Ақтау қаласының туристік-рекреациялық ресурстары

КІРІСПЕ
1 АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИСТІК.РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
1.1 Табиғи рекреациялық ресурстар
1.2 Әлеуметтік.рекреациялық ресурстар
2 АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИЗМ ЖАҒДАЙЫ
2.1 Ақтау қаласының туризм инфрақұрылымы
2.2 Ақтау қаласының тарихи.мәдени нысандары
2.3 Ақтау қаласы бойынша шолу экскурсия
3 АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Туристік жобалардың анализі
2.3 Ақтау қаласында дамытуға негізделген туризм түрлері
3.3 Каспий теңізі бойынша туризмді дамыту
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасынның туризмді көтеру мәселесі өзекті мәселелерінің бірі болып отыр. Осыған байланысты елімізде қазақстандық және шетелдік азаматтардың әр түрлі туристік қызметтерге деген сұраныстарын қанағаттандыру үшін кең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін қазіргі заманғы аса тиімді және бәсекеге қабілетті туристік кешенді іске асыру мақсатында және ұлттық туристік өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін әр ауданда туризмді дамыту бағдарламалары жасалған. Бұл тұрғыда Маңғыстау облысының 2008-2011 жылдарға арналған туризмді дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген. Осы бағдарламаны толықтыру барысында қазіргі уақытта IPK International халықаралық компаниясы мамандарының қатысуымен Маңғыстау облысында 2015 жылға дейін туристік кластер құру мен дамыту мастер-жоспары қолға алынып жатыр. Аталған қаулыда Маңғыстау облысында туристік кластерді дамыту бойынша 17 сервистік нүкте кіргізілген болатын. Бағдарламада ұсынылған 17 сервистік нүктенің бірі болып Ақтау қаласы таңдалған. Яғни, мұнда болашақтағы әлеуметтік, экономикалық, мәдени және туристік дамуды алға қоя отырып, қаланың жаңа заман талабына сай абаттандырудың өзіндік бір қолтанбасын құру. Сонымен қатар, қалалық ғимараттардың басты белгісі болып табылатын мықты денсаулық, жайлылық және экономикалық дамуды көздейтін сапалы өмір сүрудің жаңа дәуренін ұсынатын Ақтау-Cити қалашығының құрлысын жүргізумен бірге Ақтау қаласында 5*-2* қонақ үйлер, Каспий теңізі бойына конгресстік және жаңа гольф-орталықтарын орналастыру, Маңғыстау мұражайын салу мен Каспий теңізі бойынша туризмді дамыту бағыттары ұсынылған болатын. Соған байланысты жұмыстың бірінші бөлімінде толығымен Ақтау қаласының табиғи рекреациялық және әлеуметтік-экономикалық ресурстары туралы қарастырылған. Ал, әлеуметтік-рекреациялық ресурстарына Ақтаудың тарихы мен экономикалық жағдайы, халқы кіргізілген. Сонымен қатар екінші бөлімінде Ақтау қаласынның туризм жағдайы, яғни туризм инфрақұрылымы, мәдени-тарихи нысандар мен таңқалдырар көзтартарлық жерлерін пайдалана отырып қала бойынша шолу экскурсиясын жасап, картаға түсіру. Ал үшінші бөлімінде Ақтау қаласының туризмді дамыту жағыдайын қолға ала отырып, ұсынылған жобалар бойынша анализ жасау, туризмнің түрлерін дамытуға ыңғайлылығы сипаттау, Каспий теңізі бойынша туризмді дамыту қажеттіліктерін қарастыру.
Жұмыстың мақсаты: Ақтау қаласының туристік жағдайы мен болашағы мүмкіндіктерін ашып көрсету.
Міндеттері:
- Ақтау қаласынның туристік-рекреациялық ресурстарын көрсету;
- Ақтау қаласынның туризм жағдайын сипаттау;
- Ақтау қаласының туризмді дамыту жағдайымен таныстыру ;
1 Бесімбаев Е.Б., Маңғыстау облысының физикалық географиясы. Ы.Алтынсарин атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті. – Алматы, 2000. – Б. 7
2 Жамалбеков Е., Түлеген түбек. – Алматы: Қазақстан, 1973. – Б. 23, 25, 68
3 Қондыбай С. Маңғыстау географиясы. – Алматы: Арыс, 2008. – Б. 76
4 Кекілбаев Ә., Үстірт мемлекеттік табиғи қорығы.-Жаңаөзен: Кең дала қоғамдық бірлестігі, 2009. – Б 39
5 http://www.aqtau.narod.ru/skazka.htm
6 Көшербаев Қ.Е., Аяған Б.Т., Маңғыстау энциклопедиясы. – Алматы: Сардар баспа үйі, 2009. – Б 5
7 Шалабаев С., Өмірбаев Е., Маңғыстау. – Алматы: Қазақстан, 1973. – Б 33, 51
8 Қазақстан Ұлттық энциклопедисы Т 1 Алматы: 1998. – Б 213-215
9 http://www.caspiy.kz/
10 БеловВ.И., Мангышлак - солнечная земля. – М.: Политиздат, 1981. – 127 с.
11 Есенберлин І., Маңғыстау Майданы. – Алматы: 1978. – Б 24
12 Кривов А.С., Левин М.И., Шевченко. Архитектура нового города. – Алма-Ата: Қазақстан, 1982. – С 4-5
13 Куидина Ю., Узбаханов Н., Дуюмбаева А., Шевченко. – Алма-Ата: Жалын, 1979. – Б 5,6
14 Гарнуша А.Ф., Кожагулова А.С., Утебаева М.М., Актау 1963-2003. – Алматы: Өлке, 2003. – Б 3
15 http://aqtau.kz/entertainment/photo/index.php?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=12#photo150888
16 http://www.elmedia.kz/kz/?p=2329
17 Қыдыр А. Қазақстанның теңіз қақпасы // Маңғыстау. – 2002. – №11 – Б 3
18 Әріп Ғ. Ақтау халықаралық әуежайы: самғаудың жаңа кезеңінде // Маңғыстау. – 2006. – №14. – Б. 3
19 Шермаханов А. Не останавливаясь на достигнутом // Магистраль. – 2005. –№ 14. – Б 48
20 Материалы. Управление спорта и туризма Мангистауской области.
21 МАЭК. Мангистаумунайгаз // Рынок ценных бумаг Казахстана. 2007. – № 7-8. –.Б 25-26
22 «МАЭК – Казатомпром» // Kazakhstan.- 2005.- №1. – Б 78-80
23 Состояние и перспективы использования физико-химических метотдов по повышению нефтеотдачи на местрождениях АО «Мангистаумунайгаз».- Гл. ред. К.К.Кенжебаев; Гл. ред. К.К.Кенжебаев; Гл. ред. К.К.Кенжебаев; Гл. ред. К.К.Кенжебаев; Гл. ред. К.К.Кенжебаев; // Научно-технологическое развитие нефтегазового комплекса: Докл. пятых междунар. науч. Надировских чтений/ Гл. ред. К.К.Кенжебаев. – Алматы-Актобе, 2007. –.67-71 с.
24 http://www.mts.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=17&lang=kk
25 Аманниязов К.Н. Отчий край: К истории геогр. и этнокультурных исслед. Мангистауской.обл. – Алматы, 2002. – Б 25
26 www.mangystau.kzk
27 www.kazpravda.kz/index
28 www.Renaissance.com
29 www.RenaissanceAktau.com
30 http://www.awww. http:/ /www.komandirovka.ru/hotels/aktau/
31 aktau-business.com/2007/01/14/shagala.html
32 http:/ /www.komandirovka.ru/sport/aktau/
33 http://www.aktau-site.ru/index.php?nma=kino&fla=index&id=2
34 Попова Н. Жизнь не стоит на месте // Огни Мангистау. – 2006. – №2. – С 6
35 http://yvision.kz/community/Актау(7292)/45319.html
36 Азанова А. Ақтаудағы ескерткіштер // Маңғыстау. – 2003 – №16. – Б 3
37 Бейсенов Т. Мыңбаевқа ескерткіш қойылды // Айқын. – 2007. –№3. – Б 5
38 http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/participant/museum/mangystau_mus/first.htm
39 http://aqtau.kz/b2b/entertainment/culture/151200/
40 Алмабетов Р.К. Ақтау көрікті де үлкен қала болады//Маңғыстау.– 2004.- №6. – Б 2
41 Емельянов Б.В. Экскурсоведение учебник. – Москва: Советский спорт, 2002. – С 15
42 http://www.aktau-business.com/2009/05/07/kolledzh-turizma-budet-otkryt-v-sentyabre.html
43 http://www.aktau-site.ru/index.php?nma=karta_goroda_aktau&fla=index
44 Мастер-план создание и развития туристского калстера Мангистауской области до 2015 года.М Актау: 2008 – С 68
45 Қыдыр А. «Ақтау-Ситиге» жол басталды // Маңғыстау. – 2008 – №26. – 1 б.
46 www.aktau-site.ru.
47 Кондыбай C., Эстетика ландшафтов Мангистау: перспективы для развития туризма: – Алматы: Арыс, 2005. – С 59
48 www.aktau-tourist.com.
49 Мацкевич О., Мангышлак – полуостров сокровищ. – Алма-Ата: 1963. – С 7
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасынның туризмді көтеру мәселесі
өзекті ... бірі ... ... ... ... елімізде
қазақстандық және шетелдік азаматтардың әр түрлі туристік қызметтерге деген
сұраныстарын қанағаттандыру үшін кең ... ... ... ... аса ... және ... қабілетті туристік кешенді іске
асыру мақсатында және ұлттық туристік өнімнің сапасын қамтамасыз ету ... ... ... дамыту бағдарламалары жасалған. Бұл тұрғыда ... ... ... ... ... дамыту бағдарламасын іске
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілген. Осы бағдарламаны ... ... ... IPK ... ... компаниясы
мамандарының қатысуымен Маңғыстау облысында 2015 жылға дейін туристік
кластер құру мен ... ... ... ... ... Аталған қаулыда
Маңғыстау облысында туристік кластерді дамыту бойынша 17 сервистік ... ... ... ... 17 ... ... ... Ақтау қаласы таңдалған. Яғни, мұнда ... ... ... және ... ... алға қоя ... ... жаңа
заман талабына сай абаттандырудың өзіндік бір қолтанбасын құру. ... ... ... басты белгісі болып табылатын мықты денсаулық,
жайлылық және ... ... ... ... өмір ... ... ұсынатын Ақтау-Cити қалашығының құрлысын жүргізумен бірге Ақтау
қаласында 5*-2* қонақ үйлер, ... ... ... ... және жаңа
гольф-орталықтарын орналастыру, Маңғыстау мұражайын салу мен Каспий теңізі
бойынша ... ... ... ... ... Соған байланысты
жұмыстың бірінші бөлімінде толығымен Ақтау қаласының табиғи ... ... ... ... ... Ал,
әлеуметтік-рекреациялық ресурстарына Ақтаудың ... мен ... ... ... ... ... ... бөлімінде Ақтау қаласынның
туризм жағдайы, яғни туризм инфрақұрылымы, ... ... ... ... жерлерін пайдалана отырып қала ... ... ... ... ... Ал ... ... Ақтау қаласының
туризмді дамыту жағыдайын қолға ала отырып, ... ... ... ... ... ... дамытуға ыңғайлылығы сипаттау, Каспий
теңізі бойынша туризмді дамыту қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... мен ... ашып көрсету.
Міндеттері:
- Ақтау қаласынның туристік-рекреациялық ресурстарын көрсету;
- Ақтау қаласынның туризм ... ... ... ... туризмді дамыту жағдайымен таныстыру ;
- Ақтау қаласынның тамаша тарихи-мәдени нысандары бойынша қалаға ... ... ... ... ... ... ... Маңғыстау обылысын туристік ... ... ... 2015 ... арналған туризмді дамыту бас жоспары бойынша
Ақтау қаласынның алдыңғы қырынан ... ... ... ... жұмыста Ақтау қаласынның географиялық орыны мен
табиғи-климаттық ресурстары, қаланың әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен
туристік ... ... ... ... ... ... ... нысандар бойынша Ақтау қаласына шолу экскурсия
құрылды.
Ғылыми-әдістемелік маңызы: дипломдық жұмыста Ақтау қаласынның туризм
инфрақұрылымы мен тарихи-мәдени ... ... Осы ... ... шолу ... құрылып карта жасалынды.
Жұмысты орындау барысында ... ... ... ... ... Дипломдық жұмыс кіріспе, негізгі бөлім мен
қорытындыдан тұрады. Құрылымы 60 беттен, 1 ... 9 ... ... ... жазу ... 50 ... ... қосымша
ақпараттары қосылды.
Зерттеу нысаны, пәні: Ақтау ... ... ... туризмді
дамытудағы маңызды рөл атқаратын туристік ... ... ... ... ... және ... базасы болып жергілікті
және шетелдік авторлардың анықтамалық кітаптары мен Маңғыстау статистикалық
мәліметтер болып табылады.
:
1 АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ
1.1 Табиғи рекреациялық ресурстар
Ақтау (қазақ ... «ақ тау» ... ... қаласы Маңғыстау
облысының орталығы, Каспий теңізі мен шөл арасында, Қазақстаның оңтүстік-
батысында орналасқан. Қала территориясының ... жағы мен ... ... ... ... алып ... Жер ... 14 мың км².
Қаланың табиғатына ерекше көрініс беретін Маңғыстаудың жербедерін айқара
ашып қарайтын болсақ ... ... ... ... ... қаласы
Маңғыстау түбегінің ажырамас қайнар бұлағы. Облыстың көзге көрінер жерінің
барлығы қаланың да ... ... ... олар ... ... болу ... ... әсер береді. Яғни, Каспий мен Арал, Жем мен
Бегдашы аралығын алып жатқан байтақ дала бір-біріне ұқсамайтын шөл ... ... ... ... ... ... көпсінбестен айқара ашылған
құшағына рет-ретімен сыйғызып, табиғатқа тән өсімдікпен ... ... ... жері ... ... ... мен терістігінен орала қоршаған Каспий
теңізі, оңтүстігінде Түркіменстан, ... ... мен ... ... ... ... ... Сондай-
ақ, ол өзінің әр түрлі таулы жазықтарымен, қайталанбас табиғат ... ... ... ... ... (221 м), ... (148 м)
және құм алқабы (Қарақұм,Сам басқалары), көлемді сор (Өліқолтық, Қайдақ,
Қаратүлей, Қаракешу) және ... ... ... ... ... ... Орталық бөлігін Маңғыстау (Ақтау, Қаратау 556 м) таулары, Маңғыстау
үстірті және ТМД дағы ең терен ... (-132 м) ... ... ... алып жатыр. Оңтүстік батысында Кендірлі-Қаясан үстірті орналасқан,
оңтүстігінде – ... ... ... ... ... ... ... қатар, Маңғыстау облысының жері ... ... ... ... ... ... Бозащы түбегі. Бұған
Бозащы жарты аралы түгелімен кіреді. Бұл жарты ... орта жоны ... ... ... ... ... ... да, теңізге қарай ойысқан
етегі сортаң, сор мен ащылы ... ... ... жері ... ... келеді. Жарты аралдың шығысы теңіз деңгейінен – 26 м ... ... ... ... ... ... ... деңгейінен – 24 м төмен
жатқан Қаракешу, содан батысқа қарай – 19 м ... ... ... Ал ... ... мен терістігі теңіз деңгейінен – 19-27 м
төмен жатқан Каспий теңізімен қоршалған. Орталық ... ... ... және ... ... ... мен ... және солтүстік Ақтау
тізбектері кіреді. Бұл өңір өзінің ... ... ... ... ... желден, мұздан беті тегістеліп кеткен)
аласа таулар тіркесіне жатады. Бұл ауданның жербедері сан ... ... ... ... адырлар мен аңғарлар, бөктерлер, ... ... ... және су ... ... ... ... ұзындығы - 117 км, ені 10-15 км-ге созылған батыс және ... оған ... ... ... және ... ... ... биіктігі 300-400 м, биіктігі 532-556 м-ге жететін Отман, Бесшоқы
Қаратаудың ең биік ... ... ... Қаратау сілімдері тек
Шығыс Қаратаумен бітпейді, ол одан әрі жалғасып Бесоқты тауы, ... ... ... ... жалпы ұзындығы 300 км-ге дейін
созылады. Сол сияқты солтүстік және оңтүстік Ақтауларда батыс ... ... ... ... тұмсығын Үстірт шыңына тіреп, ... ... ... ... тауына жетіп жығылса, екінші беті Алаешкі,
Жабайұшқан таулары арқылы жалғаса Бекет ата ... ... ... ойынан
таусылады. Солтүстік Ақтаудың орташа биіктігі 300-327 м ... ... ... ... ... ... ... сала болып Бозащы
жазығына жалғасып кетеді. Ал оңтүстік Ақтау солтүстік Ақтауларға қарағанда
аласа болып келеді де, ... және ... ... ... ... ... оңтүстік Маңғыстау жазығына жалғасады. Батыс аймақ – ... ... ... және батыс беті Каспий теңізімен қоршала ... беті бір ... ... бола биіктігі 140-200 м теңізге үңілген
жағалық шыңдар сілемін құрайды. Шың жағалауында ... ... әр ... ... ... және ... ... тарамдалған
ірілі-уақты, сулы, сулы алқаптар, тұйық сайлар кездеседі. Түпқараған
түбегінің ... беті ... ... ... 200 ... 70 ... кей ... 30 м-ге аласырып сай-салалары адырлы алқаптарға
айналады. Бұлардың ішіндегі ең ірілері ... ... Сақа ... ... ... Түпқараған дөнінен басталып теңізге ... ... ... ... ... су көздері бар.Оңтүстік батыс
адырлы аймақ. Таулы ... ... ... ... оңтүстік-
батысқа қарай аласара түседі де бірқатар жері тегістікке ұштаса бірқатар
жері жыра, сай, әр ... ... ... ... ... ... ... құрайды. Батыс жағының ені 5-6 км-дей болып Шақырған, Сартаған,
Қарақыздан басталған алқап ... ... ... одан әрі ... Ұзынбас сайымен ұштаса Байқасқа тауының астымен Қарақия ойпатына
құлайды. Қарақия сорын Қарақия тауы ... ... ... ... ... арқылы Исан түбегіне жалғасып одан әрі ... ... ... ... ... ... ... көлемі 27000 га. ... ... ... 132 м ... жатыр. Қарақия сорының теңіз беті бір тегіс 0,30 м-
лік белгідегі қоңырлық болып келеді де арасында ... ... ... 20 ... жуық ... ... кездеседі. Оның теңіз деңгейімен
салыстарғанда кей жері – 8, орта жері – 20, ал ... ... ... – 28 м-ге ... ... кездеседі. Шығыс құмдық аймақ. Шығыс
құмдық аймақ жербедері мен өсімдік ... ... ... ... ... қарағанда өз ерекшеліктерімен көзге түсіп оқшауланады. Шығыс құмдық
ауданға кіретін Мырзайыр, Басқұдық, Итқара құмы, Тышқан құм, Сеңгір ... құм, ... ... ... ... бірі жақын, бірі алыс әр
түрлі биіктіктегі шын тауларымен қоршалған. Құмдық аудандардың тау ... ... ... сор, одан әрі ... ... ... болып келуі
өзіндік микроклиматтың ерекшеліктерімен Маңғыстаудың шаруамен ... үшін ең ... ... орын ... ... ... құмдық
ауданның жалпы жер көлемі 220 мың га-ға жуық. Оңтүстік Маңғыстау жазығы.
Оңтүстік Маңғыстау жазығы ... ... ... ... ... ... ... аласарып, оңтүстік-батыс беті Каспий теңізін
жағалай Бегдашыға тірелсе, оңтүстік шығысқа Тайғыр, ... дөңі ... ... құмдарын жағалай Шағала сорға барып тіреледі. Жалпы
көлемі бүкіл Маңғыстау жерінің ... ... ... алып ... ... өзінің жер бедері, топырақ және климаттық ерекшеліктерімен өз
алдына ... бір ... ... ... ... Маңғыстау жазығының ең
бірінші ерекшелігі мұнда су көздері өте тапшы, бар суның өзі ащы ... ... ... жүрген сайын ащы-карбонатты қопраңқы, бос
көпіршік атып қабыршықтанып ... ... қар ... ... тез ... сондықтан бұл жазықтықта сай сала, су ағар жыра сирек кездеседі.
Керсінше ойдым-ойдым қазаншұңқырлар, ортасы сор (Қуанды, ... ... ... ... ... түрткіл қыраттармен көмкерілген терең шұңқыр,
астау ... ... ... бір-біріне тіресе қатар түзген
қаражалдар, адырлар болып келіп, ... ... ... ... тас ... соған сәйкес жер бедері, өсімдіктер дүниесі өзгере
бастайды [3].
Үстірт жоны немесе Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... Ақшабас, Қаратүйе, Кертті, Аққуыс,
Жосалы, Қараған-Босаға, Көксем, Кендірлі, Елшібек, Сүйірші сияқты жағалай
ұшпа шыңдар мен жар қабақты таулар ... ... ... ... мен
Ақжігіттен шыға басталып, оңтүстіктегі түркімен жеріне ... ... ... ... ал ... ... ... қасқа жолына тірелетін ұлан-ғайыр дала Үстірт жоны болып
табылады. Оңтүстігінде Қожантай, Ботақан, Алтынтапқан, Түзелбай, ... ... Қара елді ... ... ... ... ... Есенқазақ, Елтеже, Шылпық, Ақсексеуіл, Белсексеуілдің түйелері
алып жатыр. Түлейдің өзі және оны маңайлаған жердің топрағы бос, ... ... ... шөбі де ... ... ... ... шығыс
Үстіртке қарай есептегенде 50-70 км-ге дейінгі Қарнау деп аталатын жердің
жайылысы құнарлы ... ... ... ... жоны мен ... Үстірт
жоны Сам және Матай құмдары бөліп жатыр(сурет 1). Сам және ... ... ... ... ... жоны ... ... Жем ойпаты
мен терістігінде шалқар, шығысында Борсықтың құмы мен Арал теңізіне
тіреледі [4].
Сурет 1. ... ... ... ... ... ... 85 км, 10-25 ені. ... беткейлі
тұсында ойыстың түбін бойлай солтүстік батыстан, оңтүстік. ... ... ... ... ... ... ... өтеді. Маңғышылақ жазығының
шығыс бөлігі, Ақтау қаласынан 50 км жерде, ... ... ... ... жүзіндегі мұхиттан 132 м ... ... ... - ... ... аударғанда «Қара құлама». Көлікпен пластмасса
заводының, Маңғышылақ аулынынан төмен түсе бергенде Жетібай және ... ... ... ... ... ... ... болады. Маңғышылақ
қарауылдары «Қара құлама» түспей түсуге асықпай жолдан ... ... ... ... өтпейтін, ойпатта көктемде шампиньон
саңырауқұлағы жиналады. Қазір бұл ... ... ... ... түлкі,
қарсақ; зорко муфлоны айналада не болып аңдып жүргендей. Ерте кезде ... ... ... көл болған деген аңыздар бар. Одан кейін ... ... – 40км, ені – 10 ... ... 1986 жылы ... ... ... ауданында
орналасқан. Жерінің аумағы 137.5 мың га. Қорықшаны құруда,ы мақсат Қарақия
ойпатында ... ... ... ... сақтау. Қорықша аумағында 9
бұлақ, 3 атпалы су көздері бар. Бор ... ... ... 29 ... ... және ... ... солтүстік-батыстағы жолға
бұрылып Ақшұқыр аулынан Тельман бағытына жүреміз. Тіке жолға ... ... бұл ... ... күрт өзгереді. Бірнеше
шақырымнан кейін Ақтау ... одан ... ақ ... ... Ақтау тауына
жетеміз. Солтүстік Ақтау тауына келгенде автотұрақ орналасқан, яғни осы
жерге «Борлы тау» ... ... ... ақ ... ... Бұл таулар
ақ глиан мен әкпен құрылған. Жаңбыр болған кезде бұл жерде сел болып, жолды
жапқан ... ... ... мен ... ... тауып алуға болады. Ақтау
Бозащы қорықшасы. Географиялық ... ... ... ... ... 170000 га, Бозащы түбегінің аяғында оңтүстік батысқа қарай ... ... ... батысына құлаған, солтүстіктен теңіз жазығамен
Каспий ... ... ... ... ... территориясының
ұзындығы солтүстік тен батысқа, оңтүстіктен шығысқа 74 км тен. Қорықша
шекарасы Ақтұмсық бұғазынан, ... ... ... ... ... ... ... – Қаржанбас тас жолына шығады. Тас жолдан ары қарай
Солтүстік Ақтаудың ... ... және ол ... ... үңгірі
арқылы теңіз жазығына кіреді. Түбектін табиғаты соншалықты әдемілігіне
дүниедегі ешбір ғажайып ... [6]. ... мен ... ... ... ... ... өсімдіктері мен жануарлары
туралы айтпау мүмкін ... ... ... ... ... ... мекендерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл жерде жабайы ... ... неше ... ... ... ... сүт
қоректілердің 51, құстардың 350-ге жақын ... ал ... ... 130-ға жуық түрі ... ... ... ... өте сирек кездесетін, Қызыл кітапқа енгізілген хайуанаттардың
түрлері айтарлақтай көп. ... ... ... тау қойы, қарақұйрық, құлан,
қарақал, итаю, мәлін, шұбар, күзен, ала ... ... ... ... кіреді. Қызыл кітапқа енгізілген 26 түрі ... ... ... ... ... үкі, ... ... кіші аққу, қоқиқаз, жорға
дуадақ, дуадақ, бүркіт, аққұйрықты және ... ... ... ... ... және т.б. бар. ... ... енгізілген жануарлардың ішінде
ең көбі қарақұйрық, олардың бас саны шамамен 1500-1700, одан кейінгі Үстірт
жабайы тау ... бас саны ... ... ... бас саны 80-130-ға
жуық, ал аулауға тиым салынған ... саны ... ... Бұлардың
көбісінің шоғырланған жерлері Маңғыстаудың Бозащы ... ... ... және ... ... табиғи аумақтар. Олардан басқа облыс
аумағында кәсіптік маңызы бар аң-құстар да мекендейді: жабайы доңыз – ... – 3000, ... – 4700, ... – 300, ... – 2800, қоян – ... ... – 100, қаз – 6000, үйрек – 185000, кекілік – 80000, ... ... бас ... ... мен ... әлемін сақтап қалу үшін облыс
көлемінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында орман және аңшылық
шаруашылығы аумақтық ... ... ... ... ... қорығы
(көлемі 223,3 мың га), Ақтау-Бозащы мемлекеттік зоологиялық қаумалы (137,5
мың га), Қарақия-Қаракөл мемлекеттік ... ... (137,2 мың ... ... ... ... (1231 мың га), ... ... бағы ... ... ... ... ... жаңа аң шаруашылықтары ашылды: Қаржанбас (56,7 мың га), Қияқты
(165,2 мың га), Қаратау (88,5 мың га), ... ... (68,7 мың га) ... ... ... ... ... 622 түрі өседі. Олардың 40 түрі
облыстық Қызыл кітапқа, ал 7 түрі ... ... ... енгізілген
[6].
Маңғышылақтың емдік сулары. Маңғыстау облысының жерасты суларынның ... ... ... және ... ... ... құрайды. Арасан мен
ыстық сулар емдік қасиетке ие жерасты сулары. ... ... ... мен химиялық құрамына байланысты. Арасан су деп құрамындағы
қатты заттардың мөлшері 1г/л асатын ... ... ... ... ... ие, ... +200 ... жоғары суды айтады.
Қазіргі кезде облыс аумағынан көптеген ... ... ... ... ... ... сулардың тұңғышы Құрық суы ... ... ... су ... Құм ... 69,70С, ... жуық ... Соңғы кезде геологиялық ізденістер нәтижесінде ... ... ... суы, ... ақ ... ... ... Қорғанбай,
Жоласқан-Еспілісай, Дөңге, Солтүстік Үстірттегі Арыстан, Қарақұдық, Терең,
Құялы, Арнаса топ тары ... ... ... ... оңтүстік Бозащы мен
Қарақия арасан су көздері ... ... ... ... ... ағызады: хлоридты, бромдық, натриевты. Маңғышылақ емдік қайнар
көздердін тобын ашты. Құмды ... ... ... қайнар көз
орналасқан. Бұл жердегі емдік ... осы ... суын ... ... ... ... жылы ... мен Қаракөл өзенінде емдік суларды
қолдану негізгі болып табылыды. ... ... ... ... ... ... ... көп жылдар бойы фламинго ұшып келеді, оларды күзде де
көруге болады, бұл өзен тіпті қатты қыста да ... ... өтіп ... ... баруғада болады. Сондай-ақ, Маңғыстау жер асты суларыменде
ерекшеленеді. Бұл ... ... таза ... су ... ... ол жерге:
техникалық, емдік, ыстық суларды ... ... ... ... ... құрылымына қарай ерекше жаратылған
Қарамая тауы мен Көкесем шатқалдары – ... еш ... ... ... ... ... тұщы су ... бар,
табиғаты әсем, ерекше түзілімді мекен атауы. ... ... ... ... ... тілімденген шатқал сайлары – тау ... тұр. Шың ... ... тұщы сулы бұлағы және шың басында
Көкесем құдығы бар. ... ... ... ... ... ... деп ... және осыған байланысты шыққан аңыз ауыз екі тілде
ұмытылмай келеді [7].
Каспий маңы ... ... ... теңізінің солтүстігінде
орналасқан дүние жүзіндегі ең ... ... алып ... сулы ... ... 700 мың км2. Құрылымы палеозойға ... ... ... ... ... ... жиналған қабаттардан тұрады. Құмды-
құмтасты шөгінділерде ... ... су ... ... ... 20-23 ... дейін жетеді. Жер бетінен төмен деген сайын
әр қабаттың су өнімділігі кеміп, минералдары арта түседі. ... ... ... жер ... ... жатқан қабаттарда көбінесе, бор кезеңінің
құмтасты ... ... ... 1-3 г/л ... ойыстың
орталығындағы тереңде жатқан сулы қабаттарда 350-550 г/л ... ... ... бор, ... йод, рубидий, цезий сияқы құнды микро
элементтер бар [3].
Өнере – ... ... ... ... ... ... ... 7,5-8 шақырымдай бұлақ атауы. «Өнере» атауы түрікмен
тілінде «өскен, көбейген» деген мағынаны ... ... ... ... – жер асты суы. Су ... ... 1-1,5 м, ... 0,8-1 м.
Өзен алабының кеңдігі 8-10 м. Суы ащы, мөлдір. Суда балық немесе басқалай
ірі тіршілік ... ... Ұсақ су ... көптеп кездеседі.
Жағасында қамыс, қоға-ши, жыңғыл сарсазан, ... ... ... ... ... ... ... құрамындағы минерал-тұздар
кристалданып, слюда қабыршақтарын құраған. Өсімдік жамылғысы ... ... ... сораң шөптер қырға қарай біртіндеп сораңды-
жусанды далаға айнала бастайды. Жануарлары – қарақұйрық, қасқыр, ... ... ... «Қызыл кітапқа» тіркелген ерекше. Көгілдір бухта. Маңғышылақ
аралы жүздеген км тасты каспий жағалауы, ... ... ... ... ... ... Осындай маржанның бірі – Көгілдір бухта. Жылы құмда
жатып теңіздің қалай ауысатындығын тамашалауға болады. Қазір ғана ... 1-2 ... ... ... ... сұр ... ... қайтадан көкке
ауысады [8].
Каспий теңізі – әлемдегі ең үлкен көлі деп есептеліп ... ... ... мен Азия ... ... жер ... ең ... тұйық көл.
Каспий аумағы – 371000 км2, ең терең орны – 1025 м. ... ... S ... ... ... оның ... мен ... кіреді.
Каспий теңізінің деңгейі мұхит денгейінен 28 м төмен. Жеріміздегі теңіздің
жағалауы 2340 км. ... ... су қоры 3,5 млн км2 ... Көлдегі
су деңгейінің жоғары көтерілу кезі сәуірден шілдеге дейін, төмендеуі қыста.
Су бетінің орташа температурасы 24-26 дейін ... ... ... 80% ... ... теңізінің негізгі түбектері: Ағрахан,
Абшерон – Каспийдің батыс ... ... ... және ... ені 400 шақырымдық, солтүстіктен оңтүстікке 1200 шақырымға созыла
отырып, ол бес тәуелсіз ... ... жуып ... және ... екі ... – Еуропа мен Азияны байланыстырады. Каспийдің жағалау сызығының
ұзындығы 7 мың ... ... ... ... 400 мың ... шақырымды
құрайды, ол Балтық, Адриат, Ақ ... ... ... ... ... ... ... асып түседі. Каспий теңізінің
қазіргі өсімдіктер дүниесі қарапайым кіші организмдерден бастап қалыптасқан
өсімдіктерге дейінгі саны 728 ... ... Онда өмір ... ... ... ... тұздану мен тұщыланудың әсерімен ... ... ... ... тұщы суда өмір ... ... ... және
теңіз флорасы барынша азайып кетті. Каспий теңізін жануарлардың 1809
түрлері мекендейді. Каспий ...... мен ... ... ішінде бұрын
дүниежүзілік кәсіпшілік өндірудің сексен пайызынан артығын ... ... ... ... дүниежүзілік табынын бізге көненің көзіндей
етіп жеткізген табиғаттың ғажап ... ... ... ... ... Ол – ... ... Ғалымдар солтүстікті
мекендеушінің қалайша жылы теңізге келгендігіне жауап таба алмауда. ... ... ... ... ... ... мұхиттың бір бөлігі
болған ерте кездегі ежелгі геологиялық шөгінділерінен ... ... ... мен ... ... арғы тегі ... ... дәуірдің
ормандарында аң аулаған. Сондықтан жергілікті қазақтар оны ... деп ... ... ... ... ... кету қаупі бар.
Ересек итбалықтар да, олардың ... ... ... ... ... 1944 жылы 290 мың ... ауланған, содан кейін итбалықтың қауымдасу
саны төмендей бастағандығы туралы мәліметтер бар. Аңдарды ... ... ... қауымдасуы қайта қалпына келтірілді және кейбір
деректер ... 600 мың ... ... Құпияға бөленген Гиркан теңізі оның
жауынгерлері сияқты халықтың есінде қол жетпейтін құм ... ... ... ... алған аңызбен қалды [9].
Климаты. Шұғыл континенталды және құрғақ. Қаңтарда ... ... ... +27о ... Қысы ... ... және аз ... Көктем тәртібі
бойынша қысқа, құрғақ, желді болып келеді, жазы ыстық, бұлтсыз, ... ал күз ... ... және жылы осыған байланысты ойламаған
жерден ауаның температурасының тербелуі ... және ... ... ... ... ... ендікте жатыр. Мұнда климат облыстың
еуразия материгінің ішінде орналасуымен, мұхиттардан алыс ... ... ... ... ... негізгі үш фактор
әсерінен құбылып тұрады: космостық және күн радиациясы, планеталық ... ... ... ... жоғарлылық төселген. Каспий
теңізінің жақын орналасуына байланысты қала территориясының климаты әртүрлі
сипатталады. Жағалаудан 5-6 км жерде, жағалау ... ... ... және ... ауа ... ... ... байланысты жылдақ
амплитудасы тербелісінен ауа температурасы көтеріліп тұрады. Орта ... ... +110. Ең ... айы ... ... ауа темерптурасымен
+28+30о эквадор ауасына сәйкес ... Ең суық айы ... ... 4о-5о. ... ... ылғалдылық байқалады, ... ... мен ... ... ауа тербеліп тұрады. Абсолютті жылдық
минимум температура 26-34о, ал максимум 43-450, ал ... беті 60-70 ... ... Ең ыстық шілде мен тамыз айлары. Күздік аяз қарашаның ... ... ... ... минимумы 26-300 шамасы, ал
максимумы 34-350 . Ауа ... ... ... 70-750. ... 4300-46000 жылыққа жеттеді, жерден ұшатын ылғал жылына 1500 ... ... ашық ... 250. ... күндері бұлт көп байқалмайды
Жылдық жауын-шашын. Орташа жылдық ауа ылғалдылығы 66%, жазда 50-60%,
күзде 48%. Жылдық ... ... 100-150. ... жағалауға ылғал
көп түседі, яғни Маңғыстау таулары солтүстік-батыс ылғалды желдері ... ... ... аз көлемде жауын-шашынмен шөлді дала болып
келеді және ылғалдылық төмен. Жыл бойына ... ... ... ... көктемде – 36 мм, күзде – 33 мм, ... – 43 мм. Қар ... ... Қар ... ... ... ... кетеді, наурыз айына ... ... ... Ең алғашқы қар қазанда тіркелген болса, соңғысы ақпанда
болады [10].
Облыс территориясында жыл ... ... үш ауа ... ... ... ... ... Солтүстікте қыста соққан
жел солтүстік-шығыс болса, оңтүстікте қыста оңтүстік-шығыс, ... жел ... ... ... ... ... антициклоны
әсер етеді. Қыста облыстың көп бөлігіне Солтүстік Мұзды мұхитының салқы ауа
массалары енсе, жазда оңтүстіктен ... ауа ... ... ... Азиядан құрғақ пен шөлді әкеледі. Амплитуданың ... ... ... 20о болса 15-20 м/сек қатты жел ... ... ... ... ... 34 м/сек. Жылына тыныш желсіз ауа райы 60-10%, 15м/сек
жылдамдықпен жел ... ... ... келеді. Каспий жағалауында сәуірден
тамызға дейін бриз желі соғады, бұл ... ... ... жазғы кезеңдегі ыстықты жұмсартады.
1.2 Әлеуметтік-рекреациялық ресурстар
Тарихы. Кеңес одағы кезінде Қазақстаның геологиялық картасын жасауда
қазақ ғылыми аспананың темірқазығы, аса ... ... ... ... Одақ ... ... бағаланған жұртшылық хабардар. Табиғаты
қатал, сырт қарағанда құлазыған шөлді аймақ – жарты арал ... ... ... ыңыранып тұрған аруана тәрізді болып көрінер. Жалпы көлемі
170 мың-ға ... ... сор мен құм, тау мен тас ... ... асты ... ... байлық болатынды. Оны зерделеп ойша алғаш танығанда қазақтың
ұлағатты ұлы Қ.Сатпаев десек ... ... ... ... газ,
таскөмір, мыс, жез, марганец минералдар қазына қоры тұнып жатты [11].
Өткен ғасырдың 60-шы ... ... ... ... ... ... КСРО-ы құрамына бермекші болғаның жұрттың біреуі білседе, біреуі
білмес. Бірақ жағдайды уақытында білген ... ... ... 3 күн бойы ... ... ... келе, олай істеуге
болмайтындығын дәлелдеп тоқтаттырған. Осылайша, бүкіл өлкедегі бүгінгі және
ертенгі ... пен жер ... ... түскенде мәселе оң шешіліп,
қазіргідей жаймашуақ заманға жетті. Мұны ... ... ... себебі
бар, осындай өлкенің тартқан тауқметімен бірге Ақтау қаласыда бой көтерген
болатын. Әрине, ару – ... ... бола ... жоқ. Оның ... ... бар. ... ... кейін, 1958 жылы В.Карапивин деген
партияның бас ... ... ... ... ... ... осы жерде уран қорының бар екендігі ... ... КСРО ... ... ... ... 1959 ... айында Кен байыту комбинатын салу шешімі дүниеге келді. Сөйтіп орта
машина ... ... ... комбинат дирекциясын құру туралы
бұйрығы шықты [12].
1964 жылы ... ... ... Ақтауда шапшаң нейтронды атом
электорстанциясы құрлысы басталды. Мұның негізгі атқаратын қызметі – ... ... ... қамтамасыз ету еді. Бұл адам тарихында теңдесі жоқ
ғылыми ... ... іс. ... қатар, 1973 жыл Маңғыстау ... ... ... ... қаласы үшін де айрықша кезең болды. Біріккен ұйымдар
арқасында қаланың адам танымастай ... ... ... ... сақтау істеріне түбегейлі өзгерістер енді. Соның ішінде кадрлар
дайындауға ... ... ... ... ... ашу ... іске асырылды. Жылдар өте Ақтау қаласында бірнешеленген типтік
мектептер мен бала бақшалары салынды. Ақтау ... ... ... ... типтік мектепаралық оқу-өндірістік комбинаты іске қосылды.
Уақыт өте келе жер үйлерде ... ... ... ... ... Осы ... кейін Ақтау Маңғышылақ қазына және мың жыл түбегі
деп шындыққа сай аталса, оның ... ... ... ... мен
сипаттамалар одан кем түспейді. Ақтау ... ... ғана ... ... ... жүрегі. Ғалымдардың құрлысшылардың, химиктер мен ботаниктердің
шындықа айналған арман қаласы. Өткен ғасырдың 70 ... оны ... ... деп ... 1978 жылы Ақтау қаласында құрлыс салу жобасын
Халықаралық Сәулетшілер Қауымдастығын алтын медальмен марапаттап, ... ... ... Жоба ... табиғи ортаның адамның тіршілік
етуіне беймдей алғаны үшін марапатталды. Құрлысшылар бұл жұмысты өте қысқа
мерзімде ... ... ... ... ... шатырлар 1956 жылы
көктемде пайда болды. Бұлар барлау жұмыстарын жүргізіп ... ... ... Олар ... уран ... кен ... ... өндіру мен одан әрі өнеркәсіптік игеру алдымен жұмысшы кентінің, ... ... да ... ... ... ... ... осындау өтпелі кезеңнің қорытындысы ... ... ... мен ... ... ерекшелігі: тамаша
ерекшелігі қолайсыз ... ... ... өмір ... ... Ақтау қаласында басқалардағыдай көше жоқ. Бір жағынан қарасан
қызық көше бар, бірақ оның атаулары жоқ. Қала ... ... 1-ші ... ... 30 шағынауданға дейін барады (қалаға
өзгерістер енгізілуіне ... ... ... ... ... 16-21 ші ... жоқ. ... нөмірі олардың салыну
уақытымен суреттеледі, ең ескісі 3 ші, одан ... 1, 2, 3-А, ... ... ... ... ... ... маяк орналасқан
әлемдегі екі қаланың бірі осы – ... ... ... ... Ақтау
қаласының салыну формасы. Яғни, салыну барысында қатысты барлық ... ... ... ... ... ... ... Олай деуімнің
себебі, Ақтау өте ... және ... ... қала. Осындай факторларды
ескеріп, сәйкестендіріп салынған болатын. ... ... ... ... ... деп айтсақ қателеспеген болармыз.
Шежіре шыр шертеді демекші Ақтау қаласының құрылуындағы ерекше жылдарды
ашып кетпеу мүмкін ... Олай ... жылы ... КСРО Жоғары Кеңесінің
Қаулысымен Ақтау елді мекені Ақтау поселкісі ... 1963 жылы ... ... ... ... ... поселкісі Батыс өлкесіне бағынышты Ақтау
қаласы ... 1964 жылы ... КСРО ... ... 1 ... қаулысымен
ақтау қаласының аты Шевченко болды (Алғашқы қазақ ... ... ... ... ... жылы ... ... үйі пайдалануға
берілді. 1972 жылы Шевченко ... ... ... ... ... ... ... алды.1985 жылы
«Мәңгілік алау» мемориалы ... 1991 жылы ... КСРО ... ... 13 ... ... қалаға бұрынғы Ақтау атауы
қайтарылды. 1993 жылы Ақтау мемлекеттік университеті ашылды. 1997 ... ... ... ... ... портының алғашқы іргетасын
қалады. 2003 жылы Ақтауда Бекет Ата мешіті ашылды және қазақ ... ... ... ... бастады. 2005 жылы Қазақстанның теңіз флотының қарлығашы
«Астана» танкерінің тұсауын Елбас кесіп, ол Ақтау-Баку-Ақтау бағытында ... ... 2). 2008 жылы ... мемлекетқайраткері Жайлау Мыңбаевтың
ескерткіші ашылды, қалалық әкімдік алдындағы алаңға «Астана алаңы» атауы
берілді. Бұл ... жас ... үшін өте ... із ... кезең болып
табылады. Түбектің Каспийге ... жері әйел ... ... ... Академик Қ. Сатпаев осы жерді «Ұйқыдаға аруға» тенеген [14].
Сурет 2. Ақтау ... ... ... ... Өсу, ... ... ... әлемге таныла бастаған,
өңірге өң берген керемет көрікті ... жас қала – ... ... ... ... ... ... қала Қазақстанның теңіз қақпасы.
Соның ішінде Ақтау теңіз порты Каспий және Қара ... ... ... ... ... сонымен қатар Иран бағытында Қазақстан
мен Еуропа-Азия арасындағы транспорттық жолдың ... ... ... ... арқылы өтетін ТРАСЕКА маршруты кіргізілді. Ақтау порты кен
өнімдері мен мұнай, астық бағалы ... ... ... ... Осы ... ... айтарлықтай жобалар қолға алынып жатыр. Яғни,
Жер-Теңіз-Аспан инвестициялық жобасы бойынша ... ... ... ... ... шешу ... ... автокөлік жолдарының құрлысын толығымен ... ... ... және инфрақұрылымға сәйкес сервисті жүзеге асыру; Ақтау
сауда портын одан әрі дамыту. АЭЗ «Теңізпорт Ақтау» территориясын кеңейту,
теңіз ... ... ... ... ... ... ... инфрақұрылымды дамыту, АЭС құрлысы және ... ... ... ... ... техникалық университеті мен туризмді
дамыту [16].
Инвестициялық саясаттың маңызды бағыты АЭЗ «Теңізпорт ... ... ден 982,3 ға ені ... АЭЗ ... Актау» территориясын
кеңейтудің негізгі мақсаты барлық аймақтардың мүмкіншіліктерін қолдана
отырып, ... ... ... ... ... ... экономика
диверсипекациясы болады. Субзона территориясының 200 га офис ... әр ... ... теміржол тармағы, ауыр жүк ... ... ... ... ... ашық және ... өндеу
алаңдары, сақтау бөлімдері жоспарланып отыр. Жанында ТЛО алаңында 100 ... ... ... көтерме тауар айырбастау үшін, халық сұранысы
бойынша тауар импорттайтын шекаралық сауда ... (СТО) «Aktau ... ... ЭСЗ ... ... территориясында тұрбалар
Ақтау заводы (ЖШС АӘҚЗ) мен теңіз металл конструкциясын шығаратын завод
(ЖШС «Kepple ... ... Жоба ... ... ... ... (АҚ «Мұнайгазтұрба жоба бағасы – 32,8 млн доллор және ... ... т әр ... ... құрлыс заводы – 1кезең (ЖШС «Kepple Kazakhstan»,
бағасы 40 млн.$, металл конструкция қуаттылығы 7 мың т). 924 ... ... ... отыр ... ... ... әсер ... негізгі факторлардың бірі
халықаралық әуежай жұмыс жасайды. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... аэропортымен танымал. Облыста әуе
көлігі «Ақтау халықаралық әукежайы» АҚ болып белгіленген. Ақтау халықаралық
әуежайы барлық типті әуе ... ... және ... ... ... ... жән ... Азия мемлекеттерімен
байланыстыратын әуе ... ... ... ... ... ... Респукбликасы, ТМД және алыс шетел
желілері бойынша ұшуды орындауда, жердегі қызмет көрсетуді ұсынады. ... ... ... ... өсуі ... ... Онда бірі
жолаушылардың әуе тасымалы болып табылады. Облыс орталығында 2008 жылы ... ... ... ... 232,6 мың адам, немесе алдыңғы ... 33% ... ... ... ... ... жасайтын
халықаралық әуежай халықаралық әуе ... шыға ... ... ... ТМД мен алыс ... 14 ... тұрақты рейспен ұшуға болады.
Әуежайдың 2007 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша халықаралық ... ... мың адам ... ... 2006 жылғыдан 22 мың адамға артық.
Жобалар мемлекеттік-жеке серіктестік негізінде іске асырылатын болады. 2007
жылдың ... ашық ... ... ... ...... Havalimani Yatirim ve Isletme Ltd.Sti» ЖШС анықталды. Екі ... ... ... 9,4 млрд. теңгені (78 млн. долл) құрады. ... ... ... әуе ... ... ... ... қабілеті
кеңейтумен, соның ішінде Ақтау қаласы әуежайын қалпына ... ... ... және ... ... бар автомобиль жолдарының
ұзындығы аяқталмаған «Ақтау-Маңғыстау» автомобиль жолы ... ... км ... 1251,1 км ... ... ... ... жабаны бары –
1084,1 км. Қазіргі таңда ... жүк және ... ... ... ... бейімделген. Қазіргі таңда жоғарыда айтылғанды сараптай
отырып Ақтау ... ... ... ... ... (3 cуреттен)
төменнен байқауға болады [19].
Сурет 3. Ақтау қаласының 2009 ... ... ... ... келушілер саны [20].
Бұл диаграммада 2009 жылы Ақтау қаласында туризм түрлері бойынша көлік
құралдарымен қызмет ... ... саны ... Кіру туризмінде
әуе көлігімен 465 адам болса, шығу туризмі бойынша 2010 адамға жеткен, ... ... ... 295 адамға төмендеп кеткен. ... шығу ... ... жол мен ... келушілер жоқтын қасы, ал су көлігімен 974
адамды құрады. Соңғысы ішкі туризм барысында байқалатыны әуе ... ... ... ... ... ... саны 107 ... автобуспен жүрушілер 258
адамға ... ... ... ... ... ... бойынша
салыстырып қарасақ әуе көлігі барлық түрінен асып ... ... ... бойынша су көлігімен қызмет көрсетушілер саны жоғары. Ал ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Мұнда бірқалыпты даму сатысы сипатталған.
Энергетика. Энергетика ... ... ... ... ... ... ... болып саналады. Электр қуатын, газ бен ... ... ең ірі ... - ... ЖШС. ... ... 2 ... айналысады: "Маңғыстау электржелілік тарату
компаниясы" АҚ және ... ... ... басқару" МҚК. "МАЭК-
Казатомпром" ЖШС - ... ... ... ... ... ... ... етіп отырған энергия шығаратын бірден-бір мекеме. 1999
жылдың сәуір айында ... ... БН-350 ... ... ... кейін "МАЭК-Казатомпром" ЖШС толықтай
табиғи газбен жұмыс істей бастады. ... ... ... ... ... кәсіпорын қызмет етеді, олардың үштен екісі Ақтау қаласында
орналасқан. Өңір эконмикасының шикізатық бағыты даму ... ... да ... ... ... ... ... өндірісі
өнеркәсібінің (жалпы санының 9 %) басымдығын айқындап ... ... ... ... ... ... ... облыстағы
мамандандырылған басым бағыттарының бірі ... ... ... ... ... ... 30% шикі ... және газ
конденсаты өндіріледі. Жыл сайынғы мұнай өндіру көлемінің өсу ... ... ... ... ... шығарушылардың бірі.
Есептік кезеңде облыста 18,2 млн. тонна мұнай өндіріліді. Немесе бұл ... 102,7% ... газ ... 2,6 млрд.м 3 өсіп, 2006 жылмен
салыстырғанда 4,4% асып ... ... ... ... және суды ... таратуда өнім көлемі 27,9 млрд. ... ... бұл 2007 ... көп. Осы көрсеткіштерге ... ... ... ... ... мақсатында бас жоспарымен салынған жаңа мұнайгаз және
сирек кездесетін металдардың күрт дамуына, сонымен ... ... ... бір ... ... ірі өндіріс орындарымен қызымет ... ... ... болады [22].
Ақтау қаласы негізігі көтерме-бөлшектік сауда орталығы болып табылады.
Сауданың жеке дамуы біріншіден экономикадағы ... ... ... ... ... ... ... жылдар арасында бөлшектік
тауар айналымы халық жанына шаққанда орта есеппен 25% ... ... ... 4 есеге өсті. Ақтау қаласы сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... 90%. Өткен жылдар арасында бизнес-
cектор, үй құрлыстары мен ... іс ... ... ... ... ... екендігі байқалған. Ендігі сауда ... ... ... ... ... ... саланы дамыту,
сондай-ақ, халықтың кірісі мен туризмді дамыту. Аймақтағы ... ... ... ... шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін
айтарлықтай әсер етіп ... жылы ... ... 4685 ... 86%
шаруашылық субьектісін құраған. Тауар, қызмет көлемінен түскен кіріс 8,27
млрд., салықтан 10млрд ... ... ... ... ... ... болып отыр, 32,3 мың немесе 36,4% адамды жұмыспен қамтып отыр. ... ... ... яғни бірінші орында жалақыға төленетін ... ... ... ... ... ... Қала бюджетінің шығындары 99,5%, 1,88 млрд тенгені құрды.
Инвестициялық жобалар мен ... 494 млн ... ... ... ... ... экономикалық іс әрекеті қазіргі таңда мұнай
газ және өнделген химиялық кешен, сонымен Республикадағы жалғыз ... ... ... ... ... ... түрлерімен, сумен
қамтып отыр. Қазіргі ... ... ... ... ... шығару
саласында, газ өндеу кәсіпорындарында қызмет етуде. Осы қырды Ақтау қаласы
бойынша әртүрлі бағыттар қолға ... яғни олар ... және ... ... ... ... өмір сүруіне әлеуметтік-экономикалық
қолайлы өндірісімен қамтамасыз ету, қаланың және ... даму ... ... ... ... ... жағдайды жүзеге асыру, мұнай
өндеу көлемімен байланысты, ірі ... ... ... одан ... ... ... жоғарлату, денсаулық сақтау, туризм индустриясын
дамыту, демалу мен көңіл ... ... ... Қала ... ... бір ... ... бас жоспарларымен жүзеге асырылуда:
1. Республиканың экспорттық потенциалын кеңейту мақсатында жаңа
технологияларды ... ... ... ... ... ... ... өңдеу базасын құру.
2. Шағын және орта кәсіпорындардың қатысуымен тігін, былғары, текстиль
өндірістерін дамыту.
3. Демалушылармен туристерге ... ... ... көрсететін
ұйымдарды, соның ... ... ... ... құру ... ... [24].
Халқы. Ақтау қаласы аса бай ерекше құрылымды жерімен, сан ғасырлар бойы
жоғалтпай сақтаған, болашаққа із ... ... емес ... ... ... болғанына қарамастан өте тату халқымен де мақтана алады. Әр түрлі
ұлт тұрса да олар ... ... салт ... мен ... тіршілікке
икемделген. Осыған байланысты, облыста 80 астам ұлттан, халқының саны 373,4
мың адамды ... ... ... ... 24 % ... ... ішінде
Ақтау қаласының халқы 200 мың адамды құрайды. ... ... ... оң
дамуы халық санының жыл сайынғы ... ... ... ... ... ... құрамы әр түрлі және көп ұлтты. Мұнда корейлер, орыстар,
өзбек пен шешендер, ... ... ... және ... ... ... ... – 74 %, орыстар – 17% құрайды. ... ... ... және ... ... әсер ... Көші-
қонның негізгі себебі ұлттық мемлекет болып қалыптасу бойынша ... ... ... ТМД ... қазақтар көшіп келуде. Обылысқа көшіп
келгендердің 84,8 % - қазақтар, 9,1% – орыстар, 1,2% – ... ... ... тән ... ... ... Сол сияқты,
Маңғыстау қазақтарының салт-дәстүрі:қыз ұзату,бесік той, үйлену, ит көйлек,
шаш алу, сүндетке ... көп ... ... бар ... ... 2030 ... дейінгі халық санының есептелімі ... ... ... және еңбек нарығының болжамына сәйкес.
Осы екі әдісті ашып қарайтын болсақ біріншісі бойынша ... ... ... ... ... ... өсуінің орташа қарқыны ... ... ... ... ... ... ... келешектегі
саны:
- бірінші кезекте – 190,0 мың адам;
- есептелген мерзмге – 215,0 мың адам ... ... ... халықтың келешектегі саны, әлеуметтік-экономикалық
қызметтің барлық саласындағы халықтың экономикалық белсенді тобын оңтайлы
пайдалану тұрғысынан анықталады. Ол – 2003 жылы 1 ... (170,2 мың ... ... ... – 200 мың адам;
- есептелген мерзімде 260,0 мың адам құрайды;
Таяу ... ... ... ... ... күрт ... ... нақты байқалады. Жылдық орташа көрсеткіші 3,5 ... адам ... 2008 жылы 1 ... ... ... саны 153,3 ... яғни 36,5% құрайды. Ал 2009 жылы одан екі есе жоғарлады десек болады.
Еңбек ету ... ... ... 2008 ... – 91,0, 2030 ...
124 мың жұмыс орнын құрайды. Халықтың есептелiнген санына сәйкес әлеуметтiк-
экономикалық қызмет саласында 2008 жылға – 86,45, 2030 ... 102,55 ... ... қамтылуы мүмкін.
Еңбекшiлер тапшылығын, оны Маңғыстау облысы мен Республика өңiрлерiнде
жұмыс күшi мол ... ... ... орнын толтыру көзделуде. Яғни, бұл
әдісті қолдана отырып қаншалықты адамдар саны артты және қаншасы жұмыспен
қамтылды деген ... ... ... ... Қарап отырсақ халық
санының арту ... ... ... деп ... жан ... ... ... Бұл деген облыстағы тұрушы халықтардың татулығы мен ауыз
біршілігінің себебі. Осындай көп ... ... ... ... ... ортақ шешім тауып шығуға септігін тигізеді. Тағы бір ... ... ... ... ... ... тән ... мен мәдениеті
бола тұрсада көбісі қазақтын әдет-ғұрыптарын ұстанады. Өйткені, ұзақ ... бір ... ... ... ... үшін бұл ... болып келеді.
Халық жағдайын толығымен зерттеу күрделі, яғни ... ... ... ... сын қалдыруы мүмкін, мыс: туристер немесе демалушы,
іскерлік мақсатта жүрген адамдарға жақсы әсер қалдырады ... ... ... ... бұл ... ... ресурстары: табиғаты, таулары мен түбектері, минералды сулары,
әлемді танымал ... ... еш ... ... ... ескере отырып,
бұл жердің туристік ауданға айналуына мүмкіндігі бар. Ал, ... ... ... ... жылдар арналығында Ақтау ... ... ... ... ... қала ... ... екеніне көз жеткізуге болады. Жалпы мұнда көлік құралдары,
шағын бизнес, өндірістік орындары мен ... ... ... ... ... ... ... етуде. Осы факторлар: біріншіден ... ... ... ... ... екіншіден экономиканың жылдам
көтерілуіне септігін ... Бұл ... ... әлеуметтік-
экономиканың жан-жақты дамуын, ерекше сақталған салт-дәстурлері мен тамаша
рекреациялық ресурстер таныстырудың негізгі келбеті.
2 АҚТАУ ... ... ... ... қаласының туризм инфрақұрылымы
Елімізде жаңа туристік инфрақұрылымды дамытуға үлкен мән ... ... ... ... ... фактор. Яғни, туризм
инфрақұрылымы келушілерді территорисындағы барлық ... ... ... ... ... ... туризмді дамыту
үшін үлкен мүмкіндік бар. ... ...... мен ... ... демалыс
үшін тартымды және территориясында теңізі бар республикадағы жалғыз қала
болағандықтан, жоғарғы оқу ... ... ... ... ... ... және орта оқу ... ашумен
қатар мамандарды қонақ үй мен ... ... мен ... ... ... алатындай біліммен тағайындауды жүзеге асыру
бағыттары Каспий теңізінің жағалаунда ... ... ... ... үшін ... рол ... Қаланың жоғары туристік потенциялы
бар, бірақ оны құру үшін және дамытуда айтарлықтай капитал ... ... ... ... ... үшін ... ... мен
сервистік инфрақұрылым талап ... ... ... құру ... үшін ... қолайлы табиғат пен тартымдылықпен қамтамасыз етеді.
Сонымен ... ... ... ... ... жылжыту мақсаты
біріншіден, сол жердің туристік ... мен ... ... ... ... Бұл тұрғыда да Ақтау ... ... ... ... ... келе ... ... қырынан
байқалады. Өйткені, экономикалық даму деңгейін қоспағанның өзінде туризм
инфрақұрылымы жоғары деңгейден байқалады. ... ... ... ... қызметімен, қолайлығымен көзге көрінер турисік орындар бар.
Олар: 26 қонақ үй, 7 ... ... 4 ... ... 8 ... клуб,
36 мейрамхана, кафе, 19 спорттық кешен, 19 рекреациялық демалу орны, 1
сауықтыру санаториясы, 39 ... ... ... ... байланысты Ақтау
қаласы жыл сайын үлкен көлемде туристермен, ... ... ... және ... қонақжай орындарымен танысуға, басқалары
іскерлік мақсатта келеді. Қаланың татулығы мен ... ... үшін ... ... мүмкіндік беретін барлық жағдай жасалған
[27].
Соңғы жылдардағы қонақтардың ... ... ... ... үй ... ... ... байланысты. Қаладағы қонақ үйлер өте
сапалы қызметтер мен тиімді баға ұсынады, ... қала ... ... ... Қонақ үйлердің ішінде 5*-4, 4*-3, 3*-7, 2*
9, 1*-3 ... үйі ... ... ... ... ... ретке: 5*,
2*, 3*,4*, 1* сәйкес келіп отыр. Ортақ есеппен санағанда жатын орын саны
1101 ... ал ... ... ... ... саны 38245 мың. ... ... әлемдік стандартқа ... ... ... ... ... ... жаңа спорттық-сауықтыру демалыс орталығын қалпына
келтіруге байланысты облыстың ... ... ... ... бұл ... ... демалысты ұнататындардың көбірек
келетін орнына айналды. Туристік қызметті талдау шетелден келген туристер
негізінен іскерлік ... ... ... ... және сапалы сервис
пен қызметтің толық ... ... ... ... болуға басшылық
білдірді. Сонымен қатар, қалада әлемдік отельдер торы «Мarriot»-қа кіретін
«Renaissance Aktau» (сурет 4) қонақ үйі ... 4. ... Aktau» ... үйі ... ... үй іскерлік мақсатта және жазғы уақытта Каспий суын мен
қаланың ... ... ... ... туристерді қабылдайды. Ақтау
қаласында теңіз жағалауында орналасқан. Тағыда ... ... ... ... ... бизнес орталығы, 5 жұлдызды «Grand Nur Plaza»
мен «Grand Hotel Vektory» қонақ үйі және «Стигл» спорттық ... ... ... ... демалу мақсатында келушулер 40 ... ... ... ... ... «Silk Way City» ... ... 2009 жылдық
қорытындымен 7245 адам келген болса, одан төменгі жұлдызды қонақ ... тен ... ... ... ... Ақтау қаласында сұраныс бес
жұлдызды қонақ үйлерді ... ... ... ... үйлерге
икемделуде. Яғни, расында да бұл сервистік қызметтің төмендігінің сипаты
емес, қала жастарының осы бағыт ... ... ... ... ... ... ... жастар туризмін дамытуға жол ашушы фактор ретінде
маңызды рол атқарады. Ал, төрт жұлдызды қонақ үйлер қалаға ... ... ... ... үшін ... ... Айта кететін мәселе жыл
сайынғы көрсетікштермен салыстырғанда ... саны 2 ... арту ... ... болашақта қонақ үйге сұраныс туындауы ... ... ... ... ... ... ... белсенді демалу,
іскерлік байланыс, бизнестік мақсаттағыларға түнеу үшін ... ... ... ... (3-5 ... дейін).
2. Жалға беру үшін люкс және экстра-люкс, коттедждер.
3. Бизнес орталықтар.
4. ... ... ... Спорттық құрылғылар.
7. Көңіл-көтеру орталықтары [30].
Сондай-ақ, Ақтау қаласын демалушылардың керемет жұмағы екенің ұмытпаған
жөн. Бұл мезгіл Каспий теңізінің ... ... ... ... базаларында мамырдан қыркүйек айларына дейін ... Бұл ... ... арналған Каспий теңізінің жағалауында ... ... ... 16-20 жастағы жасөспірімдерге арналған «Жастар туризм ... Бұл ... таза ... жасалған, 4-5 адамға сыйымды
киіз үйлер және этнографиялық және ... аул ... Он ... ... кеш, ... ас үй, ... ойындарға қатысу,
спорттық жарыстарда бақ сынасу ... ... ... ... ... ... 1 ... Каспий теңізінің жағалауында орналасқан.
Демалушылар үшін екі орынды нөмір, қысқы бақ ... ... залы ... ... зал бар. ... ... емдеу ванна түрінде,
іш-құрлыс, барлық массаж түрлері және пайдалы теңіз ... ... ... ... ... ... ... душ (шарко,
Циркуляция), жылумен ... ... ... ... ... ... ... қайнар көзі қолданылады. Жылдам
қозғалмалы апарат – тері, жұтыну ауруларын және тұз ... қан, ... ... ... ... Демалушылар Маңғышылақтың тамаша
табиғи, архитектуралық ескерткіштері бойынша маршруттық экскурсияға қатыса
алады. Спорттық-сауықтыру, ... ... ... 2005 жылы ... ... Ақтау қаласынан 18 км жерде «Жылы жағажай» ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етілген. Онда «эконом класс» 36 нөмірлі «Теремки» қонақ үйі; ... ... ... 2 ... және 2 люкс класс нөмірлері, жартылай
люкс 14, «Стигл» отелі; бір VIP ... үш ... ... ... ... SPA ... бөлек жүзу бассейні, екі саунасы, балалар
алаңы, Фито моншасы, жаттығу залдары мен ... ... ... ... ... ... ... архитектуралық
интерьерлік сұлулығымен тәнті етсе, ... ... ... Егін су – теңіз жағалауында орналасқан, сауықтыру ... ... ... 300 адамға есептеліп салынған ... ... 4 ... ... әр қайсысында 15 адамнан. ... ... ... ... бассейін, кинотеатр, спортзал, балалар
алаңы бар. Бұлардан басқа теңіз жағалауында балаларға арналған «Фламинго»,
«Толқын», «Морячок», ... ... ... ... ... базасы мен лагерьі, «Ивушка», «Алтын құм», «Жемчужина»,
«Маңғыстау», «Факет», ... ... ... орналасқан [31].
Енді, туризм инфрақұрылымының негізгі тармағы ... ... ... орталықтары баршылық. Олардың ішінде ... ... «Жас ... «Каспий» спорттық кешендері. Басқалармен
салыстырғанда үлкендер мен ... ... ... ... ... жері спроттық кешен болғандықтан, қазіргі таңның
өзінде қаладағы салауатты өмір ... ... ... арту ... ... ... спорттық кешені қаладағы барлық спортқа сүйсінушілер
мен облыстық жарыстар орталығының ... ... ... ... ... ... жастарының алғашқы рекордтарын ... ... ... жыл ... ... ... ... етеді. Спорт кешенінде шетел
компаниялар және қала ... ... ... халықаралық жарыстар
өткізетін жабық теннис кортасы мен баскетболь және ... ... ... ... ... ... кешендерді таң қалдырады. Мұнда барлығы
жаңа жобады жөндеуден ... ... ... ... ... үшін ... ... қарастырылған. Сонымен «Жас қанат»
спорттық кешені қаладағы жастарды жаттықтырудан екінші орында тұр. ... ... ... ... ... боксының негізін құрған, ... ... ... Шохр Бүлтек ұлының құрметіне дәстүрлі халықаралық
турнир ұйымдастырылады. Турнирге мықты шетелдік және ... ... ... ... Бокс Федерациясының шешімімен 2009 жылы
өткен турнир «А» ... ... тең ... жеңімпазын «Қазақстан
Республикасының спорт Шебер» атағын берді. ... ... ... ... қаласындағы каратэ жастар спорт мектебі «Каспий» сорттық
кешеніне ... ... ... ... ... қабылдап, қомақты ақша
бөлінді. 7757 мың ... ... ... жеті жүз елу ... мың), оның ... мың ... ... қарсы құрылғыны орнатуға жұмсалған. Ақтаудағы қазақша
күрес және ... ... ... ... ... ... қатар, Аджип КК жаңа жоба зерттеу істері қарастырылды. Осындай
зерттеуден кейін жаңа спорттық ... ... құру ... ... ... және ... ... Теннис орталығы мен спорттық
кешенге «Манила» демалыс базасынан 2,3400 г жер ... мен 36 млн. ... Бұл жоба осы жылы ... ... ... ... саны облыс
бойынша 10,8% болса, оның ішінде 5% қала тұрғындары ... ... ... ... ... ең ірі ... орталықтары
«Ақтау», «Астана», «Ардагер», «Байтерек», «Юнность», ... ... ... ... орталығының экскизді жобасы. Кешеннің ортақ
алаңы – 5,345 м2. ... ... 8 ... ... ... ... ... боулинг, бильярд. Екінші қабатында: казино, ойын залы,
администрация. Үшінші қабатында қонақ үй ... ... ... ... мен ... ... бар. ... автотұрақ.
Байтерек сауда көңіл-көтеру орталығы Ақтау қаласы 27 ... ... ... Яғни бұл ... ... стандартта десек қателеспеген
болармыз. Өйткені жалпы жобасы Ресей дизайндарының қолынан өткен болатын.
Бұл орталықта адам талабына ... ... ... ... ... cinema» ... 326 орынды 3 залымен ерекшеленеді. Яғни, бірінші залы
– 84 орынды, ... – 114, ал ... ... (3D cinema ... ... ... ... жоспарланып, жоғары категорияда құрылған.
Кинозал жобасының дизайны Ресейдегі 500 кинотеатрды ... ... ... компаниясы жасаған еді. Сонымен қатар, оның ... ... 3D cinema» ... ... ... қабатында орналасқан.
«Бәйтерек»-көңіл-көтеру сауда орталығы Ақтаудағы алғашқы 3D ... ... ... ... ... залы бар. 14 ... ... көңіл-көтеру кешенінде өзіндік ерекшелігі бар, жастар
орталығымен кинотеатрлары және 9 шағынауданындағы Ардагер ... ... ... ... ... ... ... ірі
сауда-көңіл көтеру орталығы ашылды. «Ақтау» сауда-көңіл көтеру кешені 2009
жылы 10 желтоқсанда бар. Алаңы 50000 м2 және барлық ... ... ... орталығы деп айтсақ болады. Территориясында гипермаркет, сауда
бутиктері, тұрмыстық техника дүкені, ... және ... ... ірі ... ашылған паркинг, кинотеатр «Kinoplexx Aktau»,
спорттық зона, бассейн, теннис корты, футбол ... ... ... ... алаңы, SPA-орталығы, мейрамхана орналасқан. Ашылуына
Ақтау қаласының әкімі Қырымбек Көшербаев өз ... ... ... ... құрлысына 15 млрд тенге құйылған, 3300 ... жаңа ... ... отыр. Мұндай өте үлкен орталық әлеуметтік және экономикалық
тимділік пен табыс көзі. ... ... ... орталығының ерекшелігі
мұз айдыны болды. Мұз айдының көлемі 30x17 м ... ... ... AST. ... ... кешендердің ашылуы қала үшін
үлкен мақтаныш. ... ... ... орталықтар демалушыларға барлық
ыңғайлылық пен ... ... ... әсер қалдырады. Олай деуімнің
себебі, әр орталық ... ... ... ... сан ... ... ... етілген жаңа заман демалу кешендері,
яғни ... ашық ... ... сурет). Жоғарыда айтып
кеткендей қала экономикасының бүгіні мен ертені үшін маңызыды фактор, ... ... ... ... ... білімі мен әр сала бойынша
алған тәжірибесі [33].
Осыған байланысты, Маңғыстау облысы ... ... ... ... жылы ... қаланған Ш.Есенов атындағы ақтау ... ... ... ... ... ... ... оқытады: баклавриат, магистратура, докторантура. Университет
құрылым мыналармен таныстырылады: мұнай және газ ... ... ... ... ... ... және колледж.
Университет студенттер саны 8000, бірақ жылдан жылға ... ... ... ... ... ... экономика облысына және
Қазақстандағы басқада ... ... ... ... ... ... ... стандарттағы мамандандырылған кадрлар дайындау мақсатында
болады. Қазіргі таңда жаңа университеттің ... ... ... ... ... жаңа шағынауданнан 54 га жер ... ... оқу ... ... орталықтарымен кітапхана,
1500 орынды үш жатахана, спорттық-сауықтыру кешені, бассейн, мәдениет
сарайы, мұғалімдер үшін ... ... ... Ақтау қаласының туризм
инфрақұрылымын айта отырып, оның тартымдылығын сезіну, тамашалау үшін жыл
сайын келушілер саны арту ... ... ... ... институты. Әдістемелік мекеме. ҚазақсР
Қорғаныс миистірлігінің ... ... ... учелищесі Қазақстан
Республикасының Үкіметінің 1 ... ... ... ... құрылды.
10 шілде 2003жылы Қазақстан Республикасының Үкімет қаулысымен Әскери теңіз
институты болып тағайындалды. Институтта алты ... ... ... ... ... ... жаратылыс ғылыми және жалпы
кәсіби кафедрасы, кеме жүргізу кафедрасы, кеменің құрлысы мен төзңмдңлңгң
кафедрасы, ... ... және ... ... кафедрасы, су үсті
кемелерінің радиотехникалық қару-жарақ кафедрасы. Әскери-теңіз институты
теңіз ... ... ... ... ... дайындайды, бес жыл
дайындай отырып, шетелдік стандарт бойынша ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, бұл институтта жылдар
аралық жарыстар мен дайындық жұмыстары шетелден ... ... ... ... қазіргі таңда бұл институтті дамыту және көп қырлы жасақтау
мәселесіне байланысты елбасымыздың жолдауында ... рол ... ... ... ... ... қызмет ету мақсатында мамандар дайындау, күрделі
бағыт болып табылады. ... ... ... ... ... ісіне
мамандаған орта білімді түлектерді дайындайды[34].
Сурет 5. Ақтау қаласының 2009 ... ... ... түрлері бойынша
қызмет көрсетілген келушілер саны [20]
Мұнда 2009 жылы Ақтау мен Жаңаөзен қалаларына туризм турлері ... ... ... саны ... Екі қаланы салыстыра
қарайтын болсақ Ақтау ішкі 19058, шығу 2989, кіру туризмдері ... ... ... ... Жаңаөзен қаласынан асып түскені, ал ... ... ... 7790, 2000, 66 ... сәйкес келгендігі
байқалады. Яғни, бұл көрсеткіштер екі ... даму ... ... ... ... ... ... жылдардың көзі, ізі ретінде ұрпақтарына қалдыратын қазылмас
тарихи ... ... ... ... ... болады. Яғни, ол өшпес
мұра. Сол сияқты, Ақтау қаласыда осындай тарихи мұраларға бай және ... ... ... ... ... ... жылдары қаламыз көркейіп,
жасыл алаңдар, демалыс орындары көбейе түсті. Әсем Ақтау ... ... ... ерекше гүлдене түскендей. Сонау 1958 жылдары бұл
жерде тек ... ... ғана ... ... ... адамдардың,
өнерадамдарының, майталман кәсіби шеберлердің осы қалада ... ... ... ... ... ... ескерткіш дегеніміз кез-келген
жерге, кез-келген қоя салатын ... ... ... қатар, біздің қаламыздағы
ескерткіштер де тарихи маңызға ие және ... жері мен ... ... ... ... ... өнер адамдары. «Мәңгілік алау» қала
орталығында драма театрына ... ... 1985 жылы Ұлы ... ... тұрғызылған. 1941-45 жылдары Ұлы Отан ... ... ... 8200 ден ... жауынгер аттанып, одан тек бестен бірі
ғана тірі келген. Маңғыстау жауынгерлері қос майданда ерлік танытқан ... ... ... киіз ... ... Ашық таспен жасалған, ашық
мрамормен аппақ киіз үйді еске түсіреді. Ішкі көрінісі ... ... ... ... ... ... еден қара ауыр ... плиталармен
жасалған, қызыл граниттен жұлдыз, яғни онда ... ... ... мәңгі от жанып тұр. Жұлдыз ұзын қола дөңгелекпен айналдыра ... ... ... ...... ... ... алау»
2005 жылы 60 жылдығына орай жөндеу ... оған жаңа ... мен ... ... ... Үш жыл бойы алаң ... ... 2002 жылы В.И.Ленин
ескерткіші жөндеуден өткізілді. Қала әкімі өзінің қатысуымен ... ... ... ... ... ... Теңіздік тематикалық ерекшеліктерін
міндетті түрде белгілеген жөн. Ескерткіш тек қаланың ғана ... ... оның ... архитектуралық сәйкестік, көп ... ... ... жөн». Алматы скульпторы ... ... ... ... ... бірінші орын алды. «Самолет».7-9
микроаудандар арасында орналасқан ...... ... ... ... ... ... әскери ұшқыштарды қорғу ескерткіші. Құрлысына
150 м3 бетон қолданған. Қарама-қарсы орнатылған пилоны 14 м, биіктігі 7 ... ... ... ұшағы орналасқан. Жоба авторы – Третьяков,
Плетнев, ... ... ... ... ... ... – 1,
алаңына Зейбунянның зиг-заг плитасымен ... ... 1983 ... 1991 жылы 8 қазанда жыр дүлдүлі, ақпа ақын Қашаған Күржіманұлының
150 жылдық ... ... ... тұрғызылған ескерткіш. Қашаған К. «Адайдың
бес жүрегі» ... ақын 18-20 ғ. өмір ... ... ... бірі. 2000
жылы ескерткіш жаңартылды. Ұзындығы 4 м, ... 4 т. Ақын ... ... ... қалдыру сипатында, өлмес өшпес күйін тартып тұрғандай
қазақтың ұлтық аспабы домбыраны ... тұр. Ал, ... ең ... ... ... ... Кузмич те осы қала орталығында жерленіп, басына
бейттас орнатылған. Қаламыздың ... ... ... болған Каспий
аймақтың тау кен металлургия ... ... ... Рубен
Арамисобич Гергориян. Қаланың алғашқы құрлысына атсалысқан, тәуілікте 12-14
сағат жұмыс жасаған халықтың ... ... ... өзі ... еткен
комбмнат алдына бюс қойды. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін еркін
сөйлеп ... ... ... ... бірталай жерлестеріміздің
есімдерін ести бастадық. 1995 жылы 22-24 қыркүйекте 120 жылдығына ... ... ... шара ... ... Алниязұлының кітабы жарық
көрді. Соның бірі ату жазасын алған Адай ... ... ... ... ... ... сәулетшісі Көшер Байғазиев. 120.
Қазір ескерткіштер мемлекеттік қорғауға алынған. Келер ... ... ... ... ... ... сәні ... ерекшелене
бермек [36].
Жайлау Мынбаев. Ескерткіш Каспийдің ең биік ... ... ... ... ... ... өз сөзінде Монументпен теңіз
арасындағы қашықтық үлкен жолды алу ... ... ... жүрген: яғни
қарапайым жұмысшыдан, Республиклық орталық орындаушы ... ... М. ... отбасыда Александровск фортында 1892 жылы
дүниеге келген. Орыс мектебінің үш сыныбын бітірді. Жас кезінде ... ... ... жылдары Адов уезъдінде ревком болып
жұмыс жасайды. 1925-1927 жылдары қазақ АССР дің ... ... ... ... ... етті. Троцкистармен байланыста болды деген жаламен
Гурьевке ... ... ... ... ... ... 1929 жылы аурып
өмірден өтті. Тарас Г.Ш. Ол ... ... ... ... ... ... ... болашаққа мол сенімін әдемі суреттеген бірінші
жазушысы болды. Осы қалада тұрғызылған ... ең ... жылы ... Ол ... ... ... ақыны Тарас Григорьевич
Шевченконың 150 жылдық мерейтойы құрметіне орнатылған. Бұл ... ... ... халық суретшісі Воронский, скульптор Сукенко,
сәулетші Федров. Ескерткішті тұрғызуға 27 т металл кетті. Тарас Г.Ш ... ... ... терең оймен, әдемі, даңқты, оймен толыққан
біртүрлі ... ... ... ... ... ... Маңғыстау облыстық тарихи
өлкетану мұражайы Қазақстан Республикасының мәдени орталықтарының ең ... ... ... ... ... 9 ... 23 үйде ... негізі 1975 жылы қаланған, оның тарихтан, археология, этнография,
тарихи және мәдени колекциялар 50 астам ... ... яғни ... ... және тарих, археологиялық, табиғи бөлмеден ... ... ... ... ... мен ... ... болады. Геология залында карта, ... ... ... және Маңғыстаудың палеонтологиясы мен пайдалы байлықтары
суреттелген. Каспий теңізінің өсімдіктері мен ... ... ... ... бұл ... ... әр ... ерекше типтегі тамаша
экспонаттар бар. Табиғи залында басқа табиғи ... ... ... өсімдіктері мен жануарлары туралы ақпарат алуға болады. Сондай-ақ,
айтарлықтай қоры Маңғышылақ Үстірт аралы үшін ... ... ... ... ... ... ... туралы геологиялық
суреттеме беретін палеонтология ... ... ... ... залы ... XVIII ғасырдағы Маңғыстаудың келбетін жаңғыртады.
А.Г. ... ... ең ... 2 ... жыл ... ... палеотық мәдениетінің бір қатарын белгілеп берді. ... XIX ... ... ... және ... ... Қол өнер ... Маңғыстаудың бағалы тастар мен
ағаштардан дайындалған ұлттық ... ... ... бай ... ... ... киіз үй, ұлттық киімдері де жеткілікті. Бұл
байлық мұражайдағы мақтанышы болып отыр [38].
Маңғыстау облыстық ... ... ... - ... ... ... ... атқару комитетінің 1973 жылы 23 тамыздағы
шешімімен ... Оның ... Н.З ... ... ... ... 13400 данадан құрылған. 1976 жылы кітапхана орталықтандырылды. Ал
қазір кітапхана қорында 400 ... жуық ... және 1 ... ... ... ... 20 ... жуық оқырман келіп, оларға 400
мыңдай басылымдар беріледі. Кітапханада жасөспірімдер үшін «Талапкер», «Жас
суретші», «Шебер қолдар» ... ... ... ... ... ... ... адамдарымен әр түрлі тақырыптық кештер, кітап беташары,
конференциялар өткізіліп тұрады. Қазіргі ... ... сай ... қоры электронды каталогқа құюмен ... ... ... ... ... ... Сахналық өнер ұжымы. 1980 жылы Қазақ
КСРО Министірлігі Кеңесінің және ... ... ... ... ... ... ... ашылды. Театрдың ашылуына сол кездегі жас
қалаға бұрынғы кеңес елінің ... ... әр ... ... олардың отбасылары мен балаларының келуі, сонымен бірге ... ... ... тән ... ... орай ... ... таным табиғатын жан-жақты ояту мақсатын көздеушілік себеп
болды. Алғашында театр Ақтау қаласының 4 ықшамауданындағы ... ... ... ... ... 1981жылы 6 қаңтарда В.П. Катаевтың «Жеті ... ... ... ... ... И.В. Штоктың «Құдретті комедия»,
«Қуыршақтар күледі де ... ... ... Т.Г. ... ... ... ... «Меңіреу елсіз далада» атты спектакльдерін
қойып, ересек көрермендердіңде қошеметіне бөленді. 1988 жылы театрдың ... ... ... жылдары облыс әкімшіліктің қолдауымен театр ғимараты
жөнделіп жанартылды, көрермендер залы салынып, оның ... ... ... ұжым 1982 жылы ... ... ... фестевалінің
дипломаты атанды. Бұдан кейінгі жылдары театр тобы Қазақстан қуыршақ
театрларының 1 – ... ... ... ... ... ... көсе ... атты ұлттық спектакльді көрсетіп «ең үздік
режиссура» сыйлығына алған. Уақыт өте келе театр ... ... ... ... ... ... шығармашылық байланыс жасап келеді
айтарлықтай дәрежелі ... ... ... облыстық музыкалы драма
театры. Н.С. Жантөрин атындағы – ... өнер ... 2003 жылы ... «Қыз ... ... ... ... ашылды. Театрдың
шығармашылық ұжымын Алматы қаласындағы ... ... өнер ... ... ... ... ... репертуарынан ұлттық және
аударма пьесалар елеулі орын алды. Олардың қатарында Ш.Хұсайыновтың ... ... ... ... ... және ... бар. ... ұжымы 2003 жылы Н.И.Сацтың туғанына 100 жыл толуына
орай Алматы қаласында Республикалық ... мен ... ... ... ... Т.Әліпбаевтың «Томирис» спектаклін
көрсетті. Аталмыш спектакльді ... ... ... ... және актриса А.Наремгенова «көрермен көзайымы» номинациясы
бойынша ... ... ... ... айта берсек ... ... ғана емес ... үлгісімен, ішкі құрлысымен ерекшеленеді.
Театр ғимаратының ішінде спектакль көрсететін 200 ... ... ... ... 680 орынды 2 залы бар, 9 цех жұмыс істейді. ... ... ... ... мәдени концерттік мекеме.
Филармония Қазақ КСРО Мәдениет министірлігінің №72 бұйрығы негізніде 1975
жылы 1 сәуірде ... ... ... ... ... жастарға
музыкалық-эстетикалық тәрбие беру, жергілікті тұрғындарды классикалық
туындылармен таныстыра отырып, олардың рухани ... өтеу ... ... ... ... ... камералық ансамбль, қазақ ұлт
аспаптар оркестрі және «Ақжарма» фольклорлық-этнография ансамблі бар. ... 30 ... ... әкімінің шешімімен Филармонияға М.Өскенбаевтың
есімі берілді. 2006 жылы филармонияның кіші симфониялық оркестірі құрылып
жұмыс істей ... Абай ... ... ... Ақтау
қаласындағы негізгі көрінісі. Қалның мерекелік шаралары, концерт сауықтыру
кештері осы ... ... Таза ... ... балалар студиясы
Радугасында «Альтаир», «Меруерт», «Фламинго» би ... ... ... театры бар. Олар осы жердің беткі ұстар талантты топтары ... ... ... ... 1972 жылы ... ... ... қаласында құрылған. ҚР Білім және ғылым министірлігінің
Ботаника және ... ... ... ... 37,9 ... ... сирек кездесетін және ... ... ... өсімдіктер түрлерін зерттеумен айналысады. Қазір ... ... ... ... жалпақ жапрақтылар, жергілікті
флора, жеміс-жидек, ... ... ... ... ... ... бөлімдері жұмыс істейді. Ботаника бағының ... ... ... ... ... ... отырғызылған өсімдіктерді жерсіндіру,
қолайсыз климат жағдайында түрлердің өсуі мен биоэкологиялық ерекшеліктерін
анықтау, интродуцентерді ... ... ... ... мен
олардың көбею заңдылықтарына бақылау жүргізу, Маңғыстау ... ... ... ... өте ... түрлерді шаруашылыққа пайдалану, бау-
бақша және саябақ құрлыстарын ғылыми негізде ұйымдастыру, шығанақтағы ... ... ... ... ... ... 79 тұқымдасына
жататын 191 туысы бар. ... ... ... ... өте ... 51 түрі бар. Соның ішінде 19 түрі жалпақ ... 14 ... 12 ... жапрақты, 6 гүлдік өсімдіктер. Мұнда ғылыми қызметкерлер
өсімдіктер жамылғысының эстетикалық бағасының кешенді шкаласын; ... ... ... ... ... маңғыстаудың топрақ жамылғысы
жағдайының бір жүйеге келтірілген жіктелімін; интродуценттердің ... ... ... ... ... Еңбек Даңқ
мұражайы. Каспий маңындағы машинақұрлыс кешенінде орналасқан ... ... ... ... ... ... ... және соның
ішінде Ақтау қаласының құрылуын көре аласын. Мұражайдың ... 1992 ... ... осы ... бері ... ... және ары қарай
дамуына үлкен үлесін ... ... ... ... Осы ... шетел мемлекеттеріне таныстырушы, яғни Индия, Австрия, Белоруссия
басқару делегаттары келді. Мұражайды құру ойы 80 ... ... ... 1984 жылы ... ... ... маңы ... 25 жыл толды. Осыдан 2 жыл бұрын басшысы Маңғышлақ ... ... ... ... ... ... Расында, сол жылдары бұл
жерде жол, су тіпті ... ... жоқ. ... ... ... даму ... көрсету. Еңбек Даңқ мұражайы қаладағы алғашқы
болып табылады. Бұл ... ... ... мұражайды қала
территориясында орналастыру мүмкін болмады. Мұражайда көптеген макеттер, әр
түрлі марапаттарын дәлелдейтін құжаттар, қызықты суреттер, комбинат ... ... ... және ... ... ордендері мен комбинатқа
берілген грамоталары сақталған. Мұражайдын жеке бұрышы орташа машина құру
министрі Ефим ... ... ... ... ... ... үш
рет батыры, Лениннің он бірінші орден иегері. Оның еңбегі мынада: ол ... ... ... ете ... ... ... ... гүлденуіне
барлық жағдайды қадағалап кетті. Комбинаттың бірінші директоры ... ... ... бар. ... және қаланың дамуына қосқан
үлесінің ... ... 1966 жылы ... ... ... еңбек
марапатын алды. Ең үлкен стенд ауыр жағдайға ... ... ... сол ... ... ... арналған.
Қаламыздың болашағы үшін қолын жаймай еңбек ... ... ... ... қиын ... ... ... бірақ соған қарамастан аяғынан тік
тұрды. ... ... ... ... үшін ... ... қамтылған. Тарихи-мәдени қорығы 1980 жылы құрылған [40].
Облысымызда 12 ... ... ... ... ... ... сақтау
мақсатында іске қосылған. Мемлекет қорғауына алынған мемлектеттік тарихи
мәдени қорықта 139 нысан, оның ... ... ... жоғары 20
ескерткіш бар. Ғылыми зерттеу және өндеу жұмыстарынан ... 12000. ... ... деп ... ... ... ... экспозициялар үңгірлер
оазисі, ғажайып дала түсі, Үстірт пейзажы, шөлдің барлық түрлері мен ... ... болу ... туралы ақпарат алуға болады. Сонымен қатар,
бұл жерді адам қоғамының үлкен тарихи мұражайына ... ... ... ... ... адам ... ... ашады. Сондай-ақ, бұл жерде 9-19 ғасырларға сайкес келетін
архитектуралық ескерткіштер мен Ұлы ... ... ... ... ... қалалар, ежелгі көпестердің шіркеулерін, тас ғасыры мен қола
дәуіріндегі қорғандар бар. ... ... ... мұралар шебер ұжымдардың
қолынан өтіп зерттелуде. Яғни, зерттеушілер мен экспедиция құрушы адамдар
тобы ... ... ... ... пайдалана отырып, лекция,
көрмелер және экскурсиялық маршрут ұйымдастырады. Маршрут бағыты түбектің
табиғи, тарихи туристік рекреацияларымен ... ... ... ... ... Бор ... ... құрылыс. Ақтау шамшырағы 1967 жылы іске қосылды. Қаланың қазіргі
тұрғындары бұл теңіз шамшырағы не үшін ... ... 40 ... ... ... ... шамшырағы. неше түрлі аңыз-әңгімелерді ... Оны ... ... ... атағын паш еткен ерекшелігі-шамшырақтың
қаладағы 10 ... ... ... ... ... ... ... оның жарық көзі-шамның қуаты 1000 Вт. Әрбір шамшырақ өзіне белгі беретін
құрал жабдықтармен ... ... ... Ақтау шамшырағы келгендерді
қызықтыру үстінде. Шам жарық сигналдарын күшейтіп, белгілі бір уақыт ... ... және ақ ... түсіреді. Оптикалық құрал-жабдықтардың
көмегімен қуаттылығы жоғарлаған жарық көздері теңізшілердің түнде қалың
тұман ... ... ... ... ... ... ұзындығы 21 теңіз милиясына тең. Оны күн ... қосу ... өте ... тәртіппен орындалады. Маман-картографтар шамшырақтың
жұмыс кестесін бір жыл бұрын ... Бұл ... ... тек ауа
райы бұзылған кезде ғана ауытқулар баолады[6]. ... ... ... ... ... ... портының маңыздылығының артуына
байланысты, Ақтау ... жаңа ... мен ... жұмыстары
жүргізіліп жатыр. Яғни, алыста келетін кемелерге белгі беру ... ... ... ... ... ... алынып отыр.
2.3 Ақтау қаласы бойынша шолу экскурсия
Диплом ... ... ... Ақтау қаласы бойынша «Каспий
жүрегі – ... - ... шолу ... ... құрылды. Маршруттың
ұзындығы шамамен 18 ... 3 ... ... Экскурсия Ақтау
қаласының ең көрікті жерлерімен әсерлетілген. Яғни, маршруттың негізгі
нүктелері: Ынтымақ алаңы, ... ... ... ... сауда-
көңіл көтеру кешені, Байтерек сауда ... ... ... ... Н.С. ... атындағы музыкалық драма театры, Маңғыстау облысының
Туризм колледжі, Ақтау қонақ үйі, ... ... ... Маңғыстау
облыстық тарихи өлкетану мұражайы. Осы негізгі нысандарды пайдалана отырып
ашылатын ... ... ... тарихы, қаланың өзіндік ерекшеліктері
мен діни орындары, экономикалық жағдайы , мәдениеті [41].
Алғашқы нүктесі «Ынтымақ» ... ... Бұл ... ... ... ... ... қаласының тереңге созылған тарихы» атты тақырып
ашылады. Жалпы алаңның негізі 1999 жылы қаланған болатын. Жалпы көлемі: ... м, ... 100 м ... ... ... ... ... тұрған
«Ынтымақ» сауда орталығы. Орталықта Маңғыстаудың мәдениетін көтерер ... аса ... ... ... ... және ... ... қашалып жасалған сыйлықтар бар. Сондай-ақ, қазақтың ұлттық және
еуропалық киімдері сатылады. Ал, енді ... ... ... ... қаласында 2002 жылдан бері қызымет етіп келе ... ... ... ... ... оның ... тұрғандар Қазақтлеком мен Маңғыстау
облыстық әкімшілік орталығы орналасқан. Жолдың ... ... ... ... Ал, оң ... ... көкке самғаған Қазақстанның туы.
Оның биіктігі 30 м-ге дейін ... Ол 2009 ... ... ... ... ... түрде ашылған. Құрылу мақсаты:
«Бейбітшілік бекемділігі» [6]. Жанында тұрған 1995 жылы 22-24 ... ... орай ... ... мерекелік шара өтті, ... ... ... көрді. Соның бірі ату жазасын алған Адай
төңкерісінің төрағасы болған ... ... ... ... ... Байғазиев. 120. Қазір ескерткіштер мемлекеттік ... ... ... ... болар тарихи тұлғаларымыздың ескрткіштері
қаламызыдың сәні болып ерекшелене бермек [36]
Келесі бағыт 12-ге қарсы орналасқан ... 27 ... ... ... Бұл жол ... ... жылдары салынған. Жалпы ұзындығы 10
шақырым. Жол қаланың ең ... ... ... тұр. Бұл ... тақырып Ақтау қаласына тән өзіндік ерекшеліктері. ... ... ... мен ... ... жыр ... Соның бірі, жаңа
үлгіде салынған Байтерек сауда көңіл-көтеру орталығымен ... ... ... ... ... қолынан өткен болатын. Бұл орталықта адам
талабына қатысты барлық жағдай ... ... ... оның ... «Бәйтерек 3D cinema» кинотеатры ... ... ... ... көңіл-көтеру сауда орталығы Ақтаудағы алғашқы 3D
cinema форматтағы фильм ... ... ... залы бар. «Бәйтерек 3D
cinema» кинотеатры 326 ... ... ... ... ... залы ... орынды, екіншісі – 114, ал үшінші зал-цифрлы (3D cinema форматты) 128.
Кинозалы барлық талаптармен жоспарланып, ... ... ... ... ... ... 500 кинотеатрды жобалаған атақты «Asia
Cinemа» компаниясы жасаған еді. Кинозалы барлық талаптармен ... ... ... ... ... дизайны Ресейдегі 500
кинотеатрды ... ... «Asia ... ... ... еді. ... ірі сауда-көңіл көтеру орталығы ашылды. «Ақтау» сауда-көңіл
көтеру кешені 2009 жылы 10 ... бар. ... 50000 м2 және ... ... ... ... деп айтсақ болады. Территориясында
гипермаркет, сауда бутиктері, тұрмыстық техника дүкені, көңіл-көтеру ... ... ... ірі ... ... ... кинотеатр
«Kinoplexx Aktau», спорттық зона, бассейн, ... ... ... ... және ... балалар алаңы, SPA-орталығы, мейрамхана
орналасқан. Ашылуына Ақтау қаласының әкімі ... ... өз ... ... бұл ... құрлысына 15 млрд тенге құйылған, 3300 адамға ... орын ... ... ... өте ... орталық әлеуметтік және
экономикалық тимділік пен табыс көзі. ... ... ... ... мұз ... ... Мұз ... көлемі 30x17 м
құрайды, дайындаған австралиялық компания AST [33].
26 микроауданынан келесі нүкте ... ... ... ... Ата ... ... ... басқада діни орындары туралы тақырып ашылады.
Жалпы қалада ислам ... бет ... үшін екі ... және христиан
нанымында жүргендер үшін салыну үлгісімен айрықшаланатын 28 микроауданында
орналасқан жалғыз шіркеу бар. ... ... ... қабылдаушы ауласы
ретінде көмкеруге болады. Бұл мешіт қалада 2002 жылдан бері ислам дінімізді
берік ұстанушылар мен осы ... ... үшін адал ... ... ... минаретпен салынған. Тек, қала ... ... ғана ... қала ... маңызды архитектуралық элементі ретінде. Ол қаланың
доминатына ... ... ... ... де ... ... таңдалған. Маңғыстау даласы таң атқанда тамаша, биік ... ... ... мына ... әсемдете түседі. Енде мешіттің сол жағымен
бұрылып, 22 шағынауданына беттей, жолайы екі шағынаудан арасында ... ... бар ... ... ... ... ... болады.
Бұл бастапқы кезде Ынтымақ алаңында орналасқан болатын. Бірақ уақыт өте
келе Аналарға арналған емхана ... ... ... бұл ... ... ... ... келешекке деген ... ... күн ... ... тұрғандай сезім таратады [6].
Келесі негізгі бағыттың бірі «Білім туризмін жандандырудын негізгі
себебі ... сала ... келе ... ... шаруашылығы үшін жаңа
технологиялармен мейрамхана бизнесі және қонақ үй ... ... осы ... мамандандырылған кадрлармен туристік индустрияны
дамыту мақсатында 2009 жылы ... ... ... ... туризм
коледжіне» келдік. Бұл негізгі білім ордасы болып табылады. ... топ 167 ... ... ... ... ... Германия
мұғалімдері шақырылды. Туризм коледжінде территориясында ұлттық шеберлер
шеберлер мен қолөнершілер ... ... ... ... ... ... орындармен де қамтылған [42].
Ендігі 8 микроауданына түсетін жолдан Ақтау қаласының ... ... Бұл ... ... жан ... 6, 7, 9 ... қоршап тұр.
Осы жерде қаланың ескісі мен жаңасын бейнелейтін биік үйлерді, ... ... ... болады. Осындай тамаша көрініске үлес ... ... ... ... ... ... айтпау мүмкін емес. Яғни,
Н.С. Жантөрин атындағы – ... өнер ... ... ... 2003 жылы ... ... «Қыз ... спектаклімен театр шымылдығы ашылды.
Театрдың шығармашылық ұжымын Алматы ... ... ... өнер
академиясының актерлік бөлімін ... ... ... ... ... ... көсе», Б.Беделханұлының «Махамбет»,
С.Назарбекұлының «Ақбөбек» шығармалар бар. Театрда аянбай еңбек еткен бетке
ұстар режиссерлары ... ... ... ... айта
берсек театр тек қойылымдарымен ғана емес салыну үлгісі ішкі ... ... ... ... ... ... ... көрсететін 200 орынды, концерттер мен фильмдер көруге 680 орынды
2 залы бар, 9 цех жұмыс істейді. Бұл ... ... ... ... ... ... орын алып тұр [39].
Ендігі барып қызықтайтын орындарынның бірі 3 микроауданы. Бұл қаладағы
ең бірінші құрылған аудан. Сонымен қатар, микроауданда қосымша 3A, 3B ... ... ... ... 3A ... ... ... қаласынның
бірінші қонақ үйі «Ақтау» туралы ... кету ... ... ... қонақ
үйінің негізі 1964 жылы қаланған. Бұл жылдар қаланың енде ғана ... ... ... Осындай жаңа, жас-қаламызда ... ... ... болды. Алғашында қалаға келушілер осы қонақ үйге соқпай кетпейтін.
Уақыт өте келе ... ... ... ... ... басқада
орналастыру орындарына сұраныс артып, олардыңда саны күнен күнге өсуде.
Қазіргі таңда «Ақтау» ... үйі ... 5* ... ... осы ... 3*
категориялы орналастыру орындарының қатарында болып тұр. Ол 9 ... ... ... көңіл-көтеру орындары мен сауда
орталықтары ... ... ... қосымша қызметке кіргізілгендер
халықаралық байланыс, тегін интернет, ... ... ... Жыл
бойына қызмет етеді [30].
Келесі асыға күткен Ақтау қаласының айнасына айналған Каспий теңізінің
жағалауына бет бұрдық. Ақтау теңіз қақпасы ... ... ... ... ... атты ... ... Бұл 3 шағын ауданының оңтүстік
қырынан бұрылып 1 және 2 шағынауданына ... ... ... ... ... ... сол ... көріп тұрған обьект Шағала
санаториясы. Бұл жерде ... үшін екі ... ... ... ... ... залы мен ... ведео зал бар. Гинекологиялық,
бальнеологиялық емдеу ванна түрінде, ... ... ... ... ... теңіз желімен ауруларды емдейді, сауна ... ... ... душ, ... емдеу, электрожарықпен емдеу процедурасы
хлоридт-натривті минералды қайнар көзі қолданылады. ... ... ... ... ... теңіз жағалауында орналасқан тамаша
демалу орындары жастарға арналған «Манила» тынығу ... ... ... ... мен ... тастар, мөлдір, таза, ыстықты басар қоңыр салқын су
демалушылар үшін жайлылық пен ғажап күй ... ... ... демалыс
орнын тамашалағаннан кейін не көрседе барлығы ертегідей болатыныны анық
[31].
Ақтау қаласының ғана емес, бүкіл облысттың ... ... ... ... ... ескерткіші. Ескерткіш 7 микроауданы, қала
орталығы, драма театрына қарсы орналасқан. 1985 жылы Ұлы ... 40 ... ... 1941-45 ... Ұлы Отан ... ... ... дауыл қаққан атыс шабыс, қызыл майданда аянбай ... ... ... еске алу, ... сақтау мақсатында құрылған. Бұл
уақыттары Маңғыстау өлкесінен 8200 ден астам жауынгер ... одан ... бірі ғана тірі ... Ал, енді ... ... тұрғандарындай
қалың жұрт қазағымның киіз үйіне ұқсайды. Ашық ... ... ... аппақ киіз үйді еске түсіреді. Ішкі көрінісі көгалды, төмен
бұталы, гүлді клумбы. ... ... ... ... қара ауыр ... ... ... граниттен жұлдыз, яғни онда соғыста өлгендерге
символ ретінеде ... от ... тұр. ... ұзын қола ... ... ... « Ерлікпен отанды қорғаушылар – мәңгілік даңқ» [35].
Асулардың асылы, қадірлі тамашалаушы қонақтар ... ... ... 9 ... 23 үйде орналасқан Маңғыстау
облыстық тарихи-өлкетану мұражайы. Бұл ... ... ... ... ... ... тақырып ашылады. Яғни, Тарихи өлкетану
мұражай Қазақстан Республикасының ... ... ең ... ... ... ... 1975 жылы қаланған, оның тарихтан, ... ... және ... ... 50 ... ... құралған,
яғни қазіргі тарихи, этнография және тарих, археологиялық, ... ... ... ... ... ... Онда Маңғыстау облысының
геоморфологиялық және географиялық орналасуын тамашалайды. Геология залында
карта, геологиялық сурет ... ... және ... палеонтологиясы
мен пайдалы байлықтары суреттерінен хабардар болады. Ал, Каспий теңізінің
өсімдіктері мен жануарларын ... ... зал ... бұл ... ... әр түрлі ерекше типтегі тамаша экспонаттарын әңгімелейді.
Табиғи залында басқа табиғи ... ... ... ... ... туралы ақпарат алуға болады. Сондай-ақ, ... ... ... ... үшін ... Бұл бөлімінде Маңғышылақтың алғашқы
пайдалы қазбаларын іздеу, аймақтың өткені туралы геологиялық суреттеме
беретін ... ... ... ... бар. ... залы
б.з.д. XVIII ғасырдағы ... ... ... А.Г. ... ең ... 2 ... жыл бұрынғы Маңғышылақ территориясының
палеотық мәдениетінің бір қатарын белгілеп берді. ... ... ... ... ... және ... өмірін
суреттейді. Қол өнер бөлімі Маңғыстаудың бағалы тастар мен ағаштардан
дайындалған ұлттық ... ... ... бай және шеберлердің
қолымен жасалған киіз үй, ұлттық киімдерімен танысасындар[38]. Бұл байлық
мұражайдың мақтанышы ... ... ... ... өнеге-Ізгілікті із» (сурет
6).
Сурет 6. Ақтау қаласынның шолу экскурсиялық картасы [43]
Ақтау қаласының туристік инфрақұрылымы айтарлықтай жоғарғы ... ... ... ... әр ... ... ... үйлер, бизнес
орталықтары мен көңіл көтеру кешендерін ... ... Ал, ... ... ... бұл ... барлығы өзіндік құрылу
тарихымен, салыну үлгісімен ... ... ... ... ... ... мен тарихи-мәдени нысандарын пайдалана
отырып Ақтау қаласы ... шолу ... ... ... ... ... ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Туристік жобалардың анализі
«Менің аппақ қалам-тастан ... ... ... ... ... ... архитектуралық келбеті осы жолға сәйкестелгендей.
Ақтау болашақ және ... ... Мың ... Маңғыстау түбегінің
қайталанбас табиғаты мен ... ... ... ... ... мен ... ... жаңа туризм индустриясында және
халықаралық деңгейде паш ету үшін Ақтау қаласының орталық ... ... ... ... қыр ... ... олармен танысу үшін демалушы
немесе туристтерге жаңа заман талабына сай орын болу ... Осы ... қала ... ... ... жаңа жобаларды, туризмді дамыту
бағдарламалары қолға алынып жатыр. Облыста әзірленген ... ... бірі – ... ... ... аймағының құрылысы болып
табылады. Жоба ... ... ... туристік рынок
зерттеулері нәтижесі ескеріліп әзірленген. Жобаны іске ... ... мен ... бизнес жүргізудің әлемдік озық тәжірибесі тартылатын
болады. Яғни, Қазақстан Республикасының 2007-2011 жылғы ... ... ... ... ... құрылымын анализдеуде Ақтау қаласы 75%
инвестицияны өз құрамына ала отырып инвестиция көлемі бойынша ... ... ... ... ... ... қайнар көзі
шаруашылық субьект ... ... ... 60%, ... ... ... және қалалық бюджеттен 11%, айналым құралы 9%. ... ... ... құру ... ... ... ... факторы. Демографиялық жағдайда Ақтау қаласы тұрғындарға ... ... ... ... ... Маңғыстау облысында 2015
жылға дейін туристік кластерін дамыту бас жоспарды ... ... ... ... 14 ... ... ету ... бас
жоспарда 17 «сервистік нүкте» қарастырылған. Осы бағыт бойынша ... ... ... ... ... Оның ... ... қалашығы,
жоғарғы стандарттағы қонақ үйлер, мұражай «Маңғыстау», жаңа ... жаңа ... ... ... ... ... ... темір жолын салу, «Шебер аул», инвестициялық жобалар кірген [44].
Осы бағытта ... ... ... ... ... Өмір және демалыс
үшін қала. Яғни, Қазақстанда ... ... ... ... жобасы
болмақ. «Ақтау-Сити – Энергиялы қала» Жаңа қала Каспйи ... ... ... авто ... шығысында, аэропорттың солтүстігінде
шектелген квадратта орналасады. Жаңа қаланың басты жоспары макет және 3D-
жеке аудандары оның ... ... ... Жаңа ... ... ... ... өнделген: барлық обьектілер
теңізге қарап тұрады, барлық көшелер мен ... ... ... қатысты болса теңіз кромкасы тереңдетіліп, ланшафтысына тамаша
сәйкестендірілген аралда жаңа ... ... ... жеке ... Презентацияда айтылғандай жаңа қазақстандық ... ... ... әр адам ... специфекациясмен, ыңғайлылығымен жеке
бақытын табады, сонымен ... ... әлем ... ... ... жоба ... бастап 120 астам инвестор
компаниялары қызығушылығын танытуда. Қала ... ... 2020 ... 40 млрд. доллормен есептелінген. Құрлыстың ортақ алаңы - 3600 га
жағалау сызығынана 10 км. ... ... 3000 ... ... кіргізілген.
Оның ішінде жүздеген мектеп, дүкен, емхана, ондаған парк, мәдени-әлеуметтік
бағыттағы нысандар мен демалыс ... 5 млн. м2 ... ... ... ... ... яхт-клуб, ипподром, коттедж қалашығы, жол
байланыстары, мамандандырылған порт зоналар ... ... ... ... ... ... бұрын, оның толығымен ... ... ... ... ... бойынша «Каспий теңізінен –
Сити ... ... деп ... ... Өйткені, Сити деңгейі
халықаралық стандарта сәйкес, ... бес ... ... ... ... ... бірі. Сонымен бірге, бірінші тасы өткен
жылдың 1-ші қыркүйегінде Призедент ... ... ... ... ... келуімен салынды. Маңғыстау облысының әкімі
Қырымбек Көшербаев презентация қатысушыларының есіне салды. «Біздің ... ... даму ... және құрылатын Жаңа қала стратегиялық
міндеттер мен өсіп келе жатқан аймақтын мәртебесі үшін ... ... ... тек, ... ... ... емес, сонымен ірі мұнай орталығы мен маңызды
логикалық тамыры. Көрінісі–ірі туристік ... ... ... жоба
халықаралық деп айтуға болады, себебі инвесторлар мен мамандандырылған-
құрлысшыларды әр түрлі әлемнен жинаған. ... 2006 жылы Таяу ... ... және ... инвесторларынан құрылған «Kazemir Group» құрлыс
және конгомерат инвестициялық компаниясының құрамына ... ЖШС ... ... Ltd» ... ... Жобада активті басқару және
қонақ үй бизнесі ... үй ... «Saraya ... топ
құрамына кіретін «Millennium Development International» халықаралық
компаниясы істер атқаруда. ТМД ... ... ... «Kazemir
Group» президенті Амангелді Мақашев Каспий жағалау зонасы және аймақтын
қала экологиясы ... ... ... айтты. Қаланың болашақ
тұрғындары туралы айтатын болсақ, басжоспарда болашақ қалаға тұрушылардың
сұраныстары ... көп ... ... ... ... ... ... мен технологияларды қолдануына байланысты
халыққа өте тиімді болады. «Kazemir Group» ... ... ... ... айтуынша Ақтау-Сити қалашығы ... ... ... айтты. Бұған нөлден бастаған тәжірибесі бар Араб
Эмираты дәлел. Біз көрдік, ... ... ... ... біз ... ... біз Қазақстанның потенциалын ... және ... ... деп - Зияд ... ... ... Бұл жоба
Парсы шығанағындағы елдердің үлкен қызығушылығын шақыруда. Бір жыл бұрын
Ақтауды біз көргенде ол үшін ... емес еш ... жоқ деп ... деп ... ... Бұл ... ... бар: теңіз бай табиғы ресурс және маңызды
бағыты елді ... ... ... жауапкершілік. Қазақстанда
дамудың жоғарғы типі тез өседі және халықтың тұрмысы ... ... ... – бұл денісау экономика белгісі. Осылайша Жаңа Ақтау-Сити елді
тартушы орталықтын бірі болады (cурет 7). Сонымен бірге ол ... ... ... ... және ... каспий қоғамдастықтарына жақын. Жоба
мақсаты аймақтын туристік потенциалын жүзеге асыра отырып, соның ... ... ... Жаңа ... ... келуі – бұл тарихи уақыттың
көрінісі. Расында, демалу үшін жағалауда кофортабельді ... ... ... ... ... жаңа ... ... 7. Ақтау-Сити қалашығы [46]
Сонымен қатар, Ақтау-Сити жобасынан кейінгі, қалада ... үй ... ... ... кезде Ақтау қаласындағы қонақ үйлерде халықаралық
стандартқа сәйкес келмейтін, 700 жуық жатын орын бар десек, 2015 жылы ... саны 25000 ... ... болжамға сүйенетін болсақ, соған сай 4000-
5000 жатын орны бар ... ... ... болады. Осындай жатын орындар
келесідей түрде болу керек:
1. 5* категориялар 20% жуық.
2. 4* категориялар 30% жуық.
3. 3* ... 30% ... 2* ... 20% ... үй категориялыры әлемдік стандартқа сай болу керек. ... ... ... ... жаңа ... мұражайы орналасады.
Облыс тарихы, оның мәдени және тарихи ... ... ... қызықты түрде суреттеу. Ғылыми институт, жанында дүкен мен тамақтану
орнынын орналастыру мұражайға тамаша қосалқылықты ... ... ... ... тұрғындары мен сансыз шетелдік іскер адамдар үшін тартымды
жаңа гольф-орталықтарын ашу. ... ... алаң 36 ... ... ... клуб ... Сондай-ақ, даму үстіндегі Ақтау
қаласында әр түрлі спорт түрлеріне арналған жабық мекеме мен ашық ... бар жаңа ... ... ашу ... ... ... ... жүру, волейбол, гандбол, жүзу, гимнастика. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... игеру. Осы бағыт
бойынша негізгі мақсат мәдени, тарихи, табиғи ... ... ... ... Маңғыстау облысында зерттеу жұмыстары жүргізіліп, ... ... ... ... ... ... бірі, Қарақия-Қаракөл.
Бұл зона Ақтау қаласының ... және ... ... орналасқан.
Ол өзіне ең төмен жатқан ойпат Қарғия мен Ақтау ... ... көл ... ... ... ... ... отырған
территория көлемі 180000 га. Облыстағы керемет жерлер мен ... ... ... тамашалау мақсатында «Ақтау-Құрық-Кендірле»
электірленген теміржол ... ... ... асып, 300 млн $ көлемінде
инвестиция құйылды. Маршрут ... ... ... ... қаласынан
туристік зона Кендірлеге дейін созылады. 400 cыйымдылықпен ... ... ... 120-250 км жол ... ... ... ... тексерулер, видеобақылау камералар жүйесі, шектеулі
адамдарға арналған құралдар, музыка ... ... ... және адам ... ... ету ... ... Теміржол сымының бағасы бөлшектерінің техникалық анализін жүзеге
асырумен анықталды. Яғни, орналасқан жерінен 1км теміржол сызығының өзі 182
ден 242 млн ... ал ... ... ... панорамалы электрленген 36300
млн тенгеге жеткен [44]. ... ... ... ... ... ... ... көтеру мақсатында айтарлықтай жобалар
ұсынылды. Оған дәстүрлі және ... 11 киіз үй, ... ... ... ... кіргізілген. Бұл қызмет нүктелерінің әр қайсысында туалет,
душ, кондиционер, 80 жатын орын ... деп ... ... ... ... қаласы бойынша 2015 жылға дейін ... ірі ... ... ... жоба ... ... ... жүргізіледі. Ірі жобаларды талқылай отырып «17
сервистік нүктесіне» кірген Кендірлі ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері немесе қызмет ... ... ... ... ... іске ... құрлыстын барлығы
5* болады. Сонымен қатар, жобалар құрлысы ... ... ... ... ... халықаралық нарықта шарықтауына жол ашады емеспе. 2015
жылы Маңғыстау ... ... ... ... ... жобасына құйылған
инвестиция көлемі кестеде көрсетілген.
Кесте ... ... ... ... жобасына құйылған инвестиция ... ... ... ... |Нәтиже |
| ... ... ... ... |
| | ... |серіктестік | |
| | ... | | |
| ... ... ... | | | ... |6050 |54450 |60500 |13310 | |73810 ... ... ... ... ... инвестиция көлемінің орташа саны
көрсетілген. Яғни, мемлекеттік инвестиция 6050 млн. ... ... ... 54450 млн. ... ... ... ... 60500 млн. тенге
болған. Сол сияқты, ... ... мен ... 13310 млн.
тенге болса, ортақ қорытындысы 73810 млн. тенгеге жеткен. Бұл ... ... ... туристік жобалар 2007 жылы Маңғыстау облысының ... ... ... ... компаниясымен Маңғыстау облысынада
2015 жылға арналған туристік ... ... ... ... ... 12 ... 2008 жылы ... облысының жарлығымен облыстық сессия
маслихатында анықталып, өз ... ... ... ... Маңғыстау
облысында туризмді дамытуды жоғары сапалы деңгейге шығаруды көздейді, талап
етілетін сапалы турөнімдерімен әлемдік экономикаға ... ... ... қаласында дамытуға негізделген туризм түрлері
Теңіз қақпасы аталған Жас қала Ақтау өзінің ... ... ... ... даму ... адамның өмір сүруіне қолайлы
әсерімен елімізде маңызды орынға ие. Осыған орай қаланың ... ... ... ... бар ... ... жөн. Яғни, олар:
іскерлік туризм, қажылық туризм, балалар туризмі, ... ... ... ... ... туризм. Жоғарғы бөлімде осындай санқырлы
жобаларды ескере отырып Ақтау қаласында ... ... ... туады. Мұндай мақсатқа болашақта жүзеге асырылатын Ақтау-Сити
қалашығындағы бизнес орталықтар, офистік нысандар мен ... ... ... ... және ... ... дәлел болады. Осы тұрғыды облыс
әкімдігі жыл сайын өңірдің туристік әлеуетін көрсету мақсатында Халықаралық
туристік ... мен ... ... ... кәсіпкерлерінің
қатысуы қамтамасыз етіп отырды. Облыста өткізілген халықаралық және ... ... ... және ішкі ... ... және дамыту үшін
туристік компаниялар мен туризм ... ... ... және ... да мемлекеттердің мемлекеттік органдары өкілдерінің
қатысуымен тақырыптық семинарлар мен дөңгелек үстелдер өткізіледі. Имиджтік
саясатты ... іске ... ... ... халықаралық, республикалық
және облыстық іс-шараларға ұсынылатын жарнамалық және буклеттік өнімдер
жаңаланды. Ақтау қаласында ... ... ... ... ... ... конференциялар, көрмелер тұрақты өткізілуде. ... ... оның ... алыс ... көптеген қатысушылар
қатысады. Яғни, бұлар көбінесе қаланың басты ... ... ... ... өткізіліп тұрады. Маңғыстау облысы бойынша ... ... ... ... ... ... ... салу жобаланған. Яғни, аудан ... ... ... ... қаласына MICE* конгресс орталығы қажеттілігі анықталып,
конгресс-орталықты теңіз ... ... ... ... ... ... бағытынды жұмыс істеу үшін келесідей
жағдайлармен қамтамасыз ету жоспарланған :
1. Ұлттық және халықаралық конгресстер мен ... ... және ... ... мен ... ... ... Шетелдік фирмалармен жылсайынғы халықаралық кездесулер;
5. Концерттер және басқада мәдени жайттар.
6. ... ... ... ... кездесулер, тойлар.
Жаңа конференц орталықтың әртүрлі мүмкіндіктерін ескере отырып, оның
құрлыс кезінде 1800-2000 ... ... ... ... ... ... дамытуда негізі ұсынылатын шартар қаланың ... ... ... шеше ... әр ... ... бойынша туристік индустрияны
дамыту. Осындай жобалардың қолға алынуы, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... саның арттыра отырып,
жерімізде жаңа саты іскерлік туризмді дамытуға жол ашады [44].
Маңғыстау облысындағы теңіз бен жағажайдан басқа, ... ... пен ... ... ... ... ... айтуы
бойынша өңірді 362 әуле мекен еткен ... ... орын ... ... ... көне ... ... тарихы бар мәдени
ескерткіштердің тағылым бұршы сыйған асыл орда. Мұнда Бекет-ата, ... ... ... көп ... ... Қызылқала,
Үлкенқұдық, Дықылтас және басқалары көне қалалар мен киелі орындар бар.
Осындай ... ... ... ... ... қажылық туризмді дамытуға
үлкен мүмкіншілік жасайды. Сонымен бірге, облыс орталығы Ақтау қаласының
қасиетті орданың қабылдаушы ауласы ... ... ... ... облыс
бойынша жалғыз Ақтау қаласында ғана Бекет Ата мешіті орналасқан. Бұл ... 2002 ... бері ... ... ... ұстанушылар мен осы дінге
таңқалушылар үшін адал қызымет етуде. Маңғыстауда ... ... ... ... қала ... маңынан қажыларды орналастыру және қабылдау үшін
айтарлықтай кешен құрылған. ... ... ... ... кітапхана,
мұражай, ислам мәдени орталығын құру қолға алынған. ... ... ... ... ... ... жасау мақсатында келушілер үшін бір мешіт
аздық етеді. Сол себепті, Ақтау ... 13-12 ... ... ескі мешітті жөндеу жұмыстары жүзеге асуда. Жалпы ... ... ... ... мұсылман қауымының және қасиетті жерге
қажылауға келгендерге біздің дініміз, ... биік және ... ... ... ... жер асты мешіттері мен Маңғыстаудың меккесі
атанған қастерлі орындармен таныстыру. Яғни, осындай ... ... ... ... ... дүние жүзілік дәрежеде көкке жеткізу
[47].
Ақтау қаласында үстіміздегі ... 1 ... ... ... ... және ... дамыту мақсатында, арнаулы орта оқу
орындарының, жалпы білім беру ... ... ... ... ... ... ... қатысуымен семинар-кеңес
өткізілді. Қазақстан Республикасы ... ... ...... ... ... ... жорығын) ұйымдастырудың
кейбір мәселелері туралы» 2009 ... 27 ... №61 ... және
Маңғыстау облысы әкімінің 2009 жылғы 08 ... №33 ... іске ... туристік экспедицияның аудандық, облыстық кезеңін өткізу туралы
құжаттар әзірленді. Маңғыстау ... ... ... 15 адамымен
Ақмола облысында өткен туристік экспедицияның ... ... ... Каспий теңізінің жағалауында Ақтау қаласынан 25 км жерде
орналасқан «Жас қала» Халықаралық ... ... және ... ... ... ... уақытта орталықтың аумағында 50 орынды 10 киіз ... киіз үй ... ... ... мен ... ... ... жұмыс
жасауда. Онда бассейнмен сауна, монша бар. ... ... бар, ... ... ... ... спорттық алаңдармен қамтылған. Яғни,
балалар туризмін жандандыра отырып ... ... бір ... ... ... байлығы» атты турлар мен Қазақстан бойынша экспедициялар
ұйымдастыруды. Бұл туризм түрі ... ... боз ... ... ... кешенділікке тәрбиелеу [48].
Табиғи назар аударарлық орындары – Үстірт жазығы, Қаратау және
Ақтау таулары, Қарағия ... ... ... ... ... халықаралық туризм объектілері бола отырып, болашақта ... ... ... ... мүмкіншіліктер жасайды. Экстремалды
туризм дегеніміздің өзі ... бір түрі бола ... ... ... ... ... қатерлерімен, судың алып толқындарымен
арпалысу десек қателеспеген болармыз. Осындай әсерлі орындар кен ... ... ... бұл ... ... жолдары, құлаған жоталары,
созылған жыралары мен ақ қара ... ... ... ... ... ... ... туризм көбінесе жеңіл авто көліктерімен, соның
ішінде мотоциклдермен қызығырақ болады. Ол үшін: ... ... ... су ... құру және ... салу (орналасу орны, тамақтану объектілері, май құю станциясы
және басқалары), ... ... ... ... ... тур маршруттары бойынша барлық қажетті тізбектелген ... ... ... салу ... ... ... ... туристік ұйымдар сарапшыларының ... ... ... ... он жылда барынша әйгілі, әрі кез ... ... даму ... ... ... Бұл – ... денсаулық
және бос уақытын пайдалану проблемасына мейлінше біртұтас ... ... ... ... ... болмақ. Туристік әлеуетті зерттеу
қорытындысы көрсеткендей, Маңғыстау экологиялық ... ... үшін ... ие. Оның ... ... табиғи ландшафтар, көптеген тарихи
ескерткіштер, мәдени және этникалық мұралар құрайды.
Экологиялық туризм, туризмнің басқа да ... ... ... ... ... және кең ... инфрақұрылымды қажет етпейді,
алайда бұл ... ... ... ... ... ... етеді. Өңірде
реттелмейтін және бақыланбайтын - «жабайы туризм» дейді. Осы ... ... ... құру ... ... және тарихи құндылықтарды қорғау
үшін тамаша мүмкіндік болмақ. Ұлттық парктің дамуы үшін неғұрлым ыңғайлы
мынадай ... бар: ... ... қаласынан 100 км жерде орналасқан,
алаңы 480 мың га. Оған ... ... ... ... ... ... ... Оның аумағы 4,5 га құнарлы аралы мұнда әр
ауыл теңіз құрстары мен ... ... бар. ... ... ... қорық болып табылатын Үстірт 632 мың га алаңды алып ... ... ... мен ... ... ... ... түрлері, сондай-
ақ алуан түрлі флора сақталған. Қарақия-Қаракөл, Ақтау қаласынан 85 км
жерде. 180 мың га ... алып ... екі ...... ... ... ... бірі – Қарағия мен көптеген қоқиқаз қоныстанған Қаракөл
тұщы су ... ... ... үшін ... ... құру,
туристерге арналған бірегей ... ... ... ... сол ... ... ... мен қорғалуды қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Шет елдерде, ұлттық ... ... ... ... ... Қытайда) жыл сайын онда 1 млн. АҚШ долларын қалдырады.
Шетелдік дәрежеде Маңғыстау обылысында экологиялық ... ... ... ... ... ... экологиялық туризм бөлігінде халықаралық
ынтымақтастықты дамыту; табиғатты, ... ... ... мен ... мен ... ... жеке сектормен, үкіметтік емес
ұйымдармен серіктестікте генетикалық ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... саясат жасау; шағын және орта
бизнес өкілдері үшін техникалық, қаржылық және ... ... ... қамтамасыз ету; қоршаған ортаны қорғауға жауапты мемлекеттік
органдармен және ҮЕҰ-мен ынтымақтастық ... ... ... ... қатар, Ақтау қаласының сыртқы табиғатынан басқа ішкі құрлысына
үңіле қарайтын болсақ, өздерінің ... ... ... салынған
құрлыс ерекшеліктерімен, көрікті келбетімен көзге көрінер, таңқалдырар
тарихи мемориалдық ескерткіштері, театрлары және ... ... ... ... ... ... ... жазушысы Т.Шевченко,
екерткіштері мен Ұлы Отан ... ... ... ... ... ... ескерткіштері және Жантөрин атындағы театр, ... ... ... онымен танысудың өзі бір бақыт. Осындай бақытты
туристерге сыйлау мақсатында ... ... ... туризм даму үстінде.
Ал, енді соңғысы емдік туризмге келетін болсақ бірқатар артықшылықтарын
ескеріп кеткен жөн. ... ... бұл ... ... болатындай тағы бір
артықшылығы – Каспий теңізінің адам денесіне аса жұғымды минералдық тұздары
бар суы. Теңіз жағалауының көп жері суға ... өте ... ... құм,
түбі тегіс, аса тереңде емес. Бұл аймақта қазіргі Форт-Шевченко, Ералы,
Фетисова ... ... ... ... ... ... ... ауасы Қара теңіздің Кавказ және Қырым жағалауларына қарағанда
анғұрылым құрғақ. Бұл ... ... ... ... ... әсер етеді. Бұл жердің ылғалдылығы Ялта мен Евпаторияға қарағанда 3-4
есе кем, бұл оның ... ... ... түседі. Сонымен қатар,
аймақтың тағы бір артықшылығы ... ... ... ... ... құрғақ болуынан адам денесінен шығатын заттар тер арқылы ... ... көп күш ... ... ... ыстығы ылғалды кептіріп,
жердің бетін қыздырғанмен, адам ... ... ... бар екендігі
анық. Сол сияқты, Форт-Шевченконың төңірегінде екі көл бар: оның бірінен
жергілікті халық ас тұзын ... ... ... балшығын емдік мақсатқа
пайдаланады. Каспий теңізі суының литрінде 13-14 гр. тұз бар. Мұнда әсіресе
адам организміне қажетті ... ... ... және күкірт қышқылды магний,
кальций көптеп бар. Хлорлы калий мен ... ... де ... кездеседі. Бромды магний 0,05-0,07% шамасында. Сонымен, бұл
аймақтың мол күн сәулесімен ... ... ... ... ... ... көлдердің тұзды балшықтарын дұрыстап пайдаланған күнде Қазақстанның
теңіз жағалауындағы негізгі шипалы курорттарының бірі ... ... ... сары ... ... заттар алмасу процесін реттеуге, жүйке
жүйелерінің бұзылуына, буын ауруларына ем бола ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізгенде көптеген шипалы минералды
сулар табылған. Ақтау ... ... ... 20 км-дей қашықтығынан
хлорлы-натрийлі-бромы бар ... ... ... Бұл ... ... және шипалық қасиеті шетелдік әйгілі курорттар суынан кем
түспейтіндігі ... ... көп ... күкіртті-хлорлы-натрийлі
суларда кездеседі. Тұздылығы орта есеппен алғанда 5-6 грамнан кем түспейді.
Мамандардың пікірінше Қарақия ... ... ... ... атақты курорттардан артықтылығы дәлелденгенін айтады. Міне,
омы айтылғандар ... ... ... ... ... Ералы,
Фетисова төңіректерінде асқазан, тері, әйелдер аурулары мен және басқа да
көптеген ауру-сырқауларға шипалы ... ... тек ... ... ... ... ... әлемдік маңызы бар курорт ашуға да толық мүмкіндік
береді. Сол сияқты, Маңғыстау өңірінде көп өсірілетін түлек түйе мен ... осы ... ... мен ... ... ... шипа болады.
Оларды әсіресе өкпе ауруына шалдыққандарға ... ... ... дәлелденілген. Демек, бұл мүмкіншілікті тиімді пайдалануға болады.
Бірақ, өкініштісі бұл барлық шипалы қазынамыз өнделмеген ... ... қана ... ... ... Шағала санаториясы мен Ақтау қаласынан 18
км жерде Стигл спорттық-сауықтыру ... ... ету ... Бұл ... ... әр ... минералды суларын пайдалана отырып адамдарға
қызмет етуде. Бұл ... ... ... ... ... ... барлық массаж түрлері және пайдалы теңіз ... ... ... ... ... ... емдік душ
(шарко, Циркуляция), жылумен емдеу (парафинмен ... ... ... хлоридт-натривті минералды қайнар көзі қолданылады[2].
Қорыта келгенде туризмнің бұл түрін ... ... бар, ... байлықты пайдаға асыру мүмкіндігі бісендеу. Яғни, осындай минералды
сулар мен ... ... ... ... ... тек жерімізде емес,
халықаралық денгейге жеткізбеске.
3.3 Каспий теңізі бойынша туризмді дамыту
Әлемді ... ... ... ... ... ... ... орын
алып тұр. Қазақстанның теңіз қақпасы атанаған Ақтау қаласынын ... ... ... ... – 371000 км2, ... ... көлемі – 2340 км
шамасында. Айналасында ... ... ... ... Макачқала
секілді ірі мемлекеттермен, тамаша Авшерон, Ағрахан, Бозащы түбектері
орналасқан. Қазіргі таңда ... ... ... тән ... ... ... жайлы климаттық жағдайларын ескере отырып Маңғыстау
обылысы бойынша туристік кластерін 2015 жылға ... ... ... жоспарында маңызды туристік спектор ретінде көзге түсті. Осы тұрғыда
тек қазақстандықтар ... ... ... ... ... белсенді үлес қосатындарын айтты. Бұл бағыт бойынша қолға алынған
негізгі жобалар халықаралық ... ... ... және ... ... ... ... дамыту деп қарастырған. Теңізде желкенді туризм
ерте кезден бастап дамыған, ... бұл тек ... ... ... болатын, ал қазіргі ұсынылған кешен мүлдем ... ... ...... ... ... атты ... басталмақ. Сонымен
қатар, теңіз саяхаттарын ұнататын шетелдіктер біздің аймақтың суда ... ... ... мен ... ... ... қызығушылығын
танытуда. Ақтау қаласындағы жоғарғы класты туристік потенциялға әр ... ... ... ... үшін, тұрақты экологиялық манерде (ішкі
ортаға зиянсыз), табиғи ... ... ... ... ... айтылған
жобалар уақытында жүзеге асырылып тұрса, Ақтау ... 2015 жылы ... ... ... ... ... аймақ болатынына кім ... Бұл ... ... ... ... ... арал ... өскендігін көрсетеді. Бірақ, теңіз жағалауында кемеге ... жоқ, ... ... торына кірмеген шағын кемелер үшін
аялдамалар бар. ... үшін ... сөзі ... ... түсініксіз, бұл Қазақстандағы демалудың жаңа түрі. ... ... ... яхт ... орнында марина орналасқан. Егерде ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның теңіз
қақпасы Ақтау қосылмаса өкінішті ... еді. ... ... ... ... ... берген керемет сыйын неге пайдаланбасқа. Қаладағы
архитектуралық құрлыс ондағы яхты ... ... ... ... ... 150-200 ... ... барлық қызметпен қамтамасыз ететін аялдамалар
болады. Қазіргі таңда «Бриз» Қазақстандағы жалғыз 25 кемесі бар ... ... ... ... топтар. Болашақта бұл жер мүлдем басқаша өзгереді.
Жақынарада 2011жылы «AKTAU MARINA CLUB» ... жоба ... ... ірі және ... ... ... жобасы үшін аймақта АҚ «ИК
Маңғыстау» және ЖШС «Бриз А» компанияларының айтуынша күрделі кешен ... ... ... «AKTAU MARINA CLUB» ... үшін АҚ «ИК
Маңғыстау» консалтер болып қатысады. Жоба құрлысына келесідей нысандарды
жүзеге ... ... ... ... ... ... ... қызметтері, серфинг, дайвинг үшін суда жүзуге арналған киімдерін
беретін бөлім үшін нысандар, сонымен қатар қымбат емес ... ... ... ... кеме ... ... үй ... екі деңгейлі паркинг,
мейрамхана, кіргізілген 80 мың м2 көлемінде құрлыс кешенін орналастыру. ЖШС
«Бриз А» компаниясының директоры Андрей ... ... ... ... бұл өмір ... ... ... тамаша жағдай жасалған, бірақ суда
демалу инфраструктурасы дамымаған. Кеме маринасы 8 мың м2 алады, бұл ... 300 м. Жоба ... ... ... ... ... ... толқынды ұстайтын, сондай-ақ, ... ... ... ... үшін ... құрылғысын орнату. Бұл адамдар, суға түскен ... ... ... түсіруге, кеменің май алуының қауіпсіздігі үшін
маңызды. Жабық бухта су велисопедіне, серфингке, серуенде ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде бірнеше компания су құрылғылар ... «AKTAU MARINA CLUB» ... 60-70% ... және ... ... А. Чулаков өз сөзінде, бұл жерде балалар ... ... ... және ... ... ... спортта
балалар оқитын жалғыз орын екенің айтып кетті. Сол сияқты, қалалықтар,
тіпті ... ... ... ... өткізетін тамаша мүмкіндік
болады. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының Ақтау қаласында «Каспий ... ... ... ... ... ... ... Ресей,
Әзірбайжан, Өзбекстан, Қазақстан 80астам яхтсмен қатысты. ... ... ... ... және ... агенсттіктері
қолдауымен Астарханьдық «Ривмар» ... ... ... ... «Оптимист», «Кадет», «470» суда классты спорттық
«Ривмаровцам» ... ... топ тек ... ... қатысып
ортақкоманда арасында екінші орынды иеленді. «470» класты қайықтар арасынан
біздің жерлесіміз Совет Одағының сорт ... ... ... ... ... ... ... атанып ол халықаралық спорт шебері
нормативін орындады [50].
Сурет 8. Желкенді қайықта серуендеу көрінісі [50]
«Жайлы ... ... ... акваториясы және теңізде кез-
келген дәрежеде ... ... ... Қазақстанның желкенді
олимпияда орталығы болуы ғажап емес». Осы жобаның жүзеге асыра ... ... ... мен қонақтарына Төлен аралын тамашалауға балық
аулауға, жағажайда күнге күйуге, жылы суда шомылуға мүмкіндіктер ашылады.
Тоқмақ ... ... ... ... ... ... су аңшылығымен,
сонымен бірге ... ... ... ... ... ... көргеннен басқа қандай ... бар. Яхт ... ... ... жемісті бөлігі. Теңіз адамдарды ... ... ... ... ... құлап бара жатқан ақ қанатты құсты еске
түсіретін ақ ... ... көз ... ... ... ... ... демалыс сыйлайды. Жобаның келесі тармағы дайвинг туризмін дамыту
жолдары болмақ. Осыған ... ... су ... мектеп жобасын
жүргізу жұмыстары жүзеге асырылды. ЖШС ... ... Дайв Про» жеке ... ... ... обьект құрлысына жер бөлігін ... ... ... ... ... ... территорияны қолайландыру
жұмыстыры жүргізілуде. Геологиялық өрбіту жасалып жер ... ... ... ЖШС ... ... Дайв Про» 2007 жылы IDSA ... суда ... мектебі қатысты. CMAS су астына сүнгу
халықаралық ... ... және су ... жүзуді инструктурлармен
оқыту қолға алынды. Мамандандырылған суда сүнгу, сонымен қатар ... үшін ... ... ... ... сүнгіушілер мектебі
«Дайвинг клуб» құрылды. Көпқырлы суда жүзу катер облыстың ... ... ... да ... және тіркелді. NYD ... суда жүзу ... ... ... ... алу ... ... Осыған байланысты бірігіп іс атқару үшін ... Techosub ... Rana Diving & Marine ... ... ... ... Қазіргі таңда «МЕЗҚ Каспий Дайв Про»
компаниясы арнайы жобаны жүзеге асыру үшін ... ... ... ... жеке инвесторлармен және ЖТІЖ суда жүзу жұмыстарына
тікелей қызығушылығын ... NCOC ... ... жоба ... ... жүргізілуде. Арнайы жобаны барлық кәсіпорындарда
ұйымдастыру республикалық ... ... ... үшін жаттығу-оқыту
сборлары, облыстық ... ... ... жүргізу мамандандырылған оқу
курсын өткізетін болады. Дайвинг-орталығы Ақтау қаласында орналастырылады.
Әлемде ... ... 17 сі ғана бар. IMCA және IDSA ... берілетін шетелдік, ТМД елдері мен Қазақстан ... ... ... ... ... жеке құрал жабдықтарымен қамтылу. Каспий
теңізінің Жағалауындағы «Дарын» қосымша білім орталығына ... ... ... ... көлемінде қаржы бөлінді [50].
Соңғы және ең маңызды бағыт Каспий теңізі бойынша ... ... ... ... ... жоба ... Қазқстан Республика Басқармасы, Әзірбайжан
Республикасының Басқармасы Иран Республикасының Басқармасы ... ... РФ және ... Басқармасы арсында Каспий теңізі бойынша
круиздік маршруты ұйымдастыру келісім шартына қол қойылды. Арнайы ... ... ... круиз ұйымдастру сұрақтары қарастырылды. Бас
жобасында ... ... ... круизін ұйымдастыру сызығы» жұмыстары
жүргізілуде. Жобаны ... ... ... ... ЖШС ... ... Ресей, Әзірбайжан және Қазақстан портына кіруден басталатына туралы
келіссөздер ... ... ... ... қаласын каспийдегі 5 мемлекеттің
круизді ұйымдастыру жобасына кіруді және Fred Olsen, Color Line, ... кеме ... ... ... ... жоспарлануда.
Басты мәселерді қолға ала отырып шетелдік эксперттер ... ... ... ... ... Каспий теңізі бойынша круизге сұраныс
бар. Барлық нарық үшін сұраныс потенциалы жылына 90000, оның ішінде:
1. 52% ... 36% ... 12% ... ... ... ... ... мен Германиядан).
Сонымен қатар круиз құру барысында бірнеше маршруттар ... ... ... 9. ... теңізі бойынша круиз маршруттары:
сақиналы маршрут, ... ... ... жағажай
тур,
бір елге тур [50]
Каспий маңындығы елдер бойынша тартымды ... ... ... ... ... ... жеңісті дамуына жеке мемлекеттік серіктестіктер формасында
жетуге болады. Жеке инвесторлар ... ... және ... ... ... Мемлекет приса құрлысты Ақтау қалассында құруға инвестицияны
орталықтандыру қажет [48].
Қазақстан мен шетелдік жүзушілер эксперттері бақылаудан өтетін мектепте
жүзу медициналық ... ... ... да ... ... ... ... Осы жұмыстың негізгі бағытын ұстана отырып ... ... ... ... мен ... ... ... келе өз жобамды
ұсынғым келеді. Яғни, Каспий теңізі боймен ... ... ... бұл ... ... ... ... облыстық,
мәдениеттің алмасуына және перспективалы экономикаға, әр ... ... ... ... ... ... ... сәйкес қазіргі таңда біздің
елімізде жаңа жобалар мен жаңа жоспарлар ұсынылу үстінде. Елімдің ... ... ... ... теңізінде круиз линиясын құру. Бұл Каспий
жанындағы барлық ... ... ... жаңа ... ... ... және іскерлік алмасуда, мәдениет пен өнер ... өте ... ... ... ... есте ... керек. Сонымен қатар
Каспий круизі теңізді сақтап қалуда салиқалы көп ... ... ... ... табиғат бұрышы және әлемнің баратын суына айналады. Каспий
жағасындағы мемлекеттер үшін круиз ... ... ... ... ... ... табылады. Бұл жаңа нарықта ұлттық турөнімді жылжыту үшін,
туристік сферада ... ... ... ... ... ... түбірі болады. Круиздік бағдарлама Каспий жағалауындағы мемлекеттер
халықаралық ... ... жаңа ... шығуға үлкен мүмкіндік
туғызады. Сонымен қатар, Каспий круизі көпқырлы бағдарлама ... ... көп ... ... білімдері мен қаблеттерін ұсынады, тұрақты
жұмыс ... жаңа ... жол ... ... круиз бағдарламасы әр
түрлі ... ... ... бес ... немесе іріктеу бойынша,
экологиялық, танымдық, ... ... ... ... ... ... круизі.
Яғни, жоба барысында маршрут Ақтау қаласынан басталып, ... ... ... ... жас суретшілері мен
фототүсірушілер жұмыстарының көрмесіне экскурсия, ... ... ... ... бағдарламасы, Баку қаласында шығыс
мейрамханасынан тамақтану, ... жас ... мен ... ... ең қызықтысы біздің Каспийдін сұлулығымен, ерекше
құбылыстарын тамашалау ұсынылады. Негізінде осы ... екі ... олар ... ... толықтырады. Оның біріншісі:
Халықаралық экологиялық жастар экспедициясы «Каспий – тірі ... ... ... ... ... суреттер және дикоративті
өнер кіргізілген «Ән айтқан балық». ... ... ... ... – Түркменбашы (Туркмения) – Энзоли (Иран) – Баку (Әзірбайжан)-
Махачқала (Дағыстан) – Астрахань (Ресей) болуы ... Бұл ... ... ... ... оқу студенттері, мұғалімдері
мен оқымыстылары, қоршаған орта сұрақтарымен айналысатын қоғам ... ... ... өнерадамдары, ұйым жобасына қызығушылығын
танытушы. Жоба құру ... әр ... 12 ... кеме таңдалды. Осылардың
ішінде таңдалып алынғаны «Мария Ермолова» кемесі болды (9 сурет).
Сурет 9. Мария ... ... ... кеме ... ... ... ... кеменің негізгі
мүмкіншіліктері: кеме мұздық класс қатарында, сондықтанда жыл ... ... кеме ... 65 ... барлық кают қолайлы. Кеменің барлық
бөлімелері ауа салқындату жүйесімен ... ... ... 216
адам; ашық және жабық палубы, серуендеу галерейасы, бассейн; жүк ... ... 300 т ... ... жолаушылар жүгі мен карго-жүк, тиеуді өз кранымен
тасымалдау мүмкіндігі 20 дан астам ... ... Жоба ... ... бір елге тур, ... туры, теңіз үстінде жүзу ... Осы ... ... ... ... ... ... круиз құру
біздің экономикамыздың жарқын болашағының кілті. Сонымен қатар еліміздің
туризм ... ... ... көтере отырып, туристік өнімді дүние
жүзіне жоғары дәрежеде паш ету [44].
Жоғарыда айтылғандарды ... ... ... қаласында туризмді дамыту
бағытымен 60%, шетел инвесторлары 20%, ... және ... ... ... ... 9% көлемінде инвестиция тартылған болатын. Құйылған
қаржы ... ... ... ... ... үй, гольф
орталықтары мен «Маңғыстау» мұражайы, «Ақтау-Құрық -Кендірле» ... ... ... ... ... жобасына жұмсалу көзделген. Осыларды ескере
отырып, Ақтау қаласы бойынша туризм түрлерін дамыту жағдайы ... олар ... ... танымдық және экологиялық туризм, діни, емдік,
балалар туризмі. Сонымен ... ... ... тамша табиғатымен,
экологиялық ... ... ... ... ... туризм турлерін
дамыту шаралары қарастырылған. ... ... ... ... ... ... жағдайының өзектілігін анықтау мақсатымен «Каспий
теңізі бойынша круиз» құру ... ... ... ... ... ресурстары: табиғаты,
таулары мен түбектері, минералды сулары, әлемді танымал Каспий теңізі, еш
жерде қайталанбас ... ... ... бұл ... ... ... мүмкіндік бар екендігі анықталды. Ал, әлеуметтік қырынан ... ... ... ... ... қаласының экономикасын жандандыру
бағдарламасын сүйене отырып қала экономикасы жоғарғы ... ... ... ... Жалпы мұнда көлік құралдары, шағын ... ... мен ... ... ... негізгі сала ретінде қарқынды қызмет
етуде. Осы факторлар: біріншіден мәдениет пен татулық шеңбердің ... ... ... ... көтерілуіне септігін тигізеді. Бұл
келген туристерге әлеуметтік-экономиканың жан-жақты ... ... ... мен ... ... ресурстер таныстырудың
негізгі келбеті.
Ақтау қаласының туристік инфрақұрылымы айтарлықтай жақсы қырынан
көрінуде. ... ... ... әр түрлі деңгейлі қонақ үйлер, бизнес
орталықтары мен көңіл көтеру кешендерін ... ... Ал, ... ... болсақ, бұл нысандардың барлығы өзіндік ... ... ... ... Осыған байланысты, Ақтау
қаласының туристік инфрақұрылымы мен ... ... ... ... ... бойынша шолу экскурсиясы құрылды.
Жоғарыда айтылғандарды сараптай отырып Ақтау қаласында туризмді дамыту
бағытымен 60%, шетел инвесторлары 20%, республикалық және ... ... ... ... 9% ... инвестиция тартылған болатын. Құйылған
қаржы Ақтау-Сити қалашығы, халықаралық стандарттағы қонақ үй, ... мен ... ... ... темір жолы
және ұлттық парктер ұйымдастыру жобасына жұмсалу көзделген. Осыларды ескере
отырып, Ақтау қаласы бойынша туризм ... ... ... ... олар ... туризм, танымдық және экологиялық туризм, діни, емдік,
балалар туризмі. ... ... ... теңізінің тамша табиғатымен,
экологиялық тазалығын ескере отырып дайвинг, парустық туризм ... ... ... ... ... ... ... туризмді дамыту жағдайының өзектілігін анықтау мақсатымен «Каспий
теңізі бойынша круиз» құру жобасы ұсынылды.
Ақтау қаласынның ... ... ... ... ... өте құрғақ, шұғыл континеталды және тамаша табиғи
рекреациялық ресурстар шоғырланғандығы ... ... ... ... ... ... ... сипаттама беріліп, қаланың туризм
инфрақұрылы мен мәдени-тарихи нысандары толығымен ... ... ... отырып, шолу экскурсиясы құрылды, картасы жасалды.
Ақтау қаласының туризмді дамыту жағдайы бойынша Маңғыстау ... ... ... ... ... мақсатында көптеген бағдарламалар
ұсынылған болатын. Сол бағдарламаларға сүйене отырып, Ақтау ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын туризм
түрлері қарастырылды. Осы тұрғыда, Ақтау ... ... ... ... Бұл ... ... көбісін шетелден келген
іскер адамдар құрайды. Оларды туризмді дамытуға ... ... ... ... дамыған эконмикалық секторы қызықтырады. Осындай ... ... ... қалада бизнес орталықтармен бірге, «Гранд
Нур Плаза» қонақ үйі ашылды. Бұл қонақ үйде ... ... ... ... ... ұйымдастыруымен «Ақтау қаласының туризмді
дамыту болашағы» - атты ... ... ... жұмысты талқылай отырып туризм дамуына кері әсер ... ... ... атап ... жөн. ... ... ... қызмет көрсету
сервисінің төмендігі, орналастыру сыйымдылығының аздығы, ... ... ... облысы бойынша тур ... ... ... сапасыздығы мен жол бойында ... ... ... ... ... дамыту мақсатында рекреациялық
ресурстардың (Емдік туризм бойынша ... ... ... ... ... ... ... бір-ақ профилакториялық
сауықтыру санаториясы бар) толық өңделмегендігі; ... ... ... ... мен ... жетіспеуі сияқты кемшіліктері негізгі тежеуші
күш ретінде қарастыруға болады.
Осындай, кемшіліктерді қалпына келтіру мақсатында ұсыныстар ұсынуға
болады. Яғни, ... ... ... ... ... ... бірінші Ақтау
қаласынның тартымдылығын арттыра отырып, орналастыру орындарында қызмет
көрсету деңгейін жақсарта ... оның ... қол ... етіп ... болашақта қонақ үйге деген сұранысты арттырады.
Ал, транспорттық құралдарды пайдалану барысында олардың жүру жолдарын
қалпына келтіріп, жол бойына туристтік топ ... ... ... ... ... ... мен дүкендермен жасақталса.
Маңғыстау жері тамаша табиғатымен ғана емес, жер астында тұнып
жатқан минералды сулары, балшықтары және ... ... ... ... ... толығымен өңделіп, қолға алынбаған. Айтатын болсақ,
осындай бағалы қазыналардың құндылықтарын таразыға ... ... ... ... барлық ой түйінді сараптай келгенде Ақтау ... ... ... зор ... ... ... болашақта
туристік өнімнің халықаралық нарыққа еніп, шетелдік деңгейде қызмет ... ... ... ... ... Бесімбаев Е.Б., Маңғыстау облысының физикалық географиясы. Ы.Алтынсарин
атындағы Қазақстан білім академиясының Республикалық баспа кабинеті. –
Алматы, 2000. – Б. 7
2. ... Е., ... ...... ... 1973. – Б. 23, 25, 68
3. Қондыбай С. Маңғыстау географиясы. – Алматы: Арыс, 2008. – Б. ... ... Ә., ... мемлекеттік табиғи қорығы.-Жаңаөзен: Кең дала
қоғамдық бірлестігі, 2009. – Б ... ... ... Қ.Е., Аяған Б.Т., Маңғыстау энциклопедиясы. – Алматы: ... үйі, 2009. – Б 5
7. ... С., ... Е., ...... ... 1973. – Б 33,
51
8. Қазақстан Ұлттық энциклопедисы Т 1 Алматы: 1998. – Б 213-215
9. http://www.caspiy.kz/
10. БеловВ.И., Мангышлак - ... ... – М.: ... 1981. – ... Есенберлин І., Маңғыстау Майданы. – Алматы: 1978. – Б 24
12. Кривов А.С., Левин М.И., Шевченко. Архитектура ... ...... Қазақстан, 1982. – С 4-5
13. Куидина Ю., Узбаханов Н., Дуюмбаева А., Шевченко. – Алма-Ата: Жалын,
1979. – Б ... ... А.Ф., ... А.С., Утебаева М.М., Актау 1963-2003. –
Алматы: Өлке, 2003. – Б 3
15.
http://aqtau.kz/entertainment/photo/index.php?PAGE_NAME=section&SECTION_I
D=12#photo150888
16. http://www.elmedia.kz/kz/?p=2329
17. Қыдыр А. ... ... ... // ... – 2002. – №11 – Б ... Әріп Ғ. Ақтау халықаралық әуежайы: самғаудың жаңа ... ... – 2006. – №14. – Б. ... ... А. Не останавливаясь на достигнутом // Магистраль. – 2005.
–№ 14. – Б ... ... ... спорта и туризма Мангистауской области.
21. МАЭК. Мангистаумунайгаз // Рынок ценных бумаг Казахстана. 2007. – № 7-
8. –.Б ... ...... // ... 2005.- №1. – Б ... ... и ... использования физико-химических метотдов по
повышению нефтеотдачи на местрождениях АО «Мангистаумунайгаз».- Гл. ... Гл. ред. ... Гл. ред. ... Гл. ... Гл. ред. ... // ... ... комплекса: Докл. пятых междунар. ... ... Гл. ред. ...... 2007. ... ... Аманниязов К.Н. Отчий край: К истории геогр. и ... ...... 2002. – Б 25
26. www.mangystau.kzk
27. www.kazpravda.kz/index
28. www.Renaissance.com
29. ... ... http:/ ... ... http:/ ... ... Попова Н. Жизнь не стоит на месте // Огни Мангистау. – 2006. – №2. – С
6
35. http://yvision.kz/community/Актау(7292)/45319.html
36. ... А. ... ... // ... – 2003 – №16. – Б ... ... Т. Мыңбаевқа ескерткіш қойылды // Айқын. – 2007. –№3. – Б 5
38.
http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/participant/museum/mangystau_mus/firs
t.htm
39. http://aqtau.kz/b2b/entertainment/culture/151200/
40. Алмабетов Р.К. ... ... де ... қала ... ... – Б ... ... Б.В. Экскурсоведение учебник. – Москва: Советский спорт,
2002. – С 15
42. ... ... ... ... и ... ... ... Мангистауской
области до 2015 года.М Актау: 2008 – С 68
45. Қыдыр А. «Ақтау-Ситиге» жол басталды // Маңғыстау. – 2008 – №26. – 1 ... ... ... C., Эстетика ландшафтов Мангистау: перспективы для развития
туризма: – Алматы: Арыс, 2005. – С ... ... ... О., ...... ...... 1963. – С 7
50. http://touring.kz/rest/kaspiy/

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Рекреация ұғымы сұрақ-жауап түрінде196 бет
Туризмнің мәні әлеуметтік- экономикалық категория ретінде69 бет
"Өскемен қаласының атмосфералық ауасы және агроценоздарының ластануын бағалау"32 бет
«Ақтау теңіз порты» АЭА-ның даму концепциясы19 бет
Азаматтық қоғам және құқықтық тәрбие (Ақтау қаласы мен облысы материалдары бойынша)20 бет
Алматы облысының туристік рекреациялық географиясы61 бет
Алматы қаласының «Тоспа Су» тазарту аэростанциясы58 бет
Алматы қаласының ішкі нарығын жоғары сапалы өнімдерімен қамтамасыз ету21 бет
Алматы қаласының агломерациясын қалыптастырудың экологиялық ерекшеліктері35 бет
Алматы қаласының ауа басейнінің сапасын бақылауды басқару және ұйымдастыру37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь