Қисық сызықты бет бойымен таралатын ағыстардың аэродинамикасы зерттеуге арналған жұмыстарға қысқаша шолу


Кіріспе
1. Қисық сызықты бет бойымен таралатын ағыстардың аэродинамикасы зерттеуге арналған жұмыстарға қысқаша шолу
1.1 Жартылай шектелген ағыстардың жалпы заңдылықтары ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Жартылай шектелген ламинарлықағынша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.3 Жартылай шектелген турбуленттік ағынша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4 Дөңес цилиндрлік бет бойымен таралатын қабырғалық ағыншалардың аэродинамикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
2. Эксперименттік қондырғылар және өлшеу әдістері
2.1 Қисық беттегі ағыншаның аэродинамикасын зерттеу үшін эксперименттік қондырғының жетістіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.2 Цилиндрлік бет бойымен таралатын ағыншаның аэродинамикасын зерттеуге арналған эксперименттік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.3 Жылдамдық профилін өлшеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2.4 Ағыншаның турбуленттік сипаттамасын өлшеу әдістері ... ... ... ... ... ...14
3. Қисық беттегі қабырғалық ағыншаның аэродинамикасы мен турбуленттілігін зерттеу
3.1 Жылдамдық профилі мен статикалық қысымды өлшеу ... ... ... ... ... ... ...15
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
Қисық бет бойымен таралатын қабырғалық ағыстардың аэродинамикасын зерттеуде көптеген теориялық және эксперименттік жұмыстар жасалынған.
Мұндай ағыстар іштен жану реактивті двигательдерінде, авиацияда және тағы басқа құрылғыларда кеңінен қолданылатындықтан, қисық бет бойымен таралатын қабырғалық ағыстарды зерттеу қазіргі кезде ғылымдардың қызығушылықтарын тудыруда.
Жартылай шектелген ағыстардың біріне ойыс және дөңес цилиндрлік бетпен таралатын ағыншаларды жатқызуға болады. Бұл ағыс түрі кеңінен зерттелмеген.
Кейбір жұмыстарда дөңес цилиндрлік бетпен таралатын ламинарлық қабырғалық ағыншалардың есебінің жуық шешімдері кіші параметр бойынша тарату әдісімен алынған. Ал, турбуленттік ағыншалар үшін шешілмеген.
Ағыстың ішкі бөлігіндегі еркін шекаралық қабаттың есептеуі мен ағыспен ағып бара жатқан дененің бетіндегі шекаралық қабаттың есептеулерінің бірге есептелу қиындықтары салдарынан қазірге дейін қабырғалық турбулентті ағыншаның аналитикалық есептеуі жоқ. Ойыс қисық бетпен таралатын қабырғалық турбулентті ағысты қарастыру барысында жұмыс қиындай түседі. Себебі, бұл жағдайда ағыс қимасында жылдамдық профиліне үлкен әсерін тигізетін, сондай-ақ максималды жылдамдық пен соплодан шыққандағы ағыстың енінің өзгеруіне әсерін тигізетін қысымның көлденең градиенті пайда болады.
Қисық бет бойымен дөңес цилиндрлік бетпен таралатын турбулентті ағыншалардың аэродинамикасын зерттеу қабырғалық турбулентті ағыстардың есебінің теориялық шешіміне келуге мүмкіндік береді.
1. Вулис Л.А, Кашкаров В.П. Теория струи вязкой жидкости, М.- наука.- 1965.
2. Исатаев С.И. Распространение ламинарной полуограниченной струи, вытекающей из кольцевого источника конечного диаметра, вдоль цилиндрической, конической и сферической поверхности // Прикладная теплофизика.-Алма-Ата. 1965.-Вып.2.-с.200-206.
3. Исатаев С.И. Распространение турбулентной полуограниченной струи вдоль плоской пластины // Физика.-Алма-Ата, 1968.-Вып.3-с.102-108.
4. Коробко В.И. Теория неавтомодельных струй вязкой жидкости. Саратов:1977.-220с.
5. Акатнов Н.И, Сюй Мянь-Фын Плоская полуограниченная струя на криволинейной поверхности // ПМТФ.-1962.N06/-С.60-67.
6. Кашкаров В.П. Тепло и массообмен в струях вязкой жидкости.-Наука.-Алма-Ата.-1981.-275с.
7. Масси Б.С, Клейстон Б.Р. Ламинарные пограниченные слои и их отрыв от криволинейных поверхностей // Теория основных инженерных расчетов.-1965.-17.-№2.-с.265-268.
8. Железная Т.А, Халатов А.А. Применение метода контрольного объема к расчету струи на вогнутой поверхности. Промышленная теплотехника.-1995.-17.-№5.-с.88-95.
9. Халатов А.А, Изгорева И.А, Шевцов С.В. Теплообмен и гидродинамика пристеночной плоской струи около выпуклой поверхности. Пром. Теплотехника. 1991.-13.№2.-с.11-14.
10. Майерс Г.Е, Шауер И.И, Юстис Р.Х. Теплообмен в плоских турбулентных струях у стенки.- «Теплопередача». Серия «С»,-1963.-т.85.-№3.
11. Султанбаев Ш.С. Аэродинамика и теплообмен кольцевой и полуограниченной струи, распространяющейся вдоль цилиндрической поверхности. Автореферат диссерт.к.ф.-м.н.-Алма-Ата.-1986.-с.24-28.
12. Кунакбаев Т.Ж. Гидродинамика и теплообмен плоской полуограниченной струи со спутным потоком с продольным градиентом давления.Автореферат дис.к.ф.-м.н.-Алматы.-1984.
13. Сакипов З.Б. Теория и методы расчета полуограниченных струй и настильных факелов.-Алма-Ата:Наука, 1978.с.203.
14. Исатаев С.И, Бердибаев М.С. Аэродинамика и теплообмен полуограниченной струи, распространяющейся вдоль конуса. Вопросы тепломассобмена // Алматы.-1989.с.86-88.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
Реферат

Дипломдық жұмыс 27 беттен, кіріспеден, 3 бөлімнен, 8 суреттен, 27
формуладан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

Негізгі объектісі: Дөңес цилиндрлік бетпен таралатын ағынша.

Негізгі сипаттаушы сөздер: Турбуленттік ағынша, цилиндрлік дөңес бет,
аэродинамика.

Жұмыстың мақсаты:
а) Сопло ені b,көлденең қисықтық параметрі SR және Re саны болғандағы
дөңес цилиндрлік бетпен таралатын турбуленттік ағыстағы жылдамдықтың
және қысымның мәндерін жүйелі түрде зерттеу. Шекаралық қабатта болатын
физикалық құбылыстардың негізгі заңдылықтарын көрсету.
б) Жартылай эмпирикалық есептеулер мен эксперимент нәтижелерінің
анализдері негізінде максималды жылдамдық пен көлденең координаталы
шекаралық қабаттың қалыңдығын байланыстыратын, Рейнольдс санының, сопло
енінің, көлденең қисықтық параметрінің әсерін есепке алатын, жартылай
шектелген ағыстардың практикалық есептеулеріне жарамды жалпылама
тәуелділіктерін алу.

Мазмұны

Белгілеулер
Кіріспе
1. Қисық сызықты бет бойымен таралатын ағыстардың аэродинамикасы
зерттеуге арналған жұмыстарға қысқаша шолу
1.1 Жартылай шектелген ағыстардың жалпы
заңдылықтары ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Жартылай шектелген
ламинарлықағынша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Жартылай шектелген турбуленттік
ағынша ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...8
1.4 Дөңес цилиндрлік бет бойымен таралатын қабырғалық ағыншалардың
аэродинамикасы ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2. Эксперименттік қондырғылар және өлшеу әдістері
2.1 Қисық беттегі ағыншаның аэродинамикасын зерттеу үшін эксперименттік
қондырғының жетістіктері
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11

2.2 Цилиндрлік бет бойымен таралатын ағыншаның аэродинамикасын зерттеуге
арналған эксперименттік
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

2.3 Жылдамдық профилін өлшеу
әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.4 Ағыншаның турбуленттік сипаттамасын өлшеу
әдістері ... ... ... ... ... ...14
3. Қисық беттегі қабырғалық ағыншаның аэродинамикасы мен
турбуленттілігін зерттеу
3.1 Жылдамдық профилі мен статикалық қысымды
өлшеу ... ... ... ... ... ... ...15
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2
9

Белгілеулер
х- соплоның шығыс қимасынан бастап есептелген дөңес цилиндрлік бет
бойынша координата, м;
у- цилиндрдің бетінен есептелген, бетке перпендикуляр бағытталған
координата, м;
R- цилиндр радиусы, м;
b- соплоның шығыс саңылауының еніне тең ағыстың бастапқы қалыңдығы, м;
- цилиндр бетінен U= - болатын нүктеге дейінгі нормаль бойымен
қашықтық, м;
- қабырғадан U=Um- болатын нүктеге дейінгі қашықтық, қабырғалық
шекаралық қабаттың ені, м;
U және V- х және у остері бойынша ағыс жылдамдығының проекциялары, мс;
Um- берілген қимадағы ағыстың максимум жылдамдығы, мс;
U0- соплодан шыққандағы ағыстың бастапқы жылдамдығы, мс;
- ағыс бетінің қисықтық параметрі;
- ауа тығыздығы, кгм3;
Р- ағыстағы статикалық қысым, Нм2;
Re=U0b(- ағыстың бастапқы параметріне сәйкес Рейнольдс саны;
Rem=Umx(- жылдамдықтың максимум мәніне сәйкес Рейнольдс саны;
- термоанемометрдің жылдамдық лүпілінің орташа квадраттық мәніне
сәйкес көрсетуі,В;
- жылдамдықтың турбуленттілік дәрежесі;
- өлшеніп отырған нүктедегі орташа жылдамдық, мс;
- жылдамдық лүпілінің орташа квадраттық мәні, мс;

Кіріспе
Қисық бет бойымен таралатын қабырғалық ағыстардың аэродинамикасын
зерттеуде көптеген теориялық және эксперименттік жұмыстар жасалынған.
Мұндай ағыстар іштен жану реактивті двигательдерінде, авиацияда және
тағы басқа құрылғыларда кеңінен қолданылатындықтан, қисық бет бойымен
таралатын қабырғалық ағыстарды зерттеу қазіргі кезде ғылымдардың
қызығушылықтарын тудыруда.
Жартылай шектелген ағыстардың біріне ойыс және дөңес цилиндрлік
бетпен таралатын ағыншаларды жатқызуға болады. Бұл ағыс түрі кеңінен
зерттелмеген.
Кейбір жұмыстарда дөңес цилиндрлік бетпен таралатын ламинарлық
қабырғалық ағыншалардың есебінің жуық шешімдері кіші параметр бойынша
тарату әдісімен алынған. Ал, турбуленттік ағыншалар үшін шешілмеген.
Ағыстың ішкі бөлігіндегі еркін шекаралық қабаттың есептеуі мен
ағыспен ағып бара жатқан дененің бетіндегі шекаралық қабаттың
есептеулерінің бірге есептелу қиындықтары салдарынан қазірге дейін
қабырғалық турбулентті ағыншаның аналитикалық есептеуі жоқ. Ойыс қисық
бетпен таралатын қабырғалық турбулентті ағысты қарастыру барысында жұмыс
қиындай түседі. Себебі, бұл жағдайда ағыс қимасында жылдамдық профиліне
үлкен әсерін тигізетін, сондай-ақ максималды жылдамдық пен соплодан
шыққандағы ағыстың енінің өзгеруіне әсерін тигізетін қысымның көлденең
градиенті пайда болады.
Қисық бет бойымен дөңес цилиндрлік бетпен таралатын турбулентті
ағыншалардың аэродинамикасын зерттеу қабырғалық турбулентті ағыстардың
есебінің теориялық шешіміне келуге мүмкіндік береді.

1.Қисық сызықты бет бойымен таралатын ағыстардың аэродинамикасын
зерттеуге арналған жұмыстарға қысқаша шолу

1.1Жартылай шектелген ағыстардың жалпы заңдылықтары

Бір жағынан қатты бетпен шектелген тұтқыр сұйықтың немесе газдың
қозғалысы техникада кең таралған ағыстың түрі және ол қабырғалық немесе
жартылай шектелген ағыстар деп аталады. Жартылай шектелген ағыстар жазық
параллельді немесе оське симметриялы болып бөлінеді.
1-суретте жартылай шектелген жазық параллельді ағыншаның сызбасы
келтірілген.

Бастапқы Арал. Негізі
бөлік бөлік бөлік

1 сурет- Жартылай шектелген жазық параллель ағыншаның сызбасы

Қабырғалық ағыс қарапайым түрінің өзінде күрделі ағынды береді.
Жартылай шектелген ағыстың айырмашылығы, осы ағыс алып жатқан аудан екі
түрлі, жылдамдықтың максимум мәніне сәйкес өтетін бөлу сызығына қатысты
қабырғалық және еркін, шекаралық қабаттардың синтезі түрінде көрсетіледі.
Сондықтан қабырғалық және жартылай шектелген ағыстардың ағын бөліктеріндегі
ағыстар сәйкес шекаралық қабаттағы және еркін ағыстардан көп ерекшеленеді.
Бұл ерекшелік, біріншіден жартылай шектелген ағыстарда қабырғалық
қабаттардың ішкі ағыстық ағынның жоғарылатылған турбуленттілік шартымен
дамитындығымен түсіндіріледі. Нәтижесінде, ағыстың орталық бөлігінде U0
тұрақты жылдамдықты ядроның болуымен және оның ұзындығы сопло қиығынан
жылдамдықтың максимум мәні азаятын қимаға дейінгі арақашықтықпен
анықталады. Бастапқы ағыстың заңдылықтарына ағыстың бастапқы шарттары:
жылдамдықтың бастапқы профилі, соплоның өлшемі мен формасы және т.б. әсер
етеді (1-сурет). Соплодан қашықтағанда ағыншаның қима бойынша жылдамдық
профилі аффиндік ұқсас болады. Себебі, ағыстың бастапқы шарттары соплодан
едәуір қашықтықта ағыншаның таралу заңдылығына әсер етпейді. Ағыстың бұл
бөлігі негізгі деп аталады. Бастапқы мен негізгі бөліктердің арасында
жылдамдық профилінің формасы негізгі бөлікке ұқсас аралық бөлік орналасқан.

1.2 Жартылай шектелген ламинарлық ағынша

Жоғарыда айтқандай, жартылай шектелген ағынша қабырғалық қабат пен
еркін ағыншаның синтезін береді. Қабырғалық шекаралық қабатта қабырға
бойымен қозғалған бастапқыда ламинарлық қабат түзіледі де, соплодан едәуір
қашықтықта Рейнольдс санына байланысты турбуленттік қабатқа
айналады.Ламинарлық ағысты қабаттық ағыс депте атайды. Рейнольдс санының
мәні өте аз болған жағдайда ағынша бүкіл ағын ауданында ламинарлы болуы
мүмкін.
Алғаш рет, жазық бет бойымен таралатын ламинарлық ағынша есебі Глауэрт
М.Б. жұмысында шешілген. Бұл жұмыстың ерекшелігі, Um=A(x(,
(= - ламинарлы қабырғалық ағыншаны сипаттайтын дифференциалды
теңдеулер жүйелері автомодельді түрлендіру көмегімен аналитикалық шешімі
бар бір ғана қарапайым дифференциалдық теңдеуге келтіріледі.
Вулис Л.А. және Кашкаров В.П. 1 жұмыстарында конус табанына қарай
конус бетімен әлсіз бұралумен таралатын ламинарлық ағынша зерттелген.
Сақиналық көзден шығып конус төбесінен табанына қарай, сондай-ақ
табанынан төбесіне қарай таралатын жартылай шектелген ламинарлық ағыншаның
таралу есебі Степанов – Манглер түрлендіруінің көмегімен Исатаев С.И. 2
жұмысында шешілген.

1.3 Жартылай шектелген турбуленттік ағынша

Практикада шешілген көптеген есептерде қабырғалық ағыншалар
турбулентті болады. Тек соплоны өте үлкен дәрежеде қысқанда сопло
саңылауының шығысында ағын ламинарлы болады, бірақ соплодан аз ғана
қашықтықта турбулентті ағынша пайда болады. Ламинарлық ағыс ағыншаның тек
бастапқы және аралық бөліктерінде сақталады. Re=U0b( (b-соплоның сипаттық
өлшемі, U0- ағыншаның бастапқы жылдамдығы, (- сұйықтың кинематикалық
тұтқырлығы) санының мәніне байланысты ағыс ламинарлық және турбуленттік
бола алады.
3 және т.б. жұмыстарда көптеген қабырғалық турбулентті ағыншалардың
теориялық есептеулерінде қабырғадағы турбулентті үйкеліс пластинаны орай
аққанда Блазиус заңы бойынша өзгереді, ал қабырғалық жылдамдық профилін
пластинаны біртекті ағын орай аққандағыдай дәрежелік формула түрінде жазуға
болады:

(1.1)
Қабырғалық ағыншаның сыртқы бөлігінде турбуленттік үйкеліс Прандтль
формуласымен есептелінген және жылдамдық профилі еркін ағынша профилімен
сәйкес болады.
Осы мәндерді қозғалыс теңдеуіне қою барысында жылдамдық максимумының
және соплодан қашықтықта қабырғалық ағыншаның енінің өзгерістері
анықталған. Мұндай жолмен алынған жуық шешім практикада қолдануға ыңғайсыз
болды. Сондай-ақ (1.1)- формуласы қабырғалық жылдамдық профилін толық
сипаттай алмады. Себебі, біріншіден, бұл формула у=(m жылдамдықтың
максимум нүктесінде шартын қанағаттандырмайды. Екіншіден, біртекті
ағын және қабырғалық ағынша үшін Рейнольдс санының бірдей мәнінде, мысалы,
Re ( 105 болғанда қабырғалық ағынша біртекті ағын балғанда, шекаралық қабат
кезінде n=7 орнына n ( 12 ( 14 мәнін алуға тура келеді.
Исатаев С.И. 3 жұмысында қабырғалық және сыртқы шекаралық
қабаттардың өзара әсері нәтижесінде қабырғалық ағыншаның жылдамдық
профильдері сыртқы және қабырғалық жылдамдық профильдерінің туындысы
түріндегі формуламен жақсы сипатталады. 1968 жылы қабырғалық турбулентті
ағыншаның негізгі бөлігін жылдамдық профилі үшін жартылай эмпирикалық
формула ұсынылған:

(1.2)
мұндағы , - ағыншаның жылдамдығы U=Um2 – ге сәйкес нүктедегі
ағыстың шартты ені.

1.4 Дөңес бет бойымен таралатын қабырғалық ағыншаның аэродинамикасы.

Қисық сызықты бет бойымен таралатын ағындар центрге тартқыш күштердің
әсерінен болады. Мұндай ағындар авиацияда, ракета техникасында жылу
энергетикасында, іштен жану двигательдерінде және т.б. жиі кездеседі.
Қисық сызықты бет бойымен таралатын ағындардың түзу сызықты бет
бойымен таралатын ағыстардан негізгі айырмашылығы, мұнда қысымның көлденең
градиенті, центрге тартқыш күштердің болуы, Гертлер құйыны түріндегі екінші
ағыстың пайда болуы және ағыстың ламинарлық түрінен турбуленттік ағысқа
айналуына әсерінің болуы.
Осы ағыс түрінің техникада кең таралуына байланысты гидродинамикада
қисық бет бойымен таралатын ағыстарға көптеген теориялық және
эксперименттік жұмыстар жасалынған.
Дөңес қисық беттер бойымен таралатын жартылай шектелген
ағыншаларды зерттеуде көп жұмыстар жасалынбаған.
Қисық сызықты цилиндрлік бет бойымен таралатын, жазық ламинарлық
ағыншаның есебіне арналған алғашқы жұмыстардың қатарына Коробко В.И.4,
Акатнов Н.И.5, сондай –ақ Кашкаров В.П. 6, Масси, Клейстон 7 және
т.б. жұмыстары жатады. Кашкаров В.П. жұмысында ағыншаның автомодельді
жылдамдық профилін қамтамасыз ететін, қисық ұзындығы бойынша өзгеретін
қисық бет бойымен таралатын ламинарлық ағыншана есебінің шешімі алынған.
Дөңес бет бойымен таралатын турбулентті жартылай шектелген ағынша
қозғалыс пен энергияның дифференциалды теңдеулер жүйесімен сипатталады:

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.7)

шекаралық шартты ескерсек:

y=0 , u=0 , , =0
(1.8)
y=0 , u=0 , , .
мұндағы х, у –сопло қиығынан цилиндр бетіне перпендикуляр және цилиндр
беті бойымен алынған көлденең және қисықтық координаталар, R-беттің
қисықтық радиусы, р –қысым, ( -тығыздық, ( -динамикалық тұтқырлық,
-өлшемсіз температура, -ағынның, ағыншадағы қабырғаның
және қоршаған ортаның температуралары, Pr-Прандтль саны, PrT- турбуленттік
Прандтль саны.
Ойыс цилиндрлік бет бойымен таралатын жазық ағынша үшін (1.3)- (1.8)
теңдеулер жүйесі Железная Т.А. және Халатов А.А. 8 жұмыстарында Лэм және
Бремхорст k-( - моделін қолдану көмегімен шешілген.
Осы 8 жұмыста ойыс цилиндрлік бет бойымен таралатын жазық ағыншанаң
гидродинамикасын экспериментті зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Өлшеу
мен есептеулерге анализ жасау барысында олар төмендегідей тәуелділіктерді
алған:

(1.9)

(1.10)

(1.11)

мұндағы ағыстың бастапқы параметрлері бойынша Рейнольдс саны.
Қабырғалық аудандағы жылдамдық профильдері дәрежелік тәуелділік
түрінде жазылады:
(1.12)
және 0-ден 0.02 –дейін өзгергенде (1.12) теңдеудегі дәрежелік
көрсеткіш төмендегі заңдылық бойынша өзгереді:

(1.13)
температуралық профиль үшін:

(1.14)
және тәуелділік

(1.15)
мұндағы пластина бойымен таралатын жазық ағыншаның профильдерімен
сәйкес келуі керек.
Халатов А.А, Изгорева И.А., Шевцов С.В. 9 жұмыстарында ойыс
цилиндрлік бет бойымен таралатын жазық ағыншаның гидродинамикасы
экспериментті зерттелген және (1.12) –теңдеудегі n дәрежелік көрсеткіші
ағынша үшін төмендегідей тәуелділік бойынша өзгереді:

(1.16)
Осы жұмыстардың нәтижелерінен 0 –ден 0.12 –ге дейін
өзгергенде, ойыс цилиндрлік бет бойымен таралатын ағынша үшін n 12 –ден 15
–ке дейін өзгеретінін, ал дөңес бет бойымен таралатын ағынша үшін 12 –ден 6
–ға дейін өзгеретінін көреміз.
Бірақ, Исатаев С.И. өзінің шәкірті Айнабековамен жүргізген
жұмыстарының нәтижесінде бұл жұмыстардан қателік тапқан. Өз жұмыстарында
жоғарыда көрсетілген Исатаевтың формуласын (1.2) пайдаланған.

2. Эксперименттік қондырғылар және өлшеу әдістері

2.1 Қисық беттегі ағыншаның аэрдинамикасын зерттеу үшін эксперименттік
қондырғының жетістіктері

Жылулық, лүпілдік және динамикалық сипаттамалардың өлшеу
ерекшеліктерін ескере отырып, екі эксперименттік қондырғы құрылған.
Біріншісі, дөңес цилиндрлік бетпен таралатын қабырғалық ағыншаның
аэродинамикасын зерттеуге арналған (2 сурет). Екіншісі, дөңес цилиндрлік
бетпен таралатын қабырғалық ағыншаның жылу алмасуын зерттеуге арналған.
Барлық қондырғылар ағыншалық типтегі аэродинамикалық трубалар. Қондырғылар
қазіргі кезде аэродинамикалық эксперименттердің барлық талаптарына ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қисық бет бойымен таралатын қабырғалық ағыстардың жылуалмасуы мен аэродинамикасын зерттеу
Амалдық жүйелерге қысқаша шолу
Қысқаша иммануил кант өміріне шолу
Жалпы кеңестік кезеңдегі тарпына қысқаша шолу
Ісіктерге қысқаша шолу, ісіктердің пайда болуы
С\С++ программалау тілдерінің тарихына қысқаша шолу
Сыртқы тыныс алу қызметін зерттеуге арналған аспаптар
Түрік қағанаты туралы қысқаша шолу
Табиғат ресурстарын кешенді зерттеуге арналған Жердің жасанды серіктері
Натюрморт жанрының дамуына қысқаша тарихи шолу
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь