Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1.тарау. Кеден органдары жүйесіндегі бақылаудың ұйымдастырушылық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1 Кеден органдарында бақылауды ұйымдастырушылықтың мәні мен мазмұны (объектілері және субъектілері) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Кеден ісін бақылаудың заңдылықтары мен принциптері ... ... ... ... ... ... ...34
1.3. Кеден органдарындағы бақылаудың функциялары мен әдістері ... ... ... ..64
1.4. Кеден ісін бақылаудың құқықтық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89

2. Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің кеден департаментінің кедендік әкімшілік жұмыстарына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139
2.1 Кедендік әкімшілік механизмін ұйымдастырудың негізгі міндеттері ... .139
2.2 Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің кеден департаментінің кедендік жұмыстарының барысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..162
2.3 Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің кеден департаментінің кедендік әкімшілікте тауарлар мен көлік кұралдарына қатысты жүргізілетін алдын ала операциялар және негізгі кедендік ресімдеу тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..181

3.тарау. Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметіне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..187
3.1. Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті кеден басқармасындағы
бақылауды ұйымдастырушылықтың жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...187
3.2. Бақылауды ұйымдастырушылықтың Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің проблемалары мен болашағы, оларды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..228

Қорытындылар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...244

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..248
Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасы кеден қызметiнiң он алты жылдық жұмыс тәжiрибесi стратегиялық мақсаттарды нақты айқындаусыз, анық басымдықтарды тұжырымдаусыз елеулi табыстарға қол жеткiзудiң мүмкiн еместiгiн көрсеттi.
Қазiргi уақытта кеден қызметiн Қазақстандық сыртқы сауданы мемлекеттiк реттеудiң нақты жұмыс iстейтiн құралына айналдыру үшiн күш-жiгер жұмсалып жатыр, бұл жаңа бақылау жүйесi бар қазiргi заманғы кеден қызметiн құруды, бақылау және пайдаланылып жүрген дәстүрлi кеден рәсiмдерiн жетiлдiру саласында жаңа стратегия әзiрлеудi талап етедi.
Бұл талаптардың негiзгi мақсаты фискальдық саясат жүргiзу, сыртқы сауданы реттеу және мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында кеден органдарының алдында тұрған мiндеттердi шешудiң мейлiнше тиiмдi және ұтымды жолдарын iздеу болып табылады.
Сыртқы экономикалық байланыстардың дамуына тиiмдi жәрдемдесудiң қажеттiлiгi Қазақстандық кеденнiң алдына кеден iсiн дамытуға жаңа тәсiлдердi әзiрлеу мiндетiн қойды.
Бұл димпломдық жұмыстың мақсаты Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеуге және осының базасында кеден органдары қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша реформалардың мейлiнше ықтимал барысын алдын ала болжауға, басымдықтарды айқындауға әрекеттену болып табылады.
Дипломдық жұмыс кезінде жасалған талдау көрсетілген міндеттерді шешу қазіргі заманғы кеден қызметі үшін өзекті проблема болып табылатындығын көрсетеді. Кеден қызметін кеңінен жетілдірудің, оны сыртқы экономикалық қызметтің өсіп келе жатқан көлемі мен көп салалылығына сәйкес келтірудің, кеден қызметінің Қазақстанның сыртқы және ішкі саясатының ұдайы өзгеріп отыратын шарттары мен міндеттеріне, халықаралық кедендік практикада қабылданған ережелерге, нормаларға, стандарттарға және рәсімдерге бейімделуінің барынша қажеттігі пісіп жетілді.
Кеден ісі саласында жетілдіру жұмыстарын табысты жүргізу үшін сөзсіз қаржыландырудың тиісті ресурстары мен көздері қажет. Дипломдық жұмыста көзделген іс-шараларды қаржыландыру мәселесі неғұрлым күрделі болып табылады. Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдіруді қамтамасыз етудің қаржылық тетігі мәселесі мемлекеттік бюджеттен кеден жүйесін дамытуға көзделген қаражатты бөлуді, республиканың кеден қызметінің жетілдірілуін жүргізуге мүдделі дүниежүзілік қаржы институттары тарапынан инвестициялар тартуды білдіреді.
Еліміздің тәуелсіздігімен қатар дүниеге келген кеден қызметі жыл өткен сайын дамып, қанатын кең жайып келеді. Еліміздің экономикалық қауіпсіздігін сақтау туралы мәселе Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстан - 2030» жолдауында нақты көрсетілген.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.// Аламаты:Юрист – 2008 жыл. 40 бет.
2. Қазақстан Республикасының Кеден Кодексі.// Аламаты:Юрист – 2007 жыл. 255 бет.
3. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі.// Аламаты:Юрист – 2007 жыл. 451 бет.
4. Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдірудің 2000-2006 жылдарға арналған тұжырымдамасы мақұлдау туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 25 ақпан № 301, Қазақстан Республикасының Президент пен Үкімет актілерінің жинағы, 2000 ж., № 9-10, 111-құжат.
5. Қазақстан Республикасының кеден қызметін реформалау бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылға 22 қарашадағы № 1746 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Президент пен Үкімет актілерінің жинағы, 2000 ж., № 49-50, 573-құжат.
6. Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 3 қазандағы № 1019 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Президент пен Үкімет актілерінің жинағы, 2007 ж., № 40, 422-құжат.
7. Инструкция по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, утверждено приказом Агентства таможенного контроля Республики Казахстан 3 сентября 2007 года № 416.
8. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 23.05.03. № 219 “О даполнительных положениях по таможенному оформлению”
9. Иструкция по декларированию отдельных категорий товаров в определенных таможенных органах Республики Казахстан, утверждено приказом Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 26 июня 2007 года № 326.
10. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20.05.03. № 219 “О декларировании товаров и транспортных средств”
11. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20.05.03. № 221 “О некоторых вопросах декларировании товаров”
12. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 15.05.03. № 221 “Об использовании в таможенных целях документов и сведений, составленных на иностранном языке”
13. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20.05.03. № 219 “Правила таможенного оформления товаров с применением процедуры периодического декларирования”
14. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 07.05.03. № 187 “О таможенном кантроле товаров в рамках отдельных режимов”
15. Таможенное оформление: Сборник нормативных актов – Алматы, 2005г. 105 стр.
16. Сборник нормативно правовых актов Республики Казахстан по таможенному оформлению.// Таможня и ВЭД Республики Казахстан, Школа тамоеженного Брокера, Алматы, 2005г. 286 стр.
17. Сарсембаев М. А. Таможенное право. Учебное пособие. Алматы: 2000 г. 222 стр.
18. Әлібеков С. Т. Қазақстанның кеден құқығы: Жалпы және ерекше бөлім. Оқу құралы – Алматы: Аркайм, 2005 ж. 158 бет.
19. Алибеков С. Т. Казахстанское таможенное право (общая и особенная часть). Алматы: 2006 г. 99-202 стр.
20. Жақашев Дулат Сүлейменұлы. Кеден органдарының құқықтық мәртебесі: теориясы мен практикасының мәселелері: Оқулық – Алматы: Дәнекер 2007 ж. 212бет.
21. Койлибаев О., Майхиев А. Основы таможенного дела: Учебное пособие. – Кызылорда, 1999 г. 132 стр.
22. Российское таможенное право: Учебник. Отв. Ред. Габричидзе Б. Н. – Москва:Юрист, 1998 г. 452 стр.
23. Д. М. Мадияров., А. С. Қалдыбаев. Кеден ісін ұйымдастыру және бақылау. Оқу құралы. Алматы:Экономика 2000 ж. 201 бет.
24. Таможенное право:Учебник А.Ф. Ноздрачев, Москва, 1998 г. 576 стр.
25. Основы таможенного дела: Учебник для вузов. Под общ. Ред. В. Г. Драганова Рос. тамож. акад. ГТК РФ, Москва: Экономика 1998г. 463 стр.
26. Таможенное право: Учебное пособие. Под ред. В.Г. Драганова, М.М.Рассолова Москва: Закон и Право. 2005 г. 634 стр.
27. Чекмарева, Гэлера Ибрагимовна. Основы таможенного дела. Крат. курс. – 2-е изд. доп. и испр. Москва: Ростов-на-Дону: Изд. центр. «Март» 2007 г. 192 стр. Табл.+Прилжения.
28. Кеден ісінің орысша-қазақша сөздік құралы (кеден ісі бойынша құжаттардың үлгілері). Алматы: ТОО «LEM» 2006 ж. 127 бет.
29. Белещев В. А. Таможенный энциклопедический таможенный справочник. В 2-х томах. Под ред. Л. Ю. Красноянского, Минск: Интер-Дайджест. 1998 г.
30. Мадияров Д. М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық қауіпсіздік. Оқулық – Алматы: Экономика, 2005ж. 198 бет.
31. Токаев К. Внешная политика Казахстана в условиях глобализации – Алматы: Гаухар. 2000 ж. 584 стр.
32. Назарбаев Н. А. Казахстан-2030: Процветания, безопасность и улучшение благосостаяния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана// Казахстанская правда, 11 ноября 2006 г. Стр. 3
33. Назарбаев Н. А. Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2008год.// Послание Президента страны народу Казахстана// Казахстанская правда, 30 апреля 2007 г. Стр. 1-2
34. Шалтыков А. И. Новые тенденции в развитии таможеной службы Республики Казахстан на современном этапе. Вестник КазГУ. Сер. философ. 2006 г. №1 стр. 4-5
35. Алибеков С. Т. к.ю.н., доцент, эксперт по таможенным вапросам. Гармонизация таможенных законодательств: Шаг в перед или два назад? (к принятию таможенных кодексов Казахстана и Россииской Федерации)//Вестник ВЭД №4(24) 2008 г. стр. 11-12
36. Сулейменов М. А. Роль таможенной службы Республики Казахстан в правовом регулировании ВЭД в условиях рынка: Автореферат: 18.00.02 Алматы 2006 г. 30 стр.
37. Айтпаев Кайрат. Становление национальной таможенной политики Республики Казахстан в переходный период. Автореферат: 20.00.02 Алматы., 2005 г. 33 стр.
38. Байтанов К. М. Становление механизма зашитных мер таможенной деятельности Республики Казахстан.// Научный журнал «Вестник университета» Туран – 2005г. №3-4 стр.54-57
39. Сарокин Ф. Х. В Росии вступил новый таможенный кодекс.// ВЭД в Казахстане., №2(224) 2008 г. стр. 4-5
40. Текенов У. А. к.э.н., доцент докторант КазГАУ. Сущность и региональные аспекты реализации таможенной политики в Казахстане.// Казахстан на пути к новый модели развития: Материалы межд. научно-практ. конф.: Сб. науч. трудов// Под общей ред. д.э.н. проф. Н.К.Мамырова – Алматы:Экономика.7-8 б.
41. Тастанбекова А. С., ізденуші. Кеден саясаты құралдарын қолданудың тиімді моделін құру.// Казахстан на пути к новый модели развития: Материалы межд. научно-практ. конф.: Сб. науч. трудов// Под общей ред. д.э.н. проф. Н.К.Мамырова – Алматы:Экономика.
42. Статистический ежегодник Казахстана.// Статистический сборник.// Под ред. К. С. Аборлева Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике 2007 г. 616 стр.
43. www.kisi.kz – Сайт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
44. www.khabar.kz – ЗАО“Хабар”.
45. http://news.central.kz – Интернет-служба “Центральный Казахстан”.
46. www.keden.kz – сайт таможенной службы Республики Казахстан.

Пән: Кеден ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 250 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дж.М. Кейнстің экономикалық ілімінің негізгі зерттеу мәселелері туралы мәлімет3 бет
Жеткіншек6 бет
Маркетинг жүйесі35 бет
Маркетингті басқару тұжырымы24 бет
Маркетингтің тероиясы 8 бет
Маркетингтің дамуының тарихи қағидалары3 бет
Маркетингтің негізгі принциптері17 бет
Педагогикалық училищедегі оқыту формаларын ұйымдастыру4 бет
Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы. қоршаған ортаға келтірілген зиянды экологиялық бағалау6 бет
Қаржы менеджментінің базалық көрсеткіштері және атқаратын қызметтері7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь