Әуежай жұмысын автоматтандыру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1 ҚАЗАҚСТАН ҮКІМЕТІНЩ ӘУЕ КӨЛІПНДЕП
БӘСЕКЕЛЕСТІКТЩ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ
1.1 Әуе көлігінің даму тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Қазақстан Республикасының экономикасындағы эуе тасымалының алатын үлесі жэне маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.3 Әуе тасымалына байланысты қабылданған реформалар ... ... ... ... ..20
2 ӘУЕ КӨЛІК ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Тасымалдау үрдісіндегі автоматтандыру деңгейі жэне брондаудың компьютерлік жүйелерінің элемдік ОО8 түрлері ... ... ... ... ... ... ... .42
2.2 Отандық эуе көлік жүйесіндегі басқаруды автоматтандыруда қолданылатын бағдарламалық жасақтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
3 ОЕЬРНІ БАҒДАРЛАМАЛАУ ТІЛІНДЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАУ
3.1 Оеірһі бағдарламасында эуежай қызметіне мэліметтер базасы ... ...64
3.2 Беірһі тілінде жазылған тасымалдау үрдісін басқару пакеттерін пайдалануда нүсқамалық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .68
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ..70
ҚОСЫМШАА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
ҚОСЫМШАӘ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 95
Берілген диплом жүмысының тақырыбы - «Әуежай жұмысын автоматтандыру жэне басқару үшін Беірһі бағдарламалау тілінде МБ-сын қүру жэне қолдану» өте актуалды.
Ақпараттық технологиялар ғасырының соңғы он жылдығы элем бойынша эуе тасымалдарының мөлшерінің басқа көлік түрлерімен салыстырғанда алғы орындарға шығуымен сипатталады. Бүл элемдік экономиканың оң эсерде дамуымен, сауда байланыстарының кеңеюімен, кез-келген елдің экономикасының дамуында маңызды орынға көлік құралының ие болуымен тікелей байланысты. Көлік саласының дамуы тек экономикалық өсудің көрсеткіші ғана емес, сонымен қатар ел экономикасында маңызды орындардың біріне ие туризм саласының да сапалы көрсеткіштерінің бірі бола алады.
Көліктің жай-күйі мен дамуы Қазақстан Республикасы үшін ерекше маңызға ие.
Қазақстанның географиялық ерекшеліктері (кең-байтақ аумағы, теңізге шығатын жолының болмауы, елді мекендерінің және табиғи ресурстарының біркелкі орналаспауы) көлік жүйесіне жоғары тәуелділіктің себебі бола отырып, оның экономикасын элемдегі барынша жүк қажеттілікті экономикалардың бірі етеді.
Еуропа мен Азияның тоғысында орналасқан Қазақстан Азия елдеріне Ресей жэне Еуропамен географиялық жағынан баламасыз жер үсті көлік байланысын үхына отырып, айтарлықтай транзиттік элеуетке ие. Республика әуе кеңістігінің тартымдылығы мен транзиттік элеуеті де өсуде. Аса көлемді өткізу нарықтары бар елдермен көршілес болу да отандық көлік жүйесінің дамуын перспективалы етеді.
Еуразия қүрлығының орталығында, нарықтық экономикасы жақсы дамыған Еуропа, Шығыс, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің аралығында орналасқан Қазақстанның экономикасы үшін транзитті басымшылықтарын тиімді пайдаланудың маңызы өте зор. Қандай мемлекет болмасын оның экономикасының дамуына қозғалыс өте көп үлес қосады, эуе көлігі өз тарапынан біздің мемлекеттің кенже дамып қалған саласы туризмді дамытуға өз эсерін тигізбей қоймайды, тэуелсіздік жылдарынан бастап көлік салаларына сұраныс біздің мемлекетте айтарлықтай дэрежеде өсті.
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауындағы эртараптандыру, инфрақүрылымдық дамыту және жоғары технологиялық одан эрі индустрияландыру негіздерін жасау арқылы Қазақстан экономикасының өсуі мен тұрлаулылығын басқаруға бағытталған мемлекеттік саясатында «біріншіден, біздің көлік инфрақүрылымын нысаналы түрде қолдап, жаңартып жэне кеңейтіп отыруымыз керек. Біз еліміздің транзитттік элеуетін барынша пайдалануға тиіспіз, бүл үшін өзіміздің көлік жүйемізді элемдік жүйеге кіріктіруіміз керек. Екіншіден, эуе тасымалысаласын белсенді дамыту керек. Біз әуежайларымыз бен авиация саласын ұлттық экономиканың талаптары мен халықаралық деңгейге сэйкес келтіруіміз қажет. Әуе қызметінің сапасын, қауіпсіздігін арттыру және құнын төмендету үшін жергілікті авиация нарығындағы бәсекелестікті дамыту үшін барлық жағдай жасалуы керек» аталып өткен.
1. Қазақстан Республикасының көлік туралы Заңы;
2. Халықаралық Азаматтық Авиация жөніндегі Конвенция: 1-18 Түжырымдамасы. - 3-бет;
3. Азаматтық қорғаныс жэне төтенше жағдайлар аймағы туралы Қазақстан Республикасының Заңдары; Алматы, 1998. -
Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінің дайындық жэне үйрету Республикалық орталығы. - 22-бет;
4. Сухушина Т. Н. Әуе тасымалдарының қүқықтық негіздері. -Азаматтық авиация академиясы, Алматы, 1997. - 20-бет;
5. 15. 12. 2001., № 271—11 Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы Заңы. - Астана, «Дэнекер», 2002. - 37-бет;
6. Халықаралық тізбекте үшуларды орындайтын Қазақстан Республикасының әуекомпанияларының эуе кемелерін инженерлік-авиациялық қамтамасыз ету жэне қызмет көрсету жөніндегі Ереже Қазақстан Республикасының көлік жэне коммуникация Министрлігі. -Астана, 1999. - 77-бет;
7. Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу Ережесі, 50.3...-98 Сертификаттау жөніндегі Ереже, эуе көлігіндегі сертификаттау жүйесі жэне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификаттау жүйесі. — Алматы қаласы, 1998. — 55—бет;
8. 20. 12. 1995 жылғы № 2697«Қазақстан Республикасының эуе кеңістігін пайдалану жэне авиация қызметі туралы» желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы. — 7—бет;
9. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 21. 01. 1998 жылғы № 31 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік эуе тіркеуі жөніндегі Ережесі» туралы Қаулысы. - 10-бет;
10.30. 04. 1998 жылғы Қазақстан Республикасының мемлекеттік эуе тіркеуі
жөніндегі сэуірдегі Эксплуатанттарды сертификаттау бөлімі жөніндегі
жэне азаматтық эуе кемелерін тіркеу секторы жөніндегі Ережелері. -
17-бет; П.Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың Мемлекеттік жүйесі,
негізгі Ережелері, Қазақстан Республикасының СТ 30-94. - 37-бет; 12.28. 02. 1997 жылғы № 285 «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін
пайдалану жөніндегі Ереже». - 79-бет; ІЗ.Қазақстан Республикасындағы сертификаттаудың мемлекеттік жүйесі.
Сертификаттауды өткізу ережесінің сапасы жэне өнімділігінің жүйесі.
Қазақстан Республикасының РД50, 3.4-94. - 121-бет; 13. НТЭРАТГА-1993.-231-бет; 14.ХАА¥ Эксплуатациялаудағы сертификаттау жэне инспектрлеу үрдісінің
нүсқаулығы. Дос. 8335. - 302-бет;71
15.12. 12. 1991 жылғы Азаматтық авиация жэне эуе кеңістігін пайдалану
туралы Келісім. — 78—бет; 16.10. 01. 1996 жылғы Қазақстан Республикасының эуе кеңістігін жэне
авиация қызметін пайдалану туралы Қазақстан Республикасының
Президентінің Жарлығы. - 16-бет; 17. Е. И. Ильина «Туристтік қызметтің негіздері». - Москва, 2000. - 127-
бет; 18.Туризм жэне қонақүйлік шаруашылық. Оқулық / э. ғ. д. профессор А. Д.
Чудновскийдің редакциялығымен Москва.: «Тандем» баспасы жэне
авторлар Ассоциациясы, ЭКМОС баспасы, 2000. - 400-бет; 19.В. Г. Гуляев. Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар-Москва.:
«Приор» баспасы, 1999. - 144-бет; 2О.Турбизнес-2001. -№ 5; 21.Турбизнес.-2000. -№ 4; 22.РАТА Хабаршысы.-2000-қараша; 23.Туризм: тэжірибе, мэселелер, бағыттар-2001-№4; 24.«Тһе 8ипсіау Тітез» журналы, Доминик О'Коннел «Қазақстанның әуе
сыйлығы»
25.\У\У\Ү. аіг-азіапа. кг. ІП& & аіг-азіапа.кг. 2584135 26. Азаматтық авиация элемі (93-96) Бас хатшымен бекітілген жэне оның
санкциясымен жарияланған оқулық. - 55-бет; 27.Әлемдік Азаматтық авиацияның статистикасы 1998 желтоқсан ХАА¥
статистикалық жинағы БОС 9180 / 22, 167. - 20-бет; 28.28. 02. 1997 жылғы № 285 «Қазақстан Республикасының эуе кеңістігін
пайдалану жөніндегі Ереже». - 79-бет; 29.Әуе кеңістігін пайдалану жэне азаматтық авиацияны регламенттейтін
нормативтік құжаттардың жинағы. - Астана, 1999 Қазақстан
Республикасының көлік жэне коммуникация Министрлігі. - 75-бет; ЗО.Халықаралық эуе тасымалдарының ұйымы В. Г. Афанасьев. -
Москва «Әуе көлігі», 1991. — 253—бет; 3.1.16. 04. 1998 № 1/10 Монополияға қарсы саясат жэне баға жөніндегі
Комитеттің Қаулысы. - 21-бет,
32. Митчелл К. Керман. Беірһі бағдарламалау ортасы жэне бағдарламалық жасақтау. - М.: «Вильямс», 2002. - 233-бет;
33. В.Гофман, А. Хомоненко. Оеірһі 6. - СПб.: 2001. - 450-бет;
34. Архангельский А. Я. \УІПСІО\УЗ үшін қолданбалы бағдарламаларды Беірһі 5 құрастыру. - М.: ЖАҚ «БИНОМ», 1999 жыл. - 254-бет;
35. Галисеев Г.В. Оеірһі 7 бағдарламалық ортасында жасақтау. - Москва -Санкт - Петербург - Киев, 2004. - 120-бет;
36. Сейдалиева Г.О. Беірһі мысалдар түрінде бағдарламалау. - Алматы, 2003.-97-бҚосымша A: Delphi тіліндегі эуежай қызметіне мэліметтер базасының листингі
        
        МАЗМҮНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.............................4
1 ҚАЗАҚСТАН ҮКІМЕТІНЩ ӘУЕ ... ... ЖӘНЕ ... МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ
1.1 Әуе ... ... ... ... ... эуе ... ... ... Әуе ... ... ... ... ӘУЕ ... ... БАСҚАРУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ
ЖАСАҚТАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Тасымалдау үрдісіндегі автоматтандыру ... жэне ... ... ... ОО8 ... Отандық эуе көлік жүйесіндегі басқаруды автоматтандыруда ... ... ... ... ... БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАУ
3.1 Оеірһі бағдарламасында эуежай қызметіне мэліметтер базасы.......64
3.2 Беірһі ... ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ..................................70
ҚОСЫМШАА....................................................................
................72
ҚОСЫМШАӘ....................................................................
................95
РЕФЕРАТ
«Әуежай жұмысын автоматтандыру жэне басқару үшін ... ... ... құру жэне ... ... ... курс ... Абдулаева М. Ж. дипломдық жүмысы
Жалпы көлемі - 98 бет, қолданылған эдебиеттер тізімі - 36, кестелер саны ... ... - 5, ... саны - ... ... ... ... жүйелері, компьютерлік брондау жүйелері,
сегмент, терминал, ... ... ... ... эуе компания.
Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы әуе көлік жүйесінің жағдайын, ... әуе ... ... ... ... және осы
жүйенің өзекті мэселесін экономикалық тұрғыдан талдау.
Міндеттері: Тасымалдау үрдісін басқару жэне ... ... ... яғни ... компьютерлік брондау жүйелерін
(Атасіешз, ОаШео, 8аЬге, \Үог1ёзрап) ... әуе ... ... ... эуе ... ... ... бағдарламалық
жасақтармен салыстыра отырып зерттеу.
КІРІСПЕ
Берілген диплом жүмысының тақырыбы - «Әуежай ... ... ... үшін ... бағдарламалау тілінде МБ-сын қүру жэне қолдану» өте
актуалды.
Ақпараттық технологиялар ғасырының соңғы он ... элем ... ... мөлшерінің басқа көлік түрлерімен салыстырғанда алғы
орындарға ... ... Бүл ... ... оң эсерде
дамуымен, сауда байланыстарының кеңеюімен, кез-келген елдің ... ... ... көлік құралының ие болуымен тікелей байланысты.
Көлік саласының дамуы тек экономикалық өсудің көрсеткіші ғана емес, ... ел ... ... ... ... ие ... саласының да
сапалы көрсеткіштерінің бірі бола алады.
Көліктің жай-күйі мен дамуы Қазақстан Республикасы үшін ерекше маңызға ... ... ... ... аумағы, теңізге шығатын
жолының болмауы, елді ... және ... ... ... ... ... жоғары тәуелділіктің себебі бола отырып, оның
экономикасын ... ... жүк ... ... бірі ... мен ... тоғысында орналасқан Қазақстан Азия елдеріне Ресей жэне
Еуропамен ... ... ... жер үсті көлік байланысын үхына
отырып, айтарлықтай транзиттік элеуетке ие. Республика әуе ... мен ... ... де өсуде. Аса көлемді өткізу нарықтары
бар ... ... болу да ... ... ... ... ... қүрлығының орталығында, нарықтық экономикасы жақсы дамыған Еуропа,
Шығыс, Оңтүстік-Шығыс Азия ... ... ... ... үшін ... ... ... пайдаланудың маңызы өте
зор. Қандай мемлекет болмасын оның экономикасының дамуына қозғалыс өте көп
үлес қосады, эуе ... өз ... ... мемлекеттің кенже дамып қалған
саласы ... ... өз ... ... ... тэуелсіздік
жылдарынан бастап көлік салаларына сұраныс біздің мемлекетте айтарлықтай
дэрежеде өсті.
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына ... ... жаңа ... эртараптандыру, инфрақүрылымдық ... және ... одан эрі ... ... ... арқылы Қазақстан
экономикасының өсуі мен тұрлаулылығын басқаруға бағытталған мемлекеттік
саясатында «біріншіден, біздің көлік инфрақүрылымын нысаналы ... ... жэне ... отыруымыз керек. Біз еліміздің транзитттік элеуетін
барынша пайдалануға тиіспіз, бүл үшін ... ... ... ... ... керек. ... эуе ... ... ... Біз әуежайларымыз бен авиация саласын ұлттық
экономиканың талаптары мен халықаралық деңгейге ... ... ... ... ... қауіпсіздігін арттыру және құнын төмендету ... ... ... бәсекелестікті дамыту үшін барлық жағдай
жасалуы керек» ... ... ... жүмысы үш бөлімнен түрады. Бірінші бөлімде ... эуе ... ... ... және осы ... ... ... экономикалық саясаты жэне еліміздегі үлттық жэне шетелдік
эуе компанияларының жағдайы, бэсекеге қабілеттілігі, ... эуе ... ... ... ... ... әуе көлік жүйесін басқаруды автоматтандыруда қолданылатын
бағдарламалық жасақтар, олардың біздің эуе ... ... ... ... рөлі ... бөлімде «ақпараттық ғасыр» аталған біздің қоғамымыздың ажырамас
үғымына айналған ақпараттық технологиялар жэне оның көрнекті мысалы ... 7 ... ... тасымалдау үрдісіне, атап айтсақ эуежай
қызметіне мэліметтер базасы қүрылған, осы, ... ... ... жасалған.
Осылайша, берілген бітіру жүмысында әуе көлік жүйесінің рөлі жэне ... жэне ... ... сүйене отырып оны басқаруда қолданылатын
бағдарламалық жасақтары олардың эртүрлі түрлері қарастырылған.
Осы бітіру жүмысының ... ... эуе ... ... басқаруды
автоматтандыруда қолданылатын бағдарламалық жасақтарды жетілдіру арқылы эуе
көлік жүйемізді бэсекеге қабілетті жэне ... ... ... алатынын
қарастыру.
Жүмыс барысында өз алдыма мынадай міндеттерді қойдым:
1) ... ... ... ... және ресейлік брондаудың
компьютерлік жүйелерін қарастыру;
2) мәліметтер базасын құру.
I ... ... ӘУЕ ... ... ЖӘНЕ ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ
1.1 Әуе көлігінің даму тарихы
Әрқашанда адамзат баласының шарықтау биікке үшқысы ... ... ... 1783 жылы ... Ан қаласында Монгольфье ағайындылары ойлап
тапқан жэне қүрастырған. Бұл эуедегі шар ... ... ... Ол ... ... ... ... 1.8 шақырымға көтерілді. Осы эуе шарымен
түңғыш үшқан адам ... ... Бү_л ... 1783 жылы 15 ... ... эуеде үшу дэуіріде осы кезден басталады. Генри Гиффард 1852 жылы
эуедегі шарға булы ... ... ол ... ... ... 8 шақырым
жылдамдық пен қозғалыс бағытын іске асыруға мүмкіншілік берді. Бірақ булы
машина өте ауыр жэне ... шар үшін ... ... Тек ... Альберто Сантос-Дюмонт 1898 жылы Парижде ... 46 жыл ... ғана ... ... ішкі жану ... ... 1901 жылы 19 ... ол эуе шарымен Париждің үстімен 11 шақырым
биікке ... үша ... Осы ... ... үшу ... үшін ... 125000 ... жүлдеге ие болды.
Басқарылмайтын эуе шарлары күрделі ... ... ... ... ... 1910 жылы Цепеллин үш жылда сауда жасау мақсатында 14
мың жолаушыны тасуға мүмкіншілік берген компания ашты. Бүл эуе ... ... ... ... ... ... эуе ... үшып өткен. 1919 жылы
дирижабль Атлант мүхитын кесіп өтті. 1929 жылы «Цепеллин ... ... ... үша ... ... ... ... НіпёепЬиг§ дирижаблі Атлантика
аркылы іске асырды.
Әуедегі шардың қүрастырылуынан бөлек бір уақытта парашютте ойлап ... ... ... ... ... мағына береді). Қытайда
биіктен үшу үшін 1306 жылы акробаттар ... қол ... ... ... бар. ... рет ... таныстыруды 1783 жылы Францияда Луи
Себастьян Ленорманд жүзеге асырды. 1802 жылы Үлыбританияда франциялық ... ... 2400 метр ... парашютпен секіре алған алғашқы кэсіпқой
парашютист еді.
XX ғасырдың аяғында һап§ §1ісіт§ дельтапланы ойлап ... 1974 ... ... элем ... ... ... дельтаплан 4,3 шақырым
биіктікке көтеріле алады.Тік ү_шақ жүк немесе ... алып ... ү_шу ... бір ... Жолаушылар тік үшағы үш түрге
жіктеледі: біріншісі 2-5 жолаушылық, екіншісі 5-12 жолаушылық, үшіншісі ... ... ... ... да Винчи 1438 жылы тік үшақ
қүрастырмаларына алғы шарт ... ... ... ... ... оны
тэжірибеде қолдана алмаған. Тік үшақ—көп мақсатты машина. Ол ... ... ... ... үшін өте кең ... эуе көлігі түрлерінің
бірі.
Әлемдегі түңғыш үшақ Ресейде жасалған, оны тарихи құжаттар дэлелдеп отыр.
Осы ... ... үшақ ... ... ... Можайский құрастырған.
Ол өзінің түңғыш ... ... Райт ... 20 жыл ... жэне ... ... Ол ... ауыр ү_шу аппаратын жасау туралы ойға
қүстардың үшуын бақылау нэтижесінде 1855 жылы келген. Осы ... ... жэне ... ... ... ... 17 жыл ... жасай алған.
1876 жылы Можайский эуе жыланымен тұңғыш рет аспанға көтерілген, солай ол
француз зерттеушісі ... (1886 жыл) он ... ... ... жыл) он ... ... жэне австриялық Харгрэвті (1896 жыл) жиырма ... ... жылы ... ... А. Ф. ... элемдегі түңғыш
үшақтың қүрылысын жасады жэне таныстырды. 1887 жылы 3 қарашада оның «үшатын
зеңбірегіне» дүниежүзі ... ... ... ... ... ең ... әр ... модификациядағы ұшақтар.
Біріншіден олар қауіпсіздігі бойынша (үшақтар эксплуатацияда ... 25 ... ... жүк ... ... (100 т. ... ... бойынша (560 адамға дейін) жэне қосымша май ... ... ... дейін үша алуы бойынша жіктеледі. Соңғысы мүхитаралық
тасымалдарда өте маңызды болып ... [23, ... ... ... ... үшін ... шығаратын элемде бірнеше ірі
авиақүрылыс ... бар. ... ... ең ... ... ... ... «АігЪиз Іпсіизіту» жэне ағылшын-француз
концорциумы «Вгііізһ Аегозрасе-8ікІ-Ауіа».
Әлемге эйгілі ... ... оның ... ... ... Уильямс
Боингтің есімімен аталады, ол алғаш рет 1916 жылы ... ... ... ... үлгісін жасаған.
Қазіргі уақытта бүл фирма эртүрлі ... жэне ... ... жасап шығарады: В-737, В-747, В-757, В-767, В-777 ... ... үшу ... жэне ... ... түрлерге
жіктеледі 1-кестеде көрсетілген.«Воеіп§» фирмасының барлық эуе көліктері
жоғары ... ... ... ... ... ... аса қолайлылығымен, ХААҮ (ІСАО) қоятын экологиялық
талаптарға сай болуымен ... ... ... ... ... сипаттамалары
|Техникалык |«Воеіп§» үлгілері ... |
| ... ... ... ... ... ... |34.3 |64.4 |38 |47.6 |60.9 ... | | | | | ... м|39.5 |70.7 |64.4 |54.9 |63.7 ... м|12.5 |19.4 |13.6 |15.8 |18.5 ... |4700 |13400 |8000 |11390 |14300 ... | | | | | ... | | | | | ... |189 |416 |279 |350 |320 ... | | | | | ... |4 |2 |2 |2 ... р саны | | | | | ... жылдың шілдесінде эуе нарығындағы АҚШ-тың монополиялық ... үшін ... ... фирмалар Франция, Англия, Германия ... ... ... ... ... деп ... үлпақ
жасайтын консорциум қүрды. Осы компанияның түңғыш үшағы 1972 жылы ... ... Бүл ... ... эуе ... жүктерді
тасымалдауға өте ыңғайлы, жағармайды түтынуы жэне атмосфераға ... ... ... өте үнемді болып келеді 2-кестеде
көрсетілген. ... ... ... Іпсһдзігу» А-380 суперлайнерлерін
жасау ісімен шүғылдануда. Бүл үшақтың алыс маршруттарға 500-700 жолаушыдан,
қысқа рейстерге 1000 адамнан тасымалдай ... ... ... эуе ... ... ... ИЛ-86 ... ішкі жэне шетелдік эуе компаниялары үшін жасап шығарады. Осыған
қосымша АН жэне ЯК секілді ... ... бар. ... ... ... ... ... ұлгілері ... | |
| ... ... |А-320 ... ... ... м |44.8 |43.9 |34.1 |60.3 |63.6 ... |54.1 |46.7 |37.6 |63.7 |67.8 ... м |16.5 |15.8 |11.8 |16.8 |17.8 ... |7700 |9600 |5500 |10200 |15750 ... км | | | | | ... саны |361 |280 |180 |440 |440 ... |2 |2 |2 |4 |4 ... саны | | | | | ... ... ... ... әуе ... ... үлесі
және маңызы
XX ғасырдың соңғы он жылдығы элем бойынша эуе ... ... ... түрлерімен салыстырғанда алғы орындарға шығуымен сипатталады.
Бүл элемдік экономиканың оң ... ... ... ... ... елдің экономикасының дамуында маңызды орынға көлік
қүралының ие ... ... ... Көлік саласының дамуы ... ... к ... ғана ... ... ... ел экономикасында
маңызды орындардың біріне ие туризм саласының да сапалы көрсеткіштерінің
бірі бола алады.
Халықаралық туризм ... ... ... ... Оның
дамуын зерттеу барысында көлік ... ... ... ... Өз ... ... ... сүраныстың артуы көлік өнеркәсібінің
жылдам дамуын ынталаңдырған. ... ... ... он ... ... ... ... жетістістіктері де өз ... ... ... ел экономикасы, туризм ... ... оның ... ... жылдамдығына толық тэуелділікте. ... ... ... ... үшін транспорттық жүйелердің ыңғайлылығы,
нэтижелілігі, қауіпсіздігі бойынша дүниежүзілік стандарттар талабына сай
болуын, ал жаңа эуежайлар құрылысы үшін ... ... ... үлкен инвестицияларды тартуды жэне уақытты керек етеді.
Барлық халықаралық қозғалыстардың ... азы ... ... ... ... көліктің маңызы жыл сайын жоғарылап келеді, 3—кестеде эуе
кемелерімен жеткізілу жэне қаржылық түсімдер ... ... ... Әуе кемелерімен жеткізілу жэне қаржылық түсімдер мөлшері
|Әуе |1990 жыл |1995 жыл |2000 |Өсу |
| | | |жыл | ... ... ... ... ... |
|тіркелген аймағы| | | ... ... |33.7 |41.7 |48 |5.1 ... ... | | | | ... Азия |186.8 |452.9 |599.9 |10.3 ... |210 |403.2 |501.2 |7.7 ... Шығыс |33.2 |58.4 |71.3 |6.7 ... |446 |816.2 |952.1 |5.7 ... | | | | ... ... | | | | ... ... |60.3 |94 |110 |6.3 ... |382 |507.6 |581.5 |6.6 ... жэне ТМД | | | | ... элем жэне |1142 |1970.8 |2362.6 |7.1 ... |970 |1886.4 |2282.3 |7.3 ... элем | | | | ... жылы ... тек қана 5% халықаралық қозғалыстарға арналған
темір жолдардың жүйесін ... ... ... жэне 8% кеме ... қозғалған (мысалы, Үлыбритания жэне Франция, Италия жэне
Греция, Швеция жэне ... ... ал ... 40% тағайындалған
орындарына эуе көліктерімен жеткен. /4, 20-бет/
Көліктің ... мен ... ... ... үшін ерекше маңызға ие.
Қазақстанның географиялық ерекшеліктері (кең-байтақ аумағы, теңізге шығатын
жолының ... елді ... және ... ... біркелкі
орналаспауы) көлік жүйесіне жоғары тәуелділіктің себебі бола отырып, оның
экономикасын элемдегі барынша жүк ... ... бірі ... мен ... ... орналасқан Қазақстан Азия елдеріне Ресей және
Еуропамен географиялық жағынан баламасыз жер үсті ... ... ... ... ... ... ие. Республика эуе кеңістігінің
тартымдылығы мен транзиттік элеуеті де өсуде. Аса ... ... ... ... көршілес болу да отандық көлік жүйесінің дамуын перспективалы
етеді.
Пайдаланатын эуе трассаларының үзындығы - 61 мың ... ... ... ... авиациялық саяхат жасау — транспорттық саяхат жасаулардың
бүқаралык түріне айналып отыр. Қазақстан Республикасының көлік инфражүйесі
жыл сайын үлкен ... даму ... - ... ... көлік жэне коммуникация
Министрлігінің Мемлекеттік Республикалық кээсіпорны (МРК) 1995 ... ... ... эуе ... бекітілген заңнамалар
және нормативтік қүқықтық актілерге сәйкес, сонымен бірге ... ... жэне ... ... ету талаптарын
анықтайтын стандарттар жэне үсыныстарды реттейтін жэне де ... ... ... сай ... ... ... ... қызметтерді осы кэсіпорын ... ... МРК әуе ... ... қызметтер үшін
қолданып жүрген тарифтер 4 кестеде көрсетілген, 1998 жылы 16 ... ... ... ... және ... ... қарсы жэне баға комитеті тағайындаған ережесімен бекітілген.
Қазақстан Республикасының көлік және ... ... ... ... байланыс жэне жердегі ... ... ... ... ... ... ... бар Республикалық мемлекеттік кэсіпорын
ол «Қазаэронавигация» осы ... ... ... Министрлер
Кабинетінің 1994 жылғы 10 ... № 489 ... жэне ... көлік жэне коммуникация Министрлігінің 1995 жылғы 22
маусымдағы № 133 ... ... ... эуе ... ... ... «Қазаэронавигация» кэсіпорнын бөлу ... ... ... [6, 17-бет]
4-кесте Қазаэронавигация ұйымының жинайтын алымдары
|№ |Аэронавигаци|Әуе ... ... |
| |ял ық ... |100 ... ... |
| | ... |тарифтер, АҚШ долл. |
| | |ұшу | |
| ... ... кг ... ... |әуе |
| ... | |эуе ... ... | ... |ры < | |
| | | |үшш ... ... | | | ... | | | ... |к |
| | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | |тын ... ... |5000 ... |5320 |700 |1216 |
| ... | | | |
| |шы ңәуе | | | | |
| | |5001 - ... |1050 |1824 |
| ... ... |1575 |2376 |
| |әуе ... | | | |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| | ... |5320 |2012.5 |3496 |
| | |50001 - |7296 |2712.5 |4712 |
| | |100000 | | | |
| | |100001 |8968 |3325 |5776 |
| | |-200000 | | | |
| | |200001 - |9272 |3500 |6080 |
| | |300000 | | | |
| | |300001 |9424 |3587.5 |6232 |
| | |-400000 | | | |
| | |400000 аса |9880 |3762.5 |6536 ... |Әуе ... ... |608 |262.5 |456 |
| ... |ұшу | | | |
| |әуе ... 1| | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... | | | | ... ... осы кәсіпорынның Алматы қаласында бас офисі жэне еліміздің
облыс орталықтарында 17 ... ... 12 ... ауданға бөлінген Қазақстан Республикасының үстіндегі
эуе кеңістігіндегі ... жэне ... ... 18
эуежайының эуе айлағы аймағындағы қозғалыстарды ... ... ... негізінен мынандай міндеттерді жүзеге асырады:
1) Қазақстан ... әуе ... ... ... ... ... Республикасының эуежайларының аймағында жэне ... ... ... жэне ... ... ... әуе ... қабылданған заңдар мен
нормативтік актілерге сай ұшулардың ... ... ... ету;
4) үшуларды аэронавигациялық ақпараттармен қамтамасыз ету;
5) аэронавигациялық бақылау жүйелерін ... ... ... ... айлақ-әуе кемелерінің жүруі, түрақтауы, қонуы жэне үшу үшін арнайы
бөлінген жэне жабдықталған инженерлік қүрылымдық ... жэне ... жер ... ... бөлігі. Биіктігі мың метрден жоғары орналасқан әуе
айлақтар таулы ... ... Әуе ... ... ... ... ... жэне қосымша (негізгіде бір себептермен қону мүмкін
емес ... ... ... ... ... ... ... аігрогі шп\үау 1еп§1;һз-үшу жолағының үзындығы маңызды
көрсеткіштердің бірі болып табылады. Қазіргі эуежайларда үшу ... ... ... ... болады, олар ірі эуе ... ... - өз ... эуе ... эуе ... эуе кемелеріне техникалық
қызмет көрсететін жерасты қүрылымдары бар, эуе ... ... ... шығарып салуға жэне де эуе тасымалдарына қызмет көрсетуге арналған
қүрылымдар, ... ... ... Ішкі ...... ... (осы ... аумағында), халықаралық
эуежайлар халықаралық үшуларға қызмет көрсетеді. Дүниежүзінде халықаралық
дэрежедегі 1050 эуежай бар, оның ... 25 ірі ... ... ... ... көрсетілген, сол эуежайлардың 16 АҚШ—та орналасқан олар жылына
785 миллион жолаушыға қызмет көрсетеді.
5-кесте Әлемдегі жолаушы ... ірі ... ... эуежайлар |Мемлекеті |Жолаушылар |
| | | ... |
| | | |мен |
| | | ... |
| | | ... |
|1 ... |АҚШ |73 |
|2 ... |АҚШ |67 |
|3 ... |АҚШ |66 |
|4 ... ... |65 |
|5 ... |АҚШ |80 |
|6 ... |Жапония |56 |
|7 ... |АҚШ |41 |
|8 ... |АҚШ |49 |
|9 ... ... |49 ... ... |АҚШ |34 ... ... |АҚШ |31 ... ... де Голь ... |48 ... ... |АҚШ |34 ... ... |Франция |41 ... ... ... |40 ... ... |АҚШ |30 ... ... |АҚШ |36 ... ... |АҚШ |36 ... ... |АҚШ |37 ... ... ... |38 ... ... ... ... |37 ... |Гонолулу |АҚШ |36 ... ... |АҚШ |34 ... ... ... |36 ... ... |АҚШ |31 ... ... ... жэне жүктер, жолаушылар тасымалдарына қызмет
көрсету, шетелдік жэне ... эуе ... ... ... ... ету, ұшу ... және реттілігін, метеорологиялық
бақылаулар желідегі белгі жэне байланыс қүралдарының жұмыстарын іске ... ... ... ... |аумағындағы эуежаилар |
|№ |Әуежайлардың атаулары ... |
|1 ... ... ... «Алматы |
| ... АҚ ... ... ЖАҚ |
| | ... |
|2 ... ... ... ... |
| ... МРК | ... |«Жезказған Эйр» ААҚ ... ... |
| | ... ... |
|4 ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ААҚ ... |
|5 ... ... ... |
| |Ақ Жол ... ААҚ | |
|6 ... Халықаралық |Мемлекет меншігінде |
| ... ААҚ | |
|7 ... ... - ... облысының |
| ... Эйр» ААҚ ... ... |
|8 ... ... ААҚ |Шығыс ... |
| | ... ... |
| | ... |
|9 ... ... ... Эйр» ЖШС ... |«Халықаралық А ... |1) 100% ... |
| ... ААҚ ... ... ... |
| ... жэне тасымалдары» |эуежайы» ААҚ «МК |
| | ... ... |
| | |2) ЖАҚ ... 50% |
| | ... коммуналдық меншікте,|
| | |50% ... ... |
| | ... ... ... ... ... |Жекеменшік |
| |АҚ | ... ... ... АҚ ... облысының |
| | ... ... ... ... ААҚ ... Қазақстан |
| | ... ... |
| | ... ... ... ... ата |Жекеменшік |
| ... ААҚ | ... ... Ақтау |Маңғыстау облысының |
| ... ААҚ ... ... ... |«Сарыарқа эуежайы» ААҚ |Қарағанды облысының |
| | ... ... ... ... әуежайы» ААҚ |Қостанай облысының |
| | ... ... ... ... ... ААҚ ... ... |
| | ... ... ... |«Екібастұз каласының ... |
| ... | ... ... ... ААҚ ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... ... ААҚ ... ... |
| ... ... | ... Астана эуежайы жолаушыларына: ақша ... ... кафе жэне ... ... ітее дүкендер жэне транзитті
зоналар қызметін үсынады.
Халықаралық Астана ... ... эуе ... ... үшін жэне барлық
тасымалдар түрлеріне негізгі әуежайлық жэне қосымша ... ... ... ... ... ... өз бетінше басқаруы көптеген
әуе компанияларының қүрылуына алып келді. Тіркеуден өткен 47 эуе ... ... 85 ... ... ... ... компаниялар орындайды,
7 кестеде көрсетілген.
Қазақстан Републикасының эуе ... 603 үшу ... бар, ... 526
үшақ (163 ұшақ 1-3 сыныптамаға кіреді) жэне 77 тікүшақ.
7-кесте Қазақстандағы әуе компанияларының тасымалдау үлесі
|Әуе компаниялары ... ... (%) ... ... АҚ |67 ... Авиа |65 ... Әуе Жолы |4 ... АҚ |3.2 ... |2.6 ... |2.3 ... |0.1 ... |0.2 ... ТОО |1.2 ... ТОО |0.1 ... ... ... ТОО |0.1 ... Эйр ТОО |0.2 ... АҚ |0.3 ... ТОО |0.3 ... Эйр |1.2 ... АҚ |0.2 ... Эйр |0.2 ... АҚ |0.1 ... |0.1 ... |0.1 ... |0.2 ... Авиа |0.3 ... ... Әуе ... ... |0.2 ... ... |0.1 ... Аіг |0.1 ... ... |0.3 ... Іпіегпаііопаі Аігііпез |0.1 ... | ... ... ... |0.5 ... ... Аігііпез |0.4 ... ... |0.1 ... Мезі |0.5 ... ... Биісһ Аігііпез |0.4 ... ... ... |0.5 ... ... |0.2 |
| |П 1 ... |и. і 3.2 ... |3.2 ... |2.3 ... ... ... ... жиырма екі әуежай бар, 6 ... ... ... ... ... - ... жэне ... ал
14 халықаралық тасымалдарды ара - түра ... ... ... жэне ... ... (ол ... ... орналасқан) эуежай бар.
Халықаралық Алматы әуежайы - 1935 жылы салынған, 1990 ... ... ... ... ... ... ... болды. 1991 жылы 26
сэуірінде «Алматы әуежайы» деп ... ... 1993 ... ... өз ... ... 1994 жылы "Алматы эуежайы" ЖШС ... ... ... ... АҚ осы ... ... иеленуші болып
табылады. "Халықаралық Алматы әуежайы" Оңтүстік-Шығыс Азиядан Еуропаға және
кері бағыттағы баратын жолда орналасқандықтан ... ... ... ... шығатын ¥лы Жібек жолы ежелден—ақ Алматы қаласын басып
өткен. Халықаралық Алматы эуежайы жаңа ... ... ... бері оның эуе ... мен ... қызмет көрсету аясы
кеңіді, оның ауданы 29 мың ... ... тең, ... 1,3 мың ... ... ие, ... 1000 жолаушыға қызмет көрсете ... ... ... автотұрағы бар. Сонымен қатар қауіпсіздік жүйесі, теңдеме
жүкті ... ... ... ... өңдеу жүйелері ... төрт ... ... ... ХАА¥ ... ... деңгейді үш параметр бойынша: өрт жэне авиация ... ... ... ... ... ... 2004 жылдың 22
желтоқсанында Қазақстан ... ... жэне ... эуежай қызметімен айналысу қүқығын беретін лицензия ... жылы ... ... үшу жолағын ХАА¥-ның талаптарына сәйкестендіріп
жөндеуден өткізіп, II деңгей жэне Халықаралық ... ... ие ... ... ... ... ақша ... банкомат,
телефон, кафе және мейрамханалар, сһігу ігее дүкен, ... ... ... қызметтерді үхынады.
Халықарлық Астана әуежайы - 1930 жылы салынған, 1998 жылы жөндеуден
өткізілді, ... ... 3500 ... ... ... уір ... салынды, эуе вокзалы кешені қайта жасақталды, жарық жүйелері
жэне радионавигациялық жабдықтар ауыстырылды, осы ... ... ... ... ие ... ... ИЛ-76, АН-124, В-747, Ғ-400
үшақтарына шектеусіз қызмет көрсете алады. 2005 жылы 2 ақпанда ... ... жаңа ... ... ... ... оның ... жолы бар жэне сағатына 750 жолаушыны ... ... ... жүк ... ... ... ... ЖАҚ - 2001 жылдың қыркүйегінде қүрылғанымен де жолаушы жэне
жүктерді тасымалдаудың ... ... 2002 ... 15 мамырынан бастап
жүргізіп келеді, ол Қазақстандық эуе тасымалдаушыларының ... ... «Аіг ... ... ... ... Астана қаласында Азіапа То\уег Бизнес-Орталығында орналасқан
басты офисі бар акционерлік қоғам ретінде тіркелген. Осы ... 51% ... ... ... ал 49% ВАЕ ... ... ... Қазақстан аумағындағы бағыттарының картасы
«Аіг Азіапа» эуе компаниясының ... - ТМД және ... Азия ... ... және экономикалық жағынан тиімді жэне ең жоғары
халықаралық стандарттар талаптарына сай ... ... эуе ... «Аіг ... - ... (Әуе ... ... Ассоциациясының)
тең қүқықты мүшесі. Бүл эуе компаниясы коммерциялық үйым ... ... аясы ... ... реттеледі. Әуеде жэне ... аса ... ... ... ... - ... брондаудың
элемдік жүйесінің қызметтерімен қамтамасыз етіледі. Өз маршруттарында
жолаушы жэне жүк ... ... жэне ... кешенді
қызмет көрсетуді үсыну компанияның алдына қойған стратегиясы ... ... ... «Аіг Азіапа» әуе компаниясында екі 737-700 жэне ... ... бес ... 50 ... ... жылдың қазан айында «Аіг ... ... ... ... ... эуе ... 8ип8уз1етз5 кэсіпорынды басқарудың
автоматтандырылған кешенді жүйесін енгізуді жүзеге асырды.
Осы үлттық эуе ... оны ... ... ... ... ... келе жатқан бірден-бір мекеме. Ол біздің республикамыздағы
эуе тасымалдаушыларының ... ... ... ... деңгейдегі
ыңғайлылық пен кызмет көрсету сапасын алғаш үхынып отырған эуе ... ... эуе ... ... жүйесінің қүлауынан кейінгі эуе
тасымалдаушыларын ауыстырып, батыстық стандарттарға жауап беретін азаматтық
авиацияны қалыптастыруға септігін тигізуі керек.
¥шу қауіпсіздігі жэне ... ... ... ... ... ... ... қағидалары болып табылады.
Сол уақыттан бері Аіг Авіапа 25 ішкі жэне 18 ... ... ... көлік жүйесін дамытты (1, 2-суреттерде көрсетілген).
Аіг Азіапа - ... ... Әуе ... ... ... ... ЕАҚА ... Авиация Қауіпсіздігі Агенттігі) ІАК-145
куэландырған ұшақтарға техникалық ... ... ... ... мекемесі.
2005 жылы тамыз айында Аігііпе Визіпезз өндірістік журналында жарияланған
рейтинг бойынша Эйр ... ... ... өсу ... жэне 2004 ... ... ... жалпы18
санына байланысты дүниежүзілік алдыңғы 200 эуежол ... ... ... ие ... [20, ... жылы ... әуежол дамуындағы Стратегиялық Жоспар жасалды. Ол екі
негізгі мақсатты көздейді: үшақ ... жэне ... ... үлғайту,
түлынушыларға қызмет көрсету деңгейін тоқтаусыз дамыту. Келешекте ... өз ... ... Аіг Азіапа жаңа үшақтарды енгізу, ішкі ... ... ... ... арттыру, жаңа мәзірлерді үсыну, үшу
кезіндегі ойын-сауық жүйелерін дамыту жэне жолаушыларға жиі үшу ... ... ... ... ... ... ... жаңартуларды
енгізбек.
Аіг Азіапа: Халықаралық эуе көлік ассоциациясының мүшесі, ХӘКА Есеп айырысу
Палатасының Мүшесі, Дүниежүзілік үшу қауіпсіздігі қорының мүшесі.
Кейбір бөгелістер эуежол ... ... ... (мысалы, техникалық
жөндеу жүмыстары, экипажға қатысты мэселелер, үшақты ... ... ... қүю жэне т.б.) ... ... ал ... қолайсыз ауа райы,
эуежай қызметі, қауіпсіздік тэртіпті бүзу немесе алдыңғы рейстің кеш ... ... ... ... ... ... ұшу рейстерін тоқтату немесе кейінге қалдыруға
байланысты Халықаралық Әуе Көлігі ... ... ... жэне ... ... ... бірінші назарда.
«Саяхат» әуе компаниясы 1989 жылдан бастап дүниежүзі бойынша тасымалдар
жасайды. Бүл эуе ... ... ... Еуропаға, Шығыс жэне Оңтүстік Шығыс
Азияға, Африка жэне басқа елуден аса мемлекеттерге қызмет ... ... ... ... ... авиацияның жалғыз өкілі болған.
«Саяхат» эуе компаниясының үшақтары ТМД бойынша жүк ... ... ... ... оның ... алты ТУ-154М лайнері, төрт жүк
тасымалына арналған Ил-76ТЭ үшақтары ... эуе ... ... мына ... қызмет түрлерін: бірінші
Ил -76ТО үшағымен 45 тонналық жүктерді, ... ... ... жэне 13—18
тонна жүк жэне жолаушы сиятын, ... ... бес мың ... ү_шу
мүмкіндігі бар 164 жолаушы сиятын ТУ-154 үшақтарымен ... жэне ... ... ... ... эуе компаниясы Қазақстандағы ірі жеке жүк тасымалдаушысы ... ... әуе ... 1993 жылы қүрылған. Қазір
«Аэросервис» эуе компаниясы ... жэне ... ... бірігіп «Сабит» эуе концорциумын қүрады.19
Осы әуе компаниясы Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... әуе кемелерін, 1997 жылдан бері Макдонелл-
Дуглас (МГО82, 1УГО90) жэне ОСІО үшақтарын эксплуатациялайды, жолаушы ... ... ... тасымалы болып табылады.
КЬМ әуе компаниясы - акцияларының бақылау пакеті Қазақстан Республикасының
Үкіметінің меншігінде, ол ... «Аіг ... эуе ... басты
бэсекелесі.
«КагАіг\¥е8і» әуе компаниясы 1996 жылы ЖАҚ ретінде «Сііпіопсіаіе Ауіаііоп,
іпс» (АҚШ) компаниясының қатысуымен, ... ... ... ... ... чартерлік рейстерінде осы компания
жетекші орынды ... ол ... Ь410, ... Як-40 ... жэне ... тік ... ... жасайды. ¥шақ және тік үшақтармен чартерлік
рейстер, эртүрлі әуе жобаларына эуе менеджменті ... ТМД ... жэне ... мемлекеттерге медициналық эвакуация
тасымалдарын жасайды. «КагАііЛҮезі» алты ай ... ... өз ... эуе
аудитор компаниясының қатысуымен техникалық аудит жүргізіп отырады. Аталған
эуе компаниясының эр тасымалы «Марш ... ... ... бес ... ... мөлшеріндегі сомаға сактандырылған.
«Ка2Аіг\¥ез1» компаниясы Атосо, Вгііізһ Саз, Сһеугоп, МоЬіі, Огух, 8һе11,
Техасо, мүнай компанияларының жэне ... ... жэне ... ... ... ... ... және Президенті, ҒОКТІЖЕ 500 корпорациясының мүшелері жэне
елшілер оның клиенттері болып табылады. Ол ... ... ... түңғыш Н8125 (Хоккер Бич Крафт) үшағын эксплуатациялаған жэне
өз қаражатынан РНІ ... ... ... ... эуе ... ... ... де айналысады.
«КагАігХҮезі» пайдалы қазбаларды іздеу жүмыстарының жобаларына авиациялық
тасымал жұмыстарымен көмек көрсету жэне корпорациялық ... ... ... дамуы көптеген мемлекеттерде басқа көлік түрлерімен
салыстырғанда эуе көлігінің ... ... ... ... ... ... аумағы үлкен мемлекеттердің ішкі тасымалдарының көпшілігі
эуе көлігімен жүзеге асады, 8-9 ... ... ... Қазақстан Республикасында әуе көлігімен жолаушылардың
тасымалдануы20
|Жылдар |Халықаралық ... к |
| ... ... |
| ... ... ... |0.3 |0.5 ... |0.4 |0.6 ... |0.5 |0.7 ... |0.6 |0.8 ... |0.7 |0.9 ... |0.8 |9.5 ... |0.9 |1 ... ... ... ... ... ... дамыған Еуропа,
Шығыс, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің аралығында орналасқан ... үшін ... ... ... ... маңызы өте
зор.
Қандай мемлекет болмасын оның экономикасының дамуына қозғалыс өте көп ... эуе ... өз ... біздің мемлекеттің кенже дамып қалған
саласы туризмді дамытуға өз ... ... ... ... ... ... ... сүраныс біздің мемлекетте айтарлықтай
дэрежеде өсті. [10, 35—бет]
9-кесте Әуе көлігімен жүк жэне жолаушы тасымалы жэне ... ... |2003 жыл |2004 жыл |2005 жыл ... ... |0.02 |0.02 |0.02 ... ... |0.09 |0.07 |0.1 ... тасымалы |1.3 |1.3 |1.7 ... ... | | | ... |2654 |2638 |3265 ... ... | | | ... ... | | | ... ) | | | ... ... ... ... қабілеті жоғары, ірі
халықаралық «Ьий§апза», ... ... ... Түріктік эуе компаниялары
Қазақстандық эуе тасымалдары нарығында жүмыс ... ... ... ... ... ... географиялық кеңістігін кеңейтіп,
біздің қалаларымызды Еуропаның ірі эуе порттарымен қосқысы ... Әуе ... ... ... реформалар
Жолаушылардың өміріне қауіп төндіргені үшін, багаж және жүгін жоғатқаны
үшін, сонымен ... ... ... ... ... ... жағдайлар үшін эуе тасымалдаушысын жауапқа тартатын халықаралық
қүқықтық тэртіп ... ... ... ... ... жэне "Варшава жүйесі" деген
жиынтықпен белгілі. "Варшава жүйесінің" негізі 1929 жылы ... ... "бүл ... 1929 жылы 12 қазанда Варшава қаласында
халықаралық эуе ... ... ... ... бекіту үшін
жазылған... " деп жазбаша түрде бекітіледі.
"Варшава жүйесі" 1929 жылы қабылданған бірінші Варшава ... ... ... да ... түрады, осыларға косымша ретінде тағы
бір конвенция қабылданған болатын.
Осы ... ... ... ... ол сіе іасіо түрінде жекелей
эуе тасымалдаушыларының ... ... ... ... ... ... жіберілуге немесе АҚШ—тың аумағындағы тасымалдарға
қатысты "Варшава жүйесінің" кейбір құрамдас бөлімдерін көптеген мемлекеттер
жекеменшік ... ... үшін ... 1929 ... Варшава конвенциясы күшіне 1933 жылы еніп 124 мемлекет
қол қойған, ал Гаага хаттамасымен өзгертілген ... ... ... 1 тамыздан бастап күшіне енді, оған 109 мемлекет қол қойған болатын.
Осы Варшава ... ... ... оған халықаралық
жекеменшік қүқығын қорғайтын конвенция ретінде жоғары баға ... ... оның ... ... табылатын 124 мемлекеттердің қүқықтық жүйесін
реттейтін, заң жэне қүқықтық тэртіпті бір ізге келтіретін ... ... ... "Варшава конвенциясына" мүше елдер ретінде қол қойған
мемлекеттер: Германия Рейхс Президенті, ... ... ... ... Жоғары Мәртебелі Королі, ... ... ... жэне тағы ... Осы ... ... ... жолаушы, багаж немесе жүкті эуеде тасымалдау барысында,
кэсіпорын меншігіндегі эуе ... ... ... үшін де ... ... ... тасымал" үғымының мэнін келісілген жақтардың
территориясындағы, сол мемлекеттердің меншігіндегі территориялардағы кез-
келген ... ... ... ... бойынша бірнеше эуе
тасымалдаушысы қатысқан тасымал іске асқан тасымал ... ... ... ... пошталық конвенцияларға негізделген эуе тасымалдары
үшін қолданысқа енбейді.
Осыдан алпыс үш жыл бүрын, яғни 1944 жылдың 1 ... ... ... Чикаго қаласында 52 мемлекеттің өкілдері әлемдік азаматтық
авиацияның үйымдық қүрылымын жасау үшін бас ... Ал сол ... ... ... әлі өмірге келмеген болатын, алайда осы жиынға келген әр
үлттың өкілдері ... ... ... даму ... көре ... бүл ... конференциясында атқарылған жұмыстарға эуе қатынасына
қатысы бар кез-келген адам қүрметпен ... ... бес ... ... азаматтық авиация туралы Конвенция" деп аталатын қүжат дайындалды.
Бүл құжаттың жазылғанына жарты ғасырдан ... ... өтсе де ... ... ... ... ... беріп келеді. Осы
конвенцияның нәтижесінде әлемнің түкпір-түкпірінде эуе тасымалдарын қолдану
жаппай дерлік сипатқа ие болды. 1989 жылы ... ... ... де ... ... ... ... сауданың 25 пайызы (бағалық түрде
көрсетсек) эуеде ... Осы ... ... бұл сан екі, ... үш
еселенеді деп күтілуде.
Халықаралық азаматтық авиация туралы конвенцияның нэтижесінде Канададағы
Монреаль қаласында штаб пәтері бар ... ... ... ... ... 161 ... мүшелікке енді. Олар сонымен қатар ... да ... ... ... ... ... саласының
халықаралық техникалық заңдар жүйесі осы конвенцияға сүйеніп эрекет ... өз ... ... ... қабылданған жүйені енгізуді талап
етеді. Осы жылдар барысында ХАА¥-ның Кеңесі ... ... ... ... Түжырымдама жасады және қабылдады. Олар ... ... ... ... үшу ... ... ... жэне қауіпсіздік секілді мэселелерді қарастырады.
Түжырымдамалар жиынындағы стандарттар жэне ... ... ... ретінде үсынылады, нэтижесінде техникалық бірыңғайлылыққа қол жетті,
халықаралық азаматтық авиация қауіпсіз, ретті жэне ... ... ... ... ... ... құқығы жөнінде жалпы көпжақты
келісім жасалмады, бірақта эуе ... ... ... ... тасымалдарға негіз болды.
Мемлекеттердің егемендігіне жэне ұлттық мүдделеріне сыйластықпен қарайтын
екі жақты келісімдерге негізделеді. Жыл ... 161 мүше ... ... ... ... форумы болып тұрады. ХААҮ
Кеңесі осы үйымның басқарушы органы болып ... бүл үйым ... ... назарын ғаламдық стратегияны жасауға аударып жүр, осы ... ... ... ... ... ... да бар. Олардың аз
мөлшердегі үлттық қорлары азаматтық ... ... ... ... ... ... жэне ... сүраныстарды қанағаттандыруда
шешімін табуға тиісті маңызды сұрақтарға жаңа ... ... ... эуе көліктерінің қақтығысуын ескертетін жүйелерді
жэне байланыстың спутниктік жүйесінің жетілдірілуі, ... жэне ... ... жатады. Авиациялық шуылды азайту жэне ... ... ... эуе ... ... тыс ... ... да эуежайдағы жүмыстарды қысқарту, эуе ... ... ... жоғары дэрежеде автоматтандыру мэселесін шешу керек.
Ал эуе көлігінің экономикалық және даму болашағына қатысты салаларда ХААҮ
эуе компаниялардағы маркетинг ... ... ... мысалға,
алдын-ала орындарға тапсырыс беруді ... ... ... ... ... ену, тасымалдаушылардың трансүлттық тобын қүру,
бірігіп кодтарды қолданудағы келісім туралы сұрақтарды шешу керек.
Экономикалық нарықта либерализация және ... ... ... шарттары өзгеруде, мысалға Еуропа одағы. ... ... ... ... жэне заң
түрғысындағы мэселелерін шешу, жүмыс орнында есірткіні қолдану жэне ... оны ... ... ... ... шешу ... ... көлігі жүйесі интеграциялық жэне ғаламдық сипатта болуымен байланысты,
ХААҮ қызметі аясында техникалық ... ... аса ... ... ... ... ... өз авиация жүйесін қызмет көрсетуге сай түрде
үстап түруы үшін көп ... ... ... ... авиация жүйесін жаңа
технологиялармен қамтамасыз ету жэне осы жаңа технологияларды ... ... ... салада жетілдірілген авиациялық техникаларды
және басқаруды үйымдастыру қызметіндегі мамандарды, ... ... ... оқыту мэселесін шешу керек.
Халықаралық үйымға жэне азаматтық ... ... ХААҮ ... ... заңсыз іс—эрекеттердің алдын алу. Осы бағыттағы
маңызды оқиғалар 1971 ... ... ... 1988 жылы ... жэне ... ... авиациядағы қызмет көрсетулердегі заңсыз
эрекеттерді жоюмен байланысты хаттаманың дайындалуын айтамыз, хаттама 1989
жылдың тамызында күшіне енді. Авиациялық ... ... ... ... ... ... материалдық көмек көрсету
бағдарламаларының қалыптасуын, пластикалық жарылғыш ... ... ... ... ... ... ... реттейтін
ХАА¥—ның авиациялық қауіпсіздік Бөлімінің дүниеге келуі үлкен ... ... ... беті мына ... басталады: "Халықаралық
азаматтық авиация элем ... мен ... ... ... пен ... ... өз үлесін айтарлықтай қоса алады жэне
қосады да..." ХААҮ осы ... жету үшін ... бар ... ... Бүл алғы ... ... қаласында 1944 жылы 7 желтоқсанында ... Бүл ... 1947 ... 4 ... АҚШ-тың үкіметіне қарауға
өткізілген кейін отыз ... ... ... ... ... ... 91 (в) бабына сэйкес енгізілді және күшіне енді. [2, 15-бет]
ІАТА (Іпіегпаііопаі Аіг Тгапзрогі ... - Әуе ... ... оған 187 эуе ... ... ... ... жүмысы -
халықаралық тасымалдарға қызмет көрсету, эуе ... ... ... эуе ... ... ... үлғайтуға жэне шығындарын азайтуға көмек көрсету.
Аталған үйымның «Көп жақты интерлайн-келісімі» жэне «Интерлайн-келісімі»
деп аталатын элемдік халықаралық тасымалдарға ... ... ... 300 ... бар.
8ІТА (Іпіегпаііопаі 8осіегу іог Аігопаиіісаі Теіесоттшіісагіош) - Әуе
байланысының халықаралық ... ... ІАА ... ... ІАК 145 ... Ауіаііоп Кііез) осы аталған халықаралық үйымдар
қызметіне сэйкес әуе компанияларының, жалпы әуе ... ... ... ... бір ізге ... басқарылып отырады.
Қазақстан Республикасының көлік туралы заңы 1994 жылы 21 қыркүйекте № ... ... ... ... ... ... ... 27 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президентінің № 2832 ... ... ... ... 1998 жылы 28 желтоқсанында № 338-1
Қазақстан Республикасының көлік туралы заңы бекітілді, 1999 жылы 1 ... ... ... мен ... ... Бүл заңдардың жиыны
Қазақстан Республикасының көлігінің қүқықтық, экономикалық және үйымдық
қызметінің ... ... ... ... эуе ... ... көлік түрлерінің бірі.
Көлік кэсіпорны - жүктерді, жолаушыларды, теңдеме жүкті тасымалдау, көлік
қүралдарын сақтау, оларға техникалық ... ... жэне ... ... жөнінде шаруашылық-коммерциялық қызметпен ... ... ... - ... ... жалданып жолаушыларды, жүктерді, теңдеме
жүктерді жэне поштаны тасымалдау жөнінде қызмет көрсететін эрі осыған
белгіленген ... ... ... ... немесе лицензиясы бар, меншік
қүқығымен немесе өзгедей заңды ... ... ... ... заңды
түлға немесе жеке түлға.
Клиент (жүк жөнелтуші, жүк алушы, ... ... ... ... ... ... ... заңды немесе жеке түлға, немесе
мемлекет.
1995 жылы 10 сэуірінде Қазақстан ... ... жэне ... № 78 ... ... ... жэне жүктерді эуе
көлігімен тасымалдаудың ... ... ... ... ... сан алуан меншік нысандарына негізделеді.
Әуе қозғалысын ... ... ... ... эуе
кемелерінің үшу қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... желілер, сондай-ақ метрополитен
мемлекет меншігі болып табылады. Республикадағы көлік ... ... ... деп ... ... ... ... салуда жэне пайдалануға беруді жүзеге асыратын көлік, жол ... ... ... ... ... мен желілеріне арналған жерлер
жатады.
Әуе көлігіне жер бөлу ... ... жер ... ... ... ... ... Жер кодекстерімен жэне басқа
да заң және қүжаттармен реттеледі.
Көлік қызметін мемлекеттік реттеу ... ... ету, ... ... ... ... ... жэне баға белгілеу, инвестициялық,
біртүтас элеуметтік жэне ғылыми техникалық саясат жүргізу, ... ... ... кәсіпорындарының орындауына бақылау жасау
жолымен жүзеге асырылады. Бүл ... 1993 жылы 16 ... ... ... кабинетінің № 315 "Төтенше жағдайларда көлік
қүралдарын жэне тасымалды ... ... ... ету ... ... ... ... бар. Мемлекеттік басқару органының
негізгі міндеттері:
1) ... ... ... ... экономикалық
мүдделерін қорғау;
2) көлік ... ... ... ... ... ... ... нысандарына қарамастан, көліктің барлық түрлері жүмыс істеуінің
қүқықтық жэне қалыптық тэртібін айқындайтын заңдар мен өзге де ... ... ... ... ... барлық түрлерін дамытудың ... ... ... ... эзірлеу, инвестициялық, ғылыми-
техникалық жэне әлеуметтік ... ... жэне ... ... ... мен ... республика экономикасы мен халқының ... және ... ... ... қажеттерін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... сақталуын бақылау;
7) республиканың мемлекеттік ... жэне ... ... ... ... және ... ... сапалы
қамтамасыз ету;
8) Қазақстан Республикасы ... ... ... ж ... жэне ... ... ісін жүзеге ... ... ... жүзеге асыруға байланысты коммерциялық кэсіпкерлік қызмет
арнайы рүқсат (лицензия) негізінде жүргізіледі. Қазақстан Республикасының
Президентінің 1995 жылы 17 ... № 2200 ... ... ... ... көлігінің өзіне тікелей қатысы бар 1997 жылы 23 ... ... ... жэне ... ... ... ... жолаушыларға жэне жүктерге қызмет көрсетуді лицензиялау туралы"
да Бүйрығы да бар.
Көлікте ... және ... ... негізін көлік
қызметтерінің сүраныс жэне үсыныстар нарқы ... Әуе ... мен ... өз ... ... ... ... қолданылып жүрген реттелетін тарифтермен ... ... ... ... республикалық жэне жергілікті
бюджеттен дотация беріледі. ... ... ... мен ... көлік қызметін көрсететін өзге де обьектілердің
құрылыстарын жүргізу республикалық жэне жергілікті бюджеттердің, көлік ... да ... ... ... ... мен ... түлғалардың
жарналары есебінен жүзеге асырылады. Әуе кеңістігінде ұшуды басқару ... ... ... үшін ... жэне жеке ... ... ... Кабинеті мен үкіметаралық келісімдерде
белгіленген тэртіп пен мөлшерде ... ... ... ... туралы "Қазақстан Республикасының эуе ... ... 1997 жылы 28 ... ... ... ... № 285 ... бар.
Әуе көлігімен жүктерді, жолаушыларды жэне теңдеме жүктерді ... ... ... ... ... Әуе көлігінің
элеуметтік саясатын жүргізу ... ... ... саласындағы монополистік
қызметті жою құралы ретінде ... ... ... ... ... ... отыратын (мемлекет ішінде бірыңғай) тарифтер
белгіленуі мүмкін.
Жүктерді, жолаушыларды, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру кезінде тасымалдау шы:
1) тасымалдау қүқығын қамтамасыз ... ... ... ... бар ... ... беруге;
27
3) клиентке жэне үшінші түлғаға келтірген зияндарды, оның ішінде зая
жіберген ... ... ... өтеуге;
4) жолаушы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оған қажетті қолайлы жэне
қызмет көрсету жағдайларын ... ал ... ... ... ... оның ... ... дер кезінде тасымалдануы ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;
6) көлік ... ... ... таңдау еркіндігін
қамтамасыз етуге;
7) жөнелтілетін ... өз ... ... ... растайтын
құжаттарды алуға;
8) мемлекеттік жэне жергілікті өкілді эрі ... ... ... және ... ... ... ... жөніндегі талаптарын
орындауға міндетті (егер бүл тасымалдар бағасы көлік шығындарын өтемеген
жағдайларда, тиісті өтем ... ... ... ... ... 1996 жылы 10 ... тағайындаған № 723
"Жолаушыларды, эуе көлігінің экипажын, жүктерді, поштаны жекелей тексеру,
қолдағы бар затты тексеру ... ... ... ... бар, тағы
Қазақстан Республикасының ішкі істер Министрінің 1995 жылы 31 ... № 251 ... ... табу, сақтау, тасымалдау туралы" жэне
"Әсері катты улы ... ... ... туралы" инструкцияларына
қатысты Бүйрығы бар. Әуе көлігі тікелей аралас ... ... ... ... аралас қатынаспен тасымалдауды үйымдастыру
тэртібін көлікті мемелекеттік басқару органы белгілейді. [7, ... ... ... 1996 жылы 29 ...... ... ... үсыну тәртібі және осы ... ... ... ... жергілікті атқарушы
органдармен және тағы басқа заңды түлғалармен өтелуін бекіту туралы»
Түжырымдамасы ... ... ішкі ... ... 1998 жылы 12 қазандағы
№ 343 «Көлік құралдарын басқару қүқығын беру, емтихан тапсыру, азаматтарға
жүргізуші ... беру ... ... оны бекіту» Бүйрығы бар.
Көлік қызметі үрдісінде ... ... ... ... ... ауаны, жерді, өсімдіктер мен ... ... ... табиғи ресурстарды үтымды пайдалану мен үдайы
молайтуды қамтамасыз ететін ... ... орта ... қалыптары
сақталуға тиіс.28
Жолаушылардың өмірін, денсаулығын ерікті түрде сақтандыру, сонымен қатар
теңдеме жүк пен ... ... ... ... ... ... асырылады. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 1996 жылы ... № 1319 ... ... ... ... ... ... туралы» жэне Қазақстан Республикасының Үкіметінің 1996
жылы 14 ... № 1257 ... ... ... ... ... ... Түжырымдамалары бар, сонымен
қатар Қазақстан Республикасының Үкіметінің 1998 жылы 28 ...... ... ... ету ... туралы» да Түжырымдамалары
бар.
Тасымалдаушылар Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген ... ... ... ... жэне жеке түлғаларымен сыртқы
экономикалық ынтымақтастықты дамыту және ... ... ... ... Республикасының заңдарына сэйкес жүзеге
асырады, мысалға, Қазақстан Республикасының Үкіметінің 1998 жылы ... № 298-1 ... ... ... ... ... Ресей Федерациясымен Көліктік одақ қүру туралы ... ... Заңы бар. [11, ... республикасының авиациясы экспериментальді, мемлекеттік жэне
азаматтық деген түрлерге ... ... ... ... экспериментальдік, ғылыми-іздену жүмыстарына
жэне авиациялық жэне басқа да техникаларды ... ... ... ... ... Қорғаныс Министрлігі, Ішкі ... ішкі ... ... ... мемлекеттік
шекараны қорғау туралы мемлекеттік ... ... ... ... ... да ... ... қүзырында болатын авиация.
Азаматтық авиация дегеніміз экспериментальді жэне ... ... ... авиацияны айтамыз. Жалдау бойынша немесе ақы ... ... ... ... авиация коммерциялық авиация болып
саналады. Жалдау немесе ақылы түрде емес өз мақсаттары үшін ... ... ... жеке ... меншігінде болатын азаматтық авиация
қоғамдық белгідегі авиация болып саналады. Қазақстан ... ... ... — Қазақстан ... ... жэне ... ... эуе ... Қазақстан Республикасының қүрақ
жэне сулы территорияларының үстінде орналасқан эуе кеңістігі Қазақстан
Республикасының егемендігіне тиесілі.29
Әуе ... ... ... ... ... жэне оның
мемлекеттік территориясының бөлігі болып ... Әуе ... ... ... техникалық құралдар жеке немесе мемлекеттік меншікте
бола беруіне болады. Азаматтық жэне экспериментальді эуе кемелері жеке жэне
заңды ... жеке ... бола ... Әуе ... ... ... қолданыстағы, санитарлық, айналыстағы, оқу ... ... ... ... ... ... ... ... Көлік жэне Коммуникация Министрлігі. Азаматтық ... ...... Республикасының Көлік жэне
Коммуникация Министрлігінің мемлекеттік ... жэне ... Ал ... ... ... Республикасының Қорғаныс
Министрлігі басқарады жэне бақылайды.
Халықаралық эуежайларды ашу туралы шешімді Қазақстан ... ... эуе ... ашу ... ... Қазақстан
Республикасының Көлік жэне Коммуникация Министрлігі және ¥лттық Қауіпсіздік
Комитеті мен ... ... ... ... ... ... ... жэне Қазақстан
Республикасының эуе кемесінің экипажындағы радиолық байланыс орыс тілінде,
ал шет ... эуе ... ... орыс ... ... жүргізіледі.
Әуе тасымалдары аса жоғары қауіптілігі бар объектілер ... ... ... ... әуе ... ү_шу жэне
қондыру жүмыстарына байланысты тек техникалық ... ... ғана ... ... ... эуе ... барлығында Қазақстан
Республикасының Туының бейнесі, ал ... ... ... мөрі жэне Қазақстан Республикасының Елтаңбасының атрибутикасы
болуы ... 1996 ... 10 ... ... Республикасының
Президентінің "Қазақстан Республикасының эуе кеңістігін жэне қызметін
қолдану ... ... ... Республикасының азаматтық әуе кемелерінің тіркелуіндегі тану
белгілеріне:
1) ХАА¥ ... ... ... ... ... ... екі бас эрпінен тұратын - ІЛЫ;
2) Әуе кемесінің ... ... ол бес араб ... ... ... ... 50.3...-1998 жылы бекіткен
"Қазақстан Республикасының азаматтық эуе кемелерін мемлекеттік ... ... - ... ... ... эуе ... ... Республикасының
эуежайларындағы) техникалық қызмет көрсету жэне қамтамасыз ету- ІАТА "Өзара
қызмет көрсетулер" келісімі ... ... ... Республикасының Көлік жэне Коммуникация Министрлігі 1999 жылы 7
қаңтарда үсынған № 4 "Халықаралық тізбедегі үшуларды орындайтын ... эуе ... эуе ... ... жэне ... ... туралы" Тұжырымдамасы бар.
Азаматтық авиация - экспериментальді жэне мемлекеттік авиацияның қүрамына
кірмейтін авиация жэне мынадай ... ... ... жүк жэне ... тасымалдау (эуе тасымалдары);
2) авиациялық жүмыстарды орындау;
3) оқу, спорт жэне ... ... ... ... ... ... эуе ... ... ... ... ... жэне ... құтқару жүмыстарын жүргізу, табиғи
зілзала бола қалған жағдайда көмек көрсету ... ... [10, ... ... ... 2001 ... 15 желтоқсандағы № 271-
11 "Азаматтық авиацияны мемлекеттік реттеу туралы" заңы ... ... жэне ... ... ... мен ... ... байланысты
пайдаланушыларға қолданылады. Қазақстан Республикасы ... ... ... реттеу саласындағы өкілеттігіне мыналар жатады:
1) ... ... ... ... ... ынтымақтастығы;
2) авиациялық қауіпсіздік ережелерін бекіту;
3) азаматтық эуе ... ... ... ... жүктердің
тізбесін бекіту;
4) Азаматтық авиация ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының эуе кемелерін, соларға берілетін қүқықтары
жэне олармен ... ... ... ... ... ... куэландыратын қүжаттардың ... ... ... айқындау;
6) Қазақстан Республикасы эуе кемелерінің мемлекеттік тізілімін жүргізу
ережелерін жэне ... ... ... ... оларға берілетін қүқықтарды жэне олармен жасалатын мэмілелерді
тіркеу туралы куэлік беру тэртібін айқындау;31
7) азаматтық авиа ция ... ... ... жэне ... ... авиамаршрутқа конкурс өткізу ережелерін бекіту;
9) авиамаршруттарға ... беру ... ... ... ... ... ... 11)тағайындалған тасымалдаушыны
анықтау; 12)флагмандық эуе тасымалдаушысын ... жэне ... ... ... ... беру ... ... 14)уақытша
басқару енгізуге келісім беру;
15)аттестаттау ережелерін жэне оны ... ... ... ... ... ... ... айқындау;
16)заңдармен жэне Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... белгіленген тізбеге сэйкес авиациялық жүмыстарды жүзеге асыратын
эуе компанияларды қоспағанда, азаматтық эуе кемелерімен жолаушылар, ... ... ... ... ... жэне ... эуе ... жүмыстарды орындайтын эуе компаниялары заңда ... ... ... ... Республикасының заң актілерінде
белгіленген тэртіппен акционерлік қоғам нысанында ғана қүрылады.
Авиациялық маршрут ... - ... ... ... эуе ... ... асырылатын жер бетінің географикалық
сипаттамалар қүрастырылымы. Авиамаршруттар ... және ... ... ... авиамаршруттар ... ... ... ... ... Ішкі
авиамаршруттарды уэкілетті орган белгілейді. ... ... ... жөніне келетін болсақ: үлттық ... ... ... ... жэне ... куэлігі мен
халықаралық жэне ішкі эуе тасымалдарын жүзеге асыруға лицензиясы бар эуе
тасымалдаушысы. Ал ... ...... эуе ... ... немесе көпжақты халықаралық келісімнің шарттарына сэйкес
эуе тасымалдарын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасынан ... ... ... ... - түрақты жэне түрақты емес
халықаралық эуе тасымалдарын жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... жыл ... ... жүргізуге
міндетті. Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелеріне мына секілді
қүқықтар мемлекеттік тіркеу обьектілері болып ... 1) ... ... ... ... ... оралымды басқару құқығы;
4) мүлікті жалға алу қүқығы;
5) сенімгерлікпен басқару қүқығы;
6) кепіл.
Азаматтық ... ... ... ... ... мен ... ... қүрылысын, қайта жаңартуды
жэне күрделі ... қоса ... ... ... техникалық-
пайдалану жай-күйінің ХАА¥-ның халықаралық ... ... ... ... үшу—қону жолақтарын жэне эуеайлақ алаңдарын салуды, қалпына
келтіруді жэне оларды ... эуе ... мен ... жыл ... үшін ... қоса ... балама көлік қатынасы жоқ
орталықтан алыс аумақтарға қызмет ... үшін ... ... ... қарқынды ... ... ... жэне ... құру ... іс-шараларды қаржымен қамтамасыз
етуді;
4) ... ... ішкі ... нарығын және Астана,
Алматы жэне ... ... ... ірі ... ... жэне ... ... шектеусіз барлық ... ... үшін ... ... қоса ... халықаралық
(транзиттік) және ішкі әуе қозғалысына қызмет көрсету ... ... ... ... ... жэне
сапалық сэйкестікке келтіруді көздейді.
Басымдық ретінде ... ... ... ... ... мен ... ... болады:
2006-2010 жылдары: Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Қостанай,
Қызылорда, Павлодар, Өскемен жэне ... ... ... ... ... тарихи жэне мэдени маңызы бар (Түркістан), сондай-ақ санаторий-
шипажай инфрақұрылымы (Алакөл, Балқаш, ... ... бар ... ... ... әуе қатынасын үйымдастыру көзделуде.
2011-2015 жылдары: Балқаш, ... ... ... ... ... және Тараз.[23, 65-бет]
Жолаушылар ағынының өсуіне ... ... ... ... ... ірі ... ... қабілетін үлғайту, бірінші кезекте
Астана, Алматы жэне ... ... ... кешендерін кеңейту жөнінде
іс-шаралар жүргізілетін болады.33
Авиациялық тасымалдарға деген ... ... ... эуе кемелері
паркі операциялық жэне қаржы лизингі негізінде жаңартылатын болады.
Каспий теңізінің қазақстандық секторын одан эрі игеру ... ... ... ... ... ... типтегі тікүшақтар сатып алу
жоспарлануда.
Республиканың туристік объектілері мен үлттық мәдени-тарихи орындарына
қолжетімділікті ... үшін ... мен ... ... ... ... су ... қонатын гидроүшақтарды сатып алу жоспарлануда.
Әуе көлігінде үлгулардың қауіпсіздігі деңгейін ... жэне ... ... ... ... ... азаматтық авиация саласындағы мемлекеттік
саясаттың басты басымдықтары болуға тиіс.
Үшулардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... органдар тарапынан түрақты бақылау арқылы ХАА¥ ... ... ... ... ... қамтамасыз ету саласында тэуекелдің қазіргі бар факторларын
анықтау мен бақылап отыру;
3) ... ... жою ... пэрменді эрі барабар шараларды
ғаламдық ауқымда эзірлеу мен енгізу;
4) барлық ... ... ... ... ... жүйесін жетілдіру болады.
Әлемдік қоғамдастықта террорлық қатердің артуына және азаматтық авиацияның
заңсыз ... ... ... ... ... қауіпсіздікті
арттыру саласындағы уәкілетті орган қызметінің басым бағыттары:
1) ... ... ... ... ... кауіпсіздік
мэселелерін бақылау мен үйлестіруді күшейтуді;
2) тексеріп-қараудың ... ... жэне эуе ... борты
мен азаматтық авиация объектілеріне тыйым салынған заттар санаттарының
түсуін болдырмау үшін жолаушылар мен қол ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырушы адамдардың, сондай-ақ экипаж
мүшелері мен авиациялық ... ... ... ... ... заңсыз араласу актілеріне қарсы
әрекет—эдістерге ... ... ... ... ұшу ... қамтамасыз ету саласында ... ... ... ... ... өтуді қамтиды.34
Авиация нарығын реттеу саласындағы мемлекеттік саясат сапалы авиациялық
қызметтерге халық ... ... ... ... ... бэсекеге қабілетті эуе ... ... ... ... ... оның ... ... іске асыру арқылы авиатасымалдар нарығындағы бэсекелестікті дамыту
жэне жекелеген тасымалдаушылардың ... ... ... жол ... ... авиацияның нарық жағдайларында перспективалы дамуын назарға ала
отырып, оның шығынсыз ... ... ... барлық бағыттарда
жолаушылардың ... ... ... ... ... ... және транзиттік элеуетті пайдалану
мақсатындағы ... ... ... аэронавигациялық жүйені дамытудың басты мақсаты елдің
аэронавигациялық кешенін ... ... ... ... ... ... ... ХАА¥ эуе қозғалысын
үйымдастыру мүддесінде байланыстың, навигацияның, бақылаудың перспективалы
жүйесін енгізуге дайындау болып табылады.
Өз ... бүл ... ... аэронавигациялық жүйесінің кіші
жүйелерін болашақ СЫ8/АТМ жүйесінің түптүрпаты жэне оны енгізу үшін негіз
болып табылатын бірыңғай кешенге ... ... ... ... ... ... СЫ8/АТМ түжырымдамасын ... ... жэне ... ... ... ... техникалық
сэулетін әзірлеу жөнінде шектес елдермен ынтымақтастықты жандандыру талап
етіледі. [14, ... ... ... ... ... заманғы
кешендермен жарақтандыруды ескере отырып, неғүрлым озық жэне перспективалы
технологияларды ... ... ... аэронавигациялық инфрақүрылымды
оңтайландыруды жалғастыру қажет.
Көлік жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылатын авиакөлік инфрақүрылымының
транзиттік ... ... ... ... көлікті дамыту
саласындағы мемлекеттік саясаттың маңызды қүрамдас ... ... ... ... ... одан эрі ... міндеттері:
1) аэронавигация ... ... ... ... келісу деңгейін арттыру;
2) қазіргі заманғы эуе кемелерін ... жэне ... ... ... ... жэне Азия ... ... қолайлы түйістіруді
үйымдастыру негізінде Азия-Еуропа—Азия бағытында ... ... іске ... эуежай инфрақүрылымын жаңғырту жэне ауыр эуе ... ... ... кеңейтуді қоса алғанда, ірі эуежайларда қызмет көрсету;
4) Қазақстанның транзиттік элеуетінің пайдаланылу тиімділігін ... ... ... өңірлік жобаларды қолдау;
5) ... ... ... ... қоса ... ... ... талаптарға сэйкес келуі;
6) транзиттік рейстерге қызмет ... ... ... үшін ... ... ... ірі ... эуежайлар
метеоминимум бойынша ХАА¥-ның ... жэне ... ... ... ал ... халықаралық мэртебесі бар эуежайларға - ХАА¥-ның
бірінші ... ... ... ... етілуге тиіс.
Әуе лайнерлерін пайдаланғанда: эуежай жабдықтарының қүрылыстарына жер бөлу,
атмосфераға зиянды ... көп ... ... ... ... секілді мэселелерге тап боламыз. Әуе тасымалдарының техникалық
қамтамасыз етулеріне қатысты сүрақтарды ... екі ... ... ... эуе ... ... ... әуежайларды модернизациялау.
Еуропалық эуе кеңістігінде ескі эуе үшақтарын жоғары шуыл ... ... тиым ... ... ... ... ... жаңалап отыруға мәжбүрледі. Бүл мэселені шешу барысында ... ... ... ... шетелдік ұсталған эуе техникасын сатып алу,
ресейлік үшақ жасаушы зауыттармен тығыз байланыстар орнату арқылы шешілуі
керек, себебі олар ... және ... ... ... ... жэне шығара алады. Қабылданған жаңа реформалар әуежайлардан дүрыс
жөндеуді жэне халықаралық стандарттарға сай ... ... етіп ... ... бірге азаматтық авиация нарығындағы қаржы ағындарының артық-
кем түстарында анықтайды.
Қазіргі ... ... ... әуе ... қолданылып жүрген
үшақтардың барлығы дерлік 60—70 жылдары жасалған, олардың ... 20-25 жыл, ... ... ... ... деп те ... ... Көлік жэне Коммуникация ... үшу ... ... ... ... ... эуе ... 37% жэне тік үшақтардың 59% ғана ... ... деп ... ал жаңа ... батыстық үшақтар саны
жоқ деп есептесек те болады, осы ... ... ... саны бірнешеуге
ғана көбейді (олардың өзіде жаңа емес).36
Жаңа үлгідегі эуе ... ... ... ... ... қүралдарының жоқтығы эуе көлігі саласында
бәсекенің қалыптасуына алып келді (бірақ ол өте төмен ... Көп ... ... үшу ... мен ... ... ... алмайды, олар үшақтарының саны аз ... ... ... ... ... ете ... қалады.
2005 жылы бірінші қыркүйектен бастап халықаралық рейстер ... ... ... ... Алматы қаласына Астана арқылы тасымал жасау
билет қүнын екі есеге ... Жаңа ... ... ... эуе
компаниялары аз уақытта ІАА еуропалық стандартына қызметтерін бейімдеулері
керек, осы тұстағы маңызды ... үшу ... ... ету
жатады.
Таяу уақыттарда бәсекелестерінен қүтылу мақсатында қызметтерін өте ... ... яғни ... ... ... ұсынатын жэне көрсетілген
қызметтерінің сапасы төмен шағын эуе компанияларының саны қысқартылатын
болады.
Бүл әуе ... ... ... ... ... ... жол ашады. Астана жэне Атырау қалаларында ірі екі ... ... ... ол ... ... жэне ішкі ... ... қаласын элемдік авиа орталық ретінде дамыту көзделуде, шетелдік
мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... Аэроспейс» концернімен келісім жасалды, келісім бойынша
Қазақстанда бірлескен екі кэсіпорын қүрылады, біріншісі лизингтік қызметтер
үхынумен, ... жаңа ... ... ... ету ... ... ... функциялары Қазақстан Республикасының жоғары эуе
кеңістігінде, жергілікті әуе желілерінде жэне ... ... ... ... ... табылады. Жабдықтарды жаңарту мен эуе
қозғалысын басқару рэсімдерін оңтайландыру әуе қозғалысын ұйымдастырудың 12
аумағынан аэронавигациялық ... ... ... ... ... ... ... эуе кемесінің ең жоғары шарықтау
салмағына, орындалатын үшу ... жэне ... ... ... Қазақстандық эуекомпаниялар үшін тарифтер шет ... ... ... төмен.
Аэронавигациялық алымдардың ставкалары эуе кемесінің ең жоғары шарықтау
салмағына, орындалатын үшу ... жэне ... ... ... ... ... аэронавигациялық қызметтердің элемдік рыногында
бәсекенің шиеленісуімен, шет ел әуе компанияларының транзиттік рейстері
ағымының төмендеуімен жэне ішкі ... ... ... және ... тарифтерінің төмендеуі немесе түрақтандыруына алып келмеген қолда
бар тарифтердің саралануынан ... ... ... осы ... реттеудің
негізгі проблемалары транзиттік үшуларды орындайтын әуе кемелеріне ... ... ... ... ... ... ... саласында транзиттік элеуетті арттыру, қаржы ... мен ... ... ... ... ... ... ішкі рыногына шет ел эуе компанияларын тарту мэселелері шығады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының табиғи
монополиясы туралы ... ... ... заң актілеріне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» заңына ... ... ... ... және ... ... ... Агенттігімен
уақытша төмендету коэффициенттерін қолдану ... ... ... осы ... ... ... қызметі барысында төлемдердің қойылымын
жэне тарифтерді төмендету қүқысына ие болады.
Әуежайлар қызметтерін мемлекеттік тарифтік реттеуді шектеу жолымен аймақтың
транзиттік ... ... ... авиа ... ... қызметтердің бір бөлігін бэсекелес ортаға шығаруды мемлекеттік
реттейтін баға ... ... ... ... ... толық тізбесін қамтиды, бұл ретте ... мен ... ... мен ... ... ету, авиациялық
қауіпсіздікті жэне эуе кемесіне түрақ орындарын ұсыну ... ... ету ... ... ... монополия жағдайында әуежайлар
көрсететін қызметтерге тарифтер қалыптастырудың ашықтығын қамтамасыз ету
мақсатында ... ... ... ... кәсіпорындардың
шығындарын оңтайлы бөлуге ... ... ... ... ... қызмет көрсеткені үшін эуежайлық алымдар мен тарифтерді
есептеу эдістемесі реттеу практикасына енгізілген болатын.
Сол кезде ... оның ... ... базаны жетілдіруге
бағытталған шараларға қарамастан, эуежайлар ... ... ... ... осы уақытқа дейін республиканың жиырма әуежайларының он
бірінде сақталған түтынушылар ... ... ... ... ... ... ... қолдану практикасын жою
қажеттігі болып табылады.
Бүдан басқа, ... ... ... ... ... ... ... есепке алу жок.Осыған байланысты
эуежайлар мен аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтік
сметалар мен ... ... ... ескерілетін шығындардьщ
ашықтығын жэне негізділігін ... ету үшін ... ... ... ... ... субъектілерінің табыстарын, шығындары
мен қолданысқа енгізілген активтерді бөлектеп есепке алуды жүргізу ... және ... ... ... ... ... ... қызметтерге (тауарларға,
жұмыстарға) тарифтер мен тарифтік сметаларды ... ... ... ... жэне негізділігін қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді, сондай-ақ бірыңғай ... ... ... ... тоғыспалы субсидиялау практикасын, оның ішінде
реттеліп көрсетілмейтін ... ... ... ... ... ... ауыстыруды тоқтатуға жэрдемдеседі.
Қазақстанның 90 жылдардың басында жасаған нарықтық ... ... және ... ... ... жүмысының жағдайын жэне көлік
қызметтеріне деген сүраныстың сипатын айтарлықтай өзгертті.
Реформалар жүргізудің бірінші онжылдығында ... ... ... ... ... ... жаңа ... жағдайларға жауап беретін құқықтық базасы құрылды. Мемлекеттік
басқару мен шаруашылық қызметтің ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеу жүйесі қүрылды. Көліктің кейбір
түрлеріне жекешелендіру негізінен аяқталды.
¥йымдастыру-қүқықтық нысандардың қүрылымы мен көлік ... ... сала ... жыл ... ... ... Бүл бэсекелік принциптерімен
жэне көлік ... ... ... ... ... ... жалғасып отырғанын білдіреді.
Көліктің жүйе қүраушы рөлі айтарлықтай өсті жэне оны ... ... ... ... ... ... өзара байланыс
жақсарды. Көлік негізінен ... жэне жүк ... ... өскелең
сүранысты қанағаттандырды. 2000 жылдан бастап 2005 жылды қоса алған кезеңде
көлік қызметтерінің өсуі: жылына орташа алғанда жолаушылар ... ... жүк ... 9.5 ... ... жыл сайынғы экономикалық өсу
10.3 пайыз болғанда) қүрады.
Сонымен бірге, көліктің нарық жағдайына жалпы ... ... ... көлік жүйесінің жай-күйін оңтайлы, ал оның даму ... ... ... ... дамытуда біркелкілік жоқтықтың елеулі болуы өңірлердің
экономикалық дамуына ... ... Елді ... ... ... ... 69.3 пайызды қүрайды.
Қытай экономикасының, атап айтқанда оның батыс өңірлері экономикасының
қарқынды ... ... ... әлемдік нарықтарға39
тауарлардың алуан түрін жеткізу қажеттілігін туғызып отыр. Сонымен бірге,
мамандардың бағалауы ... ... ... даму ... ... ... ... республиканың элеуетіне сай емес. Мысалы, 2003 жылы
Қытайдың ЕО елдерімен сыртқы сауда көлемі 115 млн. ... ... ... ... ... ... осы бағыттағы ... ... ... 3 млн. ... ... ... түрлері бойынша транзиттік дэліздердің элеуетті транзиттік
мүмкіндіктерін пайдалану 10 кестеде көрсетілген.
10-кесте Транзиттік мүмкіндіктерді пайдалану дәрежесі
|Көлік түрі |2005 ... ... ... |
| ... ... ... (%) |
| ... | | ... жол ... |8.895 |30 |30 ... ... | | | ... ... |0.350 |3 |12 ... ... | | | ... көлігі, млн. |84.7 |342.5 |25 ... | | | ... ... млн. |0.150 |2.5 |6 ... | | | ... ... ... ... ... ... және шаруашылық
қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған. Өңірлік даму, өндірістік
күштерді орналастыру жэне ... ... ... ... оны одан эрі ... жэне ... ... бағдарлау қажет
болады.
Көлік процесінің, бірінші ... жол ... ... ... ... сэйкес келмейді. Жыл ... ... (ЖКО) 3 ... ... адам қаза ... бүл дамыған елдердің
ұқсас көрсеткіштерінен екі есе артық.
Қоршаған ортаны ластаудағы көліктің ... 30 ... ... ... ... дамыған елдердің үдсас көрсеткіштерінен 1.7 есе артық.
Көлік саласында ... ... ... ... жэне ... өзгерістер жеткілікті дамыған жоқ. Экономиканың бүл секторындағы
нарықтық қатынастарды одан эрі ... үшін ... ... жасау мақсатында
оларды дэйектілікпен аяқтау қажет.
Қазақстанның көлік кешені негізгі қорларының тозу ... мен ... ... ең ... белгісі-60 пайызға жетті, бүл жылжымалы ... жэне ... ... ... қабілетінің шекті деңгейіне
дейін жетуіне экеп соқтырды.
Қазақстанның халықаралық эуежайлар желісі оңтайлы, алайда оны ... ... ... ... 22 ... 21 ... істеп түр. Аэродром ... ... ... келмеуіне жэне авиациялық техника түрлері
бойынша ... ... ... тек 5 эуежай ғана (Астана, Алматы,
Атырау, Қарағанды жэне Ақтөбе қалаларында) ауыр салмақты эуе ... ... ... алады, қалған эуежайлар қайта жаңғыртуды қажет
етеді.40
Әуе кемелерінің (672 бірлік), үнемді емес жэне ... мен ... ... стандарттарға сэйкес келмейтін козғалтқыштардың тозығы ... ... эуе ... ... ... ... тудырады. Осы
орайда, эуе кемелері паркін жаңартуға ықпал ететін тартымды жағдайлар жасау
мен тиімді эдістер қолданудың маңызы зор.
Көп ... әуе ... ... ... жэне ... ... ... жеткілікті жаңғыртылмауы эсерін тигізеді.
Өткізу қабілетінің жеткіліксіздігі жэне техникалық стандарттарға ... ... ... ... ... ... техника
түрлері бойынша шектеулер ... ... ... қабылдайтын жэне
жөнелтетін эуе кемелерінің санын амалсыздан қысқартады.
Қазақстанның көлік кешені үшін техникалық ... ... ... ол ... салалар бойынша 90 пайыздан астамын ... ... ... ... үшін ... құрамды, жабдықтар мен қосалқы
бөлшектерді жөндеу мен шығару жөнінде отандық өндірісті қалыптастыру жэне
дамыту қажет.
Көлік ... ... ... ... ... ... ... сараптамалық бағалаулар бойынша ол басқа дамыған елдердегі ... ... ... ... ... 0.1 ... азын ... көлік кешеніндегі ... ... ... ... ... ... ... материалдарды үластыра қолдану) енгізудің ... ... ... мен негізгі қүралдарының жай-күйі мемлекет пен
жеке меншік сектор тарапынан ... ... ... ... бэсекелестік нарығын дамыту үшін инвестициялар салу мен
қолайлы ... ... ... ... ... ... ... қүрамды жаңалауға шүғыл кірісу қажет.
Көлік жүйесінің дамуын жэне жүмыс істеуін басқаруда, сондай-ақ ... ... ... мен өзара эрекет етуінде қажетті кешенділік жоқ.
Инфрақұрылымдық сипаттағы проблемалармен ... ... ... ... ... ағын ... кедергілерге тап болуда, олардың анағүрлым
елеулілері — кедендік жэне ... ... өту ... ... жэне ... ... ... кешені секторларының қызметі транзиттік тасымалдарға арналған
тарифтер реттелуінің барабар еместігімен сипатталады. Транзиттік ... ... ... ... ... ... қатаң
халықаралық бэсекелестік жағдайында жүмыс жасайды, бү_л транзиттік ... ... ... ... ... ... қызметінің құқықтық жэне ұйымдастырушылық аспектілерін ... база ... ... қалыптасқан. Сонымен қатар, бірқатар
салаларда қабылданған ... ... іске ... үшін ... ... актілер жоқ. Қолданылып жүрген нормативтік техникалық стандарттар
халықаралық стандарттарға сэйкес ... жэне ... ... ... ... ... реттейтін заңнама нормалары көлік саласындағы
халықаралық қүқық нормаларының негізгі ... ... ... ... істеуін нормативтік қүқықтық қамтамасыз ету жүйесін ... ... ... эзірлеу мен қабылдау туралы мэселе қаралуда.
Көлікті қаржыландырудың ІЖӨ-нің шамамен 1.5 ... ... ... ... ... ... елдерге қарағанда көп төмен. Қарқынды
дамып келе жатқан елдер көлік кешеніне ІЖӨ-нің 4-7 пайызына ... ... ... проблемалар инфрақүрылымдық шектеулерді көбейтеді,
элеуметтік даму мен бірыңғай экономикалық кеңістік қалыптастырудың ... ... ... ... эсіресе, үлттық экономиканың орнықты
жэне сапалы өсу сатысына ауысуы жағдайында ерекше маңыз алады. [15, ... ... 2004 ... ... ... ... ... өсуі ІЖӨ-
мен білдіргенде 42.7 пайызды, ал тауарлар мен қызметтер өндірудің ... 41.9 жэне 43.7 ... ... Бү_л ... көліктің барлық
түрлерімен жасалатын жүк тасымалдарының көлемі 28.5 пайызға ... ... ... көлік инфрақүрылымының қолданыстағы қуаттары экономиканың өсу
қарқынын тежейтіндей жағдай қалыптасты.
Халықтың орналасуының төмен тығыздығы жағдайында үлкен қашықтықтармен ... ... ... бағыттылығы экономиканың көлікке барынша
тэуелділігін білдіреді. Егер экономикалық қүлдырау кезеңінде ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ көлік
қызметтерінің тарифтері мен бағаларын үхтап түру жолымен қолдау көрсетсе,
ал қазіргі уақытта, түрақты өсуі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қолдау қажет.42
II ӘУЕ КӨЛІК ЖҮЙЕСІН БАСҚАРУДЫ
АВТОМАТТАНДЫРУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
2.1 Тасымалдау үрдісіндегі автоматтандыру ... және ... ... ... СБ8 ... ... экономикалық дамудың көрсеткіші электронды
есептеуіш машиналар ... ... ... ... ... өлшенеді, бұл эуе компания қызметіне де
толығымен ... ... жэне сату ... ... ... ... үсыну барысында осы үрдістерді компьютерлендіру өте маңызды, ... ... ... осы ... ... ... ... отыр.
Әуе компаниясында компьютерлерді ең бірінші қолданған салалардың ... ... ... ... ... ... кейбір эуе компаниялар үшін әуе тасымалдары қызметінен де
көп пайда түсіретін көп функционалды жүйе ретінде дамыған. Американ ... ... ... ... дүниежүзінің жүйелерінің ішіндегі ең
танымалы, аталған эуе компания осы жүйеден барлық табыстарының 6 ... 140 млн. ... ... ... ... Бүл ... брондауға
төленген төлемдер (бір растағаны 1,5 ... мен ... ... ... 1986 ... ... ... жүйелері негізінде эуе
компаниялар жүмысын автоматтандырумен айналысатын қызмет ... ... ... оның негізгі ірі клиенттерінің бірі. Ол ... ... ... ... ... ... ... ішкі автоматтандырылған брондау
жүйесі, жолаушылар туралы ақпаратты өңдеу жэне ақпараттық ... ... ... ... ... ... сүраныстарын дүниежүзі
бойынша қанағаттандыруға үмтылып отыр. "Сэйбр" жолаушыларға ... ... ... ... ... ... жүк жэне жолаушы
тасымалдарынан түсетін пайдаларды бақылайтын бағдарламаларды, ... ... жэне ... да ... әуе ... ... ... "Сэйбр" жүйелеріне АҚШ-ның 11800 туристтік агенттіктері 50000
терминал ... ... 45% ... ... ... қосылған.
Олардың 3000 "Сэйбр" бағдарламасын бухгалтерлік жүмыстар жэне басқару
жүйелерінде қолданады. 1986 жылдан бастап ... өз ... ... ... ... ... теру жэне ... мақсаттар үшін
қосылуға мүмкіндік туғызған.43
Басқа бір ... ... ... ... ... ... жэне диктофон ретінде пайдалануға болады. Осы мысалдардан
"Сэйбр" жүйелерден ... ... ... ... ... толығымен
автоматтандырылған жүйеге айналғанын көреміз, Америкэн Эрлайнз ... ... ... ... ... ... Эрлайнз "Коммерциялық
Сэйбр" бағдарламасын туристтік фирмалар үшін жасаған, жүйеде бар кез-келген
рейстегі бос орынды ... ... ... ... ... ... жылдан бастап туристтік жэне эуе компаниялар үшін "Комплекс Интернейшн
Прайсинг" ... ... ол ... тарифтерді есептеу" үшін
пайдаланылады. Қазіргі уақытта "Сэйбрдің" ... 25 ... ... ... ... эуе компанияларда брондаудың автоматтандырылған жүйелері ... ... эуе ... ... ... әуе ... Уан", ... жэне Транс Уорд эуе компаниясының "Парс", Эр Кэнэда
әуе компаниясының "Резервек", ДЖАЛ эуе компаниясының "Джалком-3", ... ... ... ... ... ... ... бар. [23, 45-бет]
АҚШ-ның эуежайларында эуе билеттерін сататын автоматтарды қолданады,
осындай 130 ... ... ірі эуе ... ... ... ... алу ... қарапайым, ол несиелік карточкасын автоматқа салып,
экрандағы берілген сүрақтарға жауап беру ... ... ... қүны 25 мың ... олар қонақүйлерде, банктерде, ірі
фирмалардың офистерінде ... ... ... ... ірі ... ... электронды түрде
жеткізетін, билеттерді қағазға басып шығаратын ... ... жэне ... сату ... ... сапасын
жоғарылату, ол эрине осы үрдістерді компьютерлік технологиялар ... ... ... ... ... жэне ... ... «билетсіз»
тасымалдау үрдісіне алып келеді, бүл өте ... ... ... ... көп ... ... болады жэне ол эуежай қызметкерлері үшін
де маңызды, себебі олар тап осы сәтте қанша орын бос жэне ... ... біле ... ... ... ... жеңілдіктер жасау
мүмкіндігінде бақылай алады.
Жапондық ДЖАЛ эуе компаниясы НЭК фирмасымен ... ... ... тіркеу жүйесінің терминалын автоматтандырды,
нэтижесінде жолаушыға талон ... сол ... ... ... ... ЭЕМ ... ... жэне үшақтың салонындағы орнын автоматты түрде
шығарып береді, ал борттағы ЭЕМ ... ... ... үрдісін
белгілейді.44
«БАЕ Аутомэйтид системс Инк» америкалық фирмасы «Супервизион» деп ... ... ... ол ... ... жіберу орны мен рейсі бойынша
реттейді. Осындай автоматтандырылған ... ... ең ... бірі ... қаласындағы О'Хара эуежайында Америкэн Эрлайнз ... ... ... ... ... Атаёеиз, СаШео, ... ... ... Осы ... ... саны
пайдаланушылар санынан интернеттің арқасында екі есеге өсіп отыр. Бұл
олардың шегі ... XXI ... ... ... ... ... ... мэселесі маңызды орындардың біріне шықты. Телефон
жэне факс қазіргі таңда ... ... ... түрғыдан
артта қалды, себебі компьютерлер көмегімен тез жэне ... ... ... ... ... ... ... жүйесі» (БКЖ) деген түсінік АҚШ-пен Еуропада 60
жылдары дүниеге келді. Сол ... ... ... ... даму ... ... ... көмегімен қонақүйден орынды туристтік
агенттіктер көмегімен брондау жэне эуе ... ... ... ... ... басқаруы жолаушылар ағынына қызмет көрсетуге
үлгермеді, ол өз кезегінде осы қызмет ... ... алып ... брондаудың компьютерлік жүйелерін әр эуе компаниясы өзіне жеке
жасады, олар өз ... ... ... ... Уақыт өте келе бү_л мэселені осылай шешу ... ... ... ... ... эуе компанияларына тиесілі брондаудың
компьютерлік жүйелерінің бірнеше терминалының орнатылуына, екінші жағынан
эуе компаниялары брондаудың компьютерлік жүйелерін ... ... көп ... ... алып ... Осы ... ... жолы брондаудың компьютерлік жүйелері нарығында эуе компанияларының
бірлесіп жүмыс істеуі болды. Интеграцияланудың нэтижесінде элемдік төрт
резервтеу ... ... ... 8узіет—СГО8) дүниеге келді. Қазіргі
кезде элемде төрт брондау жүйесі бар: ... ... ... ^УогШзрап, олар
турфирмалардың, эуе компанияларының сүраныстарын қанағаттандыруға ... ... ... ... ... ... ... қызметті ұсынушыларға (провайдерлерге) жеткізудің
тиімді жэне ... ... ... ... ... ... ... бюросына және турагенттіктерге тиесілі
клиенттер базасына кіруге ... ... ... жэне ... қуатты қүралдарын үсыну, ол
халықаралық жэне ... ... шығу ... жэне
фирма жүмысын басқару мен қаржылық есеп жүргізу істерін жүзеге асыруға,
сонымен ... ... ... жэне ... ... болуға мүмкіндік
береді;45
3) эуе компаниялары мен ... бір ... ... ... ... эуе ... коммерциялық
бюроларына үхыну;
4) ... ... және ... жүйелермен серіктесу
нэтижесінде элемдік қызмет көрсетуді ұсыну.
Қазіргі кезде турқызметтерді брондаудың ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалар бар. Осы
бағдарламаларды эуе компанияларына қосатын ... ... жэне ... іске асыратын арнайы қүралдарды брондаудың компьютерлік
жүйесіне қосылғанда ... ... ... ... ... түрі бар:
1) тікелей қосылу-арнайы байланыс каналы арқылы;
2) ... ... теру ... ... Интернет желісі ... ... ... ... ... өз ... орындарды брондағанда
турагенттік брондаудың дұрыс ... ... ... әуе ... жазу жэне ... ... қарастыруы
тиіс.
Сонымен осы жүйелердің эрқайсысы өзіне тиесілі бағдарламалар жасады, олар
келесідей қызметтерді атқарады:
1) көрсетілетін қызметтердің ... ... ... бойынша сүраныс
жүргізу;
2) әртүрлі тарифтермен, соның ішінде қүпия тарифтерменде жүмыс істеу;
3) қолдан жазып ... ... ... жөнінде мэліметтері бар
билеттерді матрицалық ... ... ... ... ... автоматты есеп беру бағдарламаларын қолдану;
5) әртүрлі статистика жүргізу;
6) оперативті ақпараттардың жалпы анықтамалық ... ... ... мен ... ... ... есеп айырысу
операцияларының барлығын бақылау;
8) әуе компанияларының сайттарында әуе ... жеке ... ... ... ... жүйесін жасауға
мүмкіндік береді. Сайтқа кірген пайдаланушы авиарейстерді жэне қонақүйлерді
өз бетінше ... жэне ... ... ... ... ... бос орындарды сату тэжірибесі еркін
сату немесе шектелген түрдегі еркін сатуда ... ... ... көрсетіп отыр. ОіҮ—Ііпе режимінде, яғни уақытпен кідірту арқылы
«В» түріне енген провайдер ... ... ... ... ... ... ... жэне агенттің немесе клиенттің почталық
жэшігіне жауап беру уақытының шегі 24 ... ... «А» ... енуде
бүл кемшілік жоқ, сүрауға жауап оп-ііпе режимінде 7 секунд ... ... ... «А» ... ... ... эуе компаниясына
көп тапсырыстар жасалады.
Брондаудың жүйелерін:
1) ... ... ... Х^огіёзрап) эуе компанияларына тиесілі
элемдік компьютерлік брондау ... ... ... ... 8К8, ... тиесілі
брондаудың компьютерлік жүйелері деп бөлуге болады.
Атасіеи» - нақты уақытта туристтік қызметтердің провайдерлерінің ... ... ... ... жэне тағы ... ... мүмкіндік
беретін жэне де элемнің 139 мемлекетінің ... ... ... ... ... ... ... жүйесі болып табылады. Атасіеш
жүйесі 513 эуе ... ... ... ... эуе
тасымалдарының 95 пайыздан аса нарығын қамтитын ... ... ... жэне ... Америкада Атасіеиз жүйесі көшбасшы жүйе ... ... және ... ... ... ол мықты позициялардың біріне
ие. Олардың эуе компанияларының әуе ... ... ... ... ... ... 2000 жылы осы ... 500 ... ... ... ... терминалдарының саны 1000 асады.
Қазіргі кездегі эуе ... ... ... ... ең ... ... жүйесі, ол 1987 жылы жасалған, ал ... 1992 ... ... Бүл ... ... қүрылымы-өзінің штаб пәтерінен
(Мадрид, Испания), барлық ақпаратты ... ... ... ... жэне ... ... ... (София Антиполис, Франция) түрады
(4, 5, 6-суреттер). 4-сурет Атасіеш жүйесінің Мадрид ... ... жылы осы ... ... ... саны 1 ... ... осы жылы
барлық негізгі қонақүйлер мен ... ... ... ... ... дамыту туралы келісімге қол қойды.
1990 жылы ... ... ... Мэліметтерді өңдейтін орталығын
ашты.
1992 жылдан бастап Атасіеиз - Атасіеш Сагз жэне Атаёеиз НоіеЬ деп ... ... ... жылы ... ... ... эуе ... үшін қол жетерлік жүйе
болды.
1993-1995 жылдары Атаёеиз Оңтүстік Америка және Азияда өзінің өкілдіктерін
ашты.
1995 жылы Атасіеиз ... ... ... Опе ... ... Аігііпез эуе компаниясы Атаёеиз компаниясының біріккен иесіне
айналды.
1995 жылы ... ... ... ... ... ... 8ТАЯТ
компаниясымен стратегиялық альянс қалыптастырды.
1998 жылы туристтік бизнестегі ең ... ... жэне ... Опе жүйелерінің
бірігу үрдісі аяқталды. Атаёеиз жүйесі алты рет қатарынан элемдік ... ... ... болып жарияланады.
Атаёеиз - маркетинг ... сату ... жэне ... туризм
индустриясының жэне саяхаттардың дистрибуциялануы ... ... ... ... ... ... және ... жүйелердің (ТЮ8) көшбасшысы болып саналады. Атаёеиз жүйесінің
мэліметтерді өңдеудің кеңейтілген орталығы 64000 ... жэне эуе ... 16000 аса сату ... ... ... ... дүниежүзі бойынша 210 ... 360000 сату ... ... Ол ... бірге 51000 отель жэне қонақүйлік тізбеге
енуге де мүмкіндік туғызады. ... - ... ... ... (А8К) бойынша көшбасшы провайдерге жатады. Әуе компанияларының 140
өздерінің кеңселерінде жолаушыларына оптималды бағамен қызмет көрсету ... ... сату ... ... ... ... ... қызмет көрсету жүйесі де оған тиесілі, ... ... ... жэне ... ... ... ... ақпараттық
жүйелерді Вгііізһ Аіпүауз, (^апіаз және Тіппаіг әуе ... ... ... е-соттегсе бизнестің модулі
интерактивті ... жэне ... ... ... ... көшбасшы болып табылады. Е-Тгауеі 887 туристтік
агенттіктердің ... 260 ... ... 18 ... және 139 ү/еЬ—сайтын 60 эуе ... ... ... жүйесінің орталық кеңселері Мадридте (Испания), Ниццада ... ... ... ... ... кесте, тариф, визалық жэне
медициналық шектеулер, ауа-райы бойынша өте үлкен мэліметтер базасын жэне
туризмнің технологиялық ... ... шешу ... ... Ницца қаласындағы өнімдерді дамыту орталығы
іһ •
Атасіеиз жүйесінің негізін қалаушы үш эуе ... олар Аіг ... жэне ... ... 1999 ... ... саудаға түсіп келеді.
Атасіеиз жүйесінің, кейбір бағалаулар бойынша Еуропаның ең қуатты ... ... ... бас ... ... ... бүл өте ірі ... мэліметтер базасының орталығы, осы жерде
секундына 2500 көп транзакциялар жасалады. 6-сурет ... ... ... технологиялық орталық
Атасіеиз жүйесі элемнің 133 мемлекетінде ... ... ... ... нарығында Атаёеиз бірінші орынға ие, ал АҚШ, ... ... ... ол Уасаілоп.сот, яғни туроператорлардың аса ірі
желісі болып саналады. Атасіеиз элем ... ең көп ... ... ... агенттіктер саны жэне Атаёеиз жүйесін қолданатын терминалдарының
саны 155000 аса мөлшерге жетіп отыр, осылардың көлемі ... ... ... ... ... басым көпшілігі Атаёеиз ... ... ... ... ... оның ... ... ең арзанынан
бастап ең қымбатына дейінгі жэне басқада олар туралы ... ... ... ... номер бағасының өзгермейтініне кепіл болып қана қоймай,
57500 артық қонақүйлерді арнайы бағамен ... ... ... ... ... ... - ... жүйесінің даму
бағытының бірі. Есеп ... ... ... ... ... ... секілді эуе компаниясының жүмысын жеңілдететін
өнімдерді ... ... ... Осыдан біраз уақыт бүрын ғана ... ... — ірі эуе ... ... ғана ... «қымбат
рахаттану» деп саналатын. Интернет технологиясының жэне оған негізделген
өнімдердің дамуы, Атасіеиз жүйесі қүрастырған ... ... ... ... ... ... жеткізді. Бүл өз
субагенттік желісін дамытуға үмтылып отырған кішігірім, ірі ... өте ... ... өз ... 680 аса эуе ... ... алдын-ала брондауға және 750 аса әуе компанияларының рейстерінің
кестесін қарауға мүмкіншілік береді.
Атаёеиз жүйесі өз ... ... ... ... ... да
қосымша пайдалы бағдарламаларды үсынады: солардың ішіне Ые§оііа1есі Ғагез,
Ьосаі Тіске1іп§, Рго 2оот көмекші утилиттері кіреді.
Ые§ойаіесі ... ... - ... ... ... ... арналған,
онда агенттіктер өздерінің клиенттеріне жеңілдікті тарифтерді өздері жүктей
алады жэне де эуе компанияларының ... ... ... ... ... (МЬТ) - стандарттық матрицалық принтерлерде автоматты билет
басып шығаратын бағдарламалық ... Осы ... ... ... бланкілерінде дайын 26 түрлі билеттердің үлгісін пайдаланып
билеттер шығаруға мүмкіндік ... ... ... ... эуе
компанияларын, агенттіктерді қымбат түратын арнайы ... ... ... МЬТ - ... ... ... Баспаға
шығару үшін ОКІ МЬ 390 ҒВ ... осы ... ... ... ... Ғах/Е-тап - орталық жүйеге орнатылған ... ... ... таратушы.
Рго Хоот утилитасы эртүрлі түрдегі статистикалық мэліметтерді ... ... ... ~ ... агенттіктердің экімшілік-қаржылық қызметін
басқаруға арналған.
Атайет Рго 1¥еЬ - ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуші.50
11 -кесте Интернет арқылы (стандартты Интернет браузер) Рго
қосылу қүны
өніміне
|Өнім: |Рго \ҮеЬ ... ... ... ... ... интернет |
| ... ... ... ... ... ... |- Репііит 166; - 32 МЬ ЯАМ; - НБ ... ... ... бос орын - 10 МЬ; - ... ... ... ... 95, 98, N7; -|
| |2 МЬ ... ЯАМ; - ... ... |
| ... 4.01 8Р1 ... немесе одан |
| |да ... - ... ... ... |- ... косылуын қолданғандағы модем|
| ... - 28,8 Ьрз ... ... |Жоқ ... ... үшін | ... ... | ... бір| ... ... Ай | ... ... ... | ... ... 1,5: | |
| |Жоқ ... ... құны: |Жылына ІЛ8О 200 ... эр ... ... ... ... V 8Ә 120 ... ... ... ... ... | ... ... — үшудың күрделі нүсқаларын іздеуді оптималды етуге мүмкіндік
беруші. Уаіие Ргісег өнімі - Атасіеиз орталық ... ... ... ... ... ... қызметін үсынады, ол ішкі және халықаралық
тасымалдардың ең минимальды мүмкін ... ... ... ... Осы өнімді жекелей жэне топтама сүрау жасауларда да пайдалануға
болады, ол ... ... төрт ... ... ... ... ... Кез (Атасіеш Тга^еііег Ыпк) - туристтік агенттіктер үшін ... ... жаңа ... ... Осы ... көмегімен
агенттіктер өз қызметтерін клиенттеріне интернет арқылы сата алады. Ьа Кез
пайдаланушыларына «оп-ііпе» режимінде эуе ... ... ... ... жасалған тапсырыс автоматты түрде агенттікке түседі. Ьа
Кез өнімінің үш нүсқасының бірін таңдауға болады:
1. ... - ... ... ... ... ... ... Ріиз — ... осы ... ... графикалық
элементтерін (мысалға, агенттіктің ... ... ... ... ... ену) ... ... агенттіктің ерекшеліктерін көрсете алады.
3. Сизіот - талаптарды ескере отырып \¥еЪ-8і1:е ... жэне де ... ... ... ... жүйесіне қосылу қүны ол 11, 12, 13 ... ... ... ... қүны 8ІТА Х.25 ... |Рго ... ... сипаттамасы: |8ІТА желісі аркылы орталық |
| ... ... ... ... ... ... 100; - 16МЬ ЯАМ; -|
|қойылатын техникалық талаптар: |НГО ... бос орын - |
| |850 МЬ; - ... ... - |
| ... желілік карта; -|
| ... ... үшін ... |
| ... |
| ... ... -|
| ... Шіпсіо\Ү8 |
| |95, 98; - "УІА" ... |
| ... ... тақшасы |
| |бар ... ... ... |ІІ8О 1 500 ... ... үшін | ... ... | ... бір | ... ... Ай ... | ... ... ... құны | ... 1,5: | |
| |бас ... сегмент |
| ... ... ... жалдау құны: |жоқ ... ... ... ... |бас ... - ІЛЗО 80, |
| ... ... 30 |
СаШео жүйесі ол ішкі жүйелерден қүралған толық ... ... ... ... ... ... ... орындауға жэне 527 эуе
компаниясының қорына, 202 ... ... 14500 ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге,
сонымен бірге круиздарды, турларды, театр билеттерін брондауға, ... ... ... ... жэне тағы ... жөнінде мәлімет алуға
арналған.
ОаШео жүйесі Еуропа, Америка, Азия жэне ... 38000 ... ... ... ... ... жүмыс орны ОаШео ішкі
жүйелерінің (Арріісагіош) кең ... ... ... ... ... ... негізіндегі арнайы қолданбалы
бағдарламалар пакеттерін қиын ... ... ... ... ... ... ... каналы арқылы тікелей жэне телефон номерін
теру арқылы — телефонмен қосылуға болады. Жүйеге ... ... - ... ... ... осы ... стандартты жабдықтар—дербес
компьютер жэне типтік маршрутизатор ғана қолданылады, екіншіден, ... жэне ... ... ... 8ІТА үйымына тапсырыс беру
арқылы жэне оның мамандарымен орнатылады. Жүйені ... ... ... ... ... жүйесінің қызметін төлеу екі кезеңде өтеді: біруақытта орнату төлемі
- 900 АҚШ долларына тең төлемдер жэне осы ... ... ... ай ... ... ... ... үшін ай сайын төлейтін төлемдер көлемі қосылу
түрінен жэне брондалған номер, ... ... ... анықталады.52
Интернет арқылы - ҒосаіроіпЙЧеі бағдарламасын СаШео жүйесіне қосылу қүны
қымбат емес, ... 200 АҚШ ... ... қүн ... ... ... үшін, ал келесі қызмет көрсетулері үшін 100 АҚШ ... ... ... ... кеңсесінде ОаШео жүйесін орнатқан
пайдаланушы келесідей ішкі жүйелер кешенін қолдану мүмкіндігіне ие болады:
Саіііео АуіаіаЫНіу - 500 аса эуе ... ... бос ... ... ... 8еіі - керек маршрут бойынша кез-келген түрдегі рейстегі бос орынды
бір сүрау жіберу кезінде экраннан брондай алу;
Саійео Асіуапсе 8еаі ...... ... нақты орынды
резервілеу;
Оаійео Епһапсесі Воокіп§ Ғііе 8егуісіп§ — ... ... ... ... ... ... ... Ғагез — жүргізілген брондау ... әуе ... ... ... ... жүргізеді, жекелеген әуе компаниялары ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігін
үсынады;
Ргіуаіе Ғагез - ең арзан тасымал қүнын ... ... ... ... ... ... және ... бар тарифтер үшін
қолданылатын келісімді тарифтер мэліметтерін жасауға және ... ... ... ... — агенттік келісімге қол қойған ... ... ... ... эуе билеттерін басып шығару;
Коот Мазіег - дүниежүзінің эртүрлі қалаларындағы 39000 аса ... тез табу жэне ... ... - ... 14000 аса елді ... ... прокатқа
брондау;[12, 23-бет]
Ьеізиге 8һоррег - круиздік компаниялар мен ірі ... ... ... ... ... брондау;
ОаШео Ргосіисі Әігесіогу - ақпараттарға енуге мүмкіншілік береді және
туристтік қызметтердің кең түрін ... ... ... ... & ...... ... формада маршруттық
парақтарды басып шығаруға мүмкіндік ... жэне ... ... ... ... Ғііе - ... қызмет көрсетілген клиенттер жэне фирмалар
туралы ақпаратты алу жэне сақтаудың электронды эдісі, олар келесі брондауда
қолданылуы ... Разі Әаіе ...... 13 ай ... жасалған брондауларға агент
компьютерінің экранынан ... ... жэне оны ... ... ... алады; 53
Сотриіег А58І5іе№\¥^ТаЫе жолын шертеміз. Ашылған терезеде Ғіеісі Ыате бағанасына
қажетті өрістер атын енгіземіз. Туре ... ... ... ... ... өріске енгізілетін мэліметтердің максималды көлемі көрсетіледі.
Кеу бағанасы өрістің ... ... ... емес ... ... ... Кесте қүрылған соң Ғііе—Юреп—>ТаЫе командасын орындап ... ... алып оны ... да қажетті мэліметтерді енгіземіз. Кестемен
жүмыс аяқталған соң ... ... ... ... [33, ... ... ҚҮ-РУ үшін формаға қажетті компоненттерді
орналастырмыз.
Алғашқы ... ... ... ... болу үшін 4 ... ... компонеттері қойылған. Осы компонентерге әртүрлі суреттер
енгізілген. Басқа ... ... үшін осы ... 5 ... ... компоненталары қойылған, осы белгі компоненталары келесідей
формалармен байланысқан:
ЬаЬеіі - АвиаТуры, ІМі:4.ра8 /йпТигу.сігт/ формасы;65
ЬаЬе12 - ... ... ... /йпКеізу.ёйп/ формасы;
ЬаЬеіЗ - Рейсы, Ііпіі2.раз /ГтОгаҒіс.ёіт/ формасы;
ЬаЬе14 - Тарифы, Шіі5.ра8 /ГтТагігу.ёйп/ формасы;
ЬаЬе15 - ... ... ... - бүл формада турларға сұрау мыналар бойынша:
мемлекеті, агенттігі, отель, эуе компаниясы, бағасы түрінде ... ... ... ... ... ... ... беріледі. Сүрау мэліметтері СотЬоВох компоненталарына енгізілген.
Сүрау жүргізудің мәліметтер базасы АЬіаТигу.ёЬ. файлында орналасқан. Іздеу
$С)Ь сүрауы бойынша ... 1) іске ... ол ... жэне ... компонента болып табылады. Бағдарламаның
қосымшасында осы ... ... ... ... шертеміз. Ашылған
терезеде ҒіеШ Ыате бағанасына қажетті өрістер атын енгіземіз. Туре бағасына
өрістің тип ін көрстеміз. 8іге бағасында ... ... ... көлемі көрсетіледі. Кеу бағанасы өрістің кілттік немесе кілттік
емес ... ... үшін ... Кесте күрылған соң Ғііе—>Ореп—>ТаЫе
командасын орындап құрылған ... ... алып оны ... да ... ... Біз программаға қажетті келесі кестелерді қүрамыз:
Рейсы, Тарифы. Кестемен жүмыс аяқталған соң ... ... ... [35, ... интерфейсін қүру үшін формаға қажетті ... ... ... ТВийоп жэне ТІта§е компонеттері
қолданылған.
ЬаЬе15 - ... ... бүл ... ... арқылы
бағдарламадан шығып кете аламыз.
ЬаЬеіЗ - «Рейсы» батырмасы, бүл батырма арқылы ... үшу ... ... көре ... - ... ... бүл ... арқылы рейстердің бағасы жөніндегі
деректері бар кестені көреміз.
Іта§е1, Іта§е2, ... ... - ... ... ... ... ол мэліметтер базасымен байланысқан. ... ... ... ... бойынша, отельдер бойынша, әуе
компаниялары бойынша, бағасы ... ... ... ... ... ... ... ала алады, керек ақпарат кестеге автоматты түрде шығарылады. Бұл
формада келесі ... ... ... ТСотЬоВох—тар жэне
мэліметтер базасының кестесін шығару үшін Ваіа8оигсе1, ТаЫеі, ОВОгісІІ.
ЬаЬе12 - «Заказ билетов» батырмасы, бү_л ... ... рейс ... көрсеткіші жазылады. Кестеге билетті сатып алушыны ... ... ... ... ... соң «Сохранить»
батырмасын шертсек, ... ... ... ... ... ... ... барлығын өшіреді. Ал «Выдать» батырмасын
шертсек енгізілген мэліметтерімізді жэне ... ... ... ... ... шығарып береді.
Бағдарламаның бағытталуы: Бағдарлама түрлі саладағы барлық қолданушыларға
арналған. Автоматтандырылу нэтижесінде ... ... ... жэне
мэліметтер алу эп-сэтте орындалады.
Бағдарлама жұмысына қажетті ... ... ... ... істеу
үшін төмендегі ақпараттық жэне бағдарламалық ... ... ... ... 8Т-633 ... ... дейінгі модельді компьютер;
2. ЮТЕЬСЕЬЕКОЪГ-нан ІЫТЕЕ РЕЫТШМ 4 дейінгі процессор;
3. УІА-дан ЕЧТЕЬ 845, 850 ... ... ... ... ... 64 МВ-тан 128 МВ дейіні оперативті жад;
5. 8НАКЕ О4-32 МВ 16 МВ ТМТ ... ... ... 20 ОВ ... ... ... ... 7 жүктейтін диск;
9. М8 ОЯісе бағдарламалары басқа программалармен байланыс жасау үшін;
10. ... ... ... ... ... ... он жылдығы элем бойынша эуе ... ... ... ... ... алғы ... шығуымен сипатталады.
Көліктің жай-күйі мен дамуы Қазақстан Республикасы үшін ерекше маңызға ие.
Әуе көлігі ... ... ... ... мен ... ... қүрылысын, қайта
жаңартуды жэне күрделі жөндеуді қоса алғанда, ... ... ... ... ХААҮ-ның халықаралық талаптарына ... ... ... ... ... ... жэне ... алаңдарын
салуды, қалпына келтіруді жэне оларды ... әуе ... ... жыл бойы ... үшін ... қоса ... ... қатынасы жоқ орталықтан алыс аумақтарға қызмет көрсету үшін
жергілікті эуеайлақтар ... ... ... ... ... ... және ... әуе компаниялар қүру
жөніндегі іс-шараларды қаржымен қамтамасыз етуді;
4) авиапаркті кеңейту, ішкі авиақатынастар нарығын жэне ... ... ... ... тораптық ірі эуежайларды дамытуды;
5) ... жэне ... ... шектеусіз барлық
бағыттарға қызмет көрсету үшін ... ... ... ... ... жэне ішкі эуе ... ... үшін халықаралық талаптарға радионавигациялық кешенді сандық жэне
сапалық сэйкестікке ... ... ... ... ... инфрақүрылымын қайта жаңарту мен жаңарту жүргізілетін болады:
2006-2010 жылдары: ... ... ... Атырау, Жезқазған, Қостанай,
Қызылорда, Павлодар, Өскемен жэне Шымкент. ... ... ... ... ... және мәдени маңызы бар (Түркістан), сондай-ақ санаторий-
шипажай инфрақүрылымы ... ... ... ... бар ... орталықтарының арасында эуе қатынасын үйымдастыру көзделуде.
2011-2015 жылдары: Балқаш, Қарағанды ... ... ... ... және ... ... ... байланысты экономикалық орындылығын ескере
отырып, тораптық ірі әуежайлардың өткізу қабілетін үлғайту, ... ... ... және ... ... ... кешендерін кеңейту жөнінде
іс-шаралар жүргізілетін болады.69
Авиация нарығын реттеу саласындағы мемлекеттік саясат сапалы ... ... ... ... қамтамасыз етуге қабілетті
қазақстандық бәсекеге ... эуе ... ... ... ... эуе ... Ресейлік жэне Әлемдік автоматтандырылған брондау
жүйелерін өз қызметі ... ... 2003 жылы ... ... қызмет түрлерін) сатудан түскен табысы 10 454 263 мың ... 2004 жылы бү_л сома екі ... ... яғни 26 625 955 мыңға тең
болды, 2005 жылы 33 555 568 мың теңгеге, ал 2006 жылы осы ... 45 ... ... тең ... мэліметтерден осы эуе компаниясының табысы жылдан жылға өсіп отырғанын
байқау қиын емес, енгізілген ... ... ... эуе ... ... ойдағыдай орындауда.
Біртүтас саясатты, оның ішінде нормативтік—техникалық саясатты іске асыру
арқылы авиатасымалдар ... ... ... жэне жекелеген
тасымалдаушылардың мүдделеріне ... ... жол ... ... ... 2004 ... ... кезеңде
Қазақстан
экономикасының өсуі ІЖӨ-мен білдіргенде 42.7 пайызды, ал ... ... ... ... ... 41.9 жэне 43.7 ... ... Бү_л
ретте көліктің барлық түрлерімен жасалатын жүк тасымалдарының көлемі 28.5
пайызға өсті. Ал жолаушы тасымалы 2003 жылы 1.3 млн. ... ... ... 2005 жылы 1.7 ... ... Міне осы ... көрсеткіштерден-ақ
ел экономикасындағы эуе көлігінің алатын маңыздылығын көреміз.
Жүмыс барысында мен ... ... ... ... эуе компанияларына
тиесілі элемдік компьютерлік брондау жүйелері, тэуелсіз консорциумдарға
(ИТЕІХ, 8К8, ... ... ... ... жүйелерін, олардың
бағдарламалық өнімдерін, қүрылу этаптарын талдадым.
Жүмыс нэтижесінде әуе ... ... ... жағдайы, тасымалдау
үрдісін автоматтандыру деңгейі, отандық эуе көлік ... ... ... ... ... тізімі
1. Қазақстан Республикасының көлік туралы Заңы;
2. Халықаралық Азаматтық ... ... ... 1-
18 Түжырымдамасы. - 3-бет;
3. Азаматтық қорғаныс жэне ... ... ... ... ... ... Алматы, 1998. -
Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінің дайындық
жэне үйрету Республикалық орталығы. - 22-бет;
4. ... Т. Н. Әуе ... ... ... ... академиясы, Алматы, 1997. - 20-бет;
5. 15. 12. 2001., № 271—11 ... ... ... ... ... - Астана, «Дэнекер», 2002. - 37-бет;
6. ... ... ... ... ... ... эуе ... ... ету жэне ... ... ... ... ... көлік жэне коммуникация Министрлігі.
-Астана, 1999. - 77-бет;
7. Қазақстан Республикасының ... әуе ... ... ... ... ... жөніндегі Ереже,
эуе көлігіндегі сертификаттау жүйесі жэне ... ... ... ...... ... 1998. — 55—бет;
8. 20. 12. 1995 жылғы № ... ... эуе ... жэне ... ... туралы» желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Президентінің Жарлығы. — 7—бет;
9. ... ... ... 21. 01. 1998 жылғы ... ... ... Мемлекеттік эуе тіркеуі ... ... ... - ... 04. 1998 ... ... ... мемлекеттік эуе тіркеуі
жөніндегі сэуірдегі Эксплуатанттарды сертификаттау бөлімі жөніндегі
жэне азаматтық эуе кемелерін тіркеу секторы жөніндегі Ережелері. -
17-бет; ... ... ... Мемлекеттік жүйесі,
негізгі Ережелері, Қазақстан Республикасының СТ 30-94. - 37-бет; 12.28. 02.
1997 жылғы № 285 ... ... әуе ... жөніндегі Ереже». - 79-бет; ІЗ.Қазақстан Республикасындағы
сертификаттаудың ... ... ... ... ... жэне өнімділігінің жүйесі.
Қазақстан Республикасының РД50, 3.4-94. - 121-бет; 13. НТЭРАТГА-1993.-231-
бет; 14.ХАА¥ Эксплуатациялаудағы сертификаттау жэне инспектрлеу үрдісінің
нүсқаулығы. Дос. 8335. - ... 12. 1991 ... ... ... жэне эуе кеңістігін пайдалану
туралы Келісім. — 78—бет; 16.10. 01. 1996 жылғы Қазақстан Республикасының
эуе ... ... ... ... ... ... Республикасының
Президентінің Жарлығы. - 16-бет; 17. Е. И. Ильина «Туристтік ... - ... 2000. - ... ... жэне ... шаруашылық. Оқулық / э. ғ. д. профессор А.
Д.
Чудновскийдің редакциялығымен Москва.: «Тандем» ... ... ... ... ... 2000. - 400-бет; 19.В. Г. ... жаңа ... ... ... 1999. - 144-бет; 2О.Турбизнес-2001. -№ 5; 21.Турбизнес.-
2000. -№ 4; 22.РАТА Хабаршысы.-2000-қараша; 23.Туризм: тэжірибе, ... ... ... ... ... Доминик О'Коннел
«Қазақстанның әуе
сыйлығы»
25.\у\у\ү. аіг-азіапа. кг. ІП& & аіг-азіапа.кг. 2584135 26. ... ... (93-96) Бас ... бекітілген жэне оның
санкциясымен жарияланған оқулық. - 55-бет; 27.Әлемдік Азаматтық авиацияның
статистикасы 1998 ... ... ... БОС 9180 / 22, 167. - ... 28.28. 02. 1997 ... ... «Қазақстан Республикасының эуе кеңістігін
пайдалану жөніндегі Ереже». - 79-бет; 29.Әуе кеңістігін ... ... ... ... ... жинағы. - Астана, 1999 ... ... жэне ... ... - ... эуе тасымалдарының ұйымы В. Г. Афанасьев. -
Москва «Әуе көлігі», 1991. — 253—бет; 3.1.16. 04. 1998 № 1/10 ... ... жэне баға ... Қаулысы. - 21-бет,
32. Митчелл К. Керман. Беірһі бағдарламалау ортасы жэне бағдарламалық
жасақтау. - М.: ... 2002. - ... ... А. ... ... 6. - СПб.: 2001. - ... ... А. Я. \Уіпсіо\уз үшін ... ... 5 ... - М.: ЖАҚ ... 1999 жыл. - 254-бет;
35. Галисеев Г.В. Оеірһі 7 бағдарламалық ортасында ... - ... - ... - Киев, 2004. - 120-бет;
36. Сейдалиева Г.О. ... ... ... ... - ... A: Delphi ... эуежай қызметіне ... ... Unitl; ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Menus, jpeg, ... Grids, DBGrids, DB, ... = ... Image 1: TImage; Image2: TImage; Image4: ... TImage; Label 1: TLabel; Label2: TLabel; Label3: TLabel; ... Label5: ... Label ... TObject);73
procedure Label2Click(Sender: TObject); procedure Label3Click(Sender:
TObject); ... ... ... ... ... ... TObject; Shift: TShiftState; X, Y:
Integer); procedure LabellMouseLeave(Sender: TObject);
procedure Label2MouseMove(Sender: TObject; Shift: ... X, ... ... ... ... ... TObject; Shift: ... X, Y:
Integer); procedure Label3MouseLeave(Sender: TObject);
procedure Label4MouseMove(Sender: TObject; Shift: ... X, ... ... Label4MouseLeave(Sender: TObject);
procedure Label5MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y:
Integer); procedure Label5MouseLeave(Sender: TObject);
private
{ Private ... } ... Public ... } ... fmFirst: ... Unit2, Unit4, Unit3, ... ... TObject);
begin
fmTury. ShowModal;
end;
procedure TfmFirst.Label2CHck(Sender: TObject); begin74
fmReisy.ShowModal; end;
procedure TfmFirst.LabellMouseMove(Sender: TObjeet; Shift: TShiftState; ... 1. Color :=clRed; ... ... ... ... 1 .Color :=clSkyBlue; end;
procedure TfmFirst.Label2MouseMove(Sender: TObjeet; Shift: TShiftState; X,
Y:
Integer);
begin
Label2.Color:=clRed; end;
procedure TfmFirst.Label2MouseLeave(Sender: TObjeet); begin
Label2.Color:=clSkyBlue; end;
procedure TfmFirst.Label3Click(Sender: TObjeet);
begin
fmGrafic.Show;
fmGrafic.Table 1 .Active ... ... TObjeet; Shift: ... ... Color :=clRed; ... TfmFirst.Label3MouseLeave(Sender: TObjeet); begin
LabeB .Color^clSkyBlue; end;
procedure TfmFirst.Label4Click(Sender: TObjeet); begin75
fmTarify.ShowModal; end;
procedure ... TObject; Shift: ... ... ... ... ... ... TObject); begin
Label4.Color:=clSkyBlue; end;
procedure TfmFirst.Label5Click(Sender: TObject);
begin
Application.Terminate;
end;
procedure TfmFirst.Label5MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: ... ... Color :=clRed; ... ... ... begin
Label5. Color :=clSkyBlue; end;
end.
-t w припета
j Дин е
|A11|17 00|21:00|.--^ |
|1 | | ... | | ... ... | | ... ... ... | | ... |
|E30|12.00|18.00|Аямэтьі-|
|3 | | |Нью-Йо |
|C11|1400 |19 ... | | ... ... | | ... |
. ... ... ... пятница ... ... Unit2; ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, DB, DBTables, Grids, DBGrids;
type TfmGrafic = class(TForm)
DataSourcel: TDataSource;
DBGridl:TDBGrid;
Table ... 1: ... ... ... DBGridlDblClick(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); private
{ Private declarations } public
{ Public ... } ... ... ... uses Unit3, Unit5; ... ... ... TfmGrafic.DBGridlDblCHck(Sender: TObject);
begin
fmReisy.Table 1 .TableName:=Tablel .FieldByName('HoMep peiHca').AsStrmg;
fmReisy.Tablel .Active:=True;
fmReisy.Table 1 .Edit;
fmReisy.Caption:='HoMep ... ... ... ... TfmGrafic.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Table 1. Active "False;;
end;
end.
78 unit Unit3;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, ... ... DB, ... Grids, DBGrids, ... ... TfmReisy - ... ... l:TTable;
Button 1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
GroupBoxl: TGroupBox;
Label 1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
ComboBoxl: TComboBox;
ComboBox2: ... ... ... ... 1: TPanel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Button4: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: ... ... ... ... TObject);
procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);
procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject); private
{ Private declarations } public
{ Public declarations } ... fmReisy: ... uses Unit5; ... TfmReisy .Button ... ... ... ... begin
if Table l.CanModify=True then begin
table 1.Edit; Table 1.Post; end; ... ... ... not ... ... ... l.FieldByName('OaMMHH').AsString:=";
Tablel.FieldByName('HMH').AsString:=M;
Table l.FieldByName('OT4ecTBo').AsString:=";
Tablel.FieldByName('HoMep док. yfl.nH4.').AsString:=";
Table l.FieldByName('THn').AsString:=";
Table l.FieldByName('BHA!).AsString:=";
Tablel.FieldByName('LJeHa').AsString:-';
Table 1.Next;
end;
Table 1.First; end;
procedure TfmReisy.FormCreate(Sender: TObject);
label endl;
begin
Table 1 ... Table 1 .First; While not ... do ... ... = fmTarify.Tablel.FieldByName('Haпpaвлeниet).AsString
then
begin
if ComboBox3.Text = ... then ... ... = ... then ... Caption :=fmTarify. Table 1 .FieldByName('I4eHa'). AsString; exit;
end else
goto endl; end ... endl; end ... ... 1 .Next; ... ... ... label endl; begin
fmTarify .Table 1 .First; While not fmTarify.Table 1 .Eof do begin
if ComboBoxl.Text = ... ... = ... ... ComboBox2.Text = fmTarify.Tablel.FieldByName('THn').AsString then begin
Label6.Caption:=fmTarify.Table 1 .FieldByName('LJeHa'). AsString; exit; end
else
goto endl; end81
else
goto endl; end else
endl: fmTarify.Table 1.Next; ... 1 .First; ... ... TObject); label endl; begin
fmTarify .Table 1 .First; While not fmTarify.Tablel.Eof do begin
if ComboBoxl.Text = fmTarify.Table 1.ҒіеШВу№те('Направление').А88и-п^ then
begin
if ComboBox3.Text = ... ... ... = ... Table ... then
begin
Label6.Caption:=fmTarify.Table l.FieldByName(TJ,eHa').AsString; exit; end
else
goto endl; end ... endl; end ... ... 1.Next; ... 1 .First; ... ... TObject); label endl; begin
fmTarify.Table 1 .First; While not fmTarify.Table l.Eof do begin82
if ... = ... ... ... = ... then
begin
if ComboBox2.Text = fmTarify.Tablel.FieldByName(THn').AsString then begin
Label6.Caption:=fmTarify .Table 1 .FieldByName(HeHa'). AsString; exit; end
else goto endl; end else goto endl; end ... ... ... 1 .First; ... ... ... ... 1.Edit;
Table l.FieldByName('LteHa').AsStrmg:=Label6.Caption; ... ... Table 1.Post; ... Unit4; ... Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, DB, DBTables, Grids, DBGrids, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg;
type
TfmTury = ... ... Query 1: TQuery; ... Panel 1: TPanel; Label 1: TLabel; Label2: TLabel; ... Label4: TLabel; Label5: TLabel; Label6: TLabel; ... ... ... ... ... ... ... TComboBox; Image 1: TImage;
procedure ComboBoxlChange(Sender: ... ... ... ... ... ... ... TObject); ... ... Private ... } ... Public ... } end;
var fmTury: TfmTury;
implementation {$R*.dfm}
procedure TfmTury.ComboBoxlChange(Sender: TObject); begin
if ComboBoxl.Text-Китай' then begin84
with Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT ... ... Тур, ... ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="Китай'"; Open; end; end;
if ComboBoxl.Text-Тайланд' then begin
with Query 1 do begin
if Active then ... := 'SELECT ... ... Тур, ... ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="Тайланд'"; Open; end; end;
if ComboBoxl .Text—Филиппины' then begin
with Query 1 do begin
if Active then ... := 'SELECT ... ... Тур, ... ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="Филиппины'"; Open; end; end;
if ComboBoxl. Text='OA3' then begin
with Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... ... Тур, ... ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="ОАЭ'"; Open; end; end;
if ComboBoxl ... then ... Query 1 do ... Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Страна, Агенство, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... Open; end; ... ... Р' then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... Агенство, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="Доминиканская Р'"; Open; end; end;
if ... ... then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT Страна, Агенство, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="Израиль'"; Open; end; end;
if ComboBoxl.Text-о.Кипр' then begin
with Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... ... Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... ... Open; end; ... ... then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT Страна, Агенство, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры1;
SQL[1] := 'WHERE Страна="Болгария'"; Open; end; ... ... then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT Страна, Агенство, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Страна="Сенегал'"; Open; end; end; ... ... ... ... ComboBox2.Text='3H СИ ЭС then begin
with Query 1 do begin
if Active then ... := 'SELECT ... ... Тур, ... ... ... ... АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Агенство="ЭЙ СИ ЭС"; Open; end; ... ... then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT Агенство, Страна, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, ... ... := 'WHERE ... STYLE'"; Open;end; end;
if ComboBox2.Text='GALAXY TOUR1 then begin
with Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... ... Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... TOUR'"; Open; end; ... ... TOUR ... then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT Агенство, Страна, Тур, Отели, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры1;
SQL[1] := 'WFIERE Агенство="GRAND TOUR INTERNATIONAL'"; Open; end; ... ... ... ... ... then ... Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Отели, Агенство, Страна, Тур, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... Open; end; ... ... then ... Query 1 do begin if Active then Close;89
SQL[O] := 'SELECT ... ... ... Тур, ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Отели="****1м; Open; end; ... ... then ... Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Отели, Агенство, Страна, Тур, Авиакомпания, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... Open; end; ... ... TObject); begin
if ComboBox4.Text='Air Astana' then begin
with Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... ... ... Тур, Отели, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Авиакомпания="Аіг Astana1"; Open; end; end;
if ComboBox4.Text-Emirates Airlines' then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... Агенство, Страна, Тур, Отели, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... ... Open; end; ... ... Arabian' then ... Query 1 do ... Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Авиакомпания, Агенство, Страна, Тур, Отели, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры1;
SQL[1] := 'WHERE ... ... Open; end; ... ... ... then begin
with Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Авиакомпания, Агенство, ... Тур, ... ... Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Авиакомпания="Тигкізһ Airlines'"; Open; end; end;
if ComboBox4.Text='Mega' then begin
with Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT ... ... ... Тур, ... ... ... ... := 'WHERE ABHaKOMnamM="Megam; Open; end; end;
if ComboBox4.Text-Travel System1 then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... Агенство, Страна, Тур, Отели, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Авиакомпания="Travel System'"; Open; end; ... ... then ... Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Авиакомпания, Агенство, Страна, Тур, Отели, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... Open; end; ... ... Service' then ... Query 1 do ... Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT Авиакомпания, Агенство, Страна, Тур, Отели, Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE ... ... Open; end; ... ... then begin
with Query 1 do begin
if Active then ... := 'SELECT ... ... ... Тур, ... ... Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Авиакомпания^Ъигіһаша'"; Open; end; end;
if ComboBox4.Text-Sayat Air' then begin
with Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT ... ... ... Тур, ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Авиакомпания="Sayat Air'"; Open; end; end;92
if ComboBox4.Text-Air France' then ... Query 1 do ... Active then ... := 'SELECT ... ... ... Тур, ... Цена, Телефон
FROM АвиаТуры';
SQL[1] := 'WHERE Авиакомпания="Аіг France"'; Open; end; end; ... ... ... begin
if ComboBox5.Text='600 - 1000' then begin
with Query 1 do begin
if Active then Close;
SQL[0] := 'SELECT ... ... ... ... Тур, ... ... ... := 'WHERE Цена>="599" and Цена

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 85 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық анықтамалық жүйе Әуежай384 бет
Кеден10 бет
Ресейдегі лаңкестікпен күрес мәселелері және шешілу жолдары98 бет
Әуе көлігі8 бет
Мұхтар Әуезов өмірбаяны5 бет
Қазақтың ақын-жазушылары46 бет
Аустралия18 бет
Дүниежүзілік авиация. Әуе көлігінің жаңа түрлері туралы мәлімет3 бет
Әуе көлiгiндегi жүк тасымалдау және жүк айналымы көлемi8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь