Банк үшін программалық жабдықты жобалау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ТҰРҒЫЗУДЫ НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен жүргізетін операциялары. Үрдістің экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 «Центр Кредит Банкі» акционерлік қоғамы қызметінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
1.3 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
1.4 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
1.5 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің ақпараттық жүйесіне концептуалды сызбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
2.1 Мәселенің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
2.2 Ақпараттық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
2.3 Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57
2.4 Программалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
2.5 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...61
2.6 Программалық қамтамасыз ету құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62

3 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУЫ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
3.1 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің ақпараттық жүйені тұрғызуға кететін шығынын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... 67
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .72

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...76
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...79
Қазіргі даму кезеңінің ажырағысыз белгісі жаһандандыру және қоғамды ақпараттандыру болып табылады. Қоғам өмірінің барлық салаларын ақпараттандыру ақпараттың және ақпараттық технологиялардың мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі өзгертеді. Қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму деңгейі, оның әлемдік жүйеге интеграциясы ақпараттық технологияларды пайдаланудың масштабы мен сапасына және мамандардың кәсіпкерлік қызметіне тәуелді [1].
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда жиі пайдаланып жүрген телекоммуникациялы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдағы уақыттарда дамуын болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді ақпараттық технологияларды қолдану негізінде құруға және дамытуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік – экономикалық және ғылыми – техникалық үрдіс [3]. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның мәртебесі өзгереді – ақпарат бизнестің стратегиялық ресурсы болуда. Осы орайда мекемені басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база сапасымен және оны аналитикалық өңдеудің мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда мекеменің өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының кепілдігі қызметін оның қаржылық тұрақтылығы атқарады, ол ақша қаражаттарымен еркін маневрлеу, оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз өндіріс және өнімді өткізу процесін қамтамассыздандыратын қаржылық ресурстардың жағдайын бейнелейді. Мекеменің қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін, объективті, ғылыми негізделген және оптимальді басқарушылық, өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін мекеменің қаржылық жағдайын талдау қажет.
Қазіргі кезде барлық мекемелер нарыққа өтуге, даму перспективаларын жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын қолдану тиімділігін кешенді бағалаумен, жедел басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты байланысты талдау жұмыстарының ауқымының кеңейтілуінде қажеттілік сезінуде. Осыған байланысты ЭЕМ негізінде экономикалық талдауды автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару процесіне сапалы ақпараттық қызмет көрсетудің маңызының артуымен, қазіргі заманғы ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды дамуымен, экономика дамуының қазіргі кезең ерекшеліктерімен шарттасады.
Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі.
1. Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және жақсаруы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
3. Закон РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
4. «Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан Республикасының Президентінің /Указ/.
5. “Ақшалай төлемдер мен аударымдар туралы” ҚР заңы.29.06.1998ж.
6. 2000 жылғы 2 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасы бекіткен “ҚР-ның банктеріндегі клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы” №266 нұсқау.
7. 2002 жылы 16 қарашада №465 қаулысымен бектілілген “Активтердің, шартты міндеттемелердің жіктелуі және оларды күмәнді және үмітсіз санаттарға жатқыза отырып, оларға қарсы провизиялар құру” туралы ережесі.
8. 1999 жылы 15 қарашада Ұлттық банк Басқармасының қаулысымен бекітілген “ҚР екінші деңгейдегі банктерде кассалық операцияларды жүргізу” ережесі.
9. “ҚР аумағында төлем құжаттарын пайдалану және қолма-қолсыз төлемдер мен ақшалай аударымдарды жүзеге асыру ережесі” туралы ҚР Ұлттық банк Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірде бекіткен №179 қаулысы.
10. Екінші деңгейдегі банктердің аудармалы және жай вексельдермен операцияларын жүргізу ережесі.15.11.1999ж. ҚҰБ Басқармасының №397 қаулысымен бекітілген.
11. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник, М: Финансы и статистика,2000-352б
12. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы пробл емаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар жинағы. Алматы: Экономика.
13. Қ.С.Байшоланова Ақпараттық жүйелер теориясы/Алматы: Экономика Баспасы, 2002
14. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы: Экономика Баспасы, 2001.
15. Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы: Экономика Баспасы, 1998.
16. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін ендіру. – М, Статистика.
17. Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
18. Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
19. Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
20. Данилов А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
21. Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в экономике. Экономист 2005г.
22. Гринберг А.С., Горбачев Н.Н. Информационные технологий управления. Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
23. Банковское дело/под. ред. Сейткасымова Г.С. – Алматы:Қаржы-қаражат, 1998ж.
24. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем
Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005
25. Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь" информационных технологий. Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005
26. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. М: «Финансы и статистика», 2000
27. Колтунова Е. Требования к информационной системе и модели жизненного цикла
28. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. ИПК издательство стандартов. 1997
29. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ. М.: ДМК, 2000
30. Thiele D. Life cycle management using life cycle process standards. Abstract.
31. Козленко Л. Проектирование информационных систем.
32. Clegg, Dai and Richard Barker. Case Method Fast-track: A RAD Approach
Adison-Wesley, 1994.
33. Смирнова Г.Н., Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002
34. Построение и совершенствование систем управления. Елиферов В.Г., Репин В.В.
Бизнес-процессы: регламентация и управление. М.: ИНФРА-М, 2004
35. Основы организационного бизнеса (01.2002, Эмитент. Существенные факторы, события, действия)
36. Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Модульная программа для менеджеров. Реструктуризация управления компанией. М.: Инфра-М, 2000
37. Калянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов
М.: СИНТЕГ, 2000
38. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1996
39. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1997
40. Марка Д.А., МакГоуэн К. SADT — методология структурного анализа и проектирования. М.: Метатехнология, 1993
41. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modelling Suite
М.: Диалог-МИФИ, 2003
42. Черемных С.В., Ручкин В.С., Семенов И.О. Структурный анализ систем. IDEF-технологии. М.: Финансы и статистика, 2001
43. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения М.: Конкорд, 1992
44. Нейбург Э. Д., Максимчук Р.А. Проектирование баз данных с помощью UML
М.: Издательский дом «Вильямс», 2002
45. Маклаков С.В. BPwіn, Erwіn. Case -средства разработки информационных систем. М.: Диалог - Михи, 2000
46. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний. - Алматы, Институт развития Казахстана, 2000
47. Мишенин А.И. * Теория экономических систем./ учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.
48. Морозов В.К. * Основы теории информационных систем./уч.пособие- М.: ВШ, 1994.
        
        Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті
«Қорғауға жіберілді»
«Қолданбалы
информатика»
кафедрасының
меңгерушісі:
ф.-
м.ғ.к., доцент Заурбеков Н.С.
№ ___ хаттама «_________» 2010 ж.
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: Банк үшін программалық жабдықты жобалау
«050704- Есептеу ... және ... ... ... курс ... ... ... жетекшісі:
ф.-м.ғ.д., профессор ... ... ... ... ... ... ... операцияларды жүргізудің
ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... операциялары.
Үрдістің экономикалық
мәні........................................................................
..............5
1.2 «Центр Кредит Банкі» акционерлік қоғамы қызметінің
сипаттамасы.................................................................
..............................................24
1.3 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің
ақпарат жүйесінің тағайындалуы және
мақсаты....................................................34
1.4 Коммерциялық банктің ... ... ... жүргізудің
ақпараттық жүйесіне қойылатын
талаптар.............................................................35
1.5 Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің
ақпараттық жүйесіне концептуалды
сызбасы........................................................46
2 Коммерциялық банктің ... ... ... ... ... ... Ақпараттық
жабдықтау...................................................................
....................51
2.3 Ақпараттық
база........................................................................
..........................57
2.4 Программалық
жабдықтау...................................................................
...............60
2.5 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын
сипаттау....................................................................
...............................61
2.6 ... ... ... ... жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын
сала........................................................................
............67
1. Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің
ақпараттық жүйені тұрғызуға кететін ... ... ... ... сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін
талдау....................................................................
.................................................72
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................74
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ...............................................................76
Қосымша.....................................................................
..........................................79
Кіріспе
Қазіргі даму кезеңінің ажырағысыз белгісі жаһандандыру және ... ... ... ... ... ... ... ақпараттың және ақпараттық технологиялардың мемлекеттің
әлеуметтік және экономикалық дамуындағы рөлін түбірлі ... ... және ... даму ... оның ... ... ... технологияларды пайдаланудың масштабы мен сапасына ... ... ... ... ... ... қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму
дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың ... ... ... ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық
технологияларды көп ... ... ... ... уақыттарда жиі
пайдаланып жүрген телекоммуникациялы ... қосу ... ... және де оның ... ... ... болжайды.
Ақпараттандыру – жеке және заңды ... ... ... мақсатында ақпараттық ... ... ... технологияларды қолдану негізінде құруға
және дамытуға ... ... ... – экономикалық және
ғылыми – техникалық үрдіс [3]. Осы жағдайда ақпараттың маңызы артады, оның
мәртебесі өзгереді – ақпарат ... ... ... ... ... мекемені басқару тиімділігі көп жағдайда ақпараттық база ... оны ... ... мұқияттылығымен анықталады.
Нарықтық жағдайда мекеменің өмір сүргіштігінің және тұрақтылығының
кепілдігі қызметін оның ... ... ... ол ... ... ... оларды тиімді қолдану арқылы үздіксіз
өндіріс және ... ... ... ... ... ... ... Мекеменің қаржылық тұрақтылығын бағалау
үшін, ... ... ... және ... басқарушылық,
өндірістік және әсіресе қаржылық шешімдерді қабылдау үшін ... ... ... ... кезде барлық мекемелер нарыққа өтуге, даму перспективаларын
жасаумен, шаруашылық жүргізудің түрлі формаларын ... ... ... ... басқарушылық шешімдерді жасаумен байланысты
байланысты талдау жұмыстарының ауқымының ... ... ... ... ЭЕМ ... ... талдауды
автоматтандыру объективті қажеттілік болуда. Ол шаруашылық қызметті басқару
процесіне сапалы ақпараттық ... ... ... ... ... ЭЕМ-ң техникалық мүмкіндіктерінің қарқынды ... ... ... ... ... шарттасады.
Қазіргі уақыттарда ақпарат жүйелері есептеу техникасынсыз ... ... ... және ... ... ... ... жүйе (АЖ) - экономикалық объектіні басқаруға қажетті
ақпаратты жинау, сақтау, ... ... және ... беру ... ... - ... жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен (АЕЖ)
тұратын күрделі жүйе. Ақпараттық жүйе жобасы деп - ... жүйе ... ... ... ... ... жазылған техникалық құжат, ал
ақпаратты есептеу жүйесі АЖ жобасын жұмыс істетуге ... ... ... деп ... болады. АЕЖ мәліметтерді жинауды, өткізіп
беруді, өңдеуді, сақтауды, жинақтап ... және ... ... ... ... сәйкес қамтамасыз етеді.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат ... ... ... ... кіреді - бұл экономика бағытындағы
қызметкерлерді, техникалық және ... ... ... ... мен ... сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық
жүйені қосатын жоғарғы деңгейде ... ... ... жүйесі.
Әлемдік қауымдыққа интеграциялану Қазақстан ... ... үшін ... ... сәйкес реформалауы тиіс, бұл барлық
кезеңдерде ең прогрессивті және ... ... ... сай ... ... ... ... соның ішінде екінші деңгейлі ... ... ... жаңа ... ... ... ... диплом жұмысының мақсаты – коммерциялық банктердің
қызмет көрсету ... ... ... оның ішіндегі заңды тұлғалармен
операцияларды жүргізу ... ... және осы ... ... ... беретін ақпарат жүйесін тұрғызу. Осы мақсатпен екінші
деңгейлі банктердің заңды тұлғаларға қызмет көрсетуі ... ... ... ... тұлғалардың қажеттіліктерін зерттеп, оларға ең ... ... ... ағымдағы ақпараттың тиімділігін және
оның айқындылығын арттыру, коммерциялық банктер қызмет ... ... ... және ... ... ... мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету және т.б.
есептер шешіледі.
Диплом жұмысы ... ... ... ... ... ... болатын облысының ақпараттық жүйесінің деңгейін
бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер ... және ... ... ... ... ... жүргізудегі
қолданылатын ақпарат жүйесін тұрғызуды негіздеу бөлімінде ... ... ... ақпараттық, программалық, математикалық,
ұйымдастырушылық, лингвистикалық ... ету ... ... және
концептуалды сызбасы көрсетілген.
Негізгі бөлімінде коммерциялық банктердегі ... ... ... қойылатын есептер кешенін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... етілуі және оның құрылымы берілген. Сонымен қатар
бақылаушы есеп пен ... ... ... ... банктің заңды тұлғалармен операцияларды жүргізудің
ақпараттық жүйесін ТҰРҒЫЗУДЫ негіздеу
1.1 Коммерциялық банктің ... ... ... операциялары.
Үрдістің экономикалық мәні.
Банктік ақпараттық жүйелер
Әлеуметтік-экономикалық реформалардың өзгеру барысында өндірістік
қатынастар ... ... жаңа ... ... ... ... жаңа түрлері дамиды да, бұлардың барлығы қаржылық механизмнің және
оның ... мен ... ... әсер ету ... ... ... және ... ұйымдарды жетілдірудің маңызды бағыттарының
біріне қазіргі АЖ-ны қолдану жатады. ... ... ... ... қаржылық және банктік жүйелердің түбірлі өзгерістерінің ... ... ... жаңа болашағын ашты. Банктер үшін ақпаратты –
есептеу желістерін біртұтас ұйымдастырудың, әрі қаржы органдарының АЖ-ларын
басқа АЖ мен тығызырақ ... ... ... туындады.
Қаржы басқарудағы есептерді шешу үшін қазіргі АЖ-ны қолданып,
қабылданатын шешімдердің сапасын ... ... мен ... ... ... сипатын ашып, қаржылық жағдайды жақсарту
бағытын, әрі қосымша қорларды анықтайды.
АЖ тұрақсыз, ... онда ... және ... ... саласындағы
ұдайы дамудың нәтижесінде, едәуір жылдамырақ өзгерістер болады.
Нарықтық қатынасқа көшу барысындағы ... және ... ... ... ... және ... ... АЖ-ның
функционалдық бөліміне маңызды әсер етеді.
Қазіргі уақытта қаржылық объектілерді басқару жұмысы ... ... ... АЖ ... ... қаржылық есепке алу – бұл
мемлкеттік бюджетті құрсатырып және орындау бойынша есеп ... ... ... ... функционалдық бөліктері: бюджеттің құрамына есеп
айырысуы, мемлекеттік кіріс, бюджеттік мекемелер мен ... ... ... ... ... қаржылар болып, төрт ішкі жүйелерге
бөлінеді.
АЖ-да мәліметтердің интегрирленген қоймасын ... әрі ... есеп ... ... қатар, есепке алу, жедел талдау ... ... ... ... ... ... мекемелердің АЖ-сы құрастырылуда. Банктік мекемелерді тұрғызу
негізі – банктік ... ... ... ... ... ... АЖ-сы көлемінде коммерциялық банктердің
АЖ-сы тұрғызылады.
Банктік ... ...... мен ... ... ... ... қорлардың таратылуын, қайтарылып отыруын
және теңбе-теңдігін жеңілдететін жабдық ... ... ... жиын деп ... ...... ... дара түрде емес, қайта біріккен түрде, әрі
олардың өзара күрделі байланысын бейнелеп ... ... Бұл ... ... ... бірігуі емес, бұл өзінше күрделі
иерархиялы құрылымымен бірнеше ... ... бар ... (ықтималдық) сипаттағы жұмыс кезеңдерін ... ... ... қасиеті бар күрделі жүйе. Сол себепті де
БАЖ тұрғызып ... оның ... әсер ... ... ... ... ... болады:
▪ Банктің жалпы сипаттамасы және оның жақындағы және болашақтағы
мақсаттары мен стратегиялық бағытының ... ... ... басқару құрылымының ерекшеліктері;
▪ Банктік технологияларды тұрғызудың жалпы принциптері;
▪ Автоматтандырылуға тиісті функциялардың құрамы мен ... ... Кіру және шығу ... ... мен кіру құжаттарының саны;
▪ Ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптар.
Осы талдаулар ... ... ... ... ... функционалдық бөлігіне қатысты экономикалық объектіні
автоматтандыру ... ... ... ... ... отырған мәселелердің
біріне оның ішкі жүйелерінің бөліну қағидасы жатады. Ал кез-келген ... мен ... ... – оны ... әрі ... синтездеуге
негізделеді. Егер талдаудың мақсаты қандай да бір жүйенің қызмет ... оның ... ... ... ... ... ал синтездеу есебі
– жүйенің қызметін жүзеге асыратын құрылымды жобалап, оны іріктеу.
Банктегі басқару көп аспектілі болғандықтан, ... ... ... ... ... объектілері мен функциялары және уақыт аралықтары
бойынша ... ... ... да ... ... ... өзара тығыз байланысқан
келесі түрдегі функциялар орындалады:
▪ Есепке алу мен бақылау. Банктегі есепке алу мен ... ... ... есеп ... ... ... банктік есепке алуды
аналитикалық деңгей тұлғалық шоттарда бейлененіп әрбір тұлғалық шот
нақты баланстық түрге енеді. Әрбір ... күні ... ... ... ... ... күйін қалыптастырумен аяқталатын
болғандықтан олар тез арада ... ... ... ... ол ... ... және ... қалыптасқан экономикалық
жағдайларды танып білуге мүмкіндік ... ... ... ... екі тәуелсіз бөлімдер: банк ішіндегі және сыртындағы күйін
талдаумен жабдықтайтын бөлімдер болады;
▪ Жоспарлау – ол ... ... ... ... ... ... ... шешімдерін және алға қойған мақсаттарға жету жолдарын
дайындайды. Бұл жағдайды банктің ішкі ... ... мен ... жоспарлау бірігіп қарастырылады. Дегенмен олар құрылымдық
тұрғыда бөлек ... ... ... бұл ... ... ... шешімдері
жүзеге асырылады. Банктегі стратегиялық және ... ... ... ... ... кезеңінің ұзақтығына сәйкес жедел
(бір жұмыс күні) және ағымдағы (ай, ... ... (жыл) ... ... ... ... ... жеке қызметкерлердің
қызметін және технологиялық ... ... ... ... болады.
Банктің басқару құрылымы – оның көлеміне, қызмет көрсету және
клиенттермен операциялар жасау ... ... ... ... басқару
құрылымы үшке бөлінеді:
1. Сызықты түрдегі басқару;
2. Штабты ұйым түрінде;
3. Сызықты-штабты ұйым түрінде.
Сызықты ... ... ... банк ... ... ... Бұл жағдайдағы бақылау жеңіл және қарапайым түрде жүргізіледі.
Штабты ұйым түрінде, басқармаға ... ... ... ... бойынша біріккен бөлімдердің бағынуы ... ... ... ... ... ұйым түрі күрделі болып ондағы депозиттік, несиелік,
инвестициялық және т.б.амалдары жүзеге асыратын бөлімдер ... ... ... ... ... ... жергілікті мақсаттарды қалыптастырып
жүзеге асырады.Басқарудың бұл түоі күрделі әрі қымбатқа түседі.Бірақ
басқару ... ... ... коммерциялық банк ... ... банк ... ... басқаруды жүзнгн
асырады, яғни ол бухгалтерлік есеп беру ... ... ... ... ... саясатын, мақсатын қалыптастырады
және оларды департаменттерге жеткізіп, ондағы бөлімшелердің орындалуын
тапсырып ... ... ... ... ... ... жағдайға байланысты оларды қайта өзгертіп қарастырады.
Банктегі қызмет барысының ... ... ... Әр ... ... біртекті операциялардың
орындалу технологиясы әр түрлі болып, кейде олардың ... ... ... ... бөлімшелерге сәйкес келмей жатады.
Соның салдарынан нарық жағдайындағы ... ... ... әр түрлі программалық жабдықтар көптеп пйда бола ... ... ... ... ... ... ... «VIMCOM»,
«OPTIMUM», «DACOMS-Bank» және т.б. БАЖ ... бола ... ... байланысты, оларды келесі белгілнр бойынша топтауға болады:
1. басқару құрылымы бойынша;
2. қорларды трансфармациялау бойынша;
3. басқару қызметтері ... жаңа ... ... ... автоматтандырылған жұмыс
орындарына бөлінеді. БАЖ өзгертуді тек өңдеушілер өздері жасай алатындай
жүзеге асырылады. Оны администратор жүзеге ... ... ... ... ... ... ... сапасына автоматтандаралған түрде
талдау жасау және ... ... ... ... ... ... ... – оның сенімділігі мен
қалыптасқыштығы жатады. Сенімділік АЖ қорларымен ... ... ... ... ... ... ... етуін қамтамасыз етуден тұрады. Бұл
әсіресе, банктік қызметтің қысқа мерзімдік нәтижелерін ... күні ... үшін өте ... ... – бұл ... ... жағдайлардағы АЖ-
ның қалыпты қызмет ету мүмкіндігі, яғни жүйеге қызмет ... ... ... жүйе қалыпты қызмет етуі керек. [8]
Әр ... ... ... ... ішкі ... ... ... функциялармен анықталатындықтан, әр түрлі ... ... ... ... ішкі жүйелер – банктік амалдардың
орыдалуын басқару мен есепке алу және ... ... ақша ... қаржыландаруды басқару болып бөлінеді.
Банктік ұйымдардағы АЖ-ны құрастыруға жүйелік тұрғыдан келу ... ... ...... ... ... ақпаратты өңдеуді, оның
құрылымын ескере отырып, ... ... әр ... ... ... ... тік және ... бойынша ақпаратты байланыс түрінде,
сондай-ақ, басқа да АЖ бойынша құрастыру қажет.
АЖ саласындағы ғылым жетістіктері, қолданушылардаң мәліметтер ... ... ... ... ... ... рұқсат етеді. Ол
бүтін жүйеге біріккен және қаржы-несие жүйесіндегі қолданушылар ... ... және ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл ақпаратты оның пайда болған жерінен ... ... ... ... ... ... ... Қаржы-несие
жүйесінде АЖ-ның әрі қарай дамуы мәліметтерді өткізудің қазіргі жүйелерін
пайдалану негізінде, ... ... ... сүйенуі тиіс. Сондай-ақ,
есептеу жүйелері мен желістерін ... және ... мен ... ... қажет. Орталықтанырмай өңдеудің
келешегі зор түріне қаржы-несие қызметкерлерінің АЖО-сы жатады. Бұл ыңғайлы
және ... ... ... ... ... ... әрекетін
қамтамасыз етуге; қаржы-несие ұйымдарындағы қолданушылардың әр ... ... ... әрі желістегі кез-келген абоненттің ... ... ... ... АЖО ... ... техникасымен қатынас
жасайтын тікелей құралы. ... ... сол, ол ... жұмысының
талаптары мен шарттарына жеңіл қалыптасқан.
АЖО-ны қолданудың ... – ақша ... ... әрі қызметкерді бейнеті көп ... ... ... тез ... ... ... ... әрі қабылданатын
шешімдердің жеделдігі мен тиімділігіне жақсы әсер ... есеп ... ... екі ... жүзеге асады:
қолма-қол ақшалар мен қолма-қолсыз ақшалармен есеп айырысу.
Қолма-қол акшалармен есеп айырысулар — бұл нақты ... ... ... ... сипаттайды.
Мұндағы нақты ақшаларға: банкноталар және монеталар жатады. Қолма-қол
ақшалармен есеп айырысулар көбіне кассалық ... ... ... ... ... басым бөлігі қолма-қолсыз түрде жүреді.
Қолма-қолсыз ақшалармен есеп айырысулар — клиенттердің банкте ашқан
шоттары көмегімен, олардың тапсырмасы негізінде бір ... ... бір ... ... ... ... ... — чектер, пластикалық карточкалар,
электрондық аударымдар көмегімен пайдаланылатын клиенттердің ... ... ... ақша мен ... ... арасында тығыз байланыс пен
өзара тәуелділік бар. Ол ақшаның үнемі бір айналыс сферасынан ... ... ... байқалады. Айталық, қолма-қол ақшалардың банктегі депозитке
салынуы,олардың қолма-қолсыз ақшаға айналуын білдірсе, ал банктен жалақы,
жәрдемақы, стипендия, зейнетақы және ... ... үшін ақша ... ... ... қолма-қол ақшаларға ауысуы байқалады.
[5]
«Қазақстан Республикасы аумағында ... ... ... ... төлемдер мен ақшалай аударымдарды жүзеге асыру ережесі» туралы
ҚР Ұлттық Банк Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірде бекіткен № 179 қаулысына
сәйкес, ... ... ... 4000 ... есеп ... асатын,
яғни 3488000 ~ (4000 X 872) теңге ... ... ... есеп айырысулар
тек қана қолма-қолсыз тәртіпте жүзеге асырылуға тиіс. Осы ережеге сәйкес
қолма-қолсыз есеп айырысуларда қолданылатын төлем ... ... ... ... ... ... ... инкассалық үкім;
* чекпен есеп айырысу;
* вексельмен есеп айырысу.
Аталған төлем құжаттарының мынадай өзіне тән ... ... ... ... ... атауы;
2) төлем құжатының номері, толтырылған күні, айы, жылы;
1) ... ... ... ... ... және ... коды;
2) ақшаны аударушы банктің толық аты-жөні және банктік ... ... ... ... ... және жеке
идентификациондық коды;
5) бенефициар-банктің толық аты-жөні және банктік ... ... ... тағайындалу коды;
8) санмен және жазбаша түрде берілген төлем сомасы;
9) төлемді немесе ақшалай аударымды жасайтын тұлғаның ... мен ... ... ... түрінде толтырылған болса);
10) бенефициардың және ақшаны аударушының салықты
төлеуші ретінде тіркеу ... ... ... қағаз және электрондық жолмен толтырылуы мүмкін.
Төлем ... ... ... ... мән ... Әсіресе, ондағы
телемнің тағайындалу коды 1999 жылғы 15 ... ... ... ...... ... классификаторын пайдалану ережесі туралы» ҚР ... ... ... № 388 ... ... ... ... тағайындалуының бірдей классификаторы Қазақстан
Республикасындағы ақша-несие және валюта ... ... ... ... ... банк жүйесінің жағдайын шұғыл ... ... және ... ... ақша ағымын талдауға мүмкіндік беретін
көрсеткіштер жүйесін қалыптастыруға арналған.
Төлемдердің тағайындалуының бірдей ... ... |II III IV V|VII |IX |X |
| |I VI |VIII | | ...... ... ... белгісі;
II — ақшаны аударушынын экономика секторы;
III. — бенефициардың ... ...... ... ... VI, VII — ... және бағалы металдар коды;
VIII — операция түрі;
IX— төлемнің сипаты;
X — ... ашып ... ... ... ... заңдылықтарына сәйкес анықталады және
былай белгіленеді: «1» — резидент; «2» — бейрезидент. Экономиканын,
секторыныц коды мынадай:
0. — Халықаралық үйымдар;
1. — ... ...... және ... ... ... — Орталық (үлттың) банктер;
4. — Басқа депозиттік ұйымдар;
5. — Басқа қаржылық ұйымдар;
6. — ... ... емес ...... емес қаржылық емес ұйымдар;
8. — Үй шаруашылығына қызмет көрсететін, коммерциялық емес ұйымдар;
9. — үй шаруашылықтары.
Төлемнің тағайындалу коды ... ... ... 10 санаттан
тұрады:,
0. — Зейнет ақы және жәрдем ақы;
0. — Қолма-қол ақшамен операциялар (спецификалық аударымдар);
1. — Шетел валютасы және ... ... ......... ... Республикасының бейрезиденттерінің шығарған бағалы ... және ... ... және ... ... ... ... резиденттерінің шығарған бағалы қағаздары мен
вексельдері және Қазақстан капиталына инвестициялар;
7. — Тауарлар мен материалдық емес активтер;
8. ... ...... ... мен ... ... ... тағайындалуының
бірдей классификаторы
толтырылатындарға мынадай төлем ... ... ... ... ... ... ... үкімі;
-аударуға берген өтініш; [10]
Төлем тапсырмасымен есеп айырысу — бұл қазіргі ... ... есеп ... ... ... — ақшаны аударушының (төлеушінің) аталған тапсырмада
көрсетілген ақша сомасын бенефициарға аудару туралы қызмет ... ... ... ... есеп айырысу мынадай төлемдерді жүзеге асыру үшін
қолданылады: алынған тауарлары мен көрсеткен қызметтері үшін, тауарлы емес
операциялар ... және ... ... ... ... ... ... және т.б. төлемдер) бойынша, жабдықтаушылар мен
мердігерлерге тауары және көрсетілген қызметтері үшін ... ала ... ... ... оны толтырған күннен бастап (оны толтырған ... ... он ... ... және ... шотында қаражат болған
жағдайда ғана іске асырылады.
Екі жақтың келісуі ... ... ... ... ... және ... ... мүмкін. Мерзімді төлем — бүл тауарды
жөнелткенге дейін (1-сурет); тауарды ... ... яғни ... беру ... ... ... ірі мәмілелер барысында бөліп төлеу
арқылы жүргізіледі. Мерзімінен бұрын және кешіктіріп төлеу
бұл жақтың қаржылық жағдайына зиян ... үшін ... ... ... мүмкін.
Төлем тапсырмасымен есеп айырысу сызбасы 1-суретте берілген.
1
4 ... ... ... ... ... ... үшін ... сатып
алғаннан кейін төлеу барысында есеп айырысу сызбасы
1 — тауарды (қызметті) жабдықтау; 2 — төлем тапсырмасын банкке беру
және ... ... ... 3 — ... ... ... аудару және
алушының шотына есептеу; 4 — бенефициардың шотына қаражат түскендігін
хабарлау.
Төлеуге кепіл ... ... ... ... ... ... акцепт беруі мүмкін. Бүл жағдайда банк тапсырмадағы соманы
төлеу үшін тиісті қаражатты жеке бір шотқа ... ... ... есеп ... ... ... айналымының біршама қиындығы мен
ұзақтығы және клиенттің шаруашылық айналымынан ... бір ... ... қалуы жатады.
1
5
4 ... ... ... ... тауарлар (қызметтер) үшін төлемді алдын
ала төлеу барысында есеп ... ... ... ... ... ... (қызметті) жабдықтау туралы
келісімшарт жасау; 2 — төлем тапсырмасын банкке беру және ... ... 3 — ... банкіне қаражатты аудару және алушының шотына
есептеу; 4 — бенефициарға оның шотына ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысудың артықшылығы, оның әмбебап есеп
айырысу формасы ретінде ішкі банкаралық есеп ... ... ... ... ... және тауарлы емес
операциялар бойынша, сатып алған ... ... және ... ала ... аванс
арқылы төлеуде қолданылумен сипатталады.
Төлем талап-тапсырмасы — бүл қолма-қолсыз ... есеп ... ... ... тәжірибеге 1990 жылы енгізілген болатын. Мұнда ... және ... ... элементтері қатар қамтылған. ...... ... оған ... ... ... жөнелтілген өнім, атқарылған жұмыстар және көрсетілген қызмет
құнын жіберілген есеп ... ... ... ... ... ... ... толтырады да, оны коммерциялық
құжаттармен бірге бірден аударушының банкіне ... ... ... ... талап-тапсырмасын төлеушіге береді. ... ... ... ... ақша болған жағдайда ғана ... ... ... 3 күннен 30 күн араулығында № ... ... ... ... бойынша төлеуден бас тартатын болса, оны осы
үш күн ішінде банкке хабарлайды. Сөйтіп ... ... ... және телеуден бас тартуын хабарлайтын құжатпен бірге тікелей
бенефициарға қайтарылады. Төлем талап-тапсырмасымен есеп ... ... бар: ... ... ... мүмкіндік
береді және құжат айналымын жылдамдатады.
1
6 2 3 ... ... ... ... есеп айырысудағы құжат
айналымының сызбасы
1— тауарды жабдықтау (қызмет көрсету); 2— төлем ... ... ... 3 — есеп ... ... ... келісім
беруі ушін беріледі; 4 — төлеуге келісім берген есеп айырысу ... ... ... сома банкте сатып алушының шотынан шегеріледі; 5—
бенефициардың банкіне қаражат аударылып, онда бенефициардың шотына ... 6 — ... ... ... келіп тускендігін хабарлайды.
Инкассалық өкім — заң актілерінде көзделген жағдайда ақшаны
жөнелтушінің ... оның ... ... ... алу ... ... ... өкім салық және кеден органдарына төленбеген төлемдерді,
сондай-ақ соттың шешімі бойынша басқа да төлемдерді ... ету ... ... салық және кеден органдарының инкассалық өкімінен
басқасы ... ... ... шешімдері, бүйрығы, қарары және қаулысы
бойынша берілетін орындау парағымен бірге жүреді.
Инкассалық өкімде ... ... ... ... ... оның келісімінсіз ақшаны алуға құқық беретін заңды актіге сілтеме
көрсетіледі.
Салық және кеден органдарынан келіп ... ... өкім ... ... ... ... ... мүмкін, яғни қаражат келемі
толық жетпеген жағдайда, сол құжаттың ... ... ... ... ... ... тиіс. Қалған сома қаражаттық шотқа түсуіне қарай
төленеді. Тек қана ... ... ... ... өкімдер шотта
қаражат сомасы жеткілікті болған ... ... ... жағдайда ол
шоттағы қаражат қозғалысына тыйым салынады. Мұндай төлем құжаттары басқа
қүжаттарға қарағанда кезектен тыс ... ... есеп ... барысында төлем құралы ретінде заңды және жеке
түлғалар пайдалана алады. Чек ... есеп ... ... мынада:
* егер де төлеуші тауарды алғанға дейін төлегісі келмей, ал жабдықтаушы
төлеуге кепіл ... ... ... келмеген жағдайда;
* сатушы белгісіз болған жағдайда.
Еліміздегі чекті пайдалану ... 1998 ... 5 ... ... банк Басқармасы бекіткен № 266 қаулыға сәйкес жүзеге асады.
Аталған ережеге сәйкес чектер мынадай түрлерге бөлінеді:
• Кепілденген чек — чек ... ... ... қаражаттың
көлеміне байланыссыз чекте көрсетілген
соманы төлеуге қызмет көрсетуші банктің беретін кепілін
көрсететін чек.
Кепілдендірілмеген чек — чек беруші банктің кепілдігі ... ... ... чек — ... ... ала салған депозитпен қамтамасыз
етілген чек;
■ Камтамасыз етілмеген чек — ... ... ... чек.
Ережеге сәйкес, чек — бүл чек берушінін чекті қабылдаушы банкпен
өзара ... ... ... ... ... ... чекті
ұстаушыға төлеу туралы бүйрығы.
Чектің өзіне тән мынадай көрсеткіштері болады:
1) «Чек» деген атауы;
2) Чек ... мен ... ... қызмет ету мерзімі;
4) Чек берушінің аты-жөні;
5) Чек берушінің СТТН-І;
6) Санмен және жазбаша түрде ... ... ... айы, ... ... жері және чек берушінің қолы мен мөрі;
7) Чек ұстаушының аты-жөні;
8) Чек ұстаушының СТТН-І;
9) Чекті ... ... чек ... ... ... Чек беруші банктің жеке банктік коды;
11) «Бүйрық бойынша төлеңіз» кестесі;
12) ... ... ... ... ... ретінде қабылдағаны туралы чек үстаушының белгі соғатын
орны.
Чектер қолма-қолсыз төлемдерді жүзеге асыру және ... ақша ... ... ... чекпен есеп айырысу тек қана ... ... ... ... ... ... ... арналған чектің түріне
акшалай чек ... ... ... ... ... банктің бекітілген
формасында 2003 жылдың 1 ... ... ... ... ... клиенттеріне беріп келсе, бүгінгі күні кез ... ... ... формасында чекті шығарып отыр. Чекті пайдалану банктен ... ... ... іске ... Чек алу үшін шот иесі ... ... ... өтінішін жасайды.
Чектің қызмет ету мерзімі толтырылған күнді есептемегенде он ... Чек ... бір ... есеп ... ... сызбамен берілген
(4-сурет). 3
5 1 ... ... есеп ... ...... ... ... кітапша беру туралы өтінішін жасап, оған
косымша төлем ... ... 2 — банк оған ... ... ... және
төлем тапсырмасындағы соманы жеке бір шотка аударады; 3 — ... ... ... ... ... 4 — ... мен ... үшін
чекпен есеп айырысады; 5— бенефициар чекті банкке көрсетеді, ал банк сатып
алушының шотынан чектегі соманы ... оны ... ... түсіреді.
Вексель қолма-қолсыз есеп айырысудың бір құралына ... ... ... ... ...... құралы. Есеп айырысу барысында
пайдаланылатын вексельдің түрлері: жай және аудармалы болып келеді.
«Вексель» сөзі ағылшын тілінде Bill notе — ... ... ...... бір ... алдын ала келісілген мерзімде және
белгіленген жерде тәлейтіндігі туралы ... ... ... екі түрі бар: жай және аудармалы. Вексельдің түрлеріне «ҚР-
дағы вексель айналысы ... ... ҚР ... ... ... Жай вексель (соло) — вексельді ұстаушыға вексельде көрсетілген соманы
белгілі бір уақытта немесе талап ... ... ... ... ... еш ... негізделмеген міндеттемесін сипаттайтын вексель.
— Аудармалы векселъ (тратта) — вексельде керсетілген соманы білгілі ... ... ... ... ... төлеу туралы үшінші бір
тұлғаға (трассатқа) ... ... ... еш ... ... ... сипаттайтын вексель.
Жай және аудармалы вексель — коммерциялық вексельдің түрлері ретінде
қарастырылады.
Енді жай және аудармалы вексельдің ... ... мән ... ... 5-ші және 6-ші ... ... Жай ... айналыс процесі
1 — сатып алушы (вексель беруші) вексельді тауарды (қызметті) сату-шыға
ұсынады; 2 — ... ... ... ... ... (тапсырыс берушіге)
тауарын, өнімін жөнелтеді, жүмысын атқарады, қызметін көрсетеді; 3 — сатушы
вексельде көрсетілген,яғни төлейтін мерзім ... ... ... ... ... 4 — ... алушы (телеуші) вексельді төлейді.
1
2
3 5 ... ... ... ... ...... ... (трассант) төлеушіге (трассатқа) тауарын және оған қоса
аудармалы вексельді ... ... 2 — ... ... ... ... берушіге (трассантқа) қайтарады; 3 — вексель
беруші (трассант) ... ... ... ... ... ... қаражатты алушыға) жібереді; 4 — вексельде ... ... ... ... трассатқа төлеуге үсынады; 5 — ... ... және ... ... ... ... бетіне төлегені
туралы белгісін салады.
Вексель айналысын бірінші ... ... ... ... атап ... болады. Бүл банк 1996 жылы ҚР
Үкіметінің астың жинау бағдарламасына сәйкес өзінің 500, 1000 және 5000 ... ... ... ... ... оларды несие қүралы
ретінде клиенттеріне берді. Сол клиенттерінің ... атап ... ... ... ... ... акционерлік компа-ниясы 5000 АҚШ
долларындағы ... ... ... ... ... оны ... арасында төлем құралы ретінде пайдаланды.
Сонымен қатар, осы банк 2003 жылы домицилиант ретінде ... ... ... 200,0 млн ... ... ... өтеді.
Мұндағы, «домицилиант» — векселъде көрсетілген төлемді ... ... ... ... ... ... есеп ... формасы. Аккредитивпен есеп айырысу жиі
қолданылмайды, ... та ол ... ... ... ... есеп ... — бүл сатып алушының тапсырмасы бойынша ... ... ... ... ... банкісіне аккредитивте
көрсетілген құжаттарды жабдықтаушы бергеннен соң және ... ... ... ... жагдайда төлемді төлеуге берген шартты акшалай
міндеттемесі
Егер де ... ... ... ... ... бойынша
қаражатты жабдықтаушының банкіне аударып қойса, онда аккредитивте
көрсетілген ... ... ... ... ... ... асыру үшін
жабдықтаушының банкінде «Аккредитив» жеке баланстық шоты ашылады.
Аккредитивтің мынадай түрлері болады:
• өтелген және өтелмеген;
• қайтарылатын және ... ... ... — бүл ... ... іс-
әрекетінің барлық мерзімі ішінде ... ... ... ... клиентіне берген қаражаты есебінен аударылған жабдықтаушының
банкісінде ашқан ... ... ... 6 8 ... Алдын ала қаражатты аудару арқылы аккредитив формасымен ... ... ... ...... ала каражатты аудару аркылы аккредитив формасын ... есеп ... ... өзара келісімшарт жасасу; 2 — ... ... ... және оған коса ... ... туралы төлем
тапсырмасын беру, одан соң, ол соманы сатып алушының ... ... 3 ... ... ... ... жэне оны ... шотына
есептеу; 4 — жабдыктаушыға аккредетивтің ашылғаны туралы ... 5 ... ... ... ... ... 6 — келісімшартка сөйкес тауар-ды
женелткені (қызметті көрсеткені) ... есеп ... ... ... ... ... және «Аккредитив» шотынан каражатты шегеріп, оны
жабдыктаушының ... ... 7 — есеп ... ... ... банкіне жіберіліп, аккредитивті пайдаланғаны туралы хабардар
етеді; 8 — ... ... ... бере ... оған аккредитивті
пайдаланғаны туралы хабарды жеткізеді.
Өтелмеген (кетлденген) — бүл ... ... ... ... ... ... ... сатып алушының
банкісінің шотынан ңаражатты шегеруге ңүқың беру арңылы ашңан аккредитивін
сипаттайды (8-суретті қараңыз).
Кепілденген аккредитивті ... ... ... ... ... басңа банкпен арадағы корреспонденттік ңарым-ңатынас
жағдайына байланысты аша-ды. Ал енді өтелмеген аккредитив бойынша ... ... ... өтейік.
Әрбір аккредитив ңайтарылатын немесе ңайтарылмайтын болуға тиіс.
Ондай анықтауыш белгі болмаған жағдайда, ол ... ... ... ... ... келісімінсіз эмитент-банктің
әмірімен өзгертілуі немесе күшін жойы мүмкін. Бүл аккредитив ... ... ... аккредитив жабдықтаушының келісімінсіз өзгере немесе
күшін жоя алмайды. Себебі, ... ... ... ... ... табылады.
1
5
4 6 8 ... ... ... ... ... аккредитив формасымен есеп
айырысудағы құжат айналымының сызбасы
1 — банк кепілдемесін беру аркылы аккредитив формасын пайдалану ба-
рысында есеп ... ... ... ... жасасу; 2 — ... ... ... аккредитив ашуға өтінішін жасау және
аккредитивтің ашылу-ын «Банктің кепілдемесі және ... ... тыс шоты ... көрсету; 3 — аккредитив ашылғаны ... ... ... тыс ... ... туралы хабарлау; 4
— жабдыктаушыға аккредитивтің ашылғаны туралы хабарлау; 5 — ... ... ... ... 6 — келісімшартка сәйкес тауарды
жөнелткені ... ... ... есеп ... ... банкіне жіберу және жабдыктаушының шотына ңаражатты есептеу;
7 — есеп айырысу құжаттары сатып алушының банкіне ... онда ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда
банк төлеушіге несие береді; 8 — құжаттарды сатып алушыға бере ... ... ... ... ... ... ... формасын пайдалану арқылы есеп айырысуда қолма-қолсыз
ақшамен есеп ... ... ... ... ... өнім
жөнелтілгеннен кейін барып телем жүргізіледі; төлем төлеушінің келісімімен
жүзеге ... яғни оған ... ... ... ... жағдайлардың бүзылуына байланысты төлеушіге төлемнен бас
тартуға ңүңық беріледі. Егер де .төлеушінің аккредитив ашуға ңүңығы ... ... ... ... ... ... ... есебінен
ашылады. Аккредитивтің басты артықшылығы, оның төлеуге кепіл болуымен
сипатталады. ... ... бүл есеп ... ... ... де бар: сатып алушының ңаражаты аккредитивтің ңызмет ету
мерзімінің ішінде оның ... ... ... ... ... ... яғни жабдықтаушы аккредитивтің ашылғаны туралы хабар
алғанша, өзінің дайын өнімін жөнелте алмайды және оның сақталуы да ... ... ... есеп ... ... ... жабдықтаушылар мен түтынушылар арасындағы қолма-
қол ақшасыз есеп айырысудың жүзеге асырылуы барысында банктер арасында
өзара есеп айырысулар ... ... есеп ... ... ... алушы әр түрлі банкте ңызмет керсетілген жағдайда туындайды.
Мүндай есеп айырысулар бүгінгі күні ... ... ... ... ... ... ... яғни көптеген дербес
коммерциялық банктердің құрылып, жүмыс жасауына байланысты банкаралық есеп
айырысу жүйесі толық ... ... Бүл ... ... ... ... ... түсуге әкелді.
Қазіргі уақытта корреспонденттік шоттар ... ... ... үйымдастырудың мынадай екі варианты бар:
I варианты — орталыңтандырылмаған, яғни ... ... ... ңатынас орнатуы
негізіндегі;
II варианты — орталықтандырылған, яғни комерциялық
банктер арасындағы есеп айырысулар Ұлттың Банктегі, яғни
Қазақстан Банкаралық есеп ... ... ... ... ... ... шот — бүл ... банктердің өзара есеп
айырысуларды жүргізуге арналган елдін орталық банкінде және ... ... ... ... ... ... ... қаражаттары және оның
клиенттерінің несиелік, есеп айырысу және ... ... ... ... ... ... ... банк клиенттерінің аңшалай ңаражаттарына аудару және есептеу;
* банк клиенттерінің бюджетпен, зейнетақы қорларымен және ... ... ... ... ... ақша беру және ... ... займдар және депозиттер, бағалы қағаздар;
* ҰБ-пен кассалық операциялар;
* берілген несиелер үшін алынған пайыздар және басқа табыстар;
* ... ... ... ... ... банктің өзінің бюджетке төлемдері (салың);
• банктің ... ... ... ... ... жатады.
Корреспонденттік шотты ашу үшін банктер мьшадай құжаттарды ... ... ... ... шот ашу ... ... банк ... көшірмесі;
* банктік операцияларды жүргізуге рұқсат беретін лицензияның көшірмесі;
* қолдары мен ... ... бар ... ... ... ... ... банктер өздерінің кассалың операцияларын
1999 жылы 15 қарашада Ұлттың ... ... ... ... ... деңгейдегі банктерде кассалық операцияларды жүргізу» ережесіне
сәйкес жүзеге асырады.
Осы ережеге сәйкес, кассалық ... — бүл ... ... санау, майдалау, айырбастау, беру, сорттау, орау және ... ... ... ... үйымдастыру, яғни клиенттерге кассалың операциялар
бойынша қызмет көрсету және қолма-қол ақшаны ... үшін ... ... ... тиіс:
▪ кіріс кассасы;
▪ шығыс кассасы;
▪ кіріс-шығыс кассалары;
▪ қайта санау кассасы;
▪ кешкі касса;
▪ сырқа шығатын касса;
Банк кассасына клиенттерден ... ... ... және ... және ... шоттар бойынша есепке алу мынадай кіріс
кассалық құжаттар көмегімен ... ... ... ... ... ... кассалық ордер бойынша.
Басқа да құндылықтарды қабылдау ... тыс ... ... ... ... өткізу үшін клиент кіріс кассалың құжатты
толтырады және оған ңосымша ... ... ... ... ... ... ... онда олардың номиналдарын, санын, сондай-аң
банкноталар мен монета-лардың жалпы сомасын ... және ... ... жүмыскер кіріс кассалың ңүжаттың дүрыс толтырылғандығын
тексереді де, құжаттарды бақылаушы-бухгалтерге тапсырады. Ол бүл ... ... ... ... ... ... ... алғаннан соң, ондағы операциондың
жүмыскердің қолын қол ... ... ... ... ... ... хабарламадағы санмен және жазба түрінде ... ... ... ... ... да, ол ... ... құжатты кассирге
тапсырады.
Бақылаушы-бухгалтер болмай қалған жағдайда, банктегі ... оның ... ... ... ... ... ... тексеріп болғаннан соң, клиентті
шақырып, одан банкноталар мен монеталарды санап, қабылдап алады.
Қабылдау ... ... ... тек қана ... ... ... ... тиіс.
Қолма-қол ақшаны қабылдап алғаннан кейін, кассир қабылдаған соманы,
кіріс кассалық құжатындағы сомамен салыстырады, сома ... ... ... ... ... ... ... қойып, түбіртекке «Кіріс кассасы» деген
мөр басып, оны ақшаны тапсырушыға береді.
Егер қолма-қол ақшаны тапсырушының тапсырған ... мен ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
күмәнді ақша белгілерінің барлығы айқындалса, онда кассир бастапқы құжатты
қайта сызып ... оның ... ... ... ... көрсетіп жазады да,
өзінің қолымен оны куәландырып, клиентке ... ... Ал ... ... операциондық жүмыскерге қайтарылып, онда нақты өткізілген
қолма-қол ақша сомасына ... ... ... ... ол ... ... көрсетілген соманы сызып тастап,
қайтадан жаңа соманы жазады.
Күмәнді ақша белгілерін кассир, ... ... және ... ақша ... ... ... туралы екі данада акті
жасайды. ... ... ... ... анықтаған кассирдің аты-жөні,
клиенттің аты-жөні, банкноталардың номиналдары, сериялары мен ... ақша ... ... ... ... ... бүл ... кассир, касса меңгерушісі және бас ... ... ... мөрі ... Актінің бірінші данасы банкте қалдырылып,
екіншісі клиентке беріледі. Алынған ... аңша ... ... ... ... сараптамаға жіберіліп, олардың жарамдылығы анықталған
жағдайда, клиентке басқа ақша белгілері айырбасталып беріледі.
Банк клиентінің ағымдың және корреспонденттік ... ... беру ... ... ... ... ... ақшалай чекпен;
2) шығыс кассалық ордермен.
Басқа да құндылыңтарды беруде баланстан тыс ... ... ... ... ақша алуға арналған кассалық ... ... ... ол ... ... тексерулер жүргізіп,
оларды бақылаушы-бухгалтерге береді, сөйтіп шығыс кассалың ордерінде
көрсетілген ңолма-қол аңша сомасы ... ... ... журналда есепке
алынып, қолма-қол ақшаны алушы клиентке ақшалай чектің ... ... ... ... ... ... данасы кассаға көрсету үшін беріледі.
Шығыс құжатын алған ... ... ... ... ... ... беруге құқығы бар банктің жауапты түлғаларының ңолдарының
барлығын тексеріп, оны ңол ңою ... ... ... ... саны мен ... ... ... лауазымды түлғаларының шығыс құжатында ңолдарының болуын тексеру
және оларды үлгіде қойылған қолдарымен өзара салыстыруға.
Содан соң ... ... ... ақшаны алушыны кассаға чектегі
номері бойынша ... тағы да ... ... алатындығын наңтылап алып,
содан соң ақшасын береді.
Қайта есептеу кассасы клиенттің инкассацияланған ақшалай түсімдерін
қайта санаумен ... ... ... ... кассирі, баңылаушы
кассирдің ңатысумен кешкі кассаның кассирінен және баңылаушы кассирден
инкассаторлың ... ... ... оған ... құжаттар негізінде
қайта санаудан өткізіп, қабылдап алады.
Инкассаторлардан қолма-қол ақшасы бар сөмкелерді кассирлер қабылдау
барысында мыналарды тексереді:
1) ... ... ... ... ... ... пломбының бүзылмағандығын, жіптің үзілмегендігін және
т.б.);
2) семкедегі қойылған ... ... ... ... сәйкестігін;
3) инкассаторлар тапсыратын сөмкелердің қүжаттағы сөмкенің номерімен ... ... ... ... ... ... ... сөмкені қабылдап алған соң, бақылаушы-кассир және
бригаданың әрбір мүшесі ңабылдаған ... ... алу ... де ... ... ... екінші данасын бақылаушы
инкассаторлардың басшысына береді.
Егер де қабылдаған ... бір жері ... ... ... да
сәйкес келмейтін жағдайлар айқындалса, онда кассир ... ... ... ... сөмкедегі қолма-қол ақшаларды қүжаттағы
сомамен салыстыра отырып, қайта санайды. Қайта ... ... ... ... ... барысында екі данада акті жасалып, ... ... ... ... қалдырылып, ал екіншісі, инкассаторлар
арқылы тиісті құжаттармен ақшаны тапсырушы ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамы қызметінің сипаттамасы
ҚР-дағы коммерциялық банктер өз ... ... 30 ... “ҚР ... ... және ... 31 ... қабылданған “ҚР-
дағы банктер және банктік қызмет туралы” ҚР заңдарын басшылыққа алады.
Коммерциялық банктер банктік жүйенің екінші деңгейін ... ... ... ... ... және жеке ... кең
көлемде банктік операциялар мен қаржылық қызметтерді жүзеге асырады.
ҚР екінші деңгейлі ... ҚР ... ... ... ... ... ... операцияларды жүзеге асыруға алатын ... ... ... ... ... операцияларды жүзеге асыруға қажетті саналатын
банктер қатарымен корреспонденттік ... ... ... ... ... өз ... өкілеттігін ашуға құқық береді.
Сонымен қатар, Қазақстандық коммерциялық банктерге бағалы металдармен
операцияларды ... ... үшін ҚР ... ... ... ... ... 31 тамызында қабылданған “ҚР-дағы банктер және банктік
қызмет туралы” ҚР-ның заңына сәйкес ... ... ашу ... оның қызметін
ұйымдастыру мынадай үш кезеңнен тұрады:
1)Банк ашуға Ұлттық банктен рұқсат алу;
2)Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден ... ... ... ... ... ... алу;
Аталған заңға сәйкес банкті заңды және жеке ... ... ... ... ... ... сәйкес банктік операцияларға
мыналар жатады:
• заңды ... ... ... ... шоттарын ашужәне
жүргізу;
• жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашужәне ... ... және ... ... ... түрлерін жүзеге асратын
ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
• Заңды және жеке ... ... ... ашу және ... ... ... ... мен монетаны қабылдау, беру, қайта санау,
айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау және сақтау;
• Аударым операциялары: ... және жеке ... ... ... ... ... Есепке алу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін ... ... ... ... ... ... ... ақы төлеу, мерзімін белгілеу және қайтару шартымен
ақшалай формада несиелер беру;
• Заңды және жеке ... оның ... ... ... байланысты, олардың банктік шоттары бойынша есеп айырысу
операцияларын жүргізу;
• Сенім(траст) операциялары: сенім білдірушінің ... ... ... ... сай ақшасын,құйма бағалы металынжәне бағалы қағаздарын
басқару;
• Клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, тексету және ... ... ... ... ... ... жүргізу және клирингке
қатысушылардың таза позициясын ... ... ... ... ... ... ... құжаттарын және бағалы заттарын сақтауқызметін көрсету,
сондай-ақ жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді ... ... ... ... тез іске ... ... ... мен жылжитын
мүліктерді кепілге алып, қысқа мерзімді несиелер беру;
• Төлем карточкаларын шығару;
• Банкнота мен монеталарды және ... ... ... ... ... ... айырбас операцияларын ұйымдастыру;
• Төлем құжаттарын инкассоға қабылдау;
• Чек кітапшаларын шығару;
• Бағалы қағаздар нарығындағыклирингтік қызмет;
• Аккредитивті ашу, растау және ол ... ... ... ... ... орындалуды көздейтін банктік кепәілдеме беру;
• Үшінші тұлғаның атынан ақшалай ... ... ... ... бағалы қағаздар нарығында басқа да кәсіби қызмет түрлерін
жүзеге асыра алады.Оларға ... ... ... ... ... Дилерлік-мемлекеттің және өзге де бағалы қағаздармен ;
• Кастодиандық;
• Клирингтік.
Сонымен қатар, ҚР-дағы екінші деңгейдегі ... өз ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
еншілес банктерін аша алады.
«Центр Кредит Банкі» акционерлік қоғамының даму тарихы
1988 жылы 19 қыркуйек. негізі каланған.Ең алғаш КСРО ұжымдық ... ... ... ... құрылған.
1991жылы тамыз. өз атауын Қазақ орталық АҚ Банк Центр Кредит болып қайта
жанданды.
1995жылы мамыр. kase мүшесі болады.
1998жылы шілде. қайта ЖАҚ"Жилстройбанкпен" қосылып АҚ Банк ... ... ... ... ... ... 15 жылдық юбилейі болып өтті.
2003жылы желтоқсан/Орталық Европалық Кеңесі банкке "Кіші жэне Орта
бизнестік ең жақсы банкі" ... ... ... премиясымен"
марапатталды.
1997ж. Мамыр.Банк екінші дэреежелі банктер қатарына кіреді
1999ж.тамыз.Банк акциялары А категориялы заңды тізіміне ие болады.
2004ж.қазан.Банк активтері 1 ... АҚШ ... ... SWIFT ... төлем жүйесінің мүшесі болады.
2001ж.наурыз.Банк төлем жүйесі SWIFT Alliances Access интерфейсіне өтеді.
2001ж.қаңтар.Ақша қаражаттарының "жылдам табыс" атты банк ... ... ... ең ... ... іске асырылуы.
2003ж.тамыз.Банктің қызметкерлерінің кэсібилілігінің жоғарылатуы үшін
арнайы Оқыту орталығы ашылған.
2000ж.мамыр.Банк VISA International ассоциациясына енеді.
2002ж.ішлде.УІ8А дебетті-кредитті карточкалары айналымға жіберілді.
1996ж.наурыз.Western Union ... ақша ... ... ... ... ... ... аударымдар" атты жаңа қызмет
көрсету түрі енгізілді.
2002ж.желтоқсан. "Жылдам аударымдар" атты эксклюзивті өнімі "Жыл
таңдауы" Республикалық фестивалінің "Ақша аударымдары" номинациясы
бойынша жеңіп алды.
«Центр Кредит ... ... ... даму ... ... Кредит Банкі- әмбебап банк, негізгі мақсаты шағын және ... ... ... сонымен қатар ҚР және ТМД елдерінде орта топтар
қатарына жеткізу.
Банк қызметкерінің негізгі мақсаты- клиенттерге ... ... ... ... ... жоспары (2009ж. басына дейін)
Центр Кредит Банкі
• ҚР-ның 5-тік ең жақсы банктер қатарына кіру.
• ТМД елдеріндегі 15 ең жақсы банктер ... ... ТМД ... банк филиалдарын ашу.
Негізгі артықшылықтары (2006-2008жж.)
Өз ... жету үшін банк ... ... мына
артықшылықтарды анықтады:
1. Банктің нарықтық үлесін дамыту;
2. Капитал деңгейінің жоғарғы тұрақтылығы;
3. Бизнес рентабельділігінің ... ... ... ... ... ... қабыспалы сатудың өсімі;
6. Клиенттердің қанағаттандырарлық деңгейінің өсуі;
7. Банктің негізгі бизнес-процестерінің өркендеуі;
8. Банктің негізгі бизнес-процестерінің ... ... ... жоғарғы сападағы ссудалық портфельдерінің ... Банк ... ... кәсиби деңгейінің тұрақтылығы;
1.Банктің нарықтық үлесін дамыту
Банктің негізгі стратегиялық мақсаты бойынша банктің нарықтық ... ... 9% -ға ... ... болып табылады.Осыған байланысты
банк нарықтың барлық сегменттеріне қызығушылық танытады.Банк бизнестің ... ... орта және ... ... несиелеу, несие және
төлем карточкаларын сату және физикалық тұлғаларға депозиттер ашу. Сонымен
қатар банк өз ... ... ... ... да өз ... ... ... жоғарғы тұрақтылығы
Стратегиялық жоспар бойынша банк өзінің капиталын әрі қарай дамытуды
мақсат етеді.Осы мақсатпен банк өзінің пайда көрсеткішін ... ... ... ... 33% ... 2006ж-30-33 %, ал 2007-2008жж. ... ... ... ... ... ... ... және бөлінбеген табыс.
Жоспар бойынша 2007ж. резервтік капитал және бөлінбеген табыс көлемі 14.3
млрд. тенге құрайды, 2008ж ... ... ... 2009ж. ... ... ... Жарғылық капитал.
Келесі 3 жыл көлемінде банк ... ... ... ... ... 2006ж.-30.5 млрд.тенге, 2007ж.- 34 млрд. тенге, 2008- 43.5 ... ... ... ... Орта салалық деңгейдегі таза ... ... ... ... ... ... мақсат етеді.Осы мақсатта несиелік
рейтингтер жүйесінде және негізгі базалық мөлшерлемеге ... ... ... ... ... ... деңгейдегі таза
пайыздық маржаға лимит қатаң регламентациялық процесті енгізу ... ... ... ... ... байланысты банк өз
пайыз мөлшерлемелерінің төмендеуіне ықпал етеді.
• Операциялық шығындарды ... ... ... бірі – ол
операциялық шығындарды азайту болып табылады.2004ж. қортындысы бойынша
операциялық ... ... ... коэффициентіне
қатынасы 0,63 құрады. Бұл көрсеткіш саладағы жоғарғы көрсеткіш ... ... ... ... ... ... ... мақсаты клиенттік базаның
барлық бизнес саласында дамыту.Осыған байланысты мына бағыттар
қарастырылған:
• Түрлі клиенттер тобына арналған маркетингтік кешенінің ... ... жеңу ... банк ... үш жылға түрлі
клиенттер тобына арналған бірнеше қызмет көрсету пакетін құрған(ірі
компаниялар, ірі ... ... және орта ... жеке ... ... ... ... пайыз мөлшерлемесін анықтау, тауарлар
ассортиментін таңдау, тарифтік саясат қолдану қарастырылған.
... және орта ... ... ... ... жаңа бағдарламаны
дамыту.Центр Кредит Банкі Қазақстандық ... және орта ... ... улесін арттырмақшы.Осы мақсатпен банк ... ... ... ... ... өсімі
Қазіргі уақытқа дейін Центр Кредит Банкінің дамуы экстенсивті түрде
жүрді.Клиенттерді ... ... банк өз ... ... ... жарнамаға деген шығындар арта бастады.Осы себептен
банк келесі уш жылдықта интенсивті түрде дамуды ... ... яғни ... бар клиенттеріне қосымша тауарлармен қызықтыруды ұсынып отыр.Осыған
байланысты келесі мәселелер қарастырылып отыр.
... ... ... сатылым көрсеткіштерінің анализі ... ... СRM ... ... ... ... ... батыстың жаңа СRM ақпараттық технологияларын тарту;
• Тұрғындардық экспресс-несиелік және карточкалық бизнесті дамыту;
6.Клиенттердің қанағаттандырарлық деңгейінің өсіру.
Осы мақсатпен банк өз ... ... ... ұсынады.Осы
мақсатқа жету барысында мынадай бағыттар қарастырылып отыр.
• Клиенттердің қанағаттандырылу деңгейінің ... ... ... ... ... Барлық сатылым каналдарын сапалы түрде дамыту;
• Әр клиентке ерекше көңіл бөлу;
• Қызмет көрсету түрлерінің кеңеюі;
7. Банктің негізгі бизнес-процестерінің өркендеуі
Бұл ... ... ... бірі ... табылады.Мәселеге байланысты
келесі бағыттар ұсынылады:
• Өндірістік басқаруға көңіл бөлу;
• Халықаралық стандарттарға сай сапа енгізу;
8. Банктің негізгі ... ... ... ... ... және орта бизнес клиенттері және жеке тұлғаларға
арнайы ұсынылған, сонымен қатар ... ... ... ... және ... ықпал етеді.
• Бизнес-процестерді талдау;
• Жаңа IT-жүйелерін енгізу;
9.Банктің жоғарғы сападағы ссудалық портфельдерінің ... ... ... ... ... етеді(орта жылдық активтер
өсімі 50% құрауы керек).Яғни активтерінің сапалылығын, актив және пассив
операцияладың, ... ... ... ... ... және ... ... қарыздардың көлемі жылына 65%-дан жоғары болуы қажет;
• Қаржылық жағдайлар;
10. Банк ... ... ... деңгейінің тұрақтылығы
Осы мақсатта банк адам ресурстарын дамытуға арналған стратегиялық
жоспар құрған.Осыған байланысты банк ... бес ... мына ... ... ... ... орналастыру және жұмыс бабымен өсіру;
10.3.Персоналды бағалау;
10.4.Мәтебелеу жүйесі;
10.5.Ұйымшылдық мәдениет;
Банктік шотты ... ... ... ... ... ... клиенттердің банктердегі
ашқан ағымдық және басқа да шоттары арқылы жүзеге асады.
Қазіргі кездегі екінші деңгейдегі банктерде шоттар ашу ... ... 29 ... ... төлемдер мен аударымдар туралы» ҚР заңына және
2000 жылғы 2 маусымдағы Ұлттық Банк ... ... ... банктеріндегі клиенттердің банктік шоттарын ашу, ... жабу ... ... № 266 ... ... Осы ... ... ашылатын шоттар мынадай түрлерге бөлінеді: ағымдағы, жинақ және
корреспонденттік.
Жоғарыдағы ережеге сәйкес ҚР-дағы екінші деңгейдегі ... ... ... ... ... ... тұлғалар үшін:
* Жарғысының көшірмесі (нотариалды куәландырылған);
* Статистикалық карточка;
* Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
* СТТН ... ... мен ... үшін ... тұлғаның олардың басшыларына
берген сенімхаттың көшірмесі;
* Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін ҚР
Қаржы Министрлігінен рұқсат қағаз;
* Қол қою және мөр басу ... бар ... ... ... ... Қол ... түлғаларға арналған бұйрықтың көшірмесі мен ... ... мен ... ... шот ашу ... ... ... шот туралы келісім-шарт.
Бейрезидент-заңды тұлғалар үшін:
* Мемлекеттік немесе орыс тілінде ... ... ... ... ... ... (нотариалды куәландырылған);
* Статистикалық карточка;
* Мемлекеттік тіркеу (қайта ... ... ... ... СТТН ... Филиалдар мен өкілеттік үшін, бейрезидент-заңды тұлғаның басшыларына
берілген сенімхаттың көшірмесі;
* Қол қою және мөр басу ... бар ... ... ... ... Жеке ... (көшірмесі);
* Банктік шот ашу туралы өтініш;
• Банктік шот туралы келісім-шарт.
Шаруа (фермер) шаруашылығы:
• Мемлекеттік тіркеу ... ... ... куәліктің
көшірмесі;
• СТТН көшірмесі;
• Жерді пайдалануға жер бөлімшесіне беру ... ... ... ... Қол қою және мөр басу ... бар ... (нотариалды куәландырылған). 3
дана;
* Жеке куәлігі (көшірмесі);
* Банктік шот ашу туралы ... ... шот ... ... кәсіпкерлер үшін:
• Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта ... ... ... көшірмесі;
* СТТН көшірмесі;
* Қол қою және мөр басу үлгісі бар карточка (нотариалды куәландырылған). 3
дана;
* Жеке ... ... ... шот ашу ... ... ... шот туралы келісім-шарт.
Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілеттіктер үшін:
• ҚР Сыртқы істер министрлігінен берілген, оның аккреди-
тациясын растайтын құжаттың ... Қол қою және мөр басу ... бар ... ... 3 дана;
• Жеке куәлігі (көшірмесі);
• Банктік шот ашу ... ... ... шот ... ... нотариустар үшін:
• Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) тура-
лы куәліктің көшірмесі;
* СТТН көшірмесі;
* Нотариалдық іспен айналысуға ... ... ... ... Қол қою және мөр басу ... бар карточка (нотариалды куәландырылған). 3
дана;
* Жеке куәлігі (көшірмесі);
* Банктік шот ашу туралы өтініш;
* Банктік шот туралы келісім-шарт.
Интернет банкинг дегеніміз ... ...... ... ... ... ... басқару
амалының бірі болып табылады.
АҚ “Центр Кредит Банкі” заңды тұлғалар үшін ... ... ... Интернет банкинг жүйесін ұсынады.
Интернет банкинг жүйесі клиенттерге жұмыс орнында ... ... ... ... ... ... жасау;
• Карточкалық шоттарды толтыру;
• Өз шотындағы операцияларды қадағалап отыру;
• Шот бойынша информация алу;
• Шот бойынша ақша ... ... ... волютасын сату, сатып алу немесе аудару;
• Шот бойынша есеп алу;
• Шот ... ... ... ... ... жасау;
• Ақша курсы туралы мәлімет алу;
• Басқа қалалардағы филиалдарының жұмысын қадағалап отыруды ұсынады;
Жүйемен жұмыстың артықшылықтары:
Операцияларды жүргізудің ... жэне ... Яғни ... да сіз шот бойынша операцияны оңайлықпен жүргізе аласыз;
Аударымға жеңлдіктер ... ... ... ... ... бас ... ... банкпен жүмыс істеуге болады;
Жұмыстың эффективтілігінің жоғарылауы.Жұмыс уақытыңызды бөлмейсіз;
Оперативтілік.Яғни орындалған жазбаларды, ... ... ... ... ... отырудың қажеті жоқ. Барлық банкілік серверде сақталатын
информацияны көре ... ... жэне ... ... ... Electron | ... Classic | ... Business | ... Gold | ... төлем карточкалары түрлері.
VISA Electron- ең арзан жэне жай ... ... ... ... ... ... жэне пос-терминалдар.
VISA Classic- ең танымал төлем карточкалары. Электронды ... ... ... жэне ... ... ... механикалық
құрылғылар торында - импринтерлерде.Сақтандырылған.
VISA Business- ұйымдық карточкалар, арнайы компанияның ... ... бүл түрі ... ... ... үшін арналған. Оның артықшылықтары VISA Classic жэне VISA ... ... Gold- бай ... ... ... алтын карточка.Электронды
қүрылғыларда қызмет көрсетіледі: банкоматтар жэне пос-терминалдар, сонымен
қатар механикалық қүрылғылар торында импринтерлерде ... ... ... Кредит Банкі өзінің банк-корреспонденттері арқылы
бүкіл Әлем бойынша мәміле жасай алады.Банк-корреспонденттер тізімі
|США ... |
| ... Bank |
| ... City Bank |
| |Bank of New York |
| |JP Morgan ... |Bank Of Montreal ... |Credit Suisse First Boston |
| |Banque de Commerce et de ... |
| |UBS ... ... ... ... |ING Bank, ... |
| ... ... NV |
| |Demir Halk Bank NV |
| |Garanti Bank NV ... |RZB |
| ... Express Bank, Vienna |
| |Bank Austria |
| ... |
| |Erste banjk |
| |Adria Bank ... ... Bank |
| ... Berlin |
| |Hypo Vereins Bank |
| ... |
| |HSH Norbank |
| ... ... |
| ... Forfaitierungs AG ... |KBC Bank ... |Natexis Banques ... |
| |Credit Lyonnais |
| |Bank Societe Generale ... ... IMI |
| |Banca ... del Lavoro SpA |
| |Banca Intesa |
| |Banca di Vicenza ... |Banif - Banco ... Do Funchal ... |Bank Overseas Chinese |
| ... and ... bank of China |
| |Bank of China ... |First ... Merchant Bank ... ... Bank London |
| |HSBC Bank |
| |Persia ... Bank ... |Mashreq Bank ... |Московский международный банк |
| ... |
| ... |
| ... Банк |
| ... |
| ... |
| ... ... |Rietumu Banka |
| |Parex Bank ... ... ... ... ... операцияларын жүргізудің ақпарат
жүйесінің тағайындалуы және мақсаты
Қандай болмасын ақпараттық жүйенің ... ... ... ... ... ... ... ұстап тұратын
ақпараттарына, қолдану саласына байланыссыз кез келген уақытта нақты, толық
ақпарат ұсыну болып ... ... ... ... - ... объектінің басқару жүйесін
қазіргі заманғы есептеу техникасы жабдықтары мен экономика - математикалық
әдістермен дамыта түсу. АЖ-ны ... ... ... объектіні
басқару фукциясының көптеу бөлігін немесе ... ... ... ... ыңғайды қолдану болып табылады. АЖ-ны жобалау әр ... ... ... ... ... де, ұзақ ... көп ... кезең. Тұрғызу кезеңінің барлығы бөлек сатыларға ... ... ... ... ... және ... ... кезінде тізбектеліп
орындалатын бөліктің бірі. Тұрғызу кезеңі - бұл жұмысты ұтымды жоспарлау
мен ... ... ... ... ... сатының бір бөлігі.
Басқарма АЖ-сі ақша құралдарын ... ... ... ... ... ... байланысты ақпаратты жинау сақтау, іздеу, өңдеу және
ұсыну үшін ... ... АЖ оның ... ... ... толық
және дұрыс ақпаратты ұсынады.
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі ... даму үшін ... есеп ... қосу үшін ашық болу керек.
АЖ құру мақсаты - ақпаратты өндіруді ... ... Бұл ... ... ... ... ... келісім-
шарт, анықтама-қағаз, сертификат және ... ... ... қаржы-несие бойынша ақпаратын өңдеуге уақыт жұмсалмайды.
АЖ ендірілгенде ақпаратты өңдеу үрдісіне ... ... ... ... қойылады.
Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
• есеп беруді жинау, сақтау, ... ... және ... айналым
ведомосты түрінде автоматтандыру;
• АЖ-нің ақпараттық және программалық қамтамассыз етуді жаңарту;
• нақты ... ... ... ... толық
талдау;
• алынған дұрыс ақпаратты басқару ... ... үшін ... есеп ... ... түрде алу;
• бірегей МБ құру.
Сонымен қатар келесілер қамтылуы тиіс:
• жұмыс жеделділігі;
• ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
• қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – ... ... ... қатысатын және сипатталатын жиыннан, функционалды басқаруды
өндейтін ... ... ... ... ... ... қолданушының персоналды электронды есептеуіш ... ... ... ... ... ... екі ... бар: техникалық
және функционалды. Техникалық ақпарат жүйесі құрамында процессор, ... ... ... және ... ... ... ... жиынтықты
негізінде персоналды компьютер (РС/ПК) физикалық модуль анықталады. Сонымен
қатар физикалық модульқұрамына ... ... ... ... ... ... операциондық жүйе, сервисті программалар және ... мен ... ... ... ... заңды тұлғалармен операцияларын жүргізудің
ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар
Ақпараттық жүйе – жеке бөлім мен ... ... ... ... жүйе. Толық жүйеге істей алмайтын нәрсені жеке элементтерге бөліп
істей алуға ... Жүйе ... мен ... ... ... әрі ... ... қатынасы анық болса, соғұрлым жүйені функциялау мен құру
үрдісі ... ... ... құраушы элементтер, өзінің алатын орнына қарай
функционалдық және жабдықтайтын ... ... ... [8]. АЖ-нің
функционалды бөлімі – ішкі жүйе мен кешен жиынынан және ... ... ... ... ... жиынтық. Функционалды бөлім ішкі жүйе
қамтылған ... ... ... ... ішкі жүйе ... құрайды.
Функционалды ішкі жүйе – ... ... ... ... ... ... бөлігі.
Әрбір кіші жүйе кешен жиынына бөлінуі мүмкін. Кіші жүйе – нақты
белгімен ... жеке жүйе ... ... ...... ... бойынша
топталған жиын.
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары ... ... ... ... ... орындалуы.
АЖ құрылымы – ішкі ортамен байланысын анықтайтын ішкі кеңістік ... ... ... ... ... және жеке ... элементтерімен байланысты.
Ақпараттық ресурстар дегеніміз - бір ... ... ... ... ... ... ... жиынтығын айтамыз [7]. Оған
ішкі жадыда сақталатын негізгі және көмекші ... ... мен ... ... ... ... ... қойылады:
• ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
• ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге ... ... ... ... етуге қойылатын талаптар;
• математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
• программалық қаматамасыз етуге қойылатын талаптар;
• ақпаратты қорғауға және программа ... ... ... ... жүйесі құрылымына қойылатын талаптар
|Есеп кешені ... ... ... ... ақпарат|Қолданушыл|
| | ... | |ар ... ... тұлғаларды |Клиент |Клиент архивы|менеджер |
|банктің заңды |тіркеу ... | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | ... ... |
| ... , |Төлем |Шоттағы ... |
| ... ... ... | |
| | | ... журналы| |
| ... ... ... |Шоттағы |менеджер |
| | ... ... | |
| | | ... ... ... ... қойылатын талаптар
Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, АЖ-дағы
ақпаратпен жабдықтауды ұйымдастыру өте қажет. Ақпараттық жабдықтау (АЖ) ... ... ... қолданатын экономикалық ақпаратты жіктеудің және
шартты ... ... ... мен ... және ... ... жүйелерінің бірігуі болып табылады. Ақпаратпен
жабдықтаудың ... ...... ... мен ... ... ... енгізу, басқару шешімдерін қабылдау үшін шығатын
ақпаратты беру жатады.
Ақпараттық жабдықтау экономикалық ... ... ... ... ... болып табылады. Ақпараттық жабдықтау төмендегі
талаптарды қанағаттандыруы керек:
... ... ... мен ... сипаттамаларына
сәйкес келуі тиіс, сонымен қатар ақпарат анық және ... ... ... ... есебіне қойылатын талаптарына сай келуі
және ақпарат толық болуы ... ... ... ... ... ... ... Ашық ақпаратқа қол жеткізу максималды түрде жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан ... ... ... ... ... жүргізетін құрлдардан тұрады. Ақпарат
жүйесіндегі ақпаратпен жабдықтау, ... ... ...... және ... ақпарат пен құжаттардың жіктелуін қамтиды.
Ақпараттық жабдықтау 2 ... ... ... жабдықтау
|Элементтер ... ... ... |Мәліметтер базасында негізделген ... ... типі ... ... ... ... жүйе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... тұрғызу мен жұмыс істеудің негізгі шарты
ұйымдастырумен жабдықтау. Ұйымдастырумен жабдықтау – бұл ... ... ... ... арналған шаралардың, әдістер мен жабдықтардың жиынтығы. Ол АЖ-
ны тұрғызу мен ... ... ең ... мәселелерді қарастырып және
элементтердің құрамын, байланысын, өзара әрекетін, ұйымдастыру құрылымын
анықтайды, сондай-ақ жүйе ... ... ... ... қамтиды.
АЖ-ны тұрғызу – ақпараттық кезеңдерін зерттеу, жобалау шешімдері мен
жобалау құжаттарын өңдеуді, жүйе ... ... ену ... қарастыратын күрделі де, жұмысы көп кезең.
Ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуінің ... ... ... ... ... ... ақпарат;
• Жаңа ақпараттық технологияларды енгізудегі әдістемелік нұсқаулар.
Ақпараттық жүйені құруда және оның ... ... үшін ... ... ету ... ... ... Жүйені талдау,
қызмет көрсетуінің технологиясын өңдеу. Ұйымдастырушылық қамтамасыз ... жүйе ... ... ... ... - ... қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы болуы керек:
• басқаруды ұйымдастыру құрылымы;
• қызмет етуі бойынша нұсқаулар;
• операторларға нұсқау;
• қызметтердің ... мен ... ... ... ... техникалық құрал – жабдықтарымен
есептерді шешу үрдісі кезінде ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жеткілікті
болуы ... Есеп ... ... ... асуы үшін ... ету келесі шарттарды қанағаттандыру керек:
• объектіні автоматтандыруға және есептер кешенін қолдануға, іске
қосуға, дайындауға жауапты тұлғаны тағайындау;
... емес ... ... әр ... ... ... ... ақпараттарға жауапты тұлғаны тағайындау;
• барлық технологиялық талаптардың орындалуын қадағалау;
• ақпаратты қамтамасыз етуді ұйымдастырудың ... ... ... ... ... қол жеткізуге білікті мамандар мен ... ғана ... ... ... ... ... ету бойынша
өңделетін қолданушыға берілетін нұсқау түсінікті, ... ... іс ... ... ... жабдықтау АЖ-ны тиімді жұмыс істеу үшін өте
маңызды. Яғни, нақты объектіні басқарудағы экономикалық негізге ... ... және ... ... үшін ... – математикалық
әдістер мен үлгілерді, қазіргі заман есептеу ... жаңа ... ... өте ... ... ... ... ұйымдастырумен
жабдықтаудың мақсаты, жүйені тұрғызу мен оны қолданудың ... ... ... Оған ... ... және ... ұтымды құрылымын таңдау мен дайындауды, сондай-ақ жобалау
жұмыстарының жүргізілуін, оның ендірілуін, таңдауды анықтайтын ... ... және ... жатады.
Белгілі ережелерге бағындыру құжаттары АЖ-ні тұрғызудың, ... мен ... ... ...... ... және ... беруші мен жұмысты орындаушы арасындағы өзара
қатынасты белгілі ережелерге бағындыратын ... ... ... ... функционалдық бөлімі – бұл басқарудың ... ... ішкі ... ... ... ... және ... Функционалдық ішкі жүйе – бұл ақпараттық жүйенің қызметімен
шектелген ... ... ... ...... ... жедел
басқару, есеп, талдау, реттеу. Осы негізгі қызметтер объектінің негізгі
қызметтерінің түрлерімен байланыста ... ... ... ... ... ... ... қорларды басқару, еңбек қорларын
басқару, қаржылар, бухгалтерлік есеп кіреді.
АЖ құқықтық жабдықтау – АЖ ... мен ... ... ... АЖ ... деңгейіндегі құқықтық қамтамасыздандыру жүйе
өндіруші мен ... ... ... жүйе ... ... ... ресурстарды үрдіспен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... АЖ ... салық төлеуші реестрлерін құрудағы базаның нормативтік
түсініктер, жаңа ақпараттық технология енгізуге ... ... ... ... ... ... құру мен ... заңды көрсету үшін
арналған.
Техникалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Техникалық қамтамасыз ету – АЖ ... үшін ... ... ... ақпараттық үрдісі жеке операциялармен ... ... ... операция үш саты бойынша ... алу, ... және ... ... саты ... объект
шартындағы үрдісінде пайда болатын алғашқы ақпаратты жинау мен тіркеу
тобынан ... ... ... ... тобы ... пен ... мәнін,
формасын, құрылымын, өзгеру операциясын орындайды. Үшінші саты ... ... үшін ... ... ... арналған
операциялар тобы.
Ақпаратты басқару үрдісінің ... ... ... ... ... ... ақпаратты жинау мен тіркеу, ақпаратты
жіберу; машиналық ... ... ... ... ... ... жіберу құралдары кеңістіктегі мәліметті өңдеу ортасы
мен оны қолданатын жерге өткізуде қолдану. Техникалық құралдар жиынтығы кез-
келген объектінің, өңделетін ақпараттың ... мен ... ... қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
• Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген ... ... ... ... қамтамасыз етуін орындау қажет;
• Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және автоматтандырылған
жұмыс орындарын енгізу жүйе конфигурациясына өзгерістерді ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
• Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір типтегі, сериялы
шығарылатын құралдар болуы керек.
Қазіргі АЖ-сіне келесі техникалық ... ... ... ... ... құралдары;
• телекоммуникация мен байланыс құралдары;
• /ЛВС/ жабдықтау құралдары;
• әртүрлі банк қызметін автоматтандыратын бұйымдар: автомат-кассир,
сауда жүйесінің ... ... ... ... жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ мүмкіншілігі техникалық құралдар
құрамынан, оның ... мен ... ... ... АЖ ... ... ... құралдарды белгілі бір
параметлерде сақтау,ақпаратты өңдеу мен жіберу, ... ... ... ... талаптары нысандалады.
Техникалық және программалық құралдардың құрамы келесі міндеттерді
атқаруы тиіс: еркін түрде мәліметтерге қол ... ... ... ... түрде автоматтандыру, техникалық құралдар кешенінің
істен шығып қалғанда ақпараттарды қайта қалпына келтіру және және ... ету, ... ... ... ... ... сақтау
керек.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқаруда ақпарат жинау, өңдеу үшін
техникалық құралдар кешені келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:
• монитор SVGA, ... ... 107 ... ... ... жиілігі 100МГЦ кем болмауы тиіс;
• жедел сақтау 32 MBt және жоғары;
... 600 MBt және ... ... Дисплейдің экраны 800*600 нүктеден жоғары болуы тиіс;
• Windows 9x және жоғары операционды жүйе;
• Принтер.
Техникалық құралдар кешені ақпараттың ... ... ... сай ... ... және де жүйе ... қызмет ету үрдісі кезінде
құрал-жабдықтар кешені максималды түрде тиімді болуы ... ... 3 ... ... ... ... құралдар |Физикалық модуль |Сипаттамалары ... | | ... Intel Pentium 4 ... |Intel, 2.4MHz |
| ... ... | |
| ... |512Mb |
| ... |120Gb |
| ... |17 ... |
| ... ... |102 ... |
| ... |2 ... ... ... |HP LaserJet ...... ... – модем |Sony – 42S ... ... ... ... жабдықтауға қойылатын талаптар
Математикалық қамтамасыздандыру – АЖ есептерін шешудегі, АЖ өңдеудегі
математикалық әдістер, модельдер, алгоритмдер жиыны.
Математикалық қамтамасыздандыруға ... ... ... ... пен ... ... ... әдіс,
2) сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық қамтамасыздандыру келесі ... ... ... ... және өңдеу алгоритмін, сонымен ... ... ... ... бақылау;
• Мәліметтерді іздеу, іріктеуі құжаттарды принтерге басып шығару
алгоритмдерін құрастыру;
• Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және ... ... ... ... ... кез-келген формасы қолданылады: формулалық,
таблицалық, блок-схема, жазбалық.
Математикалық қамтамасыздандыру алгоритмдері келесі жалпы талаптарға
жауап ... ... ... ... ... ... ... пакеттеріне және программалау тілдеріне
қолданылатын стандарттарды ... және ... ... ... пайдалану;
• Программалардың орындалуын және есептің қызмет көрсету байланысын
бақылау.
Программалық жабдықтауға қойылатын талаптар
Программалық қамтамасыздандыру – АЖ мен техникалық құралдар ... ... ... ... программа жиынынан
тұрады. Программалық қамтамасыздандыру математикалық негізінде құрылады да
нақты «жұмыс істейтін» форма болып ... ... ... ... ... ... ... жабдықтау және арнаулы программалық
жабдықтау.
Жалпы программалық ... – бұл ... кең ... ... және ... өңдеу есебінде жиі кездесетін
есептеу кезеңінің ......... ... ... ... бейнелейтін ақпараттық жүйенің программалық
жабдықтаудың бөлімі.
Арнаулы программалық жабдықтауға ҚПП мен бөлек функцияларды ... ... ... әр түрлі функционалды ішкі жүйесінің нақты
есептерін шешетін программалар кіреді.
Программалық қамтамасыздандыру келесі талаптарды ... ... ... құрамын кеңейту мүмкіндігі;
• МБ әсерін тигізе алатын жаңа ... ... мен ... ... қаржы несие функцияларының жоспары мен құрамын динамикалық
анықтау;
• МБ көптеген сақталған мәліметтен мәліметті ... үшін ... ... шығу мәләметтерін өңдеу мен таңдау әдістерін анықтау.
Пакетті пайдалану максималды түрде ... болу үшін ... ... ... ... диалог режимі, яғни меню, сұраныстар;
• диалогтың икемді болуы;
• абсолютті түсінікті болуы;
• қолданудың қарапайымдылығы;
• үйренуге жеңіл болуы;
• жұмыс үзілгеннен кейін ... ... ... ... ... ... барысында керек анықтамалардың шығуы;
• тиісті дәрежеде ақпаратты қорғау.
Программалық қамтамасыз етуді өңдеу кезінде ... ... ... ... яғни олар ... ... ыңғайлылығы
және т.б. Ақпараттық жүйедегі айналыста ... ... ... ... ... ... жабдықтау 4 кестедегі талаптарға сәйкес
келуі керек:
Кесте 4.
Программалық жабдықтау
|Тип ... ... ... ... ... ... жүйе ... Windows NT ... 32-битті көп |
| |Server 4.0 ... ... |
| | ... ОЖ, құпиялық,|
| | ... ... |
| | ... |
| ... Windows NT |Дербес ЭЕМ үшін күшті |
| ... 4.0 ... көп ... |
| |MS Office XP ... ... ОЖ, |
| | |ЛЕЖ ... ... ... Windows 2000 |Дербес ЛЕЖ үшін күшті |
| | ... ОЖ, ЭЕМ ... ... Access 2003 | ... ... ... ... |Delphi 7 ... және ... |
| | ... ... |
| | ... арнайы |
| | ... ... |
| |Paradox 7 ... база Paradox 7 |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... паролі ... ... ... ... ... |МБ кестелеріне ену құқын анықтайды. ... ... мен ... ... ... талаптар
Ақпаратты қорғау деп – мәліметтер жүйесінде ... ... ... ... бар ... мен ... жиынтығын айтады.
Жүйе келесілерден қорғалынуы керек:
• ішкі ақпарат жүйесіне заңсыз кіруден;
• қауіпті жағдайда ақпараттың бүлінуі;
... ... ... өту ... ... операторлардың механикалық қатесі.
Ақпараттық және программалық құралдарды бұзылудан және авторландырылған
деректерден ... ... ... дегеніміз – мәліметтер жүйесінде сақталатын орындалған
программаларға енуді басқаруға ... ... ... мен амалдар
жиынтығы.
Ақпаратты және программалық құралдарды қорғау мақсаты – көп программалы
есептеу жүйелеріндегі ақпаратты ... ... жою, ... ... ... ... және ... жою, сондай-ақ
қателіктердің салдарын жоюда құралдарды таңдау.
Ақпаратты және ... ... ... ... ... ... болу керек:
● қауіпсіздік – кездейсоқ және әдейіге емес бұзудан мәліметтердің
қорғанысын ... ету, жүйе ... ... сақталынатын мәліметтермен
жұмыс істеуге пайдаланушының құқығын анықтауға мүмкіндік беретін әдістерді
ашу модификациясы немесе ... ...... ... құралдарға және қорғалатын
(мәліметтер элементіне, есептерге, программаларға, мәліметтер ... ... (код ... ... ... ... және ... қорғаныс
дәрежесін анықтайтын статус;
● құпиялылық – ... ... және ... жататын деп жариялайтын
құқығы;
● өкілеттілік – қорғалған мәліметтермен сол немесе басқа процедураларды
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... түпнұсқалық – қойылған идентификатордың объектіге қатыстығын тексеру.
Кездейсоқ бұзылулардан ақпаратты және программалық құралдарды ... ... ... вирустарға қарсы программалардың болуы;
● пайдаланушылар үшін сапалы құжаттаманың ... ... ... ... ... және ... құралдарға санкцияланбаған енуден
сақтандыру үшін келесі бақылау ... ... ... ... ... ... пакетті ашу паролі,
әкімгер паролі. Бұл пакетті ашуға және нормативті – анықтамалық ... ... ... ... ету;
• Белгілі бір директорияларға енуді шектеу;
• Пайдаланғаннан кейін ақпаратты есте сақтау құрылғысынан жою;
• Техникалық құралдарды және ... ... ... ... ... ... ... және
ақпараттық файлдарды пайдалануға келісім берілген жұмыс күндері
және сағаттары);
... ... ... және ақпараттық файлдардың
пайдаланушыларынан ұқсастыру;
• Шектеуі пайдаланудағы ... ... ... техникалық
құралдардың және пайдаланушылардың жұмысын тіркеу;
• Санкцияланбаған әрекеттер кезіндегі сигнализация;
• әр түрлі бағыттағы көмекші программалар (бақылау және ... ... ... және т.б. ... ... ... ... қойылатын талаптар
Лингвистикалық қамтамасыздандыру – программаны, ақпаратты, техникалық
қамтамасыздандыруды қолданушының, АЖ персоналының ... ... ... ... мен ... ... қолданылатын түсініктер жиыны.
Лингвистикалық қамтамасыздандыру ақпараттың және басқа элементтердің
тілдік құралдарынан ... ... ... жатады:
• ақпараттық база бірлігінің құрылымын сипаттайтын ... АЖ ... мен ... ... қолданылатын анықтамалар мен
түсініктер жиыны. АЖ жұмыс орындары мен ... ... ... дұрыс толтыру үшін бірдей болу керек;
• мәліметті манипулирлеу мен басқару тілдері;
• автоматтандыру жүйесін жобалау мен ақпарат жүйесін ... ... ... ... ... ... ... – заң шығарушы, нормативтік актілер,
қаржылық талдау, бухгалтерлік есеп, салық салу және ... ... ... мен ... ... өндіруге мүмкіндік
беретін инструкциялар жиыны.
Эргономикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар
АЖ эргономикалық қамтамасыздандыру – адам әрекетінің жоғары тиімділігі
үшін ... ... құру ... өндірудің әртүрлі ... ... мен ... ... АЖ ... ... үшін ... түрде келесілерді өндіру
керек:
• басқарманың эргономикалық талаптарын ... осы ... ... ... ... ... ... таңдау жүйесі мен жұмысшылардыоқыту деңгейін қамтамасыз
ететін техникалық және оқу-әдістемелік құжаттардан құралған
әдістер кешені;
... ... адам ... ... ... ... әдістер мен әдістемелер кешені.
1.5 «Коммерциялық банктің заңды тұлғалармен операцияларды жүргізудің»
ақпараттық жүйеісінің концептуалды сызбасы
Концептуалды ... ... ... ... етуінің негізгі
әдістемелік ізденістерін көрсетеді. Сызбалардың ... ... ... ... ... көрсетеді. Ақпараттық жүйе жоба құжаттарын
өңдегенде жүйедегі графикалық интерпретация ... орын ... ... ... ... блок схемалары, ақпаратты өңдеудің
технологиялық үрдісі, құжаттар ... ... ... және т.б.
Негізгі концептуалды жүйенің біртұтастылығының құрылуының ақпараттық
жүйе әдістемелері мен аспектілерінің тұтастай және ... ... ... сонымен қатар пәндік салада кіретін жүйе ... ... Кез ... ... жүйе екі ... ... жүйе
ретінде қарастырылады: жабдықтаушы және атқарушы.
Жүйенің жабдықтаушы бөлімі - өңдеу деңгейі және ақпараттың қозғалысы
бойынша графикалық ... ... және ... ... ... ... тұлғалармен операцияларды жүргізудің»
ақпараттық жүйеісінің концептуалды сызбасы
|Жүйе ... ... |ААЖ ... ... ... ... желі ... ... ... жүйе |Құжатты ... | ... ... ... ... анкетасы
AK
UOK
ARM
|AK |DD ... ... ... ... ... ... тұлғалармен операцияларын
жүргізудің ақпарат жүйесінің концептуалды сызбасы.
2 Коммерциялық ... ... ... ... ... ... Мәселенің қойылымы
Жобаны тұрғызуда тиімді әдістер мен жабдықтарды ... ... ... дұрыс тұрғызу – құрастыру жұмысының шығыны мен
мерзімін азайтып, сапалы жүйелерді тұрғызуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... жабдықтарын қолдану
арқылы АЖ-ны тұрғызу тәсілі [8]. ... ... ...... шешімдері, Қолданбалы программалар пакеті, АЖ-ның типтік жобалары,
жобалаудың құралдық ... ... ... ... ... генераторы жатады.
Жобалаудың барлық әдістері, жобалау жұмыстарын автоматтандыру
дәрежелеріне ... түп ... ... ... жобалау,
автоматтандырылған жобалау болып топтарға бөлінеді. Түп нұсқалы жобалау АЖ-
ны тұрғызудың ... ... ... ... Бұл ... ... ... еңбек сіңіруді, әрі жобалау мерзімінің ұзақтығын қажет етуі және
АЖ-ны жұмыс істету тұрақсыздығы, жүйенің жаңа ... ... ... табылады.
Типтік жобалау әдісі – АЖ-ны жобалауда оған аз шамалы өзгерістер
ендіріп пайдалана беруге болатындай, тұрғызылатын ... ... ... ... және ... ... ... жобалау шешімін
құрастыруды шамалайды.
АЖ-ны тұрғызудың жаңа бағытына ... ... ... ... ... ... кейбір АЖ-да объектіні
басқарудың ақпараттық үлгісін құрастырумен сүйемелдеуді ұсынады, сондықтан
бұл әдіс ... ... деп те ... Бұл әдіс АЖ -ны ... ... ... және оның ... ерекшелігі әдістің өз үлгісінің
түрінің болуы, басқару үлгілерінің өңделуі, әр сатыда қолданылуы, жобалау
құжаттарының құрастырылуы, еңбек ... ... ... ... ... ... Ал ... программалық жабдықтарының
қымбаттылығы.
Ақпарат жүйелерінің түрлері: АЖ-ны тұрғызу мен функционирлеудегі
жинақталған тәжірибелер мен ... ... ... қарай өзгешелеу.
Сондықтан осының барлығы жүйелердің әр түрлі топтарының пайда болуына әсер
етті.
АЖ төмендегідей ... ... ... ... сипаты,
басқару объектісінің түрі, шешімдерді қабылдау кезеңдері мен ... ... ... ... ... уақыттағы АЖ-ның барлық түрлері ақпараттық – анықтама
жүйелер секілді жұмыс істейді, яғни ол ... ... ... ... ... байланысқан.
Орталықтану деңгейіне қарай, АЖ - ... ... деп ... ... ... екі ... ... тиімдірек, олар: кез келген автоматтандырылған басқарушы жүйелерге
кіретін жүйелер және жеке ... ... мен ... ... ... жүйедегі есептің орны
Есеп – бұл кіріс және шығыс нәтижелерін нақты бір ... ... ... бір ... [8].
Ақпараттық жүйедегі жүзеге асырылатын есептер кешенін ... ... және ... ... Бұл ... ... ... есептерден
тұрады:
▪ Клиенттерді тіркеу және оларға жеке шот тағайындау;
... есеп ... ... ... төлемдерін жүргізу;
▪ Әлеуметтік төлемдерді жүргізу;
▪ Салық төлемдерін жүргізу
Есептердің өзара байланысының сызбасы 10 суретте келтірілген.
Клиенттерді тіркеу және оларға жеке шот ... ... ... өз кезегінде келесі есептерді қамтиды:
1. клиент туралы мәліметтерді мәліметтер базасы түрінде жүргізу;
2. есеп шоттарын тағайындау;
3. клиенттердің мәліметтер базасын жүргізу.
Ақпарат ... ... - ... ... ... ... ... өңдеу, осыған сәйкес келесі ... ... ... ... тіркеу, оларға жеке шот тағайындау,
клиенттің жеке шоты туралы мәлімдеме беру.
Келесі ... ... ... ... ... мәліметтерді енгізу, өңдеу және түзету;
▪ мәліметтерді өңдеу;
▪ мәліметтерді жинау, ... ... ... ... қозғалысының есебін жүргізу;
▪ сервистік функциялар;
▪ есеп-берулер алу үшін мәліметтерді дайындау.
2.2 Ақпараттық ... ... ...... ... ... орындалуы
үшін пернелерден сигналдар, ... ... ... ... ... құжаттары өз алдына алынатын файлдар негізінде жедел болып
бөлінеді, ол кәсіпорынның ... ... ... ... және ... да нормалар мен нормативтер, сонымен ...... ... Өңдеуге жіберілетін ақпарат
бақылаудан өтуі керек, сондай-ақ ... ... да ... ... ... және ... жеке шот тағайындау есеп кешенінің кіріс
құжаттарына:
Резидент-заңды тұлғалар үшін:
* Жарғысының ... ... ... ... ... ... тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
* СТТН көшірмесі;
* Филиалдар мен өкілеттік үшін резидент-заңды ... ... ... ... ... ... бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер үшін ҚР
Қаржы ... ... ... Қол қою және мөр басу ... бар ... (нотариалды куәландырылған, 3
дана);
* Қол қоюшы түлғаларға арналған бұйрықтың көшірмесі мен ... ... мен ... Банктік шот ашу туралы өтініш;
* Банктік шот туралы келісім-шарт.
Бейрезидент-заңды тұлғалар үшін:
* Мемлекеттік немесе орыс ... ... ... немесе өкілеттік
туралы ереженің көшірмесі (нотариалды куәландырылған);
* Статистикалық карточка;
* Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
* СТТН көшірмесі;
* Филиалдар мен ... ... ... ... ... ... ... Қол қою және мөр басу үлгісі бар карточка (нотариалды ... ... Жеке ... (көшірмесі);
* Банктік шот ашу туралы өтініш;
• Банктік шот туралы келісім-шарт.
Шаруа (фермер) шаруашылығы:
... ... ... ... туралы куәліктің
көшірмесі;
• СТТН көшірмесі;
• Жерді пайдалануға жер ... беру ... ... ... куәландырылған);
• Қол қою және мөр басу үлгісі бар карточка (нотариалды куәландырылған). 3
дана;
* Жеке куәлігі (көшірмесі);
* Банктік шот ашу ... ... ... шот туралы келісім-шарт.
Жеке кәсіпкерлер үшін:
• Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) тура-
лы куәліктің көшірмесі;
* СТТН көшірмесі;
* Қол қою және мөр басу ... бар ... ... ... ... Жеке ... ... Банктік шот ашу туралы өтініш;
* Банктік шот туралы келісім-шарт.
Шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілеттіктер үшін:
• ҚР Сыртқы істер министрлігінен ... оның ... ... ... ... Қол қою және мөр басу үлгісі бар карточка (нотариалды
куәландырылған). 3 дана;
• Жеке куәлігі (көшірмесі);
... шот ашу ... ... Банктік шот туралы келісім-шарт.
Жеке нотариустар үшін:
• Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) тура-
лы куәліктің көшірмесі;
* СТТН көшірмесі;
* Нотариалдық іспен айналысуға ... ... ... ... Қол қою және мөр басу ... бар карточка (нотариалды куәландырылған). 3
дана;
* Жеке куәлігі (көшірмесі);
* Банктік шот ашу туралы ... ... шот ... ... ... ... банктің есеп айырысу-кассалық
операциялары қамтиды, олар екі формада жүзеге асады: қолма-қол ақшалар мен
қолма-қолсыз ақшалармен есеп ... ... есеп ... — бұл ... ... ... аударымдар жасауды сипаттайды.
Есеп айырысу операцияларының басым бөлігі қолма-қолсыз түрде жүреді.
Қолма-қолсыз ... есеп ...... ... ... ... олардың тапсырмасы негізінде бір шоттан екінші бір ... ... ... ақша мен ... ... арасында тығыз байланыс пен
өзара тәуелділік бар. Ол ақшаның үнемі бір ... ... ... ... отыруынан байқалады. Айталық, қолма-қол ақшалардың банктегі депозитке
салынуы,олардың қолма-қолсыз ақшаға айналуын білдірсе, ал банктен жалақы,
жәрдемақы, ... ... және ... ... үшін ақша алған
жағдайларда қолма-қолсыз ақшалардың қолма-қол ақшаларға ауысуы байқалады.
Қолма-қолсыз есеп ... ... ... ... ... жатады:
* төлем тапсырмасы;
* төлем талабы-тапсырмасы;
* инкассалық үкім;
* чекпен есеп айырысу;
* вексельмен есеп айырысу.
Аталған ... ... ... ... тән ... ... тиіс:
төлем құжатының атауы;
төлем құжатының номері, толтырылған күні, айы, жылы;
ақшаны аударушының ... ... ... және жеке ... ... ... ... аты-жөні және банктік идентификациондық коды;
бенефициардың (ақшаны алушының) толық аты-жөні және жеке ... ... ... және банктік идентификациондық коды;
төлемнің тағайындалу коды;
санмен және жазбаша түрде берілген төлем сомасы;
төлемді ... ... ... ... ... ... мен мөрлері
(егер құжат қағаз түрінде толтырылған болса);
бенефициардың және ақшаны аударушының салықты
төлеуші ... ... ... ... жүйесінің ақпараттық моделі
Резидент
Бейрезидент
Шаруа фермерлігі
Жеке кәсіпкер
Нотариус
Төлем тапсырысы
Төлем талабы
Клиенттің құжаттары
11- сурет. Ақпарат жүйесінің ақпараттық моделі
Кіріс құжаттарының тізімі 5 ... және ... ... 6 ... ... ... құжаттарының тізімі
| ... ... көзі ... ... | ... ... ... | | |
| ... | | | ... ... |TT-1 ... құжат|Келіп түсуі |Клиент |
| | | ... | ... ... |КZ-2 ... құжат|Келіп түсуі |Клиент |
| | | ... | ... |AE - 1 ... ... ... ... ... | | ... | ... ... ... бірліктерінің сипаттамасы
|Атауы ... ... ... |ТТ ... аты ... |Ұзындығы |
|1 |2 |3 ... ... |№DOK |9(4) ... ... ... |NAME |D(8) ... күні |DATA |D(8) ... тіркеу нөмірі |REG№ |9(6) ... ... ... ... |IDENKOD |9(4) ... және жеке идентификациондық коды |OTPR | ... ... ... ... аты-жөні және |IDENKOD |D(8) ... ... коды ... | ... (ақшаны алушының) толық |IDENKOD |A(20) ... және жеке ... коды |BEN | ... ... ... және |IDENKOD |9(1) ... идентификациондық коды; |BANKBEN | ... ... коды |TTK |A(20) ... және ... ... ... ... |SUMMA |9(2) ... | | ... ... ақшалай аударымды жасайтын |OTPRSIGN |9(6) |
|тұлғаның ... мен ... | | ... және ... ... ... |9(8.2) |
|төлеуші ретінде тіркеу номері (СТТН). | | ... ... ... – ақпараттық жүйенің қызметінің орындалуы нәтижесінде
алынатын басқару ... ... ... да ... жүйесіне мәліметтер
және сигналдар түрінде берілетін ақпарат болып табылады [8].
Берілген есептің ... ... Жеке ... ... есебінің журналы;
• Клиенттік тапсырыстарды есепке алу журналы.
Шығыс құжаттары қаржы бөліміне арналған. Шығыс құжатының сипаттамасы 7
кестеде көрсетілген.
Кесте 7
Шығыс құжаттарының ... ... ... көзі ... ... | ... ... | | |
| ... ... | | ... ... |UОК |МГ ... ... ... |
|операциялар есебінің| | ... ... ... ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |UCB ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... ... |REG№ |9(6) ... ... күні |DATA |D(8) ... шот ... ... |9(9) ... және ... ... берілген шоттағы |SUM |9(2) ... | | ... ... ... |PROGNOZ |9(6) ... Ақпараттық база
Ақпараттық база - бұл басқару есептерін шешу үшін экономикалық
объектіні жұмыс істеу барысында оны ... ... ... ... ... [8]. ... уақытта ақпарат базасын тұрғызудың екі
ыңғайы ... жеке ... ... ... ... бірігуі секілді қойманы тұрғызу, ол АЖ-ны ... ... тән; саны көп ... үшін ... ... қоймасын
тұрғызу.
Ақпараттық база келесілерден тұрады:
- ақпаратты кодтау жүйесінен;
- ақпараттық массивтен, яғни ... ... ... ... массивінен;
Ақпараттық база машина ішіндегі және ... тыс ... тыс ... база келесілерден тұрады:
- жедел ақпарат;
- нормативті құжаттар;
- кодтау классификациясының жүйесі.
Машинадан тыс ақпараттық база - ... ... ... ... ... қалыпта (формада) қызмет етуінде қолданылатын белгілер
және құжаттардан, адамдардың ... ... ... бірлігінен тұрады. Машинадан тыс ақпараттық база ... ... ... ... ... жедел
ақпараттардан тұрады. Кодтауды ... ... ... бір
мәнде жазу, ақпараттық есептегіш жүйелердің жадысында идентификациялау және
тиімді ізденіс үшін ... ... - ... ... ... -
тұрақты ақпараттар категориясына жатады және әр ... ... ... ... олар ұзақ ... бойы ... ... машина ішіндегі ақпараттық базасына - ақпараттық жүйе кіреді.
Машина ... ... база - ... бір ... ... жүйенің
машиналық тасығыштарындағы қолданылатын АЖ-ның ... ... ... базаның бөлігі.
Жедел ақпарат дәл сол мерзімдегі объектінің жай күйін бейнелейді,
яғни ол өңделмеген ... ... ... ... ... мақсаты - ол
ақпаратты ыңғайлы кішігірім қалпында ... ол ... ... ... ... ... ... да операцияларды жүргізгенде
қажет. Әт үрлі белгілі номенклатуралардың ... ... ... ... ... оны ... жеңілдетуге қажетті
классификация болып көп объектілерді бөлу жүйесі болып ... ... ... белгілі немесе әр түрлі белгілері бойынша жіктеу.
Классификациялау объектісі болып классификацияланатын ... ... ... ... классификациялаудың тобы көп
объектілер болып табылады. Классификациялау жүйесі дегеніміз - жиынды жиын
астарынан бөлу ... ... ... ... ... ... болып бөлінеді. Иерархиялы классификациялау жүйесі - жиын
объектілерінің кезектілікпен ... ... ... ... Фасет классификациялану жүйесі – көп жиын ... ... ... байланыссыз бөлінуі.
Классификациялаудан кейін таңдап алған кодтау жүйесіне ... ... ... Кодтау дегеніміз – символды белгілерді теңестіру
үрдісі, ол ... ... ... ... ... пайдаланады.
Кодтау жүйесі дегеніміз – классификацияланатын ... ... ... ... бірлігі. Код – ол белгілі ережеге сәйкес
барлық номенклатураға белгіленуі ортақ теңестіруді тұрғызу ... ... әр ... ... ... ұзындығы (кодты белгілеудің саны);
код разряды( кодты белгілеудегі белгінің саны);
код алфавиті ( ... ... ... ... олар сандық,
әріптік, әріптік-сандық болуы мүмкін);
код құрылымы (кодты белгілеудегі белгілердің орналасу тәртібі).
Кодты қолдану ақпаратты ... ... ... ... мәліметтерді топтастыруды қысқартады, машиналық тасығыштарға
ақпаратты жазуды жылдамдатады.
Экономикалық ... ... мен ... ... ... ... ... жабдықтау бөлімін құрастырудың маңызды бөлігіне жатады.
Экономикалық ақпаратты мазмұнды мағынасына қарай жіктеу – ... ... ... ... мен өңдеуді жеңілдету үшін қажет. Ал
экономикалық ақпаратты шартты белгілеу – бұл мәліметтерді алфавиттік ... ... үлес ... ... ... көп ... ... өңдеуге көшуге байланысты, ақпаратты – ... ... ... ... ... беруге жататын мәліметтер
көлемінің өсуіне байланысты қажет болады. Шартты белгілеудің мақсаты ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерді АЖ
жадында бірмәнді бейнелеп жазу үшін жіктеу мен шартты ... ... ... ... емес, тұрақты номенклатуралар үшін “тіркейтін”
шартты ... ... Олар бір ... ... ... ... береді, яғни кішігірім ақпараттық қасиеті бар.
Шартты белгілеу деп – жіктеу ... ... ... ... ... ... иемдету барысы. Сондай-ақ, бұл жіктеу
объектілері мен жіктелген топтарды ... ... ... ... ... ... ... және параллельдік деген төрт
жүйесі бар.
Жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... ... жоғарыда тұрған топтың элементтерін қосу
арқылы қалыптасады, мұндай жүйе жоғары ақпараттылыққа ие ... Ал ... әр ... ... ... ... пайдаланады, олар біркелкі
бір-біріне байланысты ... және жеке ... ... ... ... ... әр түрлі қағидаларының үйлесуімен сипатталады.
Ақпараттық жүйе ... ... ... ... ақпараттық
классификаторы болып табылады.
Машина ішіндегі ... база ... ... ... Ол машина тасығыштарында болады, ал машиналық ... ... ... ... ... ... ... үшін
қолданылатын,оларға қатты магнитті дискілер, икемді магнитті ... ... ... ... ... ... перфокарталар, перфоленталар және т.б. тасығыштар жатады.
Қазіргі кезде икемді магнитті дискілер кең көлемде ... Ішкі ... ... жүйе ... ... ... ... Ақпараттық жүйенің функционалдық есебі максималды ... ... және ... техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес
болуы қажет.
Ақпарат массиві – ... ... ... және ... ... ... ... мәліметтердің бірігуі. Ақпарат массивін
ұйымдастыру ол оның құрамын, құрылымын, яғни ... ... ... үшін
реквизиттердің тізімін, ұзындығын, орналасу тізбегін табу. ... ... ... ... ... шығатын және ішкі массив болып бөлінеді;
кіретін ақпарат массиві – объектіні басқару есебін шешу үшін сұранысты ... ... ... ақпаратты қамтиды; ішкі массивтер тұрақты, сақталатын,
жедел, қызметтік болып бөлінеді. Тұрақты ақпараттық ... ... ... алынады, олар мәліметтердің өңделуіне дейін
қалыптасады және ақпараттық жүйенің есептерін ... ... ... ... ... ... ... тұрақты-
шартты ақпарат жатады. Сақталатын массивтер бір-бірімен ... ... ... ... шығатын ақпарат массиві ... ... ... шығатын мәліметтерді құрайды. Осы ақпарат негізінде
қолданушылар керекті шешім қабылдайды, яғни осы ақпаратты қолданады. ... ... ... негізінде құрылады, яғни айнымалы ақпараттардан
тұрады, ол біртіндеп жиналады, сондықтан жедел ... мәні ... ... ... ... ақпарат – ол объектінің ... осы ... ... яғни бастапқы, өңделмеген ақпарат. Жедел ақпаратқа
бухгалтерлік және жедел есеп ... ... ... массивтер
қызметтік ақпараттардан тұрады, ол массивтерді автоматтандырылған өңдеуден
өткізу үшін қажет. ... ... ... байланысты ақпараттық
массивтерден тұрады, олар тікелей қол жеткізуге болатын есте ... ... ... ... ... қызметін жүзеге
асырады. Мәліметтер базасын құрудың мақсаты – мәліметтерді өңдеу уақытын
қысқарту, сақталатын мәліметтердің ... ... ... ... ... жою, кез ... қолданушыға мәліметтерді кең көлемде қолдануға
мүмкіндік беру, ... ... ... ... тәуелсіз болуы,
мәліметтердің мәліметтер ... ... және ... Программалық жабдықтау
ЭЕМ-ді программалық жабдықтау мәліметтер базасын өңдеу процедурасын
қамтамасыз ететін ... ... ... ... басқарудан, есептердің орындалуынан және мәліметтер ... ... ... ... екі ... ... ... программалық
жабдықтау, арнаулы программалық жабдықтау.
Программалық жабдықтау құрамына әмбебап ... ... ... кіреді, бұлар бөлек проблемалар облысына бейімделген. Бұл
жерде 3 негізгі ... ... ... ... болады:
• қолданбалы пакеттер және программалар, бұл пайдаланушының жұмысын қажетті
түрде орындауды ... ... ... ... суреттер салу,
ақпараттық массивтерді өңдеу және т.б.) – қолданбалы программалық
жабдықтау.
• жүйелік программалар, бұл әр ... ... ... орындайды
(операциялық жүйелер, драйверлер, ... ... ... және ... ... ... және ... бірге жүйелік
программалық жабдықтауды ұсынады.
• аспаптық жүйелер, яғни ... ... ... жаңа программа құру
үшін жабдықталған.
Қолданбалы программалар персоналды компьютерге өте ... ... ... ... үйренуге және ойнауға мүмкіндік береді.
Қолданбалы программа ... ... ... ... және
қандай да бір жерде жұмыс істейтін маманға есептелуі мүмкін. ... кең ... ... ... ... ... есептеулерді
немесе құжаттарды құрастыруға арналған, бірақ тар ... ... ... ... электоркардиограммаларды талдау, электрлік бұйымдарды
проектілеу кезінде және т.б. қолданылуы мүмкін.
Қолданбалы программалық жабдықтау есепті шешу ... ... ЭЕМ ... ... үшін ... Қолданбалы
программалар пакеті (ҚПП) бағдарлама библиотекасы ... іске ... ... ішкі ... арқылы программалық тілдердің
кеңейтілуі мүмкін. Басқа жағынан ҚПП интерактивті ортаны қалпына келтіруін
іске асыратын ... ... ... ... ... ақпараттық жүйесінің программалық қамсыздануы
келесілерден тұрады:
Windows’2000 ... ... ... ... ... ... ... барысында негізгі операциялардың автоматты түрде орындалуын
қамтамасыз ететін программалар модульдерінің жиынтығы, яғни ... мен ... жүйе ... ... пен ... базасын
қамтамасыз ететін Delphi ортасында программалау;
Delphi ... ... ... ... ... ... Есеп ... жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар
жабдығын сипаттау
Қолданбалы программаларды өңдеу үшін программалау тілдері және
программалау жүйесі ... Осы ... ... Delphi-Borland, C++
және т.б. тілдер кеңінен тараған, осы ... ... ... бар, ... байланысты олар негізгі программалау құралы
ретінде ... ... ... ... ... ... трансляторы ғана емес, сонымен қатар Ассемблер, компоновщиктер және
т.б. жүйелік программалар жатады. ... ... ... қолданбалы
программалар, жаңа құрал ... да, ... ... ... Бұл программалық қамтамасыз ету түрі қолданушыны компьютер
ресурстарын ... ... ... ... басқаруды қамтамасыз
етеді, яғни ДЭЕМ-де нақты жұмыс істетуге дайындайды. Жүйелік қамтамасыз ету
операциялық жүйелерден, МББЖ-дан, ... ... ... тұрады.
Жүйелік қамтамасыз ету қолданбалыдан ... ... ... ... ... ... есептерді шешу тұрғысынан
қарастырғанда тиімді болып келеді, осыған байланысты ЭЕМ құрал ... ... ... емес жұмыстың пәндік жағына көңіл
бөлінеді. ДЭЕМ ... ... ету ... ... ... бар әр ... ... МББЖ және программалау тілдері бар.
Осы құралдар әр түрлі болғандықтан кез ... ... ... маман
сұраныстарын қанағаттандырады. Көптеген коммерциялық программалар ЭЕМ-ге
арналған Cobol-e, Pascal, C++, Borland Pascal 7.0, FoxPro 2.0 ... ... ... ... мен ... ... ... Borland
фирмасының жаңа программалық Delphi өнімін алып келді. Delphi - ... ... ... ... қосымшаларды тез өңдейтін (Rapid
Application Development - RAD) ... орта ... ... ... ... ... дизайнерлер және мәліметтер базасын жүргізу
құралдарының және жақсы ... ... ... үйренуге
қарапайымдылығымен сипатталады. Delphi ... ... ... және ... ... ... бар. Delphi-
дің бірінші версиясы, Windows 3.1 ортасында жұмыс ... Windows ... ... Borland 16 ... Delphi ... версиясын шығарды. Одан
кейін 32 разрядты Delphi-дің үшіншісі шықты. Delphi программасында Borland-
пен өңделген Object Pascal тілі ... оның ... ... ... тіл ... Delphi ... үш версиясы бар:
Standard – мәліметтер базасын қолдана отырып жеке қосымшаларды өңдеу;
Professional – ... ... ... ... ... Suit – ... қосымшаларды өңдеуге арналған.
Delphi ортасында программалау үшін компьютерге ... Windows NT ... ... келетін операциондық жүйе қажет. Delphi Client-Server Suit-
8 Мб кем емес жедел жады, ал ... ... ... үшін 170 Мб ... келген дербес компьютер процессоры Pentium, жедел жады көлемі 8-16 Мб,
дисплейі VGA ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету құрылымы
Программалық қамтамасыз етудің құрылымы ... ... және ... қамтамасыз етуден тұрады. Жалпы ... ... ету - ... ... ... кең ... көлеміне
бағытталған есепті ұйымдастыруда және ақпаратты ... ... ... ету ... Операционды жүйе есептеріне жүйенің
барлық ресурстарын басқаруға ... ... ... жүйе ... ... құралдарының ақпараттық қабықшасының ең төменгі
деңгейінен ... ... ... ... ... әр түрлі операциондық жүйе ресурстары қажет. Қолданушыға
программалық өңдеу және ... үшін ... ... әр ... ... операционды жүйе ядросы белгілі қызметтік программалар ... ... Осы ... ... дискінің бастапқы белгіленуі, диск
құрылғыларының параметрлерін орнату, жедел жадыны тестілеу, компьютердің
басқа да ... ... ... ... ... желілермен
байланыс орнатуды жүзеге асырады. Осылай ... жүйе ... ... ... ... ... бөлігі болып
табылады.
Windows 2000 Professional операциондық жүйесінің сипаттамасы:
Windows тек қана файлдар мен ... үшін ... ... ... ... ... Windows ... жұмыс істейтін программалар үшін
жаңа мүмкіндіктер береді. Программалар мүмкіндіктерін қолдану үшін Windows
талаптарына сәйкес жобалануы ... ... ... Windows программасы
немесе Windows қосымшалары деп атайды.
Windows DOS– та өңделген қарапайым ... ... ... ... ... ... ... осыған байланысты
баяу жұмыс істейді.
Windows-қа келесі сипаттамалар тән:
қолдану мен игеру өте қарапайым;
өнімділік өте жоғары;
желілік ... ... ... әмбебап желілік клиент рөлін
атқарады.
Бұл ... жүйе ... ... желілер, электрондық
пошта, мультимедиа құралдары бар. Windows 2000 операциондық ... ... ... Office деп ... ... ... оған ... программалар кіреді:
Microsoft Word мәтіндік редакторы;
Microsoft Excel электрондық ... Power Point ... ... Acces ... ... басқару жүйесі;
Microsoft Schendule күнделік редакторы.
Windows 2000 аппарат ... ... ... ... ... және одан жоғары процессор;
6 Мб кем емес жедел жады;
сәйкес келетін VGA ... 2000 ... ... үшін ... дискінің көлемі 70 Мб болуы керек.
Арнайы программалы қамтамасыз ету – нақты ақпараттық жүйені
құруда және оның ... ... ... үшін ... ... ... ... тұлғалармен операцияларды жүргізудің » АЖ
–ң программалық жабдықтауының құрылымы
Сурет 12. АЖ –ң ... ... ... ... ... ... программадағы кез-келген функцияға қол
жеткізуге мүмкіндік береді.
1. Клиенттер базасы;
2. ... ... ... Шығу.
Клиенттер базасы келесілерді қамтиды:
Клиенттік база – заңды тұлғалар туралы ақпаратты ... ... ... ... ... жаңа ... ... мүмкіндігін
береді.
Операциялар есебі клиенттердің жеке шоттарындағы ақша қозғалысы бойынша
ақпаратты қамтиды.
Сурет 13 - Программаның негізгі менюі
Сурет 14. Программаның негізгі менюі
Төлемдер түрлері ... ... ... ... ... ... ... төлемдер, салық төлемдері.
Шоттардағы операциялар есебінің қозғалысы есебі пункті «Жеке шоттағы
ақша қозғалысы ... ... ... ... береді. Бұл
құжатта жазулар ... күн, ... ... жеке ... нөмірі,
шоттағы ақша қалдығы саны туралы және болжамдық ... ... ... ... ... ... ... шешудегі мәліметтерді
өңдеудің технологиялық процессі
Заңды тұлға жеке шот ашу және ... ... ... ... ... Клиентпен операцияларды жүргізу ... ... ... Бұл құжаттар тексеруден өтіп, содан кейін осы құжаттардағы
ақпарат AK және DD ... ... ... ... ... кешенін шешудегі мәліметтерді өңдеудің технологиялық
процессі суретте көрсетілген. Ақпаратты өңдеу барысында екі ... ... GUОК и ARM деп ... ... алынады. Есептеу мәліметтері DD
массивінде сақталады.
Заңды тұлға
Төлем
тапсырысы
Клиент
құжаттары ... 15. ... ... операциялар» есептер кешенін шешудегі
мәліметтерді өңдеудің технологиялық процессі
3 ... жүйе ... ... және ... ... ... ... Ақпарат жүйесін тұрғызуға кететін шығынды есептеу
Ақпараттық жүйені жасап шығаруға кететін шығындарды бағалау жүйені
жасаудың нәтижелерін ... ... ... ... ... ... деректері 8-кестеде көрсетіліп, анықтамалар берілген.
Кесте 8
Есептеуге арналған алғашқы мәліметтер
|№ ... ... ... ... |түсініктеме |
| | |уі ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
| ... алдындағы |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|1 ... ... және |Кп1 |Мың тг |10,0 | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| ... ... алу |Кп2 | |25,8 | |
| ... | | | | |
|2 ... ... ... |Мың тг |108,0 | |
| |дің (ДК) құны | | | | |
|3 ... ... |Зэ | |21,6 | |
| ... | | | | |
|4 ... ...... |5 | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|5 ... ... |З |тг |0,85 | |
| ... ... | | | |
|6 ... ... |G | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... |Кп |Мың тг |35,8 | |
| ... | | | | |
|7 ... ақы қорлар |С | |0,14 | |
| |ына ... | | | | |
| ... ... | | | |
8 ... ... |2 |3 |4 |5 |6 |
|8 ... шығындарды |Н | |0,33 | |
| ... ... | | | | |
|9 |ДК –ді ... |V | |0,0875 | |
| ... | | | | ... ... ... ал |Р |% |75,0 | |
| ... ... ... | | | | |
| |нен ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... уақы ... ... |2214,0 ... |
| |жылдық қоры | | | ... ... ... ... уақыты |Тшығ |сағат |30,0 ... ала |
| | | | | ... ... ... ... |Овв |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... ... ... |Ообр |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... |Шығыс ақпаратының |Овых |Мың | ... |
| ... | ... | ... ... |Нақты есептелінетін |Фвр |сағат |11022,0 ... |
| ... ... қоры | | | ... ... |Әр уақыттағы шы- |Енп |сағат |0,11 | |
| ... ... ... | | | | |
| |ына ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... ... ... құрушы есептейді және ол техникалық
тапсырма, техникалық жұмыс жобаларын жасауға ... ... ... ... ... ... ... шығындар енгізу уақыты бойынша
жобаны құраушылардың жалақысын ескерумен есептеледі. ... ... ... шығындарына ұқсас жасалынады:
- дербес компьютерлердің құны “Прайст-лист” құжатынан алынады;
- жылдық пайдалану шығындары (16-кесте );
- берілген есептеумен шұғылданатын жұмысшылар саны;
- жұмысшылардың ... ... ... жобаны енгізілетін кәсіпорынның бухгалтериясы есептейді;
- дербес коипьютерді пайдалану коэффициенті ... ... ... ... ... ... компьютерге берілетін жұмыстардың алғашқы көлемінен пайыз
ескеретін коэффициенті автоматты ... ... ... пайыз қатынасын біліреді;
- дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры
9-кестеде есептелінген;
Кесте 9
Дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры
|Дербес |1 ... ... ... ... ... ... |ғы ... |саны |ауысым саны ... ... ... саны | | ... ... |8.2 |1 |270 |2214 |
- ... ... ... ... ... өңделетін формалар
санын ескерумен есептелінеді;
- енгізілетін ақпарат көлемі ... ... ... ... ... қосындысы ретінде есептелінеді. Бір форма
бойынша ақпара көлемі келесідей ... бір ... ... саны бір ... жылдың санына және бір
жылдағы құжаттар саны көбейтіледі;
- ... ... ... ... ... ақпарат көлемі
мен есептер кешенін шешу үшін пайдаланатын ... ... ... ... соммасы болып табылады. Өңделетін
ақпарат көлемін Кбайтқа айналдыру үшін алынған қосындыны 6-ға
көбейтіп 8-ге бөлу керек;
- шығатын ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ретінде алынады. Әрбір форма бойынша ақпарат
көлемі келесідей анықталады: бір ... ... саны ... санына көбейтіледі.
Кесте 10
Бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытын есептеу
|Көрсеткіштер ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... |Күн |366 ... ... |Күн |53 ... күндер |Күн |8 ... ... |Күн |305 ... ... |Күн | ... ... |Күн |24 ... күндер |Күн |11 ... ... |Күн |0 |
10 ... жалғасы
|1 |2 |3 ... ... ... |Күн |270 ... саны | | ... ... ... |Күн |7 ... ... ... |сағат |2204,4 ... қоры | | ... = ... ... күндерінің нақты саны – мейрам алды күндерінің ... ...... алды ... саны 7= ... 2204,4 ... жобаны енгізбестен бұрын істейтін жұмыстарының еңбек
сыйымдылығы (До) ... ... ... = Ч * Фбр ... Ч – ... ... ... – бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат
Яғңи, До = 5 * 2204,4 = 11022,0 сағат
Жоба енгізілместен бұрын ... ... ... құны (Со), ... ... = До * З [(1+д) * (1+с) + н] ... До – жоба енгізбестен бұрын жұмысшының жұмыстарының ... – бір ... ... ... ... Д ... ... ескеретін коэффициент;
С – зейнетақы қорларына аударымдарды ...... ... ... ... = 11022,0 * 0,85 * [(1+0,7) * (1+0,14) + 0,33] = 21248,2116 = 21,25 ... ... ... ... өңдеу жағдайында жұмыстардың ... ... ... ... және ДЭЕМ ... ... енгізуден кейін жұмысшыларға қалған жұмыстардың жылдық еңбек
сыйымдылығы (Дост) келесі ... ... = До * (1 – р / 100) ... До – ... ... ... орнын енгізуден бұрын
жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы, сағат;
Р – ... ... ... ... жұмыстардың
процентін ескеретін коэффициент.
Дост = 11022,0 * (- - 75 / 100) = 2755,5 ... ... ... ... ... құны (Сост) келесі формуламен
септелінеді:
Сост = Дост * 3 * [(1 + д) * (1 + с) + н] ... = 2755,5 * 0,85 * [(1+1,7) * (1+1,14) + 0,33] = ... тг ... мың ... ... пайдалану шығындары 11-кестеде келтірілген.
11-кесте. ДЭЕМ-ның жылдық пайдалану шығындары
|№ |Шығын баптарының атауы ... (мың тг) |
|1 ... және ... ала жөндеудегі |5,4 |
| ... | |
| ... ... ... 5%) |12,96 |
|2 ... ... ... ... 12%) |2,16 |
|3 ... ... ... |0,54 |
|4 ... ... | |
| ... ... шығындары |21,06 ... ... орны ... жұмыс істеуімен байланысты жылдық
пайдалану шығындарының үлесі (Свц) келесі формула бойынша есептелінеді:
Свц = Р реш * Т реш * Зэ / Тэем ... Р реш – жыл ... ... ... ...... пайдалану шығындары, мың тг;
Тэем – ДК жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат;
Т реш – есепті шешу ... ... ... шешу ... ... болса, онда ол екі қосылғыштың
қосындысы болып табылады, яғни:
Свц = Свц1 + Свц2
Свц1 = (60 * 15 * 21,060) / 2214 = 8,5609 мың ... = (17 * 15 * 21,060) 2214 = 2,4256 мың ... = 8,5609 + 2,4256 = 10,9856 мың ... ... жағдайда ақпаратты өңдеуге шығатын жылдық шығын (Савт)
келесі формуламен есептелінеді:
Савт = Свц + Сост ... Свц – ... ... ... ақпаратты өңдеудің пайдалану
шығындары, мың тг;
Савт = 10,9856 +5,3 = 16,2865 мың ... ... ... ... ... ... үнем ... = Со – Савт ... Со – ... ... орнын енгізуден бұрынғы
ақпаратты өңдеу шығындары, мың тг;
Савт – автоматтандырылған жұмыс орнын енгізген жағдайдағы ... ... мың ... = 21,25 – 16,2865 = 4,9635 мың ... ... ... ... сатуға берілетін кеңестер және
нәтижесін талдау
Тестілеу нәтижесінде жүйе дұрыс нәтижені көрсетті деп ... ... ... негізінде ақпаратты енгізудің басты талаптары, онымен жұмыс
істеуі , ... ... ... ... ... ... ... ақпаратты ЭЕМ енгізу және оны редактрлеу анықталған.
Функционалды ... ... ... ... жетіспеушіліктер
анықталмаған.
Маркетингтегі ақпараттық жүйесінің тиімділігі ... ... ... ... мен ... икемділікті қамтамасыз ету
мақсатымен есептеу және ... ... ... ... ... оның ... және методологиялық
жетістігі және экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... ... ... қамтиды: өнімділік, нақтылық, сенімділік, ... ... ... ... жұмыс істей алуы және т.б.
Ақпаратты іздеу жүйесінің жұмыс істеу ... ... ... ... бұл ... ... яғни нақты қосымшалар, өңдейтін
ақпарат көлемі, сондай-ақ олардың ... ... ... ... Бұл ... ... ... іздеу жүйесі оның ... ... ... ... ... ... бөлу ... қамтамасыз етуге
едәуір икемді, сондай-ақ жаңа есептер қосуға кеңейтілмелі ... ... ... ... ... ауданының мазмұнын өзгертуге
қабілетін атап айту керек. Оны ұйымда ақпаратты ... мен ... ... ... ... ... мен ақпарат көлемінен тәуелсіз
пайдалануға болады. Мәліметтер қорының ... ... ... кезі ... ... тез ... қамтамасыз етеді. Ақпаратты қамтамасыз етудің
кешені жүйеге ... ... ... ... ... ... түрде келтіреді.
Осы ақпараттық жүйенің сенімділігі жұмыс кезінде өз қасиеттерін ... ... ... сипатталады. Барлық ақпараттық жүйе бір ғана ...... ... ... ... зерттеу мен өндірістің
жоғарғы түсімділігін қамтамасыз ету. Жүйенің модульдік құрылуы ... ... және ... ... ... ... мен ... жұмыс істеуінің ... ... ... ... ... ... өзгеріп, меншіктің жаңа түрлері-жалға беру, жеке, ... жаңа ... ... да, ... ... қаржылық механизмнің және
оның түрлері мен шаруашылық субъектілерге әсер ету ... ... ... және ... ... жетілдірудің маңызды бағыттарының
біріне қазіргі ақпарат жүйелерін ... ... ... нарықтық
қатынасқа көшуіне байланысты ... және ... ... ... ... ... жоғарыдығы бағыттың жаңа болашағын ... үшін ...... ... ... ... әрі
қаржы органдарының ақпарат жүйелерін басқа ақпарат жүйелері мен тығызырақ
өзара әрекеттестірудің мүмкіндіктері туындады.
Қаржыны басқарудағы есептерді шешу үшін ... ... ... қабылданатын шешімдердің сапасын жақсартады, ... ... ... ... күйінің сипатын ашып, қаржылық жағдайды
жақсарту бағытын, әрі қосымша қорларды анықтайды.
Банктік ... ... ... ... ...... мен ... жатады. Сенімділік ақпарат жүйелері
қорларымен жұмыс істеуде туындайтын ақау кезіндегі жүйенің қалыпты ... ... ... ... Бұл ... банктік қызметтің қысқа
мерзімдік нәтижелерін келесі күні таңертең алу үшін өте ... – бұл ... ... ... ... қалыпты қызмет
ету мүмкіндігі, яғни жүйеге қызмет көрсететін мекемелер саны өскенде, жүйе
қалыпты қызмет етуі керек.
Әр түрлі ... ... ... ішкі ... ... орыдалатын функциялармен анықталатындықтан, әр ... ... ... ... функционалды ішкі жүйелер – банктік амалдардың
орыдалуын басқару мен есепке алу және төлемдік ... ақша ... ... ... ... бөлінеді.
Банктік ұйымдардағы АЖ-ны құрастыруға жүйелік ... келу ... ... ...... жүйелер көлеміндегі ақпаратты өңдеуді, оның
құрылымын ... ... ... ... әр ... ... ... бойынша, тік және көлденең бойынша ақпаратты ... ... ... да АЖ ... ... қажет.
АЖ саласындағы ғылым жетістіктері, қолданушылардаң мәліметтер банісін
пайдалану ... ... ... ... атқаруға рұқсат етеді. Ол
бүтін жүйеге біріккен және ... ... ... мен
бөлімшелер, объектілер және деңгейлер арасында таратылған ... ... ... Бұл ... оның ... ... жерінен ендіріп және
мәліметтерді өңдеу барысын орталықтандырмауға мүмкіндік береді. Қаржы-несие
жүйесінде АЖ-ның әрі қарай дамуы мәліметтерді ... ... ... ... мәліметтер тарапын өңдеуге сүйенуі тиіс. Сондай-ақ,
есептеу ... мен ... ... және ... мен ... ... қажет. Орталықтанырмай өңдеудің
келешегі зор түріне қаржы-несие ... ... ... Бұл ... ... ... тұрғызуға; ЭЕМ-мен қолданушының ұтымдыөзара әрекетін
қамтамасыз ... ... ... ... әр ... ... тұрғызуға, әрі желістегі кез-келген абоненттің АЖ-сына ене
білуге мүмкіндіктер ... АЖО ... ... ... ... ... ... АЖО-ның ыңғайлығына сол, ол қолданушы жұмысының
талаптары мен шарттарына жеңіл қалыптасқан.
АЖО-нын қолданудың тиімділігі – ақша ... ... ... әрі ... бейнеті көп амалдардан босатып, талдау
жұмыстарын тез ... ... ... ... әрі ... ... мен ... жақсы әсер етеді.
Диплом жұмысының тақырыбы толығымен қамтылып, коммерциялық банкте ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыру мүмкіндігі қарастырылды.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық ... ... ... ... болатын облысының ақпараттық ... ... ... ... ... ... және қосымшадан
тұрады.
Дипломдық жұмыста басқару ... ... ... ...... басқару жүйесі көрсетілген. Олардың ... ... ... ... ... ... моделі өңделген, элементтерге
өнімділіктің, сенімділіктің, қайта құрудың, жұмысқа ... ... ... талаптары негізделген.
Қойылған мақсат толығымен жүзеге асырылған, мақсатқа сәйкес мәселелер
шешілген. Жұмыс өңделген, автоматтандырылған ақпараттық жүйесін ұсынады.
Қолданылған ... ... ... – 2030 ... ... ... ... және жақсаруы. Президенттің Қазақстан
халқына жолдауы – Егеменді Қазақстан,11 қазан 1997жыл.
2. Қазақстан Республикасының ...... ... РК. Об информатизации // Казахстанская правда. - 2003.- 14 мая
4. ... ... ... ... қамтамасыз етудің
мемлекеттік бағдарлымасы туралы» 14 наурыз 2000 жылдың №359 Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... мен ... ... ҚР ... 2000 жылғы 2 маусымдағы Ұлттық банк Басқармасы бекіткен “ҚР-ның
банктеріндегі клиенттердің банктік шоттарын ашу, ... және ... ... №266 ... 2002 жылы 16 ... №465 ... бектілілген “Активтердің, шартты
міндеттемелердің жіктелуі және оларды күмәнді және үмітсіз санаттарға
жатқыза отырып, оларға қарсы провизиялар құру” туралы ережесі.
8. 1999 жылы 15 ... ... банк ... ... ... ... ... банктерде кассалық операцияларды жүргізу”
ережесі.
9. “ҚР аумағында төлем құжаттарын пайдалану және қолма-қолсыз ... ... ... ... асыру ережесі” туралы ҚР Ұлттық банк
Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірде бекіткен №179 қаулысы.
10. ... ... ... ... және жай ... ... ережесі.15.11.1999ж. ҚҰБ Басқармасының №397
қаулысымен бекітілген.
11. Вендров А.М. Проектирование программного ... ... ... ... М: ... и статистика,2000-352б
12. Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы пробл
емаларды зерттеу/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар ... ... ... ... ... теориясы/Алматы: Экономика Баспасы,
2002
14. Н.Б.Бралиева, Қ.С.Байшоланова Экономикадағы ақпарат жүйелері/Алматы:
Экономика Баспасы, 2001.
15. Н.Б.Бралиева, Л.А. ... ... ... ...... ... Баспасы, 1998.
16. Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына
автоматтандыралған ... ... ... – М, ... ... ... ... технологиялар: Оқулық.
Трибулина И.Т. – М: ФиС, 2000 – 416 бет.
18. Фаронов В.В. Delphi 4. ... ... ... ... ... т. ... ... А.В. Корпоративные информационные системы. Москва 2004г.
21. Банк В.Р., Зверев В.С. Информационные системы в ... ... ... А.С., ... Н.Н. ... технологий управления.
Учебное пособие – Москва.: Юнити - Дана, 2004г.
23. Банковское дело/под. ред. Сейткасымова Г.С. – ... ... В.И., ... Г.Н., Коровкина Н.Л. ... ... ... ... - ... ... ... А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. "Инь" и "янь"
информационных ... ... ... - ... ... ... А.М. Проектирование программного обеспечения ... ... М: ... и ... ... ... Е. ... к информационной системе и модели жизненного
цикла
28. Автоматизированные Системы Стадии создания. ГОСТ 34.601-90. Комплекс
стандартов на ... ... ИПК ... ... Буч Г., ... Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя:
Пер. с ... М.: ДМК, ... Thiele D. Life cycle ... using life cycle process ... ... Л. ... информационных систем.
32. Clegg, Dai and Richard Barker. Case Method Fast-track: A RAD Approach
Adison-Wesley, ... ... Г.Н., ... А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических
информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002
34. Построение и совершенствование ... ... ... В.Г., ... ... и управление. М.: ИНФРА-М, 2004
35. Основы организационного бизнеса (01.2002, Эмитент. ... ... ... ... В.В., ... В.Б. Модульная программа для менеджеров.
Реструктуризация управления ... М.: ... ... ... Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов
М.: СИНТЕГ, 2000
38. Калянов Г.Н. Структурный системный анализ. М.: Лори, 1996
39. Калянов Г.Н. ... ... ... М.: ... ... ... Д.А., МакГоуэн К. SADT — методология структурного анализа и
проектирования. М.: Метатехнология, 1993
41. Маклаков С.В. Создание ... ... с ... ... ... 2003
42. Черемных С.В., Ручкин В.С., Семенов И.О. Структурный ... ... М.: ... и ... ... Буч Г. ... ... с примерами применения
М.: Конкорд, 1992
44. Нейбург Э. Д., Максимчук Р.А. ... баз ... с ... ... ... дом ... ... Маклаков С.В. BPwіn, Erwіn. Case -средства разработки информационных
систем. М.: Диалог - ... ... ... Е.Г. ... проектирования баз данных и знаний. - Алматы,
Институт развития Казахстана, 2000
47. Мишенин А.И. * Теория экономических систем./ ... ... - ... и статистика, 2000.
48. Морозов В.К. * Основы теории ... ... ... ... Unitpr;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, DB, DBTables, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ComCtrls,
ImgList, ToolWin;
type
TFormpr = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: ... ... ... TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
N12: ... ... ... TToolButton;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
ToolButton6: TToolButton;
ImageList1: TImageList;
procedure N7Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure N12Click(Sender: ... ... ... ... ... ... TObject);
procedure ToolButton2Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton4Click(Sender: TObject);
procedure ToolButton6Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations ... Public ... ... ... ... ... TFormpr.N7Click(Sender: TObject);
begin
TFormper.Create(Self);
end;
procedure TFormpr.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TFormpr.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
TFormper.Create(Self);
end;
procedure TFormpr.N12Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TFormpr.N5Click(Sender: TObject);
begin
TFormjo.Create(Self);
end;
procedure TFormpr.N4Click(Sender: TObject);
begin
TAboutBox.Create(Self);
end;
procedure TFormpr.ToolButton1Click(Sender: TObject);
begin
TFormper.Create(Self);
end;
procedure TFormpr.ToolButton2Click(Sender: TObject);
begin
TFormjo.Create(Self);
end;
procedure TFormpr.ToolButton4Click(Sender: ... ... ... Unitper;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Mask, DBCtrls, DB, DBTables, ExtCtrls, Buttons, Menus;
type
TFormper = class(TForm)
DataSource1: TDataSource;
Table1: ... ... ... ... TStringField;
Table1Botp: TStringField;
Table1Iik: TFloatField;
Table1Bik: TFloatField;
Table1Rnn: TFloatField;
Table1Kbe: TFloatField;
Table1Cymma: TFloatField;
Table1Ben: TStringField;
Table1Bben: TStringField;
Table1Iikb: TFloatField;
Table1Bikb: TFloatField;
Table1Rnnb: TFloatField;
Table1Kbeb: TFloatField;
Table1Ryk: TStringField;
Table1Glbyh: TStringField;
Table1Knp: TFloatField;
Label1: TLabel;
DBEdit1: TDBEdit;
Label2: TLabel;
DBEdit2: TDBEdit;
Label3: ... ... ... ... TLabel;
DBEdit6: TDBEdit;
Label7: TLabel;
DBEdit7: TDBEdit;
Label8: TLabel;
DBEdit8: TDBEdit;
Label9: TLabel;
DBEdit9: TDBEdit;
Label10: TLabel;
DBEdit10: TDBEdit;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
DBEdit13: TDBEdit;
Label14: TLabel;
DBEdit14: ... ... ... ... TDBEdit;
Label17: TLabel;
DBEdit17: TDBEdit;
Label18: TLabel;
DBEdit18: TDBEdit;
Label19: TLabel;
DBEdit19: TDBEdit;
ComboBox1: TComboBox;
ComboBox2: TComboBox;
ComboBox3: TComboBox;
ComboBox4: TComboBox;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
procedure ... ... ... ... ... ... ... TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Formper: TFormper;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TFormper.BitBtn1Click(Sender: ... ... ... TFormper.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
Table1.Active:=False;
end;
procedure TFormper.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
Table1.Edit;
Table1.Post;
end;
procedure TFormper.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
end;
end.
unit ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, DB, Grids, DBGrids, DBTables, StdCtrls;
type
TFormjo = class(TForm)
DBGrid1: TDBGrid;
Table1: TTable;
DataSource1: TDataSource;
Table1Ndoc: TAutoIncField;
Table1Dvip: TStringField;
Table1Dvop: TStringField;
Table1Otpr: TStringField;
Table1Botp: TStringField;
Table1Cymma: ... ... ... ... TStringField;
Button1: TButton;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations ... Public ... ... ... ... ... TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action:=caFree;
end;
procedure TFormjo.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Table1.Delete;
end;
end.
unit Unitab;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls,
Buttons, ExtCtrls;
type
TAboutBox = class(TForm)
Panel1: TPanel;
ProgramIcon: ... ... ... ... TLabel;
OKButton: TButton;
procedure OKButtonClick(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
AboutBox: TAboutBox;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TAboutBox.OKButtonClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure ... TObject; var Action: ... Бэк – ... ... ... шығару
Өңдеу
ОП
ОП
МБ –ға мәліметтерді енгізу
Обработка информации для анализа
Кіріс ... ... ... ... ... ... төлмедері
Төлемдер түрлері
Меню
Аударымдар
Шығу
Жабу
Клиенттік база
Ашу
Delphi 7 программалау ортасы
Windows XP ОЖ
«Заңды тұлғалармен операциялар» АЖ
Excel кестелік редакторы
Арнайы ПЖ
Жалпы жүйелік ПЖ
«Коммерциялық банктің ... ... ... ... » ... жабдықтауы
Ақпараттық жүйе ресурстары
ТҚ
МҚ
ПҚ
АҚ
ЛҚ
Құқ.Қ
ҰҚ
Жазу нөмірі
Жазуды енгізу күні
Құжат №
Клиент
Есеп шот №
ҚҚ атауы;
Шоттағы ақша алдығы
48
UOK
ИО
Функционалдық ... ... ... кесте)
Жабдықтау бөлімі
Бенефициар
Аударушы (төлеуші)
Бенефициар банкі
Аударушының банкі
Бенефициар
Бенефициар банкі
Аударушы (төлеуші)
Аударушының банкі
Бенефициар
Бенефициар банкі
Аударушы (төлеуші)
Аударушының банкі
Бенефициар
БАНК
Төлеуші
Вексель беруші
(сатып ... ... ... ... алушы)
Трассант
(вексель беруші)
Трассант
(төлеуші)
Ремитент
(қаражат алушы)
Жабдықтаушы
Жабдықтаушының банкі
Сатып алушы
Сатып алушының банкі
Жабдықтаушы
Жабдықтаушының банкі
Сатып алушы
Сатып алушының банкі
Клиенттерді тіркеу және оларға жеке шот ... ... ... ... ... төлемдерді жүргізу
Қолма-қолсыз есеп айырысулар жүргізу
BD
DD
AK
UOK
Мәліметтерді өңдеу
GUOK
DD
ARM
Заңды тұлғаларға қызмет көрсету бөлімі
BD

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Машина жасау технологиясы72 бет
Оңтүстік ақшабұлақ аймағындағы барлау ұңғысын орналастыру60 бет
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы7 бет
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы. Программаларды техникалық жобалау кезеңдерін сипаттау. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын дайындау6 бет
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы. Программаларды техникалық жобалау кезеңдерін сипаттау. Алгоритмдердің құрылымдық схемесын дайындау8 бет
Delphi –программалық ортасында бағдарламалау17 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
Visual Basic 6 ортасында программалық код19 бет
WEB - сайттар түрлері, жобалау кезеңдері. Бағдарламалық жабдықты таңдау37 бет
«1с предприятие» программалық жүйесі7 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь