Тағам гигиенасы саласында мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды реттеуші нормативтік құжаттардын жинағы

Шартты қысқартулардың тізімі 3
Кіріспе 4
1БӨЛІМ. ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНДЫРУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ГИГИЕНАСЫ 7
2 БӨЛІМ ТЕЗ БҰЗЫЛАТЫН ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН САҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫНА ЖӘНЕ САТУ МЕРЗІМІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЛАПТАР 41
3 БӨЛІМ АЗЫҚ ТҮЛІК БАЗАРЛАРДЫҢ ГИГИЕНАСЫ 46
4 БӨЛІМ НАН, НАН.ТОҚАШ, МАКАРОН МЕН КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІН ӨНДIРЕТIН ҰЙЫМДАРДЫН ГИГИЕНАСЫ 58
5 БӨЛІМ ЕТ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРЕТІН КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ГИГИЕНАСЫ 90
6 БӨЛІМ СҮТ ДАЙЫНДАЙТЫН ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ГИГИЕНАСЫ 120
7 БӨЛІМ СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ГИГИЕНАСЫ 134
Тестік сұрақтар 163
Әдебиет 171
№1 Қосымша Өндірістік үй.жайлар жинағы мен кейбір шағын қоғамдық тамақ өндіруші объектілері түрлерінің көлемі 172
№2 Қосымша Жартылай дайындалғандардың, тағамдардың және аспаздық өнімдердің сапасын түйсіктік бағалау журналы 174
№3 Қосымша Кондитерлік цехтардың өндірістік үй.жайларының жиынтығы 174
№4 Қосымша Кремнің су фазасындағы қант құрамының есебі 175
№5 Қосымша Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау жағдайларына және сату мерзімі 177
№6Қосымша Цех жұмыскерлерінің медициналық тексерісінің қорытындыларын тіркейтін журналы 189
Тағам гигиенасы саласында мемлекеттік санитарлық қадағалау санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің құрылымдық органдары мен мекемелері туралы қағидаларының негізінде, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген нұсқаулары мен ережелеріне сәйкесті жүргізіледі. Тағам кәсіпорындарының жағдайына ағымды мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттығын қамтамасыз ету мақсатымен тамақтану нысандары мен тағам өнімдерінің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін бағалау түрі болып табылады. Ол өнімнің сапасы, оны өндіру үдерістері, сақтау, тасымалдау, сату және өтелдеу бойынша бекітілген санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды орындау тұрғысынан жүргізіледі. Бекітілген талаптарды орындауына мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау ҚР «Халықтың санитарлық- эпидемиологиялық салауаттығы туралы» 4.12.2004 ж. Заңына сәйкес жүргізіледі.
Тағам гигиенасы саласындағы мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жалпы кешенді қадағалаудың бір бөлігі болып табылады. Тағам гигиенасы бойынша дәрігердің жұмысының негізгі міндеттері: тамақтан улануларды, инфекцияларды және алиментарлық ауруларды алдын алу, олармен күрес жүргізу және алдын алу бойынша шараларды ұйымдастыру, құрамында максимальды рұқсатталған деңгейден асып кетуші пестицидтердің қалдықтары бар тағам өнімдерін пайдалануымен байланысты туындайтын ауруларды алдын алу, тағамға қосылатын қоспаларды қолдануына бақылау, жабдықтарды, тараларды, ыдыстарды, орау материалдарын жасауда жаңа материалдарды қолдануына бақылау жүргізу, тағам кәсіпорындарында жаңа технологияларды еңгізуіне бақылау (жылумен өңдеу әдістеріне, автоматтық линияларға, механизацияны қолданып санитарлық өңдеу әдістеріне, жаңадан шығарылған жуғыш құралдарына т.б.), канцерогенді заттардың пайда болу мүмкіндігін болдырмау мақсатымен тағам өнімдерін жасауына бақылау, тағам өнімдерін жасауда, сақтауда, тасымалдауда және сатуда сәйкесті гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етуіне бақылау, ұйымдастырылған ұжымдарда тамақтануды ұйымдастыруына бақылау және тұрғындарды ұтымды тамақтандыру бойынша шараларды құрастыруда қатысу, ұтымды тамақтануды насихаттау, тағам кәсіпорындары жұмысшыларының медициналық тексерулерді уақытында өтуіне бақылау жүргізі т.б.
1.Королев А.А. Гигиена питания: учеб. Для студ. Высш. Учеб.
Заведений\А.А. Королев.- М.:Издательский центр «Академия», 2006.-398
485б.
2."Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық ережелері мен нормалар.
3.«Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау жағдайларына және сату мерзіміне қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормалар.
4. Азық-түлiк базарларының құрылымына, ұсталуына және оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар" санитарлық ережелер мен нормалар.
5. "Нан, нан-тоқаш, макарон мен кондитер өнімдерін өндiретiн ұйымдарға қойылатын санитарлық-гигиеналық және iндеттi болдырмау талаптары" санитарлық ережелерi мен нормалар.
6. Ет және ет өнімдерін өндіретін нысандарды күтіп-ұстауға, пайдалануға, өнімдерді сақтауға және тасымалдауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" туралы санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен нормалар.
7. Сүт дайындайтын ұйымдарының орнатуына және пайдалануына қойылатын санитарлық талаптар"санитарлық ережерлері мен нормалар.
8. "Сүт және сүт өнімдерін өндіру, сақтау және тасымалдау объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен нормалар.
9.Суханов Б.П. Госсанэпиднадзор за отводом участка, проектированием, строительством и вводом в эксплуатацию пищевых обьектов\ Б.П.Суханов, М.Г.Керимова, В.П.Тулупов; под ред. А.А.Тутельяна.- М.: ГЕОТАР-МЕД, 2003.-423б.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ МИНИСТІРЛІГІ
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ
С.П. Терехин., С.В. Ахметова., Л.Н. Лапшина
Г.Р. Тойгамбекова
Тағам ... ... ... ... ... ... ... жинағы
Оқу-әдістемелік құрал
Қарағанды 2009 жыл
ӘОЖ 613.2
КБЖ 51.23
С 23
РЕЦЕНЗЕНТТЕР:
А.А. Алдашев –Асфендияров атындағы ҰММУ ... ... ... м.ғ.д., профессор
М.Г. Калишев –ҚММА №1 гигиена кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к., доцент
С.Р.Жакенова –ҚММА еңбек ... ... ... ... 23 ... ... С.В., Лапшина Л.Н., Тойгамбекова Г.Р. Тағам
гигиенасы саласында мемлекеттік ... ... ... ... ...... құрал –
Қарағанды – 2009. – 200 бет.
КБЖ 51.23
Оқу-әдістемелік құрал «Медико-профилактикалық іс» мамандығы ... ... ... Осы құралда барлық мемлекеттік, жеке
меншіктік, кооперативті тамақ объектілеріне: ... ... ... ... ... кәсіпорындары, ет және ет ... ... сүт және сүт ... ... нысандары және басқа да тамақ
өнеркәсібі ... ... ... ... үшін ... ... туралы мәліметтер бар. Студенттерге тәжірибелік
сабақтарға дайындалуға көмек көрсетуге арналған.
ҚММА Әдістемелік кеңесі мәжілісінде талқыланған және ... № 8 «04» 04 ... ... ... ... ... ұсынылған және бекітілген
Хаттама № 8 «30» 04 ... ... ... ... ... ... ... – ватт
гр - грамм
м – метр
мм – миллиметр
м2 – квадрат метр
мг/л – миллиграмм литрге
м/сек – метр секундқа
ҚРЕД- қанықпаның рұқсат ... ...... ...... ережелер мен нормалар
см – сантиметр
ҚН мен Е – құрылыс нормалары мен ережелер
0Т – градус Тернера
Кіріспе
Тағам гигиенасы саласында мемлекеттік ... ... ... ... ... ... мен мекемелері туралы
қағидаларының негізінде, Қазақстан Республикасы Денсаулық ... ... ... мен ... ... ... ... жағдайына ағымды мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... ... ету ... ... мен тағам өнімдерінің қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін
бағалау түрі болып табылады. Ол ... ... оны ... ... ... сату және өтелдеу бойынша бекітілген санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарды орындау тұрғысынан жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ... эпидемиологиялық салауаттығы туралы» 4.12.2004
ж. Заңына сәйкес жүргізіледі.
Тағам гигиенасы саласындағы ... ... ... ... қадағалаудың бір бөлігі болып табылады. Тағам
гигиенасы бойынша дәрігердің жұмысының ... ... ... ... және ... ... алдын алу, олармен
күрес жүргізу және алдын алу бойынша ... ... ... рұқсатталған деңгейден асып кетуші пестицидтердің қалдықтары
бар тағам өнімдерін пайдалануымен байланысты туындайтын ... ... ... ... қоспаларды қолдануына бақылау, жабдықтарды,
тараларды, ыдыстарды, орау ... ... жаңа ... бақылау жүргізу, тағам кәсіпорындарында жаңа ... ... ... өңдеу әдістеріне, автоматтық ... ... ... ... ... ... шығарылған
жуғыш құралдарына т.б.), канцерогенді заттардың пайда болу мүмкіндігін
болдырмау мақсатымен тағам ... ... ... ... өнімдерін
жасауда, сақтауда, тасымалдауда және сатуда сәйкесті гигиеналық жағдайларды
қамтамасыз етуіне бақылау, ... ... ... ... және ... ... ... бойынша
шараларды құрастыруда қатысу, ұтымды ... ... ... жұмысшыларының медициналық тексерулерді уақытында өтуіне
бақылау жүргізі т.б.
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қазіргі заңдылық құжаттарын,
санитарлық-гигиеналық және ... ... ... ... ... мен ... нормативті-техникалық
құжаттарын, техникалық шарттарын, техникалық нұсқауларын жетекшеленеді.
Мемлекеттік санитарлық қадағалауға барлық мемлекеттік, жеке ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары (оның
ішінде өнеркәсіптік кәсіпорынның аумағында орналасқан тамақтану ... ... ет, сүт, ... ... кәсіпорындары т.б.
Тәжірибелік іс ... ... ... ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау түрінде жүргізіледі.
Ескертпелі санитарлық қадағалау тағам гигиенасы саласындағы Мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалаудың маңызды тарауларының бірі ... Ол осы ... ... ... ... ... ғана
бағытталмай, халықтың тамақтануының санитарлық ... ... ... ... санитарлық қадағалауды халықтың
денсаулығын сақтау және нығайту мақсатымен, қоршаған ... ... ... ... шаралар кешені деп түсіну керек.
Ағымды санитарлық қадағалау тағам өнімдерін ... және ... және ... тамақтану саласында қызметті көрсетуіне азаматтардың,
оның ... жеке ... және ... ... ... ... тексерумен жүргізіледі. Оларға ... ... ... ... және сапасына, оның ішінде ұйымдастырылған тамақтануына
баға беру, тағам өнімдерінің ... және ... ... ... ... ... заңдарын бұзушылықтарын тексеру және
алдын алу, алиментарлық-тәуелділік аурулардың пайда болу және ... мен ... ... жүргізу, сондай-ақ оларды жоюына және
алдын алуына ... ... ... ... ... ... ... гигиенасы
Қазақстан республикасында қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау Қазақстан Республикасы Денсаулық ... 2003 ж. 25 ... N 569 ... ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық талаптар"
санитарлық ережелері мен нормаларына сәйкес жүргізіледі. Осы санитарлық
ережелері және ... ... ... ... және ... ... асырумен айналысатын жеке тұлғаларға және меншік
нысанынан тәуелсіз заңды тұлғаларға арналады.
"Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне ... ... ... мен ... көшірме
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
2003 ж. 25 шілдедегі N 569 бұйрығымен бекітілген
Жалпы ... ... ... ... сақталуына меншік нысанынан
тәуелсіз тамақ өнімдерін дайындаумен және ... ... ... айналысатын жеке тұлғаларға және меншік нысанынан тәуелсіз заңды
тұлғалардың басшыларына жүктеледі.
Осы санитарлық ... ... ... мен ... дайындалуы жоғарғы деңгейдегі - қолдануға дайын тамақтар, ... және ... ... ... ... жеткізетін - жартылай дайын өнімдерден дайын тағам
әзірлейтін үй-жай;
3) түсіру орны - ... ... және ... ... ... ... орны - азық-түлік шикізаттарын және жартылай дайын өнімдерді
дайындайтын үй-жай;
5) аспаздық өнімдер - тікелей ... ... ... ... ... ... пісірілген тағам өнімдері;
6) жұмсақ балмұздақ - фризерде дайындалған және тез мұздататын камерада
ұсталмаған, ... ... ... овоскоп (жұмыртқа тексергіш) - арнайы құрал арқылы электр шамының
жарығымен жұмыртқаның сапасын анықтау;
8) шағын өнім ... ... ... ... - орын саны ... ... ... персонал саны 10-нан ... ... ... ... ... негізгі өндірістік үдерістер учаскелік
принцип бойынша бір үй-жайда біріктірілген;
9) қанықпаның рұқсат етілген ... ... - ... ... ... ... ... кезінде ауру немесе денсаулықта ауытқу
туғызбайтын зиянды өндірістік факторлардың деңгейлері;
10) тағамдық өнімдер - адам ... ... оның ... ... ... құйылған су, алкоголь өнімдері, сағыз, сол сияқты азық-
түлік шикізаттары, тағамдық қоспалар және ... ... ... ... ... ... ... азық-түліктер;
11) жартылай дайын өнімдер - ... ... ... ... шикі ... азық-түліктер. Олар еттен, балықтан, көкөністен,
ұннан және құс етінен дайындалады;
12) еттен дайындалған жартылай дайын өнімдер - ... ұнға ... ... ... ... ет ... бөлінеді. Табиғи-ірі кесекпен
немесе ұсақтап кесілген ет бөлшектері ... ет, сан ... қол ... ... гуляш). Ұнға (нанның қоқымына) аунатылған - ұрып
жұмсартылып, сыртына жұмыртқа жағылып, нан ... ... ... ... ... ет - ... ет, одан жасалған өнімдер ... ... ... ... ... ... өнімдер - әртүрлі қамыр және ұннан
жасалатын тағамдарға арналған жартылай дайын өнімдер ... ... ... ... ... ... дайын өнімдер - картоп және тазартылған
шикі көкөністер, котлеттер, ... құс ... ... ... ... ... - құстың ұшасы, сүбесі
(жон еті), саны, котлеттер, сорпалық жиынтықтар және басқалары;
16) ... ... ... - ... кесектерге бөлінген
балықтың ұшасы, пісіруге, қуыруға арналып, порцияларға ... ... ... және ... ... ... одан ... азық-түліктік шикізат - тағамдық өнімдер ... ... ... ... ... минералдық, жасанды
жолмен дайындалған шикізаттар және су;
18) тауарлық көршілестік - шикі және ... ... ... ... ... сіңіруіне жол бермеу мақсатында, олардың бірге сақталу ... ... ... тез ... ... - минус 28оС және одан да ... ... ... үй-жай;
20) тез бұзылатын тағамдық өнімдер - белгіленген ... ... ... ... және сату ... талап ететін тағам өнімдері;
21) санитарлық ... ... - ... ... тасымалдану және жинау ережелері сақталмауы барысында ... ... ... өзгеруі салдарынан тікелей
тамаққа қолдануға жарамсыз өнімдер;
22) санитарлық күн - үй-жайларды толық тазартуға және ... ... ... ... ... ... зарарсыздандыру, дезинсекция,
дератизация жүргізу мақсатында арнайы бөлінген уақыт (айына 1 ... ... ... жабдықтар - өндірістің жұмыс ... ... ... ... ... жиынтығы;
24) нормативтік құжаттар - ... ... ... және ... ережелер мен нормалар және тамақ өнімдері
мен материалдардың, бұйымдардың сапасы мен ... ... ... ... ... оларды дайындап шығару жағдайларына, сақтауға,
тасымалдауға, сатылуға және пайдалануға, сапасыз қауіпті ... ... мен ... ... не ... ... қоятын басқа
да нормативтік құқықтық актілер;
25) меланж - тоңазытылған жұмыртқаның ақуызы мен сарысының қоспасы;
26) сақтау мерзімі - ... ... ... ... ... жағдайларын орындау барысында нормативтік құжаттардағы ... ... ... сақтау кезеңі;
27) жарамдылық мерзімі - белгіленген уақыт өткеннен кейін азық-түлікті
белгілі мақсатқа ... ... ... ... ... ... киім - шикізаттарды, қосымша материалдарды және ... ... ... ... және ... заттармен
ластанудан сақтайтын-персоналдың қорғаныш киімінің комплектісі;
29) қоғамдық тамақтандыру - іс-қимылы тағам өнімдерін өндіруге, қайта
өңдеуге және сатуға ... сол ... ... ... орын ... қызметі.
Қоғамдық тамақтандыру объектілерін орналастыруға қойылатын талаптар
Қоғамдық тамақтандыру объектілерін орналастыру, жер учаскесін беру,
құрылыс пен қайта жөндеу ... ... ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының
санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы болған ... жол ... ... ... және жапсарлас салынған ғимараттарда, тұрғын үйлер
мен қоғамдық ғимараттарға жапсарлас салынған үй-жайларда, ... 700 ... ... ... ғимараттардың бірінші қабаттары мен ... сол ... ... және ... да объектілердің аумағында
орналаса алады. Бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... орналасқан адамдардың тұрмысы, дем алу, емделу,
еңбек етудегі ... ... ... ... ... ... ... орын саны 50-ден аспайтын және ... ... 23-ке ... қалыптасқан объектілерді орналастыруға рұқсат
етіледі. Тұрғын үйлерде орналасқан ... ... ... ... есігі мен эвакуациялық шығатын есіктері болуы керек.
Азық-түліктік шикі заттар мен ... ... ... ... ... ... ... етілмейді. Өнімдерді тиеу тұрғын үйлердің
терезелері жоқ, жер асты туннелдерінің ... ... ... ... ... ... ... асырылуға тиіс. Өндірісі шағын объектілер
үшін жүкті түсіру-тиеу негізгі кіретін есік ... ... ... ... ... ... үйлердің бірінші қабаты терезесінің астына, тротуарларға қоғамдық
тамақтандыру ... ... ... ... ... технологиялық жабдықтарын, дыбыс шығаратын аппаратураларын
орнатуға рұқсат етілмейді.
Объектілерде тұрғын үй-жайларын, ... ... ... жоқ
жұмыстар және қызмет ... ... ... ... ... ... болмайды.
Объектінің аумағы таза ұсталынып, көркейтіліп, қасында уақытша автокөлік
қоюға арналған алаңдар қарастырылуға тиіс, қоқсықтарды жинауға ... бар ... ... арналған асфальтталған немесе бетондалған
алаң болуы керек. Контейнерлер ... ... кем ... 1 метр
қашықтықта орналастырылады. Қоқсық жинағыш алаң нысаннан және ... есік пен ... кем ... 25 м ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық
қорытынды негізінде, жергілікті атқару органдарымен келісе отырып, жалпы
аулалық қоқыс жинауға арналған алаңдарда орналастыруға рұқсат ... ... ... 2/3 ... ... ... ... аяғында олардың іші кальцийленген соданың 1% ыстық ... ... ... ... аумағында қолдануға рұқсат
етілген заттардың реестріне сәйкес басқа жуғыш заттармен жуылып, ... ... ... және канализацияға қойылатын талаптар
Орталықтандырылған шаруашылық - ауыз ... ... ... ... ... ... ... сумен қамту көздеріне
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық органдарының ... ... ... ... ... ... ... сумен қамту ... ... ... құрылыстық нормалар мен ережелердің ... ... ... ... ... ... ... пайдаланылатын су қолданылып
жүрген нормативті құжаттардың талаптарына сай болуы тиіс.
Су құбыры жоқ елді-мекендердегі, шаруа ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін, сумен қамту көздері
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының санитарлық-
эпидемиологиялық қорытындысы негізінде таңдалуы тиіс. ... ... ... болғанда қолдануға рұқсат етілген ... ... ... цистерналар, мырышталған бөшкелер, флягалар мен бидондармен
тасымалданатын суды ... жол ... ... ... сыйымдылықтың түрін ... және ... ... ... ... ... ... анықтауы
тиіс. Ауыз судың қорын сақтауға арналған сыйымдылық орналастырылатын ... ... ... ... ұсталуы тиіс.
Ауыз суды тасымалдауға және сақтауға арналған сыйымдылықтарды он күнде
бір рет жуып және ... ... ... суға ... ... ... ... қолдануға рұқсат етілген зарарсыздандырғыш заттар ... ... ... нұсқауларға сәйкес жүргізіледі.
Ыстық және суық су араластырғышы қондырылған барлық жуатын ... ... және ... ... ... араластырғыш
арқылы келтірілуі тиіс. Қолданылатын араластырғыштың құрылымы қолды
жуғаннан кейін ... ... ... тиіс. Ыстық су шығатын
нүктедегі ... ... ... төмен болмауы тиіс.
Жылыту жүйесіндегі ыстық суды технологиялық және шаруашылық-тұрмыстық
мақсатта пайдалануға болмайды.
Орталықтандырылған ыстық сумен қамту жүйелері ... жуу ... ... суды ... ... ысытуға арналған ысытқыштар
орнатылуы тиіс.
Қоғамдық тамақтандыру объектілері: өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық
шаруашылық жұмыстарын жүргізуден жиналған сулар үшін екі ... ... ... ... ... және ... ... ішкі канализация жүйесі ішкі алаңдық канализация желісіне жеке ... ... ... бөлінуі керек.
Канализацияланбаған елді-мекендерде объектілерді орналастырғанда,
өндірістік және шаруашылық-тұрмыстық жиналған ... ... ... ... канализация құрылғылары болуы ... ... ... ... ... су жерасты бетондалған су өткізбейтін шұңқырға
құйылады. Ауладағы дәретхана мен ... ... су ... ... ... кем ... 25 метр ... орналасуы тиіс.
Тұрмыстық және өндірістік жұмыстарды ... ... ... мен алып кету ... ... ... ... талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Өндірістік жабдықтар мен жуатын ... ... ... шұғынақтың төбесінен 20 мм кем емес ауалық ажыраумен қосылады.
Ішкі канализацияның су ... ... ... ... (сифондар) болуы тиіс. Мұндай суды ашық су қоймаларына және оған
іргелес ... ... және ... суды ... ... ... канализациялық желілерді төсеуді тамақтанатын залдың, ... ... ... ... астымен жүргізуге болмайды.
Тұрғын және қоғамдық ғимараттарда орналасқан объектілерде тұрмыстық және
өндірістік канализацияның ... осы ... ... ... ... Тұрғын үйдің жоғарғы қабаттарынан келетін
тұрмыстық канализацияның тік су ағар жолын қайта ... ... ... ... ... тек ... ... объектілерінің
тұрмыстық үй-жайлары арқылы ғана жүргізуге болады.
Қоғамдық ... ... ... ... ... ... себезгі бөлмелеріндегі едендер және канализация
мен су құбырлық судың тік ағары орналасқан ... су ... ... ... ... ... жуатын бөлмелер, дефростерлер тамақтың
қалдықтарын сақтайтын камера траптарымен жабдықталуы ... 100 м2 ... трап (бір ... ... кем болмасын).
Барлық тұрақты объектілер келушілердің қолын жуу үшін ... ... ... ... мен ... ... ... тиіс. Дәретханаға кіре берісте еден жууға су алу
үшін, еденнен 0,5 м деңгейде ... ... ... ... ... ... объектілер (павильондар, палаткалар, үстелдер)
қоғамдық дәретханалар орналасқан орындардың маңына орналасуы тиіс.
Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің ... ... ... тамақтандыру объектілерінің шығаратын өнімдерінің түр-түрі
объектілердің типіне, қуатына, оған бөлінген үй-жайлардың жиынтығы мен оның
мұздатқыштармен және ... ... ... ... ... өңделеді. Қоғамдық тамақтандыру объектілері өздерінің өнімдерін
шығаруын нормативті және технологиялық құжаттар негізінде қамтамасыз ... ... мен ... ... үй-жайлардағы микроклимат
гигиеналық нормативтерге сәйкес болуы тиіс.
Өндірістік, көмекші және санитарлық-тұрғын үй-жайлар қолданыстағы ... ... ... механикалық қондырғымен қосылған
желдеткіштермен жабдықталуы ... ... ... ... ... ... мен ... ғимараттардың желдеткіш жүйелерімен біріктіруге тиым
салынады. ... ... мен ... ... ... салынған
қоғамдық тамақтандыру нысандарын механикалық жолмен жұмыс ... ... ... ... шуға қарсы шаралар қарастырылуы
керек.
Кондитерлік өнімдерді ... ... ... ... жүйесінің
құрамына шаңсүзетін және бактерицидты сүзгі орындалуы ... ... ... майда көзді полимерлі тормен жабылуы тиіс.
Қызмет жасауға арналған ... ... ... ... ... айдайтын
желдеткіштің автономды жүйесімен жабдықталады.
Жүк тиелетін үй-жайлар, дәліздер жылу беретін шымылдықпен жабдықталуы
тиіс.
Ылғал, жылу және газдардың бөлу көзі ... ... ... ... ... ... ... айдайтын желдеткіш жүйелерімен жабдықталуы
тиіс.
Жұмыс орындарындағы өндірістік жабдықтардан ... жылу ... адам ... жылу әсер ... 25-50% ... оның ... беретін жылуы 70 ваттан (Вт) аспауы тиіс. Жылудың адам ... әсер ... оны ... ... ... ... электрпештерінің секциясын уақтылы өшіруі тиіс ... ... ... тиіс; плиталардың, пештердің, қыздыратын
шкафтардың және басқа да ... ... ... ... ... ... себезгіні қолдануы тиіс.
Қоғамдық тамақтандыру объектілерінде жылыту жүйесі ... ... ... ... ... Жылыту үшін қолданылатын барлық қыздыратын
құралдар шаңнан тазалауға ... ... ... Мұздататын жабдықтардың
жанына қыздырғыш құралдарын орналастыруға болмайды.
Барлық өндірістік, әкімшілік-шаруашылық үй-жайлардағы ... ... ... ... ҚНжЕ талаптарына сәйкес болуы ... ... ... жарықтандыру көзін көп қолданған дұрыс.
Салқын тағамдарды, дәмдерді, кремдерді және торттар мен пирожныйларды
әзірлеу цехтарында солтүстік-батыс бағытын және ... ... ... ... ... тиіс.
Өндірістік үй-жайларды және қоймаларды жарықтандыру үшін ... ... ... бар ... ... ... ... Жұмыс орындарында
жалтырауық орын болмауы тиіс. ... ... ... жабдықтардың,
турайтын үстелдердің үстінде орнатылмауы тиіс. Қажет болған жағдайда
жұмысшы ... ... ... көздері қарастырылуы тиіс.
Жарықтандыру құралдары, арматуралар, терезе және ойықтардағы ... ... және ... ... тазаланып отыруы тиіс.
Үй-жайлардағы шу мен дірілдің рұқсат етілген деңгейі жұмыс орындарындағы
шу мен діріл деңгейінің ... ... ... ... ... үй-жайларды жобалағанда, құрылысын қайта қалпына келтіргенде
және пайдалану барысында шудан қорғайтын мынадай шаралар ... ... ... ... ... ... ... электр
двигательдерін дыбыс сіңіретін қаптаманы қолдана ... ... ... діріл сіңіретін іргетастарға қондыру; ... ... алу және ... ... жүргізу; музыкалық құралдардың
дауыс қуаттылығының шығуын шектеу; негізгі төбе жапқыштан 40-50 см ... ... төбе ... құрылғылар болуы тиіс.
Үй-жайлардың құрылымы мен оларды жұмыс бабында пайдаланған кезде ... ... және ... ... ... процестер кезінде болатын шикі заттың, ... ... ... және ... өнімдердің, кір және таза ыдыстардың ... және де ... мен ... бір-біріне кедергі
жасамауын ескеретін ағымдылықты қарастыруы ... ... ... ... дайындалған өнімдерден жасалған
тамақты ... тез ... ... ұйымдастыру жұмыстарында бөлек
жұмысшы аймағы бөлінген залдық бір жобалау рұқсат етіледі. ... ... ... осы санитарлық ережелерге № 1 қосымшасында ... ... ... ... ... шай ... көп рет
қолданатын ыдыстарды қолданғанда ыдыс жуатын машина орнатылады.
Өндірістік үй-жайлардың қабырғаларына кем ... 1,8 м ... ... ... ылғалды тазарту және зарарсыздандыру жұмыстарына
төзетін басқа да материалдармен ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Едендер соққыға төзімді, адам жүргенде
сырғанамайтын материалдардан жасалады және құйылатын траптарға ... ... ... Шикі ... мен ... ... ... қоймалық және
өндірістік үй-жайлардың табалдырығы болмауы тиіс. Шикі заттар мен ... тиеу үшін ... бар ... ... ... ... ... және көмекші үй-жайларының төбесі мен
қабырғасын керегінше бояп отыруы тиіс, бірақ ... бір ... ... ... ... үй-жайлардың (залдардың) әрленуіне пайдаланған
материалдар жууға және зарарсыздандыруға ... ... ... Үй-жайлардың
ішін әрлеу үшін қолдануға рұқсат етілген материалдар қолданылады.
Салқын тағамдарды, жұмсақ ... ... ... ... ... бактериоцидты шам орнатылуы тиіс.
Өндірістік цехтарда сынатын заттарды, ... ... ... ... ... ... ... таза болуы тиіс.
Өндірістік цехтарда ... және ... ... ... ... ... Әр келушіден кейін тамақтанатын үстелді тазалауы
тиіс.
Күрделі тазалау мен зарарсыздандыру жұмыстары айына бір ... ... ... ... ... жәндіктер мен кеміргіштердің
болуына рұқсат етілмейді.
Дератизациялау және ... ... ... ... ... лицензиясы бар ұйымдар жүргізе алады.
Өндірістік, қоймалық, көмекші ... ... ... ... ... де, олар соларға бөлінген ... ... ... ... ... ... түске боялады да бөлек
сақталады.
Тазалау жұмыстары аяқталғаннан кейін, барлық тазалайтын ... және ... ... жуылып, кептірілуі тиіс.
Өндірістік, көмекші, қоймалық және тұрмыстық ... ... ... жұмысшылар, ал өндірістік үй-жайлардағы ... ... ... не осы ... үшін ... ... ... асырады. Дәретхананы тазалау жұмыстарына арнайы персонал
бөлінеді.
Объектілерде қолдануға рұқсат етілген жуғыш және ... ... ... ... ... және зарарсыздандырғыш заттар
шығарушысының ыдысында арнайы бөлінген орындарда сақталады.
Құрал-жабдықтарға, керекті мүліктерге, ыдыстарға және тамақты қаптап-ораушы
заттарға қойылатын талаптар
Қоғамдық тамақтандыру ... ... ... ... материалды-техникалық жабдықтау заттарымен және құрал-жабдықтармен
қамтамасыз етілуі тиіс.
Технологиялық құрал-жабдықтар, керекті мүліктерге, ... және ... ... ... ... ... санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау органдарымен рұқсат етілген материалдардан
жасалады.
Технологиялық жабдықтарды ластануына ... және ... ... кейін
жуады. Өндірістік үстелдерді жұмыстың аяғында жуғыш және ... ... ... ... ... сүртеді.
Жұмысқа керекті өңдеу мүліктері әр цехқа бөлініп беріледі де, арнайы
белгілермен белгіленеді.
Турайтын тақталар мен пышақтар өңделетін азық-түлікке сай ... - шикі ет, "ШБ" - шикі ... "ШК" - шикі ... "ПЕ" - ... "ПБ"- ... ... "ПК" - піскен көкөністер, "ЕГ" - ет гастрономиясы,
"Көктер", "АК" - ашытылған көкөністер, "Майшабақтар", "Н" нан, "БГ"- ... ... ... ... турайтын мүліктерді механикалық
жолмен тазалайды, ыстық суға жуғыш заттарды қосып жуады, ... ... ... ... ... ... бөлінген орындарда сақтайды.
Ет шабуға арналған ... ... ... ... ... ... жұмыс аяқталғаннан кейін үсті пышақпен тазаланып,
оған тұз себіледі. Діңгектің үстін уақтылы аралап және сүргілеп ... ... ... және ... үшін ... болаттан жасалған
ыдыстар қолданылуы тиіс. Алюминийден және дюралюминийден жасалған ... ... ... және тамақты аз уақытқа (бір сағаттан аспауы тиіс)
сақтау үшін ... ... бар, шеті ... ... ... ... ыдыстарды қолдануға болмайды.
Ыдыстарды қолмен жуу үшін асханалық ыдысқа арналған үш ... ... ... мен ... ... үшін екі секциялы ванналар болуы тиіс.
Асханалық ыдыстарды ... ... жуу ... 1) ... ... жолмен тазалау; 2) суға жуғыш заттар қосып ваннаның бірінші
секциясында жуу; 3) ваннаның екінші секциясында ... ... ... төмен болмай, бірінші ваннаға қарағанда жуғыш заттары екі есе ... суда жуу; 4) ... ... ... ... 65оС-ден
төмен болмай, ағынды ыстық сумен ыдыстарды шаю; 5) тор ... ... ... ... ыдыстар мен асханалық құралдарды екі секциялық ванналарда келесі
тәртіппен жуу тиіс: 1) температурасы ... ... емес ... ... суда жуу; 2) ... 65оС-ден төмен емес ағынды ыстық сумен
шаю; 3) тор ... ... ... ... бөлмелік ыдыстарды екі секциялық ванналарда мынандай тәртіпте жуу
тиіс: тамақтың қалдықтарын ... ... ... ... ... төмен емес суға жуғыш заттарды қосып шөткемен жуу; температурасы 65оС-
ден төмен емес ағын сумен шаю; ... 0,5 м ... ... тор ... ... ... төңкерілген күйде кептіріледі.
Жұмыс күнінің аяғында барлық асханалық, шайға арналған ... және де ... ... ... ... ... ... зарарсыздандырғыш заттармен зарарсыздандыру
жұмыстары жүргізілуі тиіс.
Таза асханалық ыдыстарды шкафтарда ... тор ... ... Таза ... ... ... арнайы жәшік-кассеталарда,
сабын жоғары қаратып сақтайды. Оларды подноста, шашылған күйінде сақтауға
болмайды. Асханалық құралдарға ... ... ... жуып ... отыру тиіс.
Келушілерге арналған подностар әрбір пайдаланғаннан кейін сүртіліп
отырылуы тиіс. Ластанған және ... ыдыс ... ... ... арналған шөткелерді жұмыс аяқталғаннан кейін тазалайды
да температурасы 45оС-дегі жуғыш заттарды қосылған ... суға ... ... да, ағын ... шаяды, содан соң кептіріп, арнайы
бөлінген орында сақтайды.
Жуатын бөлімшелерде ыдыстарды және ... ... ... ... ... және ... заттардың көлемі мен
қанықпасының мөлшері белгіленген жуу ережелері туралы нұсқау ілінеді.
Дайындайтын объектілер мен ... ... ... ... ... ... ... қолдана отырып жуатын жуғыш
машиналармен жабдықталған арнайы үй-жайларда жуады.
Шикі заттарды, тамақ өнімдерін тасымалдау, қабылдау және ... ... ... шикі ... ... ... ... тәртіпте санитарлық
паспорт берілген арнайы таза көліктермен тасымалдау тиіс.
Автокөліктің кузовының іші жуылуға ыңғайлы материалдармен жабылып және
сөрелермен ... ... шикі ... мен ... ... алып ... мен оларды
тиейтін және түсіретін адамдардың жұмыс ... ... ... қолқап) қолдануы және медициналық байқаудан ... ... ... ... ... тағамдар тоңазытқышы бар көлікпен тасымалдануы тиіс. Тез
бұзылатын тамақ өнімдерін ... ... мен сату ... 2002 ... ... N 4.01.060.02, Қазақстан Республикасының Әділет минитрлігінде
2002 жылғы 30 қыркүйекте N 1989 ... "Тез ... ... ... жағдайларына және сату мерзіміне қойылатын ... ... ... мен ... талаптарына сәйкес орындалады.
Аспаздық және кондитерлік өнімдер белгі салынған және таза ... ... ... ... ... ... ... көлікті, басқа мақсатта пайдалануға болмайды.
Көліктік ыдыс өнімнің әрбір түріне сай келетін қолданыстағы стандарттың
талаптарына сәйкес белгіленеді.
Объектілерден бөлек, сатылатын шикі зат пен ... ... ... ... ... ... ... талаптарға сай ақпарат
болған жағдайда ғана сұраныс ... ... ... ... ... ... шикі ... тағамдық өнімдер қолданыстағы
нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы және ... ... ... растайтын құжаттарымен қатар, дұрыс жасалған таза ... ... ... ... ... ... мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары жоқ шикі ... ... ... ... және ... ... жоқ барлық ауыл шаруашылық
жануарларының еттері мен өкпе-бауыр, ішек-қарындарын;
3) ветеринарлық куәлігі жоқ ... ... ... ішек-қарыны тазаланбаған құстарды (түз құсынан басқаларын);
4) қабығы ... ... ... ... бойынша қолайсыз
шаруашылықтардан түскен жұмыртқаларды, үйрек және қаз жұмыртқаларын;
5) банкілерінің тығыз жабылуы бұзылғанда, жарылайын деп ... ... ... ... заттаңбасы жоқ консервілерді;
6) құрамында қамба зиянкестері бар жармаларды, ұнды, ... және ... да ... ... және ... бар ... мен көкөністерді;
8) жеуге жарамайтын, егілмей жабайы шыққан жеуге жарайтын, ... ... ... ... өтіп ... және ... ... туралы
белгілері бар тағам өнімдерін;
10) үйде дайындалған өнімдерді.
Өнімдерді шығарушының ыдысында ... ... ... ... ... ... сай ... қойылған таза ыдысқа ауыстыруға болады. Қаптамасы
жоқ өнімдерді бос ыдысқа салып ... таза ... ... ... ... түрлеріне қарай қабылданған жіктемеге сәйкес сақтау
тиіс: құрғақтарды (ұн, қант, жарма, макарон өнімдері және басқалары); нан;
еттік, балықтық, сүт-майлық, ... ... мен ... бөлу
тиіс.
Тағам өнімдерін сақтағанда тауарлық көршілестіктің ережесін сақтап,
жинаудың нормалары, ... ... мен ... ... ... тиіс.
Арнайы иісі бар өнімдер (дәмдеуіштер, майшабақтар), олардың иісін сіңіріп
алатын өнімдерден (сары май, ірімшік, жұмыртқа, шай) бөлек ... ... ... ... мұздатқыш камералар оңай ... ... ... және ... жүйелермен, керек болған
жағдайда ойықты ілгіштері бар немесе таттанбайтын болаттан ... ... ... ... ... ет ... ... ұшалары, ұшаның төрттен бір бөлігін бір-
біріне, қабырғаға және еденге тимейтіндей етіп іледі. ... ... ... тауар қойғыштардың үстіне қатарлап қойып сақтайды.
Шығарушының ыдысында мұздатылған өкпе-бауыр, ішек-қарындар, құстар,
балықтар сөрелерде немесе тауар ... ... ... ... ... ... бар ... сақтайды. Қасық, қалақшаны қаймақ
және сүзбесі бар ыдыста қалдыруға болмайды.
Сары майды зауыттың ыдысында немесе пергаментке ... ... ... ал ... майды шығарушының ыдысында сақтайды.
Ірі ірімшіктерді ыдыссыз таза сөрелерде сақтайды. Ірімшіктерді бірінің
үстіне бірін қойғанда ... ... ... ... ... ... тұтынушы ыдысында сақтайды.
Дайын ет өнімдерін (шұжықтар, сан ... ... ... алып ... ... ... ... ыдыста сақталады.
Қорабтардағы жұмыртқаларды тауар салғыштың үстінде салқын құрғақ үй-
жайларда сақтайды. Жұмыртқа ұнтағын құрғақ ... ... ... ... ... сақтайды.
Жарма мен ұнды қаптарда тауар салғыштың үстінде және қатарлай бірінің
үстіне бірін қойып, ... ... ... кем дегенде 15 см болуы тиіс.
Макарондық өнімдерді, қант, тұзды алып ... ... ... тауар салғыштың үстінде сақтайды.
Шай мен кофені желденетін құрғақ үй-жайлардың сөрелерінде ... ... ... ... ... ... ... бөлінуі тиіс.
Қара бидай наны мен бидай нандары бөлек сақталады.
Нан қойылатын шкафтардың есіктерінде желдену үшін ... ... ... Нан
қойылатын шкафтарды аптасына бір рет сірке қышқылының 1%-тік ерітіндісімен
сүртіп отыру тиіс.
Картоп пен тамыржемістерді құрғақ қараңғы үй-жайларда ... ... ... ... ... ... ашытылған, тұздалған
көкөністерді бөшкелерде, 10оС аспайтын температурада сақтайды. ... ... ... жерлерде жәшіктерде 12оС аспайтын температурада сақтайды.
Мұздатылған көкөністерді, жемістерді, жидектерді алып келушінің ыдысында
төмен температуралы мұздатқыш ... ... өнім ... жарамдылық мерзімі көрсетілген әрбір ... ... ... сол ... ... пайдаланғанға дейін
сақтау тиіс.
Шикі затты өңдеуге және өнімді өндіруге қойылатын талаптар
Аспаздық және кондитерлік өнімдерді дайындағанда ... ... ... тиіс.
Шығарылатын өнімдердің жиынтүрін шығаруға санитарлық-эпидемиологиялық
қызмет мемлекеттік органдарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы
беріледі. ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайда өндіріс технологиясында жаңа ... ... ... жол ... және ... ... өңдеу бөлек, мамандандырылған цехтарда
жүргізілуі тиіс. Цехқа бөлінбеген объектілерде санитарлық-эпидемиологиялық
қызмет мемлекеттік органдарының ... ... шикі және ... ... бір ... ... ... өңдеуге жол беріледі.
Мұздатылған етті екі жолмен ерітеді. Ақырын еріту температурасы ... ... ... ет ... дефростер жоқ болса, өндірістік
үстелдерде жүргізіледі. Мұздатылған етті суда ... ... ... ... еріген етті қайта қатыруға болмайды. Тоңазытылған етті ... оған ... ... ... ... ерітуге болады.
Ұшадағы, жартылай және төрттен бір бөлікті етті сүйектен айырардың
алдында тазалайды, таңбасын ... алып ... ... қаннан тазалайды,
шөткенің көмегімен ағын судың астында жуып алады.
Ет турамасын 2-4оС температурада 6 сағаттан артық сақтамайды. Суық ... етті ... ... ... ... ... суда ерітеді. Жылумен өңдеудің
алдында оларды суық суға ... ... ... ауада ерітеді, ағын сумен жуып тастайды және кесілген
жағын суы төгілуі үшін ... ... ... Шикі құстарды өңдеуге бөлек
үстелдер қарастырылып, олар ... және ... ... ... ... температурасы 12оС-ден аспайтын суда мынандай
есеппен судың 2 литріне бір килограмм ... ... ... Бір литр суға ... ... тұз ... болады. Балықтың жон етін, бекіре тектес балықтарды
суда ерітуге болмайды.
Тұздықталмаған күйдегі ... ... ... ... 6 ... артық сақтауға болмайды. ... ... ... ... ... ғана ... тиіс. Көкөністерден,
жемістерден және көктерден дайындалған ... ... ... ... ... ... ет ... және басқа құрамдарына сүзілген
сорпаны құйып, қайта қайнатады. Сілікпені алдын ала қайнаған сумен ... ... ... және ... ... 25оС температурада
суытуға қалдырады. Содан кейінгі суыту мен сақтау ... ... суық ... ... ... Мұздататын жабдықсыз
сілікпен сатуға болмайды.
Еттен және құстан жасалған өнімдердің қолдануға дайындығын тескен жерден
түссіз сорпа ағуынан және кескен жердің сұр ... ... және де ... ... ... ... арқылы анықталады. Табиғи шабылған
өнімдерде ол 85оС төмен болмай, котлетті ... ... ... үшін
90оС төмен болмауы тиіс. ... 5 ... бойы ... ... ... турамасының және балық өнімдерінің дайындығы ... ... ... мен ... ... ... етінің сүйегінен оңай
ажырауы арқылы анықталады.
Туралған еттен, балық етінен дайындалған өнім және ... ... ... ... қыздырылған майда екі жағынан кем ... 10 ... онан соң ... және ... ... t ... 10-15 минут
аралығында әрі қарай пісіріледі.
Тоқаш еттерді буға пісіргенде, оның жылумен дайындалу уақыты кем ... ... ... тиіс.
Еттен жасалған өнімдердің дайын күйіндегі органолептикалық белгілері
тескен жерден тұнық ... ... және ... ... жерінің сұр түсте
болуы болып табылады.
Құс еті толық дайын болғанда жамбас сүйегінің сынған ... ... ... түс ... ... ... барысында арнайы жабдықтар (таба) немесе асүйлік
ыдыс (қазан, таба) қолданылуға тиіс. Бір рет құйылған майда 7 рет ... ... оны жою ... ... қуыруды бастар алдында және аяқталғанда
қуыратын майдың сапасы органолептикалық ... ... ... түсі)
бойынша тексеріледі және арнайы жорналға жазылады. Жағымсыз иісі, ащы дәмі
болып және түсі ... ... ... әрі ... ... ... қолдануға
рұқсат етілмейді.
Бірінші және екінші тағамдарға арналып пісірілген етті, құсты, ... ... ... ... ... ... ... 5-7 минут бойы
қайнатады, осы сорпаның ішінде 75оС температурада жіберерден ... ... бір ... ... мен ... ... ... алдын ала пісірілген еттен
немесе ішек-қарыннан жасалған тураманы қаңылтыр табада кем дегенде ... ... ... ... ... ... ... кейін екі
сағаттың ішінде пайдалануы тиіс.
Тағамдарды дайындауға ... ... ... бір ... және
белгіленген сыйымдылықта мынандай тәртіпте ... ... ... жылы
кальцилендірілген соданың ерітіндісімен, 0,5%-ды хлораминнің ерітіндісімен
немесе басқа да қолдануға рұқсат етілген жуғыш және ... ... одан соң ... суық ... ... Таза ... таза ... салады. Өндірістік цехтарда өңдеуден ... ... ... ... (жұмыртқалаған күнін есептемегенде сақталу мерзімі жеті күннен
көп) жұмыртқаларды ... ... ... ... ... ... ... кейін және 30-40 минут
бойы көлемін ұлғайтқаннан соң, оны аспаздық өңдеуден өткізеді.
Жұмыртқаға сүт қосып омлет ... ... ... ... ... құрамдармен қоспасын май жағылған табаға 2,5-3см қалыңдықта
құйып, немесе 180-200оС ... ... ... 8-10 ... Ашылған жұмыртқа массасын 30 минуттан артық сақтауға болмайды.
Қабығы аршылған картоп, тамыржемістер және басқа да ... ... ... суық суда 2 ... ... ... болмайды. Соңынан
термоөңдеуден өткізілмейтін суық тағамдарға арналған шикі ... ... ... ... 3%-ды ... немесе ас тұзының 10%-ды
ерітіндісінде 10 минутқа салынады, содан кейін ағынды суық ... ... мен ... өздерінің қайнатылған ыдыстарында суық цехта
суытылады.
Гарнирлер тек ... ... ... ғана шайылады.
Объектілерде мыналарды дайындауға тыйым салынады: 1) Ет ... ... ... ... ... ... өнімдерді, бас
еттерінен жасалған ораманы дайындауға және сатуға; 2) флоттық ... 3) ... ... ... ... және турамасы бар
құймақтарды жасауға; 4) табиғи пісірілмеген және ... ... ... ала ... ... ... ... 5) тұтынушы ыдысындағы
ашыған сүттен жасалған сусындарды сыйымдылықтарға ... ... ... ... ... үлес ... бөліп құйып немесе зауыттың
ыдысымен таратуға - сатуға ... 6) ... ... ... ... одан ... ... 7) тығыз жабылған ... ... ... ... ... ... мен пайдалануға; 8) ашыған сүт сусындарын ... ... және ... ... өндіруге.
Демалыс орындарында және көшелерде мангалдарда, қуыру табасында, тор
көздердерде, қуыратын шкафтарда, табаларда, қазандарда тағамдарды дайындау
санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... ... ... жол ... Сонымен бірге келесі
шарттар сақталуы тиіс: 1) су құбыры және ... ... ... ... мұздатқышты және технологиялық жабдықталған көлемі 25м2 бөлме
болуы ... ... жеке ... тазалығын сақтауына жағдайлар
жасалуы тиіс; 2) қуыру жұмысына ағаштарды немесе дайын ағаш көмірін, ... ал ... ... бір рет ... ... мен асханалық
құралдарды пайдалануы тиіс; 3) ... тек ... ... ғана ... ... және ... ... өнімдер мен аспаздық
өнімдерді сатуға жіберілуіне қойылатын талаптар
Өнімдер оның сұранысы мен сатылуына қарай партияланып ... ... ... күні пайдалануға болмайды. Жаңадан дайындалған тамақтар
алдыңғы күнгі дайындалған тағамдардың қалдықтарымен араласпауы ... ... ... ... және ... ... бағалау күнделікті жүргізіліп өнімнің ... ... ... ... ... болу ... өнімнің жіберілуге
(сатылуға) рұқсат етілген мерзімін, дайындаушының және түйсіктік бағалау
жүргізген ... ... осы ... ... №2 ... үлгідегі журналда тіркеп отыруы тиіс.
Сатылар уақытында ыстық тамақтардың (сорпалар, тұздықтар) ... ... ... ... ... мен ... 65оС-ден төмен
болмауы, суық сорпалар мен сусындардың ... ... ... ... ... және ... тағамдарды дайын болған уақытынан бастап
мармитте немесе ыстық пеште 2 ... ... ... ... Салаттар,
винегреттер, гастрономиялық өнімдер, басқа суық тағамдар және сусындар
үлеске бөлінген күйде ... ... ... тиіс және ... ... сатылуға тиіс. Дайын кулинарлық тағамдар (самса, ... және өзге де ... ... ... ... кезеңнен бастап
жарты сағат өткеннен кейін салқындатылған сөрелерге салынып, ал ... ... ... ... ... ... ... мәртелік тамақтандырудың дастарқан мәзірін
құрағанда оған бір күн ішінде бір атаулы тағамдар мен гарнирлерді енгізбеуі
тиіс.
Тамақ таратуға таза ... ... және ... ... Бір рет ... ыдысты қайта қолдануға болмайды.
Тамақ таратуға керек-жарақ ыдыстар таза, тамақтың әр түріне сай, ... ... ... ... ... термостармен және арнайы бөлінген қақпағы
тығыз жабылған ыдыстармен жеткізілуі тиіс. ... ... ... ... тағамдарды 3 сағаттан (тасымалдану уақытын ... ... ... ... ... сататын объектілер шығаратын жартылай дайындалған,
піскен тағамдар және басқа да өнімдер ... ... ... ... қорытындысы берілген
технологиялық нұсқаулар, нормативтік-техникалық ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық тамақтандыру
объектілерінің осы өнімге мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
органдарының санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... ... дайындалған өнімдерді дайындап бітіретін
цехтарға немесе аспаздық дүкендерге жеткізгенде айналмалы, белгіленген таза
ыдысты (қақпағы тығыз жабылатын) және Қазақстан ... ... ... заттар мен өнімдердің тізіліміне сәйкес буып-түйетін
материалдарды ... жол ... ... мен ... ... ... сатқанда оларды бөлек
сақтайтын жағдайлар қарастырылуы тиіс.
Тамақтың қалдықтарын ... ... ... ... ... ... ... бар ыдыстарға жинайды. Бөшкелер мен шелектерді
қалдықтардан босатқаннан ... ... және ... ... ... сумен шаяды және кептіреді. Тамақтың қалдықтарына арналған ыдыстарды
жуу үшін жиналған суларды канализацияға ... жері бар ... ... Қалдықтарды тасымалдауға осы мақсатқа арналған көлік қолданылады.
Кремі бар ... ... ... ... талаптар
Бұл санитарлық ережелердің талаптары тәуліктік өндірісі 300 килограмнан
аспайтын, кремі бар ... ... ... объектілердің
кондитерлік цехтарына қойылады. Ұйымдардың кондитерлік ... ... ... № 3 ... ... ... тиіс.
Қуаттылығы тәулігіне 300 килограмнан (кг) ... ... ... нан және нан ... мен кондитерлік өнімдерді шығаратын
ұйымдарға қойылатын талаптарға сай болуы тиіс.
Дайын ... ... ... ... ... және
кондитерлік қаптарды стерильдейтін бөлімшелер, жұмыртқаны жаруға ... ... ... соң ... шамдармен өңделуі тиіс.
Бактерицидті шам көп алаңды қамтып және ... ... ... ... ... ... орналасуы тиіс.
Кремі бар кондитерлік өнімдерді шығаратын кондитерлік цехтардың
өндірістік үй-жайларына кіре ... ... ... ... төселеді.
Ұнды елеуге арналған жабдықтар магнитпен қамтамасыз етілуі тиіс. Магнит
әр ауысым сайын тазаланып отыруы тиіс.
Ұннан ... ... ... ... жаңа ... мен ... алдында пештің ішінде қыздырып алады. Жиектері майысқан,
мыжылған, ішіне қараған қалыптар мен ... ... ... ... күйіктерден тазалау үшін белгіленген кезеңде күйдіріп ... ... ... ... ... ... ... мен майда
керек-жарақ жиһаздарды, цех ішіндегі ыдыстарды және ірі керек-жарақтарды
жуатын бөлмелер, ... ... ... ... жуатын бөлмелер ыстық
және суық су ... үш ... ... ... ... Жұмыртқа
жаруға арналған бөлмелер төрт секциялы жуатын ванналармен жабдықталуы тиіс.
Цех ішіндегі ыдыстар мен ... ... ... ... ... ас ... тазаланып, үш секциялы ваннада келесі
тәртіпте жуу тиіс:
1) бірінші секцияда - берілген ... ... ... ... ыстық
судағы ерітіндісінде шылап, жуу;
2) екінші секцияда - ыстық зарасыздандырғыш ерітіндіде (қанықпа мөлшерін
қолданылуы туралы нұсқауға сәйкес жасап) 10 минут бой ... ... ... - ... ... бар, температурасы 65оС-ден төмен
емес ағынды ыстық сумен шаю. Өңдеуден соң ... ... ... ... ... таза және лас ... заттарды қоюға арналған
бөлек сөрелер орнатылуы тиіс.
Осы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес кондитерлік өнімдерді
тасымалдауға ... ... ... ... ... қайтқан
сайын жуатын және зарарсыздандыратын заттарды қосып жуады, одан соң ... ... және ... ... ... ... ... жабдықтар, керек-жарақтар мен ыдыстарды осы
санитарлық ереженің талаптарына сәйкес өңдейді, ал ... ... ... соң 30 ... бойы ... ... арналған ванналарды және жұмыртқаларды жаруға
арналған үй-жайдың едендерін ... ... ... ... ... ... мен пирожныйларды әрлеу үшін сығымдап құюға арналған ... ұсақ ... ... ... ... ... ... толық жуылғанға дейін температурасы 65оС-ден төмен емес суда
бір ... ... ... ... ... ... ... суда кір жуатын машина
арқылы немесе қолмен жуу;
3) температурасы 65о С-ден төмен емес ... суда ... ... ... ... автоклавтарда немесе температурасы 120оС ... ... ... ... 30 минут қайнату арқылы. Стерилизациялаған
қаптарды стерилизациядан өткен жердегі немесе қайнатқан сыйымдылықтарда
сақтайды;
6) ... ... ... ... пайдалануға тыйым салынады.
Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін крембылғағыш машина кремнен ... ... ... ... ... ... ... содан кейін
зарарсыздандырғыш дәрмектің ерітіндісімен ... 10-15 ... ... ... ... ыстық сумен шайылады.
Шикі заттарды тәуліктік қор қоймасында ашып, арнайы белгіленген цех
ішіндегі ыдыстарға ... ... ... ... мен хош
иістендіргіштерді шығарушы-зауыттың қаптамасында ғана сақтайды.
Крем дайындауға сәйкес ... бар және ... ... ... ... ... (жұмыртқалаған күнін есептемегенде, сақталу
мерзімі 7 тәуліктен ... ... ... ... ... іріктеу арқылы овоскоптайды және тор көзді сыйымдылықтарға өңдеу
үшін салынады. Кондитерлік өнімдерге қолданылатын жұмыртқа 6оС-ден ... 10 ... ... сақталмауы керек.
Жұмыртқаларды төрт секциялық ваннада мына тәртіпте өңдейді:
1)бірінші секцияда - температурасы 40-50оС жылы суда 5-10 ... ... ... - 5-10 минут қолдануға рұқсат ... ... ... ... ... оның ... ... нұсқауға сәйкес
жуылады;
3)үшінші секцияда - 5 ... бойы ... ... оның ... ... және өңдеу уақыты нұсқауға
сәйкес орындалады;
4)төртінші секцияда - 50оС-ден төмен емес температурада ағын сумен 5 ... ... ... жүргізетін ванналардағы ерітінділерді ауысым бойында екі
реттен кем ауыстырылмауы тиіс.
Тазаланған жұмыртқалар темір ... ұру ... ... ... бес ... ... арнайы шашкелерге құйылады.
Жұмыртқалық массаны түрін және ... ... ... оны ... ... ... 3-5 мм аспайтын темір елегішпен сүзіп құяды. Жұмыртқалық масса
6оС-ден жоғары емес температурада ... ... ... массаның
сақталу мерзімі крем дайындау үшін 8 ... ... ... ... ... ... үшін 24 сағаттан аспауы тиіс.
Сары май орауынан ... ... ... және беті ... ... майларды крем дайындауға қолданбайды.
Крем қолданыстағы нормативтік-технологиялық құжаттарға сәйкес дайындалуы
тиіс.
Крем дайындауға ... ... ... сары ... ... шет ... қолдануы тиіс. Мезофилды, аэробты, факультативті-аэробты
микроорганизмдердің саны 100000 ... ... ... ... ... тиіс. Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар
(колиформдық) - 0,01 г-да, ... ... ... ... 25 грамнан, коагулазы оң стафилококтардың 0,1г өнімде
анықталса, ол рұқсат ... мен ... ... сулық фазадағы қанттың құрамы 60%-дан
аспайтын кремдер қолданылуы тиіс. Кремнің сулық фазасындағы қант құрамының
есебі осы ... ... № 4 ... ... ... болғанда дайындалады. Шәрбәтті 6оС-ден жоғары емес
температурада сақтауға болады. Сіңдіруге арналған ... пен ... ... ауысымы екі реттен кем ауыспауы тиіс. Үгітінділер мен
шәрбәттің қалдықтары жоғары температурада өңделетін жартылай дайындалатын
тағамдарды ... ... бір ... ... аспайтын мөлшерде дайындалады. Торттар
мен пирожныйларды әрлеуге арналған кремдердің қалдықтарын екінші ... ... ... ... ... сол ... ... өңделетін жартылай дайындалған және ұннан жасалатын өнімдерді
дайындағанда қолданатын технологиялық нұсқауларға сәйкес қолдануы тиіс.
Демделген, бұлғаудан ... ... ақ ... ... ... шикі және ... ... сақталынбайды және
жасалғаннан кейін тез арада қолданылуы тиіс. Кремдердің ... ... ... ... үшін бір ... сағат және тапсырылған өнімдер
үшін 2 ... бойы 4о қосу 2оС ... ... ... бір ... ... сыйымдылыққа ауыстырғанда немесе
араластырғанда арнайы керек-жарақты қолданады. Кремді қолмен ауыстыруға
болмайды. Жұмыс ... ... ... бар таза ыдыс арқылы тасиды.
Басқа объектілерге кремді сол жерде пайдалану үшін тасымалдауға болмайды.
Кремі бар ... ... ... әр ... жұмысты таза
стерильденген сығатын қаптармен, олардың ұштықтарымен және ұсақ керек-
жарақтарды ... ... Әр ... ... ... ... және ұсақ керек-жарақтар санап беріледі және ... ... ... бір ... ... екі ... кем ... тиіс.
Креммен жұмыс істеуге арналған сығатын қаптарды, олардың ... ... ... ... мен ... ... жабдықтарды басқа
мақсатта қолдануға болмайды.
Кремі бар кондитерлік өнімдер дайындалғаннан соң салқындату ... ... ... ... ... салынар алдында 16-18оС
жоғары емес температурада сақталуы 2 сағаттан аспауы тиіс. Технологиялық
процестің ... деп ... ... ... ... ... бастап
есептелінеді.
Кремі бар кондитерлік өнімдер температурасы 6оС-ден аспайтын мұздатқышты
камераларда сақталады. Креммен әрленбеген торттар және пирожныйлар, ... ... ... жартылай дайындалған вафельді торттар және
пирожныйлар 18оС-ден аспайтын ... және ... ... 70-75% ... ... ... ... емес температурада сақталатын торттардың, пирожныйлардың
және орамалардың технологиялық ... ... ... сақталу мерзімі
қолданыстағы санитарлық ережелер және нормалардың гигиеналық талаптарымен
белгіленген мерзімнен аспауы тиіс.
Сақталу мерзімі өтіп ... ... ... тұтынушыларға
сатылмайды. Олардың әрі қарай қолданылуы ... ... ... ... ... ... қабылданады.
Дайын өнімдер таза, құрғақ, бөтен иісі жоқ ыдыстарға салынып, қапталады.
Өнімдерді салар алдында ыдыстарға ... ... ... ... ... жоқ ... мен ... қақпағы бар
темір контейнерлерге салады. Пирожныйлар мен ... ашық ... ... ... ... болмайды.
Торттар пергаменттен немесе пергаментке ұқсас ... ... ... ... ... ... ... етілген басқа да
қаптайтын материалдарға салынып, қақпақпен ... ... ... ... және ... болмайды. Кремі бар
кондитерлік өнімдерді мұздататын жабдықтары бар сату ... ғана ... ... ... нормативті және техникалық құжаттарға
сәйкес белгілермен белгіленеді.
Қоғамдық тамақтандыру объектілеріндегі персоналдың жеке басының
тазалығын қадағалауға қойылатын ... ... ... қолданыстағы ҚНжЕ талаптарына
сәйкес тұрмыстық жағдайларға арналған үй-жайлар қарастырылуы тиіс.
Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің ... және ... ... оқушылары өндірістік тәжірибеден өтер және жұмысқа түсер
алдында міндетті түрде алдын-ала және ... ... ... ... ... ... ... дайындықтан өтулері тиіс.
Әрбір жұмыскердің өзімен ... ... ... ... ... ... және ... оқытудан өткендігі туралы
жазылған жеке медициналық кітапшасы ... ... ... ... ... жұмыскерлері қолдарының
тазалығын қадағалауы тиіс, арнайы киіммен жұмыс істеуі, ... ... ... барар алдында санитарлық киімді шешуі, қолдарын жұмысты
бастар алдында және дәретханадан шыққан соң, ... ... ... ... және лас заттар ұстағаннан кейін сабынмен жуып ... ... ... ... шыт орамалдың астына жинауы тиіс, ... және ... ... дайындағанда зергерлік әшекейлерді,
сағаттарды және басқа сынатын заттарды ... ... ... ... алып
және оларды лактауға болмайды.
Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің жұмыскерлерінің арнайы киімдері
түйрегішпен түйреліп, инемен шаншылмауы тиіс және ... ... ... ... тән ... сақтауға болмайды.
Күн сайын суық, ыстық және кондитерлік цехтарда жұмыс атқаратын
ауысымның ... және ... ... дайындайтын объектілерінде
жұмыскерлердің ... ашық ... ... ... бар ... қызметкері тексереді. Терісінде іріңді ... бар, ... ... ... ... және ... ... күдікті адамдарға
бұл цехтарда жұмыс істеуге болмайды. Тексерудің қорытындысы осы санитарлық
ережелерге № 6 қосымшада келтірілген ... ... ... ... ... ... объектілерінде алғашқы көмек көрсетуге
арналған дәрмектердің жиынтығы бар ... ... ... ... және ... және ... үй-жайлардың
жөндеу жұмыстарымен айналысатын басқа да жұмыскерлер таза ... ... ... тиіс, құрал-саймандарды арнайы, жабылатын
жәшіктермен тасымалдауы тиіс. Жөндеу жұмыстарын ... шикі ... ... және дайын өнімдердің ластануына жол берілмеуі тиіс.
Өндірістік бақылау объектілері
Меншік нысанынан тәуелсіз барлық жалпы ... ... ... ... ... ... өнімділік ұйымдарда өндірістік
бақылауды шарт негізінде іскерлікті және аккредитталған зертханалармен
жүргізуге жол ... ... ... ... ... ... ... мен
кезеңділігі нормативті құжаттармен (техникалық жағдайлар, ... ... ... ... ... ... қорытындысы қанағаттанарлықсыз
болғанда, саны екі еселенген ... ... ... шикі заттың,
жартылай дайындалғандардың, көмекші материалдардың, судың және ауаның
технологиялық ... ... ... санитарлық киімдерге,
жұмыскерлердің қолдарына, барлық жұмысшы үй-жайлардың санитарлық-гигиеналық
жағдайларына қосымша ... ... және ... ... ... және ... қарсы шаралар жүргізіледі.
2 Бөлім Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау жағдайларына және ... ... ... ... ... тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау
жағдайларына және сату ... ... ... ... Мемлекеттік санитарлық Бас дәрігерінің 2002 жылғы
1 тамыздағы N 32 ... ... «Тез ... ... ... ... және сату ... қойылатын санитарлық-гигиеналық
талаптар» санитарлық ... мен ... ... ... ... ... ... сапасы мен адам денсаулығына қауіпсіздігін
сақтап қалу үшін, тасымалдау және сақтау кезінде ... ... ... ... ... ... саудаға асырылуын талап ететін, оларды
сақтамағанда сапасы өзгеріп, бұзылуға әкеп соғатын және ... зиян ... ... ... ... Осы ... мен ... тез бұзылатын тамақ өнімдердін сақтау жағдайларын
және сату мерзімін регламенттейді.
«Тез ... ... ... ... ... және сату ... ... талаптар»
санитарлық ережелер мен нормалардан көшірме
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік
санитарлық Бас дәрігерінің 2002 жылғы 1 тамыздағы N 32 бұйрығы
Жалпы ережелер
Осы санитарлық ... ... тез ... ... ... ... ... кәсіпорындардың басшылары жауапкершілікте
болады.
Осы санитарлық ... ... ... мен ... ... ... өнімдері - тасымалдауға, сақтауға, сатуға арналған
ерекше жағдайларды, белгіленген қатаң уақытты талап ететін ... ... ... ... - тамақ өнімдерінің тұтыну қасиетін анықтайтын
және адам үшін оның ... ... ... ... өнімдерін, материалдар мен бұйымдарды айналдыру - сауда-саттық
(сонымен бірге экспорт және ... және ... да ... ... мен ... ... ... (әрі қарай сатылуы), оларды
сақтау және тасымалдау;
4) сақтау және сату ... - ... ... ... ... ... өнімі
өзінің барлық қасиеттерін сақтайтын нормативтік құжатта ... ... ... ... - ... ... ... жарамсыз деп табуға
тағайындалған уақыт кезеңі;
6) тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігінің куәлігі - ... ... ... ... қоюшы) тамақ өнімдері ... ... ... ... техникалық құжаттардың талаптарына сәйкестігін
куәландыратын құжат;
7)сақтау шарттары - ... ала ... ... ... ... ... және ... ауаның ылғалдылығы, белгілі
жарықтандыру тәртібі);
8)нормативтік ... - ... ... ... ... және фито-санитарлық ережелер мен нормалар және тамақ өнімдері
мен материалдардың, бұыймдардың сапасы мен қауіпсіздігіне, ... ... ... ... оларды дайындап шығару жағдайларына, сақтауға,
тасымалдауға, сатылуға және ... ... ... ... ... мен ... утилизациялауға не жоюға талап қоятын басқа да
нормативтік ... ... ... утилизациялау - тамақ өнімдерін ... ... ... ... ... және адам ... мен ... ортаға қауіп келтіретін заттардың қатарына қосу ... ... ... ... ... өнімдеріне, сапасы мен адам ... ... қалу ... ... және ... ... ... жасалуын, қатаң көрсетілген уақыт аралығында саудаға асырылуын
талап ететін, ... ... ... ... ... әкеп ... тұтынушының денсаулығына зиян келтіретін тамақ өнімдері жатады. Оларға
жататындар: консервіленбеген ет, құс және ... ... сүт, ... ... ... ... жасалған кремді-кондитер өнімдері және
әрленгенде салмақтық үлесінің ылғалдылық мөлшері 13% көп ... ... ... ... ... ... дайындалмаған
сусындар;көкөністен дайындалған өнімдер (салаттар, гарнирлер);құрамында май
бар өнімдер (майонез, ... ... ... ... ... мен ... бұзылатын тамақ өнімдерінің барлық түрлері екі топқа бөлінеді:
1) бірінші топқа - алу 50С ... емес және қосу 60С ... ... ... ... мерзімінің ұзақтығы 72 сағаттан көп емес
уақытты құрайтын тамақ өнімдері жатады;
2) екінші топ - алу 180С және қосу 20С ... ... ... ... 60 ... көп емес ... ... тамақ өнімдері
жатады. Тамақ өнімдерінің бұл тобына жаңа технологияда дайындалған,
жетілдірілген ... ... ... ... ... ... қарсы белсенділік (консервант) қасиеттері бар тамақ қосымшаларын
қосумен, өнімді бу газ өтпейтін қабықшаға салынып, ауасы сорылған ... ... ... ... өнімдердің белгіленген сақтау мерзімі (№ 5 ... ... ... ... ... бастап есептеледі және
бұл мезгілге өнімнің дайындаушы-ұйымдағы болған уақыты мен азық-түлік сауда
орындарындағы қоғамдық ... ... ... ... ... ... өнімдерін дайындаушы өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдеме
беруі қажет және тұтынушыға өніммен бірге төмендегілерді ... ... ... ... ... мен ... ... мен
қауіпсіздігінің куәлігі;
2) осы ережеге сәйкес ұйымдағы (технологиялық процесс аяқталған сәттен
бастап) ... ... ... мен ... ... ... мен
сақтау мерзімінің аяқталуы көрсетілген тауар құжаттамасын.
Тез ... ... ... ... ... ... сатылуына қойылатын талаптар
Тез бұзылатын тамақ өнімдерін өндіру, сақтау, тасымалдау және сату
кездерінде қолданыстағы ... ... ... орындалуы қажет.
Қорап материалдары мен бос қораптар белгіленген тәртіппен қолдануға
рұқсат етілуі ... ... ... ... ... ... бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау және сату ... мен ... ... ... ... белгіленген
температуралық режим сақталған жағдайда ғана іске асырылады. Тез бұзылатын
тамақ өнімдерін суық көзі ... ... мен ... ... ... тамақ өнімдерін сақтау үшін құрамы, ауданы мен жабдықтары
қолданылып жүрген құрылыс нормалары мен ережелерінің талаптарына ... ... ... ... ... ... ... өнімдерін тасымалдау үшін, (изотермиялық кузовтары,
салқындатылатын кузовтары, рефрижераторлары) бар арнайы белгіленген көлік
құралдарын белгіленген ... ... ... ... ... ... ... азық-түліктер жылы мезгілде арнайы көліктермен қосу 6 0С
жоғары емес температурада:
1) ... ... бар ... алты ... ұзақ ... салқындатқышы жоқ температураны бір қалыпты ұстап ... ... бір ... ұзақ емес уақыт аралығында тасымалдануға тиіс.
Тез бұзылатын тамақ өнімдерін тасымалдау, ... және ... ... ... ... талаптары орындалмауының себебінен
сапасын жоғалтқан ... ... ... ... сатуға болмайды,
сараптамалануға жіберіліп, қорытындысына сәйкес олар ... заң ... ... ... ... Азық түлік базарлардың гигиенасы
Қазақстан республикасында ... ... ... ... ҚР Денсаулық сақтау
министірлігімен бекітілген "Азық-түлiк ... ... ... ... ... ... қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар" №
4.01.063.02 санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес жүргізіледі.
Осы ережелер мен ... ... ... атқарып жатқан, сондай-ақ құрылысы
салынып, өзгертiлiп немесе жұмыс iстеп жатқан базарларға ... ... ... ... ... ... ... әкімшілігі,
сатушылар, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес базардың территориясында
меншіктік іс әрекетін іс жүзіне ... ... және ... ... ... ... және оларды пайдалану барысында
қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар" санитарлық ережелер мен
нормалардан көшірме № ... ... ... ... келесi терминдер мен ... ... ... - ... ... ... орны анықталып,
тұрақты немесе уақытша ... ... және ... ... ... ... ... талаптарын орындау арқылы азық-
түлiк заттарының саудалануын iс жүзiне асыруға арналған мүлiктiк ... ... ... - жеке және заңды тұлғаларға сауданы iс ... ... ... шикiзаттары мен тамақ өнімдерi;
3)азық-түлiк шикiзаттары - өсiмдiктiк, жануарларлық, микробиологиялық,
минералдық, ... ... ... ... ... шикiзат және сулар;
4) тамақ өнiмдерi - табиғи және ... ... ... ... ... базар әкiмшiлiгі - базар ... ... ... ... eтy үшiн құрылған басқарушы құрал;
6) тамақ өнiмдерiнiң көршiлестiк тәртiбi - ... және шикi ... ... ... ... ... ... түйiсуiн жiбермеу;
7) пiспеген өнiм - технологиялық өңдеуден өтпеген өнiм;
8) дайын өнiм - ... ... ... ... ... - ... қызметiн пайдаланып өзiнiң сауда-саттық iс әрекеттерiн
iс жүзiне асырушы, Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ... салу ... ... ... ... ... жеке тұлға;
10) сауданы iс жүзiне асыру - сату ... ... ... ... ... ... ... залог ұстаушыға ... ... ... және ... тиеп ... жұмыстарын орындау;
11)пайдалануға жарамды мерзiм - белгiлi мерзiмнiң өтіп, тамақ өнiмдерiнiң
арнайы мақсатта пайдалануға жарамсыз деп есептелетiн уақыттың туындауы;
12)еттi ... - етті ... және ... әсер ету ... ... тәсiлдерi;
13) конфискат - малдәрігерлiк-санитарлық сараптамамен жарамсыз деп табылған
органдар мен ет ... ... орны - ... ... сөрелермен құралдармен саудаланатын
заттардың түрлерiн ескерiп, сауда саттық iс-әрекетті ... ... ... ең кемдігі заңнамаларда көрсетілген көлемнен кем
болмайтын сатушының жұмыс істейтін аумағы.
Азық-түлiк ... ... ... ... ... жобалау, салу, құрылысын қайта өзгертiп жөндеу
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
органдарымен белгiленген тәртiппен ... ... ... және ... ... ... талаптарды сақтай отырып, қолданыстағы ҚНжЕ
талаптары негізiнде жүргізіледі.
Базарда сауда-саттық жасау Қазақстан Республикасының және басқа ... жеке және ... ... ... ... ... мен жеке ... іске асырылады.
Базар аумағын арнайы мамандандырылған сату орындарына, зоналарға бөлудi
қолданылып ... ... ... ... ... ... ... келесі функционалдық аумақтар болуы қажет: сауда
жасайтын, қойма және шаруашылық.
1)сауда ... ... ... ... үшiн келесі алаңдарға бөлінедi:
а)ауылшаруашылық өнiмдерiне, азық-түлiк ... ... ... ... ... ... тауарларға; қоғамдық тамақтандыру және
тұрмыстық қызмет көрсететiн және лабораториялық қызмет атқаратын ұйымдарға
арналған;
2)қойма аумағында азық-түлiк ... ... ... мен ... ... ... аумағында қоқыс салатын контейнерлерге, автокөлiктердi қоюға
арналған аулалар, ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
заңнамасымен белгiленген тәртiпте жүзеге асырылады. Құрылыс және құрылысын
өзгерту қолданысқа енгiзу жобалық ... ... ... қадағалау органдары мен мекемелерiмен Қазақстан
Республикасы "Қазақстан ... ... ... ... ... ... сәйкес келiсiледi.
Базарларды:
1)құрылыс орындарына (тұрғын үйлерге, ауруханаларға, мектеп жасына дейiнгі
мекемелер мен мектептерге) 50 метрден жақын орналастыруға тыйым салынады;
2)демалыс орындарында, ... ... және ... да құнды-тарихи-
мәдениеттiк мағынасы бар құрылыс ... ... ... ... ... тiкелей даңғылдар мен негізгі көшелердегі көлiк жүретiн сызықтан
шықпауға тиiс, ол негiзгі ... ... ... және көшелерден кем
дегенде 30 метр қашықтықта орналасуы керек.
Базардың жер ... ... ... ... кем ... 1,5 ... мекемелерден және қоймалардан, сол сияқты базарды ластайтын
және жұқпалы аурулар ... ... ... биологиялық және
радиоактивтiк объектiлерден кем дегенде 500 м қашықтықта орналасуға тиiс.
Жер учаскесiнiң көлемi қолданыстағы ҚНжЕ-де қаралған ... ... ... кiретiн және шығатын ыңғайлы көлiк жолдары және жаяу адамдарға
арналған жолы болуға тиiс.
Базардың аумағы, оның ішінде кіретін жолдары, жаяу ... және ... ... үстi қатты болып, асфальттануы керек.
Азық-түлiк базарында автомашинадан топтап сатуды ... ... ... оңтайлы жолдары бар арнайы алаң бөлу ... ... ... ... ... автокөлiктердiң бұл аумақта жүруiне тыйым
салынады.
Қоқыстарды жинайтын контейнерлер қою үшiн ... ... алаң ... ... жасайтын соңғы қатардан және қоймалар
аумағынан кем дегенде 25 м қашықтықта орналасуы керек. Сыйымдылығы 10 ... ... ... ... керектiгiн анықтағанда 200 квадрат метр
базар аумағына кем дегенде бiр ... ... ... ... Сауда жасайтын қатардың әрбiр 20 м соң, базар ... ... ... метр ... сыйымдылығы 10-20 кубтiк дециметр қоқыс жинағыштарды
қою керек.
Базар аумағы тазалықта ұсталуы керек. Күн ... ... ... ... ... ... ... жүргізiп, жұмыс барысында тазалықты
сақтау керек. Қыс мезгiлiнде базар аумағы және оған ... ... ... ... ... ... ... және қызмет бабындағы көлiктерге арналған автотұрақтар қолданыстағы
ҚНжЕ-ң талаптарына сай ... ... ... ... ... мен сатушыларға арналған су және
канализация жүйесiмен инженерлiк тұрғыдан дұрыс қосылған дәретханалар болуы
керек, олар ... 50 сату ... бiр ... ... ... ... ... қосылуға техникалық мүмкiншiлiгi жоқ базарларда
аула сыртында дәрет қалдықтары ... ... су ... ... ... ... және қала құрылысын салу органдарымен, қала
құрылысын салу құжаттарында бекiтiлген тәртiп бойынша аумақтық ... ... ... ... ... жол
бepiлeдi, олар тамақ өнiмдерiмен сауда жасайтын қатардан 25 м ... ... ... Тұрмыстық-шаруашылық ағынды қалдық суларды
әкету шұңқырдың 3/2 бөлiгi толғанда жүргiзiледi. Дәретханаға баратын жол
қатты ... ... жүру ... болуы керек, сондай-ақ оған баратын
бағытты анық көрсететiн сiлтемелер болуы қажет.
Базар аумағында персоналдар мен ... ... ... қол ... ... жемiстер мен көкөнiстерді жуу үшiн ... ... олар 50 ... ... бiр кран ... ... ... мен қол жуғыштар дұрыс жұмыс iстеп, таза болуы ... ... ... зарарсыздандырылып тұруы керек. Санитарлық ... ... ... базарда басқа да жұмыстармен айналысуына тыйым
салынады.
Базар аумағында үй жануарлары мен малдарды, ... ... ... жабдықтауға, канализацияға, жылуға, тазартып-сору және жарықтандыру
жүйесiне қойылатын санитарлық ... ... ... және ... ... қосу ... ... сәйкес iске асырылады.
Базарда сумен жабдықтау жүйесi болмаған жағдайда, ... ... ... ... жабдықталуы тиiс, ол болмаған жағдайда су арнайы
автокөлiкпен ... тиiс. ... ... ... ... ... және ... мөлшерде болуы қажет.
Шаруашылық-ауыз су үшiн қолданылатын судың сапасы қолданыстағы стандарт
талаптарына сай болуы тиiс.
Базарлардағы стационарлық объектiлер ... ҚНжЕ ... ... жылу ... ... ... және желдету мен жылу беру
жүйелерiмен жабдықталуы тиіс.
Жергiлiктi мекендерде ортақтандырылған жылу ... ... ... ... ... орындар, ошақтар болуы
керек.
Базардың барлық ұйымдары мен ... ... ҚНжЕ ... ... ... мен ... қойылатын санитарлық талаптар
Жабдықтардың орналасуы үй-жайды тазарту мен жууға ыңғайлы болуы керек.
Сауда керек-жарақтары таттанбайтын, тез ... ... ... ... ... органдары
мен мекемелерiмен қолдануға ... ... ... ... ... ... торлардың, өрелердiң, түптерiнiң бетi тегіс
болып, оңай жуылып және зарарсыздандырылуы қажет, олардың еденнен ... ... кем ... ... ... мен ... ... жинайтын арнайы қақпағы
аяқпен басып ашылатын бактар немесе қақпағы бар шелектер ... ... 3/2 ... ... толғанда тазаланып, жұмыстың аяғында 1%
кальцилендірiлген соданың ыстық ... ... ... ... ... санитарлық эпидемиологиялық қызмет органдарымен
рұқсат етiлген басқа да жуғыш ... ... ... және ... ... ... әкiмшiлiк-тұрмыстық үй-
жайларын және қойма жайларының топтарында тазалық жұмыстарын жүргiзуге
арналған керек-жарақтар бөлек қойылып, белгi салынуы ... ... ... ... шкафтарда немесе арнайы орындарда сақталуы керек.
Әжетхананы тазалауға ... ... ... ... ашық ... және ... ... орында сақталуы тиіс.
Азық-түлiк өнiмдерiн сақтау және сату жағдайларына қойылатын
санитарлық талаптар
Азық-түлiк өнiмдерiн сақтау және сату әр ... ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырылуы керек.
Сауда кәсiпорындары мұздататын ... ... ... тез ... ... ... ... сақтауға және сатуға,
сақтау мерзiмi өтiп кеткен тағам өнiмдерiн сатуға тыйым салынады.
Сатуға ... ... ... ... ... ... мен
қауiпсiздiгiн растайтын, Қазақстан Республикасының "Сертификация туралы"
Заңына сәйкес басқа да құжаттары бар тағам өнiмдерi жiберiледi.
Ерекше иici бар ... ... ... ... ... ... түрлерiнен бөлек сақтау керек.
Ыдысы мен қаптамасы мықты, таза, құрғақ және олар ... иiсi ... ... ... ... эпидемиологиялық қызмет
органдары мен мекемелерiмен тыйым салынбаған тағам ... ... ... ... ... сатуға жiберiлген ет және еттен жасалған өнiмдер арнайы
үстелдерде немесе сәкiлерде орналастырылып, ... ... ... және сүт ... ... ... үй-жайларда, үстелдерде
сатылады. Сүт және сүт өнімдерiнiң сапасын бiлу үшiн ... ... ... жеке ... берiледi.
Ет және басқа да еттен жасалған шикiзаттар, сүт және сүт өнiмдерi,
балық, жұмыртқа, құс етi, бал ... ... ... ... ... ... мал ... сараптамадан
өткiзiлуi қажет.
Жарма және сусымалы азық-түлiктер таза қапшықтарға ... ... ... ... мен ... ... керек.
Егін шаруашылығы өнiмдерiн сату үшiн олардың құрамында пестицидтер мен
нитраттар қалдығының көлемiн тексергеннен кейiн рұқсат етіледi.
Базарда ... ... ... салынады: үй жағдайында дайындалған,
тұмшаланып қапталған консервiлік өнiмдерді (көкөнiстер, ет, балық және
басқалары); үй ... ... ... және ... көкөнiстен,
ұннан жасалған өнiмдер; кондитерлiк, кулинарлық ... ... мен ... үй ... ... жаңадан терiлген және
өңделген саңырауқұлақтарды; дәрi-дәрмекті шөптер және дәрi-дәрмектердi.
Азық-түлiк шикiзаттарын және тамақ өнiмдерін тасымалдауға қойылатын
санитарлық талаптар
Азық-түлік шикiзаттары мен тағам ... ... ... шикi ... ... жеткiзу жағдайын ескере отырып, өнімнің әрбiр түрi ... ... мен ... ... ... ... тамақ өнiмдерiн тасымалдау үшiн, (изотермиялық кузовтары,
салқындатылатын кузовтары, рефрижераторлары) бар арнайы белгiленген ... ... ... ... органдарымен
және мекемелерiмен келiсу арқылы пайдалану керек.
Тез бұзылатын азық-түлiктер жылы мезгілде ... ... қосу ... емес ... ... кузовы бар көлiктермен алты сағаттан
ұзақ емес, немесе салқындатқышы жоқ температураны бiр қалыпты ұстап тұратын
изотермиялық автокөліктермен бiр ... ұзақ емес ... ... ... ... сыртқа жылу шығармайтын жүйесi бар, төменгi
температураны сақтау үшiн мұз ... ... және суды ... ... бар цистерналы арнайы автокөлiктер тасымалдайды.
Судың температурасы қыста қосу 20С, ... қосу 140С ... ... ... мен ... ... ... көлiктердi
басқа мақсаттарға қолдануға тыйым салынады.
Тасымалдаушы көлiк-жүргiзушiсiнiң арнайы таза жұмыс киiмi, ... ... ... ол ... тасымалдау ережелерiн сақтауға
мiндеттi.
Азық түлiктi және тамақ өнiмдерiн тасымалдайтын арнайы көлiктi күн сайын
санитарлық тазалықта ... ... ... (он ... бiр ... тұру ... өнiмдерiн тасымалдау ережелерiн сақтау мен көлiктiң жағдайына
жауапкершiлiк оның иесiне жүктеледi.
Тағам өнiмдерiн тасымалдауға, ... және ... ... ... жұмысқа кірісер алдында және болашақта медициналық тексеруден
өтiп, белгiленген тәртiп ... ... ... ... ... ... ... белгіленген үлгiдегi жеке медициналық кiтапшасы болуы
керек.
Малдәрiгерлiк-санитарлық сараптама жүргiзетiн лабораторияларға ... ... және мал ... ... ... жүргізу үшiн малдәрiгерлiк-санитарлық
сараптама жүргізумен ... ... ... тиiс. ... ... ... тәртiбi ветеринария
саласындағы ... ... ... ... ... жұмыс
тәртiбі және ережесi Қазақстан Республикасының ... ... және ... саласындағы өкiлеттi органның тиiстi нормативтi
актілерiмен белгіленедi.
Малдәрiгерлiк-санитарлық сараптама жүргiзетiн лабораторияда ... ... ... керек: 1) ет шикізаттарына, ... ... 2) сүт және сүт ... балға, өсiмдiк шикiзаттарына сараптама
жүргізу үшін; 3) қолданатын құралдарды жуатын орын; 4) ерiксiз алынған етті
стерилизациялау және сақтау үшiн ... ... ... ... және ... ... ... сақтайтын бөлме; 6)
персоналға арналған санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар.
Сойылған малдың ұшасына, ет өнiмдерiне, құс ... ... ... жұмысшы үстелдiң беті мрамор үгiндiсiмен, кафельмен ... ... ... тиiс. Сүт және сүт ... ... тексеретiн үстел мырышталған темiрмен немесе азық-түлiкке
арналған пластиктермен қапталуы керек.
Күнiне елуге ... ... ... лабораторияларға, сүт өнiмдерi
мен өсiмдiк шикiзаттарына сараптама жүргізу үшiн қарайтын зал ... еттi ... мен ет ... ... ... ... залды бiрiктiрiп қолдануға рұқсат етіледi.
Лабораторияның үй-жайлары, өндiрiстiк жабдықтары мен құралдары таза
ұсталынып, ылғалды тазарту жұмыстары және ... ... ... ... бiр рет ... күн ... барлық үй-жайларға толық
тазарту, зарарсыздандыру жүргiзiлiп және қажет болған жағдайда дератизация
және ... ... ... ... ... ... ... ережелердiң талаптарына сай азық-түлiк базарының
әкімшілігі: 1) Қазақстан ... ... ... ... ... жасайтындарды сауда орындарымен, сауда ... ... ... ... 2) ... ... үшiн қоймалармен
және мұздатқыш камералармен қамтамасыз ... 3) ... ... ... ... және ... мәдениетiн көтеретiн базарларды көркейту мен
қалпына келтiру шараларын өткiзедi; 4) базардың, базарға тиiстi аумақтардың
санитарлық ... ... ... 5) ... ... ... ... санитарлық және малдәрiгерлiк-санитарлық қадағалауды,
өрт қауiпсiздігін, жеке тауарлармен сауда жасау ережелерiн сақтауға бақылау
орнатуды қамтамасыз етедi; 6) сауда ... үшiн ... ... және зарарсыздандыратын құралдардың, сабынның болуын қамтамасыз
етедi; 7) зарарсыздандыратын, дезинсекциялық және ... ... ... ... ... ... ... базар аумағында кәсiпкершiлiкпен
айналысатын ұйым басшыларына қойылатын талаптар
Осы санитарлық ережелердiң талаптарына сай кәсiпкершілiкпен айналысатын
ұйым басшылары, ... 1) ... ... қолданыстағы заңдар
жинағына сәйкес сапалы тамақ өнiмдерiн сатуды қамтамасыз етедi және ... ... ... үшiн ... ... 2) кәсiпорынды, сату орнын осы
санитарлық ережелердiң талаптарына сай таза ұстаулары керек; 3) өнiмдердiң,
тауар көршiлестiгiнiң шартын, сақтау ... және сату ... ... ... 4) өнiмдердi ластанудан қорғаулары тиiс; 5) тауарды тек
қана өнiмнiң сапасы мен қауiпсіздігін растайтын ... ... ... ғана сата ... 6) жеке бастың гигиенасын сақтап, таза санитарлық
киiммен жұмыс icтeyгe, уақтылы медициналық ... ... ... ... тасымалдануына қойылатын талаптарды орындауы керек.
Базар әкiмшiлiгi мен сауда жасаушылардың, базар аумағында кәсiпкершiлiкпен
айналысатын лауазымды қызметкерлердiң жауапкершiлігi
Базарда санитарлық ереженiң ... ... ... ... басшылары заңнамаларда бекiтiлген тәртiпке сай жауап бередi.
Өндірiстік шикiзаттар мен тамақ өнiмдерінiң ... ... ... ... барлық қызметкерлерi мен лауазымды тұлғалары
осы санитарлық ережелермен танысып, оның талаптарын орындаулары қажет.
4 Бөлім Нан, нан-тоқаш, макарон мен ... ... ... ... ... нан, нан-тоқаш, макарон мен кондитер өнімдерін
өндiретiн ... ... ... ... ... сақтау Министрінің 2003 жылғы 31 қаңтардағы N 94
бұйрығымен бекітілген "Нан, нан-тоқаш, ... мен ... ... ... ... ... және ... болдырмау
талаптары" санитарлық ережелерi мен нормаларға сәйкес жүргізіледі. Осы
санитарлық ережелердi орындау жауапкершiлiгi нан, ... ... ... ... ... сатумен айналысатын ұйымдардың басшыларына
жүктеледi.
"Нан, нан-тоқаш, макарон мен ... ... ... ... ... және ... болдырмау талаптары"
санитарлық ережелерi мен нормалардан көшірме Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау Министрінің 2003 ... 31 ... N 94 ... ... ... ... мен ... өнiмдерiн өндiретiн ұйымдарға
қойылатын санитарлық-гигиеналық және ... ... ... ... - санитарлық ережелер) туралы санитарлық ережелер және нормалар нан,
нан-тоқаш, макарон, кондитер (креммен, кремсiз) өнiмдерiн ... ... ... және ... ... тәуелсiз заңды тұлғаларға таралады.
Осы санитарлық ережелерде мынандай ... мен ... шам - ... ... ауаны зарарсыздандыру үшiн
қолданылатын ультракүлгiн сәуле көзi;
2)бураттар - ұнды елеуге және оның құрамындағы ... ... ... ... ... - ұзын ... ... iліп қойып, кептiруге арналған
көмекшi қондырғылар;
4)жеке медициналық кiтапша - мiндеттi ... ... ... халықтың декреттелген тобының өкiлiне берiлетiн жеке құжат;
5)миражды ... - ... ... ... деп ... ... ... жұмыртқалар;
6)ұннан жасалатын кондитер өнiмдерi - ұннан, қанттан, жұмыртқадан және
әртүрлi толтырмалармен өндiрiлетiн ... ... ... - ... ... ... қуатты ұйым (наубайхана мен цех) - тәулiгiне үш тоннаға ... ... ... ... ... бiр ... ... макарон және макарон
өнiмдерiн; тәулiгiне 500 килограмға ... ... ... ... ... 300 ... ... креммен жасалған кондитер
өнiмдерiн өндiретiн ұйым;
9) қайнату - әртүрлi ... ... ... ... ... ... дайындамасын толықсыту - техникалық жағдайларға сәйкес
температура мен ауа ... ... ... ... рециркуляция (қайта айналу) - алғашқы параметрлерге дейiн ... ... ... ... ... өнiм - ... операциялар, тасымалдау және
қоймада сақтау жұмыстары барысында ... ... ... ... ... түйсiктiк және тұтыну қасиеттерінің өзгеруiнен тiкелей
қолданылуына жарамсыздығы;
13)қанықтыратын қондырғы - су мен газды ... және ... ... сыйымдылық;
14) силос - қапталмаған бос ұнды салып, сақтауға арналған темiр ыдыс;
15)технологиялық құрал-жабдықтар - өндiрiстің ... ... ... машиналар, қондырғылар және аспаптар жиынтығы;
16) жұмыртқа жарғыш - ... ... ... үшiн дайындауға
арналған үй-жайлар;
17) жарылған жұмыртқа - қауызы және қабықшасы жарылып, сұйығы ағып ... ... ... ... ... және қайта жаңғыртуды ... ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды берiледi.
Құрылысы жүрiп жатқан немесе құрылыс жобаланған наубайхана, макарон және
кондитер ... ... ... ... үй ғимараттарынан 50 метр
қашықтықта орналасуы тиiс.
Наубайхана және макарон мен ... ... ... ... ... орналастыруға тыйым салынады.
Ұйымның аумағы қоршалып, оның кiретiн бөлек екi жолы ... ... ... ... ... ... ... тиiс.
Аумақтың құрылыс пен жолдан бос жерлерi, сондай-ақ, учаскенің периметрi
бойынша көгалдандыру керек. Гүлдеген ... ... ... ... ... беру арқылы жабдықтарды және ... ... ... мен ... ... рұқсат етілмейдi.
Ұйымның аумағында оның жұмысына қатысы жоқ тұрғын үй-жайлар, объектiлер,
үй жануарлары мен құстарын ... ... ... ... аумағы өндiрiстiк және шаруашылық болып екiге бөлiнуi керек.
Өндiрiстiк зонада мыналар орналасады: өндiрiстiк бас ... ... ... ... ... арналған қоймалық үй-жайлар, тұрмыстық үй-
жайлар, сауықтыру пункты. Шаруашылық зонада - жөндеу шеберханасы, ыдыс және
отын ... ... ... ... жинайтын контейнерлер
орналасқан алаң, ауладағы ... ... ... ... ... ... мен ережелерi талаптарына сәйкес жарықтануы тиiс.
Шаруашылық зона өндiрiстiк зонаға жел соғатын жағынан 25 метр ... ... енi кем ... үш метр ... жасыл екпе ағаштармен
(ағаштар мен бұталар) бөлiнiп тұруы тиiс. Аумақтағы көлiк және жаяу адамдар
жүрiп өтетiн жолдарға асфальт немесе тас ... ... ... суды ... және ... да имараттардан
ағызатын сужинағышқа бағытталып орналасқан еңiсi болуы керек. Сужинағыш ... ... ... ... ... уақытында жөндеуден өткiзiлiп отыруы
тиiс.
Ұйымның аумағына күн сайын алдын-ала су сеуiп, тазартылып отыруы ... ... ... өту ... қар мен мұздан тазартып, ал көктайғақ
болған жағдайда ол жерлерге құм ... ... ... және ... жұмысының материалдары қоймада сақталуы
керек. Ыдыстарды бастырманың астында асфальт төселген алаңда уақытша жинап,
сақтауға рұқсат eтiледi.
Қоқыстарды ... үшiн ... ... ... ... ... ... түбiнен үш есе артық болатын, өндiрiстiк және қосымша үй-
жайлардан 25м ... ... ... ... ... ... мен қоқыстарды контейнердiң үштен-екi бөлiгi толған кезде,
күнiне бiр рет ... ... ... ... ... ... ... шығару арнайы көлiкпен жүзеге асырылады, оларды шикiзаттар
мен дайын өнiмдердi тасу үшiн қолдануға тыйым ... Егер ... ... болса, онда ұйымдарға ... ... ... санитарлық тораптар өндiрiстiк үй-жайлардан 25м қашықтықта
орналасып, су, канализация, жылыту жүйелерiне қосылуы тиiс.
Сумен ... ету және ... ... ... ... ... және ауыз ... қамтамасыз ету көздерiн
таңдау қолданыстағы стандарт ... ... ... тиiс. ... ... ету қолданыстағы құрылыс нормалары мен ... ... ... ... ... қажеттiлiкке, ауыз ... су, ... ... талаптарына жауап беруi тиiс.
Техникалық суды ... ... ... ... ... ... және ... қолдануға болады. Ауыз су
және техникалық сумен қамтамасыз ету жүйелерi бөлек ... ... ... ... түске боялуы тиiс.
Шаруашылыққа - ауыз суға ... және ... ... ... ... ... үшiн кем дегенде екi су жинайтын резервуарлар болуы керек.
Резервуарлардағы суды ... 48 ... ... ... отыру керек.
Резервуарлардың тапсырмалары (скоба), баспалдақтары, люктерi болуы тиiс. Үй-
жайлар және резервуарлар оқшау орналасып, ... ... ... ... ... ... резервуарларды кем дегенде 3 айда бiр рет, ... ... ... ... ... ... және ол туралы арнайы журналда тiркелуi керек.
Резервуарларға және өндiрiстiк цехтарға берiлетiн ... ... ... ... ... ведомстволық бақылау жүргiзiлуi
тиiс.
Өндiрiстiк үй-жайларда болуы тиiс: суық және ... су ... ... 500 шаршы метрге бiр араластырғыш орнатылуы, бiрақ әр ... ... бiр ... ... ... ... бар сабын, бiр рет
қолданылатын орамал ... ... ... ... қол ... ... әр өндiрiстiк цехқа кiре берiсте, сондай-ақ оларды
пайдалануға ыңғайлы орындарда, жұмыс орнынан кем дегенде 15 м ... ... суға ... ... ... ... кем дегенде 75 м қашықтықта
су ішугe арналған фонтандар немесе сатураторлы қондырғылар орнатады. ... ... 8-14оC ... ... ... ... қолдануға, жабдықтар мен үй-жайларды
санитарлық тазалап ... ... ... ... ыстық суды қолдануға
тыйым салынады.
Ұйымның канализация жүйелерiнің құрылымы ... ... және ... ... жауап беруi тиiс.
Ұйымдар өндiрiстiк және шаруашылық-тұрмыстық пайдаланудан жиналған
суларын ағызу үшiн ... ... ... қосу ... ... ... ... мен тазартатын құрылғысы болуы керек. ... ... ... кейiн жиналған сулардың ... ... ... ... шығатын жолы бөлек болып, өз
бетiнше ағуы тиiс.
Ұйымдарды канализациясы жоқ елдi ... ... ... ... ... тиiс. ... суды қабылдауға арналған
бетондалған шұңқыр қақпақпен жабылып, көлемiнiң үштен екi бөлiгi толған
уақытта ... ... ... су ... ... және ... су ... тиiстi
тазартудан өткiзбей жiберуге, сондай-ақ сіңiретiн құдықтарға оларды ... ... ... талаптар
Өндiрiстiк және қосымша үй-жайларды табиғи және ... ... ету ... ... ... және ... ... болуы тиiс.
Крем шығаратын, торттар мен пироженоеларды әрлеу жұмыстарына арналған үй-
жайлар солтүстiк-батыс бағытта қарастырылуы тиiс. Жарық түсетiн көздерi үй-
жайлардың iшiнен де, ... да ... ... ... тиiс. ... ... ... артық инсоляциядан қорғаушы ... ... ... жарық түсiретiн көздерi тоқсанына бiр рет
тазартылып, сынған әйнектерi уақытымен ауыстырылып отыруы тиiс. ... ... ... ... және фанера, картон қағазын салуға
тыйым салынады.
Өндiрiстiк цехтардың және қоймалардың ... ... ... ... ... ... ... лампалар -
типiне қарай, қыздырғыш лампалар - ... ... ... ... ... шамдарының және плафондардың есебi жүргiзiлiп, олар арнайы
журналға тiркелуi қажет.
Люминесценттi жарықтандыру ... ... ... ... ... және ... бөлiмшелерiнде, астық қоймасында,
экспедицияда, әкімшiлiк-тұрмыстық үй-жайларда орнатылуы ... ашық ... ... ыдыстардың, пiсiру қазандарының
бетiне, кремшайқағыш машинаның, кремнен жасалған өнiмдердi әрлеуге арналған
үстелдердiң үстiне орналастыруға тыйым салынады.
Аппараттардың және ... iшкi ... ... үшiн ... 12
Вольттан жоғары емес, қорғаушы торға бекiтiлген, ... ... жол ... ... ... жаңартқанда, орнын ауыстырғанда
немесе бiр жабдықты екiншi жабдықпен алмастырғанда жарықтандырушы құралдар
жаңа ... ... ... ... тиiс.
Ұнды сақтауға және дайындауға арналған үй-жайларда шаңның бұрқ ... ... үшiн ... ... тиiс: ... электр
өткiзгiш, электр қосқыштары мен ажыратқыштарын үй-жайлардың сыртында
орналастыру, қорғаныс торы бар ... ... ... ... және ... жүйелерiне қойылатын талаптар
Өндiрiстiк, қосымша және санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар қолданыстағы
құрылыстық нормалар мен ережелердiң ... сай ... ... ... ... желдеткіштермен жабдықталуы ... ... ... оңай ... ... тиiс.
Шәрбат қайнататын қазандардың, буөткiзгiштердiң, ыстық су құбырлары ... да ... және ... жылу ... ... ... 45оC ... болу үшiн жылу өткiзбейтiн қабаты болуы тиiс.
Ылғал мен жылу бөлетiн көздер (қайнататын, ... ... және тағы ... ... сорып шығаратын шатырларымен
жабдықтау қажет.
Шаң бөлу ... ... ... ... ... және ... ... шаңтұтқыш құралдармен (шаңсорғыштармен) жабдықталуы тиiс.
Өндiрiстiк үй-жайдың iшiндегi ауада болатын ... емес ... ... ... бiр ... метр ... әрi м3) 6 ... аспауы тиiс.
Пештердiң, сондай-ақ ақырғы қою шкафтарының жанындағы жұмыс орындарына
шығып жатқан булар мен газдардан қорғану үшiн ... алу ... ... ... ... Қыс айларында себезгiленетiн ауа қозғалысының
жылдамдығы ceкундына 0,5-1,0 метр ... әрi - ... ... 18оC, ал жаз ... ... ... ... ceкундына 1-2 м болғанда температурасы 22оС ... ... ... ... ... ... ... тудыратын көздер (ұн төгiлетiн шұңқырлар, қаптарды сiлкейтiн
машиналар, ұн елегiштер, қысқа ... ... ... ... үcтелдер) шаңтұтқыштармен жабдықталуы тиiс.
Нан-тоқаш, макарон және кондитер өнімдерін экспедицияның ашық есiктерi
арқылы көлiкке тиейтiн орындарда, жылдың суық ... ... ... үй-жайына кiруiне бөгет бола алатын, жылуды ұстайтын перделер
немесе басқа да ... ... ... ... ... ... қолданыстағы стандарт талаптарына
сай болуы тиiс.
Станоктардың, машиналардың, аппараттардың дiрiлдi азайтатын құрылғылары
болуы ... ал ... ... ... стандарт талаптарымен
белгiленген деңгейден аспауы тиiс.
Өндiрiстiк және қосымша үй-жайларға қойылатын талаптар
Ұйымның өндiрiстiк үй-жайлары мен ... ... ... ... ете алатындай және шикi өнiмдер мен дайын өнiмдердiң
ағыны кездесуiн ... ... тиiс. ... ... бейiмделген бағытына байланысты технологиялық жобалау нормаларына
жауап беруi тиiс.
Қойманың үй-жайлары құрғақ, таза, жылытылатын, жақсы желдетiлуi ... қосу ... ... ... ылғалдығы 70-75%-дан төмен
емес), шикiзаттарды түсiретiн және дайын өнiмдердi ... ... ... және ... қорғайтын бастырмамен
қамтамасыз етiлуi тиiс. Шикiзатты және дайын ... ... ... бөлек болуы тиiс. Қойма үй-жайларындағы еденнiң тесiктерi жоқ,
цементпен сыланған, қабырғалар тегiс болуы тиiс. ... ... ... ... және ... дайындалған өнiмдердi сақтауға
арналған тоңазытқыш камералар болуы тиiс.
Тағам өнiмдерiне ... ... ... ... ... ... шығаратын шаруашылық тауарларды (сабындар, жуғыш ұнтақтар) сақтауға
тыйым ... ... кiре ... ... ерiтiндiлерге
матырылған кiлемшелер төселуi тиiс.
Кремi бар кондитерлiк өнiмдердi шығаратын ұйымдарда (қуатына ... ... ... жабдықталуы тиiс: 1) шикiзаттарды бiр ... ... ... бар; 2) ... ыдысқа салу және оларды
өндiрiске дайындауға арналған; 3) жұмыртқа массасын алу үшiн үш ... ... ... бар, ... ... ... және ... жұмыртқаларды жуу мен зарарсыздандыруға ... ... ... ... 4) ... тазарту мен дайындауға арналған; 5)
крем жасау мен кремдi өнiмдердi әрлеуге (тоңазытатын ... бар) ... ... ... ... 7) ... мен жартылай ... ... ... 8) ... ... ... және ... 9) сығатын қапшықтарды, ұштықтар мен басқа құралдарды ... ... ... арналған; 10) цехтың iшiндегi ыдыстар мен iрi
құрал жабдықтарды ... ... 11) ... ... жууға
арналған; 12) қиындылар мен картон ыдыстарды, қағаздарды сақтауға арналған;
13) ... бар, ... ... экспедициясына арналған.
Кремдi өнiмдердi әрлеуге арналған үй-жайлар бактерияны жоятын шаммен
және салқындататын үстелдермен ... тиiс. ... бар ... ... ... ... 300 ... асатын ұйымдар үшiн
технологиялық және бактериологиялық зертхана қарастырылуы тиiс.
Өндiрiстiк үй-жайлардың қабырғалары кем дегенде 1,7 метр ... ... ... ... ашық түстi бояумен сырлануы тиiс.
Өндiрiстiк және көмекшi үй-жайлардың панелден ... ... ... желiмдi немесе сулыэмульсиялы бояулармен әктелiп немесе сырлануы
тиiс. Төбе мен қабырғаларды әктеу мен сырлауды ... ... ... кем ... екi рет ... ... ... түскен жерлер тез арада
сыланып, одан кейiн боялып немесе әктелуi тиiс.
Сылағы түскен ... ... ... ... ... ... шағын көлемдi жұмыстарды атқаруды ... ... ... сол жердi қоршап және өнiмге бөтен заттардың түсiп кетпейтiндей
етiп қорғалған жағдайда жүзеге асыруға ... ... ... едендер су өткiзбейтiн, тайғанақ емес,
тесiктерi және ұрылған жерлерi жоқ, тазалау мен ... ... ... еңiс ... тиiс. Цехтың iшiнде көлiк жүретiн учаскелердегi
едендерге соққыға ... ... ... ... қабырғалар және төбелердi әрлеуге Қазақстан ... ... ... ... органдарымен
тыйым салынбаған материалдар қолданылуы тиiс.
Өндiрiстiк, қосымша, қоймалық және тұрмыстық үй-жайларды тазарту арнайы
жұмысшымен жүргiзiлiп, ал ... ... ... өздерi тазартулары
керек, бұл екі жұмысты қосып атқаруға тыйым ... ... ... ... дәретханаларды тазартуға
арналған, белгi қойылған керек-жарақтар, ыстық және суық су ... ... ... бар жеке ... ... тиiс.
Тазарту жұмыстары аяқталғаннан кейiн, ауысымның соңында барлық тазалауға
қажеттi ... ... ... ... ... ... ... таза күйiнде сақталуы тиiс.
Есiктердiң тұтқалары, панельдер, баспалдақтардың ұстайтын жерлерi,
өндірістік және көмекшi ... ... ... бiр рет ... сабынды
сумен жуылуы тиiс. Кремi бар ... ... ... ... ... едендерi бiрiншi жуғыш заттармен жуылып, одан
кейiн зарарсыздандыратын ... ... тиiс. ... ... ... ... ... бактерияны жоятын шаммен
тазарту қажет.
Жылыту құралдары мен олардың ... ... ... ... және ... да қорғайтын қоршаулар, желдету камералары ластануына
қарай, бiрақ аптасына бiр ... кем емес ... ... ... ... қойылатын талаптар
Ұйымдардың тұрмыстық үй-жайлары нан, нан-тоқаш, макарон және кондитерлiк
өнiмдер шығаратын ... ... ... ... сай ... ... цехтардың қызметкерлерiне арналған тұрмыстық үй-жайлар
санитарлық өткiзгiштер ... ... ... ... iлетiн орындарда сырт киiм, үй және жұмыс киiмi мен аяқ киiмдердiң
бөлек ... ... ету ... және лас ... киiмдер бөлек үй-жайларда орналасып, оларды
қабылдап және беретiн терезелерi болуы ... ... өзi ... ... ал бачоктары су
ағызатын басқышпен жабдықталуы тиiс. Арнайы киiммен дәретханаға ... ... ... ... ... қағаз, сабын, электр
орамалы, арнайы киiмге арналған iлгiш және дәретханаға кiре ... ... ... ... ... ... себезгi бөлмесi киiм iлетiн бөлменiң жанында ... ... iлгiш және ... жабдықталған кiре берiстегi бөлмесi болуы
тиiс. Жуынатын себезгi ... саны ... ... ... мен
ережелерi талаптарына сай анықталуы тиiс.
Тұрмыстық үй-жайлардың құрамында ... ... ... ... ... ... тамақтануға арналған бөлме болуы ... ... саны ... ... iстеушiлердiң ең көп саны бойынша
есептеледi. Оған кiре берiсте арнайы жұмыс ... ... ... және суық су ... қол ... сабын, электр орамалы,
қарарстырылуы тиiс. Өндiрiстiк үй-жайларда тамақ iшуге және ... ... ... ... ... кем дегенде екi рет ыстық сумен, жуғыш
және зарарсыздандырғыш зарарды ... ... ... жүргiзiлуi тиiс.
Санитарлық тораптарды тазалау және зарарсыздандыру үшiн арнайы белгi
салынған керек-жарақтар ... ... ... ... ... Санитарлық тораптарды тазартуға арналған керек-жарақтар, басқа үй-
жайларды тазартуға ... ... ... ... тиiс. ... ... ... қолдануға тыйым салынады.
Шағын қуатты ұйымдарға қойылатын талаптар
Шағын қуатты ұйымдарды, мүмкіндiгiнше көп өндiрген жағдайда (нан және
нан-тоқаш ... - ... бiр ... ... ... және макарон
өнiмдері тәулiгiне бiр тоннаға дейiн; кремi жоқ ... ... ... 500 ... ... ... тұрған ғимараттарда орналастыруға
рұқсат етiледi.
Оларды санитарлық-эпидемиологиялық қызметi мемлекеттiк органдарының
келiсiмiмен негiзгi ғимараттағы персоналдар мен ... ... ... ... ... үйлерге жатпайтын ғимараттарға қосымша салынған,
(әкiмшiлiк, өндiрiстiк, сауда) ... ... ... ... ... қуатты ұйымдарды оңаша тұрған ғимараттарда орналастырған жағдайда
санитарлық-қорғаныс аймақтарының жобасы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық
қызметi мемлекеттiк органдарымен ... ... ... ... ғимараттарға жапсарлас, қосымша-жапсарлас
салынған жайларға және басқа ... ... ... зиянды әсер (дiрiл, шу, шаң, газдар, иiстер) туғызатын көздерi
бар шағын қуатты ұйымдарды, ... ... ... ... ... ... алыстату қажет. Сонымен бiрге зиянды
факторлардың әсерiн жою ... ... ... ... ... төмендету
шараларын қабылдау керек.
Шағын қуатты ұйымдарда шығаратын өнiмдердiң бағытына, қуаттылығына және
өнiм түрлерiне сай үй-жайлар жиынтығы болуы қарастырылуы ... ... ... сол ... сату ... оларда сауда
ұйымдарына қойылатын жағдайлар құрастырылуы тиiс.
Технологиялық жабдықтарға, құрал-саймандарға және ыдыстарға
қойылатын талаптар
Технологиялық ... мен ... ... ... ... ... және оларды еркiн алып ... ... ... ... ... және ... барлық бөлiктерi
азық-түлiктiк машина жасау мен тамақ өнеркәсiбiнде қолдану үшiн ... ... ... ... ... ... материалдардан жасалуы тиiс.
Жабдықтардың, құралдар мен керек-жарақтардың беттерi тегiс, тазалауға,
жууға және зарарсыздандыруға ыңғайлы болуы тиiс.
Жуғыш және ... ... ... ... ... тиiс. Жуғыш және зарарсыздандырғыш заттар арнайы бөлiнген
үй-жайларда немесе шкафтарда сақталуы тиiс. ... - ... ... қызметiнiң мемлекеттiк
органдарымен рұқсат етiлген ... және ... ... қолданылуы
тиiс.
Цехтың iшiндегi ыдыстары мен керек-жарақтарын жуатын бөлме ыстық және
суық суды ... бар үш ... ... ... ... ауа ... ... тиiс.
Қамыр илегіштердiң, вакуумды аппараттардың, пiсiретiн қазандардың ... ... ... ... кесуге, олардың арасына жағуға арналған
машиналарды жұмыс аяқталғаннан кейiн ... ... ... ... ... ... ... мен қазандарды булау керек. Қамыр илегiштердің
жоғарғы бөлiгiндегi iшкi беттерi ... ... ... ... ... және
өсiмдiк майымен жағылуы тиiс.
Ұннан жасалатын өнiмдердi пiсiруге арналған жаңа темiр қалыптар ... ... ... ... ... тиiс. ... тегiс емес, темiрi
ұшқан, майысқан қалыптар мен табақшаларды ... ... ... ... ... ... ... мезгiл-мезгiл (керек кезде) жөндеуден
өткiзiлiп (темiрдiң ұшқан немесе майысқан жерiн түзету) және пешке ... ... ... ... ... ... ... үстелдердiң беттерi, тасымалдаушы резеңке
ленталар, арбалар, этажеркалар мен таразылар күнделiктi және ластануына
қарай тазаланып, сода қосылған ... ... ... ... ... ... ұнды ... әрбiр желi ұнелегiшпен және темiр қоспалары
үшiн магнитұстағыштармен жабдықталуы керек. Ұн ... жүйe ... ... ... ... ... бураттар, шнек қораптары, силостардың
тесiктерi болмай, олар он ... бiр рет ... ... ... ... ... зиянкестерiне қарсы зарарсыздандыру шаралары жүргiзiлiп
тұруы тиiс.
Макарон өнiмдерiн шығару барысында күнделiктi ... ... ... ... ... алып ... ... шнектiң жұмысшы беттерiн
тазалау қажет. Бастундар өнiм жабысқан сайын жуылуы тиiс.
Матрицаларды жуу, тазалау және сақтау үшiн ... ... ... орын ... тиiс.
Електен түскендердi бөтен заттардың араласпауына ауысымда бiр ... ... ... ... ... ... он күн ... рет магнит күші тексерiледi, ол магниттің салмағының бiр ... ... кем ... ... ... тазарту ауысымда кем дегенде бiр
рет слесарь және ... ... ... ... ... ... салып зертханаға тапсырады. Және ұн елегiштер ... және ... ... ... журналда жазылады.
Ұнды қаптаусыз сақтауға арналған силостардың бетi тегiс. ... ... ... ... ... және ... люктер еденнен 1,5 метр
биiктiкте орналасуы тиiс.
Сүтке арналған жабдықтар мен құралдар ... ... ... ... қайнататын қазандар, шәрбаттарды сақтайтын
бактар, өлшегiш бактар, ... ... ... аяқталғаннан кейiн
жуылып, зарарсыздандырылуы тиiс. Жуу мен ... ... ... сумен шаю (35оС төмен емес);
2)қолданылуы туралы нұсқауға сәйкес рұқсат етiлген ... ... ... заттарды пайдалана отыртып, шөткемен және ... ... ... (65оС емес ... ... ... бөлектенiп алынып арнайы ванналарда ... және ... ... қамераларында кептiрiледi.
Ұннан жасалатын крем қосылған кондитерлiк өнiмдер шығаратын өндiрiстiк
цехтардың ... ... ... мен ... ... дегенде бiр рет, бисквиттің қоқымына арналған (табандықтар) және шәрбат
құйылған сыйымдылықтар ауысымына кем ... екi рет ... ... ... ... кремнен босатқаннан кейiн бiрiнен соң бiрiн жуғыш
және зарасыздандырғыш ерiтiндiлердi құйып, машинаның жұмыс iстеп тұрған
қалпында ... ... ... 10-15 ... бойы тазарту жүргiзiледi.
Керек-жарақтар, цех iшiндегi ыдыстар арнайы жуатын бөлiмшелерде
тазартылуы керек. ... ... ... жуу ... ... ... жолмен тазалағаннан кейiн жуу машиналарында немесе үш секциялық
ванналарда жүргiзiледi. ... ... қосу 40о - қосу ... суда езу мен жуу ... ... ... ерiтiндiсiнiң
қанықпасы оған берiлетiн нұсқауға сай ... ... ... ал ... ... ... төмен болмайтын ыстық
ағынды сумен шайылады.
Зарарсыздандырылғаннан кейiн керек-жарақтар мен цехтың ... ... ... ... 0,5-0,7 ... кем ... ... стеллаждарда, сөрелерде табандықтарда кептiрiлiп, сақталуы тиiс.
Айналымдағы ... ... ... ыдыстар және керек-жарақтардан бөлек
жуылуы тиiс.
Жұмыртқа массасын дайындауда ... ... ... ... ... ... мен ... жұмыс аяқталғаннан
кейiн жуылып және зарарсыздандырылып, соңынан температурасы 65оC-ден төмен
болмайтын ыстық сумен шайылуы тиiс. ... ... ... 30 ... бойы ... ... мен пироженыйларды әрлегенде пайдаланылатын сығатын қаптар,
ұштықтар және басқа ұсақ керек-жарақтар мынадай ... ... қосу ... ... ... ... суда крем ... дейiн езу;
2)жуғыш ерiтiндiнi қолданып машинамен немесе қолмен қосу 45 - қосу ... ... шаю және ... ... ... қосу 120оC ... 20-30 ... бойы стерилизациядан
өткiзу (бикстарда, қақпағы бар кастрюлдерде немесе пергаментке, пергаментке
ұқсас заттарға орап). ... ... ... жуылған қаптарды 30 минут
бойы қайнатады, содан кейiн кептiретiн шкафтарда құрғатып, таза бетi ... ... ... ... мен ... ... және ... жабдықтарды басқа ... ... ... ... ... өнiмдердi шығару барысында қолданылатын керек-
жарақтарға, ыдыстарға, цехтың iшiндегi ... ... ... ... ... ... ... қойылуы тиiс.
Аппараттар, жабдықтар мен керек-жарақтарды жөндеуден өткiзу барысында,
бөтен заттардың өнiмдерге түсу ... ... ... ... ... мен ... жөндеуден өткiзгеннен кейiн (қайта
жөндегеннен) жуып, зарарсыздандырып және ... ... ... қарағаннан кейiн iске қосуға рұқсат етiледi.
Слесарлар және басқа да жөндеу ... ... ... ... ... ... жәшiкке салынып, арнайы
қоймада сақталуы керек. Жөндеуге қажеттi бөлшектердi, шегелердi өндiрiстiк
үй-жайлардың жұмысшы орындарында сақтауға тыйым салынады.
Шикiзатқа, технологиялық үдерiске және ... ... ... ... келiп түсетiн шикiзаттар, қосымша, орауға қажеттi материалдар мен
шығарылатын өнiмдердің қолданыстағы стандарт ... сай ... және ... ... ... ... болуы тиiс
(сертификаты, гигиеналық қорытынды). ... ... ... ... ... ... ... тиiс.
Нан, макарон және кондитерлiк дайын өнiмдердің қауiпсiздiгiн бақылау
өнiм ... осы ... ... және өзге ... ... актiлердiң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
Шикiзаттар, көмекші материалдар өндiрiске пайдалануға белгiленген
тәртiпте санитарлық ... мен ... ... ... туралы
санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды берiлгеннен кейiн жол берiледi.
Шикiзаттарды өндiрiске қолдануға дайындау арнайы ... ... ... ... ... және ... үй-жайларында вагонеткаларда,
контейнерлерде немесе қатарларда ... ... ... ... ... ... қалдырып, сақталуы тиiс. Шикiзаттарды, жартылай дайын және
дайын өнiмдердi сақтау әдiстерi мен ... ... ... ... ... ... ... Қоймаларда тағамдық емес тауарлар мен
заттарды ... ... ... химикаттарды) сақтауға тыйым салынады.
Шикiзаттар немесе дайын өнiмдердің партиясынан бөтен ... ... ... ... партияны өндiрiске жiберуге рұқсат етiлмейдi,
жарамсыз өнiмдердi әрi қарай пайдаланылуы туралы тиiстi ... ... ... ... өнiмдермен көмекші материалдарды
ыдыстарға (қорапқа) салудан ... ... ... ... ... жүргiзілуi тиiс.
Ыдыс ашылғаннан кейiн iшiндегi шикiзат цехтың iшiнде қолданылатын
белгiсi бар ... ... ... ... ... ... ... салып сақтауға тыйым салынады. Өндiрiстiк цехтарда
қойылтылған сүттi зауыттың ... ... ... ... ... ... қаптарды сiлкуге арналған машина орнатылған үй-
жайларда сақталуы керек. Қаптардан түскен ... ... ... ... жазуы бар арнайы ыдыста жиналып, бөлек үй-жайда сақталуы
тиiс.
Нан-тоқаш, ұн, кондитерлiк және ... ... ... үшiн ... ... және жартылай дайын қоспалар белгi қойылған жабық ыдыста
немесе жинағыштарда қосу 6оС-ден ... ... ... ... ... ... (айналымдағы) ыдыстар мен ыдыс жабдықтары таза,
құрғақ, төзiмдi, ... иiсi ... ... ... ... ... ... алып келгенге дейiн тазартылғанына қарамастан, мiндеттi
түрде тазартылуы қажет.
Өндiрiстiк цехке алдын ала ... ... ... ... ... талаптарға жауап бермейтiн
ыдыстарда және көлiктерде кондитерлiк өнiмдердi тиеуге және тасымалдауға
рұқсат етiлмейдi.
Ыдысқа салынған ... ... ... мен дайын өнiмдер
қоймалар мен ... ... кем ... 15 ... ... ... 70 см қашықтықта орналасқан сөрелерде және тауар
қойғыштарда қатарлап ... ... ... енi кем ... 75 см
болатын өтетiн жолдар қалдырып, сақталуы тиiс.
Барлық төгiлетiн шикiзаттар мен екiншi өңдеуден түскен ... ... ... ... ... өткiзiлiп және елек арқылы
еленуi керек. Магниттер мына жерлерде орнатылуы тиiс:
1) өнiмдер төгетiн ... ... ... рет ... ... үшiн ... ... үстелдерде;
3) циклон-ұстағыштардан жиналғаннан ұнды елеуге арналған құрылғыда.
Ұнды барлық ... ... ... сақтау керек. Бос күйiнде
сақталатын ұн ... ... ... жеке ыдыстарға салынып,
сақталуы ... ... ... және ... ... кем дегенде бiр рет толық
тазартылуы тиiс. Бункерлердiң (темiр ыдыс) және конустардың жоғарғы бөлiгi
айына бiр рет ... ... бос ... ... қабылдау және сақтау барысында төменде
көрсетiлген жағдайлар сақталуы ... ... ... тұрақты жабық тұруы, ұнды ... ... ... ... және ... iшiнде ілінiп қойылуы керек;
ұнтасығышты қабылдаушы құрылғыға қосар алдында бергiш ... ... ... ... ... пломбаның сақталуына тексеру жүргiзiлуi қажет;
2)темiр ыдыстағы және бункердегi ауа ... ... ... ... ... кем дегенде бiр рет тазартылып отыруы тиiс;
3)барлық люктерi мен ... ... ... Ұнды ... ... ... ... өткiзбес бұрын өндiрiске жiберуге
тыйым салынады;
4) ұн өткiзгiштi, қосып-ажырататын тетiктi, тоқ көзiн, бункерлер мен темiр
ыдыстарды жөндеуден ... ... ... ... ... ... ... ылғалданған кесектерiн, иленген лас қамыр және оның
ұнтақтарын өндiрiске қолдануға тыйым салынады. ... ... ... ... ... ... бар ыдысқа жиналып және өндiрiстiк үй-
жайдан шығарылуы тиiс.
Ұн сақтайтын қоймадағы температура қосу 10оC төмен және ... ... ... ... жеке қоймаларда немесе қақпағы бар жәшiктерде, сол сияқты ерiтiлген
күйдe сүзгіші бар ыдыстарда сақталуы және өндiрiске тек ... ... ... ... ... ... ... арқылы нығыздалған, кептiрiлген немесе ашытқы сүтi
түрiнде келiп ... ... ... және ашытқы сүтi қосу 0о-ден қосу
4оC ... ... тиiс. ... ... ... ... ашытқы қорын сақтауға рұқсат етiледi.
Майлар, жұмыртқалар, сүт және сүт ... ... ... санитарлық
ережелер және нормаларға сәйкес тоңазытқыш камераларда 0о-тан қосу 4оC
дейiнгi температурада сақталуы ... ... ... ... ... сәйкес болған
жағдайда, аз көлемде пiсiрiлiп, сатылатын кондитерлiк және ... ... ... ... қосылады. Жұмыртқа меланждың алу 6о-
тан қосу 5оС дейінгi температурада ... ... ... сақтау
мерзiмi 4 сағаттан аспауы тиiс. Меланжды қайталап мұздатуға тыйым салынады.
Бояғыштар, хош иiс беретiн ... және ... ... ... орамда сақталуы керек. Сақтауға қойылатын бояғыштарды, иiс беретiн
қышқылдар және ... ... ... ... ыдысқа ауыстырып құю
немесе салуға рұқсат етiлмейдi. Бояулар және хош иiс ... ... ... ... дайындалып, өндiрiске аты мен қанықпасы
көрсетiлген арнайы ыдысқа құйылып берiледi.
Сары май орамынан ашылғаннан ... ... және сырт ... Майдың сыртқы бетi ластанған және микробиологиялық бұзылуы
болған жағдайда креммен дайындалатын кондитер ... ... ... Май кескіш бөлмеде тазартуға дейiн майды ... ... ... ... ... ... жемiстер мен жидектердi қолдану алдында жуып кептiредi. Жууы
қиындау жидектердi (құлпынай, таңкұрай, бүлдiрген, қожақат, тұт) әрлеу үшiн
әшекей ... ... ... салынады. Бұл жидектер термикалық өңдеуден
өткеннен кейiн ғана кремдерге ... ... ... ... ... және ... ... iрiктеп алынып, арнайы торда
немесе машинамен ағынды судың астында жуылады және ... ... ... ... ... ... бөлiгi, езбесi, өндiрiске қолданар алдында
үккіш машинадан немесе ұясы 1,5 ... кең емес ... ... ... ... және ... ұясы 3 миллиметр кең ... ... ... ... ... ... тыйым салынады.
Шәрбаттар, бал, жартылай дайындалған сұйық шоколад өнiмдерi, ... ... ... сүт арнайы елек арқылы сүзiлiп, сүт сүзiлгеннен
кейiн қайнатылуы тиiс. ... ... ... темiрден жасалған, ұясы 1,5
миллиметрден (әрi қарай - мм) артық емес елек арқылы сүзiлуi керек.
Жаңғақ, бадам және май ... ... ... ... ... машинаның көмегiмен немесе қолмен тазартады.
Кондитерлiк бұйымдарды дайындауға ескiрмеген, таза, қабығы бұзылмаған,
овоскоптан және ... ... ... ... ... ... ... қораптарды ашу, оларды тазарту және жұмыртқа массасын ... ... ... ... ... ... тиiс.
Кез-келген кремдi дайындауда суда жүзетiн құстардың жұмыртқасын, жарық,
жарылып ағып кеткен, миражды жұмыртқаларды, туберкулез және ... ... бар ... ... және ... орнына
меланжды қолдануға тыйым салынады. Суда жүзетiн құстардың ... ... ... сататын нан-тоқаштарды және ұннан жасалатын кондитерлiк
бұйымдарды дайындау барысында қолдануға рұқсат ... ... ... ... ... ... ыдысқа жинап және
өртеп жiберу керек, содан кейiн ыдыстардың іші ... ... ... зарарсыздандырылуы тиiс.
Суда жүзетiн құстардың жұмыртқаларының массасын дайындаумен айналысатын
жұмыскерлер, жұмыстың аяғында қолдарын сабындап жуып және зарарсыздандыруы
тиiс.
Жұмыртқа массасын ... ... ... ... тексерiлген
жұмыртқалар төрт секциялы ваннада төмендегiдей тәртiпте ... ... - ... қосу 45о - қосу 45оC суда 5-10 ... ... суға салып қояды;
2)екіншi секцияда - қолданыстағы ... ... ... ... секцияда - зарарсыздандырушы ерiтiндiмен тазартады;
4)төртiншi секцияда - температурасы қосу 50оС ағынды сумен шаяды.
Жуатын ваннадағы ... ... ... кем ... екi ... ... ... темiр пышақпен жарып, сыйымдылығы бес жұмыртқадан
аспайтын арнайы ыдысқа құяды. Ыдыстағы жұмыртқа массасының иiсiн, ... ... ... көлемi жағынан үлкен өндiрiстiк ыдысқа құйылады.
Қолданылар алдында жұмыртқа массасы қалайы темiр електен ... ... ... ұясы 3-5 ... ... елек ... тиiс.
Жұмыртқа массасын қосу 6оС дейiнгi температурада бiр сағаттан артық
сақтауға ... ... ... ... ... ... жұмыртқа
массасын сақтау мерзiмi 24 ... ... ... ... массасын
салқындатусыз сақтауға тыйым салынады.
Жұмыртқа массасын ... ... ... ... және ... айналысуға рұқсат етiлмейдi.
Еденге құлап кеткен өнiмдер (жарамсыз өнiм) арнайы "санитарлықжарамсыз"
деген белгiсi бар ыдысқа салынуы тиiс.
Жоғарғы температурада технологиялық ... ... ... ... ... ... ... керек, олар
белгiленген тәртiп бойынша тексерiлiп отырады.
Кремдi дайындау үшiн массасының ... 20% ... ... ... ... ... және қосымша анаэробты
микроорганизмдердiң саны ... 100000 ... ... тиiс, сол сияқты
өнiмнiң құрамында iшек таяқшалары (колиформды) үшiн 0,01 ... ... үшiн, оның ... сальмонеллдер үшiн 25,0 грамм,
коагулазаның барлығын анықтап көрсететiн стафилококктер үшiн 1,0 ... ... және ... ... үшiн ... ... үлесi 60%
болатын кремдер қолданылуы керек. Крем бiр ауысымда өндiрiлетiн ... ... ғана ... ... ... келесi ауысымда
торттарды әшекейлеу үшiн қолдануға ... ... ... ... ... ... ... температурада пiсiрiлетiн жартылай дайын
өнiмдер мен ұннан жасалатын ... ... ... пiсiріліп жасалған, iрiмшiктен, шикi ақуыздан шайқап,
пiсiрiп ... ... ... ... ... дайындағаннан кейiн
бiрден қолдану керек. Кремдердiң ... ... ... ережелер мен гигиеналық нормативтерге сәйкестiгi ... ... ... ... жол ... ... кремдi сығып шығаратын, крем толтырылған қапшықтар түскi
демалыс кезiнде таза ыдысқа ... суық ... ... керек. Кремдi
жұмыс орындарына жеткiзу үшiн тотықпайтын болаттан немесе алюминийден
жасалған, қақпағы бар және ... ... ... ... таза ыдыс қолданылуы
тиiс. Жұмыс орнында крем салынған ... ... ... бiр ... екiншi ыдысқа ауыстыру арнайы құралмен жасалуы тиiс.
Тiкелей қолмен ауыстырып ... ... ... шәрбатты сіңiру үшiн сақтау уақыты қосу 20о қосу 26оС
температурада 5 сағаттан, ал қосу 6оС ... 12 ... ... Шәрбат пен себуге арналған ұнтақ ауысымда кем ... екі ... ... ... пен ... қалдығы жартылай дайын өнiмдердi
пiсiру кезiнде ... ... ... ... ... ... ... камерада
салқындатылуы тиiс. Дайын өнiмдердi өндiрiсте сақтау уақыты салқындатуға
дейiн 2 ... ... ... 300 ... ... крем ... ... дайындайтын
ұйымдардың өндiрiстiк зертханасы болуы тиiс, шағын өндiрiспен айналысатын
ұйымдар аккредитациядан өткен зертханалармен өндiрiстiк бақылауды ... ... ... алады.
Пештен алынған нан ... ... ... немесе
контейнерлермен салқындау үшiн ... ... ... ... ... тыйым салынады.
Нан, нан-тоқаштар, макарондар және кондитерлiк өнiмдер, санитарлық
паспорты бар ... ... ... тиiс. Астауға нан, нан-
тоқаштар, макарондар және ... ... ... сақтау және
тасымалдау туралы ережелерге сәйкес ... тиiс. ... ... ... ... ... салынып және өлшенетiн түрде шығарылады.
Орамдағы және өлшенетiн макарондар жаңа картон ... ... ... ... ... ... ... қолдануға және
қайта өңдеуге рұқсат етілмейдi, оны тездетiп наубайханалық ұйымдардан ... ... ... ... таралуын ескерту мақсатында профилактикалық
шаралар жүргiзу қажет.
Крем қосылған кондитерлiк өнiмдер қосу 6оC ... ... тиiс, ... ... ... және пралиндi жартылай дайын
өнiмдермен әшекейленген ... ... ... және пироженноелар,
тауарлардың көршiлес орналасу ... ... ... қосу ... және ... салыстырмалы ылғалдығы 70-75% болатын, өлшейтiн
термометрi бар тоңазытқыштарда сақталуы ... ... ... исi жоқ, ... ... ... салынады. Өнiмдердi
қорапқа салар алдында олардың iшiне ... ... ... ... ... ... қақпағы жабылады; қақпағы жоқ қаңылтыр таба
мен астаулар қақпағы бар ... ... ... тиiс. Крем ... өнiмдердi бетi ашық қаңылтыр табаларда және астауларда
тасымалдауға рұқсат етiлмейдi.
Торттар ... ... ... ... ... осы ... ... қадағалау органдарымен тыйым
салынбаған осы ... ... ... ... ... ... пергаментке ұқсас қағаздардан жасалған ... ... ... қақпағы жабылады. Қорапқа салынбаған торттарды
тасымалдауға және сатуға тыйым салынады. Крем ... ... сату ... ... ... ... ... асырылады.
Тұтынатын қораптарына белгi салу нормативтi және техникалық ... ... ... ... ... ... ... нан, нан-тоқаш және макарон өнiмдерi,
дайындаған ... ... ... тиiс. ... ластанбаған және
микробиологиялық бұзылу белгiсi болмаған өнiмдер қабылданады. Қайта өңдеуге
арналған, суланған нан және нан өнiмдерi сол ... ... одан да ... ... нан дайындау кезiнде қолданылады. Суланған макарон өнiмдерінің
сақталу мерзiмi 5-6 ... ... ... ... және сулауға жататын қайтарылған нан өнiмдерiн 4
тәулiктен артық сақтауға болмайды.
Сауда ... ... ... ... сыртқы түрi мен пiшiнi
өзгерген, сату мерзiмi өткен кондитер өнiмдерi ... ... ... олар сату мерзiмiнің бiтуiне 24 сағат қалғанда қайтарылуы ... ... ... ... ... ... өнiмдерi тек көмiп
пiсiретiн кондитер ... ... ... ... мен иiсi ... ... ... бөтен қоспалары бар, ұнның
және басқа да ... ... ... ... өнiмдерiн,
сондай-ақ, ұн өнiмдерiнiң қоқымдарын қайта өңдеуге жiберуге тыйым салынады.
Сауда ұйымдары қайта өңдеуге жататын кондитерлiк өнiмдердi таза, ... ... иiсi жоқ ... ... ... желiсiнен қайта өңдеуге жiберiлетiн кондитерлiк өнiмдердiң
төмендегiдей мазмұнды iлеспе құжаттары болуы тиiс: 1) ... ... ... саны ... ... 3) ... датасы; 4) өнiмдi қайтарған
сауда ұйымының атауы; 5) қайтарылған датасы; 6) ... ... ... ... ... ... тағам өнiмдерiн
тасуға арналған және санитарлық паспорты бар ... ... ... ... ... кондитерлiк өнiмдер сауда желiсiнде сатуға
арналған өнiмдерден бөлек сақталуы керек. Ұйымдар кондитерлiк өнiмдердi бiр
күнде ... ... ... ... ... тиiс.
Сауда желiсiнен қайта жiберiлетiн ... ... ... ... ... ... зертхананың қорытындысынан кейiн ғана қайта
өңдеуi керек. Өндiрiстiк ... ... ... қорытындыны басқа
тiркелген зертхана бере алады.
Қайта өңдеуге жарамайтын кондитерлік өнiмдер арнайы ыдыста ... ... ... ... ... ... кондитерлiк өнiмдер
санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес болуы тиiс.
Шикiзаттардың, көмекшi материалдардың, дайын өнiмдердің және нан, ... ... және ... ... ... және ... және ... тәртіптердің сақталуына
зертханалық бақылауды ұйымның зертханасы жүргiзуi тиiс, ол ... бұл ... ... ... құқығы бар тiркелген зертхана
жүргiзе алады.
Жартылай дайын және ... ... ... технологиялық үдерiсiнiң
барлық операциялары туралы тиiстi нұсқаулар мен рецептер ... ... ... өнiмдердi сақтау жағдайы және сату мерзiмi қолданыстағы санитарлық
ережелер мен нормалардың талаптарына сай болуы тиiс.
Персоналдың жеке басының тазалығын сақтау ... ... ... ... және кондитерлiк өнiмдердi шығаратын, сақтайтын
және тасымалдайтын ұйымдардың қызметкерлерi жұмысқа кiрер алдында, ... ... оқу ... ... ... ... өтердің
алдында, одан кейiн кезеңмен мiндеттi түрде ... ... ... ... ... саласындағы уәкiлеттi
органымен белгiленген тәртiпте гигиеналық оқытудан өтуi тиiс.
Әрбiр қызметкерде оның барлық медициналық ... ... ... гигиеналық оқытудан өткенi туралы белгi ... жеке ... ... ... ... ... ... киiмде жұмыс iстеп, қолдарының
тазалығын қадағалап, ұйымнан ... және ... ... ... шешiп, сондай-ақ, жұмысқа кiрiсер алдында, ... ... ... сол ... әр үзiлiстен кейiн және лас заттармен ... ... жуып ... тиiс. Тағам, аспаздық және кондитер өнiмдерiн
дайындаған кезде шаштарын орамал немесе қалпақтың астына ... ... ... ... және ... да ... ... шешiп, тырнақтарын
қысқа етiп алуы керек, олардың бетiн лакпен бояуға болмайды.
Ұйымның қызметкерлерiне арнайы жұмыс киiмдерiн ... ... және ... ... жеке заттарын сақтауға рұқсат етiлмейдi.
Жұмыс басталардың алдында күн сайын персоналдарды тексеру керек. Iрiңдi
аурумен ауыратын, бiр ... ... ... алған, жұқпалы аурумен ауруы
мүмкiн деген күдiк тудыратын адамдар жұмысқа ... ... осы ... ережелерге № 6-қосымшаға сәйкес белгiленген
үлгiдегi журналға жазылады.
Әрбiр ұйымда бiрiншi медициналық көмек ... үшiн ... ... дәрi ... ... тиiс.
Слесарьлар, электромонтерлар және басқа да жұмыcшылар өндiрiстiк және
қоймалық ... ... ... ... ... арнайы таза
киiммен жүруi тиiс.
Ұйымдармен қолданыстағы нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес шыбындар,
таракандар және кемiргiштермен күресу шаралар жүргiзiлуi тиiс.
Шикiзаттар мен ... ... ... ластауынан және бұзуынан
сақтау үшiн мыналар: 1) үй-жайдың есiктерi мен табалдырығы (40-50 сантиметр
биiктiкте) ... ... ... ... ... ... 2) жертөле қабатының
терезелерiн және желдету жүйелерiнiң тесiктерiн қорғау үшiн ... ... 3) ... едендердегi, су құбырлары мен радиаторлардың
маңында орналасқан тесiктердi металл жаңқасы ... ... ... ... ... ... ... тазартып, жұмыстың аяғында
шикiзаттар мен дайын ... ... ... қою ... асырылуы қажет.
Зарарсыздандыру, дезинсекция және дератизациядан өткiзу жұмыстарын, осы
шараларды жүргiзуге құқық беретiн лицензиясы бар ұйымдар ... ... ... ... қарсы жүргiзiлетiн газбен тазарту
жұмыстары қолданыстағы нормативке сай жүргiзiлуi тиiс.
Ұйымдардағы ... ... ... осы ... ... ... сәйкес:
1)сапалы өнiмдер өндiру үшiн кепiлдiк беретiн жағдайлар жасайды;
2)белгiленген мерзiмде қызметкерлердiң медициналық тексеруден өтуiн, сондай-
ақ санитарлық минимум бағдарламасы ... ... ... және ... ... ... ... сай келмейтiн өнiмдердiң өндiрiлгенi
туралы белгi түскенде, ондай өнiмдердiң шығуына себеп болған бұзушылықтарды
жоюға шара қолданады;
4)қолданыстағы ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етедi, оларды уақытында жуғызуды, қажет болған
жағдайда зарарсыздандырып, таза ... ... ... ... жуып тазарту үшін арнайы жұмысшы бөліп, жабдықтарды
сапалы санитарлық тазартудан өткiзуге жағдай жасайды;
6)санитарлық ... ... ... ... ... ... мен ... талаптарын орындалуын бақылауды
қамтамасыз етедi.
5 Бөлім Ет және ет өнімдерін өндіретін кәсіпорындарының гигиенасы
Қазақстан ... ет және ет ... ... ... күтіп-
ұстауға, пайдалануға, өнімдерді сақтауға және тасымалдауға санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау Қазақстан Республикасының ... ... N 60 ... 2005 ... 17 ... ... «Ет және ... өндіретін нысандарды күтіп-ұстауға, пайдалануға, өнімдерді
сақтауға және ... ... ... ... ... мен ... сәйкес жүргізіледі.
Осы санитарлық ережелер мен нормалар ет және ет өнімдерін өндірумен,
дайындаумен және сақтаумен ... ... және жеке ... ... және ет ... ... ... күтіп-ұстауға,
пайдалануға, өнімдерді сақтауға және тасымалдауға қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" туралы
санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормалардан көшірме
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің N 60 ... ... 17 ... ... ... ... ... мен нормаларды дайындауда төмендегі терминдер
мен анықтамалар қолданылды:
1) ... ... ... мен ... ... ... ... союмен, сақтаумен, қайта өндірумен айналысатын
нысандар - малдарды соятын, малдардан ... ... ... ... ... зарарсыздандыру - жуу пункті (бұдан әрі - зарарсыздандыру үшін ... - ... ... ... ... ... ... орын;
3) қанды фибринсіздендіру - қанның ұюын болдырмайтын үдеріс;
4) етті ... - ... ... ... қалың жеріндегі температураны
минус 1 градустан (бұдан әрі - оС) төмен емес жағдайға ... ... ... - ... ... шыққан садыра қидың сұйық ... ... ... ... - ауру малды ұстауға арналған қора;
7) казеин - қанды өңдеуден өткізу барысында алынатын белокті материал;
8) мал жыны - ... ... ... ... ... жұмыршағы, қатпаршағы
және ішектерінің ішіндегі жыны;
9)жетілдіру камерасы - дайын өнімнің органолептикалық көрсеткіштерін
қамтамасыз ету және ... ... ... үшін етке ... ... ... ... қабілетін сақтау мақсатында керіп, ұстауға арналған
жай;
10) конфисканттар - мемлекеттік малдәрігерлік - ... ... ... ... ... ... деп ... малдың ұшасы,
ұшасының жартысы немесе бөлігі;
11) магниттіұстағыш - ұсақ темір заттарды ... ... ... ет - ... малдың ұшасынан немесе ұшасының бір бөлігінен алынған
бұлшық еттің, майдың және сүйектің (немесе сүйексіз) тіндерінің ... ет ... - ... ... ... ... алынған өнім;
14) еттен жасалған жартылай дайын өнімдер - жылыту арқылы өңдеуден
өткізуге алдын ала ... ет ... ... - терінің астында қалған етті және майды сылып алып ... ... ... қиы - ... ... ... заттармен (сабан, торф) қосылған
малдан шығатын қатты және сұйық нәжістен дайындалған органикалық ... ет ... ... ... ... ... (шағын өндіріс) -
өндіретін өнім көлемі тәулігіне 3 тоннадан ... ... ... ... (бұдан әрі - зертхана) - ... ... ... ... ... ... сынайтын нысан
зертханасы;
19) тұздау орны - етті өңдеуге және ... етті ... ... ... бөліп қабылдауға арналған орын - малдарды бөліп қабылдауға
арналған орын;
21) санитарлық сою орны - ауру ... ... ... ... тез ... ... - етті минус 30оС және одан да төмен
температурада тез ... ... ... ... ... термограмма - шұжықты ыстықпен өңдеуден өткізу үдерісінің графикалық
бейнесі;
24) технологиялық жарамсыз өнім - тағамдық мақсатқа қолдануға ... ... ... ... ет - ... (пісірілгеннен,
шұжық бұйымдарын дайындағаннан кейінгі, ... ... ... ... рұқсат етілген ауырған малдардың
ұшасы;
26) жан-жануарлардан алынатын - тиісті ... ... ... ... ет және ет өнімдері, сүт және сүт өнімдері, балық
және ... ... ... және жұмыртқа өнімдері, ... ... ... ... ... шикізаттар - тері, жүн, шаш, қыл, ... ... ... ... сөл ... ... ішек-қарын, қан, сүйек,
мүйіз, бақай және мал азығы үшін және ... ... ... басқа
өнімдер;
28) малды сою цехы (пункті) - ... және ... ... ... сай ... құрал-жабдықтармен жабдықталған
құрылыс.
Аумақты күтіп-ұстауға қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Нысанды орналастыру, жер учаскесін бөлу, құрылысын жүргізуге және қайта
жаңарту, ... үшін ... ... ... ... ... ... органдары және мемлекеттік мал-
дәрігерлік қадағалау органдарының санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы
болған жағдайда ғана ... жеке ... ... ... ... тұрғын үй ғимараттарында мал
соятын орындарды шұжық өнімдерін және ет ... ... ... ... ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық
тұрақтылығы саласындағы қолданыстағы СанЕжН талаптарына сай санитарлық-
қорғау аумағы ... ... ... ... ... Құрылыстан
бос аумақтар периметрі бойынша көгалдандырылады. ... ... ... ... ... ... өнімі салбырап тұратын ағаштар
мен бұталарды ... ... ... ... ... қар және ... ... жіберетін жүйемен жабдықталуы керек. Аумақтың кіріп шығатын екі
есігі ... күн ... ... ... ... - ... шайылып, қыста - қар
мен мұздан тазаланып, құм себілуі керек.
Нысан аумағында төмендегідей негізгі аймақтар ... ... 1) ... ... ... ... орналасқан ғимараттан, бақылау жүргізіп
жіберетін пункттен және жеңіл көліктер ... ... ... ... - ... ... ... арналған ғимараттарды, бақылау
пункттерінен, механикалық жолмен жөндеу ... ... ... ... және ... ... ... қоймалық үй-жайлардан,
қоқыс пен қалдықтар жинайтын контейнерге ... ... ... орналастыруға арналған аумақтан; 3) малды союға жіберер
алдында ұстайтын ... - ... ... ... ... ... зарарсыздандыратын пункттен, мал союдың тазалық
аумағы бар бөліктен. Санитарлық сою орнының жеке ... ... жолы ... 4) ... ... ... ... аумақтың бір
бөлігі; сондай-ақ өндірістік зертхана, (егер жұмыскерлер саны 50 мен 300-
дің ... ... ... ... ал 300-ден көп болса ... ... үй ... егер ... ішіндегі жұмыскерлердің саны
30-дан көп болса асхана; егер ауысым ішінде ... саны 30-ға ... ... ... ... ... мал дәрігерлік инспекторлар үшін
қызмет бабындағы үй-жай қарастырылуы керек; 5) су ... ... ... орналасқан аумақтан.
Тиеп-түсіретін алаңдар, темір жол және автокөлік платформалары мен ашық
мал ұстайтын жерлерден өтетін жолдар, ... блок ... ... ... ... ... ... тегіс, су өткізбейтін асфальт-бетонды
қабаты бар, жууға және зарарсыздандыруға ыңғайлы болуы ... ... ... және ... ... ... ... барысында көлік жолдары кесіп өтпейтіндей болып
орналасуы керек: 1) ... және ... ... ... ... 2) мал
дәрігерлік тексеруден кейін сояр алдына ұстайтын орынға жіберілген дені ... ... ... ... ... сою ... ... немесе ауыруға қауіпі бар ... ... ... 3) тағамдық
өнімдерді малмен, қимен, өндірістік қалдықтармен жанаспайтындай етіп.
Қоқыстарды жинау үшін темір контейнерлер қолданылады, ... ... ... 3 есе үлкен асфальтталған алаңда, өндірістік және
қосалқы үй-жайлардан 25 м кем емес ... ... ... алаң 3 ... биіктігі 1,5 м бетондалған немесе ... ... ... керек. Қоқыстар мен қалдықтар контейнер
сыйымдылығының 2/3 бөлігі толған кезде ... ... ... кем ... рет тазалануы керек. ... ... жуып ... ... зарарсыздандыру үшін кәсіпорынның аумағына
кіретін және шығатын қақпаның жанында эпизотиялық жағдайдың қалыптасуына
байланысты ... ... ... толтырылған
зарарсыздандыратын кедергілер болуға ... ... ... суық ... ... ... ... қалмас үшін,
жылыту құралдарымен жабдықталуы керек.
Канализация және сумен жабдықтау жүйесіне қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз ету үшін су ... ... ... ... ... ... ... негізінде
жүргізіледі артизандық құдықтар және су қоры ... орын ... ... ... ... ... сай
жүргізіледі.
Нысандарды сумен қамтамасыз ету қолданыстағы құрылыс нормалары мен
ережелерге сай жүргізіледі. ... ... ... су ... ... ... ... сақтау министрінің
2004 жылғы 28 маусымда N 506 бұйрығымен және ... ... ... актілерді тіркейтін Мемлекеттік Реестрінде ... ауыз ... ... етілетін су сапасына қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар" және "Орталықтандырылған ыстық сумен
қамтамасыз ету ... ... және ... ... ... ... сай ... керек.
Су құбырымен келетін суды келтіру оқшауланған үй-жайда ... ... су ... ... алуға арналған крандар, құюға арналған
траптар, қайта ... ... ... ... ... мен су ... ішкі ... мен ішкі алаңдарының
жоспарлары болуы ... Су ... орын ... апат ... ... ... және ... судың, будың, суықтың болмауы туралы
мәліметтер жорналға тіркелуі қажет. Ауыз су, техникалық су және ... ... ету ... болып, оларды сумен қамтамасыз ететін құбырлар
бөлек төстермен боялуы керек. Суды бөлу нүктесінде "ауыз су", ... жазу ... ... ... суды ... ... ауланы
суғаруға, машиналарды жууға пайдалануға болады.
Мал соятын цехта (пунктте) санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы бар
мал ... ... ... ... жергілікті су көздері
қарастырылуы керек. Мал ... ... ... ... ... ... істеуге
болмайды.
Өндірістік және шаруашылыққа керекті суды сақтау үшін, өндірістің
қуатына сай су ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік беретін крандармен жабдықталып, оған көтерілетін
сатымен, қақпақпен қапсырмалары және ... ... ... ... ... жазып қою керек. Сыйымдылыққа жіберілетін
шаруашылық - ауыз ... және ... ... ... өндірістік зертхана
немесе белгіленген тәртіп бойынша тіркеуден өткен басқадай ... ... ... ... суға арналған сыйымдылықтардағы суды ауыстыру уақыты әрбір 48
сағаттан ... ... ... Суды ... ... ... және
залалсыздандыру жұмыстары жоспар бойынша жүргізіліп, кем дегенде тоқсан
сайын 1 рет ... ... апат орын ... ... жұмыстарын
жүргізгеннен кейін зертханалық бақылау ... алу) ... ... жорналға тіркеу керек.
Өндірістік үй-жайлар су алатын жерде араластырғыш қондырғысы бар ыстық
және суық сумен ... ... ... ... арналған суды алушы
крандармен жабдықталуы керек, олар әрбір 500 шаршы ... ... ... кем болмауы керек. Цехтарда қол жууға арналған раковиналар қойылып,
су араластырғыштармен, сабынмен, ... 1 рет ... ... ... ... кептіргіштерімен жабдықталуы керек. Олар әрбір
өндірістік цехқа кірер жерде немесе пайдалануға оңтайлы жерде орналасып,
жұмыс орнынан 15 ... алыс ... ... ... ... ... ... ыстық суды технологиялық
үдеріс, құрал-жабдықтар мен үй-жайларды ... ... ... ... суды пайдалану үшін сатуратор қойылып, ондағы судың температурасы
+80С-ден төмен емес және 200С-ден жоғары болмауы керек.
Өндірістік үй-жайлар, ағынды су ... алу үшін ... ... 10 см кем емес су ... ... ... ... жалпы қалалық канализация жүйесіне қосылуы керек. Өндірістік
және шаруашылық-тұрмыстық ... ... ... үшін ішкі ... ... болып, коллекторларға өз бетімен жеке шығуы керек. ... ... ... ... ... және ... ашық су қоймаларына жіберуге болмайды. Өндірістік ... ... ... әр ... ... ... ... керек: майлы,
майсыз суларға, шаруашылық-тұрмыстық, ластанбаған өндірістік суларға
арналған. Өндірістік ... ... ... ... су ... ... ... бұрын мынандай тазалудан өтуі ... ... ... ... ... 2) маймен ластанған ағынды су - май
ұстағыштардан өтуі керек; 3) карантинді бөлімнен ... ... ... ... ... ... су мал қиынан тазартылып, зарарсыздандырылуы
керек. Малды сояр алдындағы орыннан, карантиндік ... ... сою ... ... санитарлық өңдеуден өткізетін
орыннан және ... май ... ... ... ... ... ұйымның басқа
бөліктеріне түспеуі керек.
Егер нысан канализациясы жоқ елді ... ... онда ... сулар
үшін жергілікті канализация жүйесі қарастырылып немесе сыртқа тасылуы
керек. Ағынды суды ... ... ... ... ... кем
дегенде 20м жерде орналасып, оның қақпағы болып, ол шұңқырдың 2/3 көлемі
толғанда ... ... Суы ... ... ... құдықтарды пайдалануға
болмайды. Барлық қатты ... оның ... ... қиы ... ... ... жерлерге немесе қайта өңдеуге
жіберіледі. Жеке тұрған дәретханалар негізгі өндірістік және қойма ... кем ... 25 м ... ... таза ... ... кем дегенде 1 рет зарарсыздандырылуы керек.
Жарықтандыруға, желдетуге және жылу беруге қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық ... ... және ... ... ... ҚНжЕ ... ... желдету немесе жергілікті желдету жүйесімен жабдықталуы
керек. Өндірістік үй-жайларға жіберілетін ауа ... 2 м (1,5) ... ... Ашық ... үдеріспен жұмыс атқаратын цехтарда
сырттан келетін ... ... ... қарастырылуы керек. Желдету
жолдары, технологиялық құралдардың ауа жүретін жолы кем ... ... 1 рет ... ... ... өнімдерін өндіретін цехтарға, соярдың
алдында мал ... ... ... ... ... генераторы
бөлмесінен, қуыратын, ыстайтын) түсетін, жарылғыш ... ... ... ... ... орындардан желдету жүйесі
арқылы ауа әкелуге болмайды. Осы ... ... ... ... ... ... ... құрғақ жемді дайындайтын өндірістің
желдету жүйесі тағамдық өнімдерді дайындау цехының ... ... ... ... және ... ... ... үй-жайлардың
орталықтандырылған немесе жергілікті жылу көзі ... ... ... ... мен ... ... және ауаның жылжу
жылдамдығы) қолданыстағы нормативтік ... ... сай ... Жылу ... жылыту құралдары шаңнан тазалауға оңай, жөндеу
жұмыстарын жүргізу үшін ыңғайлы орналасуы ... Жылу ... ... ... керек, жылу құралдарын әдеміленген тор көздермен жабуға
болмайды.
Барлық өндірістік және ... ... ... ... сай ... және ... жарық көздері болуы керек. Жарық
түсетін тесіктер сырттан және ... ... ... ... терезелердің шынылары тоқсан сайын 1 рет шаң мен
күйеден ... ... ... болған жағдайда шынылар айырбасталып,
терезелердің шынысын жарық өткізбейтін ... ... ... ... ... ... мен қоймалардың жасанды жарық көздері
кездейсоқ жағдайда сынып ... үшін ... ... ... жабық
флафонмен жабылуы керек. Егер сынап толтырылған газ ... ... ... көзі ... ... оның істен шыққандарын қайтадан
пайдаға асыратын тәртіп жолы қарастырылуы керек. Сынған шамдарды уақытша
жинап ... жеке ... ... ... ... ... ... үшін өңдеу пункттеріне тапсыру керек. Пайдалынған
шамдар есепке алынып, арнайы жорналда ... ... ... ... ... ... табиғи жарық көздері болуы керек.
Әрбір үй-жай, егер ... ... мұны ... ... ... ... желдетілуі керек. Бу және көп мөлшерде ыстық бөлінетін үй-жайларда
сорып шығаратын желдеткіш жүйесі болуы керек.
Ғимараттар мен ... ... ... ... ... өндіретін нысандардың қуаттылығы бір ауысымдағы өңделген ет
көлеміне қарай анықталады. Олар мынандай ... ... 1) ... 3 ... дейін ет өнімдерін өңдесе - ол шағын қуатты; 2) ... ... - ... ... 3) 10 тоннадан жоғары болса жоғарғы қуатты
болып саналынады. Нысан пайдалануға берілгенде етті және ет ... ... және ... тиісті аумақтың санитарлық-эпидемиологиялық
қызметінің мемлекеттік органы санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды беруі
керек.
Ұйымның қуаты мен ... ... ... ... ... ... етілуге тиіс: 1) технологиялық үдерістің тоқтаусыздығы; 2) таза
үдерістер мен лас үдерістердің оқшаулануы; 3) ... ... ... және технологиялық үдерістерді механикаландыру ... ... ... ... оның ... ... түрлеріне және
қуаттылығына қарай мынандай үй-жайлардың тобы қарастырылуы керек: 1) малды
сояр алдында ұстауға ... ... ... ... санитарлық сою
орны (бұдан әрі - карантин бөлімшесі). Базаға көшеден енетін жеке ... ... ... ... ... ... ... қарастырылуы
керек; 2) малдың ұшасын, ішек-қарынын, ішектерін, ... ... ... ... ... өткізетін және теріні сақтайтын
бөлімшесі бар цех; 3) шұжық жасайтын ... ... ... ... ... ... ... бүйендейтін, тығыздайтын, қайнататын,
ыстайтын ... және ... да ... мен ... ... керек. Шұжық
цехында жартылай дайындалған ет өнімдерін (аспаздық ет - ірі және ұсақ ... ... ... ... ... өнімдерді)
дайындауға рұқсат беріледі;4) шикізаттар мен дайын өнімді ... ... ... цехы; 6) мал азығы және техникалық
өнімдер цехы;7) медициналық препараттар ... 8) ... ... ... ... ... жүретін қаптама құралдарды жекелей жууға
арналған, дайын ... шикі ... бос ... ... ... қоспаларға арналған қоймалық үй жайлар); 9) құс
еттерін өңдеу үшін негізгі ... ... ... жеке ... ... ... ішек-қарын шикізаттарын, техникалық фабрикаттарды
өндіретін цехтарды корпустарда және жеке ... ... ... ... ... ... және ... ет-ұндық өнімдерді
(тұшпара, манты ж.б.) шығарғанда ... ... ... 1) шикі
заттарды, бос ыдыстарды, дайын өнімді орауға және мұздататын жабдықтарға
арналған ... 2) ... ... ... ... ... цехтарда етті жібітуге (дефорстация), өңдеуге, оны қайта өңдеу
үшін; 3) фарш ... нан ... ... ет ... ... ... ... оларды тоңазытатын орайтын және сақтайтын орындар
болуы ... ... мен ... ... салынған үстелдермен және
тақтайлармен жабдықталады.
Қуаттылығы орташа және шағын ұйымдарда ортақ ... ... ... 1) ... ... ... ... (бұдан әрі - сою цехы)
өкпе-бауыр және ... ... ... 2) етті сүйектен ажырату, ет
турамасын жасау, піспектеу, орау, жартылай дайындалған және ет ... ... 3) ... шаш, ... ... цехты тұздықты дайындау
және қалпына келтіру цехымен және тері қоймаларымен. ... ... 2 ... ... ... бірі - теріні дайындау, бөлектеу, тұздау және
сақтау үшін; ... ауру ... ... ... ... үшін
оқшауланған цех болуы керек.
Жоғарғы қуатты нысандарда мынандай цехтар болуы ... 1) ... ... ... үй-жай техникалық альбумин шығаратын үй-жайдан
бөлек болуы керек; 2) ет, сүйек ұнын, мал ... және ... ... ... ... ... және олардың жеке шикізаттық бөлімшелері
жуатын жері бар ... ... ... ... ... ... үй-жайлардың жиынтығы болып, аумағы
мынадан кем болмауы керек:
1) мал сою орнына: мал тұратын қамау - 20 м2; ... ... ... ... ... ... учаскелері бар) - 50 м2, екі
мұздатқыш камералар (шикі мен ... деп ... ... - 20 м2,
шартты-жарамды етті зарарсыздандыруға арналған бөлме - 10 ... ... ... ... өнімдерді шығару цехына арналған:
қабылдау бөлмесі - 12 м2; өндірістік цех - 30 м2; ... ... ... - ... ұн ... - 6 м2; ... және ... арналған бөлме - 12 м2; ... ... - ... ... ... қабылдау бөлмесі (ұшаны еріту және тазалау) - ... цех - 30 м2; шикі ... ... ... ... - 18 ... ... тұздауға және еттің дайын болуына арналған мұздатқыш камера -
10м2; алдын ала ыстықпен өңдеуге арналған үй-жайлар (қайнату, ... - ... ... цехі - 12 м2; ... ... - 10 м2; ыстайтын бөлме - 9 м2;
төгілмелі шикі заттар қоймасы - 3м2; ... ... ... - ... ... арналған бөлме -20 м2; дайын өнімдерді сақтауға
арналған мұздатқыш және ... ... - 18 м2; ... ... ... ... ... арналған кептіргіштер - 9 м2;
4) ет консервісін өндіретін цехтарға арналған үй-жайлардың жиынтығы:
қабылдау бөлмесі - 12м2; ... ... ... - 6м2; ... ... пияз ... бөлме - 6 м2; автоклав бөлмесі (1 автоклавқа) - 9м2;
дайын өнімді уақытша сақтау қоймасы - 30м2; ыдыстарға ... ... ... - 20м2; ... ... ... - 20м2; ... микробиологиялық
зертхана
5) цехтардың өндірістік үй-жайларының ауданын жобалау кезінде, әрбір
нақты жағдайда, ... ... ... ... отырылуы керек.
Әлсіреген және ауру малдарды сою жеке күндері ортақ цехтарда ... ... ... ... (дені сау малдарды сойғанда өнім болмағанда) кейін
ауысымның соңында үй-жай, ... ... ... ... және ... ... блок ... қуаттылығы мен бағытына қарамай қабырғалардың панелі ... ... ... әрленуі немесе 2 м биіктікке дейін түсі
ашық майлы сырмен ... ... Цех ... ... ... ... қарай ерекшеленетін түске боялуы және таза ұсталуы керек.
Жергілікті көлікті ... ... ... ... ... ... сақтау үшін 1 м биіктікке ... ... ... ... ... 2 м биіктікке дейін қаңылтырмен қаптап, ... ... ... жағы 0,5 м биіктікке дейін қаңылтырмен қапталуы
керек.
Барлық үй-жайлардың едендері ... су ... ... ... ... және су ағатын жолдар мен траптарға қарай еңіс
болуы ... ... ... көп су ... еден ... ... цехтардың едендері ағаштан жасалған тор көздерімен жабдықталуы
керек.
Үй-жайларға ағымдағы жөндеу жұмыстары керек болған жағдайда кем ... айда 1 рет ... ... ... Өндірістік, тұрмыстық және көмекші үй-
жайлардың қабырғалары мен төбесін әктегенде ... ... ... қоса жүргізілуі керек.
Өндірістік үдеріс барысында едендері мен қабырғалары маймен былғанатын
май өңдейтін және кейбір ет ... ... ... ... ... ... кем дегенде 2 рет жуады. Қазақстан ... ... ... ... ... немесе басқадай
майсыздандыратын заттармен жууға болады. Ауысым соңында ... цех ... ... жуынды суға арналған трап пен ... ... ... жуып, шайып, зарарсыздандырады.
Терезенің шынысын, оның рамасының ішкі бетін 15 күнде бір рет, ал ... оның ... ... жуып ... ... ... ... мерзім
кезінде ашылатын терезелерді шыбыннан қорғау үшін металдан жасалған
торлармен ... ... ... ... ... олар арнайы шкафта
сақталуы керек. Оларды басқа мақсатта ... ... ... ... ... ... мөлшерде болып, арнайы қоймада ... ... ... ... үшін ... ... керек: 1) есіктің
табалдырықтары мен есікті (40-50см биіктікке) қаңылтырмен немесе ... ... ... 2) ... терезелері мен желдеткіш жүйесінің
тесіктері қорғағыш тормен жабылуы керек; 3) ... ... ... ... ... ... ... жаңқалары қосылған цементпен
жабу керек; 4) ... ... ... мен ... ... өнімдерден
тазалап, жұмыс соңында тағамдық шикі заттар мен дайын өнімдерді мұқият жабу
керек. 5) дератизация шаралары ... ... ... мен ... ... ... ... жинап-тазалау керек-жарақтар, ыдыстар ... ... ... ... ... ... ... керекті техникалық құжаттары болуы керек. Үлкен
бөшкелер, ванналар, металдан жасалған ... ... және ... тез ... ... ... ... сызаттар мен жарық
болмауы керек. Өнім ... ... ... жан-жағына
жақтаулар қойылуы керек. Етті бұзуға және бөлшектеуге ... ... ... ... жасалған тақтайларды қолданады. Оларды ауысым соңынан
тазалап, жуып, зарарсыздандырып немесе бу ... ... ... ... майда, ұсақ түрлері үшін стерилизаторларды қолданады, ал
қайталай қолданылатын керек-жарақтың ... ... үшін ... ... ... ... үй-жайларда орналасқан, ыстық және ... ... ... ... ... құрал-жабдықтардың діріл деңгейін төмендедетін
құрылғылары болуы керек. Өндірістік ... шу мен ... ... ... сай ... ... соярдан бұрын мал ұсталатын аумаққа (базаға) қойылатын санитарлық-
эпидемиологиялық талаптар
Ұйымдардың аумағында малды соярдан бұрын ... үшін ... ... ... ол жерде мыналар орналасуы керек: 1) ... ... ... ... ... үшін ... ... платформаларында
қоршау жасалынып, үстін бастырмамен ... ... ... ... ... 2) ... сояр ... ұстайтын ғимараттар
(бастырмалар) қарастырылуы керек; 3) мал айдаушыларға және жол ... ... ... 4) сыртқы киімдерді санитарлық ... үшін ... ... ... ... 5) ... қиы
мен жынын уақытша жинауға арналған алаң; 6) сойылған малдармен құс етін
тасымалдауға ... ... ... ... ... пункт; 7) малдарға арналған карантин, оқшаулау ... ... ... 8) ... ... ... ғимарат.
Оқшауланған учаскеде жан-жағы 2 м биіктіктегі екпе ағаштармен қоршалған
оқшаулағышы бар санитарлық сою орны ... ... ... ... үшін алаң (үй-жай) қарастырылады. Оқшаулағыш жабық үй-жайда
орналасуы керек.
Ұсақ керек-жарақтарды санитарлық өңдеуден өткізу үшін стерилизаторлар
қойылады, ал ... ... және ... ... ... өңдеу
үшін жуғыш машиналар немесе ыстық және суық су келтірілген ваннасы бар ... ... ... сою орны ауру ... ... ... кіру есігі,
малдәрігерлік тексеріс жүргізетін алаң қарастырылуы ... ... ... ... малдарды сойып тексеруге арналған жеке үй-жайлар және
оларды тасып шығаратын арба болуы керек. Карантин бөлімшесінің ... ... ... ... ... ... ... іліп қоятын шкафтар, қолжуғыш, зарарсыздандыратын ерітіндісі ... және ... ... ... ... болуы керек.
Карантин бөлімшесінің едендері, қабырғалары, оттықтары, астаушасы және
басқа да құрал-жабдықтары оңай ... ... ... Ағаштан жасалған оттықтарды, мал ... ... және ... ... болмайды.
Күн сайын аумақ мал қиынан тазартылып, жуылуы керек. Ағынды сулар жалпы
канализацияға жіберілуден ... ... қиын ... ... осы ... ... нұсқауға сай зарарсыздандырылуы керек.
Малды айдап ... ... алаң ... ... сай ... ... әкелінген малды соярдың алдында сол топ жеке аймақта ұсталынуы керек.
Алаңдар су жүйесіне қосылған кірлендермен, жем беретін оттықтармен және ... ... ... ... ... ... заттармен
жабылып, жан-жағындағы ... ... ... ... етіп жасалынуы керек. Климат жағдайына ... ... ... ... Мал ... арналған үй-жайлар мен
ашық қоралар күн сайын ... ... қи ... ... ... керек. Малды союға арналған көпқабатты цехтарды қидан тазарту
үшін әр ... қи ... ... ... бар бункер қарастырылуы керек.
Бункердің астында орналасқан ... ... ... алаң ... ... ... ... қиын түсіретін орын, бункер және алаңдар
күн сайын ұқыпты тазаланып және жуылып, қажетті жағдайда зарарсыздандырылып
отыруы ... ... ... және ... үшін, едені мен қабырғаларынан су өтпейтін,
тығыз жабылатын кем дегенде үш күндік жиынтықты жинай ... ... ... ... ... алаң ... керек.
Қабылдағыштарда жиналған мал жынын арнайы көлікпен тасып шығарып, күн сайын
оны жуып-шайып зарарсыздандырып отыруы ... ... қиын ... ... үшін ... ... жабдықталған
алаңдарда өткізіледі.
Ұйымдарға сойған малды алып келген көліктер малдарды түсіріп, олардың
қиынан тазартылғаннан кейін ... ... ... ... шығар жолда орналасқан жуу орнында жуылып, зарарсыздандырылады.
Ет және ет өнімдерін өндіруге қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Сойылуға ... ... ... сау болып, шаруашылықта жұқпалы аурулар
жоқтығын растайтын малдәрігерлік құжаты болуы керек.
Ұшаларды асып қоятын жол және малды алғашқы өңдеуден өткізетін ... ... ... ... ... ... болып
жасалуы керек. Малдардың қанын ағызатын, ұшаларды ... ... ... зат ... су ағар ... ... ... тақтайшалардан
жасалған) қарастырылып, ол сұйық жиналатын жаққа қарай еңіс ... ... ... ... ... ... ... қанын, ішек-
қарындарды) тасуға арналған ыдыстар, арбалар, басқа да ... ... ... ... ... ... қарай бегіленіп, жеке тасылуы керек. Оларды
басқа цехтарда немесе басқа өнімдерді тасу үшін қолдануға болмайды.
Сойылған ... ... ... ... ... ... ... алғашқы өңдейтін цехтарда арнайы бөлінген учаскелерде жүргізіледі,
олар ұша таситын жолдан кем дегенде 3 м ... ... ... 2,8 м ... бөлініп немесе жеке үй-жайларда ... ... ... ... ... ... ұша ... жолдың астыңғы
жағында қан жинайтын ыдыс қарастырылып, ол қан ... ... ... ... керек. Ал мал ұшасын өңдейтін ... ... ... ... ... сыйымдылықтар (жинағыштар) қарастырылуы керек.
Тағамдық қанды ... ... ... құралдар мен түтікті ... ... ... құрал-жабдықтарды жуып,
зарарсыздандыратын қондырғылармен жабдықталуы керек.
Қан, оған ... ... ... ... оның ... болдырмайтын
жағдайда тасымалдануы керек, одан шығатын өнімдер ... ... ... да бөлімдерден бөлек орналасып, жеке қапталып, ... ... ... ... ... ... жеке ... болуы керек.
Тағамға жатпайтын қалдықтарды басқа құрал-жабдықтардан ... ... және ... бар ... ... ... ... деп алынған
ет өнімдерін бөлек ыдысқа салып немесе арнайы жабылатын жылжымалы ыдыстарды
қарастыруы керек.
Ішек тазалайтын цехта құрал-жабдықтар мен жұмыс ... ... ... ... дайын өнімдерді ішек ішіндегі ... ... ... ... ... ... Ішектің жынын канализацияға
қосылған люктерге ... Ішек ... ... ... және суық су ... ... ... үшін оған қысылған ауа келтірілуі керек.
Сүйек ішіндегі майды қайнатып алу үшін, сүйекті кесу және сындыру ... ... ... ... және ... ... ... арнайы бөлмелерде
дайындалады. Шұжық өндіруге керекті ішек-қарынды жібіту, сорттау, ... ... ... ... ол жоқ ... ... ... цехтың жеке бөлмесінде жүргізіледі. Шартты түрде жарамды деп
танылған етті және ішек-қарынды, ... ... ... ... ... ... ... консервілеу цехында жартылай дайындалған ет
цехтарында қайнату арқылы залалсыздандыруға болмайды. Шартты ... ... ... етті және ... ... ... жасалған нандарды
дайындау үшін қолданады, ол үшін ... ... газ ... ... ... ... Осы ... пайдаланғанда шартты түрде
жарамды деп танылған еттің дайын өнімдермен жанасуына жол ... ... ... ... ыстық бөліміне өндірістік үй-жайлар арқылы отын
(жаңқа, кесілген ағаш) тасуға болмайды. Дайын өнімдерді қаптауға ... ... ... және ... да ... ... ыдыстар
өндірістік цехтар арқылы өтпей, ... ... ... ... ... цехта ұстауға болмайды.
Тағамдық шикізаттардың төгілмелі түрін (ұн, құрғақ сүт, крахмал, ... тұз, ... ... ... ... жерде сақтайды.
Тұз бен дәмдеуіштерді жібергенде, ол магниттік ұстағыш ... өтуі ... ... ... ... ... жолмен сорып-тартатын
желдеткіші бар жеке үй-жай ... ... және ... ... ... ... ... жасалған
тураманы арнайы немесе шұжықтық цехтың тиісті бөлімшелерінде дайындайды.
Самса пісіруге керекті нанды ... ... ... ... ... арнайы
электрлік құрал-жабдықтарды пайдалануға болатын үй-жайларда ... ... ... ... ... шкафтар бөлшектеп, оларды
қаптарға орайтын үй-жайларда орналастыру ... ... ... ... ... ... үшін
жеке өндірістік үй-жайлар бөлінуі керек.
Мал азығын және ... ... ... ... ... өндіретін
цехтан бөлек болып, олардың өзіне арналған шикізат бөлімі, санитарлық
өткізгіш типтегі тұрмыстық ... ... ... ... мен ... өнімдерді босату арнайы тасымалдау бөлімі
арқылы жіберіледі. Мал азығына арналған ұнды еденге жайып ... ... мал ... өндіретін цехтары (учаскелері) жоқ кәсіпорындарда
консервіленетін тағамға ... ... ... өнімін басқа
еткомбинаттарына өңдеуге жіберердің алдында, ... ... ... Бұл цехта жұмыс істейтін персоналдар басқа жұмыстарды
орындауға жіберілмейді.
Шұжық өнімдерін шығаруға ... ... ... ет таңба соғылғаннан кейін және жануарлар арасында
жұқпалы аурулардың жоқтығы туралы малдәрігерінің қорытынды ... (№ ... ... ... Өнім ... үшін қабылданған ет стандартқа сай
болып, (ұша, жарты ұша, ұшаның ... ... ... ... ... алынып, керек болған жағдайда сумен жуылады. Ұшаны үстел үстінде
шелектен алынған сулы ... ... ... ... еттің температурасы +4-60С ден жоғары болмауы
керек. Егер ет ... ... ... ... оны 2-3 ... ішінде
тезірек өңдеп, тоңазытқыш камерасына суыту үшін жіберіледі.
Ұшаны ... бөлу ... үлгі ... ... ... ... биіктігі 100-110, ені 150-160 см жұмыс үстелінің үстінде
жүргізіледі. Үстелдің ұзындығы бойынша ағаштың ... ... ... ... ені 70 см, ... 5-6 см тақтай төселеді.
Шикізаттар цехында ауаның температурасы 12С және ... 70 ... ... ... ... тұздауды жетілдіру тұздау камерасында +40С-де жүргізілуі
керек. Тұздалған етті 10-13 кг ет ... ... ... ... ... ... ... еттің партиясына белгі соғылып, сорты мен
дайындалған күні көрсетіледі. Пісірілген шұжықты ... ... ... ет 24-48 сағ. бойы сақталып, ал жартылай ысталған ... үшін 72 сағ. ... ... Кесектелген еттерді жетілдіру үшін,
бұйымның түріне қарай бұл ... 4-7 ... ... ... ... ... шұжық турамасын дайындау жүргізіледі. Еттің
турау барысындағы температурасы (ұзақтығы 3-10мин.) +8-100С болуы керек.
Тағамдық қоспалар сапа ... ... ... ... сай ... керек. Оларды қоймадан зертханаға
босатқанда және зертханадан жауапты қызметкерге жібергенде арнайы ... ... ... ... ... ... гидравлика және вакуумдық
шприцтер арқылы жүргізіледі. Турамамен бірге түскен ... ... ... ... ... ... ... цехта +15-200С
температурада 2 сағаттан артық сақталмауы керек. Шұжықтың қабықшасы ретінде
Қазақстан ... ... ... ... ... және жасанды
қабықтарды пайдалануға болады. Жартылай ысталған шұжықтарды дайындағанда,
жасанды ... ... ... ... ... ... ысталған, шикідей ысталған
шұжықтар суытылған камераларда 4-8оС температурада және ... 80-85% ... ... ... ... жағдайында), олар
семеді.
Шұжықтарды ыстық өңдеуден өткізу қыздырғыш, қайнатқыш камераларда және
ысыту агрегаттарда ... ... ... ... өткізетін
камералар, оларға бақылау жүргізетін, салыстырмалы ылғалдылығын реттейтін
құралдармен ... ... ... ... ... өңдеуден өткізу
тәртіптері (температурасы, өңдеу уақыты) ... ... ... сай ... ... ... ... керек. Шұжық
өнімдерінің пісіру жұмысы біткен ... ... ... ... ... болуы керек. Шұжық өнімдерін қуыру, ыстау үшін, жапырақты ағаштар
немесе олардың жаңқаларынан шығатын ... ... ... жапырақты
ағаштар мен қабықты қайың, сол сияқты 50%-дан жоғары ылғалдылығы бар
жаңқалармен шұжықтарды ... ... ... суыту жұмысы 7-10 мин. аралығында жүргізіліп, ... ... ішкі ... ... ... ... ... бұдан соң
шұжықты температурасы 8-10 0С, салыстырмалы ылғалдылығы 85-90% болатын
камераға салады. Ысталған пісірілген етті ... ... ... ... және ... өнім ... температурасы +80С
төмендетіп, суытады. Аз қуаттылығы бар ... ... етті ... ... алаңдарында жүргізуге болады.
Сатуға пісірілген шұжықтар мен ысталған еттер, жартылай ысталынған,
пісірліп ... және ... ... ... ... ... сай болғанда жіберілуі керек.
Нысандар өзіне келіп түсетін шикізаттардың сапасына, ... ... мен ... ... отырып, өндірістік
зертханалық бақылау, тиімді жуу жұмыстарын, ... ... ... зарарсыздандырып, санитарлық және індетке
қарсы шараларды жүргізуі керек.
Өндірістік ... ... ... талаптарына сай болып,
жабдықталып, "Микробиологиялы", вирусологиялық және ... ... ... ... жағдайына қойлатын санитарлық-
эпидемиологиялық талаптар" туралы Қазақстан ... ... ... Мемлекеттік тіркеуден өткізетін ... N ... ... Республикасының 2004 жылғы 21 қаңтардағы N 63 бұйрығына
сай жүргізілуі ... ... ... ... үшін нұсқау жасалынып,
онда жүргізілетін тексерістердің номенклатурасы, көлемі және ... ... ... ... және орта ... ұйымдарда өндірістік зертхана болмаса, бақылауды
белгіленген тәртіпте тіркелген зертханалармен келісім ... ... ... және ет ... ... ... ... мұздатқыштарға және
көлікке қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Ет өнімдерін өндіретін нысандар шикізаттарды, дайын ... ... ... ... ... ... қоймалық үй-жайлармен жеткілікті
түрде қамтамасыз етілуі керек. Тағамдық шикізаттарды және көмекші ... үшін ... ... ... ... ... ... шикізаттарды тікелей еден үстінде сақтауға болмайды. Сүйектер ... ... ... су ... ... бар ... сақталады.
Барлық қоймалық үй-жайлар таза жағдайда ұсталуы керек. Кеміргіштермен
күресу шараларын дератизациялық, дезинсекциялық және ... ... ... лицензиясы бар ұйымдар жүргізеді.
Шикізат өнімдері мен өкпе-бауыр, ... ... ... ... ... ... 8 см биіктіктегі табандықтарға қатарлап ... ... ... ... ... 30 см ... ... Қатарлардың арасында өткел болуы керек. Суыған
және салқындаған етті ... ... ... ... ... ... оңаша камерада немесе жалпы камераның тормен бөлінген ... ... ... ... ... ... көптеп қабылдануына
мұздатқышты дайындау кезінде, камералардың қабырғаларының, төбелерінің,
жабдықтарының көгергені анықталғанда және ... ... ... ... ... ... және ... көліктік жүйені зарарсыздандыру үшін су өткізбейтін едені
бар жуу бөлімдерін қарастырып, бу, ыстық және суық су ... және ... ... жиналуы үшін еңіс траптармен жабдықталуы керек.
Етті және ет өнімдерін ... ... ... ... ... белгіленген үлгідегі санитарлық төлқұжаты бар және Қазақстан
Республикасының нормативтік актілерді Мемлекеттік ... ... N 2840 ... 2004 жылғы 20 ... ... ... ... ... қ.о. N 349 ... ... ... ... ... және ... жол және су көлігінің салқындалатын ... ... ... ... таза қалпында қабылданып, осы
ұйымның технологиялық нұсқауының талаптарына сай, оңаша жабдықталған ... ... ... ... ... ... үй-жайларға қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Тұрмыстық үй-жайларды бөлек тұрған ғимараттарда, ... ... ... ... ... ғимараттарда орналастыруға болады. Егер
тұрмыстық үй-жай жеке ғимаратта орналасса, онда өндірістік үй ... ... жылу ... ... ... ... ... цехтарының
жұмыскерлеріне арналған тұрмыстық үй-жайлар санитарлық өткізгіш ретінде
жабдықталып, қолданыстағы құрылыс нормалар мен ережелерінің ... ... ... ... үй-жайлардың құрамына: сыртқы, жұмыс киімдерін
және арнайы киімдерді ілетін бөлмелер, таза ... ... ... бөлме,
кір жуатын, лас арнайы киімдерді қабылдауға арналған бөлме, себезгі
бөлмесі, ... қол ... ... ... асхана немесе тамақ
ішетін бөлме (егер ауысым ... ... саны ... кем ... аяқ
киім мен сыртқы киімдерді кептіретін, кір жуатын орындар қарастырылып,
жинап ... ... ... үй жай ... керек.
Әйелдер саны ауысым ішінде 100-ден көп болса, онда әйелдердің ... ... ... ... ... ... ... жабдықталып, ал олардың саны одан аз ... ... бар ... ... ... жұмысшылардың саны 50 мен 300 арлығында болса, медициналық
пункт қарастырылып, ал 300-ден көп болса, ... ... ... ... мал ... ... және техникалық фабрикаттар цехында
жұмыс істейтіндерге оңаша тұрмыстық үй-жайлар қарастырылуы керек.
Қуаттылығы шағын ұйымдарда ... ... ... үй-жайлар:
санитарлық-техникалық құралдармен жабдықталған біреуі 10 адамға есебінен
алынатын ауданы 9 м2 - себезгісі бар киім ... ... 1,5 м2 - ... ... ... ... ұйымдардағы қызметкерлердің саны 10 кем болса, ... ... ... жұмыс істеуге болады.
Тағам шығаратын цехтардың, асхананың өндірістік және қойма үй-жайларының
жоғарғы қабатында дәретханаларды, себезгі және кір ... ... ... есігі өзі жабылатындай болуы керек. Дәретхана ... ... ... киімдерді ілуге арналған ілгіштермен, қол жууға
арналған раковиналармен, сабынмен, ... ... ... ... ... ... бір рет ... сүлгімен
жабдықталуы керек. Аяқ басқышпен су ағызатын унитаздармен жабдықталуы
керек.
Себезгі бөлмесінің ... ... ... ... плиткамен
әрлейді; арнайы санитарлық киімдерді шешетін бөлмеде, таза киім ... ... ... ... ... ... 2 м ... ал одан жоғары жағын эмульсиямен немесе ... да ... ... ... бояулармен сырлауға болады; басқа үй-
жайлардың қабырғаларын сырлауға немесе әктеуге болады. ... ... ... ... ... ... ... төбесі әкпен әктеледі,
едендеріне қыш тақтайшалар төселінеді.
Күнделікті жұмыс аяқталғаннан кейін тұрмыстық үй-жайларды ... ... ... ... және керек-жарақтарды сабынды-сілтілі
ерітіндімен және ыстық сумен жуылуы керек; киім шешетін бөлмедегі ... ... және ... кем ... 1 рет ... жұмыстарын
жүргізіп отыру керек.
Дәретханаларды тазалап-жууға және зарарсыздандыруға арнайы белгі
салынған ... ... ... ... бөлінеді. Әрбір
тазалау жұмыстарынан соң жуып тазалауға керекті керек ... 2 ... ... ... ... ... зиянсыздандырылады.
Ұйымдарда қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сай шыбын-
шіркейлемен, тарақандармен және ... ... ... ... ... ... қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Нысандарда еңбек ету ... ... ... керек, онда
өндірістік факторлар (микроклиматтың параметрлері, ... ... шу, ... және ... ... ... ... аумағындағыау аның
аэрозолдармен, газдармен ластануы), психофизикалық ... ... баға ... ... және ... ... ... микроклимат (темперптура, салыстырмалы ылғалдылық, ауаның
жылжу жылдамдығы), жұмыс жүргізетін ... ... ... ... ... ... ... деңгейі, жұмыс аумағындағы
ауадағы зиянды заттардың деңгейі қолданыстағы гигиеналық нормативтерге ... ... және ... өндірістік факторлардың әсеріне ұшырайтын адамдар
Қазақстан Республикасының нормативтік ... ... ... ... N 2780 ... 2004 ... 12 наурызда Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау ... N 349 ... ... ... ... және ... түрде медициналық тексерістерден
өтетіндердің өндірістік зиянды факторлардың, мамандардың Тізімін ... және ... ... және ... ... ... ... жұмыскерлердің міндетті түрде ... және ... ... ... ... нұсқауға сай" медициналық тексерістерден
өтіп отырулары керек.
Ет және ет өнімдерін өндіретін ... ... ... ... ... оқушылары жұмысқа алынар алдында және кезеңді медициналық
тексерістерден өтіп, профилактикалық егулерден ... ... ... ... ... тескерістерді жүргізу Ережесін бекіту туралы"
Қазақстан Республикасының нормативтік актілерді Мемлекеттік ... ... N 2556 ... 2003 ... 20 ... ... ... сақтау министрінің N 776 бұйрығымен бекітілген
және "Халықтың арнайы тобына гигиеналық ... ... және оны ... ... ... ... Республикасының нормативтік актілерді
Мемлекеттік тіркеуден ... ... N 2531 ... 2003 ... ... ... ... Денсаулық сақтау министрінің N 688
бұйрығына сай өткізу керек. Нысанның басшылары ... ... ... саласындағы өкілетті орган белгіленген тәртіп
бойынша жұмыскерлерге кезеңді және профилактикалық ... ... ... ... белгілі үлгідегі жеке басының медициналық кітапшасы
болуы керек. Онда ... ... ... ... сондай-ақ гигиеналық дайындықтан өткені туралы мәліметтер жазылуы
керек.
Ұйымда жұмыс істейтін жұмыскерлер ұйым есебінен арнайы санитарлық ... ... ... ... ... және ... ... қолғаптарымен, қолын, төсін қорғайтын торлармен жабдықталуы керек.
Ұйымның жұмыскерлері қол ... ... ... ... ... кәсіпорыннан шыққанда және дәретханаға барардың алдында санитарлық
киімдерін ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ жұмыста үзіліс болғаннан соң және кір ... ... ... ... жууы ... және дайын өнімдерге түсірмеу үшін тағам цехтарына ұсақ шыны және
темірден жасалған басқадай заттарды (технологиялық керек-жарақтардан басқа)
әкелуге және ... ... ... киімдерді түйреуішпен, инемен
түйреуге және халаттардың қалтасында жеке ... ... ... ... ... ... сіріңкені) сақтауға болмайды.
Әрбір тағамдық цехтарда сынатын заттардың есебі жүргізілуі ... ... ... ... ... жұмыскерлер әр цехтан бөлінген маман
арқылы тексерістен өтеді. Іріңді жаралары және кесілген жарақаты, ... ... ... ... ... жұмысқа жіберілмейді. Тексерістің
қорытындысы белгіленген үлгідегі жорналға жазылады (осы санитарлық ережеге
6 қосымша).
Слесарьлар, ... және ... ... ... ... ... жұмыстарымен шұғылданатын басқа да ... ... ... ... орындауға, цехтарда арнайы киіммен жұмыс істеуге,
құрал-саймандарды жабылған күйінде ... бар ... ... ... тиіс және ... ... ... түсіп кетпеуін қарастыруы
керек.
Тамақты асханаларда, буфеттерде, тамақтануға арналған бөлмелерде немесе
кәсіпорынның ауласында, оның ... ... ... ... ... ... ... өнімдерін киім шешетін бөлмеде, шкафтардың ішінде
сақтауға болмайды.
Арнайы киімдерді жуу ұйымның кір ... ... ... елді ... кір ... ... ... керек. Арнайы киімдерді үйде жууға
болмайды. Әрбір нысанда алғашқы ... ... ... ... жабдықталған дәрі қобдишасы болуы керек.
6 Бөлім Сүт дайындайтын ұйымдарының гигиенасы
Сүт дайындайтын ұйымдарға ... ... ... ... ... ... атқарушының
2005 жылғы 9 наурыздағы № 105 және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық
министрінің 2005 ... 18 ... № 214 ... ... ... дайындайтын ұйымдарының орнатуына жәнепайдалануына ... ... ... мен ... ... жүргізіледі.
Осы талаптар территорияға, су құбыры мен канализацияға, жарықтануына және
вентиляциясына, бөлмелердің жабдықтарына және ұстауына, ... ... ... және ... ... ... дайындайтын ұйымдарының орнатуына және
пайдалануына қойылатын санитарлық талаптар"
санитарлық ережерлермен ... ... ... Денсаулық сақтау министрініңміндетін атқарушының
2005 жылғы 9 наурыздағы № 105 және ... ... Ауыл ... 2005 жылғы 18 наурыздағы № 214 бірлескен бұйрығымен бекітілді
Жалпы ережелері
Ұйымдардың басшылары және жеке тұлғалар осы ... ... ... ... етуі ... ... ... келесі терминдер мен анықтамалар қолданылған:
1) дайындалатын сүт - ветеринарлық-санитарлық ережелер мен стандарттың
талаптарына сәйкес сау ... ... ... сиыр сүті;
2) сүт блогы - сүтті алғашқы өңдеу мен уақытша сақтау, сауу жабдықтарын
санитарлық өңдеу, жуу мен дезинфекциялық ... ... және ... сиыр ... ... ... ... немесе жеке ғимарат. Сүт
блогында сүтті зерттеу үшін лабораториялар ... ... ... ... ... - ... территориясына, сиыр тұратын орнының
тамбурына кірер алдындағы жерде қазылған шұңқыр. Олар ағаш қалдықтарымен,
сабан және ... мен ... ... қоқымдарымен толтырылады.
Дезинфекциялық барьер автокөліктің дөңгелектерін, қызметкерлердің ... ... ... және олар ... ... ... ... керек;
4) шашыратқыш пистолет (форсунка) - сиырды сауар алдында желіндерін
өңдеуге ... ... сиыр ... орын ... - сауылатын сиырлардың тұратын орны.
Территорияларына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Мал шаруашылығы ұйымдарға берілетін жер учаскілері, құрылыстау ... ... ... ... құжаттарын бекіту, іске қосу ... ... ... ... ... ... ... шаруашылығы объектілері жеке территорияларда орналасуы керек.
Жер учаскесін таңдауда ... қоры ... ... ... ... жүретін жолдардың болуы, ауыз сумен қамтамасыз ету мүмкіншілігі,
іркінді суларды ... ... ... ... ... ... ескерілуі керек.
Өндірістік алаңдар тұрғын территориясы мен халықтың демалу аймағының ... ... ... ... ... және көркейтілуі керек. Санитарлық
қорғау аймағының өлшемі мал санының ... ... ... ... территориясы жауын-шашынды канализациямен жабдықталуы қажет
және атмосфералық, қардың еріген суларының өзіндік ағып кету үшін ... ... ... ... дезинфекциялық барьерлер орналасуы керек.
Олар автокөлік дөңгелектерін дезинфекциялау үшін ... ... ... ерітінділермен толтырылуы қажет.
Территорияның келесі негізгі аймақтары болуы ... ... ... ... ... ... және кір ... жабдықталған тұрмыстық ғимараттар, ... ... ... ... үшін ... ... ... аймақта бақылау өткізгіш пункті, өндірістік ғимараттар
(сиыр тұратын орын), сүт блогы, жем өндіру цехы, сүт таситын ... ... ... шаруашылық қойма аймағы - қосалқы тағайындалу ғимараттарымен; құрғақ
жемді, ... ... ... ... жуу және ... ... сақтауға арналған қойма бөлмелерімен; жөндеу
механикалық ... ... және ... насос
станциясымен; құрылыс материалдары мен отынды ... ... ... ... ... аула ... ... аймаққа суды сақтау үшін жер асты ... мен ... ... ... ... ... аймақ бөлінуі керек.
Бұдан басқа тазалау қондырғыларынан өндіріс ғимараттарына ... ... ... ... керек.
Ұйымның территориясында оқшаулау немесе сиыр тұратын ғимаратқа қосылған
сауу құралдарын ... және ... ... жуу және дезинфекциялық
құралдарын дайындау, ... ... ... және ... ... ... арналған бөлмелермен сүт блогы орналастырылуы керек. Сүт блогында
лабораторияны ұйымдастыру үшін жеке бөлме бөлінуі қажет.
Территорияның функционалды ... ... ара ... ... ... әрі - м.) кем ... ... ... ... және ... ... ... ашық қоймалар ық жағынан орналасуы керек
және жақын орналасқан өндірістік ғимараттардың ашық терезелерінен 50 м және
тұрмыстық ... 25 м кем ... ... Аула ... ... мен ... ... ара қашықтық 30 м кем болмауы
керек.
Объект территориясы көлік үшін ашық шеңберлі ... ... ... ... жүретін жолдар, сиыр тұратын орындарға, сауу бөлімдері
мен сүт ... ... ... ... ... ... дейінгі жолдар тегіс бетонды немесе асфальтты, көң ... ... ... ... ... периметрі бойынша және аймақтардың арасында жасыл
желектер отырғызылуы ... ... ... ... ... ... ... рұқсат етілмейді.
Сиыр тұратын орындар мен өріс алаңдарынан жиналған көңдерді сақтау үшін
ұйымның ... саны ... кем емес ... ... Олар ... өндірістік ғимараттарға байланысты ық
жақтан, территорияның ... ... ... мал ... ... м кем емес ... орналасуы керек.
Қатты қоқыстарды жинау үшін қақпағы бар контейнерлер асфальттенген
немесе ... ... ... ... ... ... ... ауданынан 3 есе артық болу керек. Алаң үш ... ... ... ... және ... ... ара ... 25 м-ден
кем болмауы керек.
Қоқыстарды және қалдықтарды шығару олардың контейнер ... үш ... ... емес ... ... ... бірақ тәулігіне
бір реттен кем емес және Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат ... ... ... жуу және дезинфекциялау қажет.
Аула дәретханаларының шұңқыры су өткізбейтін қабаттан болуы керек және
сиыр тұратын орын мен ... ... ара ... 25 м-ден жақын
болмауы керек. Шұңқыр тереңдігінің ... үш ... ... ... қажет.
Территория тазалықта сақталуы қажет және ... 2 ... кем ... ... ... жылы ... ... территориясы, жолаушылар
жүретін жолдар суландырылуы және ... ... ... ... қар ... жүйелі тазартылып, құм себіліп отыруы қажет.
Су құбыры мен канализация жүйесіне қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Шаруашылық ауыз ... ... ету ... таңдау күштегі
стандарттармен және санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... Ауыз суын сақтау үшін қосымша сыйымдылықтар қарастырылуы
керек.
Технологиялық, шаруашылық-тұрмыстық және ауыз суына қажетті пайдаланатын
су 2004 ... 11 ... № 506 ҚР ... ... ... атқарушысының бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының
нормативті-құқықты актілерін мемлекеттік ... ...... ... ... және мәдени-тұрмыстық ... ... ... ... ережелер мен
нормаларды бекіту туралы" ... ... ... болуы керек.
Су құбыры болмаған жағдайда шаруашылық-ауыз суы мақсатында, жабылатын
қақпағы бар сыйымдылықтарда ... ауыз су ... ... ... ... ... етіледі. Сыйымдылықтар зерттеу үшін ... ... ... ... ... қажет.
Мал шаруашылығы бөлмелері автосуарғыштар, ... ... ... ... ... еден жууға арналған крандар және жүйелермен
қамтамасыз етілуі керек.
Өндірістік ... қол ... ... ... немесе раковиналар
қарастырылуы керек. Олар сабын, щеткалар, бір ... ... ... сүлгілермен жабдықталуы қажет.
Малды байламайтын жүйемен ұстау орындарынан және өріс ... көң, ... ... байланысты шығарылуы қажет, бірақ
жылына 2 реттен жиі ... Мал ... ... жиналған көң
тұрмыстық қалдықтардан бөлек тасымалданып, өңделуі ... ... ... ... ... ... ... канализация
орнатылады. Сұйық көң механикалық, гидравликалық және пневматикалық
тәсілдермен ... ... және ... ... ... ... ... трап жағына қарай еңіспен іркінді каналдар орнатылуы керек, ал
оны жинау үшін - ... көң ... ... ... көң өткізбейтін
шұңқыр) қарастырады. Траптар - канализация желісіндегі тезек ұстағыштар
желдену және каналдардан ... мен ... ... өтуіне кедергі жасау
үшін гидравликалық қақпақ болу керек.
Каналдың түбі мен қабырғалары гидрооқшаулау және тегіс болу ... ... ... 150 мм ... ... 50 м ... сору ... Ұзына бойлай және көлденең каналдардың қосылған ... ... ... ... ... жуу ... ... су
қолданылады.
Туберкулез және бруцеллез аурулары бойынша қолайсыз ұйымдардағы іркінді
сулары мен көңдер залалсыздандырылуы тиісті.
Тазалау қондырғыларының ... ... ... желектенуі,
көркейтілуі, сондай-ақ асфальттанған жолмен қамтамасыз етілуі керек.
Ұйымдарда мал өлекселерін көму орындарын ... олар көң ... ... ... ... ... көң сақтайтын орындарға шығарылуы
тиісті. Көң сақтау орындары ... және ... үшін ... болу ... ... орындарына көліктің келу жолы ені: сегіз жарым метр ... ... ... керек.
Жарықтануына және вентиляциясына, жылытуына қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Өндірістік, қосалқы, тұрмыстық бөлмелері және жуухана кірісті-шығарысты
вентиляция жүйелерімен немесе ... ... ... ... ... үшін ауа жер деңгейінен 2 ... ... ... ... керек.
Өндірістік және қосалқы бөлмелердің микроклиматының ерекшелігін ескере
отырып, ... ... ... ... ... тиіс және
олар оқшауланған бөлмелерде (вентиляциялық ... ... ... және ... бөлмелер орталықтандырылған немесе жергілікті
жылыту жүйесімен қамтамасыз етілуі керек. Мал ұстайтын бөлмелерде ... ... ... ... ... қондырғыларын орнату қажет.
Жылыту құралдары шаңнан тазалауы оңай және жөндеу үшін ... болу ... ... (температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауаның
қозғалыс жылдамдығы) ... ... ... нормативті-құқықтық актілердің талаптарына сәйкес болуы керек.
Барлық өндірістік және қосалқы бөлмелер құрылыстық ... ... ... ... ... және ... ... мен
қамтамасыздандырылуы керек.Терезелер бөлменің ішкі және ... ... ... ... бір рет ... ... ... тазаланады,
керек жағдайда ауыстырылады.
Өндірістік бөлмелерде және сүт блоктарындағы жасанды жарықтану көздері
қорғаушы арматура немесе жабық плафондарда ... ... ... ... желдету жүйесімен қамтамасыз етілуі керек.
Бөлмелердің жабдықтарына және ұстауына қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Сүт өндіруге және дайындауға арналған жаңа ... салу және ... ... ... ... ... ... сауу залы, сүт блогы,
малдардың туу ... ... ... ... тұрмыстық, кір жуатын
және басқа да бөлмелер) берілген санитарлық ережелер талаптарына сәйкес
санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... ... және сиыр ... орнының тамбурына кірер
алдындағы жерде дезинфекциялық қазылған шұңқырлар орналастырылады. Олар
ағаш қалдықтарымен, сабан және ... мен ... ... ... ... ... ... ерітінділермен суалтылып отырады.
Өндірістік бөлмелердің орналасуы технологиялық процестің бір ізділігін,
сүт блогында сүт құбырлары сүттің қысқа және түзу ... ... ... ... ... олардың тағайындалуына сәйкес ажыратылатын
түстерге ... ... ... ... ... ... ... түзу келетін су өткізбеуші
материалдармен қапталып, жұмыс орындарынан алшақ ... ... ... ... ... залы мен сүт ... ... 2,4 м биіктікте Қазақстан
Республикасында ... ... ... ... ... ... ашық ... бояумен боялуы тиісті.
Цех ішіндегі терезенің жақтаулары мен шынылары айына бір реттен кем емес
жуылады, терезенің ... жағы - ... ... ... ... ... есіктер қорғаушы торлармен жабылуы керек.
Негізгі және қосалқы бөлмелердің ... ... ... ... етілген дезинфекциялық және жуу құралдарымен жүргізіледі.
Бөлмелерді тазалау ... ... ... жеке ... ... ... және ... мақсатына пайдалануға тиіс.
Жұмыс орындарында технологиялық ... ... ... және технологиялық режимдерді ... ... ... ... қондырғыларды жуылу режимінің кестесі, жұмыс
орындары жағдайын бағалау ... ... ... ... ... ... ... керек.
Кеміргіштерден қорғау үшін: 1) бөлменің табалдырығы мен ... 40-50 ... ... ... ... торлар қағылуы керек; 2) төле
жердің терезесі мен вентиляциялық каналдарының тесіктері қорғаушы торлармен
жабылуы ... 3) ... ... ... ... мен
радиаторлардың жанындағы тесіктер металды ұнтақ қосылған цементпен
жабылады; 4) ... ... ... қалдықтарынан тазаланып отыруы керек.
Шикізат және жемдер жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге лицензиясы бар мекемелермен ... ... ... ... ... ... сүзгіш материалдармен, суық және ... жуу және ... ... ... ... етілуі керек.
Барлық сауылатын сиыр табындары (буйвол, бие, ... ... ... ... және бруцеллезға, міндетті тексерумен)
болуы ... Егер ... ... ... ... ... заңдылығымен анықталған ... ... ... ... ... ... ұйымдардан санитарлық ережелердің
талаптары сақталмай және ... ... ... ... ... ... ... өріс алаңдары күнделікті бір
сиырға бес килограмм ... таза ... ... ... ... ... ... ұстауда төсеніштер (сабан, ағаш ұнтақтары және
т.б.) күнделікті ауыстырылып отырылуы керек. ... ... ... ... қолдануға болмайды.
Малдардың тері жамылғысын қан сорушы ... ... ... Республикасында қолдануға рұқсат етілген санитарлық-
эпидемиологиялық ... және ... ... ... ... ... сәйкес құралдармен өңдеу жүргізіледі.
Сиырлардың мастит ауруларының көріністері байқалғанда сауу стакандарын
кигізер алдында немесе қолмен саууда ... ... жеке ... ... сауып алады. Олар міндетті түрде жойылуы қажет. Сүттің алғашқы
тамшыларын еденге саууға болмайды.
Егер сүтпен ... ... ... ірің ... қан ... ... ... желінің қызаруы, ісінуі, ауырсынуы байқалғанда
ветеринарлық дәрігерге (фельдшерге) хабарлау қажет, ал ... ... құю ... Ауру ... ... болғаннан кейін оператор (сауыншы)
қолын жуып, ... ... Сауу ... мен ... ... ... санитарлық өңдеуге жатады.
Мастит ауруына шалдыққан немесе күдікті сиырлар оқшаулануы керек.
Туғаннан кейін ... жеті ... бойы және ... ... ... алынған сүт, сүт және сүт ... ... ... ... ... ... өңделуіне, сақталуына және тасымалдануына
қойылатын талаптар
Мал шаруашылығы ... ... ... сүт ... ... жеке ... ... тапсырылған сиыр сүтінің сапасы
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі орынбасарының бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының нормативті-құқықты ... ... ... № 2410 2003 жылы 20 ... ... ... ... мен өнімдерді өндіру, дайындау (сою), сақтау, қайта өңдеу ... сату ... ... ... ... ... ... болу керек.
Сүттің алғашқы өңделуі сүт блогында жүргізілуі ... ... сүт ... ... (фланельді және лавсан матасы) салған ... ... ... және сүзілген сүт +4-6 С ... ... осы ... оны ... ... ... ... саууға және оны салқынатуға дейінгі уақыт 20 минуттан артық болмауы
керек.
Жаңа ... ... ... ... ... ... қатар оны
сауылған бетінде өткізуге тиым салынады.
Малды жазғы лагерлік жағдайларында ұстауында ... ... ... ол ... мерзім ішінде мал шаруашылығының сүт блогына
салқындату үшін жіберілуі тиісті.
Сүтті өңдеу кәсіпорнына қабылдауда сүттің температурасы плюс 10оС ... ... ... ... ... міндетін атқарушысы № 349 бұйрығымен
2004 ж. 20 ... ... ... ... ... ... ... тіркеу Реестрінде № 2840 тіркелген
"Тасымалдаушы көліктердерге ... ... ... берілуі,
есепке алынуы және қолдану Ережелерін бекіту туралы" ережелеріне сәйкес сүт
арнайы үлгіде санитарлық паспорты бар ... ... ... ... ... ... керек. Сүтті өткізуден кейін сүт
цистерналары сүтті өңдеуші ... ... ... ... өңдеуден өтуі тиісті.
Флягтарда сүт тасушы машиналардың кузовтары таза болуы және ... ... ... Сүтті басқа жаман иісті, ... және ... ... керосин, қара май, пестицидтер, цемент, бор т.б.) ... ... ақ сүт ... ... ... тасу үшін ... ... тасу үшін қолданылатын ыдыстар Қазақстан Республикасында қолдануға
рұқсат ... ... ... ... ... жасалған
тығыздаушы төсемдермен жабдықталған қақпақтармен тығыз жабылуы тиісті.
Сүт құйылған цистерналарды және флягтарды жіберер алдында пломбылайды.
Жазда флягтарды сүтпен оның ... ... ... ... оның ... ... пайда болуын алдын-алу үшін), ал қыста - ... ... ... ... ыдыстар (флягтар, шелектер, араластырғыштарды т.б.),
сауу құралдарымен аппаратуралар және ... ... ... ... ... ... сәйкес жуылуы және
дезинфекциялануы керек. Жуудан кейін флягтар сөрелерде төңкеріп ... сауу ... ... ... ... ... дейін сақталуы тиісті.
Малдың ауру екендігіне күдіктенуде шаруашылық басшысы ... ... ... ... ... ол ... хабар беруі тиісті.
Ауырған малдың сүтін жеке ыдыста жинайды. Диагнозы ... ... ... ... ... жас малдарға беруіне немесе сүт ... ... тиым ... және ... аурулары бойынша қолайсыз шаруашылықта
сиырлардың (бұғылардың, қойлардың және ешкілердің) сүті ... ... және ... ... туберкулин реакциясына сезімталды және аурудың клиникалық белгілері
бар малдардың сүтін тікелей шаруашылықта 10 ... бойы ... ... ... ... беру үшін ... сауықтырылатын табындағы малдардың сүтін ... ... ... - ... ... 5 ... бойы немесе 85 С температурада 30 минут бойы, ал
бруцеллезбен ауруында - ... 70 С ... 30 ... ... ... ... 20 ... бойы зиянсыздандырады.
Пастеризаторлар ... ... ... ... ... ... сүт ветеринария саласындағы терреториялық органның рұқсатымен сүт
өңдеуші кәсіпорынға ... де, ол онда ... ... ... ... сүт ... ... жолдама құжаттарында: "Туберкулез немесе бруцеллез ... ... ... ... ... ... ескертпелі жазуы болу
керек.
Сүтті өндіру және ... ... ... арнайы оқу
орындарының оқушылары жұмысқа түсер алдында алдын-алалық және ... ... ... ҚР ... ... Министрінің 2004 ж. 12
наурызда № 243 ... ... ... Республикасының нормативті-
құқықты актілерін мемлекеттік тіркеу Реестрінде № 2780 ... ... ... ... ала және ... ... өту міндетті қызметтер Тізілімін және өндірістің қолайсыз, зиянды
және қауіпті факторлар әсерлеріне ұшыраушы жұмысшылардың міндетті алдын ... ... ... ... өту бойынша Нұсқаулар" талаптарына
сәйкес ... ... ... ... ҚР ... ... ... ж. 17 қыркүйектегі бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының
нормативті-құқықты актілерін мемлекеттік тіркеу Реестрінде № 2531 ... ... ... гигиеналық оқытуын ұйымдастыру және өткізу
бойынша Ережелерді бекіту туралы" талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Әрбір жұмысшыда ҚР Денсаулық ... ... 2003 ж. 4 ... ... бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының ... ... ... ... № 2575 ... ... топтарына берілетін жеке медициналық кітапшасының Формасын және
оларды ... ... алу, жеке ... кітапшаны жүргізу Ережелерін
бекіту туралы"талаптарына сәйкес белгілі ... жеке ... ... ... ... санитарлық киімде жұмыс жасауы керек және тағамды
арнайы бөлмелерде қабылдау керек.
Сүтті өндіру және дайындау ... ... ... ... ... ... жиынтығымен аптечкалар болуы қажет.
7 Бөлім Сүт және сүт өнімдерін өндіру кәсіпорындарының гигиенасы
Қазақстан Республикасында сүт және сүт өнімдерін өндіру ... ... ... ... Денсаулық
сақтау министрінің 2005 жылғы 28 сәуірдегі N 201 бұйрығымен бекітілген «Сүт
және сүт өнімдерін өндіру, сақтау және ... ... ... ... ... ... ... ережелер мен нормаларға сәйкес жүргізіледі. Осы саниатрлық
ережелер мен нормаларда сүт және сүт ... ... ... және
сақтауға қойылатын талаптар анықталған, олар үдерістері ... ... ... ... ... ... ... ластанудан,
бүлінуден және оларға басқа заттардың қосылмауынан қадағалау керек.
"Сүт және сүт өнімдерін өндіру, сақтау және тасымалдау
объектілерін күтіп-ұстауға және пайдалануға қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... ... Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы 28
сәуірдегі N 201 бұйрығымен бекітілген
Жалпы ережелер
Осы санитарлық ... ... ... мен ... гомогенизация - сүттің майда түйіршіктерін майдалап, оның құрамын
біркелкі ... ... ... ... ... ... - ... өңдеуден өткен болат;
3) ұйытқы - ұйытылған сүт өнімдерін дайындауға қолданылатын сүт қышқылды
бактериялары;
4) сүт және сүт ... ... ... қуатты нысандар (шағын өндіріс) -
аусымда өңдейтін сүт көлемі 3 тоннадан аспайтын нысандар;
5) ... - ... бір ... ... ... дейін қыздыру арқылы
микробтарды жою ... ... - ... пастерлеу үшін 85 С-қа дейін қыздыру кезінде сапасын
бақылау үшін қолданылатын фермент;
7) сүтті өңдеуден өткізу - сүттің ... ... ... ... ... ... - ыдыстың жиегін жалынмен күйдіру;
9) санитарлық өңдеу - жабдықтарды, құралдарды, ыдыстарды жуу ... ... ... ... технологиялық тәсілдердің
жиынтығы;
10) термограмма - пастеризаторда сүтті ... ... ... ... фосфотаза - сүтті пастерлеу үшін 70 С дейін ... ... ... үшін ... ... ... - ... арналған сүт қоспасын көпсіте отырып,
салқындатудың ... ... ... - ... ... ... ... және сүт өнімдерін өндіретін нысандарды күтіп ұстауға және пайдалануға
қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық ... және сүт ... ... ... ... жер телімін
бөлу, құрылысын жүргізуге және қайта жаңартуға арналған жобалық құжаттарды
бекіту, оларды пайдалануға беру осы ... ... ... ... ... ... ... санитарлық-
эпидемиологиялық қорытындысы болғанда ғана жүзеге асырылады.
Нысандар бөлек аумақта орналасуы тиіс. Мемлекеттік орган санитарлық-
эпидемиологиялық ... ... ... болған
жағдайда сүт, нан, кондитерлік және макарон өнімдерін өндіретін нысандарды
бір аумақта оқшау орналасуға ... ... ... ... ... ... немесе аттестациядан
өткен өндірістік зертханасы болуы керек. Өндірістік зертхана нормативтік
құқықтық актілердің Мемлекеттік ... ... ... N ... ... ... ... сақтау министрлігінің м.а.
2005 жылғы 25 ... ... ... санитарлық-эпидемиологиялық
нормалар мен ережелерді бекіту туралы" N 145 бұйрығына сай ... ... ... ... ... бақылауымен келіп түсетін сүт және кілегей,
ашытқы, дайын өнімдер, сол ... ... ... және санитарлық-
эпидемиологиялық режимдерінің жағдайы қамтамасыз етілуі керек.
Өндірістік зертхана болмаған ... ... және ... қуатты
нысандарда зертханалық бақылауды, белгіленген тәртіпте аккредитациядан
өткен, басқа ... ... ... ... ... ... ... құрылыстық нормалар мен
ережелерінің талаптарына сай белгіленуге тиіс.
Нысанның аумағы қоршалып, көркейтілуі, асфальттануы керек. Жаңбыр, қар,
ағынды сулардың ... ... ... ... үшін су ... ... тиіс.
Аумаққа кіріп-шығатын жеке екі жолы болып, күнделікті тазартылып, жазда
сумен шайылып, қыста қар мен мұздан тазаланып отыруы ... ... ... бөліктерге бөлінеді: 1) әкімшілік ғимараттар,
бақылау пункттері орналасқан және жеңіл көліктердің тұруына ... ... ... ... 2) ... өндірістік ғимараттар, сол сияқты
өндірістік ... ... ... ... ... сақтау пункті,
санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар, асхана, автосүтцистернаға ... бар ... ... өндірістік аумақ; 3) қосымша ғимараттар,
қоймалық үй-жайлар, ... ... ... ... қорын
сақтауға арналған имараттар, бос ... мен ... ... ... ... алаң және ... ... орналасқан шаруашылық
аумақ.
Көлікке тиеп-түсіру алаңдары, темір жол, автокөлік, платформаларына
өтетін ... ... ... ... бос ... ... ... және жаяу жүретін жолдардың беті ... ... ... ... ... ... ... ара қашықтығы 25 м кем болмауға тиіс.
Ғимараттар мен имараттардың ... ... ... ... ... пен ... бір ... кем болмауға тиіс.
Ғимараттар мен имараттардың, құрылғылардың аумақта орналасуы шикізат пен
дайын өнімдерді тасымалдауда өтетін жолдардың ... ... ... мен ... ... үшін металдан жасалған контейнерлер
қолданылады, олар асфальтанған алаңда орналасуы ... ... ... түбінің көлемінен 3 есе көп болып, өндірістік және қосымша
үй-жайлардан кем дегенде 25 м ... ... ... Алаң үш ... 1,5 м болатын, тұтас бетондалған ... ... ... ... мен қалдықтарды контейнерлердің 2/3 бөлігі толғанда шығару
керек, бірақ аптасына бір реттен кем емес. ... ... ... және ... ... су, ... ... үшін сумен қамтамасыз ету
нормативтік құқықтық актілердің Мемлекеттік тіркеуден өткізетін ... ... ... ... ... ... сақтау министрлігінің
м.а. 2004 жылғы 28 маусымдағы "Шаруашылық-ауыз ... ... ... су пайдалану орындары жөніндегі ... ... мен ... ... ... N 506 ... қажет.
Су келетін су құбыр жеке, жабылатын үй-жайда орналасып, оның манометры,
су сынамасын алатын шүмегі, су ағар еңістігі, кері ... ... ... су, ... және ... ... қамтамасыз ету жүйесі бөлек
құрылып, құбырлары әртүрлі түске боялуы керек. Су ... ... ... ... су" ... жазу ... ... Техникалық суды компрессорлық
қондырғыларды, қазандықтарды жууға, аумақты суғаруға, автокөліктер ... ... ... ... ... етіледі.
Өндірістік және шаруашылық ауыз суға арналған суды сақтау үшін
өндірістік ... ... ... ... ... ... сынама алу үшін ... ... ... және люктермен
жабдықталып, аузына құлып салынып, пломба ... ... ... су" ... ... резервуарлық сулар 48 сағат ... ... ... сақтайтын резервуарларды тазалап, зарарсыздандыру жұмыстары тоқсан
сайын 1 рет, сол ... апат орын ... оны ... ... ... ... жүргізілуі керек. Тазалап, зарарсыздандырылғаннан кейін
зертханалық (сынама алынады) бақылау жүргізіледі, оның ... ... - ауыз су және ... ... үшін резервуарға берілетін
судың сапасын өндірістік зертхана арқылы тексеріп отыру керек.
Әрбір жөндеу жұмыстарынан кейін су құбырлары жуылып, зарасыздандырылады,
содан ... суды ... ... тексереді. Зарасыздандырылғаннан кейін
судың сынамасы мынандай ... ... су ... ... резервуардан, ашытатын орыннан, ... ... ... ... ... ала ... ... цехтардан сынама алынады.
Өндірістік үй-жайлар суық және ыстық сумен қамтамасыз етіліп, су алар
орында ... ... ... ... ... үшін ... ... (м2) әрбір үй-жайға су алатын бір шүмек орнатылуы керек.
Шлангілерді сақтауға орын ... олар су ... ... ... ... ... ... үй-жайларға, жабдықтарға
санитарлық тазарту жүргізуге ыстық суды пайдалануға ... ... ... құрылыс нормалары мен ережелерінің
талаптарына сай келуі керек. Өндірістік цехтарды санитарлық ... ... ... ... ... ... үй-жайлар құяр жерінде тор көз ... ... ... су ағар ... ... суды ... орынмен қамтамасыз
етілуі керек. Технологиялық құрал-жабдықтардан, ... ... ... су ... сифон арқылы канализация жүйесіне қосады.
Төмендегілерге рұқсат етілмейді: 1) ... ... және ... қалдық сулар ағатын канализациялық ... ... ... ... ... ... жүргізуге;
2) тұрмыстық қалдық сулардың тік құбырларын ... ... ... 32. ... ... сулардың тік құбырлары, тіреуіштері өтпелі
каналдарда орналасып, оларды бейтарап үй-жай арқылы тексеру ... ... ... ... ... ... болғанда) тұрғыдан,
биологиялық толық тазартылуы керек.
Егер ... ... ... жоқ елді ... ... ... канализация және сорып тазарту жүйесі қарастырылады. Қалдық су
жиналатын бетондалған шұңқырдың темір қақпағы болып, оның 2/3 ... ... ... ... керек. Өндірістік және тұрмыстық қалдық суларды тиісті
тазартудан өтпеген күйінде суқоймаларына ... ... ... ... ... ... өндірістік және қойма үй-жайларына кем
дегенде 25 м жерде орналасып, тазалық жұмыстары жүргізіліп, жетісіне 1 рет
зара ... ... ... ... және ... ... ... ҚНжЕ
талаптарына сәйкес табиғи және жасанды жарық көздерімен қамтамасыз ... ... ... ... және ішкі ... жабдықтар мен бос
қораптар жинап, жарықты көлеңкелемеу керек. Терезелерге ... ... ... ... ... түспейтін материалдармен ауыстыруға болмайды.
Өндірістік және қосымша цехтардың жарықтандырудың ... ... ... ... ... болуы тиіс.
Сынап толтырылған газ арқылы жанатын шамдар істен шыққан кезде оларды
жинап, сақтайтын арнайы ... ... ... Пайдаланудан шыққан шамдар
есепке алынып және арнайы жорналда тіркеліп, ... ... үшін ... ... тиіс ... ... ... өндіретін үй-жайларда (қақпағы жоқ ашық
ваннада ірімшік, балмұздақ, және басқа да өнімдерді ... ... ... жабдықтардың үстіне орналастыруға болмайды.
Өндірістік, қосымша және тұрмыстық ... ... ... сәйкес соратын-шығаратын немесе ... ... ... ... ... ... ... ауа жер бетінен 2 метрден кем
емес төменгі аумақтан ... ... Ашық ... ... жұмыс
істейтін цехтарға сырттан берілетін ауаны тазартудан өткізу қарастырылуы
керек.
Технологиялық ... ашық ... ... ... ... сүт ... және ... сүтті өндіретін бөлімде сүт
ашытатын және өндірістік үй-жайларға келіп түсетін ауа шаңнан тазалану үшін
тесіктері өте ... ... ... ... ... ... ... технологиялық үдерістері бар (құрғақ
сүт өндіретін, ... ... ... ... ... ауаны тазарту үшін арнайы сүзгілер қолданылады.
Әрбір үй-жай, егер технологиялық үдеріс ... ... ... табиғи
түрде желдетілуі керек. Жылу, ылғал және зиянды заттар бөліп шығаратын
қондырғылар ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етілуі керек, қажет болған жағдайда жергілікті сорып шығаратын механизмді
қолдануға болады.
Ашыту, зертхана, тұрмыстық үй-жайларда және дәретханаларда жалпы ... және ... ... ... ... ... және ... үй-жайлардың орталықтандырылған немесе
жергілікті ... ... ... ... және ... үй-жайларға кіреберіс орын қарастырылмаса,
жылытылып берілетін "ауа пердесі" қарастырылуы керек.
Жылыту жүйесінің жылытқыш ... ... ... және ... ... үшін оңтайлы орналасуы керек. Беті тегіс емес жылыту
құралдарын орналастыруға және жылу ... ... ... ... ... ғимараттарға және тұрмыстық үй-жайларға қойылатын санитарлық-
эпидемиологиялық талаптар
Жаңа ... ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Өндірістік цехтардың орналасуы технологиялық үдерістің тоқтаусыз желісін
қамтамасыз етіп, ұйымның ... ... ... өндірістік қуатына
қарамастан, шикі және дайын ... ... ... ... ... ... бар ... төмендегідей үй-жайлар жиынтығы,
алаңдар көлемі ... ... 1) сүт ... орын - 6 м2; 2) ... - ... және жабдықтарды жуғышпен бірге орналасқанда - 30 м2; ... ... ... орын - 6 м2; 4) ... орын - 6 ... ... ... ... ... мен ... цехты
біріктіруге рұқсат етіледі; 5) дайын өнімдер қоймасының алаңы - 14 м2; 6)
өндірістік ... - ... НҚА ... ... ... мен ... есепке ала отырып алынған үй-жай жиынтығы; 7) тұрмыстық
үй-жайлар және киім ілетін орын - 6 м2; 8) дәретханалық ... -3 м2; ... ... ... ... ... ... оларды күтіп ұстау,
технологиялық режимдер, қорапқа салу, тасымалдау, өнімді сақтау ... ... ... ... ... тиіс.
Сүтті қабылдау жабық үй-жайда ... ... ... ... және ... ... ... платформада
жүргізіледі. Флягалардан сүтті соратын түтікшелердің тотықпайтын болаттан
жасалған ұзындығы 80-100 см. болатын ұштықтары ... ... ... сүт
сору үшін цистернаға кіріп тұратын келтек құбырға ... ... ... ... азығын (майы алынбаған сүтті ауыстыратын) өндіретін цех ... ... ... бөлек орналасуы керек.
Тағамдық құрауыштар және тағамдық қоспалар бөлек бөлмеде, ... ... Осы ... ... ... пайдалануға дайындау
жүргізіледі, ол үшін табандықтар, сөрелер, контейнерлер ... ... ... ... сол ... ... бөлімшесі мен
зертхананың қабырғалары глазурленген тақтайшалармен немесе белгіленген
тәртіп ... ... ... етілген басқа материалдармен 2 м
биіктікке дейін қапталуы керек, оның ... жағы су ... ... ... ... сырлануы керек.
Үй-жайларға жүргізілетін ағымдағы жөндеу жұмыстары жылына кем дегенде ... ... ... ... және ... үй-жайлардың қабырғасы мен
төбесін сырлау және ... ... ... жүргізіледі, бірақ жылына екі
реттен кем болмауы керек.
Өндірістік үй-жайлардың ... ... су ... ... ... Едендердің беті тегіс, су ағызуға ... ... ... ... ... етілуі керек. Өндірістік цехтардың
едені маймен ластануына байланысты ағаш торлармен жабдықталуы ... ... және ... ... қоқыстарды және
технологиялық үдерісте қолданылмайтын ... мен ... ... шам ... ішкі ... электрлі жарық көздерінің
арматуралық беттерін кем дегенде айына 1 рет сүртіп, жуу керек, ... 1 ... 2 рет, ... жылы ... кірленуіне қарай жуып,
сүрту керек. Жазғы кезеңде ... ... мен ... ... жабылуға тиіс.
Өндірістік цехтардың есіктері, қабырғаларының беті, ашытқы ... ... сүт ... ... цехтар аптасына бір рет ыстық
сумен сабындап жуылып, Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген
зарарсыздандырғыш заттармен ... ... жуу және ... керекті материалдарды
сақтауға бөлек үй-жайлар, лас суды құюға жабдықталған құрылғы, ... ... су ... ... ... ... ... кептіретін
орынмен жеке үй-жайлар ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Жуып-тазалауға арналған құрал-жабдықтарды
басқа мақсатқа пайдалануға болмайды.
Өндірістік ... ... ... жұмыстары ылғалды әдіспен
жүргізіледі, ал жұмыс аяғында ыстық сабынды-сілтілі ерітіндіні ... ... ... зарарсыздандыру жұмыстары жүргізілуге тиіс.
Астаушалар, траптар, қол жуғыштар, раковиналар, қоқыс жинағыштар ауысым
барысында және ауысымның ... ... ... ... корпусқа, цехтарға кіре берістегі резеңке кілемшелер ... ... ... ... ... кем ... 1 рет (тазалық күн) барлық үй-жайларда, барлық
құралдар мен ... ... ... және ... жұмыстарын
жүргізу керек.
Тұрмыстық үй-жайлар санитарлық өткізгіш түрінде жабдықталуға тиіс.
Балаларға арналған сүт ... ... ... және жөндеу
шеберханаларының, қазандықтың, компрессордың жұмыскерлері үшін ... ... ... үй-жайлардың құрамына сырт киімге, жеке және ... ... аяқ ... ... киім ... таза төсек әбзелдерін сақтайтын, лас
санитарлық киімдерді қабылдайтын үй-жайлар, ... және қол ... киім мен аяқ ... ... ... кір ... және ... керекті жабдықтарды сақтайтын үй-жайлар кіреді.
Жұмыскерлерге арналған асхана немесе ... ... үй ... ... бөлек ғимаратта орналасуы керек. Әйелдердің саны 100 асқан
жағдайда әйелдердің жеке гигиенасына арналған бөлме жабдықталуы ... ... ... ... ... бар арнайы кабина қарастырылады.
Жұмыскерлер саны 50-ден 300-ге дейін болғанда медициналық пункт, ал 300-
ден асқан жағдайда денсаулық сақтау пункті ұйымдастырылады.
Жуынатын себезгілерді, ... және қол ... мен кір ... ... ... және ... ... орналастыруға рұқсат
етілмейді.
Дәретханалар өздігінен жабылатын есікпен жабдықталуы ... ... ... ... ілгекпен, ыстық және суық су келтірілген қол
жуғыш, сабын, щөткемен, қолды кептіруге ... ... ... рет ... ... жабдықталуы керек. Шлюзге кіретін жерде
зарарсыздандырғыш ертіндіге матырылған кілемше төселуге тиіс.
Себезгі ... ... ... ... глазурленген тақтайшамен
жабылып, санитарлық тораптар мен әйелдердің гигиеналық бөлмесінің қабырғасы
2 м биіктікке ... ... ... одан ... ... ... етілген материалмен боялуы керек.
Тұрмыстық үй-жайлар күн сайын жұмыстың соңынан жиналады: қабырға мен
еден сабынды - сілтілі ерітіндімен және ... ... ... киім ... ... ... ... және аптасына бір рет
зарарсыздандырылады.
Дәретханаларды тазалау және зарарсыздандыруға ... ... ... ... оларға белгі қойылуы керек. Әрбір тазалаудан кейін оларды
2 сағатқа зарарсыздандырғыш ертіндіге матырып қояды.
Дәретханаларды ... ... ... басқа үй-жайларды
тазалауға арналған керек-жарақтардан бөлек, арнайы бөлінген орында
сақталады.
Дәретхананы ... ... ... бөлініп, оны басқа ... ... ... ... ... ... ... ілетін ілгектер, ыстық және
суық су келтірілген қол жуғыш, сабын мен электркептіргіш болуға ... ... ... киім ... ... ... саны асхананың отыратын орнының
санымен бірдей болуы керек.
Тамақты ... ... ... ... ... ... қорғану үшін мынандай шаралар қарастыру
керек: 1) үй-жайға кіретін есіктерді (40-50 см биіктікке дейін) ... ... ал ... қаңылтырмен қаптау керек; 2) жертөле
қабатындағы ... ... ... ... тормен жабу керек; 3)
қабырғалардағы, едендердегі, су құбырларының және ... ... ... ... ... цементпен сылау керек; 4) цехтарды тамақ
қалдықтарынан уақытында тазалап отыру, жұмыс соңынан ... мен ... ... жабу керек; 5) дератизациялық шараларды, арнайы лицензиясы
бар ұйымдармен, уақытында жүргізу керек.
Технологиялық жабдықтарға, аппараттарға, керек-жарақтарға қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Технологиялық құрал-жабдықтар, ... ... ... өнімдерді
салатын ыдыстар, керек-жарақтар Қазақстан Республикасы аумағында ... ... ... ... керек. Дайын өнімдерді қаптау үшін,
нысанның өндіргіш қуатына қарамай-ақ, ... ... ... рұқсат етілмейді.
Ванналардың, металдан жасалған ыдыстардың, сыйымдылықтардың, астаулардың
беті тегіс, ішкі беттері оңай тазаланатындай болуы керек.
Технологиялық құрал-жабдықтардың орналасуы, ... ... ... істейтін адамдардың жабдықтарға жақындап жұмыс жүргізу
мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі керек.
Құрал-жабдықтар, аппаратуралар мен сүт ... ... ... және
зарарсыздандыратын ерітінділердің толық ағып кететіндей болып орнатылуы
керек. Сүт және сүт ... ... ... ... тазалауға, жууға
және зарарсыздандыруға оңтайлы болуға тиіс. Темір сүт өткізгіштер алынбалы-
салынбалы болуы керек.
Қоршауы жоқ шыны ... ... ... ... және ... ... құрал-жабдықтар дірілді басатын құрылымдармен
жабдықталуға ... ... ... және ... ... ... ... басқасы) тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталуға тиіс.
Зауыттың ішіндегі көлік пен цех ішінің ... ... және ... ... ... ... және оларға сәйкес белгі қойылуы керек.
Жабдықтарды жуу және ... ... ... оқытылған,
арнайы киіммен және аяқ киіммен, қорғану ... ... ... ... ... ... сол сияқты арнайы бояумен
белгі қойылған тазалауға арналған керек-жарақтармен қамтамасыз етілген
персонал ... ... ... және ... ... ... ... етілген жуғыш және зарарсыздандырғыш
заттар қолданылуға тиіс.
Жуылып және зарарсыздандырғаннан кейін 6 ... ... ... ... ... ... алдында екінші рет
зарарсыздандырылып, соңынан жуу мен зарарсыздандыру сапасы ... ... Сүт және сүт ... ... және ... санитарлық өңдеуден өткізу әрбір босағаннан кейін
жүргізілуі ... ... ... ... немесе су, бу, электр қуаты
берілмегендіктен 2 және одан да көп ... ... ... ... болған
жағдайда сыйымдылықтағы пастерленген сүт немесе қалыпқа келтірілген қоспа
құйып алынып ... ... ... Босатылған жабдықтар жуылып,
зарарсыздандырылады.
Жабдықтарды жуу үшін, айналдырмалы әдіспен бөлшектемей жуатын арнайы
қондырғыны ... ... ... және ... ... дайындайтын орын қарастырылуы керек.
Жуғыш ертінділердің қанықпасына ... ... ... ... ... ... ол ... арқылы ауысымда кем дегенде 2-3 рет
бақылануға тиіс.
Керек-жарақтарды, бос ыдыстарды, көлік ... жуу ... үшін ... су ... едені бар, бумен, ыстық және суық
су келтірілген, қалдық су ағатын шұқырымен, ... ... ... ... ... ... ағытылған бөлшектерін (құбырларды, крандарды,
дозаторларды) ... жуу үшін ... ... үш ... штуцерлі
жылжымалы ванналар қарастырылуы керек. Штуцерлердің орналасуы ваннадағы
ерітіндінің толық ағып ... ... ... ... ... ... ... арналған сөрелер болуы керек.
Сүт құйған танкіні (үлкен ыдысты) қолмен жуу үшін ... ... ... ... ... ... орындайтын адамдарды басқа үй-жайларды,
санитарлық түйіндерді тазалау үшін жіберуге ... ... жуу ... киім мен етік ... ... ... ... етікті
танкінің қасындағы кілемше үстінде киюі керек. Жуушы адамның арнайы киімі
мен танкіні ... ... ... ... ... ... жеке шкафтарда
сақталынады.
Сүт өнімдерін құятын шыны ыдыстар ... ... ... ... және ... ... заттардың болуына арнайы жабдықталған ... ... ... ... ... жердегі электршамдар арнайы
экран арқылы қалқаланылуы керек. Жарықпен шыны ыдыстардың сапасын ... ... ... ... қол ... аяқ салатын жабдығы болуы
керек.
Сүзгіш материалдарды пайдаланғаннан кейін жуып, зарарсыздандыру ... сүт ... ... ... ... ... болса, оның сүзгішін
бір ауысымда бір рет жуып, зарарсыздандырады.
Сүзбені судан арылтуға арналған қапшықтар ... ... ... тазаланылады да арнайы жуу машинасында жуғыш заттардың ... Одан соң 10-15 ... бойы ... ... ... немесе ауада кептіріледі. Қапшықтарды ... ... ... ... кір жуатын орында өңдеуге болмайды.
Тағам өнімдерімен жанасқан транспортерлер, конвейерлер ауысым соңында
тамақтан тазаланып, кальцийленген ... ... ... ... ... ыстық ерітіндісімен шайылып, артынан ыстық сумен жуылады.
Сүт тасуға арналған ... ... ... соң ... ... жуылғаннан кейін оны пломбылау керек.
Жуылған технологиялық жүйенің, құрылымдардың, құрал-жабдықтардың және
қаптау ыдыстарының жуылу ... ... ... арқылы бақыланады.
Жас балалар үшін сүт өнімдерін дайындайтын нысандар мен цехтарда
жабдықтарды жуу және ... ... ... ... ... ... ... автоматты тәртіпте
жүргізілуге тиіс.
Сүт және сүт ... ... ... ... және сүт ... ... ... нысанның қуаттылығына
қарамастан тазалықты мұқият ... ... ... және ... ... ... және оларға басқа заттардың ... ... ... ... сүт ... мен ... қауіпсіздігін және
сапасын куәлендіретін ілеспе құжаты болып, түсерде ... ... ... ... бақылаудан өтуі керек. Шаруашылықтардан және
жеке адамдардан малдардың жұқпалы ауруларға ... - ... ... ... ... ... ... қабылдауға болмайды.
Қолайсыз шаруашылықтағы сау малдардан сүт және ... ... ... ... ... ғана ... Ілеспе құжатта ыстық
өңдеуден өткені туралы мәлімет жазылып, өңдеу температурасы және ... ... ... ... ... келіп түскен әрбір сүт пен
кілегейдің пастерлеу сапасы тексеріледі. Сүт өнімдерді тексеріс қорытындысы
пероксидазаға теріс ... ... ғана ... ... сау ... алынған сүт пен кілегейді сүт өңдейтін
өнеркәсіп орны тек қорытылған май ... үшін ... ... сүт ... ... арналған сүт өнімдерін дайындауға рұқсат етілмейді.
Шаруашылықтарда дайындалған сүт +100С суытылуы керек. ... ... ... сүзіліп, артынан суытып, төмендегідей ережелерді ... ... ... 1) ... ... ... ... бұрыннан тұрған
суытылған сүтпен араластыруға болмайды; 2) қышқылдығы ... ... ... аспайтын, +40С-ға дейін суытылған сүтті 6 сағат бойы ... ал ... ... ... ... 4 сағатқа дейін сақтауға ... егер ... ... сүтті тасымалдау 10 сағатқа созылатын болса, оның
температурасы +60С-дан ... ... егер ... ... 16 ... ... ... сүт +40С ға дейін суытылуы керек.
Сүтті қабылдардан бұрын сүт құюға арналған ... ... ... ... ауыз ... шаю ... Сүтті қабылдап
болғаннан кейін сүт құюға арналған түтіктерді жуып ... ... екі ... тығынмен тығындап, су өтпейтін қапшықпен жауып, ... қою ... ... мен ... жуу, ... арналған
ертінділер арнайы белгімен белгіленген ыдыстарда сақталуы керек.
Қабылданған сүт, ... ... ... ... және ... ... ... пастеризациядан өтуге жіберіледі. Суытылған ... ... ... ... +4 С ... ... - 6 ... 6 С дейін
суытылса 4 сағат. Пастеризациядан өткен және шикі сүт өнімдерін сақтау ... ... үшін ... белгі салынған танкілер, сүт құбырлары
қарастырылуы керек.
Сүтті тарту, сүтті және ... ... ... және гомогендеу
пастеризациялау алдында жүргізілуге тиіс. Пастерленген ... ... ... ... ... сүт және ... келтірілген қоспа қосымша
пастерлеуге жатады. ... ... іске ... бұрын
жабдықтардың дайындығы және пастерлеу температурасын автоматты түрде реттеу
жүйесі тексерілуге тиіс. Пастерлеудің ... ... ... ... ... ... фамилиясын,
пастеризатордың түрін және нөмірін, уақытты, пастерленіп жатқан сүттен
дайындалатын өнімнің ... ... ... және ... ... ... бұзылған жағдайда белгіленген режимнен ... ... ... Жазу ... ... ... тиіс. Термограммалар
кеңейтіліп оқылып және зертханада бір жыл бойы сақталуы ... ... ... ... ... ... режиміне аппаратшы
бақылау жүргізеді, ол әрбір 15-20 минут сайын температураны термометрмен
өлшеп жорналға ... ... ... ... ауысым барысында
пастерлеудің температурасына 3-4 рет ... ... ... өңдеу немесе ыдысқа құю үшін сүт пастерлеудің режиміне байланысты
фосфатазаға немесе пероксидазаға ... ... ... ... ... ... ... желісіндегі жылыдай өңдеудің тиімділігі
аптасына екі рет зертханамен өнеркәсіптік тұрақтылыққа тексеру ... ... Сүт және ... ... кейін температурасы плюс 4
- 6 С дейін салқындатылып және құйылуға тиіс. Ыдысқа құйғанға ... ... ... ... ... 6 ... ... керек.
Пастерленген сүтті танкте сақтау уақытын асырып жіберген жағдайда, ыдысқа
құяр ... ... ... ... ... цехында пастерленген сүттің
қозғалысы, танкке құйылу және босату уақыты көрсетіліп жазылатын ... ... ... сүт өнімдерін немесе кілегей өндіру ... ... ... ... және ... жіберіледі. Ашыту
температурасындағы сүтті ... ... ... ... ... қажеттілікке байланысты пастерленген сүтті плюс 4-тен плюс 6-ға
дейін салқындатып және пайдаланғанға дейін 6 сағат сақтауға ... ... ... ... ... алдында қайтадан пастерлеуге жатады.
Қаймақ өндіру үшін ... ... ... қолданылады, қышқылдығы жоғары
ашыған клегейді қолдануға рұқсат етілмейді. Қаймақтың ... ... ... 0-ден плюс 8 С ... ... Фляг ... құйылған қаймақтың жетілуі үшін 12-48 сағатта, ал ұсақ тұтынушы
ыдыстарына құйылған қаймақтың жетілуі 6-12 сағатта жүзеге ... ... сүт ... ... үшін ... немесе 1-ші сортты сүт
қолданылады. Балаларға арналған ашытылған сүт ... ... ... сүт және қоспалар 2-6 С температураға дейін ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы температурада өңдеуге
жібереді. Өндірістік қажеттілікке байланысты пастерленген сүтті ... ... құяр ... плюс 2 С-тан плюс 4 С-қа дейінгі температурада
6 сағаттан артық емес уақытқа, ал 6 С-тан плюс 8 С-қа ... ... ... ... емес ... сақтауға болады. Балалардың сүттен жасалған
тағамдарына олардың ... ... ... ... ... және ... ... артуы үшін, Қазақстан
Республикасында қолдануға рұқсат етілген, әртүрлі ... ... ... сүт ... ... құю ... бір ... арқылы
жүргізілгенде құюдың төмендегі реті ... ... ... ... бактерияларының таза
культураларымен;пропинді қышқылды ... ... ... таяқшалармен. Балаларға арналып шығарылатын ... ... ... ... ... 200 ... ... тиіс.
Сынған, толық құйылмаған бөтелкедегі және пакеттердегі ... ... ... сүт ... ... лавсанның қабаты арқылы,
қышқылды сүт сусындары - екі қабатталған дәке арқылы өткізіліп, содан кейін
қайтадан пастерлеуге немесе ... ал ... сүт ... қайта өңдеуге жіберіледі. Дайын өнімдерге басқа заттардың
түсіп кетуінен сақтандыру үшін ... ... қант пен ұнды ... керек; мейізді тазалап және жуылады, ... ... ... ... ... ... және ... ірімшіктер пастерленген сүттен дайындалады. Жетілу
мерзімінен өтпеген ірімшіктерді сатуға жіберуге рұқсат етілмейді. Дайын сүт
өнімдері, Қазақстан ... ... ... етілген, шыныдан,
металдан және полимерлік материалдардан жасалған тұтынушы және тасымалдаушы
ыдыстарға ... ... ... ... қораптау үшін берілетін бос
ыдыстар және басқа материалдар өндірістік үй-жайлардан тыс дәліздер ... ... ... тиіс. Бос ыдыстар мен қораптайтын материалдарды
тікелей өндірістік цехтарда сақтауға ... Олар ... ... ... ... керек. Өнімді өңдеу барысында үй-жайдың ішінде жөндеу
жұмыстарын жүргізуге, өндірістік цехтарда ... ... ... Өндірістік цикл кезінде жабдықтарды жөндеу жылжымалы
экранмен қоршалған жағдайда рұқсат етіледі.
Сатуға сүт және сүт өнімдері плюс 8 С ... да ... ... үшін ... ... жиынтығы болу керек:
температурасы плюс 6 С-тан жоғары емес, шикізаттарды сақтауға арналған
салқындататын ... ... ... ... құрауыштарды
сақтауға арналған ... ... ... ... сақтауға арналған қоймалық үй-жайлар; қораптан
шығарумен айналысатын бөлімше; ... ... ... бөлімше;
фризермен толтыратын бөлімше; қатыратын камера;балмұздақты сақтайтын
камера; құрамында қамыр илейтін үй-жайы және ... ... және ... бар ... өндіретін бөлімше. Дайын вафелді стакандарды қолданғанда
аталған бөлімше болмауы ... ... ... ... ... ... бактериологиялық бөлімшесі бар өндірістік
зертхана.
Шағын қуатты нысандарда ... ... ... ... ... ... ... бөлімшемен біріктіруге рұқсат етіледі,
оларға арнайы учаскелер бөлінеді. Дайындаушы және аппараттық бөлімшелерді
де ... ... ... үй-жайлар қолданыстағы ҚНжЕ талаптарына ... ... ... ... ... қабырғалары мен
колонналары, сол сияқты жуынатын себезгі бөлмесінің қабырғалары 2,5 м ... ... ... тақтайшамен қапталуы керек; қол жуатын бөлмелер,
дәретханалар, ... ... 1,8 м ... ... ... ... немесе шикізатпен жанасатын барлық аспаптар, аппаратура
және қораптар ... ... ... өңделген, құрамындағы
қорғасынның үлесі 1% аспайтын ... ... ... ... ... темірден жасалған ыдыстарды және өңделмеген мысты
қолдануға ... ... ... ... ... ... ... Ағаштан жасалған жабдықтар ағаштың қатты түрінен
жасалуға тиіс.
Ыдыстар мен қораптарды жууға арналған үй-жайларда ... және суық ... үш ... ... темір ванналар орнатылуға тиіс;
балмұздақтан босаған флягтар мен ... жуу үшін ... ... ... ... құбырларды және алынып салынатын жабдықтарды
стерилизациялау үшін аппараттық бөлімшеде стерилизаторлар мен ... ... ... ... қолданылатын материал мен белгі салатын бояулар
қолданыстағы стандарттың ... сай ... ... ... арналған
қорғасынды немесе қалайы фольганың құрамындағы қорғасынның үлесі 1% аспауы
керек. Эскимо балмұздағына арналған таяқшалар тегіс болып, ... ... ... ... ... мен ... материалдар және
тағамдық қоспалар қолданыстағы стандарттың талаптарына сай болып, ... ... ... ... ... ... жұмыртқасы немесе жұмыртқаның ұнтағы
қолданылуға тиіс. Сірке қышқылын, ... ... ... үйрек, қаз, сол сияқты ... ... ... ... Балмұздақ өндірісінің барлық кезеңдерінде төмендегі
талаптар сақталуы керек: 1) шикізаттарды қораптан шығару, қоспаны ... ... ... ... 2) ... ... пастерлегеннен
кейін жабық құбырлар жүйесі арқылы беріледі. Шалаөнімдерді алюминнен немесе
тотықпайтын, қалайымен өңделген болаттан ... ... ... ... етіледі; 3) балмұздақтық қоспалар, қант шәрбәты және
басқа тағамдық қоспалар арнайы немесе ... ... ... ... олар ... қарай ауыстырылып отырады; 4) қоспаны пастерлеу
температурасы плюс 70 С - 30 минөт; 80 С - 10 минөт; 85 С - 5 ... ... ... 5) ... сапасын бақылау бақылау-өлшеу
аппаратурасының (мано-метрикалық өзі ... ... ... ... бар ... ... ... керек. Температура сызығы жазып
толтырылған термограммалар балмұздақ цехында немесе өндірістік ... ай бойы ... ... 6) ... ... ... плюс 6 С дейін
салқындатылып және 24 сағаттан ... ... ... 7) ... кейін балмұздақтың температурасы плюс 3 С аспауға тиіс,
қатырғаннан кейін сақтау ... - ... 12 С ... емес,
балмұздақтың жеміс-жидектік және ароматтық түрлері үшін - минус 14 С артық
емес; 8) қатырылмаған, ... ... ... ... ... минус 5 С артық болмауы керек; 9) сауда нүктелерінен
балмұздақты механикалық ластанған және сұйық қоспа ... ... ... рұқсат етілмейді; 10) балмұздақты дайындау және сақтау үрдісіне
күнделікті өндірістік ... ... ... оның қорытындысы
жорналда жазылады.
Балмұздақты қатырылған күйінде ... ... 12 С ... ... ... күйінде минус 5 С температура қамтамасыз етілуі
керек. Балмұздақ тұтынушы және тасымалдаушы ыдысқа ... ... ... ... ыдыстарда шығарылып, картоннан жасалған қораптарға,
контейнерлерге және ... ... ... ... ... ... мен астауларға пломбы салынуға тиіс; 2) гильзалар
тотықпайтын немесе өңделген ... ... ... жабылатын қақпағы бар,
ішінен және сыртынан қалайы немесе тағамдық лак жағылуы керек. Гильзаның
қақпағының ... ... ... ... ... ... қойылып
және әрбір гильзаға пломба салынады.
Вафельді түтіктердегі, конустардағы, ... ... ... ... ... ... жасалған пакеттермен қымталып,
оралуға тиіс. Балмұздақтарды қалыптауға, қораптауға ... ... ... ... ... рұқсаты болуға тиіс.
Үй-жайларды, жабдықтарды және ... ... ... жуу және
зарарсыздандыру осы санитарлық ... 6 ... ... ... ... ... барлық ұсақ бөлшектері, алынатын құбырлары,
шүмектері, кішігірім аспаптары ... және ... ... ертіндімен
жуылғаннан кейін бумен немесе жабық ыдыстарда 10 ... ... әрі - ... ... ... ... ... Жинақталған өткізгіш құбыр ішкі жағынан
бумен 2 мин. бойы ... өтуі ... ... бу ... ... құбыр зарарсыздандырғыш ертіндімен 10 мин. бойы, одан кейін
температурасы плюс 60 С ... ... ... ... ... ... ... жасалған құбырларды оларды ажыратпай-ақ төмендегі тәртіпте
санитарлық өңдеуден өткізуге ... 1) 3-5 мин. бойы суық ... жуу; ... плюс ... болатын 05-1% кальциленген содамен немесе 0,15%
каустик содасымен 15-20 мин. бойы жуу; 3) ... плюс ... ... ... жуу; 4) ... ... ... құбырларды 5-7 мин.
бойы бумен, шыныдан жасалған құбырларды-зарарсыздандырғыш ... 5) суық ... ... жуар ... ... кеңістіктен салқындататын агент алынып
тасталады, содан кейін фризер суық және жылы сумен ретімен шайылады, ... ... ... ... жуылып және ыстық сумен
шайылады.
Ашытқы өндірісіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Зертханалық және өндірістік ашытқыны ... сол ... ... сәйкес жүргізілуі керек. Бактериялық ашытқыны дайындайтын бөлімше
өндірістік ғимаратта өндірістік ... ... ... ... ... ... жақын орналасуы керек. Ашытқыны
дайындайтын цех арқылы өтуге болмайды. Бөлімшеге кіретін жерде санитарлық
киімді ауыстыруға арналған ... ... ... ... бөлімшесіне айрандық
және ацидофильдік ашытқыларды дайындайтын, ыдыстар мен ... ... және ... үй-жайлар бөлінуі керек. Шағын көлемді
ашытқы дайындағанда ашытқыны айран мен ацидофильдің таза ... ... ... ... етіледі. Айранның және ацидофильдің таза
культурасында ашытқы дайындау және ... ... ... ... ... мен құбырлар болып, оларға белгі қойылуға
тиіс. Пайдалануға дайын ашытқы құйылған құтыны ашқаннан ... әрі ... ... және ... ... ... Ашытқы бөлімшесі арқылы
тасымалдаушы ... ... ... ... ... және ... тік құбырларды жүргізуге рұқсат
етілмейді.
Сырттан берілетін ауамен ... ... ... ... ... керек, желдің өті есебінен ауаның өз ... ... ... ... ... ... ... стерилизациялау үшін
бактерицидті шамдар орнатылады. Бөлімшеге тек ашытқы дайындаумен және
тазалаумен айналысатын адамдар ғана ... ... және ... ... ... ... басқа мақсаттарға пайдалануға рұқсат ... ... ... ... ... және ... жұмыс істейтін бөлімше немесе бокс болуы керек. Ыдыстар ... ... ... жуылып және зарарсыздандырылып, таза
пергаментпен немесе полиэтилен ... ... ... ... тиіс. Таза ыдыстар мен керек-жарақтар 24 сағаттан артық
уақыт сақталған жағдайда пайдалану алдында ... ... ... ... ... зертханалық ашытқыны дайындау
үшін сүтті стерилизациялау ... ... ... ... ... Пастерленген сүтпен ашытқы дайындау барысында
барлық дайындау циклі - сүтті ... ... ... ... ... және ... ... бір сыйымдылықта жүргізілуге
тиіс.
Ашытқының әрбір партиясына оның сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын
құжат ... ... ... ғана ашытқы өндіріске жіберіледі. Сақтау
мерзімі өткен және қышқылдығы жоғары ашытқыны (құрғақ зертханалық ... ... ... ... Ашытқының шағын көлемін, сол
сияқты стерилизациядан өткен сүтте қайта өсірілетін ашытқыны қолданғанда,
оны ... ... ... рұқсат етіледі. Ашытқыны ауыстырып құю
алдында сыйымдылықтың жиегі спиртпен сүртілуі керек. Ашытқыны алып кіретін
жұмыскер таза ... ... ... жуып және ... ... ... дайындауға, зертханалық, қайта өсірілетін және
өндірістік ашытқының сапасына бақылауды өндірістік зертхана жүргізуі ... ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда, зертханалық, қайта өсірілетін және
өндірістік ашытқыны ... ... ... ... ... жұмыскер
жүргізеді.
Сүт және сүт өнімдерін сақтау, тасымалдау және сату ... ... ... ... ... ... орамдық және қосымша материалдарды
сақтауға арналған ... ... ... үй-жайлармен қамтамасыз
етілуі керек. Тағамдық шикізаттарды және ... ... ... ... ... қолданылуға тиіс, оларды еденде жинауға рұқсат етілмейді.
Қоймалық үй-жайлар тазалықта ұсталуы керек. ... ... ... ... ... ... бар, ... жүргізуге
тиіс. Шикізаттарды, қорларды және дайын өнімдерді камерада немесе қоймада
сақтау партиясы ... оның ... ... ... және ... ... арқылы жүргізіледі. Дайын өнімді сақтайтын камерадағы
немесе қоймадағы ... мен ... ... ... 2-3 рет
бақылауға тиіс. Бақылау қорытындысы жорналға тіркелуі керек. Ірімшіктерді
сақтауға арналған қоймалар Қазақстан ... ... ... және оларды ... ... ... ... ... сөрелермен жабдықталуға тиіс. Май мен ірімшіктерді
сақтайтын камераларға жылына екі рет ... ... ... ... ... және
зарарсыздандыру жүргізілуі керек. Ірімшікті ... ... ... ... ... ауаны кептіру үшін бактерицидті шамдар
орнатылуға тиіс. Қаптауы зақымдалған, ... анық ... ... ... сатуға рұқсат етілмейді.
Өңезге қарсы күресу үшін қабырғаны, төбені ... ... ... ... ... ... каналдарды, Қазақстан
Республикасында қолдануға рұқсат етілген, зарарсыздандырғыш заттармен өңдеу
керек.
Тоңазытқыш камераларда қорапталған ... ... ... торларға
немесе табандықтарға жиналуы керек. Флягтағы, металл және пласмассадан
жасалған ыдыстарға қорапталған ... ... және ... ... ... Сүт және сүт өнімдерін тасымалдау арнайы көлік құралдарымен
- рефрижераторлармен, сүт ... ... ... бар
машиналармен жүргізілуге тиіс. Сүт және сүт ... ... ... ... таза, ақаусыз болып, машинаның кузовының оңай
жуылатын гигиеналық жабындысы болуы керек. Көлік ... ... ... ... ... м.а. ... құралдарына
санитарлық төлқұжатты беру, есепке алу, енгізу Ережесін бекіту туралы" 2004
жылғы 20 ... N 349 ... ... ... ... ... актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде N ... ... ... сәйкес санитарлық төлқұжаты болуы керек.
Сүт өнімдерін шикі ... ... ... тасымалдауға, сол
сияқты бұрын ерекше, өткір иісі бар және улы ... ... ... ... етілмейді. Сүт өнімдерін тасымалдау және ... ... ... ... Бас ... ... өнімдерді сақтау жағдайларына және сату мерзімдеріне ... ... ... ... ... мен ... ... 2002 жылы 1-тамызда N 32 бұйрығымен ... ... ... ... ... ... ... N 1989 нөмірімен тіркелген, ... ... ... ... - ... немесе экспедитордың өзімен бірге, ... болу ... ол ... ... ... ... жеке ... мен сүт өнімдерін тасымалдау ережесін сақтауға тиіс.
Сүт және сүт ... ... ... ... ... ... ... өңдеуден өткізу үшін су өтпейтін едені
бар, бумен, ыстық және суық су ... ... суды ... ... ... ... бөлімше болуға тиіс.
Жұмыскерлердің еңбек жағдайына қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар
Нысандарда еңбек жағдайына бақылау, оның ішінде төмендегі өндірістік
факторларды ... ... ... ... ... ... ... шу, табиғи және жасанды ... ... ... ... ... және ... ластануы; психофизикалық
факторлар, тұрмыстық жағдайды бағалау, тамақтандыруды ... ... ... және сүт өнімдерін өндіретін нысандарда жұмыс істейтін қызметкерлер,
сол сияқты арнайы оқу ... ... ... ... кезде алдын ала
және кезеңмен медициналық тексерістен, гигиеналық оқытудан өтуі керек ... ... ... ... ... Нысанның жұмыскері қолының
тазалығына көңіл бөлуі, санитарлық ... ... ... ... ... шыққанда, дәретханаға барғанда санитарлық киімдерін шешуге тиіс,
жұмыс басталар алдында, ... ... ... ... сол ... әрбір үзілістен және кір ... ... ... ... жууы ... ... мен дайын өнімдерге бөгде заттардың ... ... үшін ... ... ... шыны және ... заттарды
(технологиялық аспаптардан басқа) алып кіруге, сақтауға рұқсат ... ... ... ... ... және ... ... қолданатын заттарды (айна, тарақ, сақина, темекі, сіріңке) салып
жүруге тиым ... Әр ... ... ... заттарды есепке алу
ұйымдастырылуы керек.
Күнде жұмыс басталар алдында арнайы бөлінген маманмен персоналға тексеру
жүргізіледі. Іріңді ... ... ... адамдар, жұқпалы ауруларға
күдіктілер жұмысқа жіберілмейді. Тексеру ... осы ... № 6 ... сәйкес, белгіленген үлгідегі жорналға жазылады.
Санитарлық киімдерді жуу арнайы жуатын жерде жүргізіледі, үйде ... ... ... ... ... жұмыстарымен айналысатын
слесарьлар, электромонтерлер және ... ... жеке ... ... ... ... цехтарда санитарлық киіммен жұмыс істеп,
аспаптарын ... ... ... бар ... алып ... тиіс және
өнімдерге бөгде заттардың түсіп кету мүмкіндігінің алдын алу шараларын
қарастыруы керек.
Нысандар ... ... ... ... үшін дәрмектер қобдишасымен
қамтамасыз етілуге тиіс.
Тестік сұрақтар
1.Құрылыстық нысандардан (тұрғын үйлерден ауруханалардан, мектепке дейінгі
балалар мекемелерінен) қандай қашықтықта базарларды ... ... ... ... ... ... ... жер учаскесі қоқыс төгу орындарынан ең кемінде қандай
қашықтықта орналасуы ... ... ... ... ... м
3.Азық-түлік базарында пирожныйды сатуға рұқсат етіледі ме:
А)шектеусіз рұқсат етіледі
B)рұқсат етіледі, егер ... ... ... ... ... салынады
D)рұқсат етіледі, егер пирожныйлар жабық лотокта болса
E)рұқсат етіледі, егер пирожныйды автомашинадан сатса
4.Сауда-саттық уақытында саудалық аймағы арқылы автокөліктің
өтуіне ... ... ... ... егер ... тез ... ... тасымалдаса
B)рұқсат етіледі, егер автокөлік базар әкімшілігінің қарамағында болса
C)рұқсат етілмейді
D)рұқсат етіледі, егер автокөлік зертхана қызметінің қарамағында
болса
E)рұқсат етіледі, егер ... ... ... ... ... ені ең ... қанша болуы керек:
А)1,5 метр
B)2 метр
C)3 метр
D)4 метр
E) 6 метр
6. Нан ... ... ... ... ... болуы
керек:
А)10-15%
B)15-20%
C)25-30%
D)40-50%
E)нормаланбайды
7. Нан-тоқаш кәсіпорындарының қандай бөлмерін солтүстік жаққа
бағыттауды талап етеді:
А)экспедиция немесе ... ... ... ... қондырғылары
8. Нан-тоқаш өндірісі кәсіпорындарынына ішкі су құбырлар ... ... және ауыз су үшін жеке ... болуы
B)техникалық қажеті үшін жеке желінің болуы
C)техникалық, технологиялық ... және ауыз су үшін ... ... болуы
D)технологиялық қажетіне және ауыз су үшін жеке желінің болуы
E)ауыз су қажеті үшін жеке желінің болуы
9.Нан-тоқаш кәсіпорындарының өндірістік корпустарының терезелері
мен ... ... ... ... ... болады:
А)3 м
B)5 м
C)10 м
D)15 м
E)20 м
10.Нан-тоқаш кәсіпорындарында технологиялық процесстердің
бірізділігін сақтаудың маңызы ... ... ... емес ... ... ... мен ... кездесуін болдырмау
C)өнім ағымдарын қызметкерлердің қозғалысынан оқшаулау
D)өнім ағымдарын жарамсыз өнімдерден ... және ... ... ... ... ... цехтарында еденге сүттің сарысуы түсуі мүмкін,
едендерді қандай материалдармен қаптау дұрыс болады:
А)линолеуммен
B)майлы бояумен
C)плиткамен
D)қышқылтұрақты материалмен
E)цементпен
12. Ұзақ немесе төмен температуралы пастеризациялау дегеніміз – ... ... ... ... ... –та 15 ... дейін
B)30-35°С –та 20 минутқа дейін
C)63-65(С -та 30 минутқа дейін
D)20-25°С –та 45 ... ... –та 60 ... ... ... ... ... – ол
сүтті қандай температураға дейін қыздыру:
А)75-76(С -та 15-20 секундқа дейін
B)45-55°С -та 2 минутқа дейін
C)30-35°С -та 3 минутқа дейін
D)63-65(С -та 5 ... ... -та 10 ... дейін
14.Сүт қышқылды сусындардың сақтау мерзімі:
А)+8(С жоғары емес ... 24 ... 15(С ... емес ... 48 ... жоғары емес температурада 64 сағат
D)+25(С жоғары емес температурада 6сағат
E)+18(С жоғары емес температурада 4 сағат
15.Сүт кәсіпорынының территориясының ... ... ... ара ... ... болуы керек:
А)10 м артық емес
B)10 м кем емес
C)15 м артық ... м кем ... м кем ... комбинатының өндірістік аймағының құрамына (корпусына)
не кірмейді:
А) малды союға ... ... ... ... ішек ... ... ... цехы
E) изолятор
17.Ет комбинатының өндірістік аймағының құрамына не кірмейді:
А) ... ... ... бокс
B) субөнімдер цехы
C) ішек цехы
D) медициналық препараттардың цехы
E) санитарлық ... Ет ... ... ... ... не ... малды союға арналған бокс
B) субөнімдер цехы
C) ішек цехы
D) медициналық препараттардың ... ... ... ... алан
19. Ет комбинатының өндірістік аймағының құрамына не кірмейді:
А) малды союға ... ... ... ... ішек ... ... ... цехы
E)термометрия участкесі
20.Ет комбинаттарында өнеркәсіптік іркінді суларды тазалау
қондырғыларын көрсетіңіз:
А)карантиннан келетін іркінді суларға арналған көң ұстағыштар және
хлораторлар
B) іркінді сулар үшін ... бар көң ... құм ... май ... құм ... және торлары бар көң ұстағыштар
E) көң ұстағыштар, май ... ... ... ... ... өндірістік цехі
қалған бөлмелерден толық оңашалануы керек:
А)ет, балық өнімдерін дайындау цехі
B)көкөніс дайындау цехі
C)пирожки цехі
D)нан турайтын цех
E)пісіру цехі
22. ... ... ... суды ... ... ... неше рет ... жуып, дезинфекциялау
керек:
А)3 айда 1 рет
B)жылына 1 рет
C)10 күнде 1 рет
D)айда 1 рет
E)6 айда 1 ... ... ... ... ... ... ... болу керек(отыратын орындардың саны 150 кем емес):
А)нормаланбайды
B) 3,3 м
C) 3,6 м
D) 3,8 м
E) 4,0 м
24.Бактерицидтік шамдар қандай өнімдерді дайындауға ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарында ыдыстары қандай
ванналарда жуу жүргізіледі:
А) екі секциялы
B) үш секциялы
C)төрт секциялы
D)бес секциялы
E)реттелмейді
26. Қоғамдық ... ... шыны ... ... ... жуу үшін қандай ванналар қарастырылуы қажет:
А)үш секциялы
B)төрт ... ... ... ... ... ... ... асханалық, шайлық
ыдыстарға дезинфекциялау жүргізіледі:
А)қолданған сайын
B)түскі үзіліс кезінде
C)жұмыс күнінің соңында
D)ластану ... ... ... ... ... арналған
подностар қандай жиілікпен сүртілу керек:
А)ластану бойынша
B)жұмыс күні соңында
C)түскі үзіліс кезінде
D)әр ... ... ... ... етті ... ... керек:
А)салқындатылған және мұздатылған еттер ілмекте іліну керек
B)салқындатылған және мұздатылған еттер сөрелерде сақталады
C)салқындатылған ет ілініп тұрады, ал ... ет ... ... сақтау әдісінің маңызы жоқ, әйтеуір тауарлар көршілестігі
сақталса болды
E)салқындатылған ет ... ... ет ... ... ... күн дегеніміз-ол:
А)қабырға, есік, терезені күнделікті жуу
B)еденді ыстық сілтілі ерітіндісімен күнделікті жууды жүргізу
C)жабдықтар мен инвентарьді ең кемінде айына бір рет ... ... ... ... ... ... 1 рет ... ертінділермен қабырғаларды,
терезелерді және еденді жуу
Жауаптар
|1-E. |11-D. |21-B. ... |12-C. |22-C. ... |13-А. |23-B. ... |14-А. |24-А. ... |15-E. |25-А. ... |16-E. |26-C. ... |17-E. |27-C. ... |18-E. |28-D. ... |19-E. |29-C. ... |20-C. |30-C. ... А.А. Гигиена питания: учеб. Для студ. Высш. ... ... ... ... «Академия», 2006.-398
485б.
2."Қоғамдық тамақтандыру ... ... ... талаптар" санитарлық ережелері мен нормалар.
3.«Тез бұзылатын тамақ ... ... ... және сату ... санитарлық-гигиеналық талаптар» санитарлық ережелер ... ... ... құрылымына, ұсталуына және оларды пайдалану
барысында қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптар" санитарлық ... ... "Нан, ... ... мен ... ... ... ұйымдарға
қойылатын санитарлық-гигиеналық және iндеттi болдырмау талаптары"
санитарлық ережелерi мен нормалар.
6. Ет және ет ... ... ... ... ... ... және тасымалдауға қойылатын санитарлық-
эпидемиологиялық ... ... ... ... ... Сүт ... ... орнатуына және пайдалануына қойылатын
санитарлық талаптар"санитарлық ережерлері мен нормалар.
8. "Сүт және сүт ... ... ... және ... ... және ... қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық
талаптар" санитарлық-эпидемиологиялық ережелері мен нормалар.
9.Суханов Б.П. Госсанэпиднадзор за отводом участка, проектированием,
строительством и ... в ... ... ... Б.П.Суханов,
М.Г.Керимова, В.П.Тулупов; под ред. А.А.Тутельяна.- М.: ГЕОТАР-МЕД, 2003.-
423б.
№ 1 Қосымша
Өндірістік үй-жайлар жинағы мен кейбір шағын қоғамдық тамақ өндіруші
объектілері ... ... ... ... ... ... түрлері |
| ... | |
| | ... ... |Жазғы кафе жеке |Базарлардағы қоғамдық тамақтану ... |
| | ... | | |
| | | | ... 2-3 ... |Шашлычная |
| | | | ... | | |
| | | | ... ... | | |
|1 |Ас залы ... ... |Бұл да сол |Бұл да сол |Жоқ |Жоқ |
| | ... | | | | |
|2 ... |Ас залдарында киім ... ... |Ас ... киім |Жоқ |Жоқ |
| ... ... ... ... | ... ... | | |
|3 |Ас ... |Кем ... 15 м2 |Кем дегенде 9м2 |Кем дегенде 9м2 |Кем дегенде 9м2 |- |
|4 ... ... |Кем ... 6 |Ас ... |Ас ... |Бір ... ... жұмыс істейді|
| |орындар ... метр ... ... | |
|5 ... |Кем ... 6 |Кем дегенде 4 |Жоқ |
| | ... метр ... метр | |
|6 ... ... ... мен ас ... арналған шкафпен жабдықталған |
| ... ... ... ... | |
| | ... ... ... киімге | |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
|7 ... |1,5 ... метр ... ... орнатылған сантораптарының немесе |
| |арналған | ... ... ... ... ... |
| |санитарлық жаппай | ... ... ... ... ... ... ... |
| |торап | ... ... |
|8 ... |1,5 ... метр | | |
| ... | | | |
| ... ... | | | ... ... ... ... ... етіледі;
**бұрынғы тұрғынүй үй-жайлары қайта салынған және мұндай жерлерде ас бөлме
салу мүмкін болмаған жағдайда ... 6-8 ... метр ... ас ... ... ... екі ыдыс жуғыш орнатылуы немесе бір реттік ыдыспен жұмыс ... ... ... ... шаршы метрден асса, оның ... ... ... ... алу жұмысы кезінде және отыратын орындар жиырмаға
дейін болған кезде олардың болмауына жол ... кафе ... ... және сол ... істеу принципінде болғанда ... ... ... ... ... 2 ... дайындалғандардың, тағамдардың және
аспаздық өнімдердің сапасын түйсіктік бағалау журналы.
|Өнімді |Өнімнің |Өнімнің |Сатылу-ғ|Жауап-ты |Ақау ... ...... |ң | ... ... ... мен ... ... |етілуі |, |ен | ... | ... ... ... |
| | ... | ... |
| | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... 3 ... ... өндірістік үй-жайларының жиынтығы.
|Өнімдерді өндіретін |
|N ... ... ... ... |
| | |е 300 ... | |
| | ... ... | |
| | | |100 кг | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... бар, шикі |+ |+ |+ |
| ... бойы ... | |(1+2+8) |(1+2+8) |
| ... | | | |
|2 ... ... ... ... |+ |- |- |
| |оны ... ... | | | |
|3 |Үш ... тұратын |  |  |  |
| ... шикі ... ... |  |  |
| ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... жууға және |+ |+ |+ |
| ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
|4 ... ... ... бар ... |+ |+ |+ |
| ... ... | | | |
|5 ... дайындалған өнімдер үшін|  |  |  |
| ... ... ... |+ |+ |+ |
| ... ... вареньелерді) | | | |
|6 ... ... үшін бөлу |+ |+(5+6) |+(5+6) |
|7 ... жасайтын және кесетін |+ |+ |+ |
| ... | | | |
|8 ... ... |+ |- |- |
|9 ... бар крем ... |+ |+(9+10) |- |
| ... | | | ... ... бар ... |+ |+ |+ |
| ... ... ... | | | ... ... ... сақтайтын |+ |+ |- |
| ... | | | ... ... қаптарды, ұштықтар |+ |+(12+13) |-(12+13) |
| |мен ұсақ ... жуу мен| | | |
| ... ... ... | | | ... |Цех ... ... мен ірі |+ |+ |+ |
| ... жуу мен | | | |
| ... ... | | | ... |Айналымдағы ыдыстарды жуу мен |+ |+ |+ |
| ... ... | | | ... |Мұздатқыш камерасы бар піскен |+ |+ |+ |
| ... ... ... | | | ... ... ... 100 килограмға дейін кремді объектілерүшін)
және бесіншi бағандарда (кремсіз өнімдер ... ... ... ... істеуге болатын үй-жайлар көрсетілген.
2.Он екінші-он үшінші бағандардағы ... ... ... ... ... 4 ... су ... қант құрамының есебі
1. Кремнің су фазасы - ... ... ... ... ... су мөлшері. Су фазасындағы қант құрамы мен кремнің
ылғалдылығы қарсы байланыста: кремнің ... ... ... болған
сайын, су фазасындағы қанықпада қант мөлшері төмен болады.
2. Кремнің су фазасындағы қант ... есеп ... ... өз құрамын мына формула бойынша анықтайды:
(100-В)
С= -----------
100
мұнда
С - қанттың өз құрамы, %;
А - ... ... ... ... ... қанттың мөлшері;
В - зертханалық мәліметтер бойынша кремнің ылғалдылығы, %.
Кремнің сулы фазасына керекті қантты есептеу мына формула арқылы
жүргізіледі:
С х 100
К= ... - ... - сулы ... қант ... ... - ... мәліметтер бойынша кремнің ылғалдылығы, %;
С - қанттың өз құрамы, ... ... ... ... заттағы қанттың құрамы 51,6%(А)
болғанда, зертханалық мәліметтер бойынша кремнің ылғалдылығы 25% (В) деп
алынса:
1) Ылғалдылығы 25%-ды кремдегі қанттың ... ... ... г құрғақ затта 51,6% қант болады. Ылғалдылығы 25%-ды кремдердің
75%-ын (100-25) құрғақ заттар құрайды. Қанттың өз құрамы ... ... - В) х А ... ... --------------- = --------------- = 38,7
100 ... 25%-ды ... ... ... 38,7% құрайды.
2) Сулы фазадағы қанттың есебі:
100 г кремде 25% су және 38,7% қант болады. Кремнің сулы фазасына
қанттың ... ... ... х 100 25 + ... ... = ... = ... + С 38,7 х ... 5 ... ... ... ... ... ... және сату мерзімі.
|Тамақ өнімдердің аталуы |Сағаттағы және ... ... ... сақтау |Цельсий градусында |
| ... | |
|1 |2 |3 ... қой, ... ... | | ... шошқа | | ... ... | | ... өнімдер: | | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... еттер |36 сағат  |қосу 2-ден қосу 6-ға ... 1 кг ... | ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|үлестелген ромштекс, қой| ... ... ... ... | | ... табиғи котлета,| | ... | | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|(бефстроганов азу, | ... ... ... | | ... арналған сиыр | | ... ... ... | | ... | | ... ... ет |18 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... сүйектер |24 сағат  ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... өкпе-бауыр | ... ... ... |30 ... |алу ... ... емес|
|өкпе-бауыр | | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... |
|Шабылған еттен жартылай |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... ... | ... ... | | ... шабылған | | ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... ... |30 тәулік |алу ... ... ... ... | | ... шабылған | | ... ... ... | ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... | | ... |12 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... | | ... ... | | ... т.б.) | | ... ... шұжық, |48 сағат |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... жал, жая, | ... ... ... | | ... | | ... тағамдар: шұжық, |48 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... жал, жая, | ... ... ... | | ... | | ... ет |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ет турамасы |10 тәулік |алу ... ... ... ... айрықша |12 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ақ уызы | ... ... | | ... ет турамасы |3 сағат ... ... емес ... | | ... ... |48 ... |минус 5-ден жоғары ... ... ... |20 ... ... ... |30 ... |минус 10-нан жоғары |
| | ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... құс және |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|қоян еті | ... ... құс еті ... ... ... 18-ден жоғары |
|қоян еті | ... ... ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|дайындалған өнімдер | ... ... ... | | ... ұша, сан | | ... ... ... | | ... ... | | ... ... және | | ... ... | | ... төс) | | ... мен ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... | | ... құс ... |24 сағат ... ... 5-ке ... ... | | ... ... | | ... ... ... | ... | | ... құс ... |10 тәулік ... ... ... ... ... | ... ... ... | | ... ... пожарский| | ... | | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... ет ... |12 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ірі | ... ... ... және | | ... тағамдарға | | ... ... | ... ... | | ... ет, ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ет ... | ... ... ірі ... | | ... сиыр, жылқы, | | ... ... ірі | | ... ... | | ... ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... желеге | | ... | | ... ... |12 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... ... | ... ... ірі | | ... желеге | | ... | | ... ... ішек ... |18 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... (тіл, | ... ... ... ... | | ... ... ... | | ... бауыр |12 сағат ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... ... |6 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... |
|(котлеттер, бифштекстер,| | ... ... | | ... ... ... |6 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ет | ... ... ... ... сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... және ... |18 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ұшалары | ... ... және ... |48 ... ... қосу 2-ге ... ... пісірілген ұшалары| | ... және ... |72 ... ... қосу 2-ге ... ... | | ... | | ... | | ... және қоянның |48 сағат |қосу 2-ден қосу 6-ға ... еті | ... ... ... |6 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ... | ... |
|асылған құс еті | | ... ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ... |24 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... | | ... ... және |72 ... ... 2-ден қосу 8-ге ... | ... ... және екінші |48 сағат ... 2-ден қосу 8-ге ... | ... ... сортты |24 сағат  ... 2-ден қосу 8-ге |
| | ... ... ... ас |72 ... ... 2-ден қосу 8-ге ... жасалған | ... ... | | ... ... және |48 ... ... 2-ден қосу 8-ге |
|сарделькалар | ... ... ... |10 ... 45 ... 2-ден қосу 8-ге |
|оралға пісірілген ... ... ... |
|шұжықтар, жіңішке | | ... ... | | ... және ... тәулік |қосу 2-ден қосу 8-ге ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... | | ... қой және ... | | ... ... | | ... | | ... ... |48 ... |қосу 2-ден қосу 8-ге |
| | ... ... ... |72 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ... | | ... арналған ветчина, | | ... ... | | ... ... ... |96 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға |
|жылқы ... | ... ... сиыр еті, ... |96 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... қосылған жиынтүр,| ... ... ... ... | | ... | | ... өкпе-бауыр |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ақ уыздық және| | ... | | ... | | ... | | ... ... ... |48 сағат  ... 2-ден қосу 8-ге |
| | ... ... | | ... ... | | ... | | ... және бірінші |48 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... сортты |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... |
|Үшінші сортты |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |12 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... (жарма | | ... | | ... ... ... | | ... | | ... және ... |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... сортты |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... |
|Құс ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... және | ... ... ... | | ... зельцтер, |48 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... және ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|сортты | ... ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... сортты қарыннан |12 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|өкпе-бауырдан жасалған | ... ... және ... | | ... | | ... |48 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... |72 ... ... ... ... |
|пісіріліп-ысталған | ... ... | | ... |10 ... ... ... ... ... | ... ... | | ... ... етінен |10 тәулік |қосу 12-ден жоғары ... ... ... ... ... етінен |15 тәулік ... 6-дан ... ... ... | | ... | | ... ... |48 сағат |0-ден алу 2-ге дейін ... ... | | ... және |24 ... ... ... 8-ге ... ... | | ... ... | | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... балық | ... ... ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|үлестірмеленген балық | ... ... және ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... зразалар | ... ... ... |72 ... ... 4-тен қосу 6-ға |
|голубцылар және | ... ... | | ... балық |48 ... |алу 6-дан алу 4-ке ... | ... ... және |.40 ... |алу 8-ден алу 2-ге ... | ... ... ... | | ... ... ... | ... ... | | ... ... | | ... басы ... және | | ... сорылмаған | | ... ... | | ... жон ет ... | | ... ... ... |3 ай |алу 8 ... ... жон ет | | ... ... еті, | | ... сүйексіз сүбе | | ... | | ... ... үлдір |20 тәулік ... алу 4-ке ... ... ... | | ... кесектер мен | | ... | | |
| |30 ... |алу 8-ден алу 4-ке |
| | ... ... ... үлдір |10 тәулік ... алу 4-ке ... ... ... | | ... ... мен | | ... ... | | |
| |20 ... ... алу 4-ке ... |
| |72 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... ... |72 ... ... 2-ден алу 2-ге |
| | ... ... ... ... ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|балықтар | ... ... ... ... |48 сағат |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... ... | ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|барлық түріне келетін | ... ... | | ... ... |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... шабылып |24 сағат |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... скумбрия, | | ... | | ... ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|келетін балықтан | ... ... ... | | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... ... ... |48 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ... | ... ... | | ... балық шұжығы |48 сағат  |қосу 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... шаян және |12 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... таяқшасы |48 сағат ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |24 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... ... | | ... жасалған | | ... | | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|дайындалатын өнеркәсіп | ... ... ... | | ... | | ... майы және ... |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... балық |24 ... ... 2-ден қосу 2-ге |
| | ... ... ... |24 ... | ... ... | | ... тұтыну |12 сағат | ... ... ... | | ... | | ... |72 ... |алу 4-тен алу 6-ға |
| | ... ... ... |72 ... |алу 1-ден алу 3-ке ... пастасы | ... ... сүт және |36 ... ... 2-ден қосу 8-ге ... | ... ... сүт ... |36 ... | ... құрамында желе |72 сағат ... қосу 8-ге ... ... ... | | ... ... |36 ... |0-ден қосу 8-ге ... ... | | ... ... |36 ... ... кем емес |
|Сірнеден дайындалған |24 ... ... 2-ден қосу 8-ге ... ... ... | ... ... тұздығымен бірге | | ... | | ... | | ... ... ... |36 ... ... 2-ден қосу 8-ге |
|және одан жасалған сусын| ... ... ... сиыр |48 ... ... 2-ден қосу 8-ге ... ... ... | ... ... |72 ... ... 2-ден қосу 8-ге |
| | ... ... 20, 25, 30% |72 сағат  ... 2-ден қосу 8-ге ... | ... ... 15% ... |36 сағат  |қосу 2-ден қосу 8-ге ... | ... ... және ... |36 сағат  ... 2-ден қосу 8-ге ... | ... |
|Майсыз сүзбе |24 ... ... 2-ден қосу 8-ге |
| | ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 8-ге |
|дайындалған фабрикаттар,| ... ... | | ... ... | | ... бос вареникке | | ... ... ... | | ... пісіруге | | ... ... | | ... ... | ... жасалған |24 сағат |алу 5-тен ... емес ... | | ... |36 ... ... 0-ден қосу 2-ге |
|жасалған тамақтар оның | ... ... ... | | ... | | ... ... |24 ... ... қосу 6-ға ... ... ... | | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... және ... | ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ... сүзбеден |36 сағат  ... қосу 2-ге ... ... және | | ... ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... және |48 ... ... қосу 2-ге ... ... | | ... ... ... |72 сағат  |0-ден қосу 2-ге ... ... | | ... ірімшік және |48 сағат  ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... | | ... май |48 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... сары май |10 ... ... қосу 2-ге ... |
|Балалар тамағына | ... қосу 2-ге ... ... ... | | ... ... құйылған |24 сағат  ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... шыны | | ... ... | | ... ... | | ... бала ... |36 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... сүт ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|өнімдері-сүт, клегейлер,| ... ... ... сүзбе, | | ... | | ... ... бойынша | | ... сүт және | | ... ... | | ... ... |21 ... ... қосу 6-ға дейін |
|сүт және кілегей | | ... ... |5 ... ... қосу 6-ға ... ... ... | | ... | | ... ... |5 тәулік  ... қосу 6-ға ... ... | | ... ... 1% ... ... қосу 6-ға дейін |
|"Классикалық биоайран, | | ... | | ... ... ... |7 тәулік  |2-ден қосу 6-ға ... ... | | ... ... |14 ... ... қосу 6-ға ... |
|Биойогурт |21 тәулік ... қосу 6-ға ... ... 20%, 36%-ды үй |7 ... ... қосу 6-ға ... ... | | ... ... қаймағы, |15 тәулік |2-ден қосу 6-ға ... ... | | ... ... |14 ... ... қосу 6-ға ... ... езбе |14 ... ... қосу 6-ға ... ... ... |14 тәулік ... қосу 6-ға ... ... |21 күн ... қосу 6-ға ... |
|Асхана ірімшігі: | | ... ... |10 ... ... қосу 6-ға ... |
|қорапқа өлшеп буылған |20 тәулік ... қосу 4-ке ... ... ... | | ... ... |5 ... |0-ден қосу 4-ке ... ... ... ... |20 тәулік |0-ден қосу 4-ке дейін ... ... |36 ... ... 8-ден ... ... ... | | ... ... | | ... | | |
| |30 ... |алу ... жоғары емес|
|Соя атбас бұршағын | | ... ... | | ... ... | | ... (соя ... |30 ... |алу 18 ... ... | | ... | | ... ... |30 тәулік |алу 18 ... | | ... ... | | ... ... | | ... дайындалған | | ... | | ... ... ... ... тәулік  ... қосу 6-ға ... ... ... | | ... сүті, сүтті соя |36 сағат  ... қосу 6-ға ... ... | | ... ... және ... |72 сағат  ... қосу 6-ға ... ... "Картоп" пирожныйы|72 сағат |0-ден қосу 2-ге ... ... ... | | ... | | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... піскен қорғалған ақ|12 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... |24 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... пияз | ... ... көк |6 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... кинза, | | ... ... | | ... ... | | ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... өткен | | ... ... | | ... ... ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... пен | ... ... | | ... ... | | ... ... сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... биточка мен | | ... | | ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... | | ... ... және |72 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|томатты | ... ... ақ, ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... және ... | | ... және ... | | ... және күрішпен, | | ... ... және ... | | ... ... | | ... көкөністер) | | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... |6 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... | | ... |18 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |12 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... салаттар,| ... ... | | ... ... көп|3 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ... суық ... | | ... ... |6 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... ... |9 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|дайындалған фабрикаттар | ... ... және ... |72 ... |алу ... ... емес ... | | ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| |72 ... ... алу ... ... | ... ... ... |36 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... дайындамасы |24 сағат  ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... дайын, |24 сағат ... алу 5-ке ... ... ... | | ... ... | | ... ет қосылған құймақ| | ... және ет ... |6 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
|құймақтар |72 ... ... |
| | ... 5-тен ... емес ... ... | | ... ... |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ашылған, |12 сағат ... ... ... ... ... пен, | ... ... және | | ... ... | | ... ... | | ... ... | | ... ... |6 ... ... 15-тен жоғары |
|беляштар, самса, | ... ... ... | | ... мен, сүзбе, | | ... ... | | ... және тағы | | ... да салмалармен) | | ... ... | ... томпақ |16 сағат ... ... ... ... |24 ... ... |
| | ... алу 5-ке ... ... өнімдері: | | ... және ... ... |18 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |12 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... күріштен |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... қосылған жарма |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... және | | ... | | ... ... ақ |36 сағат  |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... ... | | ... ... | | ... ... |36 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... |
|қайнатқан ... |6 ... ... қосу 2-ге ... кілегейден | | ... крем | | ... бар ... | | ... | | ... ... |36 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... жеміс-жидекті |24 сағат ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |24 сағат  ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... және ... -|24 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... ... ... | ... ... ... |6 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... ... |24 ... ... 2-ден қосу 6-ға |
| | ... ... | | ... ... |48 ... |қосу 2-ден қосу 6-ға ... ... | ... ... квас | | ... тамақтандыру |48 сағат  ... 2-ден қосу 6-ға ... | ... ... ... | | ... | | ... ... және |48 ... ... 2-ден қосу 6-ға ... негізінде жасалған| ... ... ... | | ... 6 ... ... медициналық тексерісінің
қорытындыларын тіркейтін журналы
Цех (бригада) _____________________________________________________
Бастығы (бригадир) ________________________________________________
(Аты-жөні)
|N | Аты- |
| ... ... |4 ... ... ... кәсіпорындарының |7 ... | |
|2 ... Тез ... ... өнімдерін сақтау |41 ... және сату ... ... | ... талаптар | |
|3 ... Азық ... ... ... |46 |
|4 ... Нан, ... ... мен кондитер |58 ... ... ... ... | |
|5 ... Ет және ет ... ... |90 ... ... | |
|6 ... Сүт ... ... ... |120 |
|7 ... Сүт және сүт ... ... |134 ... ... | ... ... |163 ... |171 ... Қосымша Өндірістік үй-жайлар жинағы мен кейбір |172 |
|шағын қоғамдық тамақ өндіруші объектілері | ... ... | ... ... Жартылай дайындалғандардың, тағамдардың |174 |
|және аспаздық ... ... ... ... | ... | ... ... ... ... ... |174 ... ... | ... ... ... су ... қант ... |175 |
|есебі | ... ... Тез ... ... өнімдерін сақтау |177 |
|жағдайларына және сату ... | ... Цех ... ... |189 ... ... ... журналы | |

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 152 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сантарлық нормалар мен ережелер12 бет
Дара организамдер экологиясы – аутэкология128 бет
Бағалы қағаздар нарығын реттеу9 бет
Бу турбинасын жобалау кезіндегі негізгі есептер жайлы4 бет
Гендер экспрессиясы24 бет
Жарғақ қанаттылар отряды - hymenoptera14 бет
Жылуэнергетикалық қондырғылардың атқарушы механизмдері мен реттеу құралдары жайлы ақпарат8 бет
Прокариот және эукариот гендерінің белсенділігінің реттелуі»4 бет
Салық - бюджетаралық қатынастарды реттеуші механизм ретінде24 бет
Суды сорғыш насостар станциялары8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь