Венчурлық кәсіпкерліктің теориялық және ғылыми-тәжірибелік проблемаларын зерттеу, Қазақстан экономикасындағы ұлттық инновациялық жүйенің басымдықтарын анықтау, елімізде венчурлық кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпорынның инновациялық қызметіне талдау жасау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. ВЕНЧУРЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.1 Венчурлық кәсіпкерлік түсінігі, маңызы және инновациялық жүйенің экономикадағы рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Венчурлық капиталдың қалыптасу көздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
1.3 Венчурлық қаржыландырудың шет елдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ..31

2. ҚАЗАҚСТАНДА ВЕНЧУРЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... .37
2.1 Қазақстанда венчурлық кәсіпкерліктің даму жағдайы, жаңашылдық принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.2 Қазақстандағы даму институттарының жаңашылдық әрекеті, жалпы экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..48
2.3 «ҰИҚ» акционерлік қоғамының инновациялық қызметін талдау ... .60

3. ҚАЗАҚСТАНДА ВЕНЧУРЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
3.1 Қазақстан Республикасында венчурлық кәсіпкерлікті қаржыландыру көздері және даму бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70
3.2 « ҰИҚ» акционерлік қоғамының инновациялық даму перспективалары, инновациялық жобаларды қаржыландыру мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..84


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...98

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 100
Зерттеудің өзектілігі. Тәуелсiздiк алғаннан кейiн Қазақстан жаhандық экономикада әлемдiк тауар рыноктарына мұнай, газ, қара, түстi, жерде сирек кездесетiн және қымбат металдар мен уран өнiмдерiн шығаратын ел ретiнде қарастырылады. Қазiргi уақытта Қазақстанда пайдалы қазбалардың iрi қорларының болуы оның салыстырмалы экономикалық артықшылығы екені сөзсіз, дегенмен ол классикалық экономика сценарийiнен алысқа бармайды. Бұл экономиканың бір жақты дамып отырғанының белгісі. Экономиканың шикiзат секторларынан едәуiр табысқа иe болып, мемлекет пен жекe сектор экономиканың жаңа салаларын дамытуға ынталанбайды. Алайда ұзақ мерзiмдi келешекте шикiзат қоры сарқылады, бұл пайдалы қазбалардың кен орындары толықтай пайдаланылғаннан кейiн тұрақты даму тұрғысынан алғанда елеулi проблемалар туғызады.
Әлемдiк тәжiрибе көрсеткендей, шикiзат ресурстарына бай кейбiр дамушы елдер тұрақты экономикалық дамуға қол жеткiзбей, шикiзаттың әлемдiк тауар рыноктарындағы өзгерiстерге тым тәуелдi болып қала бередi. Қысқасы біз экономикамызды әртараптандармасақ, болашақта әлемдік жаһандану үрдісінде өзінің бірегей орнымен ерекшеленетін ұлттық экономикамызды қалыптастыра алмаймыз.
Қазақстанның қазiргi таңдағы экономикасында мынадай проблемалар орын алуда:
- экономиканың шикiзат бағыттылығы;
- әлемдiк экономикаға ықпалдасудың әлсiздiгi;
- ел iшiндегi салааралық және өңiраралық экономикалық ықпалдасудың босаңдығы;
- өңдеушi өнеркәсiп өнiмдiлiгiнiң төмендiгi;
- кәсiпорындардың жалпы техникалық және технологиялық тұрғыдан артта қалуы;
- ғылым мен өндiрiс арасында ұтымды байланыстың болмауы;
- отандық ғылымның нарықтық экономика жағдайларына нашар бейiмделуi;
- ғылыми-техникалық өнiмдi тауар деңгейiне дейiн жеткiзудiң ықпалды тетiктерiнiң болмауы, соның салдарынан тұтастай алғанда инновациялық ұсыныстар деңгейiнiң төмен болуы.
Зерттеу мақсаты мен міндеті. Зерттеудің негізгі мақсатына венчурлық кәсіпкерліктің теориялық және ғылыми-тәжірибелік проблемаларын зерттеу, Қазақстан экономикасындағы Ұлттық инновациялық жүйенің басымдықтарын анықтау, елімізде венчурлық кәсіпкерліктің дамуы мен кәсіпорынның инновациялық қызметіне талдау жасау.
Қойылған мақсатқа жету үшін мына міндеттерді орындау қажет:
 Венчурлық кәсіпкерлік түсінігі, маңызы және инновациялық жүйенің экономикадағы рөлін анықтау;
 Венчурлық капиталдың қалыптасу көздерін табу;
 Венчурлық қаржыландырудың шет елдік тәжірибесін қарастыру;
 Қазақстанда венчурлық кәсіпкерліктің даму жағдайы, жаңашылдық принциптерін анықтау;
1. «Венчурный бизнес» Кетрин Кембел
2. «Терминология венчурного финансирование» Воронцов А.С, Ивина И.К
3. Казахстанская правда 13.08.2004 «Венчур даст прибыль»
4. Journal of Financial Economics 1999 – v.51. – №2. – р. 6-10
5. Журнал «Саясат» ақпан 2003ж.
6. «Егемен Қазақстан» наурыз 2006ж.
7. «Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы» 2006ж.
8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары» 2001ж.
9. Интернет сайттары
10. «Кәсіпорын экономикасы» Оразалин К.Ж. Алматы 2007ж.
11. «Кәсіпкерлік» Бисенғазиев М.Б.
12. ҚР үкіметінің 2007-2009 ж.ж арналған бағдарламасы
13. «Қазына» тұрақты даму қорының 2006 жылғы есебі.
14. Венчурное финансирование: теория и практика. – М., 1998
15. Фонштейн Н.М: Основы реализации результатов НИОКР и технологии. – М., 1999. – 272 стр.
16. Балабан А.М., Балабан М.А. Венчурное финансирование инновационных проектов. – М., 1999. – 248 стр.
17. Венчурный бизнес в странах СНГ (справочник) 1998. -147 стр. Әбдiжапар Сапарбаев “Инновация – негiзгi қозғаушы күш” // Егемен Қазсқстан, 24 наурыз, 2004 ж.
18. Н. Ә. Назарбаев. “Бәсеке қабiлеттi Қазақстан”, “Бәсекеқабiлеттi экономика” және “Бәсекеқабiлеттi халық” деген Қазақстан халқына Жолдауы. // Егемен Қазақстан, 19 наурыз, 2004 ж.
19. Қуат Бораш “Инновация, оның елiмiз экономикасы үшiн маңызы қандай” // Егемен Қазақстан, 23 ақпан, 2004 ж.
20. Бердашкевич А.П Оподдержке инновационной деятельности в Японии // Инновации №7, 2002
21. Купешова С.Т. Ғылыми-технологиялық және инновациялық саладағы мемлекеттің орны //Саясат №2, 2001
22. А.И.Никконен. Краткая история венчурного бизнеса в России // Инновации.№10 (67), 2003, с.16.
23. Инновационный менеджмент. Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля // М.: Вузовский учебник, 2004. 384с.
24. Бизнес-план инвестиционного проекта. Под ред. И .А Иванниковой // М.: Экспертное бюро, 1997
25. Бизнес- планы: Полное справочное руководство. Под ред. И.М. Степнова // М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.................................................................
...........................................3
1. ВЕНЧУРЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ ... ... ... ... ... ... және инновациялық жүйенің
экономикадағы
рөлі........................................................................
.........................6
1.2 Венчурлық ... ... ... ... шет ... ... ВЕНЧУРЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫННЫҢ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ.....................37
2.1 Қазақстанда венчурлық ... даму ... ... ... даму ... ... ... жалпы
экономикалық
сипаттамасы.................................................................
.................48
2.3 «ҰИҚ» акционерлік қоғамының инновациялық қызметін талдау.....60
3. ... ... ... ... Қазақстан Республикасында венчурлық кәсіпкерлікті қаржыландыру
көздері және ... « ҰИҚ» ... ... инновациялық даму перспективалары,
инновациялық ... ... ... ... ... ... ... кейiн Қазақстан жаhандық
экономикада әлемдiк тауар рыноктарына мұнай, газ, қара, түстi, жерде сирек
кездесетiн және ... ... мен уран ... ... ел ретiнде
қарастырылады. Қазiргi уақытта ... ... ... iрi
қорларының болуы оның салыстырмалы экономикалық артықшылығы екені сөзсіз,
дегенмен ол классикалық ... ... ... ... Бұл
экономиканың бір жақты дамып отырғанының белгісі. Экономиканың шикiзат
секторларынан ... ... иe ... мемлекет пен жекe сектор
экономиканың жаңа салаларын дамытуға ынталанбайды. ... ұзақ ... ... қоры ... бұл ... ... кен ... пайдаланылғаннан кейiн тұрақты даму тұрғысынан алғанда ... ... ... ... ... ... бай кейбiр дамушы
елдер тұрақты экономикалық дамуға қол жеткiзбей, шикiзаттың ... ... ... тым ... ... қала бередi. Қысқасы біз
экономикамызды әртараптандармасақ, болашақта әлемдік жаһандану үрдісінде
өзінің ... ... ... ... ... ... қазiргi таңдағы экономикасында мынадай проблемалар ... ... ... ... ... ... ... әлсiздiгi;
- ел iшiндегi салааралық және өңiраралық экономикалық ықпалдасудың
босаңдығы;
- өңдеушi өнеркәсiп өнiмдiлiгiнiң төмендiгi;
- ... ... ... және ... ... артта
қалуы;
- ғылым мен өндiрiс ... ... ... ... ... ... нарықтық экономика жағдайларына нашар бейiмделуi;
- ғылыми-техникалық өнiмдi тауар деңгейiне дейiн жеткiзудiң ... ... ... ... ... ... инновациялық
ұсыныстар деңгейiнiң төмен болуы.
Зерттеу мақсаты мен міндеті. Зерттеудің негізгі мақсатына ... ... және ... проблемаларын зерттеу,
Қазақстан экономикасындағы Ұлттық инновациялық жүйенің ... ... ... ... ... мен ... ... талдау жасау.
Қойылған мақсатқа жету үшін мына міндеттерді орындау қажет:
... ... ... маңызы және инновациялық жүйенің
экономикадағы ... ... ... ... ... көздерін табу;
✓ Венчурлық қаржыландырудың шет елдік тәжірибесін қарастыру;
✓ Қазақстанда венчурлық ... даму ... ... ... ... болып Қазақстан ... ... ... ... ... ортасынан бастап үлкен пайда алып ... ... ... бағытталған жаңа бизнестің түрі пайда болып,
тиісінше ҒТП-ң дамуына айтарлықтай ... ... ... ... бұл бизнес -
венчурлық қаржыландыру атымен танымал. Ол ғылыми сыйымды әрі ... ... ... және орта кәсіпкерлікке ... ... ... ... ... ел үшін әлі де
белгісіздеу, жұмбақтау бизнестің түрі ... дау жоқ. ... ... ... ... ... та өте ... жоқ. Венчурлық капиталдың
мақсаты – тәуекелге бел буған кәсіпорынның аяғынан тұруына сол кәсіпорын
акцияларының ... бір ... ... ... ... жағынан көмектесу.
Зерттеу пәні: венчурлық кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... ... ... дамуына ықпал ету мәселелері болып
табылады.
Зерттеудің теоретикалық және әдістемелік негізі ретінде ... ... ... асыру проблемасын қарастырған отандық ... ... ... алынды. Жұмыста индустриялық-
инновациялық процестің дамуы, оның қаржыландырылуы мен ... ... заң және ... актілері аумақты түрде қолданылған.
Зерттеудің ақпараттық негізіне шетелдік ... және ... ... ... ... ресми ақпараты, Қазақстан
Республикасының Ұлттық статистикалық агенттігінің және ... мен ... ... ... ... ... жұмыстың ғылыми жаңалығы экономикалық дамудың ... ... ... ... қолдау көрсетудің жаңа
механизмдері мен құралдарын ұсыну болып табылады.
Зерттеу үрдісінде ... ... қол ... ... ... даму кезеңдеріне салыстырмалы талдау жасау
негізінде ... ... ... объективті қажеттілігі
негізделді;
- ... ... ... даму ... ... ... ... даму бағыттары айқындалды;
- венчурлық кәсіпкерлікті дамытуға негіз ... ... және ... ... анықталынды;
- венчурлық кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіретін проблемалар
анықталып, оларды ... ... ... ... ... зерттеу негізінде оның ел ерекшелігіне сәйкес
келетін тұстары анықталып, оны ... ... ... теориялық және әдістемелік негізі танымал ... ... ... венчурлық бизнесті қалыптастыру мен
дамыту ... ... ... мен ... ... ... ... Сонымен қатар кәсіпкерліктің даму
теориялары жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... материалдары, ғылыми және қолданбалы ... ... ... отандық экономистердің монографиялары, оқу
құралдары, сонымен қатар, заңды және ... ... ... құжатты материалдар құрайды.
Диссертациялық жұмысты жазу барысында әр ... ... ... ... талдау және синтез әдістері, салыстырмалы ... ... ... ... жүйелілік талдау әдістері, логикалық
және статистикалық тәсілдер.
Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы. Венчур еліміздің экономикасына үлкен
пайда алып ... ... ... ... ... ... деңгейде
Қазақстанды үшінші қатарлы ... ... алып ... индустриялды
мемлекеттер қатарына қосып, бірегей ұлттық экономиканың негізін қалайтыны
сөзсіз.
Зерттеу нәтижесінің жариялымы. Диссертациялық жұмыс бойынша 2 ... ... ... мен ... ... ... 100 бет ... соның ішінде 11 кесте және 8 сурет бар. Жұмыс кіріспеден, үш
бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен құрылған.
1. ... ... ... ... НЕГІЗДЕРІ
1.1 Венчурлық кәсіпкерлік түсінігі, маңызы және инновациялық жүйенің
экономикадағы рөлі
ХХ-шы ғасырдың ... ... ... ... анаша саудасы, ірі
ойынханалар үлкен пайда алып келетін бизнестің түрлері болып есептелді. Бұл
бизнес түрлерінің бағыты мен ... өте ... әрі ... ... психологиялық, моральды құлдырауына алып келеді.
Алайда 50-ші жылдардан соң үлкен пайда алып келетін адами-зияткерлік
құндылықтырға ... жаңа ... түрі ... ... ... ... айтарлықтай үлесін қосты. Бүгінгі таңда бұл бизнес - венчурлық
қаржыландыру атымен ... Ол ... ... әрі ... ... ... және орта кәсіпкерлікке тікелей инвестиция ... ... сөзі бір ... ... екінші жағынан тәуекел
деген мағынаны білдіреді. Венчурлық бизнес дегеніміз – ... ... ... қаражатымен, екіншісі идеясымен инновациялық ғылыми
сыйымды өнім шығаруға бағытталған ... ... ... ... жұмысы.
Венчурлық қаржыландыру акцияға қаражат салумен, биржалық ойынмен
байланысты болады.
Қаражат ... әлі ... ... ... кәсіпорынға салынады.
Венчурлық капитал шағын жоғарытехнологиялық кәсіпорынға салынады.
Венчурлық капитал жаңа компанияларға орта және ұзақ мерзімге беріледі,
әрі өмірлік цикл ... ... ... капиталистің қалауымен қаражат
қайта алынбайды.
Венчурлық қаржыландыру үлкен табыс алып келіп тұрған ... ... даму ... бар жас ... ... ... ... емес, жаңа компанияларды қолдауға жұмсалады.
Бұл бір жағынан тәуекелді арттырса, бір жағынан үлкен пайда алып келеді.
Венчурлық капиталист, 5-7 жылдан ... ... ... ... алатынын анықтап алуы тиіс.
Қаржыландырудың жетістігі компанияның акциясының ... ... 3-5 ... соң қор нарығына акциясын сатуына болады. Әдетте,
венчурлық капиталистер алғашында ... ... 5-10 ... өсіруін
қалайды. Әрі олар сол мақсаттарына жетеді. ... ... ... ... ... ... ... дәрілік препоратын ойлап тапқан үшін
аз ғана мыңдаған доллар жұмсалған. Бұған бірден бірнеше ел ... ... ... ... ... ... ... лицензиясының өзін
АҚШ бірнеше миллион долларға сатып алды. ... ... ... ... емес шағын жоғарытехнологиялық Apple Computer атты ... ... ... 7 ... доллар алған еді. 1980 жылы 12
желтоқсанда ... ... ... ... ... кәсіпорын, өзінің
акциясын қор нарығына шығарғанда, бұл құнды қағаздардың бағасы бірақ ... ... ... 1,7 ... ... ... ... қалаушы 25 жастағы Стивен Джобс 24 сағаттың ішінде акция пакеті 4
миллиард долларды құрайтын миллиардер болып шыға келді.
Бұдан біз ... ... ... ... ... бұл ... ... тауарлардың кілті болып табылады. Венчурлық
қаржыландырудың тағы бір ... ол ... ... ... Мысалы, 80-ші
жылдары «сидиромдарға» қатты қызығушылық пайда болған еді, дәл сол ... ... ... ... көп ... ... бұл сәннен кете
бастады, тиісінше қаржыландыру да азайды. Ұялы ... ... ... ... ... байқалған (қазір ұялы телефондар ... ... ... тауар нарығы толы, сұраныс азайды, ал мұндай
кәсіпорындардың саны жетерлік). ... ... ... ... ... ... сөзсіз. Сонымен бірге бұл салаға да венчурлық
қаржыландыруда ... ... ... қаржыландыруды өмір бойы
қызықтыратын саланың болуы ... ... Тек ... ... ... ... мәңгі ұмтылуы мүмкін.
Венчурлық қаржыландыру басқа қаржыландырулардан, соның ішінде ... ... ... болуы мүмкін:
1. Инвестор өз қаржысын акцияға салады.
2. Инвестор жаңа ... ... ... береді, тәжірибесімен
бөліседі, таныстар табады).
3. Тоқсандық, ... ... ... ... ... Банктер тәуекелі жоғары әрі ұзақ мерзімге қаржы беруден сақтанады.
5. Венчурлық капитал беруші ... ... ... де,
жауапкершілікті өзінің мойнына алады. Кәсіпорынның негізін қалаушы мен
инвестор әріптес ретінде ... ... ... ... ... ... болса, онда ол
компаниямен бірге бес тәуекелі жоғары деңгейлерді өткенше ... ... ... көзерін іздейді. Бес даму деңгейінен кез келген жоғары технологиялы
компания өтеді:
1. Компанияның ... ... ... ... ... венчурлық капиталды тарту.
3. Ғылыми сыйымды өнім шығарған дейінгі компанияның дамуы.
4. Компанияның жоғары рентабельді болғанынша кеңеюі, ... ... ... мен акцияларының қорбиржасында сатылуы пайдалы болғанынша.
5. Компанияның қор нарығында(немесе арнайы биржаларда) акцияларының
сатылуы және көп ... ... алып ... ... ... ... ... Ең алғашында кез келген
жоғары технологиялы компанияның негізін бір техник ... ... ... ... ... идеядан басқа ештеңе жоқ. Не бұл адамның өзінің
бизнесі жоқ, не ... ... ... ... жоқ, не ... жоқ, ... үшін ... нарық жоқ, не өнімге деген сұраныс та жоқ,
ең маңыздысы өнімнің өзі жоқ, тек қана идея ... ... бұл ... ... ... болатыны сөзсіз. Осындай уақытта тек венчурлық капиталистер ... ... бара ... ... ... ... ... жоғары
технологиялы компаниялар тіпті ... еді. ... ... қайтпас
қайсар мінезді, өзіне деген сенімі мол, дәл ... ... ... ... бір категориялы іскер адамдар бар. Дәл ... жаңа ... ... ... алып келеді және қазіргі
заманғы экономиканың дамуына өте керек болуымен ғана қоймай, оның ... ... ... жоғары технологиялы компанияларды қаржыландыру сөзсіз ... ... ... ... ... ... ... алып келетінін ешкім көрегендікпен дәл 100% ... ... ... ... ... басу мен ... ... тіпті 100%
сенімділік болмаған жағдайда да ... ... ... ... бұлағы болып
табылады. Жаңа құрылғалы жатқан компаниялар көбінесе ... ... ... басталады, немесе біреуден қарызға алған қаражат болуы мүмкін.
Дегенмен көп жағдайларда ... ... ... ... ... ие.
Сондықтан қосымша қомақты қаржысыз жаңа, жоба, жаңа жұмыс, жаңа бизнес ,
жаңа ғылыми – техникалық өнім ... еді. ... ... ... ... ... қалаушылардың жеке материялдық ресурстары біте бастайды,
сосын оларға жаңа қомақты көлемде инвесторлар іздеуге тура ... ... ... ... ... өте аз ... Банк несиесі
туралы айтсақ, жоғары дәрежедегі тәуекелден қорқып, ... ... ... ... несиелік тарихы болмағандықтан да бір де бір банк ... ... ... пайда болған жаңа ... ... ... ... ... ... Мұндай жағдайда жалғыз әрі нақты
қаржыландыру көзі ... ... ... Дегенмен жаңа компанияларды
венчурлық капиталистер құшақ жая ... ... ... ... ... ... жас коипанияларды қаржыландыруға
тартудың өзі оңай емес. ... ... ... ... ... жоғары
технологиялы компаниялар мүлде басқа жаңа сапа деңгейіне өтеді. Осы сәттен
бастап венчурлық капитал есебінен дамып ... ... ... ... ... ... ... бұл кісіпорындар ... ... ... оның кең ... ... ... ету
арқылы, өнім өндірудің аз уақыт аралығында өсу қарқынын ... ... ... бағытталған өнім өндіру, жаңа жұмыс орындары мен салынған
қаржының жоғары табыстылығын қамтамасыз ... ... ... жету ... ... жете ... ... барлық венчурлық
компаниялар аз ғана штаттық әріптестері ... ... ... ... Мұндай компаниялардың болашағы белгісіз.
Мысал келтірсек, Хьюлетт пен Паккардтың тарихы көпке ... ... ... ... ескі гаражда ойлап тапқан. Бұл гаражды олар
таныстарынан аз ғана ... ... ... еді. ... олар осы ... үшін ... ... тартқан болатын. Бұдан ... бұл ... ... ... долл. құрайтын, әлемге танымал компютерлік
компанияның негізін қалады.
Екі хатшының өмірі ... ... та ... Стив ... пен Стив ... ІІ ... ойлап шығарған болатын. Алғашында мүлдем қаражаты
болмағаннан өз хатшыларына келісілген жалақыны бере ... ... ... ... ... Жұмыстары өрге қарай дамалай
бастағанда, бұл екі жас қыздар өздірінің бұрынғы жұмыстарын ... ... олар ... ... ... ... отырып венчурлық қаржыландыру жоғары эффектілі бизнес және
жоғары технологиялы компанияларды қаржыландырушы ғана емес, сонымен ... ... мен ... нақты секторымен конструктивті арақатынасы
көрсетеді.
Венчурлық капиталдың ... ... ... ... технологиялы
компаниялар үшін келесідей басымдық артықшылықтары бар:
❖ Компанияның болашақтағы дамуы үшін және ... ... ... ... ол ... база ... ... сыйымды өнімді өндіретін компаниялар үшін ұзақ мерзімді
қаржыландырылады.
❖ Компания ... ... ... ... ... пайыздық
төлемдер талап етпейді.
❖ Жоғары технологиялы компанияларға инвестицияланған венчурлық капитал,
өте жоғары табыс алып келеді, ... кей ... 10 ... ... Инвестор өз ақшасын сала отырып, нағыз іскер әріптес болады. Ол тек
қана ... ... ... қана ... сонымен қатар
консультативтік, эксперттік, ұйымдастырушылық көмегін тигізеді.
❖ Ең маңыздысы ... ... ... ... ... жасайды.
❖ Венчурлық капитал шағын жоғары технологиялы компаниялардың қызметі
үшін арнайы орта мен ... ... ... Жаңа ... технологиялы компанияның дамуының қай деңгейінде болса да
әсіресе венчурлық кәсіпорынның алғашқы ... ... ... ... ... ... ... көрсе ткендей,
бизнестің бұл түрі кәсіпкерлерге де, венчурлық капиталисттерге де тиімді
әрі ... ... үш ... ... ... ... ... дегеніміз не?»
2. «Венчурлық капитал не үшін шағын компанияларды қаржыландырады?»
3. «Не себепті венчурлық ... ... ... ... ... ... ... деген түсінік кәсіпкерліктің құрамдас бөлігінің бірі
ретінде, ең алдымен кәсіпорынның көлемділік ... ... ... ... ... көлеміне, жұмысбасытлар санына,
кіріс немесе табыс көлемінің бағасына қарай ... ... ... алу ... және ... ... болған жағдайда жұмысбастылар
саны ең керекті критерий болып табылады.
«Ресей Федерациясындағы шағын кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан ... ... ... саны ... ... ... шағын
кәсіпорындарға жатқызуды ұсынады:
❖ өнеркәсіпте – 200 адамға дейін;
❖ құрылыста – 100 адамға дейін;
❖ көтерме саудада – 50 адамға дейін;
❖ ауыл ... – 50 ... ... ғылымда және өндірістік емес өрісте – 25 ... ... ... ... – 15 адамға дейін.
Сондай-ақ шағын бизнес сферасына ... ... ... ... ... ие және өз ... сферасында үстемдік етпейтін
фирмалар ... ... ... ... ... ... 50
адамнан аспайтын жұмысшылар бар және сату көлемі 20 млн доллардан ... ... ... бұл ... ... ... ... кәсіпорындар, үнемі жаңарып тұратын номенклатурасымен ... аз ғана ... өнім ... ... тұтынушылар
жағдайында елеусіз материалдар мен шикі затты қолдану қажет болған жағдайда
пайда болады. Сонымен, ... ... ... салыстырмалы толған
кезінде жекелеген тапсырыстарды есепке алып өнімді аяқтайды, яғни ұсақ ... ... ... ... ... ... ... қызметтің
барлық саласында нолдік нәтиже алумен байланысты жоғары тәуекелге ие болып
табылады. Бұл әрі инновациялық қызмет, әрі жаңа технологияны ... ... ... ... ... ... ... тәуекел, іріге
қарағанда қоғамға аз ... алып ... ... мемлекет шағын
кәсіпорындарды құру және дамыту үшін арнайы жеңілдіктер тәртібін тағайындау
керек.
Шағын бизнестің артықшылықтары мен ерекшеліктеріне көптеген ... ... ... тек ірі ... бар ... ғана қол жеткізулері
мүмкін, ал шағын кәсіпорындар үшін орын жоқ. Басты аргумент ретінде ... ... ірі ... ... түсе алмаитындығы. Ал,
егер дұрыс тұрғыдан қарастырсақ, шағын ... ... ... ... ... ... болады. Біріншіден, шағын кәсіпорындыр үшін 0,5 –
1 жыл ішінде өздерінің стратегияларын ... ... ... ал ... үшін 5 – 6 жыл қажет. Екіншіден көпшілігі қателесіп ... ... ... деп ... ал ... ... Екінші
Дүниежүзілік соғыстан кейін 95 % инновациялық ... ... және ... ... ... ... ... Шағын кәсіпорындардың ірі
кәсіпорындарға қарағанда капиталының күйіп кету тәуекелі төменірек, және де
әртүрлі инновациялық технологияларды енгізуден ... жаңа ... ... ... етуі ... артықшылығын көрсету
қажет. Әсіресе, бұл елде кризис және жұмыссыздық кезеңі болған ... ие, ... ірі ... ... ... ... ... жаңа жұмыс орындарын ұсына алмайды. Американ-
Экспресс ( 1987 ) ... ... ... ... ... ... өсу қарқыны тұрып қалған ірі компанияларға қарағанда 3
есе көп.
Шағын бизнестің келесі бір ... ... ... ... ... орнын сақтап қалуға тырысу және пайдаға қатысуға негізделген
жұмыстың нәтижесінің максималды ... ... ... ... ... ... менеджерлерді жалдайды, ал олар акционерлердің барлық
талпыныстарының ерекшеліктерін білмейді, нәтижесінде басқару ... ... ал ... ... ... өзі менеджер, бір тұлға,
сондықтан бұл жерде ешқандай түсініспеушілік мәселесі туындамайды
Ең маңыздысы шағын кәсіпорындар инновациялық ... ... ... ... олар ... ... ... жұмыс атқарады, осы жаңа
технологиялардың тез арада пайдалануына және таралуына септігін ... ... ... ... ... Әрі бұл ... заңдылық. Шағын бизнес
тез арада өндірісін инновациялық өнім шығаруға бейімдей алады.
Шағын венчурлық компаниялардың ... ... ... тез ... ... мен өнеркәсіп арасында байланысты ... ... ... - ...... ... ... потенциялының дамуына қаржылық та ... да ... ... Өнеркәсіптің инновациялық бағытталуын өрістетеді.
□ Ғылыми сыйымды тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-
экономикалық жағдайдың жақсаруына септігін тигізеді
□ Ғылыми білімге деген ... ... ... фирмалардың шығарған технологиялары, ірі ... ... ... ... ... Жаңа ... ... тұрғындардың сұранысын оперативті түрде
қанағаттандыруына жол ... ... ... ақпараттық, экологиялық, сатушылық,
сонымен қатар елдің қорғаныс ... жаңа бір ... ... ... циклы.
Ғалымда немесе өнертапқышта идея туғаннан бастап, бәсекеге қабілетті
ғылыми сыйымды өнімінің нарыққа шыққанға ... ... ... ... оны ... ... ... болады:
1) идеяның пайда болуы;
2) дән егетін кезең;
3) басталу кезеңі;
4) алғашқы ертерек кезеңі;
5) екінші ... ... ... ... ... ... ... кезеңі;
8) тұрақты даму кезеңі;
9) өндірісті кеңейту және өсіп келе жат қан сұранысты қанағаттандыру
кезеңі;
10) акцияны ... ... ... ... үлесін оның менеджменті мен әріптестерінің сатып алуы
немесе сырттан сатып ... ... ... ... оның көп ... ... сатылуы
13) акциялардың ашық шығарылуы мен оның қор нарығында орналасуы;
14) акциялардың қор биржасында өтілуі;
15) компания басшларының инвесторларға венчулық капиталы мен ... ... әрі ... ... ... ... компанияның ары қарай дамуы.
Шағын жоғары технолдогиялы компанияның графикалық ... ... ... ... Бұл ... көрсетіп отырғандай компанияның негізгі
иелерінің ауысуынан кейінгі тағдыры әр ... ... ... ... қосымша инвестициялар, модернизациялау мен компанияның жұмыс
стилінің өзгеруі оның ары қарай кеңеюіне жол ... ... ... ... ... ... ... өзгерістер еңгізбеген жағдайда да
сол күйі рентабельді болып қала ... ... ... жағдайының
құлдырауы, басшыларының қате стратегия қолдануынан немесе тұтынушыларда сол
тауарға деген сұраныстың төмендеуінен болуы мүмкін.
Кез келген шағын ... ... ... ... ... тығыз байланысты. Венчурлық кәсіпорынның қаржылындырылуы
үш этаптан тұрады:
1) ... ... ... ... ... кейінгі.
16
Өтімділікті қамтамасыз ету
кезеңі
12 13 14 ... даму ... ... ... ... кезең
3
1 ...... ... өмірлік циклы
Бұлардың әр қайсысының өзінің құрылымы, ерекшеліктері бар.
Инвестицияға дейінгі ... ... ... ... ... ... қаржыны іздеу;
3) потенциялды инвесторларды іздеу;
4) бастапқы бизнес-жоспарды ... ... ... ... сұхбат жүргізу;
6) бизнес-жоспарды толық дайындау;
7) инвестиция көлемі туралы келісім-шартты дайындау, жобаны қаржыландыру
шарттары, инвестициядан шығу жолының ... мен ... ... ... ... инвестицияның алғашқы траншын қабылдау;
ә) компанияны ұйымдастырудың алғашқы этапы;
б) іскерлік моделін дайындау;
в) маркетингті ұйымдастыру;
г) өнімнің алғашқы партиясын шығару;
д) ... ... бір ... ... алу;
е) өнімді жарнамалау;
ж) инвестициядан шығу үшін қаржы іздеу;
з ) инвестициядан ... ... ... ... инвестициядан шығудың ең ұтымды жолын таңдау;
к) таңдаған жолмен инвестициядан шығу;
л) инвестордың қаражаты мен табысын алуы, ... ... ... жұмысын жоспарлау.
1-кесте – Инвестициядан шығу кезінде акцияларды жариялы түрде шығарудың
артықшылықтары мен кемшіліктері
| | ... ... ... ... ... |Инвестициядан шығудың басқа түрлеріне |
|жоспардан көп дәрежеде табыс ... ... көп, оған ... ... ... ... ... консультант, қор |
|Компанияның ары қарайғы дамуына |биржасының жұмыскерлері, ... ... ... ... ... |белгілі бір жарнамалық компания болуы |
|Акцияны сатып алушы жаңа ... ... кең ... ... ... үзіп ... |
|болуы, кейін сұраныстың көбеюі. |мүмкіндігі. ... ... ... ... мен компания басшылығына ... ... ... ... ... жасалып қалу |
|яғни компанияның өзіндік ... ... ... |БАҚ ... компания қызметін |
|Компания персоналдарын акция ... ... ... мотивациялау, яғни |Жаңа акционерлердің мүдделері мен |
|компанияның капиталын ... ... ... ... ... ... орналастыру кезінде |
|сәйкес келуі. ... ... ... кетуі . |
|Акцияларды жариялы түрде шығаруға|Венчурлық капиталисттің иннвестициядан|
|дайындаған кезде, ... ... ... шығуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... мен ... ... ... кері әсер ... ... бір пакет |мүмкін. ... ... ары ... |Шағын компаниялардың акциялары қор ... ... ... ... ... ... ... акционерлермен сатып алынбайды. |
| |10) ... ... ... ... ... инвесторлар тарапынан |
| ... ... ... етеді. |
Инвестициядан кейінгі кезең:
Бұл кезең ... ... ... тоқтауымен
ерекшеленеді. Венчурлық бизнес субьектісіне әр қандай жағдаймен тиесілі
болады.
Кәсіпкер мен басшылары үшін:
а) ... өз ... ... ... ірі ... мүше ... ... сәл өзгеруімен жаңа компанияның құрылуы;
б) мүлдем жаңа компанияның құрылуына дайындық.
Бұрынғы инвестор үшін:
а) қайтып келген венчурлық капиталдың бағытталуы;
ә) одан да ірі ... ... ... жаңа ... жеке инвестиция жасауы.
Инвестицияға дейінгі кезең үлкен көңіл бөлуді талап етеді, себебі дәл
осы кезеңде инвестор мен ... ... ... істеуі компания
жұмысының алдағы уақытта эффектілі болуына жол салады.
2-кесте – ... шығу ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... төлем |1. Өз тәуелсіздігі мен жұмысын жоғалтып|
|берумен қоса, компанияның ... ... аз ... |
|нарықтағы үлесіне төлем беруге |2. ... бұл ... ... тіпті жаңа нарыққа шығуына |компанияны иемденуді қалайтын адамның |
|қолдау жасайды. ... ... ... ... ... ... ... |3. Компанияның ары қарайғы дамуына |
|түінде инвестициясын және ... ... ... ... яғни ... ... ... ... ... тәукелдің қалуы. |
|3. Сату және сатып алу актімен |4. Бір ғана ... ... ... ... ... ... ешқандай |қаражат көлемінің дәл сол уақытта ... ... ... ... ... ... ... кезде |
|4. Сату және сатып алу ... ... көп ... ... ... ... ... акцияны қор нарығына | ... ... | ... Бұл ... көп емес | ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... компанияның өмірлік циклі жалғасып жататын
күделі этаптардан ... ... ... ... Әр ... кең ... тербелуі мүмкін, жобалардың жарыққа шығуы оның
күрделілігіне байланысты әр ... ... әр ... ... ... талап
етеді. Кейбір жағдайларда ғалым мен технологта идея пайда болғаннан бастап
бәсекеге қабілетті өнім шыққанға дейін бір ... ... ал ... өнім ... ... ... қолданыла бастайды, бұл өз рнтінде компанияның
активтерінің тез ... және ... ... ... ... Ал енді
келесі бір жағдайда жаңа өнімді шығаруға көп ... ... Бұл ... ... ... лабораторияны қоюдың қиындығына, жаңа ... ... ... және жаңа ... ... ... сұранысты қалыптастыруға байланысты.
Белгілердің түсініктемесі:1) Алғашқы қадамға дейінгі кезең; 2) Алғашқы
қадам; 3) Жаңа даму ... 4) ... даму ... 5) ... ету кезеңі; 6) Инвестициядан шығу кезеңі.
Үшінші бір ...... ... үшін ... көздерін көп уақыт
іздеуге тура келеді, компания ... ... ... сату ... ... немесе акцияны ашық жариялауы шарт. Соған қарамай әр
этаптың ұзақтығы қалыптасқан тәртіп ... 5-7 ... ... Тек ... ... ... өзара келісімге байланысты он жылға
созылып кетуі ... ... бұл өте ... ... ... ... болып жоғары дәрежедегі өтімділігін қамтамасыз ету үшін 7 ... 1 2 3 4
5 6 ...... жоғары технологиялы компаниялардың өмірлік циклы
Жалпы венчур туралы айтқан кезде инновация ұғымынан ... ... ... бұл ... ... ... бір-бірінен ажырамай
ұштасып жатады. Инновацияны кең ұғым ... ... ал ... ... ... ... ... венчур оның батарейкасы сияқты,
инновация үлкен машина болса, венчур оның аккумуляторы, инновация ... ... ... ... ... оның күре ... ... қателеспеспін.
Себебі, венчурсыз инновацияның дамуын елестету қиын, венчур инновацияның
дамуына өзіндік рең қосады, сонымен қатар ол ... ... ... ... Сонымен инновация дегеніміз не? Оның қандай ... бар? ... ... ... ... ... ... рет XIX ғасырдың ғылыми зерттеу жұмыстарының
кейбір элементтерінің бір ... ... ... ... ... ой ол ... дәстүрін ұлттық африкалық және азиялық қоғамға
бағыттау болды. Тек XX ... ғана ... ... ... ... негізгі фунцияларының бірі, ол революцияландыру және
реформалау арқылы өндірістегі мүмкіндіктерді ... және ... ... даму ... ... жаңа түрінің шығуына және ескі
тауарлардың жаңаруына себеп болады, ал ол өз ... ... ... ... ... ... өтімі, өндірістің жаңадан ұйымдастырылуы.
Й. Шумпетердің 1911 жылы ... ... ... ... ... түсінігін қамтамасыз ететін келесі бес жағдай
қарастырылған:
1) Жаңасын ... ... яғни ... ... ... ... немесе осы игіліктерге жаңа сапа енгізу;
2) Жаңасын ... яғни ... ... ... ... ... оның негізінде жаңа ғылыми ашулар және коммерциялық
әдістердің ... ... ... Жаңа ... ... ... яғни бұл ... берілген өндіріс саласы
әлі ешбір елде бұл ... ... ... болды ма, болмады ма
белгісіздігіне тәуелсіз қамтылуы;
4) Жаңа ... ... ... яғни бұл бастаманың алдыңғы уақытта
қарастырылмағанына байланысты құру туралы мәселелер;
5) ... ... ... ... ... бір кәсіп
орындағы монополиялық ... ... ... ... ... ... ... нақты инновациялық қызметті экономиканың динамикалық
мінездемесі ретінде ... ... ... механизмді
инновациялық жүйе тұрғысында қарастыру. Инновация екі ... ... әсер ... бір ... ... ... жаңа жағдай
жасайды; екінші шетінен ұлттық ... ... ... ұсыныстар енгізеді.
Ф. Хайек көзқарасы бойынша инновацияның негізін анық емес ... ... ... ... ... ерекшелігімен қамтылған, ал ол
оны тек белгілі бір шешім шығарғанда ғана өзінің ... ... ... ... координатор ретінде, яғни қамтылған ақпараттық жүйені қолданатын
орта - ... ... ... ... ... анықталмаған аймақты талдап
оны жүзеге асыру, ол ... ... алу» ... ... тұтынушылар және оларды қамтамасыз ететін жаңа құралдарды шығару.
Осыған орай экономикалық қызметтің екі түрін шығаруға болады – инновациялық
және ... ... ... ... тек ... ... ғана жүзеге асады.
Еуропалық зерттеулерде ... ... екі ... ... инновация ол техникалық ғана емес, сонымен қатар
экономикалық және әлеуметтік құбылыс болып келеді. Инновациялық ... ...... ... өнім ... деңгейін көтеру.
Қазіргі экономикалық түсінік бойынша инновация сұраныс ортасында жататын
құбылыс, яғни ... ... ... және ... ... Екіншіден, инновация өндіріспен тығыз байланысты
экономикалық және ... ... ... ... ... және де ... құбылыс ретінде қарастыру болып табылады. Бұл өзгеріс
жетістікке жету құралы ретінде қолдануға болады.
Инновациялық мәселелерге отандық ғылымда көптеген зерттеулер арналған,
бірақ ... айта ... бір ... ол бұл ... ... ... ... ғылыми-техникалық прогресстің концепция шеңберінде жүргізуі.
Инновация сонымен қатар зерттеулердің іргетасы, теориясын ... ... ... ... ғана ... ... қатар инновацияның
аяқталушы міндеттері, ғылыми және ... ... ... және ... ... қолдану аясына байланысты процесс немесе процес
шешімі. Заттық тұрғыда ...... ... қызметтің немесе
материалдық объектінің ... ... ... және қолданушы
белгілерінің жүзеге асуы.
Инновация – жаңа шыққан пайдалы шешімнің пайда болуы, қайта жасалуы,
бейімделуі және ... ... кең ... ... ... инновациялық процесс жаңа тауарлардың, қызметтердің, өнімнің,
технологиялардың нарықта шығуы мен енгізілуі тұрғысында ... ... ... ... ... үзілмейді, яғни инновацияның таралу шегіне
байланысты жетілдіріледі, ал ол ... және жаңа ... ... ... тұтынушылардың жаңа қолдану аумағын ашылуына әкеледі.
Инновация сонымен қатар ғылыми-техникалық жаңалықтармен мінезделеді. Ғылыми-
техникалық жаңалық ол тек ... ... ... ... ... ... Мұндай көрсеткіш тұтынушыларды қызықтыра бермейді, оларға тек
тиімді әсер алу керек. Өндіріске бұл ... ... ... ғылыми-
техникалық білім өндірістің ерекше жағдайы ретінде қарастырылған.
Инновацияның жаңадан енгізілу түріне ... екі ... ... ... ... ... және әлеуметтік. Материалдық
жаңалық енгізуге техника (құралдар, саймандар), ... ... ... метериалдары (шикізат, соңғы өнім).
Инновацияның өндіріске әсер ету жаңалықтарын ... ... ... түрге бөлуге болады:
1) ұлы инновациялар, нәтижесінде өндіріс салаларының, басқару
моделдерінің, экономикалық даму темпінің ... ... ... Ол ... ... ... ... жасалған
жағдайлардың ғылыми ашылулармен тығыз байланысты. Әр түрлі
кезеңдерде оған көмір және ... ... ... ... ... ... ... (базалық) инновация, мұның негізінде технологиялық
жүйенің, жаңа ... ... ... ... мүмкіндігі.
Мұндай инновациялар ғылыми зерттеулер мен ізденіс және
қолданбалы мінезде болады;
3) ... ... ... ... ауысуына, бастапқы
ауқымды сақтай отырып жаңа технологиялардың ... ... ... ... ... ... қолда бар техниканы,
технологияны, өнімді жақсартылуға, толықтырылуға бағыттау;
5) қарапайым ... ... ... мен ... негізгі
технико-экономикалық деңгейімен және жақсартылған екінші
дәрежелі техника-экономикалық ... ... ... Олар
қиын емес ойлап ... ... ... даму ... ... ... келесі принціптерге бөлуге
болады:
□ байқалатын, яғни ескірген ... ... ... ... ... яғни ... теңдесі жоқ функционалдық құралдарға
жағдай ... ... ... ... ... рет қолданғаннан кейін оның жаңадан жасалған
жағдайларға дәрменсіздігі мен сәйкессіздігі байқалады, осының
нәтижесінде оны қайтару ... ... ... ...... техниканың даму кезеңіне байланысты
жаңа деңгейде қалыптастыру, мысалы қолданылған жел энергиясы.
Зерттеу жұмыстарында инновациялық заңнамаларда мынадан шығады, ол ... ... ... ... мен ... өзгерісіне
алып келеді. Мұнымен қоса экономикалық стратегияның инноваторлары ауысады.
Осындай үлгідегі экономикалық ... ... ... ... ... болуы мен кластеризациясы, бұл инновациялық технологиялардың
әртүрлі даму динамикаларының байланыстылығымен қолданылады. Осы орайда Ван-
Дейн ... ... ... яғни ... ... түрлері
ұсынылды:
а) Базистік өнімді, жаңа сала негінде жатқан жаңа нарықтың құрылуы;
ә) Қолда бар салалардағы инновацияларды толықтыратын өнімділік;
б) Ірі технологиялық ... ... ... ... ... инновациялардың технологиялық толықтырылулар, негізінен
табиғи ресурстарды өндіру және қайта өндіру.
Инновация басқарушылық іс-әрекеттің барлық салаларын қамтиды, яғни ... ... ... өз орны бар. ... ... ... 3 ... бөліп көрсетуге болады:
1. Технология кезеңі. Төртінші толқын кезеңінде технологияға бетбұрыс
әрекетімен ... ... ... ... ... ... іске аспауы олардың тек техникалық қасиетімен
қабылданып, оларға деген ... ... ... ... болды.
2. Маркетинг кезеңі. 1960 ж бәсеке мен сұраныстың қарқындауы маркетинг
пен ... ... ... Осыдан зерртеудің бірқатар
функциялары ... ... еніп дами ... ... мен ... теңгермелік (баланстық) қатынасы
кезеңінде. Технология мен ... ... ... 3:1 ... ... басымдылықты жүйелі зерттеулер мен жаңа технология
арқылы мақсатқа қол ... ... ... мазмұнын оның процестік ұғымы анықтайды, және ол
төмендегідей ... ... ... ... ғылыми-техникалық, инновациялық,
өндірістік іс-әрекеттерді және маркетингті дәйектілікпен
іске асыру;
- Өмірлік циклде идеяның ... мен оның іске ... ... ... сипаты;
- Өнімнің немесе қызметтің жаңа ... ... ... ... ... және ... процесі. Бұл
жағдайда жаңалықты ендіру ірі инвестициялық проектінің ... ... ... ... жоба ... қаралады.
Инновациялық процесті ұйымдастырудың бір нысаны болып кәсіпорынның
негізгі қызмет ... ... даму ... ... ... жаңа өнімді өндірудің алғашқы кезендерінде сату ... ... және ... ... ... алуға ықпал ететін
шаруашылық қызметтің көрсеткіштері белгіленеді. Сонымен қатар орталықтың
басшылары мен ... ... ... асырылады және қызметкерлердің
еңбек ақысы мен басшылардың сый ... ... ... ... ... байланысты болады.
Инновациялық қызмет дамуының қазіргі кезеңінің ерекшелігі болып ... ... мен ... бір ... біріктіретін бірегей ғылыми-
техникалық кешендердің құрылуы болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ... білдіреді. Бүтін ғылыми-
өндірістік-өткізушілік жүйені құру объективті заңдылық, ол ғылыми процесс
пен нарықтық ... ... ... және ... процесінің негізгі мақсаттарын анықтайды.
Кәсіпорынның инновациялық саястында ең бастылары ... ... ... мақсаттарды қалыптастыру, оларды орындау мерзімдерін
анықтау, нақты іс-жүзіндегі мақсаттар түріндегі нәтижелерді бағалау, ... ... ... қысқарту.
Жаңа өнім бойынша бағдарламада маңызды критерий оның енгізілуінің жалпы
фирманың мақсаттарының жүзеге асырылуына әсер етуін бағалау ... ... жаңа ... ... ... жету уақыты, яғни жаңа
өнімді әзірлеуге, өндіруге және өткізуге кеткен шығындардың ... ... Жаңа өнім ... ... ... ... ... онда ол бар қуаттылығын пайдалануға және сол ... ... ... ... береді. Маңызды артықшылықтар жаңа өнімді
өткізуге бұрынғы өткізу арналарын пайдаланғанда және ... ... ... туындайды, сол кезде жаңа өнімнің өткізілуі тауарды өткізу
және жылжытуға қосымша ... ... ... ... жаңа ... ... ... орындау бойынша жұмыстардың нәтижесі болып
табылады.
Кәсіпорынның ... ... ... келе ... ... инновациялық процестің түрлі ... ... ... ... ұйымдастыру жолмен тұтынушыларлың оларды
әзірлеу мен игеруіне қатысу тәжірибесінің таралуында көрініс алады. ... ... ... ... ... ету ... Тұтынушыларды жаңа өнімді әзірлеуге тарту ... ... ... бірі ... табылады.
Инновацияларды басқарудың жаңа жүйесіндегі өндірістік бөлімшелердің
ғылыми-зерттеу және тәжірибелі әзірмелер ... ... рөл ... Олар жаңа ... жай ... және ... қана ... оларды игеру, өндіру және өткізу кезеңдеріне жылдам жетуін жүзеге
асырады. Жаңа өнімнің өндіріске ... ... үшін ... ... ... есебінен инновацияларды ынталандырудың ... ... ... Осы ... ... ... ... (венчурлық қорлары) құрылады, олар тәуелсіз ... ... ... фирмаларына инвестициялар ретінде
қолданылуы мүмкін.
Дамыған елдердің алдыңғы ... ... ... ... олардың табысқа жетуі инновацияларды басқарудың бүтіндей жүйесін
әзірлеумен байланысты. ... ... ... ... ... ... жоспарларға интеграцияланатын, өсу саясаты перспективті өнімді
үнемі әзірлеумен және бизнестің жаңа ... ... ... ... ... мен басқару мәдениеті ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелер (кеңестер,
комитеттер жұмысшы топтар) құрылуы мүмкін, олардың ... ... ... ... ... ... және шешім қабылдау үшін
басшылыққа нақты ұсыныстар ... ... ... ... ... ... басшылары, орталық қызметтердің, ғылыми-зерттеу және
өткізу қызметтерінің ... ... ... ... ... ... асыра отырып жаңа өнімді дамытудың орталық қызметтері
кешенді тәсілді қамтамасыз етеді және ... ... ... ... ... және басқа да орталық қызметтерде
жүргізілетін инновациялық ... ... ... ... жаңа ... ... мен технологияларды жасауға қабілетті
ғылыми жаңалықтар мен инновациялық идеяларға ие ғалымдар мен кәсіпкерлердің
өз ... ... ... беру ... ... ... қолдаудың нақты жүйесі арқылы экономиканы жаңалықтармен
қамтамасыз етіп, оны ... және ... ... таза емес ... ... ... ... Инновациялық кәсіпкерлікті құқықпен
қамтамасыз етуде «Ғылыми-техникалық және инновациялық ... ... ... ... ... ... мен ... заңдарды қабылдауы мыңызды.
Инкубатор, технопарк сияқты ұйымдарды қалыптастыру инновациялық
идеяларды маркетингті ... ... ... қаншалықты бәсекге
қабілеттілігін анықтап, ол ... ... ... ... іздестіріп
нарыққа жеткізуді жеделдетеді. Мемлекет осы ұймдарды кешенді қалыптастыру
мәселесін шешуді өз қарамағына алуы ... ... ... талабына орай
ғылым мен өндірістің интеграциясын дамыту бағытындағы қызмет ... ... ... ... ... болып, осы идеяны өндіріске
жеткізу мақсатымен шағын кәсіпорын немесе ... ... ... ... онда ... ... ... керісінше басқа кәсіпкерлер
мен ғалымдарды инновациялық өнімдер нарығына жұмылдыра түсер деп ... ... жүйе өз ... ... ... егер ол ... және ... дамыса. Даму – сапаның жаңа түрі, ол
кәсіпорынның ... ... мен ... ... Бірақ қаншалықты
жұмыс жасамаса да, оның жаңашылдығы, ... ... және ... ... төмен
тауарларды өндіруге мүмкіндік беретін болмаса, ол қысқа мерзім ... ... ... ... Ал бұл ... өтім ... позицияның
әлсіретуін, өнім тұтынушыларын жоғалтуын және пайда мөлшерінің ... ... ... ... ... ... мына
негізгі үрдістер ықпал етті:
1. Қаржы көздері үшін бәсеке әлемдік ... ... ... ... ... ... кәсіптілік мамандардың көбеюі де өз септігін
тигізді.
2. Инновациялық белсенділіктің өркендеуіне ... ... ... ... ... ... ... бара жатыр.
3. Жаһандану кәсіпорындарды ... ... ... және де
локальдық инновациямен мамандандыру процестерін ынталандырады.
Бұл жүйе ... ... ... ... сай келуі қажет және-
де бұл жүйе 3 сатыдан тұрады: макросаты, мезосаты, ... ... ... ... ... әр экономикалық жүйеге арналуы қажет.
Әр стратегиялық сатыға инновациялық стратегияны есепке ала отырып ... ... шешу ... ... ... ... ... байланыс
жүйесінде қалыптастырады (3-сурет).
3-сурет – Мемлекет экономикасының стратегиялық жүйесі
Кәсіпорынды инновациялық жүйемен басқаруына дәл осы ... ... өз ... ... ... және кризиске ұрынбай өтуіне
себеп болған. Инновациялық стратегия ... ...... ... ең ... ... ... саналады. Бірақ бұл процесс
бүгінгі күнге дейін методологиялық ... ... ... ... Қазіргі таңда инновациялық стратегия қалыптасуының
методологиясы бірнеше қорларда қарастырылуы қажет.
Жиырмасыншы ғасырдың 90-шы ... ... ... ... ... ... ... күрт қысқарып
кетті. Ғалым мәртебесінің жоғалуы, ... ... ... қалуы,
кәсіпорындардың инновациялық белсенділіктің түсуі, білікті мамандардың
шетелге кетуі осылардың барлығы ғылыми-технологиялық әлеуеттің ... ... ... жүйелі, кешенді жолы ... ... ... тежеп, арықарай дамуына кедергі жасады.
Мемлекеттің инновациялық әлеуетін дамуына келеңсіз ... ... ... ... ... ... ... өңдеулерді аяқталмаған түрлермен нарыққа шығарылуы.
Бұл өз алдына потенциалды клиенттердің көзінде ... ... ... ... ... ... жаңа ... жоқтығы мен
оны нарыққа шығару мүмкінсіздігі.
3. Қазіргі нарық жағдайында жаңалықты игеру механизмі кіші инновациялық
бизнеспен ... ... бұл ... ... ... ... ... нәтижелерінен асып түседі.
4. Технопарктер және маманданған бизнес-инкубаторлар, фирмамен зияткерлік
меншіктік сертификатталған бағалаушылары, қауіпті қаржыландырудың қоры
және ... ... ... элементтердің, инновациялық
жобалардың көмексіз ... ... ... ... мен ... қаржыландыратын ішкі
нарықтағы сұранымның жоқтығы. Ғылым мен ғылыми-техникалық іс әрекет
қызмет ... ... ... және бұл ... ... ... болуы қажет. Өкінішке қарай нарықтың ноу-хау тауарлары мен ғылыми
жұмысының қызметі жеткіліксіз. Кәсіпорындардың көбісі осы ... ... ... ... жоқ.
Кәсіпорынның инновациялық потенциалы жоғары болған сайын, ол кризистік
жағдайлардың жеңіл шығуына мүмкіндік болады. ... ... оның ... ... қоса ... ... бәріне мәлім. Оларға жататындар:
1. Басында қалыптасқан өндіріс деңгейі
2. Механизмның және басқару жүйенің жағдайы
3. Ұйымның құрылымдық бағдары және ... ... ... және ... саясат
5. Түрлі өзгерістердің қажеттілігін түсіну және персоналды
өзгеріске әр кезде дайын болуы.
Инновациялық стратегия ... ... ... ... ... тәуекелді бизнес арқылы инновацияны дамытудың
мүмкіндігін ... ... ... ... ... ең маңызды шартына жаңашылдықты құру мен пайдалану, бұл
пионерлік ... ... ... ... ... ... көмектеседі.
Инновациялық кәсіпкерліктің ... ... ... ... мен ұйымдар жатқызылады. Инновациялық ұйымның
қызметіне технологияны ... ... ... ... түсетін
табыс кіреді. Жаңа нарық сегментін жаулап алу мақсатында, дамыған елдерде
кәсіпорынның 70% ... ... ... өнімнің ассортиментін
кеңейту мақсатында қолданады.
Инновациялық кәсіпорынның іскерлігі келесі ... ... Жаңа ... ... ... мен ... және оны бағалауда
2. Қажетті инвестициялық ресурстарды іздеумен
3. Кәсіпорын немесе жобаны басқарудың тиімді моделін құруы
4. Қаржы табысын алуында
Инновациялық кәсіпкерліктің ең ... ... ... мен
өндіру салалары арасындағы байланыстың рөлі. Инновациялық кәсіпкерліктің іс-
жүргізілуі ғылыми-техникалық ұйымдар мен кәсіпорндардың ... ... ... ... ... ... ... Венчурлық капиталдың қалыптасу көздері
Венчурлық капиталдың қалыптасу көздерін 2 ... ... ... ... (венчурлық фирмалар, институционалды инвесторлар және
банктер) және формалдық емес (жеке тұлғалар, бизнес періштелері, ... және ... ... ... ... ... ... Венчурлық капитал фирмалары.
2. Венчурлық капитал қорлары.
3. Ғылыми техникалық қызметті жүзеге асыратын ... ... ... арнайы қорлар.
4. Инвестициялық компаниялар.
5. Институционалдық қаржылық инвесторлар, мысалы, жинақтаушы зейнетақы
қорларымен сақтандыру компаниялары.
6. Қаржылық емес корпорациялар.
7. Қаржылық-өнеркәсіптік топтар.
8. ... ... ... ... ... ... қорлар.
Формалдық емес сектор:
1. Кәсіпкердің жинақтаған қаражаты.
2. Отбасының және ... ... ... Қарызға алынған қаражат.
4. Гранттар.
5. Қорлардың сыйға берген қаражаты.
6. Меценаттардың қаржылық көмегі.
7. Демеушілердің қаражаты.
8. Ғылымды, иновацияны және технологияның ... ... ... ... және ... ... институттар және конструкторлық
бюролар, сонымен қатар ғылыми-техникалық мекемелердің қаржысы.
10. Бизнес инкубаторлар.
11. Бизнес періштелерінің қаржысы.
12. Венчурлық ... ... ...... жоғары технологиялық компанияны қаржыландырудың негізгі
көздері
|Алғашқы |Алғашқы |Жаңа даму ... ... ... ... ... ... ... |қамтамасыз |шығу кезеңі |
|дейінгі | | | |ету ... | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |3.Туыстар | | | | ... |мен | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... | | | ... алу ... алу ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | ... | |
| ... ... | ... | |
| ... ... ... ... | |
| | ... |венчурлық |венчурлық | |
| | ... ... ... | |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... | |
| | | ... |фирмалар |9.Венчурлық |
| | | ... ... ... |
| | | ... |емес ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... | | | ... |
| | | | |ың жеке | |
| | | | ... ... | | | | |ң жеке |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... бір |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... | | | | ... ... секторда венчурлық капиталдың институционалдық көздерінің
ерекшелігіне сәйкес үлкен масштабты ... ... Ал ... жай ... ... қалады. Он мың ... ... ... ... жобалар формалдық емес секторда қаржыландырылады. Кез-
келген жоба ... ... ... емес сектордағы инвесторлардың
назарын аудару үшін ол шын мәнінде ... ... ... қажет. Мысалы
Ұлыбританияда мынадай бір нақыл сөз бар: «Егер сен ... ... ... ... бұл ... құру үшін ... керек, ал, қақпанға тышқанды
қызықтыру мақсатында әдемі, ... ... ... Бұл ... өзі ... жоба ... мақсаткерлік пен табандылық болса инвестиция
көзін табуға болады. Ол заманымыздың ... ... ... ... емес секторлар арқылы жоғарғы технологиялық компания бүкілөмірлік
циклына алғашқы дән егу ... ... ... шығу ... ... ... ... болады. Бұндағы бар мәселе сол ... бұл ... ... ... ... сол ... іске асырудың
кезеңдеріне байланысты. Венчурлық қаржыландырудың ең қиын ... ... ... ... ... негізінен қаржының көздерін формалдық
емес сектордан іздеген дұрыс.
Формалдық емес сектор. Кәсіпкердің жинақтаған ... АҚШ ... ... ... ... дән егу кезеңімен
бастапқы кезеңге дейін жетіп артылады (бұлар негізінен ... ... 59-74% ... Ал ... 1996 жылы бұл ... басқа
қаржыландыру көздерінің жоқ болуына байланысты өте жоғары ... ... ... ... ... ... ... көп жағдайда
өздерінің қаражатымен тікелей шыққысы келеді. Бұл ... ... ... көп ... иесі болуына үлкен септігін тигізеді.
Бірақта, өзіңнің жеке ... ... ... ... ... іздеуге тура келеді.
Отбасының және достарының жинақтаған қаражаты. Бұл қаражаттар орта
мерзімді ... ... ... ... Бұлай қарызға ақша алудың
артықшылығы ол кәсіпкерді жақсы танитын және ... ... ... ақша ... жеңілдігінде. Бұның ең басты кемшілігі жақын
адамдарыңның сенің бизнесіңе қатыса аламын деген ... ... ... ... ... ... ... ақыл-кеңес беруінде.
Базалық институттар, бизнес инкубаторлармен инновациялық парктердің
қаражаты. Дән егу ... ... ... көп ... ... емес.
Дегенмен, жобаның авторының, оның отбасының, достарының, таныстарының
қаражаты, тіпті, жеке ... ... да ... ... ... ... ... гранттармен әртүрлі ұйымдардың қайырымдылық гранттары
көмектеседі. ... ... жаңа ... ... ... ... ... қаржылай көмектеседі. Бұл қаражаттар ақшалай ... ... ... Мысалы, институт директорлар кеңесі компания
негізін қалаушыға ... ... ... Сонымен қатар әріптес мамандарда кейбір теориялық және техникалық
қажеттіліктерді шешуге көмектеседі.Әрине ... ... ... ... ... ... офис ... лаборатория құрғанынан гөрі әлдеқайда
шығыны аз. Бұданда ыңғайлы жағдайды кәсіпкерге бизнес инкубаторлар жасап
береді.
Венчурлық ... ... ... ... ... ұзақ ... ... тауып алғаны дұрыс. Алайда бұлай әрқашан бола ... Көп ... әрі ... жаңа ... ... ... тура келеді. Мысалы, жаңа
компанияны құруға ынталы адам өзнің бизнес-жоспарымен инвесторға келгенде,
олар бұл жобаның перспективті екенін ... олар тек ... ... ... ғана ... деседі. Өнертапқыштың: «Мен
ақшасыз түк істей алмаймын ғой, мен ... ... ... ... ... ... «Бұл енді өзіңіздің проблемаңыз. Әрине, біз ... ... ... ... Бірақ сіз бізге идея ғана ... ... ... ... ... ... сол кезде барып біз сіздің
компанияңызды қаржыландырамыз. Және сіз шек ... ... ... мол ... ... Бұл қалыптасқан заңдылық, себебі,
инвесторлардыңда ... ... ... ... ... жалаңаш жобамен
келгенде, тіпті революциялық капиталмен ... ол ... жай ғана ... әрі қорқытады. Себебі олар
болашақтағы нобель сыйлығының лауреаттарына ... ... ... Бұдан біздің көретініміз олар бизнес жобаны өте ... және ... ... ... ... қалайды.
Бизнес періштелері. Экономикасы дамыған көптеген елдің тәжірибесінде
көрсеткендей жаңа жоғары ... ... ерте даму ... ... деп ... индвидуалды венчурлық капиталистердің
инвестиция құюуы өте маңызды орынды иеленеді. Көршілес ... ... ... ... ... ... ... баяғыдан өз
орындарын анықтап қойған. Олар ... ... ... де, ... ... ол ... ғасырдың 90-шы жылдарының ... ... ... ... ... ... технологтар, басында
әлеуметтік-экономикалық реформаның дұрыс қарастырылмағанынан ... ... ... жұмыстың басқа түрлерін іздей ... көбі ... пен ... операцияға қатыса бастады. Олар
алыпсатарлықтан миллиондап қаржы тауып, сол қаржының біраз көлемін ғылыми-
зерттеу және ... ... ... бастаған
әріптестеріне бөлді. Әрине, жайдан-жай емес, ... ... ... ... үшін.
Мәселенің мәнісі, салынған қаражат ... ... ... ... ... себебі ресейлік жеке меншік инвесторлары
батыстық бизнес періштелерінен өздерінің ерекше ... ... ... періштелері - өз бизнесі арқылы көп табыс тапқан, жеке
компаниясы үшін керек емес ... ... ... жаңа ... ашу ... қаражаты бар ауқатты адамдар. Сол себепті олар бар ... ... ... ... ... ... Біреудің
бизнесін қаржыландыру арқылы бизнес періштелер біртіндеп өз ... ... ... немесе одан үлкен пайда алады немесе олар биржалық
ойындарды жақсы көретін тәуекелшіл ... Бір ... атап өту ... ... басқа венчурлық капиталистерден ... ... ... Екінші бір ерекшелігі олар компанияның ерте даму ... ... ... ... ең ... ... өте көп ... салу арқылы, көп пайда табуға болатын сфера бизнес періштелердің
мекені. Оларды ... ... ... формалдық емес секторының
негізі деп атамаса керек.
Бизнес ... ... ... ... индевидуалды
бизнес періште(10 мыңнан 100 мың доллар аралығында) үш жылдық мерзімге бір
немесе екі ... ... ... ... ... ... ... венчурлық капитал иегерлеріне жол бере бастады. ... ... ... бар ... ... ...... бір жерге топтасуы. Бұның нәтижесінде жаңа компанияға әлде
қайда көп қаражат салу ... ... ... ... ... бірге синдицияланған венчурлық капитал ғылыми-техникалық және
өнеркәсіптік сфераның ... ... ... көзі ... ... алады.
Сонда да көпнесе басталу кезеңіне, ерте даму және ... ... ... ... Венчурлық капитал фирмалары. Венчурлық капитал
фирмаларының функциялары мен ... ... ... ... ... шектеулі серіктестіктер, компаниялар тағы
басқалар. Олардың арасында білміне қатысты болсын, ... ... ... ... ... да ... ... жеке,
жеке қарастырған дұрыс. Ең бастысы оларды бір нәрсе біріктіреді – ол ... ... ... ... ... ... екі ерекшелігі бар. ... ... ... ... ... ... ... қалаушылардың фирмаға деген ... ... ... ... ... Олардың мақсаты – салынған қаражатты мүмкіндігінше
тиімді түрде жұмсап, ... ... ... көмектесу. Екіншіден,
қалыптасқан заңдылық бойынша венчурлық капитал индустриялдық секторларға
бағытталған. Ең бастысы ... ... ... үш жағдай
қарастырылуы керек: басқару командасының біліктілігі,сапалы тауардың болуы
менсенімді нарықтық перспективалардың болуы. Ал бұл тұрақты даму ... ... ету ... ... шығу кезеңі сияқты
белгілер сәйкес келеді. Бір ... ... аз ... ... ... ... өте ыңғайлы.
Венчурлық капитал фирмаларының синдикаты. Керек қаражаттың ... ... әрі ... жоғары болса, біршама венчурлық капитал фирмалары
бірігіп мәмле ... ... ... ... бір ... ... ... Инвестицияның тәуекел деңгейінің төмендету арқылы, синдикациялау
ірбір фирмаға артықшылық жасап береді:
- Акция ... көп ... бір ... ... ... Венчурлық мәмледегі барлық әріптестердің жиынтық іскерлік
тәжірибе жинақтауына көмектеседі;
- Көп көлемде қаржы тартудың ... Жаңа ... ... өте ... ... ... ... дамуында венчурлық капиталдың орны ерекшке.
Мысалы, 1983 жылы Ұлыбританияда барлық вечурлық фирмалардың ... ... ... ... ... құрылған болатын (БВКА). 2000 жылы
БВКА – 15 мыңдай жоғарытехнологиялы компанияға 18,5 млрд. фунт ... ... ... ... ... Ұзақ ... және ... жобаларды қаржыландыру үшін заңды және жеке ... ... ... ... ... ашық және ... болуы мүмкін.
Жалпы қорларды қаражат көлемі мен акционерлердің саны қатаң ... ... 5-10 ... ... ... ... Ашық қорларды жаңа
акционерлердің қосылуына байланысты ... ... ... беруі мүмкін.
Бұндай қорлардың мерзімі шектелмеуі мүмкін.
Сонымен қатар венчурлық қорлар келесідей ... ... ... ... ... қорлар – бұл қорлар нақты
жобаны қаржыландыруға арналған. Бұл жоба ... соң, ... ... қайтып алады. Бұндай қорлар 10 жылға жуық жұмыс атқарады.
ә) «Мәңгі ... ... - ... ... ... қаражат келесі жобаға
қайта қаржыландырады. Бұл тұрақты қорды қалыптастырады.
б) Клубтық инвестициялар – инвесторлар қандай да бір ... бір ... ... ... ... беру ... ... асатын
формалдық емес қорлар.
Венчурлық капиталды трансұлттық қорлар. Компания құратын кәсіпкер біраз
жағдайларда көп ... ... ... мүмкін. Олар үлкен әлемдік нарықтан
– АҚШ, Англия мен ... ... ... ... ... сақтау мен компютерлік ... ... ... ... ... ... ... асады, яғни
бірталай мемлекеттердің инвесторларынан құралады.
Венчурлық капитал компаниялары. Бұлар ... ... ... жеке ... басқаратын, әрі шағын жоғары ... ... мен ... ... профессионалдық
ұйымдар.
Қаржылық емес корпорациялар. ХХ-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап,
әсіресе 80-90-шы жылдары ... ... ірі ... ... көңіл бөле бастады.Бұның негізгі себебі аз
ғана қаражат жұмсап, өндіріс орындарын жоғары технологиялы, супер ... ... ... ... жол ... болды.
Бұндай қаржыландырудың тиімділігін әлемдегі мынан алып ... еді: Du Pont, Ford, Texas ... Union Carbide, ... қатар Xerox 55 млн. долларды құрайтын арнайы қор ... ... ... ... ... ... әрқашан 200 млн доллар
резервтейді.
Коммерциялық банктер. Көптеген елдердің задары мен банктердің жарғылары
өздерінің инвестицияларының бағытын ... ... ... ... инвестициялық банктерден басқалары). Жоғары
технологиялы ... ... ... да ... иеленген. Әсіресе бұл коммерциялық банктер, көбісі филиал ... ... ... бұл өз ... венчурлық бизнестің дамуына өзіндік
жағдайлар жасайды.
Құнды қағаздар биржасы. Шағын компанияның қор нарығына шығуы тек ... ... ... қатар қымбат. Егер де оның активтерінің нарықтық бағасы
10-20 млн. доллардан ... ода ... ... қор ... ... қор ... ... компаниялардың 15-20%-н
құрайды. Сонымен қатар бұл кәсіпкерлер үшін де, компания басшылары үшін де,
инвесторлар үшін де ... ... ... ... ... сату
арқылы қорытынды табысты алу мотивация болып табылады.
Дәл осы венчурлық қаржыландыру ... ... ... ... ... ... қалаушыны да, инвесторды да қызықтырды.
Бұл өз ретінде ... және ... ... ... қатар постиндустриялды кезеңге өтудің негізін қалады.
Венчурлық бизнестің ...... ... 1957 жылы Артур Рок
инвестициялық банкте істеп жүрген кезінде Shorkley ... ... ... Юджин Клейнерден хат алады. Клейнер
жаңа ... ... ... ... ... ... ... жүрген
болатын. Кездесуден кейін Артур Рок ... ... ... 1,5 млн.
долларды қаржыландыруға инвестор тауып беруге келісті. Алайда ... 35 ... ... ... қызығущылық танытқанымен
қаржыландыруға келіспеді.Сол кезде Рокқа Шерман Фэрчайлдқа жолығуға кеңес
берді. Ш.Фэрчайлд – өнертапқыш және жаңа компанияларды ... ... бар ... қаржыландырған 1,5 млн. доллар нәтижесінде Fairchild
Semiconductors Силикон аңғарындағы барлық жартылай ... ... ... ... венчурлық капиталистердің бірі – Cisco Systems ... ... және ... жабдықтар өндірісі жөнінен
әлемдік көшбасшылардың бірі. 1987 ж. Дон Валентин Sequoia Cisco ... 2,5 млн. ... ... ... ... ... ... 1 жылдан
кейін ол 3 млрд доллар болды.
Артур Рок, Франклин Джонсон, Том Паркинс –венчурлық капиталдың негізін
қалаушылар. Венчурлық ... ... ... 100 мыңдаған жаңа ... ... ... ... ... табыс әкелінді. Венчурлық
капиталдың қалыптасуы уақыт ьойынша компьютерлік ... ... орта тап ... ... әл-ауқатының өсуімен сәйкес
келеді.
Қазіргі заманғы компьютерлік бизнестің алыптары Apple Computers,
Compaq, Sun ... ... Lotus, Intell ... ... осы дәрежеге жетті. Сонымен қатар, персоналды компьютерлер мен
биотехнология секілді жаңа салалардың да қарқынды ... ... ... ... ... ... ... венчурлық капитал пайда
болмастан 15 жыл бұрын жеке кәсіпкерлер акционерлік капиталды қаржыландыру
көздеріне қолы еркін жетпейтін. ... ... ... еуропалық
салымшылар тұрақты табысы бар дәстүрлі активтерге аз ... ... ... салу ... ... ... ... индустрияның пионері – Ұлыбритания, әлемдегі
қуатты қаржылық орталық. 1979 жылы осы елдегі ... ... ... 20 млн. фунт ... 8 ... ... бұл сома 6 ... ... ... онжылдықтағы Еуропадағы венчурлық ... 46 млрд ... және ... жеке компаниялар саны 200 мыңға ... 20 ... 500 ... қор мен ... ... Венчурлық қаржыландырудың шет елдік тәжірибесі
Венчурлық капитал жеке бизнесті қаржыландырудың альтернативті көзі
ретігде АҚШ-та 50-ші ... ... ... ... 70-ші ... аяғында
пайда болған.Венчурлық капиталдың пайда болғанына дейін, ... банк ... алып ... бай ... ... ... қаржыландыру көзі болған. Венчурлық
қаржыландырудың көп табыс алып келетінін келесі көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... активтері әр қодан 5-10
млн. долл. құраған. 5-7 жыл өткеннен кейін құны ... ... ... ... капиталы 10 есеге дейін өскен жаңа қорлар арқылы, ... ... ... Ал қор ... шығу ... тіпті 100
есеге дейін алғашқы капиталды қайтарып алады. Мысалы, ... Рок ... -қа 57 600 ... екі ... кейін 14 млн. долл. ...... ... ... ... ... ... мен
табыстылығы
|Тәуелді ... ... ... ... қайтарым |
|қаржыландырудың |құрылымы,% | ... | | ... |10 |60 ... одан ... ... |20 |50 ... ... |30 |35-40 ... ... |40 |40 ... ... 80-ші ... ... ... өсу ... 17% -ті ... 90-шы жылдары ол екі есеге өсті. Әсіресе қатты өсім ... 1998 жылы 14,3 ... ... ... 2000 ... ... ... 54,5 млрд. долл., құраған.
Жоғары технологиялы компаниялар мен венчурлық бизнес дамыған елдердің
экономикасында негізгі рөлді иеленеді. Егер ... ... ... ... ... 360 ... ... құраса, нарықтағы бағасы 127
млрд. долларды ... Ал енді ... ... және Интел компаниялары
39 млрд. долларды құраса, нарықтағы бағасы 320 ... ... ... компаниялардың айналымынан 10 есе көп.
5-кесте – АҚШ-тағы тәуекелді кпиталдың қорларға инвестициясы мен көзері
1980-1997 жж.
|Жылдар ... ... мен ... |16 ... байланысты Қазақстан үшін, жоғары дамыған шет елдердің
тәжірибелеріне сүйенсек, ... ... ... ... ... «Үстемелеу» инновациясы – жаңа өнімдер мен отандық ғылыми-
техникалық әлеуеттің тенологияларын ... ... мен ... тәжірибесін пайдалану. Бұл
инновация елдің мемлекеттік ... мен ... ... ... ... ... оны экономиканың
барлық салаларында дерлік қолдануға болады.
- «Қарыз алу» инновациясы бұл бұрын Қазақстанда шығарылмаған
және түпкі тұтыну өнімін ... ... ... ... ... бірлескен кәсіпорындар құру мен франчайзингті
дамыту жағдайында неғұрлым тиімді болуы мүмкін.
- «Көшіру» инновациясы – шетелдік ғылыми-техникалық әлеут пен
жаңа ... ... ... тарту. Бұл
инновациялар лицензия ... алу мен ... ... ... ... қаржылық шығындармен байланысты.
Қазақстан үшін жақын болашақтағы неғұрлым қолайлы ... және ... алу» ... ... ... ... табылады, өйткені бұл ғылым мен техниканың жетістіктерін ... ... мен ... ... және жаңа ... отандық ғылыми-
техникалық әлеуеттің өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
Отандық экономиканың даму шамасына ... ... ... үшін жаңа ... ... ... өнім
тауаршасында өнімдемелеу және сатуға ... ... ... ... тұрпатын, сондай-ақ ... ... ... мен ... ... ... өзіміздің
инновациялық жүйемізге (мысалы, көлікті машина жасау) кірігуіне негізделген
еліктемелік тұрпатының ұштасуы мүмкін ... ... ... ескере отырып, қазіргі жағдайда ауыл
шаруашылығы өнімдерін бастапқы ... ... мен ... отын-энергетикалық
кешен, химия мен мұнай химясы, жаңа материалдар ... ... және ... ... ... ... ... инновациялық
жобалар рөлге ие болып отыр. Басымдықтарды таңдап алу ... ... ... бағыттауға, тиімсіз өндірістерді әртараптандыруға, жаңа
жұмыс орындарын құруға, бірінші ... ... ... ... ... тауарлар, азық-түлік шығаруға, олармен өзін-өзі қамтамасыз ету
дәрежесін ... ... ... мен өндірістерге жүргізілуі қажет
неғұрлым жоғары технологиялық жағдайларды игеру мен ... ... мән беру ... Бұл ... үшін өсу ...... техникасын,
күнделікті сұраным таурлары мен экологиялық таза өнімдерді өндіруді ... ( ... ... ... қысқа мерзімді кезеңнің міндеттері:
- инновациялық қызметтің инфрақұрылымын ... ... және ... ... ету, ... ... даярлау мен қайта даярлау жүйесін құру);
- ғылыми-техникалық және инновациялық қызметті ... ету ... ... ... және нормативтік құқықтық кесімдерді әзірлеу;
- ақталу мерзімі 2 жылға ... ... және ... кіші ... мен ... іске ... орта мерзімді кезеңі (2003-2008 ... ... ... іске ... ... рыноктарда бәсекеге
қабілетті өнім шығаруға бағдарланған жоғары технологияларды және ... ... құру ... ... ... ... ... технологияларды өнеркәсіптік игеруге дайындаудың базалық ғылыми-
технологиялық орталықтарында – технопарктер мен бизнес – ... ... ... ... орта ... ... отандық
ғылымның жетістіктері, шетелдік техникалар мен технологияларды қарызға алу,
патенттер мен ... ... алу ... қалыптасатын болады.
Бағдарламаның орта мерзімді кезеңнің міндеттері:
- экспортқа ... ... ... ... ... ... технологиялық жабдықтар, мұнай-газ, тау-кен-өндіру, металлургия
өнеркәсібі, ауыл ... ... және ... ... рыноктың талаптарына жауап беретін жинақталымды
бұйымдар мен машиналар шығаруды ұйымдастыру;
- ішкі және ... ... ... сұоанымға ие болатын
өнімдерді шығаруға бағдарланған ғылымды ... іске ... ... сала үшін ... ... мен ... даярлау.
Бағдарламаның ұзақ мерзімді кезеңі (2008-2015 жылдар) орта мерзімді
бағдарламаның ... ... ... Ол ұзақ перспективаға
есептелген және тұтыну мен өткізу рыногының жаңа ... ... орта және ірі ... ... ... инновациялар
әзірлеуге, өндірістерді технологиялық қайта құрылымдауға және дүниежүзілік
рыноктарға арналған жаңа ... ... ... ... Осы ... ... шетелдік технологияларды «көшіру» стратегиясы қолданылатын
болады. ... ұзақ ... ... шеңберінде отандық ғылыми
мекмелерді басым ғылыми-технологиялық бағыттарға ... ... ... үшін жаңа ... ... ... жүргізілетін болады.
Бағдарламаның ұзақ мерзімді кезеңнің міндеттері:
- орта мерзімді бағдарламаның неғұрлым талап ... ... ... ... ... ... ... ірі өндірістерді
қалыптастыру;
- экономика салаларының технологиялық ... ... ... орта ... және ұзақ ... кезеңдерін іске асыру
жөніндегі іс-шаралар жоспарлы бағдарламаның бұрынғы кезеңдерін іске асыруда
алынған нәтижелерге сүйене отырып әзірленетін және ... ... ... ... ... Барлық салаларды олардың
әлеуметтік-экономикалық мәні мен даму ерекшелігін ескермей, ... ... ... инновациялық дамуын толық шамада іске ... ... ... ... ... және алыс ... мен техниканы дамытудың ... ... ... ... ... ... республикалық деңгейдегі сыни технологиялардың
тізбесін Қазақстан республикасының үкіметі ... ... ... ... ... ... технологияларды» іріктеу кезінде
олардың өнімдер мен қызмет көрсетулердің бәсекелестік қабілетіне, өмірдің
сапасына, экологиялық ... ... әсер етуі ... ... ... ... отырып, конкурстық негізде инновациялық бағдарламалар
мен жобаларды қалыптастыру мен іске асыру ... ... ... алу ... Қазақстан Республикасының Заңына және ... ... ... ... ... ... ... және
аймақтық мақсатты инновациялық бағдарламалар қалыптасатын болады.
Қазақстанның даму ... ... ... ... айтатын
болсақ. Сонымен қатар инновациялық қызмет ... ... ... диверсификациялауға бағытталған жеке сектордың бастамаларына
қолдау көрсету.
7-кесте – Ұлттық даму институттарының инвестициялық жобаларының
қоржыны.
|№ |Даму ... ... |
| ... | |
| | ... |қаржыландырылғандары |
| | ... ... ... ... |
| | | ... ... | ... |Соның |
| | | ... ... | ... ... ... | | |млн. долл |ДИ | |млн. долл ... |
| | | | ... | | | |
|1 ... |37 |1396,8 |548,8 |26 |1230,5 |442,6 |
| ... банкі | | | | | | |
|2 ... |31 |1314,5 |162 |22 |487 |136,4 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | | |
|3 ... |62 |552,2 |163,0 |42 |504,5 |146,1 |
| ... | | | | | | |
| |қор | | | | | | |
| ... |130 |3263,5 |873,8 |90 |2222 |725,1 ... ... ... индустрия және сауда Минисірлігінің |
|мәліметтері бойынша ... ... 1 ... жағдайға сәйкес инвестициялық жобалардың
қоржыны жалпы сомасы 3,2 млрд.долл., ... 130 ... ... құралды. Бұл өз ретінде 2004 жылдан екі есе көп.
Жалпы сомасы 2,2 млрд.долл., құрайтын 90 ... ... ... ... қор» - 2003 жылғы мамырда құрылған.
  Міндеттері:  
- отандық және шетел инвесторларымен ... ... ... ... әр ... ... қаржыландыру (идея мен түптұлға
құрудан өндірісті кеңейтуге дейін)
- инновациялық қызметтің арнайы субъектілерін ... ... ... ... ... ... ... жоғары технологиялық компанияларды сатып алу.
 Инвестициялау шарттары
- Инновациялық жобаларға инвестициялар (үлестік қатысуы 49 %
аспайтын 5 млн. ... ... ... ... ... ... мың долларға дейін)
- Венчурлық қорларға инвестициялар ... ... 49 ... ... ... ... (үлестік қатысуы 500 мың
долларға дейін)
 Қордың артықшылығын атап өтсек: 
- Дамудың бастапқы ... жаңа және ... ... ... ... ... .
- Жаңа ... компаниялардың халықаралық рынокқа шығуына
жәрдемдесу.
- Жобаларды іске ... үшін ... ... ... ... ... алаңдарын беру.
- Технопарктер мен бизнес-инкубаторларда жаңа технологияларды
коммерциялау үшін құқықтық, ұйымдастыру, патенттік қызметтерді
алуға жәрдемдесу.
- ... ... ... ... беру және ... ... ... асыруда көмек көрсету.
- Ұлттық инновациялық қор 2005 жылдан бастап 5 ... ... ... ... ... Құрылып жатқан венчурлық индустрия Қазақстандағы инновациялық
бизнесті белсендетеді, ал шетелдік венчурлық қорларға қатысу
озық ... ... ... асыруға мүмкіндік
береді.
 Инновациялық инфрақұрылымның басты ...... құру және ... үшін сервистік және өндірістік база болып
табылады, оның шеңберінде жаңалық табушылар арнайы қызметтер ... ... 2006 жылы ... 25 ... қашықтықта ақпараттық
технологиялардың Alatau IT city бірінші ұлттық паркі ... ... үш ... ... жұмыс істейді – “UniScienTech” (Қараған-ды
қаласы), “Алгоритм” (Орал қаласы) және “Алматы өңірлік ... ... Қ. ... ... ... ... техникалық универ-ситетінің
базасында оның ... ... жеке және ... ... ... ... және ... қызметтер көрсететін
технологиялық парк жұмыс істейді.
“Қазақстандық инвестицияларға жәрдемдесу орталығы” ЖШС (“Казинвест”) 8
жыл бойы отандық және ... ... ... ... ... білдірген бизнесмендердің сенімді серіктесі болып отыр.
“Казинвест” Инвестициялық агенттіктердің Дүниежүзілік қауымдастығының
(WAIPA), ... ... ... мүшесі болып табылады.
“SOFI” (Швейцария), “SIMEST” (Италия), “CIPA” (Қытай), “JETERO” ... ... ... және ... ... ... Келісімдерге
қол қойған. Женева Бизнес қауымдастығы 2005 жылы “Казинвест” ЖШС-ті “Мінсіз
бизнес ... ... ... 2006 ... наурызда “Казинвест” “Қазына”
ОДҚ” АҚ компаниясы-ның тобына ... бұл ... ... негізгі
міндеті – инвестицияны ілгері жылжытуға жәрдемдесуді, ... ... ... ... ... іске ... ... мүмкіндіктер берді.
«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ (бұдан әрі – ҚИҚ) 2003 ... ... ... ... инвестицияларды жүзеге асыру және
тарту, жеке меншік сектор бастамасына ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің индустриялық-
инновациялық саясатын іске асыруда жәрдем көрсету ... ... ... ... түскен жобалар іс жүзінде өңдеуші
өнеркәсіптің және ... ... ... ... ... қызметінің маңызды құрамы капитал
экспорты, ол отандық бизнестің капиталдануының ... әсер ... ... ... ... ... ... мен басқа
мемлекеттер арасындағы ... ... ... ... көрсетеді.
Отандық инвестицияларды шетелдік активтерге салу үшін  капиталдың шетелдік
рыноктарын  кеңейтуге жағдайлар жасау қажет. ҚИҚ осы ... ... және ... ... ... компаниялар мүддесін
білдіретін шетелдік ... ... ... ... ... ... ...  материалдар және қосалқы бөлшектер, өндірістік
соңғы сатысы өткізу жүесін ұйымдастыру, аралас және қосымша өндірістерді
ұйымдастыру).
“Экспорттық ... мен ... ... ... сақтандыру корпорациясы” АҚ (бұдан әрі – Корпорация) ... ... ... ... ... ... 2004 ... Жолдауына сәйкес құрған даму институты ... ... ... 2006 ... 15 ... ... Корпорацияның  100 %
мемлекеттік акция пакетін иелену және қолдану құқығы «Қазына» орнықты даму
қоры» ... ... ... ... мақсаты – қазақстандық
кәсіпкерлерді сыртқы рынокқа ... ... ... және ... сақтанды-ру жолымен Қазақстан Республикасының индустриялық-
инновациялық ... ... ... ... ... ... жәрдемдесу. Корпорацияның міндеттері – шетел шикізаттық емес
экспорты мен инвестицияларын ... және өз ... ... ... ... сақтандырумен байланысты мәселелер жөнінде 
консультациялық қызметтер ... ... ... ... ... асыратын Қазақстан Республикасында жалғыз
арнайы ұйым болып табылады, сондай-ақ «жалпы ... ... ... ... ... Даму Банкі» акционерлік қоғамы. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2000 жылғы 28 ... № 531 ... ... ... 2001 ... 25 ... ... Даму Банкі
туралы» № 178- II Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... 18 ... ... Даму ... жабық акционерлік қоғамын құру
туралы» № 659 қаулысын орындау үшін «Қазақстан Даму Банкі» АҚ құрылды.Банк
Қазақстан ... ... ... Тіркеу қызметі комитетінде 2001
жылғы 31 мамырда жабық акционерлік қоғам нысанында тіркелді және 2003 жылғы
18 тамызда ... ... ... ... ... қоғам нысанында қайта тіркелді. Банктің жалғыз ... ... даму ... АҚ ... ұлттық басқармасы болып
табылады.  Миссиясы: Қазақстан ... ... ұзақ ... ... қол ... ... ... екінші деңгейлі
банктердің қамтамасыз ете алмайтын  ел экономикасы шикізаттаң ... ... ... ... ... ... ... негізде қанағаттандыру ... орта ... (бес жыл ... және одан артық) және ұзақ мерзімді
(он жыл мерзімге және одан артық – 12 жылға дейін) инвестициялық  жобаларды
кредиттеу;
2) ... ... ... ... ... ... қоса алғанда қазақстандық өнімдерді резидент жеткізушіге
қарыз беру жолымен ... ... ... ... өндірістік секторын
кредиттеуге басқа кредиттік институттар ұсынатын ... мен ... ... міндеттер беру жолымен   ынталандыру, сондай-ақ тең
қаржыландыру;
4) Қазақстан ... ... іске ... ... ... тетіктерін жетілдіру;
5) Қазақстан Республикасының заңнама актілеріне сәйкес басқа ... ... ... мен ... ... ... ... қарыз қаражаттарын тартуға сандық шектеу,
лимиттер, бағыттар, мүмкін шарттары, кредиттеу тәртібі мен ... ... ... тең ... ... ... ... орындау компания басқармасымен бекітілген Банктің ... ... ... ... ... даму ... жаңашылдық әрекеті, жалпы
экономикалық сипаттамасы
«Венчур» – ағылшынның «venture» тәуекелді кәсіпорын немесе ... ... ... ... жеке ... ... ... ретінде АҚШ-та 50-жылдардың ортасында пайда болды. ... ол ... ... ғана ... ... капитал пайда болғанға ... ... және орта ... ... ... капитал, ірі
корпорациялар мен компаниялар және ауқатты ... яғни ... ... ... ... ... бизнестің отаны – Силикон аңғары. 1957 жылы ... ... ... ... ... кезінде Shorkley Semiconductors
Laborotories компаниясының инженері Юджин Клейнерден хат ... ... ... ... ... идеясын қолдайтын фирма іздеп жүрген
болатын. Кездесуден кейін Артур Рок ... ... ... 1,5 ... ... ... ... беруге келісті. Алайда Артур
жолыққан 35 корпоративтік ... ... ... танытқанымен
қаржыландыруға келіспеді.Сол кезде Рокқа Шерман Фэрчайлдқа жолығуға кеңес
берді. Ш.Фэрчайлд – өнертапқыш және жаңа компанияларды қаржыландыру ... бар ... ... 1,5 млн. ... нәтижесінде Fairchild
Semiconductors Силикон аңғарындағы барлық ... ... ... ... ... ... капиталистердің бірі – Cisco Systems ... ... және ... ... ... ... ... бірі. 1987 ж. Дон Валентин Sequoia Cisco Systems
компаниясының 2,5 млн. доллар ... ... ... сатып алды. 1 жылдан
кейін ол 3 млрд ... ... Рок, ... ... Том Паркинс –венчурлық капиталдың негізін
қалаушылар. Венчурлық бизнес арқасында ... 100 ... жаңа ... ... ... ... ... табыс әкелінді. Венчурлық
капиталдың қалыптасуы уақыт ьойынша компьютерлік технологияның қарқынды
дамып, орта тап ... ... ... ... ... ... ... бизнестің алыптары Apple Computers,
Compaq, Sun Microsystems, ... Lotus, Intell ... ... осы ... ... ... ... персоналды компьютерлер мен
биотехнология секілді жаңа салалардың да қарқынды дамуы негізінен венчурлық
инвестицияның қатысуымен мүмкін ... ... ... капитал пайда
болмастан 15 жыл бұрын жеке кәсіпкерлер акционерлік капиталды қаржыландыру
көздеріне қолы еркін ... ... ... ... еуропалық
салымшылар тұрақты табысы бар дәстүрлі ... аз ... ... ... салу ... қызығушылық танытты.
Еуропадағы венчурлық индустрияның пионері – Ұлыбритания, әлемдегі
қуатты қаржылық орталық. 1979 жылы осы ... ... ... ... 20 млн. фунт болса, 8 жылдан кейін бұл сома 6 млрд. Фунтқа
жетті. Өткен ... ... ... ... 46 млрд ... және ... жеке ... саны 200 мыңға жуық.
Еуропаның 20 ... 500 ... қор мен ... ... -60 жылдары Американың Нью-Йорк қаласында банк қызметкері Артур
Роктың ... ... ... ... деген ұғым пайда болды.
Бұл қаржыландыру венчурлық бизнесті қолдауға дамытуға ... еді. ... ол жеке ... кәсіпкерлікке айналды. Бұл кәсіпкерлік екі түрлі
бизнестің қосындысы:
- бірі қаржы;
- екіншісі инновациялық бизнес.
«Adventure» ағылшын сөзі оны ... ... ... ... ... Бұл ... тәуекелі, бастауы болып табылады.
Венчурлық бизнестің негізгі субъектілері мыналар:
1. қаржы акцепторлары – ... ... және жаңа ... ... донарлары – жеке тұлғалар, бизнес-періштелер және маманданған
қорлар
3. қаржы және ақпарат делдалдары
Венчур деген сөздің өзі риск яғни ... ... ... ... ... жағынан өте тәуекелге жақын , ал бір жағынан жоғары пайдалы ... ... . ... қаржыландыру ол ұзақ мерзімді жоғарғы
тәуекелді қаржыландыру (яғни 5 -7 ... ... ... Ол жаңа ... венчурлық кәсіпорынның акционерлік капиталын қалыптастыратын ... ... ... ... ... ... ... құралы.
Венчурлық капитал дегеніміз – ... ... ... ... ... венчурлық қаржыландыру мынадай қасиеттерімен
ерекшелінеді:
1. қаржы тікелей акционерлік капиталдың белгілі бір үлесін құрайды;
2. ... ... не ... не коммерциялық
апробациясы болмайды, ... ... ... ... ... ... ... қаржы кәдімгі дәстүрлі кәсіпорынның
старттық капиталынан неғұрлым артық болады;
4. ол міндетті түрде күшті тәуекелге байланысты;
5. проекттен ұзақ ... ... ... ... ... ... ... сатудан түседі;
7. «одобренный риск» егер проект ұтымды болса түскен пайда өте жоғары
болады;
8. инвестордың жеке ... ... ... ... ... ... инвестиция салынуына байланысты ... ...... ... компаниялар» . Бұл тек идея жүзіндегі бизнес.
Оны инновациялық ... ... ... үшін ... ... тәжірибелер
жасауға, моделін құрастыруға ... бір ... бөлу ... ... идея ... ... болса онда оны әрі қарай қаржыландыруға
шешім қабылданады, ал егер ол тиімсіз болатындай болса онда әрі ...... ғана ... ... ... Бұл ... ... алғашқы этаптары жүзеге асырылған. бұл компаниялар
енді ғана ... ... ... ... ... бар инновациялық
процессті әрі қарай жалғастыруға дайын.
Early Stag - ... ... ... ... ... ең
соңғы сатысында, яғни инновациялық өнімді рынокқа енгізіп коммерциялық
жолға түсуге әзір. Бұл ... ... ... рынокта табысты
сатып, қосымша зерттеулер жүргізуге қаржы алуға ...... ... кең түрде инновациялық өнімді сатып
пайда табу үстінде. олар жаңа ... ... ... ... ... капитал қайнар көздері ... және ... ... ... формадағы және бірқатар инновацияларын
біріктіретін жеке және мемлекеттік зейнетақы ... ... ... ... ... ... сектордың қатысушылары – венчур капиталдың жеке секторлары.
Оларға ...... ... бар ... ... ... өз еңбектерінің арқасында бірқатар қаржылық
жинақтарды ... ... ... тікелей жаңа дамып келе
жатқан ... ... ... ... және ... ... сонымен қатар Оңтүстік ... ... ... ... революциялар венчурлық капиталды қаржыландырудың
нәтижесінде болды. ... ... ... арқасында көптеген
компаниялар аяғынан тік тұрды.
Олар: Экпил ... ... Сан ... Федерал Экспрес,
Майкрософт, Лотус, Интел және Нетскейп.
Венчурлық капитал көптен дамып келе жатқан салаларға қолдау ... ... ... ... ... ... венчурлық капиталдық қаржыландыру көлемі бойынша көшбасшы ... ... үшін ... көп бөлігіне жоғары технологияға, ақпараттақ
технологияларға, биотехнологияларға ... ... көп ... ... инвестициялардың 78 % осы салалар алған. ... ... ... 2003 жылы ... ... ... ... 15%, ал 2005
жылы 20-25% құрады.
Қазақстанда венчурлық капитал енді дамып келе жатыр. ... ... ... ... ... банктік сақтандыру капиталы,
зейнетақы қорлары венчурлық жобалар болып ... ... ... ... ... ... жасалуда.
Биресми сектор қатарына мынадай институттардың қаржылары жатады:
• кәсіпкердің жеке қаражаттары;
• достарының, туыстарының қаражаттары;
... ... ... ... қаржысы;
• бизнес инкубаторлар қаржысы;
• бизнес періштелердің қаржысы.
Ресми сектордың қаржысын мынадай ... ... ... ... ... ... зерттеу саласындағы инновациялық шағын кәсіпорындарды
қолдауға арналған қор қаржысы
• инвестициялық қорлар қаржысы;
• қаржылық емес корпорациялар;
• өндірістік қаржы топтарының ... ... ... ... ... ... мынадай жолмен
жүзеге асырылатын болады:
- венчурлiк қорларды құруға қатысу;
- институционалдық инвесторлар мен ... ... ... қатысу үшiн жағдай жасау;
- дербес инвесторлар желiсiн ("бизнес қамқоршысы") құруға жәрдемдесу;
- венчурлiк инвестициялардың өтiмділiгін қамтамасыз ету;
- ҒЗТКӘ және ... ... ... жеке ... ... жобаларды iске асыруда инвестицияларды мемлекеттiк
сақтандыру жүйесiн құру;
- инновациялық менеджментi, оның iшiнде венчурлiк қорлардың менеджмент
қызметiн ... ... ... ... ... ... болуын дамытуға жәрдемдесу.
Қазақстан Республикасында инновациялық белсенділіктің өсуіне, ... және ... ... ... дамытуға жәрдемдесу
мақсатында Ұлттық Инновациялық Қор құрылған. Инновациялық ... ... ... ... және ... ... болмауының
жүйелік проблемасын шешуі, венчурлық ... ... ... ... ... мен қолдаудың пәрмендi тетiктерiнiң бiрi
бизнес-инкубация процесi болып табылады, яғни табыстың мүмкiндiгiн айқындау
әлi күрделi, ... ... әлi ... ... кезеңiнде инновациялық
жобаларға қолайлы жағдай жасау, сондай-ақ ... ... ... үшiн ... ... ... мен технологиялық бизнес-
инкубаторлар ... ... ... құрылымының негізгі
ұйымдастырушылық институттары болып табылады.Технопарк - жаңа ... мен ... ... заманғы жабдықтар мен аспаптарды шығару жөнiндегi
тапсырыстарды ... саны аз озық ... ... ... («Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі №
225 Заңы).Бизнес – инкубатор - өз ... ... бір ... ... инновацияларды жасайтын және іске асыратын және оларға
консалтингтік, ... ... және өзге де ... ... ... ... тұлғаларды орналастыратын құрылым (Инвестициялықұ саясат туралы
меморандум). 2007 жылға дейiнгi кезеңде технологиялық парктердiң құрамынан
Қазақстанның ... ... және ... жетекшi техникалық,
аграрлық және медициналық жоғарғы оқу ... ... кем ... ... ... бизнес-инкубаторлар және технопарктер жанындағы 8 ... құру ... ... ... үшiн ... инновациялық кәсiпорындарды iрiктеу өтiнiш берушiнiң жеке басына,
ғылыми дәрежелерi мен атақтарының болуына ... ... мен ... ... ... ... жүргізiлетiн болады.
Технопарктердi деңгейлер бойынша олардың ҰИҚ элементтерi мен
қатысушыларына бөлу ... ... ... ... ... ... болып табылады:
- ұлттық ғылыми-технологиялық парктер;
- өңiрлiк технологиялық парктер.
Қазіргі уақытта мынадай ... ... ... ... ... ... Биотехнологиялар паркi, Ядролық
технологиялар паркi, Жаңа материалдар паркi, Агротехнологиялар ... ... ... ... ... дамытудың нақты бағыттарын
айқындау, оларды технологиялық толтыру ... ... ... ... ... құру мен ... жауапты тиiстi уәкiлеттi орган
ұлттық және өңiрлiк технопарктердi құру және ... ... ... ... ... асырушы ұйым ретiнде "Инжиниринг және
технологиялар трансфертi ... ... ... өзге де
мүдделi органдармен бiрлесiп жүргiзетiн болады. Инновациялық белсендiлiктi
ынталандыруда барынша жалпы ұлттық ... қол ... үшiн ... дамыту саласында қолданыстағыларға толықтыру енгiзу, мынадай
өңiрлерде төрт өңірлiк ... құру ... ... ... ... ... облысы, Солтүстiк Қазақстан облысы, Астана қаласы.
Институттар инвестициялық ... ... ... рөлін
ойнайды. Қор жұмыс істеген ... ірі және орта ... ... ... ... ... ... енгізілді,
экономиканың шикізаттық емес секторларда сынақ ... ... ... іске ... ... ... ... жобаларға
қолдау көрсетуге бағытталған ақпараттық және институционалдық база ... ... 1 ... ... ... институттардың инвестициялық
жобалар портфелінде қаржыландырылуы мақұлданған 142 жоба ... ... ... 3 632,0 млн. АҚШ ... ... ... құны 2560 млн. ... тұратын 109 жобаны қанжыландыру басталды, ондағы ... ... 792,6 млн. АҚШ ... перспективалы жобалар портфелін қалыптастыру бойынша ауқымды жұмыс
атқарды, жобалар тізімін ... және ... ... жасалды.
Қазақстандағы және шетелдегі компаниялармен 180-нен астам ... ... ... ... ... ... ... мәселелері талқыланды.
Арнайы және индустриалдық аймақтарды дамыту және басқару саласында
(Limitless, Nakheel, ZonesCorp.), бұндай ... ... ... саласында (Wonderworks Inc., JAFZA International) жұмыс істейтін
халықаралық компаниялармен жұмыс жүргізілді.
Ғылыми – техникалық әлеуеттің жай – күйі ... ... ... ... оның ... – техникалық жағдайымен, алынған
нәтижелердің тиімділігімен айқындалады. 2005-2015 жж. арналған ... ... ... ... қалыптастыру және дамыту
жөніндегі 2005-2015 жж. арналған бағдарламаның жалпы құны ... ... оның ... ... ... – 77272,3 млн. ... ... бюджеттен – 2112 млн. теңгені құрайды және 60410,83 млн.
теңгеден кем емес ... ... және ... капиталды тарту
жоспарланған.
Бюджеттен тыс қаражаттың бас көзі – ірі ... және ... ... ... ... ... Дамушы елдердегі
кәсіпкерлік сектордың корпорациясы ұлттық ... ... ... ... тарихи қалыптасты. Солар ғана, зерттеулерді бір уақытта
қаржыландыра отырып және нақты өнімдер мен ... ... мен ... іске ... ... ...... (бұдан әрі - ҒТП) негізгі бағыттары үшін ... ... ... олардың үлесіне ғылымды жеке сектордың күштерімен
қаржыландырудың ... ... ... ... ... ... ... бойынша, дәл солай ғылыми зерттеулермен айналысатын
ғалымдар мен инженерлердің саны ... ... ... ... ... ... және қала ... жылдары Қазақстанда ғылымды мемлекеттік қаржыландыру деңгейі өсіп
келеді: ЖІӨ-гі үлесі 2005 ж. – 0,13%, 2006 ж. – 0,14%, 2007ж. – ... ол ... ... әлемнің дамыған елдерімен салыстырғанда жоғары
емес күйде қалып отыр.
Кейіндеп ... ... ... ... ... ...... салалары үшін бәсекелі технологиялық әзірлемелерге
ие. Олар келесі бағыттарда: тау-кен – ... ... ... және
мұнай химиясы, биотехнологияның ядролық және әртүрлі салаларға ... ... ... ... ... инновациялық жүйелері бар барлық елдердегі ... ... ... ... құраушылардан қалыптасады:
- ҒЗТКЖ-ға мемлекеттік гранттар жүйесі, олардың нәтижелерін ... ... да ... венчурлық капитал;
- ҒЗТКЖ-ға арналған корпоративтік шығындар мен олардың нәтижелерін
енгізу;
- ... ... ... ... ... ҒЗТКЖ-ның қаржылық инфрақұрылымы мына
көздерден жүргізіледі:
- ғылым қорын қоса алғанда, ... ... ... республикалық бюджет қаражаты;
- ұлттық компаниялар мен кәсіпорындардың қаражаты;
- жеке инвесторлардың қаражаты;
- «Ұлттық инновациялық қор» АҚ-тың ... ... ... ...... жж. ... ... мен әзірлемелерге
жұмсалынған шығын көлемі және ЖІӨ динамикасы (млрд. тенге).
|Көрсеткіштер ... |
| |2003 ж. |2004 ж. |2005 ж. |2006 ж. |2007 ж. ... ... | | | | | |
| |3250,6 |3776,3 |4612,0 |5870,1 |7457,1 ... ... |9,2 |13,8 |14,4 |18,5 |29,6 ... ... | | | | ... | | | | | ... ... |8,9 |12,8 |14,4 |18,5 |29,2 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... |1,8 |3,2 |2,8 |4,0 |7,7 ... |7,1 |9,6 |11,6 |14,6 |21,5 ... ... |0,22 |0,25 |0,25 |0,25 |0,29 ... ... | | | | | ... ... % | | | | | ... ... |2,8 |4,0 |4,9 |7,3 |11,0 ... шығындар| | | | | ... ... |39,4 |41,7 |42,2 |50,0 |51,2 ... ... | | | | | ... ... | | | | ... | | | | | ... ... ... республикалық бюджеттің, Ғылым қорының
қаражатынан жүзеге асырылады. Бұдан өзге, «Ұлттық инновациялық қор» ... ... бірі ... ҒЗТКЖ-ды конкурсық негізде
гранттар беру жолымен қаржыландыру болып табылады.
Инновациялық жобаларды ... ... ... ... ... ... асырылады.
Орындалған ғылыми – техникалық жұмыстар көлемі 2003 жылы 3250,6 млрд.
теңгені құраса, 2007 жылы 7457,1 млрд. теңгеге ... Ал ... ... ... 2003 жылы 8,9 млрд. теңге көлемінде жұмсалса, 2007 жылы
29,2 млрд. теңгені құраған.
Бүгінгі таңда ... мен ... жаңа ... ... ... ... ... дау туғызбайды. Көшбасшылыққа бағдар ... осы ... ... ... жоғары қарқынмен өсуде. 21 ғасырдың
жоғары білімі ... ... ... білікті де білімді
адамдардың басым көпшілігін ... ... ... ... мен ... ...... мекемелерінсіз бір де бір елдің шынайы ... ... ете ... атап ... ... ... ... жоғары оқу орындарына түсуі орта
есеппен 68, ал Солтүстік Америкада 84% құрайды. ... саны ... ... ... 1960 ж. ... әлемдегі саны 13 млн. ... 1997 ж. бұл сан 7 ... ... ... 88,2 млн. адамды құраған.
Қазіргі кезде 14 ... ... ... 100 млн. ... оқиды. Ең үздік деген
100 университеттің 33 америкалық, 15 ... ... мен ... – 7, ... мен ... – 5 және Гонконг, Жапония, Канада
мен Германияда – 3. ... ... оқу ... ...... ... университеттері.
Қазақстанда жоғары білім алуға ұмтылушылық арта түсуде. 170 ... ... 760 мың ... немесе халықтың 5,08%, ал АҚШ-та – 5,4% оқиды.
Соңғы жылдары республикада ... ... беру ... ... ... мамандыққа көптеп ұмтылатын болды. Техникалық мамандықтарға бөлінетін
гранттар жедел өсіп келеді.
Дүниежүзі ... ... ... ... ... саны ... ... жылдар аралығында олар 920 мың. 2 млн. дейін ... ... 565 ... 270 мыңы ... 237 мыңы – Автралияда, 227 мыңы ... 140 мыңы – ... 125 мыңы – ... 100 мыңы – ... өз ... тыс ... ... студенттер Үндістаннан, Қытайдан,
Оңтүстік Кореядан көп ... ... Тек ... ... 80,4 мың, ... мың ... оқиды. Ал енді басқа мемлекеттерде 191 мың ... ... ... ... ... үшін шетелдік студенттерді тарту
табыс табудың негізгі көзіне айналды. АҚШ оқу орындары ... ... ... долларға жуық қаржы табады. Бұл ... ... 8 ... 4,5 ... ... ... кезегінде Индустрия және сауда министрі ... ... ... ... ... ... ... қажетті заңнамалық және
нормативтік-құқықтық база құрылып, 30-дан ... ... мен ... айтты. Осы орайда министр өңдеу өнеркәсібі саласындағы еңбек
өнімділігі 63,3 пайызға өскенін атап ... Оның ... ... ... бастаған аралықта жалпы құны 477 миллиард теңгенің 165 ... ... ... ... қоржынында жалпы сомасы
826,5 миллиард теңгенің 182 мақұлданған жобасы бар. Оның 82 жобасы ағымдағы
жылы ... ... ... жеті ...... корпорация құрылып, олардың
қарауына 12,3 миллард доллар соманың 335 жобасы түсті. Олардың ішінде жалпы
сомасы 479,8 миллион ... 28 ... ... жыл ... ... ... бойынша 3 мыңға жуық адамды
әлемнің ең беделді университеттеріне ... ... Ал ... ... елдің 8 мыңның үстіндегі адамдары оқуда. ЖОО-лардың осы арқылы тапқан
табысы 16 млн. ... ... ... ... ... оқу ... ... үрдісі қалыптасып отыр. Түрлі болжамдар бойынша 2010 жылға ... ... ... саны мұндағы жеке меншік және
мемлекеттік ... ... ... асып ... ... ... жағдайы мен дамуының негізгі көрсеткіштерін
келесі 4- кестеден көруге болады.
2003 ... 2008 ... ... ... мен ... жасап, жатқан
қызметкерлердің саны едәуір көбейді, ... ...... ... да 2003 ... 257 бірліктен 2008 жылы 390 бірлікке дейін өсті.
Кесте-9 – ҚР ғылымының жағдайы мен дамуының ... ... |1993 |1998 |2003 |2008 |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ішкі ... млн. |47870,5 |1014190 ... ... |
|теңге | | | | ... ... |89,3 |1867 |1546 |6575,2 ... ғылыми | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... млн.| | | | ... | | | | ...... |395,4 |2983,1 |6100,5 |29591,3 ... ... млн. | | | | ... | | | | ... мен |327,5 |2645,8 |4706,9 |2127,4 ... ішкі | | | | ... млн. ... | | | | ... мен |279 |283 |257 |390 ... ... | | | ... саны | | | | ... мен |39423 |25372 |14756 |18912 ... | | | | ... | | | | ... ... | | | ... (жыл ... | | | | ... мен |618 |3879,1 |6902,9 |14584,2 ... негізгі | | | | ... млн. ... | | | | ... ... тәуелсіздік жылдарында. ҚР статисика агенттігі |
ҒЗТКЖ-ды ... үшін ... ... жүйесі енгізілуде.
Жобаға дейінгі гранттар 5 мың АҚШ долларына ... ... ... ... ... үшін бөлінетін гранттар 50 мыңнан 100 мың АҚШ
долларына ... ... 55 ... ... ... ... бір ғылыми зерттеу
жобасына, ал 250 мың долларға дейінгі ауқымды гранттар зерттеуді ... ... ... ... ... жеткізуге бөлінеді .
Қазақстанда ғылымға қаржы бөлу және оны ... ... ... ... ... ... ... бөлінетін қаражат жалпы ішкі
өнімнің 0,2% ғана құрайды. Ол көршілес Қырғызстан, Украина, Ресей елдерінен
де төмен. Егер 2012 жылы ... ... 5% ... алсақ, онда бұл
бүгінгі таңда ең ... ... ... еді. Егер ... осы алға
қойған міндетті жүзеге асыра алса, оған қоса ... ... ... іске қоса ... онда ... ... ... кім кепіл.
Сонымен қатар елiмiзде ғылым мен ғылыми-техникалық қызметтерге қаржы
бөлу өте аз, оның ... 0,9% ... ... Ал ... ... ... онда 2015 жылы болжам бойынша оның үлесi 0,6%-ға
дейiн кемидi екен. Бұл стратегияны жүзеге ... ... 2015 жылы ... ... және ... ... ЖIӨ-нен бөлiнетiн қаржы
1,7%-ға дейiн өсудi жоспарлап ... мұны ... ... ... ... ... қаржы
Францияда 45%, АҚШ пен Германияда – 36%, Жапонияда – 20% құрап отыр.
Елiмiзде стратегия жүзеге ... және ... ... ... ( % ), ( ... 12 ... - 5 – Инновациялық қызметке бөлiнетiн ЖIӨ көлемiнiң стратегияны
жүзеге асырғанда және оны жүзеге асырмағандағы үлесi. (%)
Елiмiздегi ... ... ... ... ... қызмет” туралы Заңынан көрумізге болады. Оның негізгі
бағыттары ... ... ... ... ... инновациялық бағдарламарды
жасау.
2. Мемлекеттің инновациялық саясатын ... ... ... ... ... және ... ... Инновациялық инфрақұрылымды құру.
4. Мемлекеттік бюджеттен инновациялық ... мен ... ... Бәсекеге жарамды өндірісті құруға мемлекеттің араласуы.
6. Мемлекеттік ... ... ... ... түрде
рынокпен қаматамасыз ету.
7. Отандық инновацияларды шетелге шығару.
Елiмiзде ғылыми-техникалық инновациялық бағдарламаларды дамыту үшін
арнайы даму ... ... Оның ... 3 ... және 2 ... ... ... уақыттарда экономикалық өсу факторы ретiнде посткеңестiк
елдерде инновация екiншi ... ... ... ... Бiрақ әлемдегi
дамыған елдер тәжiрибесi және ... ... ... тұрақты экономикалық
өсуге қол жеткiзу инновациялық қызметсiз жүзеге аспайтындығына көз ... осы ... ... 3-4 ... ... ... көзқарас өзгердi.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ... ... ... ... ... ... ... инновациялық жүйе құратын уақыт жеттi” деп атап
көрсеттi.
Қазақстан экономикасының нарықтық ... ... ... ... қызмет даму үстiнде. Кәсiпкерлiк, әсiресе ... ... ... ... ... ... ету үшiн ... жаңа
технологиялар мен жаңалықтар ашып отыруы керек. Сонда ғана олардың ... мен ... ... ие ... ... ... отандық
кәсiпорындардың инновациялық қызметi мардымсыз болып, соның салдарынан
отандық ... ... ... екенi белгiлi.
Әйтсе де бұл инновациялық жобаларға көптеген ... ... ... ол ... ЖIӨ-нiң құрамынан көп мөлшерде ала алмаймыз, ... ... ... ... қаржы сұранысы туындап отыр, әсiресе
әлеуметтiк салаларға. Сондықтан қаржы тартудың бiрден бiр көзi ... ... ... ... ... ... ... негiзгi капиталды
инвестициялау негiзiнен шикiзаттық ... ... ... ... ... өнiм шығаруға ынталы емес, себебi олар дайын, сапалы өнiм
шығару арқылы өз елдерiне ... ... ... ... байланысты ендiгi жерде iшкi және сыртқы ... ... ... ... ... ... және ... қолдау
арқылы ынталандыруымыз керек. Ол үшiн ... ... ... белгiлi дәрежеде қолайлылықтар туғызуымыз қажет. ... ... ... пайыз мөлшерлемесiнiң жоғары болуы және қолайлы
инновациялық орта жағдайын айтып өтсем болады.
Алатау ... ... ... ол ... ... жобалардың
ең маңыздысы болып табылады. Оған ақпараттық технология және ... ... озық ... ... Microsoft, Hewlett Packard,
Siemens т.б әлемдік лидерлермен ынтымақтастық жөнінде меморандумдарға
қол қойылды.
|Фактор-лар |Инновациялық қызметке ... ... ... ... ... факторлар |жәрдемдесетін ... ... ... ... және ... ... ... жетіспеуі,|ғылыми(техникалық |
|технологиял|материалдық және ғылыми(техникалық |инфрақұрылымға қажет ... ... ... ... резервті |прогрессивтік технология,|
| ... жоқ ... ... ... және |
| ... ... болуы. |материалдық( техникалық |
| | ... ... |
| | |бар ... |
|Саяси, ... ... ... ... ... |амортизациялық, патенттік( |жеңілдіктер(, |
| ... заң ... ... ... ... |
| | ... ... | ... қолдау. |
|Әлеуметтік |Қызметкердің статусының өзгеруі, |Инновациялық үрдістің |
|( ... ... ... ... жаңа ... ... |
|психологиял|жұмысты қайта құру, қызметтің |ынталандыру, қоғамдық ... ... ... ... құру, |мойындау, өзін өзі таныту|
|мәдениеттік|қалыптасқан әдет- ғұрыпты және ... ... |
| ... стереотипін бұзу, |ету, шығармашылық |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... қолайлы |
| ... ... ... ... |психологиялық климат. |
| ... ... ... | ... ... ... ... ( ... ... ... ... икемділігі, |
|басқарушылы|орталықтандыру, басқарудың ... ... ... ... стильі, мәліметтердің |стильі, мәліметтердің |
| |тік ... ... ... |көлденең ағымының |
| ... ... ... ... өзін өзі |
| ... ұйымаралық байланыстардың |жоспарлау, өзгертулер |
| ... ... ... |енгізу, децентрализация, |
| ... ... ... ... ... жұмыс|
| |мерзімді өтелуге бейімделу, ... ... |
| ... ... ... |
| ... келісмнің | |
| ... | ... ( ... қызметке кедергі болатын және жәрдемдесетін
факторлар
Ал Ұлттық инновациялық қор ... ... құру және ... ... ... Осы орайда Үкімет “ҚР космос саласының 2005-
2007 жылдарға дамуы” ... ... ... жасады. Курчатов
қаласындағы Ұлттық ядролық орталық аясында бірқатар ... ... ... ... 70 Мвт ... ... атом станциясын құру
және радияциялық техниканы ... ... шуды ... ... ... ... ... акционерлік қоғамының инновациялық қызметін талдау
Инновациялық қор тiптi ... ... ... ... толық
дәрежесiнде бола бермейтiн нарықтық экономиканың еншiлес ... тиiс. Бұл ... ... ... электроника,
биотехнологиялар және басқалары сияқты жоғары технологиялық салаларын құру
мен дамыту үшiн ерекше маңызды. Осыған ... қор ... ... ... Республикасында инновациялық белсендiлiктiң ... ... және ... көп ... ... ... ... болуы тиiс.
Инновациялық қорды құру инновацияларды енгiзудiң тиiмдi және нарықтық
тетiктерiнiң ... ... ... ... ... кеңiстiктiктiң
барлық елдерiне тән жүйелi проблеманы шешуi тиiс.
Бұл проблеманың екi жағы бар. Бiрiншiден, бұл әзiрленген инновацияларды
енгiзудiң ... ... жаңа ... ... ... ... ... мен тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды
қаржыландыру.
Осы проблеманы шешу үшiн ... ... ... ... жеке
сектор тарапынан Қазақстандағы венчурлiк қаржыландыруды ынталандыру мен
дамытуға және ... ... ... бағытталуы тиiс.
Инновациялық қор өз қызметiнiң бастапқы кезеңiнде ... және ... ... ... жобаларды қаржыландыруды жүзеге асыратын
және венчурлiк қорларды құратын болады.
Инновациялық қор отандық ... ... ... және өсуi ... ... ... жөнiндегi қызметiн тоқтатып, ... ... ... ... және ... ғылыми
зерттеулердi қаржыландыруға бағыттайтын болады.
Қордың негiзгi мiндеттерi:
- инновациялық инфрақұрылым элементтерiн (технополистер ... ... ... және т.б) ... ... отандық және әлемдiк деңгейдегi iрi еншiлес инвесторлармен ... ... ... ... және ... ... ... кәсiпорындардың жарғылық
капиталдарына жоғары технологиялы және ғылымды көп ... ... ... жаңа ... ... ... ... коммерциялық тиiмдiлiгi мен экономиканы технологиялық ... ... ... болып табылатын жаңа технологияларды,
тауарларды, ... ... ... ... ... ... мен ... жұмыстарды гранттар беру ... ... ... ... ... бөлу ... ... шетелдiк ғалымдарды
тарта отырып, тәуелсiз ғылыми-техникалық сараптама жүргiзiлгеннен кейiн
ғана жүзеге ... тиiс. ... үшiн ... ... ... және ... Даму Банкi арқылы қаржыландыру аясындағы жобаларға
тұтас алғанда сәйкес келуi тиiс.
АҚ «Қазақстанның инвестициялық ... (ҚИҚ) 2003 ... ... ... ... құрайтын 342 сұранымдар түскен. ... ... 30 ... Олардың жалпы құны 170 млрд. теңге құраған. Бұл жобаларға
тартылған қордың ... 21,7 ... ... ... ҚИҚ жапырақ
әйнектерді, кальцинерленген соданы, микробиология өнімдерін, алюминий
электролизін шығару және ... да ... ... 27 ... атап ... «Ұлттық Инновациялық Қор» (ҰИҚ) әріптестіктерімен бірге инновациялық
жобаларды қаржыландырады және еншілес қорларды құрады. Ол арқылы 5 мың АҚШ
долларға ... ... ... қарастырылған. Бұл - жаңалықтарды
патенттеу үшін құжаттардың толық жиынтығын ... ... ... ҰИҚ екі ... ... 19,6 млрд. доллар ... ... ... ... ... ... 9 ... жоба және грант
негізіндегі 26 жоба қаржыландырылған.
ҚИҚ, ҰИҚ және экспорттық несиелер мен инвестицияларды ... ... ... ... (МСК) ... ... инновациялық инфрақұрылымды және шикізаттық емес
экспорты үшін ... ... ... ... ... ерекше хұқтарын жүзеге асырады.
Қаржы инфрақұрылымын дамыту аумағында Ұлттық Инновациялық Қордың
бақылаусыз қатысуымен ... ... ... ... ... Ұлттық Инновациялық Қор өзінің жеке капиталымен бірге 28 млн. АҚШ
долларын құрайтын жарғылық капиталымен ... үш ... қор ... ... жеке ... ... қаржы жауапкершілігін
жеңілдеткісі келеді. Ұлттық Инновациялық Қор шетелдік еншілес ... ... ... CASEF және ... ... ... аймақтық және ұлттық деңгейдегі технопарктер,
сонымен қатар технологиялық бизнес-инкубаторлар ... ... ... ... ... ... ... қазақстандық жасанды жер серігі құрылған
және жіберілген, оның арқасында елде ... ... ... ... тарифтердің төмендетілуі күтілуде.
Елдегi венчурлiк институттардың ... ... ... ... iске ... ... ... венчурлiк қызметтi көтермелеу
және реттеу үшiн ... ... база ... ... ... ... ... түрлерiнiң жаңа бiлiмдердi жинақтау
жүйесiнде бiрдей мәнi бар және ... ... ... ғана ... беру ... ... ... тәжiрибе көрсетiп отыр. Бұдан өзге,
еңбек пен капиталдың өнiмдiлiгiн арттыру, демек экономиканың бәсекелестiгiн
арттыру, ... ... ... ... және ... ... ... да iргелi ғылыми зерттеулердi қаржыландыру мемлекеттiк
бюджеттен жүзеге асырылатын болады.
Инновациялық қор өз ... ... ... ... ... шеңберiнде жүзеге асыратын болады.
Ұлттық инновациялық қор – Қазақстанда жасалатын инновациялық жүйенің
ядросы. Ұлттық инновациялық қор ... ... ... 2003 жылы
Қазақстан Республикасының 2003-2015 жж. Даму Стратегиясының мақсаттары мен
міндеттерін ... ... ... Жеке ... капиталымен
серіктестік құру қағидаларының негізінде мемлекеттік инновациялық саясатты
іске асыру үшін құрылған ... ... даму ... Қорға 2005-2015 жж. ұлттық инновациялық жүйені (ҰИЖ) ... ... ... іске ... ... рөл ... 2006 ... Қор Қазақстанның басқа даму ... ... ... Президентінің 2006 жылғы 16 наурыздың ... ... ... ... ... бәсекелестік қабілетін одан әрі жетілдіру ... ... ... ... ... даму ... АҚ ... кіреді.
Ұлттық инновациялық қор елдегі жалпы инновациялық белсенділікті жетілдіру,
оның ішінде жоғары технологиялық және ... ... ... үшін ... Аталған әрекеттер венчурлық қорлар, технопактер мен
бизнес-инкубаторлардың ... ... ... ... ... ... қаржыландыруға гранттар беру
арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар, қор шетелдік ... ... ... ... инвестициялар құяды және Қазақстандағы жалпы инновациялық
белсенділікті арттыру мақсатымен ... ... ... жыл ... ... қор ... венчурлық капитал мен
инновациялық жобалардағы инвестицияның ... және ... ... ... ... жылы ... енеді. 2007 жылы инновациялық
портфель жылдық орташа көрсеткіштерді 3 есеге ұлғайтты. Өткен жылы ... ... 13,9 млрд ... ... 8 ... ... ... берді және басым бағыт ... 10 ... ... ... ... ... 216,6 млн ... гранттар бөлді. 2007 жыл біз “ГИС” АҚ жобалық компаниясынан өз
үлесімізді халықаралық ... сату ... ... және ... ... ... ҰИҚ инновациялық жобаларға белсенді түрде ... ... ... қоры болып табылады. Біздің бастамамызбен 2007 жылы
венчурлық капитал нарығының дамуын мақсат ... ... ... ... ... ... «ҰИҚ» АҚ-ның еншілес ... ... ... және ... ... бірыңғай операторы
біріктірген аймақтық технопарктерде жүзеге ... ... ... ... барлық технопарктер бірыңғай үлгі
бойынша жұмыс істейді және аймақтардағы ... ... ... Осы жылы ... ... ... ... жолдауын ұстана отырып, Ұлттық инновациялық қор жаңа бизнес-
желі –шетелдік start-up компанияларға тікелей инвестицияларды ... ... Енді ... ... АҚ ... ... мен Израильдегі 4
hi-tech компанияның акционері ... ... ... уақытта жоғары
технологиялық өндірісті құру үшін Қазақстанға аталған start-up компаниялары
технологияларының трансфертін ... ... жылы ... ... тұрған негізгі мақсаттардың бірі – ... ... Біз ISO ... ... ... талаптарына
сай болуы үшін Moody International сертификатын ... ... ... ... енгізді және Қордың ... ... ... жоғарылату үшін академиялық ортадан, бизнестен, халықаралық
компаниялардан ... ... ... 2008 жылы ... ... ... және қалыптастыру бойынша басты элементтер:
инновациялық және қаржылық инфрақұрылымдар құруды қамтамасыз ету ... ... ... өтіп ... ... ... ... бітіре келе Қазақстандағы тиімді инновациялық жүйені дамытуға
арналған ... ... ... ... көздейді.
Мемлекеттік - меншіктік серіктестік. Қор мемлекеттік-меншіктік серіктестік
қағидалары бойынша жұмыс жасайды: ... ... ... ... ... қаражаттан минимум бір теңгеден тартады.
Қазақстанда ашық инновациялық жүйе қалыптасуда: ... ... ... ... ... ... қатар еліміздегі жұмыстарға
шетелдік инвесторлар тартылады. Басымдылықтары. Инвестициялық ... ... ... ... ... және сандық
параметрлері мен шектеулері Қордың инвестициялық ... ... ... жарғылық капиталға бақылаусыз қатысу түрінде
жүзеге асырады. Қор табысы. Инвестицияланатын ... ... ... Қор ... ... құны мен шығу ... құны арасындағы айырмашылықты білдіретін Қордың ... шығу ... ... Қор ... ... негізгі нысаны
болып табылады. Инвестициялау ... ... ... ... ... ... артықшылығын көрсетіп, республикада
мемлекеттік даму институттарында құрылған тәуекелді ... ... ... ... ... сатысындағы жаңа және қазіргі бар ... ... ... ... (жұмыстардың, қызметтердің) көлемдерін кеңейту
үшін, халықаралық нарыққа (бастапқы және/немесе жылдам кеңею сатылары) шығу
үшін инвестициялар талап етілетін компаниялар.
Бағдарламаның ... ...... және ... ... ... ... қолдану негізінде бәсекелестікке қабілетті ақырғы өнім
алуды қамтамасыз ететін ашық ... ... жүйе ... әлеуетті дамыту – бағдарламаның мақсаты болып табылады;
Инновациялық кәсіпкерлік орта қалыптастыру және оны дамыту; Көпдеңгейлі
инновациялық инфрақұрылым ... және оны ... ... және венчурлық қорлар құру жөніндегі ... ... мен ... ... және ... ... жүйе ... арасындағы тиімді қарым-
қатынасты қамтамасыз ету; Қағидалы-құқықтық базаны жетілдіру.
Кесте-10 ( Өңірлер бойынша өндірілген инновациялық өнім ... ... жылы біз ... экономиканың түрлі салаларынан 8
инновациялық жобаны ... ... 2007 жылы ... ... анағұрлым ұлғайттық. Инновациялық зерттемелерді ... ... ... кәсіпорындар мен компаниялардың үлесі алдағы
уақытта ұлғаятын болады деген ... жылы Қор ... ... ... ұлғайтты. 2007 жылы
Қорда қарастыруға жалпы құны 41, 2 млрд ... ... 24 ... ... ... ... ... Қордан сұралатын инвестиция соммасы - 15, 6 млрд
теңге. Қордың директорлар кеңесі ... ... ... 13,9 ... ... 8 ... ... мақұлдады, соның ішінде ... ... ... - 4 млрд ... ... ... ... шарттары:
Инвестициялық жоба Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық
саясаты және технологиялық даму басымдылықтарына сәйкескеледі. Жоба ... ... ... ... жаңа ... құруға
немесе техникалық деңгейін көтеруге, жаңа технологияларды енгізуге және
қолданылатын ... ... ... Жоба ... ... ... (соның ішінде инновацияда нарықтық қуыстың жоғары
өсу әлеуеті бар);
Жобаға тартылған өтімді материалдық активтермен компанияның жарғылық
капиталына ... ... ... ... бақылаудан тыс
қатысуы; Жобаны жүзеге асыратын компанияның ... ... ... Артықшылықпен сатып алу құқығы әдетте патент иеленушіге тиесілі
болатын компаниядағы инвестициялардың нақты белгіленген ... шегі ... шығу ... ... ... қаржыландыру; Зияткерлік меншік түрінде
компанияның жарғылық ... ... ... ... жарғылық
капиталының көп дегенде 20% құрайды.
Инвестициялардың динамикасы: Қор қызметке кіріскен 2004 жылдан бастап
2007 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай ... ... құны 20,7 млрд ... (Қор еншісі 6,6 млрд теңге) 20 инновациялық жоба ... ... ... ... ... құру ... 2004 жылы 8,967 млрд ... жылдағы ғылыми зерттемелерге қосқан үлесі-216,6млн теңге.
2003 жылы ... ... Қор ... 30 млн теңге көлемінде ... Бұл - ... ... жаңа ... ... техникалық деңгейін көтеруге
немесе қолданыстағы технологияларды жақсартуға бағытталған жобалар. 2007
жылы Қор жалпы құны 216,6 млн ... ... 10 ТКЗ ... мақұлдап,
қаржыландырды. Қорда қарастыруға ұсынылатын идеяларды таңдауда негізгі шарт
- жобалардың инновациялылығы мен әлеуетті коммерциялылығы болып табылады.
Тәжірибелік- ... ... ... ... ... ... және ... сараптама жүргізу, нәтижелердің
коммерциялылығын бағалау арқылы жүзеге асырылады. Коммерциялық ... ... ... бәсекелестік басымдылық деңгейін
бағалауды, олардың ұзақ ... ... ... ... ... ... ... шикізат емессекторын дамытуға мүмкіндік
туғызатын инновациялық ... ... ... ... Біз ... ... ... және ұзақмерзімді ... ... ... ... ... ... ... Заңды тұлғаларға тәжірибелік- конструкторлық зерттемелер (ТКЗ)
нәтижесі Қордың үлестік мүліктік ... ... ... ... ... ... Қордың талаптарына сәйкес ТКЗ жобаларын
қарастыруға ... ... ... ... ... ... де бола алады. Жобаларды ... ... ... тек қана ... ... ... Республикасының
резиденттері болып табылады. Оның өзінде жобаларды орындауға ... ... ... ... мен біліктілігі, ұсынылған жобамен ... ... ... ... және ... ... болуы тиіс. Өтінім
беруші ретінде жойылу қаупі бар, қаржылық жағынан сенімсіз, мүлкіне қамау
салынған немесе экономикалық ... ... ... ... бола
алмайды. Өтінім беруші өтінішхат және «Ұлттық Инновациялық Қор» АҚ-на ... ... беру ... сай негізгі құжаттар жиынтығын
ұсынады. Бастапқы таңдау кезіндегі оң баға ... ... ... ... ... кепілдік берілмейді, бұл жобаға кешенді ғылыми-
техникалық және экономикалық ... ... үшін ... ... мен ... Ақпараттық технологиялар ... ... ... да ... ... ... машина жасау мен техникалық қызметтер, ядролық технологиялар, тау-
кен кешеніне арналған технологиялар, ... ... ... 2006 ... ... ... ... халқына жасаған
жолдауында айтылған басымдылықтарға сәйкес, 2007 жылдан бастап ... қор ... ... ... компанияларға
Қазақстанның қатысуына үлкен мән берген. Бұл бастамасының мақсаты -
Қазақстанға шетелдік алдыңғы ... ... ... және ... дамудағы артта қалушылықтың орнын толтыру.
2007 жылы Қор ... мен ... 4 ... ... ... ... Бұл келісімдер жоғары технологиялық ... ... ... бірінші қазақстандық тәжірибе болды. Бұл
мемлекеттің зерттеме дәрежесіндегі жаңа технологияларды ... ... afe I D S olutions ... ... 2003 жылы құрылған. Жеке
куәліктерді дайындауға арналған жабдықтарды жасайтын және шығаратын ... ... E thos N et w orks ( И з р а ил ь ) ... 2004 ... Қалалық телекоммуникациялық жүйелерге арналған операторлық
кластың жүйелік құрал-жабдықтарын шығарумен ... x tricom ( И з р а ил ь ) ... 2002 жылы ... Оның ... саласында атқарылатын жұмыс көлемдері ... (18 ... ... ... ... желілерінің жабдықтарын жасаушы және
шығарушы болып табылады. Wi N et w orks ( И з р а ил ь ) ... 2002 ... ... ... ... ... ұялы WiMax-ке арналған ... ... WiMax ... ... ... ... қор ... инфрақұрылымды дамыту мақсатында
“Ұлттық Инновациялық Қор” АҚ ... ... және ... ... ... құру және қызметін дамыту бойынша жұмыс
істеуде. 2003 ... ... ҰИҚ ... инвесторлармен бірге бес отандық
венчурлық қор құрды: ... ... ... «Glotur ... «Almaty Venturе Capital».
“Ұлттық Инновациялық Қор” АҚ жалпы жарғылық капиталының көлемі 540 ... ... ... бес ... ... ... акционері болып
табылады: Wellington Partners Ventures III Technology Fund L.P, CASEF ... ... кіші ... ... Flagship Ventures ... L.P, Mayban – JAIC, Venture Fund, Vertex III (C.I.) Fund, L.P. ... 2007 жылы қордың Директорлар Кеңесітарапынан тағы бір ... ... АҚ ... қор ... Венчурлық қорлардың
қызметі - экономикалық тиімді және сұранысқа ие өнім өндіретін және былайғы
уақытта одан әрі ... ... бар ... ... және ... ... ... Аталған бағыт жеке және ... ... ... ... қаржыны инвестициялау арқылы ... ... ... ... жарғы капиталы бойынша Қор міндеттемесінің
жалпы көлемі 2007 жылдың 31 ... 6,5 млрд ... ... ... ... нақты орындау 1,93 млрд теңге (29,67%) болды.
Ұлттық ... қор ... ... ... ... жобалар
портфелі 2007 жылдың 31 желтоқсанында коммерциализациялауға келешегі бар
әлеуетті 100 ... ... ... ... ... өздері сататын
өнімнің қосымша құнының едәуір бөлігін ... ... ... ... ... ... жеткізуге бағытталған жұмысын жаңа
бастаған компанияларға қаржы ұсынады. Инвестициялар негізінен ... ... ... және ... мынадай кезеңдер бойынша
жасауға немесе коммерциализациялауға бағытталған:
- идеяны жаңа ... ... ... дейін жеткізумен және оның
коммерциялық әлеуетін ... ... ... ... ... ... ... түрде өндіру мен алғашқы сатулар;
- өндірісті ерте кеңейту және өнімді жаңа нарықтарға өткізуді шығару;
Отандық венчурлық қорлар ... ... ... ... ... ... (42,6 млн ... құрайтын, жаңа материалдарды ... ... ... ... ... ... ... сияқты салалар бойынша 15 инвестициялық жоба
мақұлданды. 2007 жылы ... ... ... 3 жоба ... ... 1 жоба ... Біздің қорымызға келіп түсіп
жатқан ... ... саны да, ... да ... ... ... 2007 жылы біз Қазақстанның аймақтарынан келетін ... ... ... ... ... жобалардың саны 10-ға
толды, ал инвестициялар Қор қаржысының 50% құрады. ... ... ... ... ... мен ... оң
бағаланып, Қазақстан және ТМД елдерінің STEP бағдарламасына енгізілді.
AVC - ҰИҚ ... ... 5 ... ішіндегі ең жасы. Біз
қызметімізді 2007 жылдың наурыз айында бастап, осы уақыт аралығында
шамамен 10 млн ... ... ... бар ... құрастырдық.
Биылғы жылы қор мына бағыттар бойынша жасалған жобаларға мән ... ... және ... Осы ... ... ... мен ... шеберлігіміз бізге инвестициялық жобаларды
жүзеге асыруда ... ... 2007 жылы ... жұмыстарымызың
қорытындысы – сингапурлық STE Electronics компаниясымен ортақ кәсіпорын ашу
болды.
2007 жылғы ... ... ҰИҚ ... 51 адам ... еткен. Олардың 57%
– ер адамдар, 43% – әйелдер. Қор қызметкерлерінің орташа жасы – ... ... 1 ... ... ... Топ 7 «Қаржы құралдары:
ақпаратты ... ... ... халықаралық стандартын ҚЕХС (IFRS)
қабылдады.
Стандартты қолдану Топтың қаржы құралдарына байланысты анықталатын
ақпарат көлемін ... ... ... ... қауіптердің сипаты
мен деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Бірқатар жаңа стандарттар мен стандарт қосымшалары мен түсіндірмелер
2007 ... 31 ... ... іс ... ... жоқ, олар осы қаржылық
есепті дайындауда да қолданылмады. ... ... ... ішінде төмендегі стандарт Топтың қаржылық-шаруашылық
қызметіне ықпал ете алады. Топ бұл стандартты ... ... ... ... жоспарлап отыр. Жаңа стандарттардың Топтың қаржылық есебіне
қаншалық əсер ететіні анықтала ... жоқ. ... ... үшін 2009 ... ... ... күшіне енетін 8 «Операциялық сегменттер» қаржылық
есептің халықаралық ... ҚЕХС (IFRS) ... ... туралы ақпаратты қалай беруі керектігін анықтап, өнімдер мен
қызметтер, қай ... ... ... ... клиенттері туралы
анықтамалардың талаптарын ... ... ... дегеніміз –
кəсіпорын қызметінің маңызды бөлшегі болып табылады, оны ресурстарды бөліп,
қызметінің ... ... ... ... ... ... адам ... түрде бақылап, қаржылық ақпарат беріп отырады. Қаржылық
ақпарат операциялық ... ... ... ... ... ... операциялық сегменттердің қызмет нəтижелерін бағалауда ... ... ... ... ... ... стандартындағы
ҚЕХС (IFRS). 8 «Операциялық сегменттердің» орнына 14 «Сегментті есеп-қисап»
қаржылық есептің халықаралық стандарты ҚЕХС (IFRS) пайдалануға болады
2009 жылдың 1 ... ... одан ... ... жылдық есепті
кезеңдерде күшіне енетін 1 «Қаржылық есепті көрсету» (баспада) қаржылық
есептің халықаралық стандарты ҚЕХС (IAS) ... ... ... ... ... анықтауға бағытталған. Ол капитал иесімен
болған операциялар барысында ... ... ... ... ... ... ... беріп, қаржылық есептегі ақпараттың
берілуіне байланысты нақты талаптар қояды.
Қаржылық лизинг бойынша дебиторлық ... ... АҚ ... ... ... ... мен «Ғарыштық тораптар мен электрмагнетикалық
тіркесімді қондырғылар рсепубликалық орталығы» АҚ дайындаған. Лизингке
берілетін ... ... жəне ... да жабдықтардан тұрады əрі лизинг
алушыға пайдалану жəне ие болу ... ... ... келісіміне сəйкес
«Қазсат» АҚ 2016 жылға дейін ... ... ... тең ... да ... Келісім бойынша, пайыздық үстемелер мен басқа ... ... ... ... ... ... келетін шығын
ретінде төлемдердің дисконтталған ағыны мен ... ... ... құны арасындағы айырмашылықты атауға болады.
«Ұлттық Инновациялық Қор» АҚ 2007 жылдың 31 ... ... ... қаржы есеп-қисабына қосымша компаниясы – «Инжиниринг
пен технология трансферті ... АҚ ... ... ... ... ... мемлекеттік субсидия алды.
Субсидия технологиялық парк құрылысына ... 2007 ... ... ... ... соң негізгі құралдардың құнын азайтты.
Акционерлік капитал
2007 жылдың 31 желтоқсанындағы ... ... ... ... берілген,
шығарылған жəне айналымдағы акционерлік капиталы 4,576,567 қарапайым акция
болды (2006 жылы:279,571). ... ... ... ... ... ... атаулы құны 1,000 теңге ... 279,571 ... ... ... ... құны 2006 ... 31 ... сəйкес 100,000.078 теңге құрады. 2007 жылы 4,296,996 ... (2006 ... 33,036) ... құны бойынша шығарылды.
Қарапайым акция иелері жариялану мөлшері бойынша дивиденд ... ... Топ ... ... жəне ... ... ... байланысты
бір дауысқа ие бола алады.
Басқа байланысты тараптар ретінде мемлекеттік, ұлттық компаниялар мен
ұйымдарды, ... ... бар ... ... ... ... инвестиция беретін ұйымдарды атауға болады, Топтың оларға ... зор. 2007 ... 31 ... ... жəне 2006 жылдың 31
желтоқсанына дейінгі басқа ... ... ... түскен пайда мен шығын туралы шоғырланбаған ... ... ... баланс мынадай болуы мүмкін: 2007ж. Венчурлық
капиталы бар ұйымдар мен ... ... ... ... ... мен ... .
3. ҚАЗАҚСТАНДА ВЕНЧУРЛЫҚ БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасында венчурлық кәсіпкерлікті қаржыландыру
көздері және даму бағыттары.
Венчурлық қорларды құру инновациялық қызметке жеке ... ... ... ... ... ... мемлекет пен жеке ... ... ... әсерлесу
механизмінің қалыптасуына көмектеседі. 
11 - кесте – Шағын жоғарытехнологиялы ... үшін ... ... ... ... | Венчурлық бизнестің дамуына әсер ететін факторлар |
|1 ... ... |
|2 ... ... ... ... мемлекеттік стратегиясы. |
|3 ... ... ... ... бағытталған |
| ... ... ... |
|4 ... жеке ... ... ... |
|5 |Шет ... компания мүдделерін қорғау мүмкіндігі. |
|6 ... ... ... ... |
|7 ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
|8 ... ... ... сот ... ... мен |
|9 ... ... ... ... ... ... ... |Бух-есептің қазіргі заман талаптарына сәйкестігі. |
| ... ... ... және ... ... ... |
|12 |бизнес-жоспар дайындау тәжірибесі. |
| ... ... ... шет ... және отандық |
|13 ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... активтерінің ликвидті |
|15 ... ... ... болуы ... ... банк ... ... ... |Венчурлық бизнестің субьектілері үшін делдалдық қызмет жүйесінің |
|18 ... |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... үшін ... қор |
| |нарығының болуы және т.б. ... ... ... инновациялық қызметті қаржыландыру
жүйесінің өзіндік ерекшелігі бар және мемлекеттің ... ... ... ... ... Бұл ... бірінші кезекте, техникалық
жаңалықтарды ел ... тез және ... ... ... ... құрылуын қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық және ... ... және ... ... ... ... шет елге кетуінің
алдын алу үшін қажетті жағдайлар жасауға бағыттталған.
Жалпы салалық, сала аралық және ... ... ... ... ... жаңа ... ... іс-шараларды қаржыландырудың қамтамасыз ету мақсатында,
жергілікті жерлерде инновацияларды ... ... емес ... ... болады. Мұндай қорлар аймақтық деңгейлерде де, сол ... ... мен ... ... де ... ... ... мемлекеттік емес қаржыландыру көздері:
- инновациялық кәсіпорындардың меншікті қаражаты;
- бағалы қағаздар эмиссиясының есебінен жұмылдырлатын қаражат;
- материалдық ... ... ... және ... ... жаңа өнімнің тез шығарылуына мүдделі ... ... да ... ... ... ... атты ... инвестициялар мен венчуралық
капитал қауымдастығы құрылған. Баспасөз қызметінің мәліметтеріне сүйенсек,
"қауымдастықты құрудың мақсаты венчурлық және ... ... ... ... ... ... олардың пікірлерін
қызығушылық танытатын атқарушы билік және заң органдарына ұсыну, сонымен
қатар компанияның іс-қызметін ... ... ... ... мен ... кеңінен айқындау болып табылады". Қауымдастықтың құрылтайшылары
Ұлттық ... қор, "Advant" ... ... Centras ... ... ... ... қоры, Glotur Technology fund және ... Capital. ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Шетелдік
инвесторлар ... ... ... және ... ... Қазақстандық қауымдастығымен, "Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық салық және инвестиция
орталығымен, Қазақстан Республикасы ... ... ... ұлттық экономикалық палатасымен және ... ... ... алмасуды, қаржы нарығы үшін ең маңызды мәселелер мен проблемалар
жөніндегі ортақ ұстанымдарды ... ... ... ... ... құру ... ... бастады. Жақын арада инвестиция
көлемі, ... ... ... ... ... ... сондай-ақ барлық мүдделі заңды және жеке тұлғалар үшін оқыту
ақпараттарын ... ... ... іске қосу ... ... ... ... ақпарат құралдарымен тығыз жұмыс
істеп, венчурлық және тікелей инвестициялар туралы ... ... ... мен ... ... өткізіп, сондай-ақ оларға барлық
қажетті көмек жасамақ ниетте. ... ... ... бес ... қор және ... ... қор ... істеп жатыр. Республикадағы
осы қорлардың жалпы венчурлық капиталының көлемі 110 миллион ... ... ... ... ... топырағына дәнін егіп, оның тезірек
көктеуіне мүдделі болып отырған да, Ұлттық инновациялық қоры екені ... ...... жоғары өндіріс» деген ұғым білдіреді. Яғни
венчурлық қор тәуекелі жоғары ... ... ... ... ... асуына мүмкіндік ашады. Сондықтан да венчурлық қорлардың жобаны ... ... ... ... рет ... бір рет ... ұмтылады. Біздің
көптеген жоба жасаушыларымыздың «венчурлық қорлардан ... жоқ» деп ... де ... ... ... оның талабынан шығу үшін ұсынған
жобаңыз шынында да бұрқақ атып ... ... ... ... ... ғана ол
өндіріске енгізіліп, жоба иесіне де, ... ... да мол ... ... ... ... венчурлық қор қалтасындағы капиталын босқа шашпайды.
Тәуекелге барғанның өзінде, әбден ойланып-толғанып барып қана ... Бұл ... ... ... ... бірінің батылы жете
бермейді. Өткен жылы қазақстандық Ұлттық инновациялық қор SAFE ІD ... ... ... ... ... алған болатын. Бұл ... ... ... ... мен жеке куәліктер жасаумен
айналысады. «Инвестицияны өзіміздегі ірі жобаларға салудың орнына ... ... ... не ... ... қайшы пікірлер де айтылып қалуда. Ал
Ұлттық инновациялық қордың төрағасы Нұрбек Раевтың ... ... ... сатып алу арқылы Қазақстан олардың операциялық
қызметтеріне ене алады және елімізге қарай жаңа ... ... ... ... отандық бес венчурлық қордың жұмыс ... ... ... ... ... осындай қорларға жеке инвесторлар тартылған.
Қалтасы қалың капиталистер қаржысын белгілі бір ... ... ... ... ... әлеуетін көтеруге үлес қосуда. Ал ... ... ... ... Кәсіпкерлер жоғары технологиялар әлеміне
қарай қозғалыс жасауға өте сақ ... ... ... ... үшін аса ... ... ... Банктің
несиесіне қарағанда, оның өзіне тән артықшылықтары жеткілікті. Сондықтан ... ... әлем үшін де, ... ... үшін де ... емес. Тек
оған бел шешіп, артық ақшасын қорықпай, тәуекелі жоғары жобаларға сала
алатын батылдық қажет. ... ... ... де ... қорларды
көбіне осындай қалталылар құрады. Бізде венчурлық бизнестің қарқын ала
алмай ... ... де осы. ... ... инновациялық идеялар да
аздау. Аз емес-ау, соларды ... ... ... ... нәтижесінде
көптеген инновациялық жаңалықтарымызды Қытай сатып ... ... ... ... мен ... ... ... мықты мамандар
жетіспеуде. Әйтпесе ... ... ... ел үшін аса ... ... ... ... аздығынан қалталыларымыз тек құрылысқа салып,
күйіп қалып ... ... біз ... ... келеміз венчурлық бизнес бұл
жаңа идеялармен инновациялық тауарлардың кілті болып табылады. ... бұл түрі ... үшін өте ... деп ... болады. Біріншіден,
бұл жоғарытехнологиялық, инновациялық өнімді шығаруға бағытталғандықтан,
отандық ғылымның дамуының жаңа ... ... ... орта таптың
қалыптасуына ерекше үлес қосса. ... қор ... ... ... ... ... ... жоғарыда көрсетілген көптеген мәселелердің
бірден-бір шешу жолы болып табылады. Еліміздіе ... ... үшін ... ... ... ... ... бiлiмдi дамыту және оны индустриялық-инновациялық дамытуға
бағыттай ... ... ... ... ... реформаны бастау.
Ғылымды, жаңа идеяларды қаржылындыру.
- ... ... ... ... ... ... ... қызметтi көтермелеу және реттеу үшiн заңнамалық база ... ... және ... ... ... мен қайта даярлаудың
қазiргi заманғы жүйесiн еңгізу. Университеттірдің жанында ... ... Олар – ... инновациялық-тех-ялық орталықтар,
бизнес инкубаторлар, венчурлық к.о-дар, маркетингтік зерттеу қызметтері
жатады.
- Экономиканың ... ... ... ... ... ... үшiн ынталандыру көздерiн ойлап табу.
Ғылымды дамыту бұл ең негізгі мәселе. Әрине, инновациялық әлеуетті
дамыту мен ... ... ... ... ... екені мәлім. Бұл ретте
инновациялық қызметті жүзеге асырудағы маңызды ... ... ... ... табылады. Қазақстанда соңғы үш жыл бойына ғылымға
бөлінген қаражат ЖІӨ-ге ... 0.3 % ... ... ... Бұл ... 4%, ... ... Жапонияда 3%, Ресейде 1.5-1.9%, Украинада
1.2-1.3%-ды құрайды. Технологиялық үрдіс пен жаңа ... ... ... ... ... ... бағытталған қызмет
барысында жүзеге асды. Олар – ... ... ... ... ... ... ... қызметтері жатады.
Жаңа білімдерді тиімді дамыту мен ... ... ... ... ... ... жүйенің негіздерін құру ғылымды
дамытудағы ... ... ... ... ... орындалуы керек:
1. Ғылыми және инновациялық қызмет үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды
дамыту.
2. Академиялық ғылыми мекемелер мен ... оқу ... ... ... ... ... ... тиімді жүйесін құру.
4. Ғылыми-зерттеуді және конструкторлық қызметті жүргізуде жеке меншік
сектор үшін ынталандырулар туғызу.
5. Ғылыми кадрларды ... ... ... және ... ... ғылымға кірігуі үшін жағдайлар жасау.
6. Ғылыми қызметкерлердің жалақысының ... ... ... ... ... айқындайтын басым бағыттар
бойынша болашақ инновациялық экономиканы құру үшін ... ... ... ... ... қаражат бөліп қана қоймай, жұмысын дұрыс
ұйымдастыру керек.
.Мынадай бағыттар: ... ... ... ... және тау-кен металлургия өнеркәсібіне арналған
жаңа ... ... ... ... ... барлық
ғалымдар мен ғылыми ұжымдар және жеке ... ... үшін ашық ... ... ашу ... ... құқықтарын қорғау саласындағы заңнама жетілдірілуі
керек. Ғылыми әлеуетті барынша пайдалану ... ... ... мен ... оқу ... ... күшейтуге бағытталған
құрылымдық реформалар жүргізіуін қолға ... ... беру ... ... және ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін инновациялық-
білім беру ... құру ... ... компаниялармен бірлесіп,
олардың негізгі қызметіне байланысты болжамды перспективалық проблемаларды
шешуге бағытталған арнайы ғылыми-техникалық бағдарламалар ... ... ... қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру жөнінде
жұмыс жүргізілуі керек.
Бізде жақсы бір бағдарлама ... ... ... іске ... ... ... ... әртараптандыру және
шикізаттық емес экспортты ұлғайту статегияның негізгі мақсаты екенін жақсы
білеміз. Сонымен ... ... ... ... ... ... әдемі сөздер болмауы тиіс. Ол міндеттерді жүзеге асыру ... ... ... ел ... ... ... табылады:
1. Әртараптандыру процесін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету.
2. Экономиканың шикізаттық емес ... ... ... ... ... ... бар жаңа технологиялық және жүйе
құрайтын өндірістерді дамыту, оның ... ... ... іске ... ... ... ... өңдеуші өндірістерді жаңғыртуды ынталандыру.
5. Өңдеуші өнеркәсіптің ғылымды қажетсінуін арттыру үшін ынталандырулар
туғызу және бизнестің инновациялық-кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру.
6. ... ... ... ... және ... жолымен
қазақстандық тауарлар мен қызмет көрсетулердің ... ... үшін ... ... ... ... дамыту.
8. Экономиканы білікті еңбек кадрларымен қамтамасыз ету.
Әртараптандыру процесін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... электрондық дерекқорларын
пайдалана отырып, экономика секторларын талдау мен ... ... ... оның ... ... негізгі салаларын жүйелі талдау мен бағалау,
басқа да елдердің бәсекелі өндірістері мен салаларына, ... ... ... ... ... ... талдау жүргізілуі;
- қазақстандық тауарлар мен қызмет көрсетулер үшін, оның ... емес жаңа ... ... ... ... бар ... ... және технологиялық
пайдаланымдарға сыни талдау жүргізу және оларға қол жеткізудің
түпкі нәтижелері мен ... ... ... ... мен ... ... кейінгі іс-қимылдарын
айқындау;
- қазақстандық экспорттаушылар мен экономика секторларының артта
қалып қоюына ... ... ... ... ... ... факторларды айқындау;
- пилоттық кластерлерді және тиісті үйлестіруші кеңестердің
қызметін нақты қолдауға бағытталған ... ... ... ... сүйемелдеуді қамтамасыз
ету;
- перспективалық технологиялық «тауашаларды» анықтауды қамтамасыз
ететін технологиялық талдау мен мониторинг жүйесін әзірлеу;
- перспективалық «серпінді», оның ... ... ... ... ... ... ету ... құру;
- Индустриялық-инновациялық даму ... іске ... ... ... ... ... ... өндіргіш
күштерді, минералдық ресурстардың қорын, инфрақұрылымды, сондай-
ақ іске асырылатын инвестициялық, оның ... ... ... ... ... қалыптастыру;
- жаңа экономикалық шарттар мен басымдықтарды ескере отырып,
Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын түзету керек.
Экономиканың шикізаттық емес ... ... ... үшін ... елде ... ... ... факторлар сияқты инвестициялық қызметті жүргізудің
базалық шарттарын жетілдіру;
- халықаралық стандарттарға ... ... ... өндірістік және
көлік-коммуникациялық инфрақұрылым құру және білікті жұмыс
күшімен қамтамасыз ету. Қазіргі заманғы инфрақұрылымды ... ... ... ... ... емес ... инвестициялық
тартымдылығына, оның ішінде жаңа ... ашу ... ... ... әсер ... ... анықтау және
жою жөнінде нысаналы бағыттағы жұмыстар жүргізу;
- жоғары технологиялық және экспортқа бағдарланған ... ... оның ... ... ... жөнінде жүйелі жұмыс жүргізу, инвестициялық жобаларды
бірлесіп қаржыландырудың жаңа ... ... ... ... экономиканың шикізаттық емес секторларының инвестициялық
мүмкіндіктері жөнінде белсенді ақпараттық-тұсаукесер жұмысын
жүргізу;
- ... ... ... мен көтермелеу саласында
халықаралық-шарттық құқықтық базаны кеңейту;
- ифрақұрылымдық жобаларға ... ... ... ... қорын құру, Қазақстандағы және Еуразия өңіріндегі ірі
экспортқа бағдарланған және жүйе ... ... ... ... ... ... ... бар жаңа технологиялық және жүйе
құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде ... ... іске ... ... ... жүзеге асырылатын болады:
- едәуір қосылған ... ... ... мен
экспорттық әлеуеті бар экономиканың құрылымын ... ... ... ... ... ... іске асыру жөніндегі бас жоспар
әзірлеу;
- «серпінді» инвестициялық ... іске ... ел ... 5-
6 ... жасауға және дамытуға ірі отандық бизнесті тарту әрі
оның шағын және орта бизнеспен ... ... ... шекара маңы аудандарында, өнеркәсіптік-сауда және ... ... жаңа ... ... құру
және дамыту;
- өңірлердің индустриялық саясатын іске асыруға әлеуметтік-
кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ұлттық және өңірлік ... ... ... іске асыруға тарту;
- жер қойнауын пайдалану саласындағы ... ... ... ... ... ... оның ... «Отандық
өндірушілер мен шетелдік инвесторлардың бірыңғай ... ... құру ... ... қаржыландыруды дамыту, отандық және шетелдік венчурлық
қорлардың қызметін құру және ... ... ... ... тарапынан венчурлық индустрияны дамытуға белсенді жәрдемдесу
ұлттық экономикада инновацияларды құру және ... ... ... ... ... ... қорлармен өзара іс-қимыл
мәселелері жөніндегі нормативтік-құқықтық база құрылуы керек. Технологиялық
парктер желісін құру және ... ... оның ... «Ақпараттық
технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының екінші кезегін ... ... ... ... толықтыру жөніндегі
жұмыс жалғастырылуы. Нақты экспорттық «тауашаларды» айқындау ... ... ... ... ... ... экспансиясын
ынталандыру үшін мыналар көзделеді:
- қазақстандық тауарлар мен ... ... ... ... жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасын
қабылдау, оның ... ... ... ... қызмет көрсетулердің тізбесі қалыптастырылды, әлемдік
нарықтарға шығу стратегиялары әзірленеді, ... ... ... ... ... институционалды қолдау жүйесін құру;
- шетелдік сарапшыларды тарта ... ... ... ... ... жөнінде семинарлар, тренингтер мен ... ... өнім ... ... ... рәсімдерді оңайлату, өңдеуші
өнеркәсіптің өнімін жеткізуге ... ... ... ... ... өңдеуші салаларға
арналған экспорттық ... ... ... ... кредиттерді беру практикасын
кеңейту жөніндегі жұмысының жалғасын табуы.
- негізгі ... ... ... ... Азия, Каспий және Қара
теңіз өңірлері нарықтарына аударылуы ... ... ... үшін мыналар көзделеді:
- индустриялық-инновациялық инфрақұрылым (индустриялық және
арнайы ... ... ... ... ... және ... ... саясатын
әзірлеу;
- арнайы экономикалық аймақтардың жұмыс істеу тиімділігін
арттыруға, сондай-ақ оларды құру мен ... ... ... ... ... экономикалық аймақтар
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясын
қабылдау;
- 2007 – 2009 ... ... ... ... ... айқындау;
- басым бағыттар бойынша, оның ішінде халықаралық қатысумен
мемлекеттік, салааралық, салалық және ... ... ... мен «технологиялық бизнес-инкубаторлар»
желісін одан әрі дамыту;
- жер учаскелерін бөлу, осы қызмет түріне арналған инвестициялық
преференциялар беру ... ... ... ... ... ... жеке меншік бизнесті тарту
жөнінде шаралар кешенін әзірлеу;
Жасы ұлғайып қартайған шағында Томас Джефферсон «Әрбір ... ... ... ... қорытындыға келіпті. Оның замандасы, немістің ұлы
ақыны ГЕТЕ ... ... тыс ... ... соңғы
шығармаларының бірінде «Парасатта мағына қалмай, игілік азап болуға
айналды» ... ... ... ... уақыт өте келе өзінен өзі тозады. Осылар
секілді тауарлар, процестер мен қызметтер де тозады не ескіреді.
Инновациялық іскерлік пен ... ... ... ... ... ... ... қандай қажет болса, қызмет көрсету
саласының мекемелерінде де сондай ... ... ... инновация мен
кәсіпкерлік «тамыр мен бұтақ емес, біртұтас өскін – мұнда өнім ... бір ... ... бір ... ... ... ... кісіпкерлік
те жоспарланбайды, белгілі бір қолайлы мүмкіндікке ... ... ... ... Олар кез келген қоғамның, экономиканың, саланың,
қызмет не өндіріс сферасының икемділігі мен ... ... ... ... ... Инновациялық қарекет пен кәсіпкерлік Джефферсонның
әрбір ұрпақта ревалюциямен жетуге ... деп ... ... ... ... олар оған ... ... соғысынсыз,
экономикалық құлдырауларсыз жетеді. Инновациялық қарекет пен кәсіпкерліктің
жасампаздық ісіне мақсаткерлік, тиянақтылық және бақылау да болу ... ... ... құру мен ... жөніндегі бағдарламада
көсетілгендей, ҰИЖ – нің ең басты элементтерінің бірі – венчурлық ... ... ... ... ... ... ... идеяның, жаңа өнімнің пилоттық үлгілерін құрумен ... ... және оның ... ... ... ... сериялық өндіріс және өнімді алғашқы сатулар;
- өндірістің алғашқы кеңейтілімі және өнімді өткізу үшін ... ... ...... ... ... механизмі болып
табылады. Венчурлық инвестициялаудың бастапқы ... ... ... мен ... ... ... ... отандық және
шетелдік капиталды тарту мемлекеттің тікелей үлестік ... ... ... ... болады.
Венчурлық қорға инвестицияланатын мемлекеттік қаржылар осы қорға
кіретін жеке ... ... ... ... ... ... кезеңінде мемлекеттің араласуының
осындай үлгісі барлық елдерде өзінің тиімділігін көрсетті.
Венчурлық қорларды құрғанда мемлекеттің қатысуы ... ... ... ... бірі – отандық және шетелдік инвестициялармен
бірлесе отырып құрылған венчурлық қорлардың капиталындағы үлестік қатысуы
(49%) арқылы венчурлық ... құру ... ... қор – ... ... ... асыру мақсатында заңды
тұлға қуру арқылы немесе құрмай-ақ жеке және ... ... ... атайды.
Венчурлық қорды құру жобасының бастамашысы ретінде ҰИҚ-мен қатар ҚР-ң
резидент немесе ... емес ... ... бола ... ... ... ... бар, экономикалық қызметі тоқтаған заңды тұлға бастамашысы бола
алмайды. Бастамашы ҰИҚ-ға ... ... құру ... ... ... ... ... ұсынысты тапсырады. Құжаттар пакеті толығымен
дайын болғанда жобаға тіркеу номері беріледі. ... ... ... ... тобы ... ... барлық құжаттардың бар болуы;
- қордың инвестициялық саясаты жөніндегі меморандумға жобаның сәйкес
келуі тексереді.
Бірінші ... ... оң ... ҰИҚ ... ... ... ол жобаны кешенді ... және ... ... ... ... табылады, ҰИҚ бастамашыға бірінші реттік
таңдаудың қорытындысы жөнінде ақпарат береді.
7-сурет ... ... әсер ... ... ... тексеру 2 кезеңнен тұрады:
- қорлардың құрылымдық бөлімшелері ішкі тексеруді жүзеге асырады;
- тәуелсіз эксперттер сырты құқықтық тексерісті ... ... тобы (ЖҚТ) мен ... ... ... ... қаржы-экономикалық және құқықтық аспектілерінің ішкі тексерісін
жүргізеді. Тексеріс нәтижелері қорлардың инвестициялық комитетіне ... ... ... ... ... ... етуі ... қордың мақсаты мен міндеттері
- қызметінің бағыттары
- қорды инвестициялау нысандары
- қор капиталының мөлшері, оның құрылу көздері (бастамалы ... ... құру ... ... құқықтық-ұйымдық нысаны
- ұйымдық құрылымы, қорды басқару нысаны
- басқарушысы ... (БК) ... ... ... ... қор қызметінің қызмет ету мерзімі, ұзақтығы
- қордың инвестициялық ... ... ... ... ... ... жобаларды тарту мен таңдау тәртібі,
инвестициялық шешім қабылдау тәртібі)
Егер жоба ... ҰИҚ ... ... ішкі ... ... қарай ЖҚТ мен ЗҚД қор басқармасына жобаның сыртқы құқықтық
тексерісін ... ... ... ... ... Жобаның сыртқы
құқықтық тексерісі де ... ... ... ... ... ... ... мүмкін:
- қордың ішкі бөлімшелеріне қайта тексеруге, толықтыруға жобаны
жіберу;
- ... ... ... ... жіберу;
- қор басқармасы жобаны қаржыландыру керек деп шешу.
Қосымша ... ... ... мен ... ... және ... ... жүргізулуі мүмкін. Қор жобаларды
тексерудің құпиялылығын сақтайды.
Қордың директорлар ... ... ... ... оң ... ... ... шешімді орындау үшін жұмыстарды ұйымдастырады (құрылтай
құжаттарын дайындау, келісім-шарттарды дайындау).
Құрылатын қордың жарғылық капиталындағы ҰИҚ ... ... шегі ... 10 млн. $ ... қаржыландыра алады, венчурлық қордың ... ... жеке ... ... ... ... ... саласындағы мемлекет пен жеке кәсіпкерліктің тиімді
қарым-қатынасының механизмін құруға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... нақты бір секторымен ... әр ... ... да ... ... ... Венчурлық қорларға инвестициялаудың негізгі шарттары:
- венчурлық қорлар қызметінің инновациялық бағытталуы;
- құрылған ... ... ... кәсіпорындарды
инвестициялауды көздеуі;
- басқа инвестициялармен тәуекелдікті бөлу мен жауапкершілікті
шектеу;
- тікелей емес қатысу ... ... ... капиталынан 49%-дан
көп емес);
- венчурлық қорларға алдыңғы қатарлы тәжирибені тарту.
Венчурлық қорды құру ... ... ... ... бөлімшесімен инновациялық жоба
негізінде жобалық ұсынысты жасайды.
2. Бастамашы ҰИҚ-ға құжаттар пакетін дайындайды.
3. ҰИҚ жобамен танысып, оң ... ... ... жөнінде
шешім қабылдап, бастамашымен арада инвестициялық
ынтымақтастық жөнінде ... ... ... ... шығу мүмкіндігі, қор портфелінің мониторингі,
қордың ұйымдастыру-құқықтық нысаны көрсетіледі. Қор жабық
үлестік немесе акционерлік инвестициялық қор түрінде ... ... ... ... бастамашы басқарушы компанияны анықтайды.
Бастамашы БК-ны ынтымақтастық ... ... ... ... алады және ҰИҚ шарттарымен аныстырады. БК ҰИҚ-ға
презентациялар ұйымдастырады және қорды ... үшін ... ... Егер ҰИҚ ... ... қор ... ... БК ҰИҚ мен қор
қатысуымен сенімді басқару ... ... ... ... ... ... ... барлығы БК-ға
жүктеледі.
6. Егер қор акционерлік қоғам түрінде құрылатын болса, онда БК ... ҰИҚ ... ... құрылтайшылар атынан жасалады.
Қордың құрылымы мен заңды тіркелуіне қор ... ... ал БК ... шығарылымын тіркеуге жауап береді.
7. БК қордың инвестициялық ... ... ... ... БК ... ... портфельді
құрады.
8. ҰИҚ ай сайын портфель мониторингін және міндетті түрде жарты
және ай ... қор ... ... ал жыл ... қор ... ... ... құнды қағаздарын биржаға шығару.
Венчурлық қорды құру мен дамыту тұжырымдамасының жобасы.
Тұжырымдама венчурлық қор дамудың ... ... ... ... мен ... ... саясат, ұйымдық құрылымын және
қызмет ету қағидаларын білдіреді. Келесідей ... ... ... ... (қор ... мақсаты мен міндеті)
2. Инвестициялық саясаты:
- инвестициялау қағидалары
- ... ... ... қаржыландыру нысаны
- жобаға қойылатын талаптар
- тәуекелді әр тараптандыру
3. Қордың ұйымдық-құқықтық құрылымы
4. Жобаны қаржыландыруды ұйымдастыру
- ... ... ... ... жобалар бойынша инвестициялық шешім қабылдау тәртібі
- жобаны басқару
- жобадан шығу
5. Қор және ... ... ... ... ... ... бюджеттік қаржыландыру республикалық бюджеттен
және ғылыми қорынан жүзеге асырылады. Қаржыландырудың келесі бағыты ... ... ... ... ... ҒЗТКЖ үшін
конкурстық негізде гранттар бөледі. Инновациялық жобалаудың қаржыландыру
сонымен қатар ... даму ... ... жүзеге асады. Алайда
инновациялық процеске мемлекеттің жалғыз қатысуы кәсіпкерлік және ... ... ... Яғни осы ... венчурлық қорлар үлкен
рольге ие.
Венчурлық бизнеске ... ... ... ... ... ... қаржыландыру бүкіл дүние жүзінде 2000-2001жж.
дағдарыстан ... ... ... ... ... ... қаражат тарту көлемі АҚШ-та да, Еуропада ... ... Бұл ... ... ... тартуды
қиындатады;
- дамушы елдер қор ... ... ... ... ... ... шығып, географиясы
кеңейгенін қаламайды;
- барлық қор ... ең ... ... венчурлық
кәсіпкерліктің дамуы, оны қолдау ... ... ... идея немесе ғылыми –зерттеу ұжымдары үшін ... ... ... ие ... ... ... ... инвестиция алып келеді;
- бірінші қадам ретінде басқарушы компания жобаларды ... ... ... процесі, инвестиция портфелін
әртараптандыру, тәуекелдерді бағалау, жобадан шығу әдістемесі
жөнінде кеңес беру ... ... ... ... олар Қазақстанда венчурлық қор активтерін басқару үшін
біріккен ... құру ... ... Тек үшінші кезеңде
ғана Қазақстандағы венчурлық қорды қаржыландыру жөнінде ... Бұл ... ... қор менеджерлерімен тәжірибе
алмасуға, жұмыс істеу технологиясын үйренуге және Қазақстандағы
венчурлық капитал мен инвестиция ... ... ... ... ... басқару үшін олардың акционері болу керек,
сонда ... ... ... орнатуға болады және өз мамандарын
тәжірибеден өту үшін жіберуге, жаңа қор тартуға, біріккен кәсіпорын құруға
болады. ... ... ... бұл ... ... Азия ... ... пайдаланды. Қазақстанда венчурлық ... ... ... бірінші кезеңінде, венчурлық капитал ... ... ... инвесторлар мен қаржы институттарының
белсенді қатысуы арқылы ... ... ... ... олар ... көзі болып табылады. АҚШ-та 2000 жылы институционалды инвесторлар
үлесі 23%, ... ... ... да, ... ... 30 %. Қазіргі кезде Қазақстанда 2-деңгейлі банктер,
инвестициялық қорлар, қаржы - өндірістік топтар қаржы ... ... ... оларды нақты секторға сонымен қатар венчурлық капиталға
инвестициялауға болады.
Елдегі венчурлық индустрияның дамуына ... ... да ... ... Олар жаңа ... ... қорлар арқылы
қаржыландыруды жүзеге асыру арқылы венчурлық ... ... ... ... Схемалар әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы зейнетақы қорлары
мен сақтандыру компанияларының басты мақсаттары ... ... ... ... ... қоры ... «Қаржыландырудың
бұл түрі басқаларына балама ретінде, ... ... ... ... ... ... ... дейді Ресейдің «Траст» ... ... ... ... ... мен кәсіпкерлік орнықты, қалыпты әрі қажет болатындай
қоғамға мұқтажбыз. Басқару қазіргі кезде барлық институттардың нақты ... ... ... ... бірлестіруші органы болған сияқты,
инновация мен ... те ... ... экономикамызда,
қоғамымызда өмірлік маңызы бар ... ... ... ... ... ... олардың инновация мен кәсіпкерлікті өз
жұмыстарының да, ұйымдары жүргізетін ... да ... ... ... ... ... айналдыру тиіс.
Әрине, инновациялық әлеуетті дамыту мен сақтаудың қажетті, басты ... ... ... Бұл ... ... ... ... асырудағы маңызды
элемент ғылыми өнімнің комерциялануы болып табылады. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... қатысты 0.3 % деңгейінде қалып
отыр. Бұл көрсеткіш Швецияда 4%, АҚШ-та, Германияда, Жапонияда 3%, Ресейде
1.5-1.9%, ... ... ... ... ... пен ... ... университеттірдің жанында бірқатар құрылымдарды
жасауға бағытталған қызмет барысында жүзеге асды. Олар – ... ... ... ... ... ... зерттеу қызметтері жатады.
Ол үшін инновацияны тудыратын субьектіні қарастырсақ. Бір ... ... ... табу үшін мәжбүрлегенімен, бүгінгі таңда адамды
бір нәрсені ойлап табу үшін мәжбүрлей алмайсың. ... ... ... ... резонанс алып келетін бұл адамдарға жағдай жасауға болады.
Әрине бұл жауапкершілік мемлекеттің мойнында. Соның бірі - ... ... ... ... ... қорғау. Адам ойлап тапқан
дүниесінен пайда табуы керек.
Мен осы ... ... ... ... ... жаңа бастамаларды
қолдайтын мемлекет тарапынан агенттік құрылса деймін. Бұл ... мен ... ... Бұл ... жобалардың өмірге енуінде АҚШ-
та SITR, Финляндияда TEKES деген ... ... ... ... жобаларға тек қаржылай көмектесіп қана қоймай, сонымен ... ... ... ... және ... де, ... ... құруға да көмектеседі. Негізгі мақсат әлемдік аренадан ... ... ... ... ... тек Финляндияда ғана емес, сонымен
қатар Пекинде, Брюсселде, Токиода, Сан Хозеда ... ... ... ... ... Финляндияда академиялық қаржыландыруға да
бәсеке қалыптасқан. Center of Excellence деген ... алу ... ... ... ... академиясына өткізеді. Ең
үздік жоба тауарға айналу жолында ұзақ жылдар бойы ... ... ... ... ... да, ... академиясының да меншіктік құқығы
болмайды
3.2. «ҰИҚ» акционерлік қоғамының инновациялық даму ... ... ... ... ... бәсекенiң дамуымен экономикада мемлекеттiң ролi
төмендейдi. Бiрақ дамыған ... ... ... тек қана ... ... ... ... қалыптасуы мүмкiн емес.
Елдегi инновациялық даму мемлекеттiң араласуынсыз оң нәтиже бермейдi,
сондықтан ... мен ... ... ... ... ... ... елдер табиғи ресурстарға бай бола тұра, тұрақты ... ... ... ... ... шикізат экспорты бұл елдердің мемлекеттік
қазынасына табыс әкеліп, тұрғындардың ... ... ... уақыт
өте келе жоғары табыс ... ... яғни ... ... және оның әлемдік рыноктағы жағдайынан тәуелді етіп, шикізатты
аз қажет ететін жаңа ... ... ... және ... ... ... еске алсақ, бұл мәселенің қаншалықты маңызды
екенін түсінеміз.Дәл осы жағдайдан ... ... жолы бар, ол - ... ... дамыту.  «Ұлттық инновациялық қор» АҚ мен MVV decon
GmbH өзара түсінушілік жөніндегі ... ... ... мен дамыту
банкі жетілдірген KAZSEFF ... ... ... ... ... энергия көздері жөніндегі жобаларды дамытуға көзделген
серіктестер арасындағы ынтымақтастықты ... ... ... ҰИҚ және KAZSEFF ... ... мен ... энергия
көздері жөніндегі бірлескен инвестициялық жобаларды жетілдіруде, сонымен
қатар, ... ... ... жұмыстары мен энергетика саласындағы
жобаларды жетілдіруінде ... ... үшін ... ... ... ... Одан ... бұл ынтымақтастық
қазақстандық жекеменшік компанияларының потенциалды несие алушыларына
KAZSEFF жобасының жылжытуын болжайды. KAZSEFF ... ... ... ... ... ҚР ... және ... жоспарлау министрлігі, ҚР
Коршаған ортаны қорғау ... мен ҚР ... ... ... қол қойған  Қазақстандағы тұрақты энергетиканы дамыту жөніндегі
кешенді іс-шаралар жоспарының бөлігі болып табылады.  Жоба Қазақстанда 2008
жылдың ... ... ... KAZSEFF Қоры ... ... деңгейлі
банктер арқылы жекеменшік ... ... 75 млн. ... ... несие бағытымен иеленеді. Қазіргі уақытта «ЦентрКредит
Банкі» АҚ және «АТФ ... АҚ KAZSEFF ... ... ... ... бір қарыз алушыға несиенің максималды көлемі 7 млн. АҚШ ... ... KAZSEFF қоры ... ... ... бағыттары
бар: несие бағытын жылжытуға бағытталған техникалық тегін қолдау;
энергетикалық ... ... ... ... ... ... тұтынуды төмендету мен жобаларды дайындау жөнінде қаржыландыруға
тиімді техникалық шешімдерді ұсыну.
Жобаның ... ... ... ... ... ала ... шығындарды төмендету, энергоресурстарға қатысты ... ... ... мен ... ... ... жақсарту, өндіріс көрсеткіштері - өнім сапасы – кәсіпорын
беделі, тегін техникалық ... және ... ... ... ... ... жаңарту мен дамыту банкімен келісімге сәйкес
энергетика, қоршаған орта мен ... ... ... ... -MVV decon GmbH ... KAZSEFF ... жобасын жүзеге
асыруымен айналысады. MVV decon GmbH Манхайм қаласында ... ең ірі ... ... бірі MVV Group ... ... болып табылады. MVV decon 10 жылдан аса ... ... ... ... ... өз жұмысын жүзеге асырады.
«Ұлттық инновациялық қор» АҚ ҚР ... ... ... ... ... 2009 жылдың шілдесінен бастап «Ұлттық инновациялық
қор» АҚ ... ... ... және ... Министрлігінің
сенімгерлік басқаруына берілді.  ҰИҚ ... ... ... ... ... ... ... құруды инвестициялау
мен инвестицияларды тарту, инновациялық жобаларды ... ... ... ... ... ... инновациялық белсенділікті күшейтуге бағытталған
іс-шараларды өткізу. ... ... қор» (ҰИҚ) АҚ 2003 жылы ... қаулысымен елде инновациялық белсенділікті көтеру мақсатында
құрылды. «ҰИҚ» АҚ акционері «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ ... ... ... № 1099 ... ... индустриалды-инновациялық
саясатты жүзеге асыруда ҚР индустрия және сауда Министрлігінің үйлестіруші
рөлін күшейту мақсатында  ... ... қор» АҚ ҚР ... ... Министрлігіне сенімгерлік басқаруға берілді. Үдемелі индустриялық
даму жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 3-ші отырысы 2010-2014 жылдарға арналған
Үдемелі ... даму ... ... ... ... 1-ші ... кезеңінің қорытындысын шығару
мақсатында ұйымдастырылған. Аталған отырысқа Үйлестіру ... ... ... бизнес-қауымдастықтардың, екінші деңгейлі
банктердің, әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың, ... ... ... салалық бірлестіктерінің өкілдері қатысты.Үйлестіру
кеңесінің шеңберінде 8 салалық ... ... ... ... ... штабы – жұмыс органы құрылған.Перспективалық салалық бағыттарды
іріктеу жөніндегі, Индустрияландыру картасына одан кейінгі ... ... ... тізбесін қалыптастыру жөніндегі, одан ... үшін ... ... бағыттар бойынша мастер-жоспарларды
әзірлеуді қаржыландыру жөніндегі атқарылған жұмыс ... ... ... ... ... Мәселен, жедел деректер бойынша Мемлекет
Басшысы айқындаған экономиканың басымды ... ... ... ... кіші ... ... Сәйкестендірілген жобалардың
саны 94-ке жетті. Үйлестіру штабына оң ... ... ... ... ... жаңа ... түседі.Отырыста машина
жасауды және туризмді дамыту жөніндегі жаңа ... ... ... ... ... ... бағыттардың түпкілікті тізімін, 2010-2014
жылдарға арналған Үдемелі индустриялық-инновациялық даму ... ... ... ... ... жаңғырту
жөніндегі мемлекеттік комиссияға мастер-жоспарларды әзірлеуді қаржыландыру
көлемдерін шығару бойынша шешім Үйлестіру ... ... ... болып табылды.   Үкімет шешімдерін  орындау үшін «Самұрық-
Қазына» АҚ  әлеуметтік-кәсіпкерлік ... ... және ... ... бастады. Сонымен қатар,  кейбір даму институттары:
«Ұлттық инновациялық Қор» АҚ, «Инжиниринг және  технологиялар трансферт
Орталығы» АҚ  және «Kaznex ... алға ... ... АҚ  ... осы ... береді.
 Бұл жүйелер   мемлекет басшысының  елдің индустриялдық-инновациялық 
дамуын қамтамасыз ету үшін жұмыс ... Ал ол ... ... ... және ... ... айналыспақ.  Қазақстанда «Арлан» атаулы
отандық ауыл шаруашылық тракторларының құрастырма өндірісі жүйеге қойылған.
2009 ... ... ... Алматы облысы Қаратал ауданындағы Құрастырма
цех «Арлан» атты қазақстандық ... ... Жоба ... ... принципі бойынша жүзеге асырылады.  Инвестициялар көлемі
268 миллион тенгені құрайды.
Жоба ... ... Қор ... ... ... ... ... Жобаны жүзеге асыру мақсатында «ҚараталАгроТех» арнайы
компаниясы құрылды. Құрастыру үшін ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылық техниканы өндіруде 55
жылдам астам тәжиребесі бар «YTO Group» 1-ші мемлекеттік ... ... ... ... ... соңғы кезеңі Алматы облысы
Қаратал ауданы Үштөбе ... ... ... ... іске ... ... артықшылығы болып 20-дан 180-ге дейінгі ат күші бар
тракторладың үлкен таңдауы саналады. Қазақстанда ... 20-40 ... бар ... ... және ... ... ... Қазақстан рыногында теңдесі жоқ екенін, ал құны бойынша кіші
және орта ... ... ... ... айта ... жөн.
«Арлан» тракторлары сияқты шағын көлемді техника әсіресе еліміздің оңтүстік
аудандарына қажет. Қазіргі таңда машинотрактор паркін жаңарту ҚР-да ... ... ... ... 80-84 %-ның орташа жасы 8-10 ... ... ... 13-14 ... тең.
«ҚараталАгроТех» жобалық компаниясы жыл сайын 700 данаға дейін құрастыруды
жоспарлап отыр. «Арлан» тракторларынан басқа, ... ... және ... ... кең ... түрлерін сатумен
айналысады.   «Әрекет» ... ... ... атап көресеткендей, сауда
өкілдігі, сервис орталықтары мен қосалқы бөліктерінің қамбарларын ... ... ... ... және ... да ... ауылшаруашылық ... ... ... ... Ауыл ... ... деректеріне сәйкес, жылына 5 ... жер ... ... ... ... Жалпы
ауылшаруашылық техникасының қазақстан нарығында сыйымдылығы $ 991,7 млн деп
бағаланады. АО «Ұлттық инновациялық қор» (ҰИҚ) ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2003
жылғы 30 мамырдағы қаулысымен құрылған. 2008 жылдан бастап «Самұрық-Қазына»
ұлттық ... ... ... ... ... қатысуымен мемлекеттік-меншіктік серіктестік принциптеріне сай,
қазақстан инвесторларымен бірге 6 ... қор ... ... ... ... инновациялық жобаларға инвестициялар құяды.
ҰИҚ қайраткерлігінің негізгі бағыттары: инвестиция құю және ... ... ... ... құру үшін ... ... ... инновациялық жобаларды жүзеге асыртатын
компанияларға ... құю ... ... ... ... ... HI-TECH
Friday Club шеңберінде «АКТ нарығын қаржыландыру: жаңа нарық жетістіктерін
табу, технологиялар мен ... ... ... ... кезекті
кездесу өтті. Клуб жұмысында АКТ саласындағы 100 мамандар ат салысты. ... ... - ... ... қоры» мемлекеттік
холдингке кіретін Ұлттық инновациялық қоры.
ISTOK-SOYUZ жобасы ... жеті ... ... көтерген:  
Германия,  Франция, Ресей, Беларусия, Армения, Украина, Қазақстан, ал ... ... ... ... ... ... ... Рамалық
Бағдарламасы  бойынша Еуропалық Комиссия арқылы қаржыландырылады. 
Консорциум құрамына 8 ұйым ... inno AG ... ... ... ... ... (RTTN), ... ғылым академиясының
жүйелі бағдарламалау институты (РҒА ЖБИ), ... ... ... ... ... ... бизнес
инкубаторы   (Украина), Ереван мемлекеттік университетінің Оқу-зерттеу
орталығы (Армения), София-Антиполис қоры ... ... ... ... жобасының жалпы мақсаты – АКТ саласында Еуропалық Одақ, Шығыс
Еуропа мен Орталық Азия ... ... ... ... анықтау, сонымен қатар қатысушы ... ... ... ... ... ... жолы арқылы «Еуропалық
Одақтың Жетінші Рамалық Бағдарламасының ақпараттық және ... ... ... ... ... ІТ мамандардың осы салада тәжірибе ... ... ... мүмкіндік береді», - деді баспасөз
мәслихатында   Әуелбек ... ҰИҚ ... ... Оның ... ҰИҚ
үшін мұндай жобаға қатысу қызықты, өйткені қордың және венчурлы қорлардағы 
инвестициялық портфелінің 40% ... ... ... ... ... ... ал АКТ саласы инновациялық тұрғыдан
икемді болып келеді. «Бұл ... ... ... біз ... инновациялық
белсенділіктің артуына, ІТ-мамандардың кәсіби өсуіне ықпалдасамыз», - деді 
Тоқжанов. ҰИК жоспарында: АКТ ... ... ... ... үшін ... үстелдер мен семинарлар ұйымдастыру, сонымен
қатар ISTOK-SOYUZ жобаларының ... ... ... ... ... ... ... орындау.   Бұл
мақсаттары үшін ҰИК жоба ... ... ... 25 мың ... гранд алады.
 ISTOK-SOYUZ жобасының қызметі - АКТ саласындағы ЕО ... ... кіші және орта ... өндірістік компанияларды,
университеттер мен ғылыми зерттеу институттары, халықаралық ұйымдар мен
ғылыми орталықтардың ... ... ... жобасына қатысу қазақстандық мамандарға не береді? 
• Қосымша қаржы және өзге қорлар
• Еуропалық рыногқа технологиялар мен өнімдерді шығаруда жаңа жол 
• Халықаралық рыногта бәсекелестікті арттыру
• Ғылыми  және ... ... ... ... ... тәуекелдер мен мүмкіндіктерді
бөлісу
• Халықаралық рыногта стратегиялық серіктестер табу 
• Жаңа ақпараттарға, технологияларға қол жеткізу, 
• Өз бағдарламалары деңгейін бағалау мүмкіндігі7
Жоба  1 қаңтар  2009 жылы ... аса ... ... отыз ... ... ... нәтижелері:
• Жетінші Рамалық Бағдарлама конкурстарына бірлескен өтініштерді дайындау
шарасын атқаратын кем дегенде  20 халықаралық консорциумның ... ... ... ... он бес ... ... FP7 ... қатысуы үшін тікелей қолдау;
• Жобаның  web-сайтын құру және тиісті елдердің мамандары туралы мәліметтер
жиналған ISTOK-SOYUZ ... ... ... талқылау мақсатында Еуропалық Одақ пен EECA елдері
арасында  кем ... екі ... ... екіжақты  сапарлар өткізу.
2008 жылдың 28 қарашасында «Cinema» ойын-сауық кешенінде (Алматы
қ.) HI-TECH Friday Club шеңберінде «Стратегические альянсы в IT ... ... ... кездесу өтті. IT саласындағы 70-ке ... Клуб ... ат ... ... ... - ... ... әл-ауқат қоры» мемлекеттік холдингтің құрамына енетін –
«Ұлттық Инновациялық Қор» Акционерлік қоғамы.
Кездесудің бірінші жартысында ...... ... ... ... атты ... ... басты сарапшылар төрешілігінің
алдына «Ұлттық Инновациялық Қор» Акционерлік ... ... IT ... ... ... екінші жартысы барысында қатысушылар Білім, Ғылым, Инфроқұрылым
салаларының дамуы жөніндегі түбегейлі ... ... ... қор" АҚ университеттік технологиялық бизнес-
инкубаторлардың желісін ... ... және ... ... ... ... бастапқы кезеңіндегі инновациялық
жобаларды қаржыландыруға бағытталған республикалық Start-up ... ... ... бизнес инкубаторларды Қазақстан
Республикасының қазіргі кезде бар ... оқу ... ... ... ... 2 кезеңнен тұрады:
    - УТБИ жеңімпаздарын таңдау және ... - START-UP ... ... 70 қазақстандық технологиялық жоғарғы оқу орындарының арасында
өткізілді. Start-UP ... ... 2007 ... ... ... ... оқу орындары табылды:
- Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік  техникалық
университеті;
- РМКМ Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
- Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық ... ... ... ... ... РМКМ Жәңгірхан атындағы Батыс-Қазақстан агротехникалық университеті;
- РМКМ Әуезов ... ... ... ...... ... ... Инновациялық  Конгресте басым назар аударылған бағыт - Қазақстанның
венчурлық инфрақұрылымын дамыту.  Конгресс құрылымы пленарлық отырыстардан
және секция бойынша бөлінген 3 ... ... ... ... ... фармацевтика.
Шетел инвесторлары және даму институтарының қатысуымен жоғары
технологиялық ... құру ... да ... ... ... ірі ... және ... компаниялары арасында
инвестициялық жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға күш салып келеді. ... ірі ... ... “Хьюлетт Паккард”, “Сименс”,
“Циско” ... ... ... қол ... және ... ... саласындағы ірі жобаларды жүзеге асыруға бағытталуда.
Дәл осылай “Қазақстан-Камаз” автомобиль ... ... Оның ... және трактор жасауды дамыту.
Қостанайда “Агромашхолдинг” ААҚ комбайн және ... ... ... ... ... біріккен
кәсіпорны құрылды. Онда биыл барлық қаржыландыру ... ... ... ... іске ... Даму ... да нақты істі орындауға көшіп ... ... Даму ... 562,6 млн $-ға ... 22 инвестициялық
жобаларды қаржыландырды. Осы жылы Қазақстан Даму Банкі қаржыландыратын тағы
10 өнеркәсіп іске ... деп ... оның ... ... ... труба жасайтын және Шымкентте мақта-мата өндіретін өнеркәсіп
орындары.
Экспорттық кредиттер мен ... ... ... ... әрекет етуде.Биыл 20,5 млн $-ға бағаланған 23 ... ... ... ... инвестициялық қоры осы жылдың 1-шілдесіне дейін 100 млн
теңге тұратын 2 жобаны қаржыландырдыру көзделiп отыр.
Ал Ұлттық ... қор ... ... құру және іске
қосуды қаржыландыруды бастады. Осы орайда Үкімет “ҚР космос саласының ... ... ... ... ... бағдарлама жасады. Курчатов
қаласындағы Ұлттық ... ... ... ... маңызды зерттеулер
жүргізілуде,оның ішінде қуаты 70 Мвт болатын шағын атом станциясын құру
және радияциялық техниканы ... ... шуды ... ... ... ... әлемдiк экономикада Қазақстан Республикасының өзiндiк орны
айқындалып ... Бұл ... ... ... ... елiмiздiң нарықтық бағытта дамушы ел деп танылуымен ... ... ... атап ... “мемлекетiмiз әлем таныған,
алдыңғы қатарлы ... ... ... ... деп атап ... ... бүгiнгi күнi экономикалық дамудың тиiмдi ... ... ... ... кең түрде талқылауға түсiп отыр.
Егемендiк алғаннан кейiнгi макроэкономикалық көрсеткiштерге назар
аударсақ ұлттық экономикада 1998 ... ... ... өсу ... ... ... ... ЖIӨ-нiң өсу деңгейi 10% көлемiнде болып ... ... ... үшiн ... ... яғни әлем ... ЖIӨ өсiмi бойынша басты
орындардамыз.
Күтiлетiн нәтижелер: Индустриялық-инновациялық саясатты белсендi
жүргiзу экономиканың өсу қарқынын жылына 8,8-9,2% ... ... ... ... салыстырғанда 2015 жылы ЖIӨ көлемiн 3,5-3,8% ... ... ... ... ... ... өнеркәсiпте орташа жылдық өсу
қарқынын 8-8,4%-ке дейiн жеткiзуге, 2000 ... ... 2015 ... ... ... 3 есе арттыруға және ЖIӨ энергия сыйымдылығын 2
есе төмендетуге мүмкiндiк бередi. ЖIӨ ... ... және ... ... ... ... 2000 ... 0,9%-тен 2015 жылы 1,5-
1,7%-ке арттыруға мүмкiндiк беру.
Жоспарлы кезеңде экспорт пен iшкi тұтынудың дәстүрлi ... ... ... бiр ... сан ... өсуiмен қатар өнеркәсiп пен
аграрлық секторды қайта жаңғырту, жұмыстың инвестициялық-құрылыс ... ... ... ... ... тұрлаулы дамуын қамтамасыз
ету үшiн негiз салыну қажет.
Орта мерзiм iшiнде ғылыми, ғылыми-техникалық қызметтiң, бiлiм және
денсаулық ... ... ... дамыту және
мемлекеттiк қызметшiлер мен бюджеттiк ұйымдар ... ... ... ... ... ... қаржы секторын дамыту
және ырықтандыруды ... ... ... ... ... ... ... жылдардағыдай тауарлар мен қызметтер өндiрiсiнiң өсуi тау-кен
өнеркәсiбiн дамытудың ... алу ... ең ... ... мен ... ... ... қамтамасыз етiлетiн ... Бұл ... ... төмен инфляцияны қамтамасыз етуге, Қазақстан
экономикасына тiкелей ... ... және ... ... ... ... ... тиiс.
Осыған сәйкес монетарлық саясат 5,5 және 4 % арасындағы инфляцияның
орташа жылдық өсiмiн ... етуi тиiс. ... ... конъюнктурасы
Қазақстан үшiн қолайлы кезде теңгенiң ... АҚШ ... ... ... 4,5 және 3 % ... ... ... инфрақұрылым негiзiнен қалыптасатын болады.
Жеке сектордың, ... ... ... ... ... ... институттарының қаржы ресурстары бiрыңғай бағытта ... ... ... қайта жаңғырту, жұмыс iстейтiн кәсiпорындарды
кеңейту және жаңа өндiрiстер құру проблемаларын кешендi ... ... ... iрi, орта және ... ... ... дамыту қамтамасыз
етiледi.
Кейбiр кәсiпорындар құру нормаларын ескере ... ... даму ... iске ... ... ... ... жаңғыртуға және экономика құрылымын ... ... ... iске ... ... әртараптандыру саласындағы бiрқатар iлгерiлеуге қарамастан
экономиканы дамыту негiзiнен мұнай мен газды өндiру және ... ... ... ... ... 2010 жылы 2000 ... ... ЖIӨ екi еселенуi
саласындағы стратегиялық мақсат мұнай мен газды өндiрудi дамыту қарқынының
өсуi ... iске ... ... ... индустриялық-инновациялық дамуының әрбiр
кезеңiнiң сапалық ерекшелiктерi көрсетiлiп, Стратегия ... ... ... нақты шаралар көзделедi. Индустриялық ... ... ... ... ... бағдарламалар әзiрленедi. Онда нақты
атқарушылар мен iске асырудың мерзiмдерi, сондай-ақ қаржыландырудың ... ... ... мен көздерi көрсетiледi. Бағдарламаларды әзiрлеу
ғылыми-зерттеу және басқа да ұйымдардың меншiк нысанына және ... ... ... жүзеге асырылатын болады.
Кешендi түрде жоспарланатын iс-шаралар орталық және жергiлiктi атқарушы
органдардың елдiң индустриялық-инновациялық ... ... ... ... және ... iс-қимылын қамтамасыз ету жөнiндегi
қызметiн барынша үйлестiруге мүмкiндiк бередi.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және ... көрсеткiштер (индикаторлар) жетiстiгiнiң барысын
бақылау жасау арқылы Мемлекеттiк стратегияны iске ... ... мен ... ... ... ... iске асыруға арналған инвестициялық сипаттағы тiкелей
шығындардың болжанатын көлемi жылына 1,2 млрд. АҚШ ... ... Бұл ... icкe ... ... ... құны 2002 жылдың бағасы
бойынша жылына 260 млрд. AҚШ долл. ... ... iске ... жеке ... ... үшiн даму ... ... жыл сайын бөлу жоспарланады. Республикалық және жергiлiктi
бюджеттен ғылымды, бiлiмдi, кәсiби ... ... ... ... жылға арналған бюджеттi қалыптастыру кезiнде айқындалатын
болады. Стратегияның iс-шараларын ... үшiн Даму ... ... ... қордың қаржылары iске қосылады. Бұл
орайда инвестициялық және инновациялық жаңа ... ... iрi ... ... ... ... ... жаңа технологиялық және ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстi
дамыту мен құруға, инфрақұрылымды дамытуға ... ... ... ... ... iске ... үшiн халықаралық ұйымдар мен донор-елдердi
тарту көзделедi.
Негiзгi қаржы жүгi жеке ... ... тиiс. ... ала ... ... және жеке ... қатысуының ара қатынасы бестiң бiрге
қатынасын құрауы тиіс.
Индустриялық-инновациялық даму ... ... iске ... ... ... ... ... экономикасының ұзақ
мерзiмдi тұрақты өсуiне және ... ... ... ... ... өсiмiне жағдай жасау қамтамасыз етуге ықпал етуi тиiс.
Ел ... жеке ... ... ие ... ... ... үшiн тең бәсекелес жағдай жасалады.
Экономиканың бәсекеге қабiлетiн арттыруда ... ... ... ... және маркетингтiк зерттеулер, өнiмдi стандарттау және
сертификаттау және т.б. ... ... ... еңсеру шаралары
қабылданады.
Инвестициялық және инновациялық ... ... ... ... ... үшiн ... ... iрiктеу
рәсiмдерi өзiнiң мақсатқа сәйкестiгi мен ашықтығына ие болады.
Инвестициялық ... мен ... ... айқындау саласында
қазiргi кездегi әдiстер қолданатын, жаңа қаржы институттары құрылады.
Салық және кеден заңнамалары бәсекелестiктi, қазақстан ... және ... ... инвестициялардың келуiн ынталандыруға
бағытталады.
Қазiргi ... және ... ... және ... құру, бiлiктiлiгi жоғары басқарушы, ғалым, инженер, техник
кадрлар мен жұмысшы ... ... ... ... құру есебiнен
инвестициялар, технологиялар трансфертi, ғылыми жетiстiктермен ... ... ... ... ... құрылымдық өзгерiстер қосылған құны жоғары ... ... және ... ... ... пайдасына жүргiзiледi.
Экспорт елеулi түрде әртараптанады әрi ... ... ... нарыққа шығуы кеңейе түседi, әлемдiк экономикаға Қазақстан
экономикасының ... ... ... ғана емес ... ... және
инновациялық қызметтер есебiнен тереңдей түседi.
Шағын және орта, әсiресе инновациялық ... ... ... ... Елде ... ... емес ... үлесi күрт қысқарады.
Кәсiпорындардың қаржы-шаруашылық қызметiнiң ашықтығы ... ... ... өнеркәсiптiң өңдеу секторында инвестициялардың
келуіне қозғау ... оны ... ... үшiн тартымды етедi, осы
секторға қазiргi басқару әдiстерi мен өндiрiстiк ... ... ... ... ... түбегейлi жақсаруы зейнетақы, сақтандыру,
инвестициялық қорлар қаражаты мен халықтың қаражатын ... ... ... ... ... күтiледi, шикiзат секторының
кiрiстерiн өңдеушi сектор инвестициялары мен ... ... ... ... ... айтарлықтай iлгерiлеу болады.
Ұсынған тәсiлдер мен шаралар банктер капиталдануының өсуiне және
банктiң ... ... ... ... Бұл, өз кезегiнде
инвестициялық ресурстарды өсуiне, кредит бойынша ставкаларды 3-4 %-ке ... ... ... ... ... және орта бизнестiң қол
жеткiзуiн ұлғайтуға қажеттi алғышарттар жасайды. Банк және ... да ... ... сенiмдi нығайту салымдардың жалпы өңдеу секторындағы
инвестицияға өзгеру проблемаларын шешедi.
Инвестициялық ахуалды жақсарту және ... одан әрi ... ... ... инвестицияларын тарту мен тауарларды экспорттаудың
өсуіне ғана емес, отандық капиталды ... ... ... ... ... орналастыруға әкеледi.
Экономиканың салық ауыртпалығын азайту және кәсiпкерлiк қызметтi қайта
реттеу жөнiндегi ... iске ... ... және ... экономиканың
ара салмағын елеулi түрде өзгертедi.
Индустриялық-инновациялық саясатты белсендi ... ... ... ... ... 8,8-9,2 % қамтамасыз етедi. Бұл 2000 жылмен
салыстырғанда 2015 жылы ЖIӨ ... ... 3,5-3,8 есе ... ... ... өнеркәсiбiнде орта жылдық өсу қарқыны 8-8,4 % ... ... ... 2015 жылы ... ... өсiмi ... 3 есе және
ЖIӨ энергияны тұтынуы - 2 eceгe төмендейдi.
Стратегияны iске ... ... 2015 жылы ... және газ кен ... ... кезiнде өнеркәсiп өндiрiсi мен ... ... ... ... iске асыру:
ЖIӨ құрылымындағы өнiмдердi шығарудың үлес салмағын 2015 жылы 46,5 %-
тен 50-52 %-ке ... ... ... ... және ... ... үлес
салмағының қызметiн 2000 жылы 0,9 %-тен 2015 жылы 1,5-1,7 %-ке ... ... ... өнеркәсiбiнiң үлесiн 2000 жылы 13,3 %-тен 2015
жылы 12-12,6 %-ке төмендеуiнiң қарқынын баяулату (осы ... ... ... ... ... 2015 жылы 10,9 %-тi құрайтын болады);
Стратегияны iске асырмаса, өнеркәсiп өндiрiсiндегi тау-кен ... құн ... 2015 жылы 55-56%, оның ... 2000 жылы 31,0% және ... мұнай өндiру - 50-51% жетедi. Стратегияны iске асыруды ескере
отырып, ... ... 45-47% ғана ... Бұл ... ғылымды
қажетсiнетiн және жоғары технологиялы өндiрiстiң үлесi 2000 жылы ЖIӨ 0,1 %-
тен 2015 жылы 1-1,4 %-кe дейiн ... ... ... құн ... сапалы өзгерiстер болады.
Металлургия және металдарды өңдеу үлесi өңдеу өнеркәсiбiнiң қосылған
құнының ... ... 40,1 %-тен ... ... төмендейдi, ал ауыл
шаруашылығы өнiмдерiнiң үлесi 38,1 %-тен 45-46 %-ке ... ... Бұл ... ... және жоғары технологиялы өнiм 2000 жылғы 0,6 %-ке
қарағанда 9-11 %-тi құрайды.
Бұл ретте күнкөрiстiң ... ... ең аз ... және ... Ел ... ... ақшалай табысы 2,1-2,4 есе ұлғаяды.
Нарықтық қатынаста бәсекенiң дамуымен экономикада мемлекеттiң ролi
төмендейдi. Бiрақ дамыған ... ... ... тек қана ... ... ... ... қалыптасуы мүмкiн емес.
Елдегi инновациялық даму мемлекеттiң араласуынсыз оң ... ... ... мен инвестиция мемлекеттiң реттеудiң объектiсi болып
табылады. Көптеген дамушы елдер ... ... бай бола ... ... қол ... алмады. Қысқа мерзімде шикізат экспорты бұл елдердің
мемлекеттік қазынасына табыс әкеліп, ... ... ... ... өте келе жоғары табыс экономиканы құлдыратады, яғни
мемлекетті ... ... және оның ... ... ... етіп, шикізатты аз қажет ететін жаңа саланың ... ... ... күндердің күнінде таусылатынын еске алсақ, бұл мәселенің
қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Дәл осы жағдайдан шығудың ... ... ол - ... ... ... дамыту.
Қазіргі таңда ел экономикасы дамуының шешуші факторлары - ғылым мен
инновациялық ... ... ... көз ... ... Бүкіл
әлемде озық технология мен техниканы насихаттайтын 1951 ж. Калифорнияда
құрылған ... ... ең ... ...... ... пайда болуына негіз болды. Өткен ғасырдың ... тек АҚШ, ... ғана ... ... ... ... ... Қытай, Жапонияда да құрыла бастады.
1990 ж. бүкіл КСРО елдерінің ... ... ... ... ... ... дағдарысқа ұшырап, ғылымға көңіл
бөлінбеді, көптеген кәсіпорындар жұмысын тоқтату, бөлшектену, тіпті ... ... ... ... ... бәрінің себебі –
нарықтың қатал ... ... ... ... көп ... тиімсіз басқару, сын көтермес қаржылық жағдай және осы ... ... ... болып оралды.
Нарыққа көшу процесі аяқталғаннан ... ... ... дамуы шикізат (газ, мұнай, металл) сатудан түскен валюталық
түсімдерге тікелей ... ... ... ... ... өсу байқалды. Бірақ бұл өсім шикізат сатудан түскен пайда
есебінен, яғни ... ... ... ... ҚР Үкіметі қырағылық
танытып, елдің индустриалды-инновациялық саясатын қолға ... 2002 ж ... ҚР ... ... ... қызмет" туралы Заң күшіне
енді.
Әрбір ел дүниежүзілік рынокта өз ... ... ... ... Бұл тікелей инновацияларға қатысты екені мәлім. ХХ ғасырдың 50-60
ж.ж дамыған елдер қолға алған ... ... де осы ... Алайда,
мемлекет құқықтық-нормативтік негізін жасап, мемлекеттік ... ... ... қаржы ресурстарын жұмылдырып, бағыт бермесе, бұл
саланың қарқынды дамуы да екіталай.
Іс жүзінде ғылыми зерттеулер мен инновациялық ... ... ... кең ... 3 ... бар:
1. Ғылыми зерттеулерге мемлекеттің тікелей қатысуы;
Мемлекеттік бюджеттен ... ірі ... ... ... ... ... ... Әдетт, бұл
лабораториялар қорғаныс, энергетика, ... ... ауыл ... ... айналысады;
2. Қайтарымсыз негізде субсидиялар бөлу;
Мемлекеттік емес ... іске ... ... зерттеу
жұмыстарына қайтарымсыз негізде ... ... ... қойылатын шарт- зерттеулер барысы бойынша толық есеп беру,
алынған нәтижені ашық түрде жариялау
3. Ғылыми-техникалық зерттеулер мен тәжірибе жүргізуге инвестиция
бөлінген жеке ... ... ... ... ... шет ... ... шешілетініне назар аударып
көрелік.Жапонияда инновацияларға II дүниежүзілік соғыстан ... көп ... ... ... және орта ... бүкіл экономиканың негізін
құрайды. Ал мемелекет инновациялық саясатты солар арқылы жүргізеді. Шағын
кәсіпорындар барлық кәсіпорындардың 99%-н ... ... ... ... ды ... ... саясатының шағын және орта ... ... мәні ... ... ... мен ... ... сәйкестендіру болып табылады.
Мемлекеттік деңгейде кәсіпорындарына мынандай қолдау көрсетеді:
1. Мамандандырылған мемлекеттік мекемелер (венчурлық кәсірорындарға
кеңес ... ... ... ... бас басқарма,
регионалдық органдар, мемлекеттік даму корпорациясы, венчурлық ... ... ... ... ... ... ... жаңадан құрылған шағын кәсіпорындарға көмек көрсетеді.
2. Қаржылық кепіл беру мен ... ... ... 59 ... бар ... ... корпорация, 102 филиалы бар
ұлттық қаржылық корпорация, 117 филиалы бар ... және ... ... ... ... ... ... кредиттерді
сақтандыру ұйымдары жүзеге асырады.
Шағын және орта бизнесті қолдаудың ... ... ... элементі
ол құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету болып табылады. Оған “Шағын және
орта бизнесті мемлекеттік қолдау” туралы Заңнан ... ... ... ... ... ... ... туралы Заңға дейін т.б. заңдар
кешнін ... ... ... несиелерінің 47%-н, ал жергілікті
коммерциялық ... 100% ... ... және орта ... береді.
Венчурлық кәсіпорындарды қаржылық қолдаудың арнайы ... Олар ... ... деп ... Егер жай ... ... венчурлық кәсіпорындар қарызды осының жартысымен алады.
Шет елдер тәжірибесінен инновацияны дамытудағы ... ... ... ... көз ... саясат елдің экономикалық саясат бөлігі екенін ескере
отырып, оның іске асуы үшін мемлекеттік реттеудің ... ... ... ... ... маңызды құралы ретінде салық
салу болып табылады. Сол ... ... ... ... ... ... іске ... бағытталған механизмдер
берілген. Қазіргі салық жүйесі бюджеттің табысын ұлғайта ... ... ... салу ... ... ... ... Басқа жағынан,
қазақстандық салық саясатының басымды бағыты ретінде жеңілдіктердің ... ... ... ... ... ... дамудың инновациялық жолы – экономикадағы технологиялардың
жылдам жаңаруын, соның ... ... ... ... ғылыми білімді
қажет еткен өніммен алмасуын қамтамасыз етуді ... ... ... ... президенті Акио Мората ұлттық инновациялық жүйе мен
қоғамның ... ... ... инновациялық менталитетін
қалыптастырудың маңызына ... ... ... дейді: «Жапонияның
экономикалық қуатының арту себебі, ... ... ... ... алып ... емес... Оған Жапония үлкен нәтижелерге негізделген
өнімді шығару жолын табу арқылы жетіп ... ... ... ... жоқ. ... онда осы ... ... тұрғыда қолдануға
бағытталған шығармашылық белсенділіктің төмендігі байқалады. Бұл АҚШ-тағы
ең ірі проблема. Ал, Жапониядағы ... ... – оның ең ... ... ... ... ... – таза
бәсекелестікті қамтамасыз ету. Бұл адам идеялары мен ой жетістіктерінің
таза бәсекесі болуы тиіс. Бұл ... тек қана ... жаңа ... ... шектелмейді, сонымен қатар қаржы көздерін табу жолындада болмақ.
Қаржыландыру туралы сөз болған кезде, үкімет шын ... ... ... қолдау жасауы керек, яғни көлеңкелі дүниеге жол болмауы тиіс.
Венчурлық ... іске ... ... ... ... бағытталған экономика ... құру ... ... ... ... дамуы:
- ғылыми және техника жетістіктері негізінде ең бірінші кезекте
елдің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуге;
- өнеркәсіптің базалық салалрының жаңа ... ... ... ... көшуін жүзеге асыруға;
- шағын және орта кәсіпорындарды ... ... ... ірі кәсіпорындардың үлесін төмендету ... ... ... ... ... ... дамыту үшін жағдай жасауға;
- меншік иелерінің экономикалық белсенді қабатын қалыптастыруға;
- ғылымның дамуына;
- қор нарығының дамуына;
- халықтың арасында орта таптың қалыптасуына ... ... ... ... қағидатты жаңа түрлерін өндіруді игеру
және жоғары технологияларды енгізу, ... ... емес ... есебінен еліміздің жалпы ішкі өнімдерінің жыл сайын 5-6%-ға дейін,
ауыл шаруашылығында – 2-3%-ға, ... және ...... жыл ... өсу қамтамасыз етілетін болады. Экономиканың басымдықты слаларында
– энергетикада, ... және ... ... ... ... ... байланыста, агроөнеркәсіп кешенінде және басқада салаларда ғылыми
әзірленімдер нәтижелерін жедел игеру үшін ... ... ... Елдің инновациялық дамуы экономиканың ... ... ... ... ... емес секторға инвестициялар мен дүниежүзілік
деңгейдегі технологияларды тартуды, өндірісті жаңғырту мен техникалық қайта
жарақтандыруды, жаңа жұмыс ... ... және ... бәсекге жарамды
өнімдерін толтырылуын қамтамасыз етеді.
Зерттеу үрдісінде келесі нәтижелерге қол ... ... ... даму ... салыстырмалы талдау жасау
негізінде венчурлық кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... даму ... талдау арқылы оның
болашақ даму бағыттары айқындалды;
- венчурлық ... ... ... ... ... және ұйымдастырушылық мәселелер анықталынды;
- венчурлық ... ... ... ... ... ... жоюдың жолдары белгіленді;
- шетелдік тәжірибені зерттеу негізінде оның ел ерекшелігіне сәйкес
келетін тұстары анықталып, оны ... ... ... ... даму үшін ... ... ... арқылы,
халықтың инновациялық белсенділігін ынталандыра отырып, инновациялық
қызмет саласында ... ... ... мен ... ... болады. Республикада қолайлы инновациялық ахуал ... ... ... және ... экономикасы дамыған жоғары
индустриялды қоғамға айналануының базалық факторы болады.
Қорыта айтқанда ... ... ... ... экономикалық
локомативіне айналуы тиіс. Ал венчурлық бизнес экономикада жаңа ... ... ... ... ... тез ... үлкен
эканомикалық серпілістер ... ... ... ... ... немесе венчурлық капиталистер дейтін ... ... үшін ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғандай болса нұр үстіне нұр болмақ. Мемлекеттік
қаржыландыру жеке фирмалармен тең дәрежеде ... ... ... ... акциясын сатып жіберуі керек. Алдыңғы қатарлы дамыған елдердің
негізгі жетістіктерінің құпиясы осы деп есептеймін. Еліміздің ... тез ... ... ... ... ... Не ... да мемлекетіміз үшін бұл жаңа ... ... ... ... әлі ... әдебиеттер тізімі
1. «Венчурный бизнес» Кетрин Кембел
2. «Терминология венчурного финансирование» Воронцов А.С,
Ивина ... ... ... ... ... даст ... Journal of Financial Economics 1999 – v.51. – №2. – р. ... ... ... ... 2003ж.
6. «Егемен Қазақстан» наурыз 2006ж.
7. «Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы» 2006ж.
8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің ... ... ... ... ... экономикасы» Оразалин К.Ж. Алматы 2007ж.
11. «Кәсіпкерлік» Бисенғазиев М.Б.
12. ҚР үкіметінің 2007-2009 ж.ж арналған бағдарламасы
13. «Қазына» тұрақты даму қорының 2006 ... ... ... ... ... и ... – М., 1998
15. Фонштейн Н.М: Основы реализации результатов НИОКР ... – М., 1999. – 272 ... ... А.М., ... М.А. ... ... ... – М., 1999. – 248 стр.
17. Венчурный бизнес в странах СНГ (справочник) 1998. -147
стр. ... ... ...... ... // Егемен Қазсқстан, 24 наурыз, 2004 ж.
18. Н. Ә. ... ... ... Қазақстан”,
“Бәсекеқабiлеттi экономика” және “Бәсекеқабiлеттi халық”
деген Қазақстан халқына Жолдауы. // Егемен Қазақстан, 19
наурыз, 2004 ж.
19. Қуат ... ... оның ... ... ... ... // ... Қазақстан, 23 ақпан, 2004 ж.
20. Бердашкевич А.П Оподдержке инновационной деятельности ... // ... №7, ... ... С.Т. ... және ... мемлекеттің орны //Саясат №2, 2001
22. А.И.Никконен. Краткая история венчурного бизнеса в ... ... (67), 2003, ... Инновационный менеджмент. Под ред. проф. В.А. Швандара,
проф. В.Я. Горфинкеля // М.: Вузовский учебник, ... ... ... ... Под ред. И ... // М.: ... бюро, 1997
25. Бизнес- планы: Полное справочное руководство. Под ред.
И.М. Степнова // М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001
-----------------------
2-4 ... ... ... ... ... ... ... заңдылықтар
Бірдей ақпараттық кеңістік құру
Авторлық құқықты қорғау
Заңдылық нормалары
Инновациялық қызметке салықтың құнын азайту жүйесі
Жылдамдатылған амортизация әдісі
Салық жеңілдіктері
Табыстан жеңіл ... ... ... ... ... бағытталған іс-шаралар
Жаңалық енгізуге жүзеге және игеруге мемлекеттік тапсырыс
Бағдарламалық-
мақсаттық
Әкімшілік
Ғылыми зерттеулер мен конструкторлық-тәжірибелік жұмысты мемлекеттік
қаржыландыру
Түзу
Инновациялық қызметке әсер ететін мемлекеттік шаралар
ҒЗТКЖ ... ... ... және ... ... ... ... Жарлықтар, салық және несие жеңiлдiктерi, лизингтiң дамуы, ... ұзақ ... ... ... ... ғылыми конференциялар, тәжiрибе-құрастырушылық
орталықтар, ЖОО-дары, кәсiпорындар, фирмалар және шағын кәсiпкерлiк.
Қаржылық институттар
Банктер, инвестициялық, сақтандыру және зейнетақы компаниялары,
инновациялық ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру жөнiндегi корпорация және Даму банкi.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 99 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Инновация - өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізгі көзі5 бет
Арнайы ашылған аймақтар7 бет
Инновациялық менеджмент83 бет
Шағын компаниялардағы венчурлық жобаларды басқару59 бет
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері139 бет
Қазақстан Республикасындағы кіші және орта бизнестегі инновациялық жобаларды несиелендіру10 бет
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау46 бет
Демография ғылымының дамуы мен құрылымы2 бет
"Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерліктің түрі"13 бет
1)Тәжірибелік психология пәні.2)Психологтың мектеп алды тобындағы балалармен жүргізілетін жұмысының мазмұны8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь