Word терезесін шолу


Бас меню арқылы Іске қосу→Бағдарламалар→Microsoft Office→Microsoft Word )Пуск →Программы→Microsoft Office→Microsoft Word) экранда 6.1 суретте көрсетілген терезе пайда болады.

Бұл терезе келесі негізгі элементтерден тұрады:

• Тақырып жолы – онда терезелерді басқарудың мына батырмалары және құжаттың атауы тұрады.
• Бас меню. Менюдің әрбір пункітінде мынадай бір типті қомандалардың тобы бар:
• «Стандарттық» аспаптар тақтасында құжаттармен жұмыс істеуге арналған Әзірлеу, Сақтау, Ашу, Басып шығару, Кесу, Көшірмелеу, Кірістіру сияқты және б. (Создать, Сохранить, Открыть, Распечатать, Вырезать, Копировать, Вставить и др.) негізгі стандарттық командалар бар.
• «Форматтау» аспаптар тақтасы – мәтін үшін талап етілетін параметрлерді, сондай-ақ оның құжаттағы орналасу орнын (туралау) тағайындауға арналған.
• Сызғыш – құжаттың өрісін, сонымен қатар өрістен шегіністі анықтауға мүмкіндік береді. Көлденең сызғыш өрістің оң және сол жағын, сонымен қатар шегіністерін анықтауға мүмкінлік береді. Тік сызғыш жоғарғы мен төменгі өрісті анықтайды. Шегіністің мысалы:
• Міндеттер аймағы – пайдаланушының таңдауы бойынша орындала алатын құжаттың ағымдағы міндеттерін бейнелейді.
• Шиыру жолақтары - құжат бойынша орын ауыстыруға мүмкіндік береді.
• Қалып-күй жолы – құжаттың ағымдағы бетінің нөмірін, бөлімнің нөмірін, беттердің санын және т.б. бейнелейді.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Word терезесін шолу

Бас меню арқылы Іске қосу→Бағдарламалар→Microsoft Office→Microsoft
Word )Пуск →Программы→Microsoft Office→Microsoft Word) экранда 6.1 суретте
көрсетілген терезе пайда болады.

1. сурет. Microsoft Word бағдарламасының терезесі.
Бұл терезе келесі негізгі элементтерден тұрады:

• Тақырып жолы – онда терезелерді басқарудың мына батырмалары
және құжаттың атауы тұрады.
• Бас меню. Менюдің әрбір пункітінде мынадай бір типті қомандалардың
тобы бар:
• Стандарттық аспаптар тақтасында құжаттармен жұмыс істеуге
арналған Әзірлеу, Сақтау, Ашу, Басып шығару, Кесу,
Көшірмелеу, Кірістіру сияқты және б. (Создать, Сохранить, Открыть,
Распечатать, Вырезать, Копировать, Вставить и др.) негізгі
стандарттық командалар бар.
• Форматтау аспаптар тақтасы – мәтін үшін талап етілетін
параметрлерді, сондай-ақ оның құжаттағы орналасу орнын (туралау)
тағайындауға арналған.
• Сызғыш – құжаттың өрісін, сонымен қатар өрістен шегіністі
анықтауға мүмкіндік береді. Көлденең сызғыш өрістің оң және сол
жағын, сонымен қатар шегіністерін анықтауға мүмкінлік береді. Тік
сызғыш жоғарғы мен төменгі өрісті анықтайды. Шегіністің мысалы:
• Міндеттер аймағы – пайдаланушының таңдауы бойынша орындала алатын
құжаттың ағымдағы міндеттерін бейнелейді.
• Шиыру жолақтары - құжат бойынша орын ауыстыруға мүмкіндік береді.
• Қалып-күй жолы – құжаттың ағымдағы бетінің нөмірін, бөлімнің
нөмірін, беттердің санын және т.б. бейнелейді.

6.2. Құжаттарды әзірлеу тәсілдері

Microsoft Word-тың жаңа құжатын әзірлеу үшін келесі әрекеттердің бірін
орындау керек:
• Мына Стандарттық тақтада Әзірлеу (Создать) батырмасы
бойынша шерту
• Пернетақтада Ctrl- N пернелер үйлесімін басу
• Файл→Создать меню қомандасын орындау
• Жұмыс істеуге кірісе отырып (6.2, 6.3. суреттер) міндеттер
аймағындағы Құжат Әзірлеу сілтемесі бойынша шерту

сурет. Жұмыс істеуге кірісе отырып 6.3 сурет Құжатты
әзірлеу
міндеттер аймағы
міндеттер аймағы

Соңғы тәсіл тек стандарттық құжатты әзірлеуге ғана емес, сонымен қатар
түйіндерді, есеп-қисапты, күнтізбелердң және б. әзірлеу үшін үлгіні
пайдалануға мүмкіндік береді. 6.4 сурет.

Рис.6.4. Құжаттардың үлгілері

6.3. Мәтіндік үзінділерді ерекшелеу ережелері

Үзіндіні ерекшелеу мәтінді Көшірмелеу, Кесу, Жою (Копировать,
Вырезать, Удалить) стандарттық операциялары үшін, сондай-ақ оны басып
шығару мен форматтау үшін пайдаланылады.
Мәтіннің үзіндісін ерекшелеудің бірнеше ережесі бар:
• Үзіндіні ерекшелеу үшін маустың сол жақ батырмасын басылғын күйі ұстай
отырып, маустың меңзерін жол бойынша үзіндінің басынан соңына дейін
жылжыту керек.
• Сөзді ерекшелеу үшін оған меңзерді қою керек те мауысты екі рет шерту
керек.
• Жолды ерекшелеу үшін оның сол жағынан бос орында маусты шерту керек
• Бірнеше жолды ерекшелеу үшін бірінші жолдың басында маусты шерту керек
те сол жақ батырманы басылған күйде ұстай отырып меңзерді жолдың
соңына дейін жылжытып апарып, содан кейін меңзерді керекті жолдың
соңына дейін жылжыту керек
• Сөйлемді ерекшелеу үшін CTRL пернесін басылған күйде ұстай отырып
маусты сөйлем бойынша шерту керек.
• Абзацты ерекшелеу үшін абзацтың басындағы бос жерде маусты екі рет
шерту керек немесе ерекшеленетін абзацта маусты үш рет шерту керек.
• Бірнеше абзацты ерекшелеу үшін маустың сол батырмасын басылған күйде
ұстай отырып бірінші абзацтың басынан сол жақ шет бойынша соңғы
абзацтың соңына дейін жылжыту керек.
• Тік бұрышты үзіндіні ерекшелеу үшін (кесте емес) ALT пернесі мен
маустың сол жақ батырмасын ұстай отырып ерекшеленетін үзінді бойынша
меңзерді жүргізу керек.
Ерекшеленген үзінді 6.5 суретте ұсынылған.

Ерекшелеуді бодырмау үшін ерекшеленген объектіде маусты шерту керек.

6.5 сурет. Ерекшеленген үзіндінің мысалы

6.4. Емле ережелерін тексеру

Word-та тексеру мен қателіктерді түзетудің үш тәсілі бар:
• Автоматтық тексеру. Бұл жағдайда тікелей мәтінді теру кезінде
орфография мен грамматиканы автоматтық бақылау болады. Бағдарлама
грамматикалық қателіктері бар сөзді жасыл түспен, ал орфографиялық
қателліктері бар сөзді қызыл түспен айрықша көрсетеді (6.6 сурет).

Рис 6.6. Автоматтық тексеру.

Сөздегі немесе сөйлемдегі қателіктерді түзету үшін онда маустың оң жақ
батырмасын шерту керек, нәтижесінде қателіктерді түзетудің нұсқалары
ұсынылатын жанама меню пайда болады (6.7 сурет). Осы менюдің көмегімен
сөздікке сөз үстемелеуге болады немесе мұндай сөздерді өткізіп жіберу
керек.

6.7 сурет. Қателіктері бар сөздерді алмастыру нұсқалары.
• Құжатты қолмен тексеру. Үлкен құжаттар үшін автоматтық тексеру
әрқашанда қолайлы емес, өйткені көп уақытты алады. Сондықтан бірден
барлық мәтінді тұтасымен терсеру мүмкіндігі бар.
Қолмен тексеруді іске қосу үшін Емле ережесі (Правописание) сұқбаттық
терезесі пайдаланылады (6.8 сурет). Оны іске қосу үшін Стандарттық
(Стандартная) аспаптар тақтасында Емле ережесі (Правописание) батырмасын
басу керек немесе Қызмет→Емле ережесі (Сервис→ Правописание) меню
командасын орындау керек.

Рис.6.8. Емле ережесі (Правописание) сұқбаттық терезесі.

• Автоалмастыру. Бұл коменда жиі қайталанатын қателіктерді автоматтық
түзету үшін қызмет етеді. Microsoft Word-та жиі қайталанатын
қателіктердің тізімі мен олардың алмастыруы бар. Тізімге жаңа
элементтерді үстемелеу үшін Қызмет→Автоалмастыру параметлері
(Сервис→ Параметры автозамены) менюі командасын орындау керек,
нәтижесінде Автоасмастыру (Автозамена) сұқбаттық терезесі пайда
болады. (6.9 сурет).

6.9 сурет. Автоалмастыру сұқбаттық терезесі.

6.5. Құжатты форматтау (қаріп, мәнерлер, колонтитулдар,
абзац, тізімдер, бағандар)

Мәтінді дайындау (форматтау) өзіне мәтіннің мөлшерін, қаріптің
орналасуы мен сипатын, тізімдерді кірістіру, ортасы бойынша туралау және
басқа көптеген өзгертулер арқылы ерекшелеуді қамтиды.
Форматтауды бастамас бұрын мәтіннің үзіндісін ерекшелеуді ұмытпаңдар.
Ең жиі форматтау Қаріп (Шрифт) (6.10 сурет) сұқбаттық терезесінің
немесе Форматтау (Форматирование) аспаптар тақтасының көмегімен берілетін
қаріптің атрибуттарын өзгерту арқылы жүзеге асады.
Қаріп сұқбаттық терезесін келесі әрекеттердің бірімен ашуға болады:
• Формат→Қаріп (Формат→Шрифт) менюі командасы
• CTRL+D пернелерінің үйлесімін басыңдар
• Қаріп (Шрифт) жанама менюі командасы
Бұл терезеде үш қойма бар: Қаріп, Интервал, Анимация (Шрифт, Қашықтық,
Анимация).
Қаріп қоймасы қаріптің типін, түсін, мөлшері мен оның сипатын
анықтауға мүмкіндік береді.
Интервал қоймасы қаріп символдарының арасындағы қашықтықты
тағайындайды.
Анимация қоймасы анимациялық әсерлерді дайындауға мүмкіндік береді.

6.10 сурет. Қаріп сұқбаттық терезесі

Форматтау аспаптар тақтасы батырмаларының көмегімен мәтінді дайындау
бойынша барлық негізгі әрекеттерді орындауға болады:
• Мәнерді тағайындау
• Кқріп типін таңдау
• Қаріп мөлшерін орнату
• Қаріптің сипатын анықтау
• Мәтінді туралауды орнату
• Мәтіндерді бағанға бөлу
• Тізімдерді дайындау
• Мәтін шекарасын тағайындау
• Мәтінді құйып бояу түстерін тағайындау
• Мәтіннің түстерін тағайындау

6.11 сурет. Форматтау аспаптарының тақтасы

Абзацтарды форматтау
Жол аралық қашықтықты, шегіністерді, табуляцияны өзгерті үшін Абзац
сұқбаттық терезені шақыру керек (6.12 сурет). Ол үшін келесі әрекеттердің
бірін орындау керек:
• Абзац жанама менюі камандасын орындау
• Формат → Абзац менюі командасын орындау

6.12 сурет. Абзац сұқбаттық терезесі.

Тізімдер
Тізімдердің екі түрі бар: маркіленген және нөмірленген. Тізімді
теруден бұрын мына бматырманың көмегімен Форматтау тақтасында
тізімнің керекті түрін таңдаңдар.
Маркердің түрі мен орнын өзгерту үшін Формат→Тізімдер (Формат →
Списки) менюі қомандасын орындаңдар. Нәтижесінде Тізім (Списки) сұқбаттық
терезесі пайда болады (6.13 сурет). Онда керекті маркер түрін таңдау керек
немесе маркердің параметрлер терезесін шақыратын Өзгерту (Изменить)
батырмасын басу керек (6.14 сурет).

6.13 сурет. Тізімдер сұқбаттық терезесі

6.14 сурет. Маркер параметрлерінің терезесі

Колонтитулдар

Колонтитулдар – бұл әдетте құжаттың әрбір бетінде қайталайтын
ақпарат, мысалы, беттің нөмірі, дата мен уақыт, автор туралы ақпарат.

Әрбір бетте жоғарғы немесе төменгі колонтитулды бірдей етіп дайындау:

1. Бетте колонтитулдың жоғарғы немесе төменгі аймағын ашу үшін Түр
(Вид) менюіндегі Колонтитул командасын таңдаңдар (6.16 сурет).
2. Жоғарғы колонтитулды дайындау үшін жоғарғы колонтитул аймағына
мәтіндік немесе графикалық элемент енгізіңдер.
3. Төменгі колонтитулды дайындау үшін Колонтитулдар аспаптар
тақтасында (6.15 сурет) төменгі колонтитулға орын ауыстыруға
арналған Жоғарғытөменгі колонтитул (Верхнийнижний
колонтитул) батырмасын басыңдар, ал содан кейін мәтін немесе
графикалық элемент енгізіңдер.
4. Қажеттілік кезінде Форматтау аспаптары тақтасында орналасқан
батырманың көмегімен мәтіндерді форматтаңдар.
5. Колонтитулдарды дайындауды аяқтағаннан кейін Колонтитулдар аспаптар
тақтасындағы Жабу (Закрыть) батырмасын басыңдар.

6.15 сурет. Колонтитулдар аспаптар тақтасы

6.16 сурет. Колонтитулдарды бейнелеу

Бағандар

Мәтіндер газет бағандарында сол бір бетте бір бағаннан екінші бағанға
жалғасады.
Газет бағандарын дайындау үшін:
1. Газет бағандарына жіктеуді талап ететін мәтінді ерекшелеңдер.
2. Аспаптардың Стандарттық тақтасында Бағандар (Колонки)
(Колонки) батырмасын басыңдар.
3. Маустың көмегімен бағандардың керекті санын көрсетіңдер.

6.6. Шекаралар мен құйып бояуды дайындау

Суретке, кестеге немесе мәтінге шекара үстемелеу.
1. Шекара үстемелеуді талап ететін мәтінді, суретті немесе кестені
ерекшелеңдер.
2. Формат менюінде Шекаралар және құйып бояу (Границы и заливка)
командасын таңдаңдар, содан Шекаралар (Границы) қоймасын ашыңдар
(6.17-сурет).
3. Керекті параметрлерді таңдаңдар.
4. Тек жеке жақтар үшін шекараларды беру үшін Тип тобындағы Басқа
(Другая) командасын таңдаңдар. Үлгі (Образец) терезесінде схеманың
керекті жақтарын шертіңдер немесе шекараны тағайындау мен жоюға
арналған батырмаларды пайдаланыңдар.
5. Мәтінге қатысты абзацтың орналасу шекарасын дәл беру үшін
параметрге Қолдану (Применить к параметр) тізімінде Абзацты
таңдаңдар, Параметрлер батырмасын басыңдар, ал содан кейін керекті
параметрлерді беріңдер..

6.17 сурет. Шекаралар мен құйып бояу сұқбаттық иерезесі
Бетке шекараны үстемелеу
1. Формат менюіндегі Шекаралар мен құйып бояу (Границы и заливка)
командасын таңдаңдар, ал содан кейін Бет (Страница) қоймасын
ашыңдар (6.18 сурет).
2. Көркемдік шекарасын беру үшін, мысалы жұлдыздардар, Сурет (Рисунок)
өрісінде керекті суретті таңдаңдар.
3. Тип тобында шекара типін таңдаңдар. Беттің кейбір жақтары, мысалы
тек жоғарғы жағы, үшін ғана шекараны беру үшін Тип тобындағы Басқа
(Другая) параметрін таңдаңдар. Үлгі (Образец) өрісінде шекара
бейнеленуі тиісті орында беттің кескінін шертіңдер.
4. Шекарасы бар жеке бетті немесе бөлімді анықтау үшін ... Қолдану
(Применить к) тізімінде керекті параметрді таңдаңдар..
5. Бетте шекараның дәл орнын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
MS Word
WORD 97, WORD 2000 Мәтіндік редакторлар
Word редакторы
MS Word –мәтіндік редакторы
Word редакторы туралы
Word мәтіндік редактор
Word редакторын тағайындау
Word мәтіндік редакторы
Microsoft Word for Windows
MS Word мәтіндік редакторы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь