Шетелдік инвестицияны экономиканың нақты секторына тартудың және инфляцияны төмендету мәселесі теориялық және практикалық мәселелерін зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I. БАҒАНЫҢ ӨЗГЕРУІ МЕН СҰРАНЫСҚА ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР
1.1 Экономикада уақыт аралығында бағалар өзгеруі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.2 Бағаның өзгеруі мен сұранысқа әсер ететін түрлі факторлар және жұмыссыздық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

II. БАҒАНЫҢ ӨЗГЕРУІ МЕН СҰРАНЫСТЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫНА ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯНЫ ТАРТУДАҒЫ АРТЫҚШЫЛЫҒЫН АЙҚЫНДАУ
2.1 Шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында тартымды ресурстардың құрылымы мен даму ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ...20
2.2 Шетелдік инвестицияларды тарту үшін экономикадағы ұйымдық . экономикалық және құқықтық жағдайларды қарастыру ... ... ... ... ... ... ... ..28

III. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ИНФЛЯЦИЯНЫ ЫРЫҚТАНДЫРУ
31 Қазақстан Республикасындағы инвестицмялық қызметті реформалау заңдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
32 Бағаның өзгеруі мен сұранысқа әсер ететін түрлі факторларды ескере отырып инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелерді шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..53

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54

ҚОСЫМША
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Өнеркәсіп өндірісінің дағдарыс жағдайында инвестициялық тартушылықты жақсарту және инфляцияны төмендету мәселесі экономиканың нақты секторын басқарудың тиімді экономикалық құралдарының қатарында аса актуалды болып табылады, яғни бұл «Қазақстан – 2030ң стратегиясымен анықталған ұзақ мерзімді басымдылықтармен жауап береді [1, 21 б.].
Инвестиция және инфляцияны төмендету мәселесі, оның экономиканың нақты секторындағы экономикалық тиімділігін жоғарлату туралы төмендегі ғалым-экономистердің еңбектерінде қарастырылған.
Зерттеу жұмысының маңыздылығы шетелдік инвестицияны экономиканың нақты секторына тарту мен инфляцияны төмендету мәселесі ғылыми пайымдауда, сондықтан негізгі жағдайларды Қазақстан Республикасындағы рыноктық қатынастарды жетілдіру бағдарламаларын айқындау мен оны тәжірибе жүзінде пайдалану мүмкіндігінде.
Зерттеу тақырыбының мақсаты:
- шетелдік инвестицияны экономиканың нақты секторына тартудың инфляцияны төмендету мәселесі теориялық және практикалық мәселелерін зерттеу, сонымен қатар алынған теориялық нұсқауларды іс жүзінде жүзеге асыру болып табылады.
- мұнай және газ өндіретін кәсіпорындардың жылдық бюджетінің орындалуын және қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесін талдау.
Зерттеу міндеттері: 1) бағаның өзгеруі мен сұранысты ескере отырып экономиканың нақты секторына шетелдік инвестицияны тартудағы артықшылығын айқындау; 2) бағаның өзгеруі мен сұранысты ескере отырып шетелдік инвестицияларды тарту үшін экономикадағы ұйымдық-экономикалық және құқықтық жағдайларды қарастыру;
Жаһандану мерзімі 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастау алды. Әсіресе Кеңес Одағының ыдырауынан кейін қарқынды дами бастаған бұл үрдіс өзінің құбылмалылығымен экономиканың құрлысы мен экономикалық өмірге өз ықпалын жүргізе бастады.
Жаһанданудың негізгі философиясы – либерализм. Осы себеппен де тауар, қызмет және капитал қозғалыстарының алдында тұрған кедергілер едәуір жеңілдеді. Әсіресе Еуропа Одағы сияқты экономикалық интеграциялар және мұнан басқа экономикалық одақтар тауар, қызмет және капитал қозғалыстары алдындағы кедергілерді толығымен жою үшін маңызды қадамдар жасауда.
Әлемдік деңгейдегі капитал қозғалыстары болса жалпы интеграциялардан жеке өз алдына бір бөлек жол ұстанған. Қазіргі таңнан бастап кейбір шектеулерден тыс әлем бойынша капитал қозғалыстарының еркіндігі қамтамасыз етілген. Жаһанданудың бізге әкелген жеңілдіктерінен пайдаланып барлық әлем елдерін шарпыған ғаламдық капитал, табыс көзі болған елдерге және салаларға оп-оңай кіріп, қатерлі деп таныған сала мен елдерден технологияның әкелген мүмкіндіктері арқасында жеңілдіктер арқылы тығырықтан шығар жолын табуда.
1) Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы” заңы. 2003 жыл және 2005, 2006 жылдардағы енгізілген өзгертулермен
2) М.В Ивошин «Инвестиция. Организация управления и финонсирования.ң//Москва 1999 год//
3) Аналитическая информация о состоянии рынка ценных бумаг Республмкиа Казахстан. // Рынок ценных бумаг Казахстана. NӘ 1. 2006 г,
4) Бочаров В.В. “Современный финансовый менеджмент” Москва Санкт-Петербург, Нижний Новгород Воронеж Ростов-на-Дону Екатеринбург, Самара Новосибирск Киев-Харьков. Минск. 2006 год.
5) Бочаров В.В. “Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. Москва Финансы и статистика 2001.г.
6) Васина А.А. “Финансовая диагностика и оценка проектов” – СПб: Питер 2004. г.
7) Журнал “Хабаршы” 2004-2006 жылдар
8) Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ЗАО «Казинвест ң, 2006 г.
9) Интернет сайт WWW.WFІN.KZ
10) Косжанов.Т.Н. “Промышленная и инвестиционная политика в долгосрочной стратегии экономики страны, //Транзитная экономика,№ 7.2005 г,
11) Казахстанская правда. // С.Тай «Влияние прямых иностранных инвестиций// 07.03.2006 г.
12) Крушевиц Л. “Инвестиционные расчеты” Питер 2004г
13) Ковалев В.В. Финансовый анализ Алматы Финансы и статистика. 2004 год.
14) Қаржы-қаражат А. Қантарбаев //Инвестицияларды талдау// 2004-2006 жылдар
15) Маулимбердина С.Т. “Рынок ценных бумаг” вводенме в проблему. //Саясат, 10-11,2006 г.
16) Методические рекомендации по оценке эффективности иевестиционных проектов: Официальное издание. – Москва Экономика 2000г
17) Нәдірбек Әпсәләмов, Қазиқан Исабеков, Өмірзақ Сұлтанов “Экономикалық теория негіздері” Алматы ғылым 1999 жыл. 479-492б
18) Нурланова. Н.К. “Инвестиционная ситуация в Казахстане и перспективы ех позитивных сдвигов” //Европейское сообщество. М 3. 2004 г,
19) Реформировамие экономики Казахстана: Про их решения. Алматы, 2004, С. 343.
20) РЦБК 2004-2006 жылдар
21) Стоянова Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и практика.
22) Хес О. //Совмещение акцептов с количества иа качество иностранных инвестиции// Панорама. -24.08.2005 г.
        
        Реферат
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Өнеркәсіп өндірісінің дағдарыс жағдайында
инвестициялық ... ... және ... ... ... ... ... басқарудың тиімді экономикалық құралдарының
қатарында аса актуалды болып табылады, яғни бұл ...... ... ұзақ мерзімді басымдылықтармен жауап береді.
Зерттеу тақырыбының мақсаты:
- шетелдік инвестицияны экономиканың нақты секторына тартудың және
инфляцияны ... ... ... және ... ... сонымен қатар алынған теориялық нұсқауларды іс жүзінде жүзеге
асыру ... ... ... және газ ... ... ... ... және қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесін талдау.
Зерттеу міндеттері: 1) ... ... ... ... тартудағы артықшылығын ... 2) ... ... ... реттеу; 3) Шетелдік инвестицияларды
тарту үшін экономикадағы ... және ... ... 4) ... ... ... инвесторларын ынталандыру мен
реттеудің мемлекеттік жүйесінің бағытын айқындау; 5) Мұнай ... ... ... ... көзқарасы жағынан экономикадағы
жағдайды талдау. Зерттеу нәтижесінде алынған қорытындылар мен ұсыныстар
нақты мәселені одан әрі ... ... ... ... Қазақстан
экономикасы алдында тұрған өзекті міндеттерді шешуге бағытталған қолданбалы
сипаттамалы еңбектерде қолдануға болады.
ГЛОССАРИЙ
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – белгілі уақыт ... (жыл, ... ... ... ... ... ... мен қызметтердің
құны.
жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) –осы елдің ... ... ... пайдалану арқылы алынған барлық түпкілікті ... ... ... ... ... – бұл барлық ... ... ... ... ... инвестициясын ысырапсыз қайтара алмайтын,
толық босатып ала алмайтын тәуекелдік;
Уақытша тәуекелдік – міндетті түрде ... ... ... ... сату және ... алуға байланысты тәуекелділік;
Заңдық өзгерістер тәуекелділігі – шығын мен ысырапқа ұрындыруы мүмкін
тәуекелділік;
Өтімділік тәуекелділігі – инвестицияны өтізу ... ... ... ... тәуекелділік;
Нарықтық тәуекелділік – ... ... ... ... құнының төмендеуінен ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
Кредиттік және іскерлік тәуекелдік – борыштық құнды қағаздар шығарушы
негізгі ... ... ... сол ... ... ... ... тәуекелділік.
Проценттік тәекелділік – нарықтағы проценттік мөлшерлеменің ... ... ... әкелуі мүмкін тәуекелдік;
Валюталық тәуекелдік – шетелдік валютадағы инвестициямен байланысты
тәуекелдік.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………..3
I. ... ... МЕН ... ӘСЕР ... ФАКТОРЛАР
1.1 Экономикада уақыт аралығында бағалар
өзгеруі..............................................4
2. Бағаның өзгеруі мен сұранысқа әсер ететін ... ... ... ... ӨЗГЕРУІ МЕН СҰРАНЫСТЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ
СЕКТОРЫНА ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯНЫ ТАРТУДАҒЫ АРТЫҚШЫЛЫҒЫН ... Шет ... ... ... қаржыландыру барысында
тартымды ресурстардың құрылымы мен даму ерекшелігі………………………20
2.2 Шетелдік инвестицияларды тарту үшін экономикадағы ұйымдық –
экономикалық және құқықтық жағдайларды қарастыру………………………...28
III. ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы инвестицмялық қызметті реформалау
заңдары……………………………………………………………………………...40
32 Бағаның өзгеруі мен ... әсер ... ... ... ... инвестициялық қызметті қаржыландыру барысында кездесетін мәселелерді
шешу жолдары……………………………………………………….50
ҚОРЫТЫНДЫ……………………………………………………………………53
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ………………………………...54
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Өнеркәсіп өндірісінің дағдарыс жағдайында
инвестициялық ... ... және ... ... ... нақты секторын басқарудың тиімді ... ... аса ... болып табылады, яғни бұл ...... ... ұзақ мерзімді басымдылықтармен жауап береді ... ... және ... ... ... оның экономиканың нақты
секторындағы экономикалық тиімділігін жоғарлату туралы төмендегі ... ... ... жұмысының маңыздылығы шетелдік инвестицияны экономиканың нақты
секторына тарту мен инфляцияны ... ... ... ... негізгі жағдайларды Қазақстан Республикасындағы рыноктық
қатынастарды ... ... ... мен оны ... ... ... ... мақсаты:
- шетелдік инвестицияны экономиканың нақты секторына тартудың инфляцияны
төмендету мәселесі ... және ... ... зерттеу, сонымен
қатар алынған теориялық нұсқауларды іс жүзінде ... ... ... ... мұнай және газ өндіретін кәсіпорындардың ... ... және ... ... ... ... талдау.
Зерттеу міндеттері: 1) бағаның ... мен ... ... ... нақты секторына шетелдік инвестицияны тартудағы артықшылығын
айқындау; 2) бағаның өзгеруі мен ... ... ... ... тарту үшін экономикадағы ұйымдық-экономикалық және құқықтық
жағдайларды қарастыру;
Жаһандану мерзімі 20-шы ... ... ... бастау алды. Әсіресе
Кеңес Одағының ыдырауынан кейін қарқынды дами ... бұл ... ... экономиканың құрлысы мен экономикалық өмірге өз ... ... ... ...... Осы ... де ... және капитал қозғалыстарының алдында тұрған кедергілер едәуір
жеңілдеді. Әсіресе ... ... ... ... интеграциялар және
мұнан басқа экономикалық одақтар тауар, қызмет және ... ... ... ... жою үшін маңызды қадамдар жасауда.
Әлемдік деңгейдегі капитал ... ... ... ... өз алдына бір бөлек жол ұстанған. Қазіргі таңнан бастап кейбір
шектеулерден тыс әлем ... ... ... ... ... ... ... әкелген жеңілдіктерінен пайдаланып барлық әлем
елдерін шарпыған ғаламдық капитал, табыс көзі болған елдерге және салаларға
оп-оңай кіріп, ... деп ... сала мен ... ... әкелген
мүмкіндіктері арқасында жеңілдіктер арқылы тығырықтан шығар жолын табуда.
Қазір әлемде 8 ... ... ... қай жерге тиесілі екені
белгісіз ақша бар екені анықталды. Бұл ақша ... ... және ... ... ... Қай елде және ... ... мүмкіндік
болса, сол нарыққа енуде; қай елде және қандай нарықтықта қауіп ... ... де ... ... арашалап сыртқа шығып кетеді.
Бірақ ғаламдық капиталдың нарыққа кіріcі мен шығыcы экономикада ... жол ... ... ... нарыққа кіріс жасаған шетелдік
ақша, сол нарықта бағаларды көтерген кезде, валюталардың бағасын түсіреді.
Кірісінде көктемнің ... ... ... ... ... шығатын кезінде
қарама қайшы жағдайларға тап қылады. Ғаламдық капитал шыққан нарықтық
жүйеде ... ... ... ... валюта бағаларының да қатты
өсіміне жол ашады.
Міне, АҚШ-та бастау алып, барлық әлемге ... ... ... де осы. ... табыс табу үшін бағытталған ғаламдық капитал белгілі
нарықтақ ... ... тыс қор салу ... экономикалық қолайлы жағдай
қалыптастырады. Шектен тыс несиелендірген салалардан қажетті қайтарымдарды
қамтамасыз ете алмауы да қаржылық тығырықты кері ... ... ... есе ... ... Әлемде экономикалық алыптар ретінде танылған
және әр қайсының белсенділігі 1 тирллион доллар шамасында ... ... Merrіll Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bear Stearns ... ... ұшырауының себебі де осы. Осы алпауыт ... ... тыс ... мен ... ... ... ... өсімдерін отраға шығарса, енді өздерінің ... ... ... ... да төменге қарай құлдырауына себеп болды. Осы төменге
құлдырау толқыны да барлық әлемді жетегінде ... ... ... ... ... ... басшыларының дер кезінде қабылдаған
шешімдері арқылы жаһандану ... ... ... ... ... Осы ... де ... Орта Азияның тұрақты және ең күшті
мемлекеті болып саналады. Әр сала бойынша өлшеулі ... ... ... ... ... еркіндігі жайында да тағы оның
үстіне бақылап отыратын ... ... ... банк және фирмалардың
ғаламдық экономиканың ... ... ... ... алаңдар
қазіргі таңда қаржы нарығында бір қысылтаяңдық қалыптастыруда. Бірақ
Қазақстанның өндіріп ... өнім мен ... ... ... қысымының
болмауы, анығырақ айтқанда, Қазақстан үкіметінде ... ... ... қаржы нарығында пайда болған бұл мәселенің қысқа
мерзім ішінде жолға ... ... ... ... ... да Қазақстан үкіметінің және экономикасының осы мықты
құрылысының себебімен ішкі экономикада ... ... жол ... деп
күтілуде. Бірақ әр түрлі қауіпке қарсы Қазақстан үкіметінің қолданып
отырған бақылау еркіндігін ... ... ... өте ... пен ...... алушылар қалайтын және ала алатын тауар бағасы мен ... ... ... Яғни ол ... ... беріледі:
(1)
тауар бағасы – p, Q- сұраным шамасы, - сұраным бернесі.
Сұраныс заңы тауар бағасы неғұрлым жоғары ... ... ... ... болатынын айтады, яғни тәуелділігі кері.
Тауар бағасынан басқа сатып алушыларға әсер ететін басқа факторлар да
бар. Оларды ... тыс ... деп ... алушылар табыстарының ұлғаюы әдетте сұраныстың жоғарылауына
әкеледі. Мұндай тауарлар қалыпты тауар деп ... ... ... тауарлар
да болады, олардың тұтынылуы табыстық ұлғаюы сатысында төмендейді.
Сабақтас тауарлар бағаларының өзгеруі. Егер бір тауар бағасының ... ... ... ... ... ол ... ... тауарлар
деп аталады.
Ұсыныс - рынокта бірде-бірі тауар бағасына жеке әсер ете ... ... бар деп ... – сатушылардың сатқысы келетін және ста алатын ... ... оның ... ... ... Оны келесі түрде ... ... ... Q - ... ... - ұсыныс
функциясы. “Ұсыныс” және “ұсыныс мөлшері” ұғымдарын жатастыруға болмайды.
Ұсыныс заңына сәйкес, неғұрлым тауар бағасы жоғары болса, ... ... көп ... яғни ... ... Сондықтан ұсыныс
функциясының графигі оң наклоны болады. Бұл график s ұсыныс қисығы
деп аталады.
Ұсынысқа ... тыс ... де әсер ... ... ... ... өндіріс шығындарын төмендетеді.
Өзгермес бағада тауардың үлкен көлемін сатуға ұсыну және ... ... ... ... ... сатушылар үшін экономика тұрғысынан орында
болады. Екеуі де ... ... s ... ... ... бағасының өзгеруі. өндірілуші тауардың тұрақты баға жағдайында
көтерілуі кейбір өндірістерді ... ... ... ... ... – ол құны мен тауар санын анықтайды. Уақытты бір
мерзімінде рынокта тауар құны -ге тең болды, яғни -ге ... деп ... ... ... ... ... қалай және қандай шығындармен
өндірілетінін тұтынушыларға білу міндетемес ал өндірушілерді тауарларды
қандай ... ... ... жөнінде білгісі келмейді. Баға
игіліктермен ресурстардың үйлестіруін анықтайды.
Тұтынушылар мен ... ... ... қисығы барлық тұтынушылардың қалауы мен
мүмкіндіктерін анықтайды. Сатып ... бір ... ... бағамен
тауардың белгілі санын алуға келіседі, басқалары аталған бағамен тауардың
одан аз санын алуға мүмкіншіліктері бар немесе ... ... ... ... ... келісіп тұрған максималды бағаға
сатып алмайды, керісінше ... ... ... ... ... олар ұтыста.
Бұл пайымдаманы қайталасақ барлық тұтынушылардың жиынтықты ұтысы мына
жанаға
яғни, ... ... ... және ... - ... сызық пен шектелген сатылы фигура алаңына тең екендігіне келеміз.
Икемділік. Салықтардың әсері
Сұраныстың баға ... ... деп баға ... 1 ... ... ... ... өзгеруі деп аталады:
Келесі жағдайлар болуы мүмкін:
1) - ... ... ... ... ... сұраныс көлемінің
өзгеруіне әкелмейді. Мысал- қант диабетке қарсы ... - ... ... Бағаның 1 пайызға өсуі сұраныс көлемін 1
пайызға төмендетеді. Мысал: нан, күнделікті қажет етілетін ... - ... ... икемділігі. Баға 1 пайызға өскенде
сұраныс көлемі де 1 пайызға қысқарады.
4) - ... ... ... 1 ... өсуі ... мөлшерінің
1 пайыздан астам төмендеуіне әкеледі.
5) - кәміл икемді сұраныс. Мысалы аталған тауар үшін ... бар. ... ... ... ... сол ... мәні ... “минус” белгісінсіз көрсетіледі.
Бағаның икемділігі мен жиынтықты кіріс
Табыстың өзгеруі келесі түрде ... ... баға ... ... байланысты келесі жағдайлар болуы
мүмкін.
1) Егер сұраныс икемді болса, онда жақша мәні (3.4) сол ... ... ... яғни -да -дің ... ... сол, ал бағаның төмендеуіне суммарды
табыстың өзгеруі оң болады.
2) Егер сұраныс ... ... онда және ... мән ... ... Бұл ... ... өсуі, яғни жиытықты кірістің
өсуіне әкеледі, оң, ал бағаның төмендеуі, яғни ... ... ... ... теріс.
3) Егер біз жеке-дара икемділік сұранысымен жұмыс істесек, онда
бағасының елеусіз өзгерісінде жиынтықты кіріс өзгермейді.
Сонымен, баға және ... ... бір ... егер ... ... ... ... шығымдылығы бағаны
күрт төмендетіп фермерлердің табыстарын азайтуы мүмкін.
Табыс бойынша сұраныс икемділігі және тоғыспалы икемділік.Табыс бойынша
сұраныс ... деп, ... ... 1 ... ... ... ... өзгеруі:
(5)
Сұраныстың баға жөніндегі икемділігіне қарағанда табыс бойынша сұраныс
икемділігі кез-келген мән ... ... - жай ... ... ... ... жоғары
болса, олар осындай тауарларды алады, мысалы, киім жеміс-жидек, ойын-
сауықтар.
2. - ... ... ... Тұтынушылардың табыстары өскен сайын
сатып алушылар аталған тауарларды пайдаланудан бас ... ... әрі ... ... ... ... ... тауарлардың бағалары да әсер етеді. тауарлар бағасы
қатынасынша, тауарына сұраныс мөлшері. ... ... ... таурға сұраныстың тоғыспалы икемділігі 1
пайыз тауар бағаның өзгеруі есебінде ... ... ... ... ... ... -тің ... қандай
болатындығына байланысты келесі мәндерді қабылдауы мүмкін:
1) - тауары тауар үшін ауыстырушы болып ... шай және ... - ... ... үшін ... ... табылады,
мысалы, жанармай және автокөліктер.
3) - тауарының тұтынылуы тауар бағасына тәуелді емес.
Ұсыныс икемділігі Ұсыныстың баға ... ... деп ... ... ... ... 1 пайыз есепте өзгеруін айтамыз.
(7)
шегінде аламыз.
Ұсыныс икемділігі сыныптамасы мәнінң ... мен ... ... ... ара ... ... сұраныстың желілік
функциясын қарастырайық. Оның кестесі тік сызық болады. Желілік жағдайында
сұраныс ... ... ... ... сұраныс функциясы. Сұраныс қисығында белгілі бір нүктені алып,
онда касательныйда(?) салайық. нүктесіндегі ... ... ... тең, ол ... ... ... қисығының
касательный(?) наклонға тең.
Салықтардың нарықтық тепе-теңдікке әсері.
Сатып алушыларға салынатын салық. Мемлекет сатып ... ... ... ... ... салық ұстайды.
сұраныс қисығы белгілі бір тауар көлемін алу үшін сатып
алушылардың ... ... ... ... ... Егер олар
қосымша салық төлейтін болса, онда бұл тауар ... тек ... ... ... ... ... яғни ... қисығы төменге
бірлікке жылжиды Жаңа тепе-теңлікте салықты енгізгеннен ... ... ... болады, ал сатып алушылар салықпен бірге бірлік
төлейді. Демек, ... ... ... ... сатып алушылар
төлейді және сатушылар төлейді.
Сонымен, заң бойынша салық ... ... ... ол ... ... алушылардың арасында бөлінеді.
Икемділік ролі
Неғұрлым ұсыныс икемді болса, және ... ... ... да және ... ... Және ... ... икемділігі аз болса және қисықтары соғұрлым жатық болады.
Осыған ұқсас сұраныс икемдірек болса, р және ... ... ... Сұраныс икемділігі аз болса, D және D қисықтары тіктеледі
де мөлшері арта ... ... ... ... ... және ... икемділігі төмен
болса, салықтық басым көпшілігін сатушылар көтеретін болады, және керісінше
сұраныс икемділігі төмен, ал ұсыныс ... ... ... ... ... алушыларға түседі.
Тұтынушының іс-әрекеті
Толықтық аксиомасы. Кез келген екі ... ... ... біреуі
тана қалаулы болып, таңдап алуы мүмкін, немесе екі жиынтық та ол ... яғни және ... үшін ... үш қатынастардың
бірі әділ келеді; “-ға қарағанда ... ... ... ... ... бұзылуы тұтынушылардың іс-әрекеттерін болжау мүмкін
еместігін ... ... Егер “-ға ... ... ... қарағанда қалаулы” болса, бұдан “-ға қарағанда
қалаулы” екені.
Егер бұл шарт ... “-ға ... ... ... қалаулы”, “-ға қарағанда ... ... ... ... ... бар тұтынушылар үнемі басқа нәрселерге
ынтасы ауып тұрады. Оның ... ... ... ... қисығы деп бір-біріне эквивалентті ... ... ... ... ... ... орындалғанда талғамсыздық қисығының көлбеулегі теріс
болады. Талғамсыздық қисығынан еркін нүктесін алайық.
Талғамсыздық қисығы ... ... ... тұтынушыларды
қанағаттандырудың деңгейі өзгеріссіз қала береді. Талғамсыздық қисығының
көлбеулігі ара-қатынастарының тұтынушылардың өз ... ... ... ... және ұтылмай екінші бір тауарға ... ... ... ... ... оның ... картасы деп аталады. ОЛ толығымен ... ... ... ... ... жетуге талпынады.
Бюджеттік шектеу.
Тұтынушылардың таңдау мәселерінің басқа бір жағы – ол алтернативтердің
шектелуі. - сан, тауарлар бағасы , ... ал ... бір ... мерзіміндегі тұтынушылардың табыстары болсын.
Тұтынушылар шығындарының табыстарына теңдік шарты келесі ... ... ... деп ... ... ... ... мәнінде
бюджеттік сызық осінен өтеді, ал осі - ... ... ... ... ... (4.1) теңдеуі қатысты
шешіме болады, яғни
(11)
онда бұрыштық коэффициент, яғни бюджеттік сызықтық көлбеулегі.
Жалпы айтқанда, ... ... ... түрде түзу сызық емес. Мысалы,
ол сынық сызық болуы да мүмкін.
Оңтайлы таңдау
Талғамсыздық қисығы ... ... - ... сызық
көлбеулігіне тең болғандықтан - онда тепе-теңдік орындалуы керек
(12)
Талғамсыздық ... ... ... - ... ... тең ... - онда тепе-теңдік орындалуы керек
(13)
тепе-теңдігі және екі тауардың да нолдік емес санын
өлшейтін жиынтықты ... Бұл ішкі ... ... ... ... ... мен тауарлардың бағасы бюджеттік сызықтың
тоғысуы мен белгілі бір талғамсыздық қисығының тоғысуы жоқ болуы мүмкін.
Пайдалылық бернесі (функция)
бернесі пайдалылық бернесі деп аталады, егер ... ... ... ... бір-біріне эквивалентті тауар жиынтықтарында пайдалылық бернесі
бір мағынаны ... ... ... ... ... әр ... пайдалылық бернесі тұрақты және оны түріндегі ... ... ... ... бұдан жоғары түрінде пайдалылық
бернесі бұдан үлкен мағынаға ие.
Тұтынушылардың ... ... ... ... ... болады.
…….
Аталған тауардың қосымша бірлігін тұтынудан ... ... ... өсім ... деп аталады. тауары үшін анықтама
бойынша шекті ... тің ... ... ... ... ... тауарының шекті пайдалылығы аныңталады.
пайдалылығ бернесінің анықталуы бір мәнді болмаса да, ол ... ... ... ... ... ... деп есептеледі: алдыңғы
бірлікке қарағанда аз ... ... ... ... пайдалылығын
арттырады. Бұл, тауардың шекті пайдалылығы оның саны көбейген кезде азаяды.
теңдігімен берілген белгілі бір ... ... ... ... ... толық дифференциалы талғамсыздық
қисығының бойымен жылжитынын білдіреді, яғни немесе, ... ... ... ... ... ... сызығтығ көлбеулігі - тең. Тепе-теңдікте
(ішкі шешім бар жағдайда) олар ... де ... тең ... ... ... ... ... аламыс:
(15)
“Табыс-тұтыну” қисығы және Энгель қисығы
Салыстырмалы статистика әдісі келесіден тұрады. Алғашында ... ... ... анықталады (баға, табыс) содан кейін тепе-теңдік
өзгертілген ... ... ... Екі ... ... Бір ... жағдайынан екіншісіне ауысу процессі
қарастырылмайды. Энгель қисығы тұтынушылардың табыстарымен ... ... ... ... ... ... ... қисығы
Егер табыстың көтерілуіне байланысты сатып алынған тауардың ... онда ол ... ... деп ... ... ... тұтынушылар сапасы жоғары және қымбат тауарлар ала
бастайды.
“Баға-тұтыну” қисығы
тауардың бағасының өсуінде бюджеттік ... ось пен ... ... ... ... тілі бойымен бұрылады.
“Баға-тұтыну” қисығы талғамсыздығ қисығы картасында тепе-теңдік ... ... басу ... мен ... ... басу ... ... табыстарын бұрынғы тұрмыс-жағдайлары
деңгейінде ұстап тұру үшін ... ... ... ... ... ... деп түсіндірімді.
Тұтынушылардың тұрмыс-жағдайларының деңгейінің өзгерлеушілігі бір
талғалғымсыздық қисығында қала ... ... ... ... – ол ... басу ... ал бақылау өзгерісіне
тең. Байқайтын ... ... басу ... ... теріс, яғни бағаның
өзгеруіне қарама-қайшы ал ... ... ... оң да бола ... өзгерісінің өтемдігі деп ... ... ... ... алғашқы деңгейіне жетуге жағдай жасайтын
қосымша табыс деп аталады.
Табыс ... ... ... ... ... ... де әсерін тигізетін индивидуумның табысының өзгеруін көрсетеді.
Бұл екі ұғымдар бір-біріне сәйкес келмейді. Табыс өзгерісінің ... ... ... ал ... ... ... – ескі бағада.
Бірақ талғамсыздық қисығы белгісіз, және де әр ... ... ... ... ... ... ... емес.
Паашенің басқа индексі таразының орнына сол жылғы кезеңнің мөлшерін
қолданады.
(16)
Ласпейрес индексі ... ... ... ... ... жағына бұрмалайды, ал Пааше индексі – ... ... осы екі ... бірін-бірі өтейтін Фишер индексі пайдаланылады
(17)
Өндіріс факторы нарығындағы үй шаруашылықтық
мінез-құлқы
Бюджеттік шектеу, жеке адамның қалауы мен таңдауы
Жеке адамның белгіленген бір мезгілдік ... ... пен ... шектелген уақыты болады. Бұл уақытты деп белгілейік. -
демалысқа бөлінген уақыт болсын ... ... үй ... ... Онда - жеке ... жұмысқа бөлетін уақыты. Егер - жалақы
ставкасы болса, онда оның табысы те, не басқаша
(18)
Бұл – жеке ... ... ... ... екі ... ... бюджеттік шектеуіне өте ұқсас. Ол бюджеттік сызықты береді.
.
2-сурет. Жеке адамның бюджеттік сызығы
Жеке адам ... ... кез ... ... ... ... Бірақ
әрбір адамның жұмыс пен демалыс үшін үлестіретін өз қалаулары болады.
орнын ауыстырудың шектік нормасы демалыс ... бір ... үшін ғана ... алатын жеке адам табысының азаювена тең.
“Табыс-демалыс” моделіндегі ... ... жеке адам ... ... ... ... ... демалыс
уақыты көбейеді, яғни олар аз төлесе аз ... ... ... деп ... жеке адам ... ... Ол жалақы мөлшерлемесі
азаюы кезінде бұрынғы өмір деңгейін қолдау үшін көбірек жұмыс ... ... ... адам ... ... ... ... (жеке адам) төмен жалақы ала тұра рационалды болады ... ... ... ... иррационалды бола алады.
Капиталдың ұсыныс.
Еңбек сияқты капитал да өндіріс факторы. Тұтынушы, үй шаруашылығынан
кейін қалған табыстарының бір ... ... ... береді. Бұл
олардың жинақ ақшалары.
Өмірлік цикл моделінде, жеке адам тұтынумен ақшасын жинақтауда шешім
қабылдағанда, ... ... пен ... ... ... ... аралық артықшылық беру орнын басу шекті мөлшері қазіргі
уақытта өзінің тұтынуын бір бірлікке ... үшін ... ... ... ... тұтыну көлемінетең. көлемі талғамсыздық ... ... ... инвестициялар. Жеке адам болашақтағы ... ... ... ... ғана емес ... ... де ... асырылады.
Экономикада зерттеу пәні болып, пайдаланатын процесстердің физикалық
немесе химиялық мінездемелерге тәуелсіз тауарлар мен қызметтер ... ... ... пен ... ... ... болып табылады.
Изоквантты қисық деп, шығарыпатын өнім көлемінің бірдегілілігін
қантамасыз ететін, ... ... әр ... үйесімділігі орналасқанын
айтамыз.
Изоквант теріс көлбеулікте екенін айтып өтейік, себебі бір ... ... өнім ... өзгеріесіз сақтап қалу үшін ... ... ... ... ... ... олардың қиылысу нүктелерінде әр түрлі
көлемді өнімдер ... ... еді. ... ... формула түрінде
көрсету мүмкіндіктері бар. Кобба-Дуглас функциясы:
(18) ... - оң ... ... ... ... ... – оң сандар.
Тіркелген пропорциялы өндірістік функция:
(20) мұнда - оң сандар.
Өндірістік функцияның белгісі
Егер өндіріске жұмылдырылған кейінгі еңбек ... ... ... ... көп ... ... бұл жерде еңбектің өскелең қайтарымы
орын алады.
3-сурет. Еңбектің өскелең қайтарымы.
Егер өндіріске жұмылдырылған кейінгі ... ... ... ... әсер ... сол қалыпта қалдырса, онда еңбектің қалыпты қайтарымы орын
алады.
Еңбектің қалыпты қайтарымы.
Ал егер өндіріске ... ... ... ... өнімнің
шығаруына кері әсер ... ... ... ... ... ... ... Еңбектің қалыпты қайтарымы.
Макроэкономиканың негізгі мәселелеріне экономикалық өсу, инфляция және
жұмыстылық жатқызылады. ... ... ... ... ... ... және елдер арасындағы
макроэкономикалық өзара ... ... ... ... ... төрт ... құрылады: үй
шаруашылықтары, фирмалар, мемлекет және ... ... ... ... ... ... ... игіліктерге сұраныс білдіреді,
алатын табысын тұтыну мен жинақтар арасында бөледі. Өз ... ... ... ... ... ... ел ішіндегі барлық фирмалар құрайды. ... ... ... ... сұраныс тұдырады, тауарлар мен
қызметтерді ұсынады, инвестициялар жасайды. Әдетте ... ... ... арттыру болып табылады.
Мемлекеттік секторға, ең бастысы, қоғамдық игіліктерді өндіріп шығаратын
барлық мемлекеттік ұжымдар кіреді. Ол, ... ... ... әлеуметтік қамсыздандыру, ғылым және ... ... ... ... ... ... дамуына қолайлы шарттар
құруға ұмтылады. Ол салық жинау, трансферт төлеу, тауарлар мен ... және ... алу, ақша ... және ... ... ... ету
шарттарын белгілеу арқылы экономикалық саясатты құрып, жүзеге асырады.
Сыртқы сектор дегеніміз шетелдегі экономикалық субъектердің жиынтығы,
сонымен ... ... ... ... Олар елдің экономикасына
халықаралық сауда, капитал және ұлттық валюталармен өзара тиімді айырбастау
арқылы әсер етеді.
Макроэкономикада экономиканы бір ... жүйе ... ... ... ... ... ішкі ... бағалар деңгейі,
инфляция қарқыны, жұмыссыздық деңгейі, нарықтық пайыз мөлшерлемесі және
басқа көрсеткіштер.
Экономикалық теориялар жиі ... ... ... ... ... арасындағы ара қатынастарды анықтайды. Әр модель
белгілі мақсатта құрылады: экономикалық құбылысты түсіндіру, ... ... ... және ... ... ... ... арқылы
немесе математикалық түрде құрылады.
Экзогенді және эндогенді айнымалылар ажыратылады. Экзогенді айнымалылар
модельден тыс ... ал ... ... ... ... ... бірге экономикалық айнымалыларды келесі түрінен ажыратады: ... ... ... ... ... шама болса, ағын айнымалысы
уақыт ... ... ... ... ... ... көлемі,
мемлекеттік қарыз, байлық қор айнымалысына, ал ... ішкі ... ... ... ... ағын ... ... аралығында бағалар өзгеріп тұрады. Бірақ бұл лезде
орын алмайды. ... ... мен ... ... ... ... ... және ұзақ мерзімді уақыт кезеңі ажыратылады. Экономистердің
айтуынша, бағалар ұзақ мерзімді кезеңде ... және ... ... ... ... ... ... келесі түрде жазуға болады:
y = kx + ... - x,y - ... ал ... ...... тіркелген
параметрлері.
5- Сурет. Түзу сызық
k шамасы – (1.1) теңдеуімен берілетін сызықтың бұрыштық коэффициенті, b
– бұл сызықтың тік осінен кесетін ... ... ... ... ... ... көлбеуі деп атайды. Ол х
айнымалысын 1 бірлікке арттырғандағы тәуелді айнымалы у ... ... ... Егер k>0 ... ... көлбеуі оң болады (оңға-
жоғары), ал егер k 0 . Ал ... ... ... жылдар
аралығында жұмыссыздық пен инфляцияның байланысын ашты.
12-сурет. ... ... ... ... ... ... нүкте ретінде,
экономикалық саясаттың мақсатын таңдау құралын бергендей болатын. Бірақ
өткен ғасырдың 70-ші ... әр ... ... ... ... жойылып кетті.
Мысалын, мынадай қисық шығатын болды:
13-сурет. Филлипс қисығы
Филлипс ... ... ... тыс ... түсіндірілуі экономикада
күтулір түсінігін пайдалануда екен. Адаптивті күтулер, ... ... ... Шығу тегі ... Болу ... ... ... тегі бойынша:
Отандық;
Шетелдік.
6. Қолдану түрі бойынша:
Инвестициялық (капиталдық);
Инвестициялық емес.
7. Иемдену қатары бойынша:
Жеке;
Жалпы.
8. Шығарылым формасы бойынша:
Эмиссиондық;
Эмиссиондық емес.
9. Меншік формасы бойынша:
Мемлекеттік;
Корпоративтік.
10. Айналыс сипаты бойынша:
Нарықтық;
Нарықтық ... ... ... ... ... үлкен тәуекелділікпен.
Тәуекелділік түрлерін мынаған бөлуге болады:
← Капиталды тәуекелдік – бұл ... ... ... ... ... ... инвестициясын ысырапсыз қайтара
алмайтын, толық босатып ала ... ... ... ...... ... ... ұшырататын
қолайсыз уақыттағы инвестицияны сату және сатып алуға байланысты
тәуекелділік;
... ... ...... мен ... ұрындыруы
мүмкін тәуекелділік;
← Өтімділік тәуекелділігі – инвестицияны өтізу барысындағы болуы
мүмкін ысырапқа ұрындыратын тәуекелділік;
← Нарықтық тәуекелділік – ... ... ... байланысты
инвестиция құнының төмендеуінен ысырапқа ұрындыратын тәуекелдік;
← Кредиттік және іскерлік тәуекелдік – ... ... ... ... қарыз сомасын немесе сол бойынша сыйақы төлеуге
жағдайын болдырмайтын тәуекелділік.
← Проценттік тәекелділік – нарықтағы проценттік мөлшерлеменің
өзгеруіне ... ... ... ... ... ... Валюталық тәуекелдік – шетелдік валютадағы инвестициямен
байланысты тәуекелдік.
12. Қолма-қол табыс ... ... ... 13. ... ... ... бойынша:
← Борыштық – құнды қағаздардағы немесе міндеттердегі инвестиция;
← Иелі үлестік – нарықты субъектінің капиталындағы ... ... ... байланысы жоқ мүліктегі үлес;
← Жеке жобалар.
Экономикалық мәні ... ... ... және ... ... ... ... есепте инвестиция
мыналарға бөлінеді:
← Қаржылық (БЕС 8 «Қаржылық инвестиция есебің және оған әдістемелік
ұсыныс);
... ... және ... бақылау арқылы ... ... (БЕС 13, БЕС 14, БЕС 15 және ... ... көзі ... жаңадан қалыптасқан (құрылған) күн немесе таза
табыстың жинақталған ... ... ... ... оны өзінің
табысының (таратылған) қаражаттарының есебінен жұмылдырады. Негізгі
капиталды ... ... ... көзі болып кәсіпорынның меншігінде
қалған табысы саналады. Бағалы қағаздардың көп ... ... ... ... ... ала айқындайды.
Қаржылық инвестиция өзінің пайдалану мерзіміне қарай, қысқа және ... ... ... ... ... мақсаты бойынша: қаржылық және нақты болып
бөлінеді.
Нақты ... ― бұл ... ... капиталын және
материалдық­өндірістік қорын өсіруге салынатын салымдар.
Қаржылық инвестиция ― бұл субъектінің ... алу ... ... ... ... өсімі немесе алынатын басқа да олжалар.
Сондай­ақ, қаржылық инвестицияға пайдаланбай тұрған жылжымайтын мүліктер де
жатады. Қаржылық инвестицияның бір түрі ... ... ... да ... бағалы (құнды) қағаздар екі топқа бөлінеді ― ақшалай және ... ... ... ... алған кезде ақшалай қарыздарды
алғандағыдай етіп ... Бұл ... ... ... ... ... және ... сертификаттар және т.б. жатады. Осы
бағалы қағаздар бойынша ... бір ... ... ие болады және олар
өзінің номиналдық (атаулы) құнынан төмен бағаға сатып ... ... ... ... қағаздар, әдетте, қысқа мерзімге ( бір ... ... ... ... ... ... дамыту үшін, оның капиталын
(қорын) құрастыру немесе ұлғайту мақсатында шығарылады.
Бағалы ... ... ... ... ... туралы белгілерін
куіәләндыру үшін олар былайша бөлінеді:
... ... ... ― құқықтарын орындау үшін, бірақ олардың
иелерін теңестіруді талап етпейді, ұстаушылардың атына тіркеу ... ... ... ... ... ... адамға қарапайым жолмен
қолына береді.
― атаулы бағалы қағаздар ― белгілі бір адамның атына ... ... ... құқықтары ондағы қойылған талапты жеңілдету үшін
белгіленген тәртіппен басқа тұлғаға беріледі. Атаулы бағалы ... ... ... адам ... ... келетін талаптардың орындалуы емес,
ондағы тиесілі талаптың заңды еместігіне жауап береді.
― ордерлік бағалы қағаздар ― ол ең алғашында ... ... ... ... ... ... Бұл онда ... құқықтар қағазға
түсірілген тәртіпке байланысты ауыспалылығын сақтайтындай етіп ... ... ... ... ... ... болғанына ғана
емес, сонымен бірге, оның жүзеге асуына да ... ... ... ... ... ... оларды борыштық және инвестициялық деп бөлуге
болады.
Борыштық ... ... ... ... және ... ... негізгі
сомасын графикке сәйкес жабуды эмитент өз міндетіне алады. Бұл кімнің
эмитенті ... ... оған ... ... вексельдер
жатады.
Инвестициялық бағалы қағаздар эмитент активтерінің бір бөлігін иемденуге
құқық береді, оларға эмитенттерінің бардық типтеріндегі акциялары ... ... ... ... бойынша: мемлекеттік (Үкімет пен
Ұлттық Банктің борышкерлік міндеттемелері), муниципалдық (жергілікті атқару
органдарының борышкерлік ... және ... ... ... жарғылық капиталын қалыптастыру немесе
қаржылық­шаруашылық қызметін ... үшін ... ... ... ... ... ... шығарылатын) болып бөлінеді.
Мәмілеге байланысты шығарылатын бағалы қағаздар: фондылық ... және ... ... вексельдер, чектер,
коносаменттер, кепілдік міндеттемелер және т.б.) болып бөлінеді.
Фондылық бағалы қағаздар көптеп шығарылуымен ... ... олар қор ... ... ... ... ... коммерцтялық бағытқа ие: олар ... ... ... есеп айырысуға және тауарларды орын алмастыру
процесіне қызмет көрсетуге арналған.
Бағалы қағаздар ... ... орны ... ақша ... ... және капиталдық бағалы қағаздары болып бөлінеді.
Ақша нарығы дегеніміз ― қысқа мерзімді бағалы қағаздардың ... ... ... және ол ... ... бір ... ... мерзімді
бағалы қағаздардың әрекет ету мерзімі ― бір күннен бастап бір ... ... ... ... бағалы қағаздар, әдетте, ... ... ... ... ... қарыз берушілердің төлем қабілеттілігі
жоғары болса ғана шығарылады. Ақша нарығының ... ... ... ... сертификаттар, коммерциялық қағаздар жатады.
Бағлалы қағаздардың атқаратын рөлі бойынша: негізгі, ... ... ... ... алыну мен сатылу құқығын куәландыратын шарт­ ты
бағалы қағаздар болып бөлінеді.
Бағалы қағаздарды өздерінің алдына қойған ... мен ... ... да ... ... ... ... инвестор әр тараптандыру (диверсификациялау) принципін ... онда ол ... ... деп ... ... ... ... болады.
Қоржындық (портфелдік) инвестициялаудың объектілері ретінде әртүрлі
бағалы қағаздар: акциялар, облигациялар, бағалы қағаздардың шартты ... ... ... бір ... ақша ... ... ... Инвестор
инвестициялық мақсатына тәуелді белгілі бір типтерді қалыптастырады. Келесі
типтерін бөліп ... ... ... тип ― өсім қоржыны, екінші тип
― табыс қоржыны.
Қоржынның ... ... ... өсімді көбіне дивиденттер ... алу ... ... ... қағаздардың бағамдық өсімінің есебінен
алу болып табылады. Бұл негізгі салымның басым ... ... ... капитал өсімімен және тәуекелділіктің ара қатынасына байланысты
қоржындық өсімнің ортасынан бөліп ... ... ... өсім
қоржындары капиталдың маскималды өсіміне ... Бұл ... ... ... ... көрсетеді, бірақ эмитент ­
кәсіпорындардың ... ... ... ол ... табыс әкелуі мүмкін.
Қоржынның бұл құрылымы, әдетте, тез өсетін жас компаниялардың ... ... ... ... ... ... ірі, жақсы
белгілі және тұрақты компаниялардың акциясынан тұрады, бұндай ... де аса ... ... Қоржынның орташа өсімінде агрессивті
қоржынға да, консервативті қоржынға да тән инвестициялық қасиеттері болады.
Оның ... ... ... қоса даму ... жас
кәсіпорындардың да акциялары енеді. Мұндай қоржын жеткілікті табысқа және
тәуекелдің орташа деңгейін ... ... ... ... ... типі ... мен проценттерден табыс алу болып
табылады. Қоржынның бұл типі тәуекел кезінде алдын ала ... ... ... ... және онда тәуекелділіктің деңгейі нольге
тең болады. ... ... ... ... ... ретінде
сенімділігі жоғары бағалы қағаздар алынады. Оның ... ... ... ... ... ... ... ақщалай және
облигациялар болып бөлінеді. ... ... ... ... және облигациялардан тұрады. Мұндай қоржын оны құрайтын
бағалы қағаздардың есебінен нарық конъктурасы мүмкіндік беретін болса, ... жай ... өзі де ... ... әкелуі мүмкін. Басқа жағдайда,
қоржын инвестициясы тек тәуекелділік төмен ... ... ғана ... ... Ақша ... ... ... толық сақтау
мақсатынан тұрады. Оның құрамына ақщалай ... пен тез ... ... Егер де ... ... өзінің төмендеу бағасын көтерсе, онда ... ... ... мүмкін. Сөйтіп, салынған капитал ... ... өз ... ... ... ... есебінен қалыптасады және нольдік ... ... ... ...... дамытудың тұрақты және жоғарғы қарқынын
қалыптастыруды, ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... ... дамытуда кәсіпорындарды қаржыландыратын және ұзақ мерзімге
несие ... ... ... ... мен ... акцияларынан құрылған инвестициялық қорлар ерекше ... ... ... ... неғұрлым пайдалы салалары мен
кәсіпорындарына капиталдың құйылуына жағдай жасайды.
Қаржылық инфестициялар инвесторлар үшін ішкі және ... ... ... бір ... ... ... ескерген жөн.
Бұл тәуекелділік басшылардың ... және ... ... есеп пен ... ... ... валютаның бағамдық
пайыз мөлшерлемесінің өзгерістерімен, орта мерзімді және қысқа мерзімді
несиелерді тартудың қиындылықтарымен және т.б. осы ... ... ... ... ... ... ... зілзаларымен және саяси
тәуекелділіктерімен байланысты болатынын ескерген абзал. ... ... ... ... соң және ... ... қажетті зерделеуден өткізгеннен кейін барып,
жүзеге ... Осы ... ғана ... ... жағдайындағы
тәуекелділіктер төменбеуімүмкін.
Инвестициялардың мақсаты ― жаңа технологияларды, алдыңғы қатарлы
техниканы және ноу-хауды енгізу; ішкі ... ... ... ... және ... ... ... отандық тауар өндірушілерді
мемлекеттік қолдау және ынталандыру; экспортқа бағытталған және ... ... ... ... ... шикізат көздерін
тиімді және кешенді пайдалану; қазіргі заманғы менеджмент пен маркетингтің
әдістерін енгізу, жаңа жұмыс ... ... ... мамандардың
үздіксіз оқу жүйесін енгізу, олардың біліктілік ... ... ... ... ... ету; ... ... ортасын жақсарту болып
табылады.
Қазақстан Республикасының экономикасын көтеруде және оны одан ... ... ... ... ролі зор. Шетелдік инвестициялар-
ға табыс алу мақсатында ... ... ... инвесторлар
салып отырған мүліктік құндылықтар және оған қоса олардың ... ... ... ... да ... инвестициялар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының
жарғылық капииалына ... ... ... ... шешімдерге өз
үлестерін және құқықтарын қорғауына болады.
Шетелдік ... ... ... келмейтін кез келген қызметпен, ... ... ... құруға және олардың шетелдік филиалдарын
ашуға, мүліктік құқын сатып алуға, қарыз, ... ... т.б. ... ... ... өздерінің қызметінен алған табысын өз ... ... ... ... ... ... ... үшін,
тауарлар алуға және басқа да мақсаттар үшін, яғни Қазақстан Республикасының
заңдарында тыйым салынбаған кез келген қызметпен ... ... ... ... ... ие болу жолымен немесе үлестік
қатысудан табыс алу ... ... ... қаржылық жұмсалымды тудыра
алады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің (ҚР АК) ... ... ... ... ... жарғылық капиталдың бір бөлігіне иелік
етуші заңды тұлға ... б.т. ... ... ... ... ... ... серіктестік қабылдаған шешімді анықтай алады. ... ... ... ... (100%) ... ... ... жүргізе алады.
Бақылау – бұл оның ... ... алу ... ... және ... саясатын анықтау құқы.
Заңды тұлға басқа кәсіпорындардың пакет акциясын, қатысу үлесін алу
арқылы қаржылық ... ... ... ... Салынған қаржылық
салымдардың деңгейіне ... ... не ... не ... ... басқа да саясатына едәуір әсер ететін болып белгіленеді.
Егер де инвестордың қатысу үлесі 50% және одан да көп болса ... ... одан да көп ... беру құқы бар ... ... онда ол қаржылан-
дырылатын объекеті бойынша оның ... ... және ... ... ... де ... қатысу үлесі 20%-дан астам болса, бірақ оның дауыс
беруге құқы бар ... ... ... онда ол ... объекті
бойынша оның едәуір әсер етуінде болатын және ... ... ... де ... ... ... 20% ... аспаса, онда ол бірлесіп
бақыланатын заңды тұлға болып табылады.
Тәуелді ... ... ... ... Тәуелді
серіктестік инвесторлардың едәуір ықпал еткінде ... және ол ... ... де, ... ... заңды тұлғасы да бола
алмайды. Субъектінің қызметіне инвестор едәуір ықпал етеді, оның тек ... ... ғана ... ... ... ... да. Тәуелді серіктестіктер өз
инвести-циясын жүзеге асыру үшін мына екі ... ... ... ... қатысу әдісі;
- құн әдісі.
Үлестік қатысу әдісі – инвестицияларды иеленген мезетте сатып ... ... ... ... ... ... таза
активтеріндегі өзгерістерде инверсордың ... ... ... ... өсуін (кемуін) есепке алу әдісі. Тәуелді шаруашылық серік-
тестігінің таза ... ... ... үлесінің өзгеруі қаржылық-
шаруашылық қызмет туралы есептегі ... ... ... ... ... ... таза ... жалпы
сомасынан тиісті дивиденттер инвестициялардың баланстық құнын кемітеді.
Егер де ... ... ... ... құны ... ... алған зиянына тең немесе артық болса, онда
бұндай ... ... ... ... ... ... құны бойынша
көрініс табады.
Тәуелді шаруашылық ... ... ... бағалануына
байланысты инвестордың үлесінің өзгеруі инвестициялардың баланстық құнын
көтереді ... және ол ... ... ... көрсетіледі.
Инвестор өзінің тәуелді шаруашылық серіктестігінің таза табысында
үлестік қатысын қайта жаңғырту үшін таза ... пен таза ... тең ... де ... ... ... ... қайта бағаласа,
онда олардың баланстық құны да ... ... ... өсіі меншік
капиталындағы төленбеген қосымша капиталда көрініс табады, ал егер де ол
азайса, онда сол ... ... ... ... ... ААҚ қоғамы “Темір” ААҚ-ның 33% және “Цемент” ААҚ-ның 28%
акциясын сатып алған, сол ... ... ... ... ... ... ... теңге және 4600 мың теңге құраған.
“Шығыс” ААҚ сатып алғаннан кейін, бір жылдан соң, “Темір” ААҚ ... ... ... 300 мың ... ... бағалауды жүргізген.
Бірінші жылдың қорытындысы бойынша “Темір” ААҚ 9900 мың ... зиян ... ... ААҚ 5000 таза ... ... 2000 теңге деңгейінде дивидендті
жария еткен. Ал келесі жылы ... ААҚ ... ... ... ... мың теңгеге түсірген, ал “Цемент” ААҚ керісінше, 500 мың теңгеге
көтерген.
Екінші жылдың ... ... ... ААҚ 1000 мың ... таза ... 200 мың ... ... жария еткен, ал “Цемент” ААҚ – 1500 мың
теңге деңгейінде зиян ... ... ... ... ... |Шоттар |
| | ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... тұлғалардан оларда қалыптасқан | | | |
| ... ... ... баға ... | |2210 |3310 |
| ... ... ... |3 110 000 | | |
| |- ... ААҚ - 33% айналыстағы |4 600 000 | | |
| ... | | | |
| |- ... ААҚ - 28% ... | | | |
| ... | | | |
| ... |7 710 000 | | ... жылы ... |“Темір” ААҚ өзінің кейбір негізгі | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... ... құны |99 000 |2210 |5320 |
| ... ... ААҚ үлестік қатысу | | | |
| ... ... ... ... ... | | | |
| |ол 99 000 ... ... (300 000 * | | | |
| |33%) | | | ... ... ... ... ... | | | |
| |- ... құнының өсуімен бірге | | | |
| ... ААҚ ... де ... ... | | | |
| ... ААҚ ... 1 400 000 теңге |1 400 000 |2210 |7610 |
| ... ... * 28%) | | | |
| |- ... ААҚ зиян шеккендіктен, | | | |
| ... ААҚ ... құны да | | | |
| ... ... ААҚ ... ... ... |7610 |2210 |
| |“Шығыс” ААҚ-на тиесілі ... | | | |
| ... * 33%) ... құраған | | | |
| |- ... ... ... ... | | | |
| ... асып ... |58 000 |011 |- |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... ал ... 58 000 ... | | |
| ... ... тыс шотта есепке | | | |
| ... ...... – |560 000 |2140 |2210 |
| ... | | | |
| |- ... ААҚ-тан “Шығыс” ААҚ-на | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... азайды, “Шығыс” ААҚ-ның алынатын | | | |
| ... ... 560 000 ... ... | | | |
| ... * 28%) | | | ... ... ... нәтижесі бойынша | | | |
| ... ААҚ өз ... ... ААҚ| | | |
| ... теңге сомасындағы | | | |
| ... ғана ... | | | |
| ... + ... – 560 000) | | | ... жылы ... |“Шығыс” ААҚ-ында инвестициясының құны | | | |
| ... ... ... ААҚ ... | | | |
| ... негізгі құралдарының құнын | | | |
| ... |99 000 |5320 |2210 |
| |- ... ... ... ... | | | |
| ... шегінде |36 300 |7450 |2210 |
| |- ... ... ... соманың | | | |
| ... 36 300 ... ... – 99 | | | |
| |000) | | | ... ... ААҚ өзінің негізгі құралдарын| | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... ... құны, яғни |140 000 |2210 |5320 |
| ... құны ... | | | ... |Екінші жылдың нәтижесі бойынша: | | | |
| |- ... ААҚ таза ... ... |272 000 |2210 |7610 |
| |ААҚ ... ... ... байланысты | | | |
| ... құны ... ... ... | | |
| |33 000 ... ... ... * | | | |
| |33%). ... ... зиян ... | | |
| |осы ... ... ... |58 000 |- |011 |
| ... құны ... тыс шотта есепке | | | |
| ... сол зиян ... ... | | | |
| |соң ... ... құны ... | | | |
| ... ... – 58 000)]. |66 000 |2140 |2210 |
| |- ... ... ... ААҚ-ның | | | |
| ... ... ... ... 000 |7610 |2210 |
| ... ... 660 000 ... * 33%)| | | |
| |- ... ААҚ зиян шеккендіктен | | | |
| ... ... ААҚ ... азаюына | | | |
| ... ... құны | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... бойынша “Шығыс”| | | |
| |ААҚ ... ... ... | | | |
| ... ... және 70 700 ... | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... ол ... ... | | | |
| ... | | | ... ... – инвестицияны алу кезінде сатып алу құны ... ... ... ... ... қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері
туралы есепте инвестиция ... ... ... ... ... таза ... ... мөлшері алынғаннан кейін
барып мойындалады.
Инвестиция ... алу құны ... ... егер де ... арада сату мақсатында алса немесе нивестицияланған кәсіпорын ... ... ... ... ... ететін болса, бұл соңғы инесторға
табысты беру қабілетін біршама төмендетеді. Мұндай ... ... ... ... органның бақылауында болса, сондай-ақ олар
кәсіпорындағы дивиденттерді бөлудің саясатына ... ... ... ... ... аударуға шек қойылған елдерде
жүргізуі мүмкін. ... ... ... ... кәсіпорынның
шаруашылық қызметін жүзеге ... ... ... ... ... ... күшіне енуі және басқа да кедергілердің
болуы мүмкін.
Егер де ... ... ... дейін алынса, онда ол капиталды
қайтарған болып саналады және инестордың балансы сол сомаға азаяды.
Енді біз ... ... ... ... Екінші жылдың
наурызында “Темір” ААҚ – 3500000 теңгеге, ал “Цемент” ААҚ – 5000000 ... ... ... Енді осы ... ... ... ... |Шаруашылық операцияларының мазмұны ... ... |
| | ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... онда ... | | | |
| ... ... ... ... | |2210 |4110 |
| ... ... ... алынды: |3 110 000 | | |
| |- ... ААҚ - 33% ... |4 600 000 | | |
| ... | | | |
| |- ... ААҚ - 28% айналыстағы | | | |
| ... | | | |
| ... |7710000 | | ... ... ... нәтижесі бойынша | | | |
| ... ААҚ 2000 мың ... | | | |
| ... ... ... сондықтан |373 333 |2170 |6120 |
| ... ААҚ оны ... ... ... | | |
| ... 373 333 ... ... * | | | |
| |28%/12) яғни ... ... |186 667 |2170 |2210 |
| ... ... ... – 186 667 ... | | | |
| ... * 28% * 4/12), | | | |
| ... ... ... ... | | ... ... жылдың наурызында сатылған | | | |
| ... ... |4710 |2210 |
| |- ... ... құнының |8 500 000 |2110 |6210 |
| ... | | | |
| |- ... ... ... оның | | | |
| ... ... | | | ... ... ... ... ... ... |8 500 000 |1030 |2110 ... ... ... ... ... ... келмеген күннен
бастап, инвестициялар ұзақ мерзімді инвестицияны есептейтін есепке ... ... ... ... серіктестіктің инвестициясының есебі. Енші-лес
шаруашылық серіктестік – ... ... ... ... ... ... ... объектінің 50% астам акциясын
тікелей немесе жанама емденсе жүзеге асуы ... ... ... ... ... ... есеп беруінде, біріктірілген
есеп беруінде көрсетіледі, бірақ онда қабылданған ... ... ... олар мына екі ... ... ... ... үлестік қатысу әдісі;
- ұзақ мерзімді инвестицияны есептеу әдісі.
Негізгі серіктестік өзінің еншілес серіктестігіне инвестицияны бөліп,
біріктірілген ... есеп ... ... ол кезде барлоық жергілікті
және шетелдік еншілес серіктестіктерді өзіне ... тек ... ... қоспағанда:
- егер де еншілес серіктестік ... ... сату ... ... онда олар оның уақытша бақылауында;
- егер де еншілес серіктестік ұзақ ... ... ... ... ететін болса, бірақ бұл соңғы жағдай негізгі
серіктестіктің қаржатын қайтару ... ... ... ... ... енбей қалған жағдайда
қаржылық инвестициясының есебі боцынша ескеріледі.
Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктің инвестиция-сының ... ... ... серіктестіктің инвестицияны жүзегеасыруы –
бірлесіп жасайтын қызметтің бір нысаны, онда ... ... ... кезде әрбір қатысушы шаруашылық серіктестікте өзінің қатысу үлесі
бойынша ... ... ... бақыланатын заңды тұлғалар активтерді бірігіп алады, жасалған
шығындарды таниды және алынған табысты анықтайды. ... ... ... ... ... ... өз ... қаржыландыру үшін капиталдарды тарта
алады. Бұл кезде бірлескен ... ... ... қызмет
нәтижесінде алынған олжадан өз үлесін алуға құқылы. ... ... ... ... да ... қызметтерді келесі нысанда жүзеге асыруына
болады:
- бірлесіп бақылайтын өндіріс;
- бірлесіп бақылайтын активтер.
Бірлесіп бақылайтын ...... ... құрмай тұрып, қатысу-шылар
өздерінің жалпы шаруашылық мақсатына жету үшін ... ... ... бірлесіп бақыланатын өндіріс бойынша өзіне тиесілі
шығындарын ... және олар ... ... ... ... табысты
таратудың тәсілін қарастырып қояды. Осы ... ... ... ... ... ... жне т.б. активтердің
құнын, әр қатысушы өз балансында ескереді.
Бірлесіп ... ...... ... үшін ... немесе
салынған активтерді қатысушылар бірлесіп иелік етуді топшылайды. Бұл ... ... ... үшін ... ... барлық қатысушылар теңдей
пайдаланады. Әрбір қатысушының ... ... ... ... ... арқылы анықталады. Әрбір қатысушы өзінің қосқан үлесін басқа
қатысушыларға сатуға, тегін ... ... ... ... және ... бақыланатын серіктестіктерге
салынған инвестициялар бойынша шоттар корреспонденциясы келтірілген.
Шет мемлекеттердегі инвестициялық қызметті ... ... ... құрлымы мен даму ерекшелігі
Батыс елдердің бір қатарында қазіргі несие жүйесінде инвестициялық
банктер өздерінің дамуын ... ... ... ... ... ... басқа банктерден бөлінуіне еңбек бөлінісі және несие аясындағы
мамандану әкелді.
3-кесте.
|№ ... ... ... |Сомасы, |Шоттар |
| | ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... тәуелді және бірлесіп | | | |
| ... ... мына | | | |
| ... салу ... | | | |
| ... жасалынды: |200 000 |2210 ... |
| |- ... ... ... |300 000 |2210 |2700 |
| ... емес ... |50 000 |2210 |2150 |
| |- ақша ... |600 000 |2210 |4120, 4130 |
| |- есеп ... ... ... | | | |
| ... ... |450 000 |2210 |4110, 4170 |
| |- ... ... және ... | | | |
| ... ... | | | |
| |- ... және жеке ... | | | |
| ... |1 600 000 | | ... ... және жеке ... тегін |100 000 |2210 |6130 |
| ... ... | | | ... |Тәуелді немесе еншілес | | | |
| ... өз ... ... | | | |
| ... ... үлестік |300 000 |2210 |5320 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... инвестицияның құнын |300 000 |5320 |2210 |
| ... | | | |
| |- ... ... ... ... |150 000 |7470 |2210 |
| ... шегінде | | | |
| |- ... ... ... | | | |
| ... ... жасалған сомасына | | | ... ... ... ... | | | |
| ... таза ... |540 00 |2210 |7610 |
| ... ... ... | | | |
| ... ... құны ... | | ... ... ... ... ... | | | |
| ... ... ... ... ... |2120, |2210 |
| ... ... ... ... | |2130, | |
| ... ... сомасына | |2170 | |
| ... құны ... | | | ... ... ... еншілес | | | |
| ... ... ... ... |7610 |2210 |
| ... ... ... | | | |
| ... ... құны | | | |
| ... | | | ... |Егер де инвестицияның баланстық | | | |
| ... зиян асып ... онда ол |50 000 |011 |- |
| ... тыс ... ... | | | |
| ... | | | ... |Тәуелді немесе еншілес | | | |
| ... таза ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... құны ... |2210 |7610 |
| ... ... инвестиция құнын | | | |
| ... үшін ... ... | | | |
| |құн ... ... бұл кезде | | | |
| ... тыс ... ... | | | ... |Еншілес, тәуелді, бірлесіп | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... ... |7410, |2210, 2310 |
| ... ... |1210 |6210 |
| |- ... ... ... | |1280, | |
| |- ... ... ... | |1220 | |
| ... | | | ... ... ... қызметі -ұзақ мерзімді ссудалық
капиталды мобилизациялау және оны ... ... ... және ... ... қарыздық міндеттемелердің басқа
түрлері арқылы беру. Әр ірі ... ... ... өзінің инвестициялық
банкісімен жұмыс істейді және сол банктің қызметін ... ... ... екі түрі ... ... ... ... банктер.
2.Екінші типті инвестициялық банктер.
Мұндағы бірінші типті инвестициялық банктер тек бағалы ... және ... ... Ал екінші типті твестициялық
банктерге келетін болсақ олар үзақ мерзімді несиелеумен айналысады.
Батыс ... ... ... және ... елдерге негізінен осы
атап кеткен екінші типті инвестициялық банктер тән. Бірінші банктер ... ... ... жауапкершілігі шектелген серіктестіктер
формасында құрылған болатын. Инвестициялық ... аса тез ... ... 20-шы ... ... банктердін пайда болуын негізінен ... ... ... ... деп көрсетеді. Кейіннен ұйымдастырудың
акционерлік формасының пайда болуымен олар ... ... ... үшін олардың акциялары мен облигацияларын орналастыру арқылы
ақша қаражаттарын мобилизациялайды, жаңа компанияларды құруда, ... ... ... ... ... қатар мемлекеттік биліктің
барлық деңгейінің ... ... ... орналастырады, оның ішінде
орталық үкіметтің бағалы қағаздарынан бастап, жергілікті әкімшіліктің
бағалы ... ... ... ... ... ... соңғы кезде көбінесе корпоративті
секторлардың бағалы қағаздарымен операцияларды жиі ... ... ... мен ... ... арқылы өндіріс, транспорт
және сауда кәсіпорындарының ақша ... ... ... ... типті инвестициялық банктер капиталды тарту, бағалы қағаздар
нарығында қызмет көрсету ... ... ... ... ... мен облигацияларды қайта орналастырумен айналысады;
- Халықаралық бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... стратегияның сұрақтары бойынша және
бухгалтерлік есеп пен есеп беру жөнінде кеңестер береді.
Қазіргі кезде бұл банктерсіз бағалы қағаздарды сату өте ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді ақша
қаражаттарын ала алмаған болар еді. ... ... ... мұндай банктер компанияның бағалы қағаздарын орналастырумен
айналыспасада, компаниялар құрылып қызмет ете ... ... ... ... ... ... ... болады: Канада, Ұлыбритания,
Австралия, Америка ... ... ... ... инвестициялық банктер соғыстан кейінгі . ... ... ... ... және ... ... салаларын құруда үлкен
рөл атқарды. Осыған ... ... ... ... ... бөліп
көрсеткен дұрыс болады: Франция, Италия, ... ... ... Аталған елдерде аралас және мемлекеттік инвестициялық банктер
өндірісі ұзақ мерзімді несиелеудің және онда жаңа ... ... ... ... ... Аралас және мемлекеттік типтегі
инвеетициялық, әлеуметтік ... даму ... және ... ... іске ... ... ... Қазіргі кезде бұл
инвестициялық банктер ссудалық капитал нарығында әртүрлі ... ... және жеке ... жинақтарын аккумуляциялайды, орта
және ұзақ мерзімді несиелеу жүргізеді, жеке және ... ... ... ... ... қаржылық қызметтерді дамытады.
Дамушы мемлекеттердегі мұндай инвестициялық банктер негізінен 1960
жылдары олар саяси тәуелсіздік алғаннан ... ... ... Бұл ... дамыған елдердің банктерді белсенді қатысты. Дамушы елдердің
инвестициялық ... орта және ұзақ ... ... ... ... айналысады. Сонымен қатар, бірқатар ... ... және ... ... инвестициялық банктердің операцияларын
қатар асыратын банктер қызмет етуде.
Көптеген елдерде инвестициялық банктердің қызметін басқа да ... ... ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ ... ЕРЕКШЕЛІГІ
Қазақстан тұңғыш президенті Н.Ә Назарбаев ... ... ... ... ... ... ... Америка Құрама Штаттары,
Европа, Азияжолбарыстары болып ... ... ... ... ... Индонезия, Малайзия, Тайланд және Филипин елдерімен дипломатиялық
достық қарым-қатынас орнатып, олардың ... ... ... ... ... ... ... арқасында, әсіресе,
шикізат саласына миллиардтаған доллар шетелдік ... ұзақ ... ... ... қан ... ... ... Қазақстан
экономикасына тартылған инвестицияның көлемі 28 миллиард долларды ... ... ... тартудан ТМД елдері арасында бірінші орынға
шықты. Ал 1993 жылдан 2004 ... ... 31 ... ... инвестиция
тартылды. Қазақстан нарығында инвестиция тартуда Америка Құрама Штаттың
пайыздық ... ... ... ... өте ... ... Америка Құрама Штаты 30,7%, Англия 13,7%, Италия 7,0%, ... ... 25 ... ... 100 ... ... Құрама Штат долларын
құрайтын келісім шарт жасалып қойылды. [Қосымша Б] Тағы бір ... ... ... ... 5500 ... кәсіпорын ашылып, қазір тәп-
тәуір жұмыс істеп отыр. Ресейде бірлескен кәсіпорынның 1042 ... ... 99, ... 74 ғана ... ... ... экономикалық
өрлеуіміз, жетістіктеріміз шетелдік инвесторлардың арқасы. Сол ағылып келіп
жатқан инвестициялардың ... ел ... ... ... ... тартудың ең маңызды жері – тәуелсіз еліміздің тұтастығын,
шекарасын қорғайды. Америка Құрама ... ... ... ... миллиарттаған қаржы сала отырып, Қазақстанға басқа мемлекетің
қоқон-лоқы ... жол ... ... ... ... да транс-ұлттық
шет мемлекеттік компанияларда Кондализа Райс секілді мемлекет ... бар. ... ірі ... ... ... үлкен пайда
тауып отырады, сыртқы жауға беріп қоймайтыны анық. ... ... ... соң, ... ... бөлер кезде Тұран заманындағы қызылбас
ағайындылар теңіздегі ... ... ... деп дипломатиялық
қарсылық көрсетіп бақты. [8;38]
Қазақстанның тағы бір ерекшелігі – географиялық құрылымдық ... ... ... ... ... пен өнеркәсіп тауарларын
шетке шығару немесе шетелден әкелу әжептәуір шығындар мен жоғарыкәсіби
дипломатиялық келіссөздерге ... ... ... ... арқылы өтетін
болғандықтан мұнай-газ құбырын жүргізуге жергілікті тұрғындар ... ... іске ... тастады. Кейбір мемлекеттір өз
аумағындағы құбырдан өтіп жатқан ... ... ... ... та ... ... жарып жіберетіндері де табылады. Халықаралық келісім бойынша,
Қазақстан ... ... ... ... ... ... елге ... төлейді. Әлемдегі кез-келген дамыған елдердің барлығы
да мұхиттармен шектеседі. Ондай ... ... ... ... ... балады. Халықаралық келісім бойынша, бейтарап зона ... Ол ... ... ... ... ... кемелері
ешқандай ақы төлемей өздерінің жалауларын желбіретіп жүзе беруге хақы бар.
Мәселен, күншығыс елінен танкир ... араб ... ... ... ... ... тиеп алады да, қайтар ... ... ... ... ... әрі шығыны аз. Оларды ... ... ... ... ... – Стил ... ... корпарациясын бүкіл әлем біледі.
(Бұрынғы аты « ... - ... ... болу үшін ... ... ... Оның қожайыны —Лакшами Миттал. Британия азаматы, ұлты индус.
Лакшами Миттал әлемдегі ірі бай ... ... ... оның ... ... 20 миллиард доллардан асып жығылады. FогВes ... ... ... саясат пен экономикаға өз ықпалын жүргізетінін
жазған. Лакшами Миттал Мексика, Оңтүстік Африка, Индонезия, Алжир, ... ... және ... ... ... ірі-ірі зауыттардың
қожайыны. Еуропа құрылығындағы ең ірілердің қатарына жататын ... ... ... да оның ... бар ... Лакшами Миттал 1995
жылдан бастап Испат-Кармет иесі. «Еconоlust Сrоuрң мәліметі бойынша, ол
Қарағандыдағы болат ... ... 400 ... ... ... алған
екен. Енді «Қазақстан кеңістігінде жұмыс істеп жатқан «Испат-Карметң ел
экономикасына не берді, қандай мөлшерде ... ... ... ... ... ... әлемдегі ірі деген болат ... ... ... 5,5 ... ... ... ... Өндірілген өнімнің
96% шетелге жіберіліп, әлемнің 65 ... ... ... ... министрлігінің мәліметі бойынша, «Испат-Карметң 1996 жылдан 2003
жылға дейін Қазақстан мемлекетінің бюджетіне 552 ... ... ... одан ... 630 ... ... ... зауытқа, әлеуметтік салаларға
инвестиция салыныпты. Қаржыгерлердің есебі мен ... ... ... ... ішкі ... (ЖІӨ) 7-10% беретін көрінеді. (ЖІӨ — 37,5 млрд.
доллар құраса, демек оның 10% 3 ... 750 ... ... ... ... жылы ... ... 1 миллиард долларды зауыттың техналогиясын жаңалап
модернизациялауға, яғни жаңартуды жоспарлап отыр екен. Енді ... ... 400 ... халық тұратын ірі кәсіпорындары бар Қарағанды ... ... ... ... тік ... қана ... ... бюджетке
де көп мөлшерде салық төлеуде. Мемлекеттік мудде жағынан қарағанда, Лакшами
Миттал секілді инвесторлар мемлекетке қаржы-экономика ... өте ... ... және ... ... ... қазақтардың қайсысы
отанымыздың экономикасына инвестиция ... ... ... ... ... пен козинолар, базарлар, сауна салудан әрі бармайды. Біздің
қалталыларымыз бір ... ... ... ... Дана бабаларымыз айтпақшы
«Үш күндігін ойламаған әйелден без, үш жылдығын ойламаған еркектен безң.
[14;15]
Инвестицияларды кейде капиталды салымдар ... ... ... ... ... ... пайдалану объектілері толық
анықталмағандықтан туындаған. Егер де олар тек жай және ... ... ... ... ... ... түріндегі капитал
салымдары құрылыс - монтаж жұмыстары, сатып алынған құрал-жабдықтар және
тағы басқадай ... құны ... ... ... ... капиталды
салымдар мәнінен кең ұғым ... ... Бұл ... маңыздылығы
"юридикалық тұлғалар, азаматтар мен мемлекеттің инвестицияларды ... ... ... жиынтығы" түсінігіндегі инвестициялық іс-
әрекет мәнін түсінуге қажет. Оларды жүзеге асыру инвестициялық сфералардың:
- инновациялық,
- капиталды құрылыс,
- қаржы капиталын әр ... ... ... іске ... тар мағынадағы анықтамасын капитал құнын сақтау мен оны
өсіруді қамтамасыз ететін, пайда, ... ... оң ... көлемін
әкелетін капитал орналастыруын ... ... Бос ... ... емес өйткені ақшаның құндылығын ицфляция азайтуы мүмкін және ол
ешқандай ... ... ... ете ... Егер осы ... ... салынса, оны инвестиция ретінде қарастыруға болады. Өйткені осы
салым кепілденген табыс ... ... ... деп - пайда, табыс пен
әлеуметтік қажеттіліктерді алу ... ... ... ... экономика салаларының объектілеріне салынатын мүліктік және
интеллектуалды құндылықтардың барлық ... ... ... ақшалай қаржылар, мақсатты банк несиелері акциялар мен ... ... ... және ... ... ... тағы ... мүлік, жерді пайдалану құқығы. табиғи ресурстар,
мүліктін құқықтар және тағы басқалары кіреді.
Инвестицияның экономикалық мағынасындағы анықтамасында оны ... ... ... ... ... жасақтап, оның көмегімен өндіріс
үрдісінде тірі еңбек тұтынуына қарағанда косымша құнды өндіруге бағытталған
салымдар үрдісі". М.И.Кулагин ... ... ... экономиканың
өндіріс, көлік, ауыл шаруашылығы мен басқа ... ұзақ ... ... мақсатында салынған қаржыларды түсінуді ұсынады.
Дж.М.Кейнс пікірінше инвестиция дегеніміз, капиталды ... ... ... ... ... ... ... немесе ұлттық
табыстың тұтынылмаған бөлігі.
2005 жылы Қазақстан Республикасындағы инвесгициялық қызметтің нәтижесі
- қаржы емес активтерге ... 1307,2 ... ... ... ... ... 1100 млрд теңге инвестициясы негізгі ... ... емес ... ... ... ... көлеміндегі негізгі
капиталға жұмсалған инвестициялардың үлесі 84,2 % қүрады.
Негізгі ... ... ... ... 2003 жылғымен
салыстырғанда 10,6 % (2004 жылы 44,7 % , 2005 жылы 48,5 % , 2006 ... ... ... ... ... ... капиталға жұмсалған
инвестициялардың өсуі ... 14 ... ... және Алматы,
Астана қалаларында байқалды. Көлемнің едәуір өсуі ... (1,9 ... (1,2 есе) ... және Алматы қаласында (1,2 есе) ... ... ... инвестициялардың 13 - 1 % шегінде өсуі Батыс
қазакстан, ... ... және ... облыстарында, Астана қаласында
байқалды.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардын өңірлік ... ... ... (53,1 %) ... ... ... ... облысы - 22,2, Батыс Қазақстан - 18,0 %, Ақтөбе - 7,5
%, Маңғыстау -5,4%) игерген. Мұнда, Алматы (13,9%) және ... (9,3 ... ... ... В]
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар ... ... ... - 47,0%, ... - 27,9%, ... ... халық үлесі -1,2% құрады.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың түрлік құрылымына сәйкес
тұрғын емес үйлер мен ... ... ... ... 45,0% ... 2004 ... көрсеткіштен 9,6 пайыздық пункте артық. Тұрғын ... ... ... 0,6 пайыздық пункте өсіп, 4,8% құрады. Машиналарға,
жабдыққа, құрал-сайманға, керек-жарақтарға кеткен шығындардың ... ... ... ... ... жұмсалған басқа шығындар 131 млрд. теңгені құрады,
оның 89,1% геологиялық барлауға жұмсалған.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар ... ... ... ... ... ... ... асырған (54,2 %) (2004жылы
54,3%). Шетелдік меншік кәсіпорындарының үлесі 2004 жылмен ... ... ... ... Мемлекеттік кәсіпорындар үлесінің 0,6
пайыздық пунктке өсуі, басымдығы экономика салалары: көлік коммуникациялық
кешенді нығайту және ... ... - ... ... ... ... инфрақұрылымын дамыту, сумен жабдықтау, экология, әлеуметтік секторды
дамыту жекеше бизнес үшін ... ... ... ... ... іске асырумен байланысты.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың салалық құрылымы 2004
жылмен ... ... ... ... ... ... инвестициялардың жалпы көлеміндегі ең көп үлес ... кең ... ... (41,5%), өңдеу өнеркәсібіне (9,4%),
көлік және байланысқа (11,1 %) келеді.
Кең ... ... ... ... ... инвестициялардың
барлық көлемі дерлік шикі мұнай мен табиғи газ ... және осы ... ... ... (93,8 %).
Өңдеу өнеркәсібі салалары арасында металлургия өнеркәсібінің ... ... ... ... ... көлемінің 44.4 %
тиеді.Көлік және байланыста негізгі капиталға жұмсалған ... үлес ... ... ... (42,3 % ), әуе ... (15,4 %)
және электр байланысқа (19,8 %) келеді.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың үлес салмағы ... ... ... берумен және тұтынушыларға қызмет көрсетумен
(12,6%) байланысты қызмет түрлерінде елеулі, мұньң 68 % ... ... ... ... ... кәсіпорындардың үлесіне тиеді.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың көлемі ауыл шаруашылығында
бұрынғысынша мардымсыз (1,3 %).
Білім беру мен ... ... ... ... ... ... ... Бұл салалардың негізгі капиталға жұмсалған
инвестициялардың жалпы көлеміндегі үлес салмағы тиісінше 0,7 және 0,4 ... ... ... инвестициялардың көлемі де табиғат қорғау
шараларына ... ... (2,0%). ... ... жұмсалған
инвестициялардың жалпы көлемінде үйлер мен ғимараттарды күрделі ... ... ... 13,3 % ... бұл 2004 ... көрсеткіштен 4,2
пайыздық пунктке артық. Күрделі жөндеуге кеткен шығындардың жалпы ... мен ... - 52,3 %, ... мен ... кеткен шығындар
- 47,7% құрады.
Негізгі капиталға жұмсалған инвестицияларды қаржыландыру көздерінің
құрылымында меншікті және ... ... ... ара ... ... ... көз ... кәсіпорынның меншікті қаражаты
қалады, оның негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың жалпы көлеміндегі
үлесі 55,2 % (2004 жылы 59,3 % ) ... ... ... ... ... мына ... ... кеңін ашық әдіспен өндіруде;
ағашты өңдеу және жиһаздан басқа ағаш пен ... ... ... ... ... қағаз, картон және осылардан жасалған ... ... ... ... және ... ... ... мен темір
жол көлігін шығаруда негізгі капиталға ... ... ... көзі ... Меншікті қаражаттың едәуір үлес
салмағы киім өндіру, үлбір өндеу және ... ... ... ... ... ... ... өндіру және бөлу, ... уран және ... ... ... ... ... кеңдерін өндіру
бойынша кәсіпорындарда және құрылыс қызметін жүзеге асыратын ұйымдарда
байқалды (98,5 - 83,2 %). 2005 жылы ... ... ... қаражаттың едәуір бөлігі бөлінбеген табыс есебінен қаржыландырылды
(89,6%). Негізгі ... ... ... ... амортизациялық аударымдар 5,5 % құрады. ... ... ... ... іске ... мен қызмет көрсетуден түскен айналым
қаражаты болып табылатын меншікті қаражаттың басқа түрлері 4,9 % ... ... ... ... ... ... ... 2004
жылғымен салыстырғанда 1,5% өсті, бұл республикалық ... ... ... үшін ... бюджеттен қаражат бөлуге байланысты. Отандық
банктердің және өзге де қаржыландыру көздерінің кредиттер үлесі тиісінше
2,7 және 0,6 % ... ... банк ... үлесін 5,7 % темендегені,
басқа шетелдің қаражаттың 5,0 % өскені байқалды.[Қосымша Г]
Негізгі капиталға ... ... ... ... ... ... ... тартылған қаражаттың үлкен үлес
салмағы геологиялық барлау мен ... ... ... кәсіпорындарда
(94,6%), мемлекеттік басқару ұйымдарында (90,2 %), былғары және ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарда (81,5%),
денсаулық сақтау ұйымдарында (78,2%) және газ тәріздес отынды өндіру мен
бөлу бойынша кәсіпорындарды (77,7%) байқалды.
2004 - 2005 ... ... ... ... ... көп
жағынан шетелдік қаржыландыру көздерін тарту есебінен қаржыландырылып келсе
(тиісінше 65 және 59%), енді 2006 жылдан бастап инвестициялық мақсаттарға
жұмсалған ішкі ... ... ... ... ... айта кеткен
жөн. Сонымен, 2004 - 2005 ... ... ... ... ішкі
инвестициялардың үлесі тиісінше 55 және 56 % құрады.
Қаржы емес активтерге жұмсалған инвестициялар құрылымындағы өндірілмеген
материалдық және материалдық емес ... ... ... ... (мұнда тегі табиғи активтерді, патент, ... ... ... ... және тағы ... ... алуға кеткен
шығындар кіреді) және 0,3% кұрайды.
Жоғарыда айтылғандардың барлығы экономиканын өсуі мен ... ... ... - негізгі капиталға жұмсалған инвестициялар
көлемінің ... ... ... өсу үрдісінің дамуын көрсетеді.
Мемлекеттік инвестицияларды тиімді пайдалануға, ішкі ... ... ... ... және ... инвестициялар түсімін
ынталандыруға бағытталған Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... іске ... - ... ... ... оң үрдістерді
сақтауға мүмкіндік береді.[18;16-19]
Экономиканың дамуында жақсы ... ол ... ... ... ... және қайта құру саясатының арқасында пайда
болған 136 аса ірі және орташа тауар өндірушілердің біріктіретін
индустриялық ... ... ... ... пайдалану мақсатында көптеген ірі жоба ... Оның ... ... ... ... шектеулі серіктес
(ЖШС), "Райымбек Агро" ЖШС, "САФ" әйнек компаниясы, "Вимпек" спирт ... ЖШС, СП ... ... ... Карағанда" Жабық акционерлік
қоғам (ЖАҚ), Ақ жол" ЖШС, "Шамалған спирт" ЖШС, "Зеленый дом" ЖШС. ... ЖШС, ... Гипс ... ЖШС, ... ... ЖАҚ бәсекеге төтеп
беретін ыңғайда толық қуатында жұмыс істеуде. Айталық, ... ... ... кәсіпорындары шығарған өнімнің көлемі ғасыр басындағы мөлшерден
еселеп артып отыр.
Сондай-ақ жеміс-жидек өндейтін 20 цех пен ... 5 кант ... 29 ... 25 ... зауыты, 12 құс фабрикасы, жугеріні калибрлейтін ... ... тағы ... да ... оны ... ... толық
қайтарымен жұмыс істеуде. Сол сияқты Казақстан Рсспубликасының Индустриялық-
иновациялық даму стратегиясы бойынша облыстың кластерлік ... ... ... де ... Бұл ... ... жеміс-жидек,
шарап, темекі, сут және құс етін қайта өндеу мақсатындағы жұмыстар ... ... ... орналасқан облыс байлығын тізіп айта берсек, ұзақ-
сонар әңгімеге арқау болары анық. Өйткені, өсу көкжиегі сәт ... ... ... да салалар аз емес. Соның бірі балық ... ... ... материалдарын өндіру, шағын өзендерде энергетикалық
нысандар салу ... ... ... ... ... ... күшейту, ірі караның және үй кұстарының еті мен ішек-қарын, тағы
басқа мүшелерін қайта өндеу және бұқтыру, сүт, қант, ... ұн, ... ... ... ... барынша көбейту де күн тәртібінен,
уақыт ауанынан түспейтін мәселе.
Ауыл шаруашылығы дегенде, тіл ұшына ... ірі ... ... және ... қант ... ... темекі, картоп пен көкөніс өсіру және
сүт пен жұмыртқа, жүн өндіру кәсіптері ... ... ... ... тұрақты 4 жылда орта есеппен жыл сайын 455,3 мың ... ... ... ... ... ... ... қуаттылығы 20
тонна табиғи шырын шығаратын ″Ақжол" ЖШС іске қосылды. Ал "Фуд ... ЖШС ... ... ... ... ... және көкөніс
шырындары шығарылуда. Сол сияқты Текелі қаласындағы "Зеленый дом" ЖШС ұзақ
мерзім сақтауға шыдас беретін сапалы ... де мол ... ... ... өсірудегі тәжірибесі мол. Жеміс ағаштарының, жалпы
көлемі 17,2 мың гектарды, оның ... ... ... өзі 4,5 ... алып ... Соңғы жылдары алманың ежелг ″Апорт'" сортын қалпына
келтіру қолға алынды. ... ... ... өз ... ... даңқы жайылатын кезі де алыс емес екендігіне сенім мол. Бұл
бағытта, Қарасай, ... Іле, ... ... ... ... ... етуге тұрарлық.[22;24-26]
Жүзім шаруашылығын дамытуда да жақсы істер бар. 4,5 мың ... ... осы ... ... ... ... ... шарабы ауыл
шаруашылығының тиімді ... ... ... қаржылық саланы дамытудың тағы бір көзі — ... ... ... ... ... таза ... ... болса да
тамсандырмай қоймайды. Өйткені шөл дала мен ... ... ... бар 5
климатық аймақтың өзіндік ерекшеліктерін айтып жеткізу ... ... ... ... Алмалық, Құйған, Қойлық, тағы басқа атақты елді мекендері
болған байсын ... ... ... ... ... ... мен ... "Алтынемел" табиғи парктері бар. Шынында да бір кездері көршілес
Қытайдан ... ... ... ... ... ... және Еуропа елдерін
шарлауға мүмкіндік беретін киелі жерімізде тарихи ... ... ... мен ... Азия ... Ресей мен Қырғыстанның
және Тәжікстанның арасындағы қолайлы көлік дәлізі ретінде де үлкен ... ... ... жол ... және ... ... ... арқылы Қытайға
және одан әрі әлемнің басқа да ... ... ... еш ... ... Көліктік логистикалық қызмет көрсетулер
кластерін дамытудың аясында Алматы ... ... ... ... ірі ... ... кұру көзделіп отыр.
Инвестиция салымдар құрылысқа жұмсалған қаржының үлсс салмағы басым
61,2 пайыз. Жаңарту және техникалық қайта ... ... ... 28 ... ... ... және рухаи потенциалдығын негізі болып
саналатын білім жүйесі туралы қазіргі заманның талабына сай жалпы ұлттық
жоспар ... ... ... ... оларды реттейтін уақыт
жеткен сияқты. Толыққанды білім жүйесіне мүмкіншілік беретін экономикалық -
ұйымдастыру тетіктерін жетілліру - ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салаға үлесін көтеріп қана коймай,
бюджеттен тыс қаржылаидыру ... ... ... Осы ... орны ... ... ... коммерциялық
компанияларды бұл мәссле бойынша жоспарлары болып олардың ... ... ... ... ... ... Мұндай оңтайлы
процесті одан әрі дамыту үшін Қазақстан экономикасындағы шынайы жағдайды
сараптап, инвестициялық процестін даму стратегиясын жасау кажет. Ең
бастысы, бұл ... ... ... ... ... жене ... түсетін кайтарым мен ерекшеленуі керек. Инвестициялық іс-
әрекет әлеуметтік факторларды ескере отырып реттелінбесе онда ол жалпы
дағдарысқа апаратын негзігі себептердің біреуі ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік тұрғыдан талдап, соның
негізінде әлеуметтік және экономикалық" кұрылымдарды қатар қалыптастырып,
ескеріп ... ғана ... ... ... ... [Қосымша Д]
Әрине, экономикалық және ... ... ... де
олардың нақты қырларын айқындап, нәтижелерін қадағалап отыру қажет. ... ... ... ... ... ... бөлігі
ретінде өз міндеттерін атқарып отырады.[22;18-19]
ҚОРЫТЫНДЫ
Инвестициялық қызметті және инфляция жүзеге асыру ... ... ... жете ... Ескере кететін болсақ ұзақ мерзімді
қаржыландырудың бірден бір қайнар көзі ... ... ... ... ... ... ... Бүгінгі күні біздің елімізде осы
инвестициялық саясат, ... ... және қор ... ... ... ... күннен күнге өз мәресіне жетуде.
Менің бұл жұмысты таңдаған себебім: Кез-келген істі бастау үшін міндетті
түрде қаражат керек. Сондықтан ... ... ... және оларды
қалай басқарудың амалдарын саралап және де ... ... ... ... кәсіпкерліктердің, ұйымдардың ұзақ
мерзімді қаржыландыру көздерінің басқарылуын жан-жақты ... ... Онда ... ... ... ... ... мен
бағыттарын ұсыну.
Жұмыстың бірінші бөлімінде қаржыландырудың ұзақ мерзімді ... түп ... ... ... ... ... асырылады? Олардың
әдістері мен бағыттары қандай? Деген сұрақтарға ... ... ... ... қаржы салымдарының жүйесін қарастырдым. Дамушы
мемлекеттердегі мұндай ұзақ мерзімді қаржыландыру көздері негізінен ... олар ... ... ... ... ... ... Бұл банктерді
құруға дамыған елдердің ... ... ... ... ... ... орта және ұзак ... несиелеумен, бағалы
қағаздармен операциялармен ... ... мен ... туралы заңдылықтар мен нармативтік
актілерді сараладым. Қаржыландырудың ұзақ ... ... ... ... Және де ... бөлімнің соңғы бөлімшесінде Қазақстан
Республикасының аумағындағы 2004-2006 ... ... ... ... ұзақ ... ... салымдарына талдау жасадым.
Инвестициялық банктердін пайда ... ... ... ... ... ... деп көрсетеді. Кейіннен ұйымдастырудың
акционерлік формасының пайда ... олар ... мен ... үшін ... акциялары мен облигацияларын
орналастыру арқылы ақша қаражатгарын мобилизациялайды, жаңа компаняларды
құруда, қайта құруда, біріктіруде ... ... ... қатар
мемлекеттік биліктің барлық деңгейінің ... ... ... оның ... ... үкіметгін бағалы қағаздарынан бастап,
жергілікті ... ... ... ... ... жұмыстың соңғы бөлімінде ұзақ мерзімді қаржыландыру көздерін
басқаруда ... бір ... ... ... ... ... ... қаншалықты екенің анықтап, сондай-ақ қаржыландырудың ұзақ
мерзімді көздері, яғни инвестициялар мен лизингтер, бағалы қағаздарда тууы
мүмкін мәселелердін шешу және ... ... мен ... ... ... ... ... тура шетел инвестицияларының 1993-2005 жылдар
аралығында құйылуы
ҚОСЫМША В
Қазақстан қалаларына инвестициялардың құйылуы
ҚОСЫМША Г
Қазақстанға шетел инвестицияларының 2004-2006
жылдарда салалар бойынша жұмылдыруы
|№ ... ... ... ... |
|1 ... ... ... |
| ... ... |көтеруде шет ... |
| | ... ... ... Шет |
| | ... ... ... Шет|мемлекеттер |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |және Қазақстан |
| | ... ... ... ... |
| | ... айтамыз. |дамыту жолдарын |
| | | ... ... |
|2 ... ... ... ... |
| ... |қаржы саясатының дұрыс ... күрт |
| ... мен ... ... басқарылуы. |дамуын көруге |
| |салаларын дамыту. ... ... және ... ... |
| | ... ставкасын ... |
| | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... |
| | | ... |
|3 ... ... ... әлеуметтік |Қазақстан |
| ... ... ... |тұрғындарының |
| | ... ... кадр ... ... | ... ... ... берудің |
| | ... ... ... ... ... | ... және тағы |сай ... |
| | ... ... ... | | ... ... ... ... өзекті мәселелер мен шешілу жолдары
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1) Қазақстан Республикасының “Инвестиция туралы” заңы. 2003 жыл ... 2006 ... ... өзгертулермен
2) М.В Ивошин «Инвестиция. Организация ... ... 1999 ... ... ... о ... рынка ценных бумаг
Республмкиа Казахстан. // Рынок ценных бумаг ...... ... ... В.В. ... финансовый менеджмент” Москва Санкт-
Петербург, Нижний Новгород Воронеж ... ... ... ... ... 2006 ... Бочаров В.В. “Управление денежным оборотом предприятий ... ... ... и ... 2001.г.
6) Васина А.А. “Финансовая диагностика и ... ...... 2004. ... Журнал “Хабаршы” 2004-2006 жылдар
8) Инвестициоиный рейтинг Казахстана // Офиальный сайт ЗАО
«Казинвест ң, 2006 г.
9) Интернет сайт WWW.WFІN.KZ
10) Косжанов.Т.Н. ... и ... ... ... ... ... ... //Транзитная экономика,№
7.2005 г,
11) Казахстанская правда. // ... ... ... ... ... ... ... Л. “Инвестиционные расчеты” Питер 2004г
13) Ковалев В.В. Финансовый анализ Алматы Финансы и статистика. 2004
год.
14) Қаржы-қаражат А. Қантарбаев //Инвестицияларды ... ... ... С.Т. ... ... ... вводенме в
проблему. //Саясат, 10-11,2006 г.
16) Методические рекомендации по оценке эффективности ... ... ...... Экономика 2000г
17) Нәдірбек Әпсәләмов, Қазиқан ... ... ... теория негіздері” Алматы ғылым 1999 жыл. 479-492б
18) Нурланова. Н.К. ... ... в ... ... ех ... ... //Европейское
сообщество. М 3. 2004 г,
19) ... ... ... Про их ... Алматы,
2004, С. 343.
20) РЦБК 2004-2006 жылдар
21) Стоянова Е.М. “Финансовый менеджмент: теория и ... Хес О. ... ... с ... иа ... иностранных
инвестиции// Панорама. -24.08.2005 г.
-----------------------
Инвестициялардың түрлері
Венчурлық
Тура
Портфельдік
Аннуитеттік
y
x
k
1
b
C
Q
I (r)
I
E
С +I+G
E
С
Q
С+I
Qe
E
450
Q
E=Y
C+I+G
Q1 ... ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында шетелдік инвестицияны пайдаланудың қажеттілігі және ерекшеліктері91 бет
Инвестиция , Бизнеске инвестиция тартуды жүзеге асыру және жетілдіру жолдары33 бет
Төлем балансының ұғымы және оның маңыздылығы36 бет
Төрелік шешім101 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел инвестицияларды басқару41 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел инвестицияларды басқару жайлы38 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел инвестицияларды басқару туралы32 бет
Қазақстан экономикасының дамуына шетел инвестицияларын тарту және пайдалану мәселелері148 бет
Әкімшілік құқықтың пәнінен дәрістер43 бет
Бояғыштағы лазерлердің пайда болу тарихы,құрылымы,қасиеттері мен қолданылуы7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь