Магистранттарға арналған пән бойынша оқу бағдарламасы


1. Экономикалық пәндерді әдістемелік оқытудың пәні.
2. Экономикалық пәндердің дидактикалық және әдістемелік оқытылуы.
3. Оқыту теориясы.
4. Қазіргі заманғы оқыту әдістемесі.
5. Оқу процессі кезінде экономикалық пәндер бойынша дәріс оқу әдістемесі
6. Арнайы семинарлар және семинарларды өткізу әдістемесі.
7. Белсенді оқыту моделі.
8. Экономикалық пәндерді оқыту көрнекіліктері
9. Оқыту құрылымындағы бақылау. Сұрау
10. Педагогикалық өзара байланыс. Жоғарғы мектептердегі тәрбиелеу шаралары.
11 Оқыту процесінің әдістемелік базасы және заңдық негіздері
«Адамға оқу не үшін керек» деген сұраққа жауаптар өте көп кездеседі: рухани даму, өзін өзі тану, жұмысқа тұру үшін арнайы білімдердің болуы және т.б. Тану теориясы, гнесеология оқу мақсаты. Оны қалай алу керек? Осы сұраққа жауап беру үшін тану үрдісінің құрылымын еске түсірейік. Ол сезім және ой түсініктері элементінен тұрады.
Сезім танымының 3 формасы бар: сезіну, қабылдау, елестету.
Сезім танымының құбылыс үлгілері пайда болады.
Жоғарғы таным деңгейі-ой танымы және дұрыс ойлау қабілетінде теория және қағидат нәтижесі болады. Заң, қағида, теориялар ойлаудың қорытындысы болып табылады.
Дидактикалық ғылыми зерттеу обьектісі болып-білім беру үрдісі болып табылады. Оқу және білім беру жүйесі өзіне мына әлеуметтік инстуттарды кіріктіреді- нақты байланыс, тәртіп, шектеу, қатынас және адамдарға білім беру жүйесін бақылау. Сабақ беру қарым қатынасы, үйрету, оөу әдістемесін ұйымдастыру формасы, материалды ұғыну әдістері, қорытындының бағасы, мектептер, колледждер, лицейлер, ЖОО және т.б
Дидактика сабағы болып, заң, білім беру қағидаттары, үйрету және тәрбиелеу технологиясы болып табылады. «Дидактика» термині didaktikos грек сөзінен шыққан- алушы деген мағынаны білдіреді. Бұл терминді 1613 ж неміс ғалымы Вольфранг Ратке енгізген. Дедактика териясы бойынша алғашқы, бастапқы жұмыс Амос Коменскийдің «Ұлы дедактика» теориясы 1657 жылы жарық көрді.
Дедактика келесі тапсырмаларды шешеді:
1. Білім берудің заң мен қағидаттарын зерттейді;
2. Оқу үрдісі кезінде концептуалды жағдай жасайды;
3. Білім беру технологиясын ұйымдастырады;
4. Диагностика, бақылау жүйесін құрады және қорытынды бағаларын алып отырады;
5. Білім беру үрдісіндегі қорытындыларға болжам жасайды.
Алғашқы білім беру заңының үрдісін Сократ ұсынған болатын: ол былай деген, оқушының дұрыс білім алуы оқытушының диалогты дұрыс құруына байланысты. И.Г. Роллоцци білім беру заңын былайшп түсіндірді: «нашар бастамалардан анық көріністерге және одан әрі нақты түсініктерге». Неміс ғалымы Э.Мейман оқу үрдісіне мынадай 3 заң белгіледі:
1.Жекешелендірудің жетілуі табиғи заңдылықтармен анықталады.
2.Өмірге аса қажетті және баланың қарапайым қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін осы функциялар бірінші орындалады.
3. Баланың рухани және физикалық дамуы міндетті түрде орындалады.
1. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың 2015 жылдарға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.-Алматы :Ғылым,1990
2. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы // Білім әлемі газеті 30.10.2004
3. Назарбаев Н.Ә «Қазақстан-2030 стратегиясында барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі,қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы»- атты жолдауы- Алматы:ЮРИСТ,2001.-104 б

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(SYLLABUS)Тұрар Рысқұлов атындағы
Қазақ экономикалық университеті

Пәннің аталуы: Мамандық бойынша оқыту әдістемесі

Мамандығы (шифры, аты): 6N0509 Қаржы Магистратура ғылыми-педагогикалық
мамандығы 1 курс

Күндізгі оқу Кешкі оқу Сырттай оқу
Барлық кредит саны 1
Курс 1
Семестр 1
Емтихан(семестр) 1
Дәрістер 15
Практикалық 15
сабақтар
МОӨЖ 30
МӨЖ 90

Алматы - 2010

1.Оқытушы Абиева Сабира , э.ғ.к., доцент
туралы Салық жүйесіне инновациялық технологияларды енгізудің тиімділігі
мәліметтер мен проблемаларын зерттеумен айналысады.
2.Байланыс 340 кабинет, тел. 2760407
ақпараты: Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі, сәрсенбі, жұма.
3.Пәннің Педагогика және психологияның теорилық және практикалық
алдыңғы негізі:дидактика,практикалық мәселелерді шешудегі психологиялық
реквизиті білім,қолданбалы және практикалық психология,MICROSOFT
Excel,Microsoft Project программаларын жетік
меңгеру,педагогиканың теориялық негізі,мұнда
*Психология*,*Қаржы*,*Қаржы менеджменті*,*Корпоративті қаржы*
пәндері осы пәнді игеруде негізгі рольді атқарады.
4. Пәннің Мамандық бойынша оқыту әдістемесі пәні 050509-Қаржы мамандығы
кейінгі бойынша магистрларды оқытуда бастапқы қадам болып табылады және
реквизиттер педагогикалық тәжірибеден өткеннен кейінгі тапсыратын есебіне
жазуда пайдалануға,сондай-ақ қорытынды жұмыс-диссертацияны жазуда
қолданылады.Курсты аяқтағаннан кейінгі оқылатын пәндер
тізімі:экономиканың салалары бойынша бизнестік
жоспарлау,өндірістік процестердің инвестициялық жобасы,бизнесті
бағалау,компанияның құнын бағалау.
5.Пәнді Мамандық бойынша оқыту әдістемесі лекцияларды жүргізу және
оқытудың семинарлық сабақтарды жүргізу тәсілдері,оқыту әдістемесін сапалы
мақсаты түрде жүргізудің әдістемелері.
6.Пәнді -пәннің және жалпы оқыту әдістемесінің
оқытудың ерекщеліктері,түсініктемесі,эконом ика пәнінің оқыту әдістемесі.
міндеттері -оқу материалдарын дидактикалық оқытудың негізгі құрылымы,олардың
дәрістік,тәжірибелік және өзіндік жұмыстар арасында бағдарлануы.
-қазіргі техникалық құралдарды қолдана отырып,оқу материалдарын
жеткізу.
-Қазіргі заманғы оқыту оқыту әдістемесімен танысу және
тәжірибелік дағдыларды қолдана білу.
-аралық,ағымдық және қорытынды бақылауды жүргізу дағдыларын
қалыптастыру.
- қазіргі заманғы тенденцияларды білім жүйесінде қолдану және
экономикалық әдістемелердің оқу жүйесіне әсері
7.Пәннің Мамандық бойынша оқыту әдістемесі арнайы курсы Педагогикалық
сипаттамасы магистратураарнайы білім беру бағдарламасын өтіп жатқан
экономика мамандығындағы магистранттарға бағытталған.Бұл оқу
жүйесінде экономикалық әдістеменің педагогикалық үдерістің
дидактикалық аспектілері көрсетілген.

8. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Сағат саны
Апта
№ ТАҚЫРЫП АТАУЫ
қс
Экономикалық пәндерді 1 1 1 2
әдістемелік оқытудың
пәні.
Экономикалық пәндердің 2 2 3 10
дидактикалық және
әдістемелік оқытылуы.
Оқыту теориясы. 3 1 2 2 8
Қазіргі заманғы оқыту 4 1 1 3 8
әдістемесі.
Оқу процессі кезінде 5,6 2 1 3 10
экономикалық пәндер
бойынша дәріс оқу
әдістемесі
Арнайы семинарлар және 7 1 1 3 10
семинарларды өткізу
әдістемесі.
Белсенді оқыту моделі.7 1 1 3 10
Экономикалық пәндерді 8 1 1 3 10
оқыту көрнекіліктері
Оқыту құрылымындағы 8 1 1 3 10
бақылау. Сұрау
Педагогикалық өзара 9 1 1 3 7
байланыс. Жоғарғы
мектептердегі тәрбиелеу
шаралары.
Оқыту процесінің 10 1 1 3 7
11 әдістемелік базасы және
заңдық негіздері
Қорытынды 15 15 30 90

9.Лекциялар, практикалық (семинарлық) сабақтар жоспары

ТақыЛекциялар жоспары Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспары
рып

1.Оқыту әдістерінің міндеттері мақсаты және пәні. 11.Оқыту әдістерінің міндеттері мақсаты және пәні.
2.Жалпы,жеке және ерекше оқыту әдісі. 2.Жалпы,жеке және ерекше оқыту әдісі.
3.Аралас пәндер жүйесіндегі оқыту әдісінің орны. 3.Аралас пәндер жүйесіндегі оқыту әдісінің орны.
1. Педагогикалық білім жүйесіндегі дидактиканың орны.1. Педагогикалық білімдегі дидактиканың орны.
2.Дидактика заңдылығы мен принципі.Оқу процесінің 2.Дидактика заңдылығы мен принципі.Оқу процесінің
психолого-педагогикалық негізі. психолого-педагогикалық негізі.
3.Экономикалық пәндерді жүргізу әдістерінің 3.Экономикалық пәндерді жүргізу әдістерінің
ерекшеліктері. ерекшеліктері.
4.Экономикалық заңдар және экономикалық категорияларды 4.Экономикалық заңдар және экономикалық категорияларды
жеткізу әдісі. жеткізу әдісі.
3. 1.Оқыту парадигмасы. Оқу жүйесіндегі парагдима түсінігі1.Оқыту парадигмасы.
2.Білім беру парадигмаларын салыстыру: мақсаты,жетістік2.Оқыту парадигмаларын салыстыру:мақсаты,жетістік
критерийлері,ұйымдастыру аспектісі, білім беру критерийлері,ұйымдастыру аспектісі.
өнімділігі.
4. 1.Оқыту әдістері: мәні және олардың жіктелуі. 1.Оқыту әдістері: негізі және жіктелуі.
2.Оқыту әдістерінің экономиалық экономикалық өсуімен 2.Оқыту әдістерінің экономиалық экономикалық өсуімен
өзара байланысы. өзара байланысы.
5. 1.Лектордың дәрісханасы әлеуметтік-психологиялық орта 1.Лектордың дәрісханасы әлеуметтік-психологиялық орта
ретінде. ретінде.
2.Оқу материалдарын жеткізудің негізгі ережелері 2.Оқу материалдарын жеткізудің негізгі ережелері
3.Аудитория назарын басқару және ұйымдастыру. 3.Аудитория назарын басқару және ұйымдастыру.
6. 1.Зерттеулердің артықшылықтары мен кемшіліктері. 1.Зерттеулердің артықшылықтары мен кемшіліктері.
2.Әдістерді модельдеудің ерекшеліктері.Модельді шынайы 2.Әдістерді модельдеудің ерекшеліктері.Модельді шынайы
өмірмен салыстыру. өмірмен салыстыру.
3. Модельдеудің артықшылықтары мен кемшіліктері. 3. Модельдеудің артықшылықтары мен кемшіліктері.
7. 1.Семинар және арнайы семинар мақсаты. 1.Семинар және арнайы семинар мақсаты.
2.семинар және арнайы семинарды өткізудің негізгі 2 Семинар және арнайы семинарды өткізудің негізгі
үлгілері. үлгілері.
8. 1.Оқу пәндерін өткізудегі активті және интерактивті 1.Оқу пәндерін өткізудегі активті және интерактивті
модельдің ролі. модельдің ролі.
2.Аудиториядағы контуумның өзара әсері. 2.Аудиториядағы контуумның өзара әсері.
3.Оқыту әдістерінің өзіндік ерекшеліктері. 3.Оқыту әдістерінің өзіндік ерекшеліктері.
9. 1.Оқыту процесіндегі көзқарас және оның оқытудағы 1.Оқыту процесіндегі көзқарас және оның оқытудағы
ролі.Көзқарастың үлгісі мен түрі. ролі.Көзқарастың үлгісі мен түрі.
2.Экономикалық пәндердегі қазіргі ақпараттың 2.Экономикалық пәндердегі қазіргі ақпараттың
технологиялардың ролі. технологиялардың ролі.
10. 1.Бақылаудың үлгісі мн әдісі. 1.Бақылаудың үлгісі мн әдісі.
2.Сауалнама түрлері мен әдістері. 2С.ауалнама түрлері мен әдістері.
11. 1.Педагогикалық процестің құраушыларының өзара 1.Педагогикалық процестің құраушыларының өзара
байланысы. байланысы.
2. Мемлекеттік білім беру процесі және өзге де оқу 2. Мемлекеттік білім беру процесі және өзге де оқу
процесіндегі әдістемелік негіздер. процесіндегі әдістемелік негіздер.

10.МӨЖ (консультация)* өткізу жоспары

№ Тапсырма тақырыбы МӨЖ өткізу нысаны
Жалпы,жеке және ерекше оқыту Ауызша жауап
әдісі.
Экономикалық пәндерді жүргізу Топтар бойынша жұмыс
әдістерінің ерекшеліктері.
Оқыту парадигмаларын Ауызша жауап
салыстыру:мақсаты,жетістік
критерийлері,ұйымдастыру
аспектісі.
Оқыту әдістерінің экономиалық Жазбаша жауап
экономикалық өсуімен өзара
байланысы.
Оқу материалын ауызша жеткізудің Жазбаша жауап
ережелері.
Әдістерді модельдеудің Ауызша жауап
ерекшеліктері.Модельді шынайы
өмірмен салыстыру.
Семинар және арнайы семинарды Ауызша жауап
өткізудің негізгі үлгілері.
Оқу пәндерін өткізудегі активті Жазбаша жауап
және интерактивті модельдің ролі.
Экономикалық пәндердегі қазіргі Баяндама
ақпараттың технологиялардың ролі.
Бақылаудың үлгісі мн әдісі. Жазбаша жауап
Сауалнама түрлері мен әдістері.
Педагогикалық процестің Баяндама
құраушыларының өзара байланысы.
Оқу процесінің негізгі Жазбаша жауап
заңдылықтары

11.МӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі

№ Тапсырма тақырыбы Бақылау нысаны Өткізу
мерзімі
(апта)
1. Оқыту әдістерінің мақсаты,пәні. Реферат,ауызша жауап 1 апта
Аралас пәндерді өткізу орны.
2. Педагогикалық білімдегі Реферат 2 апта
дидактиканың орны.
Дидактика заңдылығы мен
принципі.Оқу процесінің
психолого-педагогикалық негізі.
3. Оқыту парадигмасы. Оқыту Ауызша жауап.
парадигмасы. 3 апта
4. Оқыту әдістері: негізі және Ауызша жауап 4,5 апта
жәктелуі.
Оқыту әдістерінің экономиалық
экономикалық өсуімен өзара
байланысы.
5. Лектордың дәрісханасы Жазбаша жұмыс,реферат 5,6 апта
әлеуметтік-психологиялық орта
ретінде.
Оқу материалдарын жеткізудің
негізгі ережелері
6. Модельдеудің артықшылықтары мен Баяндама 6 апта
кемшіліктері(салыстырмалы анализ)
7. Семинар және арнайы семинар Ауызша жауап
мақсаты. 7 апта
8. Оқу пәндерін өткізудегі активті Жазбаша жұмыс,реферат 8 апта
және интерактивті модельдің ролі
9. Оқыту процесіндегі көзқарас және Ауызша жауап 8апта
оның оқытудағы ролі.Көзқарастың
үлгісі мен түрі.
10. Бақылаудың үлгісі мн әдісі. Реферат 9апта
Сауалнама түрлері мен әдістері
11. Тәрбиелеудің әдістері. Жазбаша жауап 9апта
12. Педагогикалық процестің Реферат 10апта
құраушыларының өзара байланысы.
Мемлекеттік білім беру процесі
және өзге де оқу процесіндегі
әдістемелік негіздер.

12. Негізгі оқу әдебиеттері
1. Методика преподавания экономических дисциплин. Оқулық,В.И
Краморенко,Симферополь 1999ж
1. Инновации в мировой педагогике. Ойын,дискуссия.М.В Кащлев Рига,2000г
2. Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в экономическом
развитии.Минск,14,15 ноябрь 2000г
3. Современная дидактика.оқулық А.В Хуторский Питер.2001г
4. Активные методы обучения. Учебно-методическиое пособие.М.Ф Колесникова
2002г
5. Экономическая педагогика. Г.Г Богомазов 2003г
6. Методика преподования экономических дисциплин.Основы
концепции,направленной на активизацию процнсса обучения,с примерами
2002г

Қосымша әдебиеттер

1. Проблемы построение вузовско лекции.Кишине,2000г
2. Пидкасистный П.И Портнов М.А.Искусство преподавания 1998г
3. Хрестоматия по зарубежной педагогике.А.И Пискуно 1999г
4. Зинченко В.П, Психологические оснвы построения системы развивающего
обучения Д.В Эльконина,В.В Давыдова. Оқулық М.Гардарикп,2002г
5. Пидкасистный П.И опрос как средство обучения Педагогическое общество
России 1999г

13. Магистранттардың оқу бойынша жетістіктерін бақылау сұрақтары

1. Арнаулы курстарды беру әдісінің мақсаты, тапсырмалары және пәні.
2. Тарихтағы басты кезең білім жүйесінің дамуы.
3. Дидактиканың негізгі қағидаты және оның сабақта қолданылуы.
4. Дәріс дайындау кезіндегі негізгі методикалық проблемалар.
5. Оқытушының семинар сабағына дайындалу методикасы.
6. Дәріс берушінің аудиториясы әлеуметтік-психологиялық ортасы.
7. Ауызша материалдардың сабақта қолданылу тәртібі.
8.Аудиторияның назарын ұйымдастыру және басқару.
9. Семинар және арнаулы семинар өткізудің негізгі формалары.
10. Программалық оқытудың қағидаттары және оның сабақ берудегі қолданысы.
11. Түрлі оқу әдістері.
12. Нақты оқиға бойынша дайындау және сабақ беру методикасы.
13. Жоғарғы мектептегі тәрбиелеу жұмысы.
14. Жобалық оқу әдісі ретінде.
15. Шетел мемлекеттерінде экономикалық сабақ беу тәртібі.
16. Жұмысбасты ойындар сабақ әдісі ретінде.
17. Оқыту әдісі:болмысы және классификациясы
18. Оқыту әдісінің экономикалық даму білім рөлі ретінде.
19. Жаңа талапқа сай информациялық технологиялар сабақ беру курсындағы
экономикалық тәртіптер.

14. Магистранттардың білімінің баға жүйесі

Магистрант білімінің бағасы жинақтау әдісімен жүргізіледі

14.1 Магистранттарға рейтинг қоюдың шкаласы

№ Бақылау1-ші рейтингті
дың бағалау
түрі итерийлері
(Р1), %
2

мұндағы: P1 - 1-рейтингті бағалаудың проценттік мағынасы;
P2 - 2-рейтингті бағалаудың проценттік мағынасы;
E – емтихан (тест-емтихан) бағалардың проценттік мағынасы.

3. Білімді бағалаудың жалпы шәкілі

Әріптік жүйедегі Баллдадың сандық Оқу пәннің Дәстүрлі жүйе
баға эквиваленті қабылдаудың %-к бойынша баға
мазмұны
А 4,0 95-100 Үздік
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0 0-49 Қанағатсыз

4. Академиялық іс- қимылдың саясаты

№ Баға тәртібінің критерийлері Балл саны
1 Сабаққа кешігу
2 Сабақ кезінде ұялы телефон
қолдану
3 Тәжірибелік сабақтар кезінде
белсенді қатысу
4 Басқа да критерийлер

Тақырып 1 Сабақ берудегі дидактика және методиканың экономикалық
тәртібі
1.1 Педагогикалық білімдегі дидактиканың орны
Дидактиканың мақсаты, заңы және қағидаты

Адамға оқу не үшін керек деген сұраққа жауаптар өте көп
кездеседі: рухани даму, өзін өзі тану, жұмысқа тұру үшін арнайы білімдердің
болуы және т.б. Тану теориясы, гнесеология оқу мақсаты. Оны қалай алу
керек? Осы сұраққа жауап беру үшін тану үрдісінің құрылымын еске түсірейік.
Ол сезім және ой түсініктері элементінен тұрады.
Сезім танымының 3 формасы бар: сезіну, қабылдау, елестету.
Сезім танымының құбылыс үлгілері пайда болады.
Жоғарғы таным деңгейі-ой танымы және дұрыс ойлау қабілетінде теория
және қағидат нәтижесі болады. Заң, қағида, теориялар ойлаудың қорытындысы
болып табылады.
Дидактикалық ғылыми зерттеу обьектісі болып-білім беру үрдісі болып
табылады. Оқу және білім беру жүйесі өзіне мына әлеуметтік инстуттарды
кіріктіреді- нақты байланыс, тәртіп, шектеу, қатынас және адамдарға білім
беру жүйесін бақылау. Сабақ беру қарым қатынасы, үйрету, оөу әдістемесін
ұйымдастыру формасы, материалды ұғыну әдістері, қорытындының бағасы,
мектептер, колледждер, лицейлер, ЖОО және т.б
Дидактика сабағы болып, заң, білім беру қағидаттары, үйрету және
тәрбиелеу технологиясы болып табылады. Дидактика термині didaktikos грек
сөзінен шыққан- алушы деген мағынаны білдіреді. Бұл терминді 1613 ж неміс
ғалымы Вольфранг Ратке енгізген. Дедактика териясы бойынша алғашқы,
бастапқы жұмыс Амос Коменскийдің Ұлы дедактика теориясы 1657 жылы жарық
көрді.
Дедактика келесі тапсырмаларды шешеді:
1. Білім берудің заң мен қағидаттарын зерттейді;
2. Оқу үрдісі кезінде концептуалды жағдай жасайды;
3. Білім беру технологиясын ұйымдастырады;
4. Диагностика, бақылау жүйесін құрады және қорытынды бағаларын алып
отырады;
5. Білім беру үрдісіндегі қорытындыларға болжам жасайды.
Алғашқы білім беру заңының үрдісін Сократ ұсынған болатын: ол
былай деген, оқушының дұрыс білім алуы оқытушының диалогты дұрыс құруына
байланысты. И.Г. Роллоцци білім беру заңын былайшп түсіндірді: нашар
бастамалардан анық көріністерге және одан әрі нақты түсініктерге. Неміс
ғалымы Э.Мейман оқу үрдісіне мынадай 3 заң белгіледі:
1.Жекешелендірудің жетілуі табиғи заңдылықтармен анықталады.
2.Өмірге аса қажетті және баланың қарапайым қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін осы функциялар бірінші орындалады.
3. Баланың рухани және физикалық дамуы міндетті түрде орындалады.

Қазіргі заманғы дидакттар келесі заңдылықтарды бөліп көрсетті.
1. Әлеуметтік шартты мақсат, білім беру әдістемесінің түрі;
2. Оқушының өзара қарым қатынасы оның білім алу ортасына байланысты.
3. Оқу қорытындылары шартты түрде білім беру үрдісімен айқындалады.
4. Үйрету, тәрбиелеу және жетілдіру арасындағы өзара байланыстар.
5. Білім беру үрдісіндегі бүтінділік және бірегейлік.

Дидакт ғалымдары қайталанатын байланыс және екі өзара көрініс
арасындағы басты, бастапқы қалыпты дидактикалық теорияда білім беру
қағидаттары деп атады. Ортақ принциптер; ғылымдық, қараушылық, қол
жетімді, белсенділік, жүйелілік, сапалылық және т.б

Практикада білім беру принциптері түрленуі мүмкін, бірақ мазмұны
өзгеріссіз қалады. Мысалы: совет мектебінде маңызды кесте болса, қазіргі
уақытта жиірек дидактикалық слайд мүмкіндіктері қолданылады.
Дидактиканың заңдардын және қағидаттарын білуқажет, өйткені олар
оқушының білім алу жүйесіндегі интеллектуалды құрал болып табылады.
Дидактика білетін адамдар, білім беру үлгісіне болжам жасай алады және
дұрыс қорытындыларға келеді.

1.2 Экономикалық пәндерді оқытудың әдістемелік ерекшеліктері

Зерттеу пәні мен объектісіне қарай “Жалпы және бәрін” оқытатын
дидактиканы таңдап алады, яғни оқыту, білім беру теориясы жекелеген
пәндермен немесе оқу ғимараттарының жекелеген бөлек түрлерін таңдап алады.

Концептуалдар жалпы дидактканы жекелеген ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Пәннің студенттерге арналған жұмыс оқу бағдарламасы «менеджмент» пәні бойынша
Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)
«Дендрология» пәні бойынша жұмыстың оқу бағдарламасы
Интернет құралдары бойынша жұмыс оқу бағдарламасы
”Педагогика ” пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы
Биотехнология мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан бағдарламасы
Педагогика пәнінен типтік оқу бағдарламасы
«АРНАЙЫ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН ШЕТЕЛ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУШЫНЫҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Алғашқы әскери дайындық оқу бағдарламасы
Дүние жүзі тарихы оқу бағдарламасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь