Жобаларды басқару

КІРІСПЕ 2
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 4
1.1 Жоба және жобаларды басқарудың мәні мен мазмұны 4
1.2 Жобаларды басқарудың негізгі элементтері 11
1.3 Жобаларды басқару процестері 18
2 «СТАЛЬ РК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ АҒЫМДЫ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 29
2.1 Қазақстандағы металл бұйымдарын сату нарығы 29
2.2 «Сталь РК» компаниясының атқаратын қызметі 31
2.3 «Сталь РК» компаниясында тауар шығару әдістері 34
3 ДАЙЫН МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАРЫН САТУ БОЙЫНША ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ 39
3.1 Жобаны басқарудағы шетелдік тәжірибені қолдану 39
3.2 Металл бұйымдарын сату саласында «Дайын металл бұйымдар өндірісін ашу» жобасы. 50
ҚОРЫТЫНДЫ 59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60
Қазақстанның және ТМД-ның басқа да елдерінің экономика саласында жобаларды басқару әдістемесі мен технологиясын алға жылжыту өзектілігі алдымен, объективті нарықтық қайта құруларға, сондай-ақ Қазақстанның әлемдік экономика кеңістігіне бірігуіне негізделеді. Қазіргі замандағы жобаларды басқарудың мәні біздің бәсекелестік және жоғары технологияның дамуы секілді факторлардың әсері қалыптастырған жобалау – бағыт беру әлемінде өмір сүретіндігімізбен айқындалады.
Жобаларды басқару дегеніміз жоба мақсатына жетуде басқару техникасы мен технологиясын, заманауи әдістерді қолдана отырып адам және материалдық ресурстарды жобаның өмірлік циклының барлық кезеңдерінде ұйымдастыру, жоспарлау, басшылық ету, үйлестіру әдістемесі.
Нарықтық экономика жағдайында және әлемдегі ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуымен байланысты экономикалық қатынастарға қатысушылардың қызметіне қойылатын маңызды талаптардың бірі нәтижелілікті қамтамасыз ету. Бүгінгі күні компания бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін және нарықта басымдыққа ие болу үшін барлық жағынан тиімді дамуы қажет. Ал, жобаларды басқару, ең алдымен, бизнес-процестерді құрудың неғұрлым тиімді жүйесін ұсынады, екіншіден, басқару жүйесін қайта ұйымдастыру мен өзгерістерді басқару мүмкіндігін береді. Сыртқы және ішкі өзгерістерге жедел түрде жауап қайтару қабілеті компанияның сәттілігінің кепілі болып табылатындықтан, жобалық менеджментті өзгерістерді басқару тәсілі ретінде енгізу компаниядағы бизнес-үрдістерді жақсартудың құралы болып табылады.
Жобаларды басқарудың заманауи әдістері 1960 жылдардың басында жүйелік әдістер туралы еңбектердің пайда болуымен байланысты дамыды. 70 жылдардың басында пайда болған компьютерлік бағдарламалар мерзімдік және құндық талдау жасауға, ресурстарды оңтайлы бөлуге мүмкіндік берді. Бағдарламалық қамтамасыз етулердің жетілідрілуі жобаларды басқару мен өзгерістерді бақылау тиімділігін арттыруда.
Қазіргі жағдайда жобалардың бірнеше мысалын көрсетуге болады: тұрғын үй немесе өнеркәсіптік объект құрылысы, ғылыми-зертттеу жұмыстарының бағдарламасы, кәсіпорын құрыллысын жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника мен технологияны жасау, кинофильм жасау, аймақты дамыту. (Батыста дизайн деп аталады).
Әдетте, жобаның сәттілігі негізгі үш факторға негізделеді: мерзім, сапа және жоба бюджеті. Жобаларды басқаруды үш фактор бойынша бірдей тиімділікпен жүзеге асыру қиындықтар туғызады. Көп жағдайда жобалардың құны жоспарлық көрсеткіштерден біршама ауытқып, қосымша бюджетті қажет етеді.
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.
2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) – Третье издание – Американский национальный стандарт, ANSI/PMI 99-001-2004 – 388 с.
3. П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев Задачи Распределения Ресурсов В Управлении Проектами – М.: ИПУ РАН, 2002. – 65 с.
4. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению курсового проекта на тему “Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
5. Ципес Г.Л. Менеджмент поектов в практике современной компании. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006 – 304 с.
6. Мартин П., Тейт К. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
7. Васильев Д.К., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А., Цветков А.В. Типовые решения в управлении проектами. М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003. – 75 с.
8. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. – М.: ООО «НИЦ «АПОСТРОФ», 2001. – 143 с.
9. Васильев Д.К., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А.,Цветков А.В. Типовые решения в управлении проектами. – М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003.– 75 с.
10. Кононенко А.Ф., Халезов А.Д., Чумаков В.В. Принятие решений в условиях неопределенности. М.: ВЦ АН СССР, 1991. – 211 с.
11. Васильев Д.К., Колосова Е.В., Цветков А.В. Процедуры управления проектами // Инвестиционный эксперт. 1998. №№ 31-35.
12. Воропаев В.И. Модели и методы календарного планирования в автоматизированных системах управления строительством. М.: Стройиздат, 1974. – 232 с.
13. Васильев Д.К., Колосова Е.В., Хулап Г.С., Цветков А.В. Системы и механизмы реализации проектов: опыт внедрения / Материалы Международного симпозиума по управлению проектами в переходной экономике.Москва, 1997. Том 1. С. 683 – 687.
14. Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Методы агрегирования в управлении проектами. М.: ИПУ РАН, 1999. – 55 с.
15. Управление проектами / Общая редакция – В.Д. Шапиро. С.-Пб.: «ДваТрИ», 1996. – 610 с.
16. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Советское радио, 1976. – 344 с.
17. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995. – 225 с.
18. Васильев Д.К., Карамзина Н.С., Колосова Е.В., Цветков А.В. Деловая игра как средство внедрения системы управления проектами / Материалы Международного симпозиума по управлению проектами в переходной экономике. Москва, 1999.
19. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. М.: ООО «НИЦ «АПОСТРОФ», 2001. – 143 с.
20. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях / Вопросы анализа и процедуры принятия решений. М.: Мир, 1976. С. 172 – 215.
21. Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного управления. М.: ИПУ РАН, 1998. – 62 с.
22. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: Синтег, 1997. – 188 с.
23. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Аланс, 1995.-225 с.
24. Гаврилов Н.Н., Карамзина Н.С., Колосова Е.В., Лысаков А.В., Цветков А.В. Анализ и управление проектами. Практический курс: Учебное пособие. М.: Изд-во Рос. Экон. акад., 2000. – 114 с.
        
        КІРІСПЕ     2
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ... Жоба және ... ... мәні мен ... 4
1.2 Жобаларды басқарудың ... ... ... ... ... процестері 18
2 «СТАЛЬ РК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ АҒЫМДЫ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ 29
2.1 Қазақстандағы металл бұйымдарын сату нарығы 29
2.2 ... РК» ... ... ... ... ... РК» компаниясында тауар шығару әдістері 34
3 ... ... ... САТУ ... ... ... 39
3.1 Жобаны басқарудағы шетелдік тәжірибені қолдану 39
3.2 ... ... сату ... ... ... бұйымдар өндірісін ашу»
жобасы. 50
ҚОРЫТЫНДЫ 59
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... және ... ... да ... ... ... ... әдістемесі мен технологиясын алға ... ... ... нарықтық қайта құруларға, сондай-ақ ... ... ... бірігуіне негізделеді. Қазіргі замандағы
жобаларды басқарудың мәні біздің бәсекелестік және жоғары технологияның
дамуы ... ... ... қалыптастырған жобалау – бағыт беру
әлемінде өмір сүретіндігімізбен айқындалады.
Жобаларды басқару дегеніміз жоба мақсатына ... ... ... ... заманауи әдістерді қолдана отырып адам және ... ... ... ... ... ... ... басшылық ету, үйлестіру әдістемесі.
Нарықтық экономика жағдайында және әлемдегі ... ... ... ... экономикалық қатынастарға
қатысушылардың қызметіне ... ... ... бірі нәтижелілікті
қамтамасыз ету. Бүгінгі күні компания бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... ... ие болу үшін ... ... тиімді дамуы қажет. Ал,
жобаларды басқару, ең алдымен, бизнес-процестерді құрудың неғұрлым тиімді
жүйесін ұсынады, екіншіден, ... ... ... ұйымдастыру мен
өзгерістерді басқару мүмкіндігін береді. Сыртқы және ішкі өзгерістерге
жедел ... ... ... ... компанияның сәттілігінің кепілі болып
табылатындықтан, жобалық менеджментті өзгерістерді ... ... ... ... бизнес-үрдістерді жақсартудың құралы болып табылады.
Жобаларды басқарудың заманауи әдістері 1960 жылдардың басында жүйелік
әдістер туралы еңбектердің пайда болуымен байланысты ... 70 ... ... ... ... ... ... және құндық
талдау жасауға, ресурстарды оңтайлы бөлуге мүмкіндік берді. Бағдарламалық
қамтамасыз етулердің жетілідрілуі жобаларды ... мен ... ... ... жағдайда жобалардың бірнеше мысалын көрсетуге болады: тұрғын үй
немесе өнеркәсіптік объект құрылысы, ... ... ... құрыллысын жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника
мен технологияны жасау, кинофильм жасау, ... ... ... ... ... жобаның сәттілігі негізгі үш факторға негізделеді: мерзім, сапа
және жоба бюджеті. Жобаларды басқаруды үш ... ... ... ... асыру қиындықтар туғызады. Көп жағдайда жобалардың құны
жоспарлық көрсеткіштерден біршама ауытқып, қосымша бюджетті қажет етеді.
Сапаны жоғары ... ... ету ... мен ... тиімді басқару
талабын туғызады. Жобалық менеджерлердің ағылшын ассоциациясы жобаларды
басқаруды техникалық ерекшеліктері мен талаптарына ... ... ... және ... ... аяқтау бойынша басқарушылық тапсырма деп
анықтайды. Бұдан, мерзім мен бюджеттің ... ... ... ... ... ... ... және бұл таңдалып алынған
тақырыптың өзектілігін анықтайды.
Бұл жұмыста компаниядағы металл бұйымдарын сату саласындағы жлбаларды
басқару ... ... ... ... ... – жобаларды
басқаруды теориялық негіздеу және металл сату компаниясындағы жоба ... ... ... ... зерттеу объектісі «Сталь РК» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігіндегі жобаларды басқару болып табылады.
Дипломдық жұмыстың әдістемелік негізін келесідей авторлардың оқулықтары
құрап отыр: Мазур И.И., ... В.Д., ... А.В., ... Д.К., ... ... В.И.
Бітіру жұмысының негізгі мақсаты: дайын металл ... ... ... ... ... ... кәсіпорын мысалында жоба
тиімділігін анықтау болып табылады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы кіріспеден, үш ... ... ... әдебиеттер тізімінен тұрады.
Дипломдық жұмыстың бірінші бөлімі жалпы жобаларды басқару және оның
процестері туралы ... ... ... Бұла ... жобаларды
басқарудың мәні мен мазмұны, жобаларды басқарудың негізгі элементтері ... ... ... ... және ... ... сияқты
процесстер тобына сипаттама берілген.
Жұмыстың екінші бөлімінде «Сталь РК» ЖШС-не жалпы сипаттама берілген.
Оның ішінде бөлімде ... РК» ... ... ... ... тауар
ассортиментіне талдау және тауар шығару әдістері қарастырылған.
Ал, жұмыстың ... ... ... ... мен сату ... одан ... пайдасын арттыру мақсатында жоба ұсынылған.
1 ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТЕОРИЯЛЫҚ ... Жоба және ... ... мәні мен мазмұны
Жоба дегеніміз, бір жағынан, қандай да бір ... ... ... ... ... ... ... бейнесі.
Екінші жағынан, жоба – ойды жүзеге асыруға ... ... ... – бұл ... әлемімізді өзгертуші, яғни: кәсіпорын
объектісінің құрылысы, ғылыми-зерттеу жұмысының бағдарламасы, жаңа ұйымның
құрылуы, шоу-бағдарлама және т.б.
Жобаның дәстурлі мағынасы ... ... ... идея, ой.
Ал бейнелеу, ұсыну, материалды және материалды емес объектілердің қағаз
жүзіндегі ... ... да ... ... ... ... ... бірнеше мысалын көрсетуге болады: тұрғын үй
немесе өнеркәсіптік ... ... ... ... ... құрылысын жаңарту, жаңа ұйым құру, жаңа техника мен
технологияны жасау, кинофильм жасау, аймақты дамыту.
Қазіргі әдебиеттерді талдай ... ... 2 ... ... ... ... ... түрі, шаралардың кешені түрінде анықтау;
– жобаны құжат түрінде анықтау.
Жоба ... мен ... ... тұрады. Процесс – нәтиже әкелетін
іс-әрекеттердің жиынтығы.
Жоба түсінігі ... ... ... түрлі қызметтерді
біріктіреді. Олардың негізгілері:
– нақты мақсаттарға, нәтижелерге жетуге бағытталу;
– белгілі ресурстар;
– басталу мен ... ... ... ... ... алғанда, жоба – бұл жоспарланған немесе ойластырылған нәрсе.
Жүйелік көзқарас тұрғысынан ... жоба ... мен ... отырып белгілі бір жағдайдан ... ... өту ... элементтері:
– ой (мәселе, міндет);
– Жүзеге асыру құралдары (шешім);
– Жүзеге асыру мақсаттары (нәтиже, шешім);
Қазіргі жағдайда ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік объект ... ... ... ... ... ... жаңа ұйым құру, жаңа техника мен
технологияны жасау, кинофильм жасау, аймақты дамыту. (Батыста дизайн ... ... ... – бұл жобаға ... ... үшін жоба ... ... ... ... ... Жобаларды басқару жобаларды ... ... ... іске ... мониторинг және басқару, аяқтау процесін
қолдану және интеграциялау арқасында жүзеге асырылады. Жоба ...... ... ... ... адам. [1]
Жобаларды басқаруға кіреді:
• талаптарды анықтау;
• нақты және қол жетерлік мақсаттарды қою;
• сапа, мазмұны, уақыт пен құны ... ... ... ... ... қатысушыларының пікірлері мен күтімдеріне ... ... ... мен тәсілдеріне түзетулер еңгізу.
Жобаларды басқару – арнайы және ... ... ... пән. ... ... жоба ... ... ерекшеліктерін
көрсетеді (құрылыстық, инновациялық, экологиялық, зерттеушілік, білім беру
ж.т.б.) [3].
Өндірістік жүйеден жобаның ... ... жоба ... ... бік рет қана ... ... ... шығарылымында алдын ала
өнімді шығару уақытының аяқталуы анықталмайды және ол сұраныстың ... ... ... ... Ал сұраныс жоғалғанда өндірістік цикл
тоқтайды. Өндірістік циклдер таза түрде жоба ... ... ... ... ... ... үздікісіз өндіріске бағытталған ... ... ... белгіленген уақыт аралығында көрсетілген
деңгейде, белгіленген бюджетке негізделе жасалатын өндірісті ... ... ... ... ... ... тапсырыстарды
орындау.
Жоба соңғы нәтижеге жетуге дейінгі уақытқа дейін әрекет ететін ... ... ... жоба концепциясы фирма немесе кәсіпорынның ұстанатын
концепциясына әсер ... және ... ... ... да ... ... бірнеше анықтамалары бар. Жалпы түрде жоба – бұл ойластырылған
немесе жоспарланып отырылған ... ... ... ... жоба ... уақыт аралығында нақты мақсаттарға және
жоспарланған ... ... ... бір ... соның ішінде
зияткерлік, қаржылық, материалдық, еңбек ресурстарының салымын қарастыратын
инвестициялық акция. ... ... ... ... ... табылады, ал материалдық-заттай нәтижесі – жаңа ... ... ... ... қатар болашақта пайда алу мақсатымен
қаржылық инструменттер мен материалдық емес ... ... алу ... ... жеке пән ... Батыстың дамыған елдерінде ХХ
ғасырдың 50 жылдары қарастырыла ... ... ... ... ... ... жобаларды басқаруды адамдар ерте кезден білген. Мысалы,
Ұлы қытай қорғаны, ... ... ... ... ... білмей
салынуы мүмкін емес еді. ... ... – даму ... жаңа бағыты.
Жобаларды басқару дегеніміз жоба мақсатына жетуде басқару техникасы мен
технологиясын, заманауи ... ... ... адам және ... ... ... ... барлық кезеңдерінде ұйымдастыру,
жоспарлау, басшылық ету, үйлестіру әдістемесі.
Жобаларды басқару әдістері:
• жобаның мақсатын анықтауға және оны зертеуге;
• жоба ... ашып ... ... ... ... ... қаражаттардың көздері мен көлемін анықтауға;
• жұсты атқарушыларды тандап алуға – соның ... ... және ... арқылы;
• келісімшарттарды дайындау және келісімшарттарға отыру;
• жобаны орында мерзімін ... оны ... ... ... ... ... есептеуге;
• жобаның сметасы мен бюджетін есептеуге;
• тәуекелдерді жоспарлау және ескеруге.
1-сурет. Жобаға жүйелік көзқарас
Жобаларды басқарудың принципиалды моделі 2-суретте ... оны ... ... ... ... ... көмектесетін
бірқатар қасиеттері бар:
• жоба белгілі бір сыртқы ортада пайда болады, өмір сүреді және дамиды;
• жоба құрылымы жобаны жүзеге асыру және ... ... ... онда жаңа элементтер пайда болуы мүмкін, оның құрамынан
кейбір элементтері алынып тасталуы мүмкін;
• жоба ... ... ... ... ... мүмкін, бірақ
бөлінген элементтер арасында белгіленген байланыстар анықталуы ... ... ... ... ... дамитын қызмет саласын «жоба» және «сыртқы орта»
деп бөлу белгілі деңгейде шартты. Оның себебі ... ... Жоба ... ... ... ... оның ... элементтері жобаны
жүзеге асыру процесі кезінде жоба құрамына сыртқы ортадан кіріп және
қайтадан шығуы арқылы орындарын ауыстыруы ... ... ... элементтері оның құрамында және одан тыс қолданылуы
мүмкін. Бұған ... ... бір ... ... ... жүзеге асыру
жұмыстарымен қатар басқа да мәселелерді шешумен айналысатын ... ... ... ... ... ... Жоба және оның ... суреті 2-суретте келтірілген.
3.
2-сурет. Жоба және оның ортасы
Жобаның өмірлік циклы
| ... ... ... | ... |фаза | ... | ... | | | ... |
|болуы | | | ... |
| | | | ... |
| ... ... ... ... ... | ... | ... | ... |
| | ... ... Жобаларды басқарудың принциптік моделі
Жобалардың көлеміне байланысты келесідей ... ... ... ... ... ... ... қарапайым және көлемі
шектелген. Американдық тәжірибеде:
• капитал салымдары $10 – 15 млн.долларға ... ... ... 40 – 50 мың ... ... тәжірибелік-өнеркәсіптік құрылымдар, өнеркәсіптік кәсіпорындар,
қызмет істеп тұрған өндірісті жаңғырту.
|Жіктелу белгісі ... ... ... ... ... ... ... |Жүйе ... ... ... |Шағын | ... |
| | ... | ... ... |Қарапайым |Күрделі |Техникалық|Ресурстық|Кешенді |
| | ... ... ... ... ... ... ... |Орта ... ... ... | | ... және оны ... ... ... |
|қаматамасыз ету | | | ... ... | | | ... | | | ... ... ... ... ... деңгейі |(біріккен) |мемлекеттік ... | ... |
| | ... ... ... ... ... |Реформалау/қайта құрылымдану|
|міндетінің сипаты | | ... | | |
| ... ... |
| ... ... |Кездейсоқ жағдайлардағы |
|Инвестициялық қызмет ... ... ... ... | | ... пайда болуының |Ашылған мүмкіндіктер |Құрылымдық-фу|Қайта |
|басты себебі бойынша | ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| ... ... | ... |
| | | ... |
| | | ... ... жоба ... ...... ... біріктірілген өзара байланысты жобалардан
тұратын мақсатты ... ... ... ... ... ... (мысалы, еркін экономикалық аймақтардың
дамуы), сала аралық (экономиканың бірнеше салаларын қарастыратын), салалық
және аралас ... ... ... ... ...... ... ішінде мұнай-газ саласында жүзеге асатын жобалар.
Күрделі жобалар шешілуі күрделі техникалық, ұйымдастырушылық, ресурстық
міндеттердің ... ... ... ... ... ... ... жоба қатысушыларының санының көптігі, қаржыландыру
сызбасының күрделілігі.
Қысқа мерзімді ... ... ... ... ... тәжірибелік
құрылғыларды өндіру, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізетін кәсіпорындарында
«іске асырылады»
Ақаусыз жобаларда жоғары сапа негізгі фактор болып табылады. ... құны ... ... ... ... атом электр
станциялары.
Халықаралық жобалар әдетте жоғарғы құны мен ... ... ... ... жобалрды іске асырылатын мемелекеттер
экономикасы мен ... ... ... ... ... асыру жобаның табыстылығына ... ... ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымдарды атап көрсетуге болады:
• Функцианалдық құрылым, ұйымның бар ... ... ... ... ... тек жалпы
координациялық жұмыстарды атқарады;
• дивизиондық құрылым (аймақтық, ... ... ... ... ... ... құрылымның бір
түрі);
• жобалық құрылым – жобаның жұмыс комплексі ұйымның иерархиялық
құрылымына тәуелсіз дайындалады деп ... ... ...... және ... ... біріктіретің құрылымның аралық түрі.
Матрицалық құрылымның үш түрін ажыратуға ... ... ... – жоба координаторы жоба ... ... ... бірақ ресуртар бойнша өкілдігі жоқ;
2. балансталған матрица – менеджер барлық жұмыстарды координаттайды және
функционалды ... ... ... ... бөліседі;
3. қатаң матрица – жоба менеджері максималды өкілдікке ие және де жобаның
тапсырыстарының орындалуына да толық жауапкершілікті.
Жоба үнемі нәтижеге, ... ... қол ... ... Жобаны
жүзеге асыру жобаның өкілетті басшылығымен жүзеге асырылады: жоба менеджері
және оның басшылығымен жұмыс жасайтын жоба командасы. Жоба үрдісі ... ... ... ... жүзеге асыратын басқа да қатысушылар
болады. Жоба жұмысына компанияның сызықтық және ... ... ... ... алады.
Жобаларды басқару сызбаларының келесі нұсқалары бар:
«Негізгі» жүйе. Жоба ...... ... өкілі,
қабылданатын шешімдерге қаржылық жауапкершілік алмайды. Жоба менеджері
жобаны ... мен ... ... басқару мен үйлестіруді қамтамасыз етеді,
жобаның басқа қатысушыларымен қарым-қатынаста болмайды. Жүйенің артықшылығы
– жоба-менеджерінің объективтілігі, ... – жоба ... ... ... ... берушіде болады.
«Кеңейтілген басқару» жүйесі. Жоба менеджері жобаның сметалық құны
көлемінде жауапкершілік алады. Менеджер жоба ... ... ... ... беруші, жобаның басқа қатысушылары ... ... ... Жоба ... – жобалық-құрылыс фирма, тапсырыс
берушімен, жоба менеджерімен жобаның жарияланған құны ... ... ... ... — жоба ... ... элементтері.
Жоба типіне байланысты оған қатысушылардың саны әртүрлі болып келеді.
Негізгі қатысушы – тапсырыс беруші – жоба нәтижесін ... ... ... иесі. Ол жеке және заңды тұлға болуы мүмкін.
Инвестордың рөлі де өте ... ... ... ... мен
тапсырыс беруші бір тұлға балып келеді. Егер ... мен ... бір ... ... олар ... ... ... инвестор
келісімнің жүзеге асуын бақылайды, жобаның басқа ... ... ... ... ... ... ... оларды
жобалаушы деп атайды.
Жобаны материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жабдықтаушы-ұйымдар
жүзеге ...... ... ... орындауға жауапкершілік
алатын заңды тұлға.
Соңғы кездері жоба қатысушыларының қатары кеңесшілермен толықты.
Сонымен ... ...... қолданылатын ноу-хау мен лицензияның иесі
болып табылатын жеке немесе заңды ... ... ... ... ... қолдану құқығын береді.
Жобаны жүзеге асыруда жоба менеджерінің рөлі ерекше, ол – тапсырыс
беруші жоба ... ... ... өкілеттіліктерді делегирлеген
заңды тұлға. Жоба менеджерінің басшылығымен жоба командасы жұмыс істейді.
1.2 Жобаларды басқарудың негізгі элементтері
Жобаларды басқару үшін келесі ... ... ... ... Жобаның интеграциясын басқару;
• жоба құрылымын басқару;
• жобаның мерзімін басқару;
• жобаның құнын басқару;
• жобаның сапасын басқару;
• жобаның адам ресурстарын ... ... ... ... ... ... ... жобаны жабдықтауды басқару.
5-сурет. Басқарудың негізгі элементтрі.
Жобаның интеграциясын басқару. Жобалардың интеграциясын ... ... ... ... жобаны басқару операциялары мен ... ... ... ... және ... ... мен операциялар кіреді. Жобаларды баскару контекстісінде
интеграция – бұл әр ... ... ... ... ... туралы
шешім қабылдау, потенциалды проблемаларды болжау және сол проблемалар
критикалық ... ... ... ... және жоба ... ... ... мақсаты – бұл ең ... ... ... ... ... ... ... жетуіне қажетті ... ... ... ... ... ... ... процестеріне келесі элементтер кіреді:
• Жоба жарғысын дайындау;
• жоба құрамының алдын ала сипаттамасын дайындау;
• жобаны басқару жоспарын дайындау;
• жобаның атқарылуына басшылық және ... ... және ... ... ... өзгерістерді басқару;
• жобаны жабу.
Жоба құрылымын басқару. Жобаның құрылымын басқаруына жобаның ... ... ... ... жобаға кіргізуді қамтамасыз ететін
процестер ғана кіреді. Ол жобаға не ... не ... ... ... ... ... құрамына келесілер кіреді:
• Құрылымын жоспарлау – жобаның құрылымын верификациялау мен басқару,
және де ... ... ... құрастыру және
қалыптастыру процесі ... ... ... ... басқару
жоспарын құрастыру;
• құрылымын анықтау – жоба ... ... ... ... ... жобаның толық құрылымын дайындау;
• жұмыстардың иерархиялық құрылымын ...... ... және жоба
жұмыстарынның ірі ... ... ... ... ... ... – жобаны жабдықтаудың аяқталған ... ... жоба ... ... – жоба құрылымынның өзгерістерін басқару.
Бұл процестер бір бірімен және басқа процестермен өзара әрекеттеседі.
Жоба қажетіліктеріне ... әр ... бір ... ... тұлға немесе
топ қатысуы мүмкін.
Жобаның мерзімін басқару. Жобаның мерзімін басқару құрамына жобаның
уақытылы аяқталуын ... ... ... кіреді. Жобаның мерзімін
басқару келесілерден тұрады:
• Операциялар ... ...... ... ... алу үшін ... ... нақты жоспарлы операцияларды
анықтау;
• операциялардың өзара байланыстарын анықтау – ... ... ... ... және құжаттау;
• операциялар ресурстарын бағалау – әр жоспарлы операцияны атқару ... ... ... мен ... ... операциялар ұзақтығын бағалау – жеке операцияларды атқаруға қажетті
жұмыс периодтарынның саның бағалау;
• жоба кестесің ...... ... мен ... ресурстар мен мерзім шектеулігіне талаптар есебімен жоба
кестесін құрастыру;
• жоба кестесін басқару - жоба кестесінің өзгерістерін басқару.
Жобаның ... ... ... құнын басқару бекітілген бюджет шегінде
жобаның аяқталуын қамтамасыз ететін және жоспарлау, бюджетті ... ... ... ... ... ... біріктіреді.
• Құндық бағалау – жобаның операцияларын атқаруға қажетті ресурстардың
шамалы бағасын анықтау;
... ... ... – жеке ... ... ... пакетін
бағаларын соммалау және құн бойынша базалық жоспарды құрастыру;
... ... – құн ... ... ... ... әсер ... жоба бюджетінің өзгерістерің басқару.
Жобалардың құнын басқару ең алдымен жоспарлы операцияларды орындауға
қажетті ресурстар құнына байланысты. Бірақта жобаның ... ... ... шешімдер өндірілетін өнімнің, ... ... ... ... ... көрсету және техникалық көмек көрсету
құнына қалай әсер ететінің ескеру қажет. Мысалы, жобалау кезеңінде ... ... ... берушінің эксплуатациялық шығындарынның
жоғарлау арқасында жобаның құнын төмендету мүмкін.
Жобаның ... ... ... ... ... беретін
ақпараттарына спецификалық талаптарды ескереді. Бұл әр жоба ... ... ... ... және әр ... есептеу мүмкіндігімен
байланысты. Мысалы, жабдық сатып алу жағдайында оның құны сатып алу ... ... ... ... ... ... уақытта бағалануы мүмкін, ал оның нақтылы бағасы жобаның
шығындарын жүргізген ... ... ... ... ... ... ... құнын басқару жоспары
құрастырылады. Жобаның құнын басқару жоспары ... ... ... ... оған ... ... жоспар ретінде болады; жобаның
қажеттілігіне байланысты ол ... ... ... ... ... және
үлкен немесе кішкенне бөлшектену дәрежесіне ие болады.
Құнды басқару жоспары жобаны жоспарлаудың ерте кезеңінде дайындалады
және ... ... үш ... ... және ... ету үшін сол ... шегін анықтайды.
Жобаның сапасын басқару. Жобаның сапасын басқару ... ... ... сапа ... ... ... және жауапкершілікті
бөлуді анықтайтын барлық операцияларды біріктіреді. Жобаның сапасын
басқару сапа мен ... ... ... ететін сапаны жоспарлау
бойынша анықталған ережелер, процедуралар мен процестерді, ... ... ... ... операцияларды қарастыратын сапаны басқару жүйесі
арқылы жүзеге асырылады.
Жобаларды басқару процесіне келесілер кіреді:
• Сапаны жоспарлау – берілген ... ... ... қатынасады және
оларды қалай қанағаттандыруын анықтау;
• сапаны қамтамасыз ету процесі – жоба ... ... сай ... ... ... процестердің атқарылуын қамтамасыз ететін
сапа бойынша жоспарлы жүйелік операцияларды орындау;
... ... ... – қабылданған сапа стандарттарына сәйкестігін
анықтау мақсатында белгілі нәтижелер мониторингі және орындалуларды
қанағаттандырылмауын туғызатын ... жою ... ... ... ... ... басқаруға да, және соңғы өнімге де
бағытталуы керек. Жобаның сапасын басқару жоба өніміне ... ... ... ... ... ... ету ... мен әдістері
жоба шегінде алынатын өнімнің ... ... ... ... үшін сапаны басқару атомдық электр ... ... ... да ... ... тәсілдері бірдей болғанымен, басқа тәсілдер мен
әдістер қажет. Бірақ қандай жағдайда болмасын ... ... ... да бір ... ... ... жоба қатысушыларына күрделі
зардап әкелуі мүмкін. Мысалы:
• Тапсырыс ... ... жоба ... ... тыс ... ... қанағаттандыру қызметкерлердің қалжырауы, қисынсыз
қателіктер түрінде кері зардап туғызуы мүмкін;
• жоба ... ... ... ... тексеруді асығыс өткізу
арқылы жету қателіктер байқалмай ... ... ... ... ... ... ... жобаны басқаруға қосымша болады.
Мысалы, екі пәнде келесі жағлайлардың маныздылығын мойындайды:
• Тапсырыс ... ... ... Тапсырыс берушінің
талптары орындалатындай тапсырыс берушінің күтімін түсіну, анықтау
және басқару;
• алдын алу ... ... ... ... барысында
анықтағаннан кейін түзету құнына қарағанда сол қателіктерді алдын ... ... ... ... басшылық жауапкершілігі. Табысқа жету үшін ... ... ... ... ... табысқа жетуге қажетті ресурстармен
қамтамасыз ету – басшылықтың міндеті.
Жобаның адам ... ... ... адам ресурстарын басқаруға
жоба командасын ұйымдастыру және оны ... ... ... ... әр ... ... рөл мен жауапкершілік белгіленген адамдардан
тұрады. Жоба командасының мүшелері арасында рөлдер мен ... ... олар ... жоспарлауда және шешім қабылдауда белсенді
жұмыс атқаруы тиіс. Жоба командасының мүшелерін жобаның ерте кезеңдерінде
қатысуына тарту ... ... ... және команданың нәтижеге
жетуін нығайтады. Жобаны ... ... ... жоба ... ... және ... құрамы өзгеруі мүмкін. Команда ... ... деп те ... ... ... – бұл жоба ... бір ... ол жобаны
басқару операцияларының атқарылуына жауапты ... ... ... аяқтау).
Жобаның адам ресурстарын басқару процестеріне келесілер кіреді:
• Адам ресурстарын жоспарлау – рөлдерді, ... ... ... және құжаттау, және де жобаны
персоналмен қамтамасыз ету ... ... жоба ... ...... ... ... қажетті адам
ресурстарын тарту;
• жоба командасын дамыту – жобаның эффективті атқарылуын жоғарлату
мақсатында жоба ... ... ... және ... ... қатынастарын нығайту;
• жоба командасын басқару – жоба командасының ... ... кері ... ... ету, жобаның
атқарылуының эфектілігін жоғарлатуға бағытталған мәселелерді шешу
және өзгерістерді координациялау;
Қосымша жоспарлауға ... ... ... ретінде келесі
ситуацияларды келтіруге болады:
• Жобаның алғашқы командасы жұмыстардың ... ... ... ... ұлғайту қажеттілігі туындауы мүмкін;
• жоба командасының құрылымын ұлғайтқаннан кейін олардың дайындық
деңгейі жоба ... ... ... ... ... ... ... жоспарлауға алып келеді;
Егер опрерациялар ұзақтылығын бағалау жоба командасының нақты құрамы
анықталғанға дейін жүргізілген ... онда ... жаңа ... кейін олардың квалификация есебімен операциялар ұзақтылығы мен
кестесін өзгертудегі қажеттілік туындауы мүмкін.
Жобаның коммуникацияларын басқару. Жобаның коммуникацияларын басқару ... жоба ... ... ... ... тарату, сақтау, алу және қолдану
процестері кіретін білім аясы. ... ... ... ... жүзеге асыруға қажетті адамдар мен ақпараттар
арасындағы қажетті байланыстарды ... ... ... барлығы жобаның жүруіне коммуникациялардың қаншалықты әсер
ететінің жақсы түсінуі керек.
Жобаның ... ... ... ... ... Коммуникацияларды басқару – жоба қатысушыларының коммуникация мен
ақпараттағы қажеттілігін анықтау;
• ақпаратты тарату – жоба қатысушыларына қажетті ... ... ... ... бойынша есеп – жұмыстардың атқарылуы бойынша ақпаратты
жинау және тарату. Бұл ақпаратқа ағымдағы ... ... ... бағалау және болжау кіреді;
• жобаның қатысушыларын басқару – жоба ... ... ... ... мәселелерді шешу мақсатында коммуникацияларды
басқару.
Жобаның тәуекелін басқару. Жобаның тәуекелін басқаруға тәуекелдерді
басқаруды жоспарлауға, оларды идентификациялау мен ... ... әсер ... жобалардың тәуелдерін басқару және ... ... ... Бұл ... ... жоба атқарылуы кезінде
жаңартылуы тиіс. Жобаның тәуекелін басқару мақсаттары – жағымды оқиғалардың
пайда болу және әсер ету ... ... және ... оқиғалардың
пайда болу және әсер ету ... ... ... ... ... ... ... жоспарлау – жоспарлау және жобаның тәуекелін
басқару операцияларын орындау тәсілін таңдау;
• тәуекелдерді идентификациялау – жобаға қандай тәуекелдер әсер ... және ... ... ... ... ... ... сапалық анализі – тәуекелдерді талдау немесе бақылау
арқылы өңдеу үшін ... ... ... және ... болу мен ... әсер ету ... соммалау;
• тәуекелдердің сандық анализі – идентификацияланған тәуекелдердің
жобаның жалпы мақсаттарына потенциалды әсер етуінің сандық анализі;
• тәуекелдерге әсер ... ... – жоба ... жету ... ... ... мен қауіптерді төмендетудің мүмкін
варианттары мен іс-әрекеттерін дайындау;
• мониторинг және тәуекелдерді басқару – жобаның өмірлік ... ... ... ... ... ... жаңа тәуекелдерді анықтау, тәуекелдерге әсер ... ... және ... ... ... ... басқару. Жобаны жабдықтауды басқаруға атқаратын
ұйымның ... тыс ... ... қызметтер мен нәтижелерді сатып
алу ... және жоба ... ... ... ... ... мен ... басқаруға қажетті келісімшарттарды
басқару мен өзгерістерді басқару процестері кіреді.
Сонымен қатар жобаны жабдықтауды басқару ... ... ... ... ... ... алу ... барлығын басқаруды,
және де жобалық команданың келісімшарттық ... ... ... ... ... элементтер кіреді:
• Сатып алуларды жоспарлау – не сатып алынуы қажеттігі мен қашан және
қандай шарттармен сатып алынуын анықтау;
• келісімшарттарды ...... алуы ... өнімдер, қызметтер
мен нәтижелерге талаптарды құжат түрінде көрсету және потенциалды
сатушыларды анықтау;
• сатушыдан ақпарат ...... ... ... ... ... сатушыларды таңдау – ұсыныстарды талдау, потенциалды сатушыларды
таңдау және әр сатушымен келісімшарт шарттарын талқылау;
• келісімшарттарды ...... ... ... 1) ... ... ... арасындағы келісімшарттар мен ... ... 2) ... түзету іс-әрекетін анықтау мен сатушымен
болашақ қатынастар негізін қамтамасыз ету үшін сатушының ... ... ... талдау және құжат түрінде рәсімдеу, 3)
келісімшартпен байланысты өзгерістерді басқару және ... ... 4) ... ... сатып алушысымен келісімшарттық
қатынастарын басқару;
• келісімшарттарды жабу – әр келісімшартты аяқтау және жобаға немесе
жоба фазасына ... әр ... ... ... ... ... басқару – жоба талаптарын қанағаттандыру үшін ... ... ... мен ... ... ... басқару
арнайы білім, тәжірибе, инструменттер мен тәсілдерді қолдану процестері
арқылы жүзеге асырылады және процестердің кірісі мен ... ... ... аяқталуы үшін жоба командасы тиісті:
• Жобаның мақсатына жету үшін жобаны басқару процестер тобынан жобаға
сәйкес процестерді таңдау;
• өнім мен жоба ... ... ... мен ... өзгешелігі туралы
келісімдерге арнайы белгілі бір тәсіл қолдану;
• қажеттілікке және жобаға қатысушылардың ... ... болу ... ... ... сапалы өнім шығару үшін көлемі, уақыты, сапа бағасы, ресурстар мен
тәуекелдер ... ... ... ... ... ... салаларда қолданымды. Жақсы тәжірибе, жалпы ой-
пікірлер бойынша осы процестерді жобаларды басқаруда қолдану жобаның ... ... ... – бұл ... ... өнімдерге, нәтижелерге және
қызметтерге жету үшін өзара байланысты іс-әрекеттер мен ... ... жоба ... ... және ... оның екі ... ... басқару процестері көпшілікті жобаларға ортақ, олар өзара
байланысты болғанымен қатар ... ... ... ... инициация, жоспарлау, орындау, мониторинг және басқару сонан
соң жобаның аяқталып жабылуы болуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... немесе суреттер арқылы толық түсіндіруге
болмайды. Процестер тобының әрекеттесуінің ... ... ... ... ... ... мазмұнына,
бағасына, жобаның кестесіне және т.б. әсер етеді.
• өнімге бағытталған ... жоба ... ... және оны ... ... процестер әдетте өмірлік цикл арқылы анықталады
және қолдану аясына ... ... ... ... процестері мен
өнімге бағытталған процестер жобаны орындау барысында ... ... ... ... ... өнімді қалай өндіру
негіздерін білмей анықталу мүмкін емес.
Жобаларды басқару – интегративті ... ... ... ... мен ... барлық процестерінің координациялауын
жеңілдету мақсатында қажетті дәрежеде құрылуы мен ... ... ... ... Бұл ... арасындағы өзара әрекеттестік
көбінесе жобаның ... мен ... ... ... ... ... ... жоба шегінде мынадай процестер болуы мүмкін оларды ... ... ... ... ... ... талаптарын анықтау және
орындау мен қатар ... ... ... ... Бір процес
барысында қажетті шаралардың қолданбауы сол процеске және онымен байланысты
басқа процестерге әсер етеді. ... ... ... ... ... жоба
құнына әсер етеді, бірақ команда рухына немесе өнім сапасына әсер етуі де
әсер етпеуіде мүмкін. ... ... ... ... ... және ... ... байланысты. Жобаларды сәтті басқару
демеуші, тапсырыс беруші немесе жобаның басқа қатысушыларының ... үшін осы ... ... ... ... ... ... арасындағы өзара әсерлер.
Жобаларды басқару процесі берілген жұмыста негізгі 5 топқа бөлінген:
• Инициация процестер тобы;
• жоспарлау процестер тобы;
• орындау процестер ... ... және ... процестер тобы;
• аяқтау процестер тобы.
Осы бес түрлі процестер тобының нақты тәуелділігі бар және олар ... ... ... ... Олар ... ... немесе саласына
тәуелді емес.
Процестердің өзара ... ... ... ... мен ... ... арасындағы өзара әрекеттесуінің жалпы
көрінісін көрсетеді. ... ... ... ... ... енеді, олар сәйкестірілген кірістер мен шығыстармен байланысты,
яғни бір процестің нәтижесі келесі процестің кірісі болып табылады. ... және ... ... тобы ... тобы кезінде
орындалатын жұмыстарды бақылап және басқарып қана қоймай, сонымен қатар
жобаға ... ... ... бақылайды және басқарады.
Қажетті процестер тобы және оған ... ... жоба ... ... ... ... мен ... қолдану бойынша нұсқау ... ... ... ... ... ... ... процестер
үшін интерактивті қолданлады, сонымен қатар процестердің көбісі жоба
барысында қайталанады және ... ... ... ... ... үшін жоба ... мен жоба командасы процестер тобы ішіндегі
процестердің қайсысы іске кірістірілуі керек ... және сол ... және ... дәлдікпен орындау тиіс екенін анықталуына жауапкершілікті.
Жобаларды басқару процестердің арасындағы өзара әрекеттестіру үшін ... ... ету» ... ... саналады. Бұл цикл
нәтижесімен байланысты циклдың бір ... ... ... ... болып табылады. Бұл 6-суретте бейнеленген. Интеграциаланған
процестер тобының ... ... ету» ... қарағанда әлде-қайда күрделі (8-сурет). ... ... ... тобы және олардың арасындағы өзара әрекеттерді сипаттауға
қолданлады. ... ... тобы ... ету»
циклының «жоспарлау» элементіне сәйкес. Орындау процестер тобы «орындау»
элементіне, ал мониторинг және басқару процестері «тексеру» және ... ... ... ... ... ... ... соңғы іс-
әрекет,инициация процестер тобы осы ... ... ал ... ... ... ... ... Жобаларды басқарудың интеграциялық табиғаты
мониторинг және ... ... ... басқа процестер тобының әр
аспектілерімен өзара әрекеттесуін ... ... ... ету» циклы
8-сурет. «Жоспарлау-орындау-тексеру-әсер ету» циклы элементтері мен жобаны
басқару процестер тобының сәйкестігі.
Инициация процестер тобы. ... ... тобы жаңа ... ... ... басталуын авторизациялайтын процестерден тұрады. Инициация
процестері көп жағдайда жобадан тыс ... және ... ... ... қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, бағдарламалық және
портфельдік процестермен байланысты (8-сурет).
9-сурет. Жоба ... ... ... жоба құрылымы мен қажетті ресурстар
анықталады. Бұл кезеңде ... ... жоба ... және ... мен ... құжатталады. Бұл ақпарат жоба
жарғысына еңгізіледі және қабылданған жағдайда жоба ресми түрде басталады.
Жобаны ... ... жоба ... ... қатыса алғанымен, мақұлдау
және қаржыландыру жоба шегінен тыс жүргізіледі.
Көптеген үлкен немесе ... ... ... ... бөлігі
ретінде фазаларға бөлінуі мүмкін. Әр фаза басында инициация процестер
тобының ... ... ... ... бағытталуын сақтауға
көмектеседі. Жобаның басталу критерилері тексеріледі, соның ... ... бар ... ... ... жобаның ары қарай жүргізілуі немесе
тоқталуы туралы шешім қабылданады.
Жобаның келесі фазаларында берілген фаза үшін ... ... ... ... және ... ... кезінде тапсырыс беруші мен басқа да жоба қатысушыларын іске
қосу ... ... ... ... жабдықтау нәтижелерін ұтымды қабылдауға
және ақырында тапсырыс беруші мен ... жоба ... алып ... ... ... ... жобаларды басқару процестері кіреді:
1. Жобаның жарғысын жасау процесі ең ... ... ... Жоба ... ... жоба ... ... жұмысына
байланыстырылады және жоба авторизациясы орындалады. Жоба ... және ... ... жоба ... тыс ... ұйыммен, бағдарламалармен немесе портфельмен анықталады.
Көпфазалы жобаларда осы ... ... ... ... жоба жарғысын
дайындау барысында қабылданған шешімдер бағаланады және түзетіледі.
2. Жобаның ... ала ... ... процесі жоба жарғысы мен басқа
да инициация процестерінің кірістерін ... ... ... ала
сипаттауға бағытталған. Бұл процесс жоба мен жабдықтау нәтижелеріне
деген талаптарды, ... ... ... жоба ... ... және ... басқару құрылымын бағыттайды және құжаттайды.
Көпфазалы ... бұл ... әр фаза үшін жоба ... ... ... ... ... Жобаны басқару командасы ұйым ... ... және ... үшін ... ... ... және ... процестер мен өзара әсерлерді ... ... ... мақсаты – толымдылық және сенімділік деңгейі бойынша әртүрлі
көздерден ... ... ... ... ... ... жоспарын
жасайды. Бұл процестер сонымен қатар жобның құрылымы мен ... ... жоба ... ... жоба ... үшін уақыт кестесін
құрайды. Жоба бойынша жаңа ақпараттың байда болуына ... ... ... тәуекелдер, мүмкіндіктер, жіберулер мен шектеулер
анықталады немесе жойылады. ... ... тән көп ... ... ... ... жоба барысында қосымша анализдегі
қажеттілік әлденеше рет пайда ... яғни ... ... ... ... ... ... қатысты жаңа мінездемелер мен ақпарттар
анықталуы мен сезінілуі ... тағы ... ... ... ... ... ... барысында пайда болатын едәуір өзгерістер бір
немесе бірнеше процестерді қайта қарастыру қажеттілігіне алып келеді.
Бұл жоспарлау процестерінің ... ... ... ... ... процестер тобы шығыстары ретінде жасалған жобаны басқару
жоспары құрылымның, ... ... мен ... ... ... ... ... атқару барысында мақұлданған
өзгерістерге байланысты туындаған жаңартулар жобаны басқару жоспарының жеке
бөлшектеріне жоғары ... әсер ... ... басқару жоспарының
жаңартылуы жалпы жобаның ... ... жету үшін ... ... және ... ... ... қатысты нақтылықты қамтамасыз
етеді. Жаңартулар жеке фазаны ... ... ... ... шектелуі мүмкін. Мұндай жобаны басқару уақыт өте нақтылау
жоспарлау қайталанатын және ... ... ... көрсетеді.
Жобаны жоспарлау кезінде жоба командасы бұл процеске жоба және ... әсер ... ... ... қажетті жоба қатысушыларын тарту
керек. Жоба ... ... ... кезінде жоба қатысушыларын қолдануы
қажет, себебі олардың ... ... ... және ... жоспарларды
жасауға көмек көрсететін тәжірибесі мен білімі бар.
Кері байланыс және нақтылау процесі шексіз ... ... ... ... ... ... ... қашан
аяқталтынын анықтайды.
Жоспарлау процестер тобы жобаны бірнеше процестер арқылы жоспарлайды.
Жоспарлау процестер тобына келесі ... ... ... ... ... ... ... жасау процесі барлық қосымша жоспарлар мен
жобаны басқару жоспарын анықтау, ... ... ... үшін ... ... басқару жоспары жоспарлау,
орындау, мониторинг, басқару және жобаны жабу бойынша алғашқы ... ... ... ... процесі жоба құрылымы қалай ... және ... және ... иерархиялық
құрылымы қалай жасалатыны және анықталатынын сипаттайтын жобаның
құрылымын құру үшін қажет.
3. Құрылымын анықтау ... ... жоба ... ... ... құрылымының нақты сипаттамасы жасалады.
4. Жұмыстардың ... ... құру ... ... ... және жоба ... негізгі нәтижелері басқаруға оңай
кішігірім ... бөлу ... ... Операциялар құрамын анықтау процесі жобаны жабдықтаудың түрлі
нәтижелерін алу үшін ... тиіс ... ... үшін ... ... ... ... анықтау процесінде операциялар
арасындағы өзара байланыстарды анықтау мен құжаттау ... ... ... ... ... әр жоспарлы операцияларды
орындауға қажетті ресурстардың типтері мен көлемін анықтау үшін қажет.
8. Операциялар ... ... ... ... операциялардың
аяқталуына қажетті жұмыс периодтар санын бағалау үшін атқарылады.
9. Жоба кестесін жасау ... жоба ... құру ... операциялар
кезегін, операциялар ұзақтылығын, ресурстар мен уақыт ... ... ... ... ... ... ... жоба операцияларын орындауға қажетті ресурстар
құнының жақындатылған көрсеткіштерін дайындау үшін ... ... ... ... процесі базалық жоспарды құн бойынша
бағалау үшін жеке операциялар ... ... ... ... үшін ... ... жоспарлау процесі жобаға ... ... мен ... жету үшін ... Адам ... ... процесі жобадағы рөлдерді құжаттау ... ... және ... ... ... ... басқару
жоспарын құру үшін қажет.
14. Коммуникацияларды жоспарлау процесі жоба қатысушыларының ақпарат ... ... ... Тәуекелдерді басқаруды жоспарлау процесі жоба тәуекелдерін басқару
бойынша жоспарлау тәсілдері мен опреацияларын анықтау үшін қажет.
16. Тәуекелді ... ... ... ... ... әсер ... ... және олардың мінездемесін құжаттау жұмыстарын
атқарады.
17. Тәуекелдерге әсер ... ... ... барысында жоба мақсаттарына
қауіптерді төмендету және мүмкіншіліктерді жоғарлату үшін операциялар
мен варианттар ... ... ... ... ... ... ... қалай және қашан
сатып алу керектігі анықталды.
19. Келісімшарттарды ... ... ... ... ... ... ... үшін және әлеуетті сатушыларды іздеу
үшін қажет.
Орындау ... ... ... процестер тобы жоба талаптарын орындау
үшін жобаны басқару жоспарында ... ... ... ... ... ... Жоба командасы команданың нақты жобасына
процестердің қайсысы қажеттігін анықтау керек. Берілген ... ... мен ... ... және ... ... ... сәйкес
жоба интеграциясы мен операцияларын анықтау кіреді. Сонымен ... ... ... ... ... жоба ... анықталған жоба
құрылымымен жұмыстар жүргізіледі және оған ... ... ... ... ... ... ... әкелетін ауытқулар орын
алады. Бұл ауытқулар операциялар ұзақтылығына, ресурстардың бар болуы мен
пайдалылығына және де ... ... ... тигізуі мүмкін. Бұл
ауытқулар жобаны басқару жоспарына әсер ету ... әсер ... ... жасауды қажет етуі мүмкін. Жүргзілген талдау нәтижелері
өзгерістерге сұраныс тудыра алады. Егер бұл ... ... онда ... ... жоспарының өзгеруіне және жаңа базлық жоспарды ... ... ... ... ... ... ... тобының атқарылуына
жұмсалады. Орындау процестер тобына келесі жобаларды басқару процестері
кіреді:
1. Жобаның атқарылуына басшылық және ... ... ... ... ... жұмыстарды орындау үшін жобада бар әртүрлі
ұйымдастырушылық және техникалық интерфейстерді басқару үшін қажет.
2. Сапаны қамтамасыз ету ... ... ... орындау үшін барлық
қажетті процестер қолданылып жатқанында куәлану үшін сапаны тексеру
бойынша жоспарлы жүйелік ... ... үшін ... Жоба ... ... ... жобаны орындау үшін қажетті ресурстарды
алу үшін қажет.
4. Жоба командасын дамыту ... ... ... ... ... мүшелерінің құзіреті мен өзара қатынастарын ... ... ... тарату процесі жоба қатысушыларының оларға қажетті ақпартқа
қол жетерлікті қатамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ақпарат, бағаларын және
ұсыныстар алу үшін қажет.
7. Сатушыларды таңдау процесі ұсыныстарды талдау, потенциалды ... және әр ... ... ... ... үшін қажет.
10-сурет. Орындау процестер тобы.
Мониторинг және басқару процестер тобы. Жоба командасы команданың нақты
жобасы үшін процестердің ... ... ... ... ... Бұл процестер
тобының артықшылығы жобаның атқарылуының үнемі бақылануы және бағалануы,
бұл ... ... ... ... ... ... ... Мониторинг және басқару процестер тобына сонымен қатар өзгерістерді
басқару мен мәселелердің ... ... ... ... ... ... ұсыныстар кіреді. Мониторинг және басқару процестер
тобына мысалы жобаның ағымдағы операцияларының ... ... ... ... ... базалық жоспарына сәйкестігінің мониторингі кіреді.
Үнемі мониторинг жоба командасына жобаның нақты күйін ... ... ... ... ететін учаскілерді айқындайды. Мониторинг және
басқару процестер тобы тек қана ... ... ... ... ... және ... қана қоймайды, сонымен қатар жоба бойынша барлық
іс-әрекеттерді бақылайды және басқарады.
Мониторинг және ... ... ... ... ... кіреді:
1. Жобалардың жұмыстарын басқару және мониторинг процесі. Бұл ... ... ... бұл тәуекелдерді ерте кезеңде анықтауды
қамтамасыз етеді, содан сон олардың қалпы туралы есеп құрастырылады
және тәуекелдерге әсер ету ... іске ... ... ... туралы есеп, прогресті бағалау мен ... ... ... есеп ... ... ... ақпаратты келесі
көрсеткіштермен көрсетеді: құрылымы, құны, ресурстар, сапа және
тәуекел.
2. Өзгерістерді ... ... ... ... ... Ол ... енгізуді бақылау үшін және қабылданған
өзгерістерді ... ... ... ... оларды өңдеу уақытын басқару
үшін қажет. Бұл процесс жоба ... ... ... дейін
жүргізіледі.
3. Құрылымын растау процесі жобаны жабдықтаудың ... ... үшін ... ... ... процесі – бұл жоба құрылымындағы өзгерістерді
басқару.
5. Жоба кестесін басқару ... - жоба ... ... Жоба ... ... процесі – ауытқулар туғызатын факторларға әсер ету
және жоба бюджетіндегі өзгерістерді басқару.
7. Сапаны бақылау процесі – қабылданған сапа стандарттарына ... ... ... ... ... және орындалуларды
қанағаттандырылмауын туғызатын себептерді жою жолдарын анықтау.
8. Жоба ... ... ... – жоба ... мүшелерінің
эффектілігін бақылау, кері байланысты қамтамасыз ету, жобаның
атқарылуының эфектілігін жоғарлатуға бағытталған ... шешу ... ... ... ... есеп – бұл ... ... туралы ақпаратты жинау
және тарату жүргізіледі.
10. Жобаның қатысушыларын басқару – жоба қатысушыларының талаптарын және
пайда ... ... шешу ... ... басқару.
11. Тәуекелдерді бақылау және басқару процесі айқындалған тәуекелдерді
бақылау үшін, қалған тәуекелдердің мониторингі үшін, жаңа ... үшін және ... әсер ... ... үшін ... ... басқару процесі – бұл сатып алушы мен ... ... мен ... қатынастарын басқару, қажетті
түзету іс-әрекеттің анықтау мен сатушымен болашақ ... ... ету үшін ... ағымдағы және өткен қызметін талдау және
құжат түрінде рәсімдеу, келісімшартпен байланысты өзгерістерді басқару
және қажеттілік болған жағтайда ... ... ... ... ... басқару.
Аяқтау процестер тобы. Аяқтау ... ... ... ... ... жоба ... аяқтау үшін, аяқталған ... ... ... ... тоқтатылған жобаны жабу үшін қолданылатын поцестер
кіреді. Осы процестер тобы іске асырылғанда, ол барлық процестер ... ... жоба ... жабу үшін ... ... дұрыс
орындалғанын растайды және жобаның немесе жоба фазасының ... ... ... ... ... ... тобына келесі жобаларды басқару процестері кіреді:
1. Жобаны жабу – бұл процесс жобаны немесе жоба ... жабу үшін ... ... ... операцияларын аяқтау үшін қажет.
2. Келісімшарттарды жабу – бұл ... ... ... жоба фазасына
қатысты келісімшарттарды аяқтау және ... ... ... ... ... ... және әр ... жобу үшін
қажет.
2 «СТАЛЬ РК» КОМПАНИЯСЫНЫҢ АҒЫМДЫ ЖАҒДАЙЫН ... ... ... ... сату ... және ... металлургтардың ынтымақтастығы, РФ-на шикізатты
экспорттау және сол жақтан ... ... ... ... сонымен
қатар түбегейлі өзгеру мүмкіндігі: ресейліктер Қазақстанға шикізатты алып
келе ... және ... ... ... сатып ала алады. Сәуірдің
басында қазақстандық металлургия нарығында ең ірі Arcelor Mittal ... ... ... өндірісін салу туралы жобасын ... ... ... ... ... $, 2013 ... ... құрылыс
сортаментінің металлопрокатын миллион тоннаға дейін шығаратын болады. ... осы ... ... ... компаниялары өздерінің металлургия
және металлопрокат ... ... ... Бұл ... ... жаңа ... – металлопрокат нарығы пайда болғанын
көреміз. Бұл жаңа ... ... ... ... ... ... тағы ... кең аудиториялардың назары банк секторындағы дағдарысқа,
инфляцияның жоғарлауына, құрылыстағы стагнацияға ... ... ... ... зер ... ... жөн: металлопрокат ... ... ... ... саналады. Тіпті осы құрылыс нарығына арналған
өнімдері ұзақ мерзімді стагнацияға айналғанымен, металлургтар Ресейге және
Қытайға өнімдерін ұсына ... ... осы ... ... ... ... ... тұрмыс құрылысының көлемі 50% өсті. Осыған сәйкес прокат тұтынуы
өсті: швеллер, уголок, балкалар және ... ... ... ... меңгерушісі Сергей ... ... ... ... үй салу үшін 1 ... ... 51,1 кг металлопрокат,
соның ішінде 41 кг арматура қолданылатынын көрсетті.
2004-2006 жылдардағы мерзімге ... ... ... ... іске асыруна қарамастан өндіріс өнімдерінің көлемі 8,6%
төмендеді және 157 млрд ... ... ... ... ... ... сайын 8-10% жоғарлауын жоспарлау көзделуде. Бұл метталлопрокат, цемент
шығару және құрылыс индустриясының дамуы арқылы жүзеге асырылады.
Салалық құрылымның анализі 2006 жылы 9 айда ... ... ... көп ... ... ... ... көрсетеді(82.9%). Ең
жоғарғы капитал симдылығы АҚ ... Стил ... ... ...... ... қатар басқа да өнеркәсіптерге инвестиция көлемі 41,3% өскенін
атап өткен жөн.
Отандық кәсіпорындардың ... ... және ... ... үшін ...... ... кластерін дамыту нысанында 2005
жылы 14 қыркүйекте облыс әкімі, АҚ «Миттал Стил ... ... ... ... ... ... жайында Меморандумға
қол қойылды. ... ... ... ... ... ... ... бағасын 5% төмендетуге бағытталған.
Координациондық Кеңес мәжілісінде бұл сұрақ бірнеше-рет талқыланған және ... Стил ... ... баға саясатының ұсыныстары жайында хат
жіберілген. Келіссөздер жүзінде АҚ «Миттал Стил ... ішкі ... ... ... бағасын тек 2% ғана түсіруге келісті. Ал бұл
кластер ... ... жоқ, ... ... және ... бағаларына қарағанда әлде қайда жоғары. Сол себептен металл
өңдейтін кәсіпорындар метталопрокаттың және металл өнімдерінің көп ... ... ... ... мәжбүр болды.
Бәсекелестіктің дәрежесін анықтау мақсатында ... ... ... ... Бұл ... ... металлопрокатпен қамтамасыз ететін АҚ «Миттал Стил Теміртау»
Қазақстан Республикасының ішкі ... ... ... ... ... сататындығы көрсетілді. Осымен байланысты «Қазақстан
Республикасының бәсекелестікті қорғау Агенттігі» АҚ ... Стил ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуде.
Егер Қазақстан Республикасының «Бәсеклестік және монополистік қызметінің
шектеулері туралы» заң нормаларының бұзылуы анықталған ... ... ... Стил Теміртау» меткомбинатына байланысты тиісті ... ... ... қара ... және ... ... 4-5 млн тоннаға
дейін өсуде. Сонымен қатар металл өнімдеріне ... ... ... ... әсер ... ... ... тұтынудан жоғары болғанына
қарамастан, өнімдердің бағалары тым өсуде. Эксперттердің есептулері бойынша
қазіргі кезеңде 40-60%-ға өсетініне ... ... жылы ... ... 17%-ға ... Бұл ... ұлғаюымен байланысты. Өндіріс көлемі-59,6 млн тоннаны, тұтыну –
38 млн тоннаны, ... – 6 млн ... ... ... ... ... ... көлемі жылына 1343 млн тоннаны
құрайды. Соның ішінде ТМД ... 124 млн ... ... Бұл ... әлемдік
металл өндірісінің 10%-ын және тұтынудың 5% құрайды. ... ... ... бүкіл әлемдік тұтынуда және өндірісте 45%-ын құрайды.
Регианалды металды тұтынудың біраз бөлігін ... алып ... көп ... ... сату ... болжамдалады, бұл Еуропа елдеріне
тән, оларда соңғы тұтынушыға металды сатудың 80% ... ... ... ... ... ... дамып келе жатыр. ... ... ... ... байланысты. Себебі көбісі
құрылыспен, металды ... ... ... ... күні ... қайта жандануына байланысты метал бұйымдарына
деген сұраныс ... ... РК» ... ... ... РК» ... өз ... 2003 жылы мауысымда дистрибьютер ретінде
бастады. Сату жүйесінің тұрақтылығы және ... Стил ... ... ... ... арқасында компания 6 ай ішінде тез дами
бастады. Осы жарты ... ... РК» ... ... қаласымен қатар
Қазақстанның басқа да региондарын шикізат ретінде болат орамдарымен
қамтамасыз ... ... сату ... ... 2500 ... ... ... қатар құрылыс секторының интенсивті дамуымен байланысты
дайн металл бұйымдарына: металлочерепица, профнастил және ... үшін ... ... ... өсе ... Сөйтіп 2004
жылдан бастап дайын металл бұйымдарын өндіруге жаңа бағыттары ... ... жылы ... өз ... ашу ... шешім қабылдады. Оның себебі
келесілерден туындады: біріншіден ... тез ... ... ... ... ... өзгерістеріне оперативті түрде
икемдену мүмкіндігі болады. Сол жылы ЖШС «Сталь РК» ... ... 2500 ... 6000 тоннаға дейін жетті. Кейін 2005 жылы ... ... ... ... ... сатып алды және өзінің
жеке ... ... ... Бұл ... ... ... ... мүмкіндік берді және осымен байланысты Қазақстан бойынша оданда
көп клиенттердің келуіне әсер етті. Ал 2006 жылы ... ... ... саны 8-ге ... ... ... мен өндіріс дами келе
компания 2007 жылы қосымша металлочерепица өндіретін 3 ... ... ... өнім ... ... келе ... нарық үлесін енейте бастады. Осы
4 жылда «Сталь РК» компаниясы ... ... мен өнім ... ... жүйесінің өзгешелігі, өнімді ... және ... ... клиенттердің құрметіне ие болды. ЖШС ... ... 2008 жылы 2000000$ жуық ... ... ... ... және
металлопрокат нарығында дистрибьютерлер арасында алдыңғы қатарлы ... ... ие ... Компанияның жабдықтаушы-партнерлері: АҚ «Миттал
Стил Темиртау» Қазақстан, «НЛМК» ААҚ Ресей Новолипецк қаласы, «ММК» ... ... ... ... ААҚ ... Череповец қ-сы. «Сталь
РК» компаниясының өнімдері жоғары сапалы Отандық және Ресейлік өндірушілер
шикізатынан өндіріледі. Барлық өндірістік процестердің сапа ... ... тек ... ... ... ғана ... сонымен қатар өнімнің дұрыс
геометриясын жасау болып табылады. Осы процестертердің барлығын жоғары
дәлділі ... ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтары әлемге әйгілі және тәжірибелі шетелдік
өндірушілерден сатып алынды.
«Сталь РК» компаниясының негізгі бағыттары:
1. Металлочерепица, профнастил және ... ... ... және ... бұйымдарын өндіру және сату.
2. Цинктелген, суықтегісті, ыстықтегісті және полимер мен ... ... және жеке ... күні ... РК» компаниясы Алматы аймағында дайын ... сату ... ... ... үлесін алуда.
Компанияның пайдасы 2007 жылдың 1-ші тоқсаныңда 78 480,49 мың ... 2-ші ...... мың ... 3-ші ... ... мың теңгені, 4-ші тоқсанында – 375 344,52 мың теңгені ... ... ... 1-ші ... 74 431,9 мың теңгені құрады, 2-ші тоқсанында –
235 174,04 мың теңгені, 3-ші ...... мың ... ...... мың ... құрады.
Компанияның сатудан түскен пайдасы күннен күнге өсуде. Компанияның
қаржылық көрсеткіштер ... 1, 2 ... ... ... РК» ... 2007 ... қаржылық көрсеткіштері, мың тг*
| |2007 |2007 ... 2-ші ... % |
| ... ... | |
| |1-ші | | |
| ... | | |
| | |Жыл ... ... ... ... | ... ... |басынан |есепті |
| | | ... | ... ... |мың тг. |119488 |46 849 |0 |0 ... | | | | | ... салу | | | | | ... | | | | | ... өнім |мың тг. |621992 |621992 |1701141 |1701141 ... | | | | | ... сатылуы |мың тг. |998887 |998887 |1627598 |1627598 ... |мың тг. |96476 |136450 |100974 |100974 ... ... Автормен құрастырылған
Инвестициялық жобаға сәйкес мынадай жұмыстар атқарылды:
a) Жабдық сатып алынды:
• Теплоблоктарды монтаждау үшін профилдерді өндіретін станок;
• биіктігі 75 мм ... ... ... биіктігі 21, 57 мм профнастиль өдіретін жабдықтар комплексі;
• биіктігі 15, 45 мм профнастиль өдіретін жабдықтар комплексі.
b) Негізгі өндіріс ғимаратын жөндеу ... ... РК» ... тауар шығару әдістері
Металлургиядағы прокат – прокат станоктарынан ... ... ... Металлды өңдеу – құйма сатысынан кейін металлды прокат
станогынан өткізеді. Әдетте осыны метталл прокаты немесе металлопрокат ...... ... ... ең ... ... бірі ... Металлды прокаттағаннан кейін металлдың ұзындығы ұзарады және
енінен ... Егер ... ... ... жоғары болса, онда прокатты ыстық прокат деп ... ... ... ... рекристализация температурасынан төмен болса,
онда прокатты суық проккаттау деп атайды. Металлдың ... ... болу үшін ... ... ... қолданылады. Егер металл иілгіштік
қасиеттеріне ие болған жағдайында, металлды ... ... ... суық ... ... қолданылады.
«Сортамент» және «профиль» түсініктеріне анықтамаларды атап өткен жөн:
Сортамент – прокатталған профильдер ... ... мен ... ... топтарға бөлінеді:
Бетті (бет, рулон, штрипс)
• Жіңішке ыстық прокатталған (қалыңдығы 4 мм);
• жуан ыстық прокатталған ... 4 мм ... суық ... ... ... ... :
• Қарапайым (шеңбер, квадрат, тегіс тілме сызығы);
• фасонды: ... ... ... ... ... ... балкалар, алтыжақты профильдер және т.б.).
Бүгінгі таңда компанияның кең ... ... ... ... және т.б. ... сатылады. Олардың биіктігі 15, 21, 35,
45, 57 мм. Осы ... ... ... ... сай, сыртқы ортаға
төзімді және оңай ... ... РК ... «Монтеррей» - классикалық профиль, толқындардың
биіктігі 24 мм металлочерепица өндіріледі. Ал ... ... ... ... ... ... ... түзетуші табақтары,
универсалды және тегіс конькилер, науалар, терезе табақтары ұсынылады.
Профнастил – ... ... ... ... мен ... ... ... бет. Профнастилды суық профилдеу тәсілімен
жоғары сапалы ... және ... ... ... ... өндіреді.
Профнастилдың типтері:
• Шатыр төсемдері (H);
• шатыр және қоршау профнастилы (HC);
• қоршау профнастилы (C).
Шатыр төсемдер профнастилы ... өте ... және ... Ол ... ... төзімді және жануға ұшырамайды. Ғимарат
төбесіне дұрыс таңдалған ... ... ... және су ... ... арқасында оны оңай жөндеуге болады. Сонымен ... ... оңай ... ... ... емес
құрылысшылар да оны құрастыра алады және жеңіл болғандықтан профнастилды
арнайы жабдықпен көтеру қажетті емес.
Қоршау профнастилы ... ... ең ... ... ұзақ ... және ... болып саналады. Әдетте қоршау профнастилы тұрғын ... мен ... ... ... ... ... ... монтаждау профилі. «Сталь РК» ЖШС жіңішке табақты
металдарды профильдеу саласында бірқатар озық ... ... ... ... ... осы саладағы 2 ... ... ... етіледі.
«Сталь РК» ЖШС құрылыста «құрғақ тәсілмен» гипсокартонмен қоданылатын
цинктелген болат профильдерін өндіреді. Бұндай профильдер ... ... ...... қоғамдық, өндірістік және
ауылшаруашылық ғимараттары. Құрылыс профилдьдері ... ... ... төбе ... ... ... етеді. Профильдердің стандартты
ұзындығы 3 метр, алайда тапысырыс ... ... ... басқа да
өлшемдерде дайындалады.
Суық цинктеу технологиясы металлоконструкцияны ... ... және ... ... ... ... ... Бұйымды
осылармен бояғаннан кейін кез-келген лакокраска ... ... ... ... ... бояу) бояп кепкеннен ... цинк ... Суық ... ... ... және ... ... қарағанда альтернативті болып келеді.
Ол стандартты ... ... ... ... ... ... ... оңайлатады және
дәстүрлі лакокраска әдістерін пайдалануға болады.
Болатты Суық цинктеу ... ұзақ ... ... ... табылады. Ол экологиялық таза ... ұзақ ... ... (15-25 жыл) сенімді тәсіл болып саналады.
Алынған жабында 98% цинк құрайды, болатқа анодты және протектор қорғанысын
атқарады. Суық ... ... ... +40°С ... ... ал ... ... +150°С температура аралығында. Сонымен
қатар цинктелген жабындар зиялы емес және ... ас суы мен ... ... ... ... ұсынылған.
Суық цинктеу әдісінің ыстық цинктеу әдісіне қарағандағы артықшылықтары:
• Цинктелетін беттерінің өлшемінің шексіздігі;
• суық цинктеуден өткен конструкцияларды оңай дәнекерлеу;
• дәнекерленген ... сол ... ... мүмкіндігі;
• цинктелген беттердің бұзылған (тасымалдау немесе монтаждау кезінде)
учаскелерді оңай ... ... ... үшін ... ... жасалған конструкцияны
демонтаждау қажеттілігінің болмауы;
• механикалық деформацияға және кең температура диапазонында ... және ... ... ... жабын алу мүмкіндігі;
• басқа да лакокраскалық материалдармен оңай тіркелуі;
• өз күшіңізбен және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі.
Суық цинктеу тәсілі практика жүзінде бүкіл әлемде қолданылады көпір,
тоннель ... ... ... ... ... ... ... агрегаттар мен
автомобиль кузовтарының бөлшектерінде және т.б.
Термодиффузиондық цинктеу. Бұл ... ... ... ... ... бұйымдарының ұнтақталған ортада 280-390°С
температура аралығында цинкпен қанықтыру нәтижесінде жасалады. ... ... ... ... болат маркасына және тапсырыс
берушінің талабына сай таңдалады.
Термодиффузиондық цинктеу технологиясы арқылы қалаған қалыңдық ... ... ... ... 5-40 ... дейін жетеді. Сонымен қатар
жабынды түсіру процесінде бөлшектер ... ... және ... ... ... ... Бұл осы заманға сай және
экологиялық таза технологиясы бойынша еден ... ... ... бар ... ... бұйымдарды, бұйымдардың ішкі
және сыртқы жақтарын, сонымен қатар бұйымдардың геометрисяын сақтай ... және ұзақ ... ... ... ... жабынды
түсіретін бұйымдарға, олар болаттан немесе шойыннан болуы мүмкін және әр
түрлі салмақта, ... ... ... ... цинк ... жамылғаннан кейін бұйым қажет болса бір немесе
бірнеше пассивациондық ертіндіде өнделеді, бұл ... ... ... ... ... антикоррозиондық жабындардың әлемдік
стандартының ... ... сай, атап ... ... жоғары дәрежелі төзімділігі;
• экологиялық таза, құрамында Cr ион ... ... кең ... ... ... ... ... өз
қасиеттерін сақтау;
• UV сәулесіне төзімділігі;
• әр түрлі дәнекерлеу және ... ... ... ... мықты, серіппе болаттар және ірі бұйымдарға жабынның
түсірілу мүмкіндігі.
Гальваникалық ... ... – бұл ... ... Бұл әдіс
бойынша электр тоғын өткізетін және электр тоғын өткізбейиін материалдарға
жабын түсіруге қолданылады. ... ... ... ... декоративті, антифрикциондық қасиеттеріне ие болады.
Суық гальваникалық цинктеу ... ... ең ... ... болып табылады.
Металдарды суық гальваникалық ... ... ... арқылы цинкті қалпына келтіру әдісімен орындалады.
Бұл суық гальваникалық цинктеу ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
Гальваникалық цинктеудің принципі. Цинктелген жабын қара металдарға
анодты ... және ... ... 70°С ... ал одан ... ... ... Жабын болатты
алюминиден жасалған бұйымдармен және оның қортпаларымен түйістірген кезде
контакты коррозиядан қорғайды.
Цинктелген жабынның коррозиялық ... ... үшін оны ... ... Сонымен қатаар хромдау жабынның ... ... ... хром ... механикалық төзімді емес. Хромдалған жабын
периодтты механикалық әсер ету жағдайында декоративті түрін ... ... Қара ... ең ... ... түрі тот басуы,
тотығу нәтижесінде ... ... ... ... ... ең қарапайым әдіс
лак бояуларын түсіру болып ... ... жаз бен қыс ... ауа
райы температурасының айырмашылығы және жабын түсіру технологияларының
сақталмауы бұйымның ... ... ... ... ... және ... ... әкеліп соқтырады.
Нәтижесінде тотығу металл бетіне тарайды, бұл жаңадан металды бояу
қажеттілігін туғызады.
Ыстық цинктеу ... 50 жыл ... ... ... және қазіргі кезде
күрделі конструкциялардың антикоррозиондық талаптарына сәйкес келеді. ... ... ... ... тәсілдерге қарағанда ең оптималды ... ... ... ... ... өткен конструкциялардың жоғары
экономикалық тиімділігі мен сенімділігінің жоғарлуы және де ... ... бұл ... ... ... ... ... етті.
Ыстық цинктеу антикоррозиялық қорғаудың неғұрлым жай және үнемді әдіс.
Цинктелген бұйымдардың ... ету ... 25-30 ... құрайды.
3 ДАЙЫН МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАРЫН САТУ БОЙЫНША ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ
3.1 Жобаны басқарудағы шетелдік тәжірибені қолдану
Бүкіл әлемде кез-келген коммерциялық ... ... ... ... ... ... туындайды. Ол, әртүрлі факторлардың ықпалынан
активтердің динамикалық жағдайда болуымен байланысты, яғни ... ... ... ... отырады.
Анағұрлым тиімді басқару үшін корпорация оперативті ... ... ... оған ... жоспарларды жүзеге асыруға байланысты
міндеттер жатқызылуы мүмкін. Ондай міндеттердің ... ... ... алу, ... тауармен операция, бөлшек сатуда сияқты
міндеттерді бөліп алуға болады. ... ... ... техникалық дайындау өнеркәсіптік өнімдерді дайындаумен байанысты
жұмыстарға ... ... ... құру барысында замануи тенденциялар.
Жүйлерді жеке жоспарлау. Корпорация әдетте, қашан ескі жүйе өсіп ... ... ... ... басқарудың жаңа типтік құрылымын
сатып алады.
Болашақта корпорация ... ... ... ... ... болады.
Көптеген жүйелер. Корпорация, әртүрлі жанама әсерлерге паралельді әрекет
етіп отырған жағдайда ғана ... ... Сол ... орталық басқару
жүйесін бірлескен және ... ... ... ... ...... ... Кешегі күнге дейін барлық жүйелер
өздерінің назарын төмендегіге тоқтатты:
• Экологиялық;
... ... ... ... ... ішкі ... ... корпорациядан тыс әлеуметтік-саяси
өзгерістерге назар көп аударылуда:
жаңа әлеуметтік-саяси өзгерістерге бейімделу;
пайда әкелетін ... ... ... ... ... ... ... жауапкершілікті қосу.
Белгісіздікті және алдын ала болжамданбайтын жағдайларды есепке алу.
Болжамдау ... ... және ... ала болжамданбайтын
жағдайлардың нақты стратегиясына қол жеткізуге назар аудару күшейтіледі.
Болуы мүмкін ... ... ... ... ... болу ... ортаны (болжамдаудың) өзгертуге қолданылатын ... ... ... ... ... ... ... Өндірісті басқарудың
интеграцияланған ... ... және ... ... ... ... циклді қысқартады, қарама-
қайшылықты азайтады және ... ... ... ... ... оның ... ... төмендетуге ықпал етеді.
Материалға қажеттілікті жоспарлау (МRР) және ... ... ... (МRР II - Manufacturing Resources Planning) – ... ... ... ... ... басқаруға мүмкіндік беретін
құралдардың бірінші және екінші ұрпағы (материалдарды бөлу және ... ... ... II – бұл, практика жізүнде тексерілген саналы принциптердің, басқару
процедураларының және бақылаудың ... ... бәрі ... ... ... ... ... көрсеткіштерін көтереді.МRР II
идеясы бірнеше қарапайым принциптерге сүйенеді, мысалы, сұранысты тәуелді
және тәуелсізге ... МRР II Standard System ... ... 16 тобының сипатамасы бар:
1) Сатуды және өндірісті жоспарлау.
2) Сұранысты басқару.
3) Өндіріс жоспарын жасау.
4) ... ... ... ... спецификасы.
6) Қойманы басқару.
7) Жоспарлы жабдықтау.
8) Өндірістік цехтың деңгейінде басқару.
9) Өндірістік қуаттылықты жоспарлау.
10) Кіру/шығуды бақылау.
11) Материалдық-техникалық жабдықтау.
12) Ресурстарды ... ... ... ... ... және ... Қаржыны басқару.
15) Моделдеу.
16) Жұмыстың нәтижесін бағалау.
Өндірістік және өндірістік емес операцияларды моделдеу тәжірибесін
жинақтаумен бұл түсініктер, ... ... ... ... ... ... ... Өзінің дамуында стандарт МRР II бірнеше даму
кезеңдерінен өтті:
• 60-70 жылдары қоймадағы запастар және ... ... ... ... ... ... жоспарлау,
(Material Requirement Planning);
• 70-80 жылдары тұйықталған цикл бойынша материалдарға қажеттілікті
жоспарлау, (Closed Loop Material Requirement Planning), құрамына
өндірістік бағдарламаны және оны ... ... ... ... 80 - ... аяғы - 90 ... жабдықтаушылардан және
тұтынушылардан алынған ... ... ... ... және ... жүргізу;
• 90 - жылдары корпорация кәсіпорындарының ... ... және ... ... - ... Planning және ... Requirement Planning.
МRР II классындағы ақпараттық жүйелердің міндеттері материалдардың
(шикізаттардың), жартылай дайын фабрикаттардың ... ... ... және ... ... ... қалыптастыру болып табылады. МRР II
классы жүйесінің, корпорацияның кәсіпорындарымен жүзеге ... ... ... сату және дистрибуциялау, жоспарлау,
жоспардың орындалуын бақылау, шығындар, қаржылар, негізгі қорлар және ... ... ... ... ... ... II стандарты жекеленген функциялардың (үрдістердің) аумағын екі
деңгейге бөледі: қажетті және ... ... ... ... II ... ... үшін, қажетті (негізгі) функциялардың (үрдістердің)
белгілі көлемін орындауға тиісті.
Бұл жүйе барлық материалдық, ... және ... ... ... ... ... ... солай Жабдықтаушы - Өндіруші -
Тұтынушы тізбегінде басқаруды және бақылауды қамтамасыз етеді.
МRР II стандартының интеграцияланған жүйелерін қолданудың ... ... ... ... ағымдағы нәтижелері туралы
қалай жалпы болса, ... ... ... ... ... ... ... толық нақтыланған жедел
ақпараттарды алу;
• корпорация кәсіпорындарының жұмысын жедел ... ... ... ұзақ ... ... және нақтылап
жоспарлау;
• өндірістік және материалдық ... ... ... ... материалдық ресурстарды нақты түрде қысқарту;
• өндірістік қуаттылықты, ресурстардың барлық түрлерін пайдаланудың
оптималды тиімділігіне және тапсырыс ... ... қол ... мақсатында оған ықпал ететіндей
өндірістің барлық циклін жоспарлау және бақылау;
• келісім-шарт жасайтын бөлімнің ... ... ... ... міндеттемелерді орындау мерзімдерін толық
бақылау мүмкіндігімен ... ... ... қаржылық жағдайын жалпы көрсету;
• өндірістік емес шығындарды айтарлықтай қысқарту;
• ақпараттық технологияларға жұмсалған инвестицияны ... ... жаңа ... құру ... ... ... кеңейту
мүмкіндігі;
• нақты кәсіпорынның инвестициялық саясатын ескере отырып, жүйені
кезеңмен енгізу мүмкіндігі.
50-жылдары пайда болған МRР ... ... ... МRР
запастарын толықтыру, ... ... ... ... және ... ... есептелген болжамдағы
қажеттіліктерге негізделеді. МRР базалық идеясы сол бұрыңғыдай қалады.
МRР II концепциясына анағұрлым ... ... ... саласына
енгізілді. Ол материалдық ресурстарды жоспарлау мен (сатып алуды басқару)
өтініш көздерін ... ... ... ... сұраныс
болжамы) және қолдаушы функцияларын (қаржылық басқару, сатудың ... ... ... Өндіріске интеграцияланған компьютерлер, МRР II-
ді инжинирингпен және ... ... ... ... ... құралдармен байланыстырды, бірақ олар не
қатынасты, не негізгі функцияларды өзгертпеді.
Атқарушы өндірістік ... ... ... (Manufacturing Exection
System – MES) корпорациялар МRР II мен өндірістің ... ... МRР II ... ... ... жоспарлау құралдарынан алынған
өндірістің жоспары және спецификалық өндірістік тапсырыстар құру негізінде
MES басымдылықтарын орнына қояды және ... ... ... оған ... ... ... ... құралдарды
әзірлеушілер MES МRР II ... ... ... ... әрі инновациялар екі зерттеуші топтармен енгізілді: ... Research (AMR, ... ... ... - ... ... System – ... бағытталған өндірістік басқару
жүйесі), ал Gartner Gruop ... – ERP ... ...... ... ... ... ұсынды.
Іс жүзінде екі концепция да МRР II келесі деңгейлерін береді. Екі жаңа
түсінік, бүгінгі МRР II не ... ... оған қоса мына ... ... ... басқару, дистрибуция, логистика, маркетинг,
запастарды басқару сияқты ... ... ... Одан басқа олар
техникалық талаптарды ерекшелендіреді: графикалық ... ... ... мәліметтер базасы, төртінші ұрпақтың тілін қолдану (4GL)
және САSЕ – ... ... – Aided ... ... ... ... және ашық ... идеологиясы.
Түсінікті, неге соншалықты маңызды екені, мысалы, интерфейс - ... ... және ... бар, және ... ... ... ... экранды түсіну қиын. Сол сияқты, ... ... егер ... оқытылмаған және тиісті ... ... ... қатар енгізу жақсы жоспарланбаса, ... ... ... ... ұйым өзінің өзгерістерін басқара ... ... жүйе ... ... МRР ... ұзақтығы, материалдарға
қажеттілікті жоспарлаудан басталып, МRР II ақпараттық және өндірістік
технологиялардың ... ... ... ... ... көріністерін қолдайтын кеңейген ... ... ... және ... ... көп айтылды. Өз кезінде, JIT жаңа идеясы
(Just – In Time – «дәл уақытында») МRР-дың орнын ... деп ... бұл ... ... бағдарламалар мен бизнес–есептеулерге қарағанда
менеджерлердің менталитетіндегі өзгерістер болды. JIT ... ... ... ... және жоюға тырысты. Бұл инициативаға жауап
ретінде кәсіпорындар запастарын кемітті. Тіпті зауыттардың эксплуатациялық
шығындарын ... ... ... ... ... автоматтандырды
және мақсатқа максимальды тиімді әдістермен қол жеткізе бастады.
«Ғаламдық өндірістің» идеясы (World Class Manufacturing – WCM) МRР ... баса ... ... іс жүзінде оның менеджменттегі жаңа бағыттарды
қолдау үшін ақпараттарды басқару мүмкіндігін ... WCM ... ... ғаламдық жағдайда және әрбір компания экспортпен ... ... ма ... қатаң түрде жергілікті нарықта жұмыс істей ме,
бәрібір іс жүзінде әлемдегі ... ... ... ... ... ... ... болу, кем дегенде, өзінің қызметіне байланысты
бәсекелестерінен көп аспектілер бойынша кейін қалмауды және ең ... ... ... артық болуды білдіреді. Қазіргі уақытта тиімді басқару
мақсатына жету үшін МRР II - мен салыстырғанда ... ... ... ... ... атқарушы өндірістік (MES) жүйелерде фокусталуымен
«нағыз жүйке ахуалын ұстағанын» атап өтейік. Тіпті, ... ... ... ынта ... ... ... ... жүйенің орталық мәліметтер базасы бар ... ... ... ... ... ... II, ... жүйемен, құжат айналымын басқару жүйесімен жоспарлау
жүйесімен) олар қай жерде болмасын қамтамасыз ете ... MES – МRР ... баса ... Ол ... ... уақытқа үн қосуды қамтамасыз етіп
және осылайша МRР II бүгінгі күнгі ең ... ... бірі ... ... жоя отырып, интеграциялау жүйесін қолдайды. ... МRР II –де ... ... ... ... ... ал ... жұмысқа фокустейді.
ERP – концепциясы ... ... ... ... оьективті - бағдарлаушы бағдарламалауды қолдануды, «құрылыстық
блоктардың» идеясы) қосты және ... ... ... ... ... және жабдықтаушының ортасына кеңейтілген және бейімдейтін)
жасады.
Жаңа, мысалы «вируальдық өндірушінің» концепциялары пайда ... ... ... ... мердігерлерін өздерінің жұмысшы
орталықтарының жүйесі ... ... ... ... ... ... ... тығыз байланысты талап етеді. Бұл МRР II
жүйесіне ... ... ... ол ... кезеңмен өзектіленуіне дайын болуға тиіс. ... (EDI – ... Data ... ... ... ... өндірушілерді, жабдықтаушыларды және клиенттерді
тығыз байланыстыруға ... ... II, орта және ұзақ ... ... ... ... ... қарастырылатынын айту керек. Бүгінде ... ... сату ... ... ... ... дамытады. Соның арасында жоспарлу және басқару
жүйелерінде ... ... ... ... ... тез үндесу қажет.
Үлкен көлемде ПК, электрондық ... есеп ... ... ... ... ие бола ... ... ақпаратты
(тұтас көрінісін алу ... ... үшін көп күш салу ... МRР ... кәсіпорынның базалық ақпараттарын синхрондау үшін жақсы
негіз ... ... ... ... уақытқа ақпарат алудың ... жоқ, және де ол «Мен ... ... ... ба?» ... да жауап бере алмайды.
МRР II ендіру бұрын да ... бір ... ... ... ... ... ол әдеттегі реинжинерингпен (ВРR – Business Process
Reengineering) жалғасады. Жүйенің ... ... ... бар, ... ... ... орната алады. Қозғалыс ұзақ
мерзімге жоспарлаудан ... ... ... ... ... ... жылжып келеді. Қолданушы тікелей, өндіруші
жаңа ... ... ... сұрауы мүмкін.
МRР II біртіндеп нақты уақытқа жоспарлау ... ... ... ... әрі «вакуумда» бола алмайды, олар ... ... ... Заманауи концепциялар оларға «тапсырысты алып және
тез ... ... ... ... ... мен
жабдықтаушыны бірге байланыстыратын ақпараттың интеграцияланған ... ... ... тиіс.
Өндірістік ресурстарды жоспарлау. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... қояды:
• Бәсекелестік күресті күшейту;
• өнімді, ұзақ ... ... ... ... ал ... ... тапсырыстарына сәйкес
шығару;
• күрделі ... ... ... ... ... ... өндіруші және сатып алушы арасындағы
байланысты нығайту.
Бәсекелестік ... кім ... ... ... ... ... және анағұрлым нақты ... ... сол ... Атап ... ақпараттық технологиялар ... ... ... ... ... ... экономика елдерінде өнеркәсіптік ... ... ... құру және ... бойынша үлкен тәжірибе
жинақталған. Олардың ... ... және ... басқаруда
әлемде анағұрлым таралған ... ... ... әзірленген және
өндіріс пен запастарды ... ... ... қоғамдастықпен
қолдау жасалатын MRP стандарты (Manufacturing Resourse Planning) болып
табылады - American Production аnd ... Contrоl Sociеty ... ... «МRР II ... System» ... ... ... ақпараттық өндірістік жүйелерге қойылатын негізгі ... ... МRР II ... ... ... Төменгі деңгейлердің жоспарлары ... ... ... ... ... келеді, яғни жоғары
деңгейдегі жоспар ... ... ... үшін ... ... ... және шектелетін шеңберлерді
береді. Одан ... бұл ... ... ... ... ... деңгейдегі жоспардың нәтижесі жоғарғы ... ... ... ... ... нәтижелері орындауға мүмкін болмаса, онда бұл
жоспар ... ... ... ... ... қаралуға тиіс.
Осылайша, ресурстардың сұранысын және ... ... ... және ... ... деңгейде жоспарлауды ... ... - ол ұзақ ... ... ... табылады.
Ол әдетте бір жылдан бес жылға ... ... Ол ... даму ... ... өзгеруі, нарықтың
жағдайы және ... ... ... ... Стратегиялық жоспарлау әдетте бесжылдықтың әрбір ... және ... ... ... ... береді.
Бизнес жоспарлау – бұл әдетте бір жылдық жоспар, ол да ... ... ... Кейде ол жыл бойына ... ... ... ... басқармалық құрамның ... ... ... ... негізгі қорларды дамыту және қаражатқа
қажеттілік пен ... ... ... ... ... ... Бұл ақпарат ақшалай өлшемде беріледі. Бизнес – ... ... ... көлемі бойынша жоспарлы көрсеткіштерді, сол ... ... ... ... анықтайды
Сату және өндіру көлемін жоспарлау. Егер ... ... ай ... ... ... ... ... болса, онда сату және өндіріс көлемдері бойынша ... ... ... бойынша бөледі. Нәтижесінде өндіріс
жоспарын алады, ол ... ... ... бизнес-жоспардың нақты
нәтижелері мен мәліметтерін ... ала ... ай ... ... және ... ... ... жоспарға мына элементтер кіреді:
• Сату көлемі;
• өндіріс;
• запастар;
• аяқталмаған өнім көлемі;
• тиеу.
Осы ... сату ... және тиеу – ол ... ... ... бақылауға келмейтін ... ... ... ... ол ... бақылауға келетін, ішкі көрсеткіш. ... және ... ... көлемі бойынша жоспарлар, сату
көлемінің болжамды мәліметтерін, тиеу ... ... және / ... ... ... ... ... жанама бақыланады.
Запастар көлемі және аяқталмаған өндіріс ... ... және ... ... ... өнімінің түрлеріне байланысты әртүрлі
басқарылады. Запастардың жоспарлы көлемі - бұл ... ... ... ... компаниялар үшін маңызды фактор болып табылады.
Аяқталмаған ... ... ... ... тапсырыс бойынша
өндіретін компаниялар үшін маңызды ... ... ... және ... ... ... фокусы өндіріс жоспары болып
табыады. Дегенмен ол өндіріс ... деп ... ... ... тек ... шығару жоспары ғана емес. Ол ... ... ... қажетті ресурс көлемінің болуын талап етеді.
Егер маркетинг бөлімі жекеленген өнім ... ... ... инженерлер қажетті жабдықтардың болуын қмтамасыз етуге
тиіс; МТЖ бөлімі ... ... ... ... ң ... ... етуге тиіс; кадр бөлімі қосымша ... ... ... ... және жаңа ... ... ... Осының барлығына қосымша қаражат көлемін ... және ... ... ... төлеу үшін)
қамтамасыз ету қажет.
Ресурстарды жоспарлау. Өндірістің ... егер ... ... ... етілмесе, нақты болып табылмайды. Ресурстарды
жоспарлау – ол ұзақ ... ... ол ... жабдықтар,
ғимараттар және имараттар ... ... ... ... ... орындау үшін) және нақты көлемінің болуын бағалауға
мүмкіндік береді. Егер ... ... ... ... қажеттілік туындаса, онда ... ... ... ... ... жоспарлау тек шешуші ресурстарға ғана қатысты
болады және ... ... ... ... ... уақытына ғана
жасалады ... бір жыл). ... ... ... ... ... оның бағасы жеткілікті жоғары, немесе оны жабдықтау ... ... оған ... ... да ... болса. Ресурстар
қалай сыртқы ... ... ... ... ішкі ... ... алаңдар, ақшалар) болуы мүмкін.
Бас жоспар - ... ... ... бөлімі бастығының рөлі -
өндірістік жоспарды өндірістің спецификалық ... ... ... Бұл ... ... - ... ... қойылған өндіріс
жоспары. БЖӨК не ... ... және ... ... ... ... сом, сағат, тонналар сияқты бірліктерде
көрсетілгендіктен БЖӨК алу ... ... ... трансформациялау
бойынша кейбір қадамдарды жасау қажет. ... ... ... ... ... осы ... әрбір өнімі бойынша ... ... және ... ауыстыру қажет. ... ... және ... ... БЖӨК ... ... ... ауысымдық жоспарларға бөлуге болады.
БЖӨК негізгі мақсаттарының бірі – ол ... ... ету: ... бөлімінің болжамдары мен қажеттіліктерін МRР-дан (материалдарға
қажеттілікті ... ... ... ... қашан
БЖӨК қолданыстағы сұранысқа сәйкес нақты өндірісті білдіретін ... ... мен ... ... ... ... тиеуді) білдіреді. БЖӨК сәйкес өнім оған ... ... да ... ... ... ... мүмкін. Ондай жағдай
өнімге сұраныс маусымдық ауытқулар кезінде де орын алуы ... ... ... ... бастығы сұранысқа қарамастан
барлық көздерді есепке алуы ... ... ... – ол, болжамдық
сұраныс, әдетте ол ... ... және ... ... сұраныс
болуы мүмкін. Ол ... ... ... ... ... ... алып ... болатын сұраныс) өзгешеленеді.
Тәуелсіз ... ... ... жоспар, тиелетін болжамдық көлем,
клиенттердің тапсырысы (тапсырыс бойынша ... ... ... ... сұраныс, зауытаралық сұраныс және ... ... ... ... ... - ол ... жинақтаушы/ бұйымдар
бойынша жоспарлауды жоспарлау бөлімі жүргізуге, ал ... ... ... ... ... ... екендігін анықтайды.
Бөліммен жоспарланатын бұйымдар – ... ... ... жүргізілуге тиіс. МRР- жүйемен жоспарланатын бұйымдар, ... ... ... ... ... етпейтін бұйымдар (олар
БЖӨК-ға тәуелді). Қандай да бір ... ... ... ... ... және технологиялық үрдістеріне байланысты
болады. Әдетте бұйымның өте аз саны ... ... ... ... жоспарлау. Ресурстарды жоспарлағандай , қуаттылықты
жалпы ... да ұзақ ... ... табылады және шешуші
ресурстар ... ... Бұл ... ... ... ... ал БЖӨК ... қолданады. Егер БЖӨК көлемдік
және уақыттық сипаттарда берілсе, онда ... ... ... ... ... жүргізуге қолданылады, ол компанияның ... ... ... барысында, сол сияқты БЖӨК бағалау үшін
өте ... ... ... ... материалдарға қажеттіліктерді жоспарлау. МRР (материалдарға
қажеттіліктерді жоспарлау) тарихы запастарды және оны ... ... МRР II ... ... ... оны ... қуаттылыққа қажеттілікті жоспарлауға, ранжирлеу
жүргізуге және жоспарлаудың барлық ... ... ... ... ... төрт ... ... береді:
1. Біз не өндіруге жиналып жатырмыз?
2. Ол үшін бізге не ... ... ол үшін не ... ... қосымша нені алу керек?
БЖӨК ... ... «Біз не ... ... ... жауап
береді. БЖӨК қойылған мақсаттарға жету үшін ... ... ... жұмыстарға жоспарлау жүргізіледі. Себебі БЖӨК-ол кесте,
сол үшін ол ... ... және ... ... ... ... сұрақ «Ол үшін бізге не ... » ... ... ... ... ... орындау үшін бізге қандай ... ... ... ... алу) ... » Бұл ... жауап беру
үшін бізге екі затты білу ... БЖӨК және ... ... (өнімнің
құрылымы, өнімнің формуласы) туралы дұрыс мәліметтерді. БЖӨК ... ... ... ... жүйеге затты өндіру үшін бізге
Не, Қанша және ... ... ... ... ... ... ол үшін не бар?» сұрақтың өзін екі сұраққа ... ... ... не бар?» және ... ... біз ... ... сұраққа жауап, ал жабдықтаушылардан ... ... ... ... көлемі – бұл екінші сұраққа жауап.
Барлық осы ... тек ... бар ... көлемі туралы
ақпаратты ғана бермейді, ... ақ ... ... ... бағалауға мүмкіндік береді. Соңғы сұраққа жауап беру үшін,
алдыңғы үш ... ... білу ... Нені өндіруміз керек екені
туралы мәліметтен қолда барды (қоймадағы ... ... ... ... ... нені ... алу ... анықтаймыз.
CRP немесе қуаттылыққа қажеттілікті жоспарлау. Қажетті материалдардың
қажетті көлемінің ... ... бос ... ... болуынсыз
түкке тұрмайды. CRP ( немесе қуаттылыққа қажеттілікті ... ол ... ... және ... ... ... ... ( қалай
еңбек бойынша болса, солай ... ... ... ... ... ... ... пайдаланатын орташа деңгейді
жоспарлау.
Ресурстарды жоспарлау және қуаттылықты жалпы ... – ол, ... ... ... ... қолданылатын жоғарғы деңгейді
жоспарлау. CRP ... ... ... болып табылады.
Жұмысшы ... ... ... ... технологиялық маршруты
негізінде ... ол атап ... ... ... түрі ... ... Технологиялық маршрут қолдануы бойынша нұсқауға
ұқсйды - қадамдар ... ... ... ... бірнәрсені
дайындау үшін жасау қажет. ... ... бір ... ... және / ... ... ... қандай да бір жұмыс ... ... бөлу ... қажеттілікті жоспарлау. Қашан қандай ... ... ... ... жылжитын кезде, олар
жабдықтау тізбегі ... ... ... ... каналмен). Егер
оны графикалық түрде елестетсе, онда жабдықтау ... ... ... ... ... ... бір бөлімшелерінің және
клиентер немесе бір компанияның әртүрлі ... ... ... ... ... ... DRP бір ... бірнеше компанияның
бөлімшелерінің арасындағы сұраныс пен ұсыныстарды және ... ... екі ... одан да көп өндірістік деңгейлер
және / немесе дистрибуторлық бөлімшелер болуы ... Бұл ... ... ... деңгейде байланысты болуы мүмкін; оның маңыздылығы
сол болып табылады, онда бір ... ... ... ... ... компания бір бөлімшенің аумағында ... ... ... жеке сату ... ... Басқа компанияның, аймақтық
бөлімшелердің ... ... ... ... ... ... ... Ал үшінші мысал: компанияның
екі қлада өндірістік қуаттылығы ... ... ... ... пен ... ... ... корпорация бөлімшелерінің
арасында негізгі үш сұраққа ... беру ... . ... не алу ... ( ... бөлімшелерден)?
2. Біз не беремекшіміз (басқа бөлімшелерге)?
3. Біз не бере ... де бұл ... МRР ... ... ұқсас болғанымен ,
дегенмен принципиальды айырмашылығы бар. ... ... және ... пен ... ... ... ... Қашан корпорацияның,
өнімдері тұрақты ... ... ... ... бөлімшелері болған
жағдайда, DRP-ге бәріне қоса қай ... (қай ... ... ... туралы білуі қажет.
«Бізге не алу керек ?» ... ... ... ... ол ... ... ... тиіс. DRP бұл қажеттіліктерді
толығымен есептейді.
«Біз не беремекшіміз?» сұрағына жауап өнімге ... ... ... ... ... ... тиеу болжамын,
қосалқы бөлшектерге қажеттілікті, сақтандыру қорын және зауытаралық
сұранысты ... ... «Біз не бере ... ... ... қолд ... және ... (ресурсқа) байланысты болады. Егер ... асып ... DRP ... ... ... ... ... үшін қолдануға болады.
3.2 ... ... сату ... ... металл бұйымдар өндірісін
ашу» жобасы.
Жобаның мақсаты күнделікті өсіп келе жатқан металл бұйымдарына деген
сұранысты қанағаттандыру үшін жаңа ... ... ... ... ... жоба ... өнім көлемі мен сапасын көтеруге мүмкіндік
беретін заманауи ... ... ... жаңа өндіріс ашып
сұранысты қанағаттандырып клиенттер алдында ... ... ... күні ... ... және ... ... сату нарығы күннен
күнге ұлғаюда, бұл нарықтың өсу қарқынының басты себептерінің бірі ... ... ... болып отыр. Металл бұйымдарын сату нарығының даму
қарқынына байланысты дайын ... ... ... және ... ... ... ... компанияларда өз қызмтін белсенді
атқаруда.
Қазіргі уақытта Алматы аймағында дайын металл ... сату ... ... ... ... (1 ... «Стинерджи» ЖШС,
«Шатыр+» ЖШС, «Темірқорған» ЖШС, «Almaty Steel Group» ЖШС, ... «КМК ... ЖШС және ... ... сату ... 4 кестеде
дайын металл бұйымдарын сату нарығындағы компаниялар үлесі көрсетілген.
4 кесте
Дайын металл бұйымдарын сату ... ... және ... ... ... |
|«КМК Трейд» ЖШС |12 ... ЖШС |6 ... ЖШС |9 ... ЖШС |14 ... Steel Group» ЖШС |16 ... ЖШС |14 ... РК» ЖШС |18 ... |11 ... |100 ... ... ... ... ... ... металл бұйымдарын сату нарығында өз қызметін
атқаратын компаниялардың арасында «Сталь РК» ЖШС ... ... бірі ... ... ... ... ... металл бұйымдарын сататын негізгі
компаниялардың нарық үлесінің диаграммасы көрсетілген.
14-сурет. Дайын металл бұйымдарын сату нарығындағы компаниялар үлесі.
Компанияның сату ... ... 3000 ... ... ... көлемі де
осынған сәйкес, бірақ бұның өзі компанияның өніміне деген ... Ай ... ... 3000 тоннаға жуық, ал компанияның
металл бұйымдарына сұраныс ... ... ... күні металл бұцымдарына деген сұраныстын өсуіне байланысты
нарықтағы өндіріс көлемінің ұлғаюын талап етеді. ... ... ... ... байланысты дайын металл бұйымдарының өндірісін ашу және
оны жүзеге асыру мүмкіндігі арта ... ... ... ... жүзеге асыру барысында жаңа клиенттерді
тарту және сол арқылы сату ... ... өз кең ... ... құру,
сатудан түсетін пайдасын жоғарлату көзделді.
Металл бұйымдар өндірісін ашу ... РК» ... өз ... ... мен сату көлемін ұлғайтудың алғашқы қадамдарының бірі.
Жобаны жүзеге асыру үшін және жобаның атқарылуын басқару ... ... ... ... ... кесте жобаның әр
операцияларының орындалуын бақылауға және сол операциларға қай ... салу ... ... ... қатар ауытқулар пайда болған
кезде ауытқуларға жедел әсер етуге ... ... ... ... ... ... ... және қажетті жұмыстар мен операциялар және
қажетті ресурстарды анықтау ... ... ... ... ... ... кестесі құрылып жобаны жүзеге асыруға қажетті
жұмыстар мен ресурстар ... ... ... кететін шығындар
есептеліп қажетті қаражат көлемі анықталады, яғни жобаның құны анықталады.
Сонымен қатар жобаның ... ... ... ... ... ... Бұл өз ... қай операция қай уақытта және оған
қандай ресурстар мен шығындар ... ... ... және ... ... ... қолайлы жағдай жасайды. Жобаның күнтізбелік
жоспарын құру мақсаты жоба ... ... ... ... ... ... орындалуын бақылау. Себебі жұмыстар уақытылы
қаржыландырылып, уақытылы орындалмаған жағдайда жұмыстардың орындалу уақыты
созылып шығындардың артуына алып ... ... ... ... гант диаграмасында көрсетілген.
Жобаның күнтізбелік кстесіне сәйкес келесі жұмыстар атқарылуы тиіс:
• өндірістік қуаттылықты анықтау;
• өндіріс үшін өндірістік ... ... ... ... ... ... ... ғимарат ауданын анықтау;
• өндірісті орналастыру жерін анықтау;
• өндіріс ғимаратын салу;
– құрылысқа тендер жүргізу;
– тендер женімпазымен келісімшарт жасау;
– ғимарат құрылысын салу;
... ... ... жабдықтарды сатып алу және орнату;
– қажетті жабдықтарды анықтау;
– жабдықтарды сатып алу;
– жабдықтарды орнату және күйге келтіру;
... ... ... ... және ... қажетті көлік сатып алу;
• қажетті персоналды жинау;
• қойма шаруашылығын ... ... ... ... іске ... дайын өнімді қоймалау.
Өндірістік қуаттылықты анықтау жұмысы нарыққа маркетингтік ... ... ... ... сол ... ... үшін ... өнім өндіру қажеттілігін анықтау. Өндірістік қуаттылықты
анықтағаннан кейін сол ... ... ... ... ғимарат
ауданын анықтау қажет. Өндірістік ауданын анықтау барысында ... ... ... ... және сол ... сай ... ... ғимарат ауданы есептеледі.
15-сурет. Дайын металл бұйымдары өндірісін ашу жобасының күнтізбелік
кестесі
| ... ... ... |Бір дана бағасы,|
|№ | ... | |мың тг. ... | | | |
|1 ... ... ... |1 |300 |
|2 ... ... ... |1 |200 |
|3 ... ... ... |1 |120 |
|4 ... ... ... |1 |110 |
|5 ... ... ... ... |1 |85 |
|6 ... ... ... |дана |1 |96 |
|7 ... ... ... ... |1 |98 |
|8 ... РБ-302 ... |4 |35 |
|9 |Ауа ... С415М | |1 |56 ... ... ... үшін линия |дана |1 |30000 ... |Н-beam ... ... өндіру |дана |1 |25000 |
| ... ... | | | ... ... балканы орнату үшін |дана |1 |120 |
| ... | | | ... ... ... ... ... |1 |130 |
| ... механизм | | | ... | ... ... ... ... |1 |51 |
| ... | | | ... ... ... |1 |480 ... ... ... |1 |280 ... |Көлік ... |1 |256 ... ... ... үшін линия |дана |1 |30000 ... ... ... |1 |75000 ... ... да ... | | |300 |
| ... | | |162717 |
5 ... ... және ... құны*
*Дерек көзі: автормен құрастырылған
Өндірісті орналастыру орны анықталғаннан кейін өндіріс ... ... ... Осы ... ... ... компаниялары
арасында тендер жарияланып, тендер нәтижелрі бойынша ... ... ... ... жасалады. Келісімшартқа сәйкес құрылыс
компанияның ғимарат құрылысының жұмыстарының ... ... ... РК»
компания жағынан басқарылады.
Ғимарат құрылысы аяқталғаннан кейін жабдықтарды орнату орындары
техникалық талаптарға сай ... орны ... ... кейін жабдықтарды сатып алу және ... ... Бұл ... құрамына қажетті жабдықтарды анықтау
және оларды ... алу, ... мен ... сертификациялау және
лицензиялау жұмыстары кіреді. Қажетті жабдықтар өндірілетін өнім түрі мен
көлеміне және жобдықтың өнімділігіне ... ... ... ... ... ... ... анықталғанна кейін қажетті жабдық сатып
алынады. 5 кестеде ... ... мен ... сатып алуға қажетті
шығындар көрсетілген. Жабдықтар сатып ... ... ... ... ... орнату және күйге келтіру жұмыстары жүргізіледі.
Жабдықтар орнатылып және күге келтіріліп болғаннан кейін жобдықтардың
стандартқа сай ... ... ... ... ... қатар өндірістік қызметке қажетті тасымалдау және ... ... ... ... ... ... ең ... өндірісті адам ресурстарымен қамтамасыз ету
болып табылады. Қажетті персоналды ... ... ... ... ... және ... ... анықталады.6 кестеде қажетті
персонал құрамы көрсетілген. Және ... ... ... ... ... өз ... атқарады.
6 кесте
Қажетті персонал туралы ақпарат*
|Персонал ... адам ... ... тг ... өндіретін |1 |90 000 ... ... | | ... | | ... ... |90 000 ... квалификациялы | | ... | | ... ... |1 |50 000 ... ... | | ... ... |50 000 ... көмекшісі | | ... |4 |280 000 ... ... |20 |1000 000 ... |2 |60 000 ... |30 |1 620 000 ... көзі: автормен құрастырылған
Өндіріс іске қосылғанна кейін өндірілетін өнімді қоймалау және сатуды
ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі.
| |Жұмыс ... ... ... |Аяқталуы |Шығындар, |
| | | | | |мың тг. |
| ... ... ... ашу |333 күн ... 9:00 |09.12.2010 18:00|78874 |
|1 |Өндірістік қуаттылықты анықтау |20 күн ... 9:00 ... 18:00|20 |
|2 ... үшін ... ... анықтау |15 күн ... 9:00 ... 18:00|38 ... ... орнына техникалық талаптарыды анықтау |10 күн |29.09.2009 9:00 ... 18:00|23 ... ... ... ... |5 күн ... 9:00 |19.10.2009 18:00|15 |
|3 ... ... ... анықтау |18 күн ... 9:00 ... 18:00|48 |
|4 ... ... салу |152 күн ... 9:00 ... ... |
|4.1 |құрылысқа тендер жүргізу |10 күн ... 9:00 ... 18:00|32 ... |тендер женімпазымен келісімшарт жасау |3 күн ... 9:00 ... 18:00|23 ... ... ... салу |120 күн ... 9:00 ... ... ... ... ... ... |19 күн ... 9:00 ... 18:00|37 |
|5 ... ... алу және ... |72 күн ... 9:00 ... ... ... ... жабдықтарды анықтау |5 күн ... 9:00 ... 18:00|74 ... ... ... алу |32 күн ... 9:00 |04.08.2010 18:00|16271 ... ... ... және ... келтіру |14 күн ... 9:00 ... 18:00|25 ... ... тестілеу |1 күн ... 9:00 ... 18:00|3 ... |жабдықтарды сертификациялау және лицензиялау |20 күн ... 9:00 ... 18:00|95 |
|6 ... ... ... алу |12 күн ... 9:00 |07.07.2010 18:00|5000 |
|7 |Қажетті ... ... |20 күн ... 9:00 ... 18:00|36 |
|8 ... ... ... |5 күн ... 9:00 ... 18:00|50 |
|9 ... ұйымдастыру |6 күн ... 9:00 ... 18:00|65 ... ... іске қосу |1 күн ... 9:00 ... 18:00|25 |
|11 ... ... ... |1 күн ... 9:00 ... 18:00|32 |
7 ... ... бұйымдары өндірісін ашу жобасының күнтізбелік кестесіне сай
ақша шығындары*
Дайын металл бұйымдары өндірісін ашу өндірісті ... ... ... ... ... 78 874 мың ... ... инвестиция көлемі 78 874 мың теңге болды.
Жоба 5 жылға қарастырылады, дисконт ставкасы 20% жылдық.
Қызмет көрсету ... ... біз ... ... ... қызмет көрсету бөлімшелерінің орташа таза табысы ретінде
алдық, ол 30 000 000 ... ... таза ... ... ... ... ... бес жыл ішіндегі дисконталған ақша ағыны
келесідей болады:
1-ші жылы = 54 000*(1+0,12)= 48214,3
2-ші жылы = 54 000*(1+0,12)2= 43048,5
3-ші жылы = 54 ... ... жылы = 54 ... 34318
5-ші жылы = 54 0000*(1+0,12)5= 30641,1
5 жыл ішіндегі ... ақжа ... 194 658 ... құрайды.
Жобаның таза ағымдық құны:
194 658 - 78 874 = 115 784 теңге.
Жобаның қайтарымдылық мерзімі 1 жыл 7 ай.
Рентабельділік ... ... ... ... ... И.И., ... В.Д., ... Н.Г. М12 Управление проектами:
Учебное ... / Под общ. ред. И.И. ... – 2-е изд. – М.: ... 2004. – 664 ... ... к Своду знаний по ... ... ...... ... – Американский национальный стандарт,
ANSI/PMI 99-001-2004 – 388 с.
3. П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. ... В.Н. ... ... ... В ... ... – М.: ИПУ РАН, 2002. ... с.
4. Непомнящий Е.Г. Методические указания по выполнению ... ... тему ... обоснование предпринимательского
проекта”. Таганрог: изд-во ТРТУ, 1998. 85с.
5. Ципес Г.Л. Менеджмент ... в ... ... ...... ... 2006 – 304 с.
6. Мартин П., Тейт К. / Пер. с англ. – СПб.: ... 2006. – 224 ... ... Д.К., Заложнев А.Ю., Новиков Д.А., Цветков А.В. ... в ... ... М.: ИПУ РАН ... ... ... 75 ... Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. – М.: ООО ... 2001. – 143 ... ... Д.К., ... А.Ю., ... ... А.В. ... в управлении проектами. – М.: ИПУ РАН (научное издание),
2003.– 75 с.
10. Кононенко А.Ф., ... А.Д., ... В.В. ... ... в
условиях неопределенности. М.: ВЦ АН СССР, 1991. – 211 с.
11. Васильев Д.К., Колосова Е.В., ... А.В. ... ... // ... ... 1998. №№ 31-35.
12. Воропаев В.И. Модели и методы ... ... ... ... управления строительством. М.:
Стройиздат, 1974. – 232 с.
13. ... Д.К., ... Е.В., ... Г.С., ... А.В. ... и
механизмы реализации проектов: опыт внедрения / ... ... по ... ... в ... 1997. Том 1. С. 683 – ... Баркалов С.А., Бурков В.Н., Гилязов Н.М. Методы ... ... ... М.: ИПУ РАН, 1999. – 55 с.
15. Управление проектами / Общая редакция – В.Д. ... ... 1996. – 610 ... ... Г.С., ... В.А. ... планирование и
управление. М.: Советское радио, 1976. – 344 с.
17. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: ... 1995. – ... ... Д.К., ... Н.С., ... Е.В., ... А.В. Деловая
игра как средство внедрения системы управления проектами / ... ... по ... ... в ... ... 1999.
19. Цветков А.В. Стимулирование в управлении проектами. М.: ООО ... 2001. – 143 ... ... Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях /
Вопросы анализа и процедуры ... ... М.: Мир, 1976. С. 172 ... ... В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. Модели и методы мультипроектного
управления. М.: ИПУ РАН, 1998. – 62 ... ... В.Н., ... Д.А. Как ... ... М.: ... 1997.
– 188 с.
23. Воропаев В.И. Управление проектами в ... М.: ... ... ... ... Н.Н., ... Н.С., Колосова Е.В., Лысаков А.В., Цветков
А.В. Анализ и управление проектами. Практический ... ... М.: ... Рос. ... ... 2000. – 114 ... қажеттіліктер
Қажеттіліктер
Қамтамасыз ету:
❖ Адамдар
❖ Білім мен тәжірибе
❖ Инструмент пен техника
❖ Технология
Шектеулер:
❖ Қаржылық
❖ Нормативтік-құқықтық
❖ Этикалық
... ... ... ... ... ... Сапа деңгейі
❖ Жанама әрекеттер
ЖОБА
Жобаларды басқару
Жобаның интеграциясын басқару
Жобаның құның басқару
Жобаның коммуникацияларын басқару
Жобаның адам ресурстарын басқару
Жобаның мерзімін басқару
Жобаны жабдықтауды басқару
Жоба құрылымын басқару
Жобаның ... ... ... ... ... ... процестер тобы
Орындау процестер тобы
Мониторинг және басқару процестер тобы
Аяқтау процестер тобы
Кәсіпорынның сыртқы орта факторлары
Ұйымдастырушы ... ... ... немесе жоба спонсоры
Жоспарлау
Орындау
Тексеру
Әсер ету
Жоспарлау процестері
Орындау процестері
Инициация процестері
Аяқтау процестері
Мониторинг және ... ... ... спонсоры
Жоба кірістері
Жоба кірістері
Соңғы ттұтынушылар
Процестер активтері
Жоба кірістері
Жоспарлау процестері
Орындау процестері
Инициация процестері
Аяқтау процестері
Мониторинг және басқару процестері
ИНИЦИАЦИЯ ПРОЦЕСТЕР ТОБЫ
ЖОСПАРЛАУ ПРОЦЕСТЕР ТОБЫ
МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ету ... командасын жинау
Жоба командасын дамыту
Сатушыдан ақпарат сұрау
Ақпартты тарату
Сатушыны тандау
Жобаның орындалуын басқару және басшылық
Жоспарлау процестер тобы
Орындау процестер тобы
Мониторинг және ... ... ... жабу
Келісімшартты жабу
Еңбек нарығы
Капитал нарығы
Шикізат нарығы
Жер нарығы
Өндірістік құралдар нарығы
Жобаны жүзеге асыру бойынша білім мен тәжірибе
Заң ... ... ... мен ... тәжірибесі мен әдістері
Инжинерлік білім мен тәжірибе
Сату аймағы
Ұйымдар – жоба ... ... ... ... ... ... аймағы
Жобаны
даярлау аймағы
Құрылыс
аймағы
Инжинириг аймағы
Жобаларды басқару туралы шешім
Келісімшарттар, құқықтық құжттар
Жобалық құжаттар
Ғимараттар мен ... ... ... ... алу аймағы
Жерді пайдалану аймағы
Өндірістік айма
Ж
О
Б
А
Жоба персоналы
Жобаны қаржыландыру
Материалды шаруашылық
Құрылыс учаскісі
Өндіріс
Өнім
Сату аймағы
Бизнес аймағы
Саясат
Экономика
Қоғам
Техника
Ғылым

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инвестиция және инвестициялық тартымдылық. Инвестициялық жобалардың негізгі ерекшеліктері34 бет
Инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері12 бет
Инвестициялық жобаларды бағалаудың статистикалық әдістері23 бет
Инвестициялық жобаларды дайындау және экономикалық дәлелдеу67 бет
Инвестициялық жобаларды жоспарлау83 бет
Инвестициялық жобаларды талдау16 бет
Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау21 бет
Инвестициялық жобаларды талдаудың қолдау жүйелері79 бет
Инвестициялық жобалардың ақша ағымдарын бағалау36 бет
Инвестициялық жобалардың микроэконо-микалық фундаменталды талдаудың мазмұны8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь