Мүлiк жалдау шарты жайлы

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.Мүлiк жалдау шартының түсiнiгi және ерекшелiктерi ... ...5
2. Мүлiк жалдау шарты бойынша тараптардың құқықтары мен мiндеттерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3. Мүлiк жалдау шартының түрлерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
Мүлiк жалдау қатынасы Қазақстан Республикасының Аза¬маттық кодексiнiң 29-тарауында реттелген, онда мүлiк жалдау ту¬ралы жалпы ережелер мазмұндалған. Мүлiк жалдау қатынастарын реттеу, тек АК-пен шектелiп қоймайды, олар сондай-ақ басқа да заңды актiлермен реттеледi.
Қазақстандағы мүлiк жалдау қатнастарының жағдайы мен ерекшелiктерi және оның даму перспективалары көптеген ғаламдық факторларға тәуелдi деп айтуға болады. Жалпы мүлiк жалдау шарты ең көп кездесетiн шарттардың қатарына жатады. Құқықтық және теориялық тұрғыдан алғанда мүлiк жалдау шарты жеткiлiктi дәрежеде жақсы реттелген деп айтуға болады.
Соған қарамастан мүлiк жалдау шартының жекелеген кейбiр түрлерiнiң өзiндiк ерекшелiктерi әлi де болса толық зерттелiп болған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда менiң курстық жұмысымның тақырыбына арқау болып отырған мүлiк жалдау шарты азаматтық құқықтың өзектi мәселелерiнiң бiрi болып табылады деп айтуға болады.
Қазiргi кезеде, яғни Қазақстан Республикасы тәуелсiздiк алғаннан кейiн ұлттық мүлiк жалдау институты, өте жақсы қарқынымен дами бастады.
Оған себеп болған басты жағдай әрине 1994 жылдың 27 желтоқсанында Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң жалпы бөлiмiнiң қабылдануы болатын. Мүлiк жалдау шартының жалпы шарттар жүйесiнде аса маңызы бар. Себебi, бұл шарт мүлiк меншiк иесiнiң және де мүлiктi уақытша пайдаланушы тараптардың мүдделерiне сай келедi.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл, 30 тамыз.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi 27 желтоқсан 1994 ж. (жалпы бөлiм)
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi. 1999 жыл. 1 шiлде (ерекше бөлiм)
4. Қазақстан Республикасының “Қаржылық лизинг туралы” Заңы 5 шiлде, 2000 ж.
5. Қазақстан Республикасының “Жер кодексi” 20 маусым 2003 ж.
6. Қазақстан Республикасының “Жеке кәсiпкерлiк туралы” Заңы 9 маусым 1997 ж.
7. Қазақстан Республикасының “Тұрғын үй қатынастары туралы” Заңы 16 сәуiр 1997 ж.
8. Жайлин.Ғ.А.Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Оқулық. Ерекше бөлiмi.1 Том. –Алматы. Заң әдебиетi, 2003
9. Гражданское право. Том.2. Учебник для вузов. (Академический курс). Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы, 2002.
10. Рахманкулов Х.А. Новый Гражданский кодекс Республики Узбекистан — единая правовая основа рыночной экономики. Граж-данское законодательство РК. Статьи, комментарии, практика. Вып. 7 Алматы: ВШП Әдiлет", 1999.
11. Римское частное право: Учебник/ Под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С.Перетерского-М.:Юрист, 1999.
12. Вещные права в Республике Казахстан/ Отв. Редактор член-корреспондент Академии наук РК, доктор юридических наук М/К/Сулейменов/-Аяматы: "Жетi Жарғы".
13. Тастенова Ш- Зарождение систем регистарции прав на недвижи¬мость н мировой практике// Мир закона —2000. № 5.
14. Жайлин Г.А. Обязательства в гражданском праве. Казахстан 2030 -проблемы совершенствования деятельности правоохранительных орга¬нов (Материалы научно-практической конференции). Алматы: НИи-РИО Академии МВД РК: 1999.
15. Ченцов О.И. Имущественный наем (аренда). Актуальные вопросы коммерческого законодательства в Республике Казахстан и практика его применения. Материалы семинаров Алматы: Әдiлет – Пресс. 1996.
        
        Мазмұны:
Кiрiспе………………………………………………………………….3
1.Мүлiк жалдау шартының түсiнiгi және ерекшелiктерi.......5
2. Мүлiк жалдау шарты бойынша тараптардың құқықтары мен ... ... ... ... түрлерi............................................27
Қортынды...............................................................................................30
Пайдаланылған әдебиеттер..............................................................31
Кiрiспе
Мүлiк жалдау қатынасы Қазақстан Республикасының ... ... ... ... онда ... жалдау туралы жалпы ережелер мазмұндалған. Мүлiк жалдау қатынастарын реттеу, тек АК-пен шектелiп ... олар ... ... да ... актiлермен реттеледi.
Қазақстандағы мүлiк жалдау қатнастарының жағдайы мен ерекшелiктерi және оның даму перспективалары көптеген ... ... ... деп ... болады. Жалпы мүлiк жалдау шарты ең көп ... ... ... жатады. Құқықтық және теориялық тұрғыдан алғанда мүлiк ... ... ... ... ... ... деп айтуға болады.
Соған қарамастан мүлiк ... ... ... кейбiр түрлерiнiң өзiндiк ерекшелiктерi әлi де ... ... ... ... жоқ. Осы тұрғыдан алғанда менiң курстық жұмысымның тақырыбына ... ... ... ... жалдау шарты азаматтық құқықтың өзектi мәселелерiнiң бiрi болып табылады деп айтуға болады.
Қазiргi кезеде, яғни Қазақстан ... ... ... ... ұлттық мүлiк жалдау институты, өте ... ... дами ... ... ... ... ... жағдай ... 1994 ... 27 ... Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... ... ... ... шартының жалпы шарттар ... аса ... бар. ... бұл шарт ... ... иесiнiң және де мүлiктi ... ... ... мүдделерiне сай келедi.
Мен өзiмнiң ... ... ... ... ... ... ... және оның жекелеген түрлерiнiне тән ... ... ... жете ... ... ... етiп отырмын.
1. Мүлiк жалдау шартының түсiнiгi және ерекшелiктерi
Мүлiк жалдау (аренда) ... ... ... ... ... алушыға мүлiктi ақыға уакытша иеленуге және пайдалануға беруге мiндеттенедi. (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң ... ... ... сатып алу, сату рента шарттарынан айыр-машылығы, ол мүлiктi уақытша иеленуге беруге байланысты қа-тынасты реттейдi. Мүлiк жалдау шарты Римде кеңiнен ... едi. Ол (locatio ... rerum) деп ... Оның анықтамасы қазiргi кезде жүзеге асырылып отырған анықтамадан елеулi ерекшеленген жоқ.
Сонымен қатар, мүлiктi жалдау затты пайдалануды болжай-тын
Римское частное право: ... Под ред. ... ... и ... ... 1999-4466. Осы ж?м. 160 б. мұнымен қоса ... ... ... ... ал ... жалдаушы тек затты ұстаушы меншiк иесi құқықтарын жүзеге асыруға көмектесетiн тұлға ретiнде ғана бағаланатын
Осы ж?м. 160 б.
. Түбiрiне қарайтын ... ... ... да ең ... ... ... мүлiктi қажеттi көлемде пайдалану, оның пайдалы қасиеттерiн мүмкшiлiгiн беру екенiн айтуға болады.
Қатынасты реттеудiң түбiрлi негiзi ... ... де енiп ... ... қатынастарды жеке құқықпен реттеу жалпылама жетiлдiрудiң әсерiн сезген және әрине жетiлдру одан да әрi ... ... ... ... ... ... өзгерiс шегедi, оларды реттейтiн нормалар меншiк құқығы және өзге заттық құқықтарды реттейтiн нормалармен тығыздау тұйысады.
Мүлiк жалдауды заттық ... ... ... жатқызбау сауалы ұзақ мерзiм бойы даулы болып келдi. Заттың ... ... ... ... ... ... ... аренда заттық құқықтардың қатарына жатқызылады
Вещные права в Республике Казахстан/ Отв. Редактор член-корреспондент Академии наук РК, доктор юридических наук ... "Жёт! ... ... Бұл ... ... ... ... заңнамалық анықтамасында да қолдау табады, яғни онда пайдалану мен қоса иеленуде бiрге қарастырылады. Бұл заңнамалық шешiм арендалық ... ... көрi ... ... тұрақтылық бередi, олардың мәнiн көтередi. Осының нәтижесiнде мүлiктi ... ... ... ... ... жоқ бөтен бiреудiң мүлкiн пайдаланған кезде, мүлiктi жалдау шарты тиiстi қатынастарды тыйымды реттетуге мүмкiншiлiк бередi. Кейбiр жағдайларда аренда (мыс. жер ... ... ... ... ... ... ... 99 жылға дейiнгi ұзақ мерзiмдi жер арендасы Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 ... 22 ... ... "Жер ... заң күшi бар ... 41 ... ... едi. Аренда белгiлi мөлшерде жерге меншiк құқығының баламасы деген түсiнiк қазiргi (күшiндегi) заңнамада да сақталып тұр. Қазақстан Республикасының 2001 жылы 24 ... "Жер ... ... 28 ... 49 ... ... ... ұзақ мерзiмдi арендасы қарастырылған.
Мүлiк жалдау тек жалдаушының қажеттi, мүддесiн қамтамасыз етiп қоймайды. Оның нормаларында жалға берушiнiң мүдделерiнде ... алу бар ... иесi ... ол ... ... ... қарағанда артықшылық жағдайыңда болып келедi.
Мүлiктi жалдау шарты консенсуалды (құқықтары мен мiндеттерi тек тараптардың келiсiмi негiзiнде пайда болатын), ... ... ... ... ... ... шарттынан туындайтын мiндеттемелiк құқықтық қатынастарды және заттық құқықтық қатынастарды ажыратып қарау ... ... ... шеңберiңде бiрiншi кезекте аталған қатынастардың бiрiншi тобын ... ... ... ... ... ... дәрежеде жанжақты және толық заттық құқық мәселелерiне арналған еңбектерде талданған. Сонымен қатар, арендаиың заттық құқығы ескерiлмесе жолға ... да ... ... де құқықтық жағдайының сипаттамасы толық болмайды. Жалдаушы мен ... ... ... ... ... ... ... (олар сырттай шарттық болып көрiнгенiмсн) жоққа шығаруға болмайды. Бiздiң айтып отырғанымыз арендаға берiлетiн мүлiктi күтiп ұстау ауыртпалығына, меншiк иесiнiң ... ... және ... ... құқықтарынын бәсекесiне және тағы басқа ұқсас нәрселерге қатысты.
Мүлiк жалдау шартының нысаны. Бұл ... да ҚР АК ... ... ... ... қойылатын жалпы талаптар қолданымды болып келедi. Сонымен бiрге мүлiктi жалдау шартының нысанына арнайы талаптар да ... ... ... ол бiр жылдан астам мерзiмге жасалса, онда онын нысаны жазбаша болуы тиiс.
Кәсiпкерлiк әлде ... емес ... ... қарамастан, тарабы заңды тұлға болып келетiн мүлiктi жалдау шарттары да жазбаша нысанда жасалуы керек. Жылжымайтын мүлiктi жалдау шарты ... ... ... ... айтсақ, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды және ... ... ... ... ... ... заң күшi бар ... 2-бабына сәйкес мемлекеттiк объектiсi болып мерзiмi бiр ... ... ... жер ... ... ... Бұдан, егер аренда шартында мерзiм ... не ... ... деген сұрақ туады. Қойылған ... ... ... ... болады. Тараптар бiрiншi кезекте басшылыққа өз мүдделерiн (қажеттерiн) алуы керек, соларға ... ... ... тиiс. Ал ... орган болса анықтамаған мерзiмге жасалған, аренда шартын тiркеуден бас тартпауы ... ... ... тиiс. Қазақстан Республикасындағы Жылжымайтын мүлiкке тiркеу жүйесi ... ... ... ... ... ... Оның ... мүлiкке пайда болатын барлық құқықтардың кепiлдiгiн қамтамасыз ету
Тастенова Ш- ... ... ... прав на ... н ... ... Мир закона —2000. № 5-136
.
Азаматтар араларындағы 1 жылға дейiнгi мүлiктi жалдау шарттары ауызша нысанда жасалуы ... ... ... ... ... ... ... меншiк құқығы онда мүлiктi жалдау шарты сатып алу-сату шартының нысанындай нысанда жасалуы тиiс.
Мүлiк жалдау шартының элементтерi. ... ... ... ... жалға алушы және жалға берушi, жалға берушi және ... ... ... кез ... ... ... және жеке ... бола алады. Егер шарт мемлекет атынан не әкiмшiлiк аумақтық бiрлестiк атынан жасалса мүлiктi жалға берушi болып өкiлеттi мемлекеттiк ... ҚР ... ... Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру бойынша комитетiнiң аумақтық ... ... ... ... ... берiлген мүлiктiк иесi, ал заңды тұлға —оқшауланған мүлiкке меншiк, шаруашылық жүргiзу, оралымды басқару құқығы бар субъект. Кейбiр ... ... ... ... ... оған өзге де ... бар жеке немесе заңды тұлғалар келуi мүмкiн, олар мүлiктi жалға беруге заңмен немесе шартпен өкiлденуi тиiс (мысалы, бұл мүлiктi сенiмгершiлiкпен ... ... ... ... - ... уақытша иелену және пай-далануға, немесе тек пайдалануға алған жеке ... ... ... ... ... жалдаушыға онда белгiлi сағаттарда немесе күндерде қажеттi жұмыстарды жасау (орындау) мүмкiншiлiгi берiлуi мүмкiн. ... ... ... ... бар коммерциялық емес заңды тұлғалар, олардың мүлкiнiң меншiк иесiмен мүлiктi жалдау құқығында шектелуi мүмкiн.
Тараптар құқықтары мен мiндеттерiнiң өзге ... ... ... және де әмбе бап ... ... ... болуы мүмкiн. Жалға берiлген мүлiкке меншiк құқығының немесе шаруашылық жүргiзу, оралымды басқару құқықтарының өзге ... ... ... ... шартын өзгерту немесе бұзу үшiн негiз болмайды.
Басқаша айтатын болсақ аренда құқығы жалға берiлген мүлiкке ауыртпалық тудырады.
Азамат өлуiмен жалға алушының ... ... ... ... егер заң ... ... шартта өзгеше қарастырылмаса жалпы тәртiп бойынша болады. ... ... ... ... ... де ... ... бұл тәртiбiн қолдану керек.
Мүлiктi жалдау шартын жасасу жалдаушының тұлғасына жеке байланысты болмаса, жалға ... оның ... ... ... ... ... мирасқордың) жалдаушы ретiнде кiрiсуiне кедергi жасай алмайды.
Мүлiк ... ... ... (объектiсi) болып негiзiнен қозғалатын сондай-ақ қозғалмайтын заттар келедi. Аренда шарты бойынша (негiзiнде) берiлетiн заттар жеке сипаттары мен ... ... ... ... олар ... пайдалану барысында өздерiнiң тұтынушылық қасиеттерiн бiрте-бiрте табиғи төзу салдарынан ... ... ... ... ... дұрыс болса тiптi өздерiнiң қасиеттерiн жоғалтпауы мүмкiн, оларға жер бөлшектерi, көп жылдық егiстер және с.с. жатады. АК. ... ... ... ... ... мен ... да мүлiктiк кешендер, жер учаскелерi, үйлер, ғимараттар, жабдықтар, көлiк құралдары берiлуi мүмкiн. Жалдаудың объектiсi өзге де ... бола ... ... ... ... ... ... салынған, немесе жалдау мүмкiншiлiгi шектелген мүлiк түрлерi анықталуы мүмкiн. Бiрiншi кезекте шектеулер азаматтық айналымнан алынып тасталған, немесе ... ... ... заттарға қатысты болып келедi.
Әрине, азаматтық айналымнан алынып тасталған заттар ... ... ... ... Ал ... ... шектеулi заттар жалға оларды пайдалану тәртiбi, жалпылама оларға меншiк құқығын жүзеге асырудың барлық тәртiбi сақталып жалға берiлуi мүмкiн. Мысалы, ... ... ... ... бiр ... өзге ... ... рұқсат алмаса, ол өзiнде бар сондай (азаматтық айналымы шектеулi) мүлiктi иелiгiнен шығаруы керек. Заңның (ҚР АК 252 бабы 2 ... ... ... ... ... ... меншiк құқығы тоқтатылуы қажет. Яғни ондай мүлiкте иелiктен шығаруға бағытталған шарттар болып сатып алу-сату, сыйға тарту, ... ... ... деп болжам жасаймыз.
Бiрақ мәселенi тым шектеулi шешуге болмайды. Сiлтеме жа-салған азаматтық кодекстiң нормасы өмiрде оны ... ... ... ... ... ... ... айналымы шектеулi мүлiктiң иегерi болашақта оған рұқсат аламын деп ... ... оған оны ... беруге тыйым салынбауы керек. Немесе мүiктi иеленуге рұқсаты жоқ айналымы шектеулi заттың меншiк иесi бiрден сатып алушыны таппаған соң оны ... ... алу ... ... ... шарты негiзiнде бере алады. Қаралғандай қосымша шешiмдер меншiк иесi жағдайын жақсартады. Қандай да болсын мүлiкке ... заң ... ... ... ... ... ... объектiлердi) жалға тапсырған кезде шарт ерекшелiктерi пайда болады (ерекшелiктер шарт мазмұнына және т.б. ... ... ... ... болсақ, Қазақстан Республикасының "Жер туралы" Заңының 48 бабына сәйкес, жер пайдаланушылары жердi жер учаскесiн беру ... ... ... шартына (уақытша ақысыз жер пайдалану шартына) сәйкес пайдалануы тиiс. Осымен бiрге жалға алушыға тағы да бiрқатар мiндеттер жүктеледi. Бұл ... ... ... ... берiлген мүлiктi тиiстi пайдалану бойынша азаматтық-құқықтық мiндетiмен тығыз байланысты, кейбiр көрiнiстерiнде оларды мүлiктi тиiстi пайдалану бойынша мiндеттiк ... ... ... ... Жер ... ... ... жүктеледi:
—тиiстi санитарлық және экологиялық талаптарға сәйкес келетiн өндiрiс ... ... ... ... мен ... ортаға зиян келтiрiлуiне жол бермеу;
—топырақтың құнарлығын нашарлатпаудың жер қорғау жөнiндегi шараларды жүзеге асырудың, орман, су ресурстары мен басқа да ... ... ... тәртiбiн сақтаудың, жер учаскесiнде орналасқан, заңдарға ... ... ... тарих, сәулет ескерткiштерi, археологиялық мұра мен басқа да ... ... ... ... ... ... мен жер ... құ-қықтарын бұзбау;
—топырақтың құнарлы қабатын сыдырып алу оның бiржола жоғалуын болғызбау үшiн қажет болған жағдайларды қоспағанда, басқа тұлғаларға сату не беру ... ... ... сыдырып алуға жол бермеу;
—сервитуттары заңдарда көзделген тәртiпте ұсынуды қамтамасыз ету.
Өз ерекшелiктерi тұрғын үйдi жер ... ... және ... объектiлердi жалдауда орын алады. Жер қойнауының учаскiлерi концсссиялық және басқа келiсiмдер негiзiңде пай-далануға берiледi, олар АК 541-6, 4-т. ... ... ... ... бойынша мүлiктi жалдауға түбiрлес болып келедi және оның жалпы (негiзгi) ережелерiне негiзделедi. Мұндай кең түснiк ҚР ... ... ... ... ... кезеңдегi азаматтық құқыққа таныс емес тәртiптенгең жүйесi қалыптасып ... ... Бұл ... ... ... ... де, ... шарттық құқық жүйесiн өңдеуде де өз көрiнiсiн тауып ... Г.А. ... в ... праве. Казахстан 2030 -проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов (Материалы научно-практической конференции). Алматы: НИи-РИО Академии МВД РК: ... ... Жер ... ... ... және өзге де ... жаңа ... қатысты пайда болған айқынсыздық ақырындап жойылып келедi.
ҚР АК тағы да бiр ... ... бар. Оны ... ... ... ... ... ретiнде бағалауға болады және онда бiздiң көзқарасымыз бойынша арендалық қатынастарды одан әрi дамытудын мүмкiншiлiктерi ... ... ол ... ... ... ... ... болсақ үйренiмсiз болып көрiнедi. ҚР АК 541-бабының 2-тармағына сәйкес жалдаудың нысанасы болып жер ... ... жер ... ... құқығы және өзге заттық құқықтар келуi мүмкiин. Мүлiктiк құқықтардың арендасына жол ... ... ... ... мүмкiн. Аталған норманы қолдану мүлiктiк құқықтардың айналымын жан-жақты дамытуға мүмкiншiлiк бередi.
Мүлiктi ... ... ... ... ... ... құқық нормаларының мазмұны және қалыптасқан шарттық тәжiрибеде мүлiктi жалдау шартында сатып алу-сату ... да ... оның ... бiр ... ... ... нысанасы туралы жағдай келетiнiне әсер етедi.
Мүлiк жалдау шартында жалдаушыға мүлiктiк жалдаудың объектiсi ретiнде берiлуге ... ... ... мүмкiншiлiк беретiн мәлiметтер келтiрiлуi керек. Егер бұл мәлiметтер шартта болмаса, онда мүлiктiк жалдауға ... ... ... ... ... ... болып, ал тиiстi шарт жасалмаған болып есептеледi. Үлкен тәжiрибелiк мән жалға берiлетiн ... ... ... ... ... яғни оны тек ... ... жеткiлiксiз. Осының қажеттiлiгi мүлiктi жалдау шарты мазмұнының өзiнен көрiнiс табады.
Мүлiктi жалдау шартының ... Ол ... ... ... ... ол ... ... онда басшылыққа бiр немесе өзге жағдайларда төленетiн аренданың бағасы алынады.
Мүлiктi жалдау шартының мерзiмi. ... ... ... нақты анықталған мерзiмге жасалуы мүмкiн. (ҚР АК. 545-6, 1-т.) Қаз. ҚСР-нiң Азаматтық кодексiмен, жалға ... ... ... ... мүлiктiк жалдаудың мерзiмi 10 жылдан аспауы тиiстiгi қарастырылған едi. ҚР АК аренданың ақырғы мерзiмiн тек оның бөлек түрлерi үшiн, немесе ... ... ... үшiн ... ... жердiң арендасы 49 жылдан аспауы керек. Прокат ... бiр ... ... ... ғана жасалуы мүмкiн.
Мүлiк жалдау шарты нақты анықталмаған мерзiмге жасалуы мүмкiн, бұл үшiн ол ... ... ... ... ... көрсетiлмейдi. Нақты анықталмаған мерзiмге жасалған мүлiктi жалдау шартында әрбiр таран, шарт қозғалмайтын мүлiк жөнiнде болғанда екiншi тарапқа үш ай ... ... ал шарт ... ... ... ... бiр ай ... ескертiп, кез келген уақытта шарттан бас тарта алады. Өзгеше тәртiп заң ... ... ... қарастырылуы мүмкiн. Мысалы шартта тараптар нақты анықталмаған мерзiмге жасалған мүлiктi жалдау шартын бiр жақты тәртiпте бұруға тиым салуы мүмкiн.
Егер ... ... ... ... ... ... ал шарттың өзi нақты анықталмаған мерзiмге жасалса, мүлiктi жалдаудың ... ... ... ол ... өзiнен өзi жоғалтады. Яғни, мүлiктi жалдау шартының мерзiмi заңнама бойынша қарастырылған ең үлкен (ақырғы) мерзiмнен асып кетсе де шарт ... ... ... ... ... тең) мерзiмге жасалған болып саналады.
2. Мүлiк жалдау шарты бойынша тараптардың құқықтары мен мiндеттерi
Жалға берушi мүлiктi ... ... шарт ... мен ... мақсатына сәйкес, келетiн күйде беруiне мiндеттi. (АК 547-6. 1-тармағы). Мүлiктiң күйi бiрiншi кезекте шартпен анықталуы тиiс. Мысалы, жалға қоймалар берiлгенде, олар өрт ... ... ... ... ... не құрғақтығына қойылатын талаптарға және басқаларға сәйкес болуы керек ... ... ... ... ... талаптар анықталмаса, онда олар мүлiктiң тағайындалуы және мүлiктi пайдаланудың болжамды (мақсаты ... ... ... ... ... ... ... мүлiктi жалдау шарты бойынша мүлiкке талаптарды анықтау сатып алу-сату шарты бойынша заттың қажеттi сапасын анықтаудан ауырға ... ... ... ... ... ... талаптар өте субъективiгi болып келедi. Олар жөнiнде келiспеген тараптар араларында қиын жолмен шешiлетiн ... ... ... ... ... ... алушы мүлiктiң кейбiр ерекше қасиеттер бар ... ... оның бұл ... ... ... ... аса қажеттi болады. Жалға берiлетiн мүлiктiк кемiстiктерi болмауы керек, немесе кемiстiктер тiкелей шартта ескертiлуi керек. Бұл жасалмаса жалға ... ... ... ... үшiн ... ... жағдайларда заттың кемiстiктерiмен байланысты тараптардың құқықтары мен мiндеттерi туралы мәселе басқаша шешiмiн ... ... ... ... ... оны ... ... бiрден табуға мүмкiн болса, немесе затты жалға алғанға дейiн жалдаушi затпен пайдаланып үлгерген болса, онда жалға берушi заттың кемшiлiктерi үшiн ... ... ... ... одан ... ... емес (сөзсiз) салдары болып оның белгiлi дәрежеде нашарлауы ... ... ... ... Сондықтан бiрнеше жыл пайдалануда болып келген мүлiктiң (заттардың) күш тиiстi емес тiптi қанағаттанатындай болмай ... ... ... ... ... екi ... ... белгiлi бiр шешiмдердi қабылдап әрекеттердi жасауға мажбүрлi болады. Осы себептен А. А. ... ... ... ... жол ... мына ... ... келiсуге қиын (болмайды): "... обязанность обеспечить надлежащее состояние имущества действует на протяжении всего срока аренды, хотя вещь и передается арендатору, как ... ... ... ... ... ... Учебник. Часть II/ Пол ред. А.А.Сергеева. Ю.К.Толстого.-М.: Проспект, 1997.-158 б.
. Аталған мiндет ... ... ... ... арасында бөлiнедi. Жалға берушiнiң және жалға алушының құқықтары мен мiндеттерiн одан әрi ... ... анық ... ... жалға оның барлық керек-жарақтарымен және оған қатысты құжаттарымен (мүлiктiң жиынтықтылығын, қауiпсiздiгiн. сапасын, пайдалану тәртiбiн куәландыратын және т.б. ... ... ... ... ... ... ... қозғалмайтын мүлiктi сатып алу-сату шарты) бойынша затқа (мүлiкке) құқықтарды растайтын құжаттар табыс етiлуi мүмкiн қаралып ... ... ... ... ... тұтыну (пайдалану) үшiн қажеттi құжаттар жөнiнде жүргiзiледi. Шартта құжаттар жалға берушiде қалатыны, ... ... ... ... және т.б. ... ... ... жарақтар берiлмесе және оларсыз жалға алушы мүлiктi мақсаты бойынша пайдалана алмаса, немесе ол ... ... ... үмiттенуi мүмкiн болған нәрселерден (игiлiктен, пайдадан) едәуiр дәрежеде айырылса, онда өзiнiң қалауы бойынша ол жалға берушiден керек жарақтардың және ... ... ... шарттың бұзылуын талап ете алады.
Жалға алушыда көрсетiлген жағдайға қатысты бiр ғана құқығы болып келмейдi. ... ... ... жәнс ... ... олар жалға берушiмен берiлмеген өзге реттерде де ... ете ... ... ... жалға алушының мүлiктi пайдалану мүмкiншiлiгiнен айырылуы, оған ... ... ... ... ... ... сол құқықты жүзеге асыру кезiнде мiндеттi түрде ескерiлетiн нәрсе емес. Бiрақ, әрине, жалға берушi тарабынан жасалған ... ... ... ... ... ... бұзу мүмкiншiлiгiне) әсер етедi.
Жалға берушi мүлiктi шартпен қарастырылған мерзiмде беруi керек, егер бұл мерзiм шартта ... онда ол ... ... ... ... Жалға берушi шартқа қайшылық жасап мүлiктi ... ... бұл ... ҚР АК ... ... ... ете ... немесе шарт бұзылуын талап ете алады. Екi амалды қолданған кезде де жалға алушы өзiне келтiрiлген шығындарды өндрiп ала ... ... ... ... иесi оған менiшк құқығына байланысты кейбiр ауыртпалықтарды сақтап ... ... ... иесi мүлiк жағдайына жауапты болады, сонымен қоса жалға алушының да ... ... ... алып ... ... ... ... құқықтар тараптар арасында бөлiнгесiн меншiк иесiнiң ауыртпалықтары ол ... ... ... өзi ... ... ... сияқты толық болмайды.
Ертерек айтылғандай мүлiк жалдау шартының тараптары арасында мүлiктi ... ... ... ... Жалға берушi жалға берiлген мүлiкке тараптармен келiсiлген мерзiмдерде, егер заң актiлерiнше не шартта өзгеше көзделмесе, өз ... ... ... ... ... ... алушы жауап бермейтiн мән-жайларға байланысты пайда болған шұғыл қажеттiлiк талап ететiн ... егер заң ... ... ... ... ... жалға берушi қисынды мерзiмде өз есебiнен жүргiзедi (АК 552-6 2-бөл.).
Шарт жасау кезiнде жалға берушi жалға алушыға ... ... ... ... ... барлық құқықтары (сервитут, кепiл құқығы) туралы ескертуге мiңдеттi. Бұл жағдайда бiз ... ... ... ... ... ... туралы айтамыз. Мүлiктi жалға беру мүлiкке үшiншi тұлғалардың заттық құқықтарын тоқтату не өзгерту үшiн ... ... ... бiрқатар жағдайда бiз құқықтардың бәсекесi мәселесiнен соқтығамыз. Бұл жағдайда, бiр құқықты басқа ... ... ... ... ... ... шешу ... түседi. Бiр субъектi құқықтарының екiншi субъектi құқықтарының алдындағы артықшылыгын анықтау үшiн тиянақты негiздер болуы ... ... ... ... онда ... алушының иелену құқығының жалға берушiнiң иелену құқығының алдындағы артықшылығы сөзсiз болып келедi. Өзге реттерде (кездерде) бiр ... өзге ... ... ... ... ... ... өлшемдерi болып оның алғашқы болуы (ағалығы), өзге заттың құқық иесiнiң арам шеттiлiгi және өзге ұқсас жағдайлар ... АК ... ... ... ... ... ... анықтау ережесi толығырақ реттелген. Затты алуға бiрнеше несие берушiлер талпынатын болса, зат олардың бiреуiне берiлсе өзгелерiнiң талаптары ... ... Зат ... ... ... онда басымдылыққа оның пайдасында мiндеттеме ертерек туындаған несие берушi иемденедi. Бұның өзiн ... ... ... ... ... ... ... ұсынған тұлғада (оның құқығында) болады (РФ АК 398-бап). ҚР АК-ның 355-бабында құқықтардың артықшылығы туралы тек ... ... ... ... ... ... ... пайдаланған үшiн ақының өзге түрлерi қарастырылуы мүмкiн.
Егер шарттың өзiнде жалдау төлемiнiң ... түрi ... ... онда ол ақшалай төленуге тиiс.
Бiр зат жөнiнде жалдаушылардың әрқайсысына затпен ... ... тек ... құқығы берiлiп бiрнеше мүлiк жалдау шарттары жасалуы мүмкiн. Оларды жалға берушi өз ... ... ... ... ... ... шектеуге ие басқа да қарсылықтар айтуға ешкiмнiң құқығы ... ... ... ... ... ... келтiрiлетiн жағдайды қоспағанда, олардың ешқайсысы жалға берушiге өз талаптарын қоюға ... ... ... берушiнiң негiзгi құқығы берiлген мүлiктi пайдаланғаны үшiн ақы төленуiн талап ету ... ... ... қатар жалға берушi жалға алушының өзге мiндеттерiнiң орындалуын да талап ете алады.
Жалға алушы жалға берiлген ... шарт ... ... ... ал егер олар ... ... ... тағайындалуына сәйкес пайдалануға мiндеттi. Жалға алушының бұл мiндеттi жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктi күтiп ұстау мiндетi орындалуына көмектеседi. Осымен қатар ... ... ... ... мүлiктi пайдалануына шектеу қоюға мүдделi болуы мүмкiн. Өз ... ... ... де ... ... жалға берiлген жабдықтарды жоғары дәрежеде пайдалану орын алса, оның мерзiмiнен бұрын тозуының қаупi төнуi мүмкiн ж.б.
Жалға алушы жалға берушiнiң ... ... ... ... ... немесе мүлiктiң тағайындалуына қайшы пайдаланса, онда ... ... шарт ... және ... ... ... ету құқығы пайда болады. Егер мiндеттеменiң бұзылуынан туындаған задал болса, онда К.Р АК 350-бабына сәйкес ... ... ... ... шығындар өтелуiн жалға алушы өзiнiң мiндеттерiн бұзған өзге де жағдайларда талап ете алады. Бiрақ мүлiк жалдау шартының кәсiпкерлiк ... ... ... ... ... ... ... негiзделедi.
Жаңа азаматтық заңнамада жалға алушы жалданған мүлiкке билiк етуiнiң шектерi туралы анықталған. ... ... ... ... ... ... ... қосымша жалға (субарендаға) тапсыра алады, шарт бойынша өзiнiң құқықтары мен мiндеттерiн өзге тұлғаға (қайта жалдауға) бере алады. Жалға алушы ... ... ... ... сол ... кепiлге бере алады. Өзгешелiк заңнамалық актiлерде қарастырылмаса ... ... ... ... ... ... қоғамдардың жарғылық капиталына салымдар немесе өндiрiстiк кооперативке жарна ретiнде сала алады. Билiк ету ... ... ... ... ... ... ... Жалға берушi алдындағы жауапкершiлiктi тiкелей жалға алушы көтередi. ... ... ... өзге ... беру ... ... мүлiк жалдау шартының өзiнiң мерзiмiнен асатын ... ... ... емес.
Қосымша жалдау (субаренда) шартының қолданылуы (күшiнде болуы) мүлiк жалдаудың негiзгi шартына тәуелдi болып ... ... ... ... ... мүлiк жалдау шарты жарамсыз болса, онда оған ... ... ... ... ... ... да ... болып келедi. (ҚР АҚ 560 бабы). Бұл норманың мазмұны мүлiктi жалдаудың негiзгi шартының қолданылуына тек қана қосымша жалдау ... ... ... өзге ... ... қатынастардың мүлiктi пайдаланудың, кепiлдiң және басқарудың күшiнде болуы (тұрмыс етуi) тәуелдi болатынын бiлдiрiп ... ... өз ... ... (аренда) төлемiн төлеп тұруға мiндеттi. Ол төлеудiң тәртiбiн және есеп айырысудың тәртiбiне, жалдау үшiн төлем жасаумен байланысты өзге мiндеттердi ... ... ... ... ... ... ақшалай болатын болса, онда Қазақстан Республикасындағы ақша айналымының ережелерi сақталуы керек. Төлеудiң өзге түрi қарастырылса осындай қатынастарға ... ... ... ... ... ... ... туралы нормаларды қолдану жоққа шығарылмайды. Бұл жалға алушъшың жалдау үшiн төлеу бойынша мiндетiн реттейтiн (қарастыратын) жалпы ... ... ... ... тұр. ... ... осы мәселелердi шешетiн тiкелей сiлтейтiн нормалар қарастырылмаған және ... ... ... ... ... ... жалдау шарттарының өзiнде нақтылы бекiтiлуi тиiс. Шарт бойынша төлемдi (ақыны) ... ... мен өзге ... ... ... онда басшылыққа нарықта қалыптасқан орташа баға және де өзге толеуге қатысты ... ... (ҚР АК 385 б. Зт). ... екi тараптардың мүдделерi де ескерiлуi тиiс.
Жалға берiлген ... ... ... ... ... және с.с. ... оны ... үшiн ақы бiрден барлық мүлiк үшiн орнатылады. Мүлiктiң құрама бөлшектерiнде ерекшелiктерi болса, олар ... ... ... үшiн ... дәрежесiне қарай) үшiн бөлек жалдау акысы орнатылады,, себебi ... ... ... ... ... ... ... мүмкiн, соңдықтан ол үшiн жоғарырақ жалдау ақысы бекiтiледi.
ҚР АК 546 бабына сәйкес жалдау акысы (төлемi) ... ... ... ... ... ... ... бiржола төленетiн төлемдердiң ақшалай сомасымен;
2) Жалданған мүлiктi ... ... ... ... ... өнiмнiң, жемiстердiң немесе табыстардың үлесiмен;
3) жалдаушының белгiлi қызмет көрсетуi арқылы;
4) жалға атушының шартпен келiсiмген ... ... ... ... әлде ... ... ... алушыға жалданылған мүлiктi жақсарту жөнiнде шартта келiсiлген шығындарды жүктеу ... ... ... ... ... ... ... ақы түрлерiнiң бiрнешеуi қолданылатынын;
Жалға берiлген мүлiсте кемшiлiктердi анықтаса, жалға алушы жалға берушiден өз қалауы бойынша:
1) мүлiктiң ... ... ... жалдау ақысын соған мөлшерлес азайтуды;
3) жалға берушiге бұл туралы алдын-ала хабарлай ... сол ... жою ... өзi ... ... ... мүдiктi пайдаланғаны үшiн төленетiн төлемнiн ұстап қалуы;
4) шартты мерзiмiнен бұрын бұзуды талап етуге құқылы.
Шартта тiкелей шектеу болмаса. мүлiктi пайдалану үшiн ... ... ... ... ... ... бұл жыл iшiнде бiр реттен жиi болмауы керек. Шарттың қандай да болсын өзге өзгертiлуi сияқты ... ... ... өзгерту тараптардың келiсiмiмен жүргiзiлуi керек, бiрақ егер бiз ҚР АҚ 456 бабы 3 тармағының ... ... ... онда ... ... бағаны өзгерту үшiн салмақты (дәлелдi) негiзi болғанда оның жалдау төлемiн (ақысын) өзгертудi ... ... ... ... керек.
Мысалы, егер жалдау төлемiнiң орта нарықтық мөлшерi күрт өсiп кетуi салдарынан жалға берушiнiң елеулi шығындарды ... ... ... ... заңдарда көрсетiлген мерзiмдер өтiсiмен өзi жасасқан мүлiк жалдау шарты бойынша да жалдау төлемi көбейтiлуiн талап ете ... ... шарт ... ... ... бүндай қүқығынан айырылуы да мүмкiн. Заң актiлерiмен мүлiк жалдау шарттарының бөлек түрлерi үшiн, сол сияқты мүлiксптiң ... ... ... үшiн ... ... ... ... (өзгертудiң) өзге ең төмен (қысқа) мерзiмдерi қарастырылуы мүмкiн. Орталықтандырылған тәртiпте бекiтiлген ... мен ... ... ... ... төлемi бiржақты тәртiпте (бiр тараптың талабы бойынша) қайта қарамауы мүмкiе. Бағаның осындай жағдайда ... ... және ... ... ... ҚР АК 546 бабы 4 ... ... бойынша жалдау төлемiн өзгертудi талап ету құқығы екi таранта —жалға берушiде және жалға ... ... ... ... ... берушi негiзiнен жалдау төлемi көтерiлуiн татап етедi (етуi мүмкiн), бұның себебi болып аренданың ... ... ... ... өсуi ... ... ... бiр болып тұрса жалға алушы жалдау төлемi төмендетiлiуiн талап ете алады.
Шартпен (айтылып ... ... ... үшiн ... шарт ... ... ... барлық кезеңге (мерзiмге) орнаты-латыны, оны өзгерту құқығы болмайтыны қарастырылуы мүмкiн.
Жалдау ақысын (төлемдi) ... оны ... ... ... байланысты индекстеудi ажырата бiлу қажет. Индекстеу (бағаны теңгенiң құнсыздануына байланысты өсiру) ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерде ... оның ... ... ... ... тиiс (282 б. 3 ... ... жауапты болмайтын жағдайлардың салдарынан шартпен қарастырылған пайдаланудың жағдайлары ... ... ... халi ... онда ол ... ... тиiсiнше азайтылуын талап ете алады. Мүлiктi пайдалану жағдайлары ... ... ... ... берушi бөлшектегi жүргiзетiн күрделi жөндеудiң, оны қосымша өзге тұлғаларға жалға берудiң салдарынан нашарлауы мүмкiн. Мүлiк халi нашарлаған ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан жалға алушының аталған құқығы тек ол өзiне ... ... ... ... ... ... кезде ғана пайда болады (бүл мiндет неден құралатынын бiз ... ... ... ... ... немесе оның мүлiктiң кемшiлiктерiн жалға берушiнi есебiнен жою ниетi туралы хабарлаған жалға берушi жалға алушының келiсiмiмен жалға ... ... тез ... ... ... ... басқа осыған ұқсас мүлiкпен ауыстыра алады не мүлiктiң кемшiлiктерiн тегiн жоя алады.
Егер жалға алушының талаптарын ... одан ... ... үшiн алынатын төлемнен кемшiлiктi жоюға кеткен шығындарын ұстап қалу жалға алушыға келтiрiлген залалды өтеуге мүмкiншiлiк бермесе ол шығынның ... ... ... ... ... құқылы. Шартты мерзiмнен бұрын бұзуды талап ету құқығы бұл жағдайда тек оның құқығы елеулi бұзылса ғана берiлуi тиiс.
Жалға ... ... ... үшiн төлемдi енгiзудiң мерзiмiн сезiмдi (елеулi) бұзса, онда жалға берушi оған жедел шараларын мүмкiн нақты алғанда ол жағдайлардан ... ... ... жасалуын талап ете алады. Төлемнiң екi кезеңiнен асатын мерзiмi жалға алдын ала төлем жасауын талап ете алмайды.
Жалданған ... ... ... жалға алушының алған өнiмi, жемiстерi және өзге де кiрiстерi, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, оның ... ... ... ... егер ... ... шартта өзгеше көзделмесе, мүлiктi дұрыс күйде ұстап-тұтуға, ... ... өз ... ... және ... ... кететiн шығындарды көтеруге мiндеттi.
Мүлiктi дұрыс күйдегi мiндетi жалға алушыға шарт күйiнде болатын кезеңге ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан жалға алушы мүлiктiң жұмыс iстейтiндей (ол iске асатындай) күйiн қамтамасыз етуге мiндеттi. Мыс: автокөлiк, т.б. ... ... ... ауыстыру, механизм жұмысы аяқталған соң оның тиiстi (жұмыс) бөлiктерi тазалануы тиiс, арнайы салқындатқыш сұйық нәрсе қолданылмаса, немесе агрегат жылы жайда ... онда ... ... су ... керек және с.с.
Ағымдағы жөндеу, өз мазмұнында, үлкен шеңбердегi әрекеттердi қамти алады. Ол (механизм) құрамындағы кейбiр бөлiктердi ... ... ... Ол ... ... ... судың пайдасыз ағып кетуiн жоюға, iске аспай қалған электр қосылғыштарды электр сөндiргiштердi ... ... ... ... ... ... ... кезiнде агрегаттар, конструкциялардың негiзгi буындарын кешендi ауыстыру жүргiзiлмейдi. Осы ссбептен ағымды жөндеу арқылы жалға берiлген мүлiктегi төзу ... ... ... ... ... ... ... сақтау болып табылады. Шартпен жалға алушыға жалға алған мүлiктiң күрделi ... ... ... де жүктелуi мүмкiн.
Сондай-ақ жалға алушы (айтылғандай) мүлiктi күтiп ұстауға байланысты шығындарды көтеруте мiндеттi. Олар (шығындар) бiрiншi ... ... ... ... ... олармен байланысты болып келедi. Мысалы, гимаратты пайдалануы электр қуатына, газға, ыстық, салқын суға, канализацияға кеткен шығындармен ... ... ... ... шығындар, оны пайдалануын қамтамасыз ететiн ұйымдастыру шаралармен байланысты.
Жалға алушы жалға алған ... ... ... ... болуы үшiн шығындарды өзi көтеруi керек. Мысалы. ол газға, салқын және ыстық суға ... ... ... ... ... жәнс мүмкiн болашақта оларды үнемдеу үшiн шараларды қолдана алады. Егер шығындарды жалға ... ... ... жалға алушының үнемдеуге себебi (үнемдеуге итермелейтiн нәрсе) болмауы мүмкiн.
Мүлiктi күтiп ... ... ... ... және ... ... кiредi. Мiндеттерге жалға алушы мүлiктi пайдаланған кезде олардан құтыла алмайтын шығындар жатады. (Мысалы оларға электр қуатына қажеттi дәрежеде кеткен ... ... Егер ... ... жалға алынған мүлiктi күту үшiн маманды жалға алса, мүлiктi сақтандыруға шешiм қабылдаса және т.б. олар ... ... ... табылады. Мүлiктi ұстауы бойынша шығындарды мiндеттiк және қосымшаға болу ... ... да ... ... ... ... және ... берушi жалға алушыдан олардың өтелуiн талап ете алады. Қосымша шығындарды жалға алушы өзi көздейдi және кейiн ... ... ... ... ... ... ... орындамағаны үшiн, жалға берушiнiң мүддесiн бұзғаны үшiн жалға берушi мүлiк жалдау шартын ... ... ... құқылы.
Жалға берушi ҚРАК 553 б. Көзделген мiндеттердi орындау үшiн жалға алушыға жазбаша хабарлауға мiндеттi және ... ... ... ... ... ... ... беруге тиiс.
Өз кезегiнде жанға алушы да жалға берушiден жалға берiлген мүлiктi күтiп ... ... ... ... ... ете ... Жалға берушiнiң күрделi жөндеу жөнiндегi мiндеттерiн атқармауы жалға алушыға өз қалауы бойынша:
) жөндеудi өз ... ... және ... құнын жалға берушiден өндiрiп алуға;
2) жөндеу құнын шарт бойынша төлемнiң есебiне есептеуге;
3) шарт бойынша ... ... ... ... ... шарттан бас тартуға құқылы.
Жалға алушы мүлiктi жақсартуға құқылы. Егер жақсартулар ажыратылатын болса, онда олар ... ... ... ... ... ... мүлiктiң жалға алушы жүргiзген ажыратылатын жақсартулары, егер шартта өзгеше көзделмесе, оның меншiгi болып табылады. Ажыратылатын жақсартулар ретiнде мүлiкке зиян ... ... ... ... жақсартуды бағалауға болады.
Ажыратуға болмайтын (зиян келтiрмей ажыратуға болмай-тын) жақсартылуға мүлiктiң меншiк иесiнiң келiсiмi қажет. Жалға алушы өз ... ... және ... ... ... мен, ... мүлiкке зиян келтiрмей ажыратуға болмайтын жақсарту жүргiзсе, шартта өзгеше ... оның шарт ... ... осы ... құнын өтеттiрiп алуға құқығы бар. Ажыратуға болмайтын жақсартуға ғимаратқа күрделi ... ... ... ... ... ... ... және т.б. енедi.
Жалға алушынын жалға берушiнiң келiсiмiнсiз жүргiзген ажыратуға болмайтын жақсартуының құны, егер заң актiлерiнде немесе шартта ... ... ... ... ... шарты тоқтатылғаннан кейiн жалға алушы мүлiктi алған кезiндегi күйiнде, қалыпты төзуiн ескере отырып немесе шартта ... ... оны ... ... ... ... шарт ... аяқталғамнан соң қайтарылатын мүлiктiң жай-куйi заңда немесе шартта көрсетңлген ... ... ... ... ... ... шығынды жалға берушiге өтейдi. Егер жалға берлген мүлiк шартта көрсетiлген қызмет мерзiмiнен ... ... ... ... ... алушы, егер шартта өзгеше көзделмесе, жалға берушiге мүлiктiң қалдық құнын өтейдi.
3. Мүлiк ... ... ... ... түр ... ... ... бiздiң ойымызша, қазiргi экономика ... ... ... қатынастарды барынша толық қамтуды ... ... ... ... ... түрiнiң негiзi ретiнде оған қатысты ... ... ... жасалатын мүлiк түрi ... ... ... Осы сипат ... ... ... ... мен ... ... көлiк құралдарын жалдау, тұрған үй жалдау ... ... АК ... жалдау (аренда) туралы ... ... ... ... арналған нормалар көзделген (565-572-б.). Казiргi нарықтық инфрақұрылымда ... ... ... өте ... ... келетiдi. Х.А. Рахманкуловтың бағасы бойынша
Рахманкулов Х.А. Новый Гражданский кодекс ... ...... правовая основа рыночной экономики. Гражданское законодательство РК. Статьи, ... ... Вып. 7 ... ВШП ... 1999. 89-90 б. лизинг ҚСР Одағынды болған ... ... ... ... ... ... балама болуы ... ... онда ... ... бар, тұтынушы жабдықтарды ... ала көп ... ... –ақ ала ... тағы бiр ... бар, пайдалануға ... ... үшiн ... ... ... ... сәтi) әдетте жабдықтар нақты пайдалануға ... ... ...
5 ... 2000 жылы ... ... Республикасының “Қаржылық лизинг ... ... ... лизинг инвестициялық қызмет түрi ретiнде анықталады.
Азаматтық –құқықтық ... ... ... ... шартарының арасында лизинг шартына, ерекше орын ... О.И. ... наем ... Актуальные вопросы коммерческого законодательства в ... ... и ... его ... ... семинаров Алматы: Әдiлет – Пресс. 1996.-142 б.
.
Сонымен, лизинг шарты бойынша лизинг ... ... ... ... ... ... меншiгiне сатып алуға және лизинг ... осы ... ақы ... ... ... және кәсiпкерлiк мақсатта ... ... ... ... және ... жалдау шарты.
Кәсiпорындарды жалдау шарты және ... ... ... ... ... заңымен мүлiк жалдау ... жеке түрi ... ... Оларға арналған нормалар Қазақстан ... ... ... ... § 3 және § 4 ... ...
Кәсiпорындарды жалдау шарты бойынша жалға берушi жалға ... ... ... жүзеге асыруы үшiн кәсiпорынды ақы төлеп ... ... және ... ... ... мүлiк кешенi ретiнде пайдалануға, оның ... ... ... ... атауыны және (немесе) коммерциялық белгiсiне, қорғалатын коммерциялық ... ... ... –ақ ... берушiнiң басқа тұлғаларға беруге ... жоқ ... мен ... ... шартта көзделген басқа да айрықша құқықтық объектiлердi ... ... ... ... ... және т.б. ... ... кешенiн) беруге ... ... мен ... ... Үйдi ... ғимараттарды жалдау ... ... ... ... үйдi ... ... жалға алушының уақытша иеленуiне және ... ... ... мен ... ... ... ... жалдау шарттарынан айырмашылығы, ол кәсiпкерлiк және кәсiпкерлiк емес болуы ... ... ... мен ... ... ... ... мүмкiн.
Көлiк құралдарын жалдау. Қазақстан ... ... ... § 5 29 ... ... ... жоғарыда аренда ... ... ... ... ... реттеледi.
Көлiк құралын (уақытша кеме ... ... және ... ... бойынша қызмет көрсетуiмен жалдау шарты (көлiк құралын ... ... ... ... жалға берушi жалға алушыға ақы ... ... ... ... ... ... беруге және өз күшiмен оны ... мен ... ... ... ... ... мiндеттi.
Осы шарт азаматтардың және ... ... ... тұтынуға адамдарды және жүктердi тасымалдауға ... ... ... қызмет етуге ... ... ... ... ... азаматтардың, кейбiр кезде заңды тұлғалардың, олардың ... ... ... ... ... ... алу ... болғандықтан) мүлiктегi уақытша қажеттерiн қанағаттандыруға алады.
Прокат ... ... ... ... ... ... ... мүлiктi жалға берудi ... ... ... ... ... ... ... ақы төлетiп уақытша ... және ... ... ... Ғ.А. Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... I том. – ... Заң ... 2003. 143-167 бет.
.
Қортынды
Сонымен, Мүлiк жалдау (аренда) шарты бойынша жалға берушi жалға алушыға мүлiктi ақыға уакытша ... және ... ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексiнiң 540-б.).
Аренда шартының сатып алу, сату рента шарттарынан айыр-машылығы, ол мүлiктi уақытша иеленуге беруге байланысты қатынасты реттейдi. ... ... ... ... ... мен ... тек ... келiсiмi негiзiнде пайда болатын), өзара, өтеулi (ақылы) болып табылады. Мүлiк жалдау шартының тараптары жалға алушы және жалға ... ... ... және ... алушы ретiнде кез келген тұлға, заңды және жеке тұлға бола алады. Егер шарт мемлекет атынан не ... ... ... атынан жасалса мүлiктi жалға берушi болып өкiлеттi мемлекеттiк орган, ҚР ... ... ... ... және ... ... комитетiнiң аумақтық органдары келедi.
Жалға берушi —бұл пайдалануға берiлген мүлiктiк иесi, ал заңды тұлға —оқшауланған ... ... ... ... ... басқару құқығы бар субъект. Кейбiр жағдайларда мүлiктi ... ... ... оған өзге де ... бар жеке ... заңды тұлғалар келуi мүмкiн, олар мүлiктi жалға беруге заңмен немесе шартпен өкiлденуi тиiс (мысалы, бұл мүлiктi ... ... ... мүмкiн).
Жалдаушы (арендатор) - мүлiктi уақытша иелену және пай-далануға, немесе тек пайдалануға алған жеке ... ... ... ... оралымды басқару құқығы бар коммерциялық емес заңды тұлғалар, олардың мүлкiнiң ... ... ... жалдау құқығында шектелуi мүмкiн.
Тараптар құқықтары мен мiндеттерiнiң өзге тұлғаларға ауысуы iшiнара және де әмбе бап ... ... ... ... мүмкiн.
Пайдаланылған әдебиеттер
Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995 жыл, 30 тамыз.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi 27 ... 1994 ж. ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексi. 1999 жыл. 1 ... ... ... ... “Қаржылық лизинг туралы” Заңы 5 ... 2000 ... ... ... кодексi” 20 маусым 2003 ж.
Қазақстан Республикасының “Жеке кәсiпкерлiк туралы” Заңы 9 ... 1997 ж. ... ... ... үй ... туралы” Заңы 16 сәуiр 1997 ж.
Жайлин.Ғ.А.Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Оқулық. Ерекше бөлiмi.1 Том. ... Заң ... ... ... Том.2. Учебник для вузов. (Академический курс). Отв. ред. М.К. ... Ю.Г. ... ... 2002. ... Х.А. ... ... кодекс Республики Узбекистан —единая правовая основа рыночной экономики. Гражданское законодательство РК. Статьи, комментарии, практика. Вып. 7 Алматы: ВШП ... ... ... ... ... Под ред. ... ... и проф. И.С.Перетерского-М.:Юрист, 1999.
Вещные права в Республике Казахстан/ Отв. ... ... ... наук РК, ... ... наук ... "Жетi ...
Тастенова Ш- Зарождение систем регистарции прав на недвижимость н ... ... Мир ... —. № 5.
Жайлин Г.А. Обязательства в гражданском праве. Казахстан 2030 -проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов (Материалы ... ... ... ... Академии МВД РК: 1999.
Ченцов О.И. Имущественный наем (аренда). Актуальные ... ... ... в Республике Казахстан и практика его ... ... ... ... ... –Пресс. 1996.
- 29 -

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мүлік жалдау (аренда) шарты70 бет
Мүлік жалдау (аренда) шартының ұғымы және элементтері31 бет
Мүлік жалдау шарты31 бет
Мүлік жалдау шарты туралы14 бет
Мүлік жалдау шарты туралы мәлімет15 бет
Мүлік жалдау шартының ұғымы13 бет
Мүлік жалдау шартының ұғымы және элементтері44 бет
Мүлік жалдау шартының ұғымын анықтай отырып, оның мазмұнында қарастырылатын мәселелердің шешімін анықтау60 бет
Азаматтық құқық (Ерекше бөлім)11 бет
Жалдау келісім-шарты56 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь