет екендігіне сөз жоқ.
Бір-ақ рет ... ... ... ала ... ... ... жатпайды, олардың тиімділігі аз, ал кейде ... ... ... ... байланысты үш бағытқа
бөліп қарастыруға болады. Бұл бағыттардың фирманың стратегиялық ... сай ... және ... жүзеге асырудағы тиісті ықпалын басты
назарда ұстаған жөн. ... ... ... ... бұл ... ... бағыты маркетингтік зерттеулер мен фирманың дамуын
болжауын жұмыстарымен байланысты болуы тиіс.
Тауарды жылжыту саясатын ... ... ... ... ... ... ... фактор болып табылады. Бұл жерде бәрінен де, жарнамаға
салынған қаражаттардың ең көп ... ... ... ... ... кәсіпорындар жарнама жасау құралдарының бір ғана түрін ... ... ... ... ... теледидар менгазет; радио
мен журнал және т.б. Кәсіпкер жарнама жасағанға дейін жарнама құралдарының
әрбірінің артықшылықтары мен ... ... ... ... ... Бұл
сұрақтардың бір бөлігіне жауап беруге көмектеседі. ... ... ... ... ... бірі ... ... және не тұтынушыларға
тікелей қызмет көрсетуге, не жарнама ... ... ... ... ... ... ... кейбіреулеріне
тоқталайық: тұтынушыларды тарту үшін ... ... ... ... және әр ... көрмелерді пайдалану.
Тауардың таратылуы, тауарды тұтынушыларға дейін жеткізуді ... ... ... ... ... ... дейін
жылжытылуы мен жеткізілуі ретінде қарастырылады және логистика деп аталады,
ал тауарларды жеткізу жолдарын – ... ... деп ... ... ... және ... торы ... тарату түрлері бар. Делдалдарға
көтерме және бөлшек ... ... мен ... ... ... ... жеткізіп салу жүйесін дайындау кезінде 3 факторды
ескерулері қажет: жеткізіп салу құны, тұтынушыларды ... алу ... ... өткізілуіне бақылау жасау деңгейі. Тікелей жеткізіп салулар
көбірек қалаулы болып табылады. Деген пікір де айтылып жүр. Расында да ... ... ... асыруға және тұтынушылармен тығыз байланыс жасауға
мүмкіндік береді. ... ... торы ... ... ... шығындарды
төмендетуге және өнімді тұтынушылар санын айтарлықтай көбейтуге мүмкіндік
береді.
Қорыта келе маркетинг стратегиясын дайындау бизнес-жоспардың ... бірі ... ... айта ... Бұл бөлімде
маркетингтің кейбір негі болатын теориялық концепцияларына баса ... ... ... ... іс-әрекетін және бәсекелестігінің
тиімділігін жоғарылату жолдары
Компанияның жарнамалық іс-әрекетінің ... ... ... ... ... бұл тиімділікті анықтау. Жарнама тиімділігі
түсінігі екі ... ... бар: ... ... және пихологиялық
тиімділігі.
Жарнаманың экономикалық тиімділігі- жарнамалық құралдарды қолданудан
немесе жарнамалық кампанияны ұйымдастырудан ... ... ... ... ... ... және ... нәтижесі ретіндегі қосымша
тауарайналымынан жалпы табысы арасындағы қатынасы. Әрине, жарнама ... ... ... ... ... ... ... тиімділік – адамға жарнаманың әсер ету деңгейі (сатып
алушылардың назарын аудару, есте қалу және ... екі ... ... ... ... ... осы екі ... критерийлері, әрине, әр түрлі, біріншісінде – сату көлемі,
екіншісінде – ... ... ... ... тиімділікті анықтаудың кең тараған моделі – AІMDA моделі
болып табылады. Мұнда:
A – ... ...... ...... (motіve),
D – ынта (desіre),
A – белсенділік (actіvіty).
Бұның мәні мынада, мысалы, сіз бір газетті ... ... ... ... ... (І), онымен жақынырақ танысқаннан кейін бұл зат
арнайы сізге жасалған деп ... ... оның ... ... ... Бұл
осы затты сатып алу мотиві болып табылады (М). Біріншіден осы ... ... ... пайда болды (D). Егер жарнамада дүкеннің мекен-жайы, телефоны
болса, сонымен қатар, мынадай жазу ... ... бір апта ... ... ... 15% шегерім беріледі!” онда ... ... ... деген сөз (А).
Фирманың жарнамалық іс-әрекетінің тиімділігін жоғарылатудың бір жолы –
бұл тауарөндіруші кәсіпорындар үшін ... ... ... ... ... үшін ... құрылымын жетілдіру. Бөлшек саудамен
айналысатын фирмалардың көбісі жарнамалық агенттіктер көмегіне жүгінбей, өз
күшімен жарнама жасайды.
“Алай” ... ... ... ... ... ... ... адам. Басым көпшілігі жергілікті тұрғындар. Агенттікте бес бөлім бар:
клиенттерге қызмет көрсету, ... ... ... ... ... ... бөлімдері. Жалпы бірден көзге түсетін нәрсе мұндай ірі компанияның
қызметкерлер ... ... ... ... ... ... ... бөлімде төрт-ақ адам жұмыс істейді. Жарнамаға ... ... ... ... да үлкен салмақ түседі. Әине, ... ... ... кері ... тигізеді. “Алай” “McCann-Erіckson
Worldgroup” әлемдік жарнамалық агенттігінің бөлігі болып табылады. Көптеген
трансұлттық корпорацияларға тән ... – бұл ... ... ... ... схемамен, бірдей ережелермен жұмыс жасауы. ... ... ... ... жеңілдету үшін жасалатындығымен түсіндіріледі.
Бірақ мұндай кезде жергілікті ... ... ... ... ... ... менің ойымша, осы ірі компанияның
барлық елдердегі бөлімдері, мысалы, қазақстандық бөлімі, бас компаниядан
дербес ... ... ... соң, ... ... ... “Алай” жарнамалық агенттігінде нарықты
зерттеу бөлімі мүлдем болмауы. ... ... ... ... ... ... ма? ... үшін мұндай зерттеулерді, әдетте, басқа, ... ... ... жүргізеді. Кейде агенттік өз
күштерімен шағын зерттеулер жүргізеді ... ... ... ... ... ... кері жақтары бар: біріншіден, жұмыс баяу
жүреді, оперативтілік жоғалады. Екіншіден, тауар өндіруші ( ... ... ... элементтің қосылуы жұмысты күрделендіреді:
тауар ... ( ... ... ( ... ... кері ... төмендейді, яғни, қарапайым сөзбен айтқанда өзара түсініспеушілік
туындауы мүмкін. Үшіншіден, мұндай компаниялардың ... ... ... ... ... құны ... ал тиімділігі
төмендейді.
“Алай” жарнамалық агенттігінің кейінгі көрсетілген қызмет ... ... және ... ... ... брэндинг саласындағы іс-
әрееттері ... ... ... ... болды. Компания жарнамалаған
брэндтерге, мысалы, ... ... ... (“129”) сырасы, “Браво”
макарондары, “Tennіng” шайы, ... ... және т.б. Ал, ... ... Әлем банкінің бірқатар депозиттерін жатқызуға болады.
Бірақ, тұрақты ұлғаймалы дамуды ... ... тек қана ... ... ... ... “Алай” жарнамалық агенттігінің қазақстандық
жарнама нарығында жетекші орын алуға ... ... бар: ... ... ... бай ... ... жоғары білімді мамандар, және білікті
басқарушылар бұл компанияда бар.
Агенттік, біріншіден, барлық жарнама ... де ... ... алу ... ... осы ... атқара алатын жоғары ... ... ... ... ... ... арттыру қажет. Бұны
қызмет сапасын жоғарылату және ассортименттік кеңейту арқылы жүзеге асыру
керек. Төртіншіден, елімізде ... ... ... ... ... ... – директ-маркетинг, Интернеттегі жарнаманы кеңінен қолдану
қажет.
Жалпы, жарнамалау процесі ... болу үшін оған ... ... ... ... ... және ... берушінің
өткізу мақсаттарына және нарықтағы нақты жағдайға сай тактикалық шешімдерді
дайындау, жасау қажет.
Жарнамалық агенттіктің ... ... ... ... ... факторлар көп. Әрбір агенттік оларды үнемі ескеруі қажет.
Бұл факторларға, ... ... яғни ... ... ... ... ... неғұрлым жоғары болса, соғұрлым тауарды
көбірек ... яғни ... ... де ... ... агенттіктердің
жұмысына көптеген мемлекеттік органдар, нормативті-құқықтық актілер әсер
етеді. Мысалы, қазір алкоголь және ... ... ... ... жарнамалауға тиым салынды. Соған ... ... ... нұсқасы да болуы міндетті. Яғни екі есе көбірек
жарнама көрсетілуі қажет, бұл, өз ... ... ... де ... ... жарнамалық агенттіктердің басты мәселесі бұл
тұтынушылардың іс-әрекеттері. Өйткені ... ... ... ... ... емес. Соңғы бес жыл ұнаған тауар бір күнде ұнап
қалуы мүмкін. Кейбір адамдардың ... ... ... ... ... белгілі бір әрекетті неліктен жасағанын да білмейді.
Кез келген жарнамалық іс-шараларды ұйымдастырғанда біз үш ... ... ... ... ... ... – жарнама
• сатып алушы – жарнама
• сатып алушы – сатушы.
Осы процестердің ортасында сатып алушы тұр. ... ... ... алу ... ... ... бірақ тауар тұтынушының
талаптарына сай болуы ... ... соң, ... ... жарнамамен емес, тауар
және оны сатушылармен кездеседі. Тауарды өткізу сәтсіздікке ... ... ... ... кесірінен болды деп жиі айтады. Бірақ сатып алушы –
тауар – ... ... ... ... және ... кедергілер арқылы
жарнама бөлімі бөлініп тасталған, ал осы процеске араласу талпыныстары
қатаң ... ... болу үшін тек қана ... ... ... оған
қоса, жарнамалық хабарландырудан кейінгі жұмыс жақсы ұйымдастырылуы керек.
Яғни, жарнамалық агенттіктер бұны ... ... ... тауар
өткізушілеріне түсіндіріп, өзара тығыз байланыста, түсінушілікте ... ... ... ... ... ... 80-85% ... сатып алады,
отбасы бюджетінің басым ... ... ... ... ... әйелдерге бағытталу керектігін ескеру қажет.
Сонымен, жарнаманың тиімділігіне әсер ететін ... әр ... ... ... ... ... және ... да
факторлар жатады. Бұлардың арасынан ең тиімді факторларды бөліп шығарудың
мәні жоқ, ... олар ... ... ... тек қана ... жете ... ... құралдарын таңдағанда да ең тиімдісін ... ... ... ... бірнеше құралдардың біздің тауарды
жарнамалауға артықшылықтары бар. Мұндай кезде ең ... ...... ... ... құралдарын бір уақытта пайдалану. Бірден бірнеше
жарнама ... ... ... ... ... бір жарнама тарату құралы қамтымаған аудиторияны басқа құрал қамти алады;
• бұқаралық ақпарат құралдарының кейбір ішкі ... ... ... ... ... боады;
• жарнамалық хабарландырулармен қатар, баспасөз беттеріне арнайы купондар
орналастыруға ... ... әсер ... ... яғни ... ... бір құралға
қарағанда әсер етуі жоғары болады.
Бірақ, мұндай ... ... ... ... Ең ... мәселе
жарнамалық мақсатқа жетудің ең тиімді ... ... ... ақпарат
құралдарын таңдау.
Бәсекелестік стратегияны іске асыруға бағытталған ұйымдық ... ... ... ... біліктілігін арттыру, оларды
аттестаттау және қоғамдық туристік кадрлардың ... ... ... ... ... түрінің нұсқаушылары, туристік құтқарушылар
және ... ... ... стратегияны іске асыруға бағыталған құрылымды қалыптастыру
туралы айту үшін ... ... не ... ... жөн. ... біз
келесілерді жатқызамыз:
- кәсіби жоғары немесе орта арнаулы туристік білімі бар кәсіби
жеке тұлғалар, сонымен қатар туристік салада кемінде бір ... ... ... бар ... ... ... саласында сәйкес кәсіби дайындығы немесе кемінде бір
жыл жұмыс тәжірибесі бар, ... ... ... ... ... ақылы төлем негізінде халыққа
қызмет көрсете алатын жеке тұлғалар жатады.
Жарнамалық кадрларды даярлау, олардың біліктілігін арттыру мен ... ... ... ... ... жетістіктерге, халықаралық
стандарттарға сәйкес жарнамаді ... ... ... білікті
кадрлармен саланы қамтамасыз ету, кәсіби ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Жарнамалық кадрларды даярлаудың, ... ... ... ... келесі негізгі міндеттері анықталған:
- туристік іс-шараларды мазмұнды еткізу үшін кәсіби білімдері
мен дағдыларын жетілдіру;
- жарнамаді дамыту саласындағы жаңа жетістіктер бойынша ... ... ... ... ... ... дамытуда шетел тәжірибесін зерделеу,
қорытындылау және тарату.
Жарнамалық ... ... ... ... - ... ... ... сай кадрлардың теориялық және практикалық
білімдерін ... ... ... ... ... ... ... 5 жылда кемінде бір рет өткізіледі. ... ... өту ... ... ... белгілейді. Жарнамалық кадрлардың
біліктілігін арттыру жұмыстан қол үзіп және қол ... ... оқу ... ... ... семинарлар, жиындар) шеңберінде сондай-ақ
ішкі жарнаманің белсенді түрлерін дамытатын ұйымдардың өкілдерін ... оқу ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Жарнамалық кадрлардың біліктілігін
арттыру ... ... ... беру ұйымдарының базасында (туристік салалар
үшін кадрлар дайындайтын ғылыми, жоғары және орта кәсіби оқу ... ... ... ... ... осы Ереженің
қосымшасында белгіленген ... ... ... беріледі. Жарнамалық
кадрларды аттестаттаудың мақсаты олардың кәсіби дайындық деңгейін айқындау,
қауіпсіз және тиімді туристік жорықтар мен ... ... ... ... мен жете ... ... қабілеттіліл болып табылады.
Аттестаттау әрбір 5 жыл өткен сайын өткізіледі.
Жарнамалық ... ... ... ... ... ... тиісті нұсқаушы санатын немесе экскурсия жетекшісі санатын
алу мақсатында, өз ... ... ... ... ... мен ... қауіпсіздігін
қамтамасыз етумен байланысты ұйымның жолдамасы бойынша
өтеді.
Аттестаттау мынадай бірқатар жүйелі кезеңдерді қамтиды:
- ... ... ... ... ... қолданыстағы заңнама бойынша тестілеу;
- жарнама мәселелері бойынша әңгімелесу;
- туристік кадрларды аттестаттау жөніндегі комиссияның шешімін
шығару.
Аттестаттау нәтижелері бойынша ... ... ... ... ерекшелігіне байланысты тиісті санаттар беріледі. Қоғамдық
туристік кадрлардың ... ... ... ... ... ... ... және экскурсияларды, әртүрлі күрделі туристік
маршруттарды өткізу кезінде, ... ... ... ... ... ... (курстарда, семинарларда, жиындарда),
экскурсия жетекшілерінің ... ... ... ... жүзеге асырады.[19,21-34 бет].
3.3 Өнімнің бәсекеге қабілеттлігін анықтауда кәсіпорынның баға саясатын
жетілдіру
Нарықтық экономикада кәсіпорын өнімдерінің ... мен ... оның баға ... ұстанып отырған саясатына тікелей
байланысты. Бүл жерде кәсіпорынның басты мақсаты тек мол ... ... ... ... ... ... ... бағамен ынталандыру арқылы ұзақ
уақыт бойы өнімдерін ... ... ... де ... тиіс.
Бәсекелі нарықтағы бағалық бәсекенің өзі де кәсіпорындардың төмен
бағада өнім өткізу қабілеттерімен тартысқа түсу ... өз ... ... ... ... бәсекеге түсуге талпынған әрбір кәсіпорын нарыққа ену мүмкіндіктері
мен шығынмен жүмыс істеу қауіптерін, бәсекелестерінің артықшылықтары ... ... ... ... ... ... қыспақтар
мен олардың алдын-алу шараларын ойластыра отырып, баға саясатына ... ... ... кәсіпорындардың баға белгілеуге қатысты ұстанатын
саясаттарын зерттеулер нәтижесі баға ... ... ... ... мүмкіндік береді:
• баға ... ... ... өмір ... сай өнім алуға мүмкіндік жасау;
• кәсіпорынның қаржылық тәуелсіздігі ... ... ... ... ... кәсіпорынның дамуына және осының есебінен, ондағы
қызметкерлердің ... ... ... ... өнім ... ... нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың және басқа да
факторлардың әсеріне байланысты кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... өнімнің тұтынушыға
бәсекелік ... ... ... ... ... ... ынталандырушы бағалар: өнімнің тиімді өткізілуін қамтамасыз ... ... ... ... ... бағаларын" белгілеу.
Бұл жағдай еліміздегі нан өңдеуші кәсіпорындарға ішкі нарықтағы өз
үлестерін «тұтынушыға тиімді баға» саясатын ұстану ... ... ... ... баға ... ... өзі ... нарықтық факторларға
тәуелді екенін ескере кеткен жөн. Ол факторларды эсер ету ... сай ... ... ... ... ... ... факторлар: ұсынылатын өнім ... ... ... ... артықшылықтары;
2. Сұранысқа байланысты факторлар: тұтынушылардың талғамы мен салт-дәстүр,
әдет-ғұрып ерекшеліктері;
3. Нақты тауарлы нарыққа байланысты ... ... ... ... сұраныстың икемділігі, нарықтың сиымдылығы, ... ... ... ... өнімдердің болуы.
Бәсекеге қабілетті өнімді шығару үшін қомақты қаржы керек, яғни,
сапалы өнім ... ... ... ... ... ... ... мамандар жалдауға, озық технологияларды игеруге, өнімді кең көлемде
жарнамалауға және т.б. Бүл ... тек ... ... өз ... кәсіпорындар ғана нәтижелі қадамдар жасауға ... ... да, ... тиімділігін өнімнің бәсекелік қабілетінің
бастаушысы деуге ... ... ... ... баға ... ... тетігі де, осы
өндіріс орындарының тиімділігі нәтижесінде ғана жүзеге асуы ... ... де бар, ... ... баға бәсекесі кезінде қандай да бір өнімнің
қүнын төмендету (ең төмен мөлшерде табыс таба ... үшін ... ... ... да өнім ... немесе қызметтерден тұрақты табыс алуы
қажет. Онсыз баға бәсекесінде нәтижелі күресу мүмкін емес.
Кәсіпорынның ... ... ... ... да ... ... ұстанған баға саясаты, өз кезегінде, ... ... ... негіз болады.
Бағаны қалыптастыру әдісі нарықтық ортаның кез-келген жағдайында
үздіксіз жүмыс жасауы тиіс және нарық ... сай ... ... ... алғанда, бағаны қалыптастырудың бірнеше бағытын ажыратады:
1. Шығынсыздыққа бағытталған мақсатты табыс - ... ... ... ... қүндылығын сездіру - ... ... ... ... ... - шығындылық әдістер бойынша;
4. Нарықтың сипаты - ... ... ... ... ... параметрлерінің мөлшерлік шығындары
- параметрлік әдістер бойынша.
Өз ... ... ... екі ... ... ... тауарға көзқарасы бойынша - ... ... ... ... жағдайға байланысты - ... ... ... бағаны қалыптастырудың табысты белгілеу әдісі
кәсіпорынның өзіне қажетті табысты алдын-ала жоспарлап, ... сай ... ... арқылы сипатталады. Бұл әдістің ... ... ... ... ... оның ... ... ұлғайтуға немесе
бағаны жоғарылатып, оның көлемін қысқартуға болады.
Өнімнің ... ... ... ... қалыптастыру тұтынушыға
кәсіпорынның шығаратын өнімдерінің сапалық, ... ... ... жарнамалап, тұтынушының сұранысын ояту арқылы ... ... Бүл ... ... кәсіпорындардың негізгі назары
өнімнің сапалық қасиеттерін жақсартуға бағытталады.
Бағаны ... ... ... ... сату ... шығындарға белгілі бір көлемді (мөлшерлі табысты) қосу арқылы
есептеуді көрсетеді. Бұл ... ... ... ... толық шығындар әдісі;
• тікелей шығындар әдісі;
• шекті шығындар әдісі;
• инвестицияның табыстылығын есептеу ... ... ... ... шығынсыздықты талдау әдісі.
Толық шығындар әдісі жиынтық шығындарға (тұрақты және ... ... қосу ... ... шығындар әдісінің негізі өзгермелі шығындарға мөлшерлі табысты
қосумен анықталады. Ал ... ... ... ... ... табыс пен
өзгермелі шығындардың айырмасынан жабылады. Бұл айырма "қосылмалы" ... ... ... ие ... ... әдісінің есебі де өзіндік құнға негізделеді. Бүл
әдістің ерекшелігі - шығындар ... ... ... ... бағасын
төмендетіп, сұраныс көлемін ұлғайтуға мүмкіндіктің болуында.
Бағаны қалыптастырудың шығынсыздықты талдау әдісі кәсіпорын белгілі
бір табыс ... алу үшін ... баға ... ... ... Осы ... кәсіпорын өз шығындарын толықтай жауып, табыс
табуға мүмкіндік ... ... ... әдісінің маңызы өнім шығарудың әртүрлі
бағдарламалары бойынша шығындарды бағалай ... өнім ... ... ... ... ... ... үстемелеу әдісі қосымша шығындарды жабу кезінде немесе тауарды
бөлшектеп сату кезінде тұтынушыларды ... ... ... ... ... Бүл әдіс сатып алу қүнын жоғарылату коэффициентіне ... ... ... ... = Рp ... Р5 - сату ... Рр - ... алу бағасы; т - жоғарылату коэффициент
(сауда ... ... ... нарықтық әдістерінде өндірістік шығындар -
шекті фактор ретінде қарастырылады, яғни ол, ... бір ... ... өнім ... ... екендігін көрсетеді. Алайда, нарықтағы сұраныс
пен ұсыныстың әсерінен белгіленген бағаны өзгертіп, нарықтық бағада ... ... ... ... бағытталған нарықтық әдісті қолданатын ... ... ... ... сұраныстың икемділігін және өз өнімдеріне
деген ... ... ... ... ... ... тауардың құндылығын қабылдау негізіндегі және
сұранысқа ... ... ... Тұтынушыларға өз ... ... ... ... бүл ... нарықтық жағдайға
икемді болып табылады.
Бәсекелестерге бағытталған әдісті кәсіпорын ... өз ... ... қажетті жағдайларда өнімнің бағасын төмендетіп, тұтынушыларды өзіне
тарту үшін қолданады. Бұл әдіс нарықтағы ... мен ... ... сай тағы да ... ... ... қалыптастырудың параметрлік әдістері шығарылып жатқан өнімнің
көлемін ұлғайту кезінде және осы ... жаңа ... ... барысында
қолданылуы мүмкін. Өнімнің тұтынушылық қасиеттеріне сай, ... ... ... баға ... ... - параметрлік әдіс деген
атауға ие.
Параметрлік әдістер негізгі төрт топқа бөлінеді, олардың негізгісі
болып ... әдіс ... Бүл әдіс ... өнімнің әрбір параметріне
эксперттік баға ... ... ... ... ... ... ... деңгейі бағаланады. Параметрлік әдістің бұл түрі көптеген
параметрлерге, соның ішінде өнім ... ... ... ... ... ... Мәселен: өнімнің экологиялық
қауіпсіздігі, адам ағзасына ... ... ... ... дәмі, иісі), танымалдылығы. Дәл осы әдіс арқылы, біз ... ... ... жаңа ... ... ... кезінде оның
бағасын қалыптастыруға болады. Яғни, жаңа өнімнің сападан тыс тұтынушылық
қасиеттерінің құны белгіленеді.
Балдық ... баға ... ... ... төрт ... ... - өнімнің негізгі техника-экономикалық ... ... - ... ... балл ... Бүл эксперттік
жүйемен жүзеге асады.
Үшінші кезеңде - өнімнің техника-экономикалық деңгейінің интегралдық
бағасын анықтау.
Төртінші ... - ... өзі ... Алдымен бір балдың орташа
бағасы төмендегі формуланың көмегімен анықталады:
Pb
P i =
(Mbi*Vi),
мүндағы
Р i - бір балдың бағасы;
РЬ - ... ... ... - ... ... і - ... балдық бағасы;
VІ - параметрдің маңыздылығы.
Мүнан соң жаңа өнімнің бағасы мына формуламен ... ... Mni – жаңа ... i – параметрінің балдық бағасы.
Кәсіпорындағы бағаны қалыптастыру әдісінің ... ... ол ... ішкі ... ... ... және ... даму
стратегиясының қай бағытта жүргізілетініне тікелей байланысты.
Еліміз бүкіл әлемдік сауда ұйымына ... ... ... ... кәсіпорынның баға саясатында ұстанып отырған ... ішкі ... ... өнім шығару мүмкіндіктері оның алдағы ... ... ... ... ... ... қамти отырып, сыртқы нарықты иемденуге бағытталған
кәсіпорын ғана ... ... ... ... мүмкін. Ал отандық ... ... ... енуі және ... ... төтеп беруі жоғары
сапамен қоса, тиімді баға саясатын ұстануда екендігін ... ... ... ... ... ... мен ... болады:
1. Нарықтық экономикада өндіріс пен мемлекеттің жалпы ахуалын өркендетудің
негізгі бастауларының бірі ... ... ... ... ... белгілі. Осы ретте, басты назар ... ... ... өзгермелі сұраныс пен ақыл-ой
жетістіктерінің ... ... ... ... ... ... ... жоғары өнім өндіруге жұмылдыруы керек.
Бұрыннан қалыптасқан өнімнің бәсекелік қабілетін ... ... ... ... ... ... қатысты пайымдаулармен кеңейту
маңызды шарт болып ... ... ... өткізілетін өнімнің
артықшылығы тек сапалық немесе ... ... ғана ... ... ... де ... ... алу осы бағыттағы
жұмыстардың тиімділігін көтеруге ықпал етеді.
2. Өнімнің ... ... әр ... ... ... ... деңгейін анықтауды қажет тұтады. Бұл бағытта ұсынылған әдістер
нарықтық факторларды жан-жақты қамтуды, алынатын нәтижелердің ... ... ... ... міндеттейді. Тамақ өнеркәсібінің салаларында
өндірілетін ... ... адам ... ... байланысты.
Сондықтан да, осы ерекшеліктерге сай, ... ... ... ... бәсекелік қабілетін анықтайтын басты факторға жатады. Ішкі
нарықтағы бәсекелік ... ... ... ... ... өз өнімдерінің бағалық сиапттарын ... ... ... ... ... мен ... сынды ерекшеліктері
арқылы оның ... ... ... да ... міндеттердің
қатарына қосады. Нарықтағы тұтынушыларға өнімнің сапалық және тартымдылық
белгілері жағынан жоғары көрсеткіштері оның ... ... ... қабілеттілік деңгейінің өсуіне түрткі болады.
Бәсекелік қабілетті арттыру ... ... ... жетістікке жету жолында ... ... ... сондықтан да олар қоғамның дамуына, тұтынушы мәдениеті мен
ұстанымдарына, қауіпсіздік пен тұтыну талаптарына, ... ... сай ... тиіс.
Осындай тетіктердің қатарына өнімнің сапасын арттыру бойынша ... сапа ... ... ... ... жақсартуды, ғылыми-техникалық жіне инновациялық жетістіктерді
енгізуді, өндірісті диверсификациялау мен өнімді ... ... ... баға саясатын реттеу бойынша – нарықтағы
баға стартегиясын айқындауды, өнімнің ... ... ... ... бағаны қалыптастыру әдістерін анықтауды,
нарықтық бәсекеге байланысты ... ... ... ... ... ... - ... сапалық және бағалық тиімділіктерін
жарнамалауды, кәсіпорынның сауда белгісін нығайтуды, өнімнің сыртқы ... ... ... ... ... ... ... мен тактикаларын және негізгі бағыттарын дайындауды, өндірісті
мемлекеттік қолдау бойынша – отандық ... ... ... ... ... ... ... саясат ұстануды,
экономикалық ынталандыру шараларын енгізуді, өзара ... ... ... және шағын кәсіпкерлікті қолдауды жатқыызуға болады.
Өнімнің тиімді нарықтық бағасын белгілеу, ... ... ... ... бәсекеде сұранысты арттырудың басты шартына жатады. Бағалық
бәсекеге түсуге талынған ... ... ... ену ... ... ... істеу қауіптерін, бәсекелестерінің артықшылықтары мен
тұтынушыны қызықтырар ... ... ... ... ... ... алдын-алу шараларын ойластыра отырып, баға саясатына қатысты
шешімдерін айқындағаны жөн. Бұл мәселені ... ... ... ұсынуға
болады:
- нан өңдеуші кәсіпорынның ауыл шаруашылығы ұйымдарымен байланысын нығайту;
- мемлекет тарапынан арнайы маусымдық жеңілдіктер беру;
- нарықтық баға ... ... ... ... әдістерінің
тиімділерін қолдану.
Бәсекелік нарықта ... ... ... жоғарылатуға
септігін тигізетін тиімді бағыттардың ішінде кәсіпорынның маркетингтік
жүйесін жетілдірудің өзіндік маңызы бар. ... үш ... ... ... ... ... тез ... және маркетингтің
кешенділік сипатын ұстануға негізделетін бұл ... нан ... ... маркетингтік бөлімдер ұйымдастыруды ұсынуға алғы
шарт болады.
Ұсынылатын маркетингтік бөлімді атқаратын ... ... ... бағытқа бөлу мақсаты қолданылады.
Бірінші бағыт – маркетингтік зерттеулер мен ... ... ... ... ... тиіс.
Екінші бағыт – тұтынушылар талғамын зерттеу және ... жаңа ... ... ... ... ... тиіс.
Үшінші бағыт - өнімнің сұранысын қалыптастыру жолдарын табу және жарнама
қызметтерімен ... ... ... ... ... ... бағыт бойынша шешілуі тиіс
нақты міндеттер белгіленді.
Отандық нан өңдеу саласының бәсекелік ахуалы ... ... ... ... да, ... ... ... тұрғысында мемлекет
тарапынан бұл салаға қатысты бірнеше экономикалық тетіктер ұйымдастырылғаны
жөн. Әсіресе, бұл мәселе өндірістің ауылшаруашылығындағы жағдайға ... ... ... ... ... ... назары
өндіріске соңғы ғылыми-техникалық және технологиялық жетістіктерді енгізуге
жағдай туғызатын ғылыми ... ... ... мен ... нақты зерттеулерге мемлекеттік тапсырыстар беру мен олардың
қолданысқа ... ... ... ... ... ... ... дамуына ықпал жасауға, импорт алмастыру саясатын ... ... ... ... ... ... ... және шикізатпен жабдықтауда салықтық жеңілдіктер беруге,
нан ... ... ... мен ... дамытуға бағытталуы
қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан ... ... ... 2008 ... ... А.Р. «Егемен Қазақстан» Алматы: 2000, №12, 5 б.
3. Абсаттаров Р.Б. ... ... ... Алматы: 2003,
№1,2,3,4,5,6, 22-28 б.
4. Алмашев Ж.А. «Үкімет ... ... 2004, №2, 56-60 ... ... Г.В. ... ... ... предпрития" Минск:
2001, 200-220 б.
6. Саханов А.Н. «КазЭУ ... ... 2004, №5, 22-24 б. ... ... ... ... 2001, №4, 6 ... Әділбекұлы Т.К. «Жас алаш» Алматы: 2004, №10, 4 б.
8. ... А.К. ... ... 1996, №6, 10-13 ... Әмсұлтан Қ.Н. «Егемен Қазақстан» Алматы: 2005, №5, 3 б.
10. Нурмаков А.Р. «Заман Қазақстан» ... 1998, №8, 6 ... ... Д.Я. "Экономика предприятия" Алматы: 2005, 27-29 б.
12. Садырова М.С. «Агро Информ» Астана: 2005, №6, 17-20 б.
13. Нургалиев Б.М. «Қаржы-қаражат» ... 2003, №3, 52-57 ... ... Ю.Н. ... Статистика» Москва: 2005, №1, 33-36 б.
15. Мақсат Тәж-Мұрат «Ана ... ... 2006, №3, 5 ... ... М.Т. ... Қазақстан» Астана: 2004, №11, 2 б.
17. Абытханұлы Е.С. «Заң» Алматы: 2002, №7, 4 б.
18. ... и ... ... ... под редакцией Дюсембаева К.Ш., А.
1999г. Контроль качества продукции: Учебное пособие. – ... ... ... ... ... организации. / учебник под ред. Кибанова А.Я. М.:
«Инфра-М», 1997г.
20. Издержки промышленной продукции по двум категориям качества:
Методические документы. – М. ... ... ... Котляров С.А. Управление затратами. – СПб: Питер, 2001г.
22. Экономика предприятия // под. ред. проф. Сафронова – М.: Юрист, 2002г.
23. Менеджмент ... ... ... под. ред. ... ... А.Н., М.: 1999г.
24. Друри К. Ведение в управленческий и производственный учет // пер. с
англ. – М.: ... ... ... ... М.В. ... ... – 2- ... переработана и
дополнена М.: 2000г.
26. Стратегия индустриально-инновационного развития ... на 2003 ... ...... 2003 ... ... Г.В. ... хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание»,2002. ... ... А. ... ... 1993.
29. Котлер Ф. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1998.
30. Кэмпбелл Р. Макконелл, ... Л. Брю. ... ... ... ... пособие, под ред. Уткина З.А.//М.: ЭКСМОС, 1998.
32. Маркетинг: учебник для ВУЗов, под ред. Романова А.И.//М.: “Банки и
биржи”, ЮНИТИ, ... ... свой путь в ... ... ... с англ. Кукушкиной В.А.//М.:
ГПНТ, 1997.
34. Отчет о деятельности ТОО “Рекламное агентство “Рута”” за 1997 год.
35. Реклама: экономика, политика, искусство.//М.: ГПНТ, ... ... И.Я. ... ... дело.//М.: “Банки и биржи”, ЮНИТИ,
1994.
37. Статистические данные по развитию ЮКО за 1997 год.// Шымкент,
“Статистика”, 1998.
38. Сэндидж Ч. ... ... и ... ... ... ... ТОО “Рекламное агентство “Рута””, 1996.
40. Ученова В.В., Старых Ю.В. История рекламы: детство и отрочество.//М.:
“Мысль”, 1994.
41. Шеденов У.К., ... А.С. ... ... рынка рекламы в
Республике Казахстан.// “Экономика Казахстана”, № 1, 1997.
42. Эванс Н. Маркетинг.//М.: “Прогресс”, 1996.
43. Закон РФ “О ... от 18 июля 1995 ... ... Л. ... ... в ... М., ... Дейян А. Стимулирование сбыта и рекламы. – М., 1994, 190 с.
46. Панкратов Ф.Г., Рекламная деятельность, М., 2001, 364 с.
47. ... Б. ... ... –М., СПб, К.2001, 784 с.
48. Рожков И.Я. Реклама: планка для “профи”. М. 1997, 208 с.
49. ... И.Я. ... ... ... –М., 1994.
50. Семенов А. Рекламный менеджмент, -М., 2001, 272 с.
51. Уэллс У. “Реклама. Пинципы и практика”. СПб, 1999, 736 ... ... О.А. ... ... ... в России. –СПб., 2000, 384 с.
53. Боткина О. Психология рекламы: откуда она пошла.// Рекламные
технологии. 2001. № 8, с. ... ... Н.Б. ... ... ... в ... и жизнь. 2002 г. № 3,с. 23-27.
55. ... Ж. Еще раз о ... 1999. № 4, с. ... ... А. ... ... цвет ... волны.//Лаборатория
технологии. 2002 г. № 5, с. 22-25.
57. Коган Е. Методы оценки эффективности РК.//Рекламные технологии. 2002 г.
№ 4, с. 9-11. Қолданылған ... ... ... Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін,
бәсекеге қабілетті ұлт үшін» Президенттің Қазақстан халқына ... ... ... 2004 жыл 20 ... ... А.Ю. ... ... и практика» Учебно-практическое
пособие. Москва, 1998 год.
3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. «Конкурентные преимщества ... ... 2000 ... ... Р.А. ... экономика, стратегия,
управление.» Учебное пособие. Москва ИНФРА-М, 2000, 312 б. серия,
(Серия ... ... Кныш М.И. ... ... ... ... СПб., 2000 ... Қазақстан Республикасының «Бәсеке және монополистік қызметті шектеу
туралы» Заңы // Егемен Қазақстан, 2001 жыл 27 ... ... В.О. ... ... ... ... 1998 год
8. Трубилин А. «Конкурентоспособность – главный фактор эффективности
производства» // АПК: экономика, управление, 2002 год № ... ... И.Н. ... и ... коммерческое дело.» Москва,
Внешторгиздат, 1990 год
10. Горбашко Е.А. ... ... ... ... пособие. СПб., ... ... ... и ... 1994 ... Тихонов Р.М. «Конкурентоспособность промышленной продукции» Москва,
Изд-во стандартов, 1985 год
12. Белый Е., Барашков С. «Конкурентоспособность и качество ... ... ... // ... 2002 № ... ... Н.К., ... А.Н. и др. «Государство и бизнес. Менеджмент
государственного сектора.» Книга 3 Учебник Алматы, Экономика, 2002 год
14. ... С.Б. ... ... ... ... проблемы и механизм обеспечения.» Отв. Ред. Докт.
Экон. Наук , проф. Кенжегузин М.Б. Алматы, 2001 год
15. Сухачев Ю.А., ... Г.В. ... ... ... 1992 год
16. Ахмадалиев Т.М. «Управление конкурентоспособностью промышленной
продукции (на примере кандинсатостроения)» СПб., ... ... ... Долинская М.Г., Соловьев И.А. «Маркетинг и ... ... ... ... стандартов, 1991 год
18. Завьялов П.С., Демидов В.Е. «Формула успеха: маркетинг» Москва,
Международные отношения, 1991 ... ... Г.Н. ... А.И. ... управления техническим
уровнем и качеством продукции» Москва, Изд-во стандартов, 1984 год
20. Бобровников Г.Н. ... ... ... ... ... 1988 год
21. Синько В. «Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия» //
Стандарты и качество, 2000, № 4.
22. Голубков Е.П. ... ... ... ... Москва, Экономика ,
1993 год
23. Шкардун В.Д., ... ... ... ... ... ... // ... и маркетинговые
исследования в России, 2001, № 4
24. Юрашев В. «Количественные показатели ... ... ... // ... 2002, № 6
25. Чкалов О. «Оценка конкурентной среды ... ... ... 2002 № ... ... А.М. «Формирование ценовой политики предприятия» //
Маркетинг, 2002, № 3
27. Қажымұрат К. ... ... ... ... ролі» //
Саясат, 2002, № 1
28. ҚР ... ... ... ... Республикалық «Сапа»
бағдарламасы туралы» Қаулысы // Егемен Қазақстан, 2001, 8 мамыр
29. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ҚР Президентінің 2003 жылдың 17
мамырындағы Жарлығымен Бекітілген, № 1096, Астана, 2003 жыл
Қолданылған әдебиеттер
30. ... ... ... ... ... ... ... үшін,
бәсекеге қабілетті ұлт үшін» Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы //
Егемен Қазақстан, 2004 жыл 20 наурыз.
31. Юданов А.Ю. ... ... и ... ... ... 1998 ... Азоев Г.Л., Челенков А.П. «Конкурентные преимщества фирмы» ... 2000 ... ... Р.А. ... ... ... Учебное пособие. Москва ИНФРА-М, 2000, 312 б. серия,
(Серия «Высшее образование»)
34. Кныш М.И. «Конкурентные стратегии» ... ... СПб., 2000 ... ... Республикасының «Бәсеке және монополистік қызметті шектеу
туралы» Заңы // Егемен Қазақстан, 2001 жыл 27 ... ... В.О. ... бизнеса» Москва Экономикс 1998 год
37. Трубилин А. «Конкурентоспособность – главный фактор ... // АПК: ... ... 2002 год № ... Герчикова И.Н. «Маркетинг и международное коммерческое дело.» Москва,
Внешторгиздат, 1990 год
39. Горбашко Е.А. ... ... ... ... ... СПб., ... ... экономики и финансов, 1994 год
40. Тихонов Р.М. «Конкурентоспособность промышленной продукции» Москва,
Изд-во стандартов, 1985 ... ... Е., ... С. ... и ... ... ... управления» // Маркетинг 2002 № 4
42. Мамыров Н.К., Саханова А.Н. и др. «Государство и бизнес. Менеджмент
государственного сектора.» ... 3 ... ... ... 2002 ... ... С.Б. ... пищевой промышленности
Казахстана: теория, проблемы и механизм обеспечения.» Отв. Ред. ... Наук , ... ... М.Б. Алматы, 2001 год
44. Сухачев Ю.А., Серов Г.В. «Оценка конкурентоспособности продукта»
Москва, 1992 ... ... Т.М. ... ... ... (на примере кандинсатостроения)» СПб., Изд-во СПбУЭ, ... ... М.Г., ... И.А. ... и конкурентоспособность
промышленной продукции» Москва, Изд-во стандартов, 1991 ... ... П.С., ... В.Е. «Формула успеха: маркетинг» Москва,
Международные отношения, 1991 год
48. Бобровников Г.Н. Клебанов А.И. ... ... ... и ... ... ... Изд-во стандартов, 1984 год
49. Бобровников Г.Н. «Создание ... ... ... АНХСССР, 1988 год
50. Синько В. «Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия» //
Стандарты и качество, 2000, № ... ... Е.П. ... ... ... решения» Москва, Экономика ,
1993 год
52. Шкардун В.Д., ... ... ... ... ... ... // ... и маркетинговые
исследования в России, 2001, № 4
53. Юрашев В. «Количественные показатели контроля конкурентоспособности
торговой марки» // ... 2002, № ... ... О. ... ... ... торговых предприятий» //
Маркетинг, 2002 № ... ... А.М. ... ... политики предприятия» //
Маркетинг, 2002, № 3
56. ... К. ... ... ... ... ролі» //
Саясат, 2002, № 1
57. ҚР Үкіметінің «2001-2005 жылдарға арналған Республикалық ... ... ... // ... Қазақстан, 2001, 8 мамыр
58. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015
жылдарға ... ... ҚР ... 2003 ... ... ... Бекітілген, № 1096, Астана, 2003 жыл
-----------------------
Ұйым миссиясы
Ішкі ортаны
стратегиялық талдау
Сыртқы ортаны стратегялық талдау
Жалпыланған талдау және болжамдау
Әзірлеу, талдау және ... ... және ... ... ... ... ... әзірлеу
Талдау, бақылау, түзету
Қызмет
Стратегиялық ұйымдастыру, мотивация, бақылау
Стратегиялық жоспарлау
Стратегиялық талдау және жобалау
1.Дайындық кезеңі
2.Стратегияны әзірлеу кезеңі
Кезең
3. Жүзеге асыру және түзету кезеңі
Бағдарламаны әзірлеу
Миссия және ... ... ішкі және ... ортасын стратегиялық талдау
Механизмдерді әзірлеу және қызмет етуі:
-ұыймдастырушылық ... ... ... ... әзірлеу
Ортаның мониторингі және түсіруі
Ішкі және сыртқы ортаны жобалау
Стратегияны таңдау
Стратегиялық бақылау,
түзету
Бейімделу ... ... ... ... ... салалардағы жаңа жағдайы.
Стратегиялық жоспар. Жоспарланған
және бейімділік стратегиясы.
Нәтиже
Ұйымның нарықтағы, салалардағы нақты және болжамданатын жағдайының бағасы
Ұйымның экономикалық стратегиясының ... ... ... ... ... ... ... ішкі ортасында жүзеге асырылатындар
Ұйымның дәрменсіздігін (банкроттылығын) алдын-алу стратегиясы
Ұйымның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы
Трансакциялық шығындарды төмендету ... және ... ... нарығында ұйымның іс-әрекет стратегиясы
Өндірістік ресурстар нарығымен ұйымның өзара әрекеттестік стратегиясы
Баға ... ... ... стратегиясы
Ұйымның сыртқы ортасында жүзеге асырылатындар
Өндірістік шығындарды төмендету стратегиясы
Нарықты ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
Жобаны талдау, құнын бағалау, нарық сыйымдылығы мен өткізу перспективаларын
анықтау
Бәсекеге қабілеттілікті талдау мақсаттарын анықтау
Бағалау жасалынатын параметрлер тізімін анықтау
Салыстыру ... ... ... ... ... ... бойынша бәсекеге
қабілеттілік көрсеткіштерін есептеу
Техникалық параметрлер бойынша бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін анықтау
Экономикалық параметрлер бойынша бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін ... ... ... ... ... көрсеткішін есептеу
Бәсекеге қабілеттілікке қатысты тұжырым жасау
Бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату және ... ... ... ... ... ... ... облы
сы
Технология 1
ШСА 1
ұйым
Параметрлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мерзімді перспектива
Бәсекелестік мәртебе
Зиянды
Әлсіз
Орта
Жоғары
Өте жағары
Қысқа мерзімді перспектива
Қартаюы
Жетілуі
Өсудің екінші кезеңі
Өсудің бірінші ... ... ... ... ... 2
шса 1
шса2
ШСА3
шса4
шса2
шса1
Келісім шарттарды құру
Бәсекелестерді зерттеу
Тауар мен компанияны жарнамалау
Кioge 2003 көрмеге қатысуының артықшылықтары
Бізбен қалай байланысуға болады
Қаржылық жағдай
Бизнес
Корпорация ... ... ... ішіндегі навигация
M
M
Нарық
мүмкін-
діктері
Ұйым
міндеті
Ұйым
ресурстары
Кәсіпорын назар аударған потенциалды тауарлар нарығын зерттеу
Қажетті тауар ассортимент нұсқаларын құрастыру және сұрыптау
Кәсіпорынның НТА жатқызылған тауардың ... ... ... ... ... ... ... анықтау
Кәсіпорынның негізгі тауарлар ассортиментін (НТА) құрастыру
Мемлекеттік қажеттілік үшін ... алу ... ...

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Фирма стратегиясы және оның бәсекеге қабілеттілігіннің теориялық негізінде61 бет
«Данон» компаниясының персоналдың дамыту процесін басқару22 бет
Бизнесті модельдеу мен стратегеясы3 бет
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру36 бет
Туристік қызметтер саласындағы маркетинг79 бет
Фирманың бәсекеге қабілеттік стратегиясы8 бет
ҚР президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдаулары6 бет
«Алатау» ЖШС өнімінің бәсеке қабілеттілігіне баға беру33 бет
«Фудмастер» өнімінің бәсекеге қабілеттілігін талдау47 бет
Аумақтық экономикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату (оңтүстік Қазақстан облысы мысалында)147 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь