Глютиноздық күріштің Отандық формалары мен линияларын жасау үшін қазақстандық және ресейлік күріш сорттарын белоктық паспортизациялау

РЕФЕРАТ
КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1 Күріштің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері
1.3 Күріш дәнінің және оның фракцияларының биохимиясы
Күріш белоктарының тағамдық құндылығы
1.4 Молекулярлық маркер түсінігі
1.5 Ауыл шаруашылығында қолданылатын белоктық маркерлер мен қор белоктар
1.6 Күріш сорттарын паспортизациялауда қолданылатын белоктық маркерлер
1.7 Проламиндердің күріш сортарын паспортизациялауда қолданылуы
1.8 Қазақстандық глютиноздық күріш сорттарын шығарудың қазіргі жағдайы мен болашағы
2 ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕРІ
2.1 Зерттеу объектісі
3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Күріш – астық тұқымдасына жататын бір немесе көп жылдық өсімдік. Күрішті бағалы жармалық дақыл ретінде өндіру жылдан жылға ұлғайып келеді, оның бірнеше себептері бар. Біріншіден күріштің жармасы жоғары калориялы диетикалық азық, оның 1 килограмы 3590 калорияға тең. Жарманың абсолютті құрғақ затының құрамында 88% крахмал, 6-8% ақуыз, 0,5% май, 0,5% қант бар. Адам ағзасына сіңімділігі (96%) мен қорытылымдылығы (98%) бойынша әсіресе диетикалық және балалар тағамы ретінде азық-түліктік дақылдардың ішінде өте жоғары бағаланады. Екіншіден, күріш жер шары халықтарының (Қытай, Үндістан, Корея, Вьетнам, және басқа елдердің халықтары жартысынан астамының сүйіп жейтін тағамы [1].
Күріш Азияның оңтүстік-шығысынан тараған, сондықтан бұл дақыл егісінің көпшілігі – 83,4 млн гектары – Азияда орналасқан. Күріш Америкада 5,6 млн, Африкада – 9,3 млн, Европада – 0,6 млн гектардан астам жерге өсіріледі.Қазақстанда күріш Қызылорда, Алматы (Балқаш және Қаратал ауданы) және Оңтүстік Қазақстан облыстарында өсіріледі. Соңғы жылдары республикада күріш егісінің ауданы азайып кетті, егер 1991 жылы күріш 135 мың гектарға егілсе, 2007 жылы 75,7, ал 2009 жылы 85,3 мың гектарға себілді [2].
Күріш сорттарын құрамында амилозаның болуына байланысты мынадай классификацияға жіктейді: глютенозды (амилоза-0% ), өте төмен амилозды (амилоза-2-3%), төмен амилозды (амилоза 10-21%), орташа амилозды (21-25%), салыстырмалы жоғары амилозды (26-27%), жоғары амилозды (27%<). Амилозаның мөлшері глютенозды күріш сорттарында 0%, ал кейбір үнді күріштерінде 35-37%. Зерттеушілердің анықтауы бойынша ұзындәнді сорттарға Азия елдерінде өсетін күріштер жатады, оларда амилоза мөлшері 24-38%, қысқадәнді сорттарда 15-20%. Отандық күріш сорттарында амилоза мөлшері 15-21%. Дружный және Кумир сорттарында 23-24,5% [3].Глютеноздық күріш құрамында амилозасы жоқ, езілгіш күріш. 70-жылдар ортасында күріштің глютеноздық сорттарының селекциясы басталды. Олардың сұрыпталуы не үшін қолданылатынына байланысты жүргізілді. Күріштің глютенозды дәнін арнайы диетикалық және балалар тағамдарын өндіру мақсатында қолданылады [4].
Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, күріштің өнімділігін жалпы арттыруда әр түрлі елдерде сорттың үлесіне 50%-дан 70%-ға дейін келеді. Дегенмен де, әрбір өндіріс құрал жабдығы сияқты сорттар да “сапалық” және “физикалық” ескіреді, тұқым шаруашылығының жеткілікті тиімділігі жүйесі жағдайында да өзінің бастапқы биологиялық және шаруашылық қасиеттерін тез жоғалтады.
Қазіргі таңда күріштің жаңа сорттарын шығару кезінде, дәннің және жарманың сапалық көрсеткішін (белок және амилозаның мөлшері), технологиялық қасиетін (эндоспермнің сынғыштығы, шыны тәрізділігі, дәннің мөлшері мен формасы, жарманың жалпы шығуы және бүтін ядроның шығуы), күріштің тағамдық құндылығын жоғарылату үшін бағытталған селекцияға аса мән береді [5].
Күріш сорттарын алудың қарқындылығын жоғарылату үшін селекцияны жүргізуде қолданылатын әдістерді толықтыру, жаңарту, жаңа селекциондық материалдарды жасау, зерттеу керек.
Зерттеу жұмысының мақсаты:
Глютиноздық күріштің Отандық формалары мен линияларын жасау үшін қазақстандық және ресейлік күріш сорттарын белоктық паспортизациялау.
1. Жайлыбай К.Н. Күріш өсірудің сорттық технологиясы және агроэкологиялық негіздері. Қ.-О., 2001. - 124 б.
2. Өсімдік шаруашылығы. / Қ.К. Әрінов, Қ.М. Мұсынов, А.Қ. Апушев, т.б. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 – 331-334 б.
3. Дзюба В.А., Лоточникова Т.Н. Содержание белка и амилозы у риса // Материалы ХІІІ Международного симпозиума "Нетрадиционное растениеводство Эниология. Экология и здоровье". – Алтуша, 2004. – Книга І. – С. 421.
4. Н.Г. Туманьян, Т.Н. Лоточникова, С.С. Костина, С.В. Лоточников, Г.Л. Зеленский, Е.М. Харитонов. Виолла и Виолетта – сорта риса специального назначения (для диетического и детского питания). Материалы международной научно-практической конференции "Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия ХХІ века". Краснодар, 2009г., - 17-19 сентября. – С. 135-140
5. Петибская В.С., Наливко Г.В. Аминокислотный состав зерна, крупы и мучка риса различных сортов // Бюллетень научно-технической информации ВНИИ риса. – 1975. – Вып. 16. – С. 43-45.
6. Қодаров Б.Р., Ережепов Ә.Е. Техникалық биохимия (дәнді, жармалық және техникалық дақылдардың биохимиясы бойынша оқу құралы). – Алматы, 2010. – 100-104 б.
7. Өсімдік шаруашылығы. / Қ.К. Әрінов, Қ.М. Мұсынов, А.Қ. Апушев, т.б. Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 – 334-338 б.
8. Конарев В.Г. Белки растений как генетические маркеры. М., 1983.- 245 с.
9. Созинов А.А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции. М., 1985.- 245с.
10. Weising K., Nybom H., Wolff K. e.a. DNA fingerprinting in plants and fungi. CRC Press, 1995.
11. Конарев В.Г. Морфогенез и молекулярно – биологический анализ растений. С – Пб, 1998.- 357 с.
12. Hayward m.D., Balls T. Isozyme polimorphism in natural populations of lolium perenne. Rep. Welsh plant Breed Sta., 1978.- Р. 43 – 45.
13. Kennedy S.J., Gardiner S.J., Gilliland T.J. e.a. the use of electrophoretic techniques to distinguish perennial ryegrass cultivars when sown in mixtures. J. gric. Sci., 1985.- №104.- Р. 1 – 9.
14. Weising K., Nybom H., Wolff K. e.a. DNA fingerprinting in plants and fungi. CRC Press, 1995.
15. Du Cros D.L., Wrigley C.W. Identificaton of recently registered wheat cultivars.- J. Austral. Inst. Agr. Sci., 1978.- №44.- Р. 125 – 128.
16. Mandae B.E., Juliano B.O. Properties of prolamine in mature and developing rice grain. Phytochemistry, 1978.- №17, 4.- Р.611 – 614.
17. Tanaka K., Sugimoto T., Ogawa M. e.a. Isolation and characterization of two types of protein bodies in the rice endosperm. Agr. Biol., Chem., 1980.- № 44.- Р. 1633 – 1639.
18. Kennedy S.J., Gardiner S.J., Gilliland T.J. e.a. the use of electrophoretic techniques to distinguish perennial ryegrass cultivars when sown in mixtures. J. gric. Sci., 1985.- №104.- Р. 1 – 9.
19. Баранов О. К. Иммунохимический анализ эволюции белков. //Усп. совр. биол., 1972.- № 4 (6).- С. 420 – 438.
20. Hussein K.R.F., Stegamann H. Comparison of proteins from wheat kernels by various electrophoretic methods in polyacrylamide.- Ztschr. Acker Pflanzenbau, 1978.- №. 146.- Р. 68 – 78.
21. Конарев В.Г. Проблема пищевой и кормовой ценности растительных белков. Растительные белки и их биосинтез. М.- Наука, 1975.- С. 5 – 20.
22. Иванова Д. И. Идентификация геномов, субгеномов и подвидов риса по водорастворимым белкам зерновки. С.–х. биология, 1987а.- №2.- С.27– 34.
23. Иванова Д. И. Идентификация геномов, субгеномов и подвидов риса по щелочерастворимым белкам зерновки. С.–х. биология, 1987в.- №3.- С. 13- 18.
24. Иванова Д. И. Идентификация геномов, субгеномов и подвидов риса по солерастворимым белкам зерновки. С. – х. биология, , 1988а.- №2.- С. 8-11.
25. Иванова Д. И., Репьев С. И. Глобулины зерновки риса и подвидовая дифференциация Oryza sativa L. Физиол. и биохим. культ. раст., 1981.-том 13.-, №4.- С. 394 – 398.
26. Kreis M., Shewry P.R., Forde B.G., Miflin B.J. Structure and evolution of seed storage proteins and their genes with particular reference to those of wheat, barley and rye// Oxford surveys of plant molecular and biology, 1985.- № 2.- Р. 253 – 317.
27. Osborne T.B. The proteins of the wheat kernels. Wash. (D.C.): Carnegie Inst., 1907.
28. Osborne T.B. The vegetable proteins. 2nd ed. L.: Longmans, Green and Co, 1924.
29. Иванова Д. И. Идентификация геномов, субгеномов и подвидов риса по белкам зерновки. С. – х. биология, 1986.- №7.- С. 3- 9
30. Иванова Д. И. Полипептидный состав проламина и глютелина в изучении генофонда культурного риса. С. – х. биология, 1992.- №3.- С. 71 – 79.

31. Иванова Д. И., Репьев С. И. Глобулины зерновки риса и подвидовая дифференциация Oryza sativa L. Физиол. и биохим. культ. раст., 1981.-том 13.-, №4.- С. 394 – 398.
32. Hibiko K., Kizu T. Amino asid composition of rice prolamin polypeptides. Agr. Biol. Chem., 1989.- №53.- Р. 513 – 518
33. Kumamaru T., Saton H., Iwata N. e.a. Mutans for rice storage proteins. I. Screening of mutans for rice storage proteins of protein bodies in the starch endosperm. Theor. Appl. Genet., 1988.- № 76, 1.- Р. 11 – 16.
34. Monod M., Marie R., Feillet P. Fractionnement des proteins de quelgues varieties de riz par electrophorese en gel de polyacrylamide. C.R. Acad. Sci. Paris, 1972.- № 274, 13.- Р.1957 – 1960.
35. Савич И.М. Состав проламина зерна риса. Физиол. и биохим. культурных раст., 1980.- № 12, 4.- С. 404 – 408.
36. Tanaka K., Sugimoto T., Ogawa M. e.a. Isolation and characterization of two types of protein bodies in the rice endosperm. Agr. Biol., Chem., 1980.- № 44.- Р.1633 – 1639.
37. Palanichamy K., Sidding E.A. Study of interrelationship among A – genome species of the genus Oryza through isoenzyme variation. Theoret. Appl. Genetics, 1977.- №50, 5.- Р. 201 – 210.
38. Kim T.K., Okita T.W. Structure, expression and heterogeneity of the rice seed prolamines. Plant Physiol., 1988.- № 88, 3.- Р.: 649 – 655.
39. Иванова Д.И. Полиморфизм спирторастворимого белка зерновки риса и перспективы его использование в оценке внутривидового разнообразия Oryza sativa L. С. – х. биология, 1983.- №4.- С. 41 – 45.
40. Конарев В.Г., Гаврилюк И.П., Губарева Н.К., Пенева Т.И. Белки растений как генетические маркеры в решении проблем прикладной ботанике, генетики и селекции. Вест. с. – х. науки, 1986.- №12.- С. 45 – 50.
41. Mandae B.E., Juliano B.O. Properties of prolamine in mature and developing rice grain. Phytochemistry, 1978.- №17, 4.- Р.611 – 614.
    
    |    |РЕФЕРАТ                            |  |
| ... | |
|1 ... ШОЛУ | ... ... ... және ... ... | |
|1.2 ... ... және оның ... ... | |
| ... ... тағамдық құндылығы | ... | | ... ... ... ... | ... |Ауыл шаруашылығында қолданылатын белоктық маркерлер мен қор | |
| ... | ... ... сорттарын паспортизациялауда қолданылатын белоктық | |
| ... | ... ... ... ... ... ... | |
|1.8 |Қазақстандық глютиноздық күріш ... ... ... | |
| ... мен ... | |
|2 ... МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕРІ | ... ... ... | ... | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | |
| | | ... | | |
|3 ... ... ЖӘНЕ ... ТАЛҚЫЛАУ | ... | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... ... | ... – астық тұқымдасына жататын бір немесе көп жылдық өсімдік.
Күрішті ... ... ... ... ... ... жылға ұлғайып келеді,
оның бірнеше себептері бар. ... ... ... ... калориялы
диетикалық азық, оның 1 килограмы 3590 калорияға тең. Жарманың абсолютті
құрғақ затының құрамында 88% крахмал, 6-8% ... 0,5% май, 0,5% қант ... ... ... (96%) мен ... (98%) бойынша әсіресе
диетикалық және балалар тағамы ретінде азық-түліктік ... ... ... ... ... ... жер шары халықтарының (Қытай, Үндістан,
Корея, Вьетнам, және басқа елдердің халықтары жартысынан астамының сүйіп
жейтін ... ... ... ... ... сондықтан бұл дақыл егісінің
көпшілігі – 83,4 млн гектары – Азияда орналасқан. ... ... 5,6 ... – 9,3 млн, ... – 0,6 млн ... ... жерге
өсіріледі.Қазақстанда күріш Қызылорда, Алматы (Балқаш және Қаратал ауданы)
және Оңтүстік Қазақстан облыстарында өсіріледі. Соңғы ... ... ... ауданы азайып кетті, егер 1991 жылы күріш 135 мың ... 2007 жылы 75,7, ал 2009 жылы 85,3 мың ... ... [2].
Күріш сорттарын құрамында амилозаның болуына байланысты мынадай
классификацияға жіктейді: глютенозды (амилоза-0% ), өте ... ... ... амилозды (амилоза 10-21%), орташа амилозды (21-25%),
салыстырмалы жоғары амилозды (26-27%), жоғары амилозды (27%

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ұн сорттарын пішіндеу және бақылау"9 бет
Cu, Pb, Ni, Cr ауыр металдарының күріш алқаптарындағы топырақтардағы сандық және сапалық құбылымдары (Қызылорда облысы, Шиелі ауданының мысалында)30 бет
XV- XXI ғғ. Қазақ (Қазақстандық) қоғамының әлеуметтік-құқықтық жағдайы11 бет
«Оқушыларды туристік өлкетану іс-әрекеттері арқылы Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу»127 бет
«Түркі мемлекеттерінің латын графикасына көшу тәжірибесі және әліпби реформасының қазақстандық жолы»3 бет
«Уркер косметикс» парфюмерия – косметикалық фабрикасы қазіргі уақыттағы Қазақстандық ең негізгі косметика өнімдерін шығаратын кәсіпорнының өндірістік қазіргі ахуалын зерттеу81 бет
Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғалымдарының отандық тарихты дамытудағы рөлі4 бет
Адам саудасы қылмыстарына қарсы күрес мәселелерін теориялық тұрғыдан қарау, әсіресе, Қазақстандық және халықаралық дәрежеде осы мәселенің шешілу жолдарын көрсету, адам саудасы қылмыстарының пайда болуының себептері мен олармен күрес жолдарын көрсету64 бет
Азаматтық, Қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім тұралы ұғым5 бет
Алаш мұраты – отандық білім мен ғылымды негіздеуші күш10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь