Ақмола облысынның рекреациалық ресурстары

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 АҚМОЛА ОБЛЫСЫННЫҢ РЕКРЕАЦИАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1 Облыстың туристтік кластерін қалыптастырудың негіздері және қиындықтары
1.2 Табиғи ресурстары
1.3 Тарихи.мәдени ресурстары
1.4 Ерекше қорғалатын жерлер
2 АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДАМЫҒАН ТУРИЗМНІҢ ОРТАЛЫҚТАРЫ МЕН РЕКРЕАЦИАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
2.1 Курорттар
2.2 Санаторийлер
2.3 Пансионаттар
3 АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ КУРОРТТЫҚ ПОТЕНЦИАЛЫНЫҢ ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАСЫ
3.1 Солтүстік Қазақстан туризмінің қазіргі жағдайы
3.2 Ақмола облысындағы туризмді дамыту проблемалары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Ақмола облысы экономикалық ауданында демалыс пен туризм қоғамдық қызметтің негізгі сферасына айналуда. Олар көптеген рекреациялық ресурстар түрлерінің географиялық ортаға таңдалмалығымен, рекреациялық территорияларды рационалды үйымдастырумен, әртүрлі демалыс түрінде қажеттіліктерді болжаумен, рекреациялық ресурстардың аймақтық бағалау ерекшеліктерімен байланысты мәселелердің кең шеңберін қамтиды. Соңғысы ерекше өзекті мәселені құрайды және ол туризм мен демалыс мақсаттары үшін территорияның жарамдылығын зерттеу мәселесінің маңызды бөлігін құрайды.
Қоғамның өндірістік интенсификациясы ең алдымен адамның психофизикалық жүктемесінің күшеюіменен анықталады. Адамның жұмыс қабілеттілігін (рекреацияны) жақсарту үшін арнайы жағдай жасау керек. «Рекреация» сөзінің мағынасы – «дем алу, адамның күшін қалпына келтіру» дегенді білдіреді.
Емдік-сауықтыру туризмі туристік классификация ішінде өзіндік орны бар. Сондықтан да туризм классификациясын талдай отырып диплом жұмысының мазмұнын құрау. Соған орай Ақмола облысындағы экономикалық ауданында емдік сауықтыру рекреациялық ресурстарын зерттеу, талдау мәселелері қолға алынуда. «Адамдардың рекреациялық қызметі бірнеше аспектілерден тұрады: медико-биологиялық, әлеуметтік-мәдени, экономикалық. Рекреациялық қызметінің ең негізгі аспектісі медико-биологиялық болып табылады». Оның құрамында – денсаулықты жақсарту, курорттық емдеуді қажет ететін адамдарға көмек көрсету және аурудың алдын алу;
Әлеуметтік-мәдени қызметке - әлемді, табиғатты, тарихты, мәдениетті тану, яғни танымдылық мақсаты;
Экономикалық аспектіге – адамның еңбекке деген қабілеттілігін жақсартуды жатқызуға болады.
Ақмола облысы санаториялық курорттық потенциалы Ақмола облысы туристік ресурстар жиынтығынан құралған. Сонымен қатар жалпы емдік туризмнің қалыптасу және даму тарихына тоқталмай объективті тұрғыда бағалау мүмкін емес. Зерттеу мақсаты мен міндеттеріне орай емдік туризмді классификациялай отырып, олардың орналасу принциптерін ашу, көрсету қажеттілігі туып отыр.
1. Батырханов Ш.Б. Руководство по развитию туристского кластера в Акмолинской области. – Кокшетау: Департамент предпринимательства и промышленности Акмолинской области, 2005. – 113 с.
2. Карпова Г.А. Экономика современного туризма. – М. – СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 1998. – 412 с.
3. Алиева Ж.Н. Экологический туризм. -Алматы: Қазақ университеті, 2006. –19б.
4. Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. – Алматы: Кайнар, 2007. -С. 58.
5. Байтонаев О. Чудеса природы Казахстана. Алматы: Мектеп. 2008г. –С. 18.
6. Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика – А.: «Атамура», 2006.-36с.
7. Забелина Н.М . Национальный парк.- М: Мысль, 2007
8. Котляров В. А . География отдыха и туризма. Астана. 2005 – С. 12
9. Туристская карта национального природного парка «Бурабай». Алматы: ККП «Картография »2007 С. 34
10. Брякин М.И. Справочник по курортам Казахстана.- Алма- Ата: Казгосиздат,1990
11. Курорты энциклопедический словарь. – М.: Энциклопедия,2005
12. Достопримечательные места Казахстана . Сборник.- Алма-Ата: Казгосиздат,1990
13. Омаров В. Т . Қазақстан көлдері. Алматы : Қазақстан, 2007
14. Казахстан для целей развития отдыха и туризма.Алматы, 2007
15. Қазбеков А. Бурабай накануне ХХІ века. – Астана, 2000
16. Назарбаев Н. Қазақстан халқына жолдауы . 2008 сәуір. – 24 б.
17. Терещук В.А. Маршрутами Көкшетау. – Алматы: Кайнар, 2005
18. Абдразакова А. Боровое- жемчужина Казахстана.// Казахстан – 2002.-№1
19. Кузенный А Боровое: цены обгоняют сервис.// Казахстанская правда-2008-27 августа
20. Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан для целей развития отдыха и туризма.Алматы, 2007 - С. 23
21. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма.- М.: МГУ, 2006.
22. Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. – Алматы: Кайнар, 2007 С. 45
23. Калиев Т. Боровое: Трудные будни Казахстанской жемчужины.// Новое поколение. –2007- 15 марта
24. Мусин Қ.Н. Международный туризм: Современные тенденции развития в мире и в Казахстане Алматы 2007
25. Прохоров И. Вступая в век туризма.// Казахстанская правда-2003-29 июля
26. Соколова М.В. История туризма – М.: Мастерство, 2007.- 350с.
27. Большая вода для Борового.// Казахстанская правда –2007. 17 декабря
28. Кузенный А Боровое –это крик души.// Казахстанская правда. –2006 –27,28 апреля
29. Серикбаев Б Боровое. О курорте// Жизнь –2005-№24
30. Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Алматы. 2008
31. Никитин С. И. Боровое. – Алматы, Казахстан,2002
32. Замятин С.И. Курорты, санатории и лечебные местности Казахстана .- Алматы: 2006 С.23
33. Хамнюк В.Ф. Природные лечебные богатства Казахстана, перспективы их использования.- Алматы ,2007 –С. 52
34. Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 2007
35. Хамнюк В.Ф. Природные лечебные богатства Казахстана, перспективы их использования.- Алматы ,2007
36. Криницин Н. Я . Курорт Боровое . Научно-популярный очерк типа справочника. Под редакцией и предисловием проф. П. И Зарницина.2000
37. Ыбыраев С. «Оқжетпестің емдік қасиеті». Қазақстан шипажайлары. «Егемен Қазақстан», 2008-11 қыркүйек 4 б.
38. Замятин С. И . Курорты Казахстана. – Алматы , 2006
39. Серикбаев Б Боровое. О курорте// Жизнь –2005-№24 – 7 б.
40. Беклемишев Н. Д . Курорт Боровое.- Алма- Ата, АН Каз ССР, 1990
41. Михайлов В. Боровое .- Алматы: Кайнар, 2004 ж.
42. Веденин Ю. А .Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 2007 – С. 70
43. Тришечкин А. Боровое. Астана : ТОО «Дизаин», 2008
44. Бурабай национальный парк // Эко курьер- 2008-23 сентября.
45. Inskeep E. National and Regional Tourism Planning: Methodologies and Case Studies. – New York: Routledge, 1994. – 249 p.
46. Батырханов Ш.Б. Руководство по развитию туристского кластера в Акмолинской области. – Кокшетау: Департамент предпринимательства и промышленности Акмолинской области, 2005. – 113 с.
47. Веденин Ю. А. Оценка природных условий для организации отдыха. – М.: Меркурий, 1969. – 198 с.
48. Штюрмер Ю.А. Охрана природы и туризм. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 103 с.
49. Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования в туризме: Учебник для вузов. – М.: РМАТ, 1997. – 196 с.
50. Веденин Ю. А .Динамика территориальных рекреационных систем. М.: Наука, 2007 – С. 79
51. Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан для целей развития отдыха и туризма.Алматы, 2007 - С. 96
        
        МАЗМҰНЫ
| ... |
1. ... ... ... ... ... ... қалыптастырудың негіздері және
қиындықтары
2. Табиғи ... ... ... ... қорғалатын жерлер
2. АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ДАМЫҒАН ТУРИЗМНІҢ ... МЕН ... ... ... ... ... ОБЛЫСЫНЫҢ КУРОРТТЫҚ ПОТЕНЦИАЛЫНЫҢ ДАМУ ... ... ... ... ... ... ... Ақмола облысындағы туризмді дамыту проблемалары
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Ақмола облысы экономикалық ауданында демалыс пен ... ... ... ... айналуда. Олар көптеген рекреациялық ресурстар
түрлерінің географиялық ... ... ... ... ... ... ... түрінде
қажеттіліктерді болжаумен, рекреациялық ресурстардың ... ... ... ... кең ... ... ... өзекті мәселені құрайды және ол туризм мен демалыс мақсаттары үшін
территорияның жарамдылығын ... ... ... ... ... ... интенсификациясы ең алдымен адамның психофизикалық
жүктемесінің ... ... ... ... қабілеттілігін
(рекреацияны) жақсарту үшін арнайы жағдай жасау керек. «Рекреация» сөзінің
мағынасы – «дем алу, адамның ... ... ... ... білдіреді.
Емдік-сауықтыру туризмі туристік классификация ішінде өзіндік орны ... да ... ... ... ... ... ... құрау. Соған орай Ақмола облысындағы экономикалық ауданында емдік
сауықтыру рекреациялық ресурстарын зерттеу, талдау ... ... ... ... қызметі бірнеше аспектілерден ... ... ... ... ең ... аспектісі медико-биологиялық болып табылады». Оның
құрамында – ... ... ... емдеуді қажет ететін адамдарға
көмек көрсету және аурудың алдын алу;
Әлеуметтік-мәдени қызметке - ... ... ... ... яғни танымдылық мақсаты;
Экономикалық аспектіге – адамның еңбекке деген ... ... ... ... ... ... ... Ақмола облысы туристік
ресурстар жиынтығынан құралған. Сонымен ... ... ... ... және даму тарихына тоқталмай объективті тұрғыда бағалау мүмкін
емес. Зерттеу ... мен ... орай ... ... ... ... ... принциптерін ашу, көрсету қажеттілігі туып отыр.
Курорттық-рекреациялық шаруашылыққа курорттар, санаториялар, ... ... және ... ... ... ... Олардың басты мақсаты
халықтың рекреациялық ... ... ... ... ... және ... ... арқылы
қанағаттандыру. Жоғарыдағы айтылғандарды ескере келе емдік сауықтыру
туризмі проблемасы көкейтестілігі анықталды.
Ақмола ... ... ... ... тұрғызылу деңгейінде.
Облыстың территориясында орналасқан үш бірдей табиғи-қорықтық ... және ... ... ... ... ... бюджетке туризмнің қосатын үлесі ... 3 % ... ... ... ... облысы көлік шығыны бойынша қымбат
саяхат болып ... ... ... еуропа елдерінен келген
туристтері сұралуы бойынша туристтің Солтүстік Қазақстанға сапары ... 60–70 % ... ... шығыны құрайды. Отандық туристтердің негізгі
пайызы қызмет көрсетуші мекемелердің ұсынатын қызметі мен сервисіне ... ... ... ... баға мен сапа ... ... Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... ... ... ... жобасы ұсынылды. Сонымен
қатар соңғы жылдары туристтік климаттың айтарлықтай жақсаруымен жүргізілген
анализдің нәтижесінде туризмнің ... ... ... саласы ретінде
дамуына кедергі ... ... ... ... ... ... ... дамытуға алғышарттар жасалмаған, мысалы, емдік,
демалыс, этникалық.
Жалпы алғанда, қонақүйлер және туристтік мекемелер арасында ... ... ... ... ... ... туристтік
сфераның координациясы, облыстың ірі қалаларында жүргізілетін іскерлік,
мәдени, спорттық, ғылыми, білім ... және ... да ... арасында
байланыс жоқ. ... ... ... ... қонақ үйлер мен ойын-сауық, демалыс, сауда орталықтарының
айтарлықтай жетіспеушілігі ... ... ... ... ... үшін ... негіз жоқ.
Ақмола облысының туристтік индустриясы ... ... ... ... ... Жалпы кірістің аз үлес салмағының негізгі
себебі туристтік инфрақұрылымның әлсіз дамуы, оның ... ... ... ... ... нарық орталығынан алыс орналасуы, және осылардың
салдарынан туристтік ... ... ... ... ... ... деңгейі
қазіргі кездегі туризм нарығына сай келмейтін орта класс обьектілерін және
мәдени сауықтыру орындарын орналастыруға санының ... ... ... облысы туристік рекреациялық ресурстарының
потенциалын анықтау.
Жұмыстың ... ... ... ... потенциалы мен
мүмкіндіктерін талдау:
-Ақмола облысы курорт-санаторийлерін жіктеу:
-Әрбір курорт, ... ... ... ... ... әдістері: әдебиеттерге шолу, картографиялық, статистикалық,
ақпарат құралдары материалдарын өңдеу.
Диплом жұмысының құрылымы: диплом ... ... 3 ... мен ... ... тізімінен тұрады.
1 АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТТІК РЕСУРСТАРЫ
1.1 Облыстың туристтік кластерін қалыптастырудың негіздері және
қиындықтары
Ақмола облысының туристтік индустриясы ... ... ... басынан кешіруде. Жалпы кірістің аз үлес салмағының негізгі
себебі ... ... ... ... оның ... қаражаттың аз
болуы, аймақтың негізгі нарық орталығынан алыс орналасуы, және ... ... ... ... ... шығынының жоғары болуы, деңгейі
қазіргі кездегі туризм нарығына сай келмейтін орта ... ... ... ... ... ... санының жетіспеушілігі.
Қолдағы бар өте төмен деңгейдегі туристтік маршруттың дамуы қажет
деңгейде облыстың табиғи ... мен ... ... ... ... ... ... негізгі қажет нарық сигменттері
бойынша инфрақұрылымның, туризмді дамытудың кешенді ... ... ... ... ... салық жүйесінің
күрделілігімен және инвестициялар тартуға байланыссты ... ... ... ... өзінің қызметінің ғылыми
негізделгендігін, ... ... ... ... және инвестиция тарту бойынша жеңілдіктерін мүмкіндігінше
толық және ақылмен пайдаланылуын талап етеді.
Ақмола облысындағы ... ... ... тұрғызылу деңгейінде.
Облыстың территориясында орналасқан үш ... ... ... және ... ... жерлердің болуына қарамастан
жергілікті бюджетке ... ... ... ... 3 % ... ... ... Ақмола облысы көлік шығыны бойынша қымбат
саяхат болып есептеледі. Мысалы, ... ... ... ... ... ... туристтің Солтүстік Қазақстанға сапары шығынының
шамамен 60–70 % үлесін көлік шығыны құрайды. Отандық туристтердің ... ... ... ... ... ... мен ... көңілі
толмайды, әсіресе негізгі қиындық баға мен сапа ... ... ... ... ПрезидентіАқмола обдысының туристтік
кластерін стратегиялық дамыту бойынша жобасы ұсынылды. Сонымен қатар соңғы
жылдары туристтік климаттың ... ... ... ... ... ... ... экономика саласы ретінде дамуына
кедергі ... ... ... ... ... Келесідей туризм
салаларын дамытуға алғышарттар жасалмаған, мысалы, емдік, ... ... ... ... және туристтік мекемелер арасында
бірегейлі ақпараттық жүйе, мемлекеттік ... ... ... ... ... облыстың ірі қалаларында жүргізілетін
іскерлік, мәдени, спорттық, ғылыми, білім берушілік және ... да ... ... ... жоқ. ... ... зерттеу, құрылыс-
архитектуралық институттардың, қонақ үйлер мен ойын-сауық, демалыс, сауда
орталықтарының айтарлықтай жетіспеушілігі ... ... ... кластердің қалыптасуы үшін біртұтас негіз жоқ.
Облыс туризміне жүргізілген зерттеулер сандық ... ... ... талап етеді, олардың негізінде статистикалық мәлісеттер
жатыр. Туризм саласында ... ... ... ... есептеуді
дәне анализдеуді талап етеді, оның негізінде статистикалық мәліметтер
жатыр. Қазіргі кездегі Ақмола облысының ... ... ... ... ... ... ... саланың барлық спектірін
қамтымайды және бұл облыстағы туристік саланың дамуын болжауда қиындық
тудырады. Сондықтан да ... есеп ... ... ... мәселе болып табылады. Олардың ең алғашқысы – мәліметтер базасының
сәйкес келуі. Ол туризмнің даму тенденциясын, ... ... ... жне ... ... ... әр ... елдерге қатысты
бірдей көрсеткіш шамаларының ... ... және т.б. ... ... ... ... Статистикалық мәліметтер оларды
есептеу әдісі және өлшем бірлігіне байланысты салыстыруға ... ... [1]. ... ... ... бір ... – толық
және нақтылы статистикалық ақпараттың ... ... ... ... мемлекет
толық көлемде туризмге жүйелі бақылау жүргізбейді. Туристік ағымдардың
статистикасында ... және ... ... ... ... сипатқа ие; сондай-ақ туристтік шығындардың статистикасы ... ... ... ... ... дер ... ... түсуі болып
қалуда, себебі нарықтың қатысушылары келісім компаниясын ... ... ... нарықтың коньюктурасы жайлы статистикалық мәлімет келіп
түсуінен бұрын бастайды. Туризм ... ең ... ... ... ... әсеріне қатысты тұрақты, түсінікті және халықаралық
масштабта унифицирленген ... ... ... ... базасының
тарлығы, әдістемелік бірліктің және ... ... ... ... ... ... рөлінің дұрыс бағаланбауына
алып келді. Туристтік саланың экономика ... ... ... ... ол ... ... ... таба алмады [2].
Облыстың қонақ үй шаруашылығының жағдайын анализдей келе ... да ... ... және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру
мәселелеріне жете көңіл аударылмағанын айта кету ... ... ... ... күш қоғамдық маңыздылық талаптарға сәйкес
емдеу-сауықтыру құраушысына қажет ... ... ... ... ... ... ... үй шаруашылығы бір жағынан санаторий-
курорттық қызметтің бөлігі ... ... ... ... ... ... тұрғын-үй қызметімен қамтамасыз етудің көзі ретінде қарастырылған.
Нәтижесінде Щучинск-Бурабай және Зеренді ... ... ... ... ... кездегі жағдайы арнайы орналасу құралдары
үлесіне барлық қуатының 54 %, оның ішінде ... ... ... ... құрайды. Барлық орналасу құралдары нарығының
46 % қонақ үй мекемелерінің үлесіне тиесілі [2]. Бұрынғы жүйе ... ... ... жақсартуға бағытталмаған, екіншіден мемлекеттен
бөлінген қаражат тек қана ... үй ... ... ... ... ... жұмысшы қалпын сақтау үшін де жеткіліксіз болды. Нәтижесінде
бұл сектордың ... үй ... ... ... тозған. Оларға бүгінгі таңдағы тән қасиет – бұл жанбайтын
шамдар, бұзылған су ... ... ... ... ... ... батыстың стандарттарына сай келмейтин электр көздері.
Қазіргі кезде берілген саладағы стратегиялық бағыттардың бірі осы ... шет ... ... ... беру ... ... ... облысының табиғи жағдайы
Туризм дамуының негізгі алғышарттары ... ... және ... ... ... ... Олар ... туристік обьектілер мен туристік аудандардың құрылуына әсерін
тигізеді. Біз осы тарауда туризм дамуының ... ... ... ... ... ... отыр. Табиғи жағдай туралы айтудың ... ... не ... ... жауап берейік.
«Туристік-рекреациялық ресурстар дегеніміз – туристік ... және ... ... ... туризмге жарайтын,
табиғаттың және адамдардың күшімен салынған обьектілер мен қоршаған орта
құбылыстарының ... ... ... ресурстардың
жиынтығын үлкен екі ... ... ... ... және ... ... ... тарихи). Ал енді тікелей осы ... ... ... көшуге болады» [3].
Табиғи жагдайлар мен ресурстар алдыңғы орынды ... ... ... бiрi ... ... ... ... ретiнде әртүрлi рангтағы табиғи-территориялық комплекстер,
олардың компоненттерi. Олардың ... мен жеке ... ... ... ... мен ритмi,
бөгеттердi өту мүмкшiншiлiгi, географиялык ерекшелiк, ... ... ... ... ... ... ... көлемi.
Табиғи географиялық жүйелердi рекреация мақсатында зерттей отырып,
баска сөзбен айтқанда, демалыс пен ... ... ... колайлығының деңгейiн бағалау кезiнде, бiз тек рекреация ... ... бар ... жүйелердi ерекше етiп көрсетемiз. Олар
табиғи рекреациялық ресурстарды кұрайды [4].
Табиғи-рекреациялық ресурстар бұл – ... ... ... ... ... ... ... демалыс және сауықтыру
жұмыстарын ұйымдастыруға болатын табиғи және табиғи-техникалық ... ... мен ... ... ... ... демалу және саяхаттау
ауданын таңдауда үлкен роль атқарады. Туристтер ландшафт, климат, жануарлар
және ... ... ... мен ... спортпен, аңшылықпен,
балық аулаумен шұғылдануы табиғи ... ... ... ... табиғи ресурстар болуымен рекреациялық іс-әрекеттің
түрлері мен формаларының ұйымдастырылуы тәуелді болады.
Елдің немесе ауданның географиялық жағдайы, басқаша ... ... және ... ... ... ... ... және
маңызды көлік жолдарына жақындығы, ірі туристік комплекстер мен ... ... ... ... орын ... ... ... мен
туристік мекемелер негізінен тікелей ресурстары бар аймақтарда орналасады.
Осы ресурстарды көру үшін туристер осы аймаққа келеді.
Рельефтің әртүрлілігі де ... ... ... болып табылады.
Олардың туристер мен спортсмендер үшін өзіндік тартымдылығы бар, ... ... ... ... ... ... климаттық және ландшафттық факторлары
психофизикалық регенерацияда маңызды терапевтикалық фактор ретiнде ... ... ... ... және ... ... турлерi үшін өте қолайлы.
Табиғи ортаның келесі маңызды элементі болып – климат ... ... ... және ... ... бар. ... ... әсерін тигізетін климаттық факторларға: температура мен ... жел, ... ... күн ... метеорологиялық
құбылыстар жатады. Метеорологиялық өлшемдердің маңыздылығының ... ... ... әртүрлілігін анықтайды, олар әртүрлі физиологиялық
эффектілердің пайда болуы мен ... ... ... Адам
биоклиматологияның маңызды міндеті ... ... ... ... ... ... байланыстарды зерттеу.
Гигиенисттердің зерттеулері бойынша ең ... ... ... болады.
«Адамның организімінің табысты жұмыс істеуіне айналадағы ортаның
температура режимі әсерін тигізеді. ... орта ... ... ... ... ... болады. (Н.В Виноградов, В.Г
Надеждин бойынша)» [5]. Осы ... ... ... бар ... ... ... жақсы адамдар үшін біршама жоғары ... ... ... ... ... үшін жылы ... ... анықтау кезінде Е.А.
Котляров +10+12 ... ... ал Ю.А. ... Н.Н. ... пен ... үшін оптималды температуралар +15+25 деп анықтады.
Негізгі құндылықтарға ауаның таза болуын, ... ... ... ... мен ... аз ... ... аз болуы т.б.
жаткызуға болады.
1.3 Табиғи ресурстары
Ақмола облысы ... ... ... өте бай. Мұндағы
әртүрлі формадағы таулар тап – таза ауасы, әдемі көлдері, сыңсыған ... ... ... ... тұр. Сонымен қатар бұл жердің климаты да табиғат
аясында демалыс орнын ашуға, курорттық сфераны дамытуға өте ... ...... ... ... ... ... көл. Теңіз
денгейінен 301 метр биіктікте орналасқан. Көлдің аумағы 10,5 м2, ұзындығы
– 4,5 км, ені – 2,5 км. ... ... – 4,5 м. ... ... әсем қия ... тау жоталары қоршап жатыр. Суы тұщы және мөлдір,
ең тереңдегі жәндіктер мен балықтар айқын ... ... ... “Жұмбақтас”, Көкшенің шоқылары көлді ерекше ... етіп ... ... жұрт оны ... ... деп ... Көлде шабақ,
алабұға, табанбалық, ... ... бар. ... көлінің айналасында
курорт, санаторий, демалыс үйлері мен лагерлері ... ...... ... ... ауданындағы тұйық көл Есіл
алабында, теңіз денгейінен 154 м биіктікте орналасқан. Көл ... ... ... дала ... орналасқан. Онда сұлыбас, боз, ... ... ... ... ... Су қарашаның ортасында қатып,
сәуір ... ери ... ... ... ... Есіл ... айтып
кетуге болады. Өзен ... ұсақ ... ...... ... Есіл ... маңында бірнеше салаларды қосып
алып, едәуір суы мол ... ... кіші – ... кемелердің жүзуіне қолайлы. Шағын катерлер өзен
боймен Петропавлдан 270 ... ... ... ... ... ... ... кемелер үнемі жүре бермейді. Есіл өзені Астана қаласы
арқылы да ... Сол ... мұны жаға – ... ... ... Онда ... суға түсіп катамаранмен жүріп демалады.
Ақмола облысы табиғи рекреациялық ресурстарға бай. Бұл ... ... ... тау және тағы ... ... көп. ... ... табиғи ресурстары қолға алынып, туризм белсенді
түрде ... ... ... ... табиғатпен танысу,
емделу болып ... Бұл ... және ... ... ... [7].
Солтүстік Қазақстан экономикалық облысы Қазақстан ... ... ... Оның ... 4 ... ... ... Павлодар және ... ... ... Бұл территория бойынша екінші және ... ... ... ... орынды алады. Республика территориясының 20,8% алып ... ... 26,6 % ... ... ... ... бойынша Оңтүстік
Қазақстаннан кейінгі екінші орынды алады.
Ауданның үлкен ... ... ... Орал ... ... маңына және солтүстігінде Батыс сібір даласынан
Оңтүстік ұсақ ... ... ... созылып жатыр.
Солтүстік Қазақстанда биік таулар, орманды ақ ... ... ... ... ... көп. Олар жайылымды, түрлі
шөптер алып жатқан далалы, ақ діңді ... және ... ... ... ... ормандар қоршаған әдемі көлдер.
Солтүстік Қазақстан облысының түризмі де жақсы дамыған, әсіресе әртүрлі
әдіспен жазатын емдеу туризмі. ... ... ... ... ... туристерді ел ішінен ... ... ... шетел азаматтары да көптеп келеді. Мысалыға айтар
болсақ, Көкшетау облысындағы “Бурабай”, “Оқжетпес”, Павлодардағы ... тағы ... ... ... бай. Бұған себеп табиғи ресурстардың көп
болуы.
Жер бедері. Солтүстік Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... тым созылып жатуына байланысты (740 км)
әртүрлі физикалық- географиялық ... ... ... ... ... ... (200-400 м), ... Батыс Сібір ойпатының (150-200 м)
оңтүстік бөлігін оңтүстігінде Торғай үстіртінің басым бөлігін (250-300 м),
қиыр оңтүстік ... ... ... ... (450-500 м) ... маңы үстірті негізінен шығысқа қарай еңістене келіп ... шоқы ... ... ... ... ... ағысының аңғарымен
шектеледі.
Солтүстікте және шығыста Солтүстік Қазақстанға кең және ... ... ... ... ... ... Оның ең биік жері 120 ... ... және ... ... ... бұл ... ақырындап 300-400
метрге көтеріледі және қазақтың ұсақ шоқысымен ауысады. Ауданның кішігірім
оңтүстік батыс бөлігін Торғай жайпақ тауы алып ... Оның ... 300 ... құрайды [8].
Тауларды, онда да биік емес тауларды Ақмола облысы оңтүстік шығыста
және орталықтарда ... ... ... ... ең ... және Баянауыл жоталары және көлдері, қарағайлы ормандары, әртүрлі
ерекше формадағы тастардан тұратын Ерментау ... ... ... ... аумағының бір ерекшелігі – оның қиыр оңтүстік батысынан солтүстігіне
қарай Торғай, Сарыөзен және Обаған өзендерінің аңғарларын ... ... ... ... ... 700 км ... ... жатыр. Облыстың ең
биік бөлігі шоқылы келген.
Солтүстік Қазақстан пайдалы ... бай. ... ... ... ... ... көмірдің, бокситтің, түсті және сирек кездесетін металдың,
асбасттің, құрылыс материалдарының ірі кен ... бар. Қоры және ... ... елдің Екібастұз, Убаган және Майкүбі көмір және ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның, Батыс
Сібірдің металлургия заводтарының маңызды шикізат базасы болып есептеледі.
Солтүстік Қазақстан бокситтердің (Арқалық), алтынның ... ... ... ас ... ... ... мен ... құмының үлкен
қорларына ие.
Климаты. Ақмола облысы климаты тым континенттік. Материктің ортасында
орналасуына ... қысы ... ... және жазы ... ... ... ... температурасы солтүстігінде --18-190С,
оңтүстігінде -16-170С. Кейбір қатаң жылдары -400С-тан төмен ... ... қар ... 5 айға ... ... Жазы ... ... айдың орташа
температурасы 19-200С. Кей жылдары 35-390С-қа дейін жетеді. ... ... ... ... ... солтүстіктен оңтүстікке қарай 300 мм-ден 180 мм-ге
дейінгі аралықта, оның 70-75% айдың жылы мезгілінде жауады» [9]. Қысы ... ... ... ... ... ... ... Қатты желдер
тегіс участоктардағы қарларды ұшырып, төбешіктерге айналдырады. Бұл темір,
автомобиль ... ... қала ... кері ... ... Облыста
қуаңшылық болып тұрады. Кейінгі 50 жылдың мәліметі бойынша қуаңшылық әр 10
жылда 3-4 рет қайталанған.
Желдің жылдық ... ... ... ... ... ... жетеді. Солтүстігінде оңтүстік батыс және оңтүстік ... ... және ... желдері басым болады.
Топырақ жамылғысы. Өсімдіктер және жануарлар әлемі. Солтүстік Қазақстан
жерінде ... ... көп. ... ... үш ірі ... белдеуінде
орналасқан. Қара топырақ орталық бөлігінде, ... ... ... ал ... сұр топырақ белдемі алып жатыр. Қара және қызғылт
топырақтар облыстың солтүстік және оңтүстігінде егін және мал ... ... ... ... ... сұр ... бөлігінің
құнарлылығының төмен болуына байланысты ... мал ... ... ... және ... ... ... облыс жері
орманды дала және дала зонасы ... ... ... ... ... ... өсіруге мүмкіндік береді. Жауын-шашынның басым бөлігі жазда
түсетіндіктен, ... көп өнім ... ... ... Бұл ... ... дамуына Ақмола облысы басым бөлігіндегі құнарлы ... ... ... жеріндегі топырақ жамылғысының ... ... ... өсімдік жамылғысы таралған. Оның солтүстік жіңіщке бөлігін
орманды дала белдемі алып жатыр. Орманды жерлері негізінен ... ... ... ... қайыңды шоқтардан тұрады. Кей жерлерде олар ... ... ... ... өңірлерін құрайды. Дала белдемі әртүрлі шөбі
басым ... ... ... ал ... дала ... ... әртүрлі
шөптер араласқан бетегелі-селеулі шөптер ... Дала және ... ... ... ... ... қайың мен қарағайлы басым
Арақарағай, Аманқарағай және Науырызым ... ... ... Орманды дала өңірінің оң жағы облыстың қайың, терек, ... ... ... ... ... шөп ... ... бітік шөп өскен далалық өңір
негізінен жыртылған. Өзен жайылмалары мен көл жағалауында астық ... ... ... жануарлардың біраз түрі бар. Бұлан, ... ... ... ... ақ ... ор ... борсық, суыр, сусар, сасық
күзең, аламан, сарытышқан, аққұлақ, кірпішешен, ондатра және ... ... құр, ... қарға, сауысқан, тоқылдақ, көкек, бүркіт
және қараторғай, қаз, үйрек, аққу, және тағы ... ... ... ... алабұға, аққайран, қарабалық, табынбалық және ... ... ... ... ... ірі ... аз. ... ірілері Ертіс,
Тобыл және Есіл. Кішігірім өзендер өте көп, ... ... сулы ... яғни қар ... ал ... бұл ... суы ... құрғап
қалады. Халықшаруашылығына суды пайдалану үшін көктемгі ... ... - ... ... ... бөлшегінің батыс өзені. Оның ұзындығы
4284 км, тек 1700 ... ... ғана ... жерінде. Ол Қытайдан
басталады, Қазақстан территориясында Қара Ертіс деп аталып, зайсан көліне
келіп құяды. ... ағып ... өзен ... деп аталады да, от өзеніне
барып құйғанша осы сақталады. Ертіс ... ... ... ... әрі ... Нарын, Қалба жоталары және тағы ... ... ... тар ... ... ... ағып келеді,
оған Зайсан ... ... ... ... ... ... ... бір
саласы – Бұқтырма өзені» [10].
Ертіс суды аралас жинайтын өзендер қатарына жатады. Салаларының біразы
Алтайдың биік ... ... ... да, ... қар мен мұздықтардың
еріген суларынан толығады. Басқа ... суды жер асты ... мен ... ... ... ... өзенінің деңгейі бүкіл жыл бойында едәуір жоғары
болып тұрады. Оның ... мол кезі ... ... ... және ... ... барлық жері кеме жүргізуге қолайлы. Жолаушылар таситын және
жүк тартатын пороходтар, теплоходтар, катерлер ... ... ... ... ... ... бай және оның балық аулауда кәсіпшілік маңызы бар, ... ... ... ... ... ... ... Жақында
сазан, табан балық, көшірме және байкал түрлесі өсіріле бастады.
Ертістің ... ... ... зор. ... ол ... толық пайдаланылмай келеді. ... ... ... Обьқа кетіп жатыр. Сондықтан Ертістің суын халық ... ... ... оның ... бір бөлігі ... ... сол жақ ... – Есіл мен ... ...... аймақтарын басып өтіп, Ертіске республика жерінен ... ... ... ... ұсақ ... ...... бөлігінен
басталады. Оның жоғарғы жағында бірнеше салалары бар, ... ... ... Есіл ... ... ... ... өзен, жазда бұл өте
тайыздап, тіпті кей жерінде ағысы тоқтап, ... ... [11]. Есіл ... маңында бірнеше салаларды қосып алып, ... суы мол ... ... ... жазығына барғаннан кейін, Петропавл қаласы маңында
кең арналы жазықтағы ... ... ... қар суы ... ... қар суы ... ... көктем кезінде ағып өтеді де, содан кейін
судың суы тез ... Су ... ең ... кезі қыс ... Өзен ... кемелердің жүзуіне қолайлы. Шағын катерлер өзен
бойымен Петропавлдан 270 км-ге жоғары ... ... ... ... ... ... ... жүре бермейді. Есілде кемелер жүзуге
қолайлы болуы үшін және сол ... ... үшін ... ... ... ... Онда ... еріген су жиналады. Бұл ... ... бір ... ... ... ... ... тек бас жағы ғана ... ... ... ... ... ... да, жолында Торғайдың
төрткүл өлкесінен сала қосып ... ... ... ... ... ... ... судың молаятын кезі, Есілдегі сияқты -
көктем, ... аз кезі – қыс. ... суы ... тұрмыс қажетіне
және өнеркәсіп ... ... ету үшін өзен ... - ... ... ... және ... су бөгендерімен ... ... ... ... ... ... ... барлығына жуығы оған жоғары және орта ағысына ... ... ... кең және ... ... ол 100-200 ... ол жазыққа шыққаннан кейін бірнеше ... ... ... ағысындағы ирелеңдеген арнасы жақсы ... ... ... ... Нұра ... тек қана ... қар ... көктемде ғана оның суы мол ... ... ... ... оның суы аз және ... жай иірім
тізбектермен жалғанған болып көрінеді.
Солтүстік ... ... ... бар. ... ... Қорғалжын, Бурабай. Сондай – ақ Жолаушы, Қызылқақ, ... ... ... ... ... Сарымойын, Құсмұрын,
Алакөл және тағы ... ... ... ... ... ... ... суы тұщы, оңтүстігінің ... ... ... ... және тұз ... ... ... ... шипалық балшықтар.
«Бурабай көлі – Көкшетау облысының Шучье ауданындағы тұйық ... ... 301 метр ... Көлдің аумағы - 10,5 ... – 4,5 км, ені – 2,5 км. ... ... 4,5 м, ең ... жері 7
м. Тектоникалық ойыстағы ... әсем қия ... тау ... тұр» ... су ... жоқ ... ... бөгеттер мен су
қоймалары жасалған. Көлдер мен бөгеттер ... ... ... ... егін ... пайдаланылады. Бұларды көп мөлшерде ...... пен ... өсіруге пайдаланылады.
1.4 Тарихи-мәдени ресурстары
Ақмола облысы табиғи ескерткіштермен ... ...... ... бай ... ... Мұнда әдемі, көп тарихы бар қалалар, үйлер,
қамалдар, ескерткіштер, ... ... бар. ... қатар қазіргі
заманға сай биік зәулім үйлер ... ... оқу ... ... ... ... ... сарайлар орналасқан.
Ескерткіш – кең ...... ... ... ... атауы. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің ... ... ... бар ... мен ... ескерткіштерді қамтиды. Ортақ
типологиялық белгілері бойынша ескерткіштерді негізгі 4 ... ... ... тарихи ескерткіштер, ... ... ... ... ... ескерткіштері. Сондай-ақ,
ескерткіштерге тарихи-танымдық немесе тарихи-көркем құндылығы ... да ... ... ... азаматтың көне заманнан күні бүгінге
дейінгі дамуы жолындағы түрлі саладағы аса маңызды жетістіктерінің ... ... - ... үлгі - ... адам ... оқиғаларды,
белгілі бір елдің, халықтың басынан кешкен тарихи кезеңін еске ... ... ... ... деп атау ... Оларды
шартты түрде ауыз әдебиеті ескерткіштері, жазба ескерткіштер, ... ... ... ... ... ... діни ... т.б. деп те түрліше жіктеуге болады.
Мәселен, адам ... ... оба, ... ... сақ ... ... ... кезеңінен жеткен тас мүсіндер, сынтас, сартас, құлпытас,
қойтас, үштас, бестас, сағана, төртқұлақ, кесене, т.б. археологиялық және
сәулет ... - ең ... ... ... ... жатады.
Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау мемлекеттік деңгейдегі ... ... және ... ... ... ... бөлігін құрайды;
тар мағынасында - ұлы тұлғаларды, белгілі қайраткерлерді ... ... ... есте ... үшін ... мүсіндік туынды. Бұл атау
монумент деген ұғымның мағынасына жақын. Алайда ескерткіштер әдетте, ... ... ... ... Ескерткіштердің кең тараған түрі де
осы – көлемі нақты тұрпаттан үлкендеу мүсіндік бейнелер. ... ... ... ... ... ... ... орындарға, тарихи адамдардың
туған жерлеріне, ұрыс даласына) орнатылады
«Көкшетау қаласы - ХІХ ... ... Қопа ... ... орталық шетінде құрылған, тек 1824 жылы ... қала ... ... ... ... тыныш қала болды. Ол кезде ... ... ... яғни ... маусымында ғана қызықты болады.
Қазір қалада екі ірі зауыт ... ... Олар ... ... ... - демалу аппаратуралары. ... ... ... ... ... және ... ... түрлі мәдениетпен өмір ... ... ... ... ... ... атақты саяхатшы, қазақтың бірінші ... ... ... ... ... Уалиханов ... ... ... Қалада сонымен қатар, елдегі жалғыз
“Ерлік және батырлық” деп ... ... ... ... - ... ... ескі ... 1720 жылы Ертісте
Коряковский форност атымен құрылған, 1861 жылы ... ... ... ... бұл қаласы өзгертіліп жаңа ... ... ... ... соңғы жылдары жақсы ... және оның ... ... күшті болып саналатын үлкен
Павлодар, ... ... - ... ... ... ... ... жалғыз трактор және аллюминий зауыты, сонымен
қатар ... ... ... жұмыс істейді.
Қазір Павлодар ең әдемі қалалардың бірі болып саналады. Көп ... ... ... ... ... ... орналасқан..
Мемлекет мекемелері – бұлар қазіргі ... ... ... өмірде Павлодар қаласында индустриалды және педагогикалық
институт ... рөл ... ... 1824 жылы ... атын ... бекініс құрылысынан
алған (Белая могила). ... ... яғни 1868 жылы ... ... ол ... ірі жәрмеңкелік сауданың орталығы
болған. 1961 ... ... қала ... деп атады. 1961 жылдан кейін
Қазақстанның тың жерлерін игеруден ескерткіш ретінде - ... ... ... ... жылы ... Республикасының астанасы Ақмолға ауысып, 1998
жылы Ақмоланың аты ... ... ... ... ... ірі ... жол, ... узелі және жері тың облыстың бірі.
Мұнда тұрғын үйлер, ... ... ... ... ... ... тамақ, жеңіл, құрылыс марериалдары, машина жасау сияқты ... бар. ... ... ет ... ұн ... және сүт комбинаты,
кірпіш шығаратын зауыт, ...... және тағы ... да ... ірі ... орталық. Мұнда 400-ге жуық жоғары оқу ... ... ... ... ... ... мамандарын дайындайтын училищелер орналасқан.
Мұнда тағы да көптеген зәулім биік үйлер бар. ... ... өмір ... сай ... салынған, олар жаңа Резиденция,
СІМ, Парламент үйі және тағы ... ... ... жаңа
астананы салуда ең күшті жоба конкурсы бойынша әлемнің 27 ... ... ... ... Кисе ... ... сондай – ақ, Астананың символы ... ... ... ... саналады. Оның жалпы биіктігі 105 метр, оның көру
алаңына ... 97 ... Ол 1997 жылы ... ... ... тұрғызылған. Сонымен қатар мұнда көңіл көтеру ... ... ... хол, Есіл ... ... және де тағы ... ... табиғаты аса көркем жерлердің бірі. Адам
тұрмысына ерте дәуірлерден-ақ қолайлы болғанына ескілікті жәдігерлер куәлік
етеді. ... көне ... ... ... елдікті
сипаттайтын тасқа түсірілген таудың, ерліктің белгісі болып табылатын
найзалы жауынгердің суреттері ... Сол ... бұл ... ... ... ... ... көлік ретінде мінген түйенің суреттері
бейнеленген.
Жасыбай жерін қазақтың арғы ... тас, ... ... ... де,
ғұн, түрік заманында да қоныс қылған. Қазақтың әйгілі ... ... ... осы жерлерді мекендеген. Жасыбай көлінің жағасында Жаяу
Мұса, Ермұхан Бекмаханұлы дүниеге келіп, балалық шағын ... ... екі ... ... ... ... Қарағайлы бұлақ,
мұрынтал жерінде. Өз дәуірінде ерекше қасиеттерімен ... ... ... ... айтуынша, осы жерлерде өткен. Мәстек абыздың зираты
Мұрынтал аулының ортасында ... көне ... ... ... әйел ... ... Баянауыл өңірінен табылған. Әйел
адамның басында қазақы сәукеле бейнеленген. Ер ... ... ... - ... белгісі. Қанжар суреті салынуы - батырлықты ... ... ер ... ... ... малдас құрып отырған күйінде
салынған.
«Бұл тарихи туристік - экскурсиялық сапарлардағы орны ... ... кез ... ... ... экскурсия
жұмыстарында маңызды орын алады. Тарихи-мәдени ... ... ... ... ... ... мен мазарлардың маңызы
зор» [15].
Қола дәуірі ... ... ... ... ... ... ... ғибадатханалар: Ешкіөлмес ғибадатханасы, сондай –
ақ, Шолақ, Кіндіктас, Баян жүрек ... ... ... ... ... ... 6 – 3 ғасырлардан қалған сақ қорғандары,
Бесшатыр қорымындағы ... ... және сақ ... киімін киген
“Алтын адам”, 2001 – 2002 ... ... ... облысындағы
Катынқарағай ауданының Бердіел (Берікел) қорғанында табылған ... ... ... ... ... ... ... күресі жолындағы батырларға, ... ... ... ... мен ... көрсетілді. Бұларға
Солтүстік Қазақстандағы ... мен ... ... Астанадағы
Қара Керей Қабанбай ескерткіштері ... ... үш ... ... ... ... ... қосылады. Қазақ
тарихындағы құнды мәдени ескерткіштер қатарына Қозы Көрпеш – Баян ...... ... ... Уалиханов, Қажымұқан Мұңайтпасұлы
мемориалдары, Сұлтан Бейбарыс, ... және Дина ... ... ... хан, Әлия мен ... ... Иманов, Ілияс
Жансүгіров, Сакен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, т.б. ... ... ... 2008 ... ... халқына дәстүрлі Жолдауына сәйкес,
Астана қаласын туризмнің ірі ... ... үшін ... ... ... ... моншасы, бай саудагердің ... ... ... ... ... ... - әлеуметтік - ... орта ... ... ... ... реставрациялау
жұмыстарына мемлекет тарапынан қомақты қаржы бөлінуі қажет» [16].
1.5 ... ... ... жүзінің қорықтар территориясында қорғау тәртібі, атқаратын
қызметі, ... ... әр елде әр ... ... ... ... қарай ... ... ... ... парктер, табиғат ескерткіштері деп бөлген.
«Табиғи ландшафтты қорғау үшін, біздің ... ... әр ... ... зерттеу жұмыстарын жүргізуде табиғи
лабораториясына айналған қорықтар территориясының ... өте ... ... туризм жақсы ... ... ... ... ... ... бірі де сол қорықтар. 1983 жылғы 1 ... ... ... 124 ... 4 млн км2 жер ... алып ... – ден артық ірі қорықтар территориясы бар. Дүние ... ... ... – Гренланд ұлттық паркі. Оның жер ... 7 млн ... ... деп, ... адам ... бұзылмаған, белгілі
бір географиялық аймақтың қасиеті бар жерлерді айтады. ... ... ... атқару үшін, сол жерге тән ... ... ... ... ... адам ... әрекеті әлі тие
қоймаған жердің аумағын ... ... ... ... кету ... тұрған ландшафт эталоны, жануарлар мен өсімдіктер дүниесі
қорғауға ... ... ... ... ... ... ... қасиеті, қорық территориясындағы ... ... ... ... өзі ... ... көптеген қорықтар
егер антропогендік ландшафтардың ортасында ... ... ... ауыл ... ... ... тимеуі үшін қорық өзінше 2
километрлік қорғаныс ... ... - ... ... ... ететін құрып бара жатқан өсімдіктің,
жануарлардың түрлеріне және өлі ... ... жеке ... ... ... өте қолайлы.
Қорықтардың тағы бір ... ... мен ... ... ... ... биогеоценоздың қаситі мен
құрылысы жайында хабар беріп ... ... ... мен ... түрлерінің қорық маңындағы жерлерге ... да өте ... ... ... ... ... 784,1 мың гектар жерді
алып жатқан тоғыз ... бар. ... ... Ақсу – ... ... Қорғалжын Марқакөл және Үстірт және т.б. Көлемі
5,6 миллион гектар жері бар 50 ... ... ... ... ... ... ... 42 зоологиялық және 18 (217 мың га) ... ... ... 3 ... ... бар» [18]. ... бұрын даламызда мекендеген, соңғы кезде саны азайып ... ... мен ... ... түрлері қорғалады. ...... ... сұлу ... ... онда өсетін ағаш түрінің
ерекшеліктерімен де бағалы. ... ... ... ... ... ... ... ұйымының құрамына енген.
Қорғалжын қорығы. ... ... ... ... ... ... енеді. Ол 1958 жылы тың ... ... ... да ... ... сақтау мақсатымен ұйымдастырылды. ... ... ... ... деп те ... Оның ... осы ... құстардың тіршілігі үшін аса қолайлы жер. Мұнда жер ... ... ... ... қаз, ... қызыл жемсаулы қасқалдақ және
басқа құстар бар. Әсіресе бұл қорықтың дүниежүзінде саны ... ... ... ... ролі ... өте сирек кездесетін құс - қызыл қаз немесе ... тек қана ... ... ... ... ... жұмыртқалайды. Көбінесе осы көлдің адам бара ... ... ... Олар ... ... ... ұя
жасайды.
«Оған теңіз - Қорғалжын көлдер жүйесінің біразы енеді. Жер аумағы 258,9
мың гектар. Қорық ... ... ... ... ... ... болса, шілдеде температура 38-390С градусқа жетеді. 125-130 күндей
аязсыз жайма шуақ болады. Жылына 200 млн ... ... ... ... ... ... 331 түрі, жалпы айтқанда жусан,
көкбек, бозселеу, қызғылт, тобылғы, бидайық, бозшөп т.б. ... ... ... ... 22 түрі ... ... ерекше әсемдік береді»
[19].
Қорық жануарлар дүниесіне де бай. ... ... 37 ... 794, бауырымен жорғалаушылардың 3, ... ... 10 ... түрі тіршілік етеді. Қорғалжын көлінде 32 мыңдай
қасқалдақ, 10-12 ... ... ... қаз т.б. құс ... ұя ... ұя ... ... гөрі мамырлауға келген құстар саны бірнеше
есе көп болғандықтан қорықты “Құс ... деп ... ... ... кездесетін қызғылт қоқиқаз бар. 1960 жылдары қорықта қоқиқаздың ... - 60 ... ... 2000 жылы 10-15 ... ... ... - ... пайдалануға болатын белгілі бір
географиялық аймақта орналасқан жануарлар мен өсімдіктердің ... ... ... ... ... ... жерлерін уақытша
қорғайтын табиғи аумақ. Қорықша 1976 жылы ... ... ... ... ... 75 мың гектар. Қорықта онда ... ... ... ұя ... ... ... ... кезінде,
балықтардың уылдырық шашуына қамқорлық жасалған. Негізгі жер бедері
- жусан мен ... ... бөз ... ... ... тау – ... ... және сай – сала ... ... - ... ... ... орналасқан.
Жер көлемі 40 мың гектар. Солтүстік ... ... ... ... ... ... ... тік беткейлі
жазық ұсақшоқы жайылымымен және қайыңды орманды ландшафтысына ... ... ... - ... ... ... Ерментау массивінің тау етегін және биік емес ... ... ... ... ... таулы – далалық өсімдіктер және төмен
беткейлердегі жануарлар әлемі ... ... ... дала әртүрлі
шөпті даласымен ... және ... ... ... бөлшектелген
тау қайыңды ... және ... ... ... ... ... тұяқты жануарларға өте қолайлы.
Мемлекеттік ... ... - ... ... облысында
орналасқан және 240 мың ... ... алып ... ... ... жағалаулық, көл котлавинаға қараған ... және ... ... ... Көл суда ... құстарға ұялауға қызмет
етеді.
Безымян қорығы - Ақмола облысында ... 7,9 мың ... ... – ұсақ ... ... ... орманды жерге
тән.
Лебяжий қорығы – Павлодар облысында орналасқан. ... ... ... ... ... – қарағайлы орманды, Ертіс ... тән. ... ... мен ... ... түрлері
ерекше қорғалады.
«Табиғи байлығын тиімді, дұрыс пайдалану ...... ... ... ... ... ... қайтадан
көбейтілуіне жол ашу» [20]. ... ... ... ... оны ... өте ... ... Ол үшін ең ... ... ... ... ... ... ... шешу, табиғат байлығын
“талай” ... ... оны ... ісіне атсалысып, күтіп – ... ... ... ... ... ... табиғи
ресурстарды тиімді ... - ... ... ісімен тығыз
байланысты.
Табиғатты қорғау – табиғаттың өзіндік жағдайын сақтау және бұрынғы
сипатын ... ... ... ... табиғи ресурстарды ысырапсыз
пайдалану үшін құрылған мемлекеттік ... ... ... ... міндеті халық шаруашылығын шикізат, энергиямен ... ... ... ... табиғат заңдарымен ұштастыру.
Ерекше қорғалатын территорияларды атап өтелік.
Ұлттық саябақтар. ... ... ... қорықтардан елеулі
айырмашылықтары бар. Айталық қорықтарда табиғат байлықтары, сол аймақтың
ландшафты ... ... ... ... қорғалады. Мұндағы
жерлер ... ... ... да, ... ... процестер
өз бетінше жаратылыстың заңына сәйкес ... Адам оны тек ... ... ... ... ролін атқарады. Ұлттық
саябақтарға ... ... ... ... ... ... Оларда
табиғат кешендері адамдардың ... ... ... ... ... ... әдістері іздестіріліп, жүзеге асырылады.
Көпшілік дүниежүзінің елдерінде табиғаттың қорғалатын учаскелерінің
негізгі ... ... ... ... ... ... қолайлы жерлер бар және ондай шаралар жүргізіліп те ... ... ... саябағы – Көкшетау қаласынан оңтүстік батысқа
қарай 60 ... ... ... ... ... Ақмола облысының
Айыртау, Зеренді аудандары аумағында. Құрамына Шалқар, Зеренді ... ... ... ... ... 586,8 мың ... оның 97,7 ... орманды алқап, 166 мың гектар жайылым, 7 гектары шабындық, 289 мың
гектары ... 25 мың ... сулы - ... ... алып ... - тым ... қысы суық қарлы, жазы қоңыржай, жер бедері
қыратты – төбелі, жазық жерлер ... - ... ... және ... ... ... ... баурайларында қалың қарағайлы орман
өскен. Орман ... ... мен өзен ... астық тұқымдас
өсімдіктер басқан.
Саябақта 200 жуық ... ... қола ... ... мен көне ... елді мекен орындары бар. Сырымбет тауының
маңында ХІХ ... ... ағаш үй ... ... ... ... ... Уәлихановтың өмірімен байланысты тарихи жерлердің бірі.
Алдағы уақытта республика жерінде Қарқаралы, Алматы ұлттық саябақтарын
ұйымдастыру қажеттігі жайлы жұмыстар ... ... ... ... 1000 ... аспауы керек, бағалы табиғи объектілер, шамамен
табиғаттың сақталуы, табиғат ... ... ... ... ... ... келу ... Орталық мемлекеттік
органдарға бағынбауы негізінен 1969 жылы ... МСПО – ... ... немесе шектелуіне сәйкес келуі қажет.
Бурабай ұлттық ... ... ... ... ... парк - ... рекреациялық және ғылыми құндылығы бар табиғи және мәдени-
тарихи ... мен ... ... ... ... және көп
профильдi пайдалануға арналған ерекше қорғанысқа алынған табиғи аумақ.
Жалпы ... ... ... ... ... ... Ұлтты парк бұл-ерекше рекреациялық ресурс.
Жалпы сауықтыру ... ... ... ... демалыстың
ерекшелiгiне сай, кем дегенде үш талапқа жауап беру керек: табиғатпен қарым-
қатынас кезiнде зор ... алу, ... ... қаныққандығы,
бөгеттердi өту мен физикалық күштегi адамдардың ... ... ... ... ... арналуы - туризм. Ұлттық парктерде
туризмнiң әртүрлерiн ұйымдастыруға болады. Парктегi туризмнiң негiзгi
бағытын ... ... ... ... ... ... туризммен игерiлмеген аймақтар, бiрақ жоғары танымдық функциясы
бар аймақтар енгiзiлуi мумкiн.
«Бурабай» ... ... ... дала зонасындағы граниттi массивтерде
орналасқан азональдi қайың-қарағайлы ормандарды ... үшiн ... ... ... ... ... 2000 ... 12 тамызында
құрылды. Осы ұлттық парк ... ... ... ... ... Оның
негiзгi мiндетi болып:
- ландшафттын бiрқалыптылығын, флора мен ... ... ... және
мәдени ескерткiштердi сактау.
-ғылыми–танымдық мақсатта организмдердiн генофондысын сақтау.
- бұзылған табиғи бiрлестiктердiң эталондығын сақтау.
- денсаулықты ... ... және ... ... ... ... ... пен емдеудiн ұйымдастырушылық түрлерi мен туризм үшiн
қолайлы жағдайлар жасау болып табылады» [21].
«Бурабай» ... ... ... 107 жыл өмiр ... жатыр. Оның
орнында орман шаруашылығы, кондукторлардын мектебi, мемлекеттiк ... аң ... ... Бурабай орман шаруашылығы, «Бурабай» сауыктыру
комплексi де ... 1989 жылы ... ... «Бурабай» ұлттық
паркiн құрудын инициаторы ретiнде болды. Ұлттык парк ... ... ... ... ... ... ұлттық парк деген
атпен ұйымдастырылды. 1997 жылы ... ... ... ... ... ... шаруашылык баскармасы «Бурабай»
табиғи- сауыктыру орман шаруашылық комплексi құрылды. 2000 жылы Бурабай мен
Щучинск курорты ... ... ... ... ... ... 1962 жылы ... Бурабай аң аулау шаруашылығы жабайы
жануарлардың акклиматизациясымен және ... ... ... қалпына келтiрумен айналысты. Бiрақ ... ... осы ... ... тән ... геологиялық құрылымдар мен
тарихи ескерткiштерi бар табиғат участкiлерiн табиғи күйiнде ... ... ... ... ... мұражайы болып табылады. Ол
халықтың арасында табиғатты корғауды насихатауымен айналысады.
Табиғат ескерткіштері. Бұл сирек, құрып бара ... ... ... ... бара жатқан және сонымен бірге ғылыми эстетикалық кейде
тарихи немесе ... ... ... ... ... ... ... – табиғатқа тән бір ... ... Бұл ... жете мән ... ... бітіп бара жатқан жануарлардың жеке бір
түрлерін қорғау, мысалы, құланды, мензбир суырын, арқарды, т.б» ... ... ... ... ... алынған жекелеген
объектілері сирек кездесетін қойтастар, геологиялық ашылып ... ... ... ... тау ... ... ... рельефтің
бірегей формалары, сирек ... ... мен ... бұлақтар,
сарқырамалар және басқалар жатады. Қазақстан ... ... 24 ... ... бар. Оның ... аса ... бар
үшеуі Қазақстан Министрлер Кеңесінің арнаулы шешімімен қорғауға алынған.
Табиғат ескерткіштерінің бірі – ... ... ... құстары” (“Гусиный перелет”). Бұл табиғат ... ... ... ... хайуанаттары” деген ... ... ... кең – ... Қазақстан жерінде үйір – үйірімен жосып ... ... ... ... жануарлар сүйектерінің өте ... бұл жері ... ... ... оң жақ ... ... жерді алып жатыр.
«Табиғат ескерткіштерінің қай жағына болса да маңызы зор, оларға
кішкентай ... ... ... ... ... таудың бөліктері және
жеке объектілер (сирек геологиялық ашылған ... ... ... эталоны, құрама сулар, үңгірлер, сирек немесе тарихи құнды
ағаштың жеке түрлері т . б.) сол ... ... ... ... ... мен ... көне қалалар, карьерлер, тоғандар, ... ... ... ... ... ... ... МЕН РЕСУРСТАРЫ
2.1 Емдік туристік ресурстар
Емдік туризм деп - адамдардың өздері ... ... ... жаққа
табиғат жағдайлары мен факторларын емдік мақсатта пайдалануын айтамыз.
Емдік туризм ... ... мен ... ... және ... сауықтыру
орталықтары болып табылады. Онда адамдар ... ... ... ... жаңа ... ... ... оның емдік ресурстарын
денсаулығын ... ... ... ... ... ... ... (су, ауа, батпақ т.б.) ... ... ... ... ... ем алу ... адамдарды табиғат ортасында емдеу,
шынықтыру болып табылады [24]. Жұмыс істеу барысындағы ... ... ... тек ... ... ... іске аса алады. Бұл жағдайда
адам организмі жаңа ... ... ... ие ... Оның ... режим
сақтауға байланысты.
Психикалық және емдік прцедуралар адам организмінің қалпына келтіруге,
аурудың алдын алуға ... ... ... емдік факторлар әсері
осындайда байқалады.
Емдік туризмнің түсініктері. ... ... ... - туристік
көрсету нысандарын ... ... ... ... рухани қажеттілігін қанағаттандыра алатын, олардың дене күшін
қалпына ... ... ... ... ... ... сергітуге
жарайтын, салауатты өмір сүруге жәрдемдесетін өзге де нысандар ... ... ... ... тарихи-мәдени ескерткіштер:
ландшафтылық-климаттық белдеулер, геологиялық, гидрологиялық нысандар (тау
бедері, бархандар, үнгірлер, сарқырамалар, мұздықтар т.б), ... ... да ... ... облысы республикасы курорттық ресурстарға өте бай. ... ... ... ... ... Оған ... ... қолайлылығы, түрлі минералды сулардың, бапақпен ... өте көп. ... ... ... орналасқан. Олар
Бурабай, Оқжетпес, Шучинск, және т.б. Суға ... ... ... ... мен ... орналасқан көлдерге байланысты. Су ресурстарының
қоректену көздеріне байланысты оларды туристтік–демалысқа пайдалану жолдары
әлі күнге ... ... ... ... қазіргі туризм классификациясында елеулі орын ... ... мен ... орай үш ... ... ... және ... Осылардың негізінде туризмнің класы,
типтері, түрлері анықталады. Туристік саяхаттың алдына қойған мақсаттарына
қарай олар төмендегідей жіктеледі:
а) ... ... ... ... ... ... туризм.
Рекреациалық туризм емделу және дамалу мақсатын көздейді. Оның өзі
курортта емделу деп ... ... ... ... ... ... емделу және батпақпен емделу деп те бөлінеді (Сурет 1). Климатпен
емдеу өз алдында талассотерапияға (теңіздік ... ... ... күн ... қабылдаумен), гелиотерапияға (күн ... ... ... мүмкімшіліктерун пайдалана ... және ... ... алдын-алу шараларын қамтиды. ... ... және ... ... ... өсуі, өнеркәсіптің
дамуы, Маңғышлақ түбегінің мұнай мен газ байлықтарының меңгерілуі, тың
жерлерді ... жаңа ... ... ... ... ауыл
шаруашылықтың басқа салаларының дамуы, қайта құру кезеңіне дейін Қазақстан
халқының санының ... ... әкеп ... ... ол тек ... ... ... Қазақстандағы басқа жерлерден халық қоныс аударды. ... ... ... ... ... ... ... емдеуге қажетті ғимараттардың салыуының және халықтың тұрмыс жағдайы
қажет ететін ғимараттарды ... ... ... ... яғни ... мен курорттардың саны халықтың қажеттілігін
қанағаттандырмайды.
Курорттар өте ерте ... ... ... ... мен ... ... адамдардың пайдалануымен байланысты (б.з. П ғ.). Табиғаттың
емдік қасиетін климаттық ... ... ... олардың таралу
аймағының жылы теңіз жағалауы мен жер асты ... ... ... ... ... египет тұрғындары емдеумен айналысқан.
Денені шынықтыруда суды, күнді, ауаны пайдаланған. Қазіргі туризм элементі
серуен ... ... ... ... ... швейцария курортында
Санкт – Мориц. ... ... ... ... сүйенсек орта
ғасырлардан бастау алады ... - ... және Ахен – ... Ұлы Карл ... мекені.
Кейінірек Спа және Котре, Абано – Терме минеральді су көздері ... Сол ... ... ... ... ... - Вары), 14
ғасыр, Баден – Баден курорттарының ... ... ... ... 18 ғасырға тән құбылыс. Англия жағалауында емдік
сауықтыру орындары пайда бола ... ... ... Р.Рассел теңіз жағалауына балалар емдік
курортын ... ( ... ... ... 19-20 ғғ. Қазіргі
Европалық ... ірге тасы ... ... ... бұл жерлер
негізінен емдеу жұмыстарымен айналысса, қазір көбінесе сауықтыру, демалумен
айналысуда. Чехия санаторий мен ... ... ... ... ... Ең үлкені Карловы-Вары. Соңғы жылдары 50 мың адам 70 ... ... 2 млн. ... болған деген деректер бар. Қазіргі курорттар
спортпен ... ... ... ... клубтар, гольф алаңы т.б. Европада Чехиядан кейінгі
орында Венгрия тұр. Ол ыстық бұлақтарымен ... 19 ... ... ... ... қалыптасты.
Қазір 22 қалада 66 елді мекенде емдік ресурс көздрі бар .Әлемге танымал
курорттар: Баден-Баден, Висбаден (Германияда), Виши ... ... Спа ... ... ... ... ... - Маммот-Спрингс, Хибер-Спрингс, Хот-Спрингс (штат ... ... ... ... ... ... ... Өлі теңіз маңына шоғырланған. Израйл
курорттарынан Эйн-Букек, Эйн-Геди, Неве-Зохар атап ... жөн. ... ... ... ... ие. ТМД ... емдік туризмі 1 Петрдің
1717 ... ... ... ... «О ... в ... ... которыми можно пользоваться «от разных болезней».
«1719 жылы 1 Петр указымен алғашқы ... ... ... ... ... ... ... ашылған.
Курорт ісі Октябрь революциясынан бастап 1990 жылдарға дейін қарқынды
дами отырып емдік, ... алу ... ... Оның ... С.П. Боткин,
Ф. Снегирев, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов т.б. ат салысты» [26].
Қазақстан аймағындағы емдік ресурстар 19 ғасырдан белгілі. ... ... ... ... ... бұлағы, Бурабай, Жусалы,
Барлық-Арасан мен батпақты жерлер туралы мәліметтер пайда бола ... ... Н.Н. ... П.И. ... В.И. Иванов-
Незнамов, М.Г. Курлов, В.А. Климовицкий көп еңбек етті.
«Аяқ-Қалкан», «Жаңа-Қорған» курорттарының ашылуына профессор ... ... мол. С.И. ... ... ... ... ... мен
минералды су көздерін зерттеді.
«Туризмдегі табиғат-рекреация ... тобы деп - ... ... жиынтығын айтамыз. Оларға ... ... және ... ... кездесетін ресурстар кіреді. Бұл топтың
өзін үшке бөле отырып қарстырған орынды» ... бірі – ... ... ... ... деген
сұранысының негізгі көрсеткіші. Таулы рельеф оның құрамдас бөліктері
Қазақстан ... ... ... Жетісу Алатауы (Жоңғар) Алатауы,
Солтүстік, Батыс Тянь-Шань тау сілемдері, Қаратау, ... ... ... құрайды. Өзендер мен көлдері өзіндік сипатқа ие. Балқаш,
Алакөл, Каспий теңізі болашақ ... ... ... зонасына айналуы
тиісті.
ТУРИЗМ
Cурет 1. Емдік туризмнің туристік классификациясындағы орны
Бұлардан өзге ... ... ... ... ... ... ішінде өзіндік орнын әлі таппай отыр. ... жері ... ... ... қамти отырып шөл, ... ... ... ... мұз, ... ... туристерді таныстыруына
мүмкімдігі бар бірден-бір ел.
Туризмдегі ландшафт тобын ... ... ... ... ... ... ... аулау, емдік, шытырман оқиғалы,
спорттық туризмді дамытудың алғышартын ... ... ... ... ... ... ... көптеген
санаторий, курорттар жекеменшік иелігіне көшті. Тек 2004 жылдардан ... ... ісі ... ... ... Курорттар
Бурабай курорты - Көкшетау облысының Щучинск ауданында ... тау ... 350 м ... ... ... ... ... көлдерімен, көптеген өсімдіктері және жануарлар
әлемімен атақты болып, “Қазақстан маржаны” ... ... ... ие ... ... орталық бөлігін Көкшетау тауы алып жатыр. Таудың
теңіз деңгейінен биіктігі 947 м. Ол жан–жағынан дала ... ... ...... ... ... таулы ландшафт. Күн
сәулесінен, судан, желден, жер қыртысынан тау ... ... ... Ол формалар аңдарға, қамалдарға ұқсас [29].
Бурабай бұл көптеген көлдердің өлкесі. Ең ... және ең таза ... ... ... болып табылады, мұнда тек таза суда ғана
мекендейтін балық, ... ... ... ... сазан, судак,
карт, караль, репу балықтары алып келінген. Бұл балықтар ... ... ...... облысының Шучье ауданындағы тұйық көл. ... 301 м ... ... ... ... - 10,5 ... – 4,5 км, ені – 2,5 км. ... тереңдігі – 4,5 м, ең терең жері
– 7 м. Тектоникалық ойыстағы ... әсем қия ... тау ... ... Суы тұщы және ... ең ... жәндіктер мен
балықтар айқын көрінеді. Сыңсыған ... ... ... ... ... ... көлді ерекше көрікті етіп тұрады. ... жұрт оны ... ... деп ... [30].
Көлде шабақ, алабұға, табан балық, сазан, шортан бар. Бурабай ... ... ... демалыс үйлері мен лагерлер орналасқан.
Көлде қайықпен, катамарандармен жүзуге ... ... ... ... Көл ... ... ерекшеленеді. Оның ... суға ... ... ... өте ... ... орманды беткейінде “Оқжетпес” ... ... шыңы ... ... ... ... ұқсайды. Оның жанында, яғни көк
шығаның суынан 18 метрде “Жұмбақсат” көрінеді.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... құрылысы жүріп жатыр. Жақын ... ... ... ... ... дамыту мақсатында спорттық комплекс ашылады. Халықаралық
стандарттарға сәйкес қазіргі кездегі ... ... ... құрылысы
басталды. Гольфклубтың алдыңғы қатары ашылуға дайын тұр. ... ... ... заан ... ай ... ... ... объектілерін
тұрғызу жоспарлануда. Демалу және сауықтыру туризму үшін жағдайдың ... ... ... ... ... ... ... 2006 жылы инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда, олар ... ... ... ең ... халықаралық деңгейдегі толық қызмет
кешенін құру үшін ... ... ... ГНПП ... ... ... ... территориядағы жерлерді ұзақ мерзімге жалға беру
туралы шешім қабылданды. Оның ... ... ... ... ... Болашақта олар жалпы ... ... ... ... керек, ол үшін бастапқы сатыда ерекше
конструкциядағы заманға сай ... ... ... ... ... ... жабдықтарды жаңаға ауыстыру керек.
Демалыс зоналарын құру бойынша ... ... ... ... ... ... ... су скутерлері және түнгі уақытта электр
шамдарымен жамылған су асты ресторандарымен ... ... ... Ол ... ... және ... бар ... Бурабай, Шыбышы,
Щучье, ән салушы аралға6 ... ... «ән ... қайыңдарға» қараған
Қотыркөл, көлдерінің маңайында орналасқан жағажай аудандары ... ... ... ... ... «маржанын» бірнеше рет
тартымдылығын арттыруға мүмкіндік беріледі. Бурабай ... ... алу үшін ... ... ... ... аудандағы басқа өзендердің маңайында салу қарастырылуда. Алғашқы
сатыдағы игерудің стратегиялық территориясы Кіші Шыбышы көлі маңайы болады,
оның ... ... ... ... ... ... ... үй және тау бизнесін дамыту зонасын құру жоспарлануда.
(Сурет 2).
Сурет 2. Щучинск-Бурабай курорттық зонасының территориясын ... ... ... Кіші Шыбыш өзені ауданы
Бұл жер тау, қылқан жапырақты орман және ... ... ... ғана ... ... ... ірі емдеу орындарымен,
түрлерімен ерекшеленеді.
Климаты тым континенталды. Қысы қоңыржай сауық, ... ... ... - +160С, қар ... ... ... бастап сәуір айының
басына дейін созылады. Жазы жылы, шілде ... ... ... ... ... ... – шашын мөлшері 400 мм-ге жуық. Ол ... ... ... ... орташа ылғалдылығы - 71 жетеді.
Бурабайда санаторийлер, демалыс үйлері, спорттық - ... ... ... Мұнда Қазақстанның түкпір - түкпірінен және ТМД
елдерінен он ... ... ... ... ... үшін, табиғи
байлықтармен танысу үшін және көңіл көтеріп дем алу үшін ... ... ... ... ... ауруларды емдейді.
Бурабайдағы - ең бірінші емдеу түрі, бұл – қымызбен емдеу. ... жылы П.Н. ... ... ... даму кезеңі 1920 жылдан кейін
басталады. Бурабай ... ... ... санаториі
орналасқан (800 орын). Онда өкпе ... ... ... Ал, шығыс
бөлігінде жасөспірімдер туберкулез ... ... ... (2000 орын)
бар.
Әдемі таза көлдердің, үлкен таулы орман массивтерінің болуы, ауаның
тазалығы, ... ... ... Бұның емдеуінің негізгі
факторы қымызбен емдеу болып ... ... бұл ... ... ... ... ... сүтінен алынады. Қымыз ерте ... ... ... ... емдеу тәсілін орыс емдеушісі Н.В. Плотников ойлап
тапқан. 1858 жылы бірінші рет ... ... ... ... ... ... ... басқа да емдеу түрлері бар. Олар сульфитті
батпақпен емдеу және ... ... ... ... - ... ... және ... солтүстік – батысында 8 км қашықтықта
орналасқан ... ... ... ... – магнитік суымен емдеу
түрлері бар.
«Батпақпен емдеу қоры 400 мың ... ... ... ... түрі өкпе туберкулезі. Сонымен қатар, ... ... ... және тағы ... ... ауруларды емдейді. Бурабай өзінің
батпақты емдеумен және менералды ... ... ... көл ... ... ... ... қыдыруға болады. Мұнда суға
түсу уақыты маусым айынан басталады. ... ... ... ... ... ... көптеген Қазақстандық демалушылар, емделушілер келіп
демалып, емделеді. ... ... шет ... ... ... ... ... қызықты, “Жұмбақтас”, “Оқжетпес” сияқты ... ... ... ... ... ... көптеп келуде.
Бурабай курорттық ауданы өзінің табиғатымен, тауларымен, көлдерімен,
жануарлар мен құстар ... ... ... ... таза
ауасымен, қымызымен, шипалы суларымен, батпақтарымен, аңыз-әңгімелерімен
ерекшеленеді. Осының ... ... ... және ... үшін туристтер
көп келеді. Бурабай өңірінің демалушылары тек қана ... ... ... ... де көп ... ... Бірақ Бурабайдың
табиғи және ... ... ... ... ... ... ... қарсы алудың мүмкіншілігі қажетті
туристік инфрақұрылымының болуымен анықталады. Туристік инфрақұрылымының
дамуы Бурабайдың туристік ... ... ... мен оның халықаралық
нарықта бәсекелестік ... ... ... ... ... ... ... элементі болып табылатындықтан, территориялық
құрылымға үлкен әсерін тигізеді. Осындағы алдыңғы орын ... ... және ... базаларына тиеді. Осы құрылымдар болмаса демалыс
пен көпшілік туризмнің дамуы, жердің ... ... ... ... ... ... ауданы Ақмола облысының территориясында орналасқан.
Астана мен Көкшетау қалаларына жақын орналасқан ... ... ... ... ... темір жолмен және автомобиль жолдарымен жетуге
болады. Көкшетау қаласы мен ... ... ... да ... салынған. Көкшетаудан Бурабайға бір сағатта жетуше ... ... ... ... үшін ... ... курорты» темір жол
станциясы жасалған. Осы темір жол станциясынан әр санаторий, демалыс орнына
жүретін ... ... ... ... аудан ретінде дамуы тек
Совет кезеңінде ғана орын ... ... ... ... ... ... ірі ... 1700
орынға арналған демалыс орындары, 300 орынға арналған 10 маусымдық демалыс
базалары және 150 орынға ... ... ... ... бар. 500 ... ... лагерлері орналасқан. Жалпыға арналған демалыс ... - 33, ... ... ... - 16, оның ... 3 ведомстволық, 24 жеке
мекемелер, 14 ... ... ... бар. ... ішінен 6
мемлекеттік мекемелер болып табылады. Сонымен қатар ... 39 ... 2 ... 5 ... 5 ... үй, 3 ... 6 бильярд орталықтары
бар.
«Тұрмыстық қызмет көрсету мекемелер ішінен: 4 фотошеберхана, 2 сұлулық
салоны, тұрмыстық салон, 4 ақша ... ... 4 ... ... 3 қайық станциясы, 1 құтқару станциясы қызмет етеді.
Демалушылардың бос уақытын өткізу үшін: 5 би ... ... ... пунктері, 2 зоопарк, аква орталық ұйымдастырылған. Жазғы мерзімде 63
ұлттық сувенирлерді, ... ... ... ... ... жұмыс
істейді» [32].
Салық комитетінің 2005-2008 жылдардың көрсеткіштері бойынша ... және ... ... ... ... 268,8 ... ... Сонымен қатар Бурабайда тұратын жергілікті халық ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан әртүрлі ауруларды емдейтін
санаторийлер, профелакторийлер, демалыс үйлері, балаларға ... ... көп. ... ... ... кетейік.
Бурабай курорттық ауданының ірі санаторийларына: «Светлый», «Оқжетпес»,
туберкулезді «Бурабай», жасөспірімдерге арналған «Бурабай», «Щучинский»,
«Жеке-Батыр», әскери ... ... бор» ... ... ... «Приозерный» санаторийлері
жатады. Негізгі санаторийлер, демалыс үйлер, ... ... ... ... 2 ... көрсетілген.
2.3 Санаторийлер
Қазіргі кезде көптеген ғылыми зерттеулерде Қазақстан халқы көп ... ... ... ... ... денсаулығының деңгейі
зерттелінді, ... ... ... ... қажеттілігі
жағынан есеп жүргізілді. Осы зерттеулер кейіннен физиотерапия ... ... ... ... Нәтижесінде кейбір мәселелерді
шешуге мүмкіндік берді. Оларға: Қазақстан халқы үшін ... ... ету; ... ... 2000 ... ... жәрдемі
жағынан қажеттіліктің өсуіне болжамдық-жоспар жүргізілді.
Минералды суларды емдеу балшықтардың аппликацияларын сырттай қолдануда
терінің рефлексі байқалады; ал ... ... ... ... бүкіл асқазан тракты бойынша рефлекторларымен ... ... ... ... ... және рефлекторлы компоненттерде
эндокриннің әсері өте үлкен. Олар ... ... ... жауап қайтарады.
Балшықпен емдеу кезінде бірқатар ферменттердің (каталаздар, оксидаздар,
хоминастераздар және т.б.) активтілігі жоғарылайды.
Сонымен курорттық-санаторияларда емделудің ... ең ... ... ... ... әсер ететіндігіне байланысты.
Қазақстан көптеген курорттық орындарға бай. ... ... ... 200-ге жуық курорттың бар екенін есепке алды.
«Оқжетпес» санаториі. Бүгінде Елбасының басшылығымен қайта жөнделіп,
барлық талаптар мен ... ... сай ... және жыл ... істейтін «Оқжетпес» шипажайының кеңінен танымал болуы орынды сияқты.
«Оқжетпес» өте бай емдік факторларға ие: ол ... ... ауа ... ... ... көлінің арасан суы, Балпашсор көлінің
тұнбалы емдік ... ... тек қана ... ... ... ... ... азаматтарды ғана емес, сонымен қатар денсаулықтары мықты,
жақсы демалып, жыл ... күш ... ... де ... ... ... да растайды: шипажайлық-курорттық мекемедегі
сауықтыру курсы үлкендерде де, балаларда да қабыну санын 2-6 есе ... ... ал ... ... ... ... ... еңбекке
қайтадан оралады, олардың уақытша және тұрақты еңбекке жарамсыздықтары 2-3
есе төмендейді.
«Толыққанды өмірге, еңбекке ... ... ... ... ... ... дұрыс таңдалған нәрлендіру курсынан басталады. Мұнда
2 медицина ғылымының кандидаты, 55 ... және ... ... мамандар жұмыс істейді. Бұл ретте әрбір емдеушіге дербес ... ... ... ...... алу, ас ... қан айналу мүшелері,
жүрек пен буын-сүйек ауруларына ... ... ... заманға сай қондырғылармен жабдықталған емдік-диагностикалық
корпусы бар санаторий ... ... ... деңгейі бойынша
шетелдік курорттардан кем түспейді. Оның емдік ... ... ... және ... ... кабинеттері,
климаттық-биологиялық зертханасы, сумен емдеу жүйесі, деммен қабылдау
арқылы емдеу, озокеритпен емдеу, ... ... бар. ... ... ... арқылы экгзерттеулері, кардиологиялық ... ... ... жарықпен және тоқпен,
лазермен және магнитпен, инемен емдеу және жүйкені ... ... ... ... ... ... қазіргі заманғы әдістемелер
бойынша адам ағзасына тазалау жүргізіледі. ... ... ... ... массаждың әр түрі кеңінен қолданылады.
Шипажайдың ең үлкен мақтанышы сумен емдеу жүйесі. Ол ... жеті ... ... Су ... арасан, радон, иісті
ванналар, балшықпен емдеу, айналымдарды және ... ... ... ... жүргізілетін іс-шаралар тізбегінің тек бір ... ... ... ... ... ... шын ... бөленген, оның ем-
шараларының жоғары тиімділігі сөзсіз. Мамандар қолданатын ... ... ... ... ... емдік қасиеттерін
және сапрометтер турпатты тұнбалы балшыққа жататын органикалық балшықтың
емдік қасиеттері ерекше аталады.
«Емдеу мен ... ... ... ... ... ... пен
тамақтанудың теңгерілімдігі мүмкіндік береді. Дистотерапия, шұбатпен және
қымызбен емдеу жалпы сауықтырудың ең маңызды ... бірі ... ... ... фирмалардың спорттық қондырғыларымен жабдықталған
спортық кешен мен бассейн демалушылардың белсенділігін арттырады. ... ... ... ... бар ... сауналар кешені бар бассейннен
тұратын шипажайдың ... ... кез ... ... тіпті астаналық
спортық базалардың қызғанышын тудырады. ... ... ... бастап волейболдық немесе футболдық матчка, шаңғы тебу немесе
атпен серуенге дейін өз ... ... ... ... ... ... дейін спорттық жетістіктер былайша айтқанда мардымсыз да,
тәжірибелі және шыдамды нұсқаушылармен ... ... ең ... ... ... ... етуге арналған, терезесі көл мен тауларға ... ... және екі ... ... ... жиһаздарымен жабдықталған.
Шипажайдың ресторан, кафе, концерттік зал, кітапхана, фитнес-орталық, тіпті
нағыз қалалықтар өздерін «өркениеттен ... ... ... ... ... ... ... отырып,
медициналық орталық пен шипажай әкімшілігі үлкен ... ... ... ... ... іс басқармасымен келісім
бойынша маусымға бөлмелердің жайлылығына және ... келу ... ... ... жүйесі белгіленді.
Үстіміздегі жылғы 15 қыркүйектен бастап жолдамаларға қосымша күздік-
қысқы ... 15%. Оның ... ... ... ... үшін 25%, отбасымен демалушыларға жеңілдіктер қарастырылуда.
Осыған ұқсас жеңілдіктер ... ... ... іс ... ... қарасты басқа да шипажайларда (Есентуки қаласындағы
Ресей Федерациясы) «Қазақстан» шипажайы, ... ... ... ... ... ... ... ұсынылады. Оларда
емделушілердің толық емделіп, жақсы демалуларына қажет-мүмкіндіктер тегіс
қамтылған.
Бір сөзбен айтқанда, шипажайдағы демалыс пен емделу ... ... болу үшін ... ... бәрі жасалуда.
Бүгінде Елбасының басшылығымен қайта жөнделіп, барлық талаптар мен
демалушылардың сұраныстарына сай ... және жыл бойы ... ... шипажайының кеңінен танымал болуы орынды сияқты. «Оқжетпес» өте
бай емдік факторларға ие: ол ... ... ауа және ... ... ... ... суы, ... көлінің тұнбалы емдік
балшығы. Шипажай тек қана ауырған, қалпына келтіру курстарын қажет ететін
азаматтарды ғана емес, ... ... ... ... ... ... бойына күш жинағысы келетіндерді де қызықтырады. Қоғамдық пікірді
статистика ... ... ... ... ... де, ... да ... санын 2-6 есе азайтуға мүмкіндік береді,
ал шипажайлық нәрлендіруден өткен аурулар ... ... ... ... ... және тұрақты еңбекке жарамсыздықтары 2-3 есе төмендейді.
«Толыққанды өмірге, еңбекке ... ... ... ... ... ... ... таңдалған нәрлендіру курсынан басталады. Мұнда
2 медицина ғылымының кандидаты, 55 жоғары және ... ... ... ... істейді. Бұл ретте әрбір емдеушіге дербес әдіс
қолданылады» [35].
Шипажайдың негізгі бағыты – ... алу, ас ... қан ... ... пен ... ауруларына емдік-нәрлендірушілік көмек көрсетеді.
Қазіргі заманға сай ... ... ... бар ... ... процесін ұйымдастыру деңгейі бойынша
шетелдік курорттардан кем түспейді. Оның ... ... ... ... және ... диагностикалық кабинеттері,
климаттық-биологиялық зертханасы, сумен емдеу жүйесі, деммен қабылдау
арқылы емдеу, озокеритпен ... ... ... бар. Мұнда мәліметтерді
компьютерлік өңдеу арқылы экгзерттеулері, ... ... ... ... жарықпен және тоқпен,
лазермен және магнитпен, инемен емдеу және ... ... ... ... қызмет көрсетеді. Шипажай жайында қазіргі ... ... адам ... ... ... ... келтіру
бойынша емдеу бағдарламасында массаждың әр түрі кеңінен қолданылады.
Шипажайдың ең үлкен мақтанышы ... ... ... Ол ... жеті ... ... Су ... арасан, радон, иісті
ванналар , балшықпен емдеу, айналымдарды және ... ... ... ... ... ... ... тек бір бөлігі ғана. ... ... ... ... шын ... ... ол ... жоғары тиімділігі сөзсіз. Мамандар қолданатын құрамы бромға бай
хлоридті-сульфатты-гидрокарбонатты-натрийлі арасан судың ... ... ... ... тұнбалы балшыққа жататын органикалық балшықтың
емдік қасиеттері ерекше атайды.
«Емдеу мен сауықтыруда жоғары тиімділікке жетуге емдеудің, демалыс ... ... ... береді. Дистотерапия, шұбатпен және
қымызбен емдеу жалпы сауықтырудың ең маңызды ... бірі ... ... ... ... ... қондырғыларымен жабдықталған
спортық кешен мен бассейн демалушылардың белсенділігін арттырады. Жаттығу
залы шаңғы базасы, қайықтары бар ... ... ... бар ... ... ... базасы кез келген ... ... ... ... қызғанышын тудырады. Мұнда демалушылар теннистік
кордтардан бастап волейболдық немесе футболдық матчка, ... тебу ... ... ... өз ... ... ... айналыса алады. Егер
«Оқжетпеске» дейін спорттық жетістіктер былайша айтқанда мардымсыз да,
тәжірибелі және ... ... ... ... ең ... ... көмектеседі.
Демалушыларға қызмет етуге арналған, терезесі көл мен тауларға қараған
бір орындық және екі орынды ... ... ... жабдықталған.
Шипажайдың ресторан, кафе, концерттік зал, кітапхана, фитнес-орталық, тіпті
нағыз қалалықтар өздерін ... ... ... ... жұмыс
істейді.
Шипажайлық-курорттық қызметтердің қолжетімділігін ескере отырып,
медициналық ... пен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің іс басқармасымен келісім
бойынша маусымға бөлмелердің жайлылығына және ... келу ... ... ... ... белгіленді.
«Үстіміздегі жылғы 15 қыркүйектен бастап жолдамаларға қосымша күздік-
қысқы жеңілдіктер 15%. Оның ішінде ... ... ... үшін 25%, ... ... ... қарастырылуда.
Осыған ұқсас жеңілдіктер Қазақстан Республикасының Президенті іс ... ... ... ... да шипажайларда (Есентуки қаласындағы
Ресей Федерациясы) «Қазақстан» ... ... ... ... ... ... ... шипажайы) ұсынылады. Оларда
емделушілердің толық емделіп, жақсы демалуларына қажет-мүмкіндіктер ... ... ... айтқанда, шипажайдағы демалыс пен емделу барлық талаптарға
сай болу үшін керекті жағдайлардың бәрі жасалуда.
Щучинск санаториі. Қазақстанның басқа да ... ... ... дамып, кеңейіп, үлкен жетістіктерге жетуде. 1973 жылы жеті ... ... оның ... ... ... ... ... санаторий болып табылады.
Ауданның климаты континенталды. Қыста суық ... ал жазы ... ... +400С ... ... Ең жылы ... шілді, оның
орташа айлық температурасы +21,70С ал, ең ... ... айы, оның ... 17,10С.
Жауын- шашын мөлшері санаторий ауданында жылына 360 мм-ге жуық,
көбінесе жаз ... ... ... күн ... жиі ... тұрады. Қар
жамылған қараша айынан бастап сәуірдің ортасына дейін созылады. Жылдың
орташа ылғалдылығы 710С. ... ... ... Ал ... ... ... көбінесе оңтүстік батыстан тұрады. Желтоқсан айында максималды
желдің күші- 3,7 м/сек, ал шілдеде 25 ... ... Күн ... ... жылына 1968 сағатқа тең.
Қысы қараша айында байқала бастайды. Ең суық ... ... және ... ... және ... ... Ылғалды ауа райымен ерекшеленеді.
Жаздағы ... ... ... +200С. ... бас жағында ауа райы
ауысады.
Дәрігерлер емделушілердің айтуы ... ауа ... ... ... кері ... тигізеді.
Щуче көлі санаторидің солтүстік шығысында орналасқан. Көлдің ... км, ені 4 ... ... ... ... ... болып- Балпаш-Сор тұзды көлінің
батпақпен емдеу түрі, климат, физиотерапевтік емдеу тәсілі, ... ... ... ... және ... ... медикаменттік
емдеу болып табылады.
Санаторийде қазіргі заманғы аппараттар ... ... ... ... тіс ... ... ... диагностика кабинеті, денешынықтырумен емдеу, массаж, клиника
және биохимиялық лабораториялар бар.
Батпақпен емдеу базасы - ... ... ... Бұл ... ... ... бауырды емдеуге белсенді түрде қолданылады. Сонымен қатар,
шөлді қандыратын, адам денсаулығына пайдалы сусындар шығарылады.
Санаторийде ауруларды емдегенде көлде ... ... ... ... ... ... кең түрде қолданылады және түрлі душтар бар. Олар
жаңбырлы, циркулярды және, т.б. ... ... ... ... ... гимнастика, арнайы маманданған жаттығулар және қимыл
режимі жүргізіледі. ... жеке және ... ... ... ... ... ... серуен кең түрде қолданылады.
Санаторийде тыныс алу органдары, қозғалыс, қан айналымы, жүйке жүйесі,
гинекология, жүрек - қан ... ... ... ... 321 ... есептелген. Барлығы екі ... ... ... бойынша ыстық және суық сулар, санузел ... ... ... ... стол ... ... ... бассейн,
автотұрақ, шаштараз, косметикалық және тіс кабинеттері және сонымен қатар
Бурабай курортты зонасына экскурсиялық маршруттар жүріп ... ... үшін ... акт залы бар. Егер ... ... ... ... тәрбиеші өз қарамағына алады.
Қосымша дәстүрлі емес ... ... ... емдеу;
• мануальная терапия;
• компьютерлік диагностика;
• Су-Джок терапия;
Бор санаториі – Шучинск тауынан 9 км қашықтықта, теңіз деңгейінен 380 м
биіктікте ... ... 5 ... ... ... ... ... жер үйлер бар. Мұнда жүйке ... ... ... функционалды
жүрек ауруларын емдейді. Сонымен қатар жыл бойы сумен емдеу, ... ... ... ... барлық түрі, душтар,
ванналар сияқты емдік орындар жақсы дамыған.
Демалушылар қызметіне ... ... ... фин, ... ... кино зал, ... банкет залы, мейрамхана, кафе, ... және ... ... ... бар. Ақша ... ... автотұрақтар, спортсүйгіштерге спорт және шынығу залдары,
теннис, бильярд, құм үстіндегі воллейбол сияқты ойындар бар.
Балалар ойын ... ... бар. ... ... – жаяу экскурсиясы, тауға шығу, атпен қыдыру, Астана қаласына
экскурсия, ондағы ... ... ... ... ... ... жерде жағажайда демалу жақсы дамыған. Табиғи құмы, қайық станциясы,
онда катамаранмен, қайықпен жүзу, құм үстіндегі воллейбол, футбол ойындарын
ойнай аласыз.
Кесте ... ... ... ауданының санаторийлері,
профилакторийлері, демалыс үйлері және пансионаттары []
| | | | | ... ... ... түрі ... |Орындар |Ведомстволық |
|жердің аты | ... ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... | | ... ... |10 ... |180 |ЖШС "Елжас" |
|Шипажайы |реабилитация, ... 25000| | |
| ... |- 47000 | | |
| ... ... ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... зал | | | |
| ... ... | | | |
| ... зал), | | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... терапия, | | | |
| ... ... | | | |
| |үш ... тамақтану | | | |
| ... ауру ... ... |160 |ҚР ... ... зал, ... 1 | ... |шаштараз жұмыс істейді. |адамға | ... |
| | |48000- 20 | ... |
| | ... ... ... |
| | | | |мед. ... |
| ... |  |850 |310 |ҚР ... ... ... | ... ... шипажайы | ... | ... |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | ... |  | |150 | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... ... |28000-32000 |390 |ҚР ... ... ... емдеу, |20 ... 1 | ... |
| ... ... ... | ... |
| |мануальді терапия, протез|(емдеу) | | |
| ... мен тіс ... |1100 | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... |1 адамға | | |
| ... ... ... | | |
| ... алу ... ... | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... | | | ... емдеу, сумен |1500 куніне |100 |ҚР ІІМ |
|" ... ... ... емдеу, |- 2, 3, | | |
| ... ... ... | | |
| ... Жалға алу |Жартылай | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... бар монша, |Люкс- 1795, | | |
| |әр ... душ ... ... | |
| ... |500. | | ... |Батпақпен емдеу, физио |35000 тенге |280 |АҚ ... ... ... емдеу, | | ... ... ... | | ... ... ... | | |
| ... радондық | | | |
| ... ... ... | | |
| |2 ... 3 ... әр | | | |
| ... душ, ... алу | | | |
| ... . | | | ... |  | |150 |ҚР ... ... | | | ... ... | | | | ... |  |800 ... |400 ... ... | ... | |К" ... | ... | | |
| | ... | |
| | |е 900 ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | |2100 ... | | |
| | ... | | ... |  |600-800 |250 |АҚ ... |
|демалыс үйі| ... | ... |
| | ... | | ... ... ... сумен |24000 теңге,|300 |РМК ... ... ... |17004 ... ... ... ингалятория. Жалға|(әлеуметтік | ... ... |
| |алу ... ... ... | | |
| ... ... ... бар |бойынша) | | |
| ... әр ... душ | | | |
| ... ... | | | |
| ... |Батпақпен емдеу, сумен |800-900 |150 |ҚР ... ... ... физио емдеу, |теңге | ... |
| ... ... ... | | |
| ... | | | ... | ... |170 ... ... | ... | ... |
| | ... | ... |
| | | | ... |
| ... ... сумен |1200 тенге |60 ... ... ... ... |тәулігіне | ... ... ... терапия, | | | |
| ... | | | ... | |1200 ... |20 | ... | ... | | ... ... емдеу, сумен | | |ҚР ... ... ... ... | | ... ... ... | | ... |
| ... | | ... ... ... теннис, сауна, 4 |$ 30 |24 |ҚР ... ... ... | ... ... |$ 60 | ... |
| | ... | ... |
| | ... | ... |
| | | | ... ... | | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... | | | ... | | | | ... ... емдеу, сумен |9000-12000 |100 |Көкшетаулық |
|Сейфуллин ... ... ... |теңге 20 | ... жол ... ... ... ... | ... ... | | | ... | | | ... | | | | ... ... ... ... |1400 теңге |60 |АҚ ... ... ... |тәулігіне | ... ... ... |2400 ... | |с" 99% ... |диагностика |тәулігіне | ... |
| | ... | |ЖШС ... ... отель|3 реттік тамақтану, | |100 |ЖШС ... ... ... | | | |
| | | | | ... |Қызмет көрсету түрі ... ... ... ... аты| ... ... ... |
| | ... | | |
| | ... | | ... |3 ... ... | |320 ... ... |орналасу, сауна, монша, | | ... қ. ... ... су, 4 ... | | | ... |нөмірлерде душ | | | ... | | | | |
| | |1200 ... |360 ... ... | ... және ... ... | | ... ... | | ... ... | | | ... ... Пансионаттар
Балдәурен – бұл сауықтыру орталығына орталағына 10 мен 16 ... ... ... ... үшін ... Ол ... Бурабай
курортының қасында орналасқан Жалпы территориясы – 8,62 га. 2002 жылы
желтоқсанда эксплуатацияға ... Бұл ... ... ... ... ... салынды.
«Мұнда 288 адамдық орын бар. Ал номірлері алты кісілік болып келген.
Күніне бес рет ... ... ... 360 ... ... ... ... орталығында: спорт кешені (волейбол және баскетбол алаңдары,
жүгіру), жаздық эстрада, балалар ...... және ... ... концерт залы, қысқы бақ, душтық кабинкалары бар тренажор
залдары, ... және ... ... ... ... ... жұмыстар үшін бөлмелер бар. Видеосалон, «Сони», ... ... бар, ... ... ... ... массаж, емдік ванналар, сауна, коктейлдер арқылы емделуге болады.
Май балық – Теке көл және Үлкен Чебачье көлдері арасында ... ... ... ... және ... ... алшақтығы сізге
керемет демалуға мүмкіндік береді. Екі ... екі ... люкс ... Холл кең, аудио – және телеаппаратуралармен жабдықталған. ... ... ... орын ... да, демалушыларға өте жақсы жағдайлар жасалынған.
Күніне үш рет ... ... ... және тағамдарға жеке
тапсырыстар беруге болады.
Көлдің жағасында ... ... ... бар. Ол екі ... Онда ... жағдай жасалған. Территорияның орталығында ашық би
алаңдары, кәуәп пісіру үшін орындар, әңгімелесу орындары орналасқан.
Жағажайда ... ... ... бар. Май ... ... ... ... аэробика, су процедуралар іс – ... ... ... ... ... ... «Маскашоу», «Шам
астында», «Ертегі күні, «Нептун мейрамы» өткізіліп тұрады.
Әр күні интелектуалды және конкурстық ... ... ... спорттық ойындармен жарыстар өткізіліп тұрады. Сонымен қатар
мұнда бар, сауда, бильярд, автотұрақтар ...... ... ... 2 км Чучье көлінен 200 ... ... ... екі ... орындар бар. Үш рет кешенді
тамақтануға болады.
«Территория орталығында: спорт кешені ... және ... ... ... ... ... ... – балмұздақ және дүкендер
бар. Жағажайда: концерт залы, қысқы бақ, душтық кабинкалары бар тренажор
залдары, ... және ... ... ойнауға арналған залдар,
үйірмелік жұмыстар үшін ... бар. ... ... «Сега» ойын
автоматтары бар, «Караоке» музыкалық ... бар» ... ... ... ... ұзақөмір сүру үшін
экология қазірде барлық адамның проблемасы. Сонымен қатар организмде ... ... ... ... ... ... және таза
экологиялық аймақта өмір сүру үшін ... ... емес ... ... Бұл ... ... технологиясы бар эндоэкологиялық
орталық понсионаты «Таңда» бар. Тазалау процесі ... және оны ... ... ... ... қатар ікші органдарды тазалауға болады. Емдейтін
аурулары:
- гипертоникалық ауру;
- жүрек аурулары;
- пиелонефрит, аднескид, эндометрит;
- ... ... ... ... гастрит;
3 АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ АУДАНЫНЫҢ ... ... ... МЕН ... ... ... ... қазіргі жағдайы
Қазіргі кезде туризм миллиондаған адамдардың күнделікті өміріне ... ... ... нарықтық экономикамен тығыз байланысы
бар, себебі қазіргі заманғы ... ... ... көп ... ... ... ... Туристік Ұйымның көрсеткіштері бойынша
соңғы он жылдың ішінде туризмнен түскен табыс әр ... 7,9 ... ... жатыр. Жеке елдерде осы көрсеткіштер жүз пайызға дейін жетеді. Туризм
әлемдік ішкі ұлттық өнімнің 1/9 ... ... ... ... көп мөлшерін, әлемдік өндірісте әрбір тоғызыншы жұмыс ... ... ... ... ... ... индустрия құруға
зор мүмкіншілігі бар. Оған әсер ететін бірнеше факторлар бар:
- аймақтың ыңғайлы ... ... ... ... ... өзгертулер, экономикалық
реформаларды өткізу;
- табиғи ландшафттардың, флора мен фаунаның ... ... ... ... әртүрлілігі;
- бос еңбек ресурстардың болуы.
«Қазақстан Республикасында қазір туризм кең ... ... ... ... ... ... ... географиясы кеңеюде. Саяхаттарға халықтың
әртүрлі топтарының ... ... ... ... ... танымдық, мәдениет деңгейін ... ... үшін ... мүмкіндік алды. Олар саяси тұрақтылықтың,
халықаралық ынтымақтастықтың нығаюына әсер ... ... ... қатысады. Туризмге қатысты осындай жағдай көптеген елдерде
қалыптасқан» [41].
Қазақстандағы ... ... ... ХХ ... ... жатады.
Туризмнің қазіргі замандағы құқықтық, экономикалық, ... ... ... 1992 жылы ... ... ... туралы» заңымен реттеледі.
Қазақстанның қазіргі туризм индустриясының құрылуындағы маңызды қадам
болып, 1993 жылы ... ... ... ... (ӘТҰ) ... ... Әлемдік Туристік Ұйымға мүше болып кіруінен бастап,
туризмді дамытудағы жаңа ... ... және ... ... ... ... ... жарнама ақпараттық қызмет белсенді ... ... ... ... ... ... жиі шыға бастады.
Қазақстанның туристік мүмкіншіліктерін ... кең ... ... ... қаласында өткен ITB-97 көрменің жұмыс істеу барысында
өтті. Оған біздің республикамыздан ... ... ... рет ... ел ... ... ірі ... қызығушылығын
туғызды. Қазақстанның туристік ... ... ... ... Оларды дұрыс, тиімді, табысты пайдалану елдің
ұлттық табысының өсуіне әкеледі. Жалпыға белгілі жағдай, Сингапур, ... ... ... экономикалық өсуі туризмнен басталған еді.
Германия, Италия, Франция, Испания, ... ... ... бюджеті
туризмнен түскен пайдамен, табыспен толықтырылады. Сонымен қатар туризмнен
және оған ... ... ... өмір ... ... елдер де бар.
Қазақстан Республикасы өкіметінің 2002 жылы 29 желтоқсанда қабылданған
туристік саланы ... ... ... ... - ... ... азаматтардың туристік қызмет көрсету ... үшін ... ... ... ... құру ... имиджін туристер үшін қызықты етіп жасау болып табылады.
Ақмола облысында туризмді дамытуға зор мүмкіншіліктері мен ... бар. ... ... ... ... ... шеңберінде
республиканың сегіз приоритетті облыстарында тарихы, халықтың мәдениеті бай
жерлер, ескерткіштер, ... ... ... ... [42]. ... этно-мәдени, танымдық, спорттық, экологиялық ... ... ... ... ... ... ... бірі Ақмола
облысы территориясында орналасқан Бурабай курорттық ауданы болып табылады.
Ақмола облысы «Бурабай», «Зеренда», ... ... ... ... бар ... салдарынан халықаралық туризм жүйесінде өз орнын
табудың зор мүмкіншілігі бар. ... ... ... ... тек қана ... Республикасының барлық аймақтарынан ғана
емес, ... ... ... және алыс шетелден саяхаттаушыларды ... ... ... ... ... табиғи-климаттық жағдайлары
бар курорттық жерлермен, емдеу-рекреациялық ... ... ... ... ... ... мемлекет аралық
авиациялық, темір жол және автокөлік магистральдардың ... ... ... ... ХІХ ... ... болған. Осы жерге Омбыдан ... көп ... Ең ... ... шипажайы Бурабай көлінің жағалауында 1910 жылы ашылды, 1925
жылы мемлекеттік курорт Боровое, 1927 жылы ең алғашқы емдеу ... ... ...... ашылды. Емдеу жерлері қазір демалушыларға
физиотерапевтикалық, сумен, балшықпен емдеудің барлық түрлерін, ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар демалушылар үшін сауналар, бассейндер, бильярд,
видеосалондар, барлар, ал ... ... - ... ... ... ... әрі танымды туристік маршруттар ұсынылады.
Көпшілік демалудың дәстүрлі орталықтары - ... ... ... ... ... ірі ... ... қазақстандықтардың көпшілік
жағына, курорттық қызмет көрсетулер мен ... ... ... болуына
байланысты қол жетпейтін жағдайға дейін жетті. Сондықтан осы мәселені
шешудің белгілі ... ... ... ... істеп жатқан курорттық
ауданның базасында ірі курорттық комплексті құру ... ... ... ірі комплексті орналастырудың мүмкіншілігі позициясына
қарағанда Қазақстанның түрлі аймақтары бойынша салыстырмалы анализ бойынша
Ақмола ... ... ... ... ... ... бар.
Осы курорттық ауданның, мәселені табысты шешу үшін бірнеше ... бар. Осы ... ... ... ... ... ... жартасты таулар, қайың-қарағайлы ормандар мен көрікті
табиғи ... бар ... ... мен ... ... ... курорттық ауданы ТМД-ң әйгілі курорттық жерлерімен бәсекелесе
алады. Қырым мен ... ... ... ... жыл бойы ... күндердің мөлшері, суға түсу ... ... ... орташа температурасы мен судың жазғы температурасы
бойынша Ресейдің және Балтық ... ... ... алда ... ... ... ... мүмкіншіліктері бойынша Бурабай
курорттық ауданы ыңғайлы жағдайда ... ... ... ... курорттық мүмкіншілігі 10-15 пайызға ғана
пайдаланылады, яғни осында ... әлі ... ... ... бар. ... ... ... өте ыңғайлы, себебі
оның қасында халқы көп қоныстанған индустриалды аймақтар, сонымен ... ... ... ... әуе, ... жол, ... ... Сонымен қатар Бурабай Астана қаласына жақын
орналасқандықтан мемелекеттік және ... ... ... ... Осы аудан жоғары дәрежелі ресми және коммерциялық
шараларды ұйымдастыру үшін ең қолайлы, ыңғайлы ... ... ... ... ... негізін курорттық
бизнес алады. Бурабай курортты аймақ ретінде ... ... ... ... және ... денсаулықтарын, рухани күш-қуатын қалпына
келтіру үшін келеді. «Осы уақытта ... ... ... ... ... 1700 ... арналған демалыс орындары, 300 орынға арналған 10
маусымдық демалыс базалары және 150 ... ... ... ... ... 500 орынға арналған балалар лагерлері орналасқан. Жалпыға арналған
демалыс мекемелер саны 33, ... ... ... 16, оның ... 24 жеке ... 14 балалар сауықтыру орталықтары бар.
Олардың ішінен 6 ... ... ... ... Сонымен қатар
Бурабайда 39 сауда нүктелері, 2 мейрамхана, 5 ... 5 ... үй, 3 ... ... орталықтары бар» [44].
Тұрмыстық қызмет көрсету мекемелері ішінен: 4 фотошеберхана, 2 сұлулық
салоны, тұрмыстық салон, 4 ақша айырбастау ... 4 ... ... 3 ... ... 1 ... ... қызмет етеді.
Демалушылардың бос уақытын ... ... 5 би ... ... ... ... 2 ... акваорталық ұйымдастырылған. Жазғы мерзімде 63 ұлттық
сувенирлерді, сурет, видеофильмдерді сататын сауда пунктері жұмыс істейді.
3.2 Ақмола облысындағы туризмді дамыту ... ... ... ... ... ... көрсету нарығында 18
туристік фирма жұмыс істейді. Бурабай курортты аймағында туроператорлық
қызметепен 4 туристік фирма айналысады: ... ... ... ... және «Золотой бор» туристік фирмасы. Оларда ... ... ... ... ... бар. Олар ... ... мен Қазақстан Республикасының фирмаларымен, алыс және жақын шет
елдерден туристік фирмалармен, туристік топтарды ... мен ... ... ... ... ... Осы шартты орындау
барысында Алматыда өткен туристік Жәрмеңкеде 2003 жылы-300, 2004 жылы ... жуық ... ... жасалған болатын. Осы туристік фирмалармен оқушылар
үшін тематикалық автобустық, жаяу экскурсияларды қамтитын экскурсиялық
декадалар ұйымдастырылады. ... орай 30-ға жуық ... ... ... табиғи ұлттық паркімен 18 экологиялық туристік
маршрут жасалған.
Соңғы ... ... ... ... ... көп қаржы
бөлінуде. Бөлінген қаржы Сәкен Сейфулин атындағы шипажайын, «Оқжетпес»
шипажайын, «Балдаурен» ... ... ... ... «Приозерный»
шипажайларын қайта қалпына келтіруге жұмсалды.
«Бурабай ауданындағы туристік бизнес әлі де мезгілдік болуда. ... саны күрт ... ... жыл бойы ... ... ... саны ... күнге өсуде. Мысалға туристтерге ... ... жыл бойы ... ... кіші ... 611 ... ... жасайды. Кафе, мейрамханалар, ... ... ... және демалыс үйлері» [45].
Соңғы кезде Бурабай курорттық ауданын Астана қаласының туризмді дамыту
бағдарламасына енгізумен байланысты ... ... оның ... үшін ... жасалуда. Мысалы: ... ... ... ... шешу ... оған республикалық маңызы бар
мемлекеттік ... ... ... ... оны экологиялық туризмнің
обьектісіне айналдыру керек еді. ... ... ... Республикасының
өкіметі Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ережені қабылдау туралы бұйрықты шығарды.
Бурабай курорттық ауданы осы тізімге ... ... ... мемлекет
басшысының 2004 жылы маусымдағы ... ... ... және ... ... ... сақтау шаралары туралы» № 474
бұйрығын орындау мақсатымен ... ... ... аз ... және өзінің ерекшелігімен
ерекшелінетін территорияларда экологиялық ... ... ... Оның ... ... қорғалатын парктің табиғи комплекстерінің
толық әртүрлілігін сақтау мен қайта қалпына келтіру. Осы ... ... ... ... ... ... үшін арнайы учаскілер
бөлінеді
«Ақмола облысында туристік бизнесті дамыту үшін, халықтың бос ... ... ... ... ... ... деңгейде
дамытудың барлық алғышарттары бар» [46].
Соңғы кезде бизнес адамдары осы өңірдегі туристік индустрияны әлемдік
деңгейге ... ... үшін ... ... ... Олар ... ... жолын
табу мақсатымен әрекеттер жасап жатыр, бірақ қазіргі заманға сай ... ... аз ... ... ... ... Сондықтан біздің
іскер адамдарымызға кәсіпқой ... ... және ... ... сыни ... ... Осындай көзқарасты Европалық курорттар
ассоциациясының жобалар бойынша менеджері береді. Ол ... ... 3 күн ... болды. Ол осы 3 күн барысында барлық туристтік
обьектілермен танысып, бірнеше рекомендациялар ... ... ... ... ... ... - сауықтыру орындарының мүддесін Отанда және шетелде
қорғай алатын бүкіл қазақстандық курорттар жиынын құру болды.
Осының бәрін қорытындылай келіп, ... ... ... ... ... ... ... ауданының материалды-техникалық базасы
туристік және курорттық бизнесті ... үшін зор ... ... осы ... туристтік бизнесті іске асыру үшін инвесторларға
ыңғайлы инвестициялық климат жасау керек, әлемдік деңгейге шығару үшін ... ... ... ... ... ғана осы ... келушілер көбейіп, қызмет
көрсетудің сапасы артып осы өңірдің туристтік бизнесі пайда әкеледі.
Көптеген ... үшiн ... ... ролi өте зор. ... мен
Европа елдерiндегi туризм, туризм саласындағы iрi монополиялары құрылған,
өзiнiң елдерiнiң туристiк-рекреациялық ... ... ... ... саласына айналды.
Халықаралық туризм бұл - өте күрделi және сирек кездесетiн құбылыс.
Барлығымызға белгiлi, мемлекеттiң ... ... ... әртүрлi
алмасулар аркылы болады: аманат кассасындағы ақша, шетелдiк ... ... ... ... ... ... және кызмет
көрсету,т.б. Қандай бiр ел болмасын, онын ең күрделi ... ... ... жеке ... сыртқы сауда, онын нәтижесiнде валютадан
түсетiн ақшалар.
Көптеген дамушы елдер үшiн шетел туризмi ... жана ... ... ... ... әлi толық бағалап, және ... ... ... тек ... ғана ... ... Осы дамушы
елдер үшiн шетел туризмi-валюта кiруiнiң маңызды көзi болып саналады.
Ақмола облысындағы туризм сферасынын дамуы және оның ... ... ... ... ... жэне туристiк-рекреациялық
кызмет көрсетулердiң сапалы деңгейiне байланысты [47].
1991 жылға дейiн бурынғы КСРО да iшкi және ... ... ... ... ... ... ... бiрегей туристiк кенiстiк өмiр сүрдi.
Тәуелсiз мемлекеттердiң кұрылуы, халықтық қатынастар, заң шығару жүйесi
бiрыңғай ... ... ... Осы ... ... ... сұраныстың күрт төмендеуi, азаматтардың төлем ... ... және т.б ... көрсетулерге тарифтердiң жоғарылауы,
шекара төлемдерiн енгiзу және басқа да факторларға байланысты.
Қазақстан Республикасындағы терең саяси және ... оның ... ең ... және ... бар ... туризмге, тiкелей әсер еттi.
Ақмола облысы Республика және ... ... ... ... ... алады, бiрақ өткен ғасырдың соңы оң тенденциялардың
өсуiмен сипатталады. Олар iшкi және ... ... де ... саласындағы халықаралық байланыстардың дамуының бiр кадамы
болып, 1993 жылы ... ДТҰ ... ... ... кiруi ... саласында ынтымақтастық туралы халықаралық келiсiмдерге отыру ... 2030» ... ... ... ... ... ... аталған. Осы саланы дамыту Қазақстан үшiн өте
өзектi мәселе болып отыр.
Көптеген елдердегi қазiргi ... ... ... негiзiнде,
туризмнiң дамуы iшкi, ұлттық туризм бағдарламасын қолдау ... ... ... ... денi сау ... ... тенденциялар қазiргi
туристердi ұлттық ... ... ... мен ... ... ... елдерден туристiк индустрия саласында артта ... Көп ... бойы ... ... ... ... ... зерттейтiн ғылыми- координациялық орталығы бар өзiндiк сала
деңгейiне көтеру қажеттiлiгi қарастырылып жатыр.
Қазақстанның кiру ... ... әсер ... факторларға: саяси
тұрақтылық, ұлтаралық келiсiм, туристiк потенциалдың болуы жатады. Шетел
туристерiнiң елге ... саны және ел ... кiру ... ... онша ... емес. Елге барып келудiң төмен ... ... ... ... деңгейiнiң және қажеттi дұрыс жарнаманың жоқ болуының
себебiнен болады. ... ... ... ... ... ... корсетудiң әлеуметтiк-экономикалык жағдайлары халықаралық
стандарттар талабына ... шығу ... ... әсер ... факторларға шығу
тәртiбiн карапайымдау, iскерлiк қатынастардың кеңеюi, валюталық кұралдары
бар адамдардың және кәсiпорындар санының өсуi ... ... ... ... ... ... халық үшiн қысқа мерзiмдi демалыс, ... пен ... ... ... ... күнгi туризмi айрықша тартымды екенiн
көрсетедi.
«Қазiргi уақытта Ақмола облысындағы iшкi туризмдi дамыту үшiн ... ... өте зор. ... ... ... мен
фаунанын көптүрлiлiгi, мәдени-тарихи рекреациялық ресурстардың әртүрлiлiгi
бәсекелес туристiк индустрияны құруга мүмкiншiлiк бередi» [48].
Қазақстан ... ... ... заңы - ... ... ... етуінiң негiзгi заң актiсi болып табылады, ал осы ... ... ... ... мемлекеттердiң, олардың мәдениетi ... ... ... адамдардың демалысты өткiзуi ретiнде
анықтайды.
Әртүрлi елдердiң, мемлекеттердiң тәжiрибесi, ... ... ... ажырамас бөлiгi екендiгiн көрсетiп отыр.
Солтүстік Қазақстандықтардың көбін демалуға туристік фирма арқылы
жіберіп отырады ... ... Ірі ... ... ... ... ... туристерді әдемі табиғатты курортты зона
Бурабайға жіберіп отырады. Ал шетелдегі ... ... ... ... ... ... Араб ... демалу базалары да өз
құндылығын жоғалтпауда.
Туризм әлемдік экономикада басты рөлдің бірін атқарады. Дүниежүзілік
Туристік Ұйымның деректері бойынша ол ... ... ... ... оннан
бірін, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан ... ... ... 9-шы ... ... қамтамасыз етеді.
Қазіргі туризм - бұл әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы.
Мамандардың есебі бойынша, орташа есеппен, бір ... ... ... алу үшін оған ... ... 9 ... тас ... немесе 15 тонна
мұнай немесе 2 тонна жоғары сортты бидайды әлемдік рынокқа шығару керек.
Қазақстандағы туризмнің тарихи ... ... ... ... ... ... ... Ұлы Жібек Жолының қалыптасуы мен
дамуы ... ... ... ... ... ... басқа да экономика салалары
сияқты орталықтан қатаң регламенттелді.
Қазақстанда туризм өндірісінің дамымай қалуының бір ... ... ... ... мемлекеттік деңгейде тікелей айналыспады. Туризмді
аумақтық ұйымдастыру мен мемлекеттік емес туристік құрылымдарды ... ұзақ ... ... ... ... ... ... бөлігі жергілікті бюджетке түсетіндігіне қарамастан, жергілікті
басқару органдарының тарапынан ... ... ... деп ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін туристік ... ... ... тарихи және мәдени мұрасын қайта өркендету үшін негіз қаланды.
«Туризм саласындағы халықаралақ ... ... ... бірі - ... 1993 жылы ... ... толық мүше болып
қабылдануы, туризм саласындағы ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер
жасауы болды. Бірқатар келісімдердің шет ... ... ... мол ... ... ... тану ... атап өту керек» [49].
Солтүстік Қазақстан туризмінің дамуына 1997 жылы еліміздің астанасын
Ақмола облысына көшірілуі де үлкен ... етті ... те ... ... ТАН, ... ... ... қалпына келтіру мақсатымен
құрылыстар жүргізілді.
Халықшаруашылығының саласы ... ... ... мен ... ... ... болуы тиіс өнім шығарады. ... ... ... ... ... рынок Қазақстан азаматтарына
арналған ішкі рыноктың ара жігін ажырата білу қажет.
Халықаралық туристтік рынок бүгінгі күні ... ... ... ... ... зор механизмді білдіреді, сондықтан, бірінші
кезекте міндет Қазақстанға ғана тән ... бар және ... ... ... ... әрі - турөнім) анықтау болып отыр. Соған байланысты
рыноктың қандай сегменттерінде қазақстандық турөнімнің жарқын болашағы ... ... ... ... ... отырып жүргізілген талдау мен қазіргі
тәжірибенің ... ... ... екі ... ... ... Қазақстан аймағындағы объектілер – “Баянауыл” ... ... ... аймағы базасындағы “Бурабай” және ... ... ... ... ... ландшафтарының көріктілігі, қол
жеткізілуі, аумағының игерілуі ... ... ... ... ... ... ... бизнес - туризм сегментінде белгілі бір болашағы ... ... және ... ... ... ... ... бизнес
және халықаралық конвенцияларға қатысу мәселелері бойынша келушілер бизнес
туристер санын көбейтеді ... ... ... ... ... Жоғарыда
көрсетілген орталықтардың инфрақұрылымы негізінен халықаралық стандарттарға
сай келеді. Астана қаласы осындай стратегиялық аймақ болып ... ... ... жас ... ... өзіндік келбеті мен инфрақұрылымы
бар қалаға деген қызығушылықтың күннен күнге артуы қалада ... ... ... ... ... ... ететін болды.
Туризм дамуы үшiн материалдык- техникалык факторлардың үлкен ... ... ... орналасу, көлiк, қоғамдық тамақтану, сауда
мекемелерiнiң дамуымен ... ... ... ... материалдык база туристтiк ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер, мотельдер,
кемпингтер, туристтiк ауылдар, жеке пәтерлер т.б. жатады.
Туристiк саяхат кезiнде манызды ... ... ... ... ... ... Туристтiк ағымды кеңейтудiң негiзi көлiк
болып табылады. Соңғы ... ... ... қарқынынын тездетуiнiң
нәтижесiнде көлiк қауiпсiз, тез және комфортабелдi болып жатыр.
Бурабай курорттық ауданы өзінің табиғатымен, тауларымен, көлдерімен,
жануарлар мен ... ... ... шипалы климатымен, таза
ауасымен, қымызымен, шипалы сулары мен батпақтарымен, аңыз-әңгімелерімен
ерекшеленеді. Осының барлығын көру, ... және ... үшін ... ... ... ... демалушылары тек қана Қазақстандықтар ... ... ... де көп демалушылар келеді. Бірақ Бурабайдың
табиғи және әлеуметтік-экономикалық ресурстары ... ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігі қажетті туристтік
инфрақұрылымның болуымен анықталады.
Туристтік инфрақұрылымның дамуы ... ... ... ... мен оның халықаралық нарықта бәсекелестік күресте қатысуына
мүмкіншілік ... ... ... ... ... ... болып
табылатындықтан, территориялық құрылымға үлкен әсерін тигізеді [51].
Осындағы алдыңғы орын ... ... ... және ... ... Осы құрылымдар болмаса демалыс пен көпшілік туризмнің
дамуы, жердің туристік көріктілігіне ... ... ... ... қорытындылайтын болса, Солтүстік Қазақстан облысында
курорт, санаторийлер ... ... Осы ... ... ... туризмiн дамытуда маңызды орынды алады. Себебi осы аудан
өзiнiң ерекше табиғи-климаттық ... ... iшкi ... ... ... ... осы ... ауданның табиғи рекреациялық ресурстық
мүмкiншiлiгi өте зор. Осы потенциал демалушылардың ... ... Осы ... қарқынды дамып жатқан емдiк туризммен ... ... ... шетел туристтерiн тарту үшiн жаңа туризм
түрлерiн ... ... ... ... осы ... ... Шортанды, Үлкен және Кiшi Шабақты, Қотыркөл сияқты көлдер ... ... ... ... және бай болуы жаяу, атты демалысты,
ғылыми, спорттық және экологиялық туризмдi дамыту үшiн жағдайлар жасайды.
Ақмола ... ... ... ... ... ... да осы аудандағы жана ... ... ... болатынын
анықтайды. Мәдени-тарихи ескерткiштер осы курорттык ... ... ... ... ... танымдық қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға,
осылайша танымдық туризмдi ... ... ... ... ... ... бiрi, ... немесе
өңiрдiң «туристтiк аттрактивтiлiгi» болып табылады. Сол немесе ... ... тек ... ... немесе тарихи
ескерткiштермен ғана емес, сонымен катар дамыған ... ... ... ... ... ... ауданы ХIХ ғасырдан берi
өмiр сүрiп жатыр. Ал оның инфракұрылымы тек ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылым туристердiң орналасу,
тамақтану, емделу мен сауықтыруға, көңiл ... ... ... ... ... ... ... инфракұрылым
Бурабай, Шортанды, Қотыркол, Баянауылда орналаскан. Бiрақ олардың iшiндегi
ең туристiк инфракұрылым ең көп шоғырланған көл бұл - ... көлi ... Осы ... ... туризмiн дамыту үшiн бөлiнген ... ... ... ... ... ... оңтүстiк батыс бөлiгiнде
жаңа туристiк инфракұрылымды салу керек. Сонымен катар, көп уакыттан ... ... ... ... базасы ескiрiп ... ... ... ... ... ... ... Осы жағдайларды ескерiп, осы ауданның материалды-техникалық базасын
нығайту мақсатымен осы ауданның туристтiк имиджiн құрастырып, инвесторларды
тарту керек.
Ақмола ... ... және ... ... жыл сайын
стационарлық демалысқа және қысқа мерзiмдiк демалысқа бірнеше ... және ... ... ... ... салдарынан осы көрiктi
жердiң табиғаты нашарлап, экологиялық ... ... бара ... ... көптеген обьектiлерi мемлекеттiк қорық фондына жатқандықтан,
сонымен қатар осы ауданның қиын ... ... ... ... ... ... жөн. Себебi экологиялык туризм Оқжетпес,
қорығы сияқты ерекше ... бар ... ... ... мақсатында жасалады.
Осы ерекше ландшафты территорияларды сақтау негiзiнде бiз Қазакстанның
туристiк мүмкiншiлiгiн ары карай дамытып, Қазакстанның ... ... ... қабiлеттi етiп шығаруға көмектесемiз.
Жинақталған қолда бар деректерді ... ... ... ... етумен қатар әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуда маңызды
орын алатын туризмді дамытуға мүмкіндік беретін бірнеше алғышарттарды ... ... ... және ... ... ... тартуға мүмкіндік беретін
табиғи және тарихи - мәдени ескерткіштердің ... ... бар ... мен темір жолдарға жақын орналасуы;
-облыс әкімшілігінің туризм ... ... ... ... ... ... облысын рекреациялық ресурстарының ірі орталығына ... ... ... ... ... бар. ... ... - мәдени ескерткіштерге баратын жол қатынасының нашар
болуы;
- ...... ... ... ... ... ... қазіргі жағдайы отандық және шетелдік
туристтердің талғамына сәйкес келмеуі;
- арнайы туристік бағыттар мен ... ... ...... ... ... ... жөнінде ақпараттық
деректердің аздығы;
Бітіру жұмысын аяқтай ... ... ... ... ресурстарды
дұрыс пайдалану арқылы адамның дем алып, денсаулығын емдеп қайта жұмысқа
кірісуі ол біздің мемлекетіміздің яғни ... ... және ... ... ... жеңіл және ауыр өнеркәсіптің дамуына, мұнай мен
газ сияқты т.б. ... ... жаңа ... ... ... ауыл шаруашылықтың басқа салаларының дамуына,
экономикалық өсуіне зор ықпал етеді деп ойлаймыз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... Ш.Б. ... по развитию туристского кластера в
Акмолинской области. – Кокшетау: Департамент предпринимательства и
промышленности Акмолинской ... 2005. – 113 ... ... Г.А. ... ... ... – М. – ... Торговый Дом «Герда», 1998. – 412 с.
3. Алиева Ж.Н. Экологический туризм. -Алматы: Қазақ университеті, 2006.
–19б.
4. Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. – ... ... 2007. -С. ... Байтонаев О. Чудеса природы Казахстана. Алматы: Мектеп. 2008г. –С.
18.
6. Ердавлетов С.Р. География туризма: ... ... ... ... А.: ... ... Забелина Н.М . Национальный парк.- М: Мысль, 2007
8. Котляров В. А . ... ... и ... ... 2005 – С. 12
9. Туристская карта национального природного парка «Бурабай». Алматы:
ККП «Картография »2007 С. ... ... М.И. ... по ... Казахстана.- Алма- Ата:
Казгосиздат,1990
11. Курорты энциклопедический ... – М.: ... ... ... ... . ... ... Омаров В. Т . Қазақстан көлдері. Алматы : Қазақстан, 2007
14. Казахстан для целей ... ... и ... ... Қазбеков А. Бурабай накануне ХХІ века. – Астана, 2000
16. Назарбаев Н. ... ... ... . 2008 ... – 24 ... Терещук В.А. Маршрутами Көкшетау. – Алматы: Кайнар, 2005
18. Абдразакова А. ... ... ... Казахстан – 2002.-№1
19. Кузенный А Боровое: цены обгоняют сервис.// Казахстанская правда-
2008-27 ... ... С.В. ... ... ресурсов Республики Казахстан
для целей развития отдыха и туризма.Алматы, 2007 - С. 23
21. ... А.Ю. ... и ... ... ... М.: МГУ, ... Носов Д.С. Жемчужины Казахстана. – Алматы: Кайнар, 2007 С. 45
23. Калиев Т. ... ... ... ... жемчужины.// Новое
поколение. –2007- 15 марта
24. Мусин Қ.Н. Международный туризм: Современные тенденции ... ... и в ... ... ... ... И. ... в век туризма.// Казахстанская правда-2003-29
июля
26. Соколова М.В. История туризма – М.: Мастерство, 2007.- ... ... вода для ... ... ... –2007. 17 ... ... А Боровое –это крик души.// Казахстанская правда. –2006
–27,28 апреля
29. Серикбаев Б Боровое. О курорте// Жизнь ... ... ... ... ... ... Никитин С. И. Боровое. – Алматы, Казахстан,2002
32. ... С.И. ... ... и ... ... Казахстана .-
Алматы: 2006 С.23
33. Хамнюк В.Ф. Природные лечебные богатства Казахстана, перспективы ... ... ,2007 –С. ... Веденин Ю. А. Динамика территориальных рекреационных систем. ... ... ... В.Ф. ... ... ... Казахстана, перспективы их
использования.- Алматы ,2007
36. Криницин Н. Я . ... ... . ... ... ... Под ... и предисловием проф. П. И Зарницина.2000
37. Ыбыраев С. «Оқжетпестің емдік қасиеті». Қазақстан ... ... 2008-11 ... 4 ... ... С. И . ... Казахстана. – Алматы , 2006
39. Серикбаев Б ... О ... ... ... – 7 б.
40. Беклемишев Н. Д . Курорт Боровое.- Алма- Ата, АН Каз ССР, ... ... В. ... .- Алматы: Кайнар, 2004 ж.
42. Веденин Ю. А ... ... ... ... М.:
Наука, 2007 – С. 70
43. Тришечкин А. Боровое. Астана : ТОО «Дизаин», 2008
44. Бурабай национальный парк // Эко ... 2008-23 ... Inskeep E. National and Regional Tourism ... ... ... Studies. – New York: Routledge, 1994. – 249 p.
46. Батырханов Ш.Б. Руководство по развитию туристского кластера в
Акмолинской области. – Кокшетау: ... ... ... ... ... 2005. – 113 ... Веденин Ю. А. Оценка природных условий для организации отдыха. – М.:
Меркурий, 1969. – 198 с.
48. Штюрмер Ю.А. Охрана природы и ... – М.: ... и ... – 103 ... ... А.А. ... методы страхования в туризме:
Учебник для вузов. – М.: РМАТ, 1997. – 196 с.
50. Веденин Ю. А ... ... ... ... М.:
Наука, 2007 – С. 79
51. Шабельникова С.В. Оценка рекреационных ресурсов Республики Казахстан
для ... ... ... и туризма.Алматы, 2007 - С. 96
-----------------------
Қоғамдық функциясына орай.
Емдік ... ... ... ... мақсатына орай
мамандандырылған
Экскурсиялық
Рекреациалық
КУРОРТТЫ-ЕМДІК
Ойын-сауық
Спорттық сауықтыру
Батпақпен емдеу
Бальнеологиялық
Қымызбен емдеу
Климатпен емдеу
Талассотерапия
Гелиотерапия

Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
XIX ғасырдың екінші жартысында капиталистік катынастардын дамуы5 бет
«Биоцес» компаниясының қызметінің қысқаша сипаттамасы15 бет
«Сәкен Сейфуллиннің қоғамдық-саяси қызметінің алғашқы кезеңі»5 бет
Алтын Алаштың ардағы-хан кене18 бет
Астана - Қазақстан Республикасының елордасы8 бет
Астана - қазақстанның саяси ерік-жігерінің нышаны22 бет
Астана Қазақстан Республикасының бас қаласы8 бет
Астана қаласы4 бет
Астана қаласының географиялық, саяси-экономикалыұқ орны50 бет
Астана қаласының тарихы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь