Мөңке балығы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.1 Мөңкенің сипаттамасы, таралуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5
1.2 Мөңкенің биологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.3 Мөңкенің көбеюі, өсіп дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
1.3.1 Мөңкенің тұқымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 13
1.4 Мөңкенің шаруашылық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2. МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.1 Зерттеу жүргізілген аудандардың қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... 16
2.2 Әдістеме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Мөңке C. carasius (L) саны жағынан кең таралған балық. Тек Испанияда оны жасанды өсіреді, ал Францияда тіпті кездеспейді [1]. Эльзаста және Лотарингияда аз мөлшерде кездеседі. Қырым мен Закавказьде ол жоқ болуы мүмкін. Шығыстан мөңке Сібірге барады және Шығыс Камчаткада кездеседі. Мөңке басқа тұщысу балықтарымен өзінің домалақ денесімен және қырлы құрсағымен оңай ажыратылады. «Карась» сөзінің мағынасың өзі- толық, семіз деген мағына білдіреді. Өзінің биік, жалпақ денесімен, мұртшасының болмауымен, сонымен бірге жұтқыншақ тістерінің құрылысына да байланысты мөңке басқа туыстарынан ерекшеленеді.
Мөңке басқа балықтармен салыстырғанда әртүрлі жағдайларда да өзінің түсін, көлемін және өзінің пішінін өзгертіп өмір сүре алады. Алтын түсті мөңке мен күміс түсті мөңкенің айырмашылығы аттарынан байқалып тұр. Алтын түсті мөңке жалпақтау, әдетте қою түсті, кейде қызыл кейде қызғылт - алтын түсті болып келеді. Күміс түсті мөңке денесі ұзынырақ, арқасы дөңес емес, қабыршақтары күміс түсті, кейде қаралау түс береді, құйрығының айыры үлкенірек. Тоқтау суларда, өзендердің сағасында тіршілік етеді. Бұлардың уылдырықтары жабысқақ болғандықтан су құстарының қауырсындарына жабысып бір жерден екінші жерге ауысып отырады, ол уылдырықтар көбейіп, бірнеше жылдан соң ешқандай балық тіршілік етпейтін суқоймаларда мөңкелер тіршілік етіп жүреді. Мөңкелер барлық суларда тіршілік ете алады. Оның семіз денесі судың қатты ағысына қарсы тұра алмайтындықтан құмды немесе тасты жерден қорегін табуы қиындау болады және жыртқыштардан қорғана алмайды [2].
Бітіру жұмыстың мақсаты: Мөңке балығының морфологиялық және биологиялық көрсеткіштерін зерттеу болып табылады.
Бітіру жұмыстың міндеттері:
1. Мөңке балығы бойынша жасалған ғылыми зерттеу жұмыстарына шолу жасау;
2. Шелек тоған шаруашылығында және Қазақ өндірістік жерсіндіру стансасынан жиналған мөңке балығының биологиялық және морфологиялық көрсеткіштерін өлшеу;
3. Алынған нәтижелерді қорытындылау.
1. Рыбы Казахстана 3 том. Алма-ата; НАУКА; 1982. - С. 212 - 231.
2. Пинев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас. Фрунзе: 1985г – С. 117 – 118
3. Бәйімбетов Ә.А., Темірхан С.Р. Қазақстанның балықтәрізділері мен балықтарының орысша – қазақша анықтауышы, Алматы.: 1999. – Б. 53 – 56.
4. Серов Н.П. Аклиматизация рыб в бассейне Балхаша. Тезисы докл. науч. конф по итогам и перспективам аклим. Рыб и безпозв – х водоемах СССР// - Фрунзе; 1972г. – С. 77 – 79.
5. Диес Миллс. Аквариумные рыбки. Астрель М.; 2003. – С. 213 – 222.
6. Мовчан В.А. Жизнь рыб и их разведение. Изд – во «Колос», М.; 1966. – С. 153 - 156.
7. Сабанеев П.Р. Жизнь и ловля пресноводных рыб. М,; Рыбы Россий 1970. – С. 259 – 262.
8. Кривощеков Г.М., 1953. Караси западной сибири; //Тр. Варавбинского стд. ВНИОРХ. Т.б. Вып. 2 – С. 71 – 124.
9. Жизнь животных 4 том. М,; осещения 1938г. – С. 51 – 54.
10. Горюнова А.И. О размножении серебряного карася. // Вопр. Ихтиологии. 1960г. Вып. 15. – С. 106 – 110.
11. Домровский В.К. Разведение серебрянного карася в Белоруской СССР Известия АН БССР. Сер. Биол. Наук., 1963г. – С. 123 – 131.
12. Демина А.И. Плодовитость серебряного карася Carassius auratus giblio (Bloch) в Амуре.// Иследования по биологии рыб и промысловой океанографии. Владивосток, 1977. Вып. 8. – С. 80 – 85.
13. Астанин Л.П. Подгорный М.И. Особенности плодовитисти караси Carassius carassius (L),// Вопросы ихтиологии. – 1968. Т. 8 Вып. 2. (49). – C. 266 – 273.
14. Күленов К. Қазақстанның балық қорын молайту. Алматы; Қайнар 1975. – Б. 214 – 215.
15. Даутбаева К.А., Сумбаева Л.Н. Питание сазана и карася Капчагайского водохранилища. Биологические основы рыбного хозяства водоемов Средней Азий и Казахстана // - Фрунзе; Ишим 1981 – С. 59 – 60.
16. Правдин. И.Ф. Руководство по изучению рыб. М,; Пищевая промышленность, 1966. – С. 376 -379.
17. Бугай К.С., Коваль Н.В. К билогий ражмножения серебрянного карася водоемов Днепрского – бугской устьеой области // гидробиологический журнал, 1967. Т. 12. №5 – С. 53 – 57.
18. Привезенцев Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводства. М,; агропромиздат 1991г. – С21 – 24.
19. Суховерхов Ф.М. Хозяственное значение карася серебренного в прудовом рыбоводстве.// Рыбное хозяйство 1951г. – С. 36 – 37.
20. Ерещенко В.И. Ихтиофауна бассейна р. Сарысу. Сб. Работ по ихтиологии и гидробионтов водоемов Казахстана. Алматы; 1959. Вып. 2 – С. 208 – 233.

21. Сәрсенбаев Р.С. Тоған шаруашылығы балық көзі. Алматы; Қайнар 1984ж. – Б. 21 – 22.
22. Күленов К. Қазақстанның балық байлығы. Алматы; Қазақстан 1967ж. – Б. 33 – 34 .
23. Қайымов Қ. Балықтар әлемінде. Алматы: Қайнар 1973ж. – Б. 11 – 12.
24. Терлецкий Б.К. Гидробиологическое описание Северного Джетысу// Тр. Главн. Геол. – разв. Управления высшего Совета народ. Хоз. – ва СССР. – 1931. – Вып. 1056, - С. 125 – 178.
        
        РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы 34 беттен тұрады, оның құрамына 6 сурет, 7 ... ... 1 ... 24 әдебиеттер тізімі кіреді.
Кілттік сөздер: алтын түсті мөңке, күміс түсті мөңке, ... ... ... ... бір ... қос ... ... коэффиценті
Зерттеу обьектісі болып мөңке (С.carassius) балығы табылады.
Бітіру жұмыста мөңке балығының ... мен ... ... ... және билогиялық, морфологиялық белгілеріне
талдау жасалынды.
МАЗМҰНЫ
бет
КІРІСПЕ
............................................................................
............................ 4
1. ... ... ... ... 5
1.2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2. ... ... ... ... ... ... ... 16
2.2
Әдістеме....................................................................
................................ 17
3. ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... C. carasius (L) саны ... кең ... ... ... оны ... өсіреді, ал Францияда тіпті ... ... және ... аз ... ... ... ... ол жоқ болуы мүмкін. Шығыстан мөңке Сібірге барады және
Шығыс Камчаткада ... ... ... ... ... өзінің
домалақ денесімен және қырлы ... оңай ... ... ... өзі- ... семіз деген мағына ... ... ... ... ... ... сонымен бірге
жұтқыншақ ... ... да ... ... басқа
туыстарынан ерекшеленеді.
Мөңке басқа ... ... ... ... да
өзінің түсін, көлемін және өзінің ... ... өмір ... Алтын түсті мөңке мен ... ... ... айырмашылығы
аттарынан байқалып тұр. Алтын түсті мөңке жалпақтау, ... ... ... ... ... қызғылт - алтын түсті ... ... ... ... ... ұзынырақ, арқасы ... ... ... ... ... ... түс береді, құйрығының
айыры үлкенірек. Тоқтау суларда, ... ... ... ... ... жабысқақ болғандықтан су құстарының
қауырсындарына жабысып бір ... ... ... ауысып отырады, ол
уылдырықтар көбейіп, бірнеше жылдан соң ешқандай ... ... ... ... ... етіп ... ... суларда тіршілік ете алады. Оның семіз ... ... ... ... тұра ... құмды немесе тасты жерден
қорегін табуы қиындау болады және ... ... ... ... ... ... Мөңке балығының морфологиялық және
биологиялық ... ... ... ... жұмыстың міндеттері:
1. Мөңке ... ... ... ғылыми зерттеу жұмыстарына
шолу ... ... ... ... және Қазақ өндірістік жерсіндіру
стансасынан жиналған мөңке балығының биологиялық және ... ... ... ... ... ... ... систематикасы, таралуы
Тип: Chordata – Хордалылар
Тип тармағы: Vertebrata (Craniata) – Омыртқалылар (басқалқандылар)
Бөлім: Gnathostomato - Жақтылар
Класс үсті: Pisces - ... ...... ... ... ... – Сәуле қанаттылар
Отряд: Сypriniformes – Тұқытәрізділер
Отряд тармағы: Cyprinoidei - Тұқытектестер
Тұқымдас: Cyprinidae – Тұқылар
Туыс: Carassius - Табандар
Түр: ...... ... алтын түсті мөңке
Түр: C. Auratus(L) – Күміс түсті мөңке
Түрше: C.Auratus gibelio(Bloch) – Күміс түсті мөңке. [3].
Күміс түсті ... ... көп ... ... ... ... ... Қазақстанның зерттелген 32 көлдің ішінде
күміс түсті мөңкелер 30 көлінде ... ... осы түр ... ... болып келеді, бірақ қалған екі көлде мүлдем
кездеспейді. ... ... ... ... жасағанда
зерттелген 18 көлдің ішінде күміс түсті мөңкелер барлығында да кездеседі,
тек екі ... ... және ... ... ғана ... көзі ... ... күміс түсті мөңке Орталық Қазақстанның суқоймаларында
да көп кездеседі, бірақ ол жерлерінде доминантты емес. Ақмоладан ... ... 11 ... алтын түсті мөңке кездескен. Күміс түсті мөңке тек 6
көлінде доминантты, ... ... 4 ... ихтиофаунасын құраған. Мөңке
Сарысу және Кеңгір ... де, ... де ... ... ... ... ... Балқаш - Арал ... ... Ол 1946 жылы ... ... өзен ... ... Н.П. ... 1954 жылы күміс түсті мөңкенің Қараталда пайда
болғаны ... ... 1959 ... ... ... мөңкенің
популяциясы жыл сайын Алматы тоған ... ... ... ... суқоймасында оның саны қарқынды артқан. Алакөл
бассейнінің ... және ... ... жүйесіне 1973 жылы әкелінген.
Көкшетау облысының үлкен терең көлдерінде, далалық ... ... ... ... ... ал тұзды көлдерде мүлдем жоқ. ... ... ... ... ... және Зайсан ... көп ... ... ... ... ... түсті мөңке Батыс Қазақстанда Қамыс – Самара және ... ... және ... ... ... Орал және ... көлдерінде де ұсталған. Сонымен қатар Күшім өзенінің төменгі
ағысындағы көлдерде тек ... ... ... ... ... ... көлінде алтын түсті мөңке тіршілік етеді. Ырғыз – ... ... ... екі түрі ... ... ... Жалаңғаш ) күміс түсті мөңке басым, ал басқасында ... ... ... ... ... Қазақстандағы суқоймалардағы күміс түсті мөңкенің кездесуі
ең біріншіден көлдердің сумен қамтамасыз етілуіне байланысты. ... суы көп ... ... күміс түсті мөңке өзеннің төменгі
ағысында көп кездесті. Н.А. ... ... 1929 жылы ... 33,16 ц ... ... мөңке ауланды, ал 30 – 50 жылдардан кейін
аулау мөлшері төмендеді [4].
Шу өзенінің ... ... ... және Талас өзенінің
Қазақстанға кіретін бассейіндерінде мөңке бұрын болмаған, ... 60 – ... ... нәтижесінде пайда болды. Сырдария өзенінің
бассейінінің ... ... 1963 жылы ... ... ... ... кездейсоқ келіп түскен.
Қырғызстанда және Қазақстанның Оңтүстігіндегі суқоймаларда күміс түсті
мөңкені жасанды өсіреді. 1963 жылы Ыстық ... ... ... ... ... жас ... бірге Фрунзе тоған шаруашылығынан алып, 1954
жылы ... ... ... алып ... ... ... ерекшелігі, кең танымалы «алтын балық» күміс түсті
мөңкенің селекциялық жұмыстары нәтижесінде пайда болған. ... ... мың жыл ... (X - XII ғ) ... ... XVI ғ. ... ... нәтижесінде оның ерекше формасы алынған. 1611 ... ... ... әкелінді. XVII ғ. аяғында Россияға, 1728 жылы
Ұлыбританияға әкелінген. ... ... ... ... - ең басты аквариумда
және тоғанда өсірілетін балықтардың бірі [5].
1.2. ... ... ... ... ... ... ... ( C. Carassius L) - жылыу сүйгіш
тұщы су балығы, денесі биік, басы үлкен емес. Бүйірі ... ... ... ... ... мұртшасы жоқ. Алтын түсті мөңке сыртқы ... ... PH – 4,5 (су ... ... ... 0,5 -
0,6 мг – болғанда және мұз қатқан ... ... ... ... ... келеді.
Күміс түсті мөңкенің ( С. auratus gibelio (Blosh)) дене формасы
қырлы болып келеді. Қабыршағы ірі ...... ... ... ... мөңкеден желбезек доғасындағы ... саны көп ... ... ... ... ... ... Кәдімгі
мөңкеден тез өседі. Тоғандық жағдайларда ... ... 20 – 30 г, ... зоо – фитопланктонмен қоректенеді [6].
П.А. Дрягиннің (1933) айтуынша күміс түсті мөңкенің өзгерістері алтын
түсті мөңкенің ... ... ... В.И. Медведев (1976)
Челябинск және Свердловск ... ... ... ететін мөңкенің
жоғарғы дәрежелі морфологиялық өзгерістерін көрсетті. Күміс ... ... ... ... ... ... ... еткенде олардың ауытқулары бірдей
бағытта ... ... ... ... ... ... денесінің
биік жерлері, кеуде қанатына дейінгі аралық, ... ... ... D ... P - V ... және V-A
аралығында өзгерістері бар ... 9 ... көп ... ал ... – алтын түсті мөңке мен күміс түсті мөңке аз кездескен. ... мен ... ... кері тәуелділік көрсетті: ...... ... ... ...... болды. Ортаның жағдайларына байланысты морфологиялық ... ... ... әсемділігіне бағыттайды, сонымен қатар
суқоймалардағы гибридті ... ... ... ... ... күміс түсті мөңке мекендейтін көлдерде жүреді. Гибридті
белгілері ретінде: көк ... ... ... ... ... ... саны және арқа ... соңғы қатты сәулелеріндегі
тісшелерінің саны тіркелген [2].
D III – IV (14) 15 – 19; A II – III 5 – 7 ... 5); 1.1 28 – ... 32), ... ... ... желбезек кірпікшелері 37 –
52 (көбінесе 46); омыртқалар 26 – 33 (көбінесе 29 және 30). ... ... ... денесінің ұзындығымен салыстырғанда 6,43 – 8,83 % тең;
көз диаметрі 4,09 – 5,90; көздің артқы бөлімі – 10,63 – 14,50; ... - 18,30 – 30,96; ... ... - 19,40 – 28,60; ... – 9,95 – 14,12; денесінің биік жері – 35,76 – 59,20; денесінің аласа
жері – 12,0 – 17,0; ... арқа ... ... ұзындығы – 44,61 –
60,24; тұмсығынан кеуде ... ... ... – 18,04 – 23,98; ... ... - 11,30 – 18,60; D ұзындығы – 32,07 – 85; ... – 15,78 – 20,21; А ... - 10,29 – 15,57; А ... – 13,97 ... Р ... – 14,0 -19,53; V ... – 17,40 – 24,44; Р және ... - 16,22 – 27,00; V және А аралығы – 23,80 – 33,55 ( 1 ... ... ... ... ... ... географиялық
өзгерістерді қорытындылауға негіз бола алмайды (2 ... және ... ... әртүрлі ландшафты - климаттық
зоналарда орналасқан популяцияларда ... ... ... ... ... ... жағдайларға сонымен қатар
күміс түсті мөңке мен алтын түсті мөңкенің үйірінің ... ... ... ... ... ... мөңкенің пластикалық белгілері,
% денесінің ұзындығынан
| ... ... және ... ... ... ... ағын|Кіші |Қоймасы ... |
| |сыз ... ... |(М±m) ... |
| |(М±m) ... | ... | |(М±m) | |(М±m) ... ... ... – |7,38±0,17 – |6,43±0,09 |8,4±0,12 |
| ... ... | | ... ... ... - ...... |- |
| ... ... | | ... ... бөлімі|12,77±0,14 – |10,63±0,25 –|12,09±0,10 |- |
| ... ... | | ... ... |26,47±0,15 – |26,44±0,26 –|19,94±0,20 | ... ... ... | | ... биіктігі |25,96±0,69 – |23,09±0,37 –|23,49±0,23 ... |
| ... | | | |
| | ... | | ... ені ...... ... |- |
| ... | | | |
| | ... | | ... биік жері |37,41±0,22 – |46,75±0,45 |35,73±0,29 |58,0- 59,20 |
| ... ... | | ... аласа жері|14,01±017 – |15,95±0,24 –|15,46±0,16 |12,0-17,0 |
| ... | | | |
| | ... | | ... |49,98±10,32 – |50,69±0,53 ... ... ... |60,24±1,04 | | | |
| | ... | | ... ...... –|19,24±0,26 |- ... ... | | | |
| | ... | | ... қалақшасының |13,04±0,59 – |17,50±0,21 –|15,33±0,20 |11,3±18,60 |
|ұзындығы ... | | | |
| | ... | | |
| D ... |32,07±0,37 – |36,23±0,40 –|37,85±0,34 |- |
| ... | | | |
| | ... | | |
|D ... ...... –|15,78±0,25 |- |
| ... | | | |
| | ... | | |
|A ... ... – |11,67±0,33 –|11,44±0,18 |- |
| ... | | | |
| | ... | | |
|A ... ...... ... |- |
| ... | | | |
| | ... | | |
|P ... ...... ... ... |
| ... | | | |
| | ... | | |
|V ... ...... –|19,14±0,26 |17,40-20,40 |
| ... | | | |
| | ... | | |
|P – V ... |16,22±0,34 – |22,76±0,30 –|19,36±0,19 |19,0- |
| ... ... | | |
|V – A ... ...... ... |- |
| ... |33,56±0,35 | | ...... ... – орташа ауытқуы;
D – арқа қанаты;
А – ... ...... қанаты;
V – құрсақ қанаты;
Кесте 2
Қазақстанның әртүрлі суқоймаларындағы
күміс түсті мөңкенің меристикалық белгілері.
(М±m; алымы – ... ... – орта ... жиі ... ... ... |Желбезек |D |А ... ... ... |қабыршақ |Кірпікше |Сәуле |Сәуле |қалары ... |
| | ... ... ... | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |IV 16.53 |III ... ... |7 ... |IV 16.96 |III ... |
|Жалаңғаш |33,92±0,1|50,02 |IV 16.64 |III 6,05|29,11 ... ... |8 | | | | | ... |30 - 35 | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | |ко, ... | | | | | |1956 ... | | | |[pi| ... ... ж/е | | | |c] | |1959 ... көлі | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |- |
| | | | | | |- |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |- |
| | | | | | |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
2 ... ... | | | | | | ... | | | | | |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| | | | | | |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... | |- | | |- | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... Дрягиннің (1952) нәтижелері бойынша порциялап уылдырық шашатын
ересек ... ... ... ... ... ... екі есе ... Алтын түсті мөңкенің
уылдырықтары сары түсті, диаметрі 0,8 – 1,2 мм, келесі порциядағы ... ашық ... ... 0,2 – 0,7 мм. ... ... ... бойынша мөңкелердің барлық порциялап ... ... ... ... ... ... ... бірдей болады. Кривощеков зерттеу үшін мөңкелердің 150 данасын
алды. Нәтижесінде күміс түсті мөңкенің ... ... ... мм, сәуірде – 0,96 мм, мамырда – 0,95 мм, маусымда 0,97- 1,00 мм
болды, ал ... ... ... ... ... ... - 0,91
мм, сәуірде – 0,98 мм, мамырда - 0,93 мм, ... - 0,80 – 0,90 ... 0,90 мм, ... 0,98 мм ... ... Мөңкенің көбеюі, өсіп дамуы
Күміс түсті мөңке гиногенетикалық көбею қабілеті бар жануарлардың
қатарына ... ... ... ... ... ... ... өрістеу барысында алтын түсті мөңкенің аталығының шәуетімен
ұрықтанады, кейде сазан, тұқы, ... ... ... ... ... ... тек аналықтар болады. Себебі, басқа
балықтардың ... ... ... ұрықтандырмай тек
активтендіреді. Күміс түсті мөңке популяциясы көбінде ... ... ... ... ... суқоймаларында тіршілік ететін мөңке
популяциясында екі жынысты өкілдеріде ... ... ... ... аталықтары қатысып, ұрықтану процесі барлық балықтар тәрізді жалпы
заңдылықтармен жүреді және ... ...... ... бөлінеді
[9].
Қазақстанның табиғи суқоймаларда бұл популяцияның бір жынысты
өкілді (гиногенетикалық) және қос ... ... ... ... ... жынысты формалары Ырғыз және Торғай ... ... ... тоған шаруашылығынан қос жынысты формалары ... ... ... ... ... ... және Қарағанды
облысының көптеген ағынсыз көлдерінде мөңкенің бір ... ... ... қос жынысы өкілді формалары ... ... ... аз, ... бара ... ... мекендейді. Бұндай
популяцияда аталықтың саны 0,5 тен 5,5 % ... 2,0 ден 7,6% ... ... ... жағдайы нашарлап, популяцияға жойылу қаупі
байқалғанда ... саны ... ... ... облысындағы Жақсы – Жаркөл көлінде екі жылдың ... саны 2,0 ден 7,76 % - ке ... ... ... ... ... ... күшейді, 2 – 3 жыл ... ... ету ... ... саны 15 – 20 % ... Бұл көлде көп жылдық
бақылаулар барысында бір жынысты өкілдер популяциясы қос ... ... ... ... бар ... дәлелденді. Жынысты
анықтауда гермофродитті дарақтар бар. 1956 жылы олардың саны 0,4 % (788 ... 3), 1957 жылы екі айда 0,5 % (1070 тен 5-еу) және 1958 жылы 2,5 айда ... % (11000 - нан 42) ... Аналықтарын гермофродитті аталықтардың
шәуетімен ұрықтандырғанда жақсы нәтижелер алынған. Гермофродиттердің жыныс
безінің гистологиялық анализі ... ... ... ... ... Көрсетілген бақылаулар күміс түсті мөңкенің ... деп ... ... дәлелдеді [10].
Күміс түсті мөңкенің аналықтарының жыныс бездерінің дамуында әртүрлі
нормалық ауытқулар ... ... ... ... ші ... осындай гонадалы аналықтар Қостанай облысының Теңіз және Жақсы
– Алакөл ... ... ... көп бөлігі суы аз, тартылып
бара жатқан ...... ... Қоскөл көлдерінде және негізгі
бөлігі Бозшакөл көлінде кездеседі. Көрсетілген аномалиялар көбіне ... ... ... ... кейде бірге тіршілік ететін қос
жынысты өкілдер формасында кездеседі.
Бозшакөл көлінде жалпы ... ... бір ... ... 1574
экземпляр кездескен, оның 31 – інде тек сол ... ... ... 24 – де 10, жалпы аномалия саны – 3,5 %.
1893 қос ... ... ... 9 – да ... қабы оң
жағында, 19 – да сол жағында барлығы: 1,4 %. өндіруші жүйенің жетілуіндегі
ауытқулар тұқымқуалаушылық ақпаратының ... ... ... ... ... ... денесінде қабыршақтардың орналасуының
және формасының бұзылуына әкеліп соғады.
Әртүрлі климаттағы күміс түсті мөңкенің жыныстық ... ... ... 3 – 4 ... ... ... ... солтүстік Қазақстан
және Орал балықтарына тән. Бірақ Ырғыз – Торғай бассейіндерінің көлдерінде
жалғыз аналықтар ... жылы ... ... ал ... ... көп ... ... Сонымен тартылып жатқан көлдердегі ... ... ... ... ... ... ... және Солтүстік Қазақстан суқоймаларын мекен ететін күміс
түсті мөңкенің уылдырық ... ... 14 -150 С ... ... ... ... ... кейде маусым айында басталады. Ал оңтүстік
жақтағы суқоймаларда сәуірдің аяғында ... ... су ... 9,5
– 220 С болғанда уылдырық шашады. Уылдырық шашу ... ... ... ... Өрістеудің ұзаққа созылуы олардың уылдырықты ... ... ... ... ... ... ... 7 – 10
күндей болады. Порциялар санын ... ... ... шашуын анықтауға
болады. Шашылмаған уылдырық порциялары резорбцияға ұшырайды. Тек кейбір
кездері ... ... бір ... уылдырық шашқаны байқалған. Ақмола
облысының Сары – Оба көлінде ... ... ... және күміс түсті
мөңкенің аталығының болмауына байланысты аналықтарының бір бөлігі ... ... ... ал ... облысының Ашық Жаркөл және
Ақмоланыңың Жарлыкөл көлінде ... ... ... ... ... ... ... бөлігін шашқаннан соң, жұмыртқа қабында тек
келесі жылы шашатын ооциттер болған. ... ... ... ... ... ... түсті мөңке балығының аналықтары бір уақытта
өрістегіш болып шықты, бұл су минерализациясының ... ... ... ... ... көлінің күміс түсті мөңке балығының аралас популяциялары,
бір жынысты өкілді формаларының аналықтары үш порциалы уылдырық ... ... ... ... ... бір рет уылдырық шашады.
Өрістеу таңертең сағат 5 – 6 жүреді. Уылырықтарын ... ... және су түбі ... ... ... ... ... шөптерге шашылған уылдырықтардың ұрықтануы температураның ауытқуына
және ... ... көп ... ... 20 % болды.
50 - 60 жылдардағы Қазақстанның суқоймаларының ... ... ... ... күміс түсті мөңкенің
максимальді ... ... ... ... ... ... ... см, салмағы 1,3 кг, жасы 13 +, Торғай көлдерінде – 37,0 см, салмағы
1,9 кг, 12 + ... ... ... - 29,3 см, ... 1,0 кг, жасы 9 ... ... ... ... ... көлдерде – 38,0 см, салмағы
2,0 кг, жасы 10 жылдан жоғары, Үлкен ... ... – 3,2 кг, ... – 34,0 см, ... 1,1 кг, жасы 7 + ... ... мөңкенің өсу жылдамдығы оның жағдайына байланысты.
Күміс түсті мөңкенің салмақтық өсу ... ( 4 жыл ) мына ... ... ... ... Қазақстан, Ақмола және Көкшетау
облысында олардың ... ... 100 ... да ... Бұл ...... бассейініндегі мөңке 600 г жоғары болды. Жыныстық жетілу
жасының орташа салмағы 387 ... ... ... қан сияқты дақтары болады, ол
шаянтәрізділердің ішіндегі ... ( Argulus ) ... ... ... ... ... ... олар жай өседі, кейде балықтың денесін
жауып қалып өлімге әкеледі. Кейде ірі ... ... жоқ ... ... соғады. Жас мөңкелерге көптеген су насекомдар, әсіресе су
шаяндары зиянын тигізеді ... ... ... түрлі қорекпен қоректенетін балықтар типіне жатады.
Кейбір популяциялары көктем – жаз айларында негізгі ... ... ... ...... көліндегі мөңке шабағы
планктонмен қоректенетіні белгілі, ал осы ... ... ... 1956 ... ... ... үш мезгілдік
бақылаулар нәтежиесі бойынша күміс түсті мөңке бентостық организмдермен
қосымша хирономид ... ... ал 1968 жылы ... ... болып шықты [15].
1.3.1. Мөңкенің тұқымдылығы
Тұқымдылықты анықтау үшін уылдырықтардың мөлшерін анықтайтын әдісті
пайдаланады [16].
Күміс ... ... ... ... ... ... 48 – 60 мың
уылдырық; маусымда 38 – 54 мың уылдырық; алтын ... ... ... ... ... 24 мың, қазанда 18 мың уылдырық шашқан. Абсалютті
тұқымдылық жасқа, ұзындығына және ... ... ... ... ... (1955), В.М. ... (1963) және басқа авторлар, тұқымдылық
көбінесе балықтың салмағына және жасына байланысты болады [17].
Күміс түсті мөңкенің ... ... өсу ... байланысты
ауытқып отырады.
Қамыс – Самара көліндегі ерте жетілген аналықтардың тұқымдылығы
46 000 – ға тең, ал ...... ... ... ... ... ( 3 ... облысындағы 2 аналықтың 3 және 4 жастағы ... ... ... ... ... Осы ... ... оданда төмен: ұзындығы
11,5 – 22 см, салмағы 30 – 255 г болатын балықта 5,3 – 48,6 мың ... ... ... жетілу коэффициенті олардың өрістеу
алдындағы жетілу кезеңін сипаттайды.
Су – ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті өрістеу алдында 15,9 %, ... ... шашу ... 12,5 %, үшінші шашу кезінде – 11,5 %, ... ... ... 1,0 % ... [15].
Кесте 3
Қазақстан көлдеріндегі күміс түсті мөңкенің тұқымдылығы
| | | ... ... жыл ... жыл |
| |3+ |4+ |5+ |6+ |7+ | ... – Жарған | | | | | | ... |69752 |- |159722 |272598 |345440 ... |
| | | | | | |1956 ... ... | | | | | | ... ... |54928 |129969 |155015 |- |- | ... |- |67840 |- |120700 |- ... 1959 ... – | | | | | | ... |71035 |126245 |- |- |- | |
1. 4. ... ... маңызы
Мөңке суқоймалардағы тіршілік ететін балықтарды аулаудың белгілі бір
мөлшерін құрайды. Ал мөңкелер мекен ететін оттегісі аз ... ... ... обьектісі ретінде ауланады [19].
Мөңке балығының көп бөлігі Солтүстік Қазақстан көлдерінде ... ... ... ... іздемейді. Алғашқы жылдары
суқоймалар жасалу барысында, кіші ... ... ... саны ... ... ... жағдайының бұзылуының және толық үйірінің төмендеуінің
нәтижесінде ауланатын ... саны ... ... ... су
қоймасын алуға болады. Зайсан көлінде 1930 – 1932 жылдары жылына 320 – ... ... ... ... 40 – шы ... ... 322 – ... [20]. 50 – ші жылдары мөңкенің жыл сайынғы аулануы 5 тоннаға дейін
түсіп кеткен [21].
Бұқтырма су ... ... ... ... ... ... 40 – ... максимальді көрсеткіштер 60 – шы жылдардың аяғында ... ... 1974 ... ... балық комбинатында мөңке балығы аз ... ... ... ... Тек 1982 жылы ... ... ... Мөңке - Алакөл ... ... ... ... ... 1981 ... максимальді аулау 65 тонна мөңкенің кг/га
балық өнімін аулағанын анықталған [22].
Жерсіндірілген күміс ... ... ... ... ... ... ... Күміс түсті мөңке Алакөл көлдер жүйесінде: 1973 ... су ... ... ... 4,1 мың ... ... ... түсті мөңке 1954 жылы Балқаш ... ... ... жанындағы Тентек тоғанынан жіберілген күміс ... ... су ... ... ... сосын Сары – Ісек
шығанағына түскен [23].
Соңғы жылдары мөңкелерді суқоймаларға көл - ... ... ... ... ... жерсіңдірген. 50 – шы жылдары Белоруссия
және Украйна сонымен қатар бірнеше балық шаруашылықтарынан ... ... ... ... ... жолмен жерсіңдіру нәтижесінде
Алматы тоған шаруашылығынан ... ... ... ... ... аз уақытта, яғни он жылдан астам уақытта,
өндірісте ... ... ... күміс түсті мөңке кәсіптік
маңызы жоқ балыққа ... Жыл ... ... ... ... ... уылдырық шашу, шабақ өсіру шаруашылықтарына жоспарсыз жіберуіне
байланысты Қапшағай суқоймасында күміс түсті ... саны ... ... ... ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ
1. Зерттеу жүргізілген аудандардың қысқаша сипаттамасы
1. Қазақ Өндірістік Жерсіндіру Станциясының қысқаша ... ... ... ... ... ... ... (балық питомнигі) Алматыдан 15 км қашықтықта Парьхменнадағы
табиғи сайда орналасқан. ... ... 312806 кв М ... 312806
га өндірістік ауданды алып жатыр. Оның ішінде:
- 2561 кв ... 0,2561 га - ... ... алып ... 42800 кв ... 4,2800 ... ... алып жатыр.
- 267 200 кв, м ... 26,72 га - ... ... ... ... ... және жерсіндірілген балықтарды, жас шабақтарды ... ... ... Өнеркәсіп Қазақ Өндірістік Жерсіндіру
Станциясы (балық питомнигі) – толық ... ... ... ... ... ... ... қуаттылығы 800 мың дана
өсімдік қоректі балық ... жас ... ... ... ... 26,72 га құрайды.
Шаруашылық мезгілдік сипатта жұмыс істейді;
Қысқы ... ... - ... ... ... ... ... сонымен қатар оттегі мөлшерін, судың гидрохимиялық
жағдайын, қорекпен ... ... ... ... ... ... өрістеуге дайындық жүреді.
Қыстық тоғандардан балықтарды ... ... ... ... ... сосын балықтарды қоректендіру жүреді, ұрықталатын
балық материалын отырғызатын тоғандарды ... ... - бұл ... ... ... ... алу және ұрықтанған уылдырықтарды ... ... ... және ... ... ... ... тыңайту.
Күзгі кезеңде - жайлым тоғанынан балықтарды аулау ... ... ... ... құрғату және келесі жылға дайындау,
балық отырғызу материалдарын ... ... ... ... отырғызу материалдарын Қазақстан ... ... ... ... жүргізіледі.
2. Шелек тоған шаруашылығының қысқаша сипаттамасы.
Шелек тоған шаруашышылығы Алматы ... 82,1 км ... ... 30 км ... Тескенсу ауылынан кейін, Жібек жолы тас жолынан
Қапшағай суқоймасына қарай 7 км ... ... ... ... VI балық өсіру аймағында орналасқан. Тоған шаруашылығы екі
кезеңге бөлініп салынған.
Тоған шаруашылығының ... ... ... ... жылдар
аралығында өткен. Бұл кезеңде жоспарланған балық өнімділігінің қуаттылығы
3,7 мың центнерді құраған. Ал ... ... ... рет ... 1975
жылы іске асқан. Бұл жылдары Шелек тоған шаруашылығының қуаттылығы 14 мың
центнерге дейін жоғарылаған. Осы ... ... ... ... – 6 ... ... Бұл ... шаруашылығы өзінің құнын алты - жеті ... 1982 жылы ... ... 1060 ... тауарлы балық өсіріп
шығарған. Ал 1988 жылы тоған шаруашылығы 2000 тоннадан аса балық өсірген.
Бұл ... ... ... ... ... өнімділігі 32 ц/га құраған.
Қазіргі кезде «Айдын» Жабық Акционерлік Қоғамымен ... ... ... ... ... ... ... Шелек тоған шаруашылығының
жерінде балық өсіруде. ... ... ... Қоғамы жалға алып отырған
жер көлемі 1700 га. Шелек тоған шаруашылығында тауарлы балықты өсіріп қана
қоймай, НПЦ жұмыскерлері көп ... ... ... ... сұрыптап, балықтардың бағалы генофондарын қалыптастыруда. Бір
сөзбен айтқанда, селекциялық жұмыстар жүргізілуде.
Шелек тоған ... ... ... бағалы балықтарға тұқы,
ақ амур, ақ дөңмаңдай, ескек тұмсықты балықтары жатады.
2.2. ... ... ... ... ... ... ... Шелек
тоған шаруашылығы және Қазақ ... ... ... ... ... және ... практика уақытында көктем, күз айларында
ауланды. Зерттеу ... ... ... жалпы саны 80 дана мөңке
балығы ауланды. Балықтарды шабақ аулайтын нәретемен, қармақпен ... ... ... 4 ... ... ерітіндісінде
фиксацияладым.
Балықтардың биологиясын және морфологиясын ... ... ... ... пайдаландым. Биоанализ әдісі өзіне келесі реттік
жазуларды кіргізеді:
1. Алынған орны. Су қойманы ... ... ... көл, ... ... ... ... ауланған жерді.
2. Алынған уақыты күні, айы, жылы, жинаушының және өлшеушінің аты – ... ... ... ... аты. ... атын ... қарап
отырған объктінің балықтар системасында анық анықталған жағдайда ғана ... L – ... ... ... ... абсолютті ұзындығы. Тұмсығынан
бастап құйрық қанатының ең ұзын жеріне дейінгі өлшем;
4. 1 – дене ... ... ... ... ... қанатының негізіне
дейін, яғни қанатынсыз ұзындығы;
5. Балық салмағы ( г немесе кг ). Балық ... ... ішкі ... ... ... ... ( Q – ... салмағы ), сонымен қатар ішкі
құрылысынсыз салмағы ( q – ішкі мүшелерінсіз ).
6. ... ...... ... ... ... түрде. Аталықтары
♂ белгіленсе, аналықтары ♀ белгіленеді. Егер ... жас және ... ... анықтай алмаса, онда сәйкес кестеге juv деп ... ... ), жас ... ... ... ... ... балықтардың төмендегі пластикалық және меристикалық
белгілері өлшенді:
а) меристикалық белгілері:
ll - бүйір сызығы – ... ... ... ... саны;
үстінгі – бүйір сызығының үстіңгі қабыршақтар саны.
астынғы - бүйір сызығының астыңғы қабыршақтар саны.
llca - құйрық қалақшаларының басталатын жеріндегі қабыршақтар ... – арқа ... ... ... Арқа қанаты ( қысқартылған dorsalis)
бұтақталмаған ... рим ... ... ... араб цифрымен
белгілейді;
А - ( analis қысқартылған) аналь қанатының сәулелер ... - ... ... ... сәулелер саны;
V - (Ventralis) құрсақ қанатының сәулелер саны;
С - (caudalis) құйрық қанатының сәулелер саны;
б) ... ...... ... ... – денесінің құйрық қалақшасысыз ұзындығы.
aD – антедорсальды арақашықтығы.
pD – посдорсальды арақашықтығы.
Lca – ... ... ... құйрық қанатының басталған жеріне дейінгі
арақашықтығы.
aP – антепектральды арақашықтық.
aV – антевентральды ...... ... - ... ... – тұмсығының ұзындығы.
o – көзінің диаметрі.
ap – көзінің артынан желбезек қақпағының соңына дейінгі арақашықтық.
lmx - жоғарғы жағының ұзындығы.
lmd – ... ... ... - екі ... ...... ... басының биіктігі.
hZa – көзінің артынан басының биіктігі
H – денесінің ең биік жері
h – денесінің ең аласа жері
ID – арқа ... ... – арқа ... ...... ... ұзындығы.
hA – аналь қанатының биіктігі.
IP – кеуде қанатының ұзындығы.
lV – ... ... ... - ... құйрық қалақшасының ұзындығы.
lcm – құйрық қалақшасының ортасы.
lci – астыңғы құйрық ... ... - ... ... салмағы.
q – денесінің іш құрылыссыз салмағы.
Жынысы – жынысы.
Жж сатысы – ...... ... мөлшері.
АИП - уылдырығының саны [16].
3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР
Кесте 4
Шелек тоған шаруашылығынан ауланған мөңкенің биологиялық талдау нәтижелері
|№ |L, см |l, см |Q, г |q,г |F |CL ... ... | | | | | | | | |m |
|1 |14,5 |11,5 |42,6 |34,4 |2,8 |2,3 ... |V |4,3 |
|2 |14,4 |11,4 |41,6 |33,2 |2,8 |2,2 ... |IV |4,9 |
|3 |14,1 |11,5 |36,8 |31,9 |2,6 |2,1 ... |V |3,7 |
|4 |14,2 |11,7 |42 |33,8 |2,6 |2,1 ... |V |4,4 |
|5 |13,5 |11,1 |34,3 |29,5 |2,5 |2,2 ... |V | |
|6 |13 |11,8 |35,8 |27,3 |2,2 |1,7 ... |V |5,8 |
|7 |13,9 |11,3 |41 |33,2 |2,8 |2,3 ... |IV |4,8 |
|8 |12,7 |11,1 |25,6 |21,6 |1,9 |1,6 ... |V |3,9 |
|9 |12,4 |10,2 |24,2 |20,4 |2,3 |1,9 ... |IV |4,7 ... |12 |9,9 |27,2 |25,5 |2,8 |2,6 ... |III | |
|11 |11,5 |9,2 |22,4 |22 |2,9 |2,8 ... |III |0,37 ... |14,9 |12,1 |45 |36,7 |2,5 |2,1 ... |V |4,9 ... |12,2 |9,8 |19,2 |16,8 |2 |1,8 ... |III | ... |10,3 |8,7 |18 |14,3 |2,7 |2,2 ... |III |3,8 ... |9,5 |7,5 |12,7 |10,7 |3 |2,5 ... |III |2,9 ... |13,7 |11,1 |36,6 |31,8 |2,7 |2,3 ... |IV | ... |13,8 |11,3 |34,9 |28,4 |2,4 |2 ... |IV |3,9 ... |13,9 |11,3 |33,9 |21,5 |2,3 |1,5 ... |IV |4,3 ... |12,9 |10 |31,9 |18,9 |3,2 |1,9 ... |IV |3,9 ... |12,8 |11,4 |33,7 |27,9 |2,3 |1,9 ... |III |4,7 ... |11,9 |9,9 |30,9 |23,3 |3,2 |2,4 ... |II |3,6 ... |10 |8,6 |19,9 |13 |3,1 |2 ... |III |2,9 ... |11 |8,9 |13,3 |11,9 |1,9 |1,7 ... |III |2,7 ... |10 |7,9 |21,1 |14,4 |4,3 |2,9 ... |IV |4,8 ... |94 |7,3 |12,8 |8,5 |3,3 |2,2 ... |III |3,6 |
|26 |8,6 |7,1 |11,7 |7,4 |3,3 |2,1 ... |III |3,8 ... |12,9 |10,1 |28,3 |23,2 |2,7 |2,3 ... |III |3,2 ... |12,2 |9,9 |26,3 |22 |2,7 |2,3 ... |IV |2,3 ... |11,9 |9,9 |24,9 |22,1 |2,6 |2,3 ... |III | ... |10,6 |8,4 |18 |12,4 |3 |2,1 ... |III |4,1 ... |12,6 |10,2 |25,2 |21 |2,4 |2 ... |II |1,9 ... |13,3 |11 |30,5 |25,2 |2,3 |1,9 ... |III |2,6 ... |11,1 |8,9 |19,2 |16,5 |2,7 |2,3 ... |III |1,1 |
|34 |11,4 |8,9 |17,3 |15,4 |2,5 |2,2 ... |III |0,4 ... |10 |8,4 |12,9 |11,2 |2,2 |1,9 ... |III |3,1 ... |9,9 |8 |15,5 |11,4 |3 |2,2 ... |II | ... |12,4 |9,8 |25,5 |20 |2,7 |2,1 ... |III |2,3 ... |10,5 |8,6 |19,2 |13,6 |3 |2,1 ... |III |4,2 ... |10,7 |8,9 |17,2 |15,2 |2,4 |2,2 ... |III | ... |9,7 |7,6 |14,7 |10 |3,3 |2,3 ... |II |3,4 |
|41 |11,7 |10,1 |25,9 |21,3 |2,5 |2,1 ... |II |3 ... |11,5 |8,5 |16,9 |16,8 |2,8 |2,7 ... |III | ... |10,5 |8,8 |19,9 |14,4 |2,9 |2,1 ... |IV |2,5 ... |10,3 |8,4 |11,8 |8,4 |2 |1,4 ... |IV | ... |9,2 |7,4 |16,5 |13,4 |4,1 |3,3 ... |IV |5,3 ... |13,4 |11,1 |36,6 |29,2 |2,7 |2,1 ... |III |3,9 ... |10,9 |8,6 |19,8 |14 |3,1 |2,2 ... |III |3,4 ... |11,3 |9,1 |20,6 |17,3 |2,7 |2,3 ... |IV | ... |10,3 |8,4 |19,9 |12,4 |3,4 |2,1 ... |II |4,2 ... |11,5 |8 |17,8 |13,8 |3,5 |2,7 ... |II |4,8 ... |11,82 |9,6 |25,05 |19,97 |2, 75 |2,17 | | |3,64 ... |8,6 |7,1 |11,7 |7,4 |1,87 |1,42 | | |0,4 ... |14,9 |12,1 |45 |36,7 |4,28 |3,31 | | |5,8 ... 50 дана ... ... биологиялық талдау нәтижесінде
максимальді дене салмағы – 45 г, ал минимальді дене салмағы – 11,7 г ... ... – 25,05 г, ... ... ұзындығы – 14,9 см, ал
минимальді денесінің ұзындығы – 8,6 см, орташа ... – 11,7 см, ... 11,82 см ... ... пісіп жетілген ... даму ... II, III, IV, V ... болды (кесте 4).[]
Фультон бойынша зерттелген балықтардың максимальды қоңдылығы – ... ... ... – 1,87, орташа көрсеткіші – 2,75.
Кларк бойынша зерттелген балықтардың максимальды қоңдылығы 3,31, ал
минимальді қоңдылығы – 1,42, орташа ...... ... ... ... ... күміс түсті мөңкенің жыныстық
қатынасы
|Жынысы ... |% ... |39 |78 ... |11 |22 ... |50 |100 ... 50 дана ... балығының ішінде 39 данасы, яғни 78 %
аналықтарды құрады, 11 данасы, яғни 22% аталықтар болды ( кесте 5).
Кесте 6
Шелек тоған ... ... ... ... ... ... ... даму сатысының пайыздық көрсеткіштері
|Аналықтардың саны, дана |Уылдырығының жетілу |% |
| ... | |
|6 |II |15 ... |III |44 ... |IV |26 |
|6 |V |15 ... 39 | |100 ... 39 дана ... ... III ... ... ... пайыз аналықта байқалады. Ең азы II және V стадиядағы жыныстық жетілуі
15 пайыз (кесте 6).
Қоңдылық коэффициентін күз ... ... Бұл ... ... ... ... ... әдісі: Фультон бойынша, балықтардың жалпы
дене массасы арқылы, ал екінші әдісі: Кларк бойынша ... ... дене ... ... ... Қоңдылықты білудің маңызы – бұл
балықтардың қыс мерзіміне дайындығын және ... ... ... ... болады, неғұрлым осы көрсеткіш жоғары болса, балық
қыстау кезінде ... ... аз ... ... тұқы ... ... 1,5 – 2,5 аралығында болу керек [5].
F =
Cl = ,
Мұндағы:
l – құйрық қанатына дейінгі ұзындығы (мм);
Q – денесінің ... ... – ішкі ... алғандағы салмағы (мг);
F –Фультон бойынша балықтың қоңдылығы жалпы дене ... Q, г ...... ... балықтардың қоңдылығы ішкі органдар
дене массасы ( q, г ... ... ... ... ... ... күміс түсті мөңкенің
жыныстық қатынасы
|Жынысы ... |% ... |21 |70 ... |9 |30 ... |30 |100 ... ... ... 30 дана күміс түсті мөңке
балығының ішінде 21 данасы, яғни 70 % ... ... 9 ... яғни 30
% ... ... ( кесте 7).
Кесте 8
Қазақ Өндірістік Жерсіндіру Стансасынан ауланған күміс түсті мөңкенің
жетілген аналықтарының ... даму ... ... ... дана ... ... |% |
| ... | |
|8 |II |15 ... |III |44 |
|9 |IV |26 ... 30 | |100 ... ... ... ... ауланған 30 дана күміс түсті
мөңке балығының жыныстық ... ... II, III, IV, V ... ... ... II ... аналықтар саны 8 дана (15 %), IV сатыдағы аналықтар
саны 9 дана (26 %), III сатыдағы аналықтар саны 13 дана (44%) ... ... ... ... ... алтын түсті және күміс түсті
мөңке балығының биологиясы мен ... ... ... әдебиеттерді
пайдалану арқылы білдім, жазғы және күзгі өндірістік практикада жиналған
материалдарға биологиялық, ... ... ... ... ...... зеріттеу нәтежиесінде статистикалық вариациялық
әдісін үйрендім.
Бітіру жұмысының материалы 2006-2007 жылдары ... ... ... ... және ... өндірістік жерсіндіру стансасынан жазғы
далалық практика және ... ... ... ... күз ... ... жұмысына аталған шаруашылықтардан жалпы саны 80 дана мөңке
балығы ауланды. Ауланған балықтарды ... 4 ... ... ... ... шаруашылығынан ауланған 50 дана балықтардың ... ... ... максимальді дене салмағы – 45 г, ... дене ... – 11,7 г ... орташа көрсеткіші – 25,05 г,
максимальді денесінің ұзындығы – 14,9 см, ал ... ... ... 8,6 см, ... ... – 11,7 см, ... көрсеткіші 11,82 см болған.
Жыныстық пісіп жетілген аналықтарының уылдырықтарының даму ... ... IV, V ... ... (кесте 4).
Фультон бойынша зерттелген балықтардың максимальды қоңдылығы – 4,28,
ал минимальді қоңдылығы – 1,87, ... ...... ... ... ... максимальды қоңдылығы 3,31, ал
минимальді қоңдылығы – 1,42, орташа көрсеткіші – ... ... ... ... ... ... ... морфологиялық талдау нәтижесінде денесінің максимальді ұзындығы
- 296 мм, ал ... дене ... – 113 мм, ... ұзындығы – 246 мм
болды. Ал дене ... ... ... – 366 мг, ... – 209 мг, ал ... дене ... көрсеткіші – 149 мг болды.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Рыбы Казахстана 3 том. Алма-ата; ... 1982. - С. 212 - ... ... И.А. Рыбы ... рек Чу и ... Фрунзе: 1985г – С. 117 – 118
3. Бәйімбетов Ә.А., ... С.Р. ... ... ... орысша – қазақша анықтауышы, Алматы.: 1999. – Б. 53 – 56.
4. Серов Н.П. Аклиматизация рыб в ... ... ... ... науч.
конф по итогам и перспективам аклим. Рыб и ... – х ... ... ... 1972г. – С. 77 – ... Диес ... ... рыбки. Астрель М.; 2003. – С. 213 – ... ... В.А. ... рыб и их ... Изд – во ... М.; 1966. – С.
153 - 156.
7. Сабанеев П.Р. ... и ... ... рыб. М,; Рыбы Россий 1970. – С.
259 – 262.
8. Кривощеков Г.М., 1953. Караси ... ... //Тр. ... ... Т.б. Вып. 2 – С. 71 – ... Жизнь животных 4 том. М,; осещения 1938г. – С. 51 – 54.
10. Горюнова А.И. О ... ... ... // Вопр. Ихтиологии.
1960г. Вып. 15. – С. 106 – 110.
11. ... В.К. ... ... ... в ... СССР
Известия АН БССР. Сер. Биол. Наук., 1963г. – С. 123 – 131.
12. Демина А.И. Плодовитость ... ... ... auratus ... в ... Иследования по биологии рыб и промысловой океанографии.
Владивосток, 1977. Вып. 8. – С. 80 – ... ... Л.П. ... М.И. ... ... караси Carassius
carassius (L),// Вопросы ихтиологии. – 1968. Т. 8 Вып. 2. (49). – C. 266 ... ... К. ... ... ... ... Алматы; Қайнар 1975. – Б.
214 – 215.
15. Даутбаева К.А., Сумбаева Л.Н. Питание сазана и ... ... ... ... ... ... ... Средней Азий
и Казахстана // - Фрунзе; Ишим 1981 – С. 59 – ... ... И.Ф. ... по изучению рыб. М,; Пищевая промышленность,
1966. – С. 376 -379.
17. Бугай К.С., ... Н.В. К ... ... ... ... Днепрского – бугской устьеой области // гидробиологический ... Т. 12. №5 – С. 53 – ... ... Ю.А. ... ... ... М,; агропромиздат
1991г. – С21 – 24.
19. Суховерхов Ф.М. Хозяственное значение ... ... в ... ... хозяйство 1951г. – С. 36 – 37.
20. Ерещенко В.И. ... ... р. ... Сб. ... по ... ... ... Казахстана. Алматы; 1959. Вып. 2 – С. 208 – 233.
21. Сәрсенбаев Р.С. Тоған шаруашылығы балық көзі. Алматы; ... 1984ж. ... 21 – ... ... К. Қазақстанның балық байлығы. Алматы; Қазақстан 1967ж. – Б. 33
– 34 .
23. Қайымов Қ. Балықтар ... ... ... 1973ж. – Б. 11 – ... ... Б.К. ... описание Северного Джетысу// Тр.
Главн. Геол. – разв. Управления ... ... ... Хоз. – ва ... ... – Вып. 1056, - С. 125 – ... ... ... ... ... және Қазақ Өндірістік
Жерсіндіру Стансасынан ауланған күміс ... ... ... ... ... ... ... оларға талдау жасалынды.
РЕЗЮМЕ
В работе исследованы и проанализированы ... ... ... серебряного карася из Чиликского ... и ... 1. ... ... ... ... ... 2. Тоғанның суын түсіру
Сурет 3. Тоғанды тазарту
Сурет 4. Тоғанды құрғату
Сурет 5 Күміс түсті мөңке.
Сурет 6 ... ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алакөл суқоймасындағы мөңке балығының сипаттамасы25 бет
Қапшағай су қоймасындағы бозша мөңке (carassius auratus) балығының биологиясы22 бет
Мұрат Мөңкеұлы шығармаларындағы ономастикалық атаулар7 бет
Мөңке би8 бет
Тұқытәрізділердің сипаттамасы26 бет
Іле өзеніндегі тыран (abramis brama) балығының биологиялық сипаттамасы және жыныс бездерінің гистологиялық ерекшеліктері29 бет
Алакөл жүиесіндегі қошқаркөл табан балығының морфо-биологиялық сипаттамасы және жыныс бездерінің даму ерекшелігі35 бет
Амур жалған теңге – балығының (Abbottina rivularis) морфобиологиясы27 бет
Ақ дөңмаңдай балығы27 бет
Зар – заман ақындары Д.Бабатайұлы, Ш.Қанайұлы М.Мөңкеұлы20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь