Жаңажол кен орны жайлы

КІРІСПЕ
1 Геологиялық бөлім
1.1 Кен орын туралы жалпы мағлұмат
1.2 Кен орынның игерілуі мен геологиялық зерттелу тарихы
1.3 Cтратиграфия
1.3 Cтратиграфия
1.4 Кен орнының құрылысы
1.5 Мұнайгаздылығы
1.6 Мұнай, газ және конденсаттың қорлары
2 Технологиялық бөлім
2.1 Кен орынды игеру жүйесі
2.1.1 Ағымдағы игеру жағдайын талдау
2.1.2 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы қабат қысымының өзгерісін талдау
2.1.3 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау
2.1.4 Кеніштің энергетикалық жағдайының сипаттамасы, игеру режимдері.
2.1.5 ҚҚҰ жүйесі және мұнай бергіштікті ұлғайту әдістерін қолдану
2.2 Мұнай және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
2.2.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдың . алу және олармен күресу шаралары
2.2.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшіліктік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар
2.3 Арнайы бөлім
2.3.1 Газлифтілі әдіспен өндірудін тиімді технологиясы бойынша қысқаша шолу
2.3.1 Газлифтілі әдіспен өндірудін тиімді технологиясы бойынша қысқаша шолу
2.3.3 Компьютерлік программаларды қолдану арқылы есептеу
3 Экономикалық бөлім
3.1 "Октябрьмұнай" мұнай.газ өндіру басқармасының ұйымдастыру құрылымы
3.2 "Октябрьмұнай" мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай.күйі
3.2 "Октябрьмұнай" мұнай.газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және еңбекті ұйымдастырудың жағдай.күйі
3.3 Техника.экономикалық көрсеткіштердің талдауы
3.4 Күрделі қаржыны есептеу
3.4.1 Жылдық орта дебит
3.4.2 Негізгі іс.әрекеттен түскен табыс
3.4.3 Қосылған құнға салық салынғаннан кейінгі табыс
3.5 Жылдық өндіруге кеткен шығындар
3.5.1 Еңбек ақы қоры
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан Республикасының мұнай өнеркәсібі экономиканың жетекші саласы болып табылады. Еліміз қазіргі таңда дүние жүзіндегі ірі мұнай өндіруші елдердің қатарына қосылып, дүние жүзі бойынша мұнайдың дәлелденген қорынан-13, газ және конденсаттан-15, мұнай өндіру көлемі жағынан 28 орын алады. Қазақстан дәлелденген қоры және мұнай өндіру көлемі бойынша ТМД елдерінің арасында екінші, ал газ бен конденсаттың қоры бойынша – төртінші орын алады.
Жаңажол кен орны 1978 жыл ашылған және 1983 жылы пайдалануға жіберілген. Бұл 60 пайыз күкіртсутегі мен көмірқышқылгазды, 10 пайызға дейін парафинді, жоғары газ факторлы кен орны.
Жаңажол кен орны таскөмір жүйесінде қалыптасқан, кеуек пен жарықшақтардан, кеуек пен ұсақ қуыстардан тұратын карбонатты коллектор болып табылады. Кен орынды игеру екі карбонатты қалыңдық бойынша жүргізіледі – КТ-І және КТ-ІІ. Бұл жердегі ұңғымалар мынадай сипаттарға ие: терең, газ факторы жоғары және күкіртті сутегінің пайыздық мөлшері жоғары. 1999 жылдан бастап «Ақтөбемұнайгаз» ААҚ экспериментальды газлифтті шоғыр құру жұмыстарын бастады. 2001 және 2002 жылдары барлығы 35 ұңғымада біртіндеп алғашқы газлифтті эксперимент жүргізілді. Эксперименттің табысты өтуі нәтижесінде 2003 жылдан бастап мұнайды газлифт әдісімен игеру пайдалануға енгізілді. Осы уақытқа дейін кен орнында 233 газлифтке ауыстырылған ұңғымалар бар. Газлифтті ұңғыма сұйықтығының жалпы тәуліктік шығымы – 8064т/тәу, газлифтті ұңғыманың мұнай бойынша тәуліктік шығымы – 6585 т/тәу, газдың шығыны – 247,2*104м3/тәу.
Газлифтілі жағдайдың компрессорлы және компрессорсыз түрі болады. Бірінші жағдайда, агент компрессорлық станцияларда сығылып дайындалып, ал екінші жағдайда агент ретінде кен орнының газы, табиғи қысыммен беріледі.
Газлифтілі пайдалану әдісінің басқа механизацияланған әдістерден ерекшелігі келесіде : құрал – жабдығының және оларды қолданудың қарапайымдылығы, жөндеуаралық мерзімнің ұзақтылығы, пайдалану коэффициентінің және сұйықты шығарудың молдығы, көлбеу ұңғыларында пайдалану мүмкіндігі, ұңғы өнімінде, газдың немесе құмның болғанына қарамай әдісті қолдану мүмкіндігі.
Мұнай кенішінің мәліметтері бойынша жұмыс параметрлерінің технологиясын қазіргі заманғы техникамен қамтамасыз етілді. Ауыстырылған 112 ұңғыма (41 жаңа ұңғыма, 71 көне ұңғыма) табысты түрде пайдалануға берілді.
1. А.И.Ширковский «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений» М., «Недра», 1987г.
2. В.Ф. Шматов, Ю.М. Малышев «Экономика, организация и планирование производства на предприятиях нефтяной промышленности». М., изд-во «Недра», 1990г.
3. В.С. Бойко «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», М., изд-во «Недра», 1990г.
4. В.И.Щуров «Технология и техника добичи нефти», М., изд-во «Недра», 1983г.
5. Годовой отчет НИИ ОАО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2007 год.
6. Годовой отчет отдела по исследованию проблем добычи и бурения нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол за 2007 год.
7. Ғ.М.Нұрсұлтанов, Қ.Н.Абайұлданов «Мұнай және газды өндіріп, өңдеу», Алматы, 1999ж.
8. Джиембаева К.И., Насибуллин Б.М. «Ұңғы өнімдерін жинау және дайындау». – Алматы, 2000ж.
9. И.М.Муравьев, В.И.Ямпольский «Основы газлифтной эксалуатации скважин», М., изд-во «Недра», 1973г.
10. «ҚР мұнайгаз өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары» – Алматы, 1995ж.
11. М.М. Иванова, И.П. Чоловский, Ю.И.Брагин, «Нефтегазопромысловая геология», М., изд-во « Недра», 2000г.
12. «Мұнай және газ» нормативтік құқықтық актілер жиынтығы, Алматы, «Юрист», 2005ж.
13. Научно-исследовательский институт по разработке нефтегазовых месторождений ОАО «СНПС Актобемунайгаз» «Проект рабочей схемы по снижению давления в системе сбора нефти участка «Север» месторождения Жанажол». Г.Актобе, 2007 год.
14. Научно - исследовательский институт «Гипровостокнефть» «Технологическая схема разработки нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол Актюбинской области», г.Куйбышев, 1986г.
15. Научно-исследовательский институт «Гипровостокнефть» «Дополнение к технологической схемы разработки нефтегазоконденсатного месторождения Жанажол Актюбинской области», г.Самара, 1992г.
16. Тайкулакова Г. С. «Экономическая эффективность внедрения новой техники и технологических процессов». – А.: КазНТУ, 2000.
17. Тяжин Ж.Т «Еңбекті қорғау» әдістемесі. А. ҚазҰТУ,
1999-2000 ж.
        
        КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының мұнай өнеркәсібі экономиканың жетекші саласы
болып табылады. Еліміз қазіргі ... ... ... ірі ... ... ... ... дүние жүзі бойынша мұнайдың дәлелденген қорынан-
13, газ және конденсаттан-15, мұнай өндіру ... ... 28 орын ... ... қоры және ... ... көлемі бойынша ТМД елдерінің
арасында екінші, ал газ бен ... қоры ...... ... кен орны 1978 жыл ... және 1983 жылы ... Бұл 60 ... күкіртсутегі мен көмірқышқылгазды, 10 пайызға
дейін парафинді, жоғары газ факторлы кен орны.
Жаңажол кен орны ... ... ... ... пен
жарықшақтардан, кеуек пен ұсақ қуыстардан тұратын карбонатты коллектор
болып ... Кен ... ... екі ... ... ... – КТ-І және ... Бұл жердегі ұңғымалар мынадай сипаттарға ие:
терең, газ ... ... және ... ... пайыздық мөлшері жоғары.
1999 жылдан бастап «Ақтөбемұнайгаз» ААҚ ... ... ... ... бастады. 2001 және 2002 ... ... 35 ... ... ... ... ... Эксперименттің табысты
өтуі нәтижесінде 2003 жылдан ... ... ... ... ... енгізілді. Осы уақытқа дейін кен ... 233 ... ... бар. ... ұңғыма сұйықтығының жалпы тәуліктік
шығымы – 8064т/тәу, газлифтті ұңғыманың мұнай бойынша тәуліктік ... ... ... ... ...... жағдайдың компрессорлы және компрессорсыз түрі болады.
Бірінші жағдайда, агент ... ... ... дайындалып, ал
екінші жағдайда агент ретінде кен орнының газы, табиғи қысыммен беріледі.
Газлифтілі пайдалану әдісінің ... ... ... келесіде : құрал – жабдығының және оларды ... ... ... ... ... және сұйықты шығарудың молдығы, көлбеу ... ... ұңғы ... ... ... ... ... қарамай
әдісті қолдану мүмкіндігі.
Мұнай кенішінің мәліметтері ... ... ... ... ... техникамен қамтамасыз етілді. Ауыстырылған
112 ұңғыма (41 жаңа ұңғыма, 71 көне ... ... ... ... Геологиялық бөлім
1. Кен орын туралы жалпы мағлұмат
Жаңажол кен орны Орал ... ... ... тауымен
Ембі өзені арасында орналасқан. Әкімшілік басқаруы жағынан Қазақстан
Республикасы, Ақтөбе ... ... ... ... жер рельефі дөңес қыраттардан, ... ... плюс ... плюс 270 метрге дейінгі абсолюттік биіктігімен
ерекшеленеді. Ең кіші ... ... Ембі ... ... ... орнының оңтүстік-батыс бөлігіне қарай еңіс ... және ... ... ... кен орнынан ... ... ... ... жатыр. Өзен суы ... ... ... құдық сулары пайдаланылады. Құдық және
Ембі өзенінің ... ... 2 метр және одан да ... ... ... құрғақ, кенеттен өзгермелі. ... ... өте ... Қыс мезгілінде температура минус 400 С-қа
дейін ... Ең суық ... ... ... ... жатады.
Алғашқы қар қарашаның ортасына таман түсіп, наурыз ... ... ... Орта жылдық атмосфералық жауын-шашын мөлшері ... ол ... 120-140 мм ... Ең ... ... ... ... жатады. Аудан аз ... Ең ... ... кен орынның солтүстік-шығыс бағытында орналасқан ... ... ... ... және ... ... Кен орынның игерілуі мен геологиялық зерттелу ... ... ... туралы алғашқы мәліметтер
Е.К.Ковалевский және А.П. Гаригросс ... ... ... жылы Темір, Атжақсы, Ембі ... ... ... ... еді. ... ... зерттеулер маршруты одан ... ... ... ... және жобалау бойынша
зерттеу 1944-і ... ... ... ... ... ... партияларын М40 парағында ... ... ... ... ... топ жүргізді.
Жұмыс қорытындысына геологиялық ... және ... мен ... сұрағына жауап ретінде ... ... ... Бұл ... әлі күнге ... ... ... ... жылы В.И. ... және И.В. ... ... 40-XXXIV парағын геологиялық түсіруді жүргізді. Осы
көлемде ... ... ... еді. ... ауданның
геологиялық құрылымы туралы барынша толық мәлімет ... ... ... ... түсірумен алдыңғы масштабқа қамтылды.
1952-1954 ... ... ... 1:500000 масштабында
карталық бұрғылауды А.С. Зингер түсірді.
1960-ы жылы ... ... ... ... ... шағылу әдісімен сейсмикалық зерттеулер
жүргізді. Осы ... ... П1 ... бойынша Жаңажол
көтерілімі анықталды. 1961-і жылы ... ... ... бұрғылауды ескере отырып, құрылымды дайындау
мақсатында толқынның ... ... ... сейсмикалық зерттеулер
жүргізді. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесімен К (кунгур ... және П1 ... ... түзілімі) горизонттарының
құрылымдық карталары жасалды.
1961-і жылы Жаңажолдың ... ... ... 3200 ... №1 ... ... ұңғысы бұрғылана бастады.
1976-ы ... ... ... жұмыстарын «Ақтөбемұнайбарлау»
экспедициясы, ал, 1978-і жылдан ... ... ... ... ... ... ... ағыны 1978-і жылы наурыз айында ... ... ... ... ... ... ұңғыларын бұрғылау
жұмыстарын 1981-і жылы құрылған құрамы ... ... ... ... ... жүргізуде.
1981-і жылдан бастап СССР мұнай ... ... ... ... кен ... ... ... және оны игеру ... ... ... ... «Ақтөбемұнайгаз»
акционерлік қоғамының «Октябрьскмұнайгаз» ... ... ... ... жұмыстары атқарылуда.
1.3 Cтратиграфия
Жаңажол кен ... ... ... ... төменгі таскөмір
және жоғарғы бор жасындағы жыныс жиынтығы анықталған.
Стратиграфиялық бөлшектеуде ... қоры ... ... ішінде игерудің технологиялық ... ... ... ... кен орында 149 өндіру ұңғылары бұрғыланды. Сол
ұңғылар ... ... ... ... ... таралу шекарасын анықтауға мүмкіндік берді және өнімділік
қабаттар ... ... ... ... ... ... ... қорына байланысты ешқандай ... ... кен ... ... ... жыныстардың
төрттік, төменгі бор, юра, ... перм және ... ... ... ... ... маңы ... табылған тұзасты шөгінділеріндегі соңғы түзілімдерде
мұнай-газ ... ... ... бар ... ... Ол
кеніштер касимовтік, жоғарғы москвалық ярустарында және ... ... ... ... ... ... (протвиндік, стешевтік және ... ... ... ... ... ... ... жатыр.
Төменде кен орынды құрастыратын бөлімдердің және ... ... - ... - ... ... - ... ... кен орны көлемінде анықталған барынша ерте ... ... орта визе ... ... ... ... ... №1 – С ұңғының 4190-4200 метр аралығында кездесті.
Терригенді ... ... ... бөлігі карбонатты
қабатпен ... ... жасы ... визе және ... белгіленіп, құрамы қара-сұр аргиллит ... ... ... ... ... карбон жыныс қабатының максималды
анықталғаны ... 308 ... - ... ... ... ... ... және москвалық ... ... - ... ... жастағы жыныстар №1-С ұңғысының 3892-3668 метр ... және 23 ... ... ... Олардың толық қалыңдығы
224 ... ... сұр және ... ... органогенді-түйірлі,
аргиллит аралас массивті доломиттерден ... - ... ... ... екі ... ... ... москвалық ярусының
№1-С ұңғысында 3668-3560 метр және №23 ... ... ... ... және ... горизонттары кездескен. Жыныс
қалыңдығы 106 метрден 156 ... ... ... Бұл ... және ... ... ... тұрады. Жоғарғы визе-
төменгі москвалық ярусының карбонатты жыныс комплекстерінің қалыңдығы
№1-С ... 530 ... ... ... ... ... да өз ... КТ-ІІ индексімен белгіленеді.
С2т2 - жоғарғы москвалық ярусы
Бұл ярус ... және ... ... сипатталады.
Подольдық горизонтының төменгі ... ... көп ... ... яғни ... қиыршық топырақ, гравелиттер
және 266-366 ... ... жиі ... ... тұрады.
Подольдық карбонатты түзілімдердің ... 144-220 мерт ... ... Мячковтық горизонт ұңғылардың барлығында анықталған
және органогенді, ... ұсақ ... ... ... ... Оның ... 115 метрден 164 метрге
дейінгі аралықты ... ... ... - ... бөлім
Жоғарғы карбонатты қабаттың ортаңғы карбонатты ... ... ... ... өзгеруінен көрінеді.
Жоғарғы карбонның көптеген микрофауналарымен ... ... ... және ... ... ... - ... ярус
Жыныс жасы ... ... ... яғни ... ... 1 ... 6 ... (2899-2897),
(2894-2888), (2884-2879), 19 (3013-3001) және 5-і ұңғыдағы, яғни ... ... ... ... ... ... ол ауданның көптеген бөлігінде әктастар
және ... ... ... ... қалыңдығы 50 метрден
97 метрге дейінгі аралықтарда өзгеріп ... - ... ... ярус екі ... ... ... қалыңдығы 53 метрден
136 метрге ... ... ... ... және карбонатты қабаттар бар. Оның
басқа қабаттарға қарағанда ... ... ... ... і ... мен су ... ... тұратын әктастар
болып табылады.
Қарастырылып отырған гжель ярусы ... жасы №12-і ... ... метр және ... метр ... ... дәлелденген.
Жоғарғы КТ-І карбонатты қабатында негізінен ... ... ... ... ... ... 427-573 ... Қиманың карбонат үсті бөлігі жиі ... ... ... ... қабаттарынан құралған ... ... ... ... Оның ... 24-109 ... жетеді.
Р - Пермь жүйесі
Пермь ... ... және ... ... ... - ... ... пермь бөлімі ассельдік, сакмардық, артиндік ... ярус ... ... - Ассельдік-сакмарлық ярус
Ассельдік-сакмарлық терригенді қабат қалыңдығы гжель терригенді
карбон ... ... ... кен орнында регионалды ... ... ... Бұл ... ... ... белгілі
дәрежеде құрылымды саз балшықтың болуымен және кең ауқымды ... метр ... ... ... ... қарай
тенденциялы өзгеріп отырады.
Литологиялық байланыста бұл аргилиттер, ... ... ... ... және саз ... ... тұрады.
Ассельдік ярусының қалыңдығының жасы 1-і ұңғының 2647-2645 және
2498-2495 метрлер аралықтарында және 10-ы ... ... ... ... ... ... қуатталып (93-і ... ... (8-і ... 359 ... ... ... отырады.
Сакмарлық ярусында қалыңдыққа байланысты сақталмаған, ғни ... ... - ... ... ... ... шөгінділері жоғарғы карбонат
үсті терригенді қабатымен бірге ... ... ... мен ... бөліктерінде өте зор флюидті, кедергілі қабат тудырады.
Кунгурлік ... ... ... ... ... аргиллит араласқан қабаттарымен кездескен. Оның
қалыңдығы 10-60 метр ... ... ... ... ... жиі ... топырақ пен алевролит және ангидрит
қабатшалары орналасқан. ... ... ... қалыңдығы (12-
і ұңғы) 996 ... ... ... (3-і ... 7 ... ... ... ярусының жоғарғы ... ... ... ... ... бөлігі 4 метрден 48 метр ... ... ... - жоғарғы бөлімі
Жоғарғы ... ... ... ... ... түсті, құрамында
жеке ... (3-0,5 ... - 10-15 ... ... кездесетін
терригенді қабаттардан тұрады.
Жоғарғы пермь бөлігінің қалыңдығы ... ... ... 633 ... ... ... - мезазой тобы
Т - ... ... ... Т1 ... ... ... және ... боялған сазбалшық, қиыршық топырақ қабаттарынан ... ... 65-371 метр ... ... - Юра ... ... ... ортаңғы және жоғарғы ... ... ... ... жалпы қалыңдықтары (13-і
ұңғыда) 60 метр мен (3-і ... 246 метр ... ... ... сазбалшық, қара-сұр ... құм ... ... ... және қоңыр қиыршық топырақ ... ... ... ... - Бор ... жоғарғы бор, яғни негізгі шөгінді жынысы ... ... ... ... ... ... бөлім қалыңдығы 28-132 метр ... ... ... көрсеткіші 52-і ұңғыда, ал, ... 88-і ... ... - ... жүйесі
Бұл жүйенің шөгінділерінің қалыңдықтары онша емес, небары ... ... 3 ... 4 ... ... ... ... құрамдары
саздың суглинкалары мен құмайт, құмдақтардан түзілген.
1.4 Кен орнының құрылысы
Тектоникалық ... ... кен орны ... маңы ... ... Яғни, орал алды геосинклинальды ... және ... ... ... көрінеді.
Геологиялық дамуының бір ... ... ... интенсивті
түсуі және қалың шөгінділердің ... 7 ... ... ... ... ... ... Бұл қабаттың
негізгі бөлігін кунгур ... ... ... ... ... ... ... жыныстардың жоғарғы бетінде жатқан тұз
асты жиынтығынан құрайды.
Тұз асты ... ... беті ... ... ... 2 немесе 2,5 шақырымнан Беттеу күмбезінің меридианына қарай
5,5 ... 6 ... ... яғни ... бағытына қарай
моноклинальды қалыңдай береді.
Аталмыш ... ... екі ... ... ... ... ... төменгі горизонттарда мықты байқалып,
соған ... ... ... ... ... ... бастайды.
Шығыстан батысқа қарай ... ... ... Шұбарыш
қатарларының жүйесі бөлінеді және ... ... 3 ... ... тереңдіктерде (П1) тұз асты горизонтының қисығы түзілген.
Жаңажол ... бір ... ... ... массивтерінің
дамуы болып табылады. Олар үлкен ... ... ... ... бұрғылау жұмыстарының ... әр ... ... дөңестерінің морфологиясындағы
өлшемдері, шөгінділердің тереңдік ... әр ... ... ... ... ... шөгінділерінің табаны бойынша
екі локалды ... анық ... 50-і ұңғы ... ... изогипс енгізуімен контурланған.
Жаңажол дөңестері ұзындық ось ... 28 ... ... ... ... ... субмеридианды құрылымдар
құрайтын брахиантиклиналды қырлардан тұрады.
Ол екі ... ... ... 50-і ұңғы ... ... ... 2,3 шақырымдық изогипспен контурленген. 25 ... ... ... ... ... 10,535 шақырым болады.
Оңтүстік көтерілімнің ... 50 метр ... ... және ... ... 19-ы ұңғы ... ... 2,3
шақырымдық изогипсті көтерілімнің өлшемдері 9,534 ... ... ... кен орны ... ... ... байланысты алғаш ашылған кен орны болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... және
Қопа сияқты төменгі бор, юра, ... ... және ... ... ... ... ... бар ауданда орналасқан.
Жаңажол аймағының мұнайгаздылығы туралы ... ... ... ... ... ... жатқан кезде байқалған жоғары
газкөрсеткіштігіне, ... ... керн ... ... ... ... және ... ерітіндінің газдануына байланысты
анықталды. 3050-3020 метр ... ... ... 62,5% метан 1% этан, 1% ауыр көмірсутектер жиынтығынан
құралған ... ... ... ағыны байқалды. 1978-і ... ... 4-і ... орта ... ... ашық ... қабаттан газдалған мұнай табылды.
Кейін 1978-і жылы 31-і ... 2-і ... ... ... метр ... ... ... 66,8 м3/с ... және 107,6 м3/с ... газ ... ... ... 3
және 8 миллиметрлік штуцерлер қолданылды. Қазіргі ... ... ... ... және төменгі карбон жыныстарымен байланысты
өндірістік өнімділігі бар екі ... ... ... ... 206-417 м. ... ... терригенді будасына бөлінген.
КТ-І бірінші карбонатты ... 398 ... (92-і ... - 548 ... (41- ... ... қалыңдығы литологиялық жағынан әктас, доломит және
олардың ... ... ... ... ішіндегі өткізгіш
жыныстар коллекторлық қасиетті атқарады. Коллектор типі ... ... ... ... ... ... ярусының төменгі жағын, касимов
ярусының үстіңгі карбонын, мячков ... ... ... ... Кен ... флюидтердің тіреуіштері пермьнің сульфатты-
терригенді және ... ... ... ... КТ-І ... ... доломитті болып келеді. Касимовтық және ... ... ... және ... кездеседі. Қара аргиллит
қалыңдықтарымен ангидриттерден тұратын ... ... 120 ... ... ... ... солтүстік-шығыс бөлігін
құрастырып, соңғы кезде карбонат ... ... ... ... кен ... ... ... екі
қабаттармен байланысты. Бірінші және екінші қабаттарды 206 ... ... ... ... ... ... ... бөліп тұрады.
Қабат қимасында каротаж қисығы ... ... ... тығыздығы және саздылығы жоғары мәнге ие ... ... ... Бұл ... 2550-2900м тереңдікте
жататын «А», «Б», «В», «В'» ... ... 4 ... ... ... ... ... алғанда А өнімділік қабаты гжель
ярусының ... ... ал, Б ... ... ... В және В' москвалық ... ... ... ... ... КТ-І ... ... қабатының қысқаша сипаттамасы
берілген.
А қабаты 650 метр қалың ... ... ... ... ярустарының терригенді жыныстардан және ... ... ... ... да, ... ... кең
газдыконденсатты кенішін құрайды.
Б қабатында мұнай-газ қабатының ... ... ол А ... метр ... ... ... ... солтүстік бөлігінде
шектеулі сипатталады, 146-ы, 52-і, 117-і ... ... ... жоқ ... ... Ал, 67-і, 103-
і, 321-і және 8-і ... ... ... ангидриттерден
тұрады. Кеніш күмбезді, массивті және литологиялық жағынан шектелген
болып ... ... ... 200 ... ... ... ... 36516 мың м2, мұнайға қаныққан қабат ауданы 71475 мың ... ... Б ... 4-74 метр ... ... ... ... қарағанда екі кеніштен тұрады, яғни оңтүстік ... ... ... ... ... ... айтылған қабаттардан 350 төменірек және екі
мұнай кеніштерімен сипатталады. Олардың ... 60 және 87 ... ... қоры тек қана солтүстік бөлігінде анықталған, бұл
барлаудың аяқталмағанын ... ... ... де ... ... карбонатты қабаты
КТ-ІІ екінші карбонатты қабатының КТ-І ... ... ... оның ... өте ... ... және әктастар көрсетеді. Коллекторларына олардың әртүрлі
өткізгіштері болып ... КТ-І және ... ... ... ... (және карбонат арасындағы тұз асты қабаттары) ... ... ... ... және КТ-ІІ өнімділік ... ... ... қызметін атқарады.
Игеру объектілеріне бөлу мақсатымен КТ-ІІ ... ... ... ... үшін ... түрде екі өнімді ... ... Д) ... Осы ... 4-50 метрге дейін өткізгіштігі жоқ
верейдік горизонты қалыңдығымен төзімді қабат ... ... ... Осы ... ... ... 50-65 ... дейін
әктасты және солтүстігінде негізінен 15-20 метр ... ... ... ... ... тектоникалық блоктардың бұзылуынан түзілген 1-
ші және 2-ші ... ... ... және 3-ші (солтүстік)
блогында газдыконденсатты-мұнайлы кеніштері көп ... алып ... 1-ші ... ... ... ... ... белгісі минус 3570 метр болғанда ... ... ... ... ... ... кезіндегі осы жерде
сусыз мұнай ... ... ... ... ... 3581 метр ... ЖГҰЗ мәліметтері бойынша №29-ыншы ... ... ... ... ... кезінде сулы мұнай
алынды.
2-ші блок кеніштері үшін ... ... ... ... ... ... ... №61-ші ұңғыда ЖГҰЗ мәліметтері
бойынша ... ... ... 3534 метр ... ... ... ... газ мұнай жапсары (ГНК) №36-ы ұңғыны ... ... ... белгісі минус 3385 метр болғанда
анықталған. Осы №36-ы ұңғы ... ... және ... ... мұнай мен газ ... ... ... №14-і ... №36-ы ... ... 14 метр ... мұнай алынды, ал, сәл жоғары ... газ және ... ... мұнайлылық ауданы - 30,4 км2, биіктігі - ... ... ... тектоникалық экрандалған, литологиялық
шектеулі, массивті ... ... ... ... ... литологиялық жағынан әктастан,
доломиттерден және әртүрлі жыныстардан ... ... ... ... ... құмның қабатшалары
кездеседі және ... үш ... ... ... анықталды (жоғарыдан төменге қарай А, Б және В) А және ... ... ... ... олар ... ... және ... қабатына (ярус) жатады. Ал, В қабаты ... ... ... ... Б және В ... ... газ ... газға
қанығушылығы мына мәндерге ие болады: 79%; 82%; ... ... ... ... анықталған мәндері А
қабатында 12%, Б қабатында 13,8% және В ... 11% ... ... ... А және Б ... ... анықталған кеуектіліктің мәнінен және ҰГЗ ... ... ... бір-біріне жақын немесе аздап
теңескенін ... ... ... ... ... ... кеуектіліктер А қабатында 12%, Б ... 14% ... ... ... керн №7-і ұңғы ... зерттелді. Ал,
кеуектіліктің ... ... №12-і ұңғы ... ... ... ... бойынша 11% деп қабылдауға болады. А,
Б және В ... ... ... ... ... үшін тек қана ... мәліметтер қолданылды. А, Б және В
қабаттарының ... орта ... ... ... ... ... 0,116мкм2. Өткізгіштіктің осы ... ... ... А және Б ... ... ... ... зерттеулердің нәтижелері
бойынша анықталады да 80% және 88% деп ... ... ... ... ... ... түріне ҰГЗ(ГИС)
бойынша бағаланған бастапқы ... ... ... Яғни мұнайға
қанығушылық 86%. В' қабаты кернмен өте нашар ... ... ... ... ... ... ... әктастан тұнады, ал, доломиттер көп кездеспейді.
Кеуектіліктің параметрін есептеуді негіздеу үшін ... ... ... нәтижелері қолданылады. Г-І, Гн – ... – ІІІ, Дн – І, Дв – І және Д – ІІІ ... ... ... ... ... ... сүйене отырып
өнімділік қабат қимасы толығымен қаралды.
Проектілеу үшін кеуектіліктің ... ... ... Г – ... үшін 9,5%, Гв – ІІІ ... үшін 10,9%, Гн – ІІІ ... үшін
12,6%, Д – І қабаты үшін 10,8% және Д – ІІІ ... үшін ... ... өткізгіштігін негіздеу үшін ... және ... ... ... ... қолданылды.
Гидродинамикалық есептеу кезінде проектілеу үшін ... ... ... ... ... ... ... ұсынуға ... ... үшін ... ... ... Г – І қабаты үшін 0,0185 мкм2; Гв
– ІІІ, Гн – ІІІ ... үшін 0,0824 мкм; Дн – І және Дв – ... үшін 0,0603 мкм2; Д – ІІІ ... үшін 0,0263 ... ... қанығушылық тек қана геофизикалық зерттеулер
нәтижелері ... ... да, Г – І ... үшін 82%, Г – ... үшін 85%, Дн – І ... үшін 89%, Дв – І ... үшін ... Д – ІІІ қабаты үшін 73% болып қабылданады.
Жаңажол кен ... ... және ... ... ... орындаған тереңдік және ... ... ... ... ... ... бойынша жеңіл, ал, ... ... ... ... ... (0,7 – 1,11%), парафинді (4,9 –
7,1%), 3000С-қа дейін ақшыл ... ... 50,7% -і ... ... ... ... ... метр аралығында жатыр.
Г және Д ... ... ... газы ... яғни этаннан
тұрады. Сонымен қатар құрамындағы ауыр көмір сутектер – 33,75 – ... - 48,7%. ... ... ... ... ... ... мөлшерде азот, көмірқышқыл ... ... ... газ және ... ... мұнайгазконденсатты кен орны (алынатын жалпы қор 121млн тонна,
қалған қор 70 млн ... 1978 жылы ... ...... ... 1983 ... ... 1987 жылдан бері кәсіпшілік игеру
жүргізіліп келеді. 2006 жылы «CNPC ... ... ... ... ... 5,9 млн ... мұнай және 2,95 млрд текше метр
газ өндірді. Соның ішінде «Октябрьск мұнай-газ» өндіру ... ... қара ... өндіріп, жоспарды 100 пайызға орындап шықты.
Г– ІІІ объектісі газ телпегі бар ... ... ... табылады. Бұл
кеніш екінші карбонатты қалыңдықта игерілетін негізгі объект. ... ... ... ... ... ... қоры -131 ... құрады.
Г3_с бумасының мұнай дебиті – 48 т/тәул. Ұңғының сулану көрсеткіші
– 12,5%. Жыл ... ... ... – 1409431, су – 65924, газ – ... ... ... ... мұнай қоры – 17522403, су қоры –
200488,6.
Жаңажол кен орнының қорлары есептеліп, мұнай 399922 мың.т, мұнайдың
алынған қоры 118140 ... ... ... ... қоры 109831 ... ... газ қоры 100481 ... конденсат қоры 40709 млн.т құрады
(кесте 1.1).
Кесте 1.1
Жаңажол кен орны бойынша ... газ және ... ... ... қоры, мың.т|Еріген газ қоры, |Газ |Конденсат қоры, |
| | ... ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| ... ... | ... |
| |қ қорлар|қорлар |қ қорлар|қорлар | |қ ... ... |166423 |47857 |40637 |11760 |72502 |21664 |13210 ... |233499 |70283 |69194 |20421 |27979 |19045 |13332 ... |399922 |118140 |109831 |32181 |100481 |40709 |26542 |
2 ... ... Кен орынды игеру жүйесі
Қазіргі кезде Жаңажол кен орнында 2000 жылдың ... ... кен ... игерудің технологиялық схемасы» жүзеге асырылуда. Бұл
жоба боынша І-КҚ ... жаңа ... ... қарастырылмады,
өндіруді көтеру негізінен газлифт жұмыс көлемін көбейту, ... ... тұз ... ... ... технологиялық шаралар көмегімен
жүргізіледі. Жобаны жүзеге асыру процесінде, ... ... қоры ... ... ... тығыздау үшін және кейінгі мұнай өндіру ... үшін ... ... ... ... ... ... қорларының таралуын ескеру қажет. ІІ-КҚ горизонтында мұнай қабатының
қалыңдығы 16м және өткізгіштігі ... ... кен ... ... ... және өнім алу қарқынын жоғарылату үшін ұңғымалар ... ... ... жаңа 116 ... ... ... ... 92 ұңғыма өндіру, 24 ұңғыма айдау, 70 ұңғыма резервтегі, 16 ұңғыма
адауға ... 49 ... ... ... ... ... 36 ұңғыма айдау ұңғымаларын ... ... ... және ... ... 193 ұңғыма өндіру ұңғыларында ТҚӨ
жүргізу үшін, 65 ұңғыма айдау ... ТҚӨ ... ... ... ... ... ... Жобамен жалпы кен орны
бойынша барлығы 572 ұңғыма бұрғылау қарастырылды, оның ... 431 ... 141 ... ... ... ... мұнай өндіру 4,0844 млн.м3 (2004
жыл), мұнай алудың максималды ... 2017 жыл ... ... ... ... 82,2525 ... құрайды, мұнай бергіштік
коэффициенті - 20,57%, алынатын қордың алыну дәрежесі - 69,62%.
2000 жылғы ... ... ... ... кен орны (негізінен I-
КҚ) бойынша өнімділікті және қабылдағыштықты жоғарылатуға бағытталған ТҚӨ,
қосымша перфорация, газлифт, сулы ... ... және ... ... ... ... қолданылды. Ал ІІ-КҚ горизонтынды 2002 жылдың соңына
дейін ұңғымалар торын тығыздау және жетілдіру мақсатында негізінен ... ... ... кен орын ... жаңа 80 ұңғыма бұрғыланды, 76
ұңғыма падаланылуға еңгізілді. Гсолт ... 59 ... ... – 12, ... 4, ... және ... бумаларында бір ұңғыма.
2000 жылғы техсұлбаға сәйкес 4 жыл ішінде, яғни 2003 жылдың соңында
барлық ... ... ... ... ... өнімін жоғарылату
шараларымен  378 ұңғыма, айдау көлемін жоңарылату ... ... ... 160 ... ... сатысында, өрнектер бойынша жүргізілген ... ... ... ... ... сынау мәліметтері және
пайдалану ұңғыларының қысымдары мен ... ... ... ... ... ... ... коэффициентінің орташа
мәндері анықталады. Әртүрлі әдістермен алынған өнімділік коэффициенттерінің
айтарлықтай айырмашылығы жоқ. ... ... ... ... үшін,
игерудің бастапқы сатысында олар салыстырмалы жоғары болады.
Негізінде, көрсеткіштер ... ... және 1992 ... ... ... ... сәйкес келеді. І-КҚ және ... ... ... қысымдардың едәуір айырмашылығы жоқ.
Оны әр объектінін зерттеу нәтижелерінен байқауға ... ... ... 2.1
Ұңғыларды және қабаттарды зерттеу нәтижелері
| Аталуы ... |
| |А |Б ... |Вюг ... |
|1 ... қоры | 295 | | | |
| | | |348 |362 |374 |
|2 ... |10 |5 |7 |8 |
|3 ... ... саны |270 |332 |354 |364 |
|4 ... |46 |42 |12 |13 |
|5 ... |2 |5 |13 |4 |
|6 ... |4 |- |8 |5 ... ... ... мәліметтерге сүйене отырып 2002 жылдың 374
ұңғымасына пайдалану қорында 8 ... ... ... ... ... Осы кезеңде МГӨБ - дегі ... саны ... 4 ... ... 3 ... ... ... алдыңғы жылғы яғни 1998 ... ... ... ... ... қоры ... ... себебі: жаңа
өнімді қабаттарды игеру үшін ... кен ... ... жұмыстарының
жүргізілуінде. Пайдалану қорының өсуі игерілген ұңғымалар есебінен ... ... ... ... пайдаланудан.
Кесте 2.3
Жолаушы су, жолаушы газ және мұнай өндірудің қозғалысы.
|Жылдар |Су ... |Газ ... ... ... |
| ... ... ) | |
| | | ... ... ... |25283 |36 |2342.0 |2342.0 ... |28456 |37.2 |2345.4 |2350.1 ... |3736.2 |36.9 |2415.0 |2338.6 ... |3848.1 |37.8 | | ... кен орыны бойынша мұнай өндіру қозғалысын талдай келе мұнай
өндіру көлемі азайып келе ... ... ... болады.
Дегенмен 2007 жылға жасалған жоспар толығымен орындалғанын көруге
болады, газ ... ... ... 37.8 ... 2.4
Жаңажол кен орнының пайдалану коэффициентінің қозғалысы
|Жылдар |2004 |2005 |2006 |2007 |
| ... ... ... ... ... ... ... |22.2 |20.2 |19 |19.7 ... ... ... кен ... ... ... ... онша
өзгермеген. Мұның себебі қабатқа су айдау арқылы қабат қысымын ұстауға
байланысты.
Кесте 2.6
Жаңажол кен ... ... ... ... ... кезеңдерінің
қозғалысы
|№ |Көрсеткіштер |1998 ж |1999 ж |2002 ж |
|1 ... қоры |348 |362 |374 |
|2 ... ... жасалды. |1824 |2730 |3295 |
|3 ... ... |256 |249 |290 |
|4 ... ... жөндеу саны.|293 |321 |334 |
|5 ... ... ... |673 | |823 |
| ... ... |689 |724 |951 |
| |- ... | |756 | |
| |- ... | | | ... кен ... ... 2002 жылғы «Гипровостокнефть»
институтының «Жаңажол кен орнындағы мұнай ... ... ... ... деген жұмысқа сай жүргізіледі. (кесте 2.6). Өңдеу
бірінші карбонатты қалыңдық Кт-1 және екінші ... ... ... ... Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын,
игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу ... ... ... ... ... ... 1992 ж ... институты орындаған «Жаңажол
мұнайгаздыконденсатты кен орнын игерудің технологиялық схемасына ... ... ... ... І-КҚ – ... және ІІ-КҚ – екінші карбонатты қабаттардың
кеніштері ... ...... 1986 жылдың сәуірінде пайдалануға берілді. 01.01.2002 жылғы
жағдайына байланысты ... 24 ұңғы ... ... ... ... 9 ... оңтүстік бөлікте 15 ұңғы қазылды. Солтүстік учаскенің 4
фонтандық ұңғысының жұмыс істеп тұрғаны. 412 ұңғы ... және 4 ... 483, 535, 539) ... ... ... ... ... 1992 жылы – 30 000 жетіп кейін
кеми бастаған. 2002 жылы А бумасы бойынша 26,7 000 ... 26,8 000 ... ... 399,8 000 тонна өндіріліп алғашқы алынған қорын 3,67%
құрайды.
Объект ұңғылардың өте сирек ... ... ... ... ... ... есебінен тығыздау ұсынылды. А кенішін
газ шапкасының табиғи режимін қолданып, кейін сулыгазды ... су ... ... ... Су ... 1992 жылы ... ... газ
бүркемесінің аймағында №481 айдау ұңғысымен және кеніштің солтүстігіндегі
1995 жылы енгізілген №412 ұңғымасымен басталды.
Су айдаудың максималды ... 1995 жылы ... және 91,8 мың ... ... су ... ... 20,2 мың м3 дейін ... Бір ... ... ... 28,9 ... ... Игеру басынан бастап,
А объектісі бойынша 417,7 мың м3 су ... ... ... ... 25,9%, ал
жинақталған орнын толтыру 36% құрады.
Объекті бойынша қабат қысымы өлшенбеді.
Б – Бумасы.
Кеніш 1985 жылы игеруге ... ... жылы ... байланысты
объектіде 118 ұңғы қазылды, соның ішінде солтүстік аймақта 43 ұңғы, ШГН-2
ұңғысы, НДГ-5 ... және ... ... – 1 ... қоры – 7 ... ... ... айдауда тұр. Оңтүстік аймақтың
әрекет қоры, 45 фонтанды ұңғы, 5 ШГН ... 2 ұңғы ... ... қоры 22 ұңғы ... 21 айдауда тұр, 1 ұңғы ... ... ... ... Б бумасы бойынша 2002 жылы 568,5 000 тонна
мұнай, 585,1 000 ... ... ... ... 3 % құрайды.
5 870 000 тонна мұнай өндіріліп, ... ... ... 23,6 % ... ... 2 тонна тәлікте көлемінде ауытқиды. Ол ... ... және ... ... ... байланысты. Өндірілулер
негізінен оңтүстік аймақтың оңтүстік батыс бөлігі және солтүстік аймақтың
солтүстік батыс бөлігіндегі. Б – ... ... ... Б ... оңтүстік күмбез кеніші суландыруды қолдануда, ал солтүстік
күмбез кенішіне ошақтың ... ... ... ... ... 1991
жылы, ал солтүстік күмбезде 1993 жылы басталды. 2001 жылы 1065032м айдалды.
Игеру басталғалы 7774780 м су ... ... 67%, ал ... 97% ... Айдау ұңғысының сыйымдылығы 80,4 м тәулік. ... ... ... ... ... ... күмбез кенішінде 24,1 мПа
(9,6 мПа алғашқы қысымнан төмен) құрайды.
Су ... 1991 жылы ... ... ал 1993 жылы ... ... ... ... су айдау мөлшері көбейюде және 1998 жылы ... м3 су ... 1999 жылы 529,8 мың м3 су ... ... ... ... мың м3 су ... Жылдық орнын толтыру 37,4%, ... ... ... ... ... қабылдағыштығы 80,4 м3/тәул құрады.
Б бумасы объектісінің аймағында №745 пьезометрикалық ұңғысы бойынша
қабат қысымы бойынша мәндер ... ... ... мәні (26,84 МПа) ... ... ... салыстырғанда 2,3 МПа-ға төмендегенін
көрсетеді. Бұл нұсқаның ішінен су айдап тұрған ұңғылар газ бүркемесіндегі
қысымды ... ... ... ... ... 1983 ... ... берілді. 01.01.2002 жағдайына
байланысты объектіде 92 ұңғы қазылды. Әрекеттегі фонды 59 фонтандық ұңғыға
есептелді. Компрессорлық газ ... ... 3 ... 3 ұңғы НДГ, ... ... тұр.
Айдау фонды 20 ұңғы, олардың ішінде 3 ұңғы ... ... ... ... ... мұнай өндіру 1985 жылы болып 960 000
тоннаны құрап, бастапқы алынған 7,2% ... ... ... ... ... ... ... төмендеуіне байланысты. 1990 жылы
23,9 ... 65 ... ... ... В-солтүстік бумасы
бойынша 2002 жылы 122,4 000 тонна мұнай, 154 000 тонна ... ... 25,8% ... 7980,7 000 ... ... мұнай, бастапқы алынған
қордың 59% құрайды.
Всев бумасын кенішке айдау ұңғыларының барьерлік қатарына су ... ... әсер ... ... ... Всев бумасында су айдау 1986
жылы басталды. Су ... ... ... 1993 жылы жетті де 1542 мың м3
құрады, кейін 1999 жылы су айдау деңгейі 368 мың м3 ... ... ... ... ... 11517 мың м3 су ... Жылдық орнын
толтыру 64,3%, жинақталған орнынс толтыру 69% болды. Бір айдау ... ... 153,4 ... ... ... өнім алу ... орта ... қабат қысымы 25 МПа құрайды, бұл бастапқы қысымнан 4,7 ... ... ... ... (3,35 МПа-ға) мұнайлы аймаққа газдың
еніп кетуімен түсіндіріледі.
Осылайша, ағымдағы су ... ... ... ... өнім ... ... ... байқалды. Бұл кеніш бойынша су ... ... ... ... ... ... 1985 жылы игеруге енгізілді. 01.01.2002 жылы ... 64 ұңғы ... ... қоры 40 ... ... 1 НДГ
ұңғысы, 8 ұңғы әрекетсіз тұр.
Айдау қоры – 13 ұңғы, оның ішінде 11 ұңғы ... тұр, 2 ... тұр. ... ... ... ... максималды мұнай
өндіруге 1989 жылы қол жетті. 418 000 тонна құрап, бастапқы алынған қордың
8,4% құрады. Әрі қарай өндіру ... ... ... ... ... орташа тәуліктік мұнай ұңғысының 23,5 тонна/тәулікке 1990 ... жылы 5,87 ... ... ... ... ... ... 2002 жылы 102,89 000 тонна мұнай, 108,3 000 тонна сұйықтық
өндірілген, сулану 9,1%. Игеру ... 3862791 ... ... ... ... ... бумасының оңтүстік күмбезі алаңдап су айдаумен игерілуде. Су
айдау 1991 жылы ... Су ... ... мәні 1995 жылы ... мың м3 ... ... су айдау азайып, 1999 жылы 243,1 мың м3 құрайды.
Игерудің басынан бастап 5769,7 мың м3 су ... ... ... толтыру
66%, жинақталған орнын толтыру 70% құрады. Бір айдау ұңғысының орташа
қабылдағыштық мәні 138 ... ... ... ... орт аесеппен өлшенген қабат қысымы 27
МПа, бұл бастапқы қысым мәнінен 2,7 МПа-ға ... ... ... ... айдағанымен өнім алу деңгейі төмендеуде. Бұл су айдау мөлшерінің
жеткіліксіздігімен түсіндіріледі. ... тек қана осы ... ... ... ... өсуі ... бумасы
Кеніш игеруге 1989 жылы ... ... ... ... объектіде 133 ұңғы бұрғыланады. Әрекеттеуші орына 88 фонтандық
ұңғы, ... ... – 2 ... НДГ – 8 ұңғы, 1 ұңғы ... 1 ұңғы ... ... ... қоры – 32 ... барлық ұңғы
айдалу үстінде 2226 ұңғы бақылаушы. 2002 жылы Г- солтүстік бумасы бойынша
1223953 тонна мұнай, 1633400 ... ... ... ... 0,6%. Игеру
басталғалы 11763182 тонна өндірілді, ол ... ... ... ... ... ... су айдаумен бірлестіріп үш нүктелік
жүйемен және газ бүркемесінің орталық бөлігіне су айдап игеру қарастырылды.
Су ... 1995 жылы ... ... ... су ... қарқынды өсуде,
1999 жылы 2460,4 мың м3 су айдалды. Игеру басынан бастап 6534,6 мың м3 ... ... ... толтыру 94,1%, ал жинақталған орнын толтыру мөлшері
30%. Бір ... ... ... 283,8 ... ... ... ... қабат қысымы28,48 МПа, бұл бастапқы қысым мәнінен 10,82
МПа-ға төмен. Қазіргі уақытта ... ... ... су ... ... оның ... ... және еріген газ режимімен жүзеге асады.
Мұндай жағдай қабат қысымын кеш ... ... ... газ ... аймағында №2226 пьезометрикалық ұңғы бойынша
қабат қысымының ... бар. ... ... мәні газ ... қысым
бастапқы қысымға қарағанда 5,48 МПа-ға төмендегенін көрсетті. Бұл ... ... ... ... – солтүстік бумасы
Кеніш игеруге 1989 жылы берілді. 01.01.2002 жылғы жағдайына байланысты
объектіде 9 ұңғы ... ... ... ... 6 ... ... ... – 3 ұңғы оның ішінде 2 ұңғы Г –солтүстік бумасымен бірге ... ... ... ... ... 1994 жылы 129,7 ... болып, алғашқы
алынатын қордың 4,6% құрады. ... ... ... ... ... күтіп әрекетсіз тұрған. Д- солтүстік бумасы бойынша
2002 жылы 96,79 000 ... ... 97,4 000 ... ... ... ... 0,7% ... 1157366 тонна мұнай өндіріліп, ол алғашқы ... 30,23% ... ... ... ... ... бөлігінде өндірілген.
Д солтүстік бумасын су ... үш ... ... ... айдау 1995 жылы басталды. Объект бойынша су айдау қарқынды өсуде,
1999 жылы 100,7 мың м3 су ... ... ... ... 689,1 мың м3 ... Жылдық орнын толтыру 53,7%, ал жинақталған орнын толтыру ... ... орта ... ... қабат қысымы 32,4 МПа, бұл бастапқы
қысым мәнінен 6,9 ... ... ... ... ... қысымынан орташа есеппен 2,9 МПа-ға
жоғары болса да, ... ... Д ... бумасы әлі де сынамалы
пайдалануда тұр.
ДЖ-оңтүстік бумасы
Кеніш 1989 жылы ... ... ... ... ... орай
объектіде 43 ұңғы бұрғыланды. Әрекет етуші қоры 19 фонтандық ұңғыға, 12 ... 8 ұңғы ... ... ... 1 ұңғы ... қоры – 12 ... ... бумасы бойынша 2002 жылы 223,2 000 тонна
мұнай, 225,23 000 ... ... ... ... 0,2% ... ... 2900521 ... мұнай өндіріліп, бастапқы алынатын ... ... ... ... 0,0399. өнім алу ... ... орталық және
солтүстік бөліктерінен алынған.
ДТ-оңтүстік бумасы
Кеніш игеруге 1986 жылы берілді. 01.01.2002 жылғы ... ... 25 ұңғы ... Әрекет етуші қоры 4 фонтандық ұңғыға, 12
ШГН ұңғыға, 1 ұңғыға НДГ және компрессорлық ... ... ... 6 ұңғыға есептелген. Объектіде максималды мұнай өндіру 1991 жылы
261 000 ... ... ... ... 2,89% ... ... былай мұнай
өндірудің төмендеуі ұңғының атқылауын тоқтатылуына байланысты ... ... ... мұнай өндіруге механизацияланған әдістерді ... ... ... тұрақталған. Дн-солтүстік бумасы байланысты 2002
жылы 180 000 тонна мұнай, 180,7 000 тонна сұйықтық, суланған 0,4% ... ... 2073309 ... ... яғни ... алынатын қордың 20%
құраған, алыну коэффициенті -0,0704.
Г-оңтүстік бумасы
Кеніш игеруге 1987 жылы берілді. 01.01.2003 жылы жағдайына байланысты
объектіде 2 ұңғы ... ... ... қоры бір ... ұңғыны және бір
әрекетсіз ұңғы құраған. Объектідегі максималды мұнай өндіру 2002 жылы 14182
тонна болып, ... ... ... 0,84% ... ... ... 75199
тонна мұнай өндіріліп ... ... ... 5% ... ... ... ... кен орнын игеру жағдайы жақсарады. 2003 жылы жылдық
мұнай өндіру 4,2 млн.т жетті (4.1 - кесте).
Берілген жобаны жүзеге асыру үрдісінде ... ... ... тік ... ... КТ-І ... ... жұмыстарын тиімділігін
жоғарылату үшін аймақта тығыздау және қосарланған жұмыстар жүргізу керек.
Гсолт және Доңт ... ... аз ... кенішті тиімді игеру
мақсатында резервтегі ұңғылармен падаланылады.
Айдау фонды 20 ұңғы, олардың ішінде 3 ұңғы ... №342, 502 ... ... ... ... өндіру 1985 жылы болып 960 000
тоннаны ... ... ... 7,2% ... ... бұлай құлдырауы
ұңғылардың тәуліктік орташа дебитінің төмендеуіне байланысты. 1990 жылы
23,9 тонна/тәулік 65 тонна/тәулік ... ... ... бумасы
бойынша 2007 жылы 122,4 000 тонна мұнай, 154 000 тонна сұйықтық алынды,
суланғаны 25,8% құрады. 7980,7 000 ... ... ... ... ... 59% ... ... кенішке айдау ұңғыларының барьерлік қатарына су айдау
арқылы су газды әсер етумен игеру ... Всев ... су ... жылы ... Су айдау максималды деңгейге 1993 жылы жетті де 1542
мың м3 құрады, ... 1999 жылы су ... ... 368 мың м3 дейін
төмендейді.
2.7 және 2.8 кестелерде кен орнының ұсынылған ІІ варианты бойынша 2006
жылдан бастап 2034 ... ... ... ... техникалық көрсеткіштері.
Кесте 2.7
Кен орнының ұсынылған ІІ варианты бойынша негізгі ... ... ... ... ... |
| | ...... |% |жылдық |
| | ... алу |алу ... ... |
| | ... % |% | ... |
| | | | | ... |
| ... | | | | ... |429 |143 | 0,90 |13,93 |15,41 |1,149 ... |429 |143 |0,86 |14,78 |18,21 |1,145 ... |429 |143 |0,81 |15,59 |20,87 |1,138 ... |429 |143 |0,77 |16,36 |23,89 |1,124 ... |429 |143 |0,72 |17,08 |27,09 |1,114 ... |429 |143 |0,68 |17,76 |30,45 |1,110 ... |429 |143 |0,63 |18,38 |34,07 |1,102 ... |429 |143 |0,58 |18,96 |37,64 |1,114 ... |429 |143 |0,54 |19,51 |41,03 |1,102 ... |429 |143 |0,51 |20,02 |43,99 |1,084 ... |429 |143 |0,48 |20,50 |47,20 |1,072 ... |429 |143 |0,44 |20,94 |50,35 |1,066 ... |429 |143 |0,41 |21,36 |53,56 |1,059 ... |429 |143 |0,39 |21,75 |55,75 |1,059 ... |429 |143 |0,36 |22,11 |58,00 |1,052 ... |429 |143 |0,35 |22,46 |60,30 |1,052 ... |429 |143 |0,32 |22,78 |62,49 |1,052 ... |429 |143 |0,30 |23,08 |64,82 |1,052 ... |429 |143 |0,29 |23,37 |66,91 |1,052 ... |429 |143 |0,28 |23,65 |68,28 |1,052 ... |429 |143 |0,26 |23,91 |70,33 |1,052 ... |429 |143 |0,25 |24,16 |72,21 |1,052 ... |429 |143 |0,24 |24,40 |73,85 |1,052 ... |429 |143 |0,23 |24,64 |75,58 |1,052 ... |429 |143 |0,22 |24,86 |77,29 |1,053 ... |429 |143 |0,22 |25,28 |78,87 |1,053 ... |416 |140 |0,20 |25,28 |78,76 |1,053 ... |416 |140 |0,19 |25,47 |80,85 |1,053 ... |416 |140 |0,18 |25,65 |82,32 |1,053 ... ... күмбезіндегі өнім алу аймағындағы орта ... ... ... 25 МПа ... бұл ... қысымнан 4,7 МПа
төмен.қабат қысымының мұндай төмендеуі (3,35 МПа-ға) мұнайлы ... ... ... ... ... су айдаудың жоғары деңгейіне қарамастан, өнім алу
деңгейінің едәуір төмендеуі байқалды. Бұл ... ... су ... ... тиімділігінің болмауымен түсіндіріледі.
Кесте 2.8
Кен орнының ұсынылған ІІ варианты бойынша ... ... ... ... өнім алу |
| ... | |
| | ... ... |Су, ... |Газ, ... |
|2006 |3618,8 |4278 |10636,8 |1571 ... |3428,1 |4191,1 |10277,9 |1442 ... |3225,6 |4076,2 |9855,1 |1397 ... |3062,1 |4023,1 |9497,3 |1355 ... |2893,5 |3968,7 |9152,8 |1308 ... |2711,9 |3899,2 |8831,6 |1250 ... |2505,5 |3800,4 |8378,2 |1162 ... |2320,6 |3721,4 |8133,2 |1091 ... |2176,9 |3691,6 |7786,5 |1033 ... |2047,1 |3654,7 |7418,9 |960 ... |1908,1 |3614,1 |7097,6 |892 ... |1778,2 |3581,4 |6808,1 |831 ... |1658,2 |3570,5 |6575,9 |784 ... |1557,4 |3519,8 |6381,6 |743 ... |1458,9 |3473,4 |6165,8 |703 ... |1384,2 |3486,3 |6089 |674 ... |1297,9 |3460,6 |5959,8 |647 ... |1209,6 |3438,1 |5821,7 |631 ... |1146,8 |3465,3 |5731,5 |605 ... |1106,9 |3790,1 |5721,3 |596 ... |1051,2 |3543,1 |5693,4 |584 ... |1006,5 |3621,5 |5704,8 |562 ... |971,6 |3715,5 |5765,7 |552 ... |932,1 |3817 |5802,8 |532 ... |894,9 |3940,4 |5874,7 |515 ... |866,7 |4102,5 |6012,5 |499 ... |796,2 |3748,2 |5450,1 |497 ... |761 |3974,5 |5624,2 |478 ... |716,6 |4052,5 |5633,6 |463 ... ... ... қорын алуды талдау
Қабаттағы мұнай қорының құрымында, еріген газдан басқа да, әр ... ... – құм, ... тұзды кристалдары және су болады.
Қайта өндеуге ... ... ... ... мөлшері 1,5 %
аспайды, ал құрамындағы ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығына байланысты, өнімнің құрамында су
мөлшері де ... ескі ... ... 90 % су ... ... ... құрамында кемінде 0,3 % - ға жуық су болуы
керек.Мұнайдағы механикалық қосылыстар, оның ... жолы ... ... ... ... ... ... ішкі эрозияларды тудырады.
Көбінесе, мұнайды тасымалдау кезінде жеңіл компоненттердің ( ... ... және ... байқалады, жуықтап – 5% -ға дейін, 100 С
температурадағы ... ... өтеу ... ... және ... құбырлар мен игеру аппараттары қайта жөндеу
жұмыстарын жүргізу керек.
Жеңіл компоненттерді ... үшін және ... ... ... ... ... ... қолданады.Мұнайдағы негізгі су және қатты
заттар бөлшектерін резервуарлар қыздыру және суыту арқылы тұңдырады.Ақырғы
тұндыру арнайы қондырғылар ... ... ... және ... бір – бірінен
қиын ... ... ... да, ... сусыздануын
бәсендетеді.Мұнайды деэмульсиялау процесі екі жүйеде ... оның ... ... күйінде болады.Мұнай эмульсиясының екі түрі болады;
судағы мұнай немесе гидрофильді ... және ... су ... ... ... гидрофобты мұнай эмульсиясы
кездеседі.Дисперсті фазалардың ... ... ... ... ... байқалады.Осындай қабаттар үшінші процес –
эмульгатор.Гидрофильді эмульгаторға ерігіш қасиеті жоғары ... ... ... ол – ... өнімдерінде жақсы ерігіш органикалық тұз
кислотасы, шайыр, ұсақ ... түп ... ... ... ... тез ... сұйықтар.Осы көрсетілген әдістердің
нәтижесінде сапалы мұнай қорын алуға ... ... газ ... энергиясын, шеткі және ... ... ... ... байланысты, табиғи газды
пайдаланудың жағымды тиімділігі болды, бұл ... ... ... 8,19 ... ... Сандық модельдеу нәтижелері мұнай жұрынының
(оторочка) қысымының құлау және газ бүркемесі ... ... ... ... шекарасы азайып, біруақытта газ мұнай аймағына енетінін
көрсетті. Соңғы уақытта енгізілген барьерлік су ... ... ... енуіне жол бермеуінде рөл атқарғанымен, газ бүркемесіндегі
бақылау ұңғыларының қысымдары мәндері бойынша газ ... ... ... ... ... ... салыстырғанда күрт төмендеуі байқалады.
Газ кенішінің техникасының әдісін қолдана отырып, І-КҚ мұнайгазды шекарасы
7,2м-ге төмендегенін (ІІ-КҚ мұнайгаз ... ... да ... ... мұнай алуды талдау.
Кен орны объектілері бойынша ... ... қор ... ... алу ... және ... алудың 2006 жылғы
жағдайы бойынша ... ... ... І-КҚ ... ... және ... қор көп ... ІІ-КҚ кенішінде алғашқы алынатын қор алымы
10,78% дейін төмен болатыны байқалды.
Қабаттардың көп бөлігі әлі толық бұрғыланбаған және ... ... ... ... 2.9).
Кесте 2.9
Игеруге қатысты қор деңгейі
|Кеніш ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |қатысты |
| | ... км2 ... ... |геологиялық|қор |
| | | ... ... ... |
| | | |км2 | |т | ... |А |18,07 |74,6 |25,1 |7,5171 |14,70 |
| |Б |33,06 |71,48 |46,3 |30,9696 |50,79 |
| |В |42,97 |54,53 |78,9 |39,5828 |72,90 ... ... |60,46 |107,60 |56,19 |77,8560 |62,40 |
| |Дюг |24,41 |77,15 |31,6 |58,2830 |68,48 |
| ... |7,66 |30,09 |25,6 |5,1919 |32,02 ... ... ... ... және су үшін ... өтімділік қисықтары бойынша
бағаланатын өтімділіктің бастапқы коэффициенті ... ... 2 есе ... ... табылады. Салыстырмалы өткізгіштік және
қабылдағыштық коэффициент есебінің нәтижелері 3.2.1.1-кестеде көрсетілген.
Игеру барысында барлық бумалардың (Дн юг ... ... ... 1998 жылғы қабылдағыштық ... 1995 ... ... қатынасы 11,3%-60,1% құрайды. Бұл қабаттың
айдалатын су сапасының төмендігінен және ТҚӨ (СКО) ... ... ... ... түсіндіріледі.
2.1.4 Кеніштің ... ... ... ... кен ... ... газ факторын дәл анықтау мүмкін
мес, сол үшін жөндеу және қабатты тұз қышқылымен ... ... ... ... 4 жұмыс режимінде байқап қарайды (айдау газының қолайлы
мөлшерін анықтау үшін). ... ... ... ... режимі
талдалады және таңдалады.
Ұңғыманың жұмыс режим үлгісін іріктеп алғанда қолайлы жұмыс режимін
таңдауды қарастырамыз.
Дәл осы ұңғыманың ... ... ... лайық ұңғыманың 5
нүктесі зерттелді. Зерттеу мәліметтері 2.10- кестеде көрсетілген:
Кесте 2.10
Зерттеу мәліметтері
|Нүктелер |Күні ... ... ... |Су, % ... ... | ... |өнім, т | ... |
| | ... | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... | | ... |
| | | ... |су ... | | ... |20-23/V |19300 |8,7 |286,2 |294,9 |97,0 |66 ... |18-19/V |20700 |10.0 |297,5 |307,5 |97,0 |68 ... |4-10/V |22400 |13,2 |301,8 |315,0 |97,0 |71 ... |11-12/V |24000 |10,2 |300,3 |310,5 |97,0 |77 |
|V |13-16/V |25200 |11,5 |287,5 |299,0 |96,0 |82 ... ... ... режимінде жұмысшы агенттің айдалуы жүзеге
асуы үшін кемінде 2 ... ... ... ... ... өніміне (сұйықтар,
мұнайлар мен сулар үшін) 3-5 рет өлшеу ... оның ... ... мағынасы шығарылады, ол «орташа тәуліктік өнім» ... ... ... ... ... ... Q=f (V0) ... Зерттеу ары қарай А3НИНДИ игеру әдісімен жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... ... ұңғы
сағасындағы қарсыласу қысымы ... ... ... ... ... ... берілу қысымын өзгертеміз.
Q=f (V0) параболасының қисық түрі төрт сипаттамасы нүктені қабылдайды
(сурет 2.2)
1-ші ...... ... ... ... ... ... агентін жібергеннен кейін бірден жұмыс ... Ал, ... соң ... кіріседі, ол, сызылған газдың кеңістікте жиналуынан ол
еңді болашаққа қысады, ол әрі көтеру ... ... ... ... ... ... жұмысында «инерттілік» пайда болады).
Жаңажол кен орнының ұңғымаларында газ факторын дәл анықтау мүмкін
мес, сол үшін ... және ... тұз ... ... ... кейін
ұңғыманы кемінде 4 жұмыс режимінде байқап қарайды (айдау ... ... ... ... 2.2 Q = f (V0) қисығының параболалық түрі
2-ші нүкте – жұмысшы координат басынан перпендикуляр түсіру керек. Ол
2-ші ... ... ... – Q=f(Vo) ... иілу ... Ол ұңғыдағы штуцердің
берілген диаметрі, ... ... және оның ... ... ... ... ... тиісті келеді. Бұл нүкте сипаты, Vo жұмысшы
агентінің шығыны болашақта ұлғайғанда ұңғыма ... ... ... ... ... Бұл ... ... сұйықтың шығарылып
тасталуы кезінде жұмысшы агенттің артылуы сезіледі.
4-ші ... – егер ... ... ... ... жалғасса, онда
мұндай жағдайда кемуі мүмкін, ... ... ... ағып келуі
тоқтаса, онда құбырдан таза газ ұшып ... Бұл ... ... ... өнімі
нольге тең болса, ал жұмысшы ... ... ... максималды
көрсеткіштерге ие болса, онда 4-ші нүкте Q=f(Vo) қисығына сәйкес келеді.
І және ІІІ қисығында көрсетілгендей ұңғымаға 22400м³/тәу жұмысшы агент
айдалған ... ... ... ... ... және оның құрамындағы
мұнайдың максималды мөлшері (13,2т/тәу) алынады. Бір тонна сұыйқтықты
шығару үшін ... ... ... ... ... ... Зерттеулерде
1277 ұңғымадан көрінеді, өйткені жұмысшы агенттің берілуінің болашақта
ұлғаюы 24000-25200м³/тәу жетеді, ... ... ... өнімінің ұлғаюына
келмейді, ал керісінше - оның төмендеуіне әкеледі.
5. ҚҚҰ жүйесі және мұнай бергіштікті ... ... ... кен орны 1982 жылы іске ... 20 жылдан астам уақыт
ішінде өндіру және жетілдіру ұңғымасы көптеген ... ... кен ... ... ... өндіру көлемін көбейту әдістерін
иына төмендегі үш топқа бөлуге болады:
1) физика- химиялық тұзды- қышқылды өңдеу, қоспаларды ... ... ... ... бөлу;
3) комбинирлендірілген тұзды- қышқылды өңдеу қоспаларды өңдеу қабатты
гидро бөлу (жетідіру ұңғымаларына).
Ұңғыма аймағына әсер ету ... ... және ... құрам
және тау жыныстарындағы цементтелген материалдар, горизонттың өнімділік
қуаттылығына байланысты.
Қабатты гидро бөлу Жаңажол кен өндіру ... ... ... ... ... кен орнындағы ұңғымаларға мұнай өндіру қабаттарының өсуіне
қышқылды өңдеу әсер етеді. Тұзды қышқыл карбонатты ... бұл ... ... көрінеді:
әк балшықта: 2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2;
доломитте: 4HCl + CaMg (CO3)2 = CaCl2+ MgCl2 + 2H2O + ... ... ... тәжірибеде 8- 15% ... ... ... ... ... ... қышқылды
жеткізеді. Өндіріс орнында оны қажетті концентрацияға жеткізеді. ... ... ... үшін ... ингибиторлары қолданылады,
олардың құрамына: формалин, уротропинды ... ПБ-5, И-1-А, ... ... басқалар кіреді. Ұңғымаға су ... ... ... әр ... қосу ... су, ... ... (уксус
қышқылы), техникалық тұзды қышқыл, хлорлы барий, интенсификаторлар. ЦА- ... ... ... ... 0,5- 0,7 м³ тен 3- 4 м³ ... ... ... арнайы НКТ колонналары арқылы жүргізеді. Төмен өтімділігі
бар ұңғымаға бірінші толғанша мұнай ... және ... ... ... ... сыйымдылығы анықталады. Осыдан ... ... ... ... қышқыл құйылады. Қышқыл насостағы
қысым көмегімен қабаттың каналдарына беріледі. Қышқылды ... ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде тұзды қышқыл
қабат каналдарына ... ... және ... ... кіреді. Әр
ұңғымаға тұзды қышқылды өңдеу жеке және реакция куақыты 5- 6 ... ... ... ... өңдеу нәтижелері ұңғымадағы өңдеу жұмыстарын
бітіргеннен кейін анықталады.
Аймақтардағы қорды өңдеу
Д және Г-3 ... ... ... ... 28,3 ... ... 4-5 ... және төмен темппен басталды. Тыңайтылған жерлердегі
таңдау темпі жобадан төмен. Д-3 объектісіндег таңдау темпі жоба ... ... ... факт жүзінде 2,2 %. Дн және Дв объектілерінде таңдау темпі жоба
бойынша 3 және 2,1 %, ... 1,4 және 1,0. А,б және в ... ... ... таңдау темпі байқалған. Қорды осылай 14 жыл өңдегенде Б
және В объектілерінің қорын ... ... ұзақ ... ... ... ... болады. Өңделмеген қалпында газдық және су мұнайлық аймақтар қалады.
2.2 Мұнай және газды өндірудің ... мен ... кен ... ... фонтандауы азайып, соған сәйкес
қабат қысымы түсіп, өндіру ... ... ... ... ... басқармасының балансында 655 ұңғы бар.
Кен орын ... ... ... 8 ... ... ... ... бөлігінде 85 ұңғы; «Воңт» бөлігінде 59 ұңғы; «Б»
бөлігінде 133 ... «А» ... 30 ... ... ... 42 ұңғы;
«Дверх» бөлігінде 95 ... «Д (Ш)» ... 51 ... «Г ... 202 ... Жалпы өндіру қорында 655 ұңғы бар.
Жұмыс істеп тұрған ... 359 ұңғы ... ... ... ... бұрғылаудан кейін 3 ұңғы қосылуға ... ... 10 ... ... ... ... ... 8 ұңғы конверциялауда.
Су айдау қорында 137 ұңғы, оның 120 ... ғана су ... және ... ... 9 ... жүргізілу керек.
Осы қордың 8 ұңғысының алтауы ... ал 2 ... ... ... шығарылады.
Өндіру ұңғыларының істемей тұрған себептері мына ... ... ... парафин тығындыларының пайда болуынан,
-күкірттісутектің өнімде көп ... ... ұңғы жер ... ... ... ... және жер ... коррозияға ұшырағаннан кейін ауыстыруға ... ... ... байланысты болуда.
2006 жылы 2345,941 мың тонна мұнай ... Сол ... ... ... мұнайдың орташа шығымы тәу. Ұңғылардағы мұнай
шығымы ... 170 ... ... ... 5 ... ... шығыммен 9 ұңғыма жұмыс ... Саға ... 62 ... ұңғы таза ... ... Тек ... 1%-ін ... құрайды.
Қабат қысымының азаюына байланысты, қабат қысымын ұстау үшін
қабатқа су ... 1986 ... ... су газ ... сақиналы
кедергі жүйесі бойынша жүргізілуде. ... ... ... ... мың м3 су ... ... 14 ... ұңғысы, солтүстік кеңістікте 1 ұңғы
ошақты су айдау жетілік жүйе ... ... су ... ... әдіс ... ... ... жетіспеуіне байланысты,
су айдау жоспары біршама ... ... ... ... осы жүйесіне 2001 жылы 3 су айдайтын
ұңғы бұрғылау, 16 су ... ұңғы ... ... ... ... яғни ... ... ұстау жүйесі бойынша мұнай және газды
механикаландырылған игеру ... ... ... ... ... газлифт әдісімен мұнайды өндіру
жүргізілуде. ... ... осы ... әдісіне қажетті құрал-
жабдықтарды, ұңғыларға қондыруға ... ... ... ... су, ... газ және мұнай өндірудің қозғалысы
|Жылдар |Су ... |Газ ... ... |
| ... м3) ... м3) | |
| | | ... (мың т.)|нақты (мың. т) |
|2004 |2528336 |36 |2342.0 |2342.0 ... |28456 |37.2 |2345.4 |2350.1 ... |3736.2 |36.9 |2415.0 |2338.6 ... |3848.1 |37.8 |2486.5 |2447.0 ... кен ... ... ... ... ... ... келе
мұнай өндіру көлемі азайып жатқанын көруге болады(кесте 2.11).
Дегенмен 2006 ... ... ... ... ... ... Газ ... жоспарының орындалуы 37.8 жетті.
Кесте 2.12
Жаңажол кен орнының ... ... ... |2003 |2004 |2005 |2006 |
| ... ... ... |нақты |жоспар |
|1 ... ... |Шт |115 |195 |310 |
|2 ... ... |Шт |9 |15 |24 |
|3 ... ... |Шт |4 |3 |7 |
|4 ... |Шт |26 |24 |30 |
|5 ... |Км |150 |241 |391 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|6 ... ... |43 |70 |113 |
| |D159x9 |Км |9 |6,5 |15,5 |
| |D219x11 |Км |20 |34 |54 |
| |D273x12 |Км | |19 |19 |
| |D325x14 |Км |5,5 |9 |14,5 |
| |D377x14 |Км |3,5 | |3,5 |
| | D426x15 |Км |5 |1,5 |6 |
|7 ... айдау |Шт |1 | |1 |
| ... | | | | |
|8 ... ... |Км |13,5 | |13,5 |
|9 |Газ ... |Км |13,5 | |13,5 ... ... АҚ 1999 жылы ГПЗ ... ... ... құрды. Оның ішінде 4 ... ... ... 18600 м3/сағ, кіру қысымы 4МПа, шығу қысымы 12-
15 МПа, қуаты 1177 кВт. ... ... ... 180 мың м3/ ... ... кен ... ... газды қамтамасыздандыру
станциясы, газлифт үшін (5,6, 29, 24 номерлі газлифтті ... ... кен ... ... 24 ... іске ... ... газлифттің эксперименталдық жұмыс істеуін бақылайды.
Қазіргі уақытта 7 ұңғыма газлифттілік тәсілмен жұмыс істейді. Оларда
үлкен ... газ, ... ... үлкен қысымды газ ұңғыларынан алынып,
газлифтті ұңғының шегендеу құбырына газ тікелей енгізіледі.
Мұнай ... ... және ... жүйесін қайта жөндеу
Мұнай газды жинау және дайындау жер үсті жүйесінде кері қысымы ... ... ... ... ... қиыншылығы туындайды. Игеру
проектісі бойынша көп сатылы (блокты және шоғырланған) станциялар ... ... ... ... ... жұмыстары жүргізіліп жатыр.
9 мұнай жинау құбырлары 82,5 км қашықтықпен, оңтүстігінде мұнай ... ... ... жұмыстары жүргізіледі және де ... ... өз ... ... ... мұнайды сығу
арқылы тасымалдануы үшін кен ... ... жаңа ... ... салынды.
Қайта жөндеу жұмыстарынан кейін осы мәліметтер алынған: ... ... 1.3 МПа ... ... АТӨҚ үшін 0,9-1,2 МПа арасында болады.
Соңғы жағында орналасқан, өндіретін ұңғыдағы кері саға ... 1,5 ... ... ... керек.
Кәдімгі өндірітін ұңғыдағы кері саға қысымы 1,0-1,3 МПа ... ... және газ ... жүйесі
Кен орынның солтүстігінде ГПЗ да мұнай дайындау қондырғысының қуаты
1000 мың т/ж , газ ... ... ... және ... ... ... ал ... ұлғайту мүмкіншілігі 1000 млн.м3/ж
болады.
Берілген ГПЗ 1998 жылы 2350 мың тонна мұнай ... ... 1,46 %
), ал 1999 жылы 2100 мың ... ... ... ... 2%) ... дайындау
Ұсынған ІІ-ші вариант бойынша мұнайды өндіру 4,08x106 т/ж, ... ГПЗ ... ... ... ... ... тыс ... да, ол максимал жылдық
мұнай өндіру қажеттілігін қанағаттандырмайды. Сондықтан ГПЗ ... ... ... ... ... ... максимал қуатын тауып,
кен орынның өндіріс қуатының ұлғайюын ескере отырып өз ... ... ... ... және мұнайды белгілі қуатпен дайындау
қондырғыларын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Газды дайындау
2010 ... ... ... ... оған ... ... кететін газ
өндірудің шығыны максимал мәнінде, сол кезде газдың максимал ... ... ... м3/ж. ... ГПЗ-дың өндіру қуаты
1000х106 м3/ж (қайта құру жұмыстарынан кейін) және жаңадан құрылған ... 700х106 м3, кен ... ... дайындау қуаты 1700х106 м3/ж дей3н
жетеді, сонымен біз кен орнының реттеу қажеттілігін қанағаттандырамыз.
БӘЗ-ге қойылатын талаптар.
1) Тұз ... еруі ... Тұз ... ... ... ... ... керек.
3) Ингибитордың қышқылымен қызу реакцияға түсуі.
Металлды коррозиядан сақтау үшін көбіне ПБ-5(жабысқақ қара ... ... ... тұз қышқылының коррозиялық қаситтің 31-42 есе
түсіреді.
Ингибитар тұз қышқыл тез ериді, суда ... ... ... суда
ерімейді.
Бұл ингибарды көп қолданғанда тұз қышқылының ертіндісіндегі жабысқақ
шөгінді масса пайда болады, бұл оның жетіспеушілігі болып табылады.
УФ НИИ ... ... НСІ ... 10 % ... ... ... ... қосқаннан кейін азаяды, мөлшері:
0,05 % - 15 есе;
0,1 %-22 ... %-31 ... %-42 есе ... тұз ... түгелдей ериді, бірақ суда ерімейді. Катапин К
ингибаторын пайдалану негізінде өте жақсы нәтиже алады. Олардың ... ... өте аз ... (0,01 -0,025%) ... және ... ТҚ ... кезіндегі стабилизаторлар дегеніміз - қышқыл
ертіндісіне темір тотығының шөгуін болдырмау үшін қосылатын реогенттер.
Заводтан алынған қышқылдың құрамына көп жағдайда ... ... ... Қоспада темірдің болуы қышқылды тасымалдау және ... ... ... ... және тоттар ерігенде темірдің көбеюіне
соқтырады. Стабилизаторлар ... ... ... (СН3 ... ... ... кезінде қышқылдың қабат жынысымен ... ... ... ... ... Бұл ... ... үшін
қышқылға оны дайындау кезінде интенсификаторларды қосады.
Бұлар реакция өнімдерінің беттік ... ... ... ... ... қабырғаларында адгорбцияланып желдеткіш жыныс
бөлшектерінен ... ... ... және олардың мұнаймен шайылуы
мен реакция өнімдерінің қабаттан шығарылу жағдайда жақсартады.
Интенсификаторлар ... ... ... ... ... ... марвелан - К қолданады.
Тұз қышқылын қолдануда ... ... ... ... ... ... ... бұзады:
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
Металл қондырғыларды даттанып бұзылудан сақтау үшін, ...... ... ... арнайы ингибиторлар қосады.
Ингибиторлар металл бетіне жұқа пленка түзіп, қышқылдың металлды бүлдіруіне
кедергі келтіреді.
Тұз ... ... ... ... ... ... ... Тұз қышқылды
2) Формалин қосу
3) Уникол қосу
Тұз қышқылын ингибиторлаудың бірінші әдісінде арнайы араластырғышқа
берілген тұз қышқылын ... ... ... су ... Содансоң осы
судың жартысындай етіп, мұнай құйяды да, концентрациялы тұз қышқылын қосып,
араластырады.
Қоспаны мұқият 25-30 минут араластырады. Содан соң ... 24 ... ... 24 ... соң ... ... ... болады. Қыс
кезінде қоспаны 25-30 0С-қа дейін бумен қыздырады.
Формалин – 40 ... (СН20) ... ... ерітіндісі.
Формалин металлды даттанудан 95-99 пайызға қорғайды. Формалиннің қолданылу
мөлшері ... ... ... ... ... ... 30 л соңғы кездерде қышқылды Униколмен өңдейді.
У-2, У-к, М-н униколдары жиі қолданылады. У-к униколы У-2 ... ... ... ... У-2 ...... мөлдір, шөгінді
қалдықты , қою қоңыр сұйықтық. У-к – ... ... ... ... ... сұйықтық. Н-м – униколы қою қоңыр ... ... У-2 ... 5 ... ... 27 ... ... тұз қышқылына қосады.
У-к униколы 0,125 пайыз мөлшерінде, М-н ... – 1 ... ... У-2 ... ... жол ... ... 200-500 л темір
бочкалармен, ал У-к, Н-м ... ... ... ыдыстармен
тасиды. У-2 ингибиторы темір ыдыста тұз ... 6 айға ... ... ... ... ... ... және жыныс құрамында кейбір
заттардың болуы, қышқылмен жыныстардың арасындағы реакциядан кейін ... суда ... ... Бұл ... ... ... ... өнімділікті
азайтады. Бұндай процесстерді болдырмау үшін, қышқылдарға стабилизаторлар
қосады.Стабилизатор ретінде хлорлы ... ... ... және еріткіш
қышқылдар қолданылады.
Шыңырауды өңдеуге арналған тұз қышқылы күкірт қышқылды ... ... ... ... ... ... ... түсу нәтижесінде гипс
түзіледі де, жыныс қуыстарына толып ... ... және суда ... ... ... ... жою үшін ... барий қолданылады. Сірке
қышқылын темір оксидтері және хлорлы алюминий түзілмес үшін тұз ... ... ... бұрғылауданшыққан әрбір шыңырауға қалданылады.
Еріткіш қышқылдарды қабырғаларында цемент қабықтары бар ... ... ... ... ... ... ... еріткіш қышқылдарды 1-2 пайыз мөлшерінде қарап қосады.
2.3 Арнайы бөлім
Жаңажол кен орнының ерекшелігі бар, себебі мұнай , ... ... ... ... -0,8-1,21%, күкіртсутегі 1,99-4,34%,
өнімділік қабаттың ... ... ... 2700-2840 м (КТ-I); 3800-3840
м (КТ-II), қанығу қысымы 24,14-32,37 Мпа, өнімділік қабаттың газбен қанығуы
-235,3 -382,3 ... ... ... ... ... ... газ бүркемесінен,
газ бүркембесінің орта жағына су айдау арқылы қабат қысымын ... ... Бұл ... ... газ ... көмегімен ығысады, ал газ су
арқылы.
Жаңажол кен орнында Жаңа ұңғымаларды игергенде мұнайды бетіне көтеруге
қабат энергиясы ... ... ... ... ... энергиясы арқылы
фонтанды режиммен жұмыс жасайды. Себебі мұнай құрамында ерітілген газ ... ... ... ... НКТ да ... газ ... де ... қоспасы пайда болады тығыздығы ρ ... бұл ... ... ... жағдайы байқалады:
ρпл> ρсм х q х ...... ... – қоспа тығыздығы;
q – еркін түсу үдеуі;
Н -тереңдік.
Жаңажол кен орнын игеру ... ... ... ... ... отырып,
1983 жылдан 1990 жылға дейін кен ... ... ... игеру кезінде
болғанын байқадық, мұнай өнімінің ... өсуі жыл ... жаңа ... ... ... ... жылдан бастап осы кезге дейін Жаңажол кен орны екінші ... ... ... мұнай игеру қарқыны біркелкі сипатталады.
Игеру процесінде мұнай бергіштігін ... және ... ... ... ... ... ... ұңғыларды газлифт және
сорапты пайдалануға көшіру ... ... ... ұңғыларды екпінді қарқынмен пайдалану өнімінің суландыруы
жүргізіледі. Жоғарыда аталған жұмыстар ұңғылардың табиғи ... ... ... ≤ ρсм х q х ... себепте жасанды түрде фонтандау ( атқылау) варианты фонтанды
ұңғыларды газлифтілі пайдалану тәсіліне ауыстыру,суландыру 20-30% ... ... ... ... ... ... кен орнында алғаш 1997 ж ...... бұл ... ... нәтиже көрсетті.
Сондықтан 2001 жылы үздіксіз компрессорлы газлифтіге 25 ұңғы көшіру
қарастырылды. ... ... ... ... ... ... келесідей:
Газлифттің атқылау режимі үш параметрмен анықталады: штуцер диаметрі,
көтергіш құбыр диаметрі, ұңғыда көтергіш ... ... ... бату ... кен орнында компрессорлы газлифт пайдалану ... ... ... ... ( орталық жинау пунктінде) газ өндеу
зауытының, газ өндеу қондырғысында газлифтті ... ... 10ГКН ... 1/55-125 ... ... ... газ сығу саты саны 1
2. ... (беріліс) м3/ сағатына ... ... ... ... ... 5,5 ... ... ... ... ... 12,5 ... ... ... газ ... ... ... ұзындығы 10 км,Ш 159 мм х 6
мм ( ... ... 6 мм ) ... беріледі (газ бөлу блогы). БГРА-
дан кейін газ газтасымалдау құбыр ... ... ... беріледі.
Бұл аппарат блогының техникалық сипаттамасы келесі: жұмыс ... ... ... ... ... – ілеспе газ тазартылған .
2.3.1 Газлифтілі әдіспен өндірудін тиімді технологиясы бойынша қысқаша
шолу
Игеру ...... ... ... байланысты жиыны:
объектілерді сайлау және оларды игеру ретін белгілеу, негізгі және резерв
фондыларынан пайдалану және ... ... ... ара ... ... ... жер қойнауынан газды шығару мақсатымен қабатқа
ықпал жасау әдісін дәлелдеу, игеру үрдісін басқару ... және ... ... жер ... және ... ... ... қойнауынын мұнай шағару технологиясы қабат ішіндегі газды
қозғалтатын механизм мен анықталады.
Кен ... ... ... ... ... ... санын және ара
қатынастарын, олардың ... өз ара ... ... ... ... ... ... әртүрлі режимін белгілеп реттейді.
Мұнай кен орнын игеруді реттеу - өнімділік қабаттан ... ... ... ... қозғалыс үрдісін басқару. Оның мақсаты, әрбір қабаттан
және кен орын бойынша, игерудің әрбір сатысында, барынша көп мұнай өндіруге
жетуге болады.
Газ ... ... ... ... ... ... газ ... көбейтуге және игеруді реттеу мақсаттарын шешуге
бағытталған.
Газ кен орнын игеру ... ... ... ... ... газ алудын әртүрлі технологиясын және игерудің әртүрлі ... ... кен ... ... ... ... ... орындалу шарты:
1)Кенішті игеру режимін тандау.
2) Ұңғымаларды орналастыру ... ... ... ... ... және конструкциясы.
4) Газды жинау және тасмалдау үлгісі.
Игерудің сипаттамаларының ерекше көрінетін, ... ...... ... ... ... ... орналасқан ұңғымалар жүйесі. Ұңғымалар дұрыс геометриялық тор
бойынша орналасады: квадратты ... ... ... өз ... мен ... бар. үшбұрышты тор, коллекторлардың, бөлек
линзаларының ашуын жоғары дәрежеде орындай алады. Бірақ, ... ... ... ... көбейеді. Квадратты тор жиелендіруге ... ... ... ... ... әрбір сатысында ұңғыма
саны, екі есе көбееді. ... ... ... өндірісте көбірек
қолданылады деп ұйғаруға болады.
Бірқалыпты емес орналасқан ... ... ... ... ... ... ... Бұл тізбекше ұңғыма қатарлары газ
нұсқасына немесе айдайтын ... ... ... ... ... ... бірқатарлы (батарея) жүйемен игеру жобаланады, ... ... ... ... системсіз (геометриялық көзқарас
бойынша) яғни ... ... ості ... аралас.Ұңғымалардың орналасуын
гидратсыз пайдалану жолы белгілейді. Ұзынша структурада ұңғымалардың остік
орналасуы тиімді. Әрекетті қабат су ... ... сулы ... қашық жерде орналастырады, себебе, ол жылдам суланады, бұл жағдай
ұңғыма конструкциясын тандағанда да ескеріледі.
Ұңғыларды газлифт тәсілімен пайдалануға ... ... ен ... ... ... кен орнының геологиялық сипаттамасы, газ су
және мұнай ... т.б., сол ... ... осы ... ... ... ... орнының нақты жағдайына, ... ... ... ... ... ... ... пайдалану
тәсілін қолданады.
Үздіксіз газлифт пайдалану кезінде газ көтергіш ... ... ... белгіленген тереңдікке үздіксіз беріледі. Екінші жағдайда газ көтергіш
құбыр тізбегіне ... ... ... ... ... ... көлемі жиналған кезде.
Үздіксіз газлифт пайдалану қолдану ауданы көп өнімді ұңғылар, жоғары
газ факторымен және түп қысымымен.
Бұл ... ... ... ... ұңғы ... ... / ... Q- ұңғы өнімі м3/тәу.
Н – сұйықтық (мұнай) көтерілу тереңдігі шығырау түбіндегі динамикалық
деңгей.
КТ -I :Н = ... -II: Н= ... -I : Q = ... = ... х 0,82=12 т/тәу.
КТ -II: Q = 4х104/3840= 10,4м3/тәух 0,82=9т/тәу.
Демек газлифт ... ... ... ... 9-12 ... болу
қажет.
Шығыраулар конструкциясы, газлифт тәсіліне тағайындалған, келесі
техникалық ... ... ... сай келу ... ... көтерілу тереңдігі:
1. Кондуктор -шығырау сағасына дейін.
2. Аралық құбыр тізбегі -жоғарғы ... ... 100м ... бекітілген.
3. Пайдалану шегендеу құбыр тізбегі -шығырау сағасына дейін.
Геологиялық тілігі шығыраулардың ... оқып ... ... ВНК ... орналасуы ескерілген.
Кәсіпшілік -геофизикалық зерттеулер толық жүргізілу қажет, ... ... ... ... ... сұйықтықтын.
2.3.2 Газлифтілі ұңғылардың саға жабдықтары, компрессорлы ... ұңғы ... ... ... ... шығыраудың сағасында ... ... ... ... ... мақсатымен бір демек
оның міндеті: шығырауға түсірілген құбыр тізбегін ... ... ... ... ... шығатын өнімді бағыттау шығыс желісіне
,ал айдалған газды шығырауға. Шығырауға айдалатын газ ... ... ... ... газ ... манометр арқылы байқалады. Бұл арматураға блок-
реагент жалғанған (БР-2,5) ,ол НД 16/400 сорап арқылы «Нефтехим» ... ... ... ... ... ... шығырауының буфер қысымы, саға қысымы өлшенеді.
Шығырау сағасының арматурасында қысым бақылау регисторы орнатылған СW ... ... және ... газ қысымын бақылайтын қондырғы. Ол қондырғы
8 сағатта бір жоғарыда ... ... ... бақылап тұрады.
Айдалатын газ көлемі БГРА-2 ... ... ... шығырауының
сағасы арматура манифольдімен жалғасқан кері клапанмен свечаға шығатын
желісімен, ол газ ... ... ... ... ... кен орнының шығырауларына шығырау сағасынан үру свечасына дейінгі
аралық 25м.
Үру свечасы газ тасымалдау ... ... ... газ ГОСТ ... сәйкес келу қажет,себебі табиғи газ).
Жаңажол кен орнындағы компрессорлы пайдаланудың технологиялық үлгісі
Газ дайындау ... (УПГ) ... 34 Мпа және ... ... беріледі (С-1301), содан соң газмоторлы
компрессорға (ГК-1301/1-2) беріледі де 11,5 Мпа ... ... үру ... сатысынан сон май айырғыш, ауа мұздатқышынан
өтеді, онда ол суытылады бірінші ... 450С ... ... ... ... ... соң газлифтіге беріледі.
Шығыраудың жер асты жабдығы өте қарапайым Л- типті газлифт ... ... ... ... ... қосады, және
тұрақты берілген технологиялық режимде ... ... ... ... қондырғының басты элементтері: сорапты компрессорлы құбырлар,
газлифт клапандары, ... ... ... ... ... ... және қабылдаған клапан. Сорапты компрессорлық құбыр ретінде
(НКТ) Жаңажол кен орнында қолданылатын 73х7,01 мм құбыр (материалы ... ... ... іші мен ... ... сақиналы кеністікті
айыру мақсатымен қолданылады, және айдалған газдын түп ... ... ... кен ... Ψ -435-135 ... ... (135 сыртқы
диаметрі, жұмысшы қысымы 35МПа, ұзындығы 610мм).
Шығырау камерасында газлифт қондырғысының ... ... ... ... құбыр аралығынан НКТ ішіне айдалған ... ... ... клапаны диаметрі 25,4мм, жұмысшы қысым 35 Мпа,
ұзындығы 490 мм, салмағы ... асты ... ... ... ... ... өндіру Λ типті қондырғы Λ -(73-89) Б -35-
136 К2 .
73-89 сорапты- компрессорлы ... екі ... ... диаметрі 73 мм
және 89мм,шекті қысым Рћ35 Мпа, пакердік максималді диаметрі 136 мм . Құбыр
басы -мұнай құрамындағы Н2S және СО2 6% -ке ... ... ... ... ... ... жоғары жиналу дәйектілігі:
1. НКТ 73 мм , қабырғасының қалындағы Δ 5,51 мм ... ... ... ... түп ... ... ... отырғызу мақсатымен.
3. НКТ 73 х5,51 мм ұзындығы 8-10м.
4. НКТ-нің муфтасына пакердін ниппелі жалғанады ЗПД-RГ ұзындығы 2м.
5. Пакердің муфтасына тізбек айырғыш ... РК ... РК ... НКТ ... ... ұзындығы 1047м.
7. Соңғы НКТ муфтасына КТ-I шығырау камерасы жалғанады газлифт клапанына
тағайындалған.
8. КТ-I ... НКТ 73х7,01 ... ... ... КТ-I, жұмысқа қолы клапанына арналған.
10. КТ-I муфтасына НКТ 73х7,01 жалғанады ұзындығы ... ... НКТ ... ... ... 4 м, оған НКТ 73/88,9мм аударғыш
жалғанады.
12. Аударғышқа НКТ 88,9 мм х 6,45 ... НКТ ... ... НКТ-ға патрубок арқылы КТ-I жалғанады.
14. КТ-I муфтасына НКТ 88,9х6,45 жалғанады ... ... ... ... ... отырғызылады құбыр басы типі ОКК-2-350-168-245-
426.
16. Құбыр басына АФ-6В-80/65-35КГ- фонтанды арматура қондырылады.
17. Арқанды техника арқылы 5-ГР-25-35КГ типті ... ... ... КТ-
I камерасында орнатылады.
Жаңажол кен орнында ... ... ... есебінің
методикасы
Технологиялық есептін шешімі есеп байланысының дұрыс қолдануына
байланысты, ... көп ... ... ... ... ... Ен
маңыздысы ағының гидродинамикалық сипаттамасы.
Түп қысымың анықтау:
Рзаб= ... - ... ... ... ... гидростатикалық деңгей қысымы;
Р2 – орта аралықтағы мұнай газ ... ... ...... ... мұнай -газ қоспасының гидростатикалық денгейі;
Рб- буфер қысымы;
Рпот- НКТ ішінде үйкелуге жұмсалатын қысым.
Шығыны
Р1 =Н1γ1/10=1000 х ... ... ... х ... кгс/см2
(2.5.3)
Р3=Н3γ3/10=650 х 0,764/10=49,66 кгс/см2
(2.5.4)
Рб=12 кгс/см2
Рпот=4кгс/см2
Рзаб=102+100,05+49,66+12+4=252кгс/см2
қабатқа депрессия
ΔР=Рпл-Рзаб=268-252=16кгс/см2
(2.5.5)
Рпл= қабат қысымы.
Бірінші клапан орнату тереңдігі ... ... ... ... х q)= 1500-106 ... ... м
(2.5.6)
Минус көрсеткіші шығырау сұйықтығынын толып асып түсуі көрсетеді.
Көтергіш құбырдағы сұйықтықтың ... ... ... Нст= 106 х (Ргy-Ру) [(1-F1-Fкп) х ρж х q ]= 106 х ... ... ... х q)= (6,0-1,0) х106 /9,81 х 813 (1- ... Нст> Нст ... газ ... ... ... ... сұйықтық бетіне
шығады.
Шығырауда жұмысқа қосу қысымын анықтаймыз.
Есепке қажетті мәлімет:
Двн -0,148м – пайдалану ... ......... құбырдың ішкі диаметрі;
dнор – 0,073 м- көтеру құбырдың сыртқы диаметрі;
Кn = 0 ... ... ... ... =1 ... ... сұйықтықты жұтып алатын жағдайда;
0 1-нақты жағдайда.
Рn=h х ρж х q ... х Двн2 -dнор /dвн2= 502 х 813 х 9,81х ... х ... ... ... ... 4 жұмысқа қосу клапанымен, 1 жұмысшы клапан және ... ... ... ... ... ... параметрлері
|№ |Клапандар маркасы |Клапандар ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... |қысымы, МПа |әсер ету | |
| | | | ... | |
|1 |ZBT-1 |780 |9,77 |9,00 ... ... |ZBT-1 |1330 |9,92 |8,66 ... ... |ZBT-1 |1706 |9,88 |8,31 ... ... |ZBT-1 |1952 |9,69 |7,96 ... ... |ZBG |2095 |9,39 |7,61 ... |
|6 |ZBG |2176 |8,85 |7,26 ... |
|7 |ZBG |2260 | | ... ... ... пайдалану кезіндегі техникалы негіздеу нормалары.
Есепке қажетті мәліметтер:
1. Газлифт компрессорлы станция саны 10ГКН ( ГКС-10ГКН)- 1 шт ... Газ ... ... ... ГКС 10ГКМ дан ... ... ... -1 саны (N1) = 1 шт.
4. БГРАУ дан «газлифт » (У «Г») ... ... газ ... ... ... ... ... саны (n)=4 шт.
6. Пайдалану шығырауының ... ... ... ... ... ... ГДС саны (n)=26 ... Бір телемеханизмдалған ГДС (Н0) жер беті жабдығының жұмысын атқару
нормасы Н0= 0,0708 ... Екі ... ... ... 1,25 -ке тен коэффициент алынады К0
(күрделі жағдайда ), демек барлық ГДС ... Н01 х Н1 х К0= 0,0708 х 26 х 1,25=6,5 адам екі ... ... ... ұңғы , У «Г», ... ... 26+4+1+4=35
N2=10, Н02=0,85 адам
Сонда:
Н21=Н02 х N2/10 х К0=0,85 х 35/10 х 1,25 =3,72 адам екі ... газ ... ... ГДС тан У ... км (l1)=10 ... , Н03= 0,5 ... Н31= l1/10 х ... х 0,5=1,56 адам екі вахтада
1.4 БГРАУ -1 У «Г»- N1=1, n=4 ... ... (Н04 х N1 ) + (Н04 х n)= (0,5х1) + (0,5 х 4) = ... 2 вахтада
Н4 - n=1, N1=1 Н4 ... Газ ... ... У «Г» до ... -1-l =4 ... =0,5 при l =10
Н51=Н05 х l /10=0,5 х 4 х10=0,2 адам 2 ... ... - дан ... ... ... ... ... =10 км, Н06 =0,5 4=10км.
Н01 = Н06х ... ... ГКС 10ГКН ... =9 адам ... , 1 ... 1 механик «Гипровостокнефть» жобасы
бойынша алынған норма.
1.8 Объект ... ... ... саны ... ... ... ... жоба бойынша алынады.
«Ақтобемұнайгаз» АҚ жананан жабдықтарды жинақтау және материалды –
техникалық қамтамасыз ету ... ол ... ... ... ... техникалық қызмет көрсету базалары құрылды. Өндірістік қызмет
көрсетудің арнайы ... және ... ... бар. Олар ... ... ... ... комплектілерімен үздіксіз қамтамасыз етеді,
қажетті техникалық жабдықтардың ... ие, және ... ... ... және ... жүзеге асырады.
Сондықтан жөндеу және прокат цехтары бар. Прокат -белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... түрі. Жөндеу қызметі жөндеу жұмыстарын жүргізеді, ... ... ... ... ... Прокатты жөндеу базалары жоспарлы
тәртіпте жұмыс жасайды. Жаңажолда барлық жабдықтар ... ... ... ... жеке түйіндері қатардан шықса, ... ... ... ... пайдалану кезінде клапандарды орналастыру есебі
Компрессорлы көтергіштің сақиналы жүйесіне клапандарды орналастыру
есебі Г.В.Исаков және А.П.Крыловтың У-1-М ... ... ... ... ұңғы ... Н=3848м; пайдалану тізбегінің
диаметрі D=0,168м; көтеру тізбегінің диаметрі d=73мм; ... ... ... ... ... ... деңгей hст=750м; сұйық
тығыздығы ρ=891кг/м3; ұңғы сағасынан бастағандағы жіберу қысымы P=6Мпа;
ұңғының қалыпты ... ... газ ... ... ... ... орнын анықтаймыз:
, ... ... ... ... ... үшін ... ... номограмманың жоғарғы көлденең осіндегі 860м ... ... тік ... жүргіземіз. Алынған нүкте 6Мпа жіберу
қысымының нүктесінен төменде (а-нүкте). ... оңға ... ... ... ... ... параллель жүргіземіз. 6Мпа қысым ... ... ... осінің бойынан в нүкетесін аламыз, ол құлаған қысым ... ... ... ... ... мына ... бойынша
анықтаймыз:
, ∆Р2=3,75Мпа; (2.5.1.2)
Қалған клапандарды да орнластыру ... ... ... ... орналасу тереңдігі:
, ∆Р3=3,2Мпа; (2.5.1.3)
Төртінші клапанның орналасу тереңдігі:
, ∆Р4=2,9Мпа; ... ... ... ... ∆Р5=2,4Мпа; (2.5.1.5)
Алтыншы клапанның орналасу тереңдігі:
, ∆Р6=1,4Мпа; (2.5.1.6)
Жетінші клапанның орналасу тереңдігі:
(2.5.1.7)
Қондырғының қолайлы режимін таңдау
1) Көтеру құбыр тізбегінің диаметрін таңдау.
СКҚ ... ... ... схема ... ... ... ... ... ... мм тұрады. Көтеру тізбегінің максималды шекті түсіру тереңдігі,
тізбектің өзінің салмағына және ... ... мен ... ... мен ... ... байланысты анықталады.
Түсіру тереңдігінің бағдарлы шегін мына формуламен анықтайды:
Нқос = σт (к * ... σт – ... ... ... Па;
Болат С-75 = 5270 кгс/см2 = 537,2 Мпа (РД39 –1-306-79,63б)
ρт – құбыр материалының тығыздығы, кг/м3, Рт = 7800 ...... ... ... 1,5 тең деп қабылдайды.
Барлық ұңғыма үшін:
Нқос = 537,2*10/(1,5*9,81*7800) = ... Нқос > Lұң ... ... диаметрі Dт = 0,073м болса,
онда ... ... ... түсуі мүмкін.
2) Берілген Qсұйық.ст өнім үшін көтеру тізбегінің қималық қысымын және
айдаушы газдың әртүрлі меншікті шығынын анықтайды, шамамен Rг1=0,5Г, Rг2 ... ... Rг4=2,5 деп ... ... ... қолдану үшін кейінгі алынған қималық қысымның сапасы,
оның параметрлері болып ... газ ... ...... м3/м3, ... αқаб – қабат газының меншікті шығыны.
αқаб = Г• (1 –βв),
(2.5.2.3)
№2330 ұңғымадағы газлифтілі қондырғының қолайлы режимін ... ... ...... қабылдаймыз:
О; 192,8; 385,6; 578,4 м3/м3; Жалпы меншікті газ шығынына α сәйкес қабат
газының меншікті шығыны
αқаб = 385,6 • (1-0) = 385,6 м3/м3 ... 385,6; 578,4; ... Бір ... ағын αпл ... ... α үшін р = f (Н) ... тұрғызамыз деп саналады.
2.3.3 Компьютерлік программаларды қолдану арқылы есептеу
unit
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: ... ... ... TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
H,P2,Pnas,Gaf,d,y1,y2,ys,ksi,t:double;
Pzab,Pl,m,r,muv,mun,rc,bet,nu:double;
b,per,Sn,Pnag,q,Re,Pzn,qn,hk:double;
pst,lam,ptr,rov,pi,g,nn:double;
sh,hn,k,yc,rnag:double;
f:textfile;
implementation
{$R ... ... ... ... ... dawlenie=’,Pst:10:3);
writeln(f);
rov:=1000;
lam:=0.0192;
Q:=500;
D:=0.1;
g:=9.8;
Re:=4*rov*q*Q*Q/(pi*muv*D);
write(f,’zislo Reinoldsa =’,Re:10:3);
writeln(f);
Ptr:=lam*H*rov*q/(2*pi*pi*g*D*D*D);
write(f,’ poteri dawlenia na trenie =’,Ptr:10:3);
writeln(f);
Pzn:=Pnag+Pst-Ptr;
write(f,’ dawlenie nagnetania=’,Pzn:10:3);
writeln(f);
ksi:=2;
Qn:=13.3e6;
pi:=3.14;
rnag:=5516;
nn:= 2.3*mun*ksi*Qn*(ln(rnag/rc)-ln(20));
t:=365*86400;
nn:=nn/(2*pi*k*hn*(pzab-Pl)*t);
write(f,’zislo nagnetatelnik skvagin = ‘,nn:10:3);
writeln(f);
closefile(f);
end;
3 Экономикалық ... ... ... ... ... ұйымдастыру
құрылымы
"Октябрьмұнай" мұнай-газ өндіру басқармасын бастық ... ... ... ... ... оларды іске асырады және
техникалық-экономикалық көрсеткіштерімен бекітілген мұнай, газ ... ... ... сол үшін жауап береді, бастық ұжым алдында
жоспарлы кезеңдегі ең қажетті және орынды талаптар ... ... ... ... ... керек. Осы жұмыстарға қоса кадрлерді таңдай ... ... ... ... өндірістің технико-экономикалық
өндіріс жоспарын, сметалы финанс ... ... ... ... ... ... экономика, өндірісті ұйымдастыру салалардың
талаптарын, егжей-тегжейін беру ... газ ... ... ... бірінші орынбасары болып
бас инженер табылады. Ол өндірісті ... ... ... ... ... ұйымдастыруды қадағалайды.
Энергетика бөлімін бас энергетик басқарады. Жалпы бөлімінің жұмыстарын
бөліп ... ... ... ... және ... әрі қарай
жетілдіру, жанармай ресурстары, энергетикалық ресурстарын үнемдеу шараларын
жүргізу табылады, бөлім өнеркәсіпті электроэнергиямен үздіксіз ... ... және ... ... ...... ... және
қауіпсіздік техникасы ережелерінің орындалуына бақылау жүргізу, жұмыс
жағдайын жақсарту, кәсіби ... ... алу ... аяқ-асты қатерлерді
ескерту шараларын жүргізу жұмыстарымен айналысады.
Жоспарлы-экономикалық бөлімі — басқа бөлімдермен біріге ... ... ... ... болашағы бар жоспарларды
талқылайды. Жоспарлы бөлім іс-әрекетіне енгізілген жаңа ... ... ... ... есептеу, материалды
ресурстарды жұмсаудың прогрессивті норма өлшемдерін дайындайды.
Еңбекті қорғау, ... ... ... және ... ... ең ... міндеті болып, еңбек өнімділігін әрі қарай арттыруды,
материалды және ... ... ... ... ... еңбекті
ұйымдастыру және өндірісті басқарудың бірыңғайлап реттей отырып жүргізумен
шұғылданады.
Кадрлар бөлімі кадрлерді таңдау, орналастыру, зерттеу, ... ... ... айналысады.
Бухгалтерия - өндірістің шаруашылық ... ... ... ... есеп және ... жасаумен шұғылданады.
Әкімшілік басқару бөлімі мұнай және газ ... ... ... ... ... жағдайын туғызып, корреспонденциялардың
келуін және олардың таратылуы мен жіберілуін қадағалайды.
Өндірістік цехтар болып мұнай ... ... ... зерттеу
бригадалары, қабат қысымын ұстау, ұңғымаларды жөндеу цехтары табылады.
Орталықтандырылған ... ... ... ... ... ... ... жоспарын орындауды қадағалау
жұмыстарын қадағалайды.
Мұнай және газ өндіру цехтары басқару аппараты және ... ... ... және газ өндіру бригадаларын шебер басқарады. Шебер өндірістегі
нағыз ... ... оған ... ... ... ... ... және оны дер кезінде қамтамасыздандыру тапсырылған.
Мұнай және газ өндіру ... ... ... және ... тексеру, қондырғылардың ақаулы жерін анықтау, ұңғымаларды ... ... ... ... және тағы да ... ... іске ... өндірістік цехтар қатарына ұңғымаларды жерасты күрделі жөндеу
цехтары қондырғыларын шыңдау-жөндеу ... ... ... ... ... ... және шыңдау-жөндеу цехтары енгізілген.
Қосалқы өндірістік цехтарының басым ... ... ... ... ... Өндірістік
қамтамасыздандыру базасы, электр және механикалық шыңдау, оны ... ... ... ... ... ... объектілерде жұмыс
қарқынын түсірмеу шараларын іске асырады.
Арнайы ... ... ... өндірістік объектілерді
арнайы жабдықталған машиналар, өтергіштер. экскаваторлар және тағы да ... ... ... ... ... ... ... мұнай-газ өндіру басқармасындағы еңбек ақы және
еңбекті ұйымдастырудың жағдай-күйі
2007 ж. 1-ші ... ... ... ... ... ... 1425 адам ... жасайды. Оның ішінде 1064 адам қарапайым
жұмысшы, ал инженерлік техникалық қызметкерлер саны 359 ... ... ... ... 932 адам ... ... жұмыс
істейді.
Мұнай және газ өндіру басқармасындағы жалпы орта тізімдік саны ... ... 214540 ... ... Бұл 2004 ... салыстырғанда
календарлы уақыты коэффициенті 0,01 келіп 0,630 тең болды. Бір ... адам ... ... ... бұл 2004 ... ... 0,5 күнге кем.
Дегенмен бұл орынды да, себебі экологиялық апатты аймақтарда және ... ... ... ... ... ... қатысқан адамдардың
демалыс уақытының созылғанынан болып табылады.
Жұмысшылардың белгілі себептерімен келмеу уақыты 125544 ... бұл ... ... 53 % қордың %-тін құрады. 2004 жылға қарағанда
1 % жоғарланған.
Жұмыс уақытының ысырап болуы 2004 жылға қарағанда 2,1 есе ... ... ... 1 ... 2004 жылы ... 0,5 күн ... 2006 ... күн құрады.
Жұмысшылардың жалақысы жүйелі-сыйлықты және жанамалы-істелу жүйелері
бойынша есептеледі. Жұмысшылардың орташа дәрежесі 2004 жылы 3,9 ... ... ... 1 ... шаққанда 15683 теңге, соның ішінде
өндірістік-кәсіптік қызметкерлер 16478 теңге, ал, шаруашылық ... ... 5683 ... болды.
Жалақының келісімді жүйесі бойынша 2004 жылы 232 адам жұмыс ... ... ... ... ... 2004 жылы 25 жұмысшы
кәсіптерін шоғырландырды. Осының есебінен 15% қосымша жалақы алды. 6 ... ... ... ... 37 ... ... Оның 20-сы ... 17-сі
арнаулы бригадалар.
3.2.1 Мұнай газ өндіру басқармасының қызметкерлерінің жол ақысының
жағдайы
Мұнай газ ... ... ... жол ... белгіленген
тарифті қойылым және дәреже-лауазымдық ақы төлеу жолымен ... ... ... ... ... мұнай-газ
өндіру басқармасының инженерлік-техникалық қызметкерлерінің және
жұмысшыларының ... ... жылы ... акционерлік қоғамынын жарлығымен
"Октябрьмұнай" мұнай-газ өндіру басқармасы бойынша ( ... 3.1) ... ... ... ... ... тарифтік қойылымдары
|Тарифтік қойылым ... |
| |II |III |IV |V ... ... ... ... | | | | ... | | | | ... келісімді жұмысшы |22900 |25200 |30150 ... ... ... |18400 |18700 |1900 | ... ... ... комплексті | | | | ... құю ... | | | | ... бекеттегі жұмысшы: | | | | ... ... ... ... жұмыс- | | | | ... а) ... ... |22000 |23500 |2500 ... уақытша жұмысшы |18000 |18000 |19210 |- ... ... ... ... әрі ... | | | | ... | | | | ... ... ... |25250 |27000 |28500 ... ... ... |18130 |19250 |20200 ... газ ... ... 1423 адам және айлық жалақы қоры
9115000 теңге көлемінде.
2007 жылы басқару аппаратындағы қызметкерлер саны 867 адам ... ... ... ... ... қызметкерлердің (санын есептеу
үшін жеке) шатты кестесін құру және еңбек ақы көлемін ... ... ... білу ... ... және ... санын есептеу
үшін жеке бөлімшелер құрылымы басқару қызметінің көлемдік көрсеткішін білу;
-Штат бойынша белгіленген орташа жол ақы қоры еңбек туралы ... ... мен ... қызметінің еңбек ақы топтарын анықтау;
-Лауазымды еңбек ақының минималды және максималды түрлерінен лауазымды
ақы нобайын құру.
Мысалы: кестелерден көріп мұнай және газ ... ... ... еңбек ақы көлемі — 10 теңге, aл өндірістік техникалық бөлім
бастығының лауазымдық еңбек ақы ... 58558 — 40 ... ... және ... ... төртінші дәрежесі келісімді жұмысшы, яғни оператордың
тарифтік қойылым бойынша еңбек ақы көлемі 368010 ... және тағы да ... ... ... ... жалақысы 3.2
кестеде келтірілген.
Кесте 3.2
Инженерлік-техника ... ... ...... ... |
| ... ... |
| ... ... |77924 ... 80 т ... ... |70833 ... 60 т ... ... |64377 ... 60 т ... ... ... |58558 ... 40 т ... |53193 ... 60 т |
|Мұнай және газ өндіру технологиясы, өндірістік. |71289 ... 34 т ... ... ... | ... ... бастығы |58558 ... 40 т ...... ... және ... |58558 ... 40 т ... ... бөлімдерінің бастықтары | ... ... және ... техникасы |58558 теңге 40 т |
|бойынша ... газ ... ... ... | ... | ... ... ... бас ... |64377 ... 60 т |
|М.Г.Ө. цехтарының инженерлері мен геологтары |71289 ... 34 т ... ... қатарлы технологтары |30643 ... 20 т ... ... |59576 ... 83 т |
|Мұнай және газ өндіру цехтарының шебері |26987 ... 52 т ... ... ... ... ... қызметкерлердің лауазымдық
ақыларының орташа жүйесі көлемінде белгілінеді:
"Октябрьмұнай" мұнай және газ өндіру басқармасының ... ... ... ... 30 ... қосымша ақы
төленеді. Қазір мұндай қосымша ақысы 25 инженерлік-техника қызметкерлері
алады.
Жұмысшы бригадалары келісімді —сыйлықты жүйе ... ... ... ... және газ өндіру басқарманың кейбір жұмысшылары кәсібі
үшін 4-12 проценттей аралығында қосымша ақы белгіленеді. Бұл ... ... ... ... ... 28 ... 53 процент қосымша ақы алады.
3.3 Техника-экономикалық көрсеткіштердің талдауы
Жаңажол кен орны игеруге 1984 жылы енгізілген. Тәжірибе ... 1984 ... 1988 ... ... ... ... кезде кен орнында
486 ұңғыма бұрғыланған. Оның ішінде 358-і ... 91-і ... ... 18-і су ... ұңғымалары және 8 ұңғыма уақытша тоқтатылып ... ... 13 ... әсерсіз, айдау қорынан 8 ұңғыма және пайдалану
қорынан 13 ұңғыма тұралауда.
Өндіру және айдау ұңғымаларының ... ... ... жөндеу;
-құм тығынын жою үшін ұңғымаларды тоқтатып қою.
Нақтылы мұнай өндіру 2004 жылы 3321,5 мың ... ... ... 4415,0
мың тонна. Нақтылы мұнай өндірудің, ... ... ... ... мынадай:
-сұйық іріктеуінің жетіспеуіне және де ... әсер ... ... ... ... және Дн ... ... ұңғымалардың фонтандауының
тоқтатылып, пайдаланудың механикалық тәсіліне ауыстырыуын күтуде;
-бұл кеніштер бойынша ... ... ... ... ... қабаттағы қысым төмендейді және кейбір аймақтарда ... ... ... болуы байқалады.
2006 жылдың IV тоқсанынан бастап газлифтті игеру әдісі қолданып, сол
жылдары 1 тонна тауарлы өнім құны ... ... ... мен ... ... және тасымалдауға жұмсалған шығын 2247 мың теңге
жұмсалу ... еді. ... ... бір себебі: құбырларды қайта ауыстыру
жөндеу жұмыстарынан болды.
Осы 2007 жылғы мұнай және газ ... ... ... ... көрсеткіштерін талдай келіп "жақсы" деген қорытынды шығаруға
болады.
Оған 2007 жылғы бекітілген жоспардағы белгіленген коэффициенттермен,
кейбір көрсеткіштер толық ... ... ... ... шығыны көлемінің нәтижесі құрал-жабдықты қайта бағалау және
енгізу ... ... ... ... құрал-жабдықтар көлемінің
негізінде құруды береді.
Капитал шығының көлемін базалық және енгізу вариантары бойынша ... ... ... ... ... ... ... құрал-
жабдықтар құны кіреді.
Құрылыс монтаж шығындары, тенге
Қосымша жабдықтары, тенге
Фонтанды арматура ... ... ... орта ... ... ... қолданғаннан бұрын газлифтілі ұңғының
шығымдылығы ... , ал ... ... берілгеннен кейін 64 т/тәулік
болды.
Q = q· y· ...... орта ... – орта ... ... 23т ; 64т
y – бір финанстық жыл ішіндегі күн саны, 365
kпайд – ұңғыны пайдалану ... ... = q· y· ... · 365 · 0,95= 7975 ... Q1 - шараларды жүргізгенге дейінгі мұнайдың жылдық орта шығымы,
т/тәулік
Шараларды жүргізгеннен кейінгі мұнай өндірудің нақты көлемі
Q2 = q· y· ... =64 · 365 · 0,95 =22192 ... Q2 - ... жүргізгеннен кейінгі мұнайдың жылдық ... ... ... мұнай көлемі мына формула бойынша есептеледі:
∆Q=Q2-Q1
(3.4.1.4)
мұнда, Q2 — ... ... ... өндірілген мұнайдың нақты
көлемі, тонна;
Q1 — жүргізілген шараларға дейінгі өндірілетін ... ... ... = 22192 – 7975 =14217 ... ... ... түскен табыс
Қайсыбір қызметтің нәтижесінде алынатын ақшалай немесе ... ... өнім мен ... ... құны және жұмсалған
шығын ... ... ... ... ... шаруашылық қызмет
нәтижесін – табыс деп атаймыз.
НТ= Q · ...... ... ... ... – 1 тонна мұнайдың бағасы, 6300 тн · ... ... ... л ... 1 ... ... Q · Б1т= 14217 · ... ... ... құнға салық салынғаннан кейінгі табыс
Қосылған құнға салық – бұл тауар (жұмыс, қызмет) айналымы ... ... ... ... ... бюджетке аударылатын бір бөлігі. Және
де Қазақстан территориясына импортталған ... ... ... ... ... · ... ... НТ-(НТ · 0,14)=
633239397- ... 0,14)= ... ... ... ... кеткен шығындар
• Еңбек ақы қоры;
• Әлеуметтік шығындар;
• Басқа да шығындар;
• Амортизациялық шығындар;
• Энергетикалық шығындар;
• Жөндеуге кеткен шығындар;
• Тұрақты шығындар;
• Өзгермелі ... ... ... шығындар.
3.5.1 Еңбек ақы қоры
Негізгі жалақы бойынша шығындарды жұмыскерлердің ... ... (тек қана ... ... ... ... жұмысшылар мен
инженер техникалық жұмыскерлер) өсуі немесе түсуіне ... ... ... ... саны мен ... ... ... қорының өзгеруін еңбекақы жүйесіне ... ... ... ... де ... саны ғана ... ... сәйкес орташа жалақы бойынша ... ... ... қажет.
ЕАҚ=minЕҚ · Ктар. · Кауд. · ... · Кқж · 12 · ...... ... ...... коэффициент;
Кауд. — аудандық коэффициент;
Ктерр. — территориялық коэффициент;
Кқж — ... ... ... — ай ...... адам саны;
ӘБП — әлеуметтік басқарушы персонал;
ИТҚ — инженерлік техникалық қызметкерлер;
Қызм. — қызметкерлер;
ӨӨП — өндірістік өңдеу персонал.
ӘБП=(1458000·11,73·2,0·1,1·1,14·12·1)/120=4289267 тн
ИТҚ=(1458000*8,53*1,75*1,1*1,14*12*4)/120=10916970 тн
Қызм.=( 1458000*6,4*1,5*1,1*1,14*12*4)/120=7020795 тн
ӨӨП=(1458000*4,28*1,25*1,1*1,14*12*4)/120=3912630 ... тн; ... ... тн; ... ... Әлеуметтік шығындар
Тікелей салық түрі, төлеушілері Қазақстан Республикасының резиденттері
сондай-ақ Қазақстанда қызметін ... ... ... ... жеке ... Заңи ... мен резиденттер,
бейрезиденттер үшін белгіленген төлемдерді қоспағанда, жұмыс берушінің
қызметкерлерге белгіленетін кірістер ... ... ... ... ... ... бойынша әлеуметтік төлемдер 21%-ды құрайды.
ӘШ=ЕАҚ*21/100=ЕАҚ*0,21
(3.5.2.1)
ӘШ=5489329,02 тн
3.5.3 Басқа да шығындар
Басқа да шығындар ... ... 25%-ын ... ... ... төлемдер
Негізгі өндірістік қорлардың тозу мөлшерін көрсететін ақшалай ... деп ... ... ... ... ... (кесте 3.3). Тозудың екі түрі бар:
1) Физикалық тозу
2) Моральдық тозу
Ar=Балғ*Na/100
(3.5.4.1)
Мұндағы:
Балғ — нысандардың алғашқы бағасы (тенге)
Na — амортизациялық нормасы (%)
Кесте ... ... ... ұңғы ... ... ... ... тенге |Na, % |Ar, тенге |
|1 |Ұңғы |67 500 000 |6,7 |4 522 500 |
|2 ... ... |10 800 000 |11,5 |1 242 000 |
|3 ... |195 000 |8 |15 600 |
|4 ... |10 500 000 |11,5 |1 207 500 |
|5 | СКҚ |18 000 000 |12,5 |2 250 000 |
|6 ... (7 ... |2 100 000 |12 |25 200 |
|7 ... |221 250 |12 |26 550 |
|8 ... да ... |15 000 000 |10 |1 500 000 |
| ... ... 250 | |10 789 350 ... ... ... ... ... ... ... жылдық энергия
шығынының өзгеруіне байланысты тікелей мұнай ... ... ... ... ... болады.
Э=Q*УРэ*Рэ
(3.5.5.1)
Э=Q*УРэ*Рэ= 14217 * 85 * 4,5 =5438002,5 тн
Мұндағы: 4,5 — 1 квт сағат бағасы тенге/квт. сағ;
85 — 1 ... ... ... ... электр энергиясының салыстырмалы
шығыны, квт/сағ.
3.5.6 Жөндеуге кететін шығындар
Жер астындағы және жер үстінде құрал-жабдықтарға ағымды жөндеу өзіне
бірнеше ... ... ... көтергіш-тракторларды жалдау, көмекші
материалдар т.б.), ... бұл ... ... ... және ... ... шараның сипаттамасына байланысты есептейді.
1) Ұңғыда монтаж және демонтаж ... ... ... = S * r * t
(3.5.6.1)
Мұндағы:
S – 1 норма сағат ...... ... ... — жөндеуге кеткен уақыт, сағат;
48 – ұңғыманы өшіру;
12 – АФ-ты ағыту - орнату;
12 – XG-650 ... ... - ... =( 16,6 * 13 * 72) * 300 = 4661280 ... ... жүргізу (негізгі жұмыс)
[187500 + (630 * 35) + (6450 * (5 + 7 + 7 + 12 + 12 + 2) ) ) / 24 ... ... — МГӨБ ... келуі, жұмыстарын жүргізу
топтары, тн;
630 — 1 км кезең үшін жол ақысы, тн;
6450 — ... ... 1 сағ. ... төлемі, тн,
1-12 — арнайы агрегаттың жұмыс уақыты, сағат;
35 — топтың ұңғыға барып-келу жолы, км;
Аагр — ... ... ... ... ... ... ... + 41250000 + 30000000) = 108750000 тн
37500000 — ... ... АТӨҚ ... ... ... ... ЖҚӨК жеткізу, тн
30000000— ЖҚӨК-тен Кеңқияқ тауарлы паркіне жеткізу, тн
3.5.7 Ұңғыда компрессорлы әдісті қолданбағаннан бұрын кезіндегі өндіру
шығындары
∆Өншығ. = 26139662 + ... ... 10789350 + 4661280 ... ... = ... / Q1 = 53614537 / 7975 =6723 ... Ұңғыда компрессорлы әдісті қолданғаннан кейін кезіндегі өндіру
шығындары
∆Өншығ .= 26139662 + 5489329,02+ 6534915,5+ 10789350 + ... ... + ... = ... тн;
С2 = ∆Өншығ / Q2 = 175136459/ 22192 = 7892 тн/т
(3.5.8.1)
9. ... ... ... = (С2 * Q2) - (С1 * Q1) + HP (Q2 - Q1) = (7892 * 22192) ... ... – 7975) = ... тн
(3.5.9.1)
Барлық мәліметтерді төменнен (кесте 3.4) көреміз
Кесте 3.4
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіштер ... ... ... |
| ... кезіндегі шығындар |
|Мұнай беру, т. |22192 ... ... тн ... ... ... тн ... ... тн ... ... адам саны |13 ... ... тн |5438002,5 |
|1 т. ... ... ... тн |7892 ... саны |1 ... ... тн |122305274 |
4 ... ... ... кен ... ... және ... ... факторларды
талдау
Газлифтілі компрессолы комплекстегі еңбек шаралары басқа өндірістегі
шараларға қарағанда ... ... ... кен ... ... ... ... (ұңғылардың шоғыры, газ құбырлары)
қызмет ... ... ... ... ... ... ... компрессорлы комлекстерінің объектілерін, ұңғылар шоғырын және
мұнай жинау ... ... ... ... ... ... ... агенттер мен жоғары кернеулі ... ... ... ... ... кездеседі.
Газлифтілі компрессорлы пайдалану кезінде ... ... ... (мұнайдың, газоконденсаттық және мұнай
газының) жану және жарылуы кезінде жүреді. ... ... мен ... ... ... ... ауада қоспа түзеді, олар ашық от
көздері кезінде жануы мүмкін. Әсіресе ... ... ... ... ... және ... да ... комлекстің объектілерінде
жарылатын концентрацияның ... ... Жану мен ... ... ... ... және гидратты тығындарының ашық
отта еруі кезінде жүреді, іштен жану ... іске ... және ... да ... шығу ... шоқтарының,
қолды саймандармен соққылау кезінде ... ... ... қосу мен ... ... ... пісіру жұмыстары
кезінде жүреді.
Шикі мұнай мен газды конденсат құбыр бойымен және лифт ... ... ... ... ... және газ құбырлары қысымсыз тұрып
қалғанда оларда ауа ... Іске ... ... газ ... қоспа,
құбырлар боймен қозғалып электрленеді. Газдалған аймақта жұмыс істейтін
компрессорлар, сораптар, агрегаттар мен ... ... ... ... болуы мүмкін.
Мұнай мен газды конденсаттың булары ауадан ауыр болады. Олар нашар
желденетін ... ... ... және ... ауадағы құрамы
жарылу және уландыру концентрациясына дейін ... ... ашық ... ... газо ... ... сақтандырушы
клапандардан, сепараторлардан және конденсатпен мұнайды жинауға арналған
ыдыстардан, сондай-ақ мұнай мен газды алу ... ... ... жұмыс, жарылу қаупі бар жерлерге жатқызылады. Әсіресе қауіпті
жұмыстар ... ... ... кезінде жұмысшы аймаққа – жарылатын,
өртенетін ... адам ... зиян ... ... ... ... ... сондай-ақ гидрат түзілуі мүмкін кезінде ауаның
құрамы (көлемдік ... 20% кем) ... ... ... ... Бұл жұмыстар механизациаланбаған және ... ... ... ... ... ... ... жағдайдың пайда болу себептері келесідей.
Ішкі ... ... ... ... аппараттрдың,
құбырлардың, арматуралардың механикалық беріктілігінің герметикалығының
бұзылуы;
Реттеуіш және сақтандыру ... ... ... ... , ... арматуралар үшін жүйеде қысымның өсуі ;
Газ ... және ... ... және ... ... Компрессорлы комплексінің объектілерін пайдалану
кезінде газ коммуникациялары мен ... ... ... ... тұру ... Газ ... сепараторлардан, кептіргіштерден
және газомонифольдпен үрлеу ... ... ... ... ... ... ... ортаның газдануы, газ
шығару орындарында жарылу қоспасының ... ... ... ... немесе от шығаратын басқа да көздердің ену жағдайы кезінде
жарылыстың және ... ... болу ... ... ... ... ... қысымды жүйе болып келеді.
Комплекістің ... ... ... қысымда
пайдаланылады.Жоғарғы қысымды аппаратардың, ... ... ... ол газ ... трассасы бойынша және
газлифтілі комплексінің басқада объектінің ауқымды территориясындағы ... ... ... сондай-ақ жарылу толқынымен өткен ... ... және ... ... ... ... ... шоғырындағы ысырмалармен счетчиктерді
ауыстыру кезінде ыдыстар мен ... ... ... ... газ және ... ... ... өсуі қауіпті. Қысымның жоғарлауына ыдыстардың ... ... ... сақтандырушы құрылғылардың
дұрыссыздығынан болады. Қысымнан коммуникациялардың ... ... ... ... ... ... ... оларды дұрыс
ашып жаппауынан жабық желіге ... мен ... ... ... комплекісте потенциалды қауіп болып жоғары қысымдардағы
газ құбырларының зақымдалу мүмкіндігі болады. Жоғары ... ... ... ... аса күшті жарылыс боуы мүмкін .
Қоршаған ортаның температурасы төмен ... ... ... объектілерінде газокоммуникацияларда және аппараттарда
тұзды және ... ... ... болу ... ... Гидарттар
ұңғыларда (лифттерде, құбыраралық ... ... ... ... жоғары қысымдағы газқұбырларында
және газокоммуникацияларда және ... ... ... ... ... ... ... гидраттарды ашық отпен қыздыру кезінде жарылыспен.
Қауіпті фокторлларға сондай-ақ мыналар жатады: ... ... ... ... ... конденсаттың
құралуы.
Гидрат түзілудің алдын -алу үшін ... ... ... ... триэтиленгликоль сияқты химиялық
реагенттер қолданылады. ... ... ... ... ... ... жұмысы, оның адам ... ... : ... ... ... ... газомоторлар
және электромоторлы компрессорлар – орта жиілікті шуды құрайды.
Қозғаушы тораптары бар ... мен ... ... ету ... ... және ... қауіпті болады.
Сондықтан апаттың ... ... ... ... алу ... қарастырылады,
Электроқондырғылардың және электржабдықтардың, электрлі машиналармен
аппараттардың барлық тоқ жүруші ... ... ... тоқпен ұру қауіпін тудырады.
4.2 ... ... ... ... ... ... ... тығындауыштарынан газдың
шығуын болдырмау үшін қажетті қысымы бар ... майы ... ... ... қарастырылған.
Қысылған желі ену кезінде шикі газдың аз бөлігі оны ... үшін және ... ... отты ... үшін ... ... ... территориясындағы ауалы ортаның газдалуының
алдын алу ... ... ... газдың шығуын ... ... ... ... ... жүйені үрлеуді
факелге немесе регенерацияға бағыттайды. Газдың ... ... ... ... ... ... болдырмау үшін
газокоммуникациялардың технологиялық ... ... ... ... ... ... ... желдетуі
қарастырылған.
Газ құбыры трассасы бойынша ... ... ... ... ... ... жасақтан қауіпсіз арақашықтықта ... ... ... ... ... жөндейді. Газмонифольдті
зақымдауы кезінде ... ... газ ... ... газ
автоматикалық ысырмамен жабылады.
Жоғары қысымды газ құбырын қорғау үшін ... ... ... ... ... . Амалсыз төсем кезінде
жер беті бойынша трасса қоршалады. Каррозиядан қорғау үшін қарапайым ... ... ... ... ... ... ... алдын алудың негізгі
шараларына жолдағы кептіркішпен газосеператордардағы сығуға дейінгі
газды ... ... ... ... газ аралық ... ... ... ... ... барлық
газокоммуникациялары ... ... ... ... ... ... ... түзілуін жылы ауа
ағынымен оларды ... ... ... ... ... ... ... газды
тасымалдаудың бастапқы учаскелерінде ... және ... ... ... ұстау жатады.
Жұмысшы орындарда апаттың тууы кезінде оңтайлы шешімді қабылдау ... ... ... ... жабдықтарды байланыстыру схемасы
ілнеді. Еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету үшін ... ... мен ... негізгі заттары, бақылап
өлшеуші және бақылаушы джүйелерінде үлестірілген. Олар ... ... және ... ... ситуацияларды
бақылауды, жабдықтардың апаты өшіруін ақпараты алумен беруді қамтамасыз
етеді.
Ұңғы шоғырында ... және ... ... ... ... ... ету функцияларын орындайды:
-керні клапан;
-қысым датчигі;
-реттеуші вентиль;
-шығын өлшегіш;
-химиялық реангенттерді ... ... ... ... ... ... газ ... келетін қысым өсу
мүмкіндігінен шекті қысымы датчикгі 2 сигналы ... ... ... ысырмамен 8 болктанады, ал ұңғы жанынан –кері клапанмен .
Газомонифольдтің қысымынан қорғану ... ... ... ... ... бұл ... ол сигнадарды уставка
шамасымен салыстырады және ... ... ... ... ... ... және кіру ... 8 бен 3 вентильге
апатты сигнал береді.
Химиялық ... беру ... ... газ ... ... ... қамтамасыз етіледі: бактағы 7. реагенттердің
минимумы кезінде деәгей ... 6 ... ... 5
электроқоректену байланысын ажыратады.
Газомнифольд қоймасындағы ауаның температурасы термодатчиктермен
бақыланады. Төменгі ... ... ... ... ... ... сөндіріп вентиляцияны қосады. Бұл жүйенің жұмыс
бақылап - өлшеуші аспаптармен және ... (КИП иА) ... ... ... және ... ... ... ортада
триэиленликольдің регенерациясының ... газ ... және ... мен и ... ... ... ... Соңғы жарылудың төменгі шетінде (НПВ) 10% ... ал ... ... шегінен 60%
Газдану кезінде микропроцессорға сингал ... де ... ... ... жүйе ... ... ... шектейді,
машиналарды, (компенссор, сорап ) тоқтатады, бірақ ... ... ... ал ... ... ... апаты вентиляция қосылады.
Электрлік жабдықтарды ... ... ... ... ... ету ... ... шараларында қаралады.
Кернеулі ток жүргізуші бөліктерді абайсыз тиіп ... ... ... ... ... және ... ... Ол үшін ток жүруші бөліктерді жолдарда және
жұмысшы алаңда ... ... және ... ... ... ... және ... элементерін
қолданады.
Жерлестіру (заземление) электроқауіпсіздікті қамтамасыз ... ... ... ... Ұңғы ... ... ретінде ұңғының
шегендеу тізбектері, жабық құрылғылар қолдану мүмкін. Жерлестірулер жермен
сенімді байланысты қамтамасыз ету керек.
Ұңғыны ... ... ... ... жүретін агрегаттарды
Азинмаш –43А, Азинмаш-37А.
Еңбек сыйымды типі механизацияға арналған ... ... ... ... ... мен ... ... гидроваликалық
лебедкала, якорь-пера орнатуға ... ... ... ... ... ... және АЦН –257. ұңғыларды
күрделі ... ... ... жүк ... ... жаңа
өздігінен жүру агрегат АКРО-80/400 қолданылды.
Құбырларды бұрау мен ... ... ... ... ... ... түрі арнайы құралдар кең түрде қолданды.
Қазіргі уақытта КМУ типі ... ... ... ... ... ... еңбегін жеңілдетеді, жөндеу
процесін тездетеді, құбырлардың ... ... ... ... ... ... және ... факторлардың
кері әсерінен жұмысшылардың денсаулығын үшіш ... ... ... ... ... бар және ... шуының әсерін
өндірмейтін оператолық ... ... ... ... ... және вентиляцияланады.
Өндірістік учаскелер метанол саңылаусыздандырып жабылған ыдыста
сақталған. Метанолмен байланысты ... ... жеке ... ... жүргізу керек: А маркалы ... бар ... ... ... резенкелі аяқ- киімдермен және
резенкелі фартуктармен.
Газ құбырларын, конденсат ... және ... ... ысырмаларды және газлифтілі кешендегі басқада жабдықтарды қыздыру
үшін жылжымалы бу ... ППУ-2 ... ... ... триэтиленгликольдің және ... ... ... орналастырады.
ГКС объектілерінде жұмысшылардың дем алуына арналған тұрмыстық
бөлмелер (стационарлы немесе ... бар олар ... ... ... ... ... ... желдетіп орналастырылған.
4.3 Еңбек қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету шаралары
Өрт - жарылыс қауіпсіздігі
Жаңажол кен орнында өрт ... ... ету үшін ... ... Өрт пен жарылыстың пайда болуының алдын алу;
- Өрттің таралуын болдырмау;
- Жұмысшыларды өрт ... ... ... ету және
қондырғыларды қорғау;
- Өртті сөндіру шаралары.
Өрт - жарылыс қауіпінің ... алу ...... ... ... ... найзағайдан және статикалық
электр тогынан қорғау, ... ... ... ... ... ... жатады.
Өрттің таралуын болдырмау шаралары құрылыс жобасындағы ... мен ... ... өртке қарсы талаптардың орындалуына
негізделеді. Осыған байланысты обьектінің құрылысы ... ... ... ... ... үшін өртке шыдамды материалдар ... ... мен ... ... ... деңгейі 11 ден төмен
емес.
Қауіпті аймақтан адамдарды қауіпсіз эвакуациялау үшін , қызметкерлерді
эвакуациялаудың жоспары дайындалған.Жүйелі ... ... ... ... ... ... тогы адам денесінен өткен жағдайда денеге термиялық,
электрлік, биологиялық және ... әсер ... ... ... ... ... электр өткізгіш торапты тоқ көзіне қосқанда
пайда болады.
Электр тогымен ... ... ... ... ... деп ... болады. Қауіпсіздік техникасы бойынша ... ... ... «электротехникалық жұмыстар» тарауы
құрастырылады. Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік нормалары
ұйымдастыру шараларына кіреді.
Техникалық ұйымдастыруға аз ... ... ... ... Қорғаныш жерлендіру – электроқондырғының тоқ өткізбейтін бөліктерін
жермен жалғау.
Жаңа жол кен орнындағы электрмен қамтамасыз ету қос ... ... ... ... ... ... - 2» ... 220 кВт қуатына қосылудан кейін артты.
Газлифтті ұңғымаларды ... ... ... ету ... ... 20 ... көп емес фидерде, сонымен қатар ұзындықта
фидтерді сақиналаумен ... ... ... үшін ... 2 кабель салынған.
Электрлік жабдықтарды қолдану кезінде ... ... ... ету ... ... ... ... ток жүргізуші бөліктерді абайсыз тиіп кетуді болдырмайтын
етіп ... ... ... және ... ... Ол үшін ток ... ... жолдарда және
жұмысшы алаңда лайықты биіктікте және ... ... ... ... және ... ... қауіпсіздігі бойынша есептеу
Қорғаныс құралы ретінде УЗО-1қауіпсіз өшірілетін ... ... ... ... қайтадан жерге көму кезіндегі ... ... ... ... ... ... Uф=220В, адам денесінің кедергісі Rh=1000 Ом.
Ih= ... – адам ... ... ... – жүйенің фазалық кернеуі;
Zф – фазалық сымның толық кедергісі;
Rж −Жолақтың кедергісі;
Rh –адам денесінің кедергісі.
Іһ=200∕3∙1000=0,073А73мА
Қауіпсіздік шарттары бойынша қорғанысқа ... ... ... уақыты
анықталатын өрнектің шамасынан аспауы қажет.
Қайталап жерге көму болмаған жағдайда (Rn=0) адам денесінен өтетін
тоқтың шамасын ... үшін ... ... ... жаңдайда қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... екі есе аз ... ... 144=0,32с.
Электр жабдықтарын жерлендіру үшін кернеуге байланысты бұзылатын
изоляциялар жерге ... . Ал ашық ... ... қоршап қояды.
Электр қондырғыларын жөндеу кезінде диэлектрлік ... ... ... кілемше, жекеленген тіреулер қорғаныш заттардың қызметін атқарады.
Ток бар жерді бөлу, қорғау қабықтарымен жабу, қорғанушылық өшіру, ... ... ... ... ... ... ... жасалады. Сондықтан
одан қашықтау жүру керек. 380В кернеу кезінде қауіптілік жоғары. ... бар ... ... ... ... пайдаланған жөн.
5 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
5.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі ... ... ... ... қорғау дегеніміз – жердің су ресурстары мен ауа
алаптарының, жалпы тірі табиғаттың ластануын болдырмау ... ... ... және Орта ... ... және газ кен орындарын
меңгерудің экологиялық ... ... ... ерекшеліктері бар,
географиялық, геологиялық, геодинамикалық, әлеуметтік. Оның үстіне қазіргі
кезде қоршаған ортаны қорғау ... ... мен ... ... ... ... ... тұрған және жобалардың дұрыс шешім таппауы
экологиялық жағдайға ерекше із қалдырады.
Қоршаған ... ... ... ... ... көптеген
нормативтік және құқықтық құжаттар бар. Солардың негізгілерінің бірі Алматы
қаласында «Юрист» баспасынан 2005 жылы жарық көрген – ... және ... ... ... ... Бұл құжат – 1995 жылғы 28
маусымдағы Қазақстан Республикасы Президентінің №2350 ... ... ... бар ... ... табылады. Бұл Жарлық Қазақстан Республикасы
Президентінің 1996 ... 27 ... №2828 «Жер ... және жер ... ... Заң күші бар ... және Қазақстан Республикасының басқа
да заң актілерімен ұштастырылып ... ... ... ... ... ... ... минстрлерінің және басқа ... ... ... ... ... ... комитет және басқа да ... ... ... ... «Мұнай туралы» заңда ескертілген.
Мекемелерде қоршаған ортаға байланысты ... ... мен ... ... және өңдеу кезінде табиғатты қорғау ... ... ... таза ... ... және ... ... химиялық өндірістің газды қалдықтарын тазарту, суларды тазарту. Мұнай
өндіру, өңдеу және мұнай ... ... ... ... ластануы,
барлау және газ өндіретін ұңғылардың құрылысынан ... ... ... кен ... ... ... ортаны
ластайтын көздер газ өңдеу зауыты, кәсіпорынның жинау ... ... ... ... ... қоймасы, тазалау құрылымдары, газ турбинді
станциялар, резеруар ... ... ... ... ... ... кен ... игеру барысында көптеген қауіпті және т.б. апаттардың
салдарынан қоршаған орта ластанады. Мысалы: қабат ... ... ... ... ақауларға байланысты мұнай өнімінің жер бетіне
атқылап төгілуі, жануы басты себептердің бірі. Мұнай және газ өнеркәсібінің
ірі ... және ... ... барлығында табиғаттың барлық
компонеттері бар (ауа, су, өсімдіктер әлемі, ... ... және ... әсер ... ... бірі Жаңажол газ өңдеу зауыты болып
табылады, оның негізгі технологиялық процестері мыналар:
- мұнайды 1-ші және 2-ші ... ... ... ... ... ... парктер;
- ілеспе газды қысу;
- моноэтаноламин ерітіндісімен газды күкіртті сутек пен ... ... ... әдісімен газды меркаптандардан тазарту;
- газды диэтиленгликолмен кептіру;
- жай күкіртті алу;
- газды дайындау қондырғысы.
Кәсіпорынның жинау жүйесіне сепаратор, факелдер жүйесі, дренажды
ыдыстар кіреді, ... олар ... ... ... ... ... ұңғы ... жинау және дайындау, газды өңдеу, мұнай мен
газды сақтау және тасымалдау. Көмекші ... ... ... ... ... және ... жуу, ... материалдар
мен реагенттерді сақтау және т.б.
Көпшілік кәсіпорындар қоршаған табиғи ортаны мына ... ... ... және газ кен ... ... мен игеру процесінде
ілеспе газды факелдерде жағу;
- булану аймағына ілеспе ... ... ... ... жағу ... жою үшін көп өндірістерде ілеспе ... ... ... ... ... қорғау
Атмосфераны тиімді қорғау үшін ҚР “Атмосфералық ауа туралы” заңына
сәйкес атмосфералық ауаны ... ... ... ... ... нормативтік актілерін және қалдық тастаудың нормативтік шектерін
сақтау;
-ұңғыманы сынау бағдарламасы минимумға жеткізілуі керек;
-ұңғыманы сынау барысында мұнайды ... үшін ... ... ... ... ... ... оттықтарды қолдану;
-химиялық реагенттерді тасымалдаудың, сақтаудың және дайындаудың жабық
жүйелерін қолдану;
-мониторинг ... ... ... ... ... үшін ... ... керек:
-мұнайды жинаудың арынды жүйесін герметизациялау;
-мұнай өнімдерін жинау және дринаждауға ЕПП-16 дренаждық ... Ш-42-80 ... ... ... ... ... (изоляциялық жабын) және ішкі коррозияны басу (ингибиторды БР-
2,5 блогымен енгізу).
Ауа сапасы ШРК көрсеткішінің сапасы көмегімен ... ... ... ... ... Ci – заттардың концентрациясы, ал ШРКi – ластаушы
заттардың максималды көрсеткіші. Ластану бірнеше ... ... ... ... осы ... ... әсері есептеледі.
Егер j тең немесе бірліктен көп болмаса, демек бұл ластаушылардан ... ... ... олар ... ... ғана ... интенсивті ластануында жағымсыз метереологиялық жағдайдар
(НМУ) ... рол ... ... ... ... – ұйымдасқан қалдықтардан ластаушы
заттардың ... ... ... ... яғни тірі ... ... ... көзінен алған бағыт, егер бірнеше қайнары болса, онда ластаудың
бағыты ... ... ... ... ... ... әрбір 100 метр ... ... ... ... ... ... яғни лас ауаның ... ... ... сосын ол тез салқындап, жылы, жеңіл, таза ауа ... сол лас ... ... ... температуралық алмасу – ауа температурасының жерге жақын қабатында
азаймай, керісінше ... өсе беру ... ... ... ... ... ... суық және ыстық ауаның шұғыл өзгеруінен
туындайды.
Атмосфералық ауаны ластаушы ... ... ... ... ластайтын заттар: күкірттісутек, көмірсутегі,
меркаптандар, күкірт шаңдары, диэтаноламин ... ... ... ... ... қосылыстары, кремний қосылыстары, фторидтер,
қаракүйе.
Мұнай кен орны, пештер және т.б. ластанудың 4-ші ... ... ... және ... ... 2–ші немесе 3–ші категориясына
жатады. Атмосфераның ластану көздеріне мыналар жатады: пайдалану ... ... ... резеруарлары, сепараторлар, пештердің түтін
шығаратын трубалары, ... ... ... ... ... ... ... жағу факелдері, пештерден шығатын трубалар, резервуарлардың
қысымды және вакуумды шығаратын клапандары, булану.
Атмосфераның ... ... ... кен ... атмосфераға әсер
ету көздері өнімді және көмірсутекті шикізатты өндіру, жинау және өңдеуге
қажетті негізгі және ... ... ... мен ... ... ... ... табылады.
Жаңажол кен орнының өнеркәсіптік алаңында ластаушы заттардың 30
стационарды көзі анықталды, оның 25-і ... ... ... ... ... топтық өлшеу
қондырғыларының оттық жүйелері, өнеркәсіптік ғимараттардың вентиляциялық
құбырлары жатады.
Ұйымдастырылмаған көздерге сальникті, фланецті қосылыстардың, бақылау
және жапқыш – ... ... ... емес ... ... ... жерлері; жабдықтар мен қондырғылардың тығыз емес жерлері; қатты, ... газ ... ... ашық ... жатады.
Ұйымдастырылған көздердің жалпы саны 5 ... ... ... ... саны 25. Ластаушы көздер жер бетіндегі (2м),
төмен (2 – 10м), ... ... ... (10 – 50) және ... ... 800) ... бөлінеді.
Жаңажол кен орнында жобаланған жұмыстар барысында атмосфераны негізгі
ластау көздері:
- ... жану ... ... ... ... ... барысында қабат флюидтерін алаулы оттықта жағу;
- қалдықтарды өртеу;
- мұнайы бар ... ... ... ... Су ... қорғау
Мұнай кәсіпшілігі қабат суларына және жер беті суларына үлкен әсерін
тигізеді. ... ... ... ағын ... пайда болады:
- мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған өндірістік сулар;
- органикалық заттармен ластанған шаруашылық сулар;
Қабат және жер беті ... ... ... тазаланбаған немесе жартылай тазаланған өндірістік және тұрмыстық
ағын сулар;
- жер беті ағын сулары;
- дренажды ағын сулары;
- ... ... ... ... ілеспе қабат суының төгілуі;
- құбырлардан, ыдыстардан және басқа ... улы ... ... ... ... ... түсуі, яғни рельефтер және ... ... ... ... мен ... ... ... тасымалдау алаңы;
- төгілген мұнайлар, газ тазарту өнімдері, реагенттер және т.б.
Гидросфераны ластайтын негізгі себептер: мұнай және мұнай өнімдері,
күкірттісутек, ... ... БӘЗ, ... ... аммиак,
минерализация және т.б. кәсіпшілік пен тұрмыстық сулар, теңізге мұнайдың
төгілуі. Су құрамындағы 200-400 м/м3 басқа ... өзі суда ... ... ... ... су ағымдарының түбіне шөгеді. Егер бір тонна
мұнай суға ... онда су ... 2,6 км2 ... ... қабықша
түзіледі. Егер 100кг мазут төксе, онда судың бетінің ластануы ... Ал бір ... ... 0,252 ... ... ... қысымын ұстап тұру үшін қабатқа су айдау ағын ... ... ... еді, ... ... ... ... қабат қысымын ұстап тұру қажет емес.
Өрт жағдайында резервуарларды ... ... ағын ... ... және ... қар ... ... ағып, одан әрі жылжымалы құралдармен
тұндырғыш-сыйымдылыққа ... ... және ... ... ... ... ... әсерінен қорғау үшін келесі шараларды орындау керек:
- суды есепке алуды және оны ... ... ... ... арқылы қамтамасыз ету;
- барлық өндірістік ағын суларды, сонымен ... ... ... суды жинау, тазалау және утилизациялаудың герметизацияланған
жүйесін құру;
- технологиялық алаңда бордюрлар мен ... ... ... ... ... ... ... судың ластануына жол бермес
үшін жобада мыналар қарастырылады:
- канализацияның тазарту құрылымын мұнай өнімдері ... ... ... ... ... қалдықты залалсыздандыру
қондырғысына жөнелтіледі;
- қысымның көбейген кезінде жүйеде автоматты түрде мұнайды қондырғыға
жіберу құбыры жабылады;
- егер ... ... жер асты және ... жөндеу
жұмыстары орындалса, онда ұңғыны сынау және меңгеру кезінде қабат ... ... ... ... ... ... суларының сапасы мен
деңгейін бірқалыпты режиммен бақылау ұйымдастырылады.
Суды ... ... ... ... ... ... және ... суды тазалау
Ағынды суларды тұрмыстық, өндірістік және нөсерлік (жауын-шашындық)
деп бөледі. Ағынды сулардағы ластанулар ... ... ... ... және ... ерімейтін, коллоидті жағдайда болуы мүмкін.
Ағынды сулардың ластану ... ... ... ... ... анықтайды.
Жалпы түрде ағынды суларды тазарту үшін әр түрлі ... ... ... ... ... ... суларды тазартудың негізгі 4 әдісі бар:
1) Механикалық (құм жинау, фильртлеу, процестеу);
2) Физикалық-химиялық (нейтралдау, ... ... ... ... белсенді бөгет сулардағы лай шалшық);
4) Қайта тазарту (сорбция, иондық алмасу, ... ... ... экстракция, эвапорация, электро әдістер).
Механикалық тазарту – ерімейтін қоспаларды ... ... ... ... ... ... мен ... (ірі
қоспаларды ұстау үшін), құм жинағыш (минералдық ... ... ... құм
жинау үшін); тосқауыл қоюшылар (ақырын тұнатын және жүзгіш ... ... ... ұсақ ... үшін). Өндірістік ағын сулардың
спецификалық ... май ... ... жинағыш, смола жинағыш көмегімен
арылады.
Тазартқыш жабдықтар су біреуінен екіншісіне өздігінен ағып құйылуы
үшін биіктік ... ... ... – бұл ... ... ... тазарту алдындағы
баспалдық секілді. Кейбір жағдайларда механикалық тазартумен шектелуге
болады: мысалы, егер ... ... аз ... өте ... суатқа құйылса,
немесе, егер су механикалық тазартудан соң қайтара кәсіпорында қолданылса.
Механикалық тазарту кезінде ерімейтін қоспалардың 60%-ын ... ...... ... әдістері – негізінен өндірістік ағын
сулар үшін қолданылады (тұрмыстық ... ... ... ... ... ... Бұл әдіске жататындар: реагентті тазарту
(нейтралдау, коагуляция, ... ... т.б.); ... экстракция
(латынша extrahere – ағызып ашу); эвапорация (латынша evaporation – булау),
флотация, электродиализ т.б.
Кең таралған ... ... ... Al2SO4, ... ... ... ... темір Fe2(SO4)3 , әк (известь) CaCO3 т.б. ... ... ... ... ... көптеген салаларының технологиялық процестерінен келетін
өндірістік ағынды сулардың ... ... мен ... ...... ... ... болады. Канализациялық тазарту жабдықтарының
материалдарын коррозиядан сақтандыру үшін, ... ... ... ... ... бұзылуынан сақтау үшін, ағынды
сулардан ауыр ... ... ... үшін ... және ... ... ұшырайды.
5.3 Жер ресурстарын қорғау
Жер қойнауын қорғау ...... ұңғы ... ұңғы
оқпанының опырылып қалуын, ... ... ... ... ... ... жер ... жоғалуын, өндіру процесі кезінде
олардың уақытынан бұрын сулануын болдырмау үшін ... ... ... Сонымен қатар оған мұанй, газ, су қабаттарын ... ... ... ... ету ... рет ... кезде
сапасының жоғары болуын және ұңғының техникалық жағдайларын жақсы ... ... пен жер ... ... үшін жобада келесілер қарастырылған:
-ҚР нормативтік актлерін және заңдарын сақтау;
-қалдықтар шығармайтын және қабат флюидтеріңнің төгілуін болдырмайтын
барлама ұңғымалар констукциясын және ... ... ... аз ... ... және жуу ... сондай-ақ
табиғи негізді ертінділерді қолдану;
-нақты жолдар бойынша көліктер қозғалысы;
ескі нашар цементтелген ұңғылардан күкірттісутегінің жер ... ... ... ... ... себептердің болуына байланысты
мұнайдың жерге төгілуі және материалдар мен қалдықтардың сақталынуы;
-өндірістік операциялар аяқталғанан кейін қалпына ... ... ... ... әсер ... мүмкін негативті әсерлер:
-кен орынды пайдалану кезінде және ұңғыларды бұрғылау кезінде ... ... ... сулармен, бұрғылау ерітінділерінің токсикалық
реагенттерімен ластануы тау жыныстардың табиғи жату жағдайын бұзу;
-автокөліктің қозғалысы ... ... ... ... ... әсер етуі, топырақты ластауы.
Мұндай негативті әсерлерді азайту үшін ... ... іске ... ... және қоршаған ортаға әсері минимал материалдарды,
техникалық құралдарды, технологиялық процесстерді қолдану;
-ұңғыларды пайдалану кезінде ластаушы заттардың көлемін минималдау;
-қауіпсіз көму үшін ... ... ... ... ... ... деңгейді төмендететін шаралар 4-ке бөлінеді:
- ұйымдастырылған шаралар;
- технологиялық шаралар;
- проектілі-конструкциялық шаралар;
- санитарлық-эпидемияға қарсы шаралар.
Ұйымдастырылған шаралар: қалдықтармен айналысатын ұйымдар, кен ... ... ... және ... ... мен ... және өсімдіктер әлемін қорғау
Жануарлар және өсімдіктер әлемін ... ... ... келесі шаралар
қарастырылған:
- ішкі құжаттарды және ҚР нормативтік ... ... ... ... және ... ... ететін жерлерге жақындауды шектеу;
- ұңғымаларды сынауды күндізгі уақытта жүргізу;
- бондық қоршаулардың болуы;
-көліктердің жылдамдығын шектеу және олардың нақты ... ... ... ... ... ... ... бар химиялық
реагенттерді, мұнай өнімдерін және т.б. қалдықтарды тастауды қадағалау;
-жануарлар және өсімдіктер әлемін қорғау және аң ... ... ... ... құқықтық және экономикалық шаралар қабылдау;
-мониторинг жүргізу.
Кәсіпшілік қалдықтары
Жаңажол кен ... ... ... ... ... тасталатын
қалдықтарды бағалау үшін қалдықтардың стандартты факторлары қолданылған.
Адамның ағзасына әсеріне ... ... ... санитарлық
нормаларға сәйкес 4 класқа бөлінеді. Жаңажол кен орнының ... ... ... жоқ, 2 класты заттардан атмосфераға лақтыратын заттар: азот
диоксиді – 52.613 т., акролеин – 0.046 т., ... ...... ... 2
класты лақтырылатын заттар мөлшері – 52.659 т. 3 класты заттардан күкіртті
ангидрид – 3.658 т., сажа – 0.791 т., ... ... – 0.0034 т. ... – 4.452 т. 4 ... заттардан көмірсутектер – 81.903 т. және
көміртек тотығы – 174.537 т. Жалпы ... – 256.44 ... ... ... ... 99,75%, қатты заттарға 0,25%
келеді.
Газды қоспаларда негізгі үлесі (56%) көміртек ... ... ... 17% ... ... тиеді.
Ең қатерлі заттар: азот диоксиді, акролеин және фторлы ... ... ... көлемі 1,4%.
Жаңажол кен орнының объектілерінен атмосфераға лақтырылатын заттардың
толық тізімі 5.1-кестеде келтірілген. ... ... ... ... ... ... заттардың көлемі (М) т/г, ... ... (ЗҚК) ... ... кен ... объектілерінен атмосфераға лақтырылатын заттардың
тізімі
|№ |Ластаушы ... |ШРК |ШРК орта |Бір ... ... |заттардың атауы |класы |максималды ... ... |
| | | |бір ... ... |зиянды заттар |
| | | ... | ... т. ... ... ... |2 |0.085 |0.04 |52.613 ... ... ... |2 |0.02 | |0.0001 |
| | | | |0.005 | ... ... |2 |0.03 |0.01 |0.046 ... ... ... |0.5 |0.05 |3.658 ... ... |3 |0.15 |0.05 |1.791 ... |Пісіру аэрозолі |3 |0.15 |0.05 |0.0034 ... ... ... жою ... ... ... ... ертіндісімен жабылған “ылғал шлам”
анағұрлым маңызды қатты қалдықтар болып ... ... ... салмағы
және көлемі 5.2-кестеде келтірілген.
Кесте 5.2
Шламның жобаланған көлемі және салмағы
|Жаңажол кен орынында ... ... ... ... |
| |1000м. |2300м. |, 3265м. |4000м. | ... ... |735м3. |446м3. |128м3. | |1309м3 ... |1462т. |906т. |265т. | |2633т. ... ... шлам | | | |40м. |40м. |
| | | | |99т. |99т ... ... Жұмыс барысында жиналатын қалдықтар ҚР-да төрт
топқа ... аса ... ... ... қауіпті (қорғасын батареялар, күндіз жарықтандыру түтіктері,
бояулар қалдықтары);
3-класс, онша қауіпті емес (бұрғылау ... малы ... ... ... ... ... ... ластану қаупін анықтау:
Тұрмыстық массивтегі атмосфераның ластану қаупін анықтау керек, егер жер
бетіндегі шоғырлануы ... ... ... газ және ... екі ... ... ... бар,
сондықтан j индексін келесі формуламен анықтаймыз:
J=C1/ШМШ1+С2/ШМШ2+…+Сn/ШМШn,
мұнда: ШМШ-шекті мүмкін шоғырлану (ПДК);
j=CSO2/ШМШSO2+СNO2/ШМШNO2=0.4/0.5+0.17/0.085=2.8>1
j=2.8>1 болғандықтан кәсіпорынның атмосфераны ластау қаупі бар ... ... ... ... ... ... ... таралғанан кейінгі шоғырлану мөлшері ШМШ
мәнінен артып кетпесе атмосфераның өзін өзі ... және ... ... ... ... бар ... таза ... таралған кезде нормативті ШМШ мәнінен артып
кетпейтін, кәсіпорынның шаңгазды қалдықтарымен ... ... ... ... ... ... ... және жинау өндірісіндегі булар шығынының есебі
M – максималды шығын;
G – жылдық шығын;
, – ... ... ... орташа тәжірибелік коэффициент (таблица)
– 38ºС температура кезінде буға қаннықан мұнай мен бензин
қосылысы;
m – ... ... ... ... ... ... кезіндегі ығыстырылған булы ауа қоспаның
максималды көлемі;
... ... ... айналдыру коэффициент;
В – резервуарға 1 жыл ішінде айдалатын ... ...... ... ... 0,096
= 0,153
= 0,65
=525;
m = 64,7;
= 59;
= 1,81;
= 1,75;
В = 3490 000 т;
рм = 0,76.
= 0,93
Барлық резервуарлар саны-4
Шешуі:
Бір резервуар ... = 5,27 ... =1704,5 ... орнындағы барлық резервуарлар үшін:
Жауабы:
M= 5,27 г/c;
G= 6818 т/жыл
ҚОРЫТЫНДЫ
Диплом жобасының басты технологиялық бөлімінде газлифті игеру
әдісі Жаңажол кен орнында ... ... ... тиімділігі сөзсіз ,ол өте жоғары дәрежеде нәтиже
көрсетті: еркін газдың тиімді қолдануына мүмкіншілік ... ... де ... ... ... ... пайдалануға қосқанда көп қаржы
жұмсалады, энергия тұтымдылығы, шығыны жоғары.
Жер асты жабдықтарын ... ... ... ... ... ... ингибиторының тек құрғақ газбен айдау тиімді, сол себебте
жұмыс ... ... ... жабдықты ингибитор арқылы профилактикасы
жүргізіледі.
Ұңғыларды газлифт тәсілімен пайдалануға көшіруін жобалау ... ... ... ... кен ... ... сипаттамасы,
газ су және мұнай қасиеттері т.б., сол зерттеулер нәтижесімен осы тәсілді
қолдану техникалық ... ... ... ... ... ұңғылардың геолого-техникалық
сипаттамасына жағдайына байланысты үздіксіз немесе ... ... ... ... ... кезінде газ көтергіш құбыр тізбегіне
алдын ала белгіленген тереңдікке үздіксіз беріледі. Екінші жағдайда ... ... ... ... ... ... белгілі
бір деңгейде мұнай көлемі жиналған кезде.
Үздіксіз ... ... ... ... көп ... ұңғылар,
жоғары газ факторымен және түп қысымымен.
Бұл пайдалану тәсілді белгілеу шарты шығырау өнімін ... ... ... ... ... келесі техникалық
жобамен қарастырылған талаптарға сай келу керек. Томпонажды цемент көтерілу
тереңдігі:
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... и ... газовых и газоконденсатных
месторождений» М., «Недра», 1987г.
2. В.Ф. Шматов, Ю.М. Малышев «Экономика, ... и ... на ... ... ... М., ... ... В.С. Бойко «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», М., изд-
во «Недра», 1990г.
4. ... ... и ... ... ... М., ... ... Годовой отчет НИИ ОАО «СНПС – Актобемунайгаз» за 2007 год.
6. Годовой ... ... по ... ... ... и ... ... Жанажол за 2007 год.
7. Ғ.М.Нұрсұлтанов, Қ.Н.Абайұлданов «Мұнай және газды өндіріп, өңдеу»,
Алматы, 1999ж.
8. ... К.И., ... Б.М. ... ... жинау және дайындау». –
Алматы, 2000ж.
9. И.М.Муравьев, В.И.Ямпольский «Основы газлифтной эксалуатации ... ... ... 1973г.
10. «ҚР мұнайгаз өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары» – ... ... М.М. ... И.П. ... ... ... М., изд-во « Недра», 2000г.
12. «Мұнай және газ» ... ... ... ... Алматы,
«Юрист», 2005ж.
13. Научно-исследовательский институт по ... ... ОАО ... ... ... ... ... по снижению
давления в системе сбора нефти участка «Север» месторождения Жанажол».
Г.Актобе, 2007 год.
14. ... - ... ... ... ... ... нефтегазоконденсатного месторождения
Жанажол Актюбинской области», г.Куйбышев, 1986г.
15. ... ... ... «Дополнение
к технологической схемы разработки ... ... ... ... ... 1992г.
16. Тайкулакова Г. С. «Экономическая эффективность внедрения новой
техники и ... ... – А.: ... ... ... Ж.Т ... ... әдістемесі. А. ҚазҰТУ,
1999-2000 ж.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"жаңажол" кен орнының автоматтандырылуын жобалау24 бет
Жаңажол кен орны65 бет
Жаңажол кен орны «KKM Operating Company» АҚ14 бет
Жаңажол кен орны жайында111 бет
Жаңажол кен орнында суландыруды классикалық түрде пайдаланудың тиімділігін зерттеу60 бет
Жаңажол кен орнының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы12 бет
Жаңажол кен орнының негізгі мәселелеріне талдау90 бет
Жаңажол кен орында электрлі ортадан тепкіш сораптардың тиімділігін арттыру93 бет
Жаңажол кен орынындағы ұңғыны жобалау68 бет
Жаңажол кеніші мұнайы (айдау және пайдалану скважиналары)95 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь