Дүниежүзілік қоғамдастық

КІРІСПЕ


1 ТАРАУ. ҚАТЫНАСТЫҢ НОРМАТИВТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРЫ
1.1. Дипломатиялық қатынастың қалыптасуы
1.2. Ынтымақтастықтың негізін қалаушы құжаттар

2 ТАРАУ. ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МҮДДЕЛЕРІ
2.1. ГФР Қазақстандағы кәсіпкерлерінің мүддесі
2.2. Шағын және орта бизнес, динамика

3 ТАРАУ. МӘДЕНИ . ІЗГІЛІКТІ БАЙЛАНЫСТАР
3.1. Демографиялық фактор (миграция)
3.2. Ізгіліктілік саласындағы келісімдер мен қызмет


ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Зерттеудің маңыздылығы бірқатар факторлармен анықталады.
Біз, Қазақстан және дүниежүзілік қоғамдастық деп жиі айтамыз. Осыменен, біздің еліміздің қазіргі халықаралық қатынастарға терең қатынасын ұйғарамыз. Осыдан он жыл бұрын бұл туралы сөз болуы мүмкін еместі. Қазіргі кезде халықаралық келісімдер жасау, ресми сапарлармен алмасу және дипломатиялық келіссөздер жүргізу қарапайым іске айналды, Қазақстан демократиялық бағалылықтың жолын ұстаған, аймақтық және ғаламдық қауіпсіздікті бекітуге өз үлесін қосуға ұмтылушы мемлекет ретінде кең даңқтылықпен пайдаланады.
Дүниежүзілік қоғамдастық туралы айтқан кезде, біз қазіргі әлемдік мемлекеттік, қаржы – экономикалық және саяси институттардың өзара байланыстылығын ескереміз. Жер шарында сыртқы дүниеден оқшауланып тіршілік құратын мемлекеттер жоқ деп айтуға болады. Басқаша айтқанда, қазіргі уақыттың доминанты (орталық жүйесі) болып өркендеу, ынтымақтастық және интеграция (бірігу) табылады. Көптеген жергілікті және этникалық жанжалдарға қарамастан, дүниежүзілік қоғамдастық түйсікті түрде тұрақтылыққа, тыныштыққа және келісімділікке ұмтылады. Мемлекеттердің өз мүддесін білдіре алатын жалғыз орыны – Біріккен Ұлттар Ұйымы. Тек қана соның мінбесінен барлық елдер, үлкеніде, орташасыда және кішісіде, дүниежүзілік өркендеудің көкейтесті проблемелары туралы өз пікірін айтады.
Соған қарамастан қазіргі дүние бұрыңғыша асимметриялы. Күштер орталықтары, аймақтық тартылыс орталықтары және жергілікті нүктелер бар. Әрине Вашингтонда, Мәскеуде, Пекинде, Берлинде қабылданған шешімдер, халықаралық жағдайға шағын мемлекеттердің сыртқы саяси акцияларына қарағанда тереңірек ықпал етеді, бұл табиғи нәрсе. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшесі болып табылатын елдің, демек, тыйым салу құқығына ие елдің пікірі, қиын проблемаларды шешу кезінде үлкен маңызға ие болады және ерекше көңіл қойылып қабылданады.
Қазіргі уақыттың тағы бір белгісі — халыөаралық саясатты аймақтандыру. Аймақтандыруды интеграциялық процестердің бір нысаны ретінде қарастыруға болады. Сондықтан, біз ғаламдық сипаттамалар мен масштабтың беталысына аймақтандырудың өсіп бара жатқан ықпалының куәгері болып табыламыз. Аймақтық белгілері бойынша құрылған топтасулар, одақтар және бірлестіктерқатысушы мемлекеттер мүддесін қоя отырып, сол мезгілде тек қана топтастықтар мүддесін қатаң жақтайды. Сондықтанда, әрдайым “Еуропалық одақ саясаты”, “НАТО ниеті” сияқты тезистер пайда болады. Аймақтық одақтардың одақ көлемінде, рыноктардың ашықтығы мен шекаралардың айқындығын қамтамасыз ететіні, бірақ өздерінің бірлестіктеріне кірмеген елдерге қатынастары бойынша өздерін қатаң ұстайтындары көрнекілі.
1. Қазақстан Республикасының қазіргі проблемаларының ішінде ең өткірі, дүниежүзілік шаруашылыққа бейімделу болып табылады. Бұл қатынаста өркендеудің “шығыс – азиалық моделін” зерттеу ерекше көғіл аудартады: Оңтүстік – Шығыс және Шығыс Азия (ОШША) елдері үш онжылдық уақыты ұзақтығында дүниежүзінің ең динамикалық ауданы болып қалады, ал бұл экономикалық өсудің ең нәтижелі құбылысы дүниежүзілік рынокқа белсенді шығуы болды.
1. Назарбаев Н. А. Казахстан 2030, Алматы, 1997.
2. Назарбаев Н.А. Казахстан на пороге 21 века, Алматы, 1998.
3. Назарбаев Н. А. В потоке истории, Алматы, 2000 .
4. Токаев К.К. Под стягом независимости. Алматы. 1997.

II. Материалдар
1. Материалы конференции по проблемам развития развивающихся стран, Москва, 1999.
2. Развивающиеся страны и Европейский Союз, Сборник документов и статей, М., 1997.
3. Бюллетень международных договоров Республики Казахстан № 9 2002 г
4. Сборник документов по международному праву. Алматы , 1999г.
5. Конституция РК . Алматы 1995г.

III. Монографиялар

1. Арабский мир. Три десятилетия независимого развития. - М.: Наука, 1990.
2. Бурнашов И.Л. История международных отношений и внешней по-литики.-Алматы, 1998.
3. Всемирная история / Гл. ред. : Е. М. Жуков (гл. ред.) и др. Т. XI / Под ред. А. О. Чубарьяна (отв. ред.) и др. - М.: Мысль, 1977.
4. 3агладин Н.В. Военная политика СССР 60-х гг./История успехов и неудач советской дипломатии. М.: Международные отношения, 1990
5. История международных отношений и внешней политики. - Алматы, 1998..
6. История международных отношений и внешней политики СССР..-М: Меж. отношения, 1979.
7. Маркс К. Энгельс Ф. Собр. Соч. Т. 15.-
8. Назаров М. А. Исламский фактор в Ближневосточном конфликте Международные отношения, 1998, № З..
9. Реформатор - прагматик // Содружество НГ, 2000, 26 января, №1,
10. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-фликтов // Бюллетень, сентябрь-октябрь 1999, №27
11. Самойлов В. А. Право народов на самоопределение в 20 в. // Азия и Африка, 1997,№7.
12. Широков Г. К. Исламские страны в современном мире, М., 1987.
13. «ОКО», 1 марта 2002г. Вера Бурлацкая «Начинать с нуля – увлекательно!»
14. Казахстанская правда 22 сентября 1994 г. Турсунов С. «Казахстан Германия , сотрудничество очевидно».
15. Казахстанская правда 17 декабря 1994 г. Казахстан-Германия.
16. Континент №9(47) 9 - 22 мая 2001 г. Посол Казахстана в ФРГ В. Х. Гиззатов: “Германия для нас – ворота в Европу”
17. Мегаполис 25 июля 2001 г. Байгельди Г. Казахстан –ФРГ: пути сотрудничества.
18. «Континент» № 5 2000г. Либал М. «Основные черты германской внешней политики.».
19. Казахстанская правда 8 апреля 1995 г Джапаров Б. «ФРГ – перспективный партнер».
20. Казахстанская правда от 3 октября 2001 года. Базони Р. «От планов к совместным проектам.»
21. «Время ПО» от 5 октября 2001 г. «Надежда на новый импульс»
22. Центральная Азия № 3-4 2001 г. Дэангужин Р. «Геополитическая проблема транспортировки казахстанской нефти»
23. Библия Ветхий завет. Пята книга Моисеева, Второзаконие , Глава 5.
24. Коран, Перевод Крачковской. из-ние 1996г. Сура 34, 12 аят.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ
1 ТАРАУ. ҚАТЫНАСТЫҢ НОРМАТИВТІ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРЫ
1.1. Дипломатиялық қатынастың қалыптасуы
1.2. Ынтымақтастықтың негізін қалаушы құжаттар
2 ... ... ... мүдделері
2.1. ГФР Қазақстандағы кәсіпкерлерінің мүддесі
2.2. Шағын және орта ... ... ... ...... ... Демографиялық фактор (миграция)
3.2. Ізгіліктілік саласындағы келісімдер мен қызмет
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
Зерттеудің маңыздылығы бірқатар факторлармен анықталады.
Біз, Қазақстан және дүниежүзілік ... деп жиі ... ... ... ... ... ... қатынастарға терең қатынасын ұйғарамыз. Осыдан он жыл бұрын бұл туралы сөз болуы мүмкін еместі. Қазіргі кезде халықаралық ... ... ... ... алмасу және дипломатиялық келіссөздер жүргізу қарапайым іске айналды, Қазақстан демократиялық бағалылықтың жолын ұстаған, аймақтық және ... ... ... өз ... ... ... мемлекет ретінде кең даңқтылықпен пайдаланады.
Дүниежүзілік қоғамдастық туралы айтқан кезде, біз қазіргі әлемдік мемлекеттік, қаржы – ... және ... ... ... ... ... Жер шарында сыртқы дүниеден оқшауланып тіршілік құратын мемлекеттер жоқ деп ... ... ... ... ... ... ... (орталық жүйесі) болып өркендеу, ынтымақтастық және интеграция (бірігу) табылады. Көптеген жергілікті және этникалық жанжалдарға қарамастан, дүниежүзілік қоғамдастық түйсікті ... ... ... және келісімділікке ұмтылады. Мемлекеттердің өз мүддесін білдіре алатын жалғыз орыны – Біріккен Ұлттар Ұйымы. Тек қана соның мінбесінен барлық елдер, ... ... және ... дүниежүзілік өркендеудің көкейтесті проблемелары туралы өз пікірін айтады.
Соған қарамастан қазіргі дүние бұрыңғыша асимметриялы. Күштер ... ... ... ... және ... нүктелер бар. Әрине Вашингтонда, Мәскеуде, Пекинде, Берлинде қабылданған шешімдер, халықаралық жағдайға шағын мемлекеттердің сыртқы саяси акцияларына қарағанда тереңірек ықпал ... бұл ... ... БҰҰ ... ... ... мүшесі болып табылатын елдің, демек, тыйым салу құқығына ие елдің пікірі, қиын проблемаларды шешу кезінде үлкен маңызға ие ... және ... ... ... ... ... ... тағы бір белгісі — халыөаралық саясатты аймақтандыру. Аймақтандыруды интеграциялық процестердің бір ... ... ... ... ... біз ... сипаттамалар мен масштабтың беталысына аймақтандырудың өсіп бара жатқан ықпалының куәгері болып табыламыз. ... ... ... ... ... одақтар және бірлестіктерқатысушы мемлекеттер мүддесін қоя отырып, сол мезгілде тек қана ... ... ... ... ... ... “Еуропалық одақ саясаты”, “НАТО ниеті” сияқты тезистер ... ... ... ... одақ көлемінде, рыноктардың ашықтығы мен шекаралардың айқындығын қамтамасыз ... ... ... ... кірмеген елдерге қатынастары бойынша өздерін қатаң ұстайтындары көрнекілі.
1. ... ... ... ... ... ең ... дүниежүзілік шаруашылыққа бейімделу болып табылады. Бұл қатынаста өркендеудің “шығыс – азиалық моделін” зерттеу ерекше көғіл аудартады: Оңтүстік – Шығыс және ... Азия ... ... үш ... уақыты ұзақтығында дүниежүзінің ең динамикалық ауданы болып қалады, ал бұл экономикалық ... ең ... ... ... ... белсенді шығуы болды.
2. ОШША елдері дүниежүзілік шаруашылыққа өнеркәсіптік бұйымдардың экспортершылары ретінде кірді, жәнеде ішкі ... ... ... мен ... ... ... мақсатты бағыттағы мемлекеттік саясат кезіндегі жеке капиталмен анықталды. Бұл жерде ең маңызды рольді экономиканың қайта құрылуындағы белсенді субъект ... ... ... және орта бизнес атқарды.
3. Қазақстанда ЖІӨ (жалпы ішкі өнім) мемлекеттік емес сектормен шығарылады, сондықтан құрылымдық қайта құрылулар мен дүниежүзілік ... ... көп ... жеке ... ... ... болады. Азия елдері шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыс істеуінде және ... ... ... ... ... ал осы ... ... қалыптасуы мен өркендеуінің динамикалық процесі оның социалистік нарықтық ... ... ... ... ... ... ... ОШША мемлекеттері олардың соңғы онжылдықтардағы дүниежүзілік шаруашылықты саясатының мақсатын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін, әртүрлі және тиімді ... ... және осы ... ... ... үшін табанды міндет болуы керек.
4. Қазіргі Қазақстанда шағын және орта кәсіпорындарды құру бойынша әртүрлі шаралар ... ... ... ... ... мен ... ... ұқсас аймақтық бағдарламалар және т.б. Соған қарамастан, шағын және орта кәсіпкерліктің ... ... ... және ... қалуда. Басқаша айтқанда, Қазақстандағы дамыған және дамушы елдердің экономикасының тұрақты динамикалық секторы өркендеу импульсын алмады, фрагментті болып қалуда, ... ... ... ... қайта құрылымының субъектісі және дүниежүзілік нарықпен байланыстырушы буын бола алмады.
5. Осыған байланысты барынша табысты және бірігу процестерін өркендетуде ... ... ... ... ... ЕО ... одақ) бет бұру, одан ең бағалыларын, мүмкін Қазақстанда қолданбалыларын, бөліп алу маңызды болып көрінеді.
Жұмыстың тақырыбы мен міндеті. Бұл ... ...... ... ... шағын және орта бизнеске қатынасындағы тиімділік дәрежесін, оның дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... осы ... қалыптасуы іздестіріледі, биліктік және кәсіпкерлік құрылымдардың «өзара әрекеттесу өрісі» қаралады. Жұмыстың басты міндеттерінің бірі - ... ... ... ... ... асыру кезіндегі Шығыс және Оңтістік – Шығыс Азия елдерінің стратегиясы мен тактикасының ерекшеліктерін анықтау.
Зерттеудің мақсаты - дүниежүзілік нарыққа ... ... ... Азияның қарастырылатын елдеріндегі шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының негізгі бағыттарын анықтау және ашу. Осы ... ... ... ... ... ... өзара байланысты міндеттерді шешуге тырысты:
Қазақстанның ШОК (шағын және орта кәсіпкерлік) дамуының басты ... ... және ... ... ... дамуының объективті жағдайларымен және міндеттерімен органикалық байланысын ашу; ... ... ... ... мен ... ... ... саясаттың дамуының негізгі беталысын анықтау;
Қазақстанның шағын және орта кәсіпорындарының экспорттық потенциалын қолдау тәжірибесінің пайдалылығы мен қолданбалылығын анықтау.
Осы ... ... екі ... ... ... ... үшін, XXI ғасырға шағын және орта бизнестің макро саясатына сүйене отырып кіру келешекті ме және ол жүзеге аса ала ма? ... үшін ... ... ... мен ... ... ... тартымды? Тіпті егер тәжірибе жағымсыз немесе қолайсыз болсада, мұның өзі нәтиже: жетекші құрылымдар көңілін осындай аспектілерге аудара отырып, тұйық ... ... ... ... қателіктерден алыстауға болады. Ерекше көңіл аударатын нәрсе, бұл Еуропа елдерінің тәжірибесін зерттеу, тәсілдемелерді қайталауды (ол ... ... ... ... ұсыну мақсатында емес, кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясаттың ең динамикалық және келешектік аспектілерін анықтау және мүмкіндігіне қарай, Қазақстан үшін осы ... жаңа ... ... ... ... болып табылады.
Аймақтандыру планетаның біз жақ бөлігініңде ту сыртынан өткен жоқ – Қазақстанның. ... ... ... сұна отырып, үш мемлекеттің басшылары — Қазақстанның, ... және ...... және ... одақ ... Оған 1996 жылдың тамыз айында қадағалаушы ретінде Ресей мен Тәжікстан қосылды. Ең ірі аймақтық экономикалық топтасу — ... ... ... ол ... бұрынғы кеңестік Орта азиялық елдерден өзге Түркия, ... ... ... кіреді. Эксперттердің пікірлері бойынша, ЭЫҰ — оның табиғи және адам ... ... ... ең келешекті топтасулардың бірі.
Аймақтық ұйымдардың бір – бірімен ынтымақтаса бастауыда көрнекілікті. ЭЫҰ-ы АСЕАН – мен (Оңтүстік – ... Азия ... ... ...... және ... ... жөнге салады. Жыл сайын БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының сессиясы шеңберінде, осы екі бірлестіктің мүшелері – мемлекеттерінің сыртқы істер министрлерінің кездесуі ... Өз ... ... Еуропалық одақпен жан-жақты байланысты дамытады. Бұл беталыс өзіне БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерінде тартты. ... ... ... ... үшін ... және ... комиссия) мен Еуропалық экономикалық комиссия бір-бірін қолдады. Жәнеде бұл жағдайда Қазақстанныңда үлесі бар: Нұрсұлтан Назарбаев арнайы ... Азия ... ... үшін ... ... құруды ұсынды.
Бұл жағдайға, осы аймақтағы елдердің транспорт, электр энергиясымен және отынмен қамтамасыздандыру, су ресурстарын бөлу ... бір ... ... ... ... ... ... Мемлекеттердің саясаттық шекаралары „титулды" ұлттардың тұру шекараларымен сәйкес келмеді. Аймақтағы жағдайға Ауғанстан мен ... ішкі ... ... ... ... ... теңізінің құқықтық статусы анықталмады, демек, оның ресурсын қолдануға жағалауындағы мемлекеттердіңде құқығы ... жоқ. ... ... ... ... ... ... көп. Дегенмен, осыған қарамастан, осы аймақта соңғы бес жылда мемлекет аралық жанжалдар ... ... ... ... мемлекеттері өзінің бейбітшілікті жақтайтындығы туралы жариялады. Өкінішке орай, бұрынғы және қазіргі көптеген жанжалдар мен ... ... ... ... ... ... декларацияның, оны нақты қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз екеніне куәгер болады. Шетелдік саясаткерлер, аймақтағы тұрақтылықты ұстаудағы маңызды роль ... H.A. ... ... ... туралы бірдей пікір білдіреді.
Еуразиялық одақ идеясы еуропалық елдерде келесідей себептермен қолдау ... ... ол ... империялық саясатқа оралу мүмкіндігінің болмауына белгілі бір кепілдеме қызметін атқарады. Екіншіден, халықаралық аренада, құрамына орталық – азиялық ... оның ... ... ... ... жаңа ... аралық бірлестігінің болуы, исламдық фундаментализм ықпалын бәсеңдете алар еді, тіпті қазіргі этаптың өзінде Қазақстан Батыспен исламның мүмкіндікті экспансиясы жолындағы ... ... ... ... ... бұл ... ... оң ықпал етер еді.
Осындай бағыттардың бірі болып, сыртқы экономикалық байланыстардың дамуы мен ... ... Бұл ... келісімдік – құқықтық база құру екіжақты сауда – экономикалық ... ... ... ... ... Бірінші кезекте олар, қатысуы біздің еліміздің сауда - өнеркәсіптік әлуетінің экономикасы мен дамуының құрылымдық қайта құрылуында маңызды болып ... ... ... ... Осылай, бірқатар еуропалық елдер Қазақстанға нақты жобаларды жүзеге асыру үшін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелер ... ... мен ГФР ҚР үшін ... ... ... Халықаралық еуропалық құрылымдармен, ЕБРР, ЕЭС және т.б. ... ... ... ... ... ... келісімге қол қойылған және табысты жүзеге асуда.
Еуропалық елдер ішінде ең табысты ынтымақтастық Ұлыбританиямен, Германиямен, ... ... ... ... ... ... ... сауда айналымының абсолюттік деңгейі 33,5% жоғарылады (оның ішінде экспорт — 71, 9%) және 1,9 млрд. аса долларға жетті.
Жұмыстың теориялық және ... ... ... ... ... ... ... германиялық ғалымдардың дүниежүзілік экономика және Қазақстан мен Германияның дүниешаруашылықты зерттеулеріне, Қазақстан мен ГФР ... ...... ... ... және қолданбалы аспектілерін терең және кешенді талдайтын ... ... ... ... ... мен интеграциялығына және т.б. сүйенді. Бұл жұмыстардың авторлары: А.Берімжарова, С. Раисов, Г. ... ... Б. ... В.Х. ... М.Хасанов, А.Баркло және т.б.
Автор үшін, әрине, ең маңызды және қажетті ... ... ... стратегиялық болжалуына, оның геоэкономикалық нақтылығын бағалауға, оның ресурстарына, Н.А. Назарбаевтың, К. Токаевтың, Ж.Ж. ... К.Л. ... ... механизмдері мен мүмкіндіктеріне арналған зерттеулер. Материалдарды жинау базасы ретінде, автор АТР, АСЕАН елдерінің арнайы құжаттары мен ... ... ... ... – БҰҰ, ҚР халықаралық келісімдерінің бюллетеньдерін, сонымен ... ... ... ... ... мен норм DIN ... ... арасындағы, GTZ жобасы шеңберіндегі, ынтымақтастық туралы ниеттік хаттамасын, Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда Министрлігінің стандарттау, ... және ... ... ... мен ... ... Республикасының Федералды физика – техникалық институты (РТВ) арасындағы ынтымақтастық туралы хаттамасын, ҚР мен ГФР арасындағы экономика, өнеркәсіп, ғылым және техника ... кең ... ... ... туралы келісімді, «Казахстанская правда», «ОКО», «Время ПО», «Новое поколение» газеттеріндегі және «Континент», «Мысль», «analitik» және басқа журналдардағы ... ... ... ... Қазақстанда және шетелдерде Қазақстан мен Германияның халықаралық ынтымақтастығы проблемелары бойынша және Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықты байланыстарға қатысуы бойынша жарияламалардың көп ... ... ... ... ... және Германиямен Ынтымақтастыққа тиімді бейімделуі тәжірибесіне көңіл бөлінді.
1 ТАРАУ. ҚАТЫНАСТЫҢ НормативТІ – ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРЫ.
1.1. Дипломатиялық ... ... ... ... тең ... және өзара тиімді қатынастарды дамытуға және нығайтуға бағытталған ҚР сыртқы саясатында, ... ... ... ... ... ... бірі – Еуропамен ынтымақтастықты дамыту өте маңызды орын алады.
Қазіргі уақытта, Еуропа бұрынғыша екі ... ... ... ... ... ...... блок принципі бойынша емес, өркендеу деңгейі бойынша. Бұл, бір бөлігі НАТО – ға және Батысеуропалық одаққа (БЕО) ... ... ... мүше – ... ... НАТО-ның “Бейбітшілік жолындағы серіктестік”1 бағдаламасы, ассоциациялар туралы Еуропалық келісім арқылы осы ұйымдарға жақын ... ... ... ... ... ... жүйесінде маңызды орынды, құқықтық көмек мәселелерін реттейтін ... ... ... елдермен әзірше мұндай шарттар жасалған жоқ. Дегенмен, оларды жасаудың практикалық қажеттілігі ... ... ... осы салада шарттық базаның болмауынан күн сайын, СІМ (сыртқы істер министрлігі) айналысуға тура келетін, көптеген ... туып ... ал ... ... ... ... олар ... министрліктер мен ведомстволармен шешілер еді.
Мемлекетаралық ынтымақтастықтың ары қарай дамуы, соның ықпалынан жеке азаматтар деңгейіндегі қарым – қатынастың ... ... ... ... реттеудің және сонымен байланысты Қазақстанның шетелдермен байланысын, азаматтардың өзара жол жүруі мен рұқсатнамасыз сапар шегуі туралы келісімдер сияқты, реттеудің қажеттілігі, ... ... ... ... ... ... ... Мұндай құжатқа Венгриямен арада қол қойылған. Қазақстан Ұлыбритания, Франция, ГФР, Словения сияқты ... ... ... ... ... ... мен спорт, басылым мен ақпарат мәселелерін қамтитын мәдени ынтымақтастық салаларында келісімдер жасасқан ... ... ... ... ... ... ... Германияның бірлесуімен, қырғи қабақ соғыстың және Шығыс пен Батыстың арасындағы идеологиялық қарсы ... ... ... континенттегі геосаясаттық жағдай түбегейлі түрде өзгерді. Еуропадағы стратегиялық тепе – теңдік енді НАТО — ОВД тепе – ... ... ... ... ... ... ... басқаша бола бастады, бірінші кезекте еуропалық өлшем бойынша күшті Германияны бейтараптандыру үшін қарсы күштер мен ... ... ... ... қойылған, Франция мен Ресейдегі жағдайлар. ССРО тарапынан соғыс қатерінің болмауы біржағынан Еуроодақ мүшелері ... ... ... АҚШ-пен және Жапониямен — екінші жағынан, сонымен ... өз ... кіші ... ... - Оңтүстік” проблемасы бар, ЕО-тың өзінің ішіндегі қайшылықтарыда.
Қазақстан үшін ЕО-пен қатынасты ... ... мен ... осы ... еуропалық және дүниежүзілік саясатта, сонымен қатар экономикада, білім мен мәдениетте алатын орыны мен ... ... ... Атап ... дәл ЕО жақын келешекте бүкіл Еуропаның атынан, басқа аймақтың мемлекеттеріне қатысты, сөз ... ... ... құрылыуының бастапқы кезеңдерінде–ақ Н.А. Назарбаев Қазақстанның қазіргі болмысы, географиялық жағдайы, оның халқының этникалық құрамы Батыс пен Шығысқа, жақын және алыс ... көп ... ... ... ... ететінін айтқан еді. Қазақстанда еуроазияттық елдер қатарына жатады, яғни халықаралық қатынастар жүйесінде екі ... ... ... ... ... қатарына жататындығы, исламдық мемлекеттермен діни ортақтығы, тарихи тамырлары мен ұлттық рухының психологиялық ерекшеліктері Шығыс құрамында болуды шарттайды. ... ... ... ... ... ... ... бөлшегін Қазақстанның тек қана географиялық жағдайы деп деп қарастыру ... ... еді. ... ... ... еуропалық басталымның маңыздылығын анықтайтын, көптеген демографиялық және саяси факторлардың ... көз ... ... ... Республикасы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ресми түрде 31 желтоқсан 1991 ... ... ... ... министрі Ханс-Дитрих Геншер 1991 жылы қазан айының ортасында, батыс саясаткерлерінің алғашқыларының бірі ... ... ... ... ... ... Федеративтік Республикасы мен Қазақстан Республикасының арасындағы дипломатиялық қатынас 1992 жылы ... ... мен ... ... үлкен біріккен мерейтой - бастауы 1992 жылдың 1 наурызында салынған дипломатиялық қатынастың ... 10 ... – атап өту ... ... елшілігі Берлинде германиялық бизнес және мәдениет бетке ұстарларының өкілдеріне қабылдау өткізді. Олардың бірі – саясаттану ... Айке ...... ... ... ... ду қол ... ие болды. Доктор Бракло тарихтағы бірінші Германияның Қазақстандағы төтенше ... ... ... (1992-1995 гг.). Сондықтанда ұйымдастыру кезеңінің барлық қиыншылықтары соның үлесіне тиген еді. «Бұл мағанда, менің семьямада ... ... емес ел еді. ... ... менде, менің жұбайымда Кеңестер Одағында болмаған едік. Сондықтан, менің жаңа жұмысыма ... ... мен оның ... ... кітаптар іздеулен басталды. Осылай біз “картадағы ақ дақты”, сол уақытта біз үшін барлық Орта Азия ... ... ... ... Елші өз ... ... кезде, ол онымен бірге елдердің мемлекеттік, мәдениеттік, тіпті спорттық институттарыныңда арасындағы ... және ... ... ... ... өзіне қабылдайды. Ал бұл жерде барлығын нөлден бастау керек еді, оның үстіне жаңа ғана егемендік алған ел түбегейлі өзгерістерге ... ... ... сайланған кезімде, Президент Назарбаев пен Канцлер Кольдің кездескеніне және олардың біріккен келісімге қол қойғанына бірнеше аптп ғана өткен. Осы ... ... ... ... ... ... болатын елші ролі мен үшін өте маңызды еді. Қазақстанда менің өткізген жылдарым көрсеткендей, бұл менің болжауларым көтеріңкі емес еді. Қазақстандағы ... ... ... ... ең ... парақтары болды. Мен сол уақытты шын көңіліммен еске түсіремін және әлдеде қызығушылық білдіремін.».
. Газета ОКО 1 ... 2002г Вера ... ... с нуля – ... Бұл ... қатынастардың бастауы еді.
Германия елшілігінің қоғаммен саяси жұмысы белгілі бір мақсатты және ... ... ...
I. ... ... ... дипломатия елшіліктердің қабылдайтын елдің Үкіметімен қатынасы; бүгін: «қоғамдық дипломатия» — елшіліктердің қабылдайтын елдің жұртшылығымен қатынасы;
II. Мақсаттары
Баспасөзбен және жұртшылықпен жүргізілетін ... ... ... ... ... ... табылады. Бұл жұмыс:
Германия туралы бәрін қамтитын, шындықты және ... ... ... ... және оның шет ... мақсатын түсіндіру;
дүниежүзілік масштабтағы ақпараттар алмасуына үлес қосу;
қабылдаушы елмен арадағы достық қатынасқа ықпал ету.
III. Басты міндеттер
Басты міндеттер болып табылатындар:
жаңа мың ... ... ... ... елді ... ... Берлин жаңа астана және т. б.
Германияны экономикалық қызмет үшін тартымды орын ретінде көрсету (жоғары ... ... таза ... ... ... ... ... білім жүйесі)
Германияны маңызды ел —ЕО қатысушысы ретінде көрсету
Германия үшін ... ... ... ... ... ... ... , Германияның БҰҰ-ғы және басқада халықаралық ұйымдардағы ролін ... ... ... ... ынтымақтастықтағы Германия ролін көрсету.
IV. Құзырет
Елшілік өзінің жұртшылықпен жүргізетін саясаттық жұмысында Сыртқы ... ... және ... ... өкіметтің Баспасөз және ақпарат Ведомствосының шетелдік бөлімімен ... ... ...
Елшіліктің жұртшылықпен және баспасөзбен жұмысының жауапкершілігі елшіге жүктеледі. Оған тікелей, баспасөзбен жұмыс жасау бойынша референт, яғни елшіліктің ... ... ... ... жетекшісі (пресс – атташе) бағынады. Қабылдаушы елдегі баспасөзбен жүргізілетін ... ішкі ... ... баспасөзбен жүргізілетін жұмысқа қарағанда артықшылықты (мысалы, жарияламаларға шолу, баспасөз жарияламалары ... ...
V. ... топтар
Бұл анықталған топтарға арналады, бәрінен бұрын мультипликаторларға:
кәсіпқой редакторларға
бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы баспагерлер мен кәсіпкерлерге
бағдарламалар ... ... ... парламентке, үкіметтік органдарға
жоғары қызметтегі партиялық және кәсіподақтық ... және ... ... ... әлеуметтік қамтамасыздандыру, білім, тәрбиелеу, ғылым және ғылыми зерттеулер, дін, жастар қозғалысы, спорт, өнер және әдебиет салаларындағы маңызды жеке тұлғаларға.
VI. Құралдар және ... ... ... ... істер министрлігінің баспасөз және ақпарат Ведомствосымен ынтымақтастық, жәнеде ақпараттық сұхбат пен Германияның және қабылдаушы елдің журналистерімен қандайда бір ... ... ... ... ... БАҚ (бұқаралық ақпарат құралдары) үшін жұмыс істейтін журналистер цитата ретінде қолданылуы мүмкін болатын, сөзді сөйлеу үшін Сыртқы істер Министрлігінің рұқсаты ... ... ... жасалатын көрініске қатысты бірыңғай аргументтер туралы қамқорлық пайда болады. ... да бір ... ... ... болатын, азаматтардың жеке мәліметтерін жариялау принципті тиым салынған.
Жұмыстың басқа құралы болып елшіліктің жарияланымдары болуы мүмкін, мысалы, «Германо-казахстанские отношения в 2001 ... ... 22 ... 1994 г. ... С. «Казахстан Германия, сотрудничество очевидно». брошюрасы, немесе баспасөз үшін тұрақты берілетін хабарламалар. Соңғысы Федералдық үкіметтің мәлімдемесін, ... ... ... ... ... тез ... және баспасөзбен кездесуге шақыруға арналған.
Баспасөзбен жұмыс жүргізуде үлкен ... орын алып келе ...... ... ... ... 1995 ... бері өзінің жеке сайты бар — «www.auswaertiges-amt.de». Әрбір германиялық елшілікте тура осылай өз сайтын құруы ... ... бір ... ... табылатын – ол «Германия» журналы, ол арнайы шет елдер үшін басылып шығарылады, Қазақстандада орыс тілінде таратылады. Ол ... және ... ... ... жіберіледі. Әлуеттік оқырмандардың үлкен бөлігі журналды тікелей Германиядан алады. «Германия» журналында басылған статьялар проблемасыз қайта басыла ... 1998 ... бері ... және неміс тілдерінде «Außenpolitik» («Сыртқы саясат») журналы басылып шығарылады. Ол өзінің көптеген беттерін Германияның ТМД ... ... ... Ол туралы егжей – тегжейлі ақпаратты Интернет бойынша «www.außenpolitik.de» сайтынан алуға болады. Одан өзге ... ... ... ... ол орыс ... ... ... сұраныс бойынша елшіліктен алуға болады.
Шетелдерде біздің ақпараттық жұмысымызда одан ары қолданылатын құрал «Немецкая ... ... және ... ... ... бұл канал қазіргі кезде неміс, ағылшын және испан тілдерінде телевизиялық ... ... ... кезеңде Солтүстік Америкада тағыда екі неміс телеканалдарының ... ... ... ... хабарды бүкіл дүниежүзіне таратуы қарастырылған, ал олардың бағдарламалары көңіл ... және ... ... ... ... бен ... Федералдық ведомствасының фототекасы сұраныс бойынша Германиядағы көкейтесті саяси, экономикалық және әлеуметтік өмірді кескіндейтін суреттер мен слайдтарды бере ... ... ... ... ... ... бен ақпараттың Федералдық ведомствасы өзінің кең көлемдегі документальді фильмдер жинағынан (неміс тілінде), БАҚ өкілдерін ... ... бере ... ... БАҚ ... ... ... ала алады.
Сонымен қатар, елшілік Германияға телевизиялық немесе көркем фильмдер түсіруге баруға жәрдемдеседі. Бұл кездесу мерзімі туралы алдын – ала ... ... ...... ... ... ... фильм түсіруші топтың болған мерзімін толыұ қаржыландыру болуы мүмкін. Соңғысы, ... тек қана өте ... ... ... ... ... қаражаттың жетімсіздігінен іске асыруға болмайтын кезде ғана орын алады. ... ... өте ... ... дайындалған болуы керек, яғни оларды ерте бастан жоспарлау керек; фильмнің шын ... ... ... ... ... телеканалдың әзірлеген концепциясы мен кепілдігін егжей – тегжейлі көрсету керек. ... ... ... ... ... ... шамамен бір аптаға журналисттерді, редакторларды, баспагерлерді, парламент депутаттарын және үкіметтік құрылымның жоғары ... ... ... ... ... ... ... білу талап етілмейді. Бұл бағдарлама бойынша шақырылған тұлғалар бір жағынан «тағырыпты сапарларға» қатысады, яғни ... ... және ... ... және ... ... шақырылғандардың арнайы тілегіне орай “жеке сапарлар” ұйымдастырылады. Алматыдағы елшілік әрбір жылы осындай “сапарларға” екі адамнан төрт адамға дейін жібере ... ... ... ... ... ... ... қатысуы үшін журналисттерді шақыруға мүмкіншілігі бар. Жол қаражаты мен сол жақта болу уақытының қаражатының шығынын германиялық жақ өз ... ... ... ... ... ол конференцияның өткізілетін тілдерінің бірін білу: неміс, ағылшын, француз және испан тілдерінің бірін.
Егер журналист оған тек ... ... бір ... ...... орнықтыруға немесе белгілі бір қалалар не болмаса мекемелерде болуға жәрдемдесу көрсетілуін ... ... оған ... ... көрсетіле алады. Бұл кезде оған, мысалыға сұхбаттасушымен ... ... ... ... ... мен ... оператор қызметінің берілуі туралы келісуге көмек көрсетіледі. Мұндай бағдарламалық көмектің табысты өтуінің алғы шарты, күні бұрын ... және ... ... ... ... ... ... табылады.
Жұртшылықпен саяси жұмыс жүргізудің тағы бір құралы — Федералдық үкіметтің дәріс оқу бағдарламасы. Жоғары лауазымды саясат, экономика және ... ... ... ... таңдамалы тыңдаушыларының алдында, Германиямен байланысты маңызды тақырыптарға дәрістер оқуға немесе баяндамалар жасауға шетелдерге ... ... ... бірге, елшілік қызметкерлеріде көп жағдайда өздері баяндамалар жасайды.
Одан өзге, елшілік шет елдердегі ... және ... ... қатысады және қоғамдық резонансқа есептелген өзінің дербес жобаларын өткізеді. Ол сонымен қатар, хабарландыруларменде жұмыс істей алады.
Кеңестер ... ... соң және жаңа ... мемлекеттер пайда болғаннан соң, Германияда Орталық Азия елдеріне қатысты “аймақтық тәсіл”
Казахстанская ... 17 ... 1994 г. ... ... демек саясат тек жеке алынған ел үшін емес, барлық аймаққа қатысты құрылады. Және бұл кезде германиялық саясат, ... ... ... ... сүйенеді: саяси тұрақтылық, демократиялық реформаны жақтаушылық және олардың практикалық жүзеге ... ... ... ... іске ... ... соңында, неміс халқының осы немесе басқа мемлекеттерде болуы.
Ол кезде, яғнибұдан он жыл ... ... ... барлық ықтималдық бойынша, ақталынды, өйткені аймақтың барлық мемлекеттері бірдей жағдайда болды және біртипті проблемаларды шешуде ... ... ... ... саладада. Дегенмен өткен он жыл және олардың тәуелсіз өркендеуі Орталық Азияның әрбір елімен өз ойынша қолданылды. Мемлекеттік ... ... ... ... және ... ... ... түсу әртүрлі өтті және әрқалай қарқындылықпен. Бүгін Орталық Азия елдерінде әртүрлі саясаттық және экономикалық моделдер қалыптасуда деп айтуға болады. Олар ... ... ... ролі тұрғысынан қарағанда өзара кәдімгідей айрықшаланады, ал олардың ...... ... ... ... көп. ... қоғам құру жолында алға басу тереңдігі мен ... ... Бұл ... одан әрі ... ... ... жағдайларда, әсіресе сауда – экономикалық ынтымақтастықта, аймақтық тәсілден дербес – елдікке өту оңтайлы болар ... ... ... ... құжаттар
Германия Қазақстанның егемендігін ССРО таралғаннан соң бірден мойындады - 31 ... 1991 ... Ал ... ... жылы ... жас мемлекетіміздің жетекшісінің іс сапарымен баруы мүмкіндікті болды. Сол қыркүйекте 1992 жылы алты негіз қалаушы құжаттарға қол ... оның ... ... ... және ... көзқараспен өте маңызды құжаттар: Қатынастың негіздері туралы біріккен хабарлама және ... ... ... ... – герман кеңесін құру туралы Келісім.
Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы арасындағы экономика, өнеркәсіп, ғылым мен техника салаларындағы кең ... ... ... туралы шартта айтылады:
«Қазақстан Республикасы және Германия Федеративтік Республикасы, 1975жылғы 1 тамыздағы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша Қорытынды актінің принциптері мен ... 1990 ... 21 ... жаңа Еуропа үшін жасалған Париж хартиясын, жәнеде СБСЕ ... ... ... ... ала ... ... ниетпен, 1990 жылы 3 қазанда біріккен Германияны құрғаннан кейін және 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан ... ... ... ... ... міндетті халықаралық – құқықтық негізде қарым – ... ... және оны 1992 ... 22 ... ... Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы арасындағы қатынастар негіздері туралы біріккен хабарламаға ... ... ... ... ... мен ... ... Республикасы арасындағы экономика, өнеркәсіп, ғылым мен техника салаларындағы кең масштабтағы ынтымақтастықтың дамуы екі ... ... ... ... ... ықпал ететініне сенімділік білдіреді»
Бюллетень международных договоров Республики Казахстан № 9 2002 г.
Жетекшілік көзқарасымен қарағанда екі лидерде — Н. ... және Г. ... бір ... бір заманға жататын және менталитет жағдайында ұқсастықтары бар, — бір – ... сөз ... ... ары ... олардың арасындағы қарым – қатынас достыққа ұштасты. Саясат тұғырынан қарағанда Назарбаевтың мүддесі, бәрінен ... ... ... мен германдық экономикалық көмек еді, ал Кольдікі — қазақстандық немістердің тағдыры мен неміс өнімдері үшін ... ... ашық ... еді. ... мен екінші ресми сапардың арасындағы кезең өте молықтырулы болды.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасындағы Германия Федеративтік Республикасының елшісі Андреас Р. Кёртинг (2001жылдан ... ... ... ... Федеративтік Республикасындағы Қазақстан Республикасының елшісі - Вячеслав Гиззатов (2000 ... ... ... ... және ... ... ... жалпы, әкімшілікті ғимаратта орналасуымен Қазақстанмен өз мүдделерінің принципті дәл келетініне көңіл аудартады.
Қазақстанның Германиядағы стратегиялық мүддесі, басымдылығы ... Егер оны ... ... онда ол ... технология, өзара пайдалы сауда. Бірақ, тек қана экономикамен, оның біздің сыртқы саясатты стратегиямыздағы басымдылығына қарамастан, Қазақстанның ... ... ... Біз ... Еуропалық одақпен байланыстарымызды беріктендіруді мақсат етеміз, онда Германия біз ... ... ... ... айтсақта, – бұл «Еуропаға кіретін қақпа». Стратегиялық көзқараспен қарағанда, ГФР біз үшін өте ... ... ... Тағы бір ... ... нақтылық, ол Қазақстан мен Германияның арасында саяси салада қандайда бір келіспеушілік жоқ, ... ... ... ... ... ... көзқарасымыз практикалық толығымен сәйкес келеді. Бұл біздің елдеріміздің ... ... ... атап ... ... ... ... негіз болып табылады. Ал ол, өз кезегінде, экономикалықтан өзге, саяси проблемалардың кең көлемін ... ... ... ең ... мәселесі – бұл Орталық Азияда қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, терроризммен және есірткі саудасынмен күресу. Соңғы проблемамен германияняң үкіметі өте қам ... «Біз бұл ... ... және кеңірек алсақ – еуропалық қолдауға сүйенеміз.»
Континент №9(47) 9 - 22 мая 2001 г. Посол Казахстана в ФРГ В. Х. ... ... для нас – ... в Европу”
Германия Федеративтік Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы саяси қатынастар ... ... ... ... ... ... ... маңызды серіктесін көреді. Екі мемлекеттің арасында толық сенімділікті диалог өркендеді. Мамандар деңгейіндегі берілетін кеңес барлық пайда болатын мемлекет аралық ... ... және ... ... ... ... Жоғарғы және өте жоғарғы деңгейдегі екі жақты ресми сапарлар герман – ... ... ... ықпал етті. Федералдық президент профессор д-р Роман Херцог 1995 жылы сәуірде мемлекеттік ресми сапармен бізде болды. Ал 1992 жылы ... 1997 жылы ... және 2001 жылы ... ... ... Республикасында ресми сапармен президент Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев болды. Сонымен қатар, Сыртқы істер ... ... ... ... ... ... ... Федералдық министрі д-р Кинкель Қазақстанда 1996 жылдың мамыр айында болды, ал одан ... ... ... ... мырза 2001 жылдың мамырында келіп қайтты.
Өзінің бүгінгі жағдайларымен Қазақстан мен Германия бір – біріне ұқсайды. Екі елде өзінің ... ... ... ... кезеңдерді және жоспарлы экономиканың бас тартуын бастан кешірді (Қазақстан — ауыр ... ... және ... ... ... — жаңа ... ... мен бірігуін) және қазіргі кезде көптеген жоспарлары бар, келешекке сеніммен қарайды. Сөз жоқ, Назарбаев пен ... сөз ... ... ... Шын ... екі мемлекетте бір – бірін жаңа, олардың өздерінеде тән емес рольді атқаруға итермелейді. Неміс саясеткерлері, транзитті мемлекет үшін, сырттан ... жүйе ... ... міндеттелген, тұрақсыз саяси жүйенің немен сескендіретінін жақсы біле тұра, Германия барлық соңғы жылдары Қазақстанда плюралистік және демократиялық ... ... ... ... болды. Өз кезегінде Қазақстан, ол аймаққа АҚШ, Ресей, Қытай сияқты ... өз ... ... ... ... Каспий және Орталық – азиялық аймақтарға тек қана ірі экономикалық аймақ ретінде емес, сонымен қатар геосаясаттық ойыншы ретінде қатысуын табандылықпен ... ... ... ... ... Президент әскери ынтымақтастық туралы келісім шартқа қол қою рәсіміне қатысты. Одан бұрын, 10 сәуір 1995 ... ... ... Үкіметі мен Германия Федеративтік Республикасы Үкіметі арасында ... ... ... және ... ... ... ... күресудегі ынтымақтастық туралы Келісімге қол қойылды.
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі Сата Токпакбаевтың айтуына қарағанда, бұл келісім шартқа қол қою АҚШ-тағы ... ... ... ... табылады. Ал оның негізгі бөлімі біздің мамандарды Германияның оқу орындарында дайындау мәселелерін қарастырады.
Ресми сапар шеңберінде өткен герман – ... ... ... ... экономика министрі Жақсыбек Күлекеев және Ұлттық Банкінің төрағасы Григорий Марченко қатысты. Олар неміс әріптестерімен статистика, ... ... ... ... ... қол ... ... қысқа үзіліс кезінде Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапар қорытындысына түсініктеме берді, жүргізілген ... ... ... үшін ... және ... деп ...
Берлиндіктердің байқауынша, қазақстандық жетекшінің осы ресми сапары бұрынғы сапарына қарағанда ГФР бұқаралық ақпарат құралдарында ерекше айшықты жарияланды.
Азиялық мемлекеттерге қатынасы ... ... ... жасырмайтын ел, біздің қатынасымыздың қастықсыз, дұрыс пікірлі екеніне көз жеткізді. Федералдық канцлер Г. Шредермен кездескеніндеде және федералдық президент И. ... ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік, экономика мен саяси тұрақтылықты беріктендіру мәселелеріндегі жайғасымын ашық және анық жеткізді.
Н. Назарбаевтың бундестаг депутаттарының, ГФР-ның сыртқы саяси қоғамдары ... ...... ... және ... іскерлерінің алдында сөйлеген сөздері шынымен қызығушылықпен қабылданды.
Қазақстан лидері жас республиканың қалыптасу жолдары туралы, осы жолдағы бірінші қадамдардың қаншалықты ... ... және ... позитивтік алға жылжуды күтудің қалай қажытқаны туралы айтып берді. Бірақ, қазіргі онжылдық меже, сол уақытта қабылданған шаралардың қаншалықты дұрыс және ... ... ... ... ... пен ... ... — Қазақстанның бүгінгі күнінің болмысы.
«Біз ТМД-да бірінші болып зейнетақылық және коммуналдық салада реформа жүргіздік, мемлекеттік қызметтің ... ... және ... ... ... пен ... ... жоюға бағыттадық. Елдің экономикасын орта- және ұзақмерзімді ... ... үшін ... ... құрылды.»
Байгельди Г. Казахстан –ФРГ: пути сотрудничества - деп атап өтті Нұрсұлтан Назарбаев.
Ол сонымен қатар, демократизациялану, азаматтардың құқығы мен еркіндігін қамтамасыздандыру ... қол ... ... ...
130 ... ... ... таңдауда еркін екендігіне анық дәлелдеме, ол жақында өткен біздің елімізге Рим Папасының ... ... бола ... - деді ... ... ата – ... әлеуметтік жағдайының, қызметтік және ауқаттылық жағдайының, жынысының, нәсілінің, ұлтының, тілінің, дінге қатынасының, пікірінің, тұратын жерінің немесе ... бір ... ... ... ... ... кемсітушілікке ұшырай алмайды.»7. «Әркім өзінің ұлтын, қандай партияға және дінге кіретінін анықтай және көрсете алады»
Конституция РК п.1 ст. ... ... ... ... елдің инвестициялық тартымдылығына аударды. Жекелей айтсақ, ол ... ... ... үшін жаңа ... құрылуы және тұрақты түрде жетілдірілуі туралы айтты. Біздің Президентіміздің сөзі бойынша, Қазақстан саяси және әлеуметтік тұрақтылыққа қол жеткізді, отандық және ... ... тең ... ... ... ... араласуынсыз нарықты бәсекелес ортаны кепілдендіретін, икемді макроэкономикалық саясатты жүргізеді. Президент Германияның іскерлік бөлігін біздің ... ... ... ... ... ... шақырды - өйткені Германияға бұл жолы ... ... ... және ... тарта кәсіпкерлер келіп отыр, олар барлық сұрақтарға жауап бере ... және жаңа ... ... ... ... ...... бұл ұзақ қол шапалақтаумен қабылданды.
«Біз, қазір ... екі ... ... ... ... емес ұйымдардың (ҮЕҰ) дамуы үшін барлық жағдайларды жасадық. Көптеген мәселелерде, мысалы, қоршаған ортаны қорғауда, олар үкіметке үлкен ... ... Г. ... –ФРГ: пути сотрудничества, - деді мемлекет басшысы, мемлекет өміріндегі ҮЕҰ ролі туралы сұраққа жауап бере тұрып.
Қазақстан Республикасы мен ... ... ... ... ... 13 ... кең ... ынтымақтастықты дамыту туралы айтылады: «Шартқа отырған Жақтар, қазақ экономикасын қайта ұйымдастыруға бағытталған күштердің табысты болуының ... ... ... өндірісті азаматтық өнімге өткізу (конверсия). Сондықтанда, олар осы ... ... ... ... және өз ... ... ... жобаларды қолдайтындықтары туралы келісті. Қазақстан Республикасы, конверсия ... ... үшін алғы шарт ... ... өндіріс қажетсінулерін талдауды жүргізу үшін, сәйкес өндірістерге мүдделі ... ... ... ... ететін, қолданудағы заңдарға сәйкес барлық шараларды қолдануға дайындығы ... ... ... ... ... ... № 9 2002 г
1993 жылдың 1 қаңтарынан бірыңғай еуропалық нарық көлеміндегі сауда ... ... және ... ... ... ... ЕО шеңберіндегі кедендік, салықтық, әкімшіліктік тосқауылдардың жойылуы, оның басқа елдер үшінде жойылатынын көрсетпейді. Олар ЕО ... ... ... ... ... ... ... және ЕО кірмейтін мемлекеттер үшін қиындық туғызады.
Халықаралық шартты – құқықтық практикадан алынған тәжірибелерге сүйене ... ... ... саясаттық келіссөздер барысында, екіжақты ынтымақтастықтың барлық негізгі аспектілерін қамтитын құжаттардың толық пакетін қабылдауға ұмтылады. Қол ... мен ... енуі ... ... курсты жүргізудің тиімділігін шарттастыратын негізгі шарттар болады:
Мемлекет аралық қатынас принциптері туралы шарт.
Инвестицияны сыйақылау және қорғау ... ... ... ... салуды болдырмау туралы шарттар.
Құқықтық көмек туралы шарттар.
Консулдық қатынас саласындағы шарттар.
Мәдениет және гуманитарлық ынтымақтастық саласындағы шарттар.
Еуропалық елдермен ...... ... құру ... әліде аяқталған жоқ. Мысалы, Ұлыбританиямен құқықтық көмек және консулдық қатынас саласында, Венгриямен — ... ... және ... ... ... ... — екі еселікті салық салуды болдырмау және консулдық қатынас саласында, Италиямен — мәдени және консулдық қатынас саласында және т. б. ... ... мен ... ... ... ... ... ынтымақтастықтың барлық салаларында екі елдің арасындағы өзара қатынастың негізін орнататын, саясаттық шарттар атқарады. ... бір ... ... ... қатынастың сипаттамасына шарттың атауы жауап береді. Бұл достық пен өзара көмек туралы шарт, ... ... ... шарт, қатынастар негіздері туралы шарт, қатынастар негіздері туралы декларация және т. б. бола алады.
Батыс Еуропа ... ... пен ... ... ... ... бір – ... ішкі істеріне араласпау және басып кірмеуді, күшті қолданбауды немесе ... ... ... теңдік пен өзара пайданы мағлұмдаушы саясатты келісім шарттар жасалынған. Өктемдік ережелері жоқ, бұл ... ... ... ... ... олар шарттасушы жақтардың орындауы қажетті белгіленген нормалар мен міндеттерді тудырады. Мұндай құжаттар ынтымақтастықтың ары қарай дамуының іргетасы ... ... ... ... жүзеге асуы басымдылық бағыттары бойынша үкімет аралық және ... ... ... ... өз ... ... ... жылдың 1 сәуірінен Қазақстан мен Германия арасында, Алматыдағы Германия Федеративтік Республикасының Елшілігі жанында ... ... ... ... қуатталған, әскери – саясаттық қатынаста қолданыс табады. Қорғаныстың Федералдық министрі Рюе мырзаның Қазақстанға ресми сапармен келуімен екі елдің қорғану ... ... жылы ... дамыту туралы Мәлімдемеге қол қойды. Қазақстанның қорғаныс министрінің Германия Федеративтік Республикасына ерулік ресми сапары 1994 жылы ... ... ... ... НАТО елдерінің қорғаныс министрлерінің кездесуі кезіндегі министрлер деңгейінде өткен кооперация бойынша серіктестерімен, сонымен қатар Алматыда транзиттік ... ... ... сұхбат, Германияның Қазақстанмен достық қарым – қатынасты дамытуды жалғастыруға дайын екенін көрсетеді. Германия жағалау күзетінің төрт кораблін, формалы киімдер мен ... ... ... ... ... беріп, қазақстандық әскери күштер құрылысын қолдады.
1994 жылдан бері Қазақстан, неміс тілін ... ... ... ... ... дайындауда қолдау көріп отыр. Жыл сайын Германияда он екі офицер оқып шығады. Осы уақытқа дейін, 71 қазақстандық ... ... ... әскери оқуды аяқтады, оның бесеуі дайындықты Бас штабта өткізді, ал үшеуі Бундесвер университетінде оқыды. Қазіргі уақытта 10 ... ... оқып ... оның төртеуі курстарда оқиды, ал 2002 жылдың қаңтарынан Бундесвер университетінде оқитын ... ... болу ... 9 ... 3 ... ... ауытқиды: жұмсалатын шығынды толығымен қорғаныстың Федералдық министрлігі өз мойнына алады.
Одан өзге, жыл сайын эксперттер деңгейінде штабтық ... ... және ... өткізіліп тұрады, жәнеде мамандардың өзара ресми сапарлары болады.
НАТО – ның ... ... ... № 5 2000г. ... М. ... ... ... внешней политики». көлемінде өткен халықаралық оқу үйрену кезінде 1995 – 1999 ... ... ... ... ... ... ... күштердің қажеттіліктері мен тілектерін ескере отырып, өз мүмкіншіліктері шеңберінде ары ... ... ... ... ... министрлігі үшін, Қазақстанның әскери күштеріне «демократиялық мемлекеттің қарулы күштеріне» қайта құрылу ... ... ... ... ... ... қатынастарды құру кезіндегі қолдау назар аударатын жер болып тұр. Одан өзге, Бундесвер елгеде, және қарулы күштергеде медико-санитарлық ... ... бере ... ... ... ... Мысалы, 1994 жылдан бері гуманитарлық көмек нысанында және федералдық жерлер көмегімен Бундесвер қорларынан жалпы сомасы 11,3 млн. неміс ... ... ... мен ... берілді.
Қорғаныстың Федералдық министрлігі Қазақстанмен екіжақты әскери – саясаттық қатынасты келешекте ары ... ... және ... ... ... процесіне жәрдемдесуге көңіл білдіреді. Германия өзінің Қазақстанның әскери күштерімен ынтымақтасуымен Қазақстанда егемендік пен ... ... өз ... ... келеді.
Қазақстанның өзінің көршілерімен екіжақты ынтымақтастық пен қатар Орталық – азиялық мемлекеттермен аймақтық ... ... оның ... ... ТМД ... ... кезекте емес (ТМД, Ресеймен, Беларуссиямен, Қырғызстанмен, Тәжікстанмен), ... ... оң ... ... ... ... 1999 жылы ... ынтагерлік білдіруімен, Азиядағы сенімді күшейтудің өзара әрекеті мен шаралары бойынша Мәжілістің принциптері туралы Мәлімдемеге қол ... ... ... ... НАТО-мен серіктестікте бейбітшілік жолында шартына (1994) және Еуропалық одақпен Серіктестік және кооперация туралы Келісімге қол қойылуы, Қазақстанның дүниежүзілік қоғамдастыққа табысты ... ... ... ... ... ... мен ... Республикасы өздерінің екіжақты қарым – қатынасын халықаралық ұйымдардағы кооперацияларғада таратты (БҰҰ, ОБСЕ, Солтүстікатлантикалық кооперациялық ... БҰҰ – ғы ... ... ... тұр. Екі ... тұрақтылыққа бағытталған қарусыздану процесін жалғастыруға, жанжалдарды болдырмауға, дағдарыстың алдын алуға және жеңіп ... ... ... ... ... ... ... қаруды қайтару бойынша БҰҰ регистрінде белсенді ынтымақтасуға шақырады. Одан өзге, Германия Қазақстанға әскери кадрлерді оқытуға және қарулы ... ... ... ... кезінде көмектеседі. Қазақстан Германияның қауіпсіздік Кеңесін қайта құруға ... ... және ... осы ... ... мүшесі болып кіруін қолдайды. Фридриха Эберта атындағы қор ... өз ... ... Ол ... өзінің көптеген шараларымен азаматтық қоғам құруды қолдайды. Басқа саяси ... ... ... ... ... ... қаңтарынан Алматыда ОБСЕ Орталығы ашылды, қазіргі кезде оны германия дипломаты Елші Хайнрих Хаупт жетекшілік етеді. Оның ... ... ... ... ... мен ОБСЕ ... ... of understanding" құрайды, 2 желтоқсан 1998 жылғы.
2001 жылы 3 қазанда Нұрсұлтана Назарбаева Германияға ресми сапармен барды, оның ... екі ... ... ... ... ... алты құжатқа қол қойылды. Экономикалық серіктестік саласындағы жобаларды ары ... ... ... арнайы жұмысшы топты ұйымдастыру бойынша қол жеткізген келісім шаралардыңда маңызы өте жоғары.
Федералдық президент ... ... ... әңгіме, негізінен біздің елдеріміздің терроризммен күресте қолдана алатын шаралары мен халықаралық проблемелар төңірегінде ... ... ... ... «Талибан»-ды ауғанстан халқымен, ал терроризмді — ислам ... ... ... атап ... ... актілері асығыс болмай, ойланып жасалуы керек. ҚР Президенті, ауғанстан дағдарысын шешу бойынша маңызды шаралар қабылдауға ... ... ... — в ...... ... ҚР ... айтуынша осы сала терроризмнің пайда болуына ықпал етуде.
Қазақстан Президенті мен германиялық истеблишмент өкілдерінің арасындағы келіссөзде, Америка ... ... ... үшін ең ... ... халақаралық терроризммен күрес көңіл аударатын басты мәселе болды.
Терроризммен күрес тақырыбы Қазақстан Президентінің Германияға барған сапарындада басымдылықпен қаралды. ... ... мен ... ... жүргізген біріккен пресс-конференцияның ең үлкен бөлігі АҚШ-тың Ауғанстанға қатысты ... ... ... ... ... ... елінің "өз қол астындағы барлық құралдармен Вашингтонға көмек көрсететінін" жариялады. Ол сонымен қатар, дүниежүзілік ... ... ... ... ... экстремистерінің қандай қауіп туғызатыны туралы бұрынырақ ... ... еске ... Осы аймақтың екі мемлекетіне - Өзбекстан мен Қырғызстанға – бұл проблемамен, 1999 және 2000 жылдары ... ... ... қарулы отрядтары басып кіргенінде бетпе – бет кездесуге тура келді.
Осы тақырыптың жалғасы ретінде, Нұрсұлтан Назарбаев, Берлинде ... ... және ... алдында сөйлеген сөзінде, келіссөз столының басына Солтүстік альянстың талибанға қарсы жетекшілері мен ... ... ... ... ... ... құруды ұсынды. Бірақта, деді президент, 20 жылдан бері бірін – бірі қырып соғысып жатқан Ауғанстанда ... ... ... ... – ала ... ... ... терроризмге қарсы коалиция дүниежүзін христиандар мен мұсылмандарға бөлмеуі ... ал ... ... халқымен шатастыру үлкен қателік. Қазақстан Президенті, сонымен бірге 8-10 қарашада оның елі Азия ... ... ... ... ... ... мүше – елдерінің саммиті өтетін жер болатынын жариялады. Назарбаев, СВМДА сайлау бастамасымен өз ... ... ... еске ... ал ОБСЕ ... ... ... мира" кітабын талқылау кезінде) Қазақстан президентінің бастамасына сәйкес жоғары бағалар ... ... БҰҰ ... және ... ... ұйымдары шеңберіндегі оның атқарған қызметінеде жоғары бағалар ... ... ... ... ... ... – бір факторы болып тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік шекарасының бұзылмауы табылады, бұл елдің сыртқы саясатының бірінші дәрежедегі міндетінің бірі және ол ... ... және ... ... саясатының жүзеге асуымен тығыз байланысты. Сыртқы саясат қорғану қабілеттілішімен қосылып сыртқы қауіпсіздіктің жүйесін құрайды. ... және ... ... нысандарымен берілетін кепілдеме, ұлттық дипломатияның ағымды жұмысының жемісі болып табылады, бұл жұмыста Қазақстанның басқа мемлекеттермен өзара қатынасының инфрақұрылымының ... үшін ... ... ... үлесіде бар.
Президент Н.Назарбаевтың БҰҰ Бас Ассамблеясының 46-шы сессиясында 1992 жылы күзде сөз сөйлеуі осы дүниежүзілік ұйымның мінбесінен біздің еліміздің ... ... ... ... бұл ... дүниежүзілік саясатқа қатысуыға ұмтылысын көрсетеді. "БҰҰ ның жұмысына белсенді қатыса отырып, Қазақстан көптеген халықаралық ... ... ... ... ... нақты мүмкіндігі бар, әрине бірінші кезекте ремпублика үшін маңызды ... ... БҰҰ на ... ... ... ... экономикалық беріліс береді, біздің мемлекетіміздің прогрессивті дамуына, оның ұлттық қауіпсіздігін нығайтуға ықпал ... ... одақ ... мен осы ... басқада елдердің тәуелсіздігін, егемендігін және территориялық тұтастығын нығайтуды қолдайды, демократиялық нормалардың және демократия ... адам ... ... ... тұруынның ары қарай дамуына қолдау көрсетеді. ЕО үкіметтік органдар мен ... ... ... – қатынасты кеңейту жолында сөз сөйлейді.
Сондықтан, ССРО құлағаннан кейінгі кезеңде, Қазақстанның алдында агрессияға ықпал ету оның тек қана ... ... ... агрессияға алдын – ала ықпал ету сияқты ... ... ... Қазақстанға өзін қауіпсіздікпен қамтамасыз ету қажеттілігі туады, ең алдымен күшті мемлекеттердің саяси агрессиясынан, сондықтанда экономика мен ... ... ... дамуындағы халықаралық қауіпсіздікте соншалықты қажетті болып табылады. Шын мәнінде, бүкіл бұрыңғы кеңестік кеңістікті жайлап ... ... және ... дағдарыс жаңа тәуелсіз мемлекеттерді, басқа, күштірек мемлекеттер тарапынан экономикалық және саяси қысым мен бопса қатерлігі ... осал етіп ... ... ... көрі достарының көп болғанын қалайды, ал ең бастысы – мемлекеттердің бір бірімен өзара ... ... ... және ... ... іздейді. Бірақ Қазақстанға қатысты оның геосаяси жағдайымен байланысты агрессияның кез – келген формасын қолдану мүмкіндікті.
Басқа мемлекеттермен сыртқы саяси сенімділікті ... ... ... ... ... негізгі ішкі шарт ретіндегі, қорғану қабілеттілігін нығайтуменде беріктенеді. ... ... ... ... ... ... ... дүниежүзінде қалыптасқан жағдайды, жәнеде халықаралық терроризммен күресу саласында екіжақты ынтымақтастықтың келешегін талқылады.
Ресми сапар барысында, ... ... ... ... келісім шартқа қол қойылу рәсіміне қатысты. Одан бұрын, 10 сәуір 1995 ... ... ... мен ... ... ... арасында, ұйымдастырылған қылмыскерлік, терроризм және қылмыстың басқада қауіпті түрлерімен күрестегі ынтымақтастық туралы Келісімге.
Сборник документов по международному праву. Раздел 12, ... ... ... ... Сата Токпакбаевтың айтуына қарағанда, бұл келісім шартқа қол қою АҚШ-тағы соңғы уақиғалардың салдары болып ... Ал оның ... ... ... мамандарды Германияның оқу орындарында дайындау мәселелерін қарастырады.
Орталық Азиядағы процестерге ықпал ететін маңызды факторлардың бірі , ... ... ... ... шептегі әлемдік аймақтық державалардың сыртқы саясатты белсенділіктері болып қалады.
Орталық – Азиялық аймақта бүгінгі күні элементтері байқалатын, стратегиялық ... ары ... ... жаңа ... - өайшылықтарды тудырады, бірақ енді идеологиялық негізде емес, ал геосаясаттық және экономикалық негіздерде. Одан өзге, ... ... ... Еуразияның орталық бөлігін геосаясаттық жоспарда, ресурстық потенциал мен көліктік байланысты – ... және ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар деп есептеуге негіз бар.
Өткен уақыттың сабағы, кез – келген мемлекеттің құндылығы оның өзін-өзі ... ... ... көз ... Бұл ... өз ... тарихи дамудың қазіргі кезеңіндеде толығымен сақтайды, оны 11 ... ... мен оның ... ... ... ... ... – көне заманнан белгілі, сол уақыттан келе жатқан, саяси күрестің қылмыстық әдісі. ... ... ... мысалы - Юлия Цезардың өлтірілуі. Жаңа уақытта террор ерекше ... ... алды – оның ... ... ... ... жоқ ... құрбандар – кінәсі жоқ адамдар болатын, жарылғыш заттар. Ең жаманы, қоғамды қорқыту ... ... ... жоқ ... ... ... ... Ресейлік "ХІХ ғасырдың бомбистары", Еуропадағы "қызыл бригадалар", солтүстікирландық және басктық сепаратистер. Араб ... ... ... ... салдарынан туды. Христиандық императивке "Өлтірме!"
Ветхий завет. Пята книга ... ... ... 5 ... ... ... ... береді: "Кінәсіз адамды өлтіруші, барлық адамды өлтіргендей"
Коран Перевод Крачковской из-ние 1996г. Сура 34, 12 аят.. Террорист – ... ... ... ... және ... күштері, халықтардың қауіпсіздігі мен бейбітшілікті сақтауда қатаң курс жүргізе отырып, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде барлық қажетті жағдайды жасайды.
Ғылым мен ... ... қол ... табыстары Қазақстанның қарулы күштерін ең жетілдірілген қазіргі қарулар мен соғыс техникасымен қамтамасыздандыруға мүмкіндік береді, әскери істің барлық салаларында ... ... ... ... ... Құрылықтағы әскердің қосылыстары мен бөлімдерінің құрамында қазіргі танкілер, жаңа ұрыс ... мен ... ... ... ... ... қаруланулар мен соғыс техникасы неғұрлым күрделі және жетілдірілген болса, солғұрлым қазіргі қару мен ... ... ... ... және ... ... моральды – саясатты, ұрыстық және психологиялық қасиеттері жоғары жауынгер – адамның ролі маңызды болады.
Командир ... ... ... өзге ... ... ... әдістерін жақсы қолдана алуы, жағдайдың өзгеруіне тез жинақылық көрсете алатын, дер кезінде, ... ... ... ... ... өз ... ... міндеттерін қоя алатын және олардың орнықтырылған мерзімде орындалуын талап ете алатын болуы керек.
Қазіргі ... ... ... ... ... және ... ... талап жоғарылауда, Тек қана ұрысқа қатысушы бөлімшелердің анық келісімді әрекеттерінің және ... ... ғана алға ... ... ... ... қол ... болады.
Осының бәрі командирден жалпы әскери ұрыстардың қазіргі табиғатын зерттеуді, өз қол астындағы штатты, берілген және қолдаушы бөлімшелерді ... ... мен ... өте ... ... ... ... техникалық және соғыстық мүмкіндіктерін, жәнеде ықтималды қарсыластың бөлімдері мен бөлімшелерінің әрекеттерінің ... ... ... қолданатын күрес құралын білуді талап етеді.
Әлем “алтын ... ... ... ... ... ... және ... пен еркіндікті қорғауда әскер тұр.
2 ТАРАУ. Ынтымақтастықтың Экономикалық мүдделері
Қазақстан мен Еуропалық одақтың сыртқы экономикалық қатынастарының ... ... ... ... жағдай ескерілуі керек, ЕО елдерінің арасындағы сауда көлемі, ЕО-ның әлемнің басқа елдеріне экспортының деңгейінен 60% ... Бұл ... ішкі ... ... мен ... өсуі ... жақын келешектеде сақталады. Бұл ЕО-тың үшінші елдерге қатысты саясатында ықпал етеді.
Еуропалық одақ Қазақстан мен ТМД басқа елдерінің ең ірі серіктесі ... ... ... ... ТМД ... және Шығыс Еуропа елдерінің меншікті салмағы ЕО жалпы сауда ... ... ... емес (8%) ... ... ... ... бұл жақын уақытта байқамалы өсуі күмәнді. Мысалы, ... ... ... импортының негізгі статьясы минералды шикізат болып табылады. ... бұл өнім ... ... ... ... ЕО елдерінен, сонымен қатар Ресей және Шығыс Еуропа елдері жағынан қатаң бәсекелестікті сезінеді. ЕО ішкі ... ... ЕО ... ... ... ... импортқа үлкен тиімділік көрсетеді. Қазақстаннан Еуроодақтың мүше-мемлекеттеріне алатын импорттың едәуір өсуі, шетелдік инвестициялар мен ... ... ... жаңа тауарлар есебінен қамтамасыздануы мүмкін. Сауда айналымы бұрыңғыша, бірқатар жылдар ішінде, күрделі қаражат жұмсау масштабынан қалып отырады.
Кез – ... ... ... ... ішкі ... елде, қайта жаңғыру процесі үлкен дәрежеде, кең халықаралық еңбектің бөлінуі ұсынатын пайданы ол қаншалықты толық қолдануға қабілетті екеніне ... ... ... ... ... ... ... көптеген мүше – елдерінің индустриалдық құрылымынан едәуір ерекшеленеді. Қазақстан өнеркәсібі үшін ... ... ... ...... ... ... өңделген тауарлардың басым болуы, бірқатар жағдайларда энерготасығыштар мен ... ... бір ... ... ... шоғырлануы және ғылымды қажетсінетін және тұтынушылық тауардың көптеп әкелінуі, жәнеде көлік құралдарының көптеп әкелінуі. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... факторларының бірі, жоғары технологиялық өнімдерді импорттауға мәжбүр ететін, еңбекті қажетсінетін салалардың басымдылығымен сипатталатын, ... ... ... ... ... ... ... керек.
Жалпыға белгілі, Қазақстанның басты экономикалық плюстарының бірі, ... ... ... ... ... ... Минералды шикізаттармен сенімді және жеткілікті қамтамасыздандыру мәселесі, өздерінде мұндай қор салыстырмалы аз болатын Еуропалық одақтың дамыған өнеркәсіптік ... ... ... ... Бұл елдерде мемлекеттің қаржылай қолдауымен шикізаттың стратегиялық қорын жасауға курс ... ... ... кен ... ... үшін ... шаралар (оның ішінде өзінің шикізатына жоғары баға қою) жүзеге асырылады.
Дегенмен, қазіргі жағдайларда Қазақстанның шикізаттық байлығы өз бетінше оның ... ... ... базасы болады деп есептеу аңғырттық болар еді. Мысалы, Еуропалық одақ елдерінде шикізат көздеріне тәуелділікті төмендету саясаты жүргізіледі, ол ... ... және ... ... ... ... материал мен энергия сақтаушы технологияларды игеру, синтетикалық материалдар ... ... іске ... ... ... экономикасының қайта құру құрылымының маңызды міндеті сыртқы экономикалық ... ... ... ... ... ... циклді ғылымды қажетсінетін өңдеуші өнеркәсіпті жасау курсы болып табылады. ... ... ... ... ... ... комплексінің қазіргі күйі, бірқатар оң жылжулардың болуына қарамастан, оның экономикалық әлуеттілігіне, өтпелі кезеңнің ... жеңу ... және ... ... ... ... сәйкес келмейтіндігін белгілейді. Сыртқы сауданы жүзеге асырудың әлемдік деңгейі, қандайда бір ұйымдаспауды, жеке ... ЕО ... ... ... ... кіруінтолығымен болдырмайды, экспортты, маркетингті, ірі экспорттық жобаларды қаржыландыруды ... ... ... ұлттық экспортерлардың шоғырлануын талап етеді.
Горбачевтық қайта құру кездерінде-ақ ССРО Еуропалық Одақпен жақындасу курсын ұстанды, “жалпы еуропалық үй” біріккен құрылысы, ... ... ... ... ұжымды шешу. Дегенмен, соңғы жылдардың уақиғалары Қазақстанның Еуропалық қоғамдастыққа тез және ... ... ... биік ... ... Бұл алдыңғы шептегі еуропалық державалармен екіжақты қатынастың маңызын жоғарылатады.
Басымдылық, өзінің экономикалық әлуеттілігі бойынша ЕО басты орынды алатын және ... ... ... ... рыногін игеруге мүдделі Германияға тиесілі. ҚР ерекше қатынасы оның ... осы ... ... ролін одан әрі беріктендіруге әсер етер еді.
Шығыстың халықаралық зерттеудің Кельт ... ... ... ... айтылған: «Батыстық серіктестердің бәрінен бұрын, қазақстандық реформаның табысына ең үлкен пайданы Германия әкелер еді.»
Казахстанская правда, 8 апреля 1995 г ... Б. «ФРГ – ... ... ... ... ... ... Германия әрекетінде, ТМД елдерін екінші дәрежелі рольдерге итеруге, германдық ықпалды өзінше қосымша ... ... ... бар ... нах ... ... өзіндік экономикалық нұсқасы байқалады.
Германиямен серіктестік қатынасын өзара тиімді негізде дамыта отырып, Қазақстан оларды басқада еуропалық державалармен теңбағалы ... ... ... ... маусымында Еуропалық Одақ, Қазақстанда қатысқан, Брюсселде Біріккен ... ... ... ... ... ... бағдарламасы келісілді, соның негізінде екі жақтыңда экспорттары, тарифтік және фискальдық саясатты енгізе отырып, екі жақты сауда және ... ... ... ... ... ... 30.06.2000.Базони Р. «От планов к совместным проектам».
Мемлекет үшін басқа елдермен экономикалық қатынас — оның өзіндік саясаттық ... ... және ... ... ... өзін ... ... атқарылатын қызмет құралы ретінде қолданады. Мемлекет (немесе мемлекеттер одағы), басқа мемлекеттермен “экономикалық ... ... ... ... қатар өзінің саясаттық мақсатын жүзеге асырады.
2.1. ГФР Қазақстандағы кәсіпкерлерінің мүддесі
ГФР Қазақстан Республикасының, тауар ... ... ... кейін екінші орынды және еуропалық елдер арасынан бірінші орынды алаотырып, ең негізгі саудалық серіктестерінің бірі болып табылады. ... бес ... ... ... ... ... ... көлемі үш есеге өсті және За последние пять лет ... ... ... нашими странами вырос в три раза и достиг в 2001 жылы 2,7 ... ... ... Тағы бір қызық кезең: 1999 жылдан бері Қазақстан экспорты Германиядан алынатын ... ... 2000 жылы ... ... ... саудадағы оң сальдо 1 млрд. маркаға жетті. Биылғы жылы эксперттер тағыда ГФР ... ... 15–20% ... ...
Қазақстандағы неміс капиталы мен неміс технологиясының қатысуын сөз етсек, онда қазіргі уақытта Қазақстанда 120 германиялық ... мен ... ... ... 160 аса бірлескен кәсіпорындар жұмыс істейді.
Германия федералдық ... ... және ... ... ... және “Гермес” сақтандыру қаптамасы бойынша даму саясатын қолдауды жүзеге ... жер ...... Саксониямен тікелей серіктестік қатынастар ұсталады, ал халықаралық деңгейде ... ... бір ... жан – ... ... әртүрлі бағдарламаларын жүзеге асыруға беріледі (БҰҰ, ТАСИС). Қазақстан экономикасына ынтымақтастықтың ... ... ... ... неміс капиталының жалпы көлемі 1,8 млрд. маркадан асып кетті. Мен келтірген мәліметтер, Германияның ... ... ... ... анық ... ... ... үшінші экономикалық державасы болып табылатын, ГФР инвестициялық қатысуы екі жақтың әлуеттілігіне барлық уақытта жауап бермейтініде айдай анық болып тұр.
Неміс ... ... ... ... жеткіліксіздігінің объективтіде, субъективтіде себептері бар. Жалпыға белгілі, Қазақстанның ... ... ... ... ... ... басты ағысы, инвесторлар үшін тек қана капитал қажетсінетін ... ... ... ең ... мұнай газ секторына бағытталды. Ал Германияда, тарихи қалыптасқан жағдай, көмірсутекті шикізатты ... ... ... ірі ... газ ... жоқ. ... есепке алғанда жағдай әбден түсінікті, Қазақстан экономикасына ... салу ... ... ... ... ... ... “Тексако”, “Бритиш петролеум”, “Аджип” және басқалары сияқты халықаралық гиганттардан қалыс қалады. Одан ... ... ... 80% орта және ... кәсіпорындардан тұрады, олар сыртқы рынокта байқап әрекет етеді және ірі ... ... ... ... жоғары тәуекелділікті бере алмайды. Сонымен қатар ескеру керек, өткен он жыл жаңа шығыс жерлерінің экономикасын ... ... ... ... қарқынды интеграциялау жылдары болды, бұл үлкен қаржылық қаражаттарды әкетті және сыртқы рыноктардағы неміс бизнесінің белсенділігін төмендетуге ... ... ... ... ... ... ... ұзақ уақытқа және тұрақты серіктестік қатынасқа, істік қатынастарда тазалық пен міндеттілікке үйренген неміс инвесторларының сенімін бекітуге ықпал етпеді. Көптеген ... ... жақ, ... ... жауап беретін, тіршілік қабілетті жобалармен әлуетті неміс инвесторларын дер кезінде қамтамасыздандыра алмады. ... ... ... ... ... да жетіспеді. Экономикалық ынтымақтастық саласындағы негізгі координациялаушы орган болып табылатын, Кооперациялық кеңесте 1995 жылдан бері өз жұмысын атқаған жоқ. ... ... 13 мен 19 ... аралығында 2000 жылы Берлинде Қазақстан достарының Германиялық қоғамымен және ГФР-дағы біздің республиканың елшілігі белсенді жәрдемімен ұйымдастырылған “ Қазақстанның дүниежүзілік ... ... ... ... ... және ... ... ролі” халықаралық ғылыми – практикалық конфереция өтті. ҚР СІМ-нің ... ... ... жұмысында Қазақстанның, Ресейдің, Германияның және Ұлыбританияның ғалымдары мен саясаттанушылары, саясаткерлері, ... және ... ... ... сонымен қатар елшіліктің қызметкерлері қатысқанын жариялады. Конференцияда баяндама жасағандар: ГФР Бундестагының депутаты, ... ... ... ... ... және СДПГ парламенттік фракциясының төрағасының орынбасары Гернот Эрлер, ГФР-дағы ҚР Төтенше және Өкілетті елшісі Вячеслав Гиззатов, “Сименс АГ” концернінің ... ... ТМД, Таяу ... ... ... ... бойынша уәкілетті Шарфф және басқалары. Өзінің сөзінде Г.Эрлер, ... ... жаңа ... ... ... “Ұлы Жібек жолы” сияқты, ТМД және Орталық Азия ... ... ... ... үшін ... маңызы бар екеніне тоқталды. Г.Эрлердің пікірінше, көліктік коммуникация жүйесін дамыту Орталық Азияның ғаламдық процеске ... бір ... ... ... ... ... көліктік коридорлар және олардың Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылыққа бірігуіндегі маңызы проблемалары бойынша өткен конференция, осы тақырыпқа еуропалық, германиялық және ресейлік ... ... ... Пікір алмасулар көрсеткендей, еуропалық және германиялық серіктестерді тек қана ынтымақтастықтың жалпы шеңберлігі және Орталық Азия мен жеке ... ... ... ... фон ... қоймайды, сонымен қатар ЕО үшін маңызы бар жобаларды жүзеге асырудың нақты детальдары да мүдделендіреді. ... ... ... ... ... ... ... активтендіруге жаңа оңтайлы мүмкіндіктер ашады. Елдің жетекшілері, өңдеуші өнеркәсіптердің, машина жасаудың, ...... ... ... мен ... ... ... есебінен экономиканың қайта құрылымдалуы мәселелеріне көңіл бөлуді күшейтуде. ... ... ... ... деңгейі бойынша ең бәсекелестік қабілеттілер қатарына жатады және қазіргі негізде көрсетілген салалардың қайта жаңғыруына қомақты үлес қоса алар еді. Ол үшін ... ... осы ... ... ... келуіне арналатын оңтайлы жағдайларды қамтамасыз ететін, мемлекеттік қолдампаздық қажетті. Инвестицияны кепілдендіру ... ... ... ... ... алғанда, өзін ақтамаған ынтымақтастықтың орнына, ынтымақтастықтың жаңа ұйымдастырылған ... ... ... ... уақытта елшілік осы проблемалармен айналысады.
Қазақстан Республикасы мен ... ... ... ... ... ... өнеркәсіп, ғылым мен техника салаларындағы кең масштабтағы ынтымақтастықты дамыту туралы 6 статьяда айтылған: «Шарттасушы Жақтар әрбір мемлекеттегі қолданудағы ... ... ... мен ... ... ... ... өзінің дайын екендігі туралы жариялайды. Жәнеде филиалдардың орналасу орынын еркінше таңдау принципімен жетекшілік етеді. Екі ... ... мен ... қолданудағы халықаралық міндеттемелер шеңберінде, үшінші елдер фирмалары мен ұйымдарына қатысты ыңғайлы режимнен кем түспейтін оңтайлы жағдайлар жасалуы ... Бұл ... тең ... ... мемлекеттің қолданбалы заңы шеңберінде жетекшілер мен мамандарды жұмысқа қабылдау және еңбектену қызметіне қатысты ... ... ... Жақтар ұлттық заң шектеуінде және халықаралық сауда практикасына сәйкес фирмалар мен ұйымдардың филиалдарына, ... ... ... үшін ... ... мен ... импортын екінші Шарттасушы Жақтың сәйкес территориясына орналасатын орынына рұқсат беріледі.
Шарттасушы Жақтар, уақытша сәйкес басқа мемлекетте коммерциялық мақсатпен жүрген, жетекші ... ... ... ... ... фирмасы туралы ерекше білімді мамандар болатын, немесе жоғары немесе салыстырмалы білімді мамандарға, жәнеде олардың ... ... ... ... ... қозғалу мәселелерінде, сонымен қатар әрбір мемлекетте қолданбалы заңдарға және мемлекет аралық келісімдерге сәйкес, ... және ... ... қызметтерін жүзеге асыру үшін қажетті елге келуге, жұмыс жасауға және басқада ресмилік ... ... беру ... ... ... мемлекеттің азаматтарына оңтайлы жағдайларды қамтамасыз етеді.
Шарттасушы Жақтар қолданбалы заңдардың ережелері негізінде және мемлекет аралық келісімдерге сәйкес, табыс табу мақсатында ... ... ... Жақ ... ... оның азаматтарына келу және қызмет жасаудың оңтайлы жағдайларын жасау мәселелерінде тең дәрежеде ынтымақтасады.»
Бюллетень международных договоров Республики Казахстан № 9 2002 ... ... ... «Алкатель», «Крупп» және басқа концерндер сияқты гиганттар өз орынын тапты, бірақ жалпы алғанда Алматының экономикалық ынтымақтастық деңгейіне көңілі толмады. ҚР мен ГФР ... ...... ... ... ... ... оларды жалпы еуропалық саясат контектіндеде, неміс экономикасының ерекшелікті құрылымы контектіндеде қарастыру ... ... ... ... ... ЕО жаңа ... ... кең масштабтағы көмек көрсету курсын алды (Еуроодақтың ең белгілі бағдарламасы - ТАСИС), бірақ сол уақытта өз ... ТМД ... ... ... бастады («тарифтік саясат атауымен белгілі»). Қазақстанда ол бірінші кезекте болат пен кен экспорты саласына қатысты болды, оның ... уран ... ... ... ... мемлекеттік деңгейде несиені сақтандырудан бас тартқанда, ГФР үкіметі өзінің кәсіпкерлері үшін ... ... ... ... тоқтап қалды. Нәтижесінде жүздеген миллион маркалар талап етілмей қалды. Сонымен, 1990 жылдардың бірінші жартысында неміс кәсіпкерлері арасында біздің ... ... үшін тым ... ... пікір туды.
Сондықтан Қазақстан Республикасы мен Германия Федаративтік Республикасы ... ... ... ... ... мен техника салаларындағы кең масштабтағы ынтымақтастықты дамыту туралы 2 статьяда айтылған:
«Шарттасушы Жақтар, екі мемлекеттіңде ... мен ... ... ... мен ынтымақтастыққа, сәйкес ұлттық заңдар мен сәйкес ұлттық және халықаралық міндеттер негізінде қабылданған қажетті шаралар жолымен ... ... ... мерзімді және ұзақ мерзімді несиелерді қаржыландыру және беру ... ... ... ... олар ... мақсаттарға, сәйкес ұлттық және халықаралық құқықтық нұсқамалар мен ережелерді ұстанып, экспорттық несиелер үшін ... ... ... ... ... Жәнеде Шарттасушы Жақтар, сәйкес екінші Шарттасушы Жақтың экономикалық және қаржылық әлуеттері мен экспорттық кепілдемелері ... ... ... ... Жақтар екі мемлекеттіңде кәсіпорындары мен ұйымдары арасындағы кедергісіз қарым – ... ... үшін ... және ... алғышарттарды құрады.
Осы мақсатты іске асыруда, герман экономикасының өкілі Бюросы маңызды роль атқарады. Қазақстан ... бұл ... ... ... өзінің дайын екенін жариялайды.»
Бюллетень международных договоров Республики Казахстан № 9 2002 ... ... ... ... 1997 ... қарашасында Боннға барады. Германияға екінші ресми сапары Н.Назарбаевтың, алдында ғана ... үшін және ... ... ... дамуы үшін өте маңызды көп миллиардты келісімге қол ... ... ... сапарының жалғасы болғанын айта кетуіміз керек. Боннда ол Германияны каспиийлік мұнайшығарушы инфрақұрылымның ... ... ... ... оның ... ... ... Коль, өзі жеңіліс тапқан сайлаудың мәселесінен аспады; негізгі ішкі қаражаттық ресурстар шығыстағы жерлерді игеруге жұмсалынды; немістің экономикасының социалдық нарықтық ... осы ... деін орын алып ... ... ... кіре бастады.
Екінші жағынан қазақстандық жақта, орташа және шағын кәсіпорындарға базаланатын, Германияның әлеуметтік – экономикалық құрылымының ерекшеліктерін ... Тура ... ... ... ... және ... ... азияттық мемлекеттерді инветировать етпекші еді. Қазақстан бірге жұмыс істеп үйренген, ... ... ірі ... ... бұл ережеден тысқары. Дегенмен, Каспий теңізі неміс саясаткерлерін қызықтырмады деп айтуға болмайды, шын ... ... ... ... ... ... ... айларда тұрғанда, социал-демократтық партиясында 1998 жылдың шілдесінде Каспий аймағы бойынша құжат ... Ол ... ... ... ... державалардың геосаясаттық ойыннына және саясаттық бәсекелестігіне айналмауы керектігі бекітілді. Аймақтың дамуы негізіне, барлық компаниялардың, оның ішінде неміс компанияларыныңда, мүддесін қамтамасыз ... ... ... шарттардың экономикалық тәсілі салынуы керек. Экономикалық сипаттамадағы көптеген егжей – тегжейліктерді еске бермей айтатын болсақ, қазақстандық және неміс лидердерінің, ірі ... ... ... ... ... өте ... ... мен ГФР лидерлерінің арасындағы келіссөздер арқасында, біздің елдеріміздің арасындағы қатынастар жап – жақсы дамып келе жатыр. ҚР мен ГФР арасындағы ...... ... ... ... ... жоғарылады (1995 — 2000 жылдары ол үш есеге өсті) және былтырғы жылы 3 млрд. маркаға дерлік жетті. Айта ... бір ... 1999 ... ... ... экспортымыз ГФР бізге импортының көлемінен асып түсті. 2000 жылы Қазақстан пайдасындағы сыртқы сауда балансының оң сальдосы 1 ... ... ... ол ГФР-дағы Қазақстанның басты экспорттық жайғасымдарының бағасының өсуімен (мұнай —80 %), ... ... ... ... ... ... —14 %) ... Биылғы жылы Германиядан импорттың өсуі жоспарлануда, бәрінен бұрын станоктар, жабдықтар, электротехникалық тауарлар, ... мен ... ... бұл ... ... бірінші кезекте басқа позитивті фактормен — қазақстандық кәсіпорындардың қаржылық жағдайын және инвестициялық тапсырыстың тұрақты дамуын жақсартумен сипатталады. ... 120 ... ... мен ... ... жәнеде 160 аса бірлескен кәсіпорындар жұмыс істейді. Екі жақты ынтымақтастықтар келесідей салаларды қамтиды: мұнайгаздық («Қазгермунай», ... ... ... ... ИБИ), ... ... «Даймлер-крайслер», «Дойче Телеком»), ауыл шаруашылығында (БАСФ, «АгрЕво»). Одан ... ... ... ... ... даму ... ... ҚР мен ГФР арасындағы экономикалық ынтымақтастық федералдық жерлер деңгейінде дамитын болады, бұл ең келешекті деп саналады. Өткен жылы ...... ... ... тобы өз ... ... ГФР жағынан келесідей көлемде көрсетілетін ресми көмектің маңызы өте зор: қаржылық (жеңілдікті несиелердің ... ... ... ... ... ... және жеке ынтымақтастық (мамандарды оқыту). Жалпы алғанда қазақстан экономикасына салынған барлық неміс ... 2000 ... ... 1.84 ... маркаға жетті.
Қазақстанның дүниежүзілік елдер инвесторлары үшін ең ... ... ... кіретіні белгілі.
Осыған қатысты ҚР Президенті, еуропалық елдер арасындағы Қазақстанның басты сауда ... ... ... Германияның ерекше ролін атап өтті. Мемлекет басшасының сөзі бойынша, енді, «…біздің міндетіміз өндірістік – ... ... ... өту болып табылады. Бұл жерде бизнесмендер, кәсіпкерлер жәнеде қарапайым адамдар арасындағы қарым – ... өте ... орын ... правда, от 3 октября 2001 года.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияға соңғы ресми сапары кездесілерге мол ... ... ... қызметкерлерменде, немістің іскер топтарыменде өткізілді.
Қазақстан Президенті Дойчебанк АГ, Коммерцбанк АГ және ... АГ ... ... ... ... Германияның саяси, экономикалық бетке ұстарларының 350 өкілдері қатысты »
Время ПО от 5 октября 2001 г. «Надежда на новый импульс», -деп ... ... ... ... ... ... ... басшысы 4 қазанда.
Марко Графф Президенттің біздің елдеріміздің арасындағы экономикалық ынтымақтастықты кеңейту туралы сөзіне үлкен ... ... ... - дағы ... ... туралы ақпаратты жеткіліксіз біледі, сондықтанда осы кездесу бұл кемшілікті жояды»
Время ПО от 5 октября 2001 г. «Надежда на ... ... - деді ... ... пікірі бойынша, президент Назарбаевтың ресми сапарының нәтижесі жақын келешекте байқалатын болады, өзін көп күттірмейді.
"Біз Қазақстанда ... бері ... ... ... және алғы шептегі қазақстандық банкілермен кеңес берушілік және корреспонденттік қатынас ... ... ... ... кезде тапсырыскерлерді тікелей несиелендіру мүмкіндігін қарастырып отырмыз"
Время ПО от 5 октября 2001 г. ... на ... ... - деп ... ол, ... Республикасындағы Коммерцбанк қызметі туралы айтқан кезде.
"Ынтымақтастың өркендеуінің келешегі Қазақстан мен корпоративтік секторлардың қаржылық ... ... ... ... - деп ... телефон арқылы мәлімдеді Дойчебанканың еншілес бөлімшесі Ди-Би Секьюритиз Қазақстанның президенті.
"Кез – келген ынтымақтастық, ... ол ... ... болсын немесе серіктестер арасындағы болсын, шешуді талап ететін, белгілі бір түсінбеушіліксіз және мәселесіз болуы мүмкін емес деп ойлаймын ", - деді ... ... ... мен ... ... ынтымақтастықты кеңейтуге кедергі келтіретін проблемелар туралы айтқан сөзінде.
Ол Дойчебанктің, Қазақстанның барлық ірі банкілерімен және корпорацияларымен ынтымақтасуға шын ... ... ... атап ...
"Бірінші кезекте мұнай мен газ, сақтандыру саласындағы істер және ... ... ... ... секторлардағы жұмыстар келешекті"
Центральная Азия № 3-4 2001 г. Дэангужин Р. «Геополитическая проблема транспортировки казахстанской ... - деп ... ... ... ... бағалауы бойынша, Германия мен Қазақстан арасындағы экономикалық ... ... ... ... ... сапарынан соң жаңа қосымша импульс алады.
Ресми сапардан соң, екі жақты қатынаста, әсіресе сауда – ... жаңа оң ... алу ... ... көңіл аудартады.
Ал импульс әрине қажетті, өйткені проблемалар жеткілікті.
ҚР СІМ талдауында, ұзақ уақыт мерзімінде неміс капиталының мемлекеттік ... ... ... ... ағым ... ... байқалатыны көрсетілген.
Қазақстан СІМ мұның себептерін егжей – тегжейлі келтіреді, бірақ біз Қазақстанға қатысты себептерге тоқталамыз:
заңның ... ... ... өз ... ... ... кезекте мемлекет жағынан;
Германиямен арадағы ынтымақтастық жұмысына жауапты тұлғалардың жиі ауысуы;
жемқорлық, мемлекеттік ведомстволардың еркінсуі, жәнеде олардың біліксіздігі;
тікелей инвестициялар бойынша ... ... ... алшақтауы.
Германияның фирмалары әлдеде қанағатсыз шектеулі келісімдерге көңілдері толмайды – келісілген шарттарды сақтаудың жеткіліксіздігі, құқықтық қорғанудың жоқтығы, экономикалық процеске мемлекеттік органдар ... ... -, деп ... ҚР ... ... ... коммерциялық қызмет атқару үшін немесе қазақстандық кәсіпорындармен ... ... ... қатынасты орнықтыру үшін патенттелген рецептте жоқ, кепілдендіретін сенімді әдістерде жоқ", деп көрсетеді елшілік қазақстандық серіктестерімен іскерлік орнату бойынша берілген ... ... ... ... ... ... мен ... серіктестер іздеу кезінде, көптеген басқа елдердегі жолдар сияқты жолдар ашық» екені айтылады.
Дегенмен сонымен қатар ерекше көғіл ... ... ашық ... ... көптеген маркетинг принциптері (әзірше) ТМД елдерінде қолданыла алмайды».
Время ПО от 5 октября 2001 г. «Надежда на новый импульс»
Елшілік ... бір ... ... ... ол ... ... ... жібермейтінғ Орталық Азияның елдерінің ішіндегі бірігудің жеткіліксіздігі.
"жұртшылықтың сатып алу қабілеттілігі шектеулі мүмкіндікте" ... ... рет ... ... ... ... "бұл ... тез өзгере алады, егер жеделдетілген мұнай алу есебінен және сонымен байланысты валютамен түсетін қаражаттың өсуі ... өмір ... ... ... ... ... мұнай саласындағы мамандандырылған кәсіпорын, коммуникациялар, көліктер, мұнай саласына арналған жабдықтар ... ... ... ... жоғарылайды ", - деп жалғастырады елшілік. Сонымен, Қазақстанның Германиямен істік қатынастарында, барлық сыртқы экономикалық саясаттағы сияқты, үлкен ... ... ... ... ... мырзаның сөзі қайта еске оралады: " Бірінші кезекте мұнай мен газ ... ... ... ... ... ... жоба ... Қазгермунай біріккен кәсіпорыны табылады».
Казахстанская правда, 1 октября 2001г.
Неміс толқынында «Нарық және ... ... ... ... ... туралы айтылды.
Биліктің бүгінгі әлемінде, практика жүзінде кез – келген мемлекет шетелден күрделі қаржы ... ... ... ... ... әрине инвестициялар арқасында жаңа жұмыс орындары ашылады, ал бұл, өз ... ... ... ... ықпал етеді, тіпті керек десеңіз, сайлаушыламен қамтамасыз етеді. Қазақстан қазіргі кезде инвесторларды белсенді өзіне шақырады, оның ішінде Батыс Еуропаданда. ... шет ... оның ... неміс кәсіпкерлері өз ақшаларын бұл елге сағысы келеме? Егер салғысы келсе, қандай шарттар қояды? Бұл сұрақтарға ... ... ... Оффенбахта өткен “Қазақстан экономикасының күні” беруі керек еді – бұл Германияның қаржылық астанасы Франкфурта-на-Майненің тікелей көршісі.
Қазақстандық ... және ... ... Германияның әртүрлі аймағынан іскер адамдар жиналды. Қазақстан өзінің егемендігін алып және өзінің экономикасын ... ... ... он жыл ... ... ... ... тығыз бәсекелестік күресте нық тұра білу үшін, жас мемлекетке шетелдік инвестициялар ағымын арттыру ... ... ... ... бірі деп ... саясаткерлер Германияны таниды, - дейді Қазақстанның экономика министрі Жақсыбек Күлекеев:
«1996 жылдан бастап біз ... жуық ... бір ... ... доллар тікелей шет елдік инвестициялар әкелдік. Тәуелсіздік жылдары біз 11 миллиард доллар тікелей шет елдік инвестициялар әкелуді жүзеге ... ... ... Германиядан, бүкіл тәуелсіздік жылдары, тартылған шет елдік инвестиция көлемі біздің көңілімізге ... ... біз 230 ... жуық доллар ғана тарта алдық. Мен ойлаймын, бұл ... ... ... бере ... ... - өзі түсінікті, неміс кәсіпкерлері капиталды экономикалық өрлеу қарқыны жеткілікті жоғары елге салғанды жөн көреді. Жақсыбек Күлекеев ... ... ... ... ... ... экономиканың даму жоспарлары туралы айтып береді:
Жуықтағы бес жыл ішінде Қазақстан экономиканың өсуін 30 пайызға қамтамасыз ... яғни жыл ... өсу ... бес ... ... болмайды. Өнеркәсіптерде өсуді 42 пайызданда артуын қамтамасыз ету қажетті. Бесжылдық аяғында инфляцияны 3,6 пайызға дейін ... ... Ал ... ... 1,3 ... дейін төмендету. Әрине, қойылған міндеттерді орындау үшін, бізге бұл құжатта біздің экономикалық және индустриалдық саясатымыздың негізгі басымдылығын белгілеу қажет. Бұл ... ... мен ... ... ... қарқынын қамтамасыздандыру. Біз бұрынғыша жақын бес жыл ішінде Қазақстан экономикасы үшін ... ... ... – бұл мұнай газ секторы, таукен металлургия кешендері. Біз мұнай мен газ, ауыл шаруашылық өнімдерінің өңделуінің өркендеуін қамтамасыз етеміз. Біз ... ... ... ... және ... экономикамыздың басқада салаларының тез дамуын қамтамасыздандыруды жоспарлаймыз.
Өз ... ... ... ... ... ... ... бағалайды? Ол Германиялық инвесторлар үшін жеткілікті тартымды ма? Осы ... ... ... ... ... ... ... жеңіл еместігі айқын болды, оның себебі әртүрлі. Мысалы, қазақстандық жақ, ең ... ... ... ... ... ... инвестицияны тартуға мүдделі. Бұл жерде, Құрама Штаттар және ... ... ... ... ... ... көп, ал ... жоқ. Біздің еліміз үшін бұл сала типті емес.
Қазақстан ГФР-дан алыс орналасқан, ал оның ... әлі ... ... Оған қоса ... ... техникалық деңгейі соншалықты төмен, әзірге оларда жоғары технологиялық неміс жабдығын қолдануға мүмкіндік жоқ. Елде өте жиі салықтық және құқықтық жүйелер ... ... ... ... ... жеткілікті. Дамымаған инфрақұрылым туралы айтпағанның өзінде. Нарықтың әлуеттілігіде соншалықты үлкен емес – ... бары – жоғы 15 ... адам ... Оның ... ... ... алу ... өте төмен. Сондықтан мен ойлаймын, неміс бизнесі үшін бұл ... ... ... ... Инвесторлар үшін мұндай нарықта тәуекелділік көп.
Елдегі инвестициялық ахуалдың оңтайлы белгісінің бірі – ... ... ... ... министрі Жақсыбека Күлекеевтың сөзі бойынша, Қазақстанда заң тұрақты түрде жетілдірілуде:
«Біз кедендік қызметті жақсарту жолында тұрақты жұмыс ... ... ... біз ... ... ... ары ... қайта құру және бекіту бағдарламасын қабылдадық. Осы орган ... ... ... мен ... ... Біз ... жекелеген негативті жағдайлармен, жемқорлық элементтерін кездестіреміз. Сондықтан біз жемқорлық элементтерін ... ... Елде 1998 жылы ... жемқорлықпен күрес туралы заң бар. Қазіргі уақытта біз осы заңның ... ... ... ... Біз, әрине, қаржылық және сақтану нарықтарының күйін жақсартамыз. Бұл жерде ... ... қалу бар, ... ... қаржылық нарығының күйі көршілес мемлекеттермен салыстырғанда біршама тәуір».
Германияның салық салудың жоғары деңгейімен ... ... ... ... шет елдердегі инвестицияға дайындала отырып, неміс кәсіпкерлері ... ... ... осы ел салықтық жүйесі олардың мүддесіне жауап бере алама. Бұл жайлы Жақсыбек Күлекеев былай дейді:
«Шетелдік инвесторлар үшін біздің ... ... ... түрлерінен босататын жеңілдіктер қарастырылған: жер салығынан, табыс салығы және мүлік салықтарынан. Шетелдік инвесторлар сегіз жылға дейінгі ... ... Егер елге жаңа ... және ... ... болса, онда импорт жабдықтарды бажыдан босату мүмкіндігі бар».
Форумға қатысушыларды Жақсыбек Күлекеев сендіруіне қарасақ, Қазақстанда шетелдік немесе ... ... ашу үшін ... ... ... ... ... түсірілді.
13 желтоқсанға дейін Қазақстанда шетелдік инвестициялар бойынша бір ғана агенттік болды. Қазір, президенттің соңғы жарлығынан кейін, бұл ... ... ... екі ведомствоға берілді, демек халықаралық форумдар ұйымын сыртқы істер министрлігіні берді, ал жерді қолдану бойынша ... ... ... ресурстар министрлігіне берді. Қазіргі кезде жаңа кәсіпорынды Қазақстанда үш күннің ... ... ... Ал егер ол ... ... ... ... онда бір күннің ішінде ашуғада болады.
Шетелдік инвестициялардың түсімі үшін маңызды алғы шарттардың бірі – тиімді жұмыс істейтін банктік сектор. ... ... ... 1998 ... ... ... ... тез жүндегеніне қарамастан, елдің несиелі-ақшалы жүйесі жетілгендіктен әлдеде алыс екенін атап ... ... ... ... ... және ТМД елдері бойынша эксперті Пер Фишер.
Бірқатар ... ... ... ... ... өте көп шағын банкілер әрекет етеді. Бұл елде екі сатылы банк жүйесі бар. Қазақстанның Қлттық банкі орталық банк ... ... және ... ... жүйе ... ... ... сияқты. Яғни, ол екі функцияны бір мезгілде орындайды. Бізде Германияда бұл функциялардың ... ... ... ... барлық банкілер екінші сатыға жатады. Бұл мемлекеттік, жеке, аймақтық қаржы институттары, сонымен бірге шет елдік ... ... ... Германияны Қазақстанда «Коммерцбанк», «Дойче банк» және «Дрезднер банк» көрсетеді. Егер сіз Қазақстан экономикасына ... салу ... ... ... ... ... шетелдңк банкілер қызметіне қараңыз деп ақыл берер едім. Қазақстандық банкілермен іс жасау әзірше тәуекелді.
Қазіргі уақытта ... мен ... ... ... негізін сауда құрайды. Дегенмен экономика министрі Жақсыбек Күлекеев, бұл ... күн үшін ... деп ... ... ... айналымының көлемі бойынша Реседен кейін екінші орын алады. 2002 жылы ... ... ... ... жуық ... 65 ... ... Бұл, әрине, өте аз, Еуропадағы ең ірі мемлекет болып саналатын Германияның мүмкіндіктері мен ... ... бере ... ... және орта ... ... ... инвесторлары үшін Қазақстанда қызмет ету өрісі едәуір кеңейген кез ... - деп ... ... ... ... ... ... орталығының бас директоры Асқар Баталов.
Проблема келесідей қортындыланады, бастапқы этапта Қазақстан ... ірі ... ... ... ... ... болды. Әрине, жоғары дамыған шағын және орта кәсіпкерліктің алғы шептегі елі болып табылатын Германия, мұнайгаз секторынан айрықшаланатын, ... ... ... ... еді. ... ... ... өзгерді. Қазақстандық мұнайгаз саласы жеткілікті аяғына нық тұрыд. Және ... ... ... Германияда дәстүрлі дамыған экономиканың салаларына аударды: машина жасау, станок жасау, ауыл шаруашылығына арналған жабдықтар мен техникалар ... ... ... ... мен ... ... және ... машина жасау, автомобиль жасау және трактор жасау.
«Лессер-Файцльмайр» бюросының жобалауша инженері Юрген Фляйшхауэр Оффенбахтағы форумға Мюнхеннен келді. Оның ... ... ... ... бар, ... ... ... нарығында біз 1994 жылдан беріміз. Тура сол кезде, 1994 жылы, Қазақстанның мұнай және газ ... ... ... ... бюро құрылды. Жұмысты қаржыландыру жоспарыда құрылды, оны сол кездегі министрдің орынбасары қол ... ... Ал ... 1995 жылы ... берген кезде, ешкім ақшасын төлеген жоқ. Міне қазір бес жыл болды әртүрлі фирмалар мен шенеуніктердің табалдырығын тоздырудамыз, бірақ бізге тиесілі 780 мың ... суға ... ... ... ... болуының бір себебі Қазақстан Республикасының Энергетика, индустрия және сауда Минитрлігінің Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша Комитеті мен ... ... ... Федералды физика – химиялық институты (РТВ) арасында ынтымақтастық туралы келісім шарттың болмауы.
Хаттама 2000.05.26. комитетпен қабылданды:
«Қазақстан Республикасының Энергетика, ... және ... ... Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша Комитеті (KAZMEMST) және Германияның Федеративтік ... ... ...... ... (РТВ), ары қарай Жақтар деп аталушы, метрология бойынша проблемалардың халақаралық сипатына және олардың шешілуінің табысты сауда – ... және ... ... маңыздылығына көңіл аудара отырып, сыртқы сауданың дамуына жәрдемдесу, Қазақстан Республикасы мен Германияның Федеративтік Республикасы арасындағы экономикалық және ... ... ... ... жою ... жәнеде халақаралық ұйымдармен қабылданған принциптер мен нормалардан шыға отырып, метрология саласындағы өзара ынтымақтастықтың өзара пайдасын ... ... ... ... ... ... жақтар осы Хаттама көлемінде Қазақстан Республикасының және Германия Федеративтік Республикасының қолданудағы заңдарын жетекшілікке алады. ... ... ... саласында келесі жолдармен ынтымақтастықты дамытады және нығайтады:
өзара қойылатын өнімдерге нормативті құжаттарды үйлестіру бойынша бірігіп жұмыстар жүргізуге;
бірдей ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге.
Шарттасушы жақтар заңдық метрология, тексеру және калибрлеу, мамандармен алмасу, ... ... ... ... тікелей байланыстарды орнықтыру және осы өзара әрекет үшін оңтайлы жағдайлар жасау салаларында мамандарды дайындауға және кәсіпқойлықтарын жоғарылатуға жәрдемдеседі.
KAZMEMST және РТВ ... ... ... ... ... дамытуда келешектеде біріккен ынтымақтастықты жалғастырады.
KAZMEMST және РТВ Қазақстандағы "Массаның ұлттық лабораториясы" жобасын жүзеге асыруға біріккен ... ... ... KAZMEMST – ке ... Республикасындағы бөлшектеп өлшенген тауарларды бақылауды ары қарай дамытуда әдістемелік көмек көрсетеді.
Оффенбахта өткен Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы ... ... ... ... ... жаңғыру және даму банкісінің бас экономисі Мартин Рашель ... ... ... сандар, неміс инвесторларының өзінің ақшасын Германияға, Солтүстікке жақын елдерге салуды жөн көретінін көрсетеді. ... ... өте алыс ... ... өте ... Оның ... көп нәрсе бұл елде жаңартуды керек етеді. Мен, мысалығы, құқықтық органдардың тәуелсіздігі мен қаңды ... ... ... ... ... ... бәрі ... үшін үлкен маңызы бар мәселе. Қазақстанда төрешілдік басым. Мемлекеттік органдар жүйелі жұмыс істеуі ... ... ... ... ... ... ... Шетелдіктерге келіссөз арқылы серіктестер табу өте қиын және күрделі. Сізді бір ... ... ... ... ... ... ... пен әуре – сарсаңға салу апталап созылды. Қаржы министрлігінен бізді стратегиялық жобалау агенттігіне, содан соң - ... ... ... ... ... ... ... министрлігіне, ...т.б. Германия Қазақстанға көмектесуге дайын. Бірақ оның экономикасының дамуына біздің қатысуымыз біржақты қозғалыстағы көшені еске ... ... Егер ... ... басындағылар жағдайды өзгертуге шаралар қолданбаса, біз бұл елмен қалай ынтымақтасуымыз ... ... ... ... жақын жылдары Германиядан, жәнеде басқада Батыс Еуропа елдерінен Қазақстанның тікелей инвестицияның шұғыл өсуін ... бос ... ... сияқты. Бұл жағдайда, Ресейменен экономикалық ынтымақтастықтың ролі жоғарылайды, және Қазақстан экономикасының министрі Жақсыбек Күлекеев оның ... ... ... ... ... ең басты экономикалық және саясаттық серіктесіміз және солай болып қаладыда. Бір уақытта, 1998 жылдың экономикалық дағдарысына, девальвациямен ... ... ... айналымындағы Ресейдің үлесі біраз төмендеді. Бірақ Ресей экономикасының жандануымен ескі байланыстар қайтадан жалғасын тапты. Мен ... ... ... ... жылдары бізде өзара түсінушілік бар, және бұған кедендік одақ ... ... ... біз ... одақ ... еуразиялық экономикалық қоғамдастық құруды шештік, осындай саяси шешім қабылданды. Қазіргі кезде ... ... ... өте ... деп ... ... неміс эксперттерінің германия-қазақстан экономикалық ынтымақтастығының келешегіне қатынасын жалпы ұстамды – артын күту сияқты деп сипаттауымызға ... – бұл, 2000 жылы ... ... ... ... күнінің” басты қорытындысы.
Жыл сайын “Рахат-Палас” қонақ үйінің конференц-холлы толық зал жинайды. Германияның Қазақстандағы елшілігі бастамасымен “Неміс экономикасының ... ... ... ... 2002 жылы 23-24 қыркүйекте төртінші көрме – конференция ... оның ... ... Қазақстанның, Германияның және ЕО-тың экономика, орталық азиялық республикалар мен ЕО –ты біріктіру салаларындағы екіжақты және көп жақты қатынастары. ... ... ... ... ... ... ... өкілдері, студенттер мен дипломаттар, және шын көңілден, осындай шаралар жүргізу үшін Қазақстандағы өз әріптестеріне тәжірибе алуға келгенін мойындаған ... ... ... ... ... қалатын бір жай, ол конференцияның, биылғы жылы ерекше қаталдықпен өткен Германиядағы парламенттік сайлаудан кейінгі ... күні ... еді. ... ... түн ... “ыстық” болды, өйткені қатысушылардың басым көпшілігі оны неміс ... ... ... ол ... сайлаушылардың екі “қарсы күресуші” топтары анық белгіленді. Аға буын Шредер үшін ауырып, ал жастар жағы – ... ... ... ол ... ... ... ... сөзінде Германия елшісі Кертинг мырза Шредердің екінші мерзімге өткенін қанағаттана айтып, Германия ... ... ... бағытының өзгерусіз қалатынын және Қазақстан мен Германия арасындағы сауда – экономикалық қатынастың бұрынғыша ... ... ... ... өтті.
Конференция жұмысына ерекше түс берген, басты оппоненттер, қазақстан жағынан сөз сөйлеген Ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко және ... ... сөз ... ... ... бас экономисті Клаус Фридрих болды. Қоса айтатын бір нәрсе, “Аллианц” тобында Дрезднер ... ... бар. ... Фридрих халықаралық қаржылық іс саласында зор тәжірибесі бар, көп ... бойы ... ... институтының Оңтүстік және Шығыс Еуропа бөлімдеріне жетекшілік еткен. Сондықтан, Фридрих мырзаның қатысуы бұл ... ... ... ... ... Фридрих Орталық Азияда бірінші рет болуы, дегенмен қазақтың жері мен тауларынан ... ... ... туристік бизнес саласында Қазақстанның жоғары әлуеттілігі бар ... ... ... ... ... ... ... сыртқы сауда саясаты Шығысқа бағдарланған. Билік басында ... ... ... ... ... саясат ашық болып қалуы керек екенін Фридрих ... ... ...... ... ... қажет ететін, неміс қоғамының басты проблемасы. Бұл ойда айтатын бір жайт, Германиядағы жұмыс орындарының ... бірі ... ... ... ... алпыс үш жастағы экономисті “еуро жолындағы күрескер” деп атады. Көптеген еуропалық ғалым – экономистер, өз жолын 1998 жылдан ... ... ұзақ ... ... ... Ал ... ... пікірі бойынша, еуро соншалықты экономикалық емес, саясаттық құрал болып табылады. Осыған байланысты, өзінің баяндамасында ол, Рим ... ... ... ... ... ... тоқталып өтті және Наполеон мен Гитлердің Еуропаны бірлестірудегі сәтсіз әрекеттері мен әдістерін мысалға ... ... ... ... ... себептерін санай келіп, доктор Фридрих келесідей жайғасымдарды атап өтті: ССРО-ның ыдырауы; Германияның шығысында жаңа экономикалық жағдай ... ГДР- мен ... ... ... ... ... қоғамдастыққа кіру мүмкіндігі; американдық доллар мен еуро бағамындағы ... ... ... ...
Еуропалық экономикалық қоғамдастық мүддесіне орай өзінің дербес тұрақты валютасынан- ... - бас ... тура ... ... ... енгізуден әліде дивидендтін (үлес ақысын) алған жоқ.
Еуропа саудалық қатынастарды Шығыс Еуропа елдерімен дамытуы қажет. Оның ... ... ... ... ... ... ... Еуропалық экономикалық қоғамдастықтың тікелей көршісі Ресей болатынын ескеру қажет. Осыған байланысты экономикалық қатынастың жаңа форматы құралады: Жаңа ... Жаңа ... - ... ... ... ... Орталық Азия елдері, Германияның жаңа серіктестері болады.
Баяндамасының кейбір бөлімдерін, доктор Фридрих, ғаламдық проблемаларға арнады, оның жеке ... ... ол ... ... ... Оның пікірінше ғаламдықтың маңызды аспекті, - еңбекті бөлу. Ғаламдықтың қарсыластары, ғаламдық ... тең ... ... ... ... Яғни ... қорғаныстың болуы және тұрақтылық – бұл шешуді қажет ететін екі маңызды ... ... ...... БАЙЛАНЫСТАР
3.1. Демографиялық фактор (миграция)
Мәдениет саласындағы Германиялық сыртқы саясат, соғыс жылдарының соңынан бері, көптеген тұрмыстық қатынастарды ғаламдықтың тиімді ... қоса ... және ... ... ... және ... арқылы жанжалдарды ескертуге, адам құқығын жүзеге асыру және құрметтеуге, дамудың ... ... қоса ... ... ... Федералдық үкіметтің ұсынуы бойынша ғаламдық және оның ... ... ... ... саясатта жаңа тәсілдерді талап етеді, өйткені «дәстүрлік қашықтықтар болмаған жылдамдықтармен жеңіп алынады, жаңа жақындықтар пайда болады және жаңа ... ... жаңа ... жаңа шеттетулердің пайда болуы мүмкін. Трансформацияның экономикалық процесі арқылы қазіргі ... ... ... ... ірі ... ... шарттан тұрады: тұрақты экономикалық және әлеуметтік өркендеуіне қол ... ... ... мүмкін емес – демократиясыз және құқықты мемлекетсіз. Жаңғырту үшін демократия қажет. Азаматтық қоғамды ... ... ... ... серіктестік елдердегі, айырбастау бағдарламалары мен адам құқығы туралы диалог, жобалар мен шаралар арқылы ресми жайғасымнан шетте қол ... ... ... ... ... ... ... мәдениет саласындағы саясат үшін ең маңызды және күшті саясатты рольді анықтайды ». (Федералдық министр Йошка Фишер, 4 шілде 2000 жыл, ... ... ... - қазақстандық қатынастар Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері ... ... екі ... ... ... мен ... оқу орындарында неміс тілін оқыған, тұрғындардың салыстырмалы үлкен ... және ... ... көп санының болуы. Неміс тілін шетел тілі ретінде оқуға жәрдемдесу және этникалық немістерді мәдениетті ... ... ... ... сыртқы саясатта ерекше көңіл аударуға әкелді. Бұл қатынастардың құқықтық шеңбері 16.12.1994 жылғы “Мәдени ынтымақтастық ... ... - ... ... ... жылы Алматыда Орталық Азиядағы Гете атындағы бірінші институт ашылды. Академиялық айырбастаудың неміс қызметі (DAAD) Қазақстанға ... ... ... ... ... және жыл ... әртүрлі мамандықтар бойынша ғылыми қызметкерлерге және қазақстандық студенттер үшін ... аса ... ... 1992 ... ... ... ... ісі бойынша Орталық басқарма, неміс тілін тереңдете оқитын қазақстандық мектептерге неміс тілінен ... ... ... ... ... Қазақстанда неміс тіліндегі дипломға емтихан тапсыруға болатын мектептерге шоғырландырылған. Айырбастаудың педагогикалық қызметі жыл сайын неміс тілінен сабақ беретін қазақстандық мұғалімдерді, ... ... ... ... және ... ... үшін Германияда болу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасындағы Германия Федеративтік Республикасының Елшілігіде өзінің мәдени шараларын ұйымдастырады және қазақстандық ... ... ... ... ... ... немістерді қолдау саласында, Шетелдік байланыстар Институты Алматыдағы Неміс ... ... ... Егер осы ... бәрі ... Сыртқы істердің Федералдық министрлігі қаражатының есебінен қолдау тапса, онда Ішкі істердің Федералдық министрлігі Техникалық ынтымақтастық Қоғамы арқылы, ... ... ... ... қоғамдасуына ықпал ететін, шараларын қолдайды.
Серіктестік қатынасы кейбір германиялық және қазақстандық ... оқу ... бар, ... Астанадағы Еуразиялық университет пен Карл фон Осетцки атындағы Олденбургтегі ... ... ... және қазақстандық университеттер Қазақстандағы жоғары оқу орынын қайта құру ... ... ... ... ... Германиялық және қазақстандық серіктес-мектептер жыл сайын оқушылар тобының кездесуі мен ... ... ... ... ... ... ... министрлігі жас дипломаттарды оқуын жалғастыру үшін және біліктілігін жоғарылату үшін Германияға ретті шақырады. Александр фон ... ... қор ... ... ... ... зерттеулер жүргізу үшін бірқатар стипендиялар берді. Сурет, музыка және театр салаларындағы ретті қарым – қатынаспен қатар, жәнеде ... жиі ... ... ... қатар, герман- қазақстандық мәдени қатынастардың кульминациялық кезеңдері 1996 жылы ... ... ... ... ... ... күндері" және 1998 жылы Германияда өткен „Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ынтымақтастықта және германиялық кәсіпорындардың қолдауымен 1999 жылы Алматыда «Қастеев атындағы ММ ... ... ... ... ... атты ... ұйымдастырылды. Ерекше мәдени шара 2001 жылы сәуір айы мен маусым айында Алматыда өтті, бұл ... ... ... 2001” ... еді, ол ... ... ... Федеративтік Республикасының Елшілігімен және Гете атындағы Институтпен Интер Национес және Швейцарияның бас Елшілігімен жүргізілді. Қазақстанда германиялық ... ... жоқ. ... №18 және №68 ... №10 және №12 ... ... ... №11 мектепте, жергілікті оқушылар толығымен дерлік неміс тілінде оқитын (тек қана ... ... орыс ... ... мен ... неміс тілінде берілмейді), орта мектептердің филиалдары бар. Алматыда американдық елшіліктің қолдауымен жекеше мектеп «Almaty ... School» бар, онда оқу ... ... ... ол орта ... ... жүйесіне бағдарланған, бұл мектепте Қазақстандағы шетелдік диаспоралар өкілдерінің балалары оқиды. Қазақстан Президентінің бастамасымен құрылған қазақстан – американ ... ... орыс ... ... ағылшын тілінде оқуға дайындайды, бесінші сыныптан бастап ағылшын тілі оқудың жалғыз тілі ... ... ... ... біртіндеп көп саны шет тілі ретінде ағылшын тілін таңдағандықтан, германиялық жақ неміс тілінің сақталуына тырысады, ең болмағанда екінші шет тілі ... ал ... ... ... шет тілі ... ... шет ... игерудің орташадан жоғары деңгейінде тілдік дайындық ала алды. Және бұл кезде, германиялық жақ, техника, заңгерлік, медицина және басқадай мамандықтар ... ... ... ... ... тілі ... негізделген білімі бар, мамандарға ерекше мүдделі болады.
Қазақстанның этникалық немістеріне мәдени мәселелерде жәрдемдесу ... ... ... ... ... – қонуымен күрделенеді. Эмиграция неміс тіліне қызығушылар тобын азайтып қана ... ... ... ... ... ... тілі курстарының үлкен ұсынысына қарамастан, қалғандардың неміс тілі білімі ... бола ... ... ... этникалық немістеріне мәдени мәселелерде қолдау жасау тілге аз бағдарлануы керек.
Елдегі германиялық ұйымдардың ұсынатын ... жеке ... ... ... ... ... ... Қазақстанда неміс мәдениетін көрсететін мекемелер желісін құруға ұмтылыстан шығады: мәдени ... ... - ... ... рәсімдеу үшін, Елшілік, Гете атындағы Институт Интер Национес, Неміс үйі, ... ... ... - ... ... ... Неміс театры, ДААД бұрынғы стипендиаттарының одағы, Алматыдағы Қазақстан-герман университеті және т.б. ынтымақтастықтары есебінен тұрақты шектер құрылуы керек. Бұл кезде ... ... ... ... ... ... ынтымақтастыққа бөлінеді, ол көбінесе мәдени шараларды табысты өткізу үшін алғы шарт болып табылады.
Германия Еуропаның, саясаттық, экономикалық ... және ... одақ ... даму бағытын көп нәрсемен анықтайтын ірі мемлекеті ... ... ... көлемі бойынша үшінші экономикалық әлуеттілігі бар, ең алдыңғы қатарлы ... бар ел. «Бұл ... ... ынтымақтасу мүмкіндігі біз үшін ерекше мүдделі екенін айтып өтуіміз керек. Одан өзге, Қазақстандағы салыстырмалы үлкен неміс диаспорасының болуы, жәнеде ... ... ... санының көптігі екі мемлекет арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың маңызын шарттандырады. Қазақстан неміс капиталы мен неміс технологиялары ... ... ... ... ... керек етер еді».
Континент №9(47) 9 - 22 мая 2001 г. Посол Казахстана в ФРГ В. Х. ... ... для нас – ... в ... ... біз ... ... толықтырамыз.
1992 жылы Қазақстанның этникалық немістерінің саны, Қазақстанның жуық шамамен 18 миллиондық халқының бір миллионға жуығын құрады. Олардың көбісі және ... ... ... ... ... ... билігімен, 1941 жылғы герман шапқыншылығынан кейін жер аударылған еді және соғыстан кейінгі ... ...... ... ... ... немістер, әртүрлі дәрежеде, неміс және орыс мәдениетімен қалыптасқан, осылай, өздерінің екі отаныныңда, ұлттық социализм және сталинизм, басымдылық көрсететін саяси жүйесінің екі рет ... ... ... немістердің қайғы-қасыреті үшін өз жауапкершілігін сезінетін Федералдық үкімет қашаннан бері оларға қолдау жасауға тырысуда және Германия ... ... ... келетін барлық немістерді қабылдауға өзінің дайын екендігі туралы бұрыннан жария етуде. Бірінші көшушілердің аз санды ... ... ... ... келді, екінші толқын жетпісінші жылдардың екінші жартысында, көбірек болды (ол кезде 60000 неміс ... ... ... ... ... кету тек ... Одағының ыдырауымен мүмкіндікті болды. Содан бері 800000 жуық этникалық немістер өз ... ... ... ... ... ... этникалық немістер үшін, экономикалық көмек пен мәдени ... ... ... ... ... құруға тырысты. Бұл жоспарда Ішкі істердің Федералдық министрлігінің бастауымен шамамен 30 ... ... ... ... секторында), онда Қазақстанның этникалық немістері жұмыс алуы керек еді. Еңбекпен табылған ... бір ... ... ... ... одан ... аз ... немістерге көмек қаржыландырылды. Бұл кәсіпорындар қазір жекеменшіктер қолында. «Возрождение», жәнеде олардың мүдделілігінің республикалық ... ... ... ... ... этникалық немістердің өзіндік көмегінің жергілікті және аймақтық мекемелері техникалық ынтымақтастық Қоғамы арқылы, кездесу Орталықтарын ұйымдастыру, көмектің әлеуметтік пункттерін құру, бала ... және т.б. құру ... ... ... алады. 1994 жылы Алматыда «Немецкий дом» ашылды, ол Германия Федеративтік Республикасының меншігі ретінде ... ... ... және ... ... Қоғамының (GTZ) басқарушы және ұйымдастырушы орталығы болып табылады. ... ... ... ... ... Гете ... Институт Интер Национес және техникалық ынтымақтастық Қоғамы (GTZ) бүкіл Қазақстан бойынша этникалық немістер үшін тілдік курстар ашуды ... ... ... Гете атындағы Институт Интер Национес және техникалық ынтымақтастық Қоғамы (GTZ) көрсететін мәдени қолдау, музыкалық және ... ... ... ... ... ... арналған неміс тілін тереңдете оқитын мектептерді қолдауға дейін таратылады, осының бәрі ... ... ... мен ... құрбандықтар арқасында өтеді. Бұған тағыда, Алматыдағы Неміс театрына, неміс телередакциясына, ... – 1 ... ... ... қатар «Deutsche Allgemeine Zeitung» газетінің редакциясына берілетін дербес және материалдық көмектер де жатады. 1998 жылдан бері Федералдық үкімет, жыл ... ... ... көмекті» өткізе отырып, этникалық немістердің көптеген мыңдағы семьясын ұнмен, күрішпен, қантпен және көмірмен қамтамсыздандырады.
Бұл ... ... ... 1996 жылы қол ... ... ... ... неміс ұлтты қазақстандық азаматтарды қолдау кезінлегі ынтымақтастық туралы герман-қазақстан Келісімі құрады. Ретті ... ... ... ... ... герман-қазақстан комиссиясының мәжілістері өтіп отырады, (соңғы мәжіліс 2001 жылы Астанада өтті).
Осындай шараларға қарамастан, Германияға кеш көшушілер әлдеде жалғасуда, шамамен жыл ... 50000 адам ... ... ... қосқанда). Сондықтан этникалық немістер Қазақстаннан кететін эмигранттардың ішіндегі ең ... ... ... ... ... ... ... Ресей Федерациясына көшіп қонады. Соңғы санақ жүргізу кезінде, 19990жылдың ... 353400 адам ... ... ... ... ... ... нақты саны 300000 адамнан кем санды құрайды.
Тапсырушылар, кеш қалған көшушілер ретінде түбірлерінің неміс екенін, жастайынан неміс мәдениетінде тәрбиеленгенін және оны ... ... ... ... ... (басқа елдерден кетіп жатқандармен салыстырғанда) ұлттық белгісіне қарай бастарынан айырудың өткенін дәлелдеудің қажеті жоқ. Германиялық жақ жалпы ұйғарады, тек бұл ... ... ... (көрнекі саяси немесе кәсіби қызмет, соның салдарынан тоталитарлық жүйеге ерекше байлану). Мәдениет көбінесе неміс тілі арқылы берілетін болғандықтан, сондықтан ... ... ең ... шектеулі білу кешіккен көшуші ретінде мойындау үшін алғы шарт ... ... Егер 1996 ... дейін тілдік білім қабылдау процедурасы кезінде Германияда тексерілсе, ал қазір алдын-ала тексеріс Қазақстанда жүргізіледі (Елшілікке ... ... ... ... ... жүргізеді). Осылай, Германиядан бас тарту алғандардың кері қайтуы сияқты қатаң шаралар қысқарады. ... ... ... ... кешіккен көшуші ретінде мойындалмағандардың семья мүшелеріде кіре алады: әйелдері, күйеулері және балалары.
Көшіп қону жағдайында этникалық ... ... ... ... Этникалық немістер өкілдері барлық уақытта ұмтылған және ұмтылатын, мәдениеті мен тілін ... үшін бір ... ... қайта құру, Қазақстанда көптеген ерекше экономикалық аймақтардың жойылуы кезеңінен бері мүмкін емес. Қазақстанның этникалық немістеріне орысша тілді ортада қазақ және ... ... өсіп бара ... ... өзінің мәдени және тілдік тамырын сақтап қалуы немесе қайта құруы керек. Бұны жергілікті күрделі экономикалық жағдайларда ... ... жай ... ... ... ... келешекте ол Қазақстанның этникалық немістеріне көмектесуге уәде берді. Бұл Қазақстан Үкіметініңде ресми ... ... ... ... ... ... ... 2001 жылғы қарашаның басындағы ресми сапары кезінде, этникалық немістердің Қазақстанда қалуынна мүдделі екенін атап ... ... ... жақпенен сәйкес шаралар туралы, әсіресе экономикалық қатынастардың қарқындауы контекстінде келісті.
ГФР – Қазақстанның бұрынғы ... ... саны ... ел. Бұл ... ерекше маңызды фактор. Этникалық немістер проблемасы екі жақты қатынастарда, барлық уақытта, ең бір ауыр ... ... Біз үшін ... халқының, бір миллионға жуық халықтың үштен екісі республикадан көшіп ... ... ... экономикалық жара. Тоқсаныншы жылдардың басында өзінің қандастарын қабылдауға принципті курс ... ... ... ... бұл саласы бірте – бірте ірі әлеуметтік және экономикалық проблемаға айналуда. 1997 ... ... егер ... ... жинақы тұрған жерлерінде қалатын болса, ол оны тек қана ... ... ... бере ... ... ... ... биліктері ГФР кіру ережелерін қатаңдата бастады, әртүрлі тестілер енгізді, оның ... ... ... ... Қазақстан, Қазақстанда неміс территориялық автономиясы қандайда нысанда құрылу мүмкіндігі болмайтынын ашық айқын айтты. Бұл уақытқа ол өз мәнінде жоғалқан еді, ... ... ... және ... ... ... азаматтар республикадан кетіп қалғанды. Өткен жылдың мамырында, И. Фишердің ресми сапары кезінде, екі жақта келісімге келді, ол этникалық немістер проблемасын ... ең ... ... ... жағынан адресті көмек көрсету. Бірақ германиялықта, қазақстандықта министрліктер жағынан, мұндай көмектің механизмі қалай жұмыс істеуі керек екенін ешкім әзірше білмейді. ... ... ... ... ... ... Германияның әлеуметтік – экономикалық құрылымына, неміс халықтарының Қазақстанға деген мүддесінің өсуіне ықпал ете отырып, бірігуде.
Сөз жоқ, шет ... ... ... елден келгендер немесе этникалық диаспоралардың болуы мемлекеттер арасындағы өзара қатынасқа өзіндік бояу мен ерекшелік енгізеді. Ертедегі де, қазіргіде тарихтың көрсеткеніндей, ... ... ... ... бір ... ... негативті, қарулы қарама-қарсылықтарға дейін (мысалы, Балкандағы қазіргі жағдайлар), және позитивтіде, диаспора өкілдері мен ... ... ... ... ... ... елдер арасындағы байланыстырушы буын болған кезде, бола алады.
Осы контекстте Германияда ... ... екі тобы бар, ... ... байланысқан.
Бірінші топқа этникалық қазақ диаспорасын жатқызуға болады. Бұл қазақтардың ата-аналары мен аталары, репрессиядан қашып Қазақстан территориясын ... ... ... 20-30 ... Қазақстаннан кетіп, ал 50 жылдардың ортасында жалданбалы жұмыс күші “гастарбайтерлер” ретінде Түркиядан ГФР ... ... ... ... ... ... болып табылады. Қазақтардың бұл категориясының дәл саны туралы мәліметтерді біз білмейміз, өйткені германиялық статистикада олар түрік азаматтары ... ... ал ... ... ... ... ұғымымен теңеседі. Кельн қаласының қазақтары қоғамының мәліметі бойынша, олардың Германиядағы жалпы саны 700 адамға жетеді.
Екінші топқа Германияға Қазақстаннан ... және одан ... ... келгендерді жатқызуға болады. Сөз кешігіп көшіп қонған немістер туралы. ҚР шыққандардың бұл категориясы саны жағынан жеткілікті ірі ... ... және ҚР мен ГФР ... ... ... ... ... және гуманитарлық өзіндік ерекшелігіне ықпал етеді. Осыған қарамастан, Қазақстаннан ГФР тұрақты тұруға 700 мыңға жуық ... ... ... ... елде әлдеде 300 мың немістер өмір сүріп жатыр. ГФР ... ... біз ... ұзақ ... ... ... беретін саясат жүргіздік, – немістердің Қазақстанда қалуына жәрдемдесу. Ал ... ... ... ... отандастарымызға қатысты, бұл адамдардың Қазақстанмен байланысты үзбеуі ең маңызды мәселе. Олыр біздің ... ГФР ... ... ... ... бола алады.
Германияда ҚР шыққындар санының көп болуы, этникалық қазақтардыңда, көшіп қонған ... ҚР ... ... ... ... ҚР ... ... айырбастау және ұзартумен, визалар алумен, Аоаж бен нотариат органдары қызметтерінің орындалуымен, ҚР құқыққорғау органдарының тергеуші және сот ... ... ... ... ... және басқалармен байланысты көптеген сұрақтар туғызады.
Жоғарыдағы себептер күшімен, Қазақстан Германияда, күн сайын ҚР көптеген мемлекеттік органдарының қызметін атқаратын, ең кең ... ... ... игереді.
ҚР елшілігі шет елдердегі отандастарын қорғауға өзінің уәкілеттілігі шегінде барлық ... ... ... керек. Жәнеде көңіл ҚР азаматтары мен этникалық қазақтарға теңдей дәрежеде бөлінуі керек, және ҚР ... ... ... шынайы қатынасын ұстанатын, өзінің бұрынғы отанымен ыстық байлыныстағы адамдарғада ... ... ... жыл сайын 50 мыңға жуық ГФР азаматтары болатыны қуантады, олардың басым көпшілігі – біздің ... ... ... ... мен ... ... арасындағы байланыстар мен қатынастар динамикасын көрнекі көрсететін мәліметтер бар. Жоғарыда ... ҚР ... ... ... ... оның көп мөлшері бұрынғы азаматтарға беріледі, қоныс ... мен ... ... арасындағы байланыстар көрсеткіші болып табылады. Келулер көбінесе істік сипаттағы келістер, не экономикалық өзара қатынастарымен емес, негізінен ностальгиялық, дегенмен келулер істік ... ... ... ... ... осындай ынтымақтастықтың және қоныс аударған немістер мен қазақстандық кәсіпкерлер ... ... ... ... ... ... және жеке рұқсатнамалардың негізгі мөлшері ( 80% дейін) ҚР бұрынғы азаматтарына беріледі. ... өзі ... ... ... ... байланыста екенінің көрсеткіші болып табылады.
Көптеген қоныс аударушылардың өзінің ... ... ... риза ... жасырын емес. Біздің және неміс нақтылықтарындағы олардың тәжірибелері мен практикалық білімдері қазіргі Қазақстанға ... Бұл ... ... ғана ... ... ... ... да актуалды болып табылады. Көбінесе ауылдық жерде тұрған, жер еңбегін танитын, Қазақстанда еңбекшіл халық атанған, Қазақстан немістері ... ... ... тап ... ... керек етпеуі кез-келген адам үшін ең үлкен қайғы және образды айтсақ, Германияда ... ... ... ... рыногіндегі үлкен бәсекелеске және ГФР қазіргі өміріндегі жоғары талаптарға сай), кез-келген өзін ... адам өзін ... ... ... ... ... Осыдан келіп, ТМД елдерінен келген жастар арасында ... өсуі және ... ... тууы және ... ... жаңа ... ... болмауы.
Германияда Қазақстаннан және ТМД басқа елдерінен қоныс аударғандарды кері айдау ... ... ... ... ... Германияда көп жыл тұрған адамдар арасындада болады. Бұл, осы адамдардың герман қоғамында, неміс тілін жеткілікті білмеуінен, біріге алмағанымен түсіндіріледі. ... ... егер ... ... ... ... үшін күштеп айдап жатса. Қазақстанның бүкіл тарихында мұндай болған емес, болуыда мүмкін ... ... ... мәні ... бұл жағдай, тіл белгісі бойынша дискриминация болып табылады. Адам құқығын қорғаушы ролінде жиі көрінетін қазіргі Германияда осындай ... ... ... жай. Бұл ... егер халықаралық сотқа шағынса, өз құқығына қажетті қорғаныс таба алады. Мұндай жағдайлар ... ... және ... азаматтарының мүддесін қозғайды, адам құқығы, тегінде, ұлттық үстіндегі бағалылық болып табылады.
ССРО ыдырауынан кейін ауыр экономикалық ... ... ... азияттық және ресейлік дағдарыстар салдарынан, біртіндеп өзіне келе бастады. Практика жүзінде барлық салаларды қамтыған, тұрақты экономикалық өсу ... ... ... Өсу ... ... жоғары. Қазақстан экономикасының көтерілу шамасына қарай біліктілікті ... ... ... арта ... оның ... ... және орта ... саласында, әсіресе соңғы жылдары көп қиындықтар көрген ауыл шаруашылығында. Осыған байланысты, шет елдегі біздің отандастарымыз, атап ... ... ... ... ... іске асыра алады, бірақ жаңа ретте – жаңа ... ... мен ... бай және ... әлуеттілікті Қазақстанның байланыстырушы буыны ретінде деп сенім білдіргіміз келеді. Бұл Германия Федеративтік Респуликасының да мүддесімен сәйкес келеді және екі ... ... ... ... ... ... ... саласындағы келісімдер мен қызмет
Экономикалық кооперациялардан өзге, біздің елдеріміз мәдени және ғылым - білім салаларындада белсенді ынтымақтасады. Бұл ... 1994 ... ... ... ... ... ... жәнеде жеке ұйымдар, жоғары оқу орындары, қорлар мен ... ... ... ... ... байланыстарды ныңайту үшін үлкен маңызды рольді 90-шы жылдардың басынан бергі әрекеттегі Неміс үйі, ... ... ... ... ... ... және 1999 жылы құрылған Герман-қазақстан университеті.
Қазақстанның тәуелсіздігінің 10-жылдығына арналып Берлинде ... ... ... ... ... ... ... өткен жылдың желтоқсанында аяқталды. Ынтымақтастықтың осы саласы арқасында ... ... ... ... көп ... ... Алматыдағы Неміс үйіне ұқсас Кельнде немесе Мюнхенде Қазақтың мәдени орталығын ашу ... ... ... ГФР қатынасымыздың тағы бір маңызды саласы Қазақстанға гуманитарлық көмек көрсету және Германияның ... ... ... ... ... табылады. 31 мамыр 1996 жылы Алматыда Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы үкіметтерінің ... ... ... ... ұлтты азаматтарын қолдау бойынша ынтымақтастық туралы Келісімге қол қойылды
Сборник документов по международному праву. Раздел 9, с. 419. ... ... он ... ... ... ... ұйымдар әрекет етеді, «Врачи без границ», ХСГ (Христианская солидарность Гермеринга), Cai Deutschland сияқты және ... ... жылы ... ... ... 2,5 мл. марка мөлшерінде гуманитарлық көмек көрсетті, әртүрлі үкіметтік емес ұйымдар жағынан көрсетілген көмек сомасы 2,5 млн. марканы ... ... ... ... ... ... ... ондаған миллион маркалармен есептелді, және оның қысқаруы Қазақстандағы әлеуметтік – экономикалық жағдайдың ... ... ... Шығыс елдеріндегі 90-шы жылдар басындағы бетбұрыстан соң прогрессивті трансформацияланған процестер дами бастады және ... ... жаңа ... мен ... ... ... құрылымдық өзгерістер, қайта құруға ұмтылу басталды. Саяси және ... ... ... ... ... басқару өзгеруде және жаңалануда, заңгерлік пен әлеуметтік жүйе демократиялық мемлекеттік орнықтырудың алғы шартын, ашық плюралистік ... және ... ... ... құру үшін қайта құрылуда. Экономикадағы өзін басқару, автономды мемлекеттік емес ұйымдар, қайта ... ... ... және ... ... менеджмент және экономиканың және қоғамның экологиялық проблемеларын сезінудің дамуы қайта құрылу процесінің бөлшектері ... ... ... ... ... ... Орталық және Шығыс Еуропа елдеріне /Жаңа тәуелсіз мемлекеттерге Федералдық үкіметтің кеңес беру көмегі туралы шешімі, дамушы елдер құрылымынды ... ... және ... ... ... оның ішінде Орталық Азия, мамандар көмегімен және экономикалық ынтымақтастық пен дамудың Федералдық министрлігі жетекшілігімен жүзеге асады.
Экономикалық ынтымақтастық пен ... ... ... ... ... ... ... саясаты көлемінде мемлекеттің, экономиканың, қоғамның және басқарудың орталық салаларындағы шараларда шоғырланады.
Дамуға көмек көрсету бойынша ... ... 1993 жылы ... ... кездегі екіжақтық ынтымақтастықтың келесідей компоненттері болады:
Қаржылық ынтымақтастық (ҚЫ). Ол ... ... ... құру және ... үшін жеңілдікті несиелер нысанында жүзеге асады (экономикалық және әлеуметтік), жәнеде тікелей құрылымның жалпыэкономикалық және ... ... ... ... бұл ... ... ... 40 жылдық несиелердің жылдық пайыздық мөлшерлемесі - 0,75 %, 10 жыл пайызды төлеуден босатылу.
Техникалық ынтымақтастық (ТЫ). Оның мақсаты серіктестік ... ... ... ... ... мен ... тұрмыстық жағдайдын өз бетінше жақсарту күйіне әкелу болып табылады. ТЫ дотация түрінде ... ... ... (ДЫ). Ол ... ... мен жетекші кадрлардың оқуын қамтиды, жәнеде олардың кәсіптік бірігуіне жәрдемдесуді (әсіресе жеке ... ... ... дербес ынтымақтасу кеңейіп келеді. Қазіргі кезде Қазақстанда Халықаралық ... мен ... ... 3 ... жұмыс істеуде.
Өзінің Қазақстанға бірінші ресми сапарына байланысты сол кездегі Экономикалық ынтымақтастық пен ... ... ... Шпрангер мырза 15 млн. неміс маркасы мөлшеріндегі ... ... және 13 млн. ... ... мөлшеріндегі техникалық ынтымақтастықты мақұлдады. Осы ресми сапарда басталған дамуға көмек бойынша диалог 1997 жылы Федералдық министр Шпрангердің ресми сапарымен ... ... ... ынтымақтастық пен дамудың Федералдық министрінің парламенттік статс – хатшысы Хедрих мырзамен.
Екі үкімет өкілдері келешектегі ынтымақтастықтың ... ... ... екі жақты үкімет аралық келіссөздер, Астанада 2000 жылы өтті. Германия үшін Қазақстан көмек көрсету бойынша ынтымақтастық шеңберінде ... ел ... ... бұл ... ... негізгі бағыттарда шоғырлануы қажеттігін көрсетеді.
Дамудың көмек көрсету бойынша екі ... ... ... ... (2000 жылдың аяғындағы күй) 191,43 млн. неміс маркасын құрайды, және бұл кездегі қаржылық ынтымақтастыққа 135,00 млн. ... ... ... және техникалық ынтымақтастыққа 56,43 млн. неміс маркасы келеді. Германия Жапония мен ... ... ... ... көрсету бойынша екі жақты ынтымақтастығында Қазақстанның маңызды серіктесі болып табылады.
Қаржылық ынтымақтастықтың, ... ... ... негізгі шаралары: тоқыма секторына көмек (бөлшектерді қаржыландыру),
көлік секторындағы бағдарлама (теміржол вагондары үшін электробөлшектер қою),
дербес өнеркәсіптік секторды модернизациялау,
жақын қашықтықтарға көліктік ... ... ... ... ... үшін ... ... және орта бизнес үшін несиелік бағыттар (жеке кәсіпорындар құруда және ... ... және орта ... ... ... ... ... көрсету),
Арал аймағын ауыз сумен қамтамасыздандыру (дайындық стадиясында, қайтымсыз дотация),
туберкулезбен күресті қолдау (дайындық стадиясында, қайтымсыз дотация).
Техникалық ынтымақтастықтың бүгінге дейін ... ... ... ... ... беру және ... ҒЗИ ... оқу мен біліктілікті жоғарылату,
Оңтүстік Қазақстандағы ауыл шаруашылығын жекешелендіру процесінде көмектесу (Саксония жерімен қоса),
Алматы қ. ақпасу жүйесіндегі су ресурстарын ... ... ... ... ... Одағының жұмысына жәрдемдесу және ауыл шаруашылығы үшін кадрларды ... ... ... қамтамасыздандыру және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу саясаты,
Қостанай, Көкшетау, Астана және Алматы аграрлық университеттерінде оқу мен ... ... ... ... және орта ... ... ... Қостанай, Павлодар және Оңтүстік-Қазақстан облыстарындағы бастаушы кәсіпкерлерге жәрдемдесу.
Ғылыми зерттеу және мамандар ... ... ... ... ... ... ... қағаздар биржасына кеңес беру,
статистика бойынша Ұлттық агаенттікке жәрдемдесу,
құқықтық кеңестер, соттық ... ... ... ... азаматтық құқықтың келісілуі,
Өскемендегі жер асты суларының санациясы,
Халықтық жинақ банкі үшін несиелеу ... ... ... ... ынтымақтастық 1997 жылы қарашада Боннда Қазақстан Президенті Назарбаевтың ресми сапары кезінде қол қойылған ... ... ... асады. Қазақстан жағынан ратификация процедурасы 1999 жылы желтоқсанда аяқталды, яғни Келісім өз күшіне 2000 жылы қаңтарда ... ... ... ... бойынша, әсіресе Қазақстандағы техникалық ынтымақтастық бойынша неміс эксперттерінің құқықтық статусы, жобаларды іске асыру ... ... ... ... ... ... кезінде Президент Назарбаев қаржылық ынтымақтастық туралы 1998/1999 жылдар және 2000 жылға Келісімге қол қойды. ... ... ... по развитию бизнеса и инвестиций», «Общества Карла Дуисберга», «Службы экспертов-сениоров» сияқты ЖШС қызметі, жәнеде Фридрих Эберт атындағы қор ... ... ... ынтымақтастық көрінісін толықтырады.
Одан өзге, Германия Федеративтік Республикасы ЕС «ТАСИС» бағдарламасын қаржыландыруға өз ... ... 1991 ... бері ... 100 млн. ... экю ... Бүгінгі күнге дейін «ТАСИС» бағдарламасының маңызды секторлары болғандар: жекешелендіру, мемлекеттік кәсіпорындарды ... ... ... ... ... ... коммуникацияны қайтақұру және саяси кеңестер. «ТАСИС» жұмысының жаңа ережелері 1 қаңтардан 2000 жылы күшіне енді. Ол ... ... ... 3,5 млн. экю ... ... ... ... Ережелер едәуір жақсарды: ашықтықтың жоғары дәрежесі, демократия мен құқықтық мемлекетке ... ... ... көп – ... аз.
Германия Федеративтік Республикасы халықаралық ұйымдар шеңберінде Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік дамуына маңызды үлес ... Азия даму ... ... ... және даму ...
- Дүниежүзілік банк және оның қаржылық ұйымдары
- Халықаралық валюта қоры.
Қазақстан үшін 1993 жылдан 1997 ... ... ... ... ... ... ... қосындысында 30,1 млн. неміс маркасын құрды. Федералдық үкімет бұданда көп сома беруге дайын.
Қазақстандағы Германия Федеративтік Республикасы Елшілігі әсіресе ... ... ... ... ... ... тез және ... өзіндік көмек бойынша жеке жобаларды қолдайды. Бұл кезде халықтың ... және өте ... ... ... ... ... бағытталған шаралары басымды. «Техникалық ынтымақтастық бойынша шағын жобалар» бойынша шаралар 15.000 неміс маркасы көлемінен аса ... ... ... ондағы жергілікті органдардың үлестік қатысуыда тіленеді – халық еңбегі. Соңғы уақытта қаржыландырылды:
Балқаштағы балалар ауруханасының жөндеу жұмысы,
Өскемендегі Александра фон Гумбольдт атындағы ... ... ... ... ... үйі үшін ... материалдары,
Аматыдағы туберкулезбен ауыратын балалар санаториясы үшін құрылыс ... ... ... ... арналған құрылыс материалдары,
Алматы керең және әлсіз естуші балалардың арнайы мектебі үшін тігіс ... мен ГФР ... 20 ... ... ... ... және ... саласындағы кең масштабтағы ынтымақтастықты дамыту туралы айтылады:
«Шарттасушы жақтар, экономиканың мамандары мен жетекші кадрларының ... ... және ... ... нарықтық реформа процесін жүргізу кезінде басым екенімен келісіп, осы ... ... ... ... ... ... ... Республикасы жәрдемдесудің қолданбалы бағдарламаларын Қазақстан Республикасына таратуға дайындығы туралы хабарлайды және мүмкіндігінше, оларды кеңейтуге. ... ... ... ... мен ұйымдарын кәсіптік дайындық саласында өз ынтымақтастықтарын қарқындатуға ынталандырады».
Бюллетень международных договоров Республики Казахстан № 9 2002 г.
Алматыдағы № 1 ... ... ... ... ... ... ... кооперативтік жүйесін енгізді. Оның мәні, кәсіпті кадрларды тапсыратын кәсіпорындар оларды бірігіп дайындау бойынша серіктес болды және кәсіптік оқуға ... ... ... бөледі. Жаңа жүйе “Қазақстандағы кәсіптік білімге жәрдемдесу” қазақстан-герман жобасының арқысында құрылды. Оны тезникалық ынтымақтастық ... ... ... және ... ... мен ... оқу ... кеңес бойынша Қазақстан орталығы жүзеге асырды. Енді олар ... ... ... ... қабылдады. Мұндай жүйе жоба шеңберінде тағы екі лицейде енгізілуде - Павлодарда және ... ... ... үй, ... ... ... ... және ауыл шаруашылық механиктерінің мамандарын дайындау басталды. Оқу неміс мамандары дайындаған ... ... ... ... ... процесінде герман педагогтары Қазақстандағы бастауыш және орта кәсіптік білім ... ... ... негізгі бағыттарын өңдеуді жөн көруде.
Этнолық мәдениет саласында жиі ашулы полемикалар пайда болып ... ... 26 ... Алматыда ГФР мен ҚР елшіліктерімен ұйымдастырылған, біздің елдеріміз арасындағы дипломатиялық қатынастың ... он жыл ... орай ... ... ... ... екі елдің эксперттері Қазақстанның дамуының қазіргі этапына арналған мини-дебаттар өткізді. Сөз сөйлеу бағдарламасы дәстүрлік блоктарға бөлінді, негізінен қазақстан ... ... ... салаларына арналған: саясат, экономика, мәдениет және білім. Немістер жағынан төрт баяндамашыға отандық әртүрлі саладағы ... ... ... ... ... ... Тыңдаушылар арасында ерекше резонанс шақырған, бір қарағанда ғылыми баяндама сияқты, Мюнхеннен келген этнолог ... ... ... ... болды.
Баяндамадан алған жалпы сезім оптимисті болар еді. Екі ... ... ... ... мен ... қоғамда негіз салуда жеткен жетістіктерін айтып өтті, ал кейбір дағдарыстық құбылыстар өтпелі кезеңнің ... ... ... ... жас ... үшін шет елдік серіктестер дайындаған, таныс шеберлік сыныбын көрсетті: конструктивті (дәлірек айтсақ, тыныш) үлкен ... ... ... Ал ... ... ... мен ... әкелік ақылдар.
Дегенмен көндікті үйлесімге Шмитц ханымның сөзі кедергі келтірді, ол қазақстандық қоғамның ерекшеліктеріне өз бағасын беруге тырысты. Айта кететініміз, оған ... ... ... Әуезов оппонент болды, ал ресмисіз - симпозиумға қатысушылардың көп бөлігі.
Бес жыл аумағында Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... табылатын Шмитц ханымның баяндамасы, өзінің атауымен-ақ сақтықты керек етер еді – “Қазақ қоғамындағы трайбализм және оның ... ... ... 9 ... 2002 г. ... Б. ... нагаши» Дегенмен, өзінің тақырыбының соншалықты жанжалды екеніне қарамастан Шмитц ханым, ... ... ... ... ... ... ... жоқ, сонысымен тыңдаушылардың кішкене көңілін қалдырды.
Ғылыми зерттеудің жан-жақты мұқияттылықты қарастырудың тақырыбы ... ... ... ... ... табылды. Әлеуметтік антропологияның қазіргі теориясына сүйене, қазақ тілінің көрнекі білімін көрсете отырып, баяндамашы қазақтардың тектерге бөлінуінің феномені мен функционалдық ... ... ... ... ... сөзі ... (әзірше өз зерттеулерін гипотеза ретінде қарастырады), бұл бөліну әлеуметтік ... ... ... ... ... ол ... қазақ халқының генеологиялық дарақ нысанында қоғамдық түйсікте кодталған (шежіре), екіншіден, қоғамдық қатынаста ... ... ... ... және ... ... қазақ қоғамының, тектерге (ру) тайпаларға (ру) және тайпалар одағына (жүздер) жай бөлініп қана қойғанында емес, олардың ... ... ... ... ... - ұлы, орта және кіші – осының өзі белегілі бір ... ... бір ... ... ... ... ... көрсетеді. .
Жүздердің өзінде, шамасы мен тектің тарихи даңқына тәуелді “аға” мен “іні” арасындағы айрықшалық жасалады, олардың статусы жалпы генеалогияда көрсетілген. Одан ... ... ... ... ... арасындағы қатынастың регламенттелуі үлкен маіызға ие. Патримониалдық практика, әкесі бойынша балаларының қайсы текке жататынын анықтаушы, келесі нормамен өтеледі, оған ... ... ... ... ... жоғары статусқа ие болады. Осылай, тектер аралық қатынас динамикасы құрылымдық тұрақтылықта болады.
Бұдан соң ... ... ... ... қазақ қоғамында трайбализмнің кейбір элементтері бар, өйткені оған ... ... топ ... ... және ... ... статусы сипатты. Айта кету керек, трайбализм ұғымы әуел бастан ерекше негативтік мәнді емес еді. Ол батыстық этнологтармен ... ... ... ... үшін ... ол көптеген үшінші әлем аталатын елдерде байқалды және ... ... ... ... мемлекеттің саяси- құқықтық институттары болмағанда трайбализмнің жоғарыда айтылған элементтері негізгі әлеуметтік реттеуші ролін атқарды, бізге кәдімгі өқөыө ретінде ... ... ... отырып. Бұл елдерде батыс демократиясы мысалында, мемлекеттік жүйе құрылысы басталғаннан соң, ... ... пен ... көрсетуде айырбастау бойынша халықаралақ және тектер ішіндегі тордың өзіндік ... ... ... тор мемлекеттік – құқықтық жүйемен белсенді бәсекелесуге қабілетті, жеке және әулеттік байланыстарға заңды айналып өтуге мүмкіндік ... Бұл ... ... деңгейде пайда болғанда жүреді, биліктік бетке ұстарлар мен ... ... ... роль ... ... ... – тектік қатынастар салдарынан жемқорлық пен құқықтық шексіздігі ғана емес, сонымен бірге ... ... ... ... ... ... мұндай сценарийді болжаған жоқ. Ол тек қана қазақ қоғамында текті ... ... бар ... ... ... Ол ... бір деңгейде республикалық және аймақтық деңгейдегі саяси бетке ұстарлардың қалыптасуына ықпал етуі мүмкін. Мысал ... ... ... кеткеннен соң, ұлы жүздің бетке ұстарларының республикалық маңызы бар жайғасымды жоғалтқысы келмеуімен түсіндірілетін 1986 ... ... ... ... осы ... ... сынының орталық аспектісі болды. Өз көзімен көрген Әуезов мырза, ... ... ... лидерлердің тектік амбициялары қозғалпағанын, жәнеде Жаңа алаңда орасан зор ... ... ... мен ... емес екенін, сендіре дәлелдеді. Оның пікірінше, жастар, алматылық уақиғаны ССРО халықтарының егемендік шеруіндегі бірінші акт деп атауға мүмкіндік берген, өзін - өзі ... ... ... ... мен ... ... ... шықты.
Ары қарай, зерттеудің ғылыми ұқыптылығын бағалап, "Сорос-Қазақстан" қорының ... ... ... қазақтардың тектер мен жүздерге бөлінуінің әлеуметтік-саяси маңызы туралы негіздемесіне күдік ... Ол ... ... ... ... халқында оның мәдени бірлігін қамтамасыз ететін, шоғырландырушы идеяның бар екенін көрсетуге тырысты. ... ... ... 20-сыншы жүзжылдықта дүниежүзілік соғыстардың, ұжымдастырудың, күштеп көшірудің және зұлматтықтың, ядролық сынақтың, экологиялық эксперимент – апаттарының сұмдықтарын басынан кешірген, Қазақстан ... осы ... ... ... ... ... ... және ортағасырға шегінуді болдырмайтынын атап айтты. Прогреске сеніммен қазақстандықтар ашық ... ... және ... ... теңдесуге қабілетті.
Симпозиумның ең қызғылықты жері болған, бұл пікірталас, өте қарама – қайшы әсер қалдырады. Бір жағынан, ол ... ... ... көз ... ... Шмитц ханым өз қорытындыларында, әулеттік сара сана әлуетті маңызды фактор болып табылады және Қазақстанның қоғамдық – ... ... үшін ... мәні бар, деп ... ... ... өз ... қазақстан халқы тарихи тәжірибелермен біріккендігін және қоғамдағы жіктелуді болдырмайтынына сендіреді. Эксперттер қоғамның дамуындағы қарама – қарсы құбылыстарды бір – ... ... ... ... ... ... ... құраушы деп қарастыратындай сезім пайда болады.
Екінші жағынан, неміс этнологтарының қазақстан қоғамын ғылыми талдау негізінде қарастыруы, біздің ғалымдарымызды үміттендіреді және ... ... мен ... мәдениет саласындағы қатынастың ары қарай дамуына итермелейді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дүние шынындада қазір тұрақсыз күйде тұр: дүниежүзілік тәртіп пен ... екі ... бірі ... – Кеңестер Одағы, дегенмен басқа екі орталық өсіп ... ... мен ... ғылыми - техникалық революцияда бәсеңдеген жоқ, Жердің тұрғындарының саны өсуде, ядролық қару ... және ... ... ... ... ... ... ОАР қолдарынада тиді, ал арабтарда қару ғана емес, сонымен қатар оны мыңдаған килоиметрге жеткізетін құралдарда бар. Американдықтар мен ... ... мен ... ... мен ... қытайлықтар мен жапондықтардың, немістер мен түріктердің, немістер мен француздардың, және т.б. ... ... ...... ... ... ... 20 – 30 жылдары дүниежүзінің дамуын неге әкеледі? Үлкен көлемдегі жергілікті ... ... ... ... күштердің жаңа және ескі орталықтары арасындағы ықпал ету аймағы қалай бөлінеді, дүниежүзінің негізгі ... ... өсу ... ... ... экономикалық өсу сапасы қандай болады, яғни қандай игілік бірінші дәрежелі маңызға еге болады; демократиялық ... ... - ... мен ... ... ... қалай трансформацияланады (түрленеді); 2020 – 2030 жылдардағы әлемде Қазақстанның алатын орыны ... ... ... және Жаңа ... ... пайда болуымен шарталған, әлемнің геосаясаттық көрінісінің жалғасып келе жатқан ... ... ... ... Тәжікстан, Түріменстан, Өзбекстан кіретін, Орталық – азиялық регионда түбегейлі жаңа ... ... ... ... ... уақытта, Орталық Азияның шеткері аймақтан (ол жерде геосаясаттық беталыс тіпті айқындалмады), ... ірі ... және ... ... ... ... мүдделері үдемелі қиылысатын аймаққа түрленуі процесі белсенді сатыда орын ... ... ... орналасқан, Орталық Азия Еуразияның стратегиялық маңызды аймақтарымен бір қатарда өзіндік “қақпа” болып табылады. Шығыста Қытай мен Азиялық – ... ... ... ... ... - ... Таяу Шығыс елдері және бірқатар ислам мемлекеттері; ... пен ... - ... ... Еуропа, Ресей.
Орталық Азия мемлекеттеріндегі жағдай қандай бағытта дамуына қарай, планетаның қанаты кең жайылған кеңістігіндегі күштердің ... ... ... ... ... Азия мемлекеттерінде өтетін кез – келген жағдай, тек қана аймақтық деңгейде емес, сонымен қатар дүниежүзілік дамудың мойындалған осі болып ... ... ... ... ... геосаясаттық балансында өзгеріс тудыруы мүмкін.
Сондықтанда, АҚШ президентінің АҚШ ұлттық қауіпсіздігі бойынша бұрынғы кеңесшісі Збигнев Бжезинский , Еуразиядағы процестерге ... ... ... ... ... Балкан" ретіндегі Орталық Азия, Кавказ және Ауғанстан елдері енетін аймақты "Еуразиалық Балкан" ретінде анықтағаны кездейсоқтық емес болуы ... АҚШ ... ... ... орынбасары Строуб Тэлботтта осы сияқты, өз талдауларында аймақтың маңыздылығын айта отырып, ... ... ... тек қана ... ... ... емес (бірінші кезекте Ресей мен Украинада), сонымен қатар Қытай, Түркия, Иран және ... , яғни ... ... бөлігіне күшті ықпал ететінін атап өтеді.
Еуропалық одақтың, энергетикалық ресурстардың (бәрінен бұрын ... мен газ) ірі ... ... ретіндегі Қазақстанда кең мұддесі бар. Жалпы алғанда, бұл мүдделер аймақтағы энерготасығыштарды қазып ... ... мен ... ... ... жәнеде Каспий теңізінің статусы проблемасымен байланысты мәселелер бойынша ЕО дауыс құқығына ие болуына келтіріледі. Осыған байланысты, Еуропалық ... ... ... орталық – азиаттық елдерде саясаттық диалог пен экономикалық ынтымақтастықты қарқындату жолымен өз ықпалын кеңейту ... ... ... ... екенін айта кету керек.
Еуропалық одақтың Қазақстанға және басқада орталық – азиаттық елдерге қатынасы бойынша жайғасымының ең маңызды ... бірі – ... және ... ... ... ... ... табылады. Еуропалық одақ өзінің міндетін, Қазақстанның экономикалық ... ... мен ... ... ... көмек пен жәрдемдесу мәселелері бойынша халықаралық қаржылық ұйымдармен ынтымақтастықта көреді. Бұл бағытта Еуропалық ... ең ... ... ... және даму ... жұмыс жасайды.
Сонымен қатар маңызды мән еуропалық бағдарлама ТАСИС –тің аймақтық ... ... ... ... ... жобалар: энергетика саласында (құбырларды басқару бойынша жұмысшы топ), транспортта (Еуропалық-Кавказдық-Ортаазиалық "Транспорттық коридор" ТРАСЕКА), қоршаған орта саласында (Арал теңізі)
Токаев К.К. Под ... ... ... ... ... ... ... халықаралық форумдар көлеміндегі өзара әрекеттерді енгізеді, оның ішінде БҰҰ, ОБСЕ, Энергетикалық ... ... ... ... ... (ЕЭХ) ... алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасының қосылған бірінші халықаралық құжаты болып табылды. Көп сатылы келіссөздер жүргізу жолымен, біздің еліміздің энергетикалық секторын ... ... ... ... мен ... ... ымыралы шешімдерге қол жетті.
1995 жылдың қазан айында Заң күшіндегі, Президиент Жарлығымен Энергетикалық хартия бойынша бекіту болды. ЕЭХ , оған қол ... ... ... ... ... ... ... барлық салаларында ынтымақтасуға міндет артатын саясаттық декларация болып табылады; онда ... ... ролі және ... және ... ... ... түпкілікті нарқын құру қажеттілігі көрсетіледі.
Хартия интернационалдық принциптерде құрылған және оның негізгі мақсаты болып ... ... ... ... ... ... ... мен қызмет көрсетудің ашық және бәсекелес нарығы жолымен дамыту және осы жолдағы ... ... ... ... ... ... саясатты үйлестіру, техникалық және экономикалық ақпараттарға өзара қол жеткізу, тұрақты және ашық құқықтық шеңберлерді әзірлеу, технологиялық ақпаратпен жыне ... ... ... пен ... ортаны қорғау проблемалары, ядролық қауіпсіздікті дамыту деңгейін енгізе отырып, экономикалық жағдайлар мен механизмдерді құру.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Жалпы теориялық сипаттағы ... Н. А. ... 2030, ... ... Н.А. Казахстан на пороге 21 века, Алматы, 1998.
Назарбаев Н. А. В потоке истории, Алматы, 2000 .
Токаев К.К. Под ... ... ... ... ... по ... развития развивающихся стран, Москва, 1999.
Развивающиеся страны и Европейский Союз, Сборник документов и статей, М., 1997.
Бюллетень международных договоров Республики Казахстан № 9 2002 ... ... по ... ... Алматы , 1999г.
Конституция РК . Алматы 1995г.
Монографиялар
Арабский мир. Три десятилетия независимого развития. - М.: Наука, 1990.
Бурнашов И.Л. История международных отношений и ... ... ... ... / Гл. ред. : Е. М. ... (гл. ред.) и др. Т. XI / Под ред. А. О. ... (отв. ред.) и др. - М.: Мысль, 1977.
3агладин Н.В. Военная политика СССР 60-х гг./История успехов и ... ... ... М.: ... ... ... ... отношений и внешней политики. - Алматы, 1998..
История международных отношений и внешней политики СССР..-М: Меж. отношения, 1979.
Маркс К. Энгельс Ф. ... Соч. Т. ... М. А. ... ... в ... конфликте Международные отношения, 1998, № З..
Реформатор - прагматик // Содружество НГ, 2000, 26 ... №1, ... ... мониторинга и раннего предупреждения конфликтов // Бюллетень, сентябрь-октябрь 1999, №27
Самойлов В. А. Право народов на самоопределение в 20 в. // Азия и ... ... Г. К. ... ... в ... мире, М., 1987.
«ОКО», 1 марта 2002г. Вера Бурлацкая «Начинать с нуля – увлекательно!»
Казахстанская правда 22 ... 1994 г. ... С. ... ... , ... очевидно».
Казахстанская правда 17 декабря 1994 г. Казахстан-Германия.
Континент №9(47) 9 - 22 мая 2001 г. Посол Казахстана в ФРГ В. Х. ... ... для нас – ... в ... 25 июля 2001 г. ... Г. ... ... пути сотрудничества.
«Континент» № 5 2000г. Либал М. «Основные черты германской ... ... ... 8 ... 1995 г ... Б. «ФРГ – ... ... правда от 3 октября 2001 года. Базони Р. «От планов к совместным ... ... ПО» от 5 ... 2001 г. ... на ... ... ... Азия № 3-4 2001 г. Дэангужин Р. ... ... ... ... ...
Библия Ветхий завет. Пята книга Моисеева, Второзаконие , Глава 5.
Коран, Перевод Крачковской. из-ние 1996г. Сура 34, 12 ...

Пән: Халықаралық қатынастар
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адам капиталы теориясы – білім роліне деген сапалық жаңа тәсілдің бастамасы12 бет
Бейбітшілік – адамзаттың асыл құндылықтарының бірі5 бет
Гаага декларациясы7 бет
Халықаралық еңбек күші миграциясы7 бет
Қазақстан - егемен, тәуелсіз мемлекет13 бет
Қазақстан - тәуелсіз мемлекет12 бет
Қазақстан - тәуелсіз, унитарлық мемлекет26 бет
Қазақстан Парламенті9 бет
Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты38 бет
Қазақстан — әлемдік қоғамдастықтың белсенді мүшесі9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь