Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 9

1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Конвертерлеудің бірінші кезеңі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1.1 Конвертерді дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
1.2 Конвертерлеудің екінші кезеңі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 Үрдіс технологиясының ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
1.4 Газ тазартылуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы ... ... ... .. 12
1.5 Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше.ліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
13
1.6 Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.7 Сиретудің әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
1.8 Газ құбырларын басқару және бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
1.9 Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
1.10 Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... .
1.11 Газарна жүйесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 АРНАЙЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
2.1 Конвертердің газ әкететін құбырлары . автоматты реттеу объектісі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.2 Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
2.3 Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің математи.калық қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 24
2.4 Реттегіштің реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу жүйесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
25
2.5 Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есебін ақпаратты қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
26
2.6 Техникалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.7 Бағдарламалық қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
2.8 Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
33

3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
3.1 Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36
3.1.1 Өңдеушілер жалақысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
3.2 Құрастырушыға кеткен шығынды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 37
3.3 Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу ... ... ... .. 39
3.3.1 Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
39
3.3.2 АБЖ.ны пайдаланғаннан кейінгі эксплутациялық шығындары ... . 40
3.4 Жылдық экономия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 40
3.4.1 Жылдық экономиканың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... .. 41
3.5 Өтеу мерзімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41

4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
4.1 Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
4.2 Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау ... ... ... ... ... ... ... .. 43
4.3 Сақтау шараларын қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
4.3.1 Өртке қарсы шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
4.3.2 Ауа алмасуын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
4.3.3 Желдетуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 47
4.3.4 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 48
4.3.5 Жерге қосуды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
4.4 Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... .. 50

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. 55
КІРІСПЕ

Ауа бассейінің сауығуға өскен талаптары және мыс штейіндерін конвертірлеу кезінде шикізатты комплекстті қолдану міндеттері көптеген мемлекеттердің мамандарын осы мәселелерді шешу үшін нығайтып жұмыс істетеді. Қазіргі көлденең конвертерлер осы күнгі талаптарға жауап бермейді және қалдық газдарды толық пайдалануын және комплексті қолдануын қамтамасыз етпейді.
Конвертерлі газдардың қолдануы тек 10-15% құрайды.
Конвертерлі қалдық газдарды қолданғанда құрамындағы күкірт ангидридінің төмен болуы күкірт қышқылын өндіру кезінде шығындарды көбейтеді, бұл газдарды қолдану тиімділігін төмендетеді.
Сыртқы ортаны сауығу және конвертерлі переделының газдылығын төмендетуінің бір жолы Ертіс комбинатына енгізілген газы жағынан бұрылып кететін конвертерлерді қолдану болып табылады.
Бұл жобада Ертіс полиметаллды комбинатындағы конвертердің газ құбырларына автоматтандырылған басқару жүйелерін құрылуы қарастырылады. Комбинаттың экономикалық орналасуы келесі факторлармен дәйектелген:
• Шикізаттың бар болуы
• Адам резервінің бар болуы
• Отын-энергетикалық базаның бар болуы
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1) Технические расчёты в металлургии тяжелых цветных металлов./Под ред. Н.В. Гудимы.- М.: Металлургия, 1977
2) Технологическая инструкция КИВЦЭТ- ЦС. — Усть - Каменогорск.: Типография УКМП, 1993
3) Авдеев Ю.П. Создание АСУ КИВЦЭТ- ЦС с использованием ЭВМ. -Отчет по НИР. -Усть- Каменогорск. -ВНИИцветмет, 1979
4) КлюевА.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. /М.: Энергоатомиздат, 1990
5) Глинков Б.В. Проектирование систем контроля и автоматического регулирования металлургических процессов. Пособие по КФиФП. /М.: Металлургия, 1987
6) Грацевштейн И.М. Экономика, организация и планирование производства в цветной металлургии. /М.: Металлургия 1987
7) Злобинский Б.М. Охрана труда в металлургии. /М.: Металлургия, 1975
8) Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. -М.: Энергоатомиздат, 1986.
        
        Тақырыбы: “Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру”
АҢДАТПА
Дипломдық жобада конвертрлі газ ... ... ... моделі зерттеліп, өңделді.
Өндірістегі қауіпсіз ... ... ... ... ... жетілдіру кезіндегі экономикалық тиімді өтімділік мерзімі
есептелді.
АННОТАЦИЯ
В ... ... ... ... газопровода и построена математическая модель.
Принимая во ... все ... ... ... ... мероприятия по безопасности.
При усовершенствовании системы вычислены экономическая ... ... ... |9 |
| | | |
|1 ... |10 |
| ... |
| |..... | ... ... ... ... |10 |
| ... | ... ... ... |10 |
| ... |
| |......... | ... ... ... ... |11 |
| ... | ... |Үрдіс технологиясының ерекшеліктері |12 |
| ... | ... |Газ ... ... ... |12 |
| ... | ... ... бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше-ліктері| |
| ... |
| ... | ... ... ... ... әсері |14 |
| ... | ... ... ... |14 |
| ... |
| ... | ... |Газ ... ... және ... |15 |
| ... | ... ... газ ... ... |16 |
| ... | ... ... газдардың құрамы мен мөлшерін | |
| ... | ... ... ... ... | |
| ... |
| |........ | |
| | | |
|2 ... ... |23 |
| ... |
| ... | ... |Конвертердің газ әкететін құбырлары - автоматты реттеу |23 |
| ... ... | |
| ... |
| ... | ... ... ... алу және газдың пайда болу үрдісінің |24 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... |Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің |24 |
| ... ... | |
| ... |
| ... | ... ... реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу | |
| ... |25 |
| ... |
| ... | ... ... және ... бақылау жүйесінің есебін ақпаратты | |
| ... ету |26 |
| ... |
| ... | ... ... қамтамасыздандыру |29 |
| ... | ... ... ... |30 |
| ... | ... |Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің | |
| ... ... ... |33 |
| ... | |
| | | |
|3 ... ... |36 |
| ... |
| |. | ... ... ... кеткен капиталды шығынды | |
| ... |
| ... | ... жалақысы |36 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... есептеу |37 |
| ... | ... ... ... мен ... тиімділікті есептеу |39 |
| ... | ... ... ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын | |
| ... |39 |
| ... |
| ... | ... ... ... эксплутациялық шығындары..... |40 |
|3.4 |Жылдық экономия |40 |
| ... |
| ... | ... ... ... |41 |
| ... ... | ... ... |41 |
| ... |
| ... | |
| | | |
|4 ... |42 |
| ... |
| ... | ... |Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық |42 |
| ... | ... ... ... мен ... |43 |
| ... | ... ... ... |45 |
| ... |
| |..... | ... ... |45 |
| ... |
| ... | ... алмасуын |46 |
| ... |
| ... | ... |47 |
| ... |
| ... | ... ... қамтамасыз |48 |
| ... | ... ... |48 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... |50 |
| ... | |
| | | |
| ... |
| |................................. | |
| | | |
| ... |55 |
| ... |
| ... . .. | ... ... ... өскен талаптары және мыс ... ... ... ... ... міндеттері көптеген
мемлекеттердің мамандарын осы ... шешу үшін ... ... ... ... ... осы ... талаптарға
жауап бермейді және ... ... ... ... және ... ... етпейді.
Конвертерлі газдардың қолдануы тек 10-15% құрайды.
Конвертерлі қалдық газдарды қолданғанда құрамындағы ... ... ... ... ... ... кезінде шығындарды көбейтеді, бұл
газдарды қолдану тиімділігін төмендетеді.
Сыртқы ортаны ... және ... ... газдылығын
төмендетуінің бір жолы Ертіс комбинатына енгізілген газы жағынан ... ... ... ... ... жобада Ертіс полиметаллды комбинатындағы ... ... ... ... жүйелерін құрылуы қарастырылады.
Комбинаттың экономикалық орналасуы келесі факторлармен ... ... бар ... Адам ... бар ... ... ... бар болуы
1 ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
Конвертерлеу үрдісі конвертерде балқытылған штейн арқылы кварцтың
қатысуымен ... ... ... ... табылады. Конвертерде
конвертерлеудің екінші периодындағы шлактар қайта ... мыс, ... және т.б. ... ... ... ... суық шөгінділері.
Флюс ретінде құрамындағы кремнеземы 75 %-дан ... емес ... ... ... ... ... мінездеріне қарап
конвертерлеу үрдісін бірінші және ... ... ... ... ... ... дейін қыздырылған конвертерге 10-15 тонна конвертерлі шлак
құйылады да, қорғаныш гарниссажын ... және ... ... ... 10-15 ... ішінде ауамен шлакты ваннасын үрлеу жүргізіледі.
1.1.1 Конвертерді дайындау
Жұмысқа дайын ... ... ... ... ... ... шыққан екінші кезеңді шлак құйылады. Құйылған шлакқа 5-7 тонна
кварцты флюс және 3-5 ... суық ... ... Бұдан кейін
конвертерді бірнеше рет бұрып, конвертердегі қоспа отырғанша ... ... ... ... кіші ... 1-2 ожау штейн құйылады да айналым
басталады. Қоспаның апатты атылуынан аман болу үшін ... ... ... ... шлак ... ... құйюға тыйым салынады.
Конвертерлеудің бірінші кезеңі үрлеудің берілуі мен ... ... ... мыс) ... дейін штейннің үрленуінен басталады. Осы
кезеңде өтетін негізгі химиялық реакциялар:
2FeS+3O2+SiО2=2FeO·SiO2+2SO2
Cu2S+ 1,5O2=Cu2O+SO2
Cu2O+FeS=Cu2S+FeO
Кварцты ... ... ... ... ... бір ... 150-170 кг үрлеу астында жүрізіледі. ... ... 250 ... ... бірінші бөлігінің (2 ожау) үрленуі 100-120 минут құрайды.
Бірінші үрлену аяқталғаннан кейін конвертерді жұмыссыз қалыпқа келтіреді,
автоматты ... ... ... ... және конвертерден газдардың
сұрыпталуы тоқтатылады.
Конвертерлі шлакты ожауға төгіп, бөліп ... ... ... ... бір ожау штейн кұйылады, ... ... ... үрлеу беріледі де конвертерді жұмыс ... ... ... мөлшері (бір ожауға 3 т) үрлеу ... ... ... кейін конвертерді жұмыс қалпынан шығарып ... ... мен ... жаңа бөлігінің жүктелуі қайталанады.
Конвертерлеудің бір операциясында 4-6 ожау штейн ... ... ... ... ... ... 40-60 минут. Үрлену мен ақшыл
күңгірт алынғаннан кейін конвертерлеудің екінші кезеңі басталады. ... ... ... ... ... аз мөлшері) кварц берілуімен және
штейн қоспай бос ... ... ... ... кезеңі
құрамындағы мыстың мөлшері 70-75% болатын ... ... ... ... ... ... ... негізгі химиялық реакциялары келесі теңдеулермен
сипатталады:
Cu2S+1.5O2-Cu2O-SO2
Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2
Конвертерлеудің екінші ... ... ... ... емес ... скрап, мысты шикізат және басқа көмекші материалдарды
салады. Міндетті шарты мыстың 6 ожау ... ... ... ... ... 8-10 ... ... табылады, және де бірінші кезең 6
сағат құрайды. Конвертерлеудің жалпы ... 9-12 ... ... тазалау конвертерлеудің бірінші және екінші кезеңінде
фурмалық ломмен ... Мыс ... ... ... бетіне мыс
қабығы суып қалатын болат ломмен фурма ... ... ... ... ... ... суда суытып мыстың сұры арқылы мыстың
алдын ала дайындығын анықтайды.
Мыстың соңғы ... ... ... ... ... пен сүрменің мөлшерінен ... Осы ... ... алынса, таза емес мыс конвертерден алдын ала
бірінші кезеңді конвертерлі шлакпен шлакталған көлемі 5 м3 ... ... мыс ... ... тасымалданып изложницаларға құйылады.
1.3 Үрдіс технологиясының ерекшеліктері
Конвертер - мезгіл-мезгіл әрекетті агрегат. Айналым штейннің теруімен
басталып алғаш мыс алынуымен ... ... ... ... 25-60%.
Үрдіс 1300-1500°С температурасында отын шығынысыз автогенді өтеді. Жылу
алмасуының негізгі түрі - конвективті. ... ... 4 тен ... ... ... және ... мыстың құрамынан тәуелді.
Конвертердің суық және ыстық жүрісі болуы мүмкін.
1.4 Газ ... ... ... ... ... газдары жағынан бұрылып кететін төрт конвертер
орнатылған. Үрлеу көлеміне байланысты әр ... ... ... ... мың нм3/сағ. Конвертерлерден шыққан газдар ... ... ... утилизатор қазанына келіп түседі. Онда температура 400°С дейін
төмендеп, 20% шаңы ... Одан әрі ... екі ... ... 1,5 метр УН-24 ... ... ... түседі. Жоба бойынша
құйындатқыштардың ПӘК-і 60 %, ... ... су бағ. ... ... мм. ... құрылғылар ретінде өнімділігі 68000 ... ... су бағ. ... 210 мм, ... ... ... ДН-17НЖ
түтінсорғыштары қолданылады. Құйындат-қыштардан газдар диаметрі 1,8 м
жинақтама газарнаға ... Одан ... 0,9 м ... ... ... электрофильтрлер бөліміне жіберіледі. Барлық үш фильтр бір уақытта жұмыс
істеп тұруы ... ... ... берілуінің алдында, олардың
корпустары ауа көмегімен 200°С дейін қыздырылады. Электрофильтрлерге ауа
ВВД-9У жоғары қысым ... ... ... ... 70-105 мың м3/сағ, ДН-19НЖ екі түтінсорғышымен күкірт қышқылды
цехтың шаю бөліміне беріледі. ... ... ... жылдамдығы 0,22-0,33 м/с. кірістегі шаңдануы 2,22 ... ... ... ... ... ... жұмысының ерекшеліктері
Конвертердің жұмысқа бейімділігі едәуір шамамен ауа беру ... ... ... ... ... тәуелді. Жалпы қабылданған инженерлік
шешімдер газдары бүйірінен әкетілетін конвертер үшін қолданыла алмайды.
Жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... тартылу-үрлеу режимінің берілген параметрлерін сақтауынан
және жылу балансын ұстауынан тәуелді екенін көрсетеді. ... ... ... типті конвертерге үрлеу жеделдетуін қолдануы ... ал оның ... ... ... балқытылған бөлшектердің едәуір
әкетілуіне және газ құбырында шоғырма түрінде шөгуіне әкеп ... өсуі ... ... сору жүйесін істен ... ... ... сиретудің көтерілуінің қажеттілігі SO2 концентрациясын
төмендетеді, бұл "царга-камера" ... ... ... арқылы ауа
соруының жоғарлауынан болады.
1.6 Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері
Жалпы ауа берілетін коллектордан ... ... ... жұмысы күрделенетіні және нашарланатыны анықталған. Ең тиімсіз
вариант бір қуатты ұлғайтқыштан екі конвертерді ауамен ... ... ... себебі бір конвертерді үрлеуден шығарғанда ... ... ... жылдам жоғарылайды. Бұл балқыманың шашырауына
және оның бұрылмалы газарнаға лақтырылуына әкеп соғады. Бұдан ... ... және ... ... шығынын демейтін бөлімінде сенімді болып
жеке ұлғайтқыштан ауамен қамтамасыздандыру ... ... ... ... ... 13-15 мың ... ... тағайындалған.
1.7 Сиретудің әсері
Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер үшін айналым саны реттелінетін
эксгаустерлерді орнатылуы ескерілген, ол конвертердегі сиретуді бірқалыпты
реттеуін іске ... және ... ... ... ... суық ауаны артық
сору мен газдарды цехқа шығаруына әкеп соқпады. Суық ... ... ... зонасы мен конвертердің ішінде шоғырманың пайда ... ... ... саны ... эксгаустердің болмауы конвертердің
технологиялық тұрысы кезінде одан тартылудың сенімді қимасының бар болуына
рұқсат ... ... жай ... ... ... ... ... керекті гермстизациясымен қамтамасыз етпейді.
Дроссельді тосқауылдың толық жабылу кезінде ... ... ... ... ... сиретуді жасалуын практикада
көрсетілген. ... ... ... ... ... ... қажетті шарты су бағ. бойынша 0÷0,05 мм шегіндегі сиретудің тиімді
реттеу жүйесін қолдану ... ... ... ... ... ... ≈10% болады. Үрлеу мен сиретудің шығынын қолмен реттеу
қажетті дағдыларды талап ... және ... ... ... ... ... ... параметрлерін автоматты тұрақтандыру мен
қолдау жүйесі қолданылады. Бұл жүйе қос реттеуді ... - ... ... ... қолдау.
Екіншісі - үрлеуден тәуелді конвертердің ішіндегі сиретуді реттеу. Ол
үрлеу шығыны азайған жағдайда ескеріледі.
Үрлеудің берілген ... ... ... ... сиретудің
жоғарлауына әкеп соғады және қылтасынан ауа сорылады. Бұрылмалы газарна
зонасында орналасқан ... ... ... бойынша бұл ауа соруын
жою үшін эксгаустердің айналым саны ... ... ... ... ... ... ... ал ауа сорылуы минимумға дейін
барады.
1.8 Газ құбырларын басқару және ... ... ... және температуралық режимдерін реттеу үшін
әр түтінсорғыштың сорғышында бағыттаушы аппарат және суық ... ... ал ... газоходтарда - қоңыраулы затвор орналасқан. Қоңыраулы
затвор конвертердің бұрылмалы механизмімен теңгерілген және ... ... ... ... пультынан дистанционды реттеуге
келтіріледі. Конвертерге үрлеу ... ... ... ... ... автоматты қоңырау ашылып, реттеуде бағыттаушы ... ... ... ... ... ... ... кезде
автоматты түрде ауаның суық отырыңқының ... ... ... ... ... үшін ... долағыш тосқауыл көтерілуі керек.
1.9 Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы
Конвертер комплексі газдары бүйірінен әкелінетін конвертерден, П ... ... ... ... ... ... ... утилизатор қазанынан, құйындатқыштардан, ... ... ... ... ... газдарды суытуға және технологиялық
шығаруын дөрекі фракциялардан жарым-жартылай тазартуға арналған. ... ... ... ... газдардың мөлшері - 25000-30000 нм3/сағ
2. Кірісіндегі газдардың температурасы - ... ... ... газдардың температурасы - 380 °С
4. Қазан құбырымен газдардың жылдамдығы - 0,8 м/с
5. Өнімділігі - 10 ... ... ... ... ... ... ... камерасы 30-40% шаңды тұндыруға рұқсат етеді. Конвертердің циклдік
жұмысына байланысты жылу режимінің біркелкі ... ... ... ... шығару периодына будың қазанның барабанына ... ... ... құйындатқыштардың ішінен НИИОГАЗ, СИОТ,
НИОТ типтері тараған.
Құйындатқыштың ... ... ... ... үлғайтқыш
сызықтарында және соруында орналастыруға болады. Газдарды шаңнан тазарту
үшін құйындатқыштарды ... ... ... ... ... ... 4-8 мм етіп ... ... ... ... үшін корпустың ішкі бетін шегендеу керек, ал
шығыс құбырын ыстыққа төзімді болаттан ... ... ... ... тікбұрышты кіріс потрубкадан, ... ... және ... құбырынан тұрады. Корпустың жоғарғы бөлігінде кіріс
потрубканың биіктігіне тең қадаммен ... ... ... ... бар, ал төменгі бөлігі конус түріндей, шығысында ... ... ... ... өзгертетін улитканы
орналастырады. ИПК-да ЦН-24 типті ... ... ... түзу ... құйындатқыштарға әкелініп және одан
әкетіліп отырады. ... ... ... орналастыру кезінде бір типті
құйындатқыштарды орналастырады.
Түтінсорғыш:
Газдардың жылжуына артық қысым ... ... ... ... қолданады. Түтінсорғыш жұмыс доңғалағынан, қаптама және
тұғырықтан тұрады. Түтінсорғыш жасайтын қысымы доңғалақтың айналу ... мен ... ... ... ... ... айналдыруына кеткен энергия шығыны айналу санының ... ... ... және де оның ... доңғалаққа айналдыру
қозғалысын хабарлайтын электродвигатель орналасқан. Қаптама ішіндегі
доңғалақ диск көмегімен ... ... ... Диск айналасына
радиалды орналасқан күректің доңғалақтарын бекітеді. Қаптамада үш ... ... ... ... өтуіне арналған. Оған қарама-қарсы газдардың
кірісіне арналған, диаметрі доңғалақ диаметріне жақын. Үшінші тесіктің осі
корпусқа тангенциалды орналасқан. ... ... ... айналғанда
газ түтінсорғышқа сорылып, тангенциалды ... ... ... ... ... саны ... түтінсорғыштар орналастырылған.
Оның типі ДН-15НЖ, өнімділігі 70-100 мың м3/сағ.
Электрофильтр:
УГТ-1-3-40 - ... ... ... ... ... ... зонадағы ауданы 40м2 электрофильтрі. Әр
алаңның ұзындығы 2,5 м. ... ... ... ... ... Газ ... ... Сілкудің механикалық жүйесімен тұнбаға ... ... ... ... ... электродтар жүйесі
д) Оқшауланған қорабтар
е) Оқшауланған тіреу құрылғылары
Электрофильтр әрекетінің мәні газдардың ... шаң ... және оның ... электр өрісі әрекетінен ... ... ... ... ... ағыны біртекті емес электр
өрісіндегі ... ... ... ... ... ... тәждейтін деп, ал шаң бөлшектері тұнбаланатын басқаларын
тұнбаландыратын электродтар деп атайды.
1.10 Қалдық газдардың ... мен ... ... үшін ... берілгендер қажет:
Атмосфералық қысым - 760 мм сын. ... ... - 50 ... ... ... - ≤500 ... қайта өндіру - 1000 т/тәулік
Есепті 100 кг штейнга жасаймыз:
Берілгені бойынша штейн ... - Си 17% - ... - S 3.8% - ... - Zn
Конвертерлі шлактың құрамы
3% - Cu 48.11% - ... - S 24% - ... - ... ... 1 - ... рационалды құрамы
| |Барлығы |Си |Pb |Zn |
| | | ... ... | |
|1 ... ... |0-1800 |- |+ |tотх |
| ... °С | | | | |
|2 ... корпусының |0-600 |- |- ... |
| ... °С | | | | |
|3 ... ... °С |0-100 |- |- |tокр |
|4 ... ... ... |- |- |tатм |
| ... °С | | | | |
|5 ... ... °С |0-1800 |+ |- |tме |
|6 ... ... МПа |0-0.1 |+ |- |Pr |
|7 ... ... О2, % |0-20 |+ |- |[O2]T |
|8 ... ... Fe, % ... |- |[Fe]ж |
|9 ... ... Рb, % |0.2-0.8 |- |- |[Рb]ж ... ... ... О2, % ... |- |+ |[O2]ж ... ... ... S, % ... |+ |- |[S]ж ... ... Fe, % ... |- |[Fe] ... ... Рb, % |0.098-0.8 |- |+ |[Рb] ... ... О2, % ... |+ |+ |[O2] ... |Қорытудағы S, % |0.005-0.2 |+ |+ |[S] ... ... Си, % |30-50 |- |- ... |
|17 |Шлактағы Fe, % |7-14 |- |- |[Fе]ш ... ... Рb, % |10-20 |- |- |[Рb]Ш ... ... S, % |10-20 |- |- |[S]Ш ... ... Si, % |0-50 |- |+ |[Si]Ф ... |Флюстің мөлшері, т |0.6 |+ |+ |Gф ... ... ... т |5-7 |+ |+ |Gш ... ... ... 1. ... техникалық құралдар кешеніyің структуралық схемасы
Техникалық қамтамасыздандыру технккалық құралдар кешенін ... ... ... мәндері жөнінде ақпараттарды
алуын, технологиялық жабдықтың күйі және жүйеге ... ... ... ... реттеу және басқаруын:
- оперативті персоналға ақпараттарды ұсынуды;
- орындауыш құрылғысын;
- аралас жүйелермен байланысын.
ТҮАБЖ-да ТҚК үшін өзара байланыс және ... ... ... сипатты.
Барлық техникалық құралдарын басқару басқарылатын есептеуіш машинасына
(БЕМ) жүктеледі. Техникалық ... ... және ... бір-
бірімен келісуі керек.
Сурет 1-де ТҮАБЖ-ға кіретін техникалық құралдар кешені жалпы ... БЕМ 5 ... ... объектісін сипаттайтын 1 және 2
бастапқы аналогты және ... ... ... ... ... ... қажетті кезде бірақ әдетте толық көлемде емес ал үрдістің аса
маңызды ... ... ... ... ... аналог
құралдарына 3 келіп түседі. Мнемосхема 4 түрінде іске асырылатын сол
пульттен дискретті ... ... ... ... ... әртүрлі құрылымдарда 7 құрастырылады. ... ... ... пульттер және т. б. жатады.
Технолог-оператор технологиялық ... ... ... ... ала және сұрастыра отырып, үзіліссіз түрде БЕМ-н
байланысады және де арнайы құрылғылары 6 ... ... ... жаңа ... ... әртүрлі себептері бойынша автоматты аспаптармен бақыланбайды
(мысалы, ... ... ... ... анализі). Басқару
объектісі ... ... ... ... және ... кейін, БЕМ
тапсырылған және оның жадында сақталатын алгоритмдермен ... ... ... 8 және 9 ... немесе аналогты орындаушы
құрылғыларына басқару әрекеттерді ... ... ... қамтамасыздандыру ТҮАБЖ функциясын ... және ТҚК ... ... ... ... ұсынады. Оған жалпы және ... ... ... бағдарламалық қамтамасыздандыру тапсырыс берушіге есептеуіш
техника құралдарымен бірге бір ... ... Оған ... құралының бағдарламалар ... ... ... ... ... ... ... басқа қызметтік және ... ... ... ... ... ... ... есептерін шығаруға ешқандай қатысы жоқ, ... ... ... ... мен құрамымен анықталады және де оның құрамы мен
функционалды қолдануымен анықталады. ... ... ... ... ... ... жүйе - ... техникалық эксплуатациясы
және наладкасын, жұмыс қабілеттігін тексеру үшін бағдарламалар жиынтығы.
Жалпы ... ... ... SIMATIC - ... үшін STEP 7 пакеті кіреді және де суреттеп көрсету және
бейнелеу жүйесі үшін WinCC пакеті ... ... ... ... ... құру ... бағдарламалардың жиынтығын көрсетеді, ол ... ... ... және функциясын іске асыратын бағдарламалар. Басқаша
айтқанда, арнайы бағдарламалық қамтамасыздан-дыру объектегі ... ... ... ... ... үшін қажетті бағдарламалардың жиынтығы жүйенің
бағдарламалық қамтамасыздандыруын пайда қылады, соған ... ... ... ... ... ... пайда қылады. Кейде
«бағдарламалық қамтамасыздандыру» орнына «математикалық қамтамасыздандыру»
деп айтады.
АБЖ өзінің ... және ... ... ... ... уақыттың
әрбір интервалына ... ... ... ... ... басқа бағдарламаларға қарағанда көбірек ... ... ... кейбір бағдарламалар машинаның оперативті ... ... ... ... - оның ... ... ... - магнитті таспаларда. Кез келген бағдарлама өзінің «жұмыс
істеу» кезегі келгенде, машинаның ... ... ... керек.
Жүйенің математикалық моделін ... ... ... ... екі ... ... ... математикалық қамтамасыздандыру
және ішкі математикалық қамтамасыздандыру.
Бірінші ... ... ... ... ... ... іске
асыратын бағдарламалар. Оларға, мысалы мына бағдарламалар қатысады:
• шекті жіберілетіндерге параметрлердің шығысын табу;
• датчиктердің ... ... ... ... ... көрсеткіштерін
технико-экономикалық есептеуі;
• басқару объектісінде қауіпті (авариялық), алдын ала ... ... ... ... іске асыратын ... ... ... пропорционалды - интегралды);
• технологиялық үрдістің оптимизациясы (мысалы, ... ... ... ... ... оперативті түзетуі;
• басқару әрекеттерді ұсынылатын кездегі технологиялық ... ... ... басқару объектілері үшін бірдей функцияларын іске асыратын
бағдарламалар, әрине әртүрлі болып келеді.
Ішкі математикалық ... ... ... іске асыратын, АБЖ ... ... ... ... ... бірге жеткізілетін және оның функциясының
орындалуының нақты ... ... ... Бұл топқа келесі
бағдарламалар жатады:
... және ... ... ... ... есептер үшін жадының ... ... ... ... кешенінің бөлек құрылғыларының жұмысын оперативті түрде
байланыстыратын диспетчер;
• трансляторлар;
• есептеуіш кешенінің ... ... ... қызметтік, мысалы, есептеу нәтижелерін теру ... ... ... стандартты, жиі кездесетін функцияларды есептеу үшін подпрограммалар;
• бүлінген жерлердің локализациясын және есептеуіш кешен ... ... үшін ... ... ... және ішкі ... қамтамасыздандыру)
кейде арнайы құрылғылармен ауыстырылады. ... ... ... және ... ... іске асырылуы мүмкін.
2.8 Автоматтандыру құралдарын ... және ... мен ... ... сипаттамасы
Конвертерлеу үрдісінің мөлшерлік және сапалық жақтарын бейнелейтін
негізгі көрсеткіштерді басқару ... ... ... ... кіріс
айнымалыларына қолмен дистанционды әсер ету көмегімен жүзеге асырылады.
Сонымен ... ... ... мен реттеу жүйелерінің барлық
элементтерінің сенімді және нақтылы ... ... ... ... ... дұрыс таңдауында көп мәні бар. Берілген жобада
принципті сүлбенің ішіне бөлек ... ... ... үрдістің
негізгі параметрлерінің бақылау мен стабилизацияның локальды жүйелері
кіреді. Бақылау мен ... ... ... ... бақыланатын және
қоршаған ортаның параметрлері есепке алынады. Осы ... ... ... жүйесіне кіретін таңдалған жиілікті-ферродинамикалық
аспаптар жүйесі қанағаттандырады.
Концентрация, сирету датчиктерін таңдағанда метрологиялық және режимдік
сипатты ... ... еске ... және де белгілі типі мен ... ... және ... ... аспаптарын таңдағанда бірлік
жүйелер аспаптары қолданылады.
Түрлендіргіштерді тандаған кезде оның бар құрылғыларға кіріс және шығыс
сигналдары ескерілген. Автоматтандырудың ... ... ... ... ... ... технологиялық үрдістің түрі мен сипаты;
- өрт және жарылыс қауіптілігі;
- қоршаған ортаның параметрлері (қысым, температура);
- ортаның физико-химиялық қасиеттері;
- ... және ... ... ... ... технологиялық үрдіспен қамтамасыздандыру үшін келесі
айнымалыларды бақылау қажет:
- ... ... ... ... ... ... үрлеу шығынын реттеу мен бақылау келесі
аспаптармен жүзеге асырылады:
Бақылау - камерасыз диафрагма ... ... ... ДМ - 9Р1,
күшейткіш УП-20, миллиамперметр Ml730А, электронды ... ... ... ... блок Р-21, тапсырыс жабдығы ЗУ05, реттеуші блок Р-
21, механизм ... және ... ... ... aya өткізгіштегі жапқын ахуалымен басқару оператор немесе ... КН-1-1 ... ... ... ... бұрылған кезде
автоматты жүзеге асырылады;
- қысымды бақылау, конвертер ... ... ... шығынының
сигнализациясы келесі аспаптармен жүзеге асырылады:
бақылау - дифманометр ДМ 3573, ... ... ... ... ... ... пирометрімен бақыланады, туынды аспап
электронды автоматты потенциометр КСПЗ-П2000;
конвертердегі ... ... мен ... ... ... ... ... жүзеге асырылады:
- бақылау - дифманометр ДМ Э1, күшейткіш УП-20, ... ... ... ... - ... ... АО4, ... блок Р12, тапсырыс жабдығы
токтық ЗУ05;
- конвертерлі газдардың ... ... ... ... - термопара ТХА-0806, потенциометр КСП3-П2000;
- утилизатор қазаны алдындағы сиретуді бақылау:
дифманометр ДМ Э1, күшейткіш УП-20, ... ... ... ... ... ... бақылау:
дифманометр ДМ Э1, күшейткіш УП-20, миллиамперметр КСУЗ-2000,
миллиамперметр М1730А.
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Берілген дипломдық жобаның ... ... ... ... ... ... үшін ... Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу
3.1.1 Өңдеушілер жалақысы
Біріншіден ... ... ... ... ... және жұмыс уақытын анықтаймыз. ТҮАБЖ-ні ... ... ... оператор;
Құрастырушы;
Жүйені ендіретін жұмысшылардың саны, жұмыс ... ... ... ... N - ... ... адам;
п - өңдеу мерзімі, ай;
b - айлық жалақы, теңге.
Кесте 3.1
| ... саны ... ... ... айлық |
|Өңдеуші инженер |1 |3 |35000 ... |1 |3 |30000 ... ... |2 |3 |20000 ... |2 |3 |20000 ... инженер: 3*35000 = 105 000 теңге
Кеңесші: 3*30 000 = 90 000 теңге
Кезекші оператор: 2*3*20 000 = 120 000 ... ... ... (Ж'-Ж' * Нп /100% - ... Нп - жалпы зейнетақы қорының шығын мөлшері, %;
Нс - элеуметтік мұқтаждыққа ... ... ... %.
3.2 Құрастыруға кеткен шығындарды есептеу
теңге
Өңдеуші инженер:
ЖӨН = ... кон = ... = ... кең = ... оператор:
Жкез, опр=((20000+15450)-(20000-15450)·0,1)·0,15=614,25
Жэк, кез опр = (2575+614,25)·3·2 = 19135,5
Құрастырушы:
Жқұр = ... ... - ... ·0,15 = ... құр = ... · 3 · ... = 15642,75 + 136177,75 + 19135,5 + 19135,5 = 67531,5
Кесте 3.2 – Автоматтандыру құрылғылар мен ... ... ... |Мөлшері ... |
| | | |1 дана ... ... ... |5 |855 |4275 ... ... ... |58 |6,08 |352,4 ... ... |6 |28 |164 ... ... |58 |122 |7016 ... ... |УП-20 |6 |77 |462 ... | | | | ... аспап |КСДЗ-2001 |4 |182 |728 ... ... |4 |854 |3416 ... ... |1 |698 |698 ... |Р12 |4 |114 |456 ... ... ... |4 |760 |3040 ... | | | |206074 ... 2 - ... сметасы
|Аты ... ... |
| | |1 дана ... ... щит |6 |66,5 |399 ... щит ... |2 |81,5 |163 ... | | |5620 ... 3 – ... кабельдердің сметасы
|Аты ... ... |
| | |1 метр ... ... КПО 2x2,5 |250 |0,14 |32,3 ... КВГП 4x1, 5 |100 |0,21 |21 ... КВГП 5x1, 5 |150 |0,25 |37,5 ... КВГП 7x1, 5 |90 |0,29 |23,5 ... КВГП 10x1, 5 |60 |0,30 |15 ... КВГП 14x1,5 |127 |0,40 |50 ... ВРГ 2x1, 5 |1500 |0,11 |154 ... КТЗГ 2x3 |1200 |0,27 |147 ... ... ... |270 |0,23 |62 |
|1 ... құбыр |240 |0,38 |89 ... | | |7243 ... мен ... сатып алуға кеткен шығындар:
206074,+ 5620+ 7243 =218937
Автомтаттандыру ... және ... ... сатып алуға
жұмсалған шығындар 218937 ... ... ... ... ... шығын:
Шк - Жж + ШКИП+ЖӨ = 67531,5 + 435000 + 218937 = 721468,5
3.3 Жылдық ... мен ... ... ... Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз
АБЖ-ға дейінгі ... - 5601600 ... ... ... ... = СП * ... СП - жүйенің баланыстық құны,
HA – амортизацияның жылдық мөлшері, %
AО = 0,125 * 5601600 = 700200 ... ... ... кеткен шығын:
Рр = 0,07 * 5601600 = 392112 теңге;
3. Электр қуатына кеткен шығын:
Рэ = N * ФВ * Ст
мұндағы, N - ... ... ... ... кВт;
Фв - жылдық уақыт қоры, сағ;
Cт - электр ... ... ... = 0,1*8760*4,6 = 4029,6 теңге.
Ескі жүйенің пайдалану шығынының соммасы:
Р1 = 700200+392112 + 4029,6 = ... ... ... ... эксплуатациялық шығындар
1. Амортизациялық шығын:
АО = 0,125 * 218937 = ... ... ... ... кеткен шығын:
Рр = 0,07 * 218937 = 15325,59 теңге
3. Электр қуатына кеткен шығын:
Рэ = 0,125 * 218937 = ... ... ... ... = 27367,25 + ... 4029,6 = 70059,84 ... ... экономия
Жаңа жүйені ендіруге дейінгі және ендіргеннен кейінгі ... (Э) мына ... ... = Р1 – Р2 = ... – 70059,84 = 1474169,76 теңге
3.4.1 Жылдық экономикалық тиімділік
Бір жылдық экономия мыка формуламен есептеледі:
Эг = Э – Ен * ... Эг - ... ... - ... ... мөлшері;
Кд - қосымша капиталды шығын;
Эг = 1474169,76 – 0,32*721468,5 = 1243299,84
3.5 Өтеу мерзімі
ТӨМ = ... = ... = ... ... өтеу ... 0,49 ... = 1/ТӨМ = 1/0,48 = ... > ЕН; 2,08 > 0,32
Жоғарыда жасалған ... ... ... ... ... ... тиімділігін арттырады.
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
4.1 Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық ... ... ... ... ұйымдастыру және де ол үшін конвертерлі
бөлімшелерде және газ тазалау мен шаң ұстау цехында ... ... бас ... басшылығымен зауыт әкімшілігіне жүктеледі.
Орындарда толық жауапкершілікті цех бастығы атқарады. Жұмысқа қабылдау
кезінде цехқа жұмысқа қабылданатын адамның денсаулығын ... ... ... ... 8 ... 3 ауысымға орнатамыз. Түскі үзіліске 1 сағат және
жеке жұмыстарға 20-40 минут бөлінеді. ... ... 2 рет ... ... ... ... ... техникасы нұсқауынан
өткендер жіберіледі:
1) Кіріспе нұсқау беру - ... ... ... ... ... еңбек қорғау бойынша маманы ... ... 2-3 ... ... ... ... беру - сол участоктағы тікелей жұмыс
жетекшісімен жүргізіледі.
3) Мерзімді ... беру - ... ... 6 ... ... Кезектен тыс нұсқау беру - жұмысшының басқа участокқа ауысқанда
немесе ауысым құрамында жарақаты бар кезде жүргізіледі.
5) ... ... ... жұмыс жүргізу кезінде нұсқау ... ... ... ... және ... қорғау шарттарына
тиісті қаулылардың, бұйрықтардың, нұсқаулардың ... ... ... ... пен ... ... санитария мен қауіпсіздік техникасы бойынша қағидалар мен
ережелерді сақтайтын қоғамдық ... ... ... ... ... еңбек қорғау бойынша комиссия жүргізеді.
Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік насихаты бойынша шаралар келесідей:
- қауіпсіздік техникасы ... ... ілу, ... ... ... көрсету, баяндамалар мен дәрістерді өткізу.
ЕПК-да еңбекті ... ... үшін ... ... ... техникасының кабинеті бар, бір ... ... ... мен ... ... ... инженер.
4.2 Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау
Лақтырудың зияндылығы мен құрамын сапалы талдау ... ... ... газ ... ... зияндылықтың 4-ші тобына жатқызамыз, яғни
құрамында улы және уландырғыш заттар бар газдардың атмосфераға ... ... ... ... газдар мен шаңның құрамы негізінде жүргіземіз:
Газдар: 6,8% SО2 1,15%О2 85,32% ... 37,3% Сu 24% SіО2 2,9% ... Fе 3,8% ... ... ... ШРМ-ін СНиП сәйкесімен осы ... ШРМ ... ... ... ... ... S2=1мг/м3
ШРМ SіО2=2мг/м3
ШРМ Рb=0,01мг/м3
ШРМ СаО = 10мг/м3
ШРМ Сu = 1мг/м3
мұндағы А – компоненттің қоспадағы процентті құрамы
Газдардың үлкен концентрациясы бар болғанда қоспа ... өрт ... ... ... ... ... шаң мен ... негізінде шаң мен газды тазалау өндірісін лап ету температурасы
120°С-дан ... ... ... өндірісіне жатқызамыз. Газ қоспасының
жарылудың жоғары және ... ... ... ... ... ... отқа төзімділік дәрежесін «үшінші» деп қабылдаймыз.
Цехта газарналардан және газ тазалау ... ... жылу ... ... цехты өндіріс зияндылығының 4-ші тобына, өрт
қауіптілігінің «В» тобына, жарылу қауіптілігінің «А» ... және де ... ... ... ... ... орналасқан бөлмедегі шудың көзі жұмыс істеуші ЭЕМ-дер
және техникалық құралдар кешеніне кіретін құрылғылар (бейне терминалдар,
баспа ... Шу ... ... және ... ... ... қиындатады, назар аудару және ауызша ақпарат
алмасуға ... ... Шу жеке ... ... Адам ... ... ас қорытуға кері әсер етіп, ұйқыны нашарлатады.
Шулы жағдайларда жұмыс істеу бас ... бас ... ... ... ... ... Зиянды ... ... ... ... ... ... ... қаупінің параметрлері |СН 245-71 ... мәні |
|1 ... ауа ... | | |
| |қыс ... ... |0 ... ... |жаз мерзімінде |22-25 °С |30-35 °С |
|2 ... тогы |0,5-1 мА |60 мА |
|3 |Шу ... |90-95 дб |80-90 дб |
|4 ... жылу ... |20 ... |35 ккал/м3 |
| | ... емес | ... ... шараларын қалыптастыру
Зиянды және жарылысқа қауіпті газ қоспаларының ... мен ... ... ... конвертерлі газдардың жекеленген сорылу жүйесін
ескереміз.
Жекеше қорғаныс үшін:
тыныс алу мүшелері - противогаздар, респираторлар; көру ... ... ... ... ... қорғау - кремдер мен тұнбаларды
қолдану.
Өрттен сақтану мен ескеру мақсатында ... ... ... ... ... шаралар
Автоматиканың техникалық құралдары мен ... ... ... дәрежеде ұстайды, ... ... ... ... кезде агрегаттардың жұмысын тоқтатады.
Өртті қақпайлау үшін едәуір жерлерде ОУ-5 ... ОУ-8 қол ... ... ... ... ... сөндіру суды
қолданумен немесе көмірқышқыл өрт сөндіргіш ... ... ... ... екі ... ... ... өрт қаупін ток тасушы өткізгіштерден және кернеудегі электрондық
сұлбалардан, ... ... тез ... ... ... ... мүмкін болмайтын артуы себебінен трансформатордың жануынан, қысқа
тұйықталған жалғаушы ... ... ... ... қызудың электрлік доғалының пайда болуынан туындайды.
Жезқазған мыс зауыты өрт қаупі бойынша СНиП П-А5-70 нормасына ... ... ... ал ЕТ құрылғылары орналасқан есептеу орталығының
бөлмесі өндірістік мекемелері ... ... ... ... нормаларына
сәйкес өртке төзімділік дәрежесі бойынша ... ... ... ... болатын өртті болдырмау үшін барлық тоқ тасушы ... R3 ... ... ... қорғанышпен қамтамасыз етілген.
Өрт шыққан жағдайда қызметкерлерді залалсыздандыру үшін СН 245-71
нормасына сәйкес ортақ ... 2 ... ... ... сыртқа
шығатын өрт сатылары қарастырылған. Есіктердің ені 1,5 м, ... ... ... ... ... ... ... 2 телефон орнатылған: біреуі - ЕҚ
бөлмесіндегі қалалық ... ... - ... телефон - автомат.
Эвакуация жайлы хабар бөлімдер бойынша орындалады.
Өрт қауіпсіздігіне ЕҚ басшысы жауап береді. ... ... ... ... ... ... түрде өртке қарсы топ құрылған.
4.3.2 Ауа алмасуын ұйымдастыру
Су балансын қалпына келтіру үшін, ... орта мен ... ... бұзушылығын ескерту үшін суды ... және ... екі ... ... және қалыпшының жұмыс орындарына 3-4 м/сек
жылдамдығымен, 4000-5000 м шамасында ауа беріледі.
4.3.3 Желдетуді ... ... ... орнатылған бөлмеге қажетті жылу мен
ауаның мөлшері "SIEMENS" аспаптарының дұрыс жұмыстарымен қамтамасыз ететін
режимдарымен анықталады және ... ету ... ... ... ... ... ... камтамасыз ету үшін міндетті түрде ... ... ±15-16% ... ... +15-Н-20°С шегінде ұстап
тұруы қажет, сол себептен ... ... ... ауаның
температурасын реттеп отыратын құрылғылар қарастырылуы керек.
Шаң ... ... ... ... ... ... талап етеміз:
- t>80°С температурада жұмыс істейтін ... ... ... болу керек;
- уландырғыш газдардан ... ... ... ... мен ... ... болу мақсатында аспаптар
корпусындағы барлық тесіктер нығыздалған болу қажет;
- газ ... ... ... ... ... ... жабдықтандырылған болу қажет;
- бункерлердегі жарылуға қауіпті шаңдардың жиналуы қойылған дәрежеден
жоғары ... ... ... ұзындығын герметизациялау;
- цехаралық газарналардағы люктардың нығыздалуы;
- шаңды камераның күмбезінен газдардың ... ... ... ... сигналдау құралдарын ескеру қажет:
- подшипниктер мен ... су ... ... жапқыш пен түтінсорғыш жұмысына жарық сигнал;
- конвертердің апатты бұрылуына жарық дыбысты ... ... ... қамтамасыз ету
Электр қуатын өткізу кабельдері цехке жер бойымен өткізілген. Бақылау
және күшті ... ... ... кем ... ... 2,2 м ... қабырға бойымен өткізілген және резина изоляциясына ие ... ... 2,2 м ... кабельдерді төсеу кезінде ол болат профилімен
жабылады.
Электрлі ток қауіпсіздіктен қорғалынбаған бөлшектері кернеу 36 ... ... ... ... ... сенімді етіп жерге қосылу керек.
4.3.5 Қорғаныштық жерлендіруді есептеу
Адамның ... ... ... қаупін болдырмау үшін қорғаныштық
жерлендірудің есептеуін жүзеге асырамыз. Есептеу ... ... ... ... ... құрылғысына ТВСО-1 микро-ЭЕМ
орналасқан. Оны қоректену үшін оқшауланған ... ... ... ... - 220 В, тұйықталу тоғы - 60 мА, грунттың үлестік кедергісі -
45 Ом-м.
Метеоролиялық қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... аймаққа жатады. 1.27 кесте бойынша
климаттық аймақты біле отырып мерзімдік коэффициенті анықтаймыз.
ЕҚ залы - ... ... 4x50 мм ... ... ... ... ... 2,5м 50x50 мм бұрыштық болаттан тұратын жерлендірудің
контурлық типін қолданады. ... 0,8 м ... ... түрі: 0,8 м-ге тереңдетілген жолақтар мен тік ... ... ... ... ... контур типті.
Мерзімдік коэффициентін ескере отырып, грунттың үлестік кедергісін
есептейік:
Табиғи жерлендіргіш ретінде БҚ ... ... ... ... ... ... токқа кедергісін келесі формула
бойынша есептейміз.
мұндағы, η - 1,6 ... ... ... және оның ... (1,5-1,8)
ескеретін коэффициент;
S - құрылыс іргетасымен шектелген аудан, м2.
Келесі формула бойынша ... ... ... ... ... сәйкес 1000В кернеуге дейін электр құрылғылары үшін
жерлендіретін құрылғының ... Кн 4 ... ... ... ... ... = 4 ... өзекті электродты кедергісін есептейік.
мұндағы, d = 0,95 -0,05 = ... = 2,5; ... ... ... ... = 4,8 және тік ... ... қашықтықтың а=5м олардың
ұзындығына а/1=2 ... ... ... яғни 6 ... nb = ... ... электродтың ұзындығы
Контур жолағының кедергісі Rн келесі формула бойынша анықталады
Тік электродтарды және көлденең электродтарды қолдану ... және 1.23 ... ... ... ... ... жерлендіргіштің кедергісі
Табиғи жерлендіргішті ескеріп
Қойылған талаптарды қанағаттандырады, яғни, 2,29 Ом < 4 ... ... ... ... ... 3 ауысымда жүргізілу себептен, ... ... ... ... ... жарықтандыруды бес белгіленген деңгейде
есептейміз.
Цехтардың территориясы мыс ... ... ... ... жарықтылық нормаларына сәйкес жарықтандырылуы қажет.
0,0 м белгісінде жарықтандыруды есептеу
Жайдың индексін келесі ... ... - ... В - ені, һ - ... биіктігі.
лм
25 м биіктікте төбеде ілінген ГСХР типті шамдағы НГД-220-220 вт ... ... Бас ... ... ... үшін Е=50 лк 9 м
биіктікте
і=1,66; N-8; η=44; F=430 ... - ... ... торлы диффуздық шамдағы 60 вт-ты 8 НБК лампаларын
таңдаймыз.
+6,4 м белгідегі жарықтандыруды ... В=8м һ=2,5м і=2,93 N=26 ... ... 2 ... ... 60 вт ... 26 ... жарықтандыру:
лм
ГТВЛ-6 типті шамдағы 60 вт қуаттылығымен 4 НБК ... ... ... м В=3 м һ=2,5 м і=0,7 η=21 F=56 ... саты ... әр ... 60 вт-ты 1 лампадан.
+8,6 м белгідегі жарықтандыруды есептеу
А=90м В=18м һ=1,8м і=7 η=43 Р=422 ... ... ... 60вт ... НБК ... таңдаймыз және
апатты жарықтандыру үшін Р=70 лм.
НЗБ ... ... 60вт ... 5 НБК ... 16,35 м белгідегі жарықтандыруды есептеу
А=90 м В=8 м һ=2,5 м і=2,9 ... ... ... ... оның ... 5 ... ... үшін.
Алаң арасында кабельді трассаның 2 балкасы бар. Оның жарықтануы:
А = 20 м В = 2 м h = 1,8 i = 1 η = ... ... ... ... вт ... 7 ... таңдаймыз, оның үшеуі
апатты.
+20,5 м белгідегі жарықтандыруды есептеу
А=90м В=2,5м һ=1,8м і=1,3 ... = 50,1 ... вт ... 18 лампа таңдаймыз. Оның ішінде 8 лампа апатты
жарықтандыру ... оның ... саты ... ... санитарлық дәрігермен бірге сапалық
құрам мен лақтыру ... ... ... 2, 3, 4 ... техникалық
жабдықтардың артында орнатылған шаңды ұстайтын қондырғыларды, газдардың
санитарлық ... 3 айда 1 ... кем емес ... мақсаттылығын
белгілеу қажет.
Әр шаманың лампасының керекті жарық ағынын ... ... - ... ... - ... 10 мг/м3 және одан көп газ бен шаң ... ауа ортамен
қор коэффициенті;
S = А*В = 1620м3;
Z = 1,1 - ең аз ... ... өту ... = 64 - ... ... ... = 60 - ағындардың шағылу ... ... ... = ... ... ... қорғалған шамдардағы, қуаты 60 вт НБК лампаларын
таңдаймыз. Цехтың бас ... ... ... 9 м ... 12 ... екі ... 15 ... ілінген, лампалар
ПВГ-6 типті шамдағы, қуаты 60 вт НБК типті.
h2=15м N2=15 η = ... ... ... ... ГСХР - ... ... орта үшін
ортақ жарық тарататын терең сәуле ... ... ... ... лампалары.
N3=6 лампа
ҚОРЫТЫНДЫ
Қоршаған ортаны және түсті металлургия кәсіпорындардың ... ... ауа ... ... мен сақтау өзінің қажеттілігін бүгінгі
күнге дейін жоғалтпайды. Түсті металлургия кәсіпорындармен қаныққан Шығыс
Қазақстан ... ... ... мыс ... ... да сол
объектілердің біреуі болып табылады. ЕМЗ-ң құрамындағы түсті металлдардың
шаңы мен күкіртті қоспалары бар ... ... ... ... орта ... ... зиянын келтіреді.
Конвертерлердің газ құбырлар желісін басқару мен бақылау жүйесін
жетілдіру табиғатқа зиянды ... ... ... төмендету амалының
бірі болып табылады.
Ұсынылған автоматтандырылған жүйе атмосфераға зиянды лақтыруларды
елеулі ... және ... ... ... ... ... ... бастапқы шығындары 3807450 теңге болғандағы
өтімділік мерзімі 2,24 ... ... ... ... ... расчёты в металлургии тяжелых цветных металлов./Под ред.
Н.В. Гудимы.- М.: Металлургия, 1977
2) Технологическая инструкция КИВЦЭТ- ЦС. — Усть - ... ... ... ... Ю.П. Создание АСУ КИВЦЭТ- ЦС с использованием ЭВМ. -Отчет по
НИР. -Усть- Каменогорск. -ВНИИцветмет, 1979
4) КлюевА.С. Проектирование ... ... ... /М.: ... 1990
5) Глинков Б.В. Проектирование систем контроля и автоматического
регулирования металлургических ... ... по ... /М.:
Металлургия, 1987
6) Грацевштейн И.М. Экономика, организация и планирование производства
в цветной металлургии. /М.: Металлургия 1987
7) Злобинский Б.М. ... ... в ... /М.: ... ... ... ... эксплуатации и правила техники безопасности при
эксплуатации электроустановок ... -М.: ... 1986.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 49 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көмір сутекті газдарды тазалаудың технологиялық параметрлерін автоматты бақылау25 бет
Шымкент қорғасын зауытында сульфитті қорғасын қоспаларын агломерациялау үрдісінің әуе-газ режимін автоматтандыру жүйесін жасау34 бет
Кәсіпшілік құбырлар.13 бет
113 МВт жүктемемен электр желісінң есептелуі31 бет
Fast Ethernet стандартындағы жоғары жылдамдықты жергілікті есептеуіш желісін жобалау64 бет
INTERNET желісін сипаттау27 бет
NGN желісінің жалпы құрлымы4 бет
SDH желісінің топологиясы19 бет
«Газды құбырлармен тасымалдау»47 бет
Іnternet ұғымы. Интернет желісінің құрылымы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь