Қылмыстардың көптігі және олардың түрлері жайлы

КІРІСПЕ

1 . ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КӨПТІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

2 . ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҢ БІРНЕШЕ МӘРТЕ ЖАСАЛУЫ

3 . ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

4 . ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҢ ҚАЙТАЛАНУЫ

ҚОРТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Бір адамның бір (жеке) немесе бірнешеқылмыс істеуі мүмкін Жеке қылмыс деп қылмыстық занда көрсетілген бір әрекеттен, зардаптан, кінәнің нысанынан құралатын бір құрамды білдіретін және Ерекше бөлімнің бір бабымен ғана сараланатын кылмысты айтамыз.
Кейбіржағдайларда бір адамбірнешеқылмысты істеуі мүмкін, мұвдайжағдайда олардың іс-әрекетін дұрыс саралау үшін қылмыстардың көптігінің түсінігіндұрыс анықтау керек. Кылмыстық жауапқа тартудың мерзімі ескірмеген немесе сотталғандықтан арылмаған немесе сотталғандығы жойылмаған жағдайда бір адамның екі немесе одан да көп қылмыстарды істеуін қылмыста р көптігі деп айтамыз. Қылмыстардың көптігінің өзіндік белгілері бір адамның екі немесе одан да көп әрқайсысы жеке-жеке кұра м болыптабылатын қылмысты істеуі больштабылады. Сондықтан әкімшілік құқық бұзушылық іс-әрекеті қылмыстар көптігіне жатпайды. Сондай-ақ, қылмыстық жауапқа тарту мерзімі ескірген немесе сотталғандықтан арылған немесе ондай атағы жойылған іс-әрекеттер қылмыс көшігіне жатпайды.
Іс-әрекетгің құрылымына қарай қылмыстық құкық кыл мыстардың көгпігін мьшадай үш нысанға бөледі: қьшмыстың бірнеше мәрте жасалуы, қылмыстың жиынтығы, қылмыстың қайталануы Қылмыстық кодекстің белгілі бір бабында немесе Ерекше бөлім бабыньщ бөлігінде көзделген екі немесе одан да көп әрекетті істеу қылмыстардың бірнешерет жасалуыдептяныляды (11-бап, 1-бөлігі). Сол сияқты Кодекстің Ерекше бөлімінің түрлі баптарында көзделген екі немесе одан да көп қылмыс жасау осы Кодексте арнайы көрсетілген жағдайларда ғана бірнеше рет жасалған дептанылуы мүмкін (11-бап, 2-бөлігі).
1. Конституция РК от 30 августа 1995 г
2. Уголовный Кодекс РК от 16 июля 1997 года
3. Уголовный кодекс РК. – А., 2000.
4. Уголовное право РК – А., 1998 – 480с.
5. Уголовно - Процессуальный Кодекс РК.- А., 2002 – 166с.
6. Уголовное право. Общая часть. //П/р И.Я. Козаченко - М., 1997.
7. Қылмыстық құқық. (жалпы бөлім) А Н. Ағынбаев. 2001 Алматы «Жеті жарғы»
        
        Жоспар
Кіріспе
1 - ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КӨПТІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
- ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҢ БІРНЕШЕ МӘРТЕ ЖАСАЛУЫ
3 - ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ
4 - ТАРАУ. ... ... ... ... ...
Бір адамның бір (жеке) немесе бірнешеқылмыс істеуі мүмкін Жеке қылмыс деп ... ... ... бір ... зардаптан, кінәнің нысанынан құралатын бір құрамды білдіретін және Ерекше бөлімнің бір бабымен ғана сараланатын кылмысты айтамыз.
Кейбіржағдайларда бір адамбірнешеқылмысты істеуі мүмкін, ... ... ... ... ... үшін ... көптігінің түсінігіндұрыс анықтау керек. Кылмыстық жауапқа тартудың мерзімі ескірмеген немесе сотталғандықтан арылмаған немесе ... ... ... бір ... екі ... одан да көп ... істеуін қылмыста р көптігі деп айтамыз. Қылмыстардың көптігінің өзіндік белгілері бір адамның екі немесе одан да көп ... ... кұра м ... ... ... ... Сондықтан әкімшілік құқық бұзушылық іс-әрекеті қылмыстар көптігіне жатпайды. Сондай-ақ, қылмыстық жауапқа тарту мерзімі ескірген ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер қылмыс көшігіне жатпайды.
Іс-әрекетгің құрылымына қарай қылмыстық құкық кыл мыстардың көгпігін мьшадай үш нысанға бөледі: ... ... ... жасалуы, қылмыстың жиынтығы, қылмыстың қайталануы Қылмыстық кодекстің белгілі бір бабында немесе Ерекше бөлім бабыньщ бөлігінде көзделген екі ... одан да көп ... ... ... ... жасалуыдептяныляды (11-бап, 1-бөлігі). Сол сияқты Кодекстің Ерекше бөлімінің түрлі баптарында көзделген екі немесе одан да көп ... ... осы ... ... ... ... ғана ... рет жасалған дептанылуы мүмкін (11-бап, 2-бөлігі).
1 - ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТАРДЫҢ КӨПТІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ
Қылмыстардың көптігін жеке ... ... ... жөн. Жеке ... мен ... ... ... тергеу, сот қызметівде аса маңызды роль атқарады. Қейбір жағдайларда оны ажырату белгілі бір ... ... та ... ... жеке қылмыстардың өзіжай, курделі құрамға, созылмалы, жалғасқан қылмыстар болып және басқа да түрлерге бөлінеді. Жай (бір) құрамда, бір объектіге, бір ... ... ... бір ... зиян ... ... ... асырылады Мысалы, 175-баптың 1-бөлігі бөтеннің мүлкін жасырын түрде ... Бұл ... бір ... ... ... бір ... (жасырын ұрлау) арқылы бір кінә нысанымен (қасаканалықпен) жәбірленушіге зиян келтіріліп отыр.
қурделі ... деп екі ... одан да көп ... ... оның әрқайсысыньщ бірінен-бірін бөліп қарағанда жай түрдегі қылмыс ... ... ... ... ... бір қылмысты құрайтын қылмыстардың жиынтығын айтамыз. Мысалы, карақшылықтың құрамын алайық. Мұнда бөтен біреудің мүлкіне иелік ету ... ... мен ... ... күшжұмсау арқылы жүзеге асырылады (179-бап). Бұлжағдайда және әр ... ... ... ... ... мен денсаулығына қауіпті күш көрсету және мүлікті ... ... ... ... бір ... қылмыс құрамын-қарақшылыкты кұрайды, бірақ осы әрекет ішкі бірлігіне байланысты бір қылмыс құрамьш құраптұр. Жеке, күрделі құрамның бір түрі ... ... ... ... ... Оның ... сол қылмыстык занда көрсетілген әрбір әрекет немесе әрекетсіздік біткенқылмыс құрамьш көрсетеді. Мысалы, 165-бапта ... ... ... опасыздық туралы жауаптьшык көрсетілген, осы қылмыстың объективтік жашның әр түрлі мынандай балама әрекеттерінің әркайсысы ... ... ... ... жау ... ... ... шпиондык жасау; мемлекеттік кұпияны жатқа беру; Қазақстан Республикасына ... ... ... ... ... шетелдік ұйымға және олардың өкілдеріне өзге де көмек көрсету. Қылмыстық кодекстің 223-бабында да ... ... ... ... ... бір ... құрамы туралы сөз болады, мұлда тұтынушыларды кем өлшеу, кем тарту, кем санау немесе тұтьшушьшарды өзгедей алдау әрекеттерінің әрқайсысы жекеленген ... ... ... ... білдіреді, осы әрекетгердің біреуін немесе бірнешеуін істегенде де бір ғана қылмыс істелді деп есептеледі.
Сазылмалы қылмыс ... ... ... заң ... ... ... ... ұзақ мерзімге орындамай әрекет немесе әрекетсіздік арқылы белгілі бір қылмыс ... ... ... бір ... аралығында жүзеге асыруы болыптабылады.
Мұңдай созылмалы кылмыстардың қатарына бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету (372-бап), балаларын немесе еңбекке ... ... ... ... ... ... әдейі бұлтару (136-бап), қаруды, оқ-дәріні және жарылғыш заттарды заңсыз алыпжүру, сақтау, алу, жасау және өткізу (251-бап); ... ... ... ... және баскалары жатады. Мұндай жағдайларда қылмысты әрекет кінәлінш. кінәсін өзі мойындап келген уақытына немесе оның өкімет органы аркылы ... ... ... ғана ... Оған дейін істеген іс-әрекет бір (жеке) созьшмалы қьшмыс ретінде қарастырылады. Жалгасқан ... ... ... жетуге бағытталған ұқсас (бірдей) қылмысты әрекеттерденқұралатын, жиынтығында бір ... ... ... қмлмыстарды айтамыз. Мұндайқылмыстарға мысалы, 223-бапгакөрсетілген тұтынушыларды алдау, үнемі ұрып-соғу немесе ... да ... ... (107-бап) сияқты қылмыс құрамдары, сондай-ақ мемлекет мүжін өзара ұқсас әр ... ... ... ... ... ... ... ету мақсатымен жасалған, нәтижесінде бір қылмыс болыптабылатын талан-тараждар жатады. Жоғарьща сөз ... жеке ... ... ... ... білу ... Сондықтанда ең аддымен қылмыстардың көптігіне дұрыс аныкгама берген жөн. Қылмысшқ құқықта кдамыстардың көптігі деп адамньщ екі ... одан да көп ... ... ... і стеу ін ... - ... ... БІРНЕШЕ МӘРТЕ ЖАСАЛУЫ
Осы занңың мазмұнына сәйкес қьшмысты бірнеше мәрте жасадыдептану үшін бірінші және одан кейінгі қылмыстарды істеуде уақыты жөнінен ... ... және ... ... ... ... ... егер сотталған болса, соттапғандықтан арылмаса немесе сотгалғавдыш жойылмауы негізгі шарт болып табылады. Егер бұрын істелген кылмыстар үшін оны істеген адам ... ... және ... ... ... ... ... белгіленген тәртіп бойынша осы қьшмыстары үшін сотталғандықтан арылса немесе сотталғандығы жойылса, қылмыс бірнешемәртежасаддыдептанылмаңды. Сол сиякты ... ... да ... ... жасалған кылмыс болып табылмайды.
Қьшмыстық құқық теориясында бірнешемәрте жасалған қылмыс жалпы және арнаулы болып екі түрге бөлінеді.
Бірнеше мәрте ... ... ... кайталануы деп істелген кылмыстың қотамға қауігггілігінің мәні мен дәрежесіне қарамастан кез келген басқа бір ... ... ... айтамыз. Қылійыстың жалпы қайталануы қылмысты саралауға әсер ... ... жаңа ... ... ... мән-жай ретінде есепке алынуы мүмкін (54-баптың 1-бөлігі, «а» тармағы).
Бірнеше мәрте жасалған кылмыстың арнаулы қаиталану ы деп ... ... ... бір ... ... ... тағы да жасауы болып табылады.
Бұл жердегі сөз болып отырған ұқсас қылмысқа бір кылмыстың құрамына жататын қылмыстың қайталанып істелуі ... ... ... адам ... ... адам өлтіруі 96-бап, 2- бөлігі, «н» тармакдіасы, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіруді бірнешеретжасаса 103-бап, 2-бөлігі, «к» тармағы)
Бір тектес қылмыстар деп ... ... ... ... ... бір ... ... орын алатын, бір немесе бірнеше ұқсас объектіге қылмысты қол сұғатын қылмыстарды аитамыз (мысалы, ұрлық, ... ... және т. б.). ... ... 175-бабында бөтеннін мүжін ұрлауға, бірнеше рет жасауға түсінік берілгенде бір тектес қылмыстар қүрамы еске алынған. Бірнеше мәрте жасалған қылмыс деп тану үшін кшәл і адам ... ... ... іс-әрекеті үшін ол әлі де қылмыстық жауапқа тартылмауы кажет. Бірнеше мәрте қылмыс жасады деп тану үшін оны ... ... ... мерзімі ескерілмеуі, сондай-ак оның сотгалғандығы жоиылмауы немесе одан арылмауы қажет. Бұл мәселеге Республика Жоғарғы Сотының ... ... рет мән ... ... ... біткен немесе бітпегеніне, кінәлінін сол қылмыс үшін орывдаушы ретіңде немесе қылмыска ... ... ... ... тағы да ... қылмысы, іс-әрекеті бірнеше мәрте жасалған деп танылады.
Үнемі (үдайы) жасаған қылмыстар да бірнеше мәрте жасалған қылмысқа жатады. ... ... ... ... ... ... ... белгісі болуы мүмкін. Мысалы, 107-бапта көрсетілген азаптау. Мұвда ұдайы ұрып-соғу немесе өзге де күш ... ... ... тән ... ... ... зардапшеккізу азаптау деп белгіленген.
Қьшмыстардың әдденеше ретжасалуы оны ... ... ... ... әкеп ... ... ... көзделген жағдайларда адамның жасаған қылмысы осы Кодекстің Ерекше бөлімінің қылмыстарды бірнеше мәрте жасағаны үшін жазалауды көздейтін бабының тиісті бөлігі ... ... ... ... - ... ... ... Кодекстін түрлі баптарында немесе баптарынын бөліктерінде көзделген, адам солардың бірде-біреуі үшін сотталмаған немесе ... ... ... ... ... ... ... екі немесе одан да көп әрекетгерді жасау қылмыстардын, жиынтығы деп танылады.
Қылмыстардың жиынтығында адам, егер жасалған әрекеттердің белгілері осы ... бір ... ... ... бі р бөлігінің неғұрлымқатаң жаза қолдануды көздейтін нормасымен камтылмаған болса әрбір жасалған қылмыс үшін осы ... ... бабы ... ... ... ... ... жауапқа тартылады (12-бап, 1-бөлігі).
Осы Кодекстің екі немесе одан да көп баптарында көздел ген қылмыстардың белгілері бар іс-әрекет ... те ... ... деп ... Адам қылмыстардың мұндаи жиынтығыңда, егер бір әрекеттің белгілері осы Кодекс бабының басқа әрекет үшін ... ... жаза ... көздеітн нормасымен қамтылмаған болса, әрбір қылмыс үшін осы ... ... ... ... ... жауапқа тартылады (12-бап, 2-бөлігі).
Егер адам қылмыстық кодекстін әртүрлі баптарында, ал жеке ретгерде баптардың бөлігінде көрсетілген екі немесе одан да көп ... ... оның ... ... үшін сотталмаса немесе заңмен белгіленген негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылмаса, овда оньщ іс-әрекегінде кылмыстық жиынтығы бар деп танылады. Басқа сөзбен ... ... ... ... ... ... ... екі немесе одан да көп қылмыстың кұрамы болады. ... ... ... ... кодекстің Ерекше бөлімінде көрсетілген баптардың әр түрлі бөлігінің немесе бір бағының неше түрлі тармақшаларында көрсетілген қылмыс ... ... ... болуы керек. Сол сияқты адамның істеген біркежі әрекетінің біреуі біткен қылмыс та, ... ... ... оқталуды немесе қылмысқа қатысуды түзетін болса, онда мұндай әрекет те қылмыстың жиынтығы болып табылады.
Қылмыстың ... болу үшін адам ... ... ... үшін де ... немесе заңмен белгіленген негіздер бойьшша қылмыстық жауаптылықтан босатылмаған болуы керек, осығанбайланысты Қылмыстықкодекстің 65, 66, 67, 68, 69, 73, 76 ... ... шын ... байланысты кылмыстық жауаптылықтан босап, қажетті корғану шегінен асқан кезде кылмыстық жауаптылықтан босату; жәбірленушімен ... ... ... жауаптылықтан босату; жағдайдың өзгеруіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату; ескіру мерзімі өтуіне байланысты қылмыстық жауаптьшықтан босату; айыптау үкімінің ескіру мерзімі бойынша ... ... ... ... үкімінің ескіру мерзімі бойынша жазаны өтеуден босату, рахымшылык немесе кешірім жасау актісі негізінде қылмыстық ... ... ... ... ... ... жиынтыгында орын алмауы керек.
Егер мұңдай мәселелер болса, оңда ондай іс-әрекетте қьшмыстың жиынтығы болмайды. Заң әдебиетінде қылмыстың ... ... жөне ... ... ... екі түрге бөлінеді.
Қылмыстыц идеалдық жиынтыгы деп кінәлінің бір іс-әрекетінен бірден қылмыстық заңның әр түрлі баптары, бір баптың әр түрлі ... ... ... ... екі ... одан да көп ... ... айтамыз. Қылмыстын идеалдық жиынтыгына Ш-ның іс-әрекеті мысал бола алады. Ш. өзініңтанысы К-ның саяжайына келеді. Ш. К-нің саяжавда қат-ты мас ... ... ... ... одан кек алу ... ... ... сыртынан мықтап бекітіп, дәлізде тұрған 10 литр бензинді саяжай ішіне шашып, от ... ... ... ... ... К. ауыр жарақат алып 4 тәуліктен соң ауруханада қайтыс болады. Ш. бір әрекетпен (К-нің ... ... ... екі кылмыс істеді: 1) бөтенінің мүлкін өрт жіберу арқылы қасақана құрту (87-бап, 2-бөлігі, «а» ... 2) ... кек алу ... ... ... (96-бап, 1-бөлігі).
4 - ТАРАУ. ҚЫЛМЫСТЫҢ ҚАЙТАЛАНУЫ
Бұрын қасақана жасаған кылмысы үшін сотталғандығы бар адамның қасақана қьілмыс жасауы қылмыстьщ ... деп ... ... ... ... білу ушін ... ... турде сот-талғаңдығы, бұрынғы істеген қьшмысы үшін жазаны толық немесе ішінара өтеуі, соны ... ... ... ... қатағьның болуы шарт. Яши, қьшмыстын қайталануы, көптік қылмыстардың ішіндегі ең қауіпті түрінің бірі. Қасақана кылмыс істеп, сол үшін ... одан ... ... ... тағы да ... қылмыс істеудің өзі мұндай адамдардың мемлекет, қоғам, жеке азаматтардың мүдцесіне қауіптірек екендігін көрсетеді. Осыған орай Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1999 жылы 30 ... ... жаза ... ... ... заңцылықты сақтауы туралы» № 1 қаулысына сәйкес соттардың назары бұрын сотталған, бірақ түзелгісі келмейтін адамдарға занда көрсетілген жазалаудың қатаң шараларының ... ... ... Республика Жоғарғы Сотының жоғарыда аталған қаулысының II тармағында «соттар Қылмыстық кодекстің қылмыстың кайталануьш (рецидивін) тану ... ... ... ... ... ... ... соттылықтар емес, олардың тек ересек жастағы жасаған қылмысына байланысты соттылық қананегіз болыпта ... ... ... ... бас ... айырылуға сотталған адам деп —бұрьш занды күшіне енген сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру жазасы ... ... ... ... ... оньщ ... бұл ... ол адам өтемеген жағдайда да (мысалы, өтеуден жалтарса, ҚК-тің 73-бабынегізіндежазаны өтеуден бо-сатылған жағдайда) ҚК-тің 75-бабына сәйкес үкімнің ескіру ... өгіп ... ... ... өтеуден босатылған реттерден басқа; шартты түрде (Қазақ КСР ҚК-нің 40-бабы немесе ҚР ҚК ... ... ... ... ... ... қолданып (ҚазақКРС ҚК-нің 41-1, ҚР ҚК-нің 72,74-баптары); міндетті түрде еңбекке қатыстыру арқылы (Қазақ ҚСР ҚК-нін 23-2-бабы) шартты сотталған ... ... ... орай бас ... ... ... ... КСР ҚК-нің 40-бабын немесе ҚР ҚК-нін 63-бабьш қолдану аркылы) немесе үкімді орындауды кейінге ... ... ... КСР ... ... немесе К.Р КК-нін, 72, 74-баптары) немесе міндетгі түрде еңбекке қатыстыру (Қазақ КСР ҚК-нің 23-2-ба-бы) арқылы айырылған жағдайларда, егер бұл адам ... ... ... немесе үкімді орындауды кейінге қаддырған мерзім ішінде ... ... ... некейінге қалдыру шарасы жойылып, сотталған адам үкім бойышпа тағайындалған бас бостандығышн айыру жазаны өтеу үшін тиісті мекемеге жіберілген кезде жаңа ... ... оның ... ... ... отелмеген сотгылыш қылмыстың рецидивін таныған кезде ескерілуі тиіс.
Сот үкімі бойынша ҚК-тің ... ... жәие ... ... ... ... ... (түзеу жүмыс-тарынабас бостандығын шектеуге) тағайындалған жаза бас бос-таңдығынан айыру жазасына ауыстырылса, бүндай адащарды бас бостандығынан айыруға сотталған деп қарауға болманды», ... атап ... Яғни бұл ... кылмыстың кайталануын анық-таудың маңызының ерекшелектеріне зор мән ... ... ... ... қайталануы сотгың мүндай адамдарға қатаңырақ жаза тағайындауына негіз береді және бұрын сотталғандығы бар адамдарға заң ... ... өтеу ... ... ... ... өтеуге тағайындалады.
Қылмыстық құкық теориясында қылмыстың қайталануы, фактіліжөн&ресми болъш бөлінеді.
Адамның бірінші істегенқылмысы үшін сотталғандық атағының бар-жоғына ... тағы да жаңа ... ... фактті қылмыстық қайталау деп саналады.
Сотталғандық атағы жойылмаған ... одан ... ада ... ... ... ... ... қайталау болып табылады.
Ресми қылмыстық қайталау деген атақтың болуы кінәлі адамның іс-әрекетін саралауға, оған жаза тағайывдағанда немесе бас бостаңдығынан айыру жазасьша ... жаза өтеу ... ... ... ... ... жазаны, жазадан шарт-ты түрде мерзімінен бүрын босату және жазаны ... ... ... ... ... қолданбау мәселесінде сот-талғандықган арылу немесе оны жою сияқты мәселелерді шешу-гетікелей әсері бар.
Ресми кдйталану жалпы, арнаулы, жай, күрделі, ... ... аса ... ... ... ... бөлінеді.
Жалпы қайталапу деп сотталғандығы бар адамның кез келген жаңа қылмыс істеуін айтамыз. Мысалы ұрлық ... ... ... өтеп ... адамның бұзақылық жасауы.
Жалпы қайталанудың қылмысты саралау үшін әсері жок, ол тек ... ... және ... ғана ... ... қайталану деп сотталғаңдыш бар адамның бұрынғы істеген қылмысьша ұқсас немесе біртектес жаңа қылмысты істеу і н ... ... ... ... үшін ... сотталған адам-ньщ сотталғаңдығы жойылмай тұрып тағы да ұрлық, ... ... ... ... баптары бойынша істелген қьшмыс құрамының күшейтілген түрінің болуы немесе болмауы соңғы қылмысты істеуден бұрын ... ... ... үшін ... болуынемесе болмауына байланысты болады, Мысалы, бұрынқасақанакісі өлтірген ... тағы да ... кісі ... ... ... "н" тармағы) жәнет.б.
Жай қайталану деп бір рет қана сотталғаңдығы бар адамның жаңа қылмыс істеуін айтамыз.
Ал, курделі ... ... екі ... одан да көп сотталғандығы бар адамның жаңадан қылмыс істеуі жатады.
Пенитенциарлык, қайталану депбұрын қылмыс істегені үшін бас бостандығынан айыру ... ... ... жазаны өтеп болған соң немесе соны өтеу барысында тағы да қылмыс істеп, бас бостандығынан айыру жазасына сотталуы айтылады.
Қайталанулар ... ... ... ... ... ... ... ең ауыр түрі қауіпті және аса қауіпті қайталану больш табылады.
3. Қылмыстың қайталануы:
а) егер адам ... ... ... ... үшін екі рет бас ... ... сотталған болса, осы адам қасақана жасаған қылмысы үшін бас бостандығынан айыруға ... ... егер адам ... ауыр ... ... үшін ... болса, ол ауыр қылмыс жасаған жағдайда қауіші деп танылады. Қылмыстардьщ қайталануы:
а) егер адам ... ауыр ... ... ... ... қасақана қылмыс жасағаны үшін кемівде үш рет бас бостандығынан айыруға сотталған болса, осы адам қасақана жасаған қылмысы үшін бас бостаңдығынан ... ... ... егер адам ... ауыр кылмыс жасағаны үшін екі рет бас бостандығынан айыруға ... ... аса ауыр ... ... үшін ... ... осы адам ... ауыр кылмьтсы үші н бас бостандығынан айыруға сотгалғанжағдайда;
в) егер адам бұрын ауыр немесе аса ауыр ... ... үшін ... ... ол аса ауыр ... ... ... аса қауіші деп танылады.
4. Он сегіз жасқа толмаған адамның жасаған қылмысы үш ін ... ... осы ... ... тәртіп бойьгаша алынып тасталған немесе жойылған соттылық ... ... тану ... ... ... ... осы ... көзделген негіздер мен шектерде неғұрлым қатаң жазаға өкеп соқтырады».
ҚОРТЫНДЫ
Егер кінәлі адам бір әрекет арқылы бір мезгілде қылмыс істеуге оқгалумен ... ... бір ... ... ... орындаса бұл да қылмыстың вдеалдық жиынтығы болады.
Мысалы У. төртінші қабаттағы пәтеріңде тұрып жолда отіп бара жатқан өзінің жек ... ... С-ны ауыр ... мақсатымен төртінші қабаттан С-ға қаратып жұдырықтаи тас лақтырады. Тас С-ға ... Ж ... ... тиіп, оған ауыр дене жарақатын түсіреді. Осы мысалдан У-дың бір әрекетінен екі қылмыс ... ... ... Оның ... С-ға ауыр дене ... ... оқталу, екіншісі Т-ға абайсызда ауыр дене жарақатын түсіру. ... ... ... деп адамның әр түрлі іс-әрекеті арқылы қылмыстық заңның әр түрлі бабына ... ... ... ... жататын қылмыс жасауын айтамыз. Қылмыстың жиынтығын идеалдық және нақты деп ... ... та, ... та маңызы зор. Қылмыстын накты жиынтығының зияндылығы идеалдық жиьштыққа карағанда қомақты ... сол үшін де оған ... жаза ... ... Оньщ ... Қылмыстық кодекстің 54-бабының 1-бөлігінің «а» тармағьша сәйкес қылмыстың нақты жиынтығында бүрын бір қылмыс істеген адамньщ жаңадан ... ... ... ... жауаптылықгы ауырлататын мән-жаиларға жатады.
Қылмыстың жиынтыгын ... ... ... білу ... ... ... Қылмыстык кодекстің Ерекше бөлімінің бірнеше баптарын бірдей қамтитын бір ... ... ... ... ... ... сот Кылмыстык, кодекстің бірнеше баптарынан сол іс-әрекеткетән бір бапты ғана бөліп алып, іс-әрекетті сол бойынша саралайды.
Жалпы және арнаулы нормалар бәсекелесі ... ... ... ... арнаулы нормалар өзара бәсекеге түссе, онда жазаны жеңілдететін мән-жайларды көрсететін қылмыстык кұқылык нормаға артықшылық беріледі.
Егер белгілі бір және нақ сол ... осы ... ... ... ... және арнаулы нормаларының белгілеріне сәйкес келсе, қьшмыстардың жиынтығы болмайцы және қылмыстық жауаптьшық осы Кодекстің ерекше бөлімінің арнаулы норманы ... бабы ... ... ... ... ... егер бір ... іс-әрекет екінші бір қылмыстың міндетгі белгісі ретінде көрінсе, қылмыстың жиынтығы ... ... ... ... ... ... ... жеке қылмыс (307-бап), ол сонымен бірге бөтеннің мүлкін ... ... ... ... көрінуі де мүмкін (176-баптың 2- бөлігі, «в» тармағы), соңгы жағдайда барлық іс-әрекет бір қылмыс болып табыладыда, ... ... ... ... ... ... РК от 30 ... 1995 г
Уголовный Кодекс РК от 16 июля 1997 года
Уголовный кодекс РК. –А., 2000.
Уголовное право РК –А., 1998 –с.
Уголовно - Процессуальный ... РК.- А., 2002 ... ... ... ... //П/р И.Я. ... - М., ... құқық. (жалпы бөлім) А Н. Ағынбаев. 2001 Алматы «Жеті жарғы»
20

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қолданыстағы заңнама бойынша қылмыстардың көптігі65 бет
Қылмыстардың көптігі20 бет
Қылмыстардың көптігі және олардың түрлері14 бет
Қылмыстардың көптігі және олардың түрлері туралы22 бет
Қылмыстардың көптігінің жекелеген қылмыстардан ерекшелігі13 бет
Қылмыстардың көптігінің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы. Қылмыстардың қайталануы және жаза тағайындау59 бет
Қылмыстық құқықтағы қылмыстардың көптігі67 бет
Аса қажеттілік жағдайында қылмыс жасау жағдайлары32 бет
Қылмыс сатылары29 бет
Қылмысты саралаудың ұғымы, маңызы және қылмыстық құқықтағы орны37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь