Алматы қаласы кедендік бақылау департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеу

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1.тарау. Кеден органдары жүйесіндегі бақылаудың ұйымдастырушылық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1 Кеден органдарында бақылауды ұйымдастырушылықтың мәні мен мазмұны (объектілері және субъектілері) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Кеден ісін бақылаудың заңдылықтары мен принциптері ... ... ... ... ... ... ...34
1.3. Кеден органдарындағы бақылаудың функциялары мен әдістері ... ... ... ..64
1.4. Кеден ісін бақылаудың құқықтық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89

2. Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің кеден департаментінің кедендік әкімшілік жұмыстарына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 139
2.1 Кедендік әкімшілік механизмін ұйымдастырудың негізгі міндеттері ... .139
2.2 Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің кеден департаментінің кедендік жұмыстарының барысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..162
2.3 Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің кеден департаментінің кедендік әкімшілікте тауарлар мен көлік кұралдарына қатысты жүргізілетін алдын ала операциялар және негізгі кедендік ресімдеу тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..181

3.тарау. Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметіне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..187
3.1. Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті кеден басқармасындағы
бақылауды ұйымдастырушылықтың жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ...187
3.2. Бақылауды ұйымдастырушылықтың Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің проблемалары мен болашағы, оларды жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..228

Қорытындылар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...244

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..248
Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасы кеден қызметiнiң он алты жылдық жұмыс тәжiрибесi стратегиялық мақсаттарды нақты айқындаусыз, анық басымдықтарды тұжырымдаусыз елеулi табыстарға қол жеткiзудiң мүмкiн еместiгiн көрсеттi.
Қазiргi уақытта кеден қызметiн Қазақстандық сыртқы сауданы мемлекеттiк реттеудiң нақты жұмыс iстейтiн құралына айналдыру үшiн күш-жiгер жұмсалып жатыр, бұл жаңа бақылау жүйесi бар қазiргi заманғы кеден қызметiн құруды, бақылау және пайдаланылып жүрген дәстүрлi кеден рәсiмдерiн жетiлдiру саласында жаңа стратегия әзiрлеудi талап етедi.
Бұл талаптардың негiзгi мақсаты фискальдық саясат жүргiзу, сыртқы сауданы реттеу және мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласында кеден органдарының алдында тұрған мiндеттердi шешудiң мейлiнше тиiмдi және ұтымды жолдарын iздеу болып табылады.
Сыртқы экономикалық байланыстардың дамуына тиiмдi жәрдемдесудiң қажеттiлiгi Қазақстандық кеденнiң алдына кеден iсiн дамытуға жаңа тәсiлдердi әзiрлеу мiндетiн қойды.
Бұл димпломдық жұмыстың мақсаты Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша кедендік әкімшіліктендіру қызметін ұйымдастыру мен жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеуге және осының базасында кеден органдары қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша реформалардың мейлiнше ықтимал барысын алдын ала болжауға, басымдықтарды айқындауға әрекеттену болып табылады.
Дипломдық жұмыс кезінде жасалған талдау көрсетілген міндеттерді шешу қазіргі заманғы кеден қызметі үшін өзекті проблема болып табылатындығын көрсетеді. Кеден қызметін кеңінен жетілдірудің, оны сыртқы экономикалық қызметтің өсіп келе жатқан көлемі мен көп салалылығына сәйкес келтірудің, кеден қызметінің Қазақстанның сыртқы және ішкі саясатының ұдайы өзгеріп отыратын шарттары мен міндеттеріне, халықаралық кедендік практикада қабылданған ережелерге, нормаларға, стандарттарға және рәсімдерге бейімделуінің барынша қажеттігі пісіп жетілді.
Кеден ісі саласында жетілдіру жұмыстарын табысты жүргізу үшін сөзсіз қаржыландырудың тиісті ресурстары мен көздері қажет. Дипломдық жұмыста көзделген іс-шараларды қаржыландыру мәселесі неғұрлым күрделі болып табылады. Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдіруді қамтамасыз етудің қаржылық тетігі мәселесі мемлекеттік бюджеттен кеден жүйесін дамытуға көзделген қаражатты бөлуді, республиканың кеден қызметінің жетілдірілуін жүргізуге мүдделі дүниежүзілік қаржы институттары тарапынан инвестициялар тартуды білдіреді.
Еліміздің тәуелсіздігімен қатар дүниеге келген кеден қызметі жыл өткен сайын дамып, қанатын кең жайып келеді. Еліміздің экономикалық қауіпсіздігін сақтау туралы мәселе Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған «Қазақстан - 2030» жолдауында нақты көрсетілген.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.// Аламаты:Юрист – 2008 жыл. 40 бет.
2. Қазақстан Республикасының Кеден Кодексі.// Аламаты:Юрист – 2007 жыл. 255 бет.
3. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі.// Аламаты:Юрист – 2007 жыл. 451 бет.
4. Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдірудің 2000-2006 жылдарға арналған тұжырымдамасы мақұлдау туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 25 ақпан № 301, Қазақстан Республикасының Президент пен Үкімет актілерінің жинағы, 2000 ж., № 9-10, 111-құжат.
5. Қазақстан Республикасының кеден қызметін реформалау бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылға 22 қарашадағы № 1746 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Президент пен Үкімет актілерінің жинағы, 2000 ж., № 49-50, 573-құжат.
6. Қазақстан Республикасының кеден қызметін дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 3 қазандағы № 1019 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Президент пен Үкімет актілерінің жинағы, 2007 ж., № 40, 422-құжат.
7. Инструкция по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан, утверждено приказом Агентства таможенного контроля Республики Казахстан 3 сентября 2007 года № 416.
8. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 23.05.03. № 219 “О даполнительных положениях по таможенному оформлению”
9. Иструкция по декларированию отдельных категорий товаров в определенных таможенных органах Республики Казахстан, утверждено приказом Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 26 июня 2007 года № 326.
10. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20.05.03. № 219 “О декларировании товаров и транспортных средств”
11. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20.05.03. № 221 “О некоторых вопросах декларировании товаров”
12. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 15.05.03. № 221 “Об использовании в таможенных целях документов и сведений, составленных на иностранном языке”
13. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 20.05.03. № 219 “Правила таможенного оформления товаров с применением процедуры периодического декларирования”
14. Приказ Агентства таможенного контроля Республики Казахстан от 07.05.03. № 187 “О таможенном кантроле товаров в рамках отдельных режимов”
15. Таможенное оформление: Сборник нормативных актов – Алматы, 2005г. 105 стр.
16. Сборник нормативно правовых актов Республики Казахстан по таможенному оформлению.// Таможня и ВЭД Республики Казахстан, Школа тамоеженного Брокера, Алматы, 2005г. 286 стр.
17. Сарсембаев М. А. Таможенное право. Учебное пособие. Алматы: 2000 г. 222 стр.
18. Әлібеков С. Т. Қазақстанның кеден құқығы: Жалпы және ерекше бөлім. Оқу құралы – Алматы: Аркайм, 2005 ж. 158 бет.
19. Алибеков С. Т. Казахстанское таможенное право (общая и особенная часть). Алматы: 2006 г. 99-202 стр.
20. Жақашев Дулат Сүлейменұлы. Кеден органдарының құқықтық мәртебесі: теориясы мен практикасының мәселелері: Оқулық – Алматы: Дәнекер 2007 ж. 212бет.
21. Койлибаев О., Майхиев А. Основы таможенного дела: Учебное пособие. – Кызылорда, 1999 г. 132 стр.
22. Российское таможенное право: Учебник. Отв. Ред. Габричидзе Б. Н. – Москва:Юрист, 1998 г. 452 стр.
23. Д. М. Мадияров., А. С. Қалдыбаев. Кеден ісін ұйымдастыру және бақылау. Оқу құралы. Алматы:Экономика 2000 ж. 201 бет.
24. Таможенное право:Учебник А.Ф. Ноздрачев, Москва, 1998 г. 576 стр.
25. Основы таможенного дела: Учебник для вузов. Под общ. Ред. В. Г. Драганова Рос. тамож. акад. ГТК РФ, Москва: Экономика 1998г. 463 стр.
26. Таможенное право: Учебное пособие. Под ред. В.Г. Драганова, М.М.Рассолова Москва: Закон и Право. 2005 г. 634 стр.
27. Чекмарева, Гэлера Ибрагимовна. Основы таможенного дела. Крат. курс. – 2-е изд. доп. и испр. Москва: Ростов-на-Дону: Изд. центр. «Март» 2007 г. 192 стр. Табл.+Прилжения.
28. Кеден ісінің орысша-қазақша сөздік құралы (кеден ісі бойынша құжаттардың үлгілері). Алматы: ТОО «LEM» 2006 ж. 127 бет.
29. Белещев В. А. Таможенный энциклопедический таможенный справочник. В 2-х томах. Под ред. Л. Ю. Красноянского, Минск: Интер-Дайджест. 1998 г.
30. Мадияров Д. М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық қауіпсіздік. Оқулық – Алматы: Экономика, 2005ж. 198 бет.
31. Токаев К. Внешная политика Казахстана в условиях глобализации – Алматы: Гаухар. 2000 ж. 584 стр.
32. Назарбаев Н. А. Казахстан-2030: Процветания, безопасность и улучшение благосостаяния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана// Казахстанская правда, 11 ноября 2006 г. Стр. 3
33. Назарбаев Н. А. Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2008год.// Послание Президента страны народу Казахстана// Казахстанская правда, 30 апреля 2007 г. Стр. 1-2
34. Шалтыков А. И. Новые тенденции в развитии таможеной службы Республики Казахстан на современном этапе. Вестник КазГУ. Сер. философ. 2006 г. №1 стр. 4-5
35. Алибеков С. Т. к.ю.н., доцент, эксперт по таможенным вапросам. Гармонизация таможенных законодательств: Шаг в перед или два назад? (к принятию таможенных кодексов Казахстана и Россииской Федерации)//Вестник ВЭД №4(24) 2008 г. стр. 11-12
36. Сулейменов М. А. Роль таможенной службы Республики Казахстан в правовом регулировании ВЭД в условиях рынка: Автореферат: 18.00.02 Алматы 2006 г. 30 стр.
37. Айтпаев Кайрат. Становление национальной таможенной политики Республики Казахстан в переходный период. Автореферат: 20.00.02 Алматы., 2005 г. 33 стр.
38. Байтанов К. М. Становление механизма зашитных мер таможенной деятельности Республики Казахстан.// Научный журнал «Вестник университета» Туран – 2005г. №3-4 стр.54-57
39. Сарокин Ф. Х. В Росии вступил новый таможенный кодекс.// ВЭД в Казахстане., №2(224) 2008 г. стр. 4-5
40. Текенов У. А. к.э.н., доцент докторант КазГАУ. Сущность и региональные аспекты реализации таможенной политики в Казахстане.// Казахстан на пути к новый модели развития: Материалы межд. научно-практ. конф.: Сб. науч. трудов// Под общей ред. д.э.н. проф. Н.К.Мамырова – Алматы:Экономика.7-8 б.
41. Тастанбекова А. С., ізденуші. Кеден саясаты құралдарын қолданудың тиімді моделін құру.// Казахстан на пути к новый модели развития: Материалы межд. научно-практ. конф.: Сб. науч. трудов// Под общей ред. д.э.н. проф. Н.К.Мамырова – Алматы:Экономика.
42. Статистический ежегодник Казахстана.// Статистический сборник.// Под ред. К. С. Аборлева Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике 2007 г. 616 стр.
43. www.kisi.kz – Сайт Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
44. www.khabar.kz – ЗАО“Хабар”.
45. http://news.central.kz – Интернет-служба “Центральный Казахстан”.
46. www.keden.kz – сайт таможенной службы Республики Казахстан.
        
        М А З М Ұ Н Ы
Кіріспе
............................................................................
.........................................3
1-тарау. ... ... ... ... ұйымдастырушылық
құрылымы.........................................................6
1.1 Кеден органдарында ... ... мәні мен ... және ... ... ісін ... заңдылықтары ... ... ... ... функциялары ... ... ісін ... ... Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша ... ... ... ... жұмыстарына
талдау..................................................................
..............139
2.1 Кедендік әкімшілік механизмін ұйымдастырудың негізгі міндеттері.....139
2.2 Алматы қаласы кедендік ... ... ... ... ... ... ... ... қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің
кеден департаментінің кедендік ... ... мен ... ... ... ... ала операциялар және негізгі
кедендік ... ... ... ... ... ... бойынша кедендік
әкімшіліктендіру ... ... ... ... ... Департаменті кеден басқармасындағы
бақылауды ... ... ... ... Алматы қаласы Кедендік бақылау
Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің ... мен ... ... мен ...... ... шегінде тауарлардың, жүктердің және материалдық
құнылықтардың әкелімі мен әкетілімін бақылайтын мекеме.
КЕДЕН РЕЖИМІ – мемелекеттің кеден шекарасын қиып ... ... ... ... ...... ... немесе капитал шығару.
ИМПОРТ – елге шетелде өндірілген тауарларды әкелу.
ЭКОНОМИКА – белілі бір қоғамдық – ... ... ... ... бүкіл дүниежүзінің шаруашылығы; халық шаруашылығының жүретін
үрдістерді сондай-ақ ... жеке ... мен ... ... ... – бір ... ... шекарасы арқылы өткізілу кезінде
тауарларға салынатын мемлекеттік алым.
КЕДЕН САЯСАТЫ – елдің ішкі және сыртқы саясатының бір бөлігі.
КЕДЕН КЕЛІСІМШАРТЫ – ... ... ... ... ... ... және кедендік формальды мәселелерді реттейтін көп жақты немесе екі
жақты халықаралық келісім.
КЕДЕНДІК ДЕКЛАРАЦИЯ – мемелекеттік кеден органына кеден режиміне
сәйкес белгіленген ... ... ... ... құны туралы мемлекеттің
кеден шекарасы арқылы тауарды өткізгендігі мен және басқа заттарды алып
кедендік мағлұмдаушының мәлімдемесі.
КЕДЕН ІСІ – экономикалық мүддені, егемендікті және ... ... ... ... Республикасында Кеден ісі
туралы» заң ережесі кеден шекарасынан тауарлар мен көлік құралдарын алып
өтудің, кеден төлемдерін және ... ... ... ... кедендік
ресімдеудің, кедендік бақылаудың және ҚР кеден органдарының өзге де
ұйымдастырушылық – құқықтық қызметтері тәртібімен әрі ... ...... ... ... құру және пайдалану үдерісінде
экономикалық қатынасты көрсететін экономикалық санат.
К І Р І С П Е
Тақырыптың өзектілігі: ... ... ... ... он ... ... ... стратегиялық мақсаттарды нақты айқындаусыз, анық
басымдықтарды тұжырымдаусыз ... ... қол ... ... ... уақытта кеден қызметiн Қазақстандық сыртқы сауданы мемлекеттiк
реттеудiң нақты ... ... ... ... үшiн ... жұмсалып
жатыр, бұл жаңа бақылау жүйесi бар ... ... ... ... құруды,
бақылау және пайдаланылып жүрген дәстүрлi кеден ... ... жаңа ... әзiрлеудi талап етедi.
Бұл талаптардың негiзгi мақсаты фискальдық саясат жүргiзу, ... ... және ... ... ... ... ету
саласында кеден органдарының алдында тұрған ... ... ... және ... ... ... ... табылады.
Сыртқы экономикалық байланыстардың дамуына тиiмдi жәрдемдесудiң
қажеттiлiгi Қазақстандық кеденнiң ... ... iсiн ... жаңа
тәсiлдердi әзiрлеу мiндетiн қойды.
Бұл димпломдық жұмыстың мақсаты Алматы қаласы Кедендік ... ... ... ... ... ... мен
жетiлдiру тұжырымдамасы жинақталған тәжiрибенi жүйелеуге және осының
базасында кеден ... ... ... ... ... ... ... барысын алдын ала болжауға, ... ... ... ... ... ... жасалған талдау көрсетілген міндеттерді шешу
қазіргі заманғы кеден қызметі үшін ... ... ... табылатындығын
көрсетеді. Кеден қызметін кеңінен жетілдірудің, оны сыртқы экономикалық
қызметтің өсіп келе ... ... мен көп ... ... келтірудің,
кеден қызметінің Қазақстанның сыртқы және ішкі саясатының ұдайы ... ... мен ... ... кедендік практикада
қабылданған ережелерге, нормаларға, ... және ... ... ... ... жетілді.
Кеден ісі саласында жетілдіру жұмыстарын табысты жүргізу үшін сөзсіз
қаржыландырудың тиісті ... мен ... ... Дипломдық жұмыста
көзделген іс-шараларды қаржыландыру ... ... ... болып
табылады. Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... қаржылық тетігі мәселесі мемлекеттік бюджеттен кеден ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге мүдделі дүниежүзілік қаржы институттары ... ... ... ... ... ... ... кеден қызметі жыл өткен
сайын дамып, ... кең ... ... ... экономикалық қауіпсіздігін
сақтау туралы мәселе Президентіміздің Қазақстан халқына жолдаған ... 2030» ... ... ... ... ... ... жүйесінде кеден қызметінің жөні бөлек.
Сондықтан, соңғы жылдары еліміздің кеден органдарының құрылымы ... ... ... ... Халықаралық кеден
бекеттерінен ... ... ... ... ... ... ... экономикалық қауіпсіздігін қамтамассыз ету шараларын мықтап қолға
алғандықтың белгісі.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... пен мемлекеттің қауіпсіздігі стратегиясын іске асырудың
тиімділігін арттыру, сыртқы сауданы дамытуға жан-жақты ықпал ету ... Бұл ... ... ... кеден қызметін реформалау
бағдарламасының негізіне алынды. Кеден қызметін ... ... шешу ... ... ... дамытуды, СЭҚ-қа
қатысушыларға қызмет етудің сапасын арттыруды және ... ... ... ... арттыруды, есірткілердің, қару-жарақтың, мәдени
құндылықтардың контрабандасының жолын кесудің тиімділігін көтеруді,
материалдық ... ... ... ... ... ... ... Республикасының екі ... ... ... ... міндеттемелерінің орындалуын, Қазақстанның
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне ықпал етуді және әлемдік ... ... ... ... ... ... ... Үкіметі жүргізіп отырған, жаңа инвестициялық
саясатпен, шаруашылық және сыртқы экономикалық қызметті құрылымдық қайта
құрумен, нарықтық қатынастарды одан әрі ... ... ... ... ... интеграциямен сипатталатын экономикалық ... ... ... ... ... ... ... және іске асыруға, Қазақстан Республикасының мүддесінде кеден
саясатын қалыптастыруға ... ... да ... органдармен қатар
ұлттық экономиканы дамытуға ықпал етеді. ... ... ... ... ... ... және қаржылық қауіпсіздігін
қамтамасыз етуді; елдің бюджетіне СЭҚ-дан кірістердің неғұрлым толық ... ... ... ... ... шектеуді;
кедендік құқық бұзушылықтарға, контрабандаға, есірткілік препараттардың,
халық үшін ... және ... ... контрабандасына, заңсыз
өткізілуіне қарсы тиімді күресті ... ... ... сыртқы сауда саясатын әзірлеуге белсенді атсалысу жолымен
бейбіт шаруашылық байланыстар ... ... ... ... ... заманғы кеден қызметін құрудың қажеттілігі туындап отыр.
Осы жұмыстың тағы бір артықшылығы қайнар көзі ... ... ... жаңа ... ... және осы Кодекске негізделіп ... ... ... ... ... да ведомстволардың бұйрықтары,
қаулылары мен инструкциялары қолданылды және де Қазақстан – ... ... ... жұмысы да орын тапты.
Кеден ісін зерттеуде үлкен үлес ... ... ... ... ... оқулықтары
мен жарық көрген шығармалары пайдаланылды. Ал ресейдің Б.Н.Габричидзе,
А.Ф.Ноздрачев, В.Г.Драганова, Г.И.Чекмарева, ... ... ... ... мен баспалары диплом жұмысын орындауда үлкен ... ... ... мен ... ... көзі ... ... жүйесінің www.kisi.kz – ... ... ... ... ...... ... акционерлік қоғамының
сайты, www.keden.kz – Республиканың кеден ... ...... ... ... ... ... Кеден органдары жүйесіндегі бақылаудың ұйымдастырушылық құрлымы
1.1. Кеден органдарын бақылауды ұйымдастырушылықтың мәні мен ... мен ... ... қоғамымызда жан-жақты жүргізіліп жатқан ... ... мен ... ... да ... ... тигізуде.
Бақылау қызметінің бағыт-бағдарлары және жаңаша сипатта ... ... және ... ... процестермен
айқындалуда. Ал осы процестерде инвестициялар саласындағы ... ... өте зор ... ... Кеден саласы қоғамның дамуының
негізгі бір ... көзі ... ... ... ... кең ... ... сыртқы экономикалық қызмет қоғам мен жекелеген адамдардың
өмірінен елеулі орын алып, сыртқы ... ... ... ... ... өсіп дамуына белсенді де қарқынды түрде ықпалын тигізіп
отырғандығы ... ... ... кездерде нарықтық қатынастарға
көшуімізге байланысты экономика, қаржылар саласындағы мемлекеттік бақылауды
жоққа шығару ... ... ... ... орын алып ... Оған
қоса Қазақстан Республикасының Конституциясында мемлекеттік бақылау сияқты
мемлекеттік-құқықтық категорияның орнына атқарушы ... ... ... ... ... ... ... негіз болып отыр. Ал
осы атқарушы билікті жүзеге ... ... ... ... болып табылатындығын білуге тиіспіз. Демек, ... ... ... ... кең ... ... ... байланысты
мемлекеттік бақылауға байланысты өз көзқарастарымызды ... ... ... ... да ... ... де ... табиғи құрылымына
байланысты экономикалық және ... ... ... ... ... атсалысады. Бұл жерде ол әр алуан қоғам мүдделерін
көздейтіндіктен осы аялардағы мемлекеттік ... ... ... ... ... экономика, қаржылар, инвестициялар және
әлеуметтік-мәдени салалардағы дәрежесі ұзақ жылдар бойындағы тәжірибелермен
белгіленген. Әсіресе қазіргідей ... ... ... ... реттеудің рөлі күшейе бермек; Үшіншіден, мемлекет ешқашанда
нарықтық экономикаға қарсы тұрмайды, ... біз оның ... ... ... ... мен ... ... тигізетін зор
мүмкіншіліктер бар екендігін ұмытпағандығымыз жөн; ... ... ... ... процестер туғызады және оны тежеу, реттеу тек
мемлекеттің қолынан ... ... ... айтқанымыздай нарықтық
өзіндік реттеу анархия мен хаосқа әкеліп соғатынын байқадық. Сондықтан
нарықтық ... ... мен ... ... ... ... отыру
қажет. Ал бұл процестер өздігінен жүзеге асырылмайды, олар тек ... ... ... ... жеке ... және ... ... оның аясында, мемлекет аумағында өте ... ... ... Осы билікті шектеу ісі де ... ... ... мемлекет көлік, байланыс, энегетика
салаларының монополист субъектілерінің халыққа ауыр ... ... ... осы ... аялардағы қажетті режимдерді белгілейді, ішкі
рынок пен ... ... ... ... ... кепілі болып
табылады. [1]
Осы жерде айта өтер ... ... ... ... осы жайындағы
әкімшілік-құқықтық ғылым айтарлықтай жетістіктерге жеткенмен, көптеген
мәселелер оның ... ... ... ... реттеу
жеткілікті деңгейде өз шешімін тапқан жоқ. ... ... ... өте күрделі субъектілік тұрғыдағы элементтер ... ......... – ерік ...... – қағидалар –
көзделген белестер – пайдалар – ... ... ... ... және ... экономика талаптарына толығымен жауап
беретін сияқты.
Сонымен бірге, қазіргі кезеңдегі ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің өзі де мемлекеттік бақылау болып
табылатынын білуге тиістіміз. ... ... ... ... ... ... саяси және этикалық тұрғыдағы
көзқарастары бақылауды ... ... ... ... пен ... ... қимыл механизміне ұтымды қосылған, көпқырлы категория ретінде танытады.
Мемлекеттік бақылау мемлекеттің, оның органдары мен ... ... ... оның салаларына мақсатты бағытта ықпал етуі.
Сондықтан биліксіз әлеуметтік бақылау болмайды деген ... ... ... ... ... ... қызмет атқаруы болып табылады. Өз
кезегінде мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... болғандықтан бақылау жөніндегі
негізгі салмақ мемлекетке түседі. Мемлекет мемлекеттік-құқықтық, техникалық-
ұйымдастырушылық және басқа да ... ... арқа ... ... ... ... Мемлекеттік бақылау құқықтық нысанда жүзеге асады;
3. Мемлекеттік бақылау ғылыми негіздерге ... ... ... бақылау өзара тығыз байланысқан бақылау
сатыларынан ... ... ... деп айта ... сондай-ақ осы аядағы
органдардың бақылау қызметтерінің ерекшеліктерін ескере ... ... ... ... ... шығарған: бақылау шешімдерін
қабылдауға қажетті ақпараттарды жинау, ... және ... 2. ... ... және ... 3. шешімді атқаруды ұйымдастыру; 4. есептеу
және бақылау [3]. Ал, мемлекеттік ... және ... ... ... Г.В. ... мемлекеттік бақылаудың мынадай анықтамасын берген:
мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... олардың ұжымдарына біртұтас ... ... ... ... ... негізделген, жоспарланған, ұдайы және құқықтық нысанда
жүзеге асатын қызмет. Сонымен қатар, ол мемлекеттік бақылау жүйесінің мына
әрекеттер мен ... ... ... ... субъектісінің ұйымдастырылуы және қызмет атқаруы;
2. бақылаушылар мен басқарылушы объектлердің өзара ... ... ... ... мемлекеттік бақылаушы ықпалдарға тікелей бағынатын ... ... жүйе ... байланысты әрекеттерде, қатынастарда, актлерде міндетті
үш элементтің болғанын қалайды:
1) бақылау субъектісі немесе оның ... ... ... ... және ... ... бақылаушы ықпал;
3) жеке тұлғаның, кәсіпорынның, ұйымның және мекемелердің қызметтері
түріндегі ықпал ету объектісі.[2]
Латынның “администрация” сөзі бақылау ... ... ... ... ... өмірінің маңызды жағы ретінде көрініс табады. Себебі ол
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... оның маңызы өте терең, ерікті және саналы бастамасы бар
екендігін байқаймыз.
Ал өз кезегінде, ... ... ... ... ... ... ... Ұйымдастыру біріншіден, адамдардың бірігіп
жұмыс жасауларына қажетті бірлесу ... ... ... ... ... адамдардың өздеріне тиісті жұмыс, қызметтерін
атқаруыларымен ... ... ... ... тек ... ғана ... ... сонымен қатар олардың өз қызметтерін
жүзеге асыру тәртібін де ... ... ... ... қызметтерін ұйымдастырумен байланысты болғандықтан, олардың өзара
іс-қимылдарын әртүрлі бірлестіктермен және қызметтерінің бағыттарымен
нысаналай ... ... ету ... туындайды. Бұл туралы К. ... ... ... ... деп ... ... ... әлеуметтік функция ретінде ұйдастырушылық сипат тән.
Ұйымдастырудың бұл маңызды көрінісі бірлесіп ... ... ... орындаумен қатар дербес жұмыстардың арасындағы ауыз бірліктен,
келісімнен тұрады.
Іс жүзінде бақылау өзінің мәні ... ... ... бағдарламасын жасау,
оны қажетті ... ... ету, ... ... арасында жалпы міндеттерді бөлу, ұжымдардың ... ... ... ат салысу, олардың күнделікті қызметтерін реттеп
отыру, сондай-ақ барлық атқарылатын қызметтердің алға ... ... ... ... ... ... табылады. Осы бағыттар бойынша барлық
бірлескен қызметке ... ... ... ... ... көздеп
бағындыруды қамтамасыз ету жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда инвестициялық
қызметке қатысушылардың ... ... мен ... ... бақылаудағы
осындай маңызды нысаналы бағыттардың бірі болып отыр. Осы ... ... ... ... ... ... ... Жұмыс атқару кезіңде адамдардың жүріп-тұруы, іс-қимылы
оның ... ... ... ... ... ... адамдардың
әртүрлі ерікті қатынастары арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік бақылаудың
субъектісі адамдар ... ... яғни ... ... ... ... ... асыру. Бақылаудың нақты субъектісі ретінде
адамдардың ұйымдастырылған ұжымдары, қоғамдық ... ... ... жеке ... ... ... Онымен, бақылау субъектісі
мен объектісінің арасындағы белгілі бір ... ... ... көрініс
табады. Оның мәні субъектінің ... ... ... адамдарға
ұйымдастырылған ықпал етуі. Осы ықпал ету мемлекеттік органдар арқылы
жүзеге асырылады. ... ... ... С. ... ... ... ... органдар дегеніміз ... ... ... ... ... ... ... билік
жүргізу мақсатында құрылған жүйе”, сонымен бірге олар ... ... тән ... ... атап ... Мемлекеттік орган өмір қажеттілігіне байланысты, құқықтық негізде
арнайы функциларды атқару үшін құрылады;
2. мемлекеттің басқа ... ... ... ... іс жүзіне
асырады;
3. билік жүргізу барысында күш қолдануға құзыры бар;
4. Мелекетттік орган – ... ... ... ... ... Мемлекеттік орган арнайы ... ... ... ... ... бар ... ... тобы;
6. Құрылған органдар заңдылық негізде қызмет атқарады;
7. Мемлекеттік орган материалдық база және ... ... ... ... ... дегеніміз шаруашылық, әлеуметтік-
мәдени және әкімшілік-саяси құрылыстарды ... және ... ... ... ... ... ... сәйкес, мемлекеттік өктем,
ұйымдастырушы қызмет. Бұл қызметтерді жүзеге асыру бақылау органдарының іс-
қимылдарымен ... ... ... байланысты бақылау теориясы
бақылаушы ықпал жасау әдістерін алға шығарады. Ал, мемлекеттік бақылау
процесінде бұл әдістер ... ... оның ... мен ... ... ... Бұл әдістерден мемлекеттік бақылау органдарының
мемлекеттік өктем өкілеттіліктері көрініс табады.
Мемлекеттік бақылаудың ... ... ... екі топқа бөлінеді:
1. экономикадан тыс ықпал ету әдістері, яғни басқарылушы объектілерге
міндетті шешімдерді қабылдау арқылы бақылау ... ... ... ... ... ... әдістері, басқарылушы объектілердің
материалдық жағдайларына ... ... әсер ету ... ... ... асыру.[6]
Біз қазіргі кезде мемлекеттік бақылаудың экономика саласынды
ықпалының кемуіне куә ... ... ... ... ... мемлекеттік
бақылаушы қызмет пен атқару билігінің рөлдерін ... ... Бұл ... ... ... мен ... ... бойынша айтарлықтай айырмашылықтар жоқ. Мемлекеттік реттеу өзінің
мәні бойынша мемлекеттік бақылаушы қызметтің тұрақты ... яғни ... бірі ... ... ... басқара отырып реттейді, сонымен
бірге реттей ... ... ... ... субъектілерінің
бағынышты субъектілері болса, ал мемлекеттік реттеудің ықпалы бағынышты
емес объектілерге де ... ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеумен салыстырғанда кең мағынада айтылатын
ұғым. Екінші қырынан алып қарасақ, мемлекеттік ... ... ... ... ... пайдаланумен байланысты болады. Олар: салықтық
әдістер, монополиялық қызметті және бәсекелестікті ... ... ... т.б. Қазақстан Республикасының Президенті өзінің «Қазақстан – 2030»
«Барлық Қазақстандықтардың ... ... және ... жөніндегі Қазақстан халқына Жолдауында», мемлекеттік бақылаудың
нарықтық экономика ... ... және оның ... ... ... ... пен ... да бақылау органдары туралы былай деген болатын:
«Біздің міндет – ... ... ... үшін оңтайлы болатын
мемлекеттік қызмет бақылау құрылымының осы замаңғы, тиімді ... ... ... іске асыруға қабілетті Үкімет құру, ұлттық мүдделердің
сақшысы бола ... ... ... Қорыта келе айтар болсақ
еліміздің кеден органдары жоғарыда аталған талаптарға сәйкес ... ... ... ... мемлекеттік бақылаудың экономика саласынды ықпалының
кемуіне куә болып отырмыз. Алайда, мұндай ... ... ... пен ... ... ... ... алғанда төмендетпейді. Бұл
жерде ... ... мен ... ... ... ... ... жоқ. Мемлекеттік реттеу өзінің мәні бойынша
мемлекеттік бақылаушы қызметтің тұрақты элементі, яғни оның ... ... ... ... ... ... ... сонымен бірге реттей
отырып басқарады. Мемлекеттік ... ... ... ... ал мемлекеттік реттеудің ықпалы бағынышты емес
объектілерге де бағытталып жүргізіледі. Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... кең мағынада айтылатын ... ... алып ... ... ... ... ықпал ететін
жанама құралдарды пайдаланумен байланысты болады. Олар: салықтық әдістер,
монополиялық қызметті және ... ... ... беру ... ... ... ... өзінің «Қазақстан – 2030» «Барлық
Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және ... ... ... ... Жолдауында», мемлекеттік бақылаудың нарықтық
экономика ... ... және оның ... ... сондай-ақ үкімет
пен басқа да бақылау органдары туралы былай ... ... ... ...
Қазақстанда нарықтық экономика үшін оңтайлы ... ... ... ... осы ... ... жүйесін жасау, басым мақсаттарды
іске асыруға ... ... ... ... ... ... бола алатын
мемлекет қалыптастыру»
Кеден саласы қоғамның дамуының негізгі бір ... көзі ... ... ... кең етек жаюы жағдайында, сыртқы ... ... мен ... ... ... ... орын алып, сыртқы
экономикалық қызметтер арқылы ... ел ... өсіп ... де ... ... ықпалын тигізіп отырғандығы белгілі. Алайда,
соңғы кездерде ... ... ... ... ... ... ... бақылауды жоққа шығару сияқты келеңсіз
көзқарастар қоғамымызда орын алып ... Оған қоса ... ... мемлекеттік бақылау сияқты ... ... ... ... ... билік органдары) терминінің
пайдалануы жаңағы көзқарастарға негіз болып отыр. Ал осы ... ... ... ... қызметті жүзеге асыру ... ... ... ... ... бақылау атқарушы билікке
қарағанда кең мағынада айтылады. Осыған байланысты мемлекеттік бақылауға
байланысты өз көзқарастарымызды білдіріп ... ... ... ... ... ... де ... табиғи құрылымына байланысты экономикалық және
әлеуметтік-мәдени саясатты қаржылардың көмегімен жүзеге асыруға атсалысады.
Бұл жерде ол әр алуан қоғам ... ... осы ... ... жоққа шығаруға болмайды; екіншіден, мемлекеттің
экономика, қаржылар, инвестициялар және ... ... ұзақ ... ... ... ... Әсіресе
қазіргідей түбірлі реформалар кезеңінде мемлекеттің, мелекеттік реттеудің
рөлі күшейе ... ... ... ... ... ... ... қайта біз оның қолында нарықтық қатынастардың тиімді дамуы
мен жандануына ... ... зор ... бар екендігін
ұмытпағандығымыз жөн; ... ... ... ... ... ... және оны тежеу, реттеу тек мемлекеттің қолынан келеді;
Бесіншіден, жоғарыда айтқанымыздай ... ... ... ... ... ... соғатынын байқадық. Сондықтан нарықтық өзіндік реттеу ... ... ... ... ... ... Ал бұл ... жүзеге асырылмайды, олар тек мемлекеттің тікелей қатысуымен
жүргізіледі; Алтыншыдан, жеке меншік және оған ... ... ... ... ... өте қатал экономикалық билікті туғызады. Осы
билікті шектеу ісі де ... ... ... Сондай-ақ, мемлекет
көлік, байланыс, энергетика салаларының монополист субъектілерінің халыққа
ауыр тиетін іс-қимылдарын шектей отырып, осы ... ... ... ... ішкі ... пен ұлттық мүддені сыртқы ықпалдардан
қорғаудың кепілі болып табылады. Осы жерде айта өтер жәй, ... ... осы ... ... ғылым айтарлықтай
жетістіктерге жеткенмен, көптеген мәселелер оның ішінде инвестициялар
саласындағы ... ... ... деңгейде өз шешімін тапқан жоқ.
Мемлекеттік бақылау мына келесідей өте ... ... ... ... яғни ... –мүдделер –мақсаттар – ерік білдіру
–нормалар –қағидалар – ... ... ... ... қалыптасып, дамығандықтан замана және нарықтық
экономика талаптарына толығымен жауап беретін сияқты[3].
Сонымен бірге, қазіргі кезеңдегі ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеудің өзі де мемлекеттік ... ... ... тиістіміз. Бақылаудың көпқырлы аспектісімен қатар
әлеуметтік, экономикалық, психологиялық, саяси және ... ... ... ... ... ... адамзат пен қоғамның өзара
іс қимыл механизміне ұтымды ... ... ... ... ... бақылау мемлекеттің, оның органдары мен мекемелерінің
қоғам жүйесіне немесе оның салаларына ... ... ... ... ... әлеуметтік бақылау болмайды деген тұжырымдардың негізі
бар екендігін көреміз. Бақылау биліктің қызмет ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерге ие: 1.Мемлекеттік
бақылау саяси сипатта ... ... ... ... салмақ
мемлекеттке түседі. Мемлекет мемлекеттік-құқықтық, ... және ... да ... ... арқа ... ... ... ұйымдастырады; 2. мемлекеттік бақылау құқықтық нысанда
жүзеге асады; 3. мемлекеттік бақылау ғылыми негіздерге сүйенеді.
С.С. ... ... ... ... ... ... ... тұратын ұдайы процесс деп айта келе, сондай-ақ осы ... ... ... ... ... ... мына
төмендегідей бақылау сатыларын бөліп шығарған: бақылау ... ... ... ... өңдеу және талдау; 2. бақылау
шешімін дайындау және қабылдау, 3. ... ... ... 4. ... ... Ал, ... құрылыс және құқық саласының белгілі
ғалымы Г.В. Атаманчук мемлекеттік бақылаудың ... ... ... бақылау мемлекеттің ұйымдарға, адамдардың тәртіптері мен іс-
қимылдарына, ... ... ... ... ... ... ... ғылыми негізделген, жоспарланған, ұдайы және құқықтық нысанда
жүзеге асатын қызмет. Сонымен ... ол ... ... жүйесінің мына
әрекеттер мен элементтерді қамтитындығын көрсеткен:
1. бақылау субъектісінің ұйымдастырылуы және қызмет атқаруы;
1. ... мен ... ... ... ... ... ... жиынтығы;
2. мемлекеттік бақылаушы ықпалдарға тікелей ... ... ... жүйе ... ... әрекеттерде, қатынастарда, актлерде міндетті
үш элементтің болғаның қалайды:
4) бақылау субъектісі немесе оның лауазымды адамы, органы;
5) ... және ... ... ... ... жеке ... кәсіпорынның, ұйымның және мекемелердің қызметтері
түріндегі ... ету ... ... ... сөзі ... ... ... айтылады. Бақылау
қоғамдағы адамдар өмірінің маңызды жағы ретінде көрініс табады. Себебі ол
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... оның маңызы өте терең, ерікті және саналы бастамасы бар
екендігін байқаймыз.
Ал өз кезегінде, ... ... ... іс-қимылдары, әрекеттері
ұйымдастыруға әкеліп саяды. Ұйымдастыру біріншіден, адамдардың бірігіп
жұмыс жасауларына ... ... ... ... ... ... біріккен адамдардың өздеріне тиісті жұмыс, қызметтерін
атқаруыларымен ... ... ... ... тек ... ғана ... қалмай, сонымен қатар олардың өз қызметтерін
жүзеге асыру тәртібін де ... ... ... ... ... ... байланысты болғандықтан, олардың өзара
іс-қимылдарын әртүрлі ... және ... ... ... ... ету ... ... Бұл туралы К. Маркс
“әкімшіліктік мемлекеттің ұйымдастырушылық ... деп ... ... ... ... ... функция ретінде ұйдастырушылық сипат тән.
Ұйымдастырудың бұл маңызды көрінісі ... ... ... ... ... қатар дербес жұмыстардың арасындағы ауыз бірліктен,
келісімнен тұрады.
Іс жүзінде бақылау өзінің мәні ... ... ... ... ... ... материалдармен қамтамасыз ету, бірлесіп қызметтер
атқарушылардың арасында жалпы ... ... ... ... ... біріктіруге ат салысу, ... ... ... ... ... ... атқарылатын қызметтердің алға қойған міндеттерге
сай болуына қадағалау ... ... ... Осы ... ... ... қызметке қатысушылардың жалпы нысаналы мақсатқа жетуді көздеп
бағындыруды қамтамасыз ету жүзеге асырылады. Бүгінгі ... ... ... ... ... мен ... ... бақылаудағы
осындай маңызды нысаналы бағыттардың бірі ... ... Осы ... бақылау қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... адамдардың жүріп-тұруы, іс-қимылы
оның еркіне, сана-сезіміне байланысты ... ... ... ... ... қатынастары арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік бақылаудың
субъектісі адамдар болып табылады, яғни ... ... ... ... ... ... ... нақты субъектісі ретінде
адамдардың ұйымдастырылған ұжымдары, қоғамдық немесе мемлекеттік органдар
немесе жеке тұлғалар ... ... ... ... ... объектісінің арасындағы белгілі бір байланыс бақылау ретінде көрініс
табады. Оның мәні субъектінің ... ... ... ... ... ... Осы ... ету мемлекеттік органдар арқылы
жүзеге асырылады. Белгілі ... ... С. ... ... ... ... органдар дегеніміз мемлекет
механизімінің құрамдас бөлігі ретінде ... ... ... ... ... ... жүйе”, сонымен бірге олар мемлекеттік
органдардың өзіне тән ... ... атап ... ... ... өмір ... байланысты, құқықтық негізде
арнайы функциларды атқару үшін құрылады;
9. мемлекеттің басқа органдармен тығыз байланыста қызметін іс ... ... ... ... күш ... ... ... Мелекетттік орган – мемлекеттің ... ... ... ... Мемлекеттік орган арнайы дайындықтан өткен, қолдарында билік
жүргізу құқығы бар арнайы адамдар ... ... ... заңдылық негізде қызмет атқарады;
14. Мемлекеттік орган материалдық база және қаржымен қамтамасыз етіледі
[7].
Қорыта келе, мемлекеттік бақылау ... ... ... және ... ... ... және күнделікті бақылау
процесінде заңдарды орындау шеңберіндегі заңға сәйкес, мемлекеттік ... ... Бұл ... ... ... ... органдарының іс-
қимылдарымен жүргізіледі. Бақылау функцияларына байланысты бақылау теориясы
бақылаушы ықпал жасау әдістерін алға ... Ал, ... ... бұл ... ... ... оның тапсырмасы мен мүддесін көздей
отырып пайдаланылады. Бұл әдістерден мемлекеттік бақылау ... ... ... ... ... ... ... әдістері мынадай екі топқа бөлінеді:
3. экономикадан тыс ықпал ету ... яғни ... ... ... ... ... ... функциясын жүзеге асыру;
4. Экономикалық ықпал жасау әдістері, басқарылушы объектілердің
материалдық ... ... ... әсер ету ... ... ... асыру.
Біз қазіргі кезде мемлекеттік бақылаудың экономика ... ... куә ... ... ... ... ... мемлекеттік
бақылаушы қызмет пен атқару билігінің ... ... ... Бұл жерде мемлекеттік реттеу мен бақылау арасында мақсат
бағыттары ... ... ... жоқ. ... ... ... бойынша мемлекеттік бақылаушы қызметтің тұрақты элементі, яғни оның
функцияларының бірі деуге болады. Мемлекет басқара отырып ... ... ... ... ... ... ... субъектілерінің
бағынышты субъектілері болса, ал мемлекеттік реттеудің ықпалы бағынышты
емес объектілерге де ... ... ... ... ... ... ... реттеумен салыстырғанда кең мағынада айтылатын
ұғым. Екінші қырынан алып ... ... ... ... ... жанама құралдарды пайдаланумен байланысты болады. Олар: ... ... ... және ... ... ... беру
және т.б. Қазақстан Республикасының Президенті өзінің «Қазақстан – 2030»
«Барлық Қазақстандықтардың ... ... және ... ... ... халқына Жолдауында», мемлекеттік бақылаудың
нарықтық экономика жағдайында дамуы және оның ... ... ... ... пен ... да ... органдары туралы былай деген ... ...... ... экономика үшін оңтайлы болатын
мемлекеттік қызмет бақылау құрылымының осы замаңғы, тиімді жүйесін ... ... іске ... қабілетті Үкімет құру, ұлттық ... бола ... ... қалыптастыру». Қорыта келе айтар болсақ
еліміздің кеден органдары жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келуі тиіс.
Біз қазіргі ... ... ... экономика саласындағы
ықпалының кемуіне куә болып отырмыз. Алайда, мұндай ... ... ... пен атқару билігінің рөлдерін тұтасымен алғанда
төмендетпейді. Бұл жерде мемлекеттік реттеу мен бақылау арасындағы мақсат
бағыттары бойынша айтарлықтай ... жоқ. ... ... өзінің
мәні бойынша мемлекеттік бақылаушы қызметтің тұрақты элементі, яғни оның
функцияларының бірі деуге болады. Мемлекет басқара отырып реттейді, ... ... ... ... бақылауды жүргізу кезінде кеден органдары іріктеу принципін
негізге алады және Қазақстан Республикасының ... ... ... ету үшін ... ... ... Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы тауарларды
және көлік құралдарын өткізу пункттерінде радиациялық бақылау ... ... ... ... ... ... ... уәкілетті
орган белгілейді.
Тауарлар мен көлік құралдарын тексеру, және ... ... ... ... ... ... асыру, оларды сақтау және кедендік
қадағалаумен өткізу мақсаттары үшін Қазақстан ... ... ... ... ресімдеу, алдын ала операцияларды жүргізу
орындарында, ... ... ... ... ... және ... ... орындарында, кедендік бақылаудағы тауарларды тасымалдайтын көлік
құралдарын уақытша ... ... ... ... ... ... аймақ аумағында, еркін қоймаларда, бажсыз сауда дүкендерінде,
кеден органдары орналасқан ... ... ... аймақтары құрылады.
Кедендік бақылау аймақтары оларда кедендік бақылауға жататын
тауарлар ұдайы болған жағдайларда - ... ... ... ... ... ... қарау қажет болған жағдайда уақытша және ... ... ... ... ... мүмкін.
Кедендік бақылау аймақтарын құру мен белгілеудің ... ... ... ... ... ... ... орган айқындайды.
Адамдарды кедендік бақылау аймағына жіберу - тек ... ... ... ... ал ... қорғау органдары мен арнаулы қызметтер үшін осы
органдардың қаулысын көрсету бойынша рұқсат етіледі.
Өндірістік және өзге кәсіпкерлік ... ... ... тауарлар мен
көлік құралдарын осындай аймақтардың шекарасы арқылы және ... ... ... ... ... ғана жол ... ... үшін қажетті құжаттар мен мәліметтер ... ... ... ... ... ... тауарлар
мен көлік құралдарын өткізуші не бақылауы ... ... ... ... ... ... кедендік бақылау үшін қажетті құжаттар мен
мәліметтерді ауызша және (немесе) жазбаша, және (немесе) электронды ... ... ... ... ... ... бақылау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді
жазбаша және (немесе) электронды нысанда сұратып алуға құқылы ... ... ... үшін ... ... ... ... сәйкес банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан жүзеге асырылатын ... және ... ... ... ақша ... ... мәліметтер мен анықтамалар
алуға құқылы.
Тауарлар мен көлік құралдары шығарылғаннан кейін ... ... ... мақсатында кеден органдары осы ... ... ... ... ... ... операцияларға қатысты, ал
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелінетін тауарлар мен ... ... осы ... және ... құралдарымен жасалатын
кейінгі операцияларға қатысты коммерциялық құжаттарды, бухгалтерлiк
құжаттаманы және ... да ... оның ... ... ... ... және ... құралдарымен жасалатын операцияларға
қатысы бар ... мен ... ... ... кез ... тұлғадан
сұратуға және алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары, салық қызметі
органдары және өзге де ... ... ... мен ... ... ... ... асыратын ұйымдар, ұйымдарды
тіркеуді жүзеге асыратын органдар, нотариустар ... ... ... ... ... ... Республикасының заң актілерінде көзделген
жағдайларда және тәртіппен ... ... үшін ... ... ... туралы хабарлауға міндетті.
Тұлғалар және кеден органдары кедендік бақылау үшін қажетті құжаттарды
Кеден Кодексінің 431-бабына сәйкес ... мен ... ... кедендік
бақылауда болуы аяқталған кезден бастап кемінде бес жыл сақтауға тиіс ... ... мен ... ... ... ... ... жүзеге асыратын тұлғалар құжаттарды осындай тауарлармен кедендік
операциялар жүргізілген жылдан кейін бес жыл бойы ... ... ... ... халқының әл-ауқатын арттыру –
мемлекеттік саясаттың ... ... ... өз Жолдауында Үкімет және
мемлекеттік органдар үшін ... ... ... бірі ретінде
бизнеске арналған әкімшілік ауыртпалықты азайтуды, рұқсат беру жүйесін, ең
алдымен, әсіресе кіші және орта ... ... ... ... одан әрі  оңайлатуды атап өтті. Осыған
байланысты, ... ... ... ... – адал сұхбат» акциясының
шеңберінде ҚР ҚМ ... ... ... өткізу пункттеріндегі бақылау
рәсімдерін оңайлату, көлік құралдарының шекарадан өту ... ... іске ... ... ... ... бастамашылық жасады.
Олардың негізгі мәні ықпалдасқан бақылауды енгізуде, ҚР ҚМ КБК ... ... ... мониторингтің ведомствоаралық жүйесін құруда,
сондай-ақ рұқсат беру ... ... және ... беру ... ... функцияларын өткізу пункттерінен (шекаралық бақылауды
қоспағанда) тораптағы терминалдар мен Кедендік ... ... де ... ... ... ... бақылауды енгізуді халықаралық институттар
ұсынған, “бір ... ... ... ету және өткізу пункттерінде
олардың ... ... ... бере ... бақылаушы органдардың
санын қысқарту оның нәтижесі болып табылады.
Бұл ретте, ... ... ... ... басқа, жаңа
енгізілімдерді іске асыру үшін елдің периметрі бойынша автомобильдік өткізу
пункттері ... ... ... ... ... ... ... министрліктер мен ведомстволардың қызметкерлерін  ҚР ҚМ КБК-нің
Жедел бақылау орталығында орналастыру жоспарланып ... ... ... өз ... ... үкімет”
шеңберінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыруды,
бақылаудан өтудің барлық кезеңдерін ... ... ... ... ... ... құжаты) толтыру практикасын жоюды
көздейді. Бұдан басқа, ЖБО спутниктік навигация ... ... ... ... ... ... ... ҚР ҚМ Кедендік бақылау комитетінің ... ... ... үшін ... мониторингтің бірыңғай орталығы
ретінде пайдалану ұсынылады, бұл өткізу ... ... ... ... ... ... үшін ... азайтуға мүмкіндік береді,
сыбайлас жемқорлық деңгейін азайтады.
  ... ... ... ... үшін ... ... азайту
мақсатында, сондай-ақ әлемдік саудада Қазақстан Республикасының халықаралық
рейтингін арттыру үшін ҚР ҚМ КБК тауарларды кедендік ресімдеу үшін ... ... ... сондай-ақ рұқсат беру құжатарын беру мерзімін
қысқартуды ... ... ... ... ... ... АҚШ (USAID)
халықаралық даму агенттігінің жобасымен бірлесіп Дүниежүілік банк жүргізген
зерттеулердің қорытындысы бойынша барлық елдер ... ... ... ... ... ... ... болды. Бұл ... ... ... қажетті құжаттардың саны және ... ... ... ... мен ... ... ... ұзақтығы теріс роль атқарды. Мысалға, импорттық мәміле бойынша
кедендік операцияларды жүзеге асыру кезінде құжаттың 18 ... ... ... ... ҚР ҚМ КБК ... пунктінде мемлекеттік органдар
жүзеге асыратын бақылауларды елдің ішіне ауыстыру туралы ұсынысты енгізді.
Аталған  шара тек бизнесті ... үшін ... ... ... жасауды ғана
қамтып қоймай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге жұмылдыруға
мүмкіндік береді.
Бұл ретте, шекара маңындағы ... ... ... ... ұсыну үшін
бірыңғай кедендік терминалдарды салу бизнесмендердің  ... ... Бұл ... ... Қазақстанда жүктерді өңдеу жөніндегі
қызметтердің деңгейін көтеруге мүмкіндік береді.
Барлық шекараларда ... бар ... және ... ... ... ескерiле отырып, бақылаудың басқа да түрлерiн
ұйымдастыру мүмкiндiгiнше қарай кедендiк бақылауымен үйлестiрiледi.
Осы қағидатты ... үшiн ... ... ... ... жүктердi халықаралық тасымалдауларды жеңiлдетуге ... ... ... ... немесе жекелеген түрлерiн ... ... ... жол ... ... ... ... ерекшеленетiн
басқа да түрлерiн жүзеге асыруды талап ететiн заңды ұйғарымдар ... ... ... ... ... тиiс. Егер бақылаудың ... ... ... ... ... ... болса, кеден оған қатысы бар
қызметтерге ол туралы хабарлауды ... ... және ... ... ... бiрнеше түрiн өткiзу қажет болған жағдайда
құзыреттi қызметтер оларды мүмкiндiгiне қарай бiр ... ... ... ... ... үшiн барлық тиiстi шараларды
қолданады. Олар құжаттар мен ақпараттарға ... ... ... үшiн бар ... жұмсайды.
Атап айтқанда, құзыреттi қызметтер бақылау жүргiзiлетiн жерде
қажеттi қызметшiлер мен жабдықтардың болуы үшiн барлық тиiстi ... ... ... қызметтер тiкелей нысанда өкiлеттiлiктер
берген кезде олардың атынан ... ... үшiн осы ... ... ... немесе кейбiр түрлерiн жүргiзе алады. Мұндай
жағдайда бұл қызметтер ... ... ... ... ... ... Бақылау қызметтерi мен кедендер осы Конвенция қамтитын
барлық ... ... ... ... ... тиiмдiлiгiн
қамтамасыз ету мақсатында дереу барлық тиiстi ақпараттармен алмасады.
Құзыреттi қызмет ... ... ... ... ... одан әрi не ... керектiгi туралы шешiм қабылдайды және
қажет болған жағдайда ол туралы ... ... ... ... ... ... хабарлайды. Осы шешiмнiң негiзiнде кеден мұндай жүк
үшiн тиiстi кедендiк режимдi белгiлейдi.
Біздің ұлан ... ... ... ... ... ... ... орай кеден қызметкерлеріне түсер салмақ та аз емес.
Оның үстіне, заманның бүгінгі ағымына сай кедендегі қызмет ... де ... ... “Бір терезе” қағидаты негізінде кеденнен өтушілерге
неғұрлым тез әрі сапалы қызмет көрсету ... ... ... өз беттерінше
әрекет еткен кеден, МАИ, фитосанитария, ... ... ... ... ... енді бір ... тоғыстырылды.
Кеденде сыбайлас жемқорлық болып келгені ... ... ... оның ... кесу үшін кешенді жұмыстар алынуда. Қытаймен,
Қырғызстанмен шекаралас Құлжа, Қордай, Майқапшағай, ... ... ... жатқан кеден бекеттері болды. Төраға өздерінің бастамасы бойынша
Үкіметтің қаулысымен бұл бекеттер қысқартылғанын ... ... ... әкімшіліктер қарауына берілді.
Кеден қызметкерлеріне деген талап та күшейді. Бүгінде кеденде 270 орын бос
дегенге сену де қиын ... ... ... жолы ... ... дегендер жазаларын алып жатқанда бұндай жайттың шындық екені рас.
Бүгінде ... тек ... ... жұмыстарымен ғана
айналысып қоймауда. Олар есірткі бизнесінің етек алмауына да тосқауыл ... ... ... заттарын алып өту әрекеттері әлі де кездесуде.
Соған орай қырағылық күшейтілген. Соңғы төрт айда ... ... ... ... ... ... екі есе көп ... Сол сияқты
соңғы төрт-бес жылда шекарадан ... тыс ақша алып ... ... көбеюіне орай заңсыз ақша айналымына жол берілмеуде. Соңғы төрт
жылда не бары 370 мың доллар ғана ұсталса, ... төрт ... ... ... ... ... ... Оның 940 мың ... ... 400 ... Қарағандыда, 290 мың доллармен Қостанайда қолға түскендер ... өз ... ... Ал ... ... ... аралықтағы шекарадан тауар өткізудегі сыбайластықтың
салдарынан мемлекет қорына аса көп мөлшерде ... ... Оның ... тауар тасушылар шекаралық аймақта тұратындармен келісе отырып,
шекарадан ... ... оңай ... тауып алған. Тексере келгенде, кейде
бір адамның шекарадан бірнеше рет өтіп, зат ... ... ... ... 10-15 ... келеді, яғни олар жылына 150-450 тонна халық
тұтынатын тауарларды өткізіп отырған. Оның ... олар ... тыс ... ... 170 ... ... ... анықтағанда, шын мәнінде ол
тауарлардың иесі тек 11 адам екені белгілі болды. Олар ... 1 ... млн. ... төлеуі қажет болса, тек 365 миллионын ғана төлеген. Сөйтіп,
мемлекет қорына ... 755 ... ... ... өзге ... кеткен.
Соған орай біз 12 іс ... Осы іске ... ... полиция
қызметкерлері, «кубобшілер» ұсталып, тексерілуде. Тек жерде ғана емес,
көкте де ... бар. Араб ... ... ... Қытай, ТМД
елдерінен ұшақ арқылы жеткізілетін тауарлар ... ... ... ... ... болып саналады.
Дегенмен жүргізіліп жатқан нақты шараларға байланысты ... ... ... ... ... ... ... 550 миллиардтай теңге
жиналды. Бұл оңай іс емес. Делдалдар, арам қолдылар мен басқа да қатысы ... ... ... ... ... ... тән. Біз кедендегі жариялылықты жандандыру мақсатында төрт
ай ішінде 12 кешенді жұмысты қолға ... ... ... ... ... ... қолға алудамыз. Кеденшілер арасындағы жұмыс жалғасуда. Өз
ісіне адал ... ... ... Кедендік барлау ісін де дамыту
үстіндеміз. Өзге елдердегі жағдайды сараптаймыз. Ол елдердегі экономикалық
жағдай қалай, қандай ... ... ... ... ... қандай, қандай
стратегиялық бағытты ұстануымыз керек, бәрі де ... ... іске ... - деді одан әрі ... ... бәрі – ... ... жатқан үлкен көмек. Оған әрбір адам өз үлесін қосуы тиіс. Елбасының
халыққа ... ... ... бәрі де ... ... ... бейбіт өмірді бағалай білуіміз керек. Біз ... ... ... ... Халқымыздың әл-ауқаты көптеген елдерге қарағанда
өте жоғары. Еліміздің қауіпсіздігін сақтауға кеденшілердің де қосқан ... ... ... діни ... ... жолы кесілуде.
Кеденшілер Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ішкі істер министрлігімен ... ел ... ... ... ... ... ... бермек.
Кедендік бақылау – Қазақстан Республикасының кедендік және басқа да
заңнамаларының орындалуын бақылайтын ... ... ... ... асырушы шаралардың жиынтығы.
Кеден бақылауы кеден органдарының лауазымды тұлғаларымен мыналарға
байланысты жүзеге ... ... ... ... ... өнімдер және
көліктерге;
Қазақстан Республикасы Кеден Кодексімен қарастырылған тауар және көліктер
туралы мәліметтердің және құжаттардың ... ... ... ... ... қызметін, кедендік аудармашылардың, 
сонымен қатар жеке ... ... ... ... ... және ... сақтау кедендік қызметін ұсынушылардың қызметін;
тауарларды қолдану және бақылау құқығына қойылған шектеулерді сақтау;
кедендік төлемдерді және салықты төлеу және аудару.
Кедендік ... ... ... ... ... мен ... тексеру;
2) ауызша пікір сұрау;
3) түсіндірмелер алу;
4) кедендік қадағалау;
5) тауарлар мен көлік ... ... ... мен ... ... ... ... қарау;
7) жеке тексеру;
8) тауарларды арнаулы таңбалармен таңбалау не осы ... ... ... ... ... ... ... оларға
бірдейлендіру белгілерін соғу;
9) тауарлар мен көлік құралдарының есебі мен олар бойынша есептілік
жүйесін тексеру;
10) тауарлар мен ... ... ... ... ... мен аумақтарды тексеру болып табылады [9].
Кеден органдары, құжаттардың түп нұсқалылығын және ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын кедендік
ресімдеу ... ... ... ... ... ... тексереді.
Кеден органдарына кедендік ресімдеу кезінде берілген мәліметтердің
дұрыстығын тексеру оларды ... ... ... ... ... ... ... мәліметтерін талдау, ақпараттық
технологияларды пайдалана отырып мәліметтерді өңдеу арқылы, ... ... ... ... ... ... да ... асырылады.
Кедендік бақылауды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардан жазбаша түрде
барлық құжаттар мен мәліметтерді сұратып алуға ... ... ... ... ... құжаттар мен мәліметтерді тексеруіне жол
беріледі. 442-баптың 3-тармағына сәйкес қосымша құжаттар мен ... және ... ... егер осы ... ... өзгеше көзделмесе,
тауарларды шығаруға кедергі жасамауға тиіс.
 Ауызша пікір сұрау
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар
мен ... ... ... ... ... ... ала операциялар
мен өзге де кедендік рәсімдер кезінде кеден ... ... ... ... ... ... құқылы, аталған тұлғалардан мұндай пікір
сұрау нәтижелері жазбашасында ресімделмейді.
Түсіндірмелер алу - ... ... ... ... және кедендік бақылауды жүзеге асыру үшін маңызы бар ... ... ... білетін өзге де адамдардан кеден ісі саласындағы
қажетті ақпаратты алуы.
Түсіндірме жазбаша ... ... ... ... алу ... ... хабарламаға тиісті кеден органының басшысы қол қояды және
шақырылған адамға қол қойғызып алу ... ... ... - ... ... лауазымды адамдарының кедендік
бақылаудағы тауарлар мен көлік ... ... ... жүк және
өзге де операциялардың жасалуын көзбен шолып, оның ішінде ... ... ... ... мен көлік құралдарын тексеру
Кеден органы лауазымды адамдарының тауарлар мен көлік құралдарын, ... ... ... ... жеке тұлғалардың багажын қарауы
кедендік ... ... ... ... ... ... ... тауарларда, көлік құралдарында және олардың жүк ... ... ... ... және ... да ... құралдарының бар екендігі туралы мәліметтерді растау ... ... мен ... ... ... - егер ... ... көлік құралы
мен оның жүк тиелетін бөліктерін ашумен және ... ... ... болмаса, кедендік бақылау мақсаттары үшін тауарларды, жеке
тұлғалардың багажын, көлік ... ... ... ... ... ... және өзге де тауарларды бірдейлендіру құралдарының
бар-жоқтығын сырттай көзбен тексеру.
Кедендік ... ... ... мен ... ... ... ... мен көлік құралдарына қатысты өкілеттіктері бар өзге де
адамдар және олардың өкілдері тексеру кезінде қатысуға ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Тауарлар мен көлік құралдарын тексеру нәтижелері бойынша кеден
органдарының лауазымды адамдары, егер ... ... ... кедендік
мақсаттарда пайдаланылатын болса, белгіленген нысан бойынша акт ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарына қатысты
өкілеттіктері бар адамның ... ... акт ... ... ... жүргізілгендігі туралы актінің екінші данасы ... мен ... ... ... бар ... тапсырылады.
Кедендік тексеріп қарау - кеден ... ... ... орамаларын немесе көлік құралының жүк тиелетін бөліктерін ... ... және ... бар ... ... ... өзге ... ашумен байланысты тауарлар мен көлік ... ... ... ... қарау тауарларды кедендік мақсаттар ... ... ... ... ... не Қазақстан
Республикасының кеден заңдарын бұзу туралы ақпарат ... ... ... ... сондай-ақ іріктеп тексерудің негізінде кедендік бақылау
жүргізу мақсатында жасалады.
Осы баптың 3-тармағында белгіленген жағдайды қоспағанда, ... мен ... ... қатысты өкілеттіктері бар өзге де тұлғалар
және олардың өкілдері өздерінің ... ... ... мен ... кедендік тексеріп қарау кезінде қатысуға құқылы.
Тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттігі бар декларант немесе
өзге тұлғалар және ... ... ... органы лауазымды адамдарының
талабы бойынша тауарлар мен ... ... ... қарау кезінде
қатысуға және кеден органының лауазымды адамдарына қажетті жәрдем көрсетуге
міндетті. Тасымалдаушы арнайы уәкілеттік ... өкіл ... ... ... басқаратын жеке тұлға осы міндетті атқарушы болып табылады.
Кеден органы декларант, тауарлар мен ... ... ... бар өзге де ... және олардың өкілдері болмаған кезде,
мынадай жағдайларда:
1) аталған адамдар тауарлар мен көлік ... ... ... ... өткен соң келмеген жағдайда;
2) ұлттық қауіпсіздікке, адамның өмірі мен ... ... ... ... ... ... ... сақтауға қауіп
болған жағдайда және кейінге қалдыруға болмайтын өзге де жағдайларда;
3) тауарларды халықаралық почта жөнелтімдерімен жіберген кезде;
4) тауарлар мен ... ... ... Республикасының кедендік
аумағында кедендік режимді бұза отырып қалдырған ... ... ... ... кедендік тексеріп қарау жүргізуге құқылы.
Аталған жағдайларда тауарлар мен көлік ... ... ... екі ... ... ... және ... орган бекіткен
нысан бойынша кедендік тексеріп қарау актісі ресімделеді.
Егер кедендік декларацияда көрсетілген тауарлардың бір ... ... ... ... ... тексеріп қарауға ұшыраған болса, онда
мұндай ... ... ... ... ... ... ... тауарларға қолданылады.
Кедендік тексеріп қараудың нәтижелері бойынша екі дана етіп акт
жасалады. Кедендік тексеріп ... ... ... актіде мынадай
мәліметтер:
1) кедендік тексеріп қарауды жүргізген кеден органының ... мен оны ... ... ... ... туралы мәліметтер;
2) декларанттың, тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттіктері
бар өзге де ... ... ... ... ... жүргізудің
себептері;
3) кедендік тексеріп қараудың нәтижелері көрсетіледі.
Актінің екінші данасы тауарлар мен ... ... ... бар ... не оның ... ... тексеріп қарау
Кедендік бақылаудың ерекше нысаны ретіндегі жеке ... ... ... ... ... ... өтетін не кедендік
бақылау аймағындағы немесе халықаралық әуежайдың транзит аймағындағы жеке
тұлғаның Қазақстан Республикасының ... бұзу ... ... ... өзінде жасырып, бермей тұр деп ойлауға жеткілікті
негіздер болған жағдайда, ... ... ... , оны ... ... Қазақстан Республикасының кедендік шекарасындағы бақылау-өткiзу пункті
уәкiлетті лауазымды адамының жазбаша шешімі бойынша жүргізіледі.
Жеке тексеріп ... ... ... рәсімді және жеке тексеріп
қарауды рәсімдеу тәртібін уәкілетті орган ... ... ... басталар алдында кеден органының лауазымды ... ... ... органы басшысының немесе оны алмастырушы адамның жеке
тексеріп қарауды жүргізу ... ... ... жеке ... ... ... ... кезіндегі құқықтарымен таныстыруға және жасырған
тауарларын өз еркімен беру туралы ұсыныс жасауға міндетті.
Кеден органы лауазымды адамының жеке ... ... ... ... ... жеке ... ... мен абыройына нұқсан келтірмеуге тиіс.
Өзіне қатысты жеке тексеріп қарау жүргізіліп отырған жеке тұлғаның:
1) жеке тексеріп қарау жүргізу ... ... оны ... ... жеке ... ... жүргізу туралы шешіммен танысуға;
2) Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу объектілері ... ... ... ... өз ... беруге;
3) жеке тексеріп қарау жүргізетін кеден органы лауазымды ... ... ... ... туралы хаттамаға міндетті түрде енгізе отырып,
мәлімдеме жасауға;
4) жеке ... ... ... ... және іс ... ... жеке тексеріп қарау жүргізетін кеден органы лауазымды адамдарының іс-
әрекеттеріне осы Кодекске сәйкес ... ... ... ... ... құқығы бар.
Өзіне қатысты жеке тексеріп қарау жүргізілген жеке адамға жеке тексеріп
қараудың жүргізілгені туралы хаттаманың ... ... ... ... акті беріледі.
Жеке тексеріп қарауды тексеріліп қаралатын адаммен бір ... ... ... ... сол ... екі ... қатысуымен
санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келетін оқшауланған үй-жайда
жүргізеді. Бұл ... ... жеке ... енуіне және олардың
тарапынан жеке ... ... ... ... ... ... тиіс. Тексеріп қаралатын ... дене ... ... ... ... болған жағдайда арнайы медициналық техниканы
пайдалана отырып жүргізуге тиіс.
Қазақстан Республикасының заң актілерінде ... ... ... кеден органы басшысының немесе оны алмастырушы
адамның жеке тексеріп қарауды жүргізу туралы шешімін орындаудан жалтаруға
құқығы ... ... ... ... ... уәкілетті орган бекітетін
нысан бойынша хаттама жасалады.
Хаттамаға - жеке тексеріп қарауды жүргізген кеден органының лауазымды
адамы, ... ... ... ... жүргізілген жеке тұлға, куәгерлер, ал
тексеріп зерттеу жүргізілген кезде - дәрігер ... ... ... ... таңбалау, оларға бірдейлендіру белгілерін
қою
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда ... ... ... ... ... ... арнаулы
таңбалардың, бірдейлендіру белгілерінің немесе оларды ... ... ... ... ... растау үшін
пайдаланылатын тауарларды белгілеудің өзге де ... ... ... ... ... ... таңбалардың, бірдейлендіру белгілерінің ... ... өзге де ... ... егер ... ... ... адам, декларант не өзге де мүдделі адам басқаша ... ... ... ... ... тауарларды кедендік
ресімдеу мен шығару жүргізілмей жүзеге асырылған тауарлар әкелу ретінде
қаралады.
Тауарлардың және көлік ... ... мен олар ... ... ... ... бақылаудың нысаны ретіндегі тауарлардың және ... ... мен олар ... ... жүйесін тексеру мынадай
жағдайларда:
1) тұлға осы Кодекстің ережелеріне сәйкес ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тәртіппен есепке
алынуға тиіс тауарларды шартты түрде шығарған кезде;
3) кеден брокерлері, кедендік тасымалдаушылар ... ... ... ... жекелеген кедендік режимдер шеңберінде және ... ... ... ... ... жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
тұлғаларға қатысты;
4) кедендік бақылаудағы тауарлар мен көлік құралдарына ... ... ... қатысушыларды тексеру кезінде қолданылады.
Осы бапта көрсетілмеген жағдайларда, есеп пен есептілік ... ... ісі ... ... ... және өзге де қызметті тексеруді
пайдалана отырып кедендік бақылау ... ... іске ... ... мен ... құралдарының есебін жүргізу
Шартты түрде шығарылған тауарлар мен ... ... ... ... емес реттеу шаралары белгіленген тауарларды бақылауды ... ... ... ... осы ... ... кедендік ресімдеу мен
кедендік бақылау кезінде тұлғалар беретін мәліметтер негізінде, уәкілетті
орган ... ... және ... Қазақстан Республикасының
кедендік шекарасы ... ... ... мен ... ... есебін
жүргізеді.
Қазақстан Республикасының аумағында шартты түрде шығарылған тауарлар мен
көлік құралдарын пайдаланатын ... және осы ... ... ... ... олардың есебін жүргізуге және кеден органдарына уәкілетті орган
белгілеген тәртіппен есептілік тапсыруға міндетті.
Үй-жайлар мен аумақтарды тексеру
Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... бақылауын жүргізу мақсатында кеден органының лауазымды
адамдары қызметтік куәлігін және ... ... ... қол ... ... кезде, кедендік бақылауға жататын тауарлар мен ... ... ... үшін ... құжаттар болатын, не болуы мүмкін,
не кедендік бақылаудағы тауарларға қатысты қызмет жүзеге ... ... ... (тексеріп қарау мен тінту жүргізу құқығынсыз) кіруге құқығы
бар.
Кіруге прокурор рұқсат ететін тұрғын үй-жайларды қоспағанда, ... ... ... бас тартқан жағдайда кеден органдарының лауазымды
адамдары, аумаққа және үй-жайға екі куәгердің қатысуымен қарсылықтың жолын
кесу және ... ... ашу ... ... ... ... жолын кесу және жабық үй-жайларды ашу ... ... ... ... кеден органдары жиырма төрт сағаттың ішінде прокурорды
хабардар етеді. Кеден органдары ... ... ... пен ... қарсылық көрсеткен адамдар Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес ... ... ... күттірмейтін жағдайларда прокурордың рұқсаты талап
етілетін әрекеттер рұқсатсыз да, ... ... ... ... ... ішінде жазбаша хабардар ете отырып ... ... ... ... ... кейін жүргізілген әрекеттердің заңдылығын
тексереді және олар ... ... ... күшін жояды немесе тыйым салу-
шектеу сипатындағы шараларды өз ... ... ... Республикасының заң актілерінде мемлекеттік ... ... ... ... ... ... тәртібі
белгіленсе, онда мұндай объектілерге кіру осы заң актілерінде айқындалған
тәртіппен жүргізіледі.
Кедендік ... оның ... ... ... ... ... екендігін растау мақсатында жүргізілетін үй-жайлар мен аумақтарды
тексеру уақытша сақтау ... ... ... бос қоймаларда,
арнаулы экономикалық аймақтарда, бажсыз сауда дүкенінің ... осы ... ... ... ... ... ... шарттарына сәйкес тауарлар болуы тиіс тұлғаларға ... мен ... ... ... ... ... ... не оларға осы Кодексте белгіленген талаптар мен шарттарды бұза
отырып өзге де ... ... ... ... ақпарат болған жағдайда,
осындай ақпаратты тексеру үшін, сондай-ақ іріктеп тексеру ... ... ... ... ... ... ... тексеруді кеден органдары осындай үй-жайларда немесе аумақтарда
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына осы Кодексте көзделген тәртіпті
бұза ... ... ... бар ... туралы ақпарат болған
жағдайда, осындай ақпаратты тексеріп шығу үшін ... ... ... ... орган бекітетін нысан бойынша акт жасалады,
оның екінші данасы тексеру жүргізілген тұлғаға беріледі.
Үй-жайлар мен аумақтардың ... ... 89 104, 130, 145, ... ... бағалау талаптары мен шарттарына сәйкестігін анықтау
үшін тексеруді де ... ... ... асырады. Тексеру нәтижелері
бойынша уәкілетті орган белгілейтін нысан бойынша қорытынды жасалады [10].
Кедендік ...... ... ... және ... да
заңнамаларының орындалуын бақылайтын ... ... ... ... ... ... жиынтығы. Кеден бақылауы кеден
органдарының лауазымды тұлғаларымен мыналарға байланысты жүзеге асады:
Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... Кеден Кодексімен қарастырылған тауар және көліктер
туралы мәліметтердің және ... ... ... кеден
брокерлері сипаттас тұлғалардың қызметін, кедендік ... ... жеке ... ... ... ... ... және уақытша сақтау кедендік қызметін ұсынушылардың қызметін;
тауарларды қолдану және бақылау құқығына қойылған ... ... ... және ... ... және ... ... түсінігі айтарлықтай кең ұғым береді және адамзат қызметінің
түрлі салаларында қолданылады. Кеден қызметінің қатысы бар түрлі әлеуметтік
- ... ... ... ұғымы әр-түрлі мағыналарда
түсіндіріледі. Айталық, ... ... ... - ... мен ... қол ... ... жоспарлау,
ұйымдастырушылықтың және бақылаудың барысы деп ... Ал, ... ... топ ... мен ... ... ... – кәсіби
дайындықтан өткен мамандардың ұйымдарды қалыптастырып, ... ... оған қол ... интеграциялық процессі деп есептейді. Дегенмен,
кеден қызметінің теориясы мен ... ... ... ... және ... ... ... кезінде қойылған мақсаттарды
орындауды қамтамассыз ететін, белгіленген ... ... ... ... ... ... ... процессі” болып
табылады.
Сонымен, бақылау - дегеніміз жүйенің қойылған мақсаттарды ... ... ... асыру үшін, өзінің құрылымын сақтауға, оның ішкі
және сыртқы ... ... ... ... әсер ... ашырамас қасиеті.
Кеден жүйесін бақылау, онымен қатынасқа түсу, оның ішкі тетіктерін
ұғыну мен ... ... білу ... ... табылады. Кеден
жүйесіндегі бақылаудың мәнін, тек ... ... ... ... ... мен ... байланысы терең зерттеудің
объектісі болған кезде ғана ... ... ... ... ... иерархиялығына алып келеді,
яғни жүйенің төменнен жоғарыға дейінгі бағыныштылығы ... ... ... ... бір ... ... жүйелердің элементтері болуы
мүмкін, яғни жүйелер өзінің жеке жүйелерінен ... ... жүйе ... ... кеден жүйесі сыртқы экономикалық қызметті ... ... ... кіреді.
Осы қағида, кеден ісінің қасиетін ашық және анық түрде көрсетеді.
Кеден ісі жүйесінің мәні - бұл ... ... ... ... ... үдерістер бірлігінің ішкі мазмұны. Өз кезегінде, Кеден ісінің
ішкі ... оның ішкі ... - ... қызметінен көрініс табады.
Сондықтан, жүйеде қалыптасатын қасиет жүйенің қызметі деп аталады, ал ішкі
құрылым – ... ... ... ... ... ... ... – бұл
халықаралық алмасу процессін тәртіпке келтіру және ... ... ие болу ... ... ісінің қолданылуының өзі осыған
келіп саяды.
Жоғарыда ... ... ... ... белгілі-бір жүйелердің
санынан тұрады. Оның құрамындағы әрбір жүйе өзінің жеке жүйесінен құралған.
Мысалы, кеден бекеті белгіленген кеденнің ... ... өз ... ол
аймақтық не облыстық кеден басқармасы жүйесіне, ал облыстық ... өз ... ... ... Мемлекеттік Кеден
комитеті жүйесінің негізін құрайды.
Кез-келген жүйенің өзіне тиесілі шектелген құзіреттілігі, мақсаттары,
қызметтері, құқықтары және т.б. бар. ... ... ... ... ... ... ... аумағынан және т.б.
құралады. Бірақ, осы ... ... жеке ... ... болады.
Жүйенің құрылымының түсінігі аталған жүйенің ... ... бөлу ... ... ісін ... және оның ... тәжірибелік қызметін ұғынуда
“объект” және “субъект” түсініктері үлкен маңызға ие. Бұл ұғымдар алғашқыда
фәлсафада, кейінірек ... ... ... ... ... ... объект (латын тіліндегі objecto – алға
тастаймын, қарсы тұрамын) субъектінің қызметінде қарама-қарсы ... ... ... ... ... ... Р. ... берді, яғни объектінің
субъектіге тікелей қарсы қойылуы немесе білімнің тұпнұсқалық ... ... ... ... ... subjectus – төменде жатқан, негізін
қалаушы, sub – астында, jacio – ... ... ... ... ... ... ... мәнін көрсетуші, белсенділік көзі, ... ... ... ... ... және ... ... әр-түрлі
мағыналарда түсіндіріліп, өзіндік ерекшеліктер мен ғылыми түсіндірмелерге
ие болады.
Кеден ісіндегі бақылаудың объектісі – ... ... ... ... ретіндегі бақылаушылық әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ала құрылған
бағдарламалар мен көзделген мақсаттарға жетуге ... ... ... ... ... түсіндіріледі. Осыған байланысты
бақылаудың объекті және субъекті ... ... ... қажет.
Бақылаудың субъектісі дегеніміз – бақылау органдары ... ... ... ... ... ... ... мен субъектілерінің жиынтығының
құрамы төмендегілерден тұратын бақылау жүйесін құрайды:
• бақылаудың механизмі (мақсаттары, ... ... ... ... ... ... жиынтығы (кеден органдарының
түрлері, бақылаудың ұйымдастыру құрылымының ... ... жеке ... ... және т.б.) ... ... процесстері механизмдер элементтері және бақылау құрылымының
әрекеттері мен олардың ... ... ... ... бағдарламалары
көмегі, технологоиялық схемалар, жағдайларға байланысты, туындайтын
мәселелер бойынша арнайы шешімдер, жедел-құқықтық әрекеттер және ... ... ... ...... ... қызметін жүзеге
асыру кезінде туындайтын, реттеуші ... (ҚР МКК) ... ... ... ... ... ... тиісті қатынас. СЭҚ –ке
қатысушылардың немесе кеден шекарасынан өтуші тұлғалардың ... ... ... әрекеттерін, кеден органдарының құқықтары мен міндеттерін
нормативті-құқықтық актілерді көрсете ... ... ... тараптарды мемлекеттің мүддесіне жауап беретін ... ... ... ... ... ... ... – бұл заң бойынша ... ... ... жүзеге асыруға қабілетті (құқықтық субъектілікке ... ... және ... яғни жеке ... ... ... Жекелеген
юристердің пайымдауынша құқық субъектісінен құқықтық қатынас ... ... ... ... ... негізінен бақылаудың объектілері мен
субъектілері қарастырылады.
Бақылаудың объектілерін зерттеудің бірнеше тәсілдері ... ... ... объектісі” мен “бақылау объектісі” біртұтас ... ал ... ... ... ... мен “бақылау
объектісі” жеке зерттеледі. Менің ойымша, зерттеу объектісі кеден жүйесіне
қатысты ... кең ... ие ... Өз ... бақылау объектісі
зерттеу объектісінің бөлігі ретінде оның ... ... және ... ... ... қызметі қалыптасады.
Кеден және басқа да экономикалық әдебиеттерінде “кеденді бақылау”,
“сыртқы ... ... ... және т.б. ... ... Менің көзқарасым ... ... ... ... сияқты, өйткені жылжымайтын мүлікті, ғимараттарды, жолдарды
және т.б. бақылауды қалай түсінуге болады. Кеден ісінің түсінігі ... ... ... ... ... ... еді. Сондықтан бұл жерде “кедендегі бақылау” немесе “кеден ісін
бақылау” ... ... ... ақпараттық-электронды ұйымдастыру және бақылау
формасына көшуі ... екі ... ... кезекте “бақылаудың
объектісін” анықтауда синтездеуге алып келді. Бірінші бағыт ... ... ... ... ал ... бағыт дәстүрлі
қалыптасқан бақылауды қайта талғап, бақылаудың объектісін кибернетикалық
жаңалықтармен толықтыруды ... ... ... ... ... ... ... объектісіне тауарлар, көлік ... және ... ... ... ... ... жатады.
Тауарлар. Тауар ұғымы – бақылаудың теориясы мен тәжірибесіндегі ... және көп ... ... ... ... ... ... тұтынушылық құн мен тауардың құны
арасында реттеу рөлін жүзеге ... ... ... ... ... ... құнды анықтау және басқа да әдістер арқылы халықаралық ... ... ... ... Схема. Кеден жүйесідегі бақылаудың объектілері құрылымы.
Кеден ісінің ұйымдастыру-құқықтық қызметінің ұстанымы ... ... ... ... ... ... табылады, соның ішінде валюта,
валюталық құндылықтар, электр және басқа да ... ... ... ... алып ... негізгі талабы, олардың СЭҚ ТН сәйкес кодтың
берілуінде.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... болады (экономикалық-құқықтық, ұйымдастырылу-психологиялық және
т.б.). Айталық төмендегідей тауарлардың кеден ісіндегі ... ... ... ... белгісіне сай:
• қазақстандық;
• шетелдік;
2. Кеден кеңістегіндегі қозғалысының бағыты бойынша:
• импорттық;
... ... ... ... сай:
• мерзімдік;
• тез бұзылатын;
• маусымдық;
• уақытша әкелінетін және шығарылатын;
4. Сауда-айналымдық мақсатына сай:
• сыртқы сауда айналымында сату және ... ... ... ... тауарлар;
• сауда айналымына арналмаған, коммерциялық емес тауарлар;
5. Фискальды белгісі:
• кедендік салық салуға жататын тауарлар;
• салықтардан ... ... ... ... сай:
• жеке пайдалану мақсатындағы тауарлар;
• өндірістік тұтынушылық мақсатындағы тауарлар;
7. Тиым салу-шектеу шаралары:
• ҚР кеден аумағына әкелуге ... ҚР ... ... ... ... ... енгізілуіне немесе шығарылуына тиым салынған тауарлар;
• тек арнайы рұқсатпен ғана өткізілетін тауралар;
• экономикалық саясат шаралары қолданылатын тауарлар;
8. Шығарылатын ... ... ... елі ... ... ... елі анықталмаған тауарлар;
9. Тауарларды өткізу шешімдерінің нәтижесіне сай:
• ҚР ... ... ... ... ҚР ... ... өткізілмеген тауарлар;
10. Арнайы бақылау белгілеріне сай:
• СЭҚ ТН сәйкес берілген кодтарына сай бақыланатын тауарлар;
• пошта – халықаралық пошта жіберілімдері;
... ... ... ... тұлғалардың,
мемлекетттік қызметкерлердің қол багаждары,) тауарлар;
• қол жүктері – жеке тұлғалардың өздерімен ... алып ... ... ... ... 1 ... – түрлі қасиеттерге ие жарылғыш материалдар;
• 2 класс – улы не улы емес газдар;
• 3 класс – тез ... ... 4 ... – тез тұтанатын қатты заттар, өздігінен тұтанатын
заттар, сумен қатынасқа түскен ... ... ... ... заттар;
• 5 класс – қышқылданатын заттар, органикалық пероксидтер;
• 6 класс – улы және инфляциялық заттар;
• 7 класс – ... ... 8 ...... ... 9 класс – 1-8 класстағы заттарға жатпайтын жүктер, яғни оларды
ашық немесе су ... ... ... ... ... ... құралдары. Көлік ... ... ... ... үшін қолданылатын кез-келген құралдар жатады, соның
ішінде контейнерлер мен ... да ... ... ... ... ... ... және коммерциялық жүктерді тасымалдаумен айналысатын
көлік құралдары:
• теміржол;
• авиациялық;
• ғарыштық;
... ... ... ... ... ... жеке мақсаттарға арналған және коммерциялық мақсаттарға арналған
жүктерді тасымалдаумен ... ... ... ... термині кәсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, басқа
да заңды және жеке тұлғалар ... ... ... ... бұл ... белгілерге сәйкес жіктеледі:
1. Құқықтық статус:
• жеке ...... ... ... ... ... қабілеттілік пен іс-әрекет қабілеттілігіне ие
азаматтар;
• заңды тұлғалар – жеке ... ... және ... ... бар және өз міндеттеріне өзінің мүлкімен жауап
беретін ұйым;
2. Азаматтық елі:
• қазақстандық ... ... ... ... – жайы:
• резидент – ҚР тұрғылықты тұратын мекен жайы бар ... ... ... ҚР тұрғылықты тұратын мекен-жайы бар жеке тұлғалар, соның
ішінде уақытша оның аумағынан тыс жердегілер;
- ҚР заңдарына сәйкес ... және ҚР ... ... ҚР ... тыс ... ... оның дипломатиялық
және ресми өкілеттіліктері;
- ҚР аумағынан тыс жерлердегі резиденттердің филиалдары мен
өкілеттіліктері;
Резидент ...... ... азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ
ҚР аумағынан тыс жерлерде тұрақты тұратын жеке ... ... ... еместерге жататындар:
• ҚР аумағынан тыс жерлерде тұрғылықты тұратын жеке ... ... ҚР ... тұратын;
• шетел мемлекеттерінің заңдарына сәйкес құрылған, ҚР аумағынан тыс
жерлерде орналасқан заңды тұлғалар;
• ҚР ... ... ... ... және ресми
өкілеттіліктері;
4. Кедендік ресімдеуге мүдделлі тұлғалар:
• декларант – ... ... ... ... мен көлік
құралдарын мәлімдеуші;
• кеден тасымалдаушысы – ... ... ... ... ... немесе делдалы – делдал ретінде тауарлар мен көлік
құралдарын ... ... ... иесі – ... органының лицензиясы негізінде қойма
жөнінде қызмет көрсетуші ... ... ... ... ... – кедендік ресімдеу жөнінде
қызметтер көрсетуге құқылы тұлға;
5. Арнайы ... ... ... бақылау жөнінде жеңілдіктері бар дипломаттар, мемлекеттік
қызметкерлер;
• басқа да құқыққорғау органдарының қызметкерлері;
• кедендік бақылауға ... ... ... ... медициналық
қызметкерлер, сарапшылар, куәлер);
• басқа да тұлғалар;
Қызметтер. Қызметтер дегеніміз ... ... ... ... ... уақытта халықаралық саудада қызметтерге үлкен мән
беріліп жүр. Көптеген елдерде қызметтер көрсету ... ... ... көлемге ие болады. Халықаралық валюта қоры ... ... ... ... Одақ және ... ... ұйымдар
аясында, қызметтер көрсету ... ... ... ... жүр. Осы жұмыстардағы негізгі проблема:
• халықаралық саудада “қызметтер” ұғымын анықтау;
• қызметтердің классификаторын қалыптастыру;
Өнімнің бірыңғай ... ... ... таңда қызметтердің 160
түрі белгіленген:
• іскерлік қызметтер – 46 ... ... ... ... ... – 33 түрі;
• байланыс қызметтері – 25 түрі;
• қаржылық қызметтер – 17 ... ... ... ... – 5 түрі;
• басқа да қызметтер – 34 түрі;
Санаткерлік меншік. Бүкіләлемдік сауда ұйымының Уругвайдағы келіссөздері
тауарлардағы ... ... ... ... ... берді.
Келісімнің мақсаты санаткерлік меншікті ... ... оның ... сауда
жасауға кедергі болмауына қол жеткізу.
Келісімнің қатысушылары кедендік қорғалуғы тиісті санаткерлік меншікке
мыналарды ... ... және ... құқықтар;
• тауар белгілері;
• географиялық нұсқауларды пайдалану;
• өндірістік дизайн;
• патенттер;
• интегралды микросхемалардың ... ... ... ... жаңалықтарының бірі - қатысушы мемлекеттерге санаткерлік
меншік құқығын ... ... ... құру міндеттілігі болды.
Қазіргі кезде ҚР МКК БСҰ санаткерлік меншікті реттеу бойынша ... ... ... ... ... органдарында бақылаудың заңдылықтары мен принциптері.
Мемлекет пен оның органдарының қызметінде басым бағыттардың бірі
ретінде адамның және ... ... мен ... ... ... ... ... етуге, қазакстандық қоғам
мен мемлекеттің тұрақты әрі дәйекті ... ... ... ... ... ... ... бағытталған ұлттық зандарды
қалыптастыру орын алатыны белгілі.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында "Қазақстан Республикасы
өзін демократиялық, зайырлы, ... және ... ... ... оның ең ... ... - адам және ... өмірі, кұқықтары
мен бостандықгары" деп айқын жазылған. Бұл мемлекеттің мемлекеттік және
өзге де ... ... өз ... ... нормалар, Заңның үстемдігін
қамтамасыз ету, жеке адамның кұкықтары мен занды ... ... пен ... арасында өзара заң жауапкершілігін белгілеу негізінде
жүзеге асыратынын айғақтайды.
Көптеген ... ... үшін ... ... ... ... аса маңызды болса да, бірақ нақты шектелген міндеттер - құқық
тәртібі, адамның кұкықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмыстар мен ... ... ... ... ... шешумен бітпейді, құқық
тәртібі мен заңдылықты қорғау жөніндегі кейбір ... олар ... ... ... жол-жөнекей орындайды. Құқық тәртібі мен
заңдылықты қамтамасыз етумен арнаулы органдар тобы ... ... ... ... ... яғни ҚР ... басқа да заңнамалық
және құқықтық ұйғарымдармен жалпы мемлекеттің өмірі мен ... ... ... ... деп ... ... ... органдары үғымына қүкык корғау органдары үғымы өте
жақын келеді. Бұл ұғымдар өте ұқсас, бірак ... ... Олар ... тобы сай ... ... тәртібін қорғау органдарынын барлығы
бірдей құқық қорғау деп есептелмейді. Дәл осылайша құқық қорғау ... ... ... ... ... ... ... авторлар құкық қорғау қызметі ұғымын кең және тар ... Кең ... - бұл ... ... мен ... ... іске ... заңдылығы мен күкык тәртібін камтамасыз
ететін барлық мемлекеттік органдардың кызметі.
Тар мағынасында - бұл сол ... өзге ... ... ... ... ... ... асырылатын бұзушылықтардан құқықтық
қорғау жөніндегі арнайы уәкілетті органның қызметі.
Алайда, сол немесе өзге мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... тиіс өлшемдердің мәнін айқын игеру үшін
белгілі шамада шартты түрде ... ... ... ... ... ... ... қызмет белгілерін анықтау аса маңызды.
ҚР заңдарына сәйкес құкық қорғау қызметінің бірқатар белгілері бар:
- біріншіден, құқык қорғау ... ... ... түрлері бойынша
мәжбүрлеу және өндіру сияқты зандык ықпал ету ... ... ... ... ... ... ... жерде құқыққа қарсы әрекеттердің алдын алу шаралары ерекше ... ... ... ыкпал ету шаралары заң-дар мен нормативтік
күкыктық актілерге қатаң сәйкес келуге ... ... ... ... заңның негізінде белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... үшін ешқандай жаза
алдын ала қаралмастан қолданылмайды.
төртіншіден, қүқық қорғау қызметін іске асыру ... және ... ... арнаулы және уәкілетті мемлекеттік органдарға
жүктеледі.
Айтылғандарды ескере отырып, ... ... ... ... ... - бұл ... құқық тәртібін, қоғамның, мемлекеттің, коғамдық
және өзге де бірлестіктердің, азаматтардың қүқықтары мен занды ... ... және ... ... мен ... қорғауды
қамтамасыз ету, заңда белгіленген тәртіппен заңға қатаң сәйкестікте заңдық
ықпал ету ... ... ... ... мәжбүрлеу шаралары) қол-дану
арқылы жүзеге асырылатын қылмыстар мен басқа да қүқық бұзушылықтарға қарсы
күрес ... ... оның ... ... ... ... жүзеге
асырылатын қызмет.
Өз мазмұны бойынша құқық қорғау ... ... ... ... Оның ... осы ... қызмет түрінің негізгі бағыттарымен мазмүны
айқындалатын әлеуметтік ... әр ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады:
4. конституциялық бақылау;
5. сот төрелігі;
6. соттарды ұйымдық қамтамасыз ету;
7. прокурорлық қадағалау;
8. қылмыстарды анықтау және ... заң ... ... және ... ... бойынша қорғау.
Осы бағыттардың әркайсысы нақты нәтижелерге қол жеткі-зуге бағытталған: ҚР
Конституциясының үйғарымдарын бұзуды жою, азаматтық, қылмыстық және өзге ... әділ ... және ... ... қалыпты жүмыс істеуі үшін жағдай
жасау; прокурорлық ден қою қүралдарының көмегімен заңды бүзуды анықтау ... ... ... ... адамдарды әшкерелеу және ашу, сотта нақты
істерді қарау үшін материалдар дайындау, ... ... ... барлығына
білікті заң көмегін үсыну. Осы нәтижелерге кол жеткізу, ең ... ... іске ... процесінде пайдаланылатын әдістердің әртүрлігі мен
өзгешелігіне қарамастан, кұқық ... ... ... аталған
міндеттердің орындалуын камтамасызетеді.
Құқық қорғау органдары: жалпы сипаттамасы және жүйесі
Құқық қорғау ... ... ... ... ... үшін
нақты құқық қорғау органдары жұмыс ... Заң ... ... қорғау
органдарының тобы туралы бірдей пікір жоқ: біреулері олардың қатарын
көбейтіп, ал ... ... ... Бұл ... осы мәселенің
заңдық тәртіппен реттелмегендігімен түсіндіріледі, сондай-ақ ... де ... ... ... түсінік берілмеген. Бір автор,
қылмысқа қарсы тікелей күрес жүргізетіндерді қүқық қорғау органдары десе,
екіншілері - қылмыстар мен ... қол ... ... жояды десе,
үшіншілері - қоғамдык орындарда тәртіпті кадағалайды дейтіндер.
11. Ғылымда сот кұкык ... ... ... ... ... пікір
қалыптасқан. Алайда, біздің ойымызша, соттарды ... ... ... ... емес, ойткені сот қүқық қорғау органдарынан қүкыктық
мәртебесімен ... ... ... ... болып табылады. Сот
жүйесі туралы Конституциялық заңның 1-бабының 2-тармағына сәйкес ... ... мен ... ... ... және ... қорғау, Конституция мен заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық
актілердің, республика халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету"
болып табылады.
Құқық ... ... ... оның ... ... және қалыптасқан тәжірибені ескере отырып, қүқық қорғау
органдарына ... ... ... соттардың қызметін ұйымдық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын органдар (ҚР
Жоғарғы Сотының жанындағы Сот ... ... ... және ... ... мен ... қалаларындағы әкімшілері);
2. прокуратура органдары;
3. қылмыстарды анықтауды, ... ... және ... ... ... (ҚР ІІМ, ¥ҚК, ӘдМ, Қаржы полициясы агенттігінің кейбір алдын ала
тергеу және анықтау органдары);
4. құқыктык көмек пен ... ... ... ұйымдастыруды қамтамасыз
ететін органдар (адвокатура, нотариат).
Бақылау заңдылықтары бақылау жүйесінің элементтері мен жүйелерінің
арасындағы ортақ, ... және ... ... ... ... және адамдардың санасы мен еріктеріне тәуелді болмайды.
Бақылаудың заңдарын білу ... ... құру және ... ... ... ... талаптарын есепке алуға мүмкіндік береді.
Бақылаудың жүйесіне мыналар жатады: бақылау жүйесі бірлігінің ... ... және ... үйлесімділік заңы, бақылау қызметін оңтайлы
орталықтандырудың заңы, бақылаудың қызметі, бақылаушы және ... ... заңы және ... ... ... ... әрекеті мыналардан көрініс табады:
бақылау қатынасының үзіліссіз ... ... ... жоғарғы
органдар жүйесінен бастап оның ең төменгі ... ... ... бақылау процессінің барлық сатылары, операциялары мен
кезеңдерінің үзіліссіздігі мен ... ... ... мен ... барлық қосалқы бөліктерін бақылаудың бірлігінен;
бақылаудың қызметтері мен ... ... ... ... ... талаптардың бірлігінен.
Кәсіби қызмет және бақылаудың үйлесімділік заңы бақылаудың маңызды
мақсаттарын анықтайды, бақылаушы және басқарылатын жүйелердің ... ... ... ... ... ... Үйлесімділік жүйенің негізгі
қызметін бақылау қаншалықты дәлме-дәл және толық қамтамассыз етілгіндігімен
өлшенеді, яғни кедендік ресімдеу және ... ... ... ... арқылы қажетті әсер беруі.
Бақылау қызметін оңтайлы орталықтандырудың заңы кеден органдары
жүйесінің әрбір ... ... ... орталық бақылау органдарына
тұрақты түрде қажетті бағыныштылығын орнату ... ... ... ... ... ... Орталықтандырылған бақылау жүйенің барлық құрамдас
бөлігінің қызметін қатаң түрде белгілеуді білдірмейді.
Бақылаушы және ... ... ... ... ... сәйкестілігін қамтамасыз етуді талап етуді көздейді.
Осы салыстырмалықтың өзгеруіне түрлі факторлар әсер етеді, бірінші ... және ... ... де ... бақылаушы жүйенің даму
және қызмет ету деңгейі басқарылатын жүйенің жедел-қызметтік ... ... болу ... ... ... объективті заңдармен олардың негізінде
қалыптасатын принциптердің біркелкі жүйесіне де иек артады.
Бақылау принциптері ...... жүйе ... ... бақылаушылық идеялар, тәртіптер, негізгі ережелер мен ... ... ... ... ... ... жеке және
ұйымдастыру-технологиялық принциптері ... ... ... – дегеніміз бақылаудың басым нормалары және
олар кеден органдарының барлық ... ... ... жалпы мынандай принциптері бар:
Жүйелілік – бақылаудың жетекші принципі. ... ... ... жүйенің құрылымдылық және қызметтік бірлігін қамтамассыз ... ... ... ... ... ... күрделенген сайын,
соғұрлым жүйенің кері байланыс ... ... ... ие ... Ақпарат
бақылау объектісіне нақты сәттерде жүйенің жағдайы, көзделген мақсатқа ... ... ... ... және жүйеге әсер ету мен бақылаушылық
шешімдерді жүзеге асыруды қамтамассыз етуге мүмкіндік береді.
Кеден ... ... ... ... ... ... аз материалды, қаржылық және ... ... ... ... ... ... ... бақылаудың ұтымдылығы түрлі әдістер мен құралдар
арқылы ... ... жеке ... ... ... екі ... ... кеден қызметінің экономикалық, әлеуметтік-саяси және рухани
салаларында қолданылатын принциптер, және мемлекеттік құқыққорғау ... өз ... ... ... ... ... қамтамассыз ететін кеден органдарының жүйесінде орын алатын
принциптер.
Бақылаудың жеке ... ... ... ... жеделдік, шапшаңдық, жауапкершілік, мұрагерлік, нәтижеге
ұмтылушылық және т.б.
Кеден жүйесінде ... ... ... ... ... етуі принципі, кадрларды таңдау, оларды оқыту мен ... ... ... жүзеге асыру принципі және т.б. сияқты
жеке ... ... ... ... ... ... басшыларының
ұйымдастыру-бақылау және әкімшілік-орындаушылық қызметтері негізінде жүзеге
асырылады. Оларға мынандай бақылау ... ... ... ... ... ... бөлу, иерархия, құзіреттіліктерді анықтау,
бақылаудың ауқымдылығы және т.б.
Дара басшылық принципі бір жағынан бақылаудың алқалығын, ал ... ... ... ... дара жауапкершілікті орнатуды білдіреді.
Бақылаудың алқалығы әрбір қызметкерге ... іс үшін ... ... ... ... ... деңгейлерінде кеден
органдарының басшылары заң жүзінде дара басшылық құқықтары мен міндеттеріне
ие және ... ... ... ... ... ... негізінде кеден органдарының жүйесін
басқаратын Қазақстан Республикасы МКК төрағасы ... ... ... ... неғұрлым күрделі сұрақтары Қазақстан Республикасы МКК ... ... Алқа ... ... МКК ... ... шешім, барлық кеден органдары мен ... ... ... ... ... кеден басқармаларының бастықтары да
сүйенеді. Дара басшылық принципі кеден және кеден бекеттері ... ... ... ... ... ... жету кеден жүйесі органдары мен
ұйымдастыру, олардың барлық ... ... ... ... етіледі. Бұл жағдайда ортақ істе олардың ... ... ... мен ... рөлдерін, құзыреттіліктері мен
құқықтарын нақты анықтау үлкен маңызғп ие.
Бақылаудың ... ... ... ... ... ... Бұл үшін бақылау жүйесі туралы ғылыми ақпарат қажет.
Еңбекті бөлу ... ... ... ... барлық қызметті
жүзеге асыру, бақылау жүйесінің нақты құрамдас бөліктеріне жүктеледі. Кеден
органын бақылау жүйесінің әрбір ... ... ... ... ие
болулары қажет.
Иерархия принципі төмен тұрған қызметкердің жоғары тұрған қызметкерге
бағынатындығын ... ... ... ... ... жоғары
тұрған басшылық алдында тек өзінің шешімдері мен әрекеттері үшін ... қана ... ... ... ... ... барлық қызметкерлердің
шешімдері мен әрекеттеріне жауапты болады.
Құзіреттіліктерді анықтау принципі басшылық саласындағы ... ... ... ... оны шешу үшін ... құқықтың да
берілуі кереке екендігін білдіреді.
Бақылаудың ауқымдылығы ... ... ... лауазым иесі
анықталған, бағынышты қызметкерлердің ұтымды сандарының қызметтері ... ... ... iсiне ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі және
кеден iсi мәселелерi бойынша уәкiлеттi ... ... ... асырады.
Қазақстан Республикасында кеден iсiне ... ... ... ... ... органы жүзеге ... ... ... ... ... заңды тұлға болып табылады және ол өз
құзыры шегiнде жұмыс iстейдi. ... ... ... кеден
органы туралы ереженi Қазақстан Республикасының Үкіметі бекiтедi.
Қазақстан Республикасының кеден кодексінің 2-ші бөлімі ... ... ... ... ... ... - ... кеден органдары - өз құзыреті шегінде ... ... ... іске асыруға қатысатын және кеден ісін
тікелей жүзеге ... ... ... ... заң
актілерінде көзделген өзге де ... ... ... ... ... ... ... жүйесін:
1) кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган;
2) ... ісі ... ... ... ... ... маңызы бар қалалар, астана) бойынша аумақтық ... әрі - ... ісі ... ... ... ... аумақтық
бөлімшелері);
3) кедендер;
4) кеден бекеттері;
5) Қазақстан Республикасының кедендік ... ... ... ... ... құрайды.
Кеден ісі саласындағы міндеттерді шешу үшін кеден ісі ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің шешімімен кеден
зертханаларын, кинология, оқу, есептеу орталықтарын және ... ... ... ... ... ісі мәселелері жөніндегі  уәкілетті орган заңды тұлға ... және ... ... ... ... ... ... жасайды.
Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері
және кедендер заңды тұлғалар болып табылады және ... ісі ... ... ... ... ережелер негізінде іс-әрекет жасайды.
Кеден бекеттері мен ... ... ... ... ... және ... ісі ... жөніндегі  уәкілетті орган бекітетін 
ережелер негізінде іс-әрекет жасайды.
Кеден ісі мәселелері ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес ... ... ... ... мен штат санын Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекіткен штат саны лимитінің шегінде кеден ісі мәселелері жөніндегі
уәкілетті орган ... ... мен ... ... ... және ішкі су ... органдарының танылу жалауы мен ... ... ... ... ... ... ... мен әуе кемелеріне кеден
органдарының танылу белгісі қойылады. Кеден органдарының танылу ... ... ... сипаттамасы мен қолданылу тәртібін Қазақстан
Республикасының Үкіметі бекітеді.
Кеден органдарының тиісті ... ... ... ... ... ... органының басшысын кеден iсi ... ... ... ... ұсынысы бойынша Қазақстан
Республикасының Үкiметi тағайындайды.
Кедендік бақылау Комитетінің заңды мекен-жайы:
Астана қаласы, Пушкин көшесі, ... ... ... - ... ... Қаржы министрлiгiнiң
Кедендік бақылау комитетi" мемлекеттiк мекемесi. Комитеттің қызметін
қаржыландыру тек ... ... ... ... Комитеттің
кәсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің ... ... ... ... тұрғысында шарттық қатынастарға кіруге құқығы жоқ. Егер
Комитетке заң актілерімен кіріс әкелетін ... ... ... ... онда ... ... алынған кіріс мемлекеттік бюджеттік кірісіне
аударылады.
Кеден органдарының қызметі:
1)           заңдылық;
2)           заң ... ... мен ... ... қамтамасыз ету,
сыртқы экономикалық және кеден ісі ... өзге де ... ... ... мен ... ... принциптерінде құрылады.
Кеден органдарының мақсаттары:
1)      Қазақстан Республикасының кеден саясатын әзірлеуге және ... ... өз ... ... ... Республикасының егемендігі мен
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
3)      орындалуын ... ... ... жүктелген Қазақстан
Республикасының кеден және өзге де ... ... ... ету;
4)      Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін
тауарлар мен көлік құралдарына қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген ... және ... емес ... ... ... ... сыртқы экономикалық және кеден ісі саласындағы  өзге ... ... ... мен ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден ... ... ... ... ... ... ресімдеу мен кедендік бақылауды жүзеге асыру ... ... ... ... ... шекарасы арқылы
тауар айналымын жеделдетуге жәрдемдесетін жағдайлар жасау;
8) өз құзыреті шегінде валюталық бақылауды жүзеге  асыру;
9) Қазақстан Республикасының ... ... ... ету және ... ... кеден ісі саласындағы
халықаралық шарттарын әзірлеуге ... шет ... ... және ... ... ... халықаралық ұйымдармен кеден ісі ... ... ... ... ... ... ... іске асыруға, кеден органдарының
материалдық-техникалық және ... ... ... ... өз ... ... ұлттық қауіпсіздікті қорғау,
адамның өмірі мен денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік шекарасында
радиациялық бақылау жүргізу;
13) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген өзге ... ... ... ... органдары:
1)           өз өкілеттігі шегінде осы Кодексте көзделген нормативтік
құқықтық актілерді шығаруға;
2)           мемлекеттік органдардан және шет мемлекеттер органдарынан,
сыртқы экономикалық және өзге де ... ... ... ісі саласына
қатысты қажетті ақпаратты, құжаттарды, мәліметтерді сұратуға және алуға;
3)           осы Кодексте және ... ... ... ... ... өз ... шегінде лицензиялауды және
лицензиаттардың лицензиялық талаптарды қамтамасыз ету жөніндегі қызметін
бақылауды жүзеге асыруға;
4)           ... ... заң ... сәйкес соттарға
талап қоюға;
5)           Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес құқық
бұзушылықтар ... ... ... ... деп ... келтірілген адамдарды
ұстауға және Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес фактілер
мен оқиғаларға ... ... ... және ... ... ... киноға және фотосуретке түсіруге;
7)           кеден ... ... ... Қазақстан
Республикасының тиісті халықаралық шарттары негізінде шет мемлекеттерге
жіберуге;
8)           ақпараттық жүйелерді, байланыс ... және ... ... ... ... ... құралдарын, сондай-ақ
ақпаратты қорғау құралдарын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
әзірлеуге, жасауға және ... ... ... ... ... ... ... функцияларды орындау үшін қаруды, арнаулы техникалық
және өзге де құралдарды қоса ... ... ... алуға құқылы.
Кеден органдарының міндеттері
Кеден органдары:
1)      сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушылардың кеден
ісі саласындағы заңды ... ... және ... ... ... ... ... органының және кеден органының лауазымды
адамдарының шешіміне,  әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдарды қарауға;
3)      өз өкілеттігі шегінде ... ... ... саудасы
мен экономикасын дамытуға жәрдемдесуге, Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы арқылы тауар айналымын жеделдетуге ықпал етуге;
4)      тауарлар мен ... ... ... ... ... ... өткізілуіне кедендік бақылау жасауды жүзеге
асыруға;
5)      Қазақстан Республикасының қылмыстық іс ... ... ... кеден ісі саласындағы қылмыстар туралы істер ... ... ... асыруға;
6)      Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы
заңдарында көзделген тәртіппен кеден ісі ... ... ... ... істерді қарауға және әкімшілік жазалар қолдануға;
7)      өз өкілеттігі шегінде сыртқы экономикалық және өзге де ... өз ... іске ... жәрдем көрсетуге;
8)    кедендік төлемдердің және ... ... ... алынуын және
республикалық бюджетке уақтылы аударылуын қамтамасыз етуге;
9)     мемлекеттік бюджетке белгіленген ... ... ... және ... сомаларын, сондай-ақ олар бойынша өсімақыны
кеден кодексінде белгіленген тәртіппен өндіріп алуға;
10)   Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялар, шешімдер,
рұқсаттар, біліктілік аттестаттарын беру туралы ... ... ... ... ... ... статистикасын
және арнаулы кедендік статистикасын жүргізуді жүзеге асыруға;
12)     мемлекеттің меншігіне айналдырылған тауарлар мен көлік құралдарының
сақталуын қамтамасыз ...  өз ... ... ... ... ... ... және кедендік бақылау аймағы ... ... ... ... ... ... ... кеден органдары
қызметінің қауіпсіздігін, кеден органдарының лауазымды адамдары мен олардың
отбасы ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге;
15) өз құзыреті шегінде кеден органдары лауазымды адамдарының тарапынан
болған құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және ... кесу ... ... ... ісі саласындағы құқық бұзушылықтардың жасалғандығы ... ... және ... ... асыруға;
17) өз құзыреті шегінде сот актілерін, прокурорлардың, сондай-ақ құқық
қорғау органдарының ... да ... ... тапсырмаларын орындауға,
оларға жекелеген іс жүргізу іс-әрекеттерін жасауға жәрдем көрсетуге;
18) ұлттық қауіпсіздік органдарымен және басқа да ... ... ... іс-қимыл жасай отырып, Қазақстан ... ... ... ... ету жөніндегі шараларды жүзеге
асыруға;
19) ... ... ... ... және өзге де ... ... ... анықтауда, олардың алдын алуда және жолын
кесуде салық қызметі органдарына және басқа да ... ... ... ... кодексімен белгіленген тәртіппен сыртқы экономикалық және
кеден ісі саласындағы  өзге де ... ... ... ... ... ... Республикасының кеден заңдарындағы ... ... ... уақтылы хабарландырып отыруды қамтамасыз етуге;
21) кеден ісі саласында келіп түскен сауалдар мен ұсыныстардың уақтылы
қаралуын және ... ... ... ... ... туындайтын өзге де іс-
әрекеттердің жасалуын қамтамасыз етуге;
22) ... ісі ... ... ... беруді жүзеге асыруға;
23) Қазақстан Республикасының кеден заңдарына сәйкес кедендік әкімшілік
жүргізуді жүзеге асыруға міндетті.
Кеден органдары Қазақстан ... заң ... ... де ... жүзеге асырады.
Кеден органдары Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес басқа
мемлекеттік ... ... ... ... бұзушылықтарды
анықтаған жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... материалдарды тиісті мемлекеттік
органдарға беруге міндетті.
Комитетті Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... тағайындайтын және қызметтен
босататын Төраға басқарады. Төрағаның Комитет төрағасының ұсынуы ... ... ... кіріс министрі қызметке тағайындайтын
және қызметтен босататын үш орынбасары болады. ... ... ... және басқарады және ... ... ... және оның өз ... жүзеге асыруына жеке жауап береді.
Осы мақсаттарда Төраға:
• өзінің ... мен ... ... ... ... мен ... белгілейді;
• заңдарға және Төраға бекітетін лауазымдар номенклатурасына сәйкес
Комитет жүйесіндегі ... ... ... және
қызметтен босатады;
• заңдарда белгіленген тәртіппен Комитет қызметкерлеріне тәртіптік жаза
қолданады;
• Комитеттің бұйрықтарына қол ... ... ... ... туралы ережелерді бекітеді;
• Комитетті мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда білдіреді;
• Заңдарға ... өзге де ... ... асырады.
Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау комитетінің ҚҰРЫЛЫМЫ:
Басшылық
• Кедендік кіріс басқармасы
• Кедендік бақылау басқармасы
... және ... ... ... ... ... жөніндегі
басқарма
• Энергия ресурстарына кедендік бақылауды ұйымдастыру басқармасы
• Ұйымдастыру-талдау басқармасы
• Кадр басқармасы
• Қаржы-шаруашылық басқармасы
• Кеден күзету мен режимі ... ... алып жүру ... ... ... ... ету ... Республикасы кеден органы қызметкерлерінің лауазым иелерінің
құқықтық мәртебелері, 2003 ... 5 ... ... ... ... ... 69 ... 505-бабы кеден органдарындағы
қызмет туралы ... ... яғни ... ... қызмет
Қазақстан Республикасының заң актілеріне ... ... ... ... және ... ... ... қорғау
органдарының функцияларын іске асыру жөніндегі кәсіби ... ... ... ... ... ... ... арнаулы
түрі болып табылады. Кеден органдарында қызмет ... ... ... және осы ... ... ... бөлігінде Қазақстан
Республикасының мемлекеттік қызмет туралы және еңбек туралы заңдарымен
реттеледі.
Өзінің ... ... ... кәсіби қасиеттері, өзіне жүктелген
міндеттерді орындауға денсаулық жағдайы, дене ... ... және ... жµнінен қабілетті, кеден органдарына қызметке қабылданған Қазақстан
Республикасының  әрекетке қабілетті азаматтары кеден органдарының лауазымды
адамдары болып ... ... ... ... үшін:
1) қызметке жарамдылығы туралы медициналық қорытындының болуы;
2) міндетті арнаулы тексерудің болуы;
3) ... ісі ... ... ... ... ... талаптарына сәйкес болу қажет.
Кеден органдарына қызметке орналасқаннан ... ... атақ ... айға ... ... мерзімі белгіленеді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет ... ... ... ... сондай-ақ жағымсыз себептермен мемлекеттік
қызметтен босатылған ... ... ... ... ... Республикасының кеден органдарындағы қызмет шыққан ... және ... ... ... ... ... тiлiне,
дiнге көзқарасына, сенiмiне немесе кез келген өзге де ... ... дара ... ... ... ... етiлуi,
заң алдындағы теңдiк қағидаттарына құрылады.
Қазақстан Республикасы кеден ... ... ... ... ... ететін, белгiленген тәртіппен арнаулы атақ ... ... ... ... Кiшi, орта және аға ... ... ... берудiң тәртiбi осы ережемен айқындалады.
Қазақстан Республикасында кеден iсiне ... ... ... Үкiметі мен кеден iсi мәселелерi жөніндегі уәкiлеттi
мемлекеттік орган жүзеге ... ... ... ... iсiне
тiкелей басшылықты Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кiрiс министрлiгiнiң
Кеден комитеті жүзеге ... ... ... ... комитетінiң төрағасы
басқарады.
Қазақстан Республикасы кеден ... ... ... ... ... ... Конституциясын, кеден кодексі, өзге
де нормативтік құқықтық кесiмдердi, сондай-ақ жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... ... Республикасының
Президентi бередi. Кішi, орта және аға басшы ... ... ... ... ... ... Кеден органдарында қызмет атқаратын
лауазымды адамдарға мынадай арнаулы атақтар берiледi:
кішi басшы құрам:
• кеден ... ... ... ... аға ... басшы құрам:
• кеден қызметiнiң кiшi лейтенанты;
• кеден қызметiнiң лейтенанты;
• кеден қызметiнiң аға лейтенанты;
• кеден қызметiнiң капитаны;
аға басшы ... ... ... ... кеден қызметiнiң подполковнигi;
• кеден қызметiнiң полковнигi;
жоғары басшы құрам:
• кеден қызметiнiң генерал-майоры;
... ... ... ... кеден органдарының лауазымды адамдары үлгiсiн
Қазақстан ... ... ... нысанды киiммен қамтамасыз
етіледi. Кеден органдары лауазымды адамдарының нысанды киiмдi кию ... iсi ... ... уәкiлетті мемлекеттік орган белгiлейдi.
Лауазымды адамдарға жеке басы мен өкiлеттiгiн ... ... ... куәлiк берiледi.
Кеден органдары лауазымды адамдарының арнайы даярлықтан өткеннен кейiн
белгiленген тәртiппен оқпен ... қару алып ... және ... ... Республикасы кеден органдарының қызметіне, әдетте, мiндеттi
әскери қызметiн атқарған, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... жеке ... моральдық, iскерлiк,
кәсiби қасиеттерi, денсаулық жағдайы мен дене бiтiмi, бiлiм деңгейi бойынша
өзiне ... ... ... ... ... ... азаматтары ерiктi негiзде қабылданады.
Қазақстан Республикасының кеден органдарына кіші ... ... ... 30 жастан аспаған, кемiнде орта бiлiмi бар азаматтар
қабылданады. Орта және аға басшы құрам ... ... ... бар ... аспаған азаматтар қабылданады. Нақты жағдайларда жас мөлшерi цензi
Кеден комитетi ... ... ... Орта және аға ... құрам
лауазымдарына жұмыс тәжiрибесi мен іскерлiк қасиетi бойынша өзiне жүктелген
мiндеттердi орындауға ... ... ... ... бейiнi
бойынша жақын орта арнаулы бiлiмi бар және жоғары оқу ... ... ... азаматтар қабылдануы мүмкін. Кеден ... ... ... ... ... ... полициясы комитетiнен,
Iшкi iстер органдарынан, Қазақстан ... ... ... Республикалық ұланнан бұрын босатылған және қайта қабылданатын
азаматтар үшiн жас мөлшерiне ... ... ... ... ... орта және аға ... ... лауазымдары заңдарда белгіленген
тәртiппен тағайындау арқылы атқарылады. Қазақстан ... ... ... мамандармен жасақтау және ... ... ... ... ... комитетi арнаулы бастапқы оқуды, дене
күшiн, арнаулы құралдар мен ... ... ... ... ... ... ... мерзiмдi тексерудi қамтитын кәсiби
даярлықты; оқу орындарында, оның iшiнде Қазақстан Республикасынан тысқары
жерлерде ... ... ... және ... ... заңнамасына сәйкес бiлiктілiгiн арттыруды және қайта
даярлауды ... ... ... болған жағдайларда Кеден комитетi
төрағасының шешiмi бойынша кеден органдарының орта және аға ... ... ... қаржы органдары мамандарының, ... және ... оқу ... оқытушыларының қатарынан бұрын
кеден органдарының кадрларында тұрмаған, 40 ... ... ... ... Бұл ... ... ... органдары қызметiнде қызмет
өткерген жылдары үшiн пайыздық үстемеақы төлеу мен зейнетақы ... ... ... ... жұмысының стажы, оның ішінде аспирантурада,
докторантурада ... ... ... Бұл адамдарға тиiстi арнаулы
атақтар жоғарыда көрсетілген ережеде көзделген тәртiппен берiледi.
Кеден органдарына ... ... ... ... түрде
қызметке жарамды екенін анықтау үшін әскери-дәрiгерлiк ... ... ... ... қабылдау азаматтардың міндетті
арнаулы тексеруден өтуi шартымен жүзеге асырылады.
Азаматтарды Қазақстан Республикасының кеден ... кiшi, орта ... ... ... ... қызметке қабылдау Кеден комитетiнiң
төрағасы берген құқыққа сәйкес кеден органы ... ... ... ... Бұйрық адамға қолы қойғызылып хабарланады. Кеден
органдарының лауазымды адамдары қызметi бойынша тiкелей бағынатын бастықтар
басшы, тiкелей ... ... ... ... белгiленген тәртiппен әрекетке қабiлетсiз немесе ... ... деп ... сот ... бiр ... ... ... лауазымдарды атқару құқығынан
айырса;
• медициналық мекеменiң қорытындысына сәйкес лауазымдық өкiлеттігiн
орындауға кедергi келтiретiн ... ... ... ... мен ... ... ... жеке басының, топтың
және өзге де қызметтік емес мүдделерге пайдалануға әкеп соғуы мүмкiн
іс-әрекеттерге жол ... ... ... ... ... ... ... өзiне қабылдаудан бас
тартса;
• Қазақстан Республикасының кеден органдарына ... ... ... жыл ... ... ... ... бұзушылық жасағаны үшiн
тәртіптiк жауапқа тартылса;
• қызметке орналасар алдындағы бiр жыл iшiнде сот тәртiбiмен ... ... үшiн ... ... тартылса;
• кеден органдарына қызметке орналасар кезге дейiн оның өтелмеген немесе
заңнамада белгiленген тәртiппен ... ... ... ... ... ... ... қабылдана
алмайды.
Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдары өздерiнiң
мәртебесi мен соған негiзделген беделiн жеке ... ... ... өзге ... ... пайдалануға әкеп соғуы мүмкін iс-әрекеттерге жол
бермеу мақсатында ... ... ... ... ... ... ... шектеулердi қабылдамау кеден органдарына
қызметке қабылдаудан бас тартуға не кеден ... ... ... ... ... органдарының лауазымды адамдарының,
оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтi ... ... ... ... ... ... кәсiпкерлiк қызметтi
жүзеге асыруға, коммерциялық ұйым басшы ... ... ... ... кiруге, сондай-ақ өзге де ақы төленетiн қызметпен айналысуға
құқығы жоқ.
Кеден органының лауазымды ... өзi ... ... не оған ... ... ... мемлекеттiк органда үшiншi тұлғалардың
iстерi бойынша өкiл бола ... ... ... кеден органдарында қызметке
тұрғанға дейiн кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асырған, не ол ... ... ... немесе байқау кеңесiнiң құрамына кiрген ... ... ... ... ... ... ... өзге адамға
сенiмдi бақылауға беруге ... ... ... ... ... ... ... мiндеттерiн орындауға байланысты
жеке басының, топтың ... өзге де ... емес ... ... ... жағдайларды қоспағанда, мүдделi жеке ... ... ... ... пайдалануға құқығы жоқ. Қазақстан Республикасы
кеден органдарының ... ... ... ... мен ... ... қоғамдық бiрлестiктердi құруға және олардың қызметiне
қатысуға тыйым салынады. Қазақстан ... ... ... ... ереуiлдер ұйымдастыруға және оларды өткiзуге тыйым
салынады. Кеден органдарының өзара жақын туыстықтағы ... ... ... ... ... ... ... ерлi-зайыптылардың аға-iнiлерi, апа-сiңлiлерi, ... ... ... ... ... ... ... болса,
заңнамада көзделген жағдайлардан басқада, кеден органында қызмет атқаруға
тыйым салынады.
Кеден органдарына алғаш рет ... ... ... ... ... мен ... қызметiне қарай ұзақтығы үш ... ... ... ... ... ... Бұл жағдайда кандидат тиiстi
қызметке арнаулы атақ ... ... және ... тәлiмгер
тағайындалады. Сынақ мерзiмi кезiнде кандидат ... ... ... ... ... ... ... мiндетiн орындайды және құқықтарын
пайдаланады. Сынақ мерзiмi кезiнде ... ... ... ... ... ... ... кеден органдарының лауазымды
адамдары үшiн еңбек сiңiрген жылдарына пайыздық үстеме ақы ... ... ... ... ... ... органдарындағы қызмет стажына
есептеледi.
Кеден органдарының лауазымды адамдары, заңнамаға сәйкес, лауазымдарды
қоса атқаруға не уақытша болмаған жоғары ... ... ... ... құқылы болады.
Атқарып жүрген қызметiне сәйкестігiн, кәсiби даярлығы, құқықтық
мәдениетi деңгейiн айқындау ... ... ... ... ... ... үшiн аттестация өткiзiледi. Кеден
органдарының ... ... ... Республикасының кеден
органдарындағы қызметінiң әр үш жылы ... бұл ... ... ... алты ... ... ... өтедi. Жүктi әйелдердi қоспағанда,
кеден органдарының барлық лауазымды адамдары аттестациялауға жатады. Кеден
органдарына қызметке алғаш рет ... ... үзiп ... ... ... ... ... үздiксiз қызметiне үш жыл
толғаннан ... ... ... ... ... ... iссапарда болған кеден органдарының лауазымды адамдары, сондай-
ақ дәлелдi себептер бойынша болмаған ... ... ... кейiн
аттестациядан өтедi. Жүргізiлген аттестациялаудың негізiнде аттестациялық
комиссия:
• атқарып жұрген қызметiне сай;
• белгiленген мерзiмде ... ... ... ... ... ... сай емес ... шешiм шығарады.
Қайта аттестациялау бастапқы аттестациялау жүргiзілген алты айдан
кейiн өткiзiледi. Бұл ретте мына ... ... ... атқарып жүрген қызметiне сай;
• атқарып жүрген қызметiне сай емес.
Аттестациялық комиссияның ... адам ... ... ... сай
еместiгі туралы қорытындысының негiзінде кеден органының бастығы бiр айдың
ішінде Қазақстан Республикасы кеден органдарындағы қызметін тоқтатуы ... ... ... ... ... заңнамада белгiленген тәртіппен
аттестациялық комиссияның шешiмiне шағымдануға құқылы.
Кеден ... ... ... ... ... ауыстыру:
1) жоғары тұрған қызметке - жұмысын ... ... ... ... ... пайдалану үшiн, ұйымдастыру-штаттық iс-шаралар өткiзуге
байланысты тағайындау тәртiбiмен;
2) маңызы бiрдей қызметке - ... ... және ... ... ... орынды пайдалану үшiн, үйымдастыру-штаттық ... ... ... олардың тiкелей және тура бастықтарының
келiсiмiмен өтiнiштерi бойынша;
3) төмен ... ... - ... ... қызметке ауыстыру мүмкiн
болмаған жағдайда, лауазымды адамның келiсiмiмен, штат саны ... ... ... органын немесе бөлiмшесiн қайта ... ... ... ... ... ... ... жүргізiледi.
Өзге қызметке ауысқан кезде негізгi немесе ұқсас мамандық бойынша не
тәжiрибесiне сәйкес жұмыс, ал қажет ... ... ... ... адамын ол үшiн жаңа мамандық бойынша қызметке пайдалану
қамтамасыз ... ... оны ... ... ... қайта
даярлау мұрындық болуы мүмкін. Ауыстыру, оның негiздемесi көрсетiле отырып,
кеден органы бастығының бұйрығымен ресiмделедi. Кеден ... ... ... лауазымды адамдары кейiн қызметтік бiлiктiлiгi, жұмыс
тәжiрибесi, ... және жеке ... ... ... ... ... ... бойынша жоғарылай алады.
Оған қатысты қылмыстық iс қозғалған және аталған қылмыстық iс бойынша
сот шешiм қабылдақанқа ... ... алу ... ... кесу ... ... органының лауазымды адамы қылмыстыє iс жүргiзу
заңнамасында белгiленген тәртiппен тергеу кезеңiнде ... ... ... ... ... қызметтік мiндеттерiн орындаудан
шеттету кезеңiне ақшалай ұстау сақталмайды.
Кеден органдарының лауазымды ... ... ... ... ... ... ... Бұл ретте олардың өз мiндеттерiн үзбей
орындау мерзiмi, әдетте, үш айдан аспайтын ... ... ... ... саны ... кезде кеден органдарының лауазымды адамдары заңнамаға
сәйкес шығару жәрдемақысы төлене отырып, бiр айдан аспайтын ... ... ... ... ... ... ... қызметiнен
босатылуы мүмкiн. Кеден органдарының резервiндегi аталған адамдардың
қызметінiң тәртібiн Кеден ... ... ... ... ... ... органының лауазымды адамын қызметке орналастыру мәселесi
шешiледi. Аталған ... ... ... және қызметке орналастырылуына
мүмкiндiк болмауына ... ... адам ... тәртiппен
босатылуға жатады. Лауазымды адамның уақытша еңбекке жарамсыздығы парағымен
куәландырылған, емделуде ... ... жыл ... және ... ... ... ... органы лауазымды адамының кадрлар
резервiнде болу мерзiмiне есептелмейдi. Лауазымды ... ... ... ауыстыру, тиiстi кеден органдары немесе бөлiмшелерi басшыларының
жазбаша келiсiмi бойынша, маңызы бiрдей не жоғары тұрған ... ... ... ... ... арнаулы атақ ... ... ... көзқарасы, еңбек сiңiрген жылдары, атқаратын
штаттық қызметі ... ... ... жеке ... берiледi.
Дәйектілiгіне қарай, арнаулы атақ беру алғашқы және кезектi болып бөлінедi.
Егер аға ... ... ... алғаш рет қабылданған азаматтарға, егер
олардың неғµрлым жоғары ... ... ... ... ... ... ... жоғары емес алғашқы арнаулы атақ берiлуi мүмкiн. Қазақстан
Республикасы Қарулы Күштерiнiң ... ... ... ол кеден
органдары басшы құрамының лауазымына тағайындалғаннан ... онда бар ... ... емес атақ берiледi. Кiшi, орта және аға ... ... ... ... ... атақ - ... штаттық қызметі бойынша
көзделген атаққа сәйкес болған кезде және оның ... ... ... ... белгiленген мерзiмiнiң аяқталуы бойынша ... ... ... ... атақ ... ... ... шарттарын белгiлеуге тыйым салынады.
Кеден органдарының лауазымды адамдары үшiн арнаулы атақтарда
еңбек ... ... ... ... кеден қызметiнiң прапорщигi - 5 жыл;
2) кеден қызметiнiң кішi лейтенанты - 1 ... ... ... ... - 2 ... ... ... аға лейтенанты - 2 жыл;
5) кеден қызметінiң капитаны - 3 жыл;
6) кеден қызметiнiң майоры - 4 ... ... ... ... - 5 ... қызметiнiң аға прапорщигi, ... ... ... сондай-ақ жоғары басшы құрам атақтарында ... ... ... ... ... ... алғашқы арнаулы атақ - кеден
қызметінiң лейтенанты оқу мерзiмi төрт жыл және одан да көп ... ... ... кейiн берiлген және кеден органдарында оқу ... ... ... ... мамандық бойынша қызмет атқарып жүрген лауазымды
адамдары үшін, кеден қызметiнiң лейтенанты атағындағы қызмет өткеру мерзiмi
бiр жыл ... ... ... кішi лейтенанты алғашқы арнаулы атағы:
1) кішi басшы құрамның лауазымындағы арнаулы орта оқу орнын ... орта ... ... ... ... ... органдарының
лауазымды адамдарына;
2) тектес мамандық бойынша арнаулы орта оқу орнын ... және ... ... ... ... ... ... қызметінiң лейтенанты арнаулы атағы:
1) арнаулы атақтағы қызмет өткерудiң белгiленген мерзiмi аяқталғаннан
кейiн кеден қызметінiң кiшi ... ал ... оқу ... бұл ... ... ... ... қарамастан;
2) жоғары білiмi бар, және орта, аға басшы құрамдардың лауазымдарына
тағайындалған азаматтарға берiледi.
Орта және аға басшы құрамдардың ... ... ... ... ... атақтарын, оның алдындағы қызмет өткерген жылдарының
белгiленген ... ... ... тиiстi кеден органдары немесе
бөлiмшелерi бастықтарының ұсынуы бойынша, Кеден ... ... ... ... құрамның арнаулы атақтарын, ... iсi ... ... ... ... ... ұсынуы бойынша, Қазақстан
Республикасының Президентi бередi. Кезектi арнаулы атақ қызметте ... қол ... және ... ... ... ... ... тұрінде, оның алдындағы атақта қызмет ... ... ... ... немесе атқаратын штаттық лауазымы
бойынша көзделген арнаулы атақтан бiр саты жоғары берiлуi мүмкiн. Арнаулы
атақ ... ... ... ... ... ... көзделген атақтың
шегiнде, ал кеден органдарының ғылыми дәрежесi немесе ғылыми атағы бар
лауазымды ... ... ... ... ... ... лауазымы
бойынша көзделген арнаулы атақтан бiр саты ... ... ... ... арнаулы атақтар оның алдындағы арнаулы атақта еңбек сіңіру
жылдарының белгiленген мерзiмiнiң кемiнде жартысы ... ... ... ... ... ... ... көзделгендiгiне сәйкестігі
жағдайында берiледi. Атқаратын лауазымы бойынша көзделген арнаулы атақтан
бiр саты жоғары кезектi арнаулы атақ оның ... ... ... ... ... кемiнде бiр жарым мерзiмi аяқталғаннан кейiн берiледi.
Бұл ретте арнаулы атақтарды мерзiмiнен бұрын және бiр саты ... ... ... ... қызметтің бүкiл кезеңінде екi реттен артық
жүргізiлмейдi. Жасы денсаулық жағдайы бойынша ... ... ... ... ... есеппен алғанда 20 және одан көп ... ... бар ... ... лауазымды адамдарына босатумен бiр
мезгiлде кеден қызметiнiң полковнигіне дейiн қоса алғанда ... ... ... мүмкiн. Арнаулы атақта еңбек сiңiру мерзiмi осы атақты беру
туралы ... қол ... ... ... ... ... ... атағы бар орта басшы ... ... ... ... ... адамдары орта басшы құрамның
алғашқы арнаулы атағын беруге, бар ... ... ... ... қарамастан, ұсынылады.
Кеден органы кадрларының резервiнде ... ... ... ... оларға қатысты қызмет тәртiбiн бұзу фактiлерi бойынша қылмыстық
iс қозғалған ... ... ... ... жатқан лауазымды адамдарды
кезектi арнаулы атақтар беруге ұсыну тиiсiнше қызметке тағайындағанға,
тәртiптік жаза алынып тасталғанға, ... ... ... қылмыстық iс
тоқтатылғанға дейiн немесе ... ... ... дейiн
жүргiзiлмейдi.
Кезектi арнаулы атақты берудi кешiктiрудiң себептерi Кеден комитетi
айқындайтын тәртiппен ... ... ... және кеден органының
лауазымды адамына жеткiзiледi. Бағынысты адамды кезектi арнаулы ... ... ... ... ... ... ... жауаптылықта
болады. Қазақстан Республикасының кеден органдарындағы ... ... ... ... ... ... ... қызметтік
мiндеттерiн орындау және Қазақстан Республикасының заңнамасында, ... ... ... ... ... ... комитетi төрағасының
бұйрықтарында белгіленген өздерiндегi өкiлеттiктердi жүзеге асыруы ... пен ... ... ... ... орындағаны және қызметте қол ... ... үшiн ... ... ... адамдарына көтермелеудің
мынадай түрлерi:
1) бiр жолғы ақшалай сыйақы беру;
2) алғыс жариялау;
3) бағалы сыйлықпен марапаттау;
4) ... ... ... қызметi үшiн" өңiрлiк белгiсiмен
марапаттау;
5) Құрмет грамотасымен марапаттау;
6) ... ... ... ... ... ... белгiсiмен
марапаттау;
7) кезектi арнаулы атақты мерзiмiнен бұрын беру;
8) атқаратын штаттық лауазымы бойынша көзделгеннен бiр саты ... атақ беру ... ... ... ... ... ... мерзiмiнен бұрын
алу қолданылуы мүмкiн.
Қызметтік борышын орындау кезiнде көрсеткен қаhармандығы мен ерлiгi,
басқа да ерекше еңбегi үшiн ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік наградаларымен марапатталуға
ұсынылуы мүмкiн.
Қызметтік ... ... үшiн ... ... ... ... мынадай түрлерi:
1) ескерту;
2) сөгiс;
3) қатаң сөгiс;
4) қызметiне толық сәйкес келмейтінi туралы ескерту жасау;
5) кеден органдарынан босату қолданылуы мүмкiн.
Көтермелеу мен ... ... ... ... құқықтардың
шегiнде тiкелей бастықтар қолданады.
Көтермелеу мен тәртiптiк жаза ... ... ... ... ... көтермелеу мен тәртіптiк жаза туралы қолы
қойылып, жеке ... тиiс. ... ... ... ... ... ... қызметтік тергеу жүргiзiледi. әрекет жасаған адамнан
жазбаша түсiнiктеме талап етiлуi тиiс. Әрекет ... ... ... бас ... жаза ... үшiн ... бола алмайды.
Тәртiптік жаза қолдану кезiнде:
1) әрекеттiң мазмұны мен сипаты;
2) әрекет жасалған кездегi жағдай;
3) жасалған әрекет әкеп соқтырған ... әкеп ... ... ... оны ... ... ... бұдан бұрынғы мiнез-құлқы;
5) лауазымды адамның жеке басын сипаттайтын өзге де ... ... ... ... лауазымды адамына тәртiптiк
жаза заңнамада белгіленген жағдайда және шарттарда қолданылады. Егер ... ... ... бастықтың пiкiрiнше, оның құқықтарының шегінен
тысқары көтермелеу шараларын немесе тәртiптiк жаза ... ... ... ол бұл ... ... тұрған бастықтың алдында өтiнiш жасайды. Жоғары
тұрған басшының, егер ... ... ... ... ... ... төмен тұрған бастық қолданған тәртiптік ... ... ... неғұрлым қатаң жаза қолдануға құқығы бар. ¤зiне берiлген
көтермелеу және тәртіптік жаза ... ... ... ... ... ол үшiн тәртiптiк жауаптылықта болады, ал ... жаза ... ... ... жоғары тұрған бастық жояды.
Кеден органының лауазымды адамы өзiне қолданған тәртiптiк жазаға
жоғары тұрған ... ... не ... ... құқылы. Кеден органы
қызметiнiң тәртiбiн Кеден комитетi белгiлейдi. Қажет болған жағдайда кеден
органдарының лауазымды адамдары ... ... ... ... тыс, ... ... ... демалыс және мереке күндерi
қызметтік мiндеттерiн орындауға тартылуы мүмкiн.
Кеден органдарының ... ... үшiн ... қамту сақтала
отырып, демалыстардың мынадай түрлерi белгіленедi:
1) жыл ... ... ... ... пайдаланбаған лауазымды адамдарын
жұмыстан босатқан жағдайларды қоспағанда, демалыстарды ақшалай ... жол ... ... ... лауазымды адамының қалауы бойынша
жыл сайынғы ақы ... ... ... ... мүмкiн. Кеден
органдарының лауазымды адамдарына жалақысы ... ... ... ... ... лауазымды адамдарына дем алатын жерге бару және
қайту уақыты есептелместен ұзақтығы 30 күнтiзбелiк ... ал ... ... (1500 метр және одан да биiк) ... ... ... ... айқындайтын, Қазақстан Республикасының ауа-райы
жағдайы ауыр және қолайсыз жерлерiнде қызмет атқаратын кеден ... ... ... ... ... ... ... төлену арқылы, 45 күнтiзбелiк күндiк ақы төленетiн жыл сайынғы
демалыс ... Жыл ... ... ... органының әрбiр лауазымды
адамына, жыл сайынғы демалыстардың жоспарларына сәйкес, күнтiзбелiк ... ... ... және ... ... ... ... белгіленген үстеме
ақы мен төлемдер сақтала отырып берiледi. Мұндай демалыста болған уақыт
арнаулы ... ... ... ... ... ... ... жылдары
үшiн пайыздық үстеме ақы белгілеу және зейнетақы тағайындау үшiн ... ... ... кеден органдарының лауазымды адамдарына
еңбекке ақы төлеу лауазымдық ... ... ... ... қызмет
өткерген жылдары үшiн жалақыдан, ... ... ... өзге де ... ... мен төлемдерден тұрады. Кеден
органдарының лауазымды ... ... ... ... үшiн лауазымдық
жалақысына үстеме ақы алуға құқық беретін жұмыс стажына ... ... ... Республикасының ұлттық қауіпсiздiк, iшкi ... ... ... ... ... Күзет
қызметiнде қызмет атқарған уақыты;
2) бұрынғы КСРО мен Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... Республикалық ұланда, Қазақстан
Республикасының iшкi әскерлерiнде және ... да ... ... ... ... ... 1992 ... 1 қаңтарға дейiнгi Қазақстан Республикасының партия,
кеңес, кәсiподақ және комсомол ... ... ... ... ... ... адамдарына зейнетақы тағайындауға құқық
беретiн жұмыс стажына қызметтегi үзiлiстерге қарамастан:
1) ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер, прокуратура органдарында, ... ... ... ... ... атқарған уақыты;
2) бұрынғы КСРО мен Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде (Кеңес
Армиясы мен әскери-Теңiз Флотында), ... ... ... iшкi әскерлерiнде және басқа да ... ... ... ... уақыты;
3) 1992 жылғы 1 қаңтарға дейiнгi Қазақстан Республикасының партия,
кеңес, кәсiподақ және ... ... ... iстеген уақыты;
4) егер лауазымды ... ... ... ... ... үкiметiнiң орталық органдарына қызметке
жiберiлген болса, ... ... ... ... ... уақыты
есептеледi.
Кеден органдарының лауазымды адамдары мемлекеттік бюджеттің қаражаты
есебiнен мiндетті мемлекеттік жеке сақтандыруға ... ... ... ... ... ... орындауына байланысты қаза тапқан
(қайтыс болған) жағдайда, қаза тапқан (қайтыс болған) ... ... ... ... ... ... өтемi төленбеген жағдайда,
мемлекеттік бюджеттің қаражатынан соңғы атқарған лауазымы ... бiр ... ... ... ... төленедi. Қазақстан Республикасы кеден
органдарының лауазымды ... ... ... ... ... ... орындауына байланысты мертiгумен не
денсаулығының өзге де ... ... зиян үшiн ... ... ... жағдайда – отбасы мүшелерiне) ай сайынғы өтем төлемi,
денсаулығының зақымдануынан ... ... ... ... ... ... заңнамасында белгiленген тәртiппен және шарттарда
жүргізіледі.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... орындауына байланысты, ол үшiн өзiнiң қызметтiк ... әрi ... ... ... бермейтiн, мертiккен не денсаулығы өзге
де зақымданған ... ... ... ... ... төленбейтін жағдайда
мынадай мөлшерде бiр жолғы жәрдемақы төленедi:
1) 1 немесе 2 топ мүгедегiне - бес жылдық ... ... 3 ... ... - екi ... ақшалай табысы;
3) мүгедектiгi белгiленбестен еңбек қабiлетін жоғалтудың тұрақтылығы
анықталған ... - ... ... ... ... ... ... адамы қызметтік мiндеттерiн орындауы кезiнде
мүгедектiкке душар етпеген ауыр мертiгу ... ... ... ... ... оған үш ... ... табысы, жеңiл-желпi
мертiккен жағдайда - айлық табысы мөлшерiнде сақтандыру ... ... ... ... кеден органы лауазымды адамының қаза табуы
(қайтыс болуы), жаралануы ... ... ... қызметтiк
мiндеттерiн орындауға байланысты емес ... ... ... ... сомасы төленбейдi. Қазақстан Республикасы кеден
органының лауазымды адамы өзiнiң ... ... ... қаза ... ... ... ... қаза тапқан (қайтыс болған)
адамның отбасына есепке алған кезде болған негiздемелерде, бiрақ лауазымды
адам қаза тапқан күннен бастап бiр ... ... ... үй алаңын
алу құқығы сақталады. ... ... ... ... ... қаза ... ... адамдарын жерлеу үшiн олардың үш айлық ақшалай
табысы мөлшерiнде бiр жолғы ақшалай ... ... ... ... ... ... ... соғысқа қатысушыларға
теңестiрiлген адамдар, интернационалшы-жауынгерлер, ... қаза ... ... ... ... ... ... асыруға байланысты
алған жараның, контузияның, мертiгудiң немесе ауруға ... ... ... ... ... ... мүшелерi Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес, олардың ... ... ... үй ... ... өздерi тұратын үй-жайларды
меншiгiне алады. Тұрғын үй жағдайларын ... ... ... ... ... жеке ... үй салу үшiн ... Республикасының
заңнамасына сәйкес жер учаскесi берiледi.
Кеден органдарында қызметтi ... ... ... ... өз еркiмен жұмыстан босау;
2) келiсiм-шарт мерзiмiнiң аяқталуы не ... ... ... ... ... ... ... өзiнiң табысы мен мүлкi туралы қасақана жалған
мәлiметтер беруi;
4) заңнамада белгіленген мiндеттер мен шектеулердi сақтамау;
5) меншiк құқығы мен ... ... ... ... ... ... ... азаматтығын жоғалту;
7) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасау;
8) аттестаттаудың терiс ... ... ... өзге де ... негiз болып табылады.
Кiшi және орта басшы ... ... ... бар ... ... ... 45 ... толғанға дейiн кеден органдарында
қызметте бола алады.
Орта және ... ... ... ... ... бар кеден
органдарының лауазымды адамдары, оларға берiлген арнаулы атақтарға орай,
мына жасқа толғанға дейiн кеден ... ... бола ... кеден қызметiнiң подполковнигiне дейiн - 45 жас;
2) кеден қызметiнiң полковнигi - 50 ... ... ... ... және ... қызметiнiң генерал-
лейтенанты - 55 жас.
Кеден органдарының лауазымды ... ... ... ... ... көзделген тәртiппен жүзеге
асырылады. Кеден органдарының лауазымды адамдарына зейнеткерлікке шыққаннан
кейiн олар ... ... ... ... медициналық қызмет көрсетiлу
құқығы сақталады. Қызметтен ... ... және штат ... қысқаруы
бойынша босатылатын кеден ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес бiр ... ... ... ... ... адамдарының соғыс уақытында және төтенше жағдай
енгiзiлген ... ... ... ерекшелiктерiн Қазақстан
Республикасының Үкiметi айқындайды. Кеден органдарында қызмет ... және ... ... ... ... ... ... және кеден iсi мәселелерi жөнiндегi уәкiлетті ... ... ... ... ... ... ... бұзғаны, оның
iшiнде кеден органдары лауазымды адамдарының құқықтық және әлеуметтiк
қорғалу ... ... үшiн ... ... Қазақстан
Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде белгiленген жауаптылықта болады.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен
көлік құралдарын өткізуші не ... ... ... ... ... ... ... кедендік бақылау үшін қажетті ... ... ... және ... және ... ... кеден
органдарына беруге міндетті.
Кеден органы кедендік бақылау үшін қажетті құжаттар мен ... және ... ... ... алуға құқылы.
Кедендік бақылауды жүргізу үшін кеден ... ... ... ... ... мен банк ... ... жүзеге асыратын ұйымдардан жүзеге асырылатын ... ... ... бойынша ақша операциялары туралы ... ... ... құқылы.
Тауарлар мен көлік құралдары шығарылғаннан кейін кедендік бақылауды
жүзеге асыру мақсатында ... ... осы ... және ... ... сыртқы экономикалық операцияларға қатысты, ал
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелінетін ... мен ... ... осы ... және ... құралдарымен жасалатын
кейінгі операцияларға қатысты ... ... ... және ... да ақпаратты, оның ішінде электронды ... ... ... ... және ... ... ... қатысы бар немесе көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге иелік
етуші кез келген тұлғадан сұратуға және алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... және өзге де ... ... банктер мен банк
операцияларының жекелеген түрлерін ... ... ... ... ... ... органдар, нотариустар кеден органдарының сұрау
салуы бойынша оларға Қазақстан Республикасының заң ... ... және ... кедендік бақылау үшін қажетті ... ... ... хабарлауға міндетті.
Тұлғалар және кеден органдары кедендік бақылау үшін ... ... ... ... сәйкес тауарлар мен көлік құралдарының кедендік
бақылауда болуы аяқталған кезден бастап кемінде бес жыл ... ... ... мен кедендік бақылаудағы тауарларға қатысты кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыратын өзге де ... ... ... ... операциялар жүргізілген жылдан кейін бес жыл бойы ... ... ... ... ... ... декларация мен өзге де
құжаттарды тексеру және тауарларды кедендік ... ... ... ... ала операциялар және өзге де ... ... ... ... ... декларацияның ресімделуінің дұрыстығына және
ұсынылған құжаттардың ... ... ... ... ... ... ... үшін қажетті ... ... ... тексеруді және тауарлар мен көлік
құралдарын кедендік ... ... ал ... ... ала, уақытша ,
толық емес декларациялау кезінде жүктің ... ... ... тексеруді кеден органдары тауарларды шығару үшін қажетті барлық
құжаттар табыс етілген жағдайда, кеден органы ... ... ... ... екі ... ... ... жүзеге асырады.
Аталған мерзімді - жүктің ... ... ... кезден
бастап он жұмыс күніне дейін, ал тауарларды теңіз, ішкі су ... ... ... ... ... ... ұзартуға декларантқа
тапсырылатын кеден органы басшысының ұзарту себептері көрсетілген жазбаша
рұқсатымен жол ... ... ... ... ... тауарлардың атауының, шыққан
жерінің, саны мен құнының жүктің ... ... және ... үшін ... ... көрсетілген мәліметтерге
сәйкестігін анықтау үшін ... ... ... Егер кеден
органдарына тауарлардың олар туралы мәліметтерге сәйкестігін анықтау үшін
қажетті операцияларды жүргізуге мүмкіндік бермейтін бір ... ... ... ... әртүрлі тауарлар ұсынылса және мұндай тауарларға қатысты ... ... ... бөлу ... ... орамаларына
таңбалау жасалмаса және тауарлардың ілеспе құжаттарында орап-түю ... ... ... ... ... тауарларды кедендік тексеріп
қарау мерзімі ... ... ... осы ... ... талаптарын
ескере отырып, кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен тауарлар легін
жекелеген тауарларға бөлу үшін ... ... ... ... мен ... ... оларды Қазақстан
Республикасының кедендік аумағынан тысқары жерлерге әкету ... ... ... ... ... ... ... кедендік
аумағынан тысқары жерлерге әкетуді жүзеге асыруға тікелей бағытталған
әрекеттер жасаған ... ... ... ... кедендік
шекарасынан өткенге дейін кедендік бақылауда болады.
Кеден органдары тұлғалардың қазақстандық ... мен ... не ... ... ... өнімдерін осы Кодексте айқындалған
тәртіппен кедендік режимдердің талаптарына сәйкес қайта ... ... ... ... ... ... асырады.
Тауарлар мен көлік құралдарын шығарғаннан кейінгі кедендік бақылау.
Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын ... ... ... жеке ... ... қоспағанда, Кеден Кодексінің 441-
бабында көзделген нысандарда жүзеге асырады.
Кедендік бақылау жүргізуге жәрдемдесу үшін ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес кедендік бақылау жүргізуге
жәрдемдесу үшін мемлекеттік органдардың ... ... ... өзге де ... ... тартуға құқылы.
Мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдардан тартылған мамандар мен ... ... ... және ... ... өзге де ... ... мәліметтерді, сондай-ақ кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық
және өзге де қызметке қатысушыларға қатысты құпия ақпаратты ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдары.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... мен көлік құралдары кедендік бақылауға жатады.
Кеден органдары Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... көлік құралдарын тоқтатуға, сондай-ақ
теңіз, ішкі су және әуе кемелерін мәжбүрлеп қайтаруға құқылы. Бұл ... ... мен ... ... ... кемелерді ұстау
(қайтару) жөніндегі әрекеттер Қазақстан Республикасының заңдарына және
Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық ... ... ... бақылауды іріктеп жүргізу. Кедендік бақылау жүргізу кезінде
кеден органдары Қазақстан Республикасы заңдарының және ... ... ... ... ... ету ... ... табылатын Кеден Кодексінің ... ... ... ... ... ... нысандарын таңдау кезінде Кеден Кодексінің 60-
тарауында көзделген тәуекелдікті ... мен ... ... ... ... нысандарын қолданбау тұлғалар Кеден Кодексінің
ережелерін сақтау ... ... ... білдірмеугетиіс.
Қажет болған жағдайда кеден органдары Кеден Кодексінің 471-бабында
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, кедендік бақылаудың барлық нысандарын
пайдалана алады. Кедендік ... ... ... ... ... ... құралдары және олар туралы мәліметтер, оның ішінде
электронды нысандағы мәліметтер бар ... ... ... органдары
айқындайтын басқа да орындарда жүзеге асырылады. ... ... ... ... мен өзге де құжаттарды тексеру және тауарларды кедендік
қарау мерзімдері.
Кедендік ресімдеу, алдын ала ... және өзге де ... ... ... органдары кедендік декларацияның ресімделуінің
дұрыстығына және ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... үшін ... ... жасайды.Кедендік декларацияны, құжаттарды тексеруді және тауарлар
мен көлік құралдарын кедендік тексеріп қарауды, ал ... ... ... ... емес декларациялау кезінде жүктің кедендік декларациясы мен
құжаттарды ... ... ... ... ... үшін қажетті барлық
құжаттар табыс етілген жағдайда, ... ... ... декларацияны
тіркеген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей ... ... ... - жүктің кедендік декларациясын қабылдаған кезден бастап
он жұмыс күніне дейін, ал тауарларды теңіз, ішкі су ... ... ... ... ... ... ұзартуға декларантқа тапсырылатын кеден
органы басшысының ұзарту ... ... ... ... ... ... ... кеден органдары тауарлардың атауының,
шыққан жерінің, саны мен ... ... ... ... ... мақсаттар үшін пайдаланылатын құжаттарда көрсетілген мәліметтерге
сәйкестігін анықтау үшін қажетті ... ... Егер ... ... олар ... мәліметтерге сәйкестігін анықтау үшін
қажетті операцияларды жүргізуге мүмкіндік бермейтін бір тауар легінде ... ... ... ... ... және ... тауарларға қатысты оларды
жеке орап-түю орындарына бөлу ... ... ... ... және ... ... құжаттарында орап-түю және
таңбалау туралы мәліметтер жазылмаса, мұндай ... ... ... ... ... ... жағдайда, Кеден Кодексінің 478-бабының
талаптарын ескере ... ... ... ... ... рұқсатымен
тауарлар легін жекелеген тауарларға бөлу үшін ... ... ... ... ... ... ... бақылау жүргізген кезде кеден органдары мұндай іс-әрекеттерді
үйлестіруді және бір мезгілде жүргізуді қамтамасызетеді.
Кеден органдарының лауазымды ... ... ... ... шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар
мен көлік құралдарына;
2) оларды тапсыру осы ... ... ... мен ... ... кедендік декларацияға, құжаттар мен мәліметтерге;
3) кеден брокері, кедендік тасымалдаушылар ... ... ... ... ... режимдердің шеңберінде және уақытша сақтау
бойынша кеден қызметтерін көрсету ... ... ... ... ... қатысты;
4) тауарларды пайдалануға және оларға билік етуге ... ... ... ... және ... есептеуге және төлеуге ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдары
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелінген тауарлар ... ... ... ... ... шекарасынан өткен кезден
бастап және:
1) Кеден Кодексінің 14-бабына сәйкес шартты шығаруды қоспағанда, еркін
айналыс үшін ... ... ... пайдасы үшін тауардан бас тартқанға не оларды мемлекеттік
меншікке ... ... ... ... ... ... ... тысқары жерлерге нақты шығарғанға ... ... ... ... мен ... құралдары оларды Қазақстан
Республикасының кедендік ... ... ... әкету кезінде кедендік
декларацияны берген немесе тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік
аумағынан тысқары жерлерге ... ... ... ... ... өзге
де әрекеттер жасаған кезден бастап Қазақстан ... ... ... дейін кедендік бақылауда болады.
Кеден органдары тұлғалардың қазақстандық тауарлар мен көлік
құралдарын не ... ... ... ... осы ... ... ... режимдердің талаптарына сәйкес қайта әкелу туралы
міндеттемелерін ... ... ... ... асырады.
Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын шығарғаннан кейінгі кедендік
бақылауды, жеке тексеріп қарауды қоспағанда, осы ... ... ... жүзеге асырады.
Кедендік бақылауды жүргізу кезінде кеден органдары іріктеу принципін
негізге алады және Қазақстан Республикасының ... ... ... ету үшін жеткілікті нысандармен шектеледі.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік (кедендік) шекарасы ... және ... ... өткізу пункттерінде радиациялық бақылау
жүргізу тәртібін тиісті уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша
уәкілетті ... ... ... ... Республикасының заңдарына сәйкес кедендік
бақылау жүргізуге жәрдемдесу үшін ... ... ... ... ... өзге де ... ... мен сарапшыларын
тартуға құқылы.
Мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдардан тартылған мамандар мен
сарапшылар ... ... ... және заңмен қорғалатын өзге де
құпия болып табылатын мәліметтерді, сондай-ақ кеден ісі ... ... және өзге де ... қатысушыларға қатысты құпия ақпаратты
жария етпеуге міндетті.
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы ... ... ... мен ... ... ... ... жатады.
Кеден органдары Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан кеден
органының рұқсатынсыз шығып кеткен көлік құралдарын тоқтатуға, ... ішкі су және әуе ... ... ... ... Бұл ... кемелер мен басқа мемлекеттердің аумағындағы кемелерді ... ... ... ... ... ... және
Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес жүргізіледі.
Кедендік бақылауды ... ... ... ... кезінде кеден органдары Қазақстан Республикасы
заңдарының және Қазақстан ... ... ... ... ету үшін ... ... ... осы Кодекстің 441-бабында
белгіленген кедендік бақылау нысандарын пайдаланады.
Кедендік бақылау ... ... ... осы ... 60-
тарауында көзделген тәуекелдікті бағалау мен бақылау ... ... ... ... ... не ... ... тұлғалар
осы Кодекстің ережелерін ... ... ... ... ... ... жағдайда кеден органдары осы Кодекстің 471-бабында
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, ... ... ... ... ... ... ... орны
Кедендік бақылау кедендік бақылау аймағында, сондай-ақ тауарлар, көлік
құралдары және олар ... ... оның ... ... нысандағы
мәліметтер бар құжаттар орналасқан, кеден органдары айқындайтын басқа да
орындарда жүзеге асырылады
Тауарлар мен ... ... ... және ... ... тексеріп
қарау арқылы кедендік бақылауды жүзеге асыру, оларды сақтау және ... ... ... үшін Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы бойында, кедендік ресімдеу, алдын ала ... ... ... ... ... ... тексеру және кедендік тексеріп
қарау орындарында, кедендік ... ... ... ... ... сақтау, тұрақ орындарында, кеден қоймаларында, арнайы
экономикалық аймақ ... ... ... ... ... ... органдары орналасқан орындарда кедендік бақылау ... ... ... ... ... ... жататын тауарлар
ұдайы болған жағдайларда - тұрақты, немесе тауарларды тексеру ... ... ... ... болған жағдайда уақытша және осындай
операцияларды жүргізу кезіне құрылатын болуы мүмкін.
Кедендік бақылау аймақтарын құру мен ... ... ... бақылау аймағына жіберу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
Адамдарды кедендік бақылау аймағына ... - тек ... ... ал ... қорғау органдары мен арнаулы қызметтер үшін ... ... ... ұйғарымын көрсету бойынша жүзеге асырылады.
Өндірістік және өзге кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, тауарлар мен
көлік ... ... ... ... арқылы және солардың шегінде
өткізуге кеден ... ... және ... ... ғана ... Кеден органдарындағы бақылаудың функциялары мен әдістері
Бақылау функциясы дегеніміз – ... ... үшін ... ... ... ететін бақылау қызметінің белгілі-бір түрі.
Кеден органдарын бақылауда бақылау функциясы маңызды орын ... ол ... ... ... деңгейлеріндегі бақылау қызметінің
мазмұнын ашып ... және ... ... ... бөледі.
Кеден органдары жүйесіндегі бақылаудың функцияларын классификациялау
арқылы оларды ... ... ... яғни ... ... ... және арнайы функциялар, яғни кеден органдарының нақты
жедел-қызметтік қызметтерінің түрлерін айқындайтын ... ... ... Схема).
Бақылаудың жалпы функциялары бақылаудың маңызын ... ... ... ол кез-келген объектіні бақылау процессіне мінездеме
береді.
Бақылаудың жалпы ... ... ... ... ... ... бақылаушы және басқарылушының бірлігін есепке алу
қажет. Бақылау функциясының ... ... жүйе ... ... ... жүйе ... ... қамтамассыз етуі шарт.
Бақылаудың жалпы функцияларына мыналар жатады: оперативті-қызметтік
жағдайдың талдауы мен болжамы, ... ... ... ... ... ... ... функцияларын жүзеге асыру үшін бақылау
жұмысының ... ... ... ... ... Бұл жағдайда
бақылау жұмысы (операциялары) дегеніміз ... ... ... ... ... қайталанатын, бір-ақ ... ... ... ... ... әрекеттердің жиынтығы.
Егер бақылаудың негізгі функциясын жүзеге асыру оперативті-қызметтік
қызметтің жаңа сапаға айналуына ... онда ... жеке ... ... қызметтің жаңа сапаға ие болуын қамтамассыз етуге
жеткіліксіз болады.
Бақылаудың жалпы ... ... ... ... ... ... осы функцияларына ғана арналған арнайы жолдарымен ... ... ... мүмкіндіктері жедел-қызметтік жағдайды
талдау және болжау негізінде ғана айқындалады. Жүйені бөліктерге бөлу, оның
құрылымын айқындау арқылы, талдау жүйенің ... ғана ... ... ... да ... Бұл ... талдау бақылау жүйесінің әрбір
жекелеген құрамдас бөліктеріне өз талдауын ... ... ... және ... ... қызметінің белгі-бір бөлімдеріндегі жағдайлардың
жиынтығын, сонымен қатар олардың кеден ісінің нәтижелеріне әсерін зерттеу,
ұғыну және алдын-ала білумен ... ... ... ... ... ... қызметіне айтарлықтай
әсер ететін экономикалық, саяси, әлеуметтік, құқықтық, жергілікті ... да ... ... ... ... байланысының
жиынтығы.
Кедендік жедел-қызметтік жағдайдың негізгі элементтеріне мыналар
жатады:
- қызметтер көрсетілетін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар, ... және ... жеке және ... ... кеден органдары
қызметінің аймағындағы тауарлар ағымдарының түрлері, көлемі мен бағыты,
оларды уақыт, орындар, көлік құралдары бойынша бөлу;
- кеден заңдарын ... СЭҚ ... және ... ... және ... ... ... органдарына қарсы
жағымсыз әсер ету әрекеттерін ... ... ... ... ... ... мен ... сыбайластары;
- кеден органдарынң күш-жігері мен құралдары және ... ... мен ... орындау мүмкіншіліктері;
- Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғау және жалпы
мемлекеттік ... ... ... ету ... ... ... қызмет ету аясында контрабанда және кеден ережелерін
бұзушылықтармен күрес жүргізетін ... ... ... ... қызметі жүзеге асырылатын аумақ.
Жоспарлау дегеніміз – өзінің көмегі арқылы ... ... ... ... ... ... ... яғни
бақылаудың негізгі функциясы.
Жоспарлау көмегі арқылы жүйенің мақсаттары мен ... ... ... ... ... ... ... жоспарда
көзделген мақсаттардың жолдарын, тәсілдерін, ... мен ... ... ... ... деңгейлерінде жүзеге
асырылады: стратегиялық (Қазақстан Республикасының МКК), жедел ... ... ... ... дегеніміз – жоспарлау ... ... ... ... үшін қолданылатын бақылаудың негізгі функциясы.
Бұл функцияның негізі атқарушылар арасында қажетті байланыстар орнату
үшін жүйенің қуты мен ... ... ... жүзеге асыру кезінде бақылау субъектісі арқылы
қабылданған шешімдер мен бекітілген ... ... ... асуы ... ... ... ... функциясы кеден органдарында мынандай
бақылау жұмыстары (операциялары) арқылы жүзеге асырылады: ... ... ... ... ... ... қою; қарым-қатынасты
ұйымдастыру; атқарушыларды дайындау, соның ішінде ... ... ... да ... орындалуын қамтамассыз ететін шараларды ұйымдастыру.
Реттеу дегеніміз бағынышты тұлғалардың қызметтерінің ... үшін ... ... ... ... түрлерінің
бірі.
Реттеу кері байланыс негізінде жүзеге асырылады. Ол жеке ... ... ... ... ... ... бөлу ... жүзеге асады.
Бақылаудың “реттеу” функциясы кеден органдарында мынандай бақылау
жұмыстары (операциялары) ... ... ... ... ... ... үшін ... қабылдау; мақсаттар түріндегі шешімдерді
атқарушыларға дейін жеткізу; ... ... ... ... ... ... жүргізу.
Есепке алу функциясының мағынасы басқарылып жатқан жұйенің ағымдағы
жағдайы, оның қозғалысының бағытымен жылдамдығы, қол жеткен ... ... ... проблемалар туралы ақпараттарды жүйелеу және өңдеуді білдіреді.
Жоспарлардың дұрыс орындалып жатқандығын, оның жағдайы мен нәтижелерін
анықтау үшін бақылау пайдаланылады.
Бақылау ... - ... ... ... ... ... ... қызмет ету процессіне, қызметтің барысы, жағдайы ... ... ... үшін ... бақылау функцияларының негізгі
түрлерінің бірі.
Қабылданған шешімдерді жүзеге асыруға бақылау ... ... ... анықтауға бағытталған. Бақылау жасаудың негізгі
мақсаты жоспарлау кезінде қойылған мақсаттардан ауытқуларды анықтау, ондай
ауытқулардың ... ... ... ... ... барлық
қызметтерінің ұтымды жұмыс ітеуіне негіз болатын сәттерді ашып көрсету.
Бақылаудың нақты мақсаттары мен тәсілдері ... ... ... мынандай екі бағытта жасалады: бір жағынан, кеден органы
бастығы өзінің орынбасарлары мен ... ... ... кеден
бекеттері мен құрылымдық бөлімшелердің бастықтарын бақылау жасайды, ... ...... ... ... ... сай ... бөлімшелерге
тексеру жүргізеді.
“Бақылау” функциясын жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... тәсілдерін, мерзімдерін
анықтау; бақылаудың атқарушыларын және оның дайындықтарын анықтау; ... ... ... жүзеге асыру; бақылаудың мәліметтерін талдау
және оларды жүзеге асыру.
Осы аталған бақылаудың барлық функциялары бір-бірімен тығыз байланысты
және біртұтас бірлікті ... ... ... ... ... арнайы (нақты) функциялары
Кеден органдарындағы бақылаудың арнайы ... ... ... қызметін бақылаудың функциялары (кеден ресімдеуін және кеден
бақылауын, құқыққорғау ... ... ... ... ... ... даму ... бақылау);
қаржы-экономикалық қызметті бақылаудың функциялары (қаржылық қызметті
және бухгалтерлік қызметті бақылау);
әлеуметтік қызметті бақылаудың функциялары (кадр, еңбек және психолого-
педагогтық қызметтерді, сондай-ақ әлеуметтік ... ... ... ... бақылаудың функциялары (әкімшілік
қызметті, кеден инфрақұрылымын және ... ... ... ... етуді бақылау).
Сонымен, кеден органдарындағы бақылаудың арнайы функциялары ... ... ... ... болып шығады.
Бақылаудың әдістері
Бақылаудың әдістері дегеніміз қойылған мақсаттарға жету ... ... ... әсер ету ... ... және ... ... әдістерін зерттеу кезінде олардың әсер ету бағыттары нақты
мақсаттардың болуымен ... ... ... ... ... ... және ... мақсаттардың шешілуін талап етеді,
ал ол мақсаттар өз кезегінде бақылаудың сәйкес әдістерін ... ... ... ... ... ... және әсер ... сәйкес классификацияланады.
Кеден органдарында бақылау қызметінің көлемі бойынша жалпы және ... ... ... ... ... ... ... ісінің басым
мақсаттарын шешуге бағытталған. Олар бүкіл кеден ... ... жету ... мен ... мақсаттарын айқындайды.
Бақылаудың жеке әдістері көбінесе жедел және ағымдағы ... ... ... ... ... кедендер, кеден
бекеттері).
Кеден жүйесінде әсер ету формасына байланысты тікелей және жанама әсер
ету әдістері қолданылады.
Тікелей әсер ету ... ... еркі мен ... ... мыналар: ұйымдастыру-тарату және құқықтық әдістер жатады.
Жанама әсер ету әдістеріне жататындар: ... ... және ... ... ... ... әдісі көмегі
арқылы ұйымдастыру және реттеу сияқты бақылаудың ... ... ... ... мен ... арасында мынандай: парыз, құзырет,
жауапкершілік, тәртіптік талап сияқты қатынастары қалыптасады.
Кеден органдарындағы әскерилендірілген және ... ... ... ... ... ... ... әсер
ететіндігінде, кеден органы басшысының біржақты шешімдерді ... ... ... ... міндетті орындауға
негізделгендігінде.
Кеден органдарында ұйымдастыру-бақылаушылық әдістің үш ... ... ... ... және ... Олардың ішінде
жетекші орын ұйымдастырушылық әсер ету әдістеріне беріледі. Олар бақылаудың
негізі болып табылатын жүйеде ... ... ұзақ ... ... және ... ... мен нұсқаулаудан құралады.
Р е г л а м е н т т е у ұйымдастыру арқылы әсер ... ... ... ... Ол ... ... ... жүйені және процесстерді
ұйымдастырушылықтың негізін қалайды. Ұйымдастыру ... ... ... ... ... яғни ... ... мыналар кіреді: кеден
жүйесінің қызмет ету тәртібін және ... ... ... тәртібін айқындайтын және орнататын ережелер; түрлі ... ... ... ... ережелер; штаттық
күнтізбеліктермен және лауазымдық нұсқаулармен жүзеге асатын ... о р м а л а у ... ... ... әсер ... ... ... бірі және ол қызметте бақылаудың ... ... ... Ұйымдастырушылықтың нормалауы кеден жүйесіндегі
әрекеттердің және ... ... ... ... ... ... жолдары мен тәртіптерін анықтайды. Кеден органдарын
бақылау практикасында кейбір уақыт және ... ... ... ұ с қ а у л а у ... ... ... ... ... және ақпараттық көмектер формасында болады.
Ұйымдастыру-бақылаушылық арқылы әсер ету ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарын қамтамассыз
ететін бақылаушылық арқылы әсер ету әдістері ... Бұл ... ... әсер ету ... қалыптастырылған ұйымдастырылу
құрылымына негізделген ағымдағы ұйымдастыру жұмыстарының ... ... ... ... ... ... әсер ету ... негізінде
құзыреттілік пен міндеттер жатыр. Аталған әдістер Қазақстан Республикасы
МКК алқасының шешім ... ... ... ... яғни бұйрықтар,
нұсқаулар, ережелер, құжаттарда ... ... және ... ... шешімдер қабылдап, жүзеге асыру арқылы.
Кеден жүйесінде бұйрықтарды тек ... ... ... ал ... мен қызмет басшылары өздерінің құзыреті шегінде нұсқаулар
шығарады.
Ұйымдастыру-бақылаушылық арқылы әсер ету әдістерінің ... ... әсер ету ... ... Бұл ... кеден органдардағы
мағынасы жауапкершілікті орнату болып табылады. Олар ... ... ... ... ... жасауы үшін орнатылған және
жеке, ұжымдық, материалдық, моральдік және қызметтік ... ... ... әлеуметтік-экономикалық жүйенің элементтеріне әсер
етудің заңды құралдары мен тәсілдерінің жиынтығын білдіреді.
Құқықтық әдістерге ... ... ... ... ... және ... құқықтық қатынастарды қалыптастыру, құқықтық
актілердің талаптарын сақтау.
Құқықтық нормалар ... ... ... ... органдарының
орындарын және оларды бақылаудың әдістерін белгілейді. Осындай негізгі
құқықтық нормаларға ... ... ... кеден iсi
туралы Қазақстан Республикасының Заңы 1995 жылғы 20 шiлде N 2368; Лауазымды
адамдардың Қазақстан ... ... ... ... ... ереженi бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000
жылғы 12 тамыз N 1238; ... ... ... ... ... туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 1997 жылғы 5
мамырдағы N 786 және т.б.
Кеден органдарының ... ... ... ... ... және тағы ... ... актілердің нормаларымен белгіленеді.
Бақылаудың әлеуметтік және психологиялық әдістері кеден жүйесіндегі
бақылау әдістерінің ... ... ... алады, өйткені кеден қызметіндегі
ұжымның әлеуметтік, экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... қызметтік
жұмыстың тиімділігі кадрлардың ауыстырылуымен тығыз байланысты болады, ... ... ... ... ... әлеуметтік және психологиялық
жағдайларын, соның ішінде тәртіптілікті, қызметкерлердің ар ... ... ... және т.б. ... және психологиялық әдістердің мақсаты қызметкерлердің
әлеуметтік тұтынушылығын ... ету және ... ... жеке ... ... ... мен ... тиімді қызмет жасауын жүзеге
асыру ... ... ... әдістері мынандай әдістерден ... ... ... реттеу, әлеуметтік жаңалықтар енгізу және
моральдік ынталандыру.
Әлеуметтік әсер ету әдістері кеден органдары ұжымының әлеуметтік даму
жоспарларынан ... ... Ол ... ... ... мәдени-тәрбие және біліктілігін ... ... ... ... еңбек және тұрмыстық жағдайларды жақсарту.
Бақылаудың психологиялық әдістері ұжымда тиімді психологиялық климатты
қалыптастыру арқылы ... ... ... ... ... бағытталған. Оларға жататындар: шағын топтар мен
ұжымдарды құру, еңбекті ... ... ой ... ... сұрыптау
мен оқыту.
Бақылаудың экономикалық әдістері дегеніміз – экономиклық ... ... ... ... әсер ету тәсілдерінің жүйесі. Кеден
органдарындағы бақылаудың ... ... ... жоспарланған және экономиклық ынталандыру әдістері.
Бақылаудың экономикалық әдістерінің ерекшелігі мемлекеттік, ... жеке ... ... ... ... етуге бағытталғандығында.
Аталғандар кеден органдарында екі түрлі ... ... ... ...... ... ... кіріс бөлігін директивті
жоспарлар құру арқылы белгілеу, ал екіншісі – кеден жүйесін құру ... ... ... пайдалану негізінде бақылау.
Бақылаудың экономика-математикалық әдістері. ... ... ... ... кеден ... ... ... формаланбаған, әлсіз формаланған және формаланған
түрлері қолданылады.
     Жалпы, Қазақстан Республикасының кеден органдары дегеніміз өз
құзыретi шегiнде Қазақстан ... ... ... iске асыруға
қатысатын және кеден iсiн, Қазақстан ... ... ... ... ... ... iздестiру қызметiн тiкелей жүзеге
асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң ... ... де ... ... ... ... болып табылады.
      Кеден iсi ... ... шешу үшiн ... орган
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен кеден зертханаларын, кинология,
оқу, есептеу орталықтарын және ... да ... ... ... ... орган заңды тұлға болып табылады және Қазақстан
Республикасының Үкiметi ... ... ... ... ... ... ... бөлiмшелерi және кедендер заңды тұлғалар болып
табылады және ... ... ... ... ... ... Кеден бекеттерi мен бақылау-өткiзу пункттерi заңды тұлғалар болып
табылмайды және уәкiлеттi орган ... ... ... ... Уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшелерiн құру, қайта ұйымдастыру
және ... ... ... ... ... ... ... органдарының құрылымы мен штат санын Қазақстан ... ... штат саны ... ... ... орган бекiтедi.
Кеден органдары мен олардың ... ... және iшкi су ... ... ... ... мен ... белгiсi болады. Кеден
органдарының қарауындағы автокөлiк құралдары мен әуе ... ... ... ... қойылады. Кеден органдарының танылу жалауының
және танылу белгiсiнiң сипаттамасы мен ... ... ... ... бекiтедi. Сонымен қатар, кеден органдарының тиiстi
кедендiк инфрақұрылымы болады.
     Кеден Кодексінде көзделген жағдайларда және ... ... ... ... дене ... ... құралдар мен атыс
қаруын қолдануға құқықтары бар.
Кеден органының лауазымды адамы дене күшін, арнаулы құралдар мен ... ... ... ... ... ... мен қаруды қолдануды кешеуілдету
өзінің өмірі мен денсаулығына тікелей ... ... өзге ... зардаптарға әкеп соғатын, тұтқиылдан болған немесе қарулы
шабуыл жасаған, ... ... мен ... ... ... ... ... немесе өзге де жағдайларда, осындай
ескерту қалыптасқан жағдайда орынсыз ... ... ... ... қоспағанда, оларды қолдану ... дене ... ... ... ... ... ... көмек
көрсетуді қамтамасыз етуге және болған ... ... ... немесе оның орнындағы адамға ... ... ... сипаты мен оны жасаған ... ... ... ... ... күшіне
қарай қауіпті жою кезіндегі залалдың ... ... ... ... ... ... немесе оның орнындағы адам атыс
қаруын қолдану, кісі ... ... ... ... келу фактілері туралы
прокурорга және ... ... ... ... ... хабарлауға міндетті.
Қарулану құралдарын, арнаулы құралдар мен қызметтік жануарларды есепке
алуды ... ... және ... ... ... ісі мәселелері
жөніндегі уәкілетті орган айқындайды. Дене күшін, арнаулы құралдар мен ... ... ... бұза отырып қолдану Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
Кеден органдарының ... ... ... ... ... зорлық тәсілдерінсіз орындауды камтамасыз ету мүмкін
болмаған жағдайларда ғана дене күшін, соның ішінде ... ... ... құқылы. Мынадай жағдайларда:
1. құқық бұзушылық сипатын және нақты жағдайларды ескере отырып,
кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтың жолын ... ... ... және кеден органдары қызметкерлеріне қызмет
міндеттерін жүзеге асыруда қарсылық көрсеткен немесе кедергі
жасаған адамдарды ұстау үшін дене күші ... ... ... айқын белгілері бар адамдарға және жас
балаларға катысты, олар адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп
төндіретін ... ... ... және ... ... жасаған жағдайларды қоспағанда, дене күшін қолдануға
тыйым салынады.
4. Арнаулы құралдарды қолдану
Қызметтік міндеттерін атқару кезінде ... ... ... ... ... ... адамдарына және өзге де
адамдарға ... ... ... беру ... ... органдарына
тиесілі немесе олардың пайдалануындағы
үйлерге (құрылыстарға, ... ... ... ... ... мен ... құралдарына жасалған шабуылға тойтарыс беру
үшін, сондай-ақ аталған объектілер басып алынған ... ... ... ... ... лауазымды адамына дене күшін қолданып
қарсылық көрсетудің жолын кесу ... егер ... ... күш ... ... ... ... әрекет жасаса, ол ... ... ... не Қазақстан Республикасының құқық қорғау ... ... ... ... ... кеден ісі ... ... ... ... ... деп ойлауға негіз болғанда аталған
көлік құралын тоқтату үшін мынадай арнайы ... ... ... ... жас ағызатын заттарды, үй-жайларды ашуға арналған,
көлікті мәжбүрлеп тоқтатуға арналған ... ... ... ... ... мен ... қолдануға құқығы бар.
Әйелдерге, мүгедектіктің айқын белгілері бар адамдарға және ... ... олар ... ... мен ... ... ... қарсылық көрсеткен және (немесе) топтасып шабуыл жасаған жағдайларды
қоспағанда, арнаулы құралдарды қолдануға тыйым салынады. Кеден ... ... ... арнаулы құралдардың тізбесін Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілейді.
Атыс ... алып ... ... және пайдалану
5. Атыс каруын алып жүру, сақтау және пайдалану ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
атыс қаруы мен оқ-дәрі түрлерінін тізбесін Қазақстан Республикасының
Үкіметі белгілейді.
6. Атыс қаруы осы Кодекстің белгіленген жағдайларда қолданылады.
7. ... ... ... ... ... мен оқ-дәрілерді
жоғалтқаны, ұқыпсыз сақтағаны, оларды күзету жөніндегі міндеттерін
тиісінше орындамағаны үшін ... ... ... ... ... органдарының лауазымды адамдары мынадай жағдайларда:
1) кеден органдарының лауазымды адамдарына және олардың отбасы мүшелеріне
топтасып жасалған және (немесе) ... ... ... беру, сол
сияқты кеден органдары лауазымды адамдарының қаруын тартып алуға
әрекет жасаудың жолын кесу ... ... ... ... және ... пайдалануындағы
үй-жайларға, үйлерге (құрылғыларға, құрылыстарға) және ... ... ... шабуылға тойтарыс беру үшін, сондай-ақ
кедендік бақылаудағы тауарлар мен ... ... қару ... ... ... жасалған жағдайларда;
3) қарулы қарсылық көрсеткен не ауыр ... ... ... ... ... сондай-ақ қаруды тапсыру туралы заңды талапты
орындаудан бас тартқан қарулы адамдарды ұстау үшін;
4) егер көлік құралын жүргізетін адам кеден органдары ... ... ... ... ... ... істен
шығару арқылы оларды тоқтату үшін;
5) хайуанаттардың шабуылынан қорғану үшін;
6) қару ... ... ... ... ... беру немесе
көмекке шақыру үшін;
7) қажетті қорғаныс және аса кажетті өзге де жағдайларда атыс қаруын
қолдануға құқылы.
Әйелдерге, мүгедектіктің айқын белгісі бар ... және ... ... олар ... ... көрсеткен және (немесе) қарулы
немесе топтасып шабуыл жасаған жағдайлардан басқа кезде, сондай-ақ қару
қолдану ... ... мен ... ... төндіруі мүмкін
жағдайларда қару қолдануға тыйым салынады.
Қару ... ... ... кеден органының лауазымды адамы
айналадағы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... үшін ... шаралар қолдануға, прокурорды,
жоғары тұрған кеден органын хабардар етуге міндетті.
Кеден органдарының лауазымды адамдарына ақшалай үлес ... ... ... ... ... ... ... органдарының қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі
негізінде белгіленеді және оған ... ... ... ... ... ... қызмет атқарудың ерекше жағдайлары
үшін үстемеақы кіреді.
Кеден органы лауазымды адамдарының ... ... ... мен ... атақ үшін ... ... ... сіңірген жылдарына қарай лауазымдық айлықақыға коэффициент
белгілеу құқығын беретін қызмет стажына мемлекеттік қызмет туралы ... ... ... ... ... ... ... үлгілі орындағаны және қызметтегі жоғары
көрсеткіштері үшін ... ... ... ... ... ... ... түрлері:
1) алғыс жариялау;
2) бір жолғы ақшалай сыйақы беру;
3) бағалы сыйлықпен марапаттау;
4) Құрмет грамотасымен марапаттау;
5) "Кеден ... ... ... ... ... ... марапаттау:
6) "Кеден қызметінің еңбек сіңірген қызметкері" Құрмет белгісімен
марапаттау;
7) кезекті арнаулы атақты ... ... ... ... ... ... бойынша көзделген атақтан бір саты
жоғары арнаулы атақ беру;
9) Қазақстан Республикасының заңдарында ... өзге де ... ... ... ... ... ... жазаны мерзімінен бұрын
алып тастау қолданылуы мүмкін.
Кеден органдары лауазымды адамдарына екі ... ... ... арналған жәрдемақы төлене отырып, ұзақтығы
күнтізбелік отыз күндік жыл сайынғы ақы ... ... ... ... ... адамдарын зейнетақымен қамсыздандыру
Қазақстан ... ... ... ... ... ... асырылады.
Кеден органдарының лауазымды адамдары мемлекеттік биліктің өкілдері
болып табылады және мемлекеттің корғауында ... ... ... ... ... ... ... байланысты қаза тапқан (қайтыс
болған) жағдайда қаза тапқан адамның отбасы Қазақстан ... ... ... және ... мемлекеттік тұрғын үй қорынан
тұрғын алаң алуға құқылы.
Кеден органының лауазымды адамы қызметтік міндеттерін ... қаза ... ... ... ... - қаза ... ... адамның отбасына немесе асырауындағы адамдарға ... ... ... ... ... ... ... қаза тапқан адамның атқарған соңғы қызметі
бойынша алпыс ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мөлшерде
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша ... ... ... органының лауазымды адамы қызметтік міндеттерін орындауына
байланысты өзінің кәсіби ... одан әрі ... ... ... ... ... не ... өзге де зақым келген жағдайда,
аталған адамға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен
бюджет қаражаты есебінен ... ... ... ... мүгедекке - отыз айлық ақшалай қаражат
мөлшерінде:
2) екінші топтағы: мүгедекке - он ... ... ... қаражат
мөлшерінде:
3) үшінші топтағы мүгедектерге - алты айлық ақшалай қаражат
мөлшерінде;
4) мүгедектік белгіленбей, еңбек қабілетін тұрақты жоғалтуы
анықталған ... - бір ... ... ... біржолғы өтем төленеді.
Егер кеден органы лауазымды адамының қаза ... ... ... ... ... імертігуі), ауруы кызметтік міндеттерін атқаруына
қатысы жоқ жағдайларға байланысты ... ... ... ... ... ... ... өтем төленбейді.
Кеден органдары Қазақстан Республикасының кеден заңдарын бұзғаны үшін
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Республикасының заң актілеріне сәйкес келмейтін
актілер шығаруы салдарынан келтірілген зиян ... ... ... сәйкес өтелуге тиіс. Кеден органдарының ... ... ... шығарғаны, әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық
және өзге де ... ... кадр ... - ... ішкі және ... ... күрамдас бөлігі болып табылады. Қазақстандағы кадр саясатын
реформалаудың кейбір мәселелерін бүгінгі
таңда ... ... ... ... кезде мемлекеттік кадр
саясаты өзекті мәселелердін бірі болғандықтан, оның негізгі
нәтижесі білімді басшылармен анықталады. Сондықтан, ... ... ... кадр ... ... өте зор.
Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік қызмет
органдардың кадр қызметінің мемлекеттік қызметті ... ... ... ... ... кадр саясатын реформалау
көрсетілген1. Кадр ... ... ... ... тәртібі көптеген
нормативті актілерде анықталған. Мемлекеттік органдардың кадр қызметі:
1. мемлекеттік қызметшілердің бос лауазымдарына орналасуға
конкурстар өткізуді, аттестациялауды, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... өтуін
қамтамасыз өтеді;
2. мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... шешімдерін ресімдейді, мемлекеттік
қызметшілердің жеке істерін жүргізеді, мемлекеттік қызметшілердің
еңбек ету ... ... ... ... қызметшілерге олардың құқықтық жағдайының
қызметке байланысты шектеулердің сақталуын бақылайды;
3. мемлекеттік қызметшілердің кәсіби даярлығының деңгейіне
талдау жасайды, мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау
мен ... ... ... ... ... ... асыруда
аттестациялық комиссияны мемлекеттік органның басшысы сондағы
кадр қызметінің ұсынуымен құрады. Қазақстан Республикасының кадр ... ... асуы үшін ... ... ... ... ... қажет,
қазір біз тұрақтану кезеңіне өтудеміз. Ең ... және ... ... қол жеткізген табыстарымыз бізге жан-жағымызға үңіле
зер тастауға, болашақка ... көз ... ... ... ... өз жоспарларымызды түзеуге мүмкіндік береді. Қазіргі қиын заманда
мемлекеттік қызмегтің кадр саясаты мәселесі бізге ... ... ... бұл ... шешу ... ең ... алға ... ертеңгі күнге
қалдырмауымыз керек. Себебі, біз бұл ... ... ... ... ... ... ... жетпейді, мемлекет алға қойған мақсатын
бітірмей, басқа іспен айналысуға болмайды.
Мемлекеттік қызметтік кадрлары күн ... ... ... мен ... ... отыруы, екінші кезектегі және күнделікті
міндеттерді шешуге аландамастан бұрын оларды іске ... ... ұзақ ... ... мен ... ... пен біздің
азаматтарымыздың күш-жігерін жұмылдыру үшін қызмет етуге, еліміздің бюджеті
мен кадр саясатын қалыптастыру ... ... ... ... тиіс.
Қазір мемлекеттік аппаратты қайта ұйымдастыру мен жетілдіру қолға
алынды, алайда, бұл процеске ... ... ... беру ... ... ... - Қазақстанда мемлекеттік қызметті бақылау саласында осы
заманғы, тиімді кадр саясатын қалыптастыру. Кеңес Одағы жаңадан ... ... ... кадр мәселесін басты міндетке алғанымыз жөн.
Мемлекеттік қызметтің бақылау жүйесінің өзі осы кадр ... ... Кадр ... ... алмай, мемлекеттік органдардың бақылау
жүйесі дұрыс іс жүзіне асырыла қоймайды. Бақылау ісіне білек ... ... ... ... ... мен ... ... қабілетті білімдар
мамандар келуге тиіс. Сонда ғана, ... ... кадр ... өз ... ... ... республикада мемлекеттік бақылау
негіздері қазірдің өзінде каланды, алайда, әлі де көп іс ... ... ... ... ... ... құру ... онда оларды
елімізде және сырт жерлерде нысаналы әрі ... ... ... ... ... әділетті тәртібі, әлеуметтік қорғау кепілдігі,
бірыңғай ақпарат тетігі, әрі ... ең ... ... ... ... ... қамтылуға тиіс. Сонымен бірге, бұл мемлекеттік ... ... ... ... ... ығыстыра алатын
қабілеті де болуы керек, әр қызметкер іс ... ... ... ... және
керектігін ұдайы көрсетіп, дәлелдеп отыруға тиіс.
Қазақстанда мемлекеттік қызмет жүйесін ... және одан әрі ... ... ... ... ... істері жөніндегі
агенттігі құрылды. Бұл агенттік Қазақстан Республикасының ... ... және есеп ... ... ... саласында бірыңғай
мемлекеттік кадр саясатын жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып
табылады3. Агенттіктің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:
4. мемлекеттік қызмет ... ... ... ... ... даярлау, қайта даярлау және
біліктілігін арттыру;
6. мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін
жетілдіру жөніндегі жұмысты ... ... ... ... ... мониторинг
жүргізу;
8. мемлекеттік қызметке кіру, оны өткеру, мемлекеттік қызмет-шілерді
аттестациялау мәселелері жөніндегі нормативтік ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік қызмет
академиясы Мемлекеттік қызметшілерді ... және ... ... жөнінде одан әрі ... ... ... ... ... 1998 жылғы 18 қыркүйектегі
№ 4075 Жарлығымен құрылды4. Бұл ... ... ... кәсіби
білім беретін мемлекеттік оқу орны мәртебесі бар жоғары білім және ... ... ... ... ... ... ... саласындағы кадр саясатын және мемлекеттік қызметшілерді даярлау,
қайта даярлау және біліктілігін арттыруды ... ... ... ... және ... ... болып табылады.
Академияның қызметі - мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау
және біліктілігін арттыруға мемлекеттік тапсырыс, сондай-ақ, ... ... ... ... және ... ... ... туралы
шарттар, ғылыми зерттеулер мен ақпараттық талдау ... ... ... ... жүзеге асырылады. Осы ... ... іске ... ... ету ... Академия мынандай
міндеттерді шешеді:
1. мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта ... ... ... ... ... мемлекетгік қызмет пен кадр саясаты саласында шарттық
негізде ғылыми зерттеулер жүргізеді;
3. мемлекеттік қызметшілер үшін мамандар даярлауды, қайта даярлауды
және ... ... ... кадр қызметі басшыларына
бақылаушылық, консультация беруді ұйымдастырады.
Міне, мемлекеттік қызмет саласында оның қызметін, кадр мәселесін ... ... үшін ... және ... ... Бұл мемлекеттік
органдардың негізгі міндеттері - кадр саясатын жетілдіру болып табылады.
Қазақстан Республикасының кадр ... ... ... ... ... ... азаматтар дұрыс реттеп, іс жүзіне асыруы
керек. Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттік қызмет туралы"
Заңы мемлекеттік ... кадр ... ... ... оны
толықтыра түсу керек. Сонда ғана, еліміздің,
Мемлекеттік кадр ... ... келе ... Қазақстан
Республикасының Конституциясы мен басқа да нормативті актілері кадр саясаты
туралы кадрлардың кәсіби құзыретін реттеуде белгіленген ... ... ... ... кадр саясатына жаңа концепциялар
керек. Осыларды шешу үшін қоғамның алдына барлық жана міндеттер қойылады.
Бұл саладағы ... ... ... ... қарым-қатынастар
жағдайы мен перспективасын ескеру керек.
Кадр саясаты - ... ... ... ... бөлігі
болғандықтан, оны жақсылап колға алу керек. Мемлекеттік кадр саясатының
ерекшелігі сол — бүкіл бақылау органдарының ... осы ... ... ... ... дұрыс жұмыс атқаруы ... ең ... ... ... ... ... ... "Қазақстан-2030" атты Қазақстан
халқына жолдауының "Ұзақ мерзімді басым мақсаттар мен ... іске ... ... ... ... ... ... арналған1. "Онда
былай деп керсетілген: "Ісіне адал, әрі біздің басты мақсаттарымызға ... ... ... болуға кабілетті Қазакстанның мемлекеттік
кызметшілерінің ыкпалды және осы заманға лайық корпусын ... Осы ... ... ... үшін біз бір ... үш, ал, ... ... жоспарларда белгіленген нақты ... күш ... ... біз ... ... жасауға және оны дәйекті түрде
іске асыруға тиіспіз."
Осы ұзақ мерзімді басымдықтар мемлекет пен біздің азаматтарымыздың күш-
жігерін жұмылдыру үшін қызмет етуге, ... ... мен кадр ... кезінде өлшемдер негізіне алынуға тиіс.
Қазір мемлекеттік аппаратты ... ... ... ... алынды, алайда, бүл процеске неғүрлым қуатты ... ... ... сондықтан да, Елбасымыз биылғы жылдың басынан бері Үкіметіміз
бен оның дербес құрамын түбегейлі ... ... іске ... ... ... және аймактық деңгейлерде қысқартыла бастады және
бұл процесс жалғаса береді. Біздің міндет - Қазақстанда ... ... ... ... ... ... пен ... құрылымының осы
замангы, тиімді жүйесін жасау; басым мақсаттарды іске асыруға қабілетті
Үкімет құру; ... ... ... бола алатын мемлекет қалыптастыру.
Кеңестік әміршілдік экономика дәуірінде мемлекет бастан аяқ бәрін
бақылауға ... ... ... ол ... ... ... көп ... құрылымға айналды. Қалыпты дамыған елдерде кеңес
мемлекеті бақылауына алуға ... ... 80 ... функциясына жатпайды. Кеңес Одағы ... ... ... пен бақылау мәселелерін көп ретте жаңадан шешуге тура
келді. Ең алдымен, бұл жаңа тәуелсіз мемлекеттің өмір сүруінін ... ... ... ... ... әлеуметтік - саяси тұрақтылықты
дәйектілікпен орнықтыруға қатысты болды.
Бүгінгі күш қоғамның және экономиканың күрделі жүйелік
қайта ... ... ... ... өзін ... ету ... ... өткір қойылып отыр - әрине, бұған біртіндеп, онын өзінде
мемлекеттің функцияларын ұзақ ... ... ... дәйекті
жоспарын алдын ала әзірлеген жағдайда ғана жетуге болады.
Үкімет пен ... ... ... ... ... жеті негізгі стратегия принциптері мынаған саяды;
1. Неғұрлым маңызды бірнеше функцияларды ғана орындауға ... ... ... ... ... ... іс-қимыл бағдарламалары бойынша
атқарылатын жұмыс.
3. Нақтылы жолға ... ... ... ... ... мен ... ... және олардың қызметіне стратегиялық бақылауды арттыру.
5. Министрліктердің ... ... ... және мемлекеттен
жекеше секторға қарай орталыққа тәуелділікті жою.
6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы батыл да ... ... ... ... ... және ... жүйелерін жақсарту.
Табысқа жеткен үкіметтер, әдетте ықшам келеді, әрі ... ... ... ең ... ... функцияларға жұмылады. Әлбетте, оңтайлы
үкіметтер өз қызметін аз санды ... және осы ... ... ... іске ... ұмтылады, үкіметтің ... үш ... оның ... ... ... ... ... даярлығының дәрежесіне негізделеді. Біздің таяу болашақтағы
міндетіміз стратегиялық жоспарлау әдістерін меңгерген қабілетті, әрі ... ... ... ... ... құру ... ... өмірдегі дағдарысты құбылыстардың негізгі
себептерінің бірі - министрліктер мен ведомствалар арасында, ... ... ... ... айтып жату
артық. Нақтылы міндеттерді шешу жолындағы жауапкершілік көлемінің бір -
біріне сәйкес келмеуі. ... ... және ... ... сан түрлі кедергілерге және бюрократиялық ішараздыққа әкеліп
соғады. Бүгінгі мемлекеттік бақылаудың діні де, тіні де ... ... ... ... - ... ... ... болып
отыр.
Әрбір министрліктің, ведомстваның, әкімшіліктің жұмысы, сайып келгенде
аймақтық дамудын өзі мақсаты айқын, міндеттері нақты ... ... ... ... тың ... пен жаңа әдістемені
талап етері ... ... ... ... мен жобалық менеджмент
таяу болашақтағы мемлекеттік бақылаудағы жаңарудың өзегіне айналуға тиіс.
Ведомствоаралық және аймақтараралық үйлестіру, басым мақсаттарға жедел
жетуге деген саяси ерік ... ... ... ... ... стратегиялық міндеттерді іске асыру жөніндегі қызметі
мен күш-қимылын бақылайтан біртұтас билік жүргізуші үйлестіруші орган құру
қажет.
Мемлекеттік үйлестіру жүйесі ... әрі ... ... ... Оның
жұмысының нәтижелері барлық есепті органдар үшін ашық болуы қажет.
Министрліктер мен ведомстволардағы бүгінгі қалыптасқан ахуалға келетін
болсақ, ... ... ... ... асып ... ... мен ... арасалмағынын бір жағына қарай ауытқуы
бақылау тиімділігін күрт төмендетеді. Әлемдік тәжірибе ... ... ... ... кең ... берудің билікті асыра пайдалану
мүмкіндігінен келетін залалдан гөрі әлдеқайда көп артықшылықтар ... ... мен әкім кең ... иеленуге тиіс және солай болуы
керек, алайда, олардың ... ... ... органдарға есепті болуы
қажет, әрі ұдайы ... ... ... бақылау емес, стратегиялық
бақылауға алынуъі керек.
Бір қолға шоғырланған ... кең ... ... ... ... үшін ... кең ... жауапкершілікті
көздейтіні анық.
Менің айтып өткенімдей, әр министрлік пен ведомство өзіне тән ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттен жекеше секторға қарай ойыстыру қажет. Сатылар мен ... аз ... ... өкілеттіктердің ара жігі де айқын ашылады.
Билікті орталықтан алудың және өкілеттіктерді өздері шұғылданатын
объектілерге ... ... ... ... ... ойыстырудың
қажеттігі айдан анық, сонда орталық және өзге мемлекеттік органдар өзінің
іс жүзінде керектігін және пайдалылығын ұдайы ... ... ... ... біз аймақтар арасында: тұрмыс жағдайы жоғары аймақ,
таңдаулы аймақ, принципі бойынша бәсекелестікті туғызып, ... ... ... ... ... неғұрлым қолайлы жағдай жасалған аймақтарға
шоғырлануға тиіс.
Аймақтардың жарыстас болуы олардың, әсіресе, бюджет ... ... ... керек, шамадан тыс орталықтандыру. міне, осы
тұста айқын көрінеді. Бет ... ... ... ... ... күрес жүргізу қажет. Бақылау корпусы батыл тазаруға және жаңаруға
тиіс.
Жаңа тұрпатты шенеунік - өз ... ... әрі ... ... адал ... ... қызметшісі болуға тиіс. Мемлекеттік қызметтің беделін
биік көтеру және қолдап отыру - ... таяу ... ... ... міндетіміз.
Күні кешегі өткенімізден бойымызда қалған ескі ниет ... ... ... ... ... ... ... істеуге қабілеттігіміз бен білместігіміз - әлеуметтік -
экономикалық даму жолындағы үлкен тосқауыл. Иә, алғашқы жалт ... ... бар. ... ... алғанда, жаңа тұрпатты бақылаушылар
даярлау - таяу ... ... ... ... ... ... сыбана
іс тындыруға әзір, басым мақсаттар мен ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді міндеттер қоюға қабілеттілік,
оларды жаңа жағдайда шеше алатын білімділік пен жігерлілік - ... мен ... ... ... ... кәсіпқой
мемлекеттік қызмет негіздері қазірдің өзінде қаланды. Алайда, әлі де көп іс
тындыру ... ... ... ... ... құру ... оларды елімізде және сырт жерлерде нысаналы әрі тиімді ... ... ... жоғарылатудың әділетті тәртібі бірыңғай ақпарат
тетігі, әлеуметтік қорғау кепілдігі әрі бақылаудың ең ... ... ... деген сергек көзқарас қамтылуға тиіс. Сонымен бірге, бұл мемлекеттік
жүйенің білімсіз, біліктілігі темен қызметкерлерді ығыстыра алатын ... ... ... әр ... іс ... ... ... екенін және
керектігін ұдайы дәлелдеп отыруға тиіс.
Егер біз XXI жүзжылдықтың басынан келесі үш ... ... ... ... ... оларды орындай алмасақ, осы
айтқанымыздың бәрінің де құрғақ қиял, жел сөз ... қалу ... бар. ... ... дәл ... алыс ... онша ... аян, өйткені, қазіргі проблемалар еңсе жаздырмай отыр.
Адамдардың ... таяу ... ... болса да: нақтылы нәтижелерді
сезбейінше, олардың ұзақ мерзімді мақсаттар мен жақсы деген уағдалардың
өзіне ... ... ... ... стратегиялық жолымыздағы алғашкы
қадамдар мен алғашқы нәтижелерді неғұрлым тереңірек андау мен қадағалау
мүмкіндігі бар. Солардың ... ... ... жолымыздың дұрыстығын терең
пайымдайтын боламыз, мемлекетке деген сенім беки түседі. ... ... ... ұзақ ... басымдықтарды және ұзақ мерзімді стратегияның
шеңберінде қысқа мерзімді нақтылы іс-қимыл жоспарларын ... ... ... ... екенін де олар түсінеді.
Үкімет пен мемлекеттік қызмет реформасы аяқталатын болады. Біліктілігі
саяз шенеуніктерден ... және ... ... ... ... жемқорлық пен билікті асыра пайдалануға қарсы ... ... мән ... ... ... ... - ... және
маңызды тақырыптардың бірі болғандықтан, осы қорытынды бөлімінде өз
ұсыныстарымды айтып кетсем ... ... ... алға ... ... кері ... іс басындағы
маманға байланысты. Өкінішке орай, соңғы жылдары қоғамымыздағы өтпелі
кезеңді пайдаланған ... ... ... ... ... орналасып алған-ды. Олар өз міндеттерін, атқаруға тиіс ... ... де ... аға-көкелерінің демеуімен сол жайлы орындарда
жалғанды жалпағынан басуда. Алайда, заман ... ... ... ... етіп ... ... ... отыз жыл бұрын жоғары оқу
орынын бітірген мамандардың да бүгінгі уақытпен үндесе ... етуі ... ... ... ... ... ... қызметшілердің
қарапайым жұртшылық, жұмыс беруші мекеме алдындағы міндеттері мен өз
құқығын айқындайтын да ... ... ... ... ... 1998 жылы ... Республика Президентінің ... ... ... ... ... қызмет академиясы құрылды.
Академияның міндеті - ... ... ... ... ... ... сай келмейтіндерге "сау бол" айтып,
жұмыс істеуге лайықтыларды оқытып, біліктілігін ... ... ... ... бірі - мемлекеттік қызметке қызметкерлер таңдау
жүйесін жетілдіру болып табылады. Бұрындары ... ... ... міндетті түрде байқау өткізу арқылы жүргізілу қажеттігі ... ... ... ... да, ... ... жағдайын
жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... мәселесі туралы" 1999 - жылы ... Өкім ... ... ... ... ... орталық атқару органдарындағы мемлекеттік қызметтің бос
лауазымын алуға байқау өткізудің қағидасын бекітті.
Байқау өткізу арқылы іріктеу жүйесі ... ... ... ... ... ... ереже мен штаттық кестесіне сәйкес бос
лауазымды алу үшін мемлекеттік ... ... ... ... ... 1999 жылы 16 ... "Қазақстан Республикасының орталық атқару
органдарындағы мемлекеттік қызметтің бос лауазымын алуға байқау өткізудің
қағидасы" ... ... ... ... ... мен ... ... орталық атқару органдары аппаратындағы бос лауазымды алуға
байқаулар өткізудің ... ... ... ... ... мен ... ... қарай мемлекеттік қызметке тең дәрежеде
қол жеткізу құқығын қамтамасыз етеді, ... ... ... одан ... ... бос ... ... өткізіледі. Байқауға
азаматтығы бар, он сегіз жастан кіші емес, тиісті білімі мен кәсіби ... бар, ... ... сай, мамандығы бойынша тиісті стажы бар
адамдар жіберіледі. Байқау комиссиясы ... ... мен ... атқару
органы басшысының бірлескен бұйрығымен құрылады. Оның құрамына Агенттікгің,
мүдделі орталық ... ... ... кіреді. Байқау комиссиясының оң
қорытындысын алған байқауға қатысушылар, бос ... ... ... ... ... ... қағида тек орталық атқару органдағы мемлекеттік қызметтің ... ... ... ... реттейді. Ал, "Мемлекеттік қызметтегі
орналастыру конкурсын өткізу тәртібі туралы" ... ... ... ... қызметтегі бос лауазымға орналастыру конкурсыи
өткізудің тәртібін белгілейді. Ол Ереже ... ... 1996 - жылы 27 ... қабылданған. Тағы айта кететін жағдай, заңдылықтың кейде бұзылу
себептерінің бірі кейбір қызметшілердің қолданылып ... ... ... ал ... ... ... оның кейбір ... ... ... шығаруы болып табылады. Өзінің міндеттеріне салақ,
жауапсыздықпен қарау жағдайлары да ... ... ... ... ... ... ... дәл тәртіп қызметшілерді
тәртіпті, оларды өз қызметінде анағұрлым ширақ етеді. ... ... ... ... Қазіргі кезде мемлекеттік қызмет жөніндегі
академия мен агенттіктің қызметі басым жүріп ... жоқ. Олар ... ... еткенімен,
жылы орында әбден ұялаған бастықсымақтар ... ... ... қызметін нығайту үшін мемлекеттік ... ... ... мықты болу керек. Кадр саясатында да көп мәселелерге тоқталуға
болады. Мемлекеттік қызметтегі ... ... ... ... іс тындыра
алатын, қабілетті білімдар мамандар келуі тиіс, қолынан түк ... ... ... ... аластату керек. Сөйтіп,
бақылау аппаратын білімсіз, сауатсыз адамдардан тазартуымыз тиіс.
Республикада мемлекеттік ... ... ... ... де қаланды,
алайда, әлі де көп іс тындыру керек.
Кадрларды бақылаудың жалпымемлекеттік онда оларды даярлаудың ... ... әр ... қызметші қызмет барысында өзінің пайдалы
екенін және керектігін ұдайы дәлелдеп отыруы ... ... ауыз ... түйіні" дегендей, қорыта келе айтарым, Қазақстан Республикасындағы
кадр саясатын реформалаудың кейбір мәселелерін ... ... ... реттеп, іс жүзіне асыруы керек. Сонда ғана, еліміздің кадр саясаты
көтеріліп, мемлекеттік қызмет тәртібі жөнделеді.
      Қазіргі ... ... ... ... ... заңнамалық
және нормативтік базаны нығайтуға, кедендік бақылауды жетілдіруге, осы
күнгі ақпараттық ... ... және ... ... ... ... аударып отыр.
            2003 жылғы 1 мамырдан бастап құқықтық нормаларды біріктіруге
және жүйелендіруге, халықаралық ... ... ... мақсатында
кеден рәсімдерін үйлестіруге және оңайлатуға мүмкіндік берген Кеден ... ... Оны ... үшін ... 11 ... 38 ... ... министрліктермен бірлескен нормативтік құқықтық кесімдер
қабылданды.
            ... ... ... ... кеден қызметін
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы ...  2004 ... ... ... республиканың сыртқы ... ... ... және ... ... ... ... асырылады.
Кеден рәсімдерін оңайлату, олардың ашықтығын қамтамасыз ету жөнінде
шаралар қабылдануда. Барлық аумақтық ... ... ... жүк кедендік декларациялардың (ЖКД) қозғалысын қадағалауға
мүмкіндік беретін көзбен көріп ... ... ... ... орталықтары құрылды.
       Алдын ала және кезеңдік декларациялау жүзеге асырылады, бұл -
жүктердің кеден шекарасы ... өту ... ... ... ... (СЭҚ) ... үшін неғұрлым қолайлы жағдайлар жасайды.
            Ең адал кәсіпкерлерге сертификаттар берілді, бұл ... ... ... ... ... Астана, Алматы, Атырау, Қарағанды, ... ... ... ... ... емес ... ... жаңа технологиялық
схема бойынша жүргізіледі.
            2003 жылдың соңында елдің кеден қызметінің Ақпараттық бекеті
ашылды.
Бірқатар шет елдердің жаңа ... ... ... жөніндегі
тәжірибесі зерделенді және осының негізінде ... ... және ... ... ... ... «электронды
Үкіметтің» құрамдас бөлігі ретінде ... ... құру ... Оны іске ... СЭҚ-қа қатысушыларға қызмет көрсету уақытын
қысқартады,  «адам факторының» әсерін азайтады.
            Ең жаңа ... және ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған
жүйесі (ТЖБАЖ), ... ... ... ... жеке ... тіркеу пункті (кеден ... ... ... ... ... жүйесі, "Web-
декларант" электронды декларациялау кешені, олар ... ... ... және ... қамтамасыз етуге, кедендік бақылаудың
тиімділігін жоғарылатуға ықпал етеді.
            Шекарадағы ... ... және ... ... ... ... ҚР ... шекарасы арқылы өткізу
пункттерінде бірыңғай бақылау-өткізу пункттері құрылуда, бұл жерде барлық
бақылаушы ... ... ... ... ... іс-қимыл және «бір
аялдама» қағидасы бойынша өздерінің бақылаушы функцияларын ... ... ... ... және ... тараптарымен біріккен кедендік бақылауды
жүргізу және шекарада бірыңғай бақылау-өткізу пункттерінің құрылысы бойынша
жұмыс жүргізіліп ... ... ... мен ... ... үстінде.
Тәуекелдерді талдау және бақылау жүйесі енгізілуде. Кедендік құнды кедендік
бағалаудың халықаралық стандарттарына сәйкес айқындауға, ... ... ... ... ... ... ... және
тарифтік емес реттеу шаралары қолданылуда. ... ... ... ... ретінде Қазақстан Республикасының аумағына 
әкелінетін негізгі тауарларға бағалық каталогтар ... бұл ... ... фактілерін болдырмауға ықпал етеді, құны өндірушіден,
брендтен және ... да ... өзге ... түрдегі тауарларға
бақылауды жеңілдетеді.
Бюджеттің әлеуметтік ортаға ... ... ... ... ... жол бермеу бойынша әсерлі шараларды қолдану, шағын ... ... ... жатқызылатын СЭҚ-қа қатысушылардың салықтық салымын
жеңілдету мақсатында ... ... ... ... ... ... құнын төмендетуге бағытталған бірқатар шараларды
көздейтін үстіміздегі жылдың 7 наурыздағы №217 және ... ... ... №430 екі ... ... ... алғанда жеке адамдардың
тауарларды жеңілдетілген тәртіппен әкелудің салмақтық ... 10 есе, ... ... 5 есе ... ... басқа, тұтыну кәрзіңкесіне
кіретін бірқатар азық-түлік және азық-түлік емес ... ... жаңа ... ... ... үстіміздегі жылдың сегіз айы ішінде  республикалық ... ... 204,4 ... теңге сомасында кедендік төлемдер мен ... ... 2008 ... ... ... ... өсім 108,7 млрд.
теңгені құрады немесе 2,1 есе өсті [15].
Экономикалық қылмыстар мен әкімшілік құқық бұзушылықтарға ... ... мен ... ... ... заттар мен прекурсорлар
контрабандасының жолын кесу ... ... ... ... ... Жарлығына сәйкес кеден органдарына жедел-
іздестіру қызметін жүзеге асыру өкілеттіктері ... бұл ... ... ... мен құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің тиімділігін
едәуір өсірді. 2009 жылдың қыркүйегінен бастап осы уақытқа дейін қылмыстық
істер ... 2,2 млрд ... ... ... тауарлар тәркіленді, қылмыстық
істер және әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер ... ... 3,7 ... ... ... ... тауарлар тәркіленді. Анықталған
құқық бұзушылықтар бойынша, сондай-ақ қосымша ... ... 6 ... теңгеден астам сомасына зиян өтелді. Кеден органдары,
оның ... ... да ... ... ... ... ... заңсыз
айналымының 1562 фактісі анықталды, 6,5 ... ... ... есірткі
заттар, оның ішінде 799 кг героин алынды [16].
Кеден органдары қызметінің ең маңызды бағыттарының бірі кадр ... ... ... Кеден органдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес ... ... ... ... ... жұмыстың басымды
бағыттары айқындалған, оларға ... ... ... Ар-ождан
кодексі, Кеден органдарының декларациясы және басқалар ... ... ... тек қана ... ... ... ... органдарына 2009 жылдың қыркүйегінен бастап 1607, олардың
ішінен конкурс бойынша 1401 немесе 87,2% адам ... Бұл ... ... ... ... ісі, ... технологиялар) білімі бар
кандидаттарға артықшылық беріледі. Бүгінгі күні ... ... ... ... ... саны 5416 (92,4%), ... ішінен экономикалық –
1434 (26%), заңды – 2137 (39%) білімі барлар құрады, «кеден ісі» мамандығы
бойынша қызметкерлер 613 (11%), ... ... – 1232 (23%) ... ... білімі бар лауазымды адамдардың үлес салмағы 64 %-дан
88 %-ға дейін өст [17].
Кадрларды аттестациялау жүйелі ... ... Осы ... ... 4046 ... адам немесе жеке құрамның 69 %-дан ... ... ... бойынша 304 ... ... ... сайын ҚР Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп ... ... ... ісі» мамандығы бойынша түлектері арасында Олимпиадалар
жүргізіледі, олардың нәтижелері ... 30 ең ... ... ... жұмысқа орналастырылды.
1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65-жылдығын ... ... ... қызметкерлері Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен
әскери жылдары тіл ... ... ... 5,3 млн. ... ... ... аударды.
Қызметкерлердің әлеуметтік және тұрмыстық қамтамасыз етілуін жақсарту
бойынша белгілі жұмыстар жүргізілуде. Астана қаласында және ... ... ... ... үшін ... көлемі 7 мың шаршы
метрге жуық баспана салынды.
Қазақстан кәсіпкерлерінің Форумында берілген Елбасының тапсырмасына
сәйкес ... және оның ... ... ... ... бойынша
консультативтік кеңестер құрылған, ақпараттық-консультациялық пункттер,
«сенім ... ... ... ... ... кеден органдарының
кәсіпкерлермен кездесулері, әлеуметтік сауалнама және ... ... ... ... және ... ай ... 5 мың ... адамдары кіретін Web-сайты жұмыс істейді.
Кеден органдары «Атамекен» ... ... мен ... ... ... бірлесіп үстіміздегі жылдың 28 мамыр-28
маусым кезеңінде, ... ... ... ... халқына Жолдауының
негізінде сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін қолайлы жағдайлар
жасау, «жасыл өнімді» жеткізуші мен ... ... ... ... ... табылған «Кеден бизнес үшін» деген акцияны өткізді.
Акция барысында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік
бақылау комитеті мен Кедендік брокерлердің қазақстандық ... ... - ... ... Меморандум жасалды, оған сәйкес КБҚҚ ауылшарушылық
өнімін кедендік ресімдеуге брокерлік ... ... ... 3 мың ... ... төмендетті.
Жол жүру кезінде рұқсат етілмеген тоқтатуларды болдырмау мақсатында
Қазақстан Республикасы Көлік және ... ... ... ... ... бұйрыққа қол қойды, онда ауылшарушылық өнімімен
көлік ... ... ... ақы ... бірге алып жүру тәртібі
көзделген.
Акцияның қорытындысында ҚР ҚМ КБК мен ... ... мен ... ... ... ... арасында Өзара
ынтымақтастық туралы меморандумға, сондай-ақ аумақтық кеден органдары мен
«Атамекен»  өңірлік өкілдері арасында меморандумға  қол қойылды.
Халықаралық ... ... да ... ... ... Қытай, Түрік, Қырғызстан, Германия, Нидерланд ... ... ісі, ... ... ... ... алмасу
және салыстыру мәселелері бойынша шарттар мен келісімдерге қол қойылды.
Дүниежүзілік кеден ұйымымен (ДКҰ) іскерлік ... ... ... ... 2007 жылы оның ... Алматы қаласында Жібек
жолы ... ... ... ... ... әкімшіліктері
басшыларының кеңесі өткізілді. Елдің Кинологиялық орталығының базасында ДКҰ
халықаралық ... ... ... бекітілді.
2008 жылдың қаңтарында Алматы қаласында ДКҰ Еуропа өңірі ... ... 2-ші ... ... оның ... ... ... әкімшіліктерінің басшылары мен сарапшылары, Еуропа
Қоғамдастықтарының Комиссиясы, ... ... және ... Елшілер,
Қазақстанда тіркелген халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты [18]. 
Бельгиядағы ДКҰ-ның 105 және 106-сессияларында ... ... ДКҰ ... ... кеңесінің Саяси комиссиясының құрамына
бірінші болып сайланды және Шығыс Еуропа және ТМД 24 ... ... ... ... қызметінің материалдық-техникалық базасы одан әрі ... ... ... ісін ... құқықтық негіздері
Кеден ісін бақылаудың нормативті-құқықтық негіздері екі ... ... ... ... ... ал ... көздер. Формальды көздерге классикалық көздер мен әдеттер
жатады. Классикалық көздерге бірінші кезекте ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары,
Қазақстан Республикасы ... заң ... мен ... Қазақстан
Республикасы Кеден Комитетінің актілері және басқа да ... мен ... ... ... ... ... таңда
кеден ісіндегі бақылау келесі заңдарға сүйенеді:
• Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ... ... ... ... ... 2003 жыл 1 - ... ... адамдардың Қазақстан Республикасының кеден органдарында қызмет
өткеруi туралы ереженi бекiту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысы 2000 ... 12 ... N ... ... Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден комитетінің
төрағасы туралы ... ... ... ... 2002 жылғы 30
қаңтар N 133;
• Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кеден комитетiнiң құрылымы ... ... ... ... 1997 ... 5 мамырдағы N 786;
• Қазақстан Республикасының құқық ... ... ... ... ... ... Республикасы Президентінің Жарлығы 2001 жылғы 22
қаңтар N 536;
• Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі 2001
жылғы 30 ... N ... ... 5 ... N 2368 ... ... ... кеден
кодксі, Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің ... ... және ... ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы кеден iсi осы кодекспен, Қазақстан
Республикасының өзге де заң ... және ... iсi ... ... ... реттеледi. Кеден iсi мәселелерiне қатысты ... өзге де заң ... ... осы ... ... ... керек және кеден iсiнде осы ... ... ... ... ... ... Егер Қазақстан Республикасы
бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының кеден заңдарында бар
ережелерден өзге қағидалар ... ... ... шарттың ережелерi
қолданылады.
Қаралып отырған көздерге Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кеден
комитетінің ... ... ... ережелер, хаттары,
бағдарлармалары түріндегі нормативті-құқықтық актілері де жатады. ... ... ... ... ... нормативті-құқықтық
актілері Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы ... ... ... ... ... ... ... және толықтырады.
Халықаралық көп жақты және екі жақты шарттарда кеден ісіндегі бақылаудың
нормативті-құқықтық ... ... ... ... Көп ... ... ... мысалдарына жататындар:
• 1995 жылдың 1 қаңтарынан Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ) ... мен ... ... бас келісім;
• 1988 жылдың 1 қаңтарынан күшіне ... ... ... мен
кодтаудың үйлесімді жүйесі туралы халықаралық Конвенциясы;
• 1980 жылғы БҰҰ-ның тауарларды сатып-алу және сату ... ... 1996 ... Дүниежүзілік Кеден Ұйымына айналған кеден
ынтымақтастығы жөніндегі ... ... ... ... ... импорттық баждардың
деңгейін тарифтік әдістермен түсіру арқылы либерализациялау жатады. ДСҰ-ның
негізгі қағидаларына мыналар жатады: өзара сауда ... ... ... ... шетел тауарларына ұлттық режимді беру; сауда дауларын
кеңестер мен келіссөздер арқылы шешу.
Универсалды ... ... ... ... негiзгi
халықаралық ұйым ГААТ қазiр Дүниежүзілік Сауда Ұйымы деп аталады.
Бiздiң елiмiз Дүниежүзілік Сауда Ұйымының бақылаушысы болып ... ... ... Сауда Ұйымының мүшелiгiне толығымен
кiредi. ... ... ... ГААТ ... 1995 ... 1 ... Оның штаб-пәтерi Женева қаласында орналасқан. Дүниежүзілік Сауда
Ұйымы қызметiне төмендегiлер жатады:
көпжақты ... ... мен ... ... ... ... ... жүргiзiлуiне қатысу;
сауда дауларын реттеуге көмек көрсету;
әлемдiк экономикалық саясатты бiрлесе тізудегi басқа халықаралық ұйымдардың
ынтымақтастығына қатысу және тағы басқалары.
Дүниежүзілік ... ... ... ... оның жоғарғы органы
министрлер ... ... Ол 2 ... 1 рет ... бұл ... ағымдағы жұмыстарын бiрқатар көмекшi органдар
атқарады және ол ... ... ... ... ... – Бас Кеңес болып табылады. Конференция атынан атқаратын ... ... ... Бас ... екi ... ... саясатын
талдаушы және шиеленiстердi реттеушi органның жұмыстарын қоса жүргiзедi.
Бас Кеңес бұлардан басқа тауарлар ... ... ... ... жөнiндегi кеңеске және ... ... ... ... кеңеске өзiнiң өкiлеттiлiгiн тапсырады. Қазақстан
өзiнiң стратегиялық мақсаттары мен ... шешу ... ... ... ... көлемiнiң 90% ке дейiнгiсiн иемденетiн, қатарында 170 мүше
елдер бар ұйымнан сырттап қала ... ... ... ... ... мүше болып кiру мәселесi саяси тұрғыдан шешiлдi
деп айтуға болады. Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүше ... ... ... атап ... ... ... мүше елдердiң рыногында ең қолайлы ережелер
жүйесiн пайдаланудың нақты құқығы;
Халықаралық сауданың құқықтық механизмiн қалыптастыру жұмыстарына ... ... ... мүше басқа елдер тарапынан мүмкiн болатын
қысымдардан халықаралық-құқықтық жүйе ... ... ... сауданың еркiндiгi жөнiндегi көп жақты келiссөздерге дауыс
беру құқығына ие болу;
Қазақстанның дүние жүзiлiк рыноктағы ... ... бар ... ... ... сыртқы сауда жөнiндегi мәселелерiн Бүкiләлемдiк ... ... ... ... кеңестер алу;
Дамушы ел қатарында техникалық ... мен ... ... ... жатады.
1950 жылы мемлекетаралық сауда қатынастарының соғыстан кейiнгi жүйесiн
құру жөнiнде жүргiзiлген шаралар шеңберiнде халықаралық, ... ... ... ... Кеңесi құрылды. Кедендiк Ынтымақтастық Кеңесiн
құрудың алғышарттары мемлекеттердiң сауда мүдделерi ... ... ... Кеңесi 1994 жылдың жазында өткен кезектi жыл сайынғы
сессиясында, Дүниежүзілік Сауда Ұйымына ұқсас "Дүниежүзілік Кедендiк ... жаңа ... аты ... ... қабылдаған едi. Бұл шешiм әлемдiк
қоғамдастық мүшелерi арасында жүретiн кеден мен ... ... ... ... ... ... ... отырған тарифтiк саясатты "ырықтандыру" барысында
көп жақты негiздегi реттелуге аз дәрежеде ... ... ... ... рөлi ... өсе ... ... арсеналында кедендiк шаралар шешушi мәнге ие болды.
Импортердiң мұндай шараларды ... ... ... оған ... ... ... бiр пунктте, белгiлi бiр уақытта кеденге
тауарларды ... тағы ... ... ... ... ... артыра түстi, соның нәтижесiнде тауардың қымбаттауы ... ... де ... ... да ... ... құру барысында мемлекеттер кедендiк шаралардың жағымсыз әсерiн
жұмсартуға ұмтылған едi.
Дүниежүзілік ... ... ... ... – бұл 1950 ... 15
желтоқсанында қабылданған мынадай 3 тұжырымдамадан тұрады:
1) ... ... ... құру ... ... Кедендiк мақсатта тауарларды ... ... ... ... Кедендiк мақсатта тауарды бағалау жөнiндегi тұжырымдама.
Дүниежүзілік Кеден ұйымын құру жөнiндегi конвенцияға сәйкес оның ... ... ... ... ... ... екi ... жүйелi түсiндiру мен
қолдану бойынша кепiлдемелер жасау;
Осы конвенцияда анықталған мiндеттердi орындау;
Конвенцияны қолдану және түсiндiрумен байланысқан дауларды шешу.
Дүниежүзілік Кеден ... ... ... ... ... iстегi ынтымақтастыққа қатысты барлық мәселелердi зерттеу;
ұлттық кедендiк жүйелердiң техникалық аспектiлерiн қарастыру;
Осыған байланысты конвенциялар мен кепiлдемелер тобын дайындау;
Кедендiк ... ... ... ... ... қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету;
Басқа халықаралық ұйымдармен ынтымақтасу.
Кедендiк ... ... ... бойынша келесiдей органдардан
тұрады:
Кеңес;
Кеден саясаты бойынша ... ... ... жүйе ... ... ... және ... қызметтер атқарады. Ал, кеден саясаты бойынша комитеті және ондағы
– тұрақты техникалық комитет, мәжбүр ету ...... ... ... ... ... ... – кедендiк бiлiктендiру техникалық комитетiн, кедендiк
баға бойынша комитеттi және ... ... ... ... ... ... Кеден ұйымында контрабандамен күрес комитетi
және байланыс комитетi бар.
Кеңестiң мақсаты – ... ... ... үйлестiру және де өз
мүшелерiнiң ұлттық экономикалық саясатына сәйкес ... ... ... ... халықаралық сауданы қамтамасыз ету.
Қазiргi таңда Дүниежүзілік Кеден ұйымының мүшелерi әлемнiң ... ... ... ... ... ... бұл ... 1991
жылдың шiлде айында кiредi. Ал Ресей Кеңестiк Социалистiк ... ... ... ... 1992 ... ... мүше болды.
Қырғызстан мен Тәжiкстаннан басқа барлық бұрынғы ... ... ... Дүниежүзілік Кеден ұйымының мүшелiгiне ендi.
Кеңес Бас хатшы басқаратын хатшылықтан, ... ... ... ... ... ... жұмысын
қамтамасыз ету хатшылыққа ... Оған мүше ... ... ... ... (115-120 ... ... штаты жұмыс
iстейдi. Кедендiк Ынтымақтастық Кеңесiнiң штаб-пәтерi ... ... ... ... бақылауымен жасалған 18 халықаралық
кедендiк конвенциялар, 46 ұсыныс пен 11 норма әрекет етедi. Солардың iшiнде
кедендiк ... ... ... ... ... кедендiк
шараларды жеңiлдету мен үйлдесiмдi ету жөнiндегi тағы басқа конвенциялар
таралған. ... ... ... ... 1993 ... 5-шi қарашасынан
берi қызмет етуге қатысуда және оның ресми мүшесi болып табылады. ... ... ... халықаралық Кеден нормаларының негiзiнде дамуы
және Қазақсатнның жаңа ... ... ... нормаларын түзуге
халықаралық ынтымақтастағы мемлекеттерге белсендi қатысуын – ... ... және ... ... екендiгiн атап көрсету қажет.
Қазақстан Республикасының кеден кодексiнде республиканың кедендiк
заңдылығының барлық ... ... ... ... ... режимнiң принципi;
дискриминацияламаудың принциптерi;
Дүниежүзілік кеден ұйымы мүшелерiнiң құқықтары мен ... ... ... және ... ... жариялық принципi;
Мемлекеттiң сыртқы саудасын реттеушi ретiнде кедендiк ... ... ... ... ұйымының жұмысына қатысуы
Қазақстанның ... ... ... ... ... каналдардың бiрi болып табылады. Халықаралық келісімдердің ішінде
тауарларды сипаттау және кодтаудың үйлесімді жүйесі ... ... бөле ... ... ... Ол 1983 жылдың маусым айында
ДКҰ, яғни Кеден Ынтымақтастығы Кеңесіне кіретін ... қол ... ... ... ... болатын. Бірқатар елдердің қол қоюларынан
кейін конвенция 1983 жылдың 1 қаңтарынан заңды күшіне енді.
Үйлесімді жүйе дегеніміз ... ... мен қоса ... ... ... Үйлесімді жүйе негізінде үйлесімді
жүйенің номенклатурасы құрылып сыртқы экономикалық қызметтің ұлттық ... ... ... ... ... ... сыртқы
экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы; ... ... ... мен ... ... тауарлардың нақты дәлме-
дәл классификаторын қамтамассыз етеді.
ТМД-ның ... ... ... ... номенклатурасы дегеніміз
кодталған тауарлардың жүйелі тізімі. ТМД-ның Сыртқы экономикалық қызметтің
тауар номенклатурасы ... жүйе және ... ... ... ... ... көздер өз кезегінде мемлекеттік мекемелер және кәсіби
ұйымдар болып екіге бөлінеді.
Мемлекеттік мекемелерге заң ... және ... ... әкімшілік
органдар, сот билігі түрлері жатады. Мысалы, бейтарифтік реттеу ... ... ... экономикалық қызметті реттеудің әкімшілік шаралары
болып табылады. Квоталау және лицензиялау, ... мен ... ... ... ... ... тиым салу, валюталық
бақылау және т.б. шараларын жүзеге ... ... ... ... мен ... ... ... ұлттық сауда-өндірістік палатасы, халықаралық сауда
палатасы, кәсіподақтық палалаталар мен бірлестіктер, ... ... ... Бұл ... ... ... ... тәртіптері мен
жағдайларын жасайды. Мысалы, халықаралық сауда палатасы сату-сатып ... ... ... белгілеген. Олар қазіргі таңда “Инкотерм-90”
деген атаумен белгілі.
Сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... ... құжаттарға мыналар жатады: фактура, теміржол
құжаттамасы, халықаралық әуе көлігінің ... ... ... құжаттамасы СМR, өзен көлігінің коносаменті, теңіз ... ... ... куәлігі.
Фактура (ағылшын тілінде: commercial invoice) ... ... ... ... ... ... құжат. Фактура контрактінің орындалатындығын
дәлелдейтін құжат болып табылады. Ол ... ... ... ... ... ... фактурасының мазмұны келесідей мәліметтерден тұрады:
• жазылып берілген күні мен орны;
... аты және ... ... ... аты және мекен-жай;
• төлеуші туралы мәліметтер
• жіберудің тәсілдері, күні және көлік құралдарының түрлері;
• жүкті артудың және ... ... ... ... ... ... ... тарапынан жасалатын қосымша шығындар;
• тауарларды таңдау мен сұрыптау;
• фактураның қорытынды сомасы;
• төлем төлеудің тәртібі мен мерзімі;
... ... ... ... қолы.
Теміржол құжаттамасы (ағылшын тілінде: railroad bill of ... ... екі ... ... ... және ... ... штемпелі қойылады. Теміржол ... ... ... яғни теміржол мекемесі берген үлгі ... және ... ... жіберушінің аты, мекен-жайы;
• жүкті қабылдаушының аты мекен-жай;
• тауардың сипаттамасы, салмағы мен қорапқа салынуы;
• қозғалыстың бағыты;
• тасымалдау үшін тариф;
• жеткізілетін ... ... ... ... ... құжаттардың тізімі;
• тауардың мінездемесін сипаттайтын басқа да нақты мәліметтер.
Әуе көлігінің халықаралық құжаттамасы ... ... ... air
cosignment note) тауарды әуемен тасымалдауды куәлендіретін құжат ... ... ... IATA (әуе ... ... ... конвенция)
конвенциясымен орнатылған талаптар қойылады.
Автомобил көлігінің халықаралық құжаттамасы CMR (ағылшын ... ... note) ... ... ... ... ... болып табылады. CMR құжаттамасы халықаралық автомобиль
арқылы тауарларды тасымалдау туралы конвенция CMR ... relative ... ... international de Marchandises par Route) талаптарына
сәйкес жасалады.
Өзен көлігінің коносаменті (ағылшын ... inland ... ... өзендер арқылы тауарларды тасымалдауды куәлендіретін құжат. Аталып
отырған құжат төмендегідей мазмұнда ... ... ... айналысатын ұйымның атуы мен мекен-жайы;
• жікті қабылдаушының атауы мен мекен-жайы;
• баржаның атауы мен ... ... ... ... ... ... орны мен күні;
• тауардың сипаты, белгісі мен салмағы;
• көлік үшін төленетін төлемнің орны;
• жүкті тиеуге жауапты тұлғаның ... ... ... ісі бойынша капитанның немесе агенттің қолы;
• коносаменттің саны мен көшірмесі.
Теңіз көлігі бойынша коносамент (ағылшын тілінде: bill of lading) ... ... ... ... ... ... Аталған коносамент
тасымалдау туралы келісім болып табылмайды, бірақ тасымалдаушы жазып
беретін ... ... ... ... ... ... арқылы тауараларды тасымалдау немесе үйлесімді тасымалдаудың
дәлелдеме құжаты;
• екі ... ... ... ... құжат;
• тауар үшін меншік құқығын дәлелдейді;
Жіберушінің пошталық куәлігі (ағылшын тілінде: postal receipt, ... receipt) ... ... ... ... құжаттары. Сақтандыру құжаттарына жататындар:
• полис, яғни тауарды сақтандыру туралы келісімнің ... ... ... яғни сақтандыру сертификаты – сақтандыруды дәлелдейтін
құжат.
Бұл құжаттар құқықтарды өткізуді білдіретін құжаттар ... ... ... сақтандыру ұйымының бланкіне жазылады және
төмендегідей ... ... ... ... тауар туралы толық мәлімет;
• сақтандырушының атауы;
• тауарларды тасымалдаудың ... мен ... ... ... ... ... түрлері мен жауапкершілік шегі;
• жүк сақталған сома көлемі;
• компенсациялар беру туралы талап қою ... ... ... ... қойылатын қол;
• сақтандыру жөніндегі арыздың және жазудың күні.
Жоғарыда аталған материалдардың жиынтықтары кеден ісіндегі бақылаудың
толық нормативті-құқықтық ... ... ... кеден органдары
бақылау жасау кезінде пайдаланатын негізгі нормативті-құқықтық актілер мен
құжаттардың ... ... ... ... ... ... ... нақты және берік нормативті-құқықтық базасының ... ... ... Федеративті Республикасының кеден қызметі “Zoll”, яғни көне
грек тіліндегі “teloneion” - төлем төлеу сөзінен келіп ... ... ... ... ... кейінгі өзгерістер кезінде Германия Федеративті
Республикасының кеден қызметі жаңа талаптарға сай ... ... ... ... мүше мемлекеттер шекарасында жасалатын тауарлар
мен жолаушыларға бақылау қысқартылған, және тек ... ... ғана ... жүргізіледі. Бұл өзгерістер Еуропаның бірігуі мақсатында жасалып
жатқан шаралар. Германия ... ... ... ... ... ұшырауы 1990 жылдан басталады. Өйткені осы тұстан
бастап герман мемлекетінің бірігуіне ... ... ... ... алады. Қазіргі таңда Германия Федеративті Республикасының кеден
қызметі ЕуроОдақтың ... ... ... қорғай отырып, қауымдастықтың
бүкіл мүдделерін қорғайды.
Еуропалық Одақ қауымдастығының “Кеден 2000” аталатын кеден қызметінің
жаңа бағдарламасына ... ... ... ... ... ... бағыттарда қызметті жүзеге асыруда:
• оңтайландырылған кеден процедураларын ... ... және ... ... ... ... ... бағдарлау;
• ЕуроОдақтың құқықтарын қолдана отырып кеден бақылауының жергілікті
жерлерде жүзеге асуына қадағалау жасауды қамтамассыз ету;
... ... және ... ... ... ... өткізу;
• экономикалық субъектілермен әрдайым диалогтар өткізіп отыру;
• үшінші мемлекеттермен ынтымақтастық орнату;
Федералды ... ... ісі ... ... ... кеден
қызметтерімен келісілген кеден қызметін ұйымдастыру және оның жүзеге ... ... ... ... ... Оның ұстанатын негізгі
ұстанымы барлық үшінші мемлекеттермен шекаралас ... ... ... ... мен ... ... тиімді әдістерін
қолдану болып табылады. Бұл, өз кезегінде түрлі алаяқтық әрекеттеге жол
бермеудің ... ... ... ... ... ... мен ... қызметтерінің
көптүрлігіне байланысты тек, жақсы ... ... және ... әкімшілік
бақылаудың қазіргі заманғы техникалық құралдарын пайдалану арқылы жүзеге
асыра алады.
Қазіргі таңда ... ... ... ... ... 40.000 жуық адам ... ... Олар түрлі деңгейлердегі 600
бөлімдерінде әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... үш сатыға бөлінген схема ... ... ... жүзеге асырады. Оның ең жоғарғы федералды инстанциясына
Федералды қаржы министрлігі жатады. Федералды ... ... ... басшылық жасаушы негізгі орталық орган болып табылады. Федералды
қаржы министрлігінде кеден төлемдері мен ... ... ... ... ... бар, ол ... ... III деп аталады.
Орта деңгейдегі ведомстваларға саны 21 құралатын бас қаржы дирекциясы
жатады. Олардың құрамында ... ... мен ... ... бар және өзінен төмен тұрған кеден қызметтеріне бақылау жүзег
асырыда.
Арнайы функцияларды орындау мақсатында ... ... ... ... ... ... мен бас ... дирекциялары арасында орналасқан.
Мұндай арнайы мекемелерге ... ... ... ... ... ... мен ... қаласында орналасқан спирттік монополия
жөніндегі Федералды басқармалар жатады.
Кеден қызметінің жергілікті жерлердегі өз қызметі 99 бас ... ... ... ... 412 кедендер мен 54 кеден комиссариаты
бекітілген. Бұлар бүкіл кеден қызметімен байланысты ... ... ... ... ... үшінші мемлекеттермен тауар айналымына бақылау
жасап, акциздерді жинаумен айналысады. Жергілікті кеден бөлімшелеріне жедел-
іздестіру кедендері де жатады. ... ... ... ... ... күрес жүргізіп, олардың алдын алу.
Кеден төлемдері мен салықтарын алу және басқа да ... ... ... бас кедендер, кедендер, жедел бақылау ... ... ... ... ... ... асырады.
Бас қаржы дирекцияларының кеден төлемдері ... ... ... ісін ұйымдастыру саласында орталықтандыру мен кеден
қызметі қызметкерлері мен бюджетін ... ... ... ... ... бас ... дирекциялары кеден-техникалық
лабораториялары мен дайындау ... ... ... ... ... 80 процентке жуық қызметкерлері жұмыс
істейді. Олардың негізгі фукнцияларына мыналар кіреді: үшінші ... ... ... мен тұлғалардың енуімен шығуына ... ... ... ... ... төлемдері мен акциздерді
алу, кеден ісінде адам ... ... пен ... ... Бас ... жоғарғы орган болғандықтан, кедендік ресімдеумен
қатар, кеден ережелерімен күрес ... ... ... ... ... олар ... қарастыру, рұқсаттар мен лицензиялар беру ... де ... Бас ... құрамына қылмыстық және әкімшілік
құқықбұзушылықтармен күрес жүргізу, кәсіпорындарда сыртқы тексеру ... ... ... және ... ... ... бөлімшелері кіреді.
Кәсіпорындарда тексеру жүргізу бөлімінің мақсатына кәсіпорынның кеден
ісіне қатысты ... алу және есеп беру ... ... ... ... ... болсақ, кеден төлемдерін дер кезінде төлеуге ықпал
ететін акциздік және кеден құқықтық нормаларын сақтау.
Бұл ... ... ... ... жүргізеді:
a) минералды жанар-жағар май өндіру кәсіпорындары мен ... ... ... мен ... ... ... спиртзауыттары мен спирттік ішімдіктер жасаушылар;
d) шарап жасау кәсіпорындары;
e) сыра жасау зауыттары;
f) кофе дайындау зауыттары;
g) импорттық және экспорттық кәсіпорындардың ... ... ... енуі мен ... ... ... және ... орнатып оларды жинайды.
Жедел бақылау топтары кеден қызметі заңы ... ... ... ... яғни ... ... тиым ... тауарлардың
айналымына (мысалы: есірткі заттары, қару-жарақ, радиоактивті заттар, фауна
және флора ... ... ... Олар тұлғаларды және көлік құралдарын
ұстауғы, багаждарды, көлік құралдарын және жүктерді тексеру ... ... және ... базалары құрамында
түрлі саладағы 60 химик ... ... ... айтар болсақ, азық-түлік
өнімдерінің, органикалық және бейорганикалық химия. Сонымен ... ... ... ... ... және басқа да арнайы
маман иелері бар. Күн ... ... 62.000 ... ... сараптан
өткізіледі. Осы мақсатқа пайдалану үшін қажетті ... ... ... ... бар және олар әрдайым заман талабына сай ... ... ... ... және дайындау базалары кеден
қызметкерлерінің кәсіби деңгейін көтеру мен қайта дайындауда түрлі ... ... ... ... өз үлесін қосып келеді. Сонымен қатар,
аталған мекеменің 5 ... ... [ZPLA] мен 12 ... базалары [ZLA] бар.
Анықтау және қылмыстық ізін кесу қызметтерін жүзеге асыру саласында
кеден-қылмыстық мекемесі, жедел-іздестіру және бас кеденнің ... ... ... ... ... ... ... жасайды.
Кеден-қылмыстық мекемесі Кёльн қаласында орналасқан және ... 500-ге ... ... ... ... міндеттерін атқарады.
Олардың негізгі міндеттеріне мыналар кіреді:
a) салықтық-қылмыстық және ... ... ... ... ... мен ... да кедендік қызметтерге
көмек көрсету, кедендік жедел-іздестіру қызметкерлерінің кәсіби
деңгейлерін және біліктіліктерін ... ... ... ... заттарының контрабандасымен
күреске бақылау жасауға қатысу;
c) басқа шетел кеден ... ... ... ... саласында
ынтымақтастықтарды жүзеге асыру.
Жедел-істестіру кедендері кеден қызметінің криминалды ... ... Ол 21 ... ... мен оларды қызмет
атқаратын 2.200 қызметкерден ... ... ... ... ... ... ... заттары саласындағы қылмыстық әрекеттер;
• кеден саласындағы ... ... ... ... ... ... нормаларын бұзушылық;
• кеден ісі саласындағы алаяқтық әрекеттер.
Кеден ... ... 1.692 ... ... ... ... қорғаумен айналысады. Олардың міндеттеріне шекараны
кесіп өтуші жеке тұлғаларға паспорттық бақылау жасау, ... ... ... ... салынған жеке тұлғаларды анықтау және т.б. кіреді.
Кеден комиссариаттарының саны 54 және ... 350 аса ... ... ... кеден қызметі Солтүстік және ... ... ... ... ... ... Аталған мақсатты
жүзеге асыру үшін оларға 34 база және 58 ... ... мен ... ... ... ... ... үш оқу орталығы
бар. Олар Мюнстер, Плессов және ... ... ... Аталған
оқу орындары тікелей Федералды Қаржы министрлігіне бағынышты болады. Оқу
орындарының негізгі мақсаттары Германия ... ... ... білікті жоғарғы және орта білімді жас мамандарды ... ... ... ... қызметкерлерінің біліктілігін арттыру болып
табылады.
Кеден қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және ... ... ... ... және ... қалаларында орналасқан
2 кеден ущилищесі де айналысады. Бұл оқу ... қол ... ... және жаңа ... беру ... семинарлар мен оқу
курстары өткізіледі.
Кеден ісі саласындағы ... ... ... ... және
Нойэндеттелесау қалаларында жүзеге ... ... ... ... есірткі заттарын іздеп табу мақсатына арнайы дайындау жұмыстары
қолға алынған.
Германия Федеративті Республикасының кеден ... ... ... ... ... ... орындау кеңінен қолға
алынған. Ақпараттық ... ... 7 ... ... яғни: Берлин, Дюссельдорф, Майндағы Франкфурт, Гамбург,
Ганновер, Карлсруэ және ... ... ... ақпараттық
технологиялар орталықтары тауарларды ... мен ... ... ... ... жүзеге асыруда үлкен көмек
көрсетеді.
Кеден қызметінің кедендік ресімдеу мен ... ... ... (1995 ... бастап), Альбатрос (1996 жылдан
бастап) және Атлас (1995 жылдан ... ... ... ... ... бас ... және кедендерде 1995 жылдан ... Бұл ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыру
процессінде, «клиент-сервер» ... ... ... ... ... қалыптастыру және кеден қызметінің офистік жұмыстарында
түрлі іс ... ... ... ету ... табылады.
Альбатрос жүйесі 1996 жылдан кеден қызметінің жедел-іздестіру
бөлімшелерінде пайдалануға енгізілді. Бұл ... ... ... ... ... қызметі тиімді ақпараттарды, техникаларды кеден ережелерін
бұзушылықтарының алдын алуда қолдана алады.
Атлас ақпараттық жүйесі ... төрт ... ... ... ... ... тариф
Бұл жүйені пайдалану 1997 жылдан басаталады. Аталған ... ... ... ... кеден тарифтерін алмастыру болып табылады. Оның
құрамында ... ... Құн ... және ... ... ... ... бар.
1. Әкелу
Аталған жүйе үшінші мемлекеттерден ... ... мен ... ... шығару режимдерін орналастыру әрекеттерін есепке алады.
2. Экономикалық маңыздағы кеден режимдері
Бұл жүйе ... ... ие ... ... ... ... ... етеді. Айталық, кеден қоймалары, ... ... ... ... ... ... әкелу мен әкету.
3. Әкету
Әкету жүйесі тауарларды экспорт, ... ... ... ... ... ... және оларды есепке алу қызметтерін
жүзеге ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУ
ҚҰРЫЛЫМЫ
Жоғарғы деңгейдегі
Федералды мекеме
Басшылық жасау
деңгейіндегі
Федералды мекеме
Орта деңгейдегі
мекеме
Жергілікті деңгейдегі
мекеме
Демократиялық, құқықтық қоғам құрып жатқан ... ... ... – қазақ халқының және оның төңірегінде топтасқан ұлттық
топтардың тәуелсіздігін баянды ету, ... ... ... ... ... ... ... мемлекетінің ішкі
және сыртқы функцияларының бүкіл мәні – ... ... ... қорғауға, оны жан-жақты өркендетіп, дамытуға, халықтың әл-ауқатын,
білімін, біліктілігін ... ... ... Бұл ... ... ... ... - 2030» атты жолдауында айтып өткен ... ... ... және ... ... ... бар қатысушысыретінде аталуы, бұдан бұрынғы жүйе ... ... ... етеді.
Бұл процесті жолдаудың бірінші буынына әлемдік шаруашылыққа ену
дәрежесін жатқызуға болады, ол экономика ашықтылығы ... ... ... Бұл ... шаруашылыққа енуді жүзеге асыру және
күтілетін ... алу, ... ... және ... жеке адам ... сыртқы экономикалық, сыртқы сауда, қаржы, салық, валюта
салаларына деген ... ... ... ... ... ... буын. Бұған кедендік саясат жатады және ол кедендік қызмет
арқылы жүзеге асады.
Ең ... ... ... қарастырсақ. Арнайы және қызмет ететін
халықаралық ұйымдар – Бүкіләлемдік Сауда ... ... ... ұйымы
және т.б. бір мезгілде міндеттемелерді ... ... ... ... жету жолында мүшелікке кірген дүниежүзінің көптеген елдерін
құрымына алып, біріктіреді. Ал бұл ... ... ... ... ішкі және ... мүдделері болады.Қазақстан 1992 жылы Бүкіләлемдік
кеден ұйымына мүше бола отырып, Бүкіләлемдік ... ... мүше ... ... ... шаруашылыққа енуді БСҰ-на енусіз көзге
елестетудің өзі қиын. Сондықтан Қазақстанның ... ... ... басты орында тұр. Бұл ұйым 1948 жыл мен 1995 жылдар аралығында
ГАТТ (тарифтер мен ... ... бас ... деп ... 1995 жылы ... өз қызметін тоқтатып, БСҰ-ы қайта құрылды. 1996 жылы ГАТТ мүшелері, ... ... ... ... кіру ... ... ... жасады. 130
мемлекеттің 81-і ғана негізгі сыннан өтті. Қазіргі ... ... ... ... мемлекет бар. Халықаралық сауданы реттеуші, оның еркін дамуы
жолындағы кедергілерді жоюшы – ...... ... мәлімдемесі
бойынша 5 трлн. доллар көлеміндегі сауданы ... ... ... ... ... ... ... табылады және еліміздің бұл ұйымға мүше
болуы үшін келіссөздер жүргізілуде. 1947 жылы ... ... БСҰ ... ... механизм негізінде көптеген сыртқы сауда ... ... ... ... ... ... кездегі экономикалық
қауіпсіздік қауіпінің (мысалға, экономиканың болуының негізгі шарты болып
БСҰ-ның келісімдеріне сәйкес етіп ... ... ... ... ... ... ... (307-ші бапта) ҚР-ң кеден
аумағына алып келінген тауарлардың ... құны – ... ... жалпы қағидаларына негізделетіндігі көрсетілген. Бұл
қазірдің өзінде БСҰ-ң құқықтық ... ҚР-ң ... ... ... жатқандығын білдіреді.
ҚР-ның 2003 жыл 1 мамырдағы Кеден кодексінің 290-шы бабында кеден
органдары демпингке қарсы, ... және ... ... салатындығын
көрсететін норма бар. Мұндай баж түрлері БСҰ-ң нормаларымен ... ... ... баждар кедендік тарифті құрамайды, бірақ-та ... ... ... ... ... ... ... негізде, жекеленген тәртіпте қолданылады. Осыған байланысты БСҰ-на
кірместен бұрын ҚР-ң 1999 ... 16 ... ... ... ... ... 1999 ... 13-ші шілдедегі «Демпингке қарсы
шаралар туралы», 1998 жылғы 28-ші желтоқсандағы ... ... ішкі ... ... ... туралы» заңдарын БСҰ-ң нормаларымен
сәйкестендіру ... ... ... ... және компенсациялық шаралар аясындағы құқықтық
нормалары – үкіметтің белгілі-бір салалар ... ... ... ... ... субсидиялар инструменттерін қолданылуына,
мұндай субсидиялар экспорт ... ... ... ... ... тыйым
салады. Қазақстанның алдағы уақытта БСҰ-на кіруі, ҚР-ң ... ... әсер ... ... ... БСҰ шенберінде әлемдік
экономиканың даму бағдары-ерекше түсіндіруді, талқылауды қажет етеді.
Әрине, ... ... ... ... ... мемлекеттік қайраткерлер
мен кәсіпкерлер әртүрлі қабылдайды. Біріншісіне – ... ... ... туатындықтан, ал екіншісіне – қорқынышты, бәсекелестіктің
«қасқырлары» - шетелдік компанияларға ... ... ... ... енуі бір ... ... те, шанс та болып табылады, мұны
біз назарда ұстауымыз ... ... та, ... ... ... ... ... қолдаусыз кіру өте қауіпті. Онда біз жоғары
дәрежедегі қосылған құн болатындықтан ... ... ... ... ... ... ... дамыған елдердің
шикізаттық «құдығына» айналамыз.
ҚР-ң Үкіметі Қазақстанның БСҰ-на ... ... ... процесін – ұлттық бәсекелестік артықшылықтарымыздың көзге
түсуіне барынша қолдануы және ... ... ... ... ... күш ... ... раунд келісімдеріне түпкілікті қол қойылғаннан кейін,
әлемдік сауда көлемі жыл сайын 755-млд-қа өседі деп ... ... ... ... өсуі жақын аралықтағы он жылдықта ... ... ... ... ... ... ГАТТ мамандарының
есептеуі бойынша 2008 жылы бұл цифр 510 ... ... ... ... ... ... ... өсу көрсеткіші 5 трлн. долларды құрайды.
Тәуелсіз анализ нәтижесі – БСҰ-ң негізгі ... ... ... ... бөлу ... ... БСҰ-ң мамандары мен
басшылары келтірген аргументтер мен ұйғарымдардың қате ... ... ... ... емес және айтарлықтай біркелкі бөлінбейді, бұдан
ұтатындар – тауарды, ... ... ... көп ... елдер.
Табыстарды жұмылдырудың ортаңғы нүктесі болып ... деп ... ... – АҚШ – ЕО – ... ... Азия ... 755-млрд. долларлық жылдық сауда операциясындағы өсудің
185-195 млр. Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің (Жапония 70-72 ... ... ... 150-170 ... ... үлесіне тиеді.
Ал 110-125 мемлекеттен тұратын БСҰ-ң элитарлық ... ... ... ... Қазақстанда) қалған 200-220 ... ... тура ... Осылайша, қосымша экспорт келесідей жағдайда
бөлінуі мүмкін: ЕО-26 %, АҚШ - 21%, Азияның ... ... ... -
24% оның ішінде Жапонияға - 9%.
Тарифтердің төмендеуі кезінде табыстарды бөлу назар ... ... ... ... табыстарды бөлуді бағалаудың өзі бқдан
еуропалық ... ... ... ... табыстың өсуінің 50-55 %
ЕО-қа келеді, АҚШ-қа 19-22%-і,Жапонияға 13-15%-і. ... ... ... «қалдықтарды» бөлуіне тура келеді. Сондықтан да БСҰ-на кірудің
инструменттері мен шарттары таңдау Қазақстанның ... ... ... болмауын қамтамасыз етуі қажет. Бұл үшін біз ... ... ... және ... ... ескертулердің заңи
талаптарын орындауымыз кажет. ... ... ... ... ... Бұған мемлекеттік
органдармен экономиканы тиімді реттеуін, сол арқылы Қазақстанның ... ... жол ... ... ... ... ... тарапынан халықаралық келісім-
шарттарға отыру жұмыстары жүргізілуде.
Х-ң құқықтық маманы ... ... ... ... негізін – халықаралық ... ... ... үш тобы ... ... ... ... кеден конвенцияларын
кіргізеді. Қазіргі уақытта мұндай келісімдер 25-тен кем емес. Екінші топты
аймақтық ... ... (ТМД) ... Ал ең ... ... ... екіжақты
кеден келісімдерін жатқызады. [10]
Халықаралық конвенциялардың ... ... ... ... 1950 ... 17 маусымындағы «Білім, ғылыми және мәдени ... алып келу ... ... ... ... ... әкелуді жеңілдету туралы» 1952
жылғы конвенция.
- 1953 жылғы 28 ... ... ... үшін ... ... ... конвенция.
- 1953 жылғы «Туристерге арналған кедендік ... ... 1957 ... 3-ші ... «өндірістік үлгілерге арналған ЕСS-
карнеттері туралы» конвенция.
- 1962 жылғы 13-ші шілдедегі «Тауарларды көрсету үшін ... ... ... және ... да ... ... үшін
әкелуді жеңілдету туралы» туралы кедендік конвенция
- 1963 жылғы 30-шы шілдедегі «Тауарларды уақытша әкелуге арналған АТА-
карнетітуралы» кедендік конвенция
- 1975 ... ...... ... арқылы халықаралық тасымалдау
туралы» кедендік конвенция
- 1988 жылғы 1-ші ... ... ... және ... ... ... конвенция
- 1994 жығы 15-ші сәуірдегі «Кеден ісінде әріптестік пен өзаракөмек
туралы» келісім
- «Заңсыз ... және ... ... ... ... ... сұрақтары бойынша кеден қызметтерінің әріптестігі туралы»
келісім (15-ші ... 199 ... 1995 ... 10-шы ... ТМД ... ... ... қол
қойылған «ТМД – қатысушыларының – мемлекеттердің кеден заңдарының
негізі» ... 1995 жыл 16-шы ... ... мен ... ... арасындағы кеден
қызметтерін бақылаудың бірлігі (бірдейлігі) туралы» келісім
- 1995 жыл 20-шы ... ... Одақ ... келісім
- «Бір тарапта ҚР-сы және екінші тарапта Еурапалық Қауымдастық пен оның
мүше мемлекеттері арасындағы ... пен ... ... (1995 жыл 23-ші)
- 1995 жылдағы осы мемлекеттер арасындағы ... ... ... ... арасындағы өзара жәрдемдесу туралы» протокол
- 1995 жыл 10-шы ақпандағы «Бекіту және ... ... ... ... ... эталондардың, өлшеу
құралдары мен стандарттық үлгілердің өтуіне арнайы рұқсат беру мен
кедендік баж, салықтарды ... ... ... ... ... 4-ші ... 3-ші ... былай деп:
«... Республикада рәсімделген (ратификацияланған) халықаралық келісім-
шарттар заңдардың алдында басымдыққа ие және егерде ... ... ... үшін заң ... ... ... тікелей қолданылады» деп
жазылған.
Және де ҚР-сы Конституциясының 4-ші бабында: «ҚР-да қолданыстағы құқық
болып Конституция ... оған ... ... ... да нормативтік
құқықтық актілер, халықаралық келісім-шарттар және басқа да Республикалық
міндеттемелер, ... ... ... ... мен ... нормативтік қаулылары табылады» деп көрсетілгендей, ... ... ... ... ... құқықтық
құжаттардың құрамындағы құқықтық нормалардың ... мол. ... бұл ... ... ... кеден заңдарының халықаралық құқық
нормаларына сәйкестігін регламентациялау туралы болып отыр. ҚР-ң 2003 жыл ... №401-1 ... ... 4-ші ... ... ратификацияланған
халықаралық келісім-шарттарда кеден кодексінде көрсетілгендерден өзге ереже
белгіленсе, халықаралық құқық ережелері ... ... ... ... құқық нормаларының басымдығы туралы ... ... ... ... ... ... ... бір
ерекшелігі – оның басқа салаларға қарағанда сыртқы экономикалық қызмет
құқығына, халықаралық жекеменшік ... ... ... құқыққа жақын
тұратындығы болса керек.
Иә, керек саласын халықаралық байланыста экономика факторы ретінде
пайдалану ... ... ... ... ... ... интеграцияға саяси дайындығы тек экономикалық және құқықтық
алғышарттардан кейін орын алады.
1995 жылдың 6-20 қаңтар ... ... ... ... келісімдерден
кейін бірқатар құжаттар қабылданды. Оларға:
- 1997 жылғы 3-ші шілдедегі Бүкіл әлемдік ... ... өту ... Одағына мүше мемлекеттердің халықаралық сауда келіссөздері туралы
хаттамасы
- 1997 жылғы қазанда қабылданған Кеден Одағы құру ... ... ... ... ... туралы келісім
- 1998 жыл 22 қаңтардағы Кеден Одағы мемлекеттері қатысушыларының
аумағынан өткендегі ... ... ... ... ... 22 ... 1998 жыл №2 және 28 сәуір 1998 жыл №11 – 6 ай ... ... ... ... келісілген мөлшерінде етіп міндетті ... », ... ... ... ... тарифін белгілеу туралы»
Үкімет басшыларының шешімдері.
Осылайша, Қазақстанның әлемдік ... ... ... ... ... халықаралық келісім-шарттармен рәсімдеуі
арқылы қолдануда.
Үшінші буын – кеден саясаты – ... ... ішкі ... ... құрамдас бөлігі болып табылады.
ҚР-ң кеден кодексінің 3-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес ҚР-ң кеден
саясатының негізгі мақсаттары: - ҚР-ң ... ... ... ... ... ... ... кедендік бақылауды қамтамасыз
ету және ҚР-ң заң актілерінде белгіленген өзге де ... ... ... өзге де ... ... ... ісі туралы » заңында
көзделген кеден саясатының мақсаттарынан ... ... ... ... ... ... өндірушілері мен тұтынушыларын қорғау
- экономикада құрылымдық қайта құру жүргізуге жәрдемдесу
- бәсекені ынталандыру және ... ... ... ... ... ... және импортты алмастыратын өндірісті ынталандыру
- шетел инвестицияларын тарту
- ... ... ... шешу деп көрсетілген.
Бұл мақсаттар Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігін, оның ... ... ... ету үшін қажет.
Тіпті, Кеден органдарын құрудағы негізгі ... бірі ... ... ... ... ... ... табылады.
Кеден саясаты, басқа да құқықтық-нормативтік актілер, ... ... ... ... ... ... кеден саясатының іске
асырылу жолдарын, бағыт-бағдарын: Президент, Парламент, Үкімет және Орталық
кеден ... ... ... ... ... ҚР-ң ішік және ... экономикалық
және саяси жағдайынан туындап, өзгеріп, дамып отыратын ... ... ... ... ... ... ... негізгі параметрлерін ішкі
экономикалық ... ... мен ... ... ала ... елдің жалпы экономикалық
кеңістігіндегі құбылыстарды ... ... ... ... ... ... құқықтық негізі болып, ... ... ҚР-ң ... кодексі, «Кеден ісі ... заң, ... өзге де ... ал ... Президент, Парламент, Үкімет,
Орталық Кеден Органы қабылдаған өзге де нормативтік – құықтық актілер ... ... ... ... ... ... инструкциялар мен
ережелер табылады.
Кеден саясаты принциптері және ТМД елдерінде кеден саясатын бақылау 4
мемлекеттің келісімі бойынша – ... ... ... ... ... – мынандай қағидаларға сүйенеді:
- қатысушы елдер арасында біртұтас ... ... ... және
күшейту;
- біртұтас экономикалық кеңістік ауқымында тауар мен қызметтің еркін
қозғалысын қамтамасыз ету;
- қатысушы ... ... ... ... ... жасауда кеден
саясатындағы келісімді және ... ... мен ... ... ... ету;
- қатысушы елдер экономикасын дамытуды жандандыру және ішкі рынокты
қорғау.
Бұл принциптерді аталған 4 ...... ... ... ... ... мүше елдер, халықаралық құқы бар субъект ретінде, сондай-ақ
ортақ кеден территориясы жиынтығын ... ... ... кеден саясаты», деп ҚР-ң сыртқы және ішкі
саясатының құрамдас ... ... ... ... ... ... ... шегінде қарауға жататын, ҚР-ң экономикасын дамытуды
ынталандыру және экономикалық ... ... ... ... ... ету мен ҚР-ң заң ... ... өзге де мақсаттарды
көздейтін, ҚР-сы ... ... ... жүзеге асырылатын іс-әрекеттер
жиынтығын айтамыз. [11]
Бұдан тіпті әу бастағы кеден саясатының ... ... ... және ... ... және ... ... ету болғандығын көруге болады және де мұндай
маңызды, ... ... ... ... маңызды буыны кеден
органдарына жүктелгендігін байқаймыз.
Мемлекеттік бақылау 1995 жылы 30 ... ... ... ... ҚР-ң Конституциясына негізделеді. ҚР-ң
Конституциясының 3-ші ... ... ... ... ... ... мен заңдар негізінде жүзеге асырылып, биліктің бөліну қағидасы
бойынша заң шығарушы, атқарушы, сот билігі тармақтарына ... ... ... кеден органдары нақты ... ... ... ... механизмнің құрылымының, іс-
әрекетінің негізгі параметрлері белгіленген және Қазақстанның жеке ... ... өмір ... ... ... ... ... іргетас
идеялары мен қағидалары айқындалған.
Конституцияда көрсетілген биліктің үш тармағының ішінен ... ... ... ... ... ... ... заңдық құбылыстың мәнін ашатын қысқа анықтаулар
екені ... ... ... ... оның ... құықтық
негіздерін және мемлекеттік биліктің атқарушы органдары жүйесіндегі орнын
анықтауды еліміздің Конституциясында ... ... ... ... ... ... сүйене отырып зерделеуге болады.
Б.Н. Габричидзе мен Н.А.Сусловтың пікірі бойынша, кеден органдары
атқарушы билік орагандарының бір ... ... ... жүйесінің буыны
болып табылады. [12]
Кеден органдары қазіргі заманғы мемлекеттік бақылаудың құрамдас бөлігі
болғандықтан, өзінің нақты қызмет ету ... өз ... ие ... ... ... ... процесі жүріп жатқан кезеңде
мемлекеттік бақылау жүйесіндегі кеден ... мен мәні ... ... ... де түрі мен бағыты унемі өзгеруде түптеп келгенде,
«кеден органы» түсінігінің өзі жаңаша мәнге ие болуда. Жалпы ... ... ... оның ... бір ... ... жүйесіндегі
орны және нақты тарихи кезеңдегі атқарып отырған қызмет аумағын, функциясын
да есепке алу ... ... ... ... ... ... ... түсінігіне
кіретін мемлекеттік мекемеге жүктелетін міндеттер ... ... ... бір ... ... үшін құрылатыны белгілі), оның
құзыреті мен құрлымы, іс-әрекетінің ... мен ... ... ... ... ... болатыны мәлім. Бұл әсіресе,
мемлекеттің Әрбір бақылау органының мемлекеттік ... ... ... ... ... туындайтын қажеттілікке байланысты құрылатыны белглі.
Кеден органынын құрудағы басты ...... ... ... ... ... саясатын жүргізу десе «кедендік
егемендік» ұғымы ... кең ... ... мен ... ... болады. Жалпы егемендік («суверенитет» француздың souverainate
сөзінен – жоғары ... ... ... ... ... ... ... саласындағы тәуелсіздігін, сондай-ақ ел ішіндегі ... ... ... әрі ... ... ... кеден
органдары мемлекеттік бақылау ... бір ... ... өзіне
белгіленген құзыреттілік аумағында монополистік үстемдік жүргізеді.
Кеден органдары түсінігін анықтағанда оны мемлекеттік органдардың
құрамдас ... ... ... басқа мемлекеттік бақылау органдарына
берілетін жалпы өкіметтіктер кеден органдарына да қатысты екенін байқауға
болады. 2000 ... 27 ... ... ... ... ... ... Заңының 1-ші бабында:
Мемлекеттік орган деп Конституция, заңдар, басқа да нормативтік-
құқықтық ... ... ... ... төмендегі функцияларды
атқаруға:
- баршаға бірдей міндетті жүріс-тұрыс тәртібін ... ... ... ... мәні бар ... ... ... және реттеуге;
- мемлекет орнтқан баршаға ... ... ... ... ... өкілетті к алған мемлекеттік мекемені ... – деп ... ... ... ... ... 16-шы бабында, ҚР-ң кеден органдары - ... ... ... кеден саясатын іске асыруға қатысатын және кеден
ісін ... ... ... ... ҚР- ның заң ... ... де ... атқаратын мемлекеттік органдар» - деп көрсетілген.
[8]
Қазақстан ... ... ... оның ... ... ... ... байланысты қалыптасу кезеңдерін байқауға
болады. Бастапқы кеден ол көптеген өзгерістерге ұшырады, оның ішінде кеден
басқармаларының өсуі, сондай-ақ орталық ... ... ... ... жылы 12 ... ҚР ... ... құрылған кезінен
республикалық кеден қызметі әр түрлі құрлымдық өзгерістерге ұшырады.
1992 жылы қараша айында ... ... Бас ... ... жылы ... Министрлер Кабинеті жанындағы Кеден комитеті, 1995 жылы
қазан айында ҚР Кеден комитеті ... ... ... ... оған
бағынышты Орталық орган мәртебесіндегі), 1997 жылы ... ... ... ... ... 1997 жылғы қарашадан бастап Қаржы министрлігі
жанындағы Кеден комитеті, 1998 ... ... ... орталық кеден
органының функциялары мемлекеттік кіріс министрлігіне берілген болатын,
2002 ж. ҚР-ң Кеден бақылау ... ... 2004 ... ... айынан
бастап Қаржы министрлігіндегі Кедендік бақылау Комитеті болып табылады.
Мұндай қысқа уақыт ішіндегі құрылымдық өзгеріске ... ... ... ... ... ведомстволарына «кіріптарлық» кеден
органдарының қызметіне кері әсер ... ... ... ... ... ... органын мемлекеттік комитет немесе министрлік ретінде өз
алдына дербес ... етіп ... ... құру ... ... ... ... мен даму динамикасына байланысты кеден
құрылымдары да өзгеріп отыр. Мысалы, ҚР-ң 1995 жылғы «Кеден ісі ... 8 ... ... кеден органдары жүйесіне:
- ҚР-ң Орталық кеден органы;
- Кеден басқармалары;
- Кедендер;
- Кеден бекеттері ... 2003 жылы ... ҚР-ң ... ... ҚР-ң ... ... ... жүйесін;
- Кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган;
- Кеден ісі ... ... ... ... ... ... бар ... астана) бойынша аумақтқ бөлімшелер;
- Кедендер;
- Кеден бекеттері;
- ҚР-ң кедендік шекарасындағы бақылау өткізу пунктері;
- Мамандандырылған кеден мекемелері құрайды. (17 бап ... ісі ... ... ... ... заңды тұлға болып
табылады және ҚР-ң Үкіметі бекіткен ережелері негізінде іс-әрекет жасайды.
Кеден ісі ... ... ... ... ... ... кедендер заңды тұлғалар болып табылады және ... ісі ... ... орган бекіткен ережелер негізінде іс-әрекет жасайды.
Кеден бекеттері мен бақылау-өткізу ... ... ... ... және ... ісі ... ... уәкілетті орган бекіткен
ережелер негізінде ... ... ісі ... ... шешу үшін ... ісі мәселері
жөніндегі уәкілетті орган ҚР-сы ... ... ... зертханаларын
және басқа да мамандандырылған кеден мекемелерін құрайды.
Кеден органдарының құрылымы мен штат саны ҚР-ң Үкіметі бекіткен штат
саны ... ... ... ісі мәселелері жөніндегі үәкілетті орган
бекітеді.
Кеден органдарының тиісті кедендік инфрақұрылымы болады және ... мен ... ... ... және ішкі су ... кеден
органдарының танылу жалауы мен танылу белгісі болады.
Кеден органдарының ... ... заң ... ... мен ... ... ... ету, сыртқы
экономикалық және ... ісі ... өзге де ... ... ... мен ... ... принциптеріне негізделеді.
Кеден органдары мемлекеттік билік органдары жүйесінде маңызды орынды
иемдене отырып, басқа мемлекеттік органдармен өзара біріге отырып ... ... ... саясатын, кедендік мақсаттарды жүзеге асыру
үшін кеден органдары ең негізгі ... ... ... құрылғаннан соң,
оның іс-әрекетімен қызметінің аясы мен аумағы ... ... ... ... ... ... алдымен
оның атқарып отырған қызметінің түрлеріне және оның қайсы ... ... ... ... ... ... болады. Кеден органдары өзінің
фискальдық, реттеушілік және қорғаушылық ... сай ... ... ... ... (әскери күш, қаржы т.б. ведомстволарымен), ... ... ... ... ... қатысушы жеке
және заңды тұлғалармен қоян-қолтық ... ... ... ... ... бақылау қызметін Республиканың Ұлттық
банкімен, жалпы банк жүйесімен бірлесе отырып атқарады. 1999 ... ... ... қз күшіне енген «ҚР экспорттық-импорттық валюта бақылауын
ұйымдастыру туралы» Нұсқаулықтың 6 ... 1 ... «ҚР ... валюта бақылау органдары мен агенттері қолданыстағы заңдарға
сәйкес өз ... ... іске ... ... Осы ... ... 2 тармағына сәйкес Ұлттық банк ... ... ... мен
олардың филиалдарының тізіміме, валюталық ресми курсы туралы ақпаратпен
жедел қамтамасыз етіп отыруы ... Ал ... ... ... ... 4 ... ... өз кезегінде Ұлттық Банкке экспорт-импорт
валюта бақылауының ... ... ... ... ... ... 5 тармағына сәйкес есеп берілген айдын 5 күнінен ... ... ... ... ... ... ... туралы
ақпарат беруі керек.
Кеден органдары елдің миграциялық саясатына да қатысуы ... ... ... ... және ... ... беру мен
тіркеу бөлімдері кеден ережелерін бұзған адамдардың мемлекет шекарасы
арқылы сыртқа ... және ... ... ... ... ... органдарының
өкілетті лауазымды адамдары кеден ережелері бқзылғаны байқалған ... ... ... 1993 ... 9 ... ... сәйкес Рұқсат қағаздарын беру мен
тіркеу жөніндегі аумақтық орагндарға немесе республиканың ІІМ-нің төлқұжат
жұмыстары және рұқсат ... беру мен ... ... жазбаша
ақпараттар беріп отыруына болады.
Кеден органдарына басты міндеті кедендік шекара арқылы ... ... ... ... ... ... -, ... құқықтық мәртебесі, функциясы, міндеттері т.б. мәселелерді
зерттеп жүрген ... ... ... ... Қазақстанның жер аумағы,
географиялық-климаттық, демографиялық жағдаяттарына ... ... бір ... ... ... ... органдары кейбір
жағдайларда өздерінің тікелей міндеттерінде көрсетілмеген кейбір жұмыстарды
да қоса атқарады. Мысалы, ... ... ... ... ... ... полициясы қызметкерлерінің жоқтығынан, Қызылорда
облысында да жетіспегендіктен ... ... ... құқықтық
қатынастарды реттеуші бірден-бір мемлекеттік орган ... ... ... 1 ... ... ... ... басқармасының «Найза»
кеден бекетінде Ауғанстан республикасының 20 адамы ұсталған. Мұндай
фактілер ... ... ... ... ... ... органдары
миграциялық полицияның міндеттерін, тікелей өз ... ... ... ... ... ... кеден органдары, шекара
қызметі және көші-қон ... ... ... ... ... талдауды, зерделеуді қажет ететін бірқатар проблемалар бар.
Сондай-ақ осы мемлекеттік органдардың жергілікті жерлердегі құрылымдарының
іс-әрекетінің тәжірибесін, ... ... ... ... ... отырып, салааралық құқықтық-нормативтік базаны толықтыру және
жетілдіру мәселесіне де назар аудару ... ... ... көп бөлігінің құрғақ, климаты қатал, шөл
дала, халық аз мекендеген өңірлерден ... ... ... әрі ... әрі ... ... әрі ... полициясының функциясын
біріктіре атқаратын жылжымалы жедел шекара бөлімшелері елді ... және ... ... ... ... рөл ... ... Әр
мемлекет өзінің атқарушы-билеуші, құқық қорғаушы органдарын, өзінің ішкі-
сыртқы географиялық, демографиялық, экономикалық т.б. жағдаяттарын ... ... ... ... ... ... ... істеуіне болады. Басқа
мемлекеттердің органдарының жұмыс істеу іне ... ... ... ... ... ... механикалық түрде көшіріп алу, көп
жағдайда мемлекеттің ішкі-сыртқы жағдаяттарына сай кем бермеуі мүмкін.
Біздің пікірімізше, мемлекеттік ... ... ... осы ... органның (шекара қызметі, кеден органдары және көші-қон
полициясы) ... ... ... ... ... ... ... құруға болады деп есептейміз. Мұнын өзі мемлекеттік бақылаудағы
үнемділік пен тиімділік принципін қолданудың бір көрінісі ... ... ... ... ... ... адам ... барынша тиімді,
үнемді пайдалануға жол ашар еді.
Кеден ... ... мен ... ... ... өзге
атқарушы органдарынан ерекшеліктері көп. Соған орай ... ... ... ... ... кеден органдарының
құқықтық мәртебесін оған жүктелген ... ... ... ұйымдастыру тәртібі сияқты т.б. өлшемдері арқылы айқындауға
болады. Ең негізінен, кеден ... ... мен ... ... ... ... ... органдары жүйесінсіз
Республика Конституциясында белгіленген елдің ... мен ... ... ... ... айқындауға болады.
Қазақстан мемлекетінің сыртқы саудадағы егемендігі, оның ... ... ішкі және ... ... ... тәуелсіз кеден
саясатын жүргізуі, негізінен кеден органдары арқылы жүзеге ... ... ... ... Заңының 1 бабында ... ... ... және ... ... отыруын оған кереғар әсер
етуі ... ішкі және ... ... ... мен ... мәселесі, әғни, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі оның саяси
тәуелсіздігінің ... ... ... ... ... ... Бұл міндеттің орындалында кеден органдары
маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар кеден органдары ... ... ... ... тәртіптің ақталуында, жалпы елдің әлеуметтік-
экономикалық саясатының негізгі бағыттарын айқындауда ... рөл ... ... ... құқық-қорғаушылық іс-әрекеті, т.б. қызметтеріне
де өз құзыреті шеңберінде қатысып отырады. [4]
Жаңа тарихи кезең ... ... ... ... жаңа міндеттер
қойды. Кеден комитеті тарапынан кеден ... ... ... оны іске ... үшін ... ... реформалаудың 2003 жылға
дейінгі Бағдарламасы жасалды. Бағдарлама Қазақстан Үкіметі тарапынан ... ... Бұл ... бойынша Республиканың кеден органдарының
ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... халықаралық конвенциялар, келісімдер, келісім-шарттарға толық
сәйкестендіру көзделген болатын. Бағдарламада басқа да ... ... ... ... тоқталсақ, біркелкі коммуникативті
жүйемен қамтылған мемлекеттік кеден кеңістігін қалыптастыру, ... ... ... ... ... ... технологияларды
еңгізу арқылы кедендік бақылау құрылымын жетілдіру, жалпы мемлекеттегі
кедендік әкімшілікті жаңа ... ... сай ... ... табылады.
2000 жылдың қазан айындағы Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей,
Тәжікстан мемлекеттері Елбасыларының Еуразиялық экономикалық ... ... ... қол қоюы мемлекетіміздің кеденшілер алдына жаңа
міндеттер қойып отыр. Соның ... ... ... ... және ... ... тәртібін, сондай-ақ біркелкі
кедендік режимді ... ... ... жүйесін жасау міндеті нақты
түрде экономикалық қауымдастыққа мүше мемлекеттер кеден ... ... ... ... ... ... мемлекеттік бақылау
механизмінің маңызды буыны болып, атқарушы билік органдары ... ... мен ... ... қызмет етеді.
Кеден органдары алдына қойылатын міндеттер мемлекеттің ішкі және
сыртқы экономикалық, саяси мақсаттарымен тығыз ... ... ... ... және ... ... сай өзгеріп отыруы
мүмкін.
Кеден ісін, кеден саясатын жүргізу мемлекеттің монополиясы болып, ол
негізінен кеден ... ... ... ... және ... ... өз
іс-әрекетін тек мемлекеттік бақылау шеңберінде ғана жүргізеді.
Кеден органдары ... ... заң ... ... заң ... ... және ... ведомстволар мен
Үкіметтің заңға тәуелді нормативтік актілеріне, қаулы, ережелеріне сай ... ... ... ... «ҚР-ғы кеден ісі туралы» Заңның 424 бабына
сәйкес азаматтар мен ... ... ... ... және ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша, жеке
тұлғалардың заңды құқықтары мен ... ... ... ... ісі саласында өз міндеттерін орындауын ... ... ... ... ... түсінігін, оның қызметін, мақсаты мен саясатын анықтап
алғаннан соң, ... ... ... ... ... міндеттері мен құқықтарына тоқталсақ.
1) Мемлекеттің экономикалық ... ... ... ... мен ... Кеден органдарының жалпы құқықтары мен ... ... ... ... соң ... ... кеден ісінің
түпкі міндеті.
Д.Н. Бахрахтың пікірінше кеден ісі екі ... ... ... ... Қорғау.
1) Экономикалық. Осынын ішінде нақты фискальды, яғни ... ... ... ... ... ... кеден механизміне, экономикасына
жәрдемдесетін кедендік ... ... ... ... ... импортты
квоталау шараларын жүзеге асырады., Мұндай шаралар:
- ұлттық экономиканың дамуын қадағалау.
- Нарықты қорғау.
- ... ... ... ... Басқа мемлекеттер алдындағы міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ... ... да ... ... үшін ... Қорғау, яғни мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... денсаулығы мен мәдени құндылықтарды қорғау. Бұл аталған мігндет-
мақсаттарды жүзеге асыру үшін кеденшінің ... ... ... ... Республикасының кеден органдарының жалпы міндеттері Қазақстан
Республикасы кеден кодексінің 19 ... ... ал ... ... ... тиісінше 24 бабында көзделген. Біз бұл ... ... ... ... оларға:
- Қазақстан Республикасы кеден саясатын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;
- өз ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- орындалуын бақылау кеден органдарына жүктелген Қазақстан Республикасының
кеден және өзге де заңдарының сақталуын қамтамасыз ету;
- Қазақстан ... ... ... ... өткізілетін көліктер
мен тауарларға қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында ... және ... емес ... ... сақталуын қамтамасыз ету;
- сыртқы экономикалық және ... іс ... өзге де ... ... мен ... қорғау;
- Қазақстан Республиксының заңдарына сәйкес кеден ісі ... ... ... ... ... рәсімде мен кедендік бақылауды жүзеге асыру және жетілдіру,
сондай-ақ Қазақстан Республиксының кедендік ... ... ... ... жәрдемдесетін жағдайлар жасау;
- өз құзыреті шегінде валюталық бақылауды жүзеге асыору;
- Қазақстан Республикасының ... ... ... ету және ... ... ... ісі саласындағы
халықаралық шарттарын әзірлеуге ... шет ... ... және өзге де ... органдары мен халықаралық
ұйымдарымен кеден ісі мәселелері бойынша ынтымақтастықты жүзеге асыру;
- бірыңғай бюджет саясатын іске ... ... ... материаодық
техникалық және әлеуметтік базасын дамытуға қатысу;
- өз құзыреті шегінде ұлттық ... ... ... өмірі мен
денсаулығын қорғау, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз
ету;
- Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... заң актілерінде көзделген өзге де ... ... ... ... өз құзыреті шегінде эконгомикалық қауіпсіздікті
қамтамасыз етедіндігі кодекске енгізілетін және асар әрдайым қауіпсіздікті
қорғауға ... ... ... тиісм. Мемлекеттік бақылаудың ... күні орын ... ... ... ... ... ... жылға созыл.ған реформа бұл елдің макро экономикалық тағдырына кері
әсерін тигізген. Ұлттық ... ... ... 1991 жылмен 1997 жыл
аралығында 1-2 триллион долларды ... бұл ... ... ... ... ... ... үш есе асып түскен. (Ол кездегі
шығын 420 ... ... ... ... ... ... ... кедендік
реттеу жүйесін жетілдіру республикалық бюджетке кеден адамдарын, баждарын,
салықтарын және басқа да ... ... мен, ... ережелері
мен кеден салықтары туралы заңдарды бұзушылықпен ... ... ... ... қолдау; мемлекеттік органдарды;
кәспорындарды; мекемелерді; ... мен ... ... ісі ... пен қамтамасыз ету; сыртқы экономикалық қызмет саласында мамандарды
даярлау қайта ... және ... ... ... ... ісі саласында халықаралық ынтымақтастықты
қамтамасыз ету; оның ... ... ... және психотроптық заттарды
қару-жарақ, мәдени және тарихи ... ... ... ... ... ... алу ... міндеттерінің маңызы
зор.
Қазақстан Республикасының кеден кодексінің 25-ші бабына сәйкес ... ... өз ... ... ... ... олардың
талаптарын орындаудың міндеттілігі көзделінген. [8]
Кеден органдары мен олардың лауазымды адамдарының талаптары ... ... ... сәйкес атлған талаптар өздеріне қатысты
қойылатын барлық адамдардың орындауы үщін міндетті. ... ... ... ... ... талаптарын орындамау, сондай-ақ кеден
органдарының лауазымды адамдарына жүктелген міндеттерді ... ... ... да іс-рекеттер Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген ... әкеп ... ... өз ... ... ... ... белгіленген тәртіппен дербес және ... да ... ... іс ... ... ... сондай-ақ тиісті мемлкеттік
органдардың бірлескен актілерінің негізінде немесе ... ... ... жүзеге асырады және де олар тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... ... ... іс-
әрекеттердің үйлестірілуін қамтамасыз етеді Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... тыйым салынады. [16]
Кедендік міндеттерді анықтауда кеден бақылауы мен кедендік
әкімшілік ... ... ... алу ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден
заңдарына сәйкес қазақстан Республиксының кеден органдары жүзеге асыратын
ұйымдық – құқықтық және өзге де ... мен ... ... ... ... - ... ... кеден және өзге де
заңдарын сақтау бойынша Қазақстан Республикасының кеден ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден органдарына
жүктелген шараларының жиынтығы.
Ал кеден органдарының құқықтарына келер болсақ, олар ... 23-ші ... ... деп ... ... Кеден органдары:
- өз өкілеиттігі шегінде бұйрық, ... ... ... ... ... шығаруға;
- мемлекеттік органдардан және шетмемлекеттер органдарынан, сыртқы
экономикалық өзге де ... ... ... ісі саласына
қатысты қажетті ақпаратты, құжаттарды, ... ... ... ... ... ... және Қазақстан Республиксының лицензиялау
туралы заңдарында белгіленген өз құзыреті ... ... ... лицензиялық тадаптарды қамтамасыз ету ... ... ... асыруға;
- Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес соттарға талап қоюға;
- Қазақстан Республикасының заң ... ... ... ... немесе қлмыс жасаған деп күдік келтірілген адамдарды ұстауға
және ... ... ... немесе құқық қорғау органдарының
қызметтік үй жайларына жеткізуге;
- Қазақстан Республикасының заң актілеріне ... ... ... ... ... ... және ... жазбасын жасауға
оларды киноға және фото суретке түсіруге;
- Кеден органдарының ресми өкілдерін Қазақстан ... ... ... ... шет мемлекеттерге жіберуге;
- Ақпараттық жүйелерді, байланыс жүйелерін және деректерді ... ... ... техникалық – құрлдарын, сондай-ақ
ақпаратты ... ... ... ... ... ... ... жне пайдалануға;
- Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден органдарына жүктелген
функцияларды орындау үшін ... ... ... және өзге ... қоса алғанда, тауарлар сатып алуға құқылы.
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кедендік ... ... ... ... ... және ... мен ... келісім – шарттардың туындаған халықаралық нормалардың,
сонымен қатар ұлттық ... алғы ... ... ... Осылайша,
Қазақстанның әлуметтік әлемдік ... ... және ... ... ... дамытуға ат салысуына құқықтық негіз
пайда болып отыр.
Қазақстан Республикасының өкіметімен белгіленген ... ... ... ... ... ... :
- кеден қызметінің алдына қойылған басты міндеттемелерді шеше алатын,
орындауды қамтамасыз ете ... ... ... ... ... ... жұмыс істеүіне жағдай
жасаитын , сондай-ақ ... ... ... ... на
әлеуметік қызмет көрсетүге арнналған үйлермен мен ғимараттар;
- Қазақстан халқының мүдделерін ... ... мем ... ... ... негіздерін қамтамасыз ету;
- мемлекеттік бюджетті кеден баптарын, төлемдерімен салықтардың ... ... ... ... кедендік –банкілік валюталық бақылауды жүзеге асыруға, ең алдымен
Қазақстандық экспортерллермен экспортқа ... ... ... ... әрі ... репатрациаландыруынвалюталық
бақылауға қатысу;
- Қазақстанның ... ... ... ... ... ... беттерінде).
- кедендік қызметің іс-әрекетін қамтамасыз ететіндей қүқтық заңи база
құру.
Қазақстаның мемлекеттік Қаржы министірлігінің ... ... ... ... саясатын жасауда және оны жүргізуде белсенді
қатысушы ведомство ретінде ... ... ... ... ... ... ... енгізу, кедендік төлемдердің уақытыл және дұрыс
аударылудың қамтамасыз ету, олардың мемлкеттік бюджетке ... ... ... ... экономикалық жетістіктерге қол жеткізуге
септігін тигізеді.
2008 жылы Қазақстандық кеден құрылымының мемлкетттік бюджетке
түсірген ... – 240 ... ... 2006 жылы 198,5 ... ... 2007 жылы
232,2 млрд. Теңге яғни мемлекеттік бюджетке түсетін әрбір 5 теңгенің 1
теңгелі ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының территориясында ... ... ... бар ... ... бөлімшелері. (1993 ж.
Бар-жоғы 14 болған), 11-кедендер, 63-кедендік бекеттер ... ... ... ... қызметі – 8000 мыңға жуық қызметкер.
1989-91 жылдар аралығында бар-жоғы 55 ... ... ... ... ... 26 және ... 29 адам ... органдарының мұндай жүйесі бүкіл Қазақстан аумағына өз
қызметін жүргізуге жол ... ... ... ... ... орташа
есеппен алғанда аптасына 150 халықаралық авиарейс, 12000-жолаушы, 170 тонна
жүк рәсімделеді ... ... өзі ... ... ... ... мен
ауырлығын көрсетсе керек. [17]
Қазақстанның кеден қызметі іс-әрекетінің ... ... ... ... ... ... асады. Және де көбіне
де көп ... және ... ... ... ... кедендік ресімдеу
кедендік бақылау технологияларын үнемі жетілдіріп ... ... ... ... ету ... ... ... экономикалық мүдделерін қорғау болған және болып қала береді.
Қазақстан Республикасының ... ... ... мемлкеттік билік органдары атсалысады, бұл олардың ... өзге де ... ... ... бірі ... табылады.
Шынымен де, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ... ... ... ... егер де ... қауіпсіздік»
ұғымымен қамтылатын мағынаның кең спектірін назарға алсақ, экономикалық
қауіпсіздікті жүзеге асыруға және оны ... ... ... деңгейде
мемлекеттік бақылау органдарының барлығы қатысады деуге болады.
Бірақта, ... ... ... қауіпсіздік мәселелерімен
тікелей айналысатындарын бөліп көрсету қажет.
Мұндай органдарға:
- Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі;
- Ұлттық қауіпсіздік комитеті;
- Ұлттық қауіпсіздік органдары ;
- ... ... ... ... ... агенттік;
- Табиғи монополияны реттеу, бәсекелестікті қолдау және кіші бизнесті
қолдау жөніндегі агенттік;
- Сыртқы қарыз алу жөніндегі комитет;
- Қаржы полициясы агенттігі;
- Қаржы ... ... және ... ... ... ... Энергетика және миниралды ресурстар министрлігі;
- Қазыналық департамент;
- Мемлекеттік меншік және жекешелендіру департаменті;
- Алькоголь өнімдері өндірісі және айналымын мемлекеттік бақылау
жөніндегі комитет.
Бұлардан ... ... ... ... өз ... ... жүзеге асыратын органдар болды;
- ұлттық банк табылады;
- ... ... ... ... ... табылады.
- Прокуратура табылады;
- «Барлау» қызметі де табылады.
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етушіхалық комитетінің ... ... ... ... және ... ... қызметі ішкі істер
министрлігі, қаржы ... ... ... ... ... ... қызметі қызметі органдарының құзыретімен міндетін
ерекше атап өту ... ... ... ... ... ( 19
бап) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіни қамтамасыз ету
кеден органдарының ... ... ... та заң ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету ұғымына анық тола бермейді.
Тиісінше, бұл ұғымға анықтама бере кетсек:
Қазақстан ... ... ... ... ету ... Республикасының экономкадық қауіпсіздігіне қаіп-қатер төндіретін,
шаруашлық сыртық экономикалық, барлаушылық диверсиялар және басқа да қызмет
түрлерін жүзегеасыру ... ... ... ... ... ... бағытталған. Мемлекет тарапынан жүргізілетін іс –
шаралар жүйесі.
Қазақстан Республикасының экономикалық қауіасізідік мәселесінде ... ... ... кден ... ... ... ... заңсыз валюталық операциямен, контрабандамен
күрес. ... ... ... ... ... сыртқы
экономикалық қызмет қатысушыларының экономикалық мүдделеріг қорғау бойынша
мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ( ... 209 бап) қатар ҚР қылмыс кодексінің 214 бабына
сәйкес, кеден төлемдері мен алымдарын ... ... ҚР-ң ҚК-ң ... ... ... алынған заттардың контробандасы, яғни мемлкеттік
кедендік шекара арқылы есірткі, психотропты заттардың қару-жарақтардың және
т.б. заңсыз тасымалдануының жолын ... ... ... ең ... ... ... екінші деңгейдегі банктермен біріге отырып
белсенді ... ... ... жасауын жатқызуға ... ... ... ... ... бөлігіне түсетін кеден баждарын,
алымдарын, салықтарын салуды, кеден бақылауын жүзеге асыруын сыртқы ... ... ... ... қауіпсіздігін, қорғауға
жәрдемдесуін және өзге құзыреті шегінде Қазақстанның мемлекеттік шекарасын
қорғауды жүзеге асыруын жатқызуға болады. ... ... ... органдарының қызметі жүйесінің ұйымдастырылуының өзі-
еңалдымен мемлекеттік ... ... ... ... белгілеу,
делимитизациалау, деморхациялау процесстерін жүргізумен тығыз байланысты
екендігін баса айту керек. Мемлекеттік кеден ... ... ... ... сыртқы кедендік шекарада орналасатын кедендер мен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс аумағын белгілеу
және т.б. процесстердің бәрі ең алдымен көршілес ... ... ... ... анықтап алумен,
делимитизациялаумен, демаркациялаумен тығыз байланысты.
Тәуелсіздік алған 13 жыл ... ... ... ... шекарасымен
шектелетін Қытай, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан мен арадағы шекарасын
нақты белгілеген болатын. Ал осы 2005 жылдың ... ... ... ... ... белгіленеді.
Қазақстан жерінің аумағы жөнінен әлемнің ең ірі 10 мемлекетінің ішіне
кіріп, 9 орынды иеленеді. Ал ... саны ... 16-ақ мин. ... ... күші, найзаның ұшымен» тастап кеткен ... ... ... ... ... саны аз және де елді
мекендеріміздің өте сирек, бір-бірінен ... жатуы мемлекетіміздің ... ... ... ... ... ... ... де, кеден органдары қолда бар техникалық құралдарын, адам
күшін пайдалана отыры, тиімді жылжымалы ... ... құра ... ... да ... ... ... экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша кеден
органдарының басты фунциясы болып қоғамдық ... ... ... ... нормаларды сақтайтындай етіп
әсер ету табылады.
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің, ... ... ... қорғаудың әрқилы аспектілері бар:
Мысалы, ішкі және сыртқы экономикалық мүдделер ... ... ... ... ... ... және ... кешеннің, көлік,
байланыс және т.б. кешендердің дамуымен ... ... ... ... ... бар ... ... тиесілі әдіс тәсілдермен
мемлекеттің, оның аймақтарының, кәсіпорындар мен ... ... ... және ... ... ... мүдделерін қорғайтындығын
айтпаса да түсінікті.
ҚР-сы кеден ісі ҚР-сы шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын
өткізу тәртібі мен ... ... ... мен ... ... ... ... бақылауын және кеден саясатын іске асырудың және басқа да
құралдардың, сондай-ақ ҚР кеден органдарының қызметінің ... ... ... ... ... ҚР Үкіметі жасайды, ал ҚР кеден ... ... ҚР ... ісі ... ... ... жүргізеді.
ҚР Үкіметімен 2002 жылы 6 қыркүйектегі №981 қаулысымен «ҚР кедендік
бақылау агенттігі ҚР ... ... ... ҚР ... қамтамасыз ету мақсатында ... ісі ... ... ... ... және өзге де арнайы атқарушылық, рұқста
ету функцияларын жүзеге асыратын ҚР-ң орталық ... ... ... делінген. Осы ережеге сәйкес агенттік құқық қоғау органы болып ... ... ... өз ... ... ҚР-ң экономикалық қауіпсіздігі мен экономикалық
мүдделерін қамтамасыз ету;
- ҚР-ң ... ... ... және ... ... Оның ... ... ҚР-ң кеден органдары жүзеге асыруға міндетті
болатын ҚР-ң кеден және өзге де заңнамамасының сақталуын, кеден ісін
жүзеге ... ... ... мен ... ... ... ... қорғалуын қамтамасыз ету;
- Сауда экономикалық қатынастарды кедендік ... ... ... Кедендік төлемдер мен салықтарды алу;
- Тауарлар мен көлік ... ҚР-ң ... ... ... өткізу
кездегі рұқсат ету тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету;
- Сыртқы сауданың кеден статистикасы мен ҚР-ң арнайы кеден статистикасын
жүргізу;
- Сыртқы ... ... ... ... ... Бірыңғай қаржылық-шаруашылық саясатты іске асыруға, кеден органдарының
материалдық – техникалық және әлеуметтік базасын дамытуға ... ... ... өз құзыреті шегінде заңнамада белгіленген тәртіппен мынадай
функцияларды жүзеге асырады:
- ҚР-ң кеден саясатын жетілдіру ... ... ... қатысу,
оның іске асырылуын қамтамасыз ету;
- Кеден ісі ... ... ... құқықтық келісімдердің
жобаларын әзірлеу;
- Оларды алу ... ... ... ... ... мен ... мен қолдану тетігі туралы ұсыныстар еңгізу; т.б.
Бұдан біз кедендік ... ... ... ... ... етуде, тіпті мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз
етуде бел шеше қызмет атқаратындығын көреміз. Және де қаржы ... ... ... ... болып жаңадан құрылса да осы ережеде
көзделген міндеттер мен функцияларды жүзеге асыратындығына бек сенімдіміз.
Өзіне жүктелген міндеттерді іске ... және өз ... ... ... ... ҚР-ң барлық аумағында орындау үшін ... ... ісі ... ... ... ... ... өз құзыретінің шегінде ... ... ... ... ... да лауазымды адамдарынан, сондай-ақ жеке
тұлғалардан кеден заңнамасын бұзушылықтарды ... ... ... ... ... ... ... қатынастарда кеден ісі саласындағы құқық бұзышылықтардың
алдын алу, анықтау және жолын кесу ... ... ҚР – ... өз және ұстауға бөлінген қаржы қаражатының шегінде кеден ... ... ... ... әлеуметтік қорғалуын
жақсарту жөнінде шаралар қабылдауға;
- заңнамаға сәйкес өзге де құқықтарға құқығы бар.
Агенттіктің ... ... мен ... дені ... ... жағынан алып қарағанда агенттіктің жедел бақылау
құқығында өзіне ... ... ... ... ... ... ... берген мүліктің, сондай-ақ ... ... өзге ... есебінен қалыптасады. Агенттікке бекітілген мүлік республикалық
меншікке жатады. Агенттіктің өзіне ... ... және ... заңнамалық
кесілмен өзгедей белгілендесе, оған смета бойынша бөлінген қарататтың
есебінен сатып алынған мүлікті өз ... ... ... өзге де тәсілмен
билік етуге құқығы жоқ.
Агенттік және оның аумақтың бөлімшелері ҚР – сы ... ... ... ... ... ҚР – ң ... ... тағайындайтын
және қызметтен босататын төраға орынбасары, оның ... бір ... ... органдарының мемлекеттің экономикалық мүдделерін қорғау ... ... ... ету бойынша қолданатын құралдары мен
әдіс-тәсілдерін екі топқа бөлуге болады;
1) Құқықтық реттеу құралдары және ... ... ... әдіс ... – бұл ... ... органдары заңды бұзушылық әрекетінің алдын
алуға мүмкіндік беретін ... ... ... ... заңдарға сәйкес құқықтық мәжбүрлеу, санкция қолдану, қорғау
шараларын ... ... ... ... ... ... ... төлемдер,
алымдар, баждар салықтар, кедендік құнды анықтау ... ... ... қай ... ... ... ... т.б.) және
тарифтік емес реттеу (эмбарго тауарлардың әкелінуіне және әкетілуіне тиым
салу, ... ... мен ... ... қою: ... квоталау,
сертификаттау және т.б.)
Яғни, кеден органдарының экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
мақсатындағы қолданылатын ... ... ... ... ... және ... да мемлекеттің экономикалық
мүддесін қорғауды қамтамасыз ету, даму процесін ... ету, ... ... ... ... және ... ... ынталандыру мақсатындағы шаралар мен бағдарламалар кіреді.
ҚР-ң кеден кодексінің 24 – бабына сәйкес ... ... ... ... экономикалық және өзге де қызметке қатысушалардың кеден ісі
саласындағы заңды құқықтарын ... және ... ... ... төмен тұрған кеден органының және кеден ... ... ... әрекетіне (әрекеттестігіне) шағымдарды қарауға;
- өз өкіметтігі поапа ҚР – ң сыртқы саудасы мен экономикасын дамытуға
жәрдемдесуге, ҚР – ң ... ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарының ҚР-ң ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға;
- ҚР-ң қылмыстың іс жүргізу заңдарында көзделген тәртіппен кеден ісі
саласындағы ... ... ... бойынша анықтау жүргізуді жүзеге
асыруға;
- ҚР – ң ... ... ... ... ... ... ... ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді
қарауға және ... ... ... өз ... ... сыртқы экономикалық және өзге де қызметке
қатысушылардың өз құқықтарын жүзеге асыруына жәрдем көрсетуге;
- кедендік төлемдерінің және ... ... ... ... ... ... уақтылы аударылуын қамтамасыз етуге;
- мемлекеттік бюджетке белгіленген мерзімде төленбеген кедендік
төлемдердің және ... ... ... олар ... ... кодексте белгіленген тәртіппен өндіріп алуға;
- ҚР – ң заңдарында белгіленген мерзімдерде көзделге ісі саласындағы
қызметті жүзеге ... ... ... ... рұқсаттар,
біліктілік аттестаттарын беру туралы шешім қабылдауға;
- ҚР – ң сыртқы саудасының кедендік статистикасын ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарының
сақталуын қамтамасыз етуге;
- өз құзыреті ... ҚР-ң ... ... ... және ... ... ... сақталуын бақылауды қамтамасыз етугі;
- ҚР-ң заңдарына сәйкес кеден ... ... ... ... ... адамдарының, олардың отбасылары ... ... ... ... ... ... өз құзыреті шегінде кеден органдары ... ... ... ... ... ... алу, ... және жолын кесу
жөніндегі жұмысты жүргізуге;
- кеден ісі ... ... ... жасалғандығы туралы
ақпарат жинауды және талдауды жүзеге асыруға;
- өз ... ... сот ... ... сондай-ақ құқық
органдарының басқа да адамдарының жазбаша тапсырмаларын орындауға, оларға
жекелеген іс жүргізу іс әрекеттерін жасауға жәрдем ... ... ... ... және ... да ... ... өзара іс-қимыл жасай отырып, ҚР-ң ... ... ... ету ... шараларды жүзеге асыруға;
- ҚР-ң салық, валюталық және өзге де заңдары саласындағы ... ... ... ... алуда және жолын кесуде ... ... және ... да ... ... ... көрсетуге;
- осы Кодексте белгіленген тәртіппен сыртқы экономикалық және кеден
ісі саласындағы өзге де қызметке қатысушыларды тұрақты ... оның ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар туралы ... ... ... ... ... ісі ... келіп түскен сауалдар мен ұысыныстардың уақтылы
қаралуын және оларға туындайтын өзге де іс-әрекеттердің жасалуын ... ісі ... ... ... беруді жүзеге асыруға;
ҚР-ң кеден заңдарына сәйкес кедендік әкімшілік жүргузуді жүзеге асыру
жатады.
Бұдан ... ҚР-ң ... ... мен 2002 ... Үкімет ережесі бір-
бірін толықтырып отырады. Және де ҚР қаржы министрлігінің Кедендік бақылау
Комитетінің төрағасы, Вице-министр – ... ... ... ... 2004 жылдың аяғында болған кедендік бақылау ... ... ... ... ... құру – ... ... қызметі
мен өкілеттіліктің, құзыреті мен міндеттерін өзгерте қойған жоқтығын айтты.
Кеден ... ... мен ... ... туралы әңгіме ету әлі
ерте ... айта ... біз сол ... сол режимде, сол қарқынымызда
төмендетпестен жұмыс істеп жатырмыз деді. ... ... 2002 ... ереженің ішінде көрсетілген міндеттер мен құқықтар, функциялар
мен құзыреттер әлі де ... ... ... ... ... ... ... екендігін көруге болады. Және ... ... осы ... ... ... ... ... 2007 жылы мемлекет бюджетіне 221 млрд. теңге аударылып,
былтырғы жылмен салыстырғанда 425 ... ... ... ... 105% -ға, ал жылдық жоспар қазірдің өзінде ... ... ... ... көп ... (27,7%) ... мен ... құрайтындығы, экономикалық қауіпсіздік бойынша 11ай
ішінде кеден органдармен қозғалған қылмыстық істер бойынша 379 млн теңгеге
жуық ... ... ... ... 160,3 млн. ... ... ... зиянның 240 млн.теңгенің
өтелгендігі, есірткі, контрабандасының 427 – фактісі анықталып, 2012 ... ... ... ішінде 1085 кг. Героиннің алынғандығы, бұл
жетістіктерге ... ... ... ... заманғы ақпараттық
технологияларды енгізу, кедендік процедураларды ... ... ... ... қол ... ... ... қол
жеткендігі, барлық аумақтық бөлімшелерде кедендік ... ... жүк ... ... ... бақылауға мүмкіндік беретін
визуальді бақылау мониторларымен жабдықталған ... ... ... Астана, Алматы, Атырау, Қарағанды мен Шымкент
әуежайларында кедендік ... жаңа ... ... ... 10-15
секунд аралығында жүргізіліп жатқандығы, “электрондық кедендер” құру
бағдарламасы дайындалғандығы және де ол ... ... ...... ... ... қызметін дамыту бағдарламасына” енгізілгендігі,
сыртқы қатынаста Ресей, Қазақстан, Украина және Беларусь ... ... ... ... (СЭП) құру ... және құрылыпта
қалатындығы, бұл мақсатта “Кедендік – тарифтік және ... емес ... ... ... атты 30 – ... ... ... жасалып
жатқандығы, оның ішінде 7-уін Қазақстан тағы жасап қойғандығы, ол ... ... ... ... ... эспорттық, тарифтік
квоталарды қолданудың бір ережесіне, бір ғана транзиттік ... ... ... бір ... ... ... арасындағы
шекара арқылы жеке тұлғалардың өздеріне тиесілі ... ... ... ... байланысты сұрақтарды қарастыратындығы,
Евро ЗЭС – шеңберінде кедендік рәсімдеу мен ... Евра Аз ЭС – ... ... ... ... ... етудің,
контробанда мен басқа да кедендік құқық бұзушылықтармен бірлесіп күресудің
баршаға ортақ біркелкіленген (унифицированный) ... құру ... ... коллективті қауіпсіздік Кеңесінің ... ... ... ... ... 2003”, ...... қатысқандығы айтылды. Сондай – ақ басқа да құқық ... ... ... ... органдары кеден шекарасы ... оқ ... және ... ... ... алып ... 35
–фактісін анықтағандығы, олар бойынша атыс қаруының 18 данасы, 493 ... ... және ... 1687 ... алынғандығы, идеяны
уағыздайтын 7747 – брошюралық діни әдебиет алынғандығы, 2004 жылы ... ... ... ... ... есеппен 41,7 млн. теңге
кедендік төлемдермен салықтар алынғандығы, бұл ... 2008 ... 1,2 есе көп ... сөз етті. [19]
Бұдан біз кеден ... ҚР-ң ... ... ... ... етіп ... көреміз. Еліміздегі
әкімшілік әдіс – ... ... ... ... ... ... ... отырған экономикалық реформаның
негізгі элементтерінің бірі ... ... ... ... реттеудің
рөлінің өзгеруі табылады.
Тиімді қолданылып отырған тарифтік және ... емес ... ... ... ... әрі ... кедендік саясат
жүргізуінің бұлжымас шарты болып ... ... ... ... органдарының
ҚР-ң экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның ... ... ... мәселелерді шешуінің ажырамас шарты ... ... ... ... ... ... реттеудің тарифтік
құралдары мен шараларын қарастырайық. ... ... ... ... сонымен қатар тауарлардың қай елден ... ... ... бақылау мен анықтаудың әдістерін, кедендік төлмедерді төлеу мен олар
бойынша тарифтік жеңілдіктер ... ... ... ... ...... белгілеудің механизмі арқылы жүзеге асатын,
сыртқы сауданы мемлекеттік реттеудің кең ... ... ... кодексінің 7-ші бабының 1-ші тармағының 15 – ші тармақшасына
сәйкес, ... ... ... былай деп анықтама берілген:
Тарифтік реттеу шаралары – ... мен ... ... ҚР – ... ... арқылы өткізу кезінде кедендік тарифті пайдалана отырып,
сыртқы экономикалық және кеден ісі саласындағы өзге де қызметті ... ... ... ҚР – ң ... ... шаралар.
Кеден тарифінің негізгі функциляраы ішінен протекционистік ... ... ... ... ... ... ... тауар өндірушілерді қорғаумен
байланысты және де ол ... ... ... ... ... ... ... ішкі нарықта сол тауарлардың құнын ... ... ... пен ... өндірілетін сол тауарларға ұқсас тауарлардың
бәсекелестікке қабілеттілігі артады және олармен бәсекелестікке түсуіне жол
ашылады.
Кедендік тарифтің фискальді ... ... ел ... ... қаражаттың толық әрі уақтылы түміп тұруын қамтамасыз етеді.
Кедендік тариф жоғарыда аталған функцияларға ... ішкі ... әсер ... отандық өндіріс пен экспортты дамытуға белгілі – бір деңгейде
жәрдемдеседі. Импортталатын тауарлардың ... ... ... ... жалпы деңгейі өседі, бұдан отандық өндірушілер қосымша
табыс табады. Және ол ... ... ... үшін ... ... төмендеуінен көрген шығындарының орнын толтыруға,
сыртқы нарықта өздерінің тауарларының бәсекелестікке қабілеттілігін ... ... жол ... ... ... жағдайларда экспорттық өнімдерді дайындау үшін
қажетті жекелеген тауарларға қатысты ... ... ... ... ... белгілеу арқылы ұлттық экспортты дамыту үшін
қолданылуы мүмкін.
Сыртқы экономикалық қатынастардың және ... ... ... ... ... әсер ... ... ерекшелігі мен жан-жақтылығы
оны даярлайтын мемлекеттік органнан, яғни Үкіметтен кеден төлемдері мен
салықтарының ставкалық деңгейін ... ... ... ... ... ... – нда ... тарифтерді белгілеумен қолдану тәртібі ҚР –ң кеден
кодексі және салық кодексі, Үкіметтің шешімдері негізінде жүзеге асады.
ҚР ... ... ... 1-тармағының 37 –ші ... ... ... деп ... ... ... – ҚР – ң кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға
қолданылатын кедендік бат ставкаларының сыртқы экономикалық қызметтің тауар
номенклатурасына сәйкес ... ... ... ... кеден шекарасы арқылы тауарларды өткізуші
тасымалдаушы тұлғаларға қатысты біркелкі және ... ... ҚР – ң ... белгілейді және ресми ... ... отыз күн ... соң ... ... Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін
тауарларға ... ... ... ... ... ... тарифтік преференциялар - кедендік жеңілдіктер деп түсініледі.
ҚР –сы мемлекеттерге ... ... ... не оның ставкасын
төмендету немесе тауарларды преференциялық әкелуге (әкетуге) квота белгілеу
нысанында ... ... ... ... ... ... – тарифтік преференциялар деп түсініледі.
Тарифтік преференциялар ҚР – сы Үкіметінің шешімі бойынша беріледі.
Қазақстан Республикасының кедендік ... ... және ҚР – ... ... ... ... ... аймағын құратын мемлкеттреде (мысалы,
Ресей, Қырғыстан және т.б.) шығатын тауарлар, ... ... ҚР – ң ... ... ... және ҚР – нда ... ... ... ... ... – ң кедендік аумағына әкелінетін және ҚР ... ... ... ... ... ... ... ставка бойынша кеден батдарды салынады. Мұндай ... ... ... сондай-ақ кедендік батдардың ставкасын төмендету
деңгейін ҚР – ң ... ... – ң ... аумағына әкелінетін және ҚР – ң ұлттық преференциялар
жүйесін ... ... ... дамыған мемлекеттерде шығарылатын
тауарлар кедендік батдарды салудан басталады. Мұндай мемлекеттер мен
тауарлардың тізбесін ҚР – ң Үкіметі айқындайды.
Кедендік ... ... ҚР – нда ... ... Салық салынатын тауарлардың кедендік құнына процентпен есептелетін –
адволарлық;
- Салық салынатын тауарлардың бірлігі үшін белгіленген мөлшерде
есептелетін – ерекшелікті;
- Кедендік ... ... ... екі ... де ... ... бөлінеді.
ҚР – ң Үкіметімен тауарлардың әкелінуі мен әкетілімін жедел ... ... ... батдары қолданылуы мүмкін. Мұндай кеден батын енгізген
кезде кедендік тарифпен ... ... ... –ң ... ... ... мақсатында әкелінетін тауарларға
батдардың ерекше түрлері: Арнайы, ... ... ... ... мүмкін. Олар белгілі – бір ауқыт аралығында қолданылады.
Арнайы батдар:
- ҚР – ң аумағына әкелінетін тауарлардың көлемі мен жағдайы осыған ... ... ... ... өндіретін отандық өндірушілерге зиян
келтіретіндей болған жағдайда қорғанушылық шара ретінде;
- Басқа мемлекеттер, С.Э.Қ. қатысушыларының немесе мемлекеттер одағының
тарапынан болған ҚР – ң ... ... ... ... және өзге де ... ... ... шара
ретінде қолданылады.
Демпингке қарсы баждар:
- ҚР – ң кедендік аумағына шығарылған елдердегі кәдуілгі ... ... алып ... ... ... егер де бұл алып ... тауарлар
отандық өндірушілерге материалдық зиян келтіретін болса немесе ҚР – нда
осындай тауарлардың өндірісін ұйымдастыру мен кеңейтуге кедергі ... ... ... ... және ... шығаруға тікелей немесе жанама субсидиялар
пайданылған тауарлар ҚР – ң ... ... алып ... ... егер
де мұндай тауарлардың алып келуіне отандық өндірушілерге ... ... ... немесе ҚР – нда осындай тауарлардың өндірісін ұйымдастыру
мен кеңейтуге кедергі ... ... ... ... ерекше түрлерінің ставкілерін тиісті мемлекеттік
органдардың жүргізген арнайы зерттеулерінің қортындысы бойынша ҚР ... – ң ... ... (2003 ж. 1-мамыр) 290 – бабына сәйкес ҚР – ... ... ... ... және ... көзделген өзге де
жағдайларда келесідей кезендік төлемдер қолданылады:
- ... ... ... ... ... ... – ала шешім үшін төлемақы;
Кедендік баждарды жоғарыда қарастырғандықтан, кедендік алымдарды
қарастырсақ.
Кедендік алымдарға:
- Кедендік ресімдеу үшін кедендік алым;
- Кедендік ілесін жүру үшін ... ... ... ... үшін ... алым ... Лицензия бергені үшін алым;
- Кедендік ресімдеу жөніндегі ... ... ... ... алым ... ... үшін алым:
- Кеден қоймасын құрғаны;
- Бажсыз сауда жасайтын дүкен құрғаны;
- Бос ... ... ... ... ... ... ... тасымалдаушы ретінде қызметті жүзеге асырғаны;
- Кеден брокері ретінде қызметті жүзеге асырғаны үшін алынады.
Алдын – ала шешім үшін төлемақы – ... ... ... ... ... ... ... әдіснамасына қатысты алдын – ала ... үшін ҚР – ң ... ... ... ... ... ҚР-ң ... кодексімен (2002 жыл 1 –қпаңтар) ... ... ... ... яғни ... ... құралдарын ҚР
– ң кедендік шекарасы ... ... ... ... ҚР – ның ... ... қосылған құн салығы мен акциздер салынады.
Бұдан көретіміз, сыртқы ... ... ... ... ... ... ... өзгерті арқылы емес, сонымен қатар басқа ... ... мен ... ... ... арқылы жүргізуге
болады.
Кедендік төлемдер және салықтар кедендік декларацияны кеден органына
бергенге дейін немесе сонымен бір ... ... Ал ... ...... ... ҚР – ң ... аумағына әкелінетін тауарларға жүктің
кеден декларациясы тауарды межелі кеден органына табыс ету ... ... ... отыз ... ... ... [8]
Деклараттың дәлелді өтініші бойынша кеден органы жүктің кедендік
декларациясын беру мерзімін ұзартады. ... ... ... беру
мерзімін ұзарту әкелінетін тауарларға кедендік төлемдердің және салықтардың
төленуі қамтамасыз етілген жағдайда кедендік ресімдеу жүргізілетін ... ... ... ... ... 349- ... ... 1)
Берешек туындаған кезде төлеуші өсімпул төлейді.
2) Өсімпул кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу мерзімдері ... ... ... ... ... ... мен салықтарды төлеудің
кешіктірілген әрбір куні үшін төлеу қоса ... ҚР-ң ... ... қайта қаржыландырудың 2- еселенген ресми ставкасы мөлшерінде
есептеледі. ҚР-ң Кеден кодексінің 301- бабына сәйкес, ... ісі ... ... ... жағдайда, төленуге тиісті кедендік төлемдерді
және салықтарды есептеуді кеден ... ... ң ... ... 300- ... 1-ші тармағына сәйкес, тауарлардың
кедендік құны кеден батын салу үшін база болып табылады.
Ал ҚР-ң кеден ... 305- ... ... ... ... ҚР- ... шекарасы арқылы өткізілетін, ... ... және ... ... ҚР-ң ... ... қызметін
мемлекеттік реттеудің өзге шараларын қолдану мақсатында пайдаланатын құн.
Кедендік тәртіптердің ... ... ... емес ... ... олардың халықаралық нормалар мен ... ... ақ ... ... шынайы деңгейі - (кедендік
төлемдердің, салықтардың соммасының нақты көлемі) көбінесе ... ... ... ... ... есепке алу тәртібін белгілейтін ережелермен
анықталады. Мысалға, кедендік төлемдердің ставкалық ... ... ... ... анықтау ережелерін өзгерту арқылы олардың ... ... ... қандайда бір қосымша шығындардың элементтерін қосу ... ... ... ... ... ... ... болады.
Сонымен қатар, кедендік құнды есептеу тікелей немесе жанама түрде
басқа да ... ... үшін ... ... Кедендік статистиканы
жүргізу үшін, бартерлік келісім- шарттарда ... ... ... үшін, қарама- қарсылықты ... ... қою ... ... үшін экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге
асыру кезінде валюталық ... ... ... ... құндық квоталарды
сақтауды бақылау үшін және т.б.
Кедендік төлемдердің мөлшерін анықтау мақсатында кедендік ... ... ... ... ... ... тәжірибеде ең
бір қиында күрделі процедура болып табылады. Тауарлардың кедендік құнын
анықтау айтарлықтай күрделі, арнайы ... ... ... және ... ... ... тасымалдау мен сақтандыру, сыртқы
сауданы ұйымдастыру аясындағы білімді қажет етеді.
ҚР-ң кеден кодексінің 307- бабына ... ҚР-ң ... ... ... ... құны Тарифтер мен сауда туралы бас келісім
(Т.С.Б.К.- Г.А.Т.Т) – кедендік бағалауының жалпы принциптеріне негізделеді.
ҚР кеден ... 308- ... ... тауарлардың кедендік
құнын айқындаудың алты әдісі белгіленген:
- әкелінетін ... ... ... ... ... ... ... жасалынатын мәміле бағасы бойынша;
- біртектес тауарлармен жасалынатын мәміле бағасы бойынша;
- құнды шегеру;
- құнды қосу ;
- резервтік әдістерді ... ... ... ... ... ... ... бойынша әдіс-
тауарлардың кедендік ... ... ... ... болып табылады.
Егер де негізгі әдісті пайдалану мүмкін болмаған ... ... ... әрқайсысы бірінен кейін бірі қолданылады.
Бұл әдістердің барлығына нақты тоқталмай- ақ, негізгі әдістің жалпы
түсінігіне ғана ... ... ... ... ... ... ... құны ҚР- сына
экспортқа сату кезінде оған нақты төленген ... ... ... ... табылады.
Тауардың кедендік құнын айқындау кезінде мәміле ... егер ... ... ... ... ... тауарды әуежайға, портқа немесе тауарды ҚР- ң ... ... өзге ... ... ... ... шығыстар;
- тасымалдау құны;
- тауарларды тиеу, түсіру, қайта тиеу және ... тиеу ... ... құны;
- сатып алушы шеккен шығыстар;
- тауарларды сатып алу жөніндегі ... ... ... және ... ... егер сыртқы экономикалық қызметтің тауар номеклатурасына сәйкес олар
бағаланатын тацуарлармен біртұтас зат ретінде қаралса, контенерлердің
немесе айналымға көп түсетін ... да ... ... буып- түю материалдары мен буып түю жөніндегі жұмыстардың ... ... ... түю ... ... ... ... арнап өндіруге және сатуға байланысты
пайдалану үшін тегін немесе арзандатылған бағамен сатып алушы ... ... ... ... берген мынадай тауарлар (жұмыстар, қызмет
көрсетулер);
- бағаланатын тауарлардың құрамдас бөлігі болып табылатын ... ... ... ... мен ... да ... ... тауарларды өндіру кезінде пайдаланылған құрал-саймандар,
штамптар, қалыптар мен басқа да осы тәріздес заттар;
- ... ... ... кезінде жұмсалған материалдар (жағар
материалдар, отын және басқалар);
- ҚР-ң аумағынан тыс жерлерде ... және ... ... ... ... ... ... талдамалар тәжірибе – конструкторлық
жұмыстар, дизайн, көркем ... ... мен ... ... ... сатып алушы бағаланатын тауарларды сатудың шарты ретінде ... ... ... ... ... ... тауарларға байланысты
лицензия бергені үшін роялти және алымдар, егер мұндай роялти және
алымдар нақты төленген ... ... ... ... қосылмаған болса;
- бағаланатын тауарларды кез келген кейіннен қайта ... ... ... ... ... ... ... кірісі бөлігінің
шамасы енгізіледі.
Міне осының өзінен-ақ тауарлардың ... ... ... ... көлемін ескерту және қадағалау керек екендігі көрініп тұр.
Елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде кедендік – ... ... (баж ... ... ... ... алымдар мен салықтар және
т.б.) және басқа да экономикалық құралдарды қолдану маңызды роль атқарады.
Ол үшін:
- Қазақстанның импорттық тәуелділігің шегін ... ... ... батын дифференциялап бекіту, отандық өндірісте дамыту тиімді
болмайтын тауарлардың әкелуін кеңейту, және елде өндірілуі мүмкін және
тиімді ... ... ... кеден құнын есептеу әдістемесінде ең тиімдісін қолдану;
- арзан ресурстардың шет елдерге өтіп кетуін болдырмау мақсатында ішкі
бағаны әлемдік ... ... ... ... ... ... ... тариф – импорттық – экспортық, қарапайым – күрделі ... ... ... ... ... ... ... бірі, ол
барлық дамыған мемлекеттердің сыртқы сауда айналымының 2/3 – ... ... ... ... болып протекционизм (отандық
өнімдерді шетел бәсекесінен ... және ... ... ... ... ... ... көмегімен, сондай-ақ сыртқы ... ... ... ... валюта ағымын арттырады,
елдердің жекелеген аймақтарының дамуын көтереді.
Кеден тарифі өзінің маңызы ... ... ... ... ... ... ол нарық экономикасы жағдайында болуына байланысты объективтік
шешім тауып ... ... ... ... ... бұл ... тиімділігі
болмаған жағдайда, бұған қарағанда қатаңдау әдіс – ... емес ... ... ... ... емес ... ... мен
құралдары.
Экспорт пен импортқа тарифтік емес шектеу әдістері өзінің алуан ... ... олар ... тәжірибеде 100-ден астам
позициямен ... Ол ішкі ... ... ... ... ... шектеу сипатындағы кешенді шаралар. Бұл шарттардың мақсаты –
тауар импорттайтын елдердің бәсекелеу ... ... ғана ... ... ... ... экономикалық қауіпсіздікті, ... ... ... ... мен ... ... ортаны, дінді қорғау
болып табылады.
ҚР – нда мемлекеттік реттеудің тарифтік емес құралдары мен шараларына:
- тауарлар мен көлік ... ҚР – нда ... және ... ... ... шектеулер, квоталау, лицензиялау, тауарлардың ... ... мен ... ... ... ... ... ветеринариялық, фитосанитарлық, радиациялық, ... ... ... және ... заң ... және ... ... нормативтік қаулыларымен белгіленген өзге де талаптар
жатады.
Қазіргі уақытта ҚР-ң ... ... ... ... ... емес
реттеу шаралары қолданылатын тауарларға қатысты сыртқы экономикалық іс-
әрекеттің тарифтік емес реттеу шараларын сақтауға бақылауға ... ... ... органдардың рұқсаты қажет:
- ҚР-ң Үкіметі – квоталау – экспорт пен импортқа сандық шектеу қою. Және
де басты ... ... ... ... ҚР – ң энергетика, индустрия және ... ... ... ... – 1) ... ... органдармен келісе отырып, мынадай
әкелінетін және әкетілетін тауарларға;
- өсімдіктерді қорғаудың ... ... ... спецификалық тауарлар (биологиялық ресурстар) (әкетуге);
- ақпараттарды қорғау заттары (әкелуге, әкетуге);
- ақпараттарды дыбыссыз алу үшін ... ... ... ... ... ... және ... қарулар (әкелуге, әкетуге);
- әскери уландырғыш заттардан қорғаушы заттар, олардың бөліктері
(әкелуге, әкетуге);
- ... ... ... ... ... ... жартылай бағалы тастар және олардан жасалған заттар (әкетуге);
- оқ дәрі (порох), жарылғыш заттар (әкелуге);
- сары ... ... ... ... ... әсер ететін және улы заттар (әкелуге,
әкетуге);
- дәрілік заттар, ... ... ... техника
(әкелуге, әкетуге);
- қауіпті қалдықтар (әкелуге);
- а ... ... ... ... ... жұмыстар мен қызметтер (әкелуге, әкетуге);
- этиль спирті және алкогольдік өнімдер (әкелуге, әкетуге);
- сирек кездесетін ... ... ... шикізаттар, балқымалар
(әкетуге);
- жаппай қырып-жою қаруын жасауда ... ... ... және оны
жеткізу құралдары (екіжақты қолданыстағы тауарлар) (әкетуге);
- трансформаторлық құрылғылар (әкетуге);
- тұс қағаз (әкелуге);
- электрлік изоляциясыз желілер, күт кабель ... ... және ... ... ... ... ... тауарлардың жекелеген түрлері (әкелуге);
- мал шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлері (әкелуге);
2) ҚР-ң Үкіметінің рұқсаты негізінде әкелуі және ... ... ... және ... жөніндегі министрліктің лицензиясы бойынша
жүзеге асатын тауарлар:
- жабайы аңдар, жабайы өсімдіктер (әкелуге);
- ... және ... ... ... ... арналған арнайы
жинақтаушы бөлшектер және олардың әскери техникалық әріптестік аяда
жұмыс жасауы мен ... үшін ... ... ... ядроляқ материалдар, технологиялар, құрал-жабдықтар және қондырғылар,
арнайы ядролық емес материалдар, радиактивті ... ... ... ... қоса алғанда;
- озон қабатын бұзатын заттар және құрамында сондай заттар бар өнімдер;
- ядролық материалдар және құрал-жабдықтар;
3) ҚР – ң ... ... ... ... ... ҚР ... және ... жөніндегі министрлігінің лицензиясы бойынша әкелуі
және әкетілуі жүзеге асатын тауарлар;
- жіптер, маталар, киімдер:
- жуан болат, екінші ... ... ... ... ... ... ... заттар мен дәрмектік субстанцияларға Денсаулық ... ... ... мақсатта қолданылатын дәрілік заттарға ҚР-ң ... ... ... куәлігі қажет.
6) Радиоэлектр құралдары және ... ... ... ... ... және коммуникация министрлігінің рұқсаты керек.
7) Азаматтық, аңшылық қаруларды, спортқа ... және де ... ... суық ... ... ... ҚР-ң Ішкі Істер
Министрлігінің, оның құрымдық ... ... ... ... ... ... немесе әкетуге ҚР-ң мәдениет, ақпарат және
қоғамдық келісім министрлігінің рұқсаты қажет.
9) Картографиялық материалдардың ... ... және ... ... ... ... ... геолозиялық бақылау қызметі бар.
10) Құрамында химиялық, радиациялық бөлшектер бар заттарға ҚР-ң ... ... ... ... эпидемиологиялық бақылау
басқармасының дозиметриялық бақылау протокалы ... ... ... бағалау бойынша өнімнің қауіпсіздік туралы
декларицияны ... ... ... министрлігінің мемлкеттік
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау Департаменті және ...... ... ... ... Сонымен қатар бұл
органдар стандартқа сәйкестігі туралы сертификат та береді.
12) каратиндік немесе өзге де зиянкестермен, ... мен ... ... ... ... ... ... тауарлардың өткізілімінің
жолын кесу мақсатында фитосанитарлық бақылауды жүзеге асыратын ... ... ... ... бар. ... ... әкетілуі мен
әкелінімі халықаралық органдардың сертификаты (фитосанитарлық) және ... ... ... ... ... ... асады.
13) астық және тез бұзылатын тауарларға қатысты ҚР-ң кеден бақылау
Агентігімен, ... тез ... ... ... ... ... ҚР-ң ... сертификаты;
2. Өнімнің қауіпсіздігі туралы арыз-декларация;
3. Ветеринарлық куәлік (Форма – 1; Форма – 2);
4. Фитосанитарлық сертификат;
5. ... ... ... ... құрамы туралы сертификат;
7. Радиациялық қауіпсіздігі туралы сертификат жатады.
Бұдан біз сыртқы экономикалық іс-әрекетін реттеудің тарифтік ... ... ... дерлік топтарын қамтитындығын және ... ... ... ... пен халықтың қауіпсіздігі үшін жауап
беретін мемлекеттік биліктің барлық органдары қатысатындығын көреміз. Кеден
органдары ... ... ... ... және ... тарифтік
емес реттеу шараларын сақтамай ҚР-ң кедендік шекарасынан өту мүмкіндігін
болдырмау үшін құрылған.
3) Тарифтік және ... емес ... ... ... ... іс-
әрекетті мемлекеттік реттеу жүйесінде валюталық бақылау ерекше орын алады.
Кез келген мемлекет ... және ... ... ... ...... Қазақстанның экономикасындағы валюталық аяғы
мемлекеттік бақылау тәсімін білдіреді, яғни халықаралық есеп – айырысуларды
мемлекеттік регламентациялау және ... ... ... ... Бұл ... ... ... қажеттіліктер
туындайтын:
- елдің экономикалық тиімділігін көтеру;
- экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- елде ... қор ... ... ... ... ... қорын құру қажеттілігі.
ҚР-ң кеден кодексіне сәйкес кеден органдары өз құзыреттері шегінде
валюталық бақылауды жүзеге асырады, онда ... ... ... ... ... аясындағы қызметтері мен өкіметтіктерінің,
валюталық ... ... үшін ... ... ... ... жүзеге асыруда кеден органдарының өкілептіктері
келесідей үш бағытта жүреді.
- Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың ҚР-ң ... ... ... ... ... ҚР-ң Ұлттық Банкімен келісім бойынша кеден ісі мәселелері ... ... ... ... тауарлардың және көлік
құралдарының ҚР-ң ... ... ... ... туралы ҚР-ң
Ұлттық Банкіне хабарлап отырады;
- Кеден органдары анықтаған ҚР-ң валюталық ... ... ... ... ... және екінші деңгейдегі банктерді хабардар етеді.
Валюта – мемлекетпен заңды төлемдік ... ... ... ... ... ... ақша ... құндылықтар:
- Ұлттық валюта, бағалы қағаздар және резидент пен резидент еместер
арасындағы операциялар ... ... ... ұлттық валютада көрініс
тапқан төлемдік құжаттау;
- Шетелдік валюта;
- Номиналдары шетелдік валютада көрініс тапқан бағалы қағаздар мен
төлемдік құжаттар;
- Құймалардағы тазартылған алтын ... ... ... ... Келісілі паспорты;
- Келісім – шарт паспортының электрондық көшірмесі;
- Импорт – экспорт ... ...... ... есептік карточкасы;
- Экспорт – импорт бойынша бақылаудың журналы;
- Импорттық мәміле бойынша жүргізілген төлемдер туралы ... ... ... ... ... ... ... туралы
хабарлама.
1997 жылдың 1-ші шілдесінен бастап кеден органдары валюталық бақылауға
тікелей қатысатын ... оның ... ...... ... ... ... бақылау мәртебесін алумен және олардың осы
аядағы құзыретін анықтаумен ҚР-нда ... рет ...... ... ... ... Бұл жүйе ... реттеу міндеттерін тез арада
шешу үшін кеден органдары және ... банк пен ... ... ... ... ... ... барлық ақпараттық алмасуларды
қарастырады.
Халықаралық ... ... ... ... елге экспорттық
валюталық түсімді қайтаруды міндетті түрде талап ету 50-мемлекеттің
заңдарында ... 2001 ж. 2-ші ... ... заңдастыруға
байланысты ҚР – ң азаматтарын амнимтиялау ... заң ... ... ... ... ... ішінде елімізге 60млн. доллар алып келінген.
Валюталық ... ... ҚР-ң ... кодексінің 213 – бабы
валюталық түсімді, яғни шетел ... ... ... қайтармауға
қатысты қылмыстық жауапкершілік белгілейді. [20]
Валюталық бақылау саласындағы заңдарымыз жетілдірілу ... және ... 1-ші ... ... ... палаталарының біріккен
отырысындағы Ұлттық банктің төреғасы ... ... ... 2007 ... 1-ші ... бастап Қазастанда валюталық
операцияларды лицензілеуді алып тастауды көздейтін Ұлттық банкпен жаңа заң
жобасы ... ... ... ... бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің
кеден департаментінің кедендік әкімшілік жұмыстарына талдау
2.1 Кедендік әкімшілік механизмін ... ... ... экономикалық қызмет және ең алдымен сыртқы сауда елдің кеден
шекарасы ... ... ... мен жеке ... тауарлар мен көлік
құралдарын өткізумен байланысты. Мұнда тауарлар мен ... ... ... мен кедендік ресімдеуге жатады. Кеден шекарасы арқыпы
өткізілетін тауарларды ... ... мен ... ресімдеудің мәні мен
механизімін түсіну үшін осы процестермен байланысты негізгі терминдер мен
түсініктерді ескеру ... ... ... ... ... ... ... териториялық және ішкі сулары және олардың үстіндегі әуе
кеңістігі.
Қазақстан Республикасының кеден териториясына сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жасанды
аралдар, қондырғылар мен ... ... ... ... ... ... аймақгар мен еркін қоймалар ... ... ... аймақтар мен еркін қоймалардың териториялары Қазақстан
Республикасының кеден ісі туралы заңы мен ... ісі ... өзге де ... ... ... ... ... Республикасының
кеден териториясынан тысқары жерде орналасатын ... ... ... — бұл ... ... ... територияларының
шектері, сондай-ақ еркін ... ... мен ... ... - кез келген жылжымалы мүлік, соның ішінде валюта, ... ... ... ... өзге де ... және ... ... де көлік жабдықтарын қоса жолаушылар мен ... ... үшін ... ... ... басқа көлік құралдары.
Көлік құралдары — бұл контейнерлер мен өзге де көлік ... ... мен ... ... ... үшін ... кез
келген құралдар.
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізу -бұл Қазақстан
Республикасының кеден териториясына немесе осы ... ... ... ... ... ... ... мен электр тарату
желілерін пайдалануды қоса алғанда, тауарлар мен көлік ... ... ... ... ... ... жөніндегі іс-әрекеттер жасау.
Аталған іс-әрекеттерге мыналар жатады:
- Қазақстан Республикасының кеден территориясына
тауарлар мен көлік кұралдарын әкелген кезде және еркін кеден аймактары
мен ... ... ... ... ... ... қалған
бөлігіне әкелген кезде - Қазақстан Республикасынын кеден ... ... ... ... ... ... териториясынан тауарлар
мен көлік құралдарын шығарған кезде және Қазақстан Республикасы кеден
териториясының қалған бөлігінен ... мен ... ... шығару немесе
әкелу ниетін жүзеге асыруға тікелей бағытталған өзге де ... ... ... Республикасынан шығатын тауарлар немесе
Қазақстан Республикасы териториясына еркін айналыска түскен тауарлар.
Шетел тауарлары — ... ... ... ... ... ... ... түлға да, шетелдік заңды және жеке
тұлғалар да бола алады.
Тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... тұлғалар да өткізе алады — бұл тауарлар иесі, олардын ... ... ... ... ... тасымалдаушылар т.с.с.)
бола алады.
Тауарларды өткізуші тұлғалар — тауарларды меншіктенуші. оларды сатып
алушы, ... иесі ... ... ... ... ... өз ... іс-әрекеттер жасауға жеткілікті баска да тұлға
ретінде көрінетін тұлғалар.
Декларант — ... ... ... немесе тауарлар мен көлік
кұралдарын өз атынан мәлімдеуші, көрсетуші және ... ... ... ... — заңды түлға күқықтарына ие болатын ... ... ... ... және кеден брокері ретінде іс-
әркеттерді жүзеге асыруға орталық кеден органының лицензиясын ... - ... іс ... ... не ... құрал арын
пайдалануға жауапты тұлға,
Сыртқы экономикалық қызмет ... ... ... табыс
түсіруге, қажетті құрал жабдықтар, шикізат, материалдар, прогрессивті
технологиялар мен ... ... ... ... ... ... басқа да тауарларды сатып ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар.
Сондықтан мемлекет сыртқы экономикалық қызметтің белгілеген тәртібіне
сәйкес жүзеге асыруына мүдделі болады.
СЭҚ қатысушылары оны жүзеге асырудың белгіленген ... білу ... оны ... керек.
Ең алдымен бұл кедендік әкімшіліктің пәні болатын және тауарлар мен
көлік ... ... ... ... үшін ... ... қатысты:
Шаруашылық субъектілері ретінде мемлекеттің сәйкес органдарына тіркелу
жолымен сыртқы экономикалық қызметпен айналысуына рұксат алу;
-келісімдерге түру, соның ... ... ... ... ... ... (бартерлік) операцияларына, тасымалдауға, тиеу-
түсіру, сақтандыру және тауарлардын сақталуымен, сараптамамен байланысты
басқа да операцияларға халықаралық контрактілерге ... ... бір ... ... ... ... ... тауарлардың белгілі бір мөлшерін немесе белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... яғни экономикалық
саясат шараларын орындауына рүқсат алу;
-сәйкес тауарларды алып жүруші, көлік және тауарлардын СЭҚ ТН-на ... ... ... ... ... ... жеткізу,
сақтандыру, тасымалдау шарттарына қатысты ... ... ... ... да құжаттарды ресімдеу;
-салықтарды, кеден баждары мен алымдарын төлеу немесе ... ... мен ... ... орнына және уақытта жеткізу;
-кеден органдарының кедендік бақьшау мен кедендік ... ... ... ... мен ... кұралдарын уақытша сактау қоймаларына және кедендік
әкімшілік аймағындағы басқа да жерлерге орналастыру;
-тауарларды еркін айналысқа шығарғаннан кейін ... өзге де ... ... кейін пайдалану.
Кеден режимі - бұл елдің кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлар
мен көлік кұралдарының мәртебесін ... ... ... ... ... ... ... мен көлік кұралдары
кеден шекарасы арқылы ... өте ... ... ... , қаржы, салық, сыртқы сауда, кеден, әскери
саясатты жузеге асыруда, сондай-ақ мемлекеттік, ... ... ету ... ... ... ... мемлекет сыртқы
экономикалық қызметтің барлық ... ... ... ғана ... қатар оларға жүктелген міндеттерді орындауда, соның ішінде кедендік
әкімшілік мен кедендік ... ... ... ... ... ... шараларды қабылдайды.
Кедендік_әкімшілік - бұл Қазақстан Республикасының кеден ісі және
халықаралық ... ... ... ... қамтамасыз ету максатында
Қазақстан Республикасының кеден органдарымен кабылданатын ... ... ... - ... мен ... құралдарын белгілі бір кеден
режиміне орналастыру және осы режимнің аяқталу процедурасы.
Қазақстан Республикасының заң және ... да ... ... ... соның ішінде сыртқы сауда қызметін реттеу жүйесіндегі
кеден ... рөлі мен орны ... ... ... ... ... оларды орындаудың негізгі принциптері, әдістері
мен құралдары, кеден органдарының қызмет тәртібі белгіленген.
Кеден органдарына жүктелген қызметтерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... мен ... ... ең алдымен
кедендік әкімшілік мен кедендік ресімдеуді жүзеге асыру қажет.
Бұл қызметтер кеден шекарасынан тауарлар мен ... ... ... ... бір ... бір ... шешімдерді қабылдау үшін өткізілетін
тауарлар туралы кажетті ... ... ... ... туралы нақты берілгендермен салыстыруға, екі түрлі
берілгендердің арасындағы сәйкессіздікті табуға, оларды белгілеуге,
қателерді жөндеуге және ... ... ... ... ... ... ... мен зандарды бұзудың пайда болу себептері мен ... және ... ... қатысты тұлғаларды бекітуде шаралар
кабылдауға, осы бұзушылықтардың заңды ... бер те ... ... ... - бұл ... ... ... ісі және
халықаралық шарттар бойынша заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету мзксатында
Қазақстан Республикасының кеден органдарымен кабылданатын шаралар ... ... мен ... ... ... ... ... арқылы өткізуге байланысты адамдар және
Қазакстан Республикасының кеден органдарын жасайтын іс-әрекеттер жиынтығы.
Кедендік әкімшіліктің ... әр ... ... ... ... мен ... кеден заңдылығына сәйкестігін, жеке және
заңды тұлғалардың кеден ережелері мен ... ... ... ... ... ... кеден шекарасы арқылы
өткізілетін тауарлар мен көлік ... сол ... ... ... осы ... қатысы бар жеке және заңды тұлғалар — тауарлар
иесі, ... ... ... ... істейтін тұлғалар -кеден
брокерлері, декларанттар, ... ... және т.б. ... іс ... жағдайлардың кеден шекарасы арқылы ... ... ... өткізудің белгіленген ... ... ... мен ... ... ... кеден органдарын
келісімімен таңдаған кеден режимдерін сақтау мен үсыну мүмкіндігі.
Кедендік әкімшілік тауар қозғалысының өндірісі, сақталуы. сатып
алуы, сатуы, ... ... ... ... ... ... ... қамтиды.
Кедендік әкімшілік субъектілері ... ... ... ... ... қатыстырушылармен өзара қатынаста болатын билік
өкілдіктерінің қызметтерін атқаратын олардың лауазымды тұлғалары.
Кедендік әкімшілікды ... ... ... айналымды тездетуге мүмкіндік беретін
жағдайлар жасауды;
2 Тауарлар мен көлік күралдарын кеден шекарасы ... ... ... ... ... кеден ережелері мен салық заңдылығын бүзумен күрес
жүргізу, содай-ақ есірткі заттар, ... ... ... ... ... ... және ... игіліктерінің кеден
шекарасынан заңсыз айналымының жолын кесуді;
4. ... ... ... және ... да ... ... және ... төлеуді;
5. Сыртқы сауданың кеден статистикасын және Қазақстанның арнайы кеден
статистикасын жүргізуді;
6. Кеден органдары қүзыры шегінде валюталық әкімшілікды жүзеге ... ... ... ... ... ... жүргізу және
т.б. қамтамасыз етеді.
Тиімді кедендік әкімшілікды жүзеге асыру мүмкіндігі тауарлар мен көлік
құралдарын кедендік ресімдеу ... ... ... кұрылады.
Осы қызметтің мақсаты, тиімді құжаттык және нақты кедендік ... ... ... ... , ... , ... -экологиялық
әкімшілік үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету ... ... мен ... ... ... толық , сенімді құжаттық акпараттық
негізді қалыптастыру, мәліметтерді есепке алу мен ... ... ... ... және арнайы кеден статистикасын жүргізу; сәйкес
тауарлар мен көлік құралдарын орналастыруда, осы ... ... мен ... өз ... ... СЭҚ ... көмек көрсету.
Кедендік ресімдеу СЭҚ-ке қатысушылардың барлық тауарлар мен көлік
кұралдарын міндетті ... ... ... ... мәліметтерді
мәлімдеу) туралы заңдылық талаптары орындалуына ... ... ... немесе электрондық түрде кедендік декларацияны, кедендік
ресімдеу мен кедендік әкімшілікға қажетті өзге де ... мен ... ... мен ... құралдарының әкелуі, шығаруы және транзиті кезіндегі
декларанттар болатын әр түрлі жағдайларына байланысты мәлімдеу ... ... ... ... және т.б. ... соның ішінде
декларанттың ... ... ... ... байланысты қатты
ерекшеленуі мумкін. Сәйкесінше кедендік ... ... де ... нақты
жағдайда ерекше болады, бірақ жалпы жағдайда оның мәні өзгермейді — тауар
туралы ... оның ... ... ... өтуі ... ... ... еркін айналысқа шығару туралы қабылданған ... ... ... мен ... ... ... ... Декларанттан көлік, тауарды алып жүруші, өзге де ... ... жүк ... ... ... ... ... мәлімдемелерді белгілеу, кедендік
мақсатқа қажетті тауарлар мен көлік құраларының барлық ... ... ... ... ... бар құжаттарды немесе олардың
электрондық көшірмелерін есепке алумен
тіркеу бойынша іс-әрекеттер;
белгіленген ... ... ... кеден режимі үшін кедендік
лекларацияға және өзге де құжаттарға ... бір ... ... ... осы ... ... органының лауазымды тұлғасының
қолы және оның жеке нөмірлік мөрмен ... әр ... ... ... ... ... және т.б.) ... іс-әрекеттер;
- уакытша сақтау қоймасында тауарлар мен көлік құралдарын уакытша
сақтау кезінде сынамалар мен ... алу ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарының қатысты шешімдерді қабылдау ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын кедендік әкімшілік мен ... ... ... растау бойынша іс-әрекеттер жатады.
Тауарлар мен көлік құраларын кедендік әкімшілік мен ... ... ... кызыметтер бола отырып, сонымен қатар бір - ... ... және ... ... ... ... бір ... әкімшілік мен кедендік ресімдеуді ұйымдастыру - тауарлар мен
көлік кұраларын кеден шекарасы арқылы ... ... ... органдары
жүргізетін шаралар кешені. Бұл кешенге кедендік әкімшілік мен кедендік
ресімдеуді оларды жүзеге асырудың ... ... ... кедендік
бақьшау мен кедендік ресімдеуді оларды жүзеге асыраудың бақыпауға жататын
тауарлар мен көлік ... ... және ... ... ... іс-әрекет жүзеге асыра алатын баска да орындарда ... мен ... ... ... ... ... ... кеден
инфрақұрылымын күру жатады.
Сонымен қатар, кедендік әкімшілік мен кедендік ресімдеуді ұйымдастыру:
- кеден ... ... ... ... мен ... ... СЭҚ
-қатысушыларының экспорттық немесе импорттық операцияны ... ... ... ... тәртібі туралы; -тауарлар мен көлік құраларын
жеткізудің уақыты, орны және тәсілі, ... мен ... және ... ... органына беру туралы;
-тауарлар мен көлік құраларының кедендік әкімшілікға алу тәртібі,
оларды уақытша ... ... ... тәртібі туралы мәселелерді
шешуді қосады.
Кедендік әкімшілік мен кедендік ресімдеуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... кеден
органдары қызметкерлері орналасады, олардың арасында кедендік әкімшілік мен
кедендік ресімдеуді жүзеге ... ... ... ... мен ... ... ... олардын арасында өзара ... ... ... мен ... ... асыру барысында әкімшілік мәселелері шешіледі.
Сөйтіп, кедендік әкімшілік мен кедендік ресімдеуді ұйымдастыру өте
күрделі, көпқырлы процесс ... ... Осы ... ... ... ... Тауарлар мен көлік құраларын кедендік бакылау мен
кедендік ресімдеуді ... ... ... толығырақ
қарастырайық. -
Кеден зандылығымен тауарлар мен ... ... ... ... ... бақьшау мен кедендік ресімдеуді жүзеге асырудың орны мен
уақыты, сондай-ақ тауарлардың кедендік бакылауда болу уақыты анықталған.
Сөйтіп, ... мен ... ... ... ... өтуі ... ... орындарда және олардың жұмыс уақытысында жүргізіледі.
Сонымен бірге, тауарлар мен ... ... ... ... ... өзге де орындарда және жұмыс уақытысынан тыс орындарда кесіп
өте алады.
Дәл кеден шекарасынан өту ... ... ... ... мен ... құралдары кедендік әкімшілікға алынады, ал оларды ... ... ... ... шекарасының іс жүзіндегі өтуін әкімшілік
жүзеге асырылады.
Тауарлар мен көлік ... ... ... өтуі ... қүқығы
мен қолданылуы декларант анықтайтын кеден режимдеріне ... ... мен ... ... ... ... ... мәлімдеу
процедурасы кедендік ресімдеудің негізгі бөлігі болып табылады. Кедендік
ресімдеу ... ... ... ... ... ... ... қызметінің
аймағында осы үшін аныкталған орыңдарда және кеден органы жұмысының уақыты
кезінде жүргізіледі. Сонымен бірге, кеден ... ... ... ... ... кедендік ресімдеу өзге де орындарда және осыған
келісім берген
кеден органы жұмысының уақгысынан тыс жерлерде жүзеге асыра алады.
Тауарлар мен ... ... ... шығарғанға дейін немесе тандап
алынған кеден режиміне сәйкес тұлғаның иелігіне берілгенге дейін ... ... ... ... ... ... ... болып, кеден
органдарымен немесе қазақстандық заңды тұлғалармен кұрылатын уақытша сақтау
қоймалары табылады.
Тауарлар мен көлік құралдарын кеден территориясына жеткізу және ... орны ... ... ... тек ... сақтау қоймасы бола алады.
Бұл талап өткізу пунктерінде кедендік ресімдеуді жүргізуге де ... ... ... ... ашық аэропорттар мен
порттарда, кеден шекарасы арқылы өтетін тауарлардың ... ... ... және ... жүзеге асыратын темір жолдар ... ... ... ... ... ... ... немесе кеден шекарасы арқылы өткізу пунктерінде
уақытша ... ... ... ... болу ... мен көлік құралдарын уақытша сақтау қоймасына орналастыру
негізгі кедендік ресімдеу, яғни ... ... мен ... белгілі бір
кеден режимін қолдану алдындағы алдын ала жасалатын операцияларға жатады.
Алдын ала ... ... осы ... ... ... және
тездетуге мүмкіндік береді және тыйым ... ... мен ... ... мен әкетуін болдырмауына, сонымен қатар кеден мақсаттары
үшін олардың бірдейлендіруге бағытталған.
Тауарлар мен ... ... ... ... ... ... органына беру
кезінен бастап уақытша сактауда болатын мәртебеге ие болады.
Тауарлар мен көлік құралдарын әкелу кезінде шекарадағы кеден ... ... ... ... ... мен ... ... территориясына немесе жеткізу орнына әкелу туралы
хабардар ету болып табылады.
Тауарлар мен көлік құралдарын ... ... ... ... ... ... ... қабылдауында немесе кеден органын олардың
келіп жетуі туралы ... ... ... ... ... ... тасымалдайтын көлік құралдары кедендік ресішелуі тауарлардың
кедендік ресімдеу орындарында жүзеге асырылады. Келенлік шекарада теңіз,
өзен және әуе ... бос ... ... мен жолаушыларды таситын көлік
құралдары кедендік ресімдеуге жатады. Олардың ... ... ... ... ... жөне ... иелік ету құқығын растайтын
көлік құжаттарын кеден органына ұсыну жолымен жүзеге асырылады.
Кеден заңдылығына сәйкес ... ... ... өту ... ... мен ... құралдарын кедендік ресімдеуді жүзеге асырулың орындары
кедендік әкімшілік аймақтары болып табылады, ал ... ... және өзге де ... ... ... ... ... тұлғаларды осындай аймақтардың шекарасы арқылы өткізу тек кеден
органдарының рүқсатымен және ... ... ғана ... Қазақстан Республикасының Конституциясы.
3. Қазақстан Республикасының Кеден кодексі.
4. ҚР Президентінің жарлықтары.
5. ҚР Үкіметінің қаулылары.
6. ҚР ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік
құралдарын кедеңцік ресімдеу мен ... ... ... бекіту
туралы ҚР Кедендік әкімшілік Агенттігі ... ... ... ... ... декларациялаудың кейбір мәселелері туралы ҚР Кедендік
әкімшілік ... ... ... ... ... ... мен ... құралдарын әкетуәкелу туралы міндеттеме формасын
бекіту туралы ҚР Кедендік әкімшілік Агенттігі Төрағасының 12.05.2003 ... ... ... ... ... кедендік әкімшілік туралы ҚР
кедендік әкімшілік Агенттігі Төрағасының 7.05.2003 жинағы 87-бұйрығы.
Тауарлар мен ... ... ... ... туралы" ҚР мемлекеттік
кіріс Министрлігі Кеден комитеті Төрағасының 15.02.2001 жылғы N54 бұйрығына
өзгертулер мен толықтырулар ... ... ҚР ... ... ... ... ... № 187 бұйрығы. Тауарлар мен көлік құралдарын
кедендік ресімдеудің ... ... ... Қ.Р ... ... ... комитеті төрағасының 15.02.2001 жылғы №1-бүйрығына
өзгертулер ... ... мен ... құралдарын кедендік ресімдеу туралы ҚР
мемлекеттік кіріс Министрлігі ... ... ... 15.02.200Ь
жинағы №54-бұйрығы.
ІЗ.Кедендік әкімшілік туралы ҚР мемлекеттік ... ... ... ... 15.02.2001 жылғы №50-бұйрығы
14."Алдын ала жүргізілетін операциялар туралы" ҚР мемлекеттік кіріс
Министрлігі кеден комитеті Төрағасының 15.02.2001 жылғы №49-бүйрығы.
15. Жеке ... ... ... ... туралы" Қ.Р
мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден Комитетінің 14.09.2000 № 85-бұйрығы.
16. Әуе ... ... ... ... материалдарды
кедендік ресімдеу-туралы ҚР мемлекеттік кіріс Министрлігі Кеден Комитеті
Төрағасьшьщ 22.05.2000 жылғы Ш57-бүйрығы.
17.Жүктерге шекараларда әкімшілік жүргізу ... ... ... ... ... ... косылуы туралы
6.05.2002 жылғы № 320 ҚР Заңы.
18.Контейнерлерге қатысты 1972 жылғы Кеден конвенциясына Қазақстан
Республикасының қосылуы ... ... ... №319 ҚР Заңы.
19. Трансферттік бағалары қолдану негізіндегі мемлекеттік әкімшілік
туралы
5.01.2001 жинағы ҚР заңы.
20. ... ... ... ... әкімшілік
туралы ҚР Үкіметінің 29.11.2000 жьлғы № 1787 Қаулысы. 21. ... ... ... тауарларды кедендік ресімдеу
туралы ҚР Үкіметінің 18.03.1999 жылғы № 258 қаулысы.
22. Евразиялық экономикалық қауымдастық мүше-мемлекеттерінің
территорияларындағы этил ... ... ... ... бар ... ... өндірісі мен айналысын кедендік әкімшілік туралы
Келісімнің жасалуы туралы" ҚР Үкіметінің 23.01.2002 жьлғы N82 ... ... ... ... ... ... реттейтін кейбір мәселелер" ҚР үкіметінің 19.01.2002
жылғы N62 қаулысы.
Кез келген ... ... ... ... ... ... және реттелетін болуы керек. Ондай болмаған жағдайда ... ... ... дамуын әкімшілікды болдырмайды, ал қызметтің өзі
өзінің мақсатын жоғалтады және тиімсіз болып калады. ... ... ... ... реттеудін сенімді механизімі негізінде,
басқаша айтқанда нормативтік базанын негізінде жүзеге асырылатын жағдайда
ғана ... ... ... база ... 2003 жылдың 1-мамырында күшіне енген Кеден
кодексі болып табылады.
Кодекстің бұрынғы кеден заңдылығымен салыстырғанда айырмашылығы бұл
орталық кеден ... ... зан ... ... ... ... акт болып табылады. Мұндай айырмашылық ... ... ... ... органдары лауазымды тұлғаларының
кедендік процедураларға заңсыз араласуынан қорғауға мүмкіндік береді.
Кодексте тауарлар мен ... ... ... оларды кедендік
ресімдеу мен декларациялауына, кедендік әкімшілікға үлкен орын ... мен ... ... ... ... алдын ала
жүргізілетін операциялар, кедендік операциялар мен рәсімдер ... ... ... мен ... мен ... құралдарын белгілі бір
кеден режиміне орналастыру алдындағы жеке кедендік ... ... ... және ... ... ала жүргізілетін операцияларды жасаудың белгіленген тәртібі
негізі кедендік ресімдеуді ... ... ... және тездетеді,
тауарларды ұзақ уақытша сақталуын болдырмайды. Алдын ала ... ... ...... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын жеткізілуін әкімшілік
атқарады.
Тауарлар мен ... ... ... ... ішкі ... процедурасы көмегімен жүзеге асырылады. Яғни, ол дегеніміз
-тауарлар мен ... ... ... ... оргынынан мәжелі кеден
органына дейін кеден әкімшілікымен өткізудің белгіленген тәртібі.
"Уақытша сақтау" деп аталатын 13-тарауда ... ... ... да, кеден органдарына да қолайлы формалар ретінде өздерін
үсынған уақытша сақтау орындарының ... ... ... ... мына ... алушы коймаларда уақытша
сақтау мүмкіндігін қарастырады:
-арнайы тауарларды ... ... ... ... ... ... ... тауарларды сақтау кезінде; -кедендік төлемдерді ... ... ... ... жеткізу
орындарында уақытша сақтау қоймалары болмаған жағдайда.
"Тауарлардың кедендік режимдері" деп аталатын 6-бөлімі 15 ... ... ... экономикалық қызметке қатысушьшар үшін тиімді жағдайлар ... ... ... ... дәл бөлу ... ... ... режимдерінің түрлері бүрынғы заң бойынша 15-тен ... ... ... кеден ісі туралы заңында тауарларды уақытша әкелу мен әкету кеден
режимі бар режим ... ... онда ... ... бұл ... 2-ге
бөлінеді:
-Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша ... ... мен ... ... ... ... ... үшін қайта өңдеу" режимінің аталуы ... ... ... ол ... ... ... деп аталған, бірақ ол кедендік режимнің дәл аталуы
болмаған, өйткені кеден териториясында ... ... ... де ... ... тиіс. Сонымен қатар арнайы кедендік режим енгізілді,
яғни ... емес ... ... ... ... ... мен ... тауарлар орналастырылады.
Кедендік режимдерді ... ... ... ... ... шарттары мен талаптарына жақындау болып табылады.
"Кедендік ресімдеу" деп ... ... ... ... ... беріледі, тауарларды декларациялаурәсімі, тауарларды шығаруға
негіздемелер нақты шығарылған.
Жаңа нормалар ... яғни ... ... декларант болып тек
қазақстандық түлға ғана емес, ... ... ... төлемер бойынша
жеңідціктерді пайдаланатын шетелдік түлғалар, ... ... ... тәртіппен тіркелген шетеддік ұйымдардың өкілдіктері
декларант бола алады.
Кеден ... ... ... ... шеңберінде тауарларды
кедендік ресімдеу үшін қажетті құжаттардың тиянақты ... ... ... ... мен ... ... толық көрсетілген, кеден
органдары кедендік декларацияны тіркеуден бас тартуға ... ... ... ... ... ... тауарларды алушы, жіберуші немесе
олардың құрылымдық бөлімшелері ... ... ... ... ... ... тауарлардың негізгі кедендік ресімделу жүзеге асыру кезінде ... ... ету ... ... асыруға мүмкіндік беретін
жағдайлар анықталған.
Кедендік декларацияны тексеру мерзімдері бұрынғы тәртіпке қарағанда
Кеден ... үш ... екі ... ... ... деп ... 50-тарау енгізілген. онда белгілі бір
шарттарды
сақтауды көздейтін ... ... ... ... ... және нақты әкімшілікды аяқтағанан кейін
тауарларды шығарудың мерзімдері ... ... деп ... ... ... ... ... жалпы ережелер, кедендік әкімшілік жүргізудің принциптері
қарастырылады, ... ... ... ... мен түрлері
анықталған, кедендік әкімшілікды іріктеп жүргізудің принципі ... ... ... ... қатынастарды реттеу формасы ретінде.
Халықаралық кедендік ресімдеуі мен ... ... ... ... ... ... ... арқылы өткізуте бағытталған.
Халықаралық кеден қатынасындағы жүктерге ... ... ... заттар
мен ұйымдар, жеке түлғалардың заттары мен ... ... ... ... ... ... ... кедендік әкімшілік
операцияларының келесідей кызметтерінің түрлері кездеседі:
1. Кеден қызметі мен ... ... ... ... ... жүктерін
өткізуде ресімдеу қызметі. Мүндай өткізулер халықаралық сауда келісім
шарттары мен келісімдердің ... ... ... ... ... ... ... болып табылатындар:
- Кеден жүк декларациясы;
- тауар, көлік қүжаттары.
Соның ішінде 1966 жылдың 9-қарашасында ... №17 ... ... ... түп ... ... болып табылады. Егер
кеден шекарасының өсімдіктердің, жемістердің, жануарлардың, құстардың, тері
мен жүн заттарының импорты ... ... ... ... мал ... ... ... қажет. Бұл құжаттар экспортер
елінің санитарлық және мемлекеттік әкімшілікшы органдарының ... ... ... Егер ... мен ... ... түрде
өндірістік таңбалар немесе баска елден шыққан деген таңба ... және ... ... ... тиым ... ... ол ... Халықаралық су арқылы тасымалдаудағы кеден әкімшілік " Порттық кеден
режимін шекарадан тыс ... ... мен ... ... ... ... ... жүргізіледі. Кедендік әкімшілік жолаушыларға, кеме
экипажына, кеме қорына, кеме экипажы мен жолаушыларының ... қол ... ... Шекара болып табылатын немесе
шекарадан өткен өзендердегі әкімшілік тәртібі Рейн, Мальта, ... және ... ... ... ... ... тәртіптеріне сай
қолданады.
2. Халықаралық тасымалдаудағы кедендік әкімшілік мең кедендік ресімдеу
операциялық қызмет ... ... ... ... ... кедендік тінту үшін ашылғандар
ресімдеу;
Кеден жүк декларациясын тексеру;
- Кеден жүк декларациясындағы деректер мен ... ... ... ... ... ... ... кедендік қарау, тінту;
Тасымалдау құжаттарын тексеру.
3. Халықаралық автокөлік тасымалдаулар сферасындағы кеден қызметінің
арнайы жолдарымен тасымалданатын жүктерді, жолаушыларды және ... ... ... ... бір ... ... тексеру арқылы іске
асырылады.
4. Әуе тасымалдауларын кедендік ... сол әуе ... ... жолаушыларға, олардың қол жүктеріне, сондай-ақ
әскери-көліктік ... ... ... арқылы орындалады.
5. Кедендік қоймалардағы жүктерге кедендік тексеруді елдің ішкі
зандарына сәйкес жүргізіледі.
2. Кедепдік тексеру, кедендік әкімшілік ... ... ... элементі ретінде.
Кедендік тексеру — халықаралық кеден бақьиіауының негізгі әдісі болып
табылады. ... ... ... қол ... ... ... декларацияны тексеру негізінде жүргізіледі. ... ... ... үлттық зандарымен анықталынады. Кедендік әкімшілік мен
тінту кезінде мөр қою, қол қою және басқа да ... ... ... ... ... ... ... жіберулерді кедендік тексерулерде
дипломатиялық пшықгарды және ... ... ... ... ... Әлемдік Денсаулың сақтау Ұйымыньщ халықдралық тәртіптегі санитарльщ
режимге сәйкес кедеп қызметкерлерінің функциялары.
Кеден ... ... ... ... Ұйымы сертификатынын болуына
әкімшілік жүргізеді. Бұл сертификаттауда егу (вакцинация) бойынша ... ... ... ... ... ... ... Денсаулық сақтау
Ұйымының Халықаралық санитарлық тәртіптерін заңды және жеке ... ... елге ... ... ауруларының енуін ескерту
мақсатында береді.
Мемлекеттік шекараны санитарлық қорғауды 1951 жылдың 25-ші ... ... ... Ұйымының 4-ші Ассамблеясында қабылданған және
1955, 1956, 1976 жылы қосымша ... ... ... ... ... қарастыратын халықаралық санитарлық тәртіпке сәйкес
санитарлық ... ... ... ... ... карантиндік қызмет немесе Әлемдік Денсаулық сақтау ... — бұл ... ... ... ... ... орналасқан
санитарлық эпидемияға карсы күресу ұжымынын жиынтығы. Бұл ұжымның жүйесіне
кіретіндер:
санитарлы-карантиндік бөлімдері немесе ... ... ... ... ... ... мен ... санитарлы шаралар қолданатын жүқпалы ауруларға ... ... ... ... оба, ... табиғи оспа
және тағы басқалар эпидемиялогиялық тез жұғатын аурулар. Бұл тәртіптерменен
елге келетін және ... ... ... куәләндірудің бірыңғай
процедуралары орнатылып вакциналармен егу жөніндегі қүжаттардың сәйкестігін
тексереді.
Мемлекетттік шекараны ... үшін ... ... ... орнатылған санитарлық тәртіптерді орындауға ... ... ... шеңберінен шығуға немесе кіріге рұқсат етпеу;
оба, сүзек сияқты ауруларға байланысты эпидемиялогиялық жағдайдағы ... ... ... ... салу; мемлекеттік шекараны карантиндік
ауру жүріп жатқан қауіпті учаскілерді уақытшажабу.
Санитарлық ресімдеулерді атасақ, 1963 жылғы ... ... ... ... ... Ұлттар Ұйымының Римдік дипломатиялық конференциясы
өзінің үсыныстарында Біріккен Үлттар ... ... ... ... қабылдаған халықаралық санитарлық тәртіптері, халықаралық ауысулар
жолымен тарайтын карантиндік аурулармен ... әр елде ... ... ... қолдануына қамтамасыз ететіндігін атап көрсетті.
4. Есірткі және психотроптьщ заттарды кедендік баңылау ... ... ... ... ... кедендік тексеру сүрақтарымен мемлекеттер 1909 жылғы
есірткі бойынша ... ... ... ... ... келе ... ... жүйесі біріншіден Үлттар ... ал ... 1946 ... ... ... Үлттар Ұйымының
күрамында жұмыс істей бастады.
Есірткі заттарға әкімшіліктің ... ... ... ... ... мен ... және олардың
контрабандалық саудасына әкімшілік жасауды қарастырды. Атап айтқанда, опиум
бойынша Халықаралық келісім, сіріңке ... ақ ... ... ... ... Келісім, есірткі заттарды өндіруді шектеу мен ... ... ... ... мен ... заттардың саудасына ... ... ... және ... ... ... бакылауға 196 1
жылғы Есірткі заттар бойынша бірыңғай ... және 1971 ... 1976 жылы ... ... ... ... ... Конвенциямен
алынған.
Бұл халықаралық конвенциялардың басты мақсаты мұндай заттарды шығаруды
шектеу және оларды тек ... ... ғана ... ... ... уақытта мемлекеттер арасында есірткі бойынша түрлі келісімдер
қызмет ... ... 1961 ... ... ... және 1936 жылғы
конвенцияларына (95 мемлекет) сүйенсе, келесілері кейінгі қабылданған 8
қүжатына ... Бұл ... екі ... бар ... білдіреді.
Бірақ әкімшіліктің 22. Евразиялық экономикалық ... ... ... этил ... алкогольді, құрамында
спирті бар және темекі өнімдерінің өндірісі мен ... ... ... ... ... ... ҚР ... 23.01.2002 жылғы
N82 қаулысы.
23."Қазақстан республикасының территориясы бойынша ... ... ... ... ... ҚР Үкіметінің 19.01.2002
жылғы N62 Қаулысы.
Орган ... ... ... — 1968 ... ... ... Ұйымымынын
жүйесінде құрылған Есірткі заттардың әкімшілікы бойынша Халықаралық Кеңесі.
5. Біріккен Үлттар ... ... және ауыл ... ... ... ... және ... сәйкестігі баңылаудыгы кеден ңызметініц функциялары.
Кеден органдары кеден шекарасынан ... ... ... ... ... Халықаралық тәртібіндегі
ауыл шаруашылық өнімдері мен өсімдіктерінін санитарлы-малдәрігерлік және
фитасанитарлық жағдайға сәйкестігін тексеру қызметін атқарады.
Өсімдіктерді сақтаудың ... ... 4-ші және 5-ші ... ... ... бір ... импорттау және транзиттеу кезінде
тек мемлекекттердің арнайы ұлттық ... ... алып ... ... ... карантин қызметі кеден қызметімен
бірге келесідей әкімшілікды атқарады:
а) Өсімдіктерден жасалған өнімдерге, карантиндік және басқа да қауіпті
ауруларды, ... зиян ... ... ... бар ... ... қол ... тексеру;
б) шетелден келген көлік құралдарын әкімшілік;
в) өсімдік өнімдерінің сақталатын қоймаларды шетелден келген ... ... ... тексеру.
Шекара және кеден бекеттеріндегінің фитосанитарлық әкімшілік
карантиндік тексеруге ... ... ... ... ... ... тексеру барысында карантиндік нысандардың ... ... ... ... сауда ұйымы карантин жүктерді
қайтадан жіберуге күқығы бар, ондай мүмкіншілік болмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... ережелер талаптарыиа халақаралық
пошталъщ эісіберу тәртіптеріииі сәйкестігін кедендік
тексеру мен әкімшілік.
Біріккен Ұлттар Ұйымының ... ... ... ... мақсаты
негізгі "Корреспонденцияның алмасуы үшін мемлекеттердің бірыңғай пошталық
кеңістігін құру" пошталық қатынастың ұйымдастырылуы мен ... ... және осы ... жүзеге асыру үшін халықаралық ынтымақгастыққа
көмектесу болып табылады.
Халықарлық пошталық жіберулер (посылкалар, ... ... ... тауарлық салымы бар хаттар) шетелге жіберілгенде немесе ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары
кедендік мекемелердің кедендік тексеруіне алынады.
Халықаралық пошталық жіберулердегі кедендік ... ... ... ... ... ... ... келісімде бекітілген уақытта
қамтамасыз етілуі кджет. Бұған қоса посылкалар мен шағын қораптар ... ... ... ... бірге үсынылады. Халықдралық
пошталық жіберулердегі қораптардың бүзылғандығы, салмағының жетіспеуі ... ... ... ... ... ... тиісті акт
толтырып кеден мекемесіне халықаралық ... ... мен ... ... ... қалыптасқан тәжірибесінде шекарадан
кеден рүқсатынсыз және кеден бажынсыз өткізуге келесідей жіберулерге рұқсат
етіледі:
а) ғылыми қызметкерлерге ... ... ... ... посылкалармен бандеролдар (кем дегенде 100 экземпляр);
б) тек басылым шығармалары бар бандеролдар, әр аталуынан екі экземпляр;
в) Сол аталуындағы жіберулер;
г) Сыйлық, сувенир ... ... емес ... мен ... пошталық жіберулерді кедендік тексеру барысында, кедендік
әкімшілікдан тығылған немесе кеден декларациясында көрсетілмеген ... ... ... ... ... ... пошта (қаптар, шемодандар және тағы баскалары) кол
сұқпаушылық ... ... ... ... ... ... алынбай
өткізіледі. Олар шетел істері министрлігінің және дипаломатиялық елшіліктің
сургучтік мөрімен немесе қорғасын плобаларымен ... ... ... ... Дипломатиялық поштанын әкел әкетуге рүқсат етілетін көлемі
өзара келісім арқыпы белгіленеді. Транзиттелінетін поштаның ... ... ... ... ... және ... және ... істер министрліктерінің ведомстволары құқылы.
Халықаралық пошталық стандарттарға сәйкес дипломатііялық поштаның
ресімделу тәртібі келесідей: ... ... 30 ... ... ... ... салынады. Жіберуші қаптарды пломбалап, қаптардың
номерлері, ... ... ... екі ... ... ... ... қойылады.
Қаржыны реттеудің халықаралық жүйесі халықаралық қаржы ұйымдарының
орталық банктерінің және мемлекеттердің ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттердің қатары,
мысалы — Британ үлттарының ынтымақтастығындағы мүше елдер (Үлыбританияны
коса алғанда) қаржы ... бас ... ... ... Ұйымынын
халықаралық каржы
қорымен келіспей ағымдық операциялар бойынша ... ... ... қарастыратын міндеттемелерді қабылдау.
Орталық және Шығыс Еуропа елдері саудалық емес сипаттағы ... ... және есеп ... ... ... жан-жақгы
келісімдермен саудалық емес төлемдер бойынша есеп жүргізумен сәйкес ұлттық
валютаның қаржылық реттеуін жүргізеді.
Мемлекеттік шекара ... ... ... ... ... ... билеттерін өткізуге тыйым салынады. Орталық және
Шығыс Еуропа елдеріне ... ... ... немесе қайта
аударуға, әкелуге, ... ... ... ... ... ... ... валютасын әкелуі кезінде кеден мекемелері онын тіркелуі ... ... ... ... мен ... қүндылықгарды осы куәлікке
енгізеді.
Шекарадан қымбат металлдардың, тастардың және маржандардың әкелу мен
окетілу тәртібін ... ... ... айқындайды (әдетте қаржы
немесе сыртқы сауда министрліктері).
Елден шығып бара ... ... ... ... ... мүліктік
қүжаттарды шығару, сәйкес банктерімен және ... ... ... ... мүше ... ... Экономикалық
Одақ) өздерінің қаржылық реттеуін Еуропалық қаржы жүйесінің ... ... ... ... ... ... бұл жүйенің негізгі бөліктері ... ... ... қаржы бірліктерін реттейтін механизмі және
Еуропаның қаржы қоры болып табылады.
Француз Одағы ... және ... ... ... ... ... Африка мемлекеттерінін Орталық Банкі, және ... ... ... Бұл ... ... әр адам ... бес мың франк есебінде рұқсат етіледі. Шетелдік
валютаның әкелуі шектелмеген, бірақ шетелден келген соң бір ай ... ... ... ... бар ... валютаның 1000 франкінен көбін
сату қажет.
АҚШ және Латын Америкасының ... ... ... ... әкімшілікды тек берілген декларацияда бес мың АҚШ долларынан аса
ғана ... және ... ... ... ... ... ... жүргізеді.
Тәжірибе жүзінде валютаның әкелуі шектелмейді, ал шығаруға ... ... ... Миграциалық бақылау жүйесіндегі кеден цызметі.
Мигранттардың қүқықтық ... ... ... ... Ұйымының
Халықаралық еңбек ұйымының мигранттары туралы конвенциясын қабылдағаннан
кейін 1949 жылдан бастап жүргізіле ... 1975 жылы ... ... ... жоне ... ... адам ... негіздерін
қорғаудағы теңдікті орындау ... ... ... ... ... ... мен күкыктар экономикалық, әлеуметтік және мәдени қүқықтар бойынша
Халықарлық Пакттің жалпы негіздерімен ... ... ... елдердегі жұмыс күшінін заңсыз ... ... салу мен ... әрі ... ... келісімдерді орындау
кеден қызметкерлеріне және көшіп-қону органдарына жүктелген.
Біріккен Ұлттар Ұйымының ... 1991 ... 25-ші ... барлық
жұмысшы-мигранттардың және олардың жан-үяларының қүқтарын қорғау жөнінде
халықдралық конвенция құрылып, қабылданды. 9. ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік
бойынша кедеи ңызметінің функциятры.
Жүктерді теңізбен ... ... ... қауіпті жүктерге, спецификалық кдсиеттерге байланысты
оларды: тасымалдау, тиеу-түсіру, сақтау жұмыстарының барысында қоймалардың
өртеніп, жарьшып немесе бүзылуына, сонымен ... ... мен ... ... ... ... алып ... заттары жатады.
Олардың қауіптілігін есепке ала ... ... мен ... ... ... ... ... екінші класс-ерітілген, сүйык
немесе қысым ... газ; ... ... немесе таксикологиялық
заттар; жетінші класс-радиоактивті немесе инфекционды заттар.
Радиоактивті материаддарды ... ... ... ... Қауіпті жүктерден қорғанудың физикалық жүйесін құру
әрі оны жүзеге асырып толығымен мемлекеттің міндетіне берілген.
Мемлекеттердің мүндай ... ... ... ... ... ... бойынша ядролық құралдар мен материалдардың арнайы
жеткізулері бойынша халықаралық
келісімдермен келісім шарттарында қарастырылып, Біріккен ... Атом ... ... ... агенттігімен бекітілген
(МАГАТЭ).
1980 жылы Вена ... ... ... ... күралдарымен
материалдарды физикалық қорғау жөнінде қол ... ... ... ... ... ... ... ядролық
материалдарды қорғау болып табылады. Ядролық материалдардың экспортты ... және ... ... халықдралық тасымалдауды физикалдық қорғау
жөнінде атом энергиясы бойынша халықаралық агенттігінің кепілдемелік
келісім шартына ... ... ғана ... ... ... ... және импортталатын ядролық материалдар Біріккен Үлттар
Ұйымының атом ... ... ... ... ... және МАГАТЭ Бағдарламасымен Агенттігінің стандарттары деңгейіидегі
физикалық қорғау шаралары мен ... ... ... ... ... ... ... және импорттық тасымалдауларын Халықаралық
кодексімен және теңізбен тасымалдау тәртіптері мен ... ... ... ... подкласын, категориясы мен тобын аныктайтын ... ... ... ... жүктердің қауіптілігін
білдіретін ... мен ... ... ... қызметі осы қауіпті
жүктердің қасиеттері мен сипаттарына ... ... ... сәйкестігін бакылау функцияларын жүзеге асырады.
Кеден кодексі кедендік әкімшіліктің келесі формаларын карастырады:
1) кедендік декларацияны, кұжаттар мен мәліметтерді тексеру;
2) ауызша ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын тексеру;
6) тауарлар мен көлік құралдарын кедендік тексеріп қарау;
7) жеке тексеру;
8) тауарларды ... ... ... не осы ... және
Қазақстан Республикасының салық заңдарына көзделген жағдайларда оларға
бірдейлендіру белгілерін соғу;
9) тауарлар мен ... ... ... мен олар ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын есепке алу;
11) үй-жайлар мен ... ... ... ... ... ... мен мәліметтерді тексеру.
Кеден органдары, қүжаттардың түп ... және ... ... ... ... мен көлік құралдарын кедлендік
ресімдеу кезінде берілген кедендік ... ... ... ... ... ... ... кезінде берілген мәліметтердің
дұрыстығын тексеру оларды басқа дерек-көздерден аяынған ... ... ... ... ... талдау, ақпараттық
технологияларды пайдалана отырып мәліметтерді өндеу арқылы, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының завдарында ... ... ... да тәсілдермен
жүзеге асырылады.
Кедендік әкімшілікды жүзеге асыру кезінде кеден органы кедендік
декларациядағы ақпаратгарды тексеру ... ... ... барлық қүжаттар мен мәліметтерді сұратып алуға құқылы.
Іріктеп тексеру негізінде кеден органдарының құжаттар мен мәліметтерді
тексеруіне жол беріледі. ... ... ... ... кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар
мен көлік құралдарына кедендік ресімдеуді жүргізу, алдын ала ... өзге де ... ... ... ... органдарының лауазымды адамдары
түлғалардан ауызша пікір сүрауға қүқылы, аталған түлғалардан мүндай пікір
сүрау ... ... ... ... алу.
Түсіндірмелер алу — ... ... ... ... және ... ... жүзеге асыру үшін маңызы бар мән-
жайлар туралы мәліметтерді білетін өзге де ... ... ісі ... ақпаратты алуы.
Түсіндірме жазбаша нысанда ресімделеді. Адамды түсіндірме алу үшін
шақыру туралы хабарламаға тиісті кеден ... ... қол ... және
шақырьлған адамға қол қойғызып алу арқылы тапсырылады. Кедендік цадагалау.
Кедендік ... - ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарының тасымалдануын, олармен жүк
және өзге де ... ... ... ... оның ... ... колдана отырып әкімшілікы.
Тауарлар мен көлік қуралдарын тексеру.
Кеден органы лауазымды адамдарының тауарлар мен көлік күралдарын, оның
ішінде халықдралық почта жөнелтімдерін, жеке ... ... ... әкімшілікдағы тауарлардын сипаты. шығарьшған
жері, жай-күйі, мөлшері туралы, тауарларда, көлік құралдарында және
олардың жүк тиелетін бөліктерінде ... ... ... ... да ... ... құралдарының бар екендігі ... ... үшін ... ... мен ... құралдарын тексеру- егер мүндай тексеру көлік құралы
мен оның жүк тиелетін бөліктерін ашумен және тауарлардың ... ... ... ... ... ... үшін тауарларды, жеке
түлғалардың багажын, көлік құралдарын, ... ... ... ... ... және өзге де ... бірдейлендіру құралдарының
бар жоқтығын сырттай көзбен тексеру.
Кедендік әкімшілік аймағында тауарлар мен көлік құралдарын ... ... мен ... ... ... ... бар өзге де
адамдар және олардың өкілдері тексеру кезінде қатысуға ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
- Тауарлар мен көлік күралдарын ... ... ... ... ... ... егер мүндай тексерудің нотижелері кедендік
мақсаттарда пайдаланылатын болса, белгіленген нысан бойынша акт жасайды.
Кеден ... ... ... ... мен көлік күралдарына қатысты
өкілеттіктері бар адамның талабы бойынша акт ... ... ... ... ... ... екінші данасы тауарлар мен көлік
құралдарына қатысты өкілеттіктері бар адамға тапсырьшады.
Тауарлар мен көлік цүралдарын кедендік ... ... ... ...... ... ... адамдарының
тауарлардың орамаларын немесе көлік күралының жүк тиелетін бөліктерін не
ьщыстары, контейнерлерді және ... бар ... ... өзге де ... ... ... ... мен көлік
құралдарына қатысты іс-әрекет.
Кедендік тексеріп ... ... ... ... ... мәлімделетін мәліметтердің дұрыстығын аныкгау не Қазақстан
Республикасының кеден завдарын бұзу туралы акпарат ... ... ... ... сондай-ак іріктеп тексерудің негізінде ... ... ... ... Джларант, тауарлар мен көлік
күралдарына қатысты өкілеттіктері бар өзге де ... және ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын кедендік
тексеріп қарау кезінде қатысуға күкылы.
Тауарлар мен көлік күралдарына ... ... бар ... ... ... және олардың өкідцері кеден органы лауазымды адамдарының
талабы бойынша ... мен ... ... ... ... ... және кеден органының лауазымды адамдарына қажетті жәрдем көрсетуге
міндетті. Тасымалдаушы арнайы уәкілеттік берген өкіл ... ... ... ... жеке ... осы ... ... болып табылады.
Кеден органы декларант, тауарлар мен көлік құралдарына қатысты
өкілеттіктер бар өзге де ... және ... ... ... ... жағдайларда:
1) аталған адамдар тауарлар мен көлік құралдары тапсырылғаннан кейін он
күн ... соң ... ... ... ... ... өмірі мен денсаулығына, қоршаған
ортаға, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... және кейінге қалдыруға болмайтын өзге де жағдайларда;
3) Тауарларды ... ... ... ... кезде;
4) тауарлар мен көлік құралдарын Қазақстан Республикасының
кедендік аумағында кедендік режимді бүза ... ... ... мен ... кұралдарына кедендік тексеруп карау жүргізуге құқылы.
Аталған жағдайларда тауарлар мен ... ... ... ... екі ... ... ... және кеден ісі мәселелері
жөніндегі уәкілетті орган бекіткен ... ... ... ... ... ... кедендік декларация көрсетілген тауарлардың бір бөлігі бір
атаудағы тауарлар ... ... ... ... ... болса, онда
мүндай тексеріп қараудың нәтижелері кедендік декларацияда ... ... ... қолданылады.
Кедендік тексеріп қараудың нәтижелері бойынша екі дана етіп ... ... ... ... ... туралы актіде мынадай
мәліметтер:
1) кедендік тексеріп қарауды жүргізген кеден органнының лауазымды
түлғалары мен оны ... ... ... ... ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарына қатысты өкілеттіктері
бар өзге де ... ... ... ... ... жүргізудің
себептері;
3) кедендік тексеріп кдраудың нәтижелері көрсетіледі. Актінің екінші
данасы ... мен ... ... ... ... бар адамға не
оның өкіліне тапсырылады.
Жеке тексеріп ... ... ... ... ... жеке ... ... Республикасының кедендік шекарасы арқылы өтетін не ... ... ... ... ... ... аймағындағы жеке
түлғаның Қазақстан Республикасының зандарын бұзу ... ... ... өзінде жасап, бермей түр деп
ойлауға жеткілікті негіздер болған жағдайда, кеден органы ... оны ... ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Жеке тексеріп қарау жүргізуге байланысты рәсімді және жеке ... ... ... ... ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган
айқындайды.
Жеке тексеріп қарау басталар алдында кеден ... ... ... ... ... органы басшысының немесе оны алмасытрушы адамның жеке
тексеріп ... ... ... ... көрсетуге, ажве түлғаны мұндай
тексеріп қарауды жүргізу кезіндегі күкыкгарымея таныстыруға және жасырған
тауарларын өз ... беру ... ... ... ... ... ... адамның жеке тексеріп карау жүргізу кезіндегі іс-
әрекеті жеке түлғаның ар-намысы мен абыройына нүксан келтірмеуге тиіс.
Өзіне қатысты жеке ... ... ... ... жеке ... жеке тексеріп кдрау жүргізу басталғанға дейін оны жүргізу тәртібімен
және жеке ... ... ... ... шешіммен танысуға;
2) Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу объектілері болып ... ... ... өз ... ... жеке ... кдрау жүргізетін кеден органы лауазымды адамның жеке
тексеріп ... ... ... ... ... түрде енгізе отырып,
мәлімдеме жасауға;
4) жеке ... ... ... ... және іс ... танысуға;
5) жеке тексерш қарау жүрпзетш кеден органы лауазымды адамдарының іс-
әрекеттеріне осы ... ... ... жасауға;
6) адвокатың қызметтерін пайдалануға күқығы бар.
Өзіне қатысты жеке тексеріп қарау жүргізілген жеке ... жеке ... ... туралы хаттаманың көшірмесі, тауарлардың алынып
қойғаны туралы акті беріледі.
Жеке тексеріп қарауды тексеріп қаралатын ... бір ... ... ... ... сол ... екі ... кдтысуымен
санитарлық-гигиеналық талаптарға сай ... ... ... Бұл үй-жайға басқа жеке түлғалардың енуіне және ... жеке ... ... ... ... ... жол
беррілмеуге тиіс. Тексеріп ... ... дене ... тексеріп
зерттеуді маман-дәрігер, қажет болған жағдайда арнайы ... ... ... ... ... Республикасының заң актілерінде көзделген ... ... ... ... ... немесе оны алмастырушы
адамның жеке тексеріп қарауды жүргізу туралы ... ... ... жоқ.
Жеке тексеріп қараудың жүргізілгендігі туралы кеден ісі ... ... ... ... нысан бойынша хаттама жасалады.
Хаттама — жеке тексеріп қарауды ... ... ... лауазымды
адамы, өзіне қатысыты тексеріп қарау жүргізілген жеке түлға, ... ... ... ... ...... қолдарын кояды. Тауарларды
арнаулы таңбалармен таңбалау, оларга бірдейлендіру
белгілерін ... ... ... ... жағдайларда кеден
органдары кедендік әкімшілікда тауарларда ... ... ... бірдейлендіру белгілерінің ... ... ... ... ... әкелудің заңдылығын растау ... ... ... өзге де ... ... ... ... асырады.
Тауарларда арнаулы таңбалардың бірдейлендіру белгілерінің
немесе тауарларды белгілеудің өзге де тәсілдернің болмауы, егер өзінен
мұндай тауарлар табьшған адам, декларант не өзге де ... адам ... ... Қазақстан Республикасының кедендік аумағына тауарлады
кедендік ресімдеу мен шығару жүргізілмей ... ... ... ... ... ... және ... құралдарының есебі мен олар
бойынша есепшілік жүйесін тексеру.
Кедендік ... ... ... ... және ... ... мен олар ... есептілік жүйесін тексеру мынадай
жағдайларда:
1) Тұлға кедендік ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының зандарынада айқындалған
тәртіппен есепке алынуға тиіс тауарларды шартты түрде шығарған кезде;
3) ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ жекелеген кедендік режимдер шеңберінде және уақытша
сақтау бойынша кеден қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті ... ... ... ... ... ... мен ... құралдарына қатысты сыртқы
экономикалық қызметке қатысушыларды тексеру кезінде қолданылады.
Есеп пен есептілік ... ... ... ісі ... сырқы
экономикалық және өзге де қызметті тексеруді пайдалана ... ... ... ... іске ... ... және көлік құралдарының есебін жүргізу. Шартты ... ... мен ... құралдарын, тарифтік және тарифтік ... ... ... ... ... ету мақсатында кеден органдары осы Кодекске сәйкес ... мен ... ... ... ... ... ... кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган ... және ... ... Республикасының кедендік шекарасы
арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік кұралдарының есебін жүргізеді.
Қазақстан Республикасының аумағында шартты ... ... ... ... ... пайдаланатын тұлғалар және осы Кодексте белгіленген
өзге де ... ... ... ... және ... ... ... ісі
мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгіленген тәртіппен есептілік
тапсыруға міндетті.
Үй-жайлар мен аумацтарды ... ... заң ... көзделген жағдайларды
қоспағанда, кеден бақлауын жүргізу мақстанда кеден органының ... ... ... және ... ... басшысы қол қойған
нүсқаманы көрсеткен ... ... ... ... ... мен көлік
күралдары, кедендік әкімшілік үшін қажетті күжаттар болатын, не ... не ... ... ... ... мүмкін, не кедендік
әкімшілікдағы тауарларға қатысты қызмет жүзеге асырылатын аумақ пен ... ... ... мен ... ... ... ... қүқығы бар.
2.2 Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша ... ... ... ... ... ... Үқіметінің 2011 жылғы 22 қарашадағы № 1746
қаулысымен беқітілген "Қазақстан ... ... ... 2010-2012 жылдарға арналған бағдарламасын" іске асыру кеден
қызметін дамытудағы елеулі кадам ... ... ... эқономикалық қатынастар жүйесіне ықпалдасу процесі
қеден ісі ... ... ... ... ... ... ала ... Осы максатта 2012 жылғы 1 мамырдан бастап күшіне ... ... ... ... ... ... онда ... үйлестіру мен оңайлату мақсатында халықаралық конвенциялардың
ережелері ескерілді, сыртқы ... ... ... ... жаңа ... мен кеден органдары жүмысының
тиімділігін арттыру ... ... (38, 32 ... ... іске ... үшін оның біртекті қолдануы мақсатында ... ... ... ... ... ... қабылданды және
жүйелендірілді.
Қазақстан Республикасының кеден қызметін реформалаудын 2010-2012 жылдарға
арналған бағдарламасын іске асыру барысында ... ... мен ... ... үздіксіз негізде жүзеге асырылды. ... ... ... экономикалык қызметке қатысушылар үшін неғұрлым айкын
және түсінікті ете ... ... ... ... ... бүл, ... олар үшін ... жағдайлар жасайды(5, 58 бет(.
Кедендік ресімдеу тәртібін оңтайландыру ... ... ... - ... ... орталықтарында" кедендік бакылауды
кұжаттыққа және іс жүзіндегіге бөлу қағидатына сәйкес келетін және "күнбе
күн" әдісі ... ... ... жүргізудің үзақтығын қыскартуға ықпал
ететін кедендік ресімдеу мен кедендік бақылаудың үш ... ... 2012 ... ... бойынша жүк кедендік декларациялардын
84 %-ға жуығы бір жүмыс күні ішінде ресімделді.
Бірнеше жыл ... ... ... ... ... ... ... тұрақты оң серпінге кол жеткізді. 2012 жылы ... 155,3 ... ... ... бүл 1999 ... түсімдерінен 4 еседен
астам артық (1-кестені қараңыз).
Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... төлемдері
мен салыктарыньщ үлес салмағы 1999 жылғы 11,8 %-дан 2012 жылы 19,6 ... ... ... кол ... ... ... кызметіне қазіргі
заманғы ақпараттық технологияларды енгізу және пайдалану ... көп ... 2011 ... шілдеде кеден органдарын бақылаудың тік ... ... ... ... ... ... жеделдетуге
мүмкіндік берген Қазақстан Республикасынын ... ... ... ... кезегі енгізілді(1- қосымшаны қараңыз).
Еуразиялық Экономикалық Қауымдастық елдері Кеден Қызметтерінің Басшылары
Кеңесінін шешіміне ... ... ... ... ... қоғамдастыққа мүше мемлекеттер кеден қызметтерінің ақпараттық
ресурстарымен ... ... ... құру жөнінде ұсыныстар
дайындауды жүргізуде.
Кесте 1.
Республиканың фискальдық функциясына қатысты көрсеткіштері.
|Көрсеткіштер |2008 |2009 |2010 |2011 |
| |жыл |жыл |жыл ... | | | |.. ... ... мен | | | | ... ... |38,2 |58,7 |102,5 |155,3 ... ... | | | | ... кеден | | | | ... мен |7,5% |8,7% |11,1% |15,4% ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... мен |11,8% |11,3% |14,2% |19,6% ... үлес | | | | ... | | | | ... ... ... ... ... ... байланыстарды дамыту
жөніндегі қызметі жанданды, халықаралык ... және ... ... процестері жалғасты, шет елдермен кеден мәселелері ... екі ... және көп ... ... мен ... ... ... қарсы күрес туралы" Қазақстан Республикасы Заңының
орындалуына үлкен назар аударылды. Бүл бағыттағы ... алу ... ... ... ... ... кеден органдарында анықталған құқық
бұзушылықтардың қысқаруы бойынша таразылауға болады: 2010 жылы - 200, ... - 185, 2006 жылы - 142 ... ... ... жұмысының маңызды саласы экономикалык қылмыстарға және
әкімшілік кұқық бұзушылыктарға қарсы ... ... мен ... ... ... мен прекурсорлар, кару-жарақ, оқ-дәрілер, республика үшін
мәдени және тарихи құндылығы бар заттар қонтрабандасының ... кесу ... ... ... ... қеден органдары қылмыстық істер қозғаған
анықталған қылмыс фактілерінің өсуі ... ... ... куәландырады (2-кестені қараңыз).
Соңғы екі жылдың ішінде жеке ... кадр ... жаңа ... ... тапсырылған іске жауапкершілік пен патриотизм
сезімін тәрбиелеуге ... ... ... нормативтік кесімдер
қабылданды. Кадрлардың сапалық кұрамы жақсарды, ... ... және ... ... ... бар мамандардың саны көбейді, алайда
олардың үлесі әлі де қызметкерлердің жалпы санының 50 %-ға ... ... ... ... ... жоғары кәсіби қызметкерлер тарту
жөніндегі жүмыс жалғасатын болады.
Кесте 2.
2010-2012 ... ... ... ... ... ... іс ... үшін |2008 |2009 |2010 |2011 ... |жыл |жыл |жыл ... | | | |. ... ... ... | | | ... 209-бабының 1-бөлігі |108 |207 |273 |304 ...... ... | | | | ... ... ... | | | ... 214-бабы бойынша – кеден|42 |65 |72 |84 ... мен ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... | | | ... 250 бап ... – | |65 |102 |139 ... ... заттардың немесе|78 | | | ... ... ... | | | | ... | | | | ... |228 |337 |447 |572 ... ... ... ресімджеу қызметін жақсартудың ... ... ... ... ... элементтерімен қамтамасыз
етілудің сапалық жаңа деңгейі болып табылады. (42, 368 бет(.
Қазақстан Республикасының әлемдік шаруашылық байланыстарға тиімді ... ... ... үшін ... ... нысандары мен
әдістерін халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес келтіру ... ... ... ... ... ... сапалы
жаңа деңгейін талап етеді. Соңғы жылдары кеден бекеттерінің құрылысын ... ... ... ... ... үрдісі байқалады. Мәселен,
егер 2011 жылы кеден бекеттерінің қүрылысын салу мен ... ... ... 597 млн. ... ... үстіміздегі жылдың жоспары 35 млн.
тенгені құрады.
Кеден органдарының шекаралық ... ішкі ... ... ... ... және ... да бакылаушы органдармен өзара іс-кимылын
жаксарту мақсатында "Қазақстан ... ... ... ... ... ... жүйесін құру туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 8 ... № 1358 ... ... ... автомобильдік өткізу бекеттерінде
бірынғай бақылау-өткізу бекеттерін жайластыру және дамыту бойынша ұсыныстар
әзірлеу жөніндегі ... ... құру ... ... Үкіметінің 2012 жылғы 26 карашадағы № 1256 қаулысымен құрылған
ведомствоаралық комиссия Қазақстан ... ... ... ... кедендік, шекаралық, санитарлық-карантиндік, ... ... ... қызметтерін орналастыра отырып, ... ... ... салу ... ... ... белгіледі. Аталған комиссияның хаттамасымен 2008-2010 жылдары бірінші
кезекте қүрылысын салу мен жайластыру жоспарланған 14 ... ... ... ... ... ... Оңтүстіқ Қазақстан, Солтүстік
Қазақстан, Атырау, Қостанай облыстарында) тізбесі бекітілді.
Сонымен ... ... ... ... бекеттерінде тауарлар мен көлік
құралдарын ... ... ... ... пайдаланыла отырып
жүргізілетіндігіне қарамастан, жүмыс істеп түрған 160 кеден бекетінің 26-
сында электр беру желілері ... ... ... ... ... ... ... кеден органдарының алдында өзінің техникалық және сапалық
сипаттамалары бойынша халықаралык стандарттар деңгейінде дәл, ... ... ... ... ... асыруға қабілетті кедендік бақылдаудың
техникалык қүралдарымен жарақтандыру міндеті түр.
Қазақстан ... ... ... ... ... органдары
міндеттерінің бірі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасында
радиациялық бақылау ... ... ... ... күні ол тек
жарақтандырылу ... 2012 ... 1 ... 30 % құрайтын ықшам іздестіру
дозиметрлермен ғана (радиоактивтік ... ... ... ... ... ... және темір жол өтпелерінде
радиоактивтік материалдардың ... ... ... ... дәл және ... бақылауды жүзеге асыру мәселесі өткір болып
отыр. ... ... ... ... ... ... 34 жиынтық
кажеттілік жағдайында тек 4 жиынтықты ғана құрайды.
Кедендік бақылаудың ... ... ... ... ... бюджеттік
қаржының жеткіліксіз бөлінуіне байланысты кеден ... ... ... ... ... бақылауды ұйымдастыру ... ... ... сәйкес келтіруге мүмкіндік бермейді.
Соңғы жылдары тұтастай алғанда ... ... ... және ... ... ... ... үрдісі байқалады. Егер 2010 жылы
республикалық бюджеттің қаражатынан қаржыландыру 4,5 млрд. теңгені ... жылы ол 3,7 ... ... ... ... ... ... 3,9 млрд.
теңге бөлу көзделді. Республика ... ... ... ... іс ... қажеттіліктің 52 % қүрайды. Осының
нәтижесінде, ... ... ... ... ... ... халықаралық шарттарды практикалық іске асыру толық көлемде
қамтамасыз етілмейді, таяу және алыс ... ... ... ... ... ... негізде жүзеге асырылмайды.Кедендік ... ... ... кедендік төлемдерді тез арада төлеу үшін 2013
жылдың 1-ші тоқсанында төлем карточкалары енгізіле басталды.
Кеден рәсімдерін одан әрі ... ... ... және ... ... ... ... тәжірибесіне сәйкес келтіру
қажеттілігіне сүйене отырып, Қазақстан Республикасының Кедендік Бақылау
Агенттігінің ... ... ... Ұлттық Банкімен” бірге төлем
карточкаларын пайдаланумен ... ... мен ... ... құру және ... ... болып табылады.
Осы жүйені тікелей кедендік ... ... ... ... уақытын қысқартып және артық төленуін болдыртпай осы үрдісті
оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бұл жүйе Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... (қосымша 1 қараңыз).
Кеден төлемдерін төлеудің жаңа нысандарын енгізу кеден жұмысындағы
прогрессивті қадам болып ... ... ... жүргізудің ашықтығы мен
тиімділігін көтереді, Сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларына ... ету ... ... және кедендік ... ... ... жақындатады.
Қазақстанда 161 кеден бекеттерінің 48% ғана бүкіл талаптарға жауап
береді. Бұл туралы Қазақстан ... ... ... Агенттігінің
Төрағасы Семей аймағында кеденшілермен өткізген семинарда ... ... ол ... ... ... ... ... бекеттерді жөнедеумен
қатар 5 жаңа ортақ кедендік ... ... ... Оның ... ... ... Ауыл станциясында орналасатын
болады. Осы мақсаттарға мемлекеттік бюджетінен 220 млн. ... ... ... бет].
Жалпы талдау жасалған мәліметтермен қатар, ендігі кезекті кеден жүйесінің
элементі ... ... және ... ... ... аймақта өз
қызметін жүзеге асыратын “Астана – жаңа қала” кеденіне берейік.“Астана –
жаңа қала” кедені жұмыс ... ... ... ...... ... ... аймағының қолайлы қызметін істеу үшін кеден органдары алдында
қойылған ... одан әрі ... ... ... ... көлемі жүргізілді. Біздің астанамыздың құрлысына шет ел инвесторларды
тарту үшін қажетті жағдайлар жасалуда, белгіленген участкідегі ... ... ... ... ... – новый город” арнайы
экономикалық аймақтың аумағында кедендік реттеу 2012 жылдың 1 ... ... ... Кеден кодексіне сәйкес жүргізілуде.
Арнайы экономикалық аймақтың аумағында тауарлар мен көлік құралдарын
тасымалдауына кедендік ... 8 ... ... ... ... ... ... пункттерінде жүктердің бүкіл түрлерінің
тасымалдануын бақылау мақсаттарында жүктің кедендік декларациясын ... ... ... ... ... ала декларациялау,
оңайлатылған нысандағы декларациялау жүргізіледі.“Арнайы кеден аймағы”
режимінде кедендік ресімдеуге бүкіл шет ел және ... ... ... ... ... ... ... режиміндегі тауарлардың
тасымалдануы “Астана – новый город” арнайы экономикалық аймақтың ... ... ... ... ... экономикалық аймақтың аумағына 92 сыртқы
экономикалық қызметке қатысушыларымен ... ... 88 ... – жаңа
қала” кеденінде тіркелген.Кеден органдары қызметінің алғышартты ... ... ... және ... ... ... мен
салықтарды өз уақытында түсіру және толық өндіріп алу болып табылады.
Өткен кезең ішінде ... ... ... 1 912 ... ... ... ... 902 күнбе күн және 1 010 ... ... және ... ала декларациялауды қолданумен
орындалды. Өткен жылдың 11 ай ... ... ... 77 215,37 мың ... ... 1 735 ... ... декларациясы ресімделді, олардың
жалпы салмағы 1 732,4 мың тонна. ... ... ... режимінде жалпы
салмағы 1 756,4 мың ... ... ... 69 431 мың АҚШ ... ... 549 ... ... декларациясы ресімделді, олардың 58%-ы ... ... ... көрініп тұрғандай 2011 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда
ресімделген жүктің кедендік ... ... ... бұл:
– салынып жатқан объектілердің санының өсуімен;
– мердігерлік және субмердігерліктердің санының өсуімен;
– өңдеу ... ... ... ... ... жылдың қаңтар-желтоқсан мерзімі ішінде жүктің кедендік декларациясын
кедендік ... ... 1 ... ішінде – 58,8% (2006 жылдың ұқсас кезеңі ішінде – 60,1%);
– 2 тәулік ішінде – 33,3% ;
– 3 ... ... – 1,1% (2006 ... ... ... ішінде – 23,6%);
– 3 тәулік ішінде – 7,1% (2006 жылдың ұқсас кезеңі ішінде – 16,3%);
Кесте 3.
2012 жылдың қаңтар-желтоқсан және 2011 ... ... ... ... ... саны мен мөлшері.
|№ |Кедендік режим |Қаңтар-желтоқсан |Қаңтар-желтоқсан |Ауыт-қ|
| | |2010ж. |2011ж. ... |
| | | | |(+,-) |
| | |ЖКД ... | ... |ен ЖКД |
| | | ... |
| | | |%-ғы ... | | ... ... ... ... КЖД |10479 |11250 |771 ... | | | ... (10) |3297 А |4092 |+795 ... экспорт (11) |12 |25 |+ 13 ... ... ... (31) |317 |351 |+34 ... ... айналысқа шығару (40)|6568 |6606 |+38 ... ... |16 |21 |+5 ... ... тауарларды қайта өңдеу|1 |2 |+ 1 ... | | | ... ... ... ... |2 |- |-2 ... (52) | | | ... аумағынан тысқары жерде |54 |28 |-26 ... ... (61) | | | ... кеден аймағы (71) |- |- |- ... ... ... |95 |17 |-78 ... ... (73) |- |- |- ... ... (74) |57 |60 |+3 ... ... үшін ... бас ... |3 |-4 ... | | | ... жою (76) |3 |1 |_-) ... |48 |44 |-4 _, ... |2839,2 мың ... ... |+ 1599,4 ... |1941,9 ... |1066,2 м.т |-875,7 ... |434,1 млн. $ |650.9 млн $ |+216.8 ... |162,2 млн$ |160.4 млн$ |"1:8 ... алып ... ... |947 251 |358 88 |-589 ... ... | | | ... | | | ... ... ... ... |111 808 63 |577 578 278 |+214 891 |
|жеке тұдғалар: -Қазакстаннан |906 |797 | ... | | | ... |47 902 |298 781 |+250 879 ... 2011ж ... 2012ж өнім экспортының өсуі байқалады, яғни 2012
ж өнім экспорты 1 599,4 тоннаға артты, ал импорт 875,7 мың ... ... ... ... де арту ... яғни ... тауарлардың құны 216,8 млн. АҚШ долларына ... ... ... құны 1,8 млн. АҚШ ... ... ... ... жүргізілгш талдауға сәйкес экспорттаушы негізгі
елдер:
Импорт бойынша Экспорт бойынша
1. Ресей 1. Ресей
2. Өзбекстан 2. Өзбекстан
3. ... 3. ... ... табылады.
Статистикалық мәліметтер көрсеткендей, тауарлардың негізгі жағыны Ресей
Федерациясына келеді. 2012ж Ресей мш ... ... ... ... ... айналымының 64% құрады, ал 2011 ж бұл көрсеткіш 58% құрады.
Негізгі өткізілетін тауарлар ... ... ... ... ... ... 2- Тауарларды жеткізу бойынша мәліметтер
|Көрсеткіштер |2011 |2012 |+/- ... ... ... |17758 2450 |17955 3611 |+197 + 1161 ... | | | ... ^ | | | ... ... |17365 2446 |16036 3499 |-1329 +1053 ... | | | ... | | | ... пайызы -УКД |97% 99,8% |89,3% 96,8% |-7,7% -3% ... | | | ... ... ... 2011ж 2012ж ... 2011ж жеткізу - 97%,
2012ж -89,3% құрайды. Жеткізбеудің пайызы салыстыру ... ... ... төмшдеуі ҚР заңдылығына сәйкес тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... айына 2006км есебімш анықталатын шекті мерзімнен аспауы керек.
Бұдан шығатыны, уақытша ... ... ... саны ... мерзімдері ескірмеді.
2012 ж кеден басқармаларының ішінен ... ... ең ... ... Қазақстан Облысы бойынша Кеден басқармасы -490 дана.
- Павлодар облысы бойынша Кеден Федерациясымен ... ... ... көлік құралдарының негізгі импорттаушылармен
экспорттаушылар болып ... ... ... ... ... үлкш ... соларға тиісті.
Кедендік әкімшілік-Қазақстан Республикасы кеден заңдылығын сақтау және
халықаралық келісімдер мш одан ... ... ... ... ету ... елдің кеден органдары ... ... ... ... ... ... келесі нысанда жүзеге асады:
кедендік әкімшілікға қажетті қүжаттар мш мәліметтерді тексеру;
тауарлар мш транспорттық құралдарды кедендік тексеру;
жеке тексеру;
Республика кеден шекарасы ... ... ... есепке алу;
жеке және лауазымды түлғаларды ауызша сұрау;
есептілік және құжатылық жүйесін тексеру;
кедендік әкімшілікға жатқызылатын заттар орналасатын ... ... ... қоймасы, бажсыз сауда дүкші және өзге
жерлердің аумақтары мен ... ... ... мш өзге ... жинау.
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Кедендік әкімшілік ... 15 ... ... ... ... ... 8 ... автоқыту кеден
бекеттері және 2 теміржол бекеті. Кеден бекеттері 700 километрдш астам
Өзбекстан ... ... ... ... ... ... Ел
Президштінің 2009 жылы 10 қыркүйекте бергш тапсырмасы бойынша ... ... ... Агшттігі тауарлар мен көлік құралдарын
өткізетін кеден әкімшілік шекарасы 100 пайыз ... ... ... ... ... ... назар көлік құралдарын тексеруге
аударылады. Өткізіліп жатқан шаралар ... 9 ... ... ... 900 ... ... жол ... 60 әуе кемесі, 74 мыңнан астам
адамдар тексерілді. Нәтижесінде, Оңтүстік Қазақстан ... ... ... ... қызметкерлерімш Ақтөбе облысы бойынша Кедендік
әкімшілік департаменті қызметкерлері темір-жол вагоны ішінен 300 ... ... ... даму ... ... мақсаттарының бірі
экономикалық өсуі мен халықтың өмірінің жақсаруында ... ... алу ... ... және ... ... мш сыртқа шығаруды
арттыру жолымш энергетикалық ресурстарды тиімді қолдану болып табылады.
Бізге белгілі, энергоресурстар ... ... ... көзі бола ... ... экспортының жалпы көлемінде басым болды.
Мұндай Қазақстандағы ... ... ... ... 30 пайызын құрайды, газ жалпы үлестің 13-15 ... ... ... тереңдеуі мш байланысты
мұнаймш, газбш, оларды өңде ... мен ... ... мш ... ... ... ... сыртқы экономикалық қызметке
қатысушылардың саны артты.
Қазақстан гюграфиялық орналасуының ерекшелігі ... ... ... жеткізу үшін тиімді қүбыр тасымал жүйесін жасауда
қызыметтің кең аясын ... ... ... корсорциюмның қаратенгіздік терминалындағы бірінші
танкеріне Қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... жүргізудің алғашқы кезеңі аякталып
жатыр. Баку-Жейхан қүбыр ... ... ... ... келісімдер
Қазақстандық мүндайды жерорта теңізінде ... ... ... ... ... эстакадасы, "Бесқүл", "Терең-өзеіг және
Шүбарқүдык бекеті ашылды, ... ... ... аркылы өткізілетін
мұнай көлемі артуда.
Мұнын бәрі Қазақстанның стратегиялық маңызы бар шикізатты өткізуде
кеден әкімшілікын ... ... ... ... ... ... әкімшілікды ұйымдастырудың нүсқасын,
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы энергетикалық ресурстарды
өткізу технологиясын ... ... ... ... тәртіпте қүзыретті
органдарды энергоресурстарға бағалардың әлмдік рыноктағы баға деңгейінен
негізсіз ауытқулар туралы ... және ... ... ... ... ... бойынша кеден заңдылығын сақтауды
әкімшілік ... ... ... ... кеден -үйлестіруші орган
болып табылады.
2012ж ... ... 5 ... ... ... энергоресурстар
бойынша кедендіік төлемдермен салықтар өндірілді бұл 2011ж мш салыстырғанда
140 пайызды құрайды.
Кедендік төлемдер мш салықтардың негізгі ... ... ... ... ... ... бойынша Кеден Басқармасы-694 млн. тшге;
• Атырау облысы бойынша Кеден Басқармасы-703 млн. тшге;
• Батыс Қазақстан облысы бойынша Кеден ... млн. ... ... қаласы Кедендік бақылау бойынша Бас Кеден Басқармасы-499 млн
тшге
• Алматы қаласы бойынша Бас Кеден Басқармасы- 775 млн тшге
... ... ... ... ... - 442 млн ... өнімдерін әкелуде кедендік әкімшілікды күшейту мақсатында көлік
және коммуникация ... ... ... жөнге салынды. Әр он күн
сайын теміржол көлігімш республикаға әкелінген ... ... ... ... ... энергетикалық бекеттерімш үсынылатын ... ... ... баға ... ... ... нәтижесі
бойынша ҚР үкіметіне отандық компаниялар демпинг бағалары бойынша мұнай
экспорты туралы ақпараттандырылды, соның ... ҚР ... ... ... атап ... кезекте ҚР үкіметі мұнай өндіруші компанияларға шикізатпен
қамтамасыз ету үшін және ішкі ... ... емес ... ... үшін мұнайдың өндірілетін мөлшерінің ... ... ... қоюды міндет етті. Бұл "Мұнай өнімдерінің ішкі нарығын
түрақтандырудың кейбір мәселелері туралы" ... ... N1172 ... ... тапты;
-"Трансферттік бағалар туралы" Заң қабылданды;
-өткізу пункттерін анықтау және ... ... ... ... ... ... ҚР ... қаулысының жобасы жасалады
және ведомстволарға келісуге жіберіледі. Қазіргі уақытта бұл жоба үкіметтің
қаруында жатыр.
Біздің кеденіміз ... ... ... ... мш ... оперативті бағыттарының ақпарат ағындарын ... ... ... ... құруды басым мәселе деп санайды
Бұл программалық құрал тек ... ... ғана ... ... ... ... ... қажет.
Энергия тасымалдаушыларының декларациялау кезеңінш сәйкес шоттарға
валюталық түсімдерді аударуға дейін қозғалсын ... бәрі ... мен ... ... ... ... ... сонымен қатар республиканың сыртқы сауда саясатын
қалыптастырудағы басшылық үшін ... ... ... ... шешу үшін кеденнің жергілікті есептегіш желісін жасау;
мәліметтерді байланыс арналары бойынша беру процесін автоматтандыру ... ... ... ... тек кана ... ғана емес, басқа да
тауарларды өткізуде кедендік рәсімде мш әкімшілікды ... ... ... ... басқармаларында кедендік жүк декларация процесін визуалды
әкімшілік үшін ақпараттық жүйелерді ... ... ... ... ... ... қатысушылардың кедендік рәсімдеудің
барлық кезеңдерін өту процестерін әкімшілік пайда болады.
Мұндай ... жүйе ... ... ... ... ... шгізілді. Кедендік рәсімдеу залының ақпараттық-кансультациялық бекеті
монитормш жабдықталған. Онда
- КЖД номері;
- соңғы орындалған операция туралы ақпарат;
- сол операцияны ... ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Жақын арада мұндай жүйелер басқа да кеден ... ... ... ... ... программалық жүйесі бар. Сыртқы
экономикалық қызметке қатысушыларға ... ... ... қолданбай
өздерінің тауарларын кедендік рәсімдеу жөнінде операцияларды өздері
жүргізуге ... ... ... ... ... ... ... оңайлатуыш бірге қызмет көрсетуші, сонымш қатар
осындай қызметтерді қажет ... ... ... ... ... жағдайға қойылған.
2012 жылдың 1-қарашасында ҚР орталық кеден органы жеке ... үшін ... ... жасауына сыртқыэкономикалық
қызметке қатысушыларға 121 рүқсат берілді.
Кеден ісі саласындағы ... жаңа ... маңы ... ... ... уақытша сақтау орындарын (УСО) кеңейту болып
табылады. Уақытша сақтау орындары ретінде жүк алушылардың ашық ... ... ... Егер бұрын сыртқы-экономикалық қызметке
қатысушылар кедендік рәсімдеу ... ... мен ... ... ... ... орналастыруға мәжбүр болса, онда қазір, уақытша
сақтау орындарын құруға кедендік ... ... ... алғаннан
кейін сыртқы экономикалық қызметке қатысушы тауарларды жеке ... ... ... ... ... ... Бұл ... шығындардың қысқаруына
мүмкіндік береді және сыртқы ... ... ... ... ҚР ... әкімшілік Агенттігі сыртқыэкономикалық
қызметке қатысушылар үшін қолайлы жағдайлар жасау жөнінде және әдістері мен
формаларын ... ... ... ... ... ... кеденінде 2012 жылы 5,4 млрд. тенге көлемінде
(2007 жылы 720млн. тшге) ... ... мш ... ... 165 млн.
тшгеге артты немесе 2011 жылғы көрсеткіштерінің 4,6 есеге көп. 2012 жылдың
тамызында Қалжат кедені ... ... онда 5 ... ... 700 млн ... ... рәсімдеу мш кедендік әкімшіліктің сапасын жақсарту мақсатында
бірқаьар кеден бекеттері жойылды, ал ... ... ... ... ... құрылды. Жалпы, Қазақстанда 161 кеден бекеттері жұмыс
істейді.
Бірқатар басқармаларда ... жүк ... бір ... күні ... күн) ... ... рәсімделе бастайды
Алматы қаласы Кедендік бақылау бойынша кеден басқармасында ... -99,5 ... ... ... ... -99,4 ... құрады. Ең
төмшгі көрсеткіштер Атырау облысы бойынша Кеден ... 81,6 ... ... ... 81,8 ... ... ... тарифтік емес реттеу мен экспорттық әкімшілік,
радиациялық қауіпсіздікті ... ету ... ... ... ... бар. ... ... жүргізудің технологиялық
нүсқасын бүзуда кедендік әкімшілік қызметкерлері қауіпсіздік нормаларын
бүза отырып жүкпш байланыс ... жылы ... ... ... ... ... ... Қытай аумағынан металл сынықтары мш қара металдың ... Қара ... ... ... ... ... ең ... — Ақмола облысы бойынша, Шығыс Қазакстан облысы бойынша,
Маңғыстау облысы бойынша Кеден ... ... ... ... ... ... ... арналған ҚР кедет
органдары дамуының мемлекеттік бағдарламасын талқылау жүргізілуді, яғші
соған сәйкес ... ... мен ... салу мш жайластыруда
жалғастыру салмақты өлшеу құралдары мен ... ... ... қамтамасыз ету, асыл түқымды иттерді сатып алу, келшдік
рәсімдеудің формалары мш ... ... ... ... рәсімдеу мш әкімшілік жүргізу тетіктерін жетілдіру үшін
төмшдегідей ... ... ... 2015 ... ... ... ... жаңартпалы
-индустриялық дамыту бағдарламасын енгізген негізгі талабы талабы ДС¥ ... ... ... ... ... артықшылықтың қатысы, әсіресе
шикізаттық сектордағы емес өнімге ... ... ... ... ... ... ... өткізіліп жатқан ... ... ... ... ... күшейту, діни
экстремизм, есірткі трафиктермш күресті ... ... ... ... ... ... шет елдердің кеден органдарымен ... ... ... Қазақстан беделі мш ролін бекіту мақсатында жемқорлық және басқа да
қүқық бүзушылықтармш, ... ... ... адал, тұрақты
жүргізу;
4. Құрылған кеден ... ... ету мш ... ... ... жоғарғы халықаралық стандарттарға сәйкес қызметтік
-өндірістік және түрғын үй түрмыстық ... мш ... ... ... сала отырып жетілдіру және дамыту;
5. Кеден бекеттерінің жеке құрамын қызметтік өткерудш айырмай білім
беру ... ... ... ... ... көмегімен біліктілікті
арттыру және компьютерлі сауатсыздылықты әр бір ... ... ... ... ... ... ... жою. Бұл ретте окытудың
қазіргі заманғы қашықта оқыту әдістерін, тршинг, кооперативті ... ... ... ... және жеке ... өндірістің бәсекелестік
қабілетін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... агенттігін және Республика Үкіметін жергілкті жерде болып жатқан
сыртәы ... ... ... ... ... ... ете отырып, тарифтік және бейтарифтік шараларды
тиімді пайдалануды жалғастыра ... ... ... ... кешенін іске асыру үшін бәрінш
бүрын кедендік ресімдеу мш кедендік әкімшілікды жүзеге асыру ... ... мен ... ... ... ... оларды
әлемдік стандарттарға жақындату. ҚР-ның халықаралық шарттарын толық сақтау
(тауарлар мш ... ... ... ... ... ... ... кедендік шекарасы арқылы өтетін тауарлар мш көлік құралдарын
кедендік ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін бейімделмеген және халықаралық
деңгейге сәйкес келмейтін ... ... ... ... ... ... деңгейін жақсартып, оларды ары қарай дамыту үшін ... ... ... Ол ... ең бірінші, бақылап-өткізу
пункттеріне ... ... ... сай құрал жабдықтармен қамтамасыз ету
керектігі қаралу қажет және сол жоспарды жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... ... аяқталуы мерзімі белгілшуі керек.
Бұл жобаның іске асуы ең алдымен тауарлар үш көлік кұралдарын ... ... ... тез әрі ... ... ... ... заңды және жеке түлғалардың кедендік ресімдеуін
2.3 Алматы қаласы кедендік бақылау Департаменті бойынша әкімшіліктендірудің
кеден ... ... ... тауарлар мен көлік
кұралдарына қатысты жүргізілетін алдын ала операциялар және негізгі
кедендік ресімдеу ... ... ... және ... ... арқылы тауарлар мен
көлік құралдарын ... ... ... ... ... ... ... алдын ала жасалатын операцияларды жүзеге асыру
және ... ... ... ... асыру. Алдын ала ... ... ... ... жүргізуін жеңілдетуге және
тездетуге мүмкіндік береді.
Негізгі кедендік ресімдеу тауарлар мен көлік құралдарын оларды мәлімдеу
процесінде ... ... ... орналастыруында көрінеді.
Кедендік әкімшілікды жүзеге асыру процесінде кедендік ресімдеу бойынша
алдын ала жасалатын операциялардың қызметін, мазмүнын және қолдану тәртібін
қарастырайьқ
Кеден ... ... ... ... ... ... ... шекарасы арқылы тауар айналысын тездетуге мүмкіндік
беретін жағдайлар жасау болып табылады. Бұл үшін осы ... ... ... ... ... ... мен ... құралдарының
кедендік ресімдеуі кеден органының лауазымды түлғасы осы процедураны жүзеге
асыруына өзінің дайындығын ... ... 30 ... ... ... ... ... мен кеден бекеттеріне кедендік ресімдеуді
келесі жұмыс күнінің аяқталуынан кешіктірмей ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын кеден органына үсынудың
шекті мерзімдері ... ... беру ... ... мен ... ... күралдарын Қазақстан Республикасының кеден органына
ұсынған күннен бастап 30 күннен аспауы керек. Бос ... мен ... ... ... ... ... кеден шекарасынан тікелей өткен уақытта мәлімденеді.
Жеткізу орындарда тауарлар мен ... ... ... ... ... ... ... кедендік ресімдеу алдындағы кеден ісіне қатысты ... ... ... ала жасалатын операцияларға жатады.
Негізгі кедендік ресімдеу алдындағы алдын ала жасалатын ... ... ... және негізгі кедендік ресімдеу максаты үшін қажет.
Олардың ішіндегі маңыздылары келесілер:
кәсіпкерлік қызметпен айналысуына шаруашыпық субъекті ретінде түлғаның
тіркелуі және ... ... ... ... лицензиялар және сәйкес
мемлекеттік органдарының басқа да рүқсат қүжаттарын: мәміле паспорты;
кеден төлемдерін төлеуді растайтын ... ... ... ... ... ... ... туралы куәліктері; тауар көліктік
және тауарды алып ... ... ... ... елі ... ... ... кажетті басқа да құжаттар алуы;
кеден органының кеден шекарасын кесіп өту туралы немесе ... ... ... ... ... ... ... туралы хабардар етуі;
кеден органына сәйкес жағдайларда үшінші тұлғалардың кеден ... ... ... ... ... ... ... кеден органы
депозитіне аудару;
- жеткізу, тасымалдау, мәлімдеу және ... ... ... ... ... мен ... алу;
- кеден органдарына уақытша және қысқаша декларацияларын
ұсыну;
- тауарларды уақытша сақтау қоймасына ... ... мен ... ... ... ... арқылы өткізуге
байланысты барлық басқа әрекеттер.
Жоғарыда атап ... ... ала ... ... ... ... көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы ... ... ... тауарлар мен көлік құралдарын әкелуі мен әкетуін ... ... ... мақсаттарда идентификациясына бағытталған.
Негізгі кедендік ресімдеудің мақсаты — тауарлар мен көлік ... бір ... ... ... ... табылады.
Негізгі кедендік ресімдеуі келесі кезендерден тұрады:
1) кедендік декларацияларды қабылдау, тіркеу және есепке алу, белгілі
бір ... ... ... ... ... емес реттеу
шараларын сақталуын бақлау, ... ... ... үшін
кедендік декларациядағы мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын әкімшілік
кезеңі.
2) Сыртқы экономикалық қызметтің Тауар ... ... ... ... ... елін ... ... әкімшілік, валюталық
әкімшілік, кеден күнын әкімшілік,кеден төлемдерін бақьшау кезеңі.
3) кедендік тексеру және ... ... ... Кедендік декларация және оның электорндық көшірмесін ... ... ... ... ... ... алдын ала жүргізілетін
операцияларды жүргізілу тәртібін сақталуын тексеру;
- кедендік декларация және кеден органына ... ... ... баска да кужаттарды қабылдау, сонымен қатар кедендік декларацияның
электрондык көшірмесін кдбьщдау;
- кедендік декларацияны тіркеу;
- кедендік ... және оның ... ... ... ... толтыру ережелеріне сәйкестілігін, сондай-ақ ... ... ... ... кедендік
декларацияны қабылдау процесінде сияқты, тауарлар мен көлік ... ... де ... носительдегі міліметтеріне сәйкестілігін жалпы
тексеру;
-тауарларды идентификациялау мақсаттары үшін кедендік декларациядағы
мәліметтердің толықгығы мсн ... ... ... кедендік дскларацияны берудің белгіленген мерзімдерін
сақтауын тексеру;
елпленген талаптарға сойкес кедендік декларациядағы тауарды сипаттаудын
ұыстығын, осы ... ... ... үсынылғанған тауардың
сипаттамасына сәйкестігін тексеру, сонымен қатар ... ... ... (орын саны, салмағы және т.б.) тексеру;
арифтік емес реттеу шараларын сақтау мақсатында кедендік декларациядағы
мәліметтердің ... мен ... ... ... емес ... сақталуын растайтын қүжаттар мен мәліметтерді тексеру;
- тауарлардың сәйкес кедси режимінде (кедендік күнын ... және ... ... басқа) орналасу шарттарының сақталуың әкімшілік;
кедендік әкімшілікға қажеггі құжатгар мен мәліметтерді, тексеру кеден
қүны, кеден телемдсрі гуралы ... мен ... ... ... ... мен ... басқа;
- кедендік ресшдеу аяқталгаипан кейін кедендік ... ... ... ... ... жинау;
кедендік ресімдеу аяқталмаган кедендік декларацияларды есепке алу
жүзеге асырылады.
Әкімшілікды аяқталғаннан ... ... ... ... ... парағының теріс жағына " 1 ... ... деп ... ... аяқталу уакытын, қолтаңбасын, жеке нөмерлік мөрін басады
және декларацияны келесі кезеңге ... ... ... ... қызметтің Тауар номенклатурасына (СЭҚТН) сәйкес
тауардың топтастыру мақсаттары үшін кедендік ... ... мен ... ... ... кодын бөлімше қүзіретіне жатқызылған жағдайда жағдайда СЭҚ ТН
-на сәйкес анықтаудың дұрыстығын ... ... ... елін ... үшін және соған сәйкес тарифтік
жеңілдіктер мен преференцияларды ұсыну үшін ... ... ... мен ... ... ... ... мақсаттары үшін қажетті барлық құжаттардың болуын
(соның ішінде кеден құны декларациясы мен мәміле ... ... ... ... ... мен ... ресімдеу негізінде
жүргізілетін басқа да құжаттардың шарттарының ... ... ... ... ... ... ... әкімшілікды жүзеге
асыру үшін көрсетілген қүжаттардағы ... ... ... ... ... ... қүнын аныктау әдісін таңдауының
лүрыстығын тексеру;
- ... ... ... ... кеден күнын анықтаудың таңдалған
әдісіне және оны ... ... ... ... тексеру;
- кедендік ресімдеу барысында кеден құны мен кедендік төлемдерді түзету
және кедендік ... ... ... және ... ... ... енгізду;
- декларант мәлімдеген кедендік құнды құжаттық расталуы болмаған кезде
тауарды уақытша (шартты түрде) бағалау, кеден құны мен ... ... ... кеден органының валюталақ әкімшілік бойынша арнайы бөлімшеге кеден
органдарының ... ... ... ... бұзу ... ... кедендік төлемдерді төлеуге жауапты түлғадан кедендік; төлемдерді,
бұрын жасалған жіберілімдер бойынша кедендік ... ... ... ... бөліп-бөліп төлеу проценттерді төлеу бойынша қарыздардың,
кеден ережелерін бұзу ... ... ... соммаларының, кеден
төлемдерін төлеудің мерзімін өткізгені үшін өсім ... ... ... ... мен оның ... ... толтырудың
дұрыстығын, кедендік төлемдердің есептелуіне әсер ететін ... ... мен ... тексеру;
- тарифтік және салық жеңілідіктері мен ... ... ... ... не ... ... төлемдерін бақлау мен
есепке алуын ... ... ... ... бөлімшесінің сәйкес расталуы
болған кезде кеден төлемдері мен салықтарын есептеу және ... ... ... қүжаттарды әкімшілік;
- кеден төлемдерін төлеу бойынша мәлімделган кеден режимінің шарттарын
сақталуын немесе оларды төленуін қамтамасыз етуін әкімшілік;
- ... ... ... ... мен ... сомаларының есептесудің
дұрыстығын тексеру;
- кеден төлемдері мен салықтарын төлеудің, соның ішінде кеден ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығын
тексеру;
- кеден төлемдерін төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп-бөліп төлеуді
ұсыну ... ... ... ... ... ... ... төлемдерінің әкімшілікы мен есепке алуын жүзеге асыратын ... ... ... белгіленген тәртіпте тіркелген кеден
төлемдерінің төленуін қамтамасыз етуін растайтын ... ... ... асырылады.
Бұл кезеңде лауазымды түлға уақытылы төленбеген кеден төлемдерінің
мерзімін өткізгені үшін өсім ... ... ... ... ... кедендік длекларацияның
бірінші парағының теріс жағында "2" ... ... ... деп ... ... ... уақытысын, қолтаңбасын қояды, жеке нөмірлік мөрін
басады және декларацияны келесі кезеңге жібереді.
Үшінші кезенде:
- кедендік ресімдеу мен ... ... ... — өтуін
тексеру;
- кедендік тексеру (соның ішінде ... ... және ... ... ... ... туралы шешімді қабылдаған кезінде тауарлар
мен көлік құралдарын қарау;
тауарлар мен көлік кұраладарын шығару туралы немесе ... ... ... ... ... қабылдау жолымен келендік ресімдеуді аяқтау.
Тексеру ыдысты, қораптауды ашу жолымен уакытша ... ... ... ... ... ... ... барысында тауардың саны
анықталады, оның аталуы, сапасы, кеден
мақсаттары үшін қажетті басқа да көрсеткіштер орнатылады.
Тауарларды жасырын ... ... ... болған жағдайда көлік
құралдарының барлығын немесе оның жүк орындарын, қуыстарын, ... ... ... тексеруі мүмкін.
Тексеруді жүргізу жағдайында белгіленген форма бойынша тексеру актісі
жасалады және кедендік декларацияның бірінші ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын лауазымды түлға тексеру
нәтижелері белгіленген екі данада жасалатын тексеру актісінің ... ... ... ... көрсетумен деп жазып, күні, қолтаңбасы және жеке
номерлік мөрі басылады.
Тексеру ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Мұндай жағдайда сәйкес лауазымды ... ... ... ... ... ... кедендікдекларацияның
теріс жағына "С досмотром .." деп жазып, тексеруді тапсырған шығаруға
жауапты лауазымды түлғаны ... ... ... ... кіретін және күжаттык әкімшілікға
қатыспайтын ... ... ... ... ... ... күқықтық актілерімен кдрастырылған немесе бөлім бастығының
біржолғы шешімнің кдбылдануы жағдайларынан баска).
Тексеру аяқталғаннан ... оны ... ... ... тексеру
нәтижелерін растайтын құжаттар мен мәліметтерді шығаруға ... ... ... ... бөлім бастығы мен немесе өкілетті лауазымды
тұлғаман қабыцданады және ... ... ... ... ... ... басуымен, сондай-ақ көлік құжатында оның жоғары жағында
кедендік декларацияның ... ... ... мен ... ... ... ... кдбыцдаған лауазымды түлғаның
жеке номерлік мөрімен расталады.
3-ТАРАУ. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ БОЙЫНША КЕДЕН ... ... ... ... ... ... бақылау Департаменті кеден басқармасындағы
бақылауды ұйымдастырушылықтың жағдайын талдау.
Кеден ... ... ... заң ... ... ... оңтайландыру мен оңайлатуды қамтамасыз
етудегі рөлін ... ... ... Республикасының Үкіметі
Қазақстан Республикасының кеден қызметін жетілдірудің 2010-2012 жылдарға
арналған ... ... ... ... ... ... ... Департаменті бойынша Кеденік бақылау Департаменті, аталған Үкімет
қаулысын жүзеге асыру мақсатында айтарлықтай жұмыстар жасалып ... ... ... бақылау Департаменті бойынша Кеденік ... ... ... ... ... үшін 2011 ... ... бойынша
105 231,0 мың теңге бөлінген, факт бойынша бөлінген ... 105 231,0 ... яғни ... ... ... 2011 жылғы сметаға қарағанда бұл лимит 33913,0 мың теңгеге
көп. ... ... ... ... ... бойынша Кеденік бақылау
Департаменті есеп беру жылы ... ... ... ... ... ... ... сомалар, сондай-ақ қосымша компенсациалық ақша
төлемдері 74 млн. 699 мың ... ... ... бұл ... ... 13 млн. 914 мың теңгеге көп.
Алматы қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша Кеденік
бақылау Департаменті ... 2010 және 2011 ... ... сметада
шығындарды құрайтын негізгі құралдар мен толық капиталды жөнеу жұмыстарына
кететін қаржылар есепке алынбаған еді. (152, 411, 431 ... 2012 жылы 152 – ... ... ... ... ... ... бөлінген, 411 – негізгі құралдарды алу - 1 млн. 087 мың ...... ... ... ... ... 217 мың теңге.
Кедендік бақылаудың техникалық құралдармен, компьютерлік техникалармен
қаматмассыз етілуін талдау төмендегі таблицада көрсетілген.
Кедендік бақылаудың техникалық құралдары мен компьютерлік ... ... ... ... талдау
Таблица № 1
|Кеден органдары пайдаланыт құралдардың атауы|Сандары |2011ж. |2012ж. |
|Қол ... мен ... ... ... ... |2 |4 ... | | | ... ... ... жылжымалы |дана |2 |3 ... | | | ... ... ... | | ... дозиметр-радиометр ... |1 |3 ... ... ... ... |1 |3 ... ... ... | | ... металлотапқыш ... |2 |5 ... ... ... |0 |1 ... ... ... |0 |15 ... ... ... |3 |4 ... ... ... |2 |3 |
| ... ... ... (ТСИ) | | ... металлдарды ұқсастыру ... |0 |1 ... ... ... |0 |1 ... ... |0 |1 ... ... |0 |2 ... ... |0 |5 |
|Видеомагнитофон ... |0 |1 ... ... ... |0 |1 ... ... |0 |2 |
| ... ... | | | ... SPORTAGE ... |0 |1 ... 31514 ... |0 |1 ... 2606 ... |0 |1 ... ... ... |12 |5 ... ... |0 |1 ... ... |1 |0 ... ... | | | ... ... | | | ... ... |30 |15 ... ... ... |30 |3 ... ... |30 |15 ... ... |27 |0 ... ... аппаратты ... |1 |1 ... ... | | | ... ... ... | | | ... ... |0 |0 ... ету ... 100 км. ... ... |0 |0 ... ету ... 100 км. және одан ... ... |0 |1 ... ... ... |0 |0 ... ... |0 |1 ... байланыс құралы | | | ... ... ... |0 |3 ... ... ... | | ... ... ... ... ... |0 |1 ... көру құралдары ... |1 |0 ... ... Кедендік бақылау бойынша КБД инфрақұрылымы
жалпы мәліметтер
Таблица №2
| |2012 ж. |2011 ж. ... ... |2 |2 ... | | ... ... |- |- ... ... | | ... ... |1 |1 ... ... |2 |1 ... ... |- |- ... | | ... ... ... ... (КААЖ) (Таможенная
автоматизированная информационная система (ТАИС))
2001 жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Комитеті ... ... ... ... ... түрінде Біріңғай
автоматтандырылған ақпарат жүйесін (ЕАИС) енгізді, яғни бұл жүйе ... ... ... ... ... технологияларға аударуға
мүмкіндік берді.
Сонымен, кедендік әкімшлік аласында жаңа ... және ... ... органдарының қызметіне көпдеңгейлі ақпараттық қолдау көресететін
құрал пайда болды. Аталған жүйе ... ... ... барлық кеден
қызметі бөлімдеріне дейінгі барлық процесстерді қамтиды. Бұл ... ... ... ... ... орталық Кеден
комитетіне жинап, бақылау, талдау, бақылау, шешім қабылдау мен жаоспарлауға
мүмкіндік беретіндігінде.
Әлеуметтiк және экономикалық проблемаларды шешу үшiн ... ... ... ... кез ... нүктеде, кез келген пайдаланушыға қол жетiмдi
болуы үшiн құқықтық, ... ... ... және ... беру ... ... ... асырылып жатыр. Бүгінгі таңда Алматы
қаласы Кедендік бақылау Департаменті бойынша Бас ... ... ... ... ... 8 ... байланыс станциясы, ... ... ... ... ... ... 6 ... берілген.
Автоматтандыру және кеден статистикасы бөлімінің қызметткерлерінен
серверлер мен ақпараттардың базаларына жауапты тұлғалар тағайындалған, яғни
олар ... ... ... ... ... ... ішкі ... Кеден бекеттерінің қызметкерлеріне АРМ «Универсальный» жүйесін
пайдалану туралы автоматтандыру және ... ... ... әрдайым практикалық көмек көрсетіліп тұрады. Ақпараттар
базаы ... ... ... ... жұмыстар «Сервермен жұмыс»
журналында жазылып хаттамаланады.
Алматы қаласы Кедендік бақылау бойынша БКБ-ның ... ... ... ... ... және ... ... ҚР МКМ КК-нің жүзеге асыру жолында, КААЖ жобасының
бағдарлаушысы болып табылатын «Прайя» ... ... ... ... ... ... ... дәрістері және онымен ... ... беру ... ... ... ... ... қаласы
Кедендік бақылау бойынша КБД-ның өткізілген сынақтардың қорытындысы
негізінде құрылымдық ... ППО АРМ ... ... ... ... АРМ ... бағдарламалық өнімі жұмысына
Алматы қаласы Кедендік бақылау бойынша 200 қызметкері машықтандырылды.
Сонымен қатар, серверлердің қызметкерлері КААЖ ... ... ... ... оқу ... ... өтті.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі кеден бақылау комитетінің
кәсіби программистерінің қатысуымен «Қазақстан ... ... ... ... кеден» бағдарламасын құрды. Осы қызметтерді
қолдану ерекшелігі, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар өз офистерінен
шықпай-ақ Кедендік Жүк Декларациясын ... ... Жүк ... ... ... ... ... органдарына жібере алады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі кеден бақылау комитетінің кәсіби
программистерінің қатысуымен «Қазақстан ... ... ... ... кеден» бағдарламасын құрды. Осы қызметтерді қолдану
ерекшелігі, сыртқы экономикалық ... ... өз ... ... Кедендік Жүк Декларациясын немесе кедендік Жүк ... ... ... ... ... ... жібере алады. Осыған орай, Алматы
қаласы ... ... ... ... кедендік бақылау департаменті
кеден саясаты бойынша консультативтік кеңестің ... ... 2010 ... 1 ... ... Алматы қаласы Кедендік бақылау
Департаменті бойынша ... ... ... Қазақстан
Республикасының мемлекеттік және кедендік ... ... ... ... ... ... бақылау негіздерін үйрену және
танысу мақсатында ... ... ... жауапты кеден
бекеттерінің лауазымды тұлғалры мен ... ... ... ... ... ... министрлігі кедендік бақылау
комитетінің, санитарлық – ... ... ... ... атом компаниясының мамандары мен облыстық радиациялық
бақылау бөлімінің қызметкерлеріне арналған ... мен ... бір ... ... ... аумағында автокөліктер тасымалдарын бірыңғай
бақылау жүйесін құру туралы» ... ... ... 2000 ... ... № 1358 ... ... асыру мақсатында Қазақстан
Республикасы Қаржы ... ... ... ... ... және ведомстволармен келісім бойынша 2010-2012 жылдарға
бірыңғай ... ... ... ... ... ... бақылап өткізу пунктерінің негізгі бағыты – «бір аялдама» тұрпаты
бойынша бір жерде бір рет ... ... ... (шекарашылар,
кеденшілер, көліктік бақылау, ветеринар және санитарлық - эпидемиологтар)
бірлесіп бақылауды жүзеге ... Бұл ... ... ... ... ... береді, сыртқы ... ... ... ... ... ... лауазымды қызметкерлерінің қызметін
теріс пайдаланушылықтарын төмендетеді.
Жоғарыда аталған 2010-2012 ... ... ... ... ... сәйкес 14 Бірыңғай бақылап өткізу пунктерінің құрылысы
көзделуде. 2010 жылдан бастап осындай 5 ... ... ... ... ... ... ... ішінде Алматы қаласы Кедендік бақылау
Департаменті нда 2010 жылдың қарсаңында Ғани ... ... ... ... ... пайдалануға енгізілді, екі бағытттағы қозғалыстарды
бөлу және тәуелсіз өңдеуге ... ... және ... ... ... ... ... Аталған Бірыңғай бақылап өткізу
пунктерінде кеден органдарымен бірге ... ... ... орналасқан
(шекаралық қызметкер, көліктік бақылау комитеті, ауылшаруашылық ... ... ... ... Бұл сыртқы экономикалық қызметке
қатысушы тұлғаларға ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасы арқылы өтетін
жүктердің уақыты едәуір азаяды.
Алматы қаласы Кедендік бақылау ... КБД ... ... ... және ... ... ... |2012 ж. |2011 ж. |+ / - |
| | | | ... ... |7 |7 |- ... (КПП) |33 |33 |- ... құрамның саны |85 |95 |-10 ... ... |16 |16 |- ... мобильді топтардың саны |5 |5 |- ... ... ... саны |396 |686 |- 290 ... ... ... ... |383 |766 |- 383 ... ... саны | | | ... ... ... (мың теңге) |1 404,445 |3690,443 |-2 285,998 ... ... ... (мың ... |46,400 ... |- 1 328,723 ... ... және алып жүруге алынған | | | ... ... саны |726 |1 075 |- 349 ... алып жүру үшін жиналған | | | ... ... |18 687 500 |28 136 377 |- 9 448 877 ... алып жүру ... ... орындау 2012 жылы 35 ... ... ... 43 % ... ... алып ... жоспардың төмен деңгейде орындалу
бірқатар объектитвті себептерге байланысты. Жеке тұлға ... ... ... тасымалдау кезінде Алматы қаласы Кедендік ... КБД ... ... мен салықтарын депозит түрінде салған, яғни
олар «тауарларды еркін айналыс үшін шығару» режиміне ... ... ... ... жүк ... ҚР ... ... алып жүрусіз жүріп
тұруларына құқық береді. Көзделген ресімдеу түрі бұрын жазғы мезгіл кезінде
бюджетке түсімдерді ... үшін ... ал ... ... ... алып жүрулер қолданылған.
Кедендік алымдар, кеден органдарымен алынатын алымдар мен төлемдердің
ставкалары[1]
|Кедендік төлем түрі |АЕК (МРП) ... ... ... ... ... және жеке ... кеден |Кедендік жүк декларациясының негізгі|
|шекарасы арқылы өткізетін тауарлар |парағы үшін 50 евро; кедендік жүк |
|мен ... ... ... ... әрбір қосымша парағы|
|рәсімдеу үшін кеден алымы ... 20 евро ... ... иелігіндегі |Тәулігіне 1 шаршы метр үшін 0,17 ... ... мен ... ... ... ... ... | ... ... үшін ... | ... | ... ... ... ... 1 ... метр үшін 0,48 |
|кедендік қоймалар мен уақытша сақтау|евро ... ... ... | ... ... үшін ... | ... | ... ... ... ... 1 ... метр үшін 0,86 ... қоймалар мен уақытша сақтау|евро ... ... ... –| ... ... ... ... ... жағдайы бар және | ... ... ... ... | ... үшін кеден алымдары | ... ... үшін ... |50 евро ... ... ... аудитін жүргізу арқылы, қылмыс пен құқықбұзушылыкқа
қарсы күресу арқылы қосымша келтіріп отырған каржысы да қыруар.
Кеден ... ... бір ... ... пен ... қарсы
күреске қатысты. Кеден толемдерін төлеуден жалтару, ... ... ... ... кеден шекарасынан жүктерді заңсыз
өткізуге тырысу сияқты бағыттағы істерге ... ... ... ... ...... ... қат-қабат тірліктің
тасасында осындай үлкен жауапкершілік ... ... мұз ... ... ... шекарасындағы сапарлар талай
заңсыздықтың бетін ашып келе жатыр. Биылдың өзiнде кеденшiлердің ... ... іс, 5822 мың ... ... ... ... 3479 ... тәркіленген дуниесі бар. Түптеп келгенде, мұның бәрі тұтынушыға
жеткізiлмеген сапасыз тауар, қоғамды улап ... ... жолы ... пен ... ... сөз.
Облысымыздың 800 шақырымға жуық территориясының ... ... ... ... ... ... шекарасына катысты
өзекті мәселелердің күн тәртібінен түспеуі заңды. Осы шекаралас аймақта
орналасқан кеден бекеттерінің ... ... көп ... ... ... болуда. Каптаған жолдармен жүретін коліктер керуеніне ... ғана ... екі ... ... ... тоғайласар
тұсына да барлау жасайды мундағылар. Көрші республиканың іргелес Навои
облыстық кеден баскармасымен ... ... ... ... жылдың үлкен жаңалығы – ҚР-ның Кеден Кодексінің қабылдануы
десек, жаңа ... ... ... ... ... ... ... колдаушысы. Қазірдің өзінде біздің кәсіпкерлеріміз өз
жұмыстарына жасалған жаңа жағдайдың қолайлылығын ... ... ... ... кұрылған Консультативтік Кеңес отырысына ай сайын
жиналған кәсіпкерлер мен банк өкілдерінің ... ... ... ... ... бірлескен іс-қимыл, сенімді серіктестік кеденшілер
мен олардың кызметін пайдаланушы тұлғалардың ... анық ... ... ... ...... келеді” дейді халық даналығы. “Кеңесіп
пішкен тонның келте болмайтынын” кеденшілер де ... ... ... ... ... ... ... органдарымен
коян-қолтық әрекеттiң берері көп. Нәтижелі істің көбі ұлттық қауыпсіздік
комитетінің ... ... Ішкі ... ... Жол
полициясы басқармасымен және шекара кызметімен ауызбірлікте жүзеге асқаны
шындык.
Жұмыстағы жетiстiк пен табысқа жетудiң жолы ... тер ... ... сол ... ... ... ... Департаменттегі 200-
ден аса қызметкердiң жұмысқа деген ынтасына жол ... ... ... ... ... да дөп басқаны абзал. Департамемт басшылығы осы
қағиданы катаң ұстанады.
Қызылорда облысы ... ... ... ... ... ... ... орталығы» кеден бекеті (бұдан әрі – Кеден бекеті) кеден
органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді және ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында өз құзыретінің шегінде
және Қазақстан Республикасының ... ... ... ... әрі ... ... тәртіппен кеден ісіне басшылықты жүзеге асырады.
Кеден бекеті Қызылорда облысы бойынша Кедендік бақылау департаментінің
(бұдан әрі – ... ... ... және ... ... ... ... құрылымы мен штаттық кестесін Агенттіктің төрағасы
бекітеді.
Кеден бекеті өз қызметін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... мен
Үкіметінің кесімдеріне, Агенттіктің бұйрықтарына, өзге де ... ... оның ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырады.
Кеден бекетінің толық атауы - Қазақстан Республикасының Кедендік
бақылау агенттігі Қызылорда облысы бойынша ... ... ...... ... орталығы» кеден бекеті.
Кеден бекетін қаржыландыру тиісті жылға арналған республикалық
бюджетте ... ... ... ... арналып көзделген
қаражаттың есебінен және шегінде жүзеге асырылады.
Егер Кеден бекетіне ... ... ... ... қызметті
жүзеге асыру құқығы берілсе, онда ... ... ... ... бюджеттің кірісіне жолданады.
Кеден бекетінің негізгі міндеттері, функциялары және құқықтары. Кеден
бекетінің негізгі міндеттері өз ... ... ... ... Қазақстан Республикасының кеден органдарына
жүктелетін Қазақстан ... ... және өзге ... ... ... ... ... Республикасының экономикалық қауіпсіздігі мен экономикалық
мүдделерін қамтамасыз ету;
3) жеке және заңды тұлғалар тауарлар мен ... ... ... ... шекарасы арқылы өткізуі кезінде рұқсат етушілік
тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету;
4) сауда-экономикалық қатынастарды кедендік реттеу құралдарын қолдану;
5) Қазақстан Республикасының ... ... ... жеке және ... ... тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылауды
және ... ... ... және ... ... ... үшін өмірлік
маңызы бар басқа да материалдардың әкетілуіне ... ... ... ... ... мен ... ... бюджетке түсуінің
толықтығын қамтамасыз ету;
8) кеден ісі ... ... ... ... ... ... ... шекарасы арқылы есірткі құралдарының,
психотроптық заттардың, қару-жарақтың, Қазақстан ... мен ... ... ... ... және ... ... санаткерлік меншік объектілерінің, жойылып кету қаупі
төніп тұрған жануарлар мен ... ... ... бөліктері
мен дериваттарының, басқа да ... ... ... ... ... ... терроризмге қарсы күреске жәрдем көрсету;
9) мемлекеттік қауіпсіздікті, халықтың дәстүршілдігін сақтау, адамның
өмірі мен денсаулығын қорғау, ... ... ... жануарлар мен
өсімдіктерді сақтау,әкелінетін тауарларды республикалық тұтынушылардың
мүдделерін ... ... ... ... асыру;
10) кеден ісін жүзеге асыру кезінде азаматтар мен ... ... мен ... ... ... ... саясатын іске асыруға, кеден органдарының
материалдық-техникалық және әлеуметтік базасын дамытуға қатысу болып
табылады.
Кеден ... өз ... ... және заңнамада белгіленген
тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық ... ... әрі ... ТН) ... ... ... өтінішті, не жүк кедендік
декларацияны пайдалана отырып заңды және жеке тұлғалар ... мен ... ... ... ресімдеуді және кедендік
бақылауды жүзеге асыру;
2) өздерінің алдында тұрған міндеттерді шешу ... ... ... ... ... мен ... бақылаудың технологиялық
сызбаларын әзірлеу;
3) алдын-ала және негізгі кедендік ресімдеу кезінде құжаттамалық және іс
жүзіндегі бақылауды жүзеге асыру;
4) ... ... ... ... ... ... және
кеден режимінде мәлімделгендерге сәйкес дұрыстығын тексеруді жүргізу;
5) Қазақстан Республикасы Кедендік автоматтандырылған ақпарат жүйесінің
(бұдан әрі – ҚР ... ... ... ресімдеу процесінде
қолданылатын кеден құжатының қағаз тасымалдағышында және ... ... ... ... ... ... ... кедендік декларациялардың берілу мерзімдеріне бақылауды жүргізу;
7) кеден құжаттары қағаздық даналарының мұрағатын ... ... ... ... етуді (бұдан әрі – ҚААЖ ... ... ... ақпараттардың деректер базасын жүргізу;
8) кедендік бақылаудағы ... мен ... ... ... ... ... ... емес реттеу шараларының сақталуына кедендік бақылауды жүзеге
асыру;
10) тауарлардың тиісті кеден ... ... ... бақылауды жүзеге асыру;
11) кедендік құнды айқындаудың, тауарлардың СЭҚ ... ... ... елін ... ... ... ... асыру;
12) тарифтік реттеу және тарифтік преференциялар беру шараларын қолдану;
13) кедендік төлемдер мен салықтардың төленуін ... ... ... ... ... ... тексеру, олардың мемлекеттік
бюджетке түсуінің толықтығын қамтамасыз етуге қатысу;
14) өз өкілеттіктерінің шегінде валюталық және экспорттық бақылауды ... ... мен ... ... шығаруды жүзеге асыру, не ... ... ... тиісті мөртабаңдар қою жолымен
шығарудан бас тарту;
16) өз бетімен және басқа да құқық ... ... ... ... ... кедендік бақылау аймағы режимінің сақталуын қамтамасыз ету;
17) кеден ісі саласындағы ... мен ... ... бұзушылықтарды
анықтау;
18) Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің жай-күйі мен оны ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті, табиғи ортаны, жануарлар мен өсімдіктерді
сақтау, республикаға әкелінетін тауарларды ... ... ... ... жүзеге асыруға қатысу;
20) ҚР ҚААЖ ҚБҚ қолдану;
21) қызметтік ... ... ... жеке ... ... және ... да құралдардың толық сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдау;
22) декларанттар ... ... тек ... мақсаттарында
пайдаланылуын бақылауды, сондай-ақ оның құпиялылығын қамтамасыз ... ... ... ... сәйкес тіркеулерді жүргізу;
24) кеден бекетінің кеден органдарының басқа да құрылымдық бөлімшелерімен
өзара тиімді іс-қимылды ... ... ... ... ... ... жүктелетін кеден брокерлерінің
қызметін бақылауға қатысу;
26) кеден органдарының тиісті бөлімшелеріне есеп жүргізу және бақылау үшін
қажетті мәліметтерді беру;
27) ... ... ... өзге де функцияларды жүзеге асыру.
Өзіне жүклелген міндеттерді іске асыру және ... ... ... Кеден бекетінің:
1) мемлекеттік органдардан, өзге де ұйымдардан, лауазымды адамдар мен
азаматтардан кеден органдарына ... ... ... ... ... ... ... және алуға;
2) өз құзыретінің шегінде меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың
басшыларынан және басқа да ... ... ... жеке
тұлғалардан кеден заңнамасын бұзушылықтарды жоюын ... ... және ... бақылауға;
3) өз бетімен, сондай-ақ басқа құқық ... ... ... ... қылмысқа қарсы күрес бағдарламаларын іске
асыруға қатысуға;
4) кеден ісі ... ... ... ... туралы істер
бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға, әкімшілік ... ... ... ... сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамада
көзделетін басқа да шаралар қолдануға;
5) Департаментке кеден ісі, кеден органдарын ұйымдық-штаттық, кадрлық
және ... ... ... ... ... ... өз ... және ұстауға бөлінген қаржылық қаражаттың ... ... ... ... ... ... мен әлеуметтік
қорғалушылығын жақсарту жөнінде шаралар қабылдауға;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына ... өзге де ... ... ... қызметін ұйымдастыру. Кеден бекетіне Агенттіктің
төрағасы белгілеген тәртіппен қызметке ... және ... ... ... ... ... ... белгілеген тәртіппен қызметке
тағайындалатын және ... ... ... ... ... ... бекетінің жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасайды, өз
құзыретінің шегінде дербес болады, және ... ... ... ұшін ... ... мақсаттарда бастық мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:
1) Кеден бекетінің қызметіне басшылықты жүзеге асырады;
2) Кеден бекеті ... ... ... мен ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.
Кеден бекетін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жүзеге ... ... ... ... ... нда ... ... мен
дамуы туралы жергілікті бағдаламаға» сәйкес, сондай-ақ ... ... ... заңның талаптарын жүзеге асыру
мақсатында Алматы қаласы Кедендік ... ... ... ... іс ... ... мемлекеттік тілді енгізу жұмысы
жүргізіліп жатыр.
Осы мақсатта арнайы бұйрықтар, нұсқаулар мен ... екі ... ... ... ... іс ... үшін ... жүргізуге «Құжат тілі»
атты әдістемелік нұсқау алынды. «Оңтүстік Қазақстан», «Шымкент келбеті»,
«Егемен Қазақстан» сияқты жергілікті және ... ... ... жыл ... ... ... ... қаласы Кедендік бақылау Департаменті Әкімшілігінің ... және ... ... ... ұйымдастырған тілдердің
фестифалінде кеден басқармасы қызметкерлері қатысты.
Алматы қаласы ... ... ... ... жұмысы
мемлекеттік тілде бұхаралық ... ... да ... телеарналарда («Хабар», «Ақшам») және ... ай ... ... ... ... ... ... БКБ-ның
бастығының шекарадағы жағдай, ... ... ... мен жедел-іздестіру қызметтері, «РУБЕЖ» атты жедел-шектеу қою
шарасын өткізуге барысы мен нәтижесі туралы ... ... ... ... ... ... бастықтарының телеарналар арқылы мемлекеттік
тілде ҚР кеден заңдарына ... жаңа ... мен ... ... ... ірі контрбанда тауарлары туралы ақпараттар беріліп отырды.
«Мақтаарал», «Сарыағаш», «Арыс», «Түркістан» ... ... ... ... ... ... тілде кеден
заңдарының нормативті құжаттары туралы статьялар жарияланып отырады.
Қазақстан ... ... ... сәйкес кеден органдары
мiндеттерiнiң бiрi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында
радиациялық ... ... ... табылады. Бүгiнгi күнi ықшам iздестiру
дозиметрлермен ғана ... ... ... бағытталған)
жүзеге асырылады. Әсiресе автомобильдiк және темiр жол ... ... ... ... ... жүйелерiнiң
көмегiмен дәл және тұрақты бақылауды ... ... ... ... болып
отыр. Кеден органдарында мұндай жүйелердiң болуы қазiргi 34 жиынтық
қажеттiлiк жағдайында тек 4 ... ғана ... ... ... ... сатып алуға, арналған
бюджеттiк қаржының жеткiлiксiз бөлiнуiне байланысты ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
деңгейiн халықаралық стандарттар деңгейiне сәйкес келтiруге мүмкiндiк
бермейдi. ... ... ... ... ... ... ... және
дамытуға арналған бюджеттiк қаржының ... ... ... Осының
нәтижесiнде, Қазақстан Республикасының кеден қызметi қатысушысы ... ... ... ... iске ... ... көлемде
қамтамасыз етілмейдi, таяу және алыс шетелдердiң кеден қызметтерiмен жедел
ақпараттар ... ... ... ... асырылмайды. Кеден органдарының
техникалық жарақтандырылуының сапалық және ... ... ... ... бюджетке кеден төлемдерi мен салықтардың түсуiне оң әсер етедi.
2010-2012 жылдардағы кедендiк төлемдер мен ... ... ... ... өсiмi 100,0 млрд. теңге болды: 2010 жылы - 31,0 ... 2011 жылы - 34,0 ... ... 2012 жылы - 35,0 ... ... ... ... қызметiн дамытудың Қазақстан Республикасы
Үкіметі 2009 жылғы 3 ... N 1019 ... ... ... ... ... қаулысын қабылдады. Аталған Кеден қызметiн
дамытудың 2010-2012 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру ... ... ... қойылған мiндеттердi шешу үшiн қаржыландырудың
көлемдерiнде 2010-2012 ... ... ... ... 12 320,9 млн. ... оның iшiнде 2010 жылы - 3 548,6 млн.
теңге, 2011 жылы - 4 554,4 млн. ... 2012 жылы – 4 217,9 млн. ... ... ... ... ... қажет. 4 504, 1 млн. ... ... ... ... ... заманғы техникалық
құралдарын пайдалануға негiзделген жаңа бақылау ... мен ... ... көздеу қажет. Шекарада орналасқан автомобиль және темiр жол
өткiзу пункттерiндегi инфрақұрылым объектiлерiнiң, бiрыңғай бақылау-өткiзу
пункттерiнiң ... 5 974,9 млн. ... ... ... ... және ... ұйымдастыру үшiн - 45,8 млн. теңге, ... ... ... және ... базаны дамытуға - 1 796, 1
млн. теңге көздеу жоспарланып отыр.
Кеден органы кеден декларациясын тіркеген күн ... ... ... ... ... күн ... есептеледі. Кеден Кодексінде
белгіленген тәртіппен кеден ... ... ... күні ... ... орналастырған күн болып есептеледі.
Декларант кедендік режимнің кеден кодексінде белгіленген шарттары мен
талаптарын сақтамағандығы үшін Қазақстан Республикасының ... ... ... кедендік режимнің шарттары мен талаптары кедендік бақылау-дағы
тауарлардың олар еркін айналысқа шығарылғанға дейін не олар ... ... ... тыс жерлерге іс-жүзінде әкетілгенге
дейін апаттың не ырық бермес күштің ... ... ... ... ... жойылуы себепті сақталмайтын, сондай-ақ тауарлардың саны
немесе жай-күйі тасымалдаудың, көлікпен тасудың, ... ... ... ... ... кезінде тауарлардың табиғи
тозуының немесе табиғи кемуінің салдарынан өзгерген жағдайларда жауапты
болмайды.
Тұлғалар ... ... ... ... тысқары жерлерге
қайта өңдеу үшін әкетілген тауарларға немесе ... ... ... ... мынадай мән-жайларда жауаптылықта болмайды, егер:
тауарлардың немесе олардың қайта ... ... ... ... ырық
бермес күштің әрекеті салдарынан біржола жоғалуы ... ... ... ... ... олардың қайта өңделген өнімдері санының
тасымалдаудың, сақтаудың және пайдаланудың (қолданудың) ... ... ... ... тозуының немесе табиғи кемуінің салдарынан өзгеруі;
тауарлардың немесе олардың қайта өңделген ... ... ... ... ... ... адамдарының іс-әрекеттері
салдарынан иеліктен шығуынан ... ... ... жоғалуына, бүлінуіне немесе жойылуына, олар-
дың саны мен жай-күйінің өзгеруіне әкеп соқтырған мән-жайларды растау
міндеті осы бөлімде айқындалған тұлғаларға жүктеледі. Шет ... ... ... ... Республикасының шетелдердегі
консулдық мекемелері немесе жоғарыда аталған мән-жайлар болған мемле-
кеттің құзыретті органдары растайды.
Арнайы кедендік режим - ... ... ... талаптарды
қоспағанда, тауарлардың жекелеген санаттары кедендік баждар және салықтар
алынбастан және ... емес ... ... ... ... ... ... арқылы өткізілетін кедендік режим.
Кеден істері мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген тәртіппен
Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы ... ... ... ... ... орналастыруға жатады:
Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тысқары жерлерге әкетілетін
және Қазақстан Республикасының ... ... және өзге ... ... ... ... етуге арналған тауарлар;
Қазақстан Республикасының кедендік аумағында және одан тысқары
жерлерде орналасқан Қазақстан Республикасының әскери ... ... ... ... ... өткізілетін тауарлар;
теңіз, әуе және темір жол көлігі түрлерімен өткізілетін аталған көлік
құралдарының қалыпты жұмыс істеуі мен ... ... ... ... ... олардың экипажы мен жолаушыларының ... ... ... арналған борттық запастар мен кеме қорлары;
кедендік шекара арқылы ... ... және ... ... жағдайлардың алдын алуға және жоюға арналған тауарлар, оның ішінде
төтенше ... ... ... ... ... ... ... үшін,
не осы мақсаттарда коммерциялық емес қайырымдылық ұйымдарына ... ... ... ... ... және басқа да шұғыл
жұмыстарды жүргізуге қажетті тауарлар және ... және ... ... ... алдын алу жөніндегі іс-шараларға қатысатын
азаматтық қорғаныс күштерінің тауарлары;
шикізаттың не өнеркәсіп өнімінің ықтимал сұранысын ... ... ... ... үшін Қазақстан Республика-сының кедендік
шекарасы арқылы өткізілетін сол ... не ... ... Бұл ... ... зерттеулерді жүргізу үшін ... ... жоқ, ... не ... ... ең аз ... деп ... еркін айналыс үшін шығару - Қазақстан Республикасының кедендік
аумағына әкелінетін тауарларды тұрақты пайдалану мен тұтынуға ... ... ... ... үшін шығарудың кедендік режиміне
тауарларды орналастырудың шарттары мыналар болып табылады:
кедендік баждар және салықтар төленген;
тарифтік емес реттеу шаралары сақталған;
Кеден Кодексінде және ... ... өзге де заң ... басқа да талаптар орындалған; кедендік ... ... ... асырылады.
Тауарлардың кері импортына кедендік режимді тағайындау: Тауарлардың ... - ... ... ... кедендік нынан тауарлар
экспортының кедендік режиміне сәйкес ... ... ... кодексінің
122-бабында белгіленген мерзімдерде, ... емес ... ... ... ... жөніндегі талаптарды және экспорттық
бақылау саласындағы ... ... ... баждардан салықтардан
босатыла отырып, кері әкелінетін кездегі кедендік режим.
Тауарлардың кері ... ... ... ... ... Тауарлардың кері импортының кедендік режиміне тауарларды орналастыру
үшін тауарлардың:
Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан әкетілуі кезінде қазақстандық
тауарлар мәртебесі ... ... ... үш ... ... ... кері ... кедендік
режиміне мәлімделуі;
тасымалдаудың, сақтаудың немесе пайдаланудың ... ... ... ... тозудың немесе табиғи кемудің салдарынан өзгеруді
қоспағанда, олар өзгеріссіз жағдайда болуы;
4) кеден органдары тарапынан ... ... ... ... Республикасынан тысқары жерлерде кәсіпкерлік
мақсаттарға пайдалану, сондай-ақ олармен ұсақ ... ... ... ... және ... ... ... үшін қажетті басқа
да операцияларды қоса алғанда, ... ... ... ету үшін
қажетті операциялар жасау, ... ... ... олардың
әкетілген сәттегі құнымен салыстырғанда тауарлар құнының өсуіне әкелетін
жағдайларды қоспағанда, ... ... кері ... ... орналастыруға кедергі келтірмейді. Бұл ретте әкетілген күнгі ... ... ... құнның арақатынасы тауарлардың кедендік декларациясында
көрсетілетін статистикалық құнының негізінде айқындалады.
Тауарлар экспортының кедендік режиміне сәйкес әкетілген, ... ... ... ... орналастырылатын тауарлар жағдайының
тұрақтылығы, олардың әкетілу фактісі, ... күні ... ... кері ... ... режиміне тауарларды орналастыруға
кеден кодексінің 56-бабының 1-тармағының талаптары сақталған кезде ... ... ... бөлігі ғана кері әкелінетін жағдайда да жол
беріледі.
Әкетілімдік кедендік баждарды ... ... кері ... ... ... тұлғаға бұрын төленген
баждар, егер әкету кезінде кедендік шекарадан өткен ... ... ... ... не ... қатысты емес мән-жайлар бойынша сыртқы
экономикалық мәмілелер ... ... және осы ... ... ... не ол атап ... өзге тұлғаға қайтарылған болса,
мынадай:
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... әкеткен адамның өзі тауарларды әкелген;
тауарларды пайдалану ақауларды немесе тауармларды қайтаруға әкеп
соққан өзге де мән-жайларды анықтау үшін ... ... ... ... ... ... аумағынан тыс жерлерде
пайдаланылмаған және жөнделмеген;
тауарлардың ... ... ... ... кедендік шекарасынан
өткен күннен бастап алты айдың ішінде кері ... ... ... тауарлар легінің бір бөлігін тауарлардың кері ... ... ... ... төленген сомалардың қайтарылуы осы
бөліктің экспортталған тауарлардың легіне сандық ... ... ... ... қайтару кеден кодексінің 44-тарауында
белгіленген тәртіппен кері импорттауды жүзеге асырған тұлғаға жүргізіледі.
Бажсыз сауда дүкенінің ... ... ... ... ... - ... ... Қазақстан Республикасының
өзіндік аумағынан әкетілуі жағдайында, тауарлардың қауіпсіздігі жөніндегі
талаптарды қоспағанда, тауарлар жеке тұлғаларға кедендік ... ... және ... емес ... ... ... ... кедендік
режим [21].
Тауарларды бажсыз сауда дүкенінің кедендік режиміне ... ... ... дүкенінің кедендік режиміне ... ... және ... ... әкетілуге тыйым
салынған, Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық айналымнан алынған
тауарлар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі ... өзге ... ... кез ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының аумағында сатылуы шектелген тауарлар
бажсыз сауда ... ... ... ... ... ... ... сақталған жағдайда сатылады. Бажсыз сауда
дүкенінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын тауарлар бажсыз
сауда дүкенінің ... ... ... жатпайды.
Тауарларды бажсыз сауда дүкенінде сату
1. Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тысқары ... жеке ... ... ... ... ... сату ... бақылау-касса машиналарын міндетті түрде қолдану арқылы ... ... ... ... сатылатын тауарлардың кеден органымен
келісілген арнайы таңбасы болуы және сату үшін алдын ала оралуы тиіс.
3. ... ... ... ... сату ... Респуб-
ликасының кедендік аумағында Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы
арқылы өткізу пункттерінде кедендік бақылаумен жүргізіледі.
Бажсыз сауда ... ... және ... ... есеп пен
есептілік
Бажсыз сауда дүкенінің кедендік режиміне ... ... ... ... ... ... есепке алуына жатады.
Бажсыз сауда дүкеніне түсетін және сатылатын тауарлардың есебі мен
есептілігі нысанын ... ісі ... ... уәкілетті орган
белгілейді. Бұл ретте тауарларды есепке алу міндетті түрде:
есеп кітабын;
кедендік есеп құжатын жүргізу арқылы жүргізіледі.
Жүктің кедендік ... ... есеп ... ... ... ... сауда дүкенінің иесі кеден кодексінің 150-бабының 2-тармағының
1) ... ... есеп ... өзге, есепке алудың басқа, оның
ішінде автоматтандырылған жүйелерін пайдалануға қүқылы.
Кеден органы ... ... ... ... залдарындағы, қосалқы үй-
жайларындағы және қоймасындағы тауарларға түгендеу жүргізуге құқылы.
1. ... ... ... ... арналған үй-жай мынадай талаптарға
сәйкес болуы тиіс[8]:
ол дүкен иесінің меншігінде болуы не ... үш жыл ... ... ... залы жеке ... ... Республикасының кедендік
шекарасы арқылы жол жүрген кезде әкететін ... ... ... үшін ... ... тыс жерде болуы тиіс;
өрт қауіпсіздігі талаптарына, санитарлық және ... ... ... ... ... ... ... аумағында сауда операцияларын, сондай-ақ
тауарларды сақтауды ... ету және ... ... әзірлеу (орама-
сын ашу, ыдысынан босату және басқалары) жөніндегі операцияларды жүзеге
асыруға арналған орындар болуы тиіс.
Осы мақсаттар үшін ... ... ... ... қоршалған орындар:
сауда залы (сауда залдары); бажсыз сауда ... ... ... ... ... дүкенінің сауда залы және қоймасы тек бажсыз ... ... ... ... ғана ... пайдаланылуға тиіс.
Аталған орындарды өзге мақсаттар үшін пайдалануға жол берілмейді.
Бажсыз ... ... ... ... лицензия
Бажсыз сауда дүкенін қазақстандық тұлға кеден ісі ... ... ... ... ... кейін құрады. Лицензиялауға байланысты және осы ... ... ... ... лицензиялау туралы заңдарымен реттеледі
Бажсыз сауда дүкенін ... ... ... алу үшін қажетті
құжаттар
1. Бажсыз сауда дүкенін құруға арналған лицензияны алу үшін мынадай
құжаттарды ... ... ... ... ... беру туралы тұлғаның өтініші;
тіркеу құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;
тиісті уәкілетті ... ... ... өрт ... ... және техникалық нормаларға сәйкестікті растайтын
құжаттар;
лицензия берілгені үшін алым төлегендігін растайтын ... ... ... ... ... ... ету және ... растайтын құжаттар;
6) бажсыз сауда дүкені ретінде мәлімделген ... ... ... мәліметтер өзгерген кезде, лицензиат тиісті
өзгерістер туралы өзгерістер енгізілген күннен бастап ... ... ... ... ... хабардар етеді.
Бажсыз сауда дүкенін құруға арналған лицензияның қолданылуын ... ... ... иесі өз ... және ... ... дүкенінің
қызметіне қойылатын талаптарды орындамаған жағдайларда, ... ... ... ... ... тұратын шағын кәсіпкерлік
субъектілерін қоспағанда, ... ... ... тұру ... ... алты айға ... мерзімге кеден ісі мәселелері жөніндегі
уәкілетті органның шешімі бойынша ... ... ... ... ... ... тұру ... шешім тоқтата тұрудың сесептері
көрсетіле отырып, кеден ісі мәселелері ... ... ... ... ... қолданылуы тиісті шешім қабылданған күннен бастап тоқтатыла
тұрады. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру кезінде ... ... ... ... ... орналастыруға жол берілмейді.
Лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға дейін ... ... ... ... ... ... өзге ... режимге ауыс-
тырылуға тиіс.
Лицензияның қолданылуы оның қолданылуын ... ... ... ... ... ... ... туралы шешім қабылданған
күннен бастап кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган басшысының
бұйрығымен ... ... ... ... арналған лицензияны қайтарып алу
Лицензияны кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган:
1) көрінеу жалған мәліметтер берілген;
лицензиат лицензиядағы талаптарды ... ... ... тоқтатыла тұрған себептері жойыл-маған;
сот лицензиатқа бажсыз сауда дүкені қызметін көрсету жөніндегі ... ... ... ... ... алуы мүмкін. Қайтарып алу
туралы шешім, мұндай шешім ... ... ... ісі ... ... ... ... бұйрығымен ресімделеді. Ал, шағын кәсіпкерлік
субъектісі болып табылатын ... ... ... ... құруға арналған
лицензияны қайтарып алу ... ... ... ... ... алу оны ... алу ... шешім қабылданған күннен бастап
қолданылады. Лицензия қайтарып ... ... ... ... ... қайтарып алу туралы шешімді алған күннен бастап күнтізбелік он бес
күннен ... ... ... ісі ... жөніндегі уәкілетті
органға қайтаруға міндетті. Бажсыз сауда дүкенін құруға арнапған лицензияны
беру туралы қайталама өтініш оны ... ... ... ... себептер
жойылған жағдайда, белгіленген тәртіппен қаралуы мүмкін.[22]
Бажсыз сауда ... ... ... ... ... ... ... дүкенін құруға арналған лицензия:
лицензия қайтарып алынған;
бажсыз сауда ... ... ... ... ... ... ... ісі
мәселелері жөніндегі уәкілетті органға жазбаша өтініш беруімен тоқтатылған;
бажсыз сауда дүкенін құруға арналған лицензиясы бар ... ... ... ... ... ... кеден ісі мәселелері
женіндегі уәкілетті органның шешімі бойынша өзінің ... ... ... ... ... ... лицензияның