Жер жұмыстарының технологиясы

Алғы сөз
І.тарау. Топырақтар және оның қасиеттері.
1.1. Топырақтардың физикалық және механикалық қасиеттері, олардың тобы.
1.2. Топырақтардың өңдеуге оңай.қиындығына қарай бөліну топтары.
1.3. ІІ.тарау. Жер жұмыстары өндірісінде дайындық жұмыстары.
2.1. Дайындық жұмыстарының негізгі түрлері.
2.2. Құрылыс алаңын пайдалану.
2.3. Жер жұмыстарындағы геодезиялық жұмыстар.
2.4. Суларды ағызу, бұру және деңгейін төмендету.
2.5. Қазылымдардың қабырғаларын бекіту.
ІІІ.тарау. Жер жұмыстарының негізгі түрлерінің технологиясы.
3.1. Жалпы мағмұматтар.
3.2. Экскватормен қазу жұмыстары.
3.3. Бульдозермен жүргізілетін жұмыстар. Бульдозерлер түрлері, оларды қолдану.
3.4. Скреперлер жұмыстары. Скреперлер түрлері және оларды қолдану.
IV.тарау. Топырақтарды тығыздау және бекіту.
4.1. Жалпы мағмұматтар.
4.2. Жер бетіндегі топырақтарды тығыздау.
4.3. Жер қыртысы топырақтарын тығыздау.
4.4. Топырақтарды жасанды жолмен бекітужұмыстары.
V.тарау. Жер жұмыстары өндірісін жоспарлап.жүйелеу.
5.1. Жер жұмыстары жобаларының құрамы.
5.2. Жер жұмыстарының көлемін анықтау.
5.3. Топырақ массаларының алаң бетінде бөлік.
5.4. Комплексті механизациямен жер жұмыстарын жүргізгенде машиналардың ұтымды комплексін анықтау.
VІ.тарару. Жер жұмыстарын қыс мезгілінде /мәңгілік тоңған және қатқан топырақтарды/ жүргізу.
6.1. Жалпы мағмұматтар.
6.2. Мәңгілік тоңған және қатқан топырақтарды эксковатормен өңдеу.
6.3. Механикалық әдістермен тоңған және қатқан топырақтарды борпылдату.
6.4. Бұрғылау және қопару жұмыстары.
6.5. Қатқан топырақты тоңданудан сақтау.
ҮІІ . тарау. Жер жұмыстарын жүргізгенде қауіпсіздік техникасы.
7.1. Жалпы мағлұматтар.
7.2. Экскаватормен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы.
7.3. Бульдозермен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы.
7.4. Скрепермен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасы.
7.5. Топырақтарда тығыздағанда қауіпсіздік шаралары.
7.6. Жер жұмыстарын қыс мезгілінде жүргізгенде қауіпсіздік техникасы.
Қосымша.
Пайдаланылған әдебиеттер.
Мазмұны.
Топырақтар деп жер қыртысы, материал және құрылыстарда орта ретінде қолданылатын, көп компонентті система болып келетін кез келген тау жыныстарын айтады.
Топырақтар түрлері негізінен ГОСТ 25100-82 бойынша класстарға, топтарға, жартылай топтарға, түрлерге бөлінеді.
Құрылыстарда топырақтарды қолданғанда, олармен қазу, өңдеу жұмысын істегенде негізгі физикалық, механикалық қасиеттерін білу керек, сонымен қатар оларды механизмдермен өңдеу үшін қазуға оңай-қиындығының тобын білу керек, өйткені жұмыс өндірісі нормасы (ЕНИР) осыған сүйенген.
Топырақтар жартасты және жартассыз болып бөлінеді.
Жартасты (скальные) топырақтарға жатысы тұтас немесе жарықшақты сілем болып келген, түйіршіктері арасынде мықты байланыс бар (тұтас немесе цементтелген) атқылап шығып жайылған, өзгермелі және шөгінді тау жыныстары.
Жартассыз (нескальные) топырақтар деп механикалық және химиялық табиғи өзгеріске ұшыраған тау жыныстарының шөгінділерін есептейді. Түйіршіктер құрамына қарай олар тастар, құмдар және саздар болып бөлінеді.
Тастар (крупнообломочные) деп түйіршіктерінің 50 проценттен астамы 2 миллиметрден артық болып, кристалды және шөгінді жыныстардан тұратын цементтелмеген топырақтарды айтады. Тастардың қоспасы құмдар және саздар аралас болады.
Құмдар (құмды топырақтар) (пески, песчаные грунты) – құрғақ күйінде сусымалы, түйіршіктерінің 50 проценттен кемі 2 миллиметрден артық және созылмалы қасиеті жоқ тау жыныстары.
Саз топырақтар (глинистые грунты) – ылғалданғанда ісініп, созылмалы қасиеті болатын жұқадисперсті тау жыныстары.
Жердің кейбір қатпаршығында органогенді шөгінділер кездеседі, оларға шымтезекті топырақтар, тас көмірлер кіреді. Шымтезекті топырақтардың созылмалы қасиеттері кездессе, тас көмірлер физика-механикалық қасиеттері бойынша жартастарға ұқсас.
Дисперсті топырақтардың екі түрі – құмдар және саздар, олардың өзара ерекшелігі бар.
Саз топырақтардың кейбір түрлерінің ылғалдылығы жүздеген процентке дейін болады, құмдардікі небәрі 40 проценттен аспайды. Саз топырақтар суға қаныққанда олардың күйі мына қатармен өзгереді: қатты, созылмалы және аққыш. Ал құмдар екі күйде ғана болады: сусымалы (қатты) немесе аққыш. Саздар ылғалдылығына қарай көлемі ұлғайып, ісінеді, ал құрғатқанда көлемі кішірейіп, жарыла бастайды, яғни шөгеді. Құмдардың көлемі бұл жағдайда өзгермейді.
1. Зубарев Г. Заводта жасалған үй. Аударған А.Қалдыбеков. Алматы, Қазмезкөркемәдеббас 1960.
2. Тұяқбаев Н. Жер асты суларын пайдалану. Алматы, «Қайнар», 1983.
3. Құрылыс іс практикумы. Орта мектептің 9 және 10 кластарына арналған оқу құралы. Алматы, Мектеп, 1979.
4. Мұқашев О. Мен – құрылысшымын. Алматы, Мектеп, 1987.
5. Қадіров Т. Бұрғылау құпиясы. Алматы, «Қазақстан», 1982.
6. Мұрзалиев Е.Ж. Гидротехникалық құрылыстың жер қазу жұмысы жөнінде десятниктер мен бригадирлерге жетекші. Алматы, 1950.
7. Буртаев Ж. Құрылыс жұмыстары технологиясы. Алматы, «Мектеп», 1987.
8. Беляков Ю.Н., Левинзон А.Л., Галимуллин В.А. Земелные-работы. Москва, Стройиздат, 1990.
9. Литвинов О.О. Технология строительного производства. Киев: Вища школа, 1985.
10. Рейш А.К., Борисов С.М., Бандаков Б.Ф. Машины для земелных работ. М., Стройиздат, 1981.
11. Земелные работы. Справочник стройтеля. Под. Ред. А.К. Рейша, М., Стройиздат, 1984.
12. Штоль Т.М., Теличенко В.И. Технология возведения подземной части зданий и сооружений. М., Стройиздат, 1990.
13. Николаевич В.М., Горбанов В.П. Уплотнение и закерепление грунтов в стесненных условиях строительного пройзводства. М., Изд-во летературы по строительству, 1963.
14. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов /к СНиП 3.02.83/. Москва, Стройиздат, 1986.
15. Технология строительного производства. Под.ред., Атаева С.С., Данилова Н.Н. М., Стройиздат, 1984.
16. Топырақ механикасы, ірге тасты салу мен сілемді нығайту жұмыстарының технологиясы. ЧГТ КазХТИ, 1991, 153б.
17. Құрылыс алаңын комплексті механизациялық процеспен жоспарлап-жүйелеудің технологиялық карталары. М., ЦНИИОМГП, 1986.
        
        Қазақстан республикасының Білім
және Ғылым министрлігі
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... ... және
коммуникациялар академиясы
Жер жұмыстарының технологиясы
Техникалық жоғарғы оқу орындарының
студенттеріне арналған оқу құралы
Шымкент 2006
І-тарау. Топырақтар және олардың қасиеттері.
1.1 Топырақтардың физикалық және ... ... ... ... деп жер ... ... және ... орта ретінде
қолданылатын, көп компонентті система ... ... кез ... ... ... ... ... ГОСТ 25100-82 бойынша класстарға,
топтарға, жартылай топтарға, түрлерге бөлінеді.
Құрылыстарда ... ... ... ... ... ... ... физикалық, механикалық қасиеттерін білу керек, сонымен
қатар ... ... ... үшін ... ... ... ... өйткені жұмыс өндірісі нормасы (ЕНИР) осыған сүйенген.
Топырақтар жартасты және жартассыз болып бөлінеді.
Жартасты ... ... ... ... ... ... ... келген, түйіршіктері арасынде мықты байланыс бар ... ... ... ... ... ... және ... тау жыныстары.
Жартассыз (нескальные) топырақтар деп механикалық және химиялық ... ... тау ... ... ... ... ... олар тастар, құмдар және саздар болып бөлінеді.
Тастар (крупнообломочные) деп түйіршіктерінің 50 проценттен астамы 2
миллиметрден артық ... ... және ... жыныстардан тұратын
цементтелмеген топырақтарды айтады. Тастардың қоспасы құмдар және саздар
аралас ... ... ... (пески, песчаные грунты) – құрғақ күйінде
сусымалы, түйіршіктерінің 50 проценттен кемі 2 ... ... ... ... жоқ тау жыныстары.
Саз топырақтар (глинистые грунты) – ... ... ... ... ... тау ... кейбір қатпаршығында органогенді шөгінділер кездеседі, оларға
шымтезекті топырақтар, тас көмірлер ... ... ... ... ... тас ... физика-механикалық қасиеттері
бойынша жартастарға ұқсас.
Дисперсті топырақтардың екі түрі – ... және ... ... ... ... ... кейбір түрлерінің ылғалдылығы жүздеген процентке
дейін болады, құмдардікі небәрі 40 проценттен ... Саз ... ... олардың күйі мына қатармен өзгереді: қатты, созылмалы және
аққыш. Ал құмдар екі ... ғана ... ... (қатты) немесе аққыш.
Саздар ылғалдылығына қарай көлемі ұлғайып, ісінеді, ал құрғатқанда көлемі
кішірейіп, жарыла ... яғни ... ... ... бұл жағдайда
өзгермейді.
Саз топырақ статика күштер әсерімен құмдарға қарағанда аса сызылғыш,
олардың созылмалы қою ... ... ... ... күш әсерімен өте баяу
деформацияланады. Осы ... саз ... ... ... ғимараттардың
шөгуі бірқатар жылдар, тіпті ондаған жылдар байқалады. ... күш ... ... ... ... – су өткізгіш болатындықтан топырақ қабатында
оларды ... ал ... ... және ... ... ... ... қабаттар ретінде қарастыруға болады.
Топырақтың көптеген түрлері болады, оларды құрастырушылардың бірі ... ... яғни ... ... ... ... қасиеттері
өзара бір-біріне өзгеріс туғызады.
Топырақтың әрқилы қасиеттері және ... ... ... ... яғни ... дәрежесі (степень уплотнения) мен
саңылаулардағы (поры) судың мөлшеріне байланысты.
Топырақ қуыстар системасына біріккен ... ... ...... ... жасалу шартына (жағдайына), жан-жақты қысылу
және ылғалдылығына байланысты оның қуыстары кейбір ... ... ... ... яғни ... заттары әртүрлі фазалық күйлерде болады.
Минерал түйіршіктері қатты (твердая), су – сұйық, ал ауа ... мен ... – газ ... ... ... ... ... бір бөлігі қатты фазаға (топырақ қаңқасы – ... екі ...... (су) және газ ... (ауа) ... ... ... система болып жасалады (1.1, а-сурет). Саңылаулары сумен толық
толтырылғанда система екі ... ... ... (1.1, ... ... суға ... және құрғағанда топырақтың бірлік көлеміндегі
фазаның ара қатынасы өзгере бастайды.
Заттар фазасының топырақта таралуы ... ... ... және оның ... ... арқылы сипатталады. Бұл
сипаттамалар лаборатория ... ... ... анықталады.
Топырақтың салыстырмалы ылғалдығы (топырақ ...... деп ... су ... ... топырақ
қаңқасының (скелет грунта) массасына қатынасын айтады. ... ... () ... проценттермен анықталады.
Ылғалдылықты анықтаған кезде топырақ үлгілерін 105-1100С ... ... ... ... ... ... ... – оның массасының (оның
саңылауларындағы судың массасын ... осы ... ... ... - ... тығыздығы, г/см3; - топырақ үлгісінің
массасы, г; - топырақ үлгісінің көлемі, см3.
Топырақ ... ... ... құрамына, кеуектілігіне және
ылғалдылығына байланысты.
Топырақ ... ... ... частиц грунта) -
топырақ қаңқасы массасының оның қалыптасқан көлеміне қатынасы:
(1.2)
мұндағы: - ... ... ... ... -
түйіршіктердің (топырақ қаңқасының) массасы, г; - ... ... ... см3.
Топырақ түйіршіктерінің тығыздығы 2,4-тен 3,2 г/см3-ге дейінгі ... ... ... ылғалдылықты топырақ тығыздығын және
түйіршіктер ... ... ... ... ... ... және ... коэффициентін, яғни топырақтағы түйіршіктердің
массасы мен көлемінің ара қатынасын анықтауға болады.
Құрғақ топырақ тығыздығы (плотность сухого ... - ... ... ... су ... ... ... осы
топырақпен қалыптасқан көлеміне қатынасы:
(1.3)
мұнда: - құрғақ топырақ тығыздығы, г/см3; - топырақ ... ... ... ... ... ... ... су массасын
қоспай табады:
немесе ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
(1.5)
Топырақтың бірлік көлемі кубикпен бейнеленеді. параметрі қатты
түйіршіктер топырақ қаңқасы қалыптасқан ... ... ... келіп тұр,
- саңылаулар көлем үлесіне (кеуектілік), ... ... ... .
Топырақ қаңқасы қалыптасқан көлемінің үлесі:
(1.6)
Саңылаулар қалыптасқан көлемінің үлесі (топырақ кеуектілігі):
(1.7)
Құрғақ топырақ тығыздығы мәнін /1,3/ - ке ауыстырып қоя ... ... ... ... ... құмдар мен ұсақ малта тастың /гравий/ кеуектілігі шамамен осы
мәндерге сәйкес келеді. Әртүрлі түйіршікті ... ... ... ... ... ал саз топырақтарда өздерінің ісінуі қабілеттілігі
салдарынан едәуір көп болады.
Кеуектілік коэффициенті /коэффициент пористости/ е деп ... ... ... көлеміне қатынасын атайды:
, мұнда Осыдан
(1.9)
Осыдан мына түрге ... ... ... ... ... /уплотненность/
сипаттайды және ғимараттарға жер қыртысы ретінде жарамдылығын бағалау үшін
қолданылады. Мұндай тәсіл ең алдымен ... ... ... ... ... үшін ... теңдеу системасын шешу арқылы
(1.11)
Аламыз:
(1.12)
Ылғалдық дәрежесі және сусымалы топырақтар бітімінің тығыздығы /степень
влажности и плотность сложения ... ... ... ... тығыздық дәрежесіне және ылғалдылығына, осыдан кейін олардың ... мен ... ... бет ... да байланысты.
Құмды топырақтардың көлемі суға қанық және ... ... ал саз ... ... ... бұл кезде олардың
физикалық күйінің сипаттамасы әркелкі.
Топырақ ... ... ... ... ... үшін ылғалдылықпен
қатар оның суға толық сиымдылығын /полная влагаемкость/ есептеу ... ... ... ... ... - ... саңылаулары сумен
толтырылған кездегі өлшенген ылғалдылық:
мен мәндерін қолдана отырып суға ... ... ... формуласын аламыз:
(1,13)
Ылғалдылық дәрежесі /степень влажности/ - топырақ ... ... ... сиымдылығына қатынасы:
(1,14)
Топырақтың сумен қанығуы оның ылғалдылық дәрежесіне байланысты
анықталады:
Ылғалдылық дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... болғанда /бірге тең болғанда/ топырақтың
барлық саңылаулары сумен толтырылады. Басқа жағдайда ... ауа ... ... ... ... ... ... плотности
сложения сыпучего грунта/ деп оның ... ... ... ... ... ... атайды:
(1.15)
Топырақ қаңқасының көлемі өзгермегендіктен бұл формуланы мына түрге
келтіруге болады:
(1.16)
Сусымалы топырақтардың физикалық күйі бітітімінің тығыздық ... Егер 0.33 ... онда ... ... ... 0,33 ... - ... тығыз бітімді, ал 0,67 ++ 1
болғанда, топырақ тығыз ... ... ... ... ... ... олардың көлемі тығыздық ... ... ... ... ... ... ... /консистенция/ олардың ылғалдылығана
байланысты өзгереді. Топырақтардың ... ... және ... ... ... бар ... сұйық сықылды болады. Тіпті ығысуға /сдвиг/
кедергі жасамайды. Топырақ ... деп оның ... ... ... қалу ... және ... өзгертпеуі деп түсінеді.
Созымдылық қоюлығы бар топырақ күш астында ... ... ... ... ... қоюлығы бар топырақ күшті едәуір ұлғайтқан
кезде жарықшақ пайда болумен бірге деформацияға ұшрайды.
Топырақтың қатты күйінің ... ... және ... ... ... ... шегі ... шегі/ деп айтады. Екіші
термин топырақтың осы ылғалдылығында жіп ... ... ... ... ... осыдан кем болғанда топырақ үгітіліп кетеді.
Топырақтың созымдылық күйінен аққыш күйге ауысуға сәйкес және керісінше
ылғалдылығын аққьштық /текучесть/ шегі деп ... мен ... ... ... ылғалдалықтың айырмашылығын созымдылық
саны /число пластичности/ деп атайды:
`
Созымдылық саны-топырақтың қатты ... ... ... ... ... мөлшерін /процентпен немесе ылғалдалық үлесімен/ көрсетеді. Мысалы,
жоғарғы активті бетониттер үшін ол 200 ... ... ... ал ... ... үшін ... ... -5-10 процентке дейін.
Созымдалық санын саз балшықтардың /сазда топырақтардың/ негізгі тобының
бірі ретінде қарастырады, ... саны ... олар ... ... құмайттар /супеси/ - саздақтар /суглинки/ - саздар
/глины/ - . Аққыштық ... ... ... - ... мен ... шегінің /илену/ айырмашылығының созымдылық
санына қатынасы:
1.1-таблица.
Көлемнің тығыздығы бойынша құмдар тобы.
|Құмдар түрі ... ... ... |
| ... |Орташа тығыз |борпылдық ... ірі және | | | ... | | | ... ... | | | ... - « ... | | | ... - ... ... күйі
|Саз топырақтардың аққыштық көрсеткіші бойынша |Аққыштық көрсеткіші ... | ... | ... | ... ... | ... ... | ... мен ... | ... /твердые/ | ... ... ... | ... созымды /тугопластичные/ | ... ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... көрсеткіші бойынша берілген
түрлерін ГОСТ 25100 – 82 ... ... /1.2 - ... жер ... ... және ... ... /котлованы/
қабырғасына түскен күштерді есептеу үшін топырақ массасының бос түскен
үдеуіне ... ... ... ... салмағын анықтайды.
Меншікті са лмақ /удельны вес/ деп сағылауларындағы судың ... ... ... ... ... ... көлеміне қатынасын айтады:
(1.19)
Мұндағы: - топырақтың меншікті салмағы, Н/м ... ... ... ... ... меншікті салмағы өзінің ... және ... ... ... өзгереді.
Топырақ түйіршіктерінңғ меншікті салмағы /удельный вес частиц ... ... ... ... ... ... ... қатынасын
айтады:
Мұндағы : топырақ түйіршіктерінің меншікті салмағы,м
құрғақ топырақ қаңқасының тығыздығы, кг/м3.
Құрғақ топырақтың меншікті салмағы ... вес ... ... деп
топырақ қаңқасының салмағының өзінің қалыптасқан көлеміне қатынасын айтады:
Мұндағы: құрғақ топырақтың меншікті салмагы, Н/м- ... ... ... ... ... - кішлігі бойынша белгілі аралығын
түйіршіктер тобы /фракция/ деп атайды.
Топырақты түйіршіктер тобына бөлу үшін ... ... ... ... ... ... ... тағы басқалар. Бұл процесті
түйіршіктеліну анализі деп атайды.
Топырақтағы түйіршіктер тобының проценттік ... ... ... ... анықтайды.
Түйіршіктер үлкен-кішілігі бойынша тастар, құмдар, тозаңдар, саз
-балшықтар болып бөлінеді ... ... ...... бойынша тобы.
|Топырақ түйіршіктерінің аты |Топырақ түйіршіктерінің |
| ... мм ... а с т а р ... ... | |
|- қой ... ... ... және | ... кесектері /валуны и глыбы/ |200 – ден көп |
|- ... ... ... және | ... тастар /галка и щебень/ |10 – нан 200 – ге ... |
|- ұсақ ... ... /домаланған/ және | ... ұсақ ... ... и ... – ден 10 – ға ... |
| | ... ұ м д а р ... |0,5 – тен 2 – ге ... |
|- ірі ... |0,25 – тен 0,5 – ке ... |
|- ... ... |0,1 – ден 0,25 – ке ... |
|- ұсақ ... | ... о з а ң д а р ... ... |0,05 – тен 0,1 – ге дейін |
|- ірі тозаңдар |0,005 – тен 0,05 – ке ... |
|- ұсақ ... | ... а з б а л ш ы қ т а р ... |0,005 – тен аз ... | ... ... ... ... /қой ... малта тастар, ұсақ
малта тастар/ және домаланып мүжілген /жардың кесек- әрі, қиыршық тастар,
ұсақ ... ... ... ... ... мүжілген және
мүжілмеген түрде болады.
Тастар түйіршіктері үшін олардың ішкі аналық ... ... ... тек қана ... ... яғни ... ... Бұл түйіршіктер тау жыныстарының физикалық үгітілуінің
туындысы болып табылады. ... да ... ... ... үгілуге ылғи
ықшамды болып келеді.
Жыныстардың үгітілуі олардың физикалық күйлерінің ... ... ... ... ... ... болуына, тағы
басқаларға байланысты. Тастар түйіршіктері өте қатты үгітілген, үгітілмеген
болып бөлінеді. Олардың үгітілген үгітілмегенін ... және ... ... тастарынан анықтау қиынғатүседі. Көп дәреже үгітілген тастарын
зерттегенде ғана байқауға болады, ... ... тау ... анықтау қиынға түседі. Көп дәрежеде тастар мүжілген ... ... ... ... түйіршектері, әдетте, кейбір жалғыз минералдан /мысалы, кварц,
дала шпаты, және т.б./ ... ... ... физикалық үгітілуден
пайда болған жыныстардың су ағынын, кейде ... ... ... ... ... айналады.
Тозаңдар түйіршіктері бірдей дәрежеде бастапқы минералдан /кварц дала
шпаты, карбонат, слюда сынықтары / ... ... ... олар ... ... тау жыныстарыныңшөгінділерінен /темір қышылы, аллюмини
және солардың гидраттары, т.б./ тұрады. Олар су ағыны ... жел ... ...... ... /мм/ тау ... химиялық
үгітілу әсерінен туған екінші, яғни саз – балшықты минералдан тұрады, олар
ерілу, ... ... және ... процестерімен
байланысты. Бұл процестер ауа райы жағдайына, сонымен қатар ... мен ... ... ... және ... ортасына байланысты
түрліше болып өзгереді.
Ауа райы салқын және ылғалды болған жағдайда иллит және ... ал ... ... ... ... типтес саз-балшықтар
минералдары пайда болады.
Саз – балшықтар түйіршіктеріне сонымен қатар ... ... ... ... ... түйіршект де /d

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 104 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Табиғи сипаттағы ТЖ кезінде жүргізілетін апаттық-құтқару жұмыстарының түрлері"3 бет
«Оралоблгаз» Ақ-да есеп-қаржы жұмыстарының ұйымдастырушылық - экономикалық сипаттамасы және ұйымдастырылуы37 бет
А Пушкин классикалық көне әлем жұмыстарының түсінігі28 бет
Алаңдардағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұ-най іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайту122 бет
Алпамыс батыр жырын оқыту арқылы тәрбие жұмыстарының құзыреттілігін арттыру4 бет
Ағаш материалдарды тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механикаландырылуы10 бет
Балабақшада тіл дамыту жұмыстарының жүйесі31 бет
Бастауыш сыныпта жазу мен тіл дамыту жұмыстарының ұйымдастырылуы21 бет
Биологияда оқу-тәрбие жұмыстарының ұйымдастыру24 бет
Бұрғылау жұмыстарының қоршаған ортаға тигізетін әсері5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь