Жеке тұлғалардың табыстарына салық салу ерекшеліктері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.1 Жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салықтың экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.2 Жеке тұлғалардың табыстарына салық салудың шетел тәжірибесі ... ... ..22
2. ҚР.ДАҒЫ ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ БЮДЖЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІНЕ ТАЛДАУ (АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ МЫСАЛҒА АЛА ОТЫРЫП) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
2.1 Жеке табыс салығының ҚР.да қызмет етуін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
2.2Алматы қаласының 2009.2011 жылдардағы бюджетінің табысын толтырудағы жеке табыс салығының орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
3. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫҚ САЛУ МЕХАНИЗІМІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...67
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..71
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінгі таңда, біздің алдымызда бюджетті толықтырудың оңтайлы жолдарын іздестіріп, елімізді индустриалды-инновациялық дамыту міндеті тұр. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Үкімет мүшелері, әкімдер, орталық мемлекеттік органдар, «Нұр Отан» ХДП және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ басшылары қатысқан кеңейтілген отырыста, «Салық әкімшілігі мәселесін жақсарту қажет. Экономика өсуде, алайда берешеке те өсуде. Тек 2010 жылы жиналмаған салық мөлшері 2009 жылмен салыс¬тырғанда екі есе өсті, ал 2011 жылы ол 224 миллиард теңгеге жетті. Салық және кеден органдары өздерінің ақп¬а¬рат-тық жү¬йесіндегі сараптамалық мәсе¬лелерді күшейтуге тиіс» деп елдегі салық қызметінің жұмысын одан ары жандандыруды міндеттеген болатын. Бұл тұрғыда, Елбасы салық жүйе¬сін Қазақстанның жаңа сатыдағы дамуының міндеттерімен сәйкес¬тен¬діру қажет екендігін де көрсетіп берді. Осы орайда, салық орган¬дары қызметкерлерінің де негізгі міндеттерінің бірі – салық және басқа да төлемдердің мемлекет қор¬жынына түсуін, болжамдалған соманың орындалуын қамтамасыз ету болып табылады. Салықтардың бюджетке толық әрі уақтылы тү¬суін қамтамасыз ету – салық ор¬гандарының негізгі мақсаты. Салық төлеушiлер салық төлеуден жалтару жолын iздеп оңды тәжiрибе жинай бастады, сол себептi мемлекеттiк қазынаға келiп түсетiн салықтар, соның iшiнде жеке тұлғаға салынатын табыс салығы бойынша түсiм толық сипатта емес. Жеке табыс салығы мемлекеттің экономикалық реттеу тұтқаларының бірі. Бұл салық арқылы мемлекет әртүрлі мәселелерді шешуге тырысады. Атап айтқанда, барлық деңгейдегі бюджеттерді ақшалай түсімдермен қамтамасыз ету, халықтың табыс деңгейін реттеу, алынған табысты рационалды пайдалануды ынталандыру. Жеке табыс салығы халықтың нақты табыстарының деңгейіне ықпал етеді. Сондықтан салықты бюджетке есептеп, аудару механизмдерiн жетiлдiру және табысқа салық салудың тиімді критерийлерін іздестіру қажеттілігі туындап отыр.
Сондай-ақ, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ¬стан¬да қолайлы инвестициялық жағдай жасауды, шикізаттық емес экономика секторларында жалпы салық жүктемесін төмендетуді, жеке кәсіпкерліктің еркін дамуына кедергі тудыратын әкімшілік мәсе¬лелерді шешуді мемлекет басым¬ды¬ғының бірі деп атады. “Әрта¬рап¬тандырудың өзегі кәсіпкерлік бо-лады. Біз тәуекелдерді өз мой¬нына алуға, жаңа рыноктарды иге¬руге, инновациялар өндіруге дайын қуатты кәсіпкерлер тобын көргіміз келеді”, – деген Елбасы талабы бәріміздің алдымызға нақ¬ты міндеттер қойды. Жаңа өнімнің нарыққа толық өтуін қамтамасыз ету, өзекті мәселе.
1. Ермекбаева Б.Ж. Салық салу негіздері: оқу құралы. Алматы, 2006.
2. Ермекбаева Б.Ж. Салықтар және салық салу: оқу құралы. Алматы: Қазақ ун-ті, 2003. 129б.
3. Ермекбаева Б.Ж. Шет мемлекеттердің салықтары: оқу құралы. Алматы: Қазақ ун-ті, 2004.- 153 б.
4. Үмбетәлиев А.Д. Салық және салық салу: оқулық. Алматы: Экономика, 2006. 863б.
5. Крамаренко Т.Н. Салық және салық салу: оқулық. Астана: Фолиант, 2007. 342б.
6. Сұлтанова Б.Б. Салық есебі: оқу құралы. Алматы: Экономика, 2008. 239б.
7. Шарипов А.Қ. Салық есебі: оқу құралы. Алматы: Экономика, 2009. 333б.
8. Қалдыбаев Е.Қ. Салықтық бақылау: теориясы және жүргізу әдісі: оқулық. Алматы: Дәуір, 2011. 286б.
9. Кейкова М. Н. Салық және салық салу: оқу құралы. Қарағанды: Гласир, 2010. 238 б.
10. Құлпыбаев С. Мельников В.Д. Қаржы: оқулық. Алматы: Экономика , 2011. 539 б.
11. Сәбден О. Экономика: энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: Таймас, 2010. 797-798 б
12. Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в Республике Казахстан. Астана, 2007. 400 с.
13. Бекболсынова А.С. Салық жүйесінің негіздері. Астана, 2007. 120 бет.
14. Нұрымов А. Налоги Республики Казахстан и развитых стран. Учебное пособие: Алматы, 2005.
15. Сәбден О. Қазақстанның салық жүйесін реформалаудың проблемалары мен басым бағыттары. Алматы, 2009. 244-259 бет.
16. Ахметжанова Б. М. Ағылшынша-қазақша экономикалық-қаржы атаулар сөздігі: научное издание Көкшетау: Көкше-Полиграфия, 2001. 195б
17. Ұлттық экономика жаhандану жағдайында: Халықаралық ғылыми симпозиум : материалы междунар. науч. симп. (г. Алматы, 21-22 сент. 2005 г.) / под ред. А. А. Абишева. Алматы : Экономика, 2005
18. Базарбеков Е. Салық салу және еңбекақы жөніндегі туындаған сауалдар. / Бухгалтер хабаршысы, 2010. №3.
19. Әбдірова Ә.Ж. Қатысу үлесін және құнды қағаздарды өткізудегі салық салу тәртібі /Қаржы менеджменті, 2008. № 7.
20. Дорошева Г. Дивидендтерге салық салу /Бухгалтер бюллетені, 2011. №43.
21. Снежковский А. Заңды тұлғаның шетелдік қызметкерлерінің табыстарына салық салу. /Бухгалтер бюллетенi, 2011. №45.
22. Мүсілімова С. Жалақыны уақтылы төлемеу. / Бухгалтер бюллетенi, 2011. №22.
23. Абайханова Д. Салық тексерістері барысында туындайтын мәселелер. /Бухгалтер хабаршысы, 2009. №9.
24. Таттымбетова К. Т. Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасының шағын және орта бизнес саласындағы салық салу ерекшеліктері. / "Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің дамуы мен инновациялық жүйенің қалыптасу мәселелері" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Қарағанды, 2009.
25. Смурыгина И. Арнаулы салық режимі бойынша қызметін жүзеге асыратын шағын бизнес субъектілеріне салық салу /Бухгалтер хабаршысы, 2009. №1.
26. Қадыров Б. Қ. Қазақстан Республикасы салық қызметі органдарының ұйымдастырылу ерекшеліктері мен аталған сала қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін жоғарылату мәселелері. /Банки Казахстана, 2009. №5 .
27. Молдахметова А. Б. Қазақстан Республикасында фискалды саясатты дамытудың негізгі мәселелері. /Научный мир Казахстана, 2009. № 2.
28. Тілегенов Н. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруда салықтық механизмдерді жетілдірудің маңызы. /Саясат-Policy. - 2008. - №12.
29. Нурмуханова, Л. Вопросы налогооблажения беспроцентных займо, предоставленных физическими лицами хозяйствующим субъектам. /Заңгер, 2011. №6.
30. Джамбурбаева М.У. Перспективы развития налоговой системы Республики Казахстан на современном этапе //Макроэкономические аспекты развития финансово-кредитной системы Республики Казахстан: тенденции и перс. Материалы Междунар. науч. семинара, посвящ. 60-летнему юбилею докт. экон. наук, проф. Кучуковой Н.К.- Астана: КазУЭФиМТ, 2011.
31. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Салық кодексі 2012.01.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен.
32. ҚР Президентінің халыққа жолдаулары
33. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Ұлттық Банкiнiң және Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң Экономикасы және қаржы жүйесiн тұрақтандыру жөнiндегi 2009-2010 жылдарға арналған бiрлескен iс-қимыл жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 Қаулысы
34. Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
35. Алматы қаласы бойынша салық департаментінің жылдық есептері (2009,2010,2011)
36. Алматы қаласы бойынша салық департаментінің форма № 2-Н есебі
37. РФ Салық кодексі
38. Беларусь Республикасы Салық кодексі
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЭкономикА ЖӘНЕ бизнес ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ
050509 «ҚАРЖЫ» мамандығы
«Қаржы» кафедрасы
Диплом жұмысын орындауға арналған
ТАПСЫРМА
4 курс ... ... ... ... «Жеке тұлғалардың табыстарына салық салу ерекшеліктері»
«30» желтоқсан 2011 жылғы №4-2899 бұйрығымен бекітілді.
Аяқталған жұмыстың тапсырылу мерзімі «____» _______________________
Жұмыс барысында қолданылған бастапқы ... ... ... ... ... немесе жұмыстың қысқаша
мазмұны:
а) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________;
б) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________;
в) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................6
1. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ... ... Жеке ... ... салынатын салықтың экономикалық мәні
........................................................................
...............................................9
1.2 Жеке тұлғалардың табыстарына салық салудың ... ... ... ЖЕКЕ ... ... ... ... РӨЛІНЕ ТАЛДАУ
(АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ ТАБЫС ... ... ... МЫСАЛҒА
АЛА ... Жеке ... ... ... ... ... талдау
...................................34
2.2Алматы қаласының 2009-2011 жылдардағы бюджетінің табысын толтырудағы
жеке ... ... ... ЖЕКЕ ... ... ... САЛУ ... ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
.......................................................56
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................67
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР..................................................................
....71
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының ... ... ... ... алдымызда
бюджетті толықтырудың оңтайлы жолдарын іздестіріп, елімізді индустриалды-
инновациялық дамыту міндеті тұр. Мемлекет ... ... ... мүшелері, әкімдер, орталық мемлекеттік органдар, «Нұр Отан» ХДП және
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ басшылары қатысқан ... ... ... мәселесін жақсарту қажет. Экономика өсуде, алайда берешеке те
өсуде. Тек 2010 жылы ... ... ... 2009 жылмен салыстырғанда екі
есе өсті, ал 2011 жылы ол 224 ... ... ... ... және ... ... ақпараттық жүйесіндегі сараптамалық ... ... деп ... ... ... ... одан ары ... болатын. Бұл тұрғыда, Елбасы салық жүйесін Қазақстанның жаңа
сатыдағы ... ... ... қажет екендігін де көрсетіп
берді. Осы ... ... ... ... де ... бірі – ... және басқа да төлемдердің мемлекет ... ... ... ... ... ету ... ... бюджетке толық әрі уақтылы түсуін қамтамасыз ету – салық
органдарының негізгі ... ... ... салық төлеуден жалтару жолын
iздеп оңды тәжiрибе жинай бастады, сол ... ... ... ... салықтар, соның iшiнде жеке тұлғаға салынатын табыс салығы бойынша
түсiм толық сипатта ... Жеке ... ... ... ... реттеу
тұтқаларының бірі. Бұл салық арқылы мемлекет әртүрлі мәселелерді ... Атап ... ... ... бюджеттерді ақшалай түсімдермен
қамтамасыз ету, халықтың табыс деңгейін реттеу, алынған табысты рационалды
пайдалануды ынталандыру. Жеке ... ... ... ... табыстарының
деңгейіне ықпал етеді. Сондықтан салықты бюджетке есептеп, ... ... және ... ... салудың тиімді критерийлерін
іздестіру қажеттілігі туындап отыр.
Сондай-ақ, ... ... ... Назарбаев Қазақстанда қолайлы
инвестициялық жағдай жасауды, шикізаттық емес экономика секторларында жалпы
салық жүктемесін төмендетуді, жеке кәсіпкерліктің ... ... ... әкімшілік мәселелерді шешуді мемлекет басымдығының бірі деп
атады. “Әртараптандырудың ... ... ... ... ... ... жаңа ... игеруге, инновациялар өндіруге дайын қуатты
кәсіпкерлер тобын көргіміз ...... ... талабы бәріміздің
алдымызға нақты міндеттер қойды. Жаңа өнімнің нарыққа ... ... ету, ... ... Бұл ... белгілі ғалым, профессор
Ғ.М.Мұтановтың пікірі мынадай: «Жаңа жоғары технологиялық өнімдерді ... үшін ... өту ... ... ... жаңартпашылық
ұсыныс – ҒЗТКЖ (Ғылыми зерттеу тәжірибелік – конструкторлық жұмыстар) –
технологиялық жоба – ... үлгі – ... Жаңа ... өту ... ... ... істеуі үшін жаңартпашылық қызметке
қатысатын барлық тұлғаларды құқықтық, институтционалдық және ... ... ... ... ... ... мәнiн ашу және оның өзге салық
түрлерiнен ерекшелiгiн ... ... ... ... ... ... ... есептеп, аудару механизмдерiн жетiлдiру,
салықтық шегерiмдер мен жеңiлдiктер ... ... ... ... ... ... ... түсу мерзiмдерiн тұрақтандыру, салық
ставкаларын елдiң экономикалық және ... ... сай ... тәжірибені талдай отырып шағын кәсіпкерлікті дамытуды жеке табыс
салығы арқылы ынталандыру тақырыптың өзектілігі болып табылады.
Дипломдық ... ... ... ... шағын
кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру мен ... ... ... жеке табыс салығының рөлін арттыру болып табылады.
Негізгі мақсатты іске асыру үшін ... ... ... Жеке ... салығының экономикалық мәні мен рөлін қарастыру;
• Жеке ... ... ... ... ... қалыптастырудағы
рөлін қарастыру;
• Жеке табыс салығын салудың шетелдік ... ... Жеке ... ... ... механизімінің жүргізілуін ұйымдастыру;
• Алматы қаласы бойынша бюджетке түскен жеке табыс салығының ағымдағы
жағдайын ... Ел ... ... ... ... жеке ... салығы арқылы
жүзеге асырушы дамыған ... озық ... ... ... ... іске ... отырып, біз көзделген мақсатқа қол
жеткізіп, Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... алып, халықтың әл-
ауқатының жақсаруы мен ... ... ... өсу үшін ... ... ете ... дипломдық жұмыс 3 бөлімнен қарастырылып жазылған.
Бірінші бөлімде жеке ... ... ... ... мен экономикадағы
рөлі, яғни жеке табыс салығының экономикалық мәні мен пайда болу тарихы,
өзге салық ... ... және жеке ... ... ... ... қарастырылған.
Ал екінші бөлімде жеке табыс салығының Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... қаласы бойынша бюджетке түскен жеке
табыс салығының ағымдағы жағдайына талдау жеке ... ... ... ... ... асады.
Үшінші бөлімде ҚР-ның экономикалық дамуы барысындағы жеке табыс салығының
мәселелері мен оны жетілдіру жолдары қарастырылады.
Тақырыптың ... ... ... ... ... ... ... салығының ерекшеліктері бойынша ғылыми көзқарастарды ... ... ... ... ... өз ... қарастырып
өткен. Олардың қатарына Ермекбаева Б.Ж, Сәбден О, ... ... К. Т. ... А. Б.  ... С.М, Омарова Ш.А,
Бекболсынова А.С, Джамбурбаева М.У, Жакишев С.А, ... Д.С, ... ... Ғ.Е, ... С, ... В.Д, ... А.И, Крамаренко Т.Н,
Қомбарова А, Нуракаева А, Нұрымов А, Шарипов А.Қ. ... ... ... теориялық және әдіснамалық негіздеріне отандық және шетелдік
ғалым-экономистерінің монографиялары, ақыл-ой еңбектері мен ... ... ҚР ... ... ҚР ... ... ... заңдары мен нормативтік-құқықтық актілері
қолданылды. Зерттеудің ... ... ... ... ... агенттігінің мәліметтері, ҚР Қаржы ... ... ҚР ... ... ... ... ... Алматы
қаласы бойынша Салық департаментінің жылдық есептері, халықаралық ... ... ... ... пайдаланылды.
1. . ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ ... ... Жеке ... ... салынатын салықтың экономикалық мәні
Салықтар мемлекеттің құрылумен бірге пайда болады және мемлекеттің
өмір сүруі мен дамуының ... ... көзі ... табылады. Мемлекет
құрылымының өзгеруі, өркендеуі қашан да болса оның салық жүйесінің қайта
құрылуымен, жаңаруымен бірге ... ... ... ... ішкі ... ... жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы көздері қажет.
Салықтар - мемлекет қаржысының ... ... ... Мемлекет
салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барасында қуатты экономикалық
тетік ретінде пайдаланады, өйткені мемлекеттің ... ... ... құралы салықтар болып табылады. Қандай да болмасын
мемлекеттің атқаратын ... ең ... түрі ... ... ... ... мемлекет қарамағына ... ... ... ... және оның ... тән міндеттемелерін орындауға,
функцияларын жүзеге асыруға пайдаланатын ... ... Ол ... қатарынан салықтар өте маңызды орын алады. Оның есебінен
мемлекеттің әлеуметтік, ... ... және ... бағдарламалары
қаржыландырылады, мемлекеттің қызмет етуі қамтамасыз етіледі.
Нарықтық экономика жағдайында салықтар мемлекеттік қызметті және оның
аппаратын ұстаудың негізгі көзі. ... ... ... ... ... жатқан экономикалық процестерге белсенді ықпал етеді. ... ... және ... алу ... ... біріншіден, өзінің
функцияларын жүзеге ... ... ... ақша ... ... ... салықтар мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... процестерге
ықпал ететін қуатты құрал ретінде көрініс табады. ... ... пен ... ... мұқтаждықтарын қанағаттандыру және
өндірісті дамыту мақсатында ұлттық табыс және ... ішкі ... ... ... ... ... көрсетеді. Сондықтан салықтар -
шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке ... ... ... ... орталықтандырылған қаржы көздерін құруға байланысты
туындайтын ... ... ... экономикалық категория болып
табылады.
«Салық» ұғымы әр ... ... ... әр түрлі
қарастырылады. Негізінен көптеген экономикалық әдебиеттерде «салық» ұғымы
бюджет ... ... бір ... және ... бір уақытта түсетін міндетті
төлем ретінде қарастырылады. Ал Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... бюджетке заңды және жеке тұлғалардан
белгілі бір ... және ... ... міндетті төлемдер болып
табылады. Салықтардың экономикалық мәні мынада:
• біріншіден, салықтар шаруашылық жүргізуші ... мен ... ... ... ... бір ... екіншіден, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық ... бір ... ... үлесіне жинақтап, жиынтықтаудың қаржылық
қатынастарын көрсетеді.
Салықтардың мәнін толық түсіну үшін олардың экономикалық ... ... Ал ... ... ... ... ... қызметіне
тікелей қатысты. Салықтардың функцияларына талдау жасау арқылы салықтардың
тікелей мәнін және экономикалық ... ... ... негізгі
бағыттарын көруге болады. Салықтардың функциялары белгілі кезеңде өздері
атқаратын ... ... ... ... ... ... ... ықпал ететін қажетті экономикалық реттеуші тұтқа болып ... ... ... ... ... ... фисқалдық;
• реттеушілік;
• бақылаушылық.
Салықтардың бірінші қызметі - фисқалдық немесе бюджеттік қызмет. ... ... сөзi, ... ... деген мағынаны бiлдiредi. Бұл қызмет
арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі ... ... ... ... Себебі, салықтар мемлекеттік бюджеттің кірісін топтастыра
отырып, әлеуметтік, әскери, қорғаныс, тағы басқа да шаралардың іске ... ... ... ... кіріс көзін құрайтын ... ... - ... ... ... ... қызметі ол –
реттеушілік қызметі. Реттеушілік қызметі салық ... ... ... Оның ... ... ... ... ставкалары мен салық
жеңілдіктері. Салықтық ... ... тек қана ... дамуын
реттеп қана қоймай, сонымен қатар ақша және баға ... ... ... ... және кіші ... ... ... асыруы қажет. Әрине салықтық реттеу тетіктері тиімді қызмет атқару
үшін олардың басқа да ... ... ... байланыста болуы
керек.
Салықтардың келесі негізгі қызметі ол бақылаушылық қызметі, яғни
салықтық ... ... ... ... ... ... қызмет етуінің тиімділігі бағаланады, ... ... ... ісі ... ... жүйесі мен бюджет ... ... ... ... ... ... ... арқылы
салықтық тәртіпті қатаң сақтау, салық төлеушілердің ... ... ... мен ... ... және ... бюджетке төлеп отыруы
қамтамасыз етіледі.
Салық салу кезінде мемлекет ... бір ... ... ... ... жүйесінің негізгі қалыпты жағдайы. Салық салу қағидаларын ең
алғаш рет А.Смит қалыптастырды. Смиттің пікірінше ең ... ... ... ... қоя білу ... салық ісін тиімді ұйымдастыра білу керек. Оны
ұйымдастыру үшін белгілі бір ... ... олар ...... ... ... қарай төлеу керек;
Анықтылық – салық төлеушіге салық сомасы, ... ... ... ... – ала ... болу керек;
Қарапайымдылық – салық салық ... ушін ... ... және
қарапайым тәсілмен алыну керек;
Үнемділік – салық алуға кеткен шығын салықтық түсімдерден көп болмауы
керек.
Осы ... күні ... ... ... ... ... қағидалары
ретінде қолданылады. Бұлар салық салудың кез-келген жүйесінің бастамалары
ретінде қызмет ете алады.
Салық жүйесі белгілі бір ... ... ... ... сонымен
қатар олар салық қатынастарының негізін анықтайды. Сондықтан салық салу
қағидаларының ғылыми ... мен ... ... ... үшін маңызы өте зор. Юткина Т.Ф. салық қағидаларын екі топқа
бөледі: Жалпылама немесе іргелі (негізгі) ... бұл ... ... ... ... яғни ол ... ... жүйесін құрудың функционалды немесе ... ... ... ... ... жиынтығы ішкі ұлттық қағидалардың
қосалқы жүйесіне жатады және осы қағидалар негізінде белгілі бір елде ... ... заң ... олар ... ... ... ... заңның кері күшіне тыйым салу;
- әмбебап салық ... ... ... ... ... ... ... барлық субъектілер үшін салық ауыртпалығының бірқалыптылығы;
- салық техникасының икемділігі;
- экономикалық мүдделердің теңдігін қамтамасыз етуге тырысу;
- салық әкімшілігінің репрессивті сипаттағы ... ... ... ... Е.Н. ... ... қағидаларын үш топқа
бөлуді ұсынады: экономикалық, заңдық және ұйымдастырушылық.
Экономикалық қағидаларға: ... ... ... ... пен ... ... ... мүдделердің байланыстылығы
жатады. Әділеттілік қағидасына сәйкес әрбір тұлға өзінің табысына ... ... ... ... ... өз ... қосу қажет.
Бұл қағида екі орталықтандырылған идеяға сүйенеді: 1) салық ... ... ... ... болуы тиіс және 2) мемлекеттен көп игілік алатын
тұлға салықты да көп ... ... Бұл ... ... ... салудың прогрессивтілігі мен щедулярлығы.
Мемлекеттік бюджет пен ... ... ... ... ... ... қисығымен сипатталады, яғни бұл қисық салық
базасының, оның ставкасына және ... ... ... ауыртпалығына
байланысты екенін көрсетеді.
Заңдық қағидаларға: салықты заңмен бекіту, салық заңнамасының салықтық
емес заңдарға қарағанда басымдылығы, салықтық қатынастардың ... ... ... ... ... ... ... салық
жүйесінің біртұтастығы жатады.
Еліміздің салық заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасында ... салу ... ... ... ... ... заңдары салық және бюджетке төленетін
басқа міндетті төлемдерді төлеудің міндеттілігі, салық салудың айқындығы,
әділдігі, салық жүйесінің біртұтастығы және ... ... ... ... ... ... заңдарының ережелері белгіленген салық
салу қағидаларына қайшы келмеуге тиіс.
Салық салудың міндеттілігі. Салық төлеуші салық ... ... ... ... көлемінде және белгіленген мерзімдерде орындауға
міндетті.
Салық ... ... ... ... ... және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдері айқын болуға тиіс. ... ... ... төлеушінің салық міндеттемелері туындауының,
орындалуының және тоқтатылуының барлық ... мен ... ... ... ... ... салудың әділдігі. Қазақстан Республикасында салық салу ... және ... ... табылады, ал жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін
беруге тыйым салынады.
Салық жүйесінің біртұтастығы. Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... ... ... қатысты
біртұтас болып табылады.
Салық заңдарының ... ... салу ... ... құқықтық актілер ресми басылымдарда міндетті түрде жариялануға
тиіс.
Қазіргі жағдайда ... ... ... ... - ... тұрақтылығы, салық төлеушілер мен мемлекет ... ... ... ... ... салық ауыртпалығының салық
төлеушілердің арасында біркелкі бөлінуі, алынатын ... ... ... ... алынуы, салық алу әдісі мен уақытының
салық төлеуші үшін ыңғайлығы, салық ... заң ... ... жинауға кеткен шығындардың минималды болуы, экономикалық қызметтін
формалары мен әдістеріне ... ... ... ... ... ... ақпараттың қолжетерлігі мен ашықтылығы, салық құпиясының сақталуы
сынды қағидаларға жауап беру керек.
Салық заңдарының тұрақтылығы дегеніміз ... ... ... ... ... және ережелердің өзгермейтіндігі. Осы
қағидаға сәйкес салық туралы заңдарға ... мен ... ... ... ... ... ал ... беретін ережелер ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Салық заңнамасының бірнеше жыл ішінде тұрақтылығы ... ие, яғни ... мен ... сипаттағы өзгерістер жыл сайын
жүргізілмеу керек. ... ... ... ... ... іс жүзінде
заңмен бекітілген рәсімдерге сәйкес жүргізіледі.
Құқықтық мемлекетте салық төлеушілер мен ... ... ... тек қана ... ... Құқықтық өзара қатынастар қағидасы,
салық саясаты саласында тұлғалардың өзара жауапкершілігін сипаттайды. Салық
төлеушілер мен мемлекет ... ... ... ... қатынастар
қағидасының орындалмауы үкіметтің салықтық уәкілетсіздігінен көрінеді.
Салық ауыртпалығын бөлу қағидасы салық жүйесін құру ... ... ... оны сақтамау немесе жиі жасалатын бұзұшылық салық ... ... ауыр ... ... ... мемлекеттің заңы
әлеуметтік жағдайы, кәсібі бойынша ажыратылатын салық төлеушілердің әртүрлі
категориялары ... ... ... теңсіз бөлуді болдырмауға, сондай-
ақ бірдей табыстары бар тұлғалардың табыстарына әртүрлі деңгейдегі ... ... ... ... ... бірқалыпты бөлу қағидасының
бұзылуы – салық төлеуден жалтару, салық төлеуден жаппай жалтарудың таралуы
салық ... ... ... ... ... [28. 13-16 ... ... салық төлеушілердің табыстарына сәйкес алыну қағидасы
салық төлегеннен кейін салық төлеушіде қалыпты өмір сүру үшін ... ... ... үшін ақша ... қалуын ғана емес,
сондай-ақ белгілі бір кезеңдерде, яғни салықтық төлемдерді ... ... ... ... деңгейінен аспауы керек, себебі жаппай ... ... ... ... төлеуші үшін ең жоғарғы қолайлы жағдай жасау – экономикалық өсуге
бағытталған мемлекеттің маңызды ... ... ... ... ... ... төлемдерді төлеу мерзімін ... ... ... ... және бөліп төлеу мүмкіндігі ғана ... ... ... ... ... мен ... ... Төлеушілердің барлық
категориялары үшін салық заңнамасының ережелері мен ... ... ... заң ... ... Оларға келесі талаптар
қойылады:
- кез-келген қолданылатын термин заңмен бекітілген бір ғана мәнге ... ... ... заң ... саны көп ... ... заң актілері мен нормалары бір-біріне қайшы болмау керек;
- ... ... ... ... ... болу ... заң ... қандай да бір нормалары өзгерген жағдайда, өзгерістер
баспа бетінде жариялануы тиіс.
Ең маңызды қағидалардың бірі заң алдында салық төлеушілердің ... ... ... ... ... қолданылады, ал кедей елдерде бұзылады.
Салық өлеушілердің теңдігі дегеніміз салық салуда олардың ... ... және ... ... ие ... Заң алдыңда ... ... ... бұзылуы салықтық кемсітушілік ... ... ... ... жеке салықтық жеңілдіктерден, яғни
салық төлеушілердің белгілі бір тұлғаларына қандай да бір ... ... ... ... ... жеке ... ... соның ішінде Қазақстан Республикасында да.
Салық жинау кезінде минималды ... және ... ... ... ... ... салықтық шараларының рентабелділік ... ... ... ... ... ... ... керектігін
көрсетеді. Мұндай жағдай кейде жылжымайтын мүлікке салық салуда пайда болуы
мүмкін, бұл жерде мемлекеттің ... ... және ... өлшеу,
есептеу, қайта есептеуге кеткен шығындары салықтық түсімдер ... ... ... ... ... және есеп беру нысандарын ауыстыруды
талап ететін өзгерістер ... ... ... ... нысандары мен әдістеріне қатысты салық салудың
бейтараптылық қағидасы салықтың реттеушілік функциясына ... ... салу ... ... ... ... шығындар, проценттік ставкалар
деңгейі, инфляция үрдісі ... ... ... ... ... ықпал етеді. Алдыңғы өнеркәсіп салаларына капиталдың келуін
ынталандыруға, ұлттық тауар және ... ... үшін ... ... ... ... мен ... және табиғи
ресурстарды тұтынуды төмендету ... ... ... ... ... ... ... төмен сапалы тауардың келмеуінде
және зиян өндірістің орналасуын болдырмауда тиімді құрал болып ... ... ... ... және ... ... ... ықпал етпеуі керек. Құрал-жабдық, шикізат, ... ... ... алу, ... тарту, жаңа кәсіпорындар, филиалдар,
мекемелер құру салық заңнамасының талаптары мен ерекшеліктеріне байланыссыз
тиімді өсу мәселелері мен ... ... ... ... керек. Бұл
қағиданың бұзылуынынң негізгі зардаптарына ... ... ... мен материалдарының бұрмалануы, жалған келісім-шарттардың
көбеюі.
Өркениетті салық жүйесін құрудың негізгі ... ... ... ... ... қол ... және ... қағидасы, сондай-ақ
салық төлеушілердің жұмсалған қаражаттары туралы ақпарат жатады. Салық салу
бойынша барлық сұрақтар туралы ақпараттардың ашықтығы мен ... ... ... ... және ол ... түрде орындалуы қажет. Оның
мәні салық салу сұрақтары ... ... ... ... ... болмауы керек. бұл қағиданы тәжірибеде қолдану салық органдарының
салық саласын мазмұндау сұрақтары бойынша кез-келген ... ... ... ... ... ... қол ... мен
ашықтығы салық салуға бақылау жүргізу ережелерімен және белгілі бір салық
төлеушілер категориялары, ... ... ... түскен түсімдер
мәліметтерімен шектелуі мүмкін.
Салық құпиясының сақталу қағидасы ... ... ... үшін
міндетті болып келеді, кейбір мемлекеттерде белгілі бір салық төлеушілер
категориялары бойынша мәліметті ... ... ... салынған.
Әрбір салықтық жүйенің тиімділігі, тікелей және ... ... ... ... көлеміне, олардың құрылу механизміне,
салық салынатын объектіні анықтауына және ... ... ... ... Салық салудың саласы мен салық салудың нысаны
арасындағы ... ... ету ... ... ... ... қызмет ететін салықтардың ... ... ... ... өндіріс процесінің салаларымен және ... ... ... ... ... тиімді әдістерімен нысандарын
таңдауымен байланысты.
Экономикалық потенциал қағидасы салықты есептеу ... ... ... ... ... ... ... түрде салық салудың
құрамы салық салынатын объектінің қандай экономикалық құбылыстарымен немесе
фактілерімен байланысатындығымен анықталады. ... ... ең ... ... процесі, салықтардың даму тарихында ... ... ... ... ... ... алғашқы құрылу
кезеңдерінде салық салудың тиімді объектісі жер болатын. Ал, ХІХ ... ... яғни ... ... ... ... өткен кезде,
салық салудың объектісі ретінде «табыс» және «капитал» болды.
Қазіргі ... ... ... ... тиімді индикаторы,
«тұтыну» болып саналады. Қазіргі даму деңгейіне ... ... ... ... ... ... қатар
мемлекетте жүргізілетін нарықтық өзгерістерге байланысты ... ... ... ... ... ... отыр. Қазіргі салық жүйесінде
экономикалық потенциалдың үш индикаторы бар, олар ... ағым ... ... ... ...... және динамикалық ағым өлшемі «тұтыну».
Осы өлшемдердің әрқайсысы тиісті салықпен анықталады. Табыс салығы ... ғана ... ... қатар салық төлеушінің тұтыну қабілеттігін де
қысқартады. Айналымнан салық тек тұтынуға ғана емес, табысқа да әсер ... ... ... салық мүліктен алынады. Барлық ... ... ... ... ... тиіс ... ... салық жүйесі
түбегейлі құрылуы тиіс. Сондықтан теория көзқарасы бойынша осы экономикалық
потенциалдың үш индикаторы ... тиіс және ... ... ... ... Осы ... ... тиісті индикаторларын таңдауы
салық жүйесінің тиімді ... ... ... ... ... «табыс»
тауып, оны «мүлік» көмегімен қалыптастырады немесе «тұтынуға» жұмсайды.
[30. 451-457б.]
Жеке табыс салығы алғаш рет ... 1799 жылы ... ... ... ... ... шара ... енгізілді. Ал 1842 жылдан
бастап ағылшын салық ... ... ... 20 ғасырдың бірінші
жартысында бұл салық түрі индустриалды дамыған ... ... ... ... әр ... ... жүргізіледі, бірақ оларға басты ортақ
себеп мемлекетте ... ... ... ... сондай-ақ
әлеуметтік қозғалыстар әділетсіз салық салуды жоюды, яғни байлар ... ... ... ... ... етуі ... Бұл салықтың
негізгі идеясы - салық төлеушінің табысын тікелей анықтау арқылы әділетті
салық салуды қамтамасыз ету.
Жеке ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
бюджет табыстарының басым бөлігін құрайтын салықтарға жатады. Бұл кеңінен
тараған салық болып табылады. Жеке ... ... даму ... ... мектептердің позициялары әсер етті, атап айтқанда
Кейнсиандық мектептің жақтаушылары жеке ... ... ... ... ... ... себебі олардың позициясы бойынша төмен деңгейлі
табыстар тез ... ... ... сәйкесінше тұтынушылық сұранысты
ынталандырады, ал жоғары деңгейлі табыстардың көп ... ... ... ... түрде төмен деңгейде ынталандырады, ал
Монетаристердің ... ... ... ... деңгейлі табыстардан
жиналатын жинақтар инвестицияларды ұлғайтуға кететін қаржылық ресурстарды
құрайды, сәйкесінше жеткілікті капиталмен қаруланған ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Соған байланысты олар ... ... ... ... сөйтіп өндірістің жоғарылауы да
қамтамасыз етіледі.
Монетаристер қалталы ... ... ... ... ... ... қағидасына негіздеді, яғни олардың ... ... ... ... және ... ... қызмет атқаруына
байланысты жоғары салықтармен ... ... ... экономикасы
теориясының идеяларының әсерінен көптеген елдерде жеке ... ... ... ... ... жеке ... ... прогрессивтік шкала
бойынша есептелінеді, шкалалардың саны екіден (Ұлыбритания және АҚШ) бастап
он төртке дейін (Франция) ... ... ... ... ... ... елдегі табыстар теңсіздігінің азюына
әсер етті. Мысалы, АҚШ-та ең жоғарғы ставка жетпістен отыз үш ... ... Жеке ... ... ... ... бағалай отырып,
батыс экономистері оны енгізілген автоматтандырылған тұрақтандырғыш ретінде
қарастырады.
Жеке ... ... ... ... шартталады. И.И.Янжул «Қаржы
ғылымының негізгі бастамалары» деген ... жеке ... ... анық және нақты тапқан. Бұл табыс салығының маңызды ерекшелігі,
салықты дұрыс пайдаланатын болса, салық салудың ... ... ... Жеке ... салығы салық салудың жалпылама қағидасына сәйкес келеді,
себебі бұл салық тиісті табысы бар ... және ... ... ... ... ... Және бұл ... салудың теңдік
қағидасына сәйкес келеді, себебі тек осы салықта ғана нақты ... ... ... ... ... және ... төлеушілердің нақты
салықты төлей алу қабілеттілігін табуға болады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушінің
қарыздары бойынша ... ... ... анықталады және
«existenzminimum» шегерімі және салық салынатын табыс анықталады. Бұл ... ... ... ... ... ұйымдастырудың негізгі талабы болып
табылады. Осыдан біз бұл салықта басқа салықтарға қарағанда салық ... ... ... және ... ... Осы ... қарастырылған
халықтан алынатын барлық салықтардың түрлері ... ... ... ... орны ... салық ставкаларына және экономика ... Егер де ... ... ... табыс көлемі жоғары болса,
онда мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінде табыс салығы үлкен орын ... де ... ... ... жеке ... көлемінің үлесі мемлекеттің
меншік көлеміне қарағанда жоғары болса, онда жеке ... ... ... ... ... болады. Ал егер де, мемлекетте жеке табыс көлемі
төмен болса және халықтың қолында меншік бойынша база ... аз ... ... ... ... бөлігінің жалғыз көзі жанама салықтар болады,
яғни халықтың қолда бар барлық табыстары тұтынуға ... ... ... ... ... ... ... болса, онда бұл жағдай мемлекеттің
қолданып отырған саясатына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... реттеуде, жеке тұлғалардан алынатын
әртүрлі салықтардың рөлі әртүрлі факторларға тәуелді болып келеді.
Жеке табыс салығы қоғамдық қажеттіліктерді ... ... ... түсетін және белгілі бір экономикалық ... ... жеке ... ... ... эквивалентсіз
төлем болып табылады. Мемлекет ұлттық табысты қайта бөледі. Табыс салығы әр
түрлі ... ... ... жеке ... бір ... ... ... ретінде шығады. Табыс салығы жаңа құнды қайта бөлу ... ... ... ... ... ... бір ... болып табылады
және өндірістік қатынастардың спецификалық нысаны ... ... ал ... ... бөлген кезде, салықтық қатынастар материалдық өндірістің
алғашқы қатынастарына тәуелді болып ... және ... ... ... ... ... ... қатынастарға үлкен әсерді
«айырбас» және «қызмет» ... ... олар ... ... сипатқа ие.
Ұлттық табысты қайта бөлу ... жеке ... ... мемлекетке
жергілікті билік органдарына және басқармасына ақшалай нысанды жаңа құнның
бір бөлігінің ... ... ... Бұл ... ... ... бір ... болып табылады және мемлекеттің қаржы ... ... яғни ... өмір ... ... көзі.
Осы жоғарыдан жеке табыс салығының екі сипатын көріп ... ... ... ... ... және ақшалай нысанда
ұлттық табыстың бір бөлігі. Жеке ... ... көзі ... ... болып табылады, ал қайта бөлу процесінде болса, ... ... ... ... ... табыс салығы дамыған мемлекеттерде халыққа салынатын ... түрі ғана ... Бұл ... ... салықтармен бірге өзара тығыз
байланыста, ... жер ... ... ... ... ... салынатын
салық және т.б. Мұндай салықтардың қатынасы барлық табыстардың толық түрде
белгілі бір бөлігінің ... ... ... яғни ... ... төлемдерінен табыстың түсуін қамтамасыз етеді. Сыйдан және мұрадан
түскен мүліктерге салық салу ... таза ... ... бөлу ... ... ... мүддесін көздейді,
яғни табыс салығын пайдалану, халықтың номиналды ақшалай табысының ... ... ... ... шартталады. Бұл салық еғбек нәтижесімен
еңбек үшін төлем арасындағы қатынасты ... ... ... ... ... ... ... салығы арқылы халықтың ақырғы
табысы өндірістің және ... ... ... әртүрлі
объективті және субъективті факторларды ескере отырып қалыптасады. Бұл
факторлардың көптігін, еңбек ақының ставкаларының бөлу ... ... ... ... салығы, ақырғы табысты қалыптастыру құралы ретінде болып,
ақырғы ... ... және ... халықтың тұтыну құрамына әсер етеді.
[27. 63-66 б.]
Қазақстан Республикасында дәл қазiргi кезде әрекет ететiн 13 ... ... ең ... болып және мемлекеттiк бюджеттiң кiрiс
бөлiгiнiң айтарлықтай үлес салмағына алатын салық болып жеке ... ... ... ... табылады. Табыс салығы салықтардың классикалық
түрлерiнiң бiрi болып табылады. Ал табыс ... ... ... ... ... 24 ... ... “Қазақстан Республикасының
азаматтарынан, шетел азаматтардан және азаматтығы жоқ ... ... ... ... ... болып табылады.
Жеке табыс салығы басқа салықтар сияқты белгiлердi сипаттайды:
Бұл салықты әрқашан да ... ... яғни ... ... салықты енгiзу мен жинауға құқығы жоқ. Салықты енгiзе отырып,
мемлекет салықтарды ... ... бар ... ... ... ... ... бiр жақты бекiтуi, яғни сол салық төлеушiмен
келiсудi талап етпейдi. Басқаша айтқанда, табыс ... ... ... ... ... бұл ... да ерiксiз түрде төленетiн ақшалай
төлем. [4. ... ... ... ... жеке табыс салығын сипаттай отырып
мынаны атап көрсетуге болады: жеке табыс салығы ... ... ... ... салықтар тiкелей салық төлеушiден немесе тiкелей табыстан,
мүлiктен ұсталынатын салық болып табылады. Тiкелей салық ... ... бұл ... ... ... ... және оларды алу кезiнде
табыс табушының қызығушылығын арттырады.
Тiкелей салықтардың артықшылықтарын айтып ... жөн, яғни ... ... салықтар мемлекетке төлем бойынша ... ... ... тiкелей салықтар жанама салықтарға қарағанда салық төлеушiнiң нақты
төлем қабiлеттiлiгiн ... ... ... ... ... ... тiкелей салық төлеушiлермен
байланысқа түсiп, оның мiндеттерiн нақты анықтай алады;
- тiкелей салықтар ... ... ... ... ... ... нақты және жеке болып бөлiнуiне ... ... жеке ... ... жатады.Нақты салықтарға қарағанда жеке
салықтар салық төлеушiнiң ... ... ... ... ... ... ... төлеу көзi болып алынған ақшаның бiр бөлiгiн оларға
бередi. Нақты салықтар кезiнде ... ... ... салық)
мемлекет салық төлеушi салықты төлеу үшiн ақшаны қайдан алатындығына ... ... ... ... ... ... яғни жеңiл болып
келедi. [1. 2-8б]
Жеке табыс ... ... ... және аса ... ең күрделi салық
салу түрi, яғни ... ... ... ... ... ... ... да ең жоғары болып келедi. Сондықтан да ол салық төлеушiлiер
үшiн өте ауыр ... ... ... ... ол ... салу моделiнiң
қиындылығымен анықталады. Табыс салығы жеке және кооперативтi болуы мүмкiн.
Қазiргi кезде Қазақстанда табыс салығының ... ... ... ... да оның ... ... “заңды және жеке тұлғалардың табыс салығының
салық төлеушiлерi тек қана ... ... ал ... тұлғалар пайдаға
салынатын салықты төлейтiн.
Салық-құрылған және ... ... ... тәртiп бойынша,
мемлекет пайдасына алым алу, бұл алым шаруашылық ... ... ... ... мәнi ... ... ... төлеушiге мемлекет тарапынан
көрсетiлген қызмет көрсетуiнен түскен пайдаға пропорционалды болуы тиiс.
Екiншiден, ... мәнi ... ... мөлшерiне байланысты. Мемлекет
салықтардың экономикасы дамыту, тұрақтандыру ... ... ... ... ... ... салықтардың қажеттiлiгiн қоғамдық
дамудың жағдайына байланысты анықталып отырады.
Ал салықтардың экономикалық маңызы олардың қызметiне тiкелей ... ... ... қарай салықтар жалпы және арнайы болып
бөлiнедi:Жалпы салықтар мемлекеттiк бюджеттiң ... ... ... ... ... ... белгiлi бiр шығындарын
қаржыландыру үшiн қолданылады.
Жеке тұлғалардан алынатын табыс ... ... ... ... ... Жеке тұлғалардан алынатын ... ... ... ... ... ... ... жылы салық салынатын табысы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының азаматтары, шет мемлекеттерінің азаматтары және ... ... ... ... төлеуші жеке тұлғаларға жатқызылады. Табыс
салығын салу мақсатымен салық төлеуші жеке ... ... ... бөлінеді. Резидент – Қазақстанда салық жылы басталатын
немесе аяқталатын кез – келген ... 12 ... ... 183 күн ... да көп күндер бойына Қазақстанда ... не ... ... қызметінде жүрген жеке тұлға. Жеке ... ... кез ... ... ... жылы Қазақстанның резиденті болса ғана ... ... ... ... үшін ... ... қаралады. Жеке тұлға
өзінің Қазақстанда болған жылы аяқталатын жылдан ... жылы ... ғана ол ... ... кезеңнен кейінгі кезең үшін резидент
ретінде қаралады.
Салық ... бір ... ... ... мен ... алуға шыққан
шығындардың арасындығы айырма ретінде есептелген табысы табыс салығын салу
объектісі болып ... ... ... ... ... ... табысы
резиденттің қандай көздерден ... ... ... және ... ... сырт ... алған
табыстарынан құралады. Салық төлеуші резиденттің жылдық жиынтық ... ... ... ... одан сырт ... ... қарамастан
Қазақстандағы көздерден алынған табыстары кіреді.
Жылдық жиынтық ... ... жылы ... немесе заттай нысанда алынған
табыстарының барлық түрлері - еңбекақы түрінде алынатын ... ... ... ... жеке ... мүліктік табысы
жатады. Еңбекақы түрінде алынатын табыстарға жалақының, ... ... ... ... ... ... ... (мердігерлік, өзара шарт, келісім) шартына сәйкес жеке тұлғаның
жұмысты орындауына (қызметті атқаруына, ... ... ... ... кез ... түрлері жатады.
Сонымен қатар еңбекақы түрінде алынатын табыстарға тағы да ... ... ... ... қызметтің немесе сатылатын тауарлардың
құны мен олардың сатып алу ... ... ... құны ... ... да жатады; бұл шығын қызметкердің баласын оқытуға, оны мектеп жасына
дейінгі ... ... ... ... алынған машинаның немесе пәтердің,
т.б. құнын төлеуге жұмсаған шығын болуы мүмкін;
б) ... ... ... ... оған ... ... сомасын есептен шығаруы. ... ... ... ... сомасын, кредит немесе ... ... ... ... ... ... ... борышын т.б.
қызметкердің мойнынан шегеруді табыстың осындай ... ... ... берушінің өз қызметкерлерінің өмірін немесе денсаулығын ерікті
сақтандыруға байланысты жарналарын төлеуге жұмсаған шығыны;
г) жұмыс ... жеке ... ... тиіс табыс салығының есебіне
төлеген сомасы;
ғ) қызметкерлердің тікелей немесе жанама табыстары болып табылатын
жұмыс беруші ... ... ... ... ... табыстарға мемлекеттік зейнетақыға қосымша төлемді, жолақы
билеттерінің құнын, тамақ ... ... ... ... газеттер
мен журналдарға жазылыс сомасын, санаторийлер мен ... ... жүзу ... немесе "денсаулық" топтарынаь
абонементтердің құнын ... ... ... ... құнын
төлеуді, жұмыс берушінің ... ... ... ... ... ... 23 ... тұлғаның кәсіпкерлік қызметтен алған табыстарына мыналар жатады:
а) өнімді өткізуден (жұмыстарды орындаудан, қызметтер ... ... ... ғимараттардың, сондай-ақ амортизациялауға жатпайтын
активтердіңң ... ... ... ... ... құнына
енгізілетін түзетуді ескере отырып, олардың құнының өсуінен алынатын табыс;
Біздің еліміздің салық салу жүйесінде де ... ... жеке ... ... Жеке ... ... ... экономикалық реттеу
тұтқаларының бірі. Бұл салық арқылы ... ... ... ... атап ... ... деңгейдегі бюджеттерді ақшалай түсімдермен
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... рационалды
пайдалануды ынталандыру. Жеке табыс ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлға табысының көптігіне немесе
аздығына қарамастан жеке табыс ... ... ... Бұл ... ... ... алынады.
Салық жүйесінде жеке табыс салығының орны келесі ... жеке ... ... ... ... алынады;
• салық бюджетке уақытында түседі, яғни бюджетті ақшалай қаражаттармен
уақытылы қамтамасыз етеді;
• салық төлем көзінен алынады.
Жеке табыс салығының қоғам үшін ... ... зор. Бұл ... мәні оны қоғамның экономикалық белсенді бөлігінің төлеуінде және
бұл ... ... ... ... деңгейлі топтарының арасында табысты
қайта бөлуді жүргізуінде. Әділетті әлеуметтік бағыттағы қоғамда бұл салық
арқылы ... бай ... ... ... ... көп төлейді,
сондықтан мұндай қоғамда салық ... ... ... ... тұлғалардан алынатын табыс салығы жалпы мемлекеттiк салықтар
қатарына жатады. Жеке ... ... ... ... ... ... тiкелей салық. Салық жылы салық салынатын табысы бар
жеке тұлғалар ... ... ... ... ... қазiргi жағдайында орталықтандырылған қаржы ... ... ... ... ... ... салалық және
аумақтық құрылымдар құрып, iрi әлеуметтiк өзгерiстер жүргiзуге ... ... ... ... ... ... ... басты
аймақтарына шоғырланып, мемлекеттiң экономикалық және әлеуметтiк ... ... ... ... Сөйтiп, құндық бөлiнiстiң айырықша бөлiгi
ретiнде «Мемлекеттiк бюджет» айырықша қоғамдық арналымды жалпы мемлекеттiк
қажеттердi қанағаттандыруға ... ... Жеке ... ... ... ... ... тәжірибесі
Әр түрлі елдердің салық жүйелері әр түрлі ... ... ... ... негізінде құрылған. Әрине, олар ... ... ... ... құру үшін ... және әлеуметтанушыларға талаптар
ретін өңдеу қажет болды. Олардың ішінде ... ... ... салық ауыртпалығын тарату біркелкілігі немесе басқа сөзбен
айтқанда, әркім мемлекеттік ... ... ... ... ... мүмкіндігінше әр түрлі тұлғалармен экономикалық
шешімдерді қабылдауға әсерін тигізбеуі қажет, немесе мұндай
әсер ең аз ... ... ... ... ... қол жеткізу үшін салықтық
саясатты пайдалану кезінде,салық салудың теңдік ... ... ... ең аз ... жеткізу қажет;
• елдің экономикалық өсуі және тұрақтылығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... қажет;
• салық жүйесі әділетті болуы қажет және салық төлеушілерге
түсінікті болуы ... ... ... және ... ... сақтау бойынша
әкімшілік шығындар ең аз ... ... ... талаптар елдің салық жүйесінің сапасын ... үшін ... ... пайдалануы мүмкін. Жеке табыс салығы Қазақстанда ғана
емес, сонымен қатар ... да ... ... де бар. ... оның ... ... ... салынуында кейбір өзгешеліктер бар.
Жеке тұлғалардың табыстарына салынатын ... ... ... үшін ... салық болып табылады. Көп жылдан бері табыс
салығының ставкасы ... ... ... үшін ... 13% ... сәйкес, табыс салығын салық агенті жеке ... ... ... ұстап қалады. Жекелеген жағдайларда салық төлеуші салық
кезеңінің қорытындысы бойынша өзі есептеп ... ... Бұл ... ... ... ... яғни жеке мүлікті (пәтер, үй, жер, сатқанда,
жүзеге асырылады. РФ ... ... ... ... ... ... табыстарынан алынатын салық үлкен мәнге ие. 2010 жылы жеке
тұлғалардың табыстарынан алынған салықтардың жиынтығы 1,790 трлн. ... РФ ... ... ... ... ... 2009 ... 0,125 трлн. рубльге артқан.
РФ Салық кодексінің 3 бабына сәйкес, салықты тағайындау барысында ... ... ... ... алу қабілеті ескеріледі, бұл салық салудың
негізгі қағидаларының бірі болып табылады. Ресейдегі жеке ... ... ... ... (1-кесте).
1-кесте. Ресей Федерациясындағы жеке табыс салығының ставкалары
|Табыс түрлері ... ... |
| ... |
|Негізгі ... ... ... беру, жалға беру бойынша |13% ... ... ... | ... ... ... қайта қаржыландыру ставкасынан |35% ... ... ... ... | ... ... келісімшарты бойынша сақтандыру | ... | ... ... ... ұтыстар мен жүлделер құны | ... ... ... ... болып табылмайтын |30% ... ... ... | ... ... үлестік қатысу жолымен алынған дивиденд|9% ... ... | ... ... РФ ... ... [37] ... салық салу объектісінің (сапалық аспект) және салық базасының
(сандық ... ... ... ... ... ... салық салу
объектілері:
- Еңбекақы (еңбек келісімшарты және мердігерлік келісімшарт бойынша
табыс);
- Дивидендтер ... ... ... ... ... ... мүлікті жалға беруден табыс;
- Ұтыстар мен жүлделер;
- Материалдық ... ... ... Банк ... ... ... Сақтандыру келісімшарты бойынша төлемдер;
- Зейнетақымен қамту келісімшарты бойынша төлемдер;
- Жылжымайтын мүлікті сатудан табыстар;
- Көлікті сатудан ... ... ... ... ... түскен табыстар;
- Жауапкершілігі шектеулі қоғамдардан үлесті сатудан түскен табыстар;
- Басқа да мүлікті сатудан түскен табыстар.
Жеке ... ... ... ... ... ... болғанына
қарамастан, Ресей Федерациясы субъектілерінің және жергілікті ... ... ... ... 2). РФ ... ... жеке ... бюджет жүйесінің әр түрлі деңгейінде бөледі және оларға белгілі бір
деңгейде өкілеттіктер береді.
2-кесте. Салық салу деңгейі бойынша жеке ... ... ... ... деңгейлеріне бөлу
|№ |Салықтық түсімдер |ЖТТС сомасы бюджет | РФ бюджет ... |
| | ... ... % | ... ... ... |0 |- ... |РФ ... |70 | «РФ ... |
| ... | ... ... |
| | | ... ... ... ... ... |30 |- |
| ... ... : | | ... |Муниципальды аудан |20 | ... |
| ... | ... ... |
| | | ... 61.1-бап |
|3.2. |Елдімекендер |30 ... |
| ... ... | ... ... |
| | | ... ... |
|3.3. |Қалалық округ бюджеті |30 | ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... ... жер ... ... жер |
| | | ... ... |
| | | ... 61-бап |
|Дерек көзі. РФ Салық кодексі [37] ... жеке ... ... салу ... орын алады, себебі жеке
тұлғалардың табыстарына салынатын салық:
• барлық салықтың ішінде ең ... ... ... оның ... салу ... болып жеке тұлғаның алған табысы
табылады. Ал ... ... ... деңгейі оның тұрғын
үйінің немесе автомобильдің нақты құнымен емес, дәл осы ... ... ... ... алу ... ... ... шегерімдерді
пайдалана алады:
• Стандартты шегерімдер (ай сайын: табыс 20 мың рубльге ... ... ... – табыс 280 мың рубльге жетпесе.);
• Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... үйді сатуда мүліктік шегерімдер;
• Коммерциялық жылжымайтын мүлікті сатуда мүліктік шегерім;
• Басқа да ... ... ... ... Тұрғын үйді (пәтер, болме, үй) және жер учаскесін ... ... ... ... үйге ... ... кредит (ипотека) бойынша пайыздардан
мүліктік шегерім.
Сондай-ақ, мүлікті сатудан түскен табыстан салықтық ... ... ... ... ... ... шығыстарды да көрсете
алады. ЖТТС салық салуға жатпайтын, табыстар (салықтық жеңілдіктер):
- мемлекеттік жәрдемақы ... ... және бала туу, және ... ... ... Қан ... үшін, ана сүті үшін, және басқа да көмек көрсеткені
үшін ... ... ... ... Ғылым мен техника, білім беру, мәдениет, әдебиет және ... ... ... ... ... ... ... және табиғи апаттарға байланысты, қайтыс болған
жұмысшының отбасына немесе отбасы ... ... ... ... және ... көмек түрінде, жұмыс берушінің
қарамағындағы жұмысшыға бала ... ... ... ... ... ... 50 мың ... аспайтын көлемде;
- Жұмыс берушіні өз жұмысшыларына санаторийлер мен ... ... ... ... ... ... ... Жұмыс беруші тарапынан қызметкерге және оның ... ... пен ... үшін ... ... ... берілетін степендиялар;
- Жеке шаруашылығындағы, үй маңында өсірілген жеміс-жидектер мен жан-
жануарларды сатудан түскен қаражат;
- ... ... ... ... уақыттан бергі 5 жыл ішіндегі
табыстары;
- Жеке тұлғадан ақшалай немесе ... ... ... ... ... ... ... сыйлық ретінде алынған ақшалай және заттай
формадағы табыстары;
- Ұйымның негізгі қорларын қайта бағалау ... ... ... алған
табыстары;
- Спортшылардың ақшалай және заттай формада алған жүлделері.
Бұл салықтың тағы бір ... оның ... ... ... ... ... ... халық табылады, ал салықтан түскен түсім
аймақтың бюджетінен ... ... ... ... ... ... қатар,
жеке табыс салығы елдегі халықтың өмір сүруіне қажетті негізгі қаражаттарды
қаржыландыратын бюджеттің тұрақты көзі ... ... ... ... бөлу және реттеу қызметі ресей бюджетінің кіріс базасын құрылымдауда
жоғары рөл атқаратындығына қарамастан, бірқатар мәселелер де жоқ ... ... ... ... ... ... болуы;
• Жеке кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғалардың санының аз ... ... ... ... ... ... ... үлесінің
көптігі.
Беларусь салық салу жүйесіндегі ерекше рөлді жеке тұлғалардың табыс
салығы алады. 2007 жылы бюджетте ол 6,5%-ды немесе ... ... ... жылы оның үлесі бюджетте 6,8% немесе ЖІӨ-нің 3,03% болды. Басқа
салықтар ... ... ... да ... ... тұтқасы болып
табылады. Оның көмегімен мемлекет бірінші жағынан халық табысының нақты
көлеміне әсер ... ... ... ... ... ... қалыптастырады.
Беларусь Республикасында Жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салық
ставкасын ... ... ... (кесте 3).
3-кесте. Беларусь Республикасындағы жеке табыс салығы ставкалары
|Табыс түрлері ... ... ... ... табыстар |12% ... ... ... ... емес |15% ... ... табыстары | ... ... ... ... ... ... бойынша алған табыстары | ... ... және жеке ... |15% ... ... ... жеке ... | ... | ... ... ... ... ... кез|12% ... ... | ... ... Беларусь Республикасы Салық кодексі [38] ... ... ... жыл ... ... тапқан келесідей жеке
тұлғалардан алынады:
• Беларусь Республикасы ... және одан ... ... ... ... жеке ... ... Республикасы аумағында табыс тапқан резидент емес жеке
тұлғалардан.
Сонымен ... ... ... ... ... босатылған. Олар:
- Санаторийлер мен курорттарға, сондай-ақ, емдеу-сауықтыру орталықтарына
жолдама алу үшін төленетін төлемдер;
- Әлеуметтік жәрдемақылардың барлық түрлері;
- Жеке мүлікті ... ... ... ... ... 5 ... 1 рет
сатқан жағдайда, ал автокөлікті жылына 1 рет сатқанда);
- Үй жанындағы бау-бақшадан алынған өнімді сатудан түскен табыс.
Салық ... ... ... ... ... ... ... да салықтық шегерімдерді қолдана алады. Елде келесідей салықтық
шегерімдер бар:
... ... 1766 мың ... ... 292 мың ... ... 18 ... дейінгі әрбір балаға 81 мың рубль көлемінде;
• Соғыс ... І және ІІ ... ... 410 мың ... Жеке ... немесе оның отбасы мүшесінің 1 жоғарғы білім алу немесе
арнайы орта білім алу үшін ... ... ... ... ... және қосымша зейнетақы аударымдарына, медициналық
сақтандыруға 4 ... ... ... (140 мың ... ... ... салығы заңмен шешілген ... ... ... ... ... ретіндегі салық салынатын ... ... ... ол ... және инвестициялық (еңбекпен
табымаған) болып бөлінеді. Төлем көзінен жалақы мен ... ... ... ... ... тұлғасы үшін салық декларациясы
толтырылмайды. Басқа ... ... ... ... ... ... салық төлеушімен ұсынылған декларация негізінде жүргізіледі.
Британиялық табысқа салынатын салық шешуші деңгейде 1965 және 1973 ... ... ... 1965 ... ... ... салығын жеке
тұлғалар сияқты заңды тұлғалар да, оның ... ... ... пайдасына жеке салық енгізілгеннен кейін, оның әрекет ету саласы
жеке ... ... ... ... ... ... ... танылатын адамдарды қосқанда, азаматтардың жеке ... ... ... салыққа елеулі өзгерістер 1973ж. реформа
негізінде ... ... ... және ... ... ... шкаласы бойынша салық салына бастады. Бұл салық салу
техникасын жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар жеңілдіктер мен түсімдерді
есептеуге ... ... ... ... ... ... және ең ... жеңілдік – табыс көзінен тәуелсіз барлық салық
төлеушілердің пайдалануға құқығы бар жеке ... және ... ... салынуда есептелінетін қосымша отбасылық ... Жеке ... ... ... ... сауда бағасы индексінің өсімі есебінде
(және де ерекше экономикалық жағдайларға ... ... ... ... ... ... ... салуға құқылы) әр қаржылық жылда
автоматты түрде қарастырылып отырады. ... ... ... ... ... стерлинг мөлшерінде анықталады. Табыс ... ... ... ... ... ... ... табыс (барлық жеңілдіктер
есебінен кейін) – ... ... ... – 20(, ... 23700фунт
стерлинге дейін - 25( және 23700фунт ... ... - ... ... ... – Франция. Осы елдің салықтары ірі үш
топқа бөлінеді. Оның ... тобы ... алу ... алынатын табыс
салықтары. Франция мемлекетiк бюджетiнiң құрылымы кестеде келтiрiлген
(кесте 4).
4-кесте. ... ... ... 2010 жылдағы құрылымы
|Салық түрi ... (%) ... ... ... табыс салығы |18,1 |293110 ... ... |10.6 |170140 ... құн ... |41.4 |669962 ... өнiмдерiне баж |7.3 |118618 ... ... |15.2 |145120 ... емес ... |7.4 |120267 ... |100 |1617217 ... ... ... сайты [45] ... ... ... жеке тұлғалардың табыс ... ... ... Оның үлес ... Францияның мемлекеттік бюджетінде 18(-дан асады.
Берілген салық өткен қаржылық жыл ... ... жыл ... ... жыл ... ... отырады. Салық фискалды бірлікке –
ерлі-зайыпты және ... ... ... ... ... ... адамдар үшін фискалды бірлік , әрине, бір адам. Табыс
дегеніміз есеп беру жылы ішінде ... ... ақша ... ... ... ... рента, жылжымалы мүліктен түскен табыстар,
жерді пайдаланудан түскен табысар, өнеркәсіптік және ... ... ... емес сипаттағы табыстар, бағалы қағаздар
операцияларынан ... ... және т.б. ... қатар меншік құқығын
тапсырудағы алынған бір жолғы табыстар да ... ... ... ... заңмен арнайы анықталған шығындар, мысалы, ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік топтарға:
қарт адамдар, мүгедектер және т.б. ... Жеке ... ... салығы прогрессивтік сипатта, 0-ден 56,8( ставкасында.
18.140 франкiден аспайтын ... ... ... ... ... 246.770 франкiден асатын табыстарға қолданылады. 90-жылдарда жеке
тұлғалардан табыс салығы ... ... ... ... 1991 жылы Қаржы туралы заңмен белгіленген жалпы әлеуметтік
аударым жылжымалы және ... ... ... ... ... ... ... қоса, салым бойына пайыз түрінде алынған, табыс базасында
есептелген әлеуметтік аударымдар бар. ПАуңдарым ставкасы - 1(. ... ... ... да ... ... салығы прогрессивті. Мемлекеттiң негiзгi көзi болып
табылатын жеке тұлғалар табысына ... салу ... ... бөлiнедi:
42,5%-зы сәйкес жердiң бюджетiне, 42,5%-зы федеральдi бюджетке, 15%-зы
жергiлiктi бюджетке ... Оның ... ... - 53(. ... ... жалғыз адамдар үшін, ... – 1536 ... ... екі адам үшін – 3072 марка. Бұдан соң балалардың ... ... ... ... ... жағдайлардағы
жеңілдіктер (ауырып қалу, төтенше жағдай). ... 64 ... ... ... ... 120 мың ... ... азаматтар үшін, 240 мың
марка отбасылық екі жан үшін пайдаланылады. Табыс салығының салу обьектісі
– адамн.ың барлық табысы : ... ... ... жұмысы, кәсіпшілік
қызмет немесе ауыл және орман шаруашылығы қызметіндегі, капиталдан түскен,
мүлікті жалға беруден және алудан, ... ... ... Салық
салынатын табысты анықтау ... ... ... алынады. Бұл жағдайда
ерекше шығындар есепке алынады, ... ... ... алимент, медициналық сақтандыру жарналары мен өмірді сақтандыру,
шіркеулік салық, ... ... ... ... және тағы басқалар.
Жалдамалы жұмыскерлерден ... ... ... ... ... ... ... кезде ұстап қаладыжәне органдарына аударады. Еңбекақы
салығын анықтауда салық класстары, салық кесетелері мен ... ... ... ... ... жұмыскерлер мен қызметкерлер
топталатын, алты салық класы бар:
І класс – балары жоқ бойдақ жұмыскерлер;
ІІ класс – бойдақтар, баласы бар ... ... ... ... ... ... – үйленгендер, егер дн отбасында ерлі-зайптының ... ... ... Егер ... де ... ... оның ... өзара келісіммен Ү
класқа көшеді;
ІҮ класс – күйеуі мен әйелі жұмыс істеген жағдайда, ... де ... ... ... – жұмыс істейтін үйлегендер, оның біреуіне ІІІ класс бойынша
салық салынады;
ҮІ ...... ... ... ... ... кестелері кластары, отбасындағы шаруашылықтың бірлесе немесе жеке
жүруін есепке алады. Кестелер сондай-ақ салық жеңілдіктерін есепке алады.
Еңбекақыдан салықты ... ... ... ... ... Карта
тұратын жері бойынша қауыммен толтырылады. Онда салық класы, ... ... дін ... куәландырылады. Сондай-ақ мүгедектігі, 64 ... және т.б. ... ... ... Италиядағы мемлекеттік табыстың көзі
жеке тұлғалардан алынатын ... ... ... ... ... салығы
прогрессивтік сипатта және күнтізбелік жыл ішінде жеке тұлғалармен алынған
кешендік таза табыс ескеріледі. Салық жер ... ... ... жұмыстан, кәсіпкерлік қызмет пен басқа да көздеоден алынған
табыстардан құрылады. Жер ... ... ... өз ... жер
учаскелері мен құрылыстан алынған табыстан құрылады. Оның ... ... ... ... ... ... ... асырудан жасалады.
Екіншісі тікелей иеленушінің ғимараттар мен ... ... ... ... және ... ... бері ... түскен табыстан
құрылады. Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығының ставкасы прогрессивтік
сипатта. Өзгерістер инфляция ... ... жыл ... ... ... ... 7,23 млн. ... дейінгі табыстар 10(-қ ставка бойынша, 7,2 ... 14,4 млн. ... ... ... - 22(, 14,4 ... 30 млн. лирге дейін -
27( және осы түрде 50(-ға ... ... ... ... бар ... ... 5,1 млн. лирден төмен табыс табатындар салық жеңілдіктерін
пайдаланады. ... ... ... салық органдарына тапсырған табыс
туралы декларацияны ... ... ... ... ... ең маңызды көзi-жеке тұлғаларға ... жеке ... ... ... ... ие және жеке тұлғамен ... ... ... таза ... ... Бұл табыс меншiктi жерден, капиталдан,
кәсiпкерлiк iс-әрекеттен, жалдан түседi ... ... ... ... жер ... жқне құрылыстағы табыстардан құралады. Жер рентасының
мөлшерi кадасторлық реесторлармен ретгеледi. Иемденушiнiң ... ... ... мөлшерi тариф негiзiнде бекiтiледi. ... ... ... ... ... жалмен қамтылған жылдық жал
төлемiмен анықталады. Салық салу мақсатында кешендi таза ... ... ... 10%-ға ... және құрылыс пен ғимаратты ... ... 15%-ға тағы ... мүмкiн. Капиталдан табыс өз құрамына салымдардан
және ағымды банк салымдарынан ... ... ... ... ... ... түрлерiнен басқа табыс көзi жоқ тұлғалар салық
декларациясын ұсынудан ... ... ... ... ... ескередi. Мамандық жеке iс-әрекеттер жағдайында мысалы дәрiгерлiк,
адвокаттық тәжiрибеде ... ... ... ... ... ... табыс салығы прогрессивтi сипатқа ие. ґзгертулер инфляция индексiн
ескере отырьш енгiзiледi. 2003 жылы 7,2 млн ... ... ... ... 10%
ставкамен салынады,7,2 млн лирден-14,4 млн лирге дейiнгi табысқа — 22%
салық салынады, 14,4 млн ... млн ... ... ... салық
салынады. Асырауыңда жанұясында адам болатын немесе табысы 5,1 млн лирден
аспайтын жанұя салық жеңiлдiктерiн ... ... ... салық органына
табыс етiлетiн табысы ... ... ... ... жеке ... жұргiзiледi.
Американың салық жүйесi 200 жылдан берi дамып келедi және нарықтық
қатынастардың өрiстеуiне себепшi болып келедi. . ... ... ... ... салынатын салық болып табылады. Бұл салық прогрессивтi шкала
бойынша алынады. Тұрғындардан жиналатын табыс ... жеке ... ... ... ... ... жоқ жеке ... алынады. Әрбiр салық төлеушi жеке ... ... ... ... бөлiнедi: жалпы салық декларациясын толтыратын ерлi-
зайыптылар, бөлек салық декларациясын толтыратын ерлi-зайыптылар, жесiрлер,
жалғыз тұратын салық төлеушiлер. Қай ... ... ... ... ... ... ... жеңiлдiктерiн алады. Салықтардың федерациялық
бюджетке бағытталуы 5- кестеде көрсетiлген.
5-кесте. АҚШ федеративтi бюджетiнiң табыс ... ... аты ... |
| |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 ... ... ... |48,2 |44,8 |45,4 |43,3 |44,2 ... ... |8.0 |8,5 |8,2 |13,0 |1,14 ... |5,4 |5,6 |4,3 |3,5 |4,2 ... ... |19 |0,9 |0,9 |0.9 |11 ... ... |32,6 |35,9 |36,9 |36,3 |37,1 ... | | | | | ... ... |2,6 |2,8 |2,9 |2,3 |2,3 ... ... www ... [43] ... ... ... ... федеративтi бюджеттiң негiзгi
бөлiгiн жеке тұлғаларға салынатын табыс салығы алып ... 2010 жылы ... ... ... көрсетiлген кестеде ең iрi бөлiм-жеке тұлғалар
төлейтiн табыс салығы құрайды. Табысты есептеу 3 кезенде ... ... ... ... ... ... ... жалақы, аннуитет,
зейнетақы, бағалы қағаздар бойынша табыстар, сыйақылар, бонус,
роялти, ... ... ... ... және т.б ... ... ... табыс анықталады. Жиынтық табыстан әртүрлi
жеңiлдiктер алынады (25%дейiн). Олар сауда және өндiрiстiк шығындар
бағалы қағаздар ... ... ... роялти алумен байланысты
шығындар, медициналық сақтандыру қорына салымдар;
3) салық салынатын табысы түзетiлген жиынтық табыстан жiктелген немесе
стандартты ... алу ... ... ... ... ... ... минимумы (2.000дол), асырауындағы әрбiр
адам үшiн салық салынбайтын минимум, стандартты ... ... ... ... ... ... ... мың. доллар), 65 жастан асқан тұлғалар мен
мүгедектерге (жалғыз тұратын адамдарға-750 дол,жанұя ... дол), көз көру ... ... 750 дол, табиғи апат залалдары
(табыстың 10% асатын) медициналық мақсатқа ... ... 7,5% ... қорларға салымдар. Көрсетiлген
шегерiмдер түзетiлген жиынтық табыстың 50% ... ... ... ... ... жеке табыс салығының
ставкалары төмендегi кестеде келтiрiлген (кесте 6).
6-кесте. АҚШ-та қолданылатын жеке ... ... ... ... ... доллар ... |
| ... |
| |% |
| ... ... ... | ... - зайыптылар |бастысы ... адам | |
| | | | ... ... ... | | | ... | | | | ... ... ... ... |15 ... ... ... |17.851-43150 |28 ... ... ... |43.151-89560 |33 |
|149.250-ден |113.300-ден ... ... |28 ... ... ... |жоғары | ... ... www ... [43] ... ... ... ... салынатын болса,оңда салық салынатын табысты
анықтау үшiн жанұя ... ... ... ... ... табыс соммасы
алынады. Салықтық есеп үшiн бар табыс тұрi жинақталады: жалақы, кәсiпкерлiк
iс-әрекеттен табыс, ... ... ... ... ... және т.б
. Жиынтық табыстан сол табысты алуға кеткен iскерлiк шығындар ... ... ... ... ... ... таза ... болады. Кейiн таза табыс соммасынан жеке ... ... ... ... ... ... ... минимумы. Салық
салынбайтын минимумды ... ... ... табыс қайырымдылық
қорларға салымдар, алименттер, медициналық қызмет ету, ... ... ... ... қарыздың % соммаларына кемiтiледi. Американың
табыс ... ... даму ... ... болсақ ,оңда
1986 жылға дейiн 14 ставкадан тұратын күрделi салық жұйесi ерекет еттi ... 50%-ға ... ... ... салу ... дамуы салық шкаласының
қысқыруына, салықтың максималды деңгейiнiң төмендеуiне, салық ... ... және ... ... салықтық жеңiлдiктердiң төмендеуiне
алып келедi.
Жапонияның салық салу жүйесi Америка Құрама Штаттарынан және Батыс
Еуропалық ... ... ... бар: Жапонияда мемлекеттiк және
жергiлiктi салықтар әрекет етедi. Жапонияның ... ... ... ... және ... ... жүйесi секiлдi салық санының көптiгiмен
ерекшеленедi. Мемлекеттiк салықтың әрбiр түрi заңмен ... ... ... заң ... ... және ... ставкаларын анықтайды, ал
бекiтулердi жергiлiктi парламент ... ... Елде ... ... ... 3 iрi топ бойынша жiктеуге болады: 1-шi топ-
заңды және жеке тұлғаға тiкелей ... ... 2-шi топ- ... ... топ- ... және ... тұтыну салықтары. Бюджетгiң негiзiн тiкелей
салықтар құрайды. Мемлекеттке ең жоғарғы табысты жеке және ... ... ... ... Ол ... ... ... Жеке тұлғалар мемлекетке табыс салығын 5 салық ставкасы ... ... ... төлейдi: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Сонымен қатар
3 салық ставкасы бар префектуралы табыс салығы бар: ... ... ... ... ... ... байланыссыз 1 тұрғын ... ... иен ... ... ... ... ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫНЫҢ БЮДЖЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІНЕ ТАЛДАУ
(АЛМАТЫ ... ... ЖЕКЕ ... ... ... ... МЫСАЛҒА
АЛА ОТЫРЫП)
2.1 Жеке табыс салығының ҚР-да қызмет етуін талдау
Жалпы, Қазақстан Республикасында жеке ... ... екі ... ... ... және ... ... Сонымен қатар еліміздің
салық заңнамасына сәйкес ... ... ... жеке ... ... ... ... Салық төлеушінің, ... және одан ... ... көздерден алынған
дивидендтер түріндегі табыстарынан басқа, табыстарына 10 проценттік ... ... ... Ал ... ... ... 5 проценттік
ставка бойынша салық салынады. Салық салу объектілері салық салуға ... мен ... ... ... айырма ретінде айқындалады. Жеке
табыс салығы салынатын салық объектiлері: ... ... ... салынатын
табыстар және төлем көзiнен салық салынбайтын табыстар ... ... ... ... ... ... ... төлем көзінен салық салынатын
табыстар бойынша, салық салуға жататын табысты есебіне жазу ... Жеке ... ... ... ... агенті төлем көзінен салық
салынатын табысты төлеу күнінен кешіктірмей ... ... ... ... бойынша жеке табыс салығын аударуды табыс төлеу жүзеге
асырылған ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес ... ... ... жерi ... жүзеге асырады. Салық агентiнiң құрылымдық
бөлiмшелерi қызметкерiнiң табыстары бойынша жеке табыс ... ... ... орналасқан жері бойынша тиiстi бюджеттерге
жүргiзiледi. ... ... өз ... оның ... ... төлеген
(төлеуге жататын) төлем көзінен салық салынатын ... ... ... ... төлем көзінен ұсталатын жеке табыс ... ... ... деп ... ... Бұл ... заңды тұлғаның шешімі немесе
мұндай шешімнің күшін жою мұндай шешім ... ... ... ... ... енеді. Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше
салық агенті деп танылған жағдайда, ... ... ... тану ... осы ... ... құрылған күннен бастап немесе осы құрылымдық
бөлімше құрылған тоқсананнан кейінгі ... ... ... ... заңды тұлғаның шешімі бойынша салық агенттері деп
танылған құрылымдық бөлімшелер әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... салықты есептеуді және
ұстауды осындай депозитарлық қолхаттардың базалық ... ... ... ... ... ... оның құрылымдық бөлiмшелерi
және (немесе) аумақтық ... ... ... ... мекемелер
қызметкерлерiнiң табыстары бойынша салық агенттерi ретiнде қарастырылуы
мүмкiн. Салықты төлеу ... ... ... жерi ... ... жүргiзiледi.[29. 29-30б.]
Қазақстан Республикасының азаматтары бойынша жеке табыс ... ... ... ... ... ... ... есепті тоқсаннан кейінгі
екінші айдың 15-інен кешіктірмей, салық төленетін жердегі салық органдарына
табыс етеді. ... мен ... жоқ ... ... жеке ... мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны салық агенті салық төлеу
орны ... ... ... ... ... кезеңдері кіретін тоқсаннан
кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей табыс ... ... ... фермер
қожалықтары үшін және оңайлатылған декларация ... ... ... үшін ... ... ... ... салық агенттері осы
режимдер қолданылатын қызмет бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік
салық ... ... ... ... ... бар ... ... орналасқан жеріндегі салық органына жеке табыс салығы
және әлеуметтiк салық жөніндегі декларацияға құрылымдық бөлiмше ... ... ... және әлеуметтiк салықтың сомасын есептеу жөніндегі
қосымшаны табыс етедi. ... ... ... ... ... табысы, жеке тұлғаның салық агентінен ... ... ... қорларынан төленетін зейнетақы төлемдері, дивидендтер,
сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс, стипендиялар, жинақтаушы сақтандыру
шарттары бойынша табыс ... ... ... ... ... табысы салық салуға жататын
табыстары мен салық шегерімдерінің сомасы арасындағы ... ... ... ... ... ... ... заттай нысанда алған
кез келген табыстар, оның ішінде материалдық пайда ... ... ... ... ... ... ... жұмыс
беруші және үшінші тұлғалар арасында жасалған ... ... ... ... ... табыстар қызметкердің салық салуға жататын
табыстары болып табылады. ... ... ... ... ол ... ... ... еңбегіне заттай нысанда ақы төлеу, жұмыс ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардан алған
тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің құнын ... ... ... ... ... ... ... құны осындай жұмыстарды орындаумен, қызметтер ... ... ... ... айқындалады. Қызметкердің салық
салуға жататын, ... ... ... ... табысына: қызметкерге
өткізілген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құны мен ... ... ... ... сатып алу бағасы немесе
олардың өзіндік құны арасындағы теріс ... ... ... ... ... оның алдындағы қарызының ... ... ... ... жұмыс берушінің өз қызметкерлерінің ... ... ... ... ... жұмсаған шығыстары;
қызметкердің жұмыс берушінің қызметіне байланысты емес шығындарын өтеуге
жұмыс берушінің жұмсаған шығыстары кіреді. Қызметкердің ... ... ... ... ... кезінде төлемдердің кезеңділігіне қарамастан,
күнтізбелік жыл ішіндегі әрбір ай үшін ... ... ... ... ... туралы заңда белгiленген және табысты есепке жазу
күнi қолданыста болатын ең төменгi ... ... ... есебiне
жазылатын тиiстi айдағы сома. Бір ... ... ... ... ... бюджет туралы заңда белгiленген және ағымдағы
жылдың әрбір айының басында қолданыста ... ең ... ... ... ... ... тиiс;
• Қазақстан Республикасының зейнетақымен ... ... ... ... ... зейнетақы жарналарының
сомасы;
• өз пайдасына енгізілетін ерікті зейнетақы жарналарының сомасы;
• жеке тұлғаның жинақтаушы ... ... ... өз ... сақтандыру сыйлықақыларының сомасы;
• Қазақстан Республикасының резиденті жеке ... ... ... үй ... ... ақшасы туралы заңнамасына
сәйкес Қазақстан ... ... ... үй ... ... ... жүргізуге тұрғын үй құрылыс жинақ ... ... ... сыйақыны өтеуге бағытталған сомалар;
• медициналық қызметтерге (косметологиялық ... ... ... ... ... шығыстар.
Салық кезеңi iшiнде жұмыс беруші өзгерген жағдайда, оның қайта
ұйымдастырылу жағдайларын қоспағанда, ... ... ... ... ... ... асып түскен сома жаңа ... ... ... зейнетақы қорларынан алынатын зейнетақы төлемдері, дивидендтер,
сыйақылар, ұтыстар түріндегі табыс, жинақтаушы сақтандыру ... ... ... ... ... алынған жеке мүлкі үшін ... ... ... ... ... ... ... төлемдерi түріндегі төлем көзiнен салық салынатын табыс салық
шегерiмдерi сомасына азайтылған зейнетақы төлемдерi түріндегі табыс ретiнде
айқындалады. Бұл ретте салықтық шегерiмдердi ... ... ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры
ғана жүргiзедi. Жинақтаушы зейнетақы қорлары:
- салық төлеушілердің Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ерікті кәсiби жарналар және
(немесе) ерікті зейнетақы жарналары ... ... ... ... талаптарына сәйкес ерікті зейнетақы
жарналары есебінен қалыптастырылған ... ... ... ... ... бойынша, егер осы бапта өзгеше
белгіленбесе, төлем ... ... ... ... ... ... ... кезінде төлемдерді жүзеге асырудың
кезеңділігіне қарамастан, табысты ... ... ... айы үшін
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және ... ... ... ... бір ең ... ... ... сомасында салық
шегерімі қолданылады;
- Қазақстан ... ... ... ... ... және ... Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға
шығатын немесе шыққан Қазақстан ... ... ... Осы ... көзделген төлемдер бойынша төлем көзінен
салық салынатын зейнетақы төлемдері түріндегі табысты айқындау кезінде
республикалық бюджет ... ... ... және табысты есептеу
күнi қолданыста болатын ең төменгі жалақының 12 еселенген мөлшерінде
салық шегерімі қолданылады;
- Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... тысқары жерлерге тұрақты
тұруға шығатын немесе шыққан Қазақстан Республикасының резиденті жеке
тұлғаларына;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаларға жүзеге асырылатын
төлемдер салық салуға жататын зейнетақы төлемдері түріндегі табысқа
жатады.
Салық ... ... ... ... ... ... салық
салуға жататын табыс төлем көзінен салық салынатын, дивидендтер, сыйақылар
мен ұтыстар ... ... ... ... ... сыйақыны төлеу кезінде
ұсталған жеке табыс салығының сомасы ... ... осы ... ... ... ... кезде салықтарды есептеу мен төлеуді дара
кәсіпкер салық ... үшін ... жеке ... салығының есебіне
жатқызылады.  Төлем көзінен салық салынатын стипендия түріндегі ... ... ... ... ... табыс ретінде айқындалады. Салық агенті:
білім беру ұйымдарында оқитындарға; ... ... ... ... ... ... және ... да жеке тұлғаларға
төлеуге арналған ақша сомасы салық салуға жататын стипендия түріндегі табыс
болып табылады. [20. 11-12 бет]
Жинақтаушы ... ... ... ... ... ... ... салық салуға жататын жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс пен
салық шегерімі арасындағы ... ... ... Жинақтаушы сақтандыру
шарттары бойынша төлем көзінен салық салынатын ... ... ... ... асырудың кезеңділігіне қарамастан, табысты есебіне
жазудың әрбір айы үшін республикалық бюджет туралы заңда ... ... ... күнi ... болатын бір ең төменгі жалақы мөлшері
сомасында салық шегерімі қолданылады.
Мүліктік табыс, дара ... ... ... нотариустар жекеше
нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен адвокаттардың табысы және басқа
да табыстар ... ... ... ... ... жатады. Төлем
көзінен салық салынбайтын табыстар ... жеке ... ... ... ... ... ... үшін төлем көзінен салық салынбайтын тиісті
табыстың салық салынатын сомасына 10-пайыздық ... ... ... ... Бұл ... есептелген жеке табыс салығының сомасы жеке
табыс салығының ... ... ... асырылатын сомасына азайтылады. Төлем
көзінен салық салынбайтын тиісті табыстың салық салынатын сомасы салық
салуға ... ... пен ... шегерімдері арасындағы айырма ретінде
айқындалады.
Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен ... ... ... ... ... көзінен салық салынбайтын
табыстардың бірнеше түрі болған кезде жеке табыс салығын ... ... ... ставканы төлем көзінен салық салынбайтын барлық табыс
түрлерінің сомасына қолдану жолымен дербес ... Егер ... ... табысын айқындаған кезде жүргізілмеген болса, төлем
көзінен салық салынбайтын табыстардың ... ... ... жеке табыс
салығын есептеу кезінде қолданылады.
Дара кәсіпкерлерді Қазақстан ... ... ... ... ... салық салуға жататын табыстың жеке табыс
салығы салынбайтын мөлшерін жеке тұлға үшін күнтізбелік ... ... ... ... ... және тиiстi қаржы жылының 1 ... ... ең ... жалақының 12 еселенген мөлшері құрайды. Дара
кәсіпкерлер салық кезеңі үшін дара ... ... ... ... ... ... Салық сомасы дара кәсіпкердің ... ... ... ... ауыстырылатын шығындар сомасына азайтылған
табысына 10 пайыздық ставканы қолдану жолымен ... ... ... ... ... ... ... субъектілері үшін арнаулы
салық режимін қолданатын дара ... ... ... ... ... табыс салығын есептеуді жүргізеді. Салық кезеңінің қорытындысы бойынша
жеке табыс ... ... ... ... жеке табыс салығы
бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген ... ... ... ... ... ... (тұрғылықты) жері бойынша дербес ... ... ... ... ... жататын мүліктік табысына мүлікті
өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыс, салық агенттері болып табылмайтын
тұлғаларға мүлікті жалға ... ... ... ... [25. 9-13б.]
Меншік құқығында меншiк құқығы тiркелген күннен бастап бір жылдан аз
уақыт болған тұрғын үйлерді, саяжай ... ... жеке ... ... меншiк құқығы тiркелген күннен бастап бір жылдан
аз уақыт меншiк ... ... жеке ... үй құрылысы, жеке қосалқы
шаруашылық жүргiзу, саяжай құрылысы, ... салу үшiн ... ... және ... жер үлестерiн; егер жер учаскесін және (немесе)
жер ... ... ... және ... ... ... құқық белгілейтін
құжаттарды жасау күндері арасындағы кезең бір жылдан аз уақытты ... ... үй ... жеке ... ... жүргізу, бау-бақша, саяжай
құрылысы, гараж салу үшін ... жер ... және ... жер
үлестерін; бағалы қағаздарды, инвестициялық алтынды сондай-ақ ... ... ... ... ... ... құқығы тiркелген
күннен бастап бір жылдан аз ... ... ... ... ... ... ... және тіркемелерді өткізу кезіндегі құн өсімі
мүлікті өткізу кезіндегі құн ... ... ... ... ... ... адам ... көлік құралын және (немесе)
тіркемені иеліктен айыруға құқық беретін басқару ... ... ... көлік құралын және (немесе) тіркемені ... ... ... ... үшін ... ... иесіне осы көлік құралының
өткізілу құнын хабарлайды немесе көлік құралы иесінің атынан жеке ... ... ... бұл көлік құралы иесінің салықтық міндеттемесін
орындау болып табылады. Сенім білдірілген адам ... ... ... ... тіркемені иеліктен айыруға құқық беретін басқару сенімхаты
негізінде алған механикалық көлік құралын және (немесе) тіркемені ... құн ... ... ... ... ... иесі ... осы көлік
құралын өткізу құны мен өткізілген көлік құралының меншік иесі сатып алған
құн арасындағы оң айырма ретінде ... ... құны мен оны ... алу құны ... оң ... ... мен қатысу үлестерін қоспағанда, осы мүлікті өткізу кезіндегі құн
өсімінен түсетін ... ... ... ... алу құны болмаған кезде
мүлікті өткізу құны мен өткізілетін мүлікке меншік құқығы туындау кезіндегі
нарықтық құн арасындағы оң ... құн ... ... ... үй құрылысына үлестiк қатысу жолымен сатып алынған жылжымайтын
мүлiктi өткізу кезiнде мүлiктi өткізу құны мен ... үй ... ... ... шарт ... ... оң ... құн өсiмi болып табылады.
Тұрғын үй құрылысына ... ... ... шарт ... ... ... ету ... беру жолымен сатып алынған жылжымайтын мүлiктi
өткізу кезiнде ... ... құны мен ... төлеушi тұрғын үй құрылысына
үлестiк қатысу туралы шарт бойынша тұрғынжайдағы үлестi ... ету ... ... құн ... оң айырма құн өсiмi болып табылады. Талап ету
құқығын беру құны мен тұрғын үй ... ... ... ... ... ... оң ... тұрғын үй құрылысына үлестiк қатысу туралы шарт
бойынша тұрғынжайдағы үлестi талап ету құқығын беруден ... ... ... [19. 72-75 ... ... ... ... іс-әрекеттер жасағаны үшін ақы
төлеуді қоса алғанда, атқарушылық ... ... ... ... және адвокаттық қызметті жүзеге асырудан алынған барлық табыс
түрлері, ... ... мен ... ... шығыстарды өтеуден
алынған сомалар жекеше нотариустар жекеше ... жеке ... мен ... табысы болып табылады. Жекеше нотариустардың,
жеке сот орындаушылары мен адвокаттардың табыстары бойынша жеке ... ... ... ... ... 10 пайыздық ставканы қолдану
жолымен бір айға ... ... ... ... ... ... ... Есептелген салық сомасы табыстары бойынша салық
есептелген айдан ... ... ... ... ай сайын төлеуге
жатады.
Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегi ... ... ... ... ... ... агенттерi болып
табылмайтын, шет мемлекеттің дипломатиялық және соларға ... шет ... ... ... ... ... ... және (немесе) азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының ... ... ... ... ... ... ... еңбек шарттары бойынша алынған табыстары; тұрғын үй құрылысына
үлестiк қатысу туралы шарт бойынша тұрғынжайдағы ... ... ету ... ... ... ... ... ратификациялаған
халықаралық шарттарға сәйкес төлем көзінен ұсталатын жеке ... ... ... және ... ... ... босатылған халықаралық
және мемлекеттік ұйымдармен, ... және ... ... ... ... және ... ... еңбек шарттары
(келісімшарттар) және (немесе) азаматтық-құқықтық сипаттағы ... ... ... ... ... салық төлеушiнiң салық
салуға жататын басқа да табыстарына жатады. [21. 14 бет]
Жеке табыс ... ... ... дара ... жекеше
нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, мүліктік табыс алған жеке
тұлғалар, басқа табыстар, оның ... ... ... ... ... алған жеке тұлғалар, Қазақстан Республикасынан тысқары
жерлердегі ... ... ... шоттарда ақшасы бар жеке тұлғалар
табыс етеді. Жеке табыс салығы бойынша декларация ... ... ... органына есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан
кешіктірілмей ... ... Жеке ... салығы бойынша декларация табыс
етуші салық төлеушілер жеке табыс салығын төлегенін растамаған жағдайларда,
жеке табыс салығын ... 10 ... ... жеке ... ... ... ... сомасына қолдану жолымен жүргізіледі.
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының
Конституциялық заңына, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару ... ... ... ... күрес туралы» Қазақстан ... ... ... ... ету міндеті жүктелген ... ... ... ... сондай-ақ жеке тұлғалар
табыстары мен ... ... ... да, одан ... ... ... және салық салу объектісі болып табылатын мүлкі туралы
декларацияны табыс ... ... ... ... ... негізінде
шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін ... ... ... салу ... ... ... ... жеке табыс
салығы бойынша декларацияны табыс етпейді.
Салық салынбайтын айналымға мемлекеттiк бюджет ... ... ... ... ... жәдемақылар және өтемдер, балаларға және
асырауындағы адамдарға ... ... ... ... ... ... еңбек мiндеттерiн орындау кезiнде мертiгуiне
немесе ... өзге де ... ... келтiрiлген зиянның
орнын толтыру, жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң
лицензиясы бар банктер мен банк ... ... ... ... ... ... ... оларға төленетiн сыйақылар және
борыштық ... ... ... сыйақы, мемлекеттiк бағалы қағаздармен
және агенттiк облигациялармен жасалған операцияардан түскен ... ... ... ... ... ... лотерея, ұтыстар (5
айық есептiк көрсеткiш), қоғамдық жұмыстарды және ... ... ... ... қаражаты есебiнен ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда
төленетiн төлемдер (Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... мемлекет қаражаты
есебiнен төленетiн бiржолғы төлемдер, айлық ... ... ... ... ... ... iссапарлар кезiнде төленетiн
өтемдер, Қазақстан Республикасы азаматы болып ... ... ... ... ... ... шетелдiң жеке
тұлғаларының салық ... тиiс ... ... ... ... зейнетақы төлемдерi, геологиялық –барлау, топографиялық
-геодезиялық және ... ... ... ... ... ... ... бойынша және бiлiктiлiгiн арттыруға
бағытталған шығыстар, бала асырап ... ... ... ... ... ... ... мүлiктiң құны, мемлекет
тарапынан белгiленген степендиялар, он алты ... ... ... ... сот шешiмi бойынша тағайындалған сомалар жатады.
Табысты төлем көзінен ұстау салық агентіне жүктеледі. Салық агенті
салықты ... ... ... ... ... ... ... заңды
тұлға немесе жеке кәсіпкер. Бұл тұлға жеке табыс салығын есептеу мен ұстап
қалуды төлем ... ... ... табыс төленетін күннен кешіктірмей
жүргізеді және ... ... ... жері ... ... айдың табысын
төлеудің соңғы күнінен кейінгі бес жұмыс күні ... ... ... ... Салық агенті төлем көзінен салық салынатын, төленген ... жеке ... ... ... ... әрбір тоқсан үшін есепті
тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей салық органдарына табыс ... ... жеке ... алдын ала салық азайтылған табыс алады, өйткені ол
кәсіпорын бухгалтериясында ұсталып, есептеліп қалады. Салық ... ... ... ... қалу ... ... ... төлеу бұл салық төлеушінің белгіленген уақытта
салық органына өзінің салық міндеттемелері туралы ресми ... ... ... ... ... ... табыс және шегеріс көлемдері
мен жеңілдіктер ескеріледі. ... ... ... алу ... ... ... ... төлеушілердің міндетіне декларацияны салық
органдарына тапсыру және ... дер ... ... ... Уәкілетті
мемлекеттік орган белгілеген нысандағы жеке ... ... ... ... көзінен салық салынбайтын табыстары бар адамдар, салық
жылында 2000 айлық есептік ... ... ... бір ... ірі ... іске ... салық төлеушілер, ҚР-ның шегінен тыс жерлерден табыстар
алатын жеке тұлғалар, ҚР-ның шегінен тыс ... ... ... ... бар жеке тұлғалар, ҚР Парламентінің депутаттары,
судьялары, Мемлекеттік ... үшін ... заң ... ... тапсырады.
Жеке табыс салығы бойынша декларация есепке тіркелген орны бойынша
салық органына салық жылынан ... ... ... ... етіледі. Бірінші әдіске ... ... ... ... ... ... ... дұрыс есептемеу, салық сомасын уақытында төлемеу
жауапкершілігі салық төлеушінің өзіне ... ... ... ... ... ... салу ... төмендету, салықты бюджетке дер
кезінде аудармау жауапкершілігі салық агентіне жүктеледі. Жеке ... ... екі ... ... ... ... ... салық салу кезінде
бюджетке салықтық ... ... ... ... етуімен
түсіндіріледі. Екінші әдісті қолдану дербес алынатын табысқа дұрыс салық
салуды ... ... ... ... ... органдарына берген жалған
ақпарат үшін әкімшілік жауапкершілікке ... ... ... ... және ұстап қалу уәкiлеттi мемлекеттiк орган
белгiленген тәртiппен ұлғаю нәтижесiмен ай сайын есептеледi. ... ... ... ... ... ... ... салық агентi нақты
жұмыс iстелiнген кезең үшiн алынған ... ... ала ... , жеке ... ... есептеудi жүргiзуге және қызметкерге ... ... ... ... ... есеп-қисап беруге мiндеттi, жұмыс орнын ... ... жаңа ... орны ... салық агентiне жұмыс ... ... ... мен ... ... туралы бұрыңғы жұмыс орнынан есеп-қисап
беруге тиiстi. [22. 2-3б] ... ... ... ... бiр ... ... ... бiр жолға төлемдерден түскен табыстарға өздерiне
қызметiне байланысты жеке кәсiпкердiң, жеке нотариус пен ... ... ... ... ... ... ... жасасқан
азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар ... ... ... ... ... басқа да бiр жолғы төлемдер жатады. Жеке табыс соммасы
зейнетақы қорларына аударылған мiндеттi ... ... ... төле ... ... салынатын бiр жолғы төлемдерден түскен
табысқа тиiсiншi салық ставкаларын қолдану арқылы есептеледi. Төлем көзiнен
салық ... ... ... ... ... ... ... қорлары жүзеге асыратын, табыс есептеудiң тиiстi
айына айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiне азайтылған төлемдер ... ... ... ... ... ... кез ... үздiксiз 12
айлық кезеңiнде кемiнде 183 күнтiзбелiк күн ... ... ол ... ... ... үшiн ... ... жеке тұлға деп
танылады. Егер ағымдағы салық кезеңiңде және өткен 2 ... ... ... ... ... ... ағымдағы салық кезеңiнде болған күндердiң ... ... ... 1-шi ... ... ... күндердiң санына-1/3;
- өткен 2-шi салық кезеңiндегi болған күндердiң ... ... ... ... ... ... отырып
анықталған күндердiң саны кемiнде 183 күнтiзбелiк күн болған жеке тұлғада
ағымдағы ... ... үшiн ... ... жеке тұлға деп танылады. Егер
жеке тұлға салықтық ... ... ... 30 ... ... ... болса, онда мұндай жеке тұлға тұрақты болатын адам деп ... жеке ... ... ... ... ... ... жылда резидент
болмаса, онда тұлға Республикада болатын ... ... ... ... үшiн
резидент емес деп танылады.
ҚР Салық кодексіне сәйкес, жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... кірістерге жеке табыс салығы және төлем
көзінен салық салынбайтын кірістерге жеке табыс ... деп ... ... ... ... салынатын кірістерге жеке табыс ... ... үшін ... ... ... ... ... еңбекақы төлеу қоры бойынша есепті статистикалық ... олар ... ... ... жылда немесе ағымдағы жылдың бағалауы
бойынша қалыптасқан ... ... ... ... ... не ... ... қарқынына түзетіледі. Сондай-ақ жоспарлы кезеңге арналған
жалақының болжамды қорын анықтау жөнінде басқа ... ... ... Төлем көзінен салық салынатын кірістерден жеке ... ... ... негізіне Салық кодексіне сәйкес жоспарлы кезеңге
арналған салық салынатын ... ... мен ... ... Салық салынатын
табыс мөлшері табыстың болжамды көлемінен барлық қызметкерлерге ... аз ... ... ... ... ... және ... сәйкес берілетін жеңілдіктер мен шегерімдердің сомасын шегеру
жолымен 1- формула бойынша анықталады:
Odox = D – Popv – (MZP * CHrab) – L ...... ... ... ... мөлшері
D – кірістің болжамдалатын көлемі
Popv – міндетті зейнетақы ... – ең ... ...... ... ... ... – жеңілдіктер мен басқа шегерімдер
Төлем көзінен салық салынатын кірістерден жеке табыс салығының ... - ... ... ... = Odox * ... – жеке табыс салығының болжамды ...... ... ... табыс мөлшері
Fipn – жеке табыс салығының ставкасы
Екінші нұсқа. Жалақы қорының және алдыңғы ... ... ... ... ... жеке табыс салығы түсімдерінің көлеміне сүйене
отырып, 3 - формула бойынша ... ... ... ... ... ... Pесеп / OD*100%, ... - ... ... ставка
Pесеп - есепті кезеңде төлем көзінен ... жеке ... ... - есепті кезеңдегі кіріс көлемі
Төлем көзінен ұсталатын кірістерден алынатын жеке ... ... ... төлеушілердің кірістерінің болжамдалатын өсу қарқынына
түзетілген ағымдағы жылғы ... ... ... және 4 - ... ... ... ставканы қолдану негізінде анықталады:
PIP= ODOХ*Тфзп/100% * S , ...... ... табыс салығының болжамды сомасы;
ODOХ – ағымдағы жылда ... ... ...... жылы еңбекақы қорының өсу қарқыны
S – орташа тиімді ставка
Бағдарға алу үшін бір ... ... жыл ... және ... ... ... ... салықтың күтілетін және болжамдалатын
түсу есебін жүргізу қажет. Болжамды ... ... ... ... ... ... жоқ ... төлемдерді (тексеру нәтижелері
бойынша жете есептеулер, қате есептелген сома және т.б.) алып тастаған жөн.
Төлем көзінен ... ... ... жеке ... ... ... жеке кәсіпкердің кірісі, мүліктік және өзге кірістер,
адвокаттар мен жеке нотариустардың кірістері бойынша ... ... ... ... ... ... нұсқа. Төлем көзінен ұсталмайтын кірістерден жеке табыс салығын
есептеу кірістердің ... ... ... көзінен ұсталмайтын
болжамдалатын кіріс сомасына (адвокаттар мен жеке ... ... және ... ... ... ... көзделген салық
шегерімдерінің сомасына ставканы қолдану жолымен жүргізіледі.
Төлем көзінен ... ... жеке ... ... сомасы 5 - формула бойынша анықталады:
PP= ... - ... ... ... кірістерден табыс салығының болжамдалатын
сомасы;
ODOХ - ... ... ... ... ... табыс;
I - пайызбен инфляция деңгейі;
S - салық ставкасы.
Екінші нұсқа. Төлем ... ... ... жеке табыс
салығының болжамы алдыңғы жылдардағы түсімдердің серпінін ... ... ... ... ... ескере
отырып ағымдағы жыл бойынша салықтың түсімін бағалау ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалардан
алынатын жеке табыс салығын болжамдау ... ... ... өңір ... ... талон негізінде қызметін жүзеге
асыратын жеке тұлғалардың саны және ... ... ... белгіленетін біржолғы талондардың құны ... ... ... беріледі.[24. 56-60 б]
Көрсетілген салықтар бойынша алдағы жылға ... ... ... ... түсу ... талдау, елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуының макроэкономикалық көрсеткіштерін ескере отырып ... ... ... ... ... есептеледі
2.2Алматы қаласының 2009-2011 жылдардағы бюджетінің табысын толтырудағы
жеке табыс салығының орны
Мемлекетте алынатын салық түрлерінің, ... ... және ... мен ... ... қызметі органдарының жиынтығы әдетте
мемлекеттің салық жүйесін құрайды. Қазақстан Республикасының қазіргі салық
жүйесі салықтарды құру мен ... ... ... ... ... ... элементтерін анықтайтын тиісті заңнамаларға
негізделеді. [25, 257б] ... ...... ... негiзгi
бөлiгi болып табылады. Бұл түсiмдердiң iшiнде бюджеттi қалыптастырып,
толықтыруда табыс салығының да ... мол. ... ... ... кiрiс ... 85-90 ... ... және салықтық емес
түсiмдердiң құрайтыны белгiлi. Сондықтан жалпы ... ... жеке ... ... алатын орны ерекше. Жеке табыс ... (2001 ... ... ... ... салығы) мемлекеттік бюджеттің барлық кірістерінің 10%-ға жуығын
алады.
Жеке табыс салығы ... ... ... ... ... жеке тұлғалар жеке ... ... ... ... объектілері төлем көзінен салық салынатын табыстар
және төлем көзінен салық салынбайтын табыстар ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етудегі
оның рөлі өте зор. ... ... ... ... ... жеке ... ... үлесі (6-кестеде) көрсетілген.
7-кесте. 2009-2011 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы барлық салықтық
түсімдердің ішіндегі жеке табыс салығының ... |2009 жыл |2010 жыл |2011 жыл |
| ... ... ... ... ... |үлес |
| ... ... ... ... ... |салмағы |
| ... |(%) ... |(%) ... |(%) ... |2 228,7 |100 |2 934,1 |100 |3 982.3 |100 ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |268,6 |12,1 |312,3 |10,6 |376,2 |9,4 ... | | | | | | ... ... |87,9 |2621,8 |89,4 |3606,1 |90,6 ... | | | | | | ... ... ... сайты. [40] ... ... ... ... еліміздегі барлық салықтық түсімдер 2
228,681 млрд теңгені құрады. Соның ішінде, жеке ... ... ... %-ды, яғни 268,6 млрд ... ... ... уақыттарда жеке табыс
салығының сомасы арта түседі, себебі шағын ... ... ... өз ... индустриалды-инновациялық дамуды ынталандыра отырып,
салық базасын ұлғайтуға көмектеседі.
2010 жылдың қорытындысы бойынша еліміздегі барлық ... ... 934,080 млрд ... ... Оның ... жеке ... ... сомасы
312,3 млрд теңгені құрады. Ол өз ... ... ... ... ... Жалпы 2009 жылмен салыстырғанда еліміздегі ... ... 2010 жылы 705,398 млрд ... ... отыр. Ал жеке табыс
салығының сомасы 2009 жылмен салыстыра қарағанда 2010 жылы 268,6 ... 312,3 млрд ... ... яғни 43,7 млрд ... артқан.
Артуына дағдарыстан кейінгі елдегі ... ... ... ... атап айтқанда,  ҚР Статистика агенттігінің
төрағасы Әлихан Смайыловтың сөзіне ... 2009 ... ... өсім ... ақшалай табыстар бойынша 11,0 пайызды, ал нақты
ақшалай табыстар бойынша 3,5 ... ... 2010 ... ... ... орташа айлық атаулы жалақы 66 мың 674 ... 2009 ... ... салыстырғанда өсім 8,6 пайыз болды. ... ... ... ... ... ... қарыз портфелі
құрылымында шағын кәсіпкерлікке берілетін несие көлемі 2010 жылдың 3-
тоқсанының ... 23% ... ... ... 2009 ... бастап,
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері шығаратын өнімдер екі есеге
дерлік артты. Өз ... жеке ... ... ... дара ... ... ... көбеюі, яғни салық базасының артуы орын алды.
Ал, жеке табыс салығының үлесі 2009 жылмен ... 2010 жылы ... ... ... яғни ... ... Оған себеп: Халықаралық
саудаға және сыртқы операцияларға салынатын салықтар бойынша түсімдер 2010
жылы 2009 жылмен салыстырғанда 152,226 млрд ... 373,799 млрд ... тыс ... яғни 2,4 есе ... ... қатар бюджеттен ҚҚС
қайтару қарқынының баяулауы әсерінен ҚҚС-ы 2010 жылы 2009-бен салыстырмалы
түрде ... 161,295 млрд ... ... Сондықтан да еліміздегі барлық
салықтық түсімдердің ішіндегі жеке табыс салығының үлесі сәйкесінше басқа
салықтық түсімдердің жоспардан тыс ... ... 1,5 %-ға ... ... ... ... ... түскен жеке табыс
салығының 2009-2011 жылдар аралығындағы динамикасы (өсу қарқыны)
Ескерту: 7-кесте мәліметтері негізінде автормен құрастырылған.
2011 жылдың қорытындысы бойынша ... ... ... ... 982,338 млрд ... ... ... ішінде жеке табыс салығының көлемі
376,2 млрд теңгені құраған. Ол өз ... ... ... ... ... ... 2010 жылмен салыстырмалы түрде қарағанда 2011 жылы ... ... 1 048,258 млрд ... артқан, ал жеке табыс салығы 312,3
млрд теңгеден 376,2 млрд теңгеге дейін көбейген, яғни 63,9 млрд ... ... ... жеке ... ... өсу қарқыны 20,5%-ды құрап
отыр. Ал 2009 жылмен салыстырмалы түрде қарағанда жеке табыс ... ... 2011 жылы ... ... Бұл өте ... ... Оған себеп:
Еліміздегі экономикалық жағдайдың біршама жақсарғандығы, атап айтқанда,
елдегі бюджеттік қызметкерлер жалақысының 2 ... ... ... ... ... ... атап ... 2011 жылдың қорытындысы
бойынша еліміздегі іскерлік белсенділікті зерттеу барысында кәсіпорындардың
басшыларының 83%-ы өздерінің қаржылық-шаруышылық жағдайының ... ... деп ... Бұл ... Forex club ... ... ... экономикасының ең маңызды салаларында жыл бойы байқалған
тұрақты өсу қарқыны өндірістік, іскерлік және тұтынушылық ... ... ... ... ... ... жылы халықтың шынайы табысын 7,4
пайызға өсіру мен несиелеу жағдайын жақсарту айтарлықтай ... ... ... Өз ... ... ... ... жеке
табыс салығын төлеуші тұлғалардың салық салынатын табыстарының көбеюіне,
яғни салық базасының артуына алып ... Ал, жеке ... ... ... ... салыстырғанда 2011 10,6%-дан 9,4%-ға төмендеген, яғни 1,2%-ға
азайды.Оған себеп: Еліміздегі барлық салықтық түсімдер көбеюі, ... ... ... және ... ... ... ... бойынша
түсімдер 2011 жылы 2010 жылмен салыстырғанда 373,799 млрд ... ... ... ... тыс ... яғни 2,2 есе ... Ол ... барлық салықтық түсімдердің ішіндегі жеке табыс салығының 1,2%-
ға азаюына себеп болған.
Бүгінгі таңда, Казақстан Республикасының ... ... ... жан-жақты дамуының басты себепшісі Алматы қаласы болып отыр. Алматы
қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы көптеген өндіріс ... ... ... ... ... ... байланысты. Қазақстан
Республикасының салық жүйесінде Алматы қаласының ... орны ... ... ... ... еліміздің барлық салықтық түсімдерінің
22,6 % Алматы қаласына тиесілі болған, яғни Қазақстан Республикасы бойынша
барлық салықтық түсімдер 3 982,388 млрд ... ... ... ... Алматы
қаласы бойынша салық түсімдер 899,978 млрд теңге, яғни 1 ... ... ... Бұл ... 2010 жылмен салыстырмалы түрде қарағанда
170,180 млрд теңгеге ұлғайған. Алғаш рет ... ... ... ... ... ... жуық ... құрап, барлық мұнай саласы мен
өңдеу саласынан түскен түсімдерді ... ... ... да, Мегаполис
Республикалық бюджеттің негізгі шикізаттық емес ... ... қала ... ... ... ... ... салық департаментіндегі 2009-2011 жылдар
аралығында жеке табыс салығы бойынша түскен түсімдердің ... 2009 жылы ... ... ... ... ... ... млрд теңгені, соның ішінде барлық салықтық түсімдер мен ... ... ... 619,567 млрд ... ... жеке табыс салығы 68,611
млрд теңгені құрады. Өз кезегінде жеке ... ... ... ... %-ын құраған.
Ал, 2010 жылы Алматы қаласы бойынша бюджет кірістерінің көлемі 891,574
млрд теңгеге жетті. Соның ішінде барлық салықтық ... мен ... ... төлемдер 729,798 млрд теңгені құраса, жеке табыс салығы 79,801
млрд теңгені құрады. Алматы ... ... ... ... ... ... ... 8,95 %-ды құрады.
8-кесте. 2009-2011 жылдар аралығындағы ... ... ... ... ... ішінде жеке табыс салығының мөлшері
| |2009 жыл |2010 жыл |2011 жыл ... | | | |
| ... ... ... ... |Сомасы |Үлес |
| ... ... ... ... |(млрд. |салмағы |
| ... |(%) ... |(%) ... |(%) ... қаласы |758,174 |100 |891,574 |100 ... |100 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |81,72 |729,798 |81,86 |899,978 |86,76 ... ... | | | | | | ... табыс салығы |68,611 |9,04 |79,801 |8,95 |94,841 |9,14 ... ... ... ... ... жыл ... қаласы үшін өте табысты жыл болды. Алғаш рет Алматы
қаласының ... ... 1 ... теңгеден асты. Дәлірек айтсақ, 1,037
триллион теңгені құрады, соның ішінде барлық салықтық және ... ... ... 899,978 млрд ... ал жеке табыс салығы 94,841 млрд
теңгені құрады. Жалпы, Алматы бюджетінің кірістерінің ішінде жеке ... ... ... құраған. Салықтық түсімдердің ұлғаюна өз
кезегінде, 2011 жылы ... ... ... ... өндірістің
бірқалыпты ұлғаюы, салық төлеушілер санының артуы, яғни салық ... және ең ... ...... қаласы бойынша салық департаментінің
бастығының орынбасары Мади Такиевтің айтуынша, Алматы қаласындағы ... ... ... салықтардың түсуі және салықтық
әкімшілендірудің жетілдіріліп, тиімді ... ... ... ... атқарылуы себебінен түсімдер ұлғайды.
Атап айтқанда, ... ... ... субъектілерді тексеру
барысында әсерлі мәмілеге келу, мемлекеттік ... ... ... ... ... ауыртпалығының 4,8 %-дан 7,8%-ға өсуі,
еңбекақыға ... ... ... ... критеридің іске ... ... ... ... ... ... мен ... да міндетті
төлемдердің ұлғаюына себеп болған. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... орындалуы себеп болған.
2-сурет. Алматы қаласы бойынша бюджетке түскен барлық салықтық және басқа
да ... ... мен жеке ... ... ... ... ... қарқыны)
Ескерту: 8-кесте мәліметтері негізінде автормен құрастырылған.
2-суреттен Алматы қаласы бойынша бюджетке түскен барлық салықтық және
басқа да міндетті төлемдер бойынша, ... ... жеке ... ... 2009-
2011 жылдар аралығындағы динамикасын (өсу қарқыны) көруге болады.
Жалпы, 2009 жылы ... ... ... ... 68,611 млрд ... жеке ... салығы түсті. Ал 2010 жылы бұл көрсеткіш 79,801 млрд
теңгені құрады.
2010 жылы ... ... ... бюджетке түскен жеке табыс салығы 2009
жылғы жағдаймен салыстырмалы түрде қарағанда, 68,611 млрд теңгеден ... ... ... яғни 11,19 млрд ... артқан. Оған себеп: Алматы
қаласы бойынша салық ... ... № 2-Н ... ... бойынша
жеке табыс салығының төлеушісі ретінде есепте тұрған шағын кәсіпкерлік
субъектілері санының 2010 жылы 2009 ... ... ... ... ... ... яғни 11218-ге артуы. Сонымен қатар, ... ... ... ... де 95 139 ... 106 597 ... ... Тағы
бір себеп, салық тәртібін бұзғандардың саны 2010 жылы 2009 ... ... 537-ге ... ... ... ... ... даму үрдістеріне ғана емес, ... ... ... ... және ... атқарылу
көрсеткіштеріне де келеңсіз әсерін тигізді. 2009 жылы еліміздегі іскерлік
жəне тұтынушылық белсенділіктің ... ... ... 2009 жылы ... кодексінің нормалары іске асырылып, соған сəйкес негізгі салық
түрлерінің ставкаларының төмендеуі салықтық түсімдердің ... алып ... жылы ... ... ... ... жеке ... салығы бойынша
94,941млрд теңге түсті. Жалпы 2010 ... ... ... қарайтын
болсақ, 2011 жылы мемлекеттік бюджетке ... жеке ... ... ... млрд ... 94,941 млрд теңгеге ұлғайған, яғни 15,14 ... ... ... өсім ... ... Ал 2009 ... түрде қарағанда жеке табыс салығы бойынша өсім ... Оған ... ... ... ... ... ... форма № 2-Н
есебінің нәтижесі бойынша жеке табыс салығының төлеушісі ретінде есепте
тұрғандар санының 2011 жылы 2010 ... ... ... ... Сонымен қатар, алматылықтардың орташа жалақысы 124 000
теңгеге артқан. Ал 2009 ... ... ... ... 2011 жылы ... салығы 68,611 млрд теңгеден 94,941 млрд теңгеге , яғни 26,33 ... ... Өсім ... ... таңда салық органдарының негізгі мақсаты салық заңдарының
негізінде салықтық төлемдерді максималды толық ... ... алу ... Осы ... шешу ... қызмет органдарының аналитикалық және
бақылау қызметіне байланысты. Салық ... ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларына міндетті
зейнетақы жарналарының толық және ... ... ... ... Қазіргі кезде салық төлеушілерді анықтау, салықтық түсімдер
динамикасының анализі және олардың болжануы, ... ... ... ... нормативті құжаттар жасау және оларды оперативті
ендіру актуалды мәселе болып отыр.
2009 жылы Алматы қаласы бойынша мемлекеттік ... ... ... түсімдер мен басқа да міндетті төлемдердің ішіндегі жеке табыс
салығының үлесі 11,07%-ды құраса , ал ... ... ... мен ... ... төлемдер 88,93%-құрады. Бұдан шығатын қорытынды, жеке ... 2009 жылы ... ... ... бөлігін құрайтындығын, Алматы
қаласы үшін оның маңыздылығы өте жоғары екендігін айтып кетуге ... ... ... ... ... бюджетке түскен барлық салықтық және басқа
да міндетті төлемдер құрамы
| | |2010 жыл | ... | | | |
| |2009 жыл | |2011 жыл |
| ... ... ... ... ... |Үлес |
|Атауы |(млрд. ... ... ... ... |салмағы |
| ... |(%) ... |(%) ... |(%) ... табыс |68,6 |11,07 |79,8 |10,94 |94,9 |10,53 ... | | | | | | ... |214,2 |34,58 |212,2 |29,08 |239,3 |26,60 ... ... | | | | | | ... құн |116,5 |18,8 |176,6 |24,2 |262,1 |29,12 ... | | | | | | ... |54,3 |8,77 |59,6 |8,17 |69,8 |7,76 ... | | | | | | ... ... |9,5 |1,53 |10,9 |1,49 |12,5 |1,39 ... ... |4,5 |0,73 |6,9 |0,96 |8,1 |0,9 ... салығы |2,1 |0,34 |2,2 |0,30 |2,09 |0,23 ... |3,2 |0,52 |8,5 |1,16 |14,3 |1,59 ... |146,6 |23,66 |172,9 |23,70 |196,9 |21,88 ... мен | | | | | | ... | | | | | | ... |619,6 |100 |729,8 |100 |899,9 |100 ... ... ... қаласы бойынша салық департаментінің 2009, 2010 және ... ... ... ... [35] ... жылы Алматы қаласы бойынша барлық салықтық түсімдер мен басқа да
міндетті төлемдердің ішіндегі жеке ... ... ... ... ... ... ... мен басқа да міндетті төлемдер 89,06%-ды құрады.
2009 жылмен салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, ... ... ... бюджетке түскен жеке табыс салығының үлесі 2010 жылы 11,07%-
дан 10,94%-ға ... Оған ... жеке ... салығынан басқа
салықтардың түсімінің артуы,соның ішінде қосылған құн салығының ... ... ... ... ... яғни 116,500 млрд ... млрд ... дейін өсуі, өз кезегінде барлық жиынтық ... алып ... ... ... жеке табыс салығының үлесі төмендеді.
Яғни бұл жерде қосылған құн салығының үлесі 18,2%-дан 23,3%-ға ... ... ... ... құн ... артуы кедендік одақтың шеңберіндегі
елдер арасындағы сауда операцияларының ұлғаюымен сипатталады.
2011 жылы Алматы қаласы ... ... ... ... ... ... мен басқа да міндетті төлемдердің ішіндегі жеке ... ... ... ... ал ... салықтық түсімдер мен басқа да
міндетті төлемдер ... ... 2010 ... ... салыстырмалы
түрде қарайтын болсақ, Алматы қаласы бойынша мемлекеттік бюджетке түскен
барлық салықтық түсімдер мен басқа ... ... ... ... салығының үлесі 2011 жылы 10,94%-дан 10,53%-ға ... ... жылы жеке ... ... сомасы 15,1 млрд теңгеге артқанымен , оның
үлесінің азайғандығы байқалып отыр. Оған себеп: мемлекеттік бюджетке түскен
салықтық ... мен ... да ... ... ... ... ұлғайып отырғандығы, соның ішінде қосылған құн салығының жылдан-
жылға маңыздылығының артуы, яғни оның үлесінің ... 28%-ға ... өз ... 176,579 млрд ... 262,1 млрд ... үдемелі
түрде артып отыруына байланысты(18-кесте), сәйкесінше ... ... мен ... да ... төлемдердің көлемінің ұлғаюы себебінен жеке
табыс салығының үлесінің төмендеуіне алып келді.
Жалпы, жеке табыс салығының төлеушісі ретінде ... ... ... мен жеке ... ... ... ... тұлғалар санының арасында
біршама алшақтық бар. Нақтырақ айтатын болсақ, 2009 жылы жеке ... ... ... ... ... ... тұлғалардың ішінде 28,1%-
ы, 2010 жылы 30,3%-ы, 2011 жылы 33,5%-ы жеке ... ... ... ... ... Оған ... ... елдегі шағын бизнес
субъектілерінің шығынға ... ... ... ... ... ... елдегі
іскерлік сауаттылықтың әлі де болса жеткілікті деңгейде дамымай жатқандығын
көреміз. Екіншіден, жеке тұлғалардың өздерінің табысын жасырып қалу ... ... ... ... ... беруші кәсіпкерлер салықты
мейлінше аз төлеу үшін ... ... ... ... жасаспай,
оларды жұмысқа қабылдаудың талаптарын белден басады. Жекеменшік ... 50 адам ... ... оның ... ... ... ... жеке кәсіпкерлерге, бизнестің айналасында жүргендерге жұмыс
істейтіндердің жартысы есепте болмағандықтан, заң ... ... ... ... ... ... көзінен ұсталатын жеке табыс салығын
төлемеу немесе ... ... ... натуралдық тұлғаланымда, ягни
кәсіпорын өніммен немесе бартер бойынша алынғап өніммен еңбекке ақы ... ... ... ... ... ... жағдайларда
киындықтар салық салу мақсаттары үшін ... ... ... ... ... ... болады. Жалган тұлгаларга нарядтар жазып
беру, мердігерлік келісімшартты, контракт бойынша ... ... ... еңбекке ақы төлеу шығындарын асырып көрсету,
құжаттықтүрде ресімделетін сыртжактан жапган қыз-меттер ... ... ... ... ... асырып көрсету есебінен табысты
жасыру оған кәсіпкерлік сфера иелерінің, басшыларының және ... ... ... ... ... Бір ... бұл ... ақы төлеудің орны болатындықтан әлеуметтік және табыс салықтарын
төлеуде үнемдеуге жағдай жасайды.
10-кесте. ... ... ... жеке табыс салығының төлеушісі ретінде
есепте тұрған және оның ... жеке ... ... ... ... саны.(бірлік)
|Көрсеткіштер |2009 |2010 |2011 |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |төлейтіні|
|Барлығы, соның |232525 |167282 |254726 |177722 |280413 |186635 ... | | | | | | ... ... |144644 |102404 |155562 |106480 |172019 |112392 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |63886 |97998 |70196 |106790 |72875 ... | | | | | | ... ... |341 |153 |231 |104 |214 |83 ... | | | | | | ... дара | | | | | | ... | | | | | | ... ... |739 |739 |332 |293 |290 |252 ... да табыстар|383 |383 |955 |920 |1296 |1224 ... ... ... ... бойынша салық департаментінің форма № 2-Н ... ... жылы ... ... ... жеке ... ... төлеушісі ретінде
есепте тұрған тұлғалар саны 232525-ті құрады, соның ішінде жеке ... ... ... ... саны ... құрады. Бұл өз кезегінде
есепте тұрған барлық тұлғалардың 71,9%-ын құрайды.
2010 жылы Алматы ... ... жеке ... салығының төлеушісі ретінде
есепте тұрған тұлғалар саны 254726, ал ... ... ... ... есепте тұрған барлық тұлғалардың 69,7%-ын береді.
2011 жылы Алматы қаласы бойынша жеке табыс салығының төлеушісі ретінде
есепте тұрған тұлғалар саны ... ... ... ... Соның ішінде
нақты төлейтіндері 186635-ті құрады.Бұл есепте тұрған тұлғалардың 66,5 %-ын
береді.
Сонымен, Қазақстан Республикасының салық жүйесінде ... ... орны ... 2011 ... ... бойынша еліміздің барлық
салықтық түсімдерінің 23,5% Алматы қаласына тиесілі болған, яғни Қазақстан
Республикасы бойынша ... ... ... 3 982,388 млрд ... ... ... ... қаласы бойынша салық түсімдер 899,978 млрд
теңге, яғни 1 триллионға жуық ... ... ... рет ... қаласы
бойынша барлық салықтық түсімдер1 триллионға жуық теңгені құрап, барлық
мұнай саласы мен ... ... ... түсімдерді артқа қалдырды.
3. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫҚ САЛУ МЕХАНИЗІМІН ... ... ... ... ... ... мүшелері, әкімдер, орталық
мемлекеттік органдар, «Нұр Отан» ХДП және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ басшылары
қатысқан кеңейтілген ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс екенін түсінемін, бірақ тыңғылықты жұмыс істеу керек.
Экономика өсуде, алайда берешеке те өсуде. Тек 2010 жылы ... ... 2009 ... ... екі есе ... ал 2011 жылы ол ... теңгеге жетті. Өткен жылы жалған кәсіпорындар саны 35 пайызға
көбейіп, 1 ... асып ... ... ... ... – 1081).
Кейбір мемлекеттік органдар босаңсып кетті. Салық және кеден органдары
өздерінің ақпараттық жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... ықпалы мен әкімшілік кедергілердің
өсуінен қашу маңызды. ... ... ... ... жол
бермеу керек» деп елдегі салық қызметінің ... одан ары ... ... ... Президенті салықтық және ... одан әрі ... ... ... ... секторын
дамыту қажеттігіне ерекше назар аударды. Елбасының осы тапсырмасы орындалуы
үшін салық органдарының алдында бірқатар ... шешу ... ... бірі – салықтардың бюджетке толық әрі ... ... ... ... ... ... ... осы стратегиялық бағыты ең
маңызды бағыты болып табылады, яғни бюджетке төленуге тиісті салықтар ... да ... ... ... және уақытында толық түсуін қамтамасыз
етумен сипатталады. Бұл мақсатқа жету үшін ... ... ... табу керек деп есептеймін:
1. Салықтан жалтарынуды және жалған кәсіпкерлікті ... алу ... ... ... ... ... ... жалтарыну – салық
төлемдерiн толық немесе iшiнара төлемеу мақсатымен салық төлеушiнiң
салық салу ... ... ... ... айналымын, мүлiктi)
әдейi жасыру және азайтуы. Салық төлеушiлердiң мұндай заңсыз ... ... ... ... зиян келтiредi: мемлекеттiк
бюджет едәуiр қаражаттарды ала алмайды, ... ... ... қосымша криминалдық көздерi жасалынады, кәсiпкерлiк
қызмет сферасында, салада, аймақта және ... құн ... ... ... ... ... жалтарынудың себептерi
әртүрлi болуы мүмкiн:
- шаруашылық, кәсiпкерлiк немесе өзге де қызметтi қалыпты жүргiзуге
мүмкiндiк бермейтiн елеулi салық ... ... ... ... мөлшерлемелерi салық салынатын субъектiнiң ''көлеңкелi''
(''қалтарыстағы'') экономикаға кетуiне жәрдемдеседi.
- салық заңнамасының ... ... ... оның анық ... мен ... қағидалары мен нормаларын түрлiше
түсiндiретiн ондағы толықтырулардың, ... ... ... службасын ұйымдастырудағы кемшiлiктер: қызметкерлердiң төмен
бiлiктiлiгi мен ... ... ... мен ... ... ... ... бiлуi; тексерулер кезiндегi
қызметкерлердiң адалдыққа жатпайтын iс-қылықтары.
- салық ... баю ... ... ... ... субъектiлердiң оларды төлемеуге қасақана, әдейi ұмтылуы
және т.т.
''Көлеңкелi экономиканың'' ... зор ... ... ... ... ақша ... ... қызметтiң шын ауқымын, мүлiк құнының
мөлшерiн төмендету жөнiндегi ... күш ...... ... ... аса iрi ... ... ''Қосарланған'' есеп
жүргiзудiң практикасы қалыптасқан: ... ... үшiн және ... ... үшiн; бiрiншiсiнде қызметтiң тек аз болуы мүмкiн
нәтижелерi, екiншiсiнде басқару мен ... ... ... ... көрсетiледi. Белгiленген тәртiптен әртүрлi ауытқулар кезiнде
немес салықты есептеу және төлеу кезiндегi ... емес ... ... ... ... ... салық органдары iс-әрекетiнiң
нұсқаулары анықталған; мысалы, бухгалтерлiк ... ... ... ... ... құжаттарын жою немес жоғалту кезiнде,
мағлұмдалған ... жеке ... ... ... мүлiктiң мөлшерiне
сәйкес келмеу жағдайына салық салу объектiсiн ... ... ... ... әралуан әдiстерi болады. Төте салықтарды төлеуден
жалтарыну көбiрек таралған. Жанама салықтар бойынша ... ... ... ... ... ... түседi. Бiрақ тауар-ақша
операцияларын банктердiң ... ... яғни ... ... ... ... iс жүзiнде жасыру акциздердi, қосылған құнға
салынатын салықты төлемеудi мүмкiн етедi. Табыстарға ... салу ... ... ... әдiсi ... ... айналыс шығындарын
арттыру арқылы табыстардың мөлшерiн азайту ... ... ... ... баға ... ... ... сiлтеме жасау немесе
тiкелей жалған есеп-қисап ... ... ... ... ... ... Осылайша амортизациялық аударымдардың ... ... ... және басқа негiзгi құралдардың құны көтерiлуі мүмкiн.
Сонымен қатар, табысы, қызмет түрі бірдей кәсіпорындар өз ... ... ... ... — 70-80 мың ... екіншісінде бұдан
2,5 есе аз көрсетіледі. Ал іс жүзінде екінші кәсіпорын иесі еңбеккерлеріне
ақшаның көрсетілмеген бөлігін ... ... Яғни бұл — ... мақсатындағы қулық. Жұмыскерлердің еңбекақысы ғана емес, олардың
санын азайтып көрсету оқиғалары да кездеседі. ... ... ... ... ... ... ... құнын төмендетіп көрсететіндер де
бар. “Салық төлеу мәселесі бойынша ... заң ... ... ... ... ... Заңда сот үкімі бойынша жалған деп танылған
қосымша табысқа салық төлейтін ... ... ... айыру және сол кәсіпорындардан қосымша табыс сомасын қайтару
нормасы ... ... ... ... ... ... мақсатында жүргізіліп жатқан түсіндіру ... ... ... әр түрлі әдістерінің жүзеге асырылуына қарамастан салық
төлеушілер салық салу ... ... ... ... ... әр
қилы жолдарын жасау арқылы салық төлеуден жалтаруға бейім ... ... ... ... ... ... мен салықтық мәдениет дәрежесі әр салық
төлеушіде әр ... ... ... Олардың ішінде өз бизнесін салық салуға,
анығырақ ... одан ... ... да бар. ... халық арасында
жалған кәсіпорындар ретінде белгілі. Олардың ... ... ... ... ... ... – Қазақстанда жиі
қолданылатын салықтан жалтару жолдарының ішіндегі ... ... ... оның ... ... несиелерді заңсыз алу үшін
де жиі ... ... ... ... ... мен ... ... құжаттарды беру арқылы сауда құрылымдарына салық төлеуден жалтару
бойынша қызмет көрсету үшін құрылған жағдаятары бар. Компаниялар ... ... ... өз ... ... ... арқылы салық
төлеуден жалтару үшін пайдаланады. Әдетте жалған кәсіпорындар ... ... ... ... екінші (және қарапайымдылығы бойынша ... ... ... жолы ... машиналарын қолданбау деп
танылады. Қызметтердің басым бөлігі кассалық ... ... ... есеп ... ... ... ... Бұндай жағдай тұтынушылар
тауарды сатып алу кезінде чек талап етпейтіндіктен орын алып отыр. 
Үшінші орынды ҚҚС-ны экспорттаушыларға қайтарумен ... ... Кей ... ... ... ... ... ҚҚС-ның асырылуын
қасақана өсіріп көрсетеді. Мысалы, «А» компаниясы өзіне үлестес «В» ... ... ... ... өнім ... ... ... ол өнімді
экспортқа төмендетілген ... ... ... ҚҚС-ның орныны
толтырады да шығындарға қатысты КТС ... ... ... ... немесе банкрот кәсіпорындардан қызмет қабылдаған
болып, қайтарылуға тиісті ҚҚС-ның асырылуын өсіру жоспарын ... ... ... салық төлеуден жалтару жолдары да осы қатарда
тұр. Жекелеген жағдайларда ... іс ... ... ... бірақ кәсіпорындар тізбегі арқылы қайтарылуға жататын ... ... ... ... ... ... атап ... тағы
бір тұсы: мемлекет өндірушілерге ... ҚҚС ... 80% ... ... бұл ретте кейбір азаматтар бұл жеңілдікті қаржылай түрде
қайтарғысы келеді.
Төртінші ...... ... саласында қолданылатын үлгілер. Бас
мердігер «кілтке тапсырылатын» құрылыс жұмыстарын жасау үшін ... ... ... тартады, бұл ретте бұл үшеуінің заңдық тұрғыдан
өзара қарым-қатынастары болмаса да, олар бір-бірімен байланысты ... ... ... ... жұмысты қосалқы мердігерден мердігерге
және мердігерден бас мердігерге 15-тен 40%-ға дейінгі баға өсімімен ... ... ... қоса ... ... бастапқы сметаға енгізілмеген
қосымша жұмыстар жасалады. Осылайша тұрғын ... ... ... ... ... ... ... оның үстіне
тиісті КТС сомаларын да толық көлемде ала алмайды. Бұндай ... ... ғана ... тауарлар импорты кезінде де қолданылады. Салық
төлеуден жалтару фактілерін ... үшін ... ... ... әрекетті, олардың салықтық жүктемесін талдау, салық есептілігі
нысандарын әр түрлі дереккөздерден алынған ақпараттармен ... ... ... жүргізу арқылы салықтық әкімшілендіруді күшейту
жұмыстарын жүргізуде.Салық ... ... ... мен салық төлеушілер
тапсыратын салық есептілігі нысандарының негізінде салық ... ... ... ... ... бақылау жүргізеді, бұндай жағдаят
анықталса, салық ... ҚР ... ... ... ... ... туралы хабарлама жіберіледі, салық төлеуші оны қосымша
салық есептілігін тапсыру арқылы 30 жұмыс күні ішінде ... ... ... ... ... ... түзету туралы
хабарлама орындалмаған (уақтылы орындалмаған) жағдайда, Салық кодексінің
611-бабына ... ... ... ... банк ... ... ... түгелімен тоқтатады. Салық төлеуші мен салық органы арасында
ақпарат алмасуды электронды түрде жүргізу ... ... ... жағдайда,
хабарлама салық органы оны электронды байланыс арқылы жібергеннен кейін 5
жұмыс күннен соң тапсырылған болып ... атап өту ... ... ... ... ... бет алған салық
төлеушілермен жұмыс істеудегі тиімді ... бірі ... ... ... ... мемлекеттік көтере сатып алулар бойынша тендерлерге
қатысып, Үкімет пен жергілікті ... ... ... ... түрлі
жұмыстар жасауға бюджеттен қаржы алған салық төлеушілер туралы мәліметтер
келіп түседі, бұл ... да ... ... ... ... ... табысты азайтып көрсету, салық есептілігін тапсырмау түрінде
салық заңнамасын бұзушылықтарды жіберген ... ... ... ... төлемейтіндерге қатысты Салық департаменті ... ... ... ... ... ... ... қатысуға
жібермеу және бұның алдында жасалған келісімшарттарды бұзу ... ... ... ... ... ... ... әрі салық
төлеместен кәсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... істеу барысында
бақылау-кассалық машиналарды қолданбайтын азаматтарды, сондай-ақ ... ... ... дара ... ... ... не төмендетіп
көрсету фактілерін анықтау мақсатында салық басқармалары сауда үйлеріне,
өндірістік ... ... ... ... беру ... сомасына
қатысты мәлімет беру туралы сұраулар жібереді. Салық заңнамасын бұзудың
жоғарыда аталған ... ... ... жасалды деп айтуға болмайды,
бұл жерде азаматтардың өз ... беті ... ... сенімде
болғандары байқалады, дегенмен салық ... ... ... ... ... шыңдалуда, сол себепті салықтық бақалау назарынан
ешкім де тыс қалмасы ... ... ... ... ... ... ... мәселе: жемқорлыққа
пәрменді тосқауыл қою. Президент Н. Назарбаев Қазақстанның әлемнің ең
бәсекеге қабілетті 50 ... ... ену ... ... ... ... ... жалпы ұлттық бағдарламаларын дәйекті
түрде жүзеге асыру керектігіне баса назар аударды. ... ... ...... ... ... ... және
мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасын сақтау мәселелері
жөніндегі комиссия құрылып, жұмыс жүргізуде. Осы ... өзін тек ... ғана ... ... жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі бойынша
нақты істер атқаратын ... ... де ... ... күресте сыннан өткен шараларды тұжырымдау ... мен ... ... ... ... бола отырып, осы функцияны
«Нұр-Отан» халықтық-демократиялық ... ... ... ... ... ... құрылған қоғамдық кеңес те өз
жауапкершілігіне алып, көптеген іс ... Біз ... ... «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы» Конвенцияның мүше-мемлекеті
болып кірдік. 140 мемлекет қосылған Конвенция елімізге осынау қоғамдық
індетпен ... жаңа ... ... ... ... белгіленген салықтарды төлегенше, пара берген жеңілірек ... бар, ... ... ... ... жемқорлыққа қарсы күрес
қолының сұғанағы бар ... ... ғана ... пара
берушілерге қатысты жүріп жатыр әрі «Сыбайлас жемқорлықпен күрес
туралы» Заңға енгізілген ... ... сай ... ... жауапкершілік күшейтілді. Сондықтан елдің келешегі үшін
жасалып жатқан маңызды шараларға қосыла ... ... ... ... заман талабына сай жемқорлықты жою бағытында келелі істерді
жүйелі түрде жүргізуде. Бұл ... ... ... іске ... ... ... қызмет жасап жүрген азаматтардың ең ... бірі ... ... ... күні ... ... ... қарсы күрес жүйелі түрде жүргізіліп ... ... ... ... ... ... құқық
бұзышулықты анықтауға, алдын алуға, олардың жолын кесу және ... жою және ... ... тартуға бағытталған іс-
шаралар жүйесі. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... күрес» Заңына сәйкес кешенді
жұмыс жүргізуде. Жемқорлыққа қарсы күресті өз құзіреті шегінде барлық
лауазымды тұлғалар жүргізуі тиісті. ... ... ...... ... меншікті мүддеде қолдану, бұл
құбылыс қоғамдық және ... ... ... ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігінің
Салық комитеті ... ... ... ... ... ... қарсы күрес стратегиясы ... ... ... ... ішінде сыбайлас жемқорлыққа ... өзін өзі ... ... қызметін жоғары тиімділекпен
құру болашағы мен оның жағдайларын бағалауға негізделген. Стратегияның
негізгі мақсаты салық қызметі органдарында жемқорлыққа ... ... ... ... ... ... қатар осы мақсаттарға қол
жеткізу үшін ... ... ... ... ... төрағасының бұйрығымен салық органдары қызметкерлерінің
Корпоративтік тәртібі кодексі бекітілді. Кодексте салық ... ... ... ... ... ... ... көтеруге жағдай туғызу, оның ... ... ... ... мен ... ... ... және ұжымда өзара қарым-қатынастағы тәртіпке қойылатын
талапты ... ... ... қоғамның экономикалық,
әлеуметтік, саяси ... кері әсер ... ... ... зиян ...    
3. Қоғамның салық сұрақтарында ақпараттануын арттыру. Көптеген салық
төлеушілер жеке ... ... мен ... ... бойынша декларация
толтыру кезінде қателіктер жібереді, бұл өз кезегінде қателіктерді
түзеті туралы хабарламалардың ... ... ... есептілігі
нысандарын тапсыруға, Салыстыра тексеру актісін, салықтық берешектің
болу (болмауы) туралы анықтама мен дербес ... ... беру ... ... ... ... ... артық төлемдердің
немесе қарыздың пайда болуына әкеледі. [23. 13-14 б] ... ... ... қол ... және ... қызметінің оң
көзқарасты беделін қалыптастыру үшін БАҚ, семинарлар, дөңгелек
үстелдер, брошюралар мен ... ... ... ... ... өзара
іс-әрекет жасасу қажет. Ақпараттық үгіттеу кеңістігін құру: ... ... ... ... интернет; салық міндеттемелерінің тууы және орындау
туралы түсіндіру ақпаратын құрайтын газет, ... ... ... ... ... ... әкімшілік
процесстерінің ашықтылығын қамтамасыз ету және салық төлеушілерді оның
қызметтері, толтырылатын құжат ... ... ... ... ... және ... ... айналымы реттілігі,
шешімдерді даулау және шағымдану тәртібі туралы ақпараттандыру. Арнайы
салықтық пресс-қызметтер құру. Салық салу ... ... ... ... мен ... ... ... бизнес-құрылымдар мен кәсіби ... ... ... ... ... ... ... уақытта Қаржы
министрлігінің Салық комитеті салық органдарымен көрсетілетін 20 түрлі
мемлекеттік қызметтер көрсету ... ... олар ... жеке және ... ... ақпаратқа қол жеткізу ұстанымын,
салық органдарының қызметіне айқындық, жариялылық, ... ... ... ... ... органдарындағы қызмет көрсету сапасын жетілдіру.
Көрсетілген салық ... ... ... стандарттарға сай
келуі тиіс. Осы мақсат мынадай міндеттерді шешу арқылы ... ... ... ... ... ... Электрондық салық қызметтері санын арттыру.
Салық қызметкерлерінің біліктілік дәрежесін арттыру. Салық төлеушілер
өзіне көрсетіліп жатқан қызметтің сапасына баса назар ... ... ... ... ... сапасын арттыру қажеттігі туралы жиі
сөз ... ... пен ... көрсетілетін мемлекеттік қызметтің
сапасын арттыру, мемлекеттік органдардың, соның ішінде ... ... де ... мен ол ... есеп беру мәселелері бүгінгі таңдағы
маңызды мәселелердің біріне жатады.[26. 31-33б.] Мемлекеттік қызметкер қай
жерде жүрсе де, ... ... ... мен ... ... ... және ол адамгершілік талаптарды жоғары ұстап, этика мен моральдық
келбеті жоғары болып, мәдиниетті болумен ... ... ... пен ... де қатаң сақтауы қажет. Кадрлық тағайындаулар және ауыстырулар,
сонымен қатар салық органдарына жұмысқа қабылдау ... ... өсу ... ... ... ... ... Жоспарлау нәтижелеріне
негізделген икемді, мақсатты қаржы және материалды- техникалық ресусртармен
қамтамасыз ету қажет. Қызметкерлердің ... ... ... ТМД және алыс
шет ел мемлекеттерінің ... ... ... ... салық
органдары қызметкерлері арасында тәжірибе алмасу тиіс.
Электрондық салық қызметтері санын арттыру. Ақпараттық технологиялардың
дамуы, интернет мүмкіндіктерін ... ... ... электронды
қызметтердің, соның ішінде салық саласындағы қызметтердің де ... ... ... ... ... Бұл, ең ... ... есептілігін өңдеу
жүйесінің (СОНО) ... ... ... ... ... ... төлеуші кабинеті» Web-қосымшасының жұмыс істеуімен
байланысты. Мыңдаған салық ... ... ... түрінде
тапсырудың дәстүрлі формасынан бас тартып, «электронды» ... ... ... ... ... ... ... басымдықтары
барына көз жеткізіп үлгірді. Виртуалды ... ... ... ... ... декларацияларды электронды түрде тапсырудың оң тұстары
айқын. Ең алдымен, бұл – салық ... ... ... ... ... кез келген уақытында, тіпті демалыс күндері мен ... де ... ... ... ... ... ... салық
бланкілерінің жылдам жаңғырытылуы, қағаз жеткізгіште көшірме жасап, оны
сақтаудың қажетсіздігі, ... ... ... ... архив жасау
қажеттігінің болмауы, бланкілерді сатып алуға ... ... ... ... ... ... салық органының жұмыс ... ... ... шыға ... әр ... төлеуші ҚР ҚМ Салық
комитетінің порталында рұқсат берілмеген қол ... ... жеке ... ... Сіз интернет арқылы өз виртуалды кабинетіңізге қосылып, ... ... ... үшін ... есептілігі нысандарын электронды түрде
толтырып тапсырасыз. «Салық төлеуші ... ... ... ғана
қолдана отырып, салық төлеушіге ыңғайлы кез келген ... ... ... ... ... дәлірек айтсақ: салық есептілігі
нысандарын дайындау мен тапсыру; хабарламалар алу; ... ... ... ... ... ... ... нысандарын іздеу мен қарап шығу;
салықтар, басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдар, айыппұлдарды есепке алу
мен ... ... ... ... ... салықтық бершектің, міндетті
зейнетақы жарналары мен әлеуметтік ... ... ... ... ... болуына қатысты ақпарат алу туралы ... ... ... ... ... ... құжаттық тексеріс жүргізу туралы
салықтық ... ... ... тексеріс нәтижелеріне шағым беру режимі
(берілген шағымның қаралу сатыларын бақылау); ... ... мен ... сомалары туралы хабарламалар; тіркелген салық салу объектілері
туралы ақпарат алу; камералды ... ... ... хабарламалар;
электронды құжаттар түріндегі ... ... ... жеке тіркеу мәліметтерін қарап шығу; дербес шоттарды қарап
шығу, салыстыру актілерін алу, дербес шоттан көшірме алу; ... ... ... есептілігін тапсыру; алкоголь өнімдерін жіберу бойынша
ілеспе жүкқұжаттарды есепе алу және т.б.  «Салық төлеуші кабинетінде» жұмыс
істеу үшін ... кілт ... Ол үшін ... орны немесе
тұрғылықты орын бойынша салық органына электронды ... ... ... ... ... ... ... беру керек. 3 жұмыс күніінің ішінде
салық органы электронды ... ... ... ... ... ... сөйтіп электронды құжат алмасу кезінде ... ... ... мен ... деп тану ... ... жасалып,
электронды сандық қолтаңбаны жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... flash ... ... криптографиялық кілт
беріледі. «Салық төлеуші кабинеті» Web-қосымшасына www.cabinet.salyk.kz
мекен-жайы бойынша кіруге болады, ... ... ... ... ... ... жүйесі бар, онда қызметтерді ... ... да, ... да анық көрсетілген нұсқаулығы бар. Дәл
осылайша салық есептілігі ... ... ... ... ... ... ... әр аудандық салықтық басқармада жұмыс істейді.
Сұрақтар пайда болған ... ... ... ... ... көмек
көрсетеді. Әрі бұл ... ... ... бұл да аса ... ... Аталған айқын басымдықтардың сыртында салық төлеушілер
салық есептілігінің қабылдануы мен ... ... ... ... ... ... ... жеткізілуі туралы хабарлама алады.
Хабарламада салық есептілігінің тапсырылу және ... ... ... дербес шотына түсетін автоматты есептемелер туралы ақпарат, оның
сомасы, бюджеттік топтастырылу коды жазылады. Есептілікті электронды жолмен
жіберетін ... жүйе ... ... қол ... ... және ... ... бұрмаланбайтындығына кепіл
болатыны да маңызды жайт болып ... ... ... ... сапа ... көтеруге бағытталған жұмыстарды
жалғастыруда. 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген жаңа ... ... ... ... ... тексеріс жүргізу, қайтарулар
мен есепке алуларды жүргізу мерзімдері, ... ... жоқ не ... ... мәлімет беру сияқты негізгі бағыттары нақты түрде реттелген.
Салық заңнамасының жақсартылуы ақпараттық ... де ... ... 2009 жылдың 27 ... ... ... ... ... ... салық есептілігі нысандарын электронды түрде
тапсыру бойынша жаңа жүйе СЕӨЖ ... ... ... ... ... Бұл ... үкімет қызметтерін дамытудың жаңа ... ... ... «Салық төлеуші кабинеті» Web-қосымшасы Интернет арқылы
өзің және өзің мен салық қызметі ... ... ... сақтаулы
тұрған мәліметтер базасына енуге мүмкіндік береді. Бұған қоса ... ... ... ... ... ... үшін салық есептілігі нысандарын
электронды түрде толтырып, тапсыру мүмкіндігіне ие болады. Салық органдары
жұмысының айқындығын ... ... ... ... ... екінші
деңгейлі банктерде электронды ... ... өкім ... ... ... төлеуші есебіне қойылады, шығыс операциялары тоқтатылады.
Бұнымен қатар БСАЖ-ға ... ... ... ... ... ... алу мен ... туралы салықтық өтініштер,
соның ішінде Анықтама беру туралы ... де ... ... қабылдау
мен шығыс құжаттарын беру электронды журналда тіркеледі. Бұндай жүйенің
енгізілуі аудандық деңгейде сияқты ... ... ... ... ... мен берудің, салықтардың қайтарылуы мен ... ... ... ... ... ... ... барлық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдармен бірлесе
отырып жұмыс атқарады, бірлескен бақылау ... ... ... ... ... ... етеді. Нәтижесінде салық органдарында
жер, мүлік, көлік салығы, алымдар, төлемер, соның ішінде жер ... ... ... эмиссия шығару, хайуанаттар әлемін пайдалану,
орманды пайдалану, сыртқы ... ... ... мен лицензиялар
алу үшін төлемдерге қатысты да ... салу ... ... ... Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың аталған
мәліметтері салықтар мен бюджетке ... ... да ... ... есептелуі мен уақытында төленуін бақылауға мүмкіндік береді. 
Салықты дер кезiнде ұстап, оны бюджетке ... ... ... негiзгi мәселесi болып табылады. Осы мәселені шешу салық
қызмет ... ... және ... ... ... Салық
бақылауы салық қызмет органдарының салық заңдараның ... ... ... ... ... ... ... және уақытылы
аударылуын бақылау болып табылады. Қазіргі кезде салық ... ... ... ... анализі және олардың болжануы,
кәсіпорындардың ... ... ... ... нормативті құжаттар
жасау және оларды оперативті ендіру актуалды мәселе болып отыр. ... ... ... салықтық түсімдердің толық әрі уақытында
түсуін қамтамасыз ету, ... ... ... ... алу ... ... ... бюджетке түсетін салықтар және басқа да
міндетті төлемдер түріндегі қаражаттың көлемі заңды және жеке ... ... және ... актілерді дұрыс қолдануына байланысты
болады. Салықтардың дұрыс есептелуін және бюджетке толық түсуін ... ... және ... ... ... ... ... Тексерістер кезінде салық салудан жалтарған маңызды салалар
анықталады.
Еліміздегі тағы бір ... ... бірі – жеке ... салығының
неғұрлым тиімді ставкасын белгілеу болып табылады. Қазіргі таңда, жеке
табыс салығы бірыңғай 10 ... ... ... ... ... табыс салығының бірыңғай ставкасы 2007 жылы ... ... Ол жеке ... ... жариялау мақсатын көздеді. Мемлекеттік
зейнетақы төлеу орталығының мәліметінен еліміздегі түрлі ... ... ... ... ... ... ... Егер
2006 жылы тұрғындардың 27 пайызының табысы 15-40 ... ... ... көлемінде болса, 2009 жылы бұл көрсеткіш 38,3 пайызға жеткен. Ал 40-
200 АЕК ... ... ... 14,9 ... 48,4 ... өсті. Демек,
бірыңғай ставканы енгізу өз нәтижесін берді. “Қазiргi пропорционалдық он
пайыздық салықтың артықшылығы – оның ...... ... ... зерттеулер институтының кеңесшiсi Бақыт Қайрақбай. Осы
салықтың ... көп ... ... ... заң жүзiнде толық ... ... ... ... ... ... ... алатын ресейлiктер де бiзден үлгi алып, салықтың бiрыңғай жүйесiн
ендiрдi. Әйткенмен де, тұрақты салық ... ... де жоқ ... ... ... ... ... деңгейіне қарамастан салық
ауыртпалығы бәріне бірдей түседі. ... ... ең ... ... мен ең ... табыс деңгейінің арасы алшақтап кететі. Бұл ... ... ... ... орнауына алып келеді.
Сондықтан, қазіргі таңда, ҚР Қаржы министрі Б.Жәмішев айтқандай, әлі ... ... ... ... жеке ... ... прогрессивті шкала бойынша
енгізу қалып отыр. Жалақысы 250 мыңға жетпейтiндер үшiн жеке табыс салығы
бұрынғы деңгейде қала ... Ал ... 250 ... ... ... 500 ... үшiн жеке ... салығы 15 пайызға жететiн көрiнедi. Еңбекақысы
500 мыңнан асып ... ... 20 ... ... ... ... ... кәсіпкердің тапқан табысы мемлекеттің пайдасына емес, өз қалтасына
түсетіні ... ... да ... сол. ... оның қол астында жұмыс
істейтін қарапайым қызметкерлерге еш әсері жоқ. ... ...... ... ... ... ... прогрессивті шкаланы енгізудің
кемшіліктері де жоқ емес. Біріншіден, кәсiпкерлердiң көпшiлiгi табысын
жасыруға көшуі ... Бұл өз ... ... ... артуына алып
келеді. Екіншіден, бiзде Батыс елдерiнде қалыптасқан ... ... ... ... ... шкала ендiрiлген соң 250 мың теңгеге дейiнгi
жалақы заңды ... ... де, ... ... конвертпен төлене бастайды.
Мәселен, ұлттық компаниялардың топ-менеджерлерi салықтан жалтарғысы келсе,
қол астындағы қызметкерлерге де жалақыны конвертпен ... ... ... ... арты жеке ... салығынан ғана емес, салықтың өзге де түрлерiн
төлемеуге әкеп ... ... ... ... ... мұндай жүйесiн
ендiрудiң арты макроэкономикалық көрсеткiштерге ғана емес, инвестициялық
тартымдылыққа да керi әсерiн ... ... ... ... ... төлеудi
қаламайтын инвесторлар Қазақстанға инвестиция салуды тоқтатуы мүмкiн.  Айта
кету керек, бұл өзгеріс әлі ... жоқ, ... ... ... Сол ... қабылдануы мүмкін. Дегенмен бұл өзгеріс халықтың 98
пайызына әсер етпейді, олар бұрынғысынша 10 ... ... ... ... ... сайын азаматтардың көп бөлігі прогрессивтік кестеге түсе
бастайды. Өйткені еліміздегі ... ... ... ... ... ... аса ... Сондықтан жұрттың көбі салықты көп
төлеуге мәжбүр болса да, табысының өскеніне қарсы бола ... Бұл ... ... табыс салығының қазіргі кездегі негізгі перспективаларының ... ... оның ... және ... ... ... жағымды әсерлер көп күтуді талап етпейді. Бірақ арқашан кез-
келген жағдайдың кері жақтарын ескеру қажет. Сол ... ... ... жеткізу үшін сәйкес жағдайлар туғызу үлкен мәнге ие, ал ... ... ... ... тұрақты деңгейі және нақты берілген
салық бойынша салық ... ... ... өсуі қажет. Бұдан бөлек,
салық жүгі төмен болып табылатын салық салудың қорларын анықтау ... ... тек қана ... ... ... ... ... әсерін тигізбейді, сондай-ақ салық салудың классикалық қағидаларының
сақталуын қамтамасыз ... ... және ... салаларды реформалаудың нәтижелі
болуы мемлекетіміздің қаржы саясатының қазіргі кездегі бағыттарын жүзеге
асыруда жағымды және ... ... ... ... ... етеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен осы дипломдық жұмысты қорытындылайтын болсақ, ... ... жеке ... ... ... ... мен экономикадағы рөлі,
яғни жеке табыс салығының экономикалық мәні мен ... болу ... ... ... ... және жеке табыс сашлығының салудың шетелдік
тәжірибесі қарастырылды.
Сонымен, салықтар - ... ... ... ... ... Мемлекет
салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барасында қуатты экономикалық
тетік ретінде пайдаланады, өйткені мемлекеттің ... ... ... ... ... болып табылады. Қандай да болмасын
мемлекеттің атқаратын қызметтерінің ең маңызды түрі ... ... ... ... мемлекет қарамағына әртүрлі түсім
көздерінен келіп түсетін және оның ... тән ... ... ... асыруға пайдаланатын қаржылық ресурстар. Ол мемлекеттік
кірістердің қатарынан ... өте ... орын ... Оның ... әлеуметтік, экономикалық, саяси және басқадай бағдарламалары
қаржыландырылады, мемлекеттің қызмет етуі ... ... Жеке ... ... ... жетекші мемлекеттерде мемлекеттік бюджет
табыстарының ... ... ... ... ... Бұл кеңінен тараған
салық болып табылады. Жеке табыс салығының даму ... ... ... ... әсер етті, атап айтқанда Кейнсиандық
мектептің жақтаушылары жеке табыс салығының ... ... ... ... ... ... ... бойынша төмен деңгейлі табыстар
тез арада тұтынуға кетеді, ... ... ... ... ... ... табыстардың көп бөлігі жинақтарға айналып, өндірісті
салыстырмалы түрде төмен деңгейде ... ал ... ... ... ... ... ... жиналатын жинақтар
инвестицияларды ұлғайтуға кететін қаржылық ресурстарды ... ... ... қаруланған кәсіпорындардың тиімді ... ... ... ... ... ... олар ... деңгейлі
пропорционалды салықтарды ұсынады, сөйтіп ... ... ... етіледі. Дамыған елдерде жеке табыс салығы прогрессивтік шкала
бойынша есептелінеді, шкалалардың саны екіден (Ұлыбритания және АҚШ) ... ... ... ... ... Прогрессивтік шкаланың енгізілуі
макроэкономикалық тұрғыдан қарағанда елдегі табыстар теңсіздігінің азюына
әсер етті. ... ... ең ... ... ... отыз үш ... ... Жеке табыс салығының экономикалық рөлін бағалай ... ... оны ... ... ... ... ... табысты қайта бөлу кезінде жеке табыс салығы мемлекетке
жергілікті билік органдарына және басқармасына ... ... жаңа ... ... ... қамтамасыз етеді. Бұл мәжбүрлі ... ... бір ... ... ... және ... ... ресурстарының
бөлігіне айналады, яғни мемлекеттің өмір сүруінің қайнар көзі
Екінші бөлімде жеке табыс ... ... ... ... ... ... ішінде Алматы қаласы бойынша бюджетке түскен жеке
табыс салығының ағымдағы жағдайына талдау және жеке табыс ... ... ... Қазақстан Республикасында жеке табыс салығы екі тәсілмен
алынады: төлем көзінен және ... ... ... ... еліміздің
салық заңнамасына сәйкес шағын бизнеспен айналысатын жеке тұлғаларға арнайы
салық режимдері қарастырылған. ... ... ... және одан тысқары жерлердегі ... ... ... ... ... ... 10 проценттік ставка
бойынша салық салынады. Ал дивидендтер түріндегі табыстарға 5 проценттік
ставка бойынша салық салынады. ... салу ... ... ... ... мен ... ... арасындағы айырма ретінде айқындалады. Жеке
табыс салығы салынатын салық ... ... ... ... ... және ... ... салық салынбайтын табыстар болып екіге
бөлінеді. Жеке табыс салығы бойынша қаражаттардың түсімі (2001 жылға ... ... ... ... ... ... ... 10%-ға жуығын алады. Бүгінгі таңда, Казақстан Республикасының
экономикалық, мәдени, саяси, ғылыми жан-жақты ... ... ... ... болып отыр. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуы
көптеген өндіріс орындарының, ... ... ... ... шоғырлануымен
тікелей байланысты. Қазақстан Республикасының салық жүйесінде ... ... орны ... ... ... ... еліміздің барлық салықтық түсімдерінің
22,6 % Алматы қаласына тиесілі болған, яғни Қазақстан Республикасы бойынша
барлық салықтық түсімдер 3 982,388 млрд ... ... ... ... ... бойынша салық түсімдер 899,978 млрд теңге, яғни 1 триллионға жуық
соманы құраған. Бұл ... 2010 ... ... түрде қарағанда
170,180 млрд теңгеге ұлғайған. ... рет ... ... ... ... түсімдер1 триллионға жуық теңгені құрап, барлық мұнай ... ... ... түскен түсімдерді артқа қалдырды. Сондықтан да, Мегаполис
Республикалық ... ... ... емес ... ... қала берді.
Осы бөлімде Алматы қаласы ... ... ... ... ... жеке ... салығы бойынша түскен ... ... 2009 жылы ... ... ... бюджет кірістерінің көлемі
758,174 млрд теңгені, соның ішінде барлық салықтық түсімдер мен басқа ... ... 619,567 млрд ... ... жеке ... ... 68,611
млрд теңгені құрады. Өз кезегінде жеке табыс салығы ... ... %-ын ... 2010 жылы ... ... бойынша бюджет кірістерінің көлемі 891,574
млрд теңгеге жетті. Соның ішінде барлық салықтық түсімдер мен ... ... ... 729,798 млрд теңгені құраса, жеке табыс салығы 79,801
млрд теңгені құрады. Алматы қаласы ... ... ... жеке
табыс салығының үлесі 8,95 %-ды құрады.
2011 жыл Алматы қаласы үшін өте табысты жыл болды. ... рет ... ... ... 1 триллион теңгеден асты. Дәлірек айтсақ, ... ... ... ... ішінде барлық салықтық және басқа да
міндетті төлемдер 899,978 млрд ... ал жеке ... ... 94,841 млрд
теңгені құрады. Жалпы, Алматы ... ... ... жеке табыс
салығының үлесі 9,14%-ды құраған. Салықтық ... ... ... 2011 жылы ... ... белсінділіктің артуы, өндірістің
бірқалыпты ұлғаюы, салық төлеушілер санының артуы, яғни салық базасының
ұлғаюы және ең ... ...... ... бойынша салық департаментінің
бастығының орынбасары Мади Такиевтің айтуынша, Алматы қаласындағы ... ... ... салықтардың түсуі және ... ... ... ... ... ... жұмыстардың атқарылуы себебінен түсімдер ұлғайды.
Сонымен дипломдық ... ең ... ... яғни ... ... Республикасының экономикалық дамуы ... жеке ... ... және оны шешу ... қарастырылды.
Қазақстан Президенті салықтық және кедендік әкімшілендіруді одан ... ... ... ... ... ... қажеттігіне ерекше
назар аударды. Елбасының осы тапсырмасы орындалуы үшін ... ... ... ... шешу ... етіп қойылады. Бұл мақсатқа жету
үшін ... ... ... ... табу ... деп ... ... және жалған кәсіпкерлікті алдын алу шаралары қатаң
түрде жүргізілуі тиіс. ... ... ... заңсыз iс-әрекетi
мемлекет мүддесiне айтарлықтай зиян ... ... ... ... ала алмайды, салық заңнамасын бұзушылар кiрiстерiнiң қосымша
криминалдық көздерi ... ... ... сферасында, салада,
аймақта және т.с.с. құн қозғалысының негiзгi ... ... ... ... ... күшейту. Басты мәселе: жемқорлыққа
пәрменді тосқауыл қою. ... Н. ... ... ... ... ... 50 елінің қатарына ену бағдарламаларын ... ... ... күрестің жалпы ұлттық бағдарламаларын дәйекті түрде
жүзеге асыру керектігіне баса назар аударды.
Қоғамның салық ... ... ... Көптеген салық
төлеушілер жеке табыс салығы мен ... ... ... декларация
толтыру кезінде қателіктер жібереді, бұл өз кезегінде қателіктерді түзеті
туралы ... ... ... ... ... ... ... тексеру актісін, салықтық берешектің болу (болмауы)
туралы анықтама мен дербес шоттан ... беру ... ... ... ... ... ... төлемдердің немесе қарыздың пайда
болуына әкеледі.
Салық қызметі ... ... ... сапасын жетілдіру.
Көрсетілген салық қызметінің сапасы халықаралық ... сай ... Осы ... ... ... шешу арқылы жеткізіледі:
- Салық қызметкерлерінің біліктілік дәрежесін арттыру;
- Электрондық салық қызметтері санын арттыру.
Еліміздегі тағы бір ... ... бірі – жеке ... салығының
неғұрлым тиімді ставкасын белгілеу болып табылады. Қазіргі таңда, жеке
табыс салығы бірыңғай 10 ... ... ... ... ... ... салығының бірыңғай ставкасы 2007 жылы уақытша ... Ол жеке ... ... ... ... ... ... төлеу орталығының мәліметінен еліміздегі түрлі ... ... ... ... ... ... ... Егер
2006 жылы тұрғындардың 27 пайызының табысы 15-40 ... ... ... ... ... 2009 жылы бұл ... 38,3 ... жеткен. Ал 40-
200 АЕК көлемінде табысы барлар 14,9 пайыздан 48,4 пайызға өсті. Демек,
бірыңғай ... ... өз ... ... ... салығының қазіргі кездегі негізгі перспективаларының сәтті
орындалуы кезінде оның төмендеуінен және әлеуметтік салаға ... ... ... көп ... ... ... Бірақ арқашан кез-
келген жағдайдың кері жақтарын ескеру қажет. Сол ... ... ... ... үшін ... ... туғызу үлкен мәнге ие, ал біздің
үлгімізде бүтіндей экономикалық өсудің тұрақты деңгейі және нақты ... ... ... ... ... тұрақты өсуі қажет. Бұдан бөлек,
салық жүгі төмен болып табылатын салық салудың қорларын ... ... ... тек қана ... жоғарыда келтірілген міндеттерін орындауға
оң әсерін тигізбейді, сондай-ақ салық салудың классикалық қағидаларының
сақталуын ... ... ... ... ... салу негіздері: оқу құралы. Алматы, 2006.
2. Ермекбаева Б.Ж.  Салықтар және салық салу: оқу ... ... ... 2003. 129б.
3. Ермекбаева Б.Ж. Шет мемлекеттердің салықтары: оқу құралы. Алматы:
Қазақ ун-ті, 2004.- 153 б.
4. Үмбетәлиев А.Д.  ... және ... ... ... Алматы: Экономика,
2006. 863б. 
5. Крамаренко Т.Н. Салық және ... ... ... ... ... 2007.
342б. 
6. Сұлтанова Б.Б. Салық есебі: оқу құралы. Алматы: ... ... ... А.Қ. Салық есебі: оқу құралы. ... ... ... ... ... ... ... және жүргізу әдісі:
оқулық. Алматы: Дәуір, 2011. 286б.
9. Кейкова М. ... оқу ... ... ... 238 ... ... С. Мельников В.Д.  Қаржы: оқулық. Алматы: Экономика , 2011.
539 б.
11. Сәбден О. Экономика: энциклопедиялық анықтамалық. ... ... 797-798 ... ... Д.М., ... С.М., ... Ш.А. Налоги и налогообложение
в Республике Казахстан. Астана, 2007. 400 ... ... А.С. ... ... ... ... 2007. 120 бет.
14. Нұрымов А. Налоги Республики ... и ... ... ... Алматы, 2005.
15. Сәбден О. Қазақстанның салық жүйесін ... ... ... ... ... 2009. 244-259 бет.
16. Ахметжанова Б. М. Ағылшынша-қазақша экономикалық-қаржы ... ... ... ... ... 2001. ... ... экономика жаhандану жағдайында: Халықаралық ғылыми симпозиум
: ... ... ... симп. (г. Алматы, 21-22 сент. 2005 г.) /
под ред. А. А. Абишева. Алматы : Экономика, 2005
18.  Базарбеков Е. Салық салу және ... ... ... ... ... ... 2010. ...   Әбдірова Ә.Ж. Қатысу үлесін және ... ... ... ... менеджменті, 2008. № 7.
20.  Дорошева Г. Дивидендтерге салық салу /Бухгалтер бюллетені, ... ... ... тұлғаның шетелдік ... ... ... 2011. №45.
22.   Мүсілімова С. Жалақыны уақтылы төлемеу. / Бухгалтер ... ... ... ... ... ... ... хабаршысы, 2009. №9.
24. Таттымбетова К. Т. Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан
Республикасының шағын және орта ... ... / ... ... ... ... инновациялық жүйенің қалыптасу мәселелері" атты ... ... ... ... ... ... ... бойынша қызметін жүзеге асыратын
шағын бизнес субъектілеріне салық салу /Бухгалтер ... ... Б. ... ... органдарының
ұйымдастырылу ерекшеліктері мен аталған сала қызметкерлерінің кәсіби
біліктілігін жоғарылату мәселелері. /Банки Казахстана, 2009. ... ... А. ... ... ... ... ... мәселелері. /Научный мир Казахстана, 2009. № 2.
28. Тілегенов Н. Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... - 2008. ... ... ... беспроцентных займо,
предоставленных физическими лицами хозяйствующим субъектам. /Заңгер,
2011. №6.
30. Джамбурбаева М.У. Перспективы развития налоговой ... ... на ... ... ... ... ... системы Республики Казахстан: тенденции и перс.
Материалы Междунар. науч. семинара, посвящ. 60-летнему юбилею докт.
экон. наук, проф. Кучуковой Н.К.- ... ... ... ... және ... төленетін басқа да міндетті төлемдер ... ... ... ... ... мен ... ҚР ... халыққа жолдаулары
33. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Ұлттық Банкiнiң және ... ... ... ... ... мен қадағалау агенттiгiнiң Экономикасы
және қаржы жүйесiн ... ... ... ... ... iс-қимыл жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2008 жылғы 25 қарашадағы N 1085 Қаулысы
34. Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық ... ... ... ... стратегиясы
35. Алматы қаласы бойынша салық департаментінің ... ... ... ... ... ... ... форма № 2-Н есебі
37. РФ Салық кодексі
38. Беларусь Республикасы Салық кодексі
39. www.salyk.kz сайты
40. ... ... ... ... www. ... tax сайты
43. www ukcompany.ru/taxation.html. сайты
44. www.vestnik-kafu.info/journal/8/304/corporate_income tax in france
сайты
45. http://forum.addhome.ru сайты
-----------------------

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 86 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жеке табыс салығы және төлем көзінен салық салынатын табыстар35 бет
Корпоративті табыс салығы7 бет
Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын жеке тұлғалардың салық салу («Павлодар облысы бойынша Салық комитеті» ММ материалдары бойынша)51 бет
Салық салынатын табыс түзету және залалды көшіру9 бет
Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қалыптасуы және оның даму кезеңдері, сонымен қатар кезеңдерде енгізілген өзгерістерді талдау, бюджеттің салықтық түсімдері және фискалдық саясатты ұйымдастыру тәсілдері60 бет
Жеке табыс салығын төлеушілер және салық салу объектілері6 бет
Жеке табыс салығының ұғымы және жеке табыс салығын салу объектілері10 бет
Мемлекетке төленуі тиіс міндетті төлемдер мен түсімдердің теориялық негізі, оның ішінде корпоративтік табыс салығының алыну механизмі, осы салық түрін салудың ерекшелігі83 бет
Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғалардың табысына салық салу мен өндіріп алу81 бет
Бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь