Жобалау мониторингісі аймағында АЖ құру

КІРІСПЕ 3
1 ЖОБА . МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІ 4
1.2 Жобаларды жіктеу 5
1.3 Жобаның қатысушылары 5
1.4 Жобаның сыртқы ортасы 5
1.5 Жобаның өміршендік кезені 5
1.6 Жобалардың құрылымы 5
1.7 Жобаны басқару атқарымының мазмұны мен құрамы 6
1.8 Жобаның уақытымен басқару 6
1.9 Жобаның құның басқару 7
1.10 Жобаның адамдық қорларың басқару 7
1.11 Жобаның тәукелің басқару 7
1.12 Жобаның ықпалдығын басқару 8
1.13 Жобамен басқару ұйымдық құрылымы 8
2 ДЕФИНИЦИЯНЫ АНЫҚТАУ . БАҒДАРЛАМА, МОНИТОРИНГ, БАҒАЛАУ 10
2.1 Мониторинг 11
2.4 Сұрау 29
2.5 Сауалдама 30
2.6 Интервью 31
2.7 Фокуc . топ 34
2.8 Контент . талдау 42
2.9 Сауал 44
2.10 Бағалау өткізу кезеңдері 48
2.11 Бағдарламалардың бағалау әдістемелері 50
3 MS ACCESS ПРОГРАММАСЫНДА КЕСТЕЛЕР ҚҰРУ 52
4 DELPHI ПРОГРАММАСЫНДАҒЫ МОНТОРИНГ ҚҰРУ 53
ҚОРЫТЫНДЫ 58
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 59
А ҚОСЫМШАСЫ 61
Б ҚОСЫМШАСЫ 68
Ақпараттық жүйелерді құрудың, енгізудің және сүйемелдеудің барлық кезеңдерінде Ақпарат Технологиялық - жобаларды кәсіби басқару:
бастамашы кезеңінде - жобаны ашу туралы өкімді дайындау, автоматтандыруға жататын бизнес-үрдістерді зерттеу үрдісін басқару, жобаның (Инвестициялық жоба үшін бизнес-жоспар) Техникалық-экономикалық негіздемесін, Техникалық тапсырмасын әзірлеу жөніндегі жұмыстардың мониторингін ұйымдастыру және жүзеге асыру, Жобаның Жарғысын әзірлеу, Шарттардың жобаларын және бағдарламалық қамтамасыз ету жөніндегі техникалық маманданымды, серверлік құрал-жабдықтарды, лицензиялы бағдарламалық қамтамасыз етуді, компьютерлік техникаларды сатып алу жөніндегі және байланыс қызметтерін сатып алуды дайындау.
Жоспарлау кезеңінде: жобалық команданы құру туралы бұйрықты дайындау, жобаның Жоспарын әзірлеу, жобаның иерархиялық құрылымы, MS Project жобаның күнтізбелік жоспары, рөлдердің матрицасы және жауапкершіліктер; жоспарларды басқарудағы қауіптерді, сапаларын, коммуникацияларын, ресурстарын, мазмұнын және жобаның жеткізулерін дайындау.
Орындалу кезеңінде: жоба бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және үйлестіру, жобаның қатысушыларының өзара іс-қимылын басқару, жоба бойынша жұмыс мәжілістерін ұйымдастыру және өткізу, жобаның қауіпі жөніндегі ескертетін әрекеттерінің сипаттамасы, жобаның туындаған қауіптері бойынша түзетілген әрекеттерін жүзеге асыру, жобаның Жоспарына сәйкес жұмыстардың уақытылы орындалуын бақылау және мониторингі, жұмыстардың мониторингі бойынша аралық есептерді дайындау.
Аяқталу кезеңінде: тәжірибелік, өнеркәсіптік пайдалануға жобаны тапсыру жөніндегі жобалық құжаттамаларды дайындау, пайдалануға енгізу туралы қабылдау сынақтарының және актілерінің хаттамаларын құру, Тапсырыс берушімен тауарларды/қызметтерді беру жөніндегі актілер, жобаны іске асыру, жобалық құжаттамаларды мұрағаттау жөніндегі қорытынды есептерді дайындау.
1. Брагин Ю. В. Путь QFD: проектирование и про¬изводство продукции, исходя из ожиданий потребите¬лей / Ю. В. Брагин, В. Ф. Корольков; ННОУ «Центр качества». Ярославль, 2003.
2. Добренькое В. И. Методы социологического ис¬следования : учеб. / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. М. : ИНФА-М, 2004.
3. Капитонов Э. А, Социология XX века / Э. А. Ка¬питонов. Ростов н/Д : Феникс, 1996.
4. Никитина Н. III. Словарь терминов в области менеджмента качества / Н. III. Никитина //. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. Вып. 24.
5. Никитина П. Ш. Мониторинг и оценка качества / Н. Ш. Никитина, Н. В. Николаева // Университетское управление: практика и анализ. 2007. М3 (49).
6. Харчева В. Основы социологии : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / В. Харчева. М. : Логос, 1997.
7.www.processconsulting.ru - А. Кузьмин - специалист по организационному развитию и оценке программ.
8. Оценка программ: методология и практика. Под ред. А.И. Кузьмина, Р. О'Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Издательство «Престо-РК», 2009.
9. Оценка воздействия проектов на бедность, Джуди Бейкер, 2000 г.
10. Мониторинг и оценка, Киев, 2004 под ред. Т.Дешко.
11. Мониторинг и оценка молодежных программ по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, 2005.
12. Programme Manager’s Plannig Monitoring & Evaluation, 2004.
13. Руководство по мониторингу и оценки программ социально-экономического развития и других целевых программ, под ред. Ю.Камаев, д.Блинк., М.Журба, Нижний Новгород, 2006 г.
14. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов Вторая редакция, исправленная и дополненная), М., 2001 год.
15. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). “Steps in Program Evaluation”, CDC Evaluation Working Group, September 1999. Available in English on the web at: http://www.cdc.gov/eval/steps.htm
16. Halabi, Hanan; Salem, Ruwaida; Wick, Laura. “Jenin Community Based RH Education Project”, Project-end Evaluation for UNFPA. Birzeit University, Institute of Community and Public Health, January 2000.
17. Ministry of Foreign Affairs, Danida. “Evaluation Guidelines”, February 1999.
18. OECD. “Improving Evaluation Practices: Best Practice Guidelines for Evaluation and Background Paper”, 1999.
19. Patton, Michael Quinn. “Utilization- Focused Evaluation – The New Century Text”, 3rd Edition, Sage Publications, 1997.
20. Scriven, Michael. “Evaluation Thesaurus, Fourth Edition”, Sage Publications, 1991.
21. “Institutionalization of Results-based Management at UNFPA”, June 2000. Available at www.unfpa.org/results/index.htm
22. “RBM at UNFPA”, ORM, April 2000. Available atwww.unfpa.org/results/index.htm
23. USAID. “Managing for Results at USAID”, presentation prepared by Annette Binnendijk for the Workshop on Performance Management and Evaluation, New York, 5-7 October, 1998.
24. WFP. “WFP Principles and Methods of Monitoring and Evaluation”, Executive Board Annual Session, Rome, 22-26 May, 2000.
        
        қазақстан республикасы
білім және ғылым министрлігі
әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті
Механика-математика факультеті
Ақпараттық жүйелер кафедрасы
Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы ... ... ... ... ... ... ... Аж құру»
050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы
Орындаған _________________________ Т.А. Нұржаубаева
(қолы)
Ғылыми жетекшісі ___________________ А.К. ... ... ... Қожанова
(қолы)
Алматы 2012
Мазмұны
Кіріспе 3
1 Жоба - менеджмент негіздері 4
1.2 Жобаларды жіктеу ... ... ... ... ... ... ортасы 5
1.5 Жобаның өміршендік кезені 5
1.6 Жобалардың ... ... ... ... атқарымының мазмұны мен құрамы 6
1.8 Жобаның уақытымен басқару 6
1.9 ... ... ... ... ... ... қорларың басқару 7
1.11 Жобаның тәукелің басқару 7
1.12 Жобаның ықпалдығын басқару ... ... ... ... ... 8
2 Дефиницияны анықтау – бағдарлама, мониторинг, бағалау ... ... ... ... ... ... 30
2.6 Интервью 31
2.7 Фокуc - топ ... ...... 42
2.9 Сауал 44
2.10 Бағалау өткізу кезеңдері ... ... ... ... 50
3 MS Access ... ... құру 52
4 delphi программасындағы монторинг құру ... ... ... 59
А ҚОСЫМШАСЫ 61
Б ҚОСЫМШАСЫ 68
Кіріспе
Ақпараттық жүйелерді құрудың, енгізудің және ... ... ... ... - ... кәсіби басқару:
бастамашы кезеңінде - жобаны ашу туралы өкімді дайындау, автоматтандыруға
жататын бизнес-үрдістерді зерттеу үрдісін басқару, жобаның ... үшін ... ... ... ... ... жөніндегі жұмыстардың мониторингін ұйымдастыру және
жүзеге асыру, Жобаның ... ... ... ... ... ... ету жөніндегі техникалық маманданымды, серверлік
құрал-жабдықтарды, лицензиялы бағдарламалық қамтамасыз етуді, компьютерлік
техникаларды ... алу ... және ... ... ... алуды
дайындау.
Жоспарлау кезеңінде: жобалық команданы құру туралы бұйрықты дайындау,
жобаның Жоспарын әзірлеу, жобаның иерархиялық құрылымы, MS Project ... ... ... ... және ... ... қауіптерді, сапаларын, коммуникацияларын, ресурстарын, мазмұнын
және жобаның жеткізулерін дайындау.
Орындалу кезеңінде: жоба бойынша ... ... ... жобаның қатысушыларының өзара іс-қимылын басқару, жоба бойынша
жұмыс мәжілістерін ұйымдастыру және өткізу, ... ... ... ... ... ... ... қауіптері бойынша
түзетілген әрекеттерін жүзеге асыру, жобаның Жоспарына сәйкес жұмыстардың
уақытылы орындалуын ... және ... ... ... ... есептерді дайындау.
Аяқталу кезеңінде: тәжірибелік, өнеркәсіптік пайдалануға жобаны тапсыру
жөніндегі жобалық құжаттамаларды ... ... ... ... ... және ... хаттамаларын құру, ... ... беру ... ... ... іске ... ... мұрағаттау жөніндегі қорытынды есептерді дайындау.
1 Жоба - менеджмент ...... өнім ... ... ... шығаруға бағытталған
мақсатты, уақытта шектеулі шара.
Жоба адами, материалдық және финанс қоралары әр жолы жаңа ... ... ... үшін ... шара боп ... Бұл ретте
уақыт және шығындар жобаның орындалуына қатал шектеулі, ал өзі ... ... ... ие ... ... ... бет ... жобаның тапсырынды мақсатының ұйымымен
кел- кесте және бәсіре бюджеттің ... ал да өзге ... және ... ... ... іліктес жұмыстың кешенін ұсынады.
Жобаның (Project attributes) басқа сипатамалары жаңалық, комплектілік,
оның ... ... ... зар ... ... ... ... болып табылады.
Жобамен басқару (Project Management) - табыс немесе ... ... ... ... ... ... дағдыларды,
әдістерді, ақы-пұлдарды және технологияларды ... ... ... жоспарлау, ұйымдау, мониторинг және жобаның барлық
аспекттерінің тексерісін, ал да ... оның ... ... және шегінді ұсынған мінездемеде жету мақсатымен табылады.
Жобалармен басқаруда жүйелі тіл табу және ... (System ... Project ... and in) - ... ... және ... методологиясының бағыты, нысандарды жүйелі сияқты талқылау
соның негізінде жатады.
Жоба күрделі жүйенің санына ... ... ... ... ... ... жүйелері сияқты.
Жүйелі тіл табуды жай-жапсарларға деген пәнаралық және біртұтас назар
арада бүтіндікте деген және күрделі ... - ... ... ... ... ... мақсаттың қойылымының ықшамдау үшін жасау қояды.
Жүйелі тіл табу нысанның тұтастығының әйгілеу, әр ... ... ... ... ... ... суретке шығаруына
бағытталған. Ол ... ... ... ... ... ... ... барлық толықтық және күрделігімен оның ішкі ... ... ... ... ... ... ... принциптік жүйелі үлгісі іліктес негізгі шығырлардан
құралған: ... ... ... ... ... Жобаларды жіктеу
Бағдарлама(Program) - ортақ мақсат және оның орындалуының шарттарымен
бірлескен іліктес жобаның және түрлі іс-шараның тобы.
Бағдарлама, немесе жоба, ... ... ... табылады. Алайда жеке
жобаға қарағанда бағдарлама үлестін арнаулы әдістерін және ... ... ... мақсатарына тапсырылған шектеуде және оның
орындалатың шартын сақтап жетуин сұрайды.
Бағдарлама жобалардың жинағы, бір ... ... , ... орындалатын уақыты, технологиясы, ұйымдастыру және басқа сияқты
болып табылады.
1.3 ... ... ... (Project ... - ... жобаға
қатыстырылған немесе жобаны іске асыру барысында ... ... ... мен ... Жобаның сыртқы ортасы
Жобаның сыртқы ортасы туралы ұғым және оның мәні. Жобаның ... ... ... (Project ...... ... жетуіне
мүмкіндік туғызатын немесе кедергі келтіретін ішкі және сыртқы күштердің
жиынтығы. Жобаның сыртқы ортасынан ерекшелеуге ... ... орта – жоба іске ... ... ортасы және
• алыс орта яғни кәсіпорынның өз ортасы.
1.5 Жобаның өміршендік кезені
Жобаның өміршендік кезені (Project Life Cycle) - ... ... ... ... ... ... ... немесе ұйымдардың
тарапынан жұмыстың және тексерістің қажеттілігімен өндірістің технология
шығысынан атау және саны ... ... ... ... ... ұғымы және мақсаттары
2. Жобаның құрылымының әдістемелік негіздері: мақсаттардың ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымы,
жауапкершіліктің ұяқалыпының, қолданатың қоралардың ... ... ... (Project Structure) - олардың арасында жобаның және
байланысты элементтердің құрамы.
Жобаның құрылымы жобаның пішінді ... ... ... ... озықтығының тексерісі үшін және жетерлік құрама бөліктерге
ұсынуға қажеті боп табылады.
1. Үлгі, иерархиялық, сап ... жйне ... ... ... ... ... деп аталады.
1. Жобаның құрылымды нобай ұйымы ұйымдық ағаш деп аталады.
2. Жобаның құрылымды үлгісі және "ұйым ағаш" ... ... ... ... ... ... ... мақсаттың ағашы, ұйымның ағашы және
қалыптамалық жауапкершілік үлестірімінің негізіңде жобаның желілік қалыбы
құрылады.
4. ... ... және ... ... құны ... ... ... Жобаның материалдық – техникалық құрылымды нобайың қамсыздандыруы
жобаның қоралардың ағашы деп аталады.
6. Жобаның жүзеге асуында ... ... ... ... ... ... деп ... Жобаны басқару атқарымының мазмұны мен құрамы
1. Жобаны ... ... ... ... ... ... ... басқару үдірістері: жаһатшілеу, ... ... ... ... ... және ... өзгерістерімен басқару. Жобаның тұжырымдамасының зерттемесі.
Жобаны басқарудың атқарымдық саласы. ... ... ... ... ... ... басқару. Жобаны басқарудың қосалқы
атқарымы. Коммуникациялармен басқару. Сатып алынған заттарды ... ... ... ... шоғырлануы.
Жобаның мақсаттары (Project Objectives) – қызметін қалаулы нәтіжесі,
жобаның тапсырынды шарттарында жеңісті орындалуының ... жоба үшін бір неше ... ... ... мүмкін, олар мақсатын
жетістігімен ашық мағынаға, нәтижеге ие болу керек, қлшемді болу керек, ... ... және ... ... болу ... ... ... тынымның саласы уақытпен, бюджетпен, қорлармен және ... ... ... ... ... ... ... Жұмыстың ұйғарымі(сипаттамасы).
2. Күнтізбелік жоспардың құралымы.
3. Жұмыстың кестесінің басқаруы.
Уақытты параметрлермен жобаны басқаруы, барлық ... және ... оның ... ... ал да оның ... ... әр түрлі күнтізбелік (жұмыстың кестелері) құрастыруы қамталады.
Күнтізбелік жоспарлар жобаның барлық ... ... және ... ... және ... ... түрлі деңгейлері
үшін құралады.
1.9 Жобаның құның басқару
1. Жобаның құнын басқару ... ... ... және қаржыландыруын жоспарлау.
3. Құн жобаның орындалуының ұйымы және тексерісі.
4. Жобаның жаралған құнының реттеу және күйдің анализы.
Жобаның құнымен және ... ... (Project Cost and ...... басқару тарауы, жобаның ... ... және ... үшін қажетті үдерістерді мазмұнына
енгізеді. Қорларды ... ... және ... ... құралымын
бағалау және құнның тексерісінен құралады.
1.10 Жобаның адамдық қорларың басқару
1. Адамдық қорлармен басқару үдерістері: ұйымдық жоспарлама.
2. Жобаның командасын іріктеу.
3. Жобаның ... ... ... ... ... ... басқарудын ерекше атқарымы
сияқты, жобан іске асырғанда жобаның штатымен және қызметкерлерімен, және
адамдық қорлармен тиімді басқару ... ... ... ... ... боп ... оның өміршендік кезеніңде, іске асыруы үшін ... ... ... ... Жобаны іске асырған кезінде
оның қызметкерлерінің саны өзгереді.
Жобамен басқару командасы (Project Management Team) – ерекше ... ... ... (бас менеджер) атқарлатын, жобаның
өызметкерлерімен қамталған, олар өз ... ... ... ... және ... жүзеге асыру кезіне жасалады.
Жобамен басқару командасы – жобаның кейбір қатысушылардың өкілдерін
және техникалық қызметкерлерін қоса тікелей ... ... ... ... ... команда ұйымның жұмық жобаларында іс жүзінде жобаның командасының
барлық мүшелерін енгізеді.
Жобамен басқару командасының ... ...... ... тиімді
жетуи үшін жобаның басқаруын атқарымдарын іске асыру.
1.11 Жобаның тәукелің басқару
1. Тәукелмен басқару үдерістері.
2. Тәукелді теңестіру және бағалау.
3. Тәукелдің тексерісінің және ... ... ... және
ұйымдау.
Жобада тәукелмен басқаруы (Project Risk Management) – анализдерді және
лайықты ... ... ... ... және ... елеун ішіне алады. Тәукелдің анықтаун және болжаун, тәукелдің
сандық сарапшылығын, тәукелге елеуның ... ... және ... ... ... ... елеу ... ішіне алады.
1.12 Жобаның ықпалдығын басқару
1. Жобаның ықпалдығын басқару үдерістері.
2. Жобаның жоспарын істеп шығару.
3. Жобаның жоспарын іске асыру.
4. ... ... ... – жобаның мақсаттарына жетуы үшін түрлі мүддені, әрекеттерді және
нәтижелерді біріктіреді. Ықпал, жобаның бастығының бұлақты ... боп ... ... ... лайықты даралықты, адекваттық
техникалық білімдерді, ұйымдық және ... ... ... өзгерістермен басқару (Project Change Management) – ... ... іске ... өзіне жобаның өзгерісін ықпалдау
және басқару үшін ... ... және ... ... жобалармен
басқару бөлімі. Болжаудан, жоспарлаудан, іске асырудан, тексерістен және
қзгерістерді реттеуден құралады.
1.13 Жобамен ... ... ... ... ... ... ... ұйымдық құрылым.
3. Жобалармен басқару. Жобалармен жалпы басқару.
4. Екі жүзді ұйымдық құрылым.
5. Күрделі ұйымдық құрылым.
Жобалы – хабардар басқару ... by ...... ... және ... ... ... және ұәымдын
әрекетінің шегінде шешилетін, жеке алынатын тапсырыстар және ... ... ... ... ... тәсіл.
Жобалы – хабардар басқару компанияның ... ... ... ... ... ... басталып, орындалып, аяқталып
жатқан алдымен жеке бірнеше жобалардын орындалуы сияқты, өзінің өндірістік
мақсаттарын ... ... ... жоспарлауын және компаниянын ... ... ... ... ... құтаюн және оның толассыз дамуын
қамсыздандырады.
Жобаның ұйымдық ... (Project ...... ... ... және ... қызметкерлерін ішіне алатын, жобаға сәйкес
мезгілдік ұйымдық құрылым.
Жобаның ұйымдық құрылымы жобаны іске ... ... ... ... ... табылады. Бұл өзгерістер жобадағы келісім және өзге
шартармен орындалуының жобаның өміршендік кезеңінің пайдалану саттысынан
тәуелді болады.
Тиімді:
1.Ұйымдық ... жоба ... ... сәйкес болу керек.
2. Ұйымдық құрылым жобанын мазмұнына сәйкес болу керек.
3. Ұйымдық құрылым сыртқы ортанын талаптарына сәйкес болу ... ... ... ... ... алады:
- Барлық ұйымдық бірліктерді теңестіру;
- Жобаның қызметкерлердің атқарымын және қарымқатынасын анықтау;
- Ұйымдық құрылымның бірліктердің арасында жауапкершілікті және
өкілеттікті бөлу;
- ... ... ... ... және ... ... ... анықтау – бағдарлама, мониторинг, бағалау
Алдымен, бұл түсініктерді жақсы менгеру үшін ... ... ... ... түсініктерді анықтаймыз. Біз әлеуметтік жобаның
мониторингын және бағалауын және ... ... ... ... бірақ не екенің білмейміз? Сонымен бірінші түсінікті қарастырайық
– Бағдарлама – шектелген ... және ... ала ... ... ... ... (нақты жағдайдың өзгерісі, ... ... ... ... ... ... ... әлуеметтік бағдарлама анау ... ... ... ... ... ... не тап
өзгертуге қажеттілігін табуын және бағдарламаның ... ... ... ... нәтижесі жағдайдың (мәселенің шешімі)
қажетті өзгерісі болу керек: мәселе, берекесіздіктің деңгейінің ... ... ... ... сапасы көтерлеуі, адамның
денсаулығын жақсарту және басқа. Барлық үдерістін орындалуына ... ... ... ретті қадамдар және көрінген бағдарлама ұқыпты
жоспарлану керек. Осы ... ... үшін ... ... ... ... ... қажет. Бағдарламаның бір қалыпты ... және ... ... ... ... ... ... Осы атқарымдар мониторинг мен бағалау деп ... ... - ... өнім ... ... ... шығаруға бағытталған
мақсатты, уақытта шектеулі шара; тағайында жіберілетін ... ... ие ... ... ... оның жеңісі шараның бітісін
білдіреді. ... көп ... ... жеңісіне жетуи үшін шектелген
қорларды қолданады.
Төменде ... ... ... мысалын көрсетеміз:
2.1- cурет. Бағдарламаның моделі
(Бағдарламаның үлгісі, жабдық, орта, шара, адамдар, үдерістер, шараның
шешімі, материалдар, технологиялар, мониторинг, ... ... ... жоба – алдынала ескертілген мерзімде
шектелген қорлар саның пайдалануы мен белгіленген ... ... ... ұйым щарасының ерекше түрі.
Жобаға қарағанда бағдарлама үлкен масштабты және шараның ұзақтығын
жобалайды және ... ... ... ... Екіншелей біз “бағдарлама” және
“жоба” деген тұсініктердің ... тең ... деп ... біз ... ... ... ... Мақсатты комплекстік бағдарлама – бір жалпа нәтижеге қаратылған
мерзім, орындаушылар, өндірістік – ... ...... ұйымдық түрімен ... ... ... ... – техникалық, әлеуметті, экологиалық нақты комплекстік
бағдармалар белгілі.
Тапсырыс немесе бағдарламаның стратегиалық ...... ... жасалған түсінік. Тапсырым бір масштабтық мәселенің шешіміне арналған
бағдарлама еңгізілетін салым боп табылады. ... ... оған ... ... ... тапсырма бағдарламаның
орындалуының мәнмәтінің келтіреді, оның ... ... ... ... ... мен ... ... нақты
бағдарламаның шегінде шешілмейді де шешімін шығаруға да мүмкін ... ... ... ... атқарушылардан бағынды: түрлі
сыртқы факторлардың әсері өте маңызды және ... ... ... ... ... мүмкін.
Бағдарламаның мақсаты – бағдарламаның жеңісті орындалуы үшін болжалған
нәтіже. ... ... жету ... ... ... ... ... Егер барлығы жоспар бойнша дұрыс
есептеліп орындалған болса, бағдарламаның мақсатты ... келу ... ... өлшемді болу керек. Бір сөзбен ... ... ... қалай жеткенімізді пайымдаумыз керек.
Бағдарламаның тапсырыстары – бағдарламаның атқарушыларымен жетілген,
жақын ... ... ... ... ... ... ... орындалуын “өлшеуі” үшін дәл ... ... ... ... ... ... және ... солардан тәуелді болады.
2.1 Мониторинг
Бағдарламалардың мониторингі
Себептерсіз анықтаусыз жалғасып жатқан әсерлердің айқындалу және өлшем
келетін мақсатпен, бағдарламалардан мониторингдың әдістемелік ... ... ... ... қарауға болады. Пәндерге бағалаудың
жарастықтығы үшінші толқынға ... ... ... ... дамытуда
толқындар туралы тұжырымдамада негізгі мән мәтінің элементі мен санауға
болады.Мониторинг индикаторларда және ... ... және ... ... ... сияқты негіздеген ішкі ... ... ... ... ... ... ала ... қорлар шектелген уақыта қолдануыда ... ... ... ... ... ... жақындау керек,
біресе ұмыту мүмкін емес, не бағдарламалар әзірлеулері маңызды ... ... ... ... келіп жатыр. Материалдардың,
адамдардың, ... және ... ... ... ... қажетті қорларын жүзеге асыру керек. Әр бір бағдарламаның
дұрыс әдістеу үшін алынған нәтижелерді айқындап ... ... ... ... ... ... және нәтіжесің байқау боп табылады.
Бағдарламаның мониторингы мен бағалауы
Бағдарламаның мониторинг және бағалау деген түсініктерің ажырату керек.
Бұл түсініктердің маңызы бір – ... ... мен ... қабылтайтын беттердең мәліметті алуымызды байқау. Бірақ олардың
айырмашылығы, мониторинг мен ... ... ... ... ... Бағдарламаның мониторинг «жұмыстар қалай жүріп жатыр?» деген
сұраққа жауап беру ... Ол ... дәл ... кездегі жағдайын анықтап,
алдын ала жасалған жоспармен салыстырады.
Мониторинг индикаторлардың түрі:
1. Қорларыды мониторинг – қанша қорлар жұмсатылады
2. Өнімдерді мониторинг – көрсетілген ... ... ... ... ...... ... үшін бағдарламаны орындап
алынатын нәтіжелер
4. Тиімді мониторинг – ... ... ... ... және ... салыстыру
«Өнім» және «нәтіже» деген түсініктерді ... ... ... ... көрсетеді, екіншісі бағдарламаның қолданатындарға
нәтіжесің көрсетеді.
Мониторингдың түрлері
1. Бағдарламаны орындау. Негізгі қорларды және ... ... ... ... Көрсетілген шарттардын сапасын талдау. «Кері байланыс»ты қолданып
көрсетілген шарттардың сапасы туралы мәлімет жинауына бағытталған.
3. ... ... ... ... қорларды қолданған кезде алынатын
қорлар мен нәтіжелердің бағытын тексеру үшін қолданылады.
4. Жабдық мониторингы – ...... ... ... - мониторинг және басқару үшін бағдарлама. Интернет ... ... ... ... мен ... басқаруына мүмкіндік
тұғызады.
5. Қолданушылардын қалауы орындалғаның айқындайды. Бұл түрі шарттардың
сапасын мониторингы мен байланысты. Бұл ... ... ... ... және ... құралады.
Мониторинг құрылысының тәртібі
Бағдарламаның мониторингін өткізген кезде келесі элементтерді қарастыру
керек:
1. Қорларды қолдану (жоспарға сәйкес қолданылған қорлар)
2. Бағдарлама орындалуының үдерістері ... ... ... ... ... ... сәйкес жобаның мазмұны мен мерзімі)
3. Бағдарламаның өткізу нәтіжелері (нәтіжелер қаншама жетилип жатыр)
4. Бағдарламаның ... ... ... ... ... ... етеді, әсері неде)
Мониторинг құрылысының тәртібіне кіретін элементтерді ... ... Осы ... негізінде бағдырламаның мазмұнына
байланысты. Бірақ жалпы мониторинг ... ... ... ішіне
алады. Біріншіден, көрсеткіштерді (индикатор) анықтау қажет, ... ... ... ... ... ... өткізу
үшін мәлімет жинау көзің табу. Содан соң мәлімет ... ... ... ... ... ... анықтау. Артық мәлімет алмай үшін ... ... ... ... ... ... ... тиімің еңгізу
керек. Бағдарлама мәліметтердің алуынан мониторингдың құндығы байланысты.
Тиімді шарты топты құру болып белгіленеді, ол топ ... ... ... Мониторинг үдерісіңде мәліметті өндеу және талдау әдісі маңызды,
ал және ол ... ... ... ... ... ... құрылымы шарттардың түріне, территориалық
ортасына және ... ... ... Жеке ... және кішігірім бағдарламалардың мониторингы.
Бағдарлама өткізілу туралы мәліметті мазмұндайтын ... ... ... ... ... осы ... ... өткізіледі.
2. Муниципалдық немесе регионалдық бағдрламаларды мониторинг. ... ... ... үшін ... ... ... ... сандық мәліметтер боп есептеледі.
3. Салалық мониторинг. Түрлі ... ... сала ... ... ... ... мониторингы (trend monitoring)
Мониторингдың осы түріне «тренд» терминың қолдануы болжап жатыр, не
өзгерістер және олар ... ... ... ... ... мерзімді мерзімде
уақыт нақтылы аралықтар арқылы болып жатыр және ұзақ ... ... үшін ... параметрмен келіп жатыр. Осы үшін ... ... ... ... ... үшін жиналмайды, олар мониторинг және
бағалау әр түрлі тұрғылар үшін ... ... ... ... ... ... осы түрі бағдарламаларды жоспарлау үшін қазіргі сапалы
шарттар ... үшін ... ... ... бағдарламалардың келешегі
салыстырулары. Негізгі деңгейдің мониторингдың ... ... жиын ... ... сияқты құнтты компоненттердің уақытша өзгерістердің
үлкен сандар болады. Осы әдіс бірақ кемшілікпен ... ... ... өту ... ... ... ... келіп жатыр.
Бағдарлама орындалуы баықалу (Implementation monitoring)
Мониторингдың осы түрі жоспар бойынша атқархатын әсерлер бағалап жатыр.
Бағдарламалар орындаулары мониторингдың өте ... ... ... ... ықпалдары бағалау сияқты басқарулар жақсы тәжірибелері
анықтау келіп жатыр, әр ... ... және ... ... осы түрі ... ... және ... нәтижесілер құрастыру үшін
қолданып жатыр және өзі ... ... ... зерттеп
отырулар қоспайды. Көптеген сарапшылар ойлап жатыр, не бағдарламалар
орындаулары барлауы өте ... ... ... осылай әр түрлі көздерден
бағдарлама ... ... ... ... ... жатыр, не көп толық
бағдарлама туралы нақты ұсыныс істеп жатыр.
Бағдарламаның тиімің мониторинг (effectivness monitoring)
Егерде бағдарламаның орындалуы ... ... ... ... ... жағымсыз әсер келтіретін ерекше шараларды тұғызады.
Жобаның мониторинг (project monitoring)
Осы түрі ... және оның ... әсер ... ... немесе
жобаны бағалайды. Теңесудің әдістен ... ... мен іске ... ... түр ... бағдарлама өткізулері жиюлы немесе оның
өткізуден кейін.
Бағдарламаның сәйкестігін мониторинг (сompliance monitoring)
Басты мақсаты ... ... ... және ... бағытталған. Өлшемдер санды және сүретті болады. Бөлінген
өлшемдер бағдарламадан және оның ... ... ... әдісің таңдауы және ... ... ... әзірлеулер кезіңде өте тиімді болып жатыр.
Жоғары, біз Бағдарлама түсінігін талқыладық. Әрі қарай ... ... ... ... ... ... ... талдаймыз –
орындалу кезінде бағдарламамен басқарудың бөлігі ... ... ... рәсім боп есептеледі, бағдарламаның өміршендік ... неше рет ... ... не үшін керегін кесте ретінде көрсетеміз:
2.1- кесте. Мониторинг мәлімет:
|Кесте – Мониторинг ... және ... ... бағдарламамен басқарудың |
|бөлігі боп есептеледі – кері байланысты қамтайтың бағдарламамен |
|басқарудың бір элементі ... және ... ... ... ... кезінде|
|пайда болған мәселелер және ауытқуларды алдын ала ескертуіне |
|бағытылған ... ... ... ... ... және ... ... қиындықтарды шешуіне бағыталған шешімдерді шығаруына ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... бағдарламалық |
|шараларың іске асыруы есептеледі ... ... ... ... ... ... ... есептеледі.
Регионалдық даму бағдарламасының мән мәтініңде мониторингдың объектісі
бағдарламалық шаралар боп ... ... үш ... ... ... ... ... қолдану, жұмыстың мақсаты және сапасы.
Басынан нақты жоспарыңыз болса мониторингды өткізуі өзінізге мақұл
болады.
Мониторинг бағдарламаны ... ... ... ... ... ... бермеу мүмкін, бірақ бағдарламаның ... ... ... санаптың жақсы нүктесі болуы мүмкін.
Назарыңызды аударыныз, қолыңызда нақты жоспар болса, ... ... ... ... ... қарап, сіз өзініздің жоспарынызда қай ... ... ... ... шарт, және әр бір шара бойынша мәлімет ... ... ... ... ... өткізгенде, орындалу кезінде
келесі мәліметтердің жоспары сізге ыңғайлы болады:
Қай кезде жоба ... ... ... ... ... ма? ... ... не үшін болған?
Қанша ақшалы құралдыр осы жобаға жаратылды және неше адам осы ... адам ... ... ... ... боса босатылды ма? Босатылған болса, не
үшін? Өзініздің мониторингыңыздың ерекшілігі бойынша тағыда ... біз ... ... жобаның немесе бағдарламаның шегінде сол немесе ... ... ... ... білуге кері байланысты орнату қажет. Егер
нақты топқа бір ді бір жоба үнамаса немесе қажетсіз ... ол ... ... ең ... ... ... ... білу қажетті. Сол
жұмыста қатысқандардың және қатыспағандардың ... ... ... ... бағдарламаның немесе жобаның жеңісте болған болмағанын
білесіз.
Назарыңызды қаратыныз, мониторингдың және бағалаудың ... ... ... ... беру. Мәлімет жеткілікті, уақытылы, үмітті және
ең бастысы анық болу керек.
Мониторинг өткізген кезінде ең қажеттісі:
1. Қорларды ... ... ... ... ... ... ... Бағдарламаның орындалу үдерістері (жобаның мазмұны мен ... ... ... ... болу ... ... ... сақталу керек)
3. Нәтіжелер (қай жағдайда нақты нәтіжелерге жетеміз)
4. Әсер ... шара ... әсер ... әсері қандай)
Мониторинг өткізу үшін алдын ала оның сипаттамасың белгілеу керек, және
мониторинг өткізгенде ... ... ... ... және ... ... ... мен салыстыру керек.
Мониторинг және бағалау системасың құрастырғанда келесі қадамдарды
істеу қажет:
-Бағдарламаның ... білу үшін ... ... ... ... үшін ... ... білу қажет (ұйымдар,
бөлімдер, жеке адамдар, адам топтары, құжаттар және басқа);
-Мәліметтерді жинау түрін тандау;
-Мәліметтерді жинау графигін және жиілігін анықтау;
-Керекті ... ... ... табу және сол мәліметті беретін
адам мен ... ... келу ... ... ... және талдау технологиясын анықтау;
-Қалай и кімге мониторингдың мәліметтері берілетінің және оны қалай
жұмсататының жоспарлау ... ... ... мақсаттары бойынша ұқсастығы
айырылымды болады, мәселе берекесіздіктін төмендеу бағдарламасы.
2.2- кесте. Әлеуметтік мониторинг бағдарламасы:
|Берекесіздіктің төмендеу бағдарламасының ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... мектептегі балдар мен қыздардын арақатынасы ... ... орта ... ... ... % ... ... дейингі халықтың сауаты ... ... ... ... ... ... % |
|5 ... ... ... мен ... ... % ... ... суға мүмкіндігі бар халық бөлігі ... ... ... ... ... ... әлуеметік мүмкіндіктерді көбейту шара шешімдерін шығаруға арналған
индикаторлар көрсетілген. Қомақты ... ... ... қарастырылғаның
көруге болады.
Қазақстан республикасының берекесіздік төмендеу Мемлекеттік бағдарлама
жобасының әлуеметтік индикаторлардың үйлес ... ... ... ... ... ... ... төменде:
2.2- кесте. Әлеуметтік мониторинг бағдарламасы:
|Қазақстан республикасының берекесіздік төмендеу Мемлекеттік ... ... ... |
| ... 3 кезегінде оқыйтын бөлігі ... ... ... ... ... ... ... ... екі ... ... ... ... төмендеу бағдарламасының айырмалы басымын көрсетеді.
Өмірдің барлық жағдайлырана иникаторлардың бір дұрыс ... ... ... Не ... не ... емес екнің бағдарламаны жасаушы анықтайды
және сол ... ... ... масштабтағы бағдармаларда қосымша регионалдық индикаторлар
болуы мүмкін: кей бір жерде үшінші кезекте оқу ... болу ... кей ... ... ... суға мүмкіндігі бар жоғын шешу.
Бұл байланыста, Мониторингды ... ... сіз ... ... ... ... мен ... тізімін анықтайсыз.
Барлығы мониторингды нақты жоспар және ... мен ... Енді ... бар кезде, тапсырманын ... ... ... мен ... ... ... ... орындайтын шараныз бен байланысты барлық
сұрақтарды систематикалық ойлау. Осы мәліметтін ... табу ... ... ... ... ... ... мүмкін. Бұл белгілі,
бірақ мәлімет ... ... ... жоқ. ... ... оны жинау керек,
анализ жасау керек және әр кезі есептеу керек. Сіз және ... ... ... мәліметтер мен қолдану және соны онай түрі мен
орындауын табу керек. Және осы мәлімет әр кезі ... жату және ... ... есепке алу керек. Біздің ... ең ... және ... ... ... немесе жобаның бір кезінде
мониторингдың барлық үдерістерің бағалау. ... сөз бен ... ... ... ... ... ма және үдерістің
жақсарту жолдарын табу керек.
2.3- кесте. Мониторинг:
|Мәліметті жинау мен талдау үдерісі ішіне алады: ... ішкі ... және ... ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама туралы құру. ... және ... бос ... ... ... іске асырулары жүйелі шолуы бұзушылықтардан ... ... ... Нақты инспекцианы айқындау. Жобаға алға |
|басуларға нақты өлшемге түралы қойылған аудит көрсетімдер. Қаржы. ... ... ... мүдделі тараптан көмекпен жобаға және пайда ... ... алға ... курста болады. |
| ... ... ... ... күй туралы қысқаша және |
|информациялық есептеу нәтижесілердің берудің тез және тиімді ... ... ... ... ... ... үшін жақсы менеджмента жобалық.|
|Әлсіз менеджмента жобаның орнын басуы. ... ... мен ... ... ... ... есептеме құрылымданады. Халқаралық тәжіребеде келесі өлшемдер
қарастырылады:
-Релеванттық – шешілетін ... және орта ... ... ... ... өлшем бойынша
бағалау – бағдарламаның өндеуі және дайындауның сапасын бағалау;
-Тиімділік, қаншама бағдарламаның ... ... ... ... ... ... көрсетеді; тиімділік – нәтіжелер және
жұмсаудау қарымқатынасы;
-Нәтіжелілік анық топтардан – ... ... ... ... ... ... ... нәтіжелерінің қаражатын көрсетеді;
-Импакт жобаның кенейтілген ортасына ... ... ...... стратегиалық мақсаттарын жетуине енгізілген
қаражаты;
-Тұрақтылық – ықтималдық сол, не ... іске ... ... ... ... ... ... кейін жұмыс істеу
жалғастырады.
Негізгі тіреуде барлауда тиімділікте, нәтижелілікте және тұрақтылықта,
кіші дәрежеде белгіде ... ...... және ... бойынша есептеу нәтижесінің маңызды қорытындылары алады немесе
бағдарламалар іске ... ... ... ... ... керек,
немесе болу сонымен бірге негізде сарапшылардың олардың кепілдемелері және
шешімдері. Бірінші тұрғы жобаға ... ... ... ... ... барлау үшін типті. Кепілдемелердің бірақ қажеттілігі
барлауға өткізулерге сапаға, және ... ... ... ... ... оң ... етіп ... бойынша мамандардан, қарсында, жаңа бағдарламалар әзірлеу бойынша
кепілдемелер әдетте күтіп жатыр.
Таңдау сол ... ... ... ... ... іске асып ... сәтке дейін, біз Сізбен сондай ұғым Бағдарлама, Жоба, Барлау сияқты
қарап ... ... ... ... қарастыруға өтеміз – Бағдарламаны
Бағалау - нақтылы ... үшін ... ала ... ... ... мен ... ала кең шенбер сұрақтар бойынша бағдарламамен
байланысты анықталған мақсаттар (М.Патон).
Бағдарламалар бағасы ... ... ... ... ... ... ... өзектілік, тиімділік және табыстылық жүйелі ... және ... ... іске ... және енді ... бағдарламаларды және
жобаларды мүмкіндік беріп жатыр. Ереже сияқты, баға, ішінара жүргізіліп
жатыр және нақты ... ... ... ... ... ... және жорамалдар бар болу туралы мәліметті беру, нақты
сұрақтарға жауап беру ... ... ... анықтау жұмыс істеп жатыр, ал
не бағдарламада жұмыс істемейді немесе ... және ең басы ... ... беру ... ... ... ... қызметтер алгоритмі жуық шамамен
бірдей ... :
1. ... баға ... ... ... ... бағалар
мақсаттың және есептердің әзірлеуге, командалар ... ... ... ... ... ... ... әдістердің таңдауға,
іріктеулер құрастыруға, бағалар жоспардың жасауға ... ... Ары ... әсерлер баға және ықтимал түзеу аралық нәтижелер талқылау
үшін бағадан командадан ... және оның ... ... әр ... ... қолданудан тұратын бағалар өткізу;
3. Қорытынды кезең, жүрісте алдын ала нәтижелердің бағалар, эксперттік
талқылау нәтижелердің ортақ талдау жүргізілетін, ақырғы ... ... ... оның нәтижелерден түрден тәуелділікте ... : әсер ... ... үшін немесе ұйым қызметтер жеке оның
компоненттің, түзету үшін немесе нақты жоба, кейбір ... ... ... Кез ... ... ... ... жобадан, өкілдерден
қызметкерлерден ғана емес және негізгі мүдделі ... ... ... ... ... жоспары (бағдарламасы)
Қажетті құрау бағаға бастауыға әлі дейін оның өткізу жоспары. Егер
сондай ... ... ... ... ... ол баға өткізу туралы
есептеу нәтижесіге негізге бола бастай ары ... ... алты ... ... кіріп жатыр :
1. Бағалар алғышарттардың қысқаша сипаттамасы бойынша ... ... кім үшін баға ... жатыр, қандай оның фокусы және не баға ұйымда
жоспарларға және кестелерге сыйған сияқты, ол ... ... ... ... ... : ... ... және есептер.
3. Жиынның аспаптардың және әдістердің қысқаша сипаттамасына ... ... ... ... ... Әсерлердің және шаралардың кестелері.
6. Күтхаты өнімдерді бағалау және оның нәтіжелерін ... ... әр бір ... ... ... ... ... қысқа сипатам берініз, ал негізінде:
кім және не үшін бағалау өткізіліп жатыр;
қай ұйымдық қорлар бөлінген (бюджет, ... іс ... іс ... ... ... ... ... басқару
топтың қатысушылардың уақыты және басқа), және басқа ұйымдардың қай қорлары
іске ... ... ... ... ... ... жұмысты жоспарына еңгізілген.
2. Бағалауыныздың фокусың жазыныз: зерттеу кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... және аспаптардың тізімі, қажетті жиын үшін мәліметтер.
Қолданған мүмкін болу бағада ... ... және ... ... техникалардың және аспаптардың кең ... ... ... ... және ... қазіргі сияқты, мәлімет жиын үшін
сондай әдістер қолданғаналады.
Жиының әдістерін тандау және мәліметтерді талдауы ... ... ... объекттің ерекшеліктермен (мысалы, оңай зерттехатын
топтар) қол жетерлік өкілдер;
Зерттелетін мәселеге туралы білімдердің ... ... ... ...... ... ... ерекшеліктері түсініп
жатырмыз егер ереже сияқты, біз жеткіліксіз мәліметтер алыса жатырмыз, біз
осы) жиынның формализацияланған ... ... ... ... ... мен ... – түрлі әдістер ақпараттың түрлі
түрлерін береді;
Түсінікті заттық - техникалық, кадрлық және ... ... ... талдау үшін мәліметтер қазіргі аздап әдетте жатыр уақыт және қор
керек болып, уақыт қалай ... онда ... ... ұйым түбегейлі
қорлардың талап етіп жатыр және уақыттың түбегейлі сандары талап ете алады.
2. Қызметтер түрлердің толық тізімі ... ... және әр бір ... көрсетініз (кім сұрақтар құрастырады, кім мәліметтерге рұқсат
алуына уәделесуде, кім есеп ... кім ... ... кім ... және басқа).
3. Логикалық ретте тізіміңде ... ... ... ... ... олар ... бір уақытта орындала алатынын қажетті әрбір
есептерге ... және ... ... жуық шамамен кестелері
құраңыз.
4. Бағалау нәтіжесінде қандай ... ... ... ... ... есептеме және басқа), және оның нәтіжелерін қалай
қолдануыназдығын жазыныз.
Бағдарламалардың және ... ... ... өзі ... ... ... ұсынып жатыр, ортағырақ қорытындылардың талдауы,
алуы мазмұнмен қайсы келеді ... бас ... жаңа ... ... іске ... жақсарту үшін сабақтардың шығаруы.
2.4- кесте. Баға:
|Кесте - Баға ... және ... ... ... талдауға және |
|жалпылауға бағдарлаған және сабақтардың шығаруы және жаңа ... ... ... ... іске асып ... ... ... ... бағдарламалар бағалары өткізуі типті келіп жатыр. ... ... болу ... ... ... ... егер оның ... |
|қажетті бағдармалау жаңа шаралар үшін бағдарламалар соңыра аяқтаулар. |
|Бағалау ағымдағы және ... ... ... ... ... ... жоғарылату үшін осы беруге тиісті. ... ... ... бас ... ... ... мағыналы нәтижелерге |
|көрсеткіштерде. ... ... ... шараларына (жағдайда олардың ерекше |
|маңыздылығына), топтарына жеке программалық шараларға қолданыла ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаттарымен келіп ... ... ... ... дәлелдеуі, саясатты немесе ағымдағы немесе
келешектегі стратегияның немесе шаралардың бағдарламасымен сабақтас ; шешім
қабылдаушы есеп беретін беттердің ... ... не ... және ... ... ... қорларға жақсы нәтижелерге және көп тиімді қолдануыға
келтіреді.
Сонымен бірге ... ... ... ... да болуы мүмкін,
келесіні мазмұнына алады: Бірлескен ... - не ... ... туралы
білімдердің жинақтауға мүмкіндік туғызып жатыр және не бағдарламада жұмыс
істемейді немесе жобаға және неліктен ; ... және ... ... жақсарту керек ; айқындау / көшіру / кеңейту ұзарту/
үшін табысты стратегиялар мен бағдармаларды табу керек; ... ... ... ... ... және жобалардан зардаптардың
және пайдалардың бағалау ; бағдарламаға және оның ... ... ... ... тараптарға беру керек;
Бұдан әрі, біз сізге мониторинг мен бағалау арасында өзара байланысын
көрсетір едік. Қажетті мақұлдау ... не ... және ... ... бөлінбейтін сабақтас. Жоғары енді атап өткен сияқты, мониторинг
және бағалау есеп берушіліктер шешімдердің және демонстрацияның ... үшін ... ... ... ... ... Бағалау
мониторингдың алмастырумен келмейді, ал өзінің кезекке мониторинг бағалауға
ауыстырылып ... Өз мән ... бұл екі ... ... ... Олардан бірақ әрбір мәліметтер әр ... ... ... жатыр. Мониторингдың жүйелі түрде ... ары ... ... ... ... ... ... сияқты енді айттық, мониторинг есепке алудан және жүйелі есеп
беруден көмекпен ... ... ... ... ... ... мәліметті үздіксіз алу мүмкіндік беріп ... ... ... ... және программалық шараларға шақырған
нысаналы топтарға ... ... ... жатыр. Ол сонымен бірге
бағдарламаларды күшті және ... ... ... ... алған мәлімет, тәжірибенің зерттеуге мүмкіндік туғызып ... ... ... ... ... ... ... орындаулары терең талдаудың кезені өткізумен
келіп жатыр. Ол басқа көздерден (мысалы алған мониторингға, және ... ... осы ... ... ... терең зерттеуді, ғылыми
зерттеуді, фокус топтық пікірталастар және ... ... ... және ... өз ... және бқырлауға өткізуге коммерциялық емес ұйымдардың азаматтық
белсенділерге, өкілдерге әдістемелік көмек көрсету сияқты, осы оқу ... ... және ... ... тағы бір рет ... ... ... кесте. Мониторинг пен Бағалау:
|Мониторинг/Бағалау |
| ... ... ... Бағдарламаларға жүзеге асыруларға мерзімге ортада, |
|аяғында немесе ... ... ... ... ... мерзім |
|өткесін бойынша. ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... өрлеуі немесе жобаны. Терең талдауда нақты |
|табыстармен жоспарлаған салыстыру мүмкіндік беріп жатыр. Негізгі ... ... ... ... ... ... білдіріп жатыр. |
|Шығындарға қатынас бойынша жеке ... ... ; ... ... ; ... ... үшін ... процесстерді және |
|әдістерді ; ортақ мүдде ; әсер және ... ... ... ... ... жауаптар, және нәтижелер жеткен қандай еді. Жауап, неліктен және |
|қайтіп нәтижелер ... еді. ... ... және үлгілердің |
|жасауға көмектесіп жатыр. ... іске ... ... ... ... ... немесе жобаларды және олардың дұрыстауы бойынша ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... келіп жатыр. Сол орындауларға шеңберлерде қаражаттармен
басқару ... ... ... ... ... ... ... іске асыру жақсарту бойынша шаралар немесе ... ... ... ... айырмашылығының мақсаты болуы қажет және бағаладан
бағытталған. Бағадан айырмашылыққа, ... ... ... және
ықтимал ықпал немесе бағдарламалар нәтижелердің орнықтылығын анықтамайды.
Ұйымда қойылған ... ... ... орындалу аудит
тексеріп жатыр және ішкі мониторингдың ... ... ... ... сонымен бірге қаржы мәмілелерге және есептеу нәтижесілерге
қатынаста дәлдік және әділдік бағалап жатыр. ... бұл ... ... арқылы және басқарулар аспаптар сияқты, бағалауды, жауапты
іске асырудың артына сол ұйымдар қызметтер ... ... ... ... ... жобаны алуға болады.
Бағалаушыларға шапшаң нәтижені берермен емес жобаларға қатынас бойынша
күтуші позицияны алу тура ... Егер ... ... ... жобалар
жүрісе, кейбір бағдарламалардың түрлері, әсіресе инфрақұрылымдарға облыста
жобалар, ... ... ... шеңберлер сонымен бірге таңдаұлы
көрсеткіштерден ... ... ... ... олардан көптеген (мысалы,
табынғыштықта деңгейде өзгерістер немесе білімдер) ұзақ мерзім тек ... ... ... ... екі ... ... ... болып жатыр
: сапалы және сандық.
Осы стратегиялар сияқты жекешілік бойынша сонымен бірге қолдана алады.
Сапалы бағалау үдерістермен және құбылыстармен ... ... ... ... ... себепті-тергеу
байланыстарға негізгі түрлерге айқындалуға бағыттаған. Кейде сапалы бағаны
түсінетін деп атап жатыр, біресе сондай ... ... ... ... құбылыс берген бар.
Осы сапалы баға үшін және ... ... ... құрылым
жасалмаған мониторингларда неформализованного (неколичественного) талдауда
көмекте жинап жатыр полуструктурированных интервью, фокус-топтарды. ... ... ... бұл осы ... : ... мониторингшыларға,
бөліктерге жеке айтқан сөздерге, жазуларға түрде т.п және.
Талдау сапалы әдістерде көмекте жиюлуы, дәстүрлі зерделі ... ... ... ... : ... жолымен, типологизациямен,
жиюлуы айғақтардың, пікірлердің, қатынастардың салыстыруы жалпылаулары.
Мүмкін болу сапалы бағалаулар ... ... ... ... және қатынастары айқындалған түрлердің
жағдайлары, тізім зерттехатын нақтылы процесстің ... ... ... және ... ... ... туралы маңызды
қорытындылар.
Бағалауатын жағдайлар (негізгі компоненттер) құрылым ... ... ... ... және ... ... бағасы жағдайда
жүргізіліп жатыр.
Зерттеушілер құбылыстар мінездемелердің ... ... ... немесе олар
бағалағысы келеді процессті, және мінездеме баға үшін таңдаұлы бағалаған
(салмақтарды) санмен көрсетілген шәкілдер өндейді.
Мінездемелердің ... ... ... ... ... іске
асып жатыр. Зерттеулерге есептерде біз келер өлшер еді мінездемелер ... ... : ... ... ... белсенділік, сан әр түрлі
тұрғылармен адамдардың қанағаттылықтары информированности нысаналы ... ... ... ... ... ... айтған мүмкін болу
нақты жағдай үшін бұл мінездемелерден әрбір сандардан көмекпен. Әрі ... көп ... ... ... біз ... ... ... көрсеткіштер бойынша
қасында цифрлердің суреттелген құбылыстар санмен көрсетілген ... ... ... ... сандарда көмекте мінездеме баға үшін, біз оқылытын
процесс талдау үшін әр түрлі ... ... ... ... соңы ... аламыз немесе құбылысты. Өлшемдер
нәтижелері байланыста кестелерге, кестелерлерге, әр ... ... жиі ... ... итініп жатыр.
Қандай мүмкін бейнелеу құбылыстардың және процесстердің мінездемелері
цифрлерде көмекте бағада өткізуде маңызды ... ... ал ... ... ... ... ... цифрлерге түрде жеткілікті жай
ғана, кейбір жеткілікті ауыр өлшеу керек, ал кейбір — жай ғана мүмкін емес.
Егер баға ... ... ... ... ... түралы жүргізіліп жатыр, сапалы осы алу мақсатпен ... ... ... жиын бастапқыда жүргізіліп жатыр. Негізде содан ... ... ... ... осы ... жатыр және әр түрлі
мінездемелермен арасында айқындалған түрлердің, және байланыстардың ... ... ... ... ... ... ... сандық
өлшемнен кейін жаңа тенденциялар пайда болу сандық әдістерде, түсіндіру
бірақ үшін көмекте жүргізіліп ... ... үшін ... ... ... ... ... жиi кешенді және жан-жақты талдау қолдануды талап етіп
жатыр және сапалы, және ... ...... бағада өткізуде басы
қарастырылған тұрғылардан әрбір ... ... және ... әрі, біз ... әр ... ... ... тоқтаймыз.
Ереже сияқты, (situation assessment) жағдайлар баға, ... ... ... ... ... немесе ерте кезеңдерде
оның іске асырулар.жағдайды бағалау мақсатты — жасау жағдайлар бағалары
мақсаты ... ... және ... егер жоба енді ... ... ... ... мақсаттар және есептер бар болса. Жағдайлар бағасы
бүтін барлық бағдарлама үшін сияқты жүргізіле ... ... жеке ... үшін ... ... ... Бұл баға қалыптайтын бағамен
келеді, болғандықтан оның өткізулерге нәтижеде бағдарламалар жасалып жатыр
немесе қызметтер жеке ... ... ... ... ... ... суреттеп жатыр,
нысаналы топ суреттейді және кірісулер стратегиялары қалыптасқан негізді
мәлімет ілігеді.
Үдерісті бағалау (process ... ... ... ... ... және ... сұрақтардың қамтуы тып
жатыр.
Бұл бағаларға жүрісте қызметтердің берудің кірісулер, сапасы құрылым
қаралып жатыр, ... ... ... тартуы және керекті
нәтижелердің табысы. ... ... ... іс ... ... ... бөлігі қолданып жатыр. Ол сұраққа жауап беріп жатыр : ... ... ... кім үшін және қайтіп »
Сияқты баға процесстің жағдайлар, бағасы өз табиғат бойынша қалыптайтын
келіп жатыр, болғандықтан оның ... ... ... өзгере алады
немесе жұмыстар формалар.
Ереже сияқты, процесстің ең қарапайым ... ... ... ... жатыр өзгерту ұмтылып жатыр алды анық сәтсіз), барлық
процесске жеке бағада қажеттік болып ... ... ... ... не ... жеке ... ... процесстің бағасы, ал өткенді шолатын ... ... ... ... емес ... ... ... бағалар. Жағдайларда
біз нәтиженің күтіп отыра алмайтын ... ... ... ... қабылдау, жүргізіліп жатыр тап әлдеқандай қызметте компонентке
шеңберлерде процесстің сондай бағалау.
Нәтижелердің бағасы
Нәтижелердің бағасы айқындалуларға бағыттаған сол, ... ... ... ... жұмыс табысты орындалып жатыр. Біз бағаға туралы
айтқан кезде, біресе нәтижелерге бағаға түрге әдетте алып ... ... ... ... ... дейін қажеттіктердің бағаны
өткізеді. Қажеттіктердің бағасы бастапқы осы бағадан айырмашылығы ... ... ... ... өзі шешімнен қабылданудан мақсатпен
жағдайлар бағаны туралы ... ... ... ... ... ... айқындайды, қандай қорлар бар болуда болатынын жатыр не мәселеге
тұр, ал қандай жетіспеп жатыр. Ол сонымен ... ... ... ... ... ... іске ... жүрісте қанағатты болуға тиісті.
Сондай ... ... ... ... ... және ... нәтижелері
ықыласты қабылдау әрдайым шығып жатыр.
Мүмкін, сізбен қажеттіктерден бағадан ... ... ... ... ... осы сапада алар қолданған ер еді.
Маңызды қорытындыдан барлық жоғарыда ... ... ... Қаншалықты
бұл мүмкін, сіз жобаның бағаны өткізу ... ... ... ... ... іске ... бар, ... ал оның іске асырудан бастауыдан кейін емес.
Мүмкін, сіз ... не тап ... ... (өткізхатын шаралар) және
қандай оның есептер жоба ... ... сіз ... бағаларға
негізде бұл сұрақ шешесіз, не біз табанды сізге және ұсыну жатырмыз. Бұдан
әрі, жобаға іске асыруға ... ... ... ... нүкте қызмет ететін
мәліметті жинау талап етеді, қатынас бойынша сіз бағалайды, сіз болжалды
бүтін жетті. ... ... ... не ... ... ... ... мәліметтер бөлік енді ... ... үшін ... ... ... алу керек, сізге қажетті көбірек осы. Жобаның ... ... ... ... ... тек қана кейін бастау шығып
жатыр. Біз ... не бұл ... емес іске ... ; ... сіз ... оқып жатырсыз, уақыт қалай болғанын онда жобаның іске ... ... жүр, және ... ... ... : бұл ... жатыр, не мен
қызметтер" бағаны жасай тіпті алмаймайды.
Бір маңызды сәтке әлі туралы еске ... ... ... ... Бағаны
бастапқы осы қосатын талдау, айқындалады тек қана сол айғақ, не ... ... ... ... болды. Жобаның әсермен осы
өзгерістер түсіндіру керек үшін, сізге ... көп ... ... ... ... бағалауы
Шығындарда бағалауы шығын-пайдалардың" "талдаумен (кейде деп атахатын
талғаұлы варианттармен ... ... ... ... ... ... жатыр. Егер ол тиімсіз, аз болу бағдарлама үшін арзан,
және егер оған ... ... ... аз болу ... ... ... ... оған сияқты емес. Үшін сіздің ғана емес
шығындар және ... ... ... мәлімет бұл талап еткендіктен,
шығындардың бағаны өткізу қиындықпен, ... ... ... және ... Үшін бұл ... ... салыстыру үшін негізді қамтамасыз ету өз
мақсаттар және есептер сіздің ... ... ... ... ... ... ... барлық шығындар және пайдалы нәтижелер есептеп
шығару қиын – көптеген ... ... ей ... ... ... ... емес ей ... кейбір пайдалы нәтижелер сіз үміт артқан сол
айырмашылығы бола алады. ... ... ... ... ... пайдалар туралы мәліметті жай ғана алу керек. Пайдалы уақыттан уақыт
өндіріп алу информациялық-үгіттеуші мақсаттарда бірақ ... ... және бұл ... ... ... ... бұл көрсеткіш бөлу
керек. Шығындардың "осы" бағамен бұл келмейді, бірақ табыс үшін ... ... ... ... сіз ... ... ... баға үшін анықтау
Осы бойынша құнтты біз баға сұрақтар біз 2 ... ... ... ... әдістерде көмекте жиналып жатыр :
1. Қазіргі (екінші) ... ... ... зерттеу кезінде
жүргізілетін:
Бұрын өткізілген зерттеулер нәтижелер бойынша есептеу нәтижесі.
Санақтар мәліметті.
Жоспарлауларды, қаржы құжаттаманы қоса және ... ... ... ... ... ; осы ... есепке алудан
қызметтерден, жұмыс мақалалардан және парақшалардан бағадан формалардан ;
жариялаулар ... ; ... ... ... ... ... және
басқа).
2. әдістер арқылы мәлімет жинау:
1.Сауалдама :
Үшін таңдаұлы топтан (әрбір ... ... ... параққа
формада көрсеткен сұрақтарға жазбаша ... беру ... ... ... ... (әдісі осы жеке әңгіменің арқылы ... ... ... ... ... ... тапсырма беріп жатыр, тыңдайды
және бекітіп жатыр немесе жауаптар) жазады.
2.Фокус - топ ... ... ... ... ... мәселеде фокусируется қатысушыларға ықыласқа жүрісте, жинау
мақсатпен қойылған мәселеге пікірлердің, ... ... ... себептер анықтау сол немесе басқа әсерлерді).
Пікірлердің айғақтардың, оқиғалардың, ... ... Ашық іске аса ... ... ... айтып шықған.
3.Байқау (тікелей тіркеуі немесе бүркеме ... ... ... бір ... ... ... мониторингға және талдауға бастауына
тиісті. Көптеген зерттеуші ... жаңа ... ... ғана ... ... ... ... көздерден алған мәліметпен енді
қазіргі жиi пайдаланып жатыр.
Талдау мәліметтер қазіргі мүмкіндік беріп жатыр ... ... ... ... анықтап алу керек;
« ақ дақтар », « кемшіліктер анықтау » осы жетіспеушілікетін ... ... ... ... ... алу керек;
— сауалнамалардың мәліметтер жиынның басқа әдістердің құрал-сайман
жасау керек, жоспарлы интервью, ... ... ... уақыттың, ақшалардың тапшылықтың ... ... ... алу ... ... ... әдістер арқылы алынған мәліметтерді қайта тексеру.
Бағаларға жүрісте осы жиынның және талдаудың екі ... ... ... ... ... бір ... ... мүмкін болатын мәліметтен
қазіргі. Сол ең маңызды қабылдамау кем ... ... ... ... ... ... ... : а) мәліметтерді жинаудың бір түрі ... б) баға үшін ... ... ... ... ... керек
немесе; в) басқа әдістерде көмекте алған мәлімет ... ... ... үшін ... ... мәліметтер қазіргі сол қауіп бар, не мәліметке зерттеушіге қолға
барлық түсетін жиналады. Осы ... ... ... ... алу
талаптаныңыз, көздердің басымдылықтары анықтап және сол. ... ... ... ... : материалдар таңдаңыз, қазіргі қажеттіктерден шығып;
Шектеуді : қолдану жоспарлаған тек қана сол материалдар жинаңыз;
Уақыт : өте жаңа материалдарда ... ... ... ... лайықты мақсаттарда және есептерде қызықты ей алады және көп ескі
материалдар);
Кім үшін зерттеу жүргізілді : ... ... ... ... әр ... ... ықылас шоғырландырып жатыр, мемлекеттік
көздер екпін ... ... ... оң, ... ... ... саясаттың)
өзгерістері. Осы әр түрлі ... ... ... ... әдіс ... маңыздылық туралы уқалаңыз немесе ... ... ... ... ... және ... : бағалайсыз, зерттеулер объектпен болған
нысаналы топтарыңыз мінездемелеріңіз сіздің зерттеулеріңіз мақсаттарға және
есептерге ... ... ... : ... ... - ... ... және деңгей географиялық бөлу, көлем.
Қазіргі мәліметтер сияқты түсіндіріп беру
Мәлімет қазіргі бағада өткізуде жиi ... ... ... ... қате ... бола алады, ықылас аудару бірақ шығып жатыр
немесе құзырлы еместіктер нәтижемен болу керек. ... ... ... бұл ... ... ... ... жабып жатыр. Негізгі олардан
келіп жатыр :
Зерттеулер бойынша есептеу нәтижелері
Тақырыптар өте жиi бойынша, ... ... ... ... енді жүргізілді. Қазіргі зерттеулерде зерттеуде ... ... :
1. ... болу ... ... зерттеуіңіз үшін осында мәлімет бар?
2. Зерттеу өткізілген болған кезде? Оның нәтижелер ескірмеді?
3. Зерттеу ... ... ... ... ... ... оның қорытындылар?
4. Айрылып қалған емес тұрғыларға бұл зерттеуде, маңызды сіздің жобаңыз
үшін? Әлдеқандай сұрақтар сіздің зерттеуіңіз үшін қолдануға енді ... Осы ... ары ... ... ... кепілдемеде зерттеуде бар?
Санақ
Санақ өзі денсаулық сақтаулар және экономисттер мемлекеттік мекемелер,
жұмысшылар жиi пайдаланған қойылтылған формада мәліметті ұсынып ... ... ... ... ... ... ... :
Тек қана ресми тіркеулі жағдайлар суреттеліп ... не ... ... ... сәйкес келмейді;
Жеке мағыналы сұрақтар көбінесе ашылмайды, болғандықтан жаппай
құбылыстарда бағада әрдайым емес ... және ... ... ... мүмкіндік бар;
Ұғымдардан тұрмыстық анықтаулармен әрдайым емес дәл келетін ... ... ... ... ... иллюстрация үшін жиi қолданып жатыр немесе
шешімдерді, ... осы ... ... ... әрдайым жүзеге
асырыңыз.
Мысалға, парламенттік ... ... ... ... ... ... нәтижесілері, кездесулердің хаттамаларыалынады.
Сондай материалдарда қолдануыда түрге алыңыз, не олар нақтылы адамдармен
өндеп жатыр немесе ... ... ... және ... ... жағдайы әрдайым қамтып көрсетпейді.
2.4 Сұрау
Сұрау келіп жатыр, абзалы, мәліметтер жиынның ең әйгілі ... ... баға ... ... ... бойынша сенімді және
барабар мәліметті алу мүмкіндік беріп жатыр. Бағада сұраудың екі ... ... ... ... көп ... және арзан формамен Анкетирование келіп жатыр,
сенімді және барабар мәліметтер үлкен көлем алу ... ... ... ... ... интервью болады ғана емес мәліметті жинау, және ... ... не ... ... бағдарламаға ары қарай жасау үшін, жеке
адамдар жергілікті деңгей мәселелер бастаулар және ... ... ... ... әр түрлі оқиғалар және түрлер астына түсініп ... екі әдіс ... ... сол ... ... не ... сұрақтары дербес оқып жатыр және сауалнамада өз жауаптар
бекітіп жатыр.
Интервью алушыны, кемшілікті ықпалдар — ... осы әдіс ...... ... ... ... толтыру.
Жағдайда интервью сұрақтар сұрахатын интервью алушы тапсырма беріп жатыр,
ол сонымен бірге жауаптар ... ... ... (кейде өзі зерттеуші
рөлдерде интервью алушының) сөз сөйлей алады. ... ... және ... көп ... жиын ... ... жатыр,
неоткровенных жауаптардың интервью алушыны және алуды — ықтимал әсер
кемшілікпен, әсіресе ... ... ... ... ... (бұл сандық зерттеулерде
қолданған стандарттаған сұрау әдісті формализацияланған танып біліп жатыр ... және ... ... және құрылым жасалмаған, мәліметтер
жиынның сапалы әдістің сияқты қолданылған интервью терең.
Сауалдама және формализацияланған адамдарға ... ... ... ... мерзімдерге (жіктелген) интервью мүмкіндік беріп жатыр және
мәліметті алуына.
Қолданудың бірақ аржағынан ... ... ... сұрақтардың және варианттардың толық емес айрылып қалу, жоғалту,
алу мүмкіндік бар немесе процесстер, оқиғалар, ... ... ... Ережені сияқты, әдістерді қолдану анкетирования және егер
қажетті алу қысқа ... ... ... оңай ... керек
жеткілікті белгілі оқиғалар, процесстер және құбылыстар туралы мәліметтер
үлкен, көлемі жіктелген ... ... ... ... ... ... ... және талдау үшін электрондық қалыпқа осы оңай тасымалданады.
Сұрақтардың тізімдің әзірлеуі
Қажетті жасау ... ... үшін ... ... Бұл тізімдің
ресімдеуі және тәптіштеулер шарасы сұраудан зерттеуден және нақты ... және ... ... ... ... ... тізімге
кезеңге ысқыла өндеп жатыр : сұрақтардың алдын ала тізімдің құрастыру,
сұрақтардың түзетуі және ... ... ... ... ... –бұл мәліметтерді жинау бір түрі, оның көмегімен адам жазба
түрінде сауалдаманың сұрақтарына жауап ... ... ... ... ... ... ... мерзімдерге мүмкіндік беріп жатыр және
мәліметті алуына.
Біртұтас ниетпен біріккен сұрақтардан — ... ... ... ... ... ... ... және нақтылы тізбекте
орналасқан.
Топтық сауалдаманың сауалнамасыңда 15—20 респонденттерден топ толтыру
үшін бір уақыттағы естіліп ... Бұл ... ... ... бойынша қосымша жеке консультацияны алу мүмкіндік алып жатыр, ал
зерттеуші, сауалнамалар жинап, олардың ... сапа ... ... уақыт сауалдаманы сығымдап ұстап жатыр, бірақ өткізетін зерттеушіден
талап етеді анкетирование, топпен жұмыстар дағдылардың.
Жеке ... ... ... алып ... және ... оның
толтырып жатыр, дербес (мысалы, үй ... ал ... соң ... ... ... ... қатысуда бұл істеп жатыр.
2.6 Интервью
Интервью — жеке әңгіме арқылы мәлімет жинау түрі немесе телефон бойынша
әңгіменің интервью алушы ... ... ... тапсырма беріп жатыр,
жауаптар тыңдайды және ... ... ... сұрақтарға зерттеушіге құнтты интервью арқылы ғана емес
және жағдайды терең талқылану керек, ... ... ... ... ... себепті. Әсерлерге қажетті бағдарламаға ары ... бұл ... ... интервью жоспарсыз бола алады, сіз ... ... ... және біре ... ... байлады. Сондай әңгімелер
шараларды дамыта алады.
Интервью және маңызды мәліметтер көзбен бола ... ... ... ... ... ... түрлері
- түзету, растау айғақтар туралы сұрақтар немесе айғақтың ... ... бұл ... ... сұрақтар пікір өз ойлар айту түрдің, ... ... ... ... ... түсіну дұрыстық тексеру үшін — қолданып жатыр немесе
алуға ... ... сол ... үшін ...... ... ... осы адам тек қана үшін келіп жатыр немесе кәдімгі бірлестігі барлығын
мүшелері үшін.
Гипотеза сұрақтар адам әлі ... ... ... ... — мүмкіндік беріп жатыр немесе адамға дербес ... ... ... және ... үшін ... ... туралы сұрақтар маңыздылық тексеру зерттеушіге — мүмкіндік
беріп жатыр немесе нақтылы факторлардың маңыздылығы.
Зерттеуші ... ... ... беру ... — мадақтап жатыр
немесе айту жай ғана жалғастыру керек. Үндемеумен, ... ... ... ... сұрақтармен шындығында болу керек.
Анықтамалар жоспарсыз тиісған емес сұрақтар жарықтандыру информатордың
— мадақтап жатыр.
Және құрылым жасалмаған ... ... ... ... ... ... сауалдама толтырылғаны жіктелген интервьюға ұқсас. Жіктелген
интервью барлық респонденттерге, сол сұрақтар және сол ... бір ... ... ... ... ... ... сұрақтарға интервью
— тізімде жоспарда сондай интервью тұрақтанып жатыр, және кейбір
Жауаптың варианттары ... ... ... ... сонымен
бірге ашық сұрақтарда қойылуда ... ... және ... бола
алады. Жоспарлар интервью анағұрлым көп нұсқаушы структурированы және,
интервью құрылым жасалмаған ... ... ... ... ... ... туралы жақсы мағлұматты орнында кезде, сондай түр интервью
маңызды қолдану керек және маңызды мәліметтер жоғалтулар ... ... қате ... ... ... ... ... қолдануыдан кейін жіктелген интервью жөнді қолдану бар. Таңдау
сол немесе басқа интервью түрді ... ... ... сұрақтан
табиғаттан тәуелді болып жатыр.
Құрылым жасалмаған интервью
Респонденттерге құрылым жасалмаған ... ... ... және
жауаптарға толық жоспармен шектелген емес интервью, айырмашылықтан интервью
жіктелген.
Интервью құрылым жасалмаған екі бір түрі бар
— терең фокусированные және. Егер зерттеуші ... ... ... ... және әңгімелерді жүріс бағыттайды, сондай құрылым жасалмаған
фокусированным ... ... деп атап ... Егер өткізуде құрылым
жасалмаған әңгімелер тек қана тақырыбы интервью бөссе жатыр, ал ... ... ... ... ... бас ... респондент,
сондай құрылым жасалмаған фокустелмеген терең интервью деп атап жатыр.
Фокусталған терең интервью айырмашылығы болып ... не ... ... ... ... ... ... респондентке тапсырма берген
сұрақтар тізімі жоқ. Қағидада, көбірек сияқты емес және ... ... ... ... ... ... оның пікір бойынша, қажетті сөйлесіп алу, сол
жақсы.
Өткізу үшін интервью (гайд) ... ... ... ... ... ... ... өзі тізім зерттеушінің құнтты интервью ... сол және ... ... ... Ол ... ... көрсетіп
жатыр, бағалау интервью алушыға мүмкіндік ... ... ... қойылған сұрақтар, интервью жүрісте ... ... ... ... ... ... қолдану жағдай еш керек емес,
біресе одан сұрақтар оқу бар.
Өткізу үшін ... ... ... ... тек қана ... ... олар интервью жүрісте тұрғызғысы келетін сол. Өзі тізім ... ... ... ... ... ... ... жатыр
зерттеуші интервью жүрісте тұрғызғысы келетін сол, және алып ... ... ... ... алушы шеңберлердің артына еркін шыға алады сол,
ұсынған тізімде, бірақ сол уақытта егер олар ... ... ... ... ... ... Рет сол ... және
әңгімелер ағымға сәйкес келуге тиісті.
Сондай интервью — бұл алу ... басы ... ... ... ... оған ... бұл зерттеуші көрінуде және оның
құрайтын. Бейнелі ... ... ... респондентке көзге әлемге,
жағдайға, мәселеге көру әңгімеде ... ... ... ... ... ... ... жатыр. Интервью алушы әңгіменің тақырыбын
дыбыстандыратын соң, ... ... және ... респонденттің
дәлелдеу істей алды, барлық туралы респондент ... ... ... ... ... бойынша, бұл тақырыпқа жатады. Екінші кезеңде интервью алушы ... ... ... ... ... ... ... кезеңде интервью алушы екі интервью кезеңде біріншісілерде ... сол ... ... ... ... ... ... беріп
жатыр.
Зерттеуден есептерден тәуелділікте 3—4 сағатқа ... 30 ... ... ... ... жасалмаған интервью,сауалдаманың айырмашылығы және жіктелген
интервью, үлкен қаржы және ... ... ... ... ... ... ... интервью алушыларға, толтыруға таңдап алуға және үйренуге
негізгі ... дәл ... ... ... және ... жауаптарға мазмұндарға интервью алушыларды, талдауға
жұмыстар сапалары мониторингы. Тап сондықтан сондай түр ... ... ... ... ... ... ... жасалмаған жиындан басқа
әдістерден қолдануыдан кейін интервью жөнді ... осы көп ... ... ... Сіз ... ... ... мағлұматты орнында кезде, оның маңызды
қолдану керек және ... ... ... ... ... қате оның ... жоғары суреттеп айтылған жіктелген интервью құрылым
жасалмаған, түрге алыңыз, не олар ... ... емес : ... бұл ... ... қолдану мүмкін болу интервью бір. Сіз изначально
болжалды жоспар интервью бойынша жіктелген ... ... ал оның ... ... ... респондент өз жауаптарда көтерген сол, бірақ
кестеде изначально ейтін сұрақтардан ... көп ... ... ... сұрау интервью жіктелген. Айнытпай осылай құрылым жасалмаған
(қуысты респондент туралы демографиялық мәліметте жиынға ... ... бола ... ... ... ... отбасылық жағдай, білім,
өңірі және т . ... ... ... интервью зерттеуші оларда жекешілік бойынша жауап берген
бірнешесі информаторларға сұрақтар бір уақыттағы тапсырма беріп ... ... ... ... ... ... ... Сияқты жіктелген топтық интервью болып жатыр, солай
құрылым жасалмаған. Нәтижеде топтық алған мәліметті ... ... ... ... ... нәтижеде топтық динамика ықпал көрсете алады ... ... емес ... ... : кейбір топтар мүшелері үстем бола
алады, сыпайы сұрақтарға жауаптар салиқалы ей алады, ... ... ... ... ... ... ... қалай жақсартуға болады
Сіз респондент үшін интервью көп қызықты ... ... ... ... ... ... ... қоса алатын қатысуға тарту бойынша
аспаптармен деп атахатын технологиялар қолданып.
Мәліметтер бекіту
Жүрісте мәліметтер бекітуі интервью алушыға интервью (сұрау ...... ... жіктелген интервью ұсынбайды алған жауаптар
белгілеп жатыр.
Жазу құрылым жасалмаған келесі түрмен бола интервью алады :
уақытты интервью қолдан мақалалар;
Келесі ... ... ... басқаша түсу керек кезде, есте сақтау
жағдайларда;
Интервью) уақытты барлық айтқан ... жазу ... ... ... жазу.
2.7 Фокуc - топ
Фокус - топтар сапалы мәлімет жиын үшін ... ... ... ... - ... өзі ... ... формада өтетін топтық нысананы
көздейтін ұсынған зерттеуші әдіс деп ... ... ... және ... олар сол жататын туралы мәліметтен оның қатысушылардан
алуға бағдарлаған немесе сол түскен сияқты, басқа мәселеге ... ... ... ... ... ... нақты фокус қатысушы
адамдардың тобы - ... ... ... ... Бірдей тәжірибе алған
адамдар ей бұл алады, бір ортадан шықты немесе ... ... ... білімдермен ие болып жатыр. Фокус-топтар ... ... ... емеу ... ... ... бұзған мүмкін бола бұл ереже.
Фокус- топ топтық интервью алулар синониммен келмейді. Топтық ... ... ... ... бірге сұрақтардың қатар барлық топқа
тапсырма беріп жатыр, оларда жекешілік ... ... ... ... жатыр. Қатысушыларға фокус-топтарда оларға ортасында озімізді сұраққа
талқылауға және зерттеуге мадақтап жатыр. Зерттеуші ... ... ... ... соңы қолданып жатыр. Ережені ... ... ... ... жиында интервью жеке қолданып жатыр, ал ... ... ... ... ... ... модератора [20] және ортақ
тәжірибенің және ... ... ... ... бар ... ... сұрақтарға сұрау әңгімелер уақытты мүмкіндік беріп
жатыр қатар ма бір бір интервью алушымен әңгімеде көнер ... ... ... ... ... және не 6—10 ... көп емес ... тұр.
Фокус ептеген мөлшерлер және әңгіме негіз арқасында - топтар осы ... ... ... ... ... әдіс ... - ... көптеген анықталып жатыр сол,
қаншалықты максимал ... ... ... күнделікті қарым-қатынасқа
шарттарға жақын жүрген адам, қаншалықты олар тартымды ... үшін ... олар ... талқылаулары уақытын олардың табиғи жүрiстұрысына
мүмкіндік туғызып жатыр. Шығып бұл, пікірталас қатысушылар үшін ... оның ... және ... ... ... ... ... ; көлік шешілулерден көзқарастан оның ... ... және ... ; ыңғайлы уақыт ; сыйлық берулер
формалар және мөлшер ; ұзақтық ... ... ... ала ... ... айырмашылық сызықпен - сұрауынан қалған әдістерімен салыстыруы
олардың ... ... ... ... ... ... пікірталасында
жүрісінде олардың қатысушылары өз ... ... ... алады.
Маңызды қосымша мәліметті берермен қағылез және тартымды фокус- топтарда
қатысу бұл ... ... ... ... ... ... ... керек, сандық
әдістердің нәтижелері сияқты емес. Сол кем емес тәжірибе көрсетіп жатыр, ... әдіс ... ... ... алып ... ... ... фокуссированного интервью бойынша жеке
келіп жатыр әрбір қатысушының ойлағыштық ... ... өз ... дәлелдердің айтқан сөздерге процессте басқа қатысушылармен
жағдай жасап жатыр. Зерттехатын мәселені көп көлемді және ... ... бұл ... ... ... ... ... кезеңдерде - топтар үшін қолдана алады :
Жүрiстұрыстар пікірлердің және түрлердің анықтаулары, аз таныс
зерттеушіге және ... ... ... ... немесе зерттеушімен
есепті емес сұрақтарды;
Зерттеулердің будущих маңызды информаторлардың және жаңа ... және ... ... ... сөздіктің және терминдердің түсінулер жақсартулары, ымдардың
және кең таралған салттардың жүрiстұрыстарды, тілдің таңбалаушы ... ... ... кездесетін салттарды.
Фокусқа бағаларға аралық кезеңдерде - топтар үшін қолдана алады :
Басқа көздерден және ... ... ... ... Қатысушылардың сонан соң нақтылы сұрақ бойынша пікір айтып
шығу сұрай алады осы ... ... ... ... жатыр;
Осы тақырып бойынша топтар пікірлері ары ... ... және ... ... түралы сол, не қатерлі
жүрiстұрыстың астында ұғылып жатыр, жазып алынған мүмкін болу және ... ... ... топ баға қорытынды кезеңдер үшін қолдана алады :
Басқа әдістерде көмекте алған нәтижелердің растауы және тексерістері;
Репрезентативности алған ... ... ... аймаққа аумақта, кіретініде емес өткізуге болады,
қатысушылардан ... ... және ... келесі салыстырумен;
Бағаларға өткізулерге нәтижеде игерілген болатын әсерлерге ұсынхатын
бағдарламаларға сайланған ... ... ... ... ... бөгеуілдер, мәселелер және күрделіліктер анықтай алады.
Қатал ережелермен барлық ... ... ... ... қолдануға тиісті және сияқты, зерттеуші баға үшін бұл жөнді ... ... және ... ... ... ұйымдастыру мүмкін?
Фокус әзірлеулер негізгі кезеңдер –тобы:
Фокус өткізулер орынның және уақыттың анықтауы - топтарды;
Қажетті техникалық жабдықтаулар қамтамасыз ... ... ... ... (рекрутау);
Қатысушылардың таңдауы (рекрутирование) және шақыруы;
Фокус сценаринің әзірлеуі - топтарды;
Таңдап алу және әзірлеу (модератора) бастаушы;
Талқылаудан жоспарлахатын ... ... ... ... ... ... әзірлеуі, қажетті нақты әдістемелер қолдануы үшін;
(аудио, бейне) фокус жазулар қамтамасыз етуі –топтар.
Сұраққа шығармалыққа ... ... ... ... не ... ... қолдануға болады. Фокус қатысушылармен –топ нысаналы топтардың мүшелер
алады (бірақ олар емес) мәліметте ... ... ... қосған әлеуметтік орталар және басқа беттер өкілдер.
Жұмыста фокус қатысу үшін нысаналы топтарға рекрутирования өкілдерге
өткізуде -группы маңызды информаторлардың ... ... ... ... нақтылы бірлестік мүшелер туралы ортақ ұсыныс
бере алады немесе ұйымға, ал ... тез ... ... ... ... ықтимал қорқыныштарын бұрқату. Таныс ... болу ... көп не ... ... бір ... ... көрсете
алады және бейресми байланысулар, мысалы дос және әріптестермен. Отбираются
фокус-топтар қатысушылар сонымен ... ... ... ... ... аймақтық НПО, ерікті ұйымдардың үкімет қызметкерлерді, тізімдерді
тізімдер жатады.
Фокусты рекрутау қатысушылар – топтардың — бір ең ... ... ... ... — өте ауыр ... ... ... Ол
жеке ерекшеліктердің және білудің бейнелеуген талап етіп жатыр :
Тез сезіну;
Шоғырландыру;
Ашықтан ашық және өз ... ... ... адамдармен байланысуда жұмыс істеу керек;
Болу тілектестік және ашық.
Фокус ... ... ... - ... ... анықталып жатыр және факторлардан жиындан тәуелді болып жатыр
: әлеуметтік-демографиялық, статусных, заттық, кәсіби және басқа.
Фокусқа ... ... ... ... алу үшін ... ... ... - топты. Сондай мадақтаулармен сыйлықтар ей
алады. Қандай ... ... ... ... желательны және
қолайлы жергілікті шарттарда.
Фокусқа бағаларға қорытынды кезеңдерде - топтар үшін қолдана алады :
Басқа әдістерде көмекте ... ... ... және ... алған қорытындылардың бағалары. Фокус - топты
зерттеулерге аймаққа аумақта, ... емес ... ... ... ... және ... ... салыстырумен;
Бағаларға өткізулерге нәтижеде игерілген болатын әсерлерге ұсынхатын
бағдарламаларға ... ... ... ... ... мәдени бөгеуілдер, мәселелер және күрделіліктер анықтай алады.
Қатал ережелермен барлық вышеперечисленное ... ... ... ... ... және ... зерттеуші баға үшін бұл жөнді ... ... ... - ... жеке бір ... - ... ... фокусты келіп жатыр - ... ол ... өз ... құрылыммен айырмашылығы болады :
А)саласы : енгізу;
Б)саласы: жағдайдың контекст бойынша сұрақтар;
В)саласы: алу үшін сұрақтарды мәліметтер маңызды тиісті;
Г)саласы : әңгімелер қорытындылары.
Жіктелген фокусқа - ... ... ... түрмен болып жатыр ... ... ... береді, қатысушыларға толғануларға бірнешесі
минуттардың беріп жатыр, содан соңы олар бірнешесі ... ... ... ... Бұл ... жауаптан уақыттан модератора дәлдейтін
сұрақтардан кейін қатысушыларға пікірталастар) болуға тиісті емес ... ... ашық ... ... ұсынып жатыр - ... Тап ... ... — жеке жауаптарға толғануға — уақыт (сұрақ бұл ... ашық ... ... фокус айырып жатыр - топты қарапайым.
Әлі бір айырмашылық — ... және ... ... ... ... - топтар барлығын оның қатысушыларда қатысуда және ... ... ... болып жатыр. Мәліметте талдауда уақыт үнемдеу зерттеушіге
бұл мүмкіндік беріп жатыр. Қараңғылық кем емес біз ... ... ... және бұл ... болғандықтан осылай жеңіл кризистік бағалау
топтар ... ... ... баға туралы ақырғы есептеу нәтижесі үшін
дәйексөздер айрылып қалған болу, табу ... ... және анық осы — жай ғана ... ... және жазу ... ... үшін ... болып жататын барлық.
Сол тұратын жиынның — бұл жүйелі әдіс ... осы, не ... ... ... және ... оның ... жататын оқиғалар талдайды.
Мониторинг басқа әдістерден айырмашылығы болып ... сол, не ... және ... ... ... жүрiстұрыстардан мәндерден,
арақатынастардан және контекст білімнен және түсінуден түпдеректен алу
зерттеушіге мүмкіндік ... ... ... ... ... сол болып
жатыр, не ол оқылытын құбылыстардан, процесстерден дамытумен бір ... асып ... ... болу ... ... дербес әдіспен сияқты,
солай толықтыру басқа.
Нені мониторингілеуге болады?
Зерттеушілер жағдайда ... өз ... ... ... ережені, бұл ең маңызды түрлерді сияқты ... ... ... ... өткізу жүйелілік қамтамасыз ету үшін бір өз
мониторингтерге қосу керек болады немесе көп келтірған төменде тұрғылардың.
Олар мониторингтың ... ... ... ... ... ... Жазулар мониторингда затта талдауда ... ... ... бойынша кодпен жазған ей алады.
Бұл тұрғылардан барлық артында емес болады және ... ... бір ... ... ... ... не ... көптеген
мониторингда қажетсініп жатыр, оған шығып жатыр ... ... үшін ... маңыздылығы дәреже бойынша басымдылықтар
бойынша бұл тұрғылар орны-орнына қойу керек және егер ... ... ... ... — осылай әдетте істелініп жатыр қатар ма
қайталанады ... кез ... ... біте ... ... астында болған жағдай, әріптестердің көмектері
сұрау — бұл мүмкін тек қана ... ... бұл ... ... немесе
дүрліктірған;
Тұрғылардың шектелген санның артында мониторинг керек және мониторинг
қайта айту талаптану кешірек.
Жағдай жиi ... ... осы шығу ... ... Егер сізге әріптес
көмектесу істей ... ... ... және
интерпретацияларға салыстыруларға нәтижеде мониторинглардың тиімділік бұл
жоғарылатады.
Жүйелі және ерекше оқиғалар
Жүрiстұрыстар, жағдайлар — бұл сондай ... ... ... ... болып жататын оқиғаны жиi болып жатыр, ... ... ... және
орындар қатар бүтіні үшін.
Жүйелі оқиғалардың — қарама-қарсылық ерекше оқиғалар.
Ерекше оқиғалар уақыттың ағымға ұзақ ... ... ... және ... маңызды өте тез жазу зерттеушіге ... ... ... ... ... оқиға туралы алдын ала білді ... ... ... ... бұл ... ... ... жатыр, ода
дайындау мүмкіндік көрініп қалып ... сәл көп ... ... сол, не ол
бақылағысы келеді.
Мониторинг қосылуы (қатысу арқылы мониторинг)
Мониторинглар бір түрімен қатысудың арқылы мониторинг ... ... ... ... ... топқа қосып жатыр, кейбір дәрежеге
дейін олардың қызметінде қатысу ... ... ... ... ... ... және мониторингдан қатысушылармен
үйреншікті емес қатынасып жатыр.
Мониторингдың уақытына немесе уақыт ептеген аралық арқылы одан ... ... ... дала ... ... ... мониторинглар төрті негізгі түр болып жатыр :
Толық қосған мониторинг немесе абсолютті қатысу : зерттеуші зерттеулер
өз өткізулер ... ... ... ол ... ... ... ... бола
бастай алады ; сондай мониторинглар этичность өткізулер сұрақтың ... ... ... ... : ... зерттехатын топтарға құрамға
жүргізілген кезде, мониторинглар өте жиi қолданхатын түр және топ зерттеу
өткізу туралы ... ... ; ... болу ... процессі жеткілікті
ұзақ;
Қатысуды сияқты мониторинг : зерттеушінің басында мониторинглары топтар
мүшелерге ұсынып жатыр, және олар ... кім ... ... мониторинг
өткізіп жатыр ; пайда болатын қатынастар жеткілікті ұзақ емес;
Абсолютті мониторинг : ... ... ... ... кейде
деп атап жатыр, зерттеуші топтарға қызметте мүлдем қатыспайды, ал ... ... ... ... бақылап жатыр немесе жеке адамды.
Көрсетулер (демонстрациялар)
Кейде жалғыз жүрiстұрыстардың нақты түрлердің артына мониторинг ... үшін ... ... ... — бұл ... ... сондай бір түрі сонымен бірге демонстрациялық көрсетумен ... ... ол ... емес табиғи, көрсетудің жүзеге асыруы ... ... ... ... ... ... және ... не онымен
артында бақылап жатыр, ұзағырақ әрдайым ... ... ... және ... ... ... емес,, жүрiстұрыстарды сондай бөлшектер лықсады
оның пікір бойынша, зерттеушіге ұнай ... « ... » ... ... беру сұрап жатыр. Қажетті еске ... не ... ... осы ... ... ... қатар, ол өзі әдеп сәттер
қосып жатыр және кейде қауіпсіз емес : жиi ... ... ... ... жатыр, не өзі артында қауіп-қатері оларға үшін
сияқты озімізді еліктіре алады, солай адамдар үшін, егер ... ... ... ... олар артында сенімді қатынастардың бұзушылық
бақылап жатыр.
Мониторингды қалай өткізу
Мониторинглар өткізулері екі негізгі ... ... ... : ... және ... ... ... мониторинг
Бұл нашар формализацияланған мониторингды. , нақтылы тек қана нысаналы
топтар бақылахатын жағдайлар, шамамен құрам ортақ сызықтар.
Жағдайлар барлау болған сияқты, ... осы ... және ... ... ... негізін қалайтын мәліметтер жиын ... ... ... мониторинглардың өткізу бағаларға бастапқы кезеңдерде
пайданы әкеліп жатыр. ... ... ... ... ... алу ... әр түрлі тұрғылары белгілеп жатыр.
Басында сондай мониторинглар қандай шығаруға тиісті емес – біресе
выдающиеся тән ... ... ... тараптан, әлдеқандай бір тұрғыда
шоғырландырулар бой жасыруға тиісті. Оқиға аяқтау бойынша бұл ... ... сол ... ... ... ... және
кодпен жазу болады.
Құрылым жасалмаған мониторинг :
Де зерттеушілер, ... ... ... ... ... ... ... пайдалы үшін.
Тәжірибелі мониторингшының қатысулар талап ете алады. Мүмкін болу
құрылым ... ... бұл ... Даже ... ... қате ... мониторинглар
Қандай осы өте маңызды баға үшін ... енді ... ... ... ... ... Бұл ... бастапқы зерттеуші
іздеулерге нәтижелерге негізде ... ... ... ... ... ... осы ... мониторинг жиын үшін және нақтылы
орындарда болып жататын ... ... және ... уақытқа.
Жіктелген мониторинг өткізу үшін сізге нұсқаулықты маңызды ... ... ... осы. ... ... ... бұл ... береді және
ұсыну осы сандық формада. Мәліметке нәтижеде алған да, және талдауға ... ... ... ... немесе сауалнамаға.
Жіктелген мониторинглар негізгі түрдің ысқыла болып жатыр : уақыт,
ішінара ... ... ... ... ... мониторинг, мониторинг.
Ұлғаймалы мониторингды
Маңызды орнату кейде зерттеушіге ... ... ... ... ... ... ... белгілеп жатыр, қайдан олар
келетіндей, адамдар қайталану келіп жатыр, олар жаяулап келіп ... ... ... ... ... ... бұл ... полиция қатысып жатыр және
аутричработа жүргізіліп жатыр. Сондай тіптісі қиын ... ... ... сондықтан командамен жақсы жұмыс істеу, бөліп беріп өзі алдын ала
арасында мониторинглар уақыты. ... соң ... ... жазуда бұл
міндетті түрде өткізу мәліметті қорыту және барабар қорытындыларды жасау.
Уақыт ... ... ... ... табу бұл ... ... ... мерзімге бойына жүрiстұрыстар
нақты түрі. Үздіксіз мониторингдың өткізудің бірақ ... ... ... ала ... аралықтар арқылы қызмет бекітіп жатыр. Мысалы, ... 10 ... ... ... 60 секундтардың бола алады, ағымға 10
минуттар арқылы сағат әрбір ысқыла немесе апталарға бойына ... екі ... ... ... ... ... конкретизациядан биік
дәрежемен жеткілікті жіктелген әдістеме бойынша жүргізілуге тиісті : ... ... ... тізбекке.
Ішінара тексерулер (мониторинглар)
Бір ретті шаралармен әдетте ... ... ... зерттеуші сияқты
нақтылы орынға шақырусыз келіп ... ... ... және жүреді.
Сондай тексеру пайдалы :
Жүрiстұрыстардың белгілердің артына мониторингда.
Сұрауға, құжаттардан нәтижеде ... ... ... ... ... тексеру даже үшін сол, дұрыс зерттеушілер ... әдіс ... ... ... маңызды орналастыру зерттеуші жіктелген мониторинг
өткізу үшін кейбір алдын ала мәліметпен, ... не тап ... ... ... бұл мониторингшының өнері шек қойып жатыр. Сол уақытта,
жіктелген мониторинглар құрылым жасалмаған толықтыруға болады және ... ... жазу ... ... осы ... ... ... негізгі артықшылықтар
және кемшіліктер жалпылап жатыр.
Жиынның әдістері бағаларыңызға жүрісіңізде сіздің қызметтеріңіз ... осы. Сіз ... ... қандай әдістер сіз бағалар уақытты
қолданатынын, бағаларыңызға шеңберлеріңізде ... ... ... ... не жиында әдістерде көмекте осы алған мәліметтер
талдау, анағұрлым көбірек уақытты ... ... ... ... ... ... жеткілікті уақытта бұл ... ... ... Бағалау үшін жиналатын мәліметтердің негізгі құрал –
сайман:
| ... ... және ... ... ... ... ... зерттеу (“кейс – стадии”). “Тарих”ына келтіретін, жалпы |
|баяндамасы бар, қалай не үшін деген сұрақтарға жауап беретін ... ... ... ... ... ... мониторинглар ... ... ... шешімдердің және жағдайлардың |
|талдау үшін қосымша мәліметтер ... ... ... ... қыин (“кейс – стадии”) ... ... үшін ... ... ... ... және ... баяндау. ... ... ... қатыстырылмайды ... ... ... ... үшін қиын ...... ... ... туралы мағлұматты нысаналы топтан |
|өкілдермен ... ... ... ... ... ... ... болатын. ... - ... ... көрсеткен абстракті тұжырымдамалармен ... ... және ... ... ... ... ... жетістіктері бар ... ... ... қарымқатнасты орнатуы жағымды және пайдалы |
|Иерархиалық әсерін шығаруы тиімді ... ... ... ... мүмкін ... ... ... ... ... ... жалпыланбайды ... ... ... ... ... қойып олардың жауабын |
|бекітеді. Интервью формалдық және формалсыз, жеке немесе сымтетікті, ашық |
|немесе жабық ... ... ... ... ... тәжірибесі бойынша өздеріне ыңғайлы жағдайда айтады |
|Икемді: интервью күтпеген ... ... ... ... ... бар болса пайдалы болады. ... ... ... ... мәлімет алуы онай ... ... ... ... ... ... ... |
| |
| ... ...... - ... әдісі сандық осы оқылытын құбылысқа ... ... ... ... ... ... ... (түрде
ресми мәтінде ғана емес бұл ұғылып ... ... ... ... ... барлық жазған немесе айтған, барлық, не коммуникациямен бола бастады.
Контент-талдауға кітаптар душар болып жатыр, ... ... ... ... теледидар сөз сөйлеуді, кино- және ... ... ... ... фотосуреттер, ұрандар, белгілер,
суреттер, басқа шығармалар.
Қандай құжаттар контент-талдауға жат? Бұл сұраққа ... ... ... ... ... мақсаттан, есептерден және
болжамдардан тәуелді болып жатыр. Егер, айтамыз, бізге жұмыс кәсіпорындар
ереуілдер перспективалары анықтау алда ... ... ... ... ... анық ... бола ... жиналыстардың хаттамалардың
жұмыс, ереуіл күресті реттейтін жетекшілердің, заңдардың лайықты кәсіподағы
комитеттердің, өкімдердің шешімдердің және басқа.
Бұрын, құжаттың мәтіні тікелей ... ... ... ... ... дәрежелерін анықтайды, басқа сөз бен айтқанда мәтінде бар
(мағыналы бірліктер) ... ... және ... сол ... ... ... ... алынған олардың ... ... бұл ... ... Егер ... ... өте ортақ (абстрактілі) ұғымдар қабылданған ... ... ... ... бұл ... ала ... оның мазмұнға
тереңдемеу мүмкіндік бермейді. Егер талдаудың дәрежелері ... ... ... өте көп олардың ... не ... ... ... ал ... оның ... қайталауға. Алтын ортаны маңызды
табу және дәреже талдауда болу ... сол жету ... ... :
А) лайықты, зерттеуші есептердің шешімге сәйкес келді;
Б) жеткілікті, зерттеулер ... ... ... ... ... көрсетті;
В) өзара шығар (бір және мазмұн бірдей көлемне әр түрлі дәрежеде кіруге
тиісті емес);
Г) ... сол рет ... ... ... ... ... ... не сол әкету шығып жатыр немесе құжатқа талдауға
процессте басқа дәрежелер.
Талдаудан дәрежелерден ... ... ... ... ... бірлігі лайықты сайланып жатыр. Талдаудың ... ... ... болу ... :
А) сөз
Б) ұсыныс
В) тақырыпқа
Г) сана
Д) жазушы
Е) кейіпкер
Ж) ... ... ... мәтіннің бөлігі, не талдаудың дәрежелері мағынаға
сәйкес келіп жатыр.
Контент-талдау мәліметтер жалғыз әдіспен сөз ... ... бір ... жасап жатыр, ал талдаудың айтар-айтпаста бірнешесі бірліктермен.
Егер бұл әдіс алғаш рет қолданылса жатыр, біресе көп қателер ... Өте жиi ... ... Атап ... ... ... ... бағдарламалар әзірлеуді озып жатыр.
- зерттеуден болжамдармен зерттеуден бастың төбесімен ұқсастық (болатын
сабақтас емес құжаттар Талдайды тек қана ... ... ... ... сыннан өткен емес.
- Анықтап алмаған оның туындыгершілік.
- оның арналу ... емес ... ... Дәрежелері нақтылы емес құжаттың мәтіннің мағыналы
бірліктері айқын ... білу ... ... ... ... ... емес және зерттеулерге бағдарламада
жазып алынған сол анықтамалармен және ... ... ... ... емес.
- талдауатын құжаттан мәтінден мағынамен және тілмен несопоставимы
талдаудың Дәрежелері.
- талдаудың Бірліктері ... ... ... ... тек ... ал мән ... емес, ал сондықтан талдаудың бірліктері талдаудан
дәрежелермен толық сәйкестікте ... ... ... ... ... ... әдістемелік аспаптарсыз барлық кешенсіз алдын ала
әзірлеусіз хабар алып жатыр.
- Сыныптаушы логикадан ... ... ... ... ... ... ... Тіркеушілер должной әдістемелік әзірлеулер алмады.
- тіркеу бойынша Нұсқаулық және өзі құрал-сайман алдын ала ресми ... ... ... ... ... жеткіліксіз толық.
- осы зерттеулер математикалық өңдеулер бағдарламаға Кодировка сәйкес
келмеп жатыр.
- басқа әдістермен жиюлы ... емес ... ... ... Сауал
Ең маңызды ақпараттық салада сияқты заң дамыту адыммен үшін бүтін,
солай, қандай ... ... ... ... ... әрбір адамдың
қойылған адамдың құқықтардың Барлығына ортақ ... ... ... Бас ассамблеямен 10 желтоқсан 1948 жылдың қабылдану еді
мәліметке ... ... ... ... ... бұл сенімдерге
білімге, және еркін өрнекке құқық құқық және кез ... ... және ... ... ... алу және ... керек, тәуелсіз
мемлекеттік шекаралардан.
Жағдайды, бекітуші ақпараттық құқықты және ... 4 ... ... адам және ... ... ... қорғау туралы Еуропаларға
Кеңеске Конвенцияда дамыту алды және 19 желтоқсан 1966 ... ... ... және ... ... ... Көрсетілген акттарда қойылған,
не тараптармен мемлекеттік органдарсыз әлдеқандай кірісусіз іске асырудың
мәліметтері алудың және ... ... және ... ... және мәліметке әркімге тектерге таралып жатыр.
Қазақстан Республикасының азаматтары тікелей мемлекеттерге шаруаларға
басқаруда құқық қатысу алып жатыр және өз ... ... ... ... ... ... органдарға және органдарға жеке және ұжымдық
үндеулер өзі айналу, және бағыттау керек.
3 п. 18 бап ... ... ... ... органдардан,
қоғамдық біріктірулерден, лауазымды беттен және ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мәліметтен
құжаттармен, шешімдермен және көздермен оның ... және ... ... ары ... іске ... ... және ... 12 қаңтар 2007 жылдан № 221 үндеулер қарастыру рет РК ... ... ... ... және заң ... ... үндеулерге,
субъекттерге және лауазымды беттерге, ... ... ... заң ... ... - үндеу лауазымды бетке жеке қарастыратын субъектке бағыттаған
немесе ұжымдық жазбаша, ауызша ... ... ... қол қоюмен
куәланған электрондық құжатқа формада, ... ... зар, ... ... ... - ... ... жетілдіру бойынша беттер кепілдемесі және ... ... ... акт, ... ... ... ... дамытуға, жақсартуға әлеуметтік - ... және ... және ... ... басқа салалардың;
Өтініш - оның құқықтарға және бостандықтарға іске ... ... ... ... ... ... беттердің құқықтардың және
бостандықтардың немесе ... ... ... қатынас және басқа
нормативтік ... ... акт, ... субъекттердің, қарастыратын
үндеулерді, лауазымды беттердің кемшіліктерге, немесе олардың қызметтері
сынағыштық;
Зар - қалпына келтіру ... ... ... ... ... құқықтардың,
бостандықтардың қорғауға немесе заңды мүдделерді, дұрыс емес ... ... ... ... беттердің әрекетсіздіктер субъекттердің заңсыз
шешімдердің жоюға.
Сауал - құнтты сұрақтар бойынша мәлімет беру ... ... ... ... ... ... қосу - өз қатынасқа бетке өрнекке қоғамдық ... ішкі және ... және ... және ... ... ... ... - есептік ақпараттық құжатта бекіту қысқаша осы әрбір
түскен үндеу тіркеу нөмір үндеулер және ... ... ... бап. ... және заң ... үндеулер қарастыру рет ТУРАЛЫ заңның -
жазбаша үндеуге
Талаптар
1. ... ... ... ... немесе лауазымды бетке, құзырға
сұрақтарға үндеуде қойылған ... ... ... тұлғаларға үндеуде әкесім аты, пошталық мекен-жай, заң
беттер тілек бойынша оның ... аты ... ... - ... және ... оның ат, ... мекен-жай. Үндеу мәлімдеушімен қол қойған болуға
тиісті немесе электрондық сандық қол қоюмен куәланған.
Зарда ... ... аты ... ... немесе лауазымды
беттердің, чьи әсердің қызмет, фамилиялар және аты-жөнілер шағым арыз ... ... және ... ... ... субъектке тікелей сұраған мәлімдеушіге, үндеу алған ... және ... ... және ... нұсқаумен талон
дүрдйіп жатыр.
Жауапкершілік. 3п. 7- бап, Қабылдаудан, тіркеуден және есепке алудан
физикалық және заң ... ... ... ... ұйымдың артына
дербес жауапкершілік субъекттердің және ... ... ... ... ... сәйкестікке ст. 12, Заңның РК 2.07.1998г., сыбайлас
жемқорлықпен күрес № 267 « ТУРАЛЫ », ... :
1. ... ... үшін ... құратын құқық бұзушылықтармен,
мемлекеттік функцияларға орындауға ... ... ... ... ... әрекеттері келіп жатыр :
а) айғақсыз ақау тоқтау ... ... анық емес ... ... ... беруді заң қайсы ескерған физикалық және заң беттерге мәліметте;
ә) талаптан физикалық немесе бұл ... ... беру ... ... ... ... ... бұзушылық сұрақтарына олардың құзырына ... ... және заң ... және шешімдің үндеулердің
порядка қарастырулары заңмен қойылған;
г) анық ... ... ... ... ... және заңды
мүдделеріне іске асыруда заң ... ... ... орындауға оларға теңестірған ... ... іске ... егер ол ... ... әрекеттер белгілердің
болмаса, әлдеқандай құқық бұзушылықтарға 1 осы ... ... ... ... жұмыстан шығаруға төмендеу ... ... ... ... ... басқа босау немесе салу
басқа тәртіптік төлетулерге ретте заңға қойылған.
Құқық бұзушылықтың біріншісінің артына ... ... ... ... ... көрсетілген құқық бұзушылықтардан кез келген қайтадан
іске асыру қызметтен жұмыстан шығару ілестіріп жатыр ... ... ... басқа босауға ретте заңға қойылған.
Осы заңғаСәйкестікке 3- бап :
Сыбайлас жемқорлықпен келіп жатыр сабақтас құқық ... :
1. ... ... ... ... бұзушылықтардың артына, осы
Заңға негізде мемлекеттік функцияларға орындауға ... ... ... ... және ... ... ... Мемлекеттік функцияларға орындауға уәкіл беттерге, жатады :
Парламенттің және маслихаттардың, судьядың 1) барлық лауазымды беттер,
депутаттар;
Мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... барлық мемлекеттік қызметшілер.
3. Мемлекеттік функцияларға орындауға уәкіл ... ... ... :
Жергілікті өзін-өзі басқарудың органдарына сайланған 1) бетті;
Қазақстан Республикасыға Президенттерге кандидаттарға ... ... ... ... 2) азаматтар, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... органдарға мүшелерге;
3) қызметшілер, тұрақты немесе ... ... ... ... органдарда уақытша жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... ... және ұйымдарда, уставном капиталда 4) беттер,
атқарушы басқару функциялар мемлекеттер енші кем емес отыз бес пайыз ... бап. ... ... ... ... ... және (немесе) заң беттің, қарастыру үшін басқа
субъекттерден, лауазымды беттерден ... алу ... ... ... ... тексеру, ағымға он бесі календарлық күн қаралып жатыр.
2. Үндеу физикалық және (немесе) заң ... ... үшін ... ... ... ... алу керек болатын жатыр
немесе орынға шығумен ... ... ... және ... ... бет түсу күн ... отыз календарлық күн шешім нему қабылданып
жатыр.
Қосымша зерттеудің қажетті өткізуі кезде, сол жағдайларда немесе
не туралы қарастырудан ... ... ... ... үш ... ... хабарлағаным, ұзартған мүмкін болу қарастырулар ... көп емес не отыз ... ... Субъект продлевается жетекші үндеу бойынша ... ... оның ... Егер ... ... ... шешімі, ұзақ мерзімді талап
етеді, біресе не ... ... үш ... күн ... ... ... оның ... шейін дейін қосымша мониторингға
тұрғызылып жатыр.
Үндеулер қарастыру нәтижелер бойынша бір келесі шешімдерден ... :
1) ... ... ... ... ... қанағаттандыруға;
2)Сондай шешімнен қабылданудан дәлелдеумен үндеулерге
қанағаттандыруда ақауға туралы;
3) Үндеу мән ... ... ... ... ... ... туралы.
Физикалық беттердің үндеулері Делопроизводство бойынша және заң беттер
үндеулер делопроизводство бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... ... жеке ... алып жатыр.
Көптеген мемлекеттік органдарға бұл заңға ары қарай іске асыруда
мақсаттарда ... ... ... рет ... ведомстволық нұсқаулықтар
жасады.
Мысалы –“РК Министр Премьерлерге ... ... ... ... ... сауалдарда жазуда пайда болатын.
Тамаша түр егер сауал жарғыда қоғамдық ұйымнан атыдан істеп жасалынған
мақсаттар және есептер салған мемлекеттік ... ... ... табыстардан мөлдірліктен жоғарылатумен сабақтас, әлеуметтік
бағдарламаларға іске ... ... ... ... сол ... бұл мүлдем айтпайды не жарғымен арасында қатты
байланыс болып жатыр және сауалдарды оң ... ... қол қою. Заң ... ... беру ... ... құжаттаманың ақиқаттығы кепілдік беру керек.
Күндік сауалдың дәлелмен келіп жатыр :
• ұйымда алған шенеулікке, мертабанға қол қоюға сауалға қағаз ... ... ... ... күні мен.
• Үндеу алған беттен күні және уақытты, ... және аты – ... ... ... ... егер ... келген болса.
• Электрондық хат, егер электрондық мәліметінде қолы бар болса, әр
үндемнің регистирлық саны бар ... ... ... ... жатса не істеу керек?
• Қайта сұрау жиберу керек (жоғарыда көрсетілген заңмен ... ... ... ... ... жасау
• БАҚ – қа шағыммен өтініш жасау
• Сотқа өтініш жасау
• Ыңғалы жағдайды күту
2.10 Бағалау өткізу кезеңдері
Бағалар өткізу кезеңдері қосып жатыр ... ... ... ... қойылуды.
Бағалау жоспарлау.
Мәліметтер жинау.
Мәліметтер талдау.
Есептеу нәтижесінің әзірлеуді.
Бағалау нәтижелер бойынша “Кері байланыс”.
Шешімдер қабылдану.
Қатал айтып, бірінші және соңғы кезеңдер бағдарламалардың ... ... ... Шындығында баға есептен қойылудан бастап жатыр
және « кері » байланыспен бітіп жатыр. ... біз ... бір ... ... ... ... ... бағдарламадан өмірмен
бағалар өткізулері кезеңдері маңызды байлау санаймыз.
Бағалар нәтижемен ... ... ... Бағалар есеп – қажетті басқару ¬
шений қайта қабылдану үшін ... ... ... баға ... ... ... ... қабылдану үшін мәліметте қажеттіктер пайда болуы
келіп жатыр. Табиғи, бұл ... ... ... ... ... ... болып жатыр. Егер ол бұл адамдарға бағдарлаған, баға максимал пайдалы
болады және олар алған ... ... ... ... сол
жүргізіліп жатыр.
Келесі бағаларға өткізуге тапсырмаға пайда болған қажеттіктер өрнектеу
адыммен келіп жатыр. Мәлімет шешімдер қабылдану необхо ¬ ... үшін ... ... ... ... беру явля ¬ ются ... тапсырмалар негізгі
компонентпен. Сонымен қатар, тапсырмада бағалар ... ... ... : ... ... ... талаптар жиынның көздер
және әдістері, кім, ұйымдастыру сұрақтар, шарттар использо ¬ ... ... ... ... ... ... кестелерге өткізуде
қатысады қажетті қорлар баға өткізу үшін.
Келесі ...... ... ... және ...... ... өндеп жатыр және тиімді аспаптар дайындайды. Бұл
кезең үшін сұрақтар сауалнамалар, ... ... ... ... ... ... және басқа.
Осы жиынға кірісуге енді болады. Үшін (жеке және топтық) интервью алу
бұл ... ... ... ... ... ... әр түрлі
әдістері. мәліметтердің маңызды алаламайтын бекіту жиында ... ... ... алу. Жиынның кезеңдердің ажыратулары негізгі
идеяы осы және талдаудың мәліметтер алған сол болып жатыр, не қорытындылар
ба-ба жеке ... ... ... ал ... жиынтығында. Мысалы, бір
жобадан қатысушылардан істелінген жұмыстар келешексіздік өте қызу ... ... ... ... ... ... бұл қабылдауға тиісті тек
қана пікір сияқты бір қатысушылардан, келтірған дәлелдерде ... ... ... ... ... клиенттердің,
өкілдердің пікірлер жиюлы болатын кезде, жалпылаулар және қорытындылар үшін
уақыт соңыра түседі.
Талдаудың кезеңде басы құпиялылық осы болады : ... ... ... ... қорытынды жасалып жатыр. Негізде алған
қорытындылар осы істелініп жатыр және сол ең ... ... ... ... ... жатыр, кото ¬ рого барлық бастады. Қорытынды
– Тапсырмаларға сұрақтарына жауаптар.
Өткізілген бағалау туралы ... ... ... және мазмұны
тапсырмада келісуде анықталып жатыр. Басы бұл кезеңде – не есептеу нәтижесі
туралы еске сақтау – ... ең ... ... ... ... сол үшін, кім бағалауды бастады, және олар үшін ... ... ... ... ... ... болушы оқырман келешектер туралы
оймен жазған есептеу нәтижесі.
Бағалау нәтижелері бойынша “Кері байланыс” – бұл ... ... ... бағалауөткізілетін салалары үшін. Сол үшін, кім бағалауды
бастаған, – олар басқарған жұмыстар ... ... ... бұл өз ... қаржыландыратын. Сол үшін, кім бағалауға, бұл ... ... және ... ... орындалуын тексеру. Сол үшін, кімнің
бағдарлама бағалауында, олардың келешек ұйымында ықпал ... ... ... бұл кіріспе. Ұйым өз күшпен бағаны өндіріп алған кезде,
ерекше күрделіліктер пайда болып жатыр. Бұл жағдайда ... ... ... “кері байланыс” беру дәл келіп жатыр. Ол ... ... ... бағдарламаны көрсету сондай. Бұл мәні болады, не нәтижелер туралы
қатынас бола алады және ... ... ... ... ... ... ... Жағымсыз жаналықтарды алыакелгендерге жынымызды
көрсетпеу қалай тындасақ болады? Барлық тараптар бұл кездесуге ... ... ...... ... ... ... анықталған. Бұл
жерде негізгі рөл мәліметтер бойынша тиімді пайда болған адамдарға жат және
бағалау өткізу ... ... ... – бұл ... құзыры.
2.11 Бағдарламалардың бағалау әдістемелері
Осы бөлімде, біз ең ... ... ... ... ... ... материал жоғары көрсеткен еді және ... ... ... ... және ... ... өткізуге
дайын тұрған болу еді.
Төменде, біз Сізге біздің көзқарасымызға бағдарламаларда және жобаларда
бағалауда өткізуде өте көкейкесті ... ... ... ... Біз ... дәрежелер бойынша сұрақтар жіктеу тырыстық, не еді
Сіз оларда бағдарлар ... алар және ең ... ... ... ... ... болған үшін.
Негізгі дәрежелер :
Бағдарламалар бойынша мәліметке рұқсат
Бағдарламаға қажеттіктердің сәйкестігі
Бағдарламалар құрылымы
Басқару
Нәтижелер
Қаражаттар
Сонымен бірге бізбен әрбір жеке ... ... ... ... шәкілі дайын тұрған еді, не еді Сіз ... ... беру ... ... алар және ... ... ... лайықты
баллдар. Қажетті атап өту керек, не максимал ықтимал балл көп емес 100%
көрсеткен.
Бағалаушыға ... және ... ... және бағалау бойынша есептеу
нәтижесілерде мүдделі тараптарға мәліметке ... ... ... ... ... және ... ... сарапшыларда орындалуда.
1. Мониторинг және бағалау бойынша сарапшылар айғақтардан ... ал ... және ... ... ... және бағалау бойынша ... ... ... ... зер салуға тиісті, жеткілікті жағдай максимал толық сурет
құрастыру үшін.
3. Мониторинг және бағалау бойынша сарапшылар ... ... ... ... ... тиісті интервью, бойынша бар программалық және
басқа құжаттар.
4. Мониторинг және бағалау ... ... ... ... ... жинауға тиісті, мониторингда қатысуға бұл тараптарда
дайындықта міндетті түрде шартта немесе бағалауға. Егер пікір бір ... алу ... ... нәтижесіде бейнелеу бұл шығып жатыр, меншікті
бағаларға ... ... және ... ... ... өз ... ... дербес құрастыруға тиісті, ал пікір қабылдамау бір салмақты
кәсіби себептерсіз қабыну тараптары.
6. Мониторинг және бағалау ... ... ... тараптарына
қанағаттандыруға өлшеулі « бос » қорытындылардың және ... ... ... ... сәттердің бар болу есептеу нәтижесілерде ... ... ... ... бой ... бұл ... жатыр.
7. Барлау және баға бойынша сарапшылар барлық тараптар қатынас бойынша
түзу әрдайым енуге тиісті.
8. Барлау және баға бойынша сарапшылар берілген ... ... ... және ... ... ... және сол ... барлық
құжаттарды қайтару немесе уақытша пайдалануды басқа тараппен, барлау аяқтау
бойынша бағалайды.
3 MS Access программасында кестелер құру
MS Access ең кең ... ... ... ... жүйелерінің (ДҚБЖ)
бірі болып табылады.
MS Access ақпаратты көрсету және ... үшін ... ... ... ... ... форма, есеп беру, сұраныстар,
деректерге мүмкіндік беретін ... ... және ... Формалар мен
есептерді құру үшін конструкторлар қолданылады, ... бұл ... ... деп ... Конструкторлық объектілер басқару
элементтері деп ... ... кіші ... тұрады (олар: өріс,
батырмалар, диаграммалар, жақтаулар, және т.б.).
Кесте деректер қорының негізі ... ... MS ... ... кестелерде беріледі.
Формалар- форма терезесінде кестелерді енгізу мен көру ... Олар ... ... ... ... шектеуге мүмкіндік
береді және оны тиісті түрде көрсетеді. Шебердің көмегімен форманы, ... ... ... біріне сәйкес орналастырып берілген кестенің
өрістерін енгізе отырып, құруыңызға болады. Форманың конструкторы көмегімен
кез-келген күрделі ... ... ... берулер деректер қорында бар ақпаратты бейнелеу үшін қолданылады.
Есеп ... ... ... ... ... ... ... және
есептелінетін өрістерді, оларды сәйкес жасайтын өз есеп ... ... ... ... ... әрі ... ... бірнеше
кесте арасында бөлінген болуы мүмкін. MS Access-те сұранысты пішімдеу үшін
үлгі бойынша ... ... әдіс ... Визуалды ақпарат негізінде бұл
әдісті қолдана отырып бір ... ... ... ... деректерді
аласыз. Деректерге қатынау беті MS Access ... ... SQL ... ... ... Интернет немесе Интернет арқылы ... ... ... ... арналған Web парақтың арнайы түрін ұсынады
Макростар жиі ... ... ... ... ... бір ... ... макрокомандалардан тұрады, олардың
әрқайсысының белгілі бір қызметі бар, мысалы, формаларды ... ... ... delphi ... ... ... ACCESS программа ортасында кестелерге қажетті мәліметтерді енгіземіз.
4.2- cурет. MS ACCESS ортасындағы жұмыс аймағы
Мәліметтер ... MS ACCESS ... ... режімі арқылы
кестелердің атрибуттары мен ... ... ... ... ... ... байланысуына 8 кестені дайындаймыз.
Келесі DELPHI программалау ортасын ашамыз.
Жаңа проект орнатып, әмбебап ... деп ... яғни ... ... береміз. Бұл жерде бірінші форма басқарушы форма қызметі
ретін жұмыс атқарады.
4.3- cурет. DELPHI Бірінші форма
Бірінші форма ... және ... ... ... болып табылады.
Мұнда меню компоненті арқылы жасалған файл мониторинг ... ... ... менюлері және ондағы ақпараттар шығу үшін басқа формаларға
меңзеу берілген.
4.4- сурет. Жобаларды мониторингілеу үшін тіркелу кезеңі
Суретте ... ... ... ... мәліметтерді енгізіп,
әмбебап түрде әр түрлі жобалардың мәліметін тіркей аламыз. ... ... ... ... ... ... ... кесте шығады.
4.5- сурет. Общая статистика кестесі
Мониторинг бөлімінде мониторингілеуге ... ... ... ... сурет. Есеп бөліміндегі общая статистика
Мұнда Общас статистика ... ... ... ... Бұл ... бір ... ... көрсеткіштердің бейнесін
көрсетеді.
4.7-сурет. Жүргізілген процестердің есеп түрде көрсетілуі
4.8-сурет. Жүргізілген процестердің есеп түрде көрсетілуі
4.9-сурет. Жобалардың тіркелмелері және олардың ... ... ... Ресурстар кестелері
Мұнда ресурстар туралы мәліметтердің жиыны кестелері қойылған.
Қорытынды
Қарастырылған өзекті тақырып жобаларды ... ... ... ... ... ... алатын күрделі мәселелерді
шешуге арналған амалдардың бірі есебіндегі мақсатқа негізделген. Қазіргі
таңда ... ... ... ... менеджментінде негізгі де
маңызды бөлігі болып табылғандықтан, оны бір бағыттан бірнеше бағытқа кең
ауқымды түрде дамыту және ... ... ... ... ... Бұл ... жобалардың мониторингілеу үдерістерін ақпараттық
жүйелеріне енгізілді және құрылды. Жұмыста ... ... ... ... кезеңдері көрсетілді. Мониторинг ақпарттық жүйелерін өңдеу кезіндегі
нәтижелер, белгілі бір уақыт аралығындағы жобалардың жалпы бөлінген ... ... мен ... ... бақылауды, басқаруды, жаңа бизнес
бастаушы жобалардың қаржыландырулар мен шығындарына жеңілдектер мен ... ... Кез ... ... ... ... ... және
оның нәтижесін алуға мүмкіндік алады. Жоба қызметкерлеріне де ... ... ... де қол ... ... ақ ... де ... қызметтердің атқарылуын күнтізбелік жоспарларын
бақылау өте тиімді.
Жобалардың ... ... ... ... ... сай, жаңа ... ... дүние болғандықтан, бұл жоба
артықшылықтар, пайдалылығы мен үнемділігі жоба ... ... ... және бұл ... алдағы уақытта қолданыс пен сұранысқа ие
болатынына сенімдімін.
Еліміздің «Қазақстан- 2030» стратегиясының яғни 50 ... ... ... ... ... ... бірі ... экономикасын
түбегейлі дамуына үлесті қосу үшін біз келешек жастардың ... ... ... ... Ю. В. Путь QFD: ... и ... продукции,
исходя из ожиданий потребителей / Ю. В. Брагин, В. Ф. Корольков; ННОУ
«Центр ... ... ... ... В. И. ... ... исследования : учеб. / В.
И. Добреньков, А. И. ... М. : ... ... ... Э. А, ... XX века / Э. А. ... Ростов н/Д :
Феникс, 1996.
4. Никитина Н. III. ... ... в ... ... ... ... III. Никитина //. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2003. Вып. 24.
5. ... П. Ш. ... и ... ... / Н. Ш. Никитина, Н. В.
Николаева // Университетское управление: практика и анализ. 2007. М3 (49).
6. Харчева В. Основы ... : ... для ... ... учеб. заведений
/ В. Харчева. М. : Логос, 1997.
7.www.processconsulting.ru -  А. ... - ... ... ... и ... программ.
8. Оценка программ: методология и практика. Под ред. А.И. Кузьмина, Р.
О'Салливан, Н.А. ... – М.: ... ... ... Оценка воздействия проектов на бедность, Джуди Бейкер, 2000 г.
10. Мониторинг и оценка, Киев, 2004 под ред. ... ... и ... ... ... по ... психоактивными веществами, 2005.
12. Programme Manager’s Plannig Monitoring & Evaluation, 2004.
13. ... по ... и ... ... ... ... и ... целевых программ, под ред. ... ... ... Новгород, 2006 г.
14. Методические рекомендации по оценке эффективности  инвестиционных
проектов ... ... ... и дополненная), М., 2001 год.
15. Centres for Disease Control and ... (CDC). “Steps in ... CDC ... Working Group, ... 1999.  ... ... on the web at: http://www.cdc.gov/eval/steps.htm
16. Halabi, Hanan; Salem, Ruwaida; Wick, Laura. “Jenin Community Based
RH Education Project”, ... ... for UNFPA.  ... Institute of Community and Public Health,  January 2000.
17. Ministry of Foreign Affairs, Danida. ... ... ... OECD. ... Evaluation Practices: Best Practice Guidelines for
Evaluation and Background Paper”, 1999.  
19. Patton, Michael Quinn. “Utilization- Focused Evaluation – The ... Text”, 3rd Edition, Sage ... ... Scriven, Michael. ... ... Fourth ... ... 1991.
21. “Institutionalization of Results-based Management at UNFPA”, June
2000. Available at www.unfpa.org/results/index.htm
22. “RBM at ... ORM, April 2000.  ... USAID. ... for Results at ... ... prepared ... Binnendijk for the Workshop on ... ... ... New York, 5-7 October, ... WFP. “WFP ... and Methods of ... and Evaluation”,
Executive Board Annual Session, Rome, 22-26 May, ... ... ... ... SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, ComCtrls, DB, ImgList, ToolWin, jpeg, ExtCtrls,
StdCtrls,
RpBase, RpSystem, RpDefine, RpRave, RpCon, RpConDS, ADODB, ... Grids, DBGrids, Mask, ... = ... ... TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
N13: TMenuItem;
N14: TMenuItem;
N15: TMenuItem;
N16: TMenuItem;
N20: TMenuItem;
N21: TMenuItem;
N24: TMenuItem;
N26: ... ... ... ... ... ... TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
Image1: TImage;
Image2: TImage;
Image3: TImage;
DataSource2: TDataSource;
ADOConnection1: TADOConnection;
QueryRaveRep: TADOQuery;
RvProject1: TRvProject;
RvSystem1: TRvSystem;
RvDataSetConnection1: TRvDataSetConnection;
ToolBar1: TToolBar;
N23: TMenuItem;
Image4: TImage;
Image5: TImage;
Image6: TImage;
Image7: TImage;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: ... ... ... TLabel;
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Label9: TLabel;
Label10: TLabel;
TabSheet3: TTabSheet;
Image8: TImage;
Label11: TLabel;
DBGrid1: TDBGrid;
DBNavigator1: TDBNavigator;
DataSource3: ... ... ... ... ... TDBEdit;
DBEdit4: TDBEdit;
DBEdit5: TDBEdit;
DBEdit6: TDBEdit;
Button2: TButton;
DBGrid2: TDBGrid;
ADOConnection3: TADOConnection;
ADOQuery2: TADOQuery;
DataSource4: TDataSource;
DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
DBLookupComboBox2: TDBLookupComboBox;
DBLookupComboBox3: TDBLookupComboBox;
DBEdit7: TDBEdit;
DBEdit8: TDBEdit;
DBEdit9: TDBEdit;
DataSource5: TDataSource;
DBEdit10: TDBEdit;
procedure ... ... ... TObject);
procedure N11Click(Sender: TObject);
procedure N17Click(Sender: TObject);
procedure N18Click(Sender: TObject);
procedure N19Click(Sender: TObject);
procedure N25Click(Sender: TObject);
procedure N21Click(Sender: TObject);
procedure N12Click(Sender: TObject);
procedure N22Click(Sender: TObject);
procedure N23Click(Sender: TObject);
procedure N26Click(Sender: ... ... ... N29Click(Sender: TObject);
procedure N30Click(Sender: TObject);
procedure N31Click(Sender: TObject);
procedure N13Click(Sender: TObject);
procedure N32Click(Sender: TObject);
procedure N15Click(Sender: TObject);
procedure N14Click(Sender: TObject);
procedure N16Click(Sender: TObject);
procedure N8Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: ... ... ... Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
uses Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit9, ... Unit12, Unit13, Unit14, Unit16, Unit17, Unit18, ... Unit22, Unit23, ... ... ... ... := ... := True;
end;
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
Form3.Show;
Form1.Visible := True;
Form3.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N11Click(Sender: TObject);
begin
Form4.Show;
Form1.Visible := ... := ... ... TObject);
begin
Form5.Show;
Form1.Visible := True;
Form5.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N18Click(Sender: TObject);
begin
Form6.Show;
Form1.Visible := True;
Form6.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N19Click(Sender: TObject);
begin
Form7.Show;
Form1.Visible := True;
Form7.Visible := ... ... ... := ... := ... TForm1.N21Click(Sender: TObject);
begin
Form10.Show;
Form1.Visible := True;
Form10.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N12Click(Sender: TObject);
begin
Form9.Show;
Form9.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure TForm1.N22Click(Sender: TObject);
begin
Form11.Show;
Form1.Visible := True;
Form11.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N23Click(Sender: ... := ... := ... ... TObject);
begin
Form13.Show;
Form1.Visible := True;
Form13.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N27Click(Sender: TObject);
begin
Form14.Show;
Form1.Visible := True;
Form14.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N29Click(Sender: TObject);
begin
Form16.Show;
Form1.Visible := ... := ... ... ... := ... := True;
end;
procedure TForm1.N31Click(Sender: TObject);
begin
Form28.Show;
Form1.Visible := True;
Form28.Visible := ... ... ... ... TObject);
begin
Form20.Show;
Form1.Visible := True;
Form20.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N15Click(Sender: TObject);
begin
Form21.Show;
Form21.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure TForm1.N14Click(Sender: TObject);
begin
Form22.Show;
Form22.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure TForm1.N16Click(Sender: ... := ... := ... TForm1.N8Click(Sender: TObject);
begin
Form3.Show;
Form1.Visible := True;
Form3.Visible := True;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form28.Show;
Form1.Visible := True;
Form28.Visible := True;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Form7.Show;
Form1.Visible := True;
Form7.Visible := True;
end;
end.
Б ... ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, ComCtrls, DB, ImgList, ToolWin, jpeg, ... ... ... RpDefine, RpRave, RpCon, RpConDS, ADODB, Buttons,
DBCtrls, Grids, DBGrids, Mask, DBCtrlsEh;
type
TForm1 = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N11: ... ... ... ... TMenuItem;
N16: TMenuItem;
N20: TMenuItem;
N21: TMenuItem;
N24: TMenuItem;
N26: TMenuItem;
N28: TMenuItem;
N31: TMenuItem;
ImageList1: TImageList;
DataSource1: TDataSource;
MainMenu2: TMainMenu;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
Image1: TImage;
Image2: TImage;
Image3: TImage;
DataSource2: TDataSource;
ADOConnection1: TADOConnection;
QueryRaveRep: TADOQuery;
RvProject1: ... ... ... ... ... TImage;
Image5: TImage;
Image6: TImage;
Image7: TImage;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Button1: TButton;
Memo1: TMemo;
Label7: TLabel;
Label8: ... ... ... ... ... ... ... TDBNavigator;
DataSource3: TDataSource;
ADOConnection2: TADOConnection;
ADOQuery1: TADOQuery;
DBEdit1: TDBEdit;
DBEdit2: TDBEdit;
DBEdit3: TDBEdit;
DBEdit4: TDBEdit;
DBEdit5: TDBEdit;
DBEdit6: TDBEdit;
Button2: TButton;
DBGrid2: TDBGrid;
ADOConnection3: TADOConnection;
ADOQuery2: ... ... ... TDBLookupComboBox;
DBLookupComboBox3: TDBLookupComboBox;
DBEdit7: TDBEdit;
DBEdit8: TDBEdit;
DBEdit9: TDBEdit;
DataSource5: TDataSource;
DBEdit10: TDBEdit;
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N7Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... ... ... ... N19Click(Sender: TObject);
procedure N25Click(Sender: TObject);
procedure N21Click(Sender: TObject);
procedure N12Click(Sender: TObject);
procedure N22Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... ... ... TObject);
procedure N29Click(Sender: TObject);
procedure N30Click(Sender: TObject);
procedure N31Click(Sender: TObject);
procedure N13Click(Sender: TObject);
procedure N32Click(Sender: TObject);
procedure N15Click(Sender: TObject);
procedure ... ... ... TObject);
procedure N8Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... ... ... Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit9, ... Unit12, Unit13, Unit14, Unit16, Unit17, Unit18, Unit19, Unit20,
Unit21, Unit22, Unit23, Unit28;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject);
begin
Form2.Show;
Form1.Visible := True;
Form2.Visible := True;
end;
procedure ... ... := ... := ... ... ... := ... := True;
end;
procedure TForm1.N17Click(Sender: TObject);
begin
Form5.Show;
Form1.Visible := True;
Form5.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N18Click(Sender: TObject);
begin
Form6.Show;
Form1.Visible := ... := ... ... TObject);
begin
Form7.Show;
Form1.Visible := True;
Form7.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N25Click(Sender: TObject);
begin
Form8.Show;
Form1.Visible := True;
Form8.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N21Click(Sender: TObject);
begin
Form10.Show;
Form1.Visible := True;
Form10.Visible := ... ... ... TForm1.N22Click(Sender: TObject);
begin
Form11.Show;
Form1.Visible := True;
Form11.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N23Click(Sender: ... := ... := ... ... ... := ... := ... TForm1.N27Click(Sender: TObject);
begin
Form14.Show;
Form1.Visible := True;
Form14.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N29Click(Sender: TObject);
begin
Form16.Show;
Form1.Visible := True;
Form16.Visible := ... ... ... := ... := ... TForm1.N31Click(Sender: TObject);
begin
Form28.Show;
Form1.Visible := True;
Form28.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N13Click(Sender: TObject);
begin
Form19.Show;
Form19.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure TForm1.N32Click(Sender: TObject);
begin
Form20.Show;
Form1.Visible := True;
Form20.Visible := True;
end;
procedure TForm1.N15Click(Sender: TObject);
begin
Form21.Show;
Form21.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure TForm1.N14Click(Sender: TObject);
begin
Form22.Show;
Form22.frxReport1.ShowReport();
end;
procedure TForm1.N16Click(Sender: TObject);
begin
Form23.Show;
Form1.Visible := ... := ... ... ... := ... := ... TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form28.Show;
Form1.Visible := True;
Form28.Visible := True;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Form7.Show;
Form1.Visible := True;
Form7.Visible := ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Windows NT ОЖ клиент-серверлі құрылымы. Жады серверлері және торап сервері оқып үйрену17 бет
Алматы қаласында ауыр металдар мөлшері бойынша жерді аумақтарға бөлу83 бет
Биосенсорлардың құрылысы7 бет
Денсаулық сақтау17 бет
Зерттеу үдерісін мониторингтеу13 бет
Методологиялық жағынан капиталдың жасақталуы4 бет
Мониторингтік зерттеу әдісі3 бет
Табиғи орта жағдайын бақылау - студенттер үшін зертханалық практикум98 бет
Қазақстан Республикасында жер мониторингін жүргізу тәртібі100 бет
Әдеби - патенттік шолу18 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь