Мұнай саласындағы жобаларды басқару

КІРІСПЕ 3
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ 5
1.1 Жоба және жобаларды басқарудың мәні мен мазмұны 5
1.2 Жобаларды басқару процестері 12
1.3 Қазақстандағы мұнай.газ саласындағы жобалар 23
2 «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ.НЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ЖОБАЛАРЫН ТАЛДАУ 36
2.1 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ.ның даму жағдайы 36
2.2 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ өндірістік.қаржылық жағдайын талдау 43
2.3 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ.ның қатысуымен жүзеге асырылған жобалар 47
3 «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ «ОРАЛ» ОМГ ЖОБАСЫ 53
3.1 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жобаларды ұйымдастыруды оңтайландыру шаралары 53
3.2 «Орал» ОМГ отын газын шығындау есеп жүйесін жеткізіп салу, монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындау» жобасының сипаттамасы 56
3.3 «Орал» ОМГ отын газын шығындау есеп жүйесін жеткізіп салу, монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындау» жобасының тиімділігін есептеу 57
ҚОРЫТЫНДЫ 61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64
Қазақстанның және ТМД-ның басқа да елдерінің экономика саласында жобаларды басқару әдістемесі мен технологиясын алға жылжыту өзектілігі алдымен, объективті нарықтық қайта құруларға, сондай-ақ Қазақстанның әлемдік экономика кеңістігіне бірігуіне негізделеді. Қазіргі замандағы жобаларды басқарудың мәні біздің бәсекелестік және жоғары технологияның дамуы секілді факторлардың әсері қалыптастырған жобалау – бағыт беру әлемінде өмір сүретіндігімізбен айқындалады.
Нарықтық экономика жағдайында және әлемдегі ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуымен байланысты экономикалық қатынастарға қатысушылардың қызметіне қойылатын маңызды талаптардың бірі нәтижелілікті қамтамасыз ету. Бүгінгі күні компания бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін және нарықта басымдыққа ие болу үшін барлық жағынан тиімді дамуы қажет. Ал, жобаларды басқару, ең алдымен, бизнес-үрдістерді құрудың неғұрлым тиімді жүйесін ұсынады, екіншіден, басқару жүйесін қайта ұйымдастыру мен өзгерістерді басқару мүмкіндігін береді. Сыртқы және ішкі өзгерістерге жедел түрде жауап қайтару қабілеті компанияның сәттілігінің кепілі болып табылатындықтан, жобалық менеджментті өзгерістерді басқару тәсілі ретінде енгізу компаниядағы бизнес-үрдістерді жақсартудың құралы болып табылады.
Жобаларды басқарудың заманауи әдістері 1960 жылдардың басында жүйелік әдістер туралы еңбектердің пайда болуымен байланысты дамыды. 70 жылдардың басында пайда болған компьютерлік бағдарламалар мерзімдік және құндық талдау жасауға, ресурстарды оңтайлы бөлуге мүмкіндік берді. Бағдарламалық қамтамасыз етулердің жетілідрілуі жобаларды басқару мен өзгерістерді бақылау тиімділігін арттыруда.
Әдетте, жобаның сәттілігі негізгі үш факторға негізделеді: мерзім, сапа және жоба бюджеті. Жобаларды басқаруды үш фактор бойынша бірдей тиімділікпен жүзеге асыру қиындықтар туғызады. Көп жағдайда жобалардың құны жоспарлық көрсеткіштерден біршама ауытқып, қосымша бюджетті қажет етеді. Сапаны жоғары деңгейде қамтамасыз ету мерзім мен бюджетті тиімді басқару талабын туғызады. Жобалық менеджерлердің «Prince» ағылшын ассоциациясы жобаларды басқаруды техникалық ерекшеліктері мен талаптарына сәйкес бекітілген бюджет шегінде және белгілі уақытта аяқтау бойынша басқарушылық тапсырма деп анықтайды. Бұдан, мерзім мен бюджеттің жобаларды басқарудағы маңызды көрсеткіш ретінде анықталатынын байқауға болады және бұл таңдалып алынған тақырыптың өзектілігін анықтайды.
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) – Третье издание – Американский национальный стандарт, ANSI/PMI 99-001-2004 – 388 с.
3. П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев Задачи Распределения Ресурсов В Управлении Проектами – М.: ИПУ РАН, 2002. – 65 с.
4. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. – 85с.
5. Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006 – 304 с.
6. Мартин П., Тейт К. Управление проектами / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
7. Васильев Д.К., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А., Цветков А.В. Типовые решения в управлении проектами. – М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003.– 75 с.
8. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. М.: ООО «НИЦ «АПОСТРОФ», 2001. – 143 с.
9. Васильев Д.К., Колосова Е.В., Цветков А.В. Процедуры управления проектами // Инвестиционный эксперт. 1998. №№ 31-35.
10. Васильев Д.К., Карамзина Н.С., Колосова Е.В., Цветков А.В. Деловая игра как средство внедрения системы управления проектами / Материалы Международного симпозиума по управлению проектами в переходной экономике. Москва, 1999.
11. Гаврилов Н.Н., Карамзина Н.С., Колосова Е.В., Лысаков А.В., Цветков А.В. Анализ и управление проектами. Практический курс: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос. Экон. акад., 2000. – 114 с.
12. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. – 188 с.
13. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях / Вопросы анализа и процедуры принятия решений. М.: Мир, 1999.
14. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995. – 225 с.
15. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в автоматизированных системах управления строительством. М.: Стройиздат, 1994. – 232 с.
16. Кононенко А.Ф., Халезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие решений в условиях неопределенности. М.: ВЦ АН, 1991. – 211 с.
17. Васильев Д.К., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А., Цветков А.В. Типовые решения в управлении проектами. М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003. – 75 с.
18. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного управления. М.: ИПУ РАН, 1998. – 62 с.
19. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995.-225 с.
20. Новости и события Казахстана http://kaz-news.info
21. Обзор нефтяной отрасли Казахстана http://www.aktau-business.com
22. Казахстан в январе-мае увеличил добычу нефти http://www.kmg.kz/
23. Нефть и газ Казахстана. Качество и количество http://www.aktau-business.com
24. Основные перспективы развития в сфере добычи нефти http://w2.isd.kz/
25. Нефть Казахстана http://www.gasonline.ru
26. Бренд нефтяных возможностей http://www.zakon.kz
27. Нефть и газ/Нефтяные хроники: Новый расклад
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ 3
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ
САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ 5
1.1 Жоба және ... ... мәні мен ... ... Жобаларды басқару процестері 12
1.3 Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы жобалар 23
2 «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-НЫҢ ... МЕН ... ... ... ... ... даму жағдайы 36
2.2 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ өндірістік-қаржылық жағдайын талдау ... ... ... қатысуымен жүзеге асырылған жобалар 47
3 «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ ... ... ЖӘНЕ ... ОМГ ... ... «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жобаларды ұйымдастыруды оңтайландыру шаралары
53
3.2 «Орал» ОМГ отын ... ... есеп ... ... ... ... жөндеу жұмыстарын орындау» жобасының сипаттамасы 56
3.3 «Орал» ОМГ отын ... ... есеп ... ... ... ... ... жұмыстарын орындау» жобасының тиімділігін есептеу ... ... ... ... 64
КІРІСПЕ
Қазақстанның және ТМД-ның басқа да елдерінің экономика саласында
жобаларды басқару ... мен ... алға ... ... ... ... ... құруларға, сондай-ақ Қазақстанның
әлемдік экономика кеңістігіне ... ... ... замандағы
жобаларды басқарудың мәні біздің бәсекелестік және жоғары технологияның
дамуы ... ... ... қалыптастырған жобалау – бағыт ... өмір ... ... ... ... және ... ғылыми-техникалық
прогрестің қарқынды дамуымен ... ... ... қызметіне қойылатын маңызды талаптардың бірі нәтижелілікті
қамтамасыз ету. ... күні ... ... ... ... үшін
және нарықта басымдыққа ие болу үшін барлық жағынан тиімді дамуы қажет. ... ... ең ... бизнес-үрдістерді құрудың неғұрлым тиімді
жүйесін ұсынады, екіншіден, басқару ... ... ... ... ... ... ... Сыртқы және ішкі өзгерістерге
жедел түрде жауап қайтару қабілеті ... ... ... болып
табылатындықтан, жобалық менеджментті өзгерістерді басқару тәсілі ретінде
енгізу компаниядағы бизнес-үрдістерді жақсартудың ... ... ... ... ... ... 1960 жылдардың басында жүйелік
әдістер туралы еңбектердің пайда болуымен байланысты дамыды. 70 жылдардың
басында пайда ... ... ... ... және ... ... ресурстарды оңтайлы бөлуге мүмкіндік берді. Бағдарламалық
қамтамасыз етулердің ... ... ... мен ... тиімділігін арттыруда.
Әдетте, жобаның сәттілігі негізгі үш факторға негізделеді: мерзім, сапа
және жоба ... ... ... үш ... ... ... ... асыру қиындықтар туғызады. Көп жағдайда жобалардың ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Сапаны жоғары деңгейде қамтамасыз ету мерзім мен бюджетті ... ... ... ... ... «Prince» ағылшын ассоциациясы
жобаларды басқаруды техникалық ерекшеліктері мен талаптарына ... ... ... және ... ... аяқтау бойынша басқарушылық
тапсырма деп анықтайды. Бұдан, мерзім мен бюджеттің жобаларды басқарудағы
маңызды көрсеткіш ретінде анықталатынын ... ... және бұл ... ... ... ... ... Еліміздегі экономикалық жағдай, яғни дүние
жүзіндегі елу дамыған елдердің қатарына ... ... ... ... ... индустрияны дамыту сияқты мақсаттарды ... ... ... ... ... ... үшін ел ... ... ... ... саласының рөлі зор болып отыр. Және де
осыған сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті Н. ... ... ... ...... ... мен мұнай химияны
дамытудағы басты мәселе, энергетикалық өнімдердің қосымша құнын арттыру
арқылы, осы ... ... ... ... ... ... мұнай химия, газ ресурстары, экспорттық энергетикалық ... ... ... ... ... ... ... тиімді
басқарудағы бағыттардың бірі, шикізатты, соның ішінде көмірсутек ... ... ... ... құру ... табылады. Демек,
көмірсутек шикізатын кешенді ... жаңа ... ... ... қабілеттілікті арттыру. Энергетикалық ресурстар мүмкіндігін
максималды пайдалану және ... құны ... ... ... ... ... ететін, өзара байланысты өндірістерді құру, әзірленген көшбасшы
инвестициялық жобаларда көзделген, оларды іске ... ... ... ... болып дамуын қамтамсыз етеді.
Диплом жұмысының мақсаты – мұнай-газ саласы дамуының ағымдық ... ... ... негізінде экономиканың бәсеке қабілеттілігін
арттыру жолдарын ұсыну. Сонымен бірге ... ... – газ ... потенциалын экономикалық бағалау. Осы мақсатқа жету ... ... ... ... – газ ... дамуының ағымдық жағдайын талдау;
- Қазақстан мұнай-газ кешенінің ресурстық ... ... ... ... ... шешу үшін дүниежүзілік нарықтардың
конъюнктурасын талдау;
- мұнай – газ ... ... ... жолдарын айқындау;
- Қазақстанның мұнай-газ кешенін дамыту перспективаларын негіздеу.
Диплом жұмысының ғылыми-әдістемелік базасы әйгілі экономист-ғалымдардың
еңбектерінде қарастырылған бәсеке ... ... ... ... және ... ... ... Жұмыста
ақпарат көзі ретінде Қазақстан ... ... ... – газ саласының статистикалық деректері пайдаланылды.
Зерттеу пәні – мұнай саласындағы жобаларды басқару.
Зерттеу объектісі – Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... құрылымы кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды мен
пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Бірінші бөлімде экономиканың бәсеке қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының мұнай – ... ... даму ... ... ... үшінші бөлімде экономиканың бәсеке қабілеттілігін арттыру мақсатында
мұнай – газ саласының ... ... ... ... ... ... қорытынды бөлімінде жұмысты орындау барысында алынған
нәтижелер мен тұжырымдар жазылды.
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... Жоба және жобаларды басқарудың мәні мен мазмұны
Жоба дегеніміз, бір жағынан, ... да бір ... ... ... ... сызба, бизнес-жоспар түріндегі бейнесі.
Екінші ... жоба – ойды ... ... ... ... дегеніміз – бұл біздің әлемімізді өзгертуші, ... ... ... ... жұмысының бағдарламасы, жаңа ұйымның
құрылуы, шоу-бағдарлама және т.б.
Жобаның дәстурлі мағынасы мынаны білдіреді: ниет, идея, ой.
Ал бейнелеу, ұсыну, ... және ... емес ... ... ... ... да информация тасымалдайтын сипаты.
Қазіргі жағдайда жобалардың бірнеше мысалын көрсетуге болады: тұрғын үй
немесе өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника мен
технологияны жасау, кинофильм жасау, аймақты дамыту.
Қазіргі әдебиеттерді талдай ... ... 2 ... көзқараспен
анықтауға болады:
– жобаны қызмет түрі, шаралардың кешені ... ... ... ... ... ... ... мен қосалқы жобалардан тұрады. Процесс – нәтиже әкелетін
іс-әрекеттердің жиынтығы.
Жоба түсінігі бірнеше белгілермен ... ... ... ... ... ... мақсаттарға, нәтижелерге жетуге бағытталу;
– белгілі ресурстар;
– басталу мен аяқталуы белгіленген ... ... ... ... жоба – бұл ... ... ойластырылған нәрсе.
Жүйелік көзқарас тұрғысынан алсақ, жоба шектеулер мен механизмдерді
ескере отырып ... бір ... ... ... өту процесін
қарастырады.
Жобаның элементтері:
– ой (мәселе, міндет);
– Жүзеге асыру құралдары ... ... ... ... ... шешім);
Қазіргі жағдайда жобалардың бірнеше мысалын көрсетуге болады: тұрғын үй
немесе өнеркәсіптік объект құрылысы, ... ... ... ... жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника мен
технологияны жасау, кинофильм жасау, аймақты ... ... ... ... ... ... – бұл ... қойылатын талаптарды
қанағаттандыру үшін жоба ... ... ... ... ... ... ... жобаларды басқару ... ... іске ... ... және ... ... процесін
қолдану және интеграциялау арқасында жүзеге асырылады. Жоба менеджері – бұл
жобаның мақсаттарына жетуіне ... ... ... ... ... ... ... нақты және қол жетерлік мақсаттарды қою;
• сапа, мазмұны, уақыт пен құны ... ... ... ... ... ... ... мен күтімдеріне сәйкес жобаның
мінездемелері, жоспарлары мен тәсілдеріне түзетулер еңгізу.
Жобаларды басқару – арнайы және ... ... ... пән. ... ... жоба ... ... ерекшеліктерін
көрсетеді (құрылыстық, инновациялық, экологиялық, зерттеушілік, білім беру
ж.т.б.) [2].
Өндірістік жүйеден жобаның ... ... жоба ... әрекет
емес,тек бік рет қана орындалады. Өнімінің сериялық шығарылымында алдын ала
өнімді ... ... ... ... және ол ... ... ... байланысты болады. Ал сұраныс жоғалғанда өндірістік цикл
тоқтайды. Өндірістік циклдер таза ... жоба ... ... ... кездері жобалық тәсіл үздікісіз өндіріске ... ... ... ... белгіленген уақыт аралығында көрсетілген
деңгейде, белгіленген бюджетке негізделе жасалатын өндірісті ... ... ... ... ... ... тапсырыстарды
орындау.
Жоба соңғы нәтижеге жетуге дейінгі уақытқа дейін әрекет ететін жүйе
болып ... ... жоба ... ... немесе кәсіпорынның ұстанатын
концепциясына әсер етпейді және онымен ... ... да ... ... ... ... бар. Жалпы түрде жоба – бұл ойластырылған
немесе жоспарланып отырылған іс-шара, мысалы, үлкен кәсіпорын ... жоба ... ... ... ... ... ... нәтижеге жетуде белгілі бір ресурстарды, соның ішінде
зияткерлік, ... ... ... ресурстарының салымын қарастыратын
инвестициялық акция. Инвестициялық ... ... ... ... ... ал материалдық-заттай нәтижесі – жаңа ... ... ... сонымен қатар болашақта пайда алу ... ... мен ... емес ... ... алу және
қолдану.
«Жобаларды басқару» жеке пән ... ... ... ... ... 50 жылдары қарастырыла бастады. «Жобаларды басқару» салыстырмалы
жас ғылым, бірақ жобаларды басқаруды адамдар ерте ... ... ... ... ... ... башня жобаларды басқару әдістерін білмей
салынуы ... емес еді. ... ... – даму ... жаңа ... ... басқару дегеніміз жоба мақсатына жетуде басқару техникасы мен
технологиясын, ... ... ... ... адам және ... жобаның өмірлік циклының барлық кезеңдерінде ұйымдастыру,
жоспарлау, басшылық ету, үйлестіру әдістемесі.
Жобаларды басқару әдістері:
• жобаның ... ... және оны ... жоба ... ашып ... ... ... жұмыстар
кезеңін);
• қажетті қаражаттардың көздері мен көлемін анықтауға;
• жұсты атқарушыларды тандап ...... ... ... және ... ... ... дайындау және келісімшарттарға отыру;
• жобаны орында мерзімін ... оны ... ... ... ... ... есептеуге;
• жобаның сметасы мен бюджетін есептеуге;
• тәуекелдерді жоспарлау және ескеруге.
1-сурет. Жобаға жүйелік көзқарас
Жобаларды ... ... ... 3-суретте көрсетілген [1].
Жобаның оны жүзеге асыру жұмыстарын дұрыс ұйымдастыруға ... ... ... жоба ... бір сыртқы ортада пайда болады, өмір сүреді және ... жоба ... ... ... асыру және дамыту процесінде өзгеріссіз
қалмайды: онда жаңа элементтер пайда болуы мүмкін, оның ... ... ... тасталуы мүмкін;
• жоба барлық ... ... ... ... ... ... элементтер арасында белгіленген байланыстар анықталуы және
қамтамасыз етілуі тиіс [4].
Жобаның пайда болып дамитын қызмет саласын ... және ... ... бөлу ... ... шартты. Оның себебі келесіде қорытылады:
1. Жоба қатаң тұрақты ... ... оның ... ... жобаны
жүзеге асыру процесі кезінде жоба құрамына сыртқы ортадан кіріп және
қайтадан шығуы арқылы орындарын ауыстыруы мүмкін.
2. ... ... ... оның ... және одан тыс қолданылуы
мүмкін. Бұған мысал ретінде бір уақытта белгілі жобаны ... ... ... ... да мәселелерді шешумен айналысатын (мысалы,
басқа жобамен айналысу) мамандар болуы мүмкін. Жоба және оның ... ... ... ... ... Жоба және оның ... ... циклы
| |Инвестиция алдындағы|Инвестициялық фаза|Эксплуатациялық | ... ... | ... | ... | | | ... ... | | | ... |
| | | | ... |
| ... ... ... ... ... | ... | ... | ... |
| | ... ... ... ... ... моделі
Жобалардың көлеміне байланысты келесідей жобалар ажыратылады:
Шағын жобалар масштабы бойынша үлкен емес, қарапайым және ... ... ... ... ... $10 – 15 ... ... еңбек шығындары 40 – 50 мың адам-сағатқа дейін.
Мысалы, тәжірибелік-өнеркәсіптік құрылымдар, өнеркәсіптік кәсіпорындар,
қызмет істеп тұрған өндірісті жаңғырту.
|Жіктелу белгісі ... ... ... ... ... |Жоба |Бағдарлама ... ... ... ... ... | ... |
| | ... | ... ... ... |Күрделі |Техникалық|Ресурстық|Кешенді |
| | ... ... ... ... ... ... ... |Орта ... ... ... | | ... және оны ... ... ... |
|қаматамасыз ету | | | ... ... | | | ... | | | ... сипаты |Халықаралық ... ... ... ... ... ... | ... |
| | ... ... мақсатталған |Дағдарысқа қарсы |Реформалау/қайта құрылымдану|
|міндетінің сипаты | | ... | | |
| ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |Қаржылық ... ... ... | | ... ... болуының |Ашылған мүмкіндіктер |Құрылымдық-фу|Қайта |
|басты себебі бойынша | ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| ... жағдай | ... |
| | | ... |
| | | ... ... Жоба ... ... — ортақ мақсатпен біріктірілген өзара байланысты жобалардан
тұратын мақсатты бағдарламалар. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... аймақтардың
дамуы), сала аралық (экономиканың бірнеше салаларын ... ... ... болуы мүмкін. Салалық мегажобаның мысалы – отын-энергетика
кешенінде, соның ... ... ... ... ... жобалар.
Күрделі жобалар шешілуі күрделі техникалық, ұйымдастырушылық, ресурстық
міндеттердің болуымен сипатталады. Мысалы, ... ... ... ... жоба ... ... көптігі, қаржыландыру
сызбасының күрделілігі.
Қысқа мерзімді жобалар әдетте әртүрлі жаңалықтарды жасау, тәжірибелік
құрылғыларды өндіру, қалпына ... ... ... ... ... ... ... сапа негізгі фактор болып табылады. ... құны ... ... өлшенеді. Мысалы, атом ... ... ... ... құны мен ... ... қатар бұндай жобалрды іске ... ... мен ... ... маңыздылығы ерекшелейді [1].
Жобаларды жүзеге асыру жобаның табыстылығына жоғары ... ... ... ... ... ... ... құрылымдарды атап көрсетуге болады:
• Функцианалдық құрылым, ұйымның бар функционалды иерархиялық
құрылымын ... ... ... тек ... жұмыстарды атқарады;
• дивизиондық құрылым (аймақтық, өнімдік немесе технологиялық
сипаты ... ... ... құрылымның бір
түрі);
• жобалық құрылым – жобаның жұмыс комплексі ұйымның иерархиялық
құрылымына тәуелсіз дайындалады деп ... ... ...... және ... құрылымдардың
басымдылықтарын біріктіретің құрылымның аралық түрі [5].
Матрицалық ... үш ... ... болады:
1. Әлсіз матрица – жоба координаторы жоба ... ... ... ... ... ... ... жоқ;
2. балансталған матрица – менеджер барлық жұмыстарды координаттайды және
функционалды ... ... ... ... ... ... ... – жоба менеджері максималды өкілдікке ие және де жобаның
тапсырыстарының орындалуына да толық жауапкершілікті.
Жоба үнемі нәтижеге, белгілі мақсатқа қол ... ... ... ... жобаның өкілетті басшылығымен жүзеге асырылады: жоба менеджері
және оның басшылығымен жұмыс жасайтын жоба командасы. Жоба ... ... ... ... ... ... ... басқа да қатысушылар
болады. Жоба жұмысына компанияның сызықтық және функционалды бөлім өкілдері
де қатыса алады ... ... ... ... ... бар:
«Негізгі» жүйе. Жоба менеджері – тапсырыс берушінің өкілі, қабылданатын
шешімдерге қаржылық жауапкершілік ... Жоба ... ... жасау мен
жүзеге асыруда басқару мен үйлестіруді ... ... ... ... ... болмайды. Жүйенің артықшылығы – жоба-
менеджерінің ... ... – жоба ... ... ... ... ... болады.
«Кеңейтілген басқару» жүйесі. Жоба менеджері жобаның сметалық құны
көлемінде жауапкершілік алады. Менеджер жоба ... ... ... ... ... жобаның басқа қатысушылары арасындағы
келісімдерді жүргізеді.
«Кілттік» жүйе. Жоба басшысы – ... ... ... жоба ... ... ... құны бойынша «кілттік»
келісім жасайды [7].
Жоба құрылымының негізгі элементі – жоба ... ... ... оның ... ... ... қамтамасыз етеді.
Жоба қатысушылары – жобаға белсенді қатысатын немесе жобаның атқарылуы
немесе ... ... әсер ... ... ... ұйымдар. Жобаға
қатысушылар да жобаның мақсаты мен ... әсер ете ... ... ... ... ... аяқталуын қамтамасыз ету үшін жоба
қатысушыларын анықтауы, олардын талаптары мен ... ... ... әсерлерін басқаруы қажет [5].
Жобаның типіне байланысты оны жүзеге асыруына бірден бірнеше он шақты
ұйымдар қатысуы мүмкін. Оның ... ... ... ... ... және оның ... ... деңгейі бар.
Негізгі қатысушы – тапсырыс беруші – жоба нәтижесін пайдаланушы және
оның ... ... Ол жеке және ... тұлға болуы мүмкін.
Инвестордың рөлі де өте ... ... ... ... мен
тапсырыс беруші бір тұлға балып келеді. Егер ... мен ... бір ... ... олар ... келісім жасайды, инвестор
келісімнің жүзеге асуын бақылайды, жобаның ... ... ... ... арнайы жобалық ұйымдар жасайды, оларды
жобалаушы деп атайды.
Жобаны материалдық-техникалық ... ... ... ...... ... ... орындауға жауапкершілік
алатын заңды тұлға.
Соңғы кездері жоба қатысушыларының қатары кеңесшілермен ... ... ...... ... ... мен лицензияның иесі
болып табылатын жеке немесе заңды тұлға. ... ... ... жетістіктерді қолдану құқығын береді.
Жобаны жүзеге асыруда жоба менеджерінің рөлі ерекше, ол – ... жоба ... ... ... ... ... ... Жоба менеджерінің басшылығымен жоба командасы жұмыс істейді
[8].
1.2 Жобаларды басқару процестері
Жобаларды басқару – жоба ... ... үшін ... ... ... мен тәсілдер жиынтығы. Жобаларды басқару
арнайы білім, тәжірибе, инструменттер мен ... ... ... ... асырылады және процестердің кірісі мен шығысы туындайды.
Жобаның сәтті аяқталуы үшін жоба командасы тиісті:
• Жобаның мақсатына жету үшін ... ... ... ... ... ... ... өнім мен жоба талабы бойынша жоспарлар мен өнімнің ... ... ... ... бір ... ... қажеттілікке және жобаға қатысушылардың үміттеріне сәйкес болу үшін
қойылған талаптарды орындау;
• сапалы өнім шығару үшін ... ... сапа ... ресурстар мен
тәуекелдер жөніндегі қарама-қайшы талаптарды теңгеру.
Осы процестер барлық салаларда қолданымды. Жақсы ... ... ... бойынша осы процестерді жобаларды басқаруда қолдану жобаның сәтті
аяқталуының мүмкіншіліктерін арттырады [9].
Процесс – бұл ... ... ... нәтижелерге және
қызметтерге жету үшін өзара байланысты іс-әрекеттер мен ... ... жоба ... ... және әдетте оның екі типі
болады:
• Жобаларды ... ... ... ... ортақ, олар өзара
байланысты болғанымен ... ... ... ... Мұндай
мәселелер инициация, жоспарлау, орындау, мониторинг және басқару сонан
соң жобаның аяқталып жабылуы болуы ... Бұл ... ... ... ... ... ... суреттер арқылы толық түсіндіруге
болмайды. Процестер тобының ... ... ... Процестердің өзара әрекеттесуі жобаның мазмұнына,
бағасына, жобаның кестесіне және т.б. әсер ... ... ... процестер жоба өнімін анықтайды және оны өндіреді.
Өнімге ... ... ... ... цикл ... ... ... аясына байланысты өзгереді. Жобаны басқару процестері мен
өнімге бағытталған процестер жобаны орындау ... ... ... ... ... ... ... қалай өндіру
негіздерін білмей анықталу мүмкін емес [2]..
Жобаларды басқару – ... ... ... ... ... мен өнімдердің барлық процестерінің координациялауын
жеңілдету мақсатында қажетті ... ... мен ... ... ... ... Бұл ... арасындағы өзара әрекеттестік
көбінесе жобаның талабы мен мақсатының келісімін талап етеді. ... ... жоба ... ... процестер болуы мүмкін оларды бірнеше рет
қайталау ... ... ... ... ... ... және
орындау мен қатар нәтижеге қатысты процестерді келістіру. Бір процес
барысында ... ... ... сол процеске және онымен байланысты
басқа процестерге әсер етеді. Мысалы, Жобаның құрылымы әдетте ... ... әсер ... ... команда рухына немесе өнім сапасына әсер етуі ... ... ... ... ... ... ... нақты
жобаға және ұйымның өзгешелігіне байланысты. Жобаларды ... ... ... ... ... жобаның басқа қатысушыларының талаптарын
ойдағыдай үшін осы өзара әрекеттерді белсенді қарастырады [10].
5-сурет. Процестер тобының арасындағы өзара әсерлер
Жобаларды ... ... ... ... ... 5 топқа бөлінген:
• Инициация процестер тобы;
• жоспарлау процестер тобы;
• орындау ... ... ... және ... процестер тобы;
• аяқтау процестер тобы.
Осы бес түрлі процестер тобының нақты тәуелділігі бар және олар ... ... ... ... Олар ... аясына немесе саласына
тәуелді емес.
Процестердің өзара әрекеттесу диаграммасы ... ... мен ... ... ... ... ... жалпы
көрінісін көрсетеді. Жобаларды басқару процестері ... ... ... олар ... ... мен ... байланысты,
яғни бір процестің нәтижесі келесі процестің кірісі болып табылады. Мысалы,
мониторинг және басқару ... тобы ... тобы ... ... ... және басқарып қана қоймай, сонымен қатар
жобаға қатысты барлық іс-әрекеттерді бақылайды және басқарады [11].
Қажетті процестер тобы және оған ... ... жоба ... ... ... ... мен тәжірбиені қолдану бойынша нұсқау болып
таблады. Бұдан басқа жобаларды басқару ... ... ... интерактивті қолданлады, сонымен қатар ... ... ... ... және қайта қарастырлады. Жобаның қажетті мақсатына
жету үшін жоба менеджерлері мен жоба командасы ... тобы ... ... іске кірістірілуі керек екенін және сол ... және ... ... орындау тиіс екенін анықталуына жауапкершілікті.
Жобаларды басқару процестердің арасындағы өзара әрекеттестіру үшін ... ... ету» ... ... ... Бұл цикл
нәтижесімен байланысты циклдың бір бөлігінің нәтижесі келесі бөлігінің
кірісі ... ... Бұл ... ... Интеграциаланған
процестер тобының табиғаты «жоспарлау-орындау-тексеру-әсер ету» ... ... ... ... (7-сурет). Бірақ өңделген цикл
процестер тобы және олардың арасындағы ... ... ... ... ... тобы ... ету»
циклының «жоспарлау» элементіне сәйкес. Орындау процестер тобы ... ал ... және ... ... ... және ... ету»
элементтеріне сәйкес. ... ... ... ... ... ... процестер тобы осы циклдарды бастайды, ал аяқтау процестер
тобы оларды аяқтап жабады. ... ... ... ... және басқару процестер тобының басқа процестер тобының ... ... ... ... ... ... ... ету» циклы
7-сурет. «Жоспарлау-орындау-тексеру-әсер ету» циклы элементтері мен жобаны
басқару процестер ... ... ... ... ... ... тобы жаңа ... немесе
жоба фазасының басталуын авторизациялайтын процестерден тұрады. Инициация
процестері көп жағдайда жобадан тыс атқарылады және ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық, бағдарламалық және
портфельдік процестермен байланысты (8-сурет).
8-сурет. Жоба ... ... ... жоба ... мен ... ... Бұл кезеңде тағайындалмаған жағдайда жоба ... және ... мен ... құжатталады. Бұл ақпарат жоба
жарғысына еңгізіледі және ... ... жоба ... ... ... ... командасы жоба жарғысын жасауға қатыса алғанымен, мақұлдау
және қаржыландыру жоба ... тыс ... ... ... ... процестер инициация процестер бөлігі
ретінде фазаларға бөлінуі мүмкін. Әр фаза ... ... ... анализі жобаның негізгі қажеттіліктеріне бағытталуын сақтауға
көмектеседі. Жобаның басталу ... ... ... ішінде қажетті
ресурстардың бар болуы. Содан кейін жобаның ары ... ... ... ... ... ... ... келесі фазаларында берілген фаза үшін жобаның құрылымының ары
қарай тексеру және өңдеу жүргізіледі.
Инициация кезінде тапсырыс беруші мен ... да жоба ... ... ... ... ... ... жабдықтау нәтижелерін ұтымды қабылдауға
және ақырында тапсырыс беруші мен ... жоба ... алып ... ... процестер тобына келесі жобаларды басқару процестері кіреді:
1. Жобаның жарғысын жасау процесі ең алдымен жобаны авторизациялаумен
байланысты. Жоба ... ... жоба ... ағымдағы жұмысына
байланыстырылады және жоба авторизациясы орындалады. Жоба ... және ... ... жоба ... тыс ... ... ... немесе портфельмен анықталады.
Көпфазалы жобаларда осы процесс барысында алдыңғы фазада жоба ... ... ... ... ... және ... Жобаның алдын ала сипаттамасын дайындау процесі жоба ... мен ... ... ... ... ... жобаны алдын ала
сипаттауға бағытталған. Бұл процесс жоба мен ... ... ... ... ... талаптарды, жоба шегін, қабылдау
әдістерін және ... ... ... ... және ... ... бұл ... әр фаза үшін жоба құрылымын бағалайды
немесе нақтылайды [4].
Жоспарлау процестер тобы. Жобаны басқару командасы ұйым ... ... және ... үшін ... ... тобын және оны
құраушы процестер мен өзара әсерлерді қолданады. ... ... ... – толымдылық және сенімділік деңгейі бойынша әртүрлі
көздерден ақпарат ... ... ... жобаны басқару жоспарын
жасайды. Бұл ... ... ... жобның құрылымы мен құнын анықтайды
және жоба шегінде қолданылатын жоба операциялары үшін ... ... Жоба ... жаңа ... ... болуына байланысты қосымша
байланыстар, талаптар, тәуекелдер, мүмкіндіктер, ... мен ... ... ... ... ... тән көп өлшемділікке (көп
әдістемеліке, шаралыққа) байланысты жоба ... ... ... ... рет пайда болады, яғни бекітілген процестерге қайта
оралу қажеттілігі туындйды. Жобаға қатысты жаңа мінездемелер мен ... мен ... ... тағы ... ... ... ... өмірлік циклы барысында пайда болатын едәуір өзгерістер бір
немесе бірнеше ... ... ... ... алып ... жоспарлау процестерінің қайталану жиілігіне әсерін ... ... ... тобы ... ретінде жасалған жобаны басқару
жоспары құрылымның, технологияның, тәуекел мен ... ... ... ... ... ... барысында мақұлданған
өзгерістерге байланысты туындаған жаңартулар жобаны басқару ... ... ... ... әсер ... ... ... жоспарының
жаңартылуы жалпы жобаның белгіленген құрылымына жету үшін уақыт кестесіне,
шығындарға және ... ... ... ... ... қамтамасыз
етеді. Жаңартулар жеке ... ... ... ... ... ... мүмкін. Мұндай жобаны басқару уақыт өте нақтылау
жоспарлау қайталанатын және үздіксіз процесс екенін ... ... ... жоба командасы бұл процеске жоба және ... әсер ... ... барлық қажетті жоба қатысушыларын тарту
керек. Жоба командасы жобаны жоспарлау кезінде жоба қатысушыларын ... ... ... ... ... ... және ... жоспарларды
жасауға көмек көрсететін тәжірибесі мен білімі бар [15].
Кері байланыс және нақтылау процесі ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау қашан
аяқталтынын анықтайды.
Жоспарлау процестер тобы жобаны бірнеше ... ... ... ... ... ... ... басқару процестері кіреді:
1. Жобаны басқарудың жоспарын жасау процесі барлық қосымша жоспарлар мен
жобаны ... ... ... ... ... ... үшін ... Жобаны басқару жоспары жоспарлау,
орындау, мониторинг, басқару және жобаны жабу бойынша алғашқы ақпарат
көзі болады.
2. ... ... ... жоба ... ... анықталатынын,
тексерілетінін және басқарылатынын, және жұмыстардың иерархиялық
құрылымы қалай ... және ... ... ... құру үшін ... ... анықтау процесі негізінде жоба бойынша ... ... ... ... ... ... ... иерархиялық құрылымын құру процесі кезінде ... және жоба ... ... ... ... оңай
кішігірім элементтерге бөлу жұмыстары жүргізіледі.
5. Операциялар құрамын анықтау процесі жобаны ... ... алу үшін ... тиіс нақты ... үшін ... ... ... байланыстарын анықтау процесінде операциялар
арасындағы өзара байланыстарды анықтау мен ... ... ... ... ... ... әр жоспарлы операцияларды
орындауға қажетті ресурстардың типтері мен көлемін анықтау үшін қажет.
8. Операциялар ұзақтығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... бағалау үшін атқарылады.
9. Жоба кестесін жасау процесі жоба ... құру ... ... ... ... ресурстар мен уақыт шектеулерінің
талаптарын талдау мақсатында жүргізіледі.
10. Құндық бағалау процесі жоба операцияларын орындауға қажетті ... ... ... ... үшін ... ... ... дайындау процесі базалық жоспарды құн ... үшін жеке ... ... ... пакетінің құндарын
соммалау үшін қажет.
12. Сапаны жоспарлау процесі жобаға ... ... мен ... жету үшін ... Адам ... ... ... жобадағы рөлдерді құжаттау және
анықтау үшін, және ... ... ... ... ... құру үшін ... ... жоспарлау процесі жоба қатысушыларының ақпарат пен
коммуникациядағы ... ... ... ... ... ... жоба ... басқару
бойынша жоспарлау тәсілдері мен опреацияларын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... тәуекелдер әсер етуі
мүмкіндігін ... және ... ... құжаттау жұмыстарын
атқарады.
17. Тәуекелдерге әсер етуді жоспарлау процесі барысында жоба мақсаттарына
қауіптерді төмендету және ... ... үшін ... варианттар дайындалады.
18. Сатып алушыларды жоспарлау процесі барысында нені, қалай және қашан
сатып алу керектігі анықталды.
19. Келісімшарттарды ... ... ... ... ... ... ... үшін және әлеуетті сатушыларды іздеу
үшін қажет [16].
Орындау поцестер тобы. Орындау процестер тобы жоба ... ... ... ... ... ... жұмыстарды атқару үшін
қолданылатын процестерден тұрады. Жоба командасы команданың нақты ... ... ... ... ... ... ... тобына
адамдар мен ресурстар координациясы және жобаны басқару жоспарына сәйкес
жоба интеграциясы мен операцияларын ... ... ... ... ... ... жүруі барысында жоба құрылымында ... ... ... ... және оған қабылданған ... ... ... ... ... ... ... ауытқулар орын
алады. Бұл ауытқулар операциялар ұзақтылығына, ресурстардың бар болуы мен
пайдалылығына және де қарастырылған тәуекелдерге ... ... ... ... жобаны басқару жоспарына әсер ету немесе әсер ... ... ... ... етуі ... ... ... нәтижелері
өзгерістерге сұраныс тудыра алады. Егер бұл сұраныс қабылданса, онда ... ... ... ... және жаңа ... ... қабылдауға
әкелуі мүмкін. Бюджеттің басым бөлігі орындау ... ... ... ... ... тобына келесі жобаларды басқару ... ... ... ... және басқару процесі жобаны басқару
жоспарында қарастырылған жұмыстарды орындау үшін ... бар ... және ... ... басқару үшін қажет.
2. Сапаны қамтамасыз ету процесі жобада талаптарды ... үшін ... ... ... жатқанында куәлану үшін сапаны тексеру
бойынша жоспарлы жүйелік операцияларды қолдану үшін қажет.
3. Жоба командасын жинау процесі жобаны ... үшін ... ... үшін ... Жоба командасын дамыту процесі жобаның орындалуын жақсарту үшін
команда мүшелерінің ... мен ... ... ... ... ... ... процесі жоба қатысушыларының оларға қажетті ақпартқа
қол жетерлікті қатамасыз ету үшін қажет.
6. Сатушыдан ақпарат ... ... ... ... бағаларын және
ұсыныстар алу үшін қажет.
7. Сатушыларды таңдау ... ... ... ... ... және әр ... ... шарттарын талқылау үшін қажет
[17].
Мониторинг және басқару процестер тобы. Жоба командасы команданың нақты
жобасы үшін ... ... ... ... ... қажет. Бұл процестер
тобының артықшылығы жобаның атқарылуының үнемі бақылануы және бағалануы,
бұл ... ... ... ... уақытылы анықтауға мүмкіндік
береді. Мониторинг және басқару процестер тобына ... ... ... мен ... ... ... байланысты алдын алу
шараларына қатысты ұсыныстар кіреді. Мониторинг және ... ... ... жобаның ағымдағы операцияларының жобаны басқару жоспарына
және жобаны атқарудың базалық жоспарына сәйкестігінің мониторингі кіреді.
Үнемі ... жоба ... ... нақты күйін көрсетеді және
қосымша назарды талап ететін учаскілерді айқындайды. Мониторинг ... ... тобы тек қана ... барысында атқарылатын жұмыстарды
ғана бақылап және басқарып қана қоймайды, ... ... жоба ... ... ... және ... [18].
9-сурет. Орындау процестер тобы
Мониторинг және басқару процестер ... ... ... ... Жобалардың жұмыстарын басқару және мониторинг процесі. Бұл ... ... ... бұл ... ерте ... ... етеді, содан сон олардың қалпы туралы есеп ... ... әсер ету ... іске ... ... қалпы туралы есеп, прогресті бағалау мен ... ... ... есеп ... ... ... ... келесі
көрсеткіштермен көрсетеді: құрылымы, ... ... сапа ... ... ... процесі өзгерістер тудыратын ... Ол ... ... бақылау үшін және қабылданған
өзгерістерді басқару үшін, соның ішінде оларды өңдеу уақытын басқару
үшін қажет. Бұл ... жоба ... ... ... ... ... растау процесі жобаны жабдықтаудың аяқталған нәтижелерін
формализациялау үшін ... ... ... ... – бұл жоба ... ... Жоба ... басқару процесі - жоба кестесіндегі өзгерістерді
басқару.
6. Жоба құнын басқару процесі – ауытқулар туғызатын ... әсер ... жоба ... өзгерістерді басқару.
7. Сапаны бақылау процесі – қабылданған сапа стандарттарына сәйкестігін
анықтау мақсатында белгілі нәтижелер ... және ... ... ... жою ... ... Жоба командасын басқару процесі – жоба командасының мүшелерінің
эффектілігін ... кері ... ... ету, ... ... ... ... мәселелерді шешу және
өзгерістерді координациялау.
9. Атқарылу туралы есеп – бұл процесте атқарылу туралы ақпаратты жинау
және тарату жүргізіледі.
10. Жобаның ... ... – жоба ... талаптарын және
пайда болатын мәселелерді шешу мақсатында коммуникацияларды басқару.
11. Тәуекелдерді бақылау және басқару процесі ... ... ... ... ... мониторингі үшін, жаңа тәуекелдерді
айқндау үшін және тәуекелдерге әсер жоспарларын орындау үшін қажет.
12. ... ... ... – бұл ... ... мен ... келісімшарттар мен өзара қатынастарын басқару, ... ... ... мен ... болашақ қатынастар негізін
қамтамасыз ету үшін сатушының ағымдағы және өткен қызметін талдау ... ... ... ... байланысты өзгерістерді басқару
және қажеттілік болған жағтайда жобаның басқа сатып ... ... ... ... ... Аяқтау процестер тобына ... ... ... жоба ... аяқтау үшін, аяқталған ... ... ... ... ... ... жабу үшін ... поцестер
кіреді. Осы процестер тобы іске асырылғанда, ол ... ... ... немесе жоба фазасын жабу үшін ... ... ... ... және ... немесе жоба фазасының аяқталғанын
бекітеді (10-сурет).
Аяқтау процестер ... ... ... басқару процестері кіреді:
1. Жобаны жабу – бұл процесс жобаны немесе жоба фазасын жабу үшін барлық
процестер тобынаң барлық операцияларын аяқтау үшін ... ... жабу – бұл ... ... ... жоба ... келісімшарттарды аяқтау және реттеу үшін, ... ... ... ... және әр ... жобу ... [19].
10-сурет. Аяқтау процестер тобы
1.3 Қазақстандағы мұнай-газ саласындағы жобалар
Мұнай саласындағы жобалар ... ... ... Қазақстан әлемнің ашылған мұнай ресурстарын игеру есебінен үлкен
келешегі бар ... ... ... ... қоры ... ол 13-ші орында,
газ бен конденсат бойынша - әлемдік мұнай державалары ... 15 ... ... ... ... ... бағалау қиын, себебі оның елеулі
бөлігі Каспий теңізі шельфінде шоғырланған.
Мұнай ... ... ... ... кен ... және ... оларды өндіру мен тасымалдау ... ... ... ... ... ... ... ете алатын көмірсутектердің ең бай қорларына ие.
Елдің табиғи-шикізатты ... ... және ... ... айырмашылық бар. Сонымен, British Petroleum мамандарының мәліметі
бойынша Қазақстандағы делелденген мұнай қорлары 1,1 млрд.тоннаны ... ... ... ТМД ... ... ... орында тұр (1-кесте).
Қазіргі кезде және болжалданған уақыт аралығында өндіруді арттырудың
негізгі көзі ... ... кен ... ... ... шельфінде жаңа
қайнар көздердің есебінен өндіруді арттыру жақын арадағы 10-15 жылда ұлттық
экономиканың мұнай саласында ... ... ... ... ... ... ... арасындағы және әлемдік аумақта делелденген мұнай қорлары
(2008 жылдың соңына)*
|Елдер ... |ТМД ... ... ... |
| ... ... |дәлелденген қорлар|
| ... ... ... |
| | ... | ... |6,7 |73,6 |4,7 ... |1,1 |12,1 |0,8 ... |1,0 |11,0 |0,7 ... |0,1 |1,1 |0,1 ... |0,1 |1,1 |0,1 ... ТМД ... |0,1 |1,1 |0,1 ... ТМД ... |9,1 |100,0 |6,4 ... ... |133,9 |- |93,6 ... ... |143,0 |- |100,0 |
* ... көзі: Автормен құрастырылған
Қазақстанда дәлелденген мұнай қорлары 2,8 млрд. тонна мұнай және газдың
1,8 ... куб. м. ... ал ... ... мен ... 12 млрд. тонна
және газ шамамен 3 трлн. куб. м. ... пен ... ... ... ... мен газдың жалпы қоры 23 миллиард тоннаны ... ... 13 ... ... Каспий шельфінде шоғырланған. ... ... ... ... ... қазақстандық мұнайдың
жобалық қоры 61 миллиард баррельді құрайды, бұл Қазақстанды әлемде жетінші
орынға шығарады. ... ... ... ... ... ... ... миллиард баррельге тең немесе Кувейт деңгейінің 4/5 құрайды. Қорды
бағалаудағы айырмашылық ... ... ... ... Егер ... ... ... республика әлемде 13 орынға
ие болса, ... ... ... тек 26-шы ... ТМД ... ... ... кейін екінші ең ірі мұнай өндіруші болып табылады.
Республиканың ресурсты әлеуеті мұнай ... ... 120-140 ... ... ... ... Ішкі ... жақын арадағы 10-15 жылда
шамамен 20 млн.тонна тұтынылуы мүмкін. Келешекте бұл көрсеткіш 26-30 ... ... ... мен ... ... ... мен шельфінде болжамды
ресурстары 12-13 млрд.тонна деңгейінде ... ... ... ... ... 210 кен ... соның ішінде 100 мұнай
және 70-ке жуық мұнай-газ кен ... ... ... ... ... ... жаңа кен орындары ендіріледі, мұнай
өндіруші компаниялар тізімі кеңеюде. Егер 2001 жылы өндіруді 27 ... 2002 ... ... қарай олардың саны 32 дейін артты, ... ... ... ... ... ... ... саны 34 –ке жетті.
Қазақстан Республикасының ... кен ... ... ... ... ... Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда және
Жезқазған ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан болып табылады. Атырау және Маңғыстау облыстарының
территориясында өндірістік қорлары кен орындарының 70% орналасқан.
Ең ірі кен ... ... ... (мұнай) – бастапқы ... ... қоры ... құрайды (1980 жылы әзірлеуден бастап 10 млн.тоннаға
жуық алынды);
– Өзен ...... ... қалдық қоры 231,9
млн.тоннаны құрайды;
– Қарашығанақ (мұнайгазконденсат) - алынатын ... ... 166,4 ... ... - 623,4 млн.тонна;
– Жаңажол (мұнайгазконденсат) - алынатын мұнайдың ... қоры ... ... ... - ... ... ... қоры 98,4
млн.тонна.
2015 жылға таман республикада мұнай өндіру көлемі 150 ... ... деп ... оның 60% ... Каспий шельфі және Теңгіз
кен орны береді. Республика ... ... ... болжамының серпіні 2
кестеде көрсетілген.[22]
2 кесте
Мұнай ... ... ... ... ... ... *
|Жыл |Барлығы|Соның ішінде |
| |ҚР | |
| ... |
| | ... |
| | |АҚ |
| |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2004 |2007 ... газ |59484,8 |61486 |65003,1 |67125,3 |70737,9 |18 |5 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... ... |50671,5 |50869,8 |54338,8 |55265 |58713,8 |16 |6 ... ... | | | | | | | ... газ, |22102,1 |24972,9 |26381,5 |29561,5 |33382,5 |51 |13 ... м. | | | | | | | ... ... ... ... ... ... |- |- ... көзі: Қазақстан Республикасының статистика бойынша агенттігінің
мәліметтері
Құрғақтағы болжанып игерілген ... 7,8 ... ... ... оның ⅔ ... Батыс Қазақстанда орналасқан. Мұнайдың батыс
қазақстандық қорларының 80%-дан астамы 5 км ... ... ... ... ... газ бен ... жоғарғы деңгейімен
сипатталады.
Еліміздің мұнай, газ өндіруші негізгі ...... ... ... 4 ... ... ... Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және
Ақтөбе облыстары. Сонымен бірге ... ... ... және Жезқазған
облыстарында байқалады.
Бүгінгі күні теңіз акваториясын зерттеу мен игеру бойынша стратегиялық
бағыттарды анықтаушы бағдарламаны өңдеуде. Бағдарламаның ... ... ... ... ... мен ... ... ұйымдық
шарттарын құру;
– блоктардың тиімді пакеттерін құру мен ... ... ... ... ... қолдау үшін инфрақұрылымды дамыту;
– көмірсутектер экспортының бағыттарын жетілдіру;
– кадрлық ... ... ... ортаны қорғау жүйесін дамыту;
– құқықтық базаны жетілдіру;
– көмірсутектердің тауарлық құрылымын жақсарту мен ... ... мен ... ... ... «Бағдарламаның» бекітіп
аяқталуын, мұнай өндіру көлемін 52 млн. тоннаға, газды 70 млрд. м3 – ... ... ... негізгі түрлерін өндіруді өсіруді жоспарлап
отыр.
Республиканың ... ... ... ... ...... 4 трлн. м3-ге бағаланып отырған ... газ. ... ... ... ресурстары 700 млрд. м3 бағаланып отыр. Бүгінгі
күні Қазақстанда Каспий маңы, Торғай, Оңтүстік Маңғыстау, ... ... ... ... кен орны ашылған. Табиғи газдың барланған
қорлары бойынша Қазақстан дүние жүзінде 15-орынды иеленеді.
Бүгін қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... тауар шикізатты ... ... ... Республикада мұнай және бензин өңдеудің басқа да ... ... ... отыр және ... ... ... болмауына сай сұраныс деңгейі қанағаттандырылмауда.
Барланған және өңделінген кен орындарындағы сұйық ... өсуі 2009 ... ... ... ... ... ... 1-
1,2 млн. баррельге (50-60 млн. тонна жылына) ... ... ... ... ... ... ... экспорттық құбырлардың жалпы жылдық
қуатын 100-150 млн. тоннаға арттыруды талап етері сөзсіз. Сол себепті,
аталмыш ... сай жаңа ... ... және ... ... ... бойынша бірнеше жобалар техникалық – экономикалық
негіздеу және талқылану кезеңінде.
Қазақстан ... ... ... ... ... КҚК құрылысымен және Қара теңізге шығумен қатар Баку –
Тбилиси – Джейхан, Қазақстан – БТС ... ... ... ... – Қытай, Қазақстан – Түркменстан – Иран, ішкі мұнай ...... ... – Арал ... ... ... кезегінде, табиғи газды өндіруді арттыру әрекет етуші экспорттық
қуаттарды кеңейтіп, жаңа ... ... ... ... 2010 ... газ ... – 24 млрд. м3, 2015 жылға – 34 млрд. м3 ... ... ... ... дамыту неғұрлым перспективті сыртқы тұтыну
нарықтары мен табиғи газды тасымалдайтын экспорттық құбырлардың неғұрлым
экономикалық маңызды жобаларын ... ... ... ... ... газды өткізудің неғұрлым перспективті нарықтарына Ресей
Федерациясы, ... және ... ... Азия – ... мұхит аймағының
нарықтары жатады. Ақтау – Махачкала (Ресей), Ақтау – Баку – Батуми, Ақтау –
Нека тасымалдау бағыттарымен ... ... ... ... ... ... жұмыстар жүргізілуде.
Өткізу қабілеті жоғары КҚК басқа сұйық көмірсутектерді тасымалдау Ақтау
портында да жүзеге ... ... порт ... құю, тиеу – ... ... ... күніне 60-70 мың баррель мұнайды (3-3,5
млн. тонна жылына) ... ... ... ... ... ... 10 танкерді иеленді, мұның өзі
болашақта Каспий теңізіндегі мұнайды ... ... ... ... жол ... саласының басымдылық міндеттерінің бірі – алғашқы кезекте Кенқияқ
– Атырау мұнай құбырын аяқтау. ... ... ... Жаңажол, Лақтыбай,
Мақат кен орындарынан ішкі мұнайды Атырау қаласына тасымалдауды ... ... ... – 448,8 км, ... – 610 мм, ... ... қабілеті – 7-12 млн. тонна [25].
Қазақстандағы нарықтық қатынастардың дамуының басты факторларының
ішінде шетел капиталын ... ... орын ... ... ... ... барысында шетел капиталын белсенді іске қосу қазақстандық
экономиканы либерализациялау мақсаттарына ... ... ... ... ... ... себептермен түсіндіріледі: біріншіден, шетел
капиталын тарту ұлттық экономиканың деңгейін ... ішкі ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті өнімді
өндіруге жол ашады; екіншіден, шетел капиталын тарту ұлттық экономиканы
инвестициялық – техникалық жабдықтауға ... ... ... ... ... ... демонополизациялау мен жекешелендіру процесін
жеделдетеді.
Потенциалды қазақстандық экономика сыртқы салымшылар үшін жағымды
ерекшеліктерді ... ... ... ... ресурстардың бай қорлары, арзан
жұмыс күші, ғылыми – ... ... ... ... ... және т.б ... инвестицияларын тарту бойынша Қазақстан соңғы 8 жыл ... ... ... ... ... ... ... (2,7 есеге өскен). 2009 жылдың
наурыз айында ... ... ... көлемі 266 млрд. тенгені құрады.
Мұнай мен табиғи газды ... ... ... ... ... 54 %-н ... ... жылы наурыз айында Қазақстанда мұнай өңдеу 15 млн. тоннадан асты.
2009 жылдың ... ... ... ... мен газдың конденсаты
60-62 млн. тоннаға, экспортты 50 млн. тоннаға ... ... ... ... кен орындарының күрделі геологиялық құрылымы, мұнайдың
физикалық-химиялық қасиеттері мен ... ... кен ... ... алыс орналасуы және т.б. мәселелер тежеп отыр.
Қазақстанның көп бағдарлы энергетикалық және құбыр желілік саясатының
мүддесі ... ... ... АҚШ және ... Одақ пен Орталық Азия
елдері секілді негізгі серіктестерімізбен ынтымақтастық ... ... ... ... экспорттық құбыр желісі
құрылыстарын көршілес елдердің аумағымен ... ... алға ... ... ... тиімді қызметі мен оның әлеуетін ұлғайту жұмысы, мың
шақырымдық Атасу-Алашаңқай ... ... іске ... ... ... сондай-ақ өзге де мүмкін болатын нұсқаларды қарастыру жаңа
экспорттық бағыттарды ... ... ... жатқан қарқынды
жұмыстың куәсі болып табылады және ол ... ... ... ... бағдарын көрсетеді.
Мұнай өңдеу зауыттары бойынша мынадай жобалар жүзеге асырылып, іске
қосылуы тиіс:
... МӨЗ ... жоба ... кең ... ... ... отынды гидротазалау, жеңіл бензинді изомеризациялау,
күкірт өндіру бойынша қондырғылардың құрылысы жүзеге асырылуы тиіс.
Жоба жылдық өңдеу көлемін 3,135 млн. ... ... ... ... ... каталитикалық крекинг кешенін жылдық толықтыру – 3-
3,5 млн. тонна жағдайында қосымша 600 мың ... ... ... ... ... ... ... отынды гидротазалаудың депарафинизациялау катализаторын
пайдаланудан Батыс - Сібірлік және Құмкөлдік мұнайлардың қоспасын
өңдеуге көшу ... ... ... мұнай өңдеу зауыттарының құрылысын қаржыландыру көздерінің болуы,
сенімді жобалар жағдайларында ... ... ... ... 5-
7 жыл ішінде іске қосылған жағдайда, коммерциялық нәтижелер газ ... ... ... ... ... артуы мүмкін. Олардың ішінде
өндіру көлемі жыл басында – 350 мың ... жыл ... – 700 мың ... ... ... ... – 300-600 мың ... бутан 400-800 мың тонна.
Сонымен қатар Теңіздік кен орнының шикізатынан сол кезде 600-1200 мың
тонна күкірт ... ... Осы ... ... ... мемлекеттік
және Республикалық бюджеттеріне түсімдер алғашқы жылдары – 3,4 млрд. АҚШ
долларын және соңғы ... 6,8 ... АҚШ ... ... ... ... мен өңдеудің дамуының осындай нұсқаларын өмірге ... ... ... ... ... 1999 жылы ... Теңіз кен
орнын өңдеу шеңберінде 482 млн. АҚШ долларын шығындаған. Әрбір игерілуі
тиіс кешендердің құрылысына 2,5-3,0 ... АҚШ ... ... тиіс.
Қуаттарды іске қосу өнімінің кең ассортиментін алуға жол ... ... ... ... ... ... шикізатты деструктивтік
өңдеумен байланысты жобалар жаңа өндіріске, ... ... ... қаржыларды салу есебінен жүзеге асырылған. Қазақстан ... ... ... ... қолдану бойынша өзінің стратегиялық
бағыттары мен тәсілдерін жасай ... ... Тек, сол ... ғана ... ... ... алынатын сенімді және тұрақты табыс туралы сөз
етуге болады[26].
Ұлттық экономиканың көп мақсатты мұнайгаз өңдеу секторын ... ... ... ... ... ... құрылысына
инвестициялық ресурстардың жеткіліксіздігі кешеуілдетеді. Капиталдық
салымдардың тапшылығы ... ... ... қуаттарды
реконструкциялау мен модернизациялауға берілуі тиіс.
Атырау МӨЗ реконструкциялау бойынша ұсыныстар 1985-1993 жылдары ... ... рет ... ... ... бірлескен жобалық
өңдеулерді «Ронир Сервиз ЛТД» және «Хайдрокарбонз» ... ... ... ... берілген құжаттар пакетінде «Нижнегород НИИ
нефтепроект», «Техмашимпорт», ... ... ... негізінде жобаның техникалық, коммерциялық, экологиялық,
экономикалық, саяси бағыттарына баға ... ... ... асыру нәтижелері мынандай:
– шикі мұнайды жылдық өңдеу көлемін 6 млн. тоннаға (бұрын 4,4 млн.
тонна) жеткізу;
... саны 92-ге тең ... 78) ... ... ... ... 1,2 есеге арттыру.
Жобаның жалпы құны – 1,2 млрд. АҚШ ... тең, және ... ... түрінде 400 млн. АҚШ долларына тең өзінің үлесін ... ... ... ... шарттары түрінде мынадай
талаптар ұсынды:
... ... ... ... тиелетін өнімді экспорттау
бойынша салықтан босату;
– пайдаға ... ... ... ... ... ... босату;
– Лондонда трасталық шотты ашу.
Эксперттердің пікірі бойынша, осы сынды шараларды ... ... ... ... жинау мен реконструкция аяқталғаннан кейін
несиелерді қайтаруға жол ашады.
Көмірсутек шикізатымен байланысты саланың ... ... ... ... ...... ... өндірудің масштабының
экологиялық-экономикалық позицияларын анықтау.
Көмірсутек ... ... ... ... ... ... ... экологиялық жағдаймен тікелей байланысты. Қазақстандық
кен орындарының ... ... ... пен ... да ... ... иеленеді, мұның өзі ауыр ... ... ... ... ... мұнай өндіру аймақтарының экологиялық жүйесіне
тасталатын ... ... ... ... мен қуатты
қондырғыларды таратудың ... ... ... ... ... ... ... сақтау мәселелері туындайды. Мұның өзі
аймақтың мұнайгаз ресурстарын геологиялық ... ... ... ... ... мен экологиялық тепе-теңдікті сақтау
принциптерін міндетті ... ... ... ... ... ... тепе-теңдікті сақтау принциптері Қазақстан Республикасының
заңдық актілерінде көрініс ... ... ... ... экономикалық қызметінің негізгі
принциптері туралы»;
– «Кәсіпкерліктің дамуы мен шаруашылықтық ... ... ... ... аймақтар туралы».
Осы құжаттарда Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңдылықтарын
сақтаудағы ... ... ... субъектілерінің жауапкершілігі
көрсетілген, және «кәсіпкер келтірілген зиян үшін мүліктік ... ... ... ... ... ... ... қызметті тоқтатуға
дейін жүргізіледі» деп айқын көрсетілген [27].
Экологиялық тепе-теңдікті ... ... ... ... «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңында көрсетіліп, оның
бөлімдерінде әрбір келісімде ... тиіс ... ... ... ... ... ... мен табиғатты қолдануды басқарудың
экономикалық механизмі», ... және ... да ... ... ... ... ... туралы заңдылықтарды бұзғаны
үшін жеке және заңды тұлғалардың жауапкершілігі», «Табиғи ортаны қорғау
туралы заңдылықтарды ... ... ... та, ... заңдық актілер санының көбіне қарамастан, қабатты
қолданумен байланысты ... кез ... ... ... ...... ортаны қорғау және ресурстарды тиімді және ... ... ... ... деңгейде ұштастырылып отыр. Бұл
шетелдік серіктестікке жаңа ... ... ... ... ... негізде жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар шетелдік компанияға шикізаттық ресурстардың алдын-ала
тағайындалған ... ... ... мүмкіндік береді де, алынған
ресурстарды өткізу барысындағы экономикалық ... ... ... иесі – ... кен ... ... ... бекітуде, өндірілген пайдалы қазбаларды кешенді қолдану туралы
шарттарды ... ... ... өз ... ... ... көңіл
бөлмейді, ал Республика ... ... ... ... ... ... ... Министрліктерге ұсынылған бағдарламаларда
құрылымдық сипаттағы өзгерістер көрініс таппай отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... ... «МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» АҚ-НЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН ЖОБАЛАРЫН ТАЛДАУ
2.1 «Маңғыстаумұнайгаз» ... даму ... ... ... ... ... АҚ ... қараша айында өндірістік бірлестік ретінде құрылды. 1961 жылдың 5
шілдесі күні алғашқы болып ... кен орны ... ... ... Өзен,
Қаламқас, Қаражанбас және басқа да ондаған кен орындары ашылып, игерілуі
Қазақстан Республикасының экономикасына ... ... ... ж. ҚР ... және отын ... ... тікелей
қарамағында болды, 1993 жылдың қазан айынан бастап 1996 жылдың маусым айына
дейін «Мұнайгаз» мемлекеттік холдингтік ... ... ... жылы ... ... дербес өнеркәсіп кәсіпорны
ретінде «Өзенмұнайгаз» өндірістік бірлестігі бөлініп шықты.
1995 ... ... ... мемлекеттік өндірістік бірлестік
«Маңғыстаумұнайгаз» ААҚ болып қайта құрылды. 1999 ... ... ... ААҚ «Қазақойл» ұлттық мұнай компаниясының құрамынан
бөлініп шығады.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 15 ... бар кен ... ... ...... Жетібай, Асар, Оңтүстік Жетібай, Шығыс
Жетібай, Оймаша, Солтүстік Қарағия, Алатөбе, Бурмаша, алтауы сынақ ...... ... ... ... ... Атамбай-
Сартөбе, Ащығар.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ көмірсутегі шикізатын барлаумен, өндірумен және
сатумен айналысады. «Маңғыстаумұнайгаздың» қарамағында 36 ... ... оның 15-і ... ... қоры ... ең ... Қаламқас пен
Жетібайда өндіріліп отырған мұнайдың (128,9 миллион тонна) 88,8 пайызы
шоғырланған.
Бүгінгі күнге ... ... АҚ ... ... ... «Central Asia Petroleum LTD» компаниясы 1998 ... ... бері ... ... тәсілдері өзгеріп,
кәсіпорынның өндірістік және қаржы-экономикалық жағдайы ... ... ... 1 ... ... кәсіпорынның акциялар пакетінің 90
пайызына - Central Asia ... Ltd., ... ... 10 ... ... ... ... иелік еткен болатын. 2009 жылдың 1
сәуіріндегі жағдай бойынша «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ... ... ... ... ... ... B.V. ... «Қазмұнайгаз» мұнай компаниясы
(52%);
- «CNPC» қытай мұнай компаниясының (48 %) ... ... ... (4 ... ... АҚ акцияларының таралу құрылымы*
|Акция ұстаушының |1998 жылдың 1 сәуірі |2009 жылдың 1 сәуірі ... | | |
| ... дана ... % ... дана |үлесі, % |
|CENTRAL ASIA |97 070 886 |90,00 |51 771 139 |48,00 ... LTD | | | | ... 654 |10,00 |- |- ... ... ... | | | | ... |- |- |56 085 400 |52 ... ... | | | | |
* ... көзі: «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ деректері ... ... АҚ ... бастапқы жалпы мұнай қоры 969 ... ... (6783 ... құрайтын 15 мұнай, газ орындарын
пайдаланып отыр. «Маңғыстаумұнайгаздың» негізгі өндірістік ... ... пен ... кен ... кен орны 1979 ... бастап игеріле бастады. Оның құрылымында
жалпы мұнай қоры 510 млн.тоннадан астам (3570 млн.баррель) 13 өнімді деңгей
бар.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мұнай мен ... 36 кен ... ... ... 15
пайдалануда. Қоры бойынша ең көлемді кен орындары - Қаламқас пен Жетібай
Қазақстанның батысында ... ... АҚ ... ... зауытының 58% акций иеленеді. .
Жетібай кен орны осы топтағы бірнеше серіктес кен орындарымен ... ... ... ... ... ... ... Жетібай,
Бектұрлы, Оймаша, Бұрмаша, Солтүстік Қарағия, Алатөбе, Атамбай-Сартөбе,
Ащығар, Солтүстік Аққар, Айрантақыр және ... бар. ... ... ... қоры 458 ... жуық (3206 ... деңгейлердің тереңдігі - Қаламқас кен орнында 505 – 936 ... кен ... 1700 – 2500 метр ... батыс стандарттары бойынша мұнай эквивалентінің 500 миллион
баррель дәлелденген қорын иеленеді. Мұның ... ... ... ... ал
компанияның күнделікті өндіру көлемі мұнай эквивалентінің 115 тысяч баррель
құрайды.
Компания өндірісінің негізгі бөлігі тәулігіне 90 мың ... ... кен ... шоғырландырылған. 2007 ж. компания 5,6 миллион
тоннадан астам мұнай өндірді.
«Манғыстаумұнайгаз» АҚ АЗС ... ...... ... мұнай өнімдерінің бөлшек тауарлар нарығының 30 % ... АҚ ... ... ПУ ... ПУ ... ... ... Оңтүстік Жетібай және т.б.);
- Гелиос сауда маркасымен Қазақстандағы АЗС торабы;
- VITA KAZAKHSTAN сауда маркасымен ... ... ... ... мұнайгаз ғылыми-зерттеу өнеркәсіптік институты.
Кәсіпорынның географиялық қолайлы орналасуы арқасында оның Батыс
Қазақстанның өзге ... ... ... ... ... кен ... жарақтандырып, пайдалануда және шетелге өнім
тасымалдауда бірқатар елеулі артықшылықтары бар. Мұның өзі, сайып келгенде,
мұнай тасымалдау ... ... ... ... ... кен ... ... мен газды қабылдап, кешенді дайындаудың және
экспортқа шығарудың қолайлы мүмкіндігі болып отыр.
Қазір компанияның жылдық мұнай өндіру көлемі 5 ... ... (35 ... Кен ... ... ... ... баланстық қоры 974 млн т,
қалдық алынатын қорлары 2008 жылдың мәліметтері бойынша — 148 млн. ... 2007 ж. 5,7 ... ... ... және 220 млн. куб. м ... ... ... кен орындарын пайдаланудың қазіргі кезеңгі
тәсілдері кеңінен ... ... ... кен ... ... 86 ... ... дейін теңіз, ағынды және альбсеноман суларын ... ... ... ... арқылы пайдаланылады.
Өндірісті ұйымдастырудың жаңа түрлері мен тәсілдерін ... ... ... ... ... ... негізгі
шараларға сәйкес кен орындарының энергетикалық жағдайын сауықтыруға қол
жеткізілді.
Рұқсат ... кен ... ... ... дәлелденген
өнеркәсіптік қорлары бар, мүмкіндігі мол аудандарында геологиялық барлау
жұмыстары ... ... ... жұмыстары геологиялық
барлауға арналған инвестициялар көлеміне орай және ... ... ... ... ... бекіткен рұқсатқа сәйкес
жүргізіледі. Өндіріске жаңа техника мен ... ... ... ... бұл мақсаттарға жету барысында 15 млрд.теңгеден астам
қаржы жұмсалып ... ... ... ... ... ... ... сұйықтықпен ашу
(гидроразрыв пласта - ГРП) тәсілі мен терең бұрандалы сораптарды пайдалану
шаралары өз нәтижесін берді. Қабат ... ... ... ашу тәсілі
Жетібай кен орындарында 2001 жылдың басынан бері барлығы ... ... ... 650000 тоннадан астам қосымша өнім ... ... ... ... қорын пайдаланумен, бұрғылаумен
айналысатын ... ... ... ... ... және арнаулы техникалар кәсіпорындары «Ойл
Транспорт Корпорэйшн» компаниясы құрамында жұмыс жасауда. ... ... ... ... ... «Oil ... ... құрамында қызмет ете бастады.
Жұмыста ұйымшылдық, жеделдік арта түсті, өндірістік, технологиялық және
орындау тәртібі ... ... ... ... ... ... жақсарды, еңбек белсенділігі күшейді.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ кен орындары ... ... ... ... мүлтіксіз қамтамасыз етілген. Қаламқас пен ... бар ... ЖШС ... қызмет етіп келеді.
Акционерлік қоғамда сенімді байланысты қамтамасыз етіп отырған «Мұнай
телеком» ЖШС қазіргі заманғы озық ... ... ... ... ... ... ... мен газдың қабатта орналасуының
геологиялық және гидродинамикалық модельдері жасалып, ол кен орындарының
пайдаланылу ... ... ... ... залал келтірмей, мұнай
өнімділігін ... ... ... туғызды. Графикалық станциялардың
қуатты есептеу мүмкіндіктері Маңғыстау ... ... ... жасайды.
Бағалау бойынша Теңіз кенішінің коллекторындағы өндірілетін мұнай қоры
2033 жылдың сəуір айына дейін 750 миллионнан 1,1 ... ... ... (6-9 млрд ... ... Теңіз кенішінің жалпы барланған
қоры шамамен 3 миллиард метрикалық тонна (26 млрд. баррель), Королев ... 190 ... ... тонна (1,5 млрд. баррель) құрайды. Теңіз
коллекторының аумағы ені бойынша 19 км, ұзындығы бойынша 21 км.
2008 ... ... ... ... АҚ ... кеңейту
жобасын аяқтады. Тəуліктік мұнай өнімі 72 000 ... ... ... ... ... жəне 22 ... текше метр газға немесе 765 миллион текше пұт
газға дейін көбейді.
Мұнай өндіру көлемі: 2009 жылдың бірінші жартыжылдығында мұнай өндіру
көлемі 10,2 ... ... ... (81,2 ... ... құрады.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мұнайды бірнеше тасымалдау маршруттары бойынша
экспортқа шығарады. 2009 жылдың ... ... КҚК ... ... 7,5 ... ... тонна мұнай шығарылды. Қалған
бөлігі темір жолмен Одесса жəне ... ... ... ... əрі ... ... ... жіберілді. Аз бөлігі Маңғыстау-Самара
құбыр жүйесі арқылы экспортқа ... АҚ ... өзге ... газ ... ... 534 000 метрикалық тонна, сату көлемі
539 00 метрикалық тоннаны ... газ ... ... 3,2 ... ... метр, сату көлемі 2,4
миллиард текше метрді құрады.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 1,1 миллиондық күкірт өндірісінің 135 ... 1,37 ... ... ... күкірт сатты. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
күкіртті төрт түрде көп елдердегі 102 сатып ... ... ... ішінде Қазақстан, Ресей, Украина, Қытай жəне Жерорта теңізі бассейні
мен Орта Азия елдеріне сатады.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ -ның сату ... ... сату ... ... əрі ... 2006 ... бері 50 сатып алушы қосылды.
1993 жылдан бастап 2009 жылдың бірінші жартыжылдығына дейінгі аралықта
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның Қазақстанға тікелей ... ... ... ... 32,9 миллиард АҚШ долларын құрады. Бұның ішіне «Маңғыстаумұнайгаз»
АҚ-ның ... ... ... ... ... мен ... тауарлары мен қызметтерін сатып алуға
жұмсалған қаржы, мемлекеттік ... ... мен ... серіктеске төленген дивидендтер, сонымен қатар мемлекеттік
бюджетке аударылатын ... ... мен ... ... төлемақылар
кіреді.
2009 жылдың бірінші тоқсанында мемлекетке төленген тікелей төлемдердің
сомасы 2,6 миллиард АҚШ долларын құрады. 2008 жылы ... ... 8,2 ... АҚШ ... ... АҚ Қазақстанның жергілікті тауар өндірушілер мен
қызметпен жабдықтаушыларды барынша пайдалану жөніндегі жұмысын қолдайды.
2009 ... ... ... ... АҚ қазақстандық
тауарлар мен қызметтерге 536 миллион АҚШ долларын жұмсады.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2006-2008 жылдары қазақстандық ... ... АҚШ ... ... ... мен ... ... жылдың шілде айында «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 20 миллион ... ... ... ешқандай оқиғасыз жұмыс істеуді қамтамасыз етті.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ... ... жыл ... ... ... ... жобаларға 1,9 миллиард ... ... ... бөлді.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2009-2011 жылдары жүзеге асырылатын ... ... жəне ... ... арттыру жөніндегі жобалар үшін
қосымша 418 миллион АҚШ долларын бөлуді жоспарлап ... ... ... ... бұл ... ... ... жалпы көлемін 2000 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда ... ... ... ... 2009 ... ... ... шығарындылардың көлемі өндірілген мұнайдың бір тоннасына 2,82
кг-нан келіп, 66 пайызға азайды.
Қоршаған ортаны қорғауға бағытталган жобаларға ... ... ... ... ... тыс ... кезіндегі алаулардағы жағылған
шикі газдың көлемін 87 пайызға азайтуға мүмкіндік берді.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-да ... ... ... ... ... үлесі 83% ... 1993 жылы ... ... 50% ... АҚ-дағы ұлттық басшылардың, орта ... ... ... ... ... 75%-ын құрады. Тұрақты жүзеге
асырылып жатқан оқыту жəне қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... қызметтерге
тағайындалып жатқан қызметкерлердің саны көбеюде.
1993-2008 жылдар аралығында «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ... ... ... ... ... 550 миллион доллардан астам қаражат
жұмсады.
2011 жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ əлеуметтік ... 22 ... ... қаржы бөлуді жоспарлап отыр.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жылдың бірінші жарты жылдығында 8,8 млн. ... ... ... бұл өткен жылғы ұқсас кезеңдегі көрсеткіштен 31,3%
жоғары (6,7 млн. тонн.)
Әсіресе, ... ... ... ... ... ... бірінші
тоқсанында 4,3 млн. тоннаға қарсы 4,5 млн. тонна мұнай өндірді.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ деректері бойынша, үстіміздегі ... ... ... 4,6 млн. ... шикі ... өткізді, олардың 3,5 млн
тоннасы ... ... ... ... үшін ... ... арқылы (КҚК) жеткізілген болатын. Қалған көлемі ... және ... ... ... ... ... тоқсанында «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мұнай ... 3,8 млн. ... ... оның 3,1 млн. ... ... ... қалған көлемі теміржол көлігімен тасымалданды. «Маңғыстаумұнайгаз» ... ... ... көлемі өткен алты айда 8,4 млн. тоннаны құрады,
өткен жылдың ұқсас ... 6,84 млн. ... ... оның ... ... арқылы - 6,57 млн. тонна.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ шамамен 51 мың тонна ... және 13 млн ... ... 2008 ... ... жартысында қуаттылықты жоспарланған
кеңейтуді іске ... ... ... ... 70 мың ... ... 22 млн кубометр газға көбейтті. Сонымен бірге 2008 ... ... ... ... ... ... ... жүргізілді, нәтижесінде
мұнай өндіру көлемі шілдеде тәулігіне 28 мың тоннаға дейін, ал ... ... ... 53 мың ... 33 мың тоннаға дейін қысқарды.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ақпараты бойынша, 2008 жылдың екінші тоқсанында
еуропалық сапалы ... ... ... (СКГ) - ... мен бутанды
өндіру көлемі 223,286 тоннаны құрады. Бұдан ... осы ... ... ... ішінде құрғақ газды сату 960 млн. куб. метрді, ал күкіртті - 576
мың тоннаны құрады. Өткен жылдың алты айы ... ... 414 ... ... млн ... газ және 944 ... күкірт өндірді.
Сондай-ақ компанияда 2008 жылдың бірінші жартысында мемлекетке тікелей
төлеу $3,6 млн ... ... 2007 ... ... - ... Республикасында төлеу сомасы $2 млрд асты.
1993 жылы сәуірде құрылған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қазіргі ... (50%), ... (20%), ... ... Ventures Inc.
(25%) және "ЛукАрко" (5%) серіктестер болып ... аса ірі ... кен ... ... жөнінде Қазақстан Үкіметінің
“«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ” ЖШС-мен жасаған келісім-шарты біздің ... ... рөл ... Әлем ... іскерлік әріптестікті
дамытуды негізгі бір басымдығы ретінде анықтаған ел деп таныды.
“ҚазМұнайГаз” ұлттық компаниясының бірлескен ... ... енуі ... ... ... жобасының аясында әріптестік қатынастарды
дамытуға жаңа серпін берді.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қызметінің түрлерінің бірі ... ... және ... кен ... ... шикізатын
барлау, өндіру және сату болып табылады. Қатысушы әріптестер бүкіл әлемге
танымал трансұлттық халықаралық “Шеврон” (50%) және ... ... ҰК АҚ (20%) және ... ... (5%). ... ... АҚ Қазақстандағы мұнай-газ өндіретін ең ірі компания
болып табылады, оның ... ... ... ... ... астамы
келеді. 1993 жылдан 2006 жылға дейінгі кезеңде барлығы 125 млн. ... ... ... ... 2006 ... ... ... салымдар көлемі 10 млрд. АҚШ
долларынан астам болды. Бұл айтарлықтай ірі сома және ... сол ... және ... оның ... ... білетін кез келген адам салымдардың
тиімділігіне көз жеткізе алады. ... ... ... ... ауыр мұнайын өндіру және өңдеу жөніндегі жоғары технологиялық
орталық ... ... ... АҚ ... ... ... мен роялти түрінде мемлекеттік бюджетке 9 млрд. ... ... ... ... ... табыс салығына 3,8 млрд. доллар және
роялтиге – 4 млрд. доллар төленген. Тек 2006 жылы ғана ... ... ... мен басқа да міндетті төлемдер түрінде 2,5 ... ... ... төлеген.
Өндірістік технологиялық желілер құрылысына, зауыт құрал-жабдықтарын
және тиісінше инфрақұрылымды жаңғырта жаңартуға әріптестер күрделі салым
түрінде іске ... ... ... ... 1993 ... 1,5 ... 2004-2006 жылдарғы 13,5 млн. тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік
берді. Бұл еуропалық сападағы ... газ ... ... ... ... ... және ... факелде жағуды әлдеқайда
азайтуға, қалдықтарды ... ... ... ... ... ... Ансаған құрылымында алдағы ... ... ... ... ... қабылдау және тұтастай ... АҚ ... ... ... ... ... ... кен орнында барлау ұңғымасын бұрғылау кезінде ... ... ... ... ... ... жеткізілген жұмыс нәтижелерін ешқандай жоққа шығармастан,
әріптестердің алдында бірқатар маңызды жобалар тұрғанын атап ... ... ... ... және ... ... жақсартуға
мүмкіндік туғызады. Олардың арасынан ілеспе газды, күкіртті, лас суларды
кәдеге асыру ... ... атап ... болады.
Жобаларды ойдағыдай қаржыландыру арқасында дивидендтер бөлу мүмкін
болып, 2004 жылдан ... ... АҚ ... мен шығындар
теңдігінің қағидатына сәйкес әріптестер арасында пайданы ... ... ... ... ... АҚ ... 5 млрд.
доллардан астам дивидендтер бөлді. Бұл сомадан ҚМГ ... 1 ... ... келеді.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жобалары мен ... ... ... ... зор да ... ... ... жылы қазақстандық тауарлар мен қызметтерді сатып алу тұрғысында
игерілген ... ... 550 млн. ... ... жағдайында 1 млрд.
доллардан астам қаражатты құраған.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ЖШС Республика ішінде ... ... ... төрт ... ... өнім ... шығарады. Олар: мұнай
шикізаты, сұйылтылған мұнай газы, күкірт және құрғатылған газ.
2008 жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ЖШС ... ... жаңа ... ... - 17,3 ... ... (137,8 миллион баррель) мұнай.
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ өндірген ... ... ... және ... ... жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ЖШС 859 000 ... ... сапа ... ... ... ... ... мен бутан)
өндірді. СКГ Қазақстан мен Еуропадағы тұтынушыларға теміржол арқылы
жеткізіледі.
Сатылған құрғатылған газ ... 2008 жылы 3,8 ... ... метрді
құрады. Бұл газдың басым бөлігін Қазақстан пайдаланады.
2008 жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2,23 миллион тонна күкірт өткізді
(бұл сол ... ... ... 131% ... ... ... төрт ... сатады: сұйық күкірт, қабыршақ күкірт, түйіршіктелген
күкірт, кесек күкірт. «Маңғыстаумұнайгаз» ... ... ... ... 99 тұтынушы пайдаланады. Бұл күкірт ... ... ... ... ... теңізі аймағы елдері, Орта Азия
елдері бар.
Тасымалдау бағыттары. «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ... ... ... ... оның ... ... ... құбырлар желісі
консорциумының құбыр жүйесі арқылы ... ... ... ... ... Одесса, Феодосия, сонымен бірге Ақтауға жеткізіліп, әрі
қарай Батумиге апарылады да, ... ... ... ... көп емес ... ... ... де айдалады.
2.2 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ өндірістік-қаржылық жағдайын талдау
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ... ... ... ... ... ... және газ кен ... барлау және зерттеу;
Мұнай мен газды өндіру;
Мұнайгаз шикізаттарын және қайта өңдеу өнімдерін сату;
Телекоммуникация аясындағы қызмет;
Ақпараттық-есептеуіш қызметтерін көрсету;
Химиялық, ... және ... ... ... және ... ... ... қарсы және дабыл ... ... ... ... қазандарды, тұрба құбырларын
дайындау, монтаждау және жөндеу;
Медициналық және фармацевтикалық ... ... ... ... кен ... ... ... туралы ақпарат алу үшін зерттеу
қызметі.
Көмірсутек шикізаты мен оларды ... ... ... ... қайта
өңдеу, маркетинг және өткізу жұмыстарын жүзеге асыру;
Көмірсутек кен орнын бағалау және ... жаңа ... ... ... ... ... ... жүргізу;
Жер үстіндегі және жер астындағы өнеркәсіптік құрал-жабдықтар ... ... және ... АҚ бүгін де Қазақстан Республикасының ең ірі мұнай-
газ кәсіпорындарының бірі болып табылады. Облыс пен елімізде жаңа ... ... ... ... ... ... ... ол облыс мұнайының 40
пайызынан ... ... ... 11 ... ... отыр (5 кесте).
5 кесте
Қазақстан Республикасындағы ірі мұнай өндіруші компаниялардың ... ... % ... ... |32 ... ... |12 ... ... Құмкөл Мұнай» |11 ... ... |11 ... «Ақтөбемұнайгаз» |10 ... ... |6 ... ... |5 ... ... |4 ... «Казгермунай» |2 ... |7 |
* ... ... ... АҚ материалдары бойынша
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қазір бастапқы жалпы мұнай қоры 969 млн.
тоннадан ... (6783 ... ... 15 ... газ ... ... ... негізгі өндірістік объектілері ... пен ... кен ... кен орны 1979 ... бастап игеріле бастады. Оның құрылымында
жалпы мұнай қоры 510 млн.тоннадан ... (3570 ... 13 ... ... ... ... ... «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ 2008
жылы өткізілген өнім мен көрсетілген ... 2007 ж ... 24 ... ... ... газ 2 есе, ал шикі мұнай өндірісі 74 % көбейген.
6 кесте
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ ... өнім мен ... ... ... өнім мен |Өлшем |2006 ж |2007 ж |2008 ж ... ... ... ... ... |3-тоқсан | |
|Барлығы |мың |354 255 |243 184 |438 ... |
| ... |462 |895 | | ... ішінде | | | | | ... ... |мың ... ... ... |174 |
| ... | | | | ... |мың |804392 |1065077 |1745348 |217 |
| ... | | | | ... ... |мың ... | ... |48 |
| ... | | | | ... өңделген мұнай|мың | | |] ... |
| ... | | | | ... ... |мың |51 457 893|13 930 679|16 650 356|32 ... |теңге | | | | ... |мың ... ... ... |188 |
|барлығы ... | | | | ... ... | | | | | ... ... |мың ... ... |371375358 |188 |
| ... | | | | ... |мың |- |- |- |- |
| ... | | | | ... ... |мың |- |- |- |- |
| ... | | | | ... |мың |- |- |- |- |
| ... | | | | |
* ... ... ... АҚ ... ... берілген мәліметтер көрсеткендей, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ
қаржылық көрсеткіштері 2009 ... ... ... 2008 ... ... ... ... Жарғылық капиталы еш ... ... ... екі ... ... 49 % ... Сауда көлемі
11 % өскенімен, жалпы табыс 17 % төмендеген, сәйкесінше таза пайда да 36 ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
дағдарыс салдарынан туындаған мұнай бағасының төмендеуі де әсерін тигізді.
Акцияның да ... ... 49 % ... ... АҚ ... ... |01.10.08 ... ... ... ... % |
| ... ... | ... капитал |107 955 302 мың |107 955 302 мың |- |
| ... ... | ... ... |223 747 638 мың |113 208 550 мың |51 |
| ... ... | ... ... |412 143 107 мың |254 659 631 мың |62 |
| ... ... | ... ... |438 806 479 мың |488 396 162 мың |111 |
| ... ... | ... ... |282 204 927 мың |233 455 393 мың |83 |
| ... ... | ... ... |114 297 040 мың |73 014 717 мың |64 |
| ... |теңге | ... ... ... 054 теңге |1 039 теңге |51 |
* ... ... ... АҚ ... ... кесте
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ табыстар мен шығындарының құрылымы*
|Табыстар мен |2006 ж |2007ж |2008 ж ... ... | | | |юы, % ... өткізуден түскен |317 986 705 |344 968 673 |438806479 |138 |
|табыс, ... | | | | ... ... |261 720 818 |331 259 674 ... |142 ... ... | | | | ... |1 028 128 |1 460 236 |1745348 |170 ... ... | | ... |- ... ... ... | | |5740178 |- ... ... |55 237 759 |12 248 763 ... |30 ... | | | | ... ... |281 516 211 |258 635 289 ... |127 ... ... | | | | ... |13 786 674 ... |21275987 |154 |
|бонустар |63 236 |89 294 |67 015 |106 ... |3 569 148 |3 562 259 |2 137 112 |60 ... ... |239 393 |152 857 |105216 |44 ... |2 213 867 |2 544 010 |2 322 512 |105 ... |98 088 |60 829 |49 576 |51 ... ... |24 864 040 |34 488 432 |22 041 254 |87 ... |12 691 386 |14 249 817 |11 924 962 |94 ... |4 441 964 |4 895 803 |4 625 931 |104 ... ... 913 |1 107 201 |673 755 |71 ... ... |65 443 188 |99 223 192 |129 164 032|2 есе |
* ... ... ... АҚ ... ... ... АҚ-ның қатысуымен жүзеге асырылған жобалар
Қашаған. Атыраудан оңтүстік-батысқа қарай 80 км қашықтықта орналасқан
Қашаған кен орны Қазақстанда ең ірі ... кен орны ... ... ... – 75 км x 45 км. Кен орны ХІХ ... ... облысында
туған белгілі Қазақстан ақынының атымен аталды.
1960-шы жылдары Алясканың Солтүстік Баурайында ашылған Prudo Bay ... ... ... ... отыз ... ... ең маңызды жаңалық деп
есептеледі.
Қашаған кен орны бірінші барлау ұңғымасын (ВК-1) бұрғылау нәтижесінде,
2001 жылдың ... ... Бұл ... ... ... ... жүзеге асыратын болады. Қазіргі бағалау
бойынша ықтимал геологиялық қорлар 38 миллиард баррель мұнай ... ... ... ... айдау технологиясы қолданылған жағдайда 13
миллиарды ... ... кен ... және ... ... басқа да бірқатар құрылымдарды
игеру үшін ҚР Үкіметі Солтүстік Каспий бойынша ... бөлу ... ... ... құқықтары мен міндеттерін айқындап, белгілі бірқатар
шетелдік компанияларды тартты. 1997 ... 18 ... ... ... және онда ... ... ... секторында он бір ... ... 2002 ... 25 ... №248 ... ... ... АҚ ӨБК-де мемлекеттік мүдделерін білдіру бойынша Өкілетті орган болып
белгіленді. Игеру және Өндіру ... – екі рет 10 ... ... Мердігерлік учаске үшін Коммерциялық ашылу күнінен бастап 20
жыл.
Қашаған кен орнын игеру. Игерудің ағымдағы жоспары мен ... ... кен ... үш ... іске ... жоспарланып отыр:
1. 2002 – 2010 жылдары 2008 жылдан бастап кен орнының шығыс бөлігін
тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру арқылы ... ... және ... 21 ... дейін (тәулігіне 450 мың баррель) мұнай деңгейіне қол ... 2010 – 2014 ... ... ... ... және жылына 42 млн.
тоннаға дейін (тәулігіне 900 мың баррель) мұнай өндіру деңгейін ... 2015 – 2041 ... ... ... одан әрі ... және ... 56
млн. тоннаға дейін (тәулігіне 1200 мың баррель) мұнай өндірудің барынша
үлкен деңгейіне қол жеткізу
Қарашығанақ. ... ... ... кеніші (ҚМГКК) 1979
жылы ашылып, кенорнын игеру ісі 1984 жылы басталды.
Қарашығанақ жобасы Қазақстан Республикасы Үкіметі мен ... ... ... ... және ... ... ... шетелдік
компаниялар Одағының өзара жасасқан Өнімді Бөлістіру туралы ... ... ... ... ... ... ... арасында бұл
жобаға Маңғыстаумұнайгаз компанисы қатысады.
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2002 жылдың 20 ... ... ... ... ... ретінде «ҚазМұнайГаз»ҰК»АҚ ... 1997 ... 18 ... қол ... 1998 ... ... күшіне енді, келісімнің мерзімі 40 жыл.
Қазіргі кезде кенорнын игеру әрекеті НИПИмұнай-газ (Ақтау ... және ... ... ... және ... министрлігінің Орталық игеру жөніндегі комиссиясы 2000 ... ... ... ... ... игерудің технологиялық
сұлбасына» сәйкес жүргізілуде.
ӨБАК (2007 жылдың сәуіріне дейін) күшіне ... ... ... ... 54 млн. ... ... сұйық көмірсутегі (СК) және
шамамен 58 млрд. текше м газ өндірілген.
Аталмыш кенорнын 3-кезең шеңберінде толық ... ... ... ... сәйкес келісімшарттық кезең ішінде шамамен 347,2 млн. тонна
сұйық көмірсутегі мен 988,4 ... ... м ... өндіру жоспарланып отыр.
Қарашығанақ жобасының экономикасы
ӨБАК күшіне енген уақыттан бері және 2007 жылдың басында іс-жүзіндегі
күрделі және пайдалану ... ... ... 7,4 ... АҚШ ... ... ... жылдан бастап мердігерлік компаниялар корпоративтік табыс салығын
төлей бастады.
2006 жылы ... ... 785,9 млн. АҚШ ... ... ... ... ... жж. аралығында түскен ... ... ... ... ете бастаған уақыттан бері және 2007 жылдың II-тоқсанына
дейін салықтық түсімдердің жалпы сомасы 1,4 млрд. АҚШ ... ... ... ... ... ... механизміне сәйкес Келісімнің
бүкіл мерзімі бойы жобаның табыстары 98,2 млрд. АҚШ долларынан (АҚШ долл.)
артық ... ... ... (өтемақылық және пайдалық шикізат) 60,0
Мердігердің табысы (салықтарды шегергендегі) 39,3
Республиканың табысы (Республиканың ... ... ... мен ... ... ... кенорнының ӨБАК сәйкес 3-кезеңдегі игеру кезінде сұйық
көмірсутегілерді өндіру көлемі жылына 11 млн. ... ... ... ... сәйкес газ өндіру көлемінің артуы жағдайында Газ жобасын ... ... ... жобасы – бұл жылына 5-тен 10 млрд. текше метрге дейінгі ... ... ... ... ... ... сондай-ақ тазартылған
газды өткізу нарықтарына дейін ... ... газ ... ... Құрманғазы учаскесі Солтүстік Каспийде орналасқан. Жақын
арадағы Баутино порты 80 км. ... ... ... 1632 ... ... 5 ... 7 метрге дейінгі су тереңдігімен
сипатталатын теңіз ауданында орналасқан. Табанындағы ... ... бар, су ... ... ... ұлғаяды.
Юра-мел шөгінділері Құрманғазы құрылымының анағұрлым ықтимал мұнай
перспективалы кешенін ретінде бөлінеді. ... ... ... ... жұмыстар материалдарының деректері бойынша триас
шөгінділерінде де көмірсутегі иірімдері ... ... жылы 6 ... ... АҚ мен ... ... «РН – Қазақстан» арасында ӨБК-не қол қойылды. Сонымен ... АҚ мен «РН – ... ... ... ... ... ... қол қойды. Онда жобаны жүзеге асыруға қатысты екі
тараптың құқықтары мен міндеттері көрсетілген.
Жоба бойынша теңіз мұнай операцияларын «ҚазМұнайТеңіз» » ... ... ... ... болып табылатын қазақстандық операциялық «Құрманғазы
Петролеум» ЖШС компаниясы жүзеге асырады. 2006 жылғы 12 ... ... м. ... ... ... ... ... аумақта алғашқы барлау ұңғымасын салу жөніндегі
жұмыстар 2006 жылғы 11 маусымда аяқталды.
Алынған зерттеу ... ... ... ... ... ерекшеленетінін анықтауға мүмкіндік берді.
«Құрманғазы» құрылымының геологиялық моделін нақтылауға бағытталған
бұдан арғы зерттеу ... ... үшін ... ... ... ... ... талданғаннан кейін
Жер қойнауын пайдалануға арналған ... ... оның ... ұңғымасын бұрғылау бойынша жұмыстардың міндетті ... ... ... ... ... ... Түпқараған учаскесі Каспий теңізінің Қазақстандық
бөлігінің орталық ... ... ... ортасынан Баутино кентіне
дейін қашықтық – 40 км. 29.12.03 жылы ... ... ... ... ... ... қол қойылды. Түпқараған учаскесінің ауданындағы
теңіздің тереңдігі шамамен 7-10 метр.
Жұмыстар ... ... ... ... ... ... мүмкін, шөгінділердің триас
кешеніне байланысты.
«Маңғысьаумұнайгаз» АҚ мен «Лукойл Оверсиз Шельф Б.В.» компанияларының
Түпқараған ... ... ... іске ... үшін әріптестердің тең
қатысуымен Оператор – «Түпқараған Оперейтинг Компани Б.В.» ... ... ... ... ... ... ... геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізуге бағытталған.
2004 жылы 675 км. көлемінде сейсмикалық-барлау жұмыстары ... жылы ... 2500 м. ... ... ... ... ... геологиялық моделін нақтылау үшін электр-барлау ... ... ... ... ... ... секторының орталық
бөлігінде орналасқан. Жақын арадағы жағалауға дейінгі ... ... ... ... – 90 км, ... және ... бөлігі
Маңғыстау облысымен шектеседі. Құрылым ... ... ... 1-40 ... учаскесінің мұнай-газдылығының негізгі перспективалары мұнай
мен газдың ... ... ... ... ... ... және, мүмкін, триас кешеніне байланысты.
2003 жылдың 29 желтоқсанында «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мен «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ арасында «Аташ» учаскесі шегінде барлауды ... ... ... қол ... ... АҚ пен ... ... Шельф Б.В.»
компанияларына тең үлестермен тиесілі «Аташ компаниясы» ЖШС келісім-шартты
орындайды.
2004 жылы Аташ ... 1057 км. ...... ... 2005 жылы жаңа ... деректерді және мұрағаттық
сейсмикалық деректерді өңдеу, 2Д сейсмиканың ... ... және ... ... орындалды.
Жемчужины. Жемчужины учаскесі Солтүстік Каспийде орналасқан, учаскенің
ортасынан Баутино кентіне дейінгі қашықтық 120 км.
Учаскенің аумағы теңіздің тереңдігі 8-10 метр аймаққа ... ... ... ... перспективалары
юралық шөгінділерге байланысты.
Жоба ҚР Үкіметі мен Оман Султанатының Үкіметі арасындағы 1993 жылғы 31
мамырдағы Келісімге сәйкес іске ... 2005 ... 14 ... АҚ, ... ҰК АҚ пен ... ... ... жобасы бойынша ӨБК-ге қол ... ... ... Перлз»
компаниясы мен «Шелл» компаниясы осы ... ... ... беру ... ... қол ... Сондай-ақ «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, «Омар Перлз»
компаниясы мен ... ... ... ... жобаны іске асыру
бойынша өзара құқықтар мен міндеттемелерді белгілеген «Жемчужины» құрылымын
игеру бойынша бірлескен қызмет ... ... (БҚК) ... ... ... 2006 жылдың 16 маусымында
Қазақстан Республикасының Президенті ... және ... ... И. ... Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан
Республикасының арасындағы Қазақстан Республикасының мұнайын Каспий теңізі
мен Әзірбайжан Республикасының жері ... ... ... ... ... ... ... ықпал ету және соған қолдау
көрсету жөніндегі ... қол ... ...... ... ... ... дәлізі арқылы қазақстандық мұнайдың барған сайын
артып келе ... ... ... ... ... ... ... реттеу нысандарына Каспий теңізінің қазақстандық
жағалауындағы мұнай ағызып алу/құю терминалдары, ... ... ... ... ... ... жағалауындағы мұнай ағызып алу/құю
терминалдары және Баку-Тбилиси-Жейхан жүйесіне дейінгі ... ... ... ... ... ... жөніндегі келісімге
қатысушылардың мәлімдемелеріне сәйкес 2010 ... ... ... ... ... ... жатқан жеңіл қашаған мұнайының
сапасын сақтап қалуға мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... Жаңа ... жүйе ... кезеңде 5 млн. тонна мұнай
тасымалын қамтамасыз етуі тиіс, ... бұл ... ... 38 млн.
тоннаға дейін артпақ.
Келісімшартта транскаспийлік жүйе ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттерінің
туларының астында бірлесіп жүзеге асыруы, келісімделген халықаралық ортақ
стандарттарды қолдану ескерілген.
Айта кететіні, ... ... ... ... ... ... ... қуаттылықтар (қоймалардың көлемі, ағызып
алу/құю сорғыларының қуаттылығы, шығарылмалы жағаға аялдау құрылғылары)
тасымалдау ... ... ... ... ... арнап барынша
бейімделетін мүлде жаңаша тасымалдау жүйесін құруға негіз болады.
Транскаспийлік жүйені құрудағы тағы бір ... ... ... мен
Әзірбайжан Үкіметтерінің инвесторлармен келісім жасасуы болмақ, мұнысы
Келісімшартта ... ... АҚ ... ... ЖӘНЕ «ОРАЛ» ОМГ ЖОБАСЫ
3.1 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жобаларды ұйымдастыруды оңтайландыру
шаралары
«Маңғыстаумұнайгаз» компаниясының жобаларды ұйымдастыруды ... ... ... ... жүзеге асырылуы қажет және олар келесі
кезеңдерден құрылады:
1. Жоба туралы ақпаратты іздестіру. Ақпараттарды іздестіру, ... ... және ... ... бойынша жалпы ақпараттар
құралдарымен орындалады. Менеджермен алынған ақпарат ... ... ... және ... ... ... Сонымен қатар Басшылар
Кеңесінің таңдауына байланысты арнайы үлгіде ... ... ... түрі ... ... ... мүшелері үлгінің «белгілеме»
(«примечание») колонкасында, қызықтырған жобалрды белгілейді және ... ... ... электронды түрде қайтарып жібереді. Түскен
ақпарат өңделеді және қабылдау процедурасын ... ... ... ... Жоба ... ... және ... орнату. Басшылар Кеңесінің
талабы бойынша конкурсты құжаттамалар пакетін толық ... алу ... ... ... ... түрі ... ... үшін
серверге салынады. Сервер ішінде «Project» папкасы ... ... ... ... ... ... ақпарат орналасады. Жобаларды
тіркеу журналында жазба және идентификациялық номер ... ПБД ... ... ... ... ... жоба ... конкурсты құжаттамаларды дайындау бойынша жауапты кандидатураны
тағайындайды, конкурсты құжаттамалар бойынша Менеджерді қалдырады ... ... ... ... Техникалық Басшы техникалық
департамент жетекшілерімен бірге ГИП-тің кандидатурасын шығарады.
3. Жоба тендері туралы шешім қабылдау. Басшылар ... жоба ... ... үшін ... конкурс туралы ақпарат дайындалады (жалпы
ақпаратты – МП, техникалық бөлімін – ГИП ... ... ... ... Менеджер, Басшылар Кеңесінің жиналысын өткізу уақыты мен
күні мен ... ... ... күн ... ... ... ... Сонымен қатар, жиналысқа ПБД-нің Басшысы шақырылады. ... ... ... және ... ... ... ... жоба
бойынша шешім қабылдайды, шешім бойынша жоба туралы құжаттарды дайындайтын
жауапты тұлғаларды тағайындау туралы ... ... және ... құрылу уақыт аралығын анықтайды.
4. Конкурсты құжат бойынша жұмысшылар ... ... ... ... ... ... ... құрылуымен Конкурсты
құжаттамаларды дайындау бойынша Менеджер айналысады. Жұмысшылар ... ... ... ... ... тағайындалуы керек:
• Ұйымдастырушылық-құқықтық, ПБД және құқықтық қызметке сәйкес;
• қаржылық – ... ... ... ... ... ГИП-ке сәйкес.
Конкурсты құжаттамаларды дайындау бойынша ... ... ... және ... ... бойынша жауапты тұлғалармен
келісімді ауызша жүргізеді, ал техникалық бөліммен ГИП арқылы, техникалық
департамент ... ... ... ... ... ... дайындау үшін жазбаша талапты қажет етеді. Департамент
басшылары ... ... ... ... ... ... ... тобы құрылғаннан кейін Конкурсты құжаттамаларды дайындау бойынша
Менеджер конкурстық құжаттамаларды дайындау бойынша жұмысшылар тобын бекіту
үшін Бас директорға ... хат ... ... ... ... ... ... дайындау бойынша жұмысшылар тобын құру
туралы өкім шығарылады.
5. Жобаның ... ... ... ... ... бойынша Менеджер, IT бөлімінің басшысына сервер
ішінде жоба каталогын құру туралы хат ... және ... ... өту ... нұсқауымен, конкурстық құжаттамаларды дайындауда
енгізген жұмысшылар тобының тізімін ұсынады. IT бөлімінің ... ... ... құру ... ... ... каталог құрылғаннан кейін
Конкурсты құжаттамаларды дайындау бойынша ... оның ... ... тиісті.
6. Конкурсттік хаттың орындалуы. Жұмысшылар тобын тағайындау туралы
өкім шыққаннан соң, ... ... ... бойынша Менеджер
жұмысшылар тобының жиналысын өткізеді және жұмысшылар тобының мүшелеріне
жоба туралы ақпараттайды, ... ... ... және конкурс
хатының толық орындалуын анықтайды. Конкурсттік хаттың құжаттарының
жинақталымына Конкурсты ... ... ... ... ... ЗГС ... заңды тұлғанын құқықтылығын анықтайтын құжаттардың
нотариалды тіркелген көшірмесін, ... ... ... жеткізу туралы хатты өткізеді, олардың тізімі алдын ала
анықталған болады және ЗГС ... ... үшін ... ... ... ... ... Менеджермен өтініш үшін
қажетті құжаттар тізімін құрайды, ... ... әсер ... бойынша құжаттарды өңдейді, хаттарды құрастырады, сондай-
ақ алдын-ала құрылған үлгілер бойынша қажетті құжаттарды құрайды;
• конкурстық құжаттамалар ... ... ... ... жеткізу процесін бақылайды және ... ... ... және оны ... ... ... Конкурсты
құжаттамаларды дайындау бойынша Менеджерге, ... ... ... және ... ... құжаттамаларды дайындау бойынша Менеджер конкурстік ... ... ... ... кейін, техникалық спецификацияға және
жобаның рентабельдік есебіне ... ... ... қарастыруға және
үкімдеуге береді.
7. Техникалық спецификацияның құрылуы. Конкурсттік хаттың техникалық
бөлімінің ... ... ГИП ... ... ... спецификациясы талаптарына сәйкес техникалық спецификациясына,
техникалық шешімді өңдеу және мінездемелеуге, жұмыстың орындалу графигі мен
әдістеріне, ... ... үшін ... ... ... ... ... ресурстар жұмыс құрамын және іссапар санын,
сондай-ақ ... ... ... ... ... ... анықтайды. Хатты, техникалық бөліміне жауапты ... ... ... ... ... ... ГИП басқарады және
өңдейді. Дайын техникалық құжаттамамен танысып, ... үшін ... ... күні мен ... туралы ГИП, Техкеңеспен ақылдасады.
Техкеңес қарастыру кезінде ескертпелер беру, жөндеу ... ... ... жіберуге мүмкіндігі бар және барлық ... ... оны ... ... ... ... ... құжаттарын ГИП, Конкурсты құжаттамаларды дайындау
бойынша Менеджерге ... ... ... ... ... ... ... Менеджер конкурсттік хаттың қаржылық-экономикалық бөліміне жауапты,
жұмысшылар тобының мүшелері рентабельдік есебі үшін жауапты, келесі шықпалы
мәліметтерді береді:
• Ресурсты жоспар-график, бағытталған ... ... ... ... ... ... саны;
• егер материалдардың, құрал-жабдықтардың техникалық ... онда ... ... ... ... ... және өңделген. Баға ұсыныстары бойынша алынған мәліметтер
мен жіберу процесі бойынша логистика бөлімін Конкурсты ... ... ... ... ... ... ... хаттың қаржылық-экономикалық
бөліміне жауапты жұмысшылар тобының мүшелері, ... ... ... және ... ... ... болатын қаржылық, экономикалқы
тәуекелдер туралы ақпараттрады ұсынады. Жобаның өзіндік құны мен тәуекелдер
туралы ақпараттарды ... ... ... ... ... Жобаны жүзеге асыру туралы соңғы шешім. Конкурсты құжаттамаларды
дайындау бойынша Менеджер ... ... және ... ... ... алғаннан кейін, ... ... ... ... және ... бағасы үшін және жоба
туралы соңғы шешім үшін жүргізілетін Басшылар Кеңесін ... күні ... ... ... Кеңесі келтірілген ақпараттар негізінде жоба
бойынша тәуекелдерді және рентабельдік бағаны бағалайды және ... ... ... ... ... ... ОМГ отын газын шығындау есеп ... ... ... және жөндеу жұмыстарын орындау» жобасының сипаттамасы
Жоба мақсаты – «Орал» ОМГ-ның «Орал» компрессорлы станциясы мен «Чижа»
компрессорлы станциясында магистралды газқұбырына жөндеу ... ... ... ... ... жән ... жұмысын қамтамасыз ету.
Берілген жоба магистралды тасымал газқұбырына жүргізілетін жұмыстар
арқылы, негізгі тасымал бағыты – Еуропаға ... газ ... ... ... ... ... ... салуды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, жөндеу, монтаждау, жеткізіп салу жұмыстарымен ... Dynamics AX ... ... Бұл ... ... ... тапсырыстың өндірістік ... ... өту ... ... бақылауға мүмкіндік береді, материалдар
мен өндірістік ресурстар талаптарының есебінен бастап, ... ... ... Жүйе ... өндірісті жоспарлаудың ыңғайлы механизмдері,
кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасында ... ... ... ... жаңа талаптарға сәйкес жоспарланған тапсырыстарды орындау
уақыт аралығын жөндеуді ұсынады. Мысал түрінде, ... ... ... өндірісітік тапсырысты орындау уақыт аралығының
өзгеруін келтіре аламыз. Кең түрдегі функционалдық ыңғайлы ... ... ... ... ... жүйенің өндірістік контурын өндірісті
автоматизациялауда мықтылар қатарына қосады.
Жылжымалы объектерді басқару жүйесі (AVL GPS). ... ... AVL (GPS) ... ... ... оның ... көрсетілуін, жылжымалы жүк және объекттің ... ... ... ... жаңа ... және уникалды ақпараттық
қамтамасыз етуді бақылауға мүмкіндік береді, ал бұл ыңғайлы, қарапайым және
тиімді шешімдерді қамтамасыз етуге көмектеседі. ... ... ... ... ... қамсыздандыру пайдаланылады, ал бұл арнайы датчиктер
арқылы ақпаратты жіберуге, қысқа ақпараттар ... ... ... береді. Қабылданған ақпарат операциялық шығындарды қысқартуға
көмектеседі, ақырында ресурстарды тиімді түрде шығындау мүмкіндігін ... Dynamics AX ... ... ... және ... ... есепті,
бюджеттеуді, ақша ағымын басқару және қаржылық көрсеткіштерді талдауды
енгізу үшін барлық ... ... ... Бұл жүйе ... және ... көрсеткіштер бойынша көпөлшемді аналитикалық
есептерді талдаудың мүмкіншіліктерін ұсынады, ал бұл қаржылық ағымның ... ... ... ... Dynamics ... ... ... қысқа мерзімді және ұзақ
мерзімді жобаларға қаржылық және ... ... ... ... береді. Орындалған функционалдық жобаның барлық ... ... ... ... басы, жоспары, орындалуы,
бақылау және қорытынды, ... ... ... береді.
Осы жұмыстарды орындау мақсатында «Интергаз Орталық ... АҚ ... ... ... 2009 жылы «Орал» ОМГ отын газын
шығындау есеп жүйесін ... ... ... және ... ... ... ... сатып алу бойынша ашық түрде тендер жарияланды.
Тапсырыс беруші осы ... ... үшін ... ... 65 000 ... бес ... тенге сомасына қабылдады.
Орнатылған келісім шарт бойынша «Орал» ОМГ-ның «Чижа» КС (компрессорлы
станция) және «Орал» КС-дағы отын ... ... ... және жөндеу
бойынша есеп жүйесі ... ... өз ... және ... ... ... жұмыстар келісім шарт бойынша орындалуы қажет және
Объект пен оның мақсатталған бағытталуына сәйкестікті қамтамасыз ететін кез-
келген жұмыстарды қосуға ... ... ... ... және ... ... қауіпсіздігін, сенімділігін және ... ету ... ... шарт ... ... баға, Мердігердің
келісім шарт бойынша барлық жұмыстар ... ... ... ... қойылмайды: жұмыстың орындалу жеріне дейін құралды жеткізу және
сақтау; монтажды, инсталляциялық барлық ... ... ... ... ... ... ... тапсырыс берушінің сынақтан өткізу
бойынша персоналын оқыту ... ... және ... ... келісім шартты жасау ... ... ... ... ... қор және ... ... барлық салықтар.
Жобаның мерзімі 5 жылға қарастырылған.
3.3 «Орал» ОМГ отын ... ... есеп ... ... ... және жөндеу жұмыстарын орындау» жобасының тиімділігін есептеу
Әлемдік практикада жоба ... ... үшін ... жоба
тиімділігін бағалау әдістерін қолданылады, олар дисконтталған бағаларға
негізделеді, себебі көптеген ... ... ... ... ... ... және т.б. ... Бұл көрсеткіштерге
рентабельдік индекс әдісін, таза ... ... ... ішкі ... және ағымды қайтарылым әдісін жатқызады.
Жобаның мерзімі 4 жылға қарастырылды, дисконт пайызы 15%жылдық.
Жоба 161 500 000 теңгені ... ... ... ... таза ... құны келесідей анықталады:
Біз қарастырып отырған жобаның төрт жыл ... ... ... ... ... жылы = ... 69 565 ... жылы = ... ... жылы = ... 52 601 298
4-ші жылы = 80 000 000*(1+0,15)4= 39 774 138
4 жыл ішіндегі дисконтталған ақша ... 222 432 148 ... ... ... жобаның таза ағымдық құны келесідей болады:
222 432 148 – 161 500 000 = 60 932 148 ... ... ... 2 жыл 7 ... ... 1,37.
Жоспарлы өзіндік құн:
12 730 000+3 182 500+13 886 400 = 29 798 900
мұнда: 12 730 000 тенге – тікелей шығындар;
3 182 500 тенге – үстеме шығындар(тікелей шығындардан 25%);
13 886 400 ... – іс ... ... ... ... ... 20%):
12 730 000*25% = 3 182 500
Тікелей шығындар:
9 200 000 + 2 760 000 + 770 000 = 12 730 000
мұнда:
9 200 000 – жалақы көлемі;
2 760 000 – жалақыға ... ...... мен ... ... ... = ... құн салығы:
(161 500 000/112) * 12 = 17 303 571
Жобаның жалпы табысы:
144 196 429 – 29 798 900 = 114 397 529
мұнда:
144 196 429 – құн ... құн ... ... 12%)
Құн (қосымша құн салығын есептемегенде 12%):
161 500 000 – 17 303 571 = 144 196
9 кесте
ШЫҒЫС СМЕТАСЫ
"Орал" ОМГ ОГ ШЕЖ өңдеу жұмыстары ... ... ... ... ... |
|1 ... |9 200 000 |
|2 ... ... ... |2 760 000 |
|3 ... мен ... |770 000 |
|4 ... шығындар |12 730 000 |
|5 ... ... ... ... 25%) |3 182 500 |
|6 |Іс ... ... |13 886 400 |
|7 ... өзіндік құн |29 798 900 |
|8 ... ... ... 529 |
|9 |Құн ... құн ... 12% ... |144 196 429 |
|10 ... құн ... |17 303 571 ... ... ... ... ... (30 %) |34 319 529 ... ... баға ... 000 ... көзі: Автормен құрастырылған
| 10 кесте ... ... ... |
|1 ... ... ... ... ... ... саны |10 ... |Күндер саны, 10 адамды ... |800 ... ... құны 1 ... бір ... тг. |14 000 ... |Жолдың бағасы 10 адамды қосқанда, екі бағытта, тг.|280 000 ... ... ... 1 ... 1 күн ... тг. |7 008 ... |Күннің нормасы 10 адам үшін |5 606 400 ... |Күн ... ... 1 адам, тг. |10 000 ... |Күн ... ... 10 адам үшін |8 000 000 ... ... |13 886 400 ... ... ... ... 11 ... ... ... және т.б. шығындар* ... ... түрі ... ... |
|2 ... ... техникалық әдебиеттер |75 000 |
|3 ... ... |95 000 |
|4 ... ... ... |150 000 |
|5 ... ... |450 000 ... ... |770 000 ... ... Автормен құрастырылған
12 кесте
|Жобаны жүзеге асыратын қызметкерлер жалақы көлемі* ... ... ... ... |Бір айдың |Айлар ... |
| | ... ... ... ... |
|2 ... |145 000 |5 |1 450 000 |
|3 ... |1 |170 000 |5 |850 000 |
|4 ... |4 |170 000 |5 |3 400 000 |
|5 ... |2 |250 000 |5 |2 500 000 |
|6 ... ... ... |200 000 |5 |1 000 000 ... ... |10 |935 000 |  |9 200 000 ... ... ... құрастырылған
ҚОРЫТЫНДЫ
Компаниялардағы жобалық қызметтің қалыптасуы мен тиімділігін арттыруға
мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... ... жобаларды басқаруды жетілдіру бойынша ... ... ... ... мен ... ... ... бойынша төмендегі теориялық тұжырымдар айқындалды:
жобаларды басқарудың мәні, жобаның түрлері, жоба жұмыстарының ... ... ... ... ... басқару жобаның ... ... ... ... талаптар қояды.
Диплом жұмыста жобаларды басқару идеологиясы қарастырылған. Осы
технология қолданылған ... ... ұйым ... ... ... ... ... мен принциптер құрылған. Уақыт шектеулігімен жұмыс
істеу үшін, жұмыстардың күнтізбелік ... ... мен оны ... ... ... басқарудың шектеулігі үшін, қаржылық
жоспардың құрылу әдістерін ... және ... ... ... ... ... ... шығындардың бақылау аясынан шығып
кетпеуі үшін бақыланып отырады. ... ... ... ... ... ету ... ... қатар адам және материалдар
ресурстарын басқарудың ... ... ... ... ... тез өзгеретін ортада жүзеге асырылатын және түрлі тәртіптер мен
көптеген қатысушылардың интеграциясын талап ... ірі және ... ... ... ... ... ... әдістері мен принциптерін
сақтамау, тәжірибе ... ... ... ... ... өзінік құн және жүзеге асыру уақыт аралығы жоспарлы ... ... ... ... ... саласындағы жобаларды басқаруда жүргізілген зерттеулер, келесідей
нақты қорытынды мен ұсыныс жасауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... құқығын қорғау, шетелдік және ... ... ... ... шарт ... ... ... секторларына тікелей инвестицияларды тарту мен ішкі
қор нарығының ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету ... ... ... тартуда мемлекет қабілеттілігінде ... ... ... ... ... ... ... тартудағы
бәсекелестікте шешуші фактор ... ... ... ... ... ... жүйелілік болып табылады және Үкіметтің
экономиканың ашықтығын көрсетуге ұмтылуы мен ішкі ... ... ... және оның даму ... ең капитал сыйымды саласына инвестициялық жобалар, яғни
мұнай-газ саласына максималды түрде осы саладағы озық ... ... ... сай ... тиіс. Инжиниринг пен ... ... ... ... ... мен ... кен
орындарын өңдеуде, әсіресе қазақстандық Каспий секторын, оларды енгізумен
қатар болашағы бар жобаларды жылжытуға ... ... ... Жобалардың электрондаық мәліметтер базасы мен жаппай ... мен ... ... ... іске ... отандық инвесторларға
максималды пайдалану үшін ашық болуы қажет. Каспийдағы мұнай ... бөлу ... ... ... ... Оны ... бес ... ұсынылып
отыр: 1) орта тізбекті қағиданы қолдану,2) Каспий ... ... шығу ... он ... ... ... 3) тең ... шарт бойынша, 4) түбін шекараға бөлу шартында 5) «прагматикалық
түзуді» ... ... ... мұнай секторындағы қаржы қаражаттарды тарту мен
оларды игеру негізін құрайды. Шетелдік инвестицияларды ... ... бар ... ... ... ... ... бірлескен ... құру ... ... ... Құмкөл Ресорсес»АҚ,
«Казгермұнай»БК, «ТургайПетролеум»БК және т.б.);
- өнімді бөлу ... ... ... ... ... ... ... және т.б.);
- «Каспий құбыр консорциумы», ... ... үшін ... ... ... ... ... жобалар қатарына Қарашығанақ газды қайта өңдеу
кешенінің құрылысы енгізілді, «Газдық жоба» деген атауға ие. ... ... ... ... 1 ... ... – 4,3 млрд. жылына /куб. м.; 2
кезең (2010 ж.) – 8,6 млрд. жылына/ куб.м. Газ ... ... ... ... Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген 2004-
2010 жылдары Қазақстан Республикасының газ саласын дамыту ... ... ... Газдың бағдарламалары мұнай стратегиялары секілді
маңызды болып келеді. 2004ж. республика бойынша газ өндіру 20,5 ... ... ... ... 2003ж. - 146,4%. Газ экспортының көлемі 7 ... куб. ... ... ... ... 2004ж. ... мұнай және газ
өңдеу кәсіпорындарында ... ... ... 1220,6 ... ал ... ... табиғи газды тұтыну көлемі 6 397,8
млн. м3 құрады.
Жұмыста «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның ... ... ... арқылы
төмендегі қорытындылар жасалынған:
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ қаржылық көрсеткіштері 2009 ... ... ... 2008 жылдың 1-қазанымен салыстырғанда ... ... еш ... ... меншікті капиталы екі айдың
ішінде 49 % ... ... ... 11 % ... ... ... 17 %
төмендеген, сәйкесінше таза пайда да 36 % ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс салдарынан туындаған
мұнай бағасының төмендеуі де әсерін тигізді. Акцияның да баланстық ... % ... ... ... ... ... ... АҚ жобаларды жетілдіру жолдары қарастырылған. Ал жоба
негізінде «Орал» ОМГ отын газын шығындау есеп ... ... ... және ... жұмыстарын орындау жобасы қарастырылды және жоба
бойынша есеп ... ... ОМГ отын ... ... есеп ... ... монтаждау және жөндеу жұмыстарын орындау жобасының
тиімділігін ... ... ... ... ... анықталды.
Қарастырылып отырған жобаның таза ағымдық құны 60 932 148 ... ... ... ... ... 2 жыл 7 ай. ... ... Осыған орай жоба тиімді болып шықты.
Жобаларды тиімді басқару бойынша төмендегі ... ... ... ұсынуға болады:
1. Жобаның құнын есептеуді тапсырмамен жақсы таныс маман жүргізуі тиіс.
Көп жағадайда жобалардың құнын ... ... ... негізделеді де,
жаңа жобаны жүзеге асырудағы белгісіз жағдайлар ескерілмей ... ... ... ... қалыпты жағдайға, тиімді әдістерге және
ресурстардың қалыпты деңгейіне негізделуі қажет.
3. Әрбір нақты тапсырманы басқа тапсырмалардан тәуелсіз ... ... ... яғни ... ... орындалу уақытын нақты және оптимистік
көрсеткіштермен беру қажет. Бұл жобаның жүзеге асуындағы ауытқулар көлемін
азайтуға мүмкіндік береді.
4. ... ... ... ... ... ... жол беріледі. Себебі, жалған есептеулерге қарағанда шындыққа
негізделген есептеулер жоғары тиімділікке әкеледі.
Сонымен, ... ... ... ... ... мен ... функциялар мен қаржылық жүйенің ықпалында қалмау қажет.
Жобаларды басқару тиімділігін арттыру ... ... ... қаржылық қажеттіліктердің шынайы және нақты анықталуын талап етеді.
Бұл жобаның орындалуын бақылауға жоғары ... ... ... ... ... ... артады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 ... ... ... / Под общ. ред. И.И. ...... – М.: ... 2004. – 664 ... Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство
PMBOK®) – ... ...... ... ... 99-001-2004 – 388 с.
3. П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев Задачи
Распределения Ресурсов В Управлении Проектами – М.: ИПУ ... – 65 ... ... Е.Г. ... ... по ... ... на тему ... ... ... ... ... ... 1998. –
85с.
5. Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании. –
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006 – 304 ... ... П., Тейт К. ... ... / Пер. с ...... 2006. – 224 с.
7. Васильев Д.К., Заложнев А.Ю., ... Д.А., ... А.В. ... в ... ... – М.: ИПУ РАН (научное издание),
2003.– 75 с.
8. Цветков А.В. Стимулирование в управлении ... М.: ООО ... 2001. – 143 ... ... Д.К., ... Е.В., ... А.В. Процедуры управления
проектами // Инвестиционный эксперт. 1998. №№ 31-35.
10. Васильев Д.К., ... Н.С., ... Е.В., ... ... игра как ... ... системы управления проектами
/ Материалы Международного симпозиума по управлению проектами в
переходной экономике. Москва, 1999.
11. Гаврилов Н.Н., ... Н.С., ... Е.В., ... А.В.,
Цветков А.В. Анализ и управление проектами. Практический курс:
Учебное пособие. М.: ... Рос. ... ... 2000. – 114 ... ... В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег,
1997. – 188 с.
13. Беллман Р., Заде Л. ... ... в ... ... ... ... и ... принятия решений. М.: Мир, 1999.
14. Воропаев В.И. Управление проектами в ... М.: ... 1995. ... ... ... В.И. Модели и методы календарного планирования в
автоматизированных системах управления ... ... 1994. – 232 ... ... А.Ф., ... А.Д., ... В.В. Принятие решений в
условиях неопределенности. М.: ВЦ АН, 1991. – 211 с.
17. Васильев Д.К., ... А.Ю., ... Д.А., ... А.В. ... в ... ... М.: ИПУ РАН (научное издание),
2003. – 75 с.
18. Бурков В.Н., Квон О.Ф., ... Л.А. ... и ... ... М.: ИПУ РАН, 1998. – 62 ... Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, ... ... и ... ... ... Обзор нефтяной отрасли Казахстана http://www.aktau-business.com
22. Казахстан в ... ... ... ... ... Нефть и газ Казахстана. Качество и ... ... ... перспективы развития в сфере ... ... ... ... ... ... нефтяных возможностей http://www.zakon.kz
27. Нефть и ... ... ... ... ... ... және ... тандау
Ақпартты тарату
Сатушыдан ақпарат сұрау
Жоба командасын дамыту
Жоба командасын жинау
Сапаны қамтамасыз ету процесі
ЖОСПАРЛАУ ... ... ЖӘНЕ ... ПРОЦЕСТЕР ТОБЫ
ЖОСПАРЛАУ ПРОЦЕСТЕР ТОБЫ
ИНИЦИАЦИЯ ПРОЦЕСТЕР ТОБЫ
Мониторинг және басқару процестері
Аяқтау процестері
Инициация процестері
Орындау ... ... ... ... ттұтынушылар
Жоба кірістері
Жоба кірістері
Инициатор/жоба спонсоры
Инициатор/жоба спонсоры
Мониторинг және басқару процестері
Аяқтау процестері
Инициация ... ... ... ету
Тексеру
Орындау
Жоспарлау
Инициатор немесе жоба спонсоры
Тапсырыс беруші
Ұйымдастырушы процестер активтері
Кәсіпорынның сыртқы орта факторлары
Аяқтау процестер тобы
Мониторинг және ... ... ... ... ... ... тобы
Инициация процестер тобы
Ғылым
Техника
Қоғам
Экономика
Саясат
Бизнес аймағы
Сату аймағы
Өнім
Өндіріс
Құрылыс учаскісі
Материалды шаруашылық
Жобаны қаржыландыру
Жоба персоналы
Ж
О
Б
А
Өндірістік айма
Жерді пайдалану аймағы
Сатып алу ... ... ... процесс
Ғимараттар мен құрылыстар
Жобалық құжаттар
Келісімшарттар, құқықтық құжттар
Жобаларды басқару туралы шешім
Инжинириг аймағы
Құрылыс
аймағы
Жобаны
даярлау ... ... ... ... ... ... нарығы
Ұйымдар – жоба қатысушылары
Сату аймағы
Инжинерлік білім мен тәжірибе
Құрылыс тәжірибесі мен әдістері
Жобаларды жасаудағы білім мен тәжірибе
Заң аймағы
Жобаны жүзеге асыру бойынша ... мен ... ... ... ... ... ... нарығы
Қанағаттандырылған қажеттіліктер
Қажеттіліктер
Қамтамасыз ету:
❖ Адамдар
❖ Білім мен тәжірибе
❖ Инструмент пен техника
❖ Технология
Шектеулер:
❖ Қаржылық
❖ Нормативтік-құқықтық
... ... ... ... ... әдістері
❖ Уақыт
❖ Сапа деңгейі
❖ Жанама әрекеттер
ЖОБА
Жоспарлау процестер тобы
Орындау процестер тобы
Мониторинг және басқару процестер тобы
Жобаны жабу
Келісімшартты жабу
Экспорт
Автобензин
Дизельдік ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 64 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай-химия - шикізат шырмауынан шығу жолы6 бет
Еңбек қорғау8 бет
Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылысы80 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Бірлесіп бақыланатын шаруашылық серіктестіктердің, еншілестердің және тәуелді серіктестіктердің инвестициясының есебі25 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Банк көрсететін қызметтер14 бет
Венчурлық жобалар30 бет
Жоба жайлы жалпы түсінік10 бет
Жобаларды басқару59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь