Цифрлық тарату арналарын жобалау жайлы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Берілген мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
2. Техникалық сипаттама және БЖ циклінің құрлымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.1 Техникалық сипаттама және АКУ . 30 беру жүйесі циклінің құрлымы ... ... ... . 5
2.2 Техникалық сипаттама және ИКМ.120 . А беру жүйесі циклінің құрлымы ... . 5
2.3 Техникалық сипаттама және ИКМ.480 беру жүйесі циклінің құрлымы ... ... ... . 6
2.4 Цифрлық беру жүйесіндегі қолданылатын электрлік кабельдер ... ... ... ... ... ... .. 6
3. Регенерация аумағының ұзақтығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
3.1 Жергілікті аумақ желісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
3.2 Ішкі аймақ желісін есептеу ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
3.3 Магистрлды аймақ желісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 9
3.4 Қашықтықтан қоректену тізбегін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10
4. Генератордың кірісіндегі қажетті және күтпелі қорғанушылықты есептеу ... ... 12
4.1 Регенератордың кірісіндегі рұқсат етілген қорғанушылықты есептеу ... ... ... ... ... 12
4.2 Регенератор кірісіндегі күтіліс қорғанысын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
4.2.1 Симметриялы кабельдермен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
4.2.2 Коаксиалды кабельдермен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
5. Қажетті кванттау санының деңгейін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
5.1 Бір қалыпты кванттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 16
5.2 Кванттау сипаттамасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
6. Ақырғы құрылғының шуын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
6.1 Дискреттеу периоды кезіндегі номиналды мәнінен рұқсат етілген мөлшерге ауытқуын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20
6.2 Кванттау шуымен ипструменталды шу арасындағы қатынасты есептеу ... ... .. 21
6.3 Иеленбеген арналарды шудан қорғанысын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 22
7. ЦБЖ . нің сенімділігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
8. ХЭО (ТТХКК) G.821 ұсынысына сәйкес НЦА бойынша информацияны тарату сапасын нормалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
9. Қажетті станциялық жабдықтарды комплекттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27
9.1 Жергілікті желідегі стационарлық құрылғыны комплектациялау ... ... ... ... ... ... 27
9.2 Ішкі аймақтық желідегі стационарлық құрылғыны комплектациялау ... ... ... ... 27
9.3 Ішкі аймақтық желідегі стационарлық құрылғыны комплектациялау ... ... ... ... . 27
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 28
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Қазіргі заманға сай инженерлер нақты техникалык талаптарды қанағаттандыратын байланыс жүйелерін жобалай отырып, жобаланып отырған байланыс жүйесінде алынған беру әдістерінің потенциалдық мүмкіншіліктері толығымен іске асатын, байланыс жүйелерінің потенциалдыққа жақындату үшін байланыс жолдарының мінездемелерін жақсарту жолдарын бағалай білуі керек.
Көпарналы байланысқа бірден бір қойылатын талап жоғарғы эффектифті БЖ құру болып табылады. Көпарналы электробайланыс әдістерін қолдана отырып БЖ құру бір уақыт мезетінде бір арнамен бірнеше хабарларды таратуға мүмкіндік береді.
БЖ құруда бірнеше әдістер қолданады, яғни, таралу ортасына байланысты және берілетін информацияға байланысты әртүрлі арналармен және тракттерді құру. Қазіргі уақытта БЖ – де арнаны жилікпен бөлу және уақытпен бөлу түрлері қолданады.
Кең қолданыс тапқаны ол БЖ – де арнаны жилікпен бөлу, өйткені осы әдістің көмегімен көп арнаны құрастыруға қол жеткізуге болады. Бірақ соңғы жылдары арнаны уақытпен бөлу тез қарқынмен қолданысқа енуде, бұл әдістің барысында сигнал цифрлық формаға түрлендіру жолымен арна арқылы таралада, сонымен қатар арнаны уақытпен бөлу әдісінің қатесі арнаны жилікпен бөлуге қарағанда әлде құрлым аз 10 – 7 .
1. Зингеренко А.М. Баева Н.Н. Тверецкий М.С. Системы многоканальной связи. - М.: Связь, 1980г.
2. Баева Н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ. - М.: Радио и Связь, 1988г.
3. Иванов А.И., Гордиенко В.Н., Попов Г.Н. и др. Цифровые и аналоговые системы передачи. - М.: Радио и связь, 1995.
4. Берганов И.Р., Гордиенко В.Н., Крухмалёв В.В. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи. – М. : Радио и связь, 1989.
5. Левин Л.С., Плоткин М.А. Цифровые системы передачи информации. - М.: Радио и связь, 1982.
6. Многоканальные системы передачи: Учебник для Вузов/ Н.Н.Баева, В.Н.Гордиенко, С.А.Курицын и др.; Под ред. Н.Н.Баевой и В.Н.Гордиенко – М.: Радио и Связь, 1997
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ
Телекоммуникациялық жүйелер кафедрасы
Курстық жұмысқа арналған
түсіндірмелік жазба
Тақырыбы:«Цифрлық тарату арналарын ... ... Л. ... ЭМСк-06-1
Сынақ кітапшасының №…21
Алматы 2009
Мазмұны
Кіріспе
............................................................................
................................................... 3
1. ... ... 4
2. ... ... және БЖ ... құрлымы
................................................5
2.1 Техникалық сипаттама және АКУ – 30 беру ... ... ... ... Техникалық сипаттама және ИКМ-120 – А беру жүйесі циклінің құрлымы
..... 5
2.3 Техникалық сипаттама және ИКМ-480 беру ... ... ... ... ... беру ... қолданылатын электрлік кабельдер
.......................... 6
3. ... ... ... ... 8
1. Жергілікті ... ... ... 8
2. Ішкі ... ... есептеу ... ... ... ... ... ... 9
3.4 Қашықтықтан ... ... ... ... ... кірісіндегі қажетті және күтпелі қорғанушылықты
есептеу ........ ... ... ... ... етілген қорғанушылықты есептеу
.................... 12
4.2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... кванттау ... ... ... ... Бір ... ... ... ... ... ... ... ... құрылғының шуын ... ... ... ... кезіндегі номиналды мәнінен рұқсат етілген
мөлшерге ... ... ... ... шуымен ипструменталды шу арасындағы қатынасты есептеу
.......... 21
6.3 Иеленбеген ... ... ... ... ... ЦБЖ – нің ... ... 24
8. ХЭО (ТТХКК) G.821 ұсынысына сәйкес НЦА бойынша информацияны тарату
сапасын ... ... ... ... ... комплекттеу
..................................................... 27
9.1 Жергілікті желідегі стационарлық құрылғыны ... ... Ішкі ... желідегі стационарлық құрылғыны комплектациялау
............... 27
9.3 Ішкі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сай ... ... техникалык талаптарды
қанағаттандыратын байланыс ... ... ... ... ... ... алынған беру әдістерінің потенциалдық мүмкіншіліктері
толығымен іске асатын, байланыс жүйелерінің потенциалдыққа ... ... ... ... жақсарту жолдарын бағалай білуі керек.
Көпарналы байланысқа бірден бір ... ... ... ... ... болып табылады. Көпарналы электробайланыс әдістерін қолдана отырып БЖ
құру бір ... ... бір ... ... ... таратуға мүмкіндік
береді.
БЖ құруда бірнеше ... ... ... ... ... және ... информацияға байланысты әртүрлі арналармен және
тракттерді құру. Қазіргі уақытта БЖ – де арнаны жилікпен бөлу және ... ... ... ... тапқаны ол БЖ – де арнаны жилікпен бөлу, өйткені осы
әдістің көмегімен көп ... ... қол ... ... ... соңғы
жылдары арнаны уақытпен бөлу тез қарқынмен қолданысқа енуде, бұл әдістің
барысында ... ... ... ... ... арна арқылы таралада,
сонымен қатар арнаны уақытпен бөлу әдісінің қатесі арнаны жилікпен бөлуге
қарағанда әлде құрлым аз 10 – 7 ... ... ЦБЖ ... ... Lж = 66 ... ... Lі.а.=505 км
Магистралді Lм = 2400 км
2. ЦБЖ аппаратураларының типтері және кабель түрлері:
Жергілікті АКУ – 30, ... типі Т – ... ... ИКМ – 120 – А , ... типі ЗК – 1×4×1,2;
Магистралді ИКМ – 480, кабель типі МКТ – 4 жұбымен 1,2/4,6;
3. Құрылғылар мен ... ... ... үшін ... ... 65 дБ ширатылған
А0құр= 83 дБ шоқталған
А1құр= 80 дБ ширатылған
А1құр= 91 дБ шоқталған
Түзетуші күшейткіштің шу ... = 3 ... ... ... = 50 дБ
ҚКмҚО – дағы ҚК кернеуінің ... = 6 ... ... = 15 ... ... ... тұрақтылығының қоры:
∆Ақор= 10 дБ
Сигнал волюмінің ортаквадраттық ауытқуы:
σу = 2 дБ
Сигналдың орташа мәні:
у0 = -12
Келтірілген инструменталды түрлендіргіштің ... ... = 3. 10- ... кванттауынан минимальді қорғаныс:
А кв мин = 23 дБ
1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА ЖӘНЕ БЖ ... ... ... ... және АКУ – 30 беру ... ... ... параметрлері және атқаратын функциялары бойынша әмбебап арна
құру АКУ-30 аппаратурасы ... АЦҚ ... өте ... ... ... ... 1 НЦА және 30 ТЖ арналары ұйымдастырылады. Топтық цифрлық сигнал
АКУ-30 шығысының (қабылдаудың кірісі) жағында НДВ-3 (AMI коды ... бар) коды ... ... НЦА ... 16 ... ... және ... болған жағдайда КҚ-13 (ИКМ-30-4 кара) аппаратурасымен
қалыптастыратын топтық сигналды беруде ... ... ... ... ... ... 2,3,4 және
жүйелерімен жұмыс істеп, сәйкесінше ТЖ ... ... ... ... АЦЖ ... элементтік базасымен, конструкциялық
рәсімделуімен, жақсартылған электрлік параметрлерімен және ... ... ... ... ... мм
габариттері бар аналогты - ... арна ... ... ұстап тұру
қондырғысына орналастырылады. Осымен бірге онда енгізу құрылғысы (ЕҚ),
қосалқы электр ... ... ... қызмет көрсету құрылғысының
жиынтығы (ҚКҚЖ) ... ... ... өлшемдері бір ұстап
тұру құрылғысында 4 АКУ-30, 4 КИЭ, 1 КСО және 1 УВ ... ... ... ... сериялық түрде шығарылады.
2.2 Техникалық сипаттама және ИКМ-120 – А беру жүйесі циклінің ... МКС ... ... ... бір және төрт ... ... зонаішінде жұмыс істеуі үшін арналған. ... ... ... түрінің екіншілік ЦБЖ-сы болып табылады.
Бүның көмегімен әр бағытта 4 ... ... ... ... және ... ... қызмет арнасын ұйымдастрады.Топтық ЦБЖ
-нің топтық жылдамдығы 8448 кбит/с.
ИКМ-120А аппаратурасының ... ... ара ... — 600 ... -рі әр 5±0,8 км - ден ... ҚКҚО әр200км - ден ... ... ... ... - 8 кГц. ... ... ... сай келеді. Цикл 4 қосалқы циклдарға (Қ0Д1Д2,ҚЗ)
бөлінген. Әр қосалқы циклдарда 264 тактілік интервалдар бар. ... ... (2048 ... ... ... екі екі ... бар ... екі жақты келістіру кезінде жасалады.
Біріншілік құрамдық ағынның (ҚА) ... ... әр ... ... ... 64) тактылық аралықтарында беріледі. Екшші КП-те
беріледі ТИ,10,14,18,...262, үшінші ТИ 11,15,19...264, және төртінші ... ... ... ТИ ... ... ТЙ 3
П1,2,3 төртіншісінікі ТИ 4 Ш,2,3. ... ... ... ... ... символ: біршшісі біріншісі КП - ТИ5 П3,екіншісі ТИ6 ... ТИ7 ПЗ және ... ТИ8 ПЗ - де ... ... ... кезде балласты позициялар ТИ3...12 ... ... ... -да. ... ... ... сигналы ТИ5...8Ш
-да. Жүйелік, технологиялық арналар ТИ5...8 ПЗ-те ұйымдастырылады. Циклдық
синхронизмнің кайта ... ... орта ... 0,75 мс. ... ағындардың жылдамдықтарының максимал келістіру жиілігі 102Гц. ЕУТҰ
және КП мен енгізілетін уақыттың флюктуациялар 10 Гц - тен жоғары ... ... 6% ... және 10 Гц - тен ... ... ... аспайды.
3. Техникалық сипаттама және ИКМ-480 беру жүйесі циклінің құрлымы
ИКМ 480 аппаратурасы зонаішілік жөне магистралды ... ... мм МКТ-4 ... ... ... ... үшін арналған.
Апппаратура БЖ 480 ... ... ... 34 368 ... жылдамдықпен
ұйымдастыруын қамтамассыз ... ... ... ... сұлбамен
ұйымдастырылған. Аппаратура құрамына үшінші реттік ... топ ... ... ... ... ... ... көрсетілмейтін
қайтаөндіру орындары, және келесі бақылама өлшеу құрылғылар ... ... ГК34, ... еліктемесі (иммитатор) ИКУ-34, ... бар ... ... ... және ... тексеру пульті (ГШРПТ-34) бар. 1,2/4,4 мм ... 17 184 кГц ... ... тактілі қайта өндіру аймағындағы
өшуін және де кабелдің ... ... және ... ... ... ... өлшеуіш құрылғысы, регенератордың
шығысындағы импульстін амплитудасы мен қателер коэффициентінің шамасына
қарай ... ... ... ... ене ... ... ... қамтамасыз ететін ПКРУ-34 қайта ендіріу аймағын бағалау
құрылғысы ... ... беру ... ИКМ 120 ... ... ... жылдамдықты 4 цифрлық ағынды биттік біріктіру арқылы топтык ағынды
кұру жүзеге асырылады. СЛТ ... ... ... құрылғысы ҚКмҚО-ы
арақашықтықтан қоректендіру, кабелдің өзге жұптары ... ... ... асыруды қамтамасыз етеді. Екі ҚКҚО ... ... 200 км. ... ... ... ... 3 ... құрылғысында екі жакты жылдамдықтарды келістіру және ... ... ... ... ... және ... жұмыс
режимдері қарастырылған. ФАПЧ қондырғысында жазу және санау моменттері
арасындағы ... ... ... туралы аралык, хабар қолданылады. Бүған
қарамастан жиіліктің барлық диапазондарында ҮУТҚ ... ... ... мәні 5% ... ... синхрондау жүйесі - адаптивті
ҮУТҚ құрылғысында топтық сигналдарды КВП-3 немесе ЧПИ кодтары аркылы құру
мүмкіндігі ... ... ... ... ала ... ... сигналдау жүйесі автоматты түрде ... блок ... ... ... Әртүрлі станцияларда орналасқан ҮУТҚ құрылғыларының
арасында дельта модульяцияны қолдана отырып цифрлық арна ... ... ... кұру ... ... ... беру жүйесіндегі қолданылатын электрлік кабельдер
Регенерация ұзындығын есептеген кезде, байланыс ... ... ... білу ... өшу коэффициентш, өтпелі
өшуін, толқындық кедергісін және т.б. Әр түрлі ... ... ... мәндері сызықты кабелді сипаттамалар анықтама
әдебиеттерде ... ... ... ... ... ... келістірілген есептік қатынастар және орташа мәліметтер
қолданылады.
Көпжұпты ... ... ... кабелдер үшін
өшу коэффициентінің орташа мәнідері 4-ші ... ... (1024 ... ... типі |Т-0,5 |Т-0,6 |Т-0,7 ... ... |
|(, дБ/км |20,5 |18,2 |16,1 |17,1 |12,6 ... ... ... ... ... ... ... жиілікті симметриялық және коаксиалды ... үшін a(f) ... 5-ші ... ... ... ... ... асыруға
болады. Дәлдігі практикалық есептеуге жеткілікті кабелдік тізбектердің
толқындык кедергілерінін Z„ ... ... ... ... ... есептеуге болады. Бұл мәндерде 5-ші кестеде келтірілген.
Т типті симметриялық ... ... ... үшін Zт ... ... 10 Ом, ал ТП типті үшін ZT= 120 Ом-ға тең.
Электрлік құрылыс ұзындығы ... ... ... ... және ... олар 1000 м -ден ... ... электрлік кабелдердің барлык түрлері үшін құрылыс ұзындығы 825 м деп
алуға ... және ТПП ... ... ... параметрлерінің біркелкі
еместігі; сонымен бірге 1024 кГц жиілікте анықталатын өтпелі өшуліктерінің
біркелкі емеспгі тән. Әр ... ... ... және толқындық
кедергілерге қатысты функциялардың өшу ... ...... типі |((f), ... |Zв, ом |
|1 |2 |3 ... ... |5,22(f + 0,21f |140 ... ... |9,1(f + 0,23f |160 ... ... |5,24(f + 0,15f |163 ... ... | | ... ... |4,74(f + 0,22f |164 ... 4х4х1,2 |4,8(f + 0,21f |164 ... ... |5,07(f + 0,16 |169 ... 2,6/9,4 |2,43(f + 0,0078f |74 ... 1,2/4,6 |5,26(f + 0,017f |73 ... әсер етуші жұптар үшін иілімдік ширатылуы бар ... ... ... өшудің А0 орта мәні 64-75 дБ арасында болады
(бөлгіш жұптар санына ... ал әр ... ... ... үшін ... ... ... 72...84 дБ болады.
Бір-біріне әсер етуші жұптар үшін, шоқтық ширатылуы бар негізгі шоқтың
ішшде орналасқан кабелдер үшін Ао орта мәні 65...85 дБ ... ... ... санына байланысты), ал әр түрлі негізгі шоқтарда
орналасқан жұптар үшін А0 мәні ... 80...95 дБ ... ... ... ... ... - дің алыс ... өтпелі өшуліктер мәні (құрылыс ұзындыктары
үшін) Ао-дің келтірілген мәндеріне карағанда 15...20 дБ-ға көп.
Жоғарғы жиіліктегі симметриялық кабелдер үшін өтпелі өшуліштер ... МГц ... ... ... ... ... болады.
- жақын ұшында -60...70 дБ;
- алыс ұштарында 80...90 дБ.
2. РЕГЕНЕРАЦИЯ АУМАҒЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫН ЕСЕПТЕУ
3. 1 Жергілікті аумақ желісін ... ... ... ... отырып регенерация аумағының ұзақтығын
анықтаймыз:
lРЕГ = аНОМ / ((f), км
(3.1.1)
мұндағы аНОМ =36 дБ – аймақтың номинальді өшуі;
((f) = 18,2 ...... Т-0,6 ... f = 1024 ...... өшу ... = аНОМ / ... км
ә) Жергілікті аймақ желісіндегі қолданылатын регенераторлардың ... = lЖ / ... lЖ = 70 км – ... желі ... = lЖ / lРЕГ ... 35.389=36 регенератор бар.
б) Қысқартылған аймақ ұзақтығын анықтаймыз:
lҚАЛ = lЖ–К ∙ lРЕГ = ... ... ... ... ... ... км
(3.1.4)
Жергілікті аймақ үшін Т- 0,6 кабелін қолданғандықтан ҚКҚО – ны әр ... ... ... сонда 3 қысқартылған аймақ келесідей болады.
3.1 – Сурет. Жергілікті аймақ желісінің құрлымы.
3.2 Ішкі аймақ желісін ... ... ... мәнін бағалау үшін келтірілген қателер
ықтималдығымен қолданып ... ... ... ... = 5,23 + 11 lg lg Р ... + 20 lg (mу -1) + ... , ... Рқат – бір регенератордың қате ықтималдығы, mд = 3 - цифрлық
линиялық трактідегі деңгей коданың саны; ∆Aкорғ =11дБ - ... ... ... оның ... идеалды еместігі және түрлі тұрақты
емес фақторларды есептейді; Рқат =10- 8 - ішкі ... желі ... = ... lg Р қат1-1 +20lg (mу -1)+ΔАқорғ ... ... ... қорғану:
Ақор.БЖ. = РПЕР + 21 - 10 lg F – 10 lg(fТ / 2) – ... , ... ... 10 - 12дБ - ... кірісіндегі тіктөртбұрыш
импульстің абсолютті шаң қуат деңгейі; F-күшейткіштің коррекциялау шу
коэффициенті; fT - ... ... ... ... ... fТ = 8.448
МГц; Ац=α(fесеп).l, дБ-регенерация аймағының ұзындығына тең кабель өшуі; 1Р
-регенерация аймағының ұзындығы.
Кабель типінің мәні α (feceп) – 5 ... ... 5,22= ... ... = РПЕР + 121 - 10 lg F – 10 lg(fТ / 2) – ... ...... – 1,175∙11,801= 126,743 – 13,866
Ақор.БЖ > Ақорғ .СТ теңсіздікті ... ... ... табамыз.
lРЕГ = (126,743 – Ақор.р.е.)/13.866 = (126,743 – ... ... ... , ... / lРЕГ= ... 40 ҚКмҚО бар;
lҚАЛД=lІШ.АЙМ– ... ... ... =24.32/2 = 12.16 ... – 120 – А ... үшін ҚКҚО 290 км – ден кейін орнатылады, сонымен
қысқартылған 2 аймақ келесідей болады.
3. – Сурет. Ішкі ... ... ... ... аймақ желісін есептейміз.
Қорғаныстың рұқсат етілген қателер ықтималдығын қамтамассыз ететін
мәнін бағалар үшін келесі формуланы қолданамыз:
Ақор.р.ет. = 5,23 + 11∙lg lg ... + 20 lg ... + ... ... Ркат1 - бір регенерация қате ықтималдығы; mу = 3 – цифрлык
сызықтық трактегі деңгей кодының саны;
Магистралды аймақтағы беру ... КВП-3 және ... ... яғни үш деңгейлі кодтары қолданылады.
∆АК=11 дБ - ... ... ... ... ... идеалды еместігін және түрлі тұрақты емес факторлары
ескеріледі.
Рк= 10 - 9 - магистралды аймақтық желі үшін;
Ақор.р.ет. ... lg ... +20lg ... = 22.2506 ... ... ... = PБЕР + 121-10lgF - 10 lg (fТ/2) – 1,175AЦ ... РБЕР = 10 – 12 дБ ... ... ... ... ... деңгейі; F= 6 – түзетуші күшейткішінің шу
коэффиценті; fТ – берілген БЖ үшін тактілі жилігі, fТ = 139,264 МГц; АЦ ... дБ – ... ... ... тең кабель ұзындығының
өшуі; lРЕГ – регенерация аймағының ұзындығы.
((fесеп) - мәні кабель типіне сәйкес кестеден алынады.
((fесеп)===45.07 дБ/км;
Ақор.БЖ. = PБЕР + ... - 10∙lg (fТ/2) – ... 12+121 – ... ... ... 106.799 – ... - ... шешімі регенерация аймағының
ұзындығын табу болып табылады.
lРЕГ = (106.799 – ... = (106.799 – ... 52,95 ... ... ... ... ... 5009 ... ... =8000 – 5009 ∙1,597 = 0.627 ... ... үшін ҚКҚО 240 км – ден ... ... сонымен қысқартылған
23 аймақ келесідей болады.
3. – Сурет. Магистралды ... ... ... қоректену тізбегін есептейміз
Линиялық регенераторлардың қашықтықтан коректендіруі негізінен "сым-
сым" сұлбасы ... ... ... ... ... ... кабелдердің орталық тарамыстары аркылы тұрақты токпен ... Бұл ... ... ҚҚ ... ... қосылады.
Қашықтықтан қоректендіру тізбекке ҚҚ блоктарынан беріледі, олар немесе
ҚҚ тіреу қондырғысында, немесе ... ... ... ... ... олар өз кезегінде ақырғы АО-да және аралық қызмет
көрсетілетін ҚӨ орнында орналасады. Осымен бірге кашықтықтан ... деп ... ... ҚКҚО секциясында (немесе АО-ҚКҚО) қашықтыктан
коректендірудін екі ... ... ... ... бір ... ал ... екінші бөлігі келесі ҚКҚО-дан қорек алады (ҚҚ ... ... ... екі ... үшін аралас шлеифтері бойынша).
ҚҚ блогының шығысындағы кернеуді есептеген кезде ь аумақтарындағы және
ҚКмҚО-дағы кернеу түсулерді ескеру ... ... = ... ... ... Іққ - ... ... ... Rо - ... ... ... тоққа көрсетілетін тізбегінің километрлік
кедергісі, ...... ... n – бір ... ... бір ... ҚКмҚО-лардың саны; UҚКмҚО - бір ҚКмҚО-дағы ... ... мәні ТП-0,6 ... үшін R0 = 90 ... мәні ... ... үшін R0 = 15,85 Ом/км;
R0 мәні ... 4 қос ... 1,2/4,6 R0 = 31,7 ... ... = 25 км, Iққ = 110 мА, n = ... = ... (ИКМ-120-А) = 200 км, Iққ = 125 мА, n = ... ... ... (ИКМ- 480) = 240 км, Iққ = 400 мА, ... ... Lж, ... – АП және ҚКҚО ... және ... – ЦБЖ ... аймағының ұзақтығы, яғни, регенерация
аймағының ұзақтығы, км:
- АКУ-30 үшін ... = 2,7 ... ... үшін ... = 5,5 ... ... үшін ... =3,15 км;
Сонымен қатар,Uққ келесі мәндерге тең болады:
Uққ (АКУ-30) = 110∙10-3∙90∙25+6∙12= 319.5 В,
Uққ ... = ... = 612.25 ... ... = 400∙10-3∙31,7∙240+6∙76=3499.2 В
3. Генератордың кірісіндегі қажетті және ... ... ... ... ... етілген қорғанушылықты есептейміз
Регенератордың кірісіндегі рұқсат етілген қорғанушылықты есептеу бір
кайтаөндіргіш үшін рұқсат етілғен ... ... ... ... ... ... ұйымдастырғанда екі абонент арасындағы
цифрлық сигналды таратқандағы қате ықтималдығы Рқат = 10-6 мәнінен ... деп ... ... онда әр желі ... ... ... ... = 10-7 мәнін аламыз. (Сурет 4.1, ә)
Бұл жағдайда
Р’қат= Райм.қат / lайм ... lайм - ЦБЖ ... ... арна ... ... ұзақтығы, км (Сурет 4.1, ә)
4.1 – Сурет. Байланысты ұйымдастыру сұлбасы.
а) Халықаралық байланыс кезінде
ә) ЦБЖ ... ... ... кезінде
Pқат1 = Pқат / ... Pқат = 10-7 ... ... ... қате ... – желі ... ... және ҚКҚО – лардың қосындысы.
Жергілікті аймақ үшін ҚКмҚО және ҚКҚО қосындылары
Для местного участка сумма НРП и ОРП ... 38, ... ... ... ... НРП и ОРП ... 41, тогда
Для магистрального участка сумма НРП и ОРП равна 5041, тогда
Алынған мәндер Рқат үшін 10-15 < Pқат умин ... ≤ 10
- 3 ... ... Екі ... ... ... сигналдың лездік
мәнін таралуын ескере отырып (ең аз волюм ... да ... ... оны беру қажет), соңында алатынымыз.
Рмин = умин – QПИК,
(5.1.10)
Осы формулаларды ескере отырып сигналдың динамикалық аралығын табамыз
Dc = рМАКС – рМИН = 2 ... ... ... шамасы
∆UР=2Uшек/NКВ,
(5.1.12)
мұндағы NКВ - кванттау қадамының саны, Nкв=2МР;
mp- бірқалыпты кванттау кезіндегі ... ... ... саны.
Онда кванттау шуының минималды қорғанысы (өте ... ... ... коэффициентін Кп=0.75, ҮЖА жолағы ... кГц ... ... fд=8 кГц ... DС+mp20 lg ... ... ... және ... ... = yO + 3(У + QПИК = ... ... = yO - 3(У = ... - 1 дБ,
мұндағы yO - сигналдың орташа мәні,
(У - ... ... ... ... ... динамикалық диапазоны
ДС = РMAX - PMIN = 15+1 = 16 дБ.
Кванттау шуынан минимальді қорғанысы
Амин.кв.қорғ = 6 mР - ДС ... және ... біле ... ... ... ... код ... санын табамыз.
mР = (Амин.кв.қорғ + ДС - 7,3)/6 = (22+16-7,3)/6 = 5.1175.
Кванттау деңгейінің саны NКВ = 2 = 25= ... ... ... ... қадамының мәні.
(р = 2Uшек/NКВ,
мұндағы Uшек – шектеу кернеуі.
Uшек = UMAX = 0.7746∙100.05Pmax ;
PMAX = +3дБмо – ЦБЖ үшін ХЭО ... ... = UMAX = ... = 0,7746∙10= 1,094 В.
(р = 2Uшек / NКВ = 2∙1,094/32 = 0,068 ... ... ... ... ... = σр / 12 = 0.068 2 /12 = 0.000385 дБ.
2. Кванттау сипаттамасын ... емес ... A 87,6/13 ... қолданған кезде
кванттау қадамы ∆UH әр сегмент ішінде тұрақты және ... ... ... 2 есе ... номері 1-ден үлкен . Бұл үшін 1-ші сегментті келесі
түрде жазуға болады.
і=1а, 1 б ... ∆Uн1= U н0; ... ... 2i-1 ∆Uh0;
Осыған байланысты ∆Uh0 = 2 – 11 . ∆Uшек.
5.2.1 – кесте А 87,6/13 – ... ... ... ... ... |1а |1б |2 |3 |4 |5 ... ... орташа |20000 |87600 |150000|17000|87600 |87600|
|уақыт | | | | | | ... ... А және Б ... ... ... ... есептеу. Түрлендірудің құрылымдық сұлбасы 7.1 – ...... ... ... ... ... ... құру аппаратурасы (ЦААТ-1)-2 таған;
ЕУТ-екіншілік уақыттық топ құру ... 2; ҮУТ- ... ... топ құру ... 2 ... ТУТ- ... ... топ құру
аппаратурасы- 2 таған; АЛТ- ақырғы линиялық тракт ... 2 ... ... ... тағаны.
Орналасқан АО1 және А02 қабылдамау эффективті қосындысын есептеуде
келесі өрнекті ... =+
= ... ( және N ... ... бір ... ... мен ... саны.
Қабылдамау интенсивтігінен тұрып қалу коэффициентін анықтауға болады
КТап = (жүйе ТВ / (1+(жүйе ТВ) = ... ... үшін ... ... қосындысын анықтауда
ҚКмҚО құрылымында екі АЛТ-дан ... ... ... 0,0183 ... ... оңтайлы стратегиясы кезінде кірме уақыты t1=2 сағат
болғанда келесі өрнекті аламыз
КП.ҚКмҚО=(ҚКмҚО(ТВ.ҚКмҚО –0,7t1)/(1+(ҚКмҚОТВ.ҚКмҚО)=0,0183(2,5-
0,7·2)/(1+0,0183·2,5)=0,0192 ... ... ... ... стратегия кезінде КП -
қосындысын табуға болады
КПқос=КПао + ... . = ... ... 7.2 – ... мәндерімен салыстырып
көрсетілген стратегиялардың жобаланатын жүйе ... ... қол ... ...... жағдайда жоғарғы ... ... ... ... үшін ... параметр мәнін кесте
7.2 алыңыз.
7.2 – кесте
Элементтердің аталуы |БЦТ |ЕУТ |ҮУТ |ТУТ |АЛТ |ДҚК |ҚКмҚО |Бір км ... ... 1/сағ |2·10-6 |3·10-6 |3·10-6 |4·10-6 |2·10-6 |10-6 |3·10-6 |7·10-6 ... сағ |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |2,5 |5,0 | |
5. ХЭО ... G.821 ұсынысына сәйкес НЦА бойынша ... ... ... ... G.821 ... НЦА үшін халықаралық ... ... ... ... ... ... ... 90% өлшеуден кіші, 4 қатеден артық болмауы
қажет;
Б-бір секундтық интервалда 99,8% өлшеуден ... 64 ... ... ... ... ... 92% өлшеуден кіші кезде қате болмауы тиіс.
Арна жағдайын бағалауда ұсынылатын жалпы уақыты - бір ай.
Осы ... ... ... ... ... сапасына (А, Б, В) талаптары келесі өрнекпен есептейміз
К*С = 100 – ... · ... К*С - сапа ... ... ... етілген мәні G.821
ұсынысында көрсетілген, %; (-сапа параметірлерінің жалпы ... ... ... үшін (=20%, ішкі ... үшін (=15%, жергілекті үшін
(=7,5%). ... ... ... ... үшін сапа параметірлері.
Ұзындығы 1 км болатын желі үшін сапа ... ... ... ... = 100 – ... · l/lайм ... lайм – ... ... ... ... ... желі үшін lайм =12500 км, Ка=98 %, Кб=99,96 %, Кв=98,4 %.
К*а = 100 – ... · (/100 ... = 100 – ... · (/100 ... = 100 – (100-Кв) · (/100 =99,68;
К**а = 100 – ... · ... = 100 – ... · ... = 100 – (100-К*в) · l/lайм=99,897.
6. Қажетті станциялық жабдықтарды комплекттеу
ЦТЖ техникалық мәліметтері, алынған ... ДҚ ... ... ... ... сұлбасы құрылады.
Осы сұлба негізінде керекті жабдықтың (әрбір аймақтық желі үшін)
комплектеуі ... ... ... ... ... – құрылғысын комплектациялау.
Үлкен ақырғы станцияларда аналогты – цифрлық құрылғы және ... ... ... орнатылады. Аналогты – цифрлық құрылғы бағанында АЦТ –
4 жүйесі, ал бір линиялық тракт құрылғы бағанында жетіге дейін ... ... ... ... ... ... ... тракт құрылғысының
бағанын сонымен қатар регенеративті пункт қызметінде қолдануға болады.
9.2 Ішкі ... ... ... ...... ... ... түрлендіру бағаны (ЕТТБ) – ЕУТ 8 комплектісіне.
Линиялық құрылғы бағаны (ЛҚБ) – 4 жүйеге. Екіші топтығы жиліктегі 312-
552 кГц, ... ЕУТ және ... ... АЦҚ бар ... ... ... ... Ішкі аймақтық желідегі стационарлық құрылғыны
комплектациялау
Ішкі аймақтық және ... ... КМ – 4 - 2,6/9,5 мм ... ... ... ... ИКМ-480 аппаратурасы қолданады.
Линиялық тракт мұнда бір ... ... ... ТУТ
құрылғысымен қызметтік байланыс цифрлық арнамен орнатылады.
Құрылғы ...... төрт ... ... ... уақытты топтық
түрлендіру бағаны.
Екі жүйеге арналған – қашықтықтан қоректену ... ... АЦТ ...... ... ... қымбаттау салдарынан бір желі бойымен бір –
бірінен тәуелсіз ... ... ... үшін жаңа ... және
әдістерді құру мүмкүндігі туындайды. Осындай жүйелердің біріне көпарналы
телекоммуникация жүйесі жатады. Осы жүйелер негізінде құрылған арнамен
әртүрлі хабарларды тарату ... ... ... ... ... магистралді,ішкі аймақтық және
жергілікті желілерді құруда кеңінен қолданады. Байланыс техникасы көптеген
елдерде ... АТС ... ... желі ... ... Осы
байланыстардың негізінде аналогты желілерді біртіндеп ығыстыра ... ... ... ... кеңінен қанат жаюда.
Орындалған курстық жұмыс цифрлық беру жүйесінің арналарын ... ... ... ... ... ... ... регенерация аймағының
ұзақтығын, әр аймақ желісі үшін ... ... ... Осы ... ... ... әр ... желісіне
қатысты сұлбасы тұрғызылып, сонымен ... ... ... ... ... ... ... ықтималдығымен бағаланатын линиялық трактта, цифрлы ... ... қате ... ЦБЖ ... шу ... Қате
ықтималдығы талаптарын қанағаттандыру үшін ... ... ... ала ... ... есптеу нәтижесінде
анықталынды.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... шуын
бағалау, регенерация аймағының ұзақтығын анықтау, магистрлды ... ... ... ... Осы берілген тапсырмалар және оларға
қатысты талаптар цифрлы арнаны жобалауға дағдыландырады.
Қолданылған әдебиеттер
1. Зингеренко А.М. Баева Н.Н. Тверецкий М.С. ... ... - М.: ... ... Баева Н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ. - М.: Радио и
Связь, 1988г.
3. Иванов А.И., ... В.Н., ... Г.Н. и др. ... ... ... ... - М.: Радио и связь, 1995.
4. Берганов И.Р., Гордиенко В.Н., Крухмалёв В.В. Проектирование ... ... ... ... – М. : ... и ... ... Л.С., Плоткин М.А. Цифровые системы передачи информации. -
М.: Радио и связь, 1982.
6. Многоканальные системы передачи: Учебник для Вузов/ ... ... и др.; Под ред. ... ... – М.: Радио и Связь, 1997

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Цифрлық жүйелерді тарату арналарын жобалау38 бет
Цифрлық тарату арналарын жобалау22 бет
АСС қызметтерін көрсету алгоритмін құру4 бет
Байланыс арналарының тарату жылдамдығы мен жеткізу жылдамдықтары арасындағы байланысты және қатынасты анықтау17 бет
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Балалар мен ата-аналарға арналған жұмыстар84 бет
Бағаналық жасушалар және олардың медициналық – биологиялық маңызы6 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь