Іскерлік туризм жайлы

КIРIСПЕ
1 IСКЕРЛIК ТУРИЗМНIҢ КАЛЫПТАСУЫ МЕН ҚАЗIРГI ЖАҒДАЙЫ
5
1.1 Туризм туралы түсінік
8
1.2 Iскерлiк туризм географиясы және іскерлік саяхатшылардың жіктелуі
11
1.3 Қазiргi туризм жiктелуiндегi iскерлiк туризмнiң алатын орны
14
1.4 Iскерлiк туризмнiң түрлерi
18
2 IСКЕРЛIК ТУРИЗМ ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
28
2.1 Қазақстан Республикасындағы туристік кешенін басқару
28
2.2 Қонақ үй таңдаудағы iскерлiк туристердiң қалауы
37
2.3 Iскерлiк саяхатшылар қажеттiлiктерiн қанағаттандыру
40
2.4 Халықаралық іскерлік туризм даму ерекшеліктері
43
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ІСКЕРЛІК ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
48
3.1 Қазақстан іскерлік туризм орталықтары
48
3.1.1 Алматы қаласы . іскерлік туризм орталығы ретінде
48
3.1.2 Астана қаласының іскерлік туризм потенциалы
53
3.2 Қазақстанда халықаралық туризмді ұйымдастыру мүмкіншіліктері және перспективалары
57
ҚОРЫТЫНДЫ
61
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
63
Дипломдық жұмыстың тақырыбын Iскерлiк туризмге байланысты алған себебіміз өркениеттi әлемiнде келешегi бар және табысты бизнес болып танылтуды мақсат еттік. АҚШ-та жүз жылдан астам, Еуропада 50-жылдары, ТМД-да – оның iшiнде Ресей мен Қазақстанда бүгiн қалыптасты десек болады. Туризм халық шаруашылығының қарқынды дамып келе жатқан және ең кiрiстi салаларының бiрi. Үшiншi мыңжылдықтың басында халықаралық Үлесiне жалпы әлемдiк сауда қызметтерiнiң 30-35% тиедi. Iшкi және халықаралық туризмнiң жалпы шығыны әлемдiк жалпы ұлттық өнiмнiң 12% құрайды.
Туризм мәдени құндылықтың дамуы мен қозғалуына әсер етедi, әртүрлi елдер мен халықтар арасындағы қатынастарды бiрiктiредi. Үкiмет, қоғамдық ұйымдар және коммерциялық құрылымдарды қоршаған ортаны жақсарту мен қорғауға белсендi қатысуға итермелейдi.
Қазақстандағы туризм жағдайы бұрынғы жеткен туристтiк қызметтер көлемiнiң жылдам түсуi, материалдық базаның қысқаруы мен халықтық туристтiк қызметтерге қажеттiлiктерiнiң сәйкес келмеуi кризистiк бағаға әкеледi.
Кейiнгi жылдары халықаралық туризмде маңызды рөлдi iскерлiк туризм алады, өйткенi сапарлардың үлкен бөлiгi iскерлiк мақсатта жасалады. Осыған байланысты iскерлiк туризм бұл – жиырмасыншы ғасырдың феноменi аталған әлемдiк экономиканың басты және қозғалыстағы салаларының бiрi. Iскерлiк туризм өркениеттi әлемiнде келешегi бар және табысты бизнес болып танылған. АҚШ-та жүз жылдан астам, Еуропада 50-жылдары, ТМД-да – оның iшiнде Ресей мен Қазақстанда бүгiн қалыптасты десек болады.
Бүгiнгi күнi, мамандар арасында ортақ «iскерлiк туризм» түсiнiгi жоқ. Бiреулердiң ойынша, бұл – шетелге көрме, конференцияға сапар десе, басқалар пайдалыны жайлымен бiрiктiру,яғни iскерлiк келiссөздер жүргiзу және жаңа жерлерде демалу;ал үшiншi бiреулер - «iскерлiк туризм» деген жоқ, өйткенi, анықтамасы бойынша iскерлiк болмауы мүмкiн дейдi. Бiрақ, барлық осы түсiнiктер мен анықтамаларға қарамастан, iскерлiк туризм ұғымы бар және экономикалық белсендi қалыптасқан, келешегi бар сала.
Iскерлiк туризм бұрынан берi жұмысын атқарып келедi, тек 1990 жылдан бастап бұл бизнес сферасы қанатын кеңге жайып, туризм саласының ең табысты саласына айналды. Тек Еуропаның өзiнде 1998 жылы iскерлiк туризмге 227 млрд. шығындалған. Дүниежүзiлiк туристтiк ұйым мәлiметi бойынша iскерлiк туризмнен түскен табыс жыл сайын 4%-ға өседi.
Бұл Ассоциация 38 елден 2 мың мүшеден құралған. «SITE» -тың негiзгi жұмыс бағыты – бұл өз мүшелерiн маркетингтiк қолдау, тәжiрибе алмасу және тарату, арнайы әдебиеттер шығару.
Осындай ұйымдар көмегiмен бизнесмендерге әлем бойынша саяхаттау жеңiлдедi, өйткенi оларға дайын қызметтер жиынтығы немесе клиент қалауымен жаңа пакет өңделедi.
1 Волков А. А. Гостиничный и туристский бизнес. – М., 2007. – С.56-57
2 Юшина Н.В. Деловой туризм на международной арене // Газета «Travel Trade Gazette». – М., 2003. - №9. – С.5-6
3 География инновационной сферы мирового хозяйства. - М., 2000. – С.12-15
4 Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: учебник. - М.,1996. – С.24-26
5 Ассоциация делового туризма // www.rbta.ru
6 Александрова А. Ю. Международный туризм. - М.,2001
7 Аверьянов Е. К. Реклама туристских маршрутов и услуг. - М.,1987
8 Биржаков М. Б. Введение в туризм. - СПб.,2001
9 Волошин Н. И. «Международный туризм. Правовые акты» М.,2000
10 Романов А. А. География туризма: учебник. - М.,1998
11 2010 жылғы Қазақстан Республикасының туризмi: Статистикалық жинақ. – Астана: ҚР статистика бойынша агенттiгi, 2011
12 Қазақстан Республикасының туризм даму концепциясы // Туризм және спорт Министiрлiгi коллегияларының материалдары. – Астана, 2009
13 S.Bard. Spesial Report women travelers sold on safely, Hotel & Motel Management, August 20, 1990
14 Квартальнов В. А. Иностранный туризм. - М., 1993. – С.11-21
15 Ильина Е. Л., Штыхно Д. А. Маркетинг бизнес-путешествий. - М.,2003. – С.41-42
16 www.turist_ru – Ресейдегi бизнес-туризм – мүмкiншiлiктерi мен перспективалары(08.08.2003)
17 Trends in the Hotel Industry,USA Edition, 1992 ,PFK Consulting
18 Журналдар «Business Travel & Expense Mene Management Report».1992.»American Express Europe Ltd»
19 www.yandmarkup?cluster – Туризм географиясы
20 Волошин Н. И. Международный туризм. Правовые акты. - М.,2000
21 Қазақ Совет Энциклопедиясы, 6-том, Алматы
22 Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. Алматы, 2000 – 336 с.
23 U.S. Travel Data Survey of Business Travelers; Lodging, December, 1991
24 Cоколова М. В. История туризма. – М., 2003
25 Иоронкова Л. П. История туризма. – М., 2007
26 Алгабаева Г.Н. Деловые путешествия // Газета для путешественников. – М., 2001. - № 12-16
27 Жукова М. А. Индустрия туризма. Менеджмент организации. – М., 2003
28 Комплексная программа развития туризма в Москве за период до 2010 года. - М., 2000
29 Маңғыстау облыстық қоғамдық газеті. [№154. 4 қазан 2008 жыл] Іскерлік байланыстар
30 Пасечный П. С. Туризм для всех. - М.,1986
31 Папирян Г. А. Международные экокономические отношения: Экономика туризма. - М.,2000. – С. 12-15
32 Сенин В. С. Организация международного туризма. Учебник. - М.,1999
33 Чудновский А. Д. Гостиничный и туристский бизнес. Учебник. – М., 2007
34 Монтанер Х. Монтехано.Струкрура туристического рынка. Учебник. - Смоленск, 1994
35 Янкевич В. С., Безрукова Н. Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. Российский и международный опыт. - М., 2000
36 ҚР-сының туристтiк iс-әрекет туралы заңы. 212 – 2, Астана, 13.06.2001
37 2005 жылға арналған ҚР-сы Президентiнiң Халыққа жолдауынан.
38 D.Beel. Frequent Travelers Speak Out, Lodging Hospitality. February, 1990
39 J. Moulsdale. What do women business travelers want? HSMAI Marketing Review, Winter, 1995
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ... ... ... ... А.М. ... ... ... – «Туризм» мамандығы
Орындаған
Байқоңыров Қ.
Ғылыми жетекшісі
аға оқытушы
Шакен А.Ш.
Норма бақылаушы ... А. ... ... ... | |
|1 ... ... ... МЕН ... ЖАҒДАЙЫ |5 |
|1.1 ... ... ... |8 ... ... ... географиясы және іскерлік саяхатшылардың |11 |
| ... | ... ... туризм жiктелуiндегi iскерлiк туризмнiң алатын |14 |
| ... | ... ... ... ... |18 |
|2 ... ... ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ |28 ... ... ... туристік кешенін басқару |28 |
|2.2 |Қонақ үй таңдаудағы iскерлiк туристердiң қалауы |37 ... ... ... ... ... |40 ... |Халықаралық іскерлік туризм даму ерекшеліктері |43 |
|3 ... ... ... ... ... |48 |
| ... | ... |Қазақстан іскерлік туризм орталықтары |48 ... ...... ... орталығы ретінде |48 |
|3.1.2|Астана қаласының ... ... ... |53 ... ... ... ... ... |57 |
| ... және ... | |
| ... |61 |
| ... ... ... |63 ... ... ... Iскерлiк туризмге байланысты ... ... ... ... бар және ... ... ... мақсат еттік. АҚШ-та жүз жылдан астам, Еуропада 50-жылдары, ТМД-
да – оның iшiнде Ресей мен Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... дамып келе жатқан және ең ... бiрi. ... ... ... халықаралық Үлесiне жалпы
әлемдiк сауда қызметтерiнiң 30-35% тиедi. Iшкi және ... ... ... ... ... ұлттық өнiмнiң 12% құрайды.
Туризм мәдени құндылықтың дамуы мен қозғалуына әсер ... ... мен ... арасындағы қатынастарды бiрiктiредi. Үкiмет, қоғамдық
ұйымдар және ... ... ... ... ... ... ... қатысуға итермелейдi.
Қазақстандағы туризм жағдайы бұрынғы жеткен туристтiк қызметтер
көлемiнiң жылдам түсуi, ... ... ... мен ... туристтiк
қызметтерге қажеттiлiктерiнiң сәйкес келмеуi кризистiк бағаға әкеледi.
Кейiнгi жылдары ... ... ... ... ... ... өйткенi сапарлардың үлкен бөлiгi iскерлiк мақсатта жасалады. Осыған
байланысты iскерлiк туризм бұл – жиырмасыншы ғасырдың ... ... ... ... және ... ... бiрi. Iскерлiк
туризм өркениеттi әлемiнде келешегi бар және табысты ... ... ... жүз ... ... Еуропада 50-жылдары, ТМД-да – оның ... ... ... ... ... ... болады.
Бүгiнгi күнi, мамандар арасында ортақ «iскерлiк туризм» ... ... ... бұл – ... ... конференцияға сапар десе, басқалар
пайдалыны жайлымен бiрiктiру,яғни iскерлiк келiссөздер жүргiзу және ... ... ... бiреулер - «iскерлiк туризм» деген жоқ, өйткенi,
анықтамасы бойынша ... ... ... ... Бiрақ, барлық осы
түсiнiктер мен анықтамаларға қарамастан, iскерлiк туризм ұғымы бар ... ... ... ... бар ... туризм бұрынан берi жұмысын атқарып келедi, тек 1990 ... бұл ... ... ... ... ... туризм саласының ең табысты
саласына айналды. Тек Еуропаның өзiнде 1998 жылы ... ... ... ... Дүниежүзiлiк туристтiк ұйым мәлiметi бойынша iскерлiк
туризмнен түскен табыс жыл сайын 4%-ға ... ... 38 ... 2 мың ... ... «SITE» -тың ... ... – бұл өз мүшелерiн маркетингтiк қолдау, тәжiрибе алмасу және
тарату, арнайы әдебиеттер шығару.
Осындай ... ... ... әлем ... ... ... ... дайын қызметтер жиынтығы немесе клиент қалауымен
жаңа пакет өңделедi. Көрiп ... бұл ... рөлi ... және ... ... ассоциациялар құру бiздiң елiмiз үшiн - өте
өзектi. Бiрақ, бұл ғана мәселе ... ... жоқ, ... ... ... туризм мәселелерi бар.
Зерттеу мақсаты - туризмнің ... ... ... ... ... ... қойылған мақсаттан келесі ... ... ... ... және қазіргі жағдайын анықтау;
- Қазақстандық іскерлік туризм дамуының ерекшеліктері және туризм дамуы
үшін инфрақұрылым ... ... ... ... ... даму мүмкіншіліктерін көрсету;
- Қазақстандың іскерлік туризм орталықтарын анықтау.
Қазақстандағы іскерлік туризм дамуының мәселері мен ... ... тек қана ... емес сонымен қатар әлемдiк
iскерлiк туризм келешегi мен мәселелерiн анықтауға тырысамыз. Сонымен ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетулердің
халықаралық саудасы мен мемлекет экономикасының кіріс секторы шеңберінде
халықаралық кәсіпкерлік пен ... ... ... ... ... ... туристік индустрия құруға жәрдем ететін
Қазақстанның орталықтары ықпалы зор екенін көрсетеміз.
Дипломдық жұмыстың негізгі ... ... ... бүгінгі таңға дейін
туризм саласындағы шетелдік және ... ... ... ... ... ... ... нұсқаулар, оқулықтар,
газет-журналдар, халықаралық сайттар мен басқа да мәліметтік ақпараттар
алынды.
1 IСКЕРЛIК ТУРИЗМНIҢ КАЛЫПТАСУЫ МЕН ... ... Travel» ... ... тiптi ... ... жаңа түсiнiк. Iскерлiк туризмнiң ең қанат жайып дамуы өткен
ғасырдың 80 ... ... ... ... жылдам қарқынмен
өсуi бiрнеше себептерге байланысты. Олар iскерлiк, ғылыми, мәдени аусымдар
интенсификациясымен байланысты әлемдiк экономиканың өзектiленуi, орта ... ... ... ... ... ... ... [1].
Батыста iскерлiк сапарларды ұйымдастыру мәдениетi 10 ... ... Осы ... ... ... ... ... әлемде
ассоциациялар пайда болып, қалыптаса бастады. ... ... ... бiлiм мекемелерi, баспа мекемелерi, әдiстемелiк ... ... мен ... базасында тұрақты ұйымдасјан құрылым
қалыптасты. Басты мән ... жәйт ... ... туризмнiң дамуына
мемлекет тарапынан қолдау көрсетiлген.
Iскерлiк туризм ... ... (Meeting ... ... ... ол ағылшын тiлiнiі «MICE» аббревиатурасынан құрылған
бiрнеше сөздiң бастапқы әрпiнен тұрады. Бұл ... ... ... кең қолданысқа ие [2].
Аббревиатураны жiктесек:
M – «meeting»- кездесулер
I – «incentives»- интенсивтi iс-шаралар
C – «conventions»- конференциялар
E – «exhibitions»- ... ... ... әлi ... ... ... ... тұлғалар, негiзгi ұйымдар туралы ұсыныстар мен ... ... ... ... ... ... жiктелуi жоқ. Әлi күнге дейiн қабылданған стандарттар мен халықаралық
тәжiрибе көзiмен аталмыш саланың негiзгi ... ... ... ... сөздiк жоқ. Әрине, бұның барлығы маманданған компания
жұмысын қиындатады, iскерлiк саяхат ... шара ... ... халықаралық және ұлттық құрылымдармен қатынасты күрделендiредi.
Іскерлік туризммен бүкіл халықаралық тарихты байланыстыруға болады.
Ұлы Жібек ... ... ... ... Поло, Афанаси Никитин, Васко
да Гама, христофор Колумбтар ... ... бір ... былайша, іскерлік сапар жасаған десек те болады.
Қазіргі таңда саяхатшылардың әр бір төртіншісі ... ... ... Және осы іскерлік сапарлардың әр ... ... ... саяхаттар секторын іскерлік туризм дейміз.
Іскерлік туризм – дегенде ... ... ... ... әуе ... ... бастап бизнес виза ... ... ... ... ... ұйымдастыруларды айтамыз.
Іскерлік туризм - әр елдің ұлттық экономикасының дамуында үлкен рөл
атқарады. Және сол ... ... ... ... ... ... ... әр қилы , ол өз құрамына жеке сапарлар мен топтық
сапарларды қамтиды. Және бұл сапар ... әр ... ... ... іс шараларға қатысады. Ал бұндай іс
сапарлардың түрі көп. ... ... ... тағы ... ... іс ... ... саяси, экономикалық, ғылыми, мәдени,
діни және басқа да ... ... ... ... әр ... ... трэйнингтер, бизнес курстар тағы басқада іс ... ... ... ... туризмнің бір бөлігі. Сонымен қатар
бұндай іс шаралар ... ... ... ... ... ... инвесторлармен, іскеллік әріптестермен
кездесуге, жаңа технологиялармен танысуға, бизнестің ... оң ... Ал ... бизнестің дамуы дегеніміз сол мемлекеттің барлық
экономикасының алға жылжуы, дамуы ... ... да ... Осы себептен
біз іскерлік туризмді экономиканың маңызды бір бөлігі дей ... ... ... ... үшiн ... туризмнiң өзектiлiгi
мен келешегiн есепке ала ... 2000 жылы ... ... Туризм
Ассоциациясын құрды. Ассоциация Ресейдегi, ТМД елдерiн және шетел iскерлiк
туризм ... ... ... ... үшiн, ... ... ... тәуелсiз ұйымы [3]. Әлемде Ассоциация нұсқа сипатында
Жұмыс кооперация мақсатында құрылады. Iскерлiк Туризм ...... ... ... ... дамытуға iс-әрекет
етуде қызметтер тұтынушылар мен тасымалдаушыларға ортақ ақпараттық кеңiстiк
құру; iскерлiк ... ... ... ... және қозғау;
ағартушылық-бiлiм жұмыс ... ... ... ... өз жұмысында
позитивтi тәжiрибе мен халықаралық бизнес-бiрлестiктер салалар ... ... ... ... орынды қонақ үйлер мен бизнес-
орталықтар алады, сондықтан бiз оларға көп көңiл бөлемiз.
Тәжiрибелi және болашақты болжайтын басқарушылар, қонақ үй ... ... ... ... ... басқадай жағдайды
қажет ететiнiн түсiнедi. Бүгiнгi күнi бiз жиi ... ... ... ... қала, үй т.б. Дәл осындай концепцияның өтуi
Қазақстанның ақпараттық әлемге жедел ... ... ... ... ... және ... да ТМД елдерiнде құрылу өзектiлiгi, сонымен
қатар, бизнес үшiн қолайлы осы ... iрi ... «The best cities ... зерттеу нәтижесiнде көрсеткендей бизнес жүргiзу үшiн өте қолайлы
болып отыр. Бұны «Anderson» аудиторлық компаниясы мен ... ... 2000 жылы ... көрдi [4]. Зерттеулер қорытындыснда Мәскеу және
Санкт-Петербург iскерлiк инфрақұрылым сапасы бойынша ... ... ... мен ... ... ... айтылмаған.
Тағы бiр зерттеу «Runzheimer Internatonal» компаниясымен ... жолы ... үшiн ең ... ... ... 1).
Кесте 1
Бизнес-саяхаттар үшiн ең қымбат әлем қалалары [5]
|Қала аты ... АҚШ ... ... |$498 ... |$410 ... |$407 ... |$401 ... |$393 ... |$388 ... |$374 ... |$358 ... |$351 ... |$350 ... |$177 ... |$175 ... |$174 ... |$165 ... |$164 ... |$159 ... |$158 ... |$154 ... |$154 ... |$140 ... ... 200 қаласында жүргiзiлген. Қымбаттылығы үш ... ... ... және бiр ... ... ... орналасу құны қосындысымен анықталды.
Мұнда әлемдегi ең қымбат қалалардың жиырмасы келтiрiлген, және бiз
көрiп отырғандай тiзiмде – ... ... әр ... ... ... «Үштiкке» Еуропа қалалары, соның қатарына – Мәскеуде кiредi. ... ... тiзiм ... ... ... және ... болып
келедi.
1. Туризм туралы түсінік
Қазіргі кезде адам қызметінің әртүрлі формалары бар, олар жалпы жағдай
жасауға және әлемді ... ... ... ... ... жаңа
әлемді ашуға адамның қажеттілігін, соның шінде саяхатқа құштарлығын
арттырады. Саяхат дегеніміз – ... тек орын ... ... ол ... ... және ... ... Соңғы он жылда туризм мықты дербес индустрияға
айналды. Дүниежүзілік Туристік Ұйымның ... ... ... әлемнің
өндірістік- сервистік нарық айналымының 10%-ын қамтамасыз етеді. Туризм
сферасына әлемдік ұлттық жиынтық ... 6%- ын, ... ... ... әр 16 ... ... ... тұтынушы шығындарының 11%-ын, барлық салық
түсімінің 5% келеді. Бұл ... ... ... ... тікелей
әсерін көрсетеді.
Туризм түсінігіне теориялық және практикалық тұрғыдан нақты анықтама
берілуі ... ... ... ... ... беруге тырысты. Әр пікір
өзгеше болып табылады және бұл терминнің көптеген өлшемін көрсетеді. ... әр ... ... ... қорыту, белгілі бір «оптимум»
таңдау өте қиын.
1980 жылы Манила декларациясы «Туризм – халықтар өмірінде маңызды ... ... ... ... және экономика ауданында, мемлекет өміріне
және оның халықаралық қатынастарына тікелей әсер ... ... ... қазан 1980 жылы) - деп ... 1993 жылы ... ... туризмге кең анықтама берді: «Туризм – бұл өзінің
тұрғылықты жерінен басқа жерде болатын, бір жылдан ... ... ... және ... да ... ... ... қызметі» [6].
Халықаралық туристік Акдемия баспасында берілген ... ... ...... ... ... ... емделу үшін жаяу немесе қандай
да бір трнспорт түрімен жасалатын саяхат.
П.Г. Олдактың пікірінше, қазіргі ... ... ... ... өмір ... және ... орнын ауыстырумен байланыссыз халықтың
қозғалысы, ... ... ... ... және ... ... саяхаттау» - дейді.
Қазіргі күнге дейін «туризм» түсінігінің көпшілік қабылдаған нақты
анықтамасы жоқ. Жоғарыда ... ... оның тек ... ... Бірінші анықтамада әлеуметтік және ... ... ... – әлеуметтік және құқықтық жақтары (адам уақытын ... ... ... уақыты) көрсетілген.
Туризмнің әлеуметтік жақтарының басым ... ... ... ... ...... ... әлеуметтендіру тенденциясымен
түсіндіріледі. Бұрыңғы ҚСРО кезінде тіршілік ... ... ... ... ... орында болды. Туризмде бұл мағына айтпаса да
түсінікті. Профсоюз жолдаманың өзі ... ... ... ... ... қызметті тегін ұсынып отырды.
Қазір «туризм» терминін кең және терең түрде түсіндіру керек. ... ... ... екі ... ... ... Туризм географиялық тұрғыдан сұраныс және ұсыныстың ... ... ... ... ... ... тұрғыдан туризм
сұраныс және ұсыныстың тұтынушылық шаруашылық негізі.
Туризмге экономикалық тұрғыдан бірнеше ... ... ... ол ... ... ... ... ғана
байқауға болады және ол өндірістік өнім сияқты жүйелі ... ... ... ... қазіргі туризм анықтамасы 2 көзқарасты
көрсетеді. Оның бірі туризм индустриясы – ... ... ... саланың қалыптасуы. Ол барлық келушілерге ... үшін ... ... ... ... мен ... мекемелерінің жиынтығы. Екіншісі, туризмді дербес салаға бөлу. Егер
туристік ... ... ... ... тән ... ұсынысының ортасы
болса, онда бұл қызмет ... ... және ... ерешеліктеріне
байланысты болады. Біздің ойымызша, туризмнің экономикалық мәнініе нақты
анықтама «қазіргі туризмнің экономикасы» жұмысында берілген: «Туризм ... ... ... ... ... ... ... ішкі және
халықаралық туристік нарық жатады, ал ұсынысқа транспорт, туристік көрікті
жерлер және бос уақыт түрі, ... ... ... ... ... ... сондай- ақ жарнамалық анықтамалық қызмет жатады.
Біздің ойымызша, туризм дегеніміз – ... ... ... білу ... түрлі қызметпен айналысу мақсатында келген елінде тұрғылықты жерін
ауыстыру немесе ... ... ... емес ... ... ... қозғалысы. Бұл анықтама географиялық мәнге ие [7].
Туризмнің негізгі түсініктерін анықтай ... оның ... ... және әсер ... ... тоқтаймыз. Схема бойынша олар
төмендегідей (сурет 1).
Сурет 1. Туризмнің негізгі ... ... ... оның ... ... факторлар [3]
Аталған факторлар біздің мемлекетке тән және Қазақстанның әлемдік
туристік бірлестікте орнын ... ... әсер ... ... ... ... және
динамикалық болып бөлінеді. Статистикалық факторларға табиғи – географиялық
факторлар жиынтығы кіреді. Олардың өзгермейтін және ... ... бар. ... факторларға демографиялық, әлеуметтк ... ...... және ... ... ... ... және кеңістікте өзгеретін әртүрлі бағасы, мағынасы болады [8,9].
Бұл факторлар жалпыланып айтылған және туризм ңегізгі аспектілерін
көрсетпейді. ... әсер ... ... тағы да ... ... ... ... болып бөлінеді. Сыртқы факторлар туризмге демографиялық
және әлеуметтік өзгерістер арқылы әсер ... Бұл ... ... ... жұмыс істейтін әйелдер санының өсуі және әр жанұяға
кірістің өзгеруі, ... және ... кеш ... ... ... жанұяның көбеюі, иммиграциялық шектеулердің азаюы, төленетін іс ... өсуі және ... ... ... ... зейнетке ерте шығу,
туризмге жағадайлардың өсуі жатады.
Аталған ... тура ... ... ... ... бос уақыт
құрылымына әсер етеді. Бұл туризмнің дамуына ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасын
құрғанда бос уақыт бюджетін және тұрғындарының уақыт ... ... ... ... ... ... факторлар жатады.
Алайда біздің ойымызша, бұл факторлар ерекшелініп тұрады және оларды
бөлек қарастыру керек, өйткені олар ... ... ... ... ... табылады.
Сонымен қатар экзогенді факторларға:
– саяси;
– құқықтық бақылаудың өзгеруі;
– технологиялық өзгерістер;
– транспорт инфрақұрылымының және сауданың дамуы;
– саяхаттың қауіпсіздік жағдайының ... ... ... – бұл факторлар туризм сферасына тікелей әсер етеді. Ең
алдымен оларға материалды техникалық факторлар жатады. Бұл ... біз ... ... ғана ... ... ... да ... деп
көрсеткіміз келеді. Себебі олар таза экономикалық көрсеткіштерге ие.
Мысалы, орналастыру ... ... ... ... сфера, жекеше сауда және т.б. өсуі.
Туризмнің дамуын ... ... ... ... ... факторлар жатады (сурет 2).
Сурет 2. Қазақстан Республикасында туризмді дамытуға кедергі ететін
негізгі экономикалық факторлар [8]
Туризм жеке және ... ... ... ... ... және
тәжірибеде іске асырылуы тиіс демалыспен, бос уақытты ... ... және ... ... ... байланысты қызмет. Мұндай
жағдайда, ол өз бетімен білім алудың, толеранттықтың және ... ... әр ... ... арасындағы олардың өзгешеліктерін танып-
білудің бірден бір факторы болып табылады
1.2 Iскерлiк туризм ... және ... ... жіктелуі
Жыл сайын әлемде 100 млн аса бизнес сапарлар ұйымдастырылады. Олардың
территориалды ... ... ... ... ... ... көбісі
Еуропаға бағытталған. Еуропа аймағындағы бизнес сапарлар арасында конгресс
турлар, көрме мен жәрмеңкелерге бағытталған ... ... ... ... ... көп ... ... Еуропа әлемнің басқа
аймақтардаң іскерлік туризм даму үрдісі бойынша артта қалуда. Әсіресе, ... ХХ ... 90 ... байқала бастады. Компаниялардың көбісі
экономикалық ... ... ... ... ... өте ... ... сапарларды бір сапарға біріктіріп, іс сапар санын азайта бастады,
көптеген ... ... ... шешу ... ... байланыс
құралдарын енгізе бастады. Еуропалық фирмаларға ... ... ... ... ... ... ... емес экономикалық
жағдайға қарамастан, бизнесмендердің сапардың іскерлік жағына көп ... ... ... қаржыны төмендете бастады.
Іскерлік мақсатымен сапар шегетін турист – орта жастағы ер ... ... бар, ... ... ... ... жетекші орындарды алатын
қызметкер. Іс сапар үшін басты қойылатын талап – ағылшын тілдің білімі бар
болуы.
Еуропада ... ... ... ... мемлекет – Германия
болып табылады. Жыл ... 5 млн ... ... іс сапарға шығады, олардың
3% шетелдерге шығады, 21% өз мемлекетінің ... және ... ... ... Германия ішінде іс сапармен жүреді.
Басқа құрлықтарда орналасқан мемлекеттерге бағытталған іс сапарлардың
орташа ұзақтығы 12-13 күн, бір ... ... 5-6 күн, ал өз ... 3-4 ... ... ... туристерді қабылдайтын еуропалық мемлекеттер
арасында Германия, Ұлыбритания, Нидерланд,Италия, Испания, ... ... ... ... және оның бас ... Брюссель іскер
адамдарды қабылдайтын жетекші мемлекеттердің бірі – себебі, мұнда Еуропа
Одағының бас пәтері ... және ... әр бір ... туристік сапар іскерлік
мақсатта, ал ... ... ... сапар – іскерлік ... ... ... Орталық және Шығыс Еуропаның мемлекеттері де
айрықша ... ХХ ... 90 ... ... ... бұрынғы
социалистік кеңістігінде туризмнің бұл түрі жоғары үрдіспен өсе бастады.
1992-1995 жылдар аралығында ... және ... ... ... келу үш есе өссе, олардың арасында іскерлік мақсаттағы туристер
саны 60% өсті. Нәтижесінде, аймақ іскерлік ... ... ... ... ... - 30%. ... ... және Болгарияда іскерлік турлар саны
азайды. Румынияда бұл мемлекеттегі ... ... ... ... ал
Болгарияда ұлттық өндірістің қысқаруы мен қаржы секторындағы дағдарысқа
байланысты.
ХХ ғасырдың 90 ... ... ... ... ... ... ... сапарлар саны азая бастады. Бұл кезеңде іскерлік
байланыстар нығая бастады. Ресейде іскерлік сапарлар 1995 жылға ... ... ... ... 22% ... азайды.
Америка құрлығында бизнес турлар кең қарқынды дамуда. Бұл аймақтағы әр
бір ... ... ... ... орындалады. Негізгі іскерлік ағымдар
АҚШ, Канада, Мексикаға келеді. Өткен ... 90 ... ... ... ... ... әр ... үрдіспен. АҚШ-та қызмет бабындағы ... ... ... ... ... ... Канадада іскерлік
туризм үрдісі АҚШ-қа қарағанда ... ... ... ... ... ... ... Америкасында іскерлік туристер ағымы аймақ экономикасына жағымды
әсер ете бастайды. Бұл ... ... ... ... ... ... берік нығайтты. Парагвай, Гватемала, Коста-Рика мемлекеттеріне қызмет
бабындағы сапарлар саны өсе бастайды.
Оңтүстік-Шығыс Азияда 1995 жыл әр бір ... ... ... ... Оның үші ... (Гонконг), Сингапур мен Тайваньға келді.
Сянганда бизнес сапарлар саны 1990-1995 жылдар аралығында екі есе өсіп,
туристер саны 3 млн асты. Бұл ... 1997 жылы ... Бұл ... бастап
туристік сапарлар саны 32% қысқарып, отелдер толуы төмендеді.
90 жылдары іскерлік туризм қарқынды Индонезияда да дами ... ... ... Индонезия іскер туристердің келу саны ... ... ... асып ... және Таяу Шығыста іскерлік туризм әркелкі дамиды. Іскерлік
туризмдегі үрдістің төмендеуі ... өсуі ... ... ... ... ... ... Республикасында, Зимбабве және Эфиопияда
ерекше жоғары үрдіспен дамиды. ... ... ... ... мен
Марокко Африка құрлығында іскерлік туристерді қабылдау бойынша жетекші
мемлемкеттер болып табылады. Таяу Шығыста іскерлік ... ... ... ... ... басты орын алады, оның ішінде Сауд ... ... ... және ... ... де ... ... көп
қабылдайды.
ХХ ғасырндың 90 жылдары саяси жағдай күрт өзгере ... Таяу ... ... ылаңкестік актілер көбейе бастады. Бұл іскрелік туризм және
жалпы туризмнің төмендеуіне кері ... ... ... кең ... түрі ... ... Әлем
бойынша, симпозиумдарға, конференцияларға, семинарлар мен ... ... ... өсуде. Бизнесмендер және ғалымдар соңғы
ақпаратты алу үшін, серіктестерімен кездесу, ... ... ... үшін ... ... ... 30 ... жыл сайын 200 халықаралық конференция
ұйымдастырылса, 90 жылдары конгрес іс-шаралар саны 8 ... өсті ... ... ... ... 80% Батыс Еуропа мен Солтүстік Америкада
өткізіліп отырады. Алғашқы үштікте АҚШ, ... және ... ... ... ... ... ... отырылатын көрмелерімен әлемде
танымал.
Германияда екінші мыңжылдықтың қортынды көрмесі өткізілді. 2000 жылы
Ганновер қаласында 1 шілдеде «Экспо – 2000» ... ... ... ... ... ... ... Барселона, Брюссель, Вена, Женева,
Копенгаген, Лондон, Мадрид және ... ... ... ... Жыл сайын
Швейцарияға Давосқа іскер және мемлекеттік тұлғалар келеді. Мұнда, әлем
шаруашылығының дамуының өзекті ... ... үй ... ... ... ... ... тартатын
компаниялар орналасады. Жергiлiктi компаниялар коммерциялық сапарлар,
мемлекеттiк, аймақтық келiссөздер ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... әртүрлi компаниялар офистерi тiзiмi;
- коммерциялық ұйымдар тiзiмi;
- жергiлiктi газеттер мақалалары;
- мемлекеттiк және аймақтық ... ... ... ... ... саяхатшыларды тарту үшiн компания аты ... ... ... ... ... ... iскерлiк баспасөздер мен директорияларынан;
- саяхат өзектiлiгi баспасөзiнен;
- мемелекеттiк ... ... ... ... ... ... ... шығынмен байланысты қаралған шаралар шешiлмей
тұрып, олардың потенциалын қорытындылауы керек.
Сату бойынша басқа да көптеген операциялар сияөты ең тиiмдiсi ... ... табу ... табылады. Хатқа сiздiң қонақ үй, телефон
шалымдары, жеке сатулар қызметтерi көрсетiлген қосымшаны қолдану жатады.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс iстеуге болады.
Компанияның көлiк менеджерлерi өз фирмасының қызметкерлерiне сапаралар
ұйымдастырумен жоспарлаумен айналысып, iскерлiк белсендiлiк көрсетедi.
Тағы бiр ... әдiс – ... ... арқылы қонақ үйге жыл сайынғы
шаралар, танымдық турлур т.б. ұсынылады. Мысалы, Sheraton ... ... Club ... мен тамақтану үшiн жеңiлдiк ... ... ... ... ... ... жасалады. Қонақ үйлер жарнама,
қоғаммен байланыс (public relations) арқылы ... ... ... ... түрде, оның iскерлiк саяхатшылар категориясына қарай
болады: таспа жарнамасы, жолдағы жарнама щиттерi, жәрмеңке ,т.б.
1.3 ... ... ... ... ... ... орны
Бүгiнгi күнi туризм – бизнес саласындағы ең табысты көзi ... ... ... ... тек қана өнеркәсiп, ауыл шаруашылық
ғана емес қызметтер нарығына көптеген ... ... ... сала
екендiгiн көрсетiп отыр. Туризмнен түскен салықтан көптеген елдер бюджетi
құралып, туризм рөлi әлемдiк ... ... ... өсуде.
Туризм барлық шаруашылық салаларымен және адамдар жасайтын iс ... ... ... ... ... ... ... адамдарда орын ауыстыру мен тануды тудырады.
Кейiнгi он бес ... ... ... ... ... көрсету бойынша
әлемдегi ең үлкен сфера атағын алды. Бiрақ мемлекет экономикасына туризмнiң
дұрыс әсер етуi егер ... елде ... ... дамып, экономика қызметтерi
ел экономикасын жоғары болмаса ғана дамиды [6].
Соңғы елу жылдың iшiнде туристтiк индустрияға кең ... ... ... ... Олар – ... ... күрделi әлеуметтiк
шиеленiстер, соғыстар, экономикалық кризистер мен ... ... ... ... ... жеңiп, бiраз тәжiрибе жинап қалды.
Туризм басқа ... ... ... ... ... мүмкiндiгi бар. Туризм ... ... ... ... ... ұшырады.
Кейiнгi он жылдықта болған келудiң максималды өсу темпi 2005 жылы
болды. Бұл әлемдегi экономикалық және ... ... ... ... қатар шетелдiк азаматтарының келуi мен Қазақстан
азаматтары шығу санының көбеюi байқалады (кесте 2).
Кесте 2
Қазақстанға ... ... ... мен ... шығушы Қазақстан
азаматтары [20]
|Адам |2008 жыл |2009 жыл |2010 жыл ... ... |1246731 |2293728 |2274702 ... ... | | ... | | | ... ... |37937 |31246 |39640 ... ... | | | ... | | | ... келушiлердiң жалпы көлемi жекелеген мақсаттағы сапарлар
үлесiнiң өсуiмен байқалады. Мәселен, 1999 жылы ... 2007 жылы ... ... ... ... шегу, яғни iскерлiк туристтер
үлесiнiң артуы, басқа топтардың қысқаруына әкелiп ... 1999 ... ... ... ... ... ... келушi шетел азаматтарының
көлемi 2000 жылы 43% ... 2004 жылы 13.12% ... ... ... ... ... ... жоғарғы үлесi виза құжаттары
мәселелерiмен байланысты [10].
Қазақстан Республикасының статистика ... ... бұл ... ... ... сапар мақсатына қарай бөлдi [10]. Бұл кесте бойынша
қызмет бабымен барушы адамдар саны жекелеген сапарлардан асатынын ... ... ... ... ... 2007 ... ... және резидент еместер
саны [11]
|Ел атауы ... ... ... ... ... ... |
| ... саны |еместер саны ... |2274702 |3677921 ... | | ... ... |344406 |397599 ... |121807 |47461 ... |1596272 |2138369 ... |7304 |845929 ... ...... ... рентабелді және болашағы үлкен түрі.
Халықаралық туристік алмасуда іскерлік туризмнің ... ... ... ғасырдың екiншi жартысы келешектегi даму мен iшкi
экономикалық қатынастардың араласуымен ... ... ... ... ... келiссөздердiң өсуiне әкеледi.
Маманданған, ұйымдасқан жұмыс қызметтер тұтынушы мен ... ... ... ... мен ... ... қызмет көрсету сапасының
көтерiлуiнде iскерлiк сапарға бөлiнген қаражаттан 70% үнемдеп қалады.
Iскерлiк туризм қазiргi туризм жiктелуiнде басты ... тұр. Бұл ... ... ... және осы ... ... ... жатады. Соның
iшiнде бұл категория: рекреациялық, экскурсиялық (мәдени), арнайы түрлерге
бөлiнедi. Дәл арнайы ... ... ... туризм түрi жатады
(коммерциялық-iскерлiк, конгресстiк, т.б.) [12].
Қазiргi бизнесте белсендi ақпарат алмасу, жаңа ... ... ... ... ... қатысусыз мүмкiн емес. Бұның
барлығы iскерлiк туризм сферасына кiредi. Осы ... ... ... жаңа ойлар келедi, жаңа нарықты жаулап алады (27 ақпан-1 наурыз
аралығында Халықаралық Сауда Орталығында «Iскерлiк туризм 2001. ... ... ... туризм отандық ұлттық экономика дамуына үлкен үлес қосады,
халықаралық инвестициялық капитал және әлемдiк экономика ... ... ... Өкiнiштiсi, бұл iскерлiк туризм рөлi Қазақстанда мемлекеттiк
деңгейде ... ... жоқ. ... ... мен болжау
көрсеткендей, кез-келген экономикалық кризис және төмендеулер кезiнде бұл
туризм түрi аз ... ... тiптi ... ... ... Болашақ он жылда iскерлiк туризм өсу ... ... ... ... және 2020 ... ... сапарлар саны 3 есе 564 млн-нан жылына 1,6 млрд-қа
дейiн өседi;
Iскерлiк туризмнен ... ... 5 ... 399 ... $-дан 2 ... ... [12].
Мұндай табыстар динамикасының өсуi iскерлiк туризмде ... ... ... ... мен ... байланысты Қазақстан,
Ресейге қолданылмаған, бiрақ Қазақстан үшiн ... ... бұл ... ең ... бiрi ... ... ... күнi Қазақстандағы
iскерлiк туризм нарқы қалыптасу мен даму стадиясында. Бiрақ, ТМД ... ... ...... ... мен шараларға қызмет көрсету.
Сондықтан, бiзде әзiрше толығымен жетiлмеген, көбi ... ... сала ... ... да ... ... ... туризмдегi басты салалардың бiрi.
Әлемде iскерлiк туризм терең әлеуметтiк-экономикалық және саяси ... ... ... Бұл «ең ... ... ... рентабельдi,
динамикалық әлемдiк экономика саласы, қонақ үй нарығының негiзгi және
келешегi бар ... ... ... ... болып табылады. Батыс
компаниялары бұл туризм түрiн – баяғыдан бизнес – туризм деп атауда.
Шығу конференция, ... ...... пайдалымен қосу
мүмкiндiгi. Бұл бизнес – ... ... ... ... ... байланыстарды орнату әдiстерi емес, сонымен бiрге ... ... ... ... ... ... ... ойластыру. Ресейлiк және Қазақстандық бизнесмендер де батыстық
әріптестеріне қарап, iскерлiк туризм мүмкiндiктерi туралы ойластыруда.
Бiрнеше туристiк фирмалар жаңа нарықты игеру, сауда ... ... ... ... ... ... мамандана бастады.
Соған қарамастан, турфирмалар сирек белсендi бизнесмендерге көмектеседi:
олар – сол немесе ... ... ... ... сауда партнерлерi
мүмкiндiктерi туралы мәлiметтер жинау, iскерлiк кездсулердi ұйымдастыру,
т.б [13].
Iскерлiк сапарлары нарығын анализдеу ... бiр ... ... ... ... қатынастар жағдайымен байланысты. Iскерлiк сапарлар
жекелеген ең жоғарғы класс пен қымбат ... ... және ... ... ... ету ... туғызады.
Iскерлiк кездесулердiң ең атақтысы – ... ... бiр ... сұранысы. Iскерлiк саяхатшылар экономикалық тұрғыдан пайдалары
бар, өйткенi, оларда маусымдық факторлары ... Тiптi ... ... ... олардың көлемi азаюы мүмкiн. Басты тағы бiр, ... ...... ... ... мен ... туралы ақпарат
шығындарын қажет етедi.
Бiздiң елiмiзде кiру iскерлiк туризмi инфрақұрылымының ... ... ... Бұл ... ... ... алда, Мәскеуде және облыс
орталықтарында көптеген бизнес – қонақ үйлер, ... ... ...... ... ... құрылуда; конгресс, форум, т.б. iс ... ... ... ... сүйене отырып, қазақстандыј iскер адамдарға олардан үлгi
алу керек. Бұл тек қана ... ... ... ел ... жаңа ... ... ... туризм дамуына саяси жағдайда көп әсерiн
тигiзбейдi. Ресейлiк Iскерлiк Туризм Ассоциациясының вице – ... ... ... ... ... ... ... болған 11
қыркүйектегi жағдай бұл туризм секторына көп әсерiн тигiзген жоқ.
1.4 Iскерлiк туризмнiң түрлерi
Iскерлiк туризм көп ... ... ... ... ... ... түсiнiгi орнына жиi «MICE» терминiн ... ... ... ... сөздер – бұл iскерлiк туризм түрлерi немесе бизнес
– туризм құрылымы («Horwath Axe Consultants» мәлiметi бойынша):
1) ... ... ... олар ... күнi ... туризм
құрылымының 70,8% құрайды;
2) Конференция, семинарлар – ... ...... ... ... – 3,3%;
5) Интенсив – туризм – 2%.
Енді іскерлік туризм түрлеріне жеке ... ... ... ... қазіргі бизестердің ең көп жасайтын
саяхаттарының бірі. Негізінен ... ... ... жаңа нарықты
барлауға жаңа байланыстар құруға арналған болып келеді. Бұл ... өз ... ... ала ... мен ... осы шараларды өткізу әдетте алдын ала
жоспарланады. Бұндай шараларға компаниялардың бір адамы немесе топ , ... ғана ... ... ... ... қызмет көрсету туристік көрсетудің
ішіндегі спецификалық түрдің ... ... ... ең ... түрі ... Осы туризм түрінің басқа саяхаттарға қарағанда айта кететін екі
артықшылығы бар :
- ... ... ... ... немесе маусымсыздықта да
материалдық базаны қолдануға мүмкіндік береді;
- конгреске қатысушылардың орнын шараның басталуынан алдын ала ... қою ... және ... жері ... ... өтетеін жерге жақын
болуы керек, сонымен қатар көңіл көтеру, ... ... ... бар жер ... тиіс;
Осы туризм түрі бір мезгілде екі ... ... ... ақпарат алу және демалу. Конгрестік туризмнен түсетін табыстың 30%
ін экскурсиялық бағдарламалар мен банкеттер құрайды.
Инсентив туризм (ағылшын сөзі ... «- ... ... ) пайда
болуына онша көп болған жоқ. Қазіргі ... ... ... ... мотивациялау мен біріктіру саясатын жүргізе бастады. Бұл біріккен
саяхаттар, корпоративтік кеш, ұйымдық демалыс, табиғаттағы ... ... ... ... өз ... ... жұмыс істегені үшін
алғысын білдірудің бір тәсілі ... де ... ... ... семинарларды, треннингтер, персоналдың потенциалын дамытып қана
қоймай, күш қуатын арттыруға да көмегін тигізеді. Кең ... ... ... турфирмалар мен кконсалтинг компаниялар әр ұйымға салалық,
кадрлық және ... да ... ... отырып жеке бағдарламалар
құрастырады.
Осы туризм түрінің болашағы өте зор. ... ... саны ... ... Ал егер бір ... көрсетілген қызметтер ұнаса олар әрдайым
клиент болуға даяр болады.
Халықаралық туристік бизнесте incentive destination ... ... Ол ... ... Оны ірі ... корпоративтік
демалыстары үшін таңдайды. SITE халықаралық ассоцациясы ... ... ... Олар әр ... ... ... демалыс орындарын
бағалайды: жақсы көлік торабы, тұрақты ... ... ... ... ... ... ... жүйесі, рекреациялық орындардың
көптігі.Бiрақ ТМД – да ... ... ... ... ... өте жоғары, мәселен, таза интенсив үлесi 2% тең. Егер әлемдiк
турағымда бизнес – ... ... 25-30% ... ТМД – 20% ... ... жағынан iрi қалалар– Мәскеу, Санкт-Петербург, Алматы кiру ... 60%-ға ... ... ... – бұл ... ... алдын –ала жоспарланады.
Бұл шараға компаниядан адам жiберiлуi мүмкiн ... ... ... ... т.б ... ... ... керiсiнше, алдын – ала ойластырылмаған таныс емес
адамдар болады [15].
Париждегi көрмеге сапардың бағдарласының үлгiсi
Ұзақтығы: 6 күн
Құны: 400 евродан(3* ... үй), 700 ... ... ... 20 ... ... ... трансфер әуежайдан қонақ үйге. Қалаланың ... ... шолу ... ... және ... үйге орналастыру.
2-күнi
Қонақ үйдегi таңғы ас. Көрмеге қатысу (күнi бойы), екi жаққа ... ... ... ас. ... ... (күнi бойы), екi жаққа автобусты
трансфер.
4 күнi
Қонақ үйдегi таңғы ас. Көрмеге ... (күнi ... екi ... ... ... үйдегi таңғы ас. Бос күн. Қосымша ... ... ... т.б..
6 күнi
Қонақ үйдегi таңғы ас. Шығарып салушымен әуежайға трансфер.
Құнына ... ... ... ... үшiн ... ... ... Қонақ үйде екi орынды номерде таңғы асымен ,швед столы 5 түн (3% ... бiр ... ... – 225 евро, 4% - 450 еро үстiне ақша төлейдi);
- Көлiк қызметi;
- Париж қаласы бойынша шолу экскурсиясы (3 ... ... ... ... ... кiрмейтiндер;
- Халықаралық әуе айналымы;
- Виза және сақтандыруды дайындау үшiн шығындар;
- Қосымша тамақтану (қонақ үйдегi таңғы астан басқасы).
Қосымша ... ... ... аудармашы (4 сағат) 275 евро, бiр күнге 500 евро топқа;
- Қарсы алушы мен шығарып салушы ... 50 евро ... ... ас бiр күнге бiр адамға – 40 ... ... ... ...... ... ... түрлерiнiң арнайы
түрi. Конгресстiк туризм әлемдегi тиiмдi туризм түрi, ... ... ... мәселен, демалыс және ойын-сауық мақсатындағы туризм түрiне
қарағанда көп табыс бередi.
Сонымен ... ... ... басқа саяхат түрлерiне қарағанда екi
үлкен ерекшелiгi ... ... ...... ... ... немесе маусым емес
уақытта қолдануға мүмкiндiк бередi;
- конгреске қатысушылар үшiн орынды броньдау шара өткiзiлер алдында ... ... ... ... және басқада шаралар тиесiлi материалдық базалардан
басқа демалыс, ойын-сауық, спортпен айналысу ... ... ... ... ... ... ... және интенсив-туризмнiң
болашағы үлкен. Оның себептерi бар:
1.Мәскеу, Санкт-Петербург, Ресейдiң басқа ... және ... ... ... ... ... бар;
2.Бiздiң мәдениетiмiз, көне ескерткiштер, мұражайларға әлем бойынша
қызығушылық ... ... ... ... бiрiншi классты қонақ үйлер салынды,
қайта жөедеуден өттi.
Оларда әрине, барлық қажеттi құрал-жабдықтармен ... ... ... және ... – конгресстiк және интенсив-
туризм үшiн ... ... ... жайт – ... ... екi адамзат қажеттiлiктерiнiң
қосылысқан жерiнде түр: ақпарат алуда және ... ... ... ... Компьютер және байланыс құралдарының көмегiмен қарым-қатынас
«тiрi» байланысты айырбастай ... ... ... ... 30 %
жоғары табыс экскурсиялық бағдарламалар мен банкеттердi ... ... ... ... ... ... мен олардың
өзгеру тенденциялары болжамы (кесте 4).
Кесте 4
Форумға қатысуды ынталандыру [16]
|Ынталандыру |2010 ... ... ... ... |34,8 ... ... |23,9 ... ... |13,8 ... ... ... |406 ... |10,1 ... ... ... |7,3 ... ... |5,5 |
| |100 ... ... ... ... сол ... ... форумге
қатысуды шешуге әсер етедi. Делегаттардың төрттен үшi орындарын таңдаудан
басталады. Форум ... орны ... соң ... ... ... тез ену ... ... қонақ үй сервисi, бағалар деңгейi,
медициналық қызмет ... ... ... ... ... ... жерлер, қалалық көлiк, ойын-сауық, жаңа ... ... ... ... осы сұрақтардың шешiмiн табуға форум ұйымдастырушы компанияға
үлкен көмек көрсететiн – ... ... ... ... бағдарламаны
өңдейдi, ұйымдастырушылар үшiн танысу турын жасайды. ... ... ... ... – бұл ... ... ұсынылған шешiм.
Кездесу индустриясы тез қарқынмен дами бастағанда, 1963 ... ... мен ... ... ... Оның ... ... Қазiр ассоциация әлемнiң 80 елiн қамтиды – ... ... жоқ. ... күнi ... белгiлi бiр жиiлiкте жылына
немесе одан жиi ұзақтығы 2-3 ... ... ... 10 ... ... ... Онда 10-50 мың және адам көп ... Ассоциация осындай
кездесулердiң 80% бақылауға алады.
Кейiнгi ... ... ... ең жоғарғы шегi 2004-
2005 ... ... ол ... ... 6466 ... ... ... туризм. Бұдан 7-10 жыл бұрын туристтiк мақсаттар
Мәскеуге сапар үшiн себеп болса, қазiр көптеген шетел ... ... ... келедi, соған байланысты ассоциациясының «қонақ үйi,
туристтiк және ... ... ... ... ... ... Смирнованың ойынша, астаналық ... үйi ... ... Сапар мақсаттары бойынша орналастыру қызметiне
сұраныс сегменттеуi болса, онда ... ... ... ... ... ... көрмелердi өткiзу қызығушылығы артуда. Осы
уақытқа ... бұл ... сату ... 5%-ын ғана ... сол уақытта
әлемнiң басқа қаларында бұл сан 30%-ға жетедi, соған қарап нарықтағы қонақ
үй қызметтерiн дамытуға болады. Марина ... ... ... ... ... ... ... бiр үмiт алады, көбiнесе ... Бұл үмiт ... ... ... ... iшкi ... ... Комитетi мәлiметтерiнде өткен жылы Мәскеуде 150 әртүрлi
конгресстiк – көрмелiк шаралар жүргiзiлген, ол 1998 жылға қарағанда 2,5 есе
көп. Келген ... ... саны – 50 мың ... оның ... 80% ... ... Орташа шарада 100-500 адам қатысушылар қонақ үйдiң
жартысын алады. Егер оған ... ... ... ... ... ... құралдары үшiн тартымдылығын көруге болады.
Смирнова ханымның есебiнше, Мәскеудегi ... ... ... кедергi
жасаушы негiзгi фактор халықтық талаптарға сай жеткiлiктi сыйымдылықтағы
көрмелiк кешендердiң жоқтығы. «Қонақ үй алаңы» көрмелiк ... ... ... ... және подсобка мекемелерiне арналған 27500 м ... ... ... ... ... ... iрi ... жүргiзуге мүмкiндiк
бередi, бiрақ ой инфрақұрылымның дамумен қайта жөндеуiн талап етедi.
Сонымен ... ... ... ... Мәскеу мүмкiндiктерi конгресстiк
өткiзу мүмкiндiгi сыйымдылық бойынша ...... ... incentive – стимул, мадақ) - халықтық туризм
нарығында ... ... түрi ... ... атқарғанына көп болған жоқ,
бiрақ көптеген ... ... әдiсi мен ґжым ... ... бiрiккен туристтiк саяхат және компания офисiндегi ... ... ... ... қала ... пикник болуы мүмкiн [17].
Инсентив турлар – компания басшылығының қызметкерлерге алғыс айту,
тұрақты клиенттерге жақсы ... ... мен ... ... үшiн ... ... бiрi. ... конференция, оқуға ... ... ... демалыспен қосылысында нық топ рухын
қалыптастырады, персоналды белсендi ... ... және ... ... жолын табу. Үлкен ұсыныстар ассотиментiн қолдана
отырып, турфирма немесе консалтингтiк компаниялар әрбiр ұйым үшiн ... және ... ... ... ала ... жекелеген бағдарлама
құрайды. Бұл шара тиiмдiлiгiн ... ... ... ... қызығушылығын ояту үшiн, ұжымды ... үшiн ... ... ... ...... құруға және одан максимум ... ... ... ... жұмыс iстетуден басқа күрделi мәселе жоқ. Тiптi
үлкен ақшаға да.
Кез-келген деңгейдегi басшы бұның қиындығын түсiнедi. Он ... ... ... топ – ... ... шыңы нақты мәселелердi шешуге
жабайы капитализм құралдарын қолданды: онда ... ... ... ... ... түсiрдi; премия төледi немесе төлемедi;
ұрысты және ... ... ... көмектестi, бiрақ көп уақытқа емес. Бұл
он жылдық тырысу нәтижесi: айдан анық тiптi ... ... ... ... ... ... ерiгiнсiз жұмыс iстету мүмкiн емес.
Екiншi жағдай: адамды сатып алуға ... ... ... бiз ... мен ... ... елiне өттiк. Блат бойынша
тауарлардан, прилавкалардан – ... ... ... күнi кейбiр бай
тұтынушы үшiн көршi дүкенде (салон немесе складта) де сол арзан және ... ... ... де. Бұл ... аз емес ... ... көруге болады. Алайда, бизнесте әмбебап ... ... ... ... болады.Адамды жұмысқа және сатып алуға мәжбүр ете
алмайсың, бiрақ адамды ... ... ... нақты ынталандыруға
болады.
Сәттi ендегi кәсiпкерлердiң бiрi, «Планета ... ... ... ... ... ... «Құлды қызметкердi
төлемақымен ұстай алмайсың: әрқашан оданда көп ... ... ... ... мен ... ... үшiн ... жүйесiн құруға
тырысамын. Менiң тәжiрибем бойынша, мен сенетiн көптеген қызметкер ... ... мен ... ... ... құнды [13].
Сондықтан бiз топ менеджменттi ојимыз, тренинг жүргiземiз, ұсыныс пен
инициативаға ерекше көңiл бөлу. ... ... ... үшiн кiлт ... және ... инициативасы үшiн де кiлт. Ең күрделiсi – осы
ынталандыруды құруды үйрену. ... - ...... ... мен клиенттердi мадақтау түрiнiң кең қолданысқа иесi.
Ынталандыру туризмi – бұл ... ... ... ... ... ... көрсеткiшi мен үлесi үшiн мадақтауды ... ... ... ... Бұл ... ... компаниядағы клиенттердiң сенiмiн қолдайтын әрекет құралы».
Интенсив-тур тапсырыс мотивi анық – ол қызметкерлер өндiрiс еңбегiн
стимулдеу және турсапар ... сату ... ... ... ... ... премия, құнды сыйлықтар бола ... ... ... ... ... ақша ... ... ұмытылса, құнды
сыйлықтарда бiр уақыттан соң естен шығады. Әрбiр ерекше ... өмiр ... ... және ... ... үшiн ең ... мотиватор болуы мүмкiн.
Сондықтан, инсентив-туризмдi жақын жерде ... ... ... болмайды. Инсентив-туризм басталады егер сiз сөздiң ұжымыңыз
және бағынушылар сөздiң қазiргi және потенциалды ... сол ... ... ала ... ғана исентив-туризм болады, яғни бұларды сатып
алуға, тiптi басқа ... ... ... емес ... инсентив-бағдарламалар:
Ең «жақсы» қонақ үйлерден басталады және олар ерекшелену керек. ... ... 5* ... үй болуы мүмкiн, бiрақ, инсентив-бағдарламада адам
өзi ойламағандай, мәселен, палатка немесе батырлар ... ... ... 5* ... ТВ, дәретхана, стюардессамен
болса, мұнда бәрiне дайын болу керек. Өйкенi, туристтi әуежайда велосипедшi
тосып тұру ... Ол сiздi орта ... ... апарады, әрi қарай каретада
баруыңызда ғажап емес .
Инсентив-бағдарламаларды ұйымдастырушылар ... ... ... ... олардың рөлi таң қалдыру, кейде олардың
қалауы бойынша. Мәселен, туристтi пионер ... ... ... ... ... ... үшiн бұл абсолюттi кәдiмгi жағдай болады.
Бұндай-бағдарлама ұсақ – түйегiне дейiн ойластырылу керек, өйткенi кез-
келген нәрсе ұжым ... керi де әсер ... ... Алайда, сәттi iс-
қимыл бұл жағдайда ... ... ... сәттi петербург
компанияларының бiрiнiң 80 қызметкерiн сағаттық ұшудан кейiн ... ... ... ендi ... ... ... ... таныстыруға тұрғызу
мүмкiн емес болды. Сонда оларға тайлық массаж ұсынылған. Бұл керемет әсер
еткендiгi ... ... ... бәрi ... түнгi ойын-сауыққа
қызығушылық туындады.
Қарапайым ұжымдыј турсапар тек ... ... ... ... ... ғана ... айналады. Өмiр бойына есте
қалған ғана оқиға адам санасында ... гөрi ... – бұл ... ... тек бiр қарату ... бiр ... ... ... спектаклi. Тек осы жағдайда инсентив-
бағдарлама келешектегi компания өз ... ... ... ... ... мен ... – бұл бiреу, ал Амазонкадағы рафтинг –
бұл тiптi басқа. ... ... ... ... - ... ... орын ... Банджи-джампинг, рафтинг, т.б. жатығулар
адреналин деңгейiн көтередi, ұжым қоғамда ... ... мен ... ... ... ... үшiн экзотикалық елдерге сапарлар
тапсырыс етедi. ... ... ... емес ... ... ... бойынша бұл компания идеологиясы үшiн маңыздылықты
күшейтедi [18].
Кенеттен ұжымдағы рөл ... ... ... ... ... ... ... басқа жағынан- штат кестесiнен, ... мен ... ... ... ... ... және қатал басшы
тропикалық ормандарда адасып кетсе, ал ... ... ... ... ... жүру мүмкiн. Бұл сапарларда фильмдер түсiрiлiп, кейiн
компания сайты Интернетiне енгiзiледi. Қызғанушылық ең күштi ... ... ... ... ... ... бару үшiн ... жұмыс жасай бастайды. Йеледе МВА алған проект-менеджер бiрнеше
халықаралық корпорацияларда ... ... ол ... ... ... ... клиенттер жасын (топ-менеджерлер – 40 жасқа жуық ... ... ... ер және әйел адам екендiгi анық, бiрнеше ... ... ... ... ... ... ... ату, аңшылық немесе әуе шарында
таңғы ас т.б. ... ... ... ... 5-6 км ... ыңғайлы
джип емес, оның орнына үлкен екi алып ағаш арасында жiптенаспалы жолмен
жүрiп өту ... ... ... ... әкелген, одан барлық Кейптаун, тiптi жақсы
ауа райында Антарктиканы көруге ... Одан ... ... ... ... ... ... жiппен төмен түсудi ұсынды,
яғни спецназ немесе альпинисттер сияқты. Ешкiм өлген жоқ, ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруға болады:
Мұнда инсентив-топтар көрушiлер емес, қатысушылар ... ... ... ... жас және дене бiтiмiне қарамастан бәрi билеп алады. Алайда, бұл
ән-би карнавалына ... алу ... ... мүмкiн емес: бұны нағыз сапалы
инсентив-бағдарламалар ұйымдастырушылары ғана кiре ... ... ... ... ... қатысуға және бас
иуге мiндеттi. Бұған Еуропа менеджментi қарапайым көзқараспен қарайды. Бұл
сапарлар аяғындағы ең маңыздысы, қатысушылар керемет ... ... ... ... ... болу керек. Бiрақ бұл жеткiлiксiз.
Инсентив-бағдарламалар олардың қатысушылары өздерiн көрсету үшiн қызмет
еттi. ... ... ... ... ... ... жарыстардан
тұрады. Ең қарапайымы: спорттың пляж түрi ...... ...... ... топ-менеджерлерi пiлмен канатты тартудан
жарысқан.
Инсентив-бағдарламалар ұйымдастырушылары да, тапсырыс берушiлерде
бұндай сапарларға басты орынды ... ... ... ... ... ... керек. Мәселен, топқа сөзсiз үлкен қарсы алу ... және ... ... әсер қалдырады. Немесе салтанатты кешкi аста
десертке компания атауы бар үлкен торт әкеледi, бүндай эпизодтан ... ... есте ... ... ... ай бойында бағалауға
болады. Ерекше жалпы фонында «Siemens» немiс компаниясының жаңа ... ... ... ... болды.
Бұл инсентив-проект кинотүсiрiлiм стилiнде орындалады: ... ... ... экзотикалық тұрғыда жүргiзiлген дәстурлi араб
киiмдерiн киiп, шөлдi ... ... ... алаңына бар саудагерлерiн
кейпiн киедi. Ойын кезiнде «Siemens» маркалы ұялы ... ... ... таныстыру болды.
Сәттi сапар қызметкерлердi үлкен жiгермен қойылған мақсатқа жетуiне
әкеледi. Сонымен бiрге, ... ... ... ... сапарларға
сұраныс үлкен, сондықтан қызметкерлер, тiптi сапар құнының жартысын төлеуге
дейiн ... ... ... ... корпоративтi туризммен көбiсi әлi
айналыспайды.
Ерекше атаққа ие:
Демалыспен ... ... ... ... 4 күн+7 ... тау ... курортында демалыс);
- Семинар+демалыс(Чехия,Австрия,Германия,Франция);
Семинар+кәсiпорын аралау(демалыс бағдарламасымен);
- Шетелде емдiк;
Оқу туралы;
Стандартты конференция пакетi:
Әуе айналымы;
Қонақ үйде орналастыру;
бағдарлама бойынша тамақтану;
бағдарлама бойынша көлiк;
конференц-залды ... ... ... ... арналған құрал жабдықтар;
- тiлмаш қызметтерi;
- кешкi шаралар;
- экскурсиялық бағдарлама;
- сақтандыру;
- виза қызметтерi.
Қосымша қызметтер:
- қарсы ... мен ... ... басқа қалалардан келушiлердi орналастыру;
- әуежайда VIP-қызметтер;
- iскерлiк кездесулердi ұйымдастыру;
- қосымша ... ... ... ... компанияны өткiзуге көмектесу;
- жайлы демалыс.
Халықаралық туристiк бизнесте incentive destination – түсiнiгi бар. Бұл ... ... үшiн iрi ... ... қалалар тiзiмi. Бұл
қалалар есебiн SITE халықаралық ... ... олар дәл ... ... ... Ассоциация бiрнеше параметрлер
бойынша жоғары және орташа звено менеджерлерi ... үшiн ... ... ... көлiк қатынасы, саяси тұрақтылық, халықаралқ санитарлық
нормаларға сай, дамыған қонақ үйлер жүйесi, ... ... ... ... ... ... ... әрқашан опера мен
экскурсияға баруға көңiл бөлiнедi. Бұндай орындар ... ... ... Азия және Киыр ... қамтиды. Ресей қалаларынан тек Санкт-
Петербург ғана кiредi.
Әрi ... ... ... нарығына келгенде өздерiмен бiрге
халықаралық стандарт және офистiң iшкi ... ... ... ... ... ... және тұрақты компанияларда тәжiрибеден өтедi,
олар нарықта ұзақ жыл ... ... келе ... ... ... Ресей
мен Қазақстанда да бұл туризмнiң түрi өркендеп келедi.
2 IСКЕРЛIК ТУРИЗМ ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру Қазақстанда, бiраз фирмалар айналысады,
өйткенi, iскерлiк туризм – болашағы бар бiра оңай ... ... ... ... көлемде бұнымен жүздеген турфималар айналысады. Басқа ... ...... ... жалпы бiрдей
стандартта пакет ... Оның ... – көп ... күнi, ... ... ... ... Әуекомпания, қонақ үй, басқа да iскерлiк
турларды ұйымдастыруын кәсiпорындармен байланыс құру керек [21].
Қазақстанның ... ... ... тіршілігімен
танысу сырт қонақтың көздегені болса, соның бәріне қолайлылық туғызу да
оңай міндет ... ... ... үйді қонағы билейдінің кебін келтірмес үшін
басты қаланың намысын үлгілі қызмет ауанымен қорғап қалу ... ... ... ... ... ... дәл осы буынында кемшін ... ... ... кластерін дамытқан кезде іскерлік туризммен
айналысатын мекемелерге де көп көңіл бөлген жөн. Мемлекет ... ... ... ... ... саны да арта ... Және ... туристер
дамыған мемлекеттерден келуі көбірек болады. Ал сол ... ... ... ... әлде ... дамыған болып келеді. Сол себептен де
туристері де ... ... ... ... ... ... көңіл
бөлулері тиіс.
Негізгі стандарт бойынша белгіленген қызмет түрлері бар.
Олар:
Стандарттық конференстік пакет:
- әуе қатынасы
- транферлер
- ... ... ... ... алып ... ... залды арендаға алу
- кофе брэйктер
- конференц зал үшін жабдықтармен қамтамасыз ету
- аудармашылар қызметі
- кешкі іс шаралар
- экскурсиялық бағдарламалар
- ... ... ... ... ... ... ... де көрсетіледі:
- қарсы алу – шығарып салу
- басқа қаладан келушілерді ... әуе ... VIP ... ... ... ... ... дөңгелек стөл кездесулерді өткізу үшін қосымша залдар алу
- жарнамалық компаниялар жүргізуді ұйымдастыруға көмек
- комфортты демалыс
Міне осындай қызметтер ... ... ... көрсетілуі тиіс
тізімі. Қызметтер түрі тағы да ... ... , ол ... ... байланысты болуы мүмкін. Осы қызметтерді ұсыну ... ... ... ... ... ... комплексті түрде
көрсете отырып, және осы ... әр ... ... ... ... ... туризмді дамытуға болады десек те болады.
Төменде туристiк фирмалар ұсынған толық қызметтер кешенi келтiрiлген:
- «Габриель», «Амадеус», «Сирена-2000» броньдау ... ... ... 20 ... ... ... және ... беру;
- Әуетасымалы маршрутының уақыты мен құны бойынша ең тиiмдiсiн таңдау;
- Келiсiлген маршрут, самолет типi және ... ... ... ... ... тапсырысы бойынша арнайы чартер ... ... және ... ... нүктесiне әуебилеттер броньдау;
- Әлемнiң 50 елiнде «on-line» ... ... ... ... ... үй ... Келiсiлген бағадан төмен бағадағы қонақ үйлердi таңдау;
- Қосалқы ... ... ... жалға алу, трансфер, театр
көрiнiске билет алу, ... ... ... арнайы қатысулардың бiрге жүруi;
- Шетелде аудармашы қызметiн броньдау;
- Әуежайда VIP-қызметтерiн ұйымдастыру;
- Шетелге шығу үшiн загранпаспорт дайындау;
- ... және ... ... ... ... ... тiркеу,
кiру билеттерiне тапсырыста қатысу;
- Көрмеде - өзiнiң стендi алаңқайының жалға ... мен ... ... ... ... сұрау формасын толтыру қажет:
- Ф.И.О;
- Компания атауы;
- Заңды мекен-жайы;
- ... ... ... ... ... ... ... Көрме өтетiн ел және қала;
- Көрме аталуы;
- ... ... ... Виза ... ... 2, 3, 4, 5* қонақ үй, апартаменттерi, класстары;
- Күндер саны;
- Аудармашы;
- ... ... ... - ... бағдарламалар, демалыс, курорттық
емдеу, сұраныс бойынша демалыс
Іскерлік туризмнің басқа туризм түрлеріне қарағанда өз ... Бұл ... ... ... ... ... ... сол
елдегі іскерлік мақсат. Бұл әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... фирмаларына
сапарлары, тәжірибе алмасуы. Сол елдің ішкі іскерлік сапарлары. Осындай
сапарлардың туризммен ара қатынасын ... алу ... ... алу ... ... ... қандай қызметтерін пайдаланатынын анықтау
керек. Бұл қызметтер ішіне ... үй ... ... ... қызметтер тағы басқа (сурет 3).
Сурет 3. Іскерлік туризм инфрақұрылымы [21]
Қазіргі туризм ... жыл ... ... ... демалысына
шығуымен байланысты болды, мұның өзі ... ... және бос ... ... ... тану ... табылады. Ол жеке адамды, адамдар және
халықтар арасындағы өзара ... ... ... ... елдің тұтас аудандарының экономикасына белсенді әсер етеді.
Туризм саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... және ... жол ... ... ... мәдени, медициналық
қызмет көрсетуі дамытумен тығыз байланысты.
ДТҰ, ... ... ... ... ... ... сондай-ақ мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... және экономикалық
өміріне тікелей ықпал ететін қызмет ретінде түсініледі.
Сөйтіп, туризм индустриясы басқа экономикалық секторлардың көпшілігімен
салыстырғанда, неғұрлым ... ... ... ... ... ... экономикалық жағдаймен байланысты. Олардың
дамуы тура пропорционал болып келеді. Қазақстанға жыл ... 50 ... ... шетелдік инвестиция құйылады. Республика аймағында жүздеген шетелдік
компаниялар жұмыс ... Жыл ... ... ... ... бой ... Бұл ... осы мекемелердің мыңдаған
қызметкерлері іскерлік сапар шегеді деген сөз. Осы ... ... ... ... ... әсер етеді. Өз кезінде ірі халықаралық
қаржы орталықтарын құруда осы принципті ұстанған. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... Франкфурт-на-Майне,
Сингапур сияқты әлемнің ірі мегаполистерінде бар. Бұл ... ... және ... операцияларын, құнды қағаздар, алтынмен
келісім жүргізетін банктер және ... ... ... ... Тарихи тұрғыда олар ұлттық нарық ... ... ... ... ... ... ... қаржы
нарығы, алтын нарығы негізінде қалыптастырылды.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып ... ... ... ... ... ... бірі ... 1999 жылы халықаралық туризмнің үлесі ... ... ... 8 ... ... ... секторы экспортының 37
пайызын құрады. Туризмнен түскен табыс мұнай, мұнай ... ... ... ... ... тұрақты үшінші орында келеді. Мұндай
оң үрдіс жаңа мыңжылдықтың бас кезінде де сақталады деп ... ... ... ... аудандары өзінің рекреациялық сыйымдылығының
шегіне іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі ... ... ... ... ... ... болады. Осыған байланысты, Қазақстанның
әлемдік туристік рынокта ... ... ... ... ... ... ... туризм нарығы бүгінгі күні $4,3 триллионға бағаланды. Аталмыш
саланың әлдемдік деңгейде жорамалдағы өсімі ... ... ... ... ... ... детерминанттары төмендегілер болып
табылады; ішкі және аймақтық сапарларға ... ... ... ... ... ... ... құрамдастырылған тур пакеттеріне
сұраныс; дәстүрлі мәдениетті, өмір салтын бастан кешуге ... ... ... ... дәлелі ретінде бүгінгі күндегі ... ... ... ... ... ... көрсетілген:
Кесте 5
Қазақстан Республикасындағы туризм жағдайы [22]
|Туризм |2002ж. |2003ж. |2004ж. |2005ж. |2006ж. |2007ж. |2008ж. ... |мың, |мың, ... |мың, ... ... |мың, |
| ... | ... | | ... ... ... |1683 |2693 |3678 |3237 |4291 |4365 |5200 ... | | | | | | | ... |941 |1056 |773 |887 |2800 |3004 |3550 ... | | | | | | | ... |1247 |2294 |2274 |2374 |4915 |5280 |5900 ... | | | | | | | ... ... байқап отырғанымыздай жыл санап, Қазақстанға
деген қызығушылықтың ұлғайып келе ... Бұл ... ... ... нарықтың жаңа бағыттарға деген сұранысы және Қазақстанның
Орталық Азиядағы ... ... ... ... ... ... ... алдыңғы қатарда болуы.
Қазақстандағы туризм түрлерінің 2008 жылы 2005 жылмен салыстырғанда
айтарлықтай өскедігін, ... ... ... ... ... ... Ішкі ... жыл өткен сайын ... келе ... ... (Кесте 5).
Қазақстанның туристік саласы осы басымдықты әлі ... ... ... ... саны 2.8 ... тең (бұл ... ... құрайды).
Жоғарыда айтылғандай, Қазақстанда кіру туризм3 жеткіліксіз дамыған,
оның үлесі нарықтың ... ... ... кем. ... ... ... 2005 ... $11,5 миллион құрады (кірістік $1,7 миллионға
тең).
Қызықтырушы объектілер. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... түрлерін ұсынады:
мәдени, этникалық, экологиялық, сауықтырушылық, спорттық және аңшылық.
Сонымен қатар, аталмыш активті толық ... деп ... ... ... ... жаңа түрлерін дамыту үшін әлует бар, бұл орайда
көрсеткіш – «шеңбер» 75%-қа боялған.
Елде ... 826 ... ... бар. Барлық туристік
компаниялардың тек 10%-ы ғана туристерді елге ... және ішкі ... ... ... ... ... ... саласында жұмыс
істейді.
Аталмыш салада әсіресе, жолжетекшілер, тарихшылар мен ... ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз дамыған. Арзан (2-3
жұлдызды) ... ... ... ... ... ... ... бар [11].
Зерттеулер мен әзірленімдер. ... ... ... ... ... жоқ (қазіргі уақытта тек мемлекеттік
мекемелер ... ... ... компаниялар нарықты
зерделеуді өз күштерімен жүргізеді. Сондай-ақ туристік ... ... ... ... үшін ... ... ... ұсына алатын туристік қызметтерге халықаралық сұраныс, сондай-
ақ Қазақстанға келуші туристердің қалаулары жеткіліксіз зерделенеді.
Туризм саласының барлық ... беру ... ... ... мен ... ... қабілеті бар мамандармен қамтамасыз
етпейді.
Маркетинг. Қазақстандық туроператорлар ... 80 ... ... ... көпшілігі Қазақстанның ... ... ... ... ... саласында жұмыс істейді. Кейбір компаниялар
негізінен Қазақстан Туристік Қауымдастығының көмегімен шетелдік ... ... және ... ... ... ... нарығында бар туристік
фирмалардың көпшілігінің қызметі шығыстық туризмге бағытталға, кірістік
және ішкі ... ... ... ... ... саны ... ... және ішкі туризм саласында жұмыс істейтін қазірде бар туристік
компаниялар шетелдегі өткізу жолдарына байланысты проблемаларға тап болады.
Компаниялардың өте аз ... ... және ... ... ... ... ... бар.
Қазақстандық туристік өнімді халықаралық нарыққа ... ... жоқ. ... қоғамдастыққа Қазақстан
туризмнің мақсаты ретінде онша таныс емес.
Тасымалдау. Қазақстан аумағында ... ... ... істейтін 6
шетелдік авиакомпания бар. Қазақстандық авиа желілерде алыс шетелдің 7
еліне тұрақты рейстер бар. 12 ... ТМД ... ... ... ... халықаралық әуе айлағы, халықаралық трафикке уақытша қол жеткізу
мүмкін 7 әуе айлағы және ішкі трафикке қол ... ... 6 әуе ... ... ... барлық маршруттар мен бағыттар жеткілікті дәрежеде
дамымаған.
Жергілікті туристиік компаниялар ... ... ... олар негізінен қымбат турлар үшін немесе ... ... ... ... ... Кейбір қонақүйлерде автомобильдерді жалға
беру қызметтері дамыған. ... ... ... ... және өзен ... ... ... және Ертіс өзенінде дамыту перспективалары бар.
Көлік саласында білім алған адамдардың ... саны бар. ... ... өздерінің адам ресурстарын түзумен шұғылданады.
Қызмет көрсету құралдары/Жайлылықтар
Туристік ынтаның көптеген объектілері жеткілікті дәрежеде дамымаған.
Проблемалардың бірі негізінен нашар ... ... ... жету ... болып табылады.
Көптеген, әсіресе аймақтардағы қонақүйлер, кемпингілер, мейрамханалар
Кеңес Одағының кезінде салынған. Қазіргі уақытта ... ... сыни ... және ... талап етеді. Осы бағытта туристік компаниялар USD
260 миллион сомасына 29 инвестициялық жоба әзірледі. Алайда, тек 8 ... ... ... ... ... және т.б. дирекциялары өз қызметкерлер
құрамын түзуді қамтамасыз етеді.
Жоғарыда айтылғандай, ... ... ... ... ... ... табылады (экологиялық туризм, мәдени-тарихи
туризм және т.б.). Негізгі проблема дамыған инфрақұрылымның, атап айтқанда,
халықаралық ... ... ... ... ... ... болып табылады. Сапалы маркетингінің жетіспеушілігі және
маркетингімен шұғылданатын арнайы институттардың ... ... ... үшін ... ... ретінде белгілілігі жеткіліксіз
болып қалып келе ... әсер ... ... қызметті мемлекеттік реттеудің басым бағыттары:
- туризмді Қазақстан Республикасы экономикасының жоғары рентабельді
саласы ретінде қалыптастыру;
- туристік ... ... ... ... Республикасының
мемлекеттік мүдделерін ескеру, табиғи және мәдени мұраларын қорғау;
- балалардың, жасөспірімдердің, жастардың, мүгедектер мен халықтың күн
көрісі ... ... ... ... және ... ... үшін ... жағдайлар енгізу;
- туристік индустрияны инвестициялау үшін қолайлы жағдайлар жасау;
- Қазақстан Республикасы аумағында келу ... және ішкі ... ... ұйымдарды қолдау және дамыту;
- ішкі және халықаралық ... ... ... ету үшін ... тиімді жүйесін құру болып табылады.
3. Туристік қызметті мемлекеттік реттеу:
- туризм индустриясын, туризмге инвестицияларды дамыту ... ... ... ... ... ... ... құқықтық актілерді қабылдау;
- Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ... ... ... ... қызмет көрсетулерін стандарттау және
сертификаттау;
- ... ... ... ... ... мемлекеттік
бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға бюджет қаржыларын бөлу;
- туристік қызметті кадрмен қамтамасыз ... ... ... ... мен ... және ... ... туристік бағдарламаларға қатысуына жәрдемдесу;
- ішкі және дүниежүзілік туристік рыноктарда туристік өнімді ... ... ... ... ... және ... ... есепке алу
мен қорғауды қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады.
Қазақстан ... ... ... Республикасы Үкіметі:
- Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың ... ... және оның ... заңдарына сәйкес орындалуын
қаржыландырады;
- Туристік қызмет ... ... ... ... ... қабылдайды;
- Туристік қызметті лицензиялау ережелерін және ... ... ... ... ... ... ... тыйым салынған ... мен ... ... ... ... ... инвестициялақ саясатты
айқындайды;
- Туристік қызмет саласындағы ғылыми қамтамасыз етудің ... ... Осы ... және ... ... өзге де заң актілерімен
өзінің құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді шешеді;
Уәкілетті органның құзыреті
Уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асырады;
- туристік қызмет мәселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілердің
жобаларын әзірлеуге қатысады;
- өз құзыреті ... ... ... ... ... ... ... қолдану практикасын жинақтап, оны ... ... ... ... ... ... дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының іске асырылуын қамтамасыз етеді;
- Туристік рынокқа зерттеу жүргізеді, халықаралық туристік рынокта ... ... ... ... және оның ... мүмкіндіктері
туралы ақпаратты әзірлеп, таратады;
- өз құзыреті шегінде туристік қызмет саласындағы халықаралық шарттарды
әзірлейді, жасасады және орындайды, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан атынан
өкілдік етеді;
- атқарушы органдардың, меншік нысандарына ... ... ... да ... туристік қызмет саласындағы қызметін үйлестіреді;
- туристік қызмет көрсету рыногында ... ... ... ... ... ... барлық туристік қызмет субъектілері
үшін тең жағдайлар ... ... ... және ... ... ... ... сертификаттау мен стандарттауду реттейді;
- турагенттік, туроператорлық және экскурсиялық қызметті жүзеге
асыруға, туризм ... ... ... ... беру арқылы
лицензиялауды жүзеге асырады;
- туристік қызмет саласында кадрларды даярлауға, қайта ... ... ... қатысады;
- туристік қызмет субъектілеріне олардың қызметін ұйымдастыруға
байланысты мәселелерді әдістемелік және ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес өзге де қызметті жүзеге
асырады [11].
Жергілікті атқарушы органдардың ... ... ... ... ... ... халықты жұмыспен қамту шарасы ретінде
кәсіпкерлікті дамытып, қолдайды;
- туризмді дамытудың аймақтық бағдарламаларын әзірлеп, ... ... ... ... қорғау жөніндегі шараларды әзірлеп,
енгізеді;
- әкімшілік-аумақтық бірліктердің туристік қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... туралы талдау жасап,
қажетті мәліметтерді уәкілетті органға береді;
- уәкілетті орган лицензиялау жөнінде өкілеттік берген ... ... ... ... лицензия беруді жүргізеді;
- туристік қызмет көрсетулерді және туризм ... ... ... ... туристік ақпарат орталықтарын құрайды;
- балалар мен жастар лагерлерінің қызметіне жәрдем көрсетеді;
- жергілікті бюджет есебінен ... ... ... кадрларды даярлауға, қайта даярлауға және ... ... ... туристік қызмет субъектілеріне олардың қызметін ұйымдастыруға
байланысты ... ... және ... көмек
көрсетеді;
- Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген тәртіппен уәкілетті
органға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы ұсыныс енгізеді;
Қазақстан ... ... ... ... дамыту саласындағы
өзге де қызметті жүзеге асырады.
2.2 Қонақ үй таңдаудағы iскерлiк туристердiң ... ... ... байланысты бiздiң қонақ үйлердегi -
Қазақстанның iрi ... iрi ... қона үй және ... салынуын қажет ететiн мәселелердi шешу. Қонақ үй шаруашылығын
басқарудың қазiргi формасы ... ғана ... ... ... ... Қазақстанда ол Алматы мен Астана қалаларынан басқа қаларында
да штаб-квартиралары болуы мүмкiн. ... ... ... жетілдіру –
Қазақстан экономикасын көтеру ... ... ... үй қызметінен
түсетін табыс жылдан жылға жоғарылап бара ... (6 ... ... ... ... ... ... пайдаланудан
түскен табыс [42]
|Туристердi орналастыру объектiлерi |2005ж. |2006 ж. |2007ж |
| |млн. |млн. ... |млн. ... |
| ... | | ... бар ... ... |15927,0 |15983 |16039 ... ... ... |1533,3 |1578,3 |1623,3 ... жатақханалары мен таудағы туристiк|57,7 |120,7 |183,7 ... | | | ... ... ... мен |0,7 |55,7 |110,7 ... қоюға арналған | | | ... ... ... қоса | | | ... | | | ... ... ... |218,8 |248,8 |278,8 ... ... ... орналастыру объектiлерiн пайдаланудан
түскен кiрiс 2007 жылы 21156 млн. теңгенi құрады, аталған ... ... ... 17737,5 млн. ... оның ... - ... ... үйлер - 15927,0 млн. теңге, мейрамханаларсыз қонақ үйлер - 1533,3
млн. теңге, жастар ... мен ... ... ... - 57,7 ... ... ... автофургондар мен автотiркемелердi қоюға
арналған тұрақтарда көрсетiлетiн қызметтi қоса алғанда - 0,7 млн. ... ... ... - 218,8 млн. ... ... 2007 жылғы
көрсеткіштер 2005 жылмен салыстырғанда қарқынды өсуімен ерекшелінеді (Кесте
2).
Туристік бизнесті шектеуші елеулі факторлардың бірі ... ... ... ... төмендігі болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... орналастыру объектілеріндегі сыйымдылық жүктеменің 35℅-ын ... ... ... ... саны 2009 ... ... 40℅ ... Республикасының Статистика агенттігінің мәлімтеттері бойынша
соңғы бес жылда 20 қонақ үй ... 2006 жылы ... 465 ... ... ... ... қоры ... 24,3℅-ға ғана толтырылды, 2010 жылы қонақ
үй саны 677 өсті (сурет 4).
Сурет 4. Қазақстан Республикасында ... үй ... өсу ... ... ... ... ... сапасыз туристік өнім берудің
басты себебі тиісті санаттағы қонақ үйлердің болмауы, ал қолдағы бар қонақ
үй ... 80 ... ... қонақ үйлердің бір бөлігінің жай-күйі мүлде
нашар және банкроттық жағдайда тұр, ... олар 60-шы ... ... ... мәліметтеріне қарағанда Алматы және Ақмола, Шығыс
Қазақстан облыстарында қонақ үй саны ... ... ... 2010 ... ... ... Алматы облысында 116 қонақ үй, Алматы
қаласында 96, Ақмола облысында 60 ... үй саны ... ... 5).
Сурет 5. 2010 жылғы Қазақстан Республикасында ... және ... ... үй саны ... көрсеткеніндей, туристік санаттағы қонақ үйлердің (2-3 жұлдызды
немесе ... және ... ... ... неғұрлым жоғары
кадрлармен қамтамасыз ету.
Қазақстанға қызығушылықтардың бірін әлемнің әйгілі қонақ үй ... 2005 жылы ... Rixos, ... ... ... мен ... Inter ... және Redisson SAS сияқты ... ... ... ... ... ... ... үйлер Алматы қаласында орналасқан,
кейiнгi уақыттарда соған ұқсас үйлер Астанада және ... да iрi ... ... ... мен ... ... арта түсуде, алайда , бұл екi
орталықпен ғана шектелуге болмайды. Iскерлiк клиенттер сапарлары Қазақстан
шаруашылығы белсендiлiгi өсуi мен ... саны ... ... ... ... ... ... құрылысы ерекше өзектi нәрсе. Бұндай
мәселелердiң шешiлуiне турфирма және ... ... рөлi ... үш, төрт және бес жұлдызды 78 қонақ үй жұмыс ... ... ... ... ... жатады.
Мамандандырылған орналастыру орындарында: 106 санаторий, пансионат,
санаторий-профилакторийде 2007 жылы емдеу-сауықтыру қызмет ... мың адам ... 13 ... ... мен ... пансионаттарда
32686 адам демалған. Неғұрлым танымал емдеу орындарына ... ... ... облысы), «Мойылды», «Баянауыл» (Павлодар облысы),
«Жаңақорған» ... ... ... ... ... облысы),
«Каспий» (Маңғыстау облысы) және басқалары жатады [12].
Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша 2005
жылы туризм объектiлерiнiң негiзгi жаңа ... 29591,8 млн. ... жылы 37895,2 млн. ... 2007 жылы 33994,3 млн. ... ... Бұл туризм саласына инвестиция тартудың оң үрдiстерiне куә
болады, ... ... ... ... ... ... ... индустрияны инвестициялауды ынталандыруға анық жеткiлiксiз. Талдау
көрсеткенiндей, ... ... ... салынған инвестициялардың
жалпы сомасынан туристiк ұйымдардың қызметiн жүзеге асыруға 2003 жылы ... млн. ... 2006 жылы 242 млн. ... және 2007 жылы 48,3 млн. ... күнi қонақ үйлер әртүрлi формадағы жекеменшiкте болғандықтан,
жекеменшiк ... ... ... етпейтiн франчайзинг қолданылуы
қажет.Бүгiнгi күнi жұмыс атқарып жатқан Hyatt Regent Almaty ... ... ... ... үй ... шеше алмайды.
Туристiк қызметке жасалған талдау ... және ... ... арғы ... ... ... ... iскерлiк мақсатта болатынын
(iскерлiк туризм) және олар сапалы әрi қызмет көрсетулердiң толық жиынтығын
ұсынатын ... ... ... жөн санайтынын көрсеттi. Елдiң iскерлiк
орталықтары - iрi қалалардағы халықаралық деңгейдегi қонақ үйлер ... әрi ... дәл осы ... ... ... болады.
Алайда, қонақ үйлердi, пансионаттарды, демалыс үйлерi мен базаларын
қоса алғанда, орналастыру ... ... ... ... ... ... және ... тұрғыдан тозудың
жоғары шегiне жетуiмен сипатталады.
2.3 Iскерлiк саяхатшылар қажеттiлiктерiн қанағаттандыру
Iскерлiк саяхатшылар қажеттiлiктерiн қанағаттандыру нарық сегментiн
құруда ... орын ... Ол үшiн олар ... үй басшы немесе қожайындарына
талаптар қояды:
1. Қызмет көрсетудiң жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... iскерлiк саяхатшылар үшiн қонақ үй ... ... Баға ... 39% ... ... бiр ... үймен бiрлеседi,
өйткенi, олармен шартқа ... ... ... ... ... ... үй ... таңдаудағы басты фактор (кесте 7).
Кесте 7
Әртүрлi деңгейдегi менеджерлер үшiн таңдалған қонақ үй категориялары
бөлiнiсi [30]
|Қонақ үй ... |Аға ... ... ... |
|категориясы |Кеңесi мүшелерi | ... ... |49 |14 |4 ... |28 |39 |17 ... |11 |33 |42 ... |2 |3 |13 ... |10 |11 |24 ... жүргiзу құралы.
Iскерлiк саяхатшылар үшiн қонақ үй саяхат кезiнде офиске айналады.
Көптеген қонақ үйлерде бизнес ... ... көп ...... Зерттеу бойынша 68% ... ... ... ... ... Бүгiнгi жағдайда арнайы телефон
карточкалары қолданады.
4.Сауықтыру құралдары.
Сауықтыру орталықтары мен спорт алаңқайларынан басқа қонақ үйде ... ... ... ... ... ... фитнесс
орталықтар қызметтерi ұсынылады.
5.Тамақтануды ұйымдастыру.
Iскерлiк саяхатшылар жеке ... ... ... Кейбiр қонақ
үйлер жекелеген кешкiлiк ас ұсынады. Iскерлiк саяхатшылар қажеттiлiктерiн
қанағаттандыру үшiн әртүрлi әдiстер ... ... «тек ... ... ... ... қызметтер болып бөлiне бередi [23].
Мини-барлар Еуропа ... ... көп ... бойы қызмет
көрсетуде, ал Қазақстанда бұл - қызмет көрсетудiң ең қолайлы және ... ... ... ... ... алып ... ... алу арқылы бөлме
атмосферасын сақтау үшiн ... ... ... үшiн ... – жеңiлдiктер,
премия, қосымша қызметтер жүйесiн ... ... ... ... және ... ... ... керек, тек 2% iскерлiк саяхатшылар қонақ үй
таңдауда бұл ... болу ... деп ... ... басты факторлар
– орналасқан жерi, тазалық және баға деңгейi т.б. болып қалады.
Толық кешендi қызметтерi бар қонақ ... ... ... ... басты орын алады. Мысалы, Residens Inn торы жетi ... ... ... ... ... бөлме үшiн жеңiлдiк бағасы
берiледi. Hawthorn Suites қонақ ... ... ... ... және ... ... ... күндiк газеттер, бос уақыты өткiзу қызметтерiн
көрсетедi.
АҚШ-та жүргiзiлген сұраныс бойынгша ... ... ... ... ... қолданушылар саны көбеюде. Турды агент арқылы броньдау
алғашқы қатарда, өткен ... ... ... 56% ... ... ... саяхаттаушы адамдар әртүрлi көлiк түрлерiн јоданады.
Олардағы ерекше талаптар: жылдамдық, комфорт, жайлылық, жиiлiк, сенiмдiлiк.
Әуе жолаушылары жиi ... ... ...... ... ... – эконом класс немесе бизнес классты таңдайды. Аталған класстарды
қалау компаниядағы саяхатшының шенiне байланысты анықталады, алайда, ... ұшу ... ... алады (8 кесте).
Кесте 8
Әртүрлi менеджмент деңгейi үшiн ... әуе ... ... % ... ... ... Кеңесi |Аға менеджерлер|Орта және төменгi |
|класстарының ... | ... ... |2 |3 |4 ... ... | | | ... аллғанда: | | | ... ... | | | ... |12 |2 |1 ... |44 |34 |18 ... |36 |56 |73 |
| |8 |8 |8 ... айналымдар, | | | ... ... | | | ... ... | | | ... |23 |6 |8 ... |45 |45 |32 ... |14 |29 |41 |
| |18 |20 |25 ... ... iскерлiк қонақтарға қызмет көрсету олар келер алдында
басталады. Қонақтарды қарсы алғанда компания ... ... ... ... Бұл ... мiндеттерiне - қонақтарды қарсы алу, оларды
шығарып салу, бронь жасалған автокөлiк қызметтерiн ... ... ... ... тiлде сөйлейтiн персонал қызметi қарсы алады.
Қонақ үйдегi бөлмелер iскерлiк ... ... ... ... ... ... iскерлiк презентацияларға
қызмет iстеу үшiн видеоплейермен жабдықталған.
Сонымен бiрге, ... ... ... ... ... модемi бар мобилдi кабинет ұсынылуы мүмкiн. Қонақ қалауы бойынша
компьютер тiкелей номерде болуы мүмкiн ... ... ... ... ... ... – жаттығу залы мен жабық бассейндер ұсынылады.
Қонақтар кетер кезде портье қызметi аэропортпен ... ... ... ... ... ... сенiмдiлiгiн артады.
Жалпы, қызметтер тұтынушылары қонақ үй компанияларынан бәсекелiкке
төзiмдiлiгiн байқайды. Мысалы, 90 жылдардың ... ... ... ... ... мен ... саны кемiп, бұл сатып
алушы компаниялары келiссөздерiнiң бағасының төмендеуiне әкелдi.
Көптеген ... ... ...... тасымалы
тарифiнiң төмендеуiне әсер ... ... ... ... ... қоя ... Ол «корпоративтi тариф» деп ... ... ... негiзiнен 10 аз.
Корпоративтi қызмет көрсету кейбiр ... ... ... бiрi. ... ... – корпоративтi клиенттермен ұзақ,
екi жаққа да ... ... ... ... ... ... жеке ... бөлу, олармен туындаған ... шешу – ... ... фирма жұмысы. Басты жұмыс ...... ... мейiрiмдiлiгi, жинақылық, ... ... ... ... ... ... екi ... тұрады:
Бизнес-қызметтер – iскерлiк саяхатпен ... ... ... ... ... ... ... мен олардың жанұясына жеке
турсапарлар ұйымдастыру.
Корпоративтi ... ... үшiн ... отыру партнерге барлық
қызметтердi ... ... ... ... ... жеке ... ... бөлiп беру;
- туризм саласында кез-келген сұрақ бойынша кеңес беру маманы тегiн;
- арнайы ұсыныстар туралы ақпараттар беру;
- офиске тегiн құжаттарды ... ... үшiн ... ... ... ... бойынша есеп беру.
Төлем формасы. Көрсетiлген қызметтер төлемi ... ... ... ... ... ... ... бiрге,
кредиттiк карточканы тұрақты қолданған жағдайда) формасы қолданылады, яғни
карточка қожайынсыз-ақ ... ... ... ... бередi.
Қолма-қолсыз есеп алуда компаниялар корпоративтi клиентке ... ... ... ... бұл ... алдағы бюджетiн
жоспарлауға көп көмектеседi.
Кейбiр консалтингтiк компаниялар «офистен бөлек» корпоративтi шытырман
оқиғалар мен ... ... Бұл ... ұйымдастыру арнайы
курстардан тұрады. Курстар бағдарламасына келесiлер ... ... ... қолдану арјылы корпоративтi шаралар енгiзу;
- корпоративтi мәдениеттi дамыту үшiн жаңа ойлар құру, ... қала ... ... ... мен ... сценарийлерiн жасау;
- компания персоналына қызықты турлар мен мотивациялық экпедициялар
жүргiзу;
- команда құру мен бiрлiгi үшiн ... ... орта ... звено персоналына активтi тренингтер өткiзу;
- саяхат және экстремалды спорт түрлерiне байланысты кино және ... ... ... Халықаралық іскерлік туризм даму ерекшеліктері
Туризм әлемдік эконоимиканың ірі және қарқынды дамып келе ... ... ... көптеген мемлекеттерде туризм негізгі валютаның
көзі ... ... ... ... бұл ... ... ... және ұзақ перспективалы, себебі туризм шет ел ... ... және ... ... балансы мен экспортына жағымды әсерін тигізетін
құрал. 1991 жылы әлем елдерінің халықаралық туризмнен түскен ... ... 7 %, ал ... қызмет экспортының 3 % құрады.
Әлемде халықаралық туризм біркелкі дамымаған, ол ... ... даму ... ... ... ... батыс
еуропа елдерінде жақсы дамыған. Бұл аймаққа әлемдік туристік ... 70 ... ... 60 % жуығы келеді. 20 % Америкаға, 10 % кемі Азия, Африка және
Австралия үлесіне тиеді.
Халықаралық туристік ... ... ... ... ... ықпал етті. Батыстың Швейцариы, австрия, Франция
сияқты жақсы дамыған мемлекеттері туризмнен ... ... күн ... жалдары туризм саласында қуатты зерттеу базасы мен кәсіби мамандарды
дайындау ... ... ... ... ... ... ... ие. Туризм
халықаралық қарым-қатынастарда ереше орынға ие. Жыл сайын 500 млн. жуық
адамдар шетелдерді ... ... ... ... туризм демалыстың
танымдық түрі ғана емесе, ол әлем ... ... ... келе ... ... ... ... туралы ақпарат нақты емес, ... ... ... өте ... ... есепке алудың бірігей жүйесінің
болмауы, әлем елдері арасында статистикалық мәліметтерді салыстыру қиын.
Сонымен қатар, туризмның ... ... ... ... деп ... ... жерінен өзге жерді уақыт аралығында
қозғалуы. Уақыттық қозғалуы деп бір жылға жуық ... ... ... ... ... ... ... деп өзге елді кәсіби
мақсаттан бөлек келуі айтылады.
Халықаралық туризмнің дамуы.
60-70 жж. халықаралық туризм ... ... ... ... ... ... ... нарығы құрылды. Әлемдегі барлық туристік саяхаттың
70 % ... ... ... 20 % ... 10 % кемі Азия, Африка және
Австралия елдері үлесіне ... ... 1990 ж ... туризм туралы
мәліметтер келтірілген. ... ... ... ... ... ... Yеаr Bоок оf Тourism Statistics статистикалық
жинағынан алуға болады (кесте 9).
Бүкіл әлемдік туризм кеңесінің ... ... 1993 ж ... ЖҰӨ 10,1% мен ... ... 10,5% келеді.
Кесте 9
1990 ж Халықаралық туризм [42]
|Аймақ пен елдер |Келген ... ... ... |
| | ... млн. ... |
| | |дол ... млн. |
| | | |дол. |
| |мың адам |% | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |454875 |100.0 |255006 |237916 ... |62495 |13.7 |41044 |43746 ... ... ішінде: ... |5933 |1,3 |5032 |... ... |1063 |0,2 |1382 |1485 ... |217 |0,5 |2105 |886 |
| ... |1707 |0,4 |1437 |425 ... |2633 |0,6 |500 |419 ... |1561 |0,3 |1258 |162 ... |10484 |2,3 |2218 |470 ... ... |2959 |0,6 |3559 |3166 ... |1138 |0,2 |139 |708 ... |7446 |1,6 |1667 |4473 ... |4842 |1,1 |4362 |1381 ... |5299 |1,2 |4326 |854 ... |4799 |1,1 |3349 |520 ... |1879 |0,4 |3578 |24928 ... ... |84104 |18.9 |61824 |54420 ... ... | | | | ... ... |1562 |0,3 |1333 |196 ... ... |1533 |0,3 |750 |144 ... |15 258 |3.4 |6374 |8390 ... |15695 |3,4 |5324 |5379 ... |2554 |0,6 |1367 |647 ... |39 772 |8,7 |40 579 |38 671 ... ... |8634 |1,9 |5781 |5651 ... ... | | | | ... |2728 |0,6 |1975 |1171 ... |1079 |0,2 |1444 |1559 ... |1267 |0,3 |261 |111 ... |17 728 |3,9 |6801 |3932 ... ... | | | | ... |4024 |0,9 |1259 |184 ... |3204 |0,7 |953 |179 ... |1029 |-0,2 |815 |1065 ... |276755 |61.0 |132977 |124034 ... ... | | | | ... |19011 |4,2 |13017 |6212 ... |3163 |0,7 |3575 |5445 ... |4500 |1,0 |394 |... ... |18021 |4,0 |13935 |17614 ... |20 510 |4.5 |1000 |600 ... 9 ... |2 |3 |4 |5 ... |17 045 |3,7 |10 683 |29 836 ... |8873 |2,0 |2587 |1088 ... |1257 |0,3 |3322 |3676 ... |366 |0,8 |1447 |1159 ... |34300 |7,5 |18593 |4254 ... |26679 |5,9 |19742 |13826 ... |5795 |1,3 |3615 |7340 ... |1955 |0,4 |1517 |3413 ... |3400 |0,7 |266 |220 ... |8020 |1,8 |3556 |867 ... |6533 |1,4 |106 |103 ... |53157 |11,7 |20185 |12424 ... |13 200 |2,9 |6839 |5989 ... |5159 |6579 |6133 | ... ... | | | | ... |2215 |0,5 |3635 |4120 ... ... сәйкес, әлемде туристік қызметке маманданған 15 ел бар,
онда туризмнен ... ... ... түсетін табыстан бірнше есе ... Ол ... ... субтропик пен тропиктік зонада орналасқан
аралдық мемлекеттер – барбадос, Сейшел аралдары және т.б. ... 45 ... ... пайда экспорт өнімінің ¼ бөлігін құрайды. Оған ... ... ... ... ... ... ... Австрия, Испания,
Португалия және т.б. елдер жатпайды.
Халықаралық туристік шығындар деп осы елдің тұрғындарының ... мен ... ... ... ... 1990 ж. ... ... табыс 255 006 млн.дол құрады. Ең көп табыс АҚШ-қа келеді
(40 576 млн.дол).
Америкалық туристердің шығыны да өзге ... ... ... ... ... мен ... халықаралық туризмнің табысы мен шығыны
арасындағы қарым-қатынас та әртүрлі.
Ең үлкен оң сальдо Испания (+14 339 млн. ... одан ... ... млн. ... ... (+6805 млн. дол.) және ... (+5916 млн.
дол.), ең үлкен теріс ... - ... ( - 21 350 млн. дол.) және ... 153 млн. ... ... ... ... бөлек шетел туристі өз шығынының 40%
тамақтануға, тұруға - 30%, ел ішіндегі жол жүруге - 8%, өзге ... - ... ... ... ... ... ... біріншіден
туристік фирмалардың табысы ұлғаяды, екіншіден, туристік сектор тұрғысынан
жеткізіп берушінің ... мен ... ... ... ... үшіншіден,
туристік бизнеспен тікелей немесе жанама байланысты халықтың жеке табысы
артады.
Туризмнің жұмыс күші ... да ... зор. ... мамандардың
мәліметі бойынша, көп елдерде туризм ... ... ... ... ... 100 млн. артық адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Туризм
индустриясы жұмыс сыйымдылығы көп ... ... ... ... ЖҰӨ 5% және жұмыспен қамтамасыз етілгендердің 8% келсе, ... ... 7 және 11 % ... ... ... іскерлік туризмді дамыту перспективалары
3.1 Қазақстан іскерлік туризм орталықтары
3.1.1 ... ...... ... ... ... Респуликасында үлкен қала агломирациялары онша көп емес.
Туризмнің басқа түрлерінің орталықтары көп ... ... ... ... ... ... болуы тиіс. Біздің
мемлекетте ірі іскерлік орталықтары ... ... те ... ... ... ... ... Қарағанды, Ақтөбе қалаларын айтсақ болады.
Біз аймақтардан Алматы қаласының, ... және ... ... ... ... ... ... ірі қаржы орталығы, ең ірі агломерациясы, ... ... ... 80% і осы ... ... Осы ... ... туризм дамуына үлкен мүмкіншіліктері көп десек.
Болашақта алматы қаласы орта Азиядағы ірі қаржы орталықтарына ... ... ... ... ... ... ... мен инвесторларды тартуда. Және сонымен қатар Алматы қаласының
географиялық ... мен ... ... ... дамуына өте
қолайлы. Медеу, Шымбулақ, Шарын, әсем тау бөктерлері, осының барлығы
туристерді ... ... ... ... ірі көрме оралықтары да бар, жыл
сайын қалада 50 ... ... ... ... ... ... саммиті өз жүмысын қорытындысында Алматы
жағдайына көңіл бөлінген. ... ... ... ... аймақтық қаржы
орталығы ретінде дамытудың перспективалары ... ... ... ... ... ... мақсаты - орташа компанняларға қаражат
тарту болып табылады. Ол үшін алдымен алғашқы қадамдар жасалуы тиіс. ... ... ... ... болуы үшін алдымен офистер қажет. Бірақ
олар бір жерде шоғырланбайды. Нақты территория белгіленбейді. Офнстер ... ... ... яғни қай ... ... ... істесеңіз, сол жер
қаржы орталығы болып есептелетін болады. Ал біз лицензиялар алу ... еш ... қол ... ықпал жасаймыз. Кейбір компаниялар
үшін олар өз филиалдарын, ... ... ... ... үшін белгілі
деңгейде салықтық жеңілдіктер болады. Біз әр турлі қаржы
құралдарын ... ... ... т.б.) сенім артамыз. Біз
неге алтынға, астыққа фьючерспен сауда жасай алмаймыз? Оның ... ... ... құн ... ... ... деген сыбыс бар. Бұл батыс
инвесторлары үшін де тиімді болар еді. Шығыстықтар үшін де. ... ... ... ірі компаниялар мен Бостон компаниялары қатысуға ниет
білдіріпті. ... ... ... ... ... орталығы жинақтаушы
зейнетақы қорлары үшін де таптырмайтын қаржы рыногы ... ... ... орталық ішкі қор рыногын дамыту үшін қажет. Қазақстан ... ... тар ... ... ... ... өтімділігі кең
рынок құру үшін, ол аймақтық рыноктармен интеграцияда болуы керек. Тағы ... ... ... мәселе егер Қазақстанда жұмыс істеп жатқан
шетелдік ... ... ... ... Гонконгтан қор
рыноктардан шақыру келіп, олардың активтерімен бірге қотарыла солан қарай
көшуі мүмкін ... ... ... өз ... ... ... қалай
қорғайды йнвесторлар көп болған жағдайда, құнды қағаздар да, құралдар да
рынокта көп болады. Сонда ғана ... ... ... да ... ... ашылуы тиіс. Онда Ресей, Қытай компаниялары болады. ... ... көп ... ақша да ... мол ... ондай жерде
саудагерлер де аз кездеседі. Қазақстанның жоғалтып алған секторы - туризм.
Экономиканың осы ... ... ... жатқанымыз аян. Туризм кластерін
құрамыз дегенімізбен, әлі күнге дейін нақты мардымды ештеңе жоқ. Жібек ... ... ... және ... ... ... ойда бар. ... жасалып жатқан іс жоқтың қасы. Авиа компания ... ... ал ... оны ... ... ... ... Келетін
туристер болса, тасуға дайын екендігін білдірген ол, ... жылы ... млн шет ... ... ... оның 1 ... ғана ... айтты. Бұл тым аз. Және аталған компания республика ішінде 27
пунктке рейс ... ... ... ... да ... ... бара ... жолаушылар жоқ. Студенттер, туыстарына бара жатқан
жолаушылар ғана [24].
Біздің елдегі туристік компаниялардың көпшілігі шығу туризмімен ... бұл ... түрі ... ... көп табыс әкеледі, ал жалпы алғанда
бұл ... үшін ... ... мемлекет ақшасы басқа мемлекетке кетуде
деген сөз. Басқа елге барған турист, сол ... ... ... оған ақша ... Ал кіру ... аз ғана мекеме айналысады. Және
айналысқанның өзінде жергілікті ... ... Бұл осы ... ... кері әсер ... кіру ... ... локомативі ретінде іскерлік ... ... ... форумдарға келген адамдар біздің елдің
көрікті, қызықты жерлерімен танысады, қалаларымыздың ... ... бір ... өз жанүясымен, достарымен қыдырып келуі мүмкін, және басқа
да адамдарға осы ел жайлы хабар таратады. Бүл дегеніміз үлкен жарнама.
Сонымен ... ... ... ... осы ... турист
елде мың долларға дейін тастап кетеді екен.
Әлемде іскерлік туризм жыл сайын қарқын алып келе ... ... : АҚШ ... 5%, ... ... 5-6 % ке, Ресейде 10% ке өсуде. Ал Қазақстанда
іскерлік туризм даму жөнінен соңғы орында. Оның ... ... ... ... ... тұр [25].
Алматыда іскерлік туризмді дамыту үшін ... ... ... ... Ол әр ... халықаралық іскерлік іс шаралар өткізілуі тиіс. Сол
конгресс орталықта конференциялар, ... ... және тағы ... ... Мысалы: Лондонда 5 конгресс хол бар, оңт. Африкада 15
жыл бұрын бірде бір болмаған ал қазір олардың саны үшеуге ... ... ... ... бес ... қонақ үйлерде күтуде. Олар
Анкара мен Хаят. Бірақ бұл қонақ үйлердің залдары аса көп ... ... Ол ... ... бес жүздік қана. Шыңдығында орта
азия елдерінде қазіргі таңда бір де бір ... хол жоқ. Егер ... ... осы ... ... ... бұдан іскерлік туризм жағдайы
әлде қайда ілгері басатын еді. Және әр ... ... ... ... ... мүмкіндік туады. Бұл үшін үкімет белгілеген Алматы
қаласының ... ... ... ... ... көрсетілгендей
конгресс орталық үшін жер берілуі ... Ал қала ... жер жоқ ... ... ... ... туризм дамуында біраз жетістіктер
бар. Кіру визаларын алу оңайлатылды, уақытша алу үшін ... ... ... жоқ. ... бекеттерінде кірушілерді тіркеу пунктері ашылды.
Бірақ әлі де туризм кластерін құру мен дамытуда біраз қиыншылықтар мен
кедергілер бар. Солардың бірі ірі ... әуе ... ... ... ауыстыру. Бұл дегеніміз Алматыдағы туризм ... ... ... ... ... ... Алматыға жету үшін Амстердамда,
Франкфуртта, Стамбулда ұшақ ауыстыруға тиіс. Нәтижесінде Алматы көптеген
пайдадан айырылады. ... ... ... ... отыз екі ... ... орны ... Қазақстанмен бәсекелес Қырғыстан бұл жағдайды
өз мақсаттарына пайдаланып, Қазақстанды әлемдік туристік нарықтан біржолата
айыруға ... ... ... үшін ... ... ... ... елге бару үшін әуе билетінің 30/40 % ке ... ... ... ... ... үшін бұл өте ауыр ... ... солтүстік аймақтарында тұратын халық ресей әуе қатынасын,
оңтүстік аймақтағылар Бішкек пен ... әуе ... ... ... ... ... тұрған қаржы көршілес мемлекеттер экономикасына
кетуі мүмкін. Ал үлкен әуе тасымалдаушы компаниялар болса, ... ... ... ... ... ... үзуі мүмкін. Ал
бүкіл әлемдік әуе байланысы үзіліп қалудың қауіпі, одан келетін ... кері ... ... ... Бұл ... ... дәрежесінде
қайта, және бұл мәселе жөнінде альтернативті шешімдер қабылдау қажет.
Астанаға қосымша рейстер ашу ... банк ... ... және ... ... ... жүргізілген реформалар арқасында көршілес жатқан
бұрынғы кеңес мемлекеттеріне қарағанда жақсы және озық. Дәл осы ... ... ... бәсекелестікке қабілеттілігі туралы айтуы мүмкіндік
береді. Ол 2003 жылы ... ... ... құру ... жұмыстың
басталуына себепкер болды. Бұл мақсатта республика үкіметі жоғарыда аталған
жобаның ТЭН ... үшін ... ... ... ... ... ... ретінде Boston Consulting Group (BCG) компаниясын
таңдады. BCG қызметін республика үкіметі 1 млн. ... ... ... саты ... ... ... ... кезеңде әзірлеушілер
осындай орталық құру бойынша ең ... ... ... ... ... қаржы жүйесінің ахуалын бағалады. Екінші
кезеңде ... ... ... ... дамытудың екі моделі әзірленді.
Жобаны жүзеге асырудың бірінші кезеңінде келешек эмитенттер ... ... ... BCG ... анықтады, Ресей мен Украина қатысушылары
қарастырылады. Жоба авторлары кейінгі ... ... ... ... ... мен ... ... үміттеніп отыр [26].
Алматыда аймақтық қаржы орталығын құры бүгінгі танда өзекті болып
табылады. Бұл мәселеге ... ... ... ... ... ... ... болатын. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыны
тез арада аймақтық қаржы орталығына айналдыруды ... ... оның ... ... өкіметі және республиканың қаржы
секторы мемлекеттің бұрынғы астанасында аймақтық ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық мақсат
-елдің қаржы секторының жиналған ... ... ... отырып қаржы
нарығында көшбасшы болу»,- деп санайды ел басы.
Алматы аймақтық қаржы ... ... ... ... ... аумақ
ретінде құру жоспарланып отыр. Бұл жаңа құрылым формасы: республика заңы
мұндай құқықтық институтты білген ... ... ... ... ... ... ... жоқ. ААҚО келешек мүшесіне Алматы аумағында
офисінің ... ... ... Ал ... мен ... беру ААҚО
қатысушысы ретінде тіркеу принципі бойынша және қаржы орталығының арнайы
сауда алаңында құнды қағазбен ... ... ... жүзеге асырылады.
Орталықтың жемісті дамуы үшін оның қатысушыларына салық жеңілдіктері
мен экономикалық ынталандырмалар ұсынылу керек. Осыған ... ... ... ... ... ААҚО қатысушыларын біріккен кіріс салығынан
босату ұсынылды. Негізінен, инвесторлар ... үшін ... ... да, ... да ... кіріс салығынан, пайдасын құн артуынан,
қаржы құралдарынан түскен сый ақылар мен үлес-пайдалардан босату ... ... үшін ... ... ... ... ... ретінде мыналар ұсынылады: эмиссия көлеміне байланысты аудитке
кететін шығынның бір бөлігін қайтару, ААҚО ... жыл ... ... ... ... ... листингкке жеңілдіктер беру, қаржы ... ... ... Қаржы орталығының бәсекелестік қабілеттілігін
арттыру үшін үкімет Қазақстаңда бұрын болмаған төтенше іс-шараларға барды.
ААҚО қызметін жүзеге ... үшін ... ... ... ... азаматтары
мен азаматтығы жоқ тұлғалар Алматы қаласының ... ... ... кіру визасын алатын болады. ААҚО қатысушылар ағылшын
тілінде іс жүргізу мен келісім ... ... ... ... ... нормативтік шешімдері да ағылшын ... ... ... өз ... ... тапшылығына қарамастан ... ... ... ... ... ... облигациялар
бойынша түскен пайда көрсеткішін қалыптастыруға мүмкіндік береді. ... ААҚО ... ... ... ... салу еркін
саудада акция көлемін арттырады. Алматыны негізгі ... ... ... үшін ... шарт ... тиіс:
Экономикалық еркіндік: қаржы орталығы іс-әрекет, тұтыну, жинақтау және
инвестициялар еркіндігінсіз тіршілік ете алмайды.
Ішкі экономиканы ұстап тұратын, ... ... ... ете ... тұрақты валюта.
Жинақты өнімді капитал салымына қаржы жинағын тасымалдай алатын тиімді
қаржы институты мен ... ... ... және мобилді нарық - ұзақ мерзімді және
қысқа мерзімді нарық сияқты ... ... ... ... бойынша нарық
және фьючерстік нарық, инвесторлар мен қарыз алушыларға үлкен мүмкіндіктер
тудыратын ... ... ... және қолма-қол төлемдерді тиімді жүргізуге мүмкіндік
беретін технология мен байланыс құралдары.
Арнаулы қаржылық білім және адамдық капитал, ... мен ... ... ... және ... ... ұстау, капиталдың халықаралық
ағымы үшін тартымды жағдай жасау.
Сонымен ... BCG ... ... ... ... ... қаржы орталығы жұмысының үшінші жылында бір ... ... ... 5 ... ... ... ... ал бесінші жылда жылына
- 8 млрд. долларды құрайтын болады. ... ... ... ... ... сондай-ақ, Ресей мен Украина эмитенттері
арқасында болады. Сонымен қатар, қаржы орталығының бес жыл ... ... ... басқа елдерінің эмитенттері нарыққа шыға алатын болады.
Алматы қаласы бойынша бизнес турды ұйымдастыру
Корея ... ... даму ... ...... медицина мүмкіншіліктерімен таныстыру. Қатысушылар –
Корея және қазақстандық медицина қызметкерлері, ... ... орны – ... ... қонақ үйі – конференц зал.
1 күн – Қонақтарды әуежайдан күтіп алу. Астана интер қонақ үйіне
трансфер.
2 күн. ... ... ...... ... мүмкіншіліктері конференциясы
12.00-12.20 – Кофе брейк
12.20-15.00 – Конференция жалғасы
15.00-15.20 – кофе брейк
15.20 – 18.00 – ... және ... ... ...... ... күн. ... таңғы ас.
10.00 – 13.00 Алматы қаласы бойынша шолу экскурсиясы.
13.00 – 14.00 Түскі ас.
15.00 – 17.00 – Бизнес сапар нәтижелерін ... ... – 19.00 ... ас.
4 күн - әуежайға трансфер. Қонақтарды шығарып салу.
Қазақстан туристік ... ... ... ... ... көрсетеді:
1. Аудармашы.
2. Жұмысқа қажетті техника мен қызметтер ... ... ... ... ... ... ... Қажетті жағдайда құжаттарды дайындау.
Тапсырыс берушіге келесі қызметтер ақылы түрде ... ... ... ... жол ... ... ... Астана қаласының іскерлік туризм потенциалы
Астана еліміздің астанасы, әкімшілік орталық болып ... ... ... саяси мақсатпен келетін қонақтар көп, тек қана басқа елден
емес Республиканың басқа да ... ... ... әкімдер
келеді. Осы себептен де астананың ең ... ... ... ... болып саналады.
Өзге елдермен туризм төңірегіңдегі іскерлік байланысты берік орнықтыру
тұрғысында соңғы уақытта мемлекет ... ... ... істерге баса
назар аударылуда. Әсіресе, елорданың еліміздің басты туризм орталығы
ретіндегі бет-бейнесін қалыптастыруда ... ... ... ... ... ... көп нәрсені аңғартатындай. Мемлекеттің негізгі
табыс көзі саналатын туризм ісінің жедел ... дами ... ... оның
қажетті тетіктерін жүйелі түрде іске қосу мәселесі бүгінде ... ... ... ... Алдынғы жылдармен салыстыра қарайтын болсақ,
бұл саладан құйылатын қаржы көлемі жыл санап арта ... ... ... ... ... сай ... ... өткен 2005 жылы
елордада бірде-бір жаңа туристік ... ... ... осы жылы ол ... ... 16 ... ... іске қосылып үлгерді. Яғни, бұл
Астанадағы туристік фирмалар санының 31 ... ... ... ... ... ... ... рөлінің артуы Астананы,
ондағы туризм саласын дамытуға жаңа серпін бере ... ... ... өзге ... ... ... кеңістігіндегі қанатын кеңге ... ... ... ... ... ретінде көз қадауы - ондағы түрлі
саланың, әсіресе, туризмнің өрісін кеңейте түсуге ықпал ... ... ... ... өзге ... арасындағы саяси беделін
қалыптастыруға барынша қозғау салса, ... ... ... да өз
кезегінде шетелден туристердің бізге көптеп ағылуына жол ... ... ... ретті түрде бір жүйеге келтіру үшін бірінші кезекте
Бурабай, Зеренді, Қорғалжын секілді ... әсем ... бар, ... ... үшін ... ... орны саналатын осындай жерлерге
арналып, кейінгі кезде сан түрлі бағыттағы ... ... ... осы ... мамыр айынан бастап, дүниежүзілік Еуразия қорының
басшылық етуімен экотуризмді дамыту бағдарламасы іске ... ... ... ... ... ... әлемдік тәжірибесі
көрсеткендей, туристік фирмалардың қызметін жаңа ... сай ... ... ... ... ... жаңа кейіпке еніп келе жатқан елорданың туристік
кластерін дамыту бағытында жыл ... ... ... ... ... жиі қолдау таба бастады. Бұл бағдарламалардың барлығының
көздеген бір ғана ... - ол ... ... ... ... дамыту және елорда экономикасында туризмнің үлес-салмағын арттыру
болып ... Ол үшін ... ... ... ... ... ету басты
назарда түр. Мәселен, елордадағы туризм саласын дамыту бағытында ... ... ... ... ... ... осы мәселе назардан
тыс қалмаған көрінеді. Егер, осы жылы жергілікті бюджеттен 46370 мың теңге
бөлінсе, 2007 жылы 46215,6 мың ... ... ... Ал 2008 ... көрсеткіш 50515 мыңға ... Бұл ... осы ... ... да ... ... ... табатындығын айғақтай
түседі [27-28].
Егер, аталмыш бағдарламада ... ... қол ... ... ... ... берік орныққан орталық ретінде дүниежүзіне
танытуда біршама мүмкіңдіктерге қол ... еді: ... ... ... ... ... ... туристік кластердің
негізін қалыптастыру, туризмнің ЖІӨ-дегі үлесін ... ... ... ... ... ... т.б. ... қоса, туристік имиджді
көтеруде Астананың түрлі халықаралық көрмелерге қатысуы да өз кезегінде
отандық ... ... ... ... өзге ... жүмыс істеуге жол ашатын болады. Отандық мамандар осы ... ТМД ... ... ... ... ... және ... бағытта
дамып келе жатқан ең жас қала ретінде Мадрид (FITUR), ... (ITB), ... ... (WIM), ... ... ... қалаларда өткен халықаралық
көрмелерде жан-жақты таныстырылды. Биылғы жылы тіркелген 16 жаңа туристік
фирмалардың көбі ... ... ... ... ... өздерінің
қызметін қазіргі заманға сай атқаруда. Келешекте де мамандар осы ... ... ... ... ... ... ниетте.
Әрине, әлдебір көңіл аңсарын аулаған түста көкейге әу ... ... сөз ... ... ... ойды билеп ала жөнелмейтін бе
еді. Соның кебі келді. ... ... сана ... ... ... бизнестің, іскерлік туризмнің, халықаралық маңызы бар
ғылыми және мәдени ... ... ... ... ... үшін қаланың
беделдік бейнесін көтере беруге баса кеңіл бөлу керек». қазірдің өзіңде
елорда төрткүл дүниенің ... ... де ... Жоғарыдағы
талаптың біразы мақсатты түрде жүзеге асып жатқандай. Таратып керсек,
әлемдік бизнес мұнда ... ... ... ... ... ... ... қала аймағындағы бірнеше әлемдік үлгідегі нысандар ше? Басқасын жіктеп
жатпаса да болады. Ал халықаралық шаралардың ұйымдастырылып, етуінен ... ... ... ... де ... жиын ... дін ... басқосуы еді ғой. Осындай ілгерілеу үрдісі Елбасы талап етіп
отырған - ... ... ... ... ... ... еді. Осы
беделдік бейнеге қызмет ететін тағы бір ... ... ... жақсы
жолға қоюмен тікелей сабақтасып жатады.
Іскерлік туризмді дамытудың басты ... бірі ... ... ... үйдің қандай қиындығы болуы мүмкін деушілер табылар.
Істеп тұрғандары бар, салынып жатқандары бар. Орын тапшылығы ... ... ... бұл ... ... шындық пердесін аша
алмайтыны анық. Жедел өсіп жатқан қалаларда қонақ үйлер ... де ... ... ... өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Сондай олқылықтардан
қонақтардың кей ретте өз мүмкіндігіне сайма-сай орналаса алмау ... ... ... ... үй нөмірлерінің жалпы саны 1529 болса, оларға
бір кезектегі ... ... 2530 адам ... Ал ірі ... ... ... 4 ... жуық адам келетінін ескерсек, осынау
салыстырмалы саннан біраз проблеманың басы қылтиятыны сезіледі. ... ... бір ... ... ... 2 ... ... болады. Бұл енді өз атымен атасақ, үлкен кемшілік. Және де ... ... ... ... назарынан мейрамханалар мен кафелердің жүмысы да қағаберіс
қалмасы анық. ... ... ... саны 572 ... ... ... ... айында бұл сала бизнесі 60 пайызға жуық ... баға ... 23,8 ... ... ... ... бұдан
көрсетілетін қызметтің сапасы жақсарды деуге болмайды. Осы жағын ескерген
әкімдік қаладағы 1,5 мыңдай қоғамдық тамақтандыру ... ... ... ... мен ... өткізуді жоспарлап отыр.
Шындала бергеннен береке кірері анық қой [29].
Астана былайғы көзге барлық ішкі-сыртқы сипатын әп ... ... ... ... ... ... оған ешкімнің зауқы
соқпайтыны аян. Егер ірі-ірі базарларда Батыс пен ... ... ... ... ... шығып жатса, әрине, ... ... ... зор әсерге бөлер еді. Осындайда жұртшылықтың қаладағы
көптеген ... ... өзге ... ... деген наразылығына
түсіністік-пен қарай отырып, оларды жаппай өзгерткен жағдайда туристер
түсінігі мен қызығушылығына ... ... ... ма ... ... де
айтылып жүргенін жасыруға болмайды. Ал дейік, ... ... деп ... брэндтік жазуларды өзгерткен екенбіз, одан ең
алдымен шаһарымыздың ... ... ... ... ... ... Қала жетекшілерінің пайымынша, мысалы, ... ... ... атау ... ... ... ... «Аламанға»
қазіргі латын әрпінен кириллицалық нұсқасымен жазар болсақ, бұл бір жағынан
тауар маркасына ... ... ... өрескел бұзушылық ретінде
қарастырылатынын ұмытпағанымыз жөн-ау. ... ... ... ... түсінбей, әсіре байбаламға салыну да опық жегізетінін ... ... ... ... ... ... намысымызды ширатады,
отансүйгіштігімізді еселей ... ... ... де ... ... ... көтеру жөнінде ыстық ықыласымыз болса, оның жолына қолдан
кедергі жасаудың не жөні бар? Қазақылығымызды сыртқы ... ішкі ... ... жаппай қазақша ... ... ... ... қолданып, қызғыштай
қорғауымызбен нығайтып жатсақ, әне өркениет көшіне батыл ... ... ... ... ... ... ... көтерілер едік-ау.
Такси мәселесіне тағы соқпай кете алмаймыз. Онсыз туристік кластер
Турист назарынан мейрамханалар мен кафелердің ... да ... ... ... ... ... саны 572 бірлікті құрайды. Үстіміздегі
жылдың тоғыз айында бұл сала бизнесі 60 пайызға жуық өскен. ... ... 23,8 ... ... ... ... бұдан көрсетілетін қызметтің
сапасы жақсарды деуге болмайды. Осы жағын ескерген әкімдік қаладағы ... ... ... ... қызметкерлері арасында тақырыптық
конкурстар мен семинарлар өткізуді жоспарлап отыр. Шыңдала бергеннен береке
кірері анық қой. Егер ірі-ірі ... ... пен ... ... әлемдік брэндтер алдан шығып жатса, әрине, имидждік ... ... зор ... ... еді. ... жұртшылықтың қаладағы
көптеген ғимараттар атауының өзге тілде «былдырлауына» ... ... ... ... ... жаппай өзгерткен жағдайда туристер
түсінігі мен қызығушылығына солғындық сызатын салмай ма деген пікірлер ... ... ... болмайды.
Астана қаласында бизнесті турды ұйымдастыру мысалы
Қызмет сапардың мақсаты – халықаралық туризмді даму мәселелері бойынша
конференцияға ... тур ... күн. ... күтіп алу. Redisson SAS Astana қонақ үйге трансфер
2 күн. ... ... ... ... ... ... орталықтарына қатысу.
13.00-14.00 Түскі ас
14.00-16.00 күн нәтижелерін талқылау
3 күн. 8.30-9.30 таңғы ас.
10.00-13.00 Астана қаласының іскерлік ... ... ... ... ... ... Түскі ас
14.00-16.00 күн нәтижелерін талқылау
4 күн. 8.30-9.30 таңғы ас.
10.00-13.00 Астана қаласы бойынша шолу ... ...... ... ресурстарымен таныстыру.
13.00-14.00 Түскі ас
14.00-16.00 Халықралық туризм даму ... ... күн. ... ... әуежайға, вокзалға трансфер
Қазақстан туристік ассоциациясы бизнес турға қатысушыларға ... ... ... ... ... мекемелерге қатысу кезіндегі арнайы
маман – гид-экскурсоводл;
2. Аудармашы.
3. Жұмысқа қажетті техника мен қызметтер (компьютер, ... ... ... ... кезіндегі көмек.
5. Қажетті жағдайда құжаттарды дайындау.
Тапсырыс берушіге келесі қызметтер ақылы түрде ұсынылады: қонақ үйге
орналасу, ... жол ... ... ... халықаралық туризмді ұйымдастыру мүмкіншіліктері және
перспективалары
Туристік қызметтер халық тұтынатын қызмет және ... ... ие. ... ... қосымша қызметті тұтынушылар ... ... ... ... ... қызмет көрсету келісім-
шартымен және жолдамамен орындалады. ... ... ... транспорттық қызметтер, трансферт, экскурсиялық қызметтер
жатады.
Қосымша ... көп және ... ... ... ... ... 50% ... Оған: қосымша экскурсиялар, спорттық-сауықтыру
қызметтері, медециналық ... ... және ... ... қызмет саудасы дамуы нәтижесінде ... ... ... ... ... орналасуы мен тамақтануын
қамтамасызщ ететін орындар, басқару органдары, ақпарат, жарнама, туристік
сұраныстағы ... ... және ... ... ... ... ... болды.
Халықаралық туризм экономикалық іс-әрекет түрі ретінде келеседей
ерекшелікке ... ... ... ерекшелігі мұнда тауар мен қызметтердің айырбасы жүреді;
- сұраныс икемсіз.
Туризм саями және экономикалық жағдай,а да байланысты, сонымен қатар,
адамдардың ... әсер ... ... да ... Туристерді
қабылдайтын елдер сұранысқа әсер ететін тиімді әдістері жоқ;
- маусымдық сипатта болады;
- капитал және еңбек сыйымдылығы жоғары ... ... ... ... ... екі ... ... болады:
қызметті сатушылар және делдалдар. Қызметті сатушылар негізгі көлеммен
(қонақүйлер, мейрамханалар, круиз және өзге де ... ... ... ... ... ... жиі және ... әуежолдар,
тур операторлары, турагенттік фирмалар.
Аймақ бойынша туризмнің дамуы ... Азия және ... ... ... ең ... ... ... Ал Еуропа мен америкада ... ... Бұл екі ... ... келуі 1995 ж 79,1 %-дан
2020 жылға 62,3 % төмендейді. Сонымен бірге туризмнен түсетін табыс 1995 ... ... 2020 ... 2 ... долл, бес есеге өседі (кесте 10).
Кесте 10
Әлем және аймақ бойынша 1995-2020 жылдар (млн. ... ... келу ... ... | ... |
| |1995 |2000 |2010 |2020 |2020 ... |335 |390 |527 |717 |214 ... ... | 80 |116 |231 |438 |547 ... |111 |134 |195 |285 |256 ... | 20 | 27 | 46 | 75 |375 ... ... | 14 | 19 | 37 | 69 |492 ... Азия | 4 | 6 | 11 | 19 |475 ... |564 |692 |1047 | 1602|284 ... ең көп қабылдайтын ел Қытай болады. жоғары даму қарқыны
Гонконг пен ... ... де ... ... мен ... әлемдік ағымдағы
үлесі 12,3% құрайды. Күрделі өзгерістер әсіресе Ресейде болады: 2020 ж
шығатын туристерден ... ... ... саны 1,54 есе ... ... ... ішінде Чехия да үлкен жетістікке жетеді (кесте 11).
Кесте 11
2020 жылға туристерді қабылдайтын 10 көшбасшы елдер [30]
|№ пп.|Елдер ... | ... ... жж. |
| | ... ... үлесі |орташа жылдық |
| | |чел |% ... % |
|1 ... |137,1 |8,6 |8,0 |
|2 |АҚШ |102,4 |6,4 |3,5 |
|3 ... |93,3 |5.8 |1.8 |
|4 ... |71,0 |4,4 |2.4 |
|5 ... |59,3 |3.7 |7.3 |
|6 ... |52,9 |3.3 |2.2 |
|7 ... |52,8 |3,3 |3,0 |
|8 ... |48,9 |3,1 |3,6 |
|9 ... |47,1 |2,9 |6,7 ... |Чехия |44,1 |2,7 |4,0 ... |708,8 |44,2 |100 ... ... ... ... ... Канадада
және Жапонияда байқалады. Бұл елдерде ... бір ... ... ... ... ... ... 12
2020 жылы шығу туристері бойынша 10 көшбасшы елдер [30]
| ... ... ... млн. ... ... ... |
| | |чел |(%) |
|1 ... |163.5 |10,2 |
|2 ... |141.5 |8,8 |
|3 |АҚШ |123,3 |7,7 |
|4 ... |100,0 |6,2 |
|5 ... |96,1 |6,0 |
|6 ... |37,6 |2,3 |
|7 ... |35.4 |2,2 |
|8 ... |31.3 |2,0 |
|9 ... |30,5 |1.9 ... ... |29,7 |1.9 ... ... ... ұзақ дамып, қазіргі ... ... ... саласына айналды.
Қазақстанда туризм дамушы сала. Туристік іс-әрекеттің кез – келген
саласында сұраныс саласының артуы мен терең ... ... ... ... ... ұсынылатын қызметтердің бағасы мен
сапасын арттыруда көп ... ... ... ... ... ... іс-әрекетті лицензиялау туралы» және «ҚР ... ... ... қабылданды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазір дүние жүзінің көптеген елдері өздерінің әсем де ... ... ... Бірақ, олардың бірқатары әлі күнге дейін
туризмдегі имиджін ... ... ... Бұл ... ... тұрақтылық
пен экономикалық даму секілді қажеттіліктерді қалыптастыруға оң ықпал
ететін факторлардың жоқтығын ... ... ... ... үшін ... ... дамыған, дегенмен, туристік инфрақұрылым
даму деңгейі төмен болып қалып ... ... ... ... ... ... қанат жайып дамуына үлкен мүмкiншiлiктерi бар. ... ... ... ... бара жатыр. Халықтың
әлеуметтiк жағдайы жақсару жолында. Қызмет бабымен сапар шегетін туристер
қажеттiлiктерiн қанағаттандыратын толыққанды ... ... ... ... ... ... ескерген. Сондықтан да Қазақстанда
іскерлік туризм дамуы ... ... ... ... ... қызығушылығы жылдан жылға жоғарылуда.
Шетел мемлекеттерінің үкіметаралық келісімі шеңберінде өткізіліп
отырған іскер қауым ... ... ... ... ... ... қалыптасып келе жатқандығының айғағы. ... ... ... жеке ... ... барынша қолайлы
жағдай жасаудың арқасында ырғақты дамып отыр. Аймағымызда ... арта ... ... ... ... жыл сайын
көтеріліп келеді. Мемлекеттік бағдарлама ұлттық туристік ... ... және ... әлемдік туристік нарық жүйесіне
кіруіне, қызмет ... ... ... мен ... ... ... шеңберінде халықаралық кәсіпкерлік пен
іскерлік ынтымақтастықтың маңызды ... ... ... қабілетті
туристік индустрия құруға жәрдем ететін болады. Жыл сайын көрме алаңдары
ұлғаюда, республиканың туристік ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... және Солтүстік Ирландия
Біріккен Корольдігінде (Лондон қ.) 2004 жылғы қарашада Қазақстанның бірінші
туристік ... ... ... ұйымның Іс-шаралар күнтізбесіне енгізілген KITF –
Қазақстан ... ... ... ... ... «Белуха»
халықаралық туристік фестивалі Шығыс Қазақстан облысында жыл ... 2005 жылы KITF ... ... 23 ... ... астам
компания қатысты, ал 2006 жылы оның ... 30 ... ... болды. Сонымен қатар негізгі мақсаты туристер ағынын
елдің орталық және солтүстік ... ... ел ...... үшінші
мыңжылдық қаласы ретінде имиджін қалыптастыру ... ... ... ... ... ... көрме жыл сайын өткізіліп
тұрады.
Туристік бизнес кәсіпкерлері үшін гранттар, техникалық ... ... ... ... бизнес-жоспарлар құру мен инвестициялық жобалар
жасау бойынша оқытып үйрету семинарларын жыл ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін шетелде көрсету үшін
инвестициялық жобалар ... ... ... мен ... ... ... ... да жарнамалық-ақпараттық өнім шығарылды.
Дипломдық жұмыста келесі мәселелер тұжырымдалады:
1. ... ... ... және ... ... ... ... іскерлік туризм дамуының ерекшеліктері және туризм дамуы
үшін инфрақұрылым жағдайына баға берілді.
3. Қазақстанда іскерлік ... даму ... ... ірі ... ... мен Астана қалаларының іскерлік
туризм мүмкіншіліктері көрсетілді. Арнайы бизнес-тур бағдарламалары
ұсынылды.
4. Қазақстандағы іскерлік туризм дамуының ... мен ... ... ... ... ... ... сияқты iрi
бизнес-орталыққа айналады деп ойлаймыз. Егер Алматы – мәдени, бiлiм,
Астана – ... ... ... ... ... мен ... қалалары бизнес-
қаржы орталығына айналатынына күмәнiм жоқ. Қазақстан іскерлік туризмді
дамытуға себеп болатын шетел инвесторларын тартумен ... ... ... ... А. А. ... и туристский бизнес. – М., 2007. – С.56-57
2. Юшина Н.В. Деловой туризм на международной ... // ... ... ... – М., 2003. - №9. – ... ... инновационной сферы мирового хозяйства. - М., 2000. – С.12-
15
4. Гуляев В. Г. ... ... ... ... - ... С.24-26
5. Ассоциация делового туризма // www.rbta.ru
6. Александрова А. Ю. Международный туризм. - ... ... Е. К. ... туристских маршрутов и услуг. - М.,1987
8. Биржаков М. Б. ... в ... - ... ... Н. И. ... ... ... акты» М.,2000
10. Романов А. А. География туризма: учебник. - М.,1998
11. 2010 ... ... ... ... ... жинақ. –
Астана: ҚР статистика бойынша агенттiгi, 2011
12. Қазақстан Республикасының туризм даму концепциясы // ... және ... ... ...... ... S.Bard. Spesial Report women ... sold on safely, Hotel & Motel
Management, August 20, ... ... В. А. ... ... - М., 1993. – ... ... Е. Л., Штыхно Д. А. Маркетинг бизнес-путешествий. - М.,2003. –
С.41-42
16. www.turist_ru – ... ...... мен
перспективалары(08.08.2003)
17. Trends in the Hotel Industry,USA Edition, 1992 ,PFK Consulting
18. ... ... Travel & Expense Mene ... Express Europe ... ...... ... Волошин Н. И. Международный туризм. Правовые акты. - М.,2000
21. Қазақ Совет Энциклопедиясы, 6-том, Алматы
22. Ердавлетов С.Р. География ... ... ... методы, практика.
Алматы, 2000 – 336 с.
23. U.S. Travel Data Survey of Business ... Lodging, ... ... ... М. В. ... ... – М., 2003
25. Иоронкова Л. П. История туризма. – М., 2007
26. Алгабаева Г.Н. Деловые ... // ... для ... ... 2001. - № ... ... М. А. ... туризма. Менеджмент организации. – М., 2003
28. Комплексная программа развития туризма в Москве за ... до ... - М., ... ... ... қоғамдық газеті. [№154.   4 қазан 2008 ... ... ... П. С. ... для ... - М.,1986
31. Папирян Г. А. Международные ... ... ... - ... – С. ... ... В. С. Организация международного туризма. Учебник. - М.,1999
33. Чудновский А. Д. ... и ... ... Учебник. – М., 2007
34. Монтанер Х. Монтехано.Струкрура туристического рынка. Учебник. ... ... ... В. С., ... Н. Л. ... в ... индустрии и
туризме. Российский и международный ... - М., ... ... ... iс-әрекет туралы заңы. 212 – 2, Астана, 13.06.2001
37. 2005 жылға арналған ҚР-сы Президентiнiң Халыққа жолдауынан.
38. D.Beel. Frequent ... Speak Out, Lodging ... ... J. ... What do women business ... want? HSMAI ... Winter, ... www.businesstour.ru/biznes-turizm/php – Бизнес-туризм – лекарство ... ... ... ... ...... ... www.narod.ru/geogr –Халықаралық туризм. Туризм географиясы.
43. www.rambler/WEBSERdesign/ru – Мәскеу-бизнес-саяхаттарға арналған ең
қымбат қалалардың iшiндегi тiзiмде үшiншi орында.
44. ...... ... ... ... ... 11.03.2003.-Ресей iскерлiк туризм
глобусында. ... ... ... ...... ... ... www/utsmow.ru/business/.- Iскерлiк туризм.
48. www.rambler.ru – Пиллигрим-94: бизнес-туризм, iскерлiк саяхаттар.
-----------------------
4.
Экскурсиондық кәсіпорынсіпорын
5. Мұражай, театр және ... ... ... Туризм саласы бойынша білім беру және ... ... ... ... ... Туристік-рекреациондық ресурстар
2. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары
1. Қонақ үйлер мен ... ...

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Iскерлiк туризм29 бет
Iскерлiк туризмнiң қалыптасуы61 бет
Іскерлік туризм туралы37 бет
Маңғыстау облысындағы іскерлік туризмді дамыту және жақсарту-арттыру жолдары67 бет
Қазақстан мен Италия арасындағы іскерлік туризм18 бет
Ақтөбе қаласындағы демалыс пен туризмнің дамуы68 бет
Батыс Қазақстан облысы жайлы63 бет
Туристік кәсіпорын қызметінің келешегін түрлі стратегияларды қолданып, арттыру жолындағы жоспарлауды теориялық және тәжірибелік тұрғыда зерттеу және нақты тұжырымдар мен ұсыныстар жасау66 бет
Қазақстандағы туризм жағдайы63 бет
Excel программасын іске қосу және одан шығу10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь