Компания құнын бағалауға табыстық тәсілдеме

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

1 КОМПАНИЯ КҰНЫН БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ
1.1 Компанияны бағалаудың мақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2 Компанияны бағалауды реттейтін стандарттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 14


2 КОМПАНИЯ ҚҰНЫН БАҒАЛАУДАҒЫ ӘР ТҮРЛІ ӘДІСТЕР
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ РОЛІ (ЖШС IMC SAUDA
МЫСАЛЫНДА).
2.1 Компанияны бағалағанда қолданылатын әдістер ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.2 Коммерциялық жылжымайтын мүлікті табыс әдісімен бағалау
мысалында компания мүлкін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
2.3 Компания құнын бағалаудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН
ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Қазақстан Республикасының бағалау қызметінің даму кезеңі және
күй.жағдайы мен проблемалары ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60

3.2 Компания мүлкін бағалаудың болашақта жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... 66

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 72
Дипломдық жұмыcтың өзектілігі. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында компанияны бағалаудың ролі өте маңызды. 2000 жылы қараша айында қабылданған «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі» туралы Заңы осыған айғақ. Қазақстандағы бағалаудың кәсіби тәжірибесі тек қана қалыптасу сатысында тұр деп айтуға болады. Бұл мәселемен айналысатын ұйымдардың қызметі шетел тәжірибесіне негізделген.
Жоғарыда айтылған заңға сәйкес бағалау үрдісі төмендегідей жағдайларда қолданылады:
 Мүлікті кепілдікке беру арқылы несие алу (ипотека);
 Компанияларды қайта құру немесе жою;
 Инвестициялық шешім қабылдау;
 Мүлікті сақтандыру;
 Салық салуды оңтайландыру үшін және тағы басқалар.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы. Демек, өңдеу тәртіпке салу және бағалау процестері толық жетілдірілген жаңа экономикалық жүйе болып табылады, және оған айғақ Қазақстан Республикасы президенті Н.А. Назарбаевтің халыққа жолдауында “ Қазақстан - 2030 гүлдену, қауіпсіздік және халықтың әл-ауқаттылығының жақсаруы ” негізгі приоритеттердің бірі ретінде белгіледі [1].
Отандық экономика ғылымдары үшін құнның бағалау проблемасы жаңа үрдіс болып табылады.
Анықтама сұрақтары сонымен қатар соңғы кезде құнның - дамитын шарттарында қарастыруға болады. ТМД елдерінің экономисттерінің еңбектерінде Федотова М., Грязнова А.Г., Попова В.Н., Горемыкин В.А. және Болдырев В.С., Федоров Л.Е. тойтарыс және проблемалардың шешіміне тағы басқада маңызды қазақстандық ғалымдар өз үлестерің қосты, және олар Бейсембаев.З., Ермекбаев.Е.Р., Дияров С.К., Коваленко Г.П. Радостовец.Н . және тағы басқалары.
Әдеби қайнарлардың талдауы қорытынды жасауды рұқсат етеді, ең алдымен шетелдік тәжірибеге бейімделуі арқылы нарықтық құнын бағалау теориясының қалыптасуы Қазақстанда жүзеге асады. Бірақ бұл Қазақстандық экономика тарихи ерекшеліктерінің есепсіз процесі негізінде болды, нарықтық құн құруына әсер көрсетуші.
Зерттеу пәні. Осы дипломдық жұмыста компанияны бағалау тәсілдері, ерекшеліктері, сонымен қатар оның қазақстандық тәжірибеде қолдану ерекшеліктері қамтылған. Менімен таңдалған тақырып өте өзекті болып табылады. Ең көп таралған салыстырма әдісі бағалау процесінде үлкен роль атқарады, сондықтан бағалау шарттарында қарапайым және таңдамалы болып табылады.
Дипломдық жұмыстың ең басты мақсаттары мен міндеттері:
- біріншіден, бағалау әдістерін тиімді қолдану, әртүрлі ерекшеліктерін толық суреттеп айту;
- екіншіден, Қазақстанда бағалау әдістерінің қолдану ерекшеліктерін
1. Назарбаев Н.Ә. Халыққа жолдауы 2030
2. Экономика недвижимости, под ред. проф. Ресина В.И. – М.: Дело, 2000.
3. Экономика и финансы недвижимости, под. ред. Пашкуса Ю.В. – М.: Финансы и статистика, 2000.
4. Кошкин В.Н. Методы оценки предприятия Москва 2002г.
5. Крутик А.Б., Горенбургов М.А. Экономика недвижимости – СПб.:
6. Гражданский кодекс РК – Алматы: ЮРИСТ, 2009 Өзгертулер еңгізілді
7. Горемыкин В.А. Рынок недвижимости – М.: МЭГУ
8. Закон «Об оценочной деятельности в РК» от 30.11.2000г. №109-
9. Оценка недвижимости: Учебник под ред., Грязновой А.Г., Федотовой М. – М.: Финансы и статистика, 2004.
10. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости – СПб.: СПб ГТУ, 2001
11. Қазақстан Республикасының бағалау қызыметі туралы №109 – 2 30 қараша 2000 ж. ҚР Заңы
12. Дияров С.К. Экономика недвижимости – Кызылорда, 2003.
13. Дияров С.К. Управление недвижимостью – Алматы, 2004.
14. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и практика Москва.: Инфра 2007г.
15. Волкова О.И. Экономика предприятия Москва 2008.
16. Болдырев В.С., Федоров Л.Е. Введение в теорию оценки недвижимости (конспект учебного курса) – М.: Азбука, 2001.
17. Коваленко Г.П. Рынок недвижимого имущества в РК – А.: Жеты-жаргы, 2002.
18. Волоченков Н.Г. Справочник по недвижимости – М.: Инфра, 2004.
19. Голощапов Н.А., Помазкова С.И. Недвижимость: словарь-справочник – М.: 2008.
20. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости) – СПб., 2003.
21. Максимов С.Н. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости – СПб.: Питер, 2003.
22. Основы оценки стоимости недвижимости: Учебно-практическое пособие – М., 2004.
23. Попов Г.В. Основы оценки недвижимости – М.: РОО, 2000.
24. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости – М.: Мосграфизд. 2004
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе................................................................
............................................5
1. Компания кұнын бағалаудың теориялық
негіздері
1. ... ... ... ... ... ... 14
2. Компания құнын бағалаудағы әр түрлі әдістер
және ... ролі (ЖШС IMC ... ... ... қолданылатын
әдістер..................................26
2.2 Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
3 ... ... ... ... ... ... бағалау қызметінің даму кезеңі және
күй-жағдайы мен ... ... ... ... ... ... жетілдіру
........................... 66
Қорытынды...................................................................
............................70
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі......................................... 72
КІРІСПЕ
Дипломдық жұмыcтың өзектілігі. Қазіргі нарықтық экономика ... ... ролі өте ... 2000 жылы ... ... ... Республикасындағы бағалау қызметі» туралы Заңы осыған айғақ.
Қазақстандағы бағалаудың кәсіби тәжірибесі тек қана қалыптасу сатысында ... ... ... Бұл ... ... ұйымдардың қызметі шетел
тәжірибесіне негізделген.
Жоғарыда айтылған заңға сәйкес бағалау ... ... ... Мүлікті кепілдікке беру арқылы несие алу (ипотека);
➢ Компанияларды қайта құру немесе жою;
➢ Инвестициялық шешім қабылдау;
➢ Мүлікті сақтандыру;
➢ Салық салуды оңтайландыру үшін және тағы ... ... ... ... ... өңдеу тәртіпке салу және
бағалау процестері толық жетілдірілген жаңа экономикалық жүйе ... және оған ... ... ... ... Н.А.
Назарбаевтің халыққа жолдауында “ Қазақстан - 2030 гүлдену, ... ... ... жақсаруы ” негізгі приоритеттердің бірі
ретінде белгіледі [1].
Отандық экономика ғылымдары үшін құнның бағалау ... жаңа ... ... ... сонымен қатар соңғы кезде құнның - ... ... ... ТМД ... ... ... М., Грязнова А.Г., Попова В.Н., Горемыкин В.А. және ... ... Л.Е. ... және ... ... тағы ... ... ғалымдар өз үлестерің қосты, және олар Бейсембаев.З.,
Ермекбаев.Е.Р., Дияров С.К., Коваленко Г.П. Радостовец.Н . және ... ... ... ... жасауды рұқсат етеді, ең алдымен
шетелдік тәжірибеге бейімделуі арқылы нарықтық құнын ... ... ... жүзеге асады. Бірақ бұл Қазақстандық экономика
тарихи ерекшеліктерінің есепсіз процесі негізінде ... ... ... әсер көрсетуші.
Зерттеу пәні. Осы дипломдық жұмыста компанияны ... ... ... ... оның ... тәжірибеде қолдану
ерекшеліктері қамтылған. ... ... ... өте ... ... Ең көп таралған салыстырма әдісі бағалау процесінде үлкен ... ... ... ... ... және таңдамалы болып
табылады.
Дипломдық жұмыстың ең басты мақсаттары мен міндеттері:
- біріншіден, бағалау ... ... ... ... ерекшеліктерін
толық суреттеп айту;
- екіншіден, Қазақстанда бағалау әдістерінің қолдану ерекшеліктерін
айқындау, және тиімді әдістерді ... ... ... ... ... ... бағалау қызметін
жетілдіру үшін ұсыныстар жасау.
Компанияны ... ... ...... ... ... және ... бағалауы теориялық, әдістемелік және
практикалық негізде құрылғаны сөзсіз.
Дипломдық жұмыстың ғылыми көздері:
- Қазақстан Республикасының заңдары және ... ... ... және ... ...... еңбектерімен құн
теориялары;
-Жариялауларда қарастырылған зерттеу проблемалары.
Дипломдық жқмыстыңз ерттеу объектісі. Жұмыс құрылымы тақырыппен
ескертілген ... ... ... объектісімен және мақсаттарымен
қамтылған. Дипломдық жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытындыдан,
қолданған әдебиеттер ... және ... ... Компания кұнын бағалаудың теориялық
негіздері
1. . ... ... ... жағдайын бағалау әр түрлі мақсаттармен іске асырылады.
Ең біріншіден ... ... ... ... жүргізілетінін
анықтап алайық. Төмендегі кестеде әр түрлі ... ... ... ... ... 1
Әр түрлі субъектілер жағынан компанияны бағалаудың мақсаттары
|Бағалау ... ... ... | ... заңды |Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ... ... | |
| ... ... ... жасау |
| ... ... ... |
| ... ... бағалау ... ... иесі ... ... ... ... ... |
| ... ... ... және бөлу |
| ... құру |
| ... ... оның ... сату-сатып алу |
| ... ... ... көз ... |
| ... жойылу (ликвидация) процесінде |
| ... ... ақша ... ... ... ... |Несие алушының қаржылық қабілеттілігін тексеру |
| ... ... ... сомасының мөлшерін анықтау|
|Сақтандыру |Сақтандыру молшерін орнату ... | |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... анықтау ... ... ... ... ... |
| |Инвестициялық ... қосу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | |
| |Әр ... ... үшін ... салу базасын анықтау |
Кесте 1 жалғасы
| ... ... ... процесінде |
| ... ... ақша ... ... |
| |Сот ... үшін баға ... ... ... ... ... ... ... бойынша
Диагностика – бизнес көз-қарасынан қаржы ... ... ... ... ... ... компанияның төлем төлеу
қабілеттілігі, қаржылық рисктегі тік шығынға және сол ... ... ... ... көз ... ... бағалау әр түрлі модельдер түрінің көмегімен жүргізілуі
мүмкін. Негізгі үш модельді қарастырайық: ... ... ... ... моделі – компания қаржы жағдайын бағалаудың негізі болып
табылады. Бұларға жататындар баланстық есеп беру (балансовая отчетность) ... есеп беру ... ... ... – бұл ... ... ... көзделген.
Бұлар компания кірістерінде балама райында қолданылады, және ... ... ... арқылы жасалады.
Нормативті модель - бюджетке есептелген компания қызметін күтетін
баламалы фактінің шешімін береді. Бұл ... ішкі ... ... ... ... ... белгіленген нормативті әр бапта
шығаратын әр ... ... ... ... түрінде, жауапкершілік
ортасында, нормативтерден фактілік анализден құлауы. Анализ көп жақтарда
детерминироватталған факторлық модельде қолданады.
Қаржы ... ... ... бағалау көбіне қолданушылардың
экономикалық қызығушылық сферасында анықталады.
Бағаны белгілеу мыналарды қамтитын ... ... ... ... баға ... ... ... сұранысты талдауды;
- шығынды бағалауды;
- бәсекелестің тауарлары мен бағаларын ... баға ... ... ... ... бағаны орнатуды.
Бірінші қадам – баға белгілеу міндеттерін қою.
Ең алдымен компания нақты тауарларды өндіру мен сату ... ... ... ... ... алуы ... мақсаты:
– құрып кетпеуді қамтамасыз ету. Бәсекелестің немесе тұтынушылар
сұранысты өзгеруінен ... тууы ... ... ... ... қосалқы қорларын жою үшін бағаны төмендетеді. Бұл ... ... ... ... жоюы ... Ал әзерге баға шығынның орнын толтырып
отырған кезде өндірісті жалғастыра алады;
... ... ... өз ... ... ... ету үшін өз ... қояды. Ол үшін бағаның әр варианты бойынша
мүмкін сұраныс пен ... ала ... ... ... ... қысқа мерзім ішінде максималды пайда әкелетінін таңдап алады. Бұл
жерде мемлекеттік реттеуші ... ... ... ... ... ... ... анықталатын ұзақ
мерзімді перспективалар ескерілмейді;
– айналымды ... ... ... ... баға ... ... шығындардың барлық құрылымы мен шығынын анықтау
қиындығы пайда болған кезде ... Осы ... ... ... ... ... ... көлеміне комиссиондық пайызын орнату арқылы
іске асыруға болады;
– өткізуді үйлесімді кеңейту. Өткізу көлемін ұлғайту өнім ... ... ... және ... көбейтуге әкеледі. Нарық
мүмкіншілігінен шыға отырып, компания өз өнімнің бағасын минимумге ... ... өз ... ... да, ... бірлігіне жұмсалатын
шығынды азайтуға қол жеткізеді. Осының негізінде бағаны әрі қарай төмендете
алады. Мұндай саясат ... ... ... ... зор болған
жағдайда, егер ... ... ... ... мүмкіндік туса және
бәсекелесті шеттеуге қол ... ... ғана ... ... ... ... орнату арқылы «бәсекені азайту». Компания өзінің әр
жаңа еңгізулерін ... ... ... ... ... ... жаңа тауарға мүмкіндігінше жоғары баға ... ... ... ... ... бағаны төмендету арқылы кәсіпорын өз
өніміне ... ... ... ... ... ... ... сапа. Сапалы өнім шығаратын компаниялар сапаны әрі қарай көтеруге,
жұмсалатын қосымша шығындардың орнын жабу үшін өз ... ... ... ... нарықта өткір бәсеке күресі қалыптасты делік. Бұл жағдайда
нарықтың барлық кеңістігінде фирманың күрес ... яғни баға ... өту ... ... ... болмайды. Оның орнына алармандардың
баға деңгейіне сезімталды төмен шағын ... ... ... ... ол ... ығыстыру ыңғайы туып жатса,
сегментте сыйапатты баға құру ... ... ... ... ... ... мақсаты.
Компанияның тиімді баға саясатын жүргізу үшін, біқатар шарттар
орындалуы қажет:
– оның ... ... мен ... ... сапа деңгейін
алуды қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... алуы ... маркетологтарға нақтылы міндет қою үшін шығындар мен
сауда көлемі ... ... ... байланысты анықтау қажет;
– компанияның маркетинг жөніндегі ... ... ... оның ... саясатының негізгі бола алатын өнімді,
қызметті және ... ... ... ала білуі қажет.
Нарықта жұмыс істейтін көптеген компаниялар өзіне ұқсастардан артық
болу, тауарларына ... ... беру ... ... ... ... оны іске ... болса, оның нәтижесі барлық шығындарды өтейді. Өнімге
ерекшелік қасиетін беру ешқандай мәселені шешпейді. Ол үшін, ... ... ол ... хабардар ету керек; екіншіден – сатып алушыны, осы
ерекшелікті қолдану, тұтынуда жаңа ... қол ... ... ... ... құнға жатқызылатын және баға белгілеу
мақсатында өзіндік құнды қалыптастыруда бәсекелік салалар компаниялары ... ... ... ... пайда мен шаруашылық қызметтің басқа
нәтижелерін есептеу үшін, өзіндік құнға жатқызылатын шығындарды ... ... ... ... ... көбейту саясатының баға құруға тигізетін әсері рыноктың
нақтылы жағдайына ... Егер ... ... ... ... ... болса, онда бағасын кемітуге ... ... ... ... ... ... тарту үшін мерзімдер аралығында бірнеше рет
бағаны төмендетеді. Ал ... ... ... ... ... сауда
көлемі тұрақталған жағдайда, баға құру саясаты басқаша ... ... ... ... ... тиіс (шығын төмендеп, бағаны одан ... ... ... да). ... бұл жағдайда фирма артық пайда
табады.
Әрине біздің елімізде нарықтық экономикаға жаңа ... оны ... ... ... негізделген баға құруға енді-енді көшіп жатыр.
Алайда олардың көпшілігінің ежелден қалыптасып қалған шығынға негізделген
баға ... қол үзуі ... ... ... ... ... ... әсіресе бәсеке жағдайында тіршілігін сақтап қалу үшін құндылыққа
негізделген баға құруға көшіп жатқан ... ... мен ... ... ... жағдайда сәйкес
құрал-жабдықты сатып алумен және ... ... ... ... ... керек. Атап айтатын болсақ:
- құрал-жабдықты сатып алу шығындары;
- транспорттық-әзерлеу және қойма шығындары;
- фундаментті дайындаумен ... ... оны ... күші бар ... жүйеге және өнеркәсіптік
пайдалануға қосумен байланысты тікелей шығындардың барлық түрлері;
- инженерлік-құрастыру және технологиялық жұмыстарға пайдалану,
-құрал-жабдықты сатып алумен, орналастырумен және қосумен ... ... ... мен құрал-жабдықтарды бағалаудағы шығындық тәсіл еңбек құн
теориясында және орын басу принципіне негізделген.
Оганизацияның көбіне негізгі ... ... ... ... ... ... табылады. Осы компанияның нарықтағы өзінің үлесін көбейтеді ... ... ... ... ... ... ақша ... жақсылап
қарауды талап етеді. Компаниядағы кредиторлық қалдықтың өсуіне алып келуі
кредиторларға ұнайды және жеке ... ... ... ... ... ... ... әкеліп соғады.
Ақшаның еркін саны компаниядағы счет ақша құрылысы. Компанияның нарық
құны нарық жинағында анықталады. Компания құны да ... ... ... нарыққа байланысты нағыз қалыпты кезеңде.
Қаржылық тұрақтылықты бағалау
Кәсіпорынның ... ... ... ... бірі ... ... оның ... тұрақтылығы.
Меншікті капиталдың концентрация коэффиценті» - кәсіпорын иелерінің
оның қызметінің қаражаттарының жалпы ... ... ... Бұл
коэффиценттің мәні жоғары болған сайын, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы
соншалықты жоғары болады.
1. «Қаржылық ... ... - ... капиталды концентрация
коэффицентіне кері көрсеткіш болып табылады. ... ... өсуі ... ... ... ... капиталдың ептілік коэффиценті» - меншікті капиталдың қай
бөлігі ағымдық қызметті қаржыландыру үшін ... ... ... ... ... «Ұзақ мерзімді салымдар құрылымының коэффиценті» - бұл коэффицент
негізгі құралдардың және ... да ... ... қай ... инвесторлармен қаржыландырылғандығын көрсетеді.
4. «Қарыз қаражаттарын ұзақ мерзімді тарту ... ... ... Динамикадағы көрсеткіш жоғары болған сайын,
кәсіпорын соншалықты сыртқы инвесторларға байланысты болады.
5. «Меншікті және ... ... ... ... - ... ... ... жалпы бағасын береді.
Көрсеткіштің ... ... ... ... күшеюін
көрсетеді.
Айта кететін жайт, қарастырылған көрсеткіштер үшін бірегей нормативті
критерийлер жоқ. Олар көптеген факторларға ... ... ... ... ... көздерінің қалыптасқан құрылымы және т.б.
Сондықтан бұл көрсеткіштердің ... ... ... бойынша құрастырған дұрыс. «Жұмыс істейтін» «Экономикалық өсудің
тұрақтылық коэффиценті» - кәсіпорын қандай ... ... ... ... ... Бұл ... ... көрсеткіштеріне
авансталған капиталдың рентабельділігін және меншікті ... ... ... ... ... немесе таза пайданы
пайдалануға болады.
Кеңістікті - ... ... ... ... отырып, үш
басты ерекшелікті ескеру керек:
уақытылы аспект, мұнда кәсіпорын жаңа ... мен өнім ... өте ... ... ... ... мүнда пайда динамикада ... ... ... ... ... ... ... барлығы көрсетіле бермейді, мысалы сауда маркасының,
супер қазіргі технологиялардың, тамаша персоналдың ақшалай ... ... ... сипаттағы шешімдерді таңдау кезінде фирманың
нарықтық бағасын да ескеру керек.
Кәсіпорын мен оның құрылымының ... ... ... ... ... ... жылдық және кварталдық бухгалтерлік есеп
берудің және ең алдымен бухгалтерілік баланстың берілгендері бойынша жүзеге
асырылады.
Қабылданған топтау кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... оқу» үшін ... ол дегеніміз тікелей
бухгалтерлік баланс бойынша кәсіпорынның және оның ... ... ... - ала ... ... оқу ... ... анықтайды: баланс қорытындыларының және
оның баптарының жеке тарауларының өзгеруінің сипаты, ... ... ... оның ... ... және т.б.
Балансты оқуды, әдетте талданатын уақыт мерзімі ... ... ... анықтаудын бастайды. Ол үшін ... ... ... ... соңындағы баланс корытындысымен салыстырады.
Көлденең талдау баланс ... және ол ... ... жыл ... және жыл соңына немесе тіпті бірнеше есепті
кезеңге сәйкестендіруді білдіреді; ол ары ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді. Көлденең талдау кезінде абсолютты
және қатысты көрсеткіштерді есептейді. Сәйкестендіру баланс қозғалысының
жалпы бағытын анықтауға ... ... ... өндірістік жағдайларда
баланс қорытындыларының көбеюін оң, ал азаюын теріс деп ... ... ... ... кейін баланс динамикасының
өнімді өндіру көлемі мен өткізудің, ... ... ... ... ... ... дұрыс.
Баланс суммасының өсу қарқынымен салыстырғанда өндіріс ... ... және ... өсу ... тез өсуі ... ... білдіреді. Өндіріс көлемінің, өнімді өткізудің
және пайданың өсу ... ... үшін өнім ... ... ... ... нәтижелер туралы есеп беруді және
балансты пайдаланады.
Мүлік құнының бір теңгесіне (кварталды) шаққандағы есептелген пайданың,
тауарлық және ... ... ... өткен жылдардың
берілгендерімен, сонымен қатар басқа кәсіпорындардың ұқсас көрсеткіштерімен
есептеген дұрыс.
Нарықтық экономикасы ... ... ... ... ... ... белсенділігін сипаттау ... ... ... сипаттау үшін сонымен катар қор
қайтарымдылығының, материал сыйымдылығының, еңбек өнімділігінің, ... ... ... ... ... тұрақты
экономикалық өсу мен таза түсімнің тұрақтылық ... ... ... ... ... ... басқа оның жеке
баптары мен тараулары өзгерісінің сипатын анықтау, яғни көлденең ... ... ... ... ... ... Баланс активінде ақшалай
қаржаттардың, құнды қағаздардың, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржылық
салымдардың ... ... ... ... ... ... ... емес активтердің және өндірістік қорлардың , ... ... - ... ... және ... резервті қордың, арнайы
бағыттағы қорлардың суммаларының қорытындылары көбеюі оң бағаға ие болады.
Негізінен, ... ... және ... ... және кредиторлың
борыштың күрт өсуі теріс бағаға ие ... ... ... ... «күмәнді борыштар бойынша резервтер» баптары бойынша бар ... ... ... ... бұл ... оқу ... ... жағдайлары туралы
кейбір түжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Осылайша, зияндардың бар болуы
аталған ... ... емес ... ... Егер ... - ... ... онда зиян суммасын жоспарлы шамамен және ... зиян ... ... ... «Күмәнді борыштар бойынша
резервтер» бабында суммалардың болуы тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер
үшін және оның ... ... үшін ... және ... өтіп кеткен
кредиторлық борыштың бар екендігін білдіреді.
Балансты ары ... ... ... ... ... мен оның ... құрылымын (тік талдау) зерттейді.
Тік талдау - бұл сәйкес базалык бапқа (базалық көрсеткіш ... ... ... ... ... ... сипаттау. Тік талдау
көмегімен кәсіпорын қызметіндегі негізгі тенденциялар мен өзгерістерді
анықтайды.
Баланс активтерінің құрылымы келесі көрсеткіштерден ... ... ... ... мен ... да ... тыс ... (барлық
қаражаттарға пайызбен); материалды айналымнан тыс активтер ... ... ... ... мен ... ... ... (айналым каржаттарына пайызбен).
Осы көрсеткіштер бойынша, ең алдымен, кәсіпорын мүлкінің барлық
қаражаттарын, оның ... ... ... ... ... ... ... реттейтін стандарттар
Компанияның қаржылық есептілігін талдаған кезде ... ... оның ... ... ... яғни компанияның өткен қызметінде
үнемі болмайтын және болашақта қайталанбайтын әрі баланстық, әрі қаржылық
нәтижелердің және олардың ... ... ... әр ... ... және
бірмезгілдік баптарына түзетулер жасау.
Төтенше және бірмезгілдік баптардың мысалдары ... ... ... активтерді сатудан түскен табыстар немесе шығындар, әсіресе компания
мұндай активтерді тұрақты сата алмайтын жағдайда;
– компанияның бір ... ... ... ... ... ... әр қилы ... түрлерінен түскен түсімдер;
– сот шағымдарын қанағаттандырудан түскен түсімдер;
– ереуілдердің ... ... ұзақ ... ... ... ауытқулық тербелістерінің зардаптары.
Сонымен бірге, бағалаушы ... ... ... ... яғни оны жалпыға түсінікті ... ... ... ... Берілген операция бағалау ... ... ... ... ... ... өткізген кезде бағалаушы мынадай
баптарға аса ... ... ... ... ... қарыз»;
- «Тауарлы-материалдық қорлар»;
- «Есептелген амортизация»;
- «Негізгі қорлардың қалдық құны»;
- «Несиелік қарыз».
Дебиторлық қарыз үмітсіз қарыздар бойынша шығындар ... ... ... ... үлесімен несиеге сатулар құнының потенциалды
үмітсіз қарыздарға ... ... ... ... ... көптігі туралы қорытындылар жасауға болады.
Тауарлы-материалдық қорлардың құнын ... ... ... алғашқы
(табыс алу құны) немесе нарықтық құнның ең төменгі құнын бағалау принципін
ұстануы қажет.Осы ... ... егер ... ... құны ... карағанда төмен болса, олардың есептік құны сәйкес түрде төмендетілуі
қажет.
Тозу мен амортизацияны талдаған кезде бағалаушы ... ... (бір ... ... немесе тездетілген амортизация қолданатынын
анықтауы керек.
Қаржылық есептілікті талдаған ... ... ... ... адал ... ... тұжырымнан шығуы керек. Осыған байланысты
несиелік қарыз әдетте түзетілмейді.
Капиталданатын ... ... ... ... әдіс өндірістік
қызметтің нәтижелері капиталданатын оның ағымдағы периодын ... ... ... ... ... ... ... соңғы есепті жылдың пайдасы;
– бірінші болжамдық жылдың пайдасы;
– соңғы бірнеше есепті жылдардың (3–5 жыл) ... ... ... шама ... ... ... ... таза пайда,
салықтарды төлеудің алдындағы пайда, я ... ақша ... ... ... ... ... шама ретінде соңғы
есепті жылдың пайдасы таңдалынады.
Капитализация ставкасын есептеу. Компания үшін ... ... ... ставкасынан табыс өсімінің күтілетін орташа жылдық
қарқындарын ... ақша ... ... шама ... ... ... ... табылады. Сәйкесінше, бір компания үшін капитализация
ставкасы әдетте дисконттау ... ... ... ... ... ... – бұл бір ... табыстың немесе ақша ағымының шамасын құн көрсеткішіне ауыстыру
үшін ... ... ... ... ... үшін ... ... ставкасын есептеу қажет. Дисконттау ставкасын анықтаудың әр
түрлі ... бар, ... ... ең көп таралғаны:
– капиталдың активтерді бағалау моделі:
– кумулятивтік тұрғызу моделі;
... ... ... құнының моделі.
Дисконттау ставкасы белгілі болатын жағдайда капитализация ставкасының
жалпы түрі [4]:
Rk = Rd - g,
(1)
мұндағы Rd – ... ...... немесе ақша ағымының өсімінің ұзақ ... ... ... ... ... үшін активтердің нақты түрі
үшін (жылжымайтын мүлік, машиналар мен құрал-жабдықтар, тағы басқалар)
қолданатын ... ... ... ... ... бағалау қажет.
Компанияның мақсаты және оның нарықтағы орнына байланысты ... бес ... ... ... ... ... ... ( пайда» принципі бойынша шарттық баға белгілеу;
- шығынсыздықты талдау және мақсатты пайданы қамтамасыз ету ... ... баға ... негізінде бағаны есептеу;
- бәсекелестік сауда арқылы бағаны анықтау.
Компания ... ... ... сан ... ... және
түрлі географиялық аудандарда ... сату ... ... ... деңгейі, уақыт бойынша сатып алуды ... ... ... ... ... ... ... орнатқаннан кейін, компания оны нарықта әрекет ететін
әр ... ... ... ... ... ... баға түрлері мен
оларды орнату әдістері қолданылады:
- жаңа тауарға баға орнату;
- тауарлық номенклатура шеңберіндегі баға белгілеу;
- ... ... ... баға ... ... және ... баға орнату;
- өткізуді ынталандыру үшін баға орнату;
- ... баға ... ... белсенділікпен өзгерту.
Нарыққа ену стратегиясын қолдана отырып, компания ... ... ... және ... ... үлесін жаулап алу ... ... ... ... ... баға ... нарық бағаға өте сезімтал,яғни баға бойынша сұраныс икемды;
2) тауарды ... ... ... сайын, фирманың шығыны төмендейді;
3) төмендетілген баға бәсекелестерді қызықтырмайды.
Компанияның функционалдық жеңілдіктері – ... сату және ... ... белгілі бір қызметтерді ұсынады. Компания түрлі сауда
каналдарына түрлі сауда жеңілдіктерін ұсына алады. ... олар оған ... ... ... ... ... бір ... компания уақытша өзінің тауарына нарықтық бағадан
кейде тіпті шығындарынан да төмен баға ... ... ... ... компания кейбір тауарларға сатып алушылар кәдімгі ... ... ... ... ... үмітпен «ысыраптық бойынша жетекші» деген
бағаларды орната алады;
– белгілі бір кезеңде тұтынушыларды ... үшін ... ... шеңберінде төмен бағаларды пайдаланады;
– дилерден уақыттың белгілі бір ... ... ... алатын
тұтынушыға әсеңілдік жасау. Бұл – икемді әдіс ... ... ... ... ... ... ... қорын азайтудың
икемді құралы;
сатып алушылар санын көбірек тарту үшің бағаға жеңілдік қою.
Көптеген ... ... ... ... сауда қызметкерлерінің көңіл толмаушылығы болатынын сезе тұрып,
бағаны жоғарлатады. Бағаны өсіру қажеттілігін тудыратын ... ... ... өсуі ... тұрақты құнсыздану болып табылады.
Қазіргі кезде баға деңгейіне алармандар сезімталдығын тікелей бағалау
әдістерінің ішінен кең қолданатыны сатып ... ... ... таңдауда қалауларын немесе алармандар ниеттерін зерттеу болады.
Сату көлемінің орнына алармандар ... ... ... ... емес. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, сату ... ... ... ... ... ... ... арқылы
ақпарат жинау арзанға түседі. Екіншіден, тауарлардың кез ... ... баға ... ... ... ... ... сатып алуды үлгілеу негізінде зерттеп білу ... ... ... ... ... және сирек сатып алынатын тауарлар үшін бұл
әдіс жарамсыз. Үшіншіден, жаңа ... шыға ... ... ... ... ала анықтау өте-мөте құнды болмақ. Осы мақсат үшін ... алу ... ... жинау немесе лабораториялық эксперименттер
ұйымдастыру мүлде жарамсыз деп ... ... ... артықшылықтарын және ниеттерін анықтауға арналған алармандармен
сауалдама жүргізу арқылы маркетинг шешімдеріне қажет ... өте ... ... ... Осы түрлі әдіспен алынған сауалдама деректері біріне-
бірі неғұрлым сәйкес келеді. Компанияның мақсаты – құрып кетуді ... ... ... ... ... ... ... тууы
мүмкін. Бизнесті жалғастыру және өнімнің қосалқы қорларың жою үшін бағаны
төмендейді. Бұл кезде пайда өзінің ... ... жоюы ... Ал ... ... орнын толтырып отырған кезде өндірісті жалғастыра алады.
Компания өз тауарына максималды пайданы қамтамасыз ету үшін өз бағасын
қояды. Ол үшін ... әр ... ... мүмкін сұраныс пен алдын ала
болатын ... ... ... ... ... ... ... пайда әкелетінін таңдап алады. Бұл жерде мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... анықталатын ұзақ мерзімді ... ... ... баға өнімдері корпоративті өндіріліп, шығындардың
барлық құрылымы мен шығынын анықтау ... ... ... ... Осы ... ... ... маңызды болады. Мақсатты өткізу
көлеміне комиссиондық пайызын ... ... іске ... болады. Өткізу
көлемін ұлғайту өнім бірлігіне ... ... ... және пайданы
көбейтуге әкеледі. Нарық мүмкіншілігінен шыға отырып, компания өз өнімінің
бағасын минимумге дейін төмендетіп, нарықтағы өз үлесін ... да, ... ... ... ... қол жеткізеді. Осының негізінде
бағаны әрі қарай төмендете ... ... ... ... ... деген
сезімталдығы зор болған жағдайда, егер өндіріс көлемін кеңейту мен бағаны
төмендету нәтижесінде өндіріс шығындарын азайтуға нақты мүмкіндік туса ... ... қол ... ... ғана ... ... ... әр жаңа еңгізулерін бұрынғы ... ... ... ... ... жаңа тауарға мүмкіндігінше
жоғары баға қояды. Жаңа тауарды өткізу ... ... ... ... ... өз ... ... қабілеті төмен клиенттерді келесі өнімге
тартады.
Сапалы өнім шығаратын компаниядар сапаны әрі ... ... ... ... орнын жабу үшін өз тауарларына жоғары баға
қоя алады. ... ... ... ... ... ... ... Таза монополия жағдайында сұраныс қисығы, баға мен
сұраныс арасындағы кері пропорционалды, тәуелділікті ... өз ... ... оны ... ... баға қою ... алады.
Сұраныстын шамасы, тауардың тұтынушылығына, ауыстыратын тауардың
жоқтығына, ... ... ... ... ... ... ... болады. Сұраныс бағаға әрқалаә ықпал етеді. Оның баға өзгерісіне
сезімталдығын икемділіктің коэффициенті анықтайды.тауар ... ... оған ... ... ал ... шегі – ... шығынмен, тұрақты
ауыспалы және шығындар сомасымен анықталады.
Компанияға ... ... ... бағасын және оның тауарларының ерекше қасиеттерін
білу керек;
– бәсекелес ... ... ... мен ... ... ұдайы талдау жүргізу керек;
– бұл алған ақпаратты өз өніміне баға белгілеуде пайдалану.
Кез келген өндіруші үшін ... ... ... және ... ... шығынды төмендету болып табылады. Сондықтан, шығымдарды нарықтық
талдаудың ... ...... пен шығындар арасындағы оптималды
арақатынасты табу. Бұл ... ... ... және ... үшін ... болып табылады. Компания сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырсы,
онда компанияның ... ... ... ... баж ... ... – компания ресурстарын тиімдірек пайдалану мүмкіндігін жіберіп
алумен байланысты ақшалай ысыраптар. Компания ... өз ... ... ... ... ... Бұл ... қарастырылмаған және міндетті төлемдерге жатпайды. Мысалы, ... ... иесі ... ... ... жұмыс істесе, онда оның
жалақысы, компания иесіне ... ... ... ... ... пайдаланылатын қожайынның патенті немесе «ноу-хау»-ы жатады.
Компанияға бәсекелестердің тауарларының сапасы мен бағасын білу қажет.
Компания өз мамандарына ... мен ... ... ... ... ... сапасы, орамасы, сату алдындағы дайындақ, сатудан кейінгі
қызмет ... және ... ... тапсыруы керек). Компания үшін ең
басты кемшілік баға өзгерісі туралы шешім қабылдайтын қажетті ... ... ... ... ... өзгеруі, оның баға
белгілеу стратегиясына байланысты болып ... осы ... ... ... ... ... бәсекелес –
компаниядар келесі мақсаттарға жетуге ұмтылады:
- пайданы ұзақ мерзімді бағдарда максималдау;
- шектелген уақыт ... ... ... ... өндірісті ұлғайту;
- нарықтағы өз үлесін тұрақтандыру;
- тұтынушылардың бағаға деген сезімталдығын төмендету;
- бағадағы қош бастаушылықты сақтау;
- ... баға ... ... ... қарапайым сатып алушылар үшін қолайлы жағдай жасау;
- ұсынылатын ... ... ... ... ... үшін ... ... жағдайларда эерттеу, талдауда
маңызды орын алады. Ол үшін, бәсекелестердің ... ... ... ... нарықтық жағдайлар ахуалды қарастырады (өткізу, пайда
көлемінің нарықтағы бәсекелесінің ... ... ... ... ... икемділігінің өзгеруімен оның баға
динамикасына әсерін зерттеу керек.
Бұл бәсекелестің бағасын ... ішкі ... ... Бұл үшін ... баға ауытқуына деген тұтынушылардың
сезімталдығына талдау жүргізіледі.
Кез келген компания ... ... ... ... ... ... орнатуға ұмтылады. Бұл ... ... ... ... ... маңызы зор. Баға белгілеудің мұндай әдісі компаниянан бағаның әр
түрлі нұсқаларын, олардың шығынсыздық деңгейін игеру және ... ... ... сату ... ... ... қажет етеді. Тауардың әр
мүмкін бағасы кезіндегі шығынсыздыққа қолы жету ... ... ... ... берілген пайдалылықты қамтамасыз ететін бағаны
таңдау және шығынсыздық нүктесін анықтау ұстанымы жатыр.
Өнеркәсіпті бағалау. Компанияның даму стратегиясы, сол ... ... ... ... жұргізіледі шешімдерді жоспарлау (қаржылық
егеменділігі, пайданың үлкен белгілері, өнеркәсіптің рентабелділігі мен
басқада көрсеткіштер) ... ... ... және ... ... ... стратегияның жететін шамасы қаржы мақсатының дамуында тек
тәжірибеде келтіретін қысқа мерзімде ... ... ... ... ... ... қарсылас ұлғайтуы қаралуы
керек, нарық үлесінің көбеюі ... ... ... ең ... ... қамтамассыз ету болашақта қызметтің ұлғаюы.
Компанияның нарықтық қарауын бағалау көрсеткіш ретімен қолданылады,
маркетингтік стратегия шешімінде көрініп, ... мен ... ... ... ... ... жүйесінде қабылданылған. Қаржы
коэффициенттерімен бірге бұл көрсеткіштер басқарушымен қосылып интегралдың
бағалауда ... даму ... ... ... ... ... ... сақталып қалуы тиіс жеткілікті өндіріс ресурспен.
Өнеркәсіптің виртуалдық функциясы көрсетіліп келесі шектілі мысалдарды
белгілеп қоюға болады:
- компанияның бастапқы ойлары бірдей;
- ... ... саны ... ... ... ... әр ... өнімді барлық реализацияға жүргізу өлшемі
шектелген;
- өнеркәсіп имитация моделі шешімдерімен ... ... ... ... ... ... ... жүргізбейді;
- өнеркәсіп қаржы инвестициясының ұзақ мерзімділігін жасай
алмайды, қызмет ... ... ... ... ... ... ... есептеліп таңдалуы 1-рет саналып
жүреді, бұлар келесідей:өзіндік ... қор мен ... ... капитал квотасы;қаржы
коэффициентінің ... ... ... ... ... курс акциясы;пайда тезисінің курс акциясы;дивиденд-
тезисі бойынша курс акциясы;- нарық компанияның үлесі шығындардың ... ... ... өзгеру тенденцияларын анықтаған
кезде, кәсіпорын қаржаттарының жалпы ... ... ... ... ... ... түсім мен баланстың орташа құнының
арақатынасын есептейді), айналымнан тыс және ... ... ... ... қатар айналым қаражаттары мен кәсіпорынның
барлық қаражаттарының ... ... ... ... ... оның ... қызметімен
негізделеді. Сондықтан кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау кезінде
(әсіресе, алдыңғы кезеңге) оның өндірістік потенциалына бага беру ... ... ... үшін ... ... ... ... құнындағы өндірістік активтердің бар болуын, динамикасын
және үлес ... ... ... ... ... ... ... динамикасын және үлес ... ... ... ... ... ... нормасын, капитал салымдарының бар
болуын, динамикасы мен үлес салмағын және олардың ұзақ ... ... ... ... және қаржы саясаты туралы белгілі бір
тұжырымдарды ... ... ұзақ ... ... катынасы
бойынша жасауға болады. Қаржы салымдарын ... ... ... өндірістік мүмкіндіктерін біршама төмендете алады.
Кәсіпорын қаражаттары көздерінің құрылымы (пассив) өзіне келесідей
көрсеткіштерді қосады: қаражаттар көздері - ... ... ... ... айналым қаражаттары; қарыз қаражаттары; несиелер мен
қарыз қаражаттары; кредиторлық борыш; ... ... ... ... ... ... туралы берілгендер ең
алдымен кәсіпорынның қаржылық ... оның ... ... ... үшін ... ... ... келесідей коэффиценттермен сипатталады: меншікті қарыз
қаражаттары; ... және ... ... ... ... ... ... тыс каражаттардың меншікті
қаражаттар мен ұзақ мерзімді ... ... ... деп ... және ... да құндылықтарды өткізу мүмкіндігі
мен оларды ақшалай қаржаттарға ... ... ... ... ... ... ... төрт топқа бөлуге
болады:
бірінші класты өтімділік ... ... ... мен қысқа мерзімді
қаржы салымдары);
тез өткізілетін активтер (дебиторлық борыш, дайын өнім мен ... ... ... ... ... МБП, ... өндіріс,
айналым шығындары)
қиын өткізілетін және өтімсіз активтер (материалды емес ... ... мен ... деген құралдар, капиталды ұзақ мерзімді қаржы
салымдары).
Баланс өтімділігін баланс ... мен ... ... бір ... ... ... ... құрылымын сипаттайтын арнайы
көрсеткіштер көмегімен бағалайды. ... ... ... ... ... пайдаланылады: абсолютты өтімділік
коэффиценті, жабудың аралық коэффиценті және жабудың жалпы коэффиценті. ... ... ... кезде жалпы көрсеткішті - қысқа мерзімді
міндеттемелерді пайдаланады, ол қысқа мерзімді несиелердің, ... ... ... ... жиынтық шамасы ретінде есептеледі.
Кәсіпорын балансының өтімділігі оның төлемқабілеттілігімен ... ол ... ... ... және толығымен өз міндеттемелері
бойынша жауап беру қабілеттілігі.
Ағымдық және күтілетін төлемқабілеттілікті бөліп көрсетеді. Ағымдық
төлемқабілеттілік ... ... ... белгіленеді. Кәсіпорын
төлемқабілетті болып саналады, егерде оның банк ... және ... ... ... ... ... мерзімі өткен борышы болмаса.
Күтілетін төлемқабілеттілік алдыңғы күнге төлем қаражаттары мен ... ... ... ... ... аталып өткендей, кәсіпорынның ... ... ... Сонымен қатар кәсіпорынның төлемқабілеттілігіне
басқа да ... ... әсер ... олар - ... ... ... ... ақша нарығының жағдайы, банктік заңнаманың бар болуы
мен жетілгендігі, дебитор – кәсіпорындардың қаржылық ... және ... ... ... талдауды оны кешенді ... Өз ... ... жағдайын талдау кезінде кешенді
бағалаудан кейін ... ... ... мен ... ... жасап шығаруға ерекше назар аудара отырып, ... ... ... ... ... ... бұл тарауда каржылық талдаудың теориялық негіздері, яғни
қаржылык талдаудың түрлері, ... мен ... ... ... ... яғни ... жағдайды бағалаудың негізгі көрсеткіштері,
олардың құрылымы мен оны анықтаушы коэффиценттер, сонымен қатар аталған
көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... мен ол талданатын бағыттар қарастырылды.
Фирманың мүмкіншілігі жоқтықтан (банкроттықтан) сақтап қалу стратегиясы
және он ... ... ... ... ... ... -
кредиторлардың төлеу талаптарының қабілетсіздігі, яғни тауарлар, жұмыс,
қызмет ету, бюджетке және ... тыс ... ... ... қарызгердің баланс структурасына қанағаттанарлықсыздығына
байланысты ... ету ... ... ... ... (Ресей заңдары бойынша орындау
мерзімі басталғаннан үш ай ішінде) қамсыздандырмағанда ... біле ... ... байланысты ағымдағы төлемдерді уақытша тоқтатуы
банкроттықтың сыртқы белгісі болып табылады.
Кәсіпорынның жай-күйі нашарлау мүмкіншілігінің көрсететін ... ... ... уақытында фирманың қаржылық есеп беру мәліметі мен саланың ... ... және де ... ... ... ... ... береді. Есеп беру талдауы, сапаның нашарлығы талдау
процесіне себеп болуы керек. Қаражаттық қызметінің ... ... ... жүйе ... ... кешігуіне ал ол өз кезегінде
нәтижесіз ... ... алу ... ... әкеледі.
Аудиторлық фирмамен ұзақ ынтымақтастықпен қатар ... ... ... ... бола алады.
Баланс мақалаларының пассив жағынан, дәл солай актив жағынан өзгеруі
қаржы кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... үйлесімді мөлшерлер болады, олардың ішінде баланс
соммасының ... ... ... ... ... ... ... қауіпті болуы мүмкін. Кәсіпорынның ағымдағы есепте ... ... ... екені сөзсіз. Алайда кенет ұлғаюы да ... ... ... ... өсу шегі ... ... ... нәтижелілігі.
Активтерінің дебиторлық қарыздың үлесі жоғарылауы кәсіпорынның үрейлі
факторы болып табылады, яғни сатып алушылардың қарызы, ... ... Бұл ... ... тұтынушысына қатысты жөнсіз ... ... ... ... ... ... ... қарыз мақаласының сыртқы өзгеруінің ... ... ... яғни ... аз ... ... ... немесе клиенттерге көну және т.б. жасырынуы мүмкін.
Фирманың жағдайын бағалау үшін ... ... ... керек. Тауар іркілуін білдіретін қорлардың артуы ғана емес,
сонымен қатар төментеуі де күдіктендіреді. ... ... ... ... мен міндеттемелердің ... ... ... - ... ... ... өзгеруі кәсіпорынның
тұрақсыздығын білдіреді.
Негізінен кәсіпорынның ... ... ... ... ... яғни оның ... міндеттемелерді орындау қабілеттілігі.
Кәсіпорынның кредиторлардың және жабдыктаушының алдында ... ... ... ескіруі, дебиторлық қарыздың кредиторлық
қарызға ауыстырылуы пассив ... ... ... ... ... Толық
талдау кәсіпорынның кредиторлардың және жабдықтаушылар жағынан кредиттеу
саясатын қолайсыз ... ... ... ... ... каржылық органдарға қарыздың ұлғаюы, оның мүмкіншілігі
жоқтығына алаңдау ... ... ... кәсіпорынның пайдалары мен табыстары туралы ... ... ... ... бере алады. Сатудың көлемінің аласаруы
жаман,алайда олардың жылдам өсуі де күдікті. Соңғысы борыш міндеттемелердің
артуын қолма-қол ... ... ... ... ... ... мен ... төмендеуі сатулардың өсу ... ... онда ол ... ... ... ... ... өз қоймасында үлкен көлемдегі әртүрлі
қаржылық ... ... ... бар. ... ... қаражаттық жағдайдағы экспрес-талдаудың көпшілікте ... ... ... ... ... ... ... қатысты 3 негізгі тәсілін қарастырайық: а) борыш ... ... есеп ... б) формализацияланған және
формализацияланбаған белгілердің қолдану жүйесі. в) ... ... ... ... ... ... ара салмақтығының биіктігі;
Өндірістік қорлардың өте ... ... ... ... жүйе ... ара ... нашарлауы;
Қаражаттың қорлардың жаңа қайнарларды ... ... ... ... ... ... өтіп кеткен жабдықтарды қолдану; Үзақ
мерзімді келісімдердің потенциалды жоғалтулары;
Тапсырыс портфелінің оңсыз өзгеруі. ... ... ... ... ... ... мәндер қаржылық жәй-күйі ... ... ... ... ... ... ... шараларда тез түсетін топқа жатады. Оларға:
Басқару апараттың маңызды ... ... ... сонымен қатар өндіріс ... ... ... қызмет етуіне ... ... ... бір ғана нақтылы жобаның, жабдықтау, активтер ... тыс ... ... тәуелділігі;
Мүмкін және болжанушы табыстылыққа керексіз ұтыс тігу және жаңа ... ... ... ... контрагентердің жоғалтуы;
Кәсіпорын тұрақты техникалық және технологиялық жаңарту ... ... ұзақ ... келісімдер;
Кәсіпорынмен бүтіндей немесе оның маңызды бөлімшелерімен байланысушы
саяси тәуекел.
Критерилердің барлығы бухгалтерлік есептілігіне ғана ... ... ... ... Ал осы ... ... ... онда
олар бөлшектенуі керек. Ол олардың
2 Компания құнын бағалаудағы әр түрлі әдістер
және олардың ролі (ЖШС IMC SAUDA ... ... ... ... әдістер
Компания бағалауда шығындық әдістің қолданылуы
Өнеркәсіптің активтері мен ... ... ... нарық
құрылымы өзгеруінен, есеп әдісін қолдануда, баланстық құн ... ... ... ... ... ... бағалаушыға түзеу керек.
Бұны жүзеге асыру үшін әр ... ... ... ... ... ... анықтайды, соңында өнеркәсіп капитал қорын көрсетеді [5].
Жеке капитал = Актив – Міндеттер
(2)
Бұл формула мүліктік басты формула.
Бұл әдіс 2 әдіспен көрсетіледі:
– таза ... құны ... ... жою ... ... ... әдіс баға, құн және ... ... ... ... ... нарық қатысушылары құн мен
бағаны өндіріс пен өткізудің шығындарын қатыстыра алу есебіне негізділген.
Сондықтан, шығындық тәселді ... ... құны ... бір ... ... ... оны жеткізу мен қолдану жеріне орнатуға қажетті
барлық шығындардың жиынтығын тікелей немесе жанама түрде ... ... ... 3 ... ... анықтауға болады: табыстық,
салыстыру (нарықтық) және шығындық [6].
Шығындық әдіс өзіне ... ... ... ... ... жер ... құны анықталады.
Нақты датаға ғимарат пен құрылығының қалпына келтіру құны немесе орын
басу құны ... ... ... ... құрылысты ағымдағы бағамен, құрал-
жабдықтармен, сонымен қатар құрылыстық стандартты сақтау болып табылады.
Есеп беру кезінде ... құны ... ... ... құнын анықтаудығы есеп:
– тікелей шығындар (материал құны, амортизация, уақытша ғимараттар,
құрылғылар, инженерлік желілер, коммуналдық қызмет, құрылысшылар ... ... ... жөнінде құны);
– жанама шығындар архитекторлардың қызметі, құрылыс ... ... ... ... ... ... лицензия
төлемі, құрылыс пайыздары, маркетингтік сату және сатып алу шығындары,
құрылыс ... ... ... жеке ... ... ... есептей келе «көнерген»элементтерді алып тастау;
– кәсіпкерлік пайдасы.
Кәсіпкерлік пайда сол объектіні салуға жоспарланып отырған тәуекел мен
пайданы ... ... ... алу. ... ... ... пайдасы
құрылысқа кеткен шығынның 15%-ын құрайды.
|Құрылыс |+ |Кәсіпкерлік |= |Құрылыстын ... | ... | ... құны ... ... түрі, яғни физикалық, функционалдық, ... тозу ... ... ескіру – бұл өзіндік құнын жоғалту, яғни тозу, құлдырауы
тағы басқа физикалық ... ... ... ... ... пайдалығының қысқаруы.
Функционалдық ескіру – бұл өзіндік құнын жоғалту, яғни қойылған алғы
шарттарды орындамауы. Нәтижесінде ... ... ... бір ... айтқанда қазіргі таңдағы стандартқа сай келмеуі.
Функционалды ескіру ... ол ... ... бұл ... ... және ... нәтижесінде технологияның өзгеруіне
алып келеді.
Экономикалық ескіру – сыртқы факторлардың ... ... ... ... ... ... төмендеуі бәсекелестіктің жоғарлауы.
Құралдар мен ғимараттардың құрылыс және тозу арасындағы қалдық құны
анықталады.
Объектінің толық құны, яғни ... ... қосу ... ... ... ... және ... құны ажыратылады.
Ең бастысы бағалаушы нормативті құннан бастамайды, сұраныс пен ұсыныс
әсерінен соңғы ретте емес нарықтықпен ... Жер ... ... ... ең ... ... ... құқық құрылысын анықтау
қажет. Жеке меншік учаскелер келесі шарттарда ғана бола алады[8]:
- жеке құрылыс ... ауыл ... ... жеке ... ... дачалық шаруашылық;
- мекемеден алынған жекелеген учаскелер.
Жер учаскесін нарықтық бағалауда келесі ақпараттарды білу ... жер ... ... ... және ... ... ... физикалық мінездемесі ... ... ... ... ... экологиялық пішіні
және т.б.);
– учаскенің қоршаған ортамен ... ... ... экономикалық мінездемесі (мысалы, ауданның ... және ... ... ... келесі әдіспен жүзеге асады:
– жерге техникалық қалдық әдісімен;
– капиталданудың ортаөлшемдік коэффициенті әдісімен;
... ... ... болу ... ... ... ... ренттік мультипликатор әдісімен.
Жерге техникалық қалдық әдісі. Бұл әдісі қолданғанда керегі:
– ғимарат пен құрылғы құны;
– жерден, ғимараттан түсетін таза табыс;
... ... ... ... әдіс ... кезеңмен есептеледі[9]:
1. Жер және ғимарат арасында таза табыс бөлінеді. Пайданы табу үшін,
ол үшін ғимарат құнын көбейтеміз ғимаратты ... ... = Vзд • ... ... Узд – ғимаратқа түсетін таза операциялық табыс;
Vзд – ... ... ...... ... коэффициенті.
Ғимарат пен құрылғыларды капиталдау коэффициентін күрделі пайыздың
алты ... ... ... болады немесе мына формуламен есептеуге
болады:
Rзд = ... + ... ...... ... ... – жерді капиталдау коэффициенті.
2. Жерге ... таза ... ... Бұл үшін ғимаратқа
байланысты таза табыстан табыс есептеледі:
Узем = У ... Узем – ... ... таза ... табыс;
У – жалпы таза операциялық табыс;
Узд – ғимараттар мен құрылғыларға қатысты таза операциялық табыс.
3. Жерден ... ... таза ... табыс алу:
Vзем = Узем / ... Vзем – ... ... ...... ... таза операциялық табыс қалдығы;
Rзем – жерге капиталдау коэффициенті.
Капиталдаудың ортаөлшем коэффициент әдісі.
Мұнда бағалауды «бөлу» ... ... ... ... ... ... ... жобаланады, мүліктің бағасы жер учаскесінің және
ғимараттың құнына ... Бұл ... жер мен ... ... ... қолданылады.
Капиталдаудың орташа және жалпы коэффициенті капиталдауда қолданылады.
Есептелуі бойынша объектінің құны, сонымен ... жер және ... ... мына формуланы құрайды:
Rср = Rзд • Дзд + Rзем • ... Rср – ... ... ...... үшін капиталдау коэффициенті;
Дзд, Дзем – жалпы құн бойынша ғимараттың, жер учаскесінің
пайыздық үлесі;
Rзем – жер үшін ... ... ... әдісімен барлық жылжымайтын мүлік құны анықталады:
V = ... У – ... таза ... ...... орташа коэффициенті;
V – бүкіл жылжымайтын мүлік құны.
Жер учаскесі ... ... ... = V • ... ... ... және ... ренттік мультипликатор әдісі.
Бұл екі әдістің мазмұны ... ... ... ... әдісі
Жер учаскесінің құны табысты капиталдаудан анықталады. ... ... мен таза ... ... сату ... ... мына ... анықталады:
R = ... R – ... ... ...... таза ... табысы;
Vанал – аналогтың сату бағасы.
Құнды анықтаудағы жер учаскесін бөлу әдісі.
Бұл әдіс бөлек жеке учаскені бөлуге ... жер ... ... ... ... кезде қолданылады. Әдісті қолдану процесінде келесі
кезеңдерді бөліп көрсетуге болады.
1. Жеке учаскелердің саны мен ... ... Бұл ... ... ... ... топография, топырақ сапасы ескерілуі қажет.
2. Сәйкестерділінген сату әдісі көмегімен игерілген учаскелердің ... ... ... ... ... соңғы дайындаумен, жол салуға
кеткен шығындар, жерасты инженерлік ... ... ... мен ... ... ... ... шығындары мен шығындар
есептеледі, сонымен қатар ... ... ... ... мен болжанған сатулардың графигі құрастырылады.
5. Жеке учаскелерді сатудан түскен табыстың көлемі анықталады.
6. Игеру шығындарын шегеру арқылы ... ... таза ... ... және жер учаскесін сатудан түскен кәсіпкерлік пайда анықталады.
7. Дисконттық ставка есептеледі.
8. ... ... ... жер ... ... есептеуге арналған
жер учаскесін сатудан түскен таза табыс дисконтталады.
Салыстыру әдісінің жалпы сипаттамасы
Компанияның мүлкін бағалау ... ... үш ... ... ... табыстық, салыстыру және шығындық. Бұл әдістердің
әрбіреуі бағаланатын компанияның әртүрлі жақтарын бейнелейді, спецификалық
ақпаратқа ... бір ... ... ... ... не қазіргі жағдайын,
немесе оның өткен жетістіктерін, немесе болашақта ... ... ... ... ... капиталының құндылығы жеткілікті
түрде қалыптасқан нарық жағдайындағы сатылу сомасымен анықталады ... ... ... ... ең ... бағасы нарықпен
белгіленген ұқсас фирманың нақты сату бағасы болуы мүмкін.
Салыстыру әдісінің теоретикалық ... ... ... ... ... ... шамасының объективтілігіні болып
келесідей жағдайлар саналады.
Бағалаушы ұқсас компанияға немесе олардың акцияларына бағасын ... ... ... бір бағдар ретінде пайдаланады. ... ... ... ... ... ... ... алған
бағасы компанияның меншіктік капитал құнының шамасына әсер ... ... ... түрде ескереді. Мұндай факторларға бизнестегі
сұраныс пен ... ... ... ... ... ... ... компанияның нақты ерешеліктерін және нарыққа сенетін
бағалаушының жұмысын жеңілдететін тағы да басқа көптеген түрлерін жатқызуға
болады.
Салыстыру әдісі ... ... ... ... ... акцияға сала отырып, ең алдымен болашақтағы
табысты сатып алады. ... ... ... және ... ... да ... тек ... алу позициясы қызықтырды.
Компанияның бағасы оның өндірістік және ... ... ... даму ... ... Сондықтан, ұқсас
компаниядарда пайда дивидендтік ... ... ... меншіктік
капиталдың баланстық құны сияқты маңызды қаржылық параметрлермен және баға
арасындағы байланыс бір-бірімен сәйкес ... ... ... ... бағалаушы ескеретін ... ... ... ... ... ... бағалаушының ұқсас компанияның
сату-сатып алу бағасынан хабардар болуы болып табылады.
Салыстыру ... ескі ... ... ... ... ... ... жеткен нәтижелерін бейнелейді. Сол кезде
табыстық әдіс болашақ табысқа болжамда бағытталады.
Сонымен қатар, салыстыру әдісі бағалау практикасында оның ... ... ... қатарын көрсетеді. Біріншіден, есептеу
негізі ... ... ... ... қаржылық нәтижелер болып саналады.
Сондықтан, бұл әдіс компанияның даму перспективаларын ескермейді.Екіншіден,
салыстыру әдісі жан-жақтылық ... ... ... тек ... ... ғана ... ... қатар, бағалаушы таудап алған ұқсас
фирмалардың аналогы ретінде көп мөлшері бойынша мүмкін болады. ... ... ... ... алу-күрделі және қымбат процесс.Үшіншіден,
бағалаушы негіздік дәлелді талап ететін ... ... ... ... және қорытынды шамаға түзетулер енгізуі керек. Бұл практикада
мүлдем бірдей компаниядар жоқ ... ... ... құнның
қорытынды шамасын анықтау кезінде аларды жою жолдарын ... ... ... ... әдісін қолданудың бірінші жағдайы – белсенді қаржылық
нарықтың болуы, себебі бұл ... ... ... ... мәліметтерді
қолдануды болжайды. Екінші жағдай – бағалаушыға қажетті қаржылық ақпаратқа
қол жетерлік немесе ... жол ... ... ...... ... ақпаратқа құйылатын арнайы қызметтердің болуы болып табылады.
Салыстыру әдісі кезінде үш негізгі тәсіл қолданылады:
– аналог-компания әдісі;
– келісім әдісі;
... ... ... әдісі немесе капитал-нарығы әдісі ашық қор нарығында
қалыптасқан бағаны қолдануда негіз болған. Ашық ... ... ... ... салыстыру негізінде қызмет етеді. Сондықтан, ... ... ... ... бағалауда қолданылады.
Келісім әдісі немесе сату әдісі компанияның жетістігіне толықтай баға
беру немесе оның тексерілетін акция пакеттеріне баға беру негізінде ... ... ... ... ... байланыс әдісі баға мен
анықталған қаржылық параметрлер арасындағы ... ... ... және ... ... ... мультипликаторларға сипаттама.
Салыстыру әдісі кезіндегі компанияның ... ... ... ... негізгі құралы болып саналады.
Бағалық мультипликатор компанияның нарықтық бағасымен ... ... ... ... ... ... арасындағы
байланысты бейнелейді. Мұндай көрсеткіштер ретінде тек пайданы ғана ... ... ... ... ақша ағымын қолдануға болады.
Бағалық мультипликаторларды есептеу үшін мыналар қажет:
– аналог-компанияның меншік капиталының нарықтық ... ... ... ... ... Ол үшін ... ... нарықтық құны айналымдағы акциялардың санына көбейтіледі. Бұл
формуладағы алымның мәнін береді;
– тиісті қаржылық көрсеткіштерін есептеу: ... таза ... құны ... басқалар.
Бағалау практикасында бағалық мультипликатордың 2 түрі ... және ... ... ... ... ... ... «Баға/дивидендтер»;
– «Баға/өткізуден түскен түсім»;
– «Баға/физикалық көлем».
Моменттік мультипликаторларға:
– «Баға/активтердің баланстық құны»;
... ... ... ... ... ... тобы компанияды бағалауда ең көп ... ... ... ... аналитик оны тарату ... ... ... ... Сондықтан, таза пайда көрсеткішінен
басқа салық салғанға ... ... және ... ... ... ... ... болады [10].
«Баға/Пайда» мультипликаторын қолдану үшін бухгалтерлік есептеуді
жүргізу тәсіліне байланысты, ... ... ... шетелдік компания
шығатын болса, пайданы бірдей стандартқа үлестіру жүйесі қолданылады.
Барлық түзетулерді жүргізгеннен ... ... ... ... етілген салыстыру деңгейіне жетуі мүмкін.
«Баға/ақша ағымы» мультипликаторын есептеу негізі ... ... кез ... пайда көрсеткіші болуы мүмкін. Сондықтан, аналитик
берілген мультипликатордың көптеген варианттарын қолдануы мүмкін.
«Баға/ақша ағымы» ... ... ең көп ... ... ... ... ... аз ғана шамасы және тағы
басқалар саналады.
«Баға/дивидендтер» мультипликаторлары. ... ... ... төлем негізі ретінде сияқты шын мәнісінде төленген
дивиденд базасы ретінде есептелуі ... ... ... есептеу үшін қажетті
жеткіліктерге қарамастан, ол жиі қолданылады. Бұл инвесторларға ашық ... ... ... ... ... өзгешілігімен байланысты болады.
Жабық қоғамдарда меншік иесі арендалық төлемдердің төмендеуі негізінде және
әр ... ... ... ... ... табады.
«Баға/өткізуден түскен түсім», «баға/физикалық ... ... ... ... ... басқа әдіспен алынатын нәтижелердің объектілігін тексеруде жиі
қолданылады. Жақсы ... ... ... қызмет көрсету
сферасын бағалауында көрсетеді ... ... ... ... және тағы басқалар). Мультипликатор шамасы бухгалтерлік
есептеуді жүргізу әдісіне тәуелді болмайды.
«Баға/физикалық ... ... ... түскен түсім»
мультипликаторының бір түрі болып табылады. Оны қолдану кезінде баға құндық
көрсеткішпен емес, өндірістің ... ... ... ... ... ... санын көрсететін ... ... ... ... ... Мультипликаторды
есептеу үшін қаржылық база ретінде ... және ... ... ... ... мерзіміндегі немесе соңғы есептеу мерзіміндегі
баланстық құнын пайдаланады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... туралы ақпарат қолданылады.
«Баға/таза активтер құны» мультипликаторы. ... ... ... ... кезде ғана қолдануға болады:
– бағаланған компания меншікке едәуір салымдар салуды ... ... ... ... ... және ... құрал-жабдықтары;
– компанияның негізгі қызметі болып меншікті сақтау, сату және сатып
алу табылады. ... ... ... өнімге шамалы құн қосады.
Құннын қорытынды шамасының қалыптасуы
Құнның қорытынды шамасының қалыптасуы үш негізгі этаптардан тұрады:
– бағаланатын ... ... ... ... ... таңдау;
– бағалық мультипликатордың әр түрлерін қолдану кезінде ... ... ... ... келісімі;
– қорытынды түзетулер енгізу.
Бағаланатын компанияда мақсатқа сәйкес ... ... ... Бұд ... ... ... ... бағалау туралы есеп
беруде белгіленген нақты дәлелдеулерді талап ететін ең қатаң және ... ... ... Бірдей компаниялар болмайтындықтан, аналог-компания
тізімі бойынша есептелген бір ... ... да ... мультипликатор
шамасының диапазоны кеңірек болуы мүмкін. ... ... ... ... ... және оның ... ... және медианалық шамасын есептейді.
Бағалық мультипликатор шамасын таңдау әрбір қаржылық ... ... және ... ... ... ... сонымен қатар,
салыстыру элементі бойынша ... ... ... ... ... ... методикасы компанияларды іріктеуге алып
келеді.
Аналогтарды іріктеу үшін математикалық негізінде ... ... ... ... барлық диапазоны бойынша көбею және
азаю көрсеткіштерін ұсынатын ... ... ... ... ... ... ... бірақ та
экономикалық теория математикалық есептеумен сәйкес кем ... ... ... ... мән беріледі.
Содан кейін бағалау процесінде «қаржылық ... ... ... ... ... ... ... Бағалық
мультипликатордың нақты шамасын таңдау үшін аналитик олармен ... ... ... пайдаланады. Қаржылақ коэффициент
шамасын салыстырған кезде үйлесімді компаниялар арасындағы бағаланатын
фирмалардың ... ... ... ... ... ... ... арқылы бағаланатын компания үшін ... мәні ... ... ... Бұл үшін ... ... коэффициент мәнінің графикалық салыстыру методикасын
қолдануға болады. Аналог тізімі бойынша коэффициенттің ... ... мәні ... Мынандай математикалық негізді ұсынуға болады,
мысалы, ... ... ... мәні ... деп ... мәні 4,2–100% деп алынады. Сонда бағаланатын компания ... мәні ... тең, % ... 8,92%-ды құрайды.
((1,34–0,95)/(4,2–0,95)).
Аналог-компания әдісі ашық ... ... ... қор ... ... ... ... сондықтан да, бағалық
мультипликатордың шамасын бағаланатын ... ... ең ... байланысты төмендеуді ұсынады.
Салыстырмалы әдіс аналитикке мультипликатордың барлық түрлерінің
максималды санын қолдануға рұқсат ... олай ... ... ... ... нұсқалары алынатын болады. Егер де аналитик ... ... ... ... нарықтық құнының ең қарапайым ... ... онда бұл оның ... ... ... ... ... қорытынды шамасын объективті тәсілмен анықтау болып
өлшеу әдісі саналады. Өлшем негізінде түзетулерді өткізу үшін ... ... ... ... ... ... IMC SAUDA ... алдын-ала шамасының өлшемі
|Мультипликатор |Алдын-ала құн, ... ... ... |
| ... | ... тенге |
|«Баға/Пайда» |55 |0,6 |33 ... ... |46 |0,3 |13,8 ... |40 |0,1 |4,0 ... | | | ... ... | | |50,8 ... | | | ... ... ЖШС IMC SAUDA ... ... ... ... ... Бағалық мультипликаторлардың барлық
жиынтығын қолданудың ... ... ... ... ... бизнесті
бағалаудың нақты жағдайларына сәйкес түзетілуі керек. Әдеттігі түзетулер
болып мыналар табылады:
– портфельдік шегерім активтердің диверсификациясының ... ... ... ... кезінде беріледі;
– талдаушы құнның қорытынды нүсқасын анықтаған ... ... ... ... ... мысалы, өндірістік емес сипаттағы;
– қаржылық талдау үрдісі кезінде меншіктік ... ... ... ... ... шұғыл қажеттілігі туындаса,
онда алынған шаманы алып тастау керек;
... ... ... ... ... ... жағдайларда инвесторға берілетін бақылау элементтері үшін
сыйақылар ретінде түзеті ... ... ... ... жан-жақтылығын қамтамасыз етеді, себебі оны меншіктік капиталдың
бақыланған бөлігін ... үшін ... ... ... әдіс есептеулер мен талдаудың қиындығы мен ... ... ... ... ... ... құнды анықтаудың ажырамас
әдісі болып табылады. Берілген ... ... ... ... негізі бар және оның сапасы компания-аналогтардың көптеген санын
тартуға мүмкіндік береді.
Ақша ағымдарын ... ... ... ... оның ... байланысты болады.
Бизнестің нарықтық құнын анықтаған кезде, капиталдың тек болашақта белгілі
бір нысанда табыс әкелуі ... ... ғана ... ... қатар,
меншік иесінің осы табыстарды қашан алатыны және оның тәуекелділігі ... ... ... ... ... әсер ... ... осы факторлар
ақша ағымдарын дисконттау әдісін мүмкіндік береді.
Ақша ағымдарын дисконттау әдісімен бизнестің құнын анықтау потенциалды
инвестор берілген ... үшін осы ... ... табыстарының
ағымдығы құнынан көп соманы төлемейді деген тұжырымға негізделеді. Меншік
иесі өзінің бизнесін болжанатын ... ... ... ... ... ... Осыдан кейін тараптар болашақ табыстардың ағымдағы құнына
тең нарықтық бағаға келіседі деп ұйғарылады.
Бағалаудың берілген әдісі инвестициялық себептері ескеріп, ең ... ... ... ... ... компанияға ақшасын салатын кез
келген инвестор ғимараттардан, құрылыстардан, машиналардан, ... ... емес ... және тағы басқалардан тұратын
активтер жиынтығын емес, салынған капиталдың орнын толтырып, ... ... ... ... көтеруге мүмкіндік беретін болашақ табыстар ағымын сатып
алады. Осы көзқарастан қарағанда, экономикалық қай ... ... ... ... ғана тауарлық өнімді – ақшаны өндіреді [11].
Ақша ағымдарын дисконттау әдісі кез ... ... ... тұрған
компанияды бағалау үшін қолданылуы мүмкін. Осыған қарамастан, ол ... ... ... ... ең дәл ... ... жағдайлар
болады. Берілген әдістін қолданылуы белгілі бір шаруашылық қызметінің
тарихы бар және ... ... даму ... орналасқан
компаниядарды бағалауда негізделген. Ақша ағымдарын ... ... ... ... ұшыраған компаниядарды бағалауда аздау деңгейде
қолданылады. Бұл әдісті қолданғанда жаңа ... ... өте ... керек. Пайда ретроспективасының болмауы ... ... ... объективті түрде болжауды қиындатады.
Ақша ағымдарын дисконттау әдісімен компаниядарды ... ... Ақша ... ... ... ... мезгілдің ұзақтығын анықтау.
3. Өткізуден түсетін жалпы түсімнің ... ... ... ... Шығындарды талдау мен болжау.
5. Инвестицияларды талдау мен ... ... ... әрбір жылы үшін ақша ағымның ... ... ... ... ... ... құнның шамасын есептеу.
9. Болашақтағы ақша ағымдарының ағымдағы ... мен ... ... ... ... түзетулерді енгізу.
1. Ақша ағымнын моделін тандау. Бизнесті бағалағанда ақша ағымның екі
моделінің біреуін қолдануға ... ... ... ... ... ... ... 2 кестеде меншіктік капитал үшін ақша ағымын
есептеудің тәртібі (моделі) көрсетіледі. Осы ... ... ... ... ... ... ... құнын есептейді.
Кесте 2
ЖШС IMC SAUDA-ның меншіктік капитал үшін ақша ... ... ... |
| ... ... кейінгі таза пайда |
|Плюс ... ... ... ... ... ... ... азаюы (көбеюі) |
|Плюс (минус) ... сату ... ... ... ... ... ... ... көбеюі (азаюы) ... ... ... үшін ақша ... ... көзі: ШС IMC SAUDA бухгалтерлік есебі журналынан
Барлық инвестициялық капитал үшін ақша ағымының моделіне
(3 кесте) сәйкес ... ... ... құны ... ... ... ... құнын оның операцияларының (оның инвестициялық
капиталының) құнынан алып ... тең ... ... ... көп профильді бизнесті бағалау үшін өте ... ... ... үшін ақша ... моделін қолданғанда,
компанияның меншіктік және қарыз капиталдарын шартты түрде айырмай, ... ... ... ... Осыдан шығып, есептеу таза пайдадан емес,
пайыздар мен салықтарды төлегенге дейінгі пайдадан басталады, яғни ... ... да ... ... ... деп ... Осындай түсінік
Бағалаудың халықаралық стандарттарында жазылған. Сонымен қатар бұл ... ... ... ... және ... капиталдарын айырмайтын
болғандықтан, ақша ағымын есептегенде ұзақ ... ... ... ... модель бойынша, есептеудің нәтижесі болып компанияның
инвестициялық капиталының нарықтық құны табылады.
Кесте 3
ЖШС IMC ... ... ... ... үшін ақша ағымының
моделі
|Амал ... |
| ... мен ... ... ... ... ... ... ... ... |Амортизациялық төлемдер ... ... ... ... ... ... (көбеюі) |
|Плюс ... ... сату ... салымдары) ... ... ... ... үшін ақша ... ... ... ЖШС IMC SAUDA бухгалтерлік есебі журналынан
2. Болжамдық мезгілдік ұзақтығын анықтау. Ақша ағымдарын ... ... ... құны ... ... болашақ ақша ағымына
негізделеді. Сондықтан бағалаушының мақсаты ... ... ... ... ... ... ақша ... болжау (ақшаның қозғалысы туралы болжамдық
есеп ... ... ... табылады. Болжамдық кезең ретінде компанияның
өсу қарқыны тұрақталғанға дейін созылатын ... ... ... пара-пар ұзақтығын анықтау өте қиын болып табылады.
Бір жағынан, болжамдық кезең ұзақ ... ... ... саны да ... компанияның ағымдағы құнының қорытынды шамасы негіздірек болып
табылады. Екінші шағынан, болжамдық ... ... ұзақ ... ... ... ... мен ... ағымын болжау соғұрлым қиынға
түседі. Дамыған нарықтық экономикасы бар ... ... ... ... ... үшін ... ... бағалау мақсаттары мен
нақты жағдайға байланысты 5 жылдан 10 жалға дейін созылуы мүмкін. ... бар ... ... пара-пар ұзақ мерзімді болжамдар қиын
болып, тұрақсыздық ... ... ... жекелеген жағдайларда
болжамдық кезеңі 3 жылға дейін қысқартылуы ... ... ... ... ... жарты жылдықтар мен тоқсандарға бөлу ... ... ... ... бар. Біздің ойымызша, қысқартылған
болжамдық кезең шенберіне бағаланатын компанияның аяқталған ... ... ... ... ... ғана ... әдіс ... Басқа жағдайларда бөлек болжамдық ақша ... ... ... ... ... ... ... түсімнің өткенді шолатын талдауы мен
болжамы. Жалпы түсімді талдау мен оны ... ... бір ... ... қарастыруды және есептеуді қажет етеді. Бұл факторларға ... ... ... ... ... көлемдері мен өнім бағалары;
- компания өсімінің ретроспективті қарқындары;
- өнімге деген сұраныс;
- инфляция қарқындары;
- қолда бар өндіріс ... ... ... ... мен ... ... сұраныстық перспективаларын анықтайтын экономикадағы жалпы жағдай;
- бағаланатын компанияның нарықтағы үлесі;
- постболжамдық кезеңдегі өсімнің ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... белгілі бір кезеңінің бағалар деңгейінің орташа
өзгеруін сипаттайтын бағалар ... ... ... Ол үшін ... ... Iр – ... индексі;
Р1 – талданатын кезең бағалары;
Р0 – базалық кезең бағалары;
G1 – ... ... ... ... саны.
Кез келген саланың ішінде ең болмаса бірнеше компания нарықтағы өз
үлесі үшін ... ... әр ... ... болуы мүмкін. Табыссыз
бәсекелестер арқылы кеміген нарықта өзінің үлесін көбейтуге болады және,
керісінше, өсетін нарықта ... ... ... ... ... байланысты
компания істейін деп жатқан нарықтық сегменттік өлшемі мен шектерін дәлме-
дәл бағалау өте ... ... ... Бағалаудың мақсаты: ... ... мен ... ... ... ... ... нарықтың үлесінің өзгеру тенденциясын анықтау.
Мұндай жағдай төмендегідей факторларды талдауды қажет етеді:
- қазіргі уақыттағы компанияның нарықтағы ... ... ... ... (тұрақтылық, қысқаруы немесе
көбеюі);
- компанияның бизнес-жоспары. Компания нарықтық үлесті қалайша сақтап
немесе көбейтетініне аса ... ... ... ... ... ... ... немесе өндірілген өнімнің сапасын көбейту арқылы);
- негізгі ... ... ... ... ... мен болжау. Берілген кезеңде бағалаушы мыналарды
істеу қажет:
- ретроспективті өзара байланыстар мен тенденцияларды есептеу;
- шығындар құрылымын, ... ... және ... ... ... ... ... категориясы үшін инфляциялық күтемдерді есептеу;
- өткен жылдардың қаржылық есебінде бар, бірақ болашақта кездеспетін
бір мезгілді және төтенше шығындар ... ... ... қолда бар активтер мен олардың болашақтағы өсуі мен кемуін
ескергендегі амортизациялық төлемдерді анықтау;
- болжанатын қарыз ... ... ... ... шығындарын
есептеу.
Шығындарды классификациялау бірнеше белгі бойынша жүргізіледі:
- құрамы бойынша – ... ... және ... ... ... ... – айнымалы, тұрақты, шартты тұрақты;
- өзіндік құнға ену әдісі боцынша – тікелей, ... ... ... ...... ... ... бағалауда шығындардың екі классификациясы маңызды.
Бірінші классификация – бұл шығындарды тұрақты және айнымалы деп бөлу,
яғни өндіріс ... ... ... ... байланысты. Тұрақты
және айнымалы шығындар классификациясы, ең алдымен, шығынсыздыққа талдау
жүргізіледі, сонымен қатар ... өнім ... ... ... классификация – шығындарды тікелей және жанама деп ... ... ... ... бір ... ... ... суретте - Талдаудың негізгі компоненттерін әр ... ... ... ... ... ... ... Компанияның
меншікті айналым құралдары, Капитал салымдары, Қаржыландыру бойынша
бөліп ... 1. ... ... ... ... ЖШС IMC SAUDA ... есебі журналынан
Кесте 4
ЖШС IMC SAUDA-ның көрсеткіштік болжамы
|Көрсеткіш ... |Ең ... ... |
| ... ... ... |
|Өндіріс көлемі |Өсімнің жоқтығы ... өсім ... өсім |
| ... ... ... 3%-ға |(жылына 3%-дан |
| ... ... ... ... өнім ... ... |Бағалардың |Бағалардың айқын |
|бағалары | ... ... ... |
| | ... 5%-ға ... ... |
| | ... |Болжанатын ... ... ... ... ... ... |
|пен дайын өнім |соңына қарай 30%-ға|деңгейдегі |қарай 20%-ға ... ... ... ... ... дейінгі|
|қатынасы |қатынас | ... |
| | | ... ... ... ЖШС IMC SAUDA ... есебі журналынан
Дисконттау ставкасын анықтау. Экономикалық мағынада дисконттау
ставкасы ... ... ... ... салыстыратын
инвестициялау объектілеріне салынған капиталдан ... ... ... ... ... алынады, басқаша сөзбен айтқанда, бұл бағалау күніне
салыстырылатын тәуекелділік деңгейімен қолда бар ... ... ... ... ... ... ставкасы немесе капиталды тарту құны үш факторды ... ... ... ...... ... әр ... деңгецлерін
талап ететін көптеген компаниядарда тартылатын капитал көздерінің бар
болуы. Екіншісі инвестициялар үшін ... ... ақша ... ... ... – тәуекелділік факторы. Берілген ... ... ... ... алу ... ... анықталады.
Дисконттау ставкасы анықтаудың әр түрлі әдістері бар, олардың ішінде
ең көп ... ... ... ақша ағымы үшін:
– капиталдың активтерді бағалау моделі;
– кумулятивтік тұрғызу моделі;
барлық инвестициялық капитал үшін ақша ағымы:
– капиталдың ... ... ... ... ... ... моделіне сәйкес дисконттау ставкасы мына
формуламен анықталады:
R = Rf + ( • (Rm Rf) + S1 +S2 + C, ... R – ... ... ... ... ставкасы(меншіктік капиталға);
Rf – табыстың тәуекелділіксіз ставкасы;
( – бета коэффициенті (елде болып жатқан макроэкономикалық және ... ... ... ... ... ... табылады);
Rm – толықтай нарықтың жалпы табыстылығы ... ... ... ... – шағын кәсәпорындар үшін сыйақы;
S2 – бөлек компания үшін сипатталған тәуекелділік үшін ...... ... алдымен , капиталдық активтерді бағалау моделі (САРМ) қор нарығының
ақпарат массивтерін, нақтылы – еркін айналатын ... ... ... ... деп ... өту қажет. Жабық компаниялар үшін
дисконттау ставкасын табу үшін бұл модельді қолданғанда қосымша түзетулер
енгізуді қажет ... ... ... ... әдісінің формуласы мынандай:
(14)
мұндағы; E(Ri) – і құнды ... ... ... ... ... ...... күніне тәуекелділіксіз құнды қағаз үшін табыс ставкасы;
RPm – акциялардың тәуекелділігі үшін жалпы «нарықтық» сыйақы;
RPs – шағын компаниялардың ... үшін ...... компанияның жүйелі емес тәуекелділігі үшін сыйақы.
Барлық инвестициялық капиталдың ақша ағымы үшін меншіктік капиталға
енудің салмақталған ставкалары мен ... ... ... ... ставкасы қолданылады, мұнда таразы ретінде капитал құрылымындағы
қарыздың және ... ... ... алынады. Мұндай дисконттау
ставкасы капиталдың орташа салмақтаған құны деп аталады (weighted ... of capital – ... ... ... құны:
WASS = kd (1 tc)wd + kpwp + ... kd – ... ... тарту құны;
tc – компанияның пайдасына салық ... ...... ... құрылымындағы қарыз капиталының
үлесі;
kp – акционерлік капиталды (пұрсатты акциялар) тарту құны;
wp – ... ... ... пұрсатты акциялардың
үлесі;
ks – акционерлік капиталды (кәдімгі акциялар) тарту құны;
ws – ... ... ... ... ... Постболжамдық кезеңдегі құнның шамасын ... ... ... ... ... кезең аяқталғаннан кейін де бизнес табыс
әкелуі мүмкін деген ... ... ... ... ... бизнестің табыстары тұрақтанады және қалған кезеңде өсімнің тұрақты
ұзақ мерзімді қарқындары немесе ... ... ... орын ... ... ... бизнестің дамуының перспективаларына байланысты
дисконттау ставкасын есептеудің ... бір ... ... ... ... ... әдісі. Берілген әдіс постболжамдық кезенде қолда бар
активтерді сатумен бірге компанияның банкроттығы ... ... ... ... ... ... ... байланысты шығындарды
және жеделдік үшін шегерімді (жедел жойылу кезінде) назарға алу керек;
– таза ... ... ... техникасы жойылу құнын есептеуге ұқсас,
бірақ жойылу шығындары мен компанияның активтерін жедел сату үшін шегерімді
ескермейді. Бұл әдіс ... ... ... ... ... табылатын тұрақты бизнес үшін қолданылуы мүмкін;
– мүмкін сатулар әдісі. Ол салыстырылатын компанияларды сату ... ... ... ... ... ... ақша ... құнның көрсеткіштеріне қайта есептеуге негізделеді;
– Гордон әдісі. Бұл әдіс бойынша дисконттау ставкасы мен өсімнің ұзақ
мерзімді қарқындары арасындағы ... ... ... ... көмегімен постболжамдық кезеңнің ... ... ... ... ... қарқыны болмаған ... ... ... ставкасына тең болады. ... ... ... ... ... алу ... негізделеді және тозу мен
капитал салымдарының шамалары тең деп ұйғарылады.
Гордон моделіне сәйкес қорытынды құнды ... мына ... ... = CF(t+1) \ (Rd ... V(term) – ... ... ... – постболжамдық (қалған) ... ... ... ақша ағымы;
Rd – дисконттау ставкасы;
g – ақша ағымы өсімінің ұзақ ... ... ... ақша ... ... ... мен ... құнды есептеу. Ақша ағымын дисконттау әдісін бағалауда қолдану
кезінде болжамдық ... ... ... алып ... периодтық ақша
ағымдарының ағымдағы құндары мен ... ... ... ағымдағы ұүнды қосу керек.
Бизнестің құнының алғашқы шамасы мынандай екі ... ... ... кезеңнің ішіндегі ақша ағымдарының ағымдағы құны;
– постболжамдық кезеңдегі құнның ағымдағы мөлшері.
10. ... ... ... ... ... ... шамасын
анықталғаннан кейін нарықтық құнның қорытынды шамасын а үшін ... ... ... ... ... ... ... етпейтін активтердің құнының
шамасына түзету және меншіктік айналым ... ... ... ... ... есептеген кезде компанияның өндірісіне, пайда
алуға, яғни ақша ... ... ... активтері ғана ескеріледі
деген тұжырыммен негізделеді.
Екінші түзету – ... ... ... ... ... ... ақша ... моделіне өткізудің болжамдық ... ... ... ... ... етілетін шамасы енеді.
Компанияда бар меншіктік айналым капиталының нақты шамасы талап етілгенмен
сәйкес келмеуі мүмкун. Сәйкесінше, ... ... ... меншіктік айналым
капиталының артығы алғашқы құнның шамасына қосылып, ал дефициті – ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
акциялардың бақыланатын өтімді пакетінің құны ... Егер ... ... ... онда ... жасау қажет.
Табыстардың (пайданың капиталдану ... ... ... де ... ... ... жатқан компанияды) бағалаудың табыстық
тәсіліне жатады. Ол компаниядағы ... ... құны осы ... ... ... ... ... құнына тең деген тұжырымға
негізделеді.
Берілген ... мәні мына ... ... құн |= ... пайда |
| | ... ... ... капиталдану әдісі көбірек деңгейде компания ұзақ ... ... ... ... шамаларын (немесе оның өсімінің ... ... ... деп ... ... ... ... бағалауға қарағанда, бизнесті бағалағанда көптеген
бағаланатын компаниядар үшін тән пайданың немесе жылдар бойынша ... ... ... ... ... әдіс өте ... ... табыстың базасына байланысты әдістің әр түрлі қатары бар.
Мысалы:
– таза табыстың ... ... ... салықтарды төлеудің алдындағы пайданың;
– нақты төленген дивидендтердің;
– потенциалды дивидендтердің, тағы сол сияқтылардың капитализациясын
бөліп көрсетуге болады.
Табыстардың ... ... ... ... негізгі
кезеңдерден тұрады:
1. Қаржылық есептілікті талдау, оны тұрақтандыру және өзгерту (қажет
болса).
2. Капиталданған пайданың шамасын ... ... ... ... ... ... ... анықтау.
5. Қызмет етпейтін активтердің (егер де ондай болса) ... ... ... ... ... ... бақыланбайтын сипатына,
сонымен қатар өтімділіктің жетіспеуіне ... де ... ... ... Коммерциялық жылжымайтын мүлікті табыс әдісімен бағалау мысалында
компания мүлкін бағалау
Бағалау ... ... ... ... ... ... ... бағалау өткізуіне келісім-шарт нәтижесі;
- бағалау объектісін тексеру, оның тұрғылықты жерін суретке түсіру;
- жинау, өңдеу және талдау, ... ... ... ... әсер ... ... және объекті ауданыны;
- жинау, өңдеу және хабар талдауы, бағалау объектісінің және объектіні
- аналогтер салыстырмалы, ... ... ... ... ... ... ең ... талдау және нәтижелі қолдану: шек қоюлар және типтілік
есепке алып ... ... ... негізінде істелген қолданудың - үшін
ауданның бағалау объектісін орналастыру;
- жақын ... ... және ... әдістерінің, нарық құн
құруымен есеп-қисаптардың орындалуы;
- нәтижелердің жалпылауы, алынғандардың ... ... ... және ... құн анықтамасы;
- дайындау және тапсыру қазіргі есептеу нәтижесі тапсырыс берушісіне
бағалау туралы.
Барлық факторлар есепке ала ... құн ... ... ... ... әсер ... нарық бүтінде, меншік құндылығы дәл ... Құн ... ... ... ... үш қолданған негізгілердің
жақын келудің түрлері:
- Шығынды ... ... ... ... ... ... бағалау лайықты әдістерінің қолдануы алдын ала ескереді
және объекті әртүрлі баға мінездемелерінің алуына ертіп әкеледі. ... ... онан арғы ... ... ... ... етті және бұл әдісті немесе әдістердің тап осы негізінде ... ... ... ... сенімді қандай ең бағаланған.
Бағалау сапа сертификаты
Біз, бағалаушылар, жұмысты орындағандар, білімдеріміз негізінде
растаймыз:
- Бекітулер және ... ... тап осы ... ... және сыпайылық келеді;
-Талдау, пікірлер, пікірлер және нәтижелер ... ... ... ... шарттарға талапқа сай болады, және біздің тәжірибемізде ... ... ... салынған.
Ұстау және есептеу нәтижесінің түрі бағалау туралы орындалатын ... ... ҚР 9 Заңы ... ... ... қызмет
туралы» № N 109-ІІ 30 Қарашаның 2000ж. (Өзгертулермен және қосымшалармен №
388-ІІ 14.02.2003ж., № 414-ІІ ... ... ... таңдауы. Нарық құн құруы бағалау әдістерінің
қолдану жолымен шығарылады, ... ... ... ... ... болатындар міндеттілермен сәйкестікте ... ... ... бірге бұйрығымен 21 қараша 2002 жыл
Қазақстан ... ... №173, ... 02 ... 2002 ... №600, министрлігі және Қазақстан Республикасының саудасының 26
қараша 2002 жыл №96 және төрағаның Қазақстан ... ... жер ... қорлармен 23 қараша 2002 жыл №90« ережелердің бекітуі
туралы ... ... - ... әдістеріне талаптардың бағалау қызмет
субъектілерімен (компаниядардың шығаруының ар ... ... ... ... әдіс ... мүмкіншіліктерінің зерттеуінде құрылады немесе
мүлік тауып алуында сатып алушының және аралап шығады ананың, не ... ... ... ... ... артынан төлемейді, қайсыны салудың
астына учаске лайықты алу амалдай ... және ... ... ... көз ... ... кешен сапасына маңызды шығындарсыз.
Шығынды әдіс тозық ... ар ... ... ... құн ... ... , үлкейгенді жер құнына.
Негізгі кезеңдерді бағалау процедуралары тап осы әдіс ... ... құн ... физикалық, функционал, сыртқы тозық ... ... ... құны ... ... ... сомасына
қалпынакелтіргіш құн азаюы.
Сатылулардың түзу салыстырма талдау әдісі посылкада құрылады, не
субъектілер ... ... ... іс - ... ... ... яғни, хабарда құрыла туралы ұқсастарды келісімдерде. Демек, ... әдіс ... баса тұру ... ... және ... өз ... не саналы сатып алушы үшін ұсынылғанды сатылуға мүлік үлкен соманы
төлемеу үшін жарамдылықтың объекті сапамен ұқсас ие ... ... ... тап осы тап осы әдіс жинауды қосады және
ұсыныстардың меншік объектілерімен, ұқсастармен бағаланатынмен. ... ала ... - ... ... ... соң дәлдеп түзеледі,
қайсыларға объектілер достың досы айырады. Бағалардың түзетуінен ... ... ... құны ... үшін ... оларды болады.
Өлшеу лайық бірліктерінің іріктеп алу және ... ... үшін ... ... ... ... объекті салыстыруы және алып ... ... ... ... ... сатылушылардың базарда
бөлек элементтермен, қажеттілік жанында, бағаланатын объекті баға түзетуі .
Бағаланатын объекті құн ... ... ... ... және ... олардың біреуінеге құндық көрсеткішке немесе
көрсеткіштердің тобына [14].
Әдіс - табысты күту принципында құрылады. Тап осы ... ... ... ... ... сатып алушы келешек табыстардың алу күтуінде
қозғалмалылықсыз немесе пайдаларды ие ... ... ... ... сияқты объекті құны мүмкін айқын болашақта табыс ... ... ... ... ... ... ... талдауы негізінде шығарылады, мінез-құлықтың оның ... ... ... мөлшер сайып келгенде ... ... ал ... ... ... жалпы табыспен келеді. Шығындардың
есеп-қисабы оның ұстауымен қанаумен ... ... ... - ... және ... шығындарда тап осы базарда. Есеп
айыратын мөлшер вычитается нақты ... ... ... шығару тек қана
шығындардың мақаласының қосылады, қатыстылар - ... ... ... - ... емес ... төлеудің), пайыздар және тозықтық бөліп
шығарудың.
Алынған сайып келгенде таза табыс содан соң қайта саналады ... ... құн ... ... есеп ... ... ... хабар
сапасынан тәуелді болады. Барлық келешек селдердің ағымдағы құн ... - ... ... ... алады немесе әдіспен түзу
Есептеу нәтижесі суреттеуі: қысқаша.
Зерттеу бөлімі
Бағалау объектіні сипаттау
Бағалау объектісімен келеді: орналастыру, 2, жер ... ... ауд. 0,0813 га, ... - ... 0,0019 га, ... мекенжаймен:
Алматы қ., Бостандық ауданы, Айманова к., 202 үй, №33.
Көрсетілген объекті заңгерлік ... ... ... қ., ... ... Айманова к., 202 үй, №33
Кесте 5
ЖШС IMC SAUDA-ның талдау – объектісі
|Бағалау объекті ... ... ...... |
|жергілікті орналастыруы |Айманова – Джандосова. ... ... | 30 м ... ... ... 300 ... ... |супермаркет «Дархан», в 200 м «Saihan» түнгі|
| ... ... ... ... Маршрутты такси № 66,12,32,502,544 |
|қамтамасыз ету | ... ... ... ... ... | ... жолдың қашығы |ул. Айманова. – 30 м, ул. Джандосова - 200 |
| |м. ...... ... ЖШС IMC SAUDA ... ... ... ... бағалау объекті нарық және ұсынылатын кепіл құн
анықтамасы, сәйкестікте мақсатпен қойылған ... ... ... ст ҚР 6 Заңы « ҚР ... қызмет туралы», осы объектіні
бағалау тапсырыс беруші ынтасымен шығарылады .
Бағалау, тағайындауы
Кепіл мүлік кім, не ретінде туындатылған ... ... ... ... үшін ... заңға сүйеніп талдау
Сәйкес көз алдына келгеннің бізге хабардың, тап осы ... ... ... - ... ... меншікке құқық растайтын және бағалау объектісіне тапсырыс
беруші басқа құқықтары, онан әрі– құқық орнату және ... ... ... ... ... ... - ... үйлер,
офистер, өнеркәсіптер, сауда объектілері және т.б.) 22.01.2007ж.
(көшірме);
2. Жеке ... ... ... жер актісі №0239093 21.09.2005 г.
(көшірме);
3. Сатылулар - орналастыру сауда ісі келісім-шарты, ... ... ... № 1-4057 от 27.08.2005ж. (көшірме).
Бағаланатын құқық
Меншік құқығы, ҚР ... ... ... (188 бап ... ... пайдаланудың және бұйрықтар) қосады. Меншік иесі бұл жағынан алғанда
өз еркімен қарауымен іске асыру оған ... - ... , ... ... ... ... ... қарсы келетіндер еместер және құқықты
бұзбайтындар және ... ... ... ... ішінде отчуждать
меншікке өз мүлік басқа ... ... ... ... мүлік қайтару
және басқа тәсілдермен оның салмақ салу және оқиғада ... ... ... ... ... дейін кепілге мүлік тапсырулары меншік
иесі мүлікпен бұйрық құқығын жоғалтады .
Объекті қысқаша мінездемесі
Көзбен шолу ... ... ... ... ... ... қолданылған - 1-қанағатсыз,
2 -қанағатты, 3-жақсы, 4-өте жақсы.
Кесте 6
ЖШС IMC SAUDA-ның жалпы сипаттамасы
|Үй күй-жағдайы |3 ... ... жылы |1962 ж. ... |ч 1(4) ... ... ... ... ... ... саны |4 ... баспалдырық |3 ... ... | ... ... ... |жоқ ... | ... ... техникалық төлқұжатпен |Анықталды: қызметтік ж.ауд. |
|кафе, ТОО «ЦН БТИ» ... |3,2м2, ... ... 1,6 м2, |
| ... ... ... 5,9м2 |
| ... Жалғай салу бар, |
| ... ... ... сөзі|
| ... ... жоқ. ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... күн ... г. ... ... ... – бар - ... |
Қайнар көзі: ЖШС IMC SAUDA ... ... ... мәліметтер:
Асхана – 5,9 м2: қабырғалар – кафель; еден – кафель; потолок – ... ... 3,2 м2: ...... пол – ... потолок - левкас;
Коридор – 1,6 м2: стены – кафель; пол – сайдинг; ... - ... – 2,7 м2: ... – кафель; пол – сайдинг; потолок - левкас;
Зал – 25,0 м2: стены – кафель; пол – ... ... - ... ... ... мәлімет
Жер учаскенің кадасторлық нөмері – 20-313-001-178;
Жер учаскесіне жеке меншік құқығы, ... ... ... үлес ... га;
Жер учаскесінің ауданы – 0,0813 га;
Жер учаскесінің ... ...... ... және бар ... шек ... және жер ... техникалық қызмет етуге арналған
рұқсат учаскені қамсыздандыру және инженер аулардың жөндеуін айтады.
Жер учаскесінің бөлінуі – бөлінбейді
Жеке меншік құқығына акті сәйкес жер ... ... ... Алматы
территориялық басқарумен берілгенді басқарумен жер алаңы қорлармен, қайсыда
зерттейтін орналастыру жатады:
Байбусынова Айжан ... IMC ... ... ... ж. 1 доллар АҚШ Қазақстан Республикасының Халық ... ... = 125,71 ... ... IMC SAUDA-ның құн-есеп коэффициенті
|Физикалық ескіру (Иф) |0,202 ... ... |1,9 ... ... (K1) |0,95 ... коэффициенті (Р) |1,7 ... ... құны |800 ... ... (S) |38,4 ... жылы |1962 ... ... |170,83 ... ... ... |1 982 341 ... ... ... ... құны |125,71 ... долларына шаққандағы бағасы |15 769 ... ... ЖШС IMC SAUDA ... ... ... бағасын шығын әдісімен есептегенде
С = С1 * S * (1-И) * K1 * P, ... = ... ... * [(2007 – ... жылы – 2)/100]
C – бағалау күніне сәйкес, тұрғын емес ... ...... ... ... ... ... – тұрғын емес кеңсенің жалпы көлемі
И – физикалық ескіру (панельді құрылымға ескіру коэффициенті - 1,7 в
год, ... ... ... – 1,9 в ... – қабаттық коэффициент (бірінші және жоғарғы - 0,95, 3-ші – 1,05,
2-й – 1,1, ... - ...... ... байланысты аудандық коэффициенті
Сайып келгенде, бағаланатынды - орналастыру нарық құны физикалық тозық
есепке ала 1982341 ... ... ал АҚШ 15769 ... ... ... - ... жер ... учаскемен, салыстырма әдіспен
есептелген
Кесте 8
Объектіні жер учаскесін есепке ала отырып салыстыру әдісімен бағалау
|Сипаттама ... ... ... |
| ... | |
| | ... №1 ... №2 ... №3 ... ... |Джандосов – |Айманов к.|Жароков к. –|
| ... ... ... ... ... к., | |көш. |к. |
| |202 үй, № 33 | | | |
| ... | | | ... ... ... ... ... |кірпіш |
|материалы | | | | ... |1(4) |1(5) |1(4) |1(4) ... ауд., м2 |38,4 |100,0 |38,0 |40 ... ... ... ... ... ... ... |Жеке-жеке |Жеке-жеке |Жеке-жеке |
|Жалпы күй-жағдайы |Жақсы ... ... ... ... ... ... |0 |0,2 |0 ... в $ |  |358 000 |165 000 |160 000 ... $/м2 | |3 580 | 4 |4 000 |
| | | |342 | ... ... | |-5% |-5% |-5% ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... | |0% |0 % |0 % ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... жеріне | |0% |0% |0% ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... ... | |0% |0% |0% ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 401 |4 125 |3 800 ... ... | |15% |0% |15% ... ... | | | | |
| 8 - ... ... ... баға 1м2 | |3 911 |4 125 |4 370 ... | |0% |0% |0% ... ... | | | | ... баға 1м2 | |3 911 |4 125 |4 370 ... ... |4 135 | | | ... | | | | ... орташа | | | | ... | | | | ... ... м2 |38,4 | | | ... ... |158 784 | | | ... | | | | ... ... |19 960 737 | | | ... | | | | ... ... ШС IMC SAUDA ... ... ... - орналастырудың жер алаңы учаскемен, әдіспен есептелген түзу.
Екінің құн мөлшері қолданумен түзу - табыс ... ... таза ... ... ... спрогнозировандық және лайықты
ұтыс тігудің ставкалардың ... ... V – ...... күтілетін операциялық жылдық табыс мөлшері;
R –капитализация ставкасы.
Капиталға табыс ұтыс тігуін ұтыс тігу - ... ( ... ... ... ... ... ... экономикалық қызмет
объектісіне) және қайтару ... ... ... салынған құралдарды төлеу
еске алған.
Ұтыс тігу сияқты табыстың ұтыс ... ең ... ... ... ... ... ... тап осы активқа . ... ... ... үшін - қайта есебінің коэффициент қолданылады.
Объекті бағалауына арналған тап осы әдіспен, негізінде жиналған ... ... тап ... ... орналастырулардың жалы туралы,
орналастыруда ... ... жал құны ... ... ... - ... ... алынған.
Бізбен сауда орналастырулардың жал құнын негіздің артынан ... дәл ... ... ... ұстауына ең аз шығындар жанында , ... көп ... ... ... кейін барлық шығындардың жалдық төлеу құнынан шегеру жолымен,
қажеттілердің сондай сауда орналастыру ұстауына, түр ... ... ... ... алынған болатын.
Дәл осылай, қосымша талдау жүруінде есептеп шығарылған болатын, не
толық ... м.кв. 1 ... 100 ... ... ... үшін ... ... еңбек ақы төлеу, тозық, коммуналдық қызмет соның ішінде),
сәйкесті, жылға объектіні барлығы - 46080 теңге. Жер ... ... ... ұтыс тігу м.1 кв. артынан 42,43 теңге құрастырады , 806
теңге ... ... ... ... ... -46886 ... ... отырып, бағаланатын объекті барлық орналастыруларының
ауданы м 38,4 кв. ... ... ... жал орта ... ... ... ... ала 6914 теңге айға м.1 кв. артынан, жалға
орналастырулардың беруінің айлық орташа ... ... 265498 ... ... жалға объекті беруінің жалпы айлық табысы 265498
теңгені біріктіреді, ал жылға 3185976 ... ... ... мынау табыс, нарық ерекшілігіне байланысты кепілідігімен мүмкін
емес.
Үлкен сұранысты және ... аз ... сол ... ... ... ... ... қ., бос тұрған
орналастырулардың тұрақты деңгейі және түгел алынбаған ... ... 5 ... ... ... бағалауларымызбен біріктіреді .
3185976 теңгені біріктіреді жоғарыда айтылған , ... ... ... еске ... 9
ЖШС IMC SAUDA-ның ұтыс тігу есеп-қисабы %
|Тәуекелсіз ставка |6,0 ... , ... ... ... |2,5 ... ... ... өтімшіліксізімен |2,0 ... ... ... ... – елге |2,5 ... тәуекел, байлаулы өзгерту мүмкіншілігімен |2,5 ... ... және ... ... | ... ... ұтыс ... |1,5 ... |17,0 ... ... ЖШС IMC SAUDA бухгалтерлік есебі журналынан
Кесте 10
ЖШС IMC SAUDA-ның есеп-қисап құнның - әдіске түзу
капитализациясы
|Аты ... ... ... теңге |
|Потенциалды жалпы табыс ... ... ... ... |% |5 ... | | ... ... табыс |Тенге |3 026 677 ... ... ... |46 886 ... ... ... ... |2 979 791 ... | | ... ... |1 356 919 ... ... ... ... ... ... коэффициенті |% |17 ... құны ... |9 546 306 ... көзі: ЖШС IMC SAUDA бухгалтерлік есебі журналынан
Сайып келгенде, объекті құны әдіспен 9546306 теңге түзу ... АҚШ 75939 ... ... ... және ... объекті құны туралы. Объектілердің
құн анықтама үш ... ... ... ... ... ... ... талдап шығылған болатын шығын әдісі, салыстырма, пайдалы.
Шығындық әдіс қолданылмады себебі 100%. тап ... - ... ... ... ... Біз ... нәтижесінде қолдану мақсатқа
лайықтылығы туралы шығаруға келдік екі жақын келу тап осы ... ... ... және ... әр ... ... алынғандар , құн мағыналарының қайсысыз
шашуын демонстрация жасайды, біздің пікірімізбен , ... ... ... ... құн ... ... ... алуға ереді , ең
алдымен , бағалау мақсатымен , сонымен қатар санмен және ... ... , бар ... ... ... ... ... айтылғанды есептейміз, не -5%. түзу - құрастырады -5%,
салыстырма әдісті -90%, әдіс ... ара ... ... ... 11
ЖШС IMC SAUDA-ның қортынды есебі
|№ п/п|Әдістер ... ... |Ара ... |АҚШ ... |
| | |АҚШ ... | ... |
| | ... | ... |
| | | | ... ... 11 ... |Шығынды әдіспен |15 769 |5 % |788 ... ... |158 784 |90 % |142 906 |
| ... | | | |
|3 ... ... |75 939 |5 % |3 797 |
| ... | | | |
| ... | | |147 491 ... ... ЖШС IMC SAUDA ... ... ... келгенде, болуы мүмкін базар құн - орналастырудың мекенжаймен
орналасқан жер алаңы ... ... ала: ... қ., ... ... ... 202 үй, 33 ... жолмен айқын орта салмақты қорытынды
мөлшер сұрыптаулары, 18541094 (он сегіз ... бес жүз ... бір ... төрт құрастырады) теңге, не эквиваленттік 147491(жүз қырық жеті ... жүз ... бір) АҚШ ... 25% ... құны анықтамасы жанында төмендеу коэффициенті
қолдануға ұсынылады.
АҚШ 147491 доллары 25%=110618 (жүз он мың алты жүз он ... ... ... 13905789 (он үш ... ... жүз бес ... жүз ... тоғыз) теңге.
3. Компанияның құнын бағалаудың ерекшеліктері
Тауарда фирманың баға стратегиясына және баға ... ... ... ... ... ұсақ ... ... сенімді, ірі фирма бәсекелестердің,оның ішінде тіпті
ұсақ ... ... ... тура келеді. Фирма түрлі себептерге
байланысты тауарының бағасын өзгерткенде, бір жағынан, ол қимылға сатып
алушылардың жауабын, ... ... ол ... ... ... болжап, ескеруі тиіс. Демек,өзінің баға ... ... және ... ... осыны дұрыс ескеруі қажет. Мұнда
ақпарат ағынын ұтындысы пайдалану керек. Олай болмаған ... ... ... баға ... ... ... мүмкін. Баға қырқысына ұщыраған
фирма, ол қырқыс кімнің ... ... да, баға ... бәрі ... ... ... нәтижеге ұрынады. Осы
мәселелер іс жүзінде фирма әрекетінде күрделі және аса ... орын ... және ... ... тағы ... мәселелер осы тарауда
қарыстырылады.
Дегенмен, баға ... ... ... ... ... ... баға ... ең дұрысы коммерциялық саясаттың қолда бар құрамдастырылған барлық
құрамдарын пайдалана ... баға ... ... ... ... жөн.
Дәлірек айтсақ, ол жүйе максималды көлем емес, ... ... ... ... баға ... ... ... жағдайында фирма басшылыққа алған
жалпы маркетинг стратегиясына сәйкес құрылуы тиіс. Ал рынок жағдайы әрқашан
өзгеріп отырады. Сондықтан фирманың жалпы ... ... ... баға ... да ... ... тиіс. Әрдайым фирма ... ... және баға ... талдап, оның рынок жағдайына
сәйкестігін және іс ... оның ... ... ... ... дер ... өзгертіп, жетілдіріп отыруы керек.[15] Осы мәселелерге
байланысты бұл ... баға ... ... мен ... ... ... өмірде орын алған баға ... ... ... ... де талданады. Бұл тарауда Қазақстан
экономикасында соңғы – жыл аралығында орын алған баға құру баптары ... ... ... ... негізделген баға құру әдістерін
қолдану қажеті мен кедергілері және ол ... ... ... ... ... ... баға құрудың екі әдісі тереңірек
талданады. Олардың ...... ... ... ... ... – сауда шегерімі мен сауда ... ... ... ... ... бұл ... қазіргі рынок жағдайына сәйкес
келетін маркетинг әдістерімен жақындай түсу себептері және оның кейбір
теріс ... ... құн ... ... ... күйі ... туралы жалпы
түсінік береді. Ол активтер элементінің барлық бөлшектерін көрсетеді, және
пассивтерді зайымдар қатынасы және өзіне меншік құралдарды көрсетеді.
Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ішіне салуы дұрыс болып табылады. ... ... ... ... ... ... бойынша, көрсететін келесі бейнемен
сипатталған.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерінің бірі ... ... ... Яғни, оның төлем қабілеттілігі қолда бар
ресурстармен төлем міндеттемелерін өз уақытында өтеу мүмкіндігі көрінеді.
Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау ... ... ... және ... ... ... инвесторлар (банктер) үшін де ... ... ... ... ... өтімділігін, яғни,
ағымдағы активтердің ақшаға айналуға қажетті уақытты ... ... ... қабілеттілік пен өтімділік өте жақын ұғымдар, ... ... ... Төлем қабілеттілік баланстың өтімділігінің
деңгейіне байланысты. Сонымен қатар, өтімділік есептің ағымдағы ... ... ... ... екі ... ... кәсіпорынның өзінің
қысқа мерзімді міндеттемелері бойынша төлеу қабілеттілігі және ... ақша ... ... ... және ... ... ... өзінің міндеттемлерін уақыты келгенде төлеу үшін,
қолда бар қаражаттарды тезірек жұмылдыру ... ... ... ... ... және ... мен
міндеттемелердің арасындағы жалпы сомасы бойынша да, келіп түсу ... да ... ... ... ... ... ... өтмділігн көрсетеді. Сондықтан кәсіпорынның төлем қабілеттілігін
бағалау үшін бухгалтерлік баланстың көрсеткіштерін тереңінен зерттеу ... ... ... мәні – ... өтімділік дәрежесі
бойынша топталған қаражаттарды пассивтегі ... ... пен ... ... ... бір ... ... - өтімділігі
жоғарыдан бастап өтімділігі төмендегілерге ... яғни ... ... бойынша қайтару уақыты ұзақтардан қайтару уақытыжоғарлату
тәртібі бойынша болады.
Өтімділік дәрежесіне, яғни ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді:
А1 – ең өтімді активтер – бұлаға кәсіпорынның ақша ... ... мен ... ... ... Ақша ... мен бағалы
қағаздары (қысқа мерзімді инвестициялар) – ... ... ... ... ... бірден есеп айырысуға болады, ал бағалы қағаздар
қолма қол ақшаға тез айналады.
А2 – тез ... ... ... ... ... ... борыш,
басқа да активтер жатады. Дебиторлық борыш сомалары есеп ... ... бір ... ... ... да өз ... төлеуге жұмсалуы
мүмкін. Есеп айырысу құжаттары бойынша жіберілген, сатып ... ... ... ... ... ... ұзарып кеткен борыштардың
өтімділігі анағұрлым төмен, себебі оны ... ... ... ала ... Кез келген дебитор айып пұл төлеу қаупінен тіпті банкрот болып
жарияланудан қорқып, өз қарыздарын уақытында ... ... ... ... ... жұмыс істеп жатқан ... ... ... ақша қаражаттарына қысқа мерзімді ... да ... ... инфляция, әріптестер арасында шаруашылық
байланыстар ... ... ... ... ... ... ақша
қаражатына тез айнала алмайды.
Күмәнді дебиторлық борыштың ... көп ... ... ... қауіп төндіруі мүмкін.
А3 – баяу өткізілетін активтер – баланс активтерінің ... ... бабы және ... ... инвестициялар» (жарғылық қорға
басқа кәсіпорындардың салған салымдар ... ... бабы ... ... ... ақшаға айналдыру қиынырақ:
А4 – өткізілуі қиын активтер – баланс активінің 1-бөлімінің алдындағы
топтарға кірмеген енгізілген баптарынан басқа ... ... ... «ұзақ
мерзімді қаржылық инвестициялар» бабы бойынша соманың бір бөлігі ғана
алынып ... ... осы ... басқа кәсіпорындардың
жарғылық капиталға салынған салымдары ғана есепке алынады.
Баланс пассивтері активтерді қайтару, ... ... ... ... – неғұрлым төленуге тиісті міндеттемелер – ... ... ... борыш, қарыздар, басқа да қыса ... ... ... ... қарыздары бойынша есеп
айырысукөлемінен асқан мөлшерде жұмысшыларға берілген қарыздар ... ... ... асу ... мақсатты қарыздарын өз мақсаты бойынша
пайдаланбағандығын ... және ... ... өтеу үшін ... ... ... етілуі тиіс.
П2 – қысқа мерзімді міндеттемлер – қысқа мерзімді несиелер ... ... ... ... – ұзақ ... ... - ұзақ ... несиелер мен заемдар.
П4 – тұрақты міндеттемелер – «меншікті капиталдар» бабы.актив ... ... ... үшін бұл ... жиыны баланс активінің «алдағы
кезең шығындары» бабының сомасына азайтылады.
Баланс өтімділігін анықтау үшін ... пен ... ... ... жиындарын салыстыру керек. Баланс ... ... деп ... ... А2>П2 ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорын құнын бағалау112 бет
Микроэкономика пәнін зерделеу186 бет
Шұжық өнімдерін өндіруде ветеринариялық санитариялық және өндірістік қадағалау12 бет
Қазақстан Республикасында ауыл шаруашылық өнімдерінің нарықтық жағдайы7 бет
Жүйе туралы ақпарат4 бет
Медициналық интроскопия (экг,хм,эхокг)13 бет
Оқытуды бағалау жүйесінің дамуы9 бет
Өндірістік басқарудың жүйелі тәсілдемесі9 бет
"Өнімнің өзіндік құнын талдау."4 бет
«Iprint» типографиясының дайын өнімінің құнын есептеуді жеделдету үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру74 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь