Несие қоржыны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1 НЕСИЕ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ МӘНІ МЕН НЕГІЗІ
1.1 Қазақстан Республикасында несие қатынастарының
пайда болуының құқықтық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Несие қоржынын қалыптастыру және оның жағдайын бақылау ... ... ... 8
1.3 Несие қатынастарын басқарудағы несие саясатының рөлі ... ... ... ... .11

2 «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НЕСИЕ ҚОРЖЫНЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
2.1 «Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік қоғамының несие саясаты ... ...18
2.2 «Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік қоғамының несие
қоржынын бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.3 Несие операцияларының сапасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31

3 НЕСИЕ ҚОРЖЫНЫН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ҚАЙТАРЫМСЫЗДЫҒЫНЫҢ ТӘУЕКЕЛІН ТӨМЕНДЕТУДЕГІ КЕМШІЛІКТЕРІН ШЕШУ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Проблемалық несиені басқаруды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... 49
3.2 Тәуекелді төмендету әдістерін пайдаланудағы жолдарын
жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59

ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2007 жылдың 28 ақпанында өткен Парламент палаталарының бірлескен отырысындағы «Жаңа Әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауында: "Тәуелсіздікке қолымыз жеткен алғашқы күннен бастап сіздер мен біздер барлық қажыр-қайратымызды жұмсап, еңсесін асқақтатқан Жаңа Қазақстан барған сайын нық сеніммен алға басып келеді. Дамудың өзі таңдаған даңғылына түскен еліміздің атағы шартарапқа таралып, әлемдік қоғамдастықтың алдындағы абыройы да жылдан жылға артып отыр. Біз экономикамыз мен мемлекетіміздің берік іргетасын қаладық. Қазақстанның алдағы дамуы, кемел келешегі экономикалық, әлеуметтік, саясаи және әкімшілік тұрғыда жан-жақты сараланып, түбегейлі жаңа кезеңге батыл қадам бастық",- деп Елбасымыз Қазақстан халқына жарқын болашағымыз біздің қолымызда екендігіне тағы да көзімізді жеткізді. /1/
Еліміздің 2030 жылға дейінгі Дамуының стратегиясы – қоғамымыздың келешектегі келбеті мен мемлекеттің мақсат-мұраты баян етілді.
Бүгін толық жауапкершілікпен былай деп мәлімдеуімізге болады: "Қазақстан өтпелі кезеңнен ойдағыдай өтті, әрі өз дамуының сапалық жаңа кезеңіне нық сеніммен қадам басты!"
Өткен жылы біз жалпы қазақстандық жобамызды тұжырымдап, оны іске асыруды қолға алған болатынбыз. Бұл – біздің әлемнің бәсекеге барынша қабілетті 50 елінің қоғамдастығына қарай жедел жылжуымыз және оның тұрақты мүшесі ретінде Қазақстанның тұғырнамасын нығайту.
Президентіміздің өткен жылғы Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында: "Біз қатаң бәсекеге әзір тұрып, оны өз мүддемізге пайдалана білуіміз керек. Қазақстан көп тарапты халықаралық экономикалық жобаларға белсене қатыса алады, қатысуға тиіс те. Мемлекет өз тарапынан іскерлік бастамашылықтың жолындағы заңнамалық, әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді ысырып тастауға, жекеменшік капиталдың келешегі үлкен кемел бастамаларына тікелей қолдау көрсетуге міндетті", - деп экономикамыздың барлық салаларын дамытуға мүмкіндігіміз бар деп пайымдаған еді. /2/
Экономикамыздың дамуына үлкен өзіндік үлесін қосып жатқан Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің қызметтерінің дамып, халықаралық стандарттарға сай болып жатқандығын айта аламыз.
Екінші деңгейлі банктердің, яғни коммерциялық банктердің пассивті операциялары негізінде салымдар түрінде кәсіпорынның, ұйымдардың, басқа банктердің, халықтың уақытша бос қаражаттарын тартуға мүмкіндігі бар. Қазақстанның қаржы жүйесінің тұрақты дамуы бірінші кезекте ұзақ мерзімді қайта құрудан өткен банктік мекемелердің дамуынан көрініс табады. Осыған байланысты еліміздің несие нарығының соңғы жылдардағы даму қарқыны банктердің несие көлемінің ұлғаюынан және халықтың банк жүйесіне деген сенімділігінің артуынан байқалады.
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Преидентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан». Астана, 2007ж. 28 ақпан //Егемен Қазақстан, 1 наурыз 2007ж.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Преидентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жедел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңғыру жолында». 18.02.2005 ж.
3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2030». 1997 ж.
4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Преидентінің Қазақстан халқына Жолдауы «Бәсекешіл Қазақстан, бәсекешіл экономика, бәсекешіл ұлт». (19 марта 2004 г.).
5. ҚР Банктер және банктік іс-әрекеті туралы заң (2004 жылдың тамыз айындағы жағдайы бойынша);
6. Қазақстан Республикасының 1995 ж. 30 наурыздағы N 2155 Заңы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы».
7. ҚР Азаматтық кодекс;
8. ҚР Қазақстан Республикасында несиелік тарихтарды құрастыру және несиелік бюролар туралы заң(2004 ж. 4 шілде);
9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2003 жылдың 31 қаңтарындағы № 37 Қаулысы «Қазақстанның ұлттық Банкінің 2003 жылғы ақша-несие саясатының негізгі бағыттары». Астана. 2003.
10. 1995 жылдың 31 тамызында шыққан № 2444 Заң күші бар “ Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы” (25.04.01 № 179-II Қазақстан Республикасының Заңдарымен енгізілген өзгертулер және толықтырулармен қоса) Қазақстан Республикасының Заңы.
11. Положение Национального Банка Республики Казахстан, утвержденное постановлением Правления Нацбанка РК от 23 мая 1997 года № 218 “О классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня Республики Казахстан (с изменениями, внесенными Постановлениями Национального Банка РК от 02.06.2004 г. № 264)”
12. Томас Земерхайм. Пособие по кредитной политике и кредитным процедурам. Алматы, 2004 г
13. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент: пер. С англ. –М.: Издательское дело, 1997г.
14. Сейткасымов Г.С. Банковское дело: Учебник – Алматы: Қаржы Қаражат, 1998г.
15. “Қазақстан Халық Банкі” Акционерлік Қоғамының несие саясаты.
16. Челноков В.А. Банки и банковские операции. Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство. Учебник для ВУЗов – Москва: Высшая школа, 1998г.
17. Тинасилова М.Д. Управление банковскими рисками: Учебное пособие – Алматы: Алагат, 2006г.
18. Давлетов М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане: Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2005г.
19. Тоқсанбай С.Р. Толық экономикалық орысша – қазақша сөздік, Алматы, 1999ж.
20. Маршал Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия – Москва: ИНФРА – Н, 1998г.
21. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. – Общ. Ред. Эриашвили Н.Д. – М.: Банки и Биржи, 1996г.
22. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие – М.: ИНФРА – М, 2005г.
23. Куницына Н.Н. Бизнес – планирование в коммерческом банке – М.: Финансы и статистика, 2006г.
24. Сатова Р.К., Сыздыкова Д.Т. Проблемы финансовой устойчивости банка. 1999г.
25. Новиков И.А. Стратегия управления банковскими рисками. – Алматы: Қаржы Қаражат, 1998г.
26. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки, М.: СП “Космополис”, 1996г.
27. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.: ИПЦ “Вазар – Ферро”, 1997г.
28. Смулов А.М. Некоторые аспекты работы банка с проблемными активами // Деньги и кредит, № 5, 2004г.
29. Ильясов С.И. Управление активами и пассивами банков // Деньги и кредит, № 5, 2004г.
30. Худякова А.И. Банковское право Республики Казахстан? Учебное пособие – Алматы: Жеті Жарғы, 2004г.
31. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2005г.
32. Волков О.И. Экономика предприятия- М.: ИНФРА – М, 2005г.
33. Положение “О классификации ссудного портфеля, порядке формирования и использования резерва (провизий) по кредитам Национального Банка Республики Казахстан” утвержденное Правлением НБ РК 24 июня 1996г.
34. Сейткасымов г.С. Деньги, кредит, банки. Учебник, Алматы: Экономика, 1999г.
35. Калиева Г.Т. Кредитное дело, Алматы: Қаржы Қаражат, 1997г.
36. Уткин Э.А. Словарь банковских терминов, М., 1997г.
37. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М. 1995г.
38. Ольшаный А.И. Банковское кредитование, М. 1997г.
39. Постановление Правления НБ РК от 16 августа 1999 года № 276 “Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию банками второго уровня”
40. Волков О.И. Экономика предприятия. М.: ИНФРА – М, 2005г.
41. Әиімбетов С., Тоқсанбаев С. Орысша – қазақша экономикалық атаулар сөздігі. Алматы, Алатау баспасы. 1999 жыл.
42. Колесникова В.И. Банковское дело. М. 2005.
43. Коробова Г.Г. Банковское дело. М. Экономист. 2005.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.……………………………………………………………………….....3
1 НЕСИЕ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ МӘНІ МЕН НЕГІЗІ
1.1 Қазақстан Республикасында несие қатынастарының
пайда болуының құқықтық ... ... ... ... және оның ... бақылау.…........8
1.3 Несие қатынастарын басқарудағы несие саясатының рөлі.…………....11
2 «ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ... ... ... ... ... ... ... Акционерлік қоғамының несие саясаты.......18
2.2 «Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік қоғамының несие
қоржынын бағалау.……………………………………………………....22
2.3 Несие операцияларының сапасын талдау.……………………………....31
3 НЕСИЕ ҚОРЖЫНЫН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ... ... ... ШЕШУ ЖӘНЕ ... НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫ
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Проблемалық несиені басқаруды жетілдіру жолдары.……………….....49
3.2 ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ.………………………………..........59
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2007
жылдың 28 ақпанында өткен Парламент палаталарының ... ... ... Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауында:
"Тәуелсіздікке қолымыз жеткен алғашқы ... ... ... мен ... ... ... ... асқақтатқан Жаңа Қазақстан барған
сайын нық сеніммен алға басып келеді. Дамудың өзі таңдаған даңғылына ... ... ... таралып, әлемдік қоғамдастықтың алдындағы
абыройы да жылдан жылға артып отыр. Біз экономикамыз мен ... ... ... ... алдағы дамуы, кемел ... ... ... және әкімшілік тұрғыда жан-жақты
сараланып, түбегейлі жаңа кезеңге батыл ... ... деп ... халқына жарқын болашағымыз біздің қолымызда екендігіне тағы да
көзімізді жеткізді. ... 2030 ... ... ... ...... ... мен мемлекеттің мақсат-мұраты баян етілді.
Бүгін толық жауапкершілікпен былай деп ... ... ... ... ... ... әрі өз ... сапалық жаңа
кезеңіне нық сеніммен қадам басты!"
Өткен жылы біз ... ... ... ... оны ... ... ... болатынбыз. Бұл – біздің әлемнің бәсекеге барынша
қабілетті 50 ... ... ... ... жылжуымыз және оның тұрақты
мүшесі ретінде Қазақстанның тұғырнамасын ... ... ... ... ... бәсекеге барынша
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында: "Біз қатаң бәсекеге ... оны өз ... ... ... ... ... көп ... экономикалық жобаларға белсене қатыса алады, қатысуға тиіс ... өз ... ... ... ... заңнамалық,
әкімшілік және бюрократиялық ... ... ... ... келешегі үлкен кемел бастамаларына тікелей қолдау көрсетуге
міндетті", - деп ... ... ... ... мүмкіндігіміз
бар деп пайымдаған еді. /2/
Экономикамыздың дамуына үлкен өзіндік үлесін қосып жатқан Қазақстан
Республикасындағы ... ... ... ... дамып,
халықаралық стандарттарға сай болып жатқандығын айта аламыз.
Екінші деңгейлі банктердің, яғни коммерциялық ... ... ... ... ... кәсіпорынның, ұйымдардың, басқа
банктердің, халықтың уақытша бос қаражаттарын тартуға мүмкіндігі ... ... ... тұрақты дамуы бірінші кезекте ұзақ мерзімді
қайта құрудан өткен ... ... ... ... ... Осыған
байланысты еліміздің несие нарығының соңғы жылдардағы даму қарқыны
банктердің несие көлемінің ... және ... банк ... ... ... ... кезеңде Қазақстан Республикасында банк аясы серпінді түрде дамып
келе жатқан ... ... ... ... ... ... реттелетін
коммерциялық банктер, бүгін дербес және үлкен банкаралық бәсеке жағдайында
жұмыс ... ... ... ... ... ... ... проблемалар тұрғысында банк жүйесінің алдағы уақыттағы дамуы мен
жетілдірілуі үлкен тәжірибелік мәнділікке ие.
Қазіргі банктер клиенттерге қызметтің кең ауқымды ... ... ... жаңа ... ... ... көрсетудің жоғарғы
деңгейін қамтамасыз етіп отыр. Банктердің ең ... ...... Ол
кәсіпорындардың, ұйымдардың және кәсіпкерлік фирмалардың тұтынушылық және
инвестициялық мақсаттары үшін іске асырылады. ... ... ... ... ... жүзеге асырса, ... ... ... ... ... Себебі, банктік қарыз жаңа
кәсіпорындардың пайда болуына, ... орны ... ... ... ... ... экономикалық өмір икемділігін қамтамасыз етеді.
Қазіргі банктік несиелеу жүйесі нарықтық қатынастарды қалыптастыру мен
дамытуға, ... ... ... ... ... ... ... ақша массасының өсуін шектеуге, инфляциялық
процестердің алдын алуға және ұлттық валютаны нығайтуға бағытталған.
Кейінгі жылдары қаржы секторының тез ... ... мен ... ... несие ресурстарының дефицитін қысқартты. Қазақстанның экономикалық
өсуі мен ... ... ... ... ... ... сенімді арттырып, мемлекеттің банк секторының динамикалық
дамуына мүмкіншілік туғызды. Несие ресурстары мен ... ... ... ... ... мөлшерлеме және мерзімге байланысты
банктік қарыз беру бойынша аса ыңғайлы жағдай ұсынуға ұмтылуда.
Бірақ ... ... ... ... ... ... күрделі жағдайда жүзеге асырылады. Мысалға, жекелеген экономикалық
секторлардың экономикалық ... ... ... ... ... және т.б. Осы факторлардың әр қайсысы берілген банктік ... ... ... өтеу ... ... банктердің несие
және пайыздық саясатын хеджирлеу стратегиясы және т.б. мүмкін ... ... ... ... ... ... ... проблеманың маңыздылығы мен тәжірибе жүзіндегі мәнділігі дипломдық
жұмыстың тақырыбын таңдауға себеп болды.
Дипломдық жұмыстың объектісі болып « ... ... ... ... ... ... табылады.
Осы дипломдық жұмысты жазудың мақсаты тек қана теориялық аспектілер ғана
емес, сонымен қактар банктің несие, операцияларын жүргізудің тәжірибелік
жақтары, ... ... ... ... және пайда болған проблемаларды
шешудің перспективалық бағыты табылады.
Бұл мақсаттарға жету үшін келесі міндеттер қойылып отыр:
1. ... ... ... ... ... ... ... – несиелік портфеліне талдау жүргізіп, оны
жетілдіру ... ... ... ... ... ... анықтау, банктің несие саясаты тиімділігі
көрсеткіштерінің жүйесін және оны қамтамасыз ету ... ... ... ... » ... ... ... қоржынына
талдау жүргізу.
4. Несие қайтарымсыздығы ... ... ... ... ... « Қазақстан Халық Банкі » Акционерлік ... ... ... көбейтуге мүмкіншілік беретін жаңа несие
өнімдерін енгізуді бағалау, несиелеу кезінде ... ... шешу ... ... ... ... заңдық, нормативтік актілер,
әдістемелік сілтемелер мен нұсқаулықтар, отандық және ... ... ... ... ... ... жұмыс 61 бет ... ... ... 3 ... қорытындыдан, сонымен қатар 43 атаулы қолданыған
әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыста 16 кесте және 11 ... ... ... ... ... ... ... қаржы
ресурстары және оны қалыптастырудың көздері анықталған, ... ... ... ... депозиттік операцияның мәні
ашылған.
Екінші бөлімде Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің
несиелік портфель динамикасына және ... ... ... АҚ ... ... ... талдау жүргізілген.
1 НЕСИЕ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ МӘНІ МЕН НЕГІЗІ
Қазақстан Республикасында несие қатынастарының пайда ... ... ... ... ... және оның ... бақылау, несие
қатынастарын басқарудағы несие саясатының рөлі және мәні қарастырылды.
1.1 ... ... ... ... ... ... негізі
Біздің елде банктердің ... ... ... ... құзіретіне қатысты сұрақтар бойынша Жарлықтары мен Заңдық
актілерінің негізінде ... ... ... Республикасының
Заңдарымен, Қазақстан Республикасының ... ... ...
құқықтық актілерімен реттеледі.
Қазақстан Республикасындағы несие қызметін реттейтін ең ... ... 1995 ... 31 ... ... № 2444 Заң күші бар
« ... ... ... және банк ... ... »
( 25.04.01 №179 – II ... ... Заңдарымен енгізілген
өзгертулер және толықтырулармен қоса ) Қазақстан ... ... ... табылады.
« Қазақстан Республикасының Банктер және банк қызметі туралы » Заңның 34
бабында ... ... ... ... Мұнда, жеке банк
операцияларын ... ... банк ... ұйым ... басқа тұлғаларға
мерзімділік, қайтарымдылық және төлемділік талабына сай береді.
Банктік қарыздың қайтарымдылығын ... ету ... 35 ... Заң бойынша несие қайтарымдылығы ( Заңға немесе шартқа сәйкес)
тұрақсыздық айыбы, кепілдік, ... ... және т.б. ... ... ... Банк ... ... өтеу қабілеті мен
сенімділігі жоғары болған жағдайда ... беру ... ... етілмеген етіп қабылдауға құқылы ( бланкілік несие ).
Заңның 36 бабында банк қарыз алушының төлеу қабілетсіздігіне ... ... ... қарастырылады. Бұл банкпен жаңа қарыздардың берілмеуі,
қарыз алушының кез – ... ... оның ... қаражатын өндіріп
алу немесе қарыз алушының ... ... ... ... сотқа
беру. / 27.18-19б./
Несиелеу саясатындағы екінші деңгейлі банктер қызметінің нормативтік –
құқықтық базасын жетілдіру ... ... ... ... 1996 жылдың 16 тамызында шыққан № 276 « Екінші деңгейлі банктермен
несиелеу бойынша құжаттакмаларды жүргізу ережесін бекіту ... » ... Осы ... ... ... ... ... банк
жүйесіндегі несие тәуекелін басқару жүйесін жетілдіру және ... ... ... ... ... үшін ... ... Ережеде несиелеу тәжірибесінде ... ... ... « негізгі қарыз » - банкпен қарызға берілген ақша сомасы;
ә) « банк қарызы бойынша сыйақы » - ... ... ... ... ... ... ... ( қарыз сомасына ) ... ... ... ... ... үшін ... « қарыз шарты » - сыйақы мөлшері жөніндегі шартты, ... ... ... қамтамасыз етуді, сонымен қатар жеке
банктік қарыз ... ... ... ... ерекше
талаптарды қосқандағы берілген банктік қарызға қатысты шарт түрі.
/10.7б./
Ережеде кез ... ... ... беру ... ... ... анықталған және банктік қарыз шартының міндетті талаптары
ескертілген.
Қазақстан Республикасының банк ... ... ... және ... ... қорғауда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
банктер үшін провизияларды ынталандарудың міндетті түрде болуын белгілейді.
Қазақстан Республикасының екінші ... ... № 218 1997 ... ... ... « Банк активтерінің классификациясы мен шартты
міндеттемелері ... ... ... ... » Ережесіне сәйкес
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі банктермен ... ... ... ... ... ... ... ағымдық қаржылық ақпарат негізінде қарыз алушының қаржылық ... ... ... ... ... ... жеке капиталы мен қарызға алынған қаражат арасындағы
қатынасты, жалпы ... мен таза ... ... өсуін талдау;
ә) қарыз алушы мен банк арасындағы қарым – қатынас. Клиенттер банк
қарызын алудың ... ... тиіс және оны ... ... ... ... ... кепілдік және банк қарызын кепілдік есебінен ... оның құны ( оның ... ... негізгі қарыз сомасын және ол бойынша пайызды уақытылы өтеу. /18.1-
2б./
Банктер ... ... ... қаржы делдалы болып,
республика экономикасында үлкен рольді атқаратындықтан, нарықтық қатынастың
дамуы банк ... ... ... ... нәтижесінде Қазақстан Республикасындағы банк қарызы айқын түрде
қайта құрылды және нысаны мен ... ... ... болды деуге
болады.
Қазақстан Республикасында жүргізіліп жатқан монетарлық саяса, нисие
қызметі аумағындағы банктер жұмысының стилі мен ... ... ... мен ... қарай өзгертуді мәжбүр етуге жағдай туғызды.
Қазақстан Республикасындағы несие ... ... ... ... ... ... басқарудағы несие саясатының ролін
анықтау қажет.
1.2 Несие қоржынын қалыптастыру және оның жағдайын бақылау
Несие қоржыны банк ... және ... ... ... ... көзі ... ... қоржынының құрылымы мен
сапасының жақсы ... ... ... оның ... мен қаржылық
сәттілігіне әсерін тигізеді. Сондықтан, банктердің барлығында қоржында ... ... ... ... ... мен ... несие
саясатының мақсатынан ауытқу жағдайларын анықтау және тәуелсіз экспертиза
жүргізіледі. ... ... мен ... ... ... салалар мен
жеке қарыз алушылардағы капиталдың шамадан тыс шоғырлануын ... ... ... ... сонымен қатар банк жағынан араласуды
қажет ететін проблемалық қарыздарды талдайды. /12.111б./
Несие қоржынын қалыптастыру ... ... ... ... ... ұстануға тиіс. Ол жоғарғы табысты және аса ... ... ... тәуекелді бағыттарымен байланыстыру.
Несие тәуекелі- бұл қарыз алушының негізгі қарыз бен пайызды төлемеу
тәуекелі ... ... ... контрагентінің өзіне қатысты алынған
міндеттемелер бойынша әрекет ете алмауы.
Пайызды төлемеу ... банк ... ... ... ... ... ... банк сенімсіз несиені шығынға жатқызады да, осы несие
мәмілесі бойынша залал шегеді.
Несие ... ... ... ... бар:
1) несие қоржынын диверсификациялау;
2) қарыз алушының несиені өтеу қабілеті мен төлем ... ала ... ... ... қайтарымдылығын қамтамасыз ету әдістерін қолдану (кепілдік,
кепілгерлік, кепіл, ... ... ... бойынша мүмкін болатын жоғалтуларға резервтерді
қалыптастыру.
Несие қоржынын диверсификациялау – бұл бірнеше бағыт ... ... ... ... ... бір ғана қарыз алушыны немесе бірнеше ірі
қарыз ... ... ... бір – ... ... ... ... ірі несиені беруді шектеу керек.
Несие қоржынын диверсификациялау ережесі: несиені түрлі экономика
салаларынан әр түрлі ... аз ... ... ... және қарыз
алушылардың көп бөлігіне беру. Тәукелді төмендетудің ... ... ... қайтарымдылығын қамтамасыз ету тәсілдері ... ... ... ... ... ... қажет, яғни
кепілдік, кепіл, кепілгерлік, сақтандыру. Осы ... ... ... мәлімесі
мүмкін болатын жоғалтуларды басқа несие мәлімесінен түскен пайда арқылы
өтеуге мүмкіншілік береді. /22.119-120б./
Несие қоржынының жағдайына бақылауды ... ... ... жауапты қызметкерлері;
• несие бөлімшелерінің жетекшілері және филиалдың директорлары;
• Басқарма төрағасының ... ... ... Комитеті;
• банк Басқармасы.
Несие қоржынының жағдайы туралы есеп ... ... мен ... тұрақты түрде ұсынылады.
Несие қоржынын бақылау бағдарламасы банк түріне, оның мамандандырылуына,
несиені өтеу қабілетін бағалау әдісіне байланысты.
Қарызды тексеру ... ... ... ... ... алушы кәсіпорынның
келуінде, құжаттарды тексеру, қамтамасыз етуде болуы ... және ... ... кезінде банктің несие саясатының ... ... ... қарыздың сай ... ... ... ... клиенттің несиені өтеу қабілеттілігі мен қаржылық жағдайына,
операциялардың табыстылығына талдау жүргізіледі және ... көбі ... ... ... ... ... қатары
бойынша несиені қорытынды бағалауды ... ... ... ... ... ... категориялардың біріне сай
номер белгілейді ( 1,2,3....). Олар « Ең ... сапа », « ... », ... ... », « Сыни қарыз », « Есептен ... ... ... ... ... ... ... банкке несие қоржынының құрамын
бақылауға мүмкіншілік береді. Мысалға, « Сыни ... » ... ... ... кемін құраса, соңғы төңкерістің нәтижесі бойынша 5 пайызын
құрады. Қоржынның ... ... шешу және ... ... ... ... қажет. Егер сыни қарыздың өсуі нақты шаруашылық саласындағы
қарыз алушыға ... ... ... ... ... ... онда осы ... қысқарту керек. Тексеріс негізінде жеке несие инспекторларының және
банк бөлімшелерінің жұмысын бағалауға болады.
Несиенің жіктелуі несиені ... ... ... ... ... банк ... жіктейді және несиені ... ... ... оларды тиімді басқару жолдарын анықтайды.
Клиенттің қаржылық – экономикалық жағдай, оған ... ... ... ... төлеуге мүмкіншілік бермесе, ал кепілдік құны бұл соманы жабу
үшін жетіспеу кезінде, ... ... ... ... қалу ... құру ... ... орынды саясаттың болуы қажет.
• Банктің несие қызметінен болатын залалды жабуда провизияларды ... ... құру ... ... ... ... ... Ұлттық Банкінің несие ... ... ... несие қоржынын жіктеудің ішкі әдістемесі.
Несиені жіктеудің критерилері болып мыналар табылады:
... ... ... активтер сомасының, олардың айналыс
жылдамдығының, өтімділік көрсеткіштерінің, жеке капитал мен ... ... ... ... ... пайда мен таза пайданың
пайыздық өсуінің ... ... ... ... банк пен ... ... арасындағы қарым – қатынас, клиенттер несие
алудың, оны бекіту кезіндегі айтылатын шартты түсінуі және оны ... ... ... ... ... кепілдік және несиені кепілдік есебінен ... оның құны ( оның ... ... ... ... ... және ол ... пайызды уақытылы өтеу.
Келтірілген критерилер несиенің қандай ... ... ... ... ... ... ... олардың барлығы ескерілуі тиіс.
Несиенің жіктелуі туралы соңғы шешім несиенің өтелуін нақты ... ... ... ... ... ... ... 1997
жылдың 23 мамырынан № 218 Қаулысымен бекітілген « Қазақстан Республикасының
екінші деңгейлі банктеріне қатысты банк активтерінің жіктелуі мен ... және олар ... ... ... ... » ... ... қоржыны екінші деңгейлі банктермен берілетін барлық ... ... яғни ... ... ... қатар овердрафт, факторинг,
форфейтинг түрінде, вексель немесе басқа да ... ... ... ... ... ұсыну және жіктеуді жүргізу мезетіне қарай
өтелмеген ... ... ... да ... ... ... ... бойынша жіктелетін несие бөлінетін екі несие
тобы ( түрлері ) арасында аралық орын алса, онда банк ... ... бұл ... ең ... сапалы топқа ( түрге ) жатқызу керек.
Қарыз алушы стандартқа қатысты ұзақ мерзімді ( 3 ... ... ) ... ... ұзартудың орынды болуын растайтын құжаттарды өткізу
кезінде банк мұндай ... ... ... деп жіктеуге құқылы.
Егер санация тәртібіндегі қарыз алушыға берілген несие сенімді және
өтімділікті қамтамасыз етілсе, онда ... ... ... ... ... ... ... бойынша сенімді төлеуші репутациясына ие қаржылай
тұрақты қарыз алушыларға ... банк ... ... ... ... ... ... беру мезетіне қарай тәуекел деңгейін
бағалау негізінде жүргізіледі. Несиенің келесі жіктелімі мен несие қоржынын
талдау ... ... ... ... ... және несиеленетін
жобаларды іскем асыру ... ... ... ... мен ... ай сайын жүргізіледі. Талдау нәтижесі бойынша қарыз ... ... ... ... сапасын жақсарту бойынша шаралар
қолдану мүмкін /14.111-116б./.
Енді құқықтық базаны, банктің несие саясатының ... ... ... ... ... жоспарын әзірлеуден кейін, « Қазақстан Халық
Банкі » Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдауға тоқталып,
оны екінші тарауда қарастырайық.
1.3 ... ... ... ... ... ... – қарыз капиталы қозғалысының нысаны болып саналады, яғни қарызға
берілген ақша капиталы. Оның көмегімен кәсіпорындардың, жеке ... ... бос ақша ... мен табыстары уақытша қолдануға берілген
қарыз капиталы үшін төлемге айналып, шоғырланады.
Банктермен несие беру кәсіпкерлік ... жеке ... ... ... ... және ... ... үшін іске асырылатын экономикалық функция болып табылады.
Банктер өздерінің несие функцияларын ... ... іске ... олар ... ... аймақтардың экономикалық жағдайы тәуелді.
Себебі, банк несиесі осы ... жаңа ... мен ... ... септігін тигізеді және олардың экономикалық өмір сүру
қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
Қазақстандық банктердің көбінде ссудалық ... ... ... ... ... да, табыстың 2/3 бөлігін әкеледі. Одан гөрі банк
тәуекелдігі несие портфелінде шоғырландырылу тенденциясына ие. ... ... ... ... шешімдерді қабылдау салдарына,
несиемен заңды емес манипуляцияға, дұрыс несие саясатын ... ... ... ... ... несие проблемалары есебінен
туындайды. /25.122б./
Несие саясаты несиені орынды баксқарудың көзі болып табылады. Ол қарыз
бен несиені ... және ... ... ... банк ... етудегі объективті стандарттар мен параметрлерді анықтайды.
Сонымен қатар, ол Директорлар Кеңесін, ішкі және ... ... ... басқару сипаттамасын бағалауды жүргізу үшін базамен қакмтамасыз
етеді. Барлық ... ... ... қабылданатын несие саясатын мұқият
тұжырымдау кезінде банк менеджменті тиесілі несие стандарттарын ұстануға,
артық ... ... және ... ... ... ... Банк жетекшілері сенімді, қағаз бетінде жазылған несиелеу саясаты,
несие тәуекелін сапалы басқарудағы ... ... тиіс ... ... » ... ... болуы тиіс, яғни кіші қызметкерден банк
президентіне ... ... ... қатысты « шешімді алдын – ала қабылдау
» термині ... бұл ... әр ... ... белгіленген
жалпы ереже болып табылатынын айқындайды. Қарыз беру, шешім ... ... және ... ала ... ... ... бағытын төмендетеді де, шешім қабылдау үрдісін ықшамдап,
жеделдетеді. /34.5-7б./
Несие саясатының ... ... ... ... ... ... үшін ... жағдайда несие ресурстарын орналастыру жолымен ... ... ... ... ... ... табылады.
Банк қызметінің сапа индикаторының ... ... ... және
бірінші орында қоржынды тиімді басқарудың көзі несие тәуекелін дұрыс
басқару болып табылады. Банк ... ... ... мен ... қатысты
тәуекелдік деңгейін тура білуі және өзі қабылдай алатын тәуекел деңгейін
басқаруға ... ... ... ... ... ... шарты арқылы мүмкін
тәуекелдіктерден сақтану бойынша шара ... ... ... ... несиелерді мәжбүрлі түрде төлету бойынша шараларды жүргізуге тиіс.
• Несие ... ... ... ішінде несие жұмысын ұйымдастыру келесі
принциптерге қарай негізделуі тиіс:
• ерекшеліктерді ескеріп, жаңа банк қарыздарын ( ... ) ... ... ... ... ... ... басқару
тәсілдеріне, « нашар » несиелерді қайтарудың ... мен ... ... ... банк қарыздарын ( несиелерін ) ... ... ... ... жақсартуға;
• ағымдағы мезетте қарыз алушымен қарым – қатынас;
... банк ... ... ... ... ... анықтауға;
• бір экономикалық сегмент шамасында банк қарызының көлемін анықтау;
• банк қарыздарының жеке ... ... ... ... ... несие саясатының ... ... ... ... ... ... ... өзінің жеке тәжірибесі
мен теориялық біліміне сүйеніп, спонтандық шешім қабылдауына әкеп соғады.
/19.21б./
Әр банк несиелеу ... ... ... мемлекеттің Заңдарына,
соның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... сәйкес өзінің несиелеу Ережесін әзірлейді. Бұл Ереже
несие қызметі аумағындағы шешім қабылдаудың жалпы ... ... ... ... ... басқарудың негізгі принциптерін және
банктің несие қызметін келесі міндеттерді шешуге ... ... ... ... тұрған шаруашылық қызмет етуші ... ... ... ... портфелін қалыптастыру және
перспективалық жобаларды қаржыландыру;
ә) несиеқоржыны мен ... тыс ... ... ... ... ... банк активтерінің қауіпсіздігі мен орналастыру табыстылығын жоғарғы
деңгейімен қамтамасыз ету;
Банктің несие стратегиясы келесіні қарастырады:
а) банк ... ... ... ... ... банктің бір немесе бірнеше клиенттерінің алдында тәуелді ... ... ... банк ... ... ... мен пассивтері және негізгі
құралдарға инвестицияның қысқартылуын жақсарту бойынша активті түрде
жұмысты жүргізу;
в) банк ... беру ... ... тек қана ... ... бағалау негізінде ғана емес, сонымен қоса болашақтағы ақша
ағымын және қарыз ... ... ... ... ... ... ... мұқият талдау негізінде қабылдау;
г) тәуекелді қысқарту мақсатында банк ... ... ... ... мен қызмет түріне байланысты несие портфелін
диверсификациялау;
ғ) банкпен қабылданатын тәуекелдер ... ... ... ... ... ... ... жалпы тәуекел сомасын жабуы тиіс;
е) несие тәуекелі лимитін Несие ... ... және оған ... ... ... ... ... алуы.
Несие саясаты несиенің бағасы мен валютасы ... ... ... ... ... ... ... институттарымен ұсынылатын банктік активтері
мен пассивтерінің экономикалық ... ... ... ... ... ... мөлшерлемелері, несиеленетін жобалардың мазмұны
және басқа факторлардың, нарықтағы қойылатын сыйақы ( ... ... ... ... ... ... принциптеріне қатысты банк берілетін ... ... ... ... ... /36.52-56б./
Несие саясаты бизнестің әр түрлілігіне байланысты мазмұны мен ... ... ... ... ... ... ... қызмет аясы
бойынша сұрақтарды ашуға тиіс.
Сонымен қатар несие саясатын басқарылатын өзгерілім ... ... ... ... көрсеткіштерінің жүйесі
мен несие саясатының тәуекелі.
Несие саясатының тиімділік көрсеткіштер жүйесін ... ... ... банк ... стратегиялық жоспарлаудың мақсаттары мен
міндеттеріне ( ... ... ... );
• екіншіден, нақты ... ... ... ... табыстылықты оперативті басқару ).
Табыстылық сыйақының ( мүдденің ) пайыздық мөлшерлемесімен, өтімділік –
мерзім және ... ... ... ... және ... ... ... келуімен анықталатыны айқын. /24.25-29б./
Баға тәрізді, сыйақы мөлшерлемесі сұраныс пен ұсыныстың ... ... ... ... пен ұсыныстың ара салмағы
қалыптасқан ақша ... ... ... де, оның ... ... ... ... ... ... ... болған
сайын, оның баға деңгейі жоғарылайды. Ал сұраныстың төмендеуі банктердің
сыйақы мөлшерлемесінің төмендеуіне әкеп ... ... ... ... активтер мен міндеттемелерді
баланстандырылған пайдалы ... ... ... ... ... ) алу болып табылады.
Таза пайыздық маржа банкпен тартылған пассивтер құнына байланысты
активтерді ... ... ... ... ... ... ... = алынған сыйақы – төленген сыйақы /
табыс
әкелетін активтердің ... ... ... маржа, депозиттер бойынша ең аз пайыздық мөлшерлеме және
несие бойынша ең жоғарғы мөлшерлеме филиалдарға дейін тоқсанына кемінде бір
рет жеткізіледі. ... ... ... сәйкес тарту мен орналастырудың
аймақтық жағдайын ескеріп, депозиттерге ... және ... ... ... мөлшерлемесі қарызды қолданудың бүкіл мерзімі ... ... ... ... ... банк пен ақша ... ... пен ұсынысқа, сонымен қатар қарыз алушының ... және ... ... ... ... депозиттік келісім шарттың
қызметінің бүкіл мерзім бойы өзгертіле алады.
Алынған пайыздық табысты детальді қарастыру үшін олардың ... ... ... талдау керек.
Несие базасының пайдалылық формуласын қолданып, табыстылықты ... ... Оның ... операциялық маржаны көбейту болып табылады.
Несие базасының пайдалылығы, % = ... ...... / ... ... ... және ... емес табыстарға топтастыру кезінде,
пайыздық табыстың жалпы сомасындағы несие операцияларынан түсетін табыстың
үлес салмағын анықтауға болады (бағлы ... ... ... және
басқа да табыстар бойынша)
Несие операцияларынан түсетін ... үлес ... = ... ... ... * 100 / ... қоржыны (3)
Бұл коэффициент ... ... ... ... ... анықтауға
мүмкіншілік береді. Егер коэффиценттің мәні 50 пайыздан жоғары болса, ... ... ... ... ... Бұл жағдайда банк шамадан тыс
несие тәуекелінен аман қалу үшін ... ... ... ... 30- дан 50 ... ... ... кезінде банк несиелеудің
біркелкі саясатын және 30 пайызға дейінгі коэффициент кезінде консервативті
саясатты қолданады. ... ... банк ... ... ... ... операцияларына көңілін көп бөледі.
Демек, банк активтерінің табысты бөлігі аса тәуекелді, ол ... ... ... ... ... ... банк операцияларының
арасында бірінші орында тұрады.
Бірқалыпты төлем негізгі қарыз бен пайызды өтеумен бірге ай ... Оның ... мына ... ... ... = ... сомасы * ((1+i)*i /(1+i)-1) ... РМ- ... ... ... ... ... дүркін пайыздық мөлшерлеме, теңге;
n- несие мерзімі, күндер.
Активтердің жалпы сомасындағы несие қоржынының үлес салмағы= несие
қоржыны / баланс активтері ... өсуі банк ... ... ... ... ... ол
несие бойынша табыс сапасын бағалаудан бөлек қарастырыла алмайды.
Несие қоржынының сапасы= күмәнді және ... ... / ... ... ... ... келесі формуламен есептеледі:
ДС+КФВ
К а.л = ───────
(7)
КО
Ағымдағы (орта аралық) өтімділік коэффиценті келесі формуламен есептеледі:
ДС+КФВ+ДЗ
К т.л = ... ... ... ... келесі формуламен есептеледі:
ДС+КФВ+ДЗ+ЗЗ
К п = ──────────── ... ... ... қолдану. Тиімділік актив айналым
көрсеткіштерін қолдану сипаты.
Олардың көп тараған түрлері:
• бір ... ... ... Поб – ... айналым активтерінің саны Коб – кезең,
• айналым активтерінің коэффиценті Ко, /43.304-306б/
Әлемдік тәжірибеде несие мекемесінде несие бойынша күмәнді және үмітсіз
қарыздың 4-10 ... ... ... деп ... қоржынының сапасын жақсарту мақсатында және мерзімі өткен несиені
болдырмау үшін ... ... әр ... ... мен ... түрі бойынша несие құрылымын тұрақты талдау;
... ... ... ... ... ... ... мен жеткіліктілігін талдау;
• қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау / 17.153б. /
Несие қызметінен түсетін табысты максимизациялау мен тәуекелді ... ... ... ... қамтамасыз ету механизмдерін қолданады.
Несиелеу саясатының тиімділік механизмінің бірі несие қоржынын басқару
болып табылады:
... ... ... ... ... ... ... өсу;
• табыстылық
Несие қоржынын басқару әдіснамасын 1 кестеден көруге болады.
Кесте 1.
Несие қоржынын басқару әдіснамасы
|1 |2 |3 ... ... ... | ... |
| ... | |
|1 ... ... ... ... мен географиялық шектеуді |
| | ... |
|2 ... ... ... өндірістік саласы үшін тиімді |
| |сегменті ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... |
|3 ... түрі |несие беру нысаны; |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... тыс ... |
| | ... немесе шетел валютасындағы тіркелген және |
| | ... ... |
|4 ... ... ... мүлікті, құрал- жабдықты сатып алуға |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... ... есептеу, |
| | ... |
|5 ... ... ... және ... ... хеджирлеу; |
1 – кестенің жалғасы
|6|Несиені ұзарту ... ... және ... заңдық |
| |қабілеттілігі ... ... ... |3 ... ... ... бойынша шектеуді белгілеу, нарықты зерттеу|
| |шоғырландыру | ...... ... ... ... ... алынды.
Несие қоржыны жіктелімге жатады. ... ... ... тәуекелді күмәнді және сенімсіз
болып бөлінеді. Жіктелген несиелер резервте сақталуы тиіс. Несие ... ... 2 ... ... ... ... ... сақтау талаптары
|Резервте сақтау мөлшері, |Несие қоржынының ... және ... ... ... ... % |талаптары |
| ... ... |
| 5% ... ... |
| |30 ... ... ... бойынша пайыздың төлемін |
| ... ... ... |
| 20% ... ... |
| |30 ... 60 ... дейінгі несие бойынша |
| ... ... ... жағдайы кезінде |
| 50% ... ... ... ... |
| |60 ... 90 ... дейінгі төлемнің кешіктірілуі|
| ... ... ... |
| ... несие |
| |90 ... ... ... ... |
| ... ... ... ...... ... ... несиені резервте сақтауы бойынша
есептемесінен алынды.
2 « ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ » АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ НЕСИЕ ... ... ... ... ... қоғамының несие саясаты,
« Қазақстан Халық Банкі » Акционерлік қоғамының несие қоржынын бағалау ... ... ... ... ... ... « ... Халық Банкі » Акционерлік Қоғамының несие саясаты
«Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік Қоғамының несие саясатың ... ... мен ... ... ... ... ... несие саясатың негізгі
мақсаты Қазақстан Республикасындағы зандық және нормативтік ... ... банк пен ... ... мүлделерін ескере
отырып, шаруашылық қызмет субъектілерін қарыз ... ... ... багытталған несие қоржының сапалы және икемді басқару
бойынша шаралар ... ... ... ... ... ... іске ... принциптері мыналарға негізделеді:
• несие қоржынын “нашар” несиелерді ... ... ... ... ... ... ... радикалды
жақсарту жолымен проблемалық банк қарыздарын (несиелерін) жою,жаңа
банк қарыздарын беру ... ... ... және оның ... ескеретін басқару тәсілдеріне;
• ағымдағы мезетте қарыз алушымен қарымөқатынас;
• қайтарылмаған банк ... ... ... ... ... анықтауға;
• бір экономикалық сегмент ... банк ... ... жек банк ... ... бойынша несиелеу нормативтерін
белгілеу.
Несие саясатының міндеттері мен несиелудің негізгі приоритеті:
• несие қоржынын уақытта ... ... ... несие
сұрақтарымен айналасатын банк мамандарының күш ... яғни ... және ... тыс есеп тыс ... ... банк ... ... уақытта толық өтеу
және олар бойынша сыйақы, мерзімі ... ... ... толық
көлемде өндіріп алу және олар бойынша сыйақы;
• банк несиесін берідің ынғайын сапалы ... аен ... ... ... ... ... қайтарып, ол бойынша сыйақы мен берілетін ... ... ... ... ... заң және ... ... арнаулы жуапкершілікті белгілеу;
• банк қарызын экономика ... ... ... мен ... ... жарамды өнімдер мен қызметті шығару,
кіші кәсіпкерлікті дамытумен байналысты шараларға ... ... ... сапа ... мен ... ... ... банк активтерінің және бірінші орында, оның несие қоржының
сапасы болып табылады.
Несие ресурстарының көздері:
• банктің ... ... ... ... ... ... және жеке ... мерзімді депозиттік және валюталық
шоттарындағы тартылған ақша қаражаттары;
• заңды және жеке ... ... ету ... ... валюталық шоттарындағы бар ақша қаражаты;
• банкаралық нарығында, несие аукционы мен шетел ... ... ... ... және жеке ... банк ... берудің
шарттары мен крителилері.
Банк қарызды тек қана « ... ... ... ... ... есеп шоты ( ... жеке ) бар ... және жеке тұлғаларға береді.
Банктің қарыз алушылары, ... және жеке ... ... ... емес ... шыға ... емес заңды тұлғалар, банк қарызына қатысты, ... ... ... ... міндеттемелері мен жауапкершілігі жағынан
бірдей.
Шетел валютасындағы банк ... ... ... ... ... келісім шарттың болуы ... ... ... ... ... іске ... үшін алады.
Қарызды беру кезінде банк Акционерлер, банк, ... ... ... ... қажеттілегіне сүйенеді. Банк қарызын
алған қарыз алушы өзінің оң несие тарихы мен тұрақты ... ... жаңа ... үміттенуі мүмкін.
Банк қарызы мынылырға берілмейді:
• шаруашылық субъектілердің Жарғылық капиталын ... ... ... ... немесе қаржы махинациясын ... ... ... бар заңды және жеке тұлғаларға;
• банкрот сатысында тұрған заңды тұлғаларға;
• жоғары деңгейлі тәуекелді жобалар бойынша;
... және ... емес ... ... ... ... және жеке ... ерекше қатынаспен байналысты жақтарды несиелеу.
Банктің қосылма тұлғаларына банк қарызын беру талабы 1995 ... ... ... № 2444 « Қазақстан Республикасындағы банктер ... ... ... » Заңымен және Қазақстан ... ... ...... ... анықталады.
Қосылма тұлғалары болып мыналар табылады:
• Директорлар Кенесінің ... және оның ... ... ... ... және ... ... туысқандары;
• Банк Басқкармасының Төрағасы, оның ... ... ... оның орынбасары мен жақын туысқандары;
• Банк акцияларының тура иеленудің 10, не одан көп ... ... ... ... бөлімшелерінің бастықтары.
Банктің өкілеті мен лимиттері.
Банк қарызын ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Бір айға дейінгі мерзімге 2 000 000 теңге шамасындағы банк ... ... ... ... ақ ... ... Мұндай
қарызды беру туралы шешімді банк ... ... ... ... ... ... ... банк қарызын беру туралы ... ... бұл ... банк ... ... шығарғаннан
кейін банк Басқармасы қабылдайды.
Банк қарызын валюта түрінде, ... ... ... ... ... ... ... орта және ұзақ мерзімді несиелеу
туралы шешімді банктің ... ... ... ... ... ... ... Комитетінің шешімі негізінде
іске асырылады. Қарыз ... ... ... ... 365 күннен ... ... ... ... ... тобының банк алдындағы ең
жоғары міндеттемелер сомасы ... ... ... ... ... және ол ... жеке ... 25 пайызынан
аспауы тиіс. Бланкпен ерекше қатынастағы тұлғалардың банк алдындағы ... ... ... ... жеке капиталының 10 пайызынан
аспауы ... ... ... ... банктің жеке капиталының
10 пайызынан аспауы ... ... ... мен ... ... ... мақсаты банктің несие саясатың іске асыру,
беру ... ... банк ... ... ... несие қоржынының
сапасы бақылау жолымен ... ... ... ... болып
табылады.
Банктің Несие Комитетінің құрамын банк Басқармасы бекітеді және ол
Несие ... ... мен ... Комитетінің мүшелерінен тұрады.
Несие Комитеті банк қарызын беру және ... ... ... ... ... Олар : ... ... ... ... ... ... қызметкерімен дайындалған және несие саясатының өкілеттілігі
аумағындағы талдау ... банк ... беру және ... туралы шешімді қабылдау;
2. кепілдікті қабылдау мүмкіншілегі мен оны объективті бағалау;
3. ... ... ... ... бекіту;
4. банк қарыздарының мерзімін ұзарту туралы шешімді қабылдау;
5. банк ... ... ... және ... ... ... ... беру және оның шарты;
7. мерзімі өткен банк қарыздарын қайтару бойынша конституциялық
шешім ... ... ... ... ... ... орындау.
Несие комитетінің Төрағасы мен мүшелеры Қазақстан Республикасының
Заңдарына ... ... ... ... ... ... жөнілту және несие құжатмасы.
Несиені жөнелту – бұл банк ... беру ... ... ... және ол ... ... толық өтеүге дейінгі
күнделекті жұмыс. ... ... ... ... ... ... ... қарызды өтеуді іске асырады және айдың ... ... ... ... ... ... банк ... қолданғаны үшін сыйақыны
есептеуді жүргізеді, осы ... ... есеп ... ... ... ... өкім ... Айдың соңғы жұмыс
күнінде несие қызметкері өткен ... банк ... ... ... алу ... шот ... өкім ... Банк
қарызын пайдаланғаны үшін ... ... ... қызметкері жауапты. Баланста сыйақына ... ... есеп ... ... бөлімінің бастығы жауапты. ... ... ... және ... ... ... шот менеджері
жауапты.
Банк қарызын ... үшін ... ... 25 күнтізбелік күннен
асып, кешіктірілсе несие қызметкері мерзімі өткен пайыз шотына есептелген
сыйақыны ... ... ... ... және оны есеп және ... ... бөліміне тапсырады. Егер де қарыз алушы ... ... ... ... пайыз ... ... ... пайдаланғаны үшін алдағы уақыттағы сыйақыны есептеуді тоқтатады.
Қарыз алушы банк қарызын ... үшін ... ... ... пайыз шотына сыйақыны шығару күнінен ... ... ... кешіетірсе, несие қызметкері баланстан тыс шотына есепке алу
туралы өкім шығарады және оны ... үшін есеп және банк ... ... ... ... келісм-шартта ескертілген мерзімге дейін өтемеу кезінде 7
күнтізбелік күннен кейін несие қызметкерлері банк қарызын мерзімі ... ... ... күнінен бастап, 180 күннің өтуінен ... ... ... ... ... алушы, банк қарызын ... ... ... ... ... ... ... баланс есебінен шығару және оны ... тыс ... ... ... өкім ... да, оны ... үшін есеп және банк ... бөліміне тапсырады.
Банк қарызын мерзімі өткен қарыз шотына шығару жағдайында, ... өтеу ... мен ол ... сыйақы туралы шешімді,
қарыз алушының беделі мен банк ... өтеу ... ... ... ... Төрағасы қабылдайды.
Банк қарызын қолданғаны үшін ... ... ... ... ... немесе негізгі қарыз ... ( банк ... ... ... ... ... ... алушыға бұл жөнінде
жазбаша түрде хабарын ... ... ... білу және ... ... жағдайына талдау жүргізу керек.
Сапардың нәтижесі қысқаша жазбаша нысанда, акт ... ... ... Ол банк ... ... ... ... несие құжаттмасына тіркеледі. Қарыз алушымен ... беру ... ... ... аяқталуына 10 күн қалған дейін
қарызды өтеудің қанағаттнарлықсыздығы ... ( банк ... ... өтеу ... және ... ... ескетуінен кейін ... ), ... ... банк ... өтеу ... ... ... алушыны, кепілгерді немесе кепілдік ... ... ... ету ... ... қайтару бойынша шаралар.
Несие Комитетімен банк қарызын беру туралы шешімі және кепілдікті
қабылдау кезінде, ... ... ... ... ... ... ... мүмкінді арзандалуын ескеру керек.
Банк қарызын ... ... ... ... ... ... несие
қызметкері мен заңгер Қазақстан ... ... ... ... ... өткізу бойынша жұмысын бастайды.
Проблемалық банк қарызын қайтару бойынша жұмыс, кепілдікті өткізу
“ Проблемалық ... ... ... ... ” сәйкес
жүргізілуі тиіс./35.3-16б./
2.2 « ... ... ... » ... ... ... талдау
Банкпен берілетін несиелер түрлі критерийлер бойынша бөлінеді: несие
сапасы, ... ... ... экономика ... ... ету ... ... ... ... қарыз алушының несие бойынша төлем мерзімін сақтауға,
қаржылық жағдайына, қарыз ... ... ... ... ... ... ету және оның ... пен
өтімділік деңгейіне байланысты келесі топқа бөлінедіp:
Стандартты – бұл қайтару мерзімінің келмеуі және ... ... ... ... ... ... ... нышыны
болмайды.
Субстандартты - негізгі немесе сыйақыны ( ... ) 30 ... ... ... ... ... кезіндегі несие.
Мұнда ... ... ... бір ... көп ...... ... немесе сыйақыны ( мүддені ) 30
күннен 60 ... ... ... бойынша төлемнің ... ... ... несие мерзімінің ... бір ... бола ... ... ... ... (мүддені) 60 күннен 90 күнге
дейін қайтару бойынша төлемнің кішіктірілуі кезіндегі несие.
Үмітсіз - ... ... ... сыйақыны ( мүддені) 90 күннен астам
дейін қайтару ... ... ... ... несие.
Несие сапасы бойынша несие қоржының бағалауды 3 ... ... ... ... ... ... ... Банкі» АҚ несие қоржынын жіктеу
млн. теңге
| Несие тобы| 2004 жыл| 2005 | 2006 | |
| | |жыл |жыл ... |
| | | | | ... | |
| | | | | ... ... |% ... |% |
| | | | |2004 ... ... |% ... |% |
| | | | ... ... |
| ... |% ... |% |
| | | | |2004 ... |
| ... |% ... |% |
| | | | ... ... |
| ... |% ... |% |
| | | | ... ... |
| | | | | | |
| ... |% ... |% |
| | | | ... ... |
| ... |% ... |% |сомасы |% |
|Тамақ өнеркәсібі |4748 ... |20% ... ... мен кен ... |19880 |1% |13558 ... ... ... – саттық |516546 |32% ... ... |
| | | | | | | ... да |1361627 |8% |441904 |9% ... ... және мал ... |110200 |7% |743309 |15% ... ... ...... |376810 |23% |135189 ... |6% ... |7165 ... |2% |560672 |6% |
| | | | | | | ... ... |64900 |4% |13640 ... |3% ... ... үй бизнесі |53021 |3% |54589 |1% |223663 |2% ... ... |- |0% |0 |0% |195529 |2% ... өнеркәсібі |108000 |7% |473937 ... |1% ... |34300 |2% |179096 ... |1% ... ... |3800 ... |1% |41992 ... |34392 |2% |0 |0% |39891 ... |144,734 |9% |6455 |0,1%|0 |0% ... ... |3200 ... |1% |95300 |1% ... ... |1613323 ... бойынша залалдарды |-124000 | |-242004| ... ... ... резервтердің | | | | | | ... | | | | | | ... ... нетто |1489323 | |4557190| |8956447| ... - ... ... ... ... қоржынының есептемесінен
алынды.
Ссудалық қоржынның сапасы, сонымен ... оның әр ... ... да ... ... ... ... құлдыраулар
әр түрлі салаларда әр қилы көрініс табатындығы айқын, ... да ... ... ... ... ... неғұрлым жоғары
болса, соғұрлым залалдардың пайда болу тәуекелділігі төмен болады. Бүгінгі
күнге,
« Қазақстан Халық ... » ... ... ... баланстандырылған болып
табылады деуге болады. Несиелік қоржынның өнеркәсіп ... ... 2,3,4 – ... ... тыс залалдар көлемі, провизиялар, мерзімі өтіп кеткен ссудалар
көлемі сияқты ... ... ... ... жайлы нәтижелер
шығаруға болады. Бұл көрсеткіштер бойынша салыстырмалы банктер тобында
оңтайлы ... ... Ал бұл өз ... ... ... қаржылық жағдайын бағалау бойынша скурпулезді жұмыстардың және
берілген несиелердің мониторингінің нәтижесі болып табылады.
« Қазақстан ... ... » ... ... 100% ... ( меншікті қаражаттар мен клиенттердің мерзімді ... ... ... Бұл Банк ... ... тәуекелділігін
төмендетуге қолайлы негіз болып келеді. Тұрақты қаражаттардың бір бөлігі
бағалы ... ... ... және бұл ... ... ... ... қоржынның көлемі ұлғаюы мүмкін.
Сурет 8. Салалар бойынша ссудалық қоржынның құрылымы 2004 ж.
Сурет 9. Салалар бойынша ссудалық қоржынның құрылымы 2005 ... 10. ... ... ... ... құрылымы 2006 ж.
Ссудалық қоржынның салалар бойынша ... ... ... Енді, ссудалық қоржынның субъектілері мен объектісі
позициясы бойынша қарастыруға ... 2005 ... 31 ... ... ... ... 10 ең
ірі клиенттерге берілген ссудалар банк ... ... ... 60 ... 2006 жылы ... ... айтарлықтай азайып, жиынтық
қоржыннан 37% құрастырды. Біз білетіндей бірнеше ірі ... ... ... көптеген ұсақ клиенттерге берілген несиелер бойынша
тәуекелдер деңгейі төмен болып келеді. ... Бұл ... ... ... ... ... ... Бұл өзгерістер Банктің
жүргізген несиелік саясатына байланысты болып келеді. Және де, ... ... ... ... шоғырлануының төмендеу тенденциясы
Банктің дамып өркендеуін және оның ... ... ... ... ... ... ... білдіреді. Дерліктей барлық ссудалар жеке
коммерциялық кәсіпорындарға ... 2004 жылы ... ... ... ... барлық несиелік операвциялардың 99,8 % - ын
құрады, 2005 және 2006 жылдары бұл ... ... 99% және ... ... ... жеке ... ... тиеді. Көріп отырғанымыздай
жеке тұлғаларға берілген несиелердің көлемі жыл сайын ... ... ... ... ... басым болып табылады.
Несиелік қоржынның субъектілері бойынша жіктелуі 11 – кестеде берілген.
Кесте ... ... ... ... ... теңге
| |2004 жыл |2005 жыл |2006 жыл ... ... | | | | |
| | | | | |
| | | | ... ... ... ... заңды тұлғаларға – ... ... – 90,8 % ... болып келеді. Сонымен қатар, жеке
кәсіпкерлердің үлесі әр жыл сайын күрт ... ... 2005 ... ... ... жеке ... берілген несие сомасы 241621 млн.
теңгеге азайса, 2006 жылы 2005 ... ... 430871 млн. ... ... несиелер белгілі бір мақсаттарға беріледі. « Қазақстан
Халық Банкі » несиелерді ... ... ... және ... ... 2004 жылы ... 99,8 % айналым қаражаттарын
толтыру мақсатына алынған, ал 2005 мен 2006 ... бұл ... 99 % ... % құрады. Ал қалған үлесі тұтыну мақсаттарына бағытталған. Тұтынушылық
несиелердің көлемі жыл сайын ... 2006 жылы 2005 ... ... бұл
несиелердің көлемі 41800 млн. теңгеге, яғни 1,8 есеге өскен, ал 2005 жылы
2004 ... ... 50300 млн. ... ... яғни 16,7 ... ... ... қаражаттарын толтыру мақсатында ... ... ... 2006 жылы 2005 ... салыстырғанда айналым қаражаттарын толтыруға
бағытталған несиелердің көлемі 4524457 млн. теңгеге өсті немесе 2 еседей
өсті. 2005 жылы 2004 ... ... бұл ... көлемі 3135567
млн. теңгеге, яғни 3 еседей өскен.
Несиелік қоржынның ... ... ... ... ... ... 12 ... көрсетілген.
Кесте 12.
Несиелік қоржынның несиелік алынған мақсаты бойынша жіктелуі
млн. теңге
| | | | | |
| |2004 жыл |2005 жыл |2006 жыл ... ... ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ... | | | |05 |06 |
| | ... | % | ... | % |
| | | | ... | | | |5 |6 |
| | | % | | % ... % |
| ... | ... | | ... | | | | | | ... ... мен ҚРҰБ |1426085 |- |- |- |- ... | | | | | |5 ... ... ... |406871 |- |- |- |- ... ... брутто |- |245879 ... | | | | | |3 ... ... ... |- |57181 ... |680562|
| |1832956 |303060 ... | | |6 | | |1 ... | | | | | | ... қаражаттары |2380456 |47900 |72244 |33242 |302 ... | | | | | |4 ... ... |516486 |- |- |- |- ... ... алдындағы |- |- |- |57013 |- |57013 ... | | | | | | ... ... ... |421630 |15303 |- |62379 |499312|
| |2896942 |469530 |87547 |90255 |62681 ... | | | | | |5 ... ... ... |) | |9 | | | |
| | | | | | | ... айырмашылық |(1063986|(1230456|16983 |363906|519886| |
| |) |) | | | | ... - ... ... мен ... орындау мерзімдерінің
есептемесі алынды.
Кесте 15.
Активтерді өткізу мен міндеттемелерді орындау мерзімдері 2005 жыл
млн.теңге
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| ... |1 ... |1 ... |3 айдан |1 жылдан|Барлығы |
| ... |аз |3 айға |12 айға |5 ... | |
| ... | ... ... |дейін | |
|Активтер | | | | | | |
15 – ... ... |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |- |- |- |- |1659667 ... ҚРҰБ шот | | | | | | ... ... |2267338 |6219 |56583 |- |- |2330140 ... | | | | | | ... |- |1341367 |445751 ... |4799190 ... | | | |2 | | ... | | | | | | ... ... |1076591 |202273 ... |2148917 ... | | | | | | |
| |3927005 |2424177 |704607 ... |
| | | | |0 | | ... | | | | | | ... |5465685 |1310613 |144778 ... |7407978 ... | | | | | | ... |1568984 |- |- |8292 |- |1577276 ... | | | | | | ... ... |- |- |- |57013 |146894 |203907 ... ... | | | | | | ... |- |- |- |- |234940 |234940 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |- |- |- |- |691000 |691000 |
| |7034669 |1310613 |144778 ... ... позиция |(3107664) |1113564 |559829 ... |822813 |
| | | | |3 | | ... ... ... | ... | |) |) | | | ... - Активтерді өткізу мен міндеттемелерді орындау мерзімдерінің
есептемесі алынды.
Кесте 16.
Активтерді өткізу мен міндеттемелерді орындау мерзімдері 2006 жыл
млн.теңге
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
| ... |1 ... ... |3 ... |1 ... |
| ... |аз |3 айға |12 айға ... |
| ... | ... ... |5 | |
| | | | | ... | |
| | | | | ... | |
|Активтер | | | | | | |
| | | | | | | ... ... ... |- |- |- |- |1930758 ... шот | | | | | | ... ... |1005496 |6013 |25085 |- |- |1036594 ... | | | | | | |
16 – ... ... ... |1395181 |986652 |4669823 ... | | | | |1 | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |- |412913 |693868 |640494 ... | | | | |7 | |
| |2936254 |1814107 |1705605 |5310317 ... | | | | |8 |1 ... | | | | | | ... |6111882 |1433651 |1252920 |2923479 ... | | | | | |5 ... |1762564 |- |- |774852 |- ... | | | | | | ... ... |- |- |- |40196 ... |
|алдындағы қарыз | | | | | | ... ... |- |- |108375 ... ... | | | | | | |
| | | | | | | ... ... |- |- |- |- ... |
| |7874446 |1433651 |1252920 |3846902 ... | | | | |7 |6 |
| ... |452685 |1463415 ... |) | | | |1 | |
| | | | | | | ... |(4938192|(4557736|(4105051|(2641636|181335| ... |) |) |) |) |5 | ... - ... өткізу мен міндеттемелерді орындау мерзімдерінің
есептемесі алынды.
Осы жоғарыда ... ... біз ... ... активтердің
басым екенін көре аламыз. Талап етуге дейінгі активтер барлық активтер
көлемінің 2004 жылы 44% - ын, 2005 жылы 36% - ын және 2006 жылы 17% - ... Бір айға ... ... ... активтер көлемінің 2004 – 2006
жылдары сәйкесінше 7,3% - ына, 22% - ына, 10,3% - ына тең ... Бір ... айға ... ... ... ... олар 2004 жылы жалпы
активтердің 32% - ын, 2005 жылы 6,4% - ын, 2006 жылы 9,7% - ын ... ... он екі айға ... ... 2004 жылы 10,6% - ын, 2005 жылы ... ал 2006 жылы 30,4% -ын ... Бір жылдан бес жылға дейінгі
активтер сәйкесінше 5,3% -ын, 12% - ын, және 33% -ын ... ... ... активтердің барлық активтердегі үлесі 2004 жылы 94,7% - ын,
2005 жылы 87,9% - ын және 2006 67,2% - ын ... ... ... біз ... активтердің көлемінің өсу тенденциясы да айқын көрініп тұрғанын
айтып кету керек. Бұл негізінен ұзақ ... ... ... ... өсу
салдарынан болып отырған құбылыс. Дегенмен, ұзақ ... ... өсуі де ... Бұл ... ... тұрақтанып,
Банктің ұзақ мерзімді жобаларды қаржыландыруды жүзеге асырып жатқанын
білдіреді.
Ал пассивтерге келетін болсақ, бұнда да ... ... ... ... ... ... ... ішінде, әдеттегідей талап етуге дейінгі
міндеттемелердің үлесі басым болып келеді. Олар 2004 жылы ... 80,3% - ын, 2005 жылы 69,5% - ын және 2006 жылы 50,2% ... ... ... ... ... мен ... орындау мерзімдері
арасында ауытқулар бар болып отыр. Бірақ біз білетіндей бұнда ауытқулардың
болмауы мүмкін емес. Сондықтан да бұл ... ... ... іс ... ... ... ... сол мерзімге сай орналастырылады,
ал талап етуге дейінгі міндеттемелер Ұлттық Банкте, басқа да ... және бір айға ... ... мен бағалы қағаздарға
жұмылдырылады. Талап етуге ... ... ... белгісіз болып
келеді, олар екі күндік те, екі жылдық та бола алады. Яғни, талап ... ... ... өз ... кез – ... және өзі ... ... ала
алады. Сондықтан, Банк менеджерлері барлық салымшылар өз ... ... ... ... ... ... ... және де болашақ салымдарды да
ескеріп отырғанын айтып кету ... ... ... ұзақ ... өсіп келе ... ... ескере отырып, Банкке өзінің
депозиттік саясатында ұзақ мерзімді салымдарды тартымды етіп ... ... жөн ... ... деп ... енді мерзім бойынша несиелік қоржынды 11 – ... ... 11. ... бойынша несиелік қоржын ( млн.теңге )
Осы диаграммадан біз ... ... көре ... Бір ... несиелердің үлесі 2004 жылы 15,24%, 2005 жылы 27,9%, 2006 ... ... Бір ... бір ... ... ... жалпы несиелік
қоржынның 2004 жылы 72,4% - ын, 2005 жылы 58,8% - ын, және 2006 жылы ... ын ... ... ... ... ... ... 2004 жылы 87,64%, 2005
жылы 86,7%, 2006 жылы 75,29% үлесіне ие болды. Ал ұзақ ... ... ... олар ... 12,36%, 13,36% және 24,71% құрады. Жоғарыда
келтірілген мәліметтер 2005 және 2006 ... ... ... ссудалардың
басымдылығын көрсетеді. Ал бұл өз ... ... ... және Банкпен қысқа мерзімді несиелендіру саясатын, ұзақ
мерзімде қарыз ... ... ... ... ... ... тәуекелдерін төмендету мақсатында ұстануын көрсетеді.
Сонымен қатар, ұзақ мерзімді қаражаттарды тарту бойынша ... ... ... аудармауымен де байланысты болып келеді. Бұл ... « ұзын ... » ... ... ... ... ... айтылып кеткендей, пайыздық ... ... ... ... ... ... ... сұраныс жоқ, ал
табыстар көлемі несиелендіру көлемінің өсуі арқасында өсуде.
2004 жылдың 31 ... ... ... ... клиенттерге
берілген ссудалардың пайыздық мөлшерлемелері ЕКВ – де 16% – дан 23% ... 10% – дан 30%. Ал 2005 ... 31 ... ... ... клиенттерге берілген ссудалардың пайыздық мөлшерлемелері ЕКВ – де
10% – дан 28% және ... 10% – дан 30%. Және 2006 ... ... ... ... ... клиенттерге берілген ссудалардың
пайыздық мөлшерлемелері ЕКВ – де 12% – дан 23% және ... 13% – ... ... ... ... ... ТӘУЕКЕЛІН
ТӨМЕНДЕТУДЕГІ КЕМШІЛІКТЕРІН ШЕШУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... жолдары. Тәуекелді төмендету
әдістерді пайдаланудағы жолдарды жетілдіру көздері қарастырылды.
3.1 Проблемалық несиені басқаруды жетілдіру ... ... ... ... мен ... ... ... болуы кезінде, банктің жауапты қызметкерлері Несие Комитеті мен банк
Басшылығын хабардар етеді.
Ұзартылған ... ... ... ... ... ... ... (мүдде) мен негізгі қарызды өтемеу жағдайында несие бөлімшесі Несие
Комитетіне, осы несиенің мерзімін қосымша ... ... ... ... ... ... ... кезінде, несие мерзімі ... ... ... ... болуы кезінде мынадай шаралар қолдану қажет:
1. Сыни жағдайдың пайда болу себептерін анықтау
үшін қарыз алушымен кездесуді өткізу қажет.
2. Қарыз ... ... ... ... Сыни ... пайда болуының негізгі себептерін
анықтаумен, клиент проблемаларын талдау.
Несиені мерзімі өткен қарыз шотына шығару жағдайында несиені қамтамасыз
ету Басқармасы белгіленген Заң тәртібіне ... ... ... ... ... ... ... өткізу процедурасына кіріседі. Кепілдік
мүлігінің соттық емес сауда-саттығы банктің ... ... ... немесе голланд әдісі бойынша жүргізіледі (сауда-саттық бағасын
төмендету немесе көтермелеу).
Банкілік ... ... ... ... ... схемасы мынадай:
талаптан қайту, қарыздың ауысуы, дебиторлық қарызды қайтару бойынша
қарыз алушымен жұмыс жасау және ... ... қоса ... ... ... ... істеуде 4 негізгі кезең бар:
1. Мәселені алдын-ала көру.
Несиелеуге қатысты мәселені шешу кезінде, ... ... ... ... ... ... ... оны басынан белгілеу
табылады. Осы ... ... ең ... болып, несие офицерімен
« дабыл қағысын » дұрыс ... және ... ... ескерту үшін
уақытылы шара қолдану болып табылады.
Банк Басқармасы төленбеген мәселелер қоржыны бойынша ақпаратты тұрақты
түрде, сонымен қатар проблемалық ... ... ... ... бойынша
тұрақты есепті алып отыру керек.
2. Мәселені алдын-ала талдау және пайда болған жағдайлардан ... ... осы ... ... және ... ... ... келесі
сұрақтар туындайды:
• пайда болған мәселенің себептері: нашар менеджмент, әлсіз жоспарлау,
қаржыны болжаудың нашарлығы, нарықтағы ... ... ... банк төлемін жүргізу күнінің негізгі ақша ағымын алу
күнімен сәйкес келуі;
• келешекте банк үшін ... ... ... қарыз алушының кәсіпорын ... оның ... ... мен ... ... көрінуі;
• өзінің банк алдындағы міндеттемелері бойынша дефолттың пайда болуы
кезіндегі қарыз алушының жоғалтулары (активтер, акционерлік капитал,
бедел, ... ... алу ... ... ... ... ... нарықтық құны және оның жағдайы;
• банкпен сұрау салынатын несиені қосымша қамтамасыз ету;
• кепілдік өтімділігі (жылдам және ... ... ... ... ... етудің заңдық аспектілерін реттеу (кепілді иелену
мен оны сату);
... ... ... ... да спецификалық талаптардың
бар болуы (мысалға, тасымалдау мен сақтауға спецификалық ... егер ... ... ... жоба болып шықса, онда: жобаның
/бизнес-жоспардың техникалық негізін жақсарту, жобаны аяқтау қаншаға
әкеліп соғады, жобаны аяғына ... кім ... ... ... ... алатыны, кепілдің жағдайы, мәселені шешетін мықты
кепілгердің бар болуы;
• сұрақтың заңды ... ... ... ... ... ... ... алатыны, олар қаншалықты қымбат тұрады,
банктің ... ... ... қарыз алушының мүддесі: жеке жауапкершіліктен құтылу, акционерлік
капиталды сақтап қалу, заңдық шығындардан құтылу, салық ... банк ... ... ... ... мен ол ... пайызды жинауды
жақсарту, заңдық шығындардан құтылу, салық төлемдерін төмендету,
Қазақстан ... ... ... ... ... кепілдік құндылығын сақтау, банктің жалпы имиджін қорғау.
3. Проблеманы жою жоспарын әзірлеу.
Егер қарыз алушы нарықта шынайы атқа және лайықты беделге ие ... ... шешу ... онымен жұмыс істеуге болады. Ал егер қарыз алушы
айтылған ... сай ... онда ... ... ... ... ұстап
қалу қажет.
Егер мәселе, менеджменттің нашар болуына байланысты болса, онда жоба
немесе компанияның ... ... ... ... ... ... банк
алдындағы міндеттемелерді өз мойнына алатын басқа компания ... ... ... ... ... болжамға байланысты болса, онда жоба немесе
компания қарызды өтеу жағдайын ұстана алмайды. Қарыз алушыға өзінің ... ... беру ... қарыз міндеттемесі шартын (мысалға,
негізгі соманы немесе қарыздың айналым мерзімін өтеу шарты) қайта ... ... ... мүмкін.
Егер кепілдік ретінде аяқталуға жақын жоба болса, онда ... ... ... ... ... ... ... қосымша несиелеу болып
табылады. Жоба қарыз алушыға пайда әкелгеннен ... ол ... ... ... ... ... сәйкестендірілуінен кейін, банк өзінің позицияларын нығайту
үшін келесі қадамдары қолдану керек:
• қарыз алушының ... ... ... ... ... ... ... ету (банктің қолда бар
құжаттамаларының дұрыс болуы);
• несиені қосымша қамтамасыз етуді ... ... ... ... бірге, кепілді талап ету;
• компания менеджментімен шешімді қабылдау үрдісіне қатысу.
4. Жоспарды орындау
Жоспарды ... ... банк ... ... ... қажет. Жалпы, банк
мүддесінде қатал элементтермен дипломатиялық түрде істерді жүргізу болып
табылады. Егер қарыз алушы уәждемелі болса, онымен ... ... орай ... шешу ... ол банк үшін ... Одан ... өзінің беделін сақтау жөнінде білу қажет. Банк мүддесінде, тұрақтылық
элементтерімен аса тиімді және ... ... ... шешу болып
табылады.
Несие меморандумын құрудан кейін, іске Заңдық ... ... ... ... ... жүргізеді, яғни заңдылықтың бұзылуын
жойып, анықтайды. Несиенің нашарлануы, тәуекелдің өсуі айқын ... банк үшін ... ... ... ... ... ... Халық Банкі» Акционерлік Қоғамында осы мәселелерді
шешуде тәуекел және ... ... ... ... ... ... – банктің нашарланған несиелерінен жоғалтуларды жою ... ... ... ... ... тәуекелін төмендету мақсатында,
профилактикалық жұмыс түрінде несие қызметкерлері қаржылық ... ... ... ... ... жіктей, әр несие бойынша провизия есептейді.
Тәуекел және ... ... ... ... ... ... проблемалық деп шешілетін болса, онда кепілдікті қамтамасыз етуді
өткізу жолымен, қарызды қайтарудың реніш-талапта жұмысын ... ... ... ... орын ... банкрот процедурасы басталды, клиент банкті сотқа ... ... табу ... емес немесе клиент банкпен жұмыс істегісі
келмейді.
Несие ісі ... ... ... ... қарызбен байланысты сыни жағдайды жөндеу мүмкін емес болғанда
және несиені өтеу мерзімінің ... банк ... ... кінаратын
ұсынады және кепілдікке алынған мүлікпен қоса, Қазақстан ... ... ... да ... ... ... ... бойы, банк клиентпен жақсы қарым-қатынасты сақтау мақсатында
өте сақты болу керек. Себебі, пайда болған жағдайдан ... банк ... ... ... ... ... ... істеу қолайлы болып
табылады.
« Қазақстан Халық Банкі » Акционерлік Қоғамы үшін келесілерді ұсынуға
болады: несие бөлімімен, ... және ... ... ... ... болған жағдайында, іске тәуекел және проблемалық несиелер
бөлімі кірісуі қажет. Мұндай бөлімді « ... ... ... » ... ашу ... ... алты ... кейін қайтарылмауы кезінде, ол осы
бөлімнің құзіретіне енуі ... Ол ... ... ... ... ... үшін арналған. Осы бөлімді құру банк басшылығының несие
нарығындағы жағдайына қатысты дұрыс және жауапты тәсілдемесі ... ... ... ... ... ... ... Осы бағыттың
бірі болып, несиенің қайтарылмауы ... ... ... Проблемалық
несиелерді қайтару бойынша сәтті жұмыс жеке шешімді талап етеді.
Проблемалық несиенің болуы кезінде, ... ... ... ... ету үшін шара ... қажет.
Егер қарыз алушы бір уақытылы есептесе алмаса, онда ол несие бөлімінің
қадағалауымен және келісілген кестеге ... ... ... ... ... белгілі кейбір жағдайда несиенің және айыппұл ықпалшараларының
толық қайтарылуы мүмкін ... Бұл ... ... шешім мынадай: ертеңгі күні
ештеңенің болмауынан гөрі, бүгін табыстың бір бөлігін алу. Тағы бір ... ... ... ... Ол үшін ... ... мыналарды белгілеу
қажет: банк шынымен кепілдікті иелену ... ... және оны ... бар ... ... бұл ... және ... алатын процедура
болып табылады. Сондықтан, бұл жағдайда қарыз алушымен кепілдікті өткізу
бойынша жұмыс істеу ... ... ... ... ... банк ... салығы бойынша шығынына ұшырайды.
3.2 Тәуекелді төмендету әдістерді пайдаланудағы жолдарды жетілдіру
Тәуекел біздің өміріміздің бір бөлігі болып ... ... ... кезінде біз оны төмендетуге шағамыз. Банк қызметі үшін тәуекелден
құтылу мүмкін емес жағдай. Банк оны ... ... ... ... ... ... әр түрі ... қызметкерлерімен нақты бақыланады. Мәселелерді
олардың пайда болмай тұрып шешу керек.
Несие тәуекелі ... ... ... ... төмендей алады. Несие
рейтингін көтерудің барлық тәсілдері ... сома ... алу ... баламалы қаражатты беруіне әкеледі. Артық қамтамасыз ету,
тәуекелді төмендетуге тағы бір ... ... ... ... қамтамасыз
етудің көмегімен жоғарғы тәуекелді несиелерді төменгі тәуекелді ... құру ... ... ... ... әртараптандыру тәуекелді төмендету әдісінің бірі
болып табылады.
Несие ... ... ... банк ... несиені өтеу
қабілетін қамтамасыз ету нысанынын бірі. Егер фирмалардың несиені өтеу
қабілеттілігі жоғарласа, онда ... ... ... ... ... ... ... Қаржыландыру құнының төмендеуі, кәсіпорынды
сақтандыру құнын өтейді.
Сонымен қатар, қамтамасыз ету ретінде тәуекелді төмендету әдісі цессия
болып ... Ол банк ... ... ... мен ... ... үшінші
тұлғаға шотының қайта табысталуын көрсетеді.
Несие менеджері әр ай ... оның ... ... ... ... ... жүргізу керек, тәуекел бейіні тенденциясын немесе дамуды
қамтитын қысқаша талдау дайындау тиіс. Кез келген тәуекелді ... ... ... ол ... ... немесе қоржынның басқа бөліктеріне әсерін
тигізеді.
Несие тәуекелін ... ... ... былай анықтауға болады, яғни
қаржылық мәміле бойынша серіктес келісімнің шартын ... ... ... ... ... ... ұшырайды. Несие тәуекелі
мысалы ретінде, клиенттің банк қарызын өтей алмауы болып табылады. Несиелеу
кезіндегі әлуетті залал тәуекелі ... мен ... ... ... орналастыру, сонымен қатар своп, фьючерс келісімі, облигация,
акция, және ... ... ... ... ... ... ... барлық
банк операцияларына таралады.
Әлемдік тәжірибеде несие тәуекелін екі топқа бөледі:
... ... ... ... қарыз алушымен байланысты
тәуекел;
• клиенттің келісім ... ... ... ... ... анықтайтын несие өнімінің ішкі тәуекелі.
Дамушы елдер банктерінің алдында несие ... ... ... тұр. ... ... ... саяси сипаттағы ішкі және сыртқы
қысым, өндіріс қиындықтары, қаржылық шектеулер, нарықтың түсуі, бизнес және
өндіріс ... ... ... ... ... ... ... гөрі, қаржылық ақпарат сенімсіз болып табылады, құқықтық құрылым
қарызды өтеу бойынша міндеттемелерді ... ... ... Біздің
республикада сыртқы сипаттағы қиындықтар ішкі әлсіздікпен күшейеді және
активтер сапасының нашарлануымен айқындалады.
Несие саясаты несие ... ... және оған ... ... ... ... нақты несие шешімдерін қабылдаудағы стандарттарды
белгілеу қажет. Қазақстан Республикасының банк жүйесінде бұл көрсеткіштер
Қазақстан ... ... ... ... ... ... реттейтін органдармен ұсынылатын тәуекелден басқа,
тәуекелдің төмен ... ... ... ... ... қоржынын
қалыптастыру және несие тәуекелін ... ... ... ... ... ... есептеледі. Несие жөніндегі өтінімді бағалау – бұл
қарыз алушының ... өтеу ... және ... ... ... ... мақсатында, несие бөлімінің қызметкерлерімен
жасалатын талдау. ... ... ... ... талдау үрдісі,
қаржылық тәуекелді қарастырумен ғана шектелмейді. Клиентті бағалау басқару
сапасы, салалық көрсеткіштер, бәсекеге жарамдылық және ... ...... ... ... ... Бизнес – тәуекел нәтижесін
қаржылық тәуекел көрсеткіштерімен сәйкестендіріп, клиент компаниясы үшін
тәуекел ... ... ... алуға болады.
Несие тәуекелін бағалау мыналарға байланысты:
• компанияны басқарудың сапалылығы;
... ... ... ... ... ... ... өтінімнің сипаты;
• компанияның қаржылық жағдайы;
• даму келешегі.
Банк өндіріс саласындағы ... ... ... несиені
дұрыс бағалау үшін, оны несиелеумен айналасатын банк қызметкерлерінің
техникалық білімінің және бұл нарық туралы ... ... ... бағалаудың бес критерийлері бар:
1. Репутация. Қарыз алушының ... ... ... тілегі және
шешімі. Бағалау үрдісі жеке ақылдасудан тұру керек, яғни ... жеке ... ... ... а) ... ... өзінің барлық операциялары (қарыз
алушының кәсіпкерлік қызмет барысында тапқан ақшаның ... ... ... жоба бойынша ақшаны алу қабілеттілігі; ә) қарыз алушының
ақша қаражатын басқару қабілеттілігі.
3. ... ... ... ... базасы және жеке капиталын несиені
сұрап отырған жобада пайдалану. Қарыз ... жоба ... ... бөлу ... болуы керек және өзінің
акционерлік ... бір ... ... ... ... ... аймақтық және жалпыұлттық экономиканың, сонымен
қатар қарыз алушының шаруашылық саласының ағымдық жағдайы. Түрлі
шаруашылық сала үшін ... ... ... мен ... ... әр түрлі критерийлерін талап етеді.
5. Кепілдік. Кепілдік нысанындағы несиені сенімді қамтамасыз ету, басқа
критерийлердегі әлсіздіктерді женуге мүмкіншілік береді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Банк ... ... көзі – ... қоржыны болып табылады. Несие
қоржыны банк табасының басты көзі бола ... ... ... тәуекель көзі болады. Банктің тұрақтылығы, беделі мен қаржылық
сәттілігі банк қоржынының ... мен ... ... ... банктердің барлығында қоржындағы қарыздарың сапалылығына
бақылау, тәуелсіз сараптама және қабылданған стандарттар мен банктің ... ... ... ... ... ... Банкі » Акционерлік Қоғамының несие қоржынының
берілгендері бойынша жүргізілген ... ... ... ж. ... шоты 153300 млн ... ... ... сапасы бойынша басымды –
стандартты несие болып табылады. Олардың соңғы күнге сомасы 134750,7 ... ... 64 ... ... 2005 ... үмітсіз несиелердің пайда болуы,
қалайда несие қоржынына әсерін тигізеді. Бірақ олар 2006 олар ... ... ... ... қарай жылжымайтын мүлік ең ... ... оның үлес ... ... ... ... ... 1/3
бөлігін құрайды.
Несие мөлшерлемесі банктің несие саясатына сәйкес, сомасы мен мерзіміне
байланысты белгіленеді. Басқа банктердегі сияқты « Қазақстан ... ... ... ... ... ... бөлінеді. Оларды басым бөлігі қысқа мерзімді.
Сауда саласы өзінің ... ... ... ... ... құралдарын
қажет етеді.
Банкпен жүргізілетін қарыз операцияларының сапасына байланысты оның
қаржылық сәттілігінің тәуелділігін бақалай отырып, несие ... ... ... мен ... ... ... жұмысы үздіксіз жүргізіліуі
керек деген қортынды жасауға болады.
Банктің тұрақты қаржылық жағдайна несие саясатының ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды
егізуді тездету әсер етеді.
Несиелік үрдістің приоритеттерін мен ... ... ... ... ... ең ... ... болғандықтан,
дипломдық жұмыстың мазмұны дұрыс құрылған несиелік саясаттың жүргізуден
экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... ішке және ... ... базасын қамтамасыз етіу арқылы банктік
қарыздарды басқаруына сипаттама береді. « Қазақстан ... ... ... ... саясаты келесі негізгі ... ... ... ... ... ... банк капиталын максималды тиімділікпен пайдалану;
• клинтпен ұзақ мерзімді және тиімді қатынастарды орнату;
• несие қоржыны ... ... ... оперативті сәйкестендіру, оларды тиімді басқару, олардың
жағымсыз салдарынан қорғанудың әдістерін әзірлеу, ... ... ... ... ... банктің қаржылық дамуы мен сәттілік
кепілі болып табылады. Бұл банктік менеджменттің ... ... ... ... және ... ... ... жүйе арасында оңтайлы
қатынасты табу деген ойға әкеледі. Осында несие тәуекелін басқаруда ... ... ... бола ... ... өтеу көзі ... түсім немесе таза табыс емес, ал қолма – қол
ақша ағымы табылады;
• банктің алтын ережесі қарыз алушыны ... – қол ... ... ағымы
кезінде несиелеу және кепілге қарсы ... ... ... ... ... – банкирдің ең үлкен қатесі;
• сенімсіз кепілдік әр уақытта көзделетін жүз ... ... ... сыйақы (тәуекел үшін сыйлықақы) тәуекелдің құнына сәйкес болуы ... банк ... ... сараптау немесе бағалау тәуекелдерді
оқшаулайды немесе анықтайды және ... ... ... түсінуіне әкеледі.
Тәуекелді төмендетудің нақты әдістері ұсынылуда және ... ... ... ... ... ... ... инспекторы қарыз
алушының алымдылығы қаржылық есеп беру ... ... көп ... соншалықты болашақта төлем қабілеттігіне ... ... ... алдын-ала табу, демек, несие тәуекелін төмендету мүмкіншілігі
туады. Таурлы-материалдық босалқы қорлар сомасының өсуі компанияның өткізу
бойынша ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге жарамсыз тауарлардың тауарбастылығы пайда болады. ... ... ұзақ ... ... ... алушының сатып алуға
жарамдылығының төмендеуін көрсетеді. Пассивтердің ... өсіу ... ... ... қаржыландыру үшін көп қаражатты пайдаланатынын
көрсетеді. Бұл өз ... ... ... қарыз капиталын тұрақты
пайдалануы, баламалы дербес ... ... ... ... есеп ... баяу ... іске ... қарыз алушының өзінің
қізметін тиімді реттеу мүмкіншілігінің ... ... ... ... нашарлануына байланысты проблемалардың пайда болуы ... Бұл ... ... ... ... ... қолданудың дабылы
ретінде болуы керек. Олар банк қарызын шартының жеке талаптары, мерзімінен
бұрын немесе толық өтеу, банк қарызын ... ... ... ... ... ... кепілдікті жою болуы мүмкін.
Несие тәуекілін анықтау, банк қарызы шарты талаптарындағы нұсқаулы-
құқықты базаның және қарыз алушылардың ... ... ... ... ... ... ... көзқарасымыз бойнша, несие
ресурстарын пайдалану мақсаттарын келісімде ... банк үшін ... ... және оны ... ... ... ... экономикалық және құқықтық ортаның тұрақсыз жағдайында банктер
клиенттердің қаражатын сақтай ... ... ... ... ... ... дипломдық жұмыста айтылған нақты ұсыныстарды пайдалану, біздің
көзқарасымыз бойынша банктің ... ... ... ... ... экономикалық жүйенің сенім негізін көрсететін, қоғамдағы сенімді
институтардың бірі болып табылады.
Қорытындылай келе, банк осы дипломдық ... ... ... ... іске ... ... ТІЗІМІ
1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Преидентінің Қазақстан халқына
Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа ... ... 2007ж. 28 ... ... 1 ... ... Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Преидентінің Қазақстан халқына
Жолдауы «Қазақстан ... ... ... және ... ... ... ... Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан - 2030». 1997 ж.
4. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының Преидентінің Қазақстан халқына
Жолдауы «Бәсекешіл Қазақстан, ... ... ... ... ... 2004 ... ҚР Банктер және банктік іс-әрекеті туралы заң (2004 ... ... ... ... ... Республикасының 1995 ж. 30 наурыздағы N 2155 Заңы «Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі туралы».
7. ҚР Азаматтық ... ҚР ... ... несиелік тарихтарды құрастыру және
несиелік бюролар туралы заң(2004 ж. 4 шілде);
9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 2003 ... 31 ... ... ... ... ... ... 2003 жылғы ақша-несие
саясатының ... ... ... ... 1995 жылдың 31 тамызында шыққан № 2444 Заң күші ... ... ... банктер және банк қызметі ... № 179-II ... ... ... ... және ... қоса) Қазақстан Республикасының Заңы.
11. Положение Национального Банка Республики Казахстан, утвержденное
постановлением Правления Нацбанка РК от 23 мая 1997 года № 218 ... ... ... и ... ... и ... ... ним банками второго уровня Республики Казахстан (с изменениями,
внесенными ... ... ... РК от 02.06.2004 г. №
264)”
12. Томас Земерхайм. ... по ... ... и кредитным
процедурам. Алматы, 2004 г
13. Питер С. Роуз. Банковский менеджмент: пер. С ... –М.: ... ... Сейткасымов Г.С. Банковское дело: Учебник – Алматы: Қаржы Қаражат,
1998г.
15. “Қазақстан Халық Банкі” Акционерлік ... ... ... ... В.А. ... и ... операции. Букварь кредитования.
Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное ... для ...... ... школа, 1998г.
17. Тинасилова М.Д. Управление банковскими рисками: ... ... ... ... 2006г.
18. Давлетов М.Т. Кредитная деятельность банков в ... ...... ... 2005г.
19. Тоқсанбай С.Р. Толық экономикалық орысша – қазақша сөздік, ... ... Джон Ф., ... ... К. ... инженерия – Москва: ИНФРА –
Н, 1998г.
21. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело: Пер. с ... – Общ. ... Н.Д. – М.: ... и ... ... ... И.В. ... деятельности коммерческого банка:
Учебное пособие – М.: ИНФРА – М, 2005г.
23. ... Н.Н. ...... в ... ... – М.: ... ... 2006г.
24. Сатова Р.К., Сыздыкова Д.Т. Проблемы финансовой устойчивости банка.
1999г.
25. Новиков И.А. Стратегия управления банковскими рисками. – ... ... ... Рид Э., ... Р., Гилл Э., Смит Р. ... ... М.: СП
“Космополис”, 1996г.
27. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.:
ИПЦ “Вазар – ... ... ... А.М. ... ... ... банка с проблемными активами //
Деньги и ... № 5, ... ... С.И. ... ... и ... банков // Деньги и
кредит, № 5, 2004г.
30. ... А.И. ... ... ... ... ... пособие –
Алматы: Жеті Жарғы, 2004г.
31. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование ... – М.: ... и ... 2005г.
32. Волков О.И. Экономика предприятия- М.: ИНФРА – М, ... ... “О ... ... портфеля, порядке формирования и
использования резерва ... по ... ... ... Казахстан” утвержденное Правлением НБ РК 24 июня 1996г.
34. Сейткасымов г.С. Деньги, кредит, банки. Учебник, Алматы: Экономика,
1999г.
35. ... Г.Т. ... ... ... ... ... ... Уткин Э.А. Словарь банковских терминов, М., 1997г.
37. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М. ... ... А.И. ... ... М. 1997г.
39. Постановление Правления НБ РК от 16 августа 1999 года № 276 ... ... ... документации по кредитованию банками
второго уровня”
40. ... О.И. ... ... М.: ... – М, 2005г.
41. Әиімбетов С., Тоқсанбаев С. Орысша – қазақша экономикалық атаулар
сөздігі. Алматы, Алатау ... 1999 ... ... В.И. ... ... М. ... Коробова Г.Г. Банковское дело. М. Экономист. 2005.
-----------------------

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
Ақын Несіпбек Айтұлының қазіргі қазақ әдебиеті қоржынына салған поэмаларының орны33 бет
"Жәбірленуші тұлғасының психологиялық анализі"6 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«Халық банкі» АҚ-ның құрылу тарихы, акционерлері және қаржы ұйымдары40 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
Ақша-кредит саясатының режімдері7 бет
Біртұтас экономикалық кеңістіктің болашағы қандай?4 бет
Банктің несиелік ресурстарын басқару,оларды қалыптастыру мен орналастыру тәртібі73 бет
Дағдарыстың қазіргі кезеңдегі жалпы жағдайы Дағдарыстан шығудың Қазақстандық тәжірибесі және оны реттеу тетіктері12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь