Кедендік төлемдер және олардың мемлекеттің сыртқы экономикалық байланыстарын реттеудегі атқаратын рөлі(мысалға қазақстан республикасы)

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Тарау. Кедендік төлемдерді алудың теориялық тұрғылары
1.1. Кедендік төлемдер ұғымы және түрлері ... ... ... ... ..6
1.2. Кедендік төлемдерді алуды ұйымдастыру ... ... ... ... 20

2. Тарау. Қазақстан Республикасында кедендік төлемдерді
алудың қазіргі кездегі күйі мен түрлері
2.1. 2002.204 жылдар арасындағы Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық байланыстарын
ұйымдастырудың қазіргі кезеңдегі деңгейі ... ... ... ... ..39
2.2. Кедендік төлемдерді төлеу ерекшеліктері мен көлемінің
қазіргі кездегі күйін талдау (Алматы қаласы бойынша
Бас Кеден басқармасының үлгісінде) ... ... ... ... ... ... .45

3.Тарау. Қазақстан Республикасында кедендік төлемдерді алудың
механизмін жетілдіру
3.1. Жеңілдіктер мен преференциялар беруді реттеу
механизмін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
3.2. Кедендік төлемдерді төлеу жағынан кеден органдары
қызметінің тиімділігін жоғарлату жолдары ... ... ... ... .51

Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
Кіріспе

Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастар жүйесінде толық жарамды субъект ретінде қызмет жасауы, жаңа экономикалық кеңістік шеңберінде өзінің үлттық мүдделерін айқын анықтауын талап етеді. Қазіргі таңда мемлекетіміз сыртқы сауда саясатын жаңа әріптестерді іздестіруге, олар арқылы сату нарықтарын кеңейтуді көздейді Осындай жағдайда дамыған ел өз шекараларын ашып, реттеудің әкімшілдік әдістерін ғана қолдана алады. Ал біз үшін әзір мұндай реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндігіміз жоқ, себебі ұлттық экономикамыз әлсіз болып, халықаралық деңгейде болып жатқан құбылыстар мемлекетке зор әсерін тигізеді
Сонымен, сыртқы экономикалық қатынастарын ары қарай дамыту, халықаралық байланыстарын реттеуді тиімді асыру үшін мемлекеттік басқарудың маңызды элементтерінің біреуін — кедендік жүйені әлемдегі үнемі болып жатқан өзгерістерге сай қалыптастырып, шет елдермен сауда қатынастарын реттейтін кедендік тәсілдерінің тиімділігін жоғарлататын жаңа еңгізулерді үнемі қарастырып отыру керек. Кедендік тарифтерді реттеу кеден саясатының негізгі бағыты болып табылады. Оның себептері бірнеше: біріншіден, кедендік төлемдер бюджеттің кіріс жағының 75%-ке дейін бөлігін қүрайды, өйткені Қазақстан дамушы елдер қатарына жатады (дамыған мемлекеттерде бұл көрсеткіш 40% мөлшерінен аспайды); екіншіден, халықаралық экономикада жүріп жатқан либерализацияға қарамастан ұлттық экономиканың әлсіз дамыған салалардағы өндірушілерді шет ел бөсекелестерден қорғау мөселесі біз үшін маңызды роль атқарады. Осыған байланысты кеден қызметін, құралдарын жетілдіру кеден төлемдерінің мазмұнын, ерекшеліктерін, мөлшерін қарастыру дипломдық жүмысының тақырыбын таңдауыма себеп болды.
Мемлекеттің жан-жақты қарым-қатынасын реттеудің қажеттілігі өседі, өйткені мемлекеттердің өзара тәуелділігі күшеюде. Әлемдегі барлық мемлекеттер әр түрлі төсілдермен өздерінің сыртқы сауда қызметін реттейді.Сыртқы экономикалық қызмет реттеудің алғашқы әдістерінің бірі -мемлекеттердің ұлттық кеден бақылаужүйесін тиімді жүргізу халықаралық қатынастарда бекітілген нормаларда жөне ережелерге сөйкес болу керек.
Қазақстан Республикасының экономикасы қазір өте тұрақсыз, қиын кезеңнен өткеруде. Сондықтан оған әртүрлі сыртқы сауданы реттеу тәсілдері, бүкіл экономикалық қатынастарда саны үнемі көбейіп тұратын қорғау шаралары қажет.
Осы дипломдық жүмыстың негізгі мақсаты - ҚР кедендік төлемдердің алынуын талдап, бүгінгі таңда олардың ерекшеліктерін, ұлттық экономикадағы рөлін және жетілдіру жолдарын айқындап көрсету. Яғни, осы жұмыстың объектісі болып кедендік төлемдерді алудың қазіргі кездегі жағдайы табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсатын жүзеге асыру үшін келесі міндеттер қойылды:
- әдебиетте аз зерттелген кедендің төлемдерді
алудың теориялық мәселелерінің кейбір
көріністерін анықтау;
- кедендік төлемдердің қазіргі жағдайын көрсетіп
Алматы қаласы бойынша Бас Кеден
Басқармасының төлем жұмыстарын талдап, оның
нақты резервтерін ашу;
- Қазақстан кеден органдарының төлем алу
механизмдерін жақсарту мөселелерін анықтау.
Диплом жүмысының құрылымы кіріспеден, үш тараудан, қортындыдан жөне қолданылған өдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде алған тақырыптың актуалдылығы, қабылдаған мақсат пен міндеттер көрсетілді.
Бірінші тарауда кедендік төлемдердің теориялық мөселелері қаралды.
Екінші тарауда Қазақстан Республикасының кедендік төлемдердің қазіргі кездегі жағдайлары Алматы қаласы бойынша Бас Кеден Басқармасының үлгісінде қарастырылды.
Жүмыстың үшінші тарауынды кеден органдары жағынан берілетін жеңілдіктер мен преференциялардың қазіргі кезеңдегі жағдайы, сол сияқты бүгінгі таңдағы кеден қызметінің проблемалары жөне жақын болашақтағы тиімділігін көтеретін жетілдіру жолдары анықталды.
Диплом жұмысының методологиялық және теориялық негізінде шет ел жөне Қазақстан ғалымдарының әдебиет жұмыстары, ағымдағы ақпарат материалдары және ресми түрде шығатын статистикалық мөліметтер қолданды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Кеден ісі туралы заңы,
16 шілде 1999 ж.
2. Таможенное дело в РК. Алматы, 2000 г. Алибеков С.Т.
3. Шалтыков А.И. История таможенного дело, Алматы, 1999г.
4. Сарсембаев М.А. Таможенное право. Учебник.
Алматы, 2002г
5. Петров Ю. Практика таможенного регулирования. М, 2001г.
6. Нуреева З.Л. Таможенное регулирование импорта//ВЭД в Казахстане №76 2004г.
7. Данильцев А.В. Междунаодная торговля: инструменты регулирования м, 2004г.
8. Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами М, 2001г
9. Кден ісін ұйымдастыру және оны басқару. Мадиярова Д.М., Текенов Ұ.А., Қалдыбаева А.Е. Алматы, 2000ж.
10. Нургалиева Д.М. Совершенствование таможенного оформления товаров и транспортных средств. //ВЭД в Казахстане №7, 2005г.
11. Козырин А.Н. Таможенные пошлины. М, 2002г.
12. Мадиярова Д.М., Текенов У.А. Транспортное обеспечение ВЭД
13. Грачев Ю.Н. Регулирование внешноторговых операций
14. Инструкция о взимании таможенных платежей от 11.09.2001 г.
15. Бармамбаев Б. Отсрочка по уплате таможенных пошлин //ВЭД в Казахстане №5 2004г.
16. Ставка таможенных платежей //ВЭД в Казахстане №3-4 2005г.
17. Платежей и налоги //ВЭД в Казахстане №11-12, 2003г.
18. Кожалиев Е.Н. Проблемы регулирования НДС
//Аль Пари 2003г. №1
19. ВЭД в Казахстане №6, 2005г.
20. ВЭД в Казахстане №8, 2005г.
21. Толстой Ю.К.Таможенный контроль.-М.,2001г.
22. Фаминский И.П., Орешкин В.А. Основы таможенного дела.-М., 2000г.
23. Токаев К. Внешная политика Казахстана в условиях глобализации. Алматы, 1998г.
24. Сарсмбаев М.А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Алматы: Данекер, 2000г.
25. Некрасов В.А., Джандарбеков И.А. Основы таможенного дела в Республике Казахстан. Астана, 2002г.
26. Жатканбаев Е.Б., Сухова Л.Ф. Таможенно-тарифное регулирование в Республике Казахстан. Алматы, 2003г.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Т.РЫСҚҰЛОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ЕСЕП» ФАКУЛЬТЕТІ
«ҚАРЖЫ» КАФЕДРАСЫ
дипломдық жұмыс
Тақырыбы : «Кедендік төлемдер және олардың ... ... ... ... ... ... Республикасы)»
Ғылыми
жетекші:
____________________
Рецензент _______________
_________________________
«Жұмыс қорғауға жіберілді»
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ…………………………………………………………….3
1. Тарау. Кедендік төлемдерді алудың теориялық тұрғылары
1. Кедендік ... ... және ... Кедендік төлемдерді алуды ұйымдастыру…………….20
2. Тарау. Қазақстан Республикасында кедендік төлемдерді
алудың қазіргі кездегі күйі мен түрлері
1. 2002-204 ... ... ... ... ... байланыстарын
ұйымдастырудың қазіргі кезеңдегі деңгейі……………...39
2. Кедендік төлемдерді төлеу ерекшеліктері мен көлемінің
қазіргі кездегі күйін талдау (Алматы қаласы бойынша
Бас ... ... ... ... ... ... төлемдерді алудың
механизмін жетілдіру
1. Жеңілдіктер мен ... ... ... ... ... ... ... жағынан кеден органдары
қызметінің тиімділігін жоғарлату жолдары……………..51
Қортынды……………………………………………………………..57
Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………60
Кіріспе
Қазақстан Республикасының халықаралық ... ... ... ... ретінде қызмет жасауы, жаңа экономикалық кеңістік
шеңберінде өзінің ... ... ... ... талап етеді. Қазіргі
таңда мемлекетіміз сыртқы ... ... жаңа ... іздестіруге,
олар арқылы сату нарықтарын кеңейтуді көздейді Осындай ... ... ... ... ... ... ... әдістерін ғана қолдана алады. Ал
біз үшін әзір мұндай реттеуді жүзеге ... ... жоқ, ... ... ... болып, халықаралық деңгейде болып жатқан
құбылыстар мемлекетке зор әсерін ... ... ... ... ары ... дамыту, халықаралық
байланыстарын реттеуді тиімді асыру үшін ... ... ... ...... ... әлемдегі үнемі болып жатқан
өзгерістерге сай қалыптастырып, шет елдермен сауда қатынастарын реттейтін
кедендік ... ... ... жаңа еңгізулерді үнемі
қарастырып отыру керек. Кедендік тарифтерді ... ... ... ... болып табылады. Оның себептері бірнеше: біріншіден, кедендік
төлемдер бюджеттің кіріс ... 75%-ке ... ... ... ... ... елдер қатарына жатады (дамыған мемлекеттерде бұл көрсеткіш
40% мөлшерінен аспайды); екіншіден, халықаралық экономикада жүріп ... ... ... ... ... ... өндірушілерді шет ел бөсекелестерден қорғау мөселесі біз ... роль ... ... байланысты кеден қызметін, құралдарын
жетілдіру кеден төлемдерінің мазмұнын, ... ... ... ... ... таңдауыма себеп болды.
Мемлекеттің жан-жақты қарым-қатынасын реттеудің қажеттілігі өседі,
өйткені ... ... ... ... ... барлық
мемлекеттер әр түрлі төсілдермен өздерінің ... ... ... ... ... ... ... әдістерінің бірі
-мемлекеттердің ұлттық кеден ... ... ... ... бекітілген нормаларда жөне ережелерге сөйкес болу керек.
Қазақстан Республикасының ... ... өте ... қиын
кезеңнен өткеруде. Сондықтан оған әртүрлі сыртқы сауданы реттеу тәсілдері,
бүкіл экономикалық қатынастарда саны үнемі ... ... ... ... ... ... ... мақсаты - ҚР кедендік төлемдердің
алынуын талдап, бүгінгі таңда ... ... ... ... және жетілдіру жолдарын ... ... ... осы жұмыстың
объектісі болып кедендік төлемдерді алудың ... ... ... ... ... ... асыру үшін келесі міндеттер
қойылды:
* әдебиетте аз ... ... ... ... ... ... анықтау;
* кедендік төлемдердің қазіргі жағдайын көрсетіп
Алматы ... ... Бас ... ... ... ... оның
нақты резервтерін ашу;
* Қазақстан кеден органдарының төлем ... ... ... ... жүмысының құрылымы кіріспеден, үш тараудан, қортындыдан жөне
қолданылған өдебиеттер тізімінен тұрады.
Кіріспеде алған ... ... ... пен ... ... ... кедендік төлемдердің теориялық мөселелері қаралды.
Екінші тарауда Қазақстан Республикасының кедендік төлемдердің қазіргі
кездегі жағдайлары Алматы қаласы бойынша Бас Кеден ... ... ... ... ... органдары жағынан берілетін
жеңілдіктер мен преференциялардың қазіргі кезеңдегі жағдайы, сол ... ... ... ... ... жөне ... болашақтағы
тиімділігін көтеретін жетілдіру жолдары анықталды.
Диплом жұмысының ... және ... ... шет ел ... ... әдебиет жұмыстары, ағымдағы ақпарат материалдары
және ресми түрде шығатын статистикалық мөліметтер қолданды.
1 ... ... ... ... ... ... ... ұғымы мен түрлері
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы
тауарлар мен көлік қүралдарын ... ... ... ... ... Республикасында кеден ісі туралы"
Заңмен (бұдан ары — "Кеден ісі ... Заң") ... ... да ... ... ... ... алынады.
* кеден бажы;
* Қазақстан Республикасының кеден ... беру үшін ... ... ... ... ... ... беру үшін алым;
-кедендік рөсімдеу үшін кедендік алым;
-алдын ала шешім қабылдау үшін төлем.
Кеден бажынан басқалары Қосымша 1-де көрсетілген).
Қазақстан ... ... ... ... бұл ... алып ... ... мен көлік құралдарына кедендік
баждар ... ... ...... бағалы ... ... ... ... оның ішінде кеден ведомствосының бақылауы
астында шекара ... ... ... электр және тағы басқа
энергияларды әкелу, ... ... ... немесе алып кету
кезіндегі кеден органдарымен ... ... ... ... ... Баж салынатын тауарлар мен баж мөлшерлемелерінің ... ... ... ... ... ... тариф
сыртқы сауданы экономиакалық реттеудің классикалық құралы ... ... ... ... ... қызметтің тауарлар номенклатурасына
(СЭҚ ТН) ... ... және ... СЭҚ ТН ... Үкіметімен анықталынады және Тауарларды кодтау мен суреттеу
үйлестірілген жүйесіне негізделінеді. ... жүйе (ҮЖ) ... ... (ДКҰ) ... Республикасында кедендік тарифті қолдану мақсаттары:
* Қазақстан ... ... мен ... ... ... ... тауарларды әкелу мен ... ... ... ... ... шығындардың тиімді қатынастарын ұстап тұру;
* Қазақстан Республикасының экономикасын шетел
бәсекенің тиімсіз әсерінен қорғау;
* әлемдік экономикаға Қазақстан Республикасының
тиімді интеграциясы үшін ... ... ... ... ... баждары келесі түрлерге
бөлінеді:
- мемлекеттік бюджеттің ... ... ... ... ... ... кейбір салаларын шетелтауарларының
ағымынан қорғау мақсатында қолданылатын протекционистік
баждар;
- ... ... ... кейбір тауарларға қатысты
преференциалдық әкелу баждары;
- белгіленген ... ... ... ... ... ... көтермелеу мақсатымен енгізілетін
жеңілдетілген (ынталандыратын) баждар;
- теңестіретін, яғни импортталатын тауарлардың ... ... ... ... ... мақсатымен
негізгі әкелу баждарын толықтыратын баждар.
Республикамызда кеден баждар мелшерлемелерінің ... ... ... ... аралас.
Адвалорлық (лат. аd lavorет - құн бойынша) мөлшерлемелері баж салынатын
тауардың кедендік құнының пайызы мөлшерімен есептелінеді. ... ... ... ... баж ... ... формула арқылы есептелінеді:
ТС * АС = ТП,
мұндағы:ТС - қолданылып жүрген ... ... ... ... кедендік құны, АС -кеден бажының адвалорлық мөлшерлемесі, ТП -
кеден бажының ... ... баж ... ... ... үшін
белгіленген мөлшерінде есептелінеді. ... ... ... кеден баж сомасы келесі формула арқылы есептелінеді:
к * сп = ... К - баж ... ... ... ... СП — ... бажының
ерекшеленген мөлшерлемесі, ТП — кеден бажының сомасы.
Аралас мөлшерлемелер — бұл ... және ... ... ... ... ... ... барысында кедендік
баж сомаларын есептеудің келесі әдістері қолданылады:
* адвалорлық және ерекшеленген ... ... ... 5% + 2 ... яғни ... және
ерекшеленген мөлшерлемелері бойынша ... ... ... ... есеп ... үлкенін таңдау (мысалы:20%,бірақ 1 кг. Үшін
2 евродан аз емес), бұл кезде төленуге тиісті кеден баж сомасын
анықтау үшін ... баж ... ... ... мөлшерлемелері бойынша есептелінеді,бірақ
олардың үлкені төленеді.
Тауарларды әкелу мен әкетуді оперативті реттеу үшін ... ... ... баждарды бекітеді. Бұл кезде кедендік
тарифте көрсетілген кедендік баждарының мөлшерлемелері ... ... ... жылына алты айдан аспау керек.
Мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... баждардың ерекше түрлері салыну мүмкін: арнайы,
антидемпингтік, өтемдік.
- Арнайы баждар келесі ... ... ... ... шара
ретінде, егер тауарлар ұқсас немесе тікелей бәсекеге ... ... ... ... ... немесе келтіре алатын көлемімен
немесе ... ... ... ... ... ... мемлекеттер немесе олардың одақтары жағынан кемсіту
және тағы басқа (Қазақстан Республикасының мүдделеріне кері әсер тигізетін)
әрекеттерге ... шара ... ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағына
әкелетін мемлекеттегі бағасынан ... ... ... жағдайда
қолданылады, егер мұндай импорт ұқсас ... ... ... ... келтірсе (келтіре ... ... ... ... ... өндірісін ұйымдастыруға немесе
кеңейтуге жол бермес.
- Өтемдік баждар Қазақстан ... ... ... ... ... ... тура немесе жанама түрде жәрдемақылар пайдаланылған
тауарларды әкелген жағдайда қолданылады, егер ... ... ... ... ... материалдық залал келтірсе (келтіре алса)
немесе Қазақстан Республикасындағы ұқсас ... ... ... ... жол бермесе.
Әдетте тауардың шығу еліне байланысты кедендік тарифтердің бірнеше
мөлшерлемесі болады:
* минималды ... ... ... преференциалдық .
Өзара ең ... ... (ЕҚР) ... ... сауда
келісімшарттарға отырған мемлекеттерден әкелінетін ... ... ... ... ... ... ... әкелінетін немесе шығу елі белгісіз таурлар екі ... яғни ... ... ... ... ... ... бажының преференциалдық мөлшерлемесі
салынады. Ең аз дамыған ... ... ... ... ... ... ... қолданылады. Өнеркәсіптік дамыған
мемлекеттердің дамушы елдер үшін преференциялары ... ... ... ... ... ... жүйесіне кіреді.
Кеден баждарының мөлшерлемелері Қазақстан ... ... ... ... ... және ... кеден шекарасынан тауарларды өткізетін тұлғаларға, мәміле
түрлеріне, кеден ... ... ... басқа жағдайларға
байланысты өзгертілмейді, және ресми жарияланғаннан кейін отыз күн ... ... ... ... ... аумағына тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ішінде
қосымша құнға салынатын салықтары (ҚҚС) мен акциздер алынады.
Ұлыбританияның Салықтық Әкімшілік ету жағынан Кеңесшісі Брайн Джонс ҚҚС
пен акциздер ... ... ... алым ... ... ... ол фискаддық баж деп аталатын алым,
өйткені оны едгізудің басты мақсаты — пайда табу. Сондықтан бұл ... және ... ... да салынады. Импортталатын және ұлттық
тауарларға салынатын баж ... ... болу ... ... бір ... қалауы болмау керек. Дәстүрлі ... ... ... ... ... ... өнімдері және жол отыны. Осы тауарлар
өндірістері салыстырмалы ... ... ... ... мемлекеттердің көбісінде
оларға үлкен салықтар салынады. Импортталатын акциздік тауарларға ақциздік
салық ... ... оны ... ... ... ... кеден баж
ретінде қарастыруға болмайды.
ҚҚС сатуға салынатын салық болып табылады, бірақ
бұл салық ... ... ... ... ... проблемаларды жою үшін еңгізілген. ҚҚС-тың
жалғыз мақсаты — кірісті көбейту, және барлық тауарлар
мен қызметтерге қатысты (айрықшалықтарды аз
мөлшерде ғана ... ... ... арқылы оған
жету.Айрықшалықтар неғүрлым көп болса, салықта
шатасулар соғұрлым көп болады. ҚҚС-тың ... ... ... ... ретінде қолданылады)
ҚҚС импорттық тауарлардан алынады, бірақ экспорттық
тауарларға салынбайды. Тауарлар қай ... сол ... ғана ... ... ... ... бойынша ҚҚС кері бағытта істейді, яғни
импорттайтын ... ... ... салық алынады.ТМД
елдерімен саудасында Қазақстан "орналасу жері принципін", ал алыс шетел
мемлекеттермен ... ... орны ... ... ... мен көлік құралдарына ҚҚС пен ... ... ҚР ... ... ... ... аумағына әкелінетін тауарлар бойынша ҚҚС-ты салу ... ... ... қамтитін көрсеткіш қарастырылады: ҚР заңдарына сәйкес
анықталатын тауардың құны, кедендік ... үшін ... ... ... баж, ... ... ... акциз қолданады,
ал алыс шетел мемлекеттерімен саудаласқанда жеткізу орны принципі ... ... ... баж, ... ... ... қысқаша суреттемесі
1995 ж.).
Импорттайтын тауарлар мен сәйкес көлік ... ҚҚС ... ... ... мен ҚР ... ... ... салынады. ҚР
аумағына әкелінетін тауарлар бойынша ҚҚС-ты салу объектісі ... ... ... ... ... ... ... сәйкес анықталатын тауардың кедендік құны,
кедендік рәсімдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... акциз.
Кеден заңдарына сәйксс анықталатын ... құн ... ... ... ... ... тауарлар бойынша салық салу объектісі
ретінде алынады. Белгілеуге жататын тауарлар бойынша, ... ... алып ... ... көлемі бойынша акциздік алым маркаларының
құнына азайтылады.
Төленетін акцизбен ҚҚС тауардың мәлімдеген кедендік құнымен ... ... ... бірлігі үшін еврода мөлшерлемесі бойынша акциз
салынатын ... ... ... негізі болып нақты заттай мөлшері.
Тауар бірлігінің евродағы салық салу мөлшерінде тауарларға байланысты
акцизән есептеу ептеу мына ... ... А1 — ... ... Вt — ... ... А1 — тауар бірлігінің
евродағы акциздік мөлшсрлемесі
ҚҚС сомасы мынадай формулалармен есептелінеді
1)кеден бажымен акциз ... ... ... ҚҚС- (Қ ... ... бажы ... бірақ акциз салынбайтын тауарлар
бойынша
ҚҚС= (Қ + Қа+Б)*М/100
3) кеден бажда акцизлс салынбайтын ... ... (Қ + ... Қ - кедендік құн;
Қа — кедендік алым саласы;
Б — кеден баж сомасы;
Ас — акциз сомасы;
М - ... құн ... ... ... пен ... ... ... білу керек
Кедендік жеңілдік — кеден заңдарының ережелерінде көрсетілген кез
келіген жеңілдік:кедендік ... ... ... ... ... ... кедендік баждан басқа, ҚҚС акциздер және
басқа міндетті төлемдер, тауарлар мен көлік ... ... ... ... байланысты алынатын төлемдер
Тарифтік жеңілдік дегеніміз кедендік тарифте көрсетілгендей тек ... ... ... ... салық салу жеңілдігі
Сондықтан кеден жеңілдігі ... ... ... ... ... кеден жсңілдігінің мақсаты салық міндеттемесінің көлемін
қысқарту.
Тарифтік жеңілдіктің мәнін түсіндіру, ... ... ... ... заңды актілермен анықталатын халықтар ... ... ... салынбайтын ең аз мөлшері;
- салық объектісінің ... ... ... салудан
алып тастау;
- жеке адамдар әлде төлеуші категориялар ... ... ... ... ... ... ... алып тастау ... ... ... ... ... ... ... немесе бөлшектеу);
* басқадай салықтық жсңілдіктер.
Кедендік ісі заңында ... ... ... ... төлемдерді салудан босату тарифтік преференциялар, кедендік
төлемдер мен ... ... ... ... ... ... ... .
Жабдық, шикізат және материалдардың (спирт, алкоголь және темекі
өнімдерінен тыс импорты, сондай-ақ ... ... іске ... үшін
өңдеусіз сатуға белгіленген тауар импорты).
ҚР Агентствосының инвестициялар мен инвесторлар бойынша келісілген
контрактысына ... ... баж ... ... ғана ... ... ... бойынша преференциялар ҚР халықаралық келісімі
бойынша ҚР үкіметінің шешімімен ҚР кедендік ... ... ... ... ... кеден бажынан босатылады, әлде
тауарлардың преференциялық әкелінетін (шығару) квотасын енгізу.
ҚР ... ... ... және ҚР ... ... ... ... мемлекеттерден шыққан тауарлар, кеден бажының
төмендетілген мөлшерлемелерімен салынады.
ҚР ... ... ... және ҚР ... ... қолданатын ең аз дамыған мемлекеттерден шыкқан тауарлар кеден
бажынан ... ... ... ... ... ... және ең ... мемлекеттердің тізімін және кедендік баждың төмендетілу мөлшерлеме
көлемін ҚР үкіметі анықтайды. Дамушы әлде ең аз ... ... ... ҚР кедендік тарифы бойынша преференцимлар келесі
талаптар бір мезгілде орындалғанда ғана беріледі:
* тауардың ... ... ең аз ... ... ... ... ... дамушы әлде ең дамыған
мемлекеттерден шыққан тауарларға тауардың ... ... ... ... ... ҚР ... шыққан тауарлардың
сертификаттарын уәкілдікс ендіру біліктік
органдарының мөрінің ... ... ... ... сатып алу шарттарын
орындау, бұл кезде ... ... ... ... ... ҚР резиденті оны алған тұлға
кәсіпкерлік ... ... ... ... бойынша тіркелген мемлекетіне тарифтік
преференциалдық режим таратылса;
* тікелей жеткізу тарифтарын ... бұл ... ... ... ... ... ... тауарлар тікелей
жеткізілген болып ... ... ... ... ... бір немесе бірнеше
мемлекеттердің ... ... ... транспорттық жағдайларға байланысты,
тауарлар уақытша сол ... ... ... ... ... болады.
Тікелей жеткізу ережесіне, кедендік бақылауда жәрмеңкелерде
импортердың ... ... ... ... ... мемлекетінің өзгоруеһ
кеден бақылауында болса сәйкес ... ... ... және ҚР ... ... әкелінетін тауарлар
үшін ҚР мен ... ... ... еркін сауда аймағын құрса, ҚР тауардың
шыққан сертификатының түпнұсқасын кедендік ... ... ҚР ... мөлшерлемесі бойынша преференция беріледі, сондай-ақ ... ... ... қауіпсіздік, счет-фактуралар, бұйым құжаттары,
тауардың көлік жөнелтпе құжаты т.б.) ҚР мемлекеті анықтаған ... ... ... ... ... нақты келісімі бойынша,
тауарды рәсімдеу үшін салынатын кедендік алымдардан ... ... деп ... ... кедендік аумағынан, ҚР кедендік аумағына
әкелінсе сондай ақ, кері бағытта да солар қаралады, ... ... ... үшін ... ... ... ... мақсатымен тауардың
шыққан тегін басқа құжаттардың негізінен белгілейді (тауардың шыққан
сертификатынан тыс): сала ... ... счет ... ... ... ... ... бұзылған кезде олардың сақталынуы кеден
төлемдеріне ... ... ... төлемдерінің сомасы және салық
кеден органдарымен ҚР заңдарында қаралғандай жауапкершілік шара ... ... ісі ... 137 ... ... ... ... пен
материалдарды өнеркәсіптік өңдеуге жататын кеден бажын төлеу мерзімін
ұзарту әлде бөлшектеу кеден төлем ... ... ... ... кеден
төлемдері ҚР кеден органдарымен кеден декларациясын қабылдамай тұрғанда,
әлде қабылдаған күні төленеді. Кедендік рәсімдеу үшіп ... ... үшін ... ... не ... не бөлшектелінбейді.. Жеке
тұлғалар ҚР кедендік шекарадан тауар алып ... ... ... ... ... баж ... кедендік органдар мен кедендік
декларация қабылданған кезде бірге төленеді. Егер ... ... ... ... ... онда ... іс Заңының 195 бабына
сәйкес анықталғандай кедендік ... үшін ... ... баж ... төлеу мерзімі, кедендік декларация беру ... ... ... ... баж бен ... ... ... және де ақшасыз түрде ҚР
ұлттық валюта-тенгеде, және ҚР ұлттық Банкісімен бағаланатын ... ... ... тек қана ... ... ... алатын
жағдайлардан тыс кезде. Кедендік рәсімдеу үшін кедендік баждан ... ... баж ... ... ... бір ... әр ... төлеу кедендік органының рұқсаты қажет.
Сол күнгі Ұлттық Банк ... шет ... ... ... ... ... ... қабылдауға;
- төлем жайындағы төлемдер, кедендік органдарға ... ... ... ... ... ... емес төлемдер.
Теңге курсы бір дана шет-елдік валютаға алынған кезде, шет-елдік
ва.лютаны ... ... үшін ... ... ... кв
мұндағы Тнг тенге сомасы, Ев - шетел валютасының сомасы,
кв - ҚРҰБ валюта курсы.
Теңге курсы шетелдің валютасының ... ... мен ... онда ... ... мына формуланы қолданады:
Тнг=Ев/Ес кв,
мүндағы Тнг — тенге сомасы, Ев - ... ... ... — шет ел ... стандарт бірлігі, Кв - ҚРҰБ валютасының курсы.
1.2. ... ... ... ұйымдастыру
Кедендік салымдардың мақсаты үшін ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Тауарлық
бағалаудың ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Кедендік бағалау ... ... ... ... ... оған ... баж қолданса,
онда ол тарифтік мөлшерлеменің көтерілуіндей әсер етеді.
Жоғарыда көрсетілгендей ... ... ... ... ... кедендік құны алынады. Оның үстіне, тауардың кедендік құны
пайдаланатын кез:
- сыртқы ... және ... ... ... ... ... реттеуінен басқа
өлшем бірлігін қолданғанда, тауар құндылығына байланысты оның
ішінде ҚР кеден заңдарына сәйкес ... ... олар ... ... ... ... ... асыру.
Кедендік ісі ... 195 ... ... ... кедендік құнын анықтау үшін келесі әдістер қолданады.
1) әкелінетін тауарлардың мәміле бағасы ... ... ... ... ... ... ... тауарлардың мәмілее бағасы бойынша;
4) бағасын алу;
5) бағасын қосу;
6) резервтік әдіс.
Кедендік бағалауды анықтаған кезде негізгі әдіс ... ... ... ... ... ... болады.
Егер негізгі әдісті қолдана алмаса, басқа әдістердің бірі қолданады.
Алдыңғы әдіспен кеден құнын анықтай алмаса, келесі әр-бір әдіс ... алу, қосу ... ... ... ... керісінше қолдануға
болады.
Әкелінетін тауарлардың мәміле ... ... ... ... ... ... анықтау үшін негіз ретінде ... ... ... ... ... ... - ... тауарлардың нақты төленген немесе төленетін
бағасы. Кеден құнын анықтау үшін мәміле бағасы пайдаланған келесі шығындар
кіреді (егер олар ... ... ҚР ... ... ... ... ... немесе басқа жерге
әкелуге шыққан шығын:
* тасымалдау құны;
* тауарды түсіру, тиеу, ... ... ... ... ... шығындар күнге кірмеуі мүмкін егерде олар ҚР ... ... ... ... ... және ... ... сатып алушының шығарған шығындары:
* тауар сатып ... ... ... ... және ... ... контейнерлер немесе көп айналатын ыдыс құны,
егерде олар сыртқы ... ... ... ... ... ... бір тұтас ... ... ... оған ... құны кіргізілген, ораудың құны;
3) келесі тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... құнсыз әлде төмендетілген
бағасымен беруші ... ... ... ... тауарды
шығарып сату мақсатымен;
• шикізат, ... мен ... ... ... құрама бөлшегі болып
келетін;
• құрал-саймандар, мөртабан т.б. сондай заттар
бағаланатын тауарларды ... ... ... ... тауарды өндіргенде
ұсталған (жанар-жағар май т.б.);
* инженерлік жұмыстар, ... ... ... ... ... ... ... өте қажет ҚР ... ... ... ... сататын шарт ретінде сатып
алушы тікелей немесе жанама парасатты ... ... ... ... ... ... тауардың пайдаланғанда немесе
келесі ... ... ... әлде жанама
пайда бөлімінің ... ... ... ... ... құнды, анықтағанда пайдаланыла алмайды егерде:
1. бағаланатын тауарды сатып алушы пайдаланғанда
үкім ... ... ... ... ... басқа:
- ҚР заң актілерімен қойылған шектеулер;
- тауарлардың ... ... ... ... ... ... құнына аса әсер етпейтін шектеу;
2. әсер ... ... ... ... емес ... ... ... тәуелді шарттарды
сақтау;
3. қүжаттан дәлелденбеген мәліметтер, кеден
құнын ... ... ... ... мен ... бір біріне ... тыс ... ... ... ... ... әсер етпесе.
5. Осы кезде бір біріне тәуелді деп саналады, егер:
* мәмлеге ... бірі әлде ... ... бір ... ... ... ... болса;
* мәмлеге қатысушылар өндірістің бірлескен
мүшесі болса;
* ... ... ... ... болса;
* мәмлеге қатысушының бірінде дауыс беруге
* құқылы ... ... ... ... ... ... 5 % ... (аз)
болмауы керек.
* мәмлеге қатысушылардың екеуі де, үшінші
адамның тікелей ... ... ... ... ... ... олардың қызметкерлері
жақын туыс болса.
Ұқсас тауарлармен мәміле бағасы ... ... ... ... кедендік құнды анықтау үшін негіз ретінде ұқсас тауарлармен
мәміле бағасы алынады. Бұл ... ... ... оның ... ... бойынша ұқсас тауарлар қарастырылады:
* мақсаты мен мінездемесі;
* сапасы, ... ... және ... беделі;
* шыққан елі;
* өндіруші.
Кедендік қүнды осы әдіспен анықтағанда Кеден ісі туралы ... ... ... егер ... ... ... бір ... шықпаса, онда
сол тауарлар бағаланатын тауарлармен ұқсас деп есептелмейді;
2) бағаланатын ... ... ... ... тауарлар бағаланатын тауарларды өндірген тұлға ұқсас
тауарларды шығармаған ... ғана ... ... ... деп есептелмейді, егер тауарлардың жобалауы, ... ... ... рәсімдеуі, дизайні, эскиздері немесе
сызбалары:
* Қазақстан Республикасына экспортқа өндіру мен
сатуға байланысты қолдану үшін сатушымен сатып
алушыға ... ... ... төмен бағамен
сатылса;
* Қазақстанда дайындалып, соған ... құны ... ... құнына
еңгізілмеген болса.
Кедендік құнды ... ... ... ... ... ... ... егер ол тауарлар:
1. ҚР аумағына енгізу үшін сатылса;
2. бағаланатын тауарды алып кеткенге дейін 90 ... ... алып ... соң 90 күн ... алып ... ... тура ... көлемі мен коммерциялық
деңгейде (бөлшек ... ... ... ... алып
келінсе.
Ұқсас тауарлардың саны өзгеше болса не басқа коммерциялық тұрғыда алып
келінсе, мәлімдеуші осы өзгешеліктерді ескере ... ... ... ... және ... ... соны ... құжат тапсырады. Бұл
жерде кедендік құнды жоғарыда көрсетілгсн шығындарды ескере отырып түзету
керек. Осы ... ... ... ... тауарлармен мәміле бағасы
біреуден ... ... онда ... ... ... құнын
анықтау үшін олардың ең төменгісі алынады.
Біртектес тауарлармен мәміле ... ... ... әдісін қолдану
барысында кедендік құнды анықтау үшін ... ... ... ... ... мәмілеге сәйкес бағасы алынады. ... ... ... ... ... ... да, мінездемелері және құрамдас
бөліктері ... ... ... тауарлармен өзара ауыстырыла
алатын немесе олардың функцияларын орындай алатын тауарлар. Тауарлардың
біртектестілігін анықтағанда ... ... ... ... ... тауар белгісінің болуы және ... шығу ... алу ... ... ... құнды анықтау үшін бағаланатын
тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында бастапқы күйінен өзгертілмей
сатылуы керек. ... ... ... құнды анықтау үшін негіз
ретінде тауар бірлігінің бағасы алынады. Бұл бағамен бағаланатын тауарлар
көп ... ... ... ... ... ... ... мерзіміне максималды жақын кезде (кіргізген күннен бастап 90 күннен
аспай) сатылу керек.
Тауар бірлігінің бағасынан ашып ... ... ... келесі
құрамдас бөлшектері алынады:
1) әдетте төленетін ... ... ... ... ... ... ... әкелінетін
сол түрлі (классты) тауарларды сатуға байланысты жалпы ... және ... табу ... ... ... ... тауарларды Қазақстан Республикасына әкелу мен
сатуға байланысты ... ... ... ... ... ... ... сомалары;
3) Қазақстан Республикасында ... тиеу мен ... ... ... шығындар.
Бағаланатын біртектес немесе үқсас таурларды әкелінген ... ... сату ... ... ... ... ... өндірістен өткен тауарлар бірлігінің қосымша құнға түзету енгізілген
бағасы қолдануы мүмкін.
Құнды қосу әдісін қолдану барысында ... , ... ... ... ... ... ... қосу жолымен есептелінген тауардың бағасы
алынады:
* материалдардың құны және ... ... ... ... басқа да
шығындары;
* сондай тауарды ... ... ... тән ... ... ... ... тиеу мен
түсіру жұмыстарының құны, ҚР аумағында кедендік ... ... ... құны ... ... тауарларды Қазақстан Республикасына жеткізу ... ... ... пайдасы.
Осы әдістің көмегімен кедендік құнды анықтау барысында тауардың
бағасына еңгізілген шығындардың барлығы ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
мәлімдеушінің кедендік құнын анықтауға мүмкіншілігі ... ... ... осы ... қолдануға жағдай болған жоқ деп дәлелді санаса, онда
бағаланатын тауарлардың ... құны ... ... ... ... және онымен дәйектенеді. Бұл кезде қолданылатын кедендік
құнды анықтаудың басқа әдістері Қазақстан Республикасының заңдары мен Бүкіл
әлемдік Сауда Ұйымының ... ... ... сәйкес болу керек.
Бүкіл әлемдік Сауда Ұйымының шеңберінде 1981 жылы ... ... ... ... ... ... Бұл ... бойынша импортталынатын
тауарлардың құнын анықтау үшін негіз ретінде есеп-фактура алынады. Осындай
әдіс Бүкіл әлемдік Сауда ... ... үшін ... болып табылады.
Резервтік әдіс бойынша тауарлардың кедендік құнын анықтау үшін кеден
органдары мәлімдеушіге қолдағы бар ... ... ... ... ... ... анықтау үшін негіз ретінде келесі көрсеткіштер
алынбайды:
1) экспорттаушы елінің ішкі нарығындағы тауардың
бағасы;
2) ... ... ... елдерге
сатылатын тауарлар бағасы;
3) Қазақстан ... ішкі ... ... ... ... ... ... дәлелденбеген құны;
5) ҚР Кеден ісі туралы ... 132 ... ... есептеудің негізінде
анықталынатын ұқсас немесе біртекті тауарлардың
бағалары;
6) ең төменгі құн.
Кеден мақсаттары үшіп екі ... ... ... ... жүйесі резервтік әдіс бойынша кедендік құнды анықтаудың
барысында негіз ретінде алынбайды.
1. ... ... ... ... алу ... ... мен ... сақталыну қажет. Бірақ тәжірибеде сыртқы экономикалық қызметіне
қатысушылар бекітілген мерзімде кеден бажының ... ... ... ... жиі ... ... ... мерзімін ұзартуды (бөлшектеуді) беру
кезінде кедендік баж тқленетін күні қолданылатын Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкісінің қайта қаржыландырудың ... ... ... ... ... мерзімін ұзарту (бөлшектеу) үшін пайыздар Қазақстаи
Рсспубликасының ұлттық валютасында есептелінеді. Бұл ... ... ... екі ... ... ... КЖМ қабылданған күні қолданылатын Қазақстан
Реслубликасының Ұлттық Банкісінің ... ... ... ... ... ала есептеу мына формула арқылы жүргізіледі.
П = Скб1 • К • Мққ1 / 365 • ... П — ... Скб1 - ... ... ... ... баж ... К- мерзімін ұзарту
(бөлшектеу) берілген күндер саны, Мққ1 - КЖМ
қабылданған күні қолданылатын ... ... 365 — ... күндер саны.
Екінші кезеңде кедендік баждар төленген күні ... ... ... ... ... ... ... пайыздарды
есептеу мына формула арқылы жүргізіледі:
П = Скб • К • Мққ / 365 • ... П — ... Скб1 - ... ... ... ... ... сомасы, К - мерзімін ұзартып (бөлшектеп) берілген нақты ... ... ... ... күні ... ... қаржыландырудың
мөлшерлемесі, 365 — жылына күндер саны.
Кеден төлемдерін ... ... ... беру ... ... ... ... ету Кеден ісі туралы Заңының 138
бабына сәйкес келесі түрде жузеге асырылады:
* тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... баждар мен салықтар төлеуін қамтамасыз ету мақсатында кепілзат
ретінде үшінші тұлғалардың мүліктік құқықтарынан кез ... ... ... ... ... ... ... қабылдамайды:
- электр, жылу жіне тағы басқа да ... ... ... ... жер ... ... объектілері
;
- азаматтық айналымынан алынып тасталынған мүлік;
Кедендік құнды осы әдіспен анықтағанда Кеден ісі туралы Заңының ... ... ... ... ... бір ... онда сол тауарлар бағаланатын тауарлармен
ұқсас деп есептелмейді;
бағаланатын тауарлардың ... ... ... ... бағаланатын тауарларды
өндірген тұлға ұқсас тауарларды шығармаған жағдайда
ғана ескеріледі;
тауарлар ұқсас деп есептелмейді, егер тауарлардың
жобалауы, ... ... ... ... эскиздері немесе
сызбалары:
* Қазақстан ... ... ... ... ... қолдану үшін сатушымен сатып
алушыға ақысыз берілсе ... ... ... ... ... соған байланысты
олардың құны ... ... ... ... ... ... ... ретінде ұқсас тауарлардың мәміле
бағасы алынады, егер ол тауарлар:
1. ҚР аумағына енгізу үшін сатылса;
2. бағаланатын ... алып ... ... 90 ... ... алып ... соң 90 күн өткенге
дейін алып келінсе;
3. шамамен тура ... ... мен ... деңгейде (бөлшек немесе
көтерме сауда үшін) алып келінсе.
Ұқсас тауарлардың саны өзгеше болса не басқа коммерциялық тұрғыда ... ... осы ... ... отырып, тауарлардың бағасына
түзету енгізеді және кеден органына соны ... ... ... ... ... құнды жоғарыда көрсетілген шығындарды ескере отырып түзету
керек. Осы әдісті ... ... ... ... ... ... біреуден
артық болса, онда импорттайтын тауардың кедендік құнын анықтау үшін олардың
ең төменгісі алынады.
Бір тектес ... ... ... ... ... ... қолдану
барысында кедендік құнды анықтау үшін негіз ретінде импорттайтын тауармен
біркелкі тауарлардың мәмілеге сәйкес ... ... ... ... ... ... бірдей болмаса да, мінездемелері және құрамдас
бөліктері бірдей болғандықтан, бағаланатын тауарлармен өзара ауыстырыла
алатын ... ... ... ... ... ... ... анықтағанда олардың мынадай мінездемелері ескеріледі:
* сапасы, тауар белгісінің болуы және нарықтағы
беделі;
* шығу ... алу ... ... ... ... анықтау үшін бағаланатын
тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында бастапқы ... ... ... ... ... ... ... анықтау үшін негіз
ретінде тауар бірлігінің бағасы алынады. Бұл бағамен ... ... ... ... аумағында сатушыдан тәуелсіз ... ... ... ... жақын кезде (кіргізген күннен бастап 90 күннен аспай)
сатылу керек.
Тауар бірлігінің бағасынан ашып ... ... ... ... ... алынады:
1) әдетте төленетін немесе төленуге келісілген комиссиондық ... ... ... ... сол ... (классты)
тауарларды сатуға байланысты жалпы шығындарды өтеу және пайда ... ... ... ... ... ... Республикасына әкелу мен
сатуға байланысты ... ... ... ... ... және
т.б. төлемдерінің сомалары;
3) Қазақстан ... ... тиеу мен ... жұмыстарына
кететін әдеттегі шығындар.
Бағаланатын біртектес ... ... ... ... ... қалпында сату жағдайлары болмаса, мәлімдеушінің талабы бойынша
қайта өндірістен өткен тауарлар бірлігінің ... ... ... ... ... ... ... әдістерді кезектесіп қолданудың нәтижесінде
мәлімдеушінің кедендік құнын анықтауға мүмкіншілігі болмаса ... ... осы ... ... ... ... жоқ деп ... санаса, онда
бағаланатын тауарлардың кедендік құны дүниежүзілік кедендік тәжірибеге
сүйеніп ... және ... ... Бұл кезде қолданылатын кедендік
құнды анықтаудың басқа әдістері Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... бағалау қағидаларына сөйкес болу
керек.
Бүкіл әлемдік Сауда Ұйымының шеңберінде 1981 жылы күшіне енген ... ... ... ... Бұл ... ... ... құнын анықтау үшін негіз ретінде есеп-фактура алынады. Осындай
әдіс Бүкіл әлемдік Сауда Ұйымының мүше-елдері үшін міндетті болып табылады.
Резервтік әдіс ... ... ... ... ... үшін ... мөлімдеушіге қолдағы бар мәліметтерін береді. Көрсетілген ... ... ... ... үшін ... ... келесі көрсеткіштер
алынбайды:
1) экспорттаушы елінің ішкі нарығындағы тауардың
бағасы;
2) экспорттаушы ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ішкі нарығындағы
ұлттық өндірістің тауарлар бағалары;
1) тауардың сенімді дәлелденбеген құны;
4) ҚР ... ісі ... ... 132 ... ... ... ... ұқсас немесе біртекті тауарлардың
бағалары;
2) ең төменгі құн.
Кеден ... үшін екі ... ... жоғарғысын
қолдануды ескеретін жүйе ... әдіс ... ... құнды
анықтау барысындағы негіз ... ... ... ... төлемдерді алу кезіндегі тәртібі мен мерзімдері
қатал сақталыну ... ... ... ... экономикалық қызметіне
қатысушылар бекітілген мерзімде кеден бажының түгелдей сомасын ... ... жиі ... ... байланысты айрықшаланған
жағдайларда Қазақстан Республикасының қолданатын кедендік ... ... ... ... импортталынатын шикізат пен
материалдары үшін кедендік баджарын төленуінің ... ... ... ... ... шешімді қабылдау — кеден органдарының міндеті
емес, құқығы. Шикізат пен материалдардың кедендік рәсімдеуін жүргізетін
Қазақстан ... ... ... ... жүк ... ... мәлімдеушімен берілетін жазбаша түріндегі өтініш ... Бұл ... ... ... ... оны төлеудің мерзімін ұзартып
(бөлшектеп) берілу үшін пайызын төлеуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... беру ... оларды беруден бас тарту
туралы шешімдер төлеушінің өтінішін алғаннан кейін үш күн ... ... ... ... ... (бөлшектеу) Кеден ісі
туралы заңының 137 ... ... ... ... ... ... бастап
үш айдан аспайтын мерзімге кеден органдарымен беріледі. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... ... ... шикізат пен материалдар бойынша мерзімін ұзартып
(бөлшектеу) беріледі:
- акциздік ... ... ... ... ... баж ... 10 000 АҚШ долларына
тең теңгемен есептелінген сомасынан аспайтын тауарлар.
Кепілдікке берілген тауарлар мен ... ... ... берушіде
қалады, егер де Қазақстан Республикасының кеден органы ... ... ... бұл ... Қазақстан Республикасының кеден органының
келісімінсіз кепілдік ... ... ... қолдануға құқығы жоқ.
Өкілетті банктің кепілдемесін қолдану тәртібі Қазақстан Республикасының
Қаржы Минисртлігінің Кеден Комитетімен ... ... ... ... ... төлемдер мен пайыздарының мөлшері алдын ала анықталынады.
Осындай әр өтеуден кейін кедендік төлемдер салынатын сома азайып отырады.
Кеден ... ... ... ... ... бөлшектеуді алған
төлеуші мерзімді ұзарту не бөлшектеу барілген ... ... ... ... ... ... ... керек.
Кедендік заң тағайындаған мерзімде төлеуші ... ... ... ісі туралы заңның 144 бабына сәйкес кедендік органдар өтеушінің есеп-
шотынан сөзсіз ҚР Ұлттық Банкі қайта қаржыландыру ... ... ... алынады. Өсімпұлды есептеу 2 кезеңге бөлінеді. 1 кезеңде
қарыз сомасы ... күні ... ... ... ... бойынша қарыздың бір күні үшін салынатын өсімпұл есептеледі.
Егер кедендік төлемдер түрлеріне бөленбей төлем ... ... онда ... ... ... қамтамасыз ететін сома
бюджетке аударылады. ҚР бюджетінің кіріс пен шығын ... ... ... мен ... ... түскендер" кодына сәйкес
түседі.
КЕДЕН БАЖДАРЫНЫҢ СТАВКАЛАРЫ
|Төлемнің аталуы ... ... |
| ... ... ... |
| ... мен евро |
| ... ... және жеке ... ... шекарасы арқылы |0,2% ... ... ... үшін ... | ... | ... ... ... тыс ... және кеден |0,4% ... ... ... тыс ... ... мен| ... ... ... ушін ... ... | ... жәрменкелерде, конкурстарда, съездерде,|5 евро тауар партиясы |
|симпозиумдарда, семинарларда, халыкдралық ... ... жөне т.б. ... ... ... ... тауарларды сату | ... ... ... ... | ... ... ... ... ... | ... басқаларында) көрсетілу үшін | ... ... ... ... үшін | ... алымдар | ... ... ... ... ... |0,4% төулігіне 1 кг |
|қоймаларында таурларды сақ^ау үшін кедендік алымдар|брутго үшін ... ... ... ... ... сақгау |3 евро төулігіне бір |
|үшін ... үшін ... ... ... ... қоймаларьшда |0,02 евро төулігіне 1 ... ... үшін ... ... ... |кг ... үшін |
|ішінде: бейімделген үй-жайларда ... |0,03 евро ... 1 ... ... ерекше |кг бругто үшін ... ... ... ... тауар |3 евро тәулігіне бір |
|ретінде өткізілетін көлік ... ... үшін ... үшін ... кедендік жөнелту үшін кедендік алым |0 км-ге қашықтыққа |
| ... 5 есеп ... ... |
| |40 сеп ... |
| |0-200 км. ... |
| |10 есеп ... |
| |00-400 км. |
| ... 15 сеп |
| ... |
| |00-600 км. ... ... | |
| |сеп ... | |
| ... ... 25 |
| ... |
| ... | |
| ... ... ... | |
| |сеп ... | |
| |000 ... ... | |
| |сеп ... | |
| ... көп |45|
| ... | |
| |сеп ... | ... ... кеден қоймасын қүруға лицензияны | | ... үшін ... | | ... м2 -ге ... |9 000 евро | ... м2 - 2000 м2 |14 000 евро | ... м2 -ден асгам |19 000 евро | ... ... ... ... ... беру үшін |20 000 евро | ... | | ... көлемді еркін қойманы қүруға лицензияны беру| | ... ... | | ... м2 -ге ... |19 000 евро | ... м2 - ден астам |28 000 евро | ... ... ... ... ... беру үшін|8 000 евро | |
|алымдар | | ... ... ... ... жүзеге асыруға |5 000 евро | ... беру үшін | | ... | | ... ... ... қызметгі жүзеге асыруға|5 000 евро | |
|лицензияны | | ... үшін ... | | ... ... бойынша маманның білікгілік |200 евро | ... беру үшін | | ... | | ... ала ... ... үшін төлем |50 евро | ... ... ... үшін ... |500 евро | ... ... жөне ... беру үшін төлем |5 евро | ... ... ... ... үш ... беру ... Тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕДЕНДІК ТӨЛЕМДЕРДІ АЛУДЫҢ
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ КҮЙІ МЕН ТҮРЛЕРІ
2.1 ... ... ... Қазақстан Республикасының сыртқты
экономикалық байланыстарын ұйымдастырудың қазіргі кезеңдегі деңгейі
Бүгінгі Қазақстан қажетті әріптестерін таңдауға ... ... ... ... ... ... ... ең алдымен
экономикалық және саяси жағынан тиімді әірптес, серіктес ... ... ... ... себебі, бір жағынан біздің мемлекетіміздің Еуропа
мен Азияның әрекеттесу жерінде орналасуы, және екінші ... ... ... ... ... ... ... едәуір саяси тұрақтылықпен, кадрлар мен материалдық ресурстарының
молдылығын қолдана отырып, Батыс пен Шығыс нарықтық экономикаларының ... ... өз үшін ... ... ... ... жаңа тиімді
әдісін шығаруға, ашық экономиканы құруға талпынады.
ҚР әлемдік ... ... ... ... болуға
ұмтылады; 111 елдермен дипломатиялық қатынастары бар, БҰҰ, Дүниежүзілік
банк, ... ... қор, ... даму ... ... 55 ... мүшесі болып табылады, және 1150-ден астам үкіметаралық
келісімдер жасасқан.
ҚР ең бай жер ... ... ... толы. Қазіргі кезде 493
кен орындары, олар қамтитын 1225 түрлі минералды шикізат белгілі.
Қазақстанда жылына ... 25 млн. ... ... ол ... ... Орта ... ... мұнайдың 4-тен 1 бөлігі
болып отыр.
Осының барлығы мен тағы ... ... ... ... ... ... ... береді. Бұл саясатты жүргізу
Қазақстанның ... ... ... анықтаушы болып табылады, себебі
болашағы бар ҚР — ... ... ... ... ... ... ... ететін азиялық және әлемдік
балансының негізгі ... ... ... ... ... сауда мен экономика үлкен өзгерістерге
ұшарады. ... ... жаңа ... және ... көп ... ... пайда болды. Әдеттегі сыртқы ... ... ... ғылымды қажет ететін тауарлар мен қызметтерге сұраныстың көбеюін
талап ... ... ... Осы ... ... пен отынның маңызы
төмендейді. Бәсекелік ... ... ... ... ... жаңа ... табылады. Сыртқы сауданың ... ... ... ... отын-шикізат жағында көбірек болады.
Қазақстанның соңғы жылдарындағы ... $ 1,3 — 1,5 ... ... ... ... ... өнімдерінің үлесі әлемдік ... үш есе ... ... ... ... ... мүмкіншілік
бар тауарлар кіргізіледі.
2001-2002 жылдары дәнді дақылдар экспортының тұрақты өсуі байқалса да,
кеден ... ... ... ... ... ... ... төмендеді, қара металлдарының экспорты 21%-ке, мыстың - 16%-ке,
мырыштың - ... ... - 2%-ке, ... ... ... 2 ... үш жыл ... қара металлдардың экспорты Оңтүстік Азия, Шығыс
Азия елдеріне 52%-ке төмендеген. Бірақ сол ... оның ... ... ... экспорты 1,8 есе өсті.
2003 жылы Қазақстан резиденттерінің ... ... ... ... ... әсер ... ... экономикада болған дағдарыс
жағдайлары 2001 жылдың басынан бастап мемлкеттіміздің төлем балансының
күйіне кері әсер ... оның ... ... ... ... ... болған дағдарыс Қазақстан экономикасын одан ары әлсіретті.
2002 жылы ... ... үшін ... ... ... ... тауарлардың әлемдік бағаларын көрсететін
орташа өлшенген индексі 1999 ... ... 21%-ке ... ... ... ... сыртқы сұраныс, үлкен ресурстар және артылып
қалған ұсыныс ... ... ... соңғы он екі жыл ішінде ең төменгі
көрсеткіштеріне жету - 32%-ке ... ... ... жылы ... сыртқы сауда айналымы 12%-ке төмендеді. Абсолютті
түрдегі сыртқы ... ... ... соншалықты маңызды (1,7 млрд. АҚШ
долларына) болғаны, 12,3 млрд. доллар құрайтын бектілген ... ... ... де (12,9 ... ... төмен болды.
2002 жылдың басында басталған экспорттың төмендеу бағыты (2000 жылдың
бірінші жартыжылдығында 4%-ке төмендеді) ... ... ... ... ... ... Осы кезде ТМД елдеріне де, басқа мемлекеттерге де
Қазақстан Республикасының экспорты (жалпы ... 25%-ке және ... Осы екі ... де ... ... төмендеуі төртінші
тоқсанда байқалды.
ТМД елдеріне экспорттың ... күрт ... ... ... ... төртіншіде - 44%-ке дейін төмендеген болатын. ТМД
елдерінен басқа елдерге экспорттың ... IV ... 20%-ке ... ... ... ... экспорт 5,8 млрд. доллар құрады ... ... ... де ... жағдайлар болды: ТМД елдерінен
импорт 12%-ке ... ал ... ... 22%-ке ... ... ... $ 6,6 ... құрды.
1 Кесте ҚР-ның негізгі әріптестері бойынша сауда айналымы
| ... ... ... ... |
| |2001ж |2002ж |2003ж |2004ж ... |6.497,0 |5.339,0 |4.301,0 |4.242,0 ... ... |2.982 |2100 |2332 |2002 ... ... РФ |2288 |1543 |1969,0 |1671 ... ... |2174 |2258 |1202 |1313 ... ... |1135 |715 |489 |531 ... ... |206 |266 |278 |396 |
* ... Народного Банка РК, 2001г. 29 марта-11 апреля
Әлемдік ... ... ... 32%-ке төмендеуі мұнай экспортының
құрылымы мен мөлшерін айтарлықтай өзгерткен жоқ.
1998ж. қаржылық дағдарыстан кейін кері ... ... 1999 ... ... ... өсе ... 1999ж. ... айында еркін-
өзгермелі теңге ауыстыру курсына көшу және одан кейінгі ... ... ... ... ... үшін ... ... қайта орнатуына жағдай туғызды және соған байланысты
ұлттық кәсіпорындар өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... бағаларының өсуінің себебінен болған экспорт
көлемдерін қалпына келтіру импорт көлемінің күрт төмендеуімен бірге ... ... ... ... (1998ж. ... $ 1,225 ... ... - $ 171 млн. болды).
Сыртқы сауданың барлық бағыттағы сауда ... 1999 жылы $11,6 ... (2003ж. ... 7%-ке ... елдерімен сауда айналымы 2003 жыл бойы жүргізілген ресми сауда
көлемінің қысқару себебінен төмендеді. ... ... ... ТМД
елдерінің үлесі 40%-тен 26%-ке дейін төмендеді, ал импорт бойынша үлесі 47%-
тен 40%- ке дейін түсті.
Алыс шетел мемлекеттермен сауда ... 2003ж. 4,5% ... ... 26%- ке ... ал импорт 18%- ке төмендеді. Осы кезде ... ... ... ... ... ... ... олар
тауар ауналымына аса маңызды әсерін тигізген жоқ.
Еуропалық одақтың елдерімен сауда операцияларының көлемі ... ... - 24%, ... - 11%- ке төмендеді).
Оффшорлық аймақтарға мүнайды экспорттаудың көлемі өсті. ... ... ... ... бір жыл ... 2%- тен 22%- ке ... ... Бермуд пен Виргин аралдарына ғана Қазақстанның мұнай
экспортының 67% үлесін ... ... ... ... ... 1157 ... ... экономиканың оң бағыттарының дамуы (жиынтық сыртқы сұраныстың
өсуі, тұрақты макроэкономикалық жағдай кезінде шикізат ... ... ... ... ... Қазақстанның 2001 жылындағы
сыртқы саясатының маңызды күшеюіне әкелді.
Қазақстан экспортының негізгі ... ... ... сұранысының өсуіне ТМД бойынша
Қазақстанның сауда серіктес-мемлекеттердегі
өнеркәсіптік өндірістің белсенділігі әсер ... ... ... ... ... ... 2001 жылда
өткен жылымен салыстырғанда 45% өсті.
ТМД елдерімен саудаласқанда импорттың орындалуы 142,7%, экспорт бойынша
— 97,8% болды. Бейресми ... ... ... ... ... түрде
теріс болды - 1,3 млрд. доллардан аз ... Осы ... ... ... өндірістің тауарларына сұраныс өсті.
ТМД-дан тыс мемлекеттерден импорттық ... ... ... ... ... Ресейден) импорттың өсуімен толтырылды.
ТМД-дан тыс мемлекеттерге экспорттың өсуінің себебі — ... ... ... әлемдік бағалардың өсуі. Мұны дәлелдейтін
көрсеткіш -экспорттағы минералдық заттардың үлесінің өсуі - ... - ... ... импорттағы минералдық заттардың үлесі 10,8%-тен 13,4%- ке, машиналар
мен құралдардың үлесі 2%-тік, химиялық өнеркәсіп ... ...... 26,7%- ке өсім ... ТМД ... ... пен импорттағы үлесі сәйкес 24%- тен 27%-
ке, 41%- тен 56%- ке дейін өсті.*
2.2 Кедендік төлемдерді ... ... мен ... ... ... ... ... бойынша Бас Кеден Басқармасының
үлгісінде)
Дамыған мемлекеттерде түсетін кедендік кірістер бюджет кірісінің 30-40%-
тін қүрса, дамушы елдерде бүл ... 80% ... ... ... бюджетке түскен Республика бойынша ... ... ... ... ... келесідей болды: 2004ж — 33.313,661
млн.тг., 38.187,619 млн.тг. — 2003 ... ... ... ... ... ... Бас ... Басқармасы төлеттіріп алған сомалар: 2004ж ... ... 2005ж. - ... ... ... ... ... БКБ-ң жоспарды 1998ж алдыңғы жылымен
салыстырғанда төлемдерді өндіріп алу +8645302 мың ... ... ... ... Алматы қаласы бойынша Бас ... ... ... ... ... ... (мың.тг.)
| |2003ж |2004ж |2005ж ... ... |472.036 ... ... ... ... ... |3.852,887 0 |3.779.715,273 0|6.819.830,7 ... ... ... құн ... ... ... ... ... ... ... |
| | | ... ... ... ... ... |
Кеден төлемдерінен босатылу жағдайларына байланысты бюджеттің шығындары
22.898,065 мын ... ... оның ... ... ... ...
6.109,106 мың теңге.
Сонымен бірге алыс шетел мемлекеттерден алып келінетін ... ... 2,7 есе ... ... айта кету ... ал ... шет
елдерден әкелінетін тауарлардың кедендік құны 3,1 есе ... ... ... ... байланысты Алматы қаласы бойынша БҚБ-
ң Кедендік кірістер басқармасы бюджетті толтыру көздерін іздестіру үшін
бірнеше сыртқы экономикалық ... ... ... ұйымдастырды.
Оның нәтижесінде қосымша 38 млн. теңге өндіріп алынды.
Одан басқа, кедендік рәсімдеу барысында заң актілерінің ... ... ... процедураларды есептеу ... ... ... жоқ. Акциздерді есептеу жоспарының 57% ғана
орындалды.
3 Тарау. ... ... ... алудың механизімін жетілдіру
3.1. Жеңілдіктер мен преференциялар беруді реттеу ... ... ... ... ... ... ... әлемдік Сауда
Ұйымына тезірек кіру үшін лайықты мөлшерде бекітеді деп ... Ал ... ... ... ... ... - ұлттық экономиканы дамыту, ал БСҮ-
на кіру — мақсатқа жету үшін қолданылатын құрал.
БСҰ ... ... ... ... ... жүйелерінің дамыған деңгейге жету мәселесі ҚР-да орындалады
деп айтуға болады.
Кеден ісі туралы Заңының 22 ... ... ... кеден
жеңілдіктерінің түрлері:
1) Кеден бажының бүрын төлегенін қайтару;
2) Кеден бажын төлеуден босату;
3) Кеден бажының ... ... ... ... өкелуіне (шығаруына)
тарифтік квота тағайындау.
Кеден бажының бұрын төлегенін қайтару. ... ... ... ... ... салық жеңілдіктерінің бір түріне ... ... ... салық несиесі деп аталады. ... ... — ол ... әлде ... ... азайтуға бағытталған жеңілдіктер. Салық
несиесі — шартты түсінік. Несиенің өктем ...... және ...... ... кейбір түрлерінде ғана
орындалады. Мысалы, ... ... ... ... ... несиенің көп
түрлері қайтарылмайды және тегін болады.
Экспортты ынталандыру мақсатымен бұрыңғы төленген салықты қайтаруды
жиі қолданады. ... ... ... ... ... — маңызды бағдарлама, өсіресе жоғары өңдеуден өтетін ... ... ... ... ... ... жүйесін жетілдіру жөне ұлттық тауар өндірушілерді қолдау үшін
бағдарламада қосымша құн салығын қайыру ... ... ... делінген.
Төленген кеден бажын қайтару бөлек кеден режимінде көрсетілген. ... ... ... бажын қайтару реэкспорт режимінде қаралады. Кеден
ісі туралы ... ... ... ... ... ... әкелген кезде төленген баждар қайтаруға жатады:
- Реэкспорттайтын тауарлар әкелген ... ... ... ... ... кезінде табиғи ескіруден;
* Тауарды реэкспорттау әкелгеннен кейн екі жыл ішінде өтеді.
Кеден төлемі ... ... ... баж ... ... ... ... материалдық-
техникалық жабдықтау құралдарын, ... ... және ... ... ... жол жүруде
қажетті, немесе көлік құрамдарының авариясын жоюға
байланысты, шетелде сатып алынған басқа мүлікті
тасымалдауға ... ... ... Материалды-жабдықтау бұйымдары және тағы басқа
Қазақстан Республикасы Үкіметімен ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарымен,
ұйымдармен жолға алынған кемелердің өндірістік
қызметін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... аумағына әкелгенін
сондай кемелер кәсіпшілігінің өнімі;
3. Қазақстан ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы үкіметі бекіткен тәртіп
бойынша ... ... ... ... ... тыс немесе ізгілік
көмек ретінде осы аумақтан шығарылатын тауарлар;
1. Қазақстан Республикасы кедендік аумағына әкелінетін
акциздіктен тыс ... ... осы ... ... ... ... ұйымдардан қайырымдылық мақсатымен
өтеусіз көмек ретінде осы аумақтан шығарылған
тауарлар;
2. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... бажы салығынан
босатылатын тауарлар;
3. Қазақстан Республикасы ... ... өз ... ... Кеден төлем салығынан ... ... ... ... шекарасынан
өткізілетін кеден режимінен шектеулі тауарлар;
5. Қазақстан ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалармен Қазақстан
Республикасы кеден шекарасы арқылы ... және ... ... ... ... ... ... сыртқы қарызына
сатып алынған технологиялық құрал-жабдықтар;
11.Қазақстан Республикасы аумағына тарату ... шет ... ... Республикасы Үкіметі бекіткен Қазақстан
Республикасы Үкімет немесе Құзырлық орган жасасқан
шарт, мұнай операциясын өткізуді отандық әлде шетел
жер ... ... ... шарт
бойынша (сатуға ... жер ... ... ... ... Республикасы кедендік аумағына
әкелінген тауарлар;
13.Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... дипломатиялық және әкімшілдік-техникалық персоналдың
олармен ... ... ... ... жеке ... шетел
дипломатиялық және соларға теңделген уәкілеттілердің ресми пайдалануына
әкелінетін тауарлар халықаралық келісімге сәйкес ... ... ... шет ... ... саясаттық қатынастарын
жүзеге асыру кезінде Қазақстан ... ... ... ... ... ... тәртібі бекітіледі.
Преференциялар келесі түрде беріледі:
* баж салынудан босату;
* баж мөлшерлемелерін ... ... ... ... ... (әкетуге) квоталарды қолдану;
* Қазақстан Республикасымен Кеден ... ... ... ... құрайтын мемлекеттерден шыққан
тауарлар.
* Қазақстан Республикасының Үкіметімен бес жылда бір
реттен сирек емес ... ... ... ... ... шыққан тауарлар.
Шекараға жақын саудада айналысқа түсетін тауарлар.
Тарифтік преференциялар Қазақстан ... ... ғана ... ... ... ... ... кеден органдар
қызметінің тиімділігін жоғарлату жолдары
Қазақстан ішкі затты экспорттаушы мемлекеттерге
жататындығы бәрімізге мәлім. Шикізатты қазып
шығаруға ... ең ... ... ... экспортқа арқа сүйеген мемлекет әлемдік
нарықтағы циклдылықтан әрдайым аса ірі валюталық
шығынға түседі. Әлемдік ... ... ... ... бүл ... ... ... байланысты: өндіріске материалдарды
үнемдейтін технологияларды енгізу және ... ... жаңа ... ... ... Бір ... ... бағасы төмендеп, ал
импортталып отырған ... ... өсу ... байқалады. Бұндай
айырбас шынайы ұлттық табыс мөлшерін азайтады, капитал ... ... ... ... бұл ... салаларға арқа сүйеуге
мүмкіндігі жоқ, ... ... ... ... ауыл ... ... өнеркәсіп және инфрақұрылымның деңгейін көтеруге база
жоқ. ... ... ... ... жасау басқа да өндіріс
құралдарымен қамтамасыз ететін, ішкі нарық шеңберінде ... ... ... ... ... ... ... одан
әрі шиеленістереді.
Аймақтықтық сауда-экономикалық одақтарды құрудың негізінде ... ... ... ... және бірлескен, яғни
тиімділігі, өсетін экономикалық саясатты ... ... ... ... ... мемлекетттердің көбісінің экономикалық интеграцияға талпынуы ... және ... ... ... ... өзінің әр
қатысушысына қосымша, жүйелі деп аталатын эффект ... ... ... ... басқа, тек өзара саудамен ғана шектелген мемлекеттерде
бола алмайды.
Жоғарыда айтылып кеткендей, әкелінетін тауарлардың ... ... ... режим қолданылады.
2000 жылы 14 қарашада ҚР Үкіметінің "Әкелінетін тауарларға салынатын
кеден баждарының ... ... ... ... ... қолданатын дамушы елдер мен ең аз дамыған елдер тізімі бекітілген.
Дамушы елдер ... 104 ... ал ең аз ... ... ... 47 ... Осы Қаулыда ҚР-ның кедендік аумағына әкелінетін және ҚР-ның
преференциялар схемасын қолданатын ... ... ... ... ... кеден баждарынан 75 пайыз мөлшерінде кеден баждарының
ставкалары қолданылатыны туралы көрсетілген.
ҚР-ның аумағына әкелінетін және ... ... ... ең аз ... елдерден шыққан тауарларға ... ... ... қолданылмайды.
Осының бөрін болдырмау үшін ... ... ... ... Олардың бірі болып кедендік қызмет табылады.
Қазақстан Республикасының кеден қызметі қазір қиын жағдайларда болып
отыр. Оларды белгілі қаржы ... ... ... щараларды
енгізудің көмегімен қана өзгертуге болады. Кеден қызметін жүзеге асырудың
іс-тәжірибесі бойынша, ... ... ... белгілеусіз,
айқындалған приоритет қисынын келтірусіз салмақты табыстарға жету мүмкін
емес.
Қазіргі кезде кеден қызметін Қазақстанның сыртқы саудасын ... ... ... ... құрамына жаңғырту үшін күштер салынуда. Бұл
үшін жаңа басқару жүйесімен жетілдірілген кеден қызметін ... ... ... ... процедураларын бақылау мен ... жаңа ... ... ... күш ... ... ... —фискалдық саясатты жүргізу, сыртқы
сауданы реттеу және мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
салаларындағы кеден ... ... ... ... ... ... оңтайлы жолдарын іздестіру.
Сыртқы экономикалық байлайыстардың дамуына тиімді көмектесудің
қажеттілігі ... ... ... ... ісін ... деген жаңа
көзқарасты әзірлеу мәселесін қойды.
2002-2004 жылдарына Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдіру
Концепциясымен ... ... мен дер ... ... шешімді
қабылдауды қажет ететін кеден органдарының ... ... ... кешені анықталған. Бұл бағыттар бес тең маңызды приоритеттерге
бөлінген.
Приоритет 1. Бірыңғай автоматтандырылға ақпарат жүйесі мен ... ... ... ... статистикасын қалыптастыру.
Приоритет 2. Халықаралық кеден ынтымақтастығын дамыту.
Приоритет 3. ... ... мен ... рәсімдеу механизмін
жетілдіру.
Приоритет 4. ... ... ... 5. ... ... фискалды-экономикалық қызметін
жетілдіру.
Қойылған мақсатқа жету үшін кеден қызметіне мыналар қажет:
1.Кедендік төлемдер алуды басқарудың сапасы мен ... ... ету. ... процедураларды ықшамдау, ақпарат көздері мен
технологияларды кең ... ... ... ... кедендік және сыртқы
сауда статистикасын жүргізу.
2.Халықаралық стандарттарға сәйкес ... ... ... ... ... ету, ... ... ТМД мүше елдерінің құрылуы
мен дамуын көмек көрсету,
халықаралық саудада болып жатқан дүние ... ... ... ... ... ... ... Қызметті реттеу
процесіндегі кеден жүйесінің ролін жоғарлату, валюталық бақылауды күшейту.
Кедендік жүйенің дамуымен байланысты міндеттер:
1.Кеден саясатының ... ... және ... ... ... қолданудың нақты өдістерін айқындау алу;
2.Кеден ісінің құқықтық жүйесін сапалы жақсарту;
З.Республикамыздың әртүрлі салаларға шетел инвестициялардың ағымы үшін
қолайлы жағдайлар жасауға байланысты ... ... ... тиімді
енгізу бойынша шараларды даярлау.
4.Кеден жүйесіндегі институционалдық өзгерістерді енгізіп, оның ... ... ... ... ... ... ... дамыту.
Осындай жоспарды даярлағанда, менің ойымша, ең ... ... ... Бұл жерде Қазақстан экономикасының даму болашақтары,
бюджеттің жағдайы еске алынған, қаржыландарудың негізгі ... көзі ... даму мен ... ... ... ... емес
қоры алынған.
Бұл қор кеден төлемдерінің негізінде құрылады. Концепция бойынша, кеден
қызметінен түскен ... ... ... ... Мұндай
қаржыландырудың бюджеттік қорлардың алдында бірнеше артықшылықтары бар:
1.бюджеттің шығыс бөлігіне деген қысым азаяды;
2.кеден қызметінің өз ... ... үшін ... ... оның ... ... өз жұмысының тиімділігіне тәуелді
болады, ал бұл жағдай бюджеттің ... ... ... ... ... байланыстарды экономикалық басқару үшін елдің әлеуметтік-
экономикалық және халықаралық ... ... бөлу ... Осы ... ғана СЭ ... мемлекеттік реттеу жәңе ... ... ... ... шешіліп отырады.
Қорытыиды
ҚР ұлттық өндірушілердің, тұтынушылардың және мемлекеттің мүддесін
барынша қорғауға бағытталған кедендік саясат ... ... ... ... ету ... мемлекет кеден саясаты құралдарын
қолданудың тиімді механизмін ... ... ... ... ... жағдайда ғана тиімді болады. Кедендік ... ... ... ... ... қорытынды жасалды:
Қазақстан үшін кеден саясатын жақсарту, оның
құралдарын жетілдіру, бұл ең ... ... ... ... ... жалғастыру болып
табылады. ҚР кеден саясатының құралдарын жетілдірудің
бірнеше жолдары бар: баждардың көп түрлілігі, оларды
әрбір салада дұрыс қолдану, халықаралық ережелерімен
сөйкесінше ... ... ... ... ... жетілдіру,. мөлшерлемелерді
өзгертуде асығыс жасамау, өз еліміздің өндірушілерінің
жағдайларын ескере отырып, жеңілдік жағдайлар жасау
керек.
Кеден ... ... ... ... алдымен, Қазақстандық тұтынушылардың төмен сатып
алу қабілеттілігіне назар аудару керек. Орташа жандық ақша табысының шығыс
көздері, негізінен азы-түліктік ... ... Ұзақ ... ... ... көп жағдайда ішкі нарықтағы сұранысты
қамтамасыз етіп отыр. Осыған орай ... ... ішкі ... ... ... қалыптасуы керек.
Кеден саясатының негізгі міндеттерінің бірі - ... ... ... жөне ... ... ... отырған өнімдердің
көбісін өзі өндіріп шығара алады жөне оған барлық мүмкіндіктері бар әлемдік
төжірибеде қалыптасқан салаларда қорғаудың ... ... ... ... ... ... кедендік бажы. Баждардың көп болуы - сауданы реттейтін
мүмкіндік.
3. Қазақстан жер байлығы мол мемлекет. Мұнда
шикізат мөлшері көп. ... ... ... көп ... іске асуына кедергілер болуы керек.
Ол үшін экспорттық квота қолданылады. Сыртқы
саудада тарифтік жөне бейтарифтік реттеулерді жетілдіру
қажеттілігі - Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... талап етеді жөне нақты шешім
қабылдап барып, өзгеріс енгізу керек. Кедендік баждар
ішкі нарық жағдайымен негізделуі ... ... салу және алу ... ... ... бөлу керек. Бірінші кезекте өндірушілері
мен тұтынушыларды ... ... ... ... ... ... ... жүргізуіне
мүмкіндік беруде тарифтерін дұрыс есептеп, қолдану үлкен өсер етеді.
4.Кедендік ... ... ... ҚР ... ... ... кезеңі оның дамуы және жұмыс жасау жағдайларын жүзеге
асыруда толық қызмет атқармайды. ... ... ... ... ... үлкен әсер етеді. Кеден саясатының құралдарын жетілдіру
үшін, ... ... ... ... ... ... дұрыс пайдалана білу
қажет. Отандық өндірушілерді көптеген салықтардан ... ... ... жасау, өз өнеркөсібімен бірге экономикамызды жақсарту жолында
үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік ... Ал ... ... мүше болу ... ережелерге сөйкесінше сыртқы сауданы
реттеуді талап етеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының ... ісі ... ... ... 1999 ... ... дело в РК. ... 2000 г. Алибеков С.Т.
3. Шалтыков А.И. История таможенного дело, Алматы, ... ... М.А. ... ... Учебник.
Алматы, 2002г
5. Петров Ю. Практика таможенного регулирования. М, ... ... З.Л. ... ... импорта//ВЭД в Казахстане №76
2004г.
7. Данильцев А.В. Междунаодная торговля: инструменты регулирования м,
2004г.
8. Шишаев А.И. Регулирование международной торговли товарами М, ... Кден ісін ... және оны ... ... Д.М., ... Ұ.А.,
Қалдыбаева А.Е. Алматы, 2000ж.
10. Нургалиева Д.М. Совершенствование таможенного оформления товаров и
транспортных средств. //ВЭД в ... №7, ... ... А.Н. ... ... М, ... Мадиярова Д.М., Текенов У.А. Транспортное обеспечение ВЭД
13. Грачев Ю.Н. Регулирование внешноторговых ... ... о ... таможенных платежей от 11.09.2001 г.
15. Бармамбаев Б. Отсрочка по уплате таможенных пошлин //ВЭД в Казахстане
№5 ... ... ... платежей //ВЭД в Казахстане №3-4 2005г.
17. Платежей и налоги //ВЭД в ... ... ... ... Е.Н. ... регулирования НДС
//Аль Пари 2003г. №1
19. ВЭД в Казахстане №6, 2005г.
20. ВЭД в ... №8, ... ... Ю.К.Таможенный контроль.-М.,2001г.
22. Фаминский И.П., Орешкин В.А. Основы таможенного дела.-М., 2000г.
23. Токаев К. Внешная ... ... в ... ... ... ... М.А. ... регулирование внешнеэкономической деятельности.
Алматы: Данекер, 2000г.
25. Некрасов В.А., ... И.А. ... ... дела в Республике
Казахстан. Астана, 2002г.
26. Жатканбаев Е.Б., Сухова Л.Ф. Таможенно-тарифное регулирование в
Республике Казахстан. Алматы, 2003г.
ПІКІР
Қазіргі таңда ... ... ... ... жаңа ... арқылы сату нарықтарды кеңейтуді көздейді. Бұл жағдайда ... өз ... ... ... ... ... ғана ... алады.
Сонымен, сыртқы экономикалық қатынастарды ары ... ... ... ... ... ... асыру үшін мемлекеттік
басқарудың маңызды элементтерінің ... ... ... ... ... ... сай қалыптастырып, шет елдермен сауда
қатынастарын реттейтін кедендік ... ... ... ... ... ... ... керек.
Аталған тақырыптағы диплом жұмысы кіріспе және қортындыдан және де үш
негізгі тараудан тұрады.
Кіріспе мен бірінші тарау тақырыптың өзектілігіне ... ... ... ... ... ... жайында және де
осы кедендік төлемдерді алуды ұйыдастыру мәселелері жайында тоқталып өткен.
Екінші ... ... ... ... ... ... ... кездегі мәселелеріне тоқталып және де
кедендік төлемдерді төлеу ерекшеліктеріне ерекшеліктеріне тоқталып өткен.
Соңғы тарауда кездесетін ... ... ... ... әр түрлі мәіселелерді жетілдіру ... ... ... қойылған талаптарға сай келеді және де Мемлекеттік
Аттестациялау Комисиясының алдына қорғауға ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында мемлекет
кеден саясатын құралдарын қолданудың тиімді механизмін қалыптастыру керек.
Қазақстан үшін ... ... ... оның ... ... бұл ... ... және нормативті актілерді қалыптастыруды жалғастыру болып
табылады.
Кедендік ... ... ... Қазақстан Републикасы кедендік
қызметінің қалыптасуының алғашқы кезеңі оның дамуы мен ... ... ... ... ... ... атқармайды.Кеден саясатының
құралдарын жетілдіру үшін, олардың тиімділігін анықтау керек, әрбір құралды
дұрыс ... білу ... осы ... ... диплом жұмысының тақырыбы өзекті де
келелі мәселе болып отыр.
Диплом жұмысы құрылымдық жағынан бір-бірімен ... ... және де ... тұрады.
Бірінші және екінші бөлімдерде автор кедендік төлемдерді ... ... ... ... ... ... байланыстардың ұйымдастырылу деңгейіне, сонымен қатар ... ... ... бөлімде автор Қазақстан Республикасында кедендік төлемдерді
алудың механизміне және олардың жетілдіру жолдары мен әр түрлі ... ... ... ... жіне ... ... сыртқы
экономикалық байланыстарын реттеудегі атқаратын рөлі(мысалыға ҚР)»
тақырыбында жазылған ... ... ... ... талаптарға жауап
береді және «жақсы» деп ...

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Клавициалды саңырауқұлақтардың биологиялық ерекшеліктері3 бет
Қазақстан Республикасы кеден ісі негіздері55 бет
RADSL технологиясы6 бет
Жаңа технология үрдісінде математика сабағында ойын элементтерін тиімді пайдалану арқылы оқушылардың ой - өрісін дамыту7 бет
Жер үстінде орналасқан констркуцияларды қорғау үшін гидрофобты қоспаларды ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын жоғарлату35 бет
Криминология пәнінің түсінігі31 бет
Линзалар5 бет
Принтер драйверлері туралы жалпы түсінік5 бет
Сақтандыру маркетингінің мәні және міндеттері5 бет
Төменгі сатыдағы жануарлар12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь